Kymppivoima oy tasekirja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kymppivoima oy tasekirja 31.12.2010"

Transkriptio

1 Kymppivoima oy tasekirja

2 toimitusjohtajan katsaus KehityKsen eturintamassa omistajien eduksi Kun vuotta 2010 budjetoitiin, olivat sähköntuotannon näkymät heikot mutta loppujen lopuksi vuosi oli varsin hyvä. Kylmä talvi, vähäsateinen vuosi ja Ruotsin ydinvoimaloiden vaikeudet pitivät sähkön hintatason hyvänä. Myös lämpövoimalaitoksiamme tarvittiin sähköntuotantoon, ja niiden käyttöasteet olivat korkeita. Toimintavuosi osoitti, että lauhdevoimalaitoksilla on suuri merkitys Suomen energiaturvallisuudessa. Kymppivoima näytti jälleen kerran kykynsä kulkea kehityksen kärjessä ja tehdä tulosta myös haasteellisissa oloissa ja jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Tuotantotoiminnan lisäksi olemme olleet aktiivisia edunvalvonnassa. aktiivista edunvalvontaa muutos on meille mahdollisuus Kymppivoimalle on tärkeää olla aktiivinen sekä poliittisissa että toimintaympäristön muutoksissa, jotta voimme hyödyntää niissä aukeavat mahdollisuudet. Energiateollisuus oli aikanaan vaikuttamassa siihen, että hallitusohjelmaan saatiin tuotannon omavaraisuutta ja varmuutta korostavat linjaukset. Tämä tuki osaltaan ydinvoimalupien saantia. Kymppivoimalle Olkiluoto 4 on erittäin merkittävä hanke. Pysyvä tehoreservilaki on toinen tärkeä päätös Suomen sähkönhuoltovarmuuden kannalta. Laki vaikuttaa positiivisesti myös omistuksessamme olevien öljyja muiden lauhdelaitosten tulevaisuudennäkymiin. Kymppivoiman tavoitteena on korvata voimalaitosten käyttämä hiili uusiutuvilla, lähinnä puuperäisillä polttoaineilla, kuten metsähakkeella tai biohiilellä. Tällöin olemassa olevaa kapasiteettia voitaisiin hyödyntää uusiutuvan energian tavoitteiden täyttämisessä mikä on sekä meille että koko kansantaloudelle edullinen ratkaisu. Asia on poliittisessa myötätuulessa. Vaskiluodon Voima Oy:n Vaasan-laitokselle on tulossa biomassakaasutuslaitos, jolla voidaan korvata osa käytetystä hiilestä. Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt hankkeelle tuntuvan investointiavustuksen. Saimme vihdoin Suomessa voimaan myös syöttötariffi t. Tuulivoima on mielenkiintoinen mahdollisuus, mikäli sen taloudelliset edellytykset ja luotettavuus saadaan kohdalleen. Pitkällä aikavälillä olisi saatava uusiutuvan energian ostovelvoitteet (EU-sertifi kaatti) edistämään puusähkön tuotantoa Euroopassa. Sertifi kaattijärjestelmä on nyt myös Energiateollisuuden (ET) ohjauskeinojen tavoitelistalla. 2

3 prosessit virtaviivaisemmiksi Markkinoiden nopeat muutokset ovat ohjanneet meitä kehittämään prosessejamme yhä tehokkaammiksi ja toimintakykyisemmiksi. Käynnistimme vuoden 2010 aikana hiilen hinnan kellutuksen ja suojaamisen johdannaisilla. Tämän ansiosta omistajilla on entistä paremmat mahdollisuudet hiilivoimalaitosten taloudellisten tulosten varmistamiseen. PVO:n uudistaminen ja uudet strategiset linjaukset parantavat kustannustehokkuutta ja omistajalähtöisyyttä ja ovat näin hyödyllisiä myös Kymppivoiman kannalta. Osana tätä prosessia käynnistettiin viime vuonna lämpövoiman tulevaisuuden vaihtoehtojen selvittely ja uuden lämpövoimastrategian laatiminen. Se valmistuu vuoden 2011 aikana. vahva panostus uusiutuvaan energiaan ja ydinvoimaan Puuska-maatuulivoimahanke Tornion edustalla valmistui tavoiteaikataulussa ja selvästi alle budjetin toteutettuna. Kyseessä on tuotantokapasiteetiltaan Suomen suurin valmis tuulivoimapuisto tuulimyllyjen siipien pyyhkäisypinta-ala on puolitoista kertaa jalkapallokentän kokoinen. Kymppivoima on EPV Energia Oy:n kolmanneksi suurin omistaja. Uusia tuulivoimahankkeita on vireillä luvituksen ja työn alla. Tuulivoiman lisäksi EPV on panostanut pitkäjänteisesti ja johdonmukaisesti myös bioenergiaan ja turvealueiden hankintaan. Kymppivoimalla on meneillään tuulivoimahankkeen valmistelu myös PVO Innopowerin kanssa. Ongelmana ovat olleet luvitukset. Nyt valmistelut ovat kuitenkin edenneet niin pitkälle, että vuonna 2011 päästään tekemään investointipäätöksiä. Kymppivoima on kaiken kaikkiaan kasvattanut panostuksiaan tuulivoimahankkeisiin, ja on 25 %:n osuudella Innopowerin uusien kohteiden hankekehityksen suurin rahoittaja. Tuulivoimateknologia ei valitettavasti vielä ole kyllin luotettavaa, mikä aiheuttaa tuntuvia tuotannon menetyksiä. Laitetoimittajat ja Innopower tekevät aktiivista yhteistyötä ongelmien ratkaisemiseksi. Norjan vesivoima menestyi hyvin Rapid Powerille vuosi 2010 oli ennätyksellinen niin energiantuotannon määrän kuin keskimääräisen myyntihinnan osalta. Viimeksi mainittu ylitti edellisen ennätyksen vuodelta 2008 yli 10 eurolla/ MWh. Norjan pienvesivoimalla (KVO Hydro Oy) on kaksi voimalaitosta tuotannossa, kolmas rakennetaan ja käynnistyy vuoden 2011 aikana. Kaikkiaan kohteita on 26, ja niillä on lupa noin 279 GWh:n tuotantoon. Luvitus on ollut hidasta laajasta yhteiskunnallisesta ja poliittisesta tahdosta huolimatta. Olkiluoto 1 ja Olkiluoto 2 ovat toimineet erittäin hyvin ja luotettavasti, ja toiselle yksikölle vuonna 2010 tehty tehonkorotusinvestointi onnistui hyvin. Parhaillaan valmistellaan päätöksentekoa Olkiluoto 4:n suunnitteluprosessin käynnistämisestä. Kymppivoima on mukana valmisteluissa. 3

4 Kymppivoima oy:n hallitus Ylärivi (vasemmalta alkaen): Jorma Korhonen, Perttu Rinta, Juhani Jääskeläinen Alarivi (vasemmalta alkaen): Sakari Suontaka, toimitusjohtaja, Kari Rämö, Timo Pylvänen, puheenjohtaja, Mika Pitkänen, hallituksen sihteeri 4

5 sisällysluettelo HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2 KONSERNIN TULOS 3 KONSERNIN TASELASKELMA 4 KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA 5 EMOYHTIÖN TULOS 6 EMOYHTIÖN TASELASKELMA 7 EMOYHTIÖN RAHOITUSLASKELMA 8 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATE 9 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 10 TILIKAUDELLA KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT 17 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET 18 hallituksen toimintakertomus tilikausi Kertomusvuosi oli yhtiön seitsemästoista toimintavuosi. yhtiön kotipaikka on helsinki. yleistä Yhtiön toiminnan tarkoitus on sähköntuotanto-omaisuuden hoito sekä resurssien optimaalinen käyttö ja tuotantokapasiteetin lisääminen ja uusien hankkeiden kehittäminen. Yhtiön tavoitteena on tukea omistajien liiketoimintaedellytyksiä omakustannusperusteisella sähköntuotannolla. Yhtiön sähköntuotantokapasiteetista pääosan muodostavat Pohjolan Voima Oy:n (PVO) ja EPV Energia Oy:n (EPV) omistukset. Yhtiö on PVO:n ja EPV:n kolmanneksi suurin osakas. Yhtiö omistaa yhdessä EPV:n kanssa Rapid Power Oy nimisen yhtiön, jonka tytäryhtiön Rapid Power AS:n nimissä on sähkösopimus norjalaisesta vesivoimasta. Tilinpäätökseen sisältyy ensimmäisen kerran laadittu konsernitilinpäätös. Konsernin rakenne ja sen laadintaperiaatteet on esitetty tilinpäätöksen osiossa Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet. Katsaus toimintaympäristöön Pohjoismaiden jatkunut niukka vesitilanne ja talvikausien pakkasjaksot osoittivat sähköntuotannon kriittisen niukkuuden. Tehoreservin ja hyvin toimivan siirtokapasiteetin avulla näistäkin tehopiikeistä selvittiin. Tämänlaiset poikkeustilanteet korostavat uuden sähköntuotantokapasiteetin rakentamisen tärkeyttä. olennaiset tapahtumat Tilikauden 2010 edellisvuodesta kasvanut tuotantomäärä kasvatti liikevaihtoa n. 20%. Yhtiön tuotantoresurssien määrä on Nokian Lämpövoima Oy:ssä tehdyn liiketoimintakaupan myötä laskenut ja Rajakiiri Oy tuulivoiman tuotannon käynnistymisen myötä kasvanut. Muutosten vaikutukset ovat yhteensä noin 9 MW:n vähennys. Resurssit olivat läpi vuoden lähes normaalissa käyttöasteessa. Liikevaihto koostuu pääosin sähkön myynnistä omakustannusperiaatteella. Tämä sähkö on tuotettu voimalaitoksilla, joiden energian käyttöön yhtiöllä on oikeus osakeomistusten perusteella. Yhtiö on pyrkinyt hajauttamaan sijoittamiaan pääomia eri tuotantomuotoihin pienentääkseen yksittäisiin tuotantomuotoihin liittyviä riskiä. Yhtiöllä ei ole normaaleista toimialan yrityksistä poikkeavia riskejä. Yhtiöllä on valmistelussa uusia merkittävän kokoisia sähköntuotantohankkeita ja tavoitteena on vähentää hiilenkäyttöä korvaamalla se kotimaisilla uusiutuvilla polttoaineilla. 5

6 toiminnan keskeisimmät tunnusluvut Kymppivoima Oy toimii omakustannusperiaatteella. Toimintaperiaatteesta johtuen taloudellisten tunnuslukujen esittäminen ei ole tarkoituksenmukaista kannattavuutta kuvaavien tunnuslukujen osalta. Omavaraisuusaste Quick ratio Current ratio Konserni ,5 % 0,37 1, emoyhtiö ,8 % 0,09 1, ,9 % 0,14 1, ,1 % 0,73 1,95 ympäristöriskit Yhtiö toimii toimialalla, jolla ympäristötekijöiden vaikutukset ovat merkittävät. Yhtiöllä itsellään ei ole suorassa omistuksessa voimalaitoksia, eikä yhtiö harjoita muutakaan valmistustoimintaa, mistä yhtiön tulisi raportoida ympäristöriskien osalta. Yhtiön omistamien tuotantolaitososuuksien ympäristöraportoinnista vastaavat asianomaiset tuotantoyhtiöt. tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat Yhtiöllä ei ole merkittäviä tapahtumia, jotka vaikuttaisivat yhtiön arvoon. yhtiön hallitus, toimitusjohtaja ja tilintarkastajat Varsinaisen yhtiökokouksen valitsemina hallituksen varsinaisina jäseninä toimivat toimitusjohtaja Timo Pylvänen (puheenjohtaja), toimitusjohtaja Juhani Jääskeläinen, toimitusjohtaja Jorma Korhonen ja toimitusjohtaja Perttu Rinta sekä toimitusjohtaja Kari Rämö. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut insinööri Sakari Suontaka. Tilintarkastuksen on suorittanut KHT-yhteisö Idman Vilén Grant Thornton Oy. Vastuullisena tilintarkastajana toimii ekonomi, KHT Matti Pettersson. tilinpäätös ja hallituksen esitys voittovarojen käytöstä Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että emoyhtiön tilikauden tappio ,32 euroa kirjataan edellisten tilikausien voitto- ja tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta. henkilöstökatsaus Yhtiöllä ei ole omaa henkilöstöä, vaan yhtiö ostaa toimitusjohtaja-, talous-, kehittämis- ja operatiivisen toiminnan palvelut Kymppivoima Hankinta Oy:ltä. 6

7 Konsernin tuloslaskelma e liitetieto Liikevaihto ,88 Liiketoiminnan muut tuotot 2 100,00 Materiaalit ja palvelut ,97 1) Poistot ja arvonalentumiset ,44 2) Liiketoiminnan muut kulut ,30 Liikevoitto (-tappio) ,69 Osinkotuotot ,00 Rahoitustuotot ja -kulut ,00 3) Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista ,00 Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä ,26 Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja ,26 Tilinpäätössiirrot 0,00 4) Tuloverot ,10 5) Laskennalliset verot ,43 Vähemmistöosuudet ,98 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) ,95 7

8 Konsernin tase e liitetieto vastaavaa pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet ,79 6) Aineelliset hyödykkeet ,22 7) Sijoitukset ,50 8) pysyvät vastaavat yhteensä ,51 vaihtuvat vastaavat Muu vaihto-omaisuus ,20 Ennakkomaksut ,77 vaihto-omaisuus yhteensä ,97 saamiset ,24 9) Lyhytaikaiset saamiset ,24 Rahat ja pankkisaamiset ,03 vaihtuvat vastaavat yhteensä ,24 vastaavaa ,75 8

9 Konsernin tase e liitetieto vastattavaa oma pääoma Osakepääoma ,03 Osakeanti ,00 Ylikurssirahasto ,06 Sijoitetun vapaan pääoman rahasto , ,59 Edellisten tilikausien voitto (tappio) ,64 Tilikauden voitto ,95 oma pääoma yhteensä ,28 10) vähemmistöosuus ,89 vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma ,89 12) Lyhytaikainen vieras pääoma ,70 13) vieras pääoma yhteensä ,59 vastattavaa ,75 9

10 Konsernin rahoituslaskelma e liiketoiminta Tulorahoitus Tulos ennen satunnaisia eriä ,26 Poistot ,44 Rahoitustuotot ja -kulut ,95 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista ,00 Tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua Osakkuusyhtiöiden tulokset ja osingon peruutus ,53 Osuus yhteisyrityksen tuloksesta ,72 Muut oikaisut ,66 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta ,98 Käyttöpääoman muutos Lyhytaikaiset liikesaamiset, lisäys(-)/vähennys (+) ,81 Korottomat lyhytaikaiset velat, lisäys (+)/vähennys(-) , ,44 saadut osingot liiketoiminnasta ,00 Maksetut korot ,63 Saadut korot ,48 Maksetut verot ,10 Pitkäaikaiset saamiset muutos 0,00 liiketoiminnan nettorahavirta (a) ,70 investoinnit Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin ,96 Investoinnit muihin sijoituksiin ,18 investointien rahavirta (B) ,14 liiketoiminnan ja investointien rahavirta ,56 10

11 Konsernin rahoituslaskelma e rahoitus Saamisten lisäys(-)/vähennys(+) Maksullinen osakeanti ,27 Velkojen lisäys (+), vähennys (-) ,57 rahoituksen rahavirta (C) ,30 laskelman mukainen likvidien varojen muutos, lisäys(+)/vähennys (-) (a+b+c) ,26 Likvidit varat ,77 Likvidit varat , ,26 Konsernin tunnusluvut Omavaraisuusaste 45,5 % Quick ratio 0,37 Current ratio 1,36 11

12 Emoyhtiön tuloslaskelma e Liitetieto Liikevaihto , ,13 Liiketoiminnan muut tuotot 2 100, ,00 Materiaalit ja palvelut , ,53 1) Henkilöstökulut 0,00 0,00 Poistot ja arvonalentumiset , ,06 2) Liiketoiminnan muut kulut , ,37 Liikevoitto (-tappio) , ,17 Osinkotuotot , ,00 Rahoitustuotot ja -kulut , ,82 3) Arvonalentumiset pys. Vastaavat ,00 Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä , ,65 Satunnaiset erät 0,00 0,00 Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , ,65 Tilinpäätössiirrot , ,07 4) Tuloverot 0,00-278,57 5) TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,15 12

13 Emoyhtiön tase e Liitetieto Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet , ,39 6) Aineelliset hyödykkeet , ,88 7) Sijoitukset , ,84 8) PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,11 VAIHTUVAT VASTAAVAT Muu vaihto-omaisuus , ,20 VAIHTO-OMAISUUS YHTEENSÄ , ,20 SAAMISET , ,30 9) Rahat ja pankkisaamiset , ,05 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,55 VASTAAVAA , ,66 VASTATTAVAA Liitetieto OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,76 Osakeanti , ,00 Ylikurssirahasto , ,06 Sijoitetun vapaan pääoman rahasto , , , ,59 Edellisten tilikausien voitto (tappio) , ,46 Tilikauden voitto (tappio) , ,15 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,90 10) 13

14 Emoyhtiön tase e Liitetieto VASTATTAVAA TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ , ,15 11) VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma , ,66 12) Lyhytaikainen vieras pääoma , ,95 13) VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,61 VASTATTAVAA , ,66 14

15 Emoyhtiön rahoituslaskelma e LIIKETOIMINTA Liiketoiminnan rahavirta Liiketappio/-voitto , ,17 Poistot , ,06 Rahoitustuotot ja -kulut , ,82 Tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua 0,00 0,00 Verot 0,00-278, , ,16 Käyttöpääoman muutos Lyhytaikaiset liikesaamiset, lisäys(-)/vähennys (+) , ,32 Korottomat lyhytaikaiset velat, lisäys (+)/vähennys(-) , ,12 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja , ,44 Liiketoiminnan rahavirta , ,60 INVESTOINNIT Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 0,00 0,00 Saadut osingot investoinneista , ,00 Investoinnit muihin sijoituksiin , , , ,27 Rahavirta ennen rahoitusta , ,87 RAHOITUS Saamisten lisäys(-)/vähennys(+) 0,00 0,00 Maksullinen osakeanti , ,00 Velkojen lisäys (+), vähennys (-) , , , ,52 Laskelman mukainen likvidien varojen muutos, lisäys(+)/vähennys (-) , ,39 Likvidit varat , ,42 Likvidit varat , , , ,37 15

16 Emoyhtiön tunnusluvut Omavaraisuusaste 59,8 % 61,9 % Quick ratio 0,09 0,14 Current ratio 1,27 1,32 16

17 tilinpäätöksen laadintaperiaatteet KonsernitilinpäätöKsen laajuus ja laadintaperiaatteet Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konserniyritys Kymppivoima Hydro Oy, sisältäen alakonserni Blåfall Energi AS:n, Norja, projektiyhtiöineen on yhdistelty konserniin hankintamenomenetelmällä. Yhteisyritys Rapid Power Oy (konserni) ja sen tytäryhtiö Rapid Power AS, Norja, on yhdistelty konserniin suhteellisella menetelmällä siten, että jokaisesta tuloslaskelma- ja tase-erästä on konserniin sisällytetty omistusta vastaava osuus. Yhteisyrityksen ja konsernin väliset erät on eliminoitu suhteellisesti konsernin omistusta vastaavan osuuden mukaisesti. Omistusyhteysyritys Power Deriva Oy on yhdistelty konserniin pääomaosuusmenetelmällä. sisäiset liiketapahtumat ja katteet Konsernin sisäiset liiketapahtumat, sisäisten toimitusten realisoitumattomat katteet, keskinäiset saamiset ja velat samoin kuin sisäinen voitonjako on eliminoitu. vähemmistöosuudet Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin omasta pääomasta ja tuloksesta, sekä esitetty omana eränään. muuntoerot Ulkomaisten konserniyhtiöiden tuloslaskelmat on muutettu tilikauden keskikurssiin ja taseet on muutettu euromääräiseksi tilinpäätöspäivän kurssiin. Muuntamisessa syntyneet kurssierot, samoin kuin ulkomaisten tytäryritysten omien pääomien muuntamisessa syntyneet muuntoerot on esitetty erässä Voitto edellisiltä tilikausilta. pysyvien vastaavien arvostus Pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla lukuunottamatta maa-alueita ja sijoituksia. Poistoajat: Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto (voimalaitoksiin liittyviä) Aineettomat oikeudet 20 vuotta 20 vuotta 15 vuotta 17

18 tilinpäätöksen laadintaperiaatteet vaihtuvien vastaavien arvostus Konsernitilinpäätökseen sisältyy 50% omistetun osakkuusyhtiö Rapid Power Oy:n sähkönostoon liittyvä ennakkomaksu 80 milj. euroa, joka kohdistuu 15 vuoden sähkönostooikeuteen. Ennakkomaksu on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan myyntihintaan. Tilikaudelle kohdistuva osuus ennakkomaksun muutoksesta sisältyy tuloslaskelman kohtaan Aineet, tarvikkeet ja tavarat. Emoyhtiöllä oleva vaihto-omaisuus muodostuu päästöoikeussertfi kaattien hankintamenoista, jotka on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan myyntihintaan. ulkomaanrahan määräisten erien arvostusperiaatteet Ulkomaanrahan määräiset saamiset ja velat on arvostettu tilinpäätöshetkellä Euroopan Keskuspankin vahvistamien valuuttojen osto- ja myyntikurssien keskikurssiin. 18

19 tuloslaskelman liitetiedot e Konserni emoyhtiö tuloslaskelman liitetiedot materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , , ,53 Ulkopuoliset palvelut , , , , , ,53 Materiaalit ja palvelut on esitetty liitetiedoissa, koska erät on yhdistetty tuloslaskelmassa. 2. poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , , ,06 Arvonalentumiset ennakkomaksuista , , , , ,06 3. rahoitustuotot ja -kulut Osinkotuotot , , ,00 Korko- ja rahoitustuotot konsernisaamisista ,26 Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta ,53 Korko- ja rahoitustuotot muilta , , , , , ,41 Korko- ja rahoituskulut konserniyrityksille ,83 0,00 0,00 Korko- ja rahoituskulut muille , , , , , ,23 Arvonalentumiset pysyvien , ,00 vastaavien sijoituksista Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , , ,82 4. tilinpäätössiirrot Suunnitelman mukaisten ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotus 0, , ,07 Koneet ja tekniset laitteet 0, ,86 0,00 Muut pitkävaikutteiset menot 0, , ,07 0, , ,07 19

20 taseen liitetiedot e Konserni emoyhtiö taseen liitetiedot tuloverot tuloslaskelma Tuloverot varsinaisesta toiminnasta ,10 0,00-278,57 Tuloverot satunnaisesta toiminnasta 0,00 0,00 0,00 Laskennallisen verovelan muutos , , , , , ,38 tase laskennalliset verot Laskennalliset verosaamiset Tilinpäätössiirroista 0,00 Yhdistelytoimenpiteistä 0,00 Jaksotuseroista ja väliaikaisista eroista 0,00 Vahvistetuista tappioista , ,19 Laskennalliset verovelat Tilinpäätössiirroista 0,00 Yhdistelytoimenpiteistä 0,00 Jaksotuseroista ja väliaikaisista eroista 4 863, ,85 6. aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Hankintameno , , ,88 Lisäykset ,64 0,00 0,00 Hankintameno , , ,88 Tilikauden poisto , , ,62 Kertyneet poistot , , ,10 Kirjanpitoarvo , , ,78 Muut pitkävaikutteiset menot Hankintameno ,59 0,00 0,00 Vähennykset ,81 0,00 0,00 Hankintameno ,78 0,00 0,00 20

21 taseen liitetiedot e Konserni emoyhtiö taseen liitetiedot Tilikauden poisto 0,00 0,00 0,00 Kertyneet poistot ,00 0,00 0,00 Kirjanpitoarvo ,78 0,00 0,00 Ennakkomaksut Hankintameno , , ,61 Vähennykset , ,61 0,00 Hankintameno ,00 0, ,61 Kirjanpitoarvo ,00 0, ,61 Aineettomat hyödykkeet yhteensä Hankintameno , , ,49 Vähennykset , ,61 0,00 Hankintameno , , ,49 Tilikauden poisto , , ,62 Kertyneet poistot , , ,10 Kirjanpitoarvo , , ,39 7. aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Hankintameno , , ,20 Hankintameno , , ,20 Kirjanpitoarvo , , ,20 Rakennukset ja rakennelmat Hankintameno , , ,28 Lisäykset ,72 Hankintameno , , ,28 Tilikauden poisto , , ,71 Kertyneet poistot , , ,26 Kirjanpitoarvo , , ,02 Koneet ja kalusto Hankintameno , , ,65 Lisäykset 0,00 0, ,89 Hankintameno , , ,54 21

22 taseen liitetiedot e Konserni emoyhtiö taseen liitetiedot Tilikauden poisto , , ,73 Kertyneet poistot , , ,88 Kirjanpitoarvo , , ,66 Muut aineelliset hyödykkeet Hankintameno ,00 Lisäykset 4 476,92 0,00 0,00 Hankintameno ,92 0,00 0,00 Kirjanpitoarvo ,92 0,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet yhteensä Hankintameno , , ,13 Vähennykset ,64 0, ,89 Hankintameno , , ,02 Tilikauden poisto , , ,62 Kertyneet poistot , , ,10 Kirjanpitoarvo , , ,88 8. sijoitukset Osakkeet Yhteisyrityksissä Hankintameno 1.1 0, , ,00 Lisäykset ,28 0,00 0,00 Hankintameno , , ,00 Kirjanpitoarvo , , ,00 Osakkeet konserniyrityksissä Hankintameno , ,40 Lisäykset , ,00 Hankintameno , ,40 Kirjanpitoarvo , ,40 Osakkeet omistusyhteysyrityksissä Hankintameno , , ,00 Vähennykset ,85 0,00 0,00 Hankintameno , , ,00 Kirjanpitoarvo , , ,00 22

23 taseen liitetiedot e Konserni emoyhtiö taseen liitetiedot Muut osakkeet ja osuudet Hankintameno , , ,06 Lisäykset , , ,38 Hankintameno , , ,44 Tilikauden poisto , ,00 0,00 Kirjanpitoarvo , , ,44 Muut saamiset Hankintameno ,77 0,00 0,00 Lisäykset 3 089,28 0,00 0,00 Hankintameno ,05 0,00 0,00 Kirjanpitoarvo ,05 0,00 0,00 Sijoitukset yhteensä Hankintameno , , ,46 Lisäykset , , ,38 Vähennykset ,85 249,00 249,00 Hankintameno , , ,84 Tilikauden poisto , ,00 251,00 Kirjanpitoarvo , , ,84 Emoyhtiön osakkeiden hankintameno sisältää hallituksen päätöksen merkitä tytäryhtiöosakkeita suunnatussa annissa ( ,00 euroa). Merkintähinta on maksettu , joten se on esitetty erässä Velat saman konsernin yrityksille. e Konserni emoyhtiö omistukset muissa yrityksissä omistusosuus omistusosuus Konserniyritykset Kymppivoima Hydro Oy, Helsinki 81,08 % 81,08 % Blåfall Energi AS, Norja 58,83 % 58,83 % Omistusyhteysyritykset Power Deriva Oy, Helsinki 44,75 % 44,75 % Yhteisyritykset Rapid Power Oy, Vaasa 50,00 % 50,00 % 23

24 taseen liitetiedot e Kymppivoima oy:llä on omistusosuuden mukainen mankalavastuu seuraavissa yhtiöissä emoyhtiö omapääoma tulos EPV Energia Oy 8,820 % Pohjolan Voima Oy 8,725 % Rapid Power Oy, Vaasa 50,00 % e Konserni emoyhtiö taseen liitetiedot Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , , ,40 Osakeantisaaminen , ,00 Saamiset saman konsernin yrityksiltä 0, ,18 0,00 Laskennalliset verosaamiset ,19 0,00 0,00 Muut saamiset 0, , ,62 Siirtosaamiset , , ,28 Yhteensä , , ,30 Siirtosaamiset olennaiset erät Korkojaksotus 211,49 148,52 62,97 Valuuttasuojauksen tulos , ,75 0,00 Sähkön hankintaan liittyvä , , ,52 Verosaaminen ,57 0,00 0,00 Muut , , ,79 Yhteensä , , , oma pääoma Osakepääoma Osakepääoma , , ,49 Uusmerkintä , , ,27 Yhteensä , , ,76 Osakeanti Osakeanti 1.1 0, ,00 0,00 Lisäys , , ,00 Vähennys 0, ,00 0,00 Yhteensä , , ,00 24

25 taseen liitetiedot e Konserni emoyhtiö taseen liitetiedot Ylikurssirahasto Ylikurssirahasto , , ,06 Yhteensä , , ,06 Sijoitetun vapaan pääoman rahasto Sijoitetun vapaan pääoman rahasto , , ,04 Lisäys , , ,73 Yhteensä , , ,77 Voitto (tappio) edellisiltä tilikausilta , , ,46 Muuntoero ,28 Tilikauden voitto (tappio) , , ,15 Oma pääoma yhteensä , , , tilinpäätössiirtojen kertymä ja laskennallinen verovelka Tilinpäätössiirtojen kertymä muodostuu kertyneestä poistoerosta. Verovelka sisältyy poistoeroon. Verovelka on määrältään 4.863,85 euroa. e Konserni emoyhtiö taseen liitetiedot pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , , ,66 Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua Lainat rahoituslaitoksilta 0,00 0,00 0, lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , , ,69 Ostovelat , , ,26 Muut velat konserniyrityksille , , ,47 Laskennalliset verovelat 4 863,85 0,00 0,00 Muut velat , , ,74 Siirtovelat , , , , , ,95 25

26 taseen liitetiedot e Konserni emoyhtiö taseen liitetiedot Siirtovelat olennaiset erät Korkojaksotus , , ,79 Johdannaiskaupankäynti , ,53 Sähkön hankintaan liittyvä , ,03 Yhteensä , , ,79 muut liitetiedot Yhtiön osakesarjat, osakemäärät ja eritysehdot yhtiöjärjestyksessä osakesarja osakelukumäärä I-sarja II-sarja III-sarja IV-sarja V-sarja VI-sarja VII-sarja VIII-sarja IX-sarja X-sarja XI-sarja XII-sarja Osakkeiden lukumäärään on sisällytetty vuoden loppupuolella tehdyt ja maksetutu osakeannit, joista ei vielä vuodenvaihteessa ollut tullut kaupparekisterivahvistusta. Näiden lisäksi hallitus on tehnyt antipäätöksen kpl X-sarjan osakkeista. Näiden osakkeiden merkintä aika päättyy Yhtiö on mankalayhtiö. Tämä tarkoittaa että osakkailla on oikeus osakesarjakohtaisesti sarjan tuottamaan sähköön ja myös velvollisuus maksaa sarjan kaikki kustannukset. Mankalaperuste on voimassa muissa paitsi V-, X-osakesarjoissa. Osakkeiden äänioikeus on normaali muutoin paitsi kutakin sarjaa koskevissa asioissa. Sarjaa koskevissa asioissa sarjan osakkeilla on 100 ääntä ja muilla osakkeilla 1 ääni. Tilikauden aikana on ollut kaksi osakeantia. Osakeannit on käytetty tuotantokapasiteetin lisäämiseen. yhtiökokouksen valtuutus Yhtiökokous on valtuuttanut hallituksen päättämään osakeannista X-sarjaan. Valtuutuksesta on käyttämättä osaketta.valtuutus päättyy päästöoikeudet Yhtiön sähköntuotantotesurssit perustuvat osakeomistuksiin erilaisissa mankalayhtiöissä. Päästöoikeudet hyvitetään tai veloitetaan sähköntoimituksen ostolaskuissa. Yhtiö hankkii päästöoikeuksia vastaavia päästövähenemiä YK:n ja EU:n hyväksymillä hankemekanismeilla. Yhtiöllä on 4,6 M arvoinen sopimus päästövähenemien hankkimiseksi rahaston avulla. 26

KYMPPIVOIMA OY TASEKIRJA 31.12.2014

KYMPPIVOIMA OY TASEKIRJA 31.12.2014 KYMPPIVOIMA OY TASEKIRJA 31.12.2014 Kymppivoima Oy Y-tunnus 0953707-4 Kotipaikka Helsinki Osoite Töölönkatu 4 1 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2 Konsernin tuloslaskelma 4 Konsernin tase

Lisätiedot

KYMPPIVOIMA OY TASEKIRJA 31.12.2015

KYMPPIVOIMA OY TASEKIRJA 31.12.2015 KYMPPIVOIMA OY TASEKIRJA 31.12.2015 Kymppivoima Oy Y-tunnus 0953707-4 Kotipaikka Helsinki Osoite Töölönkatu 4 1 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2 Konsernin tuloslaskelma 4 Konsernin tase

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

KYMPPIVOIMA OY TASEKIRJA

KYMPPIVOIMA OY TASEKIRJA KYMPPIVOIMA OY TASEKIRJA 31.12.2013 Kymppivoima Oy Y-tunnus 0953707-4 Kotipaikka Helsinki Osoite Töölönkatu 4 1 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2 n tuloslaskelma 4 n tase 5 n rahoituslaskelma

Lisätiedot

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY KYMPPIVOIMA HANKINTA OY TASEKIRJA 31.12.2014 Kymppivoima Hankinta Oy Y-tunnus 1796584-5 Kotipaikka Helsinki Osoite Töölönkatu 4 1 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4

Lisätiedot

haasteita, MENESTySTä ja UUSIA LINjAUKSIA

haasteita, MENESTySTä ja UUSIA LINjAUKSIA KYMPPIVOIMA OY TASEKIRJA 31.12.2011 Toimitusjohtajan katsaus haasteita, MENESTySTä ja UUSIA LINjAUKSIA Sähkömarkkinavuosi 2011 tarjosi taas uudenlaisia haasteita sähköntuotannossa. Vuoden alussa pohjoismaista

Lisätiedot

MERKITTÄVIÄ LINJAUKSIA TOIMINNASSA

MERKITTÄVIÄ LINJAUKSIA TOIMINNASSA TASEKIRJA 31.12.2008 KYMPPIVOIMA OY Toimitusjohtajan katsaus MERKITTÄVIÄ LINJAUKSIA TOIMINNASSA Vuoden 2008 alkupuolella energian niukkuus ja vahva hintojen nousu johtivat markkinoiden ylikuumenemiseen.

Lisätiedot

KYMPPIVOIMA OY TASEKIRJA

KYMPPIVOIMA OY TASEKIRJA KYMPPIVOIMA OY TASEKIRJA 31.12.2009 Toimitusjohtajan katsaus UUSI STRATEGIAMME OSOITTI VAHVUUTENSA ÄÄRIOLOISSAKIN Vuosi 2009 testasi Kymppivoiman uuden liiketoimintasuunnitelman ja strategian toimivuutta

Lisätiedot

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY KYMPPIVOIMA HANKINTA OY TASEKIRJA 31.12.2013 Kymppivoima Hankinta Oy Y-tunnus 1796584-5 Kotipaikka Helsinki Osoite Töölönkatu 4 1 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Vuoden verran tuulta ja kuohuja

Vuoden verran tuulta ja kuohuja Kymppivoima Oy tasekirja 31.12.2012 Toimitusjohtajan katsaus Kymppivoima Oy Vuoden verran tuulta ja kuohuja Kymppivoima Oy:n vuotta 2012 ovat leimanneet muutokset toimintaympäristössä. Samaan aikaan Kymppivoimassa

Lisätiedot

NIVOS OY. Tilinpäätös

NIVOS OY. Tilinpäätös NIVOS OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Nivos Oy Sepäntie 3 04600 MÄNTSÄLÄ Sisältö Tuloslaskelma, emoyhtiö Tase, emoyhtiö Tuloslaskelma, konserni Tase, konserni Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY TASEKIRJA 31.12.2009

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY TASEKIRJA 31.12.2009 KYMPPIVOIMA HANKINTA OY TASEKIRJA 31.12.2009 Toimitusjohtajan katsaus AINA ENSIMMÄISENÄ HYÖDYNTÄMÄSSÄ UUSIA MAHDOLLISUUKSIA Parin viime vuoden aikana alan toimintaympäristö sekä markkinat ovat muuttuneet

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj Cleantech Invest Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 1 CLEANTECH INVEST OYJ Malminrinne 1 B 00180 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 2005438-0 Sisällys Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

jatkuvaa KEhiTYSTä OMiSTAjiEn LiiKETOiMinnAn TEhOSTAMiSEKSi

jatkuvaa KEhiTYSTä OMiSTAjiEn LiiKETOiMinnAn TEhOSTAMiSEKSi KYMPPIVOIMA HANKINTA OY TASEKIRJA 31.12.2011 Toimitusjohtajan katsaus jatkuvaa KEhiTYSTä OMiSTAjiEn LiiKETOiMinnAn TEhOSTAMiSEKSi Omistajien liiketoimintamahdollisuuksien tukeminen ja tehostaminen energiamarkkinoilla

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2017 SISÄLLYS Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Toimintakertomustiedot (OYL) Kirjanpitokirjat Tositelajit ja säilyttämistapa

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

FINGRID Y-tunnus Finextra

FINGRID Y-tunnus Finextra 10.2.2017 1 (12) FINGRID Y-tunnus 1506926-2 Finextra FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS 01.01.2016-31.12.2016 FINEXTRA OY 2(12) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

HAASTEELLISESTA VUODESTA ERINOMAISIN ARVOSANOIN

HAASTEELLISESTA VUODESTA ERINOMAISIN ARVOSANOIN TASEKIRJA 31.12.2008 KYMPPIVOIMA HANKINTA OY Toimitusjohtajan katsaus HAASTEELLISESTA VUODESTA ERINOMAISIN ARVOSANOIN Vuosi 2008 oli monin tavoin poikkeuksellinen. Polttoaineiden hinta kolminkertaistui

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2010 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3-4 Tase 5-6 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9-12 Kirjanpitokirjat ja tositelajit

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA 01.01.2013-31.12.2013 EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY 1 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Konserni, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu 6,

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-13 12:40 Erja Fasta TESTIYRITYS SQL-SUOMALAINEN OY (L) POSTIOSOITE: SQLKATU 60 60, 99999 KORVATUNTURI, SUOMI Y-TUNNUS. 0000000-6 D&B D-U-N-S NR. 65-200-7816 TILINPÄÄTÖS 201310 AA Hyvä

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot