jatkuvaa KEhiTYSTä OMiSTAjiEn LiiKETOiMinnAn TEhOSTAMiSEKSi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "jatkuvaa KEhiTYSTä OMiSTAjiEn LiiKETOiMinnAn TEhOSTAMiSEKSi"

Transkriptio

1 KYMPPIVOIMA HANKINTA OY TASEKIRJA

2 Toimitusjohtajan katsaus jatkuvaa KEhiTYSTä OMiSTAjiEn LiiKETOiMinnAn TEhOSTAMiSEKSi Omistajien liiketoimintamahdollisuuksien tukeminen ja tehostaminen energiamarkkinoilla on Kymppivoima Hankinta Oy:n arvoista tärkein. Vuoden 2011 aikana saimme tuotantokäyttöön uusia energiatiedon hallintajärjestelmiä, jotka auttavat merkittävästi tämän tehtävän toteuttamisessa. Yhtiö onnistuikin erinomaisesti muun muassa tasesähkön kustannusten hallinnassa. Myös toiminnan uudet strategiset linjaukset lisäävät omistajien mahdollisuuksia toimia muuttuvilla energiamarkkinoilla tehokkaasti ja onnistuneesti. Uudet järjestelmät menestyksen tueksi Vuoden 2011 aikana Kymppivoima Hankinnassa otettiin tuotantokäyttöön uusi sähkötaseiden selvitysjärjestelmä, joka helpottaa ja nopeuttaa energiatietojen käsittelyä. Olemme kehittäneet myös energiatiedon kokonaishallintajärjestelmää, jolla voidaan hoitaa sekä hankintayhtiön että Kymppivoima Oy:n energialaskutuksen laskenta, sähkön tuotantomäärien ennustaminen ja myös liiketoiminnan talouden seuranta ja ennustaminen. Tässä järjestelmässä osakkaat pääsevät verkon yli Kymppivoiman tietokantaan ja voivat siellä seurata, jalostaa ja siirtää itselleen omia tietojaan sekä muokata niiden raportointia omia tarpeitaan vastaavaksi. Sähkökaupan prosessit ja talouden vakuuksien hallinta ovat toimineet luotettavasti. Yhtiö on vuoden 2011 aikana onnistunut erittäin hyvin tasesähkön kustannusten hallin- nassa, mikä on yksi tärkeimmistä mittareista onnistuneelle fyysisen sähkön hankinnalle. Tätä työtä tehdään vuoden jokaisena päivänä, myös jouluna ja juhannuksena. Asiantuntijamme käyvät läpi kunkin päivän ennusteen sekä sähkönsiirto- ja kapasiteettitilanteen ja ostavat pörssistä mahdollisimman optimaalisen määrän sähköä. Ennusteiden luotettavuus ja osaava osto korreloivat suoraan tannusten kanssa. tasesähkökus- Yhtiö on jo vuosien ajan seurannut asiakastyytyväisyyttä, joka on pysynyt varsin korkealla tasolla. Vaikeasta kinatilanteesta huoli- sähkömarkmatta asiakkaiden palaute toiminnasta on ollut kiitettävää. 2

3 rakennemuutos ja uusia strategisia linjauksia Vuonna 1998 Kymppivoimassa hoidettiin yhdessä ja samassa yhtiössä sähköntuotanto, tukkusähkökauppa, pienasiakasmyynti ja -markkinointi, erilaisia kehitystoimia ja lisäksi vielä ketjumarkkinointi. Yhtiön rakennetta alettiin kehittää vuonna Eri bisnessegmenttejä varten haluttiin perustaa omat yhtiönsä, jotka erikoistuivat ja kykenivät kasvamaan omassa tehtävässään. Ensimmäisenä syntyi Power-Deriva Oy, joka on erikoistunut kaupankäyntiin hyödykejohdannaisilla. Yhtiön avulla asiakkaat voivat hoitaa sähkön tuotannon ja myynnin hankintaan liittyvää hintariskiä. Power-Deriva on onnistunut ja kehittynyt hyvin. Jonkinaikaa oli myös oma sähkönmyyntiyhtiö ja ketjumarkkinayhtiö. Sittemmin toimintaympäristö kehittyi sellaiseen suuntaan, että näille yhtiöille ei enää ollut tarvetta. Vuoden 2011 aikana yhtiön hallitus linjasi liiketoimintaa strategisesti uuteen asentoon. Kymppivoima Hankinnassa on pitkään ollut kaksi perusliiketoimintaa, fyysinen sähkökauppa sähkömäärien oikea-aikainen ja oikeansuuruinen hankinta ja hinnanvarmistustoiminta. Uuden linjauksen mukaan Kymppivoima Hankinta keskittyy jatkossa energiakaupassa ainoastaan fyysiseen hankintaan. Hinnanvarmistus kaupankäynti hyödykejohdannaisilla ei kuulu enää vuonna 2013 toimintaamme. Yhtiö on suositellut asiakkailleen näiden palvelujen ostamista jatkossa Power-Derivalta, ja osapuolten keskinäiset neuvottelut ovat käynnissä. Rakennemuutoksen jälkeen Kymppivoima Oy on sähköntuotannon omistusyhtiö, Kymppivoima Hankinta toimii fyysisen sähkön tukkukauppayhtiönä ja Power-Deriva hoitaa sähkö- tai energialiiketoiminnan hinnanvarmistukseen kuuluvat palvelut. Näiden kolmen yhtiön avulla osakkaat pystyvät toimimaan muuttuvilla energiamarkkinoilla tehokkaasti ja onnistuneesti. Hankintayhtiössä on ketjumarkkinointitoiminnan perimänä hyvin toimivat Kymppipalvelut. Hankintayhtiön neljä omistajayhtiötä hyödyntävät omassa asiakasviestinnässään yhteisesti tuotettua Kymppi-lehteä ja tekevät yhteistyötä myös muissa markkinointiviestinnän hankkeissa, kuten energiansäästämiseen kannustavassa viestinnässä. Sakari Suontaka toimitusjohtaja 3

4 SiSäLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 4 TULOSLASKELMA 6 TASE 7 RAHOITUSLASKELMA 8 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATE 9 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 10 TILIKAUDELLA KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT 14 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET 14 hallituksen TOiMinTAKErTOMUS Tilikausi Kulunut vuosi oli Kymppivoima hankinta Oy:n yhdeksäs toimintavuosi. Yhtiön kotipaikka on helsinki. Katsaus toimintaympäristöön Vuonna 2011sää vaikutti merkittävästi sähköyhtiöiden toimintaan. Vuoden alkupuoli oli hyvin kylmä, kun taas loppuvuotta vastaavasti hallitsi pitkään jatkunut lämmin kausi myrskyillä maustettuna. Sähkön käyttö Suomessa väheni 3,8 %. Nord Pool sähköpörssin spot-markkinoiden Suomen aluehinnan vuosikeskiarvo oli 4,9 snt/kwh, joka on 13 % alempivuoteen 2010 verrattuna. Markkinahinnan laskuun vaikutti kysynnän ohella huomattava vesitilanteen parantuminen Norjassa ja Ruotsissa. Hintaan vaikutti myös joulukuussa käyttöönotettu Fenno Skan 2-sähköyhteys Ruotsin ja Suomen välillä, joka kasvatti maiden välistä siirtokapasiteettia 40 %. Toiminta tilikaudella Yhtiön toiminta perustuu tukkusähkömarkkinapalvelujen tuottamiseen asiakkaiden sähköliiketoiminnan tarpeisiin. Yhtiön pääliiketoiminta keskittyy asiakkaiden fyysisen sähkön hankkimiseen ja hinnan varmistamiseen. Yhtiön liikevaihdosta suurimman osan muodostaa asiakkaille myyty sähkö, jonka asiakkaat ostavat läpinäkyvästi markkinoilla noteerattuun hintaan. Pääliiketoiminnan lisäksi yhtiö tuottaa omistajayhtiöilleen asiakaslehteä ja muita viestinnän palveluja sekä tuottaa muille Kymppivoima-liiketoimintayhtiöille niiden tarvitsemat toimitusjohtaja-, toimisto- ja taloushallinnon palvelut. Olennaiset tapahtumat Tilikauden 2010 edellisvuodesta kasvanut tuotantomäärä kasvatti liikevaihtoa n. 20%. Yhtiön tuotantoresurssien määrä on Nokian Lämpövoima Oy:ssä tehdyn liiketoimintakaupan myötä laskenut ja Rajakiiri Oy tuulivoiman tuotannon käynnistymisen myötä kasvanut. Muutosten vaikutukset ovat yhteensä noin 9 MW:n vähennys. Resurssit olivat läpi vuoden lähes normaalissa käyttöasteessa. Liikevaihto koostuu pääosin sähkön myynnistä omakustannusperiaatteella. Tämä sähkö on tuotettu voimalaitoksilla, joiden energian käyttöön yhtiöllä on oikeus osakeomistusten perusteella. Yhtiö on pyrkinyt hajauttamaan sijoittamiaan pääomia eri tuotantomuotoihin pienentääkseen yksittäisiin tuotanto- 4

5 muotoihin liittyviä riskiä. Yhtiöllä ei ole normaaleista toimialan yrityksistä poikkeavia riskejä. Yhtiöllä on valmistelussa uusia merkittävän kokoisia sähköntuotantohankkeita ja tavoitteena on vähentää hiilenkäyttöä korvaamalla se kotimaisilla uusiutuvilla polttoaineilla. Arvio tulevaisuuden kehityksestä Yhtiön asiakaskunta koostuu pitkäaikaisista liikesuhteista kumppaniasiakkaiden kanssa. Erityistä huomiota kiinnitetään yhtiön toimintaprosessien kehittämiseen, niin että ne tukevat paremmin asiakkaiden omia keskeisiä liiketoimintaprosesseja. Tavoitteena on tukea asiakkaiden energiakaupan liiketoimintaa ja tehostaa ajantasaisen tiedon raportointia. Markkinatilanteen suurten vaihteluiden odo te taan jatkuvan ja tietojärjestelmien avulla pyritään saavuttamaan ketteryyttä näihin muutostilanteisiin. henkilöstökatsaus Kymppivoima Hankinta Oy: n palveluksessa oli tilikauden lopussa 14 täysiaikaista ja 2 osa-aikaista henkilöä. Tilikauden aikana on vahvistettu sähkön hankinnan sekä taloushallinnon osaamista ja tilikauden päättymisen jälkeen on palkattu yksi henkilö. Toiminnan keskeisimmät tunnusluvut Tilikauden liikevaihto oli 376,7 miljoonaa euroa (edellisenä vuonna 546,5) ja tulos 0,182 miljoonaa euroa (0,332). Yhtiön liikevaihto on laskenut 45 % edelliseen vuoteen verrattuna. Investoinnit tilikaudella olivat 0,391 (0,552) miljoonaa euroa, josta pääosan muodostaa yhtiön omaan käyttöön tuleva tietojärjestelmä. Yhtiössä kehitetään sähkökaupan energiatiedon hallintajärjestelmää. Yhtiöllä ei ollut lainaa tilikauden lopussa. Omavaraisuusaste oli 10,07% (5,61%). Maksuvalmiutta kuvaava tunnusluku Quick ratio oli 0,50 (0,54) sekä Current ratio 1,06 (1,04). Yhtiön hallitus, toimitusjohtaja ja tilintarkastajat Varsinaisen yhtiökokouksen valitsemina hallituksen jäseninä toimivat toimitusjohtaja Perttu Rinta (puheenjohtaja), toimitusjohtaja Jorma Korhonen, toimitusjohtaja Timo Pylvänen sekä toimitusjohtaja Kari Rämö. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut insinööri Sakari Suontaka. Tilintarkastuksen on suorittanut KHT-yhteisö Idman & Vilen Grant Thornton Oy. Vastuullisena tilintarkastajana toimii ekonomi,kht Matti Pettersson. hallituksen esitys voittovarojen käytöstä Yhtiön vapaa pääoma on ,64 euroa, josta tilikauden voitto on ,85 euroa. Hallitus esittää, että osinkoa jaetaan 15 euroa osakkeelta eli yhteensä ,00 euroaja loppuosa tilikauden voitosta ,85 euroa kirjataan voitto- ja tappiotilille. 5

6 TULOSLASKELMA e Liitetieto Liikevaihto , ,80 Materiaalit ja palvelut , ,38 1) Henkilöstökulut , ,58 2) Poistot ja arvonalentumiset , ,50 Liiketoiminnan muut kulut , ,55 Liikevoitto (-tappio) , ,79 Rahoitustuotot ja -kulut , ,71 3) Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä , ,08 Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , ,08 Tuloverot , ,63 4) TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,45 6

7 TASELASKELMA e Liitetieto vastaavaa pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet , ,04 5) Aineelliset hyödykkeet , ,08 6) pysyvät vastaavat YhTEEnSä , ,12 vaihtuvat vastaavat Saamiset 7) Lyhytaikaiset saamiset , ,24 Rahat ja pankkisaamiset , ,18 vaihtuvat vastaavat YhTEEnSä , ,42 vastaavaa , ,54 e vastattavaa OMA pääoma Osakepääoma , ,00 Ylikurssirahasto , , , ,00 Edellisten tilikausien voitto , ,34 Tilikauden voitto , ,45 OMA pääoma YhTEEnSä , ,79 8) vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma , ,75 9) vieras pääoma YhTEEnSä , ,75 vastattavaa , ,54 7

8 rahoituslaskelma e Liiketoiminnan rahavirta Myynnistä saadut maksut , ,77 Maksut liiketoiminnan kuluista , ,45 Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista , ,53 Saadut korot liiketoiminnasta , ,82 Maksut välittömistä veroista , ,10 Rahavirta ennen satunnaisia eriä , ,51 Liiketoiminnan satunnaiset erät 0, ,64 Liiketoiminnan rahavirta (A) , ,51 investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin , ,00 investointien rahavirta (B) , ,00 rahoituksen rahavirta Lyhytaikaisten lainojen nostot/takaisinmaksut 0,00 0,00 Maksetut osingot ja muu voitonjako , ,00 rahoituksen rahavirta (C) , ,00 Rahavirtojen muutos (A+B+C) , ,51 Rahavarat (1.1.) , ,67 Rahavarat (31.12.) , , , ,51 TUnnUSLUvUT Omavaraisuusaste 10,07 % 5,61 % Quick ratio 0,50 0,54 Current ratio 1,06 1,04 8

9 TiLinpääTöKSEn LAADinTApEriAATTEET Aineettomien hyödykkeiden arvostus Aineettomat hyödykkeet on merkitty taseeseen vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Poistoaika: Liikearvo Aineettomat oikeudet 10 vuotta 4 vuotta Aineellisten hyödykkeiden arvostus Pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Poistoajat: Koneet ja kalusto 5 vuotta Eläkemenojen jaksotus Yhtiön lakisääteinen ja vapaaehtoinen eläketurva on järjestetty ulkopuolisessa eläkevakuutusyhtiössä. Eläkemenot kirjataan kuluksi kertymisvuonna. Ulkomaan rahan määräiset erät Ulkomaanrahan määräiset saamiset ja velat on arvostettu tilinpäätöshetkellä Euroopan Keskuspankin vahvistamien valuuttojen osto- ja myyntikurssien keskikurssiin. johdannaiset Sähköjohdannaisten tulokset kohdistetaan toimitusjaksolle suojauslaskennanperiaatteen mukaisesti. 9

10 TULOSLASKELMAn ja TASEEn LiiTETiEDOT TULOSLASKELMAn LiiTETiEDOT e e 1. Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,92 Ulkopuoliset palvelut , , , ,38 2. henkilöstöä ja toimielinten jäseniä koskevat liitetiedot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,70 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,76 Muut henkilösivukulut , , , ,58 Henkilöstön lukumäärä tilikauden aikana Toimihenkilöt keskimäärin Toimihenkilöt Hallituksen palkat ja palkkiot Kymppivoima Hankinta Oy:n hallituksen jäsenille ei ole maksettu palkkaa eikä palkkioita. 3. rahoitustuotot ja -kulut Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot Muilta , ,82 Korkokulut ja muut rahoituskulut Muille , , , ,71 4. verot Tuloverot varsinaisesta toiminnasta , ,10 Tuloverot aikaisemmilta tilikausilta 0, , , ,63 10

11 TASEEn LiiTETiEDOT TASEEn LiiTETiEDOT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Hankintameno , ,25 Lisäykset , ,96 Hankintameno , ,21 Tilikauden poisto , ,69 Kertyneet poistot , ,83 Kirjanpitoarvo , ,69 Ennakkomaksut Hankintameno , ,10 Lisäykset , ,93 Hankintameno , ,03 Kirjanpitoarvo , ,03 Liikearvo Hankintameno , ,28 Lisäykset 0,00 0,00 Hankintameno , ,28 Tilikauden poisto , ,96 Kertyneet poistot ,96 0,00 Kirjanpitoarvo , ,32 Aineettomat hyödykkeet yhteensä Hankintameno , ,63 Lisäykset , ,89 Hankintameno , ,52 Tilikauden poisto , ,65 Kertyneet poistot , ,83 Kirjanpitoarvo , ,04 11

12 TASEEn LiiTETiEDOT TASEEn LiiTETiEDOT Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalustot Hankintameno , ,35 Lisäykset , ,11 Hankintameno , ,46 Tilikauden poisto , ,85 Kertyneet poistot , ,53 Kirjanpitoarvo , ,08 7. Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,11 Muut saamiset 32, ,06 Siirtosaamiset , , , ,24 Siirtosaamiset olennaiset erät Sähkönhankintaan liittyvät , ,74 Verojaksotus , ,79 Muut , ,54 Yhteensä , ,07 8. Oma pääoma Osakepääoma Osakepääoma , ,00 Yhteensä , ,00 Ylikurssirahasto Ylikurssirahasto , ,00 Yhteensä , ,00 Voitto edellisiltä tilikausilta , ,54 Osingon jako , ,00 Voitto edellisiltä tilikausilta , ,54 Tilikauden voitto , ,45 Oma pääoma yhteensä , ,99 12

13 Taseen liitetiedot Lyhytaikainen vieras pääoma Ostovelat , ,43 Muut velat , ,30 Siirtovelat , , , ,75 Siirtovelat olennaiset erät Jaksotetut henkilöstökulut , ,01 Sähkökauppaan liittyvät , ,88 Verojaksotukset ,66 0,00 Muut , ,13 Yhteensä , ,02 Muut liitetiedot Johdannaisvastuut Sähköjohdannaiset Sähkötermiinit brutto (TWh) 8,00 9,92 Nimellisarvo brutto (1000 euroa) , ,00 Käypä arvo (1000 euroa) , ,97 Päästöjohdannaiset Sopimukset brutto (1000 euroa) 7 210, ,00 Käypä arvo (1000 euroa) , ,35 Johdannaisten käyvät arvot perustuvat tilinpäätöshetken markkinahintoihin siltä osin kuin sopimukset ovat julkisen kaupankäynnin kohteena. Johdannaisia käytetään pääasiassa sähkön hintamuutoksia vastaan suojautumisessa. Johdannaistulokset kirjataan tulosvaikutteisesti toimituskaudelle. 13

14 TiLiKAUDELLA KäYTETYT KirjAnpiTOKirjAT KirjAnpiTOKirjAT Päiväkirja Pääkirja Tasekirja atk-tulosteena atk-tulosteena sidottuna TOSiTELAjiT Myyntilaskut Ostolaskut Suoritustositteet paperitositteina paperitositteina paperitositteina Muistiotositteet paperitositteina TiLinpääTöKSEn ja TOiMinTAKErTOMUKSEn ALLEKirjOiTUKSET Helsingissä 26. päivänä maaliskuuta 2012 Perttu Rinta, puheenjohtaja Jorma Korhonen Timo Pylvänen Kari Rämö Sakari Suontaka, toimitusjohtaja TiLinpääTöSMErKinTä Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Helsingissä 27. päivänä maaliskuuta 2012 Idman Vilén Grant Thornton Oy KHT-Yhteisö Matti Pettersson, KHT 14

15 Kymppivoima Hankinta Oy, Töölönkatu 4, PL 29, Helsinki

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY KYMPPIVOIMA HANKINTA OY TASEKIRJA 31.12.2013 Kymppivoima Hankinta Oy Y-tunnus 1796584-5 Kotipaikka Helsinki Osoite Töölönkatu 4 1 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4

Lisätiedot

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY TASEKIRJA 31.12.2009

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY TASEKIRJA 31.12.2009 KYMPPIVOIMA HANKINTA OY TASEKIRJA 31.12.2009 Toimitusjohtajan katsaus AINA ENSIMMÄISENÄ HYÖDYNTÄMÄSSÄ UUSIA MAHDOLLISUUKSIA Parin viime vuoden aikana alan toimintaympäristö sekä markkinat ovat muuttuneet

Lisätiedot

2012 asiantuntemus auttoi selviytymään sähkömarkkinoiden ääri-ilmiöissä

2012 asiantuntemus auttoi selviytymään sähkömarkkinoiden ääri-ilmiöissä Kymppivoima Hankinta Oy tasekirja 31.12.2012 Toimitusjohtajan katsaus Kymppivoima Hankinta Oy 2012 asiantuntemus auttoi selviytymään sähkömarkkinoiden ääri-ilmiöissä Kymppivoima Hankinta Oy on edellisen

Lisätiedot

KYMppivOiMA hankinta OY TASEKirjA 31.12.2010

KYMppivOiMA hankinta OY TASEKirjA 31.12.2010 KYMppivOiMA hankinta OY TASEKirjA 31.12.2010 Toimitusjohtajan katsaus AinUTLAATUinEn voimavara ASiAKKAiDEn ja OMiSTAjiEn LiiKE- TOiMinnALLE Suuret tukkumarkkinoiden haasteet vaikuttivat vuonna 2010 toimijoiden

Lisätiedot

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY KYMPPIVOIMA HANKINTA OY TASEKIRJA 31.12.2014 Kymppivoima Hankinta Oy Y-tunnus 1796584-5 Kotipaikka Helsinki Osoite Töölönkatu 4 1 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4

Lisätiedot

Kymppivoima oy tasekirja 31.12.2010

Kymppivoima oy tasekirja 31.12.2010 Kymppivoima oy tasekirja 31.12.2010 toimitusjohtajan katsaus KehityKsen eturintamassa omistajien eduksi Kun vuotta 2010 budjetoitiin, olivat sähköntuotannon näkymät heikot mutta loppujen lopuksi vuosi

Lisätiedot

KYMPPIVOIMA OY TASEKIRJA 31.12.2014

KYMPPIVOIMA OY TASEKIRJA 31.12.2014 KYMPPIVOIMA OY TASEKIRJA 31.12.2014 Kymppivoima Oy Y-tunnus 0953707-4 Kotipaikka Helsinki Osoite Töölönkatu 4 1 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2 Konsernin tuloslaskelma 4 Konsernin tase

Lisätiedot

tiistaina 3.6.2014 klo 11.00

tiistaina 3.6.2014 klo 11.00 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS POHJOIS-KARJALAN ENERGIAHOLDING OY:N Jorma Korhonen 6.5.2014 Pohjois-Karjalan Y-tLinflus 1612923-9 Rantakalu 29 Energiaholding Oy Kotipaikka Joensuu 80100 JOENSUU Hallintoneuvosto

Lisätiedot

RASKONE OY. Tasekirja 31.12.2014

RASKONE OY. Tasekirja 31.12.2014 RASKONE OY Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1513664-8 Tasekirja 31.12.2014 Toimintakertomus ja tilinpäätös tilivuodelta 1.1. - 31.12.2014 Hallitus ja toimitusjohtaja SISÄLLYSLUETTELO 1 Toimintakertomus 3-5

Lisätiedot

JE-Urakointi Oy Tilinpäätös 2008

JE-Urakointi Oy Tilinpäätös 2008 Tilinpäätös 2008 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 Tuloslaskelma... 3 Tase... 4 Rahoituslaskelma... 5 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet... 6 Liitetiedot... 7 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen

Lisätiedot

1 (28) FINGRID OYJ 11.2.2002. Y-tunnus 1072894-3 FINGRID OYJ

1 (28) FINGRID OYJ 11.2.2002. Y-tunnus 1072894-3 FINGRID OYJ FINGRID OYJ 11.2.2002 1 (28) Y-tunnus 1072894-3 FINGRID OYJ TILINPÄÄTÖS 1.1.2001-31.12.2001 FINGRID OYJ 2 (28) Sivu Sisällysluettelo 2 Hallituksen toimintakertomus 3-6 Konsernituloslaskelma 7 Konsernitase

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 6 Tase 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Allekirjoitukset

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB 1 (21) T A S E K I R J A 1.1-31.12.2002. Toimintakertomus 2-3. Yhtiön tuloslaskelma 4. Yhtiön tase 5. Yhtiön rahoituslaskelma 6

OY SINEBRYCHOFF AB 1 (21) T A S E K I R J A 1.1-31.12.2002. Toimintakertomus 2-3. Yhtiön tuloslaskelma 4. Yhtiön tase 5. Yhtiön rahoituslaskelma 6 1 (21) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2002 sivu Toimintakertomus 2-3 Yhtiön tuloslaskelma 4 Yhtiön tase 5 Yhtiön rahoituslaskelma 6 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet ja liitetiedot 7-21

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2014

Tilinpäätösasiakirjat 2014 Tilinpäätösasiakirjat 2014 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2014 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2013

Tilinpäätösasiakirjat 2013 Tilinpäätösasiakirjat 2013 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2013 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

INTERAVANTI OYJ TASEKIRJA

INTERAVANTI OYJ TASEKIRJA TASEKIRJA 31.12.2012 2 INTERAVANTI OYJ TASEKIRJA 1.1. 31.12.2012 Sisältö sivu Toimintakertomus 3-7 Tuloslaskelma 8 Tase 9 Rahoituslaskelma 10 Liitetiedot 11-25 - oman pääoman täsmäytyslaskelma 11 - konsernituloslaskelman

Lisätiedot

1 (12) 10.2.2015 1506926-2. Y-tunnus FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

1 (12) 10.2.2015 1506926-2. Y-tunnus FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 10.2.2015 1 (12) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2014-31.12.2014 FINEXTRA OY 2(12) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 Kymenlaakson Sähkö

Vuosikertomus 2009 Kymenlaakson Sähkö Kymenlaakson Sähkö Vuosikertomus 2009 2 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 5 Asiakaspalvelun uusi aikakausi 7 Vahvaa osaamista sähkömarkkinoilla 9 Sähkön laatu hyvällä tasolla 11 Verkostotöitä lähellä

Lisätiedot

1 (21) TILINPÄÄTÖS. tilivuodelta 1.1. 31.12.2013

1 (21) TILINPÄÄTÖS. tilivuodelta 1.1. 31.12.2013 1 (21) TILINPÄÄTÖS tilivuodelta 1.1. 31.12.2013 Kirjavälitys Oy 2014 2 (21) Sisältö 1 Toimintakertomus... 3 Katsaus yhtiön toimintaan... 3 Yleistä... 3 Myynti ja tulos... 3 Asiakkaat... 4 Riskit... 4 Henkilöstö...

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni ......................................................... Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni................................................... Sisällys Hallituksen toimintakertomus 2 Konsernin

Lisätiedot

Konserni 2012 2011. Asiakkaat Sähkön myynti 102 880 104 945 Sähkön siirto 100 636 100 115 Lämpö 1 486 1 475

Konserni 2012 2011. Asiakkaat Sähkön myynti 102 880 104 945 Sähkön siirto 100 636 100 115 Lämpö 1 486 1 475 Konserni 2012 2011 Asiakkaat Sähkön myynti 102 880 104 945 Sähkön siirto 100 636 100 115 Lämpö 1 486 1 475 Energian siirto Sähkö GWh/a 1 194 1 136 Lämpö GWh/a 478 460 Liikevaihto milj. 182,3 176,1 Kokonaispalkat

Lisätiedot

INTERAVANTI OYJ TASEKIRJA

INTERAVANTI OYJ TASEKIRJA TASEKIRJA 31.12.2014 2 INTERAVANTI OYJ TASEKIRJA 1.1. 31.12.2014 Sisältö sivu Toimintakertomus 3-7 Tuloslaskelma 8 Tase 9 Rahoituslaskelma 10 Liitetiedot 11-21 - tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 11-12

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 7 Tase 8 Rahoituslaskelma 9 Liitetiedot 10 Allekirjoitukset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2014

TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2014 TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2014 Hallituksen toimintakertomus 1 Konsernituloslaskelma 5 Konsernitase 6 Konsernin rahoituslaskelma 7 Tuloslaskelma 8 Tase 9 Rahoituslaskelma 10 Taloudelliset tunnusluvut 11 Henkilöstöä

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1 7. Tuloslaskelmat... 8. Taseet... 9 11. Rahoituslaskelmat...12

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1 7. Tuloslaskelmat... 8. Taseet... 9 11. Rahoituslaskelmat...12 Jyväskylän Energia Oy Tilinpäätös 2012 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 7 Tuloslaskelmat... 8 Taseet... 9 11 Rahoituslaskelmat...12 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet ja liitetiedot... 13 26 Muun

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010 Kymenlaakson Sähkö

Vuosikertomus 2010 Kymenlaakson Sähkö Kymenlaakson Sähkö Vuosikertomus 2010 2 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 5 Asiakkaiden keskellä, osana paikkakunnan elämää 7 Lisää päästötöntä tuotantokapasiteettia 9 Määrätietoisesti kohti parempaa

Lisätiedot

Kainuun Puhelinosuuskunta (KPO) T A S E K I R J A

Kainuun Puhelinosuuskunta (KPO) T A S E K I R J A Kainuun Puhelinosuuskunta (KPO) T A S E K I R J A TILIKAUSI 1.1.2012-31.12.2012 Kainuun Puhelinosuuskunta (KPO) TASEKIRJA SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus... 1 Tuloslaskelma..... 7 Tase... 8 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot