KYMPPIVOIMA OY TASEKIRJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KYMPPIVOIMA OY TASEKIRJA"

Transkriptio

1 KYMPPIVOIMA OY TASEKIRJA Kymppivoima Oy Y-tunnus Kotipaikka Helsinki Osoite Töölönkatu 4

2 1 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2 n tuloslaskelma 4 n tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaate 10 Tilinpäätöksen liitetiedot 11 Tilikaudella käytetyt kirjanpitokirjat 22 Tilinpäätöksen allekirjoitukset 23

3 2 Hallituksen toimintakertomus Tilikausi Kertomusvuosi oli yhtiön kahdeskymmenes toimintavuosi. Yhtiön kotipaikka on Helsinki. Yleistä Yhtiön toiminnan tarkoitus on sähköntuotanto-omaisuuden hoito sekä resurssien optimaalinen käyttö ja tuotantokapasiteetin lisääminen ja uusien hankkeiden kehittäminen. Yhtiön tavoitteena on tukea omistajien liiketoimintaedellytyksiä omakustannusperusteisella sähköntuotannolla. Yhtiön sähköntuotantokapasiteetista pääosan muodostavat Pohjolan Voima Oy:n (PVO) ja EPV Energia Oy:n (EPV) omistukset. Yhtiö on PVO:n ja EPV:n kolmanneksi suurin osakas. Yhtiö omistaa yhdessä EPV:n kanssa Rapid Power Oy nimisen yhtiön, jonka tytäryhtiön Rapid Power AS:n nimissä on sähkösopimus norjalaisesta vesivoimasta. Yhtiö omistaa myös Kymppivoima Hydro Oy nimisen yhtiön, jonka tytäryhtiö Blåfall Energi AS kehittää pienvesivoimaa Norjassa. Lisäksi yhtiö omistaa EPV:n ja Helsingin Energian kanssa Voimapiha Oy:n, jolla on vesivoimatuotantoa Ruotsin Indalsälvenissä. Katsaus toimintaympäristöön Pohjoismainen vesivarastotilanne pysytteli kohtuullisen hyvällä tasolla koko vuoden 2013 ajan. Suomen sähköntuontiriippuvuus on edelleen korkealla tasolla ja viime vuonna Suomen suurin sähköntuoja oli Ruotsi. Venäjän tuonti on vähentynyt merkittävästi ja vuoden aikana on kotimaista tuotantokapasiteettia ajettu alas yli MW, joten Suomen sähköntuotannon huoltovarmuus on ajautunut aikaisempaakin heikommalle tasolle. Olennaiset tapahtumat tilikaudella Tilikauden 2013 kokonaistuotantomäärä GWh ja liikevaihto ,47 joka koostuu pääosin sähkön myynnistä osakkaille omakustannusperiaatteella. Tämä sähkö on tuotettu voimalaitoksilla, joiden energian käyttöön yhtiöllä on oikeus osakeomistusten tai vastaavan järjestelyn perusteella. Tuotantokapasiteetti kasvoi Ruotsin Indalsälvenin hankinnan myötä 54 MW tuotantotehon ja 290 GWh:n keskimääräisen vuosituotannon verran. Yhtiö on hajauttanut sijoittamiaan pääomia eri tuotantomuotoihin pienentääkseen yksittäisiin tuotantomuotoihin liittyviä riskejä. Yhtiöllä ei ole normaaleista toimialan yrityksistä poikkeavia riskejä. Kymppivoiman kahdeskymmenes toimintavuosi oli hankekehityksen vuosi.. Kehitystyön tuloksena päästiin kesällä toteuttamaan 862 MWh vesivoimainvestointi Ruotsin Indalsälvenistä. Tätä investointia varten perustettiin uusi hankeyhtiö, Voimapiha, yhdessä EPV Energian ja Helsingin Energian kanssa. Kaikki kolme yhtiötä osallistuivat investointiin tasaosuuksilla. Lisäinvestointeja tehtiin Olkiluoto 3 ja 4 ydinvoimalaprojekteihin. Kymppivoiman pienvesivoimahankekehitys Norjassa tuotti 25,1 GWh sähköä yhteensä viidestä pienvesivoimalaitoksesta. Lisäksi rakenteilla oli vuoden aikana kolme laitosta ja investointipäätös tehtiin yhdestä uudesta laitoksesta. Loppuvuodesta tehtiin vielä tuulivoimainvestointi Vähäkyrön tuulipuistoon 15 GWh vuosituotanto-osuudella. Yhtiön tavoitteena on olla mukana kehittämässä uutta hiilidioksidineutraalia sähköntuotantokapasiteettia pohjoismaisille sähkömarkkinoille. Toiminnan keskeisimmät tunnusluvut Kymppivoima Oy toimii omakustannusperiaatteella. Toimintaperiaatteesta johtuen taloudellisten tunnuslukujen esittäminen ei ole tarkoituksenmukaista kannattavuutta kuvaavien tunnuslukujen osalta Omavaraisuusaste 50,9 % 51,6 % 61,8 % 63,6 % Quick ratio 0,27 0,16 0,07 0,18

4 3 Ympäristöriskit Yhtiö toimii toimialalla, jolla ympäristötekijöiden vaikutukset ovat merkittävät. Yhtiöllä itsellään ei ole suorassa omistuksessa voimalaitoksia, eikä yhtiö harjoita muutakaan valmistustoimintaa, mistä yhtiön tulisi raportoida ympäristöriskien osalta. Yhtiön omistamien tuotantolaitososuuksien ympäristöraportoinnista vastaavat asianomaiset tuotantoyhtiöt. Henkilöstökatsaus Yhtiöllä ei ole omaa henkilöstöä, vaan yhtiö ostaa taloushallintopalvelut Kymppivoima Hankinta Oy:ltä. Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat Yhtiön toiminta on jatkunut tilikauden päättymisen jälkeen normaaliin tapaan. Yhtiön hallitus, toimitusjohtaja ja tilintarkastajat Varsinaisen yhtiökokouksen valitsemina hallituksen varsinaisina jäseninä toimivat toimitusjohtaja Jorma Korhonen (puheenjohtaja), toimitusjohtaja Juhani Jääskeläinen, toimitusjohtaja Perttu Rinta ja toimitusjohtaja Timo Pylvänen sekä toimitusjohtaja Kari Rämö. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut DI Anders Renvall. Tilintarkastuksen on suorittanut KHT-yhteisö Idman Vilén Grant Thornton Oy. Vastuullisena tilintarkastajana toimii ekonomi, KHT Matti Pettersson. Tilinpäätös ja hallituksen esitys voittovarojen käytöstä Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että emoyhtiön tilikauden tappio ,69 euroa kirjataan edellisten tilikausien voitto- ja tappiotilille, jolloin edellisten tilikausien voittovarat ovat yhteensä ,96. Yhtiön osakesarjat, osakemäärät ja eritysehdot yhtiöjärjestyksessä Osakesarja Osakelukumäärä I-sarja II-sarja III-sarja IV-sarja V-sarja VI-sarja VII-sarja VIII-sarja IX-sarja X-sarja XI-sarja XII-sarja XIII-sarja XIV-sarja XV-sarja XVI-sarja Yhteensä kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl 0 kpl kpl 2814 kpl kpl Kuhunkin osakesarjaan on liitetty eri energia - eli sähköntuotantoresursseja, lukuunottamatta V- ja X-osakesarjaa. Yhtiön sähköntuotantoresurssit perustuvat osakeomistuksiin eri tuotantoyhtiöissä. Päästöoikeudet hyvitetään tai veloitetaan sähköntoimituksen ostolaskuissa. Yhtiö hankkii päästöoikeuksia vastaavia päästövähenemiä YK:n ja EU:n hyväksymillä hankemekanismeilla. Yhtiöllä on 4,6M euron arvoinen sopimus päästövähenemien hankkimiseksi rahaston avulla.

5 4 n tuloslaskelma Liitetieto EUR EUR LIIKEVAIHTO , ,65 Liiketoiminnan muut tuotot 1 980, ,50 Materiaalit ja palvelut , ,00 1) Henkilöstökulut , ,81 2) Poistot ja arvonalentumiset , ,02 3) Liiketoiminnan muut kulut , ,79 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,47 Rahoitustuotot ja -kulut 4) Osinkotuotot 0, ,76 Tuotot osakkuusyhtiön tuloksesta 0,00 0,00 Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä , ,70 Muut korko- ja rahoitustuotot , ,94 Korkokulut ja muut rahoituskulut , ,08 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista , ,00 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,85 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA , ,85 JA VEROJA Tilinpäätössiirrot 0,00 0,00 5) Tuloverot , ,31 6) Laskennalliset verot , ,23 Vähemmistöosuudet , ,17 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,94

6 5 n tase V A S T A A V A A Liitetieto EUR EUR PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet , ,92 7) Aineelliset hyödykkeet , ,96 8) Sijoitukset , ,66 9) PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,54 VAIHTUVAT VASTAAVAT Muu vaihto-omaisuus , ,20 Ennakkomaksut , ,81 VAIHTO-OMAISUUS YHTEENSÄ , ,01 SAAMISET , ,72 10) Pitkäaikaiset saamiset 0, ,36 Lyhytaikaiset saamiset , ,36 Rahat ja pankkisaamiset , ,86 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,59 V A S T A A V A A , ,13 V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA EUR EUR Osakepääoma , ,86 Osakeanti , ,00 Ylikurssirahasto 0,00 0,00 Sijoitetun vapaan pääoman rahasto , , , ,59 Edellisten tilikausien voitto (tappio) , ,19 Tilikauden voitto (tappio) , ,94 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,72 11) VÄHEMMISTÖOSUUS , ,73 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ 0,00 0,00 12) VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma , ,15 13) Lyhytaikainen vieras pääoma , ,53 14) VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,68 V A S T A T T A V A A , ,13

7 6 n rahoituslaskelma LIIKETOIMINTA EUR EUR Liiketoiminnan rahavirta Tulorahoitus Tulos ennen satunnaisia eriä , ,85 Poistot , ,02 Rahoitustuotot ja -kulut , ,14 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista , ,00 Tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua Osakkuusyhtiöiden tulokset ja osingon peruutus , ,46 Osuus yhteisyrityksen tuloksesta 0,00 0,00 Realisoimattomat kurssivoitot ja -tappiot ,60 Muut oikaisut , ,49 Rahavirta ennen käyttöopääoman muutosta , ,04 Käyttöpääoman muutos Lyhytaikaiset liikesaamiset, lisäys(-)/vähennys (+) , ,03 Korottomat lyhytaikaiset velat, lisäys (+)/vähennys(-) , , , ,74 Saadut osingot liiketoiminnasta 0, ,76 Maksetut korot , ,74 Saadut korot , ,67 Maksetut verot , ,31 Pitkäaikaiset saamiset muutos , ,08 Liiketoiminnan nettorahavirta (A) , ,74 INVESTOINNIT Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin , ,62 Saadut osingot investoinneista , ,00 Investoinnit muihin sijoituksiin , ,58 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista , ,00 Investointien rahavirta (B) , ,04 Liiketoiminnan ja investointien rahavirta , ,70 RAHOITUS Saamisten lisäys(-)/vähennys(+) , ,83 Maksullinen osakeanti , ,00 Maksetut osingot ja muu voitonjako , ,00 Velkojen lisäys (+), vähennys (-) , ,78 Rahoituksen rahavirta (C) , ,95 Laskelman mukainen likvidien varojen muutos, lisäys(+)/vähennys (-) (A+B+C) , ,75 Likvidit varat , ,11 Likvidit varat , , , ,75 n tunnusluvut Omavaraisuusaste 50,8 % 51,6 % Quick ratio 0,27 0,51 Current ratio 2,00 2,72

8 7 n tuloslaskelma Liitetieto EUR EUR LIIKEVAIHTO , ,83 Liiketoiminnan muut tuotot 1 980, ,00 Materiaalit ja palvelut , ,15 1) Henkilöstökulut 0,00 0,00 2) Poistot ja arvonalentumiset , ,78 3) Liiketoiminnan muut kulut , ,26 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,64 Osinkotuotot , ,76 Rahoitustuotot ja -kulut , ,24 4) Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista 0, ,00 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,16 Satunnaiset erät 0,00 0,00 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA , ,16 JA VEROJA Tilinpäätössiirrot , ,84 5) Tuloverot 0,00 0,00 6) TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,32

9 8 n tase V A S T A A V A A Liitetieto EUR EUR PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet , ,01 7) Aineelliset hyödykkeet , ,88 8) Sijoitukset , ,96 9) PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,85 VAIHTUVAT VASTAAVAT Muu vaihto-omaisuus , ,20 VAIHTO-OMAISUUS YHTEENSÄ , ,20 SAAMISET , ,79 10) Rahat ja pankkisaamiset , ,34 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,33 V A S T A A V A A , ,18 V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA EUR EUR Osakepääoma , ,86 Osakeanti , ,00 Ylikurssirahasto 0,00 0,00 Sijoitetun vapaan pääoman rahasto , , , ,59 Edellisten tilikausien voitto (tappio) , ,33 Tilikauden voitto (tappio) , ,32 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,24 11) TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ , ,89 12) VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma , ,99 13) Lyhytaikainen vieras pääoma , ,06 14) VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,05 V A S T A T T A V A A , ,18

10 9 n rahoituslaskelma LIIKETOIMINTA EUR EUR Liiketoiminnan rahavirta Tulos ennen satunnaisia eriä , ,16 Poistot , ,78 Rahoitustuotot ja -kulut , ,24 Arvonalentumiset pysyvien vastavieen sijoituksista ,00 Tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua Osakkuusyhtiöiden tulokset ja osingon peruutus , ,76 Osuus yhteisyrityksen tuloksesta Realisoimattomat kurssivoitot ja -tappiot Muut oikaisut ,10 0,00 Verot 0, ,65 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta , ,07 Käyttöpääoman muutos Lyhytaikaiset liikesaamiset, lisäys(-)/vähennys (+) , ,76 Korottomat lyhytaikaiset velat, lisäys (+)/vähennys(-) , , , ,03 Saadut osingot liiketoiminnasta , ,76 Maksetut korot , ,85 Saadut korot , ,28 Maksetut verot 0,00 0,00 Pitkäaikaiset saamiset muutos 0,00 0,00 Liiketoiminnan nettorahavirta (A) , ,23 INVESTOINNIT Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin , ,50 Saadut osingot investoinneista 0,00 0,00 Investoinnit muihin sijoituksiin , ,00 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sij. 0, ,00 Investointien rahavirta (B) , ,50 Liiketoiminnan ja investointien rahavirta , ,73 RAHOITUS Saamisten lisäys(-)/vähennys(+) , ,00 Maksullinen osakeanti , ,00 Maksetut osingot ja muu voitonjako , ,00 Velkojen lisäys (+), vähennys (-) , ,96 Rahoituksen rahavirta (C) , ,04 Laskelman mukainen likvidien varojen muutos, lisäys(+)/vähennys (-) , ,69 Likvidit varat , ,65 Likvidit varat , , , ,69 n tunnusluvut Omavaraisuusaste 61,8 % 63,6 % Quick ratio 0,07 0,59 Current ratio 2,40 3,52

11 10 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet tilinpäätöksen laajuus ja laadintaperiaatteet tilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. yritys Kymppivoima Hydro Oy, sisältäen alakonserni Blåfall Energi AS:n, Norja, projektiyhtiöineen on yhdistelty konserniin hankintamenomenetelmällä. Yhteisyritys Rapid Power Oy (konserni) ja sen tytäryhtiö Rapid Power AS, Norja, on yhdistelty konserniin suhteellisella menetelmällä siten, että jokaisesta tuloslaskelma- ja tase-erästä on konserniin sisällytetty omistusta vastaava osuus. Yhteisyrityksen ja konsernin väliset erät on eliminoitu suhteellisesti konsernin omistusta vastaavan osuuden mukaisesti. Omistusyhteysyritys Power Deriva Oy on yhdistelty konserniin pääomaosuusmenetelmällä. Omistusyhteysyritys Innopower Oy on yhdistelty konserniin pääomaosuusmenetelmällä. Omistusyhteysyritys Voimapiha Oy:tä ei ole yhdistelty konserniin, sillä yhdistely ei ole tarpeen oikean ja riittävän kuvan antamiseksi konsernin toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta (KPL 6:12.2 ) Sisäiset liiketapahtumat ja katteet n sisäiset liiketapahtumat, sisäisten toimitusten realisoitumattomat katteet, keskinäiset saamiset ja velat samoin kuin sisäinen voitonjako on eliminoitu. Vähemmistöosuudet Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin omasta pääomasta ja tuloksesta, sekä esitetty omana eränään. Muuntoerot Ulkomaisten konserniyhtiöiden tuloslaskelmat on muutettu tilikauden keskikurssiin ja taseet on muutettu euromääräiseksi tilinpäätöspäivän kurssiin. Muuntamisessa syntyneet kurssierot, samoin kuin ulkomaisten tytäryritysten omien pääomien muuntamisessa syntyneet muuntoerot on esitetty erässä "Voitto edellisiltä tilikausilta".

12 11 Pysyvien vastaavien arvostus Pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla lukuunottamatta maa-alueita ja sijoituksia. Poistoajat: Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto (voimalaitoksiin liittyviä) Aineettomat oikeudet 20 vuotta 20 vuotta 15 vuotta Vaihtuvien vastaavien arvostus tilinpäätökseen sisältyy 50% omistetun osakkuusyhtiö Rapid Power Oy:n sähkönostoon liittyvä ennakkomaksu 52,7 milj. euroa, joka kohdistuu 15 vuoden sähkönosto-oikeuteen. Ennakkomaksu on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan myyntihintaan. Tilikaudelle kohdistuva osuus ennakkomaksun muutoksesta sisältyy tuloslaskelman kohtaan "Aineet, tarvikkeet ja tavarat". llä oleva vaihto-omaisuus muodostuu päästöoikeussertfikaattien hankintamenoista, jotka on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan myyntihintaan. Ulkomaanrahan määräisten erien arvostusperiaatteet Ulkomaanrahan määräiset saamiset ja velat on arvostettu tilinpäätöshetkellä Euroopan Keskuspankin vahvistamien valuuttojen osto- ja myyntikurssien keskikurssiin.

13 12 Tuloslaskelman liitetiedot 1. Materiaalit ja palvelut EUR EUR EUR EUR Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , , , ,05 Ulkopuoliset palvelut , , , , , , , ,15 Materiaalit ja palvelut on esitetty liitetiedoissa, koska erät on yhdistetty tuloslaskelmassa. 2. Henkilöstökulut llä ei ole omaa henkilökuntaa. Toiminta perustuu palveluostoihin. Hallituksen palkat ja palkkiot Kymppivoima Tuotanto Oy:n hallituksen jäsenille ei ole maksettu palkkaa, eikä palkkiota. 3. Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , , , ,78 Arvonalentumiset pysyvistä vastaavista ,04 0, ,00 0,00 liikearvon poisto ja konsernireservin väh , , , , , ,78 4. Rahoitustuotot ja -kulut Osinkotuotot 0, , , ,76 Korko- ja rahoitustuotot konsernisaamisista 0,00 0, ,61 0,00 Korko- ja rahoitustuotot muilta , , , , , , , ,62 Korko- ja rahoituskulut muille , , , , , , , ,86 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista , ,00 0, ,00 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , , , ,52 5. Tilinpäätössiirrot Suunnitelman mukaisten ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotus 0,00 0, , ,84 Koneet ja tekniset laitteet 0,00 0,00 0,00 0,00 Muut pitkävaikutteiset menot 0,00 0, , ,84 0,00 0, , ,84

14 13 Taseen liitetiedot 6. Tuloverot Tuloslaskelma Tuloverot varsinaisesta toiminnasta Laskennallisen verovelan muutos EUR EUR EUR EUR , ,31 0,00 0, , ,23 0,00 0, , ,92 0,00 0,00 Tase Laskennalliset verot Laskennalliset verosaamiset EUR EUR Vahvistetuista tappioista , , , ,18 Laskennalliset verovelat Jaksotuseroista ja väliaikaisista eroista 5 612, , , ,01 7. Aineettomat hyödykkeet EUR EUR EUR EUR Aineettomat oikeudet Hankintameno , , , ,88 Kurssierot ja muut oikaisut , ,98 0,00 0,00 Hankintameno , , , ,88 Kertyneet poistot , , , ,41 Kurssierot ja muut oikaisut 0,00 0,00 Tilikauden poisto , , , ,86 Kertyneet poistot , , , ,27 Kirjanpitoarvo , , , ,61 Muut pitkävaikutteiset menot Hankintameno , ,70 0,00 0,00 Kurssierot ja muut oikaisut ,15-435,46 0,00 0,00 Vähennykset 0,00 0,00 0,00 0,00 Hankintameno , ,24 0,00 0,00 Tilikauden poisto , ,50 0,00 0,00 Kertyneet poistot , ,00 0,00 0,00 Kirjanpitoarvo , ,24 0,00 0,00

15 14 Taseen liitetiedot liikearvo EUR EUR EUR EUR Hankintameno , ,13 0,00 0,00 Kurssierot ja muut oikaisut , ,53 0,00 0,00 Vähennykset ,62 0,00 0,00 0,00 Hankintameno , ,66 0,00 0,00 Kertyneet poistot , ,14 Kurssierot ja muut oikaisut , ,44 Tilikauden poisto , ,31 0,00 0,00 Kertyneet poistot , ,89 0,00 0,00 Kirjanpitoarvo , ,77 0,00 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä Hankintameno , , , ,88 Kurssierot ja muut oikaisut , ,05 Vähennykset ,62 0,00 0,00 0,00 Hankintameno , , , ,88 Kertyneet poistot , , , ,41 Kurssierot ja muut oikaisut , ,44 0,00 0,00 Tilikauden poisto , , , ,86 Kertyneet poistot , , , ,27 Kirjanpitoarvo , , , ,61

16 15 Taseen liitetiedot Aineelliset hyödykkeet EUR EUR EUR EUR Maa- ja vesialueet Hankintameno , , , ,20 Hankintameno , , , ,20 Kirjanpitoarvo , , , ,20 Rakennukset ja rakennelmat Hankintameno , , , ,28 Kurssierot ja muut oikaisut , ,55 0,00 0,00 Lisäykset , ,87 0,00 0,00 Vähennykset 0, ,53 0,00 0,00 Hankintameno , , , ,28 Arvonalennukset ,09 0, ,40 0,00 Kertyneet arvonalennukset ,09 0, ,40 0,00 Kertyneet poistot , , , ,68 Vähennykset , ,48 0,00 0,00 Tilikauden poisto , , , ,71 Kertyneet poistot , , , ,39 Kirjanpitoarvo , , , ,89 Koneet ja kalusto Hankintameno , , , ,05 Kurssierot ja muut oikaisut , ,81 0,00 0,00 Lisäykset 0, , , ,50 Vähennykset 0,00-240,66 0,00 0,00 Hankintameno , , , ,55 Arvonalennukset ,60 0, ,60 0,00 Kertyneet arvonalennukset ,60 0, ,60 0,00 Kertyneet poistot , , , ,55 Kurssierot ja muut oikaisut , ,76 0,00 0,00 Tilikauden poisto , , , ,21 Kertyneet poistot , , , ,76 Kirjanpitoarvo , , , ,79

17 16 Taseen liitetiedot Muut aineelliset hyödykkeet EUR EUR EUR EUR Hankintameno ,61 0,00 0,00 0,00 Lisäykset , ,61 0,00 0,00 Siirrot erien välillä ,74 0,00 0,00 0,00 Hankintameno , ,61 0,00 0,00 Kirjanpitoarvo , ,61 0,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet yhteensä Hankintameno , , , ,53 Vähennykset , ,26 0,00 0,00 Lisäykset , , , ,50 Vähennykset 0, ,19 0,00 0,00 Siirrot erien välillä ,74 0,00 0,00 0,00 Hankintameno , , , ,03 Kertyneet arvonalennukset ,00 0,00 0,00 0,00 Arvonalennukset ,69 0, ,00 0,00 Kertyneet arvonalennukset ,69 0, ,00 0,00 Kertyneet poistot , ,64 0,00 0,00 Kurssierot ja muut oikaisut , ,24 0,00 0,00 Tilikauden poisto , , , ,92 Kertyneet poistot , , , ,15 Kirjanpitoarvo , , , ,88 Arvonalentumiset sisältävät alaskirjauksen Naistenlahden voimalaitoksen käyttöomaisuuteen osallistumisesta.

18 17 Taseen liitetiedot Sijoitukset EUR EUR EUR EUR Osakkeet Yhteisyrityksissä Hankintameno 1.1 0,00 0, , ,00 Hankintameno ,00 0, , ,00 Kirjanpitoarvo ,00 0, , ,00 Osakkeet konserniyrityksissä Hankintameno 1.1 0,00 0, , ,40 Lisäykset 0,00 0, , ,00 Vähennykset 0,00 0,00-134,00 0,00 Hankintameno ,00 0, , ,40 Kirjanpitoarvo ,00 0, , ,40 Osakkeet omistusyhteysyrityksissä Hankintameno , , , ,12 Vähennykset 0, ,50 0,00 0,00 Siirrot erien välillä , ,61 0,00 0,00 Hankintameno , , , ,12 Kirjanpitoarvo , , , ,12 Muut osakkeet ja osuudet Hankintameno , , , ,44 Kurssierot ja muut oikaisut , ,65 0,00 0,00 Lisäykset , , , ,00 Siirrot erien välillä 0, ,00 0,00 0,00 Hankintameno , , , ,44 Kertyneet arvonalennukset , , , ,00 Arvonalennukset 0, ,00 0, ,00 Kertyneet arvonalennukset , , , ,00 Kirjanpitoarvo , , , ,44

19 18 Taseen liitetiedot Muut saamiset EUR EUR EUR EUR Hankintameno , ,11 0,00 0,00 Lisäykset , ,96 0,00 0,00 Hankintameno , ,07 0,00 0,00 Kirjanpitoarvo , ,07 0,00 0,00 Sijoitukset yhteensä Hankintameno , , , ,96 Kurssierot ja muut oikaisut , ,65 0,00 0,00 Lisäykset , , , ,00 Vähennykset 115, ,50-134,00 249,00 Siirrot erien välillä , ,61 0,00 0,00 Hankintameno , , , ,96 Kertyneet arvonalennukset , , , ,00 Arvonalennukset 0, ,00 0, ,00 Kertyneet arvonalennukset , , , ,00 Kirjanpitoarvo , , , , Omistukset muissa yrityksissä Omistusosuus% Omistusosuus% Omistusosuus% Omistusosuus% yritykset Kymppivoima Hydro Oy, Helsinki 94,06 % 92,66 % 94,06 % 92,66 % Blåfall Energi AS, Norja 94,06 % 92,66 % 94,06 % 92,66 % Omistusyhteysyritykset Power Deriva Oy, Helsinki 44,75 % 44,75 % 44,75 % 44,75 % Innopower Oy, Helsinki 32,81 % 32,81 % 32,81 % 32,81 % Yhteisyritykset Rapid Power Oy, Vaasa 50,00 % 50,00 % 50,00 % 50,00 % Kymppivoima Oy:llä on omistusosuuden mukainen mankalavastuu seuraavissa yhtiöissä Omistusosuus Tulos Omistusosuus Tulos EPV Energia Oy 8,590 % ,734 % Pohjolan Voima Oy 8,650 % ,610 % Rapid Power Oy, Vaasa 50,00 % ,00 % Voimapiha Oy, Vaasa 16,67 % ,00 % 0 Osuus äänimäärästä 32,68%. Yhtiön omistamat osakkeet eivät oikeuta osinkoon. Omistusyhteysyrityksen tilinpäätöstietoja ei yhdistellä konsernitilinpäätökseen, sillä yhdistely ei ole tarpeen oikean ja riittävän kuvan antamiseksi konsernin toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta (KPL 6:12.2 )

20 19 Taseen liitetiedot 10. Saamiset Lyhytaikaiset saamiset EUR EUR EUR EUR Myyntisaamiset , , , ,53 Osakeantisaaminen , , , ,00 Saamiset saman konsernin yrityksiltä 0,00 0, , ,64 Laskennalliset verosaamiset , ,18 0,00 0,00 Muut saamiset , , , ,90 Siirtosaamiset , , , ,72 Yhteensä , , , ,79 Siirtosaamiset olennaiset erät Korkojaksotus 4 126, ,18 25, ,93 Johdannaiskaupankäynti , , , ,72 Sähkön hankintaan liittyvä , , , ,47 Verosaaminen 0, ,22 0, ,22 Muut , , , ,38 Yhteensä , , , , Oma pääoma Osakepääoma Osakepääoma , , , ,21 Osakepääoman korotus ja osakeanti , , , ,65 Osakepääoma , , , ,86 Osakeanti Osakeanti , , , ,27 Lisäys 0, ,00 0, ,00 Vähennys , , , ,27 Osakeanti , , , ,00 Ylikurssirahasto Ylikurssirahasto 1.1 0, ,06 0, ,06 Vähennys 0, ,06 0, ,06 Ylikurssirahasto ,00 0,00 0,00 0,00 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto , , , ,05 Lisäys , , , ,68 Palautus ,76 0, ,76 0,00 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto , , , ,73 Voitto (tappio) edellisiltä tilikausilta , , , ,33 Kurssierot ja muut oikaisut , ,40 0,00 0,00 Osingonjako , , , ,00 Muuntoero , ,77 0,00 0,00 Voitto (tappio) edellisiltä tilikausilta , , , ,33 Tilikauden voitto (tappio) , , , ,32 Oma pääoma yhteensä , , , , Tilinpäätössiirtojen kertymä ja laskennallinen verovelka Tilinpäätössiirtojen kertymä muodostuu kertyneestä poistoerosta. Verovelka sisältyy poistoeroon. Verovelka on määrältään 5 612,15 euroa.

21 20 Taseen liitetiedot Pitkäaikainen vieras pääoma EUR EUR EUR EUR Lainat rahoituslaitoksilta , , , , Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , , , ,03 Ostovelat , , , ,46 Saadut ennakot , ,13 Muut velat konserniyrityksille 0,00 0, , ,79 Laskennalliset verovelat 5 612, ,01 0,00 0,00 Muut velat , ,89 0,00 0,00 Siirtovelat , , , , , , , ,06 Siirtovelat olennaiset erät Verojaksotus 0 0 0, ,07 Korkojaksotus , , , ,60 Johdannaiskaupankäynti , , , ,39 Sähkön hankintaan liittyvä , , , ,75 Muut , , , ,97 Yhteensä , , , , Tilintarkastuspalkkio Tilintarkastuspalkkio on vuoden 2013 tilintarkastuksesta 8 938,86.

22 21 Muut liitetiedot Rekisteröimättömät osakeannit Osakeantipäivä Osakesarja Osakelukumäärä I-sarja kpl XIII-sarja kpl Johdannaisvastuut Korkojohdannaiset Sopimukset brutto (1000 ) , ,00 Käypä arvo (1000 ) -75, ,45 Hiilijohdannaiset Sopimukset brutto (ktn) 270,00 306,00 Käypä arvo (1000 ) 2 361, ,410 Avoimia ja realisoimattomia sopimuksia (1000 ) 744,49 Valuuttajohdannaiset Sopimukset brutto (1000 USD) , ,00 Käypä arvo (1000 ) , ,76

23 22 Tilikaudella käytetyt kirjanpitokirjat KIRJANPITOKIRJAT Päiväkirja atk-tulosteena Pääkirja atk-tulosteena Tasekirja sidottuna TOSITELAJIT Myyntilaskut paperitositteina Ostolaskut paperitositteina Suoritustositteet paperitositteina Muistiotositteet paperitositteina

24 23 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset Helsingissä 24. päivänä helmikuuta 2014 Jorma Korhonen Juhani Jääskeläinen Puheenjohtaja Perttu Rinta Timo Pylvänen Kari Rämö Anders Renvall Toimitusjohtaja Tilinpäätösmerkintä Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Helsingissä 17. päivänä maaliskuuta 2014 Idman Vilén Grant Thornton Oy KHT-yhteisö Matti Pettersson KHT

KYMPPIVOIMA OY TASEKIRJA 31.12.2015

KYMPPIVOIMA OY TASEKIRJA 31.12.2015 KYMPPIVOIMA OY TASEKIRJA 31.12.2015 Kymppivoima Oy Y-tunnus 0953707-4 Kotipaikka Helsinki Osoite Töölönkatu 4 1 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2 Konsernin tuloslaskelma 4 Konsernin tase

Lisätiedot

KYMPPIVOIMA OY TASEKIRJA 31.12.2014

KYMPPIVOIMA OY TASEKIRJA 31.12.2014 KYMPPIVOIMA OY TASEKIRJA 31.12.2014 Kymppivoima Oy Y-tunnus 0953707-4 Kotipaikka Helsinki Osoite Töölönkatu 4 1 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2 Konsernin tuloslaskelma 4 Konsernin tase

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY KYMPPIVOIMA HANKINTA OY TASEKIRJA 31.12.2014 Kymppivoima Hankinta Oy Y-tunnus 1796584-5 Kotipaikka Helsinki Osoite Töölönkatu 4 1 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4

Lisätiedot

Vuoden verran tuulta ja kuohuja

Vuoden verran tuulta ja kuohuja Kymppivoima Oy tasekirja 31.12.2012 Toimitusjohtajan katsaus Kymppivoima Oy Vuoden verran tuulta ja kuohuja Kymppivoima Oy:n vuotta 2012 ovat leimanneet muutokset toimintaympäristössä. Samaan aikaan Kymppivoimassa

Lisätiedot

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY KYMPPIVOIMA HANKINTA OY TASEKIRJA 31.12.2013 Kymppivoima Hankinta Oy Y-tunnus 1796584-5 Kotipaikka Helsinki Osoite Töölönkatu 4 1 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kymppivoima oy tasekirja 31.12.2010

Kymppivoima oy tasekirja 31.12.2010 Kymppivoima oy tasekirja 31.12.2010 toimitusjohtajan katsaus KehityKsen eturintamassa omistajien eduksi Kun vuotta 2010 budjetoitiin, olivat sähköntuotannon näkymät heikot mutta loppujen lopuksi vuosi

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

MERKITTÄVIÄ LINJAUKSIA TOIMINNASSA

MERKITTÄVIÄ LINJAUKSIA TOIMINNASSA TASEKIRJA 31.12.2008 KYMPPIVOIMA OY Toimitusjohtajan katsaus MERKITTÄVIÄ LINJAUKSIA TOIMINNASSA Vuoden 2008 alkupuolella energian niukkuus ja vahva hintojen nousu johtivat markkinoiden ylikuumenemiseen.

Lisätiedot

haasteita, MENESTySTä ja UUSIA LINjAUKSIA

haasteita, MENESTySTä ja UUSIA LINjAUKSIA KYMPPIVOIMA OY TASEKIRJA 31.12.2011 Toimitusjohtajan katsaus haasteita, MENESTySTä ja UUSIA LINjAUKSIA Sähkömarkkinavuosi 2011 tarjosi taas uudenlaisia haasteita sähköntuotannossa. Vuoden alussa pohjoismaista

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

KYMPPIVOIMA OY TASEKIRJA

KYMPPIVOIMA OY TASEKIRJA KYMPPIVOIMA OY TASEKIRJA 31.12.2009 Toimitusjohtajan katsaus UUSI STRATEGIAMME OSOITTI VAHVUUTENSA ÄÄRIOLOISSAKIN Vuosi 2009 testasi Kymppivoiman uuden liiketoimintasuunnitelman ja strategian toimivuutta

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

NIVOS OY. Tilinpäätös

NIVOS OY. Tilinpäätös NIVOS OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Nivos Oy Sepäntie 3 04600 MÄNTSÄLÄ Sisältö Tuloslaskelma, emoyhtiö Tase, emoyhtiö Tuloslaskelma, konserni Tase, konserni Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj Cleantech Invest Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 1 CLEANTECH INVEST OYJ Malminrinne 1 B 00180 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 2005438-0 Sisällys Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2010 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3-4 Tase 5-6 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9-12 Kirjanpitokirjat ja tositelajit

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot

Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN Sähkön myynti Sähkön siirto ja verkkotoiminta Lämmön myynti Muu toiminta LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT Pysyvien vastaavien myyntivoitot Vuokratuotot

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY TASEKIRJA 31.12.2009

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY TASEKIRJA 31.12.2009 KYMPPIVOIMA HANKINTA OY TASEKIRJA 31.12.2009 Toimitusjohtajan katsaus AINA ENSIMMÄISENÄ HYÖDYNTÄMÄSSÄ UUSIA MAHDOLLISUUKSIA Parin viime vuoden aikana alan toimintaympäristö sekä markkinat ovat muuttuneet

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2017 SISÄLLYS Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Toimintakertomustiedot (OYL) Kirjanpitokirjat Tositelajit ja säilyttämistapa

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

FINGRID Y-tunnus Finextra

FINGRID Y-tunnus Finextra 10.2.2017 1 (12) FINGRID Y-tunnus 1506926-2 Finextra FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS 01.01.2016-31.12.2016 FINEXTRA OY 2(12) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA 01.01.2013-31.12.2013 EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY 1 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Konserni, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu 6,

Lisätiedot

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-13 12:40 Erja Fasta TESTIYRITYS SQL-SUOMALAINEN OY (L) POSTIOSOITE: SQLKATU 60 60, 99999 KORVATUNTURI, SUOMI Y-TUNNUS. 0000000-6 D&B D-U-N-S NR. 65-200-7816 TILINPÄÄTÖS 201310 AA Hyvä

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsaus Puolivuosikatsaus 1.1 30.6. 2017 Avainluvut 4-6/2017 4-6/2016 Muutos% 1-6/2017 1-6/2016 Muutos% 1-12/2016 Liikevaihto, MEUR 196,0 192,4 1,9 % 352,6 350,6 0,6 % 775,8 Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot