KYMPPIVOIMA OY TASEKIRJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KYMPPIVOIMA OY TASEKIRJA 31.12.2015"

Transkriptio

1 KYMPPIVOIMA OY TASEKIRJA Kymppivoima Oy Y-tunnus Kotipaikka Helsinki Osoite Töölönkatu 4

2 1 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2 Konsernin tuloslaskelma 4 Konsernin tase 5 Konsernin rahoituslaskelma 6 Emoyhtiön tuloslaskelma 7 Emoyhtiön tase 8 Emoyhtiön rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaate 10 Tilinpäätöksen liitetiedot 11 Tilikaudella käytetyt kirjanpitokirjat 22 Tilinpäätöksen allekirjoitukset 23

3 2 Hallituksen toimintakertomus Hallituksen toimintakertomus Tilikausi Kertomusvuosi oli yhtiön kahdeskymmenestoinen toimintavuosi. Yhtiön kotipaikka on Helsinki. Yleistä Yhtiön toiminnan tarkoitus on sähköntuotanto-omaisuuden hoito sekä resurssien optimaalinen käyttö ja tuotantokapasiteetin lisääminen ja uusien hankkeiden kehittäminen. Yhtiön tavoitteena on tukea omistajien liiketoimintaedellytyksiä omakustannusperusteisella sähköntuotannolla. Yhtiön sähköntuotantokapasiteetista pääosan muodostavat Pohjolan Voima Oy:n (PVO) ja EPV Energia Oy:n (EPV) omistukset. Yhtiö on PVO:n ja EPV:n kolmanneksi suurin osakas. Yhtiö omistaa yhdessä EPV:n kanssa Rapid Power Oy nimisen yhtiön, jonka tytäryhtiön Rapid Power AS:n nimissä on sähkösopimus norjalaisesta vesivoimasta. Yhtiö omistaa myös Kymppivoima Hydro Oy nimisen yhtiön, jonka tytäryhtiö Blåfall Energi AS kehittää pienvesivoimaa Norjassa. Lisäksi yhtiö omistaa EPV:n ja Helsingin Energian kanssa Voimapiha Oy:n, jolla on vesivoimatuotantoa Ruotsin Indalsälvenissä. Yhtiö on myös 32 % osuudella tuulivoimayhtiö Innopower Oy:n suurin omistaja. Katsaus toimintaympäristöön Pohjoismainen vesivarastotilanne oli keskimäärin normaalin tason yläpuolella. Vesivarastotilanteen vajaus ei kuitenkaan vaikuttanut sähkömarkkinoihin aikaisempaan tapaan merkittävästi kasvaneen tuulivoimatuotannon vuoksi. Pohjoismainen tuulivoimatuotanto oli 34,3 TWh vuonna 2015, kasvua edellisvuodesta oli 7 TWh. Suomen sähköntuontiriippuvuus on jatkanut kasvuaan. Samalla vuoden aikana on lakkautettu merkittävä määrä kotimaista tuotantokapasiteettia, joten Suomen sähköntuotannon huoltovarmuus on heikentynyt entisestään. Olennaiset tapahtumat tilikaudella Tilikauden 2015 kokonaistuotantomäärä GWh ja liikevaihto ,50, joka koostuu pääosin sähkön myynnistä osakkaille omakustannusperiaatteella. Tämä sähkö on tuotettu voimalaitoksilla, joiden energian käyttöön yhtiöllä on oikeus osakeomistusten tai vastaavan järjestelyn perusteella. Yhtiö on osallistunut EPV Tuulivoiman kautta kahteen uuteen tuulihankkeeseen. Ilmajoen Santavuoren on rakenteilla 16 voimalaitoksen tuulipuisto, jonka yhteisteho on 53 MW. Puiston sähköntuotanto alkaa vuonna Kymppivoima osuus hankkeesta on n. 10 %. EPV Tuulivoima on tehnyt investointipäätöksen 34 voimalaitoksen puistosta Kristiinankaupungin Metsälään. Puisto on valmistuessaan Suomen suurimpiin kuuluva, yhteisteholtaan 112 MW. Kymppivoiman osuus Metsälän tuulivoimapuistosta on vajaa 10 %. Kymppivoiman pienvesivoimahankekehitys sai valmiiksi yhden uuden voimalaitoksen. Yhtiön omistuksessa ja hallinnassa on tämän myötä yhteensä 7 pienvesivoimalaitosta joiden normaalivuoden vuosituotanto on noin 55 GWh. Yhtiö on vuoden aikana luopunut pienvesivoiman kehitystoiminnasta ja myynyt kehitysyhtiön ja kehityshankkeet norjalaiselle toimijalle. Tilikauden aikana yhtiön tuotantokapasiteetissa on tapahtunut merkittäviä muutoksia. Kristiinankaupungin ja Vaasan suuret öljykäyttöiset lauhdevoimalaitokset on päätetty lakkauttaa. Kristiinankaupungissa ja Porissa sijaitsevien hiililauhdevoimalaitosten tuotannollinen toiminta on myös päätetty lopettaa kannattamattomana. Innopower Oy on myynyt tuulivoimaliiketoiminnan ja valmistelee yhtiön purkua. Nämä kaikki tapahtumat alentavat Kymppivoiman tuotantokapasiteettia yhteensä 275 MW, joka edustaa noin 1/3 osaa yhtiön tuotantokapasiteetista. Yhtiö on hajauttanut sijoittamiaan pääomia eri tuotantomuotoihin pienentääkseen yksittäisiin tuotantomuotoihin liittyviä riskejä. Yhtiöllä ei ole normaaleista toimialan yrityksistä poikkeavia riskejä. Toiminnan keskeisimmät tunnusluvut Kymppivoima Oy toimii omakustannusperiaatteella. Toimintaperiaatteesta johtuen taloudellisten tunnuslukujen esittäminen ei ole tarkoituksenmukaista kannattavuutta kuvaavien tunnuslukujen osalta. Konserni Emoyhtiö Omavaraisuusaste % 52,4% 52,1 % 58,47% 59,8 % Quick ratio 1,90 0,46 2,02 1,63 Current ratio 1,90 2,07 2,02 1,63 Ympäristöriskit Yhtiö toimii toimialalla, jolla ympäristötekijöiden vaikutukset ovat merkittävät. Yhtiöllä itsellään ei ole suorassa omistuksessa voimalaitoksia, eikä yhtiö harjoita muutakaan valmistustoimintaa, mistä yhtiön tulisi raportoida ympäristöriskien osalta. Yhtiön omistamien tuotantolaitososuuksien ympäristöraportoinnista vastaavat asianomaiset tuotantoyhtiöt. Henkilöstökatsaus Yhtiöllä ei ole omaa henkilöstöä, vaan yhtiö ostaa taloushallintopalvelut Kymppivoima Hankinta Oy:ltä. Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat Yhtiön toiminta on jatkunut tilikauden päättymisen jälkeen normaaliin tapaan. Yhtiön hallitus, toimitusjohtaja ja tilintarkastaja Varsinaisen yhtiökokouksen valitsemina hallituksen varsinaisina jäseninä toimivat toimitusjohtaja Jorma Korhonen (puheenjohtaja), toimitusjohtaja Risto Kantola, toimitusjohtaja Perttu Rinta, toimitusjohtaja Timo Pylvänen saakka, toimitusjohtaja Arto Sutinen alkaen sekä toimitusjohtaja Kari Rämö. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut DI Anders Renvall. Tilintarkastuksen on suorittanut KHT-yhteisö Idman Vilén Grant Thornton Oy. Vastuullisena tilintarkastajana toimii, KHT Marko Vehniä. Tilinpäätös ja hallituksen esitys voittovarojen käytöstä Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että emoyhtiön tilikauden tappio ,41 euroa kirjataan edellisten tilikausien voitto- ja tappiotilille, eikä osinkoa jaeta,

4 3 Yhtiön osakesarjat, osakemäärät ja eritysehdot yhtiöjärjestyksessä Osakesarja Osakelukumäärä I-sarja II-sarja III-sarja IV-sarja V-sarja VI-sarja VII-sarja VIII-sarja IX-sarja X-sarja XI-sarja XII-sarja XIII-sarja XIV-sarja XV-sarja XVI-sarja XVII-sarja Yhteensä kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl Kuhunkin osakesarjaan on liitetty eri energia - eli sähköntuotantoresursseja, lukuunottamatta V- ja X-osakesarjaa. Yhtiön sähköntuotantoresurssit perustuvat osakeomistuksiin eri tuotantoyhtiöissä. Päästöoikeudet hyvitetään tai veloitetaan sähköntoimituksen ostolaskuissa.

5 4 Konsernin tuloslaskelma Liitetieto EUR EUR LIIKEVAIHTO , ,90 Liiketoiminnan muut tuotot 1 980, ,00 Materiaalit ja palvelut , ,24 1) Henkilöstökulut , ,59 2) Poistot ja arvonalentumiset , ,76 3) Liiketoiminnan muut kulut , ,34 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,96 Rahoitustuotot ja -kulut 4) Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä , ,52 Muut korko- ja rahoitustuotot , ,31 Korkokulut ja muut rahoituskulut , ,08 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista 0, ,02 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,31 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA , ,31 JA VEROJA Tilinpäätössiirrot 6 235, ,84 5) Tuloverot 0, ,62 6) Laskennalliset verot , ,65 Vähemmistöosuudet , ,00 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,44

6 5 Konsernin tase V A S T A A V A A Liitetieto EUR EUR PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet , ,94 7) Aineelliset hyödykkeet , ,90 8) Sijoitukset , ,51 9) PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,34 VAIHTUVAT VASTAAVAT Muu vaihto-omaisuus , ,63 Ennakkomaksut , ,05 VAIHTO-OMAISUUS YHTEENSÄ , ,68 SAAMISET , ,08 10) Pitkäaikaiset saamiset , ,31 Lyhytaikaiset saamiset , ,77 Rahat ja pankkisaamiset , ,59 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,35 V A S T A A V A A , ,68 V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA EUR EUR Osakepääoma , ,89 Osakeanti , ,79 Ylikurssirahasto 0,00 0,00 Sijoitetun vapaan pääoman rahasto , , , ,83 Edellisten tilikausien voitto (tappio) , ,52 Tilikauden voitto (tappio) , ,44 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,91 11) VÄHEMMISTÖOSUUS , ,98 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ 0,00 0,00 12) VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma , ,13 13) Lyhytaikainen vieras pääoma , ,67 14) VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,80 V A S T A T T A V A A , ,68

7 6 Konsernin rahoituslaskelma LIIKETOIMINTA EUR EUR Liiketoiminnan rahavirta Tulorahoitus Tulos ennen satunnaisia eriä , ,31 Poistot , ,76 Rahoitustuotot ja -kulut , ,77 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista , ,02 Tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua Osakkuusyhtiöiden tulokset ja osingon peruutus , ,52 Realisoimattomat kurssivoitot ja -tappiot 0, ,52 Muut oikaisut , ,40 Rahavirta ennen käyttöopääoman muutosta , ,64 Käyttöpääoman muutos Lyhytaikaiset liikesaamiset, lisäys(-)/vähennys (+) , ,16 Korottomat lyhytaikaiset velat, lisäys (+)/vähennys(-) , , , ,71 Maksetut korot , ,54 Saadut korot , ,31 Maksetut verot 0, ,62 Pitkäaikaiset saamiset muutos 1 271, ,31 Liiketoiminnan nettorahavirta (A) , ,19 INVESTOINNIT Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin , ,18 Saadut osingot investoinneista , ,52 Investoinnit muihin sijoituksiin , ,21 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista 0, ,02 Investointien rahavirta (B) , ,89 Liiketoiminnan ja investointien rahavirta , ,70 RAHOITUS Saamisten lisäys(-)/vähennys(+) , ,00 Maksullinen osakeanti , ,00 Maksetut osingot ja muu voitonjako 0,00 0,00 Velkojen lisäys (+), vähennys (-) , ,74 Rahoituksen rahavirta (C) , ,74 Laskelman mukainen likvidien varojen muutos, lisäys(+)/vähennys (-) (A+B+C) , ,96 Valuuttakurssimuutoksen vaikutus rahavaroihin , ,81 Likvidit varat , ,75 Likvidit varat , , , ,97 Konsernin tunnusluvut Omavaraisuusaste 52,4 % 52,1 % Quick ratio 1,90 0,46 Current ratio 1,90 2,07

8 7 Emoyhtiön tuloslaskelma Liitetieto EUR EUR LIIKEVAIHTO , ,19 Liiketoiminnan muut tuotot 1 980, ,00 Materiaalit ja palvelut , ,85 1) Henkilöstökulut 0,00 0,00 2) Poistot ja arvonalentumiset , ,15 3) Liiketoiminnan muut kulut , ,85 0,00 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,34 Rahoitustuotot ja -kulut , ,74 4) Osinkotuotot , ,00 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista 0, ,02 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,42 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA , ,42 JA VEROJA Tilinpäätössiirrot 6 235, ,84 5) Tuloverot 0,00 0,00 6) TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,26

9 8 Emoyhtiön tase Liitetieto EUR EUR V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet , ,29 7) Aineelliset hyödykkeet , ,59 8) Sijoitukset , ,56 9) PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,44 VAIHTUVAT VASTAAVAT Muu vaihto-omaisuus 0,00 0,00 VAIHTO-OMAISUUS YHTEENSÄ 0,00 0,00 SAAMISET , ,17 10) Rahat ja pankkisaamiset , ,92 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,09 V A S T A A V A A , ,53 V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA EUR EUR Osakepääoma , ,89 Osakeanti , ,79 Ylikurssirahasto 0,00 0,00 Sijoitetun vapaan pääoman rahasto , , , ,83 Edellisten tilikausien voitto (tappio) , ,97 Tilikauden voitto (tappio) , ,26 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,54 11) TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ , ,57 12) VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma , ,54 13) Lyhytaikainen vieras pääoma , ,88 14) VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,42 V A S T A T T A V A A , ,53

10 9 Emoyhtiön rahoituslaskelma LIIKETOIMINTA EUR EUR Liiketoiminnan rahavirta Tulos ennen satunnaisia eriä , ,42 Poistot , ,15 Rahoitustuotot ja -kulut , ,74 Arvonalentumiset pysyvien vastavieen sijoituksista 198, ,02 Tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua Osakkuusyhtiöiden tulokset ja osingon peruutus , ,00 Muut oikaisut , ,05 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta , ,44 Käyttöpääoman muutos Lyhytaikaiset liikesaamiset, lisäys(-)/vähennys (+) , ,85 Korottomat lyhytaikaiset velat, lisäys (+)/vähennys(-) , , , ,64 Saadut osingot liiketoiminnasta , ,00 Maksetut korot , ,84 Saadut korot 1 537, ,87 Liiketoiminnan nettorahavirta (A) , ,37 INVESTOINNIT Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 0,00 0,00 Investoinnit muihin sijoituksiin , ,60 Investointien rahavirta (B) , ,60 Liiketoiminnan ja investointien rahavirta , ,23 RAHOITUS Saamisten lisäys(-)/vähennys(+) , ,00 Maksullinen osakeanti , ,00 Maksetut osingot ja muu voitonjako 0,00 0,00 Velkojen lisäys (+), vähennys (-) , ,18 Rahoituksen rahavirta (C) , ,18 Laskelman mukainen likvidien varojen muutos, lisäys(+)/vähennys (-) , ,95 Likvidit varat , ,97 Likvidit varat , , , ,95 Emoyhtiön tunnusluvut Omavaraisuusaste 58,47 % 59,87 % Quick ratio 2,02 1,63 Current ratio 2,02 1,63

11 10 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Konsernitilinpäätöksen laajuus ja laadintaperiaatteet Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konserniyritys Kymppivoima Hydro Oy, sisältäen alakonserni Blåfall Energi AS:n, Norja, projektiyhtiöineen on yhdistelty konserniin hankintamenomenetelmällä. Yhteisyritys Rapid Power Oy (konserni) ja sen tytäryhtiö Rapid Power AS, Norja, on yhdistelty konserniin suhteellisella menetelmällä siten, että jokaisesta tuloslaskelma- ja tase-erästä on konserniin sisällytetty omistusta vastaava osuus. Yhteisyrityksen ja konsernin väliset erät on eliminoitu suhteellisesti konsernin omistusta vastaavan osuuden mukaisesti. Omistusyhteysyritys Power-Deriva Oy on yhdistelty konserniin pääomaosuusmenetelmällä. Omistusyhteysyritys Innopower Oy on yhdistelty konserniin pääomaosuusmenetelmällä. Omistusyhteysyritys Voimapiha Oy:tä ei ole yhdistelty konserniin, sillä yhdistely ei ole tarpeen oikean ja riittävän kuvan antamiseksi konsernin toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta (KPL 6:12.2 ) Sisäiset liiketapahtumat ja katteet Konsernin sisäiset liiketapahtumat, sisäisten toimitusten realisoitumattomat katteet, keskinäiset saamiset ja velat samoin kuin sisäinen voitonjako on eliminoitu. Vähemmistöosuudet Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin omasta pääomasta ja tuloksesta, sekä esitetty omana eränään. Muuntoerot Ulkomaisten konserniyhtiöiden tuloslaskelmat on muutettu tilikauden keskikurssiin ja taseet on muutettu euromääräiseksi tilinpäätöspäivän kurssiin. Muuntamisessa syntyneet kurssierot, samoin kuin ulkomaisten tytäryritysten omien pääomien muuntamisessa syntyneet muuntoerot on esitetty erässä "Voitto edellisiltä tilikausilta".

12 11 Pysyvien vastaavien arvostus Pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla lukuunottamatta maa-alueita ja sijoituksia. Tilikauden aikana pysyvissä vastaavissa olevien rakennusten ja rakennelmien sekä koneiden ja kaluston omistukseen perustuva sopimus on purettu siten, että hyödykkeiden käyttöaika päättyy maaliskuussa Hyödykkeiden poistoaika on muutettu vastaamaan jäljellä olevaa käyttöaikaa. Poistoajat: Aineettomat oikeudet 15 vuotta Vaihtuvien vastaavien arvostus Konsernitilinpäätökseen sisältyy 50% omistetun osakkuusyhtiö Rapid Power Oy:n sähkönostoon liittyvä ennakkomaksu 43,9 milj. euroa, joka kohdistuu 15 vuoden sähkönosto-oikeuteen. Ennakkomaksu on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan myyntihintaan. Tilikaudelle kohdistuva osuus ennakkomaksun muutoksesta sisältyy tuloslaskelman kohtaan "Aineet, tarvikkeet ja tavarat". Emoyhtiöllä oleva vaihto-omaisuus muodostuu päästöoikeussertfikaattien hankintamenoista, jotka on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan myyntihintaan. Ulkomaanrahan määräisten erien arvostusperiaatteet Ulkomaanrahan määräiset saamiset ja velat on arvostettu tilinpäätöshetkellä Euroopan Keskuspankin vahvistamien valuuttojen osto- ja myyntikurssien keskikurssiin.

13 12 Tuloslaskelman liitetiedot 1. Materiaalit ja palvelut Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö EUR EUR EUR EUR Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , , , ,26 Ostot emoyhtiöltä , ,42 0,00 0,00 Konsernin sisäiset ostot , ,05 0,00 0,00 Varastojen lisäys/vähennys 0, ,20 0, ,20 Ulkopuoliset palvelut , , , , , , , ,85 Materiaalit ja palvelut on esitetty liitetiedoissa, koska erät on yhdistetty tuloslaskelmassa. 2. Henkilöstökulut Emoyhtiöllä ei ole omaa henkilökuntaa. Toiminta perustuu palveluostoihin. Hallituksen palkat ja palkkiot Kymppivoima Tuotanto Oy:n hallituksen jäsenille ei ole maksettu palkkaa, eikä palkkiota. 3. Poistot ja arvonalentumiset Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö Suunnitelman mukaiset poistot , , , ,15 Arvonalentumiset pysyvistä vastaavista ,08 0,00 0,00 0,00 Konserniliikearvon poisto ja konsernireservin väh , , , , , ,15 4. Rahoitustuotot ja -kulut Osinkotuotot 0,00 0, , ,00 Korko- ja rahoitustuotot konsernisaamisista 0,00 0,00 0, ,65 Korko- ja rahoitustuotot muilta , , , , , , , ,40 Korko- ja rahoituskulut muille , , , , , , , ,14 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista 0, ,02 0, ,02 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , , , ,76 5. Tilinpäätössiirrot Suunnitelman mukaisten ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotus 6 235, , , ,84 Koneet ja tekniset laitteet 0,00 0,00 0,00 0,00 Muut pitkävaikutteiset menot 6 235, , , , , , , ,84

14 13 Taseen liitetiedot 6. Tuloverot Tuloslaskelma Tuloverot varsinaisesta toiminnasta Laskennallisen verovelan muutos Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö EUR EUR EUR EUR 0, ,62 0,00 0, , ,65 0,00 0, , ,03 0,00 0,00 Tase Konserni Konserni Laskennalliset verot Laskennalliset verosaamiset EUR EUR Vahvistetuista tappioista , , , ,61 Laskennalliset verovelat Jaksotuseroista ja väliaikaisista eroista 4 988, , , ,71 Laskennalliset verot sisältävät Norjan kruunussa tapahtuneen kurssimuutoksen. Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö 7. Aineettomat hyödykkeet EUR EUR EUR EUR Aineettomat oikeudet Hankintameno , , , ,88 Kurssierot ja muut oikaisut ,05 0,00 0,00 0,00 Hankintameno , , , ,88 Kertyneet poistot , , , ,73 Kurssierot ja muut oikaisut ,92 0,00 0,00 0,00 Tilikauden poisto , , , ,86 Kertyneet poistot , , , ,59 Kirjanpitoarvo , , , ,29 Muut pitkävaikutteiset menot Hankintameno , ,09 0,00 0,00 Kurssierot ja muut oikaisut -750,86-905,13 0,00 0,00 Vähennykset 0,00 0,00 0,00 0,00 Hankintameno , ,96 0,00 0,00 Tilikauden poisto 0, ,31 0,00 0,00 Kertyneet poistot , ,81 0,00 0,00 Kirjanpitoarvo , ,15 0,00 0,00

15 14 Taseen liitetiedot Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö Konserniliikearvo EUR EUR EUR EUR Hankintameno , ,78 0,00 0,00 Kurssierot ja muut oikaisut 0, ,55 0,00 0,00 Vähennykset 0, ,39 0,00 0,00 Hankintameno , ,84 0,00 0,00 Kertyneet poistot , ,55 0,00 0,00 Kurssierot ja muut oikaisut , ,14 0,00 0,00 Tilikauden poisto , ,89 0,00 0,00 Kertyneet poistot , ,30 0,00 0,00 Kirjanpitoarvo , ,54 0,00 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä Hankintameno , , , ,88 Kurssierot ja muut oikaisut , ,68 0,00 0,00 Vähennykset , ,39 0,00 0,00 Hankintameno , , , ,88 Kertyneet poistot , , , ,87 Kurssierot ja muut oikaisut , ,14 0,00 0,00 Tilikauden poisto , , , ,86 Kertyneet poistot , , , ,59 Kirjanpitoarvo , , , ,29

16 15 Taseen liitetiedot Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö Aineelliset hyödykkeet EUR EUR EUR EUR Maa- ja vesialueet Hankintameno , , , ,20 Hankintameno , , , ,20 Kirjanpitoarvo , , , ,20 Rakennukset ja rakennelmat Hankintameno , , , ,28 Kurssierot ja muut oikaisut , ,19 0,00 0,00 Lisäykset , ,43 0,00 0,00 Vähennykset 0,00 0,00 0,00 0,00 Hankintameno , , , ,28 Arvonalennukset 0,00 0,00 0,00 0,00 Kertyneet arvonalennukset , , , ,40 Kertyneet poistot , , , ,10 Vähennykset 0, ,18 0,00 0,00 Tilikauden poisto , , , ,82 Kertyneet poistot , , , ,92 Kirjanpitoarvo , ,03 0, ,96 Koneet ja kalusto Hankintameno , , , ,23 Kurssierot ja muut oikaisut , ,92 0,00 0,00 Lisäykset 0,00 0,00 0,00 0,00 Vähennykset ,94 0,00 0,00 0,00 Hankintameno , , , ,23 Arvonalennukset 0,00 0,00 0,00 0,00 Kertyneet arvonalennukset , , , ,60 Kertyneet poistot , , , ,73 Kurssierot ja muut oikaisut 0,00 0,00 0,00 0,00 Tilikauden poisto , , , ,47 Kertyneet poistot , , , ,20 Kirjanpitoarvo , ,66 0, ,43

17 16 Taseen liitetiedot Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö Muut aineelliset hyödykkeet EUR EUR EUR EUR Hankintameno , ,00 0,00 0,00 Lisäykset 0,00 0,00 0,00 0,00 Siirrot erien välillä 0,00 0,00 0,00 0,00 Kurssierot ja muut oikaisut , ,23 0,00 0,00 Hankintameno , ,01 0,00 0,00 Kirjanpitoarvo , ,01 0,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet yhteensä Hankintameno , , , ,71 Vähennykset , ,12 0,00 0,00 Lisäykset , ,43 0,00 0,00 Vähennykset , ,76 0,00 0,00 Siirrot erien välillä 0,00 0,00 0,00 0,00 Hankintameno , , , ,71 Kertyneet arvonalennukset , , , ,00 Arvonalennukset 0,00 0,00 0,00 0,00 Kertyneet arvonalennukset , , , ,00 Kertyneet poistot , ,44 0,00 0,00 Kurssierot ja muut oikaisut , ,41 0,00 0,00 Tilikauden poisto , , , ,29 Kertyneet poistot , , , ,12 Kirjanpitoarvo , , , ,59

18 17 Taseen liitetiedot Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö Sijoitukset EUR EUR EUR EUR Osakkeet Yhteisyrityksissä Hankintameno 1.1 0,00 0, , ,00 Hankintameno ,00 0, , ,00 Kirjanpitoarvo ,00 0, , ,00 Osakkeet konserniyrityksissä Hankintameno 1.1 0,00 0, , ,40 Lisäykset 0,00 0,00 0, ,00 Vähennykset 0,00 0,00 0,00 0,00 Hankintameno ,00 0, , ,40 Kirjanpitoarvo ,00 0, , ,40 Osakkeet omistusyhteysyrityksissä Hankintameno , , , ,12 Vähennykset 0,00 0,00 0,00 0,00 Siirrot erien välillä , ,33 0,00 0,00 Hankintameno , , , ,12 Kirjanpitoarvo , , , ,12 Muut osakkeet ja osuudet Hankintameno , , , ,44 Kurssierot ja muut oikaisut , ,44 0,00 0,00 Lisäykset , , , ,60 Siirrot erien välillä 0,00 0,00 0,00 0,00 Hankintameno , , , ,04 Kertyneet arvonalennukset , , , ,00 Arvonalennukset 0,00 0,00 0,00 0,00 Kertyneet arvonalennukset , , , ,00 Kirjanpitoarvo , , , ,04

19 18 Taseen liitetiedot Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö Muut saamiset EUR EUR EUR EUR Hankintameno , ,67 0,00 0,00 Lisäykset , ,23 0,00 0,00 Hankintameno , ,44 0,00 0,00 Kirjanpitoarvo , ,44 0,00 0,00 Sijoitukset yhteensä Hankintameno , , , ,96 Kurssierot ja muut oikaisut , ,44 0,00 0,00 Lisäykset , , , ,60 Vähennykset ,96 115, ,96 249,00 Siirrot erien välillä , ,33 0,00 0,00 Hankintameno , , , ,56 Kertyneet arvonalennukset , , , ,00 Arvonalennukset 0,00 0,00 0,00 0,00 Kertyneet arvonalennukset , , , ,00 Kirjanpitoarvo , , , ,56 Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö Omistukset muissa yrityksissä Omistusosuus% Omistusosuus% Omistusosuus% Omistusosuus% Konserniyritykset Kymppivoima Hydro Oy, Helsinki 95,01 % 95,01 % 95,01 % 95,01 % Blåfall Energi AS, Norja 95,01 % 95,01 % 95,01 % 95,01 % Omistusyhteysyritykset Power-Deriva Oy, Helsinki 44,75 % 44,75 % 44,75 % 44,75 % Innopower Oy, Helsinki 32,81 % 32,81 % 32,81 % 32,81 % Yhteisyritykset Rapid Power Oy, Vaasa 50 % 50 % 50 % 50 % 5,00 % Kymppivoima Oy:llä on omistusosuuden mukainen mankalavastuu seuraavissa yhtiöissä Omistusosuus Tulos Omistusosuus Tulos EPV Energia Oy 8,646 % 0 8,535 % Pohjolan Voima Oy 9,333 % ,119 % Rapid Power Oy, Vaasa 50,00 % ,00 % Voimapiha Oy, Vaasa 16,67 % ,67 % Osuus äänimäärästä 32,68%. Yhtiön omistamat osakkeet eivät oikeuta osinkoon. Omistusyhteysyrityksen tilinpäätöstietoja ei yhdistellä konsernitilinpäätökseen, sillä yhdistely ei ole tarpeen oikean ja riittävän kuvan antamiseksi konsernin toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta (KPL 6:12.2 )

20 19 Taseen liitetiedot Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö 10. Saamiset Lyhytaikaiset saamiset EUR EUR EUR EUR Myyntisaamiset , , , ,19 Osakeantisaaminen , , , ,00 Saamiset saman konsernin yrityksiltä 0,00 0, ,09 985,40 Laskennalliset verosaamiset , ,61 0,00 0,00 Muut saamiset , ,95 0, ,00 Siirtosaamiset , , , ,58 Yhteensä , , , ,17 Siirtosaamiset olennaiset erät Korkojaksotus 540, ,05 14,06 6,00 Johdannaiskaupankäynti , ,47 0,00 0,00 Sähkön hankintaan liittyvä , , , ,22 Verosaaminen 0, ,73 0, ,73 Muut , , , ,63 Yhteensä , , , , Oma pääoma Osakepääoma Osakepääoma , , , ,14 Osakepääoman korotus ja osakeanti , , , ,75 Osakepääoma , , , ,89 Osakeanti Osakeanti , , , ,00 Lisäys , , , ,79 Vähennys ,00 0, ,00 0,00 Osakeanti , , , ,79 Ylikurssirahasto Ylikurssirahasto 1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 Vähennys 0,00 0,00 0,00 0,00 Ylikurssirahasto ,00 0,00 0,00 0,00 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto , , , ,69 Lisäys , , , ,46 Palautus 0,00 0,00 0,00 0,00 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto , , , ,15 Voitto (tappio) edellisiltä tilikausilta , , , ,97 Kurssierot ja muut oikaisut , ,75 0,00 0,00 Osingonjako 0,00 0,00 0,00 0,00 Muuntoero , ,81 0,00 0,00 Voitto (tappio) edellisiltä tilikausilta , , , ,97 Tilikauden voitto (tappio) , , , ,26 Oma pääoma yhteensä , , , , Tilinpäätössiirtojen kertymä ja laskennallinen verovelka Tilinpäätössiirtojen kertymä muodostuu kertyneestä poistoerosta. Verovelka sisältyy poistoeroon. Verovelka on määrältään 4988,54 euroa.

21 20 Taseen liitetiedot Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö Pitkäaikainen vieras pääoma EUR EUR EUR EUR Lainat rahoituslaitoksilta , , , , Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , ,69 0, ,00 Ostovelat , , , ,55 Saadut ennakot , ,30 0,00 0,00 Muut velat konserniyrityksille 0,00 0, , ,43 Laskennalliset verovelat 4 988, ,71 0,00 0,00 Muut velat , , , ,08 Siirtovelat , , , , , , , ,88 Siirtovelat olennaiset erät Verojaksotus 0, ,73 0, ,73 Korkojaksotus , , , ,68 Johdannaiskaupankäynti , ,79 0, ,29 Sähkön hankintaan liittyvä , , , ,99 Muut , , , ,13 Yhteensä , , , , Tilintarkastuspalkkio Tilintarkastuspalkkio on vuoden 2015 tilintarkastuksesta ,00.

22 21 Muut liitetiedot Rekisteröimättömät osakeannit Osakeantipäivä Osakesarja Osakelukumäärä I-sarja kpl I-sarja kpl XIII-sarja kpl VI-sarja kpl XII-sarja kpl XVII-sarja kpl Emoyhtiö Emoyhtiö Johdannaisvastuut Korkojohdannaiset Sopimukset brutto (1000 ) , ,00 Käypä arvo (1000 ) , ,18 Hiilijohdannaiset Sopimukset brutto (ktn) 0,00 0,00 Käypä arvo (1000 ) 0,00 0,00 Avoimia ja realisoimattomia sopimuksia (1000 ) 0,00 0,00 Valuuttajohdannaiset Sopimukset brutto (1000 USD) 0,00 0,00 Käypä arvo (1000 ) 0,00 0,00

23 22 Tilikaudella käytetyt kirjanpitokirjat KIRJANPITOKIRJAT Päiväkirja atk-tulosteena Pääkirja atk-tulosteena Tasekirja sidottuna TOSITELAJIT Myyntilaskut paperitositteina Ostolaskut paperitositteina Suoritustositteet paperitositteina Muistiotositteet paperitositteina

24 23 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset Helsingissä Jorma Korhonen Risto Kantola Puheenjohtaja Perttu Rinta Arto Sutinen Aku Pyymäki Anders Renvall Toimitusjohtaja Tilinpäätösmerkintä Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Helsingissä. päivänä 2016 Idman Vilén Grant Thornton Oy KHT-yhteisö Marko Vehniä KHT

KYMPPIVOIMA OY TASEKIRJA 31.12.2014

KYMPPIVOIMA OY TASEKIRJA 31.12.2014 KYMPPIVOIMA OY TASEKIRJA 31.12.2014 Kymppivoima Oy Y-tunnus 0953707-4 Kotipaikka Helsinki Osoite Töölönkatu 4 1 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2 Konsernin tuloslaskelma 4 Konsernin tase

Lisätiedot

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY KYMPPIVOIMA HANKINTA OY TASEKIRJA 31.12.2014 Kymppivoima Hankinta Oy Y-tunnus 1796584-5 Kotipaikka Helsinki Osoite Töölönkatu 4 1 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

KYMPPIVOIMA OY TASEKIRJA

KYMPPIVOIMA OY TASEKIRJA KYMPPIVOIMA OY TASEKIRJA 31.12.2013 Kymppivoima Oy Y-tunnus 0953707-4 Kotipaikka Helsinki Osoite Töölönkatu 4 1 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2 n tuloslaskelma 4 n tase 5 n rahoituslaskelma

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY KYMPPIVOIMA HANKINTA OY TASEKIRJA 31.12.2013 Kymppivoima Hankinta Oy Y-tunnus 1796584-5 Kotipaikka Helsinki Osoite Töölönkatu 4 1 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

HAASTEELLISESTA VUODESTA ERINOMAISIN ARVOSANOIN

HAASTEELLISESTA VUODESTA ERINOMAISIN ARVOSANOIN TASEKIRJA 31.12.2008 KYMPPIVOIMA HANKINTA OY Toimitusjohtajan katsaus HAASTEELLISESTA VUODESTA ERINOMAISIN ARVOSANOIN Vuosi 2008 oli monin tavoin poikkeuksellinen. Polttoaineiden hinta kolminkertaistui

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Kymppivoima oy tasekirja 31.12.2010

Kymppivoima oy tasekirja 31.12.2010 Kymppivoima oy tasekirja 31.12.2010 toimitusjohtajan katsaus KehityKsen eturintamassa omistajien eduksi Kun vuotta 2010 budjetoitiin, olivat sähköntuotannon näkymät heikot mutta loppujen lopuksi vuosi

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 000 euroa 1.1. 31.12.2005 1.1. 31.12.2004 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

Inlook Group Oy T A S E K I R J A

Inlook Group Oy T A S E K I R J A Inlook Group Oy T A S E K I R J A Tilinpäätös tilikaudelta 1.10.2010-30.9.2011 Inlook Group Oy Sahaajankatu 1 00880 HELSINKI Y-tunnus: 0199102-9 Kotipaikka: Helsinki SISÄLLYSLUETTELO: Toimintakertomus

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TULOSLASKELMA 4 TASE 5 RAHOITUSLASKELMA 6 TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 7 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT 7 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

haasteita, MENESTySTä ja UUSIA LINjAUKSIA

haasteita, MENESTySTä ja UUSIA LINjAUKSIA KYMPPIVOIMA OY TASEKIRJA 31.12.2011 Toimitusjohtajan katsaus haasteita, MENESTySTä ja UUSIA LINjAUKSIA Sähkömarkkinavuosi 2011 tarjosi taas uudenlaisia haasteita sähköntuotannossa. Vuoden alussa pohjoismaista

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj Cleantech Invest Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 1 CLEANTECH INVEST OYJ Malminrinne 1 B 00180 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 2005438-0 Sisällys Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

NIVOS OY. Tilinpäätös

NIVOS OY. Tilinpäätös NIVOS OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Nivos Oy Sepäntie 3 04600 MÄNTSÄLÄ Sisältö Tuloslaskelma, emoyhtiö Tase, emoyhtiö Tuloslaskelma, konserni Tase, konserni Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2010 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Vuoden verran tuulta ja kuohuja

Vuoden verran tuulta ja kuohuja Kymppivoima Oy tasekirja 31.12.2012 Toimitusjohtajan katsaus Kymppivoima Oy Vuoden verran tuulta ja kuohuja Kymppivoima Oy:n vuotta 2012 ovat leimanneet muutokset toimintaympäristössä. Samaan aikaan Kymppivoimassa

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) 1. Kokouksen avaus Esityslista 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 3. Vahvistetaan ääniluettelo 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2008

Tilinpäätösasiakirjat 2008 Tilinpäätösasiakirjat 2008 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2008 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. PHP Holding

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

Tilintarkastamaton FINNFOREST

Tilintarkastamaton FINNFOREST Lyhennetty TULOSLASKELMA (milj.euroa ) 1-3 /05 % 1-3 /04 % 1-12 /04 % Liikevaihto 467,6 100,0 469,9 100,0 1 922,6 100,0 Liiketoiminnan muut tuotot 1,6 4,0 14,2 Liiketoiminnan kulut 452,2 450,0 1842,7 Poistot

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy TASEKIRJA

KPY Sijoitus Oy TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2012 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3-4 Tase 5-6 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9-12 Kirjanpitokirjat ja tositelajit

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

MERKITTÄVIÄ LINJAUKSIA TOIMINNASSA

MERKITTÄVIÄ LINJAUKSIA TOIMINNASSA TASEKIRJA 31.12.2008 KYMPPIVOIMA OY Toimitusjohtajan katsaus MERKITTÄVIÄ LINJAUKSIA TOIMINNASSA Vuoden 2008 alkupuolella energian niukkuus ja vahva hintojen nousu johtivat markkinoiden ylikuumenemiseen.

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry

TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry 1 / 8 TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry Y-tunnus: 1.1. 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 8 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. 31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3 Tuloslaskelma...

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2010 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3-4 Tase 5-6 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9-12 Kirjanpitokirjat ja tositelajit

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot