Sisältö. Tuloslaskelma Tase Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen allekirjoitukset Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit..."

Transkriptio

1 Tilinpäätös 2009

2 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9

3 TULOSLASKELMA EUR LIIKEVAIHTO 0,00 0,00 Muut liiketoiminnan tuotot 0, ,52 Aineet ja tarvikkeet Ostot tilikauden aikana ,67 0,00 Varaston muutos ,67 0,00 Ulkopuoliset palvelut 279,95 0,00 Materiaalit ja palvelut yhteensä 279,95 0,00 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,00 Henkilösivukulut Eläkekulut 6 329,54 0,00 Muut henkilösivukulut 1 809,25 750,94 Henkilöstökulut yhteensä , ,94 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut kulut , ,00 LIIKEVOITTO/TAPPIO , ,58 1 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Saman konsernin yrityksiltä , ,55 Muilta 7 079, ,42 Korkokulut Saman konsernin yrityksille 0, ,90 Muille -615, ,32 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,25 VOITTO/TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA , ,33 Välittömät verot 0,00 0,00 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO , ,33

4 TASE EUR VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot , ,00 Aineelliset hyödykkeet Keskeneräiset hankinnat , ,59 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet 1 000, ,00 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,59 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet ,67 0,00 Vaihto-omaisuus yhteensä ,67 0,00 Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,40 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,69 Muut saamiset , ,32 Siirtosaamiset , ,55 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,96 Rahat ja pankkisaamiset , ,87 2 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,42 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Osakeanti 0, ,00 Edellisten tilikausien voitto/tappio , ,55 Tilikauden voitto/tappio , ,33 Oma pääoma yhteensä , ,78 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Lainat saman konsernin yrityksiltä , ,40 Lainat muilta osakkailta , ,60 Pitkäaikainen vieraspääoma yhteensä , ,00 Lyhytaikainen Ostovelat , ,49 Velat saman konsernin yrityksiltä , ,03 Muut lyhytaikaiset velat , ,80 Siirtovelat , ,32 Lyhytaikaiset velat yhteensä , ,64 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,42

5 JYVÄSKYLÄN VOIMA OY kuuluu Jyväskylän kaupunkikonsernin Jyväskylän Energia -alakonserniin, jonka emoyhtiö on Jyväskylän Energia Oy. Jäljennös Jyväskylän kaupunkikonsernin tilinpäätöksestä on saatavissa Jyväskylän kaupungin talouskeskuksesta, Heikinkatu 3. Jäljennös Energia-konsernin tilinpäätöksestä on saatavissa Jyväskylän Energia Oy:n toimitalosta, Vesangantie 5 Jyväskylä. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Yhtiö rakentaa Jyväskylän Keljonlahteen voimalaitoksen, jonka on määrä valmistua keväällä Tilikaudet eivät ole keskenään vertailukelpoisia, koska rakentaminen alkoi vuonna 2007 ja jatkuu edelleen. Yhtiö toimii omakustannusperiaatteella. Osakkaat maksavat muuttuvat kustannukset toimitettujen energiamäärien mukaan ja kiinteät kustannukset omistuksen mukaisessa suhteessa riippumatta siitä, onko teho-osuutta käytetty vai ei. Yhtiön kiinteistä kuluista muodostunut tappio tullaan laskuttamaan osakkailta voimalaitoksen aloitettua tuotantokäytön. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT EUR HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot , ,00 Eläkevakuutusmaksut 6 329,54 0,00 Muut pakolliset henkilösivukulut 1 809,25 750,94 Henkilöstökulut tuloslaskelmassa yhteensä , ,94 Aktivoidut palkat , ,47 Aktivoidut henkilösivukulut , ,60 Henkilöstökulut yhteensä , ,01 3 Toimitusjohtajan ja hallituksen palkat ja palkkiot , ,00 Henkilöstön lukumäärä Työntekijät keskimäärin 18 0 Toimihenkilöt keskimäärin 20 5 Henkilöstö keskimäärin 38 5 LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT Matkakulut 6 700, ,20 Vuokrat 6 000, ,00 Hallintokulut , ,54 Muut liiketoiminnan kulut 4 648, , , ,00 TILINTARKASTAJAN PALKKIOT Tilintarkastuspalkkiot 3 994,20 441,98 Tilintarkastuspalkkiot yhteensä 3 994,20 441,98 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot lyhytaikaisista sijoituksista Saman konsernin yrityksiltä , ,55 Muilta 7 079, ,42 Korkotuotot lyhytaikaisista sijoituksista yhteensä , ,97 Korkokulut Saman konsernin yrityksille 0, ,90 Muille 615, ,32 Korkokulut yhteensä 615, ,22 Korko- ja rahoituskuluja on tilikaudella aktivoitu ,20, yhteensä ,77. Aktivoidut korot kohdistuvat keskeneräisiin rakennuksiin. Aktivoidut rahoituskulut sisältävät edellisestä tilikaudesta poiketen myös lainojen koronvaihtosopimuksista aiheutuneet kulut. Aktivoiduista koroista on tilikaudella maksettu saman konsernin yrityksille ,42 ja muille ,78.

6 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT EUR SIJOITUKSET Muut osakkkeet ja osuudet Hankintameno ,00 0,00 Lisäykset tilikauden aikana 0, ,00 Vähennykset kauden aikana 0,00 0,00 Hankintameno , ,00 Sijoitukset yhteensä 1 000, ,00 OSAKKEET Osuus Nimellisarvo Kirjanpitoarvo Muut osakkeet ja osuudet Nordic Garbon Fund Ky 5,00 % 1 000, ,00 SAAMISET Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,40 Saamiset saman konsernin yrityksiltä Lainasaamiset, konserni 0, ,00 Siirtosaamiset, konserni , ,48 Konsernitilisaaminen, Nordea , ,21 Saamiset saman konsernin yrityksiltä yhteensä , ,69 Muut saamiset , ,32 Siirtosaamiset , ,55 Saamiset yhteensä , ,96 Siirtosaamisten olennaiset erät Työterveyshuollon Kela-korvaus 6 853,57 0,00 Vakuutusmaksuennakot , ,04 Rahoituskuluennakot , ,20 Muut siirtosaamiset 3 007, ,31 Siirtosaamiset yhteensä , , RAHAT JA PANKKISAAMISET Konsernipankkitilin saldo on esitetty ryhmässä saamiset saman konsernin yrityksiltä. OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Osakepääoman korotus ja osakeanti , ,00 Osakepääoma , ,00 Sidottu oma pääoma , ,00 Edellisten tilikausien tulos , ,55 Tilikauden tulos , ,33 Vapaa oma pääoma , ,22 Oma pääoma yhteensä , ,78 Laskelma jakokelpoisesta omasta pääomasta Edellisten tilikausien tulos , ,55 Tilikauden voitto , ,33 Yhteensä , ,22 Hallitus esittää, että tilikauden tappio ,39 siirretään voittovarojen tilille.

7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT YHTIÖN OSAKEPÄÄOMA OSAKELAJEITTAIN KPL 1000 EUR L-sarja: oikeus saada 65 % osuudella Jyväskylän Voima Oy:n tuottamaa energiaa S-sarja: oikeus saada 35 % osuudella Jyväskylän Voima Oy:n tuottamaa energiaa lauhdesähkönä Kunkin osakesarjan omistajat vastaavat ao. sarjan kiinteistä kustannuksista osakemäärien suhteessa riippumatta siitä, onko teho- tai energiaosuutta käytetty vai ei, ja muuttuvista kustannuksista otettujen energiamäärien mukaisessa suhteessa. Kaikilla osakkeilla on sama äänioikeus. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT EUR VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Lainat saman konsernin yrityksiltä , ,40 Lainat muille osakkailta , , , ,00 Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Lainat saman konsernin yrityksiltä , ,40 Lainat muilta osakkailta , , , ,00 Lainat lähipiiriin kuuluville Yhtiöllä on osakaslainaa osakkailta ,00 euroa. Yhtiön osakaslaina jakautuu sopijapuolille osakeomistuksen suhteessa. Sopijapuolet ovat hyväksyneet sen, että näillä lainoilla on kaikkia muita Yhtiön velkasitoumuksia huonompi etuoikeus. Lainanottaja on sitoutunut maksamaan lainan takaisin valintansa mukaan yhdessä tai useammassa erässä, ei kuitenkaan ennen vuotta Lainan korko on kuuden kuukauden euribor-360-korko lisättynä yhden (1) prosenttiyksikön marginaalilla. Lainoille ei ole asetettu vakuutta. 5 Lyhytaikainen Ostovelat , ,49 Velat saman konsernin yrityksille Ostovelat , ,03 Muut velat ,44 0,00 Velat saman konsernin yrityksille yhteensä , ,03 Muut velat , ,80 Siirtovelat , ,32 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä , ,64 Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät Palkat (sis. lomapalkkavelan) sosiaalikuluineen , ,99 Rahoituskulut , ,61 Muut siirtovelat , ,72 Siirtovelat yhteensä , ,32 ANNETUT VAKUUDET Muut omasta puolesta annetut vakuudet Lääninhallitus, vakuus , ,00 VASTUUSITOUMUKSET Leasingsopimusvastuut seuraavalla tilikaudella , ,54 myöhemmin maksettavat , ,70 Leasingsopimusvastuut yhteensä , ,24

8 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT EUR Tuotantokoneiden leasingsopimuksen ( ,48, alv 0 %) varsinainen leasingkausi on viidentoista (15) vuoden mittainen ajanjakso alkaen 4. helmikuuta 2011, jos kohde on hyväksytty viimeistään Leasingsopimuksen jäännösarvo on neljäkymmentä (40) prosenttia perushinnasta varsinaisen leasingkauden päättyessä. Muut taloudelliset vastuut Koronvaihtosopimukset Käypäarvo, EUR , ,00 Kohde-etuuden arvo, EUR , ,00 Arvon muutokset kirjataan tulosvaikutteisesti kauppojen toteuduttua. PÄÄSTÖOIKEUDET Yhtiölle on myönnetty v maksuttomia päästöoikeuksia päästökauppajaksolle yhteensä CO 2 tonnia./. käytetty v CO 2 tonnia Käytettävissä olevat päästöoikeudet CO 2 tonnia Tilikaudella ei ole ostettu eikä myyty päästöoikeuksia. 6

9 7

10 JYVÄSKYLÄN VOIMA OY KIRJANPITOKIRJALUETTELO VARSINAISET KIRJANPITOKIRJAT PÄIVÄKIRJA PÄÄKIRJA TASEKIRJA TASE-ERITTELY TIETOKONETULOSTEENA TIETOKONETULOSTEENA SIDOTTUNA SIDOTTUNA 8 TOSITELAJIT 01 PANKKITOSITTEET ARKISTOMAPISSA NUMEROJÄRJESTYKSESSÄ 02 OSTOLASKUT 03 TULOTOSITTEET 09 MUISTIOTOSITTEET 10 OSTOLASKUJEN SUORITUKSET 20 PANKKITOSITTEET

11 9

Hallituksen toimintakertomus... 1 3. Tuloslaskelma... 4. Tase... 5 6. Rahoituslaskelma... 7. Tilinpäätöksen liitetiedot... 8 14

Hallituksen toimintakertomus... 1 3. Tuloslaskelma... 4. Tase... 5 6. Rahoituslaskelma... 7. Tilinpäätöksen liitetiedot... 8 14 Jyväskylän Voima Oy Tilinpäätös 2013 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 3 Tuloslaskelma... 4 Tase... 5 6 Rahoituslaskelma... 7 Tilinpäätöksen liitetiedot... 8 14 Luettelo kirjanpitokirjoista...15

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS 1.1. 31.12. 1.1. 31.12. Liite 2011 2010 Liikevaihto 1 1 165,2 1 167,2 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 0,2 0,2 Liiketoiminnan muut tuotot 2 201,3 7,9

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

NEXIAOY. '(/.v' Fax +358 (0)20 1419 289 www. nexia- fì

NEXIAOY. '(/.v' Fax +358 (0)20 1419 289 www. nexia- fì NEXIAOY KHT-yhteisö/ CGR-samfund TI LI NTAR KASTUSKERTOM US Oy Kotojärvi Golf Ab:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Oy Kotojärvi Golf Ab:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta

Lisätiedot

Tammerkosken Energia Oy

Tammerkosken Energia Oy Tammerkosken Energia Oy Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2005 Konsernirakenne Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat on toiminnallinen kokonaisuus, jonka muodostavat kaupungin liikelaitoksena toimiva

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU 50 50 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ

TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ VUOSIKERTOMUS 2003 TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2003-31.12.2003 TASEKIRJA TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2003-31.12.2003

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

LUMITUULIOY. Tasekirja. 1.1.2013-31j22013 1454032-3. Y-tunnus. Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI. Osoite. Kotipaikka. Helsinki

LUMITUULIOY. Tasekirja. 1.1.2013-31j22013 1454032-3. Y-tunnus. Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI. Osoite. Kotipaikka. Helsinki LUMITUULIOY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2013-31j22013 1454032-3 Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI Helsinki Lumltuull Oy Si3elrysluetblo Slvu Tas Tuloslaskelma Liiteti dot Allekirjoitukset ja tilinpaetosmerkinte

Lisätiedot

ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014

ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014 ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014 TULOSLASKELMA JA TASE ALKO KONSERNI TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 1 180,0 1 175,3 Liiketoiminnan muut tuotot 3,1 3,6 Materiaalit ja palvelut

Lisätiedot

SUVISAARISTON VESIOSUUSKUNTA SOMMARÖ VATTENANDELSLAG Suvisaarentie 23 02380 ESPOO Y-tunnus: 1577951-2 (kotipaikka Espoo) T A S E K I R J A

SUVISAARISTON VESIOSUUSKUNTA SOMMARÖ VATTENANDELSLAG Suvisaarentie 23 02380 ESPOO Y-tunnus: 1577951-2 (kotipaikka Espoo) T A S E K I R J A SUVISAARISTON VESIOSUUSKUNTA SOMMARÖ VATTENANDELSLAG Suvisaarentie 23 02380 ESPOO Y-tunnus: 1577951-2 (kotipaikka Espoo) T A S E K I R J A Tilikausi 01.01.2003-31.12.2003 SISÄLLYSLUETTELO: Toimintakertomus

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy TAS E KIRJA 31.12.2013

Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy TAS E KIRJA 31.12.2013 Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy TAS E KIRJA 31.12.2013 Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy Y-tunnus: 0167924-6 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.122023 asti Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy Sivu Toimintakertomus 1-2 Tuloslaskelma

Lisätiedot

ALAJÄRVEN SÄHKÖ OY 2013

ALAJÄRVEN SÄHKÖ OY 2013 ALAJÄRVEN SÄHKÖ OY 2013 TOIMINTAVUOSI LYHYESTI 2013 2012 muutos Henkilöstö 31.12 18 19-1 Liikevaihto 1000 7654 6539 17,1 % Liikevoitto 1000 667 803-16,9 % Poistot 1000 438 405 8,1 % Investoinnit 1000 2002

Lisätiedot

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS 2009 Y-tunnus 1905481-8 Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SISÄLLYSLUETTELO SIVU HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSMALLI. äätö. ö n tilinpää. Osakeyhtiö. Tässä tilinpäätösmallissa: Tilinpäätösmallin on laatinut HTM Matti J. Mäkinen / Tiliextra Oy

TILINPÄÄTÖSMALLI. äätö. ö n tilinpää. Osakeyhtiö. Tässä tilinpäätösmallissa: Tilinpäätösmallin on laatinut HTM Matti J. Mäkinen / Tiliextra Oy TILINPÄÄTÖSMALLI Osakeyhtiö ö n tilinpää äätö ää ö s Tässä tilinpäätösmallissa: on esitetty tasekirja ja tilinpäätöserittelyt on huomioitu voimassa oleva osakeyhtiölaki (21.7.2006) on huomioitu mm. KILA:n

Lisätiedot

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2013

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2013 HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2013 Toimintakertomus 1 LIIKETOIMINTA Hermo Pharma Oy kehittää ja kaupallistaa lääkkeitä keskushermostosairauksiin. 2 LIIKEVAIHTO JA TULOS Vuonna 2013 liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Ylivieskan Vesiosuuskunta lyhyesti

Ylivieskan Vesiosuuskunta lyhyesti Ylivieskan Vesiosuuskunta lyhyesti Perustettu... 1952 Liikevaihto... 1 007 857 Tasearvo... 5 206 708 Investoinnit... 234 143 Veden myynti... 804 827 m 3 Vesijohtoverkosto... 552 km josta päävesijohtoja...

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h), 100 pistettä

TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h), 100 pistettä 1 (16) Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 1.9.2012 2-OSA TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h), 100 pistettä Ratkaise seuraavat tehtävät (1 2) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Kymppivoima oy tasekirja 31.12.2010

Kymppivoima oy tasekirja 31.12.2010 Kymppivoima oy tasekirja 31.12.2010 toimitusjohtajan katsaus KehityKsen eturintamassa omistajien eduksi Kun vuotta 2010 budjetoitiin, olivat sähköntuotannon näkymät heikot mutta loppujen lopuksi vuosi

Lisätiedot

I 9 TASEKIRJA 31.12,2014. Tase-erittelyt

I 9 TASEKIRJA 31.12,2014. Tase-erittelyt Pieksånkosken vesiosuuskunta 01.01.201 4-31.12.2014 1(1e) Pieksånkosken vesiosuuskunta Våänänen Pekka Rannanmäentie 64 73360 Pajulahti TASEKIRJA 31.12,2014 Sisällys Vuosikertomus Tase Tuloslaskelma Liitetiedot

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JE-Urakointi O y Lyhennelmä tilinpäätöstiedoista 2006 Sisältö Hallituksen toimintaker tomus... 2 Tuloslaskelma................ 4 Tase........................ 5 R ahoituslaskelma.............. 6 HALLITUKSEN

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot