haasteita, MENESTySTä ja UUSIA LINjAUKSIA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "haasteita, MENESTySTä ja UUSIA LINjAUKSIA"

Transkriptio

1 KYMPPIVOIMA OY TASEKIRJA

2 Toimitusjohtajan katsaus haasteita, MENESTySTä ja UUSIA LINjAUKSIA Sähkömarkkinavuosi 2011 tarjosi taas uudenlaisia haasteita sähköntuotannossa. Vuoden alussa pohjoismaista vesivoimaa oli niukasti, mikä nosti lämpövoiman käyttöastetta. Sittemmin taloudellisen tilanteen epävarmuus laski sähkönkulutusta, ja päästöoikeuksien hinnat EU-alueella putosivat hyvin alhaiselle tasolle. Kesällä puolestaan saatiin vettä niin runsaasti, etteivät pohjoismaiset altaat koskaan aikaisemmin ole olleet yhtä täynnä. Tämä painoi sähkön hinnat alas, ja kun vesienergiaa oli riittävästi, lämpöenergian käyttöasteet pienentyivät. Vuoden 2012 alun huippupakkaset kohensivat taas lämpövoiman tilannetta hinnan sekä tuotantovolyymien osalta. Kymppivoima Oy on viimeisten 14 vuoden aikana kehittynyt suurin harppauksin. Sähköntuotanto on sekä kymmenkertaistunut kapasiteetiltaan että monipuolistunut. Hiilidioksidipäästöttömän tuotannon osuus on noussut hyvälle tasolle, ja toimintamallimme Norjan pienvesivoiman rakentamisessa alkaa tuottaa hedelmää. Viime vuosina tehdyt omistajapoliittiset linjaukset ovat selkiytyneet ja vahvistuneet niin, että omistajien liiketoimintamahdollisuuksien kehittäminen on Kymppivoiman ensisijainen arvo. panostamme tuulivoimaan, vaikka vastatuulessa Tuulivoiman tukimuodot muuttuivat vuoden 2010 lopulla. Mutta koska suomalaisen syöttötariffin mallin hyväksyttäminen EU:ssa pitkittyi, syntyi vuoden 2011 alussa useamman kuukauden katkos. Vanha laki päättyi, uusi ei tullut voimaan eikä yhteiskunta maksanutkaan niitä uusiutuvan energian tukia, joiden perusteella investoinnit oli tehty. Lupien myöntämisestä tuulivoimalaitoshankkeille on muodostunut yhteiskunnan eri päätöksentekijöiden ja viranhaltijoiden taistelukenttä, jolla hankkeiden perusteeton jarruttaminen on mahdollista. Eivät edes jo tehdyt, hyvin kattavat ympäristövaikutusten arviot ja saadut rakennusluvat vaikuta asiaan. Myös poliittinen riski on realisoitunut. Nyt hallitus ja eduskunta ovat valtion taloustilanteen vuoksi päättäneet lopettaa aikaisemmilla säännöillä päätetyn sähkön tuotannon tuen maksamisen, jolloin tehtyjen investointien kannattavuus on heikentynyt. Kymppivoima kuitenkin uskoo tilanteen vielä oikenevan. Panostamme merkittävästi tuulivoimaan, ja edellytyksemme kehittää sitä paranivat vuoden 2011 aikana. Kymppivoimasta tuli Innopowerin suora omistaja ja suurin osa- kas. Innopowerille ja Rajakiiri Oy:lle on valittu yhteinen toimitusjohtaja, ja pystymme hyödyntämään näiden kahden yhtiön yhteisiä henkilöstöresursseja ja osaamista tuulivoimahankkeiden eteenpäin viemisessä. Rajakiiri Oy:n tuulivoimapuisto Tornion edustalla on tällä hetkellä maan tehokkain. Sen käyttöasteet ovat kautta aikojen parhaat Suomessa, ja teknologia näyttää toimivan siellä hyvin. Norjan vesivoima ja muita lupaavia hankkeita Norjan pienvesivoiman rakentamishankkeiden kehittäminen on ollut ennakoitua hitaampaa, mutta toimin- 2

3 tamallimme on nyt alkanut kantaa hedelmää. Kolme pienvoimalaitosta on tuotannossa ja neljännen rakentaminen on ajankohtaista Lähes kymmeneen hankkeeseen on jo saatu lupa tai lupaprosessi on loppusuoralla. Olemme varmistaneet omistusjärjestelyillä pienvesivoimaa kehittävän ja rakentavan organisaation jatkuvuuden Norjassa. Tämä strateginen investointi on vahvistanut omistuksellista asemaamme. Hankesalkussa on voimassa olevia sopimuksia 270 GWh:n edestä, joista valtaosasta on jätetty lupahakemus. Vaskiluodon Voiman hiilivoimalaitokseen Vaasaan rakennetaan parhaillaan kaasutinlaitosta, jolla osa hiilestä voidaan korvata kotimaisilla polttoaineilla, turpeella ja puulla. Työ aloitettiin vuonna Kyseessä on maailman ensimmäinen tämän kokoluokan sovellus, jossa hiilivoimalaitoksen polttoainetta voidaan näin suuressa mittakaavassa korvata puulla ja turpeella mutta jos kotimaisia polttoaineita ei jostain syystä saataisi, hiilellä voidaan edelleen ajaa täydet tehot. Investointi parantaa laitoksen taloutta ja vähentää riippuvuutta hiilestä. Pohjolan Voiman rakenneuudistus on käynnissä. Vuonna 2011 uudistetun käyttösäännön myötä laitosten operointi muuttuvilla sähkömarkkinoilla on aikaisempaa tehokkaampaa ja tuottaa omistajille parempaa taloudellista tulosta. Edessä haasteellinen tulevaisuus Tsunamin aiheuttama Japanin ydinvoimaonnettomuus johti Saksassa ydinvoiman alasajoon sekä kasvaneeseen hiilivoiman käyttöön ja uuden hiilivoimakapasiteetin rakentamiseen. Euroopassa ja muuallakin maailmassa joudutaan turvautumaan entistä kalliimpiin tuotantomuotoihin mikä ei Euroopan talouslaman takia näy sähkön hinnoissa. Tässä tilanteessa ja näillä hintatasoilla pystytään rakentamaan vain yhteiskunnan tukiin perustuvaa sähköntuotantoa. Ydinvoima on tärkeää. Olkiluoto 3 -hanke on valitettavasti pitkittynyt. Rakentaminen kuitenkin edistyy koko ajan, ja laitoksesta tulee laatutasoltaan hyvä ja ympäristö- sekä turvallisuusvaatimukset täyttävä. Eduskunnan myönteisen päätöksen jälkeen Olkiluoto 4 -projektin kilpailutus- ja suunnitteluvaihe on käynnistetty. Niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa joudutaan vuoden 2013 lopussa tekemään hyvin ratkaisevia päätöksiä nykyisen hiilikapasiteetin tulevaisuudesta. Tuolloin on ilmoitettava, millainen laitosten käyttöaste on vuodesta 2016 eteenpäin, rajoitetaanko sitä vai ollaanko investoimassa merkittäviä summia laitosten ympäristöteknologiaan. Nykyisen voimalaitoskapasiteetin sulkeutumiselle on isot riskit. Näköpiirissä voi olla suuria vaikeuksia sähkötehon suhteen ennen kuin ydinvoimalaitokset ovat valmistuneet. Yhteiskunta kiristää ympäristövaatimuksia, ja pitkää käyttöaikaa haluttaessa pitäisi investoida uusiin katalysaattoreihin samaan aikaan kun taloudelliset näkymät eivät tarjoa perusteita investoinneille. Uhka sähkötehojen loppumisesta ja epävarmuus niiden riittävyydestä huippukulutuksen aikana ovat Suomessa kasvaneet myös siksi, että Venäjä tarvitsee sähköä yhä enemmän omalla alueellansa. Venäläinen osapuoli rajoitti kuluneena talvena ensimmäisen kerran omista kaupallisista syistään sähkönvientiä Suomeen. Meneillään oleva kuntauudistus ei voi olla vaikuttamatta suomalaisten energia- ja sähköyhtiöiden rakenteisiin. Jos muodostuu suuria kuntia, saman kunnan on tuskin järkevää omistaa monia yhtiöitä, vaan sähköyhtiökentässä tulee ta- 3

4 pahtumaan selkiytymistä. Todennäköisesti omistuspohja sinänsä säilyy kunnilla, mutta rakenteet uudistuvat. Kehityksen pitkiä kaaria Sähkömarkkinoiden avautuminen 90-luvun puolivälissä oli toimialalle suuri muutos. Vuonna 1998 samaan aikaan kun tulin Kymppivoima Oy:n palvelukseen sähkön kuluttajamarkkinat avautuivat Suomessa. Markkinoiden vapauttaminen aiheutti meilläkin tuntuvan rakennemuutoksen. Vuoden 2000 alkuun mennessä Kymppivoiman kymmenestä perustajaosakkaasta kuusi oli siirtynyt kansainväliseen omistukseen. Nyt kehitys on kääntynyt päinvastaiseksi. Vattenfall ja Fortum olivat tulleet Etelä-Pohjanmaan Voiman (EPV) välillisiksi omistajiksi luvun alussa ne luopuivat omistuksestaan, ja Kymppivoima Oy:llä oli mahdollisuus ryhtyä omistajaksi. Muutamien muutosten jälkeen Kymppivoimasta on tullut EPV:n kolmanneksi suurin osakas, ja yhtiön kehittyminen rinnallamme runsaan kymmenen vuoden aikana on ollut merkittävää. EPV:sta on tullut hyvin tehokas ja aktiivinen yhtiö, ja olemme yhteisvoimin kyenneet toteuttamaan merkittäviä hankkeita. Yhtiön käynnistämisen aikaan Kymppivoimalla oli mahdollisuus hankkia jonkin verran Pohjolan Voiman osakkeita. Se oli ensimmäinen sähköntuotannon kapasiteettimme. Tuolloin PVO:n merkitys meille oli pieni omistus sekä tuotanto olivat kokonaistarpeisiimme varsin vähäisiä. Sittemmin Kymppivoimalla on ollut useita mahdollisuuksia hankkia lisää PVO:n osakkeita. Samalla roolimme on muuttunut: olemme nyt kolmanneksi suurin omistaja, ja PVO:sta on tullut meille strateginen sähköntuotantoyhtiö ja erittäin tärkeä kumppani. Sakari Suontaka toimitusjohtaja 4

5 SISäLLySLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 5 KONSERNIN TULOSLASKELMA 7 KONSERNIN TASE 8 KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA 10 EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA 12 EMOYHTIÖN TASE 13 EMOYHTIÖN RAHOITUSLASKELMA 15 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATE 17 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 19 TILIKAUDELLA KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT 30 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET 30 hallituksen TOIMINTAKERTOMUS Tilikausi Kertomusvuosi oli yhtiön kahdeksastoista toimintavuosi. yhtiön kotipaikka on helsinki. yleistä Yhtiön toiminnan tarkoitus on sähköntuotanto-omaisuuden hoito sekä resurssien optimaalinen käyttö ja tuotantokapasiteetin lisääminen ja uusien hankkeiden kehittäminen. Yhtiön tavoitteena on tukea omistajien liiketoimintaedellytyksiä omakustannusperusteisella sähköntuotannolla. Yhtiön sähköntuotantokapasiteetista pääosan muodostavat Pohjolan Voima Oy:n (PVO) ja EPV Energia Oy:n (EPV) omistukset. Yhtiö on PVO:n ja EPV:n kolmanneksi suurin osakas. Yhtiö omistaa yhdessä EPV:n kanssa Rapid Power Oy nimisen yhtiön, jonka tytäryhtiön Rapid Power AS:n nimissä on sähkösopimus norjalaisesta vesivoimasta. Tilinpäätökseen sisältyy konsernitilinpäätös. Konsernin rakenne ja sen laadintaperiaatteet on esitetty tilinpäätöksen osiossa Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet. Katsaus toimintaympäristöön Alkuvuoden varsin niukan vesitilanteen ja pitkien pakkasjaksojen tiukka tehotilanne sai keväällä väistyä kevään parantuneen vesitilanteen tieltä. Loppuvuoden ripeästi täyttyvien vesivarastojen myötä lauhdesähkön tuotantomäärät laskivat merkittävästi. Olennaiset tapahtumat Tilikauden 2011edellisvuodesta merkittävästi alentunut tuotantomäärä Iaski liikevaihtoa n. 20%. Yhtiön hallinnassa oleva tuotantokapasiteetti kasvoi n. 6 MW lnnopower tuulivoima omistuksen kasvun myötä. Resurssit olivat Iäpi vuoden hyvin käytettävissä ja lähes normaalissa käyttöasteessa. Liikevaihto koostuu pääosin sähkön myynnistä oma kustannusperiaatteella. Tämä sähkö on tuotettu voimalaitoksilla, joiden energian käyttöön yhtiöllä on oikeus osakeomistusten tai vastaavan järjestelyn perusteella. Yhtiö on hajauttanut sijoittamiaan pääomia eri tuotantomuotoihin pienentääkseen yksittäisiin tuotantomuotoihin liittyviä riskejä. Yhtiöllä ei ole normaaleista toimialan yrityksistä poikkeavia riskejä. Yhtiöllä on valmistelussa uusia merkittävän kokoisia sähköntuotantohankkeita ja tavoitteena on vähen- 5

6 tää hiilenkäyttöä korvaamalla sitä kotimaisilla uusiutuvilla polttoaineilla. Toiminnan keskeisimmät tunnusluvut Kymppivoima Oy toimii omakustannusperiaatteella. Toimintaperiaatteesta johtuen taloudellisten tunnuslukujen esittäminen ei ole tarkoituksenmukaista kannattavuutta kuvaavien tunnuslukujen osalta Omavaraisuusaste 51,0% 45,5% 64,3% 59,8% Quick ratio 0,38 0,37 0,21 0,09 Current ratio 2,50 1,36 3,61 1,27 ympäristöriskit Yhtiö toimii toimialalla, jolla ympäristötekijöiden vaikutukset ovat merkittävät. Yhtiöllä itsellään ei ole suorassa omistuksessa voimalaitoksia, eikä yhtiö harjoita muutakaan valmistustoimintaa, mistä yhtiön tulisi raportoida ympäristöriskien osalta. Yhtiön omistamien tuotantolaitososuuksien ympäristöraportoinnista vastaavat asianomaiset tuotantoyhtiöt. Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat Yhtiöllä ei ole merkittäviä tapahtumia, jotka vaikuttaisivat yhtiön arvoon. yhtiön hallitus, toimitusjohtaja ja tilintarkastajat Varsinaisen yhti6kokouksen valitsemina hallituksen jäseninä toimivat toimitusjohtaja Perttu Rinta (puheenjohtaja), toimitusjohtaja KyöstiJääskeläinen, toimitusjohtaja Jorma Korhonen ja toimitusjohtaja Timo Pylvänen sekä toimitusjohtaja Karl Rämö. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut insinööri Sakari Suontaka. Tilintarkastuksen on suorittanut KHT-yhteisö ldman Vilen Grant Thornton Oy. Vastuullisena tilintarkastajana toimii ekonomi, KHT Matti Pettersson. Tilinpäätös ja hallituksen esitys oittovarojen käytöstä Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että emoyhtiön tilikauden tappio ,66 euroa kirjataan edellisten tilikausien voitto- ja tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta. henkilöstökatsaus Yhtiöllä ei ole omaa henkilöstöä, vaan yhtiö ostaa toimitusjohtaja-, talous-, kehittämis- ja operatiivisen toiminnan palvelut Kymppivoima Hankinta Oy:ltä. 6

7 KONSERNIN TULOSLASKELMA e Liitetieto Liikevaihto , ,88 Liiketoiminnan muut tuotot 1 980, ,00 Materiaalit ja palvelut , ,97 1) Henkilöstökulut , ,48 2) Poistot ja arvonalentumiset , ,44 3) Liiketoiminnan muut kulut , ,30 Liikevoitto (-tappio) , ,69 Rahoitustuotot ja -kulut 4) Osinkotuotot , ,00 Tuotot osakkuusyhtiön tuloksesta , ,53 Muut korko- ja rahoituskulut , ,62 Korkokulut ja muut rahoituskulut , ,10 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista , ,00 Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä , ,26 Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , ,26 Tilinpäätössiirrot 0,00 0,00 5) Tuloverot , ,10 6) Laskennalliset verot , ,43 Vähemmistöosuudet , ,98 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,95 7

8 KONSERNIN TASE e Liitetieto vastaavaa pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet , ,79 7) Aineelliset hyödykkeet , ,22 8) Sijoitukset , ,50 9) pysyvät vastaavat yhteensä , ,51 vaihtuvat vastaavat Muu vaihto-omaisuus , ,20 Ennakkomaksut , ,77 vaihto-omaisuus yhteensä , ,97 SAAMISET , ,24 10) Pitkäaikaiset saamiset ,28 0,00 Lyhytaikaiset saamiset , ,24 Rahat ja pankkisaamiset , ,03 vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,24 vastaavaa , ,75 8

9 KONSERNIN TASE e Liitetieto vastattavaa OMA pääoma Osakepääoma , ,03 Osakeanti , ,00 Ylikurssirahasto , ,06 Sijoitetun vapaan pääoman rahasto , , , ,59 Edellisten tilikausien voitto (tappio) , ,64 Tilikauden voitto (tappio) , ,95 OMA pääoma yhteensä , ,28 11) vähemmistöosuus , ,89 TILINpääTöSSIIRTOjEN KERTyMä 00,00 00,00 12) vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma , ,89 13) Lyhytaikainen vieras pääoma , ,70 14) vieras pääoma yhteensä , ,59 vastattavaa , ,75 9

10 KONSERNIN RAhOITUSLASKELMA e LIIKETOIMINTA Tulorahoitus Tulos ennen satunnaisia eriä , ,26 Poistot , ,44 Rahoitustuotot ja -kulut , ,95 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista , ,00 Tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua Osakkuusyhtiöiden tulokset ja osingon peruutus 0, ,53 Osuus yhteisyrityksen tuloksesta 0, ,72 Muut oikaisut , ,66 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta , ,98 Käyttöpääoman muutos Lyhytaikaiset liikesaamiset, lisäys(-)/vähennys (+) , ,81 Korottomat lyhytaikaiset velat, lisäys (+)/vähennys(-) , , , ,44 Saadut osingot liiketoiminnasta , ,00 Maksetut korot , ,63 Saadut korot , ,84 Maksetut verot , ,10 Pitkäaikaiset saamiset muutos ,28 0,00 Liiketoiminnan nettorahavirta (A) , ,70 INvESTOINNIT Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin , ,96 Saadut osingot investoinneista ,00 Investoinnit muihin sijoituksiin , ,18 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista ,00 Investointien rahavirta (B) , ,14 Liiketoiminnan ja investointien rahavirta , ,56 10

11 KONSERNIN RAhOITUSLASKELMA e RAhOITUS Saamisten lisäys(-)/vähennys(+) ,91 0,00 Maksullinen osakeanti , ,27 Velkojen lisäys (+), vähennys (-) , ,57 Rahoituksen rahavirta (C) , ,30 Laskelman mukainen likvidien varojen muutos, lisäys(+)/vähennys (-) (A+B+C) , ,26 Likvidit varat , ,77 Likvidit varat , , , ,26 KONSERNIN TUNNUSLUvUT Omavaraisuusaste 51,0 % 45,5 % Quick ratio 0,38 0,37 Current ratio 2,50 1,36 11

12 Emoyhtiön tuloslaskelma e Liitetieto Liikevaihto , ,12 Liiketoiminnan muut tuotot 1 980, ,00 Materiaalit ja palvelut , ,57 1) Henkilöstökulut 0,00 0,00 2) Poistot ja arvonalentumiset , ,16 3) Liiketoiminnan muut kulut , ,69 Liikevoitto (-tappio) , ,70 Osinkotuotot , ,00 Rahoitustuotot ja -kulut , ,04 4) Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista , ,00 Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä , ,34 Satunnaiset erät 0,00 0,00 Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , ,34 Tilinpäätössiirrot , ,02 5) Tuloverot 0,00 0,00 6) TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,32 12

13 Emoyhtiön tase e Liitetieto Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet , ,73 7) Aineelliset hyödykkeet , ,38 8) Sijoitukset , ,84 9) PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,95 VAIHTUVAT VASTAAVAT Muu vaihto-omaisuus , ,20 VAIHTO-OMAISUUS YHTEENSÄ , ,20 SAAMISET , ,44 10) Rahat ja pankkisaamiset , ,13 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,77 VASTAAVAA , ,72 VASTATTAVAA Liitetieto OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,03 Osakeanti , ,00 Ylikurssirahasto , ,06 Sijoitetun vapaan pääoman rahasto , , , ,59 Edellisten tilikausien voitto (tappio) , ,31 Tilikauden voitto (tappio) , ,32 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,58 11) 13

14 Emoyhtiön tase e Liitetieto VASTATTAVAA TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ , ,13 12) VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma , ,99 13) Lyhytaikainen vieras pääoma , ,02 14) VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,01 VASTATTAVAA , ,72 14

15 Emoyhtiön rahoituslaskelma e LIIKETOIMINTA Liiketoiminnan rahavirta Liiketappio/-voitto , ,70 Poistot , ,16 Rahoitustuotot ja -kulut , ,04 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista , ,00 Tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua Osakkuusyhtiöiden tulokset ja osingon peruutus , ,00 Osuus yhteisyrityksen tuloksesta Muut oikaisut -31, ,83 Verot 0,00 0,00 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta , ,01 Käyttöpääoman muutos Lyhytaikaiset liikesaamiset, lisäys(-)/vähennys (+) , ,14 Korottomat lyhytaikaiset velat, lisäys (+)/vähennys(-) , , , ,81 Saadut osingot liiketoiminnasta ,00 0,00 Maksetut korot , ,59 Saadut korot , ,76 Maksetut korot 0,00 0,00 Pitkäaikaiset saamiset muutos ,75 0,00 Liiketoiminnan nettorahavirta (A) , ,99 INVESTOINNIT Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin ,51 0,00 Saadut osingot investoinneista 0, ,00 Investoinnit muihin sijoituksiin , ,00 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sij , ,00 Liiketoiminnan nettorahavirta (B) , ,00 Liiketoiminnan ja investointien rahavirta , ,99 15

16 Emoyhtiön rahoituslaskelma e RAHOITUS Saamisten lisäys(-)/vähennys(+) ,00 0,00 Maksullinen osakeanti , ,00 Velkojen lisäys (+), vähennys (-) , ,07 Rahituksen rahavirta (C) , ,07 Laskelman mukainen likvidien varojen muutos, lisäys(+)/vähennys (-) , ,08 Likvidit varat , ,05 Likvidit varat , , , ,08 EMOYHTIÖN Tunnusluvut Omavaraisuusaste 64,3 % 59,8 % Quick ratio 0,21 0,09 Current ratio 3,61 1,27 16

17 TILINpääTöKSEN LAADINTApERIAATTEET KONSERNITILINpääTöKSEN LAAjUUS ja LAADINTApERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konserniyritys Kymppivoima Hydro Oy, sisältäen alakonserni BIåfall Energi AS:n, Norja, projektiyhtiöineen on yhdistelty konserniin hankintamenomenetelmällä. Yhteisyritys Rapid Power Oy (konserni) ja sen tytäryhtiö Rapid Power AS, Norja, on yhdistelty konserniin suhteellisella menetelmällä siten, että jokaisesta tuloslaskelma- ja tase-erästä on konserniin sisällytetty omistusta vastaava osuus. Yhteisyrityksen ja konsernin väliset erät on eliminoitu suhteellisesti konsernin omistusta vastaavan osuuden mukaisesti. Omistusyhteysyritys Power Deriva Oy on yhdistelty konserniin pääomaosuusmenetelmällä. Omistusyhteysyritys lnnopower Oy on yhdistelty konserniin pääomaosuusmenetelmällä. Sisäiset liiketapahtumat ja katteet Konsernin sisäiset liiketapahtumat, sisäisten toimitusten realisoitumattomat katteet, keskinäiset saamiset ja velat samoin kuin sisäinen voitonjako on eliminoitu. vähemmistöosuudet Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin omasta pääomasta ja tuloksesta, sekä esitetty omana eränään. Muuntoerot Ulkomaisten konserniyhtiöiden tuloslaskelmat on muutettu tilikauden keskikurssiin ja taseet on muutettu euromääräiseksi tilinpäätöspäivän kurssiin. Muuntamisessa syntyneet kurssierot, samoin kuin ulkomaisten tytäryritysten omien pääomien muuntamisessa syntyneet muuntoerot on esitetty erässä Voitto edellisiltä tilikausilta. pysyvien vastaavien ARvOSTUS Pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla lukuunottamatta maa-alueita ja sijoituksia. Poistoajat: Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto (voimalaitoksiin liittyviä) Aineettomat oikeudet 20 vuotta 20 vuotta 15 vuotta 17

18 TILINpääTöKSEN LAADINTApERIAATTEET vaihtuvien vastaavien ARvOSTUS Konsernitilinpäätökseen sisältyy 50% omistetun osakkuusyhtiö Rapid Power Oy:n sähkönostoon liittyvä ennakkomaksu 70,3 milj. euroa, joka kohdistuu 15 vuoden sähkönosto oikeuteen. Ennakkomaksu on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan myyntihintaan. Tilikaudelle kohdistuva osuus ennakkomaksun muutoksesta sisältyy tuloslaskelman kohtaan Aineet, tarvikkeet ja tavarat. Emoyhtiöllä oleva vaihto-omaisuus muodostuu päästöoikeussertfi kaattien hankintamenoista, jotka on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan myyntihintaan. ULKOMAANRAhAN MääRäISTEN ERIEN ARvOSTUSpERIAATTEET Ulkomaanrahan määräiset saamiset ja velat on arvostettu tilinpäätöshetkellä Euroopan Keskuspankin vahvistamien valuuttojen osto- ja myyntikurssien keskikurssiin. 18

19 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT e Konserni Emoyhtiö TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT MATERIAALIT ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , , , ,57 Ulkopuoliset palvelut , , , , , , , ,57 Materiaalit ja palvelut on esitetty liitetiedoissa, koska erät on yhdistetty tuloslaskelmassa. 2. henkilöstökulut Emoyhtiöllä ei ole omaa henkilökuntaa. Toiminta perustuu palveluostoihin. hallituksen palkat ja palkkiot Kymppivoima Tuotanto Oy:n hallituksen jäsenille ei ole maksettu palkkaa. 3. poistot ja ARvONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot , , , ,55 Arvonalentumiset ennakkomaksuista 0, ,61 0, ,61 Konserniliikearvon poisto ,15 ja konsernireservin väh , , , ,16 4. RAhOITUSTUOTOT ja -KULUT Osinkotuotot , , , ,00 Korko- ja rahoitustuotot konsernisaamisista 0, ,26 Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta , ,53 Korko- ja rahoitustuotot muilta , , , , , , , ,31 Korko- ja rahoituskulut konserniyrityksille 0, ,83 0,00 0,00 Korko- ja rahoituskulut muille , , , , , , , ,35 Arvonalentumiset pysyvien , , , ,00 vastaavien sijoituksista Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , , , ,04 19

20 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT e Konserni Emoyhtiö TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT TILINpääTöSSIIRROT Suunnitelman mukaisten ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotus 0,00 0, , ,02 Koneet ja tekniset laitteet 0,00 0,00 0, ,86 Muut pitkävaikutteiset menot 0,00 0, , ,84 0,00 0, , ,02 TASEEN LIITETIEDOT 6. TULOvEROT Tuloslaskelma Tuloverot varsinaisesta toiminnasta , ,10 0,00 0,00 Tuloverot satunnaisesta toiminnasta 0,00 0,00 0,00 0,00 Laskennallisen verovelan muutos , ,43-810, , , ,33-810, ,04 Tase Laskennalliset verot Laskennalliset verosaamiset Vahvistetuista tappioista , , , ,19 Laskennalliset verovelat Jaksotuseroista ja väliaikaisista eroista 5 674, , , ,85 7. AINEETTOMAT hyödykkeet Aiheettomat oikeudet Hankintameno , , , ,88 Kurssierot ja muut oikaisut ,97 0,00 0,00 0,00 Vähennykset 0, ,64 0,00 0,00 Hankintameno , , , ,88 Kertyneet poistot , ,55 Kurssierot ja muut oikaisut 31,59 Tilikauden poistot , , , ,45 Kertyneet poistot , , , ,55 Kirjanpitoarvo , , , ,33 20

21 TASEEN LIITETIEDOT e Konserni Emoyhtiö TASEEN LIITETIEDOT Muut pitkävaikutteiset menot Hankintameno , ,59 0,00 0,00 Kurssierot ja muut oikaisut -672,08 0,00 0,00 0,00 Vähennykset 0, ,81 0,00 0,00 Hankintameno , ,78 0,00 0,00 Tilikauden poisto ,50 0,00 0,00 0,00 Kertyneet poistot ,50 0,00 0,00 0,00 Kirjanpitoarvo , ,78 0,00 0,00 Ennakkomaksut Hankintameno , ,61 0, ,61 Vähennykset 0, ,61 0, ,61 Hankintameno ,00 0,00 0,00 0,00 Kirjanpitoarvo ,00 0,00 0,00 0,00 Konserniliikearvo Lisäykset ,14 0,00 0,00 0,00 Hankintameno ,14 0,00 0,00 0,00 Tilikauden poistot ,15 0,00 0,00 0,00 Kertyneet poistot ,15 0,00 0,00 0,00 Kirjanpitoarvo ,99 0,00 0,00 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä Hankintameno , , , ,49 Kurssierot ja muut oikaisut ,05 Lisäykset ,14 0,00 0,00 0,00 Vähennykset 0, ,22 0, ,61 Hankintameno , , , ,88 Kertyneet poistot , ,55 Kurssierot ja muut oikaisut 31,59 0,00 Tilikauden poisto , , , ,45 Kertyneet poistot , , , ,55 Kirjanpitoarvo , , , ,33 21

22 TASEEN LIITETIEDOT e Konserni Emoyhtiö TASEEN LIITETIEDOT AINEELLISET hyödykkeet Maa- ja vesialueet Hankintameno , , , ,20 Hankintameno , , , ,20 Kirjanpitoarvo , , , ,20 Rakennukset ja rakennelmat Hankintameno , , , ,28 Kurssiero ja muut oikaisut ,21 0,00 0,00 0,00 Lisäykset , ,72 0,00 0,00 Hankintameno , , , ,28 Kertyneet poistot , , ,97 0,00 Kurssierot ja muut oikaisut ,89 0,00 0,00 0,00 Tilikauden poisto , , , ,71 Kertyneet poistot , , , ,97 Kirjanpitoarvo , , , ,31 Koneet ja kalusto Hankintameno , , , ,54 Kurssierot ja muut oikaisut ,39 0,00 0,00 0,00 Lisäykset ,97 0, , ,54 Hankintameno , , , ,54 Kertyneet poistot , , , ,88 Kurssierot ja muut oikaisut ,39 0,00 0,00 0,00 Tilikauden poisto , , , ,79 Kertyneet poistot , , , ,67 Kirjanpitoarvo , , , ,87 Muut aineelliset hyödykkeet Hankintameno ,92 0,00 0,00 0,00 Lisäykset 0, ,92 0,00 0,00 Siirrot erien välillä ,92 0,00 0,00 0,00 Hankintameno , ,92 0,00 0,00 Kirjanpitoarvo , ,92 0,00 0,00 22

23 TASEEN LIITETIEDOT e Konserni Emoyhtiö TASEEN LIITETIEDOT Aineelliset hyödykkeet yhteensä Hankintameno , , , ,02 Kurssierot ja muut oikaisut ,60 0,00 0,00 0,00 Lisäykset , , ,51 0,00 Siirrot erien välillä ,92 0,00 0,00 0,00 Hankintameno , , , ,02 Kertyneet poistot ,64 0,00 0,00 0,00 Kurssierot ja muut oikaisut ,28 0,00 0,00 0,00 Tilikauden poisto , , , ,50 Kertyneet poistot , , , ,64 Kirjanpitoarvo , , , ,38 9. SIjOITUKSET Osakkeet yhteisyrityksissä Hankintameno ,28 0, , ,00 Lisäykset 0, ,28 0,00 0,00 Siirrot erien välillä ,28 0,00 0,00 0,00 Hankintameno , , , ,00 Kirjanpitoarvo , , , ,00 Osakkeet konserniyrityksissä Hankintameno ,00 0, , ,40 Lisäykset 0,00 0, , ,00 Hankintameno ,00 0, , ,40 Kirjanpitoarvo ,00 0, , ,40 Osakkeet omistusyrityksissä Hankintameno , , , ,00 Lisäykset ,12 0, ,12 0,00 Vähennykset , ,85 0,00 0,00 Siirrot erien välillä ,59 0,00 0,00 0,00 Hankintameno , , , ,00 Kirjanpitoarvo , , , ,00 23

24 TASEEN LIITETIEDOT e Konserni Emoyhtiö TASEEN LIITETIEDOT Muut osakkeet ja osuudet Hankintameno , , , ,44 Kurssierot ja muut oikaisut ,75 0,00 0,00 0,00 Lisäykset , , , ,00 Vähennykset 0,00 0, ,48 0,00 Siirrot erien välillä ,60 0, ,12 0,00 Hankintameno , , , ,44 Kertyneet arvonalennukset ,00 0, ,00 0,00 Arvonalennukset , , , ,00 Kertyneet arvonalennukset , , , ,00 Kirjanpitoarvo , , , ,44 Muut saamiset Hankintameno , ,77 0,00 0,00 Lisäykset , ,28 0,00 0,00 Hankintameno , ,05 0,00 0,00 Kirjanpitoarvo , ,05 0,00 0,00 Sijoitukset yhteensä Hankintameno , , , ,84 Kurssierot ja muut oikaisut ,75 0,00 0,00 0,00 Lisäykset , , , ,00 Vähennykset , , ,48 249,00 Siirrot erien välillä ,29 0, ,12 0,00 Hankintameno , , , ,84 Kertyneet arvonalennukset ,00 0, ,00 0,00 Arvonalennukset , , , ,00 Kertyneet arvonalennukset , , , ,00 Kirjanpitoarvo , , , , Omistukset muissa yrityksissä Omistusosuus% Omistusosuus% Omistusosuus% Omistusosuus% Konserniyritykset Kymppivoima Hydro Oy, Helsinki 87,32 % 81,08 % 87,32 % 81,08 % Blåfall Energi AS, Norja 63,35 % 58,83 % 63,35 % 58,83 % Omistusyhteysyritykset Power Deriva Oy, Helsinki 44,75 % 44,75 % 44,75 % 44,75 % Innopower Oy, Helsinki 33 % 33 % Rapid Power Oy, Vaasa 50,00 % ,00 %

25 TASEEN LIITETIEDOT Omistusosuus% Omistusosuus% Omistusosuus% Omistusosuus% Yhteisyritykset Rapid Power Oy, Vaasa 50,00 % 50,00 % 50,00 % 50,00 % Kymppivoima Oy:llä on omistusosuuden mukainen mankalavastuu seuraavissa yhtiöissä Omistusosuus Tulos Omistusosuus Tulos EPV Energia Oy 8,760 % ,820 % Pohjolan Voima Oy 8,725 % ,725 % Rapid Power Oy, Vaasa 50,00% ,00% e Konserni Emoyhtiö TASEEN LIITETIEDOT SAAMISET Lyhyt aikaiset saamiset Myyntisaamiset , , , ,43 Osakeantisaaminen , , , ,00 Saamiset saman konsernin yrityksiltä 0,00 0, , ,18 Lainasaaminen ,83 0,00 0,00 0,00 Laskennalliset verosaamiset , ,19 0,00 0,00 Muut saamiset ,47 0, , ,80 Siirtosaamiset , , , ,03 Yhteensä , , , ,44 Siirtosaamiset olennaiset erät Korkojaksotus ,99 211,49 97,75 148,52 Johdannaiskaupankäynti , , , ,75 Sähkön hankintaan liittyvä , , , ,84 Verosaaminen 0, ,57 0,00 0,00 Muut , , , ,92 Yhteensä , , , ,03 25

26 TASEEN LIITETIEDOT e Konserni Emoyhtiö TASEEN LIITETIEDOT OMA pääoma Osakepääoma Osakepääoma , , , ,76 Osakepääoman korotus ja osakeanti , , , ,27 Osakepääoma , , , ,03 Osakeanti Osakeanti ,00 0, , ,00 Lisäys , , , ,00 Vähennys ,00 0, , ,00 Osakeanti , , , ,00 ylikurssirahasto Ylikurssirahasto , , , ,06 Ylikurssirahasto , , , ,06 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto , , , ,77 Lisäys , , , ,73 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto , , , ,50 Voitto (tappio) edellisiltä tilikausilta , , , ,31 Kurssierot ja muut oikaisut ,45 0,00 0,00 0,00 Muuntoero , ,28 0,00 Voitto (tappio) edellisiltä tilikausilta , , , ,31 Tilikauden voitto (tappio) , , , ,32 Oma pääoma yhteensä , , , ,58 26

27 TASEEN LIITETIEDOT e Konserni Emoyhtiö TASEEN LIITETIEDOT TILINpääTöSSIIRTOjEN KERTyMä ja LASKENNALLINEN verovelka Tilinpäätössiirtojen kertymä muodostuu kertyneestä poistoerosta. Verovelka sisältyy poistoeroon. Verovelka on määrältään 5.674,51 euroa. 13. pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , , , ,99 Velat jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua Lainat rahoituslaitoksilta 0,00 0,00 0,00 0, LyhyTAIKAINEN vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , , , ,43 Ostovelat , , , ,84 Saadut ennakot , ,31 Muut velat konserniyrityksille 0,00 0, , ,48 Laskennalliset verovelat 5 674, ,85 0,00 0,00 Muut velat , , , ,23 Siirtovelat , , , , , , , ,02 Emoyhtiön Muut velat konserniyrityksille -erä sisältää ostovelkoja yhteisyritykselle ,55 euroa. Siirtovelat olennaiset erät Korkojaksotus , , , ,48 Johdannaiskaupankäynti , , , ,53 Sähkön hankintaan liittyvä , , , ,03 Muut , ,85 0,00 0,00 Yhteensä , , , ,04 27

28 MUUT LIITETIEDOT Yhtiön osakesarjat, osakemäärät ja erityisehdot yhtiöjärjestyksessä Osakesarja Osakelukumäärä I-sarja II-sarja III-sarja IV-sarja V-sarja VI-sarja VII-sarja VIII-sarja IX-sarja X-sarja XI-sarja XII-sarja XIII-sarja Osakkeiden lukumäärään on sisällytetty vuoden loppupuolella tehdyt ja maksetut osakeannit, joista ei vielä vuodenvaihteessa ollut tullut kaupparekisterivahvistusta. Rekisteröimättömät osakeannit Osakeantipäivä Osakesarja Osakelukumäärä sarja kpl XIII-sarja kpl Yhtiö on mankalayhtiö. Tämä tarkoittaa että osakkailla on oikeus osakesarjakohtaisesti sarjan tuottamaan sähköön ja myös velvollisuus maksaa sarjan kaikki kustannukset. Mankalaperuste on voimassa muissa paitsi V-, X-osakesarjoissa. Osakkeiden äänioikeus on normaali muutoin paitsi kutakin sarjaa koskevissa asioissa. Sarjaa koskevissa asioissa sarjan osakkeilla on 100 ääntä ja muilla osakkeilla 1 ääni. Tilikauden aikana on ollut neljä osakeantia. Osakeannit on käytetty tuotantokapasiteettien lisäämiseen. Yhtiökokouksen valtuutus Yhtiökokous on valtuuttanut hallituksen päättämään osakeannista X-sarjaan, VIII-sarjaan ja XIV-sarjaan. Yhtiökokouksen valtuutukset Osakesarja Valtuutuksesta käyttämättä Valtuutus voimassa X-sarja osaketta asti VIII-sarja osaketta asti X-sarja osaketta asti Päästöoikeudet Yhtiön sähköntuotantotesurssit perustuvat osakeomistuksiin erilaisissa mankalayhtiöissä. Päästöoikeudet hyvitetään tai veloitetaan sähköntoimituksen ostolaskuissa. Yhtiö hankkii päästöoikeuksia vastaavia päästövähenemiä YK:n ja EU:n hyväksymillä hankemekanismeilla. Yhtiöllä on 4,6 M arvoinen sopimus päästövähenemien hankkimiseksi rahaston avulla. 28

29 MUUT LIITETIEDOT Johdannaisvastuut Emoyhtiö Emoyhtiö Korkojohdannaiset Sopimukset brutto (1000 e) , ,00 Käypä arvo (1000 e) -348,98-487,23 Hiilijohdannaiset Sopimukset brutto (ktn) 450,00 210,00 Käypä arvo (1000 e) 4 248, ,75 Valuuttajohdannaiset Sopimukset brutto (1000 USD) , ,50 Käypä arvo (1000 e) ,98 459,39 29

30 TILIKAUDELLA KäyTETyT KIRjANpITOKIRjAT KIRjANpITOKIRjAT Päiväkirja Pääkirja Tasekirja atk-tulosteena atk-tulosteena sidottuna TOSITELAjIT Myyntilaskut Ostolaskut Suoritustositteet paperitositteina paperitositteina paperitositteina Muistiotositteet paperitositteina TILINpääTöKSEN ja TOIMINTAKERTOMUKSEN ALLEKIRjOITUKSET Helsingissä 26. päivänä huhtikuuta 2012 Perttu Rinta, puheenjohtaja Kari Rämö Jorma Korhonen Timo Pylvänen Kyösti Jääskeläinen Sakari Suontaka, toimitusjohtaja TILINpääTöSMERKINTä Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Helsingissä 27. päivänä huhtikuuta 2012 Idman Vilén Grant Thornton Oy KHT-Yhteisö Matti Pettersson, KHT 30

31 Kymppivoima Hankinta Oy, Töölönkatu 4, PL 29, Helsinki

Kymppivoima oy tasekirja 31.12.2010

Kymppivoima oy tasekirja 31.12.2010 Kymppivoima oy tasekirja 31.12.2010 toimitusjohtajan katsaus KehityKsen eturintamassa omistajien eduksi Kun vuotta 2010 budjetoitiin, olivat sähköntuotannon näkymät heikot mutta loppujen lopuksi vuosi

Lisätiedot

KYMPPIVOIMA OY TASEKIRJA 31.12.2014

KYMPPIVOIMA OY TASEKIRJA 31.12.2014 KYMPPIVOIMA OY TASEKIRJA 31.12.2014 Kymppivoima Oy Y-tunnus 0953707-4 Kotipaikka Helsinki Osoite Töölönkatu 4 1 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2 Konsernin tuloslaskelma 4 Konsernin tase

Lisätiedot

jatkuvaa KEhiTYSTä OMiSTAjiEn LiiKETOiMinnAn TEhOSTAMiSEKSi

jatkuvaa KEhiTYSTä OMiSTAjiEn LiiKETOiMinnAn TEhOSTAMiSEKSi KYMPPIVOIMA HANKINTA OY TASEKIRJA 31.12.2011 Toimitusjohtajan katsaus jatkuvaa KEhiTYSTä OMiSTAjiEn LiiKETOiMinnAn TEhOSTAMiSEKSi Omistajien liiketoimintamahdollisuuksien tukeminen ja tehostaminen energiamarkkinoilla

Lisätiedot

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY KYMPPIVOIMA HANKINTA OY TASEKIRJA 31.12.2013 Kymppivoima Hankinta Oy Y-tunnus 1796584-5 Kotipaikka Helsinki Osoite Töölönkatu 4 1 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4

Lisätiedot

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY TASEKIRJA 31.12.2009

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY TASEKIRJA 31.12.2009 KYMPPIVOIMA HANKINTA OY TASEKIRJA 31.12.2009 Toimitusjohtajan katsaus AINA ENSIMMÄISENÄ HYÖDYNTÄMÄSSÄ UUSIA MAHDOLLISUUKSIA Parin viime vuoden aikana alan toimintaympäristö sekä markkinat ovat muuttuneet

Lisätiedot

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY KYMPPIVOIMA HANKINTA OY TASEKIRJA 31.12.2014 Kymppivoima Hankinta Oy Y-tunnus 1796584-5 Kotipaikka Helsinki Osoite Töölönkatu 4 1 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4

Lisätiedot

KYMppivOiMA hankinta OY TASEKirjA 31.12.2010

KYMppivOiMA hankinta OY TASEKirjA 31.12.2010 KYMppivOiMA hankinta OY TASEKirjA 31.12.2010 Toimitusjohtajan katsaus AinUTLAATUinEn voimavara ASiAKKAiDEn ja OMiSTAjiEn LiiKE- TOiMinnALLE Suuret tukkumarkkinoiden haasteet vaikuttivat vuonna 2010 toimijoiden

Lisätiedot

2012 asiantuntemus auttoi selviytymään sähkömarkkinoiden ääri-ilmiöissä

2012 asiantuntemus auttoi selviytymään sähkömarkkinoiden ääri-ilmiöissä Kymppivoima Hankinta Oy tasekirja 31.12.2012 Toimitusjohtajan katsaus Kymppivoima Hankinta Oy 2012 asiantuntemus auttoi selviytymään sähkömarkkinoiden ääri-ilmiöissä Kymppivoima Hankinta Oy on edellisen

Lisätiedot

Pohjolan Voima tilinpäätös

Pohjolan Voima tilinpäätös 09 Pohjolan Voima tilinpäätös Sisältö Tilinpäätös 2009 3 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätösperusteet 6 Tuloslaskelman liitetiedot 8 Taseen liitetiedot 11 Osake-erittely 24 Ehdotus vuosituloksen

Lisätiedot

INTERAVANTI OYJ TASEKIRJA

INTERAVANTI OYJ TASEKIRJA TASEKIRJA 31.12.2012 2 INTERAVANTI OYJ TASEKIRJA 1.1. 31.12.2012 Sisältö sivu Toimintakertomus 3-7 Tuloslaskelma 8 Tase 9 Rahoituslaskelma 10 Liitetiedot 11-25 - oman pääoman täsmäytyslaskelma 11 - konsernituloslaskelman

Lisätiedot

INTERAVANTI OYJ TASEKIRJA

INTERAVANTI OYJ TASEKIRJA TASEKIRJA 31.12.2014 2 INTERAVANTI OYJ TASEKIRJA 1.1. 31.12.2014 Sisältö sivu Toimintakertomus 3-7 Tuloslaskelma 8 Tase 9 Rahoituslaskelma 10 Liitetiedot 11-21 - tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 11-12

Lisätiedot

PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 66. toimintavuosi T I L I N P Ä Ä T Ö S 2011. Sisältö:

PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 66. toimintavuosi T I L I N P Ä Ä T Ö S 2011. Sisältö: 1 PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 66. toimintavuosi T I L I N P Ä Ä T Ö S 2011 Sisältö: - Toimintakertomus 2011 2-4 - Konsernituloslaskelma 2010-2011 5 - Kosernitase 2010-2011 6 - Pellon Sähkö Oy:n

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2013

Tilinpäätösasiakirjat 2013 Tilinpäätösasiakirjat 2013 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2013 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Voima Oy 2007

Etelä-Pohjanmaan Voima Oy 2007 Etelä-Pohjanmaan Voima Oy 2007 EPV:N TÄRKEIMMÄT OMISTUKSET SISÄLLYSLUETTELO EPV yhtiönä.................................... 2 Hallitus 2007................................... 6 Toimitusjohtajan katsaus.......................

Lisätiedot

RASKONE OY. Tasekirja 31.12.2014

RASKONE OY. Tasekirja 31.12.2014 RASKONE OY Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1513664-8 Tasekirja 31.12.2014 Toimintakertomus ja tilinpäätös tilivuodelta 1.1. - 31.12.2014 Hallitus ja toimitusjohtaja SISÄLLYSLUETTELO 1 Toimintakertomus 3-5

Lisätiedot

Osoitetiedot: Peltolantie 27, 01300 Vantaa Y-tunnus: 0124461-3 Yhtiön kotipaikka: Vantaa. Tilinpäätös 2014 Vantaan Energia -konserni

Osoitetiedot: Peltolantie 27, 01300 Vantaa Y-tunnus: 0124461-3 Yhtiön kotipaikka: Vantaa. Tilinpäätös 2014 Vantaan Energia -konserni Osoitetiedot: Peltolantie 27, 01300 Vantaa Y-tunnus: 0124461-3 Yhtiön kotipaikka: Vantaa Tilinpäätös 2014 Vantaan Energia -konserni 14 VANTAAN ENERGIA OY Tuloslaskelma KONSERNI EMOYHTIÖ (euroa)

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2011

Tilinpäätösasiakirjat 2011 Tilinpäätösasiakirjat 2011 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2011 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS 2009 Y-tunnus 1905481-8 Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SISÄLLYSLUETTELO SIVU HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

Hallitus. Jouko Skinnari Hallituksen Vpj. Matti Kataja Hallituksen Pj. Tuija Nurmi. Vesa Knuuttila

Hallitus. Jouko Skinnari Hallituksen Vpj. Matti Kataja Hallituksen Pj. Tuija Nurmi. Vesa Knuuttila Tilinpäätös 2010 Hallitus Matti Kataja Hallituksen Pj. Jouko Skinnari Hallituksen Vpj. Sari Kurikka Helena Joenkoski Pekka Komu Tuija Nurmi Vesa Knuuttila Matti Kauppila Matti Kämi 2 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

SUOMEN LÄHIKAUPPA OY TILINPÄÄTÖS 2008

SUOMEN LÄHIKAUPPA OY TILINPÄÄTÖS 2008 SUOMEN LÄHIKAUPPA OY TILINPÄÄTÖS 2008 2 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Toimintaympäristön kehitys Suomen bruttokansantuotteen kasvu oli Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen ennusteen (ETLA 2008/2) mukaan 2,8

Lisätiedot

Suomen Rahapaja -konsernin tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus

Suomen Rahapaja -konsernin tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus Suomen Rahapaja -konsernin tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus 2014 Suomen Rahapaja Oy Hallituksen toimintakertomus Alan kehitys ja liiketoiminnan riskit Käteisen rahan määrä maailmassa kasvaa

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2014

Tilinpäätösasiakirjat 2014 Tilinpäätösasiakirjat 2014 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2014 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

SISÄlTÖ. Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni. Tuloslaskelma 13 Tase 16. Emoyhtiö

SISÄlTÖ. Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni. Tuloslaskelma 13 Tase 16. Emoyhtiö VUOSIKERTOMUS 2012 Vakka-Suomen Voima Oy Vihtorinkatu 2 PL 11 23800 Laitila Y-tunnus: 0134492-1 SISÄlTÖ Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Emoyhtiö Tuloslaskelma 13 Tase 16 Tuloslaskelma 17 Tase 18

Lisätiedot

Vakka-Suomen Voima Oy Vihtorinkatu 2 PL 11 23800 Laitila Y-tunnus: 0134492-1

Vakka-Suomen Voima Oy Vihtorinkatu 2 PL 11 23800 Laitila Y-tunnus: 0134492-1 VUOSIKERTOMUS 2012 -2- Vakka-Suomen Voima Oy Vihtorinkatu 2 PL 11 23800 Laitila Y-tunnus: 0134492-1 SISÄLTÖ Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Emoyhtiö Tuloslaskelma 13 Tase 16 Tuloslaskelma 17 Tase

Lisätiedot

FINGRID OYJ TILINPÄÄTÖS

FINGRID OYJ TILINPÄÄTÖS FINGRID OYJ 15.2.2001 1 (26) LY 1072894-3 FINGRID OYJ TILINPÄÄTÖS 1.1.2000-31.12.2000 FINGRID OYJ 2 (26) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Sisällysluettelo 2 Hallituksen toimintakertomus 3-5 Konsernituloslaskelma

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010 Kymenlaakson Sähkö

Vuosikertomus 2010 Kymenlaakson Sähkö Kymenlaakson Sähkö Vuosikertomus 2010 2 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 5 Asiakkaiden keskellä, osana paikkakunnan elämää 7 Lisää päästötöntä tuotantokapasiteettia 9 Määrätietoisesti kohti parempaa

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO EPV yhtiönä...3 Hallitus 2008...6 Toimitusjohtajan katsaus... 10 Tuotanto ja energialiiketoiminta... 12 Verkkoliike toiminta...

SISÄLLYSLUETTELO EPV yhtiönä...3 Hallitus 2008...6 Toimitusjohtajan katsaus... 10 Tuotanto ja energialiiketoiminta... 12 Verkkoliike toiminta... SISÄLLYSLUETTELO EPV yhtiönä.................................3 Hallitus 2008...............................6 Toimitusjohtajan katsaus................. 10 Tuotanto ja energialiiketoiminta......... 12 Verkkoliike

Lisätiedot

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012 Pellon Sähkö Oy Vuosikertomus 2012 TILINPÄÄTÖS 2012 PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 67. toimintavuosi SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 HALLINTO 4 Omistussuhteet 4 Yhtiökokous 4 Yhtiön Hallitus

Lisätiedot

KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004

KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004 KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004 Tilivuosi lyhyesti 2004 2003 Liikevaihto 10.311 te 9.932 te Liikevoitto 519 te - 34 te Tulos ennen satunnaisia eriä 433 te - 75 te Tulos ennen satunnaisia eriä./. verot 277

Lisätiedot