haasteita, MENESTySTä ja UUSIA LINjAUKSIA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "haasteita, MENESTySTä ja UUSIA LINjAUKSIA"

Transkriptio

1 KYMPPIVOIMA OY TASEKIRJA

2 Toimitusjohtajan katsaus haasteita, MENESTySTä ja UUSIA LINjAUKSIA Sähkömarkkinavuosi 2011 tarjosi taas uudenlaisia haasteita sähköntuotannossa. Vuoden alussa pohjoismaista vesivoimaa oli niukasti, mikä nosti lämpövoiman käyttöastetta. Sittemmin taloudellisen tilanteen epävarmuus laski sähkönkulutusta, ja päästöoikeuksien hinnat EU-alueella putosivat hyvin alhaiselle tasolle. Kesällä puolestaan saatiin vettä niin runsaasti, etteivät pohjoismaiset altaat koskaan aikaisemmin ole olleet yhtä täynnä. Tämä painoi sähkön hinnat alas, ja kun vesienergiaa oli riittävästi, lämpöenergian käyttöasteet pienentyivät. Vuoden 2012 alun huippupakkaset kohensivat taas lämpövoiman tilannetta hinnan sekä tuotantovolyymien osalta. Kymppivoima Oy on viimeisten 14 vuoden aikana kehittynyt suurin harppauksin. Sähköntuotanto on sekä kymmenkertaistunut kapasiteetiltaan että monipuolistunut. Hiilidioksidipäästöttömän tuotannon osuus on noussut hyvälle tasolle, ja toimintamallimme Norjan pienvesivoiman rakentamisessa alkaa tuottaa hedelmää. Viime vuosina tehdyt omistajapoliittiset linjaukset ovat selkiytyneet ja vahvistuneet niin, että omistajien liiketoimintamahdollisuuksien kehittäminen on Kymppivoiman ensisijainen arvo. panostamme tuulivoimaan, vaikka vastatuulessa Tuulivoiman tukimuodot muuttuivat vuoden 2010 lopulla. Mutta koska suomalaisen syöttötariffin mallin hyväksyttäminen EU:ssa pitkittyi, syntyi vuoden 2011 alussa useamman kuukauden katkos. Vanha laki päättyi, uusi ei tullut voimaan eikä yhteiskunta maksanutkaan niitä uusiutuvan energian tukia, joiden perusteella investoinnit oli tehty. Lupien myöntämisestä tuulivoimalaitoshankkeille on muodostunut yhteiskunnan eri päätöksentekijöiden ja viranhaltijoiden taistelukenttä, jolla hankkeiden perusteeton jarruttaminen on mahdollista. Eivät edes jo tehdyt, hyvin kattavat ympäristövaikutusten arviot ja saadut rakennusluvat vaikuta asiaan. Myös poliittinen riski on realisoitunut. Nyt hallitus ja eduskunta ovat valtion taloustilanteen vuoksi päättäneet lopettaa aikaisemmilla säännöillä päätetyn sähkön tuotannon tuen maksamisen, jolloin tehtyjen investointien kannattavuus on heikentynyt. Kymppivoima kuitenkin uskoo tilanteen vielä oikenevan. Panostamme merkittävästi tuulivoimaan, ja edellytyksemme kehittää sitä paranivat vuoden 2011 aikana. Kymppivoimasta tuli Innopowerin suora omistaja ja suurin osa- kas. Innopowerille ja Rajakiiri Oy:lle on valittu yhteinen toimitusjohtaja, ja pystymme hyödyntämään näiden kahden yhtiön yhteisiä henkilöstöresursseja ja osaamista tuulivoimahankkeiden eteenpäin viemisessä. Rajakiiri Oy:n tuulivoimapuisto Tornion edustalla on tällä hetkellä maan tehokkain. Sen käyttöasteet ovat kautta aikojen parhaat Suomessa, ja teknologia näyttää toimivan siellä hyvin. Norjan vesivoima ja muita lupaavia hankkeita Norjan pienvesivoiman rakentamishankkeiden kehittäminen on ollut ennakoitua hitaampaa, mutta toimin- 2

3 tamallimme on nyt alkanut kantaa hedelmää. Kolme pienvoimalaitosta on tuotannossa ja neljännen rakentaminen on ajankohtaista Lähes kymmeneen hankkeeseen on jo saatu lupa tai lupaprosessi on loppusuoralla. Olemme varmistaneet omistusjärjestelyillä pienvesivoimaa kehittävän ja rakentavan organisaation jatkuvuuden Norjassa. Tämä strateginen investointi on vahvistanut omistuksellista asemaamme. Hankesalkussa on voimassa olevia sopimuksia 270 GWh:n edestä, joista valtaosasta on jätetty lupahakemus. Vaskiluodon Voiman hiilivoimalaitokseen Vaasaan rakennetaan parhaillaan kaasutinlaitosta, jolla osa hiilestä voidaan korvata kotimaisilla polttoaineilla, turpeella ja puulla. Työ aloitettiin vuonna Kyseessä on maailman ensimmäinen tämän kokoluokan sovellus, jossa hiilivoimalaitoksen polttoainetta voidaan näin suuressa mittakaavassa korvata puulla ja turpeella mutta jos kotimaisia polttoaineita ei jostain syystä saataisi, hiilellä voidaan edelleen ajaa täydet tehot. Investointi parantaa laitoksen taloutta ja vähentää riippuvuutta hiilestä. Pohjolan Voiman rakenneuudistus on käynnissä. Vuonna 2011 uudistetun käyttösäännön myötä laitosten operointi muuttuvilla sähkömarkkinoilla on aikaisempaa tehokkaampaa ja tuottaa omistajille parempaa taloudellista tulosta. Edessä haasteellinen tulevaisuus Tsunamin aiheuttama Japanin ydinvoimaonnettomuus johti Saksassa ydinvoiman alasajoon sekä kasvaneeseen hiilivoiman käyttöön ja uuden hiilivoimakapasiteetin rakentamiseen. Euroopassa ja muuallakin maailmassa joudutaan turvautumaan entistä kalliimpiin tuotantomuotoihin mikä ei Euroopan talouslaman takia näy sähkön hinnoissa. Tässä tilanteessa ja näillä hintatasoilla pystytään rakentamaan vain yhteiskunnan tukiin perustuvaa sähköntuotantoa. Ydinvoima on tärkeää. Olkiluoto 3 -hanke on valitettavasti pitkittynyt. Rakentaminen kuitenkin edistyy koko ajan, ja laitoksesta tulee laatutasoltaan hyvä ja ympäristö- sekä turvallisuusvaatimukset täyttävä. Eduskunnan myönteisen päätöksen jälkeen Olkiluoto 4 -projektin kilpailutus- ja suunnitteluvaihe on käynnistetty. Niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa joudutaan vuoden 2013 lopussa tekemään hyvin ratkaisevia päätöksiä nykyisen hiilikapasiteetin tulevaisuudesta. Tuolloin on ilmoitettava, millainen laitosten käyttöaste on vuodesta 2016 eteenpäin, rajoitetaanko sitä vai ollaanko investoimassa merkittäviä summia laitosten ympäristöteknologiaan. Nykyisen voimalaitoskapasiteetin sulkeutumiselle on isot riskit. Näköpiirissä voi olla suuria vaikeuksia sähkötehon suhteen ennen kuin ydinvoimalaitokset ovat valmistuneet. Yhteiskunta kiristää ympäristövaatimuksia, ja pitkää käyttöaikaa haluttaessa pitäisi investoida uusiin katalysaattoreihin samaan aikaan kun taloudelliset näkymät eivät tarjoa perusteita investoinneille. Uhka sähkötehojen loppumisesta ja epävarmuus niiden riittävyydestä huippukulutuksen aikana ovat Suomessa kasvaneet myös siksi, että Venäjä tarvitsee sähköä yhä enemmän omalla alueellansa. Venäläinen osapuoli rajoitti kuluneena talvena ensimmäisen kerran omista kaupallisista syistään sähkönvientiä Suomeen. Meneillään oleva kuntauudistus ei voi olla vaikuttamatta suomalaisten energia- ja sähköyhtiöiden rakenteisiin. Jos muodostuu suuria kuntia, saman kunnan on tuskin järkevää omistaa monia yhtiöitä, vaan sähköyhtiökentässä tulee ta- 3

4 pahtumaan selkiytymistä. Todennäköisesti omistuspohja sinänsä säilyy kunnilla, mutta rakenteet uudistuvat. Kehityksen pitkiä kaaria Sähkömarkkinoiden avautuminen 90-luvun puolivälissä oli toimialalle suuri muutos. Vuonna 1998 samaan aikaan kun tulin Kymppivoima Oy:n palvelukseen sähkön kuluttajamarkkinat avautuivat Suomessa. Markkinoiden vapauttaminen aiheutti meilläkin tuntuvan rakennemuutoksen. Vuoden 2000 alkuun mennessä Kymppivoiman kymmenestä perustajaosakkaasta kuusi oli siirtynyt kansainväliseen omistukseen. Nyt kehitys on kääntynyt päinvastaiseksi. Vattenfall ja Fortum olivat tulleet Etelä-Pohjanmaan Voiman (EPV) välillisiksi omistajiksi luvun alussa ne luopuivat omistuksestaan, ja Kymppivoima Oy:llä oli mahdollisuus ryhtyä omistajaksi. Muutamien muutosten jälkeen Kymppivoimasta on tullut EPV:n kolmanneksi suurin osakas, ja yhtiön kehittyminen rinnallamme runsaan kymmenen vuoden aikana on ollut merkittävää. EPV:sta on tullut hyvin tehokas ja aktiivinen yhtiö, ja olemme yhteisvoimin kyenneet toteuttamaan merkittäviä hankkeita. Yhtiön käynnistämisen aikaan Kymppivoimalla oli mahdollisuus hankkia jonkin verran Pohjolan Voiman osakkeita. Se oli ensimmäinen sähköntuotannon kapasiteettimme. Tuolloin PVO:n merkitys meille oli pieni omistus sekä tuotanto olivat kokonaistarpeisiimme varsin vähäisiä. Sittemmin Kymppivoimalla on ollut useita mahdollisuuksia hankkia lisää PVO:n osakkeita. Samalla roolimme on muuttunut: olemme nyt kolmanneksi suurin omistaja, ja PVO:sta on tullut meille strateginen sähköntuotantoyhtiö ja erittäin tärkeä kumppani. Sakari Suontaka toimitusjohtaja 4

5 SISäLLySLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 5 KONSERNIN TULOSLASKELMA 7 KONSERNIN TASE 8 KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA 10 EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA 12 EMOYHTIÖN TASE 13 EMOYHTIÖN RAHOITUSLASKELMA 15 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATE 17 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 19 TILIKAUDELLA KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT 30 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET 30 hallituksen TOIMINTAKERTOMUS Tilikausi Kertomusvuosi oli yhtiön kahdeksastoista toimintavuosi. yhtiön kotipaikka on helsinki. yleistä Yhtiön toiminnan tarkoitus on sähköntuotanto-omaisuuden hoito sekä resurssien optimaalinen käyttö ja tuotantokapasiteetin lisääminen ja uusien hankkeiden kehittäminen. Yhtiön tavoitteena on tukea omistajien liiketoimintaedellytyksiä omakustannusperusteisella sähköntuotannolla. Yhtiön sähköntuotantokapasiteetista pääosan muodostavat Pohjolan Voima Oy:n (PVO) ja EPV Energia Oy:n (EPV) omistukset. Yhtiö on PVO:n ja EPV:n kolmanneksi suurin osakas. Yhtiö omistaa yhdessä EPV:n kanssa Rapid Power Oy nimisen yhtiön, jonka tytäryhtiön Rapid Power AS:n nimissä on sähkösopimus norjalaisesta vesivoimasta. Tilinpäätökseen sisältyy konsernitilinpäätös. Konsernin rakenne ja sen laadintaperiaatteet on esitetty tilinpäätöksen osiossa Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet. Katsaus toimintaympäristöön Alkuvuoden varsin niukan vesitilanteen ja pitkien pakkasjaksojen tiukka tehotilanne sai keväällä väistyä kevään parantuneen vesitilanteen tieltä. Loppuvuoden ripeästi täyttyvien vesivarastojen myötä lauhdesähkön tuotantomäärät laskivat merkittävästi. Olennaiset tapahtumat Tilikauden 2011edellisvuodesta merkittävästi alentunut tuotantomäärä Iaski liikevaihtoa n. 20%. Yhtiön hallinnassa oleva tuotantokapasiteetti kasvoi n. 6 MW lnnopower tuulivoima omistuksen kasvun myötä. Resurssit olivat Iäpi vuoden hyvin käytettävissä ja lähes normaalissa käyttöasteessa. Liikevaihto koostuu pääosin sähkön myynnistä oma kustannusperiaatteella. Tämä sähkö on tuotettu voimalaitoksilla, joiden energian käyttöön yhtiöllä on oikeus osakeomistusten tai vastaavan järjestelyn perusteella. Yhtiö on hajauttanut sijoittamiaan pääomia eri tuotantomuotoihin pienentääkseen yksittäisiin tuotantomuotoihin liittyviä riskejä. Yhtiöllä ei ole normaaleista toimialan yrityksistä poikkeavia riskejä. Yhtiöllä on valmistelussa uusia merkittävän kokoisia sähköntuotantohankkeita ja tavoitteena on vähen- 5

6 tää hiilenkäyttöä korvaamalla sitä kotimaisilla uusiutuvilla polttoaineilla. Toiminnan keskeisimmät tunnusluvut Kymppivoima Oy toimii omakustannusperiaatteella. Toimintaperiaatteesta johtuen taloudellisten tunnuslukujen esittäminen ei ole tarkoituksenmukaista kannattavuutta kuvaavien tunnuslukujen osalta Omavaraisuusaste 51,0% 45,5% 64,3% 59,8% Quick ratio 0,38 0,37 0,21 0,09 Current ratio 2,50 1,36 3,61 1,27 ympäristöriskit Yhtiö toimii toimialalla, jolla ympäristötekijöiden vaikutukset ovat merkittävät. Yhtiöllä itsellään ei ole suorassa omistuksessa voimalaitoksia, eikä yhtiö harjoita muutakaan valmistustoimintaa, mistä yhtiön tulisi raportoida ympäristöriskien osalta. Yhtiön omistamien tuotantolaitososuuksien ympäristöraportoinnista vastaavat asianomaiset tuotantoyhtiöt. Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat Yhtiöllä ei ole merkittäviä tapahtumia, jotka vaikuttaisivat yhtiön arvoon. yhtiön hallitus, toimitusjohtaja ja tilintarkastajat Varsinaisen yhti6kokouksen valitsemina hallituksen jäseninä toimivat toimitusjohtaja Perttu Rinta (puheenjohtaja), toimitusjohtaja KyöstiJääskeläinen, toimitusjohtaja Jorma Korhonen ja toimitusjohtaja Timo Pylvänen sekä toimitusjohtaja Karl Rämö. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut insinööri Sakari Suontaka. Tilintarkastuksen on suorittanut KHT-yhteisö ldman Vilen Grant Thornton Oy. Vastuullisena tilintarkastajana toimii ekonomi, KHT Matti Pettersson. Tilinpäätös ja hallituksen esitys oittovarojen käytöstä Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että emoyhtiön tilikauden tappio ,66 euroa kirjataan edellisten tilikausien voitto- ja tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta. henkilöstökatsaus Yhtiöllä ei ole omaa henkilöstöä, vaan yhtiö ostaa toimitusjohtaja-, talous-, kehittämis- ja operatiivisen toiminnan palvelut Kymppivoima Hankinta Oy:ltä. 6

7 KONSERNIN TULOSLASKELMA e Liitetieto Liikevaihto , ,88 Liiketoiminnan muut tuotot 1 980, ,00 Materiaalit ja palvelut , ,97 1) Henkilöstökulut , ,48 2) Poistot ja arvonalentumiset , ,44 3) Liiketoiminnan muut kulut , ,30 Liikevoitto (-tappio) , ,69 Rahoitustuotot ja -kulut 4) Osinkotuotot , ,00 Tuotot osakkuusyhtiön tuloksesta , ,53 Muut korko- ja rahoituskulut , ,62 Korkokulut ja muut rahoituskulut , ,10 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista , ,00 Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä , ,26 Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , ,26 Tilinpäätössiirrot 0,00 0,00 5) Tuloverot , ,10 6) Laskennalliset verot , ,43 Vähemmistöosuudet , ,98 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,95 7

8 KONSERNIN TASE e Liitetieto vastaavaa pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet , ,79 7) Aineelliset hyödykkeet , ,22 8) Sijoitukset , ,50 9) pysyvät vastaavat yhteensä , ,51 vaihtuvat vastaavat Muu vaihto-omaisuus , ,20 Ennakkomaksut , ,77 vaihto-omaisuus yhteensä , ,97 SAAMISET , ,24 10) Pitkäaikaiset saamiset ,28 0,00 Lyhytaikaiset saamiset , ,24 Rahat ja pankkisaamiset , ,03 vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,24 vastaavaa , ,75 8

9 KONSERNIN TASE e Liitetieto vastattavaa OMA pääoma Osakepääoma , ,03 Osakeanti , ,00 Ylikurssirahasto , ,06 Sijoitetun vapaan pääoman rahasto , , , ,59 Edellisten tilikausien voitto (tappio) , ,64 Tilikauden voitto (tappio) , ,95 OMA pääoma yhteensä , ,28 11) vähemmistöosuus , ,89 TILINpääTöSSIIRTOjEN KERTyMä 00,00 00,00 12) vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma , ,89 13) Lyhytaikainen vieras pääoma , ,70 14) vieras pääoma yhteensä , ,59 vastattavaa , ,75 9

10 KONSERNIN RAhOITUSLASKELMA e LIIKETOIMINTA Tulorahoitus Tulos ennen satunnaisia eriä , ,26 Poistot , ,44 Rahoitustuotot ja -kulut , ,95 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista , ,00 Tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua Osakkuusyhtiöiden tulokset ja osingon peruutus 0, ,53 Osuus yhteisyrityksen tuloksesta 0, ,72 Muut oikaisut , ,66 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta , ,98 Käyttöpääoman muutos Lyhytaikaiset liikesaamiset, lisäys(-)/vähennys (+) , ,81 Korottomat lyhytaikaiset velat, lisäys (+)/vähennys(-) , , , ,44 Saadut osingot liiketoiminnasta , ,00 Maksetut korot , ,63 Saadut korot , ,84 Maksetut verot , ,10 Pitkäaikaiset saamiset muutos ,28 0,00 Liiketoiminnan nettorahavirta (A) , ,70 INvESTOINNIT Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin , ,96 Saadut osingot investoinneista ,00 Investoinnit muihin sijoituksiin , ,18 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista ,00 Investointien rahavirta (B) , ,14 Liiketoiminnan ja investointien rahavirta , ,56 10

11 KONSERNIN RAhOITUSLASKELMA e RAhOITUS Saamisten lisäys(-)/vähennys(+) ,91 0,00 Maksullinen osakeanti , ,27 Velkojen lisäys (+), vähennys (-) , ,57 Rahoituksen rahavirta (C) , ,30 Laskelman mukainen likvidien varojen muutos, lisäys(+)/vähennys (-) (A+B+C) , ,26 Likvidit varat , ,77 Likvidit varat , , , ,26 KONSERNIN TUNNUSLUvUT Omavaraisuusaste 51,0 % 45,5 % Quick ratio 0,38 0,37 Current ratio 2,50 1,36 11

12 Emoyhtiön tuloslaskelma e Liitetieto Liikevaihto , ,12 Liiketoiminnan muut tuotot 1 980, ,00 Materiaalit ja palvelut , ,57 1) Henkilöstökulut 0,00 0,00 2) Poistot ja arvonalentumiset , ,16 3) Liiketoiminnan muut kulut , ,69 Liikevoitto (-tappio) , ,70 Osinkotuotot , ,00 Rahoitustuotot ja -kulut , ,04 4) Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista , ,00 Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä , ,34 Satunnaiset erät 0,00 0,00 Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , ,34 Tilinpäätössiirrot , ,02 5) Tuloverot 0,00 0,00 6) TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,32 12

13 Emoyhtiön tase e Liitetieto Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet , ,73 7) Aineelliset hyödykkeet , ,38 8) Sijoitukset , ,84 9) PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,95 VAIHTUVAT VASTAAVAT Muu vaihto-omaisuus , ,20 VAIHTO-OMAISUUS YHTEENSÄ , ,20 SAAMISET , ,44 10) Rahat ja pankkisaamiset , ,13 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,77 VASTAAVAA , ,72 VASTATTAVAA Liitetieto OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,03 Osakeanti , ,00 Ylikurssirahasto , ,06 Sijoitetun vapaan pääoman rahasto , , , ,59 Edellisten tilikausien voitto (tappio) , ,31 Tilikauden voitto (tappio) , ,32 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,58 11) 13

14 Emoyhtiön tase e Liitetieto VASTATTAVAA TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ , ,13 12) VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma , ,99 13) Lyhytaikainen vieras pääoma , ,02 14) VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,01 VASTATTAVAA , ,72 14

15 Emoyhtiön rahoituslaskelma e LIIKETOIMINTA Liiketoiminnan rahavirta Liiketappio/-voitto , ,70 Poistot , ,16 Rahoitustuotot ja -kulut , ,04 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista , ,00 Tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua Osakkuusyhtiöiden tulokset ja osingon peruutus , ,00 Osuus yhteisyrityksen tuloksesta Muut oikaisut -31, ,83 Verot 0,00 0,00 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta , ,01 Käyttöpääoman muutos Lyhytaikaiset liikesaamiset, lisäys(-)/vähennys (+) , ,14 Korottomat lyhytaikaiset velat, lisäys (+)/vähennys(-) , , , ,81 Saadut osingot liiketoiminnasta ,00 0,00 Maksetut korot , ,59 Saadut korot , ,76 Maksetut korot 0,00 0,00 Pitkäaikaiset saamiset muutos ,75 0,00 Liiketoiminnan nettorahavirta (A) , ,99 INVESTOINNIT Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin ,51 0,00 Saadut osingot investoinneista 0, ,00 Investoinnit muihin sijoituksiin , ,00 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sij , ,00 Liiketoiminnan nettorahavirta (B) , ,00 Liiketoiminnan ja investointien rahavirta , ,99 15

16 Emoyhtiön rahoituslaskelma e RAHOITUS Saamisten lisäys(-)/vähennys(+) ,00 0,00 Maksullinen osakeanti , ,00 Velkojen lisäys (+), vähennys (-) , ,07 Rahituksen rahavirta (C) , ,07 Laskelman mukainen likvidien varojen muutos, lisäys(+)/vähennys (-) , ,08 Likvidit varat , ,05 Likvidit varat , , , ,08 EMOYHTIÖN Tunnusluvut Omavaraisuusaste 64,3 % 59,8 % Quick ratio 0,21 0,09 Current ratio 3,61 1,27 16

17 TILINpääTöKSEN LAADINTApERIAATTEET KONSERNITILINpääTöKSEN LAAjUUS ja LAADINTApERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konserniyritys Kymppivoima Hydro Oy, sisältäen alakonserni BIåfall Energi AS:n, Norja, projektiyhtiöineen on yhdistelty konserniin hankintamenomenetelmällä. Yhteisyritys Rapid Power Oy (konserni) ja sen tytäryhtiö Rapid Power AS, Norja, on yhdistelty konserniin suhteellisella menetelmällä siten, että jokaisesta tuloslaskelma- ja tase-erästä on konserniin sisällytetty omistusta vastaava osuus. Yhteisyrityksen ja konsernin väliset erät on eliminoitu suhteellisesti konsernin omistusta vastaavan osuuden mukaisesti. Omistusyhteysyritys Power Deriva Oy on yhdistelty konserniin pääomaosuusmenetelmällä. Omistusyhteysyritys lnnopower Oy on yhdistelty konserniin pääomaosuusmenetelmällä. Sisäiset liiketapahtumat ja katteet Konsernin sisäiset liiketapahtumat, sisäisten toimitusten realisoitumattomat katteet, keskinäiset saamiset ja velat samoin kuin sisäinen voitonjako on eliminoitu. vähemmistöosuudet Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin omasta pääomasta ja tuloksesta, sekä esitetty omana eränään. Muuntoerot Ulkomaisten konserniyhtiöiden tuloslaskelmat on muutettu tilikauden keskikurssiin ja taseet on muutettu euromääräiseksi tilinpäätöspäivän kurssiin. Muuntamisessa syntyneet kurssierot, samoin kuin ulkomaisten tytäryritysten omien pääomien muuntamisessa syntyneet muuntoerot on esitetty erässä Voitto edellisiltä tilikausilta. pysyvien vastaavien ARvOSTUS Pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla lukuunottamatta maa-alueita ja sijoituksia. Poistoajat: Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto (voimalaitoksiin liittyviä) Aineettomat oikeudet 20 vuotta 20 vuotta 15 vuotta 17

18 TILINpääTöKSEN LAADINTApERIAATTEET vaihtuvien vastaavien ARvOSTUS Konsernitilinpäätökseen sisältyy 50% omistetun osakkuusyhtiö Rapid Power Oy:n sähkönostoon liittyvä ennakkomaksu 70,3 milj. euroa, joka kohdistuu 15 vuoden sähkönosto oikeuteen. Ennakkomaksu on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan myyntihintaan. Tilikaudelle kohdistuva osuus ennakkomaksun muutoksesta sisältyy tuloslaskelman kohtaan Aineet, tarvikkeet ja tavarat. Emoyhtiöllä oleva vaihto-omaisuus muodostuu päästöoikeussertfi kaattien hankintamenoista, jotka on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan myyntihintaan. ULKOMAANRAhAN MääRäISTEN ERIEN ARvOSTUSpERIAATTEET Ulkomaanrahan määräiset saamiset ja velat on arvostettu tilinpäätöshetkellä Euroopan Keskuspankin vahvistamien valuuttojen osto- ja myyntikurssien keskikurssiin. 18

19 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT e Konserni Emoyhtiö TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT MATERIAALIT ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , , , ,57 Ulkopuoliset palvelut , , , , , , , ,57 Materiaalit ja palvelut on esitetty liitetiedoissa, koska erät on yhdistetty tuloslaskelmassa. 2. henkilöstökulut Emoyhtiöllä ei ole omaa henkilökuntaa. Toiminta perustuu palveluostoihin. hallituksen palkat ja palkkiot Kymppivoima Tuotanto Oy:n hallituksen jäsenille ei ole maksettu palkkaa. 3. poistot ja ARvONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot , , , ,55 Arvonalentumiset ennakkomaksuista 0, ,61 0, ,61 Konserniliikearvon poisto ,15 ja konsernireservin väh , , , ,16 4. RAhOITUSTUOTOT ja -KULUT Osinkotuotot , , , ,00 Korko- ja rahoitustuotot konsernisaamisista 0, ,26 Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta , ,53 Korko- ja rahoitustuotot muilta , , , , , , , ,31 Korko- ja rahoituskulut konserniyrityksille 0, ,83 0,00 0,00 Korko- ja rahoituskulut muille , , , , , , , ,35 Arvonalentumiset pysyvien , , , ,00 vastaavien sijoituksista Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , , , ,04 19

20 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT e Konserni Emoyhtiö TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT TILINpääTöSSIIRROT Suunnitelman mukaisten ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotus 0,00 0, , ,02 Koneet ja tekniset laitteet 0,00 0,00 0, ,86 Muut pitkävaikutteiset menot 0,00 0, , ,84 0,00 0, , ,02 TASEEN LIITETIEDOT 6. TULOvEROT Tuloslaskelma Tuloverot varsinaisesta toiminnasta , ,10 0,00 0,00 Tuloverot satunnaisesta toiminnasta 0,00 0,00 0,00 0,00 Laskennallisen verovelan muutos , ,43-810, , , ,33-810, ,04 Tase Laskennalliset verot Laskennalliset verosaamiset Vahvistetuista tappioista , , , ,19 Laskennalliset verovelat Jaksotuseroista ja väliaikaisista eroista 5 674, , , ,85 7. AINEETTOMAT hyödykkeet Aiheettomat oikeudet Hankintameno , , , ,88 Kurssierot ja muut oikaisut ,97 0,00 0,00 0,00 Vähennykset 0, ,64 0,00 0,00 Hankintameno , , , ,88 Kertyneet poistot , ,55 Kurssierot ja muut oikaisut 31,59 Tilikauden poistot , , , ,45 Kertyneet poistot , , , ,55 Kirjanpitoarvo , , , ,33 20

21 TASEEN LIITETIEDOT e Konserni Emoyhtiö TASEEN LIITETIEDOT Muut pitkävaikutteiset menot Hankintameno , ,59 0,00 0,00 Kurssierot ja muut oikaisut -672,08 0,00 0,00 0,00 Vähennykset 0, ,81 0,00 0,00 Hankintameno , ,78 0,00 0,00 Tilikauden poisto ,50 0,00 0,00 0,00 Kertyneet poistot ,50 0,00 0,00 0,00 Kirjanpitoarvo , ,78 0,00 0,00 Ennakkomaksut Hankintameno , ,61 0, ,61 Vähennykset 0, ,61 0, ,61 Hankintameno ,00 0,00 0,00 0,00 Kirjanpitoarvo ,00 0,00 0,00 0,00 Konserniliikearvo Lisäykset ,14 0,00 0,00 0,00 Hankintameno ,14 0,00 0,00 0,00 Tilikauden poistot ,15 0,00 0,00 0,00 Kertyneet poistot ,15 0,00 0,00 0,00 Kirjanpitoarvo ,99 0,00 0,00 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä Hankintameno , , , ,49 Kurssierot ja muut oikaisut ,05 Lisäykset ,14 0,00 0,00 0,00 Vähennykset 0, ,22 0, ,61 Hankintameno , , , ,88 Kertyneet poistot , ,55 Kurssierot ja muut oikaisut 31,59 0,00 Tilikauden poisto , , , ,45 Kertyneet poistot , , , ,55 Kirjanpitoarvo , , , ,33 21

22 TASEEN LIITETIEDOT e Konserni Emoyhtiö TASEEN LIITETIEDOT AINEELLISET hyödykkeet Maa- ja vesialueet Hankintameno , , , ,20 Hankintameno , , , ,20 Kirjanpitoarvo , , , ,20 Rakennukset ja rakennelmat Hankintameno , , , ,28 Kurssiero ja muut oikaisut ,21 0,00 0,00 0,00 Lisäykset , ,72 0,00 0,00 Hankintameno , , , ,28 Kertyneet poistot , , ,97 0,00 Kurssierot ja muut oikaisut ,89 0,00 0,00 0,00 Tilikauden poisto , , , ,71 Kertyneet poistot , , , ,97 Kirjanpitoarvo , , , ,31 Koneet ja kalusto Hankintameno , , , ,54 Kurssierot ja muut oikaisut ,39 0,00 0,00 0,00 Lisäykset ,97 0, , ,54 Hankintameno , , , ,54 Kertyneet poistot , , , ,88 Kurssierot ja muut oikaisut ,39 0,00 0,00 0,00 Tilikauden poisto , , , ,79 Kertyneet poistot , , , ,67 Kirjanpitoarvo , , , ,87 Muut aineelliset hyödykkeet Hankintameno ,92 0,00 0,00 0,00 Lisäykset 0, ,92 0,00 0,00 Siirrot erien välillä ,92 0,00 0,00 0,00 Hankintameno , ,92 0,00 0,00 Kirjanpitoarvo , ,92 0,00 0,00 22

23 TASEEN LIITETIEDOT e Konserni Emoyhtiö TASEEN LIITETIEDOT Aineelliset hyödykkeet yhteensä Hankintameno , , , ,02 Kurssierot ja muut oikaisut ,60 0,00 0,00 0,00 Lisäykset , , ,51 0,00 Siirrot erien välillä ,92 0,00 0,00 0,00 Hankintameno , , , ,02 Kertyneet poistot ,64 0,00 0,00 0,00 Kurssierot ja muut oikaisut ,28 0,00 0,00 0,00 Tilikauden poisto , , , ,50 Kertyneet poistot , , , ,64 Kirjanpitoarvo , , , ,38 9. SIjOITUKSET Osakkeet yhteisyrityksissä Hankintameno ,28 0, , ,00 Lisäykset 0, ,28 0,00 0,00 Siirrot erien välillä ,28 0,00 0,00 0,00 Hankintameno , , , ,00 Kirjanpitoarvo , , , ,00 Osakkeet konserniyrityksissä Hankintameno ,00 0, , ,40 Lisäykset 0,00 0, , ,00 Hankintameno ,00 0, , ,40 Kirjanpitoarvo ,00 0, , ,40 Osakkeet omistusyrityksissä Hankintameno , , , ,00 Lisäykset ,12 0, ,12 0,00 Vähennykset , ,85 0,00 0,00 Siirrot erien välillä ,59 0,00 0,00 0,00 Hankintameno , , , ,00 Kirjanpitoarvo , , , ,00 23

24 TASEEN LIITETIEDOT e Konserni Emoyhtiö TASEEN LIITETIEDOT Muut osakkeet ja osuudet Hankintameno , , , ,44 Kurssierot ja muut oikaisut ,75 0,00 0,00 0,00 Lisäykset , , , ,00 Vähennykset 0,00 0, ,48 0,00 Siirrot erien välillä ,60 0, ,12 0,00 Hankintameno , , , ,44 Kertyneet arvonalennukset ,00 0, ,00 0,00 Arvonalennukset , , , ,00 Kertyneet arvonalennukset , , , ,00 Kirjanpitoarvo , , , ,44 Muut saamiset Hankintameno , ,77 0,00 0,00 Lisäykset , ,28 0,00 0,00 Hankintameno , ,05 0,00 0,00 Kirjanpitoarvo , ,05 0,00 0,00 Sijoitukset yhteensä Hankintameno , , , ,84 Kurssierot ja muut oikaisut ,75 0,00 0,00 0,00 Lisäykset , , , ,00 Vähennykset , , ,48 249,00 Siirrot erien välillä ,29 0, ,12 0,00 Hankintameno , , , ,84 Kertyneet arvonalennukset ,00 0, ,00 0,00 Arvonalennukset , , , ,00 Kertyneet arvonalennukset , , , ,00 Kirjanpitoarvo , , , , Omistukset muissa yrityksissä Omistusosuus% Omistusosuus% Omistusosuus% Omistusosuus% Konserniyritykset Kymppivoima Hydro Oy, Helsinki 87,32 % 81,08 % 87,32 % 81,08 % Blåfall Energi AS, Norja 63,35 % 58,83 % 63,35 % 58,83 % Omistusyhteysyritykset Power Deriva Oy, Helsinki 44,75 % 44,75 % 44,75 % 44,75 % Innopower Oy, Helsinki 33 % 33 % Rapid Power Oy, Vaasa 50,00 % ,00 %

25 TASEEN LIITETIEDOT Omistusosuus% Omistusosuus% Omistusosuus% Omistusosuus% Yhteisyritykset Rapid Power Oy, Vaasa 50,00 % 50,00 % 50,00 % 50,00 % Kymppivoima Oy:llä on omistusosuuden mukainen mankalavastuu seuraavissa yhtiöissä Omistusosuus Tulos Omistusosuus Tulos EPV Energia Oy 8,760 % ,820 % Pohjolan Voima Oy 8,725 % ,725 % Rapid Power Oy, Vaasa 50,00% ,00% e Konserni Emoyhtiö TASEEN LIITETIEDOT SAAMISET Lyhyt aikaiset saamiset Myyntisaamiset , , , ,43 Osakeantisaaminen , , , ,00 Saamiset saman konsernin yrityksiltä 0,00 0, , ,18 Lainasaaminen ,83 0,00 0,00 0,00 Laskennalliset verosaamiset , ,19 0,00 0,00 Muut saamiset ,47 0, , ,80 Siirtosaamiset , , , ,03 Yhteensä , , , ,44 Siirtosaamiset olennaiset erät Korkojaksotus ,99 211,49 97,75 148,52 Johdannaiskaupankäynti , , , ,75 Sähkön hankintaan liittyvä , , , ,84 Verosaaminen 0, ,57 0,00 0,00 Muut , , , ,92 Yhteensä , , , ,03 25

26 TASEEN LIITETIEDOT e Konserni Emoyhtiö TASEEN LIITETIEDOT OMA pääoma Osakepääoma Osakepääoma , , , ,76 Osakepääoman korotus ja osakeanti , , , ,27 Osakepääoma , , , ,03 Osakeanti Osakeanti ,00 0, , ,00 Lisäys , , , ,00 Vähennys ,00 0, , ,00 Osakeanti , , , ,00 ylikurssirahasto Ylikurssirahasto , , , ,06 Ylikurssirahasto , , , ,06 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto , , , ,77 Lisäys , , , ,73 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto , , , ,50 Voitto (tappio) edellisiltä tilikausilta , , , ,31 Kurssierot ja muut oikaisut ,45 0,00 0,00 0,00 Muuntoero , ,28 0,00 Voitto (tappio) edellisiltä tilikausilta , , , ,31 Tilikauden voitto (tappio) , , , ,32 Oma pääoma yhteensä , , , ,58 26

27 TASEEN LIITETIEDOT e Konserni Emoyhtiö TASEEN LIITETIEDOT TILINpääTöSSIIRTOjEN KERTyMä ja LASKENNALLINEN verovelka Tilinpäätössiirtojen kertymä muodostuu kertyneestä poistoerosta. Verovelka sisältyy poistoeroon. Verovelka on määrältään 5.674,51 euroa. 13. pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , , , ,99 Velat jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua Lainat rahoituslaitoksilta 0,00 0,00 0,00 0, LyhyTAIKAINEN vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , , , ,43 Ostovelat , , , ,84 Saadut ennakot , ,31 Muut velat konserniyrityksille 0,00 0, , ,48 Laskennalliset verovelat 5 674, ,85 0,00 0,00 Muut velat , , , ,23 Siirtovelat , , , , , , , ,02 Emoyhtiön Muut velat konserniyrityksille -erä sisältää ostovelkoja yhteisyritykselle ,55 euroa. Siirtovelat olennaiset erät Korkojaksotus , , , ,48 Johdannaiskaupankäynti , , , ,53 Sähkön hankintaan liittyvä , , , ,03 Muut , ,85 0,00 0,00 Yhteensä , , , ,04 27

28 MUUT LIITETIEDOT Yhtiön osakesarjat, osakemäärät ja erityisehdot yhtiöjärjestyksessä Osakesarja Osakelukumäärä I-sarja II-sarja III-sarja IV-sarja V-sarja VI-sarja VII-sarja VIII-sarja IX-sarja X-sarja XI-sarja XII-sarja XIII-sarja Osakkeiden lukumäärään on sisällytetty vuoden loppupuolella tehdyt ja maksetut osakeannit, joista ei vielä vuodenvaihteessa ollut tullut kaupparekisterivahvistusta. Rekisteröimättömät osakeannit Osakeantipäivä Osakesarja Osakelukumäärä sarja kpl XIII-sarja kpl Yhtiö on mankalayhtiö. Tämä tarkoittaa että osakkailla on oikeus osakesarjakohtaisesti sarjan tuottamaan sähköön ja myös velvollisuus maksaa sarjan kaikki kustannukset. Mankalaperuste on voimassa muissa paitsi V-, X-osakesarjoissa. Osakkeiden äänioikeus on normaali muutoin paitsi kutakin sarjaa koskevissa asioissa. Sarjaa koskevissa asioissa sarjan osakkeilla on 100 ääntä ja muilla osakkeilla 1 ääni. Tilikauden aikana on ollut neljä osakeantia. Osakeannit on käytetty tuotantokapasiteettien lisäämiseen. Yhtiökokouksen valtuutus Yhtiökokous on valtuuttanut hallituksen päättämään osakeannista X-sarjaan, VIII-sarjaan ja XIV-sarjaan. Yhtiökokouksen valtuutukset Osakesarja Valtuutuksesta käyttämättä Valtuutus voimassa X-sarja osaketta asti VIII-sarja osaketta asti X-sarja osaketta asti Päästöoikeudet Yhtiön sähköntuotantotesurssit perustuvat osakeomistuksiin erilaisissa mankalayhtiöissä. Päästöoikeudet hyvitetään tai veloitetaan sähköntoimituksen ostolaskuissa. Yhtiö hankkii päästöoikeuksia vastaavia päästövähenemiä YK:n ja EU:n hyväksymillä hankemekanismeilla. Yhtiöllä on 4,6 M arvoinen sopimus päästövähenemien hankkimiseksi rahaston avulla. 28

29 MUUT LIITETIEDOT Johdannaisvastuut Emoyhtiö Emoyhtiö Korkojohdannaiset Sopimukset brutto (1000 e) , ,00 Käypä arvo (1000 e) -348,98-487,23 Hiilijohdannaiset Sopimukset brutto (ktn) 450,00 210,00 Käypä arvo (1000 e) 4 248, ,75 Valuuttajohdannaiset Sopimukset brutto (1000 USD) , ,50 Käypä arvo (1000 e) ,98 459,39 29

30 TILIKAUDELLA KäyTETyT KIRjANpITOKIRjAT KIRjANpITOKIRjAT Päiväkirja Pääkirja Tasekirja atk-tulosteena atk-tulosteena sidottuna TOSITELAjIT Myyntilaskut Ostolaskut Suoritustositteet paperitositteina paperitositteina paperitositteina Muistiotositteet paperitositteina TILINpääTöKSEN ja TOIMINTAKERTOMUKSEN ALLEKIRjOITUKSET Helsingissä 26. päivänä huhtikuuta 2012 Perttu Rinta, puheenjohtaja Kari Rämö Jorma Korhonen Timo Pylvänen Kyösti Jääskeläinen Sakari Suontaka, toimitusjohtaja TILINpääTöSMERKINTä Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Helsingissä 27. päivänä huhtikuuta 2012 Idman Vilén Grant Thornton Oy KHT-Yhteisö Matti Pettersson, KHT 30

31 Kymppivoima Hankinta Oy, Töölönkatu 4, PL 29, Helsinki

KYMPPIVOIMA OY TASEKIRJA 31.12.2015

KYMPPIVOIMA OY TASEKIRJA 31.12.2015 KYMPPIVOIMA OY TASEKIRJA 31.12.2015 Kymppivoima Oy Y-tunnus 0953707-4 Kotipaikka Helsinki Osoite Töölönkatu 4 1 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2 Konsernin tuloslaskelma 4 Konsernin tase

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

KYMPPIVOIMA OY TASEKIRJA

KYMPPIVOIMA OY TASEKIRJA KYMPPIVOIMA OY TASEKIRJA 31.12.2013 Kymppivoima Oy Y-tunnus 0953707-4 Kotipaikka Helsinki Osoite Töölönkatu 4 1 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2 n tuloslaskelma 4 n tase 5 n rahoituslaskelma

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

KYMPPIVOIMA OY TASEKIRJA

KYMPPIVOIMA OY TASEKIRJA KYMPPIVOIMA OY TASEKIRJA 31.12.2009 Toimitusjohtajan katsaus UUSI STRATEGIAMME OSOITTI VAHVUUTENSA ÄÄRIOLOISSAKIN Vuosi 2009 testasi Kymppivoiman uuden liiketoimintasuunnitelman ja strategian toimivuutta

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Vuoden verran tuulta ja kuohuja

Vuoden verran tuulta ja kuohuja Kymppivoima Oy tasekirja 31.12.2012 Toimitusjohtajan katsaus Kymppivoima Oy Vuoden verran tuulta ja kuohuja Kymppivoima Oy:n vuotta 2012 ovat leimanneet muutokset toimintaympäristössä. Samaan aikaan Kymppivoimassa

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2010 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3-4 Tase 5-6 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9-12 Kirjanpitokirjat ja tositelajit

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 000 euroa 1.1. 31.12.2005 1.1. 31.12.2004 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2011 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2010 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 Konsernin rakenne Osuuskunta KPY on emoyhteisö konsernissa, johon kuuluvat Enfo Oyj, Voimatel Oy, Vetrea Terveys Oy, KPY Sijoitus

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Osakkaat toimialoittain

Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Osakkaat toimialoittain POWEST VUOSIKATSAUS 2012 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Osakkaat toimialoittain Metsäteollisuus 62 % Energiayhtiöt

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Kuopion Puhelin Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

Kuopion Puhelin Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2009 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Kauppakatu 18 70100 Kuopio Sisällysluettelo: Toimintakertomus 3-4 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2010 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

V U O S I K A T S A U S

V U O S I K A T S A U S VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY omistaa sellaisia palvelu- ja teknologiayhtiöitä, jotka ovat voimantuotannon kannalta strategisesti tärkeitä. Pohjolan Voima Oy haluaa Powestin omistajana

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

Tilintarkastamaton FINNFOREST

Tilintarkastamaton FINNFOREST Lyhennetty TULOSLASKELMA (milj.euroa ) 1-3 /05 % 1-3 /04 % 1-12 /04 % Liikevaihto 467,6 100,0 469,9 100,0 1 922,6 100,0 Liiketoiminnan muut tuotot 1,6 4,0 14,2 Liiketoiminnan kulut 452,2 450,0 1842,7 Poistot

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot