KYMPPIVOIMA HANKINTA OY TASEKIRJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KYMPPIVOIMA HANKINTA OY TASEKIRJA 31.12.2009"

Transkriptio

1 KYMPPIVOIMA HANKINTA OY TASEKIRJA

2 Toimitusjohtajan katsaus AINA ENSIMMÄISENÄ HYÖDYNTÄMÄSSÄ UUSIA MAHDOLLISUUKSIA Parin viime vuoden aikana alan toimintaympäristö sekä markkinat ovat muuttuneet jatkuvasti dynaamisemmiksi. Muutos on aina vain nopeampaa ja usein myös vaikeammin ennustettavaa. Kehitys haastaa sähkökaupan operatiivisen toiminnan tietojärjestelmät ennennäkemättömällä tavalla omistajat tarvitsevat yhä ajantasaisempaa tietoa, joka pitää jalostaa yhä suuremmasta määrästä dataa. Kymppivoima Hankinta aloitti tähän haasteeseen vastaavan tietojärjestelmän kehittämisen kaukonäköisesti jo vuonna Työn ensimmäisen vaiheen hedelmiä päästiin korjaamaan juuri nyt, kun niitä eniten tarvittiin. Tämä ei ole sattumaa, vaan tapamme toimia. Olemme aina olleet ensimmäisinä toteuttamassa avoimilla sähkömarkkinoilla syntyviä tulevaisuuden mahdollisuuksia. Myös omistajamme ovat Suomen markkinoilla tarpeeksi vahvoja ja kyvykkäitä toteuttamaan erilaisia liiketoimintaa edistäviä hankkeita. Pitkäjänteistä järjestelmäkehitystä juuri oikeaan tarpeeseen Vuoden 2009 alussa pohjoismaisissa sähköpörsseissä otettiin käyttöön uusi tasepalvelumalli. Aikaisemmin käytössä oli yksi tase, jonka tuli olla tasapainossa tunneittain. Uudessa järjestelmässä taseita on kaksi, tuotanto- ja kulutuspuolella omansa. Tämä on tuonut operatiiviseen toimintaan paljon muutoksia ja mahdollisuuksia joko onnistua tai epäonnistua taloudellisesti. Kymppivoiman vuosi sujui tässäkin mielessä varsin hyvin, kiitos toimivien tietovirtojen ja korkealle tasolle kehitetyn osaamisen. Uuden tietokantapohjaisen järjestelmämme avulla pystymme tuottamaan asiakkaille tietoa edellisen kuukauden tuloksista 3 5 päivässä, kun sitä aiemmin on jouduttu odottamaan parikin viikkoa. Toteuma raportoidaan tuoreeltaan, ja prosessi tuottaa luotettavasti myös markkinatilanteeseen perustuvia tulevaisuuden ennusteita. Kykenemme simuloimaan nopeasti eri muuttujien vaikutusta tuotannon ja tukkukaupan suureisiin. Kokonaisuudessaan järjestelmä tarjoaa osakkaillemme ja asiakkaillemme monipuoliset mahdollisuudet parantaa liiketoiminnan edellytyksiä. Uusi strategiamme näkyy tässäkin. Aikaisemmin tavoittelimme yhteistyötä leveämmällä rintamalla, nyt viemme tukemme ja palvelumme paljon syvemmälle asiakkaiden liiketoimintaprosesseihin. Heidän hyödykseen. Vuosittaisen tutkimuksen mukaan asiakastyytyväisyys on edelleen korkealla tasolla. Olemme saaneet hyvää palautetta mm. suojaustoimintamme onnistumisesta. Tuotamme taloudellista hyötyä asiakkaille Kymppivoima Hankinta tuottaa energiamarkkinapalveluja kumppaniasiakkaiden sähköliiketoiminnan tarpeisiin ja vahvistaa siten asiakkaiden kilpailukykyä ja taloudellista tulosta. Yhtiö tuottaa lisäksi omistajilleen markkinointiviestinnän palveluja, joista syntyy yhdessä tekemällä parempaa laatua ja merkittäviä kustannussäästöjä. Toiminta on läpinäkyvää: omistajat ovat mukana prosesseissa ja alihankinnat veloitetaan omistajilta ilman lisämaksuja. 2

3 KYMPPIVOIMA HANKINTA OY:N HALLITUS Timo Pylvänen puheenjohtaja Jorma Korhonen Perttu Rinta Kari Rämö Sakari Suontaka toimitusjohtaja 3

4 SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 4 TULOSLASKELMA 6 TASE 7 RAHOITUSLASKELMA 8 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 9 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 10 TILIKAUDELLA KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT 13 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET 13 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Tilikausi Kulunut vuosi oli Kymppivoima Hankinta Oy:n seitsemäs toimintavuosi. Yhtiön kotipaikka on Helsinki. Katsaus toimintaympäristöön Vuonna 2009 jatkunut taantuma vähensi sähkön käyttöä Suomessa 7 %. Nord Pool -sähköpörssin spot-markkinoiden Suomen aluehinnan vuosikeskiarvo oli 37 /MWh, joka on jopa 28 % alempi kuin vuonna Markkinahinnan laskuun vaikutti kysynnän ohella koko maailmanlaajuisen taantuman aiheuttamat vaikutukset polttoainekustannuksiin ja päästöoikeuksien hintoihin. Kymppivoiman sähkön toimitus kasvoi joulukuussa n. 15 % kylmän sään takia edelliseen vuoteen verrattuna. Poikkeuksellisen kylmä sää sekä Pohjoismaiden heikko vesitilanne näkyi loppuvuonna sekä alkuvuodesta 2010 hintapiikkeinä markkinahinnoissa. Toiminta tilikaudella 2009 Yhtiön toiminta perustuu tukkusähkömarkkinapalvelujen tuottamiseen asiakkaiden sähköliiketoiminnan tarpeisiin. Yhtiön pääliiketoiminta keskittyy asiakkaiden fyysisen sähkön hankkimiseen ja hinnan varmistamiseen. Yhtiön liikevaihdosta suurimman osan muodostaa asiakkaille myyty sähkö, jonka asiakkaat ostavat läpinäkyvästi markkinoilla noteerattuun hintaan. Pääliiketoiminnan lisäksi yhtiö tuottaa omistajayhtiöilleen asiakaslehteä ja muita viestinnän palveluja sekä tuottaa muille Kymppivoima-liiketoimintayhtiöille niiden tarvitsemat toimitusjohtaja-, toimisto- ja taloushallinnon palvelut. Olennaiset tapahtumat Markkinahintojen suuret vaihtelut korostivat sähkönhankinnan ja riskienhallinnan onnistumisen tärkeyttä. Tällaisessa toimintaympäristössä korostui myös yhtiön kyky pitää asiakkaiden hankintakustannus- ja tulosennuste ajan tasalla. Toimintaympäristön muutosnopeus on koko ajan kiihtynyt ja tähän on varauduttu jatkuvalla ja määrätietoisella tietojärjestelmien kehittämisellä, jonka tavoitteena on tehostaa ja nopeuttaa palveluntuotantoa sekä vähentää henkilöriippuvuutta. Vuoden 2009 aikana otettiin Pohjoismaissa käyttöön uusi tasepalvelumalli. Yhtiön liiketoiminnan kannalta uuden tasepalvelumallin käyttöönotto sujui hyvin ja pystyimme heti alusta alkaen hyödyntämään uutta mallia tehokkaasti ja menestyksekkäästi. Tilikauden aikana yhtiöön sulautettiin sisaryhtiöt Kymppivoima Myynti Oy ja Kymppivoima Kymppi Oy Arvio tulevaisuuden kehityksestä Yhtiön asiakaskunta koostuu pitkäaikaisista liikesuhteista 4

5 kumppaniasiakkaiden kanssa. Erityistä huomiota kohdistetaan yhtiön toimintaprosessien vakiointiin ja prosessien sitomiseen yhä lähemmin asiakkaiden omien keskeisten liiketoimintaprosessien kanssa. Tavoitteena on tukea asiakkaiden sähkönhankintatoimintaa ja tehostaa ajantasaisen tiedon raportointia. Markkinatilanteen suurten vaihteluiden odotetaan jatkuvan ja tietojärjestelmien kehittämisen myötä pyritään saavuttamaan ketteryyttä näihin muutostilanteisiin. Toiminnan keskeisimmät tunnusluvut Yhtiön liikevaihto on laskenut 11 % vuonna 2009 verrattuna edelliseen vuoteen. Vuonna 2009 omavaraisuusaste oli 10,34 % (5,74 % v. 2008, 6,4 % v. 2007). Vuonna 2009 maksuvalmiutta kuvaavat tunnusluvut Quick ratio oli 0,26 (0,63 v. 2008, 0,46 v. 2007) sekä Current ratio 1,1 (1,06 v. 2008, 1,06 v. 2007). Yhtiön hallitus, toimitusjohtaja ja tilintarkastajat Varsinaisen yhtiökokouksen valitsemina hallituksen varsinaisina jäseninä toimivat toimitusjohtaja Timo Pylvänen (puheenjohtaja), toimitusjohtaja Jorma Korhonen, toimitusjohtaja Perttu Rinta ja sekä toimitusjohtaja Kari Rämö. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut insinööri Sakari Suontaka. Tilintarkastuksen on suorittanut KHT-yhteisö Idman & Vilén Grant Thornton Oy. Vastuullisena tilintarkastajana toimii ekonomi, KHT Matti Pettersson. Tilinpäätös ja hallituksen esitys voittovarojen käytöstä Tilikauden liikevaihto oli 346,47 miljoonaa euroa ja tulos verojen jälkeen 1,082 miljoonaa euroa (voitto). Edellisen tilikauden liikevaihto oli 387,41 miljoonaa euroa ja tulos verojen jälkeen 0,53 miljoonaa euroa (voittoa). Hallitus esittää, että osinkoa jaetaan yhtiön osakkeille 70 /osake eli yhteensä ja loppuosa tilikauden voitosta eli ,21 kirjataan voitto- ja tappiotilille. 5

6 TULOSLASKELMA e Liitetieto Liikevaihto , ,79 Liiketoiminnan muut tuotot 0,00 0,00 Materiaalit ja palvelut , ,40 1) Henkilöstökulut , ,73 2) Poistot ja arvonalentumiset , ,99 Liiketoiminnan muut kulut , ,77 Liikevoitto (-tappio) , ,90 Rahoitustuotot ja -kulut , ,72 3) Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä , ,62 Satunnaiset erät ,64 0,00 Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , ,62 Tuloverot , ,64 4) TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,98 5) 6

7 TASE e Liitetieto Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet , ,77 6) Aineettomat oikeudet , ,13 Ennakkomaksut , ,64 Liikearvo ,28 0, , ,77 Aineelliset hyödykkeet , ,77 7) Pysyvät vastaavat yhteensä , ,54 Vaihtuvat vastaavat Saamiset , ,45 8) Rahat ja pankkisaamiset , ,81 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,26 VASTAAVAA , ,80 e Vastattavaa Oma pääoma Osakepääoma , ,00 Ylikurssirahasto , , , ,00 Edellisten tilikausien voitto , ,35 Tilikauden voitto , ,98 Oma pääoma yhteensä , ,33 9) Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta 0,00 0,00 Muut velat 0,00 0,00 0,00 0,00 Lyhytaikainen vieras pääoma , ,47 10) Ostovelat , ,54 Saadut ennakot 0,04 0,00 Muut velat , ,19 Lainat rahoituslaitoksilta 0, ,00 Siirtovelat , , , ,47 Vieras pääoma yhteensä , ,47 VASTATTAVAA , ,80 7

8 RAHOITUSLASKELMA e Liiketoiminnan rahavirta Myynnistä saadut maksut , ,83 Maksut liiketoiminnan kuluista , ,52 Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista , ,09 Saadut korot liiketoiminnasta , ,92 Maksut välittömistä veroista , ,34 Rahavirta ennen satunnaisia eriä , ,71 Liiketoiminnan satunnaiset erät , ,62 Liiketoiminnan rahavirta (A) , ,80 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin , ,83 Investointien rahavirta (B) , ,83 Rahoituksen rahavirta Lyhytaikaisten lainojen nostot/takaisinmaksut , ,00 Maksetut osingot ja muu voitonjako -0, ,00 Rahoituksen rahavirta (C) , ,00 Rahavirtojen muutos (A+B+C) , ,97 Rahavarat (1.1.) , ,84 Rahavarat (31.12.) , , , ,97 8

9 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET Aineettomien hyödykkeiden arvostus Aineettomat hyödykkeet on merkitty taseeseen vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Poistoaika: Liikearvo Aineettomat oikeudet 10 vuotta 4 vuotta Aineellisten hyödykkeiden arvostus Pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Poistoajat: Koneet ja kalusto 5 vuotta Eläkemenojen jaksotus Yhtiön lakisääteinen ja vapaaehtoinen eläketurva on järjestetty ulkopuolisessa eläkevakuutusyhtiössä. Eläkemenot kirjataan kuluksi kertymisvuonna. Ulkomaan rahan määräiset erät Ulkomaanrahan määräiset saamiset ja velat on arvostettu tilinpäätöshetkellä Euroopan Keskuspankin vahvistamien valuuttojen osto- ja myyntikurssien keskikurssiin. Johdannaiset Sähköjohdannaisten tulokset kohdistetaan toimitusjaksolle suojauslaskennanperiaatteen mukaisesti. 9

10 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT e e 1. Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,34 Varaston lisäys (+) tai vähennys (-) 0,00 0,00 Ulkopuoliset palvelut , , , ,40 2. Henkilöstöä ja toimielinten jäseniä koskevat liitetiedot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,84 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,21 Muut henkilösivukulut , , , ,73 Henkilöstön lukumäärä tilikauden aikana Toimihenkilöt keskimäärin Toimihenkilöt Hallituksen palkat ja palkkiot Kymppivoima Hankinta Oy:n hallituksen jäsenille ei ole maksettu palkkaa eikä palkkioita. 3. Rahoitustuotot ja -kulut Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot Muilta , ,81 Korkokulut ja muut rahoituskulut Muille , , , ,72 4. Verot Tuloverot varsinaisesta toiminnasta , ,64 5. Satunnaiset erät Satunnaiset kulut 0,00 0,00 Satunnaiset tuotot ,64 0, ,64 0,00 Satunnaiset erät muodostuvat Kymppivoima Myynti Oy:n ja Kymppivoima Kymppi Oy:n sulautumisista johtuvista fuusiovoitoista. 10

11 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TASEEN LIITETIEDOT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Hankintameno , ,89 Lisäykset ,51 0,00 Hankintameno , ,66 Tilikauden poisto , ,53 Kertyneet poistot , ,55 Kirjanpitoarvo , ,42 Ennakkomaksut Hankintameno ,64 0,00 Lisäykset , ,64 Hankintameno , ,64 Tilikauden poisto 0,00 0,00 Kertyneet poistot ,00 0,00 Kirjanpitoarvo , ,64 Liikearvo Hankintameno ,00 0,00 Lisäykset ,61 0,00 Hankintameno ,61 0,00 Tilikauden poisto -833,33 0,00 Kertyneet poistot ,00 0,00 Kirjanpitoarvo ,28 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä Hankintameno , ,89 Lisäykset , ,64 Hankintameno , ,30 Tilikauden poisto , ,53 Kertyneet poistot , ,55 Kirjanpitoarvo , ,78 7. Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto Hankintameno , ,85 Lisäykset , ,07 Hankintameno , ,92 Tilikauden poisto , ,46 Kertyneet poistot , ,69 Kirjanpitoarvo , ,77 11

12 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,69 Siirtosaamiset , , , ,45 Siirtosaamiset olennaiset erät Sähkönhankintaan liittyvät ,96 0,00 Muut , ,76 Yhteensä , ,76 9. Oma pääoma Osakepääoma Osakepääoma , ,00 Yhteensä , ,00 Ylikurssirahasto Ylikurssirahasto , ,00 Yhteensä , ,00 Voitto edellisiltä tilikausilta , ,35 Osingon jako , ,00 Tilikauden voitto , ,98 Oma pääoma yhteensä , , Lyhytaikainen vieras pääoma Ostovelat , ,54 Saadut ennakot 0,00 0,00 Lainat rahoituslaitoksilta 0, ,00 Muut velat , ,19 Siirtovelat , , , ,47 Siirtovelat olennaiset erät Jaksotetut henkilöstökulut , ,10 Sähkökauppaan liittyvät , ,46 Verojaksotukset 3 290, ,20 Muut , ,12 Yhteensä , ,88 12

13 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT MUUT LIITETIEDOT Johdannaisvastuut Sähköjohdannaiset Sähkötermiinit brutto (TWh) 8,97 8,03 Nimellisarvo brutto (1000 euroa) Käypä arvo (1000 euroa) Päästöjohdannaiset Sopimukset brutto (1000 euroa) Käypä arvo (1000 euroa) Johdannaisten käyvät arvot perustuvat tilinpäätöshetken markkinahintoihin siltä osin kuin sopimukset ovat julkisen kaupankäynnin kohteena. Johdannaisia käytetään pääasiassa sähkön hintamuutoksia vastaan suojautumisessa. Johdannaistulokset kirjataan tulosvaikutteisesti toimituskaudelle. TILIKAUDELLA KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT KIRJANPITOKIRJAT Päiväkirja Pääkirja Tasekirja atk-tulosteena atk-tulosteena sidottuna TOSITELAJIT Myyntilaskut Ostolaskut Suoritustositteet paperitositteina paperitositteina paperitositteina Muistiotositteet paperitositteina TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN ALLEKIRJOITUKSET Helsingissä 25. päivänä maaliskuuta 2010 Timo Pylvänen, puheenjohtaja Kari Rämö Jorma Korhonen Perttu Rinta Sakari Suontaka, toimitusjohtaja TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus. Helsingissä 16. päivänä huhtikuuta 2010 Idman & Vilén Grant Thornton Oy KHT-Yhteisö Matti Pettersson, KHT 13

14 Kymppivoima Hankinta Oy Töölönkatu 4, PL 29, Helsinki 14

KYMppivOiMA hankinta OY TASEKirjA 31.12.2010

KYMppivOiMA hankinta OY TASEKirjA 31.12.2010 KYMppivOiMA hankinta OY TASEKirjA 31.12.2010 Toimitusjohtajan katsaus AinUTLAATUinEn voimavara ASiAKKAiDEn ja OMiSTAjiEn LiiKE- TOiMinnALLE Suuret tukkumarkkinoiden haasteet vaikuttivat vuonna 2010 toimijoiden

Lisätiedot

2012 asiantuntemus auttoi selviytymään sähkömarkkinoiden ääri-ilmiöissä

2012 asiantuntemus auttoi selviytymään sähkömarkkinoiden ääri-ilmiöissä Kymppivoima Hankinta Oy tasekirja 31.12.2012 Toimitusjohtajan katsaus Kymppivoima Hankinta Oy 2012 asiantuntemus auttoi selviytymään sähkömarkkinoiden ääri-ilmiöissä Kymppivoima Hankinta Oy on edellisen

Lisätiedot

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY KYMPPIVOIMA HANKINTA OY TASEKIRJA 31.12.2014 Kymppivoima Hankinta Oy Y-tunnus 1796584-5 Kotipaikka Helsinki Osoite Töölönkatu 4 1 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4

Lisätiedot

Kymppivoima oy tasekirja 31.12.2010

Kymppivoima oy tasekirja 31.12.2010 Kymppivoima oy tasekirja 31.12.2010 toimitusjohtajan katsaus KehityKsen eturintamassa omistajien eduksi Kun vuotta 2010 budjetoitiin, olivat sähköntuotannon näkymät heikot mutta loppujen lopuksi vuosi

Lisätiedot

KYMPPIVOIMA OY TASEKIRJA 31.12.2014

KYMPPIVOIMA OY TASEKIRJA 31.12.2014 KYMPPIVOIMA OY TASEKIRJA 31.12.2014 Kymppivoima Oy Y-tunnus 0953707-4 Kotipaikka Helsinki Osoite Töölönkatu 4 1 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2 Konsernin tuloslaskelma 4 Konsernin tase

Lisätiedot

RASKONE OY. Tasekirja 31.12.2014

RASKONE OY. Tasekirja 31.12.2014 RASKONE OY Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1513664-8 Tasekirja 31.12.2014 Toimintakertomus ja tilinpäätös tilivuodelta 1.1. - 31.12.2014 Hallitus ja toimitusjohtaja SISÄLLYSLUETTELO 1 Toimintakertomus 3-5

Lisätiedot

tiistaina 3.6.2014 klo 11.00

tiistaina 3.6.2014 klo 11.00 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS POHJOIS-KARJALAN ENERGIAHOLDING OY:N Jorma Korhonen 6.5.2014 Pohjois-Karjalan Y-tLinflus 1612923-9 Rantakalu 29 Energiaholding Oy Kotipaikka Joensuu 80100 JOENSUU Hallintoneuvosto

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB 1 (21) T A S E K I R J A 1.1-31.12.2002. Toimintakertomus 2-3. Yhtiön tuloslaskelma 4. Yhtiön tase 5. Yhtiön rahoituslaskelma 6

OY SINEBRYCHOFF AB 1 (21) T A S E K I R J A 1.1-31.12.2002. Toimintakertomus 2-3. Yhtiön tuloslaskelma 4. Yhtiön tase 5. Yhtiön rahoituslaskelma 6 1 (21) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2002 sivu Toimintakertomus 2-3 Yhtiön tuloslaskelma 4 Yhtiön tase 5 Yhtiön rahoituslaskelma 6 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet ja liitetiedot 7-21

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2014

Tilinpäätösasiakirjat 2014 Tilinpäätösasiakirjat 2014 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2014 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 6 Tase 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Allekirjoitukset

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

1 (28) FINGRID OYJ 11.2.2002. Y-tunnus 1072894-3 FINGRID OYJ

1 (28) FINGRID OYJ 11.2.2002. Y-tunnus 1072894-3 FINGRID OYJ FINGRID OYJ 11.2.2002 1 (28) Y-tunnus 1072894-3 FINGRID OYJ TILINPÄÄTÖS 1.1.2001-31.12.2001 FINGRID OYJ 2 (28) Sivu Sisällysluettelo 2 Hallituksen toimintakertomus 3-6 Konsernituloslaskelma 7 Konsernitase

Lisätiedot

JE-Urakointi Oy Tilinpäätös 2008

JE-Urakointi Oy Tilinpäätös 2008 Tilinpäätös 2008 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 Tuloslaskelma... 3 Tase... 4 Rahoituslaskelma... 5 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet... 6 Liitetiedot... 7 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2013-31.12.2013 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2013

Tilinpäätösasiakirjat 2013 Tilinpäätösasiakirjat 2013 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2013 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 7 Tase 8 Rahoituslaskelma 9 Liitetiedot 10 Allekirjoitukset

Lisätiedot

1 (21) TILINPÄÄTÖS. tilivuodelta 1.1. 31.12.2013

1 (21) TILINPÄÄTÖS. tilivuodelta 1.1. 31.12.2013 1 (21) TILINPÄÄTÖS tilivuodelta 1.1. 31.12.2013 Kirjavälitys Oy 2014 2 (21) Sisältö 1 Toimintakertomus... 3 Katsaus yhtiön toimintaan... 3 Yleistä... 3 Myynti ja tulos... 3 Asiakkaat... 4 Riskit... 4 Henkilöstö...

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004

KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004 KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004 Tilivuosi lyhyesti 2004 2003 Liikevaihto 10.311 te 9.932 te Liikevoitto 519 te - 34 te Tulos ennen satunnaisia eriä 433 te - 75 te Tulos ennen satunnaisia eriä./. verot 277

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2014

TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2014 TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2014 Hallituksen toimintakertomus 1 Konsernituloslaskelma 5 Konsernitase 6 Konsernin rahoituslaskelma 7 Tuloslaskelma 8 Tase 9 Rahoituslaskelma 10 Taloudelliset tunnusluvut 11 Henkilöstöä

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 Kymenlaakson Sähkö

Vuosikertomus 2009 Kymenlaakson Sähkö Kymenlaakson Sähkö Vuosikertomus 2009 2 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 5 Asiakaspalvelun uusi aikakausi 7 Vahvaa osaamista sähkömarkkinoilla 9 Sähkön laatu hyvällä tasolla 11 Verkostotöitä lähellä

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 7 Tase 8 Rahoituslaskelma 9 Liitetiedot 10 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Kainuun Puhelinosuuskunta (KPO) T A S E K I R J A

Kainuun Puhelinosuuskunta (KPO) T A S E K I R J A Kainuun Puhelinosuuskunta (KPO) T A S E K I R J A TILIKAUSI 1.1.2012-31.12.2012 Kainuun Puhelinosuuskunta (KPO) TASEKIRJA SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus... 1 Tuloslaskelma..... 7 Tase... 8 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 16

Sisällysluettelo. Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 16 - 1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 4 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2009...s. 6 Talouden tunnuslukuja...s. 8 Tuloslaskelma...s. 9 Tase vastaavaa...s.

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N ( 0 9 ) 4 7 6 4 4 2 0 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 142. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1. Tuloslaskelmat... 6. Taseet... 7 9. Rahoituslaskemat...10. Liitetiedot... 11 24

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1. Tuloslaskelmat... 6. Taseet... 7 9. Rahoituslaskemat...10. Liitetiedot... 11 24 Jyväskylän Energia Oy Tilinpäätös 2013 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 Tuloslaskelmat... 6 Taseet... 7 9 Rahoituslaskemat...10 Liitetiedot... 11 24 Muun sähköliiketoiminnan tuloslaskelma...25

Lisätiedot

1 (12) 10.2.2015 1506926-2. Y-tunnus FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

1 (12) 10.2.2015 1506926-2. Y-tunnus FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 10.2.2015 1 (12) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2014-31.12.2014 FINEXTRA OY 2(12) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010 Kymenlaakson Sähkö

Vuosikertomus 2010 Kymenlaakson Sähkö Kymenlaakson Sähkö Vuosikertomus 2010 2 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 5 Asiakkaiden keskellä, osana paikkakunnan elämää 7 Lisää päästötöntä tuotantokapasiteettia 9 Määrätietoisesti kohti parempaa

Lisätiedot