Vuoden verran tuulta ja kuohuja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuoden verran tuulta ja kuohuja"

Transkriptio

1 Kymppivoima Oy tasekirja

2 Toimitusjohtajan katsaus Kymppivoima Oy Vuoden verran tuulta ja kuohuja Kymppivoima Oy:n vuotta 2012 ovat leimanneet muutokset toimintaympäristössä. Samaan aikaan Kymppivoimassa tapahtui sisäinen muutos, kun vuodesta 1998 toimitusjohtajana toiminut Sakari Suontaka siirtyi eläkkeelle. Siirryin itse toimitusjohtajaksi mukanani kahdeksan vuoden kokemus Kymppivoiman tuotantopäällikön tehtävistä. Olen saanut johdettavakseni vahvan ja elinvoimaisen yrityksen. Sakari Suontakan ansiosta Kymppivoimasta on kehittynyt vaikutusvaltainen toimija sähkön tuotannossa ja edunvalvonnassa vei tuotannon ääriasentoihin Vuotta 2012 leimasivat toimintaympäristön odottamattomat muutokset, jotka vaativat Kymppivoiman tuotantoprosesseilta jatkuvaa reagointikykyä. Muutoksista osa liittyi ympäristön ja ilmaston vaikutuksiin. Kun vuosi 2012 alkoi, olivat Norjan vesialtaat täynnä ja meillä oli 20 TWh normaalivuotta suuremmat tuotantonäkymät. Vuoden loppuun mennessä altaat olivat tyhjiä, ja vastaava tuotantonäkymä oli 10 TWh normaalia alempana. Sademäärävaihtelun lisäksi sähkön vienti Keski-Eurooppaan on lisännyt entistä nopeampia vesitilanteiden vaihteluita. Samaan aikaan Venäjän sähköntuonnissa on tapahtunut muutoksia. Vuonna 2012 tuotiin Venäjältä Suomeen vain neljännes aikaisemmista määristä. Sähköntuonti tapahtuu lisäksi vain öisin, mikä keikautti hintoja: yö- ja päiväsähkön hintaero on noin kolminkertainen. Äärimmäisyyksiin menevissä toimintaympäristön muutoksissa Kymppivoiman haasteena on, miten tuotannon toimintaa suunnitellaan pidemmällä aikavälillä. Tiedämme, miten laitokset toimivat seuraavana päivänä, mutta on vaikeaa sanoa, mikä on laitoksen toimintaympäristö kuukauden päästä. Matkalla kohti päästöttömyyttä Kymppivoima Oy:n noudattaa EU:n 2020-päästötavoitteita sekä omistajiensa tahtotilaa lisätessään päästöttömiä tuotantomuotoja. Siksi olemme panostaneet pienvesivoimaan ja pysymme mukana tuulivoiman ja ydinvoiman kehityshankkeissa. Kymppivoima osallistuu tulevaisuudessakin kaikkiin mielenkiintoisiin kehitys- ja investointihankkeisiin. Pienvesivoimassa olemme panostaneet onnistuneesti Norjaan. Olemme jo viiden vuoden ajan rakentaneet Norjaan pienvesivoiman kehitysyhtiötä. Vuonna 2012 oli tuotannossa kolme laitosta ja rakenteilla yksi. Vuonna 2013 pitäisi tulla rakenteille viisi laitosta lisää, jos investoinnit etenevät suunnitellusti. Kymppivoima on mukana tuulivoimatuotannossa EPV Tuulivoiman sekä Innopowerin kautta. EPV:ssä on viime vuosina päästy pitkälle tuulivoiman kanssa ja sen ensimmäinen teollisen mittakaavan tuulipuiston uskotaan tulevan investointikypsäksi 2013 aikana. Innopowerin tuulivoimakapasiteetti kasvaa lähitulevaisuudessa olemassa olevien tuotantoalueiden laajenemisella ja kehittämisellä. Tulevina vuosina on tavoitteena useiden uusien tuulipuistojen kehittäminen. Ydinvoima on merkittävä osa suomalaista päästötön- 2

3 tä energiatuotantoa. Vanhan ydinvoiman luotettavuus ja käytettävyys olivat vuonna 2012 ennätyksellisellä tasolla jälleen kerran. Rakenteilla oleva ydinvoima on vaatinut malttia. Olkiluoto 3:n rakennuttamisaikataulu on myöhässä, johtuen korkeista laatuvaatimuksista. Teollisuuden Voima on ilmoittanut, että voimala valmistuu aikaisintaan Valmistuessaan se tulee edustamaan maailman huipputeknologiaa niin tehokkuudessa kuin turvallisuudessa. Hidasteet eivät ole esteitä, ja ongelmista huolimatta Kymppivoima on mukana Olkiluoto 4 - hankkeen selvityksessä ja odotamme mahdollisuutta tehdä jatkopäätöksiä syksyllä Haasteellisesta toimintaympäristöstä huolimatta Kymppivoima on onnistunut monella saralla. Monipuolinen tuotantokapasiteettimme on antanut meille mahdollisuuden panostaa erilaisiin energiamuotoihin. Tuotantoportfoliomme kattavuuden myötä olemme onnistuneet kääntämään joitakin ongelmia mahdollisuuksiksi. Jos joku tuotannon osa-alue kärsii toimintaympäristön epävakaudesta, muut osa-alueet kompensoivat sitä. Tuotantomuodoista erityisesti hiililauhteella on ollut vaikeuksia kohdata uusi maailma, koska sähkön hinnan heilahtelut ovat isoja. Toimintaympäristön monimutkaisuuteen on vastattu synnyttämällä säästöjä tuotantoa tehostamalla. Vaikka sähköenergian kulutuksen kasvu on aikaisempiin vuosiin verrattuna maltillista, on sähkön huipputeho jatkanut tasaista kasvuaan. Sähkön huippukulutuksen edellyttämä tuotantokapasiteetti on kuitenkin häviämässä Suomesta. Tehoreserviä ollaan alentamassa ja lauhdetuotantoa poistuu käytöstä tai käyttöä rajoitetaan ympäristörajoitteiden vuoksi. Olemme kasvavassa määrin riippuvaisia sähköntuonnista, mikä herättää huolen Suomen sähköntuotannon huoltovarmuudesta tulevaisuudessa. Anders Renvall toimitusjohtaja Kymppivoima menestyi 2012 monipuolisen tuotantokapasiteettinsa ansioista 3

4 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernin tulos 6 Konsernin tase 7 Konsernin rahoituslaskelma 9 Emoyhtiön tulos 11 Emoyhtiön taselaskelma 12 Emoyhtiön rahoituslaskelma 14 Tilinpäätöksen laadintaperiaate 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Tilikaudella käytetyt kirjanpitokirjat 29 Tilinpäätöksen allekirjoitukset 29 Hallituksen toimintakertomus Tilikausi Kertomusvuosi oli yhtiön yhdeksästoista toimintavuosi. Yhtiön kotipaikka on Helsinki. Yleistä Yhtiön toiminnan tarkoitus on sähköntuotanto-omaisuuden hoito sekä resurssien optimaalinen käyttö ja tuotantokapasiteetin lisääminen ja uusien hankkeiden kehittäminen. Yhtiön tavoitteena on tukea omistajien liiketoimintaedellytyksiä omakustannusperusteisella sähköntuotannolla. Yhtiön sähköntuotantokapasiteetista pääosan muodostavat Pohjolan Voima Oy:n (PVO) ja EPV Energia Oy:n (EPV) omistukset. Yhtiö on PVO:n ja EPV:n kolmanneksi suurin osakas. Yhtiö omistaa yhdessä EPV:n kanssa Rapid Power Oy nimisen yhtiön, jonka tytäryhtiön Rapid Power AS:n nimissä on sähkösopimus norjalaisesta vesivoimasta. Yhtiö omistaa myös Kymppivoima Hydro Oy nimisen yhtiön, jonka tytäryhtiö Blåfall Energi AS kehittää pienvesivoimaa Norjassa. Katsaus toimintaympäristöön Pohjoismainen vesivarastotilanne vaihteli vuoden aikana rajusti, vuoden alussa varastot olivat historiallisen korkealla + 20 TWh:n tasolla, mutta vuoden viimeisen neljänneksen aikana palauduttiin nollatasoon. Korkea vesivoimantuotantoaste vei Suomen spot-keskihinnan alhaiselle tasolle 36,6 /MWh:iin (2011: 49,3 /MWh) ja johti lämpövoiman tuotannon painumiseen historiallisen alhaiselle tasolle. Olennaiset tapahtumat tilikaudella Tilikauden 2012 kokonaistuotantomäärä oli samalla tasolla edellisvuoteen nähden, mutta liikevaihto laski lähes 25% johtuen sähkömarkkinahintojen huomattavasta alenemisesta. Liikevaihto koostuu pääosin sähkön myynnistä omakustannusperiaatteella. Tämä sähkö on tuotettu voimalaitoksilla, joiden energian käyttöön yhtiöllä on oikeus osakeomistusten tai vastaavan järjestelyn perusteella. Tuotantokapasiteetti kasvoi maltillisesti norjalaisen pienvesivoiman kehittämisen tuloksena. Resurssit olivat käytettävissä läpi vuoden hyvällä tasolla pois lukien Seinäjoen sekä Tampereen Naistenlahden voimalaitokset, joissa molemmissa oli syksyn aikana pidempi normaalista poikkeava käyttökatkos. Yhtiö on hajauttanut sijoittamiaan pääomia eri tuotantomuotoihin pienentääkseen yksittäisiin tuotantomuotoihin liittyviä riskejä. Yhtiöllä ei ole normaaleista toimialan yrityksistä poikkeavia riskejä. Tilikauteen 2012 liittyy kaksi merkittävää kertaluonteista tapahtumaa. PVO omistuksen kautta yhtiö sai 23,7 M positiivisen tulosvaikutuksen johtuen PVO:sta saaduista osingoista. PVOn osingot liittyivät Fingrid 4

5 Oyj:n myynnistä saatuihin myyntivoittoihin. Toisaalta yhtiö teki 10,7 M alaskirjauksen PVO Lämpövoima Oy:n kautta omistamistaan hiililauhdelaitoksista. Yhtiöllä on valmistelussa uusia merkittävän kokoisia sähköntuotantohankkeita ja yhtiön tavoitteena on olla mukana kehittämässä uutta hiilidioksidineutraalia sähköntuotantokapasiteettia pohjoismaisille sähkömarkkinoille. Toiminnan keskeisimmät tunnusluvut Henkilöstökatsaus Yhtiöllä ei ole omaa henkilöstöä, vaan yhtiö ostaa taloushallintopalvelut Kymppivoima Hankinta Oy:ltä. Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat Yhtiön toiminta on jatkunut tilikauden päättymisen jälkeen normaaliin tapaan. Kymppivoima Oy toimii omakustannusperiaatteella. Toimintaperiaatteesta johtuen taloudellisten tunnuslukujen esittäminen ei ole tarkoituksenmukaista kannattavuutta kuvaavien tunnuslukujen osalta. Konserni Emoyhtiö Omavaraisuusaste 51,6% 51,0% 63,6% 64,3% Quick ratio 0,16 0,38 0,18 0,21 Current ratio 2,72 2,50 3,52 3,61 Ympäristöriskit Yhtiö toimii toimialalla, jolla ympäristötekijöiden vaikutukset ovat merkittävät. Yhtiöllä itsellään ei ole suorassa omistuksessa voimalaitoksia, eikä yhtiö harjoita muutakaan valmistustoimintaa, mistä yhtiön tulisi raportoida ympäristöriskien osalta. Yhtiön omistamien tuotantolaitososuuksien ympäristöraportoinnista vastaavat asianomaiset tuotantoyhtiöt. Yhtiön hallitus, toimitusjohtaja ja tilintarkastajat Varsinaisen yhtiökokouksen valitsemina hallituksen varsinaisina jäseninä toimivat toimitusjohtaja Perttu Rinta (puheenjohtaja), toimitusjohtaja Kyösti Jääskeläinen, toimitusjohtaja Jorma Korhonen ja toimitusjohtaja Timo Pylvänen sekä toimitusjohtaja Kari Rämö. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut insinööri Sakari Suontaka asti ja siitä eteenpäin DI Anders Renvall. Tilintarkastuksen on suorittanut KHT-yhteisö Idman Vilén Grant Thornton Oy. Vastuullisena tilintarkastajana toimii ekonomi, KHT Matti Pettersson. Tilinpäätös ja hallituksen esitys voittovarojen käytöstä Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että emoyhtiön tilikauden tulos ,32 euroa kirjataan edellisten tilikausien voitto- ja tappiotilille, jolloin edellisten tilikausien voittovarat ovat yhteensä ,65. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että KVO II -sarjan osakkaille jaetaan edellisten tilikausien voittovaroista osinkoa yhteensä

6 konsernin TULOSLASKELMA Liitetieto liikevaihto , ,94 Liiketoiminnan muut tuotot 2 369, ,00 Materiaalit ja palvelut , ,05 1) Henkilöstökulut , ,92 2) Poistot ja arvonalentumiset , ,02 3) Liiketoiminnan muut kulut , ,75 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,20 Rahoitustuotot ja -kulut Osinkotuotot , ,00 Tuotot osakkuusyhtiön tuloksesta 0, ,15 Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä ,70 0,00 Muut korko- ja rahoitustuotot , ,63 Korkokulut ja muut rahoituskulut , ,78 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista , ,00 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,80 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,80 Tilinpäätössiirrot 0,00 0,00 5) Tuloverot , ,11 6) Laskennalliset verot , ,50 Vähemmistöosuudet , ,12 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,29 6

7 konsernin tase V A S T A A V A A Liitetieto PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet , ,63 7) Aineelliset hyödykkeet , ,65 8) Sijoitukset , ,24 9) PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,52 VAIHTUVAT VASTAAVAT Muu vaihto-omaisuus , ,20 Ennakkomaksut , ,79 VAIHTO-OMAISUUS YHTEENSÄ , ,99 SAAMISET , ,58 10) Pitkäaikaiset saamiset , ,28 Lyhytaikaiset saamiset , ,30 Rahat ja pankkisaamiset , ,11 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,68 V A S T A A V A A , ,20 7

8 konsernin TASE V A S T A T T A V A A Liitetieto OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,21 Osakeanti , ,27 Ylikurssirahasto 0, ,06 Sijoitetun vapaan pääoman rahasto , , , ,59 Edellisten tilikausien voitto (tappio) , ,86 Tilikauden voitto (tappio) , ,29 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,16 11) VÄHEMMISTÖOSUUS , ,13 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ 0,00 0,00 12) VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma , ,19 13) Lyhytaikainen vieras pääoma , ,72 14) VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,91 V A S T A T T A V A A , ,20 8

9 Konsernin rahoituslaskelma LIIKETOIMINTA Tulorahoitus Tulos ennen satunnaisia eriä , ,80 Poistot , Rahoitustuotot ja -kulut , ,15 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista , ,00 Tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua Osakkuusyhtiöiden tulokset ja osingon peruutus , ,15 Osuus yhteisyrityksen tuloksesta 0,00 0,00 Muut oikaisut , ,07 Rahavirta ennen käyttöopääoman muutosta , ,15 Käyttöpääoman muutos Lyhytaikaiset liikesaamiset, lisäys(-)/vähennys (+) , ,76 Korottomat lyhytaikaiset velat, lisäys (+)/vähennys(-) , , , ,10 Saadut osingot liiketoiminnasta , ,00 Maksetut korot , ,86 Saadut korot , ,13 Maksetut verot , ,11 Pitkäaikaiset saamiset muutos , ,28 Liiketoiminnan nettorahavirta (A) , ,13 INVESTOINNIT Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin , ,29 Saadut osingot investoinneista , ,00 Investoinnit muihin sijoituksiin , ,74 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista , ,00 Investointien rahavirta (B) , ,03 Liiketoiminnan ja investointien rahavirta , ,90 9

10 konsernin rahoituslaskelma RAHOITUS Saamisten lisäys(-)/vähennys(+) , ,91 Maksullinen osakeanti , ,48 Maksetut osingot ja muu voitonjako ,00 0,00 Velkojen lisäys (+), vähennys (-) , ,59 Rahoituksen rahavirta (C) , ,02 Laskelman mukainen likvidien varojen muutos, lisäys(+)/vähennys (-) (A+B+C) , ,92 Likvidit varat , ,03 Likvidit varat , , , ,92 konsernin tunnusluvut Omavaraisuusaste 51.6 % 51.0 % Quick ratio Current ratio

11 Emoyhtiön tuloslaskelma Liitetieto LIIKEVAIHTO , ,95 Liiketoiminnan muut tuotot 1 980, ,00 Materiaalit ja palvelut , ,22 1) Henkilöstökulut 0,00 0,00 2) Poistot ja arvonalentumiset , ,45 3) Liiketoiminnan muut kulut , ,95 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,33 Osinkotuotot , ,00 Rahoitustuotot ja -kulut , ,07 4) Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista , ,00 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,74 Satunnaiset erät 0,00 0,00 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,74 Tilinpäätössiirrot , ,92 5) Tuloverot 0,00 0,00 6) TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,66 11

12 Emoyhtiön tase V A S T A A V A A Liitetieto PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet , ,87 7) Aineelliset hyödykkeet , ,30 8) Sijoitukset , ,96 9) PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,13 VAIHTUVAT VASTAAVAT Muu vaihto-omaisuus , ,20 VAIHTO-OMAISUUS YHTEENSÄ , ,20 SAAMISET , ,36 10) Pitkäaikaiset saamiset 0,00 0,00 Lyhytaikaiset saamiset , ,36 Rahat ja pankkisaamiset ,65 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,21 V A S T A A V A A , ,34 V A S T A T T A V A A Liitetieto OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,21 Osakeanti , ,27 Ylikurssirahasto 0, ,06 Sijoitetun vapaan pääoman rahasto , , , ,59 Edellisten tilikausien voitto (tappio) , ,99 Tilikauden voitto (tappio) , ,66 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,92 11) 12

13 Emoyhtiön tase V A S T A A V A A Liitetieto TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ , ,05 12) VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma , ,99 13) Lyhytaikainen vieras pääoma , ,38 14) VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,37 V A S T A T T A V A A , ,34 13

14 Emoyhtiön rahoituslaskelma LIIKETOIMINTA Liiketoiminnan rahavirta Liiketappio/-voitto , ,74 Poistot , ,45 Rahoitustuotot ja -kulut , ,07 Arvonalentumiset pysyvien vastavieen sijoituksista , ,00 Tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua Osakkuusyhtiöiden tulokset ja osingon peruutus , ,00 Osuus yhteisyrityksen tuloksesta Muut oikaisut 0,00-31,67 Verot ,65 0,00 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta , ,11 Käyttöpääoman muutos Lyhytaikaiset liikesaamiset, lisäys(-)/vähennys (+) , ,03 Korottomat lyhytaikaiset velat, lisäys (+)/vähennys(-) , , , ,27 Saadut osingot liiketoiminnasta , ,00 Maksetut korot , ,42 Saadut korot , ,66 Maksetut verot 0,00 0,00 Pitkäaikaiset saamiset muutos 0, ,75 Liiketoiminnan nettorahavirta (A) , ,51 INVESTOINNIT Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin , ,51 Saadut osingot investoinneista 0,00 0,00 Investoinnit muihin sijoituksiin , ,12 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sij , ,00 Investointien rahavirta (B) , ,63 Liiketoiminnan ja investointien rahavirta , ,12 14

15 Emoyhtiön rahoituslaskelma RAHOITUS Saamisten lisäys(-)/vähennys(+) , ,00 Maksullinen osakeanti , ,00 Maksetut osingot ja muu voitonjako ,00 0,00 Velkojen lisäys (+), vähennys (-) , ,64 Rahoituksen rahavirta (C) , ,64 Laskelman mukainen likvidien varojen muutos, lisäys(+)/vähennys (-) , ,52 Likvidit varat , ,13 Likvidit varat , , , ,52 Emoyhtiön tunnusluvut Omavaraisuusaste 63.6 % 64.3 % Quick ratio Current ratio

16 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Konsernitilinpäätöksen laajuus ja laadintaperiaatteet Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konserniyritys Kymppivoima Hydro Oy, sisältäen alakonserni Blåfall Energi AS:n, Norja, projektiyhtiöineen on yhdistelty konserniin hankintamenomenetelmällä. Yhteisyritys Rapid Power Oy (konserni) ja sen tytäryhtiö Rapid Power AS, Norja, on yhdistelty konserniin suhteellisella menetelmällä siten, että jokaisesta tuloslaskelma- ja tase-erästä on konserniin sisällytetty omistusta vastaava osuus. Yhteisyrityksen ja konsernin väliset erät on eliminoitu suhteellisesti konsernin omistusta vastaavan osuuden mukaisesti. Omistusyhteysyritys Power Deriva Oy on yhdistelty konserniin pääomaosuusmenetelmällä. Omistusyhteysyritys Innopower Oy on yhdistelty konserniin pääomaosuusmenetelmällä. Sisäiset liiketapahtumat ja katteet Konsernin sisäiset liiketapahtumat, sisäisten toimitusten realisoitumattomat katteet, keskinäiset saamiset ja velat samoin kuin sisäinen voitonjako on eliminoitu. Vähemmistöosuudet Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin omasta pääomasta ja tuloksesta, sekä esitetty omana eränään. Muuntoerot Ulkomaisten konserniyhtiöiden tuloslaskelmat on muutettu tilikauden keskikurssiin ja taseet on muutettu euromääräiseksi tilinpäätöspäivän kurssiin. Muuntamisessa syntyneet kurssierot, samoin kuin ulkomaisten tytäryritysten omien pääomien muuntamisessa syntyneet muuntoerot on esitetty erässä Voitto edellisiltä tilikausilta. Pysyvien vastaavien arvostus Pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla lukuunottamatta maa-alueita ja sijoituksia. Poistoajat: Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto (voimalaitoksiin liittyviä) Aineettomat oikeudet 20 vuotta 20 vuotta 15 vuotta 16

17 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Vaihtuvien vastaavien arvostus Konsernitilinpäätökseen sisältyy 50% omistetun osakkuusyhtiö Rapid Power Oy:n sähkönostoon liittyvä ennakkomaksu 61,5 milj. euroa, joka kohdistuu 15 vuoden sähkönostooikeuteen. Ennakkomaksu on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan myyntihintaan. Tilikaudelle kohdistuva osuus ennakkomaksun muutoksesta sisältyy tuloslaskelman kohtaan Aineet, tarvikkeet ja tavarat. Emoyhtiöllä oleva vaihto-omaisuus muodostuu päästöoikeussertfikaattien hankintamenoista, jotka on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan myyntihintaan. Ulkomaanrahan määräisten erien arvostusperiaatteet Ulkomaanrahan määräiset saamiset ja velat on arvostettu tilinpäätöshetkellä Euroopan Keskuspankin vahvistamien valuuttojen osto- ja myyntikurssien keskikurssiin. 17

18 Tuloslaskelman liitetiedot Konserni Emoyhtiö TASEEN LIITETIEDOT Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , , , ,99 Ulkopuoliset palvelut , , , , , , , ,22 Materiaalit ja palvelut on esitetty liitetiedoissa, koska erät on yhdistetty tuloslaskelmassa. 2. Henkilöstökulut Emoyhtiöllä ei ole omaa henkilökuntaa. Toiminta perustuu palveluostoihin. Hallituksen palkat ja palkkiot Kymppivoima Tuotanto Oy:n hallituksen jäsenille ei ole maksettu palkkaa eikä palkkiota. 3. Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , , , ,45 Arvonalentumiset ennakkomaksuista 0,00 0,00 0,00 0,00 Konserniliikearvon poisto , ,15 ja konsernireservin väh , , , ,45 4. Rahoitustuotot ja -kulut Osinkotuotot , , , ,00 Korko- ja rahoitustuotot konsernisaamisista 0,00 Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta ,15 Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä ,70 0,00 Korko- ja rahoitustuotot muilta , , , , , , , ,46 Korko- ja rahoituskulut konserniyrityksille 0,00 0,00 0,00 0,00 Korko- ja rahoituskulut muille , , , , , , , ,53 Arvonalentumiset pysyvien , , , ,00 vastaavien sijoituksista Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , , , ,07 Arvonalentumiset pysyvistä vastaavista sisältää Pohjolan Voima Oy:n C-, C2-, ja H-sarjan osakkeiden alaskirjauksen. 18

19 Tuloslaskelman liitetiedot Konserni Emoyhtiö TASEEN LIITETIEDOT Tilinpäätössiirrot Suunnitelman mukaisten ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotus 0,00 0, , ,92 Koneet ja tekniset laitteet 0,00 0,00 0,00 0,00 Muut pitkävaikutteiset menot 0,00 0, , ,92 0,00 0, , ,92 Taseen liitetiedot 6. Tuloverot Tuloslaskelma Tuloverot varsinaisesta toiminnasta , ,11 0,00 0,00 Tuloverot satunnaisesta toiminnasta 0,00 0,00 0,00 0,00 Laskennallisen verovelan muutos , ,50 0,00-810, , ,39 0,00-810,66 Tase Laskennalliset verot Laskennalliset verosaamiset Vahvistetuista tappioista , , , ,15 Laskennalliset verovelat Jaksotuseroista ja väliaikaisista eroista 6 111, , , ,51 7. Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Hankintameno , , , ,88 Kurssierot ja muut oikaisut , ,97 0,00 0,00 Vähennykset 0,00 0,00 0,00 0,00 Hankintameno , , , ,88 Kertyneet poistot , , , ,55 Kurssierot ja muut oikaisut 0,00 31,59 Tilikauden poisto , , , ,86 Kertyneet poistot , , , ,41 Kirjanpitoarvo , , , ,47 19

20 Taseen liitetiedot Konserni Emoyhtiö TASEEN LIITETIEDOT Muut pitkävaikutteiset menot Hankintameno , ,78 0,00 0,00 Kurssierot ja muut oikaisut -435,46-672,08 0,00 0,00 Vähennykset 0,00 0,00 0,00 0,00 Hankintameno , ,70 0,00 0,00 Tilikauden poisto , ,50 0,00 0,00 Kertyneet poistot , ,50 0,00 0,00 Kirjanpitoarvo , ,20 0,00 0,00 Ennakkomaksut Hankintameno 1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 Vähennykset 0,00 0,00 0,00 0,00 Hankintameno ,00 0,00 0,00 0,00 Kirjanpitoarvo ,00 0,00 0,00 0,00 Konserniliikearvo Hankintameno , ,28 0,00 0,00 Kurssierot ja muut oikaisut ,53 0,00 0,00 0,00 Lisäykset 0, ,85 0,00 0,00 Hankintameno , ,13 0,00 0,00 Tilikauden poisto , ,15 0,00 0,00 Kertyneet poistot , ,14 0,00 0,00 Kirjanpitoarvo , ,99 0,00 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä Hankintameno , , , ,88 Kurssierot ja muut oikaisut , ,05 Lisäykset 0, ,85 0,00 0,00 Vähennykset 0,00 0,00 0,00 0,00 Hankintameno , , , ,88 Kertyneet poistot , , ,41 Kurssierot ja muut oikaisut , ,40 0,00 Tilikauden poisto , , , ,86 Kertyneet poistot , , , ,41 Kirjanpitoarvo , , , ,47 20

21 Taseen liitetiedot Konserni Emoyhtiö TASEEN LIITETIEDOT Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Hankintameno , , , ,20 Hankintameno , , , ,20 Kirjanpitoarvo , , , ,20 Rakennukset ja rakennelmat Hankintameno , , , ,28 Kurssierot ja muut oikaisut , ,21 0,00 0,00 Lisäykset , ,76 0,00 0,00 Hankintameno , , , ,28 Kertyneet poistot , , , ,97 Kurssierot ja muut oikaisut , ,89 0,00 0,00 Tilikauden poisto , , , ,71 Kertyneet poistot , , , ,68 Kirjanpitoarvo , , , ,60 Koneet ja kalusto Hankintameno , , , ,54 Kurssierot ja muut oikaisut , ,39 0,00 0,00 Lisäykset 3 332, , , ,51 Hankintameno , , , ,05 Kertyneet poistot , , , ,67 Kurssierot ja muut oikaisut , ,39 0,00 0,00 Tilikauden poisto , , , ,88 Kertyneet poistot , , , ,55 Kirjanpitoarvo , , , ,50 Muut aineelliset hyödykkeet Hankintameno , ,92 0,00 0,00 Lisäykset ,61 0,00 0,00 0,00 Siirrot erien välillä 0, ,92 0,00 0,00 Hankintameno ,61 0,00 0,00 0,00 Kirjanpitoarvo ,61 0,00 0,00 0,00 21

22 Taseen liitetiedot Konserni Emoyhtiö TASEEN LIITETIEDOT Aineelliset hyödykkeet yhteensä Hankintameno , , , ,02 Kurssierot ja muut oikaisut , ,60 0,00 0,00 Lisäykset , , , ,51 Siirrot erien välillä 0, ,92 0,00 0,00 Hankintameno , , , ,53 Kertyneet poistot , ,64 0,00 0,00 Kurssierot ja muut oikaisut , ,28 0,00 0,00 Tilikauden poisto , , , ,59 Kertyneet poistot , , , ,23 Kirjanpitoarvo , , , ,30 9. Sijoitukset Osakkeet Yhteisyrityksissä Hankintameno 1.1 0, , , ,00 Lisäykset 0,00 0,00 0,00 0,00 Siirrot erien välillä 0, ,28 0,00 0,00 Hankintameno ,00 0, , ,00 Kirjanpitoarvo ,00 0, , ,00 Osakkeet konserniyrityksissä Hankintameno 1.1 0,00 0, , ,40 Lisäykset 0,00 0, , ,00 Hankintameno ,00 0, , ,40 Kirjanpitoarvo ,00 0, , ,40 Osakkeet omistusyhteysyrityksissä Hankintameno , , , ,00 Lisäykset 0, ,12 0, ,12 Vähennykset , ,50 0,00 0,00 Siirrot erien välillä , ,59 0,00 0,00 Hankintameno , , , ,12 Kirjanpitoarvo , , , ,12 22

23 TASEEN LIITETIEDOT Konserni Emoyhtiö TASEEN LIITETIEDOT Muut osakkeet ja osuudet Hankintameno , , , ,44 Kurssierot ja muut oikaisut , ,75 0,00 0,00 Lisäykset , , , ,60 Vähennykset 0,00 0,00 0, ,48 Siirrot erien välillä , ,60 0, ,12 Hankintameno , , , ,44 Kertyneet arvonalennukset , , , ,00 Arvonalennukset , , , ,00 Kertyneet arvonalennukset , , , ,00 Kirjanpitoarvo , , , ,44 Muut saamiset Hankintameno , ,05 0,00 0,00 Lisäykset , ,06 0,00 0,00 Hankintameno , ,11 0,00 0,00 Kirjanpitoarvo , ,11 0,00 0,00 Sijoitukset yhteensä Hankintameno , , , ,84 Kurssierot ja muut oikaisut , ,75 0,00 0,00 Lisäykset , , , ,72 Vähennykset , ,50 249, ,48 Siirrot erien välillä , ,29 0, ,12 Hankintameno , , , ,96 Kertyneet arvonalennukset , , , ,00 Arvonalennukset , , , ,00 Kertyneet arvonalennukset , , , ,00 Kirjanpitoarvo , , , , Omistukset muissa yrityksissä Omistusosuus% Omistusosuus% Omistusosuus% Omistusosuus Konserniyritykset Kymppivoima Hydro Oy, Helsinki 92,66% 87,32% 92,66% 87,32% Blåfall Energi AS, Norja 92,66% 87,32% 92,66% 87,32% Omistusyhteysyritykset Power Deriva Oy, Helsinki 44,75% 44,75% 44,75% 44,75% 23

24 TASEEN LIITETIEDOT Omistusosuus% Omistusosuus% Omistusosuus% Omistusosuus% Yhteisyritykset Rapid Power Oy, Vaasa 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% Kymppivoima Oy:llä on omistusosuuden mukainen mankalavastuu seuraavissa yhtiöissä Omistusosuus% tulos Omistusosuus% tulos EPV Energia Oy 8,734 % ,760 % Pohjolan Voima Oy 8,610 % ,725 % Rapid Power Oy, Vaasa 50,00% ,00% Konserni Emoyhtiö TASEEN LIITETIEDOT Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , , , ,19 Osakeantisaaminen , , , ,00 Saamiset saman konsernin yrityksiltä 0,00 0, , ,93 Lainasaaminen 0, ,83 0,00 0,00 Laskennalliset verosaamiset , ,15 0,00 0,00 Muut saamiset , , , ,80 Siirtosaamiset , , , ,44 Yhteensä , , , ,36 Siirtosaamiset olennaiset erät Korkojaksotus , , ,93 97,75 Johdannaiskaupankäynti , , , ,57 Sähkön hankintaan liittyvä , , , ,87 Verosaaminen ,22 0, ,22 0,00 Muut , , , ,25 Yhteensä , , , ,44 24

25 TASEEN LIITETIEDOT Konserni Emoyhtiö TASEEN LIITETIEDOT Oma pääoma Osakepääoma Osakepääoma , , , ,03 Osakepääoman korotus ja osakeanti , , , ,18 Osakepääoma , , , ,21 Osakeanti Osakeanti , , , ,00 Lisäys , , , ,27 Vähennys , , , ,00 Osakeanti , , , ,27 Ylikurssirahasto Ylikurssirahasto , , , ,06 Vähennys ,06 0, ,06 0,00 Ylikurssirahasto , ,06 0, ,06 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto , , , ,50 Lisäys , , , ,55 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto , , , ,05 Voitto (tappio) edellisiltä tilikausilta , , , ,99 Kurssierot ja muut oikaisut , ,45 0,00 0,00 Osingonjako ,00 0, ,00 0,00 Muuntoero , ,64 0,00 0,00 Voitto (tappio) edellisiltä tilikausilta , , , ,99 Tilikauden voitto (tappio) , , , ,66 Oma pääoma yhteensä , , , ,92 25

26 TASEEN LIITETIEDOT Konserni emoyhtiö TASEEN LIITETIEDOT Tilinpäätössiirtojen kertymä ja laskennallinen verovelka Tilinpäätössiirtojen kertymä muodostuu kertyneestä poistoerosta. Verovelka sisältyy poistoeroon. Verovelka on määrältään 6 111,01 euroa. 13. Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , , , ,99 Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua Lainat rahoituslaitoksilta 0,00 0,00 0,00 0, Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , , , ,07 Ostovelat , , , ,72 Saadut ennakot , ,73 Muut velat konserniyrityksille 0,00 0, , ,55 Laskennalliset verovelat 6 111, ,51 0,00 0,00 Muut velat , ,05 0, ,82 Siirtovelat , , , , , , , ,38 Siirtovelat olennaiset erät Verojaksotus 0,00 0, ,07 0,00 Korkojaksotus , , , ,59 Johdannaiskaupankäynti , , , ,81 Sähkön hankintaan liittyvä , , , ,82 Muut , , ,97 0,00 Yhteensä , , , ,22 26

27 muut liitetiedot Yhtiön osakesarjat, osakemäärät ja eritysehdot yhtiöjärjestyksessä Osakesarja osakelukumäärä I-sarja II-sarja III-sarja IV-sarja V-sarja VI-sarja VII-sarja VIII-sarja IX-sarja X-sarja XI-sarja XII-sarja XIII-sarja Rekisteröimättömät osakeannit Osakeantipäivä Osakesarja Osakelukumäärä I-sarja kpl XIII-sarja kpl Yhtiö on mankalayhtiö. Tämä tarkoittaa että osakkailla on oikeus osakesarjakohtaisesti sarjan tuottamaan sähköön ja myös velvollisuus maksaa sarjan kaikki kustannukset. Mankalaperuste on voimassa muissa paitsi V- ja X-osakesarjoissa. Osakkeiden äänioikeus on normaali muutoin paitsi kutakin sarjaa koskevissa asioissa. Sarjaa koskevissa asioissa sarjan osakkeilla on 100 ääntä ja muilla osakkeilla 1 ääni. Tilikauden aikana on ollut kaksi osakeantia. Osakeannit on käytetty tuotantokapasiteetin lisäämiseen. Yhtiökokouksen valtuutus Osakesarja Valtuutuksesta käyttämättä X-sarja osaketta Yhtiökokous on valtuuttanut hallituksen päättämään osakeannista X-sarjaan. Yhtiökokouksen valtuutukset Päästöoikeudet Yhtiön sähköntuotantoresurssit perustuvat osakeomistuksiin erilaisissa mankalayhtiöissä. Päästöoikeudet hyvitetään tai veloitetaan sähköntoimituksen ostolaskuissa. Yhtiö hankkii päästöoikeuksia vastaavia päästövähenemiä YK:n ja EU:n hyväksymillä hankemekanismeilla. Yhtiöllä on 4,6 M arvoinen sopimus päästövähenemien hankkimiseksi rahaston avulla. 27

28 muut liitetiedot Johdannaisvastuut emoyhtiö emoyhtiö Korkojohdannaiset Sopimukset brutto (1000 ) , ,00 Käypä arvo (1000 ) ,45-348,98 Hiilijohdannaiset Sopimukset brutto (ktn) 306,00 450,00 Käypä arvo (1000 ) 7 125, ,00 Valuuttajohdannaiset Sopimukset brutto (1000 USD) , ,00 Käypä arvo (1000 ) , ,98 28

29 Tilikaudella käytetyt kirjanpitokirjat KIRJANPITOKIRJAT Päiväkirja Pääkirja Tasekirja atk-tulosteena atk-tulosteena sidottuna TOSITELAJIT Myyntilaskut Ostolaskut Suoritustositteet Muistiotositteet paperitositteina paperitositteina paperitositteina paperitositteina Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset Helsingissä 12. päivänä maaliskuuta 2013 Perttu Rinta, puheenjohtaja Kyösti Jääskeläinen Jorma Korhonen Timo Pylvänen Kari Rämö Anders Renvall, toimitusjohtaja Tilinpäätösmerkintä Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Helsingissä 15. päivänä maaliskuuta 2013 Idman Vilén Grant Thornton Oy KHT-yhteisö Matti Pettersson KHT 29

30 Kymppivoima Hankinta Oy, Töölönkatu 4, PL 29, Helsinki 30

KYMPPIVOIMA OY TASEKIRJA 31.12.2015

KYMPPIVOIMA OY TASEKIRJA 31.12.2015 KYMPPIVOIMA OY TASEKIRJA 31.12.2015 Kymppivoima Oy Y-tunnus 0953707-4 Kotipaikka Helsinki Osoite Töölönkatu 4 1 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2 Konsernin tuloslaskelma 4 Konsernin tase

Lisätiedot

KYMPPIVOIMA OY TASEKIRJA 31.12.2014

KYMPPIVOIMA OY TASEKIRJA 31.12.2014 KYMPPIVOIMA OY TASEKIRJA 31.12.2014 Kymppivoima Oy Y-tunnus 0953707-4 Kotipaikka Helsinki Osoite Töölönkatu 4 1 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2 Konsernin tuloslaskelma 4 Konsernin tase

Lisätiedot

KYMPPIVOIMA OY TASEKIRJA

KYMPPIVOIMA OY TASEKIRJA KYMPPIVOIMA OY TASEKIRJA 31.12.2013 Kymppivoima Oy Y-tunnus 0953707-4 Kotipaikka Helsinki Osoite Töölönkatu 4 1 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2 n tuloslaskelma 4 n tase 5 n rahoituslaskelma

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY KYMPPIVOIMA HANKINTA OY TASEKIRJA 31.12.2014 Kymppivoima Hankinta Oy Y-tunnus 1796584-5 Kotipaikka Helsinki Osoite Töölönkatu 4 1 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4

Lisätiedot

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY KYMPPIVOIMA HANKINTA OY TASEKIRJA 31.12.2013 Kymppivoima Hankinta Oy Y-tunnus 1796584-5 Kotipaikka Helsinki Osoite Töölönkatu 4 1 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Kymppivoima oy tasekirja 31.12.2010

Kymppivoima oy tasekirja 31.12.2010 Kymppivoima oy tasekirja 31.12.2010 toimitusjohtajan katsaus KehityKsen eturintamassa omistajien eduksi Kun vuotta 2010 budjetoitiin, olivat sähköntuotannon näkymät heikot mutta loppujen lopuksi vuosi

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

haasteita, MENESTySTä ja UUSIA LINjAUKSIA

haasteita, MENESTySTä ja UUSIA LINjAUKSIA KYMPPIVOIMA OY TASEKIRJA 31.12.2011 Toimitusjohtajan katsaus haasteita, MENESTySTä ja UUSIA LINjAUKSIA Sähkömarkkinavuosi 2011 tarjosi taas uudenlaisia haasteita sähköntuotannossa. Vuoden alussa pohjoismaista

Lisätiedot

KYMPPIVOIMA OY TASEKIRJA

KYMPPIVOIMA OY TASEKIRJA KYMPPIVOIMA OY TASEKIRJA 31.12.2009 Toimitusjohtajan katsaus UUSI STRATEGIAMME OSOITTI VAHVUUTENSA ÄÄRIOLOISSAKIN Vuosi 2009 testasi Kymppivoiman uuden liiketoimintasuunnitelman ja strategian toimivuutta

Lisätiedot

MERKITTÄVIÄ LINJAUKSIA TOIMINNASSA

MERKITTÄVIÄ LINJAUKSIA TOIMINNASSA TASEKIRJA 31.12.2008 KYMPPIVOIMA OY Toimitusjohtajan katsaus MERKITTÄVIÄ LINJAUKSIA TOIMINNASSA Vuoden 2008 alkupuolella energian niukkuus ja vahva hintojen nousu johtivat markkinoiden ylikuumenemiseen.

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

NIVOS OY. Tilinpäätös

NIVOS OY. Tilinpäätös NIVOS OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Nivos Oy Sepäntie 3 04600 MÄNTSÄLÄ Sisältö Tuloslaskelma, emoyhtiö Tase, emoyhtiö Tuloslaskelma, konserni Tase, konserni Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj Cleantech Invest Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 1 CLEANTECH INVEST OYJ Malminrinne 1 B 00180 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 2005438-0 Sisällys Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2010 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3-4 Tase 5-6 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9-12 Kirjanpitokirjat ja tositelajit

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY TASEKIRJA 31.12.2009

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY TASEKIRJA 31.12.2009 KYMPPIVOIMA HANKINTA OY TASEKIRJA 31.12.2009 Toimitusjohtajan katsaus AINA ENSIMMÄISENÄ HYÖDYNTÄMÄSSÄ UUSIA MAHDOLLISUUKSIA Parin viime vuoden aikana alan toimintaympäristö sekä markkinat ovat muuttuneet

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

FINGRID Y-tunnus Finextra

FINGRID Y-tunnus Finextra 10.2.2017 1 (12) FINGRID Y-tunnus 1506926-2 Finextra FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS 01.01.2016-31.12.2016 FINEXTRA OY 2(12) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2017 SISÄLLYS Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Toimintakertomustiedot (OYL) Kirjanpitokirjat Tositelajit ja säilyttämistapa

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Konserni, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu 6,

Lisätiedot

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA 01.01.2013-31.12.2013 EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY 1 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot

Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN Sähkön myynti Sähkön siirto ja verkkotoiminta Lämmön myynti Muu toiminta LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT Pysyvien vastaavien myyntivoitot Vuokratuotot

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

HAASTEELLISESTA VUODESTA ERINOMAISIN ARVOSANOIN

HAASTEELLISESTA VUODESTA ERINOMAISIN ARVOSANOIN TASEKIRJA 31.12.2008 KYMPPIVOIMA HANKINTA OY Toimitusjohtajan katsaus HAASTEELLISESTA VUODESTA ERINOMAISIN ARVOSANOIN Vuosi 2008 oli monin tavoin poikkeuksellinen. Polttoaineiden hinta kolminkertaistui

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot