VAALIEN JÄLKEINEN KYSELY. Eurobarometri Euroopan parlamentti (EB Standard 71.3) - Kevät 2009 Analyyttinen yhteenveto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAALIEN JÄLKEINEN KYSELY. Eurobarometri Euroopan parlamentti (EB Standard 71.3) - Kevät 2009 Analyyttinen yhteenveto"

Transkriptio

1 Direction générale de la Communication Direction C - Relations avec les citoyens Bryssel 24. heinäkuuta 2009 VAALIEN JÄLKEINEN KYSELY Eurobarometri Euroopan parlamentti (EB Standard 71.3) - Kevät 2009 Analyyttinen yhteenveto Perusjoukko: EU 18+ (Itävalta 16+) Otos: EU 27 ( unionin kansalaista) Tutkimusajankohta: 12. kesäkuuta - 6. heinäkuuta 2009 TNS Opinion Taustaa Tämä mielipidetutkimus on tehty viikon kuluttua kesäkuussa 2009 pidetyistä Eurooppavaaleista, ja sen tarkoituksena on pyrkiä selvittämään, miksi eurooppalaiset äänestäjät äänestävät tai jättävät äänestämättä. Kuten aina, tämäntyyppisissä tutkimuksissa on otettava huomioon tutkimuksen tekohetkellä vallitseva kansainvälinen tilanne: Iranin presidentinvaaleihin liittyneet tapahtumat, Aung San Suu Kyin pidätys sekä edelleen jatkuva rahoituskriisi. Yhteenvedon tulkinta perustuu kuitenkin ennen kaikkea sosiodemografisiin tekijöihin. Ne auttavat parhaiten ymmärtämään äänestäjien profiilia (sukupuoli, sosioammatillinen asema ja ikä ovat ratkaisevia äänestyskäyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä). Jäsenvaltioiden välisten erojen osalta lukijaa kehotetaan tutustumaan alustavia tuloksia koskeviin tietoihin. Otosta on painotettu sen poliittisen ja sosiodemografisen edustavuuden takaamiseksi. Pääsuuntaukset Äänestysprosentti oli 43. Tätä unionin 27 jäsenvaltion keskimääräistä tulosta on kuitenkin tarkasteltava yksittäisten jäsenvaltioiden tulosten valossa. Tällöin havaitaan, että äänestysprosentti on merkittävästi noussut kahdeksassa jäsenvaltiossa, pysynyt suunnilleen ennallaan kahdeksassa muussa jäsenvaltiossa ja laskenut huomattavasti yhdessätoista jäsenvaltiossa. Tutkimus osoitti jälleen, että äänestäjätyyppien välillä on suuria eroja: naisten äänestysprosentti oli alempi kuin miesten, nuorten alempi kuin iäkkäämpien, työttömien alempi kuin ylempien toimihenkilöiden, alhaisen koulutustason omaavien henkilöiden

2 alempi kuin tutkinnon suorittaneiden ja suurissa kaupungeissa asuvien hieman alhaisempi kuin maaseudulla asuvien. 67 prosenttia EU:n kansalaisista muistaa nähneensä tiedotusvälineissä kampanjan, jossa ihmisiä kehotettiin äänestämään. On mahdotonta erottaa tässä yhteydessä toisistaan EU:n tasolla toteutettuja ja kansallisia kampanjoita, mutta ne ovat joka tapauksessa tavoittaneet suuren osan kansalaisista. Kolmasosa niistä äänestäjistä, jotka äänestävät kansallisissa vaaleissa, sanoo sitä vastoin jättävänsä äänestämättä Eurooppa-vaaleissa. Olisiko tämä tulkittava niin, että Eurooppa-vaaleja pidetään edelleen "toissijaisina"? On mielenkiintoista todeta, että kolmasosa äänestämättä jättäneistä (57%) on tehnyt päätöksensä "viime hetkellä": he ovat vasta joitakin viikkoja tai joitakin päiviä ennen vaaleja tai jopa vasta äänestyspäivänä päättäneet olla menemättä äänestämään. Tämän ryhmän äänestyskäyttäytyminen on näin ollen vaikeimmin ennustettavissa, ja se olisi siksi ensisijaisesti pyrittävä saamaan äänestämään Päinvastoin kuin voisi luulla tämä tutkimus paljastaa myös, että suurin osa äänestämättä jättäneistä päättää jättää äänestämättä ennen kaikkea siksi, että he eivät luota politiikkaan yleensä, ei siksi että he eivät luottaisi EU:n toimielimiin tai sen antamaan tiedotukseen. Joka toinen äänestämättä jättäneistä sanookin tuntevansa yhteenkuuluvuutta Eurooppaan. Syitä äänestämiseen ovat ennen kaikkea motivaatio ja kansalaisvelvollisuuden täyttäminen. Eurooppalainen valinnan ulottuvuus on vasta neljännellä sijalla läheiseksi koetun puolueen tukemisen jälkeen. I. ÄÄNESTYSPROSENTTI A. Äänestysprosentin kehittyminen Alle puolet eurooppalaisista äänesti 43% EU:n kansalaisista äänesti kesäkuussa 2009 pidetyissä vaaleissa. 57% EU:n kansalaisista ei äänestänyt. Lukuun ottamatta niitä maita, joissa äänestäminen on pakollista, osallistumisprosentti oli korkein Maltassa (78,8%), Italiassa (65%) ja Tanskassa (59,5%). Äänestämättä jättäneitä oli eniten Slovakiassa (80,4%), Liettua (79%) ja Puolassa (75,5%). B. Äänestysprosentin alenemisen hidastuminen Äänestysprosentti on koko EU:ssa alentunut kaksi prosenttia, ja muutos on näin ollen pienempi kuin aikaisemmissa vaaleissa. Yhteisön keskiarvon lisäksi on tosin otettava huomioon myös jäsenvaltioiden äänestysprosentit 2/13

3 Kokonaistulokset : Äänestäneitä 56,67% 49,51% 45,47% 43% Äänestämättä jättäneitä 43,33% 50,49% 54,53% 57% Tulokset jäsenvaltioissa : Muutokset vuoteen 2004 verrattuna: Äänestysprosentin merkittävä nousu (yli 2,5 prosenttiyksikköä) 8 jäsenvaltiossa: Äänestysprosentti on noussut seuraavissa jäsenvaltioissa (nousu ilmoitettu prosenttiyksikköinä): EE (+17, 07), LV (+12,36), DK (+11,65), BG (+9,77), SE (+7,68), PL (+3,66), AT (+3,54) ja SK (+2,67). Äänestysprosentti on pysynyt vakaana 8 jäsenvaltiossa (muutos on ollut alle 1 prosenttiyksikköä: Äänestysprosentti on noussut: FI (+0,87), DE (+0,30) ja IE (+0,06). Äänestysprosentti on laskenut: LU (-0,59), BE (-0,42), ES (-0,27), CZ (-0,10), SI (-0,02). Äänestysprosentti on laskenut 11 jäsenvaltiossa: Laskussa on ollut suuria eroja näiden maiden välillä: Neljässä jäsenvaltiossa lasku on ollut 27-6 prosenttiyksikköä: LT (-27,40), CY (-13,10), EL (-10,61), IT (-6,67), Seitsemässä jäsenvaltiossa lasku on ollut alle 4 prosenttiyksikköä: UK (-3,82), MT (-3,60), NL (-2,51), HU (-2,19), FR (-2,13), PT (-1,82), RO (-1,80). C. Äänestysprosentti kansallisissa vaaleissa ja Eurooppa-vaaleissa Kolmasosa kansallisiin vaaleihin osallistuvista ei osallistu Eurooppa-vaaleihin Äänestäneiden ja äänestämättä jättäneiden profiili on melko samanlainen kuin vuonna /13

4 Alla olevasta taulukosta käy ilmi, että yli kolmasosa tutkimukseen osallistuneista sanoi äänestävänsä sekä kansallisissa vaaleissa että Eurooppa-vaaleissa, kun sitä vastoin kolmasosa sanoi äänestävänsä kansallisissa vaaleissa mutta ei Eurooppa-vaaleissa. Äänestää kansallisissa vaaleissa ja Eurooppa-vaaleissa Äänestää kansallisissa vaaleissa mutta ei Eurooppa-vaaleissa Ei äänestä kansallisissa vaaleissa eikä Eurooppa-vaaleissa Ei äänestä kansallisissa vaaleissa, mutta äänestää Eurooppavaaleissa EU27 EU15 ("Vanhat jäsenvaltiot" EM) Uudet jäsenvaltiot % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % Eivätkö juuri kansallisissa vaaleissa, mutta ei Eurooppa-vaaleissa äänestävän ryhmän (merkitty harmaalla) äänestäjät olisi potentiaalisesti mobilisoitavissa äänestämään? Äänestää vain kansallisissa vaaleissa Äänestää kansallisissa vaaleissa ja Eurooppavaaleissa Äänestää vain Eurooppavaaleissa 33% 39% 3% Tähän ryhmään kuuluvilla äänestäjillä on hyvin samanlainen profiili riippumatta siitä, ovatko he "vanhoista" jäsenvaltioista vai "uusista" jäsenvaltioista. D. Äänestäjien profiili Äänestäjien profiili määräytyy sosiodemografisten muuttujien perusteella. Ne vahvistavat jo ennen vaaleja ja aikaisempien Eurooppa-vaalien aikana tehdyissä tutkimuksissa havaitut suuntaukset: Sukupuoli: äänestäjistä 44 prosenttia oli miehiä ja 42 prosenttia naisia. Kuten vuonna 2004, naisten ja miesten äänestyskäyttäytymisessä oli hyvin vähän eroja. Ikä: suurimmat erot olivat eri ikäryhmien välillä. Mitä vanhempi ikäryhmä, sitä korkeampi äänestysprosentti. 4/13

5 29 prosenttia vuotiaista äänesti, mikä on 14 prosenttia vähemmän kuin Euroopan keskiarvo ja 4 prosenttia vähemmän kuin vuonna vuotiaiden äänestysprosentti (29) oli 21 prosenttia alhaisempi kuin 55- vuotiaiden ja sitä vanhempien äänestysprosentti (50). (Vuonna prosenttia vuotiaista äänesti.). Koulutus: Mitä korkeampi koulutus sitä korkeampi äänestysprosentti: Henkilöillä, jotka olivat opiskelleet vielä yli 20-vuotiaana, oli korkein äänestysprosentti (52%). Opiskelijoista äänesti 34 prosenttia. Ammatti: Eri ammattiryhmien väliset erot olivat merkittäviä. Tulokset olivat ryhmiin jaoteltuina seuraavat: Ryhmät, joissa äänestysprosentti oli alhaisin: työttömät 28 % opiskelijat 33,9 % työläiset 35,9 %. Ryhmät, joissa äänestysprosentti oli korkein: johtavat toimihenkilöt ja johtajat 53,5 % itsenäiset yrittäjät 51 % Eläkeläisistä 49 prosenttia äänesti, mikä vahvistaa koko tutkimuksesta ilmenevän suuntauksen, että iäkkäämmät henkilöt äänestävät aktiivisemmin. Asuinpaikka: Äänestysprosentti on alhaisempi suurissa kaupungeissa: maaseutu 44,1 prosenttia, pienet ja keskisuuret kaupungit 43 prosenttia, suuret kaupungit 41,4 prosenttia. Taloudellinen tilanne: Henkilöt, joilla on usein vaikeuksia maksaa laskujaan olivat suurin äänestämättä jättäneiden ryhmä (66,1 %). Todettakoon, että vaaleista tammikuussa 2009 tehdyssä Eurobarometri-tutkimuksessa (EB 71) työttömyys ei suinkaan ollut tärkein teema, josta EU:n kansalaiset halusivat Eurooppa-vaalien alla keskusteltavan. Nämä tulokset vahvistavat talous- ja rahoituskriisistä tehdyn tutkimuksen (EB 71) tulokset, joista ilmeni, että EU:n kansalaiset ovat hyvin huolissaan nykytilanteesta ja tulevaisuudesta. Yhteenkuuluvuus EU:hun: EU:n vastustajat eivät, odotusten vastaisesti, saaneet massoja liikkeelle. Henkilöistä, jotka eivät tunne yhteenkuuluvuutta EU:hun (32 %) ainoastaan kolmasosa (33,5 %) äänesti. Loput 66,5 prosenttia eivät äänestäneet ja jättivät näin käyttämättä äänioikeutensa keinona protestoida. 5/13

6 Henkilöstä, jotka tuntevat yhteenkuuluvuutta EU:hun (64 %), sitä vastoin 49 prosenttia äänesti ja 51 prosenttia jätti äänestämättä. II. MUISTIKUVAT TIEDOTUSVÄLINEISSÄ TOTEUTETUISTA VAALIKAMPANJOISTA Äänestämään kannustaneilla kampanjoilla oli merkittävä vaikutus EU:n kansalaisiin Muistavatko EU:n kansalaiset kuulleensa tai lukeneensa kampanjasta, jossa heitä kehotettiin äänestämään kesäkuussa 2009? Kyllä, suurin osa muistaa: 67 % vastaajista sanoo muistavansa tällaisen kampanjan, kun sitä vastoin 30 prosenttia ei sellaista muista. Sosiodemografinen analyysi: Ikä ei vaikuta tätä kysymystä koskeviin tuloksiin: 66 prosenttia vuotiaista ja 67 prosenttia 55-vuotiaista ja sitä vanhemmista muistaa kuulleensa tai lukeneensa kampanjasta. Ei myöskään tiedotusvälinetyyppi: 71 prosenttia henkilöistä, jotka käyttävät päivittäin Internetiä, muistavat kampanjan, samoin 68 prosenttia henkilöistä, jotka eivät koskaan käytä Internetiä. 73 prosenttia Eurooppa-vaaleissa äänestävistä henkilöistä (43 %) muistaa kampanjan, kun sitä vastoin 25 prosenttia ei sellaista muista. Äänestämättä jättäneistä 61 prosenttia muistaa kampanjan ja 36 prosenttia ei sellaista muista. III. ÄÄNESTÄNEET JA ÄÄNESTÄMÄTTÄ JÄTTÄNEET: PROFIILI JA ÄÄNESTYSKÄYTTÄYTYMINEN EU:n kansalaisilta kysyttiin, milloin he päättivät äänestää tai jättää äänestämättä. A. Äänestäneiden asenteet 70 prosenttia oli päättänyt jo kauan etukäteen, ketä he äänestävät (kysymys esitettiin 43 prosentille äänestäjistä) Joka toinen äänestäjä (50%) sanoo äänestävänsä aina samaa poliittista puoluetta tai samaa ehdokasta. Viidesosa (21%) teki päätöksensä joitakin kuukausia ennen vaaleja. Vähemmistö äänestäjistä tekee päätöksensä vasta joitakin viikkoja (13%) tai päiviä (9%) ennen vaaleja tai äänestyspäivänä (6%). Vaalikampanjat, jotka kiihtyvät vaaleja edeltävinä päivinä, ovat todennäköisesti vaikuttaneet eniten näihin 28 prosenttiin äänestäjistä. 6/13

7 Sosiodemografinen analyysi: Ikä on ratkaisevin tekijä vastauksissa. 59 prosenttia 55-vuotiaista ja sitä vanhemmista henkilöistä, jotka äänestivät, sanoo aina äänestävänsä samalla tavalla. Luku pienenee sitä mukaa mitä nuoremmista vastaajista on kyse: vuotiaista ainoastaan 30 prosenttia sanoo äänestävänsä aina samaa puoluetta tai samaa ehdokasta. Ammatti: Suurin ryhmä, joka päätti vasta äänestyspäivänä mennä äänestämään ovat työttömät (12 %). Suurin ryhmä, joka teki päätöksensä joitakin päiviä (18 %) tai joitakin viikkoja (20 %) ennen äänestyspäivää ovat opiskelijat. Henkilöistä, jotka sanovat äänestävänsä aina samaa puoluetta tai samaa ehdokasta, suurin osa on eläkeläisiä (60 %), kotiäitejä (57 %) ja itsenäisiä yrittäjiä (52 %). B. Äänestämättä jättäneiden asenteet Kolmasosa äänestämättä jättäneistä (57 % äänestäjistä) päätti viime hetkellä jättää äänestämättä. 32 prosenttia äänestämättä jättäneistä sanoo päättäneensä jättää äänestämättä joko joitakin päiviä ennen vaaleja (16 %) tai itse vaalipäivänä (16 %). Tästä voisi päätellä, että he eivät ole vielä päättäneet mitään ennen vaaleja edeltävää viikkoa, mikä tekee heistä potentiaalisesti mobilisoitavissa olevan ryhmän. Yksi viidestä äänestämättä jättäneestä (22 %) ei äänestä koskaan. Äänestämättä jättäneiden henkilöiden tunne yhteenkuuluvuudesta tai yhteenkuulumattomuudesta EU:hun herättää kysymyksen eurooppalaisen keskustelun riittämättömyydestä. Äänestämättä jättäneistä (57 %), 22 prosenttia ei äänestä koskaan. Heistä 27 prosenttia ei tunne yhteenkuuluvuutta EU:hun 18 prosenttia tuntee yhteenkuuluvuutta EU:hun. Joka toinen äänestämättä jättänyt sanoo tuntevansa yhteennkuuluvuutta EU:hun. Heistä 18 prosenttia päätti äänestyspäviänä jättää äänestämättä 18 prosenttia päätti joitakin päiviä ennen vaaleja jättää äänestämättä. Eivätkö yhteenkuuluvuutta EU:hun tuntevat äänestämättä jättäneet henkilöt olisi myös potentiaalisesti mobilisoitavissa olevia äänestäjiä? 7/13

8 III. ÄÄNESTÄMINEN JA ÄÄNESTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN: SYYT JA PERUSTEET A. Syyt Äänestämättä jättämisen ensisijainen syy on politiikkaa kohtaan tunnetun luottamuksen puute Tärkein syy siihen, että 57 prosenttia äänioikeutetuista ei äänestänyt, on pikemminkin politiikkaa yleensä kuin EU:n toimielimiä kohtaan tunnetun luottamuksen puute tai se, että niitä tai Euroopan parlamenttia ei tunneta. Luonteeltaan poliittiset syyt (sanan laajassa merkityksessä): politiikkaa kohtaan tunnettu luottamuksen puute tai tyytymättömyys (28 %) tunne siitä, että äänestämällä ei voi vaikuttaa (17 %) henkilö ei ole kiinnostunut politiikasta (17 %) EU:hun liittyvät syyt: EU:ta, Euroopan parlamenttia ja vaaleja ei tunneta riittävästi (10 %) EU:ta koskevat asiat eivät kiinnosta (9 %), Euroopan parlamenttiin toimielimenä ei olla tyytyväisiä (8 %) vaalikampanjan puute (6 %). Äänestämään kannustavat ennen kaikkea kansalaisvelvollisuuteen liittyvät seikat eikä niinkään vaalien eurooppalainen ulottuvuus Kansalaisvelvollisuus oli äänestäneiden (43 %) mielestä tärkein poliittinen syy äänestämiseen. Äänestäminen oli näin ollen pikemminkin yhteiskunnallinen teko kuin protesti EU:ta vastaan tai osoitus EU:lle annetusta tuesta. Niiden osuus, jotka äänestivät ilmaistakseen tyytymättömyytensä, on hyvin vähäinen. Kansalaisvelvollisuus: 47 prosenttia äänestäjistä sanoo äänestäneensä kansalaisvelvollisuudesta 40 prosenttia heistä sanoo äänestävänsä aina. Edellä todettiin, että äänestysprosentti nousee iän myötä. Tässä yhteydessä on todettava, etteivät ikä eikä ammatti vaikuta tunteeseen siitä, että kansalaisvelvollisuus on täytettävä. Poliittinen tuki : 24 prosenttia sanoo äänestäneensä tukeakseen tiettyä poliittista puoluetta, jonka he kokevat läheiseksi 9 prosenttia sanoo äänestäneensä tukeakseen maansa hallitusta. Tyytymättömyyteen perustuva äänestäminen: 8/13

9 11 prosenttia sanoo äänestäneensä ilmaistakseen tyytymättömyytensä 5 prosenttia sanoo äänestäneensä sanktioidakseen maansa hallitusta. Eurooppa-vaalit: Eurooppalainen ulottuvuus ei ole tärkeimpiä syitä äänestämiseen. 19 prosenttia sanoo äänestäneensä, koska he uskovat voivansa muuttaa asioita äänestämällä 16 prosenttia sanoo äänestäneensä, koska he kannattavat EU:ta 13 prosenttia sanoo äänestäneensä, koska tuntevat olevansa eurooppalaisia 5 prosenttia sanoo äänestäneensä, koska he ovat hyvin kiinnostuneita Eurooppaa koskevista asioista ja 5 prosenttia sanoo äänestäneensä, koska heidän vaalikampanjan aikana saamansa informaatio sai heidät vakuuttuneiksi siitä, että kannattaa äänestää. HUOM!: Koska vastauksessa voitiin mainita useita tekijöitä, yhteismäärä ylittää sata prosenttia. B. Äänestysperusteet Tärkeimmät äänestysperusteet ovat luonteeltaan ennen kaikkea taloudellisia. Niissä heijastuvat ennen vaaleja tehdyissä tutkimuksissa saadut tulokset siitä, mistä aiheista EU:n kansalaiset toivoivat keskusteltavan vaalikampanjassa. Äänestysperusteet Heinäkuu 2009 Ensisijaiset vaalikampanjateemat Maaliskuu % Talouskasvu 52% Talouskasvu 37% Työttömyys 57% Työttömyys 22% Eläkeläisten tulevaisuus 32 % Eläkeläisten tulevaisuus 22% EU:n kansainvälinen rooli 9/13

10 IV. MIELIPITEET EUROOPAN PARLAMENTISTA JA EUROOPAN UNIONISTA JA SUHTAUTUMINEN NIIHIN A. Suhtautuminen Euroopan parlamenttiin: Enemmistö vastaajista katsoi saaneensa riittävästi tietoa voidakseen äänestää. 53 prosenttia vastaajista katsoi saaneensa riittävästi tietoa voidakseen tehdä valintansa kesäkuun 2009 vaaleissa, kun sitä vastoin 42 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että he eivät olleet saaneet riittävästi tietoa. Sosiodemografinen analyysi: Naisista 50 prosenttia sanoi saaneensa riittävästi tietoa, miehistä 57 prosenttia. Nuoret olivat suurin ryhmä (50 %), jonka mielestä heillä ei ollut riittävästi tietoa. Yhteenkuuluvuutta EU:hun tuntevista vastaajista 62 prosenttia katsoi saaneensa riittävästi tietoa, kun sitä vastoin 35 prosenttia oli sitä mieltä, että heillä ei ollut riittävästi tietoa. 69 prosenttia äänestäjistä sanoo, että heillä oli kaikki tarvittavat tiedot äänestyspäätöksen tekemiseen. Äänestämättä jättäneistä 56 prosenttia sanoo, että heillä ei ollut riittävästi tietoa, jotta he olisivat voineet äänestää. Ottaako Euroopan parlamentti kansalaisten huolenaiheet huomioon? Vastaukset olivat ristiriitaisia. Kaikista vastaajista 46 prosenttia katsoo, että Euroopan parlamentti ottaa heidän huolenaiheensa huomioon, 41 prosenttia oli päinvastaista mieltä ja 13 prosenttia ei ilmaissut kantaansa. Sosiodemografinen analyysi: Äänestyskäyttäytymiseen vaikuttaa opintojen päättämisajankohta: henkilöistä, jotka ovat opiskelleet vielä yli 20-vuotiaina, 55 prosenttia katsoo, että Euroopan parlamentti ottaa kansalaisten huolenaiheet huomioon. Samaa mieltä oli 60 prosenttia niistä, jotka opiskelevat edelleen, kun sitä vastoin henkilöistä, jotka ovat lopettaneet koulun alle 15-vuotiaina, vain 38 prosenttia oli tätä mieltä. EU:hun yhteenkuuluvuutta tuntevista henkilöistä 61 prosenttia katsoo, että En parlamentti ottaa kansalaisten huolenaiheet huomioon, kun taas 28 prosenttia on päinvastaista mieltä. Henkilöistä, jotka eivät tunne yhteenkuuluvuutta EU:hun, 69 prosenttia on sitä mieltä, että Euroopan parlamentti ei ota kansalaisten huolenaiheita huomioon. 10/13

11 Eurooppa-vaaleissa äänestävistä henkilöistä 56 prosenttia katsoo, että Euroopan parlamentti ottaa kansalaisten huolenaiheet huomioon, kun taas 34 prosenttia on päinvastaista mieltä. Äänestämättä jättäneistä 48 prosenttia katsoo, että Euroopan parlamentti ei ota kansalaisten huolenaiheita huomioon. 37 prosenttia äänestämättä jättäneistä on päinvastaista mieltä. B. Suhtautuminen Euroopan unioniin yleensä: Joka toinen eurooppalainen luottaa EU:n toimielimiin Kaikista vastaajista 50 prosenttia sanoo luottavansa EU:n toimielimiin, kun sitä vastoin 40 prosenttia ei luota niihin. Sosiodemografinen analyysi: Naiset luottavat EU:n toimielimiin vähemmän kuin miehet (48 % vastaan 53 %). Nuoret ovat suurin ryhmä (54 %), joka ilmoittaa luottavansa EU:n toimielimiin. Opintojen päättämisikä on merkittävä tekijä: mitä pitempään henkilö on opiskellut, sitä enemmän hän luottaa EU:n toimielimiin. Henkilöistä, jotka ovat opiskelleet 20. ikävuoden jälkeen, 60 prosenttia luottaa EU:n toimielimiin, ja henkilöistä, jotka opiskelevat edelleen, 69 prosenttia luottaa niihin. Sitä vastoin henkilöistä, jotka ovat lopettaneet koulun alle 15-vuotiaina, vain 43 prosenttia luottaa EU:n toimielimiin. Kansallinen analyysi: Eniten EU:n toimielimiin luottavat suomalaiset (67 %), seuraavaksi luottavaisimpia ovat belgialaiset, virolaiset ja kyproslaiset (kaikki 66 %) ja maltalaiset (65 %). Vähiten EU:n toimielimiin luottavat britit (60 %), latvialaiset (52 %) ja tšekit (50 %). Yli kuusi kymmenestä EU:n kansalaisesta tuntee itsensä eurooppalaiseksi Kaikista vastaajista 64 prosenttia tunsi itsensä EU:n kansalaiseksi, kun sitä vastoin 32 prosenttia ei tuntenut itseään EU:n kansalaiseksi. Sosiodemografinen analyysi: Tämä muuttuja on verrannollinen opintojen päättämisikään: mitä pitempään henkilö on opiskellut, sitä enemmän hän tuntee itsensä EU:n kansalaiseksi: opiskelun alle 15-vuotiaana päättäneet: 54 % tuntee itsensä EU:n kansalaiseksi 11/13

12 opiskelun yli 20-vuotiaana päättäneet: 75 % tuntee itsensä EU:n kansalaiseksi edelleen opiskelevat: 77 % tuntee itsensä EU:n kansalaiseksi EU:n jäsenyys ja yhteenkuuluvuus Eurooppaan 69% EU:n kansalaisista katsoo, että heidän maansa kuuluminen EU:hun on hyvä asia. 22 prosentin mielestä se ei ole hyvä asia. Kysymys esitettiin kaikille kyselyyn osallistuneille. Kansallinen analyysi: Eniten maansa kuulumista EU:hun kannattivat luxemburgilaiset (85 %), hollantilaiset (84 %) ja belgialaiset (83 %). Vähiten maansa kuulumista EU:hun kannattivat latvialaiset (49 %), britit (45 %) ja unkarilaiset (36 %). Yhteenkuuluvuus omaan maahan tärkeämpää kuin yhteenkuuluvuus Eurooppaan Yhteenkuuluvuus omaan maahan: 91 prosenttia eurooppalaisista tuntee yhteenkuuluvuutta omaan maahansa, 7 prosenttia ei sitä tunne. Näistä 91 prosentista 96 prosenttia sanoo tuntevansa yhteenkuuluvuutta Eurooppaan. Yhteenkuuluvuus Eurooppaan: 64 prosenttia vastaajista tuntee yhteenkuuluvuutta Eurooppaan, 32 prosenttia ei sitä tunne. Näistä 64 prosentista 67 prosenttia sanoo tuntevansa yhteenkuuluvuutta omaan maahansa. 12/13

13 V. VAALITULOSTEN SAAMISEN TÄRKEYS Tutkimuksen tulokset osoittavat, että vastaajien mielestä on jossain määrin tärkeää, että he saavat tietää, ketkä ehdokkaat on valittu ja mitkä puolueet ovat voittaneet. Valitut ehdokkaat: Kaikista vastaajista 49 prosenttia katsoo, että on hyvin tärkeää tietää, ketkä ehdokkaat heidän maastaan on valittu Euroopan parlamenttiin. 44 prosentin mielestä tämä ei ole tärkeää. Eurooppa-vaaleissa äänestäneistä (43 % kansalaisista), 68 prosenttia katsoo, että on tärkeää tietää, ketkä on valittu, kun sitä vastoin 28 prosenttia äänestäjistä on sitä mieltä, ettei ole tärkeää tietää, ketkä on valittu. Voittaneet puolueet: Kaikista vastaajista 50 prosenttia katsoo, että on hyvin tärkeää tietää, mikä heidän maansa poliittinen puolue on saanut eniten paikkoja Euroopan parlamentissa. 43 prosentin mielestä tämä ei ole tärkeää. Eurooppa-vaaleissa äänestäneistä (43 % kansalaisista), 71 prosenttia katsoo, että on tärkeää tietää, mikä puolue on saanut eniten paikkoja, kun sitä vastoin 25 prosenttia ei pidä tätä tietoa tärkeänä. Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Lisätietoja: Jacques Nancy ( ) Nives Zun Elise Defourny Jonas Trifot ( ) 13/13

Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel, 13. marraskuuta 2012

Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel, 13. marraskuuta 2012 Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel, 13. marraskuuta 2012 AINEISTOTUTKIMUS EUROOPAN PARLAMENTIN VAALEISTA 2009 Äänestämättä jättäminen ja äänestyskäyttäytyminen vuonna 2009

Lisätiedot

EB71.3 Euroopan parlamentin vaalit Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: Miesten ja naisten välinen jakauma

EB71.3 Euroopan parlamentin vaalit Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: Miesten ja naisten välinen jakauma Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ 27/10/2009 EB71.3 Euroopan parlamentin vaalit 2009 Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: Miesten ja naisten

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 27.5.2009 Vaaleja edeltävä tutkimus ensimmäinen osa Alustavat tulokset: Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT Standardi Eurobarometri 69 kevät 2008 Alustavat tulokset: unionin keskiarvo ja tärkeimmät kansalliset suuntaukset

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT Standardi Eurobarometri 69 kevät 2008 Alustavat tulokset: unionin keskiarvo ja tärkeimmät kansalliset suuntaukset Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANNASTA VASTAAVA YKSIKKÖ 15/09/2008 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 Standardi Eurobarometri 69 kevät 2008 Alustavat tulokset: unionin keskiarvo ja tärkeimmät

Lisätiedot

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2)

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel 14. helmikuuta 2013 Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) SUKUPUOLINÄKÖKULMA Tämä miesten ja naisten välisten erojen

Lisätiedot

Vaalien jälkeinen tutkimus 2014 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2014

Vaalien jälkeinen tutkimus 2014 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Vaalien jälkeinen tutkimus 2014 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2014 TIIVISTELMÄ Kattavuus: Perusjoukko: Tutkimusmenetelmä:

Lisätiedot

ASK QK3a IF "VOTED", CODE 1 IN QK1 OTHERS GO TO QK3b

ASK QK3a IF VOTED, CODE 1 IN QK1 OTHERS GO TO QK3b QK Europarlamenttivaalit pidettiin 7. kesäkuuta. Jotkut suomalaiset eivät syystä tai toisesta äänestäneet näissä vaaleissa. Äänestittekö Te itse äskeisissä? Äänesti Ei äänestänyt FL Q TREND MODIFIED ASK

Lisätiedot

15/07/2009 I. ILMASTONMUUTOKSEN KOKEMINEN. A. Käsitys maailmanlaajuisten ongelmien vakavuudesta

15/07/2009 I. ILMASTONMUUTOKSEN KOKEMINEN. A. Käsitys maailmanlaajuisten ongelmien vakavuudesta Directorate- General for Communication PUBLIC-OPINION MONITORING UNIT 15/07/2009 Ilmastonmuutos 2009 Standardi Eurobarometri ( EP/Komissio): tammikuu-helmikuu 2009 Ensimmäiset tulokset: tärkeimmät kansalliset

Lisätiedot

EB71.3 - EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009. Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: Unionin keskiarvo ja tärkeimmät kansalliset suuntaukset 1

EB71.3 - EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009. Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: Unionin keskiarvo ja tärkeimmät kansalliset suuntaukset 1 Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ EB71.3 - EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 24/07/2009 Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: Unionin keskiarvo

Lisätiedot

EB71.3 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT VUONNA Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: äänestäminen ikäryhmittäin

EB71.3 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT VUONNA Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: äänestäminen ikäryhmittäin Tiedotuksen pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ 16.12.2009 EB71.3 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT VUONNA 2009 Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: äänestäminen

Lisätiedot

I. VAALITEEMAT... 2 II. TIETOISUUS VAALEISTA... 3

I. VAALITEEMAT... 2 II. TIETOISUUS VAALEISTA... 3 hk Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 25. maaliskuuta 2009 Eurobarometri (EB 71): tammi helmikuu 2009 Alustavat tulokset:

Lisätiedot

Kansainvälinen naistenpäivä 8. maaliskuuta 2013. Naiset ja sukupuolten välinen epätasa-arvo kriisiaikoina

Kansainvälinen naistenpäivä 8. maaliskuuta 2013. Naiset ja sukupuolten välinen epätasa-arvo kriisiaikoina Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel 26. helmikuuta 2013 Kansainvälinen naistenpäivä 8. maaliskuuta 2013 Naiset ja sukupuolten välinen epätasa-arvo kriisiaikoina Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5)

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Toimielimiä koskeva osa SOSIODEMOGRAFINEN LIITE Otos: UE28

Lisätiedot

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2)

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel 14. helmikuuta 2013 Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) IKÄRYHMIEN LÄHEMPI TARKASTELU Ikäryhmien lähempi tarkastelu

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Toimielimiä koskeva osa TIIVISTELMÄ

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Toimielimiä koskeva osa TIIVISTELMÄ Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel, 21. elokuuta 2013 Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Toimielimiä koskeva osa TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Vaalien jälkeinen kysely 2009

Vaalien jälkeinen kysely 2009 Eurobarometrierityistutkimus EUROOPAN PARLAMENTTI Euroopan komissio 2009 Raportti Tutkimus tehty kesä-heinäkuussa 2009 Julkaistaan marraskuussa 2009 Special Eurobarometer 320/ Wave 71.3 TNS opinion & social

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB 79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALEJA Parlametrin osuus SOSIODEMOGRAFINEN LIITE

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB 79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALEJA Parlametrin osuus SOSIODEMOGRAFINEN LIITE Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB 79.5) Bryssel, marraskuu 2013 VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALEJA Parlametrin osuus

Lisätiedot

Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely

Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely Edustavat tulokset Euroopan unionin jäsenmaasta Paketti sisältää Suomen ja EUjäsenvaltion tulokset Mielipidekyselyn muotoilu Paneurooppalainen

Lisätiedot

Eläkkeet ja eläkeläisten toimeentulo Susan Kuivalainen, Juha Rantala, Kati Ahonen, Kati Kuitto ja Liisa-Maria Palomäki (toim.

Eläkkeet ja eläkeläisten toimeentulo Susan Kuivalainen, Juha Rantala, Kati Ahonen, Kati Kuitto ja Liisa-Maria Palomäki (toim. Eläkkeet ja eläkeläisten toimeentulo 1995 2015 Susan Kuivalainen, Juha Rantala, Kati Ahonen, Kati Kuitto ja Liisa-Maria Palomäki (toim.) Eläkeläisten toimeentulo on parantunut useimmilla keskeisillä toimeentulomittareilla

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 2009

EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 2009 EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 9 KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 9 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO MITKÄ TAVAT VAIKUTTAA EU:N TULEVAISUUTTA

Lisätiedot

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2)

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel 14. helmikuuta 2013 Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) EUROALUE JA MUU KUIN EUROALUE Tässä eriteltävät eroavuudet

Lisätiedot

Parlametri marraskuu 2012 Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2)

Parlametri marraskuu 2012 Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel 14. helmikuuta 2013 Parlametri marraskuu Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) ANALYYTTINEN YHTEENVETO Otos: Perusjoukko: Menetelmä:

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä Viestinnän pääosasto KANSALAISMIELIPITEEN SEURANNAN YKSIKKÖ Bryssel, 15/10/2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

Lisätiedot

Vuoden 2014 Euroopan parlamentin vaalien jälkeen toteutettu tutkimus VUODEN 2014 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIEN JÄLKEEN TOTEUTETTU TUTKIMUS

Vuoden 2014 Euroopan parlamentin vaalien jälkeen toteutettu tutkimus VUODEN 2014 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIEN JÄLKEEN TOTEUTETTU TUTKIMUS Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014. Vuoden 2014 Euroopan parlamentin vaalien jälkeen toteutettu tutkimus VUODEN 2014 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIEN

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 112 final LIITTEET 1 9.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 112 final LIITTEET 1 9. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. maaliskuuta 2017 (OR. en) 7057/17 ADD 1 TRANS 97 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 6. maaliskuuta 2017 Vastaanottaja: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET

Lisätiedot

PORVOOLAISTEN NUORTEN ÄÄNESTYSAKTIIVISUUSKYSELY

PORVOOLAISTEN NUORTEN ÄÄNESTYSAKTIIVISUUSKYSELY PORVOON KAUPUNKI JA PORVOON NUORISOVALTUUSTO Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOOLAISTEN NUORTEN ÄÄNESTYSAKTIIVISUUSKYSELY KYSELY Internet-kysely toteutettiin lokakuussa 2010 yhteistyössä koulujen

Lisätiedot

FLASH eurobarometrikysely 266 NAISET JA EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT. Yhteenvetoanalyysi

FLASH eurobarometrikysely 266 NAISET JA EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT. Yhteenvetoanalyysi Bryssel, 2. maaliskuuta 2009 FLASH eurobarometrikysely 266 NAISET JA EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT Yhteenvetoanalyysi Euroopan parlamentti ja komissio päättivät kansainvälisen naistenpäivän aattona ja ennen

Lisätiedot

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä?

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä? Ylioppilaskoetehtäviä YH4-kurssi Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni Alla on vanhoja Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni -kurssiin liittyviä reaalikoekysymyksiä. Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan

LIITTEET. asiakirjaan ROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.11.201 COM(201) 906 final ANNEXES 1 to LIITTEET asiakirjaan LUONNOS KOMISSION JA NVOSTON YHTEISEKSI TYÖLLISYYSRAPORTIKSI - oheisasiakirja komission tiedonantoon vuotuisesta kasvuselvityksestä

Lisätiedot

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri MEMO/11/292 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri Nuorista eurooppalaisista 53 prosenttia muuttaisi ulkomaille töihin Yli puolet

Lisätiedot

Enemmistö suomalaisista ymmärtää mielestään hyvin politiikkaa

Enemmistö suomalaisista ymmärtää mielestään hyvin politiikkaa Enemmistö suomalaisista ymmärtää mielestään hyvin politiikkaa Enemmistö ( %) suomalaisista arvioi ymmärtävänsä hyvin tärkeitä poliittisia kysymyksiä, käy ilmi KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksesta.

Lisätiedot

8. maaliskuuta 2012: Kansainvälinen naistenpäivä Sukupuolten välinen epätasa-arvo Euroopan unionissa

8. maaliskuuta 2012: Kansainvälinen naistenpäivä Sukupuolten välinen epätasa-arvo Euroopan unionissa Viestinnän pääosasto Kansalaissuhteiden osasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel, 7 maaliskuuta 2012 8 maaliskuuta 2012: Kansainvälinen naistenpäivä Sukupuolten välinen epätasa-arvo Euroopan

Lisätiedot

TUTKIMUS Yleisen mielipiteen seuranta -sarja Viestinnän pääosasto

TUTKIMUS Yleisen mielipiteen seuranta -sarja Viestinnän pääosasto Parlametri 2016 Analyyttinen yhteenveto Euroopan parlamentin erityiseurobarometri TUTKIMUS Yleisen mielipiteen seuranta -sarja Viestinnän pääosasto Laatija: Jacques Nancy, Yleisen mielipiteen seurantayksikkö

Lisätiedot

Laajakaista: Ero suurimpien ja pienimpien käyttäjämaiden välillä Euroopassa kapenee

Laajakaista: Ero suurimpien ja pienimpien käyttäjämaiden välillä Euroopassa kapenee IP/08/1831 Bryssel, 28. marraskuuta 2008 Laajakaista: Ero suurimpien ja pienimpien käyttäjämaiden välillä Euroopassa kapenee Laajakaistaliittymät Euroopassa yleistyvät edelleen. Euroopan komissio julkaisi

Lisätiedot

Kaksi vuotta vuonna 2014 pidettäviin Euroopan parlamentin vaaleihin Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB/PE 77.4)

Kaksi vuotta vuonna 2014 pidettäviin Euroopan parlamentin vaaleihin Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB/PE 77.4) Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel, 6. helmikuuta 2013 Kaksi vuotta vuonna 2014 pidettäviin Euroopan parlamentin vaaleihin Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB/PE

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/EP 84.1)

Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/EP 84.1) Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Brysselissä 14. lokakuuta 2015 Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/EP 84.1) Parlametri 2015 I osa EU:ta, maahanmuuttoa sekä taloudellista ja

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT Euroopan parlamentin Eurobarometri-kysely (Standardi Eurobarometri 70) syksy 2008 Analyysi

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT Euroopan parlamentin Eurobarometri-kysely (Standardi Eurobarometri 70) syksy 2008 Analyysi Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin Yleisen mielipiteen seurantayksikkö EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 Strasbourg, 12. joulukuuta 2008 Euroopan parlamentin Eurobarometri-kysely (Standardi

Lisätiedot

KVALITATIIVINEN TUTKIMUS

KVALITATIIVINEN TUTKIMUS Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ KVALITATIIVINEN TUTKIMUS Brysselissä 8. helmikuuta 2010 Naiset ja Euroopan unioni kesäkuussa 2009 pidettyjen Euroopan

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1043 Europarlamenttivaalit 1999 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

LAADULLISET EUROBAROMETRI-TUTKIMUKSET

LAADULLISET EUROBAROMETRI-TUTKIMUKSET Viestinnän pääosasto Kansalaismielipiteen seurannan yksikkö Bryssel, 23. marraskuuta 2012 LAADULLISET EUROBAROMETRI-TUTKIMUKSET "HETKEN MIELIJOHTEESTA" TOIMINEET JA "MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT" ÄÄNESTÄMÄTTÄ JÄTTÄNEET

Lisätiedot

Eräät maat julkaisevat korttinsa eri kieliversioina, josta johtuen mallikortteja on useita.

Eräät maat julkaisevat korttinsa eri kieliversioina, josta johtuen mallikortteja on useita. Eurooppalaisen sairaanhoitokortin mallikortit maittain Tässä liitteessä on tietoa eurooppalaisesta sairaanhoitokortista. Mallikortit on kopioitu Internetistä osoitteesta http://ec.europa.eu/employment_social/healthcard/index_en.htm,

Lisätiedot

KUNTAVAALEISSA ÄÄNESTETTIIN VELVOLLISUUDEN TUNNOSTA

KUNTAVAALEISSA ÄÄNESTETTIIN VELVOLLISUUDEN TUNNOSTA KUNTAVAALEISSA ÄÄNESTETTIIN VELVOLLISUUDEN TUNNOSTA Tärkein äänestämään ajava tekijä kuntavaaleissa oli velvollisuuden tunne, käy ilmi KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksesta. Enemmän kuin neljä

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Taloudellinen ja sosiaalinen osa TIIVISTELMÄ

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Taloudellinen ja sosiaalinen osa TIIVISTELMÄ Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel 15. syyskuuta 2013 Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Taloudellinen ja sosiaalinen

Lisätiedot

Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö

Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö 09/10/2007-19/11/2007 Kriteereitä vastaavia vastauksia: 517/517 OSALLISTUMINEN Maa DE - Saksa 80 (15.5%) PL - Puola 51 (9.9%) DA - Tanska 48 (9.3%) NL - Alankomaat

Lisätiedot

Valtiontuki tuoreimman tulostaulun mukaan tukien kokonaismäärän lasku on hiipunut

Valtiontuki tuoreimman tulostaulun mukaan tukien kokonaismäärän lasku on hiipunut IP/05/1558 Bryssel 9. joulukuuta 2005 Valtiontuki tuoreimman tulostaulun mukaan tukien n lasku on hiipunut Euroopan komission laatiman tuoreimman valtiontukien tulostaulun mukaan EU:n 25 jäsenvaltion myöntämien

Lisätiedot

Analyyttinen yhteenveto

Analyyttinen yhteenveto Viestinnän pääosasto Osasto C - Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ 24. maaliskuuta 2009 EUROOPPALAISET JA TALOUSKRIISI Eurobarometri-standardi (EB 71) Perusjoukko: EU 15+ Otos: EU

Lisätiedot

EUROOPPALAISET JA KRIISI

EUROOPPALAISET JA KRIISI Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel, 21. lokakuuta 2011 EUROOPPALAISET JA KRIISI Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB-parlametri 76.1)

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB/PE 79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Parlametrin osuus TIIVISTELMÄ

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB/PE 79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Parlametrin osuus TIIVISTELMÄ Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB/PE 79.5) Bryssel, joulukuu 2013 VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Parlametrin osuus TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

EUROOPAN INNOVAATIOALAN PAINOPISTEET

EUROOPAN INNOVAATIOALAN PAINOPISTEET EUROOPAN INNOVAATIOALAN PAINOPISTEET J. M. Barroso, Euroopan komission puheenjohtaja, puhe Eurooppa-neuvostossa 4.2.2011 Sisältö 1 I. Eurooppa on vaarassa menettää asemiaan II. Mikä Euroopassa on vialla?

Lisätiedot

Energia- ja ympäristötutkimuksen rahoitusmahdollisuudet tiukentuvan talouden Euroopassa

Energia- ja ympäristötutkimuksen rahoitusmahdollisuudet tiukentuvan talouden Euroopassa Energia- ja ympäristötutkimuksen rahoitusmahdollisuudet tiukentuvan talouden Euroopassa Eikka Kosonen Euroopan komission Suomen-edustuston päällikkö 7.2.2012 Eurooppa tarvitsee tutkimusta ja innovointia

Lisätiedot

Eurobarometri 76.3 Parlametri

Eurobarometri 76.3 Parlametri Eurobarometri 76.3 Parlametri Toteuttanut TNS Opinion & Social Euroopan parlamentin pyynnöstä Viestinnän pääosaston koordinoima tutkimus SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...3 YHTEENVETO...5 I. TIEDOT EUROOPAN

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

EU:n energiapolitiikka työllistää operaatiotutkijoita. Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj

EU:n energiapolitiikka työllistää operaatiotutkijoita. Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj EU:n energiapolitiikka työllistää operaatiotutkijoita Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj FORS-seminaari 2011 - Operaatiotutkimuksella kohti energiatehokkuutta, Aalto-yliopisto, 16.12.2011 EU:n

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1028 Nuoret ja europarlamenttivaalit 1999 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

Laajakaistayhteys kaikille eurooppalaisille: komissio käynnistää keskustelun yleispalvelun tulevaisuudesta

Laajakaistayhteys kaikille eurooppalaisille: komissio käynnistää keskustelun yleispalvelun tulevaisuudesta IP/08/1397 Bryssel 25. syyskuuta 2008 Laajakaistayhteys kaikille eurooppalaisille: komissio käynnistää keskustelun yleispalvelun tulevaisuudesta Kuinka EU voisi taata laajakaistaisen internet-yhteyden

Lisätiedot

8. maaliskuuta 2011: "Naisten päivä sata vuotta: sukupuoleen perustuvan syrjinnän torjunta EU:ssa" Erikois-Eurobarometri (EB 75.1)

8. maaliskuuta 2011: Naisten päivä sata vuotta: sukupuoleen perustuvan syrjinnän torjunta EU:ssa Erikois-Eurobarometri (EB 75.1) Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin Yleisen mielipiteen seurantayksikkö 8. maaliskuuta 2011: "Naisten päivä sata vuotta: sukupuoleen perustuvan syrjinnän torjunta EU:ssa" Kattavuus: Perusjoukko:

Lisätiedot

Kansalaiset: Äänelläni on merkitystä ja kotikunnan asioihin voi vaikuttaa

Kansalaiset: Äänelläni on merkitystä ja kotikunnan asioihin voi vaikuttaa Kansalaiset: Äänelläni on merkitystä ja kotikunnan asioihin voi vaikuttaa Kaksi kolmesta ( %) arvioi, että hänen äänellään on merkitystä kuntavaalien lopputuloksen kannalta. Prosenttiluku on samaa luokkaa

Lisätiedot

Ruokamenot kuluttajan arjessa

Ruokamenot kuluttajan arjessa Ruokamenot kuluttajan arjessa Tieteiden yö Rahamuseossa 13.1.2011 Jarkko Kivistö Ekonomisti Ruokamenot kuluttajan arjessa Ruokamenot Kuinka suuren osan tuloistaan kuluttajat käyttävät elintarvikkeisiin?

Lisätiedot

SOSIAALISEN ONNELLISUUDEN POLITIIKKA. Juho Saari (VTT, MA Econ.) Professori, Kuopion Yliopisto Juho.saari@uku.fi. 22.4.2010 (c) Juho Saari 2009 1

SOSIAALISEN ONNELLISUUDEN POLITIIKKA. Juho Saari (VTT, MA Econ.) Professori, Kuopion Yliopisto Juho.saari@uku.fi. 22.4.2010 (c) Juho Saari 2009 1 SOSIAALISEN ONNELLISUUDEN POLITIIKKA Juho Saari (VTT, MA Econ.) Professori, Kuopion Yliopisto Juho.saari@uku.fi 1 Onnellisuus ja hyvinvointipolitiikka Pohjoismaisessa tutkimusperinteessä hyvinvointi on

Lisätiedot

ZA6652. Flash Eurobarometer 430 (European Union Citizenship) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6652. Flash Eurobarometer 430 (European Union Citizenship) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA66 Flash Eurobarometer 0 (European Union Citizenship) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL0 European Union CitizenshipFIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON '99') D

Lisätiedot

Mitä välii? Tutkimus nuorten suhteesta politiikkaan Mikael Thuneberg, T-Media

Mitä välii? Tutkimus nuorten suhteesta politiikkaan Mikael Thuneberg, T-Media Mitä välii? Tutkimus nuorten suhteesta politiikkaan Mikael Thuneberg, T-Media Tutkimuskohteet 1. Yleisellä tasolla nuorten suhtautuminen yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja politiikkaan, nuorille tärkeät

Lisätiedot

Kansainvälisen rekisteröinnin nro

Kansainvälisen rekisteröinnin nro Viimeisin päivitys 032016 HAKUS EUROOPAN UNIONIN TAVARAMERKIN Sivumäärä (tämä sivu mukaan lukien) Hakijanedustajan viite (enintään 20 merkkiä) Mod.011 Hakija Oikeushenkilön nimi tai etunimi ja sukunimi

Lisätiedot

NURMISEMINAARI. Maidon markkinakatsaus

NURMISEMINAARI. Maidon markkinakatsaus NURMISEMINAARI Pudasjärvi 11.-12.1.2011 Maidon markkinakatsaus Eeva Brofeldt, Valio Oy Nyt on alkanut vasikoiden vuosi Maitotuotteiden kotimaan myynnin nousijat ja laskijat Kevyttuotteiden osuus maitotuotteiden

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/EP 84.1) Parlametri 2015 II osa ANALYYTTINEN YHTEENVETO

Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/EP 84.1) Parlametri 2015 II osa ANALYYTTINEN YHTEENVETO Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/EP 84.1) Parlametri 2015 II osa ANALYYTTINEN YHTEENVETO Bryssel, 30. marraskuuta 2015 Otos: EU 28 (28 150

Lisätiedot

LIITE. Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastoon liittyvät yhteisten indikaattoreiden arvot vuonna 2014.

LIITE. Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastoon liittyvät yhteisten indikaattoreiden arvot vuonna 2014. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.6.2016 COM(2016) 435 final ANNEX 1 LIITE Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastoon liittyvät yhteisten indikaattoreiden arvot vuonna 2014 asiakirjaan KOMISSION

Lisätiedot

Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa.

Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa. LISÄÄ NAISIA KAUPPAKAMAREIDEN LUOTTAMUSTEHTÄVIIN 12.11.7 Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa. Tutkimuksen avulla selvitetään

Lisätiedot

Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito

Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito Noora Heinonen 25.8.2009 EY-lainsäädäntöä soveltavat valtiot EU-maat: Alankomaat (NL), Belgia (BE), Bulgaria (BG), Espanja (ES), Irlanti (IE), Italia (IT),

Lisätiedot

Sosiaalinen media. Havaintoja eduskuntavaalien kampanjasta ja pohdintoja koskien presidentinvaaleja

Sosiaalinen media. Havaintoja eduskuntavaalien kampanjasta ja pohdintoja koskien presidentinvaaleja Sosiaalinen media Havaintoja eduskuntavaalien kampanjasta ja pohdintoja koskien presidentinvaaleja Eduskuntavaalit käydään vuonna 2011 Facebookissa [ ] puolueet menevät sinne, missä ihmiset jo ovat Helsingin

Lisätiedot

Symposiumi 2. maaliskuuta "Näkymät vuoteen 2014: mikä on naisten yhteys Euroopan unioniin?"

Symposiumi 2. maaliskuuta Näkymät vuoteen 2014: mikä on naisten yhteys Euroopan unioniin? Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel, 5.3.2010 Symposiumi 2. maaliskuuta 2010 "Näkymät vuoteen 2014: mikä on naisten yhteys Euroopan unioniin?"

Lisätiedot

KUNTAVAALIT LISÄSIVÄT LUOTTAMUSTA PÄÄTTÄJIIN

KUNTAVAALIT LISÄSIVÄT LUOTTAMUSTA PÄÄTTÄJIIN KUNTAVAALIT LISÄSIVÄT LUOTTAMUSTA PÄÄTTÄJIIN Sivu Luottamus päättäjiin lisääntyi kuntavaalien seurauksena. Enemmistö kansalaisista ( %) luottaa erittäin tai melko paljon kotikunnan päättäjiin ja reilu

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2263 Eduskuntavaalit 2007: pienet vaalipiirit Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

Lähentyminen Yhteisestä käytännöstä usein kysytyt kysymykset Lähentymisohjelma 3. Erottamiskyky:

Lähentyminen Yhteisestä käytännöstä usein kysytyt kysymykset Lähentymisohjelma 3. Erottamiskyky: FI FI Lähentyminen Yhteisestä käytännöstä usein kysytyt kysymykset Lähentymisohjelma 3. Erottamiskyky: kuvailevia/erottamiskyvyttömiä sanoja sisältävät kuviomerkit A. YHTEINEN KÄYTÄNTÖ 1. Mitkä virastot

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

ALV-yhteenvetoilmoitus

ALV-yhteenvetoilmoitus OHJE 1(5) ALV-yhteenvetoilmoitus n versiossa 7.20 ohjelmaan on lisätty ALV-yhteenvetoilmoitus ja sen korjausilmoitus. Tässä dokumentissa ohjeistamme toiminnon käyttöönottoa. Asetukset Tiedot ALV-yhteenvetoilmoitukseen

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri 300 kevät 2008 Ensimmäiset kokonaistulokset: EU:n keskiarvo ja yleiset kansalliset suuntaukset

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri 300 kevät 2008 Ensimmäiset kokonaistulokset: EU:n keskiarvo ja yleiset kansalliset suuntaukset Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel, 30. kesäkuuta 2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri 300 kevät 2008 Ensimmäiset kokonaistulokset: EU:n keskiarvo ja yleiset kansalliset

Lisätiedot

Eurooppalaiset 2016: näkemykset ja odotukset, terrorismin ja radikalisoitumisen torjunta

Eurooppalaiset 2016: näkemykset ja odotukset, terrorismin ja radikalisoitumisen torjunta Eurooppalaiset 2016: näkemykset ja odotukset, terrorismin ja radikalisoitumisen torjunta Euroopan parlamentin erityiseurobarometri TUTKIMUS Yleisen mielipiteen seuranta -sarja Viestinnän pääosasto Laatija:

Lisätiedot

Mauri Pekkarinen. Jyväskylä

Mauri Pekkarinen. Jyväskylä Maakunta- ja soteuudistuksen työseminaari Mauri Pekkarinen Jyväskylä 12.1.2018 Mauri Pekkarinen 1 Koheesiopolitiikan saanto (koheesio, EAKR ja ESR) maittain, mukaan lukien tukitasot EAKR ESR Koheesiorahasto

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 82.4) Parlametri 2014 ANALYYTTINEN YHTEENVETO

Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 82.4) Parlametri 2014 ANALYYTTINEN YHTEENVETO Directorate-General for Communication Public Opinion Monitoring Unit Bryssel 30. tammikuuta 2015 Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 82.4) Parlametri 2014 ANALYYTTINEN YHTEENVETO Otos: Perusjoukko:

Lisätiedot

Terveysosasto/nh. Sairaanhoito EU:ssa. Noora Heinonen 25.8.2009

Terveysosasto/nh. Sairaanhoito EU:ssa. Noora Heinonen 25.8.2009 Sairaanhoito EU:ssa Noora Heinonen 25.8.2009 EY-lainsäädäntöä soveltavat valtiot EU-maat maat: Alankomaat (NL), Belgia (BE), Bulgaria (BG), Espanja (ES), Irlanti (IE), Italia (IT), Itävalta (AT), Kreikka

Lisätiedot

KANSALAISET: VAALIKAMPANJASSA SAA LOUKATA, MUTTA EI VALEHDELLA

KANSALAISET: VAALIKAMPANJASSA SAA LOUKATA, MUTTA EI VALEHDELLA Tiedote KANSALAISET: VAALIKAMPANJASSA SAA LOUKATA, MUTTA VALEHDELLA Valtaosa ( %) suomalaisista yhtyy väittämään on hyvä, että vaaleissa joku uskaltaa sanoa asiat suoraan, vaikka se loukkaisi monia ihmisiä.

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 216 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE 199-216 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Kauppatase Tuonti Vienti 28.2.217

Lisätiedot

Äänestystutkimus. Syksy 2006

Äänestystutkimus. Syksy 2006 Äänestystutkimus Syksy Lokakuu Tilaukset: SAK puh. + SAK Äänestystutkimus syksy ÄÄNESTYSTUTKIMUS TNS Gallup Oy on tutkinut SAK:n toimeksiannosta äänestysikäisen väestön äänestysaikeita ja suhtautumista

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1027 Nuoret ja eduskuntavaalit 1999 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance: OECD Indicators (EaG) on OECD:n koulutukseen keskittyvän työn lippulaivajulkaisu, joka kertoo vuosittain koulutuksen

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Keski-Suomen ELY-keskus Ylijohtaja Juha S. Niemelä

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Keski-Suomen ELY-keskus Ylijohtaja Juha S. Niemelä Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Keski-Suomen ELY-keskus Ylijohtaja Juha S. Niemelä Kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet ja yhteensovituksen Landsbygdsutvecklings

Lisätiedot

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10, IP Translator, ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti:

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10, IP Translator, ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti: Yhteinen tiedonanto Nizzan luokituksen luokkaotsikoiden yleisnimikkeitä koskevista yhteisistä käytännöistä v1.2, 1 28. lokakuuta 2015 Unionin tuomioistuin antoi 19.6.2012 ratkaisunsa asiassa C-307/10,

Lisätiedot

Ilmapuntari 2014: Suomalaisten suhde puolueisiin ja äänestämiseen

Ilmapuntari 2014: Suomalaisten suhde puolueisiin ja äänestämiseen Ilmapuntari : Suomalaisten suhde puolueisiin ja äänestämiseen Poliittisia päättäjiä ollaan taipuvaisia syyllistämään Jotta vaaleissa kannattaisi äänestää, puolueilla tulee nähdä jokin rooli yhteiskunnan

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 29.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 2(13) ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / / / AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 1818 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 863 BG - Bulgaria

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 8.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 216 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE 199-216 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Kauppatase Tuonti Vienti 7.2.217

Lisätiedot

HAKEMUS YHTEISÖN TAVARAMERKIN JULISTAMISEKSI MITÄTTÖMÄKSI

HAKEMUS YHTEISÖN TAVARAMERKIN JULISTAMISEKSI MITÄTTÖMÄKSI Sivumäärä (tämä sivu mukaan lukien) SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) HAKEMUS YHTEISÖN TAVARAMERKIN JULISTAMISEKSI Hakijan/edustajan viite (enintään 20 merkkiä) Viimeksi päivitetty: 04/2013

Lisätiedot

AATE, PERINTEET JA MIELIKUVAT SELITTIVÄT PUOLUEVALINTAA KUNTAVAALEISSA

AATE, PERINTEET JA MIELIKUVAT SELITTIVÄT PUOLUEVALINTAA KUNTAVAALEISSA AATE, PERINTEET JA MIELIKUVAT SELITTIVÄT PUOLUEVALINTAA KUNTAVAALEISSA Aatteellisilla tekijöillä (2 % vaikutti ratkaisevasti tai paljon), perinteillä sekä mielikuvilla puolueen harjoittamasta politiikasta

Lisätiedot

Ay-liikkeen Eurovaalitutkimus

Ay-liikkeen Eurovaalitutkimus Ay-liikkeen Eurovaalitutkimus Esitys lehdistötilaisuuteen Ravintola Pääposti 5.5.2014 Luottamuksellinen Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti ammattiliittojen jäsenten parissa tutkimuksen Europarlamenttivaaleihin

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / 2(13) AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 2097 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 157 1020 BG

Lisätiedot

Oikeusasiamiehen yhteenveto Euroopan oikeusasiamies ja kansalaisten oikeudet

Oikeusasiamiehen yhteenveto Euroopan oikeusasiamies ja kansalaisten oikeudet Euroopan oikeusasiamies Oikeusasiamiehen yhteenveto Euroopan oikeusasiamies ja kansalaisten oikeudet Erityiseurobarometri Toteuttanut TNS Opinion & Social Euroopan parlamentin ja Euroopan oikeusasiamiehen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 2 TIIVISTELMÄ Eurooppalaiset ja energiansäästö Henkilökohtaiset toimintatavat... 7

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 2 TIIVISTELMÄ Eurooppalaiset ja energiansäästö Henkilökohtaiset toimintatavat... 7 Eurobaromètre Spécial SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 2 TIIVISTELMÄ... 5 1. Eurooppalaiset ja energiansäästö... 7 1.1 Henkilökohtaiset toimintatavat... 7 1.2 Energialaskujen pienentämiseksi toteutettavia

Lisätiedot

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti:

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti: Yleinen tiedonanto asiassa IP Translator annetun tuomion täytäntöönpanosta v1.2, 20. helmikuuta 2014 1 Unionin tuomioistuin antoi 19.6.2012 ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin

Lisätiedot

Nuorisotyöttömyys Euroopassa. Eurooppafoorumi: Työläisten Eurooppa, Tampere, 6.9.2013 Liisa Larja (liisa.larja@stat.fi)

Nuorisotyöttömyys Euroopassa. Eurooppafoorumi: Työläisten Eurooppa, Tampere, 6.9.2013 Liisa Larja (liisa.larja@stat.fi) Nuorisotyöttömyys Euroopassa Eurooppafoorumi: Työläisten Eurooppa, Tampere, 6.9.2013 Liisa Larja (liisa.larja@stat.fi) 2 Talouskriisin vaikutus nuorisotyöttömyyteen (15-24 v.) 25,0 20,0 15,0 23,3 20,1

Lisätiedot