Luennon sisältö. Opetuksen tavoitteet. Oppimateriaalia. Kariesmikrobit. Karieksen patogeneesi ja karieksen havainnointiperiaatteet 27.8.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Luennon sisältö. Opetuksen tavoitteet. Oppimateriaalia. Kariesmikrobit. Karieksen patogeneesi ja karieksen havainnointiperiaatteet 27.8."

Transkriptio

1 Karieksen patogeneesi ja karieksen havainnointiperiaatteet H3, EHL, HLT Anja Kotiranta Helsingin yliopisto Luennon sisältö kertausta kariesmikrobeista karies kiilteen ja dentiinin alueella karies ja pulpan puolustusreaktiot primaarikarieksen havainnointi visuaalinen havainnointi apuvälineet (kuituvalo, rtg, laser-valo) Opetuksen tavoitteet Oppimateriaalia kerrata ja täydentää tietoja mikrobien/biofilmin merkityksestä karieksen muodostumiseen auttaa ymmärtämään karieksen kliinistä kuvaa sen patogeneesin perusteella antaa valmiuksia karieksen visuaaliseen havainnointiin ja erilaisten apuvälineiden ja menetelmien hyödyntämiseen kariesdiagnostiikassa Oppikirja O. Fejerskov & E. Kidd : Dental Caries, The Disease and its Clinical Management, Second edition 2008 kappaleet 2, 3, 4, (6 täydentävää tietoa) 5 (rtg: käsitellään myös erillisillä luennoilla) 10 (mikrobifloora ja biofilmi) 11 (sylki: käsitellään myös erillisillä luennoilla) 12 (de/remineralisaatiosta) kirjallisuusluettelossa mainitut artikkelit (viimeinen dia) Kariesmikrobit Kaikki plakin mikrobit, jotka pystyvät tuottamaan happoja ovat kariesmikrobeja Suun streptokokkien luokittelu (Russell, 2000) asidogeenisyys ja asiduurisuus vaihtelevat keskeisimmät kariesmikrobit: mutans streptokokit, laktobasillit ja nonmutans streptokokit sekä Bifidobacterium, Propionibacterium, Actinimyces, Pseudoramibacter Aas et al., 2008, Preza et al., 2009 Kuva: Lisa Grönroosin väitöskirja 1

2 Kariesmikrobit Karies ja plakki eli biofilmi Karieksen alkuvaihe kiilteessä/ karieksen eteneminen dentiiniin mikrobifloran muutos Mikä mikrobin ominaisuus edistää kariogeenisyyttä? kyky fermentoida hiilihydraatteja hapon tuotto ja hapon sietokyky kyky muodostaa solun ulkoisia polysakkarideja -> adheesio ja biofilmin muodostus Kiille-dentiinirajalle asti ulottuva vaurio Dentiinikarieksia mikrobien määrä ei aina ratkaise vaan niiden laadulla/ominaisuuksilla on merkitystä (RA Giacaman et al., 2010) biofilmin muodostamiskyvyllä oli yhteys DMFT-indeksiin, kun mutans streptokokkeja (MS) oli vain vähän tai kohtalaisesti syljessä ei suoraa yhteyttä korkealla MS-lukemalla ja DMFT:llä mikrobibiofilmi käyttäytyy erilailla kuin planktoninen mikrobikasvusto SEM-kuva biofilmistä A= 3 viikon ikäinen biofilmi C= 12 viikon ikäinen biofilmi (Shen et al., 2011) Plakin mikrobikoostumus vaihtelee eri yksilöillä Eri henkilöiden (N=10) mikrobiflooraa (7 vrk). In situ (fissuurat) viljely opiskelijoilta Karies ja biofilmin muutokset Plakin koostumus muuttuu plakin vanhetessa -> plakin iällä suuri merkitys hammasterveyden kannalta! Oppikirjan Fejerskov, Kidd: Dental Caries 2008, kappale 10 kuva s. 170 Oppikirjan Fejerskov, Kidd: Dental Caries 2008, kappale 10 kuva s. 169 Plakin mikrobien suhteellisten osuuksien muutos plakin iän mukaan 1-9 vrk Karies ja biofilmin muutokset Stephanin ph käyrät mitattuna hammasplakista erilaisten kariesaktiviteetin omaavilla henkilöillä sokeri/hiilihydraattipitoinen dieetti ja väärä ateriarytmi mikrobien valikoituminen =>asidogeenisten mikrobien osuus nousee mikrobien adaptaatio ja selektio=> aikaisemmin ei-asidogeenisten muuntuminen asidogeenisiksi 10% (w/v) glukoosiliuos -> huuhtelu (25 ml) 2 min ajan -> plakin ph:n mittaus Lähde: Kleinberg

3 ph Kariesprosessi kariesprosessi on kaiken aikaa tapahtuva fysiologinen prosessi, joka voi muuttua patologiseksi monien eri tekijöiden seurauksena ajan kuluessa -> kariesvaurio (reikä hampaassa) patologisena prosessi on häiriö suun homeostaasissa: häiriö hampaan ja sitä ympäröivän nesteen homeostaasin välillä häiriö biofilmin mikrobien homeostaasissa Kariesprosessi ja ph Aika (min) dynaaminen prosessi, jossa demineralisaatio- ja remineralisaatiojaksot vaihtelevat suun ja plakkinesteen ph:sta riippuen kiilteen liukenemiselle kriittinen ph on n. ph5,5 (dentiinille ph 6,2) syljen puskurisysteemeillä keskeinen merkitys happamuuden neutraloinnissa (fosfaatti- ja bikarbonaattisysteemit sekä proteiinit) Oppikirjan kappale 11 ss Kariesvaurion muodostuminen biofilmi -> happojen muodostus sokerien fermentaatiotuotteena Kariesprosessi: huonommin hallittavissa dentiinin alueella KIILLE (ektodermaalinen) DENTIINI (mesenkymaalinen) happojen diffundoituminen kiilteen mikrohuokosiin kiilteen demineralisaatio, kiilteen huokoisuus, kiilteen kavitaatio (rikkoutuminen) dentiinin paljastuminen dentiinin destruktio ja mikrobien penetraatio dentiinitubuluksiin asellulaarinen, ei verisuonitusta -> ei kudoksen puolustus- ja paranemismekanismia prismarakenne epäorgaanista ainesta n. 90% hydroksiapatiitin kemiallinen liukeneminen odontoplastit -> vitaali kudos, puolustusreaktiot ärsytyksille esim. karieksen etenemisessä (tertiääridentiinin muodostus) tubulaarinen epäorgaanista ainetta 45%-50% hydroksiapatiitin kemiallinen liukeneminen ja kollageenin entsymaattinen hajoaminen Kolenbrander et el., 2002 Karieksen kliininen kuva kiilteen hydroksiapatiitin kemiallinen hajoaminen alhaisessa ph:ssa alussa kiilteen opaakkisuus, myöhemmässä vaiheessa kiilteen rikkoutuminen dentiinin hydroksiapatiitin kemiallinen hajoaminen alhaisessa ph:ssa dentiinin värjäytyminen = tummuminen (biokemiallisia muutoksia) dentiinin kollageenisäikeiden entsymaattinen hajoaminen ei täysin varmennettu Kliinisesti huomioitavaa kiillekarieksen ensisijainen hoito on pysäytyshoito (nonoperatiivinen hoito) dentiikarieksen hoito on useinmiten paikkaushoito (operatiivinen hoito) karioitunut kiille on helppo erottaa terveestä kiilteestä (liitumaisen opaakki pinta, rikkoutunut rakenne) karioituneen dentiinin erottaminen terveestä on hankalampaa hampaiden tarkastuksen yhteydessä: onko karies edennyt dentiiniin asti? paikkaustilanteessa: onko kaviteetti puhdas? (kaviteetti=paikkamateriaalia varten porattu kolo ) 3

4 Karies kiilteen alueella (demineralisaatio) kiilteen hydroksiapatiitin liukeneminen - kemiallinen prosessi happamissa olosuhteissa muodostuu H + fosfaatti sitoo H + (PO H + = (HPO 4 ) 2- ) -> kalsiumia ja fosfaattia vapautuu kiilteestä => kariesprosessi alkaa reaktio voi tapahtua myös toiseen suuntaan => remineralisaatio Oppikirjan kappale 12 ph 5,5 -> H + Ca 10 (PO 4 ) 6 (OH) 2 Ca 2+ PO 4 3- Karies kiilteen alueella mikroskooppisella tasolla kiilteen liukeneminen koskemattoman plakin alla tapahtuu jo viikon plakkialtistuksen jälkeen silmin nähtävä kiilteen värimuutos (pinnan kuivauksen jälkeen) 2vk:n jälkeen harjauksen ansiosta pinta korjaantuu: mekaaninen kiillottuminen kemiallinen remineralisaatio kun plakin happotuotanto poistuu (=ympäristöstä siirtyy mineraaleja takaisin kiilteeseen) jos plakki saa kasvaa koskemattomana, kiille alkaa muuttua huokoiseksi Kuva oppikirjasta: Dental Caries s.25 Karies ja mikrobi-invaasio jo huokoisessa (demineralisoituneessa) kiilteessä voidaan tavata mikrobeja kun leesio ulottuu kiille-dentiinirajalle, dentiinissä tapahtuu demineralisaatiota (dentiinin sis. hydroksiapatiitti alkaa liueta) dentiini voi värjääntyä varsinainen mikrobi-invaasio dentiiniin tapahtuu, kun paljastuneen dentiinin päällä saa biofilmi kasvaa häiriöttä näin tapahtuu erityisesti silloin, kun kiille on rikkoutunut Kiillekaries kiillekarieksen eri vyöhykkeillä kiilteen mikroskooppinen huokoisuus vaihtelee pintakerros vähiten huokoinen (1%) fluoripitoisin vyöhyke uloin kerros vahvin pellikkelin suoja: syljen proline-rich proteins ja statherin makromolekyylit vaikuttavat vain kiilteen pintakerroksessa fluori ja syljen mineraalit: pinnan remineralisaatio Kiilteen pinta Kariesleesio Kariesleesion huokoisuus % kuva: Fejerskov&Kidd: Dental Caries the Disease and its Clinical Management, 2008,s.31 Kiillekaries histologisesti erotettavissa neljä vyöhykettä, joissa kiilteen huokoisuus vaihtelee 1) pinnallinen vyöhyke (surface zone) 2) leesion ydin (body of the lesion) 3) tumma vyöhyke (dark zone) 4) transparentti vyöhyke (translusent zone) Kiilleleesio Kiilleleesio (kiillevaurio) tumma vyöhyke (dark zone) huokoisuus lisääntynyt demineralisaation takia, mutta huokoset pieniä huokosten pieneneminen mineraalien saostumisen (precipitation) ansiota kliinisesti hitaasti etenevissä leesioissa tumma vyöhyke paksu (väri hyvin tumma) pysähtyneet kiilleleesiot usein hyvin tummia Kirjasta: Dental Caries and its Clinical Management O Fejerskov & E Kidd,

5 Karies dentiinin alueella kariesprosessin eteneminen dentiiniin > dentiinin mineraaliosan (hydroksiapatiitti) liukeneminen orgaanisen matrixin (kollageeni) paljastuminen ja hajoaminen mikrobiaalisten proteaasien toimesta dentiinin oman MMP:n (matrix metalloproteinases) osallistuminen hajotusprosessiin alhaisessa ph:ssa kollageenin hajoamisteorioista näkemyseroja Pysähtynyt, inaktiivinen dentiinikaries Dentiinikarieksen erityispiirteet dentiinin koostumus ja rakenne (kollageeniä, tubulukset) vaikuttaa dentiinikarieksen mikroskooppiseen ja kliiniseen kuvaan mikroskooppisesti neljä eri vyöhykettä kliinisesti tärkeää erottaa ulompi ja sisempi karioitunut dentiini vyöhykkeet täysin erilaisia kuin kiillekarieksessa, jossa erot lähinnä demineralisaatioasteen suhteen! Etenevä, aktiivien dentiinikaries Dentiinikarieksen valomikroskooppiset vyöhykkeet hajoamisvyöhyke (destruction zone) bakteerien tunkeutumisvyöhyke (zone of bacterial penetration) demineralisaatio-vyöhyke hypermineralisoitunut l. skleroottinen vyöhyke (transparent zone) Karioituneen dentiinin mikroskooppiset vyöhykkeet K-D RAJA Mikrobeja Dentiinitubulus PULPA Kuvat oppikirjasta s. 375 Kuva kirjasta: Summitt et al., Fundamentals of Operative Dentistry Ulompi ja sisempi karioitunut dentiini/dentiinin kovuus Karioituneen dentiinin vyöhykkeet Ulompi karioitunut dentiini (hajoamis- ja bakteerien tunkeutumisvyöhykkeet) pehmeä runsaasti bakteereita remineralisaatiokyvytön ulompi karioitunut dentiini preparoidaan aina pois kaviteettia puhdistettaessa Oppikirjan kuva s. 375 (Dental Caries, 2008) 5

6 Karioituneen dentiinin vyöhykkeet Sisempi karioitunut dentiini (demineralisaatio- ja skleroottinen vyöhyke) dentiinin kovuus lisääntyy karioituneessa dentiinissä ulommasta kerroksesta sisempään siirryttäessä sisemmässä ei mikrobi-invaasiota tai se on vähäistä kykenee remineralisoitumaan reversiibelisti denaturoitunutta kollageeniä ja intaktia kollageenia jätetään syvissä karieksissa preparoitaessa kaviteetin pohjalle pulpaseinämillä Dentiinin puolustusreaktiot kariesta vastaan dentiini sellulaarista, elävää kudosta -> suojautuu kariesta (=ärsytystä) vastaan dentiinitubulusten sisään mineraaleja (intratubulaarinen dentiini; skleroottinen dentiini) dentiini muuttuu translusenttiseksi (optinen ilmiö johtuen kudoksen homogeenisyydestä) peritubulaarinen dentiinin/ intertubulaarinen dentiini nopeasti etenevän dentiinikarieksen yhteydessä suojautumisreaktio voi puuttua Dentiinin puolustusreaktiot kariesta vastaan dentiinin hypermineralisaatio (tubulusten skleroosi) tapahtuu karieksen varhaisvaiheessa; mahdollista jo nopeasti etenevän kiillekarieksen yhteydessä dentiinin läpäisevyyden väheneminen toksiineille ja mikrobeille Kuva: Dental Caries and its clinical management O Fejerskov & E Kidd Dentiinikaries ja pulpareaktiot jo aktiivisen kiilleleesion yhteydessä tavataan solujen proliferaatioita subodontoplastisessa kerroksessa reaktiivista dentiiniä (tertiääridentiini) voi muodostua pulpan puolelle ennen mikrobien invaasiota dentiiniin nopeasti etenevä karies -> puolustusreaktio ei ehdi mukaan Kuva: L Bjørndal Reaktiivinen dentiini dd=demineralisaatiovyöhyke hd=hypermineralisaatiovyöhyke Dentiinikaries ja pulpareaktiot Dentiinikaries kun dentiinin demineralisaatio lähestyy pulpaa (etäisyys 0,5-1mm)-> pulpakudoksessa nähtävissä inflammatorinen reaktio huom! ero infektio/inflammaatio pulpan verenkierron puolustussolut pulpan reversiibelit ja irreversiibelit muutokset kariesprosessin edetessä nopeasti etenevän karieksen yhteydessä tertiääridentiiniä ei muodostu mikrobien vaikutuksesta odontoplastien varhainen nekrotisoituminen Vuosi 2003 Vuosi

7 aktiivinen, syvälle dentiiniin edennyt karies (operatiivinen hoito: paikkaus) pysähtynyt leesio (ei vaadi hoitoa) Karieksen havainnointi -> taudin määritys, diagnoosi -> hoitopäätös Karieksen havainnointi pysäytettävä leesio (non-operatiiviset toimenpiteet) Primaarikarieksen havainnointi; onko luetettavia keinoja? herkkyys eli sensitiivisyys kuinka monta prosenttia todellisuudessa sairaista osoitetaan menetelmällä sairaiksi eli todennäköisyys sille, että sairaat yksilöt löytyvät ei koskaan 100% Karieksen havainnointi; onko luotettavia keinoja? tarkkuus eli spesifisyys kuinka monta prosenttia todellisuudessa terveistä saa negatiivisen testituloksen (terve diagnosoidaan terveeksi) eli terveet potilaat löytyvät ei koskaan 100% Karieksen havainnointi visuaalinen (visual-tactile method) näköhavainto apuna kuituvalo (+ lupit) ja tunnustelu koettimen/ientaskumittarin avulla ei kuvantavat menetelmät laser-avusteinen (DIAGNOdent) (tulos numeerisena arviona) EMC (elektroninen karieksen monitorointi) kuvantavat menetelmät röntgenologinen (potilaan sädetys) Digitaalinen Imaging Fibre-optic Transillumination (DIFOTI-tekniikka laittena DIAGNOcam): valoon perustuva hampaan kuvantaminen -> näkymä rtg:n kaltainen fluoresenssiin perustuvat Fluoresenssikameran avulla (SoproLife Light Induced Fluorescence Evaluator) QLF (Quantitative Light Fluorescense) jne. Karieksen havainnointi ja arviointi hoitopäätöstä varten kariesleesion (vaurion) syvyyden arviointi kiilteessä/ jo dentiinin puolella hampaan pinta kavitoitunut/ ei kavitoitunut kariesleesion aktiivisuus plakkia/ei plakin peitossa kiillepinta mattamainen/sileä, dentiinipinta pehmeä/kova ja kiiltävä leesion väri Karieksen visuaalinen havainnointi MINERAALIKATO, KUDOSTUHO kavitaatio kiilleleesio valomikroskopia elektronimikroskopia Visuaalinen havainnointi Noin kolmanneksen elämästään karies on visuaalisesti näkymätön AIKA 7

8 Karieksen havainnointi visuaalinen inspektio tärkein karieksen diagnosointikeino sondia ei käytetä kiilteen tökkimiseen rikkoo kiilteen pintaa ei joka tapauksessa ulotu fissuuran pohjaan levittää mikrobeja sondin lappeella voi tunnustella kiilteen karheutta Karieksen visuaalinen havainnointi visuaalisessa havainnoinnissa apuna lupit (2,5-kertainen suurennos yleisesti käytetty) lupeihin LED-valo Karieksen visuaalinen havainnointi, instrumentaatio ientaskumittari sondin asemasta etenkin okklusaalipinnoilla (fissuurat) vapaat pinnat sekundaarikarieksen havainnointiin paikkaylimäärien etsimiseen Okklusaalipinnan tarkastus: sondin käyttö kielletty sondi rikkoo kiilteen pinnan fissuuran alueelta ei ulotu kapean fissuuran pohjaan Karieksen visuaalinen havainnointi approksimaalipintojen visuaalinen tarkastelu apuna kuituvalo hammaslanka hampaiden separointi kiilamalla dentiinin värimuutokset molaarien leveät kontaktipinnat hankalimpia 8

9 Karieksen visuaalinen havainnointi plakin määrän ja sijainnin rekisteröinti hampaistossa plakki kertoo kariesleesion aktiivisuudesta tarkastellaan puhdasta pintaa =>plakin poisto ennen hampaiston tutkimista aloitus potilastöissä puhdistuksella ja omahoidon opetuksella? Mitä havainnoidaan primaarikariesta etsittäessä? kiilteen opaakkisuutta kiilteen ja dentiinin värimuutosta onko kiilteen pinta ehyt vai rikkonainen? onko alue pidettävissä plakittomana? dentiinin kovuutta juuripinnan kariesta etsittäessä Kiilteen opaakkisuus Opaakkisuus/etenemissyvyys kiilteen demineralisaatio huokoisen kiilteen valon taitto-ominaisuudet muuttuvat kiilteen värin vaaleneminen -> opaakkisuus huom! karieksen erotusdiagnostiikka (fluoroosi, hyperplasiat, hypoplasiat) demineralisaatio (white spot leesion), joka näkyy jo kostean pinnan läpi ulottuu syvemmälle kiilteessä hydroksiapatiitin, veden ja ilman erilaiset valon taittokertoimet demineralisaation syvyydestä saadaan tietoa vertaamalla: tutkittavaa pintaa kosteana ja kuivauksen jälkeen vanurullat ja syljenimuri Hampaan kuivaus Potilastyöskentelyssä hammaspintojen varsinainen tarkastus edellyttää hampaan kuivaamista! Mitä havainnoidaan primaarikariesta etsittäessä? kiilteen opaakkisuutta kiilteen ja dentiinin värimuutosta onko kiilteen pinta ehyt vai rikkonainen? onko alue pidettävissä plakittomana? dentiinin kovuutta juuripinnan kariesta etsittäessä 9

10 Kiilteen värin muuttuminen tumma kiilleleesio kertoo usein leesion pysähtymisestä pysähtynyt leesio voi olla opaakkikin ienrajakarieksissa leesion lokalisaation antama informaatio tärkeää! samoin leesion pinnan karheus Dentiinin värinmuutos Karioitunut dentiini kuultaa tummana kiilteen alta hitaasti etenevä (ja myös pysähtynyt) karies väriltään tummempia Kuva: I Rytömaa Dentiinin värinmuutos Mitä havainnoidaan primaarikariesta etsittäessä? kiilteen opaakkisuutta kiilteen ja dentiinin värimuutosta onko kiilteen pinta ehyt vai rikkonainen? onko alue pidettävissä plakittomana? Dentiinin harmaa väri/hyvin tumma väri ja kiilteen dekalsinaatio ympäröimassa muutosta Kiilteen pinnan eheyden tarkastelu ientaskumittari sondi lappeellaan rispaantuuko hammaslanka approksimaaliväleissä hampaiden separointi kiilaamalla tuo näkyvyyttä approksimaaliväleihin Kiilleavitaation merkitys karieksen etenemisessä ehjä kiillepinta pysäyttää suuret molekyylit ja mikrobit kun pinta rikkoutuu mikrobit lähtevät tunkeutumaan syvemmälle ehjä kiille rikkonainen kiille LARS BJØRNDAL 10

11 Kiillekavitaation merkitys karieksen etenemisessä Ratledge, Kidd, Beighton ; approksimaalista primaarikariesta aikuisilla röntgenologisesti (btw) edenneet minimissään dentiinin ulkokolmannekseen kiillepinta ehjä tai kavitaatio paikkaushoidon yhteydessä mikrobinäyte dentiinin infektioaste 10 kertaa suurempi leesioissa, joissa kiilteessä kavitaatio Kavitaation merkitys karieksen etenemisessä pinnaltaan ehyt, demineralisoitunut, kiillepinta voi yleensä remineralisoitua remineralisaatio edellyttää plakin huolellista poistoa, jota kavitaatio vaikeuttaa etenkin approksimaaliväleissä ja okklusaalipintojen syvien fissuuroiden alueella hoitopäätöstä tehtäessä kiillekavitaation sijainti ratkaisevaa!! Kavitaation merkitys karieksen etenemisessä etenkin approksimaaliväleissä rikkonainen pinta kerää plakkia, samoin okklusaalisesti noilta alueilta potilaan on vaikea puhdistaa plakki muutenkin vapailla pinnoilla plakin poisto voi olla mahdollista kavitaatiosta huolimatta Karieksen havainnointi, FOTI visuaaliseen tarkastelun apuvälineenä käytetään valosondia (kuituvalo eli FOTI Fiber Optic Transillumination) kuivattua hammasta valaistaan oraali- ja fakiaalipuolelta: tarkasteltaessa approksimaalivälejä kuituvalon kärki n.45% kulmassa hampaan akseliin nähden hammasta kannattaa valaista eri kulmista FOTI voimakas valo johdetaan kuituja pitkin valosondin kärkeen, jolla hampaan pintaa valaistaan ei vaadi kalliita investointeja approksimaalipinnat, okklusaalipinnat FOTI perustuu valon läpäisykyvyn heikkenemiseen karioituneessa hammaskudoksessa (näkyy tummana alueena) kariesdiagnostiikan tarkkuus paranee kuituvaloa käytettäessä okklusaalipintojen dentiinikaries approksimaalikaries 11

12 Karies d55 2 ja d 54ym 4 Okklusaalipinnan karies Kuva: Heikki Alapulli FOTI ja kiillefraktuurat valo pysähtyy myös kiillefraktuuralinjoihin (jyrkkä raja) mikrofraktuurat saattavat haitata karieksen havainnointia Mikrofraktuura ja karies FOTI ja värjäytymät Karieksen röntgendiagnostiikka Btw demineralisaatio näkyy radiolusenttisuutena dentiinissä kariesleesio on jo kliinisesti suurempi kuin röntgenkuvassa näkyvä muutos apuna primaarikarieksen/sekundaarikarieksen dg:ssa rtg ei kerro leesion aktiivisuudesta eikä aina edes kavitaatiosta värjäytynyt dentiini sekoittavana tekijänä karieksen havainnoinnissa dentiini värjäytyy usein, jos kiille kulunut pois esim. purennan kuluttamana devitaalit hampaat tummenevat usein 12

13 Röntgenkuvien hyöty kariesdiagnostiikassa vaihtelee Oppikirja Dental Caries s.66 Kariesdg: rtg, kliininen ja molemmat Okklusaalinen kiille- ja dentiinileesio löytyi huonosti pelkällä rtg:lla Approksimaalinen dentiinileesio löytyi hyvin rtg:lla Okklusaalinen ja approksimaalinen kiilleleesio löytyivät hyvin visuaalisella inspektiolla Suhteellinen diagnostinen hyöty eri menetelmillä pysyvien takahampaiden osalta(kavitoituneet ja ei-kavitoituneet leesiot). Machiulskiene et al., 2004 DIAGNOdent (KaVo) karieksen havainnoinnissa laite lähettää laservaloa (655 nm), jota hammaskudos adsorboi mikrobitoiminnan metaboliaja hajoamistuotteet heijastaa (fluoresenssi) takaisin valoa eri aallonpituudella (lähellä infrapuna-aluetta) DIAGNOdent (KaVo) karieksen havainnoinnissa fluoresenssi-valo ohjautuu erillisiä kuituja pitkin takaisin laitteeseen, joka muuttaa sen numeraaliseen muotoon (0-99) mitä korkeampi arvo, sitä syvempi leesio DIAGNOdent DIAGNOdent apuna erityisesti okklusaalikarieksen havainnoinnissa erillinen kärki approksimaalivälejä varten laitteen mittaamien lukemien perusteella raja-arvoja (esim. Reis et al, 2006) 0-13 = ei kariesta tai alkava kiilleleesio = kiilleleesio tai alkava dentiinileesio >20 = edennyt dentiinileesio raja-arvoista ei yksimielisyyttä maito- ja pysyville hampaille erilaiset arvot 13

14 DIAGNOdent DIAGNOdent virhelähteitä: plakki ja kosteus puhdistuspasta värjäytymät (fissuuroiden, dentiinin) pinnoitteet (läpinäkymättömät) hypomineralisaatiot Oulun yliopistossa tutkittu paljon väitöskirja: Vuokko Anttonen seurannassa: onko leesio etenemässä vai pysähtynyt (mitattujen arvojen nousu/lasku) yksi mittauskerta ei kerro leesion aktiivisuusastetta apuna visuaalisen havainnoinnin rinnalla hidden caries? Kirjallisuutta N Takahashi, B Nyvad. The role of bacteria in the caries process: Ecological perspectives. J Dent Res 2011; 90 (3): RA Giacaman, E Araneda, C Padilla. Association between biofilm-forming isolates of mutans streptococci and caries experience in adults. Arch oral Biol 2010, Aug;55(8):550-4 U Carounanidy, R Sathyanarayanan. Dental caries: A complete changeover (Part II)-Changeover in the diagnosis and prognosis. J Conserv Dent Jul- Sep; 12(3): JDB Featherstone. Dental Caries: a dynamic disease process. Australian Dental Journal 2008;53: E Kidd and O Fejerskov. What constitutes dental caries? Histopathology of carious enamel and dentin related to the action of cariogenic biofilms. J Dent Res 2004; 83 (Spec Iss C): C35-C38 14

Luennon sisältö ja tavoitteet. Karieksen erotusdiagnostiikkaa Karieksen hoitopäätös Karieksen non-operatiivinen hoito. Karieksen erotusdiagnostiikka

Luennon sisältö ja tavoitteet. Karieksen erotusdiagnostiikkaa Karieksen hoitopäätös Karieksen non-operatiivinen hoito. Karieksen erotusdiagnostiikka Karieksen erotusdiagnostiikkaa Karieksen hoitopäätös Karieksen non-operatiivinen hoito H3, 13.9.2012 EHL, HLT Anja Kotiranta Helsingin yliopisto Luennon sisältö ja tavoitteet luennolla käsitellään erilaisia

Lisätiedot

Karieksen aktiivisuuden määritys, primaari- ja sekundaarikarieksen diagnostiikka. Karieksen diagnostiikka. Oppimateriaali. Karieksen diagnostiikka

Karieksen aktiivisuuden määritys, primaari- ja sekundaarikarieksen diagnostiikka. Karieksen diagnostiikka. Oppimateriaali. Karieksen diagnostiikka Karieksen aktiivisuuden määritys, primaari- ja sekundaarikarieksen diagnostiikka H3, 7.9.2012 EHL, HLT Anja Kotiranta Helsingin yliopisto Opetuksen sisältö ja tavoite Opetuksen sisältö: -karieksen erityispiirteet

Lisätiedot

Kariologian peruskurssi

Kariologian peruskurssi Kariologian peruskurssi Jukka H. Meurman Professori, ylilääkäri HY Hammaslääketieteen laitos HYKS Kirurginen sairaala Suu- ja leukasairauksien klinikka Hammaslääketieteen laitos/ Jukka H. Meurman/ Kariologian

Lisätiedot

TAITOPAJAHARJOITTELU Taina Eväsoja HLL, Yliopisto-opettaja

TAITOPAJAHARJOITTELU Taina Eväsoja HLL, Yliopisto-opettaja TAITOPAJAHARJOITTELU 26.9.2012 Taina Eväsoja HLL, Yliopisto-opettaja PINNOITUS ON Ennaltaehkäisevää hoitoa Karieksen pysäytyshoitoa OKKLUSAALIPINTOJEN KARIES Kariesleesiot kehittyvät kohtiin, joissa biofilmi

Lisätiedot

Valio Oy RAVINTO JA HAMMASTERVEYS

Valio Oy RAVINTO JA HAMMASTERVEYS RAVINTO JA HAMMASTERVEYS HYVÄN HAMMASTERVEYDEN PERUSTEET Hammasterveyden perusteita ovat: Terveelliset ruokatottumukset Hyvä suuhygienia Fluorihammastahnan käyttö Esiintyvät ongelmat: Karies Hammaseroosio

Lisätiedot

Ravinto ja hammasterveys

Ravinto ja hammasterveys Ravinto ja hammasterveys Hyvän hammasterveyden perusteet Hammasterveyden perusteita ovat: Terveelliset ruokatottumukset Hyvä suuhygienia Fluorihammastahnan käyttö Esiintyvät ongelmat: Karies Hammaseroosio

Lisätiedot

Oppimateriaali. Opetuksen sisältö ja tavoitteet. Karieksen preparointiperiaatteet Syvän karieksen hoito

Oppimateriaali. Opetuksen sisältö ja tavoitteet. Karieksen preparointiperiaatteet Syvän karieksen hoito Oppimateriaali Karieksen preparointiperiaatteet Syvän karieksen hoito H3 18.9.2012 Anja Kotiranta Helsingin ylipisto Oppikirja: O Fejerskov, E Kidd; Dental Caries, The disease and its Clinical management

Lisätiedot

Uusi. *Fluoresenssikamera

Uusi. *Fluoresenssikamera Finnish Uusi Fluoresenssiperiaatteeseen perustuvan patentoidun teknologian kehitys Viimeisten viiden vuoden aikana SOPRO, hampaiden videokuvantamisen maailmanlaajuinen edelläkävijä, on hyödyntänyt kaiken

Lisätiedot

Hyvä tietää biofilmistä

Hyvä tietää biofilmistä Hyvä tietää biofilmistä S a i r a a l a h y g i e n i a p ä i v ä t 2 5. 3. 1 4 K a i s u R a n t a k o k k o - J a l a v a K l i i n i s e n m i k r o b i o l o g i a n e l, T y k s l a b Mitä biofilmit

Lisätiedot

Kuvia, jotka muuttavat elämäsi.

Kuvia, jotka muuttavat elämäsi. Kuvia, jotka muuttavat elämäsi. KaVo DIAGNOcam näin et ole kariesta nähnyt. Uutta TWAIN-liitäntä. Mahdollistaa yksinkertaisen liitännän melkein kaikkiin kuvausohjelmiin Tästä kuvakulmasta et ole kariesta

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää natriumfluoridia vastaten 0,25 mg fluoridia ja omenahappoa 28,6 mg.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää natriumfluoridia vastaten 0,25 mg fluoridia ja omenahappoa 28,6 mg. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Xerodent 0,25 mg / 28,6 mg imeskelytabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää natriumfluoridia vastaten 0,25 mg fluoridia ja omenahappoa

Lisätiedot

KaVo DIAGNOcam. KaVo DIAGNOcam UUTTA. näin et ole kariesta nähnyt.

KaVo DIAGNOcam. KaVo DIAGNOcam UUTTA. näin et ole kariesta nähnyt. Kuvia, jotka muuttavat elämäsi. UUTTA KaVo DIAGNOcam näin et ole kariesta nähnyt. Tästä kuvakulmasta et ole kariesta vielä nähnytkään. Paras diagnoosi kiitos korkeimmalle kuvalaadulle. Huomattavasti parempi

Lisätiedot

VistaCam ix erinomaisia kuvia, ensiluokkaista kariesdiagnostiikkaa

VistaCam ix erinomaisia kuvia, ensiluokkaista kariesdiagnostiikkaa VistaCam ix erinomaisia kuvia, ensiluokkaista kariesdiagnostiikkaa Huippulaadukkaat intraoraali- ja fluoresenssikuvat sekä uusi makrotoiminto Paineilma Imu Kuvankäsittely Hammashoito Hygienia ä Kevääll

Lisätiedot

Vanhusten korjaavan hoidon haasteita. Tilastot, sairaudet ja toimintakyky. Vuonna 2040 Suomessa on yli 75-vuotiaita 16% väestöstä.

Vanhusten korjaavan hoidon haasteita. Tilastot, sairaudet ja toimintakyky. Vuonna 2040 Suomessa on yli 75-vuotiaita 16% väestöstä. Vanhusten korjaavan hoidon haasteita EHL Päivi Siukosaari, suugeriatrian erityispätevyys Yliopistohammasklinikka paivi.siukosaari@hel.fi tilastot, sairaudet ja toimintakyky vanhus hammaslääkärin potilaana

Lisätiedot

Lasten panoraamatutkimukset miten pienille?

Lasten panoraamatutkimukset miten pienille? Lasten panoraamatutkimukset miten pienille? HLT, EHL (hampaiston oikomishoito), dos., Janna Waltimo-Sirén, Hammaslääketieteen laitos, Helsingin yliopisto Leukojen panoraamatomografiatutkimus (PTG) antaa

Lisätiedot

Terve Suu Koko perheen lahja uudelle elämänalulle!

Terve Suu Koko perheen lahja uudelle elämänalulle! Terve Suu Koko perheen lahja uudelle elämänalulle! Megaklinikan suun bakteeri-infektion hallintaohjelma odottavalle perheelle. (HLLTimo Heinonen, HLL Kimmo Kaihovaara, HLL Jan Pettersson, HLL Omar Al.Soufi,

Lisätiedot

Syvän karieksen hoito

Syvän karieksen hoito Syvän karieksen hoito Tomas Högman Hammaslääketieteen kandidaatti Hammaslääketieteen laitos, kovakudos- ja infektiosairaudet Helsinki 03.03.2015 Tutkielma tomas.hogman@helsinki.fi Ohjaaja: HLT, EHL Anja

Lisätiedot

Suunterveys Johdattelua aiheeseen. Hannu Hausen Suomen Hammaslääkäriliitto

Suunterveys Johdattelua aiheeseen. Hannu Hausen Suomen Hammaslääkäriliitto Suunterveys Johdattelua aiheeseen Hannu Hausen Suomen Hammaslääkäriliitto Hampaiden reikiintyminen on merkittävä kansanterveysongelma, joka käy kalliiksi sekä yhteiskunnalle että yksittäisille kansalaisille

Lisätiedot

TOOTHGUIDE suun luonnollinen maitohappobakteerisuoja ientulehduksia, hiivoja ja plakin muodostusta vastaan

TOOTHGUIDE suun luonnollinen maitohappobakteerisuoja ientulehduksia, hiivoja ja plakin muodostusta vastaan TOOTHGUIDE suun luonnollinen maitohappobakteerisuoja ientulehduksia, hiivoja ja plakin muodostusta vastaan Kehitys ja markkinointi GutGuide Oy www.toothguide.fi I www.gutguide.fi Veli-Matti Mäkinen I veli-matti.makinen@gutguide.fi

Lisätiedot

Projektisuunnitelma ja johdanto AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt Paula Sirén

Projektisuunnitelma ja johdanto AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt Paula Sirén Projektisuunnitelma ja johdanto AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt Paula Sirén Sonifikaatio Menetelmä Sovelluksia Mahdollisuuksia Ongelmia Sonifikaatiosovellus: NIR-spektroskopia kariesmittauksissa

Lisätiedot

Vaihda suun huonot bakteerit hyviin.

Vaihda suun huonot bakteerit hyviin. Vaihda suun huonot bakteerit hyviin. Ien- ja hammasvaivojen taustalla epätasapainoinen mikrobisto kk Annika Mäyrä I annika.mayra@versofinland.fi I +358 40 549 7114 Maailmanlaajuisesti 2.43 miljardia ihmistä

Lisätiedot

REFLUKSITAUTI JA HAMPAIDEN TERVEYS. S u o m e n R e f l u k s i 2 0 1 2

REFLUKSITAUTI JA HAMPAIDEN TERVEYS. S u o m e n R e f l u k s i 2 0 1 2 REFLUKSITAUTI JA HAMPAIDEN TERVEYS S u o m e n R e f l u k s i 2 0 1 2 Hampaiden kuluminen (eroosio) mahdollinen hapan ylösnousu suuhun asti kuluttaa hampaita tavallisen syömisen ja juomisen lisäksi suu

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää natriumfluoridia määrän, joka vastaa 0,25 mg:aa fluoridia.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää natriumfluoridia määrän, joka vastaa 0,25 mg:aa fluoridia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Fludent 0,25mg F- imeskelytabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää natriumfluoridia määrän, joka vastaa 0,25 mg:aa fluoridia. Yksi

Lisätiedot

infektiivisen parodontaalihoidon toteutuksessa UÄ-laitteet anti-infektiivisen 27.10.2005 Seinäjoki 1

infektiivisen parodontaalihoidon toteutuksessa UÄ-laitteet anti-infektiivisen 27.10.2005 Seinäjoki 1 UÄ-laitteet anti-infektiivisen infektiivisen parodontaalihoidon toteutuksessa 27.10.2005 Seinäjoki 1 Yleistä Perustuu korkeataajuiseen tärinään, ei mekaanisen voiman käyttöön laitteesta riippuen kärjen

Lisätiedot

15.9.2012 JUURIHOIDON ONGELMATILANTEITA. Tentti VERTIKAALIFRAKTURA. Luennon aiheet. Ongelman aiheuttajana Vertikaalifraktura

15.9.2012 JUURIHOIDON ONGELMATILANTEITA. Tentti VERTIKAALIFRAKTURA. Luennon aiheet. Ongelman aiheuttajana Vertikaalifraktura Tentti JUURIHOIDON ONGELMATILANTEITA Tenttialue: oppikirja ja luennot, mukaanlukien trauma-asiat Tentissä kolme kysymystä, joihin vastataan lyhyesti : yksi vastaus yhdelle sivulle Max. pistemäärä 5 / kysymys

Lisätiedot

Päiväkoti-ikäisten lasten suun ja hampaiden hoitoopas

Päiväkoti-ikäisten lasten suun ja hampaiden hoitoopas Päiväkoti-ikäisten lasten suun ja hampaiden hoitoopas Lukijalle Suun terveyteen liittyvät terveystavat vakiintuvat jo varhaislapsuudessa. Suun terveydellä on merkitys ihmisen kokonaisterveydelle. Monet

Lisätiedot

Joka viidennen aikuisen vaiva

Joka viidennen aikuisen vaiva Kuiva suu ei laula. Joka viidennen aikuisen vaiva Suun kuivuus (kserostomia) johtuu alentuneesta syljen erityksestä ja hoitamattomana horjuttaa ihmisen koko yleisterveyttä ja hyvinvointia. Suun kuivumisesta

Lisätiedot

RASKAUDEN VAIKUTUKSET SUUN TERVEYTEEN. Jemina Lesonen ja Pauliina Pääkkönen 2015 Opinnäytetyö

RASKAUDEN VAIKUTUKSET SUUN TERVEYTEEN. Jemina Lesonen ja Pauliina Pääkkönen 2015 Opinnäytetyö RASKAUDEN VAIKUTUKSET SUUN TERVEYTEEN Jemina Lesonen ja Pauliina Pääkkönen 2015 Opinnäytetyö RASKAUSHORMONIEN VAIKUTUKSET SUUHUN Hormonitoiminnan muutokset raskauden aikana Suun ph laskee, suu happamoituu

Lisätiedot

Appendisiitin diagnostiikka

Appendisiitin diagnostiikka Appendisiitti score Panu Mentula LT, gastrokirurgi HYKS Appendisiitin diagnostiikka Anamneesi Kliiniset löydökset Laboratoriokokeet Ł Epätarkka diagnoosi, paljon turhia leikkauksia 1 Insidenssi ja diagnostinen

Lisätiedot

Helpompi hymyillä! Tietoa ja tehtäviä suun ja hampaiden terveydestä ja hoidosta 5.- ja 6.-luokkalaisille

Helpompi hymyillä! Tietoa ja tehtäviä suun ja hampaiden terveydestä ja hoidosta 5.- ja 6.-luokkalaisille Helpompi hymyillä! Tietoa ja tehtäviä suun ja hampaiden terveydestä ja hoidosta 5.- ja 6.-luokkalaisille 1 Hei koululainen! Tässä tehtävävihkossa käsitellään suun ja hampaiden terveyttä sekä siihen vaikuttavia

Lisätiedot

Karieksen ehkäisy nyt ja tulevaisuudessa. Jorma Tenovuo

Karieksen ehkäisy nyt ja tulevaisuudessa. Jorma Tenovuo Katsaus Karieksen ehkäisy nyt ja tulevaisuudessa Jorma Tenovuo Hammaskaries on vähentynyt huomattavasti teollistuneissa maissa 1960-luvun jälkeen erityisesti lapsilla ja nuorilla. Ilman rokotetta saavutettuna

Lisätiedot

HAPATETTUIHIN MAITOTUOTTEISIIN LISÄTYN SOKERIN VAIKUTUS TUOTTEIDEN KARIOGEENISYYTEEN

HAPATETTUIHIN MAITOTUOTTEISIIN LISÄTYN SOKERIN VAIKUTUS TUOTTEIDEN KARIOGEENISYYTEEN Heidi Truhponen HAPATETTUIHIN MAITOTUOTTEISIIN LISÄTYN SOKERIN VAIKUTUS TUOTTEIDEN KARIOGEENISYYTEEN Syventävien opintojen kirjallinen työ Turun yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta Hammaslääketieteen

Lisätiedot

Opalescence -valkaisuaineet

Opalescence -valkaisuaineet Opalescence -valkaisuaineet Vaaleampi ja kirkkaampi hymy Opalescence OH! Valkaisuaineet vastaanotoille ja kotikäyttöön CE-merkityt Opalescence -valkaisuaineet on turvallinen ja hellävarainen tapa valkaista

Lisätiedot

Suun kuivuus = Kserostomia/Hyposalivaatio

Suun kuivuus = Kserostomia/Hyposalivaatio Suun kuivuus = Kserostomia/Hyposalivaatio on yleisempää naisilla kuin miehillä on usein ikääntymiseen liittyvä ongelma on ongelmana jopa 46,7 %:lla vanhuksista ja 10 %:lla koko väestöstä* liittyy moniin

Lisätiedot

Makeutusaineet Stevia, steviaglykosidit. Keinotekoiset makeutusaineet. Energiattomat sakkaroosin vaihtoehdot

Makeutusaineet Stevia, steviaglykosidit. Keinotekoiset makeutusaineet. Energiattomat sakkaroosin vaihtoehdot Keinotekoiset makeutusaineet Makeutusaineet Lasten ja nuorten hammashoito ja hammassairauksien ehkäisy H2 kevät EHL Eerika Salo Makeutusaineet ovat lisäaineita Eivät sisällä energiaa Sokeria 10-1000 x

Lisätiedot

3M ESPE. Miellyttävää hammashoitoa. Tavoitteena. terveellinen hymy Clinpro Prophy Powder glysiini (aminohappo) puhdistusjauhe

3M ESPE. Miellyttävää hammashoitoa. Tavoitteena. terveellinen hymy Clinpro Prophy Powder glysiini (aminohappo) puhdistusjauhe 3M ESPE Miellyttävää hammashoitoa Tavoitteena terveellinen hymy Clinpro Prophy Powder glysiini (aminohappo) puhdistusjauhe 3M ESPE Clinpro Prophy puhdistusjauhe Indikaatiot Powder Supra- ja subgingivaalisen

Lisätiedot

Penicillium brevicompactum sienen entsyymiaktiivisuuden säilyminen ympäristönäytteissä

Penicillium brevicompactum sienen entsyymiaktiivisuuden säilyminen ympäristönäytteissä Sisäilmastoseminaari 2014 Helsingin Messukeskus 13.3.2014 Penicillium brevicompactum sienen entsyymiaktiivisuuden säilyminen ympäristönäytteissä Salmela A, Moisa J, Reponen T, Pasanen P Ympäristötieteen

Lisätiedot

Suun sairaudet yleissairauksien hoidossa. Urpo Silvennoinen Ylihammaslääkäri/LKS HLT, Suukirurgi

Suun sairaudet yleissairauksien hoidossa. Urpo Silvennoinen Ylihammaslääkäri/LKS HLT, Suukirurgi Suun sairaudet yleissairauksien hoidossa Urpo Silvennoinen Ylihammaslääkäri/LKS HLT, Suukirurgi Sydän tai aivoinfarktin syy? Tupakka Korkea verenpaine Keskivartalolihavuus II tyypin diabetes Kohonnut kolesteroli

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus. Karies (hallinta)

Käypä hoito -suositus. Karies (hallinta) Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia ry:n asettama työryhmä Päivitetty 22.9.2014 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti koottuun tutkimustietoon,

Lisätiedot

782630S Pintakemia I, 3 op

782630S Pintakemia I, 3 op 782630S Pintakemia I, 3 op Ulla Lassi Puh. 0400-294090 Sposti: ulla.lassi@oulu.fi Tavattavissa: KE335 (ma ja ke ennen luentoja; Kokkolassa huone 444 ti, to ja pe) Prof. Ulla Lassi Opintojakson toteutus

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää natriumfluoridia määrän, joka vastaa 0,25 mg:aa fluoridia.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää natriumfluoridia määrän, joka vastaa 0,25 mg:aa fluoridia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Fludent Banana 0,25 mg F -imeskelytabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää natriumfluoridia määrän, joka vastaa 0,25 mg:aa fluoridia.

Lisätiedot

Diagnodent Pen kariesdiagnoosikynän käyttöohje

Diagnodent Pen kariesdiagnoosikynän käyttöohje Diagnodent Pen kariesdiagnoosikynän käyttöohje Suun terveydenhuollon ammattilaisten kokemuksia Salla-Elisa Laurila Sini Mäkinen Opinnäytetyö.. 2012 Ammattikorkeakoulututkinto SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Helpompi hymyillä! Tietoa ja tehtäviä suun ja hampaiden terveydestä ja hoidosta 5.- ja 6.-luokkalaisille OPETTAJAN OPAS

Helpompi hymyillä! Tietoa ja tehtäviä suun ja hampaiden terveydestä ja hoidosta 5.- ja 6.-luokkalaisille OPETTAJAN OPAS Helpompi hymyillä! Tietoa ja tehtäviä suun ja hampaiden terveydestä ja hoidosta 5.- ja 6.-luokkalaisille OPETTAJAN OPAS 1 Hei opettaja! Tässä tehtävävihkossa käsitellään suun ja hampaiden terveyttä sekä

Lisätiedot

JUURIHOITO. Paraneminen Uusintakontaminaation estäminen Hampaan juurihoidon syitä (Iqbal et al 2007):

JUURIHOITO. Paraneminen Uusintakontaminaation estäminen Hampaan juurihoidon syitä (Iqbal et al 2007): JUURIHOITO Tavoite: Inflammaation/infektion rajaaminen, hoito tai ennaltaehkäisy Mikrobien eliminaatio/mikrobilastin merkittävä vähentäminen (Siqueira, 2005) Paraneminen Uusintakontaminaation estäminen

Lisätiedot

Kemian opetuksen keskus Helsingin yliopisto Veden kovuus Oppilaan ohje. Veden kovuus

Kemian opetuksen keskus Helsingin yliopisto Veden kovuus Oppilaan ohje. Veden kovuus Huomaat, että vedenkeittimessäsi on valkoinen saostuma. Päättelet, että saostuma on peräisin vedestä. Haluat varmistaa, että vettä on turvallista juoda ja viet sitä tutkittavaksi laboratorioon. Laboratoriossa

Lisätiedot

Harjaustekniikka ja suositus alle 3-vuotiaalle, 1. vaihduntavaiheessa, 2. vaihduntavaiheessa ja hammasvälien puhdistus.

Harjaustekniikka ja suositus alle 3-vuotiaalle, 1. vaihduntavaiheessa, 2. vaihduntavaiheessa ja hammasvälien puhdistus. Harjaustekniikka ja suositus alle 3-vuotiaalle, 1. vaihduntavaiheessa, 2. vaihduntavaiheessa ja hammasvälien puhdistus. Vanhempien tulee valvoa lastensa hampaiden hoitoa aina yläkouluikään asti. Suomalaisten

Lisätiedot

Karieksen synty ja ehkäisy. Karieksen synty ja ehkäisy. Klooriheksidiini (CHX) Klooriheksidiini. Klooriheksidiini

Karieksen synty ja ehkäisy. Karieksen synty ja ehkäisy. Klooriheksidiini (CHX) Klooriheksidiini. Klooriheksidiini Karieksen synty ja ehkäisy Keyesin ympyrät karieksen ehkäisyssä ja hoidossa Sokerin kulutus Ksylitolin käyttö Pureskelun määrä Erityisruokavaliot Välipalat Ravinto karies Mikrobit (Mutans streptokokit)

Lisätiedot

KORJAAVA HOITO JA KÄYTETYT MATERIAALIT LASTEN HAMMASHOIDOSSA

KORJAAVA HOITO JA KÄYTETYT MATERIAALIT LASTEN HAMMASHOIDOSSA KORJAAVA HOITO JA KÄYTETYT MATERIAALIT LASTEN HAMMASHOIDOSSA HLK Härkönen, Emmi Syventävien opintojen tutkielma Hammaslääketieteen laitos Oulun yliopisto 03 2015 Dosentti, EHLVuokko Anttonen ja HLT, EHLMarja-Liisa

Lisätiedot

Kvantitatiivisen PCR:n käyttö mikrobivaurion toteamisessa

Kvantitatiivisen PCR:n käyttö mikrobivaurion toteamisessa Kvantitatiivisen PCR:n käyttö mikrobivaurion toteamisessa Maria Valkonen, Kaisa Jalkanen, Martin Täubel, Anne Hyvärinen 31.3.2014 Sisäilmastoseminaari 2014 1 Tausta Asumisterveysoppaan mukaiset sisäympäristön

Lisätiedot

Odottavien perheiden suun terveyden huolto

Odottavien perheiden suun terveyden huolto Odottavien perheiden suun terveyden huolto Sisältö Ravinto Hampaat Puhdistus Karies Imetys Hampaiden puhkeaminen Lasten suunhoito Ksylitoli Fluori Tutti ja purenta Hammashoito Karviaisessa RAVINTO Äidin

Lisätiedot

Lasi-ionomeerit. Tunnetut, Kestävät, Pitkäikäiset

Lasi-ionomeerit. Tunnetut, Kestävät, Pitkäikäiset Lasi-ionomeerit Tunnetut, Kestävät, Pitkäikäiset Perinteiset lasi-ionomeerit Lasiionomeeriteknologia pitää pintansa! Hyvät tutkitut materiaalit Bioyhteensopivuus Fluoridin vapautuminen Hyvä saumatiiveys

Lisätiedot

GC palaa estetiikassa olennaiseen. GC Essentia. Avaa ovi. yksinkertaisille. ratkaisuille. Seuraa intuitiotasi

GC palaa estetiikassa olennaiseen. GC Essentia. Avaa ovi. yksinkertaisille. ratkaisuille. Seuraa intuitiotasi GC palaa estetiikassa olennaiseen GC Essentia Avaa ovi yksinkertaisille ratkaisuille Seuraa intuitiotasi Voisiko helpompaa olla? Esteettisiin täytteisiin liittyy usein monimutkaisia kerrostusvaiheita.

Lisätiedot

I II III IV V. Harjoitustyö. Okklusaalipinnan karieksen paikkaushoito. Tietoa allergisoitumisesta yhdistelmämuoveille. Kirjallisuus.

I II III IV V. Harjoitustyö. Okklusaalipinnan karieksen paikkaushoito. Tietoa allergisoitumisesta yhdistelmämuoveille. Kirjallisuus. Harjoitustyö Okklusaalipinnan karieksen paikkaushoito Tietoa allergisoitumisesta yhdistelmämuoveille Taitopajaopetus H3, 24.10.2012 Anja Kotiranta Tee kipsiblokissa olevaan humaanihampaaseen I luokan kaviteetti

Lisätiedot

Kirjallisuuskatsaus liitukarieksesta kiinteän oikomishoidon aikana

Kirjallisuuskatsaus liitukarieksesta kiinteän oikomishoidon aikana Kirjallisuuskatsaus liitukarieksesta kiinteän oikomishoidon aikana Anna Tuokkola hammaslääketieteen kandidaatti Hammaslääketieteen laitos, Ortodontian osasto Helsinki 16.1.2017 Tutkielma anna.tuokkola@helsinki.fi

Lisätiedot

joka voidaan määrittää esim. värinmuutosta seuraamalla tai lukemalla

joka voidaan määrittää esim. värinmuutosta seuraamalla tai lukemalla REAKTIOT JA TASAPAINO, KE5 Happo-emästitraukset Määritelmä, titraus: Titraus on menetelmä, jossa tutkittavan liuoksen sisältämä ainemäärä määritetään lisäämällä siihen tarkkaan mitattu tilavuus titrausliuosta,

Lisätiedot

ENTSYYMIKATA- LYYSIN PERUSTEET (dos. Tuomas Haltia)

ENTSYYMIKATA- LYYSIN PERUSTEET (dos. Tuomas Haltia) ENTSYYMIKATA- LYYSIN PERUSTEET (dos. Tuomas Haltia) Elämän edellytykset: Solun täytyy pystyä (a) replikoitumaan (B) katalysoimaan tarvitsemiaan reaktioita tehokkaasti ja selektiivisesti eli sillä on oltava

Lisätiedot

Kalkituksen merkitys sokerijuurikkaalle. Sakari Malmilehto, SjT

Kalkituksen merkitys sokerijuurikkaalle. Sakari Malmilehto, SjT Kalkituksen merkitys sokerijuurikkaalle Miksi kalkitaan? Suomessa luontaisesti happamat maat Sokerijuurikkaalla heikko happamuuden sietokyky Uudet lajikkeet vaativat korkean ph:n pystyäkseen toteuttamaan

Lisätiedot

MOOTTORIPYÖRÄN JALAN SINKITYS. Copyright Isto Jokinen 1

MOOTTORIPYÖRÄN JALAN SINKITYS. Copyright Isto Jokinen 1 MOOTTORIPYÖRÄN JALAN SINKITYS Copyright Isto Jokinen 1 LÄHTÖTILANNE Moottoripyörään on ostettu seisontajalka käytettynä Englannista. Jalka tulee vuosimallin 2007 pyörään ja on ikäänsä nähden aivan hirveässä

Lisätiedot

Pellettien ja puunkuivauksessa syntyneiden kondenssivesien biohajoavuustutkimus

Pellettien ja puunkuivauksessa syntyneiden kondenssivesien biohajoavuustutkimus Pellettien ja puunkuivauksessa syntyneiden kondenssivesien biohajoavuustutkimus FM Hanna Prokkola Oulun yliopisto, Kemian laitos EkoPelletti-seminaari 11.4 2013 Biohajoavuus Biohajoavuudella yleensä tarkoitetaan

Lisätiedot

Proteesikomplikaatoiden SPECT- ja PET/CT. Jukka Kemppainen

Proteesikomplikaatoiden SPECT- ja PET/CT. Jukka Kemppainen Proteesikomplikaatoiden SPECT- ja PET/CT Jukka Kemppainen Proteesikirurgiasta n. 8% proteesien laitoista on revisioita Näistä 70% tehdään irtoamisen takia Toiseksi tärkein revisioiden syy on tulehdus 1/3

Lisätiedot

Ohjeita opetukseen ja odotettavissa olevat tulokset

Ohjeita opetukseen ja odotettavissa olevat tulokset Ohjeita opetukseen ja odotettavissa olevat tulokset Ensimmäinen sivu on työskentelyyn orientoiva johdatteluvaihe, jossa annetaan jotain tietoja ongelmista, joita happamat sateet aiheuttavat. Lisäksi esitetään

Lisätiedot

Käyttöohje. Aina turvallisella puolella.

Käyttöohje. Aina turvallisella puolella. Käyttöohje PROPHYflex Pulver - 1.007.0014, 1.007.0015, 1.007.0016, 1.007.0017 PROPHYpearls - 1.010.1826, 1.010.1828, 1.010.1829, 1.010.1830, 1.010.1831, 1.010.1797, 1.010.1798, 1.010.2133 PROPHY Superpearls

Lisätiedot

Luun aineenvaihdunnan biokemialliset mittarit: mitä, miksi ja milloin

Luun aineenvaihdunnan biokemialliset mittarit: mitä, miksi ja milloin Luun aineenvaihdunnan biokemialliset mittarit: mitä, miksi ja milloin Marja-Kaisa Koivula FT, dosentti, sairaalakemisti 22.5.2014 Esityksen sisältö Mitä luun aineenvaihdunnalla tarkoitetaan? Mitä ovat

Lisätiedot

COLAJUOMAN HAPPAMUUS

COLAJUOMAN HAPPAMUUS COLAJUOMAN HAPPAMUUS KOHDERYHMÄ: Työ soveltuu lukion viidennelle kurssille KE5. KESTO: 90 min MOTIVAATIO: Juot paljon kolajuomia, miten ne vaikuttavat hampaisiisi? TAVOITE: Opiskelija pääsee titraamaan.

Lisätiedot

Näe asiat. uudessa valossa. D-Light Pro GC:ltä. Kahden aallonpituuden LED-valokovetin

Näe asiat. uudessa valossa. D-Light Pro GC:ltä. Kahden aallonpituuden LED-valokovetin Näe asiat uudessa valossa D-Light Pro GC:ltä Kahden aallonpituuden LED-valokovetin GC:n D-Light Pro on suuritehoinen, kahden aallonpituuden LED-valokovetin, joka on kehitetty tuomaan lisää vaihtoehtoja:

Lisätiedot

SUUPALAT OMAHOITOSI TUEKSI

SUUPALAT OMAHOITOSI TUEKSI SUUPALAT OMAHOITOSI TUEKSI SISÄLLYS SUUN OMAHOITO... 3 Hampaiden harjaus... 3 Harjaustekniikka... 5 Hammasvälien puhdistaminen... 9 Hammasproteesien puhdistaminen... 12 RAVINNON VAIKUTUS SUUN TERVEYTEEN...

Lisätiedot

SUUNHOITOVALMISTEISSA KÄYTETTYJEN FLUORIYHDISTEIDEN VAIKUTUS HAMMAS- KIILTEEN REMINERALISAATIOON

SUUNHOITOVALMISTEISSA KÄYTETTYJEN FLUORIYHDISTEIDEN VAIKUTUS HAMMAS- KIILTEEN REMINERALISAATIOON Opinnäytetyö (AMK) Suun terveydenhuollon koulutusohjelma Suuhygienisti 2017 Essi Teronen SUUNHOITOVALMISTEISSA KÄYTETTYJEN FLUORIYHDISTEIDEN VAIKUTUS HAMMAS- KIILTEEN REMINERALISAATIOON -SYSTEMAATTINEN

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. 1 g hammastahnaa sisältää natriumfluoridia vastaten 5 mg fluoria (5 000 ppm).

VALMISTEYHTEENVETO. 1 g hammastahnaa sisältää natriumfluoridia vastaten 5 mg fluoria (5 000 ppm). VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Duraphat 5 mg/g hammastahna 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 g hammastahnaa sisältää natriumfluoridia vastaten 5 mg fluoria (5 000 ppm). Apuaineet: 1

Lisätiedot

Rintojen kuvantaminen. 2016 LT, radiologi Katja Hukkinen

Rintojen kuvantaminen. 2016 LT, radiologi Katja Hukkinen Rintojen kuvantaminen 2016 LT, radiologi Katja Hukkinen Kuvantamistavat Mammografia (2D), tomosynteesi (3D) Ultraääni, ABUS Magneettikuvantaminen Rinta-TT TT Oireet Kyhmy Ihon, nännin uusi ja konstantti

Lisätiedot

Ravinto, sokerit ja karies H2 Taina Eväsoja Yliopisto-opettaja

Ravinto, sokerit ja karies H2 Taina Eväsoja Yliopisto-opettaja Ravinto, sokerit ja karies 31.03.2014 H2 Taina Eväsoja Yliopisto-opettaja Luennon tavoitteena Ymmärtää ravinnon merkitys kariesprosessissa Oppia kyselemään potilaan ravintotottumuksista ja selvittämään

Lisätiedot

L10 Polyelektrolyytit pinnalla

L10 Polyelektrolyytit pinnalla CHEM-2230 Pintakemia L10 Polyelektrolyytit pinnalla Monika Österberg Polyelektrolyyttiadsorptio (mg/m 1 0.5 2 ) C Muistatteko kemisorption ja fysisorption ero? Adsorptiota kuvataan adsorptioisotermin avulla

Lisätiedot

Sari Kajava, Annu Palmio

Sari Kajava, Annu Palmio Lypsylehmän kuidun tarve Sari Kajava, Annu Palmio Kestävä karjatalous (KESTO) hanke Loppuseminaari 16.12.2014 Johdanto Maidontuotannon tehostaminen: Enemmän väkirehua, vähemmän karkearehua Paljon energiaa,

Lisätiedot

Nivelreuman serologiset testit: mitä ne kertovat? LT, apulaisylilääkäri Anna-Maija Haapala TAYS Laboratoriokeskus

Nivelreuman serologiset testit: mitä ne kertovat? LT, apulaisylilääkäri Anna-Maija Haapala TAYS Laboratoriokeskus Nivelreuman serologiset testit: mitä ne kertovat? LT, apulaisylilääkäri Anna-Maija Haapala TAYS Laboratoriokeskus Sisältö 1. Nivelreuma: etiologia, esiintyvyys, diagnostiikka 2. Nivelreuman serologiset

Lisätiedot

Fluoresointi. Teksti ja kuvat: Anders Wollstén

Fluoresointi. Teksti ja kuvat: Anders Wollstén Fluoresointi Teksti ja kuvat: Anders Wollstén Olin lokakuun loppupuolella muutaman muun suomalaisen teknikon kanssa Olle-Petter Vågen kurssilla Stavangerissa, Norjassa. Kahden päivän intensiivisellä työkurssilla

Lisätiedot

Pötsin hyvinvointiin. Version 1

Pötsin hyvinvointiin. Version 1 Pötsin hyvinvointiin Version 1 - Pötsin ph ja ph:n vaihteluihin vaikuttavat tekijät - Pötsihäiriöt ja niiden taustaa - Biorumin: koostumus, eri raaka-aineiden vaikutukset ja käyttö Pötsin normaali ph:

Lisätiedot

ehl Sirli Kerge 12.12.2014

ehl Sirli Kerge 12.12.2014 ehl Sirli Kerge 12.12.2014 1 Trauma < 12 v. 12 20 v. > 20 v. Kruunumurtuma ilman pulpayhteyttä Kruunumurtuma + pulpayhteys 45,2 % 36,5 % 26,3 % 6 % 8,8% 5,5% Kruunu-juurimurtuma 1,8 % 6,3 % 9,2 % Juurimurtuma

Lisätiedot

Otsonin käyttö karieksen pysäytyshoidossa

Otsonin käyttö karieksen pysäytyshoidossa Mikko Toivola Otsonin käyttö karieksen pysäytyshoidossa o Metropolia Ammattikorkeakoulu Suuhygienisti (AMK) Suun terveydenhuolto Opinnäytetyö 14.2.2016 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Mikko Toivola

Lisätiedot

Epäpuhtaudet vesi-höyrypiirissä lähteet ja vaikutukset

Epäpuhtaudet vesi-höyrypiirissä lähteet ja vaikutukset Epäpuhtaudet vesihöyrypiirissä lähteet ja vaikutukset Susanna Vähäsarja ÅFConsult 11.2.2016 1 Sisältö Epäpuhtauksien lähteet ja kulkeutuminen vesihöyrypiirissä Korroosiovauriot ja muodot vesihöyrypiirissä

Lisätiedot

Ultraäänellä uusi ilme kulmille, leualle, kaulalle ja dekolteelle

Ultraäänellä uusi ilme kulmille, leualle, kaulalle ja dekolteelle Ultraäänellä uusi ilme kulmille, leualle, kaulalle ja dekolteelle Mistä Ultherapy -hoidossa on kysymys? Ultherapy kohdistaa fokusoitua ultraäänienergiaa siihen ihokerrokseen, jota tyypillisesti käsitellään

Lisätiedot

UUDET TEKNIIKAT SISÄYMPÄRISTÖN MIKROBIEN TOTEAMISESSA

UUDET TEKNIIKAT SISÄYMPÄRISTÖN MIKROBIEN TOTEAMISESSA UUDET TEKNIIKAT SISÄYMPÄRISTÖN MIKROBIEN TOTEAMISESSA LIITU-päivä 4.5.2006 FT Helena Rintala Kansanterveyslaitos, Ympäristöterveyden osasto Mihin sisäympäristön mikrobien mittauksia tarvitaan? Rakennusten

Lisätiedot

smart-pad Valoaktivoituvaa desinfektiota

smart-pad Valoaktivoituvaa desinfektiota smart-pad Valoaktivoituvaa desinfektiota Valoaktivoitu suun desinfektio dentaalihygieniaan! Ennaltaehkäise! Smart-pad on kehitetty profylaksian ja parodontian tarpeisiin. Ei enää syviä ja tulehtuneita

Lisätiedot

PROBIOOTIT KODINHOIDOSSA SYVENTÄVÄÄ TIETOA

PROBIOOTIT KODINHOIDOSSA SYVENTÄVÄÄ TIETOA PROBIOOTIT KODINHOIDOSSA SYVENTÄVÄÄ TIETOA MITÄ OVAT MIKRO-ORGANISMIT? Mikro-organismi tai mikrobi on organismi, joka on niin pieni, ettei sitä näe paljaalla silmällä. Vain siinä tapauksessa, kun niitä

Lisätiedot

Tutkimusasetelmat. - Oikea asetelma oikeaan paikkaan - Vaikeakin tutkimusongelma voi olla ratkaistavissa oikealla tutkimusasetelmalla

Tutkimusasetelmat. - Oikea asetelma oikeaan paikkaan - Vaikeakin tutkimusongelma voi olla ratkaistavissa oikealla tutkimusasetelmalla Tutkimusasetelmat - Oikea asetelma oikeaan paikkaan - Vaikeakin tutkimusongelma voi olla ratkaistavissa oikealla tutkimusasetelmalla Jotta kokonaisuus ei unohdu Tulisi osata Tutkimusasetelmat Otoskoko,

Lisätiedot

d sinα Fysiikan laboratoriotyöohje Tietotekniikan koulutusohjelma OAMK Tekniikan yksikkö TYÖ 8: SPEKTROMETRITYÖ I Optinen hila

d sinα Fysiikan laboratoriotyöohje Tietotekniikan koulutusohjelma OAMK Tekniikan yksikkö TYÖ 8: SPEKTROMETRITYÖ I Optinen hila Fysiikan laboratoriotyöohje Tietotekniikan koulutusohjelma OAMK Tekniikan yksikkö TYÖ 8: SPEKTROMETRITYÖ I Optinen hila Optisessa hilassa on hyvin suuri määrä yhdensuuntaisia, toisistaan yhtä kaukana olevia

Lisätiedot

Täydellisesti tasapainotettu. GC EQUIA GC:ltä.

Täydellisesti tasapainotettu. GC EQUIA GC:ltä. Täydellisesti tasapainotettu. GC EQUIA GC:ltä. Esittelyssä ensimmäinen paikkausjärjestelmä, jossa nopeus ja helppo käsiteltävyys yhdistyvät erinomaiseen esteettisyyteen. GC Fuji IX GP EXTRA ja G-Coat PLUS

Lisätiedot

Kissaa on suuhun katsominen. Kissojen hampaidenhoito-opas

Kissaa on suuhun katsominen. Kissojen hampaidenhoito-opas Kissaa on suuhun katsominen Kissojen hampaidenhoito-opas Kissa ei osaa hoitaa hampaitaan Aikuisella kissalla on 30 hammasta. Hampaan näkyvää osaa kutsutaan kruunuksi ja ikenen alla olevaa osaa juureksi,

Lisätiedot

Puhdistus ja desinfiointi Hygio-otsonointilaitteella

Puhdistus ja desinfiointi Hygio-otsonointilaitteella 26.05.2015 Puhdistus ja desinfiointi Hygio-otsonointilaitteella 1. Hygio-laitteen käyttötarkoitus terveydenhuollossa Hygio a40 on tarkoitettu tekstiilien, kenkien ja tavaroiden puhdistamiseen ja desinfiointiin.

Lisätiedot

Ravinnon hiilihydraatit ystävä vai vihollinen? Mikael Fogelholm, dosentti, ETT Johtaja, Suomen Akatemia, terveyden tutkimuksen yksikkö

Ravinnon hiilihydraatit ystävä vai vihollinen? Mikael Fogelholm, dosentti, ETT Johtaja, Suomen Akatemia, terveyden tutkimuksen yksikkö Ravinnon hiilihydraatit ystävä vai vihollinen? Mikael Fogelholm, dosentti, ETT Johtaja, Suomen Akatemia, terveyden tutkimuksen yksikkö 1 7.4.2011 Ravintoaineiden saantisuositukset Ruoankäyttösuositukset

Lisätiedot

Amprobe IR-608A. Käyttöohje

Amprobe IR-608A. Käyttöohje Amprobe IR-608A Käyttöohje Sisällysluettelo Laitteessa tai tässä käyttöohjeessa käytetyt merkinnät... 4 Tekniset tiedot... 5 Kuinka infrapunalämpömittari toimii... 5 ºC/ºF ja paristo... 5 Laitteen käyttö...

Lisätiedot

α-amylaasi α-amylaasin eristäminen syljestä ja spesifisen aktiivisuuden määritys. Johdanto Tärkkelys Oligosakkaridit Maltoosi + glukoosi

α-amylaasi α-amylaasin eristäminen syljestä ja spesifisen aktiivisuuden määritys. Johdanto Tärkkelys Oligosakkaridit Maltoosi + glukoosi n eristäminen syljestä ja spesifisen aktiivisuuden määritys. Johdanto Työssä eristetään ja puhdistetaan merkittävä ja laajalti käytetty teollisuusentsyymi syljestä. pilkkoo tärkkelystä ensin oligosakkarideiksi

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN SUUN TERVEYDEN EDISTÄMISEN OHJELMAT 2013-2016

LASTEN JA NUORTEN SUUN TERVEYDEN EDISTÄMISEN OHJELMAT 2013-2016 perusturva ja terveydenhuolto terveydenhuolto 4/2014 LASTEN JA NUORTEN SUUN TERVEYDEN EDISTÄMISEN OHJELMAT 2013-2016 Riskiseulonta Tehostettu ehkäisyohjelma Purenta/ oikominen Odottavat vanhemmat neuvolaterveydenhoitaja

Lisätiedot

ALAKOULUIKÄISEN 7 8-VUOTIAAN LAPSEN SUUN TERVEYS

ALAKOULUIKÄISEN 7 8-VUOTIAAN LAPSEN SUUN TERVEYS Anna Heikkinen & Heidi Tuomaala ALAKOULUIKÄISEN 7 8-VUOTIAAN LAPSEN SUUN TERVEYS Alakouluikäisen 7 8-vuotiaan lapsen suun terveys -opas vanhemmille ALAKOULUIKÄISEN 7 8-VUOTIAAN LAPSEN SUUN TERVEYS Alakouluikäisen

Lisätiedot

Päivystykselliset kar-endo tilanteet

Päivystykselliset kar-endo tilanteet Päivystykselliset kar-endo tilanteet Alueellinen päivystyskoulutus terveyskeskusten hammaslääkäreille ja hammashoitajille 12.12.2014 Ehl Hannaleena Havia, YTHS Päivystykselliset tilanteet Pulpiitti Reversiibeli

Lisätiedot

411 Kiireellistä ensiapua tarvitsevan potilaan hoitokäynti

411 Kiireellistä ensiapua tarvitsevan potilaan hoitokäynti 1 HAMMASLÄÄKÄRIEN - JA SV-KOODIEN TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELOSSA MÄÄRÄTTYJEN JA SAIRAUSVAKUUTUKSEN PALAUTUSTAKSASSA MÄÄRÄTTYJEN TOIMENPITEIDEN 1.9.2001 LUKIEN Tutkimukset 201 Tutkimus,

Lisätiedot

UNIVERSAALI NANO YHDISTELMÄMUOVI. Yksinkertaisesti kaunista

UNIVERSAALI NANO YHDISTELMÄMUOVI. Yksinkertaisesti kaunista UNIVERSAALI NANO YHDISTELMÄMUOVI Yksinkertaisesti kaunista EHL, HLT Maarit Salonen-Kemppi Hammas Botnia Oulu SYNERGY D6 Helppokäyttöinen ja esteettinen Olen käyttänyt Synergyä etuhammastäytteisiin, etuhampaiden

Lisätiedot