Oppimateriaali. Opetuksen sisältö ja tavoitteet. Karieksen preparointiperiaatteet Syvän karieksen hoito

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oppimateriaali. Opetuksen sisältö ja tavoitteet. Karieksen preparointiperiaatteet Syvän karieksen hoito"

Transkriptio

1 Oppimateriaali Karieksen preparointiperiaatteet Syvän karieksen hoito H Anja Kotiranta Helsingin ylipisto Oppikirja: O Fejerskov, E Kidd; Dental Caries, The disease and its Clinical management (2008) kappaleet: 21 julkaisuja aiheesta kirjallisuusluettelossa Opetuksen sisältö ja tavoitteet Karieksen preparoinnin perusperiaatteita tutkimusten valossa preparointisyvyyden arviointi Syvän karieksen hoito: teoria ja hoitotoimenpiteet potilastyöskentelyssä välillinen kattaminen välitön kattaminen vaiheittainen ekskavointi Syvän karieksen hoidossa käytettävät materiaalit Opetuksen tavoitteena on antaa teoreettiset valmiudet karieksen preparointiin ja syvän karieksen hoitoon Karieksen preparointi ja kaviteetin teko yleisesti Kiilteen avaus kariesleesion kohdalta, että päästään puhdistamaan karioitunut dentiini avaus karieksen laajuuden, karieksen sijainnin ja käytettävän paikka-aineen mukaan Poistetaan karioitunut dentiini: kaviteetin ei-pulpaalisilta seinämiltä (=paikan saumaalueet) poistetaan pehmentynyt dentiini ruusuporalla varman päälle, koska ei pulpaperforaatiovaaraa paikan sauma-alue oltava ehdottomasti puhdas hyvän sauman aikaansaamiseksi paikkamateriaalille tältä alueelta dentiinin kovuus arvioidaan sondin lappeella liuttamalla tunnustellen tai sondin kärjellä painelemalla Minimally invasive restoration kaviteetin preparoinnissa pyritään nykyisin kudosta säästävään, minimaaliseen avaukseen aloita pienellä avauksella karioituneesta kohdasta kuitenkin riittävä näkyvyys on varmistettava, että dentiinikarieksen saa poistettua (karieksen altauurtavuus ) laajenna tarvittaessa kiilleavausta näkyvyyden Kuva: Dental Caries and its Clinical parantamiseksi Management; Fejerskov & Kidd, 1988 Karieksen preparointi ja kaviteetin teko yleisesti kaviteetin pohjalta, pulpaa vasten olevalta seinämältä poistetaan ulompi karioitunut dentiini (pehmeä, infektoitunut, irreversiibelisti demineralisoitunut) ekskavaattorilla sondilla ei tökitä pulpaseinämiä, vaan dentiinin kovuus arvioidaan ekskavaattorilla lähteekö lastuja? onko dentiini kosteaa? Lopuksi muotoillaan kaviteetin seinämät ja reunat käytettävän paikka-aineen mukaan 1

2 Paljonko dentiiniä on poistettava kaviteetin pohjalta? ulompi, infektoitunut dentiinikerros kliinisesti ei ole helppoa erottaa ulomman (infected) ja sisemmän (affected) karioituneen dentiinin rajaa Kuva: Hien C. Ngo et al., 2006 dentiinin väri: ei selvää korrelaatiota kariesleesion värin ja demineralisaatio- tai infektioasteen välillä karioitunut, aktiivinen leesio: kellertävä/ vaaleanruskea (alkuperäinen julkaisu Fusayama, 1979) dentiinin kovuus: relatiivinen määritelmä Knoopin Hardness Number (KHN) KHN on intaktille dentiinille n. 55, ulompi karioitunut dentiini <20 KHN dentiinin kovuus: vaihtelua operatöörien välillä, ei absoluuttinen totuus sondilla ei saa tökkiä pulpaalisia kaviteetin seinämiä matalissa kaviteeteissä sondin kärkeä voi liuttaa dentiinipintaa vasten kaviteetin ei-pulpaalisilla reunoilla dentiinin kovuus kokeillaan sondilla (voi myös painaa) kaviteetin pohjalla tarkkaillaan ekskavoitavuutta: karioitunut dentiini helppo ekskavoida (mineraalit liuenneet, kollageenin rakenne hajonnut) ei-pulpaaliset reunat voi puhdistaa ilman perforaatiopelkoa tehdään ennen pulpaa vasten olevien seinämien puhdistusta silloin mahdollisen perforaation sattuessa kaviteetti on jo muualta puhdas (mikrobeista vapaa) mikrobimäärä: kliinisesti vaikea/mahdoton arvioida dentiinin kosteus osoituksena runsaasta mikrobikannasta 2

3 Kariesindikaattorivärit 1% acid red tai emäksinen fuksiini (liuottimena propyleeniglykoli), Fusayama 1988 perustuu hajonneen kollageenin värjäytymiseen liuotin tunkeutuu uloimman karioituneen dentiinin osittain hajonneeseen kollageeniin värjää irreversiibelisti muuttuneen orgaanisen matrixin demineralisoituneen dentiinin alueella kehitettiin erottelemaan ulompi ja sisempi karioitunut dentiini toisistaan uusimpien tutkimusten mukaan johtaa karieksen ylipreparointiin! työskentelyssä hitaampi kuin perinteinen ekskavointi kemialliset karieksen poistoon tarkoitetut aineet Caridex:voihappojohdannaiset+0,5% natriumhypokloriitti (NaOCl) CarisolvTM:glutamiinihappo, glysiini, leusiini+0,5% NaOCl perustuvat natriumhypokloriitin kykyyn liuottaa osittain demineralisoitunutta dentiiniä NaOCl on epäspesifi, proteolyyttinen aine hitaita käyttää, lisäkustannuksia tuloksen ei ole osoitettu poikkeavan perinteisestä ekskavoinnista paitsi kivuttomampi Fluoresenssi (FACE-tekniikka) perustuu mikrobien värjäytyvyyteen bakteerit fluoresoivat sopivassa valossa in vitro-kokeissa saatu mikrobit kaviteetista tarkemmin pois kuin Carisolv-, värjäys- tai konventionaalisella menetelmällä ( AM Lennon et al., 2006) kuinka tarkasti mikrobit täytyy poistaa kaviteetista? ei kliinisessä käytössä Suomessa uusin fluoresenssiin perustuvia laite : SoproLife kariesdg ja kaviteetin puhtaus Syvän karieksenproblematiikkaa Jos kariesleesio on edennyt hyvin syvälle dentiiniin miten puhdistan kaviteetin turvallisesti ilman pulpaperforaatiota? miten hampaan vitaliteetti saadaan säilymään syvästä karieksesta huolimatta? Mikä on syvä karies? karies edennyt rötgenologisesti 2/3-1/2 dentiinin paksuudesta tutkimustilanteissa yleisimmin käytetty kriteeri ota hampaasta aina alkuröntgenkuva, kun karies näyttää kliinisesti syvälle edenneeltä tavanomainen preparointi johtaisi pulpaperforaatioon Huom! D 25 2 ja d

4 Syvän karieksen hoitopäätös Pulpan tilanteen arviointi oireiden perusteella Hampaan oltava elävä (vitaali) eikä pulpassa saa olla irreversiibeliä pulpiittia ei-invasiivistä menetelmää pulpan histopatologisen tilan ja inflammaation vakavuuden selvittämiseksi ei ole arvion perusteena potilaan oireet (anamneesi) Rtg vitaliteettimittaukset Reversiibeli pulpiitti (palautuva pulpatulehdus) voi oireilla lievästi provosoitavissa oleva kipu lyhytaikainen kipu helpottaa heti, kun ärsyke poistetaan ei koputusarkuutta syvän karieksen hoito ja paikkaus Irreversiibeli pulpiitti (palautumaton pulpatulehdus) spontaani kipu (mutta voi olla oireetonkin, krooninen) provosoitaessa kipu ei poistu heti ärsykkeen poistuessa pitkäkestoinen kipu kipu voi häiritä yöunta koputusarkuus mahdollinen juurihoito (tai ekstraktio) Röntgentutkimus ja vitaliteetin mittaus Tarkistetaan periapikaalialueen tila: onko radiolusenttisuutta? Näkyykö lamina dura? Vitalometri Syvän kariesleesion hoitovaihtoehdot 1. syvä kariesleesio puhtaaksi yhdellä hoitokerralla perforaation sattuessa välitön kattaminen (direct pulp capping) eriste+lopullinen, tiivis paikka 2. välillinen kattaminen (indirect pulp capping) eriste lopun karieksen päälle (jos sen poisto aiheuttaisi perforaation) lopullinen, tiivis paikka 3. vaiheittainen ekskavointi (stepwise excavation) karieksen poisto vaiheittain, hoitokäynnit 8 viikon- 6 kk välein hoitojen välillä kaviteetin suojana lääkinnällinen eriste (yleisimmin kalsiumhydroksidi) + väliaikainen täyte, joka oltava ehdottoman tiivis! Kylmäspray 1) Välitön kattaminen (direct pulp capping) Syvää kariesta preparoitaessa on pulpa paljastunut vahinkoperforaatio jo puhdistetun kaviteetin alueella (pulpasarvi) -> kattamisella hyvä ennuste eli hammas säilyy todennäköisesti elävänä kun pidetään sylki pois alueelta jos perforaatioalueella vielä runsaasti kariesta -> ennuste huonompi mikrobeja pulpan puolelle EI NÄIN! Syvän karieksen hoito Indikaatiot/edellytykset välittömälle kattamiselle: hampaassa ei saa olla periapikaalialueella rtg-muutoksia ei voimakkaita oireita pulpahaava ei saa vuotaa pitkään katettavan perforaation koko (alle 1mm 2???) kattamista kannattaa erityisesti yrittää nuorilla, kun hampaan juurenkehitys kesken kun pulpaontelo laaja (hyvä verenkierto) Hampaassa juurikanavainfektion aiheuttama periapikaalinen muutos (lusenttisuus) -> juurihoito 4

5 Välitön kattaminen perforaation jälkeen kavitetti pidetään ehdottomasti syljestä vapaana ja siirrytään aseptiseen työskentelyyn Kofferdam mieluummin jo varaudutaan tilanteeseen etukäteen Välitön kattaminen lyhyesti alueen suojaus suuontelon sylkikontaminaatiolta (Kofferdam) verenvuodon tyrehdyttäminen pulpaperforaation päälle lääkeaineet = kattaminen MTA (esisijainen valinta) Ca(OH) 2 pitoinen eriste (aikaisemmin yleisesti käytössä) kattamisaineen annetaan kuivua (kuivumisaika riippuu käytetystä materiaalisata) ja peitetään tiiviisti esim. lasi-ionomeerilainerilla + lopullinen paikka lasi-ionomeeri väliaikaiseksi paikaksi 8jos ei ehdi paikata) Kuva:Textbook of Endodontology Bergenholtz et al., 2003 Välitön kattaminen/ Verenvuodon kontrolli perforaatiokohdan verenvuodon tyrehdytys huuhtelemalla fysiologisella keittosuolalla (D. Tuna et al., 2008, 2010) natriumhypokloriitti-liuoksella (n. 6%, AA Hafez et al., 2002) 0,12% klooriheksidiini (Mente et al., Bjørndal 2010) nestemäisellä kalsiumhydroksidi-liuoksella steriilillä, kostealla vanupallolla kevyt kompressio haavan päälle perforaatioalueen vuoto kertoo pulpan tilanteesta paljonko vuotaa? Vuodon tulisi tyrehtyä kevyesti kompressoimalla 2-3 minuutissa (D. Tuna et al., 2008) 5min (Bjørndal et al., 2010, Mente et al., 2010) 10min (6%, AA Hafez et al., 2002) onko veri punaista vai seröösiä? Välitön kattaminen/ lääkeaineet MTA (mineral trioxide aggregate) ProRoot, Angelus, Biodentine TM, MM MTA Ca(OH) 2 pitoinen kattamisaine käytetään useinmiten pastana (Dycal ) (muita: Yhdistelmämuovi (?), ZnO-eugenol) TEGDMA might inhibit mineralization induced by dental pulp cells, thus impairing reparative dentin formation after pulp capping with dentin bonding agents. Galler KM et al., 2011 J Dent Res. In vitro study MTA (mineral trioxide aggregate) Biodentine Markkinoilla eri firmojen MTA:ta sisältäviä valmisteita jauhe (pussissa tai purkissa) ja neste (steriili vesi) jauhe+vesi sekoitetavissa kapseleissa ei värejä: harmaa ja valkoinen kovettumisajat vaihtelevat 10min - tunteja MTA - Angelus: jauhe purkissa+vesi MM MTA: kapseli (jauhe+vesi) pakattuna foliopussiin Biodentine on MTA:n kaltainen kalsiumpohjainen sementti käyttöindikaatiot laajemmat kuin muilla MTA-valmisteilla (alustäyte, va-paikka, maitohammaspaikka) valkoinen 5

6 MTA kattamisissa joudutaan etuhammasalueella ottamaan huomioon esteettiset seikat harmaa MTA kuultaa tummana hammaskudoksen läpi valkoinen MTA voi värjäytyä/värjätä hammasta myöhemmin? värjäytyminen huomioitava erityisesti nuorten etuhampaiden traumoissa MTA perinteien MTA muodostaa kuivuttuaan kalsiumoksidia, joka voi reagoida kudosnesteen kanssa - >Ca(OH) 2 aplikoidaan min. 2mm kerros, mielellään 4mm MTA:n alkuph 10,2, kohoaa kovettumisen aikana jopa ph12,5 kaviteetti suljettava tiiviisti! ProRoot jätetään kuivumaan kostean vanupallon alle Angelus kuivuu odotellessa min MTA:n edut ja haitat Edut: biologinen pulpakudoskselle ->ei pulpan inflammaatiota ei herkkä kosteudelle (pulpahaavassa aina hiukan kosteutta) kovetuttuaan TIIVIS muodostunut dentiinisilta tiivis, muodostuu jopa 3 kk:ssa Haitat: hankalampi käsitellä kuin kalsiumhydroksidipasta jotkin valmisteet kuivuvat hitaasti kallis Kalsiumhydroksidi, edut stimuloi reparatiivisen dentiinin muodostumista antibakteerinen vaikutus (korkea ph) säätelee odontoplastien kaltaisten solujen muodostumista -> reaktiivisen dentiinin muodostus vaikuttaa dentiinin matrixin komponentteihin kasvutekijöitä vapautuu Kalsiumhydroksidi, haitat Välitön kattaminen mekaanisesti heikko materiaali liukoinen ->mahdollistaa saumavuodon pitkällä aikavälillä indusoitunut reparatiivinen dentiini huokoista (Cox et al., 1985, 1996) aiheuttaa inflammaatioreaktion pulpassa (PMN solut) pulpahaavan paraneminen alkaa paikallisella kudosnekroosilla lopullinen (tai väliaikainen) tiivis täyte kattamismateriaalin päälle hampaan vitaliteetin seuranta onnistunut kattaminen -> hammas säilyy vitaalina (elävänä) reparatiivisen dentiinin muodostuminen -> muodostuu dentiinisilta perforaatioaukon päälle Kuva : Fundamentals of Operative Dentistry, Summit et al.,

7 Välittömän kattamisen ennuste johtaako karies perforans juurihoitoon? kariesperforaatio yhteydessä pulpan infektioihin (perinteisiä kattamismenetelmiä käytettäessä ) pulpan perforaatio tilanteessa, jossa kaviteetti jo saatu puhtaaksi mikrobeista (karieksesta) hoitoennusteeltaan hyvä kattamisen onnistuminen Ca(OH) 2 :lla: mekaaninen pulpaperforaatio -> 92,2% onnistui, kariesperforaatio -> 33,3% onnistui (Al-Hiyasat et al., 2006) Välittömän kattamisen ennuste ennuste riippuu vahvasti myös siitä, mikä on hampaan pulpan lähtötilanne? pulpan laajuus (verenkierto) vaikuttaa nuoret potilaat, joilla hampaan juurenkehitys kesken perforaation sijainti? (pulpasarven vahinkoperforaation kattamisella hyvä ennuste) MTA:lla tehtyjen välittömien kattamisten tulokset tutkimusten valossa lupaavia Välitön kattaminen, MTA JADA vol 139 March 2008 Direct pulp capping with mineral trioxide aggregate (An observational study) George Bogen, DDS; Jay S. Kim, PhD; Leif K. Bakland, DDS Hyviä tuloksia välittömällä kattamisella MTA:lla MTA vai Ca(OH) 2 Mente et al., 2010: 122 hammasta joihin välitön kattaminen onnistumisprosentit 12-80kk jälkeen tehdyssä tarkastuksessa MTA 78% (54/69 hammasta) Ca(OH) 2 60% (32/53 hammasta) onnistumiseen vaikutti positiivisesti, kun hammas paikattiin 2pv sisällä kattamisesta MTA vai Ca(OH) 2 2) Välillinen kattaminen indirect pulp treatment ( IPT) 100% 50% 0% Onnistumisprosentti ajan funktiona, (Mente et al., 2010) - potilaat saatiin tarkastukseen eri aikoina n=29 n=26 n=14 n=20 n=20 n=13 MTA n=69 Ca(OH) 2 n=53 Seuranta-aika 1-2v 2-3v >3v indikaatiot / hoidon edellytykset oireeton hammas, syvä karies (jonka poisto kokonaan johtaisi pulpaperforaatioon), ei rtg-muutoksia periapikaalialueella preparoidaan kariesta niin paljon kuin mahdollista (infektiivisen dentiinin poisto) edetään melko lähellekin pulpaa (toisin kuin vaiheittaisessa ekskavoinnissa) jätetään pulpan puoleiselle seinämälle suspektia kariesta (ei selkeästi infektoitunutta dentiiniä), mikäli sen poistaminen aiheuttaisi perforaation 7

8 Välillinen kattaminen (indirect pulp capping or treatment IPC, IPT) ensin puhdistetaan kaviteetin ei-pulpaaliset seinämät täysin puhtaaksi sen jälkeen poistetaan karioitunutta dentiiniä pulpaalisilta seinämiltä aiheuttamatta pulpaperforaatioita eristeeksi paikan alle Ca(OH) 2 pitoinen eriste (yleisimmin käytössä) zinc-oxide eugenol=zoe (ei yhdistelmämuovin kanssa) lasi-ionomeeri suoraan? yhdistelmämuovi sidostuksen kanssa ilman erillistä eristettä? Ca(OH) 2 pitoinen eriste yleisimmin käytetty (käytössä klinikassa) peitetään lasi-ionomeerilainerilla tai ZOE:lla pysyvästä paikkamateriaalista riippuen (yhdistelmämuovi vai amalgaami) Välillinen kattaminen kalsiumhydroksidi-eristys pulpaseinämille = (Dycal ) tiivis pysyvä täyte yhdistelmämuovin yhteydessä eristysaine tulee peittää li-linerilla ennen muovin sidostusta (sidosaineiden valmistajien ohje) vitaliteetin seuranta!! vitaliteettitestit röntgenseuranta vrt. vaiheittainen ekskavointi, joka nykyään käytössä Kuva: Fundamentals of Operative Dentistry, Summit et al., 2006 Koska välillinen kattaminen? Perusteluja välilliselle kattamiselle? Ei yleisesti suositeltava metodi! mahdollisesti erityistilanteissa kuten ei ko-operoivan lapsen maitohampaat? potilasta ei tarvitse kutsua uudelleen hyvä pysyvä paikka varmistaa tiiviin sauman vaatii seurantaa kuten vaiheittainen ekskavointikin karies pysähtyy tiiviisti suljetussa kaviteetissä muodostuu tertiääridentiiniä (pulpa suojautuu) Mutta kuka takaa, ettei paikka vuoda ajan mittaan? silloin jäännösmikrobit aktivoituvat ja kariesprosessi etenee salakavalasti paikan alla Alkutilanne Tilanne 36kk jälkeen Maltz et al., ) Vaiheittainen l. asteittainen ekskavointi (Stepwise excavation) puhdistetaan vain kaikkein pehmein osa karieksesta kaviteetin pulpaseinämiltä lääkitään ja suljetaan kaviteetti tiiviisti min 8-12 viikon jälkeen jatketaan karieksen ekskavointia (Bjørndal et al., 2010) reaktiivisen dentiinin muodostuminen Milloin vaiheittainen ekskavointi? kaviteetin puhdistaminen johtaisi todennäköisesti pulpaperforaatioon rtg: karies edennyt 75% dentiinin paksuudesta rtg: periapikaalialue terve oireeton hammas: ei spontaania tai ärsytyksen aiheuttamaa kipua vitaliteettikoe positiivinen etenkin jos kyseessä avojuurinen hammas (nuori potilas) 8

9 Milloin vaiheittainen ekskavointi? tavoitteena ja pulpan vitaliteetin säilyminen kun vältetään pulpaperforaatio saatu hyviä onnistumistuloksia monet yli 90% erityisesti kun hampaan juuren kehitys kesken ensiaputoimenpiteenä suurien kariesleesioiden saneerauksessa Vaiheittainen ekskavointi kaviteetin reunat puhtaiksi karieksesta (ruusuporaus) poistetaan syvän karieksen uloin, nekroottinen kerros pulpaseinämiltä (ekskavointi) ekskavoidaan sen verran, että saadaan tarpeeksi tilaa väliaikaiselle täytetmateriaalille kalsiumhydroksidi karieksen päälle ja kaviteetti suljetaan väliaikaisella paikkamateriaalilla tiiviisti (IRM tai Lasi-ionomeeri) Bjørndal L, 2002 (va täyte kuukausia) Vaiheittainen ekskavointi Miksi vaiheittainen ekskavointi? vähentää pulpaperforaation riskiä (tertiääridenttiinin muodostus) mikrobien määrä vähenee step by step 1.-> cfu/ml 2.->100 cfu/ml 3.-> n. 10 cfu/ml (ei enää kliinistä merkitystä) Bjørndal L, 2002 Pohjoismainen tutkimus Bjørndal et al., 2010 syvän karieksen hoito: vaiheittainen ekskavointi (SE) tai kaviteetti kerralla puhtaaksi (DCE) DCE ryhmään 43/149 tuli pulpaperforaatio SE ryhmään 25/143 tuli pulpaperforaatio tulokset SE: 74,1% pulpa vitaali, ei periapikaalisia muutoksia 1v seurannassa DCE: 62,4% pulpa vitaali, ei periapikaalisia muutoksia 1v seurannassa Karieksen ylipreparointi dentiinin puskuriominaisuus tärkeä toksiineja ja ph-muutoksia vastaan dentiinin induktiivinen (kasvutekijöitä) vaikutus reaktiivisen dentiinin muodostumiselle tärkeä dentiini toimii mekaanisena suojana (infektoituneet dentiinilastut eivät pääse pulpan puolelle) Karieksen ylipreparointi menetetään uusiutumatonta hammaskudosta heikennetään hammasta tarpeettomasti menetetään hampaan luonnollista puolustusvyöhykettä skleroottinen dentiini perforaatioriski kasvaa -> mahdollinen perforaatio huonontaa pulpan terveyttä 9

10 Välitön kattaminen vai vaiheittainen ekskavointi vai välillinen kattaminen? ohutkin ( mm) jäännösdentiinin määrä indusoi kuitenkin voimakkaasti reaktiivisen dentiinin muodostusta (Murray et al., 2002) Täytyykö kaikki karies poistaa? Useimpien mielestä täytyy ja se on yleinen linja kliinisessä työssä! D 37 okklusaalipinnalle jäänyt kariesta paikan alle. Tilanne muutaman vuoden kuluttua kuvassa. Onko kaikki mikrobit poistettava kaviteetistä? yleisesti pyrkimys mikrobien poistoon kaviteetistä paikkauksen yhteydessä, mutta sitä ei voida kliinisesti varmistaa jäännösbakteerit eivät jatka kariesprosessia, jos alue on hyvin eristetty suuontelosta mikrobiflooran kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset muutokset tiiviin paikan alla Björndal et al.,2000 Onko kaikki mikrobit poistettava? kaikkia mikrobeja mahdoton eliminoida, vaikka karieksen poisto suoritettaisiin perinteisesti (Lager et al., 2003), mutta vähäiset jäännösmikrobit kuolevat/inaktivoituvat tiiviin paikan alla? paikan alle jätetty/jäänyt karies sisältää elinkelpoisia mikrobeja vielä vuosienkin jälkeen onko aikapommi? ainakin ison paikan sauma todennäköisesti vuotaa ajan mittaan!!! paikan alle ei kannata vasiten jättää suurta määrää mikrobeja! Yhteenvetona kaviteetissa olevaa kariesta voidaan pysäyttää syvän karieksen yhteydessä mieluummin vaiheittainen ekskavointi kuin perforaatio karieksen preparoinnin yhteydessä dentiinikerros indusoi reaktiivisen dentiinin muodostusta perforaatio lisää pulpan infektioriskiä tiivis väliaikainen/pysyvä paikka karieksen pysäyttämisen edellytys pulpaperforaation sattuessa MTA esisijainen kattamismateriaali välittömässä kattamisessa vältä dentiinin ylipreparointia Väliaikaiset täytemateriaalit: Cavit Aineosia sinkkioksidi, kalsiumsulfaatti,bariumsulfaatti, talkki, sinkkisulfaatti, trietyleeniglykolidiasetaatti, polyvinyyliasetaatti Cavit G (harmaa), Cavit W (valkoinen) viedään karverilla kaviteettiin ja tasoitellaan karverilla ja esim. kostealla vanupallolla kovettuu itsestään kosteassa ympäristössä (2h) tiivis ei kestä purentapainetta, minkä vuoksi vaatii päälle kovemman materiaalin 10

11 Väliaikaiset täytemateriaalit: Coltosol aineosat sinkkioksidi, sinkkisulfaatti 1-hydraatti, kalsiumsufaatti, piimaa?, EVA resiini, NaF, piparminttu jäykkä pasta, jota helppo käsitellä tiivis lähes yhtä kovaa kuin IRM ei sisällä eugenolia, sis. fluoria pinta kovettuu minuutissa lopullinen kovettuminen 2-3h Väliaikaiset täytemateriaalit: IRM jauhe+neste IRM kovettuu itsestään muutamassa tunnissa kestää kohtalaisesti purentapainetta tiivis! eugenolilla lääkinnällinen ominaisuus (rauhoittaa tulehduskipua) eugenoli inhiboi yhdistelmämuovin kovettumista käytetään nykyisin pääasiassa kapseleihin pakattuna tarttuu instrumentteihin 1g jauhetta: 0.8g sinkkioksidia ja 0.2g polymethyl-methacrylatea 1g nestettä: 0.99g eugenolia Väliaikaiset täytemateriaalit: fosfaattisementti lasi-ionomeerit kehitetty polykarboksylaattisementtien pohjalta fosfaattisementit sinkkifosfaattisementti (sinkkioksidi+fosforihappo) polykarboksylaattisementti (sinkkioksidi+polyakryylihappo) käyttöindikaatiot väliaikainen täyte juurikanavanastojen (metallinastat), proteettisten kruunujen, oikomisrenkaiden yms. sementointi nykyisin yhdistelmämuovisementit korvaavat fosfaattisementin käyttöä Väliaikaiset täytemateriaalit: fosfaattisementti sinkkifosfaattisementti kestää kohtalaisesti purentapainetta kova, mutta hauras ei tiivis! (->käytetään esim. Cavitin päällä) sekoitetaan jauheesta ja nesteestä kovettuu nopeasti (kemiallisesti) Kirjallisuutta M Hayashi et al. Ways of enhanching pulp preservation by stepwise excavation a systematic review. J of Dentistry 2011;29: L Bjørndal et al. Treatment of deep caries lesions in adults: randomized clinical trials comparing stepwise vs. direct complete excavation, and direct pulp capping vs. partial pulpotomy. Eur J Oral Sci 2010 Jun;118(3):290-7 Van Thomson et al. Treatment of deep caries lesions by complete excavation or partial removal. A critical review. JADA 2008, 139: A Banerjee, TF Watson, EAM Kidd. Dentine caries: Take it or leave it? Dent Update 2000;27: E Kidd. How clean must a cavity be before restoration? Caries Res 2004;38:

Syvän karieksen hoito

Syvän karieksen hoito Syvän karieksen hoito Tomas Högman Hammaslääketieteen kandidaatti Hammaslääketieteen laitos, kovakudos- ja infektiosairaudet Helsinki 03.03.2015 Tutkielma tomas.hogman@helsinki.fi Ohjaaja: HLT, EHL Anja

Lisätiedot

Päivystykselliset kar-endo tilanteet

Päivystykselliset kar-endo tilanteet Päivystykselliset kar-endo tilanteet Alueellinen päivystyskoulutus terveyskeskusten hammaslääkäreille ja hammashoitajille 12.12.2014 Ehl Hannaleena Havia, YTHS Päivystykselliset tilanteet Pulpiitti Reversiibeli

Lisätiedot

Luennon sisältö. Opetuksen tavoitteet. Oppimateriaalia. Kariesmikrobit. Karieksen patogeneesi ja karieksen havainnointiperiaatteet 27.8.

Luennon sisältö. Opetuksen tavoitteet. Oppimateriaalia. Kariesmikrobit. Karieksen patogeneesi ja karieksen havainnointiperiaatteet 27.8. Karieksen patogeneesi ja karieksen havainnointiperiaatteet H3, 5.9.2012 EHL, HLT Anja Kotiranta Helsingin yliopisto Luennon sisältö kertausta kariesmikrobeista karies kiilteen ja dentiinin alueella karies

Lisätiedot

15.9.2012 JUURIHOIDON ONGELMATILANTEITA. Tentti VERTIKAALIFRAKTURA. Luennon aiheet. Ongelman aiheuttajana Vertikaalifraktura

15.9.2012 JUURIHOIDON ONGELMATILANTEITA. Tentti VERTIKAALIFRAKTURA. Luennon aiheet. Ongelman aiheuttajana Vertikaalifraktura Tentti JUURIHOIDON ONGELMATILANTEITA Tenttialue: oppikirja ja luennot, mukaanlukien trauma-asiat Tentissä kolme kysymystä, joihin vastataan lyhyesti : yksi vastaus yhdelle sivulle Max. pistemäärä 5 / kysymys

Lisätiedot

Juurihoidon potilastyöskentely

Juurihoidon potilastyöskentely Juurihoidon potilastyöskentely PERUSPERIAATTEET & MATERIAALIT JUURIHOIDOSSA HLT EHL Sari Kervanto-Seppälä SYKSY 2013 HOIDON SUUNNITTELU JA AIKOJEN VARAUS Konsultoi endodonttia juurihoitoa suunniteltaessa

Lisätiedot

Lasi-ionomeerit. Tunnetut, Kestävät, Pitkäikäiset

Lasi-ionomeerit. Tunnetut, Kestävät, Pitkäikäiset Lasi-ionomeerit Tunnetut, Kestävät, Pitkäikäiset Perinteiset lasi-ionomeerit Lasiionomeeriteknologia pitää pintansa! Hyvät tutkitut materiaalit Bioyhteensopivuus Fluoridin vapautuminen Hyvä saumatiiveys

Lisätiedot

ehl Sirli Kerge 12.12.2014

ehl Sirli Kerge 12.12.2014 ehl Sirli Kerge 12.12.2014 1 Trauma < 12 v. 12 20 v. > 20 v. Kruunumurtuma ilman pulpayhteyttä Kruunumurtuma + pulpayhteys 45,2 % 36,5 % 26,3 % 6 % 8,8% 5,5% Kruunu-juurimurtuma 1,8 % 6,3 % 9,2 % Juurimurtuma

Lisätiedot

TAITOPAJAHARJOITTELU Taina Eväsoja HLL, Yliopisto-opettaja

TAITOPAJAHARJOITTELU Taina Eväsoja HLL, Yliopisto-opettaja TAITOPAJAHARJOITTELU 26.9.2012 Taina Eväsoja HLL, Yliopisto-opettaja PINNOITUS ON Ennaltaehkäisevää hoitoa Karieksen pysäytyshoitoa OKKLUSAALIPINTOJEN KARIES Kariesleesiot kehittyvät kohtiin, joissa biofilmi

Lisätiedot

Juurenhoidon materiaalit

Juurenhoidon materiaalit 1 1116 Juurenhoidon materiaalit DS Hypokloriitti 2,5 % Helppo annostelu tippanokka pullo, 100 ml Til.nro 130500 DS Hypokloriitti 5% Helppo annostelu tippanokka pullo, 100 ml Til.nro 130499 DS Hypokloriitti

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer laatta saumoihin,

Lisätiedot

JUURIHOITO. Paraneminen Uusintakontaminaation estäminen Hampaan juurihoidon syitä (Iqbal et al 2007):

JUURIHOITO. Paraneminen Uusintakontaminaation estäminen Hampaan juurihoidon syitä (Iqbal et al 2007): JUURIHOITO Tavoite: Inflammaation/infektion rajaaminen, hoito tai ennaltaehkäisy Mikrobien eliminaatio/mikrobilastin merkittävä vähentäminen (Siqueira, 2005) Paraneminen Uusintakontaminaation estäminen

Lisätiedot

paikkaustekniikka GC Fuji II LC Helppo Fuji II LC paikkaustekniikka Yksinkertainen sandwich-tekniikka Paikkaus Fuji II LC:llä Ennen Jälkeen

paikkaustekniikka GC Fuji II LC Helppo Fuji II LC paikkaustekniikka Yksinkertainen sandwich-tekniikka Paikkaus Fuji II LC:llä Ennen Jälkeen GC Fuji II LC paikkaustekniikka Helppo Fuji II LC paikkaustekniikka Preparoi kaviteetti ja vie GC Cavity Conditioner, joka poistaa smear layer kerroksen ja suojaa dentiinitubulukset. Vie sekoitettu Fuji

Lisätiedot

Täydellisesti tasapainotettu. GC EQUIA GC:ltä.

Täydellisesti tasapainotettu. GC EQUIA GC:ltä. Täydellisesti tasapainotettu. GC EQUIA GC:ltä. Esittelyssä ensimmäinen paikkausjärjestelmä, jossa nopeus ja helppo käsiteltävyys yhdistyvät erinomaiseen esteettisyyteen. GC Fuji IX GP EXTRA ja G-Coat PLUS

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer + verkko, kuivumisaika

Lisätiedot

Helppo ja nopea vaihtoehto ientaskulangoille

Helppo ja nopea vaihtoehto ientaskulangoille 3M ESPE Astringent retraktiopasta Helppo ja nopea vaihtoehto ientaskulangoille Uutta! Yhteensopiva sekä polyeetterin että VPS jäljennösaineen kanssa! Helpompi retraktio kapseliannostelulla Indikaatiot

Lisätiedot

RESINOMER. Bisco CE0459. Instructions for Use. Dual- Cured. Amalgam Bonding/Luting System

RESINOMER. Bisco CE0459. Instructions for Use. Dual- Cured. Amalgam Bonding/Luting System Bisco CE0459 RESINOMER Dual- Cured Amalgam Bonding/Luting System Instructions for Use FI IN-029R7 Rev. 11/14 BISCO, Inc. 1100 W. Irving Park Road Schaumburg, IL 60193 U.S.A. 847-534-6000 1-800-BIS-DENT

Lisätiedot

vatsan alueelle iso leikkaus ja sen jälkeen tullut infektio. Potilaan vatsan haava jouduttu avamaan ja jättämään auki. Potilaalla oli 10cm leveä

vatsan alueelle iso leikkaus ja sen jälkeen tullut infektio. Potilaan vatsan haava jouduttu avamaan ja jättämään auki. Potilaalla oli 10cm leveä Sorbact-geeliverkko säärihaavalla Haavapotilas on iäkäs rouva, jolla vasemmassa jalassa krooninen säärihaava. Potilas hoitanut haavaansa itse kotona, mutta voinnin huonontumisen, lisääntyneen haavaerityksen

Lisätiedot

Luennon sisältö ja tavoitteet. Karieksen erotusdiagnostiikkaa Karieksen hoitopäätös Karieksen non-operatiivinen hoito. Karieksen erotusdiagnostiikka

Luennon sisältö ja tavoitteet. Karieksen erotusdiagnostiikkaa Karieksen hoitopäätös Karieksen non-operatiivinen hoito. Karieksen erotusdiagnostiikka Karieksen erotusdiagnostiikkaa Karieksen hoitopäätös Karieksen non-operatiivinen hoito H3, 13.9.2012 EHL, HLT Anja Kotiranta Helsingin yliopisto Luennon sisältö ja tavoitteet luennolla käsitellään erilaisia

Lisätiedot

Juurenpään resektio. Resectio apicis radicis dentis. Juurenpään resektion indikaatiot (11kpl) Luennon tavoite. Juurenpään resektion indikaatiot

Juurenpään resektio. Resectio apicis radicis dentis. Juurenpään resektion indikaatiot (11kpl) Luennon tavoite. Juurenpään resektion indikaatiot Resectio apicis radicis dentis Juurenpään resektio 1.10.2012 H4 Dosentti Irja Ventä Suukirurgian erikoishammaslääkäri Yliopistonlehtori Resectio (lat.) = pois leikkaaminen, osapoisto Synonyymejä: Juurenpään

Lisätiedot

GC EUROPE N.V. Head Office Interleuvenlaan 13 B Leuven Tel: Fax:

GC EUROPE N.V. Head Office Interleuvenlaan 13 B Leuven Tel: Fax: Restorative F/I Cover_FIN 5/8/03 11:16 am Page 1 Valintaopas TÄYTEMATERIAALITYYPPI Perinteinen lasi- Resiinivahvistettu Pakattava ionomeeri lasi-ionomeeri lasi-ionomeeri GC Fuji II GC Fuji II LC GC Fuji

Lisätiedot

Kariologian peruskurssi

Kariologian peruskurssi Kariologian peruskurssi Jukka H. Meurman Professori, ylilääkäri HY Hammaslääketieteen laitos HYKS Kirurginen sairaala Suu- ja leukasairauksien klinikka Hammaslääketieteen laitos/ Jukka H. Meurman/ Kariologian

Lisätiedot

VÄLINEHUOLLON ERITYISPIIRTEET HAMMASHUOLLOSSA ANITA STARCK TURUN AMMATTI-INSTITUUTTI, AIKUISKOULUTUS

VÄLINEHUOLLON ERITYISPIIRTEET HAMMASHUOLLOSSA ANITA STARCK TURUN AMMATTI-INSTITUUTTI, AIKUISKOULUTUS VÄLINEHUOLLON ERITYISPIIRTEET HAMMASHUOLLOSSA 11.5.2017 ANITA STARCK TURUN AMMATTI-INSTITUUTTI, AIKUISKOULUTUS SUUN TERVEYDENHUOLTO SUUN TERVEYDENHUOLLON PALVELUJEN KÄYTTÖ RUNSASTA V. 2014 TERVEYSKESKUKSISSA

Lisätiedot

Hyvät kirurgiset tekniikat. Anna Meller

Hyvät kirurgiset tekniikat. Anna Meller Hyvät kirurgiset tekniikat Anna Meller Leikkaustilat Tulisi olla eristetty muista toiminnoista Oma huone, jossa erilliset alueet Eläimen valmistelua ja nukuttamista varten Kirurgin valmistelua varten Varsinainen

Lisätiedot

Hinnasto. Normaali Alennus Alennus SV-koodi, toimenpide EUR -25% -20% SAA01 Suun suppea tutkimus 43,00 32,00 34,00

Hinnasto. Normaali Alennus Alennus SV-koodi, toimenpide EUR -25% -20% SAA01 Suun suppea tutkimus 43,00 32,00 34,00 SV-koodi, toimenpide EUR -25% -20% SA Tutkimukset SAA01 Suun suppea tutkimus 43,00 32,00 34,00 SAA02 Suun perustutkimus 63,00 47,00 50,00 SB Täydentävät tutkimukset SBB10 Hampaiston jäljennökset ja kipsimallit

Lisätiedot

1. Tarkista, että pullon vakuumi on kunnossa. Vihreän haitarin pitää olla lytyssä.

1. Tarkista, että pullon vakuumi on kunnossa. Vihreän haitarin pitää olla lytyssä. PleurX-dreeni on katetri, jonka avulla voitte itse tyhjentää keuhkopussiin kertyneen nesteen. Katetri laitetaan potilaille, jotka ovat toistuvasti joutuneet käymään keuhkopussin tyhjennyksessä. Katetri

Lisätiedot

SAA02 Suun perustutkimus

SAA02 Suun perustutkimus Hammaslääkäri hinnasto Hammaslääkärin perushoitohinnasto Hinnat ovat hintoja ENNEN Kel SV-koodi, toimenpide SA Tutkimukset Normaali EUR Alennus -25% Alennus -20% SAA01 Suun suppea tutkimus SAA02 Suun perustutkimus

Lisätiedot

Lähes kutistumaton. taka-alueen täytemateriaali. * < 1 % Kutistumisvertailu käyttäen bonded disc menetelmää.

Lähes kutistumaton. taka-alueen täytemateriaali. * < 1 % Kutistumisvertailu käyttäen bonded disc menetelmää. Filtek Silorane Lähes kutistumaton taka-alueen täytemateriaali * < 1 % Kutistumisvertailu käyttäen bonded disc menetelmää. 3M ESPE Filtek Silorane Uusi standardi tulevaisuuden yhdistelmämuoveille Yhdistelmämuovien

Lisätiedot

GC EUROPE N.V. Head Office Interleuvenlaan 13 B - 3001 Leuven Tel. +32.16.39.80.50 Fax. +32.16.40.02.14 E-mail info@gceurope.com www.gceurope.

GC EUROPE N.V. Head Office Interleuvenlaan 13 B - 3001 Leuven Tel. +32.16.39.80.50 Fax. +32.16.40.02.14 E-mail info@gceurope.com www.gceurope. VALINTAOPAS KIINNITYSSEMENTIN Lasi-ionomeeri Resiinimodifioitu Resiinimodifioitu TYYPPI lasi-ionomeeri lasi-ionomeeri GC Fuji I GC Fuji CEM GC Fuji PLUS SEMENTOINTI- INDIKAATIOT Metallirunkoiset työt Yhdistelmämuovi/

Lisätiedot

Valio Oy RAVINTO JA HAMMASTERVEYS

Valio Oy RAVINTO JA HAMMASTERVEYS RAVINTO JA HAMMASTERVEYS HYVÄN HAMMASTERVEYDEN PERUSTEET Hammasterveyden perusteita ovat: Terveelliset ruokatottumukset Hyvä suuhygienia Fluorihammastahnan käyttö Esiintyvät ongelmat: Karies Hammaseroosio

Lisätiedot

Ravinto ja hammasterveys

Ravinto ja hammasterveys Ravinto ja hammasterveys Hyvän hammasterveyden perusteet Hammasterveyden perusteita ovat: Terveelliset ruokatottumukset Hyvä suuhygienia Fluorihammastahnan käyttö Esiintyvät ongelmat: Karies Hammaseroosio

Lisätiedot

Proteettisen hoidon suunnittelu ja perusteet. Kaija Hiltunen Hammaslääketieteen laitos

Proteettisen hoidon suunnittelu ja perusteet. Kaija Hiltunen Hammaslääketieteen laitos Proteettisen hoidon suunnittelu ja perusteet Kaija Hiltunen Hammaslääketieteen laitos Kurssin sisältöä: peruskäsitteistöä protetiikan mahdollisuudet labravaiheet proteesien jaottelu hoidon tarpeen arvio

Lisätiedot

3M ESPE. Miellyttävää hammashoitoa. Tavoitteena. terveellinen hymy Clinpro Prophy Powder glysiini (aminohappo) puhdistusjauhe

3M ESPE. Miellyttävää hammashoitoa. Tavoitteena. terveellinen hymy Clinpro Prophy Powder glysiini (aminohappo) puhdistusjauhe 3M ESPE Miellyttävää hammashoitoa Tavoitteena terveellinen hymy Clinpro Prophy Powder glysiini (aminohappo) puhdistusjauhe 3M ESPE Clinpro Prophy puhdistusjauhe Indikaatiot Powder Supra- ja subgingivaalisen

Lisätiedot

Hysteroskopian komplikaatiot - ja niiden välttäminen. Riikka Aaltonen TYKS naistenklinikka GKS 2011

Hysteroskopian komplikaatiot - ja niiden välttäminen. Riikka Aaltonen TYKS naistenklinikka GKS 2011 Hysteroskopian komplikaatiot - ja niiden välttäminen Riikka Aaltonen TYKS naistenklinikka GKS 2011 Hysteroskopiankomplikaatiot Anestesia Asento Itse toimenpide tai liitännäistoimenpide Hysteroskopiankomplikaatiot

Lisätiedot

Lujitemuovimuotin irrotusainekäsittely

Lujitemuovimuotin irrotusainekäsittely 13.4.2012 Lujitemuovimuotin irrotusainekäsittely Esimerkki KEVRA Oy Erkki Ahopelto Komposiittiteollisuuteen suunniteltujen Chemleaseirrotusaineiden toimintatapa Chemlease irrotusaineiden irrotuskyky perustuu

Lisätiedot

Maskeeraa oikein. Muovituksen maskeeraus - reikä ohjaustapille ylöspäin

Maskeeraa oikein. Muovituksen maskeeraus - reikä ohjaustapille ylöspäin Maskeeraa oikein Helpottaakseen saumaustyötä (ei vuotoja) on tärkeätä että maskeeraus tehdään meidän ohjeistuksen mukaan. 1 1 2 3 2 Suosittelemme myös että saumat muovitetaan koska tämä antaa suojan kemikaaleja

Lisätiedot

Kemian opetuksen keskus Helsingin yliopisto Veden kovuus Oppilaan ohje. Veden kovuus

Kemian opetuksen keskus Helsingin yliopisto Veden kovuus Oppilaan ohje. Veden kovuus Huomaat, että vedenkeittimessäsi on valkoinen saostuma. Päättelet, että saostuma on peräisin vedestä. Haluat varmistaa, että vettä on turvallista juoda ja viet sitä tutkittavaksi laboratorioon. Laboratoriossa

Lisätiedot

Uusi. *Fluoresenssikamera

Uusi. *Fluoresenssikamera Finnish Uusi Fluoresenssiperiaatteeseen perustuvan patentoidun teknologian kehitys Viimeisten viiden vuoden aikana SOPRO, hampaiden videokuvantamisen maailmanlaajuinen edelläkävijä, on hyödyntänyt kaiken

Lisätiedot

NÄYTÖN VARMUUSASTEEN ILMOITTAMINEN KÄYPÄ HOITO -SUOSITUKSISSA. C Niukka tutkimusnäyttö Ainakin yksi kelvollinen tieteellinen tutkimus

NÄYTÖN VARMUUSASTEEN ILMOITTAMINEN KÄYPÄ HOITO -SUOSITUKSISSA. C Niukka tutkimusnäyttö Ainakin yksi kelvollinen tieteellinen tutkimus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Unitutkimusseura ry:n asettama työryhmä Unettomuuden hoito Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen DUODECIM Hammaslääkäriseura 2008;124(15):1784 96

Lisätiedot

I II III IV V. Harjoitustyö. Okklusaalipinnan karieksen paikkaushoito. Tietoa allergisoitumisesta yhdistelmämuoveille. Kirjallisuus.

I II III IV V. Harjoitustyö. Okklusaalipinnan karieksen paikkaushoito. Tietoa allergisoitumisesta yhdistelmämuoveille. Kirjallisuus. Harjoitustyö Okklusaalipinnan karieksen paikkaushoito Tietoa allergisoitumisesta yhdistelmämuoveille Taitopajaopetus H3, 24.10.2012 Anja Kotiranta Tee kipsiblokissa olevaan humaanihampaaseen I luokan kaviteetti

Lisätiedot

Neurokirurgisen haavan hoito

Neurokirurgisen haavan hoito Neurokirurgisen haavan hoito Alueellinen neurohoitotyön iltapäivä 9.5.2017 sh. Laura Louhi, TYKS Neurokirurgian vuodeosasto Miksi neurokirurgisen haavan hoitoon tulee kiinnittää erityistä huomiota? Keskushermoston

Lisätiedot

Tuoteryhmä 1 = Paikkamateriaalit, sidos- ja käsittelyaineet

Tuoteryhmä 1 = Paikkamateriaalit, sidos- ja käsittelyaineet Tuoteryhmä 1 = Paikkamateriaalit, sidos- ja käsittelyaineet 27.9.2011 Liite 8 Paikkamateriaalit Charisma flow A2 Kulz 1,8ml+5 kpl Charisma flow A3 Kulz 1,8ml+5 kpl Charisma PLT A1 Charisma PLT A2 Charisma

Lisätiedot

METALLITUOTTEIDEN MAALAUS MAALATTAVAT METALLIT. Copyright Isto Jokinen. Käyttö opetuksessa tekijän luvalla

METALLITUOTTEIDEN MAALAUS MAALATTAVAT METALLIT. Copyright Isto Jokinen. Käyttö opetuksessa tekijän luvalla METALLITUOTTEIDEN MAALAUS MAALATTAVAT METALLIT 1 YLEISIMMÄT MAALATTAVAT METALLIT 1. Kylmävalssattu teräs 2. Kuumavalssattu teräs 3. Sinkitty teräs 4. Valurauta 5. Alumiini Myös ruostumatonta terästä, anodisoitua

Lisätiedot

KORJAAVA HOITO JA KÄYTETYT MATERIAALIT LASTEN HAMMASHOIDOSSA

KORJAAVA HOITO JA KÄYTETYT MATERIAALIT LASTEN HAMMASHOIDOSSA KORJAAVA HOITO JA KÄYTETYT MATERIAALIT LASTEN HAMMASHOIDOSSA HLK Härkönen, Emmi Syventävien opintojen tutkielma Hammaslääketieteen laitos Oulun yliopisto 03 2015 Dosentti, EHLVuokko Anttonen ja HLT, EHLMarja-Liisa

Lisätiedot

SIVU 1. laittaa mikä tahansa geeli tai akryyli. TrendyNailWraps kynsikalvot ovat erittäin kestäviä ja saatavilla 50 erilaisena mallina.

SIVU 1. laittaa mikä tahansa geeli tai akryyli. TrendyNailWraps kynsikalvot ovat erittäin kestäviä ja saatavilla 50 erilaisena mallina. TrendyNailWraps kynsikalvot on valmis- tettu Yhdysvalloissa erityiselle laminoidulle pinnalle, joka on niin kestävä että sen pintaa voidaan karhentaa. TrendyNailWraps kynsikalvojen päälle voidaan laittaa

Lisätiedot

AKK-MOTORSPORT ry Katsastuksen käsikirja ISKUTILAVUUDEN MITTAAMINEN. 1. Tarkastuksen käyttö

AKK-MOTORSPORT ry Katsastuksen käsikirja ISKUTILAVUUDEN MITTAAMINEN. 1. Tarkastuksen käyttö ISKUTILAVUUDEN MITTAAMINEN 1. Tarkastuksen käyttö 2. Määritelmät 3. Välineet 4. Olosuhteet Kyseisen ohjeen tarkoituksena on ohjeistaa moottorin iskutilavuuden mittaaminen ja laskeminen. Kyseinen on mahdollista

Lisätiedot

Bisco Spotlight 2015

Bisco Spotlight 2015 Bisco Spotlight 2015 All-Bond Universal Valokovetteinen universaali sidosaine Epäsuora Suora Itse-etsaus Total-etch-tekniikat Täydellinen yhteensopivuus Yhden pullon sidosaine! Vahvan sidostamisen suunnannäyttäjät:

Lisätiedot

Opetuksen sisältö ja tavoitteet

Opetuksen sisältö ja tavoitteet Korjaavan karieshoidon materiaaleista:biomateriaalit II sidosaineet, li, kompomeerit, amalgaami H3, 5.10.2012 EHL, HLT Anja Kotiranta Helsingin yliopisto Opetuksen sisältö ja tavoitteet opetus antaa teoreettisen

Lisätiedot

411 Kiireellistä ensiapua tarvitsevan potilaan hoitokäynti

411 Kiireellistä ensiapua tarvitsevan potilaan hoitokäynti 1 HAMMASLÄÄKÄRIEN - JA SV-KOODIEN TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELOSSA MÄÄRÄTTYJEN JA SAIRAUSVAKUUTUKSEN PALAUTUSTAKSASSA MÄÄRÄTTYJEN TOIMENPITEIDEN 1.9.2001 LUKIEN Tutkimukset 201 Tutkimus,

Lisätiedot

Tilaa tarveaineita 800 eurolla saat pääsiäismakeisia

Tilaa tarveaineita 800 eurolla saat pääsiäismakeisia * ellei toisin ilmoiteta tai niin kauan kuin tuotteita riittää. Hinnat sisältävät alv:n. Lisäedut eivät koske kirjallisia tarjouksia. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin, emme vastaa painovirheistä. www.plandent.fi

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET ProRoot TM MTA Carrier A A0408

KÄYTTÖOHJEET ProRoot TM MTA Carrier A A0408 Maillefer Instruments Holding Sarl 1 / 5 Vain hammaslääkärin käyttöön KÄYTTÖOHJEET ProRoot TM MTA Carrier A0407 - A0408 1) KÄYTTÖINDIKAATIOT Näitä instrumentteja saa käyttää ainoastaan vastaanotto- tai

Lisätiedot

a Käsikappale b Akku (3.7 V /2500mAh) c Alusta d Virtajohto e Valokärki f Suoja g Häikäisysuoja h Valokärjen suojapussit i Valokovettajan suojapussit

a Käsikappale b Akku (3.7 V /2500mAh) c Alusta d Virtajohto e Valokärki f Suoja g Häikäisysuoja h Valokärjen suojapussit i Valokovettajan suojapussit Käyttöohje a Käsikappale b Akku (3.7 V /2500mAh) c Alusta d Virtajohto e Valokärki f Suoja g Häikäisysuoja h Valokärjen suojapussit i Valokovettajan suojapussit j Käyttöohje Valintanäppäimet a b MODE-näppäin

Lisätiedot

saumaus- ja tiivistysaineet

saumaus- ja tiivistysaineet saumaus- ja tiivistysaineet POWERCOLOR Sementtipohjaisen saumalaastin uusinta sukupolvea sisältää hopea ioneja ja käytetään 1 5 mm leveisiin saumoihin. SILVER ACTIVE SYSTEM on oligodynaaminenhopea ionien

Lisätiedot

1. Metalliset kruunut, sillat, inlayt ja onlayt (mukaanlukien päällepolttoporsliini ja yhdistelmämuovipinnoitetut restauraatiot)

1. Metalliset kruunut, sillat, inlayt ja onlayt (mukaanlukien päällepolttoporsliini ja yhdistelmämuovipinnoitetut restauraatiot) BisCem KÄYTTÖOHJEET BisCem ** Itsesidostava resiinisementti TUOTTEEN KUVAUS BisCem on itse etsaava, itsesidostava kaksoiskovetteinen resiinisementti, joka on erityisesti suunniteltu käytettäväksi kruunujen,

Lisätiedot

Opetuksen tavoitteet. Harjoitustyöt Vapaan pinnan kariesleesio juuripinnalla. V luokan kaviteetti. Vapaan pinnan karieksen hoito V luokka

Opetuksen tavoitteet. Harjoitustyöt Vapaan pinnan kariesleesio juuripinnalla. V luokan kaviteetti. Vapaan pinnan karieksen hoito V luokka Opetuksen tavoitteet Vapaan pinnan karieksen hoito V luokka Kariologian taitopajaopetus 8.11.2012 Anja Kotiranta Helsingin yliopisto harjoitellaan vapaan pinnan karieksen operatiivista hoitoa: opetellaan

Lisätiedot

Opetuksen sisältö ja tavoitteet. Korjaavan karieshoidon materiaaleista. Lähteet. Suoran paikkaustekniikan materiaaleja 1.10.2012

Opetuksen sisältö ja tavoitteet. Korjaavan karieshoidon materiaaleista. Lähteet. Suoran paikkaustekniikan materiaaleja 1.10.2012 Opetuksen sisältö ja tavoitteet Korjaavan karieshoidon materiaaleista 4.10.2012 Biomateriaalit I Yhdistelmämuovit Anja Kotiranta, Helsingin yliopisto opetuksessa käydään läpi korjaavassa karieshoidossa

Lisätiedot

PPH CERKAMED Käyttöturvallisuustiedote MTA +

PPH CERKAMED Käyttöturvallisuustiedote MTA + Käyttöturvallisuustiedote on laadittu Euroopan parlamentin aineiden ja seosten luokituksia, merkintöjä ja pakkaamista koskevan asetuksen (EY) N: o 1272/2008, muutosdirektiivien 67/548/EEC ja 1999/45/EC

Lisätiedot

haavanhoito käyttöohjeet uusia innovaatioita hoitotyöhön 6/2013

haavanhoito käyttöohjeet uusia innovaatioita hoitotyöhön 6/2013 6/2013 haavanhoito käyttöohjeet uusia innovaatioita hoitotyöhön Maailman tutkituin lääkehunaja Antibakteerinen lääkehunaja Medihoney haavanhoitoon Medihoney-haavanhoitotuotteet sisältävät Manuka-hunajaa

Lisätiedot

Kuvantaminen akuutissa ja kroonisessa pankreatiitissa. Eila Lantto HUS-Kuvantaminen

Kuvantaminen akuutissa ja kroonisessa pankreatiitissa. Eila Lantto HUS-Kuvantaminen Kuvantaminen akuutissa ja kroonisessa pankreatiitissa Eila Lantto HUS-Kuvantaminen Roche Oy (koulutusmatka, luentopalkkio) Kuvantamisen rooli diagnostiikassa ja seurannassa (EUS, ERCP ei käsitellä) Kuvantamismenetelmän

Lisätiedot

Täystyrmäys ontelosyylille NoPoxivir -valmisteella

Täystyrmäys ontelosyylille NoPoxivir -valmisteella Täystyrmäys ontelosyylille NoPoxivir -valmisteella Vihdoinkin toimiva hoito! Unimedic Pharma AB tuo nyt markkinoille NoPoxivir -valmisteen, joka on kivuton ja tehokas menetelmä ontelosyylien hoitoon. NoPoxivir

Lisätiedot

Tehokas kivunlievitys, nopea paraneminen. Lääke suussa olevien aftahaavaumien hoitoon

Tehokas kivunlievitys, nopea paraneminen. Lääke suussa olevien aftahaavaumien hoitoon Tehokas kivunlievitys, nopea paraneminen Lääke suussa olevien aftahaavaumien hoitoon Mitä aftat ovat? Aftat ovat suun limakalvoilla esiintyviä haavaumia, joita voi olla yksi tai useita samalla kertaa.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää natriumfluoridia vastaten 0,25 mg fluoridia ja omenahappoa 28,6 mg.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää natriumfluoridia vastaten 0,25 mg fluoridia ja omenahappoa 28,6 mg. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Xerodent 0,25 mg / 28,6 mg imeskelytabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää natriumfluoridia vastaten 0,25 mg fluoridia ja omenahappoa

Lisätiedot

Asennusohje SureStep PUR, SafeStep, SafeStep Grip & SafeStep R12

Asennusohje SureStep PUR, SafeStep, SafeStep Grip & SafeStep R12 Kaikkein paraskaan lattiapäällyste ei ole hyvännäköinen tai toimiva, jos sitä ei asenneta ja hoideta oikein tai jos alusta ei ole ihanteellinen. Lue tämän vuoksi asennusohje huolellisesti, ennen kuin aloitat

Lisätiedot

Hyödynnä Plandentin kevättarjoukset

Hyödynnä Plandentin kevättarjoukset Tarjoukset voimassa 30.4.2014 asti.* * ellei toisin ilmoiteta tai niin kauan kuin tuotteita riittää. Hinnat sisältävät alv:n. Lisäedut eivät koske kirjallisia tarjouksia. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin,

Lisätiedot

SUOMI KÄYTTÖOHJEET Valokovettimen tyyppi (valoteho) Kovetusaika Suuritehoinen BLUE LED* Kaksi kertaa 3 tai 5 s

SUOMI KÄYTTÖOHJEET Valokovettimen tyyppi (valoteho) Kovetusaika Suuritehoinen BLUE LED* Kaksi kertaa 3 tai 5 s SUOMI KÄYTTÖOHJEET Valokovettimen tyyppi (valoteho) Kovetusaika Suuritehoinen BLUE LED* Kaksi kertaa 3 tai 5 s I. JOHDANTO PANAVIA V5 on adhesiivinen resiinisementtijärjestelmä. PANAVIA V5 -järjestelmään

Lisätiedot

KUIVA SILMÄ. Mikä on kuiva silmä? Miten silmän kuivuus ilmenee? Miksi silmä on kuiva?

KUIVA SILMÄ. Mikä on kuiva silmä? Miten silmän kuivuus ilmenee? Miksi silmä on kuiva? KUIVA SILMÄ Mikä on kuiva silmä? Normaalisti silmän pinta on kostea. Sitä verhoaa ohut kerros hyytelömäistä kyynelnestettä. Silmän pintaan erittyy jatkuvasti tätä voiteluainetta, joka on erilaista kuin

Lisätiedot

LUENNON AIHEET JUURIHOIDON TAVOITTEET, INDIKAATIOT JA KONTRAINDIKAATIOT. KEMOMEKAANINEN PREPAROINTI JUURIHOIDON INDIKAATIOT

LUENNON AIHEET JUURIHOIDON TAVOITTEET, INDIKAATIOT JA KONTRAINDIKAATIOT. KEMOMEKAANINEN PREPAROINTI JUURIHOIDON INDIKAATIOT JUURIHOIDON TAVOITTEET, INDIKAATIOT JA KONTRAINDIKAATIOT. KEMOMEKAANINEN PREPAROINTI LUENNON AIHEET Juurihoidon tavoitteet Milloin juurihoitoa tarvitaan? Miten ennaltaehkäistä juurikanavainfektioita? Kontraindikaatiot

Lisätiedot

Palvelusetelihammaslääkärin toimenpidehinnasto 1.7.2012 Oral hammaslääkärit

Palvelusetelihammaslääkärin toimenpidehinnasto 1.7.2012 Oral hammaslääkärit Palvelusetelihammaslääkärin toimenpidehinnasto 1.7.2012 Oral hammaslääkärit 2 (12) Luku S Suun ja hampaiston avohoidon toimenpiteet Tähän sisältyy tavallisesti avohoidossa tehtävät suun ja hampaiston hoitotoimenpiteet.

Lisätiedot

Terve parodontium H VRK IKÄINEN PLAKKI. Dos. Päivi Mäntylä. Parodontiitti: suomalainen kansansairaus HAMPAIDEN KIINNITYS- KUDOSSAIRAUDET

Terve parodontium H VRK IKÄINEN PLAKKI. Dos. Päivi Mäntylä. Parodontiitti: suomalainen kansansairaus HAMPAIDEN KIINNITYS- KUDOSSAIRAUDET Parodontiitti: suomalainen kansansairaus Dos. Päivi Mäntylä 5000 suomalaista HAMPAIDEN KIINNITYS- KUDOSSAIRAUDET TERVEYS 2000- TUTKIMUS Kahdella kolmesta > 30 v. suomalaisesta on parodontiittiin viittaavia

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 3. LÄÄKEMUOTO 4. KLIINISET TIEDOT. 4.

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 3. LÄÄKEMUOTO 4. KLIINISET TIEDOT. 4. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI TROSYD 1 % emulsiovoide 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi gramma emulsiovoidetta sisältää 10 mg tiokonatsolia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta

Lisätiedot

Terve Suu Koko perheen lahja uudelle elämänalulle!

Terve Suu Koko perheen lahja uudelle elämänalulle! Terve Suu Koko perheen lahja uudelle elämänalulle! Megaklinikan suun bakteeri-infektion hallintaohjelma odottavalle perheelle. (HLLTimo Heinonen, HLL Kimmo Kaihovaara, HLL Jan Pettersson, HLL Omar Al.Soufi,

Lisätiedot

TT-kuvantulkinnan perusteita - Miten radiologi katsoo kuvia? Tiina E Lehtimäki radiologian erikoislääkäri, LT HUS-Kuvantaminen, Meilahti

TT-kuvantulkinnan perusteita - Miten radiologi katsoo kuvia? Tiina E Lehtimäki radiologian erikoislääkäri, LT HUS-Kuvantaminen, Meilahti TT-kuvantulkinnan perusteita - Miten radiologi katsoo kuvia? Tiina E Lehtimäki radiologian erikoislääkäri, LT HUS-Kuvantaminen, Meilahti Hyvä lähete! TT-tutkimus Varjoaineen käyttötarve Varjoaineen vaiheistus

Lisätiedot

Moduuli 6. Purkupaikan puhdistus ja jätteenkäsittely

Moduuli 6. Purkupaikan puhdistus ja jätteenkäsittely Moduuli 6 Purkupaikan puhdistus ja jätteenkäsittely Puhdistus- ja siivoustoimenpiteet Asbestin purkamisen jälkeen työnantaja on velvollinen siiivoamaan ja puhdistamaan työtila. Kaikki toiminnot pitäisi

Lisätiedot

Virtsan kemiallisen seulonnan kliininen käyttö. Dosentti Martti L.T. Lalla Osastonylilääkäri HUSLAB Kirurginen sairaala 4.2.2009

Virtsan kemiallisen seulonnan kliininen käyttö. Dosentti Martti L.T. Lalla Osastonylilääkäri HUSLAB Kirurginen sairaala 4.2.2009 Virtsan kemiallisen seulonnan kliininen käyttö Dosentti Martti L.T. Lalla Osastonylilääkäri HUSLAB Kirurginen sairaala Virtsa elimistön tietolähteenä Virtsa - ensimmäinen kehon aine, jonka tutkiminen yhdistettiin

Lisätiedot

Kvantitatiivisen PCR:n käyttö mikrobivaurion toteamisessa

Kvantitatiivisen PCR:n käyttö mikrobivaurion toteamisessa Kvantitatiivisen PCR:n käyttö mikrobivaurion toteamisessa Maria Valkonen, Kaisa Jalkanen, Martin Täubel, Anne Hyvärinen 31.3.2014 Sisäilmastoseminaari 2014 1 Tausta Asumisterveysoppaan mukaiset sisäympäristön

Lisätiedot

Penicillium brevicompactum sienen entsyymiaktiivisuuden säilyminen ympäristönäytteissä

Penicillium brevicompactum sienen entsyymiaktiivisuuden säilyminen ympäristönäytteissä Sisäilmastoseminaari 2014 Helsingin Messukeskus 13.3.2014 Penicillium brevicompactum sienen entsyymiaktiivisuuden säilyminen ympäristönäytteissä Salmela A, Moisa J, Reponen T, Pasanen P Ympäristötieteen

Lisätiedot

KONSERVOINTIVÄLINEET. Dahlia-sumutin

KONSERVOINTIVÄLINEET. Dahlia-sumutin KONSERVOINTIVÄLINEET Dahlia-sumutin - valmistettu Japanissa, merkki Maruhachi - materiaali kromattua messinkiä - säädettävä hieno suihku, ei roiskeita - käytössä suositellaan puhdistettua vettä - tilavuus

Lisätiedot

Syöttöveden kaasunpoisto ja lauhteenpuhdistus

Syöttöveden kaasunpoisto ja lauhteenpuhdistus Syöttöveden kaasunpoisto ja lauhteenpuhdistus Susanna Vähäsarja ÅF-Consult 11.2.2016 1 Sisältö Syöttöveden kaasunpoisto Kaasunpoistolaitteistot Lauhteenpuhdistuksen edut Mekaaninen lauhteenpuhdistus Kemiallinen

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Vaihda suun huonot bakteerit hyviin.

Vaihda suun huonot bakteerit hyviin. Vaihda suun huonot bakteerit hyviin. Ien- ja hammasvaivojen taustalla epätasapainoinen mikrobisto kk Annika Mäyrä I annika.mayra@versofinland.fi I +358 40 549 7114 Maailmanlaajuisesti 2.43 miljardia ihmistä

Lisätiedot

Wallgard asennusohje 2014

Wallgard asennusohje 2014 Wallgard asennusohje 2014 1. Alusta 1.1 Alustan on oltava luja, puhdas, kuiva ja tasainen, imukykyinen, eikä halkeamia ei saa esiintyä. Kiinnitystä heikentävät maali- ja öljytahrat sekä pöly poistetaan.

Lisätiedot

REFLUKSITAUTI JA HAMPAIDEN TERVEYS. S u o m e n R e f l u k s i 2 0 1 2

REFLUKSITAUTI JA HAMPAIDEN TERVEYS. S u o m e n R e f l u k s i 2 0 1 2 REFLUKSITAUTI JA HAMPAIDEN TERVEYS S u o m e n R e f l u k s i 2 0 1 2 Hampaiden kuluminen (eroosio) mahdollinen hapan ylösnousu suuhun asti kuluttaa hampaita tavallisen syömisen ja juomisen lisäksi suu

Lisätiedot

ROSE ROSE K2 POTILASOHJE IRREGULAR CORNEA. Post Graft TM ROSE K2 XL. semiskleraaliset piilolinssit

ROSE ROSE K2 POTILASOHJE IRREGULAR CORNEA. Post Graft TM ROSE K2 XL. semiskleraaliset piilolinssit ROSE TM K TM ROSE K2 ROSE K2 TM NC POTILASOHJE ROSE K2 IRREGULAR CORNEA IC TM ROSE K2 Post Graft TM ROSE K2 XL semiskleraaliset piilolinssit TM Semiskleraalisten Rose K2 XL piilolinssien silmiin laitto

Lisätiedot

MSS KRISTALLOINTI BETONIN VESITIIVISTYS KRISTALLOINTIMENETELMÄLLÄ

MSS KRISTALLOINTI BETONIN VESITIIVISTYS KRISTALLOINTIMENETELMÄLLÄ MSS KRISTALLOINTI BETONIN VESITIIVISTYS KRISTALLOINTIMENETELMÄLLÄ MSS KRISTALLOINTI Pysyvä ratkaisu uusprojekteihin vesitiivistää ja suojaa betonin Monikäyttöinen käsittely vanhoille rakenteille korjaa

Lisätiedot

JOINTS FIRE ACRYL PRO+ Paloakryyli läpivienteihin ja saumoihin

JOINTS FIRE ACRYL PRO+ Paloakryyli läpivienteihin ja saumoihin TUOTEKUVAUS laajenee kuumuuden vaikutuksesta yli +180 C lämpötilassa estäen palon, savun, ja palokaasujen etenemisen sekä toimii äänikatkona. saavuttaa EI240 palonkestoajan paloluokitelluissa sauma- ja

Lisätiedot

UUTISKIRJE 1/2017. Alla tiivistelmä vuoden 2017 välinehuoltajayhdistyksen koulutuspäivien luennostani.

UUTISKIRJE 1/2017. Alla tiivistelmä vuoden 2017 välinehuoltajayhdistyksen koulutuspäivien luennostani. UUTISKIRJE 1/2017 B i o l o g i n e n i n d i k a a t t o r i Vuoden 2017 ensimmäinen uutiskirje käsittelee toivottua aihetta, eli miten ja milloin biologisia indikaattoreita käytetään höyrysterilointilaitteiden

Lisätiedot

PiiMat Oy FLEXCRETE Sivu 1 BETONIRAKENTEIDEN KORJAAMINEN 20.1.2006 1 ESITYÖT. 1.1 Pintarakenteet

PiiMat Oy FLEXCRETE Sivu 1 BETONIRAKENTEIDEN KORJAAMINEN 20.1.2006 1 ESITYÖT. 1.1 Pintarakenteet PiiMat Oy FLEXCRETE Sivu 1 1 ESITYÖT 1.1 Pintarakenteet Ennen betonikorjaus- tai pinnoitustöiden aloittamista on tilaajan edustajan kanssa käytävä läpi korjattavalla tai pinnoitettavalla alueella olevat

Lisätiedot

Heiluuko hampaasi vai puuttuuko kokonaan?

Heiluuko hampaasi vai puuttuuko kokonaan? Stick Techin kuitulujitteiset hoitoratkaisut www.sticktech.com Stick, everstick Heiluuko hampaasi vai puuttuuko kokonaan? Kysy miellyttävästä, hampaitasi säästävästä hoitoratkaisusta hammaslääkäriltäsi.

Lisätiedot

Valmistasoitteet. Kiillon valmistasoitteet tarjoavat laajan valikoiman tuotteita erilaisiin kodin tasoitustarpeisiin.

Valmistasoitteet. Kiillon valmistasoitteet tarjoavat laajan valikoiman tuotteita erilaisiin kodin tasoitustarpeisiin. Valmistasoitteet Kiillon valmistasoitteet tarjoavat laajan valikoiman tuotteita erilaisiin kodin tasoitustarpeisiin. VIIMEISTELYSILOTE Kiilto Fine HIENO, KEVYTTÄYTTEINEN VALKOINEN VIIMEISTELYTASOITE KUIVIIN

Lisätiedot

JOINTS FIRE ACRYL PRO+ Paloakryyli läpivienteihin ja saumoihin

JOINTS FIRE ACRYL PRO+ Paloakryyli läpivienteihin ja saumoihin TUOTEKUVAUS laajenee kuumuuden vaikutuksesta yli +180 C lämpötilassa estäen palon, savun, ja palokaasujen etenemisen sekä toimii äänikatkona. saavuttaa EI240 palonkestoajan paloluokitelluissa sauma- ja

Lisätiedot

18757:302001893 NESTEIDEN KÄSITTELY MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT IVB 5 & 7 ALLROUNDIMURIT PÄIVITTÄISEEN KÄYTTÖÖN

18757:302001893 NESTEIDEN KÄSITTELY MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT IVB 5 & 7 ALLROUNDIMURIT PÄIVITTÄISEEN KÄYTTÖÖN IVB 5 & 7 Imurisarja, joka pystyy useimpiin päivittäisiin märkä- ja kuivaimurointitöihin. Säädettävä kahva parantaa työasentoa ja helpottaa säilytystä. Putki ja suuttimet voidaan säilyttää koneen päällä

Lisätiedot

11. MINERAALIPOHJAISET JULKISIVUMAALIT

11. MINERAALIPOHJAISET JULKISIVUMAALIT Tulostettu 25.6.2016 1 / 7 11. MINERAALIPOHJAISET JULKISIVUMAALIT Kiviväri KS 2 Kiviväri S 5 Kiviväri KS 2 / 7 KIVIVÄRI KS Tuotekuvaus Fescon Kiviväri KS on kalkkisementtiperusteinen maali, jonka tartuntaominaisuuksia,

Lisätiedot

SE SULAUTUU YMPÄRISTÖÖNSÄ! CLEARFIL MAJESTY TM ES-2

SE SULAUTUU YMPÄRISTÖÖNSÄ! CLEARFIL MAJESTY TM ES-2 SE SULAUTUU YMPÄRISTÖÖNSÄ! CLEARFIL MAJESTY TM ES-2 Aina käyttäessäsi tätä intuitiivista yhdistelmämuoviratkaisua hämmästyt, miten se sulautuu ympäristöönsä. KUVITTELE YHDISTELMÄMUOVIRATKAISU, JOKA HELPOTTAA

Lisätiedot

Advanced Materials Araldite 2022 TUOTESELOSTE

Advanced Materials Araldite 2022 TUOTESELOSTE Advanced Materials Araldite 2022 TUOTESELOSTE Araldite 2022 Kaksikomponenttinen metakrylaattiliima Ominaispiirteet Helppo hioa Liimaa monia kestomuoveja Kestää hyvin öljyä ja bensiiniä Ei vaadi täydellistä

Lisätiedot

Fouling? Don t fight it. Release it. Hempel 2013 Silic One Brochure 148x210+3 FI.indd 1

Fouling? Don t fight it. Release it. Hempel 2013 Silic One Brochure 148x210+3 FI.indd 1 Fouling? Don t fight it. Release it. Hempel 2013 Silic One Brochure 148x210+3 FI.indd 1 Tutustu HEMPELin uusimpaan innovaatioon ja teknologiseen läpimurtoon uusi silikonipohjainen kasvillisuutta hylkivä

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia

Kysymyksiä ja vastauksia PIKAOPAS Kysymyksiä ja vastauksia K: Mikä ja mihin käyttötarkoitukseen Acetium on? V: Acetium on tarkoitettu karsinogeenisen asetaldehydin sitomiseen paikallisesti mahasta ihmisillä, jotka kuuluvat asetaldehydialtistuksen

Lisätiedot

Suun kuivuus = Kserostomia/Hyposalivaatio

Suun kuivuus = Kserostomia/Hyposalivaatio Suun kuivuus = Kserostomia/Hyposalivaatio on yleisempää naisilla kuin miehillä on usein ikääntymiseen liittyvä ongelma on ongelmana jopa 46,7 %:lla vanhuksista ja 10 %:lla koko väestöstä* liittyy moniin

Lisätiedot

NORTHERN OSTROBOTHNIA HOSPITAL DISTRICT. Keskenmenon hoito. GKS 27.9.2012 Maarit Niinimäki LT, erikoislääkäri, OYS

NORTHERN OSTROBOTHNIA HOSPITAL DISTRICT. Keskenmenon hoito. GKS 27.9.2012 Maarit Niinimäki LT, erikoislääkäri, OYS NORTHERN OSTROBOTHNIA HOSPITAL DISTRICT Keskenmenon hoito GKS 27.9.2012 Maarit Niinimäki LT, erikoislääkäri, OYS Miten valitsen hoidon? Potilaan toiveet Logistiikka Keskenmenon tyyppi Alkuraskauden verenvuoto

Lisätiedot

Sekoitinsarja Käyttöohje

Sekoitinsarja Käyttöohje Sekoitinsarja Käyttöohje Lue ohjekirja huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Käytä laitetta vain käyttöohjeen mukaisesti. Säilytä ohjekirja lukemiseksi tulevaisuudessa. TURVALLISUUS Laite ei ole

Lisätiedot

! Artistit Liike ja työskentely Musteet ja työvälineet Tatuointiprosessi

! Artistit Liike ja työskentely Musteet ja työvälineet Tatuointiprosessi Artistit Liike ja työskentely Musteet ja työvälineet Tatuointiprosessi Copyright: Pinky Inky Tattoo & Beauty studio 2017 Tässä kerromme liikkeestämme, aseptiikasta, tavoistamme ja siitä, mitä sinun tulisi

Lisätiedot

1 Asenna vetoakseli riittävän tiukasti ruuvipuristimeen, kuitenkaan vahingoittamatta liiaksi akselin pintaa.

1 Asenna vetoakseli riittävän tiukasti ruuvipuristimeen, kuitenkaan vahingoittamatta liiaksi akselin pintaa. Harjoitus 2 Vetoakseleiden huolto ja rakenteen tutkiminen Harjoituksen tarkoituksena on perehtyä nivelvetoakseleiden rakenteeseen, huoltokohteisiin, sekä tutustua tehonsiirtotöiden työturvallisuusnäkökohtiin.

Lisätiedot