Oppimateriaali. Opetuksen sisältö ja tavoitteet. Karieksen preparointiperiaatteet Syvän karieksen hoito

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oppimateriaali. Opetuksen sisältö ja tavoitteet. Karieksen preparointiperiaatteet Syvän karieksen hoito"

Transkriptio

1 Oppimateriaali Karieksen preparointiperiaatteet Syvän karieksen hoito H Anja Kotiranta Helsingin ylipisto Oppikirja: O Fejerskov, E Kidd; Dental Caries, The disease and its Clinical management (2008) kappaleet: 21 julkaisuja aiheesta kirjallisuusluettelossa Opetuksen sisältö ja tavoitteet Karieksen preparoinnin perusperiaatteita tutkimusten valossa preparointisyvyyden arviointi Syvän karieksen hoito: teoria ja hoitotoimenpiteet potilastyöskentelyssä välillinen kattaminen välitön kattaminen vaiheittainen ekskavointi Syvän karieksen hoidossa käytettävät materiaalit Opetuksen tavoitteena on antaa teoreettiset valmiudet karieksen preparointiin ja syvän karieksen hoitoon Karieksen preparointi ja kaviteetin teko yleisesti Kiilteen avaus kariesleesion kohdalta, että päästään puhdistamaan karioitunut dentiini avaus karieksen laajuuden, karieksen sijainnin ja käytettävän paikka-aineen mukaan Poistetaan karioitunut dentiini: kaviteetin ei-pulpaalisilta seinämiltä (=paikan saumaalueet) poistetaan pehmentynyt dentiini ruusuporalla varman päälle, koska ei pulpaperforaatiovaaraa paikan sauma-alue oltava ehdottomasti puhdas hyvän sauman aikaansaamiseksi paikkamateriaalille tältä alueelta dentiinin kovuus arvioidaan sondin lappeella liuttamalla tunnustellen tai sondin kärjellä painelemalla Minimally invasive restoration kaviteetin preparoinnissa pyritään nykyisin kudosta säästävään, minimaaliseen avaukseen aloita pienellä avauksella karioituneesta kohdasta kuitenkin riittävä näkyvyys on varmistettava, että dentiinikarieksen saa poistettua (karieksen altauurtavuus ) laajenna tarvittaessa kiilleavausta näkyvyyden Kuva: Dental Caries and its Clinical parantamiseksi Management; Fejerskov & Kidd, 1988 Karieksen preparointi ja kaviteetin teko yleisesti kaviteetin pohjalta, pulpaa vasten olevalta seinämältä poistetaan ulompi karioitunut dentiini (pehmeä, infektoitunut, irreversiibelisti demineralisoitunut) ekskavaattorilla sondilla ei tökitä pulpaseinämiä, vaan dentiinin kovuus arvioidaan ekskavaattorilla lähteekö lastuja? onko dentiini kosteaa? Lopuksi muotoillaan kaviteetin seinämät ja reunat käytettävän paikka-aineen mukaan 1

2 Paljonko dentiiniä on poistettava kaviteetin pohjalta? ulompi, infektoitunut dentiinikerros kliinisesti ei ole helppoa erottaa ulomman (infected) ja sisemmän (affected) karioituneen dentiinin rajaa Kuva: Hien C. Ngo et al., 2006 dentiinin väri: ei selvää korrelaatiota kariesleesion värin ja demineralisaatio- tai infektioasteen välillä karioitunut, aktiivinen leesio: kellertävä/ vaaleanruskea (alkuperäinen julkaisu Fusayama, 1979) dentiinin kovuus: relatiivinen määritelmä Knoopin Hardness Number (KHN) KHN on intaktille dentiinille n. 55, ulompi karioitunut dentiini <20 KHN dentiinin kovuus: vaihtelua operatöörien välillä, ei absoluuttinen totuus sondilla ei saa tökkiä pulpaalisia kaviteetin seinämiä matalissa kaviteeteissä sondin kärkeä voi liuttaa dentiinipintaa vasten kaviteetin ei-pulpaalisilla reunoilla dentiinin kovuus kokeillaan sondilla (voi myös painaa) kaviteetin pohjalla tarkkaillaan ekskavoitavuutta: karioitunut dentiini helppo ekskavoida (mineraalit liuenneet, kollageenin rakenne hajonnut) ei-pulpaaliset reunat voi puhdistaa ilman perforaatiopelkoa tehdään ennen pulpaa vasten olevien seinämien puhdistusta silloin mahdollisen perforaation sattuessa kaviteetti on jo muualta puhdas (mikrobeista vapaa) mikrobimäärä: kliinisesti vaikea/mahdoton arvioida dentiinin kosteus osoituksena runsaasta mikrobikannasta 2

3 Kariesindikaattorivärit 1% acid red tai emäksinen fuksiini (liuottimena propyleeniglykoli), Fusayama 1988 perustuu hajonneen kollageenin värjäytymiseen liuotin tunkeutuu uloimman karioituneen dentiinin osittain hajonneeseen kollageeniin värjää irreversiibelisti muuttuneen orgaanisen matrixin demineralisoituneen dentiinin alueella kehitettiin erottelemaan ulompi ja sisempi karioitunut dentiini toisistaan uusimpien tutkimusten mukaan johtaa karieksen ylipreparointiin! työskentelyssä hitaampi kuin perinteinen ekskavointi kemialliset karieksen poistoon tarkoitetut aineet Caridex:voihappojohdannaiset+0,5% natriumhypokloriitti (NaOCl) CarisolvTM:glutamiinihappo, glysiini, leusiini+0,5% NaOCl perustuvat natriumhypokloriitin kykyyn liuottaa osittain demineralisoitunutta dentiiniä NaOCl on epäspesifi, proteolyyttinen aine hitaita käyttää, lisäkustannuksia tuloksen ei ole osoitettu poikkeavan perinteisestä ekskavoinnista paitsi kivuttomampi Fluoresenssi (FACE-tekniikka) perustuu mikrobien värjäytyvyyteen bakteerit fluoresoivat sopivassa valossa in vitro-kokeissa saatu mikrobit kaviteetista tarkemmin pois kuin Carisolv-, värjäys- tai konventionaalisella menetelmällä ( AM Lennon et al., 2006) kuinka tarkasti mikrobit täytyy poistaa kaviteetista? ei kliinisessä käytössä Suomessa uusin fluoresenssiin perustuvia laite : SoproLife kariesdg ja kaviteetin puhtaus Syvän karieksenproblematiikkaa Jos kariesleesio on edennyt hyvin syvälle dentiiniin miten puhdistan kaviteetin turvallisesti ilman pulpaperforaatiota? miten hampaan vitaliteetti saadaan säilymään syvästä karieksesta huolimatta? Mikä on syvä karies? karies edennyt rötgenologisesti 2/3-1/2 dentiinin paksuudesta tutkimustilanteissa yleisimmin käytetty kriteeri ota hampaasta aina alkuröntgenkuva, kun karies näyttää kliinisesti syvälle edenneeltä tavanomainen preparointi johtaisi pulpaperforaatioon Huom! D 25 2 ja d

4 Syvän karieksen hoitopäätös Pulpan tilanteen arviointi oireiden perusteella Hampaan oltava elävä (vitaali) eikä pulpassa saa olla irreversiibeliä pulpiittia ei-invasiivistä menetelmää pulpan histopatologisen tilan ja inflammaation vakavuuden selvittämiseksi ei ole arvion perusteena potilaan oireet (anamneesi) Rtg vitaliteettimittaukset Reversiibeli pulpiitti (palautuva pulpatulehdus) voi oireilla lievästi provosoitavissa oleva kipu lyhytaikainen kipu helpottaa heti, kun ärsyke poistetaan ei koputusarkuutta syvän karieksen hoito ja paikkaus Irreversiibeli pulpiitti (palautumaton pulpatulehdus) spontaani kipu (mutta voi olla oireetonkin, krooninen) provosoitaessa kipu ei poistu heti ärsykkeen poistuessa pitkäkestoinen kipu kipu voi häiritä yöunta koputusarkuus mahdollinen juurihoito (tai ekstraktio) Röntgentutkimus ja vitaliteetin mittaus Tarkistetaan periapikaalialueen tila: onko radiolusenttisuutta? Näkyykö lamina dura? Vitalometri Syvän kariesleesion hoitovaihtoehdot 1. syvä kariesleesio puhtaaksi yhdellä hoitokerralla perforaation sattuessa välitön kattaminen (direct pulp capping) eriste+lopullinen, tiivis paikka 2. välillinen kattaminen (indirect pulp capping) eriste lopun karieksen päälle (jos sen poisto aiheuttaisi perforaation) lopullinen, tiivis paikka 3. vaiheittainen ekskavointi (stepwise excavation) karieksen poisto vaiheittain, hoitokäynnit 8 viikon- 6 kk välein hoitojen välillä kaviteetin suojana lääkinnällinen eriste (yleisimmin kalsiumhydroksidi) + väliaikainen täyte, joka oltava ehdottoman tiivis! Kylmäspray 1) Välitön kattaminen (direct pulp capping) Syvää kariesta preparoitaessa on pulpa paljastunut vahinkoperforaatio jo puhdistetun kaviteetin alueella (pulpasarvi) -> kattamisella hyvä ennuste eli hammas säilyy todennäköisesti elävänä kun pidetään sylki pois alueelta jos perforaatioalueella vielä runsaasti kariesta -> ennuste huonompi mikrobeja pulpan puolelle EI NÄIN! Syvän karieksen hoito Indikaatiot/edellytykset välittömälle kattamiselle: hampaassa ei saa olla periapikaalialueella rtg-muutoksia ei voimakkaita oireita pulpahaava ei saa vuotaa pitkään katettavan perforaation koko (alle 1mm 2???) kattamista kannattaa erityisesti yrittää nuorilla, kun hampaan juurenkehitys kesken kun pulpaontelo laaja (hyvä verenkierto) Hampaassa juurikanavainfektion aiheuttama periapikaalinen muutos (lusenttisuus) -> juurihoito 4

5 Välitön kattaminen perforaation jälkeen kavitetti pidetään ehdottomasti syljestä vapaana ja siirrytään aseptiseen työskentelyyn Kofferdam mieluummin jo varaudutaan tilanteeseen etukäteen Välitön kattaminen lyhyesti alueen suojaus suuontelon sylkikontaminaatiolta (Kofferdam) verenvuodon tyrehdyttäminen pulpaperforaation päälle lääkeaineet = kattaminen MTA (esisijainen valinta) Ca(OH) 2 pitoinen eriste (aikaisemmin yleisesti käytössä) kattamisaineen annetaan kuivua (kuivumisaika riippuu käytetystä materiaalisata) ja peitetään tiiviisti esim. lasi-ionomeerilainerilla + lopullinen paikka lasi-ionomeeri väliaikaiseksi paikaksi 8jos ei ehdi paikata) Kuva:Textbook of Endodontology Bergenholtz et al., 2003 Välitön kattaminen/ Verenvuodon kontrolli perforaatiokohdan verenvuodon tyrehdytys huuhtelemalla fysiologisella keittosuolalla (D. Tuna et al., 2008, 2010) natriumhypokloriitti-liuoksella (n. 6%, AA Hafez et al., 2002) 0,12% klooriheksidiini (Mente et al., Bjørndal 2010) nestemäisellä kalsiumhydroksidi-liuoksella steriilillä, kostealla vanupallolla kevyt kompressio haavan päälle perforaatioalueen vuoto kertoo pulpan tilanteesta paljonko vuotaa? Vuodon tulisi tyrehtyä kevyesti kompressoimalla 2-3 minuutissa (D. Tuna et al., 2008) 5min (Bjørndal et al., 2010, Mente et al., 2010) 10min (6%, AA Hafez et al., 2002) onko veri punaista vai seröösiä? Välitön kattaminen/ lääkeaineet MTA (mineral trioxide aggregate) ProRoot, Angelus, Biodentine TM, MM MTA Ca(OH) 2 pitoinen kattamisaine käytetään useinmiten pastana (Dycal ) (muita: Yhdistelmämuovi (?), ZnO-eugenol) TEGDMA might inhibit mineralization induced by dental pulp cells, thus impairing reparative dentin formation after pulp capping with dentin bonding agents. Galler KM et al., 2011 J Dent Res. In vitro study MTA (mineral trioxide aggregate) Biodentine Markkinoilla eri firmojen MTA:ta sisältäviä valmisteita jauhe (pussissa tai purkissa) ja neste (steriili vesi) jauhe+vesi sekoitetavissa kapseleissa ei värejä: harmaa ja valkoinen kovettumisajat vaihtelevat 10min - tunteja MTA - Angelus: jauhe purkissa+vesi MM MTA: kapseli (jauhe+vesi) pakattuna foliopussiin Biodentine on MTA:n kaltainen kalsiumpohjainen sementti käyttöindikaatiot laajemmat kuin muilla MTA-valmisteilla (alustäyte, va-paikka, maitohammaspaikka) valkoinen 5

6 MTA kattamisissa joudutaan etuhammasalueella ottamaan huomioon esteettiset seikat harmaa MTA kuultaa tummana hammaskudoksen läpi valkoinen MTA voi värjäytyä/värjätä hammasta myöhemmin? värjäytyminen huomioitava erityisesti nuorten etuhampaiden traumoissa MTA perinteien MTA muodostaa kuivuttuaan kalsiumoksidia, joka voi reagoida kudosnesteen kanssa - >Ca(OH) 2 aplikoidaan min. 2mm kerros, mielellään 4mm MTA:n alkuph 10,2, kohoaa kovettumisen aikana jopa ph12,5 kaviteetti suljettava tiiviisti! ProRoot jätetään kuivumaan kostean vanupallon alle Angelus kuivuu odotellessa min MTA:n edut ja haitat Edut: biologinen pulpakudoskselle ->ei pulpan inflammaatiota ei herkkä kosteudelle (pulpahaavassa aina hiukan kosteutta) kovetuttuaan TIIVIS muodostunut dentiinisilta tiivis, muodostuu jopa 3 kk:ssa Haitat: hankalampi käsitellä kuin kalsiumhydroksidipasta jotkin valmisteet kuivuvat hitaasti kallis Kalsiumhydroksidi, edut stimuloi reparatiivisen dentiinin muodostumista antibakteerinen vaikutus (korkea ph) säätelee odontoplastien kaltaisten solujen muodostumista -> reaktiivisen dentiinin muodostus vaikuttaa dentiinin matrixin komponentteihin kasvutekijöitä vapautuu Kalsiumhydroksidi, haitat Välitön kattaminen mekaanisesti heikko materiaali liukoinen ->mahdollistaa saumavuodon pitkällä aikavälillä indusoitunut reparatiivinen dentiini huokoista (Cox et al., 1985, 1996) aiheuttaa inflammaatioreaktion pulpassa (PMN solut) pulpahaavan paraneminen alkaa paikallisella kudosnekroosilla lopullinen (tai väliaikainen) tiivis täyte kattamismateriaalin päälle hampaan vitaliteetin seuranta onnistunut kattaminen -> hammas säilyy vitaalina (elävänä) reparatiivisen dentiinin muodostuminen -> muodostuu dentiinisilta perforaatioaukon päälle Kuva : Fundamentals of Operative Dentistry, Summit et al.,

7 Välittömän kattamisen ennuste johtaako karies perforans juurihoitoon? kariesperforaatio yhteydessä pulpan infektioihin (perinteisiä kattamismenetelmiä käytettäessä ) pulpan perforaatio tilanteessa, jossa kaviteetti jo saatu puhtaaksi mikrobeista (karieksesta) hoitoennusteeltaan hyvä kattamisen onnistuminen Ca(OH) 2 :lla: mekaaninen pulpaperforaatio -> 92,2% onnistui, kariesperforaatio -> 33,3% onnistui (Al-Hiyasat et al., 2006) Välittömän kattamisen ennuste ennuste riippuu vahvasti myös siitä, mikä on hampaan pulpan lähtötilanne? pulpan laajuus (verenkierto) vaikuttaa nuoret potilaat, joilla hampaan juurenkehitys kesken perforaation sijainti? (pulpasarven vahinkoperforaation kattamisella hyvä ennuste) MTA:lla tehtyjen välittömien kattamisten tulokset tutkimusten valossa lupaavia Välitön kattaminen, MTA JADA vol 139 March 2008 Direct pulp capping with mineral trioxide aggregate (An observational study) George Bogen, DDS; Jay S. Kim, PhD; Leif K. Bakland, DDS Hyviä tuloksia välittömällä kattamisella MTA:lla MTA vai Ca(OH) 2 Mente et al., 2010: 122 hammasta joihin välitön kattaminen onnistumisprosentit 12-80kk jälkeen tehdyssä tarkastuksessa MTA 78% (54/69 hammasta) Ca(OH) 2 60% (32/53 hammasta) onnistumiseen vaikutti positiivisesti, kun hammas paikattiin 2pv sisällä kattamisesta MTA vai Ca(OH) 2 2) Välillinen kattaminen indirect pulp treatment ( IPT) 100% 50% 0% Onnistumisprosentti ajan funktiona, (Mente et al., 2010) - potilaat saatiin tarkastukseen eri aikoina n=29 n=26 n=14 n=20 n=20 n=13 MTA n=69 Ca(OH) 2 n=53 Seuranta-aika 1-2v 2-3v >3v indikaatiot / hoidon edellytykset oireeton hammas, syvä karies (jonka poisto kokonaan johtaisi pulpaperforaatioon), ei rtg-muutoksia periapikaalialueella preparoidaan kariesta niin paljon kuin mahdollista (infektiivisen dentiinin poisto) edetään melko lähellekin pulpaa (toisin kuin vaiheittaisessa ekskavoinnissa) jätetään pulpan puoleiselle seinämälle suspektia kariesta (ei selkeästi infektoitunutta dentiiniä), mikäli sen poistaminen aiheuttaisi perforaation 7

8 Välillinen kattaminen (indirect pulp capping or treatment IPC, IPT) ensin puhdistetaan kaviteetin ei-pulpaaliset seinämät täysin puhtaaksi sen jälkeen poistetaan karioitunutta dentiiniä pulpaalisilta seinämiltä aiheuttamatta pulpaperforaatioita eristeeksi paikan alle Ca(OH) 2 pitoinen eriste (yleisimmin käytössä) zinc-oxide eugenol=zoe (ei yhdistelmämuovin kanssa) lasi-ionomeeri suoraan? yhdistelmämuovi sidostuksen kanssa ilman erillistä eristettä? Ca(OH) 2 pitoinen eriste yleisimmin käytetty (käytössä klinikassa) peitetään lasi-ionomeerilainerilla tai ZOE:lla pysyvästä paikkamateriaalista riippuen (yhdistelmämuovi vai amalgaami) Välillinen kattaminen kalsiumhydroksidi-eristys pulpaseinämille = (Dycal ) tiivis pysyvä täyte yhdistelmämuovin yhteydessä eristysaine tulee peittää li-linerilla ennen muovin sidostusta (sidosaineiden valmistajien ohje) vitaliteetin seuranta!! vitaliteettitestit röntgenseuranta vrt. vaiheittainen ekskavointi, joka nykyään käytössä Kuva: Fundamentals of Operative Dentistry, Summit et al., 2006 Koska välillinen kattaminen? Perusteluja välilliselle kattamiselle? Ei yleisesti suositeltava metodi! mahdollisesti erityistilanteissa kuten ei ko-operoivan lapsen maitohampaat? potilasta ei tarvitse kutsua uudelleen hyvä pysyvä paikka varmistaa tiiviin sauman vaatii seurantaa kuten vaiheittainen ekskavointikin karies pysähtyy tiiviisti suljetussa kaviteetissä muodostuu tertiääridentiiniä (pulpa suojautuu) Mutta kuka takaa, ettei paikka vuoda ajan mittaan? silloin jäännösmikrobit aktivoituvat ja kariesprosessi etenee salakavalasti paikan alla Alkutilanne Tilanne 36kk jälkeen Maltz et al., ) Vaiheittainen l. asteittainen ekskavointi (Stepwise excavation) puhdistetaan vain kaikkein pehmein osa karieksesta kaviteetin pulpaseinämiltä lääkitään ja suljetaan kaviteetti tiiviisti min 8-12 viikon jälkeen jatketaan karieksen ekskavointia (Bjørndal et al., 2010) reaktiivisen dentiinin muodostuminen Milloin vaiheittainen ekskavointi? kaviteetin puhdistaminen johtaisi todennäköisesti pulpaperforaatioon rtg: karies edennyt 75% dentiinin paksuudesta rtg: periapikaalialue terve oireeton hammas: ei spontaania tai ärsytyksen aiheuttamaa kipua vitaliteettikoe positiivinen etenkin jos kyseessä avojuurinen hammas (nuori potilas) 8

9 Milloin vaiheittainen ekskavointi? tavoitteena ja pulpan vitaliteetin säilyminen kun vältetään pulpaperforaatio saatu hyviä onnistumistuloksia monet yli 90% erityisesti kun hampaan juuren kehitys kesken ensiaputoimenpiteenä suurien kariesleesioiden saneerauksessa Vaiheittainen ekskavointi kaviteetin reunat puhtaiksi karieksesta (ruusuporaus) poistetaan syvän karieksen uloin, nekroottinen kerros pulpaseinämiltä (ekskavointi) ekskavoidaan sen verran, että saadaan tarpeeksi tilaa väliaikaiselle täytetmateriaalille kalsiumhydroksidi karieksen päälle ja kaviteetti suljetaan väliaikaisella paikkamateriaalilla tiiviisti (IRM tai Lasi-ionomeeri) Bjørndal L, 2002 (va täyte kuukausia) Vaiheittainen ekskavointi Miksi vaiheittainen ekskavointi? vähentää pulpaperforaation riskiä (tertiääridenttiinin muodostus) mikrobien määrä vähenee step by step 1.-> cfu/ml 2.->100 cfu/ml 3.-> n. 10 cfu/ml (ei enää kliinistä merkitystä) Bjørndal L, 2002 Pohjoismainen tutkimus Bjørndal et al., 2010 syvän karieksen hoito: vaiheittainen ekskavointi (SE) tai kaviteetti kerralla puhtaaksi (DCE) DCE ryhmään 43/149 tuli pulpaperforaatio SE ryhmään 25/143 tuli pulpaperforaatio tulokset SE: 74,1% pulpa vitaali, ei periapikaalisia muutoksia 1v seurannassa DCE: 62,4% pulpa vitaali, ei periapikaalisia muutoksia 1v seurannassa Karieksen ylipreparointi dentiinin puskuriominaisuus tärkeä toksiineja ja ph-muutoksia vastaan dentiinin induktiivinen (kasvutekijöitä) vaikutus reaktiivisen dentiinin muodostumiselle tärkeä dentiini toimii mekaanisena suojana (infektoituneet dentiinilastut eivät pääse pulpan puolelle) Karieksen ylipreparointi menetetään uusiutumatonta hammaskudosta heikennetään hammasta tarpeettomasti menetetään hampaan luonnollista puolustusvyöhykettä skleroottinen dentiini perforaatioriski kasvaa -> mahdollinen perforaatio huonontaa pulpan terveyttä 9

10 Välitön kattaminen vai vaiheittainen ekskavointi vai välillinen kattaminen? ohutkin ( mm) jäännösdentiinin määrä indusoi kuitenkin voimakkaasti reaktiivisen dentiinin muodostusta (Murray et al., 2002) Täytyykö kaikki karies poistaa? Useimpien mielestä täytyy ja se on yleinen linja kliinisessä työssä! D 37 okklusaalipinnalle jäänyt kariesta paikan alle. Tilanne muutaman vuoden kuluttua kuvassa. Onko kaikki mikrobit poistettava kaviteetistä? yleisesti pyrkimys mikrobien poistoon kaviteetistä paikkauksen yhteydessä, mutta sitä ei voida kliinisesti varmistaa jäännösbakteerit eivät jatka kariesprosessia, jos alue on hyvin eristetty suuontelosta mikrobiflooran kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset muutokset tiiviin paikan alla Björndal et al.,2000 Onko kaikki mikrobit poistettava? kaikkia mikrobeja mahdoton eliminoida, vaikka karieksen poisto suoritettaisiin perinteisesti (Lager et al., 2003), mutta vähäiset jäännösmikrobit kuolevat/inaktivoituvat tiiviin paikan alla? paikan alle jätetty/jäänyt karies sisältää elinkelpoisia mikrobeja vielä vuosienkin jälkeen onko aikapommi? ainakin ison paikan sauma todennäköisesti vuotaa ajan mittaan!!! paikan alle ei kannata vasiten jättää suurta määrää mikrobeja! Yhteenvetona kaviteetissa olevaa kariesta voidaan pysäyttää syvän karieksen yhteydessä mieluummin vaiheittainen ekskavointi kuin perforaatio karieksen preparoinnin yhteydessä dentiinikerros indusoi reaktiivisen dentiinin muodostusta perforaatio lisää pulpan infektioriskiä tiivis väliaikainen/pysyvä paikka karieksen pysäyttämisen edellytys pulpaperforaation sattuessa MTA esisijainen kattamismateriaali välittömässä kattamisessa vältä dentiinin ylipreparointia Väliaikaiset täytemateriaalit: Cavit Aineosia sinkkioksidi, kalsiumsulfaatti,bariumsulfaatti, talkki, sinkkisulfaatti, trietyleeniglykolidiasetaatti, polyvinyyliasetaatti Cavit G (harmaa), Cavit W (valkoinen) viedään karverilla kaviteettiin ja tasoitellaan karverilla ja esim. kostealla vanupallolla kovettuu itsestään kosteassa ympäristössä (2h) tiivis ei kestä purentapainetta, minkä vuoksi vaatii päälle kovemman materiaalin 10

11 Väliaikaiset täytemateriaalit: Coltosol aineosat sinkkioksidi, sinkkisulfaatti 1-hydraatti, kalsiumsufaatti, piimaa?, EVA resiini, NaF, piparminttu jäykkä pasta, jota helppo käsitellä tiivis lähes yhtä kovaa kuin IRM ei sisällä eugenolia, sis. fluoria pinta kovettuu minuutissa lopullinen kovettuminen 2-3h Väliaikaiset täytemateriaalit: IRM jauhe+neste IRM kovettuu itsestään muutamassa tunnissa kestää kohtalaisesti purentapainetta tiivis! eugenolilla lääkinnällinen ominaisuus (rauhoittaa tulehduskipua) eugenoli inhiboi yhdistelmämuovin kovettumista käytetään nykyisin pääasiassa kapseleihin pakattuna tarttuu instrumentteihin 1g jauhetta: 0.8g sinkkioksidia ja 0.2g polymethyl-methacrylatea 1g nestettä: 0.99g eugenolia Väliaikaiset täytemateriaalit: fosfaattisementti lasi-ionomeerit kehitetty polykarboksylaattisementtien pohjalta fosfaattisementit sinkkifosfaattisementti (sinkkioksidi+fosforihappo) polykarboksylaattisementti (sinkkioksidi+polyakryylihappo) käyttöindikaatiot väliaikainen täyte juurikanavanastojen (metallinastat), proteettisten kruunujen, oikomisrenkaiden yms. sementointi nykyisin yhdistelmämuovisementit korvaavat fosfaattisementin käyttöä Väliaikaiset täytemateriaalit: fosfaattisementti sinkkifosfaattisementti kestää kohtalaisesti purentapainetta kova, mutta hauras ei tiivis! (->käytetään esim. Cavitin päällä) sekoitetaan jauheesta ja nesteestä kovettuu nopeasti (kemiallisesti) Kirjallisuutta M Hayashi et al. Ways of enhanching pulp preservation by stepwise excavation a systematic review. J of Dentistry 2011;29: L Bjørndal et al. Treatment of deep caries lesions in adults: randomized clinical trials comparing stepwise vs. direct complete excavation, and direct pulp capping vs. partial pulpotomy. Eur J Oral Sci 2010 Jun;118(3):290-7 Van Thomson et al. Treatment of deep caries lesions by complete excavation or partial removal. A critical review. JADA 2008, 139: A Banerjee, TF Watson, EAM Kidd. Dentine caries: Take it or leave it? Dent Update 2000;27: E Kidd. How clean must a cavity be before restoration? Caries Res 2004;38:

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer laatta saumoihin,

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer + verkko, kuivumisaika

Lisätiedot

vatsan alueelle iso leikkaus ja sen jälkeen tullut infektio. Potilaan vatsan haava jouduttu avamaan ja jättämään auki. Potilaalla oli 10cm leveä

vatsan alueelle iso leikkaus ja sen jälkeen tullut infektio. Potilaan vatsan haava jouduttu avamaan ja jättämään auki. Potilaalla oli 10cm leveä Sorbact-geeliverkko säärihaavalla Haavapotilas on iäkäs rouva, jolla vasemmassa jalassa krooninen säärihaava. Potilas hoitanut haavaansa itse kotona, mutta voinnin huonontumisen, lisääntyneen haavaerityksen

Lisätiedot

Juurenhoidon materiaalit

Juurenhoidon materiaalit 1 1116 Juurenhoidon materiaalit DS Hypokloriitti 2,5 % Helppo annostelu tippanokka pullo, 100 ml Til.nro 130500 DS Hypokloriitti 5% Helppo annostelu tippanokka pullo, 100 ml Til.nro 130499 DS Hypokloriitti

Lisätiedot

Hysteroskopian komplikaatiot - ja niiden välttäminen. Riikka Aaltonen TYKS naistenklinikka GKS 2011

Hysteroskopian komplikaatiot - ja niiden välttäminen. Riikka Aaltonen TYKS naistenklinikka GKS 2011 Hysteroskopian komplikaatiot - ja niiden välttäminen Riikka Aaltonen TYKS naistenklinikka GKS 2011 Hysteroskopiankomplikaatiot Anestesia Asento Itse toimenpide tai liitännäistoimenpide Hysteroskopiankomplikaatiot

Lisätiedot

Kemian opetuksen keskus Helsingin yliopisto Veden kovuus Oppilaan ohje. Veden kovuus

Kemian opetuksen keskus Helsingin yliopisto Veden kovuus Oppilaan ohje. Veden kovuus Huomaat, että vedenkeittimessäsi on valkoinen saostuma. Päättelet, että saostuma on peräisin vedestä. Haluat varmistaa, että vettä on turvallista juoda ja viet sitä tutkittavaksi laboratorioon. Laboratoriossa

Lisätiedot

saumaus- ja tiivistysaineet

saumaus- ja tiivistysaineet saumaus- ja tiivistysaineet POWERCOLOR Sementtipohjaisen saumalaastin uusinta sukupolvea sisältää hopea ioneja ja käytetään 1 5 mm leveisiin saumoihin. SILVER ACTIVE SYSTEM on oligodynaaminenhopea ionien

Lisätiedot

Ravinto ja hammasterveys

Ravinto ja hammasterveys Ravinto ja hammasterveys Hyvän hammasterveyden perusteet Hammasterveyden perusteita ovat: Terveelliset ruokatottumukset Hyvä suuhygienia Fluorihammastahnan käyttö Esiintyvät ongelmat: Karies Hammaseroosio

Lisätiedot

PPH CERKAMED Käyttöturvallisuustiedote MTA +

PPH CERKAMED Käyttöturvallisuustiedote MTA + Käyttöturvallisuustiedote on laadittu Euroopan parlamentin aineiden ja seosten luokituksia, merkintöjä ja pakkaamista koskevan asetuksen (EY) N: o 1272/2008, muutosdirektiivien 67/548/EEC ja 1999/45/EC

Lisätiedot

KUIVA SILMÄ. Mikä on kuiva silmä? Miten silmän kuivuus ilmenee? Miksi silmä on kuiva?

KUIVA SILMÄ. Mikä on kuiva silmä? Miten silmän kuivuus ilmenee? Miksi silmä on kuiva? KUIVA SILMÄ Mikä on kuiva silmä? Normaalisti silmän pinta on kostea. Sitä verhoaa ohut kerros hyytelömäistä kyynelnestettä. Silmän pintaan erittyy jatkuvasti tätä voiteluainetta, joka on erilaista kuin

Lisätiedot

Kariologisten töiden arviointi. Vaikeusastekertoimet. Valmiin restauraation arviointi klinikkasalissa. Kaviteetin arviointi klinikkasalissa

Kariologisten töiden arviointi. Vaikeusastekertoimet. Valmiin restauraation arviointi klinikkasalissa. Kaviteetin arviointi klinikkasalissa Operatiivisen karieshoidon toimenpiteiden arviointi klinikkasalissa Kariologisten töiden arviointi 29.1.2013 Anja Kotiranta Helsingin yliopisto kaviteetit ja valmiit täytteet luokitellaan vaikeusasteen

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Syöttöveden kaasunpoisto ja lauhteenpuhdistus

Syöttöveden kaasunpoisto ja lauhteenpuhdistus Syöttöveden kaasunpoisto ja lauhteenpuhdistus Susanna Vähäsarja ÅF-Consult 11.2.2016 1 Sisältö Syöttöveden kaasunpoisto Kaasunpoistolaitteistot Lauhteenpuhdistuksen edut Mekaaninen lauhteenpuhdistus Kemiallinen

Lisätiedot

411 Kiireellistä ensiapua tarvitsevan potilaan hoitokäynti

411 Kiireellistä ensiapua tarvitsevan potilaan hoitokäynti 1 HAMMASLÄÄKÄRIEN - JA SV-KOODIEN TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELOSSA MÄÄRÄTTYJEN JA SAIRAUSVAKUUTUKSEN PALAUTUSTAKSASSA MÄÄRÄTTYJEN TOIMENPITEIDEN 1.9.2001 LUKIEN Tutkimukset 201 Tutkimus,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 3. LÄÄKEMUOTO 4. KLIINISET TIEDOT. 4.

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 3. LÄÄKEMUOTO 4. KLIINISET TIEDOT. 4. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI TROSYD 1 % emulsiovoide 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi gramma emulsiovoidetta sisältää 10 mg tiokonatsolia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta

Lisätiedot

Penicillium brevicompactum sienen entsyymiaktiivisuuden säilyminen ympäristönäytteissä

Penicillium brevicompactum sienen entsyymiaktiivisuuden säilyminen ympäristönäytteissä Sisäilmastoseminaari 2014 Helsingin Messukeskus 13.3.2014 Penicillium brevicompactum sienen entsyymiaktiivisuuden säilyminen ympäristönäytteissä Salmela A, Moisa J, Reponen T, Pasanen P Ympäristötieteen

Lisätiedot

Virtsan kemiallisen seulonnan kliininen käyttö. Dosentti Martti L.T. Lalla Osastonylilääkäri HUSLAB Kirurginen sairaala 4.2.2009

Virtsan kemiallisen seulonnan kliininen käyttö. Dosentti Martti L.T. Lalla Osastonylilääkäri HUSLAB Kirurginen sairaala 4.2.2009 Virtsan kemiallisen seulonnan kliininen käyttö Dosentti Martti L.T. Lalla Osastonylilääkäri HUSLAB Kirurginen sairaala Virtsa elimistön tietolähteenä Virtsa - ensimmäinen kehon aine, jonka tutkiminen yhdistettiin

Lisätiedot

Moduuli 6. Purkupaikan puhdistus ja jätteenkäsittely

Moduuli 6. Purkupaikan puhdistus ja jätteenkäsittely Moduuli 6 Purkupaikan puhdistus ja jätteenkäsittely Puhdistus- ja siivoustoimenpiteet Asbestin purkamisen jälkeen työnantaja on velvollinen siiivoamaan ja puhdistamaan työtila. Kaikki toiminnot pitäisi

Lisätiedot

7. Valukappaleiden suunnittelu keernojen käytön kannalta

7. Valukappaleiden suunnittelu keernojen käytön kannalta 7. Valukappaleiden suunnittelu keernojen käytön kannalta Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Keernoja käytetään valukappaleen muotojen aikaansaamiseksi sekä massakeskittymien poistoon. Kuva 23 A D. Ainekeskittymän

Lisätiedot

18757:302001893 NESTEIDEN KÄSITTELY MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT IVB 5 & 7 ALLROUNDIMURIT PÄIVITTÄISEEN KÄYTTÖÖN

18757:302001893 NESTEIDEN KÄSITTELY MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT IVB 5 & 7 ALLROUNDIMURIT PÄIVITTÄISEEN KÄYTTÖÖN IVB 5 & 7 Imurisarja, joka pystyy useimpiin päivittäisiin märkä- ja kuivaimurointitöihin. Säädettävä kahva parantaa työasentoa ja helpottaa säilytystä. Putki ja suuttimet voidaan säilyttää koneen päällä

Lisätiedot

Asennusohje SureStep PUR, SafeStep, SafeStep Grip & SafeStep R12

Asennusohje SureStep PUR, SafeStep, SafeStep Grip & SafeStep R12 Kaikkein paraskaan lattiapäällyste ei ole hyvännäköinen tai toimiva, jos sitä ei asenneta ja hoideta oikein tai jos alusta ei ole ihanteellinen. Lue tämän vuoksi asennusohje huolellisesti, ennen kuin aloitat

Lisätiedot

Wallgard asennusohje 2014

Wallgard asennusohje 2014 Wallgard asennusohje 2014 1. Alusta 1.1 Alustan on oltava luja, puhdas, kuiva ja tasainen, imukykyinen, eikä halkeamia ei saa esiintyä. Kiinnitystä heikentävät maali- ja öljytahrat sekä pöly poistetaan.

Lisätiedot

Sekoitinsarja Käyttöohje

Sekoitinsarja Käyttöohje Sekoitinsarja Käyttöohje Lue ohjekirja huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Käytä laitetta vain käyttöohjeen mukaisesti. Säilytä ohjekirja lukemiseksi tulevaisuudessa. TURVALLISUUS Laite ei ole

Lisätiedot

PiiMat Oy FLEXCRETE Sivu 1 BETONIRAKENTEIDEN KORJAAMINEN 20.1.2006 1 ESITYÖT. 1.1 Pintarakenteet

PiiMat Oy FLEXCRETE Sivu 1 BETONIRAKENTEIDEN KORJAAMINEN 20.1.2006 1 ESITYÖT. 1.1 Pintarakenteet PiiMat Oy FLEXCRETE Sivu 1 1 ESITYÖT 1.1 Pintarakenteet Ennen betonikorjaus- tai pinnoitustöiden aloittamista on tilaajan edustajan kanssa käytävä läpi korjattavalla tai pinnoitettavalla alueella olevat

Lisätiedot

1 Asenna vetoakseli riittävän tiukasti ruuvipuristimeen, kuitenkaan vahingoittamatta liiaksi akselin pintaa.

1 Asenna vetoakseli riittävän tiukasti ruuvipuristimeen, kuitenkaan vahingoittamatta liiaksi akselin pintaa. Harjoitus 2 Vetoakseleiden huolto ja rakenteen tutkiminen Harjoituksen tarkoituksena on perehtyä nivelvetoakseleiden rakenteeseen, huoltokohteisiin, sekä tutustua tehonsiirtotöiden työturvallisuusnäkökohtiin.

Lisätiedot

11. MINERAALIPOHJAISET JULKISIVUMAALIT

11. MINERAALIPOHJAISET JULKISIVUMAALIT Tulostettu 25.6.2016 1 / 7 11. MINERAALIPOHJAISET JULKISIVUMAALIT Kiviväri KS 2 Kiviväri S 5 Kiviväri KS 2 / 7 KIVIVÄRI KS Tuotekuvaus Fescon Kiviväri KS on kalkkisementtiperusteinen maali, jonka tartuntaominaisuuksia,

Lisätiedot

Proteettisen hoidon suunnittelu ja perusteet. Kaija Hiltunen Hammaslääketieteen laitos

Proteettisen hoidon suunnittelu ja perusteet. Kaija Hiltunen Hammaslääketieteen laitos Proteettisen hoidon suunnittelu ja perusteet Kaija Hiltunen Hammaslääketieteen laitos Kurssin sisältöä: peruskäsitteistöä protetiikan mahdollisuudet labravaiheet proteesien jaottelu hoidon tarpeen arvio

Lisätiedot

Juurenpään resektio. Resectio apicis radicis dentis. Juurenpään resektion indikaatiot (11kpl) Luennon tavoite. Juurenpään resektion indikaatiot

Juurenpään resektio. Resectio apicis radicis dentis. Juurenpään resektion indikaatiot (11kpl) Luennon tavoite. Juurenpään resektion indikaatiot Resectio apicis radicis dentis Juurenpään resektio 1.10.2012 H4 Dosentti Irja Ventä Suukirurgian erikoishammaslääkäri Yliopistonlehtori Resectio (lat.) = pois leikkaaminen, osapoisto Synonyymejä: Juurenpään

Lisätiedot

Kotihoito-ohje potilaalle. Päiväys: Sairaanhoitaja: Lääkäri: Muita hyödyllisiä puhelinnumeroita:

Kotihoito-ohje potilaalle. Päiväys: Sairaanhoitaja: Lääkäri: Muita hyödyllisiä puhelinnumeroita: Kotihoito-ohje potilaalle Päiväys: Sairaanhoitaja: Lääkäri: Muita hyödyllisiä puhelinnumeroita: 2 Johdanto Tämä potilaan ohjekirja sisältää tärkeää tietoa Smith & Nephew n valmistaman kertakäyttöisen alipainetta

Lisätiedot

MSS KRISTALLOINTI BETONIN VESITIIVISTYS KRISTALLOINTIMENETELMÄLLÄ

MSS KRISTALLOINTI BETONIN VESITIIVISTYS KRISTALLOINTIMENETELMÄLLÄ MSS KRISTALLOINTI BETONIN VESITIIVISTYS KRISTALLOINTIMENETELMÄLLÄ MSS KRISTALLOINTI Pysyvä ratkaisu uusprojekteihin vesitiivistää ja suojaa betonin Monikäyttöinen käsittely vanhoille rakenteille korjaa

Lisätiedot

GC EUROPE N.V. Head Office Interleuvenlaan 13 B Leuven Tel: Fax:

GC EUROPE N.V. Head Office Interleuvenlaan 13 B Leuven Tel: Fax: Restorative F/I Cover_FIN 5/8/03 11:16 am Page 1 Valintaopas TÄYTEMATERIAALITYYPPI Perinteinen lasi- Resiinivahvistettu Pakattava ionomeeri lasi-ionomeeri lasi-ionomeeri GC Fuji II GC Fuji II LC GC Fuji

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää natriumfluoridia vastaten 0,25 mg fluoridia ja omenahappoa 28,6 mg.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää natriumfluoridia vastaten 0,25 mg fluoridia ja omenahappoa 28,6 mg. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Xerodent 0,25 mg / 28,6 mg imeskelytabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää natriumfluoridia vastaten 0,25 mg fluoridia ja omenahappoa

Lisätiedot

1. Metalliset kruunut, sillat, inlayt ja onlayt (mukaanlukien päällepolttoporsliini ja yhdistelmämuovipinnoitetut restauraatiot)

1. Metalliset kruunut, sillat, inlayt ja onlayt (mukaanlukien päällepolttoporsliini ja yhdistelmämuovipinnoitetut restauraatiot) BisCem KÄYTTÖOHJEET BisCem ** Itsesidostava resiinisementti TUOTTEEN KUVAUS BisCem on itse etsaava, itsesidostava kaksoiskovetteinen resiinisementti, joka on erityisesti suunniteltu käytettäväksi kruunujen,

Lisätiedot

TT-kuvantulkinnan perusteita - Miten radiologi katsoo kuvia? Tiina E Lehtimäki radiologian erikoislääkäri, LT HUS-Kuvantaminen, Meilahti

TT-kuvantulkinnan perusteita - Miten radiologi katsoo kuvia? Tiina E Lehtimäki radiologian erikoislääkäri, LT HUS-Kuvantaminen, Meilahti TT-kuvantulkinnan perusteita - Miten radiologi katsoo kuvia? Tiina E Lehtimäki radiologian erikoislääkäri, LT HUS-Kuvantaminen, Meilahti Hyvä lähete! TT-tutkimus Varjoaineen käyttötarve Varjoaineen vaiheistus

Lisätiedot

AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ

AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ 1. Ruiskun pesu ennen käyttöönottoa 2. Maalin lisäys ja maalaus 3. Ruiskunpesu maalauksen jälkeen RUISKUN KÄYTTÖ MAALAUKSISSA Air-Mix-ruiskua käytetään lähinnä kalusteovien

Lisätiedot

JOINTS FIRE ACRYL PRO+ Paloakryyli läpivienteihin ja saumoihin

JOINTS FIRE ACRYL PRO+ Paloakryyli läpivienteihin ja saumoihin TUOTEKUVAUS laajenee kuumuuden vaikutuksesta yli +180 C lämpötilassa estäen palon, savun, ja palokaasujen etenemisen sekä toimii äänikatkona. saavuttaa EI240 palonkestoajan paloluokitelluissa sauma- ja

Lisätiedot

Työ- ja suojavaatteet sekä suojainten käyttö

Työ- ja suojavaatteet sekä suojainten käyttö Ohje henkilökunnalle 1 Työ- ja suojavaatteet sekä suojainten käyttö Infektioiden torjunta perustuu tartuntareittien katkaisuun. Infektioiden torjunta edellyttää hyvää käsihygieniaa ja aseptisia työtapoja.

Lisätiedot

Talotekniikan toiminnanvarmistus. Säätö ja toiminnanvarmistus ohjekortti alustus Tomi Jäävirta Mikko Niskala

Talotekniikan toiminnanvarmistus. Säätö ja toiminnanvarmistus ohjekortti alustus Tomi Jäävirta Mikko Niskala Talotekniikan toiminnanvarmistus Säätö ja toiminnanvarmistus ohjekortti alustus Tomi Jäävirta Mikko Niskala Tarkoitus Osa Kuivaketju10 projektia Sisältöä talotekniikan toiminnanvarmistus ohjekorttiin.

Lisätiedot

Advanced Materials Araldite 2029-1 TUOTESELOSTE

Advanced Materials Araldite 2029-1 TUOTESELOSTE Advanced Materials Araldite 2029-1 TUOTESELOSTE Araldite 2029-1 Tummanharmaa kaksikomponenttinen polyuretaaniliima Ominaispiirteet Hyvät täyttöominaisuudet Keskipitkä avoin aika Liimaa mm. kuparia ja messinkiä

Lisätiedot

NORTHERN OSTROBOTHNIA HOSPITAL DISTRICT. Keskenmenon hoito. GKS 27.9.2012 Maarit Niinimäki LT, erikoislääkäri, OYS

NORTHERN OSTROBOTHNIA HOSPITAL DISTRICT. Keskenmenon hoito. GKS 27.9.2012 Maarit Niinimäki LT, erikoislääkäri, OYS NORTHERN OSTROBOTHNIA HOSPITAL DISTRICT Keskenmenon hoito GKS 27.9.2012 Maarit Niinimäki LT, erikoislääkäri, OYS Miten valitsen hoidon? Potilaan toiveet Logistiikka Keskenmenon tyyppi Alkuraskauden verenvuoto

Lisätiedot

Bisco Spotlight 2015

Bisco Spotlight 2015 Bisco Spotlight 2015 All-Bond Universal Valokovetteinen universaali sidosaine Epäsuora Suora Itse-etsaus Total-etch-tekniikat Täydellinen yhteensopivuus Yhden pullon sidosaine! Vahvan sidostamisen suunnannäyttäjät:

Lisätiedot

MCF HYGIENIAPAKETTI. Bakteerit, hiivat. Homeet, levät, sienet

MCF HYGIENIAPAKETTI. Bakteerit, hiivat. Homeet, levät, sienet Bakteerit, hiivat Homeet, levät, sienet Mitä Hygieniapaketti on ja miten se toimii? MCF Hygieniapaketti on käsittely- ja tuotekokonaisuus, jonka avulla hyvän hygienian ylläpito on taloudellista ja tehokasta!

Lisätiedot

15. FESCOTOP-LATTIASIROTTEET

15. FESCOTOP-LATTIASIROTTEET Tulostettu 9.7.2016 1 / 9 15. FESCOTOP-LATTIASIROTTEET Fescotop F10 2 Fescotop F45K 5 Jälkihoitoaine 8 Fescotop F10 2 / 9 FESCOTOP F10 Tuotekuvaus Fescotop F10 on sementtipohjainen lattiakovete, joka levitetään

Lisätiedot

Tuoteryhmä 1 = Paikkamateriaalit, sidos- ja käsittelyaineet

Tuoteryhmä 1 = Paikkamateriaalit, sidos- ja käsittelyaineet Tuoteryhmä 1 = Paikkamateriaalit, sidos- ja käsittelyaineet 27.9.2011 Liite 8 Paikkamateriaalit Charisma flow A2 Kulz 1,8ml+5 kpl Charisma flow A3 Kulz 1,8ml+5 kpl Charisma PLT A1 Charisma PLT A2 Charisma

Lisätiedot

Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40. www.denver-electronics.com

Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40. www.denver-electronics.com Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40 www.denver-electronics.com Document1 12/16/02 10:05 AM Page 2 FINNISH KONTROLLI JA ELEMENTIT 1. Kasettiyksikkö 2. Asemavalikko 3. Teleskooppiantenni

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

infektiivisen parodontaalihoidon toteutuksessa UÄ-laitteet anti-infektiivisen 27.10.2005 Seinäjoki 1

infektiivisen parodontaalihoidon toteutuksessa UÄ-laitteet anti-infektiivisen 27.10.2005 Seinäjoki 1 UÄ-laitteet anti-infektiivisen infektiivisen parodontaalihoidon toteutuksessa 27.10.2005 Seinäjoki 1 Yleistä Perustuu korkeataajuiseen tärinään, ei mekaanisen voiman käyttöön laitteesta riippuen kärjen

Lisätiedot

TOOTHGUIDE suun luonnollinen maitohappobakteerisuoja ientulehduksia, hiivoja ja plakin muodostusta vastaan

TOOTHGUIDE suun luonnollinen maitohappobakteerisuoja ientulehduksia, hiivoja ja plakin muodostusta vastaan TOOTHGUIDE suun luonnollinen maitohappobakteerisuoja ientulehduksia, hiivoja ja plakin muodostusta vastaan Kehitys ja markkinointi GutGuide Oy www.toothguide.fi I www.gutguide.fi Veli-Matti Mäkinen I veli-matti.makinen@gutguide.fi

Lisätiedot

Lisähoitoa. Dansac-tarvikkeet. Dedicated to Stoma Care

Lisähoitoa. Dansac-tarvikkeet. Dedicated to Stoma Care Lisähoitoa Dedicated to Stoma Care Johdanto Sisältö Me Dansacilla olemme omistautuneet kehittämään ainutlaatuisia avannepusseja ja ihonsuojalevyjä, joiden avulla autamme parantamaan avannepotilaiden elämänlaatua.

Lisätiedot

8-80 / 1.11.2015. Weber Superflex D2. Vedeneristysjärjestelmä. www.e-weber.fi

8-80 / 1.11.2015. Weber Superflex D2. Vedeneristysjärjestelmä. www.e-weber.fi * because välitämme you care 8-80 / 1.11.2015 Weber Superflex D2 Vedeneristysjärjestelmä www.e-weber.fi 1 Hyvällä suunnittelulla ja huolellisella toteut uksella syntyy terve ja kes tävä märkätila Weberin

Lisätiedot

KALKKIA VEDENPUHDISTUKSEEN

KALKKIA VEDENPUHDISTUKSEEN KALKKIA VEDENPUHDISTUKSEEN Vesi tärkein elintarvikkeemme SMA Mineral on Pohjoismaiden suurimpia kalkkituotteiden valmistajia. Meillä on pitkä kokemus kalkista ja kalkin käsittelystä. Luonnontuotteena kalkki

Lisätiedot

VEDENKULUTUKSEN SEURANTA. Pinsiön alueen vesiosuuskunta Hannu Pihlajamäki

VEDENKULUTUKSEN SEURANTA. Pinsiön alueen vesiosuuskunta Hannu Pihlajamäki VEDENKULUTUKSEN SEURANTA Pinsiön alueen vesiosuuskunta Hannu Pihlajamäki Pinsiön alueen vesiosuuskunta lyhyt esittely! Perustettu 1997 Alunperin perustaminen lähti liikkeelle, koska talouksien porakaivovesissä

Lisätiedot

Mikrobilääkeprofylaksin ajoitus ja kirjaaminen VILLE LEHTINEN INFEKTIOLÄÄKÄRI PHSOTEY, LAHTI

Mikrobilääkeprofylaksin ajoitus ja kirjaaminen VILLE LEHTINEN INFEKTIOLÄÄKÄRI PHSOTEY, LAHTI Mikrobilääkeprofylaksin ajoitus ja kirjaaminen VILLE LEHTINEN INFEKTIOLÄÄKÄRI PHSOTEY, LAHTI Mikrobilääkeprofylaksia Mikrobilääkeprofylaksilla eli ehkäisevällä antibioottihoidolla tarkoitetaan leikkauksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2000.LI 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

NuSeal 100 Kirurgisten saumojen tiivistäjä

NuSeal 100 Kirurgisten saumojen tiivistäjä NuSeal 100 Kirurgisten saumojen tiivistäjä NUS001 Käyttöohjeet HyperBranch Medical Technology, Inc. 801-4 Capitola Drive Durham, NC 27713 USA 0344 MedPass International Limited Windsor House Barnwood Gloucester

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN Turmalin-savikattotiili Minster-betonikattotiili ASENNUSOHJE Päivitetty 14.12.2012 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 9 Alkulause

Lisätiedot

Construction. Sikadur -Combiflex CF liima, tyyppi N ja tyyppi R. Kaksikomponenttinen epoksipohjainen rakenneliima Osa Sikadur -Combiflex -järjestelmää

Construction. Sikadur -Combiflex CF liima, tyyppi N ja tyyppi R. Kaksikomponenttinen epoksipohjainen rakenneliima Osa Sikadur -Combiflex -järjestelmää Tuotetietoesite Painos 24/04/2008 Tunnus no: 02 07 03 02 003 0 000002 Sikadur-Combiflex CF liima Construction Sikadur -Combiflex CF liima, tyyppi N ja tyyppi R Kaksikomponenttinen epoksipohjainen rakenneliima

Lisätiedot

HYGIENIAHOITAJAN ROOLI TOIMENPITEISIIN LIITTYVIEN INFEKTIOIDEN SELVITYKSESSÄ JAANA VATANEN HYGIENIAHOITAJA, HYKS PEIJAS

HYGIENIAHOITAJAN ROOLI TOIMENPITEISIIN LIITTYVIEN INFEKTIOIDEN SELVITYKSESSÄ JAANA VATANEN HYGIENIAHOITAJA, HYKS PEIJAS HYGIENIAHOITAJAN ROOLI TOIMENPITEISIIN LIITTYVIEN INFEKTIOIDEN SELVITYKSESSÄ JAANA VATANEN HYGIENIAHOITAJA, HYKS PEIJAS TOIMENPITEISIIN LIITTYVÄT INFEKTIOT Edeltävä polikliininen toimenpide Edeltävä sairaalahoitojakso

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Lääkkeellinen hengitysilma on tarkoitettu lapsille, aikuisille ja vanhuksille.

VALMISTEYHTEENVETO. Lääkkeellinen hengitysilma on tarkoitettu lapsille, aikuisille ja vanhuksille. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI AIRAPY 100%, lääkkeellinen kaasu, puristettu 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Hengitysilma lääkintäkäyttöön 100 % 200 baarin paineessa (15 C). 3. LÄÄKEMUOTO

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Aineen tai valmisteen tunnistustiedot Kauppanimi HHPro Rappauslaasti 1.2 Valmistajan, maahantuojan

Lisätiedot

Advanced Materials Araldite 2048 TUOTESELOSTE

Advanced Materials Araldite 2048 TUOTESELOSTE Advanced Materials Araldite 2048 TUOTESELOSTE Araldite 2048 Kaksikomponenttinen metakrylaattiliima Ominaispiirteet Nopeasti kovettuva Hyvä tartunta moniin metalleihin ja muoveihin Ei vaadi täydellistä

Lisätiedot

Advanced Materials Araldite 2012 TUOTESELOSTE

Advanced Materials Araldite 2012 TUOTESELOSTE Advanced Materials Araldite 2012 TUOTESELOSTE Araldite 2012 Kaksikomponenttinen epoksiliima Ominaispiirteet Nopeasti kovettuva Yleisliima Pieni kutistuma Luja ja sitkeä Soveltuu monien materiaalien liimaamiseen

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys 31.05.2005 Edellinen päiväys 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

(EY) N:o 1907/2006- ISO 11014-1 mukainen käyttöturvallisuustiedote

(EY) N:o 1907/2006- ISO 11014-1 mukainen käyttöturvallisuustiedote (EY) N:o 1907/2006- ISO 11014-1 mukainen käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 omnifit FD1042 SDB-nro : 172974 V002.0 Viimeistelty, pvm.: 30.05.2008 Painatuspäivä: 03.06.2009 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA

Lisätiedot

Advanced Materials Araldite 2021 TUOTESELOSTE

Advanced Materials Araldite 2021 TUOTESELOSTE Advanced Materials Araldite 2021 TUOTESELOSTE Araldite 2021 Kaksikomponenttinen sitkistetty metakrylaattiliima Ominaispiirteet Nopeasti kovettuva Korkea kuoriutumislujuus Monikäyttöinen Erinomainen monien

Lisätiedot

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE Hornady Lock-N-Load Sonic/Magnum Sonic Cleaner poistaa ruutijäämät hylsyn sisä-ja ulkopuolelta ultraäänienergian ja erityisen

Lisätiedot

RINNAN REKONSTRUKTIOLEIKKAUS SELKÄKIELEKKEELLÄ -POTILASOHJE

RINNAN REKONSTRUKTIOLEIKKAUS SELKÄKIELEKKEELLÄ -POTILASOHJE RINNAN REKONSTRUKTIOLEIKKAUS SELKÄKIELEKKEELLÄ -POTILASOHJE Poistetun rinnan tilalle voidaan rakentaa uusi rinta useammalla tavalla ja kullekin potilaalle soveltuvin menetelmä suunnitellaan hoitavan plastiikkakirurgin

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Hey'di Kiviliima 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Hey'di Kiviliima 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

Kestopreparaatin tekeminen. Antti Haarto 27.2.2013

Kestopreparaatin tekeminen. Antti Haarto 27.2.2013 Kestopreparaatin tekeminen Antti Haarto 27.2.2013 Genitaalien rakenne Esiesivalmistelut Koiraat Levitystä tehtäessä vaikeasti määritettäviltä lajeilta kannattaa levittää myös sivulämssät genitaaleista

Lisätiedot

(EY) N:o 1907/2006 mukainen käyttöturvallisuustiedote

(EY) N:o 1907/2006 mukainen käyttöturvallisuustiedote (EY) N:o 1907/2006 mukainen käyttöturvallisuustiedote Loctite 55 Sivu 1 / 5 SDB-nro : 168432 V001.3 Viimeistelty, pvm.: 15.06.2011 Painatuspäivä: 03.08.2011 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen

Lisätiedot

Runko: Laho nousee runkoon. Isoja oksia poistettu kaksi kappaletta. Nämä leikkaukset ovat flush cut-leikkauksia.

Runko: Laho nousee runkoon. Isoja oksia poistettu kaksi kappaletta. Nämä leikkaukset ovat flush cut-leikkauksia. 112. Quercus robur 112. Quercus robur 75 cm syvä onkalo vähän alaviistoon, 54 cm maasta (sensori 1, pohjoinen) Läpimitta 70,7 cm keskimäärin 45 % Kaivettu juuristoalueella. Suuri onkalo sensorien 4 ja

Lisätiedot

Tartu sorkkaan Ajotulehduksen hoito ELT Heli Simojoki Kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osasto, HY

Tartu sorkkaan Ajotulehduksen hoito ELT Heli Simojoki Kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osasto, HY Tartu sorkkaan Ajotulehduksen hoito ELT Heli Simojoki Kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osasto, HY Kun ajotulehdus iskee Pysähdytään rauhassa suunnittelemaan Sovitaan yhdessä mitä tehdään Eläinlääkäriltä

Lisätiedot

1. AINEEN JA VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1. AINEEN JA VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Päiväys 12.1.2009 Edellinen päiväys 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN JA VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Tunnuskoodi 300.134 1.2 Kemikaalin

Lisätiedot

Harjaustekniikka ja suositus alle 3-vuotiaalle, 1. vaihduntavaiheessa, 2. vaihduntavaiheessa ja hammasvälien puhdistus.

Harjaustekniikka ja suositus alle 3-vuotiaalle, 1. vaihduntavaiheessa, 2. vaihduntavaiheessa ja hammasvälien puhdistus. Harjaustekniikka ja suositus alle 3-vuotiaalle, 1. vaihduntavaiheessa, 2. vaihduntavaiheessa ja hammasvälien puhdistus. Vanhempien tulee valvoa lastensa hampaiden hoitoa aina yläkouluikään asti. Suomalaisten

Lisätiedot

SPV - Katsastajien neuvottelupäivät 18.10.2014

SPV - Katsastajien neuvottelupäivät 18.10.2014 SPV - Katsastajien neuvottelupäivät 18.10.2014 Energiahaaste St1 yhtiönä Polttoaineista Biopolttoaineista Taudeista ja hoidoista Energiayhtiö St1 Johtava CO 2 -hyvän energian valmistaja ja myyjä Tavoitteemme

Lisätiedot

LYHYT JÄRJESTELMÄKUVAUS DIESSNER eristerappaus soveltuu julkisivujen ja muiden seinäpintojen eristykseen niin korjaus kuin uudisrakentamisessa.

LYHYT JÄRJESTELMÄKUVAUS DIESSNER eristerappaus soveltuu julkisivujen ja muiden seinäpintojen eristykseen niin korjaus kuin uudisrakentamisessa. LYHYT JÄRJESTELMÄKUVAUS DIESSNER eristerappaus soveltuu julkisivujen ja muiden seinäpintojen eristykseen niin korjaus kuin uudisrakentamisessa. Järjestelmän rakenne sisältäpäin on seuraava: 1. Sisäseinärakenne

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Created on: 11.08.2010 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistustiedot Tuotetiedot Aineen ja/tai seoksen käyttötapa Biokemiallinen tutkimus ja analyysit Valmistaja: Merck KGaA * 64271 Darmstadt

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 423925,423929,423927,3101384 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Korrek Liuotinpesuvaha (Wash & Wax) 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Korrek Liuotinpesuvaha (Wash & Wax) 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 14.114730 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE P3-mip SP

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE P3-mip SP KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE P3-mip SP 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Kauppanimi: Kemikaalin käyttötarkoitus: P3-mip SP Puhdistusaine ammattikäyttöön.

Lisätiedot

JA MUITA MENETELMIÄ PILAANTUNEIDEN SEDIMENTTIEN KÄSITTELYYN. Päivi Seppänen, Golder Associates Oy

JA MUITA MENETELMIÄ PILAANTUNEIDEN SEDIMENTTIEN KÄSITTELYYN. Päivi Seppänen, Golder Associates Oy GEOTEKSTIILIALLAS JA MUITA MENETELMIÄ PILAANTUNEIDEN SEDIMENTTIEN KÄSITTELYYN Päivi Seppänen, Golder Associates Oy Käsittelymenetelmät ESITYKSEN RAKENNE Vedenpoistomenetelmät Puhdistusmenetelmät Sijoitusmenetelmät

Lisätiedot

Näin hoidan kierukkavammaa

Näin hoidan kierukkavammaa Näin hoidan kierukkavammaa Jyrki Halinen Ortopedi, Diacor Urheilulääketiede 2016 Näin hoidan kierukkavammaa Jyrki Halinen ortopedi Diacor Ruoholahti Diacor Leppävaara Diacor Tikkurila Leikkaukset Diacorin

Lisätiedot

SUOMI KÄYTTÖOHJEET Valokovettimen tyyppi (valoteho) Kovetusaika Suuritehoinen BLUE LED* Kaksi kertaa 3 tai 5 s

SUOMI KÄYTTÖOHJEET Valokovettimen tyyppi (valoteho) Kovetusaika Suuritehoinen BLUE LED* Kaksi kertaa 3 tai 5 s SUOMI KÄYTTÖOHJEET Valokovettimen tyyppi (valoteho) Kovetusaika Suuritehoinen BLUE LED* Kaksi kertaa 3 tai 5 s I. JOHDANTO PANAVIA V5 on adhesiivinen resiinisementtijärjestelmä. PANAVIA V5 -järjestelmään

Lisätiedot

I II III IV V. Harjoitustyö. Okklusaalipinnan karieksen paikkaushoito. Tietoa allergisoitumisesta yhdistelmämuoveille. Kirjallisuus.

I II III IV V. Harjoitustyö. Okklusaalipinnan karieksen paikkaushoito. Tietoa allergisoitumisesta yhdistelmämuoveille. Kirjallisuus. Harjoitustyö Okklusaalipinnan karieksen paikkaushoito Tietoa allergisoitumisesta yhdistelmämuoveille Taitopajaopetus H3, 24.10.2012 Anja Kotiranta Tee kipsiblokissa olevaan humaanihampaaseen I luokan kaviteetti

Lisätiedot

Tuberkuloosi ja hoitohenkilökunta. 26.9.2007 ISLT LT Riitta Erkinjuntti-Pekkanen el, keuhkosairauksien klinikka KYS

Tuberkuloosi ja hoitohenkilökunta. 26.9.2007 ISLT LT Riitta Erkinjuntti-Pekkanen el, keuhkosairauksien klinikka KYS Tuberkuloosi ja hoitohenkilökunta 26.9.2007 ISLT LT Riitta Erkinjuntti-Pekkanen el, keuhkosairauksien klinikka KYS Tb ja hoitohenkilökunta Tartunta ja suojautuminen Tb tilanne Pohjois-Savossa Valvottu

Lisätiedot

Näiden ohjeiden avulla pystyt värjäämään lankoja kotikonstein ilman kemikaaleja.

Näiden ohjeiden avulla pystyt värjäämään lankoja kotikonstein ilman kemikaaleja. Näiden ohjeiden avulla pystyt värjäämään lankoja kotikonstein ilman kemikaaleja. Saara Norman 2013 Alkuvalmistelut: vyyhteäminen Puretus 1. Elintarvikkeilla värjääminen Kahvi ja tee Sipuli Kurkuma 2. Elintarvikevärit

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 16. tammikuuta 2002 PE 301.518/1-3 KOMPROMISSITARKISTUKSET 1-3 Mietintöluonnos (PE 301.518) Rainer Wieland Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

Polven ja lonkan nivelrikon hoito tekonivelleikkauksella. Teemu Moilanen Tekonivelsairaala Coxa

Polven ja lonkan nivelrikon hoito tekonivelleikkauksella. Teemu Moilanen Tekonivelsairaala Coxa Polven ja lonkan nivelrikon hoito tekonivelleikkauksella Teemu Moilanen Tekonivelsairaala Coxa Puhdistusleikkaukset Osteotomiat Niveljäykistykset Tekonivelleikkaukset tutkimustieto ei tue vaikutuksen

Lisätiedot

SE SULAUTUU YMPÄRISTÖÖNSÄ! CLEARFIL MAJESTY TM ES-2

SE SULAUTUU YMPÄRISTÖÖNSÄ! CLEARFIL MAJESTY TM ES-2 SE SULAUTUU YMPÄRISTÖÖNSÄ! CLEARFIL MAJESTY TM ES-2 Aina käyttäessäsi tätä intuitiivista yhdistelmämuoviratkaisua hämmästyt, miten se sulautuu ympäristöönsä. KUVITTELE YHDISTELMÄMUOVIRATKAISU, JOKA HELPOTTAA

Lisätiedot

sulfatiatsoli meripihkahappoanhydridi eli dihydro-2,5- furaanidioni etanoli (EtaxA, 99 %)

sulfatiatsoli meripihkahappoanhydridi eli dihydro-2,5- furaanidioni etanoli (EtaxA, 99 %) ANTIBIOOTTISYNTEESI TAUSTAA Olet kesätöissä lääketehtaalla. Lääkefirman kemistit ovat kehittäneet antibiootin, sulfiatsolin, joka estää bakteerien foolihapon synteesiä. Foolihappoa tarvitaan esimerkiksi

Lisätiedot

NÄYTÖN VARMUUSASTEEN ILMOITTAMINEN KÄYPÄ HOITO -SUOSITUKSISSA. C Niukka tutkimusnäyttö Ainakin yksi kelvollinen tieteellinen tutkimus

NÄYTÖN VARMUUSASTEEN ILMOITTAMINEN KÄYPÄ HOITO -SUOSITUKSISSA. C Niukka tutkimusnäyttö Ainakin yksi kelvollinen tieteellinen tutkimus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Unitutkimusseura ry:n asettama työryhmä Unettomuuden hoito Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen DUODECIM Hammaslääkäriseura 2008;124(15):1784 96

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 423027 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

RUBBER. Elastinen pinnoite Helppo irrottaa!

RUBBER. Elastinen pinnoite Helppo irrottaa! RUBBER comp Elastinen pinnoite Helppo irrottaa! RUBBERcomp KUMIMAALISPRAY RUBBERcomp kumimaalispray on helposti levitettävä, monikäyttöinen, ilmakuivuva erikoiskumipinnoite. Se suojaa käsiteltävän pinnan

Lisätiedot

Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011

Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011 Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011 1 Terveydenhuolto: rikkinäinen järjestelmä Potilas on usein sivuroolissa, palveluiden saatavuudessa on ongelmia

Lisätiedot

Advanced Materials Araldite 2031 TUOTESELOSTE

Advanced Materials Araldite 2031 TUOTESELOSTE Advanced Materials Araldite 2031 TUOTESELOSTE Araldite 2031 Musta kaksikomponenttinen epoksiliima Ominaispiirteet Tiksotrooppinen Sitkistetty Soveltuu metallien ja komposiittien liimaamiseen. Myös polyamidit.

Lisätiedot

Sairaalahygienia- ja infektiontorjuntayksikkö/mr 23.1.2014

Sairaalahygienia- ja infektiontorjuntayksikkö/mr 23.1.2014 Sairaalahygienia- ja infektiontorjuntayksikkö/mr 23.1.2014 TAIPUISIEN TÄHYSTIMIEN PUHDISTUS JA DESINFEKTIO Taipuisien tähystimien puhdistus tulee aloittaa välittömästi käytön jälkeen. Työntekijän suojavaatetuksena

Lisätiedot

1 Drain Out Crystal Päivämäärä 01.03.2010

1 Drain Out Crystal Päivämäärä 01.03.2010 1 1. TUNNISTETIEDOT Tuotenimi Käyttötarkoitus Valmistaja Maahantuoja Hätäpuhelin Viemärinaukaisujauhe Iron Out dba Summit Brands 1515 Dividend Road Fort Wayne IN 46808, USA Maintex Suomi Oy Merventie 39

Lisätiedot