Karieksen aktiivisuuden määritys, primaari- ja sekundaarikarieksen diagnostiikka. Karieksen diagnostiikka. Oppimateriaali. Karieksen diagnostiikka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Karieksen aktiivisuuden määritys, primaari- ja sekundaarikarieksen diagnostiikka. Karieksen diagnostiikka. Oppimateriaali. Karieksen diagnostiikka"

Transkriptio

1 Karieksen aktiivisuuden määritys, primaari- ja sekundaarikarieksen diagnostiikka H3, EHL, HLT Anja Kotiranta Helsingin yliopisto Opetuksen sisältö ja tavoite Opetuksen sisältö: -karieksen erityispiirteet eri hammaspinnoilla -kariesleesion syvyyden ja aktiivisuuden arviointi *Ekstrandin luokitus, Nyvadin luokitus, ICDAS II ja LAA -karieksen havainnoinnista kariesdiagnostiikkaan -sekundaarikaries Opetuksen tavoitteena on antaa teoreettisia valmiuksia eri hammaspintojen primaari- ja sekundaarikarieksen syvyyden ja aktiivisuuden arviointiin sekä diagnoosin tekemiseen Oppikirja: O Fejerskov, E Kidd; Dental Caries, The disease and its Clinical management (2008) kappaleet: 2,4, 20 julkaisuja aiheesta kirjallisuusluettelossa Oppimateriaali havainnointi taudin arviointi etenemisasteen määritys kiilteessä/dentiinissä ei kavitaatiota/ kavitaatio onko edennyt aikaisemmasta tutkimusajankohdasta? aktiivisuuden määritys pysähtynyt pysäytettävä Karieksen diagnostiikka Karieksen diagnostiikka riskitekijöiden huomioiminen - kausaalinen kariesdiagnostiikka (syihin perustuva) suuhygienian taso dieetti syljeneritys yleissairaudet/ lääkitys muut tekijät Karieksen diagnostiikka hoitopäätös (HML!) ei hoitoa pysäytyshoito potilas hml avustaa korjaava hoito interexaminer and intraexaminer errors in caries diagnosis 1

2 Karieksen havainnointi ja hoitopäätös karieksen varhainen diagnosointi tärkeää -> tilanteeseen voidaan puuttua ajoissa (=jo kiillekariesvaiheessa) Sairaus nimeltä karies! reikä (=kariesvaurio) hampaassa on sairauden ilmentymä Karieksen diagnostiikan haasteita pysähtynyttä kariesta ei tarvitse hoitaa pysäytettävä karies vaatii ei-invasiivisia hoitotoimenpiteitä ja seurantaa tunnistanko paikattavan leesio? enhän paikkaa turhaa!!! Kariesdiagnostiikka eri hammaspinnoilla Okklusaalipinnat Approksimaalipinnat Bukkaali-, labiaali-, linguaalija palatinaalipinnat (hampaan kruunun ja juuren alueella) Okklusaalipintojen primaarikaries yleisin karieksen esiintymismuoto, kun kariesta esiintyy väestössä vähän puhkeamisvaiheessa olevat molaarit erityisen alttiita okklusaalipinnan karioitumiselle Kuva: I Rytömaa Karieksen predilektiokohdat (oppikirja s. 63) Okklusaalipinnan primaarikaries Visuaalinen havainnointi tärkein metodi okklusaalisen karieksen diagnosoinnissa! tarkastellaan puhtaita hammaspintoja kuituvalo apuna dentiinikariesta tarkasteltaessa Okklusaalipintojen primaarikaries FOTI epätarkka okklusaalisen kiillekarieksen etsimisessä röntgenologisesti ei pystytä luotettavasti havainnoimaan alkavaa okklusaalipinnan kariesta riittävän ajoissa rtg-kuvaus voi johtaa vääriin positiivisiin löydöksiin karieksen diagnostiikka ei tehdä pelkän rtg:n perusteella aina yhdistettynä kliiniseen tutkimukseen seuranta kuvien avulla -> onko edennyt? aktiivinen kariesleesio=etenevä leesio 2

3 Okklusaalipinnan primaarikaries Kariesleesion syvyyden ja aktiivisuuden arviointi Mitä havainnoidaan? onko kiilteen pinta ehjä vai rikkonainen? onko kiille liitumainen tai tummaksi värjäytynyt? kuultaako dentiini harmaana/tummana kiilteen läpi? Okklusaalisen karieksen eteneminen kiilteessä okklusaalipinnalla kiilleleesio alkaa fossista, ei syvien fissuuroiden pohjalta (mikrobimiljöö erilainen, hapeton tila) fossat mikrobiretentioita, mutta puhdistettavissa oklusaalipinnan kariesta havainnoitaessa kiinnitetään huomio nimenomaan fissuuran suulle ja seinämille ei pohjalle Ekstrand et al., 2001 Okklusaalikarieksen erityispiirteitä Huom! kiilleprismojen suunta. Okklusaalipinnan dentiinikaries Okklusaalipinnan karies etenee laajalla rintamalla! Kuva oppikirjasta Dental Caries : O Fejerskov & E Kidd, s 37 ja s 38 Oppikirjasta: O Fejerskov & E Kidd Okklusaalipintojen karies - kuspit ja inkisaalikärjet Erityistilanne, jossa kariesdg helppoa! Erittäin suuren kariesriskin potilas!! Okklusaalipinnat, visuaalinen tarkastelu kariekselle tehty visuaalinen luokitusjärjestelmä helpottamaan etenkin okklusaalipintojen tarkastelua visuaalinen näkymä/leesion syvyys, mikrobien invaasio dentiiniin visuaalista havainnointitulosta verrattu karieksen histologiseen, röntgenologiseen ja mikrobiologiseen statukseen ei ehdoton totuus - vaihteluita esiintyy ei ota kantaa leesion aktiivisuuteen! Mutta syvälle dentiiniin ulottuvaa leesiota ei voida enää pysäyttää, vaan joudutaan korjaavaan hoitoon (=paikkaus) (Ekstrand et al., 1997,1998, 2004) 3

4 Okklusaalipinnan karieksen visuaalinen tarkastelu 0 = ei muutosta tai hyvin vähäinen muutos kiilteen läpikuultavuudessa yli 5 sek kuivaamisen jälkeen terveet okklusaalipinnat helppo erottaa kliinisesti Okklusaalipinnan karieksen visuaalinen tarkastelu 1 = kiilteen opaakkisuus (valkoinen tai tummentuma) huonosti nähtävissä kostean kiilteen pinnalla 5 sek kuivauksen jälkeen selvästi nähtävissä Okklusaalikarieksen visuaalinen/histologinen luokitus visuaalisesti 1 => histologisesti: demineralisaatio maksimissaan kiilteen puoliväliin Okklusaalipinnan karieksen visuaalinen tarkastelu 2 = opaakkisuus (valkoinen tai tummentuma) nähtävissä ilman pinnan kuivausta Visuaalinen luokistus/histologinen status visuaalisesti 2 => histologisesti: demineralisaatio kiilteen sisimmäisen puolikkaan ja dentiinin ulkokolmanneksen välille mikrobit +/- Okklusaalipinnan karieksen visuaalinen tarkastelu 3 = hyvin paikallinen kiilteen murtuminen (opaakki tai tummentunut kiille) ja/tai alla olevan dentiinin harmaa väri kuultaa kiilteen läpi 4

5 Visuaalinen luokitus/histologinen status visuaalinen luokitus 3 => histologisesti: demineralisaatio histologisesti dentiinin keskikolmannekseen Okklusaalipinnan karieksen visuaalinen tarkastelu 4 = kavitaatio opaakissa tai tummentuneessa kiilteessä alla oleva dentiini paljastunut mikrobit ++ Visuaalinen luokitus/histologinen status visuaalinen luokitus 4 => histologisesti: demineralisaatio histologisesti dentiinin sisimmässä kolmanneksessa asti mikrobit Hidden caries Fluorin vahvistaman, ehyen kiilteen alla voi karies edetä dentiinissä salakavalasti kiilteen eheys ei kerro leesion todellisesta tilasta! diagnoosissa rtg, FOTI Kuvat: I Rytömaa Kuvat oppikirjasta: Dental Caries; O Fejerskov & E Kidd Hidden caries Okklusaalikarieksen visuaalinen havainnointi/mikrobiologia 75 viisaudenhammasta in vivo (tarkastus) ja in vitro (mikrobinäyte) (Ricetts et al, 2002) visuaalinen luokitus (okkl.pinnat) ja mikrobinäyte kiille-dentiinirajalta 1 tai 2 (kiille ehjä, demineralisaatio) = n. 30%:ssa vain vähän (0,5 CFU log10) mikrobeja K-D-rajalle asti 3 (paikallinen kiilteen pinnan rikkoutuminen) = 64%:ssa mikrobeja jonkin verran (1,5 CFUlog10) K-D-rajalla 4 (kiille rikkoutunut)=kaikissa mikrobeja reilusti (4,5 CFU log10) mikrobeja K-D-rajalla 5

6 Visuaalinen näkymä/rtg/ histologia/mikrobit kirjoittajien (Ricketts, Ekstrand, Kidd, Larsen) johtopäätelmässä: visuaalinen luokitus 1 tai 2 =>pysäytyshoito visuaalinen luokitus 3 ja rtg:ssa ei radiolusenttisuutta => pinnoite visuaalinen luokitus 3+rtg muutos ja visuaalinen luokitus 4 =>paikkaushoito kiilteen pinnan rikkonaisuus viittaa vahvasti paikkaushoidon tarpeeseen! Koska paikataan? Karieksen hallinnan suomalainen käypä hoito-suositus: kariesvaurio on edennyt syvälle dentiiniin vaurion pintaa ei ole mahdollista pitää puhtaana esteettiset tai toiminnalliset syyt jos potilas ei kykene toteuttamaan karieksen hallinnan kannalta tarpeellista omahoitoa koskee muidenkin kuin okklusaalipintojen kariesvaurioita Okklusaalikarieksen aktiivisuus onko pinnalla plakkia? kiilteen opaakkisuus ja mattamaisuus? onko kiille rikkoutunut? onko vaurio (eli kariesleesio) edennyt lyhyellä aikavälillä (esim. vuodessa)? Vapaiden pintojen primaarikaries visuaalinen havainnointi periaatteessa helppoa apuna ientaskumittari tai sondi lappeellaan käytettynä katsotaan puhtailta pinnoita kiilteen demineralisaatiovauriot voidaan havaita jo varhaisessa vaiheessa, jolloin karies periaatteessa pysäytettävissä Vapaiden pintojen primaarikaries kariesleesion syvyyden ja aktiivisuuden arvio tehdään visuaalisen tarkastelun perusteella noudatetaan samoja periaatteita kuin okklusaalikarieksen yhteydessä plakin retentio kiilteen demineralisaatioasteen tarkastelu dentiinin värin tarkastelu, läpikuultavuus kiilteen läpi kiilteen/dentiinin kavitaatio kariesvaurion lokalisaatio Vapaiden pintojen karieksen syvyys kiilteen rakenteen muutokset (karheus, liitumaisuus) kiilteen rikkonaisuus dentiinin väri: kuultaako tummana kiilteen läpi? 6

7 Vapaiden pintojen karieksen aktiivisuus onko pinnalla plakkia? onko kiille karhea ja liitumainen vai sileä ja kiiltävä? onko väri tumma vai valkoinen? onko muutos ienrajassa vai sen yläpuolella? Aktiivinen/inaktiivinen kariesleesio kiilteen pinnan tarkastelu inaktiivien ei plakkia ei plakkiretentioalueella pinta kiiltävä voi olla valk. tai värj. ei ole edennyt tarkastusvälillä aktiivinen plakin peittämä plakkiretentioalueella/ kariesriskikohdissa mattamainen pinta karhea pinta on edennyt tarkastusvälillä Kuva Heikki Alapullilta Juuripinnan erityispiirteitä Juuripinnan karies ienrajan vetäytyminen paljastaa juuripinnan, jossa ei kiillettä ja sementtikerroskin usein kulunut pois kiille-sementtiraja mikrobien retentiokohtana juuripinta (dentiini) vähemmän mineralisoitunut kuin kiille kriittinen ph 6,2 (kiilteelle n. ph 5,5) Juurikaries vapailla pinnoilla ja/tai approksimaalisesti. mikrobikoostumus poikkeaa vähän hampaan kruunukarieksesta laktobasilleja runsaimmin juuripinnan leesioissa S. mutansin ja Actinomycesin ohella ikääntyneillä juuripinnan karieksen mikrobifloora runsaslajinen (D Preza et al., 2008) pulpan läheisyys johtaa helposti pulpan vitaliteetin menetykseen Juuripinnan karies Juuripinnan karies juuripinnan kariesvaurio havaitaan useinmiten värjäytymisenä (ei niinkään kavitoitumisena) muutokset pinnan rakenteessa (pehmeä/kova) juurikaries etenee sivusuunnassa (jopa ympäri hampaan) (Ravald 1992) kavitaation merkitys vapailla pinnoilla vähäisempi verratuna approksimaalipintoihin pysäytyshoitoa ajatellen leesion puhdistettavuus ratkaisevampi kuin dentiinin kovuus juurikarieksen aktiivisuuden arviointi: onko plakkia? onko pinta pehmeä/nahkamainen/kova ja kiiltävä? väri (aktiivinen kellertävä tai vaaleanruskea) kavitaation laajuus 7

8 Juurikarieksen aktiivisuuden määritys (Ekstrad et al., 2008) tuntuma sondeeratessa kova (0) nahkamainen (2) pehmit (3) leesion ääriviivat ei kavitaatiota tai kavitaatio, mutta sen reunat sileät (1) kavitaatio, jossa rosoiset reunat (2) leesion etäisyys ienrajasta > 1mm (1) < 1mm (2) leesion väri tumman ruskea/musta (1) vaalean ruskea/kellertävä (2) Juuripinnan karies hyvä näkyvyys helpottaa varhaisvaiheen diagnosointia pysäytyshoidon mahdollisuus huomioitava! korjaava hoito monesti hankalaa Ehjä juuripinta: 0-2p, pysähtynyt leesio: 3-5p, aktiivinen leesio: yli 5p Approksimaalikaries Approksimaalikarieksen eteneminen Kariesleesio etenee kiilleleesion levyisenä vyöhykkeenä tubulusten suuntaisesti. Huom! Kiilleprismojen suunta Dentiinitubulusten suunta karies etenee kapeammalla rintamalla kuin okklusaalikaries Fejerskov & Kidd: Dental Caries and its Clinical Management 2008, s. 34 Approksimaalikaries alkaa kontaktin alapuolelta Kuvat oppikirjasta Dental caries..: O Fejerskov & E Kidd, s 34 Karieksen visuaalinen havainnointi approksimaalipinnoilta approksimaalipintojen visuaalinen tarkastelu joudutaan tarkastelemaan okklusaalipinnan suunnasta apuna kuituvalo separointi kiilamalla -> saadaan suoraa näkyvyyttä) molaarien leveät kontaktipinnat hankalimpia Approksimaalikarieksen syvyyden arviointi kuinka syvälle (mes.-dist.- suunnassa) kiilteessä on opaakkisuutta? onko dentiinin värissä muutosta (tumma/harmaa)? onko kiilteen pinta approksimaalipinnalta ehyt? kuinka syvälle karies on edennyt röngenologisesti tarkasteltuna? 8

9 Onko d. 25 distaalipinnalla kariesta? Näin ei nykyisin suositella tekemään!!! Approksimaalikaries pelkällä visuaalisella tarkastelulla 83% takahampaiden apprkosimaalipintojen kavitaatioista jäi huomaamatta (Ratledge et al, 2001) avuksi hammaslanka rikkonainen kiillepinta rispaannuttaa hammaslankaa hampaiden separointi puukiilalla näkyykö approksimaalipinnalla rikkonaisuutta tulehtunut ienpapilla kielii kiillekavitaation olemassaolosta röntgentutkimus jos aikuisilla rtg:ssa takahampaiden appr.leesio ulottuu yli 0,5mm kiille-dentiinirajasta, todennäköisyys sille, että kiilteen pinta on rikki, kasvaa Kuvat: I Rytömaa Taka-alueen approksimaalikaries Rtg ja approksimaalikaries rtg hyvä apu taka-alueen approksimaalikarieksen dg:ssa ja hoitopäätöstä tehtäessä yksittäinen rtg ei kerro leesion aktiivisuudesta aktiivinen leesio etenee seurannassa kertoo usein karieksen syvyydestä (näkymä kuitenkin kaksiulotteinen!!) Vapaan pinnan karies voi projisioitua röntgenkuvassa approksimaaliväliin Oikeassa projektiossa otetut BiteWing-kuvat suorista hammasriveistä -> erinomainen apu karieksen diagnostiikassa kliinisen tutkimuksen lisänä Approksimaalisen kariesleesion aktiivisuuden määritys Pysäytettävä/paikattava (aktiivinen) kariesleesio on edennyt kliinisesti ja/tai röntgenologisesti seurannan aikana Pysähtynyt karies (inaktiivinen) kariesleesio ei ole edennyt kliinisesti ja/tai röntgenologisesti seurannan aikana eikä ulotu syvälle dentiiniin Btw v Btw v Kariesdg: rtg, kliininen ja molemmat Kuva oppikirjasta Suhteellinen diagnostinen hyöty eri menetelmillä (kavitoituneet ja ei-kavitoituneet leesiot). Machiulskiene et al.,

10 Appr.karieksen aktiivisuuden arviointi ja hoitopäätös pystyykö alueen pitämään plakittomana (omahoidon taso/kyky puhdistaa alue, kavitaatio) kiilteen kavitaatio -> aktiivinen prosessi todennäköinen karieksen eteneminen seurannassa (rtg, kliininen näkymä) Approksimaalipintaa, jossa kiilteen pinta on rikki, ei pysty pitämään vapaana mikrobeista korjaava hoito Etu- ja kulmahampaiden approksimaalikaries visuaalisesti helppo havaita kuituvalolla hyvin havaittavissa kontrollointi helppoa! puhdistus periaatteessa helppoa mieti korjaavan hoidon tarve tarkkaan! Secondary caries = sekundaarikaries Euroopassa käytetty termi kehittyy paikan saumaan Recurrent caries synonyymi Pohjois-Amerikassa käytetty termi Sekundaarikaries Sekundaarikaries yli 50 %:ssa tapauksista täytteiden uusimissyynä sekundaarikaries (I Mjör & J Dahl, 2000) onko diagnoosi oikea? kaksi mekanismia: täytteen vieressä - helppo havainnoida kaviteetin seinämällä (wall lesion)? vaikea havaita sekoittavina tekijöinä saumavuoto (microleakage) joka voi johtaa kariekseen residuaalikaries = paikan alle jäänyt/jätetty karies, joka aktiivinen D 14 saumavuoto ja sauman värjäytyminen mesiaalisesti Sekundaarikarieksen esiintyminen IA Mjör (JADA Vol 136, 2005) esiintyy eniten ienrajassa II ja V luokkien yhteydessä paikkauksen aikana pääsee kosteutta Ilmakuplat/hataruus materiaalissa sauma-alueella Ym:n kovettumiskutistuminen Ym-sidos dentiiniin/juurisementtiin heikompi kuin kiilteeseen plakkiretentioalue, työläämpi puhdistaa Sekundaarikarieksen diagnostiikka sekundaarikaries ei histologisesti poikkea primaarikarieksesta myös etiologia sama eikä mikrobifloorassa merkittävää poikkeamaa sek.karieksen havainnointi: röntgendiagnostiikka visuaalinen määritys Ientaskumittarilla/sondilla tunnustelu fiiberoptiikka (FOTI) (DIAGNOdent) 10

11 IA Mjör, 2005 Sekundaarikarieksen havainnointi amalgaamipaikan yhteydessä Mitä seikkoja huomioidaan visuaalisessa ja/tai sondeeraukseen perustuvassa havainnoinnissa visuaalisesti havaittavat demineralisaatiomuutokset kiilteessä kuten primaarikarieksessa dentiinin värjäytyminen hampaan ja amalgaamipaikan välisen sauman avautuminen sauman värjäytyminen Fraktuuralinjan värjäytyminen Sekundaarikaries/ amalgaamipaikan sauman avautuminen sauman avautuminen tyypillistä okklusaalipinnoilla okklusaalisen amalgaamitäytteen yhteydessä sauman diskrepanssi korreloi huonosti karieksen esiintymiseen Sekundaarikaries/ amalgaamipaikan sauman värjäytyminen amalgaamipaikan saumassa voi olla harmaa alue preparointitekniikasta johtuen ilman, että kyseessä olisi sekundaarikaries 11

12 Sekundaarikaries Haljennut amalgaamipaikka on aina uusittava osien välillä useinmiten tapahtunut liikkumista - > sauma auki mikrobi-invaasio paikan alle -> kehittyy kariesta! Sekundaarikaries yhdistelmämuovin yhteydessä sauman värjäytyminen ym:n yhteydessä viittaa kariekseen mutta myös aikaisemmin amalgaamin värjäämä dentiini voi kuultaa muovin reunasta paikkaylimäärän alle muodostuu värjäytymä Kariesdiagnostiikassa käytettyjä luokitussysteemejä Nyvadin luokitus (1999): leesion syvyyden lisäksi leesion aktiivisuuden arvioiminen Ekstrand et al., 1995, 1997 kariesleesion syvyyden määritys ICDAS (International Caries Detection and Assessment System) Ismail et al., 2007 kariesleesion ulottuvuuden arviointiasteikko perustana Ekstrandin luokitus okklusaalipinnat ja vapaat pinnat määritetty erikseen LAA (Lesion Activity Assessment) yhdessä ICDAS-II:n kanssa, Braga et al., 2009 Kariesdiagnostiikka/ Nyvadin luokitus Nyvadin luokitus huomioi karieksen aktiivisuuden (permanet teeth): 0=terve 1=aktiivinen (intakti pinta) 2=aktiivinen (pinta karhea) 3=aktiivinen (kavitaatio) 4=inaktiivinen (intakti pinta) 5=inaktiivinen (pinta karhea) 6=inaktiivinen (kavitaatio) Kariesdiagnostiikka/ICDAS II ICDAS II, modifioitu Ekstrandin luokituksen pohjalta 0=terve hammaspinta, ei muutosta kiilteessä 1=ensimmäiset visuaalisesti havaittavat muutokset kiilteessä kuivauksen jälkeen (opaakkisuus/värjäytyminen; valkoinen tai ruskehtava) 2=selkeät muutokset kiilteessä jo ilman kuivausta (opaakkisuus, värjäytyminen) Kariesdiagnostiikka/ICDAS II ICDAS II (jatkuu) 3=paikallinen kiilteen rikkonaisuus (karieksen aiheuttama) opaakissa tai värjäytyneessä kiilteessä. Ei dentiiiniin asti eikä dentiini kuulla tummana varjona kiilteen alla 4=tumma dentiinin varjo kuultaa kiilteen läpi, kiilteessä pieni paikallinen rikkonaisuus tai se puuttuu 5=kiilteen kavitaatio dentiiniin asti 6=laaja kiilteen kavitaatio dentiiniin asti 12

13 Kariesdisgnostiikka/LAA Visuaalinen näkymä: ICDAS score 1,2 (brown lesions) ->activity score 1 ICDAS score 1,2 (white lesions) ->activity score 3 ICDAS score 3,4,5 tai 6 ->activity score 4 plakkiretentio: plakkiretentioalue (fissuurat, kavitaatio) ->activity score 3 ei plakkiretentioalueella -> activity score 1 pinnan tuntuma: Karhea ja/tai pehmeä -> activity score 4 Sileä ja/tai kova -> activity score 2 Kariesdisgnostiikka/LAA Visuaalinen näkymä Activity score -ICDAS score 1,2 tummat/ruskeat leesiot 1 -ICDAS score 1,2 valkoiset leesiot 3 -ICDAS score 3,4,5 tai 6 4 Plakkiretentio -plakkiretentioalue fissuurat, kavitaatioalueet 3 -ei plakkiretentioalueella laakeat pinnat 1 Tuntuma (surface texture) -karhea tai pehmeä 4 -sileä tai kova 2 Activity score 4-7 indikoi inaktiivista leesiota ja yli 7 aktiivista leesioita Kirjallisuutta G Vesterhus Strand. Hampaat koko elämän ajaksi. Suomen Hammaslääkärilehti 2011; 3/11:34-38 MM Braga, FM Mendes, KR Ekstrand. Detection activity assessment and diagnosis of dental caries lesions. Dent Clin North Am 2010, 54(3): MM Braga, LB. Oliveira, GAVC Bonini, M Bönecker, FM Mendes. Feasibility of the International Caries Detection and Assessment System (ICDAS-II) in Epidemiological Surveys and Comparability with Standard World Health Organization Criteria. Caries Res 2009;43: AIO Ismail The International Caries Detection and Assessment System (ICDAS): an integrated system for measuring dental caries. Community Dent Oral Epidemiol 2007;35: KR Ekstrand, DN Ricketts, E Kidd. Occlusal Caries: Pathology, Diagnosis and Logical Management. Dent Update 2001;28: Review 13

Luennon sisältö. Opetuksen tavoitteet. Oppimateriaalia. Kariesmikrobit. Karieksen patogeneesi ja karieksen havainnointiperiaatteet 27.8.

Luennon sisältö. Opetuksen tavoitteet. Oppimateriaalia. Kariesmikrobit. Karieksen patogeneesi ja karieksen havainnointiperiaatteet 27.8. Karieksen patogeneesi ja karieksen havainnointiperiaatteet H3, 5.9.2012 EHL, HLT Anja Kotiranta Helsingin yliopisto Luennon sisältö kertausta kariesmikrobeista karies kiilteen ja dentiinin alueella karies

Lisätiedot

Luennon sisältö ja tavoitteet. Karieksen erotusdiagnostiikkaa Karieksen hoitopäätös Karieksen non-operatiivinen hoito. Karieksen erotusdiagnostiikka

Luennon sisältö ja tavoitteet. Karieksen erotusdiagnostiikkaa Karieksen hoitopäätös Karieksen non-operatiivinen hoito. Karieksen erotusdiagnostiikka Karieksen erotusdiagnostiikkaa Karieksen hoitopäätös Karieksen non-operatiivinen hoito H3, 13.9.2012 EHL, HLT Anja Kotiranta Helsingin yliopisto Luennon sisältö ja tavoitteet luennolla käsitellään erilaisia

Lisätiedot

TAITOPAJAHARJOITTELU Taina Eväsoja HLL, Yliopisto-opettaja

TAITOPAJAHARJOITTELU Taina Eväsoja HLL, Yliopisto-opettaja TAITOPAJAHARJOITTELU 26.9.2012 Taina Eväsoja HLL, Yliopisto-opettaja PINNOITUS ON Ennaltaehkäisevää hoitoa Karieksen pysäytyshoitoa OKKLUSAALIPINTOJEN KARIES Kariesleesiot kehittyvät kohtiin, joissa biofilmi

Lisätiedot

Lasten panoraamatutkimukset miten pienille?

Lasten panoraamatutkimukset miten pienille? Lasten panoraamatutkimukset miten pienille? HLT, EHL (hampaiston oikomishoito), dos., Janna Waltimo-Sirén, Hammaslääketieteen laitos, Helsingin yliopisto Leukojen panoraamatomografiatutkimus (PTG) antaa

Lisätiedot

Kariologian peruskurssi

Kariologian peruskurssi Kariologian peruskurssi Jukka H. Meurman Professori, ylilääkäri HY Hammaslääketieteen laitos HYKS Kirurginen sairaala Suu- ja leukasairauksien klinikka Hammaslääketieteen laitos/ Jukka H. Meurman/ Kariologian

Lisätiedot

Vanhusten korjaavan hoidon haasteita. Tilastot, sairaudet ja toimintakyky. Vuonna 2040 Suomessa on yli 75-vuotiaita 16% väestöstä.

Vanhusten korjaavan hoidon haasteita. Tilastot, sairaudet ja toimintakyky. Vuonna 2040 Suomessa on yli 75-vuotiaita 16% väestöstä. Vanhusten korjaavan hoidon haasteita EHL Päivi Siukosaari, suugeriatrian erityispätevyys Yliopistohammasklinikka paivi.siukosaari@hel.fi tilastot, sairaudet ja toimintakyky vanhus hammaslääkärin potilaana

Lisätiedot

GC palaa estetiikassa olennaiseen. GC Essentia. Avaa ovi. yksinkertaisille. ratkaisuille. Seuraa intuitiotasi

GC palaa estetiikassa olennaiseen. GC Essentia. Avaa ovi. yksinkertaisille. ratkaisuille. Seuraa intuitiotasi GC palaa estetiikassa olennaiseen GC Essentia Avaa ovi yksinkertaisille ratkaisuille Seuraa intuitiotasi Voisiko helpompaa olla? Esteettisiin täytteisiin liittyy usein monimutkaisia kerrostusvaiheita.

Lisätiedot

Oppimateriaali. Opetuksen sisältö ja tavoitteet. Karieksen preparointiperiaatteet Syvän karieksen hoito

Oppimateriaali. Opetuksen sisältö ja tavoitteet. Karieksen preparointiperiaatteet Syvän karieksen hoito Oppimateriaali Karieksen preparointiperiaatteet Syvän karieksen hoito H3 18.9.2012 Anja Kotiranta Helsingin ylipisto Oppikirja: O Fejerskov, E Kidd; Dental Caries, The disease and its Clinical management

Lisätiedot

Kuvia, jotka muuttavat elämäsi.

Kuvia, jotka muuttavat elämäsi. Kuvia, jotka muuttavat elämäsi. KaVo DIAGNOcam näin et ole kariesta nähnyt. Uutta TWAIN-liitäntä. Mahdollistaa yksinkertaisen liitännän melkein kaikkiin kuvausohjelmiin Tästä kuvakulmasta et ole kariesta

Lisätiedot

KORJAAVA HOITO JA KÄYTETYT MATERIAALIT LASTEN HAMMASHOIDOSSA

KORJAAVA HOITO JA KÄYTETYT MATERIAALIT LASTEN HAMMASHOIDOSSA KORJAAVA HOITO JA KÄYTETYT MATERIAALIT LASTEN HAMMASHOIDOSSA HLK Härkönen, Emmi Syventävien opintojen tutkielma Hammaslääketieteen laitos Oulun yliopisto 03 2015 Dosentti, EHLVuokko Anttonen ja HLT, EHLMarja-Liisa

Lisätiedot

KaVo DIAGNOcam. KaVo DIAGNOcam UUTTA. näin et ole kariesta nähnyt.

KaVo DIAGNOcam. KaVo DIAGNOcam UUTTA. näin et ole kariesta nähnyt. Kuvia, jotka muuttavat elämäsi. UUTTA KaVo DIAGNOcam näin et ole kariesta nähnyt. Tästä kuvakulmasta et ole kariesta vielä nähnytkään. Paras diagnoosi kiitos korkeimmalle kuvalaadulle. Huomattavasti parempi

Lisätiedot

Opetuksen tavoitteet. Harjoitustyöt Vapaan pinnan kariesleesio juuripinnalla. V luokan kaviteetti. Vapaan pinnan karieksen hoito V luokka

Opetuksen tavoitteet. Harjoitustyöt Vapaan pinnan kariesleesio juuripinnalla. V luokan kaviteetti. Vapaan pinnan karieksen hoito V luokka Opetuksen tavoitteet Vapaan pinnan karieksen hoito V luokka Kariologian taitopajaopetus 8.11.2012 Anja Kotiranta Helsingin yliopisto harjoitellaan vapaan pinnan karieksen operatiivista hoitoa: opetellaan

Lisätiedot

VistaCam ix erinomaisia kuvia, ensiluokkaista kariesdiagnostiikkaa

VistaCam ix erinomaisia kuvia, ensiluokkaista kariesdiagnostiikkaa VistaCam ix erinomaisia kuvia, ensiluokkaista kariesdiagnostiikkaa Huippulaadukkaat intraoraali- ja fluoresenssikuvat sekä uusi makrotoiminto Paineilma Imu Kuvankäsittely Hammashoito Hygienia ä Kevääll

Lisätiedot

paikkaustekniikka GC Fuji II LC Helppo Fuji II LC paikkaustekniikka Yksinkertainen sandwich-tekniikka Paikkaus Fuji II LC:llä Ennen Jälkeen

paikkaustekniikka GC Fuji II LC Helppo Fuji II LC paikkaustekniikka Yksinkertainen sandwich-tekniikka Paikkaus Fuji II LC:llä Ennen Jälkeen GC Fuji II LC paikkaustekniikka Helppo Fuji II LC paikkaustekniikka Preparoi kaviteetti ja vie GC Cavity Conditioner, joka poistaa smear layer kerroksen ja suojaa dentiinitubulukset. Vie sekoitettu Fuji

Lisätiedot

Otsonin käyttö karieksen pysäytyshoidossa

Otsonin käyttö karieksen pysäytyshoidossa Mikko Toivola Otsonin käyttö karieksen pysäytyshoidossa o Metropolia Ammattikorkeakoulu Suuhygienisti (AMK) Suun terveydenhuolto Opinnäytetyö 14.2.2016 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Mikko Toivola

Lisätiedot

Valio Oy RAVINTO JA HAMMASTERVEYS

Valio Oy RAVINTO JA HAMMASTERVEYS RAVINTO JA HAMMASTERVEYS HYVÄN HAMMASTERVEYDEN PERUSTEET Hammasterveyden perusteita ovat: Terveelliset ruokatottumukset Hyvä suuhygienia Fluorihammastahnan käyttö Esiintyvät ongelmat: Karies Hammaseroosio

Lisätiedot

Ravinto ja hammasterveys

Ravinto ja hammasterveys Ravinto ja hammasterveys Hyvän hammasterveyden perusteet Hammasterveyden perusteita ovat: Terveelliset ruokatottumukset Hyvä suuhygienia Fluorihammastahnan käyttö Esiintyvät ongelmat: Karies Hammaseroosio

Lisätiedot

Vaihda suun huonot bakteerit hyviin.

Vaihda suun huonot bakteerit hyviin. Vaihda suun huonot bakteerit hyviin. Ien- ja hammasvaivojen taustalla epätasapainoinen mikrobisto kk Annika Mäyrä I annika.mayra@versofinland.fi I +358 40 549 7114 Maailmanlaajuisesti 2.43 miljardia ihmistä

Lisätiedot

HAMPAISTON MORFOLOGIA

HAMPAISTON MORFOLOGIA 1 HAMPAISTON MORFOLOGIA YLÄLEUAN HAMPAAT YLÄ-1 -hampaiston näkyvimmät hampaat -kruunu suuri, lapiomainen, suorakaiteen muotoinen -nuoressa hampaassa inkisaalinystermät -linguaalisesti voimakkaat reunaharjut

Lisätiedot

Kirjallisuuskatsaus liitukarieksesta kiinteän oikomishoidon aikana

Kirjallisuuskatsaus liitukarieksesta kiinteän oikomishoidon aikana Kirjallisuuskatsaus liitukarieksesta kiinteän oikomishoidon aikana Anna Tuokkola hammaslääketieteen kandidaatti Hammaslääketieteen laitos, Ortodontian osasto Helsinki 16.1.2017 Tutkielma anna.tuokkola@helsinki.fi

Lisätiedot

Näe asiat. uudessa valossa. D-Light Pro GC:ltä. Kahden aallonpituuden LED-valokovetin

Näe asiat. uudessa valossa. D-Light Pro GC:ltä. Kahden aallonpituuden LED-valokovetin Näe asiat uudessa valossa D-Light Pro GC:ltä Kahden aallonpituuden LED-valokovetin GC:n D-Light Pro on suuritehoinen, kahden aallonpituuden LED-valokovetin, joka on kehitetty tuomaan lisää vaihtoehtoja:

Lisätiedot

TERVEYS 2000. Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä SUUN TERVEYS

TERVEYS 2000. Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä SUUN TERVEYS TERVEYS 2000 Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä SUUN TERVEYS T2250 SUUNTERVEYS (muuttujat lihavoituna) Tutkittavan numero 2) Päivämäärä..200 3) Tallentaja: SUUT_ANTIB 5) Antibioottisuojaus:

Lisätiedot

Harjaustekniikka ja suositus alle 3-vuotiaalle, 1. vaihduntavaiheessa, 2. vaihduntavaiheessa ja hammasvälien puhdistus.

Harjaustekniikka ja suositus alle 3-vuotiaalle, 1. vaihduntavaiheessa, 2. vaihduntavaiheessa ja hammasvälien puhdistus. Harjaustekniikka ja suositus alle 3-vuotiaalle, 1. vaihduntavaiheessa, 2. vaihduntavaiheessa ja hammasvälien puhdistus. Vanhempien tulee valvoa lastensa hampaiden hoitoa aina yläkouluikään asti. Suomalaisten

Lisätiedot

Kissaa on suuhun katsominen. Kissojen hampaidenhoito-opas

Kissaa on suuhun katsominen. Kissojen hampaidenhoito-opas Kissaa on suuhun katsominen Kissojen hampaidenhoito-opas Kissa ei osaa hoitaa hampaitaan Aikuisella kissalla on 30 hammasta. Hampaan näkyvää osaa kutsutaan kruunuksi ja ikenen alla olevaa osaa juureksi,

Lisätiedot

Diagnodent Pen kariesdiagnoosikynän käyttöohje

Diagnodent Pen kariesdiagnoosikynän käyttöohje Diagnodent Pen kariesdiagnoosikynän käyttöohje Suun terveydenhuollon ammattilaisten kokemuksia Salla-Elisa Laurila Sini Mäkinen Opinnäytetyö.. 2012 Ammattikorkeakoulututkinto SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Lähes kutistumaton. taka-alueen täytemateriaali. * < 1 % Kutistumisvertailu käyttäen bonded disc menetelmää.

Lähes kutistumaton. taka-alueen täytemateriaali. * < 1 % Kutistumisvertailu käyttäen bonded disc menetelmää. Filtek Silorane Lähes kutistumaton taka-alueen täytemateriaali * < 1 % Kutistumisvertailu käyttäen bonded disc menetelmää. 3M ESPE Filtek Silorane Uusi standardi tulevaisuuden yhdistelmämuoveille Yhdistelmämuovien

Lisätiedot

Opetusmateriaalin visuaalinen suunnittelu. Kirsi Nousiainen 27.5.2005

Opetusmateriaalin visuaalinen suunnittelu. Kirsi Nousiainen 27.5.2005 Opetusmateriaalin visuaalinen suunnittelu Kirsi Nousiainen 27.5.2005 Visuaalinen suunnittelu Ei ole koristelua Visuaalinen ilme vaikuttaa vastaanottokykyyn rauhallista jaksaa katsoa pitempään ja keskittyä

Lisätiedot

ehl Sirli Kerge 12.12.2014

ehl Sirli Kerge 12.12.2014 ehl Sirli Kerge 12.12.2014 1 Trauma < 12 v. 12 20 v. > 20 v. Kruunumurtuma ilman pulpayhteyttä Kruunumurtuma + pulpayhteys 45,2 % 36,5 % 26,3 % 6 % 8,8% 5,5% Kruunu-juurimurtuma 1,8 % 6,3 % 9,2 % Juurimurtuma

Lisätiedot

Karieksen synty ja ehkäisy. Karieksen synty ja ehkäisy. Klooriheksidiini (CHX) Klooriheksidiini. Klooriheksidiini

Karieksen synty ja ehkäisy. Karieksen synty ja ehkäisy. Klooriheksidiini (CHX) Klooriheksidiini. Klooriheksidiini Karieksen synty ja ehkäisy Keyesin ympyrät karieksen ehkäisyssä ja hoidossa Sokerin kulutus Ksylitolin käyttö Pureskelun määrä Erityisruokavaliot Välipalat Ravinto karies Mikrobit (Mutans streptokokit)

Lisätiedot

Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento , Oulu

Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento , Oulu Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento 12.11.2016, Oulu Päivi Jussila, HLL Suun terveyden tutkimusyksikkö Suun tutkimukseen kutsuttiin 3150 henkilöä, jotka asuivat 100 km säteellä Oulusta

Lisätiedot

Filtek Z500 Etu- ja taka-alueen yhdistelmämuovi. Materiaali, jolla syntyy kestävä ja kaunis hymy yhä uudelleen ja uudelleen

Filtek Z500 Etu- ja taka-alueen yhdistelmämuovi. Materiaali, jolla syntyy kestävä ja kaunis hymy yhä uudelleen ja uudelleen Etu- ja taka-alueen yhdistelmämuovi Materiaali, jolla syntyy kestävä ja kaunis hymy yhä uudelleen ja uudelleen Filtek Z25 Z-linjan uusi, moderni versio 3M ESPE yhdistelmämuoveilla on 4 vuoden kehityshistoria.

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus. Karies (hallinta)

Käypä hoito -suositus. Karies (hallinta) Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia ry:n asettama työryhmä Päivitetty 22.9.2014 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti koottuun tutkimustietoon,

Lisätiedot

TOOTHGUIDE suun luonnollinen maitohappobakteerisuoja ientulehduksia, hiivoja ja plakin muodostusta vastaan

TOOTHGUIDE suun luonnollinen maitohappobakteerisuoja ientulehduksia, hiivoja ja plakin muodostusta vastaan TOOTHGUIDE suun luonnollinen maitohappobakteerisuoja ientulehduksia, hiivoja ja plakin muodostusta vastaan Kehitys ja markkinointi GutGuide Oy www.toothguide.fi I www.gutguide.fi Veli-Matti Mäkinen I veli-matti.makinen@gutguide.fi

Lisätiedot

Lasi-ionomeerit. Tunnetut, Kestävät, Pitkäikäiset

Lasi-ionomeerit. Tunnetut, Kestävät, Pitkäikäiset Lasi-ionomeerit Tunnetut, Kestävät, Pitkäikäiset Perinteiset lasi-ionomeerit Lasiionomeeriteknologia pitää pintansa! Hyvät tutkitut materiaalit Bioyhteensopivuus Fluoridin vapautuminen Hyvä saumatiiveys

Lisätiedot

Suunterveys Johdattelua aiheeseen. Hannu Hausen Suomen Hammaslääkäriliitto

Suunterveys Johdattelua aiheeseen. Hannu Hausen Suomen Hammaslääkäriliitto Suunterveys Johdattelua aiheeseen Hannu Hausen Suomen Hammaslääkäriliitto Hampaiden reikiintyminen on merkittävä kansanterveysongelma, joka käy kalliiksi sekä yhteiskunnalle että yksittäisille kansalaisille

Lisätiedot

KOIRIEN HAMMASVAURIOT JA NIIDEN HOITO

KOIRIEN HAMMASVAURIOT JA NIIDEN HOITO Kirjoittaja: Helena Kuntsi-Vaattovaara, ELL, Dipl. AVDC, Dipl EVDC Eläinlääkäriasema Anident, Lamminpääntie 43, 02880 Veikkola Puh. 09-2565430, sähköposti anident@kolumbus.fi KOIRIEN HAMMASVAURIOT JA NIIDEN

Lisätiedot

Järvenpään suun terveydenhuolto. vs. Johtava hammaslääkäri Joona Iso-Lotila

Järvenpään suun terveydenhuolto. vs. Johtava hammaslääkäri Joona Iso-Lotila Järvenpään suun terveydenhuolto vs. Johtava hammaslääkäri Joona Iso-Lotila 16.4.2014 Järvenpää ja suun terveydenhuolto n. 40000 asukkaan kaupunki Tuusulanjärven rannalla Kaksi hammashoitolaa 14 HTV hammaslääkäriä

Lisätiedot

3M ESPE. Miellyttävää hammashoitoa. Tavoitteena. terveellinen hymy Clinpro Prophy Powder glysiini (aminohappo) puhdistusjauhe

3M ESPE. Miellyttävää hammashoitoa. Tavoitteena. terveellinen hymy Clinpro Prophy Powder glysiini (aminohappo) puhdistusjauhe 3M ESPE Miellyttävää hammashoitoa Tavoitteena terveellinen hymy Clinpro Prophy Powder glysiini (aminohappo) puhdistusjauhe 3M ESPE Clinpro Prophy puhdistusjauhe Indikaatiot Powder Supra- ja subgingivaalisen

Lisätiedot

Diagnoosien merkitseminen yleislääkärin työn laadun mittarina

Diagnoosien merkitseminen yleislääkärin työn laadun mittarina Diagnoosien merkitseminen yleislääkärin työn laadun mittarina Jutta Peltoniemi, LT, yleislääketieteen erikoislääkäri Turun Hyvinvointitoimiala Varsinais-Suomen Yleislääkäripäivät 10.5.2017 Tehtävä Tämän

Lisätiedot

Keuhkoahtaumataudin monet kasvot

Keuhkoahtaumataudin monet kasvot Keuhkoahtaumataudin monet kasvot Alueellinen koulutus 21.4.2016 eval Henrik Söderström / TYKS Lähde: Google Lähde: Google Lähde: Google Lähde: Google Keuhkoahtaumatauti, mikä se on? Määritelmä (Käypä

Lisätiedot

BCG rokotusmuutoksen vaikutukset lasten tuberkuloosin diagnostiikkaan. Eeva Salo lasten infektiosairauksien erikoislääkäri HUS LNS

BCG rokotusmuutoksen vaikutukset lasten tuberkuloosin diagnostiikkaan. Eeva Salo lasten infektiosairauksien erikoislääkäri HUS LNS BCG rokotusmuutoksen vaikutukset lasten tuberkuloosin diagnostiikkaan Eeva Salo lasten infektiosairauksien erikoislääkäri HUS LNS Lapsen tuberkuloosi on nyky-suomessa harvinainen tauti ei ole tuttu lääkäreille

Lisätiedot

L i u k u o v i k a a p i s t o t

L i u k u o v i k a a p i s t o t Liukuovikaapistot Smart on Tank Indoorin ratkaisu kodin säilytysongelmiin. Suunnittelimme räätälöitävien säilytysjärjestelmien malliston joka sopii kaikkiin tiloihin. Kapeammat kaksioviset tai leveämmäksi

Lisätiedot

Syvän karieksen hoito

Syvän karieksen hoito Syvän karieksen hoito Tomas Högman Hammaslääketieteen kandidaatti Hammaslääketieteen laitos, kovakudos- ja infektiosairaudet Helsinki 03.03.2015 Tutkielma tomas.hogman@helsinki.fi Ohjaaja: HLT, EHL Anja

Lisätiedot

Hyödynnä Plandentin kevättarjoukset

Hyödynnä Plandentin kevättarjoukset Tarjoukset voimassa 30.4.2014 asti.* * ellei toisin ilmoiteta tai niin kauan kuin tuotteita riittää. Hinnat sisältävät alv:n. Lisäedut eivät koske kirjallisia tarjouksia. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin,

Lisätiedot

Elämäsi helpoin komerohankinta Smart. Ota mitat mukaasi ja tee asiantuntevan myyjän kanssa elämäsi helpoin komerohankinta Smart.

Elämäsi helpoin komerohankinta Smart. Ota mitat mukaasi ja tee asiantuntevan myyjän kanssa elämäsi helpoin komerohankinta Smart. K A I K E N V O I T E H D Ä F I K S U M M I N L i u k u o v i k a a p i s t o t 1 Elämäsi helpoin komerohankinta Smart Ota mitat mukaasi ja tee asiantuntevan myyjän kanssa elämäsi helpoin komerohankinta

Lisätiedot

Bisco Spotlight 2015

Bisco Spotlight 2015 Bisco Spotlight 2015 All-Bond Universal Valokovetteinen universaali sidosaine Epäsuora Suora Itse-etsaus Total-etch-tekniikat Täydellinen yhteensopivuus Yhden pullon sidosaine! Vahvan sidostamisen suunnannäyttäjät:

Lisätiedot

15.9.2012 JUURIHOIDON ONGELMATILANTEITA. Tentti VERTIKAALIFRAKTURA. Luennon aiheet. Ongelman aiheuttajana Vertikaalifraktura

15.9.2012 JUURIHOIDON ONGELMATILANTEITA. Tentti VERTIKAALIFRAKTURA. Luennon aiheet. Ongelman aiheuttajana Vertikaalifraktura Tentti JUURIHOIDON ONGELMATILANTEITA Tenttialue: oppikirja ja luennot, mukaanlukien trauma-asiat Tentissä kolme kysymystä, joihin vastataan lyhyesti : yksi vastaus yhdelle sivulle Max. pistemäärä 5 / kysymys

Lisätiedot

Projektisuunnitelma ja johdanto AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt Paula Sirén

Projektisuunnitelma ja johdanto AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt Paula Sirén Projektisuunnitelma ja johdanto AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt Paula Sirén Sonifikaatio Menetelmä Sovelluksia Mahdollisuuksia Ongelmia Sonifikaatiosovellus: NIR-spektroskopia kariesmittauksissa

Lisätiedot

Uusi. *Fluoresenssikamera

Uusi. *Fluoresenssikamera Finnish Uusi Fluoresenssiperiaatteeseen perustuvan patentoidun teknologian kehitys Viimeisten viiden vuoden aikana SOPRO, hampaiden videokuvantamisen maailmanlaajuinen edelläkävijä, on hyödyntänyt kaiken

Lisätiedot

Terve Suu Koko perheen lahja uudelle elämänalulle!

Terve Suu Koko perheen lahja uudelle elämänalulle! Terve Suu Koko perheen lahja uudelle elämänalulle! Megaklinikan suun bakteeri-infektion hallintaohjelma odottavalle perheelle. (HLLTimo Heinonen, HLL Kimmo Kaihovaara, HLL Jan Pettersson, HLL Omar Al.Soufi,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää natriumfluoridia määrän, joka vastaa 0,25 mg:aa fluoridia.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää natriumfluoridia määrän, joka vastaa 0,25 mg:aa fluoridia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Fludent 0,25mg F- imeskelytabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää natriumfluoridia määrän, joka vastaa 0,25 mg:aa fluoridia. Yksi

Lisätiedot

Selkäkipupotilaan diagnostinen selvittely. Jaro Karppinen, professori, OY

Selkäkipupotilaan diagnostinen selvittely. Jaro Karppinen, professori, OY Selkäkipupotilaan diagnostinen selvittely Jaro Karppinen, professori, OY Mistä selkäkipu johtuu? Vakava tai spesifi Vakava tauti Spesifinen tauti välilevytyrä spondylartropatiat traumat ym. Epäspesifi

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää natriumfluoridia vastaten 0,25 mg fluoridia ja omenahappoa 28,6 mg.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää natriumfluoridia vastaten 0,25 mg fluoridia ja omenahappoa 28,6 mg. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Xerodent 0,25 mg / 28,6 mg imeskelytabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää natriumfluoridia vastaten 0,25 mg fluoridia ja omenahappoa

Lisätiedot

Karieksen ehkäisy nyt ja tulevaisuudessa. Jorma Tenovuo

Karieksen ehkäisy nyt ja tulevaisuudessa. Jorma Tenovuo Katsaus Karieksen ehkäisy nyt ja tulevaisuudessa Jorma Tenovuo Hammaskaries on vähentynyt huomattavasti teollistuneissa maissa 1960-luvun jälkeen erityisesti lapsilla ja nuorilla. Ilman rokotetta saavutettuna

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto 1

Graafinen ohjeisto 1 Graafinen ohjeisto 1 Sisältö Tunnuksista yleisesti... 3 Tunnuksen versiot ja rakenne.... 4 Merkin värit.... 5 Tunnuksen värivaihtoehtoja... 7 Tunnuksen suoja-alue.... 8 Tunnuksen sijoittelu.... 9 Pienen

Lisätiedot

infektiivisen parodontaalihoidon toteutuksessa UÄ-laitteet anti-infektiivisen 27.10.2005 Seinäjoki 1

infektiivisen parodontaalihoidon toteutuksessa UÄ-laitteet anti-infektiivisen 27.10.2005 Seinäjoki 1 UÄ-laitteet anti-infektiivisen infektiivisen parodontaalihoidon toteutuksessa 27.10.2005 Seinäjoki 1 Yleistä Perustuu korkeataajuiseen tärinään, ei mekaanisen voiman käyttöön laitteesta riippuen kärjen

Lisätiedot

Ksylitolin käyttö päivähoitoikäisillä lapsilla. Ksylitolitiedottaja Milla Vihanto Cloetta Suomi Oy (ent. Leaf)

Ksylitolin käyttö päivähoitoikäisillä lapsilla. Ksylitolitiedottaja Milla Vihanto Cloetta Suomi Oy (ent. Leaf) Ksylitolin käyttö päivähoitoikäisillä lapsilla Ksylitolitiedottaja Milla Vihanto Cloetta Suomi Oy (ent. Leaf) 2 STM:n suositus lokakuu 2013 Päivittäinen ksylitoliannos maksutta päivähoitoikäisille Sosiaali-

Lisätiedot

Graafinen ohje. Tunnuksen käyttöohje Kouluruokadiplomin ansainneelle koululle 24.4.2014

Graafinen ohje. Tunnuksen käyttöohje Kouluruokadiplomin ansainneelle koululle 24.4.2014 Graafinen ohje Tunnuksen käyttöohje Kouluruokadiplomin ansainneelle koululle 24.4.2014 2 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Graafinen tunnus... 4 Tunnuksen käyttö... 5 Värinumerot... 6 Tiedostot... 7 Kouluruokadiplomi-TUNNUKSEN

Lisätiedot

Hyvä tietää biofilmistä

Hyvä tietää biofilmistä Hyvä tietää biofilmistä S a i r a a l a h y g i e n i a p ä i v ä t 2 5. 3. 1 4 K a i s u R a n t a k o k k o - J a l a v a K l i i n i s e n m i k r o b i o l o g i a n e l, T y k s l a b Mitä biofilmit

Lisätiedot

Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011

Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011 Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011 1 Terveydenhuolto: rikkinäinen järjestelmä Potilas on usein sivuroolissa, palveluiden saatavuudessa on ongelmia

Lisätiedot

Appendisiitin diagnostiikka

Appendisiitin diagnostiikka Appendisiitti score Panu Mentula LT, gastrokirurgi HYKS Appendisiitin diagnostiikka Anamneesi Kliiniset löydökset Laboratoriokokeet Ł Epätarkka diagnoosi, paljon turhia leikkauksia 1 Insidenssi ja diagnostinen

Lisätiedot

Penicillium brevicompactum sienen entsyymiaktiivisuuden säilyminen ympäristönäytteissä

Penicillium brevicompactum sienen entsyymiaktiivisuuden säilyminen ympäristönäytteissä Sisäilmastoseminaari 2014 Helsingin Messukeskus 13.3.2014 Penicillium brevicompactum sienen entsyymiaktiivisuuden säilyminen ympäristönäytteissä Salmela A, Moisa J, Reponen T, Pasanen P Ympäristötieteen

Lisätiedot

REFLUKSITAUTI JA HAMPAIDEN TERVEYS. S u o m e n R e f l u k s i 2 0 1 2

REFLUKSITAUTI JA HAMPAIDEN TERVEYS. S u o m e n R e f l u k s i 2 0 1 2 REFLUKSITAUTI JA HAMPAIDEN TERVEYS S u o m e n R e f l u k s i 2 0 1 2 Hampaiden kuluminen (eroosio) mahdollinen hapan ylösnousu suuhun asti kuluttaa hampaita tavallisen syömisen ja juomisen lisäksi suu

Lisätiedot

Kovakudos- ja infektiosairaudet Hampaiden morfologia, H Anja Kotiranta EHL, HLT Helsingin yliopisto

Kovakudos- ja infektiosairaudet Hampaiden morfologia, H Anja Kotiranta EHL, HLT Helsingin yliopisto Kovakudos- ja infektiosairaudet Hampaiden morfologia, H1 17.4.2012 Anja Kotiranta EHL, HLT Helsingin yliopisto Morfologian kurssin Keskittyy pysyvään hampaistoon Luento ja hampaiden tunnistamista ryhmätyönä

Lisätiedot

Suun sairaudet yleissairauksien hoidossa. Urpo Silvennoinen Ylihammaslääkäri/LKS HLT, Suukirurgi

Suun sairaudet yleissairauksien hoidossa. Urpo Silvennoinen Ylihammaslääkäri/LKS HLT, Suukirurgi Suun sairaudet yleissairauksien hoidossa Urpo Silvennoinen Ylihammaslääkäri/LKS HLT, Suukirurgi Sydän tai aivoinfarktin syy? Tupakka Korkea verenpaine Keskivartalolihavuus II tyypin diabetes Kohonnut kolesteroli

Lisätiedot

Idiopaattisen skolioosin luokittelu ja erikoissairaanhoidon tutkimukset. Anne Salonen TAYS

Idiopaattisen skolioosin luokittelu ja erikoissairaanhoidon tutkimukset. Anne Salonen TAYS Idiopaattisen skolioosin luokittelu ja erikoissairaanhoidon tutkimukset Anne Salonen TAYS Idiopaattisen skolioosin luokittelu Ikä Primaarikäyryys Luokitusjärjestelmät Luokittelu iän perusteella I Infantiili

Lisätiedot

TIEDEPOSTERI. - Viestinnän välineenä. Marisa Rakennuskoski

TIEDEPOSTERI. - Viestinnän välineenä. Marisa Rakennuskoski TIEDEPOSTERI - Viestinnän välineenä Marisa Rakennuskoski POSTERILAJIT Mainosposteri(pääpaino kuvilla ja visuaalisuudella) Ammatillinenposteri(vapaamuotoinen, esim. jonkin projektin tapahtumia kuvaava,

Lisätiedot

Joka viidennen aikuisen vaiva

Joka viidennen aikuisen vaiva Kuiva suu ei laula. Joka viidennen aikuisen vaiva Suun kuivuus (kserostomia) johtuu alentuneesta syljen erityksestä ja hoitamattomana horjuttaa ihmisen koko yleisterveyttä ja hyvinvointia. Suun kuivumisesta

Lisätiedot

Suunterveyden edistäminen äitiysneuvolatoiminnassa

Suunterveyden edistäminen äitiysneuvolatoiminnassa Suunterveyden edistäminen äitiysneuvolatoiminnassa Ensimmäistä lastaan odottavalle perheelle kunnan on lakisääteisesti järjestettävä vähintään yksi suun terveydentilan ja hoidon tarpeen arvio, jonka tekee

Lisätiedot

KARIEKSEN KÄYPÄ HOITO -SUOSITUKSEN HYÖDYNTÄMINEN SUUHYGIENISTIN TYÖSSÄ

KARIEKSEN KÄYPÄ HOITO -SUOSITUKSEN HYÖDYNTÄMINEN SUUHYGIENISTIN TYÖSSÄ Opinnäytetyö (AMK) Suun terveydenhuollon koulutusohjelma Suuhygienisti 2016 Iina Arvo & Asrin Kadiri-Agali KARIEKSEN KÄYPÄ HOITO -SUOSITUKSEN HYÖDYNTÄMINEN SUUHYGIENISTIN TYÖSSÄ kyselytutkimus kliinistä

Lisätiedot

Syöpäseulonnat I - sairauksien ennaltaehkäisyä

Syöpäseulonnat I - sairauksien ennaltaehkäisyä Syöpäseulonnat I - sairauksien ennaltaehkäisyä Janne Pitkäniemi 1,2 1 Suomen Syöpärekisteri ja 2 Helsingin yliopisto Suomen Syöpärekisteri,Finnish Cancer Registry Institute for Statistical and Epidemiological

Lisätiedot

Karieksen hallinnan uudet tuulet. Hannu Hausen

Karieksen hallinnan uudet tuulet. Hannu Hausen Karieksen hallinnan uudet tuulet Hannu Hausen 20.2.2014 Aiheita Karieksen hallinta pähkinänkuoressa Hampaiden harjaus Uudet ravitsemussuositukset Pieni vilkaisu hampaiden reikiintymisen kehityssuuntiin

Lisätiedot

ONKO IHMISPIIRROKSISTA APUA MASENTUNEIDEN JA ITSETUHOISTEN LASTEN TUTKIMUKSISSA?

ONKO IHMISPIIRROKSISTA APUA MASENTUNEIDEN JA ITSETUHOISTEN LASTEN TUTKIMUKSISSA? ONKO IHMISPIIRROKSISTA APUA MASENTUNEIDEN JA ITSETUHOISTEN LASTEN TUTKIMUKSISSA? Heikki Merimaa Psykologi Tays/ lastenpsykiatria Tutkimuksen lähtökohdat Juuret Itsetuhoisen lapsen hoitopolku projektissa

Lisätiedot

MITÄ SUUN TERVEYS KERTOO LAPSEN ARJESTA

MITÄ SUUN TERVEYS KERTOO LAPSEN ARJESTA Opinnäytetyö AMK Suun terveydenhuollon koulutusohjelma Suuhygienisti 2011 Mirja Visanen MITÄ SUUN TERVEYS KERTOO LAPSEN ARJESTA sm-testit 2-vuotiaiden lasten suun terveyden tiennäyttäjinä OPINNÄYTETYÖ

Lisätiedot

411 Kiireellistä ensiapua tarvitsevan potilaan hoitokäynti

411 Kiireellistä ensiapua tarvitsevan potilaan hoitokäynti 1 HAMMASLÄÄKÄRIEN - JA SV-KOODIEN TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELOSSA MÄÄRÄTTYJEN JA SAIRAUSVAKUUTUKSEN PALAUTUSTAKSASSA MÄÄRÄTTYJEN TOIMENPITEIDEN 1.9.2001 LUKIEN Tutkimukset 201 Tutkimus,

Lisätiedot

Saksanpystykorvien värit

Saksanpystykorvien värit Saksanpystykorvien värit Ruskea: Kauttaaltaan yksivärinen tummanruskea. Ruskeilla esiintyy joskus harmaata karvaa housuissa, hännässä, silmien ympärillä tai lapojen seudulla. Tämä katsotaan virheeksi tai

Lisätiedot

Vanhusten suun terveys

Vanhusten suun terveys KATSAUS Päivi Siukosaari ja Annamari Nihtilä Vanhusten suun terveys 36 Suuri osa väestöstämme ikääntyy omat hampaat suussa. Kohonnut elintaso, fluorihammastahnan yleistynyt käyttö ja omien hampaiden arvostus

Lisätiedot

LOISTE. Suunnittelijan sanoin;

LOISTE. Suunnittelijan sanoin; LKALUSTE LOISTE Suunnittelijan sanoin; Uutta Loiste-kalustemallistoa suunniteltaessa lähtökohtanani oli luoda mallisto, joka taipuu niin pieneen kuin suurempaankin kylpyhuoneeseen. Mallisto koostuu erikokoisista

Lisätiedot

Kokemuksia K-Sks:sta Jukka Kupila, neurofysiologi

Kokemuksia K-Sks:sta Jukka Kupila, neurofysiologi Kokemuksia K-Sks:sta Jukka Kupila, neurofysiologi Status epilepticus ja EEG:n merkitys sen diagnostiikassa ja hoidossa. Tehtävänsiirtoihin liittyviä näkökohtia Keski-Suomen keskussairaalan hanke Ensimmäisen

Lisätiedot

Silmänpainetauti Dg, hoito ja seuranta

Silmänpainetauti Dg, hoito ja seuranta Silmänpainetauti Dg, hoito ja seuranta Suomen Silmähoitajapäivät 26.8.2011 Paasitorni, Helsinki El, LT Anu Vaajanen Mikä tauti on glaukooma? Näköhermon etenevä sairaus, joka aiheuttaa vaurioita näköhermon

Lisätiedot

Homevaurion tutkiminen ja vaurion vakavuuden arviointi

Homevaurion tutkiminen ja vaurion vakavuuden arviointi Homevaurion tutkiminen ja vaurion vakavuuden arviointi Anne Hyvärinen, Yksikön päällikkö, Dos. Asuinympäristö ja terveys -yksikkö 26.3.2015 Sisäilmastoseminaari 2015 1 Sisäilmaongelmia voivat aiheuttaa

Lisätiedot

Pyhän Henrikin katedraali

Pyhän Henrikin katedraali Pyhän Henrikin katedraali Veistosten puhdistaminen ja retusointi Rakennusentisöintiliike Ukri Oy Titti Pyörälä 2014 SISÄLLYSLUETTELO KOHDE 3 YLEISTÄ 3 VAURIOT 4 PUHDISTAMINEN 8 RETUSOINTI 9 2 TILAAJA Pyhän

Lisätiedot

Suun kuivuus = Kserostomia/Hyposalivaatio

Suun kuivuus = Kserostomia/Hyposalivaatio Suun kuivuus = Kserostomia/Hyposalivaatio on yleisempää naisilla kuin miehillä on usein ikääntymiseen liittyvä ongelma on ongelmana jopa 46,7 %:lla vanhuksista ja 10 %:lla koko väestöstä* liittyy moniin

Lisätiedot

HAPATETTUIHIN MAITOTUOTTEISIIN LISÄTYN SOKERIN VAIKUTUS TUOTTEIDEN KARIOGEENISYYTEEN

HAPATETTUIHIN MAITOTUOTTEISIIN LISÄTYN SOKERIN VAIKUTUS TUOTTEIDEN KARIOGEENISYYTEEN Heidi Truhponen HAPATETTUIHIN MAITOTUOTTEISIIN LISÄTYN SOKERIN VAIKUTUS TUOTTEIDEN KARIOGEENISYYTEEN Syventävien opintojen kirjallinen työ Turun yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta Hammaslääketieteen

Lisätiedot

Hoitotietojen systemaattinen kirjaaminen

Hoitotietojen systemaattinen kirjaaminen Hoitotietojen systemaattinen kirjaaminen Kaija Saranto, professori Kuopion yliopisto Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon koulutusohjelma ainoa laatuaan Suomessa, vuodesta 2000 monitieteinen, sosiaali-

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Duraphat 22,6 mg/ml dentaalisuspensio

VALMISTEYHTEENVETO. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Duraphat 22,6 mg/ml dentaalisuspensio VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Duraphat 22,6 mg/ml dentaalisuspensio 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Fluoridi 22,6 mg/ml natriumfluoridina. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

Lisätiedot

VALOKUVAKOKOELMIEN DIGITOINNIN SUUNNITTELU

VALOKUVAKOKOELMIEN DIGITOINNIN SUUNNITTELU VALOKUVAKOKOELMIEN DIGITOINNIN SUUNNITTELU ERILAISTEN VALOKUVA- AINEISTOJEN VAATIMUSTEN HUOMIOIMINEN Riitta www.valokuvataiteenmuseo.fi 1 VALOKUVIEN DIGITOINTI ON ERI ALOJEN ASIANTUNTIJOIDEN YHTEISTYÖTÄ

Lisätiedot

PET-tutkimusten vaikuttavuus ja kustannukset. Esko Vanninen palvelualuejohtaja Kuopion yliopistollinen sairaala

PET-tutkimusten vaikuttavuus ja kustannukset. Esko Vanninen palvelualuejohtaja Kuopion yliopistollinen sairaala PET-tutkimusten vaikuttavuus ja kustannukset Esko Vanninen palvelualuejohtaja Kuopion yliopistollinen sairaala ISI Web of Science: hakusana PET/CT N = 4974, 27.4.2010 Mihin diagnostisia menetelmiä tarvitaan?

Lisätiedot

Akavan. graafinen ohjeistus 3.12.2015

Akavan. graafinen ohjeistus 3.12.2015 Akavan 3.12.2015 graafinen ohjeistus Esipuhe Tunnus Opiskelijoiden tunnus Akavalainen-tunnus Tunnuksen suoja-alue Tunnuksen käyttö Väripaletti Typografia Kuvat, muodot ja värit Akavan slogan ja strategiset

Lisätiedot

I II III IV V. Harjoitustyö. Okklusaalipinnan karieksen paikkaushoito. Tietoa allergisoitumisesta yhdistelmämuoveille. Kirjallisuus.

I II III IV V. Harjoitustyö. Okklusaalipinnan karieksen paikkaushoito. Tietoa allergisoitumisesta yhdistelmämuoveille. Kirjallisuus. Harjoitustyö Okklusaalipinnan karieksen paikkaushoito Tietoa allergisoitumisesta yhdistelmämuoveille Taitopajaopetus H3, 24.10.2012 Anja Kotiranta Tee kipsiblokissa olevaan humaanihampaaseen I luokan kaviteetti

Lisätiedot

Uusin tieto vahvistaa biologisen reumalääkkeen ja. metotreksaatin yhdistelmähoidon tehokkuuden

Uusin tieto vahvistaa biologisen reumalääkkeen ja. metotreksaatin yhdistelmähoidon tehokkuuden Lehdistötiedote 10.6.2004 (julkaistavissa kello 11.15) Uusin tieto vahvistaa biologisen reumalääkkeen ja metotreksaatin yhdistelmähoidon tehokkuuden Kansainvälisen TEMPO- nivelreumatutkimuksen toisen vuoden

Lisätiedot

Käyttöohje. Aina turvallisella puolella.

Käyttöohje. Aina turvallisella puolella. Käyttöohje PROPHYflex Pulver - 1.007.0014, 1.007.0015, 1.007.0016, 1.007.0017 PROPHYpearls - 1.010.1826, 1.010.1828, 1.010.1829, 1.010.1830, 1.010.1831, 1.010.1797, 1.010.1798, 1.010.2133 PROPHY Superpearls

Lisätiedot

Nuoren niska-hartiakipu

Nuoren niska-hartiakipu Nuoren niska-hartiakipu Jari Arokoski, prof. fysiatrian erikoislääkäri HYKS fysiatrian klinikka / Helsingin yliopisto Esityksen sisältö Epidemiologiaa Niskahartiakäsite Etiologia Nuoren niska-hartiakipuun

Lisätiedot

Päiväkoti-ikäisten lasten suun ja hampaiden hoitoopas

Päiväkoti-ikäisten lasten suun ja hampaiden hoitoopas Päiväkoti-ikäisten lasten suun ja hampaiden hoitoopas Lukijalle Suun terveyteen liittyvät terveystavat vakiintuvat jo varhaislapsuudessa. Suun terveydellä on merkitys ihmisen kokonaisterveydelle. Monet

Lisätiedot

Lataa MS-tauti. Lataa. Lataa kirja ilmaiseksi suomalainen MS-tauti Lataa Luettu Kuunnella E-kirja Suomi epub, Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Lataa MS-tauti. Lataa. Lataa kirja ilmaiseksi suomalainen MS-tauti Lataa Luettu Kuunnella E-kirja Suomi epub, Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Lataa MS-tauti Lataa ISBN: 9789529797806 Sivumäärä: 31 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 26.10 Mb MS-tauti on etenevä neurologinen sairaus. Vastasairastunut kysyykin usein: "Miten ja kuinka nopeasti tämä

Lisätiedot

FOREVER Solvent-Dark 111

FOREVER Solvent-Dark 111 FOREVER Solvent-Dark 111 Laadukas paperi värillisille kankaille. Pesunkestävyys ja värien kiirkkaus 100% puuvilla, denim, nahka, valkoinen polyesteri, puu, synteettinen nahka, päällystetty paperi jne.

Lisätiedot

ESPE Teräskruunut. Käyttäjän opas. 3M ESPE Hammashoitotuotteet

ESPE Teräskruunut. Käyttäjän opas. 3M ESPE Hammashoitotuotteet 3M ESPE Hammashoitotuotteet 3M ESPE Teräskruunut Käyttäjän opas Yksityiskohtainen opas, jonka avulla saadaan paras mahdollinen hoitotulos 3M ESPE teräskruunuilla. No Fear Sisällysluettelo 3M ESPE teräskruunut

Lisätiedot