JUURIHOITO. Paraneminen Uusintakontaminaation estäminen Hampaan juurihoidon syitä (Iqbal et al 2007):

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JUURIHOITO. Paraneminen Uusintakontaminaation estäminen Hampaan juurihoidon syitä (Iqbal et al 2007):"

Transkriptio

1 JUURIHOITO Tavoite: Inflammaation/infektion rajaaminen, hoito tai ennaltaehkäisy Mikrobien eliminaatio/mikrobilastin merkittävä vähentäminen (Siqueira, 2005) Paraneminen Uusintakontaminaation estäminen Hampaan juurihoidon syitä (Iqbal et al 2007): Karies (60%) Paikan lohkeama (19%) Post-operatiivinen apikaalinen parodontiitti (13%) Trauma (6%) Retentiiviset syyt Parodontologiset syyt

2 Tulee perustua: Subjektiivisiin oireisiin (anamneesi) ja niiden historiaan Kliinisiin havaintoihin ja dg-testeihin Radiologisiin havaintoihin Normaali Epänormaali, patologinen Reversiibeli Irreversiibeli Toisinaan vaikeaa! Diff. dg Odontogeeniset kiputilat mm hypersensitiivinen dentiini, mikrofrakturat, paro ja purenta Ei-odontogeeniset kiputilat mm limakalvosairaudet, krooniset kiputilat Radiologiset löydökset: arpikudosparaneminen, periapikaalinen sementtidysplasia, kystat, sentraalinen jättisolugranulooma, leukojen kasvaimet Jos ei diagnoosia, ei hoitoa!!!!

3 Anamneesi Kipu on aina subjektiivinen kokemus Kivun luonne ja voimakkuus: Onko paikallistettavissa? Kuinka pitkään ollut? Jatkuva/ajoittainen? Spontaani/ärsytyksestä alkava, herättääkö öisin? Lievä/sietämätön, onko särkylääkkeen tarvetta?

4 Kliiniset testit Visual&tactile, silmät ja sondi Ekstraoraali, intraoraali Karies, frakturat, attritio, abrasio, eroosio, kiinnityskudokset, purenta Liikkuvuudet Palpaatio, koputus Reagointi lämpötilanvaihteluihin Puusti, vesi Kylmäspray (EndoFrost) Lämmin Vitaliteettimittaus, koeporaus Radiologinen tutkimus Periapikaalikuvaus ja sen tulkinta Fistulografia

5 Vihlonta päivystysvastaanotolla Diagnosointi vaikeaa Vihlova hammas on vitaali! Reversiibeli pulpiitti Useita syitä Kiinnityskudoksen vetäytymiset Hammaspinnan kudosvauriot Abraasio Attritio Eroosio Karies Plakki Purentatrauma Koko hampaistossa Yksittäisessä hampaassa Yksittäisessä kuspissa Hoito usein syiden eliminointia poissuljenta-menetelmällä

6 Syvä karies päivystyksessä Oireeton/lievästi vihlova, radiologisesti terve, vitaali Vaiheittainen ekskavointi Kaviteetin periferia puhtaaksi, pulpaseinämään pehmeää dentiiniä > tiivis lasi-ionomeeri 3 kk kuluttua uusintapreparointi ja lopullinen paikkaus Pysyvä paikkaus heti Kaviteetin periferia puhtaaksi, pulpaseinämään pehmeää dentiiniä > tiivis lasi-ionomeeri Seuraavalla kerralla päälle ym-paikkaus Irreversiibelin pulpiitin oireet Karieksen poisto ja pulpiitin hoito

7 Pulpiitti päivystyksessä Reversiibeli Ärsykkeiden eliminointi ja seuranta Irreversiibeli Karieksen poisto Pulpakavumin paljastus ja pulpakudoksen ekskavointi kavumista, NaOCl-huuhtelu, kortisoni-tipat, Cavit Pilarin rakentaminen (!) ja jh-ajan varaaminen Puutumisvaikeuksia? Johtopuudutus, infiltraatiopuudutus, periodontaaliligamentin puudutus, intaosseaalipuudutus, pulpan puudutus

8 Apikaalinen parodontiitti päivystyksessä Akuutti apikaalinen parodontiitti Kova kipu Mahdollisesti abskessi Fistelöintiä? Hoito: Perusavaus, karieksen ja vierasmateriaalin poisto, pois purennasta Aseptinen työskentely, tarvittaessa pilarin rakentaminen Kavumiin NaOCl Jos aikaa, kanavien alustava preparointi + NaOCl Abskessin hoito: mikäli kanavista ei saada märkää ulos > inkiisio + (abkuuri) Ca(OH)2 Hyvä va-suoja > Kunnon jh-käynti Krooninen apikaalinen parodontiitti abskessi + fistelöinti sattumalöydös Hoito: Ei kiireelinen > kunnon jh-käynti Perusavaus, karieksen ja vierasmateriaalin poisto, pois purennasta Aseptinen työskentely, tarvittaessa pilarin rakentaminen Kavumiin NaOCl Preparointi + NaOCl Abskessin hoito: mikäli kanavista ei märkää ulos > inkiisio (+ ab-kuuri) Ca(OH)2 Hyvä va-suoja > Täyttö 2-4 vko kuluessa

9 EHL, HLT Anja Kotiranta Helsingin yliopisto

10 JUURIHOITO = Kemomekaaninen preparointi Kun pulpakudos on peruuttamattomasti vaurioitunut diagnostiikka! Kanavatilan aukaiseminen, muotoileminen, desinfektio ja täyttäminen (Nair et al 1990, Ida et al 1995) Nykytekniikoilla ja nykytiedoilla ei ole mahdollista saavuttaa absoluuttisesti täysin mikrobivapaata kanavatilaa vaativa kanavaanatomia ja mikrobien kyky muodostaa biofilmejä (Nair 1987, Costerton 2003, Nair 2005, Haapasalo 2011) Preparoinnilla tila huuhtelulle Huuhtelu tod. näk. tärkein mikrobeja eliminoiva tekijä, koska kanaviin jää jopa % (55-80%) alueita, joihin instrumentti ei pääse kosketuksiin Mekaanisen preparoinnin merkitys vaihtelee riippuen alkudiagnoosista; pulpiitti vs apikaalinen parodontiitti Preparoinnilla tila myös kanavatäytölle

11 Perusavaus Pulpakavumin tyhjentäminen ja puhdistaminen Kanavien paikallistaminen ja mittaaminen Kanavien preparoiminen ja desinfektio Kanavien lääkitseminen Kanavien täyttö Lopullinen restauraatio Seuranta => paraneminen

12 Kaikkien vierasmateriaalien poisto Etiologian selvittäminen Etiologisten tekijöiden eliminointi Hammaskudoksen määrä, parodontaalituki? => Lopullinen hoitopäätös, dg Perusavaus aina(!) 4-seinämäinen Suojaa bakterivuodolta (sylki), mahdollistaa kofferdamin klammerin asettamisen Pitää huuhtelunesteen kavumissa liukastus läsnä, desinfektioaika pitenee Kanavamittauksessa muuttumaton referenssi Kavumin reunat ei kontaktissa marginaaliseen ikeneen Mahdollistaa tiiviin väliaikaissuojauksen Kuspien katkaisu Fraktuurariskin minimoiminen Purentarasituksen vähentäminen Näköyhteyden parantaminen

13 Endodontinen työskentelykenttä verrattavissa kirurgiaan aseptiikka kunniaan Steriili juurikanavatila > Kontaminaation ehkäisy Infektoitunut juurikanavatila > > Mikrobien eliminaatio = paranemisen edellytys Aseptiikan taso = heikoimman lenkin taso > Korkea aseptiikan laatu ylläpidettävä koko hoidon ajan ja kaikissa vaiheissa Kofferdam Kaikki, mikä menee kanavatilaan pyrkisi olemaan steriiliä Väliaikaissuojaus

14

15 Kanavien paikallistaminen ja pituuksien määrittäminen Teräsinstrumentit (ISO 08, 10) tai tunnusteluinstrumentit, K-viilat Apeks-mittari ihan ensimmäiseksi kanaviinmenoissa Ei yli-instrumentaatiota Perforaatioiden havainnoiminen Apeks-mittari käytettävissä koko hoidon ajan Neulakuva Hyvä lisä dg-väline Auttaa erikoisessa morfologiassa; ylilukuiset juuret/kanavat

16 KANAVAPREPAROINTI Käsi-instrumenteilla teräs-, flexo- ja nikkelititaani-instrumentit Koneellisesti nikkelititaani-instrumentit, rotaatio ja resiprokaatio Molemmat tekniikat hyviä, tutkimustuloksissa ristiriitaisuutta paremmuudesta o Kone helpottaa ja nopeuttaa työtä erityisesti molareissa ja teknisesti vaikeissa kanava-muodoissa o Käsin mahdollista saavuttaa vähintään yhtä hyvä tulos o Taitava kliinikko hallitsee molemmat, tarvitsee molempia Koneen tasainen työstö Kartiokulma käsi-instrumentit 2%, koneelliset 6-12% Ni-Ti käyrissä kanavissa

17 Nikkelititaanin edut Ni-Ti käsi-instrumentit; elastinen muisti Vähemmän preparointivirheitä käyrissä kanavissa Anatomian säilyminen Nopeampi preparointi Nikkelititaanin Haitat Joustavuuden vuoksi instrumentin deformoitumisen havaitseminen vaikeaa Pienimmillä käsi-istrumenteilla huono tunkeutumiskyky Koneelliset Ni-Ti-instrumentit Samat edut ja haitat kuin käsi-instrumenteilla Vielä nopeampi Debriksen apikaalinen ekstruusio estyy tai vähenee Helppo

18 Kartiokulman merkitys Parempi pääsy juurikanaviin Helpottaa preparointia apikaalisessa 1/3:ssa Parempi huuhteluvaikutus Parantunut mekaaninen puhdistuvuus Helpompi täyttää Instrumentin kestävyys kasvaa Pieni kontaktialue: tarvitaan vähemmän voimaa Pienempi tarttumisriski kanavaan Dia: Prof Leo Tjäderhane

19 Koneellisten Instrumenttien Frakturoituminen johtuu kahdesta asiasta (Plotino et al 2009) : 1. Liiallinen vääntövoima (torsion) 2. Materiaalin väsyminen (fatigue) Torsion: kestävyydestä Tapahtuu useimmiten käyrissä kanavissa (Iqbal et al 2006) Instrumentti on jäänyt jumiin dentiiniseinämään ja kone yrittää edelleen pyörittää sitä perusavaus!! Fraktura/deformaatio (Sattapan et al 2000, Martin et al 2003) Fatigue: Materiaalin kesto rajallinen Riippuu instrumentin kartiokulmasta, siihen kohdistuneesta voimasta, kanavan käyryydestä ja ahtaudesta Ni-Ti:n ominaisuuksia muutettu mm lämpökäsittelyllä (Gambarini et al 2008)

20 Rotaatio vs resiprokaatio - tutkimuksia Kestävyys (fatigue) Rotaatio on ruuvautumista Resiprokaatiossa liike on edestakainen > Instrumentin tarttuminen dentiiniin pienemmältä pinta-alalta ja pienemässä kulmassa => Kestävyys kasvaa (You et al 2010, Wan et al 2011) => Instrumentit kestäisivät useampiakin käyttökertoja (You et al 2010) Lee et al 2012, Gambarini et al 2012: rotaatioliikkeellä ja resiprokaatioliikkeellä ei vaikutusta instrumentin kestävyyteen Eniten merkitystä instrumentin poikkileikkeellä (paksuus, kartiokulma, kierteiden muoto) ja instrumentoinnin liikkeellä (harjausliike) Resiprokaatio instrumentaatio on nopeampaa (You et al 2010) Resiprokaatioliike säilyttää alkuperäisen kanava-anatomian paremmin (Berrutti et al 2011) Stern et al 2012: ei eroa kanavapreparoinnin muodossa eikä nopeudessa Resiprokaatio tapahtuu aina single file- ja single use-periaatteella (Yared et al 2008, You et al 2010). Myös rotaatioinstrumenttejä single file ja single use periaatteella Terävä ja puhdas instrumentti Taloudellinen Helppo Vähemmän työtä myös välinehuollossa

21 Kanavapreparointi Kuinka laaja on tarpeeksi laaja? Kanavan luonnollinen laajuus Apeksin luonnollinen laajuus Kanavan muoto Juuren paksuus Alku-dg Preparointiin käytetyn instrumentin kartiokulma > Saadaan hyvä NaOCl-huuhtelu! Hyvä antimikrobi vaikutus Liottaa orgaanista kudosta Liukastaa kanavaa Menettää tehonsa kosketuksessa kudoksiin uusittava tiuhaan 1-3% Navitip

22 KONEELLINEN PREPAROINTI -muistilista! Aloita aina käsi-instrumentein Avaa koronaalinen osa kanavaa kunnolla ja varmista tunnusteluneulan pääsy apeksiin asti Muista, että koneellinen preparointi ei ole aina riittävä Puhdista ja tarkista instrumentit usein vääntymiset, debris Huuhtele ja liukasta kanavaa (NaOCl) HUUHTELE ja UUSI USEIN!! Älä koskaan pakota instrumenttia. KOSKAAN! Tiedä preparointipituus Ei enempää kuin YKSI SEKUNTI preparointipituudessa Tarkista lopussa apikaalinen laajuus käsi-instrumentein

23 Toimenpiteitä, joilla vähennät instrumentin frakturariskiä ja varmistat adekvaatin työskentelyn kanavassa: Panosta perusavaukseen Kanavan koronaalisen osan avaaminen (preflafing) Varmista tunnusteluinstrumentin saaminen työskentelymittaan Crown-down- tekniikka Single-file instrumentaatio Edestakainen tai harjaava vapaa liike kanavassa -maltti!! Runsaasti liukastetta kavumissa (NaOCl) Puhdista instrumentit usein

24 Kun apikaalisin kolmannes erityisen käyrä Tee käsi-instrumentointia kärsivällisesti ennen siirtymistä muuhun systeemiin Kanavan tunnusteluinstrumentit Pathfiles Pathfinder Runsaasti NaOCl, instrumentin säännöllinen tsekkaus ja puhdistus Koneellinen preparointi vain ½ tai 2/3 osaa kanavasta ja apikaalisin osa käsiinstrumentoidaan tai luonnolliselta laajuudeltaan laaja Kone ei ole riittävä Koneellisen preparoinnin jälkeen jatketaan käsiinstrumentoiden ad 140 Instrumentit preparoivat vain apikaalisesti Turvallinen Helppo ja tehokas Kanavan muoto säilyy Tiivis täyte standardi-gp-nastoilla

25 Kanavien desinfioiva huuhtelu Merkityksellisempi kuin preparointi Kanava-anatomia Instrumenttien ulottuvuus ja kyky rajallinen Aloitettava ajoissa Desinfektioaika! Aseptiikan varmistus Liukastus Jätteen poisto koronaaliseen suuntaan Saanti perille asti Käytä desinfektioainetta paljon ja kauan, uusi usein Preparoidun kanavan kartiokulmalla ja apikaalisella laajuudella merkitystä huuhteluvaikutukseen 60/2%, 45/6% vs 25/6% (Boutsioukis et al 2010) Hyödyt ja riskit

26 Kanavien desinfioivat huuhteluaineet 1-3% NaOCl (natriumhypokloriittiliuos) Tärkein Poistaa orgaanista kudosta Hyvä antimikrobiteho, myös biofilmiin Määrä ja huuhteluaika merkittävämpiä kuin vahvuus Lämpö, liike ja vaihtuvuus parantavat tehoa - vähintään huoneenlämpöistä, c paras Navitip Tyrskyttely (manual dynamic activation) UÄ Negatiivisen paineen huuhtelu (Endovac)

27 Kanavien desinfioivat huuhteluaineet 2% CHX (kloorheksidiini) Teho hiivoihin ja E.faecalikseen H2O2 vetyperoksidi Verijätteen poisto Etanoli IKI (jodikaliumjodidi) Ca(OH)2-resistentti mikrobisto

28 Muut huuhteluaineet 15-17% EDTA Poistaa epäorgaanista Smear layeria Vasta lopuksi Vuorotteleva käyttö NaOCl:n kanssa, aiheuttaa dentiinin eroosiota ja heikentää NaOCl:n desinfektiovaikutusta NaCl (fysiologinen keittosuolaliuos) Ei rutiinikäytössä enää Kontaminaatioriski, mikäli epästeriiliä Oltava kuitenkin käytettävissä mm perforaatioiden sattuessa

29 Huuhteluprotokolla Pulpiitti: NaOCl koko preparoinnin ajan NaOCl, EDTA, 2%CHX ennen täyttöä Apikaalinen parodontiitti: NaOCl koko preparoinnin ajan NaOCl, EDTA, 2%CHX ennen lääkehoitoa ja ennen täyttöä

30 Loppusanoiksi Juurihoito ei ole magiikkaa, vaan logiikkaa Oikea diagnostiikka kunniaan Arvosta ja opiskele Dokumentoi Juurihoito on vaativaa ja aikaa vievää hoitoa > Varaa kunnolla aikaa > koodit ja laskutus kohdalleen > Perusavauksen ja kanavien tunnustelun TÄYTYY olla työllistävin vaihe => Loppu on laskettelua => Varsinainen preparointi- ja desinfektiotyö on sen jälkeen mahdollista tehdä niin teknisesti kuin huippuaseptisestikin Käytä aina puudutusta Varoita jälkisärystä > kuuriluontoinen tulehduskipulääkitys

juurenhoito & implantologia

juurenhoito & implantologia Elo-syyskuun EXTRA 4 2015 SiroLaser Blue Pieni laite isoin ominaisuuksin myös kivuttomaan ja hellään hammashoitoon, sivu 27 Laatua endodontiaan: Micro-Mega One G, mm Control, & One Shape Procedure sivut

Lisätiedot

Kandin selviytymisopas klinikkaan

Kandin selviytymisopas klinikkaan Piia Uusitalo ja Katariina Havukainen Kandin selviytymisopas klinikkaan Syventävien opintojen kirjallinen työ Turun yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta Hammaslääketieteen laitos Syyslukukausi 2014 Tutkielman

Lisätiedot

Plandentin asiakaslehti hammashoidon ammattilaisille Helmikuu 2010

Plandentin asiakaslehti hammashoidon ammattilaisille Helmikuu 2010 Plandentin asiakaslehti hammashoidon ammattilaisille Helmikuu 2010 E4D Dentist Valmis restauraatio yhden vastaanottokäynnin aikana s. 4 Plandent suunnittelee vastaanotosta toimivan kokonaisuuden s. 6 Valoaktivoitu

Lisätiedot

KOIRIEN HAMMASVAURIOT JA NIIDEN HOITO

KOIRIEN HAMMASVAURIOT JA NIIDEN HOITO Kirjoittaja: Helena Kuntsi-Vaattovaara, ELL, Dipl. AVDC, Dipl EVDC Eläinlääkäriasema Anident, Lamminpääntie 43, 02880 Veikkola Puh. 09-2565430, sähköposti anident@kolumbus.fi KOIRIEN HAMMASVAURIOT JA NIIDEN

Lisätiedot

Luennon sisältö ja tavoitteet. Karieksen erotusdiagnostiikkaa Karieksen hoitopäätös Karieksen non-operatiivinen hoito. Karieksen erotusdiagnostiikka

Luennon sisältö ja tavoitteet. Karieksen erotusdiagnostiikkaa Karieksen hoitopäätös Karieksen non-operatiivinen hoito. Karieksen erotusdiagnostiikka Karieksen erotusdiagnostiikkaa Karieksen hoitopäätös Karieksen non-operatiivinen hoito H3, 13.9.2012 EHL, HLT Anja Kotiranta Helsingin yliopisto Luennon sisältö ja tavoitteet luennolla käsitellään erilaisia

Lisätiedot

KOIRA JA KISSA PARODONTIITTIPOTILAANA

KOIRA JA KISSA PARODONTIITTIPOTILAANA Kirjoittaja: Helena Kuntsi-Vaattovaara, ELL, Diplomate of American Veterinary Dental College, Diplomate of European Veterinary Dental College Eläinlääkäriasema Anident Lamminpääntie 43, 02880 Veikkola

Lisätiedot

Royal Technology Mission vieraili Planmecalla 35

Royal Technology Mission vieraili Planmecalla 35 Tammikuu 2015 Plandentin asiakaslehti hammashoidon ammattilaisille Royal Technology Mission vieraili Planmecalla 35 Testit osana välinehuoltoa 18 20 Tyytyväisiä PlanNetkäyttäjiä 26 27 Pääkirjoitus Innovatiivista

Lisätiedot

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI TERVE SUU

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI TERVE SUU ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE TERVE SUU Huhtikuu 2007 LAPSET Hampaiden ja suun puhdistamisen opettelu kannattaa aloittaa jo vauvavaiheessa, kun hampaita

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Julkaisija Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry

Sisällysluettelo. Julkaisija Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Sisällysluettelo LUKIJALLE... 03 HAMPAISTO... 04 HAMPAIDEN OIKOMISHOITO... 05 HAMPAIDEN HARJAUS JA MUU SUUHYGIENIA... 06 RAVINTO JA SUUN TERVEYS... 07 JUOMAT JA SUUN TERVEYS... 08 HAMMASEROOSIO... 09 SYLJEN

Lisätiedot

Lääkelaitoksen julkaisusarja 1/2003 Terveydenhuollon laadunhallinta

Lääkelaitoksen julkaisusarja 1/2003 Terveydenhuollon laadunhallinta Lääkelaitoksen julkaisusarja 1/2003 Terveydenhuollon laadunhallinta Hygienia suun terveydenhuollossa Jakelu: Lääkelaitos Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet PL 55 00301 Helsinki Puh. (09) 4733 4242

Lisätiedot

Kumppanina NIVELRIKKO. Näin tulen toimeen. Suomen Nivelyhdistys ry

Kumppanina NIVELRIKKO. Näin tulen toimeen. Suomen Nivelyhdistys ry NIVELRIKKO Kumppanina Näin tulen toimeen Suomen Nivelyhdistys ry 2 Teksti Jari P.A. Arokoski, LT Fysiatrian dosentti ja erikoislääkäri Kivunhoitolääketieteen ja kuntoutuksen erityispätevyys Itä-Suomen

Lisätiedot

SUUNHOITO-OPAS. yläkouluille. Teija Jormanainen, Sirpa Järvinen

SUUNHOITO-OPAS. yläkouluille. Teija Jormanainen, Sirpa Järvinen SUUNHOITO-OPAS yläkouluille Teija Jormanainen, Sirpa Järvinen Sisällys Esipuhe 6 Lukijalle 7 HAMPAISTO 9 Hammasstatus 13 Hampaan rakenne 15 Hampaan tutkiminen mikroskoopilla 16 Hampaan tutkiminen poikkileikatusta

Lisätiedot

HAAVAHOIDON KIRJAAMINEN sähköinen kirjaamispohja Elixiiriin

HAAVAHOIDON KIRJAAMINEN sähköinen kirjaamispohja Elixiiriin Tanja Valkeinen HAAVAHOIDON KIRJAAMINEN sähköinen kirjaamispohja Elixiiriin Opinnäytetyö Joulukuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 1.12.2008 Tekijä(t) Tanja Valkeinen Koulutusohjelma ja suuntautuminen

Lisätiedot

HEVOSEN ENSIAPU. Terve hevonen

HEVOSEN ENSIAPU. Terve hevonen HEVOSEN ENSIAPU Yhteenveto HevosAgron järjestämien Hevosen ensiapu -tiedotustilaisuuksien (5.11., 10.11., 24.11.2012) ELL Tanja Tenhosen, Oulun Hevosklinikka, luennoista. Terve hevonen Kaikkien hevosen

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus

Käypä hoito -suositus Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Diabetesliiton lääkärineuvoston, Suomen Endokrinologiyhdistyksen ja Suomen Ihotautilääkäriyhdistyksen asettama työryhmä Käypä hoito -suositus

Lisätiedot

SUUN ALUEEN TULEHDUKSET JA SYDÄN- JA VERISUONISAIRAUDET - YHTEYDET JA TOIMENPIDE- EHDOTUKSET

SUUN ALUEEN TULEHDUKSET JA SYDÄN- JA VERISUONISAIRAUDET - YHTEYDET JA TOIMENPIDE- EHDOTUKSET JULKAISUJA 4/1999 SUUN ALUEEN TULEHDUKSET JA SYDÄN- JA VERISUONISAIRAUDET - YHTEYDET JA TOIMENPIDE- EHDOTUKSET Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - ja Suomen

Lisätiedot

RASVANSIIRTO. Taustaa

RASVANSIIRTO. Taustaa RASVANSIIRTO Taustaa Rasvansiirto ei ole uusi asia. Ensimmäinen rasvansiirto tehtiin jo 1893 Saksassa, ja menetelmää on käytetty kautta aikojen vaihtelevalla menestyksellä. Vuonna 2008 Suomeen tullut WAL-vesisuihkurasvaimumenetelmä

Lisätiedot

AKILLESJÄNTEEN YLIRASITUSVAMMAN KUNTOUTUS -Polttopisteessä kenialaiset kestävyysjuoksijat

AKILLESJÄNTEEN YLIRASITUSVAMMAN KUNTOUTUS -Polttopisteessä kenialaiset kestävyysjuoksijat AKILLESJÄNTEEN YLIRASITUSVAMMAN KUNTOUTUS -Polttopisteessä kenialaiset kestävyysjuoksijat Kuva 1. Lapset seuraavat St. Patric High Schoolin juoksijoita Itenissä Turun ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala

Lisätiedot

Muotin ja valukappaleiden valmistuksen opas

Muotin ja valukappaleiden valmistuksen opas 1 Muotin ja valukappaleiden valmistuksen opas Kun alkuperäisestä mallista valmistetaan joustava muotti, antaa se mahdollisuuden tehdä yhden tai useamman jäljennöksen alkuperäisestä mallista nopeasti. Jotkut

Lisätiedot

Sukupuolen korjausleikkauksista. Yleistä

Sukupuolen korjausleikkauksista. Yleistä 1 Sukupuolen korjausleikkauksista Yleistä Sosiaalista sukupuolen korjausta helpottaa se, että fyysinen olemus muistuttaa sitä sukupuolta, jossa ihminen elää. Potilaan on tärkeä olla hyvin informoitu sukupuolen

Lisätiedot

Lukijalle. kiittää suositukset laatineita asiantuntijalääkäreitä arvokkaasta työpanoksesta ja lopputuloksesta.

Lukijalle. kiittää suositukset laatineita asiantuntijalääkäreitä arvokkaasta työpanoksesta ja lopputuloksesta. Suuret nivelet Lukijalle Lääkärin työssä potilaan toimintakyvyn parantaminen ja ylläpito on keskeinen tavoite. Tämä tavoite korostuu kroonisissa ja uusiutuvissa sairauksissa, joissa täydellinen paraneminen

Lisätiedot

www.pediatric-rheumathology.printo.it

www.pediatric-rheumathology.printo.it www.pediatric-rheumathology.printo.it FAMILIAALINEN VÄLIMEREN KUUME (FMF) Mikä se on? Familiaalinen eli suvuittain esiintyvä Välimeren kuume (Familial Mediterranean Fever, FMF) on perinnöllinen tauti,

Lisätiedot

hyvä fiilis hampaista tulee s. 8 1/13 Varusmiesten hampaat hunningolla terveydessä parantamisen varaa S. 16 Terveystietoa yläkoululaisille S. 12 S.

hyvä fiilis hampaista tulee s. 8 1/13 Varusmiesten hampaat hunningolla terveydessä parantamisen varaa S. 16 Terveystietoa yläkoululaisille S. 12 S. 1/13 w w w. k u lta h a m m a s. f i Ota mukaan ilmaiseksi Varusmiesten hampaat hunningolla S. 12 Suun terveydessä parantamisen varaa S. 16 Terveystietoa yläkoululaisille S. 22 Robin: Puhtaista hampaista

Lisätiedot

Versio 1.7 12/2010. Hullu mykologi. Suomenkielinen sienten kasvatusopas.

Versio 1.7 12/2010. Hullu mykologi. Suomenkielinen sienten kasvatusopas. Versio 1.7 12/2010 Hullu mykologi Suomenkielinen sienten kasvatusopas. S ivu 2 Taikasieni.net... 3 Esipuhe... 3 OSA I : PERUSTIETOA KASVATTAMISESTA Yleistä kasvattamisesta... 5 Välineet ja niiden hankinta...

Lisätiedot

User manual SC1992 SC1991

User manual SC1992 SC1991 User manual SC1992 SC1991 5 SC1992, SC1991 SUOMI 44 44 SUOMI Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa

Lisätiedot

Kapeammalla palstalla on sanasto, jossa

Kapeammalla palstalla on sanasto, jossa Puhdistuspalvelu Sisältö MATERIAALIN KÄYTTÄJÄLLE... 4 1 MITÄ SIIVOUS ON?... 5 2 YLLÄPITOSIIVOUS... 7 2.1 PUHDISTUSMENETELMÄT... 7 2.2 SIIVOUSVÄLINEET... 9 2.3 PESUAINEEN KÄYTTÖOHJE... 13 2.4 SIIVOUSKONEET...

Lisätiedot

Eturauhassyöpäpotilaan. opas. Eturauhassyöpä ja sen hoito Sairauden vaikutukset elämään Sanasto. Teuvo Tammela Tapio Utriainen Leena Rosenberg-Ryhänen

Eturauhassyöpäpotilaan. opas. Eturauhassyöpä ja sen hoito Sairauden vaikutukset elämään Sanasto. Teuvo Tammela Tapio Utriainen Leena Rosenberg-Ryhänen Eturauhassyöpäpotilaan Eturauhassyöpä ja sen hoito Sairauden vaikutukset elämään Sanasto opas Teuvo Tammela Tapio Utriainen Leena Rosenberg-Ryhänen Sisällys Lukijalle..... Yleistä eturauhassyövästä.....

Lisätiedot

EWMA Dokumentti: Haavan puhdistaminen

EWMA Dokumentti: Haavan puhdistaminen EWMA Dokumentti: Haavan puhdistaminen Päivitetty yleiskatsaus ja selvitys puhdistuksen päätehtävistä Käännös: Veera Hjerppe, Anna Hjerppe Käännöksen tarkistus: Heidi Castrén 1 Johdanto Ei-paranevien ja

Lisätiedot