Karieksen ehkäisy nyt ja tulevaisuudessa. Jorma Tenovuo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Karieksen ehkäisy nyt ja tulevaisuudessa. Jorma Tenovuo"

Transkriptio

1 Katsaus Karieksen ehkäisy nyt ja tulevaisuudessa Jorma Tenovuo Hammaskaries on vähentynyt huomattavasti teollistuneissa maissa 1960-luvun jälkeen erityisesti lapsilla ja nuorilla. Ilman rokotetta saavutettuna tulos hakee vertaistaan bakteerisairauksien joukossa. Tärkeimpinä syinä pidetään fluorihammastahnojen käyttöä, suuhygienian kohentumista, hampaiden arvostuksen lisääntymistä ja antibioottien käyttöä. Ksylitoli on parantanut tilannetta, mutta yksittäisten tekijöiden osuutta ei kukaan osaa arvioida. Karies ei ole sairautena kuitenkaan hävinnyt vaan sen ilmaantuvuus on siirtynyt vanhempiin ikäryhmiin, joihin kuuluvilla on yhä enemmän omia hampaita. Hampaat reikiintyvät koko eliniän, koska suojaavaa immuniteettia ei kehity. Karies ei ole lapsiltakaan hävinnyt vaan on kasautunut niille, joilla muutenkin menee huonosti. Ehkäisyn haasteet ovatkin osin uusia: estää kariesbakteerien tartunta hampaistoon jo varhaislapsuudessa. Tämä yhdistyneenä jo tunnettuihin ehkäisymenetelmiin tuonee lisätehoa karieksen nujertamiseen. Hampaiden reikiintyminen, hammaskaries, on kroonisista infektiotaudeista maailmanlaajuisesti yleisimpiä ehkä jopa yleisin. Karies on kaikkien kansojen vitsaus, ja vaikka sen esiintyvyydessä ilmeneekin sosioekonomisia eroavaisuuksia, niin karies on yhtä lailla varakkaiden kuin köyhien sairaus ja siihen sairastuvuus on iästä riippumatonta. Karies onkin monella tavalla epätavallinen infektiosairaus: se on selkeästi tiettyjen mikrobien aiheuttama, mutta koska sitä esiintyy vain kovakudoksessa (yleensä kiilteessä tai dentiinissä), joissa ei ole verieikä lymfasuonia, niin suojaavaa immuniteettia ei kehity edes kariekseen toistuvasti sairastuville. Muista bakteerisairauksista poiketen karieksesta ei myöskään voi kokonaan parantua, vaan sairaus jättää aina hampaistoon pysyvät vauriot, jotka ilmenevät paikkana taikka pysähtyneenä tai pysäytettynä kovakudosmuutoksena. Karies on hampaan kovakudoksen hajoamista (demineralisaatiota) sellaisten suussa elävien mikrobien vaikutuksesta, jotka pystyvät tuottamaan sokereista happoja solunulkoiseen tilaan (ns. happohyökkäys). Tällaisia mikrobeja ovat mutans-streptokokkien ryhmä (tärkeimpänä lajina Streptococcus mutans), laktobasillit ja eräät hiivasienet. Biologisena ja mikrobiologisena ilmiönä karies tunnetaan jo tarkasti, ja koska etiologia on pääpiirteissään selvillä, tauti on nykykeinoin yksilötasolla useimmiten täysin ehkäistävissä. Ehkäisyn vaikeudet kulminoituvat ensisijaisesti tehokkaiden ehkäisytapojen kustannuksiin ja ennen kaikkea siihen, että karies on tyypillisesti myös ns. käyttäytymissairaus. Oikeilla ravinto- ja hygieniatottumuksilla karies on lähes aina ehkäistävissä, jos halua ja taitoa riittää. Karieksen etiologiassa on kolme keskeistä elementtiä: sairastuva isäntäkudos (hampaat), kariesta aiheuttavat mikrobit ja hiilihydraatit, joista mikrobit tuottavat kariesta aiheuttavia happoja (lähinnä laktaattia) (kuva 1). Myös syljen Duodecim 2002;118:

2 Sokerin kulutus Ksylitolin käyttö Pureskelun määrä Erityisruokavaliot Välipalat Ravinto Mikrobit (mutans streptokokit) Suuhygienia Klooriheksidiini Ksylitoli Antibiootit Rokote? Muuntogeeniset bakteerit? + sylki erityisnopeus puskurointikyky koostumus riittävyys Hampaat Fluori Pinnoitteet Remineralisoivat aineet Kuva 1. Keyesin (1962) klassinen ympyrämalli, joka kuvaa karieksen synnyn edellyttämät kolme tekijää (hampaat, mikrobit ja ravinto) sekä joukon asioita, joilla voidaan vaikuttaa ehkäisevästi eri tekijöihin. määrä ja laatu vaikuttavat aivan keskeisesti kunkin yksilön kariesalttiuteen. Karieksen ehkäisyn tavoitteellisuus korostuu, jos ajatellaan etiologiaa kolmen ympyrän (kuva 1) mallina: poistamalla yksikin tekijä karies saadaan häviämään täysin, koska kaksi jäljelle jäänyttä eivät keskenään aiheuta missään olosuhteissa kariesta. Koska yhdenkin ympyrän täydellinen poistaminen on kuitenkin käytännössä mahdotonta tai ainakin epäeettistä, niin karieksen ehkäisy tähtääkin ympyröiden»pienentämiseen», jotta ne kohtaisivat toisiaan mahdollisimman vähän. Karieksen ehkäisymenetelmät voidaan kohdistaa tarvittaessa kaikkiin ympyröihin yhtä aikaa (kuva 1) tai valikoivasti siihen ympyrään, johon karieksen syytekijät kullakin yksilöllä ovat eniten kasautuneet. Hammaslääkärin on diagnostisesti varsin vaivatonta vastaanotto-olosuhteissa tehtävillä kaupallisilla pikatesteillä saada selville yksittäisen potilaan kariesbakteerien määrä (mutans-streptokokkitesti, mittaa bakteeriympyrän»kokoa») tai ruokavalion sokeripitoisuus (laktobasillitesti, mittaa ravintoympyrän»kokoa» eli sitä, kuinka usein suussa vallitsee pieni ph ns. happohyökkäyksen seurauksena). Mitä enemmän ja useammin käytetään sokeria, sitä useammin suun ph on pieni ja sitä paremmin laktobasillit lisääntyvät. Fluori edelleen karieksen ehkäisyn kulmakivi Karieksen ehkäisy on totunnaisesti kohdistunut resistenssin vahvistamiseen eli ensisijaisesti hampaiden vahvistamiseen fluorilla. Tämä onkin ollut menestyksekästä, ja erityisesti fluorihammastahnojen laajalle levinnyttä päivittäistä käyttöä on pidetty aivan ratkaisevana sille, että lasten ja nuorten karies on vähentynyt 1970-luvun alusta alkaen 1990-luvun lopulle asti (Bratthall ym. 1996). Fluorihammastahnojen etu kirkastui erityisesti sen jälkeen, kun opittiin ymmärtämään, että on tärkeämpää saada pieniä määriä fluoria suuhun mahdollisimman usein kuin vain niellä 1658 J. Tenovuo

3 sitä hampaiden kehitysvaiheessa. Vaikka sekä paikallisella että systeemisellä fluoriehkäisyllä on merkitystä, niin ensin mainittu on huomattavasti tärkeämpi. Syynä on se, että joka päivä hiilihydraattien nauttimisen yhteydessä tapahtuu hampaan kovakudoksen liukenemista eli demineralisaatiota, joka kuitenkin normaalitilanteessa korjautuu itsestään (remineralisaatio) syljessä liukoisena olevan kalsiumin ja fosfaatin ansiosta. Jos syljessä on samanaikaisesti myös vähän fluoria, joka on peräisin hammastahnasta, imeskelytabletista, purukumista tms., liukoinen fluori kiihdyttää remineralisaatiota ja syntyvä uusi kovakudos on vaikealiukoisempaa fluoroapatiittia kuin kiilteen oma, kehityksenaikainen hydroksiapatiitti. Näin valmiskin eikä vain kehityksen aikainen hammas muuttuu fluorin ansiosta kykenevämmäksi vastustaa happoja. Fluori onkin yhä karieksen ehkäisyn vahvin tukijalka: fluorihammastahnaa käytettäessä yhdistyy kaksi suotuisaa vaikutusta eli poistetaan mekaanisesti ien- ja hammassairauksia aiheuttavaa hammasplakkia ja samalla viedään hampaistoon sopiva määrä fluoria edistämään remineralisaatiota. Rohkeimmat ovat jopa väittäneet, että karieksen väheneminen 1970-luvun alusta nykytilanteeseen johtuukin vain silloin markkinoille tulleista fluorihammastahnoista ja että hammashoitohenkilöstön tekemillä ehkäisevillä toimenpiteillä olisi ollut vain marginaalinen merkitys! Tämä on aivan ilmeistä liioittelua, sillä karies on vähentynyt niissäkin maissa, joissa fluoritahnan saatavuus on ollut vähäistä, esimerkiksi Japanissa (Hänsel-Petersson ja Bratthall 1996). Muita vahvoja ehdokkaita karieksen vähenemisen syiksi ovat antibioottien lisääntynyt käyttö (antibiootit tappavat kariesbakteereja), parantunut suuhygienia, hampaiden arvostuksen lisääntyminen ja fermentoituvien sokerien osittainen korvautuminen kariesta aiheuttamattomilla makeutteilla (ksylitoli, aspartaami, sorbitoli, maltitoli) monissa välipaloina käytetyissä tuotteissa (Mäkinen ja Isokangas 1988, Bowen 1999). Fluorin saanti tulee taata jatkossakin kahdesti päivässä tapahtuvalla fluorihammastahnan käytöllä, joka voidaan turvallisesti aloittaa jo 2 3 vuoden iässä. Tahnaa tulee kuitenkin käyttää kerralla vain pienen herneen kokoinen nokare se on täysin riittävä (sisältää fluoria 0,6 0,8 mg) mutta samalla turvallinen määrä, vaikka lapsi vähän nielisikin tahnaa. Paikallisen remineralisaatiovaikutuksen takia fluoritahna ei menetä tehoaan lainkaan iän myötä: se on yhtä tarpeellinen vanhuusiässä kuin pikkulapsena, sillä hampaiden kariesalttius säilyy niin kauan kuin hammaspintaa on olemassa. Fluorihammastahnan käytöstä riippumatta osa väestöstä on edelleen hyvinkin alttiita kariekselle: tahnan fluorimäärä yhdessä syljen kanssa ei ehdi korjata alkavia vaurioita, vaan ne kasvavat, kunnes joudutaan paikkaushoitoon. Syynä ovat tavallisimmin haitalliset ravintotottumukset, kariesbakteerien erittäin runsas määrä suussa tai syljen erityksen heikkeneminen. Tällaisessa tilanteessa tarvitaan lisäfluoria (Zimmer 2001) ei illalla tai aamulla fluoritahnan käytön aikaan vaan päivällä koulussa, työpaikalla tai matkalla. Tällöin on helpointa kuljettaa mukana fluoripurukumia tai fluori-imeskelytabletteja (molemmat makeutettu ksylitolilla) tai ehkä kaikkein tehokkaimpana fluorin, kalsiumin, fosfaatin ja ksylitolin yhdistelmää, jota on Suomessa markkinoilla imeskelytablettina. Nykypäivän karieksenehkäisyssä ovat hankalimmat fluorinantotavat eli fluorihuuhtelut tai -geelaukset jo pääosin tarpeettomia. Hammaslääkärikäynnillä havaitut alkavat kariespesäkkeet voidaan usein pysäyttää myös hammashoitohenkilöstön tekemällä fluorilakkauksella, mutta ehkäisyn menestyksellisyyden kannalta muutamat vastaanottokäynnit ovat vähemmän merkityksellisiä kuin fluoritahnan tai muun edellä mainitun tuotteen omaehtoinen käyttö. Tieteellinen näyttö eri menetelmien keskinäisestä tehosta jatkuvasti muuttuvassa hammasterveystilanteessa on kuitenkin puutteellista; edes kohtalaisen vahvana näyttöä voidaan pitää vain fluoritahnan ja fluorilakan osalta (Bader ym. 2001). Miten estää kariesbakteerien toiminta? Vaikka karieksen voi aiheuttaa useampikin eri mikrobilaji, niin ihmisillä karieksen käynnistää lähes aina Streptococcus mutans tai Streptococ- Karieksen ehkäisy nyt ja tulevaisuudessa 1659

4 cus sobrinus. Näistä käytetään yleisesti yhteisnimeä mutans-streptokokit (MS). MS-tartunta hampaistoon tapahtuu tavallisimmin 1 3 vuoden iässä, erityisesti maitoposkihampaiden puhkeamisen aikaan (Caufield ym. 1993). Ennen ensimmäisten hampaiden puhkeamista MS-bakteereja voi jo löytyä suusta, mutta pysyvä kolonisaatio on mahdollinen vasta hampaiden kovakudospinnan tarjotessa näille bakteereille luonnollisen kiinnittymisalustan. MS-bakteerien määrä hampaistossa on suhteessa tartunnan voimakkuuteen ja ajankohtaan: mitä runsaampi annos ja mitä varhemmin, sen suuremman osuuden MS:t valtaavat hampaiden pinnalla elävästä mikrobikasvustosta, ns. hammasplakista (kuva 1) (Tenovuo 1991). MS-tartunta saadaan syljen välityksellä vanhemmilta lapselle ja varmimmin tartunta tapahtuu henkilöltä, jolla on eniten suoria tai epäsuoria (tutin tai lusikan nuoleminen tms.) sylkikontakteja lapsen kanssa maitohampaiden puhkeamisvaiheessa. Tutkimusten mukaan yleisin tartuttaja on lapsen äiti, mutta tartunnanlähteitä voi olla useitakin (Caufield ym. 1988). Emme siis ole perineet vanhemmiltamme vain»hyviä tai huonoja» hampaita ja sylkeä vaan myös hyvät tai huonot suubakteerit. Varhaislapsuus onkin tärkeä vaihe myöhemmän kariesalttiuden kannalta. Varhain ja runsaasti MS:llä infektoituneiden lasten hampaat reikiintyvät helpommin kuin myöhään ja niukasti tai ei lainkaan infektoituneiden lasten hampaat (Alaluusua ja Renkonen 1983), ja ero näkyy todennäköisesti vuosikausia (Isokangas ym. 2000), ehkä koko elämän ajan. Karieksen ehkäisyä parhaimmillaan onkin varhaisen MS-infektion esto (Tenovuo 1992, Alanen ym. 2002). Infektioilmiön ymmärtämisen jälkeen tähän tarkoitukseen on käytetty ensisijaisesti klooriheksidiiniä, joka tappaa tehokkaasti mutans-streptokokkeja muuttamatta kuitenkaan liikaa suun muuta mikrobiflooraa. Klooriheksidiiniä on käytetty liuoksena (0,125 0,2 %), geelinä (0,8 1 %) ja hampaille siveltävänä lakkana (1 40 %). Näistä tartunnan estossa tehokkaimmaksi on osoittautunut geeli (Tenovuo 1992), varsinkin hammaslääkärin vastaanotolla hampaistoon vietynä, mutta menetelmän kustannustehokkuudesta ei ole selvää kuvaa. Klooriheksidiinin käytön tulee olla suunnattua eli mutans-streptokokkien määrä tulee mitata diagnostisin testein joko mahdolliselta tartuttajalta (esim. äiti) tai mahdollisen tartunnan saaneelta lapselta. Oikein ajoitetuilla ja tehdyillä klooriheksidiinikäsittelyillä on pystytty varsin hyvin katkaisemaan tartuntatie, ja näin lasten hampaistot ovat säilyneet terveempinä. Mutans-streptokokit ovat säilyttäneet herkkyytensä klooriheksidiinille, eikä resistenssiä ole havaittu (Järvinen ym. 1995). Selvästi halvempi keino on infektion esto ksylitolin avulla. Ylivieskassa suoritetuissa tutkimuksissa äitien säännöllinen päivittäinen ksylitolipurukumin käyttö lapsen maitohampaiden puhkeamisvaiheessa (lapsen ollessa 1 3-vuotias) esti tehokkaasti perheensisäistä tartuntaa ja samalla lasten tulevaa kariesta (Isokangas ym. 2000, Söderling ym. 2001). Äidin tulee olla motivoitunut purukumin käyttöön, ja toisaalta menetelmä edellyttää myös äitien seulontaa MSpikatestien avulla. Ylivieskassa ksylitolilla saadut tulokset olivat jopa paremmat kuin lakkamuotoisella klooriheksidiinillä saadut. Ksylitolin vaikutus perustunee pääasiassa aineen kykyyn muuttaa mutans-streptokokit huonommin hampaan pintaan tarttuviksi. Milloin apu kariesrokotteesta? Kariestartuntaa vastaan on kehitetty intensiivisesti myös rokotetta. Rokotetutkimuksissa on kokonaan luovuttu ajatuksesta käyttää systeemistä subkutaanista immunisaatiota, koska streptokokkiantigeenien haittavaikutukset mm. sydämeen ja munuaisiin voivat olla arvaamattomia. Enemmän mielenkiintoa on kohdistunut suun tai nenän kautta annettavaan rokotteeseen, jossa limakalvoimmuniteettia indusoivat streptokokkiantigeenit aikaansaavat IgA-vasteen sylkeen ja sitä kautta estävät MS-bakteerien kolonisaatiota hampaiden pinnalle (Tenovuo 2001). Limakalvoimmuniteetin kariesta ehkäisevästä tehosta on runsaasti näyttöä eläinkokeista, mutta ihmisillä tehdyt tutkimukset ovat antaneet ristiriitaisia tuloksia, eikä selvää osoitus J. Tenovuo

5 ta IgA:n kariekselta suojaavasta vaikutuksesta ole saatu. Edes potilaat, joilla on synnynnäinen ja täydellinen IgA-puutos eivät näytä olevan kariekselle alttiimpia kuin terveet (Kirstilä ym. 1994). Tehokkaaksi osoitettua IgA-vastetta stimuloivaa limakalvorokotetta saadaankin odottaa vielä monia vuosia. Suurin mielenkiinto rokoterintamalla on viime vuosina kohdistunut passiiviseen immunisaatioon. Siinä tarvittavat MS-bakteereihin kohdistuvat vasta-aineet on tuotettu ihmisen elimistön ulkopuolella, jolloin vältytään streptokokkiantigeenien kaikilta mahdollisilta haittavaikutuksilta.»vasta-ainefermentaattoreina» on käytetty tupakkakasvia, lehmiä ja kanoja (kuva 2). Siirtogeenisten tupakkakasvien tuottama IgG tai ns. sekretorinen IgA ovat osoittautuneet tehokkaiksi MS-kolonisaation estossa lyhytaikaisissa ihmiskokeissa, ja ne ovat estäneet tehokkaasti kariesta eläinkokeissa (Ma ym. 1994). Pitkäaikaisnäyttö passiivisen immunisaation tehosta ihmisillä, erityisesti lapsilla, puuttuu vielä. Likimain yhtä hyviä tuloksia on saatu vasta-aineilla jotka on tuotettu kanoissa tai lehmissä; jälkimmäistä tutkimusta on tehty erityisesti Suomessa (Loimaranta 1999). Ternimaidosta eristettyjä IgG-vasta-aineita voidaan puhdistaa teollisessa laajuudessa jauheeksi ja lisätä mm. purukumiin tai hammastahnaan. Tällaiset»immuunituotteet» ovat alustavissa kokeissa vapauttaneet biologisesti aktiivisia kariesbakteerien vasta-aineita suuhun, mutta kliininen teho on vielä tutkimatta. Immuunikananmunat Siirtogeeninen kasvi Immunisoitu lehmä Polyklonaalinen anti-ms- IgY Monoklonaalinen anti-ms- IgG/sIgA Polyklonaalinen anti-ms- IgG Tuote hampaistoon Kuva 2. Passiivisessa immunisaatiossa vasta-aineet tuotetaan elimistön ulkopuolella ennen kuin ne puhdistetaan, rikastetaan ja viedään hampaistoon. Kariesrokotetutkimuksissa on tuotettu monoklonaalisia vasta-aineita siirtogeenisissä tupakkakasveissa, joihin on siirretty IgG- tai IgA-vasta-aineita koodaavat geenit (Ma ym. 1994). Polyklonaalisia vasta-aineita on tuotettu rokottamalla kanoja tai lehmiä kariogeenisilla mutans-streptokokeilla. Syntyvät vasta-aineet kulkeutuvat kananmunan keltuaiseen (IgY) ja lehmän ternimaitoon (IgG), joista ne voidaan rikastaa kariesbakteereja ehkäiseviin tuotteisiin. Karieksen ehkäisy nyt ja tulevaisuudessa 1661

6 Lopuksi Kustannusnäkökulmasta katsoen on aivan ilmeistä, että parasta karieksen ehkäisyä on varhaisen MS-infektion estäminen ksylitolilla, klooriheksidiinillä, rokotteella tai näiden yhdistelmällä, mieluiten yhdistettynä fluorin elinikäiseen paikalliseen omatoimiseen käyttöön (fluorihammastahna, -imeskelytabletit) ja sokerimakeisten korvaamiseen ksylitolituotteilla. Kaikki sellaiset kariesta ehkäisevät toimenpiteet, jotka suoritetaan vastaanotolla (esimerkiksi pinnoitukset ja fluorilakkaukset) lisäävät selvästi terveydenhuollon kustannuksia, vaikka ne tekisi suuhygienisti tai hammashuoltaja. Toki näitäkin toimia tarvitaan sille %:n osalle väestöä, johon karies edelleen iskee pahiten, vaikka ei voikaan olla tarkoitus pyrkiä estämään kaikki karies hinnalla millä hyvänsä. Tehostettujen ehkäisytoimien tehokkuus väestötasolla onkin viime aikoina kyseenalaistettu (Hausen ym. 2000), vaikka yksilötasolla hyöty voi olla potilastapausten valossa huomattavakin. Kustannuksia arvioitaessa tulee ottaa huomioon, että hampaiden paikkauksen estäminen tullee pitkällä aikavälillä aina edullisemmaksi kuin ehkä hetkellisesti kalliskin karieksen ehkäisy, sillä paikkojen keski-ikä ei ole juuri 15:tä vuotta pidempi ja karieksen hoito paikkojen uusimisineen ja korjaamisineen yhä mutkikkaammin hoitomenetelmin ja jatkuvasti muuttuvine paikkamateriaaleineen suurentanee hampaiston elinkaarikustannuksia vääjäämättä enemmän kuin terveyttä ylläpitävät ehkäisevät toimet. Kirjallisuutta Alaluusua S, Renkonen O-V. Streptococcus mutans establishment and dental caries experience in children from 2 to 4 years old. Scand J Dent Res : Alanen P, Pienihäkkinen K, Söderling E, Isokangas P. Kariesprevention tämänhetkiset näkymät. Suom Hammaslääkäril 2002;3: Bader JD, Shugars DA, Bonito AJ. A systematic review of selected caries prevention and management methods. Community Dent Oral Epidemiol 2001;29: Bowen WH. Wither or whither caries research? Caries Res 1999;33:1 3. Bratthall D, Hänsel-Petersson G, Sundberg H. Reasons fosr the caries decline: what do the experts believe? Eur J Oral Sci 1996;104: Caufield PW, Ratanapridakul K, Allen DN, Cutter GR. Plasmid-containing strains of Streptococcus mutans cluster within family and racial cohorts: implications for natural transmission. Infect Immun 1988;56: Caufield PW, Cutter GR, Dasanayake AP. Initial acquisition of mutans streptococci by infants: evidence for a discrete window of infectivity. J Dent Res 1993;72: Hausen H, Kärkkäinen S, Seppä L. Application of the high-risk strategy to control dental caries. Community Dent Oral Epidemiol 2000;28: Hänsel-Petersson G, Bratthall D. The caries decline: a review of reviews. Eur J Oral Sci 1996;104: Isokangas P, Söderling E, Pienihäkkinen K, Alanen P. Occurrence of dental decay in children after maternal consumption of xylitol. J Dent Res 2000;79: Järvinen H, Pienihäkkinen K, Huovinen P, Tenovuo J. Susceptibility of Streptococcus mutans and Streptococcus sobrinus to antimicrobial agents after short-term oral chlorhexidine treatments. Eur J Oral Sci 1995;103:32 5. Keyes PH. Recent advances in dental caries research. Bacteriology. Bacteriological findings and biological implications. Int Dent J 1962;12: Kirstilä V, Tenovuo J, Ruuskanen O, Nikoskelainen J, Irjala K, Vilja P. Salivary defense factors and oral health in patients with common variable immunodeficiency. J Clin Immunol 1994;14: Ma JK-C, Lehner T, Stabila P, Fux CI, Hiatt A. Assembly of monoclonal antibodies with IgG1 and IgA heavy chain domains in transgenic tobacco plants. Eur J Immunol 1994;24: Mäkinen KK, Isokangas P. Relationship between carbohydrate sweeteners and oral diseases. Progr Food Nutr Sci 1988;12: Loimaranta V. Generation and evaluation of efficiency of bovine immune colostrum against Streptococcus mutans and Streptococcus sobrinus. Väitöskirja. Ann Univ Turkuensis 1999; Ser D, No 360. Söderling E, Isokangas P, Pienihäkkinen K, Tenovuo J, Alanen P. Influence of maternal xylitol consumption on mother-child transmission of mutans streptococci: 6-year follow-up. Caries Res 2001;35: Tenovuo J. The microbiology and immunology of dental caries in children. Rev Med Microbiol 1991;2: Tenovuo J. Karieksen ennaltaehkäisyn näkymät. Suom Hammaslääkäril 1992;20: Tenovuo J. Vihdoinkin kariesrokote? Suom Hammaslääkäril 2001; N.s. Vol VIII: Zimmer S. Caries-preventive effects of fluoride products when used in conjunction with fluoride dentifrice. Caries Res 2001;35 Suppl 1: JORMA TENOVUO, professori Turun yliopisto, hammaslääketieteen laitos Turku 1662

Synnynnäistä sydänvikaa sairastavien lasten perheiden suun omahoitotottumukset, sekä lapsen huoltajien asenteet ja pelot hammashoitoa kohtaan

Synnynnäistä sydänvikaa sairastavien lasten perheiden suun omahoitotottumukset, sekä lapsen huoltajien asenteet ja pelot hammashoitoa kohtaan Synnynnäistä sydänvikaa sairastavien lasten perheiden suun omahoitotottumukset, sekä lapsen huoltajien asenteet ja pelot hammashoitoa kohtaan Essi Karikoski Tampereen yliopisto Terveystieteiden yksikkö

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Julkaisija Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry

Sisällysluettelo. Julkaisija Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Sisällysluettelo LUKIJALLE... 03 HAMPAISTO... 04 HAMPAIDEN OIKOMISHOITO... 05 HAMPAIDEN HARJAUS JA MUU SUUHYGIENIA... 06 RAVINTO JA SUUN TERVEYS... 07 JUOMAT JA SUUN TERVEYS... 08 HAMMASEROOSIO... 09 SYLJEN

Lisätiedot

SUUNHOITO-OPAS. yläkouluille. Teija Jormanainen, Sirpa Järvinen

SUUNHOITO-OPAS. yläkouluille. Teija Jormanainen, Sirpa Järvinen SUUNHOITO-OPAS yläkouluille Teija Jormanainen, Sirpa Järvinen Sisällys Esipuhe 6 Lukijalle 7 HAMPAISTO 9 Hammasstatus 13 Hampaan rakenne 15 Hampaan tutkiminen mikroskoopilla 16 Hampaan tutkiminen poikkileikatusta

Lisätiedot

HAMMASTERVEYS POHJOISMAISSA TERVEYSKAMPANJAT JA SOSIAALISET MEDIAT

HAMMASTERVEYS POHJOISMAISSA TERVEYSKAMPANJAT JA SOSIAALISET MEDIAT HAMMASTERVEYS POHJOISMAISSA TERVEYSKAMPANJAT JA SOSIAALISET MEDIAT Ajankohtaista sokerista ja ravitsemuksesta LOKAkuu 2011 Ravinto ja hammasterveys 2000-luvulla Vaikka hammasterveys on parantunut Pohjoismaissa

Lisätiedot

LAPSEN TERVEYS TANSSIEN. HYVÄÄN OLOON Anitra Ahtola: Kaikkia lapsia tulisi kannustaa liikkumaan! Tanja Karpela Lapsi tarvitsee turvaa ja läheisyyttä

LAPSEN TERVEYS TANSSIEN. HYVÄÄN OLOON Anitra Ahtola: Kaikkia lapsia tulisi kannustaa liikkumaan! Tanja Karpela Lapsi tarvitsee turvaa ja läheisyyttä ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU ILMOITUSLIITE Terveet hampaat Huolehdi lapsen hammashoidosta Ravinto kunniaan Hyvällä ravinnolla turvaat lapselle terveyttä Lapsettomuus Hanki

Lisätiedot

SUUN ALUEEN TULEHDUKSET JA SYDÄN- JA VERISUONISAIRAUDET - YHTEYDET JA TOIMENPIDE- EHDOTUKSET

SUUN ALUEEN TULEHDUKSET JA SYDÄN- JA VERISUONISAIRAUDET - YHTEYDET JA TOIMENPIDE- EHDOTUKSET JULKAISUJA 4/1999 SUUN ALUEEN TULEHDUKSET JA SYDÄN- JA VERISUONISAIRAUDET - YHTEYDET JA TOIMENPIDE- EHDOTUKSET Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - ja Suomen

Lisätiedot

Kehitysvammaisen päivittäinen suun terveydenhoito

Kehitysvammaisen päivittäinen suun terveydenhoito Kehitysvammaisen päivittäinen suun terveydenhoito Opas kehitysvammaisten palvelukodin henkilökunnalle Raisa Kinnunen Henna Laitila Opinnäytetyö.. Ammattikorkeakoulututkinto SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Valtioneuvosto käynnisti vuonna 2001 hankkeen. Kansanterveyslaista hoitotakuuseen kerran vuodessa hammaslääkärissä? Suusairaudet

Valtioneuvosto käynnisti vuonna 2001 hankkeen. Kansanterveyslaista hoitotakuuseen kerran vuodessa hammaslääkärissä? Suusairaudet Suusairaudet HEIKKI MURTOMAA JA PIRKKO LETTO Kansanterveyslaista hoitotakuuseen kerran vuodessa hammaslääkärissä? Valtioneuvosto käynnisti v. 2001 kansallisen projektin terveydenhuollon tulevaisuuden turvaamiseksi.

Lisätiedot

ODOTTAVAN PERHEEN SUUN HOITO

ODOTTAVAN PERHEEN SUUN HOITO 1 ODOTTAVAN PERHEEN SUUN HOITO Odotusaikana on hyvä muuttaa koko perheen tavat ja tottumukset sellaisiksi, että ne mahdollistavat lapselle hyvän suun terveyden RAVINTO äidin monipuolinen ravinto on parasta

Lisätiedot

Kansanterveys. Uutta mielenterveydestä s. 3-14. Rabiesta Ranskassa s. 15 Terveyden edistämisen hankearviointi s. 20 Kouluruokailusta suositus s.

Kansanterveys. Uutta mielenterveydestä s. 3-14. Rabiesta Ranskassa s. 15 Terveyden edistämisen hankearviointi s. 20 Kouluruokailusta suositus s. Kansanterveys KANSANTERVEYSLAITOS WWW.KTL.FI 4/2008 Uutta mielenterveydestä s. 3-14 Rabiesta Ranskassa s. 15 Terveyden edistämisen hankearviointi s. 20 Kouluruokailusta suositus s. 25 Kannen kuva: Iofoto/Rodeo

Lisätiedot

Onko tyypin 1 diabetes autoimmuunisairaus ja voidaanko sen kehittymistä estää? Mikael Knip

Onko tyypin 1 diabetes autoimmuunisairaus ja voidaanko sen kehittymistä estää? Mikael Knip Lasten ja nuorten diabetes Onko tyypin 1 diabetes autoimmuunisairaus ja voidaanko sen kehittymistä estää? Mikael Knip Tyypin 1 diabetes luokitellaan autoimmuunisairaudeksi, koska se on seurausta haiman

Lisätiedot

Vanhempien parhaaksi lapsen parhaaksi

Vanhempien parhaaksi lapsen parhaaksi Vanhempien parhaaksi lapsen parhaaksi Terveydenhoitaja tupakoinnista vieroittumisen tukena äitiys- ja lastenneuvolassa Kati Eskelinen Hanna Lehrbäck Opinnäytetyö, kevät 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Plandentin asiakaslehti hammashoidon ammattilaisille Helmikuu 2010

Plandentin asiakaslehti hammashoidon ammattilaisille Helmikuu 2010 Plandentin asiakaslehti hammashoidon ammattilaisille Helmikuu 2010 E4D Dentist Valmis restauraatio yhden vastaanottokäynnin aikana s. 4 Plandent suunnittelee vastaanotosta toimivan kokonaisuuden s. 6 Valoaktivoitu

Lisätiedot

Suomen Migreeniyhdistys ry. Jäsenlehti 2/2000

Suomen Migreeniyhdistys ry. Jäsenlehti 2/2000 Suomen Migreeniyhdistys ry Jäsenlehti 2/2000 2 Suomen Migreeniyhdistys Jäsenlehti 2/2000 Sisältö Puheenjohtajan palsta... 4 Täsmälääkkeen paikka... 5 Kuulumisia tutkimuksesta... 8 Oletko geenitutkimuksessa

Lisätiedot

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI TERVE SUU

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI TERVE SUU ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE TERVE SUU Huhtikuu 2007 LAPSET Hampaiden ja suun puhdistamisen opettelu kannattaa aloittaa jo vauvavaiheessa, kun hampaita

Lisätiedot

Tietoa nivelreumaan sairastuneelle

Tietoa nivelreumaan sairastuneelle Tietoa nivelreumaan sairastuneelle Kuva:Ari-Pekka Keränen Nivelreuman hyvä hoito on vaativaa sekä terveydenhuollon että potilaan itsensä kannalta. Alkuvaiheessaan nivelreuma on usein lievä sairaus. Ehdotukset

Lisätiedot

Optimaalisen tarkastusvälin määrittäminen suun terveydenhuollossa 11.5.2012

Optimaalisen tarkastusvälin määrittäminen suun terveydenhuollossa 11.5.2012 Projektiraportti Optimaalisen tarkastusvälin määrittäminen suun terveydenhuollossa 11.5.2012 Mat-2.4117 Operaatiotutkimuksen projektityöseminaari Toimeksiantaja: Nordic Healthcare Group Projektiryhmä:

Lisätiedot

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Suomen Akatemia KONSENSUSLAUSUMA. Vaihdevuosien hormonihoito 26.11.2004

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Suomen Akatemia KONSENSUSLAUSUMA. Vaihdevuosien hormonihoito 26.11.2004 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Suomen Akatemia KONSENSUSLAUSUMA Vaihdevuosien hormonihoito 26.11.2004 JOHDANTO 2 Konsensuskokoukset ovat avoimia ja julkisia kokouksia, joissa arvioidaan lääketieteellisiä

Lisätiedot

TILASTOTIETEEN SOVELLUKSIA JARNO TUIMALA

TILASTOTIETEEN SOVELLUKSIA JARNO TUIMALA TILASTOTIETEEN SOVELLUKSIA TILASTOTIETEEN SOVELLUKSIA JARNO TUIMALA Helsinki 2010 Jarno Tuimala 1. painos Sisällysluettelo Lotto Syntymäpäivät Ässäarpa A1-maito ja diabetes Ihmisen ruumiinlämpö Vauvan

Lisätiedot

Kalsium- ja fosfaattiaineenvaihdunnan sairaudet. Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö

Kalsium- ja fosfaattiaineenvaihdunnan sairaudet. Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö Kalsium- ja fosfaattiaineenvaihdunnan sairaudet Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö Invalidiliiton julkaisuja O.54.,2012 ISBN 978-952-5548-50-1 ISSN 1457-1471 Painopaikka: N-PAINO 2012 HARVINAISET -OPASSARJA

Lisätiedot

TERVEYSKASVATUSAINEISTOA KOULUTERVEYDENHOITAJALLE Nuorten tupakointi ja nuuskaaminen

TERVEYSKASVATUSAINEISTOA KOULUTERVEYDENHOITAJALLE Nuorten tupakointi ja nuuskaaminen TERVEYSKASVATUSAINEISTOA KOULUTERVEYDENHOITAJALLE Nuorten tupakointi ja nuuskaaminen Tiina Peksiev Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki Sosiaali- ja terveysalan koulutusohjelma

Lisätiedot

Toimintamallin kehittäminen laitospotilaiden suun terveydenhoitoon

Toimintamallin kehittäminen laitospotilaiden suun terveydenhoitoon Toimintamallin kehittäminen laitospotilaiden suun terveydenhoitoon Birgitta Oksanen HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA SARJA C: OPINNÄYTETYÖT 10 Birgitta Oksanen Toimintamallin kehittäminen

Lisätiedot

Nuorten masennusta voidaan ehkäistä

Nuorten masennusta voidaan ehkäistä katsaus tieteessä Tiina-Maija Nuotio LL, psykiatriaan erikoistuva lääkäri Satakunnan sairaanhoitopiiri, Harjavallan sairaala tiina-maija.nuotio@rauma.fi Max Karukivi LT, nuorisopsykiatriaan erikoistuva

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma. Johanna Nykyri Harri Suomalainen DIABETEKSEEN SAIRASTUNEEN LAPSEN ALKUOHJAUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma. Johanna Nykyri Harri Suomalainen DIABETEKSEEN SAIRASTUNEEN LAPSEN ALKUOHJAUS POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma Johanna Nykyri Harri Suomalainen DIABETEKSEEN SAIRASTUNEEN LAPSEN ALKUOHJAUS Opinnäytetyö Maaliskuu 2009 OPINNÄYTETYÖ Maaliskuu 2009 Hoitotyön

Lisätiedot

Yleistyvä. Tyypillinen hauraus-raihnausoireyhtymästä. Ravintovalmisteella voima ja energia takaisin

Yleistyvä. Tyypillinen hauraus-raihnausoireyhtymästä. Ravintovalmisteella voima ja energia takaisin Yleistyvä hauraus-raihnaus -oireyhtymä Hauraus-raihnausoireyhtymä yleistyy vanhenevan väestön lisääntymisen myötä. Se saattaa vaivata omaakin iäkästä läheistäsi. teksti: kaija törmä H auraus-raihnausoireyhtymästä

Lisätiedot

Suomen Punainen Risti, Veripalvelu. Julkaisija Suomen Hemofiliayhdistys r.y. Toimittaja Vesa Rasi Kuvitus ja taitto Vesa Rainne ISBN 952-5457-10-9

Suomen Punainen Risti, Veripalvelu. Julkaisija Suomen Hemofiliayhdistys r.y. Toimittaja Vesa Rasi Kuvitus ja taitto Vesa Rainne ISBN 952-5457-10-9 Suomen Punainen Risti, Veripalvelu Julkaisija Suomen Hemofiliayhdistys r.y. Toimittaja Vesa Rasi Kuvitus ja taitto Vesa Rainne ISBN 952-5457-10-9 Lukijalle Suomen Hemofiliayhdistys ry julkaisi ensimmäisen

Lisätiedot

LEHDISTÖLLE JAETTAVA TAUSTAMATERIAALI KESKUSTELUTILAISUUS HIILIHYDRAATTIEN RAJOITTAMISESTA 9.2.2009 KELLO 14.00-17.00 SUOMEN AKATEMIASSA

LEHDISTÖLLE JAETTAVA TAUSTAMATERIAALI KESKUSTELUTILAISUUS HIILIHYDRAATTIEN RAJOITTAMISESTA 9.2.2009 KELLO 14.00-17.00 SUOMEN AKATEMIASSA LEHDISTÖLLE JAETTAVA TAUSTAMATERIAALI Julkaisuvapaa maanantaina 9.2.2009 klo 17.00 KESKUSTELUTILAISUUS HIILIHYDRAATTIEN RAJOITTAMISESTA 9.2.2009 KELLO 14.00-17.00 SUOMEN AKATEMIASSA Läsnä: Mikael Fogelholm,

Lisätiedot

Radioaktiivisen säteilyn vaikutus

Radioaktiivisen säteilyn vaikutus TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Sähkömagnetiikan laitos SMG-4050 Energian varastointi ja uudet energialähteet Ryhmä 9: Radioaktiivisen säteilyn vaikutus Sirke Lahtinen Tuukka Ahonen Petri Hannuksela Timo

Lisätiedot

3/2009. Elä elämää älä sairautta

3/2009. Elä elämää älä sairautta -- -- Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU ry Njur- och leverföreningen i Nyland rf Munuais- ja maksaliiton jäsen Runeberginkatu 15 A 1 00100 Helsinki Puh. (09) 440 094 Fax (09) 454 4176 sihteeri@uumu.fi

Lisätiedot

Mutu. Terveellisiä pakinoita hengenvaarallisesta mutusta. Jouko Tuomisto 2014

Mutu. Terveellisiä pakinoita hengenvaarallisesta mutusta. Jouko Tuomisto 2014 1 Mutu Terveellisiä pakinoita hengenvaarallisesta mutusta Jouko Tuomisto 2014 2 3 Sisällys Sisällys... 3 Lukijalle... 4 Rokotusvastaisuus... 7 Rokotteiden elohopea... 9 Syyn ja seurauksen suhde... 11 Hygieniaharha...

Lisätiedot