Kariologian peruskurssi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kariologian peruskurssi"

Transkriptio

1 Kariologian peruskurssi Jukka H. Meurman Professori, ylilääkäri HY Hammaslääketieteen laitos HYKS Kirurginen sairaala Suu- ja leukasairauksien klinikka Hammaslääketieteen laitos/ Jukka H. Meurman/ Kariologian peruskurssi

2 Hampaan rakennusaineet Hammaskiille: 96% apatiittimineraaleja, loput orgaanista matriksia (keratiinin kaltaisia aineita) ja vettä Kiilteen kovuus 340 KNH (alumiini 2100 KHN) Kiilteen apatiittikristallit ovat kooltaan suuria (68 x 26 x 900 nm) Kiilteen orgaanisen matriisin komponentteja Apatiittikristalli (nuoli)

3 Hampaan histologia - kiille Intakti kiillepinta jossa nähdään kiilleprismojen päitä interprismaattisessa materiaalissa Kiilleprismoja vinosti leikkautuneina - apatiitti- kristalleja näkyy prismojen sisällä

4 Hampaan histologia - dentiini Poikkileikkauskuva dentiinistä, jossa näkyy odontoblastisolujatkeita dentiinitubuluksissa Dentiinin kovakudoksen seulamainen rakenne poikkileikkaus EM kuvassa

5 Miten hampaaseen tulee reikä? Hydroksipatiitin kriittinen ph on n Bakteerien fermentoidessa sokeria orgaanisiksi hapoiksi nämä liuottavat apatiittia ja siten syövyttävät kiillettä. Reiän syntyminen riippuu useista tekijöistä, mm. hampaan epäorgaanisesta koostumuksesta; hydroksiapatiitti liukenee herkemmin kuin fluoriapatiitti. Apatiitikristalleja

6 Fluori ja karies Juomaveden fluoripitoisuus 1 ppm on tutkimusten mukaan suotuisin kariesprofylaksia ajatellen. Suomessa vain rapakivialueilla on maaperässä fluoria.

7 Fluori ja karies

8 Miten hampaaseen tulee reikä? Karies etenee kiilteen pinnalta syvemmälle dentiiniin ja sieltä edelleen pulpaan. Alkava, pinnallinen kiillekaries hoidetaan fluoraamalla ja estämällä taudin kulku riskitekijöihin puuttumalla. Dentiiniin edennyt karies vaatii useimmiten paikkaushoidon. Pulpaan asti edennyt karies vaatii juurihoidon.

9 Miten hampaaseen tulee reikä? Apatiittikiteen liukeneminen alkaa kristallin c-akselin suuntaisena kovertumisena A B C Happovaikutus tunkeutuu hampaan pinnan huokosten (A) kautta syvemmälle kudokseen aiheuttaen tyypillisen demineralisaatiokuvion (B,C) prismaattisessa kiilteessä

10 Miten hampaaseen tulee reikä? Herkintä happovaikutukselle on kiilteen interprismaattinen alue, mutta lopullinen demineralisaatiokuvio riippuu täysin hampaan histologisesta rakenteesta, mikä johtaa monimuotoisiin lesioihin.

11 Miten hampaaseen tulee reikä? Kiilteen pinnan defektit toimivat diffuusiooreittinä kudokseen Demineralisaatio (ph lasku) johtaa kudosrakenteen vähittäiseen tuhoutumiseen

12 Miten hampaaseen tulee reikä? Kariesleesio (demineralisaatiovyöhyke) voi pinnan huokosista johtuen muodostua ehjännäköisen kiillepinnan alle (subsurface lesion) P Sylkipellikkeli (P), mikä aina peittää uloimman kiillepinnan, modifioi suuresti demineralisaatiota

13 Miten hampaaseen tulee reikä? Kiillepinta on dynaamisessa vuorovaikutuksessa syljen kanssa; de- ja remineralisaatio vuorottelevat. Remineralisaatio voi korjata alustavia vaurioita ellei syntynyt leesio ole jo liian suuri. Remineralisoitunut initiaalikaries Selvä kudosdefekti kiilteessä ei enää korjaannu

14 Miten hampaaseen tulee reikä? A B C D Dentiinissä kariesprosessi syövyttää ensin peritubulaarista dentiiniä (A), etenee sitten tubuluksia kovertaen syvemmälle (B), myös intertubulaarinen dentiini syöpyy (C), ja lopulta rakenne muuttuu siivilämäiseksi (D) ennen kuin kudos kokonaan romahtaa infektion edetessä.

15 Miten hampaaseen tulee reikä? A B Hampaan pintarakenteen romahdettua (A) karies tunkeutuu dentiiniin (B), sieltä pulpaan (C), ja johtaa lopulta infektion leviämiseen leukaluuhun (D). B C Tulehtunut pulpakudos (C) ja periapikaaliabsessi (D). D

16 Karies maailman levinnein infektiotauti? From the Australopithecines (over a million years ago) to the Neolithic (since 10,000 years ago), carious lesions have been found in almost every population studied. Caries, however, was very uncommon amongst fossil hominids into the Paleolithic and Mesolithic. Karies on uuden ajan vitsaus ihmiskunnassa

17 Karies maailman levinnein infektiotauti? The clearest single factor in caries epidemiology is sugar. This is demonstrated by the decrease in the rate of caries during sugar rationing in Japan, Norway, and the Island of Jersey during World War II. Sokerin käyttö Suomessa vuonna ,6 kg /hlö (vuonna ,1 kg)

18 Karies iskee eri tavoin hampaiden sileille pinnoille kuin purupintojen uurteisiin ja hammasväleihin. Fluori puolestaan estää heikoimmin yleisintä purupintakariesta. Sen vuoksi fissuurakarieksen ehkäisyyn on kehitetty pinnoitteet. Karies maailman levinnein infektiotauti?

19 Karies maailman levinnein infektiotauti?

20 Karies maailman levinnein infektiotauti? FISSUURAPINNOITTEET A Fissuurapinnoitteen idea on sulkea mikrobeilta ja ravinteilta pääsy hampaan fissuuran uumeniin kariesta aiheuttamaan. Idea on vanha (1900-luvun alusta), mutta vasta muovitekniikan kehittyminen 1950-luvulta sekä muovin yhdistäminen kiilteen happoetsaukseen 1960-luvulla mahdollisti pinnoitteet Menetelmä tuli kliiniseen käyttöön 1970-luvulla. Menetelmän kehitti Dr. Michael Buonocore (Rochester, NY). B C Kuvatekstit: A: histologinen leike, jossa pinnoite sulkee fissuuran. B: pinnoite, jonka ympäriltä hammaskudos on liuotettu pois; muovin kiilteeseen tunkeutuneet hännät näkyvissä. C: SEM kuva fissuuran pohjalta, jossa pinnoite kiinnittynyt tiukasti kiilteeseen.

21 Karies maailman levinnein infektiotauti? FISSUURAPINNOITTEET HLK J.H. Meurman pinnoittamassa koululaista 1970-luvun alussa, tuotuaan menetelmän Suomeen vuonna 1971 Buonocoren laboratoriosta, Yhdysvalloista. Muovin kovettaminen tapahtui UV-valolla. Fissuurapinnoitteet ja etsaustekniikka mahdollistivat myös uuden paikkausmenetelmän kehittämisen 1970-luvulla: hampaaseen kiinnittyvät muovitäytteet.

22 Karies maailman levinnein infektiotauti? Karieksen paradoksi: elämän aikana hammaskudos tuhoutuu herkästi lähes jokaisella ihmisellä kuoleman jälkeen hampaat ovat parhaiten säilyvä ihmiskudos. Karies osoitettiin lopullisesti infektiotaudiksi vasta 1950-luvulla sitä ennen oli ollut lukuisia teorioita siitä, miksi hampaat reikiintyvät - vrt. hammasmato.

23 Karies maailman levinnein infektiotauti? W.D. Miller- oraalimikrobiologian isä Hammasplakki fermentoi hiilihydraatteja orgaanisiksi hapoiksi, jotka syövyttävät hammaskudosta. Streptococcus mutans - kariesbakteeri Stephanin kurvia

24 Karies maailman levinnein infektiotauti? Koehenkilön (potilaan) nauttiessa fermentoituvaa hiilihydraattia (esim. sokeria) voidaan bakteeriplakin metaboliaa mitata ph-mittarilla (Stephanin kurvat) ja saada käsitys esim. tietyn ravintoaineen kariogeenisyydestä. Kuvassa mittaus tapahtuu kielen pinnalta, mutta ph voidaan vastaavasti mitata myös hammasplakista.

25 Karieksen patogeneesi Hammasplakki fermentaation tuloksena syövyttää kiillettä ja dentiiniä jolloin mikrobit pääsevät tunkeutumaan yhä syvemmälle kudokseen Kariesleesion synty alkaa ultrastruktuuritasolta edeten kliinisesti havaittavaan reikään. Alkuvaiheet voivat olla reversiibeleitä mikäli uhka väistyy. Käytännössä de- ja remineralisaatio vuorottelevat riippuen siitä mitä ja milloin potilas syö.

26 Karieksen patogeneesi Paul Keyesin esittämä malli, jonka mukaan karieksen kehittyminen vaatii taudille alttiin hampaan, bakteeriplakin, fermentoituvia hiilihydraatteja, sekä aikaa. Malli on käyttökelpoinen sekä karieksen etiologiaa että preventiota pohdittaessa.

27 Hampaiden paikkauksen historia Karieksen hoito on kautta aikojen ollut vaurioituneen hampaan poisto ja sittemmin vaurioituneen kudoksen poisto ja kudospuutoksen korvaaminen keinomateriaalilla (hammaspaikka). Kulta on vanhimpia paikkausmateriaaleja, amalgaamin historia juontaa juurensa jo antiikin ajoilta

28 Hampaiden paikkauksen historia Hampaan reikien täyttämiseen käytettiin aikaisemmin vahaa ja hartsia sekä 1400-luvun puolivälistä lehtikultaa ja lyijyä. Lyijyn käyttö aiheutti vaurioita täytettävän reiän seinämissä ja karies yleensä uusiutui melko nopeasti. Menetelmän seurauksena hampaan reikien täyttöä nimitettiin aina 1900-luvun puoliväliin saakka plombeeraukseksi (lat. plumbum, lyijy, ransk. plomber, täyttää lyijyllä hampaassa oleva reikä).

29 Hampaiden paikkauksen historia Italialainen lääkäri Giovanni d Arcoli eli Johannes Arculanus (k. noin 1458) otti vuonna 1427 käyttöön hampaanreikien täyttämisen lehtikullalla. Taipuisa ja adhesiivinen lehtikulta voitiin pakata reikään melko hyvin, varsinkin jos se vielä kuumennettiin ennen käyttöä. Menetelmä oli kuitenkin kallis.

30 Hampaiden paikkauksen historia Dentist's Chair In 1848, Waldo Hanchett patented the dental chair. Dentist's Drill On January 26, 1875, George Green patented the first electric dental drill. False Teeth False teeth date back as far as 700 BC. The Etruscans designed false teeth out of ivory and bone that were secured into the mouth by gold bridgework.

31 Amalgaamin historia Plinius vanhempi (23 79 jkr.) on jo maininnut amalgaamin, elohopean ja muiden metallien muodostaman kiinteän seoksen. Kiinalaisissa kirjoituksissa on maininta hammasamalgaamista vuonna 659 jkr., samoin vuosina 1108 ja Kiinassa käytetyssä amalgaamissa oli 100 osaa elohopeaa, 45 osaa hopeaa ja 900 osaa tinaa. Euroopassa saksalainen Johann Stocker mainitsee amalgaamin vuonna 1528.

32 Amalgaamin historia Ranskalaiset Crawcour-veljekset oppivat vuonna 1833 sekoittamaan hopearahasta veistettyjä lastuja elohopeaan, jolloin syntyi muovailtava, nopeasti kivikovaksi kovettuva massa. He lähtivät kauppaamaan ainetta, "Royal Mineral Succedaneum", Yhdysvaltoihin. Kun alussa esiintyneiden vaikeuksien jälkeen karioituneita hampaita opittiin valmistelemaan kunnolla ennen täyttöä, tunnustettiin amalgaami käyttökelpoiseksi hampaiden paikkausaineeksi. Amalgaami oli huomattavasti halvempi reikien täyttöaine kuin lehtikulta. Seurauksena oli ankara taloudellinen taistelu, joka päättyi amalgaamin voittoon.

33 Amalgaamin historia Elohopean tunnettu myrkyllisyys johti ajatukset heti myös amalgaamipaikkojen mahdolliseen myrkyllisyyteen. Fougelberg oli jo vuonna 1849 pohtinut, että syljen amalgaamissa aiheuttamat muutokset voisivat vahingoittaa sekä hammasta että terveyttä yleisesti. Mitään selkeitä haittoja ei kuitenkaan ollut todettavissa. Yhdysvaltalainen Greene Vardiman Black ( ) onnistui kehittämään vuonna 1895 amalgaamin, josta vapautui vähemmän elohopeaa kuin aikaisemmista, tuli amalgaamista pääasiallinen "plombeerausaine" aina 1900-luvun loppupuolelle saakka.

34 Paikoista vapautuva elohopea Paikat kuluvat vähitellen ja on todettu, että myös amalgaamissa elohopean määrä vähenee lähellä pintaa olevissa osissa vuosien mittaan. Kysymys onkin siitä, onko hammaspaikoista elimistöön joutuva elohopeamäärä merkityksellinen ja haitallinen yksinään tai muualta elimistöön tulevan elohopean lisänä. Kun elohopea on haitallinen aine, onko sen käytöstä paikkausaineena saatava hyöty suurempi kuin sen käytöstä mahdollisesti aiheutuva haitta.

35 Paikoista vapautuva elohopea Todisteet amalgaamipaikkojen terveyshaittojen puolesta ja vastaan eivät ole kiistattomia, mutta myös varmoilta vaikuttavia haittatapauksia on todettu. Oireet, joihin vedotaan, ovat usein yleisiä ihmisen huonovointisuuden ilmaisimia, ja niiden takana voivat olla lukemattomat syyt psyykkisistä rasitusilmiöistä alkaen. Elohopeamäärien mittaukset verestä, eritteistä ja hiuksista ovat antaneet ristiriitaisia tuloksia oireisiin verrattuna. On kuitenkin varmaa, että amalgaamipaikoista joutuu elohopeaa ruoansulatuskanavaan.

36 Paikoista vapautuva elohopea Metallisen elohopean imeytymistä ruoansulatuskanavasta elimistöön on pidetty merkityksettömänä. Sen sijaan orgaaniset elohopeayhdisteet ovat varmasti haitallisia. Tieto siitä, miten metallinen elohopea voisi muuttua ruoansulatuskanavassa orgaaniseen muotoon elimistön omien tai mikrobien biologisten prosessien seurauksena, on kuitenkin ollut yhä puutteellista. Jorma Leistevuon väitöskirja vuonna 2002 on antanut lisätietoja asiasta: Hampaiden amalgaamitäytteistä vapautuu elohopeaa ja myös suun bakteerit voivat muuttaa sitä orgaanisiksi yhdisteiksi.

37 Karieksen etiologian ymmärtäminen ja taudin syihin kohdistuva ehkäisevä hoito ovat modernin työskentelyn pohja.

38 Kariesdiagnostiikan ja hoidon kehittyminen Uusimmat diagnostiset menetelmät perustuvat mm. lasertekniikkaan, mutta mikään tekniikka ei ole korvannut hammaslääkärin kliinistä kokemusta

SUUN ALUEEN TULEHDUKSET JA SYDÄN- JA VERISUONISAIRAUDET - YHTEYDET JA TOIMENPIDE- EHDOTUKSET

SUUN ALUEEN TULEHDUKSET JA SYDÄN- JA VERISUONISAIRAUDET - YHTEYDET JA TOIMENPIDE- EHDOTUKSET JULKAISUJA 4/1999 SUUN ALUEEN TULEHDUKSET JA SYDÄN- JA VERISUONISAIRAUDET - YHTEYDET JA TOIMENPIDE- EHDOTUKSET Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - ja Suomen

Lisätiedot

SUUNHOITO-OPAS. yläkouluille. Teija Jormanainen, Sirpa Järvinen

SUUNHOITO-OPAS. yläkouluille. Teija Jormanainen, Sirpa Järvinen SUUNHOITO-OPAS yläkouluille Teija Jormanainen, Sirpa Järvinen Sisällys Esipuhe 6 Lukijalle 7 HAMPAISTO 9 Hammasstatus 13 Hampaan rakenne 15 Hampaan tutkiminen mikroskoopilla 16 Hampaan tutkiminen poikkileikatusta

Lisätiedot

ja mitä siitä sitten seuraa

ja mitä siitä sitten seuraa Eeva-Liisa Hallanaro & Kirsti Loukola-Ruskeeniemi Arseenia kalliossa! ja mitä siitä sitten seuraa LIFE10ENV/FI/00062 ASROCKS With the contribution of the LIFE Financial Instrument of the European Union

Lisätiedot

Synnynnäistä sydänvikaa sairastavien lasten perheiden suun omahoitotottumukset, sekä lapsen huoltajien asenteet ja pelot hammashoitoa kohtaan

Synnynnäistä sydänvikaa sairastavien lasten perheiden suun omahoitotottumukset, sekä lapsen huoltajien asenteet ja pelot hammashoitoa kohtaan Synnynnäistä sydänvikaa sairastavien lasten perheiden suun omahoitotottumukset, sekä lapsen huoltajien asenteet ja pelot hammashoitoa kohtaan Essi Karikoski Tampereen yliopisto Terveystieteiden yksikkö

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Julkaisija Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry

Sisällysluettelo. Julkaisija Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Sisällysluettelo LUKIJALLE... 03 HAMPAISTO... 04 HAMPAIDEN OIKOMISHOITO... 05 HAMPAIDEN HARJAUS JA MUU SUUHYGIENIA... 06 RAVINTO JA SUUN TERVEYS... 07 JUOMAT JA SUUN TERVEYS... 08 HAMMASEROOSIO... 09 SYLJEN

Lisätiedot

HAMMASTERVEYS POHJOISMAISSA TERVEYSKAMPANJAT JA SOSIAALISET MEDIAT

HAMMASTERVEYS POHJOISMAISSA TERVEYSKAMPANJAT JA SOSIAALISET MEDIAT HAMMASTERVEYS POHJOISMAISSA TERVEYSKAMPANJAT JA SOSIAALISET MEDIAT Ajankohtaista sokerista ja ravitsemuksesta LOKAkuu 2011 Ravinto ja hammasterveys 2000-luvulla Vaikka hammasterveys on parantunut Pohjoismaissa

Lisätiedot

KOIRA JA KISSA PARODONTIITTIPOTILAANA

KOIRA JA KISSA PARODONTIITTIPOTILAANA Kirjoittaja: Helena Kuntsi-Vaattovaara, ELL, Diplomate of American Veterinary Dental College, Diplomate of European Veterinary Dental College Eläinlääkäriasema Anident Lamminpääntie 43, 02880 Veikkola

Lisätiedot

Plandentin asiakaslehti hammashoidon ammattilaisille Helmikuu 2010

Plandentin asiakaslehti hammashoidon ammattilaisille Helmikuu 2010 Plandentin asiakaslehti hammashoidon ammattilaisille Helmikuu 2010 E4D Dentist Valmis restauraatio yhden vastaanottokäynnin aikana s. 4 Plandent suunnittelee vastaanotosta toimivan kokonaisuuden s. 6 Valoaktivoitu

Lisätiedot

FOKUSOIMATTOMAN IONISUIHKUN KÄYTTÖ MIKROANALYTIIKAN NÄYTTEENKÄSITTELYSSÄ

FOKUSOIMATTOMAN IONISUIHKUN KÄYTTÖ MIKROANALYTIIKAN NÄYTTEENKÄSITTELYSSÄ FOKUSOIMATTOMAN IONISUIHKUN KÄYTTÖ MIKROANALYTIIKAN NÄYTTEENKÄSITTELYSSÄ Pro gradu -tutkielma Turun Yliopisto Fysiikan ja tähtitieteen laitos Materiaalitiede 2012 LuK Jere Manni Tarkastajat: FL Jyrki Juhanoja

Lisätiedot

Arpikudoksen fysioterapia

Arpikudoksen fysioterapia Marika Laurikainen Johanna Lintunen Arpikudoksen fysioterapia Metropolia Ammattikorkeakoulu Fysioterapeutti (AMK) Hyvinvointi ja toimintakyky Opinnäytetyö 23.11.2014 Tiivistelmä Tekijät Otsikko Sivumäärä

Lisätiedot

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI TERVE SUU

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI TERVE SUU ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE TERVE SUU Huhtikuu 2007 LAPSET Hampaiden ja suun puhdistamisen opettelu kannattaa aloittaa jo vauvavaiheessa, kun hampaita

Lisätiedot

Kalsium- ja fosfaattiaineenvaihdunnan sairaudet. Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö

Kalsium- ja fosfaattiaineenvaihdunnan sairaudet. Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö Kalsium- ja fosfaattiaineenvaihdunnan sairaudet Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö Invalidiliiton julkaisuja O.54.,2012 ISBN 978-952-5548-50-1 ISSN 1457-1471 Painopaikka: N-PAINO 2012 HARVINAISET -OPASSARJA

Lisätiedot

Mutu. Terveellisiä pakinoita hengenvaarallisesta mutusta. Jouko Tuomisto 2014

Mutu. Terveellisiä pakinoita hengenvaarallisesta mutusta. Jouko Tuomisto 2014 1 Mutu Terveellisiä pakinoita hengenvaarallisesta mutusta Jouko Tuomisto 2014 2 3 Sisällys Sisällys... 3 Lukijalle... 4 Rokotusvastaisuus... 7 Rokotteiden elohopea... 9 Syyn ja seurauksen suhde... 11 Hygieniaharha...

Lisätiedot

Optimaalisen tarkastusvälin määrittäminen suun terveydenhuollossa 11.5.2012

Optimaalisen tarkastusvälin määrittäminen suun terveydenhuollossa 11.5.2012 Projektiraportti Optimaalisen tarkastusvälin määrittäminen suun terveydenhuollossa 11.5.2012 Mat-2.4117 Operaatiotutkimuksen projektityöseminaari Toimeksiantaja: Nordic Healthcare Group Projektiryhmä:

Lisätiedot

Seppo Utriainen POLIO

Seppo Utriainen POLIO Seppo Utriainen POLIO Utkin osasi jo antaa arvoa pysähdyksille, joiden aikana hänen nilkutuksensa ei näkynyt Vaikka turha sitä oli näillä kaduilla kätkeäkään täällä hänen rampa jalkansa oli vain merkki

Lisätiedot

VERISUONIKIRURGIASSA KÄYTETTÄVÄT BIOMATERIAALIT

VERISUONIKIRURGIASSA KÄYTETTÄVÄT BIOMATERIAALIT VERISUONIKIRURGIASSA KÄYTETTÄVÄT BIOMATERIAALIT Osa 7 Juha-Pekka Salenius Leo Keski-Nisula Ilkka Uurto Kirjoittajat Juha-Pekka Salenius dos, oyl. Kirurgian klinikka, TAYS Leo Keski-Nisula LKT, ayl. Sädediagnostiikan

Lisätiedot

Mehiläisten keräämän siitepölyn ja propoliksen ominaisuudet ja käyttö

Mehiläisten keräämän siitepölyn ja propoliksen ominaisuudet ja käyttö Mehiläisten keräämän siitepölyn ja propoliksen ominaisuudet ja käyttö Susanna Auvinen Simanalan mehiläisyhdistys r.y. Simanala, Enonkoski Lokakuu 2004 2 Hankkeen nimi: Siitepöly ja propolis ominaisuudet,

Lisätiedot

NÄKÖKULMA. Uutta elämää 13 vuotta s.4 30 vuotta yliopistoyhteistyötä. D-vitamiinin vajetta lähes jokaisella s.12

NÄKÖKULMA. Uutta elämää 13 vuotta s.4 30 vuotta yliopistoyhteistyötä. D-vitamiinin vajetta lähes jokaisella s.12 Syksy 2010 toiminnalliseen lääketieteeseen Johanna Raunio Terveydestä ja ihanteista s.8 Uutta elämää 13 vuotta s.4 30 vuotta yliopistoyhteistyötä s.18 D-vitamiinin vajetta lähes jokaisella s.12 NÄKÖKULMA

Lisätiedot

Ekologisuus säilönnässä

Ekologisuus säilönnässä Ekologisuus säilönnässä Mustaherukan säilöntäkoe Nordlundin menetelmällä Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Puutarhatalous Lepaa, syksy 2013 Marja Saukkokoski Marja Saukkokoski TIIVISTELMÄ LEPAA Hortonomi

Lisätiedot

Parasetamolin vaikutus myeloperoksidaasin toimintaan

Parasetamolin vaikutus myeloperoksidaasin toimintaan Parasetamolin vaikutus myeloperoksidaasin toimintaan Pro gradu -tutkielma Jyväskylän Yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos Solu- ja molekyylibiologia Tammikuu 2013 Joanna Lempiäinen ALKUSANAT Tämän

Lisätiedot

KOHDUNULKOINEN RASKAUS - SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS

KOHDUNULKOINEN RASKAUS - SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS Saimaan ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala, Lappeenranta Hoitotyön koulutusohjelma Katariina Loimusalo ja Emmi Itkonen KOHDUNULKOINEN RASKAUS - SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS Opinnäytetyö 2011

Lisätiedot

Lääkelaitoksen julkaisusarja 1/2003 Terveydenhuollon laadunhallinta

Lääkelaitoksen julkaisusarja 1/2003 Terveydenhuollon laadunhallinta Lääkelaitoksen julkaisusarja 1/2003 Terveydenhuollon laadunhallinta Hygienia suun terveydenhuollossa Jakelu: Lääkelaitos Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet PL 55 00301 Helsinki Puh. (09) 4733 4242

Lisätiedot

Focus Oncologiae. Syöpäsäätiön julkaisusarja No 10, 2009. Ruokatorven syöpä ja mahasyöpä

Focus Oncologiae. Syöpäsäätiön julkaisusarja No 10, 2009. Ruokatorven syöpä ja mahasyöpä Focus Oncologiae Syöpäsäätiön julkaisusarja No 10, 2009 Ruokatorven syöpä ja mahasyöpä Syöpäsäätiön XXXVI Symposiumi 5. 6.2.2009 Focus Oncologiae -sarjan julkaisut: Ruokatorven syöpä ja mahasyöpä 2009

Lisätiedot

TÄSSÄ NUMEROSSA. Poispalavat kytkentä-akryylit s. 8-9. Kotimainen OSFIX s. 4-6. Muovimateraalien aiheuttama ihottuma s. 10-12. TITAANI s.

TÄSSÄ NUMEROSSA. Poispalavat kytkentä-akryylit s. 8-9. Kotimainen OSFIX s. 4-6. Muovimateraalien aiheuttama ihottuma s. 10-12. TITAANI s. h a m m a s t e k n i s e n a l a n e r i k o i s l e h t i 4 / 1 9 9 8 TÄSSÄ NUMEROSSA Poispalavat kytkentä-akryylit s. 8-9 Kotimainen OSFIX s. 4-6 Muovimateraalien aiheuttama ihottuma s. 10-12 TITAANI

Lisätiedot

Kirjallisuuskatsaus Lääkinnälliset keinot ja motivoiva haastattelu tupakoinnin lopettamisen tukena

Kirjallisuuskatsaus Lääkinnälliset keinot ja motivoiva haastattelu tupakoinnin lopettamisen tukena Kirjallisuuskatsaus Lääkinnälliset keinot ja motivoiva haastattelu tupakoinnin lopettamisen tukena Mäenpää, Milla Pekkala, Tiia 2015 Laurea Lohja Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Lohja Kirjallisuuskatsaus

Lisätiedot

Laura Annukka Laitinen & Anu Laura Maria Rautakangas KIRJALLISUUSKATSAUS: RASKAUS, SYNNYTYS, RASKAUDEN- KESKEYTYS JA ADOPTIO

Laura Annukka Laitinen & Anu Laura Maria Rautakangas KIRJALLISUUSKATSAUS: RASKAUS, SYNNYTYS, RASKAUDEN- KESKEYTYS JA ADOPTIO Laura Annukka Laitinen & Anu Laura Maria Rautakangas KIRJALLISUUSKATSAUS: RASKAUS, SYNNYTYS, RASKAUDEN- KESKEYTYS JA ADOPTIO Sosiaali- ja terveysala 2010 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

Kehitysvammaisen päivittäinen suun terveydenhoito

Kehitysvammaisen päivittäinen suun terveydenhoito Kehitysvammaisen päivittäinen suun terveydenhoito Opas kehitysvammaisten palvelukodin henkilökunnalle Raisa Kinnunen Henna Laitila Opinnäytetyö.. Ammattikorkeakoulututkinto SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Mukautumiskykyiset keinomykiöt ja ikänäön korjaaminen

Mukautumiskykyiset keinomykiöt ja ikänäön korjaaminen Terhi Veijanen Mukautumiskykyiset keinomykiöt ja ikänäön korjaaminen Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Elektroniikan laitos Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi

Lisätiedot

Tietoa nivelreumaan sairastuneelle

Tietoa nivelreumaan sairastuneelle Tietoa nivelreumaan sairastuneelle Kuva:Ari-Pekka Keränen Nivelreuman hyvä hoito on vaativaa sekä terveydenhuollon että potilaan itsensä kannalta. Alkuvaiheessaan nivelreuma on usein lievä sairaus. Ehdotukset

Lisätiedot

Suomen Punainen Risti, Veripalvelu. Julkaisija Suomen Hemofiliayhdistys r.y. Toimittaja Vesa Rasi Kuvitus ja taitto Vesa Rainne ISBN 952-5457-10-9

Suomen Punainen Risti, Veripalvelu. Julkaisija Suomen Hemofiliayhdistys r.y. Toimittaja Vesa Rasi Kuvitus ja taitto Vesa Rainne ISBN 952-5457-10-9 Suomen Punainen Risti, Veripalvelu Julkaisija Suomen Hemofiliayhdistys r.y. Toimittaja Vesa Rasi Kuvitus ja taitto Vesa Rainne ISBN 952-5457-10-9 Lukijalle Suomen Hemofiliayhdistys ry julkaisi ensimmäisen

Lisätiedot