JUURIHOIDON ONGELMATILANTEITA. Tentti VERTIKAALIFRAKTURA. Luennon aiheet. Ongelman aiheuttajana Vertikaalifraktura

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "15.9.2012 JUURIHOIDON ONGELMATILANTEITA. Tentti VERTIKAALIFRAKTURA. Luennon aiheet. Ongelman aiheuttajana Vertikaalifraktura"

Transkriptio

1 Tentti JUURIHOIDON ONGELMATILANTEITA Tenttialue: oppikirja ja luennot, mukaanlukien trauma-asiat Tentissä kolme kysymystä, joihin vastataan lyhyesti : yksi vastaus yhdelle sivulle Max. pistemäärä 5 / kysymys ENDODONTIAN KLIININEN JA TEOREETTINEN KURSSI HLT EHL Sari Kervanto-Seppälä HELSINGIN YLIOPISTO H4 syksy 2012 Ongelman aiheuttajana Vertikaalifraktura Luennon aiheet Juurikanavaan katkennut instrumentti Puutteet kanavan preparoinnissa Ulträ-äänikärkien käyttö juurihoidossa VERTIKAALIFRAKTURA Pinnallinen, kiilteen/dentiinin alueelle rajoittuva Pulpaan asti ulottuva murtumalinja Hampaan pitkittäissuunnassa Puruarkuus joskus oireena Syvä, pistemäinen ientasku, jos fraktura ulottuu juuren alueelle Kruunun alueella amalgaamitäytteen vieressä tyypillinen kohta kiille/dentiinimurtumalinjalle Kuvat: Baumann et Beer 2010 VERTIKAALIFRAKTURA LUUTASKU VERTIKAALIFRAKTURAN VIERESSÄ Frakturalinja ulottuu läpi hampaan labiaalilinguaalisuunnassa koronaaliapikaalisuunnassa Kuvat: Baumann et Beer

2 LUUTASKU VERTIKAALIFRAKTURAN VIERESSÄ Täyttökuva ja ktr-kuva 3 vuoden kuluttua täytöstä Vertikaalifraktura ulottuu labiaalipinnalta linguaalipinnalle. Lab pinnalla resorptiivista muutosta, ja sidekudoskasvua frakturakohdan sisään(nuoli), ling.pinnalla ja frakturakohdassa ling:sti nekrooottista kudosta ja bakteereja Fraktura ulottuu juurikanavan lisäksi vain yhdelle pinnalle. Tulehdussoluinfiltraattia sekä frakturan sisällä että frakturakohdan ulkopuolella (nuolet) Kuvat: Baumann et Beer 2010 Kuvat: Baumann et Beer 2010 LUUTASKU VERTIKAALIFRAKTURAN VIERESSÄ Sulauma lateraalisesti, marginaalisesti ei yhteyttä leesioon Vertikaalifrakturalle tyypillinen näkymä: luukiinnitys puuttuu kokonaan juuren distaalipuolelta Täyttönasta ientaskussa (röntgenkuvaa varten) kertoo miten syvälle leesio ulottuu Kuva Torabinejad Kuva Torabinejad Hampaassa on todennäköisesti sivukanava Juurikanava preparoidaan kemomekaanisesti Sivukanavaan ei ole pääsyä instrumenteilla: tiivistämällä juurentäytettä sealeriä menee myös sivukanavaan Juurihoidetun hampaan valkaisu Juurikanavaan katkennut instrumentti Juurihoidettu hammas reagoi yleensä hyvin valkaisutoimenpiteisiin Ennen valkaisua: Hammas hoidetaan kuntoon Juurentäytteen uusiminen Juurentäytemateriaali pois kruunun alueelta Tiivis sulku juurikanavaan Hammas paikataan ym:lla Neula katkeaa kun materiaalia on riittävän kauan nitkutettu samasta kohdasta Parhaiten katkeaminen vältetään kun neula preparoi pieneltä osaltaan kanavan seinämiä, ei siis koko pituudeltaan (crowndown tehtynä) Katkennutta instrumenttia voi yrittää poistaa tai joskus sen voi ohittaa (instrumentti jää kanavaan mutta se saadaan ohitettua eli päästään instrumentista huolimatta apeksiin) Kuva Torabinejad 2

3 Riittävä kavumavaus ja suora suuntaus kanaviin hyvän näkyvyyden varmistamiseksi Miksi juurikanavaneula katkeaa kanavaan? Neulaan kohdistuu liian iso voima (vääntö, torque) Neula jumittaa kärjestä / pidemmältä alueelta mutta sitä silti kierretään kanavassa tai Neula kääntyy jatkuvasti uudelleen samasta kohdasta preparoitaessa (esim. käyrässa kanavassa jyrkkä mutka) jolloin materiaali väsyy taitekohtaan syntyy paikallisia murtumakohtia: neula katkeaa jos preparointia jatketaan kuvat: Simon S & Pertot WJ 2009 Miksi juurikanavaneula katkeaa kanavaan? Katkennut instrumentti kanavassa Katkennut instrumentti juurikanavassa ei sinänsä heikennä hampaan ennustetta Onko hammas ollut vitaali vai ei Onko työskentely ollut aseptista Onko juurikanava ollut kervikaalisesti tiiviisti suljettu Arens et al 2009 Liian suuri vääntömomentti Materiaaalin väsyminen Ongelmakohtina Käyrät kanavat Obliteroituneet kanavat Kahden kanavan yhtymäkohta Käytännössä mb-juurikanavan kanssa eniten ongelmia Täyttökuva ja 6kk seurantakuva kuvat: Simon S & Pertot WJ

4 Sealeriä juurikanavan ulkopuolella Kondensoivaa muutosta apikaali- Parodontiitissa d46:ssa Kavumavaus aina kanavan suuntaisesti 4

5 ULTRAÄÄNEN KÄYTTÖ ENDODONTIASSA ultraäänen teho perustuu kanavan preparointiin ja puhdistamiseen irrigaatio desinfektio SYNERGISTINEN SYSTEEMI UÄ-kärki värisee nesteessä aiheuttaen paineen muutoksia negatiivinen paine kehittyy kanavan sisällä oleviin (pulpakudos, bakteerit) IMPLOSION eli solunsisäinen räjähdys tuhoaa solut - huuhteluneste vie jätteen pois kanavasta soluihin ULTRAÄÄNEN KÄYTTÖINDIKAATIOT KAVUMISSA Kavumin reunat, katto ja pohja saadaan siistittyä Preparointi on helppo kohdentaa sinne minne sitä tarvitaan Soveltuu hyvin kovakudoksen poistoon: pulpakivet dentiinilipat (esim mesiaalisten kanavien välinen kannas, mesiosentrisen kanavan paikallistaminen) kanavan suuaukon paikantaminen ja laajentaminen sementtiylimäärien täytemateriaalien guttaperkan ja muiden juurentäytemateriaalien poistoon juurikanavaruuvien irrottamiseen ULTRAÄÄNEN KÄYTTÖINDIKAATIOT KANAVASSA katkenneiden instrumenttien poisto obliteroituneiden kanavien avaus ja laajennus retrogradinen käyttö resektion yhteydessä Passiivinen sonikointi huuhtelunesteet leviävät kanavan sisällä ja jätteet poistuvat huuhtelunesteen mukana tehokkaasti Infektoitunut mikrobijäte poistuu huuhtelun mukana eikä pääse työntymään apikaalialueelle Smear layer poistuu ULTRAÄÄNEN KÄYTTÖ ENDODONTIASSA jätteet saadaan tehokkaasti pois eikä apikaalialueelta preparoinnin yhteydessä työnnetä bakteereita/muuta jätettä kanavan ulkopuolelle smear-layer kerros saadaan helposti poistetuksi kanavan seinämät, joihin kärki osuu uusi smear-layer kerros / porras kanavan seinämään? juurikanavan täyttö guttaperkalla: leikkaamaton kärki muuttaa energian lämmöksi ja pakkaa täytemateriaalin kanavaan ULTRAÄÄNIKÄRJET KAVUMIN SIISTIMISEEN JA KANAVIEN PAIKANTAMISEEN 5

6 Joka kärjelle yksi kliininen indikaatio OMINAISUUDET JA HYÖDYT ULTRAÄÄNI & ENDODONTIA käyttöindikaatiot kavumin siistiminen ja juurikanavien paikallistaminen Yksinkertainen käyttää Kavumissa tapahtuva preparointi Kovametallia, sileä leikkausjälki Yhtä tehokas tai tehokkaampi leikkaavuus kuin timanttipäällysteisillä kärjillä Kestävä Helppo puhdistaa Kanavaan kuulumattoman materiaalin poisto (katkenneet instrumentit, juurikanavaruuvit) Uusintajuurihoitojen yhteydessä (guttaperkan, sementin etc poisto) Kirurgisten toimenpiteiden yhteydessä Lisäämään huuhteluaineiden tehoa START-X #1 KAVUMAVAUKSESSA SEINÄMIEN SIISTIMINEN JA PREPAROINTI START-X #3 KANAVAN AVAAMISEEN Ei-leikkaava kärki vältät vahingossa preparoimasta pulpakavumin pohjaa Leikkaavat sivut poistaa näkyvyyttä haittaavat esteet kavumista Leikkaava kärki poistaa esteet kavumin pohjasta: kalsifikaatiot, pulpakivet, täytejäämät Kanavan suuaukon preparointiin START-X #4 METALLISTEN JUURIKANAVARUUVIEN POISTAMISEEN Päällysrakenteen - juurikanavaruuvin irrottaminen ultra-äänikärjen avulla Erityismuotoilu sopii ruuvien poistoon: juurikanavaruuvin päältä ja sivuilta irrottamiseen Vesijäähdytys mahdollisuus estää ylikuumenemista kuvat: Simon S & Pertot WJ

7 Juurikanavassa Ultraäänikärjellä tehdään tilaa katkeneen instrumentin ympäriltä poistamalla dentiiniä Nesteen vaikutuksesta puru irtoaa helposti eikä instrumentti pääse kuumenemaan Arens et al 2009 Uä-kärjellä voidaan liikutella myös suoraan katkennutta instrumenttia kuvat: Simon S & Pertot WJ 2009 Voit edetä niin pitkälle kuin hyvä näkyvyys säilyy ULTRA-ÄÄNEN käyttö ei sovi kanavan preparointiin apikaalisesti, mikäli näkyvyys ei ole hyvä Ohuella titaanikärjellä voidaan edetä syvälle juurikanavaan. Kärki katkeaa helposti pienestäkin väännöstä Juurikanavaan katkennut instrumentti Alaetuhampaiden hopeanastatäytteet ja periapikaaliset leesiot: uusintajuurihoito Hopeanastalla ei saada tiivistä sulkua juurikanavaan Täyttökuva ja seurantakuva ad 7kk Alkutilanne Täyttökuva (gp+sealer) Seurantakuva ad 1v: D31 epätäydellistä paranemista D32 paraneminen vähäistä: prognoosi epävarma 7

8 Uusintajuurihoidot Käytä hetki tilanteen arviointiin Röntgendiagnostiikka avuksi Useammat projektiot tarvittaessa 3D-kuvantaminen Tee riittävästi tilaa kavumiin Varmista hyvä näkyvyys Hio hammas pois purennasta Suositus kahteen lääkityskertaan ennen täyttöä Sitkeissä infektioissa viljely juurikanavasta Systeeminen antibiootti ei hoida juurikanavainfektiota Muista kofferdam ja aseptinen työskentely! Mitkä tekijät vaikuttavat hoidon onnistumiseen eli prognoosiin? Preoperatiiviset tekijät: Apikaaliparodontiitti laaja sulauma ennen hoidon alkua heikentää ennustetta vrt. pulpiittinen hammas Operatiiviset tekijät; kanavan preparoinnin ja juurentäytteen laatu: Onko preparointi saatu tehtyä optimaalisesti Onko päästy juurikanavan kärkeen Post-operatiiviset tekijät: Onko juurikanava tiiviisti suljettu (apical seal, coronal leakage) Juurikanava-ankkurointi Lopullinen restauraatio Preparoinnin laajuus Apikaalialueen preparointi riittävän laajaksi Vähensi juurikanavan mikrobien määrän puoleen (std 25 > std 35) Kuvat Estrela 2009 Dalton et al 1998 Huuhtelun vaikutus tehostuu kun kanava on laajennettu riittävän laajaksi Tutkimus Kalsiumhydroksidi juurikanavalääkkeenä Lääkityksen kesto (päivissä) Hampaiden lkm Bakteerivapaat juurikanavat CaOHlääkityksen jälkeen (%) Byström et al (1985) Molander et al (1988) Sjögren et al (1991) Yared et al (1994) Barbosa et al (1997) Shuping et al (2000) McGurkin-Smith et al (2005) k.a. 85 Emäksisyys (ph ): tehokas bakterisidi ph:n säilyminen korkeana sekä juurikanavavassa että dentiinitubuluksissa (jonkin matkaa) edellytyksenä tehokkaalle bakteerisidi-vaikutukselle Shuping et al

JUURIHOITO. Paraneminen Uusintakontaminaation estäminen Hampaan juurihoidon syitä (Iqbal et al 2007):

JUURIHOITO. Paraneminen Uusintakontaminaation estäminen Hampaan juurihoidon syitä (Iqbal et al 2007): JUURIHOITO Tavoite: Inflammaation/infektion rajaaminen, hoito tai ennaltaehkäisy Mikrobien eliminaatio/mikrobilastin merkittävä vähentäminen (Siqueira, 2005) Paraneminen Uusintakontaminaation estäminen

Lisätiedot

Oppimateriaali. Opetuksen sisältö ja tavoitteet. Karieksen preparointiperiaatteet Syvän karieksen hoito

Oppimateriaali. Opetuksen sisältö ja tavoitteet. Karieksen preparointiperiaatteet Syvän karieksen hoito Oppimateriaali Karieksen preparointiperiaatteet Syvän karieksen hoito H3 18.9.2012 Anja Kotiranta Helsingin ylipisto Oppikirja: O Fejerskov, E Kidd; Dental Caries, The disease and its Clinical management

Lisätiedot

juurenhoito & implantologia

juurenhoito & implantologia Elo-syyskuun EXTRA 4 2015 SiroLaser Blue Pieni laite isoin ominaisuuksin myös kivuttomaan ja hellään hammashoitoon, sivu 27 Laatua endodontiaan: Micro-Mega One G, mm Control, & One Shape Procedure sivut

Lisätiedot

Juha Talonpoika. Oikea instrumentti. opas parodontologiseen hoitoon

Juha Talonpoika. Oikea instrumentti. opas parodontologiseen hoitoon Juha Talonpoika Oikea instrumentti opas parodontologiseen hoitoon Sisällys Parodontiitin patogeneesi...4 Kolme potilasryhmää...5 Potilaat joilla ei ole pitkälle edennyttä parodontiittia eli parodontiittivapaat...

Lisätiedot

Esteettisen hammashoidon uudet tuulet

Esteettisen hammashoidon uudet tuulet Tammikuu 2011 Plandentin asiakaslehti hammashoidon ammattilaisille Esteettisen hammashoidon uudet tuulet 17 Yksilöllisesti muotoiltu hammassuoja on pään turvavyö 25 Esteettinen yleistäyteaine G-ænial 28

Lisätiedot

LMGuide. feel the difference. suomi

LMGuide. feel the difference. suomi LMGuide feel the difference suomi AINUTLAATUISEN ERGONOMISET LM-INSTRUMENTIT LM-ErgoNorm ø 8,5 mm LM-ErgoMax ø 11,5 mm VÄRIKKÄISSÄ SILIKONIKAHVAISISSA INSTRUMENTEISSA NÄKYY JA TUNTUU tarkoituksenmukaiset,

Lisätiedot

Heidi Tuominen HAMPAIDEN TRANSPLANTAATIOT. Syventävien opintojen kirjallinen tutkielma Turun yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta

Heidi Tuominen HAMPAIDEN TRANSPLANTAATIOT. Syventävien opintojen kirjallinen tutkielma Turun yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta Heidi Tuominen HAMPAIDEN TRANSPLANTAATIOT Syventävien opintojen kirjallinen tutkielma Turun yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta Hammaslääketieteen laitos päivämäärä 24.10.2014 Tutkielman oppiala: Suu-

Lisätiedot

Plandentin asiakaslehti hammashoidon ammattilaisille Helmikuu 2010

Plandentin asiakaslehti hammashoidon ammattilaisille Helmikuu 2010 Plandentin asiakaslehti hammashoidon ammattilaisille Helmikuu 2010 E4D Dentist Valmis restauraatio yhden vastaanottokäynnin aikana s. 4 Plandent suunnittelee vastaanotosta toimivan kokonaisuuden s. 6 Valoaktivoitu

Lisätiedot

Plandentin asiakaslehti hammashoidon ammattilaisille Syyskuu 2009. PlanNews 10 v.

Plandentin asiakaslehti hammashoidon ammattilaisille Syyskuu 2009. PlanNews 10 v. Plandentin asiakaslehti hammashoidon ammattilaisille Syyskuu 2009 PlanNews 10 v. 3D-kuvan avulla nopeampaa ja tarkempaa hoitoa s. 4 Influenssa aina jotain uutta s. 10 PlanOrder oikeat materiaalit, oikeaan

Lisätiedot

Opalescence -valkaisuaineet

Opalescence -valkaisuaineet Opalescence -valkaisuaineet Vaaleampi ja kirkkaampi hymy Opalescence Valkaisuaineet vastaanotoille ja kotikäyttöön CE-merkityt Opalescence -valkaisuaineet on turvallinen ja hellävarainen tapa valkaista

Lisätiedot

KOIRIEN HAMMASVAURIOT JA NIIDEN HOITO

KOIRIEN HAMMASVAURIOT JA NIIDEN HOITO Kirjoittaja: Helena Kuntsi-Vaattovaara, ELL, Dipl. AVDC, Dipl EVDC Eläinlääkäriasema Anident, Lamminpääntie 43, 02880 Veikkola Puh. 09-2565430, sähköposti anident@kolumbus.fi KOIRIEN HAMMASVAURIOT JA NIIDEN

Lisätiedot

Haavahoito pikaopas. Krooniset ja hitaasti paranevat haavat. Taitosten vaihto

Haavahoito pikaopas. Krooniset ja hitaasti paranevat haavat. Taitosten vaihto Haavahoito pikaopas Kun asiakkaan haavaa aletaan hoitaa, on muistettava aseptinen työskentely. Aloitetaan käsien desinfioinnilla ja laitetaan hanskat ennen kuin kosketaan haavaan tai haavatuotteisiin.

Lisätiedot

Tutkimus Peilinkahvat Koettimet Ientaskumittarit

Tutkimus Peilinkahvat Koettimet Ientaskumittarit Suomi LM-Instruments Oy LM-Instruments Kahvavalikoima 4 Tutkimus Peilinkahvat Koettimet Ientaskumittarit 11 Parodontologia Sirpit Yleiskyretit Gracey viimeistelykyretit Erikoisinstrumentit Vaihtokärki-instrumentit

Lisätiedot

Hammaslääketieteessä, suu- ja kasvokirurgiassa sekä korva-, nenä- ja kurkkutaudeissa käytettävät biomateriaalit

Hammaslääketieteessä, suu- ja kasvokirurgiassa sekä korva-, nenä- ja kurkkutaudeissa käytettävät biomateriaalit Lääkelaitoksen julkaisusarja 4/2003 Hammaslääketieteessä, suu- ja kasvokirurgiassa sekä korva-, nenä- ja kurkkutaudeissa käytettävät biomateriaalit Jouni Heikkilä Yrjö T. Konttinen Jukka Salonen HAMMASLÄÄKETIETEESSÄ,

Lisätiedot

Voinko käyttää hammasvälien puhdistukseen hammastikkua, hammasväliharjaa tai kumipiikeillä varustettua muovitikkua?

Voinko käyttää hammasvälien puhdistukseen hammastikkua, hammasväliharjaa tai kumipiikeillä varustettua muovitikkua? Mikä on parodontologi? Parodontologi on erikoishammaslääkäri, joka on saanut koulutuksen hampaiden kiinnityskudosten sairauksien ehkäisemiseen ja hoitoon. Parodontologilla on myös tavallista hammaslääkäriä

Lisätiedot

TIETOPAKETTI KOIRIEN JA KISSOJEN HAMMASHOIDOISTA JA SUUKIRURGIASTA. Anna Chrons ja Helena Kuntsi-Vaattovaara

TIETOPAKETTI KOIRIEN JA KISSOJEN HAMMASHOIDOISTA JA SUUKIRURGIASTA. Anna Chrons ja Helena Kuntsi-Vaattovaara TIETOPAKETTI KOIRIEN JA KISSOJEN HAMMASHOIDOISTA JA SUUKIRURGIASTA Anna Chrons ja Helena Kuntsi-Vaattovaara SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe 1 1. Anatomiaa 2 1.1 Hampaiden puhkeaminen 3 1.2 Purenta 4 1.3 Hampaan

Lisätiedot

KORJAAVA HOITO JA KÄYTETYT MATERIAALIT LASTEN HAMMASHOIDOSSA

KORJAAVA HOITO JA KÄYTETYT MATERIAALIT LASTEN HAMMASHOIDOSSA KORJAAVA HOITO JA KÄYTETYT MATERIAALIT LASTEN HAMMASHOIDOSSA HLK Härkönen, Emmi Syventävien opintojen tutkielma Hammaslääketieteen laitos Oulun yliopisto 03 2015 Dosentti, EHLVuokko Anttonen ja HLT, EHLMarja-Liisa

Lisätiedot

KOIRA JA KISSA PARODONTIITTIPOTILAANA

KOIRA JA KISSA PARODONTIITTIPOTILAANA Kirjoittaja: Helena Kuntsi-Vaattovaara, ELL, Diplomate of American Veterinary Dental College, Diplomate of European Veterinary Dental College Eläinlääkäriasema Anident Lamminpääntie 43, 02880 Veikkola

Lisätiedot

Luokittelu. DIASTEEMA HEVOSELLA 18/07/2015 (Diastema of the horse)

Luokittelu. DIASTEEMA HEVOSELLA 18/07/2015 (Diastema of the horse) DIASTEEMA HEVOSELLA 18/07/2015 (Diastema of the horse) Diasteemalla tarkoitetaan kahden hampaan välistä epänormaalia väliä, jonne usein kertyy rehua. Diasteema voi olla etuhampaissa tai poskihampaissa,

Lisätiedot

Kandin selviytymisopas klinikkaan

Kandin selviytymisopas klinikkaan Piia Uusitalo ja Katariina Havukainen Kandin selviytymisopas klinikkaan Syventävien opintojen kirjallinen työ Turun yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta Hammaslääketieteen laitos Syyslukukausi 2014 Tutkielman

Lisätiedot

Leikkaavien työkalujen märkähionta ja teroitus

Leikkaavien työkalujen märkähionta ja teroitus Leikkaavien työkalujen märkähionta ja teroitus Muutokset painoksessa 9.7 Sorvaustyökalujen asetustyökaluun TTS-100 on lisätty uusia muotoja ja tämä kappale on kirjoitettu uudelleen samoin kuin kappaleet,

Lisätiedot

teknikko ORIOLA OY LAMIN AATTITEKN11 KALLA KAUNIS JA KESTÄVÄ LOPPUTULOS Hammasväline

teknikko ORIOLA OY LAMIN AATTITEKN11 KALLA KAUNIS JA KESTÄVÄ LOPPUTULOS Hammasväline hammas teknikko Yksittäisten hampaiden korvaaminen implantaatilla Potilasvakuutus 1987 Erikoishammasteknikoiden vuosikokous Kevytsilta Kaamoshammas w -tapahtuma Mauno elomaa in memoriam. mad LAMIN AATTITEKN11

Lisätiedot

Hammaslääkärikeskus Apollonia

Hammaslääkärikeskus Apollonia APOLLONIA 1 Hammaslääkärikeskus Apollonia Vuonna 1987 perustettu HML-keskus Apollonia on nimetty hammaslääketieteen suojelupyhimyksen Apollonian mukaan. Vastaanottomme sijaitsee ydinkeskustassa historiallisessa

Lisätiedot

PAINEHAAVAN HOITOPERIAATTEET EPUAP ( European Pressure Ulcer Advisory Panel)

PAINEHAAVAN HOITOPERIAATTEET EPUAP ( European Pressure Ulcer Advisory Panel) PAINEHAAVAN HOITOPERIAATTEET EPUAP ( European Pressure Ulcer Advisory Panel) MÄÄRITELMÄ Painehaava Painehaava on paikallinen vaurio iholla tai sen alla olevassa kudoksessa. Vaurion on aiheuttanut paine,

Lisätiedot

Asennusohje Heda Savupiippu

Asennusohje Heda Savupiippu Asennusohje Heda Savupiippu SISÄLTÖ Yleistä...1 Savuhormin suunnittelu ja mitoitus Savupiippu omana rakenteena Heda-savupiippu Taloustulisijojen savuhormin koko Turvallista tietää...2 Edellytykset...3-4

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QW1660 http://fi.yourpdfguides.com/dref/838150

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QW1660 http://fi.yourpdfguides.com/dref/838150 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Carat & Carisma. Asennusohje Hoito- ja lämmitysohjeet

Carat & Carisma. Asennusohje Hoito- ja lämmitysohjeet Carat & Carisma Asennusohje Hoito- ja lämmitysohjeet SISÄLTÖ YLEISTÄ...1 TURVALLISTA TIETÄÄ...1 EDELLYTYKSET...2 Rakennuslupa Suojaetäisyydet Takan perusta Palava-aineinen lattia tulisijan edessä Ulkoilmakanava

Lisätiedot

CAD/CAMtyöskentelyä. vastaanotolla 12 15. Eläinten hammashoito kasvussa 20 23. PlanNet uudistui 4 5. Elokuu 2014

CAD/CAMtyöskentelyä. vastaanotolla 12 15. Eläinten hammashoito kasvussa 20 23. PlanNet uudistui 4 5. Elokuu 2014 Elokuu 2014 Plandentin asiakaslehti hammashoidon ammattilaisille Eläinten hammashoito kasvussa 20 23 PlanNet uudistui 4 5 CAD/CAMtyöskentelyä vastaanotolla 12 15 Pääkirjoitus Sisältö Uudistunut PlanNet

Lisätiedot

Versio 1.7 12/2010. Hullu mykologi. Suomenkielinen sienten kasvatusopas.

Versio 1.7 12/2010. Hullu mykologi. Suomenkielinen sienten kasvatusopas. Versio 1.7 12/2010 Hullu mykologi Suomenkielinen sienten kasvatusopas. S ivu 2 Taikasieni.net... 3 Esipuhe... 3 OSA I : PERUSTIETOA KASVATTAMISESTA Yleistä kasvattamisesta... 5 Välineet ja niiden hankinta...

Lisätiedot