Pitkävaikutteinen insuliinianalogi glargiini erityiskorvattava tyypin 1 diabeteksen hoidossa. Tiinamaija Tuomi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pitkävaikutteinen insuliinianalogi glargiini erityiskorvattava tyypin 1 diabeteksen hoidossa. Tiinamaija Tuomi"

Transkriptio

1 Lääkevaaka Pitkävaikutteinen insuliinianalogi glargiini erityiskorvattava tyypin 1 diabeteksen hoidossa Tiinamaija Tuomi Glargiini on ylipitkävaikutteinen insuliinianalogi, jonka tasaisen hidas imeytyminen ihonalaiskudoksesta perustuu kolmen aminohapon vaihdokseen ja valmisteen sisältämään sinkkiin. Viikon käytön jälkeen vaikutus alkaa 0,7 ± 0,2 tunnissa ja kestää 23,2 ± 1,3 tuntia. Yleisimmin perusinsuliineina käytettäville NPH-insuliineille ominaisen vaikutushuipun puuttuminen vähentää merkittävästi hypoglykemiariskiä. Pitkä vaikutusaika tasoittaa perusinsuliinivaikutusta ja mahdollistaa annostelun kerran päivässä. Pistosajankohdan voi varsin vapaasti valita, kunhan se on sama päivästä toiseen. Vaihdoksen yhteydessä täytyy ateriainsuliinien annosta usein nostaa. Jo 80 vuotta sitten osoitettiin, että tyypin 1 diabetes aiheutuu insuliininpuutteesta ja että veren suurentunut glukoosipitoisuus voidaan palauttaa normaaliksi antamalla haimasta puhdistettua insuliinia. Sittemmin on pyritty kehittämään insuliinivalmisteita ja antomenetelmiä, joilla voitaisiin jäljitellä mahdollisimman hyvin fysiologisia olosuhteita. Miksi tämä tavoite on niin vaikea saavuttaa? Insuliinia tarvitaan perusaineenvaihdunnan ylläpitämiseen (perusinsuliini) ja ravinnon hiilihydraattien hyväksikäyttöön (ateriainsuliini). Insuliinin rakentava (anabolinen) merkitys huomioidaan harvemmin ja tämän vaikutus pelkistetään veren suurentunutta glukoosipitoisuutta vähentäväksi tai parhaimmillaankin pitoisuuden kasvua estäväksi. Jos insuliinivaikutus pääsee kokonaan loppumaan, perusinsuliinin puute johtaa rasvahappojen hallitsemattomaan vapautumiseen rasvakudoksesta sekä glukoosin ja ketoaineiden tuotannon kiihtymiseen maksassa. Seurauksena on ketoasidoosi ja spontaani hyperglykemia, vaikka potilas ei söisi laisinkaan. Ihanteellinen perusinsuliini tuottaa tasaisen vaikutuksen, joka ei johda hypoglykemiaan, vaikka ateria jäisi väliin. Vastaavasti ihanteellinen ateriainsuliini aikaansaa nopean vaikutuksen, joka häviää veren glukoosipitoisuuden normaalistuttua eikä aiheuta hypoglykemiaa aterioiden välillä. Tällöin tarvittava ateriainsuliinimäärä voidaan arvioida pelkästään aterian koostumuksen perusteella ennakoimatta loppupäivän fyysistä aktiivisuutta. Kaikkien insuliinivalmisteiden vaikutus verenkierrossa on kutakuinkin samanlainen. Erot on aikaansaatu muokkaamalla valmisteita lisäämällä niihin apuaineita tai muuntelemalla niiden aminohappoja geeniteknisesti (insuliinianalogit) niin, että ne imeytyvät ihonalaiskudoksesta joko mahdollisimman nopeasti tai mahdollisimman hitaasti. NPH-insuliinien ongelmat Yleisimpiä perusinsuliineja ovat keskipitkävaikutteiset nk. NPH-insuliinit (Neutral Protamine 88 Duodecim 2004;120:88 92 T. Tuomi

2 Hagedorn), joihin lisätty protamiini hidastaa imeytymistä ihonalaiskudoksesta (Guthrie 2001). Niillä on selvä vaikutushuippu 4 6 tunnin kuluttua pistämisestä ja annoksesta riippuva vaikutuksen kesto. Lisäksi imeytymisen nopeus ja hyötyosuus vaihtelevat samallakin potilaalla. Jos halutaan keskeytymätön vaikutus ilman merkittäviä huippuja, täytyy kerta-annos pitää pienenä ja käytännössä pistää perusinsuliini vähintään kolme kertaa vuorokaudessa. Valtaosa potilaista ei näin tee, jolloin riittävän pitkän»häntävaikutuksen» turvaamiseksi suurennetaan annosta ja huippupitoisuus kasvaa. Kahdesti vuorokaudessa aamulla ja illalla pistävillä on varsin suuri insuliinipitoisuus lounasaikaan ja alkuyöstä etenkin päivinä, jolloin liikunta tehostaa insuliinivaikutusta. Kun huippupitoisuudet johtavat hypoglykemiaan, pienennetään annoksia, jolloin huiput tasaantuvat mutta vaikutusaika lyhenee ja seurauksena on veren glukoosipitoisuuden kasvu perusinsuliinivaikutuksen loppuessa. Tätä sitten korjataan pikainsuliinilla, jonka annos helposti yliarvioidaan. Seuraa hypoglykemia, joka korjataan syömällä nopeavaikutteisia hiilihydraatteja. Niiden tarve helposti yliarvioidaan, jolloin veren glukoosipitoisuus suurenee, ja sitä korjataan sitten taas pikainsuliinilla. Toinen tavallinen syy heittelehtivään glukoosipitoisuuteen on tarvittavan ateriainsuliinin määrän arvioinnin ongelmallisuus NPH-huippujen yhteydessä. Potilaita opetetaan arvioimaan aterian hiilihydraattimäärä ja pistämään tietty yksilöllisesti määräytyvä insuliiniannos kymmentä hiilihydraattigrammaa kohti. Vaan tämäpä ei pädekään, jos taustalla on välillä NPHinsuliinin»pohjavaikutus» (aamupistäjillä usein lounasaikaan 4 6 tunnin kuluttua pistoksesta) ja välillä ei ole (päivällisaikaan, jolloin aamulla pistetyn perusinsuliinin vaikutus on hiipumassa). Käy helposti niin, että lounasaikaan tarvitaankin vain puolet päivällisen ateriainsuliiniannoksesta, vaikka aterian sisältö on samanlainen. Kun liikunnan, stressin ja muiden insuliiniherkkyyteen vaikuttavien tekijöiden määrä lisäksi vaihtelee päivästä toiseen, ei ole ihme, että monet potilaat kokevat yrittämisen turhaksi, kun kuitenkin epäonnistuu, vaikka miten tekisi ohjeiden mukaan. Hypoglykemioiden esiintyminen erityisesti silloin, kun ne eivät ole loogisesti ymmärrettävissä, estää veren glukoosipitoisuuden tehokasta hallintaa, ja moni potilas pitää tasoa varmuuden vuoksi turhan korkealla. Mitä etua glargiinista? Glargiini on ensimmäinen kehitteillä olevista ylipitkävaikutteisista insuliineista (Guthrie 2001), joka on saanut myyntiluvan. Sen tasaisen hidas imeytyminen ihonalaiskudoksesta perustuu kolmen aminohapon vaihdokseen ja valmisteen sisältämään sinkkiin (Yki-Järvinen 2002). Isoelektristä pistettä on nostettu niin, että säiliössä liukoinen valmiste kiteytyy ihonalaisessa fysiologisessa ph:ssa varastoksi, josta monomeereja ja dimeerejä liukenee vähitellen kapillaariverenkiertoon. Ensimmäisenä käyttöpäivänä vaikutus alkaa 1,5 ± 0,3 tunnin kuluessa ja kestää 20,5 ± 3,7 tuntia, mutta viikon käytön jälkeen on saavutettu vakaa tila ja vaikutus alkaa 0,7 ± 0,2 tunnissa ja kestää 23,2 ± 1,3 tuntia (Lepore ym. 2000, Fanelli ym. 2002). Oleellisinta valmisteessa on vaikutushuipun puuttuminen. Tämä vähentää hypoglykemioita merkittävästi (mm. Raskin ym. 2000, Ratner ym. 2000). Vaihdoksen yhteydessä täytyy ateriainsuliinien annokset tarkistaa. Keskimäärin ateriainsuliinia tarvitaan % aiempaa enemmän, kun koko aterian hiilihydraattimäärä nyt katetaan ateriainsuliinilla. Vaikka ateriainsuliinin tarpeen arvioiminen teettää lisätyötä vaihdoksen yhteydessä, lienee lopputulos monelle potilaalle helpompi, sillä ateriainsuliinin tarve on helpommin arvioitavissa, kun sekoittavia tekijöitä on vähemmän. Toisaalta ei tiedetä, miten tasapainon käy pitkään sairastaneilla, jotka ovat tottuneet entisaikojen diabetesruokavalioon toistuvine pakollisine välipaloineen. Vastaavasti illalla television ääressä tasaiseen tahtiin syövien verenglukoosiongelmat eivät ratkea glargiinilla päinvastoin entistä useampi joutuu pistämään ateriainsuliinia myös iltapalalle. Tasavaikutteisuus on ehdottomasti glargiinin suurin etu, joskin moni ennen 2 3 kertaa vuorokaudessa NPH-insuliinia pistänyt varmasti ilahtuu siirtymisestä kerran päivässä pistokseen pe- Pitkävaikutteinen insuliinianalogi glargiini erityiskorvattava tyypin 1 diabeteksen hoidossa 89

3 rusinsuliinin osalta. Lisäksi pistosajankohdan voi valita elämänrytmiinsä sopivimmaksi. Vuorokaudenajalla ei ole suurta merkitystä, kunhan se on päivästä toiseen sama. Esimerkiksi koululaisille aamu- tai päivällispistos sopii hyvin, sillä näihin aikoihin he ovat yleensä kotona ja vanhemmat voivat valvoa pistoksen ottamista eikä kouluun tarvitse ottaa kuin pikainsuliinikynä. Murrosikäisten ja muiden viikonloppuisin myöhään nukkuvien kannattaa valita lounas-, päivällis- tai ilta-aika, jolloin ei tarvitse enää laittaa herätyskelloa soimaan pistoksen vuoksi. Jos yölliset hypoglykemiat ovat ongelma myös glargiinia käytettäessä, kannattaa pistos siirtää aamuun tai keskipäivään, jolloin yölliset hypoglykemiat vähenevät merkittävästi. Miten vaihto glargiiniin toteutetaan? NPH-insuliiniin verrattuna vuorokausiannos pienenee noin 20 %. Tämä pätee erityisesti niihin potilaisiin, joilla on hyvä tasapaino. Kannattaa laskea yhteen vuorokauden NPH-yksiköt ja ottaa glargiinia alkuun 80 % NPH-annoksesta yhtenä pistoksena potilaan valitsemana vuorokaudenaikana. Potilaalle kerrotaan, että täysi vaikutus ilmaantuu vasta viikon kuluessa. Väliaikana taso nousee jonkin verran, ja tarvittaessa veren glukoosipitoisuutta voi korjata pikainsuliinilla (tai jopa pienellä annoksella NPH-insuliinia). Annosmuutokset tehdään hitaasti noin viikon välein, ellei arvioitu annos ole selvästi aivan liian pieni tai suuri. Samalla on potilasta ohjattava verenglukoosin mittaukseen ennen ateriaa ja 1,5 2 tuntia sen jälkeen ja suurentamaan ateriainsuliiniannoksia (keskimäärin noin 20 %). Potilaan vastaanottokyvystä ja perustiedoista riippuu, kuka päättää annosmuutoksista. Potilas voi itse suurentaa glargiiniannosta viikon välein parilla yksiköllä, kunnes verenglukoosin paastoarvo on 5 6 mmol/l, ellei hypoglyke- YDINASIAT mioita ilmaannu. Puhelinsoitto hoitajalle tai lääkärille viikon kuluessa on joka tapauksessa paikallaan, mielellään myös kertakäynti hoitajan luona ateriaosion tarkistamiseksi ja lääkärin vastaanotto 1 3 kuukauden kuluessa. Poikkeuksena edellä esitetystä ovat potilaat, joilla NPH-insuliinin osuus vuorokauden kokonaisinsuliinista on suhteettoman suuri. Edelleenkin näkee potilaita, jotka käyttävät 40 yksikköä»perusinsuliinia» ja yksikköä ateriainsuliinia. Tällöin NPH-insuliinilla katetaan käytännössä merkittävä osa aterioista. Harvan ihmisen perusinsuliinintarve on todella yli % kokonaisinsuliinista, joten näissä hoitomalleissa suosittelisin aloittamaan glargiiniannoksella, joka on enintään 50 % vuorokauden kokonaisannoksesta, ja suurentamaan ateria-annoksia. Kenelle glargiinia? Glargiinia kannattaa kokeilla erityisesti potilaille, joilla esiintyy hypoglykemioita. Jokaisen tyypin 1 diabetesta sairastavan potilaan kohdalla kannattaa miettiä vaihtoa, jos hoitotasapaino ei ole hyvä ja erityisesti jos potilaan päivärytmistä on hahmotettavissa edellä kuvatun kaltaista vuoristoratamaista veren glukoosipitoisuuden vaihtelua. On kuitenkin muistettava, että perusinsuliiniannostelun korjaaminen ei yksin tuota hyvää tasapainoa, vaan pitkäaikaisen glukoositason (HbA 1c -tason) optimoimiseksi potilaan on osattava ja jaksettava panostaa aterioiden aiheuttaman hyperglykemian hoitoon päivästä toiseen. Glargiinista ei ole tehty pitkä- Glargiini-insuliini on ylipitkävaikutteinen, yleensä kerran päivässä pistettävä insuliinianalogi. Sille on ominaista tasainen huiputon vaikutus, joka kestää noin vuorokauden. Valmiste on ollut peruskorvattavana myynnissä Suomessa heinäkuusta lähtien. Marraskuun 2003 alusta se on erityiskorvattava tyypin 1 diabeteksessa. Edellytyksenä on, että potilaalla on erityiskorvausoikeus ja reseptiin kirjoitetaan»tyypin 1 diabetes» tai»dm1». 90 T. Tuomi

4 aikaistutkimuksia hoitotasapainon osalta, mutta vajaan vuoden tutkimuksissa glargiini ei parantanut HbA 1c -tasoa, vaikka verenglukoosin paastoarvot paranivatkin (Raskin ym. 2000, Ratner ym. 2000). Tutkimuksissa on tosin pääosin käytetty ilta-annoksia, jolloin ei välttämättä päästä annosten riittävään määrään ja käytetty ateriainsuliini on vaihdellut (lyhytvaikutteinen tai pikainsuliini). Lisätutkimusten tuloksia siis tarvitaan. Glargiini saattaa sopia osalle potilaista, joille nykykäytännön mukaan aloitetaan pumppuhoito. Vertailevia hoitotutkimuksia ei ole tehty, joten suosituksia pumpun korvaamisesta ei voida antaa. Olemme aloittaneet glargiinin käytön eräissä tapauksissa, joissa pumppuhoito olisi ollut aiheellinen hankalien hypoglykemioiden vuoksi mutta potilas ei ole sitä halunnut. Usein on kysymyksessä ollut insuliinille hyvin herkkä yksilö, joka ei varsinkaan yöksi voi ottaa kuin minimaalisen NPH-annoksen. Sen vaikutus ei sitten riitä aamuun. Näissä tapauksissa voidaan glargiinilla saada hyvä tulos huiputtoman vaikutuksen myötä, joskin äärimmäisen pienien insuliiniannosten yhteydessä voidaan glargiininkin osalta joutua jakamaan vuorokausiannos kahteen pistokseen. Valtaosa potilaistahan voi pistää koko vuorokauden annoksen kerralla. Tutkimustietoa ei ole käytettävissä siitä, kuinka suuri osa tarvitsee kaksi pistosta. Protamiiniallergisille glargiini sopii. Sen sijaan insuliinivalmisteissa yleisesti säilöntäaineena käytetylle metakresolille allergiset eivät voi käyttää glargiiniakaan. Kenelle ei kannata aloittaa glargiinihoitoa? Vanhan säännön mukaan hoitoa ei pidä muuttaa, jos potilaan hoito sujuu hyvin. Moni pitkään sairastanut on tottunut vanhoihin insuliineihinsa ja sopeuttanut elämäntyylinsä niihin. Koko systeemin remontoiminen johtaa todennäköisesti vain ongelmiin. Voimakas aamunkoittoilmiö (= verenglukoosipitoisuuden nousu aamuyöstä kun mm. kortisolineritys on huipussaan) tuskin tulee hallintaan glargiinilla. Näille potilaille pumppu on edelleen paras vaihtoehto. On kuitenkin oletettavaa, että todellisen aamunkoittoilmiön yleisyys on luultua vähäisempi ja monessa tapauksessa on ollut kyse siitä, että illan NPH-annos on jouduttu pitämään liian pienenä alkuyön huippuvaikutuksen estämiseksi, jolloin sen vaikutus ei ole riittänyt aamuun. Kuulemani mukaan glargiinia odotetaan kotisairaanhoidon potilaille, jotta hoitajan tarvitsisi käydä vain kerran päivässä pistämässä insuliini. Pelkkä perusinsuliini ilman ateriainsuliinia ei voi tuottaa hyvää tai edes kohtalaista hoitotasapainoa kenellekään tyypin 1 potilaalle. Kaksi kertaa päivässä pistettävä sekoiteinsuliini on jonkinmoinen minimi. Sillä katetaan edes kaksi päivän aterioista, ja sovitettaessa annos oikein NPH:n huippuvaikutus auttaa hieman lounasaikaan. Vaihtoehtona glargiini kerran ja pikainsuliini kahdesti vuorokaudessa (kaksi kotikäyntiä, esim. aamiaisaikaan ja pääaterialla) voi olla hypoglykemioiden kannalta turvallisempi kuin NPH:ta sisältävät sekoitteet, etenkin jos potilas on muistamaton vanhus. Pelkkään glargiiniin voidaan täysin insuliininpuutteisella potilaalla tyytyä vain ääritapauksissa, jolloin hoidon ainoana tavoitteena on estää akuutit komplikaatiot ketoasidoosi ja hypoglykemia. Tyypin 2 diabetes on luonnollisesti eri asia, ja siinä glargiini tuo helpotusta kotisairaanhoitoon, kun insuliini voidaan pistää normaalina työaikana illan sijasta. Raskautta suunnitteleville ei glargiinihoitoa kannata toistaiseksi aloittaa, sillä»glargininsuliinin käytöstä raskauden aikana ei ole kliinistä tietoa» (Pharmaca Fennica 2003, lisälehti). Käyttö ei kuitenkaan ole vasta-aiheista raskauden aikana, eikä ole syytä olettaa, että siitä koituisi ongelmia. Ainakin HYKS:n naistenklinikassa jatketaan glargiinihoitoa, jos se on aloitettu ennen raskautta (Kalevi Laitinen, henkilökohtainen tiedonanto). Muut diabetestyypit Glargiini on todennäköisesti NPH-insuliinia parempi vaihtoehto muissakin diabetesmuodoissa, joihin liittyy merkittävä insuliininpuutos, vaik- Pitkävaikutteinen insuliinianalogi glargiini erityiskorvattava tyypin 1 diabeteksen hoidossa 91

5 kei asiasta ole tehty hoitotutkimuksia. Erityisesti haimatulehduksen tai -syövän aiheuttamalle diabetekselle ja monogeenisille diabetesmuodoille on tyypillistä insuliininpuutteen lisäksi hypoglykemiaherkkyys. Jostain syystä ei näille ryhmille ole myönnetty erityiskorvattavuutta (unohdus?), vaikka hoito muutoin on tyypin 1 hoidon kaltaista. Glargiinia kannattaa silti miettiä hypoglykemiaongelmien yhteydessä. Vuorokauden perusinsuliiniannos on usein sen verran pieni, että peruskorvauksen saadessaan moni potilas mieluummin maksaa jäljelle jäävän osan insuliinista kuin kärsii hypoglykemioista. Kuten tyypin 1 diabeteksessa hypoglykemiat vähenivät myös tyypin 2 diabeetikoilla verrattuna NPH-iltainsuliinihoitoon. Erityisesti aamulla pistetty glargiini vähensi yön hypoglykemioita (Yki-Järvinen ym. 2000, Fritsche ym. 2003). Glargiinilla saavutettiin tyypin 2 diabeteksessa myös parempi aterianjälkeinen glukoosipitoisuus ja parempi HbA 1c -arvo. Asian merkitystä lisää tyypin 2 diabeteksen siirtyminen yhä nuorempiin ikäryhmiin, jolloin sairastamisvuosia kertyy. Tyypin 2 diabeteksen hoidossa glargiinilla on toistaiseksi vain peruskorvattavuus. Maailman terveysjärjestön uuden luokituksen mukaan GAD-vasta-ainepositiiviset»tyypin 2» diabeetikot lasketaan tyypin 1 diabetesryhmään (Alberti ym. 1998). Näin ollen he ovat oikeutettuja erityiskorvattavuuteen. Lopuksi Tyypin 1 diabetesta sairastavan hoidossa on tärkeintä antaa potilaalle riittävät valmiudet hoitaa itse itseään. Lisäksi valtaosalla näistä potilaista pääasiallinen hoitopaikka on nykyään perusterveydenhuollossa eikä diabetespoliklinikassa, joten koko lääkäri- ja hoitajakunnan pitäisi hallita insuliinihoidon perusteet. Tämä on viime vuosina helpottunut huomattavasti pikavaikutteisten ateriainsuliinien ja nyt ensimmäisen ylipitkävaikutteisen insuliinin tultua käyttöön. Kirjallisuutta Alberti KGMM, Zimmet PZ, the WHO Consultation Group. Definition, diagnosis and classification of diabetes mellitus and its complications. Part 1: diagnosis and classification of diabetes mellitus provisional report of a WHO consultation. Diabet Med 1998;15: Fanelli CG, Pampanelli S, Porcellati F, ym. Pharmacodynamics of subcutaneous injection of insulin glargine after first as compared tos eventh day of its once daily administration in patients with T1 DM. Diabetologia 2002;45 (Suppl. 2): Abstract 802. Fritsche A, Schweitzer MA, Häring H-U, and the 4001 Study Group. Glimepiride combined with morning insulin glargine, bedtime Neutral Protamine Hagedorn insulin, or bedtime in sulin glargine in patients with Type 2 diabetes. Ann Intern Med 2003;138: Guthrie R. Is there a need foe a better basal insulin? Clinical Diabetes 2001;19: Lepore M, Pampanelli S, Fanelli C, ym. Pharmacokinetics and pharmacodynamics of subcutaneous injection of long-acting human insulin analog glargine, NPH insulin, and ultralente human insulin and continuous infusion of insulin lispro. Diabetes 2000;49: Raskin P, Klaff L, Bergenstal R, ym. Diabetes Care 2000;23: Ratner RE, Hirsch IB, Neifing JL, ym. Less hypoglycemia with insulin glargine in intensive insulin therapy for Type 1 diabetes. Diabetes Care 2000;23: Yki-Järvinen H, Dressler A, Ziemen M, The HOE 901/3002 Study Group. Less nocturnal hypoglycemia and better post-dinner glucose control with bedtime insulin glargine compared with bedtime NPH insulin during insulin combination therapy in type 2 diabetes. Diabetes Care 2000;23: Yki-Järvinen H. Pitkävaikutteinen insuliinianalogi uuden sukupolven insuliini diabeteksen hoitoon. Suom Lääkäril 2003;47: TIINAMAIJA TUOMI, dosentti PL HUS Mitä opin -vastaukset Akuutin umpilisäketulehduksen diagnostiikka: 1 = a, 2 = b ja c, 3 = a, b ja c, 4 = b ja c. 92

Uudet insuliinit. 13.2.2016 Endokrinologi Päivi Kekäläinen 1922 2016

Uudet insuliinit. 13.2.2016 Endokrinologi Päivi Kekäläinen 1922 2016 Uudet insuliinit 13.2.2016 Endokrinologi Päivi Kekäläinen 1922 2016 Diabetes: hoidon tavoitteet Oireettomuus liitännäissairauksien esto Verensokerin hoito parantaa diabeetikon vointia Numeroina: HBA1c

Lisätiedot

Insuliininpuutosdiabetesta sairastaa ainakin yli

Insuliininpuutosdiabetesta sairastaa ainakin yli Näin hoidan Tero Kangas Insuliinihoidon toteuttaminen on aina haasteellinen tehtävä kaikille siihen osallistuville. Insuliinipuutosdiabeteksessa ylläpitohoidon avaimet ovat fysiologisen insuliiniertyksen

Lisätiedot

INSULIINI JA POTILASTURVALLISUUS. Kristiina Kuusto ja Anna Sevänen

INSULIINI JA POTILASTURVALLISUUS. Kristiina Kuusto ja Anna Sevänen INSULIINI JA POTILASTURVALLISUUS Kristiina Kuusto ja Anna Sevänen Esityksen aiheet Peruslääkevalikoimaan kuuluvat pika- ja pitkävaikutteiset insuliinit Insuliinien uudet vahvuudet Ongelmia insuliinihoidossa

Lisätiedot

Ika a ntyneen diabeetikon insuliinihoidon haasteet perusterveydenhuollossa. Mikko Honkasalo, LT, diabetesla a ka ri, Nurmija rven terveyskeskus

Ika a ntyneen diabeetikon insuliinihoidon haasteet perusterveydenhuollossa. Mikko Honkasalo, LT, diabetesla a ka ri, Nurmija rven terveyskeskus Ika a ntyneen diabeetikon insuliinihoidon haasteet perusterveydenhuollossa Mikko Honkasalo, LT, diabetesla a ka ri, Nurmija rven terveyskeskus Tuore diabeteksen KH-suosituksen päivitys III/2016 Iäkkään

Lisätiedot

LT Petteri Ahtiainen Endokrinologi, KSKS. Alueellinen diabeteskoulutus, JKL,

LT Petteri Ahtiainen Endokrinologi, KSKS. Alueellinen diabeteskoulutus, JKL, LT Petteri Ahtiainen Endokrinologi, KSKS Alueellinen diabeteskoulutus, JKL, 6.5.2015 1 } 31-vuotias nainen } DM1 vuodesta 2007 } Diabeteksen komplikaatioita ei ole } Ei muita sairauksia } Insuliinin lisäksi

Lisätiedot

OPAS TYYPIN 1 DIABETESTA SAIRASTAVAN LAPSEN LÄHEISILLE

OPAS TYYPIN 1 DIABETESTA SAIRASTAVAN LAPSEN LÄHEISILLE OPAS TYYPIN 1 DIABETESTA SAIRASTAVAN LAPSEN LÄHEISILLE Tämä opas on tarkoitettu teille, joiden läheinen lapsi sairastaa tyypin 1 diabetesta. Oppaaseen on koottu perustietoa sairaudesta ja sen monipistoshoidosta.

Lisätiedot

HYPOGLYKEMIAPÄIVÄKIRJANI

HYPOGLYKEMIAPÄIVÄKIRJANI Hypoglykemia tarkoittaa tilaa, jossa verensokerin taso on alle 3,9 mmol/l tai 70 mg/dl 1, tosin tarkka lukema voi vaihdella yksilöllisesti. Hypoglykemia voi johtua useista syistä, ja sen yleisin aiheuttaja

Lisätiedot

Iäkkään diabetes. TPA Tampere: Iäkkään diabetes

Iäkkään diabetes. TPA Tampere: Iäkkään diabetes Iäkkään diabetes 1 Perustieto Syventävä tieto Diabetes ja vanhenemismuutokset Yleistietoa Sokeriarvot Hoidon tavoitteet Mittaaminen Kirjaaminen Hoidon tavoitteet Lääkehoito Insuliinihoidon aloitus HBa1c

Lisätiedot

Tyypin 1 diabeetikon insuliinihoito

Tyypin 1 diabeetikon insuliinihoito Pirjo Ilanne-Parikka AJANKOHTAISTA LÄÄKÄRIN KÄSIKIRJASTA Tyypin 1 diabeetikon insuliinihoito Keskeistä Haiman puuttuva insuliinineritys korvataan annostelemalla yksilöllisesti erilaisia insuliinivalmisteita

Lisätiedot

glargininsuliini 300 yksikköä/ml TYYPIN 1 DIABETES TOUJEO -perusinsuliini 300 yksikköä/ml

glargininsuliini 300 yksikköä/ml TYYPIN 1 DIABETES TOUJEO -perusinsuliini 300 yksikköä/ml glargininsuliini 300 yksikköä/ml TYYPIN 1 DIABETES TOUJEO -perusinsuliini 300 yksikköä/ml HYVÄ TOUJEO - PERUSINSULIININ KÄYTTÄJÄ, Sinulle on aloitettu TOUJEO (glargininsuliini 300 yksikköä/ml), joka on

Lisätiedot

Iäkkään diabetes. TPA Tampere: Iäkkään diabetes

Iäkkään diabetes. TPA Tampere: Iäkkään diabetes Iäkkään diabetes 1 Perustieto Diabetes ja vanhenemismuutokset Yleistietoa Sokeriarvot Hoidon tavoitteet Matalan verensokerin oireet Mittaaminen Kirjaaminen Väärä insuliiniannos Syventävä tieto Hoidon tavoitteet

Lisätiedot

Lääkkeiden hintalautakunta

Lääkkeiden hintalautakunta Lääkkeiden hintalautakunta Asia: Lausunto Detemir-insuliinin erityiskorvattavuuden jatkamista koskevasta hakemuksesta Diabetesliitto kiittää kohteliaimmin mahdollisuudesta lausua detemirinsuliinin erityiskorvattavuuden

Lisätiedot

Mitä sensorointi opettaa potilaalle ja lääkärille? (Mikä yllätti?)

Mitä sensorointi opettaa potilaalle ja lääkärille? (Mikä yllätti?) Mitä sensorointi opettaa potilaalle ja lääkärille? (Mikä yllätti?) KESKI SUOMEN ALUEELLINEN DIABETESPÄIVÄ LAAJAVUORI 11.5.2017 KIRSI PIPINEN ERIK.LÄÄK. DIABETEKSEN HOIDON ERITYISPÄTEVYYS Mihin sensorointia

Lisätiedot

Asia: Lausunto Toujeo-valmisteen erityiskorvattavuushakemuksen johdosta

Asia: Lausunto Toujeo-valmisteen erityiskorvattavuushakemuksen johdosta Lääkkeiden hintalautakunta Asia: Lausunto Toujeo-valmisteen erityiskorvattavuushakemuksen johdosta Käytössä olevan insuliinihoidon tulisi vastata potilaan elimistön oman insuliinin pitoisuuksia ja vaikutuksia.

Lisätiedot

Diabeetikkolapsen perioperatiivinen hoito

Diabeetikkolapsen perioperatiivinen hoito Diabeetikkolapsen perioperatiivinen hoito Päivi Keskinen Lastentautien ja lastenendokrinologian el, diabeteksen hoidon erityispätevyys Tays Lastentautien vastuualue 31.1.2014 Lapsen diabetes Lähes aina

Lisätiedot

HAAVAPOTILAAN DIABETEKSEN HOITO

HAAVAPOTILAAN DIABETEKSEN HOITO HAAVAPOTILAAN DIABETEKSEN HOITO 6.10.2016/1.11.2017 Kirsi Pipinen, erik.lääk., diabeteksen hoidon erityispätevyys MISTÄ DIABEETIKON JALKA/HAAVAONGELMAT JOHTUVAT? - Diabetes aiheuttaa hyperglykemiaa, mikä

Lisätiedot

Fiasp pikavaikutteinen aspartinsuliini

Fiasp pikavaikutteinen aspartinsuliini Fiasp pikavaikutteinen aspartinsuliini Opas tyypin 1 ja tyypin 2 diabetespotilaille potilasopas_12s_a5_ida_novo Nordisk_Fiasp potilasopas_7791_10.indd 1 23.8.2017 14.55 2 Fiasp pikavaikutteinen aspartinsuliini

Lisätiedot

Tyypin 1 diabetes: insuliinihoito

Tyypin 1 diabetes: insuliinihoito Pirjo Ilanne-Parikka Tyypin 1 diabetes: insuliinihoito Keskeistä Haiman puuttuva insuliinineritys korvataan annostelemalla yksilöllisesti erilaisia insuliinivalmisteita pistoksina tai pumpulla ihonalaiseen

Lisätiedot

Tuoreen insuliinipuutosdiabeteksen hoidon aloitus - aikuisilla

Tuoreen insuliinipuutosdiabeteksen hoidon aloitus - aikuisilla Tuoreen insuliinipuutosdiabeteksen hoidon aloitus - aikuisilla Päivi Rautiainen Dosentti, endokrinologi 8.11.2018 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä www.siunsote.fi Insuliinin

Lisätiedot

Pistettävien diabeteslääkkeiden annosteluvälineet

Pistettävien diabeteslääkkeiden annosteluvälineet Pistettävien diabeteslääkkeiden annosteluvälineet Onnistunut pistoshoito edellyttää, että insuliinia tai muuta diabeteslääkettä sisältävä kynä sekä kynän neula sopivat yhteen. Novo Nordiskin valikoimasta

Lisätiedot

Insuliinipumppu tyypin 1 aikuisdiabeetikoiden hoitona

Insuliinipumppu tyypin 1 aikuisdiabeetikoiden hoitona Alkuperäistutkimus TIMO SANE, TIMO TULOKAS, PAULA NIKKANEN, PIRJO HEIKKILÄ, ERJA HUTTUNEN JA LEO NISKANEN Insuliinipumppu tyypin 1 aikuisdiabeetikoiden hoitona Insuliinipumppua on käytetty tyypin 1 diabeteksen

Lisätiedot

Hypoglykemiat hoito-ongelmana tyypin 1 diabeteksessa?

Hypoglykemiat hoito-ongelmana tyypin 1 diabeteksessa? Päivi Keskinen ja Tiinamaija Tuomi TEEMA: NÄIN HOIDAN: DIABETES Hypoglykemiat hoito-ongelmana tyypin 1 diabeteksessa? Tyypin 1 diabeetikoilla on keskimäärin kaksi oireista hypoglykemiaa viikossa ja ainakin

Lisätiedot

Uudet insuliinit. Degludekinsuliini. uusien pitkävaikutteisten muunneltujen insuliinien käyttöönoton myötä ikävä kyllä näin ei meillä ole käynyt (1).

Uudet insuliinit. Degludekinsuliini. uusien pitkävaikutteisten muunneltujen insuliinien käyttöönoton myötä ikävä kyllä näin ei meillä ole käynyt (1). Johan G. Eriksson ja Merja K. Laine Uudet t Viime vuosina on tullut markkinoille uusia insuliineja. Ylipitkävaikutteisilla insuliineilla, degludek- ja glargiini-lla, jälkimmäinen vahvuudeltaan 300 U/ml,

Lisätiedot

Diabetesta sairastava kirurgisessa toimenpiteessä. Jorma Lahtela, Sisätautien klinikka, TAYS

Diabetesta sairastava kirurgisessa toimenpiteessä. Jorma Lahtela, Sisätautien klinikka, TAYS Diabetesta sairastava kirurgisessa toimenpiteessä Jorma Lahtela, Sisätautien klinikka, TAYS 27.1.2015 Sairaalapotilaiden hyperglykemia Hyperglykemian yleisyys Diagnostiset kriteerit Veren glukoosin vaikutus

Lisätiedot

Uudet insuliinivalmisteet ja insuliinin ottomuodot. Ilkka Sipilä ja Tero Saukkonen

Uudet insuliinivalmisteet ja insuliinin ottomuodot. Ilkka Sipilä ja Tero Saukkonen Lasten ja nuorten diabetes Uudet insuliinivalmisteet ja insuliinin ottomuodot Ilkka Sipilä ja Tero Saukkonen Tyypin 1 diabeteksen insuliinihoito on vajaan vuosikymmenen aikana edistynyt, ja tämä on heijastunut

Lisätiedot

TIETOA POTILAALLE. Tietoa teil e, joil e on määrätty Suliqua-lääkitys

TIETOA POTILAALLE. Tietoa teil e, joil e on määrätty Suliqua-lääkitys Finska TIETOA POTILAALLE Tietoa teil e, joil e on määrätty Suliqua-lääkitys Olemme kirjoittaneet tämän esitteen teille, joilla on diabetes ja joille lääkäri on määrännyt Suliqua-lääkityksen (glargiini-insuliini+liksisenatidi).

Lisätiedot

Diabetespotilaan lääkityksen säätäminen päivystyksessä

Diabetespotilaan lääkityksen säätäminen päivystyksessä TIETEESSÄ SATU VEHKAVAARA LT, sisätautien ja endokrinologian erikoislääkäri, kliininen opettaja HYKS, Meilahden sairaala, endokrinologian pkl Helsingin yliopisto, kliininen laitos satu.vehkavaara@hus.fi

Lisätiedot

Tyypin 1 diabetes: insuliinihoito

Tyypin 1 diabetes: insuliinihoito Pirjo Ilanne-Parikka Tyypin 1 diabetes: insuliinihoito Keskeistä Haiman puuttuva insuliinineritys korvataan annostelemalla yksilöllisesti erilaisia insuliinivalmisteita pistoksina tai pumpulla ihonalaiseen

Lisätiedot

Iäkkään diabetes. TPA Tampere: Iäkkään diabetes

Iäkkään diabetes. TPA Tampere: Iäkkään diabetes Iäkkään diabetes 1 Perustieto Diabetes ja vanhenemismuutokset Yleistietoa Oireita Sokeriarvot Hoidon tavoitteet Saattohoito Matalan verensokerin oireet Mittaaminen Kirjaaminen Väärä insuliiniannos Syventävä

Lisätiedot

DIABEETIKKO ERITYISTILANTEESSA. Konsultoiva diabeteshoitaja Irmeli Virta 04.11.2015

DIABEETIKKO ERITYISTILANTEESSA. Konsultoiva diabeteshoitaja Irmeli Virta 04.11.2015 DIABEETIKKO ERITYISTILANTEESSA Konsultoiva diabeteshoitaja Irmeli Virta 04.11.2015 TULEHDUSSAIRAUKSIEN VAIKUTUKSIA VATSATAUDIN KANSSA TARKKANA Verensokerin seuranta: nouseeko vai laskeeko? Jos suolistossa

Lisätiedot

INSULIINIPUMPPUHOITO KÄYTÄNNÖSSÄ. Sh/Dh Niina Rantamäki SEKS/Sisätautien poliklinikka Mediwest 28.5.2015

INSULIINIPUMPPUHOITO KÄYTÄNNÖSSÄ. Sh/Dh Niina Rantamäki SEKS/Sisätautien poliklinikka Mediwest 28.5.2015 INSULIINIPUMPPUHOITO KÄYTÄNNÖSSÄ Sh/Dh Niina Rantamäki SEKS/Sisätautien poliklinikka Mediwest 28.5.2015 LUENTORUNKO JATKUVA GLUKOOSISEURANTA INSULIINIPUMPPUHOIDON ALOITUS INSULIINIPUMPUN KÄYTTÖ INSULIINIANNOSTELU

Lisätiedot

Tyypin 1 diabeteksen insuliinihoito

Tyypin 1 diabeteksen insuliinihoito Pirjo Ilanne-Parikka ja Liisa Hiltunen AJANKOHTAISTA LÄÄKÄRIN KÄSIKIRJASTA Tyypin 1 diabeteksen insuliinihoito Keskeistä Tyypin 1 diabetes on insuliininpuutosdiabetes. Hoidon tavoitteena Glukoositasapainon

Lisätiedot

Diabeetikon hoidon toteutus ja seuranta Arjen omahoito. Diabeteshoitaja Marja Rautavirta Satakunnan sairaanhoitopiiri

Diabeetikon hoidon toteutus ja seuranta Arjen omahoito. Diabeteshoitaja Marja Rautavirta Satakunnan sairaanhoitopiiri Diabeetikon hoidon toteutus ja seuranta Arjen omahoito Diabeteshoitaja Marja Rautavirta Satakunnan sairaanhoitopiiri Diabeteshoitajan erityisasiantuntemus Diabeteshoitotyön asiantuntija, omahoidon ohjaus

Lisätiedot

Diabeteksen hoidon kompastuskiviä: kortisoni, ENE, lihavuuskirurgia. Valtakunnallinen Diabetespäivä Minna Koivikko

Diabeteksen hoidon kompastuskiviä: kortisoni, ENE, lihavuuskirurgia. Valtakunnallinen Diabetespäivä Minna Koivikko Diabeteksen hoidon kompastuskiviä: kortisoni, ENE, lihavuuskirurgia Valtakunnallinen Diabetespäivä 23.11.2016 Minna Koivikko Steroidien indusoima diabetes SIDM: määritelmä poikkeava sokeritason nousu glukokortikoidihoitoa

Lisätiedot

Olen saanut tyypin 2 diabeteksen

Olen saanut tyypin 2 diabeteksen Bolujem od dijabetesa tip 2 Olen saanut tyypin 2 diabeteksen Kysymyksiä ja vastauksia Pitanja i odgovori Mitä diabetekseen sairastuminen merkitsee? On täysin luonnollista, että diabetekseen sairastunut

Lisätiedot

Diabetes (sokeritauti)

Diabetes (sokeritauti) Diabetes (sokeritauti) Lääkärikirja Duodecim Pertti Mustajoki, sisätautien erikoislääkäri Diabeteksessa eli sokeritaudissa veren sokerimäärä on liian korkea. Lääkäri tai hoitaja mittaa verensokerin verinäytteestä

Lisätiedot

TOIVON, ETTÄ OLISI KEINO HALLITA HYPOGLYKEMIOITA

TOIVON, ETTÄ OLISI KEINO HALLITA HYPOGLYKEMIOITA Simon Parempaa diabeteksen hallintaa insuliinipumpulla vuodesta 2004 TOIVON, ETTÄ OLISI KEINO HALLITA HYPOGLYKEMIOITA Hypoglykemia voi olla tyypin 1 diabetesta sairastavan suurimpia huolenaiheita erityisesti

Lisätiedot

Mitä uutta diabeteshoidossa ja sen ohjauksessa

Mitä uutta diabeteshoidossa ja sen ohjauksessa Mitä uutta diabeteshoidossa ja sen ohjauksessa Diabeteshoitaja Marja Rautavirta Satasairaala Satakunnan sairaanhoitopiiri 1 18.2.2019 Diabeteshoitaja Marja Rautavirta Mikä diabetes on? Diabetes sairaus,

Lisätiedot

Diabetesta sairastava lapsi koulussa

Diabetesta sairastava lapsi koulussa Diabetesta sairastava lapsi koulussa Opas opettajille ja koulunkäynninohjaajille Petra Ilvesluoto Maija Kemell-Nissinen Oulun ammattikorkeakoulu 2015 Lääketieteellistä ohjausta antanut Lastentautien erikoislääkäri

Lisätiedot

Lassi Nelimarkka, LT Kliininen ope2aja Sisätau8en ja endokrinologian el

Lassi Nelimarkka, LT Kliininen ope2aja Sisätau8en ja endokrinologian el Lassi Nelimarkka, LT Kliininen ope2aja Sisätau8en ja endokrinologian el Turun yliopisto, kliininen laitos, sisätau8oppi TYKS, Medisiininen toimialue, endokrinologia Alueellinen diabeteskoulutus 21.1.2016

Lisätiedot

Insuliininpuutosdiabetes

Insuliininpuutosdiabetes Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Sisätautilääkärien yhdistyksen ja Diabetesliiton Lääkärineuvoston asettama työryhmä Julkaistu 7.2.2018 PDF-versio sisältää suositustekstin, keskeiset taulukot

Lisätiedot

Insuliinihoito ja liikunnan lisääminen potilastyössä huomioitavaa

Insuliinihoito ja liikunnan lisääminen potilastyössä huomioitavaa Insuliinihoito ja liikunnan lisääminen potilastyössä huomioitavaa Pirjo Ilanne-Parikka LT, Sisätautien el, diabeteslääkäri Diabeteskeskus, Tampere Yleinen liikuntasuositus 18 64- vuotiaille Kestävyysliikuntaa

Lisätiedot

Tiedä älä arvaa! Mittaa verensokerisi!

Tiedä älä arvaa! Mittaa verensokerisi! Tiedä älä arvaa! Mittaa verensokerisi! Osaatko myös hyödyntää mittaustuloksia hoidossasi? Ylilääkäri, sisätautien el, diabeteslääkäri, Pirjo Ilanne-Parikka Sokeritasapainon seuranta Omaseuranta omamittaukset

Lisätiedot

MINULLA TODETTIIN TYYPIN 1 DIABETES

MINULLA TODETTIIN TYYPIN 1 DIABETES Dominika Parempaa diabeteksen hallintaa insuliinipumpulla vuodesta 2012 MINULLA TODETTIIN TYYPIN 1 DIABETES Tyypin 1 diabeteksen diagnoosi voi olla järkytys ja saattaa herättää monia kysymyksiä, kuten:

Lisätiedot

Sinun elämääsi varten.

Sinun elämääsi varten. Sinun elämääsi varten. Helppo. Luotettava. Huomaamaton. Helppo Luotettava Huomaamaton Accu-Chek Insight Experience what s possible. Accu-Chek Insight on täydellinen järjestelmä helpottamaan diabeetikon

Lisätiedot

Kyselylomake pistoshoitoisille diabeetikoille

Kyselylomake pistoshoitoisille diabeetikoille Kyselylomake pistoshoitoisille diabeetikoille Diabeteshoi taja täyttää +358 / / Hoitava paikka Tämän kysymyslomakkeen täyttäminen on vapaaehtoista ja se tehdään täysin nimettömästi. Kyselylomakkeeseen

Lisätiedot

Ongelmana labiili ja vaikeasti saavutettava sokeritasapaino. Jorma Lahtela TAYS, sisätaudit

Ongelmana labiili ja vaikeasti saavutettava sokeritasapaino. Jorma Lahtela TAYS, sisätaudit Ongelmana labiili ja vaikeasti saavutettava sokeritasapaino Jorma Lahtela TAYS, sisätaudit Valtakunnallinen diabetespäivä 17.11.2015 38-vuotias nainen Diabetes todettu 12 vuotiaana Monipistoshoito 16-vuotiaasta

Lisätiedot

Tyypin 2 diabetes Hoito-ohje ikääntyneille Ruokavalio ja liikunta. Sairaanhoitajaopiskelijat Lauri Tams ja Olli Vaarula

Tyypin 2 diabetes Hoito-ohje ikääntyneille Ruokavalio ja liikunta. Sairaanhoitajaopiskelijat Lauri Tams ja Olli Vaarula Tyypin 2 diabetes Hoito-ohje ikääntyneille Ruokavalio ja liikunta Sairaanhoitajaopiskelijat Lauri Tams ja Olli Vaarula 1 Johdanto Arviolta 500 000 suomalaista sairastaa diabetesta ja määrä kasvaa koko

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Apidra 100 U/ml injektioneste, liuos injektiopullossa 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi ml injektionestettä sisältää 100 U glulisinsuliinia

Lisätiedot

MITÄ VOIN TEHDÄ TYYPIN 1 DIABETEKSEN KOMPLIKAATIORISKIEN VÄHENTÄMISEKSI?

MITÄ VOIN TEHDÄ TYYPIN 1 DIABETEKSEN KOMPLIKAATIORISKIEN VÄHENTÄMISEKSI? Christian Parempaa diabeteksen hallintaa insuliinipumpulla vuodesta 2012 MITÄ VOIN TEHDÄ TYYPIN 1 DIABETEKSEN KOMPLIKAATIORISKIEN VÄHENTÄMISEKSI? Monet tyypin 1 diabetesta sairastavat ovat huolissaan mahdollisista

Lisätiedot

PISTOSPÄIVÄKIRJA Kun pistät Nplate -annoksesi itse

PISTOSPÄIVÄKIRJA Kun pistät Nplate -annoksesi itse PISTOSPÄIVÄKIRJA Kun pistät Nplate -annoksesi itse Terveydenhoitohenkilökunta merkitsee tämänhetkisen annoksesi tämän Pistospäiväkirjan alkuun Terveydenhoitohenkilökunta kirjoittaa yhteyshenkilön nimen

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan

Lisätiedot

MINÄ JA DIABETEKSENI. Opas tyypin 1 diabetesta sairastavalle ala-asteikäiselle

MINÄ JA DIABETEKSENI. Opas tyypin 1 diabetesta sairastavalle ala-asteikäiselle MINÄ JA DIABETEKSENI Opas tyypin 1 diabetesta sairastavalle ala-asteikäiselle Tämän oppaan tarkoituksena on lisätä ala- asteikäisen tietoa tyypin 1 diabeteksesta. Toteutettu opinnäytetyönä yhteistyössä

Lisätiedot

Diabeteskäsikirja 2016

Diabeteskäsikirja 2016 Diabeteskäsikirja 2016 Versio 1/2016 Lastentautien poliklinikan diabetestyöryhmä: Lääkärit: Päivi Keskinen (vastaava), Marja-Terttu Saha, Nina Hutri-Kähönen Diabeteshoitajat: Riitta Kiiveri (vastaava),

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 49

Espoon kaupunki Pöytäkirja 49 19.04.2017 Sivu 1 / 1 4693/2016 00.01.01.00 49 Maksuttomien hoitotarvikkeiden ohjeen päivitys Valmistelijat / lisätiedot: Elina Sihvola, puh. 043 825 6268 Anna-Mari Leppäkoski, puh. 043 824 6699 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

VOIMAA ARKEEN Diabeteshoitaja Helena Vähävuori

VOIMAA ARKEEN Diabeteshoitaja Helena Vähävuori VOIMAA ARKEEN 5.9.2019 4.9.2019 Helena Vähävuori Diabeteshoitaja Helena Vähävuori 1 Yleinen sairaus, esiintyvyys kasvussa Vakava ja kallis sairaus; hoito haasteellista Riskitekijät tunnetaan Vahva näyttö

Lisätiedot

Diabetesta sairastava päivystyspotilaana

Diabetesta sairastava päivystyspotilaana Diabetesta sairastava päivystyspotilaana Saara Metso Diabetesosaaja-seminaari 27.1.15 Sisätautien ja endokrinologian erikoislääkäri LT, dosentti: Tampereen yliopisto Päätoimi: oyl, TAYS, sisätautien vastuualue

Lisätiedot

Vaikuttavat aineet: 1 ml suspensiota sisältää: 40 IU sian insuliinia, josta 30 % on amorfista insuliinia ja 70 % kiteistä sinkki-insuliinia.

Vaikuttavat aineet: 1 ml suspensiota sisältää: 40 IU sian insuliinia, josta 30 % on amorfista insuliinia ja 70 % kiteistä sinkki-insuliinia. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Caninsulin vet. 40 IU/ml injektioneste, suspensio 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttavat aineet: 1 ml suspensiota sisältää: 40 IU sian insuliinia, josta 30 % on amorfista

Lisätiedot

NÄIN KÄYTÄT NOVORAPID -ATERIAINSULIINIA POTILAS- OHJE

NÄIN KÄYTÄT NOVORAPID -ATERIAINSULIINIA POTILAS- OHJE NÄIN KÄYTÄT NOVORAPID -ATERIAINSULIINIA POTILAS- OHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. Mitä on NovoRapid -ateriainsuliini?......1-2 2. Ateriainsuliinin annostelu...3-5 3. Ennen pistämistä... 6 4. NovoRapid -insuliinin

Lisätiedot

LEENA K. SAASTAMOINEN FaT Erikoistutkija, Kelan tutkimusosasto

LEENA K. SAASTAMOINEN FaT Erikoistutkija, Kelan tutkimusosasto KATRI AALTONEN Proviisori Tutkija, Kelan tutkimusosasto LEENA K. SAASTAMOINEN FaT Erikoistutkija, Kelan tutkimusosasto PITKÄVAIKUTTEISTEN INSULIINIANALOGIEN JA GLIPTIINIEN KÄYTTÖ yleistyy diabeteksen hoidossa

Lisätiedot

NÄIN KÄYTÄT LEVEMIR -PERUSINSULIINIA POTILASOHJE TYYPIN 2 DIABETES

NÄIN KÄYTÄT LEVEMIR -PERUSINSULIINIA POTILASOHJE TYYPIN 2 DIABETES NÄIN KÄYTÄT LEVEMIR -PERUSINSULIINIA POTILASOHJE TYYPIN 2 DIABETES Hyvä Levemir -insuliinin käyttäjä Lääkärisi on määrännyt sinulle Levemir -insuliinin tyypin 2 diabeteksen hoitoon. Ennen hoidon aloittamista

Lisätiedot

Tyypin 1 diabeteksen hoidon järjestelyt ja tulokset Pohjois- Karjalassa. Ylilääkäri Päivi Kekäläinen

Tyypin 1 diabeteksen hoidon järjestelyt ja tulokset Pohjois- Karjalassa. Ylilääkäri Päivi Kekäläinen Tyypin 1 diabeteksen hoidon järjestelyt ja tulokset Pohjois- Karjalassa Ylilääkäri Päivi Kekäläinen 23.9.2016 Sidonnaisuudet: Kokousmatkakulut/ luentopalkkiot: Astra Zeneca, Ipsen, MSD, Novartis, NovoNordisk

Lisätiedot

Xultophy-valmisteen riskienhallintasuunnitelman (RMP) julkinen yhteenveto (degludekinsuliini/liraglutidi)

Xultophy-valmisteen riskienhallintasuunnitelman (RMP) julkinen yhteenveto (degludekinsuliini/liraglutidi) Xultophy-valmisteen riskienhallintasuunnitelman (RMP) julkinen yhteenveto (degludekinsuliini/liraglutidi) Tämä on Xultophy-valmisten riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet,

Lisätiedot

Sinun elämääsi varten.

Sinun elämääsi varten. Accu-Chek Insight -diabeteksenhoitojärjestelmä Sinun elämääsi varten. Esitäytetyt insuliiniampullit Kohti vapaampaa elämää Diabeteksen hallinta ja hyvän hoitotasapainon saavuttaminen voi olla haastavaa.

Lisätiedot

Miten hoitaa lasten ja nuorten tyypin 1 diabetesta?

Miten hoitaa lasten ja nuorten tyypin 1 diabetesta? Mari Pulkkinen, Tiina Laine ja Päivi Miettinen KATSAUS Miten hoitaa lasten ja nuorten tyypin 1 diabetesta? Insuliinijohdosten, insuliinipumppujen ja reaaliaikaisten kudosglukoosimittarien tultua markkinoille

Lisätiedot

Tyypin 1 diabeetikoiden hoitomalli Tampereella

Tyypin 1 diabeetikoiden hoitomalli Tampereella Tyypin 1 diabeetikoiden hoitomalli Tampereella LL Susanna Aspholm Tampereen Diabetesvastaanotto Tiimiklubi 25.10.2013 Aitolahti Tampereen Diabeetikot 2012 Tampereen väestö 217 579 henkeä 12 200 diabeetikkoa

Lisätiedot

OPE, MULLA ON HUONO OLO

OPE, MULLA ON HUONO OLO OPE, MULLA ON HUONO OLO OPAS KOULUN HENKILÖKUNNALLE LAPSEN DIABETEKSEN HOIDOSTA Pihla Heinälä Tiina Keränen Petra Nieminen 2 SAATTEEKSI Tämä tukimateriaali on tarkoitettu ala-asteen opettajille, jotka

Lisätiedot

Hypoglykemia. el Minna Soinio TYKS / sisätautien klinikka 12.11.2009. Minna Soinio

Hypoglykemia. el Minna Soinio TYKS / sisätautien klinikka 12.11.2009. Minna Soinio Hypoglykemia el Minna Soinio TYKS / sisätautien klinikka 12.11.2009 sisältö Hypoglykemian määritelmä esiintyvyys käynnistämät fysiologiset reaktiot erityispiirteet diabeetikoilla seuraukset hoito riskin

Lisätiedot

Piuhan päässä on ihminen. DESG-seminaari Diabeteshoitaja Tiina Salonen

Piuhan päässä on ihminen. DESG-seminaari Diabeteshoitaja Tiina Salonen Piuhan päässä on ihminen DESG-seminaari 18.3.2016 Diabeteshoitaja Tiina Salonen 1 Pumppuhoito Suomessa Pumppuja ollut 30-40 vuotta; 2000-luvulla selvästi käyttö kasvanut Paras tapa jäljitellä fysiologista

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN TIETOA. Eläinlääkärin osoite: Royal Canin Finland Oy Soidinkuja 4-6 A - PL 73 00701 HELSINKI puh. 020 747 9600

KÄYTÄNNÖN TIETOA. Eläinlääkärin osoite: Royal Canin Finland Oy Soidinkuja 4-6 A - PL 73 00701 HELSINKI puh. 020 747 9600 KÄYTÄNNÖN TIETOA Eläinlääkärin osoite: Royal Canin Finland Oy Soidinkuja 4-6 A - PL 73 00701 HELSINKI puh. 020 747 9600 Royal Canin 5000/04/2009. Kuvat: Labat, Rouquette. Koiran ja kissan diabetes KOIRAN

Lisätiedot

MITÄ VOIN TEHDÄ, JOTTA RASKAUTENI SUJUISI HYVIN TYYPIN 1 DIABETEKSESTA HUOLIMATTA?

MITÄ VOIN TEHDÄ, JOTTA RASKAUTENI SUJUISI HYVIN TYYPIN 1 DIABETEKSESTA HUOLIMATTA? Lydia Parempaa diabeteksen hallintaa insuliinipumpulla vuodesta 2011 MITÄ VOIN TEHDÄ, JOTTA RASKAUTENI SUJUISI HYVIN TYYPIN 1 DIABETEKSESTA HUOLIMATTA? Tyypin 1 diabetesta sairastavilla naisilla raskauden

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Actrapid 40 IU/ml Injektioneste, liuos injektiopullossa 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Ihmisinsuliini, rdna (valmistettu yhdistelmä-dna-tekniikalla,

Lisätiedot

AJATTELE ITSEÄSI, TOIMI. POSITIIVISIN KEINOIN diabeteksen hallintaan

AJATTELE ITSEÄSI, TOIMI. POSITIIVISIN KEINOIN diabeteksen hallintaan AJATTELE ITSEÄSI, TOIMI POSITIIVISIN KEINOIN diabeteksen hallintaan Mikä on diabetes? Diabetes on tila, jossa elimistön on vaikea muuttaa nautittua ravintoa energiaksi Diabeteksessa veressä on liikaa glukoosia

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Levemir 100 U/ml, injektioneste, liuos säiliössä 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml sisältää 100 U detemirinsuliinia (valmistettu yhdistelmä-dna-tekniikalla,

Lisätiedot

Lääkevalmisteella ei enää myyntilupaa

Lääkevalmisteella ei enää myyntilupaa 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Monotard 100 IU/ml Injektioneste, suspensio injektiopullossa 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Ihmisinsuliini, rdna (valmistettu yhdistelmä-dna-tekniikalla, tuotettu Saccharomyces

Lisätiedot

PISTOSPÄIVÄKIRJA AIKUISPOTILAILLE* Kun pistät Nplate -annoksesi itse

PISTOSPÄIVÄKIRJA AIKUISPOTILAILLE* Kun pistät Nplate -annoksesi itse PISTOSPÄIVÄKIRJA AIKUISPOTILAILLE* Kun pistät Nplate -annoksesi itse Terveydenhoitohenkilökunta merkitsee tämänhetkisen annoksesi tämän Pistospäiväkirjan alkuun Terveydenhoitohenkilökunta kirjoittaa yhteyshenkilön

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Apidra 100 yksikköä/ml injektioneste, liuos sylinteriampullissa 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi ml sisältää 100 yksikköä glulisinsuliinia

Lisätiedot

»Sokerit koholla» diagnoosi?

»Sokerit koholla» diagnoosi? Näin hoidan: Aikuisten diabetes Tiinamaija Tuomi»Sokerit koholla» diagnoosi?»aiemmin terve 30-vuotias nainen tulee vastaanotolle muutaman kuukauden aikana ilmaantuneen janotuksen ja väsymyksen vuoksi.

Lisätiedot

Tyypin 1 diabeetikon ruokavaliohoito käytännössä. Valtakunnallinen Diabetespäivä 17.11.2015 Arja Ojalammi Hyks

Tyypin 1 diabeetikon ruokavaliohoito käytännössä. Valtakunnallinen Diabetespäivä 17.11.2015 Arja Ojalammi Hyks Tyypin 1 diabeetikon ruokavaliohoito käytännössä Valtakunnallinen Diabetespäivä 17.11.2015 Arja Ojalammi Hyks Viimeisin suomalainen diabeetikon ravitsemussuositus on vuodelta 2008, Diabetesliitto suositus

Lisätiedot

DIABETES JA SEN KOMPLIKAATIOT. El Juha Peltonen 16.3.2012

DIABETES JA SEN KOMPLIKAATIOT. El Juha Peltonen 16.3.2012 DIABETES JA SEN KOMPLIKAATIOT El Juha Peltonen 16.3.2012 Diabetestyypit Tyyppi 1 eli nuoruusiän diabetes Autoimmuunisairaus Beetasolujen tuho ja insuliininpuute Ketoasidoosi Tyyppi 2 eli aikuisiän diabetes

Lisätiedot

Mihin verensokerin mittausta vieritestinä tarvitaan

Mihin verensokerin mittausta vieritestinä tarvitaan Mihin verensokerin mittausta vieritestinä tarvitaan 17.4.2007 LABQUALITY, Helsinki Pirjo Ilanne-Parikka Sisätautien el, diabeteksen hoidon erityispätevyys Ylilääkäri Suomen Diabetesliitto/Kuntoutus ja

Lisätiedot

OMAHOITOLOMAKE Liite 3

OMAHOITOLOMAKE Liite 3 OMAHOITOLOMAKE Liite 3 Sinulle on varattu seuraava aika: Sairaanhoitajan vastaanotolle: Aika lääkärille ilmoitetaan myöhemmin Pyydämme Sinua syventymään hetkeksi omahoitoosi. Täytä tämä omahoitolomake

Lisätiedot

Ihmisinsuliini on tuotettu yhdistelmä-dna-tekniikalla Escherichia colia käyttäen.

Ihmisinsuliini on tuotettu yhdistelmä-dna-tekniikalla Escherichia colia käyttäen. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Insuman Basal 40 IU/ml injektioneste, suspensio injektiopullossa 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi ml sisältää 40 IU ihmisinsuliinia (vastaa 1,4 mg). Yksi injektiopullo

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Levemir 100 yksikköä/ml injektioneste, liuos säiliössä. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml liuosta sisältää 100 yksikköä detemirinsuliinia*

Lisätiedot

Ikädiabeetikon hyvä hoito

Ikädiabeetikon hyvä hoito Ikädiabeetikon hyvä hoito Diabeteshoitaja Tiina Salonen Suomen Diabetesliitto ry Diabetesosaaja 2018 Tampere 1 Iäkkäiden diabeetikoiden määrä kasvaa Diabeteslääkkeiden erityiskorvattavuusoikeus vuoden

Lisätiedot

DIABETESLAPSI KOULUSSA

DIABETESLAPSI KOULUSSA DIABETESLAPSI KOULUSSA - Opas kouluille diabetesta sairastavan lapsen hoidosta Minna Jaurakkajärvi Moona Kivimaa Oulun ammattikorkeakoulu Oy Kevät 2015 Kansikuva Suvi Mannonen LUKIJALLE Vuosittain Suomessa

Lisätiedot

Mistä tyypin 2 diabeteksessa on kyse?

Mistä tyypin 2 diabeteksessa on kyse? Mistä tyypin 2 diabeteksessa on kyse? Kenelle kehittyy tyypin 2 diabetes? Perimällä on iso osuus: jos lähisukulaisella on tyypin 2 diabetes, sairastumisriski on 50-70% Perinnöllinen taipumus vaikuttaa

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI NovoRapid 100 U/ml, injektioneste, liuos, injektiopullossa. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Vaikuttava aine Aspartinsuliini 100 U/ml (valmistettu

Lisätiedot

Insuliinipumppuhoito: kenelle ja miksi?

Insuliinipumppuhoito: kenelle ja miksi? Markku Saraheimo, Mikko Honkasalo ja Marko Miettinen NÄIN HOIDAN Insuliinipumppuhoito: kenelle ja miksi? Insuliinipumppuhoidossa pikainsuliinia annostellaan katetrin kautta vatsan, pakaran tai reiden ihonalaiskudokseen.

Lisätiedot

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 VI.2 VI.2.1 JULKISEN YHTEENVEDON OSIOT Tietoa sairauden esiintyvyydestä PLENADREN-valmistetta käytetään lisämunuaisten vajaatoiminnan

Lisätiedot

Tyypin 2 diabeteksen insuliinihoito

Tyypin 2 diabeteksen insuliinihoito KATSAUS TIETEESSÄ MARKKU SARAHEIMO LT, sisätautien erikoislääkäri, diabeteksen hoidon erityispätevyys Folkhälsanin tutkimuskeskus, Biomedicum Helsingin yliopisto, HYKS markku.saraheimo@helsinki.fi ATTE

Lisätiedot

Mitä uudet intensiivihoitotutkimukset kertovat meille hyperglykemian hoidosta

Mitä uudet intensiivihoitotutkimukset kertovat meille hyperglykemian hoidosta Mitä uudet intensiivihoitotutkimukset kertovat meille hyperglykemian hoidosta Leena Moilanen, dosentti Sisätautien ja endokrinologian erikoislääkäri Sisätautien klinikka KYS Valtakunnallinen diabetespäivä

Lisätiedot

Yksi järjestelmä, useita toimintoja. Accu-Chek Insight.

Yksi järjestelmä, useita toimintoja. Accu-Chek Insight. Bolusehdotus Yksi järjestelmä, useita toimintoja. Accu-Chek Insight. Accu-Chek Insight -diabeteksenhoitojärjestelmä koostuu insuliinipumpusta ja diabetesmanagerista, joka toimii verensokerimittarina, pumpun

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Apidra SoloStar 100 yksikköä/ml injektioneste, liuos esitäytetyssä kynässä 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi ml sisältää 100 yksikköä glulisinsuliinia

Lisätiedot

Diabeetikko sairaana ketoasidoosi uhkaa

Diabeetikko sairaana ketoasidoosi uhkaa Diabeetikko sairaana ketoasidoosi uhkaa LT, Dos. Jukka HYKS, Jorvin srl, sisätaudit Valtakunnallinen Diabetespäivä 12.11.2009 Sairastuminen Elimistön stressireaktio Stressihormonit insuliinin vastavaikuttajahormoneja

Lisätiedot

Olen saanut tyypin 2 diabeteksen. Kysymyksiä ja vastauksia. Kysymyksiä ja mietteitä. Jos haluat saada lisätietoja, ota yhteyttä

Olen saanut tyypin 2 diabeteksen. Kysymyksiä ja vastauksia. Kysymyksiä ja mietteitä. Jos haluat saada lisätietoja, ota yhteyttä Kysymyksiä ja mietteitä Jos haluat saada lisätietoja, ota yhteyttä Sairaalaan/terveyskeskukseen puh: Diabetessairaanhoitajaan puh: Diabeteslääkäriin puh: Esite julkaistaan Bayer Health Care -yrityksen

Lisätiedot

Vanhuksen diabetes ja uudet lääkkeet. Geriatripäivät 2012 Tapani Rönnemaa

Vanhuksen diabetes ja uudet lääkkeet. Geriatripäivät 2012 Tapani Rönnemaa Vanhuksen diabetes ja uudet lääkkeet Geriatripäivät 2012 Tapani Rönnemaa Sisältö Vanhuksen diabeteksen erityispiirteitä Näkökohtia insuliinianalogeista GLP-1-järjestelmä DPP4-estäjät ja GLP-1-analogit

Lisätiedot

Väestömäärän kehitys Hyvinkäällä ikäryhmittäin vuosina

Väestömäärän kehitys Hyvinkäällä ikäryhmittäin vuosina Insuliinihoitoisen diabeetikon ongelmat kotihoidossa 11.5.2017 Diabeteshoitaja Tarja Mattila, Hyvinkään kaupungin kotihoito Diabeteslääkäri Susanna Satuli Autere, Hyvinkään kaupunki Väestömäärän kehitys

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Toujeo 300 yksikköä/ml injektioneste, liuos esitäytetyssä kynässä 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi ml sisältää 300 yksikköä glargininsuliinia*

Lisätiedot

Yksi injektiopullo sisältää 5 ml injektionestettä, joka vastaa 500 yksikköä, tai 10 ml injektionestettä, joka vastaa 1000 yksikköä.

Yksi injektiopullo sisältää 5 ml injektionestettä, joka vastaa 500 yksikköä, tai 10 ml injektionestettä, joka vastaa 1000 yksikköä. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Lantus 100 yksikköä/ml injektioneste, liuos injektiopullossa 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi ml sisältää 100 yksikköä glargininsuliinia (vastaten 3,64 mg). Yksi injektiopullo

Lisätiedot