Väestömäärän kehitys Hyvinkäällä ikäryhmittäin vuosina

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Väestömäärän kehitys Hyvinkäällä ikäryhmittäin vuosina"

Transkriptio

1 Insuliinihoitoisen diabeetikon ongelmat kotihoidossa Diabeteshoitaja Tarja Mattila, Hyvinkään kaupungin kotihoito Diabeteslääkäri Susanna Satuli Autere, Hyvinkään kaupunki Väestömäärän kehitys Hyvinkäällä ikäryhmittäin vuosina Vuonna 2015 Hyvinkäällä 16,1 %:lla yli 65 vuotiasta oli erityiskorvattavuusoikeus diabeteslääkkeisiin Vuoden 2016 lopussa Hyvinkäällä asukasta 1

2 Kotihoidon asiakkaiden lukumäärät Hyvinkäällä Säännöllisessä kotihoidossa 385 asiakasta Näistä 24 %:lla on diabetes Hoitomuodot: Ei insuliini 48% Monipistoshoito 21% Perusinsuliini +/ tabletit 30% THL: hyvinvointikompassi 2015 Iäkkään potilaan lääkevalinnat Käypä hoito 2

3 Millaisia diabetesta sairastavat kotihoidossa ovat? Pääasiallisesti DM2 potilaita, yksittäisiä DM1 potilaita Iäkkäitä Monisairaita ja monilääkittyjä Usein yksin tai sairaan puolison kanssa asuvia Muistisairaita Vähän tai ei ollenkaan liikkuvia Osalla on vaikea, kroonistunut mielenterveysongelmat (skitsofrenia) Osa alkoholin suurkuluttajia/ alkoholisteja 72 vuotias leskirouva DM2, johon jo vuosia monipistoshoito. Hypertonia. Lieviä silmänpohjamuutoksia. Hba1c useiden vuosien ajan 7 8 %, omaseuranta asianmukaista Jäi leskeksi muutama vuosi sitten mielialanlaskua Kävi kontrolleissa säännöllisesti. Omaseurantavihko unohtui välillä kotiin. Käynneillä alkoi tulla ilmi erilaisia outoja asioita, jotka hän selitti kuitenkin järkeen käyvästi tuttu hoitajakin vaihtui. Hba1c nousi yllättäin ad 9,5 %, omaseuranta tuki tätä, mutta potilas itse oli arvoihin tyytyväinen 3

4 Kotihoito avuksi Muistisairaus (AT) diagnosoitiin Halusi aluksi pitää insuliinit itsellään ja pistää insuliinit valvotusti sai Lantus annoksen 2 kertaa osastolle glukoositippaan Insuliinit nyt kotihoidolla. Potilas ei kuitenkaan ole aina kotona, kun hoitaja tulee käymään Diabetes ja muut sairaudet Iskeeminen sydänsairaus 49,1 % Perifeerinen valtimosairaus 37,7% Sydämen vajaatoiminta 28,4 % Aivoverenkiertohäiriö/TIA 19,7 % Sydäninfarkti 12 % Diabeettinen nefropatia 9,1 % Diabeettinen neuropatia 21,1% Yhdysvaltalainen tutkimus yli 65 vuotiaille DM2 potilaille, n= , keski ikä 76 v 4

5 Diabetes ja munuaiset GFR Munuaisten vajaatoiminnan taso % aineistosta Yli 90 normaali 9,1 % Lievästi alentunut 46 % Kohtalaisesti alentunut 32 % Vaikea vajaatoiminta 2,5 % Alle 15 Loppuvaiheen munuaistauti 0,3 % Tieto puuttui 10,2 % Retrospektiivinen tutkimus Kaiser Permanente Cohort n=71 092, keski ikä 71v +/ 7,4, DM kesto keskimäärin 8,3v Diabeteslääkevalinnat munuaisten vajaatoiminnassa Käypä hoito 5

6 DM2 ja kognitio P.Koekkoek: Cognitive function in patients with DM Diabetes ja kognitio Diabeetikolla on kaksinkertainen riski saada muistisairaus verrattuna ei diabetesta sairastavaan Vaskulaarinen dementia on yleisempi, mukana kuitenkin usein myös Alzheimerin tauti Jo kognition vähäinen heikkeneminen heikentää elämänlaatua, diabeteksen hoidon hallintaa ja altistaa masennukselle 6

7 Psykoosilääkkeet ja diabetes T.Heiskanen: Psyykenlääkkeet, lihominen ja diabetes, Diabetes 5/2015 Skitsofreniaan liittyvät sairaudet Skitsofreniapotilaiden kuolleisuus muuhun väestöön verrattuna on 2 3 kertainen CV kuolemat ovat skitsofreniapotilailla 2kertaa muuta väestöä yleisempiä Vähäinen liikkuminen, runsas tupakointi ja lihavuus lisäävät riskiä sairastua CV tauteihin, aineenvaihduntasairauksiin ja syöpiin. DM2 sairastavuus on 2 3 kertaista muuhun väestöön nähden Somaattisten sairauksien hoitamatta jättäminen heikentää psyykkistä vointia. 7

8 Hoidon tavoitteet European Diabetes Working Party for Older People (EDWPOP) Potilaan muut sairaudet, kongnitiivinen ja muu toimintakyky on huomioitava asetettaessa tavoitteita yhdessä potilaan/ hoitajan kanssa 2. Yleinen Hba1c tavoite on 7 7,5 % /53 58 mmol/mol 3. Hypoglykemian välttämiseksi paastosokereiden tulee olla yli 6 mmol/l 4. Diabeteslääkitys aloitetaan vasta, kun fp gluc on yli 7 mmol/l pysyvästi 5. Alle 5 mmol/l sokereita ehdottomasti vältettävä 6. Satunnaisia verensokereita yli 11 mmol/l vältettävä oireiden ja lisäsairauksien kehittymisen estämiseksi Hba1c tavoitteet yli 65 vuotialla Potilas, jolla ei ole / tai on vähäisiä mikrovaskulaarisia komplikaatioita tai muita merkittäviä sairauksia ja elinajanennuste on yli vuotta alle 7 % /53 mmol/mol Potilas, jonka diabetes on kestänyt yli 10 v, jolla on lisäsairauksia jonka hoito vaatii insuliinihoitoa alle 8 % / 64 mmol/mol Potilas, jolla on edenneet mikrovaskulaarikomplikaatiot ja muita merkittäviä lisäsairauksia ja elinajanennuste alle 5 vuotta 8 9 % / mmol/mol Matalampi tavoite (alle 64 mmol/mol) voi olla yksilöllisen harkinnan pohjalta 8

9 ACCORD tutkimus: memory in diabetes 2011 Osallistujat vuotiaita DM2 potilaita, n= 2977, keski ikä 62,3 v Verrattiin intensiivistä sokerin ja verenpaineen hoitoa tavanomaiseen hoitoon 40 kk:n ajan Hba1c alle 6 % vs % srr alle 120 vs 140 mmhg Potilaiden kognitiota tutkittiin tekemällä kognitiota mittaavia testejä Aivojen tilavuutta mitattiin MRI kuvauksen avulla ACCORD MIND tulos Intensiviinen sokerin hoito (Hba1c alle 6%) ei parantanut kognitiivista toimintakykyä, aivojen atrofia hidastui hieman Intensiivinen verenpaineen hoito (srr alle 120) ei parantanut kognitiivista toimintakykyä. Aivojen atrofia jopa nopeutui. 9

10 Hypoglykemia AIVOT Sekavuus, koordinaatiovaikeudet, huimaus, näköhäiriöt, kouristukset, iskemia, vaikutus kognitioon SYDÄN Rytmihäiriöt, Iskeemiset tapahtumat TUKIELIMISTÖ ELÄMÄNLAATU Kaatumiset, muut Turvattomuus, huono onnettomuudet, murtumat, Hoitotasapaino, sairaalajaksot, hoidon kustannuste Venähdykset, luksaatiot, verenvuodot nousu Hyperglykemia Väsymys masennus Jano Lisääntynyt virtsamäärä virtsan karkailu Laihtuminen kakeksia/ haurastuminen/sarkopenia Infektioherkkyys virtsatieinfektiot, hiiva Asidoosin vaara 10

11 Insuliinihoidon haasteita ikäihmisellä 1. ruokahalu huononee maku ja hajuaistin heikkenemisen ja liikunnan vähäisyyden vuoksi 2. Ruokailu ja liikunta on epäsäännöllistä 3. Munuaisten toiminta heikkenee insuliinin metabolia hidastuu 4. Hypoglykemian oireet heikkenevät ja ovat vaikeammin tunnistettavissa 5. Insuliinin vastavaikuttajahormonisysteemi vaimenee (glukagoni, adrenaliini) 6. Lääkitysvirheitä tulee herkästi Mitä tavoittelemme? Oireettomuutta Elämänlaadun säilymistä 11

12 Kotisairaanhoidon diabeetikon hoitopolku on Yhtenäinen ohjeisto diabetesta sairastavien kotihoidon asiakkaiden hoidon seurantaan Ohjeisto säännöllisesti toteutettavasta sairauden seurannasta Ohjeisto jalkojen hoidon käytännöistä Ohjeisto silmien seurannasta Ohjeisto diabeteksen hoitovälineiden jakelukäytännöstä Hoitosuunnitelma hoidon perusta Huolellinen kirjaaminen hoitosuunnitelmaan ja toteutukseen Hoidon tavoitteet ja omaseurannan tiheys Kuka toteuttaa omaseurannan ja miten Miten usein määräaikaisseuranta toteutetaan Päivittäisiin kirjauksiin toteutunut hoito ja hoidon arviointi 12

13 Tavoitteet ja omaseurannan tiheys Yksilölliset tavoitteet : paastosokeri, aterian jälkeinen sokeri, HbA1c, verenpaine, paino Yksilölliset hoito ohjeet : perusinsuliini, ateriainsuliini ja insuliiniannoksen säätöohjeet Verensokerimittausten määrät ja ajankohdat hoitomuodosta riippuen Seurannan toteutus Kirjataan hoitosuunnitelmaan kuka mittaa verensokerin ja pistää insuliinin sekä huolehtii pistosvälineistä, myös lansetin vaihdosta Määräaikaisseuranta kirjataan suunnitelmaan lääkärin ohjeen mukaan (ns. vuosikokeet syntymäkuukautena) 13

14 Seurattavat asiat Verensokerin, painon, yleisen terveydentilan ja oireiden havainnointi Jalkojen tutkiminen ja riskiluokan määrittäminen Pistospaikkojen tutkiminen Verenpaineen ja ortostaattisen verenpaineen mittausta Ketoaineiden tutkimista tyypin 1 diabeetikoilla tarvittaessa Määräaikaisseuranta lääkärin ja sairaanhoitajan vastaanotolla / kotikäynnillä HbA1c seuranta hoitomuodon mukaan Vuosikokeet Silmänpohjien tutkiminen Hoidon toteutus ja arviointi Kirjaaminen mobiilin kautta Verensokerin siirtäminen tietojärjestelmän seurantakortille ja kotiseurantavihkoon (huomioiden vihkon oikea käyttö) Verensokeriarvojen tulkinta ja hyödyntäminen hoidossa Toteutuneen hoidon arviointi ja suunnitelman päivittäminen tarvittaessa 14

15 Mitä ongelmia? Henkilökuntaan liittyvät pulmat Asiakkaaseen liittyvät pulmat Koulutuksen tarve Henkilökuntaan liittyviä pulmia Diabeteskoulutus peruskoulutuksessa on melko kevyttä ja sattumanvaraista Hoitajien vaihtuvuus on erittäin suurta, paljon lyhytaikaisia sijaisia Hoitotyön näyttöjen antaminen ja vastaanottaminen Lääkärin hoito ohjeiden tulkinnanvaraisuus 15

16 Asiakkaisiin liittyviä pulmia Verensokerin mittaaminen ja sen tulkinta Epäselvät ruokailuajat ja ruoan sisältö Jääkaappi voi olla tyhjä tai voi olla paljon sokeripitoisia herkkuja/runsasta syömistä Seurannan järjestäminen esim. yöaikaan Muistamattomuus Päihdeongelmat SS1 Verensokerin mittaamiseen liittyvät ongelmat Mitatut arvot ovat usein satunnaisia verensokereitamahdoton tietää, ovatko ennen vai jälkeen ruoan Mittausfrekvenssi ei voi käytännön syistä olla kovin tiheä Mittausajankohta riippuu myös hoitajien työlistasta kuka asiakas on kiireellisin? 16

17 Dia 32 SS1 Satuli-Autere Susanna;

18 Insuliini ja Haiproilmoitukset Väärän insuliiniannoksen pistäminen Väärän insuliinin pistäminen Insuliinipistoksen unohdus Insuliiniannoksen pistäminen kahdesti Kummasta insuliinikynävarastosta potilas saa todennäköisesti insuliinit oikein? Koulutus kotihoidon hoitajille. Koulutuksen tavoite 1. Lisätä varmuutta ja osaamista turvallisen insuliinihoidon toteuttamiseksi 2. oppia toimimaan poikkeustilanteissa ja tunnistamaan riskitilanteet. 3. Luoda toimintaohjeet poikkeustilanteisiin 17

19 Koulutuksen kulku 1. Ennakkotehtävänä perehtyä insuliinihoitoa käsittelevään PP esitykseen 2. Itse koulutuksessa (2h) ennakkotehtävä tentittiin äänestysmenetelmällä ja keskustellen 3. 5 työpistettä, jotka kaikki osallistujat kiersivät 4. Jatko ohjeistuksesta sopiminen Diasarjan sisältö Kaikki markkinoilla olevat diabeteslääkkeet Milloin insuliinia tarvitaan? Ikäihmisen insuliinihoidon erityispiirteet DM1 erityispiirteet Ikäihmisen diabeteksen hoitotavoitteet Verensokeria laskevat ja nostavat seikat Verensokerin mittaaminen, milloin ja miksi? Verensokerin mittaustulosten tulkinta Käytössä olevat insuliinit, niiden vaikutusaika ja teho Hiilihydraateista lyhyesti Hypoglykemian oireet ja hoito Hyperglykemian oireet ja hoito 18

20 Hiilihydraatit Hiilihydraatteja sisältävät viljatuotteet, hedelmät, marjat, peruna ja nestemäiset maitotuotteet Kasviksissa ei ole merkityksellistä määrää hiilihydraatteja Lihassa, kalassa, kananmunassa, juustoissa ja makkaroissa ei ole merkittävää määrää hiilihydraatteja Rasvoissa ei ole lainkaan hiilihydraatteja Pitkävaikutteisten eli perusinsuliinien vaikutusprofiilit NPH (Protaphane ) Detemir (Levemir ) Glargiini (Lantus Abasaglar ) Diabetes

21 Ateria eli pikainsuliinin teho Joskus korkeaa verensokeria joudutaan korjaamaan lisäannoksilla pikainsuliinia. Tällöin on hyvä tietää, kuinka paljon 1 yksikkö pikainsuliinia pudottaa veren sokeria 50 kg 1 yksikkö pikainsuliinia pudottaa verensokeria noin 3 mmol/l 70 kg 1 yksikkö pikainsuliinia pudottaa verensokeria noin 2mmol/l 100 kg 1 yksikkö pikainsuliinia pudottaa verensokeria noin 1mmol/l Työpisteet 1. Hypoglykemia kotikäynnillä (hoito, syyn selvittäminen, seuranta, ehkäisy, Glucagen kynä) 2. Satunnainen hyperglykemia kotikäynnillä (syy, hoito, hoitopaikka, ketoaineet) 3. Väärän insuliinin tai insuliinimäärän pistäminen (hoito, milloin sairaalaan, seurannan järjestäminen käytännössä) 4. Unohtunut insuliiniannos (toimintaohje, konsultaatiot, muistikynän esittely) 5. DM1 potilaan hoidon erityispiirteet (hypo ja hyperglykemiat, ero DM2 potilaisiin, ketoaineet, sairauspäivät) 20

22 Hypoglykemiaohje TOIMINTAOHJEET INSULIINIHOITOISEN POTILAAN DIABETEKSEN HOIDON ONGELMATILANTEISSA KOTIHOIDOSSA ONGELMA TEE ITSE KONSULTOI LÄÄKÄRIÄ TAI SAIRAANHOITAJAA Hypoglykemia Verensokeri (VS) alle 4 mmol/l Hiilihydraatti (HH)= esim. maito, tuoremehu, leipä, hunaja Korjaa hypoglykemia (erillinen ohje) ja varmista, että sokeri kääntyy nousuun mittaamalla VS 15 min kuluttua. Varmista, että kotona on HH pitoista ravintoa. Mieti hypoglykemian syy, onko matalia ollut toistuvasti ja konsultoi lääkäriä tai sairaanhoitajaa. Onko tarvetta vähentää insuliiniannosta Onko tarpeen järjestää ylimääräinen käynti VSmittaamiseksi LÄHETÄ PÄIVYSTYKSEEN Soita 112, jos potilas on tajuton tai ei pysty nauttimaan HHpitoista ravintoa. Jos potilaan yleistila on muutenkin heikentynyt (esim. infektio). Jos et pysty varmistamaan, että VS kääntyy nousuun erityisesti illalla. Satunnainen korkea verensokeri Verensokeri yli mmol/l Mieti syy: infektio/ milloin potilas syönyt/ onko saanut lääkkeensä? Pistä korjausinsuliiniannos potilaan hoitosuunnitelman mukaisesti, jos potilaalla on ateriainsuliini käytössä. Onko tarpeen muuttaa insuliiniannosta? Onko tarpeen järjestää ylimääräinen käynti? Potilaan yleistila on heikentynyt, esim. infektion vuoksi. Riittävää seurantaa ei ole mahdollista järjestää. Mittaa ketoaineet ketoainemittarilla. Jos ketoaineet ovat yli 0,6. Ketoaineet ovat yli (1,5 )3 21

23 ONGELMA TEE ITSE KONSULTOI LÄÄKÄRIÄ TAI SAIRAANHOITAJAA LÄHETÄ PÄIVYSTYKSEEN Väärän insuliiniannoksen pistäminen Hiilihydraatti (HH)= esim. maito, tuoremehu, leipä, hunaja Mittaa VS ja konsultoi aina lääkäriä. Jos pistit selvästi liian (yli 20%) suuren annoksen insuliinia, tarjoa potilaalle heti HH pitoista ravintoa. Konsultoi aina lääkäriä. Jos kotiseuranta onnistuu, järjestä tarvittaessa ylimääräinen käynti/puhelinkontakti. Jos pistetty insuliinimäärä on selvästi tavanomaista suurempi (yli 20%) ja riittävää ravintoa ja VS seurantaa ei ole mahdollista toteuttaa. insuliiniannoksen unohtuminen Perusinsuliinin unohtuminen: Jos huomaat unohduksen 4 6 h: n kuluttua varsinaisesta pistosajasta, käy pistämässä normaali insuliinimäärä. Mittaa VS. Jos unohduksesta on pitempi aika, konsultoi lääkäriä tai sh insuliiniannoksesta. Jos perusinsuliinin annos on viivästynyt yli 6 h. Jos potilaalla ei ole olemassa ohjetta korkean VS korjaamiseksi. Jos tarpeen järjestää ylimääräinen käynti (sh) Ei yleensä tarpeen, jos yleisvoinnissa ei muutoksia. Ateriainsuliinin unohtuminen: Järjestä ylimääräinen käynti. Mittaa VS, kysy milloin potilas syönyt ja pistä ateriainsuliinia tarvittaessa potilaan hoitosuunnitelman mukaisesti. INSULIINIHOIDON HOITOSUUNNITELMA Potilaan nimi ja hetu: Diabetestyyppi: Lääkäri: lääkärin puhelin: Perusinsuliini Perusinsuliini: Annos: yks Perusinsuliinin säätöohje Jos verensokeri on toistuvasti ( 2 kertaa) alle 4 mmol/l aamulla tai ennen ateriaa, konsultoi kotihoidon lääkäriä perusinsuliinin annosvähennyksestä ennen insuliinin pistämistä. Jos verensokeri on toistuvasti aamulla tai ennen aterioita yli ilman matalia sokereita muuhun aikaan päivässä, nosta perusinsuliiniannosta yksikköä. 22

24 Ateriainsuliini A. Ateriainsuliinin annostus, jos annos on aina vakio: aamupala yks lounas yks päivällinen yks ilta yks B. Ateriainsuliinin säätöohje, jos potilaan ateriainsuliiniannoksia muutetaan Jos verensokeri on ennen ateriaa alle 4 mmol/l: ei ateriainsuliinia. Varmista, että potilas syö hiilihydraattipitoista ravintoa. 4 8 mmol/l: yks 8 12 mmol/l yks mmol/l: yks yli 16 mmol/l: yks, kartoita yleisvointi ja mieti mahdollista syytä korkealle sokerille. Mittaa ketoaineet tyypin 1 diabeetikolta. Jos et ole varma, onko potilas syönyt tai milloin hän on syönyt, toimi saman ohjeen mukaisesti. Jos verensokeri on iltakäynnillä alle 7, anna potilaalle ylimääräinen iltapala (esim. leipää ja lasi maitoa). Pulmia on edelleen.. Työkuormitus tiettyinä ajankohtina päivästä on suurta ja työaikamitoitus on tiukka, työ on hyvin vastuullista ja yksinäistä Käytössä oleva mobiilijärjestelmä ei tue riittävästi hoidon turvallisuutta, kirjaamiskäytänteissä on paljon puutteita 23

25 Seuraava tavoite Järjestämme uuden koulutuksen, jossa luomme kirjallisen ohjeen VS mittausten kirjaamisesta Harjoittelemme VS mittausten tulkintaa Perehdymme jalkaongelmiin Jalkautamme toimintaohjeet Diabeetikon päivittäinen hyvinvointi ja oireettomuus ovat hoidon onnistumisen tärkeimmät mittarit 24

26 Kiitos! 25

Ika a ntyneen diabeetikon insuliinihoidon haasteet perusterveydenhuollossa. Mikko Honkasalo, LT, diabetesla a ka ri, Nurmija rven terveyskeskus

Ika a ntyneen diabeetikon insuliinihoidon haasteet perusterveydenhuollossa. Mikko Honkasalo, LT, diabetesla a ka ri, Nurmija rven terveyskeskus Ika a ntyneen diabeetikon insuliinihoidon haasteet perusterveydenhuollossa Mikko Honkasalo, LT, diabetesla a ka ri, Nurmija rven terveyskeskus Tuore diabeteksen KH-suosituksen päivitys III/2016 Iäkkään

Lisätiedot

Iäkkään diabetes. TPA Tampere: Iäkkään diabetes

Iäkkään diabetes. TPA Tampere: Iäkkään diabetes Iäkkään diabetes 1 Perustieto Syventävä tieto Diabetes ja vanhenemismuutokset Yleistietoa Sokeriarvot Hoidon tavoitteet Mittaaminen Kirjaaminen Hoidon tavoitteet Lääkehoito Insuliinihoidon aloitus HBa1c

Lisätiedot

Iäkkään diabetes. TPA Tampere: Iäkkään diabetes

Iäkkään diabetes. TPA Tampere: Iäkkään diabetes Iäkkään diabetes 1 Perustieto Diabetes ja vanhenemismuutokset Yleistietoa Sokeriarvot Hoidon tavoitteet Matalan verensokerin oireet Mittaaminen Kirjaaminen Väärä insuliiniannos Syventävä tieto Hoidon tavoitteet

Lisätiedot

Olen saanut tyypin 2 diabeteksen

Olen saanut tyypin 2 diabeteksen Bolujem od dijabetesa tip 2 Olen saanut tyypin 2 diabeteksen Kysymyksiä ja vastauksia Pitanja i odgovori Mitä diabetekseen sairastuminen merkitsee? On täysin luonnollista, että diabetekseen sairastunut

Lisätiedot

Iäkkään diabetes. TPA Tampere: Iäkkään diabetes

Iäkkään diabetes. TPA Tampere: Iäkkään diabetes Iäkkään diabetes 1 Perustieto Diabetes ja vanhenemismuutokset Yleistietoa Oireita Sokeriarvot Hoidon tavoitteet Saattohoito Matalan verensokerin oireet Mittaaminen Kirjaaminen Väärä insuliiniannos Syventävä

Lisätiedot

VOIMAA ARKEEN Diabeteshoitaja Helena Vähävuori

VOIMAA ARKEEN Diabeteshoitaja Helena Vähävuori VOIMAA ARKEEN 5.9.2019 4.9.2019 Helena Vähävuori Diabeteshoitaja Helena Vähävuori 1 Yleinen sairaus, esiintyvyys kasvussa Vakava ja kallis sairaus; hoito haasteellista Riskitekijät tunnetaan Vahva näyttö

Lisätiedot

LT Petteri Ahtiainen Endokrinologi, KSKS. Alueellinen diabeteskoulutus, JKL,

LT Petteri Ahtiainen Endokrinologi, KSKS. Alueellinen diabeteskoulutus, JKL, LT Petteri Ahtiainen Endokrinologi, KSKS Alueellinen diabeteskoulutus, JKL, 6.5.2015 1 } 31-vuotias nainen } DM1 vuodesta 2007 } Diabeteksen komplikaatioita ei ole } Ei muita sairauksia } Insuliinin lisäksi

Lisätiedot

DIABEETIKKO ERITYISTILANTEESSA. Konsultoiva diabeteshoitaja Irmeli Virta 04.11.2015

DIABEETIKKO ERITYISTILANTEESSA. Konsultoiva diabeteshoitaja Irmeli Virta 04.11.2015 DIABEETIKKO ERITYISTILANTEESSA Konsultoiva diabeteshoitaja Irmeli Virta 04.11.2015 TULEHDUSSAIRAUKSIEN VAIKUTUKSIA VATSATAUDIN KANSSA TARKKANA Verensokerin seuranta: nouseeko vai laskeeko? Jos suolistossa

Lisätiedot

Ikädiabeetikon hyvä hoito

Ikädiabeetikon hyvä hoito Ikädiabeetikon hyvä hoito Diabeteshoitaja Tiina Salonen Suomen Diabetesliitto ry Diabetesosaaja 2018 Tampere 1 Iäkkäiden diabeetikoiden määrä kasvaa Diabeteslääkkeiden erityiskorvattavuusoikeus vuoden

Lisätiedot

Uudet insuliinit. 13.2.2016 Endokrinologi Päivi Kekäläinen 1922 2016

Uudet insuliinit. 13.2.2016 Endokrinologi Päivi Kekäläinen 1922 2016 Uudet insuliinit 13.2.2016 Endokrinologi Päivi Kekäläinen 1922 2016 Diabetes: hoidon tavoitteet Oireettomuus liitännäissairauksien esto Verensokerin hoito parantaa diabeetikon vointia Numeroina: HBA1c

Lisätiedot

Mitä uutta diabeteshoidossa ja sen ohjauksessa

Mitä uutta diabeteshoidossa ja sen ohjauksessa Mitä uutta diabeteshoidossa ja sen ohjauksessa Diabeteshoitaja Marja Rautavirta Satasairaala Satakunnan sairaanhoitopiiri 1 18.2.2019 Diabeteshoitaja Marja Rautavirta Mikä diabetes on? Diabetes sairaus,

Lisätiedot

Tyypin 2 diabetes Hoito-ohje ikääntyneille Ruokavalio ja liikunta. Sairaanhoitajaopiskelijat Lauri Tams ja Olli Vaarula

Tyypin 2 diabetes Hoito-ohje ikääntyneille Ruokavalio ja liikunta. Sairaanhoitajaopiskelijat Lauri Tams ja Olli Vaarula Tyypin 2 diabetes Hoito-ohje ikääntyneille Ruokavalio ja liikunta Sairaanhoitajaopiskelijat Lauri Tams ja Olli Vaarula 1 Johdanto Arviolta 500 000 suomalaista sairastaa diabetesta ja määrä kasvaa koko

Lisätiedot

Diabeetikkolapsen arki-info

Diabeetikkolapsen arki-info Diabeetikkolapsen arki-info - KÄYTÄNNÖNTIETOA DIABETEKSESTA LASTEN PARISSA TYÖSKENTELEVILLE 5.11.2010 Huomenta Verensokerin mittaaminen Ruuan hiilihydraattimäärän (hiilarit) arvioiminen Insuliinin pistäminen

Lisätiedot

HYPOGLYKEMIAPÄIVÄKIRJANI

HYPOGLYKEMIAPÄIVÄKIRJANI Hypoglykemia tarkoittaa tilaa, jossa verensokerin taso on alle 3,9 mmol/l tai 70 mg/dl 1, tosin tarkka lukema voi vaihdella yksilöllisesti. Hypoglykemia voi johtua useista syistä, ja sen yleisin aiheuttaja

Lisätiedot

Mitä sensorointi opettaa potilaalle ja lääkärille? (Mikä yllätti?)

Mitä sensorointi opettaa potilaalle ja lääkärille? (Mikä yllätti?) Mitä sensorointi opettaa potilaalle ja lääkärille? (Mikä yllätti?) KESKI SUOMEN ALUEELLINEN DIABETESPÄIVÄ LAAJAVUORI 11.5.2017 KIRSI PIPINEN ERIK.LÄÄK. DIABETEKSEN HOIDON ERITYISPÄTEVYYS Mihin sensorointia

Lisätiedot

Opas seurannan tueksi Tyypin 2 diabeetikolle

Opas seurannan tueksi Tyypin 2 diabeetikolle Opas seurannan tueksi Tyypin 2 diabeetikolle 2 3 Lukijalle Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa sinua sairautesi seurannassa ja antaa lisäksi tietoa sinua hoitavalle hoitohenkilökunnalle hoitotasapainostasi.

Lisätiedot

Tuoreen insuliinipuutosdiabeteksen hoidon aloitus - aikuisilla

Tuoreen insuliinipuutosdiabeteksen hoidon aloitus - aikuisilla Tuoreen insuliinipuutosdiabeteksen hoidon aloitus - aikuisilla Päivi Rautiainen Dosentti, endokrinologi 8.11.2018 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä www.siunsote.fi Insuliinin

Lisätiedot

Olen saanut tyypin 2 diabeteksen. Kysymyksiä ja vastauksia. Kysymyksiä ja mietteitä. Jos haluat saada lisätietoja, ota yhteyttä

Olen saanut tyypin 2 diabeteksen. Kysymyksiä ja vastauksia. Kysymyksiä ja mietteitä. Jos haluat saada lisätietoja, ota yhteyttä Kysymyksiä ja mietteitä Jos haluat saada lisätietoja, ota yhteyttä Sairaalaan/terveyskeskukseen puh: Diabetessairaanhoitajaan puh: Diabeteslääkäriin puh: Esite julkaistaan Bayer Health Care -yrityksen

Lisätiedot

Diabetes (sokeritauti)

Diabetes (sokeritauti) Diabetes (sokeritauti) Lääkärikirja Duodecim Pertti Mustajoki, sisätautien erikoislääkäri Diabeteksessa eli sokeritaudissa veren sokerimäärä on liian korkea. Lääkäri tai hoitaja mittaa verensokerin verinäytteestä

Lisätiedot

Mistä tyypin 2 diabeteksessa on kyse?

Mistä tyypin 2 diabeteksessa on kyse? Mistä tyypin 2 diabeteksessa on kyse? Kenelle kehittyy tyypin 2 diabetes? Perimällä on iso osuus: jos lähisukulaisella on tyypin 2 diabetes, sairastumisriski on 50-70% Perinnöllinen taipumus vaikuttaa

Lisätiedot

Vastasairastuneen tyypin 1 diabeetikon hoidon seurantavihko

Vastasairastuneen tyypin 1 diabeetikon hoidon seurantavihko Tämä vihko on tarkoitettu tuoreen tyypin 1 diabeetikon hoidon seurannan avuksi. Seurantavihko tukee omaa oppimistasi sairauden alkuvaiheessa. Tämän avulla sinä ja hoitajasi pystytte tarkkailemaan ohjattujen

Lisätiedot

Laajempi, erityisesti diabeetikkoa huomioiva terveys- ja hoitosuunnitelma fraasi ja ohje

Laajempi, erityisesti diabeetikkoa huomioiva terveys- ja hoitosuunnitelma fraasi ja ohje Laajempi, erityisesti diabeetikkoa huomioiva terveys- ja hoitosuunnitelma fraasi ja ohje 13.6.2019 10:15, sh NN sairaanhoitajan vastaanotto Hoitosuunnitelma Terveys- ja hoitosuunnitelma pvm läsnä olevat

Lisätiedot

OPAS TYYPIN 1 DIABETESTA SAIRASTAVAN LAPSEN LÄHEISILLE

OPAS TYYPIN 1 DIABETESTA SAIRASTAVAN LAPSEN LÄHEISILLE OPAS TYYPIN 1 DIABETESTA SAIRASTAVAN LAPSEN LÄHEISILLE Tämä opas on tarkoitettu teille, joiden läheinen lapsi sairastaa tyypin 1 diabetesta. Oppaaseen on koottu perustietoa sairaudesta ja sen monipistoshoidosta.

Lisätiedot

MINÄ JA DIABETEKSENI. Opas tyypin 1 diabetesta sairastavalle ala-asteikäiselle

MINÄ JA DIABETEKSENI. Opas tyypin 1 diabetesta sairastavalle ala-asteikäiselle MINÄ JA DIABETEKSENI Opas tyypin 1 diabetesta sairastavalle ala-asteikäiselle Tämän oppaan tarkoituksena on lisätä ala- asteikäisen tietoa tyypin 1 diabeteksesta. Toteutettu opinnäytetyönä yhteistyössä

Lisätiedot

Diabeetikon hoidon toteutus ja seuranta Arjen omahoito. Diabeteshoitaja Marja Rautavirta Satakunnan sairaanhoitopiiri

Diabeetikon hoidon toteutus ja seuranta Arjen omahoito. Diabeteshoitaja Marja Rautavirta Satakunnan sairaanhoitopiiri Diabeetikon hoidon toteutus ja seuranta Arjen omahoito Diabeteshoitaja Marja Rautavirta Satakunnan sairaanhoitopiiri Diabeteshoitajan erityisasiantuntemus Diabeteshoitotyön asiantuntija, omahoidon ohjaus

Lisätiedot

Lassi Nelimarkka, LT Kliininen ope2aja Sisätau8en ja endokrinologian el

Lassi Nelimarkka, LT Kliininen ope2aja Sisätau8en ja endokrinologian el Lassi Nelimarkka, LT Kliininen ope2aja Sisätau8en ja endokrinologian el Turun yliopisto, kliininen laitos, sisätau8oppi TYKS, Medisiininen toimialue, endokrinologia Alueellinen diabeteskoulutus 21.1.2016

Lisätiedot

HYVIÄ NEUVOJA, JOIDEN AVULLA. voit saada diabeteksesi hallintaan

HYVIÄ NEUVOJA, JOIDEN AVULLA. voit saada diabeteksesi hallintaan OLE AKTIIVINEN HYVIÄ NEUVOJA, JOIDEN AVULLA voit saada diabeteksesi hallintaan Omat arvoni Päivämäärä / / / / / / / / / / / / HbA 1c (mmol/mol, %) LDL-kolesteroli (mmol/l) Verenpaine (mmhg) Paino (kg)

Lisätiedot

Valio Oy TYÖIKÄISEN RAVITSEMUS JA TERVEYS

Valio Oy TYÖIKÄISEN RAVITSEMUS JA TERVEYS TYÖIKÄISEN RAVITSEMUS JA TERVEYS MONIPUOLISEN RUOKAVALION PERUSTA Vähärasvaisia ja rasvattomia maitotuotteita 5-6 dl päivässä sekä muutama viipale vähärasvaista ( 17 %) ja vähemmän suolaa sisältävää juustoa.

Lisätiedot

Päihteet ja diabetes - kokemuksia potilastyössä. Diabeteshoitaja Marja Rautavirta Satakunnan keskussairaala Diabetesosaaja 2015

Päihteet ja diabetes - kokemuksia potilastyössä. Diabeteshoitaja Marja Rautavirta Satakunnan keskussairaala Diabetesosaaja 2015 Päihteet ja diabetes - kokemuksia potilastyössä Diabeteshoitaja Marja Rautavirta Satakunnan keskussairaala Diabetesosaaja 2015 Sairastuin diabetekseen, mistä huumeista minun tulisi luopua? vielä ei ole

Lisätiedot

TYYPIN 2 DIABETES Lisäsairaudet - hoito ja seuranta

TYYPIN 2 DIABETES Lisäsairaudet - hoito ja seuranta TYYPIN 2 DIABETES Lisäsairaudet - hoito ja seuranta Sisällys T2D lisäsairaudet Sydän ja verisuonet Munuaiset Hermosto Jalat Silmät Suu 4 7 10 11 12 13 14 Sydän ja verisuonet Diabeetikoiden yleisin kuolinsyy

Lisätiedot

HOITO. Mitä raskausdiabetes on? Hoidon tavoitteet : Miten raskausdiabetes todetaan?

HOITO. Mitä raskausdiabetes on? Hoidon tavoitteet : Miten raskausdiabetes todetaan? Raskausdiabetes Mitä raskausdiabetes on? Raskausdiabetes on sokeriaineenvaihdunnan häiriö, joka puhkeaa raskauden aikana, koska äidin insuliinintuotanto ei riitä kattamaan raskaudenajan lisääntynyttä tarvetta.

Lisätiedot

Tärkeää turvallisuustietoa Forxigasta (dapagliflotsiini) koskee vain tyypin 1 diabetesta

Tärkeää turvallisuustietoa Forxigasta (dapagliflotsiini) koskee vain tyypin 1 diabetesta Tärkeää turvallisuustietoa Forxigasta (dapagliflotsiini) koskee vain tyypin 1 diabetesta Tyypin 1 diabetesta sairastaville ja heidän omaisilleen diabeettisen ketoasidoosin (DKA) riskin minimointia varten

Lisätiedot

Miten tästä eteenpäin?

Miten tästä eteenpäin? Miten tästä eteenpäin? 2019 Millaisia vaikutuksia elintavoilla on hyvinvointiisi ja terveyteesi? Keskustele parin kanssa tai ryhmässä aiheena oman terveyden arviointi Tunnista, mitkä asiat ovat edistäneet

Lisätiedot

Tyypin 2 diabeetikon hoito ja kuntoutus. Vuokko Kallioniemi sisätautien erikoislääkäri diabeteksen hoidon ja kuntoutuksen erityispätevyys

Tyypin 2 diabeetikon hoito ja kuntoutus. Vuokko Kallioniemi sisätautien erikoislääkäri diabeteksen hoidon ja kuntoutuksen erityispätevyys Tyypin 2 diabeetikon hoito ja kuntoutus Vuokko Kallioniemi sisätautien erikoislääkäri diabeteksen hoidon ja kuntoutuksen erityispätevyys Mitä on kuntoutus ja kuntoutuminen? Kuntoutuminen on ihmisen tai

Lisätiedot

Diabeetikon ruokailu sairaalassa

Diabeetikon ruokailu sairaalassa Diabeetikon ruokailu sairaalassa { Ravitsemusterapeutti Roope Mäkelä Satks Ruokavaliosuositus Diabeetikoille suositellaan samanlaista ruokaa kuin koko väestölle Ravitsemushoito on oleellinen osa diabeteksen

Lisätiedot

glargininsuliini 300 yksikköä/ml TYYPIN 1 DIABETES TOUJEO -perusinsuliini 300 yksikköä/ml

glargininsuliini 300 yksikköä/ml TYYPIN 1 DIABETES TOUJEO -perusinsuliini 300 yksikköä/ml glargininsuliini 300 yksikköä/ml TYYPIN 1 DIABETES TOUJEO -perusinsuliini 300 yksikköä/ml HYVÄ TOUJEO - PERUSINSULIININ KÄYTTÄJÄ, Sinulle on aloitettu TOUJEO (glargininsuliini 300 yksikköä/ml), joka on

Lisätiedot

Lääkkeiden hintalautakunta

Lääkkeiden hintalautakunta Lääkkeiden hintalautakunta Asia: Lausunto Detemir-insuliinin erityiskorvattavuuden jatkamista koskevasta hakemuksesta Diabetesliitto kiittää kohteliaimmin mahdollisuudesta lausua detemirinsuliinin erityiskorvattavuuden

Lisätiedot

Diabeettinen retinopatia. Miten huomioin lisäsairaudet hoitotyössä Diabetesosaajakoulutus Hilkka Tauriainen

Diabeettinen retinopatia. Miten huomioin lisäsairaudet hoitotyössä Diabetesosaajakoulutus Hilkka Tauriainen Diabeettinen retinopatia Miten huomioin lisäsairaudet hoitotyössä Diabetesosaajakoulutus 28.1.2015 Hilkka Tauriainen Retinopatian ilmaantumisen ja etenemisen ehkäisy Perustaudin hyvä hoito Hyvä sokeritasapaino

Lisätiedot

Alhaisen verensokeritason tunnistaminen ja hoito

Alhaisen verensokeritason tunnistaminen ja hoito LIITE 1 Alhaisen verensokeritason tunnistaminen ja hoito Ensiapuopas urheiluseurojen valmentajille ja huoltajille 1 HEIKOTTAAKO? Tämä ensiapuopas on tarkoitettu urheiluseurojen valmentajille ja huoltajille,

Lisätiedot

Diabetes. Iida, Sofia ja Vilma

Diabetes. Iida, Sofia ja Vilma Diabetes Iida, Sofia ja Vilma Diabetes Monia aineenvaihduntasairauksia, joissa veren sokeripitoisuus kohoaa liian korkeaksi Useimmiten syynä on haiman erittämän insuliinihormonin vähäisyys tai sen puuttuminen

Lisätiedot

ASIA. Kotisairaanhoidon toteuttaminen lääkärin määräysten mukaisesti KANTELU

ASIA. Kotisairaanhoidon toteuttaminen lääkärin määräysten mukaisesti KANTELU ANONYMISOITU PÄÄTÖS 10.10.2018 Dnro OKV/2064/1/2017 1/5 ASIA Kotisairaanhoidon toteuttaminen lääkärin määräysten mukaisesti KANTELU Kantelija arvostelee 31.10.2017 saapuneessa kantelussaan isänsä puolesta

Lisätiedot

DIABETES JA SEN KOMPLIKAATIOT. El Juha Peltonen 16.3.2012

DIABETES JA SEN KOMPLIKAATIOT. El Juha Peltonen 16.3.2012 DIABETES JA SEN KOMPLIKAATIOT El Juha Peltonen 16.3.2012 Diabetestyypit Tyyppi 1 eli nuoruusiän diabetes Autoimmuunisairaus Beetasolujen tuho ja insuliininpuute Ketoasidoosi Tyyppi 2 eli aikuisiän diabetes

Lisätiedot

Tyypin 2 diabetes sairautena

Tyypin 2 diabetes sairautena Tyypin 2 diabetes sairautena Liisa Hiltunen / PPSHP Diabetes Sokeriaineenvaihduntahäiriö, jossa häiriö insuliinihormonin erityksessä ja/tai toiminnassa, mistä johtuen verensokeri kohoaa usein häiriöitä

Lisätiedot

INSULIINI JA POTILASTURVALLISUUS. Kristiina Kuusto ja Anna Sevänen

INSULIINI JA POTILASTURVALLISUUS. Kristiina Kuusto ja Anna Sevänen INSULIINI JA POTILASTURVALLISUUS Kristiina Kuusto ja Anna Sevänen Esityksen aiheet Peruslääkevalikoimaan kuuluvat pika- ja pitkävaikutteiset insuliinit Insuliinien uudet vahvuudet Ongelmia insuliinihoidossa

Lisätiedot

Diabetesta sairastava päivystyspotilaana

Diabetesta sairastava päivystyspotilaana Diabetesta sairastava päivystyspotilaana Saara Metso Diabetesosaaja-seminaari 27.1.15 Sisätautien ja endokrinologian erikoislääkäri LT, dosentti: Tampereen yliopisto Päätoimi: oyl, TAYS, sisätautien vastuualue

Lisätiedot

Diabeetikon ajo-oikeus. Hannu Järveläinen Sisätautiopin prof. TY ja SatKS

Diabeetikon ajo-oikeus. Hannu Järveläinen Sisätautiopin prof. TY ja SatKS Diabeetikon ajo-oikeus Hannu Järveläinen Sisätautiopin prof. TY ja SatKS Esityksen sisältö Kertaus diabeetikon ajo-oikeuden edellytyksistä Kaksi potilastapausta Hypoglykemian aiheuttama liikenneonnettomuus

Lisätiedot

Tyypin 1 diabeetikon insuliinihoito

Tyypin 1 diabeetikon insuliinihoito Pirjo Ilanne-Parikka AJANKOHTAISTA LÄÄKÄRIN KÄSIKIRJASTA Tyypin 1 diabeetikon insuliinihoito Keskeistä Haiman puuttuva insuliinineritys korvataan annostelemalla yksilöllisesti erilaisia insuliinivalmisteita

Lisätiedot

Tiedä älä arvaa! Mittaa verensokerisi!

Tiedä älä arvaa! Mittaa verensokerisi! Tiedä älä arvaa! Mittaa verensokerisi! Osaatko myös hyödyntää mittaustuloksia hoidossasi? Ylilääkäri, sisätautien el, diabeteslääkäri, Pirjo Ilanne-Parikka Sokeritasapainon seuranta Omaseuranta omamittaukset

Lisätiedot

Diabetesta sairastava lapsi koulussa

Diabetesta sairastava lapsi koulussa Diabetesta sairastava lapsi koulussa Opas opettajille ja koulunkäynninohjaajille Petra Ilvesluoto Maija Kemell-Nissinen Oulun ammattikorkeakoulu 2015 Lääketieteellistä ohjausta antanut Lastentautien erikoislääkäri

Lisätiedot

AJATTELE ITSEÄSI, TOIMI. POSITIIVISIN KEINOIN diabeteksen hallintaan

AJATTELE ITSEÄSI, TOIMI. POSITIIVISIN KEINOIN diabeteksen hallintaan AJATTELE ITSEÄSI, TOIMI POSITIIVISIN KEINOIN diabeteksen hallintaan Mikä on diabetes? Diabetes on tila, jossa elimistön on vaikea muuttaa nautittua ravintoa energiaksi Diabeteksessa veressä on liikaa glukoosia

Lisätiedot

IKÄIHMISEN KOHTAAMINEN LÄÄKÄRIN TYÖSSÄ. Enonekiö

IKÄIHMISEN KOHTAAMINEN LÄÄKÄRIN TYÖSSÄ. Enonekiö IKÄIHMISEN KOHTAAMINEN LÄÄKÄRIN TYÖSSÄ ENONTEKIÖLLÄ Taina Korhonen tkl, Hetan ta, Enonekiö Sajos,Inari 23.5.2012 2012 IKÄIHMINEN? 30-35 v keuhkojen tilavuus suurimmillaan, 65 vuotiaana pienentynyt y 10%

Lisätiedot

DIABEETIKON HOIDON ALOITUS JA HOITOPOLKU SIMON TERVEYSKESKUKSESSA

DIABEETIKON HOIDON ALOITUS JA HOITOPOLKU SIMON TERVEYSKESKUKSESSA Diabeetikon hoidon aloitus ja hoitopolku Simon terveysasemalla DIABEETIKON HOIDON ALOITUS JA HOITOPOLKU SIMON TERVEYSKESKUKSESSA Simon terveyskeskuksessa noudatetaan L-PKS:n alueellista diabeetikon hoitokäytäntöä.

Lisätiedot

Prosessin nimi Prosessin tavoite Prosessin omistaja Prosessin käyttäjät Laatija/päivittäjä: Hyväksytty: Diabetesvastaanoton.

Prosessin nimi Prosessin tavoite Prosessin omistaja Prosessin käyttäjät Laatija/päivittäjä: Hyväksytty: Diabetesvastaanoton. Prosessin nimi Prosessin tavoite Prosessin omistaja Prosessin käyttäjät Laatija/päivittäjä: Hyväksytty: Diabetespotilaan palveluketju Diabetespotilaan tunnistaminen ja diagnostisoidun diabetespotilaan

Lisätiedot

DIABETESLAPSI KOULUSSA

DIABETESLAPSI KOULUSSA DIABETESLAPSI KOULUSSA - Opas kouluille diabetesta sairastavan lapsen hoidosta Minna Jaurakkajärvi Moona Kivimaa Oulun ammattikorkeakoulu Oy Kevät 2015 Kansikuva Suvi Mannonen LUKIJALLE Vuosittain Suomessa

Lisätiedot

OPAS KEURUUN KOTIHOIDOLLE

OPAS KEURUUN KOTIHOIDOLLE 1 OPAS KEURUUN KOTIHOIDOLLE Diabeteksen hoidosta ja seurannasta Kuva 1. Liikunta ja ikääntyminen liikkeellä voimaa vuosiin KOTIHOITO Lehtiniemen palvelukeskus Seiponniementie 7 42700 Keuruu 2 SISÄLLYS

Lisätiedot

INSULIINIPUMPPUHOITO KÄYTÄNNÖSSÄ. Sh/Dh Niina Rantamäki SEKS/Sisätautien poliklinikka Mediwest 28.5.2015

INSULIINIPUMPPUHOITO KÄYTÄNNÖSSÄ. Sh/Dh Niina Rantamäki SEKS/Sisätautien poliklinikka Mediwest 28.5.2015 INSULIINIPUMPPUHOITO KÄYTÄNNÖSSÄ Sh/Dh Niina Rantamäki SEKS/Sisätautien poliklinikka Mediwest 28.5.2015 LUENTORUNKO JATKUVA GLUKOOSISEURANTA INSULIINIPUMPPUHOIDON ALOITUS INSULIINIPUMPUN KÄYTTÖ INSULIINIANNOSTELU

Lisätiedot

HAAVAPOTILAAN DIABETEKSEN HOITO

HAAVAPOTILAAN DIABETEKSEN HOITO HAAVAPOTILAAN DIABETEKSEN HOITO 6.10.2016/1.11.2017 Kirsi Pipinen, erik.lääk., diabeteksen hoidon erityispätevyys MISTÄ DIABEETIKON JALKA/HAAVAONGELMAT JOHTUVAT? - Diabetes aiheuttaa hyperglykemiaa, mikä

Lisätiedot

4.11.2013/ Potku hanke Riihimäen terveyskeskuksen vastaanoton omahoitolomake

4.11.2013/ Potku hanke Riihimäen terveyskeskuksen vastaanoton omahoitolomake 1 4.11.2013/ Potku hanke Riihimäen terveyskeskuksen vastaanoton omahoitolomake Pyydämme Sinua syventymään hetkeksi omahoitoosi. Täytäthän ystävällisesti tämän omahoitolomakkeen ennen suunnitellulle kontrollikäynnille

Lisätiedot

Tyypin 2 diabetes ja keho

Tyypin 2 diabetes ja keho ROB TAUB Robilla on tyypin 2 diabetes Tyypin 2 diabetes ja keho Miten diabetes vaikuttaa kehoosi DENISE TROUTMAN Denisellä on tyypin 2 diabetes ROGÉRIO SILVA Rogériolla on tyypin 2 diabetes PORTUGAL tyypin

Lisätiedot

Asiakaslähtöisempää kotihoitoa kehittämässä

Asiakaslähtöisempää kotihoitoa kehittämässä Asiakaslähtöisempää kotihoitoa kehittämässä 12.6.2017 1 Mistä lähdimme Kunnassa on kolme taajamaa, missä kotihoito toimii Toiminnassa on ollut eroavaisuuksia eri alueiden välillä Käytännön tasolla yhteistyö

Lisätiedot

NÄIN KÄYTÄT NOVORAPID -ATERIAINSULIINIA POTILAS- OHJE

NÄIN KÄYTÄT NOVORAPID -ATERIAINSULIINIA POTILAS- OHJE NÄIN KÄYTÄT NOVORAPID -ATERIAINSULIINIA POTILAS- OHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. Mitä on NovoRapid -ateriainsuliini?......1-2 2. Ateriainsuliinin annostelu...3-5 3. Ennen pistämistä... 6 4. NovoRapid -insuliinin

Lisätiedot

TOIMINTAA RUUAN VOIMALLA

TOIMINTAA RUUAN VOIMALLA TOIMINTAA RUUAN VOIMALLA Ruoka vaikuttaa monella tapaa toimintakykyysi: päivittäisistä toiminnoista, kotitöistä ja liikkumisesta suoriutumiseen muistiin, oppimiseen ja tarkkaavaisuuteen elämänhallintaan

Lisätiedot

Fiasp pikavaikutteinen aspartinsuliini

Fiasp pikavaikutteinen aspartinsuliini Fiasp pikavaikutteinen aspartinsuliini Opas tyypin 1 ja tyypin 2 diabetespotilaille potilasopas_12s_a5_ida_novo Nordisk_Fiasp potilasopas_7791_10.indd 1 23.8.2017 14.55 2 Fiasp pikavaikutteinen aspartinsuliini

Lisätiedot

OPE, MULLA ON HUONO OLO

OPE, MULLA ON HUONO OLO OPE, MULLA ON HUONO OLO OPAS KOULUN HENKILÖKUNNALLE LAPSEN DIABETEKSEN HOIDOSTA Pihla Heinälä Tiina Keränen Petra Nieminen 2 SAATTEEKSI Tämä tukimateriaali on tarkoitettu ala-asteen opettajille, jotka

Lisätiedot

Kokemuksia Libre mittarin käytöstä

Kokemuksia Libre mittarin käytöstä Kokemuksia Libre mittarin käytöstä Alueellinen diabeteskoulutuspäivä 11.5.2017 Laajavuori Tkl Päivi Sopanen Kokemuksia Libre mittarin käytöstä Perusturvaliikelaitos Saarikka (Saarijärvi, Karstula, Kannonkoski,

Lisätiedot

Alkoholidementia hoitotyön näkökulmasta

Alkoholidementia hoitotyön näkökulmasta Alkoholidementia hoitotyön näkökulmasta PÄIHDELÄÄKETIETEEN PÄIVÄT 8.3.2019 SH KATJA ORANEN HELSINGIN SAIRAALA / SUURSUON SAIRAALA, AKUUTTI PÄIHDEKUNTOUTUSOSASTO 12 Suursuon sairaala os. 12 Akuutti päihdekuntoutusosasto

Lisätiedot

DIABETES. Mikä on HbA 1C. -testi? MSD:n valmistama koulutusmateriaali

DIABETES. Mikä on HbA 1C. -testi? MSD:n valmistama koulutusmateriaali Mikä on -testi? MSD:n valmistama koulutusmateriaali Mikä on -testi? -testi on verikoe, joka otetaan yleensä laboratoriossa tai lääkärin tai hoitajan vastaanotolla. -testi mittaa keskimääräisiä verensokeritasojasi

Lisätiedot

TIETOA POTILAALLE. Tietoa teil e, joil e on määrätty Suliqua-lääkitys

TIETOA POTILAALLE. Tietoa teil e, joil e on määrätty Suliqua-lääkitys Finska TIETOA POTILAALLE Tietoa teil e, joil e on määrätty Suliqua-lääkitys Olemme kirjoittaneet tämän esitteen teille, joilla on diabetes ja joille lääkäri on määrännyt Suliqua-lääkityksen (glargiini-insuliini+liksisenatidi).

Lisätiedot

Kaaoksen hallinta (perus)terveydenhuollossa. 17.4.2013 Klas Winell

Kaaoksen hallinta (perus)terveydenhuollossa. 17.4.2013 Klas Winell Kaaoksen hallinta (perus)terveydenhuollossa 17.4.2013 Klas Winell Rakennuspalikat Omien resurssien analyysi Kohdeväestön analyysi Nykyisen toiminnan määrä, laatu, vaikuttavuus ja terveyshyöty analyysi

Lisätiedot

Kohonnut verenpaine merkitys ja hoito. Suomen Sydänliitto 2016

Kohonnut verenpaine merkitys ja hoito. Suomen Sydänliitto 2016 Kohonnut verenpaine merkitys ja hoito Mikä on verenpaine? Ellei painetta, ei virtausta Sydän supistuu sykkivä paineaalto Paineaallon kohdalla systolinen (yläpaine) Lepovaiheen aikana diastolinen (alapaine)

Lisätiedot

Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto

Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto EMA/188850/2014 Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto Tämä on Jardiance-valmisteen riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joilla

Lisätiedot

Tyypin 1 diabeteksen insuliinihoito

Tyypin 1 diabeteksen insuliinihoito Pirjo Ilanne-Parikka ja Liisa Hiltunen AJANKOHTAISTA LÄÄKÄRIN KÄSIKIRJASTA Tyypin 1 diabeteksen insuliinihoito Keskeistä Tyypin 1 diabetes on insuliininpuutosdiabetes. Hoidon tavoitteena Glukoositasapainon

Lisätiedot

KOTONA TÄYTETTÄVÄ OMAHOITOLOMAKE AJOKORTTITARKASTUKSEEN TULEVALLE

KOTONA TÄYTETTÄVÄ OMAHOITOLOMAKE AJOKORTTITARKASTUKSEEN TULEVALLE Vaasan kaupunki Vähänkyrön terveysasema Vähänkyröntie 11, 66500 Vähäkyrö puh. 06 325 8500 KOTONA TÄYTETTÄVÄ OMAHOITOLOMAKE AJOKORTTITARKASTUKSEEN TULEVALLE Sinulle on varattu seuraavat ajat ajokorttitodistukseen

Lisätiedot

Kohonnut verenpaine (verenpainetauti)

Kohonnut verenpaine (verenpainetauti) Kohonnut verenpaine (verenpainetauti) Lääkärikirja Duodecim Pertti Mustajoki, sisätautien erikoislääkäri Verenpaine on koholla, kun yläarvo on 140 tai ala-arvo yli 90 tai kumpikin luku on korkeampi. Kohonnut

Lisätiedot

TOIMINTAA RUUAN VOIMALLA

TOIMINTAA RUUAN VOIMALLA TOIMINTAA RUUAN VOIMALLA Ruoka vaikuttaa monella tapaa toimintakykyysi: päivittäisistä toiminnoista, kotitöistä ja liikkumisesta suoriutumiseen muistiin, oppimiseen ja tarkkaavaisuuteen elämänhallintaan

Lisätiedot

OMAHOITOLOMAKE Liite 3

OMAHOITOLOMAKE Liite 3 OMAHOITOLOMAKE Liite 3 Sinulle on varattu seuraava aika: Sairaanhoitajan vastaanotolle: Aika lääkärille ilmoitetaan myöhemmin Pyydämme Sinua syventymään hetkeksi omahoitoosi. Täytä tämä omahoitolomake

Lisätiedot

Ikääntyneen muistisairaan ravitsemus. Ravitsemuksen erityispiirteitä ja keinoja hyvän ravitsemuksen ylläpitämiseksi

Ikääntyneen muistisairaan ravitsemus. Ravitsemuksen erityispiirteitä ja keinoja hyvän ravitsemuksen ylläpitämiseksi Ikääntyneen muistisairaan ravitsemus Ravitsemuksen erityispiirteitä ja keinoja hyvän ravitsemuksen ylläpitämiseksi 2015 1 Ravitsemustilan merkitys ikääntyneelle Ylläpitää terveyttä, toimintakykyä ja lihaskuntoa

Lisätiedot

Tyypin 1 diabeteksen hoidon järjestelyt ja tulokset Pohjois- Karjalassa. Ylilääkäri Päivi Kekäläinen

Tyypin 1 diabeteksen hoidon järjestelyt ja tulokset Pohjois- Karjalassa. Ylilääkäri Päivi Kekäläinen Tyypin 1 diabeteksen hoidon järjestelyt ja tulokset Pohjois- Karjalassa Ylilääkäri Päivi Kekäläinen 23.9.2016 Sidonnaisuudet: Kokousmatkakulut/ luentopalkkiot: Astra Zeneca, Ipsen, MSD, Novartis, NovoNordisk

Lisätiedot

Paraneeko diabeteksen hoito Pisaralla? Pisara-hankekokonaisuuden seminaari 29.4.2010 Lääkintöneuvos, dosentti Ilkka Winblad

Paraneeko diabeteksen hoito Pisaralla? Pisara-hankekokonaisuuden seminaari 29.4.2010 Lääkintöneuvos, dosentti Ilkka Winblad Paraneeko diabeteksen hoito Pisaralla? Pisara-hankekokonaisuuden seminaari 29.4.2010 Lääkintöneuvos, dosentti Ilkka Winblad 1.1.2009 31.12.2012 Tehostetun hoitomallin vaikuttavuuden arviointi diabeteksen

Lisätiedot

Insuliinidiabeetikko Laukaan kotihoidon asiakkaana

Insuliinidiabeetikko Laukaan kotihoidon asiakkaana Insuliinidiabeetikko Laukaan kotihoidon asiakkaana ALUEELLINEN DIABETESKOULUTUS 11.5.2017 VALTTERI RISSANEN Sidonnaisuudet Luentopalkkio (AstraZeneca, MSD) Konferenssimatka ulkomaille (Novo Nordisk) 1

Lisätiedot

/ Potku hanke Riihimäen terveyskeskuksen vastaanoton omahoitolomake

/ Potku hanke Riihimäen terveyskeskuksen vastaanoton omahoitolomake 1 23.11.2011/ Potku hanke Riihimäen terveyskeskuksen vastaanoton omahoitolomake Pyydämme Sinua syventymään hetkeksi omahoitoosi. Täytäthän ystävällisesti tämän omahoitolomakkeen ennen suunnitellulle kontrollikäynnille

Lisätiedot

Hallitsematon tyyppi 2 DM tilanne. Kaj Lahti Ylilääkäri Vaasan Kaupunginsairaala Valtakunnallinen DM päivä 17.11.2015

Hallitsematon tyyppi 2 DM tilanne. Kaj Lahti Ylilääkäri Vaasan Kaupunginsairaala Valtakunnallinen DM päivä 17.11.2015 Hallitsematon tyyppi 2 DM tilanne Kaj Lahti Ylilääkäri Vaasan Kaupunginsairaala Valtakunnallinen DM päivä 17.11.2015 Juhon ja Kallen tarinat Kahden diabeetikko miehen tarinat haasteellisia mutta opettavaisia

Lisätiedot

Diabeetikkolapsen perioperatiivinen hoito

Diabeetikkolapsen perioperatiivinen hoito Diabeetikkolapsen perioperatiivinen hoito Päivi Keskinen Lastentautien ja lastenendokrinologian el, diabeteksen hoidon erityispätevyys Tays Lastentautien vastuualue 31.1.2014 Lapsen diabetes Lähes aina

Lisätiedot

Tyypin 1 diabetes: insuliinihoito

Tyypin 1 diabetes: insuliinihoito Pirjo Ilanne-Parikka Tyypin 1 diabetes: insuliinihoito Keskeistä Haiman puuttuva insuliinineritys korvataan annostelemalla yksilöllisesti erilaisia insuliinivalmisteita pistoksina tai pumpulla ihonalaiseen

Lisätiedot

NÄIN KÄYTÄT LEVEMIR -PERUSINSULIINIA POTILASOHJE TYYPIN 2 DIABETES

NÄIN KÄYTÄT LEVEMIR -PERUSINSULIINIA POTILASOHJE TYYPIN 2 DIABETES NÄIN KÄYTÄT LEVEMIR -PERUSINSULIINIA POTILASOHJE TYYPIN 2 DIABETES Hyvä Levemir -insuliinin käyttäjä Lääkärisi on määrännyt sinulle Levemir -insuliinin tyypin 2 diabeteksen hoitoon. Ennen hoidon aloittamista

Lisätiedot

Diabeteksen hoidon kehittäminen

Diabeteksen hoidon kehittäminen Diabeteksen hoidon kehittäminen 10.5.2019 Ylilääkäri Outi Palmén, Rovaniemen terveyskeskus Hyvä Potku-hanke 2014-2015 Jatkumona Hyvä Vastaanotto-hankkeelle Mahdollisti ajankäytön kehittämistyölle Moniammatillinen

Lisätiedot

Tyypin 1 diabeetikoiden hoitomalli Tampereella

Tyypin 1 diabeetikoiden hoitomalli Tampereella Tyypin 1 diabeetikoiden hoitomalli Tampereella LL Susanna Aspholm Tampereen Diabetesvastaanotto Tiimiklubi 25.10.2013 Aitolahti Tampereen Diabeetikot 2012 Tampereen väestö 217 579 henkeä 12 200 diabeetikkoa

Lisätiedot

I&O kärkihanke: Etelä-Savon asiakaslähtöinen palveluohjausverkosto ja osaamiskeskus omais- ja perhehoitoon (OSSI-hanke ) IÄKKÄIDEN

I&O kärkihanke: Etelä-Savon asiakaslähtöinen palveluohjausverkosto ja osaamiskeskus omais- ja perhehoitoon (OSSI-hanke ) IÄKKÄIDEN I&O kärkihanke: Etelä-Savon asiakaslähtöinen palveluohjausverkosto ja osaamiskeskus omais- ja perhehoitoon (OSSI-hanke 2016-2018) IÄKKÄIDEN LÄÄKEHOIDON MONIAMMATILLINEN ARVIOINTI = ILMA OMAIS- JA PERHEHOITOON

Lisätiedot

TOIMINTAA RUUAN VOIMALLA

TOIMINTAA RUUAN VOIMALLA TOIMINTAA RUUAN VOIMALLA Ruoka vaikuttaa monella tapaa toimintakykyysi: päivittäisistä toiminnoista, kotitöistä ja liikkumisesta suoriutumiseen muistiin, oppimiseen ja tarkkaavaisuuteen elämänhallintaan

Lisätiedot

Tyypin 1 diabetes: Tietoja opettajille

Tyypin 1 diabetes: Tietoja opettajille Tyypin 1 diabetes: Tietoja opettajille Nuorten diabetes Tyypin 1 diabetes on vaikeasti hoidettava sairaus, erityisesti nuorilla. Jos jokin asia diabeteksen hoidossa menee vikaan, siitä usein valitettavasti

Lisätiedot

Omahoito ja valtimotaudin riskitekijät

Omahoito ja valtimotaudin riskitekijät Omahoito ja valtimotaudin riskitekijät 2017 Virittäytyminen (10 min) Miten olet hoitanut itseäsi viimeisen viikon aikana? Mieti hetki yksin ja kirjaa asiat ylös Keskustelkaa asiasta ryhmässä tai Liiku

Lisätiedot

Tyypin 2 diabetes - mitä se on?

Tyypin 2 diabetes - mitä se on? - mitä se on? sokeriaineenvaihdunnan häiriö usein osa metabolista oireyhtymää vahvasti perinnöllinen kehittyy hitaasti ja vähin oirein keski-ikäisten ja sitä vanhempien sairaus? elintavoilla hoidettava

Lisätiedot

URHEILIJAN RAVINTO Sokeri, piilosokeri ja välipalat

URHEILIJAN RAVINTO Sokeri, piilosokeri ja välipalat santasport.fi URHEILIJAN RAVINTO Sokeri, piilosokeri ja välipalat Yläkouluakatemia 2015-2016 Vko 45 Santasport Lapin Urheiluopisto I Hiihtomajantie 2 I 96400 ROVANIEMI Sokeri Sokerit sisältävät vain tyhjää

Lisätiedot

Diabeettinen nefropatia Pia Paalosmaa Sisätautien ja nefrologian El.

Diabeettinen nefropatia Pia Paalosmaa Sisätautien ja nefrologian El. Diabeettinen nefropatia 28.3.2019 Pia Paalosmaa Sisätautien ja nefrologian El. Taulukko 1. Raja-arvot mikroalbuminurian ja proteinurian diagnostiikassa käytetyille menetelmille. Albuminuria Taulukko 1.

Lisätiedot

Tyypin 1 diabetes: insuliinihoito

Tyypin 1 diabetes: insuliinihoito Pirjo Ilanne-Parikka Tyypin 1 diabetes: insuliinihoito Keskeistä Haiman puuttuva insuliinineritys korvataan annostelemalla yksilöllisesti erilaisia insuliinivalmisteita pistoksina tai pumpulla ihonalaiseen

Lisätiedot

Terveys- ja hoitosuunnitelma avuksi iäkkäiden lääkehoitoon. Satu Brinkmann, lääkäri Lahti

Terveys- ja hoitosuunnitelma avuksi iäkkäiden lääkehoitoon. Satu Brinkmann, lääkäri Lahti Terveys- ja hoitosuunnitelma avuksi iäkkäiden lääkehoitoon Satu Brinkmann, lääkäri Lahti 29.1.19 Sidonnaisuudet Terveyskeskuslääkäri, Heinolan kaupunki PHhyky, tehy, asiantuntijalääkäri (20%) Luentopalkkiot:

Lisätiedot

TYYPIN 2 DIABETES Mikä on tyypin 2 diabetes?

TYYPIN 2 DIABETES Mikä on tyypin 2 diabetes? TYYPIN 2 DIABETES Mikä on tyypin 2 diabetes? Sisällys Mitä tarkoittaa tyypin 2 diabetes (T2D)? Mihin T2D vaikuttaa? Miten T2D hoidetaan? T2D hoidon seuranta Mitä nämä kokeet ja tutkimukset kertovat? Muistiinpanot

Lisätiedot

LÄNNEN SOKERI. Merja Laine 15.5.2012

LÄNNEN SOKERI. Merja Laine 15.5.2012 LÄNNEN SOKERI Merja Laine 15.5.2012 Sidonnaisuudet Työnantaja: Vantaan kaupunki Ammatinharjoittajana lääkärikeskus Mehiläinen Kuulun aikuisten lihavuuden käypä hoito -työryhmään. Kuulun diabeteksen käypä

Lisätiedot

Asia: Lausunto Toujeo-valmisteen erityiskorvattavuushakemuksen johdosta

Asia: Lausunto Toujeo-valmisteen erityiskorvattavuushakemuksen johdosta Lääkkeiden hintalautakunta Asia: Lausunto Toujeo-valmisteen erityiskorvattavuushakemuksen johdosta Käytössä olevan insuliinihoidon tulisi vastata potilaan elimistön oman insuliinin pitoisuuksia ja vaikutuksia.

Lisätiedot

Merja Karjalainen Miia Tiihonen Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä, Suonenjoki

Merja Karjalainen Miia Tiihonen Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä, Suonenjoki Merja Karjalainen Miia Tiihonen Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä, Suonenjoki Valmistelut: Alueen omahoitaja: Terveyskeskuksen lääkelista, tekstit, laboratoriotulokset Hoivakodin hoitaja: Talon lääkelista,

Lisätiedot