Tyypin 1 diabeetikon insuliinihoito

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tyypin 1 diabeetikon insuliinihoito"

Transkriptio

1 Pirjo Ilanne-Parikka AJANKOHTAISTA LÄÄKÄRIN KÄSIKIRJASTA Tyypin 1 diabeetikon insuliinihoito Keskeistä Haiman puuttuva insuliinineritys korvataan annostelemalla yksilöllisesti erilaisia insuliinivalmisteita pistoksina tai pumpulla ihonalaiseen rasvakudokseen. Perusinsuliinin annostelua ei insuliininpuutospotilaalla saa missään olosuhteissa lopettaa, vaikka joissain tilanteissa annosta voi olla tarpeen pienentää. Normaalia insuliinineritystä yöllä ja aterioiden välillä (perusinsuliini) sekä aterioiden yhteydessä (ateriainsuliini) jäljittelevä monipistoshoito on tyypin 1 diabetesta sairastavan perushoitotapa. Hyvästäkin hoidosta huolimatta verensokeri vaihtelee, ja tilapäiset korkeat arvot korjataan pikainsuliinin lisäannoksilla (korjausinsuliini) aterian yhteydessä. Diabetesta sairastava opetetaan itse muuttamaan insuliiniannoksiaan päivärytmien, ruokailun, liikunnan ja verensokerin (plasman glukoosipitoisuuden) omamittausten perusteella. Hyvän hoitotuloksen perustana ovat + riittävä hoidonohjaus ja hoidon jatkuvuus + diabeteksen hyväksyminen osaksi omaa elämää + riittävä ja järkevä verensokerin omamittaus ja mittaustulosten mukaan toimiminen + diabeetikon oppiminen oman sairautensa arkipäivän hoidon asiantuntijaksi + yhteinen, neutraali ja potilaan voimaantumista edistävä ongelmien ratkominen. Hoidon tavoitteet ja hoitotavat sovitaan yhdessä ja yksilöllisesti huomioiden mm. ajankohtainen tilanne, hypoglykemiaherkkyys ja potilaan mahdollisuudet omahoidon toteuttamiseen. Hypoglykemiat ja niiden pelko voivat olla keskeinen hyvän hoitotasapainon este. Jos asianmukaisella pika- ja pitkävaikutteisilla insuliinijohdoksilla toteutettavalla hoidolla ei saavuteta hoitotavoitteita (HbA 1c yli yksilöllisesti asetetun tavoitetason, vakavien hypoglykemioiden esiintyminen tai verensokerin voimakkaat päivittäiset vaihtelut), diabeetikko lähetetään glukoosisensorointiin ja pumppuhoidon tarpeen arviointiin. Tyypin 1 diabeetikolla pitää myös verenpaineen ja lipidien olla kunnossa. Glukoositasapainon tavoitteet Yleinen hoitosuosituksen HbA 1c - arvon tavoite on alle 7 % (53 mmol/mol) ilman vakavia hypoglykemioita. Yksilöllisin perustein (mm. hypoglykemiaherkkyys) tavoite voi olla väljempi, ja usein realistisena hoitotavoitteena voidaan pitää HbA 1c - tasoa % (48 58 mmol/ mol) osalla potilaista < 8 % (64 mmol/mol). Verensokerin yleiset tavoitearvot omaseurannassa ovat: + ennen aamupalaa ja muita aterioita pääsääntöisesti 4 7 mmol/l + n t ateriasta pääsääntöisesti alle 8 ( 10) mmol/l. Jos esiintyy toistuvia sokkeja, tavoitetasoa pitää väljentää. Vältetään toistuvia, päivittäistä elämää vaikeuttavia ja ikävältä tuntuvia voimakkaita verensokerin vaihteluita. Näiden taustalla ovat yleensä (oireettomat) hypoglykemiat ja näiden jälkeiset reaktiiviset verensokerin nousut. Insuliinitarpeen arviointi Koko vuorokauden insuliinitarve on normaalipainoisella tyypin 1 diabeetikolla yleensä yhteensä n (1.0) yks./kg. + Diabeteksen alkuvuosina (kun omaa insuliinieritystä on jäljellä) tai kovin insuliiniherkillä ihmisillä tarve voi olla selkeästi pienempi ( yks./kg). + Lihavuuteen, sairauspäiviin ja murrosikään liittyvä insuliiniresistenssi lisää insuliinintarvetta. N. puolet (40 60 %) vuorokauden kokonaisinsuliinimäärästä on perusinsuliinia ja loput syömisen yhteydessä tarvittavaa ateriainsuliinia Duodecim 2011;127:2321 6

2 AJANKOHTAISTA LÄÄKÄRIN KÄSIKIRJASTA 2322 Ennen ateriaa (erityisesti ennen aamupalaa mitattua arvoa verrataan nukkumaanmenoarvoon) ja tarvittaessa yöllä mitatuilla verensokereilla arvioidaan perusinsuliinin sopivaa annosta. Ateriainsuliinin annokset riippuvat syötävästä hiilihydraattimääristä. Normaalipainoinen aikuinen tarvitsee noin yks. ateriainsuliinia/10 g hiilihydraattia, huomattavan insuliiniherkät kuitenkin vähemmän ja insuliiniresistentit enemmän. + Opetteluvaiheessa ennen ateriaa ja noin 1.5 t aterian jälkeen mitattavalla verensokerilla arvioidaan sopiva ateriainsuliinin ja hiilihydraatin suhde. + Jos suhde on sopiva, verensokeri nousee korkeintaan 2 3 mmol/l ateriaa edeltävästä arvosta. Eri aterioilla (eri aikaan päivästä) ateriainsuliinin suhteellinen tarve voi hieman vaihdella. Insuliinihoidon suuntaa antavat nyrkkisäännöt Keskivertoyksilön paino = 70 kg ja insuliiniannos = yks./vrk. Keskivertoyksilöllä: + 10 grammaa hiilihydraattia (HHg) nostaa verensokeria n. + 2 mmol/l + 10 HHg vaatii katteekseen n. 1 yks. ateriainsuliinia + 1 yks. insuliinia laskee verensokeria n. 2 mmol/l Jakamalla luvun 100 vuorokauden kokonaisinsuliinimäärällä saadaan suuntaa antava pikainsuliinin yhden yksikön teho. + Esim. kun insuliinin kokonaismäärä on 30 yks./vrk, 1 yksikkö pikainsuliinia laskee verensokeria suuntaa antavasti n. 3 mmol/l. Vastaavasti, kun insuliinin kokonaismäärä on 60 yks./vrk, verensokeri laskee 1 yksiköllä pikainsuliinia suuntaa antavasti n. 1.7 mmol/l. Insuliinin annostelun periaatteet Perusinsuliini Glargiinin vaikutusaika on n tuntia ja useimmille riittää annostelu kerran päivässä, useimmiten iltaisin. Detemirin vaikutusaika kestää annoksesta riippuen noin tuntia. Sitä annostellaan tyypin 1 diabeteksessa yleensä kahdesti päivässä aamulla/aamupäivällä ja illalla. NPH-insuliinin vaikutusaika kestää annoksesta riippuen n tuntia, joten sitä annostellaan vähintään kahdesti päivässä aamulla tai puolelta päivin ja illalla. + NPH-insuliiniin liittyy huippuvaikutus noin 4 12 tuntia pistämisestä. Jos aamulla pistetään NPH-insuliinia, lounaan myöhästyminen johtaa herkästi hypoglykemiaan ja iltapäivällä tarvitaan välipalaa. Vastaavasti illalla pistetty NPH altistaa yölliselle hypoglykemialle, ja verensokerin pitää nukkumaan mennessä olla korkeammalla tasolla kuin detemir- tai glargiini-insuliinilla. + NPH-insuliinin imeytymisessä on enemmän päivittäistä vaihtelua kuin detemirin tai glargiinin imeytymisessä. Perusinsuliinia pistetään pienin annos, jolla verensokeri ennen aterioita ja yöllä pysyy tavoitetasolla. Silloin verensokeri ei laske liikaa, vaikka ateria ja ateriainsuliini jää välistä tai myöhästyy. Perusinsuliinin tarve on alkuyöstä yleensä vähäisempi ja n. 4 tuntia ennen ja jälkeen heräämisen suurempi (aamunkoittoilmiö ja heräämisstressi). Perusinsuliinin annosvaihtelun haarukka on hyvä sopia yhdessä. Jos NPH-insuliinista vaihdetaan detemiriin tai glargiiniin, perusinsuliinia vähennetään aluksi HbA 1c - tasosta riippuen %. Samalla ateriainsuliinin tarve lisääntyy erityisesti aamupalalla ja iltapalalla, ja kaikille välipaloille (ellei se ole nimenomaan otettu liikuntaa varten) tarvitaan ateriainsuliinipistos, kun käytetään pikainsuliinia. Perusinsuliinin vuorokausiannosta vähennetään, jos esiintyy toistuvia hypoglykeemisiä arvoja ennen aterioita tai yöllä. Perusinsuliinin vuorokausiannosta lisätään, jos esiintyy toistuvia liian korkeita arvoja ennen aterioita eivätkä ne johdu hypoglykemian jälkeisestä reaktiosta. + Ensin tarkistetaan verensokeri myös n. 1.5 t edellisen aterian jälkeen, jotta korkea verensokeritaso ei johdu edeltävästä liian pienestä ateriainsuliinista. Ateriainsuliini Ateriainsuliinin annos lasketaan syötävän hiilihydraattimäärän mukaan. Aamulla ateriainsuliinin tarve on suhteessa syötyyn hiilihydraattimäärään nähden muita ajankohtia suurempi aamuun liittyvän insuliiniresistenssin ja mahdollisesti perusinsuliinin mataluuden vuoksi. Vaikka aamupalaa ei syötäisikään, insuliiniresistenssin vuoksi voi olla yksilöllisesti tarpeen pistää pieni annos pikainsuliinia ilman syömistä. Iltapalalla ateriainsuliinin annos saattaa olla muita ajankohtia pienempi, erityisesti jos illalla on ollut liikuntaa. Esim. jos muilla aterioilla 1 yks./10 HHg on riittävä, aamupalalla saatetaan tarvita 2 yks./10 HHg, erityisesti jos aamupäivään ei sisälly liikuntaa, ja vastaavasti iltapalalla tarve voi olla yks./10 HHg. Opetetaan hiilihydraattien laskemisen perusteet. + Tuoteselosteet, annoskoon silmämääräinen arviointi ja vertaaminen hiilihydraattikäsikirjaan. P. Ilanne-Parikka

3 + Opetteluvaiheessa myös punnitus voi olla hyödyllistä. Laskettujen hiilihydraattien mukaan annostellaan oikea annos pikainsuliinia. Myös lyhytvaikutteista ateriainsuliinia voi tarvittaessa käyttää. + Sen vaikutusaika on pidempi ja kattaa/vaatii välipalan. + Lyhytvaikutteisen ateriainsuliinin annoksen lisääminen pidentää sen vaikutusaikaa ja altistaa hypo glykemialle. Jos ateriainsuliinin annokset ovat tasasuuria, myös hiilihydraattien ja verensokerin pitäisi olla tasasuuria tällainen vakioannostelu ei yleensä ole kovin toimiva. Korjausinsuliini Perusinsuliinin tarpeen vaihtelu esim. stressin mukaan sekä insuliinin imeytymisen vaihtelut aikaansaavat ennakoimattomia verensokerin vaihteluita. Jos verensokeri ennen ateriaa on tavoitetasoa korkeampi, otetaan ruoan hiilihydraattimäärän mukaisen ateriainsuliinin lisäksi samalla pieni korjaava annos pikainsuliinia. Aterioiden välillä ei yleensä kannata tehdä korjauksia kuin poikkeustapauksissa, koska on vaikea arvioida, miten paljon edeltävää ateriainsuliinia on vielä vaikuttamassa. Verensokerin liiallinen korjaaminen aterioiden välillä johtaa helposti verensokerien vuoristorataan. Sairastumisiin tai muuten poikkeaviin tilanteisiin on syytä sopia menettelytavat etukäteen. Syömisen yhteydessä mietittävät seikat Syömisen yhteydessä annosteltava insuliinimäärä ja insuliinipistoksen ajoitus riippuvat siitä, + mikä on ateriaa edeltävä verensokeripitoisuus Jos verensokeri on selvästi yli tavoitetason, tarvitaan korjaava pikainsuliinin lisäannos sen lisäksi, mitä pistetään hiilihydraattien kattamiseksi. Jos verensokeri on liian matala, tarvitaan pienempi insuliiniannos tai nopeasti imeytyvän hiilihydraatin lisäannos. + käytetäänkö pikavaikutteista (kattaa välittömän aterian) vai lyhytvaikutteista (kattaa aterian ja välipalan) ateriainsuliinia Pikainsuliini pistetään ate rian yhteydessä (tai poikkeustilanteessa mahdollisimman pian aterian jälkeen). Lyhytvaikutteinen insuliini pistetään n. 30 min ennen ateriaa. + kuinka pitkä aika edellisestä ateriainsuliinin pistoksesta on (onko edeltävää insuliinia vielä vaikuttamassa) + paljonko ateriassa tai välipalassa on hiilihydraatteja (kuinka paljon 10 hiilihydraattigrammaa vaatii insuliinia) + mitä aterian jälkeen tehdään (onko insuliinia tarpeen vähentää ennen liikuntaa tai syödä välipala ilman ateriainsuliinin pistosta) + miten verensokeri on aikaisemmin käyttäytynyt vastaavassa tilanteessa. Insuliinipumppuhoito Pumppuhoidolla pystytään parhaiten säätämään insuliiniannostelu vastaamaan kulloistakin insuliinitarvetta. Erityisen hyödyllinen pumppuhoito on hypoglykemiaherkillä henkilöillä, yöhypoglykemian estämisessä sekä aamunkoittoilmiön (insuliinitarpeen lisääntyminen aamuyöstä ja heräämisen jälkeen) yhteydessä. Pumppu infusoi siihen määritetyn annostelun (yks./tunti) mukaan pikavaikutteista insuliinia ihonalaiseen rasvakudokseen asetetun katetrin kautta. Katetri vaihdetaan n. 3 päivän välein. + Esim. jos henkilön perusinsuliinin (basaali) tarve on noin 20 yks./vrk, se vastaisi tasasuurina annoksina noin 0.8 yks./t. Koska henkilön perusinsuliinin tarve vaihtelee vuorokauden eri aikoina, pumppuun voidaan asettaa vuorokausiprofiiliksi mitattujen verensokereiden perusteella esim.: klo yks./t, klo yks./t, klo yks./t, klo yks./t ja klo yks./t. + Aterioiden yhteydessä annostellaan itse pumpusta verensokerin ja hiilihydraattien mukaan laskettu ateriainsuliinin annos (bolus). Jokaisella pumppuhoitoa käyttävällä tulee olla pistosvälineet ja varainsuliinit annosteluohjeineen pumppuhäiriön tai pumppuloman varalle. Omamittausten hyödyntäminen Tyypin 1 diabeetikolla on perusseurannassa hyödyllistä mitata verensokeri aamuisin ja ennen aterioita ja (ainakin hypoglykemiaherkillä) ennen nukkumaan menoa. Hoitomuutosten yhteydessä ja sokeritasapainon korjaamisessa tarvitaan myös mittauksia aterioiden jälkeen. Ennen vastaanottoa kannattaa tehdä tehostettu seuranta, jossa kirjataan verensokerin vuorokausiprofiili vähintään kolmelta päivältä tai porrastetusti viikon aikana mittaukset ennen ja jälkeen aterioiden. Samalla kirjataan hiilihydraatit ja liikunta sekä pistetyt insuliiniannokset. Kun omaseurannassa esiintyy tavoitteellisia verensokeriarvoja, vuorokauden kokonaisannos ei saisi kasvaa Tyypin 1 diabeetikon insuliinihoito

4 AJANKOHTAISTA LÄÄKÄRIN KÄSIKIRJASTA 2324 Verensokeri peilaa ko. ajankohtana elimistössä vaikuttavaa insuliinia + Lisää sitä annosta/niitä annoksia, jonka/joiden vaikutuksen aikana verensokeripitoisuus toistuvasti suurenee. + Vähennä vastaavasti annosta/ annoksia, jonka/joiden vaikutuksen aikana verensokeripitoisuus toistuvasti pienenee. Ensin korjataan toistuvasti liian matalat arvot. Muuten aloita korjaus verensokeriarvon suurimmasta noususta ja pyri saamaan aamun verensokeri kuntoon (mittaus myös yöllä ja nukkumaan mennessä). Glukoosisensorointi on yleistynyt hoitotasapainon selvittelyssä. Insuliinin pistäminen Ihopoimua kohotetaan kevyesti, jotta insuliini menee ihonalaiseen rasvakudokseen (ei lihakseen eikä liian pintaan ihon alle). Neula pistetään aikuisilla kulmassa riippuen neulan pituudesta (4 8 mm). Varotaan insuliinin ulospursuamista pistosreiästä. Kovettuneeseen tai turvonneeseen kohtaan tai vaatteen läpi ei saa pistää. Käytetään riittävän laajoja pistosalueita. Pitkävaikutteinen perusinsuliini pistetään pääsääntöisesti reiteen tai pakaraan. Ei pistetä mielellään käsivarsiin, jossa kudos on tiivistä ja poimun ottaminen vaikeaa. Ateriainsuliini pistetään vatsan alueelle, lyhytvaikutteinen minuuttia ennen ateriaa, pikainsuliini 0 10 minuuttia ennen ateriaa (verensokerista riippuen) tai poikkeustilanteessa heti aterian jälkeen. Pitkän aterioinnin yhteydessä (esim. seisova pöytä) pikavaikutteinen ateriainsuliini kannattaa pistää parissa erässä. Liikunnan ja lämmön insuliinin imeytymistä nopeuttava ja kylmyyden imeytymistä hidastava vaikutus on selitettävä potilaalle. Neula poistetaan mielellään jokaisen pistoksen jälkeen, erityisesti pitkävaikutteista insuliinia käytettäessä. Halutessaan diabeetikko voi hyvin käyttää myös ruiskuja insuliinin annosteluun. Kynäampulleja käyttäville kannattaa myös opettaa, miten kynäampullista tarvittaessa vedetään ruiskuun ja miten ruiskulla pistetään. Hypoglykemia Insuliinihoidon tavoitteena on välttää alle 4 mmol/l:n olevia verensokeriarvoja, mikä kuitenkin käytännössä voi olla vaikeaa. Ks. myös «Diabeetikon hypoglykemia». Matala verensokeri aiheuttaa oireita yleensä, kun verensokeri on alle 3.0 mmol/l. Oireet voivat muuttua tai heikentyä, jos diabetes on kestänyt kauan tai jos esiintyy toistuvia hypoglykemioita ja sokeritasapaino on matala. Hypoglykemiaa seuraa yleensä reaktiivinen verensokeritason nousu insuliiniresistenssi voi kestää 24 t:iin asti hypoglykemiaepisodin jälkeen vastavaikuttajahormonien voimistuneen erittymisen takia. Hypoglykemian tavallisia syitä ovat + liian paljon perusinsuliinia + liian suuri ateriainsuliinin annos suhteessa hiilihydraattimäärään + satunnainen annosteluvirhe + aterian myöhästyminen tai aterian jääminen väliin, jos perusinsuliini on liian korkealla tasolla + ennakoimaton fyysinen rasitus ilman insuliiniannoksen pienentämistä tai hiilihydraattien lisäämistä + liikunta insuliiniannoksen vaikutusmaksimin ajankohtana, jos sitä ei ole huomioitu annoksessa tai lisähiilihydraattina + pistotekniikan tai pistoskohdan vaihtamiseen liittyvä insuliinin imeytymisen tehostuminen + vahingossa annettu lihaksensisäinen tai suonen sisäinen pistos + runsas alkoholin käyttö ja krapula (estää maksaa tuottamasta sokeria) + vähentynyt insuliinin tarve remissiovaiheessa, laihtumisen aikana, munuaisten vajaatoiminnassa tai endokriinisissä häiriöissä, kuten hypotyreoosissa ja lisämunuaiskuoren vajaatoiminnassa. Hypoglykemian ehkäisy Ehkäisyssä keskeistä on hyvä hoidonohjaus ja tilanteiden ennakointi insuliini- ja ruokamäärissä. Päivän liikunta on etenkin tiukassa hoitotasapainossa olevilla syytä ottaa huomioon vähentämällä illan perusinsuliinin annosta % verensokerimittausten kautta kertyvän kokemuksen mukaan. Lisääntyneen insuliinintarpeen syitä Painon lisääntyminen. Jos tämä johtuu liiallisesta insuliiniannoksesta, on insuliiniannosta ja hiilihydraatti- ja energiamäärää vähennettävä samanaikaisesti. Akuutit infektiot lisäävät insuliinin tarvetta. + Verensokeria seurataan aluksi 1 2 t:n välein. + Pikavaikutteisen insuliinin lisäannoksia otetaan 2 4 tunnin välein. + Jos virtsassa/veressä on ketoaineita, pikainsuliinin lisäannos on suurempi. + Pahoinvointi ja oksentelu sinällään eivät ole aihe insuliiniannoksen pienentämiseen, koska ne voivat olla merkkejä lisääntyneestä insuliinin tarpeesta. + Gastroenteriitti voi olla keto- P. Ilanne-Parikka

5 asidoosin oire: tutki aina vatsaoireisen diabeetikon verensokeriarvo ja veren/virtsan ketonit. + Huolehdi riittävästä insuliinin, hiilihydraattien ja nesteen annosta. + Sairauden pitkittyessä lisätään tarpeen mukaan myös perusinsuliinia. Hypertyreoosi Premenstruaalivaihe kuukautiskierrossa Akuutit yleissairaudet tai traumat Kortikosteroidihoito + Kortikosteroidipistos saattaa nostaa verensokeria useaksi päiväksi. + Suun kautta otettavan kortikosteroidikuurin aikana tarvitaan aamuun lisäannos pitkävaikutteista (NPH) insuliinia ja usein myös enemmän ateriainsuliinia päiväsaikaan kortikosteroidin aiheuttaman insuliiniresistenssin vuoksi. Aamuhyperglykemia Aamuisen liian korkean verensokerin syynä on yleensä insuliinin puute, johon johtavat seuraavat seikat: + edellisen vuorokauden insuliiniannoksen riittämätön vaikutusaika seuraavaan aamuun asti + insuliinin riittämätön vaikutus aamuyön insuliinin tarpeen lisääntymisen (= aamunkoittoilmiön) takia + liian korkea verensokeri iltapalan jälkeen jo nukkumaan mentäessä + varmuuden vuoksi syöminen ennen nukkumaanmenoa ilman pikainsuliinia. Yöllisten hypoglykemiakokemusten tai niiden pelon vuoksi ylimääräinen tankkaaminen nukkumaan mennessä on varsin tavallista. Liian suuresta perusinsuliinista johtuva yöllinen hypoglykemia johtaa reaktiiviseen verensokerin kohoamiseen aamulla. Aamuhyperglykemian syyn selvittäminen + Verensokeri mitataan toistetusti illalla ennen iltapalaa, nukkumaan mennessä ja aamulla herätessä sekä yöllä noin 4 t ennen heräämisaikaa. + Tärkeää on selvittää, onko verensokeriarvo yöllä pieni vai suuri ja onko se suuri jo nukkumaan mennessä. + Tarvittaessa potilas lähetetään glukoosisensorointiin. Sokeritasapainon vaihtelun syitä Artikkelin täydellinen versio on luettavissa Lääkärin tieto kannoista Terveysportista Lääkärin käsikirja Pirjo Ilanne-Parikka 2011 Kustannus Oy Duodecim Liian suuren perusinsuliiniannoksen aikaansaamat (usein oireettomat) liian matalat verensokerit, erityisesti yöhypoglykemiat ja niiden aiheuttamat vaihtelevan suuruiset ja kestoiset reaktiiviset verensokerin nousut Pistosten unohtelu Hiilihydraatteja ei osata laskea tai ei ymmärretä niiden laskemisen tärkeyttä. Välipaloille ei pistetä ateriainsuliinia. Tietojen ja taitojen puutteellisuus ja verensokerin omamittausten huono ymmärtäminen Ateriainsuliini pistetään liian myöhään aterian jälkeen, jolloin verensokeri ehtii ensin nousta liikaa, mutta insuliinivaikutuksen tullessa laskee liikaa. Aterioiden välissä tehtävä verensokerin liiallinen korjailu pikainsuliinin lisäannoksilla Perusinsuliinin liian tiheä vaihtelu Monen asian samanaikainen muuttaminen + Esim. korkean verensokerin vuoksi sekä lisätään insuliiniannosta että lisätään liikuntaa. Epäsäännöllinen, voimakas liikunta, jota vaikea ennakoida Korkean verensokerin ylikorjauksen jälkeinen hypoglykemia ja uusi reaktiivinen verensokerin nousu johtaa herkästi verensokerin vuoristorataan. Kuukautiskierto vaikuttaa insuliinin tarpeeseen. + Usein insuliinin tarve lisääntyy premenstruaalivaiheessa ja ovulaation yhteydessä. Hoitoväsymys ja motivaation hiipuminen, varsinkin jos omista korjausyrityksistä huolimatta verensokeri vaihtelee voimakkaasti. Vaikeat diabeteksen lisäsairaudet (munuaisten vajaatoiminta, ruoansulatuskanavan toimintahäiriöt, gastropareesi) Endokriiniset häiriöt Syömishäiriöt (anoreksia tai bulimia) Insuliinipistosten poisjättäminen tai liian pienet annokset laihdutuskeinona Insuliinivasta-aineet voivat aiheuttaa odottamattomia hypoglykemioita. Vasta-aineet on syytä mitata, jos hypoglykemioihin ei löydy muuta syytä. Yleissairaudet, traumat ja elimistön stressitilat Sokeritasapainon vaihteluiden selvittäminen Diabeetikon oma arvio sokeritasapainosta ja sen vaihtelusta Pistospaikkojen ja pistostekniikan tarkistaminen Varmistetaan, että käytössä oleva insuliini ei ole päässyt jäätymään tai kuumentumaan Tyypin 1 diabeetikon insuliinihoito

6 AJANKOHTAISTA LÄÄKÄRIN KÄSIKIRJASTA Hypoglykemioiden esiintymisen selvittäminen Verensokerimittarin ja mittauksen luotettavuuden tarkistaminen hoitajan vastaanotolla kontrolliliuoksella tai rinnakkaismittauksella. Verensokerimittarin oikean toiminnan varmistaminen (myös liuskat) Tavanomaisten arkipäivien ja viikonlopun päivärytmin selvittäminen + Työ ja siihen liittyvä fyysinen ja psyykkinen rasitus + Tavalliset ruoka-ajat, ruoat ja niiden hiilihydraattimäärät + Liikunta: ajoitus, kesto ja teho sekä miten potilas varautuu liikuntaan + Alkoholin käyttö Tulevatko aterioiden hiilihydraatit lasketuiksi? Onko psykososiaalisessa tilanteessa stressitekijöitä, jotka vaikuttavat verensokeriin tai hoidosta huolehtimiseen? Vähintään kolmelta päivältä tehostettu seuranta, jossa kirjataan vihkoon tai seurantalehteen: + perusinsuliinin annos ja pistosaika + verensokerin vuorokausiprofiili Verensokeri aamulla herätessä ja illalla nukkumaan mennessä Ateriaparimit taukset ennen eri aterioita ja 1.5 t niiden jälkeen (aamupala, lounas, päivällinen, iltapala) Verensokeri yöllä n. 4 tuntia ennen heräämisaikaa aterioiden ja välipalojen hiilihydraatti- ja insuliiniannokset muut tilapäiset korjausannokset liikunta (ajoitus, teho [+, ++ tai +++] ja kesto). Varataan riittävästi aikaa seurannan yhteiseen läpikäyntiin (diabeteshoitaja ja/tai lääkäri); tulokset voi lähettää etukäteen hoitopaikkaan. Jos HbA 1c -pitoisuus on korkea ja omaseurannassa verensokeriarvot ovat vaihtelevia, korjataan ensin hypoglykemiat. Jos HbA 1c -pitoisuus on korkea ja tehostetussa omaseurannassa kaikki verensokeriarvot ovat korkeita, lisätään insuliinin vuorokausiannosta. Seuraavaksi pyritään saamaan aamun (herääminen) ja aamupäivän verensokerit tavoitteen mukaisiksi. Sitten korjataan muut aterioita edeltävät verensokeriarvot tavoitetasolle. Etsitään somaattisen tai endokriinisen häiriön merkkejä (P-TSH, P-K, P-Na, P-Korsol, S-Krea, keliakiavasta-aineet). Ellei asia selviä, diabeetikko ohjataan glukoosisensorointiin ja diabeteslääkärin konsultaatioon. Insuliinin annostelu monipistoshoidossa aikavyöhykkeitä ylitettäessä Potilaan kanssa kannattaa tehdä yhdessä kirjallinen suunnitelma, johon laitetaan rinnakkain kotimaan ja kohdemaan ajat ja lennon kesto ja suunnitellaan insuliinin muutokset siihen. Matka länteen Päivä pitenee länteen matkustettaessa. Yli 2 tunnin aikaero katetaan lisätyllä perusinsuliinilla tai glargiini-insuliini pistetään lyhyillä matkoilla lähtömaan pistosajankohtana (24 t väli). Perusinsuliinia lisätään sen mukaan, kuinka paljon perusinsuliinin tavanomainen annos tuntia kohti on. + Esim. jos perusinsuliinin määrä on 20 yks. vuorokaudessa, se vastaa noin 0.8 yks./t. Jos aikaero on 6 tuntia, pistetään perusinsuliinia lisäannos noin yks. eli 5 yksikköä. + Insuliinien päällekkäisvaikutusten vuoksi pyöristetään mieluummin hieman alaspäin. Ateriat katetaan tavanomaisesti ateriainsuliiniannoksilla syötyjen hiilihydraattimäärien mukaan. Kohdemaahan saavuttua noudatetaan normaalia pistossuunnitelmaa kohdemaan ajassa; annoksia muutetaan tarvittaessa omaseurannan perusteella. Matka itään Päivä lyhenee itään matkustettaessa. Perusinsuliinia vähennetään sen mukaan, kuinka monta tuntia päivä lyhenee. + Esim. jos perusinsuliinin määrä on 20 yks. vuorokaudessa, ja aikaero on 6 tuntia, perusinsuliinipistoksen määrää vähennetään 5 yksikköä. Aterioilla pistetään tavanomaisesti syötyjen hiilihydraattimäärien mukaan. Laskeutumisen jälkeen noudatetaan kohdemaassa normaalia pistossuunnitelmaa; annoksia muutetaan tarvittaessa omaseurannan perusteella. Kirjallisuutta 1. Härmä-Rodriguez S, Ruuskanen E. Tyypin 1 diabetes ja joustava monipistoshoito. Tampere: Suomen Diabetesliitto, « 2. Ilanne-Parikka P, Rönnemaa T, Saha M-T, Sane T (toim.). Diabetes. 7. painos. Kustannus Oy Duodecim Ilanne-Parikka P, Ruuskanen E. Hiilihydraattien arviointiin lisää huomiota tyypin 1 diabeteksen hoidossa. Suom Lääkäril 2004; 34: Välimäki M, Sane T, Dunkel L (toim.). Endokrinologia 2., uudistettu painos. Kustannus Oy Duodecim American Diabetes Association. Intensive Diabetes Management. Alexandria, VA, American Diabetes Association, Ilanne-Parikka P. Aikuisen tyypin 1 diabeetikon insuliinihoito. Diabetes ja lääkäri 2009: P. Ilanne-Parikka

Tyypin 1 diabetes: insuliinihoito

Tyypin 1 diabetes: insuliinihoito Pirjo Ilanne-Parikka Tyypin 1 diabetes: insuliinihoito Keskeistä Haiman puuttuva insuliinineritys korvataan annostelemalla yksilöllisesti erilaisia insuliinivalmisteita pistoksina tai pumpulla ihonalaiseen

Lisätiedot

Tyypin 1 diabetes: insuliinihoito

Tyypin 1 diabetes: insuliinihoito Pirjo Ilanne-Parikka Tyypin 1 diabetes: insuliinihoito Keskeistä Haiman puuttuva insuliinineritys korvataan annostelemalla yksilöllisesti erilaisia insuliinivalmisteita pistoksina tai pumpulla ihonalaiseen

Lisätiedot

Tyypin 1 diabeteksen insuliinihoito

Tyypin 1 diabeteksen insuliinihoito Pirjo Ilanne-Parikka ja Liisa Hiltunen AJANKOHTAISTA LÄÄKÄRIN KÄSIKIRJASTA Tyypin 1 diabeteksen insuliinihoito Keskeistä Tyypin 1 diabetes on insuliininpuutosdiabetes. Hoidon tavoitteena Glukoositasapainon

Lisätiedot

OPAS TYYPIN 1 DIABETESTA SAIRASTAVAN LAPSEN LÄHEISILLE

OPAS TYYPIN 1 DIABETESTA SAIRASTAVAN LAPSEN LÄHEISILLE OPAS TYYPIN 1 DIABETESTA SAIRASTAVAN LAPSEN LÄHEISILLE Tämä opas on tarkoitettu teille, joiden läheinen lapsi sairastaa tyypin 1 diabetesta. Oppaaseen on koottu perustietoa sairaudesta ja sen monipistoshoidosta.

Lisätiedot

Ika a ntyneen diabeetikon insuliinihoidon haasteet perusterveydenhuollossa. Mikko Honkasalo, LT, diabetesla a ka ri, Nurmija rven terveyskeskus

Ika a ntyneen diabeetikon insuliinihoidon haasteet perusterveydenhuollossa. Mikko Honkasalo, LT, diabetesla a ka ri, Nurmija rven terveyskeskus Ika a ntyneen diabeetikon insuliinihoidon haasteet perusterveydenhuollossa Mikko Honkasalo, LT, diabetesla a ka ri, Nurmija rven terveyskeskus Tuore diabeteksen KH-suosituksen päivitys III/2016 Iäkkään

Lisätiedot

LT Petteri Ahtiainen Endokrinologi, KSKS. Alueellinen diabeteskoulutus, JKL,

LT Petteri Ahtiainen Endokrinologi, KSKS. Alueellinen diabeteskoulutus, JKL, LT Petteri Ahtiainen Endokrinologi, KSKS Alueellinen diabeteskoulutus, JKL, 6.5.2015 1 } 31-vuotias nainen } DM1 vuodesta 2007 } Diabeteksen komplikaatioita ei ole } Ei muita sairauksia } Insuliinin lisäksi

Lisätiedot

Iäkkään diabetes. TPA Tampere: Iäkkään diabetes

Iäkkään diabetes. TPA Tampere: Iäkkään diabetes Iäkkään diabetes 1 Perustieto Syventävä tieto Diabetes ja vanhenemismuutokset Yleistietoa Sokeriarvot Hoidon tavoitteet Mittaaminen Kirjaaminen Hoidon tavoitteet Lääkehoito Insuliinihoidon aloitus HBa1c

Lisätiedot

Iäkkään diabetes. TPA Tampere: Iäkkään diabetes

Iäkkään diabetes. TPA Tampere: Iäkkään diabetes Iäkkään diabetes 1 Perustieto Diabetes ja vanhenemismuutokset Yleistietoa Sokeriarvot Hoidon tavoitteet Matalan verensokerin oireet Mittaaminen Kirjaaminen Väärä insuliiniannos Syventävä tieto Hoidon tavoitteet

Lisätiedot

Tuoreen insuliinipuutosdiabeteksen hoidon aloitus - aikuisilla

Tuoreen insuliinipuutosdiabeteksen hoidon aloitus - aikuisilla Tuoreen insuliinipuutosdiabeteksen hoidon aloitus - aikuisilla Päivi Rautiainen Dosentti, endokrinologi 8.11.2018 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä www.siunsote.fi Insuliinin

Lisätiedot

glargininsuliini 300 yksikköä/ml TYYPIN 1 DIABETES TOUJEO -perusinsuliini 300 yksikköä/ml

glargininsuliini 300 yksikköä/ml TYYPIN 1 DIABETES TOUJEO -perusinsuliini 300 yksikköä/ml glargininsuliini 300 yksikköä/ml TYYPIN 1 DIABETES TOUJEO -perusinsuliini 300 yksikköä/ml HYVÄ TOUJEO - PERUSINSULIININ KÄYTTÄJÄ, Sinulle on aloitettu TOUJEO (glargininsuliini 300 yksikköä/ml), joka on

Lisätiedot

INSULIINIPUMPPUHOITO KÄYTÄNNÖSSÄ. Sh/Dh Niina Rantamäki SEKS/Sisätautien poliklinikka Mediwest 28.5.2015

INSULIINIPUMPPUHOITO KÄYTÄNNÖSSÄ. Sh/Dh Niina Rantamäki SEKS/Sisätautien poliklinikka Mediwest 28.5.2015 INSULIINIPUMPPUHOITO KÄYTÄNNÖSSÄ Sh/Dh Niina Rantamäki SEKS/Sisätautien poliklinikka Mediwest 28.5.2015 LUENTORUNKO JATKUVA GLUKOOSISEURANTA INSULIINIPUMPPUHOIDON ALOITUS INSULIINIPUMPUN KÄYTTÖ INSULIINIANNOSTELU

Lisätiedot

Insuliininpuutosdiabetesta sairastaa ainakin yli

Insuliininpuutosdiabetesta sairastaa ainakin yli Näin hoidan Tero Kangas Insuliinihoidon toteuttaminen on aina haasteellinen tehtävä kaikille siihen osallistuville. Insuliinipuutosdiabeteksessa ylläpitohoidon avaimet ovat fysiologisen insuliiniertyksen

Lisätiedot

INSULIINI JA POTILASTURVALLISUUS. Kristiina Kuusto ja Anna Sevänen

INSULIINI JA POTILASTURVALLISUUS. Kristiina Kuusto ja Anna Sevänen INSULIINI JA POTILASTURVALLISUUS Kristiina Kuusto ja Anna Sevänen Esityksen aiheet Peruslääkevalikoimaan kuuluvat pika- ja pitkävaikutteiset insuliinit Insuliinien uudet vahvuudet Ongelmia insuliinihoidossa

Lisätiedot

Diabetesta sairastava lapsi koulussa

Diabetesta sairastava lapsi koulussa Diabetesta sairastava lapsi koulussa Opas opettajille ja koulunkäynninohjaajille Petra Ilvesluoto Maija Kemell-Nissinen Oulun ammattikorkeakoulu 2015 Lääketieteellistä ohjausta antanut Lastentautien erikoislääkäri

Lisätiedot

Asia: Lausunto Toujeo-valmisteen erityiskorvattavuushakemuksen johdosta

Asia: Lausunto Toujeo-valmisteen erityiskorvattavuushakemuksen johdosta Lääkkeiden hintalautakunta Asia: Lausunto Toujeo-valmisteen erityiskorvattavuushakemuksen johdosta Käytössä olevan insuliinihoidon tulisi vastata potilaan elimistön oman insuliinin pitoisuuksia ja vaikutuksia.

Lisätiedot

Uudet insuliinit. 13.2.2016 Endokrinologi Päivi Kekäläinen 1922 2016

Uudet insuliinit. 13.2.2016 Endokrinologi Päivi Kekäläinen 1922 2016 Uudet insuliinit 13.2.2016 Endokrinologi Päivi Kekäläinen 1922 2016 Diabetes: hoidon tavoitteet Oireettomuus liitännäissairauksien esto Verensokerin hoito parantaa diabeetikon vointia Numeroina: HBA1c

Lisätiedot

Lääkkeiden hintalautakunta

Lääkkeiden hintalautakunta Lääkkeiden hintalautakunta Asia: Lausunto Detemir-insuliinin erityiskorvattavuuden jatkamista koskevasta hakemuksesta Diabetesliitto kiittää kohteliaimmin mahdollisuudesta lausua detemirinsuliinin erityiskorvattavuuden

Lisätiedot

Tiedä älä arvaa! Mittaa verensokerisi!

Tiedä älä arvaa! Mittaa verensokerisi! Tiedä älä arvaa! Mittaa verensokerisi! Osaatko myös hyödyntää mittaustuloksia hoidossasi? Ylilääkäri, sisätautien el, diabeteslääkäri, Pirjo Ilanne-Parikka Sokeritasapainon seuranta Omaseuranta omamittaukset

Lisätiedot

Diabeetikon hoidon toteutus ja seuranta Arjen omahoito. Diabeteshoitaja Marja Rautavirta Satakunnan sairaanhoitopiiri

Diabeetikon hoidon toteutus ja seuranta Arjen omahoito. Diabeteshoitaja Marja Rautavirta Satakunnan sairaanhoitopiiri Diabeetikon hoidon toteutus ja seuranta Arjen omahoito Diabeteshoitaja Marja Rautavirta Satakunnan sairaanhoitopiiri Diabeteshoitajan erityisasiantuntemus Diabeteshoitotyön asiantuntija, omahoidon ohjaus

Lisätiedot

DIABEETIKKO ERITYISTILANTEESSA. Konsultoiva diabeteshoitaja Irmeli Virta 04.11.2015

DIABEETIKKO ERITYISTILANTEESSA. Konsultoiva diabeteshoitaja Irmeli Virta 04.11.2015 DIABEETIKKO ERITYISTILANTEESSA Konsultoiva diabeteshoitaja Irmeli Virta 04.11.2015 TULEHDUSSAIRAUKSIEN VAIKUTUKSIA VATSATAUDIN KANSSA TARKKANA Verensokerin seuranta: nouseeko vai laskeeko? Jos suolistossa

Lisätiedot

Lassi Nelimarkka, LT Kliininen ope2aja Sisätau8en ja endokrinologian el

Lassi Nelimarkka, LT Kliininen ope2aja Sisätau8en ja endokrinologian el Lassi Nelimarkka, LT Kliininen ope2aja Sisätau8en ja endokrinologian el Turun yliopisto, kliininen laitos, sisätau8oppi TYKS, Medisiininen toimialue, endokrinologia Alueellinen diabeteskoulutus 21.1.2016

Lisätiedot

Mitä sensorointi opettaa potilaalle ja lääkärille? (Mikä yllätti?)

Mitä sensorointi opettaa potilaalle ja lääkärille? (Mikä yllätti?) Mitä sensorointi opettaa potilaalle ja lääkärille? (Mikä yllätti?) KESKI SUOMEN ALUEELLINEN DIABETESPÄIVÄ LAAJAVUORI 11.5.2017 KIRSI PIPINEN ERIK.LÄÄK. DIABETEKSEN HOIDON ERITYISPÄTEVYYS Mihin sensorointia

Lisätiedot

Diabeetikkolapsen arki-info

Diabeetikkolapsen arki-info Diabeetikkolapsen arki-info - KÄYTÄNNÖNTIETOA DIABETEKSESTA LASTEN PARISSA TYÖSKENTELEVILLE 5.11.2010 Huomenta Verensokerin mittaaminen Ruuan hiilihydraattimäärän (hiilarit) arvioiminen Insuliinin pistäminen

Lisätiedot

MINÄ JA DIABETEKSENI. Opas tyypin 1 diabetesta sairastavalle ala-asteikäiselle

MINÄ JA DIABETEKSENI. Opas tyypin 1 diabetesta sairastavalle ala-asteikäiselle MINÄ JA DIABETEKSENI Opas tyypin 1 diabetesta sairastavalle ala-asteikäiselle Tämän oppaan tarkoituksena on lisätä ala- asteikäisen tietoa tyypin 1 diabeteksesta. Toteutettu opinnäytetyönä yhteistyössä

Lisätiedot

NÄIN KÄYTÄT NOVORAPID -ATERIAINSULIINIA POTILAS- OHJE

NÄIN KÄYTÄT NOVORAPID -ATERIAINSULIINIA POTILAS- OHJE NÄIN KÄYTÄT NOVORAPID -ATERIAINSULIINIA POTILAS- OHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. Mitä on NovoRapid -ateriainsuliini?......1-2 2. Ateriainsuliinin annostelu...3-5 3. Ennen pistämistä... 6 4. NovoRapid -insuliinin

Lisätiedot

Yksi järjestelmä, useita toimintoja. Accu-Chek Insight.

Yksi järjestelmä, useita toimintoja. Accu-Chek Insight. Bolusehdotus Yksi järjestelmä, useita toimintoja. Accu-Chek Insight. Accu-Chek Insight -diabeteksenhoitojärjestelmä koostuu insuliinipumpusta ja diabetesmanagerista, joka toimii verensokerimittarina, pumpun

Lisätiedot

Iäkkään diabetes. TPA Tampere: Iäkkään diabetes

Iäkkään diabetes. TPA Tampere: Iäkkään diabetes Iäkkään diabetes 1 Perustieto Diabetes ja vanhenemismuutokset Yleistietoa Oireita Sokeriarvot Hoidon tavoitteet Saattohoito Matalan verensokerin oireet Mittaaminen Kirjaaminen Väärä insuliiniannos Syventävä

Lisätiedot

Olen saanut tyypin 2 diabeteksen

Olen saanut tyypin 2 diabeteksen Bolujem od dijabetesa tip 2 Olen saanut tyypin 2 diabeteksen Kysymyksiä ja vastauksia Pitanja i odgovori Mitä diabetekseen sairastuminen merkitsee? On täysin luonnollista, että diabetekseen sairastunut

Lisätiedot

Piuhan päässä on ihminen. DESG-seminaari Diabeteshoitaja Tiina Salonen

Piuhan päässä on ihminen. DESG-seminaari Diabeteshoitaja Tiina Salonen Piuhan päässä on ihminen DESG-seminaari 18.3.2016 Diabeteshoitaja Tiina Salonen 1 Pumppuhoito Suomessa Pumppuja ollut 30-40 vuotta; 2000-luvulla selvästi käyttö kasvanut Paras tapa jäljitellä fysiologista

Lisätiedot

1-tyypin diabetesta sairastava lapsi päivähoidossa

1-tyypin diabetesta sairastava lapsi päivähoidossa 1-tyypin diabetesta sairastava lapsi päivähoidossa Tämän oppaan tarkoituksena on antaa teille perustietoa 1-tyypin diabeteksesta sairautena. Lisäksi toivomme, että oppaan antaman tiedon avulla osaatte

Lisätiedot

Tyypin 1 diabeetikoiden hoitomalli Tampereella

Tyypin 1 diabeetikoiden hoitomalli Tampereella Tyypin 1 diabeetikoiden hoitomalli Tampereella LL Susanna Aspholm Tampereen Diabetesvastaanotto Tiimiklubi 25.10.2013 Aitolahti Tampereen Diabeetikot 2012 Tampereen väestö 217 579 henkeä 12 200 diabeetikkoa

Lisätiedot

VOIMAA ARKEEN Diabeteshoitaja Helena Vähävuori

VOIMAA ARKEEN Diabeteshoitaja Helena Vähävuori VOIMAA ARKEEN 5.9.2019 4.9.2019 Helena Vähävuori Diabeteshoitaja Helena Vähävuori 1 Yleinen sairaus, esiintyvyys kasvussa Vakava ja kallis sairaus; hoito haasteellista Riskitekijät tunnetaan Vahva näyttö

Lisätiedot

OPE, MULLA ON HUONO OLO

OPE, MULLA ON HUONO OLO OPE, MULLA ON HUONO OLO OPAS KOULUN HENKILÖKUNNALLE LAPSEN DIABETEKSEN HOIDOSTA Pihla Heinälä Tiina Keränen Petra Nieminen 2 SAATTEEKSI Tämä tukimateriaali on tarkoitettu ala-asteen opettajille, jotka

Lisätiedot

OMAHOITOLOMAKE Liite 3

OMAHOITOLOMAKE Liite 3 OMAHOITOLOMAKE Liite 3 Sinulle on varattu seuraava aika: Sairaanhoitajan vastaanotolle: Aika lääkärille ilmoitetaan myöhemmin Pyydämme Sinua syventymään hetkeksi omahoitoosi. Täytä tämä omahoitolomake

Lisätiedot

Leikki-ikäisen diabetes Opas päivähoitoon

Leikki-ikäisen diabetes Opas päivähoitoon Leikki-ikäisen diabetes Opas päivähoitoon Leikki-ikäisen diabetes Opas päivähoitoon Opas pohjautuu Diabetesliiton aiemmin julkaisemaan Diabetes leikki-ikäisellä -oppaaseen. Kustantaja: Suomen Diabetesliitto

Lisätiedot

Opas seurannan tueksi Tyypin 2 diabeetikolle

Opas seurannan tueksi Tyypin 2 diabeetikolle Opas seurannan tueksi Tyypin 2 diabeetikolle 2 3 Lukijalle Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa sinua sairautesi seurannassa ja antaa lisäksi tietoa sinua hoitavalle hoitohenkilökunnalle hoitotasapainostasi.

Lisätiedot

Diabetesta sairastava päivystyspotilaana

Diabetesta sairastava päivystyspotilaana Diabetesta sairastava päivystyspotilaana Saara Metso Diabetesosaaja-seminaari 27.1.15 Sisätautien ja endokrinologian erikoislääkäri LT, dosentti: Tampereen yliopisto Päätoimi: oyl, TAYS, sisätautien vastuualue

Lisätiedot

HYPOGLYKEMIAPÄIVÄKIRJANI

HYPOGLYKEMIAPÄIVÄKIRJANI Hypoglykemia tarkoittaa tilaa, jossa verensokerin taso on alle 3,9 mmol/l tai 70 mg/dl 1, tosin tarkka lukema voi vaihdella yksilöllisesti. Hypoglykemia voi johtua useista syistä, ja sen yleisin aiheuttaja

Lisätiedot

DIABETESLAPSI KOULUSSA

DIABETESLAPSI KOULUSSA DIABETESLAPSI KOULUSSA - Opas kouluille diabetesta sairastavan lapsen hoidosta Minna Jaurakkajärvi Moona Kivimaa Oulun ammattikorkeakoulu Oy Kevät 2015 Kansikuva Suvi Mannonen LUKIJALLE Vuosittain Suomessa

Lisätiedot

Mistä tyypin 2 diabeteksessa on kyse?

Mistä tyypin 2 diabeteksessa on kyse? Mistä tyypin 2 diabeteksessa on kyse? Kenelle kehittyy tyypin 2 diabetes? Perimällä on iso osuus: jos lähisukulaisella on tyypin 2 diabetes, sairastumisriski on 50-70% Perinnöllinen taipumus vaikuttaa

Lisätiedot

Vastasairastuneen tyypin 1 diabeetikon hoidon seurantavihko

Vastasairastuneen tyypin 1 diabeetikon hoidon seurantavihko Tämä vihko on tarkoitettu tuoreen tyypin 1 diabeetikon hoidon seurannan avuksi. Seurantavihko tukee omaa oppimistasi sairauden alkuvaiheessa. Tämän avulla sinä ja hoitajasi pystytte tarkkailemaan ohjattujen

Lisätiedot

MINULLA TODETTIIN TYYPIN 1 DIABETES

MINULLA TODETTIIN TYYPIN 1 DIABETES Dominika Parempaa diabeteksen hallintaa insuliinipumpulla vuodesta 2012 MINULLA TODETTIIN TYYPIN 1 DIABETES Tyypin 1 diabeteksen diagnoosi voi olla järkytys ja saattaa herättää monia kysymyksiä, kuten:

Lisätiedot

NÄIN KÄYTÄT LEVEMIR -PERUSINSULIINIA POTILASOHJE TYYPIN 2 DIABETES

NÄIN KÄYTÄT LEVEMIR -PERUSINSULIINIA POTILASOHJE TYYPIN 2 DIABETES NÄIN KÄYTÄT LEVEMIR -PERUSINSULIINIA POTILASOHJE TYYPIN 2 DIABETES Hyvä Levemir -insuliinin käyttäjä Lääkärisi on määrännyt sinulle Levemir -insuliinin tyypin 2 diabeteksen hoitoon. Ennen hoidon aloittamista

Lisätiedot

Fiasp pikavaikutteinen aspartinsuliini

Fiasp pikavaikutteinen aspartinsuliini Fiasp pikavaikutteinen aspartinsuliini Opas tyypin 1 ja tyypin 2 diabetespotilaille potilasopas_12s_a5_ida_novo Nordisk_Fiasp potilasopas_7791_10.indd 1 23.8.2017 14.55 2 Fiasp pikavaikutteinen aspartinsuliini

Lisätiedot

Väestömäärän kehitys Hyvinkäällä ikäryhmittäin vuosina

Väestömäärän kehitys Hyvinkäällä ikäryhmittäin vuosina Insuliinihoitoisen diabeetikon ongelmat kotihoidossa 11.5.2017 Diabeteshoitaja Tarja Mattila, Hyvinkään kaupungin kotihoito Diabeteslääkäri Susanna Satuli Autere, Hyvinkään kaupunki Väestömäärän kehitys

Lisätiedot

HAAVAPOTILAAN DIABETEKSEN HOITO

HAAVAPOTILAAN DIABETEKSEN HOITO HAAVAPOTILAAN DIABETEKSEN HOITO 6.10.2016/1.11.2017 Kirsi Pipinen, erik.lääk., diabeteksen hoidon erityispätevyys MISTÄ DIABEETIKON JALKA/HAAVAONGELMAT JOHTUVAT? - Diabetes aiheuttaa hyperglykemiaa, mikä

Lisätiedot

Tärkeää turvallisuustietoa Forxigasta (dapagliflotsiini) koskee vain tyypin 1 diabetesta

Tärkeää turvallisuustietoa Forxigasta (dapagliflotsiini) koskee vain tyypin 1 diabetesta Tärkeää turvallisuustietoa Forxigasta (dapagliflotsiini) koskee vain tyypin 1 diabetesta Tyypin 1 diabetesta sairastaville ja heidän omaisilleen diabeettisen ketoasidoosin (DKA) riskin minimointia varten

Lisätiedot

Diabeetikkolapsen perioperatiivinen hoito

Diabeetikkolapsen perioperatiivinen hoito Diabeetikkolapsen perioperatiivinen hoito Päivi Keskinen Lastentautien ja lastenendokrinologian el, diabeteksen hoidon erityispätevyys Tays Lastentautien vastuualue 31.1.2014 Lapsen diabetes Lähes aina

Lisätiedot

Insuliinihoito ja liikunnan lisääminen potilastyössä huomioitavaa

Insuliinihoito ja liikunnan lisääminen potilastyössä huomioitavaa Insuliinihoito ja liikunnan lisääminen potilastyössä huomioitavaa Pirjo Ilanne-Parikka LT, Sisätautien el, diabeteslääkäri Diabeteskeskus, Tampere Yleinen liikuntasuositus 18 64- vuotiaille Kestävyysliikuntaa

Lisätiedot

Olen saanut tyypin 2 diabeteksen. Kysymyksiä ja vastauksia. Kysymyksiä ja mietteitä. Jos haluat saada lisätietoja, ota yhteyttä

Olen saanut tyypin 2 diabeteksen. Kysymyksiä ja vastauksia. Kysymyksiä ja mietteitä. Jos haluat saada lisätietoja, ota yhteyttä Kysymyksiä ja mietteitä Jos haluat saada lisätietoja, ota yhteyttä Sairaalaan/terveyskeskukseen puh: Diabetessairaanhoitajaan puh: Diabeteslääkäriin puh: Esite julkaistaan Bayer Health Care -yrityksen

Lisätiedot

Tyypin 2 diabetes Hoito-ohje ikääntyneille Ruokavalio ja liikunta. Sairaanhoitajaopiskelijat Lauri Tams ja Olli Vaarula

Tyypin 2 diabetes Hoito-ohje ikääntyneille Ruokavalio ja liikunta. Sairaanhoitajaopiskelijat Lauri Tams ja Olli Vaarula Tyypin 2 diabetes Hoito-ohje ikääntyneille Ruokavalio ja liikunta Sairaanhoitajaopiskelijat Lauri Tams ja Olli Vaarula 1 Johdanto Arviolta 500 000 suomalaista sairastaa diabetesta ja määrä kasvaa koko

Lisätiedot

Diabetes (sokeritauti)

Diabetes (sokeritauti) Diabetes (sokeritauti) Lääkärikirja Duodecim Pertti Mustajoki, sisätautien erikoislääkäri Diabeteksessa eli sokeritaudissa veren sokerimäärä on liian korkea. Lääkäri tai hoitaja mittaa verensokerin verinäytteestä

Lisätiedot

Koululaisen diabetes

Koululaisen diabetes Koululaisen diabetes Opas ala- ja yläkouluille Koululaisen diabetes Opas ala- ja yläkouluille Opas pohjautuu Diabetesliiton aiemmin julkaisemaan Diabetes kouluikäisellä -oppaaseen. Kustantaja: Suomen Diabetesliitto

Lisätiedot

Pistettävien diabeteslääkkeiden annosteluvälineet

Pistettävien diabeteslääkkeiden annosteluvälineet Pistettävien diabeteslääkkeiden annosteluvälineet Onnistunut pistoshoito edellyttää, että insuliinia tai muuta diabeteslääkettä sisältävä kynä sekä kynän neula sopivat yhteen. Novo Nordiskin valikoimasta

Lisätiedot

Teknologia diabeteksen hoidossa

Teknologia diabeteksen hoidossa Teknologia diabeteksen hoidossa 22.5.2015 Miika Rautiainen @miikarautiainen Kuka? Työskentelen Diabetesliitossa digitaalisen viestinnän tuottajana Työnsarkana pääasiallisesti Yksi elämä hanke Ykköstyypin

Lisätiedot

Mitä uutta diabeteshoidossa ja sen ohjauksessa

Mitä uutta diabeteshoidossa ja sen ohjauksessa Mitä uutta diabeteshoidossa ja sen ohjauksessa Diabeteshoitaja Marja Rautavirta Satasairaala Satakunnan sairaanhoitopiiri 1 18.2.2019 Diabeteshoitaja Marja Rautavirta Mikä diabetes on? Diabetes sairaus,

Lisätiedot

Lääkevalmisteella ei enää myyntilupaa

Lääkevalmisteella ei enää myyntilupaa Ultratard Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat insuliinin käyttämisen. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi, diabeteshoitajan

Lisätiedot

AJATTELE ITSEÄSI, TOIMI. POSITIIVISIN KEINOIN diabeteksen hallintaan

AJATTELE ITSEÄSI, TOIMI. POSITIIVISIN KEINOIN diabeteksen hallintaan AJATTELE ITSEÄSI, TOIMI POSITIIVISIN KEINOIN diabeteksen hallintaan Mikä on diabetes? Diabetes on tila, jossa elimistön on vaikea muuttaa nautittua ravintoa energiaksi Diabeteksessa veressä on liikaa glukoosia

Lisätiedot

TOIVON, ETTÄ OLISI KEINO HALLITA HYPOGLYKEMIOITA

TOIVON, ETTÄ OLISI KEINO HALLITA HYPOGLYKEMIOITA Simon Parempaa diabeteksen hallintaa insuliinipumpulla vuodesta 2004 TOIVON, ETTÄ OLISI KEINO HALLITA HYPOGLYKEMIOITA Hypoglykemia voi olla tyypin 1 diabetesta sairastavan suurimpia huolenaiheita erityisesti

Lisätiedot

Alhaisen verensokeritason tunnistaminen ja hoito

Alhaisen verensokeritason tunnistaminen ja hoito LIITE 1 Alhaisen verensokeritason tunnistaminen ja hoito Ensiapuopas urheiluseurojen valmentajille ja huoltajille 1 HEIKOTTAAKO? Tämä ensiapuopas on tarkoitettu urheiluseurojen valmentajille ja huoltajille,

Lisätiedot

Diabetespotilaan lääkityksen säätäminen päivystyksessä

Diabetespotilaan lääkityksen säätäminen päivystyksessä TIETEESSÄ SATU VEHKAVAARA LT, sisätautien ja endokrinologian erikoislääkäri, kliininen opettaja HYKS, Meilahden sairaala, endokrinologian pkl Helsingin yliopisto, kliininen laitos satu.vehkavaara@hus.fi

Lisätiedot

Helläväraiset ja turvalliset injektiot Vinkkejä insuliinin pistämiseen.

Helläväraiset ja turvalliset injektiot Vinkkejä insuliinin pistämiseen. Helläväraiset ja turvalliset injektiot Vinkkejä insuliinin pistämiseen. Freedom. Confidence. With mylife. Hellävaraiset ja turvalliset pistokset Oikea pistostekniikka Insuliini pistetään ihonalaiseen rasvakudokseen.

Lisätiedot

Pitkävaikutteinen insuliinianalogi glargiini erityiskorvattava tyypin 1 diabeteksen hoidossa. Tiinamaija Tuomi

Pitkävaikutteinen insuliinianalogi glargiini erityiskorvattava tyypin 1 diabeteksen hoidossa. Tiinamaija Tuomi Lääkevaaka Pitkävaikutteinen insuliinianalogi glargiini erityiskorvattava tyypin 1 diabeteksen hoidossa Tiinamaija Tuomi Glargiini on ylipitkävaikutteinen insuliinianalogi, jonka tasaisen hidas imeytyminen

Lisätiedot

Mihin verensokerin mittausta vieritestinä tarvitaan

Mihin verensokerin mittausta vieritestinä tarvitaan Mihin verensokerin mittausta vieritestinä tarvitaan 17.4.2007 LABQUALITY, Helsinki Pirjo Ilanne-Parikka Sisätautien el, diabeteksen hoidon erityispätevyys Ylilääkäri Suomen Diabetesliitto/Kuntoutus ja

Lisätiedot

Hypoglykemiat hoito-ongelmana tyypin 1 diabeteksessa?

Hypoglykemiat hoito-ongelmana tyypin 1 diabeteksessa? Päivi Keskinen ja Tiinamaija Tuomi TEEMA: NÄIN HOIDAN: DIABETES Hypoglykemiat hoito-ongelmana tyypin 1 diabeteksessa? Tyypin 1 diabeetikoilla on keskimäärin kaksi oireista hypoglykemiaa viikossa ja ainakin

Lisätiedot

TIETOA POTILAALLE. Tietoa teil e, joil e on määrätty Suliqua-lääkitys

TIETOA POTILAALLE. Tietoa teil e, joil e on määrätty Suliqua-lääkitys Finska TIETOA POTILAALLE Tietoa teil e, joil e on määrätty Suliqua-lääkitys Olemme kirjoittaneet tämän esitteen teille, joilla on diabetes ja joille lääkäri on määrännyt Suliqua-lääkityksen (glargiini-insuliini+liksisenatidi).

Lisätiedot

Bolus Wizard -BOLUSOPAS INSULIINIANNOSTEN OPTIMOINTIIN

Bolus Wizard -BOLUSOPAS INSULIINIANNOSTEN OPTIMOINTIIN Bolus Wizard -BOLUSOPAS INSULIINIANNOSTEN OPTIMOINTIIN SISÄLLYS Mikä on Bolus Wizard?... 3 Bolus Wizard -bolusoppaan kuvaus... 4 Vuorokauden kokonaisinsuliinimäärä... 4 Hiilihydraattisuhde... 4 Insuliiniherkkyyskerroin...

Lisätiedot

Diabetes. Diabetespäiväkirja

Diabetes. Diabetespäiväkirja Diabetes Diabetespäiväkirja Diabetespäiväkirja Jos sairastat tyypin 2 diabetesta, sinun on tärkeä löytää oikea tasapaino asianmukaisen hoidon, säännöllisen liikunnan ja terveellisen ruokavalion välillä.

Lisätiedot

DIABETES I./Dr.Raaste /2013

DIABETES I./Dr.Raaste /2013 DIABETES I./Dr.Raaste /2013 Insuliinidiabeteksen eli ykkös diabeteksen hyvä hoito on tarkempaa ja vaativampaa, kuin kakkos diabeteksen hoito. Kannattaa lukea kuitenkin myös ohjeeni kakkosdiabeetikoille,

Lisätiedot

Elina Kohtala ja Maria Malmi. Tyypin 1 diabetesta sairastavan lapsen läheisten ohjaus

Elina Kohtala ja Maria Malmi. Tyypin 1 diabetesta sairastavan lapsen läheisten ohjaus Elina Kohtala ja Maria Malmi Tyypin 1 diabetesta sairastavan lapsen läheisten ohjaus Opas monipistoshoidosta tyypin 1 diabetesta sairastavan lapsen läheisille Opinnäytetyö Kevät 2014 Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Päihteet ja diabetes - kokemuksia potilastyössä. Diabeteshoitaja Marja Rautavirta Satakunnan keskussairaala Diabetesosaaja 2015

Päihteet ja diabetes - kokemuksia potilastyössä. Diabeteshoitaja Marja Rautavirta Satakunnan keskussairaala Diabetesosaaja 2015 Päihteet ja diabetes - kokemuksia potilastyössä Diabeteshoitaja Marja Rautavirta Satakunnan keskussairaala Diabetesosaaja 2015 Sairastuin diabetekseen, mistä huumeista minun tulisi luopua? vielä ei ole

Lisätiedot

MITÄ VOIN TEHDÄ, JOTTA RASKAUTENI SUJUISI HYVIN TYYPIN 1 DIABETEKSESTA HUOLIMATTA?

MITÄ VOIN TEHDÄ, JOTTA RASKAUTENI SUJUISI HYVIN TYYPIN 1 DIABETEKSESTA HUOLIMATTA? Lydia Parempaa diabeteksen hallintaa insuliinipumpulla vuodesta 2011 MITÄ VOIN TEHDÄ, JOTTA RASKAUTENI SUJUISI HYVIN TYYPIN 1 DIABETEKSESTA HUOLIMATTA? Tyypin 1 diabetesta sairastavilla naisilla raskauden

Lisätiedot

Anna, Tessin tytär Parempaa diabeteksen hallintaa insuliinipumpulla vuodesta 2008 LAPSELLANI ON TYYPIN 1 DIABETES

Anna, Tessin tytär Parempaa diabeteksen hallintaa insuliinipumpulla vuodesta 2008 LAPSELLANI ON TYYPIN 1 DIABETES Anna, Tessin tytär Parempaa diabeteksen hallintaa insuliinipumpulla vuodesta 2008 LAPSELLANI ON TYYPIN 1 DIABETES Monet vanhemmat, joiden lapsella diagnosoidaan tyypin 1 diabetes pohtivat seuraavia asioita:

Lisätiedot

DIABETES JA SEN KOMPLIKAATIOT. El Juha Peltonen 16.3.2012

DIABETES JA SEN KOMPLIKAATIOT. El Juha Peltonen 16.3.2012 DIABETES JA SEN KOMPLIKAATIOT El Juha Peltonen 16.3.2012 Diabetestyypit Tyyppi 1 eli nuoruusiän diabetes Autoimmuunisairaus Beetasolujen tuho ja insuliininpuute Ketoasidoosi Tyyppi 2 eli aikuisiän diabetes

Lisätiedot

Diabetesta sairastava kirurgisessa toimenpiteessä. Jorma Lahtela, Sisätautien klinikka, TAYS

Diabetesta sairastava kirurgisessa toimenpiteessä. Jorma Lahtela, Sisätautien klinikka, TAYS Diabetesta sairastava kirurgisessa toimenpiteessä Jorma Lahtela, Sisätautien klinikka, TAYS 27.1.2015 Sairaalapotilaiden hyperglykemia Hyperglykemian yleisyys Diagnostiset kriteerit Veren glukoosin vaikutus

Lisätiedot

Lisäkäyttöohje Roche Diagnostics Roche Diagnostics GmbH Sandhofer Strasse Mannheim, Germany

Lisäkäyttöohje Roche Diagnostics Roche Diagnostics GmbH Sandhofer Strasse Mannheim, Germany This file may not print or view at 100%. Die lines and color breaks do not print. Roche USA 51720 V7/1 06994539001_01 Black Proof Print Number 209 06994539001(01)-0513 Roche USA 51720 V7/2 06994539001_01

Lisätiedot

HYVIÄ NEUVOJA, JOIDEN AVULLA. voit saada diabeteksesi hallintaan

HYVIÄ NEUVOJA, JOIDEN AVULLA. voit saada diabeteksesi hallintaan OLE AKTIIVINEN HYVIÄ NEUVOJA, JOIDEN AVULLA voit saada diabeteksesi hallintaan Omat arvoni Päivämäärä / / / / / / / / / / / / HbA 1c (mmol/mol, %) LDL-kolesteroli (mmol/l) Verenpaine (mmhg) Paino (kg)

Lisätiedot

TYYPIN 1 DIABETESTA SAIRASTAVA LAPSI KOULUSSA

TYYPIN 1 DIABETESTA SAIRASTAVA LAPSI KOULUSSA Petra Ilvesluoto & Maija Kemell-Nissinen TYYPIN 1 DIABETESTA SAIRASTAVA LAPSI KOULUSSA Oppaan laatiminen opettajille ja koulunkäynninohjaajille TYYPIN 1 DIABETESTA SAIRASTAVA LAPSI KOULUSSA Oppaan laatiminen

Lisätiedot

TYYPIN 1 DIABETESTA SAIRASTAVA LAPSI

TYYPIN 1 DIABETESTA SAIRASTAVA LAPSI TYYPIN 1 DIABETESTA SAIRASTAVA LAPSI Opas Kempeleen seurakunnan kerhonohjaajille Lohiniva Katariina Tahkola Pilvi Opinnäytetyö Sosiaali- terveys- ja liikunta-ala Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitaja

Lisätiedot

T1D Hoitomalli TAYS. Tiimiklubi 25.10.2013 Hilkka Tauriainen, asiantuntijahoitaja

T1D Hoitomalli TAYS. Tiimiklubi 25.10.2013 Hilkka Tauriainen, asiantuntijahoitaja T1D Hoitomalli TAYS Tiimiklubi 25.10.2013 Hilkka Tauriainen, asiantuntijahoitaja Vastasairastuneen T1D hoitoprosessi TAYS Prosessin mallinnus 2010-2011, projektiryhmä: ayl, endokrinologian el, LT, dos.saara

Lisätiedot

Kyselylomake pistoshoitoisille diabeetikoille

Kyselylomake pistoshoitoisille diabeetikoille Kyselylomake pistoshoitoisille diabeetikoille Diabeteshoi taja täyttää +358 / / Hoitava paikka Tämän kysymyslomakkeen täyttäminen on vapaaehtoista ja se tehdään täysin nimettömästi. Kyselylomakkeeseen

Lisätiedot

OPAS KEURUUN KOTIHOIDOLLE

OPAS KEURUUN KOTIHOIDOLLE 1 OPAS KEURUUN KOTIHOIDOLLE Diabeteksen hoidosta ja seurannasta Kuva 1. Liikunta ja ikääntyminen liikkeellä voimaa vuosiin KOTIHOITO Lehtiniemen palvelukeskus Seiponniementie 7 42700 Keuruu 2 SISÄLLYS

Lisätiedot

MITÄ VOIN TEHDÄ TYYPIN 1 DIABETEKSEN KOMPLIKAATIORISKIEN VÄHENTÄMISEKSI?

MITÄ VOIN TEHDÄ TYYPIN 1 DIABETEKSEN KOMPLIKAATIORISKIEN VÄHENTÄMISEKSI? Christian Parempaa diabeteksen hallintaa insuliinipumpulla vuodesta 2012 MITÄ VOIN TEHDÄ TYYPIN 1 DIABETEKSEN KOMPLIKAATIORISKIEN VÄHENTÄMISEKSI? Monet tyypin 1 diabetesta sairastavat ovat huolissaan mahdollisista

Lisätiedot

Ikädiabeetikon hyvä hoito

Ikädiabeetikon hyvä hoito Ikädiabeetikon hyvä hoito Diabeteshoitaja Tiina Salonen Suomen Diabetesliitto ry Diabetesosaaja 2018 Tampere 1 Iäkkäiden diabeetikoiden määrä kasvaa Diabeteslääkkeiden erityiskorvattavuusoikeus vuoden

Lisätiedot

Diabetes. Iida, Sofia ja Vilma

Diabetes. Iida, Sofia ja Vilma Diabetes Iida, Sofia ja Vilma Diabetes Monia aineenvaihduntasairauksia, joissa veren sokeripitoisuus kohoaa liian korkeaksi Useimmiten syynä on haiman erittämän insuliinihormonin vähäisyys tai sen puuttuminen

Lisätiedot

/ Potku hanke Riihimäen terveyskeskuksen vastaanoton omahoitolomake

/ Potku hanke Riihimäen terveyskeskuksen vastaanoton omahoitolomake 1 23.11.2011/ Potku hanke Riihimäen terveyskeskuksen vastaanoton omahoitolomake Pyydämme Sinua syventymään hetkeksi omahoitoosi. Täytäthän ystävällisesti tämän omahoitolomakkeen ennen suunnitellulle kontrollikäynnille

Lisätiedot

Tyypin 1 diabeetikon ruokavaliohoito käytännössä. Valtakunnallinen Diabetespäivä 17.11.2015 Arja Ojalammi Hyks

Tyypin 1 diabeetikon ruokavaliohoito käytännössä. Valtakunnallinen Diabetespäivä 17.11.2015 Arja Ojalammi Hyks Tyypin 1 diabeetikon ruokavaliohoito käytännössä Valtakunnallinen Diabetespäivä 17.11.2015 Arja Ojalammi Hyks Viimeisin suomalainen diabeetikon ravitsemussuositus on vuodelta 2008, Diabetesliitto suositus

Lisätiedot

Diabeteshoitajat Eija Leppiniemi ja Elise Nieminen

Diabeteshoitajat Eija Leppiniemi ja Elise Nieminen Diabeteshoitajat Eija Leppiniemi ja Elise Nieminen 24.1.2017 VERENSOKERISEURANNAN KEHITYS VERENSOKERISEURANNAN KEHITYS JATKUVAN GLUKOOSIMITTAUKSEN KEHITYS MiniMed CGMS Dexcom FreeStyle Seven Libre 1999

Lisätiedot

Verensokeriarvojen tulkinta

Verensokeriarvojen tulkinta Verensokeriarvojen tulkinta potilasohje tyypin 2 diabeetikolle Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö Hoitotyön koulutus Hämeenlinna, kevät 2017 Anu Pöystilä TIIVISTELMÄ Hämeenlinna Hoitotyön koulutus

Lisätiedot

Diabeetikon ajo-oikeus. Hannu Järveläinen Sisätautiopin prof. TY ja SatKS

Diabeetikon ajo-oikeus. Hannu Järveläinen Sisätautiopin prof. TY ja SatKS Diabeetikon ajo-oikeus Hannu Järveläinen Sisätautiopin prof. TY ja SatKS Esityksen sisältö Kertaus diabeetikon ajo-oikeuden edellytyksistä Kaksi potilastapausta Hypoglykemian aiheuttama liikenneonnettomuus

Lisätiedot

DIABETEKSEN ALKUOHJAUKSEN KERTAUS- TESTI. Lapsiperheille

DIABETEKSEN ALKUOHJAUKSEN KERTAUS- TESTI. Lapsiperheille DIABETEKSEN ALKUOHJAUKSEN KERTAUS- TESTI Lapsiperheille Maaria Leppiaho Laura Melonen Opinnäytetyö Maaliskuu 2017 Sairaanhoitajakoulutus TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Sairaanhoitajakoulutus

Lisätiedot

Ongelmana labiili ja vaikeasti saavutettava sokeritasapaino. Jorma Lahtela TAYS, sisätaudit

Ongelmana labiili ja vaikeasti saavutettava sokeritasapaino. Jorma Lahtela TAYS, sisätaudit Ongelmana labiili ja vaikeasti saavutettava sokeritasapaino Jorma Lahtela TAYS, sisätaudit Valtakunnallinen diabetespäivä 17.11.2015 38-vuotias nainen Diabetes todettu 12 vuotiaana Monipistoshoito 16-vuotiaasta

Lisätiedot

Sinulle, joka käytät Tresiba insuliinia. Potilasopas tyypin 1 diabeetikolle

Sinulle, joka käytät Tresiba insuliinia. Potilasopas tyypin 1 diabeetikolle Sinulle, joka käytät Tresiba insuliinia Potilasopas tyypin 1 diabeetikolle Sisällysluettelo Tresiba -insuliinin käyttö 4 Mitä Tresiba on ja miten insuliini vaikuttaa? 4 Tresiba -insuliinin käyttö 4 Tresiba

Lisätiedot

Diabeteskäsikirja 2016

Diabeteskäsikirja 2016 Diabeteskäsikirja 2016 Versio 1/2016 Lastentautien poliklinikan diabetestyöryhmä: Lääkärit: Päivi Keskinen (vastaava), Marja-Terttu Saha, Nina Hutri-Kähönen Diabeteshoitajat: Riitta Kiiveri (vastaava),

Lisätiedot

TYYPIN 2 DIABETES Mikä on tyypin 2 diabetes?

TYYPIN 2 DIABETES Mikä on tyypin 2 diabetes? TYYPIN 2 DIABETES Mikä on tyypin 2 diabetes? Sisällys Mitä tarkoittaa tyypin 2 diabetes (T2D)? Mihin T2D vaikuttaa? Miten T2D hoidetaan? T2D hoidon seuranta Mitä nämä kokeet ja tutkimukset kertovat? Muistiinpanot

Lisätiedot

Tiina Moipio ja Anna Saarijärvi. Diabetesta sairastavan lapsen insuliinipumpun käyttöopas kouluun. Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Tiina Moipio ja Anna Saarijärvi. Diabetesta sairastavan lapsen insuliinipumpun käyttöopas kouluun. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Tiina Moipio ja Anna Saarijärvi Diabetesta sairastavan lapsen insuliinipumpun käyttöopas kouluun Metropolia Ammattikorkeakoulu Sairaanhoitaja Hoitotyö Opinnäytetyö 21.4.2017 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko

Lisätiedot

Diabeettinen retinopatia. Miten huomioin lisäsairaudet hoitotyössä Diabetesosaajakoulutus Hilkka Tauriainen

Diabeettinen retinopatia. Miten huomioin lisäsairaudet hoitotyössä Diabetesosaajakoulutus Hilkka Tauriainen Diabeettinen retinopatia Miten huomioin lisäsairaudet hoitotyössä Diabetesosaajakoulutus 28.1.2015 Hilkka Tauriainen Retinopatian ilmaantumisen ja etenemisen ehkäisy Perustaudin hyvä hoito Hyvä sokeritasapaino

Lisätiedot

Lääkevalmisteella ei enää myyntilupaa

Lääkevalmisteella ei enää myyntilupaa 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Monotard 100 IU/ml Injektioneste, suspensio injektiopullossa 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Ihmisinsuliini, rdna (valmistettu yhdistelmä-dna-tekniikalla, tuotettu Saccharomyces

Lisätiedot

Minna Pihlavirta-Helander HYVINVOINTITEKNOLOGIAN JA MOBIILISOVELLUSTEN MAHDOLLISUUDET DIABETEKSEN OMAHOIDOSSA KUVAILEVA KIRJALLISUUSKATSAUS

Minna Pihlavirta-Helander HYVINVOINTITEKNOLOGIAN JA MOBIILISOVELLUSTEN MAHDOLLISUUDET DIABETEKSEN OMAHOIDOSSA KUVAILEVA KIRJALLISUUSKATSAUS Minna Pihlavirta-Helander HYVINVOINTITEKNOLOGIAN JA MOBIILISOVELLUSTEN MAHDOLLISUUDET DIABETEKSEN OMAHOIDOSSA KUVAILEVA KIRJALLISUUSKATSAUS Hoitotyön koulutusohjelma 2017 HYVINVOINTITEKNOLOGIAN JA MOBIILISOVELLUSTEN

Lisätiedot

Diabetes ja lääkäri. diabetes.fi. 1 2009 helmikuu 38. vuosikerta Suomen Diabetesliitto

Diabetes ja lääkäri. diabetes.fi. 1 2009 helmikuu 38. vuosikerta Suomen Diabetesliitto TÄSSÄ NUMEROSSA Aikuisen tyypin 1 diabeetikon insuliinihoito Päivystyspotilaan hyperglykemia Kroonisen jalkahaavan hoito 1 2009 helmikuu 38. vuosikerta Suomen Diabetesliitto Diabetes ja lääkäri Kuva: Timo

Lisätiedot