Tyypin 1 diabeteksen insuliinihoito

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tyypin 1 diabeteksen insuliinihoito"

Transkriptio

1 Pirjo Ilanne-Parikka ja Liisa Hiltunen AJANKOHTAISTA LÄÄKÄRIN KÄSIKIRJASTA Tyypin 1 diabeteksen insuliinihoito Keskeistä Tyypin 1 diabetes on insuliininpuutosdiabetes. Hoidon tavoitteena Glukoositasapainon tavoitteet Hoitosuunnitelma tehdään yhdes- on korvata insuliinipistoksin tai sä potilaan, hoitavan lääkärin ja insuliinipumpulla puuttuva oma diabeteshoitajan kanssa. insuliinin eritys, jotta veren insu- Hoitosuosituksen mukaan HbA 1c - liinipitoisuus (ja siten insuliinivai- arvon tavoite on alle 7 % (viite- kutus) aterioiden välillä ja yöllä alue 4,0 6,0 %) ilman vakavia (perusinsuliini) sekä aterioiden hypoglykemioita. Tämä voi käy- yhteydessä (ateriainsuliini) vastaisi tännössä joskus olla vaikeaa, ja mahdollisimman hyvin kulloistakin riittävänä hoitotuloksena voidaan tarvetta. tällöin yksilöllisesti pitää HbA 1c - Plasman glukoosipitoisuuden arvoa alle 7,5 8 %. Toisaalta jos omaseurannalla insuliinin an- HbA 1c -arvo on alle 6,5 %, hypo- nostelu sovitetaan vaihteleviin glykemioiden vaara kasvaa A. päivärytmeihin, ruokailuun ja lii- Verensokerin (plasman glukoosipi- kuntaan. Hypoglykemiat ja niiden toisuus) tavoitearvot omaseuran- pelko voivat olla keskeinen hyvän nassa ovat: hoitotasapainon este. + ennen aamupalaa ja muita Hyvän hoitotuloksen perustana aterioita pääsääntöisesti 4 7 ovat mmol/l Hoidon on estettävä aterioiden + diabeteshoitajan ja lääkärin + 1,5 2 t ateriasta pääsääntöi- aiheuttama verensokeripitoisuu- toteuttama hoidonohjaus sesti 6 9 mmol/l. den liiallinen suureneminen ja + diabeetikon oppiminen oman Ei vakavia (toisen apua vaativia) palautettava se (lähes) normaalik- sairautensa arkipäivän hoidon hypoglykemioita si ennen seuraavaa ateriaa. asiantuntijaksi + yhteinen ongelmien ratkominen. Hoidon tavoitteet ja keinot so- Insuliinihoidon periaatteet Perusinsuliinin riittävä saanti on Insuliinihoito ei kuitenkaan saa aiheuttaa vakavia hypoglykemioita. Diabetesta sairastava opetetaan itse muuttamaan insuliiniannok- vitaan yhdessä ja yksilöllisesti turvattava katkeamattomana siaan ruokailun, liikunnan ja huomioiden mm. ajankohtainen 24 t/vrk. verensokeripitoisuuden omaseu- tilanne, hypoglykemiaherkkyys ja Hoidon on turvattava nimen- rannan perusteella. Perusinsuliinin potilaan mahdollisuudet omahoi- omaan yönaikaiselle perusaineen- annosvaihtelun»haarukka» on don toteuttamiseen. vaihdunnalle riittävästi insuliinia, hyvä sopia yhdessä. Tyypin 1 diabeteksessa myös poti- jotta verensokeripitoisuus aamun Insuliinin annostelu sovelletaan laan verenpaineen ja lipidien pitää olla kunnossa. paastotilanteessa on (lähes) normaali. yksilöllisesti vaihtelevaan elämään ja sen rytmeihin sopivaksi Duodecim 2008;124:2011 8

2 AJANKOHTAISTA LÄÄKÄRIN KÄSIKIRJASTA Ateriainsuliiniannokset ja syötyjen syötävästä hiilihydraattimääristä. pitkävaikutteisia insuliinijoh- hiilihydraattien (HH) määrä on Normaalipainoinen aikuinen tar- doksia suurempi huippuvaiku- sovitettava yhteen. vitsee noin 0,8 1,2 yks. ateriain- tus noin 4 12 tuntia pistämi- Opetetaan hiilihydraattien laske- suliinia/10 g hiilihydraattia, huo- sestä. Jos aamulla pistetään misen perusteet. mattavan insuliiniherkät kuitenkin NPH-insuliinia, lounaan myö- + Tuoteselosteet, annoskoon vähemmän. hästyminen johtaa herkästi silmämääräinen arviointi ja Opetteluvaiheessa ennen ateriaa hypoglykemiaan ja iltapäivällä vertaaminen hiilihydraattikäsi- ja noin 1,5 h aterian jälkeen mitat- tarvitaan välipalaa. Vastaavas- kirjaan, hiilihydraattitaulukot tavalla verensokerilla arvioidaan ti illalla pistetty NPH altistaa + Opetteluvaiheessa myös punni- sopiva ateriainsuliinin ja hiilihyd- yölliselle hypoglykemialle, ja tus on hyödyllistä. raatin suhde. Jos suhde on sopiva, verensokerin pitää nukkumaan Ateriainsuliinin joustavan omasää- verensokeri nousee korkeintaan mennessä olla korkeammalla dön perustana on hiilihydraattien 2 mmol/l ateriaa edeltävästä tasolla kun detemir- tai glargii- arviointi yhdessä verensokeriseu- arvosta. ni-insuliinilla. rannan kanssa. Tilapäisistä syistä korkea veren glukoosipitoisuus korjataan ennen ateriaa pikainsuliinin korjau- Insuliinin annostelun periaatteet Perusinsuliinina käytetään joko Jos NPH-insuliinista vaihdetaan detemir- tai glargiini-insuliiniin, perusinsuliinia vähennetään aluksi HbA 1c -tasosta riippuen sannoksilla. Sairauspäiville tai pitkävaikutteisia insuliinijohdoksia %. Samalla ateriainsuliinin muuten poikkeaviin tilanteisiin on (detemir, glargiini) tai keskipitkä- tarve lisääntyy erityisesti aamu- ja syytä sopia menettelytavat. vaikutteista ihmisinsuliinia (NPH- iltapalalla, ja kaikille välipaloille Insuliinitarpeen arviointi Koko vuorokauden insuliinitarve insuliini). Insuliinijohdoksilla on tasaisempi vaikutusprofiili, vähemmän imeytymisvaihteluita ja hypogly- (ellei se ole nimenomaan otettu liikuntaa varten) tarvitaan ateriainsuliinipistos, kun käytetään pikainsuliinia. on normaalipainoisella tyypin 1 kemioita. Syömisen yhteydessä annosteltava diabeetikolla yleensä yhteensä Monipistoshoidossa perusinsulii- insuliinimäärä ja insuliinipistoksen noin 0,5 1,0 yks./kg. nia pistetään pienin annos, jolla ajoitus riippuvat + Diabeteksen alkuvuosina (kun verensokeri ennen aterioita ja + ateriaa edeltävästä verenso- omaa insuliinieritystä on jäl- yöllä pysyy tavoitetasolla. Silloin kerista jellä) tai kovin insuliiniherkillä se ei laske liikaa, vaikka ateria ja» Jos verensokeri on selvästi yli ihmisillä tarve voi olla selkeästi ateriainsuliini jää välistä tai myö- tavoitetason, tarvitaan kor- pienempi (0,2 0,6 yks./kg). hästyy. jaava insuliinin lisäannos. + Lihavuuteen, sairauspäiviin ja Glargiini-insuliinin vaikutusaika on» Jos verensokeri on liian murrosikään liittyvä insuliinire tuntia, ja useimmille riittää matala, tarvitaan pienempi sistenssi puolestaan lisää insu- annostelu kerran päivässä. insuliiniannos tai nopeasti liinintarvetta. Detemirin vaikutusaika kestää imeytyvän hiilihydraatin lisä- Noin puolet (40 60 %) vuorokau- annoksesta riippuen noin annos. den kokonaisinsuliinimäärästä on tuntia. Sitä annostellaan tyypin 1 + käytetäänkö pikavaikutteista perusinsuliinia ja loput syömisen diabeteksessa yleensä kahdesti (kattaa välittömän aterian) vai yhteydessä tarvittavaa ateriain- päivässä aamulla/aamupäivällä lyhytvaikutteista (kattaa aterian suliinia. ja illalla. ja välipalan) ateriainsuliinia Ennen ateriaa (erityisesti ennen NPH-insuliinin vaikutusaika kestää» Pikainsuliini pistetään ateri- aamupalaa) ja tarvittaessa yöllä annoksesta riippuen tuntia, an yhteydessä (tai heti sen mitatuilla verensokereilla arvi- joten sitä annostellaan vähintään jälkeen). oidaan perusinsuliinin sopivaa kahdesti päivässä aamulla tai» Lyhytvaikutteinen pistetään 2012 annosta. Ateriainsuliinin annokset riippuvat puolelta päivin ja illalla. + NPH-insulliniin liittyy selkeä, noin 30 min ennen ateriaa. + paljonko ateriassa tai välipalas- P. Ilanne-Parikka ja L. Hiltunen

3 sa on hiilihydraatteja (kuinka paljon 10 hiilihydraattigrammaa vaatii insuliinia) + mitä aterian jälkeen tehdään (onko insuliinia tarpeen vähentää ennen liikuntaa tai syödä välipala ilman ateriainsuliinin pistosta) + miten verensokeri on aikaisemmin käyttäytynyt vastaavassa tilanteessa. Jos ateriainsuliinin annokset ovat tasasuuria, myös hiilihydraattien ja verensokerin pitäisi olla tasasuuria tällainen vakioannostelu ei yleensä ole kovin toimiva. Toimivaa insuliinihoitoa (= HbA 1c on tavoitetasolla eikä vakavia hypoglykemioita) ei pidä muuttaa ilman selvää syytä. + Jos HbA 1c -arvo on suuri ja omaseurannassa verensokeriarvot ovat kaikki suuria, lisätään insuliinin vuorokausiannosta (erityisesti perusinsuliiniannoksia, jos niiden osuus on liian pieni). + Seuraavaksi korjataan insuliiniannosten rytmitys ja pyritään saamaan aamun paastoverensokeriarvot tavoitteen mukaisiksi annostelun rytmitystä muuttamalla. + Sitten korjataan muut aterioita edeltävät verensokeriarvot tavoitetasolle lounaasta alkaen. + Jos HbA1c-arvo on suuri ja omaseurannassa verensokeriarvot ovat vaihtelevia, korjataan ensin hypoglykemiat. Insuliinihoidon rytmityksen keskeiset asiat Muuta vain yhtä asiaa kerralla, jotta tiedät, mikä asia on vaikuttamassa. Perusinsuliinin vuorokausiannosta pienennetään, jos esiintyy toistuvia hypoglykeemisiä arvoja ennen aterioita. Perusinsuliinin vuorokausiannosta lisätään, jos esiintyy toistuvia liian suuria arvoja ennen aterioita. Ensin on hyvä tarkistaa verensokeri myös noin 1,5 h edellisen aterian jälkeen, jotta korkea verensokeritaso ei johdu edeltävästä liian pienestä ateriainsuliiniannoksesta. Kun omaseurannassa esiintyy tavoitteellisia verensokeriarvoja, vuorokauden kokonaisannos ei saa kasvaa. Verensokeri peilaa ko. ajankohtana elimistössä vaikuttavaa insuliinia + Lisää sitä annosta/niitä annoksia, jonka/joiden vaikutuksen aikana verensokeripitoisuus suurenee. + Vähennä vastaavasti annosta/ annoksia, jonka/joiden vaikutuksen aikana verensokeripitoisuus pienenee. Aloita rytmitys verenglukoosiarvon suurimmasta noususta ja pyri saamaan aamun paastoverenglukoosiarvo kuntoon. Näytön ASTEEN luokitus: A = vahva tutkimusnäyttö B = kohtalainen tutkimusnäyttö C = niukka tutkimusnäyttö D = ei tutkimusnäyttöä Artikkelin täydellinen versio on luettavissa Lääkärin tietokannoista Terveysportista Lääkärin käsikirja, päivitetty Kustannus Oy Duodecim Insuliinihoidon suuntaa antavat nyrkkisäännöt Keskivertoyksilön paino = 70 kg ja insuliiniannos = yks./vrk. Keskivertoyksilöllä: + 1 yks. insuliinia laskee verensokeria noin 2 mmol/l + 10 grammaa hiilihydraattia (HHg) nostaa verensokeria noin +2 mmol/l + 10 HHg vaatii katteekseen noin 1 yks. ateriainsuliinia Huom. Yksilön paino ja vuorokausiannoksen koko muuttavat kaavoja. Ateriainsuliinin tarve selvitetään yksilöllisesti verensokerin omaseurannalla parimittauksin aterioiden yhteydessä. + Verensokeri mitataan ennen ateriaa ja noin 1,5 h aterian jälkeen. + Ateriainsuliiniinin annos on sopiva, kun aterianjälkeinen verensokeripitoisuus on enintään 2 mmol/l suurempi kuin ateriaa edeltävä arvo. Tilapäisestä syystä korkean verensokeriarvon korjaaminen pikainsuliinin lisäannoksella Jos verensokeripitoisuus ennen ateriaa on tavoitetasoa korkeampi, niin ruuan hiilihydraattimäärän mukaisen ateriainsuliinin lisäksi otetaan korjaava annos pikainsuliinia. Jakamalla luvun sata vuorokauden kokonaisinsuliinimäärällä saadaan suuntaa antava pikainsuliinin yhden yksikön teho. Esimerkiksi henkilöllä, jolla vuorokauden insuliinin kokonaisannos on 30 yksikköä, yksi yksikkö pikainsuliinia laskee verensokeria suuntaaantavasti noin 3 mmol/l. Henkilöllä, jolla vuorokauden koko Tyypin 1 diabeteksen insuliinihoito

4 AJANKOHTAISTA LÄÄKÄRIN KÄSIKIRJASTA naisinsuliinimäärä on 60 yksikköä, + perusinsuliinin määrä/osuus mistä hidastava vaikutus on seli- yksi yksikkö pikainsuliinia laskee vuorokausiannoksesta tettävä potilaalle. verensokeria suuntaa-antavasti + vuorokauden kokonaisannok- Neula vaihdetaan päivittäin. noin 1,7 mmol/l. sen riittävyys. Halutessaan diabeetikko voi hyvin + Aterioiden välillä ei yleensä Insuliinin oikea vuorokausiannos käyttää myös ruiskuja insuliinin kannata tehdä korjauksia kuin on pienin toimiva annos, jolla annosteluun. poikkeustapauksissa, koska on saavutetaan hoitotavoite. Kynäampulleja käyttäville kannat- vaikea arvioida, miten paljon Kun omaseurannassa esiintyy taa myös opettaa, miten kynäam- edeltävää ateriainsuliinia on toistuvasti tavoitteiden mukaisia pullista tarvittaessa vedetään ruis- vielä vaikuttamassa. verensokeriarvoja, käytetty vuoro- kuun ja miten ruiskulla pistetään. 1. Tarkista vaikutus: 2 tuntia (pikainsuliinia käytettäessä) tai 4 tuntia (lyhytvaikutteista käytettäessä) kausiannos on (yleensä) riittävä ja tarvitaan annostelun rytmityksen korjaus. Insuliinin annostelutavat korjauksen jälkeen. Kun kotimittauksissa esiintyy hy- Yleistä 2. Lisää insuliinia ei saa ottaa ennen poglykeemisiä arvoja, vrk-annosta Normaalia insuliinineritystä ate- 2 tai 4 tunnin tarkistusta hypogly- tulee (yleensä) pienentää. rioiden välillä (perusinsuliini) ja kemiavaaran takia. 3. Varo illalla ylisuurta annosta yönaikaisen suuremman insuliiniherkkyyden takia. Insuliinin pistämistekniikka Ihopoimua kohotetaan, jotta insu- aterioiden yhteydessä (ateriainsuliini) jäljittelevä monipistoshoito on tyypin 1 diabeetikon perushoitotapa. 4. Suuri (> mmol/l) verenso- liini menee varmasti ihonalaiseen Jos asianmukaisella insuliinijoh- keriarvo aiheuttaa insuliiniresis- rasvakudokseen (ei lihakseen eikä doksilla toteutettavalla hoidolla ei tenssiä = tarvitaan ehkä toistettu liian pintaan ihon alle). saavuteta hoitotavoitteita (HbA 1c, korjausannos. Neula pistetään aikuisilla 45 :een vakavat hypoglykemiat), diabee- 5. Hypoglykemian aiheuttama vas- kulmassa ja käytetään riittävän tikko lähetetään pumppuhoidon tareaktio: toistuvana sen hoito pitkiä (8 12 mm) neuloja, jotta tarpeen arviointiin. on insuliinin vähentäminen, joko vältetään insuliinin ulospursuami- vrk-annoksen tai samaan aikaan nen pistosreiästä. Monipistoshoito ilmenevän hypoglykemian aiheut- Kovettuneeseen tai turvonneeseen Pitkä- ja pikavaikutteisilla insulii- tavan annoksen. kohtaan ei saa pistää. nijohdoksilla toteutettu hoito on Mikäli tämän jälkeen HbA 1c -arvo Vaatteen läpi ei saa pistää. pumppuhoidon jälkeen fysiologi- on edelleen liian suuri, on syytä Riittävän laajojen pistosalueiden sin insuliinin annostelutapa. tarkistaa käyttö Monipistoshoidossa annostellaan + miten hiilihydraattien ateria- Ei pistetä käsivarsiin. pitkävaikutteista NPH-insuliinia tai kohtainen arviointi sujuu ja Lyhytvaikutteinen insuliini pis- detemir-insuliinia kahtena pistok- toteutuu käytännössä tetään vatsan alueelle sena (aamulla tai puolelta päivin + insuliinin pistostekniikka ja minuuttia ennen ateriaa, pikainsu- ja illalla) tai glargiini-insuliinia pistospaikat liini 0 10 minuuttia ennen ateriaa (yleensä) yhtenä pistoksena ja + kuinka usein insuliinin pistos (sokeriarvosta riippuen) tai heti pikainsuliinia (aspart-glulisiini- tai unohtuu ja pistetäänkö kaikille aterian jälkeen. lisproinsuliini) tai lyhytvaikutteista välipaloille, silloin kun se on Pitkän aterioinnin yhteydessä insuliinia aterioilla. tarpeen (esim. seisova pöytä) pikavaikut- Perusinsuliinin osuus on % + verensokerimittarin ja -mittaus- teinen ateriainsuliini kannattaa vuorokauden kokonaisinsuliinian- ten luotettavuus pistää parissa erässä. noksesta. + aterian jälkeiset ja iltayön aikai- Pitkävaikutteinen insuliini piste- Ateriainsuliinin annos lasketaan set verensokeriarvot tään reiteen tai pakaraan. syötävän hiilihydraattimäärän ateriainsuliinien oikea suhde aterioiden hiilihydraattimääriin Liikunnan ja lämmön imeytymistä nopeuttava ja kylmyyden imeyty- mukaan. Aamupalan tarvitsema ateriain- P. Ilanne-Parikka ja L. Hiltunen

5 suliiniannos on yleensä syötyyn tarve vaihtelee vuorokauden gelmana on yleensä päivärytmin hiilihydraattimäärään nähden eri aikoina, pumppuun voidaan säännöllisyyden vaatimus, pakko- muita aterioita suurempi aamuun asettaa vuorokausiprofiiliksi syöminen ja erityisesti liikunnan liittyvän insuliiniresistenssin ja mitattujen verensokereiden yhteydessä ja yöllä herkästi tule- mahdollisesti perusinsuliinin ma- perusteella esim.: klo ,5 vat hypoglykemiat. taluuden vuoksi. yks./h, klo ,0 yks./h, klo Jos diabeetikko on saavuttanut Iltapalalla tarvittava ateriainsu ,8 yks./h, klo ,0 asetetut hoitotavoitteet kaksi- tai liinin annos saattaa olla muita yks./h ja klo ,5 yks./h. kolmipistoshoidolla ja on tyytyväi- aterioita pienempi, erityisesti jos + Aterioiden yhteydessä annostel- nen hoitomuotoon eikä koe sen illalla on ollut liikuntaa. laan itse pumpusta hiilihydraat- rajoituksia haitallisina, hoitomuo- Esim. jos muilla aterioilla 1 yks./ tien mukaan laskettu ateriain- don muuttaminen monipistoshoi- 10 HHg on riittävä, aamupalalla suliinin annos (bolus). doksi ei ole sinällään tarpeen. saatetaan tarvita 2 yks./10 HHg, erityisesti jos aamupäivään ei sisälly liikuntaa, ja vastaavasti il- Jokaisella pumppuhoitoa käyttävällä tulee olla pistosvälineet ja varainsuliinit annosteluohjeineen Hypoglykemia Insuliinihoidon tavoitteena on tapalalla tarve voi olla 0,5 1 yks./ pumppuhäiriön tai»pumppulo- välttää alle 4 mmol/l:n olevia 10 HHg. man» varalle. verensokeriarvoja, mikä kuitenkin käytännössä voi olla vaikeaa. Insuliinipumppuhoito Kaksi- ja kolmipistoshoito Matala verensokeri aiheuttaa Pumppuhoidolla pystytään parhai- Kaksipistoshoidossa annostellaan oireita yleensä, kun verensokeri ten säätämään insuliiniannostelu lyhyt- tai pikavaikutteista ateria- on alle 3,0 mmol/l. Adrenergiset vastaamaan kulloistakin insuliini- insuliinia ja pitkävaikutteista ennakko-oireet voivat puuttua, jos tarvetta. Pumppuhoito on kuiten- NPH-insuliinia aamupalalla ja diabetes on kestänyt kauan tai jos kin välittömiltä kustannuksiltaan päivällisen yhteydessä iltapäivällä. esiintyy toistuvia hypoglykemioita kalliimpaa sekä erityisosaamista Insuliinit annostellaan joko erik- ja sokeritasapaino on matala. ja motivaatiota vaativaa, joten sitä seen kynillä tai yhtä aikaa ruiskus- Hypoglykemiaa seuraa yleensä ehdotetaan vasta, jos hoitotavoit- sa sekoittaen. Jos suhde on vakio, reaktiivinen verensokeritason teita ei ole saavutettu monipistos- voidaan käyttää sekoiteinsuliinia. nousu insuliiniresistenssi voi hoidolla ja syynä arvioidaan ole- + Yleensä aamulla pistetään n. kestää 24 t:iin asti hypoglykemia- van insuliinivaikutukseen liittyvä 2/3 kokonaisannoksesta. Ate- episodin jälkeen vastavaikuttaja- ongelma. ria-ajat ja määrät sekä liikun- hormonien voimistuneen eritty- Erityisen hyödyllinen pumppuhoito ta pidetään tasaisena. Hoito misen takia. on hypoglykemiaherkillä henkilöil- vaatii aterioiden lisäksi välipa- Hypoglykemian tavallisia syitä lä, yöhypoglykemian estämisessä lat, jotta verensokeri ei laske ovat sekä aamunkoittoilmiön (voimakas liian matalalle. Ylimääräiseen + liian suuri ateriainsuliinin annos insuliinitarpeen lisääntyminen aa- liikuntaan tankataan hiilihyd- suhteessa hiilihydraattimäärään muyöstä ja aamulla) yhteydessä. raatteja. + satunnainen annosteluvirhe Pumppu infusoi siihen määritetyn Kolmipistoshoidossa pistetään + aterian myöhästyminen tai annostelun (yks./tunti) mukaan pi- aamulla lyhytvaikutteista ja pit- aterian jääminen väliin, jos kavaikutteista insuliinia ihonalai- kävaikutteista insuliinia, pääate- perusinsuliini on liian korkealla seen rasvakudokseen asetetun rialla lyhytvaikutteista insuliinia ja tasolla katetrin kautta. Katetri vaihdetaan illalla pitkävaikutteista insuliinia. + ennakoimaton fyysinen rasitus noin 3 päivän välein. Kolmipistoshoito tarjoaa mah- ilman insuliiniannoksen pie- + Esim. jos henkilön perusinsu- dollisuuden joustaa päiväaterian nentämistä tai hiilihydraattien liinin (basaali) tarve on noin ajoituksessa, mutta muuten siihen lisäämistä 20 yks./vrk, se vastaisi tasasuu- liittyvät samat rajoitukset kuin + liikunta insuliiniannoksen rina annoksina noin 0.8 yks./t. kaksipistoshoitoon. vaikutusmaksimin ajankohtana, Koska henkilön perusinsuliinin Kaksi- ja kolmipistoshoidon on- jos sitä ei ole huomioitu annok Tyypin 1 diabeteksen insuliinihoito

6 AJANKOHTAISTA LÄÄKÄRIN KÄSIKIRJASTA sessa tai lisähiilihydraattina Verensokeria on seurattava 1 2 sesta johtuva yöllinen hypoglyke- + pistotekniikan tai pistoskohdan tunnin välein. mia johtaa reaktiiviseen verenso- vaihtamiseen liittyvä lisäänty- + Pahoinvointi ja oksentelu sinäl- kerin kohoamiseen aamulla. nyt insuliinin imeytyminen lään eivät ole aihe insuliinian- Aamuhyperglykemian syyn selvit- + vahingossa annettu lihaksen- noksen pienentämiseen, koska täminen sisäinen tai suonensisäinen ne voivat olla merkkejä elimis- + Verensokeri mitataan toiste- pistos tön stressistä ja siksi useimmi- tusti illalla ennen iltapalaa, + runsas alkoholin käyttö ja kra- ten myös lisääntyneestä insulii- nukkumaan mennessä ja aa- pula (estää maksaa tuottamas- nin tarpeesta. mulla sekä yöllä noin 4 h ennen ta sokeria) +»Gastroenteriitti» voi olla keto- heräämistä. + vähentynyt insuliinin tarve asidoosin oire: tutki aina vatsa- + Tärkeää on selvittää, onko ve- remissiovaiheessa, laihtumisen oireisen diabeetikon verensoke- rensokeriarvo aamuyöllä pieni aikana, munuaisten vajaatoi- riarvo ja virtsan/veren ketonit. vai suuri ja onko se suuri jo minnassa tai endokriinisissä + Huolehdi insuliinin, hiilihydraat- nukkumaan mennessä. häiriöissä, kuten hypotyreoosissa ja lisämunuaiskuoren vajaatoiminnassa. Hypoglykemian ehkäisy Ehkäisyssä keskeistä on hyvä tien ja nesteen annosta. Lääkkeet: erityisesti kortikosteroidit (myös nivelen sisään pistettynä), sympatomimeetit Hypertyreoosi Muut akuutit yleissairaudet tai traumat Epävakaan sokeritasapainon syitä Oireettomat liian matalat verensokerit, erityisesti yöhypoglykemiat ja niiden aiheuttamat vaihtelevan hoidonohjaus ja tilanteiden ennakointi insuliini- ja ruokamäärissä. Päivän liikunta on etenkin tiu- Aamuhyperglykemia Aamuisen liian korkean verenso- suuruiset ja kestoiset reaktiiviset verensokerin nousut Hoitoväsymys ja motivaation kassa hoitotasapainossa olevilla kerin syynä on yleensä insuliinin hiipuminen, varsinkin jos omista syytä ottaa huomioon vähentä- puute, johon johtavat seuraavat korjausyrityksistä huolimatta ve- mällä illan perusinsuliinin annosta seikat: rensokeri vaihtelee voimakkaasti % verensokerimittausten + insuliinin riittämätön vaikutus Tietojen ja taitojen puutteellisuus kautta kertyvän kokemuksen aamuöisen insuliinin tarpeen ja siitä johtuva hoidon ja veren- mukaan. lisääntymisen (= aamunkoittoil- sokerin omaseurannan tulosten Hypoglykemian hoito miön) takia huono ymmärtäminen Lisääntyneen insuliinintarpeen syyt Painon lisääntyminen. Jos + edellisen päivän tai illan insuliiniannoksen riittämätön vaikutus seuraavaan aamuun asti + liian korkea verensokeri iltapalan jälkeen jo nukkumaan Hiilihydraatteja ei osata laskea tai ei ymmärretä niiden laskemisen tärkeyttä. Aterioiden, liikunnan ja insuliiniannosten väärät keskinäiset tämä johtuu liiallisesta insuliini- mentäessä suhteet annoksesta, on insuliiniannosta + iltasyöminen ennen nukku- Välipaloille ei pistetä ateriainsu- ja hiilihydraatti- ja energiamää- maanmenoa ilman ateriainsulii- liinia rää vähennettävä samanaikai- niannosta. Ateriainsuliini pistetään liian myö- sesti. Yöllisten hypoglykemiakokemus- hään aterian jälkeen, jolloin ve- Akuutit infektiot lisäävät insuliinin ten tai niiden pelon vuoksi ylimää- rensokeri ehtii ensin nousta liikaa, tarvetta merkittävästikin. räinen tankkaaminen nukkumaan mutta insuliinivaikutuksen tullessa + Jos veren glukoosipitoisuus mennessä on varsin tavallista. laskee liikaa. on toistuvasti yli 12 mmol/l ja + Asiasta pitää keskustella neut- Perusinsuliinin liian tiheä vaihtelu virtsassa/veressä on ketoainei- raalisti ja tarvittaessa muuttaa Monen asian samanaikainen 2016 ta, pika- tai lyhytvaikutteisen insuliinin lisäannos (ks. edellä). perusinsuliinia. Liian suuresta iltainsuliiniannok- muuttaminen + Esim. korkean verensokerin P. Ilanne-Parikka ja L. Hiltunen

7 vuoksi sekä lisätään insuliiniannosta että lisätään liikuntaa. Insuliiniannosten unohtelu Epäsäännöllinen, voimakas liikunta, jota vaikea ennakoida insuliini ei ole päässyt jäätymään tai kuumentumaan. Hypoglykemioiden esiintymisen selvittäminen Tavanomaisten arkipäivien ja Insuliinin annostelu monipistoshoidossa aikavyöhykkeitä ylitettäessä Potilaan kanssa kannattaa tehdä Korkean verensokerin ylikorjauk- viikonlopun päivärytmin selvittä- yhdessä kirjallinen suunnitelma, sen jälkeinen hypoglykemia ja uusi minen johon laitetaan rinnakkain koti- reaktiivinen verensokerin nousu + Työ ja siihen liittyvä fyysinen ja maan ja kohdemaan ajat ja len- johtaa herkästi verensokerin»vuo- psyykkinen rasitus non kesto ja suunnitellaan insulii- ristorataan». + Tavalliset ruoka-ajat, ruoat ja nin muutokset siihen. Kuukautiskierto vaikuttaa insulii- niiden hiilihydraattimäärät nin tarpeeseen. + Liikunta: ajoitus ja teho sekä mi- Matka länteen + Usein insuliinin tarve lisääntyy ten potilas varautuu liikuntaan Päivä pitenee länteen matkustet- premenstruaalivaiheessa ja + Alkoholin käyttö taessa. Yli 2 tunnin aikaero kate- ovulaation yhteydessä. Tulevatko aterioiden hiilihydraatit taan lisätyllä perusinsuliinilla tai Vaikeat diabeteksen lisäsairaudet lasketuiksi? glargiini-insuliini pistetään lyhyillä (munuaisten vajaatoiminta, ruo- Psykososiaalinen tilanne matkoilla lähtömaan pistosajan- ansulatuskanavan toimintahäiriöt, 1 2 viikon tehostettu seuranta, kohtana (24 h väli). Perusinsuliinia gastropareesi) jossa kirjataan vihkoon tai seuran- lisätään sen mukaan, kuinka pal- Endokriiniset häiriöt: hypo- tai talehteen: jon perusinsuliinin tavanomainen hypertyreoosi, Addisonin tauti + perusinsuliinin annos ja pis- annos tuntia kohti on. (aiheuttaa toteamattomana insu- tosaika + Esim. jos perusinsuliinin mää- liinin tarpeen merkittävän vähen- + verensokeri aamuisin herätessä rä on 20 yks. vuorokaudessa, tymisen ja siksi toistuvia hypogly- ja illalla nukkumaan mennessä se vastaa noin 0,8 yks./h. Jos kemioita) + parittaisia verensokerin mittauk- aikaero on 6 tuntia, pistetään Syömishäiriöt (anoreksia tai bu- sia vaihtelevasti ennen eri perusinsuliinia lisäannos noin 6 limia) aterioita ja 1,5 h niiden jälkeen 0,8 yks. eli 5 yksikköä. Insu- Insuliinivasta-aineet voivat aiheut- (aamupala, lounas, päivällinen, liinien päällekkäisvaikutusten taa odottamattomia hypoglykemi- iltapala) vuoksi pyöristetään mieluum- oita. Vasta-aineet on syytä mitata, + aterioiden ja välipalojen hiili- min hieman alaspäin. jos hypoglykemioihin ei löydy hydraatti- ja insuliiniannokset Ateriat katetaan tavanomaisesti muuta syytä. + muut tilapäiset korjausannokset ateriainsuliiniannoksilla syötyjen Yleissairaudet, traumat ja elimis- + liikunta hiilihydraattimäärien mukaan. tön stressitilat + sairauspäivät. Kohdemaahan saavuttua nouda- Insuliinipistosten poisjättäminen Varataan riittävästi aikaa seu- tetaan normaalia pistossuunnitel- tai liian pienet annokset laihdu- rannan yhteiseen läpikäyntiin maa kohdemaan ajassa; annoksia tuskeinona (diabeteshoitaja ja/tai lääkäri); muutetaan tarvittaessa omaseu- Epävakaan sokeritasapainon selvittäminen Diabeetikon oma arvio sokeritasa- tulokset voi lähettää etukäteen esim. faksilla tai sähköpostilla hoitopaikkaan. Etsitään somaattisen tai endokriinisen häiriön merkkejä (P-TSH, rannan perusteella. Matka itään Päivä lyhenee itään matkustettaessa. painosta ja sen vaihtelusta P-K, P-Na, P-Korsol, S-Krea, kelia- Perusinsuliinia vähennetään sen Verensokerimittarin oikean toimin- kiavasta-aineet). mukaan, kuinka monta tuntia nan varmistaminen (myös liuskat) Ellei asia selviä, diabeetikko oh- päivä lyhenee. Pistospaikkojen ja pistostekniikan jataan glukoosisensorointiin ja + Esim. jos perusinsuliinin määrä tarkistaminen Varmistetaan, että käytössä oleva diabeteslääkärin konsultaatioon. Verensokerin omaseuranta on 20 yks. vuorokaudessa, ja aikaero on 6 tuntia, perusinsu Tyypin 1 diabeteksen insuliinihoito

8 AJANKOHTAISTA LÄÄKÄRIN KÄSIKIRJASTA liinipistoksen määrää vähennetään 5 yksikköä. Aterioilla pistetään tavanomaisesti syötyjen hiilihydraattimäärien mukaan. Laskeutumisen jälkeen noudatetaan kohdemaassa normaalia pistossuunnitelmaa; annoksia muutetaan tarvittaessa omaseurannan perusteella. Kirjallisuutta 1. ADA. Intensive Diabetes Management. 2. Hånas R. Type 1 Diabetes in children, adolescents and young adults. London: Class Publishing; Härmä-Rodriguez S, Ruuskanen E. Tyypin 1 diabetes ja joustava monipistoshoito. Tampere: Suomen Diabetesliitto, www. diabetes.fi 2. Ilanne-Parikka P, Kangas T, Kaprio EA, Rönnemaa T (toim.). Diabetes. 4. painos. Kustannus Oy Duodecim Ilanne-Parikka P, Ruuskanen E. Hiilihydraattien arviointiin lisää huomiota tyypin 1 diabeteksen hoidossa. Suom Lääkäril 2004; 34: Välimäki M, Sane T, Dunkel L (toim). Endokrinologia. Kustannus Oy Duodecim P. Ilanne-Parikka ja L. Hiltunen

Iäkkään diabetes. TPA Tampere: Iäkkään diabetes

Iäkkään diabetes. TPA Tampere: Iäkkään diabetes Iäkkään diabetes 1 Perustieto Syventävä tieto Diabetes ja vanhenemismuutokset Yleistietoa Sokeriarvot Hoidon tavoitteet Mittaaminen Kirjaaminen Hoidon tavoitteet Lääkehoito Insuliinihoidon aloitus HBa1c

Lisätiedot

LT Petteri Ahtiainen Endokrinologi, KSKS. Alueellinen diabeteskoulutus, JKL,

LT Petteri Ahtiainen Endokrinologi, KSKS. Alueellinen diabeteskoulutus, JKL, LT Petteri Ahtiainen Endokrinologi, KSKS Alueellinen diabeteskoulutus, JKL, 6.5.2015 1 } 31-vuotias nainen } DM1 vuodesta 2007 } Diabeteksen komplikaatioita ei ole } Ei muita sairauksia } Insuliinin lisäksi

Lisätiedot

INSULIINI JA POTILASTURVALLISUUS. Kristiina Kuusto ja Anna Sevänen

INSULIINI JA POTILASTURVALLISUUS. Kristiina Kuusto ja Anna Sevänen INSULIINI JA POTILASTURVALLISUUS Kristiina Kuusto ja Anna Sevänen Esityksen aiheet Peruslääkevalikoimaan kuuluvat pika- ja pitkävaikutteiset insuliinit Insuliinien uudet vahvuudet Ongelmia insuliinihoidossa

Lisätiedot

Ika a ntyneen diabeetikon insuliinihoidon haasteet perusterveydenhuollossa. Mikko Honkasalo, LT, diabetesla a ka ri, Nurmija rven terveyskeskus

Ika a ntyneen diabeetikon insuliinihoidon haasteet perusterveydenhuollossa. Mikko Honkasalo, LT, diabetesla a ka ri, Nurmija rven terveyskeskus Ika a ntyneen diabeetikon insuliinihoidon haasteet perusterveydenhuollossa Mikko Honkasalo, LT, diabetesla a ka ri, Nurmija rven terveyskeskus Tuore diabeteksen KH-suosituksen päivitys III/2016 Iäkkään

Lisätiedot

Uudet insuliinit. 13.2.2016 Endokrinologi Päivi Kekäläinen 1922 2016

Uudet insuliinit. 13.2.2016 Endokrinologi Päivi Kekäläinen 1922 2016 Uudet insuliinit 13.2.2016 Endokrinologi Päivi Kekäläinen 1922 2016 Diabetes: hoidon tavoitteet Oireettomuus liitännäissairauksien esto Verensokerin hoito parantaa diabeetikon vointia Numeroina: HBA1c

Lisätiedot

Lääkkeiden hintalautakunta

Lääkkeiden hintalautakunta Lääkkeiden hintalautakunta Asia: Lausunto Detemir-insuliinin erityiskorvattavuuden jatkamista koskevasta hakemuksesta Diabetesliitto kiittää kohteliaimmin mahdollisuudesta lausua detemirinsuliinin erityiskorvattavuuden

Lisätiedot

glargininsuliini 300 yksikköä/ml TYYPIN 1 DIABETES TOUJEO -perusinsuliini 300 yksikköä/ml

glargininsuliini 300 yksikköä/ml TYYPIN 1 DIABETES TOUJEO -perusinsuliini 300 yksikköä/ml glargininsuliini 300 yksikköä/ml TYYPIN 1 DIABETES TOUJEO -perusinsuliini 300 yksikköä/ml HYVÄ TOUJEO - PERUSINSULIININ KÄYTTÄJÄ, Sinulle on aloitettu TOUJEO (glargininsuliini 300 yksikköä/ml), joka on

Lisätiedot

HYPOGLYKEMIAPÄIVÄKIRJANI

HYPOGLYKEMIAPÄIVÄKIRJANI Hypoglykemia tarkoittaa tilaa, jossa verensokerin taso on alle 3,9 mmol/l tai 70 mg/dl 1, tosin tarkka lukema voi vaihdella yksilöllisesti. Hypoglykemia voi johtua useista syistä, ja sen yleisin aiheuttaja

Lisätiedot

Tyypin 2 diabetes Hoito-ohje ikääntyneille Ruokavalio ja liikunta. Sairaanhoitajaopiskelijat Lauri Tams ja Olli Vaarula

Tyypin 2 diabetes Hoito-ohje ikääntyneille Ruokavalio ja liikunta. Sairaanhoitajaopiskelijat Lauri Tams ja Olli Vaarula Tyypin 2 diabetes Hoito-ohje ikääntyneille Ruokavalio ja liikunta Sairaanhoitajaopiskelijat Lauri Tams ja Olli Vaarula 1 Johdanto Arviolta 500 000 suomalaista sairastaa diabetesta ja määrä kasvaa koko

Lisätiedot

OMAHOITOLOMAKE Liite 3

OMAHOITOLOMAKE Liite 3 OMAHOITOLOMAKE Liite 3 Sinulle on varattu seuraava aika: Sairaanhoitajan vastaanotolle: Aika lääkärille ilmoitetaan myöhemmin Pyydämme Sinua syventymään hetkeksi omahoitoosi. Täytä tämä omahoitolomake

Lisätiedot

Opas seurannan tueksi Tyypin 2 diabeetikolle

Opas seurannan tueksi Tyypin 2 diabeetikolle Opas seurannan tueksi Tyypin 2 diabeetikolle 2 3 Lukijalle Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa sinua sairautesi seurannassa ja antaa lisäksi tietoa sinua hoitavalle hoitohenkilökunnalle hoitotasapainostasi.

Lisätiedot

Mistä tyypin 2 diabeteksessa on kyse?

Mistä tyypin 2 diabeteksessa on kyse? Mistä tyypin 2 diabeteksessa on kyse? Kenelle kehittyy tyypin 2 diabetes? Perimällä on iso osuus: jos lähisukulaisella on tyypin 2 diabetes, sairastumisriski on 50-70% Perinnöllinen taipumus vaikuttaa

Lisätiedot

Lassi Nelimarkka, LT Kliininen ope2aja Sisätau8en ja endokrinologian el

Lassi Nelimarkka, LT Kliininen ope2aja Sisätau8en ja endokrinologian el Lassi Nelimarkka, LT Kliininen ope2aja Sisätau8en ja endokrinologian el Turun yliopisto, kliininen laitos, sisätau8oppi TYKS, Medisiininen toimialue, endokrinologia Alueellinen diabeteskoulutus 21.1.2016

Lisätiedot

OPE, MULLA ON HUONO OLO

OPE, MULLA ON HUONO OLO OPE, MULLA ON HUONO OLO OPAS KOULUN HENKILÖKUNNALLE LAPSEN DIABETEKSEN HOIDOSTA Pihla Heinälä Tiina Keränen Petra Nieminen 2 SAATTEEKSI Tämä tukimateriaali on tarkoitettu ala-asteen opettajille, jotka

Lisätiedot

Vastasairastuneen tyypin 1 diabeetikon hoidon seurantavihko

Vastasairastuneen tyypin 1 diabeetikon hoidon seurantavihko Tämä vihko on tarkoitettu tuoreen tyypin 1 diabeetikon hoidon seurannan avuksi. Seurantavihko tukee omaa oppimistasi sairauden alkuvaiheessa. Tämän avulla sinä ja hoitajasi pystytte tarkkailemaan ohjattujen

Lisätiedot

Tyypin 1 diabetes: Tietoja opettajille

Tyypin 1 diabetes: Tietoja opettajille Tyypin 1 diabetes: Tietoja opettajille Nuorten diabetes Tyypin 1 diabetes on vaikeasti hoidettava sairaus, erityisesti nuorilla. Jos jokin asia diabeteksen hoidossa menee vikaan, siitä usein valitettavasti

Lisätiedot

Mihin verensokerin mittausta vieritestinä tarvitaan

Mihin verensokerin mittausta vieritestinä tarvitaan Mihin verensokerin mittausta vieritestinä tarvitaan 17.4.2007 LABQUALITY, Helsinki Pirjo Ilanne-Parikka Sisätautien el, diabeteksen hoidon erityispätevyys Ylilääkäri Suomen Diabetesliitto/Kuntoutus ja

Lisätiedot

Päihteet ja diabetes - kokemuksia potilastyössä. Diabeteshoitaja Marja Rautavirta Satakunnan keskussairaala Diabetesosaaja 2015

Päihteet ja diabetes - kokemuksia potilastyössä. Diabeteshoitaja Marja Rautavirta Satakunnan keskussairaala Diabetesosaaja 2015 Päihteet ja diabetes - kokemuksia potilastyössä Diabeteshoitaja Marja Rautavirta Satakunnan keskussairaala Diabetesosaaja 2015 Sairastuin diabetekseen, mistä huumeista minun tulisi luopua? vielä ei ole

Lisätiedot

Lääkevalmisteella ei enää myyntilupaa

Lääkevalmisteella ei enää myyntilupaa Ultratard Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat insuliinin käyttämisen. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi, diabeteshoitajan

Lisätiedot

HYVIÄ NEUVOJA, JOIDEN AVULLA. voit saada diabeteksesi hallintaan

HYVIÄ NEUVOJA, JOIDEN AVULLA. voit saada diabeteksesi hallintaan OLE AKTIIVINEN HYVIÄ NEUVOJA, JOIDEN AVULLA voit saada diabeteksesi hallintaan Omat arvoni Päivämäärä / / / / / / / / / / / / HbA 1c (mmol/mol, %) LDL-kolesteroli (mmol/l) Verenpaine (mmhg) Paino (kg)

Lisätiedot

Diabeteksen hoidon kompastuskiviä: kortisoni, ENE, lihavuuskirurgia. Valtakunnallinen Diabetespäivä Minna Koivikko

Diabeteksen hoidon kompastuskiviä: kortisoni, ENE, lihavuuskirurgia. Valtakunnallinen Diabetespäivä Minna Koivikko Diabeteksen hoidon kompastuskiviä: kortisoni, ENE, lihavuuskirurgia Valtakunnallinen Diabetespäivä 23.11.2016 Minna Koivikko Steroidien indusoima diabetes SIDM: määritelmä poikkeava sokeritason nousu glukokortikoidihoitoa

Lisätiedot

Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto

Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto EMA/188850/2014 Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto Tämä on Jardiance-valmisteen riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joilla

Lisätiedot

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 VI.2 VI.2.1 JULKISEN YHTEENVEDON OSIOT Tietoa sairauden esiintyvyydestä PLENADREN-valmistetta käytetään lisämunuaisten vajaatoiminnan

Lisätiedot

Kyselylomake pistoshoitoisille diabeetikoille

Kyselylomake pistoshoitoisille diabeetikoille Kyselylomake pistoshoitoisille diabeetikoille Diabeteshoi taja täyttää +358 / / Hoitava paikka Tämän kysymyslomakkeen täyttäminen on vapaaehtoista ja se tehdään täysin nimettömästi. Kyselylomakkeeseen

Lisätiedot

OPAS KOTIPISTOSHOITOON

OPAS KOTIPISTOSHOITOON OPAS KOTIPISTOSHOITOON (asfotase alfa) 40 mg/ml injektioneste, liuos for injection 18 mg/0,45 ml 28 mg/0,7 ml 40 mg/1 ml 100 mg/ml injektioneste, liuos 80 mg/0,8 ml asfotaasialfa Tähän lääkkeeseen kohdistuu

Lisätiedot

Lääkevalmisteella ei enää myyntilupaa

Lääkevalmisteella ei enää myyntilupaa 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Monotard 100 IU/ml Injektioneste, suspensio injektiopullossa 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Ihmisinsuliini, rdna (valmistettu yhdistelmä-dna-tekniikalla, tuotettu Saccharomyces

Lisätiedot

Kirsi Englund RATKAISUJA ARKIRUOKAAN. 4 askelta helppoon hyvinsyömiseen

Kirsi Englund RATKAISUJA ARKIRUOKAAN. 4 askelta helppoon hyvinsyömiseen Kirsi Englund RATKAISUJA ARKIRUOKAAN 4 askelta helppoon hyvinsyömiseen Osa 2: ASKELEET PAREMPAAN ARKIRUOKAAN Panosta oikeisiin asioihin, ruokavalion perusteet kuntoon Arkiruoka kuntoon mikä on oleellista

Lisätiedot

Diabeteshoitajat Eija Leppiniemi ja Elise Nieminen

Diabeteshoitajat Eija Leppiniemi ja Elise Nieminen Diabeteshoitajat Eija Leppiniemi ja Elise Nieminen 24.1.2017 VERENSOKERISEURANNAN KEHITYS VERENSOKERISEURANNAN KEHITYS JATKUVAN GLUKOOSIMITTAUKSEN KEHITYS MiniMed CGMS Dexcom FreeStyle Seven Libre 1999

Lisätiedot

Yksi injektiopullo sisältää 5 ml injektionestettä, joka vastaa 500 yksikköä, tai 10 ml injektionestettä, joka vastaa 1000 yksikköä.

Yksi injektiopullo sisältää 5 ml injektionestettä, joka vastaa 500 yksikköä, tai 10 ml injektionestettä, joka vastaa 1000 yksikköä. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Lantus 100 yksikköä/ml injektioneste, liuos injektiopullossa 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi ml sisältää 100 yksikköä glargininsuliinia (vastaten 3,64 mg). Yksi injektiopullo

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Kemppainen, Rahkonen, Korkiakangas, Laitinen Työterveyslaitos

Hyvinvointia työstä. Kemppainen, Rahkonen, Korkiakangas, Laitinen Työterveyslaitos Hyvinvointia työstä Herättelevät kysymykset ammattikuljettajalle Terveenä ja hyvinvoivana jo työuran alussa POHDI OMAA TERVEYSKÄYTTÄYTYMISTÄSI VASTAAMALLA SEURAAVIIN KYSYMYKSIIN: TYÖ Kuinka monta tuntia

Lisätiedot

Hyvän ateriarytmin sovittaminen harjoitusrytmiin. Sanni Virta ja Liisa-Maija Rautio

Hyvän ateriarytmin sovittaminen harjoitusrytmiin. Sanni Virta ja Liisa-Maija Rautio Hyvän ateriarytmin sovittaminen harjoitusrytmiin Ravintoasioissa urheilijoilla on usein eniten parantamisen varaa. Erityisesti arkisyömiseen tulisi panostaa Urheilijan fyysinen kehitys tapahtuu arkisen

Lisätiedot

Tasigna (nilotinibi) Tärkeää tietoa lääkehoidostasi

Tasigna (nilotinibi) Tärkeää tietoa lääkehoidostasi Tasigna (nilotinibi) Tärkeää tietoa lääkehoidostasi Tärkeää tietoa TASIGNA-hoidosta Mitä TASIGNA ON? TASIGNA on reseptilääke, jota käytetään Philadelphia-kromosomipositiivisen kroonisen myelooisen leukemian

Lisätiedot

Harjoittelu, ravinto ja lepo kehittymisen kulmakivet Koripallovalmennuksen tukitoimet

Harjoittelu, ravinto ja lepo kehittymisen kulmakivet Koripallovalmennuksen tukitoimet Harjoittelu, ravinto ja lepo kehittymisen kulmakivet 2.1. Koripallovalmennuksen tukitoimet Kehittymisen pyhä kolmiyhteys HARJOITTELU KEHITYS Kuormitus-kolmion pinta-alan kasvua eli harjoittelun lisääntymistä

Lisätiedot

VERENSOKERIN MITTAAMISEN OHJAAMINEN. Tyypin 1 diabetes. Henriikka Iivonen Sanna Rämäkkö

VERENSOKERIN MITTAAMISEN OHJAAMINEN. Tyypin 1 diabetes. Henriikka Iivonen Sanna Rämäkkö VERENSOKERIN MITTAAMISEN OHJAAMINEN Tyypin 1 diabetes Henriikka Iivonen Sanna Rämäkkö Opinnäytetyö Maaliskuu 2009 Hoitotyönkoulutusohjelma Hoitotyönsuuntautumisvaihtoehto Pirkanmaan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Letkuravitsemuksen ongelmakohtia Lasten letkuravitsemus Virpi Järveläinen Satshp

Letkuravitsemuksen ongelmakohtia Lasten letkuravitsemus Virpi Järveläinen Satshp Letkuravitsemuksen ongelmakohtia Lasten letkuravitsemus 2.2.2017 Virpi Järveläinen Satshp Letkuravitsemuksen komplikaatioita Ripuli Syy sopimaton valmiste, valmisteen osmolaalisuus, bakteerikontaminaatio,

Lisätiedot

Tyypin 1 diabeteksen hoidon järjestelyt ja tulokset Pohjois- Karjalassa. Ylilääkäri Päivi Kekäläinen

Tyypin 1 diabeteksen hoidon järjestelyt ja tulokset Pohjois- Karjalassa. Ylilääkäri Päivi Kekäläinen Tyypin 1 diabeteksen hoidon järjestelyt ja tulokset Pohjois- Karjalassa Ylilääkäri Päivi Kekäläinen 23.9.2016 Sidonnaisuudet: Kokousmatkakulut/ luentopalkkiot: Astra Zeneca, Ipsen, MSD, Novartis, NovoNordisk

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Actrapid 100 IU/ml injektioneste, liuos injektiopullossa Ihmisinsuliini (rdna)

PAKKAUSSELOSTE. Actrapid 100 IU/ml injektioneste, liuos injektiopullossa Ihmisinsuliini (rdna) PAKKAUSSELOSTE Actrapid 100 IU/ml injektioneste, liuos injektiopullossa Ihmisinsuliini (rdna) Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat insuliinin käyttämisen. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita

Lisätiedot

Ohjeita diabeteksen hoitoon

Ohjeita diabeteksen hoitoon Ohjeita diabeteksen hoitoon Sirkku Tulokas Kristiina Salonen Juha Alanko Tarja Kaitala Jorma Lahtela Marita Määttä Heikki Oksala Kaija Paasikivi Sulo Rajala Tea Vatanen Martta Äijälä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

IKÄIHMISEN KOHTAAMINEN LÄÄKÄRIN TYÖSSÄ. Enonekiö

IKÄIHMISEN KOHTAAMINEN LÄÄKÄRIN TYÖSSÄ. Enonekiö IKÄIHMISEN KOHTAAMINEN LÄÄKÄRIN TYÖSSÄ ENONTEKIÖLLÄ Taina Korhonen tkl, Hetan ta, Enonekiö Sajos,Inari 23.5.2012 2012 IKÄIHMINEN? 30-35 v keuhkojen tilavuus suurimmillaan, 65 vuotiaana pienentynyt y 10%

Lisätiedot

Insuman Rapid on neutraali insuliiniliuos (lyhytvaikutteinen insuliini).

Insuman Rapid on neutraali insuliiniliuos (lyhytvaikutteinen insuliini). 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Insuman Rapid 40 IU/ml injektioneste, liuos injektiopullossa 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi ml sisältää 40 IU ihmisinsuliinia (vastaa 1,4 mg). Yksi injektiopullo sisältää

Lisätiedot

Paraneeko diabeteksen hoito Pisaralla? Pisara-hankekokonaisuuden seminaari 29.4.2010 Lääkintöneuvos, dosentti Ilkka Winblad

Paraneeko diabeteksen hoito Pisaralla? Pisara-hankekokonaisuuden seminaari 29.4.2010 Lääkintöneuvos, dosentti Ilkka Winblad Paraneeko diabeteksen hoito Pisaralla? Pisara-hankekokonaisuuden seminaari 29.4.2010 Lääkintöneuvos, dosentti Ilkka Winblad 1.1.2009 31.12.2012 Tehostetun hoitomallin vaikuttavuuden arviointi diabeteksen

Lisätiedot

Kohonnut verenpaine merkitys ja hoito. Suomen Sydänliitto 2016

Kohonnut verenpaine merkitys ja hoito. Suomen Sydänliitto 2016 Kohonnut verenpaine merkitys ja hoito Mikä on verenpaine? Ellei painetta, ei virtausta Sydän supistuu sykkivä paineaalto Paineaallon kohdalla systolinen (yläpaine) Lepovaiheen aikana diastolinen (alapaine)

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Actrapid NovoLet 100 IU/ml injektioneste, liuos esitäytetyssä kynässä Ihmisinsuliini (rdna)

PAKKAUSSELOSTE. Actrapid NovoLet 100 IU/ml injektioneste, liuos esitäytetyssä kynässä Ihmisinsuliini (rdna) PAKKAUSSELOSTE Actrapid NovoLet 100 IU/ml injektioneste, liuos esitäytetyssä kynässä Ihmisinsuliini (rdna) Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat insuliinin käyttämisen. Säilytä tämä seloste.

Lisätiedot

DIABETES. Mikä on HbA 1C. -testi? MSD:n valmistama koulutusmateriaali

DIABETES. Mikä on HbA 1C. -testi? MSD:n valmistama koulutusmateriaali Mikä on -testi? MSD:n valmistama koulutusmateriaali Mikä on -testi? -testi on verikoe, joka otetaan yleensä laboratoriossa tai lääkärin tai hoitajan vastaanotolla. -testi mittaa keskimääräisiä verensokeritasojasi

Lisätiedot

Ihmisinsuliini on tuotettu yhdistelmä-dna-tekniikalla Escherichia colia käyttäen.

Ihmisinsuliini on tuotettu yhdistelmä-dna-tekniikalla Escherichia colia käyttäen. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Insuman Basal 40 IU/ml injektioneste, suspensio injektiopullossa 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi ml sisältää 40 IU ihmisinsuliinia (vastaa 1,4 mg). Yksi injektiopullo

Lisätiedot

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTOS

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTOS LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTOS Nämä muutokset valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen ovat voimassa Komission päätöksestä. Jäsenvaltioiden viranomaiset päivittävät valmistetiedot

Lisätiedot

ASIAKASLÄHTÖINEN HOITOYHTEISTYÖ LUO PERUSTAN TYYPIN 2 DIABETEKSEN HOITOON. Diabeteksen hoidon kehittämisen tarpeista ja keinoista

ASIAKASLÄHTÖINEN HOITOYHTEISTYÖ LUO PERUSTAN TYYPIN 2 DIABETEKSEN HOITOON. Diabeteksen hoidon kehittämisen tarpeista ja keinoista ASIAKASLÄHTÖINEN HOITOYHTEISTYÖ LUO PERUSTAN TYYPIN 2 DIABETEKSEN HOITOON Diabeteksen hoidon kehittämisen tarpeista ja keinoista Pirjo Ilanne-Parikka, sisätautien el, diabeteslääkäri ylilääkäri, Diabetesliitto

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Actraphane 50 Penfill 100 IU/ml injektioneste, suspensio säiliössä Ihmisinsuliini (rdna)

PAKKAUSSELOSTE. Actraphane 50 Penfill 100 IU/ml injektioneste, suspensio säiliössä Ihmisinsuliini (rdna) PAKKAUSSELOSTE Actraphane 50 Penfill 100 IU/ml injektioneste, suspensio säiliössä Ihmisinsuliini (rdna) Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat insuliinin käyttämisen. Säilytä tämä seloste.

Lisätiedot

Sensoroinnista hyötyvä potilas

Sensoroinnista hyötyvä potilas Valtakunnallinen Diabetespäivä 2016 Sensoroinnista hyötyvä potilas Hannu Järveläinen TY ja SatKS Esityksen sisältö Glukoosihypoteesista Verensokerin seurannan kehityksestä Suomessa käytössä olevat glukoosisensorit

Lisätiedot

Healthy eating at workplace promotes work ability. Terveellinen ruokailu työpaikalla edistää työkykyä

Healthy eating at workplace promotes work ability. Terveellinen ruokailu työpaikalla edistää työkykyä Healthy eating at workplace promotes work ability Terveellinen ruokailu työpaikalla edistää työkykyä Jaana Laitinen Dosentti, Team Leader Työterveyslaitos, Suomi Finnish Institute of Occupational Health

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen maksut

Sosiaali- ja terveyspalvelujen maksut Perusturvalautakunta 115 19.12.2013 Sosiaali- ja terveyspalvelujen maksut 364/13.139/2013 Perusturvalautakunta 115 Kustannusten nousun vuoksi tarkistetaan sosiaali- ja terveys palvelujen mak su ja. Päätösehdotus:

Lisätiedot

Tutta Tanttari sh, TtM- opiskelija (TaY), Yhteyspäällikkö (TAMK)

Tutta Tanttari sh, TtM- opiskelija (TaY), Yhteyspäällikkö (TAMK) Tutta Tanttari sh, TtM- opiskelija (TaY), Yhteyspäällikkö (TAMK) Kirjallisuuskatsauksen lähtökohdat Tutkimuksia, joissa tyypin 2 diabeetikoiden pelkoja olisi tutkittu monipuolisesti, on maailmanlaajuisestikin

Lisätiedot

*Aspartinsuliini on valmistettu yhdistelmä-dna-tekniikalla, Saccharomyces cerevisiae -hiivassa.

*Aspartinsuliini on valmistettu yhdistelmä-dna-tekniikalla, Saccharomyces cerevisiae -hiivassa. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI NovoMix 50 Penfill 100 U/ml injektioneste, suspensio säiliössä 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml suspensiota sisältää 100 U lyhytvaikutteista (liukenevaa) aspartinsuliinia*/protamiinilla

Lisätiedot

Yläkouluakatemia viikot 6 ja 7 /2015

Yläkouluakatemia viikot 6 ja 7 /2015 Yläkouluakatemia viikot 6 ja 7 /2015 Suoliston vaikutus terveyteen Vatsa ja suolisto ovat terveyden kulmakiviä -> niiden hyvinvointi heijastuu sekä fyysiseen että psyykkiseen hyvinvointiin Jopa 80% ihmisen

Lisätiedot

Nuoren liikkujan ruokavalio

Nuoren liikkujan ruokavalio Nuoren liikkujan ruokavalio Rakenna ruokavaliosi hyvälle pohjalle Valitse monipuolisen ruokavalion pohjaksi ruoka-aineita kolmion alaosasta ja täydennä päivittäin seuraavista kerroksista. Huipun sattumat

Lisätiedot

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma Niina Juntunen Minna Pyöriäinen HOIDONOHJAUSTA TYYPIN 1 DIABETESTA SAIRASTAVIEN LASTEN ISOVANHEMMILLE Opinnäytetyö Helmikuu 2015 OPINNÄYTETYÖ Helmikuu

Lisätiedot

Lääkehoitosuunnitelma päivähoidossa

Lääkehoitosuunnitelma päivähoidossa Lääkehoitosuunnitelma päivähoidossa 18.11.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 07.10.2014 Ylihoitaja Marjo Orava ja lastenneuvolan laaturyhmä 2 (8) Sisällysluettelo sivu 1. Lääkehoidon sisältö ja toimintatavat...

Lisätiedot

TYYPIN 1 DIABETESTA SAIRASTAVA LAPSI KOULUSSA

TYYPIN 1 DIABETESTA SAIRASTAVA LAPSI KOULUSSA Petra Ilvesluoto & Maija Kemell-Nissinen TYYPIN 1 DIABETESTA SAIRASTAVA LAPSI KOULUSSA Oppaan laatiminen opettajille ja koulunkäynninohjaajille TYYPIN 1 DIABETESTA SAIRASTAVA LAPSI KOULUSSA Oppaan laatiminen

Lisätiedot

Tässä osassa on tietoa kivunlievityksestä lääkkein nielurisaleikkauksen jälkeen. Voit laskea oikean kipulääkeannoksen lapsellesi.

Tässä osassa on tietoa kivunlievityksestä lääkkein nielurisaleikkauksen jälkeen. Voit laskea oikean kipulääkeannoksen lapsellesi. Kivunlievitys Tässä osassa on tietoa kivunlievityksestä lääkkein nielurisaleikkauksen jälkeen. Voit laskea oikean kipulääkeannoksen lapsellesi. Huomaa, että tämä kivunlievitysohje pätee vain, jos lapsella

Lisätiedot

2016 Case. Hyvinvointianalyysi

2016 Case. Hyvinvointianalyysi 2016 Case Hyvinvointianalyysi ALOITUSKYSELYRAPORTTI Profiili 2016 Case Kartoituksen alkupäivämäärä 08.10.2015 KYSELYN TULOKSET Liikun mielestäni riittävästi terveyden kannalta. Liikuntani teho on mielestäni

Lisätiedot

KOULUTUS TYYPIN 1 DIABETEKSEN PÄIVIT- TÄISESTÄ HOIDOSTA MUSTIKKAMÄEN PÄI- VÄKODIN HENKILÖKUNNALLE

KOULUTUS TYYPIN 1 DIABETEKSEN PÄIVIT- TÄISESTÄ HOIDOSTA MUSTIKKAMÄEN PÄI- VÄKODIN HENKILÖKUNNALLE KOULUTUS TYYPIN 1 DIABETEKSEN PÄIVIT- TÄISESTÄ HOIDOSTA MUSTIKKAMÄEN PÄI- VÄKODIN HENKILÖKUNNALLE LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysala Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma Johanna Penttinen Merja Väisänen DIABETESTA SAIRASTAVIEN LASTEN, NUORTEN JA HEIDÄN VANHEM- PIENSA TYYTYVÄISYYS LAPSEN DIABETEKSEN HOITOON JA HOIDONOH-

Lisätiedot

HYVINVOINTILOMAKE. pvm

HYVINVOINTILOMAKE. pvm HYVINVOINTILOMAKE pvm Tämä kyselylomake käsittelee hyvinvointiasi, elämäntapojasi ja sitä, miten hoidat pitkäaikaissairauttasi tai -sairauksiasi, jos sinulla on sellaisia. Täytä lomake ja ota se mukaasi

Lisätiedot

Kaisa Luukkonen DIABETESTA SAIRASTAVAN POTILAAN HOIDON OHJAUS: OHJEKANSIO HOITOHENKILÖKUNNALLE

Kaisa Luukkonen DIABETESTA SAIRASTAVAN POTILAAN HOIDON OHJAUS: OHJEKANSIO HOITOHENKILÖKUNNALLE Kaisa Luukkonen DIABETESTA SAIRASTAVAN POTILAAN HOIDON OHJAUS: OHJEKANSIO HOITOHENKILÖKUNNALLE Projektisuunnitelma Hoitotyön koulutusohjelma 2013 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...3 2 PROJEKTIN TAVOITTEET, RAJAUS,

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

UKK-terveysseula LIIKKUMISEN TURVALLISUUDEN JA SOPIVUUDEN ARVIOINTIKYSELY. Nimi Sotu Päiväys

UKK-terveysseula LIIKKUMISEN TURVALLISUUDEN JA SOPIVUUDEN ARVIOINTIKYSELY. Nimi Sotu Päiväys UKK-terveysseula LIIKKUMISEN TURVALLISUUDEN JA SOPIVUUDEN ARVIOINTIKYSELY Hyvä vastaaja! Ole hyvä ja lue huolellisesti terveysseulan kysymykset ja vastaa niihin parhaan tietämyksesi mukaan. Nimi Sotu Päiväys

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Tyypin 1 diabetes - ennen raskautta, sen aikana ja raskauden jälkeen

Tyypin 1 diabetes - ennen raskautta, sen aikana ja raskauden jälkeen Tyypin 1 diabetes - ennen raskautta, sen aikana ja raskauden jälkeen Diabetespäivä Helsinki 23.11.2016 Marja Vääräsmäki, perinatologi OYS Naistentaudit ja synnytykset, OYS Raskauden suunnittelu Raskauden

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

OPE MULLA ON HUONO OLO

OPE MULLA ON HUONO OLO OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA OPE MULLA ON HUONO OLO Opas koulun henkilökunnalle lapsen diabeteksen hoidosta TEKIJÄT: Pihla Heinälä Tiina Keränen Petra Nieminen

Lisätiedot

Liukuvan työajan käyttö ja työajanseurantajärjestelmä Eurajoen ja Luvian kunnanvirastoissa alkaen

Liukuvan työajan käyttö ja työajanseurantajärjestelmä Eurajoen ja Luvian kunnanvirastoissa alkaen Yhteistyötoimikunta 15 28.09.2016 Yhdistymishallitus 102 05.10.2016 Liukuvan työajan käyttö ja työajanseurantajärjestelmä Eurajoen ja Luvian kunnanvirastoissa 1.1.2017 alkaen 280/01.01.03/2016 Yhttmk 15

Lisätiedot

Sisällys. 1.1 Hyvin vai huonosti nukuttu yö? Yöunen vaikutus terveyteen, painonhallintaan ja seuraavan päivän ruokavalintoihin...

Sisällys. 1.1 Hyvin vai huonosti nukuttu yö? Yöunen vaikutus terveyteen, painonhallintaan ja seuraavan päivän ruokavalintoihin... Sisällys Esipuhe...11 Kirjoittajat... 15 1 Aamu... 17 1.1 Hyvin vai huonosti nukuttu yö? Yöunen vaikutus terveyteen, painonhallintaan ja seuraavan päivän ruokavalintoihin... 17 Mitä unen aikana tapahtuu?...18

Lisätiedot

Ryhmäohjaus diabeteksessa ongelmalähtöisen oppimisen menetelmällä

Ryhmäohjaus diabeteksessa ongelmalähtöisen oppimisen menetelmällä Ryhmäohjaus diabeteksessa ongelmalähtöisen oppimisen menetelmällä Tyypin 1 diabetes Sirkku Tulokas Kaija Paasikivi Timo Pehkonen Kirsti Suontaka-Jamalainen Sinikka Vilppo Pirkanmaan sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Ilaris -injektionesteen valmistaminen ja injektion antaminen

Ilaris -injektionesteen valmistaminen ja injektion antaminen Suositellut annostukset aikuis- ja lapsipotilaille, katso sivut 2, 10 ja 11 Ilaris -injektionesteen valmistaminen ja injektion antaminen Ohje potilaalle ja terveydenhuollon ammattilaisille CAPS-hoitoon

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi ml sisältää 100 yksikköä glulisinsuliinia (vastaten 3,49 mg). Yksi injektiopullo sisältää 10 ml injektionestettä,

Lisätiedot

THASO12 - Ravitsemus Janne Rautiainen TH11K. Hoitotyön koulutusohjelma

THASO12 - Ravitsemus Janne Rautiainen TH11K. Hoitotyön koulutusohjelma THASO12 - Ravitsemus 25.10.2011 Janne Rautiainen TH11K Hoitotyön koulutusohjelma THASO12 - Ravitsemus 2 / 7 5.9.2012 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Ensimmäinen ohjauskerta... 4 2.1 Ravintoanamneesi... 4 2.2

Lisätiedot

ALA-ASTEIKÄISTEN LASTEN DIABETEKSEN HOITO KOULUPÄIVÄN AIKANA JA KOULUN ANTAMA TUKI Vanhempien kokemuksia

ALA-ASTEIKÄISTEN LASTEN DIABETEKSEN HOITO KOULUPÄIVÄN AIKANA JA KOULUN ANTAMA TUKI Vanhempien kokemuksia ALA-ASTEIKÄISTEN LASTEN DIABETEKSEN HOITO KOULUPÄIVÄN AIKANA JA KOULUN ANTAMA TUKI Vanhempien kokemuksia Hämäläinen Anne, Ojanperä Satu & Pekkarinen Eveliina Opinnäytetyö syksy 2013 Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Diabeteslapsen hoitopolku erikoissairaanhoidosta kouluun

Diabeteslapsen hoitopolku erikoissairaanhoidosta kouluun Diabeteslapsen hoitopolku erikoissairaanhoidosta kouluun Hoitotyön koulutusohjelma, Terveydenhoitaja (AMK) Opinnäytetyö 12.4.2010 Anna Huttunen Minna Isopahkala Metropolia Ammattikorkeakoulu Terveys- ja

Lisätiedot

HIILARIPELI. Mobiilisovellus sairaanhoitajaopiskelijoille lapsidiabeetikon ravitsemushoidosta

HIILARIPELI. Mobiilisovellus sairaanhoitajaopiskelijoille lapsidiabeetikon ravitsemushoidosta HIILARIPELI Mobiilisovellus sairaanhoitajaopiskelijoille lapsidiabeetikon ravitsemushoidosta Milka Erkkilä Mimmi Nystedt Opinnäytetyö Maaliskuu 2015 Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

Miten pidetään sydäninfarktin sairastanut hengissä?

Miten pidetään sydäninfarktin sairastanut hengissä? Miten pidetään sydäninfarktin sairastanut hengissä? Yleislääkäreiden kevätkokous, 13.05.2016 Veikko Salomaa, tutkimusprofessori Sidonnaisuudet: ei ole 14.5.2016 Esityksen nimi / Tekijä 1 Korkea riski Sydäninfarktin

Lisätiedot

URHEILIJAN ravitsemusopas

URHEILIJAN ravitsemusopas URHEILIJAN ravitsemusopas Olympiajoukkueen ravitsemuskumppani Hyvällä ruoalla hyviin tuloksiin Laadukas, järkevästi koostettu ruokavalio Järkevästi koostetun ruokavalion avulla urheilijat voivat: Urheilijan

Lisätiedot

2-Tyypin Diabetes ja hoitoon sitoutuminen

2-Tyypin Diabetes ja hoitoon sitoutuminen Simulaatioharjoitus sairaanhoitajaopiskelijoille Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Lahdensivun toimipiste, syksy 2016 Elina Heikkinen TIIVISTELMÄ HÄMEENLINNA Hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

PREDIALYYSI - kun munuaisesi eivät toimi normaalisti

PREDIALYYSI - kun munuaisesi eivät toimi normaalisti PREDIALYYSI - kun munuaisesi eivät toimi normaalisti Munuaiset ovat pavunmuotoiset elimet ja ne sijaitsevat selkärankasi kummallakin puolella keskimäärin puolessa välissä selkääsi. Munuaiset toimivat suodattimena.

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Lääkkeet muistisairauksissa

Lääkkeet muistisairauksissa Lääkkeet muistisairauksissa Muistihoitajat 27.4.2016 Vanheneminen muuttaa lääkkeiden farmakokinetiikkaa Lääkeaineen vaiheet elimistössä: Imeytyminen: syljen eritys vähenee, mahalaukun ph nousee, maha-suolikanavan

Lisätiedot

Lasten ja nuorten syo misha irio iden esiintyvyys ja hoitokeinot. Veli Matti Tainio HYKS Nuorisopsykiatria

Lasten ja nuorten syo misha irio iden esiintyvyys ja hoitokeinot. Veli Matti Tainio HYKS Nuorisopsykiatria Lasten ja nuorten syo misha irio iden esiintyvyys ja hoitokeinot Veli Matti Tainio HYKS Nuorisopsykiatria Esityksen keskiössä Voivat olla vakavia sairauksia. Kuolema, kehityksen pysähdys ja perheen ongelmat.

Lisätiedot

Tilapalvelun vuoden 2016 investointien lopullinen käyttösuunnitelma

Tilapalvelun vuoden 2016 investointien lopullinen käyttösuunnitelma Yhdyskuntalautakunta 8 27.01.2016 Yhdyskuntalautakunta 30 20.04.2016 Yhdyskuntalautakunta 39 25.05.2016 Yhdyskuntalautakunta 74 12.10.2016 Tilapalvelun vuoden 2016 investointien lopullinen käyttösuunnitelma

Lisätiedot

LEENA K. SAASTAMOINEN FaT Erikoistutkija, Kelan tutkimusosasto

LEENA K. SAASTAMOINEN FaT Erikoistutkija, Kelan tutkimusosasto KATRI AALTONEN Proviisori Tutkija, Kelan tutkimusosasto LEENA K. SAASTAMOINEN FaT Erikoistutkija, Kelan tutkimusosasto PITKÄVAIKUTTEISTEN INSULIINIANALOGIEN JA GLIPTIINIEN KÄYTTÖ yleistyy diabeteksen hoidossa

Lisätiedot

Mitä ikääntyessä tapahtuu?

Mitä ikääntyessä tapahtuu? Mitä ikääntyessä tapahtuu? Hormonitoiminta, aineenvaihdunta, kehonkoostumus Joni Keisala ODL Liikuntaklinikka Hormonitoiminta Endokriininen järjestelmä Hormonaalinen toiminta perustuu elimiin ja kudoksiin,

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. NovoRapid FlexPen 100 U/ml injektioneste, liuos esitäytetyssä kynässä Aspartinsuliini

PAKKAUSSELOSTE. NovoRapid FlexPen 100 U/ml injektioneste, liuos esitäytetyssä kynässä Aspartinsuliini PAKKAUSSELOSTE NovoRapid FlexPen 100 U/ml injektioneste, liuos esitäytetyssä kynässä Aspartinsuliini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä pakkausseloste.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. NovoRapid Penfill 100 U/ml injektioneste, liuos säiliössä Aspartinsuliini

PAKKAUSSELOSTE. NovoRapid Penfill 100 U/ml injektioneste, liuos säiliössä Aspartinsuliini PAKKAUSSELOSTE NovoRapid Penfill 100 U/ml injektioneste, liuos säiliössä Aspartinsuliini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä pakkausseloste. Voit

Lisätiedot

Systemaattinen hoito ja hoidonohjaus. Asiakasnäkökulma hoidon laadun kehittämiseen

Systemaattinen hoito ja hoidonohjaus. Asiakasnäkökulma hoidon laadun kehittämiseen Systemaattinen hoito ja hoidonohjaus Asiakasnäkökulma hoidon laadun kehittämiseen 1 Diabetesta sairastavien hoidon laadun ulottuvuudet Prosessit Resurssit Tulokset Vaikuttavuus Potilaskeskeisyys Oikea-aikaisuus

Lisätiedot

Esimerkkiraportti Hyvinvointianalyysi

Esimerkkiraportti Hyvinvointianalyysi Esimerkkiraportti 2017 Hyvinvointianalyysi ALOITUSKYSELYRAPORTTI Profiili Esimerkkiraportti 2017 Kartoituksen alkupäivämäärä 09.01.2017 KYSELYN TULOKSET Liikun mielestäni riittävästi terveyden kannalta.

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Ei oleellinen. Tämä on geneerinen hakemus. Valmisteyhteenveto noudattaa alkuperäisvalmisteen

Lisätiedot

SAMU SIILILLÄ ON DIABETES

SAMU SIILILLÄ ON DIABETES SAMU SIILILLÄ ON DIABETES OPETUSMATERIAALI DIABETESHOITAJIEN KÄYTTÖÖN Holma Pinja ja Kurttila Sanna Hyvinvointipalveluiden osaamisalan opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitaja (AMK) 2015

Lisätiedot