Tyypin 1 diabeteksen insuliinihoito

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tyypin 1 diabeteksen insuliinihoito"

Transkriptio

1 Pirjo Ilanne-Parikka ja Liisa Hiltunen AJANKOHTAISTA LÄÄKÄRIN KÄSIKIRJASTA Tyypin 1 diabeteksen insuliinihoito Keskeistä Tyypin 1 diabetes on insuliininpuutosdiabetes. Hoidon tavoitteena Glukoositasapainon tavoitteet Hoitosuunnitelma tehdään yhdes- on korvata insuliinipistoksin tai sä potilaan, hoitavan lääkärin ja insuliinipumpulla puuttuva oma diabeteshoitajan kanssa. insuliinin eritys, jotta veren insu- Hoitosuosituksen mukaan HbA 1c - liinipitoisuus (ja siten insuliinivai- arvon tavoite on alle 7 % (viite- kutus) aterioiden välillä ja yöllä alue 4,0 6,0 %) ilman vakavia (perusinsuliini) sekä aterioiden hypoglykemioita. Tämä voi käy- yhteydessä (ateriainsuliini) vastaisi tännössä joskus olla vaikeaa, ja mahdollisimman hyvin kulloistakin riittävänä hoitotuloksena voidaan tarvetta. tällöin yksilöllisesti pitää HbA 1c - Plasman glukoosipitoisuuden arvoa alle 7,5 8 %. Toisaalta jos omaseurannalla insuliinin an- HbA 1c -arvo on alle 6,5 %, hypo- nostelu sovitetaan vaihteleviin glykemioiden vaara kasvaa A. päivärytmeihin, ruokailuun ja lii- Verensokerin (plasman glukoosipi- kuntaan. Hypoglykemiat ja niiden toisuus) tavoitearvot omaseuran- pelko voivat olla keskeinen hyvän nassa ovat: hoitotasapainon este. + ennen aamupalaa ja muita Hyvän hoitotuloksen perustana aterioita pääsääntöisesti 4 7 ovat mmol/l Hoidon on estettävä aterioiden + diabeteshoitajan ja lääkärin + 1,5 2 t ateriasta pääsääntöi- aiheuttama verensokeripitoisuu- toteuttama hoidonohjaus sesti 6 9 mmol/l. den liiallinen suureneminen ja + diabeetikon oppiminen oman Ei vakavia (toisen apua vaativia) palautettava se (lähes) normaalik- sairautensa arkipäivän hoidon hypoglykemioita si ennen seuraavaa ateriaa. asiantuntijaksi + yhteinen ongelmien ratkominen. Hoidon tavoitteet ja keinot so- Insuliinihoidon periaatteet Perusinsuliinin riittävä saanti on Insuliinihoito ei kuitenkaan saa aiheuttaa vakavia hypoglykemioita. Diabetesta sairastava opetetaan itse muuttamaan insuliiniannok- vitaan yhdessä ja yksilöllisesti turvattava katkeamattomana siaan ruokailun, liikunnan ja huomioiden mm. ajankohtainen 24 t/vrk. verensokeripitoisuuden omaseu- tilanne, hypoglykemiaherkkyys ja Hoidon on turvattava nimen- rannan perusteella. Perusinsuliinin potilaan mahdollisuudet omahoi- omaan yönaikaiselle perusaineen- annosvaihtelun»haarukka» on don toteuttamiseen. vaihdunnalle riittävästi insuliinia, hyvä sopia yhdessä. Tyypin 1 diabeteksessa myös poti- jotta verensokeripitoisuus aamun Insuliinin annostelu sovelletaan laan verenpaineen ja lipidien pitää olla kunnossa. paastotilanteessa on (lähes) normaali. yksilöllisesti vaihtelevaan elämään ja sen rytmeihin sopivaksi Duodecim 2008;124:2011 8

2 AJANKOHTAISTA LÄÄKÄRIN KÄSIKIRJASTA Ateriainsuliiniannokset ja syötyjen syötävästä hiilihydraattimääristä. pitkävaikutteisia insuliinijoh- hiilihydraattien (HH) määrä on Normaalipainoinen aikuinen tar- doksia suurempi huippuvaiku- sovitettava yhteen. vitsee noin 0,8 1,2 yks. ateriain- tus noin 4 12 tuntia pistämi- Opetetaan hiilihydraattien laske- suliinia/10 g hiilihydraattia, huo- sestä. Jos aamulla pistetään misen perusteet. mattavan insuliiniherkät kuitenkin NPH-insuliinia, lounaan myö- + Tuoteselosteet, annoskoon vähemmän. hästyminen johtaa herkästi silmämääräinen arviointi ja Opetteluvaiheessa ennen ateriaa hypoglykemiaan ja iltapäivällä vertaaminen hiilihydraattikäsi- ja noin 1,5 h aterian jälkeen mitat- tarvitaan välipalaa. Vastaavas- kirjaan, hiilihydraattitaulukot tavalla verensokerilla arvioidaan ti illalla pistetty NPH altistaa + Opetteluvaiheessa myös punni- sopiva ateriainsuliinin ja hiilihyd- yölliselle hypoglykemialle, ja tus on hyödyllistä. raatin suhde. Jos suhde on sopiva, verensokerin pitää nukkumaan Ateriainsuliinin joustavan omasää- verensokeri nousee korkeintaan mennessä olla korkeammalla dön perustana on hiilihydraattien 2 mmol/l ateriaa edeltävästä tasolla kun detemir- tai glargii- arviointi yhdessä verensokeriseu- arvosta. ni-insuliinilla. rannan kanssa. Tilapäisistä syistä korkea veren glukoosipitoisuus korjataan ennen ateriaa pikainsuliinin korjau- Insuliinin annostelun periaatteet Perusinsuliinina käytetään joko Jos NPH-insuliinista vaihdetaan detemir- tai glargiini-insuliiniin, perusinsuliinia vähennetään aluksi HbA 1c -tasosta riippuen sannoksilla. Sairauspäiville tai pitkävaikutteisia insuliinijohdoksia %. Samalla ateriainsuliinin muuten poikkeaviin tilanteisiin on (detemir, glargiini) tai keskipitkä- tarve lisääntyy erityisesti aamu- ja syytä sopia menettelytavat. vaikutteista ihmisinsuliinia (NPH- iltapalalla, ja kaikille välipaloille Insuliinitarpeen arviointi Koko vuorokauden insuliinitarve insuliini). Insuliinijohdoksilla on tasaisempi vaikutusprofiili, vähemmän imeytymisvaihteluita ja hypogly- (ellei se ole nimenomaan otettu liikuntaa varten) tarvitaan ateriainsuliinipistos, kun käytetään pikainsuliinia. on normaalipainoisella tyypin 1 kemioita. Syömisen yhteydessä annosteltava diabeetikolla yleensä yhteensä Monipistoshoidossa perusinsulii- insuliinimäärä ja insuliinipistoksen noin 0,5 1,0 yks./kg. nia pistetään pienin annos, jolla ajoitus riippuvat + Diabeteksen alkuvuosina (kun verensokeri ennen aterioita ja + ateriaa edeltävästä verenso- omaa insuliinieritystä on jäl- yöllä pysyy tavoitetasolla. Silloin kerista jellä) tai kovin insuliiniherkillä se ei laske liikaa, vaikka ateria ja» Jos verensokeri on selvästi yli ihmisillä tarve voi olla selkeästi ateriainsuliini jää välistä tai myö- tavoitetason, tarvitaan kor- pienempi (0,2 0,6 yks./kg). hästyy. jaava insuliinin lisäannos. + Lihavuuteen, sairauspäiviin ja Glargiini-insuliinin vaikutusaika on» Jos verensokeri on liian murrosikään liittyvä insuliinire tuntia, ja useimmille riittää matala, tarvitaan pienempi sistenssi puolestaan lisää insu- annostelu kerran päivässä. insuliiniannos tai nopeasti liinintarvetta. Detemirin vaikutusaika kestää imeytyvän hiilihydraatin lisä- Noin puolet (40 60 %) vuorokau- annoksesta riippuen noin annos. den kokonaisinsuliinimäärästä on tuntia. Sitä annostellaan tyypin 1 + käytetäänkö pikavaikutteista perusinsuliinia ja loput syömisen diabeteksessa yleensä kahdesti (kattaa välittömän aterian) vai yhteydessä tarvittavaa ateriain- päivässä aamulla/aamupäivällä lyhytvaikutteista (kattaa aterian suliinia. ja illalla. ja välipalan) ateriainsuliinia Ennen ateriaa (erityisesti ennen NPH-insuliinin vaikutusaika kestää» Pikainsuliini pistetään ateri- aamupalaa) ja tarvittaessa yöllä annoksesta riippuen tuntia, an yhteydessä (tai heti sen mitatuilla verensokereilla arvi- joten sitä annostellaan vähintään jälkeen). oidaan perusinsuliinin sopivaa kahdesti päivässä aamulla tai» Lyhytvaikutteinen pistetään 2012 annosta. Ateriainsuliinin annokset riippuvat puolelta päivin ja illalla. + NPH-insulliniin liittyy selkeä, noin 30 min ennen ateriaa. + paljonko ateriassa tai välipalas- P. Ilanne-Parikka ja L. Hiltunen

3 sa on hiilihydraatteja (kuinka paljon 10 hiilihydraattigrammaa vaatii insuliinia) + mitä aterian jälkeen tehdään (onko insuliinia tarpeen vähentää ennen liikuntaa tai syödä välipala ilman ateriainsuliinin pistosta) + miten verensokeri on aikaisemmin käyttäytynyt vastaavassa tilanteessa. Jos ateriainsuliinin annokset ovat tasasuuria, myös hiilihydraattien ja verensokerin pitäisi olla tasasuuria tällainen vakioannostelu ei yleensä ole kovin toimiva. Toimivaa insuliinihoitoa (= HbA 1c on tavoitetasolla eikä vakavia hypoglykemioita) ei pidä muuttaa ilman selvää syytä. + Jos HbA 1c -arvo on suuri ja omaseurannassa verensokeriarvot ovat kaikki suuria, lisätään insuliinin vuorokausiannosta (erityisesti perusinsuliiniannoksia, jos niiden osuus on liian pieni). + Seuraavaksi korjataan insuliiniannosten rytmitys ja pyritään saamaan aamun paastoverensokeriarvot tavoitteen mukaisiksi annostelun rytmitystä muuttamalla. + Sitten korjataan muut aterioita edeltävät verensokeriarvot tavoitetasolle lounaasta alkaen. + Jos HbA1c-arvo on suuri ja omaseurannassa verensokeriarvot ovat vaihtelevia, korjataan ensin hypoglykemiat. Insuliinihoidon rytmityksen keskeiset asiat Muuta vain yhtä asiaa kerralla, jotta tiedät, mikä asia on vaikuttamassa. Perusinsuliinin vuorokausiannosta pienennetään, jos esiintyy toistuvia hypoglykeemisiä arvoja ennen aterioita. Perusinsuliinin vuorokausiannosta lisätään, jos esiintyy toistuvia liian suuria arvoja ennen aterioita. Ensin on hyvä tarkistaa verensokeri myös noin 1,5 h edellisen aterian jälkeen, jotta korkea verensokeritaso ei johdu edeltävästä liian pienestä ateriainsuliiniannoksesta. Kun omaseurannassa esiintyy tavoitteellisia verensokeriarvoja, vuorokauden kokonaisannos ei saa kasvaa. Verensokeri peilaa ko. ajankohtana elimistössä vaikuttavaa insuliinia + Lisää sitä annosta/niitä annoksia, jonka/joiden vaikutuksen aikana verensokeripitoisuus suurenee. + Vähennä vastaavasti annosta/ annoksia, jonka/joiden vaikutuksen aikana verensokeripitoisuus pienenee. Aloita rytmitys verenglukoosiarvon suurimmasta noususta ja pyri saamaan aamun paastoverenglukoosiarvo kuntoon. Näytön ASTEEN luokitus: A = vahva tutkimusnäyttö B = kohtalainen tutkimusnäyttö C = niukka tutkimusnäyttö D = ei tutkimusnäyttöä Artikkelin täydellinen versio on luettavissa Lääkärin tietokannoista Terveysportista Lääkärin käsikirja, päivitetty Kustannus Oy Duodecim Insuliinihoidon suuntaa antavat nyrkkisäännöt Keskivertoyksilön paino = 70 kg ja insuliiniannos = yks./vrk. Keskivertoyksilöllä: + 1 yks. insuliinia laskee verensokeria noin 2 mmol/l + 10 grammaa hiilihydraattia (HHg) nostaa verensokeria noin +2 mmol/l + 10 HHg vaatii katteekseen noin 1 yks. ateriainsuliinia Huom. Yksilön paino ja vuorokausiannoksen koko muuttavat kaavoja. Ateriainsuliinin tarve selvitetään yksilöllisesti verensokerin omaseurannalla parimittauksin aterioiden yhteydessä. + Verensokeri mitataan ennen ateriaa ja noin 1,5 h aterian jälkeen. + Ateriainsuliiniinin annos on sopiva, kun aterianjälkeinen verensokeripitoisuus on enintään 2 mmol/l suurempi kuin ateriaa edeltävä arvo. Tilapäisestä syystä korkean verensokeriarvon korjaaminen pikainsuliinin lisäannoksella Jos verensokeripitoisuus ennen ateriaa on tavoitetasoa korkeampi, niin ruuan hiilihydraattimäärän mukaisen ateriainsuliinin lisäksi otetaan korjaava annos pikainsuliinia. Jakamalla luvun sata vuorokauden kokonaisinsuliinimäärällä saadaan suuntaa antava pikainsuliinin yhden yksikön teho. Esimerkiksi henkilöllä, jolla vuorokauden insuliinin kokonaisannos on 30 yksikköä, yksi yksikkö pikainsuliinia laskee verensokeria suuntaaantavasti noin 3 mmol/l. Henkilöllä, jolla vuorokauden koko Tyypin 1 diabeteksen insuliinihoito

4 AJANKOHTAISTA LÄÄKÄRIN KÄSIKIRJASTA naisinsuliinimäärä on 60 yksikköä, + perusinsuliinin määrä/osuus mistä hidastava vaikutus on seli- yksi yksikkö pikainsuliinia laskee vuorokausiannoksesta tettävä potilaalle. verensokeria suuntaa-antavasti + vuorokauden kokonaisannok- Neula vaihdetaan päivittäin. noin 1,7 mmol/l. sen riittävyys. Halutessaan diabeetikko voi hyvin + Aterioiden välillä ei yleensä Insuliinin oikea vuorokausiannos käyttää myös ruiskuja insuliinin kannata tehdä korjauksia kuin on pienin toimiva annos, jolla annosteluun. poikkeustapauksissa, koska on saavutetaan hoitotavoite. Kynäampulleja käyttäville kannat- vaikea arvioida, miten paljon Kun omaseurannassa esiintyy taa myös opettaa, miten kynäam- edeltävää ateriainsuliinia on toistuvasti tavoitteiden mukaisia pullista tarvittaessa vedetään ruis- vielä vaikuttamassa. verensokeriarvoja, käytetty vuoro- kuun ja miten ruiskulla pistetään. 1. Tarkista vaikutus: 2 tuntia (pikainsuliinia käytettäessä) tai 4 tuntia (lyhytvaikutteista käytettäessä) kausiannos on (yleensä) riittävä ja tarvitaan annostelun rytmityksen korjaus. Insuliinin annostelutavat korjauksen jälkeen. Kun kotimittauksissa esiintyy hy- Yleistä 2. Lisää insuliinia ei saa ottaa ennen poglykeemisiä arvoja, vrk-annosta Normaalia insuliinineritystä ate- 2 tai 4 tunnin tarkistusta hypogly- tulee (yleensä) pienentää. rioiden välillä (perusinsuliini) ja kemiavaaran takia. 3. Varo illalla ylisuurta annosta yönaikaisen suuremman insuliiniherkkyyden takia. Insuliinin pistämistekniikka Ihopoimua kohotetaan, jotta insu- aterioiden yhteydessä (ateriainsuliini) jäljittelevä monipistoshoito on tyypin 1 diabeetikon perushoitotapa. 4. Suuri (> mmol/l) verenso- liini menee varmasti ihonalaiseen Jos asianmukaisella insuliinijoh- keriarvo aiheuttaa insuliiniresis- rasvakudokseen (ei lihakseen eikä doksilla toteutettavalla hoidolla ei tenssiä = tarvitaan ehkä toistettu liian pintaan ihon alle). saavuteta hoitotavoitteita (HbA 1c, korjausannos. Neula pistetään aikuisilla 45 :een vakavat hypoglykemiat), diabee- 5. Hypoglykemian aiheuttama vas- kulmassa ja käytetään riittävän tikko lähetetään pumppuhoidon tareaktio: toistuvana sen hoito pitkiä (8 12 mm) neuloja, jotta tarpeen arviointiin. on insuliinin vähentäminen, joko vältetään insuliinin ulospursuami- vrk-annoksen tai samaan aikaan nen pistosreiästä. Monipistoshoito ilmenevän hypoglykemian aiheut- Kovettuneeseen tai turvonneeseen Pitkä- ja pikavaikutteisilla insulii- tavan annoksen. kohtaan ei saa pistää. nijohdoksilla toteutettu hoito on Mikäli tämän jälkeen HbA 1c -arvo Vaatteen läpi ei saa pistää. pumppuhoidon jälkeen fysiologi- on edelleen liian suuri, on syytä Riittävän laajojen pistosalueiden sin insuliinin annostelutapa. tarkistaa käyttö Monipistoshoidossa annostellaan + miten hiilihydraattien ateria- Ei pistetä käsivarsiin. pitkävaikutteista NPH-insuliinia tai kohtainen arviointi sujuu ja Lyhytvaikutteinen insuliini pis- detemir-insuliinia kahtena pistok- toteutuu käytännössä tetään vatsan alueelle sena (aamulla tai puolelta päivin + insuliinin pistostekniikka ja minuuttia ennen ateriaa, pikainsu- ja illalla) tai glargiini-insuliinia pistospaikat liini 0 10 minuuttia ennen ateriaa (yleensä) yhtenä pistoksena ja + kuinka usein insuliinin pistos (sokeriarvosta riippuen) tai heti pikainsuliinia (aspart-glulisiini- tai unohtuu ja pistetäänkö kaikille aterian jälkeen. lisproinsuliini) tai lyhytvaikutteista välipaloille, silloin kun se on Pitkän aterioinnin yhteydessä insuliinia aterioilla. tarpeen (esim. seisova pöytä) pikavaikut- Perusinsuliinin osuus on % + verensokerimittarin ja -mittaus- teinen ateriainsuliini kannattaa vuorokauden kokonaisinsuliinian- ten luotettavuus pistää parissa erässä. noksesta. + aterian jälkeiset ja iltayön aikai- Pitkävaikutteinen insuliini piste- Ateriainsuliinin annos lasketaan set verensokeriarvot tään reiteen tai pakaraan. syötävän hiilihydraattimäärän ateriainsuliinien oikea suhde aterioiden hiilihydraattimääriin Liikunnan ja lämmön imeytymistä nopeuttava ja kylmyyden imeyty- mukaan. Aamupalan tarvitsema ateriain- P. Ilanne-Parikka ja L. Hiltunen

5 suliiniannos on yleensä syötyyn tarve vaihtelee vuorokauden gelmana on yleensä päivärytmin hiilihydraattimäärään nähden eri aikoina, pumppuun voidaan säännöllisyyden vaatimus, pakko- muita aterioita suurempi aamuun asettaa vuorokausiprofiiliksi syöminen ja erityisesti liikunnan liittyvän insuliiniresistenssin ja mitattujen verensokereiden yhteydessä ja yöllä herkästi tule- mahdollisesti perusinsuliinin ma- perusteella esim.: klo ,5 vat hypoglykemiat. taluuden vuoksi. yks./h, klo ,0 yks./h, klo Jos diabeetikko on saavuttanut Iltapalalla tarvittava ateriainsu ,8 yks./h, klo ,0 asetetut hoitotavoitteet kaksi- tai liinin annos saattaa olla muita yks./h ja klo ,5 yks./h. kolmipistoshoidolla ja on tyytyväi- aterioita pienempi, erityisesti jos + Aterioiden yhteydessä annostel- nen hoitomuotoon eikä koe sen illalla on ollut liikuntaa. laan itse pumpusta hiilihydraat- rajoituksia haitallisina, hoitomuo- Esim. jos muilla aterioilla 1 yks./ tien mukaan laskettu ateriain- don muuttaminen monipistoshoi- 10 HHg on riittävä, aamupalalla suliinin annos (bolus). doksi ei ole sinällään tarpeen. saatetaan tarvita 2 yks./10 HHg, erityisesti jos aamupäivään ei sisälly liikuntaa, ja vastaavasti il- Jokaisella pumppuhoitoa käyttävällä tulee olla pistosvälineet ja varainsuliinit annosteluohjeineen Hypoglykemia Insuliinihoidon tavoitteena on tapalalla tarve voi olla 0,5 1 yks./ pumppuhäiriön tai»pumppulo- välttää alle 4 mmol/l:n olevia 10 HHg. man» varalle. verensokeriarvoja, mikä kuitenkin käytännössä voi olla vaikeaa. Insuliinipumppuhoito Kaksi- ja kolmipistoshoito Matala verensokeri aiheuttaa Pumppuhoidolla pystytään parhai- Kaksipistoshoidossa annostellaan oireita yleensä, kun verensokeri ten säätämään insuliiniannostelu lyhyt- tai pikavaikutteista ateria- on alle 3,0 mmol/l. Adrenergiset vastaamaan kulloistakin insuliini- insuliinia ja pitkävaikutteista ennakko-oireet voivat puuttua, jos tarvetta. Pumppuhoito on kuiten- NPH-insuliinia aamupalalla ja diabetes on kestänyt kauan tai jos kin välittömiltä kustannuksiltaan päivällisen yhteydessä iltapäivällä. esiintyy toistuvia hypoglykemioita kalliimpaa sekä erityisosaamista Insuliinit annostellaan joko erik- ja sokeritasapaino on matala. ja motivaatiota vaativaa, joten sitä seen kynillä tai yhtä aikaa ruiskus- Hypoglykemiaa seuraa yleensä ehdotetaan vasta, jos hoitotavoit- sa sekoittaen. Jos suhde on vakio, reaktiivinen verensokeritason teita ei ole saavutettu monipistos- voidaan käyttää sekoiteinsuliinia. nousu insuliiniresistenssi voi hoidolla ja syynä arvioidaan ole- + Yleensä aamulla pistetään n. kestää 24 t:iin asti hypoglykemia- van insuliinivaikutukseen liittyvä 2/3 kokonaisannoksesta. Ate- episodin jälkeen vastavaikuttaja- ongelma. ria-ajat ja määrät sekä liikun- hormonien voimistuneen eritty- Erityisen hyödyllinen pumppuhoito ta pidetään tasaisena. Hoito misen takia. on hypoglykemiaherkillä henkilöil- vaatii aterioiden lisäksi välipa- Hypoglykemian tavallisia syitä lä, yöhypoglykemian estämisessä lat, jotta verensokeri ei laske ovat sekä aamunkoittoilmiön (voimakas liian matalalle. Ylimääräiseen + liian suuri ateriainsuliinin annos insuliinitarpeen lisääntyminen aa- liikuntaan tankataan hiilihyd- suhteessa hiilihydraattimäärään muyöstä ja aamulla) yhteydessä. raatteja. + satunnainen annosteluvirhe Pumppu infusoi siihen määritetyn Kolmipistoshoidossa pistetään + aterian myöhästyminen tai annostelun (yks./tunti) mukaan pi- aamulla lyhytvaikutteista ja pit- aterian jääminen väliin, jos kavaikutteista insuliinia ihonalai- kävaikutteista insuliinia, pääate- perusinsuliini on liian korkealla seen rasvakudokseen asetetun rialla lyhytvaikutteista insuliinia ja tasolla katetrin kautta. Katetri vaihdetaan illalla pitkävaikutteista insuliinia. + ennakoimaton fyysinen rasitus noin 3 päivän välein. Kolmipistoshoito tarjoaa mah- ilman insuliiniannoksen pie- + Esim. jos henkilön perusinsu- dollisuuden joustaa päiväaterian nentämistä tai hiilihydraattien liinin (basaali) tarve on noin ajoituksessa, mutta muuten siihen lisäämistä 20 yks./vrk, se vastaisi tasasuu- liittyvät samat rajoitukset kuin + liikunta insuliiniannoksen rina annoksina noin 0.8 yks./t. kaksipistoshoitoon. vaikutusmaksimin ajankohtana, Koska henkilön perusinsuliinin Kaksi- ja kolmipistoshoidon on- jos sitä ei ole huomioitu annok Tyypin 1 diabeteksen insuliinihoito

6 AJANKOHTAISTA LÄÄKÄRIN KÄSIKIRJASTA sessa tai lisähiilihydraattina Verensokeria on seurattava 1 2 sesta johtuva yöllinen hypoglyke- + pistotekniikan tai pistoskohdan tunnin välein. mia johtaa reaktiiviseen verenso- vaihtamiseen liittyvä lisäänty- + Pahoinvointi ja oksentelu sinäl- kerin kohoamiseen aamulla. nyt insuliinin imeytyminen lään eivät ole aihe insuliinian- Aamuhyperglykemian syyn selvit- + vahingossa annettu lihaksen- noksen pienentämiseen, koska täminen sisäinen tai suonensisäinen ne voivat olla merkkejä elimis- + Verensokeri mitataan toiste- pistos tön stressistä ja siksi useimmi- tusti illalla ennen iltapalaa, + runsas alkoholin käyttö ja kra- ten myös lisääntyneestä insulii- nukkumaan mennessä ja aa- pula (estää maksaa tuottamas- nin tarpeesta. mulla sekä yöllä noin 4 h ennen ta sokeria) +»Gastroenteriitti» voi olla keto- heräämistä. + vähentynyt insuliinin tarve asidoosin oire: tutki aina vatsa- + Tärkeää on selvittää, onko ve- remissiovaiheessa, laihtumisen oireisen diabeetikon verensoke- rensokeriarvo aamuyöllä pieni aikana, munuaisten vajaatoi- riarvo ja virtsan/veren ketonit. vai suuri ja onko se suuri jo minnassa tai endokriinisissä + Huolehdi insuliinin, hiilihydraat- nukkumaan mennessä. häiriöissä, kuten hypotyreoosissa ja lisämunuaiskuoren vajaatoiminnassa. Hypoglykemian ehkäisy Ehkäisyssä keskeistä on hyvä tien ja nesteen annosta. Lääkkeet: erityisesti kortikosteroidit (myös nivelen sisään pistettynä), sympatomimeetit Hypertyreoosi Muut akuutit yleissairaudet tai traumat Epävakaan sokeritasapainon syitä Oireettomat liian matalat verensokerit, erityisesti yöhypoglykemiat ja niiden aiheuttamat vaihtelevan hoidonohjaus ja tilanteiden ennakointi insuliini- ja ruokamäärissä. Päivän liikunta on etenkin tiu- Aamuhyperglykemia Aamuisen liian korkean verenso- suuruiset ja kestoiset reaktiiviset verensokerin nousut Hoitoväsymys ja motivaation kassa hoitotasapainossa olevilla kerin syynä on yleensä insuliinin hiipuminen, varsinkin jos omista syytä ottaa huomioon vähentä- puute, johon johtavat seuraavat korjausyrityksistä huolimatta ve- mällä illan perusinsuliinin annosta seikat: rensokeri vaihtelee voimakkaasti % verensokerimittausten + insuliinin riittämätön vaikutus Tietojen ja taitojen puutteellisuus kautta kertyvän kokemuksen aamuöisen insuliinin tarpeen ja siitä johtuva hoidon ja veren- mukaan. lisääntymisen (= aamunkoittoil- sokerin omaseurannan tulosten Hypoglykemian hoito miön) takia huono ymmärtäminen Lisääntyneen insuliinintarpeen syyt Painon lisääntyminen. Jos + edellisen päivän tai illan insuliiniannoksen riittämätön vaikutus seuraavaan aamuun asti + liian korkea verensokeri iltapalan jälkeen jo nukkumaan Hiilihydraatteja ei osata laskea tai ei ymmärretä niiden laskemisen tärkeyttä. Aterioiden, liikunnan ja insuliiniannosten väärät keskinäiset tämä johtuu liiallisesta insuliini- mentäessä suhteet annoksesta, on insuliiniannosta + iltasyöminen ennen nukku- Välipaloille ei pistetä ateriainsu- ja hiilihydraatti- ja energiamää- maanmenoa ilman ateriainsulii- liinia rää vähennettävä samanaikai- niannosta. Ateriainsuliini pistetään liian myö- sesti. Yöllisten hypoglykemiakokemus- hään aterian jälkeen, jolloin ve- Akuutit infektiot lisäävät insuliinin ten tai niiden pelon vuoksi ylimää- rensokeri ehtii ensin nousta liikaa, tarvetta merkittävästikin. räinen tankkaaminen nukkumaan mutta insuliinivaikutuksen tullessa + Jos veren glukoosipitoisuus mennessä on varsin tavallista. laskee liikaa. on toistuvasti yli 12 mmol/l ja + Asiasta pitää keskustella neut- Perusinsuliinin liian tiheä vaihtelu virtsassa/veressä on ketoainei- raalisti ja tarvittaessa muuttaa Monen asian samanaikainen 2016 ta, pika- tai lyhytvaikutteisen insuliinin lisäannos (ks. edellä). perusinsuliinia. Liian suuresta iltainsuliiniannok- muuttaminen + Esim. korkean verensokerin P. Ilanne-Parikka ja L. Hiltunen

7 vuoksi sekä lisätään insuliiniannosta että lisätään liikuntaa. Insuliiniannosten unohtelu Epäsäännöllinen, voimakas liikunta, jota vaikea ennakoida insuliini ei ole päässyt jäätymään tai kuumentumaan. Hypoglykemioiden esiintymisen selvittäminen Tavanomaisten arkipäivien ja Insuliinin annostelu monipistoshoidossa aikavyöhykkeitä ylitettäessä Potilaan kanssa kannattaa tehdä Korkean verensokerin ylikorjauk- viikonlopun päivärytmin selvittä- yhdessä kirjallinen suunnitelma, sen jälkeinen hypoglykemia ja uusi minen johon laitetaan rinnakkain koti- reaktiivinen verensokerin nousu + Työ ja siihen liittyvä fyysinen ja maan ja kohdemaan ajat ja len- johtaa herkästi verensokerin»vuo- psyykkinen rasitus non kesto ja suunnitellaan insulii- ristorataan». + Tavalliset ruoka-ajat, ruoat ja nin muutokset siihen. Kuukautiskierto vaikuttaa insulii- niiden hiilihydraattimäärät nin tarpeeseen. + Liikunta: ajoitus ja teho sekä mi- Matka länteen + Usein insuliinin tarve lisääntyy ten potilas varautuu liikuntaan Päivä pitenee länteen matkustet- premenstruaalivaiheessa ja + Alkoholin käyttö taessa. Yli 2 tunnin aikaero kate- ovulaation yhteydessä. Tulevatko aterioiden hiilihydraatit taan lisätyllä perusinsuliinilla tai Vaikeat diabeteksen lisäsairaudet lasketuiksi? glargiini-insuliini pistetään lyhyillä (munuaisten vajaatoiminta, ruo- Psykososiaalinen tilanne matkoilla lähtömaan pistosajan- ansulatuskanavan toimintahäiriöt, 1 2 viikon tehostettu seuranta, kohtana (24 h väli). Perusinsuliinia gastropareesi) jossa kirjataan vihkoon tai seuran- lisätään sen mukaan, kuinka pal- Endokriiniset häiriöt: hypo- tai talehteen: jon perusinsuliinin tavanomainen hypertyreoosi, Addisonin tauti + perusinsuliinin annos ja pis- annos tuntia kohti on. (aiheuttaa toteamattomana insu- tosaika + Esim. jos perusinsuliinin mää- liinin tarpeen merkittävän vähen- + verensokeri aamuisin herätessä rä on 20 yks. vuorokaudessa, tymisen ja siksi toistuvia hypogly- ja illalla nukkumaan mennessä se vastaa noin 0,8 yks./h. Jos kemioita) + parittaisia verensokerin mittauk- aikaero on 6 tuntia, pistetään Syömishäiriöt (anoreksia tai bu- sia vaihtelevasti ennen eri perusinsuliinia lisäannos noin 6 limia) aterioita ja 1,5 h niiden jälkeen 0,8 yks. eli 5 yksikköä. Insu- Insuliinivasta-aineet voivat aiheut- (aamupala, lounas, päivällinen, liinien päällekkäisvaikutusten taa odottamattomia hypoglykemi- iltapala) vuoksi pyöristetään mieluum- oita. Vasta-aineet on syytä mitata, + aterioiden ja välipalojen hiili- min hieman alaspäin. jos hypoglykemioihin ei löydy hydraatti- ja insuliiniannokset Ateriat katetaan tavanomaisesti muuta syytä. + muut tilapäiset korjausannokset ateriainsuliiniannoksilla syötyjen Yleissairaudet, traumat ja elimis- + liikunta hiilihydraattimäärien mukaan. tön stressitilat + sairauspäivät. Kohdemaahan saavuttua nouda- Insuliinipistosten poisjättäminen Varataan riittävästi aikaa seu- tetaan normaalia pistossuunnitel- tai liian pienet annokset laihdu- rannan yhteiseen läpikäyntiin maa kohdemaan ajassa; annoksia tuskeinona (diabeteshoitaja ja/tai lääkäri); muutetaan tarvittaessa omaseu- Epävakaan sokeritasapainon selvittäminen Diabeetikon oma arvio sokeritasa- tulokset voi lähettää etukäteen esim. faksilla tai sähköpostilla hoitopaikkaan. Etsitään somaattisen tai endokriinisen häiriön merkkejä (P-TSH, rannan perusteella. Matka itään Päivä lyhenee itään matkustettaessa. painosta ja sen vaihtelusta P-K, P-Na, P-Korsol, S-Krea, kelia- Perusinsuliinia vähennetään sen Verensokerimittarin oikean toimin- kiavasta-aineet). mukaan, kuinka monta tuntia nan varmistaminen (myös liuskat) Ellei asia selviä, diabeetikko oh- päivä lyhenee. Pistospaikkojen ja pistostekniikan jataan glukoosisensorointiin ja + Esim. jos perusinsuliinin määrä tarkistaminen Varmistetaan, että käytössä oleva diabeteslääkärin konsultaatioon. Verensokerin omaseuranta on 20 yks. vuorokaudessa, ja aikaero on 6 tuntia, perusinsu Tyypin 1 diabeteksen insuliinihoito

8 AJANKOHTAISTA LÄÄKÄRIN KÄSIKIRJASTA liinipistoksen määrää vähennetään 5 yksikköä. Aterioilla pistetään tavanomaisesti syötyjen hiilihydraattimäärien mukaan. Laskeutumisen jälkeen noudatetaan kohdemaassa normaalia pistossuunnitelmaa; annoksia muutetaan tarvittaessa omaseurannan perusteella. Kirjallisuutta 1. ADA. Intensive Diabetes Management Hånas R. Type 1 Diabetes in children, adolescents and young adults. London: Class Publishing; Härmä-Rodriguez S, Ruuskanen E. Tyypin 1 diabetes ja joustava monipistoshoito. Tampere: Suomen Diabetesliitto, www. diabetes.fi 2. Ilanne-Parikka P, Kangas T, Kaprio EA, Rönnemaa T (toim.). Diabetes. 4. painos. Kustannus Oy Duodecim Ilanne-Parikka P, Ruuskanen E. Hiilihydraattien arviointiin lisää huomiota tyypin 1 diabeteksen hoidossa. Suom Lääkäril 2004; 34: Välimäki M, Sane T, Dunkel L (toim). Endokrinologia. Kustannus Oy Duodecim P. Ilanne-Parikka ja L. Hiltunen

Tyypin 1 diabeetikon insuliinihoito

Tyypin 1 diabeetikon insuliinihoito Pirjo Ilanne-Parikka AJANKOHTAISTA LÄÄKÄRIN KÄSIKIRJASTA Tyypin 1 diabeetikon insuliinihoito Keskeistä Haiman puuttuva insuliinineritys korvataan annostelemalla yksilöllisesti erilaisia insuliinivalmisteita

Lisätiedot

Tyypin 1 diabetes: insuliinihoito

Tyypin 1 diabetes: insuliinihoito Pirjo Ilanne-Parikka Tyypin 1 diabetes: insuliinihoito Keskeistä Haiman puuttuva insuliinineritys korvataan annostelemalla yksilöllisesti erilaisia insuliinivalmisteita pistoksina tai pumpulla ihonalaiseen

Lisätiedot

Insuliininpuutosdiabetesta sairastaa ainakin yli

Insuliininpuutosdiabetesta sairastaa ainakin yli Näin hoidan Tero Kangas Insuliinihoidon toteuttaminen on aina haasteellinen tehtävä kaikille siihen osallistuville. Insuliinipuutosdiabeteksessa ylläpitohoidon avaimet ovat fysiologisen insuliiniertyksen

Lisätiedot

Tyypin 1 diabetes: insuliinihoito

Tyypin 1 diabetes: insuliinihoito Pirjo Ilanne-Parikka Tyypin 1 diabetes: insuliinihoito Keskeistä Haiman puuttuva insuliinineritys korvataan annostelemalla yksilöllisesti erilaisia insuliinivalmisteita pistoksina tai pumpulla ihonalaiseen

Lisätiedot

Ika a ntyneen diabeetikon insuliinihoidon haasteet perusterveydenhuollossa. Mikko Honkasalo, LT, diabetesla a ka ri, Nurmija rven terveyskeskus

Ika a ntyneen diabeetikon insuliinihoidon haasteet perusterveydenhuollossa. Mikko Honkasalo, LT, diabetesla a ka ri, Nurmija rven terveyskeskus Ika a ntyneen diabeetikon insuliinihoidon haasteet perusterveydenhuollossa Mikko Honkasalo, LT, diabetesla a ka ri, Nurmija rven terveyskeskus Tuore diabeteksen KH-suosituksen päivitys III/2016 Iäkkään

Lisätiedot

Iäkkään diabetes. TPA Tampere: Iäkkään diabetes

Iäkkään diabetes. TPA Tampere: Iäkkään diabetes Iäkkään diabetes 1 Perustieto Syventävä tieto Diabetes ja vanhenemismuutokset Yleistietoa Sokeriarvot Hoidon tavoitteet Mittaaminen Kirjaaminen Hoidon tavoitteet Lääkehoito Insuliinihoidon aloitus HBa1c

Lisätiedot

INSULIINI JA POTILASTURVALLISUUS. Kristiina Kuusto ja Anna Sevänen

INSULIINI JA POTILASTURVALLISUUS. Kristiina Kuusto ja Anna Sevänen INSULIINI JA POTILASTURVALLISUUS Kristiina Kuusto ja Anna Sevänen Esityksen aiheet Peruslääkevalikoimaan kuuluvat pika- ja pitkävaikutteiset insuliinit Insuliinien uudet vahvuudet Ongelmia insuliinihoidossa

Lisätiedot

LT Petteri Ahtiainen Endokrinologi, KSKS. Alueellinen diabeteskoulutus, JKL,

LT Petteri Ahtiainen Endokrinologi, KSKS. Alueellinen diabeteskoulutus, JKL, LT Petteri Ahtiainen Endokrinologi, KSKS Alueellinen diabeteskoulutus, JKL, 6.5.2015 1 } 31-vuotias nainen } DM1 vuodesta 2007 } Diabeteksen komplikaatioita ei ole } Ei muita sairauksia } Insuliinin lisäksi

Lisätiedot

OPAS TYYPIN 1 DIABETESTA SAIRASTAVAN LAPSEN LÄHEISILLE

OPAS TYYPIN 1 DIABETESTA SAIRASTAVAN LAPSEN LÄHEISILLE OPAS TYYPIN 1 DIABETESTA SAIRASTAVAN LAPSEN LÄHEISILLE Tämä opas on tarkoitettu teille, joiden läheinen lapsi sairastaa tyypin 1 diabetesta. Oppaaseen on koottu perustietoa sairaudesta ja sen monipistoshoidosta.

Lisätiedot

Uudet insuliinit. 13.2.2016 Endokrinologi Päivi Kekäläinen 1922 2016

Uudet insuliinit. 13.2.2016 Endokrinologi Päivi Kekäläinen 1922 2016 Uudet insuliinit 13.2.2016 Endokrinologi Päivi Kekäläinen 1922 2016 Diabetes: hoidon tavoitteet Oireettomuus liitännäissairauksien esto Verensokerin hoito parantaa diabeetikon vointia Numeroina: HBA1c

Lisätiedot

Diabetesta sairastava lapsi koulussa

Diabetesta sairastava lapsi koulussa Diabetesta sairastava lapsi koulussa Opas opettajille ja koulunkäynninohjaajille Petra Ilvesluoto Maija Kemell-Nissinen Oulun ammattikorkeakoulu 2015 Lääketieteellistä ohjausta antanut Lastentautien erikoislääkäri

Lisätiedot

DIABEETIKKO ERITYISTILANTEESSA. Konsultoiva diabeteshoitaja Irmeli Virta 04.11.2015

DIABEETIKKO ERITYISTILANTEESSA. Konsultoiva diabeteshoitaja Irmeli Virta 04.11.2015 DIABEETIKKO ERITYISTILANTEESSA Konsultoiva diabeteshoitaja Irmeli Virta 04.11.2015 TULEHDUSSAIRAUKSIEN VAIKUTUKSIA VATSATAUDIN KANSSA TARKKANA Verensokerin seuranta: nouseeko vai laskeeko? Jos suolistossa

Lisätiedot

INSULIINIPUMPPUHOITO KÄYTÄNNÖSSÄ. Sh/Dh Niina Rantamäki SEKS/Sisätautien poliklinikka Mediwest 28.5.2015

INSULIINIPUMPPUHOITO KÄYTÄNNÖSSÄ. Sh/Dh Niina Rantamäki SEKS/Sisätautien poliklinikka Mediwest 28.5.2015 INSULIINIPUMPPUHOITO KÄYTÄNNÖSSÄ Sh/Dh Niina Rantamäki SEKS/Sisätautien poliklinikka Mediwest 28.5.2015 LUENTORUNKO JATKUVA GLUKOOSISEURANTA INSULIINIPUMPPUHOIDON ALOITUS INSULIINIPUMPUN KÄYTTÖ INSULIINIANNOSTELU

Lisätiedot

Iäkkään diabetes. TPA Tampere: Iäkkään diabetes

Iäkkään diabetes. TPA Tampere: Iäkkään diabetes Iäkkään diabetes 1 Perustieto Diabetes ja vanhenemismuutokset Yleistietoa Sokeriarvot Hoidon tavoitteet Matalan verensokerin oireet Mittaaminen Kirjaaminen Väärä insuliiniannos Syventävä tieto Hoidon tavoitteet

Lisätiedot

Lääkkeiden hintalautakunta

Lääkkeiden hintalautakunta Lääkkeiden hintalautakunta Asia: Lausunto Detemir-insuliinin erityiskorvattavuuden jatkamista koskevasta hakemuksesta Diabetesliitto kiittää kohteliaimmin mahdollisuudesta lausua detemirinsuliinin erityiskorvattavuuden

Lisätiedot

Diabeetikon hoidon toteutus ja seuranta Arjen omahoito. Diabeteshoitaja Marja Rautavirta Satakunnan sairaanhoitopiiri

Diabeetikon hoidon toteutus ja seuranta Arjen omahoito. Diabeteshoitaja Marja Rautavirta Satakunnan sairaanhoitopiiri Diabeetikon hoidon toteutus ja seuranta Arjen omahoito Diabeteshoitaja Marja Rautavirta Satakunnan sairaanhoitopiiri Diabeteshoitajan erityisasiantuntemus Diabeteshoitotyön asiantuntija, omahoidon ohjaus

Lisätiedot

glargininsuliini 300 yksikköä/ml TYYPIN 1 DIABETES TOUJEO -perusinsuliini 300 yksikköä/ml

glargininsuliini 300 yksikköä/ml TYYPIN 1 DIABETES TOUJEO -perusinsuliini 300 yksikköä/ml glargininsuliini 300 yksikköä/ml TYYPIN 1 DIABETES TOUJEO -perusinsuliini 300 yksikköä/ml HYVÄ TOUJEO - PERUSINSULIININ KÄYTTÄJÄ, Sinulle on aloitettu TOUJEO (glargininsuliini 300 yksikköä/ml), joka on

Lisätiedot

Tuoreen insuliinipuutosdiabeteksen hoidon aloitus - aikuisilla

Tuoreen insuliinipuutosdiabeteksen hoidon aloitus - aikuisilla Tuoreen insuliinipuutosdiabeteksen hoidon aloitus - aikuisilla Päivi Rautiainen Dosentti, endokrinologi 8.11.2018 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä www.siunsote.fi Insuliinin

Lisätiedot

MINÄ JA DIABETEKSENI. Opas tyypin 1 diabetesta sairastavalle ala-asteikäiselle

MINÄ JA DIABETEKSENI. Opas tyypin 1 diabetesta sairastavalle ala-asteikäiselle MINÄ JA DIABETEKSENI Opas tyypin 1 diabetesta sairastavalle ala-asteikäiselle Tämän oppaan tarkoituksena on lisätä ala- asteikäisen tietoa tyypin 1 diabeteksesta. Toteutettu opinnäytetyönä yhteistyössä

Lisätiedot

Asia: Lausunto Toujeo-valmisteen erityiskorvattavuushakemuksen johdosta

Asia: Lausunto Toujeo-valmisteen erityiskorvattavuushakemuksen johdosta Lääkkeiden hintalautakunta Asia: Lausunto Toujeo-valmisteen erityiskorvattavuushakemuksen johdosta Käytössä olevan insuliinihoidon tulisi vastata potilaan elimistön oman insuliinin pitoisuuksia ja vaikutuksia.

Lisätiedot

Diabeetikkolapsen perioperatiivinen hoito

Diabeetikkolapsen perioperatiivinen hoito Diabeetikkolapsen perioperatiivinen hoito Päivi Keskinen Lastentautien ja lastenendokrinologian el, diabeteksen hoidon erityispätevyys Tays Lastentautien vastuualue 31.1.2014 Lapsen diabetes Lähes aina

Lisätiedot

Diabeetikkolapsen arki-info

Diabeetikkolapsen arki-info Diabeetikkolapsen arki-info - KÄYTÄNNÖNTIETOA DIABETEKSESTA LASTEN PARISSA TYÖSKENTELEVILLE 5.11.2010 Huomenta Verensokerin mittaaminen Ruuan hiilihydraattimäärän (hiilarit) arvioiminen Insuliinin pistäminen

Lisätiedot

HYPOGLYKEMIAPÄIVÄKIRJANI

HYPOGLYKEMIAPÄIVÄKIRJANI Hypoglykemia tarkoittaa tilaa, jossa verensokerin taso on alle 3,9 mmol/l tai 70 mg/dl 1, tosin tarkka lukema voi vaihdella yksilöllisesti. Hypoglykemia voi johtua useista syistä, ja sen yleisin aiheuttaja

Lisätiedot

1-tyypin diabetesta sairastava lapsi päivähoidossa

1-tyypin diabetesta sairastava lapsi päivähoidossa 1-tyypin diabetesta sairastava lapsi päivähoidossa Tämän oppaan tarkoituksena on antaa teille perustietoa 1-tyypin diabeteksesta sairautena. Lisäksi toivomme, että oppaan antaman tiedon avulla osaatte

Lisätiedot

Mitä sensorointi opettaa potilaalle ja lääkärille? (Mikä yllätti?)

Mitä sensorointi opettaa potilaalle ja lääkärille? (Mikä yllätti?) Mitä sensorointi opettaa potilaalle ja lääkärille? (Mikä yllätti?) KESKI SUOMEN ALUEELLINEN DIABETESPÄIVÄ LAAJAVUORI 11.5.2017 KIRSI PIPINEN ERIK.LÄÄK. DIABETEKSEN HOIDON ERITYISPÄTEVYYS Mihin sensorointia

Lisätiedot

Tiedä älä arvaa! Mittaa verensokerisi!

Tiedä älä arvaa! Mittaa verensokerisi! Tiedä älä arvaa! Mittaa verensokerisi! Osaatko myös hyödyntää mittaustuloksia hoidossasi? Ylilääkäri, sisätautien el, diabeteslääkäri, Pirjo Ilanne-Parikka Sokeritasapainon seuranta Omaseuranta omamittaukset

Lisätiedot

Olen saanut tyypin 2 diabeteksen

Olen saanut tyypin 2 diabeteksen Bolujem od dijabetesa tip 2 Olen saanut tyypin 2 diabeteksen Kysymyksiä ja vastauksia Pitanja i odgovori Mitä diabetekseen sairastuminen merkitsee? On täysin luonnollista, että diabetekseen sairastunut

Lisätiedot

Iäkkään diabetes. TPA Tampere: Iäkkään diabetes

Iäkkään diabetes. TPA Tampere: Iäkkään diabetes Iäkkään diabetes 1 Perustieto Diabetes ja vanhenemismuutokset Yleistietoa Oireita Sokeriarvot Hoidon tavoitteet Saattohoito Matalan verensokerin oireet Mittaaminen Kirjaaminen Väärä insuliiniannos Syventävä

Lisätiedot

Teknologia diabeteksen hoidossa

Teknologia diabeteksen hoidossa Teknologia diabeteksen hoidossa 22.5.2015 Miika Rautiainen @miikarautiainen Kuka? Työskentelen Diabetesliitossa digitaalisen viestinnän tuottajana Työnsarkana pääasiallisesti Yksi elämä hanke Ykköstyypin

Lisätiedot

Fiasp pikavaikutteinen aspartinsuliini

Fiasp pikavaikutteinen aspartinsuliini Fiasp pikavaikutteinen aspartinsuliini Opas tyypin 1 ja tyypin 2 diabetespotilaille potilasopas_12s_a5_ida_novo Nordisk_Fiasp potilasopas_7791_10.indd 1 23.8.2017 14.55 2 Fiasp pikavaikutteinen aspartinsuliini

Lisätiedot

Diabetes (sokeritauti)

Diabetes (sokeritauti) Diabetes (sokeritauti) Lääkärikirja Duodecim Pertti Mustajoki, sisätautien erikoislääkäri Diabeteksessa eli sokeritaudissa veren sokerimäärä on liian korkea. Lääkäri tai hoitaja mittaa verensokerin verinäytteestä

Lisätiedot

Diabetespotilaan lääkityksen säätäminen päivystyksessä

Diabetespotilaan lääkityksen säätäminen päivystyksessä TIETEESSÄ SATU VEHKAVAARA LT, sisätautien ja endokrinologian erikoislääkäri, kliininen opettaja HYKS, Meilahden sairaala, endokrinologian pkl Helsingin yliopisto, kliininen laitos satu.vehkavaara@hus.fi

Lisätiedot

Yksi järjestelmä, useita toimintoja. Accu-Chek Insight.

Yksi järjestelmä, useita toimintoja. Accu-Chek Insight. Bolusehdotus Yksi järjestelmä, useita toimintoja. Accu-Chek Insight. Accu-Chek Insight -diabeteksenhoitojärjestelmä koostuu insuliinipumpusta ja diabetesmanagerista, joka toimii verensokerimittarina, pumpun

Lisätiedot

Tyypin 2 diabetes Hoito-ohje ikääntyneille Ruokavalio ja liikunta. Sairaanhoitajaopiskelijat Lauri Tams ja Olli Vaarula

Tyypin 2 diabetes Hoito-ohje ikääntyneille Ruokavalio ja liikunta. Sairaanhoitajaopiskelijat Lauri Tams ja Olli Vaarula Tyypin 2 diabetes Hoito-ohje ikääntyneille Ruokavalio ja liikunta Sairaanhoitajaopiskelijat Lauri Tams ja Olli Vaarula 1 Johdanto Arviolta 500 000 suomalaista sairastaa diabetesta ja määrä kasvaa koko

Lisätiedot

Lassi Nelimarkka, LT Kliininen ope2aja Sisätau8en ja endokrinologian el

Lassi Nelimarkka, LT Kliininen ope2aja Sisätau8en ja endokrinologian el Lassi Nelimarkka, LT Kliininen ope2aja Sisätau8en ja endokrinologian el Turun yliopisto, kliininen laitos, sisätau8oppi TYKS, Medisiininen toimialue, endokrinologia Alueellinen diabeteskoulutus 21.1.2016

Lisätiedot

MINULLA TODETTIIN TYYPIN 1 DIABETES

MINULLA TODETTIIN TYYPIN 1 DIABETES Dominika Parempaa diabeteksen hallintaa insuliinipumpulla vuodesta 2012 MINULLA TODETTIIN TYYPIN 1 DIABETES Tyypin 1 diabeteksen diagnoosi voi olla järkytys ja saattaa herättää monia kysymyksiä, kuten:

Lisätiedot

Bolus Wizard -BOLUSOPAS INSULIINIANNOSTEN OPTIMOINTIIN

Bolus Wizard -BOLUSOPAS INSULIINIANNOSTEN OPTIMOINTIIN Bolus Wizard -BOLUSOPAS INSULIINIANNOSTEN OPTIMOINTIIN SISÄLLYS Mikä on Bolus Wizard?... 3 Bolus Wizard -bolusoppaan kuvaus... 4 Vuorokauden kokonaisinsuliinimäärä... 4 Hiilihydraattisuhde... 4 Insuliiniherkkyyskerroin...

Lisätiedot

Insuliinihoito ja liikunnan lisääminen potilastyössä huomioitavaa

Insuliinihoito ja liikunnan lisääminen potilastyössä huomioitavaa Insuliinihoito ja liikunnan lisääminen potilastyössä huomioitavaa Pirjo Ilanne-Parikka LT, Sisätautien el, diabeteslääkäri Diabeteskeskus, Tampere Yleinen liikuntasuositus 18 64- vuotiaille Kestävyysliikuntaa

Lisätiedot

OPE, MULLA ON HUONO OLO

OPE, MULLA ON HUONO OLO OPE, MULLA ON HUONO OLO OPAS KOULUN HENKILÖKUNNALLE LAPSEN DIABETEKSEN HOIDOSTA Pihla Heinälä Tiina Keränen Petra Nieminen 2 SAATTEEKSI Tämä tukimateriaali on tarkoitettu ala-asteen opettajille, jotka

Lisätiedot

AJATTELE ITSEÄSI, TOIMI. POSITIIVISIN KEINOIN diabeteksen hallintaan

AJATTELE ITSEÄSI, TOIMI. POSITIIVISIN KEINOIN diabeteksen hallintaan AJATTELE ITSEÄSI, TOIMI POSITIIVISIN KEINOIN diabeteksen hallintaan Mikä on diabetes? Diabetes on tila, jossa elimistön on vaikea muuttaa nautittua ravintoa energiaksi Diabeteksessa veressä on liikaa glukoosia

Lisätiedot

NÄIN KÄYTÄT NOVORAPID -ATERIAINSULIINIA POTILAS- OHJE

NÄIN KÄYTÄT NOVORAPID -ATERIAINSULIINIA POTILAS- OHJE NÄIN KÄYTÄT NOVORAPID -ATERIAINSULIINIA POTILAS- OHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. Mitä on NovoRapid -ateriainsuliini?......1-2 2. Ateriainsuliinin annostelu...3-5 3. Ennen pistämistä... 6 4. NovoRapid -insuliinin

Lisätiedot

Diabetesta sairastava päivystyspotilaana

Diabetesta sairastava päivystyspotilaana Diabetesta sairastava päivystyspotilaana Saara Metso Diabetesosaaja-seminaari 27.1.15 Sisätautien ja endokrinologian erikoislääkäri LT, dosentti: Tampereen yliopisto Päätoimi: oyl, TAYS, sisätautien vastuualue

Lisätiedot

Tärkeää turvallisuustietoa Forxigasta (dapagliflotsiini) koskee vain tyypin 1 diabetesta

Tärkeää turvallisuustietoa Forxigasta (dapagliflotsiini) koskee vain tyypin 1 diabetesta Tärkeää turvallisuustietoa Forxigasta (dapagliflotsiini) koskee vain tyypin 1 diabetesta Tyypin 1 diabetesta sairastaville ja heidän omaisilleen diabeettisen ketoasidoosin (DKA) riskin minimointia varten

Lisätiedot

Leikki-ikäisen diabetes Opas päivähoitoon

Leikki-ikäisen diabetes Opas päivähoitoon Leikki-ikäisen diabetes Opas päivähoitoon Leikki-ikäisen diabetes Opas päivähoitoon Opas pohjautuu Diabetesliiton aiemmin julkaisemaan Diabetes leikki-ikäisellä -oppaaseen. Kustantaja: Suomen Diabetesliitto

Lisätiedot

Olen saanut tyypin 2 diabeteksen. Kysymyksiä ja vastauksia. Kysymyksiä ja mietteitä. Jos haluat saada lisätietoja, ota yhteyttä

Olen saanut tyypin 2 diabeteksen. Kysymyksiä ja vastauksia. Kysymyksiä ja mietteitä. Jos haluat saada lisätietoja, ota yhteyttä Kysymyksiä ja mietteitä Jos haluat saada lisätietoja, ota yhteyttä Sairaalaan/terveyskeskukseen puh: Diabetessairaanhoitajaan puh: Diabeteslääkäriin puh: Esite julkaistaan Bayer Health Care -yrityksen

Lisätiedot

Opas seurannan tueksi Tyypin 2 diabeetikolle

Opas seurannan tueksi Tyypin 2 diabeetikolle Opas seurannan tueksi Tyypin 2 diabeetikolle 2 3 Lukijalle Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa sinua sairautesi seurannassa ja antaa lisäksi tietoa sinua hoitavalle hoitohenkilökunnalle hoitotasapainostasi.

Lisätiedot

Väestömäärän kehitys Hyvinkäällä ikäryhmittäin vuosina

Väestömäärän kehitys Hyvinkäällä ikäryhmittäin vuosina Insuliinihoitoisen diabeetikon ongelmat kotihoidossa 11.5.2017 Diabeteshoitaja Tarja Mattila, Hyvinkään kaupungin kotihoito Diabeteslääkäri Susanna Satuli Autere, Hyvinkään kaupunki Väestömäärän kehitys

Lisätiedot

OMAHOITOLOMAKE Liite 3

OMAHOITOLOMAKE Liite 3 OMAHOITOLOMAKE Liite 3 Sinulle on varattu seuraava aika: Sairaanhoitajan vastaanotolle: Aika lääkärille ilmoitetaan myöhemmin Pyydämme Sinua syventymään hetkeksi omahoitoosi. Täytä tämä omahoitolomake

Lisätiedot

Alhaisen verensokeritason tunnistaminen ja hoito

Alhaisen verensokeritason tunnistaminen ja hoito LIITE 1 Alhaisen verensokeritason tunnistaminen ja hoito Ensiapuopas urheiluseurojen valmentajille ja huoltajille 1 HEIKOTTAAKO? Tämä ensiapuopas on tarkoitettu urheiluseurojen valmentajille ja huoltajille,

Lisätiedot

VOIMAA ARKEEN Diabeteshoitaja Helena Vähävuori

VOIMAA ARKEEN Diabeteshoitaja Helena Vähävuori VOIMAA ARKEEN 5.9.2019 4.9.2019 Helena Vähävuori Diabeteshoitaja Helena Vähävuori 1 Yleinen sairaus, esiintyvyys kasvussa Vakava ja kallis sairaus; hoito haasteellista Riskitekijät tunnetaan Vahva näyttö

Lisätiedot

Mistä tyypin 2 diabeteksessa on kyse?

Mistä tyypin 2 diabeteksessa on kyse? Mistä tyypin 2 diabeteksessa on kyse? Kenelle kehittyy tyypin 2 diabetes? Perimällä on iso osuus: jos lähisukulaisella on tyypin 2 diabetes, sairastumisriski on 50-70% Perinnöllinen taipumus vaikuttaa

Lisätiedot

NÄIN KÄYTÄT LEVEMIR -PERUSINSULIINIA POTILASOHJE TYYPIN 2 DIABETES

NÄIN KÄYTÄT LEVEMIR -PERUSINSULIINIA POTILASOHJE TYYPIN 2 DIABETES NÄIN KÄYTÄT LEVEMIR -PERUSINSULIINIA POTILASOHJE TYYPIN 2 DIABETES Hyvä Levemir -insuliinin käyttäjä Lääkärisi on määrännyt sinulle Levemir -insuliinin tyypin 2 diabeteksen hoitoon. Ennen hoidon aloittamista

Lisätiedot

Tyypin 1 diabeetikoiden hoitomalli Tampereella

Tyypin 1 diabeetikoiden hoitomalli Tampereella Tyypin 1 diabeetikoiden hoitomalli Tampereella LL Susanna Aspholm Tampereen Diabetesvastaanotto Tiimiklubi 25.10.2013 Aitolahti Tampereen Diabeetikot 2012 Tampereen väestö 217 579 henkeä 12 200 diabeetikkoa

Lisätiedot

Mitä uutta diabeteshoidossa ja sen ohjauksessa

Mitä uutta diabeteshoidossa ja sen ohjauksessa Mitä uutta diabeteshoidossa ja sen ohjauksessa Diabeteshoitaja Marja Rautavirta Satasairaala Satakunnan sairaanhoitopiiri 1 18.2.2019 Diabeteshoitaja Marja Rautavirta Mikä diabetes on? Diabetes sairaus,

Lisätiedot

TIETOA POTILAALLE. Tietoa teil e, joil e on määrätty Suliqua-lääkitys

TIETOA POTILAALLE. Tietoa teil e, joil e on määrätty Suliqua-lääkitys Finska TIETOA POTILAALLE Tietoa teil e, joil e on määrätty Suliqua-lääkitys Olemme kirjoittaneet tämän esitteen teille, joilla on diabetes ja joille lääkäri on määrännyt Suliqua-lääkityksen (glargiini-insuliini+liksisenatidi).

Lisätiedot

TOIVON, ETTÄ OLISI KEINO HALLITA HYPOGLYKEMIOITA

TOIVON, ETTÄ OLISI KEINO HALLITA HYPOGLYKEMIOITA Simon Parempaa diabeteksen hallintaa insuliinipumpulla vuodesta 2004 TOIVON, ETTÄ OLISI KEINO HALLITA HYPOGLYKEMIOITA Hypoglykemia voi olla tyypin 1 diabetesta sairastavan suurimpia huolenaiheita erityisesti

Lisätiedot

Piuhan päässä on ihminen. DESG-seminaari Diabeteshoitaja Tiina Salonen

Piuhan päässä on ihminen. DESG-seminaari Diabeteshoitaja Tiina Salonen Piuhan päässä on ihminen DESG-seminaari 18.3.2016 Diabeteshoitaja Tiina Salonen 1 Pumppuhoito Suomessa Pumppuja ollut 30-40 vuotta; 2000-luvulla selvästi käyttö kasvanut Paras tapa jäljitellä fysiologista

Lisätiedot

DIABETESLAPSI KOULUSSA

DIABETESLAPSI KOULUSSA DIABETESLAPSI KOULUSSA - Opas kouluille diabetesta sairastavan lapsen hoidosta Minna Jaurakkajärvi Moona Kivimaa Oulun ammattikorkeakoulu Oy Kevät 2015 Kansikuva Suvi Mannonen LUKIJALLE Vuosittain Suomessa

Lisätiedot

Mihin verensokerin mittausta vieritestinä tarvitaan

Mihin verensokerin mittausta vieritestinä tarvitaan Mihin verensokerin mittausta vieritestinä tarvitaan 17.4.2007 LABQUALITY, Helsinki Pirjo Ilanne-Parikka Sisätautien el, diabeteksen hoidon erityispätevyys Ylilääkäri Suomen Diabetesliitto/Kuntoutus ja

Lisätiedot

Vastasairastuneen tyypin 1 diabeetikon hoidon seurantavihko

Vastasairastuneen tyypin 1 diabeetikon hoidon seurantavihko Tämä vihko on tarkoitettu tuoreen tyypin 1 diabeetikon hoidon seurannan avuksi. Seurantavihko tukee omaa oppimistasi sairauden alkuvaiheessa. Tämän avulla sinä ja hoitajasi pystytte tarkkailemaan ohjattujen

Lisätiedot

Koululaisen diabetes

Koululaisen diabetes Koululaisen diabetes Opas ala- ja yläkouluille Koululaisen diabetes Opas ala- ja yläkouluille Opas pohjautuu Diabetesliiton aiemmin julkaisemaan Diabetes kouluikäisellä -oppaaseen. Kustantaja: Suomen Diabetesliitto

Lisätiedot

DIABETES JA SEN KOMPLIKAATIOT. El Juha Peltonen 16.3.2012

DIABETES JA SEN KOMPLIKAATIOT. El Juha Peltonen 16.3.2012 DIABETES JA SEN KOMPLIKAATIOT El Juha Peltonen 16.3.2012 Diabetestyypit Tyyppi 1 eli nuoruusiän diabetes Autoimmuunisairaus Beetasolujen tuho ja insuliininpuute Ketoasidoosi Tyyppi 2 eli aikuisiän diabetes

Lisätiedot

HAAVAPOTILAAN DIABETEKSEN HOITO

HAAVAPOTILAAN DIABETEKSEN HOITO HAAVAPOTILAAN DIABETEKSEN HOITO 6.10.2016/1.11.2017 Kirsi Pipinen, erik.lääk., diabeteksen hoidon erityispätevyys MISTÄ DIABEETIKON JALKA/HAAVAONGELMAT JOHTUVAT? - Diabetes aiheuttaa hyperglykemiaa, mikä

Lisätiedot

Diabetes. Iida, Sofia ja Vilma

Diabetes. Iida, Sofia ja Vilma Diabetes Iida, Sofia ja Vilma Diabetes Monia aineenvaihduntasairauksia, joissa veren sokeripitoisuus kohoaa liian korkeaksi Useimmiten syynä on haiman erittämän insuliinihormonin vähäisyys tai sen puuttuminen

Lisätiedot

Anna, Tessin tytär Parempaa diabeteksen hallintaa insuliinipumpulla vuodesta 2008 LAPSELLANI ON TYYPIN 1 DIABETES

Anna, Tessin tytär Parempaa diabeteksen hallintaa insuliinipumpulla vuodesta 2008 LAPSELLANI ON TYYPIN 1 DIABETES Anna, Tessin tytär Parempaa diabeteksen hallintaa insuliinipumpulla vuodesta 2008 LAPSELLANI ON TYYPIN 1 DIABETES Monet vanhemmat, joiden lapsella diagnosoidaan tyypin 1 diabetes pohtivat seuraavia asioita:

Lisätiedot

DIABETEKSESTA JA URHEILUSTA

DIABETEKSESTA JA URHEILUSTA DIABETEKSESTA JA URHEILUSTA Diabeetikon, urheilijan ja lääkärin kokemana Tuomo Tompuri LL, TtM Erikoistuva lääkäri (KYS-KFI) Sisältöä Taustaa Määritelmiä diabetes, insuliini, verensokeri hypoglykemia,

Lisätiedot

Diabeteskäsikirja 2016

Diabeteskäsikirja 2016 Diabeteskäsikirja 2016 Versio 1/2016 Lastentautien poliklinikan diabetestyöryhmä: Lääkärit: Päivi Keskinen (vastaava), Marja-Terttu Saha, Nina Hutri-Kähönen Diabeteshoitajat: Riitta Kiiveri (vastaava),

Lisätiedot

Sinun diabetes. Sinun tarpeesi.

Sinun diabetes. Sinun tarpeesi. Sinun diabetes. Sinun tarpeesi. Jokaisella diabeetikolla on yksilöllisiä tarpeita, johtuen elämäntavoista ja liikunnasta. Accu-Chek Insight -infuusiosettien tuotevalikoima tarjoaa kahdenlaisia infuusiosettejä

Lisätiedot

Pitkävaikutteinen insuliinianalogi glargiini erityiskorvattava tyypin 1 diabeteksen hoidossa. Tiinamaija Tuomi

Pitkävaikutteinen insuliinianalogi glargiini erityiskorvattava tyypin 1 diabeteksen hoidossa. Tiinamaija Tuomi Lääkevaaka Pitkävaikutteinen insuliinianalogi glargiini erityiskorvattava tyypin 1 diabeteksen hoidossa Tiinamaija Tuomi Glargiini on ylipitkävaikutteinen insuliinianalogi, jonka tasaisen hidas imeytyminen

Lisätiedot

Helläväraiset ja turvalliset injektiot Vinkkejä insuliinin pistämiseen.

Helläväraiset ja turvalliset injektiot Vinkkejä insuliinin pistämiseen. Helläväraiset ja turvalliset injektiot Vinkkejä insuliinin pistämiseen. Freedom. Confidence. With mylife. Hellävaraiset ja turvalliset pistokset Oikea pistostekniikka Insuliini pistetään ihonalaiseen rasvakudokseen.

Lisätiedot

DIABETES I./Dr.Raaste /2013

DIABETES I./Dr.Raaste /2013 DIABETES I./Dr.Raaste /2013 Insuliinidiabeteksen eli ykkös diabeteksen hyvä hoito on tarkempaa ja vaativampaa, kuin kakkos diabeteksen hoito. Kannattaa lukea kuitenkin myös ohjeeni kakkosdiabeetikoille,

Lisätiedot

Lääkevalmisteella ei enää myyntilupaa

Lääkevalmisteella ei enää myyntilupaa Ultratard Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat insuliinin käyttämisen. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi, diabeteshoitajan

Lisätiedot

DIABEETIKKOLAPSI PÄIVÄHOIDOSSA

DIABEETIKKOLAPSI PÄIVÄHOIDOSSA Liite 7 DIABEETIKKOLAPSI PÄIVÄHOIDOSSA Opaskansio tyypin 1 diabeteksesta sujuvaan päivähoitoon Kaja Normet 2010 Sisällysluettelo Lukijalle... 3 1. TYYPIN 1 DIABETES SAIRAUTENA... 4 1.1 Mikä aiheuttaa tyypin

Lisätiedot

Hypoglykemiat hoito-ongelmana tyypin 1 diabeteksessa?

Hypoglykemiat hoito-ongelmana tyypin 1 diabeteksessa? Päivi Keskinen ja Tiinamaija Tuomi TEEMA: NÄIN HOIDAN: DIABETES Hypoglykemiat hoito-ongelmana tyypin 1 diabeteksessa? Tyypin 1 diabeetikoilla on keskimäärin kaksi oireista hypoglykemiaa viikossa ja ainakin

Lisätiedot

Diabeetikon ajo-oikeus. Hannu Järveläinen Sisätautiopin prof. TY ja SatKS

Diabeetikon ajo-oikeus. Hannu Järveläinen Sisätautiopin prof. TY ja SatKS Diabeetikon ajo-oikeus Hannu Järveläinen Sisätautiopin prof. TY ja SatKS Esityksen sisältö Kertaus diabeetikon ajo-oikeuden edellytyksistä Kaksi potilastapausta Hypoglykemian aiheuttama liikenneonnettomuus

Lisätiedot

Diabetes. Diabetespäiväkirja

Diabetes. Diabetespäiväkirja Diabetes Diabetespäiväkirja Diabetespäiväkirja Jos sairastat tyypin 2 diabetesta, sinun on tärkeä löytää oikea tasapaino asianmukaisen hoidon, säännöllisen liikunnan ja terveellisen ruokavalion välillä.

Lisätiedot

Tyypin 1 diabetes: Tietoja opettajille

Tyypin 1 diabetes: Tietoja opettajille Tyypin 1 diabetes: Tietoja opettajille Nuorten diabetes Tyypin 1 diabetes on vaikeasti hoidettava sairaus, erityisesti nuorilla. Jos jokin asia diabeteksen hoidossa menee vikaan, siitä usein valitettavasti

Lisätiedot

TYYPIN 1 DIABEETIKON RASKAUS

TYYPIN 1 DIABEETIKON RASKAUS TYYPIN 1 DIABEETIKON RASKAUS HOITOTASAPAINON MERKITYS JA RASKAUSAJAN HAASTEET Kirjallisuuskatsaus LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysala Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

MITÄ VOIN TEHDÄ, JOTTA RASKAUTENI SUJUISI HYVIN TYYPIN 1 DIABETEKSESTA HUOLIMATTA?

MITÄ VOIN TEHDÄ, JOTTA RASKAUTENI SUJUISI HYVIN TYYPIN 1 DIABETEKSESTA HUOLIMATTA? Lydia Parempaa diabeteksen hallintaa insuliinipumpulla vuodesta 2011 MITÄ VOIN TEHDÄ, JOTTA RASKAUTENI SUJUISI HYVIN TYYPIN 1 DIABETEKSESTA HUOLIMATTA? Tyypin 1 diabetesta sairastavilla naisilla raskauden

Lisätiedot

MITÄ VOIN TEHDÄ TYYPIN 1 DIABETEKSEN KOMPLIKAATIORISKIEN VÄHENTÄMISEKSI?

MITÄ VOIN TEHDÄ TYYPIN 1 DIABETEKSEN KOMPLIKAATIORISKIEN VÄHENTÄMISEKSI? Christian Parempaa diabeteksen hallintaa insuliinipumpulla vuodesta 2012 MITÄ VOIN TEHDÄ TYYPIN 1 DIABETEKSEN KOMPLIKAATIORISKIEN VÄHENTÄMISEKSI? Monet tyypin 1 diabetesta sairastavat ovat huolissaan mahdollisista

Lisätiedot

Päihteet ja diabetes - kokemuksia potilastyössä. Diabeteshoitaja Marja Rautavirta Satakunnan keskussairaala Diabetesosaaja 2015

Päihteet ja diabetes - kokemuksia potilastyössä. Diabeteshoitaja Marja Rautavirta Satakunnan keskussairaala Diabetesosaaja 2015 Päihteet ja diabetes - kokemuksia potilastyössä Diabeteshoitaja Marja Rautavirta Satakunnan keskussairaala Diabetesosaaja 2015 Sairastuin diabetekseen, mistä huumeista minun tulisi luopua? vielä ei ole

Lisätiedot

Diabetes. Diabetespäiväkirja

Diabetes. Diabetespäiväkirja Diabetes Diabetespäiväkirja Diabetespäiväkirja Omat hoitotavoitteet Jos sairastat tyypin 2 diabetesta, sinun on tärkeä löytää oikea tasapaino asianmukaisen hoidon, säännöllisen liikunnan ja terveellisen

Lisätiedot

Ongelmana labiili ja vaikeasti saavutettava sokeritasapaino. Jorma Lahtela TAYS, sisätaudit

Ongelmana labiili ja vaikeasti saavutettava sokeritasapaino. Jorma Lahtela TAYS, sisätaudit Ongelmana labiili ja vaikeasti saavutettava sokeritasapaino Jorma Lahtela TAYS, sisätaudit Valtakunnallinen diabetespäivä 17.11.2015 38-vuotias nainen Diabetes todettu 12 vuotiaana Monipistoshoito 16-vuotiaasta

Lisätiedot

Diabeteksen hoidon kompastuskiviä: kortisoni, ENE, lihavuuskirurgia. Valtakunnallinen Diabetespäivä Minna Koivikko

Diabeteksen hoidon kompastuskiviä: kortisoni, ENE, lihavuuskirurgia. Valtakunnallinen Diabetespäivä Minna Koivikko Diabeteksen hoidon kompastuskiviä: kortisoni, ENE, lihavuuskirurgia Valtakunnallinen Diabetespäivä 23.11.2016 Minna Koivikko Steroidien indusoima diabetes SIDM: määritelmä poikkeava sokeritason nousu glukokortikoidihoitoa

Lisätiedot

Lisäkäyttöohje Roche Diagnostics Roche Diagnostics GmbH Sandhofer Strasse Mannheim, Germany

Lisäkäyttöohje Roche Diagnostics Roche Diagnostics GmbH Sandhofer Strasse Mannheim, Germany This file may not print or view at 100%. Die lines and color breaks do not print. Roche USA 51720 V7/1 06994539001_01 Black Proof Print Number 209 06994539001(01)-0513 Roche USA 51720 V7/2 06994539001_01

Lisätiedot

Ikädiabeetikon hyvä hoito

Ikädiabeetikon hyvä hoito Ikädiabeetikon hyvä hoito Diabeteshoitaja Tiina Salonen Suomen Diabetesliitto ry Diabetesosaaja 2018 Tampere 1 Iäkkäiden diabeetikoiden määrä kasvaa Diabeteslääkkeiden erityiskorvattavuusoikeus vuoden

Lisätiedot

HYVIÄ NEUVOJA, JOIDEN AVULLA. voit saada diabeteksesi hallintaan

HYVIÄ NEUVOJA, JOIDEN AVULLA. voit saada diabeteksesi hallintaan OLE AKTIIVINEN HYVIÄ NEUVOJA, JOIDEN AVULLA voit saada diabeteksesi hallintaan Omat arvoni Päivämäärä / / / / / / / / / / / / HbA 1c (mmol/mol, %) LDL-kolesteroli (mmol/l) Verenpaine (mmhg) Paino (kg)

Lisätiedot

Tyypin 1 diabeetikon ruokavaliohoito käytännössä. Valtakunnallinen Diabetespäivä 17.11.2015 Arja Ojalammi Hyks

Tyypin 1 diabeetikon ruokavaliohoito käytännössä. Valtakunnallinen Diabetespäivä 17.11.2015 Arja Ojalammi Hyks Tyypin 1 diabeetikon ruokavaliohoito käytännössä Valtakunnallinen Diabetespäivä 17.11.2015 Arja Ojalammi Hyks Viimeisin suomalainen diabeetikon ravitsemussuositus on vuodelta 2008, Diabetesliitto suositus

Lisätiedot

Uudet insuliinivalmisteet ja insuliinin ottomuodot. Ilkka Sipilä ja Tero Saukkonen

Uudet insuliinivalmisteet ja insuliinin ottomuodot. Ilkka Sipilä ja Tero Saukkonen Lasten ja nuorten diabetes Uudet insuliinivalmisteet ja insuliinin ottomuodot Ilkka Sipilä ja Tero Saukkonen Tyypin 1 diabeteksen insuliinihoito on vajaan vuosikymmenen aikana edistynyt, ja tämä on heijastunut

Lisätiedot

Pistettävien diabeteslääkkeiden annosteluvälineet

Pistettävien diabeteslääkkeiden annosteluvälineet Pistettävien diabeteslääkkeiden annosteluvälineet Onnistunut pistoshoito edellyttää, että insuliinia tai muuta diabeteslääkettä sisältävä kynä sekä kynän neula sopivat yhteen. Novo Nordiskin valikoimasta

Lisätiedot

Kyselylomake pistoshoitoisille diabeetikoille

Kyselylomake pistoshoitoisille diabeetikoille Kyselylomake pistoshoitoisille diabeetikoille Diabeteshoi taja täyttää +358 / / Hoitava paikka Tämän kysymyslomakkeen täyttäminen on vapaaehtoista ja se tehdään täysin nimettömästi. Kyselylomakkeeseen

Lisätiedot

Valio Oy TYÖIKÄISEN RAVITSEMUS JA TERVEYS

Valio Oy TYÖIKÄISEN RAVITSEMUS JA TERVEYS TYÖIKÄISEN RAVITSEMUS JA TERVEYS MONIPUOLISEN RUOKAVALION PERUSTA Vähärasvaisia ja rasvattomia maitotuotteita 5-6 dl päivässä sekä muutama viipale vähärasvaista ( 17 %) ja vähemmän suolaa sisältävää juustoa.

Lisätiedot

Aikuisten, nuorten sekä 6 vuotta täyttäneiden lasten insuliinihoitoa vaativa diabetes mellitus.

Aikuisten, nuorten sekä 6 vuotta täyttäneiden lasten insuliinihoitoa vaativa diabetes mellitus. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Lantus OptiSet 100 yksikköä/ml injektioneste, liuos esitäytetyssä kynässä 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi ml sisältää 100 yksikköä glargininsuliinia (vastaten 3,64 mg).

Lisätiedot

Aikuisten (yli 18-vuotiaiden) paino selviää painoindeksistä, joka saadaan painosta ja pituudesta. Laske painoindeksisi laskurilla (linkki).

Aikuisten (yli 18-vuotiaiden) paino selviää painoindeksistä, joka saadaan painosta ja pituudesta. Laske painoindeksisi laskurilla (linkki). Lihavuus Lääkärikirja Duodecim Pertti Mustajoki, sisätautien erikoislääkäri Lihavuus tarkoittaa normaalia suurempaa kehon rasvakudoksen määrää. Suurin osa liikarasvasta kertyy ihon alle, mutta myös muualle,

Lisätiedot

Ohjeita diabeteksen hoitoon

Ohjeita diabeteksen hoitoon Ohjeita diabeteksen hoitoon Sirkku Tulokas Kristiina Salonen Juha Alanko Tarja Kaitala Jorma Lahtela Marita Määttä Heikki Oksala Kaija Paasikivi Sulo Rajala Tea Vatanen Martta Äijälä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

TYYPIN 2 DIABETES Mikä on tyypin 2 diabetes?

TYYPIN 2 DIABETES Mikä on tyypin 2 diabetes? TYYPIN 2 DIABETES Mikä on tyypin 2 diabetes? Sisällys Mitä tarkoittaa tyypin 2 diabetes (T2D)? Mihin T2D vaikuttaa? Miten T2D hoidetaan? T2D hoidon seuranta Mitä nämä kokeet ja tutkimukset kertovat? Muistiinpanot

Lisätiedot

Lääkevalmisteella ei enää myyntilupaa

Lääkevalmisteella ei enää myyntilupaa 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Monotard 100 IU/ml Injektioneste, suspensio injektiopullossa 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Ihmisinsuliini, rdna (valmistettu yhdistelmä-dna-tekniikalla, tuotettu Saccharomyces

Lisätiedot

OPAS KEURUUN KOTIHOIDOLLE

OPAS KEURUUN KOTIHOIDOLLE 1 OPAS KEURUUN KOTIHOIDOLLE Diabeteksen hoidosta ja seurannasta Kuva 1. Liikunta ja ikääntyminen liikkeellä voimaa vuosiin KOTIHOITO Lehtiniemen palvelukeskus Seiponniementie 7 42700 Keuruu 2 SISÄLLYS

Lisätiedot

4.11.2013/ Potku hanke Riihimäen terveyskeskuksen vastaanoton omahoitolomake

4.11.2013/ Potku hanke Riihimäen terveyskeskuksen vastaanoton omahoitolomake 1 4.11.2013/ Potku hanke Riihimäen terveyskeskuksen vastaanoton omahoitolomake Pyydämme Sinua syventymään hetkeksi omahoitoosi. Täytäthän ystävällisesti tämän omahoitolomakkeen ennen suunnitellulle kontrollikäynnille

Lisätiedot

Diabetes ja lääkäri. diabetes.fi. 1 2009 helmikuu 38. vuosikerta Suomen Diabetesliitto

Diabetes ja lääkäri. diabetes.fi. 1 2009 helmikuu 38. vuosikerta Suomen Diabetesliitto TÄSSÄ NUMEROSSA Aikuisen tyypin 1 diabeetikon insuliinihoito Päivystyspotilaan hyperglykemia Kroonisen jalkahaavan hoito 1 2009 helmikuu 38. vuosikerta Suomen Diabetesliitto Diabetes ja lääkäri Kuva: Timo

Lisätiedot