Uudet insuliinit. Degludekinsuliini. uusien pitkävaikutteisten muunneltujen insuliinien käyttöönoton myötä ikävä kyllä näin ei meillä ole käynyt (1).

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uudet insuliinit. Degludekinsuliini. uusien pitkävaikutteisten muunneltujen insuliinien käyttöönoton myötä ikävä kyllä näin ei meillä ole käynyt (1)."

Transkriptio

1 Johan G. Eriksson ja Merja K. Laine Uudet t Viime vuosina on tullut markkinoille uusia insuliineja. Ylipitkävaikutteisilla insuliineilla, degludek- ja glargiini-lla, jälkimmäinen vahvuudeltaan 300 U/ml, on tasainen ja ennustettava vaikutusprofiili. Tutkimusten valossa degludekia käytettäessä esiintyy merkittävästi vähemmän hypoglykemioita sekä tyypin 1 että tyypin 2 diabetesta sairastavilla, kun taas glargiinista vastaava näyttö on saatu tyypin 2 diabeteksen hoidossa. Molempien en pitkä vaikutusaika tuo kaivattua joustavuutta annosteluun. T yypin 1 diabeteksen hoidossa eksogeenisella lla pyritään matkimaan ihmisen omaa fysiologista neritystä. Helppoa se ei ole, ja sen täydellinen matkiminen jääneekin ikuiseksi haaveeksi. Ensimmäinen eläinperäinen valmiste tuli käyttöön lähes sata vuotta sitten. Sittemmin siirryttiin ihmisin ja edelleen muunneltuihin insuliineihin, joiden yksittäisiä tai muutamia aminohappoja on muokattu imeytymisominaisuuksien ja vaikutusajan optimoimiseksi (KUVA). Tietty perusvaikutus tarvitaan ympäri vuorokauden normaalin aineenvaihdunnan ylläpitämiseksi sekä estämään lipolyysiä ja maksan glukoosintuotantoa. Millaisia ominaisuuksia hyvällä peruslla tulisi olla? Hyvän perusn tulisi muun muassa jäljitellä haiman perusneritystä mahdollisimman tarkasti ja vaikutusajan tulisi olla vähintään 24 tuntia, mikä mahdollistaisi annostelun kerran päivässä. Vaikutuksen tulisi olla tasainen ilman huippuvaikutusta päivästä toiseen, ja luonnollisesti n tulisi olla turvallinen. Runsaat kymmenen vuotta sitten ensimmäinen pitkävaikutteinen muunneltu (analogi) glargiini tuli kliiniseen käyttöön Suomessa, ja muutamaa vuotta myöhemmin detemiiri-. Heräsi toivo siitä, että tyypin 1 diabeetikoiden hoitotasapaino paranisi uusien pitkävaikutteisten muunneltujen en käyttöönoton myötä ikävä kyllä näin ei meillä ole käynyt (1). Kymmenen vuoden odotuksen jälkeen markkinoille tuli uusi ylipitkävaikutteinen muunneltu, degludek. Insuliinin molekyylirakenteen muuntaminen mahdollistaa tasaisen vaikutusprofiilin ja pitkän vaikutusajan: pistoksen jälkeen degludek muodostaa hitaasti hajoavia multiheksameeriryppäitä (2). Odotukset ovat taas suuret. n puoliintumisaika on noin 25 tuntia eli kaksinkertainen verrattuna glargiini-in. Kokonaisvaikutusaika on jopa yli 42 tuntia (3). Silti huolta degludekin kumuloitumisesta elimistöön ei ole. Insuliinin aloituksen jälkeen 23 vuorokauden kuluessa saavutetaan stabiili tila, ja annosmuutokset kannattaa tehdä kerran viikossa (4). Tutkimuksissa on saavutettu samanlainen teho HbA 1c -arvoissa sekä degludek- että 100 U/ml:n vahvuisella glargiini-lla (5, 6). Mitä etuja degludek tarjoaa? Pitkä vaikutusaika mahdollistaa joustavan annostelun, eikä useamman tunnin vaihtelu pistosajankohdassa vaikuta tehoon eikä turvallisuuteen. Suuremmillakaan annosväleillä, jopa 40 tuntiin asti, ei näyttäisi olevan haitallista 447 Duodecim 2016;132:44751

2 Ensimmäinen kliinisessä käytössä (1922) Nopeavaikutteinen analogi (1996) Biosynteettinen ihmis (1982) Nopeavaikutteinen inhaloitava ( ) Lyhytvaikutteinen inhaloitava (2015) Pikavaikutteiset t (aspart ja lispro) Tulevaisuus Isofaani (NPH) (1950) Lente (1953) (2013) Pitkävaikutteinen muunneltu, glargiini 100 U/ml (2000) Glargiini- 300 U/ml (2015) Biosimilaariglargiini- (2014) Älykäs KUVA. Insuliinivalmisteiden kehitys 1920-luvulta lähtien (28). vaikutusta hoitotasapainoon. Tämä pienentää keto asidoosi riskiä tilanteessa, jossa perus pistos unohtuu. pistetään kerran päivässä. Yksi degludek n merkittävä etu on pieni vaihtelevuus päivästä toiseen. Sillä tarkoitetaan glukoosi pitoisuutta pienentävän vaikutuksen päivittäistä vaihtelua samalla ihmisellä samalla annoksella. Toisin sanoen degludekn vaikutusprofiili on niin tyypin 1 kuin tyypin 2 diabeteksenkin hoidossa varsin tasainen. Esimerkiksi glargiini-in verrattuna degludekilla on neljä kertaa vähemmän farmakodynaamista vaihtelevuutta (7). Mitä tämä merkitsee käytännössä? Suurin hyöty on se, että hypoglykemioiden erityisesti yöllisten hypoglykemioiden määrä niin tyypin 1 kuin tyypin 2 diabeetikoillakin vähenee (8). Hypoglykemioiden riski on aina ollut haaste diabeteksen hoidossa. Kliinisissä tutkimuksissa degludekn käyttäjien hypoglykemioiden määrä on vähentynyt noin 2536 % verrattuna glargiiniin (6, 9). Luonnollisesti potilaiden elämänlaatu on samalla parantunut.siirryttäessä muista pitkävaikutteisista muunnelluista insuliineista degludekiin kokonaisannos pienenee noin 1020 % (10). Pitkästä vaikutusajastaan huolimatta degludek on liikunnan yhteydessä yhtä turvallinen kuin glargiini (11). Iällä ja maksan tai munuaisten vajaatoiminnalla ei tutkimustulosten mukaan ole vaikutusta degludekn farmakokinetiikkaan (12, 13, 14). Degludekista on markkinoilla kaksi vahvuutta, 100 U/ml ja 200 U/ml. Lääkkeiden hintalautakunta on myöntänyt degludekille rajoitetun erityiskorvattavuuden alkaen (15). Tämä koskee aikuisia tyypin 1 diabeetikoita, joilla esiintyy toistuvia yöllisiä hypo gly ke mioita detemiiri- ja glargiini-a käytettäessä ja joilla nämä ovat korjattavissa degludekhoidolla (15). Hypoglykemiat ovat yleinen ongelma nykyäänkin, joten moni tyypin 1 diabetesta sairastava hyötynee degludeksta (16). Voimassa olevat korvattavuuskriteerit rajoittavat degludekin käyttöä tyypin 2 diabetesta sairastavilla. Glargiini- 300 U/ml Glargiini-, jonka vahvuus on 300 U/ml, on toinen uusista ylipitkävaikutteisista muunnelluista perusinsuliineista. Sen vaikutus aika on yli 24 tuntia, jopa 36 tuntia (17, 18). Glargiinipistos otetaan kerran päivässä mihin J. G. Eriksson ja M. K. Laine 448

3 TAULUKKO. n ja glargiini-n vertailu. Glargiini- 300 U/ml Kohderyhmä Diabeetikot, yli kaksivuotiaat Diabeetikot, yli 18-vuotiaat Hypoglykemiat 1 T1D Kaikki Öiset T2D Kaikki Öiset () Pistosajankohdan joustavuus 40 tuntiin asti ± 3 tuntia Unohdus Yhden pistoksen unohtamisella ei suurempaa vaikutusta Insuliiniannos Tavanomainen hyperglykemian hoito Ikääntyminen Ei vaikutusta Mahdollisesti annoksen vähentäminen Munuaisten vajaatoiminta Ei vaikutusta Mahdollisesti annoksen vähentäminen Maksan vajaatoiminta Ei vaikutusta Mahdollisesti annoksen vähentäminen 1 Vertailu 100 U/ml:n vahvuiseen glargiini-in = määrä vähenee, = ei vaikutusta, = määrä lisääntyy vuorokaudenaikaan tahansa, mutta mielellään päivittäin samaan aikaan kolmen tunnin tarkkuudella (19). Pistoksen jälkeen ihon alle muodostuu mikrosaostumia, joista glargiinia vapautuu tasaisesti pieniä määriä. Annostilavuudeltaan pistos 300 U/ml:n vahvuista glargiini-a on vain kolmannes verrattuna tavalliseen pistokseen laimeampaa 100 U/ml:n glargiini-a. Tällöin mikrosaostuman pinta-ala on pienempi, ja insu liinia vapautuu Tietty perusvaikutus tarvitaan ympäri vuorokauden normaalin aineenvaihdunnan ylläpitämiseksi sekä estämään lipolyysiä ja maksan glukoosintuotantoa. tasaisemmin. Päivittäisellä annostuksella saavutetaan vakaa hoitotilanne 34 päivän kuluessa, joten annosmuutoksia ei kannata tehdä useammin kuin kolmen päivän välein. Vahvuudeltaan 300 U/ml:n glargiini-lla on degludek n tapaan pieni vaihtelevuus päivästä toiseen, eli sen vaikutusprofiili on tasainen ja ennustettava (17, 18). Tutkimuksissa on saavutettu samanlainen vaikutus HbA 1c - arvoihin erivahvuuksisilla glargiini-insuliineilla (300 U/ml ja 100 U/ml) (20, 21, 22, 23). Kliinisissä tutkimuksissa tyypin 1 diabetesta sairastavilla vahvempi glargiini (300 U/ml) ei vähentänyt yöllisiä tai koko vuorokauden aikaisia hypoglykemioita verrattuna laimeampaan glargiiniin (17). Sen sijaan tyypin 2 diabeetikoilla etenkin yölliset hypoglykemiat vähenivät merkittävästi (21, 22, 23, 24, 25). Siirryttäessä laimeammasta glargiinista (100 U/ml) vahvempaan (300 U/ml) voidaan käyttää samaa yksikkömäärää. Useimmiten noin 1020 % suurempi vahvemman glargiinin annos on tarpeen, jotta tavoiteltu glukoositasapaino saavutetaan (25). Paino ei näytä nousevan vaihdoksen myötä, vaikka annos keskimäärin suurenee (17). Lasten ja alle 18-vuotiaiden nuorten hoidosta glargiini-lla (300 U/ml) ei ole saatavilla tutkimustietoa. Munuaisten tai maksan vajaatoimintaa sairastavien potilaiden ntarve on useimmiten pienentynyt glargiinin aineenvaihduntareitin takia (19). Pistos reak tioissa ei ole todettu eroa vahvemman ja lai meam man glargiinin välillä. Glargiini 300 U/ml on erityiskorvattava lähtien sekä tyypin 1 että tyypin 2 diabeteksen hoidossa. TAULUKOSSA vertaillaan degludekn ja vahvemman glargiini-n ominaisuuksia. 449 Uudet t

4 Muuta Ydinasiat lla ja vahvalla (300 U/ml) glargiini-lla on pieni vaihtelevuus päivästä toiseen. Uudet t tarjoavat joustavuutta pistoksen ottoajankohtien suhteen: degludekilla joustomahdollisuus on suurempi. Tyypin 1 diabeteksen hoidossa degludek näyttää vähentävän yöllisiä hypoglykemioita. Tyypin 2 diabeteksen hoidossa molemmat uudet t vaikuttaisivat vähentävän hypoglykemioiden esiintymistä. Ensimmäinen 100 U/ml:n vahvuista glargiinia sisältävä biosimilaari-valmiste on jo Euroopan markkinoilla. Sen teho ja siedettävyys ovat vertailukelpoisia glargiinin 100 U/ml kanssa sekä tyypin 1 että tyypin 2 diabeteksen hoidossa (26). Tämä biosimilaari on erityiskorvattava lähtien tyypin 1 ja 2 diabeteksen hoidossa, ja sen hinta on edullisempi kuin alkuperäisvalmisteen (27). Vuosina markkinoilla oli inhaloitava nopeavaikutteinen, mutta laite oli hankalakäyttöinen, annostelu kankeaa eikä valmiste saavuttanut potilaiden tai lääkäreiden hyväksyntää. Vuonna 2014 hyväksyttiin Yhdysvalloissa markkinoille uusi lyhytvaikutteinen inhaloitava, jonka annostelulaite on noin peukalon kokoinen ja jonka annostelun pitäisi olla joustavampaa kuin aikaisemman inhaloitavan valmisteen (28). Aika näyttää, tarjoaako uusi inhaloitava varteenotettavaa hyötyä diabeteksen hoitoon. Lopuksi Uusien pikavaikutteisten en kehitystyö on pitkällä, mutta emme käsittele niitä tässä artikkelissa. Älykäs ( smart insulin ), joka vapautuu ainoastaan glukoosipitoisuuden ollessa suurentunut, saattaa olla tulevaisuuden hoito jääkin nähtäväksi, toteutuuko tämä unelma koskaan. JOHAN G. ERIKSSON, professori, sisätautien ja yleislääketieteen erikoislääkäri Yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osasto, Clinicum, Helsingin yliopisto Perusterveydenhuollon yksikkö, HUS MERJA K. LAINE, LT, yleislääketieteen erikoislääkäri, diabetologi Yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osasto, Clinicum, Helsingin yliopisto Vantaan terveyskeskus SIDONNAISUUDET Johan G. Eriksson: Asiantuntijapalkkio (BI, Novo Nordisk Farma Oy, Astra Zeneca, Takeda), luentopalkkio (BI, Novo Nordisk Farma Oy, Professio Finland, Takeda, Astra Zeneca, Orion) Merja K. Laine: Asiantuntijapalkkio (Abbott, Astra Zeneca, BI, BMS, Novo Nordisk Farma Oy, Sanofi, Takeda), luentopalkkio (Astra Zeneca, BI, Eli Lilly, MSD, Novartis, Novo Nordisk Farma Oy, Orion, Sanofi) SUMMARY Novel insulins Novel insulins have entered the market during recent years. The ultra-long acting insulins, insulin degludek and insulin glargine, the latter having a strength of 300 U/ml, exhibit a steady and predictable action curve. Studies have indicated that significantly fewer hypoglycemiae occur when using degludek in patients with either type 1 or type 2 diabetes, whereas similar evidence about glargine (300 U/ml) has been obtained in the treatment of type 2 diabetes. The long duration of action of both insulins brings long-needed flexibility to their dosing. J. G. Eriksson ja M. K. Laine 450

5 KIRJALLISUUTTA 1. Valle T. Miksi tyypin 1 diabeteksen hoitotulokset eivät ole parantuneet? Suom Lääkäril 2011;66: Jonassen I, Havelund S, Hoeg-Jensen T, Steensgaard DB, Wahlund PO, Ribel U. Design of the novel protraction mechanism of insulin degludec, an ultra-long-acting basal insulin. Pharm Res 2012;29: Heise T, Hövelmann U, Nosek L, Hermanski L, Bøttcher SG, Haahr H. Comparison of the pharmacokinetic and pharmacodynamic profiles of insulin degludec and insulin glargine. Expert Opin Drug Metab Toxicol 2015;11: Heise T, Korsatko S, Nosek L, ym. Steady state is reached within 23 days of oncedaily administration of degludec, a basal insulin with an ultralong duration of action. J Diabetes 2016;8: Heller S, Buse J, Fisher M, ym. Insulin degludec, an ultra-longacting basal insulin, versus insulin glargine in basal-bolus treatment with mealtime insulin aspart in type 1 diabetes (BEGIN Basal-Bolus Type 1): a phase 3, randomised, openlabel, treat-to-target non-inferiority trial. Lancet 2012;379: Garber AJ, King AB, Del Prato S, ym. Insulin degludec, an ultra-longacting basal insulin, versus insulin glargine in basalbolus treatment with mealtime insulin aspart in type 2 diabetes (BEGIN Basal- Bolus Type 2): a phase 3, randomised, open-label, treat-to-target non-inferiority trial. Lancet 2012;379: Heise T, Hermanski L, Nosek L, Feldman A, Rasmussen S, Haahr H. Insulin degludec: four times lower pharmacodynamic variability than insulin glargine under steadystate conditions in type 1 diabetes. Diabetes Obes Metab 2012;14: Heller S, Mathieu C, Kapur R, Wolden ML, Zinman B. A meta-analysis of rate ratios for nocturnal confirmed hypoglycaemia with insulin degludec vs. insulin glargine using different definitions for hypoglycaemia. Diabet Med 2015 Oct 20 [Epub ahead of print]. 9. Bode BW, Buse JB, Fisher M, ym. Insulin degludec improves glycaemic control with lower nocturnal hypoglycaemia risk than insulin glargine in basal-bolus treatment with mealtime insulin aspart in Type 1 diabetes (BEGIN((R)) Basal-Bolus Type 1): 2-year results of a randomized clinical trial. Diabet Med 2013;30: Landstedt-Hallin L. Changes in HbA1c, insulin dose and incidence of hypoglycemia in patients with type 1 diabetes after switching to insulin degludec in an outpatient setting: an observational study. Curr Med Res Opin 2015;31: Heise T, Bain SC, Bracken RM, ym. Similar risk of exercise-related hypoglycaemia for insulin degludec to that for insulin glargine in patients with type 1 diabetes: a randomized cross-over trial. Diabetes Obes Metab 2016;18: Korsatko S, Deller S, Mader JK, ym. Ultralong pharmacokinetic properties of insulin degludec are comparable in elderly subjects and younger adults with type 1 diabetes mellitus. Drugs Aging 2014;31: Kiss I, Arold G, Roepstorff C, Bøttcher SG, Klim S, Haahr H. Insulin degludec: pharmacokinetics in patients with renal impairment. Clin Pharmacokinet 2014;53: Kupčová V, Arold G, Roepstorff C, Højbjerre M, Klim S, Haahr H. Insulin degludec: pharmacokinetic properties in subjects with hepatic impairment. Clin Drug Investig 2014;34: Bosulif-, Tafinlar-, Tresiba- ja Xtandivalmisteet rajoitetusti erityiskorvattaviksi. Lääkkeiden hintalautakunta tiedote/view/ Haukka J, Hoti F, Erästö P, Saukkonen T, Mäkimattila S, Korhonen P. Evaluation of the incidence and risk of hypoglycemic coma associated with selection of basal insulin in the treatment of diabetes: a Finnish register linkage study. Pharmacoepidemiol Drug Saf 2013;22: Becker RH, Dahmen R, Bergmann K, Lehmann A, Jax T, Heise T. New insulin glargine 300 Units ml-1 provides a more even activity profile and prolonged glycemic control at steady state compared with insulin glargine 100 Units ml-1.. Diabetes Care 2015;38: Shiramoto M, Eto T, Irie S, ym. Single-dose new insulin glargine 300 U/ml provides prolonged, stable glycaemic control in Japanese and European people with type 1 diabetes. Diabetes Obes Metab 2015;17: Toujeo-: valmisteyhteenveto. fi_fi/document_library/epar_-_product_information/human/000309/ WC pdf. 20. Home PD, Bergenstal RM, Bolli GB, ym. New insulin glargine 300 Units/mL versus glargine 100 Units/mL in people with type 1 diabetes: a randomized, phase 3a, open-label clinical trial (EDITION 4). Diabetes Care 2015;38: Riddle MC, Bolli GB, Ziemen M, ym. New insulin glargine 300 units/ml versus glargine 100 units/ml in people with type 2 diabetes using basal and mealtime insulin: glucose control and hypoglycemia in a 6-month randomized controlled trial (EDI- TION 1). Diabetes Care 2014;37: Yki-Järvinen H, Bergenstal R, Ziemen M, ym. New insulin glargine 300 units/ml versus glargine 100 units/ml in people with type 2 diabetes using oral agents and basal insulin: glucose control and hypoglycemia in a 6-month randomized controlled trial (EDITION 2). Diabetes Care 2014;37: Bolli GB, Riddle MC, Bergenstal RM, ym. New insulin glargine 300 U/ml compared with glargine 100 U/ml in insulin-naïve people with type 2 diabetes on oral glucose-lowering drugs: a randomized controlled trial (EDITION 3). Diabetes Obes Metab 2015;17: Riddle MC, Yki-Järvinen H, Bolli GB, ym. One-year sustained glycaemic control and less hypoglycaemia with new insulin glargine 300 U/ml compared with 100 U/ml in people with type 2 diabetes using basal plus meal-time insulin: the EDITION 1 12-month randomized trial, including 6-month extension. Diabetes Obes Metab 2015;17: Yki-Järvinen H, Bergenstal RM, Bolli GB, ym. Glycaemic control and hypoglycaemia with new insulin glargine 300 U/ml versus insulin glargine 100 U/ml in people with type 2 diabetes using basal insulin and oral antihyperglycaemic drugs: the EDITION 2 randomized 12-month trial including 6-month extension. Diabetes Obes Metab 2015;17: DeVries JH, Gough SC, Kiljanski J, Heinemann L. Biosimilar insulins: a European perspective. Diabetes Obes Metab 2015; 17: Leinonen ES, Kurki P, Niskanen L. Abasaglar on ensimmäinen biosimilaari-. Sic! 2015;5: Cahn A, Miccoli R, Dardano A, Del Prato S. New forms of insulin and insulin therapies for the treatment of type 2 diabetes. Lancet Diabetes Endocrinol 2015;3: Uudet t

Uudet insuliinit. 13.2.2016 Endokrinologi Päivi Kekäläinen 1922 2016

Uudet insuliinit. 13.2.2016 Endokrinologi Päivi Kekäläinen 1922 2016 Uudet insuliinit 13.2.2016 Endokrinologi Päivi Kekäläinen 1922 2016 Diabetes: hoidon tavoitteet Oireettomuus liitännäissairauksien esto Verensokerin hoito parantaa diabeetikon vointia Numeroina: HBA1c

Lisätiedot

Tulevaisuuden diabeteslääkkeet

Tulevaisuuden diabeteslääkkeet Katsaus tieteessä Johan Eriksson professori, ylilääkäri Helsingin yliopisto ja HUS johan.eriksson@helsinki.fi Merja Laine erikoislääkäri Vantaan kaupunki Kirjallisuutta 1 www.idf.org/diabetesatlas/5e/

Lisätiedot

Uudet insuliinit. Valtakunnallinen diabetespäivä 17.11.2015 Tapani Rönnemaa

Uudet insuliinit. Valtakunnallinen diabetespäivä 17.11.2015 Tapani Rönnemaa Uudet insuliinit Valtakunnallinen diabetespäivä 17.11.2015 Tapani Rönnemaa Sisältö Insuliinien kehittämistarpeet Uudet ja kehitteillä olevat pitkävaikutteiset analogit Uudet ja kehitteillä olevat pikainsuliinit

Lisätiedot

Katsaus tyypin 1 ja tyypin 2 diabeteksen lääkehoidon uusiin tuuliin. LT Merja Laine Tampere

Katsaus tyypin 1 ja tyypin 2 diabeteksen lääkehoidon uusiin tuuliin. LT Merja Laine Tampere Katsaus tyypin 1 ja tyypin 2 diabeteksen lääkehoidon uusiin tuuliin LT Merja Laine 23.1.2018 Tampere Eriksson, Laine. Duodecim 2016 Tyypin 2 diabeteksen patofysiologia Nykyisten perusinsuliinien rajoi8eet

Lisätiedot

Pitkävaikutteinen insuliinianalogi glargiini erityiskorvattava tyypin 1 diabeteksen hoidossa. Tiinamaija Tuomi

Pitkävaikutteinen insuliinianalogi glargiini erityiskorvattava tyypin 1 diabeteksen hoidossa. Tiinamaija Tuomi Lääkevaaka Pitkävaikutteinen insuliinianalogi glargiini erityiskorvattava tyypin 1 diabeteksen hoidossa Tiinamaija Tuomi Glargiini on ylipitkävaikutteinen insuliinianalogi, jonka tasaisen hidas imeytyminen

Lisätiedot

Lääkkeiden hintalautakunta

Lääkkeiden hintalautakunta Lääkkeiden hintalautakunta Asia: Lausunto Detemir-insuliinin erityiskorvattavuuden jatkamista koskevasta hakemuksesta Diabetesliitto kiittää kohteliaimmin mahdollisuudesta lausua detemirinsuliinin erityiskorvattavuuden

Lisätiedot

Asia: Lausunto Toujeo-valmisteen erityiskorvattavuushakemuksen johdosta

Asia: Lausunto Toujeo-valmisteen erityiskorvattavuushakemuksen johdosta Lääkkeiden hintalautakunta Asia: Lausunto Toujeo-valmisteen erityiskorvattavuushakemuksen johdosta Käytössä olevan insuliinihoidon tulisi vastata potilaan elimistön oman insuliinin pitoisuuksia ja vaikutuksia.

Lisätiedot

INSULIINI JA POTILASTURVALLISUUS. Kristiina Kuusto ja Anna Sevänen

INSULIINI JA POTILASTURVALLISUUS. Kristiina Kuusto ja Anna Sevänen INSULIINI JA POTILASTURVALLISUUS Kristiina Kuusto ja Anna Sevänen Esityksen aiheet Peruslääkevalikoimaan kuuluvat pika- ja pitkävaikutteiset insuliinit Insuliinien uudet vahvuudet Ongelmia insuliinihoidossa

Lisätiedot

Uudet insuliinit. VSSHP:n alueellinen diabeteskoulutustilaisuus 21.1.2016 Tapani Rönnemaa

Uudet insuliinit. VSSHP:n alueellinen diabeteskoulutustilaisuus 21.1.2016 Tapani Rönnemaa Uudet insuliinit VSSHP:n alueellinen diabeteskoulutustilaisuus 21.1.2016 Tapani Rönnemaa Sidonnaisuudet Viimeksi kuluneiden 7 vuoden aikana seuraavien yritysten järjestämissä tilaisuuksissa puhujana tai

Lisätiedot

Diabetesta sairastava kirurgisessa toimenpiteessä. Jorma Lahtela, Sisätautien klinikka, TAYS

Diabetesta sairastava kirurgisessa toimenpiteessä. Jorma Lahtela, Sisätautien klinikka, TAYS Diabetesta sairastava kirurgisessa toimenpiteessä Jorma Lahtela, Sisätautien klinikka, TAYS 27.1.2015 Sairaalapotilaiden hyperglykemia Hyperglykemian yleisyys Diagnostiset kriteerit Veren glukoosin vaikutus

Lisätiedot

Sinun elämääsi varten.

Sinun elämääsi varten. Sinun elämääsi varten. Helppo. Luotettava. Huomaamaton. Helppo Luotettava Huomaamaton Accu-Chek Insight Experience what s possible. Accu-Chek Insight on täydellinen järjestelmä helpottamaan diabeetikon

Lisätiedot

Tyypin 1 diabeteksen hoidon järjestelyt ja tulokset Pohjois- Karjalassa. Ylilääkäri Päivi Kekäläinen

Tyypin 1 diabeteksen hoidon järjestelyt ja tulokset Pohjois- Karjalassa. Ylilääkäri Päivi Kekäläinen Tyypin 1 diabeteksen hoidon järjestelyt ja tulokset Pohjois- Karjalassa Ylilääkäri Päivi Kekäläinen 23.9.2016 Sidonnaisuudet: Kokousmatkakulut/ luentopalkkiot: Astra Zeneca, Ipsen, MSD, Novartis, NovoNordisk

Lisätiedot

Diabetes ja lääkäri. diabetes.fi. 1 2015 helmikuu 44. vuosikerta Suomen Diabetesliitto

Diabetes ja lääkäri. diabetes.fi. 1 2015 helmikuu 44. vuosikerta Suomen Diabetesliitto Diabeteslääkkeiden käytön erot Pohjoismaissa Uudet insuliinit Psykologi hoitotiimin jäsenenä Kognitiivinen käyttäytymisterapia omahoidon tukena 1 2015 helmikuu 44. vuosikerta Suomen Diabetesliitto Diabetes

Lisätiedot

Tyypin 2 diabeteksen insuliinihoito

Tyypin 2 diabeteksen insuliinihoito KATSAUS TIETEESSÄ MARKKU SARAHEIMO LT, sisätautien erikoislääkäri, diabeteksen hoidon erityispätevyys Folkhälsanin tutkimuskeskus, Biomedicum Helsingin yliopisto, HYKS markku.saraheimo@helsinki.fi ATTE

Lisätiedot

Diabeteslääkkeet ja painonnousu

Diabeteslääkkeet ja painonnousu Johan Eriksson ja Merja Laine NÄIN HOIDAN Diabeteslääkkeet ja painonnousu Ylipaino ja lihavuus altistavat tyypin 2 diabetekselle, ja ne ovat myös ennusteeseen vaikuttavia tekijöitä. Suomessa lähes 90 %

Lisätiedot

Mitä uudet intensiivihoitotutkimukset kertovat meille hyperglykemian hoidosta

Mitä uudet intensiivihoitotutkimukset kertovat meille hyperglykemian hoidosta Mitä uudet intensiivihoitotutkimukset kertovat meille hyperglykemian hoidosta Leena Moilanen, dosentti Sisätautien ja endokrinologian erikoislääkäri Sisätautien klinikka KYS Valtakunnallinen diabetespäivä

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon erilaisten diabeteksen hoitomallien tuloksellisuuden vertailu (painopisteenä tyypin 1 diabetes)

Perusterveydenhuollon erilaisten diabeteksen hoitomallien tuloksellisuuden vertailu (painopisteenä tyypin 1 diabetes) SYLY- päivät 2014 Helsinki 28.11.2014 Perusterveydenhuollon erilaisten diabeteksen hoitomallien tuloksellisuuden vertailu (painopisteenä tyypin 1 diabetes) Diabeteslääkäri Mikko Honkasalo Nurmijärven terveyskeskus

Lisätiedot

Insuliinianalogit ja uudet oraaliset diabeteslääkkeet. Veikko Koivisto

Insuliinianalogit ja uudet oraaliset diabeteslääkkeet. Veikko Koivisto Lääkehoito Insuliinianalogit ja uudet oraaliset diabeteslääkkeet Veikko Koivisto Ensimmäinen kliiniseen käyttöön tullut insuliinianalogi on lisproinsuliini. e poikkeaa farmakokinetiikaltaan lyhytvaikutteisesta

Lisätiedot

Iäkkään diabetes. TPA Tampere: Iäkkään diabetes

Iäkkään diabetes. TPA Tampere: Iäkkään diabetes Iäkkään diabetes 1 Perustieto Syventävä tieto Diabetes ja vanhenemismuutokset Yleistietoa Sokeriarvot Hoidon tavoitteet Mittaaminen Kirjaaminen Hoidon tavoitteet Lääkehoito Insuliinihoidon aloitus HBa1c

Lisätiedot

Ikäihmisen hypoglykemiat. Mikkeli

Ikäihmisen hypoglykemiat. Mikkeli Ikäihmisen hypoglykemiat Mikkeli 21.3.2017 HOIDON YLEISET TAVOITTEET - Taata potilaan oireettomuus - Taata potilaan hyvä elämänlaatu - Ehkäistä diabeteksen komplikaatioita Diabetes Käypä hoito 22.3.2016

Lisätiedot

21.12.2011 Dnro 5875/60.02.01/2011. Tarkastanut: 21.12.2011 Hannes Enlund, Helena Kastarinen, Vesa Kiviniemi, Tuomas Oravilahti

21.12.2011 Dnro 5875/60.02.01/2011. Tarkastanut: 21.12.2011 Hannes Enlund, Helena Kastarinen, Vesa Kiviniemi, Tuomas Oravilahti ARVIOINNIN ESISELVITYS 1 (30) 21.12.2011 Dnro 5875/60.02.01/2011 Arvioinnin otsikko Ylipitkävaikutteiset insuliinianalogit (glargin- ja detemirinsuliini) ja pitkävaikutteinen NPH-(ihmis) insuliini tyypin

Lisätiedot

Pistettävien diabeteslääkkeiden annosteluvälineet

Pistettävien diabeteslääkkeiden annosteluvälineet Pistettävien diabeteslääkkeiden annosteluvälineet Onnistunut pistoshoito edellyttää, että insuliinia tai muuta diabeteslääkettä sisältävä kynä sekä kynän neula sopivat yhteen. Novo Nordiskin valikoimasta

Lisätiedot

Guideline on Similar biological medicinal products containing biotechnology-derived proteins as active substance: non-clinical and clinical issues

Guideline on Similar biological medicinal products containing biotechnology-derived proteins as active substance: non-clinical and clinical issues Guideline on Similar biological medicinal products containing biotechnology-derived proteins as active substance: non-clinical and clinical issues EMA Workshop on Biosimilars, 31 October 2014 Pekka Kurki

Lisätiedot

Iäkkään diabetes. TPA Tampere: Iäkkään diabetes

Iäkkään diabetes. TPA Tampere: Iäkkään diabetes Iäkkään diabetes 1 Perustieto Diabetes ja vanhenemismuutokset Yleistietoa Sokeriarvot Hoidon tavoitteet Matalan verensokerin oireet Mittaaminen Kirjaaminen Väärä insuliiniannos Syventävä tieto Hoidon tavoitteet

Lisätiedot

Benchmarking Controlled Trial - a novel concept covering all observational effectiveness studies

Benchmarking Controlled Trial - a novel concept covering all observational effectiveness studies Benchmarking Controlled Trial - a novel concept covering all observational effectiveness studies Antti Malmivaara, MD, PhD, Chief Physician Centre for Health and Social Economics National Institute for

Lisätiedot

Mitä insuliinin ja inkretiinimimeetin yhteiskäyttö tuo tyypin 2 diabeteksen hoitoon?

Mitä insuliinin ja inkretiinimimeetin yhteiskäyttö tuo tyypin 2 diabeteksen hoitoon? Kättä pidempää Antti Palomäki LL, sisätauteihin erikoistuva lääkäri antti.palomaki@ksshp.fi Juha Saltevo LT, dosentti, sisätautien erikoislääkäri, diabeteksen hoidon erityispätevyys Leo Niskanen LKT, sisätautien

Lisätiedot

T2D hyvä hoito - case Lännen Sokeri

T2D hyvä hoito - case Lännen Sokeri T2D hyvä hoito - case Lännen Sokeri LT Merja Laine; HUS, Vantaan kaupunki, HY Yleislääke9eteen erikoislääkäri Diabeteksen hoidon erityispätevyys, Haavanhoidon erityispätevyys VANTAA 2018 - asukkaita 222

Lisätiedot

Miten munuaistauti vaikuttaa diabeteksen hoitoon?

Miten munuaistauti vaikuttaa diabeteksen hoitoon? Miten munuaistauti vaikuttaa diabeteksen hoitoon? Kim Pettersson-Fernholm LT, Sisätautien ja Nefrologian Erikoislääkäri HYKS, Vatsakeskus, Nefrologia Valtakunnallinen Diabetespäivä 17.11.2015 Sidonnaisuudet

Lisätiedot

Ongelmana labiili ja vaikeasti saavutettava sokeritasapaino. Jorma Lahtela TAYS, sisätaudit

Ongelmana labiili ja vaikeasti saavutettava sokeritasapaino. Jorma Lahtela TAYS, sisätaudit Ongelmana labiili ja vaikeasti saavutettava sokeritasapaino Jorma Lahtela TAYS, sisätaudit Valtakunnallinen diabetespäivä 17.11.2015 38-vuotias nainen Diabetes todettu 12 vuotiaana Monipistoshoito 16-vuotiaasta

Lisätiedot

Suomiko terveyden edistämisen. Tiedätkö, montako diabeetikkoa maassamme on tällä hetkellä?

Suomiko terveyden edistämisen. Tiedätkö, montako diabeetikkoa maassamme on tällä hetkellä? Terveyden edistämisen professori Tiina Laatikainen Kansallinen diabetesfoorumi 15.5.212 Suomiko terveyden edistämisen mallimaa? Tiedätkö, montako diabeetikkoa maassamme on tällä hetkellä? Tyypin 2 Diabetes

Lisätiedot

glargininsuliini 300 yksikköä/ml TYYPIN 1 DIABETES TOUJEO -perusinsuliini 300 yksikköä/ml

glargininsuliini 300 yksikköä/ml TYYPIN 1 DIABETES TOUJEO -perusinsuliini 300 yksikköä/ml glargininsuliini 300 yksikköä/ml TYYPIN 1 DIABETES TOUJEO -perusinsuliini 300 yksikköä/ml HYVÄ TOUJEO - PERUSINSULIININ KÄYTTÄJÄ, Sinulle on aloitettu TOUJEO (glargininsuliini 300 yksikköä/ml), joka on

Lisätiedot

Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista - Sic!

Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista - Sic! Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 2/2016 TEEMAT Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista Hannu Koponen / Kirjoitettu 8.4.2016 / Julkaistu 3.6.2016 Psykoosipotilaiden

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN DIABETESPÄIVÄ

VALTAKUNNALLINEN DIABETESPÄIVÄ VALTAKUNNALLINEN DIABETESPÄIVÄ 8.11.2018 KUINKA KÄYTÄN MOHA:A ELI MOTIVOIVAA HAASTATTELUA TYÖKALUNA MURROSIKÄISEN DIABEETIKON HOIDOSSA MARI PULKKINEN, LT, LASTENENDOKRINOLOGI, HUS, LASTEN JA NUORTEN SAIRAUDET

Lisätiedot

Diabeteksen lääkehoito

Diabeteksen lääkehoito Diabeteksen lääkehoito Lääkehoidon uudet tuulet 1.2.2011 DEHKO-päivät Dosentti Olavi Ukkola Oulun yliopisto Haasteita Tyypin 2 diabeteksen lääkehoitoon Useat Taustamekanismit Sivuvaikutukset Paino Tyypin

Lisätiedot

Vanhuksen diabetes ja uudet lääkkeet. Geriatripäivät 2012 Tapani Rönnemaa

Vanhuksen diabetes ja uudet lääkkeet. Geriatripäivät 2012 Tapani Rönnemaa Vanhuksen diabetes ja uudet lääkkeet Geriatripäivät 2012 Tapani Rönnemaa Sisältö Vanhuksen diabeteksen erityispiirteitä Näkökohtia insuliinianalogeista GLP-1-järjestelmä DPP4-estäjät ja GLP-1-analogit

Lisätiedot

Mikä saa lapsen hoitotasapainon paranemaan?

Mikä saa lapsen hoitotasapainon paranemaan? Mikä saa lapsen hoitotasapainon paranemaan? LAURA KIVELÄ, LK LASTEN TERVEYDEN TUTKIMUSKESKUS TAMPEREEN YLIOPISTO JA YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA 17.11.2015, VALTAKUNNALLINEN DIABETESPÄIVÄ Esityksen sisältö

Lisätiedot

Fiasp pikavaikutteinen aspartinsuliini

Fiasp pikavaikutteinen aspartinsuliini Fiasp pikavaikutteinen aspartinsuliini Opas tyypin 1 ja tyypin 2 diabetespotilaille potilasopas_12s_a5_ida_novo Nordisk_Fiasp potilasopas_7791_10.indd 1 23.8.2017 14.55 2 Fiasp pikavaikutteinen aspartinsuliini

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

Varjoaineet ja munuaisfunktio. Lastenradiologian kurssi , Kuopio Laura Martelius

Varjoaineet ja munuaisfunktio. Lastenradiologian kurssi , Kuopio Laura Martelius Varjoaineet ja munuaisfunktio Lastenradiologian kurssi 6.-7.5.2015, Kuopio Laura Martelius S-Krea CIN AKI Contrast Induced Nephropathy Acute Kidney Injury Useimmiten munuaisfunktion huononeminen on lievää

Lisätiedot

Insuliinipumppu tyypin 1 aikuisdiabeetikoiden hoitona

Insuliinipumppu tyypin 1 aikuisdiabeetikoiden hoitona Alkuperäistutkimus TIMO SANE, TIMO TULOKAS, PAULA NIKKANEN, PIRJO HEIKKILÄ, ERJA HUTTUNEN JA LEO NISKANEN Insuliinipumppu tyypin 1 aikuisdiabeetikoiden hoitona Insuliinipumppua on käytetty tyypin 1 diabeteksen

Lisätiedot

LEENA K. SAASTAMOINEN FaT Erikoistutkija, Kelan tutkimusosasto

LEENA K. SAASTAMOINEN FaT Erikoistutkija, Kelan tutkimusosasto KATRI AALTONEN Proviisori Tutkija, Kelan tutkimusosasto LEENA K. SAASTAMOINEN FaT Erikoistutkija, Kelan tutkimusosasto PITKÄVAIKUTTEISTEN INSULIINIANALOGIEN JA GLIPTIINIEN KÄYTTÖ yleistyy diabeteksen hoidossa

Lisätiedot

Diabetespotilaan lääkityksen säätäminen päivystyksessä

Diabetespotilaan lääkityksen säätäminen päivystyksessä TIETEESSÄ SATU VEHKAVAARA LT, sisätautien ja endokrinologian erikoislääkäri, kliininen opettaja HYKS, Meilahden sairaala, endokrinologian pkl Helsingin yliopisto, kliininen laitos satu.vehkavaara@hus.fi

Lisätiedot

Sinun elämääsi varten.

Sinun elämääsi varten. Accu-Chek Insight -diabeteksenhoitojärjestelmä Sinun elämääsi varten. Esitäytetyt insuliiniampullit Kohti vapaampaa elämää Diabeteksen hallinta ja hyvän hoitotasapainon saavuttaminen voi olla haastavaa.

Lisätiedot

Liikunnan vaikuttavuus ja kuntoutus

Liikunnan vaikuttavuus ja kuntoutus Liikunnan vaikuttavuus ja kuntoutus Urho Kujala Liikuntalääketieteen erikoislääkäri Liikuntalääketieteen professori Terveystieteiden yksikkö, Liikuntatieteellinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto urho.m.kujala@jyu.fi

Lisätiedot

LÄNNEN SOKERI. Merja Laine 15.5.2012

LÄNNEN SOKERI. Merja Laine 15.5.2012 LÄNNEN SOKERI Merja Laine 15.5.2012 Sidonnaisuudet Työnantaja: Vantaan kaupunki Ammatinharjoittajana lääkärikeskus Mehiläinen Kuulun aikuisten lihavuuden käypä hoito -työryhmään. Kuulun diabeteksen käypä

Lisätiedot

Miten valitsen diabeteslääkkeen?

Miten valitsen diabeteslääkkeen? Näin hoidan: Aikuisten diabetes Johan Eriksson Miten valitsen diabeteslääkkeen? Uudet diabeteslääkkeet herättävät optimismia. on edelleen ensisijainen lääke tyypin 2 diabeteksen hoidossa. Varhain aloitettu

Lisätiedot

HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism

HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism Final SmPC and PL wording agreed by PhVWP December 2011 SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS New Class Warnings

Lisätiedot

OPAS TYYPIN 1 DIABETESTA SAIRASTAVAN LAPSEN LÄHEISILLE

OPAS TYYPIN 1 DIABETESTA SAIRASTAVAN LAPSEN LÄHEISILLE OPAS TYYPIN 1 DIABETESTA SAIRASTAVAN LAPSEN LÄHEISILLE Tämä opas on tarkoitettu teille, joiden läheinen lapsi sairastaa tyypin 1 diabetesta. Oppaaseen on koottu perustietoa sairaudesta ja sen monipistoshoidosta.

Lisätiedot

Uusi rekisteripohjainen diabetesluokitus kohti täsmähoitoa

Uusi rekisteripohjainen diabetesluokitus kohti täsmähoitoa Uusi rekisteripohjainen diabetesluokitus kohti täsmähoitoa 26.9.2016 Annemari Käräjämäki Sidonnaisuudet kahden viimeisen vuoden ajalta LL, yleislääketieteen erikoislääkäri Työantajat Vaasan keskussairaala,

Lisätiedot

Lataa Cognitive Function in Opioid Substitution Treated Patiens - Pekka Rapeli. Lataa

Lataa Cognitive Function in Opioid Substitution Treated Patiens - Pekka Rapeli. Lataa Lataa Cognitive Function in Opioid Substitution Treated Patiens - Pekka Rapeli Lataa Kirjailija: Pekka Rapeli ISBN: 9789523022232 Sivumäärä: 173 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 11.54 Mb Opioid substitution

Lisätiedot

VOIMAA ARKEEN Diabeteshoitaja Helena Vähävuori

VOIMAA ARKEEN Diabeteshoitaja Helena Vähävuori VOIMAA ARKEEN 5.9.2019 4.9.2019 Helena Vähävuori Diabeteshoitaja Helena Vähävuori 1 Yleinen sairaus, esiintyvyys kasvussa Vakava ja kallis sairaus; hoito haasteellista Riskitekijät tunnetaan Vahva näyttö

Lisätiedot

Biologiset lääkkeet ja biosimilaarit

Biologiset lääkkeet ja biosimilaarit Biologiset lääkkeet ja biosimilaarit v1.2 Mitä biologiset lääkkeet ja biosimilaarit ovat? Tuotetaan elävissä soluissa useimmiten geenitekniikan avulla Suurempia ja rakenteeltaan huomattavasti monimutkaisempia

Lisätiedot

Hallitsematon tyyppi 2 DM tilanne. Kaj Lahti Ylilääkäri Vaasan Kaupunginsairaala Valtakunnallinen DM päivä 17.11.2015

Hallitsematon tyyppi 2 DM tilanne. Kaj Lahti Ylilääkäri Vaasan Kaupunginsairaala Valtakunnallinen DM päivä 17.11.2015 Hallitsematon tyyppi 2 DM tilanne Kaj Lahti Ylilääkäri Vaasan Kaupunginsairaala Valtakunnallinen DM päivä 17.11.2015 Juhon ja Kallen tarinat Kahden diabeetikko miehen tarinat haasteellisia mutta opettavaisia

Lisätiedot

Puukko vai pistos lihavan diabeetikon hoidoksi? dosentti Heikki Koistinen Ylilääkäri, Erikoislääkäripalvelut Lääkärikeskus 5.3.

Puukko vai pistos lihavan diabeetikon hoidoksi? dosentti Heikki Koistinen Ylilääkäri, Erikoislääkäripalvelut Lääkärikeskus 5.3. Puukko vai pistos lihavan diabeetikon hoidoksi? dosentti Heikki Koistinen Ylilääkäri, Erikoislääkäripalvelut Lääkärikeskus 5.3.2011 Lihavuus Suomessa 2 000 000 työikäisistä (18-64 v) BMI >25 kg/m 2 650

Lisätiedot

Kuntoutus ja sopeutumisvalmennus lasten diabeteksessa. Päivi Keskinen Lasten diabeteslääkäri, lastenendokrinologi Tays, lastentautien vastuualue

Kuntoutus ja sopeutumisvalmennus lasten diabeteksessa. Päivi Keskinen Lasten diabeteslääkäri, lastenendokrinologi Tays, lastentautien vastuualue Kuntoutus ja sopeutumisvalmennus lasten diabeteksessa Päivi Keskinen Lasten diabeteslääkäri, lastenendokrinologi Tays, lastentautien vastuualue Mitä se on? Sopeutumisvalmennuskursseja diabetesleirejä,

Lisätiedot

Uudet diabeteslääkkeet - hyvästä vai pahasta sydämelle?

Uudet diabeteslääkkeet - hyvästä vai pahasta sydämelle? Uudet diabeteslääkkeet - hyvästä vai pahasta sydämelle? Timo Strandberg Geriatrian professori, LKT, sisätautien ja geriatrian erikoislääkäri, Helsingin ja Oulun yliopistot, Hyks Tyypin 2 diabetes ja riskit

Lisätiedot

PEKKA KURKI LKT, dosentti Tutkimusprofessori, Fimea

PEKKA KURKI LKT, dosentti Tutkimusprofessori, Fimea EEVA SOFIA LEINONEN LT, sisätautien erikoislääkäri, diabeteksen hoidon erityispätevyys Ylilääkäri, Fimea PEKKA KURKI LKT, dosentti Tutkimusprofessori, Fimea LEO NISKANEN LKT, dosentti, sisätautien, endokrinologian

Lisätiedot

Asiakasnäkökulma hoidon laadun kehittämiseen

Asiakasnäkökulma hoidon laadun kehittämiseen Asiakasnäkökulma hoidon laadun kehittämiseen Potilaat mukaan arvioimiaan hoidon ja palvelun laatua Pirjo Ilanne-Parikka 3.10.2016 Pirjo Ilanne-Parikka LT, sisätautien el, diabeteslääkäri Sidonnaisuudet:

Lisätiedot

Iäkkään diabetes. TPA Tampere: Iäkkään diabetes

Iäkkään diabetes. TPA Tampere: Iäkkään diabetes Iäkkään diabetes 1 Perustieto Diabetes ja vanhenemismuutokset Yleistietoa Oireita Sokeriarvot Hoidon tavoitteet Saattohoito Matalan verensokerin oireet Mittaaminen Kirjaaminen Väärä insuliiniannos Syventävä

Lisätiedot

Suomen Diabetesliitto ry:n lausunto Lääkkeiden hintalautakunnalle Ozempic -lääkevalmisteen hoidollisesta arvosta potilasnäkökulmasta katsottuna

Suomen Diabetesliitto ry:n lausunto Lääkkeiden hintalautakunnalle Ozempic -lääkevalmisteen hoidollisesta arvosta potilasnäkökulmasta katsottuna :n lausunto Lääkkeiden hintalautakunnalle Ozempic -lääkevalmisteen hoidollisesta arvosta potilasnäkökulmasta katsottuna Viite: Potilasjärjestöjen kuuleminen, heinäkuu 2019. Luettelo ajalla 1.7.2019-31.7.2019

Lisätiedot

Maha-suolikanava ja tyypin 2 diabetes

Maha-suolikanava ja tyypin 2 diabetes Maha-suolikanava ja tyypin 2 diabetes Tutkimuksia positroniemissiotomografialla Henri Honka, LT Erikoistuva lääkäri (sisätaudit) Turun yliopisto ja Eksote Maha-suolikanava terveellä ja diabeetikolla Glukoosi

Lisätiedot

Insuliininpuutosdiabetesta sairastaa ainakin yli

Insuliininpuutosdiabetesta sairastaa ainakin yli Näin hoidan Tero Kangas Insuliinihoidon toteuttaminen on aina haasteellinen tehtävä kaikille siihen osallistuville. Insuliinipuutosdiabeteksessa ylläpitohoidon avaimet ovat fysiologisen insuliiniertyksen

Lisätiedot

TIETOA POTILAALLE. Tietoa teil e, joil e on määrätty Suliqua-lääkitys

TIETOA POTILAALLE. Tietoa teil e, joil e on määrätty Suliqua-lääkitys Finska TIETOA POTILAALLE Tietoa teil e, joil e on määrätty Suliqua-lääkitys Olemme kirjoittaneet tämän esitteen teille, joilla on diabetes ja joille lääkäri on määrännyt Suliqua-lääkityksen (glargiini-insuliini+liksisenatidi).

Lisätiedot

PRIMARY HPV TESTING IN ORGANIZED CERVICAL CANCER SCREENING

PRIMARY HPV TESTING IN ORGANIZED CERVICAL CANCER SCREENING PRIMARY HPV TESTING IN ORGANIZED CERVICAL CANCER SCREENING Veijalainen O, Kares S, Kujala P, Vuento R, TirKkonen M, Kholová I, Osuala V, Mäenpää J University and University Hospital of Tampere, Finland,

Lisätiedot

Tyypin 2 diabeteksen ennaltaehkäisy väestötasollatasolla

Tyypin 2 diabeteksen ennaltaehkäisy väestötasollatasolla Yhteiset kansanterveytemme haasteet riskitiedoista toimintaan Tyypin 2 diabeteksen ennaltaehkäisy väestötasollatasolla Markku Peltonen PhD,, dosentti, yksikön n pääp äällikkö Diabetesyksikkö Terveyden

Lisätiedot

Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteet Kouvola 19.05.2010 Diabeetikkojen keskitetyn hoitomallin tuloksellisuuden vertailu väestövastuumalliin sekä keskimääräisiin suomalaisiin hoitotuloksiin keskisuuressa terveyskeskuksessa LL, yleislääketieteen

Lisätiedot

LT Petteri Ahtiainen Endokrinologi, KSKS. Alueellinen diabeteskoulutus, JKL,

LT Petteri Ahtiainen Endokrinologi, KSKS. Alueellinen diabeteskoulutus, JKL, LT Petteri Ahtiainen Endokrinologi, KSKS Alueellinen diabeteskoulutus, JKL, 6.5.2015 1 } 31-vuotias nainen } DM1 vuodesta 2007 } Diabeteksen komplikaatioita ei ole } Ei muita sairauksia } Insuliinin lisäksi

Lisätiedot

Liikunta ja verensokerin vaihtelu

Liikunta ja verensokerin vaihtelu Liikunta ja verensokerin vaihtelu Liikunta ja Insuliinihoito Markku Saraheimo Ayl, Laakson sairaala / HKI LT, Diabetologi Folkhälsanin Tutkimuskeskus HY / HUS 23.11..2017 Liikunta ja VS Vaikutus verensokeriin

Lisätiedot

Uudet insuliinivalmisteet ja insuliinin ottomuodot. Ilkka Sipilä ja Tero Saukkonen

Uudet insuliinivalmisteet ja insuliinin ottomuodot. Ilkka Sipilä ja Tero Saukkonen Lasten ja nuorten diabetes Uudet insuliinivalmisteet ja insuliinin ottomuodot Ilkka Sipilä ja Tero Saukkonen Tyypin 1 diabeteksen insuliinihoito on vajaan vuosikymmenen aikana edistynyt, ja tämä on heijastunut

Lisätiedot

TYYPIN 2 DIABETES Mikä on tyypin 2 diabetes?

TYYPIN 2 DIABETES Mikä on tyypin 2 diabetes? TYYPIN 2 DIABETES Mikä on tyypin 2 diabetes? Sisällys Mitä tarkoittaa tyypin 2 diabetes (T2D)? Mihin T2D vaikuttaa? Miten T2D hoidetaan? T2D hoidon seuranta Mitä nämä kokeet ja tutkimukset kertovat? Muistiinpanot

Lisätiedot

DIABEETIKKO ERITYISTILANTEESSA. Konsultoiva diabeteshoitaja Irmeli Virta 04.11.2015

DIABEETIKKO ERITYISTILANTEESSA. Konsultoiva diabeteshoitaja Irmeli Virta 04.11.2015 DIABEETIKKO ERITYISTILANTEESSA Konsultoiva diabeteshoitaja Irmeli Virta 04.11.2015 TULEHDUSSAIRAUKSIEN VAIKUTUKSIA VATSATAUDIN KANSSA TARKKANA Verensokerin seuranta: nouseeko vai laskeeko? Jos suolistossa

Lisätiedot

Tyypin 1 diabeteksen tulevaisuuden hoitomahdollisuudet. Timo Otonkoski HYKS lastenklinikka Biomedicumin kantasolukeskus

Tyypin 1 diabeteksen tulevaisuuden hoitomahdollisuudet. Timo Otonkoski HYKS lastenklinikka Biomedicumin kantasolukeskus Tyypin 1 diabeteksen tulevaisuuden hoitomahdollisuudet Timo Otonkoski HYKS lastenklinikka Biomedicumin kantasolukeskus Sisältö T1D hoidon kehittyminen Toiminnallinen beetasolumassa ja sen tutkiminen Toiminnallisen

Lisätiedot

Insuliinipumppu aikuisten tyypin 1 diabeteksen hoidossa

Insuliinipumppu aikuisten tyypin 1 diabeteksen hoidossa Julkaistu 19.11.2012 www.laakarilehti.fi HALO-KATSAUS VERKOSSA ENSIN tieteessä HALO-ryhmä: Jorma Lahtela LKT, dosentti, osastonylilääkäri, sisätaudit TAYS Markku Saraheimo LT, sisätautien erikoislääkäri,

Lisätiedot

Markkinoiden laajin insuliinikynäneulavalikoima. Vapaus valita

Markkinoiden laajin insuliinikynäneulavalikoima. Vapaus valita Markkinoiden laajin insuliinikynäneulavalikoima Vapaus valita Artsana S.p.A yrityksen Pic Solution yksikkö on ollut terveydenhoidon tuotteiden markkinajohtaja Italiassa 60 vuoden ajan. Vuosien aikana kerätty

Lisätiedot

Mitä uutta diabeteshoidossa ja sen ohjauksessa

Mitä uutta diabeteshoidossa ja sen ohjauksessa Mitä uutta diabeteshoidossa ja sen ohjauksessa Diabeteshoitaja Marja Rautavirta Satasairaala Satakunnan sairaanhoitopiiri 1 18.2.2019 Diabeteshoitaja Marja Rautavirta Mikä diabetes on? Diabetes sairaus,

Lisätiedot

Hypoglykemiat hoito-ongelmana tyypin 1 diabeteksessa?

Hypoglykemiat hoito-ongelmana tyypin 1 diabeteksessa? Päivi Keskinen ja Tiinamaija Tuomi TEEMA: NÄIN HOIDAN: DIABETES Hypoglykemiat hoito-ongelmana tyypin 1 diabeteksessa? Tyypin 1 diabeetikoilla on keskimäärin kaksi oireista hypoglykemiaa viikossa ja ainakin

Lisätiedot

Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto

Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto EMA/188850/2014 Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto Tämä on Jardiance-valmisteen riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joilla

Lisätiedot

Intressit ja Yhteistyö

Intressit ja Yhteistyö 1 HYPOGLYKEMIAT 2015 Hypoglycemia in Diabetes Slide no 1 Juha Saltevo, Dosentti, LAAJAVUORI 6.5.15 Intressit ja Yhteistyö palkkaa saan Keski-Suomen shp:ltä(osaeläke) Äänekosken tk., vs.tk.lääkäri 1päivä/viikko

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Levemir 100 U/ml, injektioneste, liuos säiliössä 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml sisältää 100 U detemirinsuliinia (valmistettu yhdistelmä-dna-tekniikalla,

Lisätiedot

Miten tehostan sepelvaltimotaudin lääkehoitoa?

Miten tehostan sepelvaltimotaudin lääkehoitoa? Miten tehostan sepelvaltimotaudin lääkehoitoa? Dosentti, kardiologi Erkki Ilveskoski Yleislääkäripäivät 27.11.2015 1 Sidonnaisuudet Luennoitsija ja/tai muut asiantuntijatehtävät St. Jude Medical, Novartis,

Lisätiedot

Terveysfoorumi 2015 Vaikuttavuustutkimus laadun takeena. Antti Malmivaara, LKT, dosentti, ylilääkäri THL/Terveys- ja sosiaalitalouden yksikkö

Terveysfoorumi 2015 Vaikuttavuustutkimus laadun takeena. Antti Malmivaara, LKT, dosentti, ylilääkäri THL/Terveys- ja sosiaalitalouden yksikkö Terveysfoorumi 2015 Vaikuttavuustutkimus laadun takeena Antti Malmivaara, LKT, dosentti, ylilääkäri THL/Terveys- ja sosiaalitalouden yksikkö Sidonnaisuudet Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, terveys- ja

Lisätiedot

Diabetes. Iida, Sofia ja Vilma

Diabetes. Iida, Sofia ja Vilma Diabetes Iida, Sofia ja Vilma Diabetes Monia aineenvaihduntasairauksia, joissa veren sokeripitoisuus kohoaa liian korkeaksi Useimmiten syynä on haiman erittämän insuliinihormonin vähäisyys tai sen puuttuminen

Lisätiedot

Diabeetikkolapsen perioperatiivinen hoito

Diabeetikkolapsen perioperatiivinen hoito Diabeetikkolapsen perioperatiivinen hoito Päivi Keskinen Lastentautien ja lastenendokrinologian el, diabeteksen hoidon erityispätevyys Tays Lastentautien vastuualue 31.1.2014 Lapsen diabetes Lähes aina

Lisätiedot

Interventiotutkimuksen arviointi

Interventiotutkimuksen arviointi Interventiotutkimuksen arviointi 11.1.2018 Tutkimustiedon kriittisen arvioinnin kurssi Marja Pöllänen Käypä hoito toimittaja HLT, erikoishammaslääkäri Marja.pollanen@duodecim.fi Sidonnaisuudet Päätyö:

Lisätiedot

Tarvitseeko kliinikko päätöksentukea?

Tarvitseeko kliinikko päätöksentukea? Tarvitseeko kliinikko päätöksentukea? Kumppanuusforum 24.8.2017 Jonna Salonen Asiantuntijalääkäri, Tieto Finland Oy Erikoislääkäri, Carea jonna.salonen@tieto.com CDSS = Clinical Decision Support System

Lisätiedot

Tyypin 2 diabeetikon hoito ja kuntoutus. Vuokko Kallioniemi sisätautien erikoislääkäri diabeteksen hoidon ja kuntoutuksen erityispätevyys

Tyypin 2 diabeetikon hoito ja kuntoutus. Vuokko Kallioniemi sisätautien erikoislääkäri diabeteksen hoidon ja kuntoutuksen erityispätevyys Tyypin 2 diabeetikon hoito ja kuntoutus Vuokko Kallioniemi sisätautien erikoislääkäri diabeteksen hoidon ja kuntoutuksen erityispätevyys Mitä on kuntoutus ja kuntoutuminen? Kuntoutuminen on ihmisen tai

Lisätiedot

Valintakoe klo Liikuntalääketiede/Itä-Suomen yliopisto

Valintakoe klo Liikuntalääketiede/Itä-Suomen yliopisto Valintakoe klo 12-15 22.5.2014 Liikuntalääketiede/Itä-Suomen yliopisto Mediteknia Nimi Henkilötunnus Tehtävä 1 (max 8 pistettä) Kirjoita tiivistelmä pohjautuen artikkeliin 1 Minimal intensity physical

Lisätiedot

Mitä sensorointi opettaa potilaalle ja lääkärille? (Mikä yllätti?)

Mitä sensorointi opettaa potilaalle ja lääkärille? (Mikä yllätti?) Mitä sensorointi opettaa potilaalle ja lääkärille? (Mikä yllätti?) KESKI SUOMEN ALUEELLINEN DIABETESPÄIVÄ LAAJAVUORI 11.5.2017 KIRSI PIPINEN ERIK.LÄÄK. DIABETEKSEN HOIDON ERITYISPÄTEVYYS Mihin sensorointia

Lisätiedot

Hengenahdistus palliatiivisessa ja saattohoitovaiheessa

Hengenahdistus palliatiivisessa ja saattohoitovaiheessa Hengenahdistus palliatiivisessa ja saattohoitovaiheessa Hengenahdistus on yleistä monien sairauksien loppuvaiheessa (kuva 1 ja 2). Hengenahdistuksen syyt ovat moninaisia (taulukko 1) ja ne on tärkeä selvittää,

Lisätiedot

NeuPSIG:n uusi suositus neuropaattisen kivun hoidossa. Maija Haanpää Ylilääkäri, Etera Kipukonsultti, HYKS, neurokir. klinikka

NeuPSIG:n uusi suositus neuropaattisen kivun hoidossa. Maija Haanpää Ylilääkäri, Etera Kipukonsultti, HYKS, neurokir. klinikka NeuPSIG:n uusi suositus neuropaattisen kivun hoidossa Maija Haanpää Ylilääkäri, Etera Kipukonsultti, HYKS, neurokir. klinikka Company AbbVie Allergan Sidonnaisuudet x x Luentopalkkio Konsultointipalkkio

Lisätiedot

Efficiency change over time

Efficiency change over time Efficiency change over time Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 14.11.2007 Contents Introduction (11.1) Window analysis (11.2) Example, application, analysis Malmquist index (11.3) Dealing with panel

Lisätiedot

PULLO PÄIVÄSSÄ RIITTÄÄ. Tee tilaa. kolesterolia alentavalle täydennykselle potilaittesi ruokavalioon

PULLO PÄIVÄSSÄ RIITTÄÄ. Tee tilaa. kolesterolia alentavalle täydennykselle potilaittesi ruokavalioon PULLO PÄIVÄSSÄ RIITTÄÄ Tee tilaa kolesterolia alentavalle täydennykselle potilaittesi ruokavalioon Lähteet 1. Catapano et al. ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias. Atherosclerosis 2016;

Lisätiedot

Mikä puuttuu. potilaasi kolesterolia alentavasta ruokavaliosta?

Mikä puuttuu. potilaasi kolesterolia alentavasta ruokavaliosta? Mikä puuttuu potilaasi kolesterolia alentavasta ruokavaliosta? Alentaa 1-4 kolesterolia todistetun tehokkaasti Terveysvaikutteiset elintarvikkeet, joihin on lisätty kasvistanolia*, tarjoavat tehokkaan

Lisätiedot

MINULLA TODETTIIN TYYPIN 1 DIABETES

MINULLA TODETTIIN TYYPIN 1 DIABETES Dominika Parempaa diabeteksen hallintaa insuliinipumpulla vuodesta 2012 MINULLA TODETTIIN TYYPIN 1 DIABETES Tyypin 1 diabeteksen diagnoosi voi olla järkytys ja saattaa herättää monia kysymyksiä, kuten:

Lisätiedot

Diabetes (sokeritauti)

Diabetes (sokeritauti) Diabetes (sokeritauti) Lääkärikirja Duodecim Pertti Mustajoki, sisätautien erikoislääkäri Diabeteksessa eli sokeritaudissa veren sokerimäärä on liian korkea. Lääkäri tai hoitaja mittaa verensokerin verinäytteestä

Lisätiedot

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend?

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Martta Forsell, Finnish Focal Point 28.9.2015 Esityksen nimi / Tekijä 1 Martta Forsell Master of Social Sciences

Lisätiedot

Pioglitazone Actavis

Pioglitazone Actavis Tutustu Pioglitazone Actavis -valmisteyhteenvetoon ennen lääkkeen määräämistä Hoidollisten riskien minimointiohje Pioglitazone Actavis 15 mg ja 30 mg tabletit Päivitetty viimeksi 10/2018 Pioglitazone minimointiohje

Lisätiedot

Miten hoitaa lasten ja nuorten tyypin 1 diabetesta?

Miten hoitaa lasten ja nuorten tyypin 1 diabetesta? Mari Pulkkinen, Tiina Laine ja Päivi Miettinen KATSAUS Miten hoitaa lasten ja nuorten tyypin 1 diabetesta? Insuliinijohdosten, insuliinipumppujen ja reaaliaikaisten kudosglukoosimittarien tultua markkinoille

Lisätiedot

Tyypin 2 diabetesta sairastavan vanhuksen hyperglykemian sekä sydän- ja verisuonitautiriskin hoito

Tyypin 2 diabetesta sairastavan vanhuksen hyperglykemian sekä sydän- ja verisuonitautiriskin hoito Katsaus tieteessä Johan G. Eriksson professori, ylilääkäri Helsingin yliopisto, HUS johan.eriksson@helsinki.fi Timo Strandberg professori, ylilääkäri Helsingin yliopisto, Oulun yliopisto, HUS Medisiininen

Lisätiedot

Valintakoe klo Liikuntalääketiede/Itä-Suomen yliopisto

Valintakoe klo Liikuntalääketiede/Itä-Suomen yliopisto Valintakoe klo 13-16 12.5.2015 Liikuntalääketiede/Itä-Suomen yliopisto Mediteknia Nimi Henkilötunnus Tehtävä 1 (max 8 pistettä) Saatte oheisen artikkelin 1 Exercise blood pressure and the risk for future

Lisätiedot