Terveysfoorumi 2015 Vaikuttavuustutkimus laadun takeena. Antti Malmivaara, LKT, dosentti, ylilääkäri THL/Terveys- ja sosiaalitalouden yksikkö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Terveysfoorumi 2015 Vaikuttavuustutkimus laadun takeena. Antti Malmivaara, LKT, dosentti, ylilääkäri THL/Terveys- ja sosiaalitalouden yksikkö"

Transkriptio

1 Terveysfoorumi 2015 Vaikuttavuustutkimus laadun takeena Antti Malmivaara, LKT, dosentti, ylilääkäri THL/Terveys- ja sosiaalitalouden yksikkö

2 Sidonnaisuudet Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, terveys- ja sosiaalitalouden yksikkö, ylilääkäri Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Käypä hoito toimittaja Sairaala ORTON, tieteellisen yksikön johtoryhmän jäsen Cochrane Back Review Group Editorial Board, jäsen Anttti Malmivaara, Antti CHESS/THL Malmivaara, Käypä hoito/duodecim, CHESS/THL

3 Esitelmän runko Arkivaikuttavuuden lääketiede kaiken vaikuttavuuden perusta Satunnaistetut kokeet (RCT) ja vertaiskontrolloidut kokeet (BCT - uusi käsite) kattavat kaiken vaikuttavuustutkimuksen Satunnaistetut kokeet: kaksi esimerkkiä Vertaiskontrolloitu koe: avainasiat Vertaiskontrolloitu koe: esimerkit kliinisestä ja järjestelmään kohdistuvasta tutkimuksesta Johtopäätökset Anttti Malmivaara, Antti CHESS/THL Malmivaara, Käypä hoito/duodecim, CHESS/THL

4 Arkivaikuttavuuden lääketiede Vertaiskehittäminen Muilta oppiminen Laatu Suoriutuminen arjessa Näyttöön perustuva lääketiede Uusin tutkimustieto Osaaminen Vaikuttavuuden ja tasa-arvoisen hoidon perusta Malmivaara A. Real-Effectiveness Medicine pursuing the best effectiveness in the ordinary care of patients. Annals of Medicine 2013;45:

5 Arkivaikuttavuuden lääketiede Vertaiskontrolloidut kokeet Vertaiskehittäminen Muilta oppiminen Laatu Suoriutuminen arjessa Satunnaistetut kokeet Näyttöön perustuva lääketiede Uusin tutkimustieto Osaaminen Vaikuttavuuden ja tasa-arvoisen hoidon perusta Malmivaara A. Real-Effectiveness Medicine pursuing the best effectiveness in the ordinary care of patients. Annals of Medicine 2013;45: Anttti Malmivaara, CHESS/THL

6 Arkivaikuttavuuden lääketiede Vertaiskehittäminen Muilta oppiminen Laatu Suoriutuminen arjessa Satunnaistetut kokeet Näyttöön perustuva lääketiede Uusin tutkimustieto Osaaminen Vaikuttavuuden ja tasa-arvoisen hoidon perusta Malmivaara A. Real-Effectiveness Medicine pursuing the best effectiveness in the ordinary care of patients. Annals of Medicine 2013;45: Anttti Malmivaara, CHESS/THL

7 Satunnaistetut kokeet - tutkimuskysymyksiä Can it work? - efficacy (vaikuttavuus ideaaliolosuhteissa = "teho") Does it work? - effectiveness ("vaikuttavuus" rutiiniolosuhteissa) Is it worth it (cost-effectiveness)? - efficiency (kustannusvaikuttavuus = "tehokkuus")

8 Teppo Järvinen 2014!

9 Teppo Järvinen 2014

10 Conclusions Teppo Järvinen 2014

11 Satunnaistetut kokeet - tutkimuskysymyksiä Can it work? - efficacy (vaikuttavuus ideaaliolosuhteissa = "teho") Does it work? - effectiveness ("vaikuttavuus" rutiiniolosuhteissa) Is it worth it (cost-effectiveness)? - efficiency (kustannusvaikuttavuus = "tehokkuus")

12

13 Intensity of pain VAS 0-10 (mean) Bed rest Exercise Ordinary activity * vk 12vk * Statistically significant difference (95% CI)

14 Duration of sick-leave (mean) Days * * * * wk 12 wk * Statistically significant difference (95% CI)

15 CONCLUSIONS Avoidance of bed rest and an attempt to maintain ordinary activity within the limits permitted by the back pain leads to a more rapid recovery and to substantially shorter sickleaves than two days of bed rest or back-mobilizing exercises. Widespread use of this approach in clinical practice would lead to substantial monetary savings.

16 Arkivaikuttavuuden lääketiede Vertaiskontrolloidut kokeet Vertaiskehittäminen Muilta oppiminen Laatu Suoriutuminen arjessa Näyttöön perustuva lääketiede Uusin tutkimustieto Osaaminen Vaikuttavuuden ja tasa-arvoisen hoidon perusta Malmivaara A. Real-Effectiveness Medicine pursuing the best effectiveness in the ordinary care of patients. Annals of Medicine 2013;45: Anttti Malmivaara, CHESS/THL

17 Vertaiskontrolloitu koe (Benchmarking Controlled Trial) Vertaiskontrolloitu koe (Benchmarking Controlled Trial; BCT) on uusi käsite, joka kattaa kaikki havainnoivat vaikuttavuustutkimukset. Vertaiskontrolloidut kokeet selvittävät potilaaseen kohdistuvan kliinisen työn tai sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmään kohdistuvien toimenpiteiden vaikuttavuutta. Tutkimusasetelma perustuu vertaisarviointiin samankaltaisia potilaita hoitavien terveyspalvelujen tuottajien välillä. Malmivaara A. Benchmarking Controlled Trial a novel concept covering all observational effectiveness studies. Annals of Medicine 2015 In press.

18 Vertaiskontrolloitu koe (BCT) Havainnoiville vaikuttavuustutkimuksille ei ole aiemmin julkaistu määritelmää eikä laadun arvioinnin kriteeristöä. Menetelmällisen laadun arvioinnin kriteeristöä testattiin tuoreilla johtavissa lääketieteen lehdissä julkaistuilla artikkeleilla. Lancetissa ja New England Journal of Medicinessä julkaistuista artikkeleista valittiin viisi kliinistä ja viisi järjestelmätason tutkimusta. Alkuperäistutkimuksissa oli menetelmällisiä heikkouksia, joita on mahdollista vähentää. Malmivaara A. Benchmarking Controlled Trial a novel concept covering all observational effectiveness studies. Annals of Medicine 2015 In press.

19 Malmivaara A. Benchmarking Controlled Trial a novel concept covering all observational effectiveness studies.. Annals of Medicine 2015 In press.

20 RCT vs BCT Vertaiskontrolloidut kokeet täydentävät satunnaistettujen vaikuttavuustutkimusten (Randomized Controlled Trial; RCT) tuottamaa näyttöä lääketieteellisten ja hoitojärjestelmään kohdistuvien toimenpiteiden vaikuttavuudesta. Hoitojärjestelmään kohdistuvien toimenpiteiden vaikuttavuutta voidaan usein selvittää ainoastaan vertaiskontrolloidulla kokeella (BCT). Malmivaara A. Benchmarking Controlled Trial a novel concept covering all observational effectiveness studies. Annals of Medicine 2015 In press.

21 Malmivaara A. Benchmarking Controlled Trial a novel concept covering all observational effectiveness studies.. Annals of Medicine 2015 In press.

22 Vertaiskontrolloidut kokeet Malmivaara A. Benchmarking Controlled Trial a novel concept covering all observational effectiveness studies. Annals of Medicine 2015 In press.

23 EuroHOPE-hanke aivoinfarktin hoitoketjujen vaikuttavuus EuroHOPE-hankkeen tulokset kuuden maan vertailusta osoittavat suuria eroja aivoinfarktiin kuolevuudessa. Potilaista menehtyi vuoden kuluessa: Unkarissa 31%, Skotlannissa 28%, Hollannissa 23%, Suomessa ja Ruotsissa 20%. Pienin kuolleisuus oli Italiassa (Torinon ja Rooman alueet), noin 16%. Kaikissa maissa kuolevuudessa oli suuria alueellisia eroja. Unkarissa erot olivat jopa 14-prosenttiyksikköä, Suomessa ja Italiassa 10-, Skotlannissa ja Ruotsissa 9- ja Hollannissa 7-prosenttiyksikköä. Malmivaara A, Meretoja A, Peltola et al. Comparing ischaemic stroke in six European countries. The EuroHOPE register study. Eur J Neurol, 2015;22:

24 EuroHOPE-hanke. Vuoden kuolevuus aivoinfarktiin maittain ja alueittain. Malmivaara A, Meretoja A, Peltola et al. Comparing ischaemic stroke in six European countries. The EuroHOPE register study. Eur J Neurol, 2015;22:

25 Vertaiskontrolloidut kokeet Malmivaara A. Benchmarking Controlled Trial a novel concept covering all observational effectiveness studies.. Annals of Medicine 2015 In press.

26

27 Tausta ja tavoitteet Lahden kaupunginsairaalan perustettiin vuonna 2006 moniammatillinen ortopedinen kuntoutusosasto. Toiminnan vaikutusta kuntoutettavien ennusteeseen selvitettiin PERFECTaineiston indikaattorein. Vertailualueiksi valittiin muun Päijät-Hämeen kunnat ja muun Suomen alue. Hakala M, Malmivaara A, Eskelinen J ym. Kuntoutusosaston perustamisen vaikutus lonkkamurtumapotilaiden hoitotuloksiin. Suomen Lääkärilehti 2014;69: Anttti Malmivaara, Antti CHESS/THL Malmivaara, Käypä hoito/duodecim, CHESS/THL

28 Tulokset Lahtelaisten potilaiden kotiutuminen oli nopeampaa kuin muilla päijäthämäläisillä: 30 päivän kuluessa murtumasta ero 29 prosenttiyksikköä (p<0.001) Vuoden hoitopäivien määrä oli 23 päivää pienempi (p=0.009), kun kuolleisuuden vaikutus oli huomioitu. Seurantavuoden potilaskohtaiset sairaala- ja laitoshoitokustannukset olivat Lahdessa keskimäärin 5126 euroa pienemmät kuin muualla Päijät-Hämeessä (p=0.002). Hakala M, Malmivaara A, Eskelinen J ym. Kuntoutusosaston perustamisen vaikutus lonkkamurtumapotilaiden hoitotuloksiin. Suomen Lääkärilehti 2014;69: Anttti Malmivaara, Antti CHESS/THL Malmivaara, Käypä hoito/duodecim, CHESS/THL

29 Johtopäätökset PERFECT-aineiston indikaattorit soveltuivat hyvin Lahdessa tapahtuneen lonkkakuntoutuksen keskittämisen vaikutusten arviointiin ja näitä indikaattoreita voidaan hyödyntää laajemminkin lonkkamurtumapotilaiden hoidon tuloksellisuutta arvioitaessa. Viiveettömällä leikkaushoidolla sekä hyvin organisoidulla hoitoketjulla ja geriatrisella jatkokuntoutuksella on mahdollista lisätä lonkkamurtumapotilaiden hoidon vaikuttavuutta. Hakala M, Malmivaara A, Eskelinen J ym. Kuntoutusosaston perustamisen vaikutus lonkkamurtumapotilaiden hoitotuloksiin. Suomen Lääkärilehti 2014;69: Anttti Malmivaara, Antti CHESS/THL Malmivaara, Käypä hoito/duodecim, CHESS/THL

30 Vaikuttavuustutkimus laadun takeena - Johtopäätökset

31 Johtopäätökset Vaikuttavuustutkimukset ovat joko satunnaistettuja tai vertaiskontrolloituja kokeita RCT tai BCT. Satunnaistetut kokeet ovat luotettavuudeltaan ylivoimaisia ja niiden yleistettävyys voi parhaimmillaan olla universaalia. Useimmiten ne kuitenkin yliarvioivat hoidon vaikuttavuutta. Vertaisarvioidut kokeet voivat arvioida koko hoitoketjun toimintaa arjen olosuhteissa. Niiden merkitys on suuri hoitojärjestelmään kohdistuvien toimenpiteiden vaikuttavuuden osoittamisessa.

32 Johtopäätökset Vertaiskontrolloidut kokeet tulee priorisoida korkealle ja niiden tuottamia tuloksia pitää aktiivisesti käyttää kliinisessä, organisaatiotason ja valtakunnallisessa päätöksenteossa

33 Arkivaikuttavuuden lääketiede Vertaiskontrolloidut kokeet Vertaiskehittäminen Muilta oppiminen Laatu Suoriutuminen arjessa Satunnaistetut kokeet Näyttöön perustuva lääketiede Uusin tutkimustieto Osaaminen Vaikuttavuuden ja tasa-arvoisen hoidon perusta Kaikki neljä tasoa tarvitaan vaikuttavuuden lisäämiseen! Malmivaara A. Real-Effectiveness Medicine pursuing the best effectiveness in the ordinary care of patients. Annals of Medicine 2013;45: Anttti Malmivaara, CHESS/THL

34 Kiitos!

Leikkaustiimin tarkistuslista lisää potilasturvallisuutta

Leikkaustiimin tarkistuslista lisää potilasturvallisuutta TIETEESSÄ HALO-RYHMÄ: SATU-LIISA PAUNIAHO LL, lastenkirurgian erikoislääkäri, tutkija TAYS, Lastentautien tutkimuskeskus MARTTI LEPOJÄRVI LKT, dosentti, ylilääkäri OYS, sydän- ja thoraxkirurgian klinikka

Lisätiedot

Interventiot iäkkäiden aikuispotilaiden kaatumistapahtumien vähentämiseksi

Interventiot iäkkäiden aikuispotilaiden kaatumistapahtumien vähentämiseksi Volume 14 Issue 15 2010 ISSN: 1329-1874 Translated with permission of the Joanna Briggs Institute Joanna Briggs Instituutin julkaisema parhaaseen tutkimusnäyttöön perustuva hoitosuositus (JBI-suositus).

Lisätiedot

Sepelvaltimotaudin kajoavan hoidon vaikuttavuus

Sepelvaltimotaudin kajoavan hoidon vaikuttavuus PEKKA KUUKASJÄRVI, ANTTI MALMIVAARA, MARJUKKA MÄKELÄ JA ASIANTUNTIJARYHMÄ Sepelvaltimotaudin kajoavan hoidon vaikuttavuus Yhteenveto järjestelmällisistä kirjallisuuskatsauksista FinOHTAn raportti 25/2005

Lisätiedot

Masennuspotilaiden kognitiiviset verkkoterapiat

Masennuspotilaiden kognitiiviset verkkoterapiat Julkaistu 21.9.2011 www.laakarilehti.fi HALO-KATSAUS VERKOSSA ENSIN TIETEESSÄ KAISLA JOUTSENNIEMI LT, VTM,vs osastonlääkäri HUS psykiatria, Peijaksen sairaala THL, Mielenterveysongelmat ja päihdepalvelut

Lisätiedot

Suulaen radiotaajuushoito kuorsauksen hoidossa

Suulaen radiotaajuushoito kuorsauksen hoidossa KATSAUS TIETEESSÄ HALO-ryhmä LEIF BÄCK LT, erikoislääkäri HYKS, korvaklinikka leif.back@hus.fi, leif.back@helsinki.fi MAIJA HYTÖNEN dosentti, osastonylilääkäri HYKS, korvaklinikka RISTO P. ROINE dosentti,

Lisätiedot

Dupuytrenin kontraktuuran kollagenaasi-injektiohoidon vaikuttavuus, turvallisuus ja kustannukset

Dupuytrenin kontraktuuran kollagenaasi-injektiohoidon vaikuttavuus, turvallisuus ja kustannukset Julkaistu 8.11.2013 www.laakarilehti.fi HALO-KATSAUS VERKOSSA ENSIN tieteessä HALO-ryhmä: Tero Kotkansalo LL, käsikirurgian erikoislääkäri TYKS, TULES toimialue, käsikirurgian vastuualue Hanna-Stiina Taskinen

Lisätiedot

PoKa-hankkeessa kehitetään hyvinvointia Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikoille

PoKa-hankkeessa kehitetään hyvinvointia Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikoille 2 Erja poutiainen Uusi terveydenhuoltolaki ja lääkinnällinen kuntoutus Tuulikki Sjögren, Kaisa Leppänen, Annaliisa Kankainen, Jaana Paltamaa, Sinikka H. Peurala ja Ari Heinonen Mitkä tekijät selittävät

Lisätiedot

Suomen terveydenhuollon suoriutumiskyky vertailussa. Unto Häkkinen, CHESS-seminaari 4.12.2012

Suomen terveydenhuollon suoriutumiskyky vertailussa. Unto Häkkinen, CHESS-seminaari 4.12.2012 Suomen terveydenhuollon suoriutumiskyky vertailussa Unto Häkkinen, CHESS-seminaari Suoriutumiskyvyn mittaaminen Neljä potilasryhmää: sydäninfarkti aivoinfarkti lonkkamurtuma erittäin pienipainoiset keskoset

Lisätiedot

Terveydenhuollon taloudellinen arviointi

Terveydenhuollon taloudellinen arviointi Terveydenhuolto tieteessä Pirjo Räsänen dosentti, FT, esh, arviointipäällikkö HUS, ulkoisen tarkastuksen yksikkö pirjo.rasanen@hus.fi Harri Sintonen VTT, emeritusprofessori Helsingin yliopisto, Hjelt-instituutti,

Lisätiedot

Tilannekatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon laatuun vuonna 2008

Tilannekatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon laatuun vuonna 2008 S T A K E S I N R A P O R T T E J A 3 8 / 2 0 0 8 markku pekurinen, outi räikkönen, tuija leinonen Tilannekatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon laatuun vuonna 2008 Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja

Lisätiedot

Päivystyspotilaiden kiireellisyysluokittelut Suomessa erilaiset kuin Ruotsissa

Päivystyspotilaiden kiireellisyysluokittelut Suomessa erilaiset kuin Ruotsissa tieteessä Raija Malmström vastaava ylilääkäri, klinikkaryhmän johtaja HYKS päivystys ja valvonta -klinikkaryhmä raija.malmstrom@hus.fi Eva Kiura tieteellinen toimittaja THL, Terveydenhuollon menetelmien

Lisätiedot

KEVYEN LIHASVOIMAHARJOITTELUN VAIKUTUS TOIMISTOTYÖNTEKIJÖIDEN KOKEMAAN TYÖKYKYYN. RYHMÄTASOLLA SATUNNAISTETTU KONTROLLOITU VAIHTOVUOROKOE

KEVYEN LIHASVOIMAHARJOITTELUN VAIKUTUS TOIMISTOTYÖNTEKIJÖIDEN KOKEMAAN TYÖKYKYYN. RYHMÄTASOLLA SATUNNAISTETTU KONTROLLOITU VAIHTOVUOROKOE KEVYEN LIHASVOIMAHARJOITTELUN VAIKUTUS TOIMISTOTYÖNTEKIJÖIDEN KOKEMAAN TYÖKYKYYN. RYHMÄTASOLLA SATUNNAISTETTU KONTROLLOITU VAIHTOVUOROKOE TUULIKKI SJÖGREN, MINNA HAAPAKOSKI, ATTE HÄNNINEN, KIRSI MUSTONEN

Lisätiedot

Tutkimustoiminta terveyskeskuksissa: nykytila ja tulevaisuus Selvityshenkilöiden raportti

Tutkimustoiminta terveyskeskuksissa: nykytila ja tulevaisuus Selvityshenkilöiden raportti Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmämuistioita 2005:4 Tutkimustoiminta terveyskeskuksissa: nykytila ja tulevaisuus Selvityshenkilöiden raportti SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2005 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

TEKNOLOGIAN KÄYTTÖ JA VAIKUTTAVUUS LIIKUNTAAN LIITTYVISSÄ INTERVENTIOTUTKIMUKSISSA JÄRJESTELMÄLLINEN KATSAUS

TEKNOLOGIAN KÄYTTÖ JA VAIKUTTAVUUS LIIKUNTAAN LIITTYVISSÄ INTERVENTIOTUTKIMUKSISSA JÄRJESTELMÄLLINEN KATSAUS TEKNOLOGIAN KÄYTTÖ JA VAIKUTTAVUUS LIIKUNTAAN LIITTYVISSÄ INTERVENTIOTUTKIMUKSISSA JÄRJESTELMÄLLINEN KATSAUS TUULIKKI SJÖGREN, MINNA HAAPAKOSKI, SIRKKU KOSONEN, ARI HEINONEN Yhteyshenkilö: Tuulikki Sjögren.

Lisätiedot

Laskimoiden vajaatoiminta on hyvin yleinen sairaus:

Laskimoiden vajaatoiminta on hyvin yleinen sairaus: Katsausartikkeli Anders Albäck, Jukka Saarinen, Antti Malmivaara, Pekka Kuukasjärvi Laskimonsisäinen laser suonikohjutaudin hoidossa Järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus Tärkein tieto K Uuden teknologian

Lisätiedot

Lääkeinformaatio lääkehoidon tukena - Lääkeinformaatioverkoston tutkimusstrategia

Lääkeinformaatio lääkehoidon tukena - Lääkeinformaatioverkoston tutkimusstrategia 1 Lääkeinformaatio lääkehoidon tukena - Lääkeinformaatioverkoston tutkimusstrategia 1. Tausta Lääkeinformaatiolla tarkoitetaan sellaista tietoa lääkehoidoista ja lääkkeistä, joka on kuluttajien ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Kotona mitattu verenpaine kuvaa valtimotaudin riskiä paremmin. paremmin kuin vastaanotolla mitattu

Kotona mitattu verenpaine kuvaa valtimotaudin riskiä paremmin. paremmin kuin vastaanotolla mitattu kättä pidempää Teemu Niiranen LT, sisätautien erikoislääkäri, asiantuntijalääkäri Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Väestötutkimusyksikkö teemu.niiranen@thl.fi Antti Jula LKT, sisätautiopin dosentti, tutkimusprofessori

Lisätiedot

Painehaavat Paineesta aiheutuvien kudosvaurioiden ehkäisy

Painehaavat Paineesta aiheutuvien kudosvaurioiden ehkäisy Volume 12 Issue 2 2008 ISSN: 1329-1874 Translated with permission of the Joanna Briggs Institute Joanna Briggs Instituutin julkaisema tutkimusnäyttöön perustuva hoitosuositus (JBI-suositus). Painehaavat

Lisätiedot

Johdon näkemys terveyden edistämisestä erikoissairaanhoidossa

Johdon näkemys terveyden edistämisestä erikoissairaanhoidossa i Tampereen yliopisto Terveystieteen laitos Johdon näkemys terveyden edistämisestä erikoissairaanhoidossa Pro gradu -tutkielma Sirpa Kotisaari Tampereen yliopisto Terveystieteen laitos Kesäkuu 2010 ii

Lisätiedot

Kuntoutussäätiö. Yli 60-vuotiaiden sepelvaltimotautia sairastavien avokuntoutuksen kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi (Sydän 60+)

Kuntoutussäätiö. Yli 60-vuotiaiden sepelvaltimotautia sairastavien avokuntoutuksen kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi (Sydän 60+) Yli 60-vuotiaiden sepelvaltimotautia sairastavien avokuntoutuksen kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi (Sydän 60+) Kuntoutussäätiö Juhani Julkunen Piia Pietilä Mila Gustavsson-Lilius Risto Sala Tuula

Lisätiedot

Työterveyshuollon vaikuttavuus asiakkaiden näkökulmista

Työterveyshuollon vaikuttavuus asiakkaiden näkökulmista Työterveys Jukka Uitti, Riitta Sauni ja Timo Leino Työterveyshuollon vaikuttavuus asiakkaiden näkökulmista Työterveysinterventioilla ja laaja-alaisilla terveyttä ja työkykyä edistävillä hankkeilla on todettu

Lisätiedot

Teho, tuottavuus ja vaikuttavuus Olli-Pekka Ryynänen

Teho, tuottavuus ja vaikuttavuus Olli-Pekka Ryynänen Teho, tuottavuus ja vaikuttavuus Olli-Pekka Ryynänen Olli-Pekka Ryynänen sidonnaisuudet Itä-Suomen yliopisto: yleislääketieteen professori Kuopion yliopistollinen sairaala: hallinnollinen apulaisylilääkäri

Lisätiedot

Kansanterveys. Psykoterapia vaikuttaa s. 4-7 Masennus hoidettava kunnolla s. 3 ja 13. Päihteet liikenteessä s. 16 9 / 2 0 0 6

Kansanterveys. Psykoterapia vaikuttaa s. 4-7 Masennus hoidettava kunnolla s. 3 ja 13. Päihteet liikenteessä s. 16 9 / 2 0 0 6 Kansanterveys KANSANTERVEYSLAITOS WWW. KTL. FI 9 / 2 0 0 6 Psykoterapia vaikuttaa s. 4-7 Masennus hoidettava kunnolla s. 3 ja 13 Päihteet liikenteessä s. 16 Kansi: Maria Kuronen Kansan päätoimittajalta

Lisätiedot

Lääkärien kokemukset näyttöön perustuvan lääketieteen opetuksen riittävyydestä peruskoulutuksessa

Lääkärien kokemukset näyttöön perustuvan lääketieteen opetuksen riittävyydestä peruskoulutuksessa Terveydenhuoltotutkimus tieteessä Pentti Nieminen FT, dosentti, lehtori Oulun yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta, tietoteknologian ryhmä pentti.nieminen@oulu.fi Harri Silvola LL, erikoistuva lääkäri

Lisätiedot

Uusien menetelmien hallittu käyttöönotto

Uusien menetelmien hallittu käyttöönotto Terveydenhuollon menetelmien arviointiyksikön lehti 3 2007 TEEMANUMERO Uusien menetelmien hallittu käyttöönotto Hajautetusta päätöksenteosta Hallittu-ohjelmaan >> sivu 4 Terveydenhuollon taivaanrannan

Lisätiedot

Kansalaisen sähköisen asioinnin vaikutukset terveysaseman toimintaan

Kansalaisen sähköisen asioinnin vaikutukset terveysaseman toimintaan Hannele Hyppönen Ilkka Winblad Katariina Reinikainen Minna Angeria Riikka Hirvasniemi Kansalaisen sähköisen asioinnin vaikutukset RAPORTTI 25 2010 Kirjoittajat ja Taitto: Christine Strid ISBN 978-952-245-305-1

Lisätiedot

Lääkärin ammatillisen osaamisen laajentaminen

Lääkärin ammatillisen osaamisen laajentaminen Kristiina Patja, Topi Litmanen, Arja Helin-Salmivaara ja Amos Pasternack TUTKIMUS JA OPETUS Lääkärin ammatillisen osaamisen laajentaminen Lääkärinä toimiminen vaatii monipuolista osaamista, jota on jaoteltu

Lisätiedot

DRG:n käyttö ja toimivuus Euroopassa

DRG:n käyttö ja toimivuus Euroopassa Satu Kapiainen Mikko Peltola Unto Häkkinen Hanna Rättö DRG:n käyttö ja toimivuus Euroopassa RAPORTTI 43 2012 RAPORTTI 43/2012 Satu Kapiainen, Mikko Peltola, Unto Häkkinen, Hanna Rättö DRG:n käyttö ja toimivuus

Lisätiedot

KUSTANNUSVAIKUTTAVUUSTIEDON VAIKUTUS LÄÄKKEIDEN HINTALAUTAKUNNAN KORVATTAVUUSPÄÄTÖKSIIN

KUSTANNUSVAIKUTTAVUUSTIEDON VAIKUTUS LÄÄKKEIDEN HINTALAUTAKUNNAN KORVATTAVUUSPÄÄTÖKSIIN KUSTANNUSVAIKUTTAVUUSTIEDON VAIKUTUS LÄÄKKEIDEN HINTALAUTAKUNNAN KORVATTAVUUSPÄÄTÖKSIIN Miina Leussu Pro gradu-tutkielma Terveystaloustiede Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Huhtikuu

Lisätiedot