Tyypin 2 diabetesta sairastavan vanhuksen hyperglykemian sekä sydän- ja verisuonitautiriskin hoito

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tyypin 2 diabetesta sairastavan vanhuksen hyperglykemian sekä sydän- ja verisuonitautiriskin hoito"

Transkriptio

1 Katsaus tieteessä Johan G. Eriksson professori, ylilääkäri Helsingin yliopisto, HUS Timo Strandberg professori, ylilääkäri Helsingin yliopisto, Oulun yliopisto, HUS Medisiininen yksikkö Tyypin 2 diabetesta sairastavan vanhuksen hyperglykemian sekä sydän- ja verisuonitautiriskin hoito Väestön vanhetessa yhä useampi sairastaa diabetesta. Sen esiintyvyys ikäihmisillä on yli 20 %. Diabeteksen kliininen kuva saattaa olla varsin epätyypillinen, ja sen hoitoon liittyy huomioon otettavia erityspiirteitä, kuten potilaan mahdollinen hauraus-raihnausoireyhtymä. Iästä riippumatta diabeteksen hoidon kulmakivi on yksilöllisesti suunniteltu ja toteutettu hoito. Hypoglykemioihin tulee kiinnittää huomiota, sillä niitä esiintyy enemmän vanhuksilla kuin nuoremmilla. Hypoglykemia voi altistaa sydän- ja verisuonitapahtumille, dementialle ja ennenaikaiselle kuolemalle. Diabeteksen hoito sisältää paljon muutakin kuin verensokerin hallintaa. Se tarkoittaa monen riskitekijän sekä mahdollisten lääkeaineinteraktioiden huomioon ottamista. Kirjallisuutta 1 IDF Global guideline for managing older people with type 2 diabetes Cherubini A, Oristrell J, Pla X ym. The persistent exclusion of older patients from ongoing clinical trials regarding heart failure. Arch Intern Med 2011;171: Strandberg TE, Pitkälä KH, Tilvis RS. Frailty in older people. Eur Geriatr Med 2011;2: Fried LP, Tangen CM, Walston J ym. Cardiovascular Health Study Collaborative Research Group. Frailty in older adults: evidence for a phenotype. J Gerontol Biol Sci Med Sci 2001;56:M Cruz-Jentoft AJ, Baeyens JP, Bauer JM ym. European Working Group on Sarcopenia in Older People. Sarcopenia: European consensus on definition and diagnosis: Report of the European working group on sarcopenia in older people. Age Ageing 2010;39: Dunstan DW, Zimmet PZ, Welborn TA ym. The rising prevalence of diabetes and impaired glucose tolerance: the Australian Diabetes, Obesity and Lifestyle Study. Diabetes Care 2002;25: DECODE Study Group. Age- and sex-specific prevalences of diabetes and impaired glucose regulation in 13 European cohorts. Diabetes Care 2003;26: Abdelhafiz AH, Sinclair AJ. Management of type 2 diabetes in older people. Diabetes Ther 2013;4: Vertaisarvioitu VV Viime vuosikymmeninä ovat sekä elinajan odote että keski-ikä nousseet, ja vanhojen ikäluokkien toimintakyky on kohentunut. Tämä on lisännyt paineita määrittää vanhuskäsitettä (YK: yli 60-vuotiaat ja kansainvälinen diabetesjärjestö IDF: yli 70-vuotiaat) uudestaan (1). Suomessa vanhuksina on yleensä pidetty yli vuotiaita, ja näillä tienoin on myös raja, jonka ylittävät usein suljetaan pois erilaisista hoitotutkimuksista (2). Vastasyntyneen suomalaispojan elinajan odote on 77 vuotta ja tytön 84 vuotta. Kalenteri-ikää tärkeämpää on kuitenkin kiinnittää huomiota ihmisen biologiseen ikään. Kansainvälisen diabetesliiton suosituksessa tämä, sekä vanhuksilla tavallisen hauraus-raihnausoireyhtymän vaikutus, onkin otettu huomioon (1,3). Haurausraihnausoireyhtymää esiintyy jopa 25 %:lla iäkkäistä diabetespotilaista (4). Tämä katsaus keskittyy hyperglykemian ja ennusteen kannalta merkittävän sydän- ja verisuonitautiriskin hoidon erityispiirteisiin yli vuotiailla tyypin 2 diabeetikolla. Ikääntyminen ja diabetes Tyypin 2 diabeteksen perinteisiin riskitekijöihin kuuluu ikääntyminen. Väestön vanhetessa myös diabetesta sairastavien määrä kasvaa kovaa vauhtia, ja iäkkäitä diabeetikkoja on yhä enemmän. Vanhenemiseen liittyy tavallisesti muutoksia, jotka altistavat tyypin 2 diabetekselle. Näitä ovat hauraus-raihnausoireyhtymään usein liittyvä sarkopenia, liikunnan väheneminen ja osittain sen seurauksena lihaskudoksen insuliiniresistenssi. Usein myös insuliinineritys heikkenee haimassa tapahtuvien muutosten takia (5). Vanhuksen diabeteksen kliininen kuva saattaa olla epätyypillinen, potilas voi olla oireeton tai oireet tulkitaan virheellisesti. Näin ollen ikäihmisiä tulisi tutkia ja seuloa myös diabeteksen suhteen. Diabetesta esiintyy jopa yli 20 %:lla 70-vuotiaista ja sitä vanhemmista (6,7). Iäkkäillä diabetespotilailla on usein muitakin kroonisia sairauksia, geriatrisia oireyhtymiä sekä käytössään useita lääkkeitä. Näin ollen perusteellinen geriatrinen kokonaisarvio on yleensä hyödyllinen, jotta hoito saadaan yksilöllisesti mahdollisimman optimaaliseksi ja sellaiseksi, johon potilas sitoutuu (8,9). Myös diabeteksen kesto ts. onko tauti ilmaantunut vasta vanhuusiässä vai jo aiemmin on tärkeä tieto komplikaatioiden kehittymistä ja hoidon intensiteettiä arvioitaessa (10). Iästä riippumatta diabeteksen hoidon kulmakivi on yksilöllisesti suunniteltu ja toteutettu hoito. Hyvä elämänlaatu on vanhuksen diabeteksen hoidon keskeisiä tavoitteita. Elämänlaatu voi kärsiä, jos hoito on liian intensiivistä, mutta myös jos hoidossa on puutteita. Sen vuoksi sekä potilaan että hänen omaistensa hoitoon sitoutuminen olisi tärkeää. Diabeteksen hoitotavoitteet tulisi myös ilmaista selvästi ja kirjata ne potilasasiakirjoihin sekä kertoa potilaalle ja tar- 1459

2 KATSAUS 9 Morley JE, Sinclair A. Individualising treatment for older people with diabetes. Lancet 2013;382: Pienimäki T, Strandberg AY, Pitkälä KH ym. Modifiable risk factors in midlife and the age of onset of diabetes mellitus: a 34-year follow-up study. J Am Geriatr Soc 2012;60: Sinclair A, Morley JE. How to manage diabetes mellitus in older persons in the 21st century: applying these principles to long term diabetes care. J Am Med Dir Assoc 2013;14: Position Statements. Diabetes Care 2014;37:(Suppl 1)e3. 13 American Geriatrics Society expert panel on care of older adults with diabetes mellitus, Moreno G, Mangione CM, Kimbro L, Vaisberg E. Guidelines abstracted from the American Geriatrics Society Guidelines for improving the care of older adults with diabetes mellitus: 2013 update. J Am Geriatr Soc 2013;61: Sinclair A, Morley J. Frailty and diabetes. Lancet 2013;382: Budnitz DS, Lovegrove MC, Shehab N, Richards CL. Emergency hospitalizations for adverse drug events in older Americans. N Engl J Med 2011;365: Diabetes. Käypä hoito -suositus (päivitetty ). www. kaypahoito.fi/web/kh/suositukset 17 Abdelhafiz AH, Bailey C, Eng Loo B, Sinclair A. Hypoglycaemic symptoms and hypoglycaemia threshold in older people with diabetes a patient perspective. J Nutr Health Aging 2013;17: Laine K, Saha H, Lahtela J. Diabeteksen lääkehoito munuaisten vajaatoiminnassa. Suom Lääkäril 2012;46: Moore EM, Mander AG, Ames D ym. AIBL investigators. Increased risk of cognitive impairment in patients with diabetes is associated with metformin. Diabetes Care 2013;36: Obeid R, Jung J, Falk J ym. Serum vitamin B12 not reflecting vitamin B12 status in patients with type 2 diabetes. Biochimie 2013;95: Mazokopakis EE, Starakis IK. Recommendations for diagnosis and management of metformin-induced vitamin B12 (Cbl) deficiency. Diabetes Res Clin Pract 2012;97: Moore E, Mander A, Ames D, Carne R, Sanders K, Watters D. Cognitive impairment and vitamin B12: a review. Int Psychogeriatr 2012;24: Reinstatler L, Qi YP, Williamson RS, Garn JV, Oakley GP Jr. Association of biochemical B12 deficiency with metformin therapy and vitamin B12 supplements: the National Health and Nutrition Examination Survey Diabetes Care 2012;35: Pratley RE, Rosenstock J, Pi-Sunyer FX ym. Management of type 2 diabetes in treatment-naive elderly patients: benefits and risks of vildagliptin monotherapy. Diabetes Care 2007;30: vittaessa omaisille. Vanhuksen diabeteksen hoidossa on keskeistä hypoglykemioiden estäminen ja monimutkaisen hoidon välttäminen. Ikäihmisten diabeteksen hoidossa on runsaasti huomioitavia asioita, ja viime aikoina on aiheesta julkaistu useita kansainvälisiä suosituksia (1,11,12,13). Tutkimusten ongelma on, että niissä koehenkilöt ovat olleet nuorempia, ja hoitotuloksia on usein pakko soveltaa vanhuksille. Tällöin on tärkeää arvioida potilaan biologista ikää ja erityisesti mahdollista haurausraihnausoireyhtymää (9,11,13,14). Näin ollen satunnaistettujen tutkimusten tuloksia voidaan harvoin soveltaa tosielämässä vanhuspotilaille. Ei liian tiukkoja hyperglykemian hoitotavoitteita Yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan eniten sairaalahoitoon johtavia haittavaikutuksia iäkkäille ihmisille aiheuttavat varfariini ja muut hyytymisjärjestelmään vaikuttavat lääkkeet, diabeteslääkkeet (etenkin insuliini) sekä tulehduskipulääkkeet (15). Näin ollen diabeteslääkitys voi aiheuttaa runsaasti ylimääräisiä kustannuksia haittavaikutusten, erityisesti hypoglykemioiden vuoksi. Iäkkään diabetespotilaan hoitotavoitteet on esitetty taulukossa 1. Diabeteksen Käypä hoito -suosituksessa todetaan, että alle 75-vuotiaiden muuten terveiden hoitotavoitteet ovat samat kuin nuorempien, koska keskimääräinen odotettavissa oleva elinikä on jopa yli 15 vuotta ja riskitekijöiden hoito vaikuttaa sairastuvuuteen samoin kuin nuoremmilla (16). Tämä pitänee pitkälti paikkansa, joskin elinajan odote on varsin optimistinen ja biologinen ikä on otettava huomioon. Samoilla linjoilla ollaan kansainvälisen diabetesliiton suosituksessa, ja hyväkuntoisen ikäihmisen TAULUKKO 1 Iäkkään diabetespotilaan hoitotavoitteet ja lääkehoito. HbA 1c -tavoitteksi on asetettu 7,0 7,5 % (1). Jos vanhuksella on sekä tyypin 2 diabetes että hauraus-raihnausoireyhtymä, HbA 1c -tavoite voisi olla < 8,5 % (1). Yhdysvaltojen geriatriyhdistys esittää monisairaiden vanhusten, joiden elinaikaennuste on lyhyt, HbA 1c -tavoitteeksi < 9 % (13). Käypä hoito -suosituksen sanoma on samansuuntainen. Miksi näin miksi emme pyri parempaan sokeritasapainoon? Tiukkaan sokeritasapainoon liittyy yleensä hypoglykemian vaara ja Käypä hoito -suosituksessa todetaankin, että HbA 1c -tavoite voi olla 7,5 8,5 %, mikäli hypoglykemiat muodostavat ongelman. Kansainvälinen diabetesliitto suosittelee, että ikäihmisten tulisi välttää verensokeriarvoja jotka ovat alle 6 mmol/l. HbA 1c -arvo alle 7,0 % voisi toimia varoitussignaalina mahdollisesti uhkaavasta hypoglykemiavaarasta (1). Käypä hoito -suosituksen yleiset glukoositavoitteet ovat hyvin suuntaa-antavia myös iäkkäille tyypin 2 diabeetikoille, eli paastoglukoosi on alle 7 mmol/l ja aterianjälkeiset arvot ovat alle 10 mmol/l. Huomioitavaa on, että monesti ikäihmisillä ei ole hypoglykemian tyyppioireita, ja oireet esiintyvät korkeammalla verensokeritasolla kuin nuoremmilla (17). Hyperglykemian lääkehoito Metformiinista, kuten monesta muustakaan diabeteslääkkeestä, ei ole paljon kliinisiä lääketutkimuksia, jotka olisi tehty yli 75-vuotiaille. Metformiinin pitkäaikainen kliininen käyttö on kuitenkin osoittanut sen olevan oikein käytettynä turvallinen ja tehokas, ja niinpä kronologista yläikärajaa ei käytännössä enää ole mielekästä asettaa (16). Keskeinen asia metformiinin turvallisuuden kannalta on munuaisten toiminta, Terveydentila HbA 1c -tavoite Paastosokeri Aterianjälkeinen Verenpaine- Statiini ASA sokeriarvo tavoite Hyväkuntoinen < 7,5 % < 7 mmol/l < 10 mmol/l < 140/80 90 mmhg Kyllä Kyllä Kohtalainen kunto 7,5 8,5 % < 7 mmol/l < 10 mmol/l < 140/80 90 mmhg Kyllä Harkittava Huonokuntoinen < 9,0 % 1 < 10 mmol/l < 12 mmol/l < 150/90 mmhg Yksilöllinen Useimmiten (hauraus-raihnaus- Yksilöllinen harkinta ei oireyhtymä +) harkinta 1 Vastaa keskimääräistä verensokeritasoa 11,7 mmol/l 1460

3 tieteessä Vanhuksen hypoglykemian varoitusoireet saattavat muistuttaa kognitiivisia häiriöitä. 25 Karyekar CS, Ravichandran S, Allen E, Fleming D, Frederich R. Tolerability and efficacy of glycemic control with saxagliptin in older patients (aged 65 years) with inadequately controlled type 2 diabetes mellitus. Clin Interv Aging 2013;8: Amori RE, Lau J, Pittas AG. Efficacy and safety of incretin therapy in type 2 diabetes: systematic review and meta-analysis. JAMA 2007;298: Scirica BM, Bhatt DL, Braunwald E ym. SAVOR-TIMI 53 steering committee and investigators. Saxagliptin and cardiovascular outcomes in patients with type 2 diabetes mellitus. N Engl J Med 2013;369: Munshi MN, Pandya N, Umpierrez GE, DiGenio A, Zhou R, Riddle MC. Contributions of basal and prandial hyperglycemia to total hyperglycemia in older and younger adults with type 2 diabetes mellitus. J Am Geriatr Soc 2013;61: Karnieli E, Baeres FM, Dzida G ym. SOLVE study group. Observational study of once-daily insulin detemir in people with type 2 diabetes aged 75 years or older: a subanalysis of data from the Study of Once daily LeVEmir (SOLVE). Drugs Aging 2013;30: Pandya N, DiGenio A, Gao L, Patel M. Efficacy and safety of insulin glargine compared to other interventions in younger and older adults: a pooled analysis of nine open-label, randomized controlled trials in patients with type 2 diabetes. Drugs Aging 2013;30: Haukka J, Hoti F, Erästö P, Saukkonen T, Mäkimattila S, Korhonen P. Evaluation of the incidence and risk of hypoglycemic coma associated with selection of basal insulin in the treatment of diabetes: a Finnish register linkage study. Pharmacoepidemiol Drug Saf 2013;22: Riddle MC, Ambrosius WT, Brillon DJ ym. Action to control cardiovascular risk in diabetes investigators. Epidemiologic relationships between A1C and all-cause mortality during a median 3.4-year follow-up of glycemic treatment in the ACCORD trial. Diabetes Care 2010;33: ADVANCE collaborative group, Patel A, MacMahon S, Chalmers J ym. Intensive blood glucose control and vascular outcomes in patients with type 2 diabetes. N Engl J Med 2008;358: TAULUKKO 2 Hyperglykemian lääkehoidossa huomioitavia seikkoja ikäihmisiä hoidettaessa. Lääke/lääkeryhmä Huomioitavaa Metformiini Vatsavaivat Munuaistoiminta B 12 -vitamiini puutos Sulfonyyliurea Hypoglykemiariski Gliptiini Hypoglykemiariski Pioglitatsoni Osteoporoosi Nesteretentio/Sydämen vajaatominta Rakkosyöpä DPP-4-estäjät Sydämen vajaatoiminta (?) Insuliini Hypoglykemia GLP-1 estäjä Vatsavaivat Vähän tutkimustietoa ikäihmisistä joka heikentyy ikääntyessä yksilöllisesti. Iäkkäille diabetespotilaille suositellaankin glomerulusfiltraation (egfr) laskemista joko CKD-EPI- tai MDRD-kaavalla. Jos glomerulusfiltraatio on ml/min/1,73 m 2, ei tulisi käyttää yli 2 g:n metformiiniannosta vuorokaudessa, ja mikäli glomerulusfiltraatio on alle 30 ml/min/1,73 m 2, metformiini ei sovellu lainkaan. Asiaa on käsitelty seikkaperäisesti vastikään tässä lehdessä (18). Metformiini saattaa vaikuttaa B 12 -vitamiinin absorptioon ja mahdollisesti jopa aiheuttaa kognitiivisia häiriöitä. Tämän vuoksi on jopa suositeltu B 12 -vitamiinilisää automaattisesti kaikille iäkkäille metformiinin käyttäjille. Tämä voikin olla viisasta, koska B 12 -vitamiinipitoisuuden määritykseen liittyy ongelmia ja tulosten tulkinta ei ole yksiselitteistä (19,20,21,22,23). Tällä hetkellä rutiinimaista B 12 -vitamiinilisää ei kuitenkaan suositella. Sulfonyyliureat roikkuvat edelleen monessa suosituksessa mukana myös ikäihmisten kohdalla, joskin todetaan, että niihin liittyvä hypoglykemiariski saattaa olla merkittävä. Glinidit eli niin kutsutut ateriatabletit saattavat olla turvallisempi vaihtoehto, mutta myös niihin liittyy hypoglykemiariski (1,15). Iäkkään diabeetikon hoitoon sitoutumista heikentää myös, jos annostelu tapahtuu useita kertoja vuorokaudessa. Gliptiinien eli DPP-4-estäjien vaikutusmekanismia pidetään iäkkäiden diabetespotilaiden kannalta turvallisena, eivätkä ne yhdistettyinä metformiiniin lisää hypoglykemiariskiä. Gliptiinejä voidaan käyttää myös munuaisten vajaatoimintapotilaille joko pienemmällä annoksella tai ilman annosmuutosta valmisteesta riippuen (1,16,24,25,26). Varovaisuutta kannattaa noudattaa gliptiinien käytössä, jos diabetespotilas sairastaa sydämen vajaatoimintaa (27). Pioglitatsoniin liittyy nesteen kertymisen vaara, eikä lääkettä tulisi käyttää, jos on todettu osteoporoosi tai taipumusta sydämen vajaatoimintaan. Näin ollen tämä lääke ei pääsääntöisesti sovi iäkkäälle diabetesta sairastavalle naispotilaalle. SGLT-2-estäjien teho riippuu munuaistoiminnasta joka usein on heikentynyt ikäihmisillä ja senkään vuoksi tämä lääkeryhmä ei ole optimaalisin valinta. Ylipainoiset iäkkäät potilaat voivat käyttää GLP-1-analogeja, mutta tutkimusnäyttöä ikäihmisten diabeteksen hoidossa on toistaiseksi vähän (1,16). Metformiini mikäli sille ei ole vasta-aiheita sopii myös ikäihmisten hyperglykemian aloitushoidoksi. Sitä voi tarvittaessa tehostaa DPP- 4-estäjällä. Diabeteksen Käypä hoito -suosituksen hoitoalgoritmin mukaan metformiinin jälkeen kakkoslääkkeeksi ehdotetaan DPP-4-estäjää tai gliptiinia iäkkäälle diabeetikolle (16). Näitä näkemyksiä tukee myös tuore tutkimus, jossa todettiin että aterianjälkeinen hyperglykemia on merkittävämpi huonon sokeritasapainon ja HbA 1c -arvon tekijä iäkkäille kuin nuoremmille diabeetikoille (28). Moni ikäihminen hyötyy insuliinihoidosta, ja esimerkiksi munuaisten vaikeaa vajaatoimintaa sairastaville se on turvallisin hoitovaihtoehto (1,16). Pitkävaikutteiset insuliinianalogit ovat useimmiten turvallisia iäkkäille tyypin 2 diabeetikoille (29,30). Insuliinianalogien välillä on todettu suuriakin eroja hypoglykemioiden suhteen. Tuoreen kotimaisen tutkimuksen mukaan insuliinianalogi detemir aiheutti huomattavasti vähemmän vakavia hypoglykemioita kuin glargiini-insuliini iäkkäille tyypin 2 diabeetikoille (31). Ateriainsuliini altistaa hypoglykemioille, joten aterianjälkeisten huippujen hoitoon DPP- 4-estäjä sopii todennäköisesti paremmin. On tutkimusnäyttöä siitä, että insuliinihoidon yhdistäminen DPP-4-estäjiin vähentää hypoglykemioita. Taulukossa 2 on esitetty hyperglykemian lääkehoidossa huomioitavia seikkoja. Hypoglykemia Epidemiologiset tutkimukset ovat kiistatta osoittaneet, että hyperglykemiaan liittyy suu- 1461

4 KATSAUS 34 Action to control cardiovascular risk in diabetes study group. Effects of intensive glucose lowering in type 2 diabetes. N Engl J Med 2008;358: Kirkman MS, Briscoe VJ, Clark N ym. Diabetes in older adults. Diabetes Care 2012;35: Kagansky N, Levy S, Rimon E ym. Hypoglycemia as a predictor of mortality in hospitalized elderly patients. Arch Intern Med 2003;163: Whitmer RA, Karter AJ, Yaffe K, Quesenberry CP Jr, Selby JV. Hypoglycemic episodes and risk of dementia in older patients with type 2 diabetes mellitus. JAMA 2009;301: Lin CH, Sheu WH. Hypoglycaemic episodes and risk of dementia in diabetes mellitus: 7-year follow-up study. J Intern Med 2013;273: Feinkohl I, Aung PP, Keller M ym. on behalf of the Edinburgh Type 2 Diabetes Study (ET2DS) investigators. Severe hypoglycemia and cognitive decline in older people with type 2 diabetes: the Edinburgh Type 2 Diabetes Study. Diabetes Care 2014;37: Julkaistu verkossa Johnston SS, Conner C, Aagren M, Smith DM, Bouchard J, Brett J. Evidence linking hypoglycemic events to an increased risk of acute cardiovascular events in patients with type 2 diabetes. Diabetes Care 2011;34: Stahn A, Pistrosch F, Ganz X ym. Relationship between hypoglycemic episodes and ventricular arrhythmias in patients with type 2 diabetes and cardiovascular diseases. Diabetes Care 2014;37: Julkaistu verkossa de Ruijter W, Westendorp RG, Assendelft WJ ym. Use of Framingham risk score and new biomarkers to predict cardiovascular mortality in older people: population based observational cohort study. BMJ 2009;338:a Doolan DM, Froelicher ES. Smoking cessation interventions and older adults. Prog Cardiovasc Nurs 2008;23: Fleg JL, Forman DE, Berra K ym. American Heart Association committees on older populations and exercise cardiac rehabilitation and prevention of the Council on clinical cardiology, Council on cardiovascular and stroke nursing, Council on lifestyle and cardiometabolic health. Secondary prevention of atherosclerotic cardiovascular disease in older adults: a scientific statement from the American Heart Association. Circulation 2013;128: Beckett NS, Peters R, Fletcher AE ym. HYVET study group. Treatment of hypertension in patients 80 years of age or older. N Engl J Med 2008;358: Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Verenpaineyhdistys ry:n asettama työryhmä. Kohonnut verenpaine. Käypä Hoito -suositus, päivitetty TAULUKKO 3 Hypoglykemiaan liittyviä ongelmia. Elämänlaadun heikkeneminen Heikkous, tajuttomuus Kouristuksia Sydän- ja verisuonikomplikaatioita Arytmioita Ylimääräisiä sairauskustannuksia Tapaturmia Kaatumisia, murtumia Riskit liikenteessä Kuolemanvaaran lisääntyminen rentunut makro- ja mikrovaskulaarisairauksien riski. Silti tutkimustulokset hyperglykemian hoidon vaikutuksesta sydän- ja verisuonitautitapahtumiin ovat ristiriitaisia ja tämän hetken näkemys on, että hyperglykemian liian intensiivinen hoito saattaa jopa olla haitallista pitkään sairastaneille suuren riskin potilaille (32,33,34). Hypoglykemia on paljon muuta kuin helposti hoidettavissa oleva nälän tunne, vapina tai sydämen tykytys. Lisäksi nämä tyyppioireet saattavat puuttua monelta iäkkäältä diabeetikolta. Ikääntyminen vaikuttaa normaaliin fysiologiaan, ja vastavaikuttajahormonien kyky varoittaa mahdollisesta hypoglykemiasta heikkenee iän myötä (17). Ikäihmisillä neuroglykopeeniset oireet saattavat dominoida, ja hypoglykemian varoitusoireet saattavat muistuttaa kognitiivisia häiriöitä. Tarkkaa tietoa hypoglykemioiden esiintyvyydestä ikäihmisillä ei ole, mutta tiedetään, että vakavia hypoglykemioita esiintyy heillä noin 50 % enemmän kuin alle 65-vuotiailla. Lisäksi vanhusten hypoglykemoihin liittyy useammin kognitiivista heikentymistä ja suurempi kuolleisuus. Hypoglykemioita on yhdistetty moneen asiaan, ja taulukossa 3 on yhteenveto hypoglykemioiden mahdollisista vaaroista (35 41). Ikäihmisiä hoidettaessa kannattaa ennen muuta kiinnittää huomiota siihen, että hypoglykemia voi altistaa sydän- ja verisuonitautitapahtumille. Henkilöillä, joilla on ollut yksi vakava hypoglykemiatapahtuma, on huomattavasti suurempi riski joutua sairaalahoitoon seuraavan vuoden aikana sydän- ja verisuonitautitapahtuman vuoksi. Hypoglykemialla on merkittäviä vaikutuksia sydämen sähköiseen toimintaan ja toiminnan säätelyyn, muun muassa QT-aika saattaa pidentyä altistaen pahimmassa tapauksessa fataaleille rytmihäiriöille. Saksalaistutkimuksen mukaan tämä ei ole pelkästään teoreettinen vaara: hypoglykemioiden ja niihin liittyvien rytmihäiriöiden esiintyvyys on varsin suuri (41). Vakavat hypoglykemiat on myös yhdistetty suurempaan dementiariskiin. Eli kyseessä on merkittävä ja tärkeä kliininen ongelma. Luonnollisesti hypoglykemia altistaa onnettomuuksille ja kaatumisille. Autoa ajaessa se voi olla varsin kohtalokasta. Jokaisen vakavan hypoglykemian jälkeen tulisi arvioida taustatekijät ja pohtia hoidon toteutusta ja tavoitteita kriittisesti uudestaan. Valtaosa hypoglykemioista johtuu käytössä olevista diabeteslääkkeistä ja liian tiukoista hoitotavoitteista. Sydän- ja verisuonitautiriski Jokainen yli 60-vuotias tyypin 2 diabeetikko kuuluu sydän- ja verisuonitaudin suhteen suuren riskin ryhmään, eikä riskilaskurien käyttöä tämän ikäryhmän diabeetikoille pidetä tarpeellisena (42). Käytännössä tämä tarkoittaa monen riskitekijän samanaikaista lääkehoitoa, jolloin myös interaktioiden mahdollisuus tulee ottaa huomioon. Perinteisten riskitekijöiden hoidosta, kuten tupakoinnin lopettamisesta, on hyötyä myös vanhemmalla iällä (43,44). Verenpainetaudin hoitamisen, ennen kaikkea systolisen paineen alentamisen, on todettu vähentävän sydän- ja verisuonitautitapahtumia, etenkin aivohalvauksen ja sydämen vajaatoiminnan riskiä myös yli 80-vuotiailla (45). Myös dyslipidemian hoito on aiheellista. Lihavuus on kiistaton sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijä nuoremmille ja keski-ikäisille henkilöille, mutta vasta vanhemmalla iällä kehittyvä ylipaino näyttää vähemmän haitalliselta. Toisaalta on varsin vähän tutkimustietoa laihdutuksen hyödyistä ylipainoisille yli 70-vuotiaille tyypin 2 diabeetikoille. Mahdollinen laihdutus on toteutettava taiten, sarkopenian kehittymistä varoen. Diabeteksen Käypä hoito -suositus suosittelee EKG:ta 1 3 vuoden välein kaikille diabeetikoille. Vuosittainen EKG voi hyvinkin olla paikallaan ikäihmisille, koska eteisvärinän esiintyvyys on yleistä tässä ryhmässä. Verenpainetaudin hoito Elämäntapaohjeistus on hyvä pitää mielessä myös iäkkäille tyypin 2 diabeetikoille ennen 1462

5 tieteessä 47 Schall P, Wehling M. Treatment of arterial hypertension in the very elderly: a meta-analysis of clinical trials. Arzneimittelforschung 2011;61: Prospective studies collaboration, Lewington S, Whitlock G, Clarke R ym. Blood cholesterol and vascular mortality by age, sex, and blood pressure: a meta-analysis of individual data from 61 prospective studies with 55,000 vascular deaths. Lancet 2007;370: Strandberg T, Strandberg A. Statiinihoito ja kognitio. Duodecim 2013;129: Parsaik AK, Singh B, Hassan Murad M ym. Statins use and risk of depression: A systematic review and meta-analysis. J Affect Disord pii: S (13) doi: /j.jad Julkaistu verkossa SIDONNAISUUDET Kirjoittajat ovat ilmoittaneet sidonnaisuutensa seuraavasti (ICMJE:n lomake): Johan G. Eriksson: Konsultointi (AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Eli Lilly, Novo Nordisk Pharma), luento palkkiot (Novo Nordisk Pharma, Orion, MSD, Professio Finland, Eli Lilly, Boehringer Ingelheim, Astra- Zeneca, Bristol-Myers Squibb), korvaus koulutusaineiston tuottamisesta (AstraZeneca, Eli Lilly), matka-, majoitus- tai kokouskulut (Novo Nordisk Pharma, Sanofi Aventis). Timo Strandberg: Konsultointi (Novo Nordisk Pharma, Sanofi Aventis, MSD, Pfizer, Amgen), palkkiot osallistumisesta tutkimuksen toteutukseen (Oxford University), lisenssitulot ja tekijänpalkkiot (WSOY, Duodecim, Suomen Lääkärilehti), osakkeet/ optiot (Orion), matka-, majoitus- tai kokouskulut (EU Geriatric Medicine Society). kaikkea tulee korostaa suolan ja alkoholin käytön epäedullista vaikutusta verenpaineeseen. Liikunnan hyödyt kannattaa tuoda esille. Verenpaine on aina mitattava myös pystyasennossa mahdollisen ortostatismin tunnistamiseksi. Hoitovaihtoehdot lääkkeiden suhteen on kattavasti esitetty kohonneen verenpaineen Käypä hoito -suosituksessa (46). ACE:n estäjät muodostavat edelleen ensisijaisen hoitovaihtoehdon, ja mikäli nämä eivät sovi, ovat ATR-salpaajat hyvä vaihtoehto. Usein pieni diureettilisä tehostaa verenpaineen laskua. Myös iäkkäille potilaille annettujen kalsiuminestäjien tehosta on tutkimustietoa. Yleinen verenpainetavoite ikäihmisille kansainvälisen diabetesliiton suosituksessa on alle 140/90 mmhg, mutta yksilöllinen harkinta on taas tärkeää, ja yli 80-vuotiaiden hoitotavoite voi hyvinkin olla alle 150/90 mmhg (1). Jos potilaalla on hauraus-raihnausoireyhtymä, on verenpaineen hoidossa syytä olla erityisen varovainen. Vuonna 2011 julkaistu meta-analyysi osoitti, että myös yli 75-vuotiaiden kohonneen verenpaineen hoito kannattaa (47). Dyslipidemian hoito Elintapojen merkitys dyslipidemian kannalta on syytä kertoa myös iäkkäille potilaille, mutta tämä ei saa johtaa alipainoon tai sarkopenian pahenemiseen. Potilaille kannattaa korostaa, että myös rypsi- tai oliiviöljy ovat rasvaa, mutta terveysvaikutuksiltaan voita tai kermaa parempia. Pehmeät rasvat ovat myös välttämättömien rasvahappojen tärkeä lähde. Periaatteessa kaikki iäkkäät diabeetikot kuuluvat suuren riskin ryhmään ja statiinihoito on tarpeen, mikäli ei ole vasta-aiheita ja hoito on tarpeen etenkin niille, joilla on kliininen valtimotauti (48). Iäkkäiden diabetespotilaiden veren rasva-arvojen hoitotavoitteet noudattavat samaa linjaa kuin nuorempien. Vaikka nuorempana aloitet- tu hoito saa jatkua, satunnaistettuja hoitotutkimuksia ei ole tehty statiinihoidon aloittamisesta yli 80 vuoden iässä. Hoitavan lääkärin tuleekin arvioida yksilöllisesti yli 80-vuotiaan statiinihoidon aloituksen tarve, etenkin jos kliinisiä merkkejä valtimotaudista ei ole. Mikäli käytetään statiineja tulisi pyrkiä pieniin mutta kuitenkin tehokkaisiin annoksiin. Annoksen suurentaminen ei välttämättä lisää hoidon tehoa, mutta lisää kyllä haittavaikutusten vaaraa. Nykytietämyksen valossa statiinien vaikutukset kognitioon ovat neutraaleja (49), mutta ne saattavat vähentää masennusta (50). ASA:n käyttö Yhdysvaltojen geriatriyhdistys on tuoreessa hoitosuosituksessa ottanut kantaa ASA:n käyttöön, ja sen mukaan ASA:aa ei suositella diabeetikkojen sydän- ja verisuonitaudin primaariseen ehkäisyyn (13). Mikäli iäkkäällä diabeetikolla on todettu sydän- ja verisuonitauti on ASA tarpeen mikäli ei ole vasta-aihetta ja mikäli muuta antitromboottista lääkitystä ei ole käytössä. Yli 80-vuotiaiden ASA:n käytön kanssa tulee olla varovainen. Lopuksi Tyypin 2 diabeteksen riskitekijöihin kuuluu ikääntyminen. Eliniän odotteen kasvaessa iäkkäiden diabeetikkojen määrä lisääntyy. Taudin kliininen kuva saattaa olla epätyypillinen, ja diabeteksen hoitoon liittyy erityspiirteitä. Muut samanaikaiset sairaudet, mahdolliset lääkeaineinteraktiot ja elinajan odote kannattaa ottaa huomioon, kun hoitotavoitteita asetetaan. Suuri riski piilee liian intensiivisessä hyperglykemian hoidossa. Näin ollen glukoositavoitteita ei tulisi asettaa liian tiukiksi. Sydän- ja verisuonitautiriskin yksilöllinen arviointi ja hoito korostuvat. Maltti on valttia iäkkään diabeetikon hoidossa. n English summary > in english Treatment of hyperglycaemia and risk of cardiovascular disease in elderly people with type 2 diabetes 1463

6 english summary Johan G. Eriksson Professor, Head of Department University of Helsinki, Helsinki University Central Hospital Timo Strandberg Professor, Head of Department University of Helsinki, Univeristy of Oulu, Helsinki University Central Hospital Treatment of hyperglycaemia and risk of cardiovascular disease in elderly people with type 2 diabetes Ageing is a well-known risk factor for type 2 diabetes, and due to increased life expectancy the prevalence of type 2 diabetes is also increasing. In old age, type 2 diabetes is often associated with comorbidities including frailty, which has to be taken into account when setting treatment goals and prescribing treatment modalities. Consequently a comprehensive geriatric assessment should be performed in all elderly diabetic subjects. Individualized treatment goals, taking into account the heterogeneity of the disease as well as individual factors, are of major importance. When setting the treatment goals, quality of life must be taken into consideration. Too intensive treatment of hyperglycaemia is often associated with an increased risk for hypoglycaemia. Severe hypoglycaemia among older diabetics can lead to cardiovascular events, increase the risk for dementia and even be fatal. Also, the overall cardiovascular risk profile must be taken into account when treating older type 2 diabetic subjects. 1463a

Uudet diabeteslääkkeet - hyvästä vai pahasta sydämelle?

Uudet diabeteslääkkeet - hyvästä vai pahasta sydämelle? Uudet diabeteslääkkeet - hyvästä vai pahasta sydämelle? Timo Strandberg Geriatrian professori, LKT, sisätautien ja geriatrian erikoislääkäri, Helsingin ja Oulun yliopistot, Hyks Tyypin 2 diabetes ja riskit

Lisätiedot

Iäkkään diabetes. TPA Tampere: Iäkkään diabetes

Iäkkään diabetes. TPA Tampere: Iäkkään diabetes Iäkkään diabetes 1 Perustieto Syventävä tieto Diabetes ja vanhenemismuutokset Yleistietoa Sokeriarvot Hoidon tavoitteet Mittaaminen Kirjaaminen Hoidon tavoitteet Lääkehoito Insuliinihoidon aloitus HBa1c

Lisätiedot

HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism

HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism Final SmPC and PL wording agreed by PhVWP December 2011 SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS New Class Warnings

Lisätiedot

Ikäihmisen hypoglykemiat. Mikkeli

Ikäihmisen hypoglykemiat. Mikkeli Ikäihmisen hypoglykemiat Mikkeli 21.3.2017 HOIDON YLEISET TAVOITTEET - Taata potilaan oireettomuus - Taata potilaan hyvä elämänlaatu - Ehkäistä diabeteksen komplikaatioita Diabetes Käypä hoito 22.3.2016

Lisätiedot

MUUTOKSET VALTIMOTAUTIEN ESIINTYVYYDESSÄ

MUUTOKSET VALTIMOTAUTIEN ESIINTYVYYDESSÄ MUUTOKSET VALTIMOTAUTIEN ESIINTYVYYDESSÄ Yleislääkäripäivät 2017 Veikko Salomaa, LKT Tutkimusprofessori 23.11.2017 Yleislääkäripäivät 2017 / Veikko Salomaa 1 SIDONNAISUUDET Kongressimatka, Novo Nordisk

Lisätiedot

Tyypin 2 diabetes sairautena

Tyypin 2 diabetes sairautena Tyypin 2 diabetes sairautena Liisa Hiltunen / PPSHP Diabetes Sokeriaineenvaihduntahäiriö, jossa häiriö insuliinihormonin erityksessä ja/tai toiminnassa, mistä johtuen verensokeri kohoaa usein häiriöitä

Lisätiedot

Miten tehostan sepelvaltimotaudin lääkehoitoa?

Miten tehostan sepelvaltimotaudin lääkehoitoa? Miten tehostan sepelvaltimotaudin lääkehoitoa? Dosentti, kardiologi Erkki Ilveskoski Yleislääkäripäivät 27.11.2015 1 Sidonnaisuudet Luennoitsija ja/tai muut asiantuntijatehtävät St. Jude Medical, Novartis,

Lisätiedot

Sydänliiton terveysneuvonta perustuu riskinarvioon

Sydänliiton terveysneuvonta perustuu riskinarvioon Mikko Syvänne Ylilääkäri Suomen Sydänliitto ry Sydänliiton terveysneuvonta perustuu riskinarvioon 1 Yleiset tavoitteet 2 Prospective Studies Collaboration, Lancet 2007 3 Prospective Studies Collaboration,

Lisätiedot

Mitä uudet intensiivihoitotutkimukset kertovat meille hyperglykemian hoidosta

Mitä uudet intensiivihoitotutkimukset kertovat meille hyperglykemian hoidosta Mitä uudet intensiivihoitotutkimukset kertovat meille hyperglykemian hoidosta Leena Moilanen, dosentti Sisätautien ja endokrinologian erikoislääkäri Sisätautien klinikka KYS Valtakunnallinen diabetespäivä

Lisätiedot

Verenpaine valtimotautien riskitekijänä-mihin hoidossa tulee kiinnittää huomiota

Verenpaine valtimotautien riskitekijänä-mihin hoidossa tulee kiinnittää huomiota Verenpaine valtimotautien riskitekijänä-mihin hoidossa tulee kiinnittää huomiota Ilkka Kantola Hoyl, dosentti. Sisätautien el TYKS sisätautien klinikka Hypertension and Target-Organ Sequelae Eyes Retinopathy

Lisätiedot

Miksi kardiovaskulaaristen riskitekijöiden ennustusarvo muuttuu vanhetessa?

Miksi kardiovaskulaaristen riskitekijöiden ennustusarvo muuttuu vanhetessa? Miksi kardiovaskulaaristen riskitekijöiden ennustusarvo muuttuu vanhetessa? Timo Strandberg 6.11.2007 Vanhoissa kohorteissa poikkileikkaustilanteessa suurempaan kuolleisuuteen korreloi: Matala verenpaine

Lisätiedot

Iäkkään verenpaineen hoito. Antti Jula Geriatripäivät 2012, 26.1.2012 Turku

Iäkkään verenpaineen hoito. Antti Jula Geriatripäivät 2012, 26.1.2012 Turku Iäkkään verenpaineen hoito Antti Jula Geriatripäivät 2012, 26.1.2012 Turku Verenpaine ja aivohalvauskuolleisuus Prospective Studies Collaboration, Lancet 2002;360:1903-13 Verenpaine ja sepelvaltimotautikuolleisuus

Lisätiedot

SVT, diabetes ja metabolinen oireyhtymä

SVT, diabetes ja metabolinen oireyhtymä SVT, diabetes ja metabolinen oireyhtymä Veikko Salomaa, MD, PhD Research Professor 10/21/11 SVT, DM, MeTS / Salomaa 1 10/21/11 Presentation name / Author 2 35-64 - vuo*aiden ikävakioitu sepelval*motau*kuolleisuus

Lisätiedot

DIABEETIKON SYDÄN MIKKO PUHAKKA KARDIOLOGI JA SISÄTAUTILÄÄKÄRI JYVÄSKYLÄ MPU UEF

DIABEETIKON SYDÄN MIKKO PUHAKKA KARDIOLOGI JA SISÄTAUTILÄÄKÄRI JYVÄSKYLÄ MPU UEF DIABEETIKON SYDÄN MIKKO PUHAKKA KARDIOLOGI JA SISÄTAUTILÄÄKÄRI JYVÄSKYLÄ 11.5.2017 MPU UEF 1 SIDONNAISUUDET UEF kardiologian kliininen opettaja KYS konsultoiva kardiologi, Medisiininen keskus Osallistunut

Lisätiedot

Suomiko terveyden edistämisen. Tiedätkö, montako diabeetikkoa maassamme on tällä hetkellä?

Suomiko terveyden edistämisen. Tiedätkö, montako diabeetikkoa maassamme on tällä hetkellä? Terveyden edistämisen professori Tiina Laatikainen Kansallinen diabetesfoorumi 15.5.212 Suomiko terveyden edistämisen mallimaa? Tiedätkö, montako diabeetikkoa maassamme on tällä hetkellä? Tyypin 2 Diabetes

Lisätiedot

Mistä tyypin 2 diabeteksessa on kyse?

Mistä tyypin 2 diabeteksessa on kyse? Mistä tyypin 2 diabeteksessa on kyse? Kenelle kehittyy tyypin 2 diabetes? Perimällä on iso osuus: jos lähisukulaisella on tyypin 2 diabetes, sairastumisriski on 50-70% Perinnöllinen taipumus vaikuttaa

Lisätiedot

Liikunnan vaikuttavuus ja kuntoutus

Liikunnan vaikuttavuus ja kuntoutus Liikunnan vaikuttavuus ja kuntoutus Urho Kujala Liikuntalääketieteen erikoislääkäri Liikuntalääketieteen professori Terveystieteiden yksikkö, Liikuntatieteellinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto urho.m.kujala@jyu.fi

Lisätiedot

E-vitamiini saattaa lisätä ja vähentää kuolemia

E-vitamiini saattaa lisätä ja vähentää kuolemia E-vitamiini saattaa lisätä ja vähentää kuolemia Harri Hemilä Duodecim-lehti Kommentti / Keskustelua Sanoja 386 Tarjottu Duodecim lehteen julkaistavaksi 24.10.2013 Hylätty 29.10.2013 Julkaistu mielipiteenä

Lisätiedot

Mitä ylipaino ja metabolinen oireyhtymä tekevät verenkiertoelimistön säätelylle? SVPY:n syyskokous 5.9.2015 Pauliina Kangas, EL Tampereen yliopisto

Mitä ylipaino ja metabolinen oireyhtymä tekevät verenkiertoelimistön säätelylle? SVPY:n syyskokous 5.9.2015 Pauliina Kangas, EL Tampereen yliopisto Mitä ylipaino ja metabolinen oireyhtymä tekevät verenkiertoelimistön säätelylle? SVPY:n syyskokous 5.9.2015 Pauliina Kangas, EL Tampereen yliopisto Taustaa q Metabolinen oireyhtymä (MBO, MetS) on etenkin

Lisätiedot

IKÄÄNTYVÄ DIABEETIKKO. Merja Laine 4.4.2014

IKÄÄNTYVÄ DIABEETIKKO. Merja Laine 4.4.2014 IKÄÄNTYVÄ DIABEETIKKO Merja Laine 4.4.2014 IÄKÄS - 65v. henkilö ja jokin elinikää lyhentävä sairaus tai yli 75v. henkilö - Iäkkäillä diabeetikoilla sekä diabeetekseen että ikääntymiseen liittyviä ongelmia

Lisätiedot

Ikämiesten seksuaalisuus

Ikämiesten seksuaalisuus Ikämiesten seksuaalisuus Ikämiesten seksuaalisuus Turku 26.1.2012 Juhana Piha Fysiologian dosentti, Kliinisen fysiologian erikoislääkäri Kliininen seksologi (vaativa erityistaso, NACS) Seksuaalisuuden

Lisätiedot

Vanhuksen diabetes ja uudet lääkkeet. Geriatripäivät 2012 Tapani Rönnemaa

Vanhuksen diabetes ja uudet lääkkeet. Geriatripäivät 2012 Tapani Rönnemaa Vanhuksen diabetes ja uudet lääkkeet Geriatripäivät 2012 Tapani Rönnemaa Sisältö Vanhuksen diabeteksen erityispiirteitä Näkökohtia insuliinianalogeista GLP-1-järjestelmä DPP4-estäjät ja GLP-1-analogit

Lisätiedot

Tyypin 2 diabetes Hoito-ohje ikääntyneille Ruokavalio ja liikunta. Sairaanhoitajaopiskelijat Lauri Tams ja Olli Vaarula

Tyypin 2 diabetes Hoito-ohje ikääntyneille Ruokavalio ja liikunta. Sairaanhoitajaopiskelijat Lauri Tams ja Olli Vaarula Tyypin 2 diabetes Hoito-ohje ikääntyneille Ruokavalio ja liikunta Sairaanhoitajaopiskelijat Lauri Tams ja Olli Vaarula 1 Johdanto Arviolta 500 000 suomalaista sairastaa diabetesta ja määrä kasvaa koko

Lisätiedot

Tulevaisuuden diabeteslääkkeet

Tulevaisuuden diabeteslääkkeet Katsaus tieteessä Johan Eriksson professori, ylilääkäri Helsingin yliopisto ja HUS johan.eriksson@helsinki.fi Merja Laine erikoislääkäri Vantaan kaupunki Kirjallisuutta 1 www.idf.org/diabetesatlas/5e/

Lisätiedot

Hallitsematon tyyppi 2 DM tilanne. Kaj Lahti Ylilääkäri Vaasan Kaupunginsairaala Valtakunnallinen DM päivä 17.11.2015

Hallitsematon tyyppi 2 DM tilanne. Kaj Lahti Ylilääkäri Vaasan Kaupunginsairaala Valtakunnallinen DM päivä 17.11.2015 Hallitsematon tyyppi 2 DM tilanne Kaj Lahti Ylilääkäri Vaasan Kaupunginsairaala Valtakunnallinen DM päivä 17.11.2015 Juhon ja Kallen tarinat Kahden diabeetikko miehen tarinat haasteellisia mutta opettavaisia

Lisätiedot

1.9.2006/SRI,AR TYYPIN 2 DIABETES VAARATEKIJÄT

1.9.2006/SRI,AR TYYPIN 2 DIABETES VAARATEKIJÄT 1.9.2006/SRI,AR TYYPIN 2 DIABETES VAARATEKIJÄT 1. HOMA indeksit...2 2. Metabolisen oireyhtymän liittyviä vaaratekijöitä...3 3. Metabolisen oireyhtymän esiintyvyyttä kuvaavat muuttujat...7 1 1. HOMA indeksit

Lisätiedot

Liite III Valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen tehtävät muutokset

Liite III Valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen tehtävät muutokset Liite III Valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen Huomautus: Nämä valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muutokset ovat voimassa komission päätöksen ajankohtana. Komission päätöksen jälkeen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Ravitsemus näkyy riskitekijöissä FINRISKI 2012 tuloksia

Ravitsemus näkyy riskitekijöissä FINRISKI 2012 tuloksia Ravitsemus näkyy riskitekijöissä FINRISKI 2012 tuloksia Erkki Vartiainen, LKT, professori, ylijohtaja 7.10.2013 1 Jyrkkä lasku sepelvaltimotautikuolleisuudessa Pohjois-Karjala ja koko Suomi 35 64-vuotiaat

Lisätiedot

Vanhukset ja psyykenlääkehoito. Prof. Hannu Koponen Helsinki 12.3.2015

Vanhukset ja psyykenlääkehoito. Prof. Hannu Koponen Helsinki 12.3.2015 Vanhukset ja psyykenlääkehoito Prof. Hannu Koponen Helsinki 12.3.2015 Sidonnaisuudet Luentopalkkio: Medivir, Professio, Pfizer Advisory board: Servier, Takeda Palkkaa/palkkioita: Fimea, Valvira, Kustannus

Lisätiedot

MITÄ HUOMIOIN IÄKKÄÄN DIABETEKSEN HOIDOSSA?

MITÄ HUOMIOIN IÄKKÄÄN DIABETEKSEN HOIDOSSA? MITÄ HUOMIOIN IÄKKÄÄN DIABETEKSEN HOIDOSSA? Alueellinen diabeteskoulutus 11.5.2017 LL Hanna Pajulammi, YLE ja GER el Sidonnaisuudet kahden viime vuoden ajalta Päätoimiset työpaikat Jyväskylän kaupungin

Lisätiedot

Diabeteslääkkeet ja painonnousu

Diabeteslääkkeet ja painonnousu Johan Eriksson ja Merja Laine NÄIN HOIDAN Diabeteslääkkeet ja painonnousu Ylipaino ja lihavuus altistavat tyypin 2 diabetekselle, ja ne ovat myös ennusteeseen vaikuttavia tekijöitä. Suomessa lähes 90 %

Lisätiedot

Mikko Syvänne. Dosentti, ylilääkäri Suomen Sydänliitto ry. Valtimotautien riskitekijät ja riskiyksilöiden tunnistaminen MS 13.10.

Mikko Syvänne. Dosentti, ylilääkäri Suomen Sydänliitto ry. Valtimotautien riskitekijät ja riskiyksilöiden tunnistaminen MS 13.10. Mikko Syvänne Dosentti, ylilääkäri Suomen Sydänliitto ry Valtimotautien riskitekijät ja riskiyksilöiden tunnistaminen MS 13.10.2010 1 Klassiset valtimotaudin riskitekijät Kohonnut veren kolesteroli Kohonnut

Lisätiedot

Diabetespotilaan lääkityksen säätäminen päivystyksessä

Diabetespotilaan lääkityksen säätäminen päivystyksessä TIETEESSÄ SATU VEHKAVAARA LT, sisätautien ja endokrinologian erikoislääkäri, kliininen opettaja HYKS, Meilahden sairaala, endokrinologian pkl Helsingin yliopisto, kliininen laitos satu.vehkavaara@hus.fi

Lisätiedot

Helsingin Johtajatutkimus 1964-2005. 1919-34 syntyneiden johtajien 26-39 vuoden seurantatutkimus

Helsingin Johtajatutkimus 1964-2005. 1919-34 syntyneiden johtajien 26-39 vuoden seurantatutkimus Helsingin Johtajatutkimus 1964-05 Timo Strandberg Geriatrian professori Oulun yliopisto Helsingin Johtajatutkimus 1964-05 Elämänlaatu, successful aging, compression of morbidity Painonmuutoksen merkitys

Lisätiedot

Geriatripäivät 2013 Turku

Geriatripäivät 2013 Turku Eteisvärinäpotilaan antikoagulanttihoidon nykysuositukset Geriatripäivät 2013 Turku Matti Erkko OYL/Kardiologi TKS sydänpkl Normaali sinusrytmi ja eteisvärinä 2 2 Eteisvärinä on yleinen Eteisvärinä aiheuttaa

Lisätiedot

Iäkkään muistipotilaan masennuksen hoito

Iäkkään muistipotilaan masennuksen hoito Iäkkään muistipotilaan masennuksen hoito Sinikka Luutonen Psykiatrian dosentti, geriatrian erikoislääkäri Turun yliopisto ja VSSHP/Psykiatrian tulosalue Sidonnaisuudet toiminut luennoitsijana terveydenhuollon

Lisätiedot

Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto

Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto EMA/188850/2014 Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto Tämä on Jardiance-valmisteen riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joilla

Lisätiedot

Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista - Sic!

Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista - Sic! Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 2/2016 TEEMAT Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista Hannu Koponen / Kirjoitettu 8.4.2016 / Julkaistu 3.6.2016 Psykoosipotilaiden

Lisätiedot

Onko eteisvärinä elintapasairaus? Suomen Verenpaineyhdistyksen syysristeily 2015 Päivi Korhonen

Onko eteisvärinä elintapasairaus? Suomen Verenpaineyhdistyksen syysristeily 2015 Päivi Korhonen Onko eteisvärinä elintapasairaus? Suomen Verenpaineyhdistyksen syysristeily 2015 Päivi Korhonen Men Women NEJM 1997; 337:1360-69 Two new epidemics of cardiovascular disease are emerging: heart failure

Lisätiedot

Mitä maksaa mielenterveyden tukeminen entä tukematta jättäminen?

Mitä maksaa mielenterveyden tukeminen entä tukematta jättäminen? Mitä maksaa mielenterveyden tukeminen entä tukematta jättäminen? 12.2.2015 Tutkija Minna Pietilä Eloisa ikä -ohjelma Vanhustyön keskusliitto 1 Mielenterveyden edistämisen, ongelmien ehkäisyn ja varhaisen

Lisätiedot

Monipillerissäkö tulevaisuus? Timo Strandberg. Helsingin yliopisto, Hyks. LKT, professori

Monipillerissäkö tulevaisuus? Timo Strandberg. Helsingin yliopisto, Hyks. LKT, professori Monipillerissäkö tulevaisuus? 24.11.2017 Timo Strandberg LKT, professori Helsingin yliopisto, Hyks Yhteistyö Erilaista yhteistyötä (tutkimus, koulutus, konsultointi) useiden tähän esitykseen liittyvien

Lisätiedot

Metabolinen oireyhtymä tyypin 1 diabeteksessa

Metabolinen oireyhtymä tyypin 1 diabeteksessa Metabolinen oireyhtymä tyypin 1 diabeteksessa Lena Thorn HYKS, sisätaudit, nefrologian klinikka, Biomedicum Helsinki Sipoon terveyskeskus VIII Valtakunnallinen diabetespäivä 12.11.2009, Dipoli, Espoo Väitöskirjan

Lisätiedot

LEENA K. SAASTAMOINEN FaT Erikoistutkija, Kelan tutkimusosasto

LEENA K. SAASTAMOINEN FaT Erikoistutkija, Kelan tutkimusosasto KATRI AALTONEN Proviisori Tutkija, Kelan tutkimusosasto LEENA K. SAASTAMOINEN FaT Erikoistutkija, Kelan tutkimusosasto PITKÄVAIKUTTEISTEN INSULIINIANALOGIEN JA GLIPTIINIEN KÄYTTÖ yleistyy diabeteksen hoidossa

Lisätiedot

IKÄIHMISEN KOHTAAMINEN LÄÄKÄRIN TYÖSSÄ. Enonekiö

IKÄIHMISEN KOHTAAMINEN LÄÄKÄRIN TYÖSSÄ. Enonekiö IKÄIHMISEN KOHTAAMINEN LÄÄKÄRIN TYÖSSÄ ENONTEKIÖLLÄ Taina Korhonen tkl, Hetan ta, Enonekiö Sajos,Inari 23.5.2012 2012 IKÄIHMINEN? 30-35 v keuhkojen tilavuus suurimmillaan, 65 vuotiaana pienentynyt y 10%

Lisätiedot

Diabetesta sairastava kirurgisessa toimenpiteessä. Jorma Lahtela, Sisätautien klinikka, TAYS

Diabetesta sairastava kirurgisessa toimenpiteessä. Jorma Lahtela, Sisätautien klinikka, TAYS Diabetesta sairastava kirurgisessa toimenpiteessä Jorma Lahtela, Sisätautien klinikka, TAYS 27.1.2015 Sairaalapotilaiden hyperglykemia Hyperglykemian yleisyys Diagnostiset kriteerit Veren glukoosin vaikutus

Lisätiedot

Väestöpyramidi vuonna Tilastokeskus

Väestöpyramidi vuonna Tilastokeskus Ikäihmisen diabetes Atte Vadén Yleislääketieteen erikoislääkäri Diabeteshoidon erityispätevyys Tampereen kaupunki, Mehiläinen, Terveystalo, Koskiklinikka Väestöpyramidi vuonna 2011 Tilastokeskus Diabetes

Lisätiedot

Terveyden edistämisen professori Tiina Laatikainen Karjalan lääketiedepäivät 14.6.2012. Lihavuus kansanterveyden haasteena

Terveyden edistämisen professori Tiina Laatikainen Karjalan lääketiedepäivät 14.6.2012. Lihavuus kansanterveyden haasteena Terveyden edistämisen professori Tiina Laatikainen Karjalan lääketiedepäivät 14.6.2012 Lihavuus kansanterveyden haasteena Lihavuus kuoleman vaaratekijänä Yli 6000 lihavan keskimäärin 15 vuoden seuranta

Lisätiedot

Lääkehoidon tavoitteet. Hypertension lääkehoidon tavoitteet vuoteen 2025 mennessä. Lääkehoidon aloitusrajat. Verenpaineen hoidon tavoitetasot

Lääkehoidon tavoitteet. Hypertension lääkehoidon tavoitteet vuoteen 2025 mennessä. Lääkehoidon aloitusrajat. Verenpaineen hoidon tavoitetasot Hypertension lääkehoidon tavoitteet vuoteen 2025 mennessä Ilkka Tikkanen Dosentti, osastonylilääkäri sisätautien ja nefrologian erikoislääkäri HYKS, Vatsakeskus, Nefrologia, ja Helsinki Hypertension Centre

Lisätiedot

Suomen Potilasturvallisuusyhdistys SPTY ry

Suomen Potilasturvallisuusyhdistys SPTY ry Suomen Potilasturvallisuusyhdistys SPTY ry 24.10.2017 Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry Perustettu v. 2010 Perustehtävä: edistää potilasturvallisuutta ja potilasturvallisuuden tutkimusta Suomessa Toimintaa

Lisätiedot

Ika a ntyneen diabeetikon insuliinihoidon haasteet perusterveydenhuollossa. Mikko Honkasalo, LT, diabetesla a ka ri, Nurmija rven terveyskeskus

Ika a ntyneen diabeetikon insuliinihoidon haasteet perusterveydenhuollossa. Mikko Honkasalo, LT, diabetesla a ka ri, Nurmija rven terveyskeskus Ika a ntyneen diabeetikon insuliinihoidon haasteet perusterveydenhuollossa Mikko Honkasalo, LT, diabetesla a ka ri, Nurmija rven terveyskeskus Tuore diabeteksen KH-suosituksen päivitys III/2016 Iäkkään

Lisätiedot

Valintakoe klo Liikuntalääketiede/Itä-Suomen yliopisto

Valintakoe klo Liikuntalääketiede/Itä-Suomen yliopisto Valintakoe klo 13-16 12.5.2015 Liikuntalääketiede/Itä-Suomen yliopisto Mediteknia Nimi Henkilötunnus Tehtävä 1 (max 8 pistettä) Saatte oheisen artikkelin 1 Exercise blood pressure and the risk for future

Lisätiedot

DIABETEKSEN KÄYPÄ HOITO - SUOSITUKSEN PÄIVITYS 12.9.2013. Merja Laine 3.12.2015

DIABETEKSEN KÄYPÄ HOITO - SUOSITUKSEN PÄIVITYS 12.9.2013. Merja Laine 3.12.2015 DIABETEKSEN KÄYPÄ HOITO - SUOSITUKSEN PÄIVITYS 12.9.2013 Merja Laine 3.12.2015 Tyypin 2 diabetes ja komplikaahot Diabeettinen Diabetic retinopatia retinopathy Leading cause Suurin of blindness sokeuteen

Lisätiedot

Lääkityksien purku geriatrin näkökulma. Juha Jolkkonen Geriatrian erikoislääkäri Johtava ylilääkäri Vantaan kaupunki 26.11.2010

Lääkityksien purku geriatrin näkökulma. Juha Jolkkonen Geriatrian erikoislääkäri Johtava ylilääkäri Vantaan kaupunki 26.11.2010 Lääkityksien purku geriatrin näkökulma Juha Jolkkonen Geriatrian erikoislääkäri Johtava ylilääkäri Vantaan kaupunki Esityksen teemat perusperiaatteet antikolinergisesti vaikuttavat lääkkeet kipulääkkeet

Lisätiedot

Diabetes ja valtimotaudit

Diabetes ja valtimotaudit Diabetes ja valtimotaudit PIP 2013 KESKEISET KANSANSAIRAUTEMME JA NIIDEN EHKÄISY 8.2.2013 Terveydenhoitajapäivät Pirjo Ilanne-Parikka LT, Sisätautien erikoislääkäri, diabeteslääkäri Ylilääkäri Diabetesliitto,

Lisätiedot

Raskausdiabetes. GDM Gravidassa Tammikuun kihlaus Kati Kuhmonen

Raskausdiabetes. GDM Gravidassa Tammikuun kihlaus Kati Kuhmonen Raskausdiabetes Tammikuun kihlaus GDM Gravidassa 2017 302 potilaalla dg O24.4 Potilaita GDM-kirjalla 164 Sokerisoittoja 618 Ohjauskäyntejä 137 Lääkehoitoisia potilaita 66 Metformiini 41 potilaalle fi insuliini

Lisätiedot

Kohonnut verenpaine (verenpainetauti)

Kohonnut verenpaine (verenpainetauti) Kohonnut verenpaine (verenpainetauti) Lääkärikirja Duodecim Pertti Mustajoki, sisätautien erikoislääkäri Verenpaine on koholla, kun yläarvo on 140 tai ala-arvo yli 90 tai kumpikin luku on korkeampi. Kohonnut

Lisätiedot

Verenpaine,sen säätely ja käyttäytyminen levossa ja rasituksessa. Jyrki Taurio Sisätautilääkäri TAYS/PSS 25.10.2012

Verenpaine,sen säätely ja käyttäytyminen levossa ja rasituksessa. Jyrki Taurio Sisätautilääkäri TAYS/PSS 25.10.2012 Verenpaine,sen säätely ja käyttäytyminen levossa ja rasituksessa Jyrki Taurio Sisätautilääkäri TAYS/PSS 25.10.2012 Kohonnut verenpaine Yleisin yleislääkärille tehtävän vastaanottokäynnin aihe Lääkitys

Lisätiedot

Diabetes (sokeritauti)

Diabetes (sokeritauti) Diabetes (sokeritauti) Lääkärikirja Duodecim Pertti Mustajoki, sisätautien erikoislääkäri Diabeteksessa eli sokeritaudissa veren sokerimäärä on liian korkea. Lääkäri tai hoitaja mittaa verensokerin verinäytteestä

Lisätiedot

Metabolinen oireyhtymä yhteiskunnallinen haaste?

Metabolinen oireyhtymä yhteiskunnallinen haaste? Metabolinen oireyhtymä yhteiskunnallinen haaste? Carol Forsblom, D.M.Sc. FinnDiane, kliininen koordinaattori HYKS Sisätaudit, Nefrologian klinikka Folkhälsanin tutkimuskeskus LabQuality 2008-02-07 Diabetes

Lisätiedot

Diabetes. Iida, Sofia ja Vilma

Diabetes. Iida, Sofia ja Vilma Diabetes Iida, Sofia ja Vilma Diabetes Monia aineenvaihduntasairauksia, joissa veren sokeripitoisuus kohoaa liian korkeaksi Useimmiten syynä on haiman erittämän insuliinihormonin vähäisyys tai sen puuttuminen

Lisätiedot

Kohonnut verenpaine merkitys ja hoito. Suomen Sydänliitto 2016

Kohonnut verenpaine merkitys ja hoito. Suomen Sydänliitto 2016 Kohonnut verenpaine merkitys ja hoito Mikä on verenpaine? Ellei painetta, ei virtausta Sydän supistuu sykkivä paineaalto Paineaallon kohdalla systolinen (yläpaine) Lepovaiheen aikana diastolinen (alapaine)

Lisätiedot

Liikkumattomuuden hinta. Harri Helajärvi, LL vt. erikoislääkäri Paavo Nurmi keskus, Turku

Liikkumattomuuden hinta. Harri Helajärvi, LL vt. erikoislääkäri Paavo Nurmi keskus, Turku Liikkumattomuuden hinta Harri Helajärvi, LL vt. erikoislääkäri Paavo Nurmi keskus, Turku WHO Global Health Report Työn luonteen muuttuminen (USA 1960-2008) Mukailtu Church TS ym. 2011 artikkelista Työhön

Lisätiedot

Sydämen vajaatoiminta. VEDOS TPA Tampere: sydämen vajaatoiminta

Sydämen vajaatoiminta. VEDOS TPA Tampere: sydämen vajaatoiminta Sydämen vajaatoiminta Perustieto Määritelmä Ennuste Iäkkäiden vajaatoiminta Seuranta Palliatiivisen hoidon kriteerit vajaatoiminnassa Syventävä tieto Diagnostiikka Akuuttien oireiden hoito Lääkehoidon

Lisätiedot

Miten pidetään sydäninfarktin sairastanut hengissä?

Miten pidetään sydäninfarktin sairastanut hengissä? Miten pidetään sydäninfarktin sairastanut hengissä? Yleislääkäreiden kevätkokous, 13.05.2016 Veikko Salomaa, tutkimusprofessori Sidonnaisuudet: ei ole 14.5.2016 Esityksen nimi / Tekijä 1 Korkea riski Sydäninfarktin

Lisätiedot

Ongelmana labiili ja vaikeasti saavutettava sokeritasapaino. Jorma Lahtela TAYS, sisätaudit

Ongelmana labiili ja vaikeasti saavutettava sokeritasapaino. Jorma Lahtela TAYS, sisätaudit Ongelmana labiili ja vaikeasti saavutettava sokeritasapaino Jorma Lahtela TAYS, sisätaudit Valtakunnallinen diabetespäivä 17.11.2015 38-vuotias nainen Diabetes todettu 12 vuotiaana Monipistoshoito 16-vuotiaasta

Lisätiedot

B12-vitamiini eli kobalamiini on ihmiselle välttämätön vitamiini. Sitä tarvitaan elintoimintojen entsyymijärjestelmien toiminnallisina osina:

B12-vitamiini eli kobalamiini on ihmiselle välttämätön vitamiini. Sitä tarvitaan elintoimintojen entsyymijärjestelmien toiminnallisina osina: B12-vitamiini B12-vitamiini eli kobalamiini on ihmiselle välttämätön vitamiini. Sitä tarvitaan elintoimintojen entsyymijärjestelmien toiminnallisina osina: solujen jakautumiseen kudosten muodostumiseen

Lisätiedot

Käypä hoito suositus mitä uutta tyypin 2 diabeteksen hoitoon?

Käypä hoito suositus mitä uutta tyypin 2 diabeteksen hoitoon? Käypä hoito suositus mitä uutta tyypin 2 diabeteksen hoitoon? Työterveyslaitos 23.5.2008 LL TIMO VALLE KANSANTERVEYSLAITOS & MEHILÄINEN DIABETESKLINIKKA Varusmiesten keskipaino Santtila et al. Med Sci

Lisätiedot

Onko testosteronihoito turvallista?

Onko testosteronihoito turvallista? Onko testosteronihoito turvallista? Antti Saraste kardiologi, apulaisprofessori Sydänkeskus ja Valtakunnallinen PET keskus, TYKS ja Turun yliopisto, Turku Reproduktioendokrinologia 12.2.2016 J Am Coll

Lisätiedot

NeuPSIG:n uusi suositus neuropaattisen kivun hoidossa. Maija Haanpää Ylilääkäri, Etera Kipukonsultti, HYKS, neurokir. klinikka

NeuPSIG:n uusi suositus neuropaattisen kivun hoidossa. Maija Haanpää Ylilääkäri, Etera Kipukonsultti, HYKS, neurokir. klinikka NeuPSIG:n uusi suositus neuropaattisen kivun hoidossa Maija Haanpää Ylilääkäri, Etera Kipukonsultti, HYKS, neurokir. klinikka Company AbbVie Allergan Sidonnaisuudet x x Luentopalkkio Konsultointipalkkio

Lisätiedot

Terveelliset elämäntavat

Terveelliset elämäntavat Terveelliset elämäntavat (lyhyt ohje/ Duodecim Terveyskirjasto) Ravinto Kasviksien, hedelmien ja marjojen runsas käyttö Viljatuotteet kuitupitoisia täysjyvävalmisteita Maito- ja lihatuotteet rasvattomina

Lisätiedot

Sairauksien ehkäisyn strategiat

Sairauksien ehkäisyn strategiat VALTIMOTERVEYDEKSI! Miten arvioidaan diabeteksen ja valtimotautien riski ja tunnistetaan oikeat henkilöt riskinhallinnan piiriin? Mikko Syvänne, dosentti, ylilääkäri, Suomen Sydänliitto ry Sairauksien

Lisätiedot

Hypertension lääkehoito Suomessa

Hypertension lääkehoito Suomessa SILY ry:n ja Trafin valtuuttamien ilmailulääkäreiden kevätkokous 4.4.2014 Helsinki Hypertension lääkehoito Suomessa Teemu Ahola LT kardiologian ja sisätautien erikoislääkäri TYKS Sydänkeskus Ilmailulääkäri

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon erilaisten diabeteksen hoitomallien tuloksellisuuden vertailu (painopisteenä tyypin 1 diabetes)

Perusterveydenhuollon erilaisten diabeteksen hoitomallien tuloksellisuuden vertailu (painopisteenä tyypin 1 diabetes) SYLY- päivät 2014 Helsinki 28.11.2014 Perusterveydenhuollon erilaisten diabeteksen hoitomallien tuloksellisuuden vertailu (painopisteenä tyypin 1 diabetes) Diabeteslääkäri Mikko Honkasalo Nurmijärven terveyskeskus

Lisätiedot

Taustatiedote: Benecol-meta-analyysi 28.2.2011

Taustatiedote: Benecol-meta-analyysi 28.2.2011 Taustatiedote: Benecol-meta-analyysi 28.2.2011 Taustatiedote tarjoaa lisätietoa seuraavista aiheista: Kasvistanolit; mitä ne ovat, kuinka ne toimivat ja miten ne eroavat kasvisteroleista Nykykäsitys kasvistanolien

Lisätiedot

Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteet Kouvola 19.05.2010 Diabeetikkojen keskitetyn hoitomallin tuloksellisuuden vertailu väestövastuumalliin sekä keskimääräisiin suomalaisiin hoitotuloksiin keskisuuressa terveyskeskuksessa LL, yleislääketieteen

Lisätiedot

Pohjois-Suomen syntymäkohortti v seurantatutkimus Diabetes ja sydän- ja verisuonitaudit

Pohjois-Suomen syntymäkohortti v seurantatutkimus Diabetes ja sydän- ja verisuonitaudit Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento 12.11.2016, Oulu Pohjois-Suomen syntymäkohortti 1966 46v seurantatutkimus Diabetes ja sydän- ja verisuonitaudit Sirkka Keinänen-Kiukaanniemi, professori,

Lisätiedot

Alzheimerin taudin ehkäisy

Alzheimerin taudin ehkäisy Alzheimerin taudin ehkäisy Tiia Ngandu MD, PhD 5.9.2012 Karjalan XII Lääketiedepäivät/ Tiia Ngandu 1 Alzheimerin taudin ennaltaehkäisy Taustaa Vaara- ja suojatekijät Interventiotutkimukset 5.9.2012 Karjalan

Lisätiedot

Miten valitsen diabeteslääkkeen?

Miten valitsen diabeteslääkkeen? Näin hoidan: Aikuisten diabetes Johan Eriksson Miten valitsen diabeteslääkkeen? Uudet diabeteslääkkeet herättävät optimismia. on edelleen ensisijainen lääke tyypin 2 diabeteksen hoidossa. Varhain aloitettu

Lisätiedot

Lihavuus ja liitännäissairaudet

Lihavuus ja liitännäissairaudet Rasvahapot valtimotaudin vaaran arvioinnissa Lihavuus ja liitännäissairaudet Antti Jula, ylilääkäri, sisätautiopin dosentti, THL VIII Valtakunnallinen Kansanterveyspäivä 12.12.2011 Lihavuus ja liitännäissairaudet

Lisätiedot

Diabeteksen lääkehoito munuaisten vajaatoiminnassa

Diabeteksen lääkehoito munuaisten vajaatoiminnassa Katsaus tieteessä Kaisa Laine LL, sisätautien ja nefrologian erikoislääkäri (diabeteksen hoidon erityispätevyys), osastonylilääkäri Satakunnan keskussairaala kaisa.laine@satshp.fi Heikki Saha dosentti,

Lisätiedot

Piirtola Maarit 4.7.2012

Piirtola Maarit 4.7.2012 Piirtola Maarit 4.7.2012 PUBLICATIONS I a Scientific publications: original publications and reviews (14) (Explanatory translations are given below the Finnish titles) 1. Piirtola M, Hartikainen S, Akkanen

Lisätiedot

Iäkkäiden lääkehoidon ongelmakohdat

Iäkkäiden lääkehoidon ongelmakohdat Iäkkäiden lääkehoidon ongelmakohdat Pori 18.5.2015 Alli Puirava, Lääkehuollon lehtori www.proedu.fi Iäkkäillä paljon lääkkeitä ja suuret vaihtelut Vain n. 1% 75-vuotta täyttäneistä ei käytä mitään lääkettä

Lisätiedot

Ylidiagnostiikkaa: onko kohta enää terveitä? LL Iris Pasternack HYKS Psykiatrian klinikka, tiistailuento 25.2.2014

Ylidiagnostiikkaa: onko kohta enää terveitä? LL Iris Pasternack HYKS Psykiatrian klinikka, tiistailuento 25.2.2014 Ylidiagnostiikkaa: onko kohta enää terveitä? LL Iris Pasternack HYKS Psykiatrian klinikka, tiistailuento 25.2.2014 The New York Times Feb 11 2014 Miller A et al. 25 year follow up for breast cancer incidence

Lisätiedot

Uusinta kotimaista tutkimustietoa muistisairauksien ennalta ehkäisystä ja kuntoutuksesta. Muistityöryhmä 25.8.2014

Uusinta kotimaista tutkimustietoa muistisairauksien ennalta ehkäisystä ja kuntoutuksesta. Muistityöryhmä 25.8.2014 Uusinta kotimaista tutkimustietoa muistisairauksien ennalta ehkäisystä ja kuntoutuksesta Muistityöryhmä 25.8.2014 Ikäihmisten kuntouttamisesta laajemmin Sari Kehusmaa: Hoidon menoja hillitsemässä - heikkokuntoisten

Lisätiedot

Statiinien käyttö ja hoidon vaikuttavuus Suomessa STATEAM-hanke. Risto Huupponen, prof. Farmakologia, lääkekehitys ja lääkehoito Turun yliopisto

Statiinien käyttö ja hoidon vaikuttavuus Suomessa STATEAM-hanke. Risto Huupponen, prof. Farmakologia, lääkekehitys ja lääkehoito Turun yliopisto Statiinien käyttö ja hoidon vaikuttavuus Suomessa STATEAM-hanke Risto Huupponen, prof. Farmakologia, lääkekehitys ja lääkehoito Turun yliopisto Sidonnaisuudet Kansaneläkelaitoksen sosiaalilääketieteellisen

Lisätiedot

Trulicity-valmisteen (dulaglutidi) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto

Trulicity-valmisteen (dulaglutidi) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto EMA/601943/2014 Trulicity-valmisteen (dulaglutidi) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto Tämä on Trulicity-valmisteen riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet,

Lisätiedot

Terveyttä mobiilisti! Matkapuhelin terveydenhallinnan välineenä

Terveyttä mobiilisti! Matkapuhelin terveydenhallinnan välineenä Terveyttä mobiilisti! Matkapuhelin terveydenhallinnan välineenä VTT Johtava tutkija Jaakko Lähteenmäki Lehdistötilaisuus 8.12.2011 2 Pitkäaikaissairauden vaiheet ja kustannukset Ennakoiva terveydenhoito

Lisätiedot

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteiden asianmukaisiin kohtiin

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteiden asianmukaisiin kohtiin Liite III Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteiden asianmukaisiin kohtiin Huomautus: Seuraavat muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen tiettyihin kohtiin tehdään sovittelumenettelyn

Lisätiedot

Kaija Seppä Riskikäytön repaleiset rajat

Kaija Seppä Riskikäytön repaleiset rajat Kaija Seppä Riskikäytön repaleiset rajat Riskikäytön repaleiset rajat Päihdelääketieteen professori Kaija Seppä TaY ja TAYS 3.9.2011 27. Päihdetiedotusseminaari, Göteborg Luennon sisältö Miksi riskirajoja

Lisätiedot

Kohonnut verenpaine on kiistatta sydän- ja

Kohonnut verenpaine on kiistatta sydän- ja Kohonnut verenpaine Ilkka Tikkanen ja Tuula Tikkanen Kiistatta on osoitettu, että jo lievästi kohonnutta verenpainetta kannattaa hoitaa. Uusimmissa suosituksissa ollaan kuitenkin luopumassa kategorisista

Lisätiedot

Varjoaineet ja munuaisfunktio. Lastenradiologian kurssi , Kuopio Laura Martelius

Varjoaineet ja munuaisfunktio. Lastenradiologian kurssi , Kuopio Laura Martelius Varjoaineet ja munuaisfunktio Lastenradiologian kurssi 6.-7.5.2015, Kuopio Laura Martelius S-Krea CIN AKI Contrast Induced Nephropathy Acute Kidney Injury Useimmiten munuaisfunktion huononeminen on lievää

Lisätiedot

Miksi vanhuspsykiatria on tärkeää? Prof. Hannu Koponen HY ja HYKS Psykiatriakeskus Helsinki 24.4.2015

Miksi vanhuspsykiatria on tärkeää? Prof. Hannu Koponen HY ja HYKS Psykiatriakeskus Helsinki 24.4.2015 Miksi vanhuspsykiatria on tärkeää? Prof. Hannu Koponen HY ja HYKS Psykiatriakeskus Helsinki 24.4.2015 Iäkkäiden mielenterveysoireiden ilmenemiseen vaikuttavia tekijöitä Keskushermoston rappeutuminen Muut

Lisätiedot

Toimiva Kotihoito Lappiin Seminaari

Toimiva Kotihoito Lappiin Seminaari Toimiva Kotihoito Lappiin Seminaari 24.1.2017 Liikkumisen ongelmat ja niiden tunnistaminen vanhustyössä Sari Arolaakso, lehtori, Geronomi-koulutus Monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen Selviytyminen

Lisätiedot

Huomioitavia asioita annettaessa lääkeohjausta sepelvaltimotautikohtaus potilaalle. Anne Levaste, Clinical Nurse Educator

Huomioitavia asioita annettaessa lääkeohjausta sepelvaltimotautikohtaus potilaalle. Anne Levaste, Clinical Nurse Educator Huomioitavia asioita annettaessa lääkeohjausta sepelvaltimotautikohtaus potilaalle Anne Levaste, Clinical Nurse Educator 860703.0118/15FI 1 I24.0 Sydäninfarktiin johtamaton äkillinen sepelvaltimotukos

Lisätiedot

Diabeteksen yleistymisen päivittely on perusasioita, Diabeteksen lääkehoito ON SYDÄMEN ASIA

Diabeteksen yleistymisen päivittely on perusasioita, Diabeteksen lääkehoito ON SYDÄMEN ASIA LEO NISKANEN LKT, dosentti Sisätautien, endokrinologian ja geriatrian erikoislääkäri Yksikön päällikkö, Fimea Diabeteksen lääkehoito ON SYDÄMEN ASIA Vaikka uusia lääkkeitä on tullut tyypin 2 diabeteksen

Lisätiedot

OVATKO SUOLAN SAANNIN SUOSITUKSET KUNNOSSA?

OVATKO SUOLAN SAANNIN SUOSITUKSET KUNNOSSA? OVATKO SUOLAN SAANNIN SUOSITUKSET KUNNOSSA? Carol Forsblom, DMSc FinnDiane, kansainvälinen koordinaattori Folkhälsanin tutkimuskeskus Sisätautilääkäripäivät 23.11.2012, Biomedicum Helsinki Sidonnaisuudet

Lisätiedot

Verenpaineen tunnistaminen ja oikea-aikainen puuttuminen perusterveydenhuollossa

Verenpaineen tunnistaminen ja oikea-aikainen puuttuminen perusterveydenhuollossa Verenpaineen tunnistaminen ja oikea-aikainen puuttuminen perusterveydenhuollossa Tanja Laitinen, LL Wiitaunioni, Viitasaaren terveyskeskus 27.10.2016 Sidonnaisuudet Tampereen lääketiedepäivien osallistumismaksu,

Lisätiedot

Uudet insuliinit. 13.2.2016 Endokrinologi Päivi Kekäläinen 1922 2016

Uudet insuliinit. 13.2.2016 Endokrinologi Päivi Kekäläinen 1922 2016 Uudet insuliinit 13.2.2016 Endokrinologi Päivi Kekäläinen 1922 2016 Diabetes: hoidon tavoitteet Oireettomuus liitännäissairauksien esto Verensokerin hoito parantaa diabeetikon vointia Numeroina: HBA1c

Lisätiedot