HENRY Forum

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HENRY Forum 4.11.2008"

Transkriptio

1 HENRY Forum

2 1. Rekrytointi / työntekijästä kerättävät tiedot -Mitä työnhakijalta saa kysyä? - Tarpeellisuusvaatimus: vain tiedot, jotka ovat välittömästi työsuhteen kannalta tarpeellisia - Tietolähteet - Ensisijaisesti työnhakija/työntekijä itse - Suostumuksella muualtakin -> googlettamiskielto - Jos tietoja kerätty muualta kuin työntekijältä itseltään, velvollisuus ilmoittaa työntekijälle tiedoista ennen kuin niitä käytetään päätöksenteossa - Henkilö- ja soveltuvuusarviointitestit työntekijän suostumuksella. 2

3 2. Työsopimus (1/3) -Muoto -Kesto - Toistaiseksi voimassaoleva - Määräaikainen (perusteltava) -Koeaika - Sovittava nimenomaisesti - Pääsääntöisesti korkeintaan 4 kk -Työaika - Säännöllinen työaika - Ylityö -..ylityötä saa tehdä vain esimiehen etukäteisellä suostumuksella 3

4 3. Työsopimus (2/3) -Palkka - Määrä, peruste - Luontoisedut - Työnantajalla on oikeus halutessaan milloin vain muuttaa luontaisedut rahaksi.. - Bonukset - Muotoilu tärkeää, mikäli vuosittaista joustovaraa tarvitaan - Huom. Myös vakiintunut käytäntö voi muodostua työsopimuksen ehdoksi -Työtehtävät - Määrittely tärkeää, sovitaan usein väljästi - ja työnantajan kulloinkin määräämät muut työtehtävät 4

5 4. Työsopimus (3/3) -Työntekopaikka - Määrittely tärkeää muutoksia silmällä pitäen. Jos työsopimuksessa on nimetty paikkakunta, ei työnantaja yleensä voi sijoittaa työnjohto-oikeuden perusteella sijoittaa muualle. - tai työnantajan muussa toimipisteessä -Irtisanomisaika - Sopimuksenvarainen, enintään 6 kk - Voidaan sopia, että työsopimus voidaan irtisanoa ilman irtisanomisaikaa - Jos irtisanomisajasta ei ole sovittu noudatetaan lain irtisanomisaikoja -Työehtosopimus -Kilpailukielto- ja salassapitosopimus 5

6 5. Työehtojen muutos - Lähtökohtana työsopimuksessa määritellyt työtehtävät - Mitä väljempi sopimus, sitä laajempi muuttamisoikeus - Vakiintuneen käytännön merkitys - Työntekijälle voi vakiintua esim. tietty toimenkuva tai palkka Kolme tapaa muuttaa: - Uusi sopimus - Työnjohto-oikeuden (direktio-oikeuden) käyttö - Ei yleensä voida muuttaa työsopimuksessa nimenomaisesti sovittuja ehtoja - Vähäiset ja tilapäiset muutokset yleensä sallittuja - Irtisanomismenettely - Kun muutoksesta ei päästä sopimukseen ja työsopimus rajoittaa direktio-oikeuden käyttöä - Edellyttää, että työnantajalla on peruste työsopimuksen päättämiseen 6

7 6. Varoituksen antaminen (1/2) Varoituksen antamistilanteet Työntekijä laiminlyö velvollisuutensa Tilaisuus parantaa tapansa Työntekijää ei saa irtisanoa ennen kuin on annettu varoitus. Poikkeuksena tapaukset, joissa irtisanomisenperusteena on niin vakava rikkomus, että työnantajalta ei voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista Varoituksen muoto Ei muotovaatimuksia, mutta kannattaa antaa kirjallisesti (näyttötaakka) Yleensä esimies allekirjoittaa ja pyytää siihen työntekijän allekirjoituksen Varoituksen vastustaminen - Työntekijä katsoo varoituksen aiheettomaksi - Myös syy vastustamiseen ilmoitettava Kohtuullisessa ajassa siitä, kun rikkomus tai laiminlyönti tuli tietoon 7

8 7. Varoituksen antaminen (2/2) Varoituksen sisältö - Syy - Vaatimus, että työntekijä korjaa menettelynsä - Seuraamukset, irtisanomisuhka -Saman tai samantyyppisen rikkomuksen toistuessa irtisanomisperusteena voidaan vedota aiemmin annettuun varoitukseen, ellei varoituksen antamisesta ole kulunut niin pitkää aikaa, että sen olisi katsottava menettäneen merkityksensä -Työnantajan soveltaman varoituskäytännön tulee olla johdonmukaista 8

9 8. Työsuhteen päättäminen -Työsopimuksen irtisanominen - henkilöön perustuvat / tuotannolliset tai taloudelliset syyt - Irtisanomisperusteen on oltava asiallinen ja painava - Irtisanomisaika -Työsopimuksen purkaminen - Painavammat perusteet - Ei irtisanomisaikaa - Purkamisoikeus raukeaa, jos työsopimusta ei ole purettu 14 päivän kuluessa siitä, kun työnantaja sai tiedon purkamisperusteesta -Koeaikapurku - Ei tarvita erityisiä perusteita, syy ei kuitenkaan saa olla epäasiallinen (esim. raskaus, sairaus) -Työsopimuksen purkautuneena pitäminen 9

10 9. Työsuhteen päättäminen henkilökohtaisilla perusteilla (1/3) Työvelvoitteen laiminlyönti - Poissaolo - Jos työstä poissaolo jatkut yhdenjaksoisesti vähintään viikon, voidaan työsopimusta käsitellä purkautuneena - Muutoin työsuhteen päättäminen edellyttää käytännössä yleensä varoitusta - Puutteellinen työsuoritus (esim. huolimattomuus, ohjeiden vastainen menettely) - Huolimattomuus edellyttää yleensä varoitusta - Työsuhteen päättäminen ilman varoitusta mahdollista kun on kyse vakavasta huolimattomuudesta tai rikkomuksesta - alisuoriutuminen päättämisperusteena? Kilpaileva toiminta ja liikesalaisuudet 10

11 10. Työsuhteen päättämisperusteet (2/3) Päihteiden käyttö - Hoitoonohjaus: Työmarkkinajärjestöt ovat antaneet suosituksia, jotka sisältävät käytännön toimintamalleja Rikollinen toiminta - Rikos työpaikalla myös vähäinen teko voi olla päättämisperuste - Rikos työpaikan ulkopuolella edellyttää tapauskohtaista harkintaa Sairaus - Ei voida pitää irtisanomisperusteena, ellei työkyky ole tämän vuoksi vähentynyt olennaisesti ja niin pitkäaikaisesti, että työnantajalta ei voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista 11

12 11. Työsuhteen päättämisperusteet (3/3) Kielletyt irtisanomisperusteet - Poliittiset, uskonnolliset tai muut mielipiteet tai osallistuminen yhteiskunnalliseen toimintaan tai yhdistystoimintaan - Osallistuminen lailliseen tai työntekijäyhdistyksen toimeenpanemaan työtaistelutoimenpiteeseen Erityinen irtisanomissuoja - Raskaus - Perhevapaat - Asevelvollisuus ja siviilipalvelus - Opintovapaa 12

13 12. Työsuhteen päättämismenettely - Kuuleminen - Työntekijälle varattava tilaisuus tulla kuulluksi työsopimuksen päättämisen syistä, jos kyseessä on irtisanominen henkilökohtaisesta syystä, koeaikapurku tai työsopimuksen purkaminen - Päättämisilmoitus - Irtisanomisaika alkaa kulua ilmoituksen saamisesta - Toimitetaan työntekijälle mieluiten henkilökohtaisesti, jos ei mahdollista, sähköpostitse tai kirjeitse - Perusteluvelvollisuus - Pyynnöstä kirjallisesti 13

14 13. Työsuhteen päättäminen tuta-perusteella - työn väheneminen olennaisesti ja pysyvästi - peruste voi olla taloudellinen, tuotannollinen tai uudelleenorganisointiin liittyvä - ulkoistaminen perusteena - ei perustetta jos uusia työntekijöitä palkattu juuri ennen irtisanomista tai sen jälkeen samankaltaisiin tehtäviin - uudelleensijoittamis- ja koulutusvelvoite - aiempaa vastaava työ tai muu koulutusta, ammattitaitoa ja kokemusta vastaava työ (pätevyys / sopivuus) - koulutus, jota voidaan pitää tarkoituksenmukaisena ja kohtuullisena - takaisinottovelvoite 9 kk 14

15 17. Menettely tuta-perusteella päätettäessä - YT-neuvottelut - Jollei YT-velvoitetta, selvitysvelvollisuus - työsuhteen päättämisen perusteet, vaihtoehdot ja työvoimatoimistolta saatavat työllistymispalvelut - Ilmoitusvelvollisuus työvoimatoimistolle jos työsuhde kestänyt yli 3 vuotta 15

16 18. Sopimus työsuhteen päättämisestä - Lähtökohtana sopimusvapaus - Jos sopimus työnantajan aloitteesta, neuvotteluiden sisältö ja työntekijälle annettava harkinta-aika - Sopimus päättämisestä vai sopimus päättämisen ehdoista - sopimus irtisanomisen vaihtoehtona tai sen jälkeen - merkitys työntekijälle (karenssi) - Ehdot - yleensä ylimääräinen kompensaatio - vaatimuksista luopuminen - takaisinottovelvoitteen soveltumattomuudesta sopiminen rajoitettua 16

Palvelussuhteiden päättäminen

Palvelussuhteiden päättäminen Palvelussuhteiden päättäminen Palvelussuhteen päättyminen ilman irtisanomista Palvelussuhde voi päättyä useammasta eri syystä. Päättämisperusteet ja menettelytavat ovat erilaisia riippuen mm. siitä, kumpi

Lisätiedot

IRTISANOMISSUOJASOPIMUS 2001

IRTISANOMISSUOJASOPIMUS 2001 Irtisanomissuojasopimus 2001 JORMA RUSANEN IRTISANOMISSUOJASOPIMUS 2001 Irtisanomissuojasopimus 2001-1 2 - Irtisanomissuojasopimus 2001 Saatteeksi Tämä kirja on tarkoitettu käytännön oppaaksi liittojen

Lisätiedot

Työsuhdeturva viestintäalalla

Työsuhdeturva viestintäalalla Työsuhdeturva viestintäalalla Mediaunioni MDU Suomen Journalistiliitto Toimihenkilöunioni TU Viestintäalan ammattiliitto Viestinnän Keskusliitto Esipuhe Tämä opas on syntynyt Viestinnän Keskusliiton, Viestintäalan

Lisätiedot

Työsopimus. - Työsopimuksen solmiminen - Työsuhteen aikana - Työsuhteen päättyminen

Työsopimus. - Työsopimuksen solmiminen - Työsuhteen aikana - Työsuhteen päättyminen Työsopimus - Työsopimuksen solmiminen - Työsuhteen aikana - Työsuhteen päättyminen Henkilöstö- ja lakiasiain osasto, 1.4.2009 Jaana Sirkiä, Elina Tuisku Säädöstausta Työsopimuslaki Minimi Virka- ja työehtosopimukset

Lisätiedot

OHJEITA LOMAUTUS- JA VARALTA IRTISANOMIS TILANTEIDEN JA PIKAOPAS

OHJEITA LOMAUTUS- JA VARALTA IRTISANOMIS TILANTEIDEN JA PIKAOPAS OHJEITA JA PIKAOPAS LOMAUTUS- JA IRTISANOMIS TILANTEIDEN VARALTA OHJEITA JA PIKAOPAS LOMAUTUS- JA IRTISANOMIS TILANTEIDEN VARALTA ALKUSANAT OHJEITA LOMAUTUS- JA IRTISANOMIS TILANTEIDEN VARALTA Irtisanomis-

Lisätiedot

Naantalin kaupungin henkilöstö Palautteen antaminen työstä

Naantalin kaupungin henkilöstö Palautteen antaminen työstä Naantalin kaupungin henkilöstö Palautteen antaminen työstä Tässä oppaassa käydään läpi palautteen antamista työstä. Palautteen antamisen lisäksi oppaaseen on kirjattu Naantalin kaupungissa käytössä olevat

Lisätiedot

Työsuhteen päättäminen

Työsuhteen päättäminen Työsuhteen päättäminen Määräaikainen työsopimus Tietyksi määräajaksi sovittu työsopimus päättyy sovitun määräajan tai työn päättyessä ilman erillistä irtisanomista ja irtisanomisaikaa. Toistaiseksi voimassa

Lisätiedot

Yrittäjän työlainsäädäntöopas

Yrittäjän työlainsäädäntöopas Yrittäjän työlainsäädäntöopas Yrittäjänaisten Keskusliitto ry Kaisaniemenkatu 1 B a 4 00100 Helsinki Puh. (0) 4 4140 Fax. (0) 4 41 40 www. yrittajanaiset.fi Sirpa Majaniemi 2007 Esipuhe Yrittäjänaisten

Lisätiedot

Kansanopistoyhdistyksen KOJOKO-koulutus

Kansanopistoyhdistyksen KOJOKO-koulutus 1 Kansanopistoyhdistyksen KOJOKO-koulutus Lahti 23.1.2008 Työelämän sääntelyä Hyvät tilaisuuden osanottajat hyvät yhteistyökumppanit! Kiitos kutsusta! Ajattelin käyttää tilaisuutta joustavasti. Vaikka

Lisätiedot

Tätä lakia on sovellettava, vaikka vastikkeesta ei ole sovittu, jos tosiseikoista käy ilmi, että työtä ei ole tarkoitettu tehtäväksi vastikkeetta.

Tätä lakia on sovellettava, vaikka vastikkeesta ei ole sovittu, jos tosiseikoista käy ilmi, että työtä ei ole tarkoitettu tehtäväksi vastikkeetta. 1 of 26 27/05/2011 11:40 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2001» 26.1.2001/55 26.1.2001/55 Seurattu SDK 479/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Työsopimuslaki

Lisätiedot

Potkut? Työ- ja virkasuhteen päättäminen

Potkut? Työ- ja virkasuhteen päättäminen Potkut? Työ- ja virkasuhteen päättäminen 2. Tarkistettu painos. 2014 PDF sähköinen kirja TJS Opintokeskus ISBN 978-952-5091-24-3 Kannen sarja-asu KEDM Taitto: Taittopalvelu Yliveto Oy Seppo Koskinen Potkut?

Lisätiedot

Individuaaliperusteinen irtisanominen

Individuaaliperusteinen irtisanominen Individuaaliperusteinen irtisanominen - työnantajan ja työntekijän näkökulma Asianajajaliiton Nuorten päivät 3.10.2014 Asianajaja Henna Kinnunen Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy Asianajaja Markus

Lisätiedot

Henkilöstön irtisanominen ja lomauttaminen taloudellisilla, tuotannollisilla ja työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvilla perusteilla

Henkilöstön irtisanominen ja lomauttaminen taloudellisilla, tuotannollisilla ja työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvilla perusteilla Henkilöstön irtisanominen ja lomauttaminen taloudellisilla, tuotannollisilla ja työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvilla perusteilla teknologiateollisuudessa tekstiä tekstiä Sisällysluettelo

Lisätiedot

TYÖSUHDEOPAS. Tässä uudistuneessa painoksessa on otettu huomioon kevääseen 2004 mennessä vahvistettu lainsäädäntö. ISBN 951-8968-45-4

TYÖSUHDEOPAS. Tässä uudistuneessa painoksessa on otettu huomioon kevääseen 2004 mennessä vahvistettu lainsäädäntö. ISBN 951-8968-45-4 1 TYÖSUHDEOPAS SEFEn työsuhdeopas esittelee työelämän tärkeimmät säännökset. Opas on tukenasi, kun teet työsopimusta tai kun muuten haluat varmistua työsuhteesi ehdoista ja myös, jos työsuhteen päättymisessä

Lisätiedot

1. merimieslaissa (423/78),

1. merimieslaissa (423/78), 1 (14) IRTISANOMISSUOJASOPIMUS 2001 (TT-SAK) I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Yleinen soveltamisala Tämä sopimus koskee toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen irtisanomista työntekijästä johtuvasta tai hänen

Lisätiedot

PALKATAKO VAI VERKOSTOITUA/ ERI VAIHTOEHTOJEN OIKEUDELLISET HAASTEET. 2013 Juridia Bützow www.juridiabutzow.com

PALKATAKO VAI VERKOSTOITUA/ ERI VAIHTOEHTOJEN OIKEUDELLISET HAASTEET. 2013 Juridia Bützow www.juridiabutzow.com PALKATAKO VAI VERKOSTOITUA/ ERI VAIHTOEHTOJEN OIKEUDELLISET HAASTEET 1 PALKATAKO VAI VERKOSTOITUA Palkkaaminen Syntyy työsuhde Työntekijä on työnantajansa käytettävissä Pelisäännöt tulevat lainsäädännöstä

Lisätiedot

LOMAUTTAMINEN, IRTISANOMINEN JA YT-MENETTELY. Sari Anetjärvi

LOMAUTTAMINEN, IRTISANOMINEN JA YT-MENETTELY. Sari Anetjärvi LOMAUTTAMINEN, IRTISANOMINEN JA YT-MENETTELY Sari Anetjärvi Lomauttaminen Lomauttamisella tarkoitetaan työnantajan päätökseen tai hänen aloitteestaan tehtävään sopimukseen perustuvaa työnteon ja palkanmaksun

Lisätiedot

Kunnallisen esimiehen TYÖSUHDEOPAS

Kunnallisen esimiehen TYÖSUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen TYÖSUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen TYÖSUHDEOPAS KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2008 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 4. uudistettu painos ISBN 952-213-135-0 Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

Yt-neuvotteluohjeisto

Yt-neuvotteluohjeisto 1 Yt-neuvotteluohjeisto Ohjeita työvoiman vähentämisestä taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla koskeviin neuvotteluihin 2 Sisällysluettelo Saatteeksi... 3 Yt-kutsun tullessa... 3 Neuvotteluvelvoitteet

Lisätiedot

Kirkon uudet virkamiesoikeudelliset säännökset 2013. Kirkkohallitus Kevät 2013/TvB

Kirkon uudet virkamiesoikeudelliset säännökset 2013. Kirkkohallitus Kevät 2013/TvB Kirkon uudet virkamiesoikeudelliset säännökset 2013 Kirkkohallitus Kevät 2013/TvB Uudistushankkeen tausta Kirkollisten säännösten vanhentuneisuus (1993) Perustuslakiuudistus 2000 Perusoikeuksien säätäminen

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu ja työlainsäädäntö. Lakimiehet Mika Välimaa ja Terhi Toikkanen 14.11.2011

Henkilökohtainen apu ja työlainsäädäntö. Lakimiehet Mika Välimaa ja Terhi Toikkanen 14.11.2011 Henkilökohtainen apu ja työlainsäädäntö Lakimiehet Mika Välimaa ja Terhi Toikkanen 14.11.2011 Päivän ohjelma 10-10.30 henkilökohtainen apu 10.30-12 työlainsäädäntö 12-12.15 tauko 12.20-13 palkanmaksu 13-13.15

Lisätiedot

Työsuhteen päättäminen henkilöön liittyvällä perusteella: oikea menettely konkreettisesti ja käytännönläheisesti! Asianajaja, osakas Maisa Nikkola

Työsuhteen päättäminen henkilöön liittyvällä perusteella: oikea menettely konkreettisesti ja käytännönläheisesti! Asianajaja, osakas Maisa Nikkola Työsuhteen päättäminen henkilöön liittyvällä perusteella: oikea menettely konkreettisesti ja käytännönläheisesti! Asianajaja, osakas Maisa Nikkola "Kun joutuu irtisanotuksi, eniten jännittää se, miten

Lisätiedot

MERENKULKUALAN ULKOMAAN-

MERENKULKUALAN ULKOMAAN- LIITE 4 MERENKULKUALAN ULKOMAAN- LIIKENTEEN SOPIMUS IRTISANOMISEN JA LOMAUTUKSEN PERUSTEISTA Allekirjoittaneet järjestöt ovat huomioon ottaen toisaalta välttämättömät pyrkimykset yritysten tuotannollisten

Lisätiedot

13.3.2013 Paula Pylkkänen YHDISTYS TYÖNANTAJANA

13.3.2013 Paula Pylkkänen YHDISTYS TYÖNANTAJANA 1 YHDISTYS TYÖNANTAJANA LAINSÄÄDÄNTÖÄ Työsuhdetta säätelevät mm. Työsopimuslaki Vuosilomalaki Työaikalaki Myös seuraavien lakien sisältö ainakin pääpiirteissään tulisi tuntea: Työehtosopimuslaki Työterveyshuoltolaki

Lisätiedot

IRTISANOMISET JA LOMAUTTAMISET SEKÄ NIITÄ EDELTÄVÄT YT- NEUVOTTELUT

IRTISANOMISET JA LOMAUTTAMISET SEKÄ NIITÄ EDELTÄVÄT YT- NEUVOTTELUT IRTISANOMISET JA LOMAUTTAMISET SEKÄ NIITÄ EDELTÄVÄT YT- NEUVOTTELUT Tampere 10.2.2009 Timo Voutilainen IRTISANOMISSUOJA Yleissäännös: Työnantaja saa irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen

Lisätiedot

IRTISANOMINEN TUOTANNOLLISIN JA TALOUDELLISIN PERUSTEIN YRITYSTEN MAHTI JA TYÖNTEKIJÖIDEN ASEMA

IRTISANOMINEN TUOTANNOLLISIN JA TALOUDELLISIN PERUSTEIN YRITYSTEN MAHTI JA TYÖNTEKIJÖIDEN ASEMA Kauppatieteiden osasto Yritysjuridiikka Kaisa Vauhkonen 0269866 IRTISANOMINEN TUOTANNOLLISIN JA TALOUDELLISIN PERUSTEIN YRITYSTEN MAHTI JA TYÖNTEKIJÖIDEN ASEMA NOTICE ON BASES OF PRODUCITVE AND ECONOMICAL

Lisätiedot

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15 OpasVuokratyöopas Sisältö 1. Johdanto 4 2. Yleistä vuokratyöstä 5 Mitä vuokratyö tarkoittaa? 5 Miten vuokratyö poikkeaa muista työsuhteista? 5 Milloin vuokratyötä voi käyttää? 6 Saako vuokratyöntekijältä

Lisätiedot

1. Yleistä vuokratyöstä... 4 6. Työturvallisuus ja työterveyshuolto... 11 2. Työsopimuksen tekeminen... 5 7. Sairausloma ja sairausajanpalkka...

1. Yleistä vuokratyöstä... 4 6. Työturvallisuus ja työterveyshuolto... 11 2. Työsopimuksen tekeminen... 5 7. Sairausloma ja sairausajanpalkka... VUOKRATYÖOPAS Sisällys Johdanto... 3 1. Yleistä vuokratyöstä... 4 Mitä vuokratyö tarkoittaa?... 4 Miten vuokratyö poikkeaa muista työsuhteista?... 4 Saako vuokratyöntekijältä periä välityspalkkiota?...

Lisätiedot

Työhönotto ja rekrytointi

Työhönotto ja rekrytointi Työhönotto ja rekrytointi 1. ENNEN TYÖPAIKAN AVOIMEKSI JULISTAMISTA TARKISTETTAVA, VOIDAANKO HENKILÖITÄ PALKATA Eräiden ryhmien etusija ennen uuden työntekijän palkkaamista osa aikaisella työntekijällä

Lisätiedot

Ohjeita lomautuksen ja työttömyyden varalle

Ohjeita lomautuksen ja työttömyyden varalle YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ YTN RY OHJE Tietotekniikan palvelualan taustaryhmä / Mko 18.5.2009 1 (9) Ohjeita lomautuksen ja työttömyyden varalle YTN ja TAS tukevat kaikin tavoin jäseniään

Lisätiedot