Mertim Oy Tapio Sipponen /5. LOMAPALKKOJEN JA SOS. KULUJEN JAKSOTUS TILIKAUDEN AIKANA Jaksotettavat palkat ja sos. kulut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mertim Oy Tapio Sipponen 3.5.2005 1/5. LOMAPALKKOJEN JA SOS. KULUJEN JAKSOTUS TILIKAUDEN AIKANA Jaksotettavat palkat ja sos. kulut"

Transkriptio

1 1/5 LOMAPALKKOJEN JA SOS. KULUJEN JAKSOTUS TILIKAUDEN AIKANA Jaksotettavat palkat ja sos. kulut Työajan palkkojen perusteella jaksotetaan: TEL Sotu Työttömyys-, tapaturma- ja ryhmähenkivakuutus Lomapalkat ja lomarahat; sekä lomapalkoista johtuvat: o TEL, sotu sekä tyött./tapat./rh-vak. Tuloslaskelmassa jaksotetaan erikseen muuttuvat ja kiinteät palkat, lomapalkat sekä sos. kustannukset. Taseessa jaksotukset tapahtuvat samoille tileille sekä muuttuvien että kiinteiden jaksotusvelkojen osalta. Esimerkissä on esitetty vain kiinteiden palkkojen jaksottaminen. Esimerkkikuvien kuukaudet on valittu kesäkuukausilta, jolloin lomapalkkoja sekä kertyy että maksetaan. Esimerkki on luettavissa kokonaisuudessaan excel-taulukkona. Työttömyys-, tapaturma- ja ryhmähenkivakuutus voidaan käsitellä useimmiten hyvin samoilla tileillä. Esimerkissä näiden vakuutusten jaksotus on vain tuloslaskelmassa käsitelty eri tileillä. Kirjaukset Kirjaukset voidaan tehdä usealla tavalla automaattivienteinä. Ohjeessa on kirjaukset käsitelty tileillä havainnollisuuden vuoksi. Palkanlaskenta Jaksotusprosentit Palkkojen jaksottaminen oikein edellyttää, että palkkalistassa tai palkanlaskennan kirjanpitoyhteenvedossa on eritelty: Muuttuvat palkat Kiinteät palkat Maksetut lomapalkat, muuttuvat Maksetut lomapalkat, kiinteät Jaksotusprosentit ovat kuukausipalkkaisten työntekijöiden osalta seuraavat (v. 2005): sotu 2,966 % työttomyysvak. 0,70 % (yrityskohtainen) tapaturmavakuutus 0,50 % (yrityskohtainen) ryhmähenkivakuutus 0,081% 1,281 % TEL 17,3 % (yrityskohtainen) lomapalkka/lomaraha 16,67 % (yrityskohtainen) Työntekijöiden osuudet sosiaalikustannuksista ovat seuraavat: TEL 4,6 % Työttömyysvakuutus 0,25 % Työntekijöiden osuus kirjataan suoraan taseeseen. Esimerkki on siten rakennettu, että TEL ja työttömyys-, tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksut vuoden aikana vastaavat jaksotuksia, joten vuoden päättyessä

2 2/5 on muina velkoina/siirtovelkoina ainoastaan ennakonpidätys- ja sotuvelka sekä sos.kuluvelat, jotka johtuvat lomapalkoista. Tämä on yleisestikin hyvä testi omalle kirjaustavalle: jos maksut ja jaksotukset ovat tilikauden aikana samat, ei tasetilien päättävissä saldoissa ja alkusaldoissa synny tilikauden aikana eroja. Lomapalkkojen jaksotus Lomapalkat voidaan jaksottaa joko kokonaan työajan palkkojen perusteella tai loman ansaitsemisen perusteella. Työajan palkkojen perusteella jaksotusprosentti on 16,667 %, eikä loma-ajalle suoriteta jaksotusta lainkaan. Tätä tapaa on noudatettu ohjeessa. Tämän jaksotustavan perusteella on helpompi soveltaa yhdenmukaisia jaksotuksia sekä kustannuslaskennassa että kirjanpidossa. Toinen tapa on jaksottaa loma-ajalle loma-ajalta ansaittu lomakertymä. Jaksotusprosentti on tällöin 15,0 % työajan palkan sekä loma-ajan normaalipalkan perusteella. Loma-ajalta maksettavan lomarahan osalta ei jaksotusta tehdä. Kummassakin jaksotustavassa jaksotusviennit ovat samat, summat vain eroavat em. jaksotusprosenttien mukaisesti. Kuukauden aikana maksetut palkat kirjataan työntekijäpalkkojen ryhmään, sekä työajan palkat että maksetut lomapalkat. Tästä maksettujen palkkojen kokonaismäärästä lasketaan kk:n sos. kulujen määrä. Lomapalkkajaksotus kirjataan lomapalkkavelan muutoksena. Muutos voidaan laskea joko jaksotusprosentin avulla tai palkanlaskennasta saatavan lomapalkkavelkalaskelman perusteella. Esimerkissä jaksotus tapahtuu prosenttimääräisenä, mikä sisältää sekä lomapalkka- että lomaraha-jaksotuksen. Lomapalkkavelan muutoksena jaksotetaan 16,667 % työajan palkoista. Toisessa tavassa lomapalkkavelan muutokseen jaksotetaan 15 %:a työajan palkkojen ja lomapalkkojen yhteissummasta, ilman lomarahan osuutta, siis 15 % normaaleista kuukausipalkoista. Maksetut lomapalkat ja lomarahat merkitään lomapalkkavelan muutokseen miinusmerkkisinä, joten maksetut lomapalkat eivät vaikuta kuukauden tulokseen.

3 3/5 TEL-menojen jaksottaminen TEL-menot jaksotetaan kuukauden todellisten maksettujen palkkojen mukaisesti. TEL-menot jaksotetaan tuloslaskelmaan ilman työntekijältä perittävää osuutta, joka kirjataan suoraan taseeseen. TEL-menot lomapalkoista lasketaan lomapalkkavelan muutoksen perusteella. Kun lomapalkkoja maksetaan heinäkuussa, lomapalkkavelan muutoksesta johtuen TELlomapalkoista on miinusmerkkinen ja TEL-velka ei kasva. Muiden sos.kulujen jaksottaminen Sotu-menot jaksotetaan maksettujen palkkojen perusteella. Sotu-menot lomapalkoista jaksotetaan lomapalkkavelan muutoksen perusteella Vastaavasti jaksotetaan pakolliset vakuutukset: tyött./tapat./rh-vak. työtekijäpalkkojen perusteella Pakolliset vakuutukset lomapalkoista jaksotetaan lomapalkkavelan muutoksen perusteella.

4 4/5 Tasekirjaukset Taseeseen kirjataan tulostileille tehtyjen jaksotusten vastaviennit. Esimerkissä on vastatilit esitetty selvyyden vuoksi erikseen. Usein käytetään vain yhtä tiliä eri sos.kululajeittain. Tasetileille kirjataan suoraan maksetut vakuutusmaksut, joille on rahoituksen suunnittelua ajatellen hyvä perustaa omat tilinsä. Sotumaksutiliä ei tarvita, koska sotu maksetaan säännöllisesti seuraavan kk:n aikana. TEL-velkatiliryhmässä on erikseen taseen muutostilit sekä ed. kk:n saldo-tili, jolle muutosten saldo siirretään seuraavan kk:n alussa. Samoin on menetelty tyött./tapat./rv-velkatilien ryhmässä. Kirjausten yhteenveto Palkkojen ja sos. kulujen jaksotuskirjaukset ovat yhteenvetona seuraavat kesä-elokuulta kirjauksittain. Kesäkuussa on maksettu vain työajan palkkoja ja heinäkuussa vain lomapalkkoja. Kirjauksissa debet = + ja kredit = -. kesäk. heinäk. elok. Maksettu kuukausipalkkoja ja lomapalkkoja Työntekijäpalkat 5000 Työajan palkat Lomapalkat Lomarahat Ennakonpidätysvelka TEL, peritty työntekijöiltä Tyött. vak, peritty työntekijöiltä Pankkitili Sotu-kirjaus 6300 Sotu 296,6 444,9 326, Sotu-velka -296,6-444,9-326,3

5 5/5 TEL-jaksotus 6130 TEL TEL-velka Tyött./tapat./rv-jaks Tapaturmavakuutus Tyött.vak. jaks Ryhmähenkivak. jaks. 8,1 12,2 8, Tyött./tapat./rv-velka -128,1-192,2-140,9 Lomapalkkavelan muutos 5300 Lomapalkat, kk:n jaks , , Lomapalkat, kk:n maksut Lomapalkkavelka, kk:n jaks , , Lomapalkkavelka, kk:n maksut Sos.kulut lomapalkoista 6390 Sotu, lomapalkat 49,4-444,9-49, Sotuvelka, lomapalkat -49,4 444,9 49, TEL, lomapalkat 288, , TEL-velka, lomapalkat -288, , Tyött./tapat./rv, lomapalkat 21,4-192,2-21, Tyött./tapat./rv-velka, lomapalkat -21,4 192,2 21,3

Taloudenhoitajakoulutus I/2014: Taloudenhoidon ja kirjanpidon perusteet

Taloudenhoitajakoulutus I/2014: Taloudenhoidon ja kirjanpidon perusteet Sivu 1/10 Taloudenhoitajakoulutus I/2014: Taloudenhoidon ja kirjanpidon perusteet I. Taloudenhoitajan tehtävät rahaliikenteen hoitaminen: laskujen maksaminen, tiliotteiden kerääminen (muista tilinkäyttöoikeuksien

Lisätiedot

Kirjanpidon tositeaineisto

Kirjanpidon tositeaineisto HARJOITUSAINEISTO Käyttäjälle ALKUSALDOT Käyttöehdot Kirjanpidon tositeaineisto DEMO Soile Tomperi Päivitetty 28.1.2015 ISBN 978-951-37-6196-7 Toimitus: Mirkka Jokelainen UKK - usein kysytyt kysymykset

Lisätiedot

Kahdenkertaisen kirjanpidon toteutus ja verolaskelmien laatiminen case-yritykselle

Kahdenkertaisen kirjanpidon toteutus ja verolaskelmien laatiminen case-yritykselle Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Laskentatoimi Kristiina Säkkinen Kahdenkertaisen kirjanpidon toteutus ja verolaskelmien laatiminen case-yritykselle Opinnäytetyö

Lisätiedot

Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto

Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto Vastausohjeet Palvelualat Aineistonn vastaanottaja! Tilastoaineisto palautetaan sähköisen tiedonkeruujärjestelmän kautta, jonne pääsee osoitteesta http://www.tilastokeskus.fi/keruu/tyne/lomake

Lisätiedot

YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET

YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET businessoulu.com 2015 2 YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET SISÄLTÖ SIVU 1. YLEISTÄ 3 2. YRITTÄJÄN VAKUUTUKSET 3 2.1 Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL 3 2.2 Yrittäjän muut

Lisätiedot

LAAJAKAISTAHANKKEEN KUSTANNUSTEN JA TULOJEN RAPORTOINTI

LAAJAKAISTAHANKKEEN KUSTANNUSTEN JA TULOJEN RAPORTOINTI Ohje 1 (6) 4.4.2013 LAAJAKAISTAHANKKEEN KUSTANNUSTEN JA TULOJEN RAPORTOINTI 1. Tarkoitus ja sisältö Laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain (1186/2009) mukaan rakennettavien viestintäverkkojen

Lisätiedot

KIIVISION TALOUS. Soluessee

KIIVISION TALOUS. Soluessee KIIVISION TALOUS Soluessee Antti Härkönen Emmi Kuortti Miia Leivo Pauliina Suojärvi Soluessee Toukokuu 2015 Liiketalous Proakatemia 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 KIRJANPITO... 4 2.1 Kirjanpitovelvollisuus...

Lisätiedot

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen uudistamista koskeva allekirjoituspöytäkirja... 2 1 luku Yleiset määräykset... 6 2 luku Vuosilomaa koskevat määräykset...

Lisätiedot

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen uudistamista koskeva allekirjoituspöytäkirja... 2 1 luku Yleiset määräykset... 6 2 luku Vuosilomaa koskevat määräykset...

Lisätiedot

VUOSILOMALAIN MUUTOKSET

VUOSILOMALAIN MUUTOKSET VUOSILOMALAIN MUUTOKSET Vuosilomalaki muuttuu 1.5.2013. Taustalla oli EU-tuomioistuimen päätös, jonka johdosta Suomen lainsäädäntö piti saattaa vastaamaan EU-lainsäädännön vaatimuksia. Lain muutos koskee

Lisätiedot

MYEL-vakuutusmaksut ja maksujen laskutus

MYEL-vakuutusmaksut ja maksujen laskutus 1 (19) Sisällysluettelo 1 MYEL-vakuutusmaksun laskeminen... 3 Maksun määräytyminen... 3 Perusprosentti... 3 Alennettu prosentti... 3 Väliprosentti... 3 Maksuprosentit ja alennusraja vuosina 2013 2015...

Lisätiedot

TULOSLASKELMAN KAAVA JA TÄYTTÖOHJEET

TULOSLASKELMAN KAAVA JA TÄYTTÖOHJEET 1(10) LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA Valtiovarainministeriön luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä antaman asetuksen (VMA) 9 :n 1 momentin mukaisesti luottolaitos

Lisätiedot

Yhdistyksen talous. Yhdistyksen talous

Yhdistyksen talous. Yhdistyksen talous Yhdistyksen talous Tämän vihkosen tarkoituksena ei ole pelotella ketään asettumasta ehdolle yhdistysten luottamustehtäviin. Monet karttavat joutumasta luottamushenkilöksi, koska pelkäävät sekä vastuuta

Lisätiedot

Kasperi Tilikauden vaihteen muistilista 1 (5) 30.12.2014

Kasperi Tilikauden vaihteen muistilista 1 (5) 30.12.2014 Kasperi Tilikauden vaihteen muistilista 1 (5) Tilikauden vaihteen muistilista Kasperin versioista... 1 Ennen tilikauden vaihteen raportointia... 1 Aja Tietokannan tarkistus - ajo... 1 Tee normaalit (kuu)kauden

Lisätiedot

Visma Econet Pro käytetyn tavaran marginaaliveron käsittely

Visma Econet Pro käytetyn tavaran marginaaliveron käsittely Sivu 1/5 Visma Econet Pro käytetyn tavaran marginaaliveron käsittely Visma Econet Pro ohjelmassa on huomioitu marginaaliverollinen käytetyn tavaran kaupankäynti seuraavasti. Tilikarttaan on määritelty

Lisätiedot

ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU

ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU Juha Siikavuo, HTM, KTM ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU Helsingissä 24.2.2013 J.Siikavuo Ky Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com Leivän voitelua mökillä, toiselle se on

Lisätiedot

Visma Econet Pro Palkat Versioseloste Versio 6.00

Visma Econet Pro Palkat Versioseloste Versio 6.00 Versioseloste Versio 6.00 Oppaan päiväys: 22.12.2009. Asiakasneuvonta: Helpdesk: www.visma.fi Visma Econet Pro: 0600-39-7261 Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

Selvitys henkivakuutusyhtiöiden kohtuusperiaatteen toteutumisesta vuosina 2008 ja 2009

Selvitys henkivakuutusyhtiöiden kohtuusperiaatteen toteutumisesta vuosina 2008 ja 2009 1 (24) Tässä selvityksessä kerromme seuraavista aiheista: Selvityksen keskeinen sisältö 1 Taustaa 2 Kohtuusperiaate 3 yhtiöiden ylijäämä ja sen käyttö 6 Lisäetujen jakamista koskevat tavoitteet ja niiden

Lisätiedot

Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjat. 1 Luku Yleiset määräykset... 8. 2 Luku Vuosilomaa koskevat määräykset...

Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjat. 1 Luku Yleiset määräykset... 8. 2 Luku Vuosilomaa koskevat määräykset... Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjat... 1 1 Luku Yleiset määräykset... 8 2 Luku Vuosilomaa koskevat määräykset... 17 3 Luku

Lisätiedot

Yksin ei riitä rahkeet Ajankohtaista työsuhdeasiaa yrityksen arkea tukemaan

Yksin ei riitä rahkeet Ajankohtaista työsuhdeasiaa yrityksen arkea tukemaan Yksin ei riitä rahkeet Ajankohtaista työsuhdeasiaa yrityksen arkea tukemaan SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto: Yksin ei riitä rahkeet 2. Virvon työsuhde- ja palkanlaskentapalvelut 3. Asiantuntija-artikkeli:

Lisätiedot

MITÄ JOKAISEN YRITTÄJÄN TULISI TIETÄÄ KIRJANPIDOSTA? 1.12.2011

MITÄ JOKAISEN YRITTÄJÄN TULISI TIETÄÄ KIRJANPIDOSTA? 1.12.2011 Sivu 1 / 6 MITÄ JOKAISEN YRITTÄJÄN TULISI TIETÄÄ KIRJANPIDOSTA? 1.12.2011 Tilitoimisto on yrittäjän arvokkaimpia yhteistyökumppaneita. Aktiivinen ja ennakoiva yhteistyö tilitoimiston ja yrittäjän välillä

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta SISÄLLYSLUETTELO

Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta SISÄLLYSLUETTELO 1 Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta KIRJANPITOLAUTAKUNNAN YLEISOHJE ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN JA MUIDEN KESKINÄISTEN KIINTEISTÖYHTIÖIDEN KIRJANPIDOSTA, TILINPÄÄTÖKSESTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSESTA

Lisätiedot

Rahastonhoitajan valinta. Raho-koulutus ja ohjeistus. Joukkueiden pankkitilit

Rahastonhoitajan valinta. Raho-koulutus ja ohjeistus. Joukkueiden pankkitilit Rahastonhoitajan tietopankki 2014/2015 2 Sisällysluettelo Rahastonhoitajan valinta... 3 Raho-koulutus ja ohjeistus... 3 Joukkueiden pankkitilit... 3 Kenttävuorojen hinnat... 5 Jäsenmaksut... 5 Lisenssi-

Lisätiedot

Neuvonta-alan runkosopimus 1.1.2014 31.12.2016

Neuvonta-alan runkosopimus 1.1.2014 31.12.2016 Neuvonta-alan runkosopimus 1.1.2014 31.12.2016 Palvelualojen työnantajat PALTA ry/ Maaseutuelinkeinojen ja neuvonta-alan Työnantajayhdistys ry Agronomiliitto ry Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto

Lisätiedot

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka OHJE 1 (12) EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI I Johdanto: uudistusten tausta ja pääasiallinen sisältö Työmarkkinajärjestöt

Lisätiedot

Vastikesuoritusten kirjanpidollinen käsittely

Vastikesuoritusten kirjanpidollinen käsittely Päivitetty 09/2013 Vastikesuoritusten kirjanpidollinen käsittely Tämän ohjeistuksen tarkoituksena on antaa vuokranantajille, isännöitsijöille sekä asunto-osakeyhtiöiden hallituksille ja osakkaille tietoa

Lisätiedot

VUODEN 2014 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2014 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2014 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2014 31.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 Sopimuksen ulottuvuus... 3 2 Työn johto, jakaminen

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2014 31.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 Sopimuksen ulottuvuus... 3 2 Työn johto, jakaminen ja

Lisätiedot

TYEL-VAKUUTUS TYÖNANTAJAN OPAS 2015

TYEL-VAKUUTUS TYÖNANTAJAN OPAS 2015 TYÖNANTAJAN OPAS 2015 SISÄLLYSLUETTELO Yksityisen alan työntekijät eläke vakuutetaan TyEL-vakuutuksella... 3 Luottamustehtävän eläkevakuuttaminen... 3 Ulkomaantyön eläkevakuuttaminen... 3 Kuka on sopimustyönantaja

Lisätiedot