Kohti rintasyövän säästävämpää leikkaus- ja sädehoitoa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kohti rintasyövän säästävämpää leikkaus- ja sädehoitoa"

Transkriptio

1 RINTASYÖPÄ Marjut Leidenius ja Leila Vaalavirta Kohti rintasyövän säästävämpää leikkaus- ja sädehoitoa 1198 Rintasyövän leikkaus- ja sädehoidon tavoitteena on minimoida taudin uusiutumisen riski rinnassa, rintakehän seinämässä tai imusolmukealueilla. Taudin uusiutumat ahdistavat potilasta ja huonontavat eloonjäämisennustetta. Sekä paikallis- että imusolmukeuusiutumien riski on vähentynyt huomattavasti viimeisten kymmenen vuoden aikana. Keskittämisen myötä parantunut leikkaushoidon taso, uudet sädehoitotekniikat sekä aiempaa laajemmin käytetty ja tehokkaampi liitännäislääkehoito ovat tämän suotuisan kehityksen taustalla. Säde- ja leikkaus hoitoon liittyy kuitenkin pitkäaikaista sairastavuutta, ja tämän välttämiseksi rintasyöpäpotilaan leikkaushoidon laajuutta ja sädehoidon aiheita on arvioitava jatkuvasti. Rintaa säästävä kirurgia vakiinnutti asemansa rintasyövän hoidossa jo 1980-luvulla. Säästävän leikkauksen jälkeen rintaan saattaa jäädä satelliittipesäkkeitä, jotka johtavat taudin uusiutumiseen leikatussa rinnassa. Tästä syystä säästävään leikkaukseen liitetään sädehoito. Satunnaistetut tutkimukset ovat osoittaneet sen vähentävän uusiutumia % riippumatta potilaiden ja rintasyöpätapauksien erityispiirteistä, kuten iästä, hoidon ajankohdasta tai rintasyövän biologista profiilia kuvastavista tekijöistä (Pierce 2001). Tiedot sädehoidon vaikutuksesta kokonaisennusteeseen ovat pitkään olleet ristiriitaisia. Lancetissa 2005 ilmestyneen meta-analyysin mukaan säästävän leikkauksen jälkeinen sädehoito ei ole ainoastaan vähentänyt uusiutumia vaan myös selvästi parantanut ennustetta tuottaen absoluuttisen 5 %:n eloonjäämisedun (Early Breast Cancer Trialists Collaborative Group 2005). Meta-analyysin mukaan yksi potilas voidaan pelastaa rintasyöpäkuolemalta ehkäisemällä neljä paikallista uusiutumaa. Leikkaus- ja sädehoidolla sekä niiden laajuudella ja laadulla on merkitystä sekä taudin uusiutumiin että eloonjäämisennusteeseen. Kuitenkin molempiin hoitoihin liittyy merkittävää pitkäaikaista sairastavuutta (Leidenius ym. tässä numerossa). Lisäksi viime aikoina sekä paikalliset että imusolmukeuusiutumat ovat käyneet harvinaisiksi liitännäislääkehoitojen aiempaa paremman tehon ja laajemman käytön ansiosta (Cabioglu ym. 2005). Uusiutumisriskiä vähentää myös hoidon keskittämisen myötä parantunut kirurgian laatu. Rintasyövän taudinkuvakin on muuttunut sitten 1980-luvun, mikä johtuu rintasyöpäseulonnasta sekä kuvantamismenetelmien kehittymisestä ja aiempaa paremmasta saatavuudesta. Nykyisin rintasyöpä todetaan huomattavan usein jo oireettomassa vaiheessa. Tästä syystä leikkausmenetelmien ja sädehoidon aiheita täytyy arvioida jatkuvasti uudelleen, jotta hoidolla ei aiheutettaisi tarpeetonta sairastavuutta. Muuttuva kainalokirurgia Kainalon imusolmuketyhjennys eli evakuaatio oli 1990-luvun lopulle asti ainoa luotettava tapa todeta rintasyövän metastasointi imusolmukkeissa. Evakuaation tiedetään ehkäisevän tehokkaasti syövän uusiutumista kainalon alueella, ja se näyttää tarjoavan noin 5 %:n absoluuttisen eloonjäämisedun (Orr 1999). Toisaalta potilas, jolla ei ole kainolametastasointia, ei hyödy evakuaatiosta vaan altistuu toimenpiteeseen liittyvälle sairastavuudelle. Duodecim 2010;126:

2 Tästä syystä vartijasolmukebiopsia on korvannut pitkälti kainaloevakuaation rintasyövän imusolmukelevinneisyyden selvittelyssä. Vartijasolmukebiopsiaan liittyy valitettavasti vääriä negatiivisia löydöksiä eli tapauksia, joissa vartijasolmuke on terve vaikka kainalossa on metastasointia. Väärien negatiivisten löydöksien osuus on keskimäärin 8 % kaikista kainaloon metastasoituneista tapauksista (Kim ym. 2006). Näiden takia on pelätty, että seurannassa todetaan huomattavan monilla potilailla kainalometastasointi, jos kainalo jätetään evakuoimatta vartijasolmukebiopsian tulokseen luottaen. Vartijasolmukebiopsian perusteella hoidetuista ei ole vielä pitkäaikaista seurantaa, mutta noin 3 5 vuoden jälkeen kainalometastastaaseja on todettu keskimäärin 0,4 %:lla potilaista, joilla biopsialöydös on ollut negatiivinen. Tämä on selvästi harvinaisempaa kuin voisi väärien negatiivisten löydösten osuuden perusteella olettaa (van der Ploeg ym. 2008). Vartijasolmukebiopsioita on tehty Suomessa nyt noin kymmenen vuotta, ja ne ovat käypää hoitoa yksipesäkkeisen, enintään 3 cm:n läpimittaisen rintasyövän hoidossa (Rintasyövän hoito ja seuranta: Käypä hoito -suositus 2007). Koska vartijasolmukebiopsian jälkeiset uusiutumat ovat olleet oletettua harvinaisempia, suurimmassa osassa yhdysvaltalaisista ja eurooppalaisista keskuksista vartijasolmukebiopsia tehdään kaikille rintasyöpäpotilaille, joilla ei ole todettu kainalometastasointia ennen leikkausta. Tutkimustulokset vartijasolmukebiopsiasta koskevat kuitenkin pääasiassa potilaita, joilla on pieni, yksipesäkkeinen kasvain, eli niitä, joilla imusolmukemetastaasien esiintyvyys on vähäinen. Alustavien tulosten perusteella vartijasolmukebiopsia on luultavasti turvallinen myös potilailla, joilla on yli kolmen sentin kokoinen tai monipesäkkeinen rintasyöpä (Meretoja ym. 2009, Veronesi ym. 2009). Jos vartijasolmukkeessa todetaan rintasyövän etäpesäke, tehdään kainaloevakuaatio. Tällöin selviää myös metastaattisten imusolmukkeiden lukumäärä, joka vaikuttaa ennusteeseen sekä liitännäishoitojen ja erityisesti sädehoidon suunnitteluun. Metastaattiset vartijasolmukkeet ovat kuitenkin ainoita etäpesäkkeitä noin 50 %:lla potilaista, eli enintään puolet vartijasolmukepositiivisista potilaista hyötyy evakuaatiosta. Lisämetastaaseja ennustavia riskitekijöitä ovat primaarikasvaimen suuri koko ja siihen liittyvä suoni-invaasio, vartijasolmukemetastaasin koko sekä metastaattisten vartijasolmukkeiden lukumäärä (Degnim ym. 2003). Muun muassa näiden riskitekijöiden perusteella on luotu matemaattisia malleja eli nomogrammeja, joiden perusteella voidaan ennustaa lisämetastaasien todennäköisyyttä. Yhdysvalloissa Memorial Sloan-Kettering -syöpäkeskuksessa nomogrammin kehittäminen ja käyttöönotto vähensi kainaloevakuaatioiden määrää (Park ym. 2007). Uusiutumia kainalossa todettiin 2 %:lla, mikä oli jonkin verran enemmän kuin evakuaatiopotilailla (0,4 %). Toisaalta yhdysvaltalaiseen SEER-tietokantaan perustuvassa tuoreessa tutkimuksessa ei todettu evakuaation tuottavan etua vartijasolmukepositiivisilla potilailla kainalon alueen uusiutumien tai eloon jäämisen suhteen (Bilimoria ym. 2009). Kainaloevakuaation haitoista ja hyödyistä vartijasolmukepositiivisilla potilailla on kuitenkin tehtävä lisäselvityksiä ennen kuin evakuaatiosta voidaan luopua. Sädehoito rintaa säästävän leikkauksen jälkeen Sädehoito annetaan potilaalle säästävän leikkauksen ja mahdollisen solunsalpaajahoidon jälkeen. Säästävän leikkauksen jälkeen sädehoito annetaan yleensä koko rinnan alueelle, vaikka suurin osa uusiutumista todetaan aiemman leikkausalueen läheisyydessä (KUVA) (Clark ym. 1996). Pelkästään leikkausalueelle kohdennettu sädehoito saattaa olla riittävä useimmille potilaille. Tällainen sädehoito voidaan toteuttaa yhtenä, leikkauksen aikana annettavana fraktiona tai useampana fraktiona leikkauksen jälkeen. Pelkästään leikkausalueelle kohdennettu sädehoito on kuitenkin vielä kokeellista mutta parhaillaan useiden kliinisten tutkimusten kohteena. Yhdysvaltojen sädehoitoyhdistyksen (ASTRO) tuoreessa konsensuslausunnossa on määritetty poti Kohti rintasyövän säästävämpää leikkaus- ja sädehoitoa

3 RINTASYÖPÄ sädehoitoa käytetään nykyään jo varsin yleisesti myös rinnan sädehoidossa. Tutkimusten mukaan sen avulla saatava tasaisempi annosjakauma vähentää myös välittömiä haittavaikutuksia (Pignol ym. 2008, Barnett ym. 2009) Kuva. Tietokonetomografiapohjainen annossuunnitelma säästävästi leikatun rinnan sädehoidossa. lasryhmä, jolle näin kohdennetun sädehoidon katsotaan olevan hyväksyttävä. Lausunnossa tosin korostettiin, että potilaita on syytä informoida tähänastisten tutkimusten lyhyistä seuranta-ajoista verrattuna koko rinnan sädehoitoon (Smith ym. 2009) Sädehoito on vähentänyt paikallisten uusiutumien määrää kaikissa potilasryhmissä myös silloin, kun tervekudosmarginaalit ovat olleet erittäin runsaat ja potilaat on valittu huolellisesti useiden ennustetekijöiden avulla (Schnitt ym. 1996, Holli ym. 2009). Tosin yli 70-vuotiailla hormonireseptoripositiivista syöpää sairastavilla sädehoito voidaan todennäköisesti korvata tamoksifeenilla, jos kasvain on kooltaan alle 20 mm, leikkausmarginaalit ovat puhtaat eikä kainalossa ole imusolmukemetastaaseja (Fyles ym. 2004, Hughes ym. 2004, Pötter ym. 2007). Säästävän leikkauksen jälkeisessä koko rinnan sädehoidossa on totunnaisesti annettu 50 Gy:n kokonaisannos 25 fraktiossa. Antamalla harvemmin mutta suurempia kertaannoksia, kuten yhteensä Gy fraktiossa, on saavutettu yhtä hyviä kosmeettisia tuloksia paikallisten uusiutumien lisääntymättä (Whelan ym ja 2007, The START Trialists Group ym. 2008). Näin toteutetun sädehoidon kesto lyhenee viidestä viikosta kolmeen. Tässä nk. hypofraktioidussa sädehoidossa ympäröivien kudosten annosjakauman tasaisuus on tärkeä pyrittäessä minimoimaan sädehoidon mahdollisia myöhäishaittoja. Uudemmista tekniikoista intensiteettimuokattua Sädehoito rinnan poiston jälkeen Säästävän leikkauksen jälkeisen sädehoidon rooli on jo varsin vakiintunut, mutta sen tarve rinnan poiston jälkeen on edelleen kiistanalainen. Rinnan poiston jälkeinen sädehoito vähentää paikallisia uusiutumia, rintasyöpäkuolleisuutta ja kokonaiskuolleisuutta liitännäislääkehoidosta riippumatta (Early Breast Cancer Trialists Collaboration Group 2005). Toisaalta uusiutumisriskin ollessa vähäinen sädehoidon tarjoama absoluuttinen eloonjäämisetu jää kuitenkin vähäiseksi. Rinnan poiston ja kainaloevakuaation jälkeisistä uusiutumista suurin osa, %, todetaan rintakehän etuseinämässä. Uusiutumista % on solisalueella, kun taas kainalon alueella niitä on selvästi harvemmin (alle 5 %). Parasternaaliset uusiutumat ovat myös harvinaisia (Wallgren ym. 2003). Sädehoito suunnitellaan rinnan poiston jälkeen yksilöllisesti käyttäen tietokonetomografiaan (TT) perustuvaa annossuunnittelua. Sädehoito kohdistetaan rintakehän etuseinämään eli leikkausonteloon ja harkinnan mukaan myös imusolmukealueille eli kainaloon, solisalueelle ja parasternaalialueelle. Rinnan poiston jälkeisessä sädehoidossa käytetään Gy:n kokonaisannosta 25 fraktiossa. Rinnan poiston jälkeen sädehoitoa tulisi harkita, jos paikallisen uusiutuman riski on suurempi kuin 20 % eli jos metastaattisia imusolmukkeita on todettu neljä tai useampia. Sen hyöty on kiistanalainen potilailla, joilla on 1 3 metastaattista solmuketta ja joille on tehty huolellinen kainaloevakuaatio. Sädehoidon tarpeellisuutta tässä ryhmässä selvitetään parhaillaan satunnaistetuissa tutkimuksissa. Uusiutumisriskin on arvioitu ylittävän 20 % myös, jos kasvaimen koko on yli 5 cm, jos syöpä kasvaa ihoon, rintalihakseen tai rintakehän seinämään tai jos leikkausmarginaalit ovat olleet positiiviset tai niukat. Uusiutumisriski M. Leidenius ja L. Vaalavirta

4 voi olla yli 20 % myös alle 5 cm:n kokoisissa, biologisesti aggressiivisissa kasvaimissa, vaikka imusolmukemetastaaseja ei olisi lainkaan (Wallgren ym. 2003). Sädehoito imusolmukealueille Imusolmukealueiden turhaa hoitamista tulee välttää, sillä näiden alueiden sädehoito nykytekniikkoja käyttämälläkin voi aiheuttaa potilaalle erilaisia pitkäaikaishaittoja. Huolella evakuoidun kainalon sädehoito potilailla, joilla on todettu kainalossa metastasointi, on edelleen kiistanalainen. Siksi hoitokäytännöt vaihtelevat sairaaloittain. Imusolmukealueiden sädehoidon tarpeellisuus tulee harkita aina tapauskohtaisesti ja sädehoidon tulee pohjautua TT-pohjaiseen yksilölliseen annossuunnitteluun. Imusolmukealueiden sädehoidossa käytetään yleensä 50 Gy:n kokonaisannosta 1,8 2 Gy:n päiväfraktioin. Annoksen suurentamisen hyödystä ei ole näyttöä, mutta annoksen kasvaessa myös komplikaatioiden riski kasvaa. Metastaattisten imusolmukkeiden suhteellinen osuus on todennäköisesti hyvä kriteeri, jos halutaan soveltaa satunnaistettujen tutkimusten tuloksia käytännön potilastyöhön. Jos metastaattisten solmukkeiden osuus on suurempi kuin % tutkituista, on kainalon sädehoito suositeltavaa (Katz ym. 2001, Truong ym. 2005). Parasternaalialueen sädehoito on myös kiistanalainen ja hoitokäytännöt vaihtelevat. Menossa on kuitenkin useita kliinisiä tutkimuksia, joissa selvitetään hoidon tarpeellisuutta. Hoitoa pidetään nykyään kiistatta tarpeellisena, jos alueella on todettu metastaattisia imusolmukkeita. Neoadjuvanttihoidolla kohti säästävämpää leikkaushoitoa YDINASIAT 88Rintasyövän leikkaus- ja sädehoidon laadulla ja laajuudella on merkitystä, koska paikallis- ja imusolmukeuusiutumat huonontavat eloonjäämisennustetta. 88Vartijasolmukebiopsia on korvannut kainalon imusolmuketyhjennyksen imusolmukemetastaasien diagnostiikassa. 8 8 Uusiutumat rintakehän seinämässä ja kainalossa ovat nykyisin harvinaisia, mutta näkemykset imusolmukealueiden ja rinnan poiston jälkeisen sädehoidon tarpeesta vaihtelevat. Paikallisesti laajalti levinneen ja tulehduksellisen rintasyövän hoito aloitetaan lääkityksellä, jolloin puhutaan neoadjuvanttihoidosta. Yleensä käytetään solunsalpaajia. Endokriininen hoito on vaihtoehtona iäkkäille potilaille, joiden kasvain on hormonireseptoripositiivinen. Lääkehoidon ansiosta kasvain useimmiten pienenee siten, että rinta voidaan poistaa puhtain tervekudosmarginaalein ja haavan sulku onnistuu suoraan. Monissa eurooppalaisissa ja yhdysvaltalaisissa rintasyöpäyksiköissä neoadjuvanttihoitoja käytetään myös pienentämään kasvainta, jotta voitaisiin tehdä säästävä leikkaus rinnan poiston asemasta. Hoitovaste on riittävän hyvä rinnan säästämistä ajatellen arviolta 25 %:lla potilaista, joiden alun perin on arvioitu tarvitsevan rinnan poistoa (Buchhoz ym. 2003). Vaste solunsalpaajahoitoon on parempi, jos kyseessä on hormonireseptorinegatiivinen kasvain. Erityisen hyvä vaste saavutetaan, jos kasvain on HER-2- positiivinen ja neoadjuvanttihoitoon liitetään trastutsumabi (Untch ja von Minckwitz 2009, Bono ja Joensuu tässä numerossa). Suomessa neoadjuvanttihoitoa on käytetty rinnan poiston välttämiseksi toistaiseksi vain harvoin. Neoadjuvanttihoidon jälkeen on monesti todettu kasvaimen pienentymisen tai täydellisen häviämisen lisäksi myös kainalon imusolmukemetastaasien hävinneen. Neoadjuvanttihoidon jälkeinen kainaloleikkaus on totunnaisesti ollut evakuaatio. Nykyisin monissa keskuksissa tehdään ensin vartijasolmukebiopsia ja vain löydöksen ollessa positiivinen kainalo tyhjennetään hoidonjälkeisen rintaleikkauksen yhteydessä. Toinen vaihtoehto on tehdä vartijasolmukebiopsia rintaleikkauksen yhteydessä eli lääkehoidon jälkeen Kohti rintasyövän säästävämpää leikkaus- ja sädehoitoa

5 RINTASYÖPÄ Tällöin tavoitteena on hoitovasteen hyödyntäminen paitsi rinnan myös kainalon alueella. Uusien, tehokkaampien lääkehoitojen myötä on todennäköistä, että entistä useampi potilas selviää säästävällä leikkauksella ja välttyy tarpeettoman kainaloevakuaation aiheuttamalta sairastavuudelta. Toistaiseksi ei ole kuitenkaan tietoa vartijasolmukebiopsian turvallisuudesta ajatellen uusiutumia kainalon alueella tai eloon jäämistä riippumatta siitä, tehdäänkö biopsia ennen neoadjuvanttihoitoa vai vasta sen jälkeen. Lopuksi Imusolmukemetastasointi on ollut pitkään tärkein rintasyövän ennusteeseen vaikuttava tekijä. Se on ollut myös tärkein liitännäislääkehoidon aihe. Viime vuosina on kuitenkin yhä enemmän alettu tiedostaa, että rintasyöpä ei ole yksi sairaus vaan ryhmä sairauksia, jotka poikkeavat tosistaan kulultaan ja ennusteeltaan. Lääkehoitoa harkittaessa kiinnitetään yhä enemmän huomiota primaarikasvaimen biologiseen luonteeseen, joka saattaa vaikuttaa ennusteeseen imusolmukestatusta enemmän ja ennakoi vastetta erilaisiin lääkehoitoihin. Lääkehoidon lisäksi myös kirurgialla ja sädehoidolla on vaikutusta rintasyövän ennusteeseen. Arviot vaikutuksen suuruudesta perustuvat kuitenkin 1980-luvun alkupuolen potilasaineistoihin. Sekä rintasyövän tautikirjo että lääkehoidot ovat muuttuneet merkittävästi noista ajoista. Paikallisten ja imusolmukeuusiutumien määrä on vähentynyt huomattavasti. Emme myöskään tiedä, vaikuttavatko nämä uusiutumat eloonjäämisennusteeseen nykyisin samalla tavalla kuin 1980-luvulla. Tarvitaan lisää tietoa siitä, miten primaarikasvaimen biologia vaikuttaa uusiutumistaipumukseen rinnassa ja kainalossa sekä eloonjäämisennusteeseen. Tämän tiedon avulla toivomme pystyvämme tulevaisuudessa suunnittelemaan leikkauksen ja sädehoidon siten, että vältytään tarpeettomalta sairastavuudelta altistamatta potilasta paikalliselle uusiutumalle tai rintasyöpäkuolemalle. MARJUT LEIDENIUS, dosentti, osastonylilääkäri HYKS:n rintarauhaskirurgian yksikkö PL 140, HUS, Helsinki LEILA VAALAVIRTA, LT, apulaisylilääkäri HYKS, syöpätautien klinikka PL 180, HUS, Helsinki Sidonnaisuudet Marjut Leidenius: Ulkomaan kongressimatkoja terveydenhuollon ja/tai lääkealan yritysten rahoittamana (Novartis Oy, GE Healthcare Oy). Toiminut Novartis Oy:n asiantuntijana. LEILA VAALAVIRTA: Osallistunut esimiehen määräämänä ulkomaisiin kongresseihin lääkeyritysten rahoittamana. Toiminut MSD:n asiantuntijana. Summary Towards more conservative surgical and radiation therapy of breast cancer Surgery and radiation therapy in breast cancer aim to minimize the risk of disease relapse in the breast, chest wall or lymph node regions. Relapses cause distress for the patients and worsen the survival rates. The risk of relapse has decreased considerably during the last ten years. The improved standard of surgical treatment brought about by centralized care, new techniques of radiotherapy as well as the more widely applied and more effective adjuvant drug therapy underlie this favorable development. The extent of surgical therapy and indications of radiotherapy require continuous evaluation in order to avoid prolonged morbidity M. Leidenius ja L. Vaalavirta

6 Kirjallisuutta Barnett GC, Wilkinson J, Moody AM, ym. A randomised controlled trial of forward-planned radiotherapy (IMRT) for early breast cancer: baseline characteristics and dosimetry results. Radiother Oncol 2009;92: Bilimoria KY, Bentrem DJ, Hansen NM, ym. Comparison of sentinel lymph node b iopsy alone and completion axillary lymph node dissection for node-positive breast cancer. J Clin Oncol 2009;27: Buchholz TA, Hunk KK, Whitman GJ, Sahin AA, Hortobagyi GN. Neoadjuvant chemotherapy for breast carcinoma: multidisciplinary considerations of benefits and risks. Cancer 2003;98: Cabioglu N, Hunt KK, Buchholz TA, ym. Improving local control with breastconserving therapy: a 27-year single-institution experience. Cancer 2005;104:20 9. Clark RM, Whelan T, Levine M, ym. Randomized clinical trial of breast irradiation following lumpectomy and axillarydissection for node-negative breast cancer:an update. J Natl Cancer Instit 1996;88: Degnim AC, Griffith KA, Sabel MS, ym. Clinicopathologic features of metastasis in nonsentinel lymph nodes in breast cancer. Cancer 2003;98: Early Breast Cancer Trialists Collaborative Group (EBCTCG). Effects of radiotherapy and of differences in the extent of surgery for early breast cancer on local recurrence and 15-year survival: an overview of the randomised trial. Lancet 2005;366: Fyles AW, McCready DR, Manchul LA ym. Tamoxifen with or without breast ir radiation in women 50 years of age or older with early breast cancer. N Engl J Med 2004;351: Holli K, Hietanen P, Saaristo R, ym. Radiotherapy after segmental resection of breast cancer with favorable prognostic features:12-year follow-up results of a randomized trial. J Clin Oncol 2009;27: Hughes KS, Schnaper LA, Berry D, ym. Cancer and Leukemia Group B; Radiation Therapy Oncology Group; Eastern Cooperative Oncology Group. Lumpectomy plus tamoxifen with or without irradiation in women 70 years of age or older with early breast cancer. N Engl J Med 2004;351: Katz A, Buchholz TA, Thames H, ym. Recursive partitioning analysis of locoregional recurrence patterns following mastectomy: implications for adjuvant irradiation. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2001;50: Kim T, Giuliano AE, Lyman GH. Lymphatic mapping and sentinel lymph node biopsy in early-stage breast carcinoma: a meta-analysis. Cancer 2006; 106:4 16. Meretoja TJ, Leidenius MH, Heikkilä PS, Joensuu H. Sentinel node biopsy in breast cancer patients with large or multifocal tumors. Ann Surg Oncol 2009;16: Orr RK. The impact of prophylactic node dissection on breast cancer survival a Bayesian meta-analysis. Ann Surg Oncol 1999;6: Park J, Fey J, Naik A, ym. A declining rate of completion axillary dissection in sentinel lymph node-positive breast cancer patients is associated with the use of a multivariate nomogram. Ann Surg 2007;245: Pierce LJ. Treatment Guidelines and Techniques in delivery of Postmastectomy Radiotherapy in Management of Operable Breast Cancer. J Natl Cancer Inst Monogr 2001;30: Pignol JP, Olivotto I, Rakovitch E, ym. A Multicenter randomized trial of breast intensity-modulated radiation therapy to reduce acute radiation dermatitis. J Clin Oncol 2008;26: van der Ploeg IM, Nieweg OE, van Rijk MC, ym. Axillary recurrence after a tumour-negative sentinel node biopsy in breast cancer patients: A systematic review and meta-analysis of the literature. Eur J Surg Oncol 2008;34: Pötter R, Gnant M, Kwasny W ym. Austrian Breast and Colorectal Cancer Study Group. Lumpectomy plus tamoxifen or anatrozole with or without whole breast irradiation in women with favourable early breast cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2007;68: Rintasyövän hoito ja seuranta [verkkodokumentti]. Käypä hoito -suositus. Suomen rintasyöpäryhmä ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 2007 [päivitetty ]. Schnitt SJ, Hayman J, Gelman R, ym. A prospective study of conservative surgery alone in the treatment of selected patients with stage I breast cancer. Cancer 1996;77: Smith BD, Arthur DW, Buchholz TA, ym. Accelerated partial breast irradiation consensus statement from the American Society for Radiation Oncology (ASTRO). Int J Radiat Oncol Biol Phys 2009;74: The START Trialist`s Group: The UK Standardisation of Breast Radiotherapy (START) Trial B of radiotherapy hypofractionation for the treatment of early breast cancer: a randomized trial. Lancet 2008;371: Truong PT, Yong CM, Abnousi F, ym. Lymphovascular invasion is associated with reduced locoregional control and survival in women with node-negative breast cancer treated with mastectomy and systemic therapy. J Am Coll Surg. 2005;200: Untch M, von Minckwitz G. Recent advances in systemic therapy: advances in neoadjuvant (primary) systemic therapy with cytotoxic agents. Breast Cancer Res 2009;11:203. Veronesi U, Galimberti V, Paganelli G, ym. Axillary metastases in breast cancer patients with negative sentinel node biopsy: a follow-up of 3548 cases. Eur J Cancer 2009,45: Wallgren A, Bonetti M, Gelber RD ym. International Breast Cancer Study Group Trials I through VII. Risk factors for locoregional recurrence among breast cancer patients: results from International Breast Cancer Study Group Trials I through VII. J Clin Oncol 2003;21: Whelan T, MacKenzie R, Julian J, ym. Randomized trial of breast irradiation schedules after lumpectomy for women with lymph node-negative breast cancer. J Natl Cancer Inst 2002;94: Whelan T, Piggnol JP, Julian J, ym. Long -term results of a randomized trial of accelerated hypofractionated whole breast irradiation following breast conserving surgery in women with node negative breast cancer. Breast Cancer 2007;106:S

Tervekudosten huomiointi rinnan sädehoidossa

Tervekudosten huomiointi rinnan sädehoidossa Tervekudosten huomiointi rinnan sädehoidossa Onkologiapäivät 30.8.2013 Sairaalafyysikko Sami Suilamo Tyks, Syöpäklinikka Esityksen sisältöä Tervekudoshaittojen todennäköisyyksiä Tervekudosten annostoleransseja

Lisätiedot

Käsitys rintasyövän patogeneesistä ja hoidosta

Käsitys rintasyövän patogeneesistä ja hoidosta Katsaus Marjut Leidenius Säästävä kirurgia on vakiinnuttanut asemansa rintasyövän hoitomuotona maassamme. Suurimpana ongelmana on syövän taipumus uusiutua leikatussa rinnassa. Säästävän leikkauksen jälkeiset

Lisätiedot

Mitä uutta eturauhassyövän sädehoidosta? Mauri Kouri HUS Syöpätautien klinikka Onkologiapäivät 31.8.13 Turku

Mitä uutta eturauhassyövän sädehoidosta? Mauri Kouri HUS Syöpätautien klinikka Onkologiapäivät 31.8.13 Turku 1 Mitä uutta eturauhassyövän sädehoidosta? Mauri Kouri HUS Syöpätautien klinikka Onkologiapäivät 31.8.13 Turku 2 ASCO GU 2013 Radikaali prostatektomian jälkeinen sädehoito ARO 92-02 / AUO AP 09/95 10v

Lisätiedot

Rintasyövän hoitosuositus

Rintasyövän hoitosuositus KÄYPÄ HOITO Diagnostiikka Rintasyövän epidemiologiaa, seulontaa ja diagnostiikkaa koskeva suositus julkaistaan erikseen. Luokitus Rintasyövän hoitoratkaisut pohjautuvat pitkälti leikkauksen jälkeiseen

Lisätiedot

Ihotuumorin biopsia vai leikkaushoito

Ihotuumorin biopsia vai leikkaushoito Ihotuumorin biopsia vai leikkaushoito Tiina Jahkola HYKS Plastiikkakirurgian klinikka Malignit ihokasvaimet - tavalliset insidenssi Suomessa v. 2004 Levyepiteelikarsinooma = okasolusyöpä = ca spinocellulare

Lisätiedot

VUODEN TÄRKEÄT SÄDEHOITOTUTKIMUKSET. Jan Seppälä. Sädehoitopäivät 2015

VUODEN TÄRKEÄT SÄDEHOITOTUTKIMUKSET. Jan Seppälä. Sädehoitopäivät 2015 VUODEN TÄRKEÄT SÄDEHOITOTUTKIMUKSET Jan Seppälä Sädehoitopäivät 2015 17/04/2015 1 Viime vuoden tärkeät tapahtumat Adrian Begg (1946 2014), kuului mm. ESTROn säteilybiologiatoimikuntaan, piti kursseja kliinisestä

Lisätiedot

Miksi hypofraktiointi?

Miksi hypofraktiointi? Heikki Minn Eturauhassyövän hypofraktioitu sädehoito Syöpäklinikka/TO6E Turun yliopistollinen sairaala Miksi hypofraktiointi? Eturauhassyövän -arvo on tutkimusten mukaan matala, 1-3 Gy, eli alempi kuin

Lisätiedot

Mitä pitäisi tietää rintasyövän hoidosta ja seurannasta?

Mitä pitäisi tietää rintasyövän hoidosta ja seurannasta? Mitä pitäisi tietää rintasyövän hoidosta ja seurannasta? Suomen yleislääkäriyhdistys 13.05.2016 Päivi Salminen-Peltola osastonylilääkäri HUS Hyvinkään sairaala Sisältö Lähettäminen ja tutkimukset perusterveydenhuollossa

Lisätiedot

Sarkoomien onkologiset hoidot onko sarkoomatyypillä väliä? Paula Lindholm TYKS, syöpätautien klinikka

Sarkoomien onkologiset hoidot onko sarkoomatyypillä väliä? Paula Lindholm TYKS, syöpätautien klinikka Sarkoomien onkologiset hoidot onko sarkoomatyypillä väliä? Paula Lindholm TYKS, syöpätautien klinikka Pehmytkudos- ja luusarkoomissa eri hoito-ohjelmat pehmytkudossarkoomissa yleensä kirurgia ensin Onkologinen

Lisätiedot

Onko rinnan sädehoitotekniikka seurannut sädehoitolaitteiden kehitystä?

Onko rinnan sädehoitotekniikka seurannut sädehoitolaitteiden kehitystä? Onko rinnan sädehoitotekniikka seurannut sädehoitolaitteiden kehitystä? sairaalafyysikko Mikko Björkqvist sädehoitopoliklinikka, TYKS Onkologiapäivät 30.8.2013, Valtion virastotalo, Turku Esityksessä keskitytään

Lisätiedot

Seminoman hoito ja seuranta. S. Jyrkkiö

Seminoman hoito ja seuranta. S. Jyrkkiö Seminoman hoito ja seuranta S. Jyrkkiö 17.4.2015 Kivessyöpä yleistyy Pohjoismaissa Seminoman ja non-seminoomien yleisyys Pohjoismaissa Kuolleisuus kivessyöpään Pohjoismaissa Kivessyöpä 5 v OSS Kivestuumoreiden

Lisätiedot

Sakari Hietanen TYKS/Gynekologinen syövänhoito

Sakari Hietanen TYKS/Gynekologinen syövänhoito Sakari Hietanen TYKS/Gynekologinen syövänhoito Ei sidonnaisuuksia 900 Kohdun runko- osan syövän insidenssi 800 700 600 500 400 300 200 100 0 1957-1961 1962-1966 1967-1971 1972-1976 1977-1981 1982-1986

Lisätiedot

Pienet annokset seminooman sädehoidossa ja seurannassa. Sädehoitopäivät 17.4.2015 Turku Antti Vanhanen

Pienet annokset seminooman sädehoidossa ja seurannassa. Sädehoitopäivät 17.4.2015 Turku Antti Vanhanen Pienet annokset seminooman sädehoidossa ja seurannassa Sädehoitopäivät 17.4.2015 Turku Antti Vanhanen Seminooman adjuvantti sädehoito: muutokset kohdealueessa ja sädeannoksessa Muinoin: Para-aortaali-

Lisätiedot

Seminooman sädehoito. Paula Lindholm Tyks, syöpätaudit

Seminooman sädehoito. Paula Lindholm Tyks, syöpätaudit Seminooman sädehoito Paula Lindholm Tyks, syöpätaudit Miten seminooma leviää? 85% kliininen stage I ja 11% st II para-aortaali-imusolmukkeet Ipsilateraaliset parailiakaaliset Ipsilateraalinen munuaishilus

Lisätiedot

Ihomelanooman vartijasolmukebiopsia

Ihomelanooman vartijasolmukebiopsia Katsaus Ihomelanooman vartijasolmukebiopsia Tiina Jahkola, Susanna Virolainen, Esa Leppänen, Sinikka Suominen, Micaela Hernberg, Marjo Hahka-Kemppinen ja Olli Saksela Ihomelanooma leviää alkuvaiheessa

Lisätiedot

Hoidetun rintasyöpäpotilaan seuranta

Hoidetun rintasyöpäpotilaan seuranta Hoidetun rintasyöpäpotilaan seuranta Tavoitteet Seurannassa pyritään rintasyövän mahdollisen paikallisen uusiutumisen ja vastakkaisen rinnan uuden syövän varhaiseen toteamiseen. Oireettomalle potilaalle

Lisätiedot

Primaarikasvaimen hallinta syövän hoidon avainongelma. Lars R. Holsti

Primaarikasvaimen hallinta syövän hoidon avainongelma. Lars R. Holsti Katsaus Primaarikasvaimen hallinta syövän hoidon avainongelma Lars R. Holsti Syövän hoidon kaksi keskeisintä ongelmaa ovat paikalliset uusiutumat ja etäpesäkkeet. Kiinteiden kasvainten epäonnistunut paikallishoito

Lisätiedot

Iäkkään elektiivinen kirurgia - miten arvioidaan kuka hyötyy? Petri Virolainen TYKS-TULES

Iäkkään elektiivinen kirurgia - miten arvioidaan kuka hyötyy? Petri Virolainen TYKS-TULES Iäkkään elektiivinen kirurgia - miten arvioidaan kuka hyötyy? Petri Virolainen TYKS- Milloin potilas tulisi leikata? Potilas tulisi leikata silloin kun hänelle on leikkauksesta enemmän hyötyä kuin haittaa

Lisätiedot

Kenelle täsmähoitoja ja millä hinnalla?

Kenelle täsmähoitoja ja millä hinnalla? Kenelle täsmähoitoja ja millä hinnalla? Heikki Joensuu ylilääkäri, Syöpätautien klinikka, HYKS, ja professori, Lääketieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto EUROCARE-4 tutkimus Syöpäpotilaiden eloonjääminen

Lisätiedot

Intensiteettimuokattu sädehoito uusi tekniikka parantanee hoitotuloksia. Heikki Joensuu, Mauri Kouri ja Mikko Tenhunen

Intensiteettimuokattu sädehoito uusi tekniikka parantanee hoitotuloksia. Heikki Joensuu, Mauri Kouri ja Mikko Tenhunen Katsaus Intensiteettimuokattu sädehoito uusi tekniikka parantanee hoitotuloksia Heikki Joensuu, Mauri Kouri ja Mikko Tenhunen Intensiteettimuokatulla sädehoidolla tarkoitetaan uutta tekniikkaa, jossa kutakin

Lisätiedot

Espoossa ) Perjeta-liitännäishoidon hoidollinen arvo

Espoossa ) Perjeta-liitännäishoidon hoidollinen arvo Espoossa 19.10.2018 Roche Oy:n kommentteja Fimean 4.10.2018 julkaisemaan arviointiraporttiin pertutsumabin hoidollisesta ja taloudellisesta arvosta HER2-positiivisen varhaisvaiheen rintasyövän liitännäishoidossa

Lisätiedot

Tärkeä lääketurvatiedote terveydenhuollon ammattilaisille. RAS-villityyppistatuksen (KRAS- ja NRAS-statuksen

Tärkeä lääketurvatiedote terveydenhuollon ammattilaisille. RAS-villityyppistatuksen (KRAS- ja NRAS-statuksen Tärkeä lääketurvatiedote terveydenhuollon ammattilaisille. RAS-villityyppistatuksen (KRAS- ja NRAS-statuksen eksoneissa 2, 3 ja 4) varmistaminen on tärkeää ennen Erbitux (setuksimabi) -hoidon aloittamista

Lisätiedot

PYLL-seminaari 30.3.2011

PYLL-seminaari 30.3.2011 PYLL-seminaari 30.3.2011 Sairaalajohtaja Jari Välimäki syöpätautien osuus ennenaikaisten elinvuosien menetysten aiheuttajina etenkin ESshp:n naisten keskuudessa kiinnittää huomiota ne ovat PYLL-tilastossa

Lisätiedot

Rintasyöpäpotilaan kainalon kaikukuvaus ja muuttuvat kansainväliset hoitokäytännöt

Rintasyöpäpotilaan kainalon kaikukuvaus ja muuttuvat kansainväliset hoitokäytännöt Suvi Rautiainen, Anna Sutela, Sarianna Joukainen, Päivi Auvinen, Vesa Kärjä, Marjut Leidenius, Ritva Vanninen, Mazen Sudah ALKUPERÄISTUTKIMUS Rintasyöpäpotilaan kainalon kaikukuvaus ja muuttuvat kansainväliset

Lisätiedot

Ihomelanooman muuttuva kirurginen hoito

Ihomelanooman muuttuva kirurginen hoito Ilkka Koskivuo ja Erkki Suominen ALKUPERÄISTUTKIMUS Ihomelanooman muuttuva kirurginen hoito Leikkaushoidon tulokset Varsinais-Suomessa 1983 2007 JOHDANTO: Ihomelanooman leikkaushoito on muuttunut vuosikymmenien

Lisätiedot

Annoslaskennan tarkkuus ja metalliset implantit

Annoslaskennan tarkkuus ja metalliset implantit Annoslaskennan tarkkuus ja metalliset implantit Vertailu mittauksiin ja Monte Carlo laskentaan XX Onkologiapäivät, 29. 30.8.2014, Oulu Jarkko Ojala, TkT Sairaalafyysikko & Laatupäällikkö Tampereen yliopistollinen

Lisätiedot

Arviointien hyödyntäminen käytännön työssä Ayl Katariina Klintrup Syöpätautien ja hematologian vastuualue

Arviointien hyödyntäminen käytännön työssä Ayl Katariina Klintrup Syöpätautien ja hematologian vastuualue Arviointien hyödyntäminen käytännön työssä 19.9.2018 Ayl Katariina Klintrup Syöpätautien ja hematologian vastuualue 1 Uuden lääkkeen käyttöönotto Alle 35 000? Menettelytapa alle 35 000 kustannuksissa?

Lisätiedot

SÄDEHOIDON KÄYTTÖ MAHASYÖVÄN HOIDOSSA. Sädehoitopäivät 18.4.2013 Miia Mokka TYKS

SÄDEHOIDON KÄYTTÖ MAHASYÖVÄN HOIDOSSA. Sädehoitopäivät 18.4.2013 Miia Mokka TYKS SÄDEHOIDON KÄYTTÖ MAHASYÖVÄN HOIDOSSA Sädehoitopäivät 18.4.2013 Miia Mokka TYKS MM 18.4.2013 2 Mahasyövän TNM-luokitus, UICC 7th edition T1 T2 T3 T4 N0 N1 N2 N3 Aste I Aste II Aste III Aste IV kasvain

Lisätiedot

RINNAN NGS PANEELIEN KÄYTTÖ ONKOLOGIN NÄKÖKULMA

RINNAN NGS PANEELIEN KÄYTTÖ ONKOLOGIN NÄKÖKULMA RINNAN NGS PANEELIEN KÄYTTÖ ONKOLOGIN NÄKÖKULMA Johanna Mattson dosentti ylilääkäri, vs. toimialajohtaja HYKS Syöpäkeskus 28.11.2016 1 RINTASYÖPÄ SUOMESSA 5008 uutta tapausta vuonna 2014 Paikallinen rintasyöpä

Lisätiedot

Rintasyövän liitännäislääkehoidot

Rintasyövän liitännäislääkehoidot Riikka Huovinen, Päivi Auvinen, Johanna Mattson ja Heikki Joensuu KATSAUS Rintasyövän liitännäislääkehoidot Suurin osa rintasyövistä on hormonireseptoripositiivisia ja kasvutavaltaan hitaita. Biologisten

Lisätiedot

Rintasyöpä Suomessa. Mammografiapäivät Tampere 26.6.2009. Risto Sankila. Ylilääkäri, Suomen Syöpärekisteri, Helsinki

Rintasyöpä Suomessa. Mammografiapäivät Tampere 26.6.2009. Risto Sankila. Ylilääkäri, Suomen Syöpärekisteri, Helsinki Rintasyöpä Suomessa Mammografiapäivät Tampere 26.6.2009 Risto Sankila Ylilääkäri, Suomen Syöpärekisteri, Helsinki Suomen Syöpärekisteri Syöpätautien tilastollinen ja epidemiologinen tutkimuslaitos... syöpärekisteri

Lisätiedot

Mitä uutta rintasyövästä

Mitä uutta rintasyövästä Mitä uutta rintasyövästä Onkologiapäivät 2013 31.8.2013 Käsiteltäviä aiheita Neoadjuvanttihoidot NOAH-studyn pitkäaikaistulokset Adjuvanttihoidot Tamoksifeeni 5v. vs. 10 v. HERA-tutkimuksen päivityksiä

Lisätiedot

Mitä uutta rintasyövästä. Onkologiapäivät

Mitä uutta rintasyövästä. Onkologiapäivät Mitä uutta rintasyövästä Onkologiapäivät 2013 31.8.2013 Käsiteltäviä aiheita Neoadjuvanttihoidot NOAH-studyn pitkäaikaistulokset Adjuvanttihoidot Tamoksifeeni 5v. vs. 10 v. HERA-tutkimuksen päivityksiä

Lisätiedot

Rintasyöpäpotilaan seuranta terveyskeskuksessa

Rintasyöpäpotilaan seuranta terveyskeskuksessa Katsaus Liisa Sailas syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri KYS, Syöpäkeskus liisa.sailas@kuh.fi Pirjo Leinonen Terveyskeskuslääkäri Nurmeksen terveysasema Rintasyöpäpotilaan seuranta terveyskeskuksessa

Lisätiedot

MRI ja kohdunrunkosyövän leikkauksen suunnittelu 1 GKS. 26.09.2013 Helsinki. Arto Leminen

MRI ja kohdunrunkosyövän leikkauksen suunnittelu 1 GKS. 26.09.2013 Helsinki. Arto Leminen MRI ja kohdunrunkosyövän leikkauksen suunnittelu 1 GKS 26.09.2013 Helsinki Arto Leminen 2 Yleisimmät syövät Suomessa 2011 3 Naiset N Miehet N Rinta 4865 Eturauhanen 4719 Paksusuoli 874 Keuhko + ht 1570

Lisätiedot

Mitä vaikuttavuusnäytöllä tehdään? Jorma Komulainen LT, dosentti Käypä hoito suositusten päätoimittaja

Mitä vaikuttavuusnäytöllä tehdään? Jorma Komulainen LT, dosentti Käypä hoito suositusten päätoimittaja Mitä vaikuttavuusnäytöllä tehdään? Jorma Komulainen LT, dosentti Käypä hoito suositusten päätoimittaja Sidonnaisuudet Käypä hoito päätoimittaja, Duodecim Palveluvalikoimaneuvoston pysyvä asiantuntija,

Lisätiedot

Vartijaimusolmukkeet rintasyövässä. Paula Mustonen ja Esko Vanninen

Vartijaimusolmukkeet rintasyövässä. Paula Mustonen ja Esko Vanninen Näin tutkin Vartijaimusolmukkeet rintasyövässä Paula Mustonen ja Esko Vanninen Vartijaimusolmuke tarkoittaa ensimmäistä imusolmuketta matkalla kasvaimesta imunesteen kertymäalueelle, rintasyöpäpotilailla

Lisätiedot

Ruokatorvisyövän sädehoito

Ruokatorvisyövän sädehoito Ruokatorvisyövän sädehoito 18.4.2013 Sädehoitopäivät, Lahti EL, LT Kaisa Lehtiö, OYS Yleistä Tutkimustietoa Hoitosuosituksista Käytännön toteutuksesta Ruokatorvisyöpä Suomessa 2011 273 uutta tapausta 231

Lisätiedot

Ylidiagnostiikkaa: onko kohta enää terveitä? LL Iris Pasternack HYKS Psykiatrian klinikka, tiistailuento 25.2.2014

Ylidiagnostiikkaa: onko kohta enää terveitä? LL Iris Pasternack HYKS Psykiatrian klinikka, tiistailuento 25.2.2014 Ylidiagnostiikkaa: onko kohta enää terveitä? LL Iris Pasternack HYKS Psykiatrian klinikka, tiistailuento 25.2.2014 The New York Times Feb 11 2014 Miller A et al. 25 year follow up for breast cancer incidence

Lisätiedot

Rintasyövän nykyaikainen hoito ja seuranta

Rintasyövän nykyaikainen hoito ja seuranta Rintasyövän nykyaikainen hoito ja seuranta One fits all vai Räätälöity hoito Rintasyöpä Suomessa Rintasyöpään sairastui 2007 4142 suomalaista naista ja 16 miestä Hoitotulokset ovat kansainvälisestikin

Lisätiedot

Ulkoisen radikaalisädehoidon tuloksellisuus eturauhassyöpäpotilailla TAYS:ssa

Ulkoisen radikaalisädehoidon tuloksellisuus eturauhassyöpäpotilailla TAYS:ssa Ulkoisen radikaalisädehoidon tuloksellisuus eturauhassyöpäpotilailla TAYS:ssa Lauri Jokipalo ja Heikki Hakkarainen Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen yksikkö 02/2012

Lisätiedot

Raskausdiabetes. GDM Gravidassa Tammikuun kihlaus Kati Kuhmonen

Raskausdiabetes. GDM Gravidassa Tammikuun kihlaus Kati Kuhmonen Raskausdiabetes Tammikuun kihlaus GDM Gravidassa 2017 302 potilaalla dg O24.4 Potilaita GDM-kirjalla 164 Sokerisoittoja 618 Ohjauskäyntejä 137 Lääkehoitoisia potilaita 66 Metformiini 41 potilaalle fi insuliini

Lisätiedot

Pelkkä tekninen piirto ei riitä! Erikoistuvien päivät 25.1.2013 Kuopio Liisa Sailas

Pelkkä tekninen piirto ei riitä! Erikoistuvien päivät 25.1.2013 Kuopio Liisa Sailas Pelkkä tekninen piirto ei riitä! Erikoistuvien päivät 25.1.2013 Kuopio Liisa Sailas Hoidamme potilasta, mieti siis: indikaatio standari- / mukautetun hoidon todennäköinen lopputulos syövän hoidon kannalta

Lisätiedot

Rintasyöpäpotilaan ohjaus

Rintasyöpäpotilaan ohjaus Rintasyöpäpotilaan ohjaus Lähete rintarauhaskirurgian yksikköön - mammografia,uä ja PNB oltava tehty - kuvat ja patologin vastaukset lähetteen mukaan! - potilaalle ilmoitettu diagnoosi - potilaalle rintasyöpähoitajan

Lisätiedot

Miehen rintasyöpä. Riskitekijät. Oireet, diagnostiikka ja levinneisyys

Miehen rintasyöpä. Riskitekijät. Oireet, diagnostiikka ja levinneisyys Johanna Mattson ja Leena Vehmanen Rintasyöpä on miehillä harvinainen. Sairauden diagnoosi saattaa viivästyä, koska lääkäri tai potilas eivät osaa sitä epäillä. Käytettävissä oleva tieto perustuu taudin

Lisätiedot

Neuroendokriinisten syöpien lääkehoito

Neuroendokriinisten syöpien lääkehoito Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2015 TEEMAT Neuroendokriinisten syöpien lääkehoito Maija Tarkkanen / Kirjoitettu 16.6.2015 / Julkaistu 13.11.2015 Neuroendokriinisten (NE) syöpien ilmaantuvuus lisääntyy,

Lisätiedot

TERVEYS ALKAA TIEDOSTA NAINEN PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI

TERVEYS ALKAA TIEDOSTA NAINEN PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI TERVEYS ALKAA TIEDOSTA NAINEN PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI 1 RINTAOIREET JA RINTOJEN SEURANTA Jokaisen naisen on syytä pitää huolta rintojensa terveydestä. Rintakuvauksiin tullaan yleensä joko oireettomille tehdyn

Lisätiedot

Sädehoidon syventävät auditoinnit

Sädehoidon syventävät auditoinnit Sädehoidon syventävät auditoinnit Sädehoitofyysikoiden neuvottelupäivä 5.6.2015 Hannu Järvinen Säteilyturvakeskus (STUK) Siht., Kliinisen auditoinnin asiantuntijaryhmä (KLIARY) Ritva Vanninen, Marko Seppänen,

Lisätiedot

Kliiniset lääketutkimukset yliopistosairaalan näkökulma. Lasse Viinikka 18.3.2014 Etiikan päivä 2014

Kliiniset lääketutkimukset yliopistosairaalan näkökulma. Lasse Viinikka 18.3.2014 Etiikan päivä 2014 Kliiniset lääketutkimukset yliopistosairaalan näkökulma Lasse Viinikka 18.3.2014 Etiikan päivä 2014 Tutkimustyön merkitys potilashoidon kannalta parantaa asiantuntijuutta korkeatasoinen tutkija on alansa

Lisätiedot

PULLO PÄIVÄSSÄ RIITTÄÄ. Tee tilaa. kolesterolia alentavalle täydennykselle potilaittesi ruokavalioon

PULLO PÄIVÄSSÄ RIITTÄÄ. Tee tilaa. kolesterolia alentavalle täydennykselle potilaittesi ruokavalioon PULLO PÄIVÄSSÄ RIITTÄÄ Tee tilaa kolesterolia alentavalle täydennykselle potilaittesi ruokavalioon Lähteet 1. Catapano et al. ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias. Atherosclerosis 2016;

Lisätiedot

Mikä puuttuu. potilaasi kolesterolia alentavasta ruokavaliosta?

Mikä puuttuu. potilaasi kolesterolia alentavasta ruokavaliosta? Mikä puuttuu potilaasi kolesterolia alentavasta ruokavaliosta? Alentaa 1-4 kolesterolia todistetun tehokkaasti Terveysvaikutteiset elintarvikkeet, joihin on lisätty kasvistanolia*, tarjoavat tehokkaan

Lisätiedot

Kasvainsairauksien kirurginen hoito

Kasvainsairauksien kirurginen hoito Kasvainsairauksien kirurginen hoito Sari Mölsä Diplomate of European College of Veterinary Surgeons Pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri Eläintenhoitajaseminaari 2013 Eläinlääketieteellinen tiedekunta

Lisätiedot

KATSAUS. Paksu- ja peräsuolisyöpäleikkausten. Heikki Joensuu ja Ilmo Kellokumpu

KATSAUS. Paksu- ja peräsuolisyöpäleikkausten. Heikki Joensuu ja Ilmo Kellokumpu KATSAUS Paksu- ja peräsuolisyöpäleikkausten liitännäishoito Heikki Joensuu ja Ilmo Kellokumpu Paksu- tai peräsuolisyöpää sairastavista 75 80 %:lle voidaan tehdä radikaali, kaiken makroskooppisen syöpäkudoksen

Lisätiedot

Rintasyövän valtakunnallinen diagnostiikka- ja hoitosuositus. Suomen Rintasyöpäryhmä ry Finnish Breast Cancer Group

Rintasyövän valtakunnallinen diagnostiikka- ja hoitosuositus. Suomen Rintasyöpäryhmä ry Finnish Breast Cancer Group Rintasyövän valtakunnallinen diagnostiikka- ja hoitosuositus Suomen Rintasyöpäryhmä ry Finnish Breast Cancer Group 2013 2 Suomen Rintasyöpäryhmä ry Finnish Breast Cancer Group TYÖRYHMÄ Päivi Auvinen, LT,

Lisätiedot

ESTO Eturauhassyövältä Suojaavien lääkkeellisten Tekijöiden Osoittaminen

ESTO Eturauhassyövältä Suojaavien lääkkeellisten Tekijöiden Osoittaminen ESTO Eturauhassyövältä Suojaavien lääkkeellisten Tekijöiden Osoittaminen LT Teemu Murtola Tampereen yliopisto, lääketieteen yksikkö TAYS, urologian vastuualue Lääke-epidemiologia Suomessa-seminaari Huhtikuu

Lisätiedot

Rintasyöpäpotilaiden kokemuksia sädehoidon hoitoketjun sujuvuudesta

Rintasyöpäpotilaiden kokemuksia sädehoidon hoitoketjun sujuvuudesta Satu Tanhua Emmi Saloranta Rintasyöpäpotilaiden kokemuksia sädehoidon hoitoketjun sujuvuudesta Metropolia Ammattikorkeakoulu Röntgenhoitaja Radiografia ja sädehoito Opinnäytetyö Päivämäärä 1.12.2014 Tiivistelmä

Lisätiedot

Syöpähoitojen kehitys haja- Pirkko Kellokumpu-Lehtinen Säde- ja kasvainhoidon professori, ylilääkäri, TaY/TAYS 19.02.2008

Syöpähoitojen kehitys haja- Pirkko Kellokumpu-Lehtinen Säde- ja kasvainhoidon professori, ylilääkäri, TaY/TAYS 19.02.2008 Syöpähoitojen kehitys haja- ammunnasta täsmäosumiin Pirkko Kellokumpu-Lehtinen Säde- ja kasvainhoidon professori, ylilääkäri, TaY/TAYS 19.02.2008 Haasteet Syöpämäärien lisäys/väestön vanheminen Ennaltaehkäisy/seulonnat

Lisätiedot

Benchmarking Controlled Trial - a novel concept covering all observational effectiveness studies

Benchmarking Controlled Trial - a novel concept covering all observational effectiveness studies Benchmarking Controlled Trial - a novel concept covering all observational effectiveness studies Antti Malmivaara, MD, PhD, Chief Physician Centre for Health and Social Economics National Institute for

Lisätiedot

Syöpäpotilaan luunhoito

Syöpäpotilaan luunhoito Syöpäpotilaan luunhoito Petteri Hervonen Syöpätautien el, LT Oyl, HYKS Syöpäkeskus 18.4.2018 ja 26.4.2018 Syöpäpotilaan luunhoito Eturauhassyöpäpotilaan luunhoito Hormonaalinen liitännäishoito Levinneen

Lisätiedot

Stereotaktinen sädehoito paikallisen ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoidossa

Stereotaktinen sädehoito paikallisen ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoidossa TAPAUSSELOSTUS TEEMA Liisa Sailas ja Heli Virsunen Stereotaktinen sädehoito paikallisen ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoidossa Paikallisen ei-pienisoluisen keuhkosyövän standardihoitona on leikkaus. Osa

Lisätiedot

NAINEN PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI TERVEYS ALKAA TIEDOSTA

NAINEN PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI TERVEYS ALKAA TIEDOSTA NAINEN PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI TERVEYS ALKAA TIEDOSTA 1 RINTAOIREET JA RINTOJEN SEURANTA Nainen huolehdi rintojesi terveydestä. Rintakuvauksiin tullaan yleensä joko oireettomille tehdyn seulontatutkimuksen

Lisätiedot

Onko vartijaimusolmukkeen tutkimisella sijaa vulvakarsinooman hoidossa?

Onko vartijaimusolmukkeen tutkimisella sijaa vulvakarsinooman hoidossa? Gynekologinen syöpä Johanna Mäenpää Onko vartijaimusolmukkeen tutkimisella sijaa vulvakarsinooman hoidossa? Vartijaimusolmukkeen käyttöä vulvakarsinooman hoidon ohjaajana on tutkittu varsinaisesti 1990-luvulta

Lisätiedot

Rintasyövän hoidon aiheuttama pitkäaikainen sairastavuus

Rintasyövän hoidon aiheuttama pitkäaikainen sairastavuus Marjut Leidenius, Tiina Tasmuth, Tiina Jahkola, Tiina Saarto, Meri Utriainen, Leila Vaalavirta, Aila Tiitinen ja Irja Idman RINTASYÖPÄ Rintasyövän hoidon aiheuttama pitkäaikainen sairastavuus Rintasyövän

Lisätiedot

Gynekologisten syöpien leikkaushoito K-SKS:ssa

Gynekologisten syöpien leikkaushoito K-SKS:ssa Gynekologisten syöpien leikkaushoito K-SKS:ssa Naistentautien alueellinen koulutus 18.11.2016 Mika Helste Sisältö Taustaa Mitä? Kuka Miten ja miksi? Miten on mennyt? Mitä jatkossa? 1 Syövät Keski-Suomessa

Lisätiedot

Suositus No 12, 1.10.2015 1(27)

Suositus No 12, 1.10.2015 1(27) Suositus No 12, 1.10.2015 1(27) Sädehoidon syventävät auditoinnit Sisältö 1. JOHDANTO... 2 2. TARKOITUS JA SOVELTAMISALA... 2 3. RINTASYÖVÄN LIITÄNNÄISSÄDEHOIDON SYVENTÄVÄ AUDITOINTI... 4 3.1 Taustatiedot:

Lisätiedot

Kivessyövän hoidossa tapahtuu

Kivessyövän hoidossa tapahtuu Kivessyövän hoidossa tapahtuu S. Jyrkkiö, Tyks Onkologiapäivät 30.8.2014 Kivessyöpä yleistyy Nordcan database/ylönen O. 1 ST I kivessyöpä: seuranta tai adj hoito? 2 Seminoma ST I SWENOTECA tulokset V 2007-2010

Lisätiedot

Paksu- ja peräsuolisyövän PET/CT

Paksu- ja peräsuolisyövän PET/CT Paksu- ja peräsuolisyövän PET/CT Marko Seppänen, dos, oyl Isotooppiosasto ja Valtakunnallinen PET-keskus TYKS http://www.turkupetcentre.fi Paksu- ja peräsuolisyövän PET/CT Preoperatiiviset levinneisyysselvitykset

Lisätiedot

Fer$litee$n säästävä munasarjasyöpäkirurgia. Erikoislääkäri, LT Annika Auranen TYKS Naistenklinikka GKS koulutuspäivät 27.9.2013

Fer$litee$n säästävä munasarjasyöpäkirurgia. Erikoislääkäri, LT Annika Auranen TYKS Naistenklinikka GKS koulutuspäivät 27.9.2013 Fer$litee$n säästävä munasarjasyöpäkirurgia Erikoislääkäri, LT Annika Auranen TYKS Naistenklinikka GKS koulutuspäivät 27.9.2013 Sidonnaisuudet kahden viimeisen vuoden ajalta LT, naistentau$en ja synnytysten

Lisätiedot

bukkaalinen fentanyylitabletti Effentora_ohjeet annostitrausta varten opas 6.indd :04:58

bukkaalinen fentanyylitabletti Effentora_ohjeet annostitrausta varten opas 6.indd :04:58 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Yksilöllisesti sopiva annos jokaiselle syövän läpilyöntikivuista kärsivälle potilaalle: Viisi Effentora - vahvuutta mahdollistavat yksilöllisen läpilyöntikipujen hoidon Ohjeet

Lisätiedot

Rintasyövän valtakunnallinen diagnostiikka- ja hoitosuositus

Rintasyövän valtakunnallinen diagnostiikka- ja hoitosuositus Rintasyövän valtakunnallinen diagnostiikka- ja hoitosuositus 2018 Suomen Rintasyöpäryhmä ry Finnish Breast Cancer Group SISÄLLYSLUETTELO Työryhmä 5 Rintasyövän yleisyys, ennuste, riskitekijät ja ehkäisy

Lisätiedot

Syöpätautien hoidoista vaikuttavia tuloksia, lisää elinvuosia, odotuksia ja pettymyksiä

Syöpätautien hoidoista vaikuttavia tuloksia, lisää elinvuosia, odotuksia ja pettymyksiä Syöpätautien hoidoista vaikuttavia tuloksia, lisää elinvuosia, odotuksia ja pettymyksiä Pirkko-Liisa Kellokumpu-Lehtinen Säde- ja kasvainhoidon professori/ylilääkäri, Tay/Tays 20.11.2012 Sairaalapäivät,

Lisätiedot

Leikkausalueen infektioiden ehkäisy, WHO:n ohjeiden soveltaminen

Leikkausalueen infektioiden ehkäisy, WHO:n ohjeiden soveltaminen Leikkausalueen infektioiden ehkäisy, WHO:n ohjeiden soveltaminen INTO-päivät, 6.11.2018 Dipoli Kaisa Huotari LT, Infektiolääkäri HUS, Tulehduskeskus, Peijaksen sairaala Tässä esityksessä jätän vähemmälle

Lisätiedot

Miten syövän hoidon hyötyä mitataan? Olli Tenhunen LT FIMEA/PPSHP

Miten syövän hoidon hyötyä mitataan? Olli Tenhunen LT FIMEA/PPSHP Miten syövän hoidon hyötyä mitataan? Olli Tenhunen LT FIMEA/PPSHP Disclosures No interests in pharmaceutical industry Member of EMA Scientific Advice Working Party, Oncology Working Party, Committee for

Lisätiedot

Paksunsuolen stenttihoito siltahoito ja palliaatio

Paksunsuolen stenttihoito siltahoito ja palliaatio Paksunsuolen stenttihoito siltahoito ja palliaatio Heikki Huhtinen, LT TYKS, vatsaelinkirurgian ja urologian klinikka Gastroenterologiayhdistyksen syyskokous 20.9.2013, Kuopio Sidonnaisuudet Tutkimusrahoitusta

Lisätiedot

PET-tutkimusten vaikuttavuus ja kustannukset. Esko Vanninen palvelualuejohtaja Kuopion yliopistollinen sairaala

PET-tutkimusten vaikuttavuus ja kustannukset. Esko Vanninen palvelualuejohtaja Kuopion yliopistollinen sairaala PET-tutkimusten vaikuttavuus ja kustannukset Esko Vanninen palvelualuejohtaja Kuopion yliopistollinen sairaala ISI Web of Science: hakusana PET/CT N = 4974, 27.4.2010 Mihin diagnostisia menetelmiä tarvitaan?

Lisätiedot

Ei- klassinen nodulaarinen lymfosyyttivaltainen Hodgkinin lymfooma (NLPHL):

Ei- klassinen nodulaarinen lymfosyyttivaltainen Hodgkinin lymfooma (NLPHL): HODGKININ LYMFOOMA Hoitosuositus 12/2013 Suomen Lymfoomaryhmä/ työryhmä: Aromaa- Häyhä Annikka (KYS), Auvinen Päivi (KYS), Böhm Jan (KSKS), Hernberg Micaela (HUS), Jantunen Esa (KYS), Jyrkkiö Sirkku (TYKS),

Lisätiedot

GTVCTVITVPTVOAR: mitä ihmettä? Erikoistuvien päivät Kuopio Heli Virsunen erikoislääkäri KYS/ Syöpäkeskus

GTVCTVITVPTVOAR: mitä ihmettä? Erikoistuvien päivät Kuopio Heli Virsunen erikoislääkäri KYS/ Syöpäkeskus GTVCTVITVPTVOAR: mitä ihmettä? Erikoistuvien päivät Kuopio 25.-26.1.2013 Heli Virsunen erikoislääkäri KYS/ Syöpäkeskus Eri kohdealueiden rajaaminen ei ole eksaktia tiedettä, vaan perustuu osittain kokemukseen

Lisätiedot

Miten geenitestin tulos muuttaa syövän hoitoa?

Miten geenitestin tulos muuttaa syövän hoitoa? ChemBio Helsingin Messukeskus 27.-29.05.2009 Miten geenitestin tulos muuttaa syövän hoitoa? Kristiina Aittomäki, dos. ylilääkäri HYKS Perinnöllisyyslääketieteen yksikkö Genomin tutkiminen FISH Sekvensointi

Lisätiedot

Suojaavan avanteen käyttö vähentää pysyvän avanteen riskiä matalissa kolorektaali- ja koloanaaliliitoksissa

Suojaavan avanteen käyttö vähentää pysyvän avanteen riskiä matalissa kolorektaali- ja koloanaaliliitoksissa Suojaavan avanteen käyttö vähentää pysyvän avanteen riskiä matalissa kolorektaali- ja koloanaaliliitoksissa Minna Räsänen LL, gastrokirurgian erikoislääkäri HYKS, Vatsakeskus Anna Lepistö dosentti, OYL

Lisätiedot

Eettisen toimikunnan ja TUKIJA:n vuorovaikutuksesta. Tapani Keränen Kuopion yliopisto

Eettisen toimikunnan ja TUKIJA:n vuorovaikutuksesta. Tapani Keränen Kuopion yliopisto Eettisen toimikunnan ja TUKIJA:n vuorovaikutuksesta Tapani Keränen Kuopion yliopisto Helsingin julistus Ennen kuin ihmiseen kohdistuvaan lääketieteelliseen tutkimustyöhön ryhdytään, on huolellisesti arvioitava

Lisätiedot

Appendisiitin diagnostiikka

Appendisiitin diagnostiikka Appendisiitti score Panu Mentula LT, gastrokirurgi HYKS Appendisiitin diagnostiikka Anamneesi Kliiniset löydökset Laboratoriokokeet Ł Epätarkka diagnoosi, paljon turhia leikkauksia 1 Insidenssi ja diagnostinen

Lisätiedot

Vartijaimusolmuketutkimus kolorektaalisyövän hoidossa diagnostiikka paranee

Vartijaimusolmuketutkimus kolorektaalisyövän hoidossa diagnostiikka paranee Katsaus Jaana Vironen Vartijaimusolmuketutkimus kolorektaalisyövän hoidossa diagnostiikka paranee Kolorektaalisyövän etäpesäkkeitä syntyy tavallisesti ensimmäiseksi suoliliepeen imusolmukkeisiin. Jos imusolmukkeissa

Lisätiedot

Muuttuva diagnostiikka avain yksilöityyn hoitoon

Muuttuva diagnostiikka avain yksilöityyn hoitoon Muuttuva diagnostiikka avain yksilöityyn hoitoon Olli Carpén, Patologian professori, Turun yliopisto ja Patologian palvelualue, TYKS-SAPA liikelaitos ChemBio Finland 2013 EGENTLIGA HOSPITAL FINLANDS DISTRICT

Lisätiedot

KEUHKOSYÖVÄN SEULONTA. Tiina Palva Dosentti, Syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri, Väestövastuulääkäri, Kuhmoisten terveysasema

KEUHKOSYÖVÄN SEULONTA. Tiina Palva Dosentti, Syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri, Väestövastuulääkäri, Kuhmoisten terveysasema KEUHKOSYÖVÄN SEULONTA Tiina Palva Dosentti, Syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri, Väestövastuulääkäri, Kuhmoisten terveysasema Seulonta on tiettyyn väestöryhmään kohdistuva tutkimus, jolla pyritään

Lisätiedot

Levinneen ihomelanooman kirurgia, elektrokemoterapia, sädehoito ja isoloitu raajaperfuusio

Levinneen ihomelanooman kirurgia, elektrokemoterapia, sädehoito ja isoloitu raajaperfuusio TEEMA IHOMELANOOMA KATSAUS Suvi Ilmonen, Tanja Skyttä ja Anders Albäck Levinneen ihomelanooman kirurgia, elektrokemoterapia, sädehoito ja isoloitu raajaperfuusio Paikallisesti edenneen tai levinneen melanooman

Lisätiedot

Onkologisen lääkehoidon periaatteet suolistosyöpäleikkauksen jälkeen

Onkologisen lääkehoidon periaatteet suolistosyöpäleikkauksen jälkeen KATSAUS TEEMA Raija Ristamäki ja Annika Ålgars suolistosyöpäleikkauksen jälkeen Radikaalisti leikatun suolistosyövän ennuste riippuu taudin levinneisyydestä. Liitännäissolunsalpaajahoidolla voidaan vähentää

Lisätiedot

Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista - Sic!

Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista - Sic! Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 2/2016 TEEMAT Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista Hannu Koponen / Kirjoitettu 8.4.2016 / Julkaistu 3.6.2016 Psykoosipotilaiden

Lisätiedot

KANSALLINEN REUMAREKISTERI (ROB-FIN)

KANSALLINEN REUMAREKISTERI (ROB-FIN) KANSALLINEN REUMAREKISTERI (ROB-FIN) Prospektiivinen kohorttitutkimus tulehduksellisia reumasairauksia sairastavista potilaista Suomen reumatologisen yhdistyksen (SRY) vuonna 1999 perustama Tiedonkeruu

Lisätiedot

Lääkityspoikkeamat potilasturvallisuuden haasteena

Lääkityspoikkeamat potilasturvallisuuden haasteena Lääkityspoikkeamat potilasturvallisuuden haasteena Koulutussuunnittelija, proviisori, jatko-opiskelija Carita Linden-Lahti Sosiaalifarmasian osasto, Farmasian tiedekunta Potilasturvallisuuden tutkimuksen

Lisätiedot

Mikrobilääkeprofylaksin ajoitus ja kirjaaminen VILLE LEHTINEN INFEKTIOLÄÄKÄRI PHSOTEY, LAHTI

Mikrobilääkeprofylaksin ajoitus ja kirjaaminen VILLE LEHTINEN INFEKTIOLÄÄKÄRI PHSOTEY, LAHTI Mikrobilääkeprofylaksin ajoitus ja kirjaaminen VILLE LEHTINEN INFEKTIOLÄÄKÄRI PHSOTEY, LAHTI Mikrobilääkeprofylaksia Mikrobilääkeprofylaksilla eli ehkäisevällä antibioottihoidolla tarkoitetaan leikkauksen

Lisätiedot

IAP syyskokous 2008 Lasiseminaari

IAP syyskokous 2008 Lasiseminaari IAP syyskokous 2008 Lasiseminaari Tapaus 1 45 vuotias mies, ei aiempia sairauksia. Oikean kiveksen 3,5 cm läpimittainen tuumori. 14.11.2008 CD99 Inhibin Ki67 AE1/AE3 14.11.2008 Muita immunovärjäyksiä

Lisätiedot

Hengenahdistus palliatiivisessa ja saattohoitovaiheessa

Hengenahdistus palliatiivisessa ja saattohoitovaiheessa Hengenahdistus palliatiivisessa ja saattohoitovaiheessa Hengenahdistus on yleistä monien sairauksien loppuvaiheessa (kuva 1 ja 2). Hengenahdistuksen syyt ovat moninaisia (taulukko 1) ja ne on tärkeä selvittää,

Lisätiedot

Rintasyövän valtakunnallinen diagnostiikka- ja hoitosuositus. Suomen Rintasyöpäryhmä ry Finnish Breast Cancer Group

Rintasyövän valtakunnallinen diagnostiikka- ja hoitosuositus. Suomen Rintasyöpäryhmä ry Finnish Breast Cancer Group Rintasyövän valtakunnallinen diagnostiikka- ja hoitosuositus Suomen Rintasyöpäryhmä ry Finnish Breast Cancer Group 2015 SISÄLLYSLUETTELO Työryhmä 5 Rintasyövän yleisyys, ennuste, riskitekijät ja ehkäisy

Lisätiedot

Mihin Vältä viisaasti suosituksia tarvitaan ja miten ne tehdään? Jorma Komulainen Yleislääkäripäivät 2018

Mihin Vältä viisaasti suosituksia tarvitaan ja miten ne tehdään? Jorma Komulainen Yleislääkäripäivät 2018 Mihin Vältä viisaasti suosituksia tarvitaan ja miten ne tehdään? Jorma Komulainen Yleislääkäripäivät 2018 Mitä teidän tulee tietää minusta? LT, dosentti, lastentautien ja endokrinologian erikoislääkäri

Lisätiedot

Läpimurto ms-taudin hoidossa?

Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Kansainvälisen tutkijaryhmän kliiniset kokeet uudella lääkkeellä antoivat lupaavia tuloksia sekä aaltoilevan- että ensisijaisesti etenevän ms-taudin

Lisätiedot

Levinneen rintasyövän hoito

Levinneen rintasyövän hoito Johanna Mattson ja Riikka Huovinen KATSAUS Levinneen rintasyövän hoito Levinnyt rintasyöpä on edelleen parantumaton sairaus, vaikka sen hoitoon on viime vuosina tullut useita uusia tehokkaita lääkkeitä.

Lisätiedot

Rintasyöpäpotilaan osteoporoosi

Rintasyöpäpotilaan osteoporoosi Rintasyöpäpotilaan osteoporoosi Gynaecologi Practici ry 20.5.2011 Helsinki Riikka Huovinen Dosentti, erikoislääkäri TYKS Syöpätautien klinikka Dosentti, LT, syöpätautien erikoislääkäri Päätoimi Erikoislääkäri,

Lisätiedot

Pään ja kaulan alueen syöpien onkologiset hoidot

Pään ja kaulan alueen syöpien onkologiset hoidot Kauko Saarilahti ja Paula Lindholm TEEMA: PÄÄN JA KAULAN ALUEEN SYÖVÄT Pään ja kaulan alueen syöpien onkologiset hoidot Pään ja kaulan alueen syöpien onkologisissa hoidoissa on tapahtunut viime vuosina

Lisätiedot

Miten ehkäistä suolisyöpää? Jukka- Pekka Mecklin Yleiskirurgian professori K- SKS ja Itä- Suomen yliopisto

Miten ehkäistä suolisyöpää? Jukka- Pekka Mecklin Yleiskirurgian professori K- SKS ja Itä- Suomen yliopisto Miten ehkäistä suolisyöpää? Jukka- Pekka Mecklin Yleiskirurgian professori K- SKS ja Itä- Suomen yliopisto Suolisyövän ehkäisy 1. Suolisyövän yleisyys väestössä 2. Suolisyövän riskiryhmät 3. Suolisyövän

Lisätiedot