Levinneen rintasyövän hoito

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Levinneen rintasyövän hoito"

Transkriptio

1 Johanna Mattson ja Riikka Huovinen KATSAUS Levinneen rintasyövän hoito Levinnyt rintasyöpä on edelleen parantumaton sairaus, vaikka sen hoitoon on viime vuosina tullut useita uusia tehokkaita lääkkeitä. Monet potilaat elävät sairautensa kanssa pitkään melko tavan omaista elämää, ja osa nuoremmista potilaista pystyy jatkamaan työssäkäyntiä hoidoista huolimatta. Hoidon räätälöinnissä otetaan huomioon kasvaimen alatyyppi, taudin levinneisyys, oireet, aiemmat hoidot ja niillä saavutetut hoitotulokset sekä hoitojen haittavaikutukset. Rintasyöpään sairastui vuonna 2012 Suomessa naista. Vaikka hoitotulokset ovat parantuneet huomattavasti viime vuosikymmeninä ja viisivuotiselossaololuvut lähentelevät 90 %:a, rintasyöpään kuolee vuosittain noin 800 naista (1). Rintasyövän löytyessä vain noin 5 %:lla potilaista on etäpesäkkeitä, mutta aiem min hoidettu varhaisvaiheen rintasyöpä uusiutuu myöhemmin etäpesäkkeisenä tautina noin %:lla potilaista. Yleisimmin ensimmäiset etäpesäkkeet ilmestyvät luustoon (40 %), keuhkoihin (20 %), maksaan (15 %) sekä imusolmukkeisiin ja iholle (15 %) (KUVA). Levinnyttä rintasyöpää pidetään edelleen parantumattomana sairautena. Keskimääräinen elinaika etäpesäkkeiden toteamisen jälkeen on noin kolme vuotta, vaikka yksittäiset potilaat voivat elää huomattavan pitkään. Levinneen rintasyövän hoidon tavoitteena on pidentää potilaan elinaikaa, vähentää taudista aiheutuvia oireita ja ylläpitää mahdollisimman hyvää elämänlaatua. Täsmälääkkeillä eli hormonireseptoripositiivisen alatyypin hormonaalisilla hoidoilla tai HER-2-positiivisen alatyypin biologisilla hoidoilla voidaan joskus saavuttaa vähäisin haittavaikutuksin vuosikausia kestäviä täydellisiä hoitovasteita. Levinneen rintasyövän diagnostiikka Rintasyövän levinneisyys tutkitaan vartalon TT:llä. Luuston gamma ku vaus on hyödyllinen levinneisyyden laajuuden tutkimiseen, jos vartalon TT:ssä löytyy luustopesäkkeitä tai potilaan oireet tai laboratoriokokeet (hyperkalsemia, suurentunut alkalinen fosfataasi) viittaavat luustopesäkkeisiin. Pään TT ja muita kuvantamistutkimuksia tehdään vain oireiden tai muiden löydösten perusteella (2). FDG- PET (positroniemissiotomografia) tehdään vain erityistilanteissa, esimerkiksi silloin, jos muut kuvantamistutkimukset ovat ristiriidassa potilaan oireiden tai laboratoriotulosten kanssa (3). Seerumimerkkiaineista CA15-3 ja CEA voivat olla avuksi levinneen rintasyövän diagnostiikassa tai lääkehoidon hoitovasteen seurannassa. Kolmella potilaasta neljästä jompikumpi tai molemmat merkki ainepitoisuudet suurenevat taudin lähettäessä etäpesäkkeitä (4). Lobulaarinen alatyyppi kasvaa usein vatsaontelon tai keuhkopussin kalvorakenteissa, ja syöpämerkkiaineen CA12-5 pitoisuus saattaa suurentua lobulaarisen rintasyövän yhtey dessä. Myös jotkut hyvänlaatuiset tilat tai muut syövät voivat suurentaa näitä seerumimerkkiainepitoisuuksia. Hoidon valinta Hoito valitaan potilaan yleistilan, primaarikasvaimen biologisten tekijöiden, taudin levinneisyyden, oireiden sekä mahdollisten aiempien hoitojen ja niille saatujen hoitovas = Toimitus suosittelee erityisesti opiskelijoille Duodecim 2015;131:

2 KATSAUS Keuhkot 20 % Maksa 15 % 1034 Aivot 5 10 % Imusolmukkeet tai iho 15 % Munasarjat < 5 % Luusto 40 % KUVA. Rintasyövän etäpesäkkeiden esiintyminen. teiden perusteella. Levinneen rintasyövän hoidossa on tärkeätä punnita hoidosta saatava mahdollinen hyöty suhteessa hoidon haittoihin. Nykyään suositellaan kudosnäytteen ottoa etäpesäkkeestä syövän varmistamiseksi ja biologisen alatyypin määrittämiseksi. Yleensä rintasyövän alatyyppi on etäpesäkkeisessä vaiheessa sama kuin primaarikasvaimen, mutta joskus se voi muuttua, mikä voi vaikuttaa hoidon valintaan. Tärkeimmät hoitoa ohjaavat biologiset tekijät ovat estrogeeni- ja progesteronireseptoripitoisuus (hormonireseptoripitoisuus) ja HER2-geenin ilmentyminen. Vahvasti hormonireseptoripositiivisen taudin hoito aloitetaan yleensä hormonaalisella hoidolla (5). Hoitovaste saattaa kestää vuosia. Solunsalpaajahoitoja tulee harkita, jos hormoni reseptorit ovat vain heikosti positiivisia, tauti on levinnyt hormonaalisen liitännäishoidon aikana, tauti etenee nopeasti sisäelimissä tai jos potilaalle tarvitaan nopea lievitys hankaliin oireisiin (6). HER2-positiivista alatyyppiä sairastavien potilaiden solunsalpaaja- tai hormonaaliseen hoitoon yhdistetään biologinen anti-her2- lääkitys. Jos potilaan yleistila on vahvasti heikentynyt ja hän joutuu esimerkiksi uupumuksen tai syövän oireiden johdosta lepäämään yli puolet valveillaoloajastaan, ei solunsalpaajahoitoa tule antaa. Kolmoisnegatiivinen rintasyöpä on biologisesti aggressiivisin rintasyöpätyyppi, jossa ei ole hormonireseptoripositiivisuutta eikä HER2-geenimonistumaa. Ainoa hoitokeino ovat solunsalpaajat, joilla voidaan saada aluksi hyviäkin hoitovasteita, jotka tosin jäävät lyhytaikaisiksi. Yksittäisten etäpesäkkeiden kohdalla voidaan harkita sädehoitoa tai kirurgista hoitoa. Sädehoidolla saavutetaan tehokas kivunlievitys vähäisin haittavaikutuksin. Jos rintasyöpä on jo toteamisvaiheessa lähettänyt etäpesäkkeitä eikä rintaa ole leikattu, kannattaa rinnanpoistoa ja kainalon evakuaatiota kuitenkin harkita, jos etäpesäkkeitä esiintyy vain luustossa harvalukuisina (5). Meneillään olevat satunnaistetut tutkimukset tulevat tuomaan lisä tietoa primaarikasvaimen poiston merkityksestä etäpesäkkeisen taudin ennusteelle. Hormonaalinen hoito Postmenopausaaliset potilaat. Hormonaalisten hoitojen vaikutusmekanismina on joko syöpäsolun estrogeenireseptorin sitominen (antiestrogeenit) tai kudosestrogeenin poistaminen (aromataasinestäjät). Postmenopausaa lisilla hormonireseptoripositiivista rintasyöpää sairastavilla potilailla ensilinjan hoi tona käytetään aromataasinestäjää (ana strot solia tai letrotsolia) tai tamoksifeenia liitännäishoitona käytetyn hormonaalisen hoidon laadun ja keston mukaan (5, 7). Toisen ja kolmannen linjan hoitovaihtoehtoja ovat ensilinjan hoidosta riippuen aromataasin estäjät tai anti estrogeenit tamoksifeeni tai toremifeeni, aromataasinestäjä eksemestaani, puhdas antiestrogeeni fulvestrantti tai progestiini medroksiprogesteroniasetaatti. Hormonaalisia lääkkeitä ei käytetä saman aikaisesti solunsalpaajien kanssa. Aromataasin estäjät ja J. Mattson ja R. Huovinen

3 fulvestrantti eivät sovellu premenopausaalisille. Ensilinjan hormonaalisen hoidon teho säilyy keskimäärin kuukautta. Jos hoitovasteen kesto on pitkä, syövän edetessä voidaan vaihtaa toiseen hormonaaliseen hoitoon. Yleensä siirrytään solunsalpaajahoitoon, jonka jälkeen voidaan taas jatkaa jollakin muulla hormonaalisella hoidolla (8). Solunsalpaajahoidoissa hoitovaikutukset saattavat estää hoidon jatkamisen, mutta hormonaalisten hoitojen siedettävyys on yleensä niin hyvä, että niitä voidaan jatkaa niin kauan kuin hoitovaste säilyy. Premenopausaaliset potilaat. Pre menopau saalisella hormonireseptoripositiivista rintasyöpää sairastavalla potilaalla ensisijainen hormonaalinen hoito on munasarjasuppressio yhdistettynä tamoksifeeniin tai aromataasinestäjään, jos kyseessä on tamoksifeenille resistentti tilanne (5). Munasarjasuppressio toteutetaan joko käyttämällä LHRH-analogia (gosereliinia tai leuproreliinia) tai poistamalla tai sädehoitamalla munasarjat. Tamoksifeenia voidaan käyttää myös yksinään ensilinjan hoitona premenopausaalisella potilaalla, jos munasarjasuppressiota ei jostain syystä toteuteta. Tamoksifeenin ja suppres sion yhdistäminen on kuitenkin tehokkaampi hoito kuin kumpikaan yksinään (3). Hormonaalisten lääkkeiden ja biologisten lääkkeiden yhdistäminen TAULUKKO. Levinneen rintasyövän hoidossa käy tettyjä tehokkaita solunsalpaajia. Taksaanit eli dosetakseli tai potilaalle kevyempänä hoitona viikkopaklitakseli Antrasykliinipohjainen hoito eli CEF (syklofosfamidi, epirubisiini, fluorourasiili) tai AC (adriamysiini, syklofosfamidi) tai potilaalle kevyempänä vaihtoehtona viikkoadriamysiini tai viikkoepirubisiini Kapesitabiini joko yksinään tai vinorelbiiniin tai dosetakseliin yhdistettynä Vinorelbiini tai vinorelbiinipohjainen yhdistelmähoito kuten VMF (vinorelbiini, metotreksaatti, fluorourasiili) Eribuliini Gemsitabiini yhdistettynä esimerkiksi platinaan (karboplatiini tai sisplatiini) tai taksaaneihin Liposomaalinen doksorubisiini (mahdollistaa pidemmän antrasykliinipohjaisen hoidon) Hormonaalinen lääke, kuten aromataasinestäjä tai fulvestrantti, voidaan HER2-positiivisen, hormonireseptoripositiivisen rintasyövän hoidossa yhdistää anti-her2-lääkkeisiin kuten trastutsumabiin tai lapatinibiin. Hormonaaliset hoidot ovat yleensä hyvin siedettyjä, minkä vuoksi niitä voidaan helposti jatkaa niin kauan kuin hoitovaste säilyy. Syöpä muuttuu kuitenkin ajan kuluessa resistentiksi. Vaikka estrogeenireseptoreja voitaisiin edelleen todeta etäpesäkkeistä, muut kasvutekijät alkavat määrätä syövän kasvua. Hormoniresistenssin kumoamiseksi on esitetty useita kokeellisia hoitokeinoja. Hiljattain on julkaistu tutkimustuloksia, joissa mtor-aktivaatiotien estäjän everolimuusin yhdistäminen eksemestaaniin pidensi pelkkään eksemestaaniin verrattuna taudin etenemättömyysaikaa 5 kuukautta ja elossaoloaikaa 4 kuukautta (9). Everolimuusi näyttäisi tehoavan parhaiten niillä potilailla, joille hormonaalinen hoito aluksi on tehonnut mutta hoitovaste myöhemmin menetetty. Solusyklin säätelijät ovat toinen lupaava hormonaalisen hoidon tehoa lisäävä lääkeaineryhmä. Tuoreen tutkimuksen mukaan CDK4/6-kinaasinestäjä palbosiklibi yhdistettynä letrotsoliin pidensi taudin etenemättömyysaikaa 10 kuukaudella verrattuna pelkkään letrotsoliin (10). Solunsalpaajahoito Rintasyövän hoitoon on tarjolla useita hyviä solunsalpaajia ja solunsalpaajayhdistelmiä (TAULUKKO). Hoidon valintaan vaikuttaa se, onko tauti uusiutunut liitännäissolunsalpaajahoidon aikana tai pian sen jälkeen (alle 6 12 kk) tai onko kyseessä HER2-positiivinen kasvain, jolloin hoitoon yhdistetään vasta-ainelääkitys. Hoidon valintaan vaikuttavat myös aiempien linjojen hoidoille saadut hoitovasteet sekä potilaan mahdollinen toive hoidon siedettävyydestä. HER2-negatiivisen taudin tehokkaimpia solunsalpaajahoitoja ovat taksaanit eli dose Levinneen rintasyövän hoito

4 KATSAUS TAULUKKO 2. Levinneen HER2-positiivisen rintasyövän hoidon merkittävimmät satunnaistetut tutkimukset ja niiden perusteella arvioitu hoitojen tuoma hyöty. Tutkimusasetelma Hoitolinja Potilasmäärä Hoitovaste % Aika taudin etenemiseen, kk Kokonaiselossaoloaika, kk Lähde Dosetakseli +/ trastutsumabi vs vs 6 31 vs Dosetakseli + trastutsumabi vs vs vs vs vinorelbiini + trastutsumabi Dosetakseli + trastutsumabi vs vs vs 41 16,17 +/ pertutsumabi Anastrotsoli +/ trastutsumabi vs 7 5 vs 2 29 vs Letrotsoli +/ lapatinibi vs 11 8 vs 3 33 vs Kapesitabiini +/ trastutsumabi vs 27 8 vs 6 26 vs Kapesitabiini +/ lapatinibi vs 14 6 vs 4 16 vs T-DM1 vs vs vs 6 31 vs kapesitabiini+lapatinibi Lapatinibi +/ trastutsumabi 2 X vs 7 2 vs 3 13 vs mediaani 4 T-DM1 vs lääkärin valitsema muu hoito 3 X mediaani vs 9 6 vs 3 Ei saavutettu vs Hoitovasteella tarkoitetaan sitä, kuinka suurella osalla potilaista etäpesäkkeiden läpimitta on pienentynyt vähintään 30 % takseli tai paklitakseli ja antrasykliinipohjainen hoito kuten syklofosfamidin, epirubisiinin (antrasykliinin) ja fluorourasiilin yhdistelmä eli CEF (6). Kevyempiä, suun kautta otettavia ovat kapesitabiini ja vinorelbiini. Uhkaavissa tilanteissa voi dosetakselin tehoa yrittää lisätä yhdistämällä hoitoon kapesitabiini tai gemsitabiini. Myös sisplatiinin tai karboplatiinin voi yhdistää taksaaneihin. Bevasitsumabin hyöty suhteessa haittoihin on keskimäärin vähäinen, minkä vuoksi sitä ei suositella liitettäväksi solunsalpaajahoitoihin kliinisten lääkeainetutkimusten ulkopuolella (6). Hiljattain on rintasyövän hoitoon tullut uusi solunsalpaaja, antimikrotubuliini eribuliini (11). Se vastaa teholtaan kapesitabiinia (12). Eribuliinia käytetään yleensä aikaisintaan vasta taksaanien, antrasykliinien ja kapesitabiinin jälkeen, jos potilas on merkittävästi hyötynyt aiemmista solunsalpaajahoidoista ja näin ollen voidaan katsoa, että potilas edelleen todennäköisesti saa suotuisan hoitovasteen solunsalpaajille. Jos tauti on edennyt suoraan kahden edellisen hoitolinjan läpi, on erittäin epätodennäköistä, että seuraavan linjan solunsalpaajahoidolle saadaan vastetta. Neljännen linjan hoitoon ei pidä ryhtyä, jos tauti on edennyt suoraan kaikkien aikaisempien kolmen linjan läpi. Neljännen ja viidennen linjan solunsalpaajahoitoja voidaan harkita, jos potilas on hyötynyt aikaisempien linjojen solunsalpaajahoidoista merkittävästi. Silloin tulee käyttää sellaisia solunsalpaajia, joita ei aiemmin vielä ole käytetty. Hormonireseptoripositiivisen alatyypin hoidossa käynnistetään pidemmän solunsalpaajahoitotauon ajaksi yleensä hormonaalinen hoito. Kolmoisnegatiivista rintasyöpää hoidetaan levinneessä taudissa solunsalpaajilla samoilla hoitoperiaatteilla kuin muita alatyyppejä. Tämän alatyypin hoidossa on meneillään tieteellisiä hoitokokeiluja muun muassa immunomodulaattoreilla ja verisuonten uudiskasvua estävillä lääkeaineilla. BRCA1- tai BRCA2-mutatoituneissa kasvaimissa DNA:n korjausproteiinit BRCA1 tai BRCA2 eivät toimi. Näiden kasvainten hoidossa tutkitaan muita solun DNA:n korjaus mekanismeja estävien PARP-estäjien (poly-adp-riboosipolymeraasi) yhdistämistä solunsalpaajahoitoihin. BRCA1- ja BRCA2- mutaa tiot selittävät osan perinnöllisistä rintasyövistä, mutta mutaatioita voi kertyä syöpä- J. Mattson ja R. Huovinen

5 kasvaimiin myös somaattisten mutaatioiden seurauksena. Hiljattain on raportoitu tuloksia, joiden mukaan BRCA1- ja BRCA2 -mutatoituneiden kasvainten ensilinjan hoidossa karboplatiini osoittautui dosetakselia tehokkaammaksi hoidoksi (13). HER2-positiivisen rintasyövän hoito POTILASTAPAUS. Vuonna 1961 syntyneellä sairaanhoitajalla todetaan vuonna 1999 rintasyöpä. Hän on synnyttänyt vuotta aikaisemmin (G1P1). Kirurgisena hoitona tehdään rinnanpoisto ja kainaloevakuaatio. Kasvaimen tyypitys: duktaalinen karsinooma (gradus III), kasvaimen koko T1b (6 mm), imusolmukkeiden etäpesäkkeet N1 (4/9), hormonireseptorit positiiviset (ER = 30 %, PR = 50 %), HER2-positiivinen Liitännäishoitona annetaan CEF-solunsalpaajahoito, rintakehän ja imu solmukealueiden sädehoito ja hormonaalisena hoitona tamoksifeeni ja tehdään munasarjojen poisto. Tamoksifeeni hoidon aikana todetaan etäpesäkkeet maksassa Kasvainmerkkiainepitoisuudet olivat tällöin selvästi suurentuneet: CA15-3 oli 169 ja CEA 259. Ensilinjan hoitona aloitetaan dosetakseli ja trastutsumabi. Hoidolle saatiin täydellinen hoitovaste, 2005 siirrytään ylläpitotyyppiseen letrotsoli trastutsumabihoitoon. Täydellinen hoitovaste jatkuu edelleen (saanut trastutsumabia ja letrotsolia10 vuotta). Yhdeksän viime vuoden aikana ei ole ollut yhtään sairauspoissaoloa rintasyövän vuoksi. Pitkäkestoinen trastutsumabihoito ei ole aiheuttanut sydäntoksisuutta tai muita todettuja haittavaikutuksia. Vuonna 2011 todettiin mahdollisesti letrotsolin käytön seurauksena osteoporoosi, jolloin hoitoon liitettiin alendronaatti. Etäpesäkkeisen HER2-positiivisen taudin hoitoon on tullut paljon uusia hoitovaihtoehtoja. Ensimmäisen linjan hoidoksi valitaan potilaan voinnin salliessa ensisijaisesti solunsalpaajapohjainen hoito, sillä vasta-ainelääkkeiden hyöty on suurimmillaan solunsalpaajiin yhdistettynä (TAULUKKO 2). Ensilinjan hoitona on pitkään ollut käytössä trastutsumabi yhdistettynä solunsalpaajista joko taksaaneihin tai vinka-alkaloidi vinorelbiiniin (14, 15). Pertutsumabi on myös HER2-vasta-aine, joka estää HER2-aktivaatiolle tärkeätä HER2- ja HER3-dimerisaatiota. Pertutsumabi yhdistettynä dosetakseliin ja trastutsumabiin pidentää taudin etenemättömyysaikaa kuusi kuukautta ja kokonaiselossaoloaikaa 16 kuukautta (16, 17). Tämän vuoksi sitä suositellaan nykyään ensilinjan hoidoksi niille potilaille, jotka yleistilansa vuoksi sietävät dosetakselipohjaista hoitoa, tauti on uusiutunut yli 12 kuukautta liitännäishoitojen jälkeen eikä potilaalla ole todettua aivometastasointia. Hyvässä hoitovasteessa vasta-ainehoitoa jatketaan solunsalpaajahoidon päättyessä. Pieni osa potilaista, noin 10 %, saa erinomaisen hoitovasteen, joka säilyy ylläpitotyyppisen vastaainelääkityksen aikana jopa vuosia (POTILAS TAPAUS). Ylläpitohoidon pettäessä toisen linjan hoidoksi on aiemmin valittu joko trastutsumabipohjainen solunsalpaajahoito tai HER2-tyrosiinikinaasin estäjän lapatinibin ja kapesitabiinin yhdistelmä. Lapatinibi estää yli aktivoituneen HER2-reseptorin solunsisäistä signalointia. Sen eduksi katsotaan myös se, että se pienen kokonsa vuoksi läpäisee veriaivoesteen ja saattaa estää aivoetäpesäkkeiden kasvua. Trastutsumabiemtansiini (T-DM1) on uudentyyppinen täsmälääke, vasta-aine-solunsalpaajakonjugaatti, johon on yhdistetty sekä vasta-aine trastustumabi että solunsalpaaja emtansiini. Emtansiini kulkeutuu solun sisälle trastutsumabin sitoutuessa dimerisoituun HER2-reseptoriin. Tämän johdosta T-DM1 on erittäin hyvin siedetty. Toisen linjan hoitona T-DM1 pidentää taudin etenemättömyysaikaa neljä kuukautta ja kokonaiselossaoloaikaa kuusi kuukautta verrattuna lapatinibin ja kapesitabiinin yhdistelmään (22). Potilaat, jotka eivät ole aiemmin saaneet T-DM1-hoitoa, hyötyvät siitä myös myöhemmissä hoitolinjoissa (24). Myöhäisemmissä hoitolinjoissa HER2- positiivista rintasyöpää voidaan hoitaa tehokkaasti myös pelkillä solunsalpaajilla kuten antrasykliinipohjaisella CEF-hoidolla. Jos potilas ei siedä solunsalpaajahoitoa tai potilaalla on hormonireseptoripositiivinen kasvain, HER2-lääkitys voidaan yhdistää myös hormonaaliseen hoitoon. Myös ylläpitotyyppiseen vasta-ainehoitoon voidaan hormonireseptoripositiivisen syövän hoidossa yhdistää hormonaalinen hoito kuten POTILASTAPAUKSES 1037 Levinneen rintasyövän hoito

6 KATSAUS 1038 YDINASIAT 88 Levinneen rintasyövän hoito räätälöidään potilaskohtaisesti rintasyövän alatyypin, taudin levinneisyyden, potilaan yleistilan ja aikaisempien hoitojen mukaan. 88 Hoidon tavoite on pidentää potilaan elinaikaa, vähentää taudista aiheutuvia oireita ja ylläpitää mahdollisimman hyvää elämänlaatua. 88 Levinneen rintasyövän hoitoon on tullut viime vuosina paljon uusia lääkehoitoja. 88 Varsinkin HER2-positiivisen alatyypin hoito on kehittynyt paljon. 8 8 Myös paikallishoidoilla eli sädehoidolla ja kirurgialla on merkittävä rooli erityistilanteissa. SA tehtiin. Poikkeuksellisen pitkäkestoisen täydellisen hoitovasteen yhteydessä kasvainsolut saattavat siirtyä lepotilaan (25). Hoitovasteen arviointi ja hoidon kesto Levinneen rintasyövän hoidon tehoa arvioidaan kolmella tavalla: kuvantamistutkimuksilla, laboratoriokokeilla ja seuraamalla potilaan vointia. Jos hoidosta on hyötyä, kuvantamistutkimuksissa nähdään etäpesäkkeiden stabiloituminen tai pieneneminen ja luustoetäpesäkkeiden sklerosoituminen eli kalkkipitoisuuden lisääntyminen. Verikokeissa nähdään kasvainmerkkiaine- sekä luusto- ja maksaentsyymipitoisuuksien pieneneminen. Vointi kohenee, syövän aiheuttamat oireet lievittyvät ja kipulääkkeen tarve vähenee. Kuvantamistutkimuksia tehdään yleensä 3 4 solun salpaajakuurin välein, hormonaalisessa hoidossa oleville potilaille 3 4 kuukauden välein. Syövän systeemihoitoa jatketaan niin kauan kuin hoidolle saadaan suotuisa vaste eli etäpesäkkeet pienentyvät tai pysyvät stabiileina, eivätkä haittavaikutukset ole kohtuuttomia. Hoitovastetta arvioidaan ja se kirjataan seuraavin kriteerein: täydellinen hoitovaste eli ei näkyviä etäpesäkkeitä, osittainen hoitovaste eli etäpesäkkeiden läpimitta pienenee vähintään 30 %, lyyttisissä luuta hajottavissa luustoetäpesäkkeissä havaitaan sklerosoitumista, taudin tilanne on vakaa eli etäpesäkkeiden koko ja sijainti pysyvät ennallaan (läpimitan pieneneminen alle 30 % tai kasvua alle 20 %). Syövän etenemisestä kertoo etäpesäkkeiden läpimitan kasvaminen yli 20 %:lla tai yhdenkin uuden etäpesäkkeen ilmaantuminen. Potilaan toivomuksesta tai hoitavan lääkärin suosituksesta voidaan pitää hoitotaukoja. Hormonireseptoripositiivisten kohdalla voidaan myös välillä siirtyä hormonihoitoon. Aiemmin tehonnut solunsalpaajahoito voidaan taudin edetessä aloittaa hoitotauon jälkeen uudestaan. Etäpesäkkeet luustossa Luustopesäkkeiden hoitoon voidaan liittää bisfosfonaattihoito tai denosumabi. Oireisessa ja laajassa luustometastasoinnissa lääkitys aloitetaan välittömästi. Oireettomassa ja hyvin pienen volyymin metastasoinnissa (esim. harvalukuiset skleroottiset etäpesäkkeet) luustolääkityksen tuoma lisähyöty muun tehoavan syövänhoidon ohella lienee pieni. Sen aloittamista voidaan lykätä luustotilannetta seuraten. Selkäydinkompressiota tai murtumavaaraa aiheuttavat etäpesäkkeet tulee kiireesti hoitaa sädettämällä. Vaihtoehtoisesti voidaan myös konsultoida ortopedia tai neurokirurgia kirurgisesta hoidosta. Kirurgisiin toimenpiteisiin ryhdytään yleensä vain, jos tilanne on uhkaava, muita hoitokeinoja käyttämällä ei ole odotettavissa riittävää vastetta tai sädehoitoannos on täynnä ja potilaan elinajan ennuste on yli kuusi kuukautta. Etäpesäkkeet aivoissa Aivojen etäpesäkkeet hoidetaan yleensä joko koko aivojen sädehoidolla tai stereotaktisella sädehoidolla. Stereotaktiseen sädehoitoon soveltuvat potilaat, joilla on 1 3 aivometastaasia ja taudin tilanne keskushermoston ulkopuolella pysyy vakaana. Yksittäisiä etäpesäkkeitä voidaan myös poistaa kirurgisesti. J. Mattson ja R. Huovinen

7 Oireenmukainen hoito Levinneen rintasyövän hoidossa on ensisijaisen tärkeätä kartoittaa jokaisella käynnillä potilaan taudista aiheutuvat oireet ja määrätä niihin syöpälääkehoidon lisäksi tarvittaessa myös tehokas oireenmukainen lääkitys. Kun suurin osa potilaalle soveltuvista syövän etenemistä jarruttavista hoidoista on käyty läpi, on ajoissa ryhdyttävä suunnittelemaan oireenmukaista hoitoa ja hoitopaikkaa. Nämä asiat tulee ottaa puheeksi jo ennen viimeiseen suunniteltuun hoitolinjaan siirtymistä tai jo aiemminkin, jos potilas tarvitsee tukitoimia ehtiäkseen sopeutua ajatukseen. Puheeksi ottaminen on tärkeää, jotta potilas ehtii sopeutua ajatukseen ja hoitopaikka saadaan järjestymään valmiiksi. Lähete palliatiiviseen yksikköön tai oman terveysaseman kotihoitoon, kotisairaalaan tai saattohoitokotiin voidaan tehdä potilaan vielä saadessa syövän lääkehoitoja. Useimmat potilaat haluavat asua mahdollisimman pitkään kotona. Lopuksi Levinneen rintasyövän hoito räätälöidään potilaskohtaisesti ottamalla huomioon rintasyövän alatyyppi, aiemmat hoidot ja niillä saavutettu hoitotulos sekä potilaan yleistila ja toivomukset. Vaikka osa potilaista elää pitkään sairautensa kanssa, levinnyttä rintasyöpää sairastavien potilaiden keskimääräinen odotettavissa oleva elinaika on noin kolme vuotta. Erityisesti HER2-positiivisen rintasyövän hoitoon on tullut viime vuosina uusia tehokkaita, hyvin siedettyjä täsmälääkkeitä, ja satunnaistettujen tutkimusten perusteella on oletettavaa, että tämän potilasryhmän elinaika on pidentynyt huomattavasti, jopa muutamalla vuodella. Sairaaloiden laaturekistereiden avulla pystytään todennäköisesti jo lähivuosina arvioimaan, mikä on uusimpien hoitojen vaikutus suomalaisten etäpesäkkeistä rintasyöpää sairastavien potilaiden elinaikaan. JOHANNA MATTSON, dosentti, ylilääkäri (vs.) HYKS:n syöpäkeskus RIIKKA HUOVINEN, dosentti, syöpätautien erikoislääkäri TYKS:n syöpäklinikka SIDONNAISUUDET Johanna Mattson: Asiantuntijapalkkio (Amgen, Bayer, Eisai, Roche, Teva Group), luentopalkkio (Astra Zeneca, GSK, Novartis, Roche, Sanofi), koulutus/ kongressikuluja yrityksen tuella (GSK, Novartis, Otsuka Pharma, Pierre Fabre, Roche, Teva-group) Riikka Huovinen: Asiantuntijapalkkio (Amgen, Roche), luentopalkkio (Amgen, Astra Zeneca, Bayer, GSK, Janssen, Novartis, Roche), koulutus/kongressikuluja yrityksen tuella (Novartis, Roche) Summary Treatment of disseminated breast cancer Although several effective drugs have in recent years been introduced for the treatment of disseminated breast cancer, it is still an incurable illness. Many patients live a fairly normal life with their illness for a long time, and some of them are able to continue working in spite of the therapies. Factors considered in tailoring the treatment include tumor subtype, extent of the disease, symptoms, previous treatments and the achieved treatment outcome, and adverse effects of the treatments Levinneen rintasyövän hoito

8 KATSAUS KIRJALLISUUTTA 1. Suomen Syöpärekisteri. 2. Cardoso F, Costa A, Norton L, ym. 1st international consensus guidelines for advanced breast cancer (ABC 1). Breast 2012;21: Pennant M, Takwoingi Y, Pennant L, ym. A systematic review of positron emission tomography (PET) and positron emission tomography/computed tomography (PET/ CT) for the diagnosis of breast cancer recurrence. Health Technol Assess 2010;14: Hayes DF, Zurawski VR Jr, Kufe DW. Comparison of circulating CA 15-3 and carcinoembryonic antigen levels in patients with breast cancer. J Clin Oncol 1986;4: Cardoso F, Costa A, Norton L, ym. ESO- ESMO 2nd international consensus guidelines for advanced breast cancer (ABC2). Ann Oncol 2014;25: Rintasyövän valtakunnallinen diagnostiikka- ja hoitosuositus. Suomen Rintasyöpäryhmä ry Nabholtz JM, Bonneterre J, Buzdar A, Robertson JF, Thürlimann B. Anastrozole (Arimidex) versus tamoxifen as first-line therapy for advanced breast cancer in postmenopausal women: survival analysis and updated safety results. Eur J Cancer 2003;39: Barrios C, Forbes JF, Jonat W, ym. The sequential use of endocrine treatment for advanced breast cancer: where are we? Ann Oncol 2012;23: Beck JT, Hortobagyi GN, Campone M, ym. Everolimus plus exemestane as first-line therapy in HR+, HER2- advanced breast cancer in BOLERO-2. Breast Cancer Res Treat 2014;143: Finn RS, Crown, JP, Lang I, ym. Final results of a randomized phase 2 study of palbociclib (PD ) a cyclin-dependent kinase (CDK) 4/6 inhibitor, in combination with letrozole vs letrozole alone for first-line treatment of ER+, HER2 advanced breast cancer (PALOMA-1/ TRIO-18). American Association for Cancer Research Congress, San Diego Cortes J, O Shaughnessy J, Loesch D, ym. Eribulin monotherapy versus treatment of physician s choice in patients with metastatic breast cancer (EMBRACE): a phase 3 open-label randomised study. Lancet 2011;377: Kaufman PA, Awada A, Twelves C, ym. A phase III, open-label, randomized, multicenter study of eribulin mesylate versus capecitabine in patients with locally advanced or metastatic breast cancer previously treated with anthracyclines and taxanes. Cancer Res 2012;72(24 Suppl): (abstract S6 6). 13. Tutt A, Ellis P, Kilburn L, ym. The TNT trial: a randomized phase III trial of carboplatin (C) compared with docetaxel (D) for patients with metastatic or recurrent locally advanced triple negative or BRCA1/2 breast cancer (CRUK/07/012). Breast Cancer Congress, San Antonio Marty M, Cognetti F, Maraninchi D, ym. Randomized phase II trial of the efficacy and safety of trastuzumab combined with docetaxel in patients with human epidermal growth factor receptor 2-positive metastatic breast cancer administered as first-line treatment: the M77001 study group. J Clin Oncol 2005;23: Andersson M, Lidbrink E, Bjerre K, ym. Phase III randomized study comparing docetaxel plus trastuzumab with vinorelbine plus trastuzumab as first-line therapy of metastatic or locally advanced human epidermal growth factor receptor 2-positive breast cancer: the HERNATA study. J Clin Oncol 2011;29: Baselga J, Cortés J, Kim SB, ym. Pertuzumab plus trastuzumab plus docetaxel for metastatic breast cancer. N Engl J Med 2012;366: Swain SM, Kim SB, Cortes J, ym. Final overall survival analysis from the CLEOPATRA study of first-line pertuzumab, trastuzumab, and docetaxel in patients with HER2-positive metastatic breast cancer. European Society for Medical Oncology Congress, Madrid Kaufman B, Mackey JR, Clemens MR, ym. Trastuzumab plus anastrozole versus anastrozole alone for the treatment of postmenopausal women with human epidermal growth factor receptor 2-positive, hormone receptor-positive metastatic breast cancer: results from the randomized phase III TAnDEM study. J Clin Oncol 2009;27: Johnston S, Pippen J Jr, Pivot X, ym. Lapatinib combined with letrozole versus letrozole and placebo as first-line therapy for postmenopausal hormone receptorpositive metastatic breast cancer. J Clin Oncol 2009;27: von Minckwitz G, du Bois A, Schmidt M, ym. Trastuzumab beyond progression in human epidermal growth factor receptor 2-positive advanced breast cancer: a german breast group 26/breast international group study. J Clin Oncol 2009;27: Cameron D, Casey M, Press M, ym. A phase III randomized comparison of lapatinib plus capecitabine versus capecitabine alone in women with advanced breast cancer that has progressed on trastuzumab: updated efficacy and biomarker analyses. Breast Cancer Res Treat 2008;112: Verma S, Miles D, Gianni L, ym. Trastuzumab emtansine for HER2-positive advanced breast cancer. N Engl J Med 2012; 367: Blackwell KL, Burstein HJ, Storniolo AM, ym. Randomized study of Lapatinib alone or in combination with trastuzumab in women with ErbB2-positive, trastuzumab-refractory metastatic breast cancer. J Clin Oncol 2010;28: Wildiers H, Kim SB, Gonzalez-Martin A, ym. T-DM1 for HER2-positive metastatic breast cancer (MBC): primary results from TH3RESA, a phase 3 study of T-DM1 vs treatment of physician s choice. European Society for Medical Oncology Kongressi, Amsterdam Sosa SM, Bragado P, Aguirre-Ghiso JA. Mechanisms of disseminated cancer cell dormancy: an awakening field. Nat Rev Cancer 2014;14: J. Mattson ja R. Huovinen

Uutta lääkkeistä: Palbosiklibi

Uutta lääkkeistä: Palbosiklibi Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 1/2017 UUTTA LÄÄKKEISTÄ Uutta lääkkeistä: Palbosiklibi Annikka Kalliokoski / Kirjoitettu 25.1.2017 / Julkaistu Ibrance 75 mg, 100 mg, 125 mg kovat kapselit, Pfizer Limited

Lisätiedot

Neuroendokriinisten syöpien lääkehoito

Neuroendokriinisten syöpien lääkehoito Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2015 TEEMAT Neuroendokriinisten syöpien lääkehoito Maija Tarkkanen / Kirjoitettu 16.6.2015 / Julkaistu 13.11.2015 Neuroendokriinisten (NE) syöpien ilmaantuvuus lisääntyy,

Lisätiedot

Seminoman hoito ja seuranta. S. Jyrkkiö

Seminoman hoito ja seuranta. S. Jyrkkiö Seminoman hoito ja seuranta S. Jyrkkiö 17.4.2015 Kivessyöpä yleistyy Pohjoismaissa Seminoman ja non-seminoomien yleisyys Pohjoismaissa Kuolleisuus kivessyöpään Pohjoismaissa Kivessyöpä 5 v OSS Kivestuumoreiden

Lisätiedot

MIESTEN JA ALLE 35-VUOTIAIDEN NAISTEN RINTASYÖPÄ

MIESTEN JA ALLE 35-VUOTIAIDEN NAISTEN RINTASYÖPÄ MIESTEN JA ALLE 35-VUOTIAIDEN NAISTEN RINTASYÖPÄ Ari-Pekka Asikainen LK & Minna Tanner Dosentti/ Oyl, TAYS, Syövän hoidon vastuualue Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen

Lisätiedot

Syövän lääkehoito. Salla Kalsi

Syövän lääkehoito. Salla Kalsi Syövän lääkehoito Salla Kalsi Syöpä Yleisnimitys maligneille (pahanlaatuisille) kasvaimille Karsinogeeninen = syöpää aiheuttava Syövän taustalla voi olla Ympäristötekijät, elintavat, perimä, eräät virus-

Lisätiedot

Eturauhassyövän uudet lääkehoidot

Eturauhassyövän uudet lääkehoidot Eturauhassyövän uudet lääkehoidot 24.04.2015 Petteri Hervonen, LT, Syöpätautien erikoislääkäri Docrates Syöpäsairaala, TAYS Yleistä Eturauhassyöpä on miesten yleisin syöpätyyppi Lähes 5000 uutta diagnoosia/vuosi

Lisätiedot

Rintasyöpäpotilaan osteoporoosi

Rintasyöpäpotilaan osteoporoosi Rintasyöpäpotilaan osteoporoosi Gynaecologi Practici ry 20.5.2011 Helsinki Riikka Huovinen Dosentti, erikoislääkäri TYKS Syöpätautien klinikka Dosentti, LT, syöpätautien erikoislääkäri Päätoimi Erikoislääkäri,

Lisätiedot

RINNAN NGS PANEELIEN KÄYTTÖ ONKOLOGIN NÄKÖKULMA

RINNAN NGS PANEELIEN KÄYTTÖ ONKOLOGIN NÄKÖKULMA RINNAN NGS PANEELIEN KÄYTTÖ ONKOLOGIN NÄKÖKULMA Johanna Mattson dosentti ylilääkäri, vs. toimialajohtaja HYKS Syöpäkeskus 28.11.2016 1 RINTASYÖPÄ SUOMESSA 5008 uutta tapausta vuonna 2014 Paikallinen rintasyöpä

Lisätiedot

Mitä pitäisi tietää rintasyövän hoidosta ja seurannasta?

Mitä pitäisi tietää rintasyövän hoidosta ja seurannasta? Mitä pitäisi tietää rintasyövän hoidosta ja seurannasta? Suomen yleislääkäriyhdistys 13.05.2016 Päivi Salminen-Peltola osastonylilääkäri HUS Hyvinkään sairaala Sisältö Lähettäminen ja tutkimukset perusterveydenhuollossa

Lisätiedot

Hoidetun rintasyöpäpotilaan seuranta

Hoidetun rintasyöpäpotilaan seuranta Hoidetun rintasyöpäpotilaan seuranta Tavoitteet Seurannassa pyritään rintasyövän mahdollisen paikallisen uusiutumisen ja vastakkaisen rinnan uuden syövän varhaiseen toteamiseen. Oireettomalle potilaalle

Lisätiedot

Rintasyövän nykyaikainen hoito ja seuranta

Rintasyövän nykyaikainen hoito ja seuranta Rintasyövän nykyaikainen hoito ja seuranta One fits all vai Räätälöity hoito Rintasyöpä Suomessa Rintasyöpään sairastui 2007 4142 suomalaista naista ja 16 miestä Hoitotulokset ovat kansainvälisestikin

Lisätiedot

Läpimurto ms-taudin hoidossa?

Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Kansainvälisen tutkijaryhmän kliiniset kokeet uudella lääkkeellä antoivat lupaavia tuloksia sekä aaltoilevan- että ensisijaisesti etenevän ms-taudin

Lisätiedot

KEUHKOSYÖVÄN SEULONTA. Tiina Palva Dosentti, Syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri, Väestövastuulääkäri, Kuhmoisten terveysasema

KEUHKOSYÖVÄN SEULONTA. Tiina Palva Dosentti, Syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri, Väestövastuulääkäri, Kuhmoisten terveysasema KEUHKOSYÖVÄN SEULONTA Tiina Palva Dosentti, Syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri, Väestövastuulääkäri, Kuhmoisten terveysasema Seulonta on tiettyyn väestöryhmään kohdistuva tutkimus, jolla pyritään

Lisätiedot

MITÄ UUTTA SARKOOMIEN HOIDOSSA?

MITÄ UUTTA SARKOOMIEN HOIDOSSA? MITÄ UUTTA SARKOOMIEN HOIDOSSA? O S A S T O N Y L I L Ä Ä K Ä R I M A I J A T A R K K A N E N H Y K S S Y Ö P Ä K E S K U S LUENNON SISÄLTÖ luu- ja pehmytkudossarkoomat ei pediatrisia tutkimuksia ei gynekologisia

Lisätiedot

Levinneen rintasyövän oraalinen lääkehoito. Paula Poikonen- Saksela LT, erikoislääkäri HUS Syöpäkeskus

Levinneen rintasyövän oraalinen lääkehoito. Paula Poikonen- Saksela LT, erikoislääkäri HUS Syöpäkeskus Levinneen rintasyövän oraalinen lääkehoito Paula Poikonen- Saksela LT, erikoislääkäri HUS Syöpäkeskus ETÄPESÄKKEINEN RINTASYÖPÄ 20-30 %:lle rintasyövän sairastaneista kehi@yy taudin metastasoinc Keskimääräinen

Lisätiedot

Yleistyykö syöpä kohonneen syöpäriskin taustat: munanjohdin-, munasarja- ja vatsakalvosyöpä. Mikko Loukovaara SGY koulutuspäivät

Yleistyykö syöpä kohonneen syöpäriskin taustat: munanjohdin-, munasarja- ja vatsakalvosyöpä. Mikko Loukovaara SGY koulutuspäivät Yleistyykö syöpä kohonneen syöpäriskin taustat: munanjohdin-, munasarja- ja vatsakalvosyöpä Mikko Loukovaara SGY koulutuspäivät 25.11.2016 Helsinki Sidonnaisuudet LT, dosentti, naistentautien ja synnytysten

Lisätiedot

Mitä uutta rintasyövästä

Mitä uutta rintasyövästä Mitä uutta rintasyövästä Onkologiapäivät 2013 31.8.2013 Käsiteltäviä aiheita Neoadjuvanttihoidot NOAH-studyn pitkäaikaistulokset Adjuvanttihoidot Tamoksifeeni 5v. vs. 10 v. HERA-tutkimuksen päivityksiä

Lisätiedot

Eettisen toimikunnan ja TUKIJA:n vuorovaikutuksesta. Tapani Keränen Kuopion yliopisto

Eettisen toimikunnan ja TUKIJA:n vuorovaikutuksesta. Tapani Keränen Kuopion yliopisto Eettisen toimikunnan ja TUKIJA:n vuorovaikutuksesta Tapani Keränen Kuopion yliopisto Helsingin julistus Ennen kuin ihmiseen kohdistuvaan lääketieteelliseen tutkimustyöhön ryhdytään, on huolellisesti arvioitava

Lisätiedot

Mitä on vaikuttava lääkehoito? Biologiset lääkkeet esimerkkinä. Vaikuttavuustavoitteet SOTE-johtamisen ytimeen

Mitä on vaikuttava lääkehoito? Biologiset lääkkeet esimerkkinä. Vaikuttavuustavoitteet SOTE-johtamisen ytimeen Mitä on vaikuttava lääkehoito? Biologiset lääkkeet esimerkkinä Antti Viitanen Toimitusjohtaja Novartis Finland Oy 11.11.2016 Vaikuttavuustavoitteet SOTE-johtamisen ytimeen Huomio resursseista ja rakenteista

Lisätiedot

Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista - Sic!

Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista - Sic! Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 2/2016 TEEMAT Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista Hannu Koponen / Kirjoitettu 8.4.2016 / Julkaistu 3.6.2016 Psykoosipotilaiden

Lisätiedot

Kadcyla (trastutsumabiemtansiini)

Kadcyla (trastutsumabiemtansiini) Kadcyla (trastutsumabiemtansiini) Opas terveydenhuollon ammattilaisille Riskienhallintamateriaali syyskuu 2016 Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta

Lisätiedot

Raskaus sairastetun syövän jälkeen. Riikka Huovinen Gynecologi Practici Docrates Klinikka

Raskaus sairastetun syövän jälkeen. Riikka Huovinen Gynecologi Practici Docrates Klinikka Raskaus sairastetun syövän jälkeen Riikka Huovinen Gynecologi Practici Docrates Klinikka 23.10.2010 Voinko saada lapsen vaikka olen sairastanut syövän? Voiko raskaus aiheuttaa syövän uusiutumisen? Premenopausaalisten

Lisätiedot

Sidonnaisuudet. Tuberkuloosi, toteaminen ja hoito. Milloin epäilen tuberkuloosia perusterveydenhuollossa 06.10.2015

Sidonnaisuudet. Tuberkuloosi, toteaminen ja hoito. Milloin epäilen tuberkuloosia perusterveydenhuollossa 06.10.2015 Sidonnaisuudet Tuberkuloosi, toteaminen ja hoito Tuula Vasankari Dos., el Pääsihteeri Filha ry Valtakunnallinen TB hoidon asiantuntijaryhmä, pj 8.10.2015 Filha WHO IUATLD TB-Net STM THL Ei lääketeollisuussidonnaisuuksia

Lisätiedot

keuhkosyövän uusista hoitotutkimuksista Jussi Koivunen, el dos OYS/Syöpätaudit

keuhkosyövän uusista hoitotutkimuksista Jussi Koivunen, el dos OYS/Syöpätaudit keuhkosyövän uusista hoitotutkimuksista Jussi Koivunen, el dos OYS/Syöpätaudit 30.8.2014 Sidonnaisuudet Taloudelliset riippuvuudet: Konsultointi: - Tutkimusrahoitus: - Osakkeet: - Honorariat: Eli Lilly,

Lisätiedot

KANSALLINEN REUMAREKISTERI (ROB-FIN)

KANSALLINEN REUMAREKISTERI (ROB-FIN) KANSALLINEN REUMAREKISTERI (ROB-FIN) Prospektiivinen kohorttitutkimus tulehduksellisia reumasairauksia sairastavista potilaista Suomen reumatologisen yhdistyksen (SRY) vuonna 1999 perustama Tiedonkeruu

Lisätiedot

Mitä uutta keuhkosyövän käyvässä hoidossa

Mitä uutta keuhkosyövän käyvässä hoidossa Mitä uutta keuhkosyövän käyvässä hoidossa Antti Jekunen Kliinisen lääketutkimuksen dosentti, kliininen farmakologia HY Soveltavan onkologian dosentti, syöpätautien klinikka, TY Kliinisen onkologian professori,

Lisätiedot

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Infosheet 38 Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Ymmärrettävä tieto Antamalla ihmisille tilaisuuden esittää kysymyksensä voit räätälöidä heidän tarpeisiinsa sopivaa tietoa. Jokaiseen keskusteluun

Lisätiedot

Keuhkoahtaumataudin monet kasvot

Keuhkoahtaumataudin monet kasvot Keuhkoahtaumataudin monet kasvot Alueellinen koulutus 21.4.2016 eval Henrik Söderström / TYKS Lähde: Google Lähde: Google Lähde: Google Lähde: Google Keuhkoahtaumatauti, mikä se on? Määritelmä (Käypä

Lisätiedot

GYNEKOLOGINEN SYÖPÄ 10.5.2016

GYNEKOLOGINEN SYÖPÄ 10.5.2016 GYNEKOLOGINEN SYÖPÄ 10.5.2016 kohtusyöpä munasarjasyöpä kohdunkaulasyöpä ulkosynnyttimien syöpä gynekologisten syöpien hoito on HUS-alueella keskitetty NKL:lle KOHTUSYÖPÄ naisten 3. yleisin syöpä; 800-900

Lisätiedot

Suositukset maksan haittavaikutusten välttämiseksi. Valdoxan voi aiheuttaa haittavaikutuksena mm. muutoksia maksan toimintaan.

Suositukset maksan haittavaikutusten välttämiseksi. Valdoxan voi aiheuttaa haittavaikutuksena mm. muutoksia maksan toimintaan. Potilaan opas VALDOXAN Suositukset maksan haittavaikutusten välttämiseksi Valdoxan voi aiheuttaa haittavaikutuksena mm. muutoksia maksan toimintaan. Tässä oppaassa kerrotaan suosituksista maksan haittavaikutusten

Lisätiedot

Palliatiivinen hoito osa potilaan kokonaisvaltaista hoitoa

Palliatiivinen hoito osa potilaan kokonaisvaltaista hoitoa 24.4.2015 Palliatiivinen hoito osa potilaan kokonaisvaltaista hoitoa Tiina Saarto, vs. yl HYKS Syöpäkeskus Palliatiivisen lääketieteen professori, Helsingin Yliopisto Pallium (l) viitta Palliatus (l) peitetty,

Lisätiedot

Rintasyöpäpotilaan ohjaus

Rintasyöpäpotilaan ohjaus Rintasyöpäpotilaan ohjaus Lähete rintarauhaskirurgian yksikköön - mammografia,uä ja PNB oltava tehty - kuvat ja patologin vastaukset lähetteen mukaan! - potilaalle ilmoitettu diagnoosi - potilaalle rintasyöpähoitajan

Lisätiedot

Palliatiivinen hoito ja saattohoito - hoitosuunnitelma

Palliatiivinen hoito ja saattohoito - hoitosuunnitelma 25.11.2016 Palliatiivinen hoito ja saattohoito - hoitosuunnitelma Tiina Saarto, yl, Palliatiivisen lääketieteen professori, Helsingin Yliopisto, HYKS Palliatiivinen keskus WHO - Palliatiivinen hoito Palliatiivisella

Lisätiedot

VUODEN TÄRKEÄT SÄDEHOITOTUTKIMUKSET. Jan Seppälä. Sädehoitopäivät 2015

VUODEN TÄRKEÄT SÄDEHOITOTUTKIMUKSET. Jan Seppälä. Sädehoitopäivät 2015 VUODEN TÄRKEÄT SÄDEHOITOTUTKIMUKSET Jan Seppälä Sädehoitopäivät 2015 17/04/2015 1 Viime vuoden tärkeät tapahtumat Adrian Begg (1946 2014), kuului mm. ESTROn säteilybiologiatoimikuntaan, piti kursseja kliinisestä

Lisätiedot

COPD MITEN VALITSEN POTILAALLENI OIKEAN LÄÄKKEEN? 21.4.2016 PÄIVI OKSMAN, TYKS Keuhkosairauksien klinikka

COPD MITEN VALITSEN POTILAALLENI OIKEAN LÄÄKKEEN? 21.4.2016 PÄIVI OKSMAN, TYKS Keuhkosairauksien klinikka COPD MITEN VALITSEN POTILAALLENI OIKEAN LÄÄKKEEN? 21.4.2016 PÄIVI OKSMAN, TYKS Keuhkosairauksien klinikka SIDONNAISUUDET Kongressi- ja koulutustilaisuudet: GSK, Leiras Takeda, Boehringer- Ingelheim, Orion

Lisätiedot

Suomen Lihastautirekisteri osana kansainvälistä yhteistyötä. Jaana Lähdetie Erikoislääkäri, Suomen Lihastautirekisterin vastuuhenkilö TYKS

Suomen Lihastautirekisteri osana kansainvälistä yhteistyötä. Jaana Lähdetie Erikoislääkäri, Suomen Lihastautirekisterin vastuuhenkilö TYKS Suomen Lihastautirekisteri osana kansainvälistä yhteistyötä Jaana Lähdetie Erikoislääkäri, Suomen Lihastautirekisterin vastuuhenkilö TYKS Taustaa Miksi uudet tutkimustulokset lihastautien perimmäisistä

Lisätiedot

Suomen Syöpärekisteri Syöpätautien tilastollinen ja epidemiologinen tutkimuslaitos. Syöpäpotilaiden eloonjäämisluvut alueittain

Suomen Syöpärekisteri Syöpätautien tilastollinen ja epidemiologinen tutkimuslaitos. Syöpäpotilaiden eloonjäämisluvut alueittain Syöpäpotilaiden eloonjäämisluvut alueittain Sivuilla 2 15 esitetään ikävakioidut suhteelliset elossaololuvut yliopistollisten sairaaloiden vastuualueilla vuosina 2007 2014 todetuilla ja 2012 2014 seuratuilla

Lisätiedot

Entyvio 300 mg kuiva aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos (vedolitsumabi)

Entyvio 300 mg kuiva aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos (vedolitsumabi) Entyvio 300 mg kuiva aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos (vedolitsumabi) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO 27.6.2014, versio 1.0 VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1

Lisätiedot

Mitä uu'a menopaussin hormonihoidosta?

Mitä uu'a menopaussin hormonihoidosta? Mitä uu'a menopaussin hormonihoidosta? Tomi Mikkola! Helsinki University Central Hospital! Department of Obstetrics and Gynecology! Helsinki, Finland!! Hormonihoito - Heilurin liike Government Labels Estrogen

Lisätiedot

Oppimistavoitteet. Syöpien esiintyvyys, ennuste, hoito ja tutkimus. Syöpien esiintyvyys. Suomen syöpärekisteri. Lisäksi

Oppimistavoitteet. Syöpien esiintyvyys, ennuste, hoito ja tutkimus. Syöpien esiintyvyys. Suomen syöpärekisteri. Lisäksi Oppimistavoitteet Syöpien esiintyvyys, ennuste, hoito ja tutkimus Sirpa Leppä, professori Syöpätautien klinikka Hankkia yleiskäsitys syövän yleisyydestä, yleisimpien syöpien sairastavuudesta ja kuolleisuudesta

Lisätiedot

Perinnöllinen välimerenkuume

Perinnöllinen välimerenkuume www.printo.it/pediatric-rheumatology/fi/intro Perinnöllinen välimerenkuume 2. DIAGNOOSI JA HOITO 2.1 Miten tauti todetaan? Yleensä taudin määrittelyssä edetään seuraavasti: Kliininen epäily: Perinnöllistä

Lisätiedot

Femar 2,5 mg tabletti, kalvopäällysteinen , versio 5.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Femar 2,5 mg tabletti, kalvopäällysteinen , versio 5.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Femar 2,5 mg tabletti, kalvopäällysteinen 18.7.2016, versio 5.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Rintasyöpä on maailmanlaajuisesti

Lisätiedot

Miten ehkäistä suolisyöpää? Jukka- Pekka Mecklin Yleiskirurgian professori K- SKS ja Itä- Suomen yliopisto

Miten ehkäistä suolisyöpää? Jukka- Pekka Mecklin Yleiskirurgian professori K- SKS ja Itä- Suomen yliopisto Miten ehkäistä suolisyöpää? Jukka- Pekka Mecklin Yleiskirurgian professori K- SKS ja Itä- Suomen yliopisto Suolisyövän ehkäisy 1. Suolisyövän yleisyys väestössä 2. Suolisyövän riskiryhmät 3. Suolisyövän

Lisätiedot

PERINNÖLLISET TEKIJÄT JA NIIDEN MERKITYS RINTASYÖPÄSAIRASTUMISESSA. Robert Winqvist. SyöpägeneCikan ja tuumoribiologian professori Oulun yliopisto

PERINNÖLLISET TEKIJÄT JA NIIDEN MERKITYS RINTASYÖPÄSAIRASTUMISESSA. Robert Winqvist. SyöpägeneCikan ja tuumoribiologian professori Oulun yliopisto PERINNÖLLISET TEKIJÄT JA NIIDEN MERKITYS RINTASYÖPÄSAIRASTUMISESSA Robert Winqvist SyöpägeneCikan ja tuumoribiologian professori Oulun yliopisto PROFESSORILIITON SYYSSEMINAARI TUTKIMUSTA KAIKKIEN HYÖDYKSI

Lisätiedot

Appendisiitin diagnostiikka

Appendisiitin diagnostiikka Appendisiitti score Panu Mentula LT, gastrokirurgi HYKS Appendisiitin diagnostiikka Anamneesi Kliiniset löydökset Laboratoriokokeet Ł Epätarkka diagnoosi, paljon turhia leikkauksia 1 Insidenssi ja diagnostinen

Lisätiedot

Palliatiivinen palveluketju Etelä- Savossa. 19.02.2016 Jarmo Lappalainen Ylilääkäri PTH-yksikkö

Palliatiivinen palveluketju Etelä- Savossa. 19.02.2016 Jarmo Lappalainen Ylilääkäri PTH-yksikkö Palliatiivinen palveluketju Etelä- Savossa 19.02.2016 Jarmo Lappalainen Ylilääkäri PTH-yksikkö Käsitteet Palliatiivisella hoidolla tarkoitetaan potilaan kokonaisvaltaista hoitoa siinä vaiheessa kun etenevää

Lisätiedot

Mitä uutta eturauhassyövästä? Tapio Utriainen, HUS Onkologiapäivät

Mitä uutta eturauhassyövästä? Tapio Utriainen, HUS Onkologiapäivät Mitä uutta eturauhassyövästä? Tapio Utriainen, HUS Onkologiapäivät 31.8.2013 Mitä uutta eturauhassyövästä? Julkaisujen, ei uusien tulosten vuosi mcrpc:ssä AFFIRM, ALSYMPCA, COU-AA-302 Hyödyttääkö dosetakselihoito

Lisätiedot

LIITE I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEEN NIMISTÄ, LÄÄKEMUODOSTA, VAHVUUDESTA, ANTOREITEISTÄ JA HAKIJOISTA JÄSENVALTIOISSA

LIITE I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEEN NIMISTÄ, LÄÄKEMUODOSTA, VAHVUUDESTA, ANTOREITEISTÄ JA HAKIJOISTA JÄSENVALTIOISSA LIITE I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEEN NIMISTÄ, LÄÄKEMUODOSTA, VAHVUUDESTA, ANTOREITEISTÄ JA HAKIJOISTA JÄSENVALTIOISSA 1 Jäsenvaltio EU/ETA Myyntiluvan haltija Hakija (Kauppanimi) Nimi Vahvuus Lääkemuoto Antoreitti

Lisätiedot

ZOELY -käyttäjäopas. nomegestroliasetaatti estradioli 2,5 mg/1,5 mg kalvopäällysteisiä tabletteja

ZOELY -käyttäjäopas. nomegestroliasetaatti estradioli 2,5 mg/1,5 mg kalvopäällysteisiä tabletteja ZOELY -käyttäjäopas nomegestroliasetaatti estradioli 2,5 mg/1,5 mg kalvopäällysteisiä tabletteja SISÄLLYS Tietoja ZOELY-valmisteesta... 2 Miten ZOELY toimii?... 3 ZOELY on tehty sinua varten... 4 5 Lisätietoja

Lisätiedot

Toctino (alitretinoiini)

Toctino (alitretinoiini) POTILASESITE Toctino (alitretinoiini) Raskaudenehkäisyohjelma Tästä esitteestä Tässä esitteessä on tärkeää tietoa Toctino-hoidostanne ja lääkkeen käyttöön liittyvästä mahdollisesta sikiöepämuodostumien

Lisätiedot

Palmoplantaarinen pustuloosi PPP-opas

Palmoplantaarinen pustuloosi PPP-opas Palmoplantaarinen pustuloosi PPP-opas Palmoplantaarinen pustuloosi, PPP, on rakkuloiva kämmenten ja jalkapohjien ihosairaus. Yleisin sairastumisikä on 30 50 ikävuoden vaiheilla, vaikka poikkeuksiakin on.

Lisätiedot

Calciumfolinat Fresenius Kabi 10 mg/ml injektio-/infuusioneste, liuos. 11.8.2014, Versio 0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Calciumfolinat Fresenius Kabi 10 mg/ml injektio-/infuusioneste, liuos. 11.8.2014, Versio 0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Calciumfolinat Fresenius Kabi 10 mg/ml injektio-/infuusioneste, liuos 11.8.2014, Versio 0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä

Lisätiedot

Gynekologisten syöpien leikkaushoito K-SKS:ssa

Gynekologisten syöpien leikkaushoito K-SKS:ssa Gynekologisten syöpien leikkaushoito K-SKS:ssa Naistentautien alueellinen koulutus 18.11.2016 Mika Helste Sisältö Taustaa Mitä? Kuka Miten ja miksi? Miten on mennyt? Mitä jatkossa? 1 Syövät Keski-Suomessa

Lisätiedot

TIINA KANTOLA GYNEKOLOGISTEN SYÖPÄPOTILAIDEN JATKOHOITO

TIINA KANTOLA GYNEKOLOGISTEN SYÖPÄPOTILAIDEN JATKOHOITO 18.11.2016 TIINA KANTOLA GYNEKOLOGISTEN SYÖPÄPOTILAIDEN JATKOHOITO GYN.SYÖPÄPOTILAIDEN JATKOHOITO Naistenosasto (SYNNY) Naistentautien poliklinikka 1 (GYNPKL1) Päiväsairaala (Huone 4) Sädesairaala Kotisairaala

Lisätiedot

lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet

lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet Saattohoidon opetus lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet Leila Niemi-Murola dosentti, kliininen opettaja Anestesiologian ja tehohoidon klinikka HY/HYKS Esityksen sisältö Työelämässä olevat,

Lisätiedot

Hysteroskooppiset toimenpiteet; endometriumpolyypit. Gks Pia Heinonen Tyks nkl

Hysteroskooppiset toimenpiteet; endometriumpolyypit. Gks Pia Heinonen Tyks nkl Hysteroskooppiset toimenpiteet; endometriumpolyypit Gks 22.9.2016 Pia Heinonen Tyks nkl Sidonnaisuudet Bayer Upviser Olympus Yksityisvastaanotto : Mehiläinen ja Terveystalo Endometriumpolyypit Ovat tavallisia

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13 Terveydenhuollon palvelu paranee Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1601-5 Taitto:

Lisätiedot

Tuberkuloosi uutena haasteena. Tuula Vasankari Prof., el Pääsihteeri Filha ry Pj TB hoidon valtak. asiantunt.ryhmä

Tuberkuloosi uutena haasteena. Tuula Vasankari Prof., el Pääsihteeri Filha ry Pj TB hoidon valtak. asiantunt.ryhmä Tuberkuloosi uutena haasteena Tuula Vasankari Prof., el Pääsihteeri Filha ry Pj TB hoidon valtak. asiantunt.ryhmä 18.11.2016 Tuberkuloosi tänään 9,6 milj. tapausta ja 1,5 milj. kuolemaa/vuosi 7. yleisin

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Ei oleellinen. Tämä on geneerinen hakemus. Valmisteyhteenveto noudattaa alkuperäisvalmisteen

Lisätiedot

Potilaan päiväkirja. Avuksi maksa-arvojen ja käyntiaikojen seurantaan ensimmäisen hoitovuoden ajaksi

Potilaan päiväkirja. Avuksi maksa-arvojen ja käyntiaikojen seurantaan ensimmäisen hoitovuoden ajaksi Potilaan päiväkirja Avuksi maksa-arvojen ja käyntiaikojen seurantaan ensimmäisen hoitovuoden ajaksi POTILAAN TIEDOT Nimi: Osoite: Puh.: Erikoislääkäri: Erikoislääkärin puh.: Parkinsonhoitaja: Parkinsonhoitajan

Lisätiedot

JULKAISUSARJA 5/2016 NIVOLUMABI EDENNEEN MUNUAISSYÖVÄN HOIDOSSA

JULKAISUSARJA 5/2016 NIVOLUMABI EDENNEEN MUNUAISSYÖVÄN HOIDOSSA JULKAISUSARJA 5/2016 NIVOLUMABI EDENNEEN MUNUAISSYÖVÄN HOIDOSSA NIVOLUMABI EDENNEEN MUNUAISSYÖVÄN HOIDOSSA Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 5/2016 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Lapsen saattohoito. Ritva Halila, dosentti, pääsihteeri Sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE

Lapsen saattohoito. Ritva Halila, dosentti, pääsihteeri  Sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE Lapsen saattohoito Ritva Halila, dosentti, pääsihteeri etene@stm.fi www.etene.fi Sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE Sidonnaisuudet ei kaupallisia sidonnaisuuksia lastentautien erikoislääkäri

Lisätiedot

Cosentyx-valmisteen (sekukinumabi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto

Cosentyx-valmisteen (sekukinumabi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto EMA/775515/2014 Cosentyx-valmisteen (sekukinumabi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto Tämä on Cosentyx-valmisteen riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joilla varmistetaan,

Lisätiedot

Syövän hoidon parantaminen

Syövän hoidon parantaminen Syövän hoidon parantaminen Cancer Control Joint Action Sakari Karjalainen Helsinki 8.2.2016 Mikä on Cancon? Cancon on syövän hoitoon ja varhaisdiagnostiikkaan keskittyvä EUhanke, jossa Suomen Syöpäyhdistys

Lisätiedot

Valdoxan (agomelatiini) aikuispotilaiden vakavien masennustilojen hoidossa. Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille

Valdoxan (agomelatiini) aikuispotilaiden vakavien masennustilojen hoidossa. Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille Valdoxan (agomelatiini) aikuispotilaiden vakavien masennustilojen hoidossa Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille Suositukset seuraavissa tilanteissa: - maksan toiminnan seuraaminen - yhteisvaikutukset

Lisätiedot

Erityisturvallisuustiedote

Erityisturvallisuustiedote Erityisturvallisuustiedote Arava (leflunomidi) on tautiprosessia hidastava antireumaattinen lääke (DMARD), joka on tarkoitettu aikuisten aktiivista nivelreumaa tai aktiivista nivelpsoriaasia sairastavien

Lisätiedot

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTOS

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTOS LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTOS Nämä muutokset valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen ovat voimassa Komission päätöksestä. Jäsenvaltioiden viranomaiset päivittävät valmistetiedot

Lisätiedot

Omahoitointerventioiden vaikuttavuuden arviointi

Omahoitointerventioiden vaikuttavuuden arviointi Omahoitointerventioiden vaikuttavuuden arviointi Yleislääkäripäivät, 24.11.2016 TkT, KTM Iiris Hörhammer (os. Riippa) HEMA-instituutti Aalto-yliopisto Sidonnaisuudet Työnantaja: Aalto-yliopisto Viimeisen

Lisätiedot

Liite IV. Tieteelliset päätelmät

Liite IV. Tieteelliset päätelmät Liite IV Tieteelliset päätelmät 1 Tieteelliset päätelmät Euroopan komissiolle ilmoitettiin 10. maaliskuuta 2016, että riippumaton seurantaryhmä (IDMC) oli havainnut, että idelalisibia saaneilla potilailla

Lisätiedot

Tässä linkki ilmaisiin käsite- ja miellekartta ohjelmiin, voit tehdä kartan myös käsin Ota muistiinpanot mukaan tunnille

Tässä linkki ilmaisiin käsite- ja miellekartta ohjelmiin, voit tehdä kartan myös käsin Ota muistiinpanot mukaan tunnille Eevi Jacksen 2016 Tässä linkki ilmaisiin käsite- ja miellekartta ohjelmiin, voit tehdä kartan myös käsin Ota muistiinpanot mukaan tunnille pinnallisia syviä munasarjakystia = endometrioomia Video erinäköisistä

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Pregabalin Krka 17.2.2015, Versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Täydellisyyden vuoksi, viitaten Direktiivin 2001/83 artiklaan 11, hakija varaa mahdollisuuden

Lisätiedot

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 VI.2 VI.2.1 JULKISEN YHTEENVEDON OSIOT Tietoa sairauden esiintyvyydestä PLENADREN-valmistetta käytetään lisämunuaisten vajaatoiminnan

Lisätiedot

Syöpä ja liikunta 21.4.2016. LT Heidi Penttinen, Syöpätautien erikoislääkäri vs.oyl, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET

Syöpä ja liikunta 21.4.2016. LT Heidi Penttinen, Syöpätautien erikoislääkäri vs.oyl, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET Syöpä ja liikunta 21.4.2016 LT Heidi Penttinen, Syöpätautien erikoislääkäri vs.oyl, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET Sidonnaisuudet Kongressimatkoja: BMS, Novartis, Pfizer, Pierre Fabre, Roche, Sanofi

Lisätiedot

Työperäinen tuberkuloosi epidemia. V-J Anttila 26.3.2011 dos, osastonylilääkäri HYKS/Infektioepidemiologinen yksikkö/sairaalahygieniayksikkö

Työperäinen tuberkuloosi epidemia. V-J Anttila 26.3.2011 dos, osastonylilääkäri HYKS/Infektioepidemiologinen yksikkö/sairaalahygieniayksikkö Työperäinen tuberkuloosi epidemia V-J Anttila 26.3.2011 dos, osastonylilääkäri HYKS/Infektioepidemiologinen yksikkö/sairaalahygieniayksikkö Tuberkuloosi ja terveydenhuoltohenkilöstö Suomessa terveydenhuoltohenkilökunnan

Lisätiedot

Lääkkeet muistisairauksissa

Lääkkeet muistisairauksissa Lääkkeet muistisairauksissa Muistihoitajat 27.4.2016 Vanheneminen muuttaa lääkkeiden farmakokinetiikkaa Lääkeaineen vaiheet elimistössä: Imeytyminen: syljen eritys vähenee, mahalaukun ph nousee, maha-suolikanavan

Lisätiedot

Lumetta vai lääkettä? Tapani Keränen Kanta-Hämeen keskussairaala

Lumetta vai lääkettä? Tapani Keränen Kanta-Hämeen keskussairaala Lumetta vai lääkettä? Tapani Keränen Kanta-Hämeen keskussairaala Ovatko lumelääketutkimukset välttämättömiä lumelääke mittaa tutkimuksen kykyä osoittaa eroja eri hoitoryhmien välillä tautiin/oireeseen

Lisätiedot

Viiveet keuhkosyövän diagnostiikassa ja

Viiveet keuhkosyövän diagnostiikassa ja Viiveet keuhkosyövän diagnostiikassa ja hoidossa Johanna Hietamäki Tutkija, Lääk.yo Esityksen kulku Kehittämishankkeen esittely Toteutettu selvitys Menetelmät, aineisto Tulokset Johtopäätökset ja jatkosuunnitelmat

Lisätiedot

Herceptin on tarkoitettu HER2:ta yli-ilmentävän metastasoituneen rintasyövän hoitoon:

Herceptin on tarkoitettu HER2:ta yli-ilmentävän metastasoituneen rintasyövän hoitoon: 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Herceptin 150 mg infuusiokuiva-aine konsentraattiliuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi injektiopullo sisältää 150 mg trastutsumabia, joka on humanisoitu monoklonaalinen

Lisätiedot

Rintojen kuvantaminen. 2016 LT, radiologi Katja Hukkinen

Rintojen kuvantaminen. 2016 LT, radiologi Katja Hukkinen Rintojen kuvantaminen 2016 LT, radiologi Katja Hukkinen Kuvantamistavat Mammografia (2D), tomosynteesi (3D) Ultraääni, ABUS Magneettikuvantaminen Rinta-TT TT Oireet Kyhmy Ihon, nännin uusi ja konstantti

Lisätiedot

HIV-potilaan hoitotyö K-SKS

HIV-potilaan hoitotyö K-SKS HIV-potilaan hoitotyö K-SKS Valtakunnallinen HIVkoulutuspäivä 13.2.13 sh Ulla-Maarit Tiainen MITÄ KESKI-SUOMEN HIV -HOITOTYÖHÖN KUULUU TÄNÄÄN, n HIV-potilaita on hoidettu sisätautien pkl:lla 90-luvun alusta

Lisätiedot

Ruokatorvisyöpä. Ruokatorvisyöpä 2013. Ruokatorven syövän yleisyyden alueelliset vaihtelut. Ruokatorven levyepiteelisyövän etiologia

Ruokatorvisyöpä. Ruokatorvisyöpä 2013. Ruokatorven syövän yleisyyden alueelliset vaihtelut. Ruokatorven levyepiteelisyövän etiologia Ruokatorvisyöpä Ruokatorvisyöpä 2013 Eero Sihvo Dos KSKS Nielemisvaikeus Suomessa vajaa 300/v 14. yleisin ca >20. yleisin ca 2 histologista päätyyppiä Distaalinen ruokatorvi 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0

Lisätiedot

LIITE. Tieteelliset osat

LIITE. Tieteelliset osat LIITE Tieteelliset osat 3 LIITE Tieteelliset osat A) JOHDANTO Sparfloksasiini on kinoloneihin kuuluva antibiootti, joka on indikoitu seuraavien tilojen hoitoon: - avohoitopneumonia annostuksella 400/200

Lisätiedot

Gyn. erikoistuvien onkologian koulutus Hki 29.10.2015 Osastonlääkäri, LT Riitta Koivisto- Korander, HYKS

Gyn. erikoistuvien onkologian koulutus Hki 29.10.2015 Osastonlääkäri, LT Riitta Koivisto- Korander, HYKS Kohdunkaulasyöpä Gyn. erikoistuvien onkologian koulutus Hki 29.10.2015 Osastonlääkäri, LT Riitta Koivisto- Korander, HYKS Kohdunkaulasyöpä (KKS) Naisten 4. yleisin syöpä maailmassa (~ 500 000 uutta tapausta/v)

Lisätiedot

Uusin tieto vahvistaa biologisen reumalääkkeen ja. metotreksaatin yhdistelmähoidon tehokkuuden

Uusin tieto vahvistaa biologisen reumalääkkeen ja. metotreksaatin yhdistelmähoidon tehokkuuden Lehdistötiedote 10.6.2004 (julkaistavissa kello 11.15) Uusin tieto vahvistaa biologisen reumalääkkeen ja metotreksaatin yhdistelmähoidon tehokkuuden Kansainvälisen TEMPO- nivelreumatutkimuksen toisen vuoden

Lisätiedot

Ofev-valmisteen (nintedanibi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto

Ofev-valmisteen (nintedanibi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto EMA/738120/2014 Ofev-valmisteen (nintedanibi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto Tämä on Ofev-valmisteen riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joilla varmistetaan, että

Lisätiedot

Liekkivammatilanne Suomessa sekä vammojen sairaalahoitokustannukset

Liekkivammatilanne Suomessa sekä vammojen sairaalahoitokustannukset Liekkivammatilanne Suomessa sekä vammojen sairaalahoitokustannukset Haikonen Kari, Lillsunde Pirjo 27.8.2013, Hanasaaren kulttuurikeskus, Espoo 27.8.2013 Kari Haikonen 1 Tutkimuksen lähtökohdat Tutkimus

Lisätiedot

TULISIKO SUOMALAISTEN LÄÄKKEIDEN SAANTIA JA KÄYTTÖÄ OHJAILLA?

TULISIKO SUOMALAISTEN LÄÄKKEIDEN SAANTIA JA KÄYTTÖÄ OHJAILLA? TULISIKO SUOMALAISTEN LÄÄKKEIDEN SAANTIA JA KÄYTTÖÄ OHJAILLA? Palveluvalikoimaneuvoston näkökulma Reima Palonen 10.9.2015 Esityksen sisältö Mikä on terveydenhuollon palveluvalikoima? Mikä on terveydenhuollon

Lisätiedot

Mikrobilääkkeiden käyttö avohoidossa

Mikrobilääkkeiden käyttö avohoidossa Mikrobilääkkeiden käyttö avohoidossa Asko Järvinen HYKS infektiosairauksien klinikka Mikrobilääkkeiden sairaalakäytön osuus (%) 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Lisätiedot

Senshio 60 mg kalvopäällysteinen tabletti, Shionogi Limited.

Senshio 60 mg kalvopäällysteinen tabletti, Shionogi Limited. Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2015 UUTTA LÄÄKKEISTÄ Ospemifeeni Pirjo Inki / Kirjoitettu 4.11.2015 / Julkaistu 13.11.2015 Senshio 60 mg kalvopäällysteinen tabletti, Shionogi Limited. Ospemifeeni on

Lisätiedot

JULKAISUSARJA 4/2015 RAMUSIRUMABI EDENNEEN MAHASYÖVÄN JA RUOKATORVI- MAHALAUKKURAJAN ADENOKARSINOOMAN HOIDOSSA

JULKAISUSARJA 4/2015 RAMUSIRUMABI EDENNEEN MAHASYÖVÄN JA RUOKATORVI- MAHALAUKKURAJAN ADENOKARSINOOMAN HOIDOSSA JULKAISUSARJA 4/2015 RAMUSIRUMABI EDENNEEN MAHASYÖVÄN JA RUOKATORVI- MAHALAUKKURAJAN ADENOKARSINOOMAN HOIDOSSA RAMUSIRUMABI EDENNEEN MAHASYÖVÄN JA RUOKATORVI- MAHALAUKKURAJAN ADENOKARSINOOMAN HOIDOSSA

Lisätiedot

JULKAISUSARJA 6/2016 NIVOLUMABI EI- PIENISOLUISEN KEUHKO- SYÖVÄN HOIDOSSA

JULKAISUSARJA 6/2016 NIVOLUMABI EI- PIENISOLUISEN KEUHKO- SYÖVÄN HOIDOSSA JULKAISUSARJA 6/2016 NIVOLUMABI EI- PIENISOLUISEN KEUHKO- SYÖVÄN HOIDOSSA NIVOLUMABI EI-PIENISOLUISEN KEUHKOSYÖVÄN HOIDOSSA Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 6/2016 Lääkealan turvallisuus-

Lisätiedot

Glioomien molekyylidiagnostiikkaa Maria Gardberg TYKS-Sapa Patologia / Turun Yliopisto

Glioomien molekyylidiagnostiikkaa Maria Gardberg TYKS-Sapa Patologia / Turun Yliopisto Glioomien molekyylidiagnostiikkaa 30.8.2013 Maria Gardberg TYKS-Sapa Patologia / Turun Yliopisto Glioomien WHO-luokitus on morfologinen Gradusten I-IV ryhmittelyn perustana on toiminut ennusteen huononeminen

Lisätiedot

POTILAAN OPAS. EYLEA likitaitteisuuden aiheuttaman suonikalvon uudissuonittumisen hoidossa

POTILAAN OPAS. EYLEA likitaitteisuuden aiheuttaman suonikalvon uudissuonittumisen hoidossa POTILAAN OPAS EYLEA likitaitteisuuden aiheuttaman suonikalvon uudissuonittumisen hoidossa EYLEA Potilaan opas Lääkäri on määrännyt sinulle EYLEA -hoidon, koska sinulla on todettu likitaitteisuuden aiheuttama

Lisätiedot

Saattohoitostrategia Pirkanmaalla

Saattohoitostrategia Pirkanmaalla Saattohoitostrategia Pirkanmaalla Saattohoitotutkimuksen päivä 9.10.2014 Juho Lehto Vt. Ylilääkäri ja palliatiivisen lääketieteen prof. Palliatiivinen yksikkö, Syövänhoidon vastuualue, Pshp/TAYS/TyO 1

Lisätiedot

alfa 2 -agonisf Deksmedetomidiini Alfa 2 -reseptoreiden tehtäviä Alfa 2 -reseptoreiden sijainti ei vaikuta minkään muun systeemin kaula 6.3.

alfa 2 -agonisf Deksmedetomidiini Alfa 2 -reseptoreiden tehtäviä Alfa 2 -reseptoreiden sijainti ei vaikuta minkään muun systeemin kaula 6.3. Deksmedetomidiini alfa 2 -agonisf RIKU AANTAA, OYL, Prof. TOTEK ja Anestesiologian ja tehohoidon oppiaine TYKS ja Ty ei vaikuta minkään muun systeemin kaula riku.aantaa@tyks.fi Alfa 2 -reseptoreiden sijainti

Lisätiedot

Nuorten raskauden ehkäisy. Miila Halonen asiantuntijalääkäri Väestöliitto

Nuorten raskauden ehkäisy. Miila Halonen asiantuntijalääkäri Väestöliitto Nuorten raskauden ehkäisy Miila Halonen asiantuntijalääkäri Väestöliitto Tässä puheenvuorossa Ehkäisytarve nuoruusiässä UKMEC kriteeristö (kategoriat ja tulkinta) Ehkäisyn aloittamiskäytännöistä Nuoruusikä,

Lisätiedot

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT Huomautus: Nämä valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muutokset ovat voimassa komission päätöksen ajankohtana. Komission päätöksen jälkeen

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

Tavallisimmat lymfaattiset sairaudet

Tavallisimmat lymfaattiset sairaudet Tavallisimmat lymfaattiset sairaudet Syöpäpäivä 10.5.2016 Mirja Vapaatalo Verisolut Lymfosyytti immunologinen solu, joka osallistuu elimistön puolustukseen infektioita vastaan 20-40% verenkierron valkosoluista

Lisätiedot

Myyntiluvan haltija Valmisteen nimi Vaikuttava aine + vahvuus Lääkemuoto

Myyntiluvan haltija Valmisteen nimi Vaikuttava aine + vahvuus Lääkemuoto ETA:n jäsenvaltio Myyntiluvan haltija Valmisteen nimi Vaikuttava aine + vahvuus Lääkemuoto Chiesi Limited Formodual beklometasonidipropionaatti 100 µg/annos, formoterolifumaraattidihydraatti 6 µg/annos

Lisätiedot