Rintasyövän hoitosuositus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rintasyövän hoitosuositus"

Transkriptio

1 KÄYPÄ HOITO Diagnostiikka Rintasyövän epidemiologiaa, seulontaa ja diagnostiikkaa koskeva suositus julkaistaan erikseen. Luokitus Rintasyövän hoitoratkaisut pohjautuvat pitkälti leikkauksen jälkeiseen ptnm- (taulukko 1) tai levinneisyysluokitukseen (taulukko 2), mutta hoidon valinnassa huomioidaan myös muita paitsi kasvaimeen myös potilaaseen liittyviä tekijöitä. Alkuhoito Rintasyövän alku- eli neoadjuvanttihoidolla tarkoitetaan ennen leikkausta annettua solunsalpaajahoitoa, jonka tarkoituksena on pienentää kasvainta ja helpottaa leikkausta. Sitä annetaan, jos kasvaimen suuren koon vuoksi ei muutoin päästä rinnan säästävään leikkaukseen, ja sitä halutaan T3 4N2-tapauksissa sekä tulehduksellisessa rintasyövässä. Hoito aloitetaan antrasykliinipitoisella solunsalpaajalääkityksellä (esim. syklofosfamidi + epirubisiini + 5-fluorourasiili eli CEF) [1, 2; B]. Siihen yhdistetään myöhemmin leikkaus ja sädehoito lääkitysvasteen mukaan. Leikkauksen ja sädehoidon ajankohta määräytyy lääkitysvasteen mukaan, kuitenkin annetaan vähintään kaksi lääkekuuria ennen leikkausta. Lääkehoitoa jatketaan puoli vuotta leikkauksen ja sädehoidon jälkeen. Kirurgiset hoitomenetelmät Rinnan säästävä leikkaus. Rinnan säästävä kirurgia yhdistettynä sädehoitoon antaa samat tulokset eloonjäämisellä mitattuna kuin rinnan poisto [3; A]. Kaikki kasvaimet, joiden poisto vähintään 1 cm:n makroskooppisella tervekudosmarginaalilla onnistuu rinnan ulkonäköä kohtuuttomasti muuttamatta, soveltuvat rintaa säästävään leikkaukseen. Pienissä ja keskisuurissa rinnoissa 2 3 cm:n ja suurissa rinnoissa jopa 4 cm:n läpimittaiset kasvaimet voidaan käytännössä poistaa tällä menetelmällä. Rinnan poisto. Rinnan poiston aiheet [D] on lueteltu taulukossa 3. Kainalon tyhjennys. Kainalo tyhjennetään, jos rinnassa on invasiivinen karsinooma. Oikein suoritetun tyhjennyksen jälkeen kainalopreparaatista pitäisi löytyä yli kymmenen imusolmuketta. Kainalon tyhjennystä pidetään sekä diagnostisena että terapeuttisena toimenpiteenä. Rinnan rekonstruktio. Rinta voidaan rekonstruoida heti poiston yhteydessä tai myöhemmin. Välittömän rekonstruktion aiheita ovat laajan in situ -karsinooman ja säästävän rintaleikkauksen sekä sädehoidon jälkeen tulleen paikallisen uusiutuman vuoksi tehty rinnanpoisto. Potilaille, joille leikkauksen jälkeen on annettava onkologinen hoito ei voida tehdä rekonstruktiota, jossa käytetään proteesia. Mikäli potilas toivoo rekonstruktiota, hänet ohjataan plastiikkakirurgille. Kirurgisen hoitomenetelmän valinta histologisen tyypin mukaan Duktaalinen carcinoma in situ (DCIS, intraduktaalinen karsinooma) [4, 5; A]. Suositus DCIS:n hoidosta on esitetty taulukossa 4. Lobulaarinen carcinoma in situ (LCIS). LCIS ei ole varsinainen syöpä. Siihen liittyy 2342

2 T a u l u k k o 1. Rintasyövän ptnm-luokitus. T = primaarikasvain ptis Preinvasiivinen karsinooma, carcinoma in situ, intraduktaalinen karsinooma, lobulaarinen carcinoma in situ tai Pagetin tauti, joiden yhteydessä ei ole osoitettavissa kasvainta. (Jos Pagetin taudin yhteydessä todetaan palpoitava kasvain, tapaus luokitellaan sen koon mukaisesti.) pt0 Ei viitteitä primaarikasvaimesta pt1 pt1a pt1b pt1c pt2 pt3 pt4 pt4a pt4b pt4c ptx Kasvaimen suurin läpimitta 2 cm Kasvaimen suurin läpimitta 0.5 cm Kasvaimen suurin läpimitta > 0.5, 1 cm Kasvaimen suurin läpimitta > 1, 2 cm Kasvaimen suurin läpimitta 2 5 cm Kasvaimen suurin läpimitta > 5 cm Minkä tahansa kokoinen kasvain, joka kasvaa suoraan ihoon tai rintakehän seinämään (rintakehän seinämään kuuluvat kylkiluut, interkostaalilihakset ja m. serratus anterior, mutta ei m. pectoralis) Kasvain on kiinnittynyt rintakehän seinämään Appelsiini-ihomuutos (peau d orange) tai saman rinnan alueella olevia satelliittipesäkkeitä tai haavauma Molemmat yllä olevat (pt4a + pt4b) (tulehduksellinen karsinooma raportoidaan erillisenä ryhmänä) Primaarikasvaimen kokoa ei ole voitu määrittää N = regionaaliset imusolmukkeet pn0 Ei saman puolen imusolmukkeita kainalossa pn1 Liikkuvia samanpuoleisia imusolmukkeita kainalossa pn2 Saman puolen imusolmukkeet kasvaneet toisiinsa kiinni tai kiinnittyneet muihin rakenteisiin pn3 Metastasointi rintalastan viereisissä imusolmukkeissa M = etäpesäkkeet pm0 Ei etäpesäkkeitä pm1 Etäpesäkkeitä T a u l u k k o 2. Rintasyövän levinneisyysluokitus (»stage»-luokitus). Aste Primaari- Regionaaliset Etäkasvain imusolmukkeet pesäkkeet 0 Tis N0 M0 I T1 N0 M0 IIA T0 N1 M0 T1 N1 M0 T2 N0 M0 IIB T2 N1 M0 T3 N0 M0 IIIA T0 N2 M0 T1 N2 M0 T2 N2 M0 T3 N1, N2 M0 IIIB T4 Mikä tahansa N M0 Mikä tahansa T N3 M0 IV Mikä tahansa T Mikä tahansa N M1 molempien rintojen suurentunut rintasyöpäriski (4 12-kertainen; jopa 30 %:lle potilaista tulee myöhemmin rintasyöpä). Tiheä seuranta on suositeltava (palpaatio, mammografia ja kaikututkimus 1 2 vuoden välein) [6; B]. Rintojen profylaktista poistoa ei suositella, mutta se on mahdollista, jos potilaalla on esimerkiksi vahva sukurasitus ja hän itse haluaa toimenpidettä. Paikallisesti laajalle levinnyt ja tulehduksellinen rintasyöpä (LABC) [7, 8, 9; A]. Paikallisesti laajalle levinneen rintasyövän (levinneisyysaste III) hoito aloitetaan solunsalpaajalääkityksellä. Jos vastetta ilmaantuu, tehdään ablaatio ja kainalotyhjennys, annetaan sädehoito ja jatketaan lääkitystä. Ellei vastetta saada, annetaan sädehoito. Leikkauksen jälkeiset hoidot Periaatteet. Leikkauksen jälkeinen liitännäishoito eli säde- tai solunsalpaajahoito tai niiden yhdistelmä aloitetaan 3 6 viikon kuluttua leikkauksesta. Hoidot voidaan antaa peräkkäin, vuorotellen (kolme kuuria solunsalpaajia, sädehoito, kolme kuuria solunsalpaajia) tai samanaikaisesti. Säästävän leikkauksen jälkeinen sädehoito [10; A]. Säästävän leikkauksen jälkeen annetaan sädehoito koko rinnan alueelle paitsi intraduktaalisissa 5 mm:n läpimittaisissa kasvaimissa ja tieteellisen tutkimusohjelman puitteissa. Jos kainalon imusolmukkeissa todetaan metastasointia, sädehoito annetaan myös paikallisille imusolmukealueille. Tehosteannos (boost) voidaan antaa, varsinkin jos tervekudosmarginaali leikkauksessa on alle 1 cm. Hoidon kesto on 4 6 viikkoa ker- 2343

3 T a u l u k k o 3. Rinnan poiston aiheet rintasyövässä. Kasvaimen läpimitta on yli 4 cm eikä alkuhoitoa aiota antaa Tulehduksellinen rintasyöpä (solunsalpaajahoidon jälkeen) Rinnassa on useita erillisiä kasvaimia, jotka ovat kaukana toisistaan Potilas on raskaana Rinnan resektion jälkeistä sädehoitoa ei syystä tai toisesta voida antaa Potilas haluaa rinnan poistoa, vaikka säästävä leikkaus olisikin mahdollinen T a u l u k k o 4. Intraduktaalisen rintasyövän (DCIS) hoito. Kasvaimen läpimitta Hoitosuositus < 0.5 cm Rinnan resektio ilman kainalotyhjennystä tai sädehoitoa, tervekudosmarginaaliksi suositellaan vähintään 1 cm cm Resektio ja leikkauksen jälkeinen sädehoito ilman kainalon tyhjennystä > 3 cm Rinnanpoisto ilman kainalon tyhjennystä tai sädehoitoa; soveltuu hyvin rinnan välittömään rekonstruktioon ta- ja kokonaisannoksen mukaan. Kokonaisannos on Gy. Rinnanpoiston jälkeinen sädehoito [11; A]. Kaikissa kainaloimusolmukepositiivisissa ja T3 4N0-tapauksissa annetaan leikkausalueen ja paikallisten imusolmukealueiden sädehoito. Liitännäislääkehoito [12; A] annetaan taulukossa 5 esitetyissä tapauksissa. Premenopausaalisten potilaiden liitännäislääkehoidoksi annetaan CMF:ää (syklofosfamidia 600 mg/m 2, metotreksaattia 40 mg/m 2 ja 5-fluorourasiilia 600 mg/m 2 ) kolmen viikon välein kuusi kertaa. Annosten pienentäminen voi vähentää tehoa. Kuurin antamista siirretään mieluummin kuin pienennetään annoksia, ei kuitenkaan enempää kuin yksi viikko. Jollei potilas halua tai jostain syystä sovellu solunsalpaajahoitoon, suositellaan liitännäishoidoksi kastraatiota (kirurginen, kemiallinen tai sädekastraatio) tai tamoksifeenia, jos kasvain on estrogeenireseptoripositiivinen. Menopaussin ohittaneiden naisten liitännäislääkehoidossa käytetään tamoksifeenia 20 mg/ vrk 3 5 vuotta, mutta CMF-hoitoa voidaan myös käyttää samoilla annoksilla kuin premenopausaalisilla potilailla. Levinneen rintasyövän hoito Ennuste. Rintasyöpä uusiutuu noin puolella potilaista. Lähes 85 % uusiutumisista tapahtuu viiden ensimmäisen vuoden kuluessa diagnoosista, mutta uusiutuma voi ilmaantua kymmenen, jopa kahdenkymmenen vuoden kuluttuakin. Laajalle levinnyttä rintasyöpää ei tällä hetkellä pystytä pysyvästi parantamaan, mutta lääkehoidolla voidaan parantaa elämänlaatua ja pidentää tauditonta ja keskimääräistä elinaikaa [13, 14, 15; B]. Hoidon suunnittelu. Levinnyttä rintasyöpää sairastavan potilaan hoito suunnitellaan aina yksilöllisesti, ja hoidon valintaan vaikuttavat paitsi tautiin liittyvät, myös monet potilaskohtaiset seikat kuten ikä, muut sairaudet ja muu lääkitys. Hormonihoito. Hormonihoidolla on odotettavissa vastetta varsinkin jos 1) estrogeeni- tai progesteronireseptorit tai molemmat ovat positiiviset, 2) tauditon aika on ollut pitkä, 3) uusiutumat ovat luustossa tai pehmytkudoksissa tai 4) tauti on aiemmin reagoinut hormonihoidolle. Käytännössä kaikkien hormonihoitojen vaste on samankaltainen, joten hoito aloitetaan vähiten sivuvaikutuksia aiheuttavalla lääkkeellä, usein antiestrogeenilla (tamoksifeeni, toremifeeni). Vaihtoehtoina ovat uuden polven aromataasiestäjät tai medroksiprogestiini [16, 17; B]. Premenopausaalisilla potilailla kastraatio on käyttökelpoinen vaihtoehto. Ellei ensimmäiselle hormonihoidolle saada vastetta (vastearvio 3 4 kk:n kuluttua), siirrytään solunsalpaajalääkitykseen. Yhtäaikainen hormoni- ja solunsalpaajalääkitys ei tuo merkittävää lisäetua. Solunsalpaajahoito. Solunsalpaajalääkitys on ensisijainen, jos 1) etäpesäkkeet kasvavat nopeasti, 2) hormonireseptorit ovat negatiiviset, 3) potilaalla on keuhkojen karsinoosi, 4) potilaalla on etäpesäkkeitä maksassa, 5) luuytimen affisio on laaja, 6) tauti ei reagoi hormonihoitoon tai 7) tauditon aika on ollut lyhyt. Solunsalpaajia käytetään joko yksinään tai yhdistelmähoitoina. Tehokkaimmat ja yleisimmin käytetyt solunsal- 2344

4 T a u l u k k o 5. Rintasyövän liitännäislääkehoidon aiheet. Kainaloimusolmukkeisiin levinnyt rintasyöpä (pn1 3) pt3 4N0 pt2n0 (duktaalinen tai lobulaarinen karsinooma), joka täyttää vähintään kaksi seuraavista kriteereistä: 1) T yli 2 cm, 2) erilaistumisaste III tai S-vaiheen solujen suuri prosenttiosuus, 3) progesteronireseptorinegatiivisuus T a u l u k k o 6. Tehokkaimmat ja yleisimmin käytetyt solunsalpaajat levinneen rintasyövän hoidossa. Syklofosfamidi Antrasykliinit Doksorubisiini Epirubisiini Mitoksantroni Metotreksaatti Mitomysiini C Vinkristiini, vindesiini 5-fluorourasiili paajat levinneen rintasyövän hoidossa on esitetty taulukossa 6. Uusimpia solunsalpaajia, joiden käyttö ei kuitenkaan ole vielä vakiintunut, ovat paklitakseli, dosetakseli ja vinorelbiini. Yleisimpiä yhdistelmiä ovat CMF ja CAF/CEF (syklofosfamidi + doksorubisiini/epirubisiini + 5-fluorourasiili). Sädehoito. Sädehoito on aiheellinen mm. 1) aivojen ja selkäydinkanavan etäpesäkkeiden hoitona, 2) luustoetäpesäkkeiden hoitona erityisesti, jos potilaalla on kipuja tai etäpesäkkeestä aiheutuva murtumavaara, 3) jos uusiutuma on yksittäinen, 4) silmän tai orbitan uusiutumissa tai 5) jos potilas ei reagoi systeemihoitoon. Kirurginen hoito. Kirurgista poistoa käytetään paikallisuusiutumissa yksin tai sädehoidon kanssa, ellei jo primaarivaiheessa ole annettu sädehoitoa. Paikallisen uusiutuman yhteydessä annetaan systeemihoito liitännäishoidon tavoin. Kirurgista poistoa tai sädekirurgiaa (stereotaktisella sädehoitolaitteella) yhdistettynä tavanomaiseen ulkoiseen sädehoitoon tulee harkita yksittäisen aivoetäpesäkkeen hoitona, muutoin aivoetäpesäkkeet hoidetaan ulkoisella sädehoidolla. Jos aivopaine on kohonnut, käytetään kortikosteroideja (esim. deksametasoni mg/vrk) [20; B]. Luustoetäpesäkkeiden hoito. Potilaat, joilla on luustoetäpesäkkeitä, saattavat hyötyä bifosfonaateista. Kipu vähenee ja bifosfonaatit ehkäisevät hyperkalsemiaa sekä mahdollisesti myös metastaasin aiheuttamia murtumia. Pahanlaatuisen keuhkopussitulehduksen hoito. Pahanlaatuisen keuhkopussitulehduksen hoidossa voidaan käyttää pleurodeesia. Hyvin tyhjennettyyn keuhkopussiin ruiskutetaan bleomysiiniä, muita solunsalpaajia tai paikallisen skleroosin aiheuttavia aineita. Hoidon porrastus Taulukossa 7 lueteltuja potilasryhmiä suositellaan hoidettaviksi vähintään keskussairaalatasolla. Kuntoutus Psyykkinen tuki. Rintasyöpäpotilaan hyvään kokonaishoitoon kuuluu mahdollisuus ryhmäterapiaan tai -neuvontaan tai yksilölliseen terapiaan. Oikein ajoitettu ja suunniteltu lyhytkestoinenkin kriisi-interventio (esim. kuusi ryhmäistuntoa) voi parantaa potilaan sopeutumista sairauteensa ja hänen elämänsä laatua. Osa potilaista tarvitsee psyykenlääkkeitä. Rintaproteesi ja peruukki. Rintasyöpäpotilaat saavat korvauksetta rintaproteesin. Proteesin sovitus ja jakelu järjestetään yleensä syöpäyhdistysten poliklinikoiden kautta. Tavallisesti potilaalle kirjoitetaan maksusitoumus hoitavasta sairaalasta proteesia varten. Kun seuranta siirtyy terveyskeskukseen, potilas saa maksusitoumuksen oman kuntansa terveyskeskuksesta. Potilaalle kirjoitetaan uusi maksusitoumus, jos vanha proteesi rikkoutuu tai sen koko ei enää vastaa jäljellä olevaa rintaa. Rintasyöpäpotilas, joka menettää hiuksensa syövän hoidon vuoksi, on oikeutettu saamaan maksusitoumuksen peruukkia varten. Sen kirjoittaa potilaan hoidosta vastaavan sairaalan lääkäri. Hammashoito. Solunsalpaajahoitoa saava potilas saa terveyskeskuksen tai yksityisen hammas- 2345

5 T a u l u k k o 7. Vähintään keskussairaalatasolla hoidettavat rintasyövät. Raskaana olevan naisen rintasyöpä Pahanlaatuiseksi epäilty muutos, joka ei ole palpoitavissa (tulisi selvittää sairaalassa, joissa on merkintä- ja preparaattikuvausmahdollisuus) Leikkausta edeltävää solunsalpaajahoitoa (alkuhoitoa) vaativa rintasyöpä (T4 tai N2, säästävään leikkaukseen ehdolla oleva suuri kasvain) Tulehduksellinen rintasyöpä Rintasyöpä, jossa kyseeseen voi tulla rinnan välitön rekonstruktio lääkärin antamasta hammashoidosta Kansaneläkelaitoksen korvauksen vähintään vuoden ajan hoidon päättymisestä. Pään ja kaulan alueelle sädehoitoa saaneiden potilaiden hammashoito korvataan pysyvästi. Potilas tarvitsee korvauksen saamiseksi SV3-lähetteen, josta käyvät ilmi syöpädiagnoosi ja sen hoito. Yläraajan fysikaaliset hoidot. Turvotusta voidaan usein vähentää lymfaterapialla. Käden huomattavaa turvotusta voidaan helpottaa tukihihalla. Liikuntarajoitusta ja kipuja voidaan ehkäistä ja hoitaa fysikaalisella hoidolla, johon lääkäri kirjoittaa lähetteen. Syvälämpöhoitoja ei kuitenkaan suositella hoidetulle alueelle eikä metastasointivaiheessa, ei myöskään koneellisia venytyshoitoja. Sopeutumisvalmennuskurssit. Rintasyöpäpotilaille ja heidän perheilleen järjestetään sopeutumisvalmennuskursseja. Niille hakeudutaan syöpäjärjestöjen kautta. Hakemuslomakkeita saa maakunnallisten syöpäyhdistysten toimistoista, Kansaneläkelaitoksen paikallistoimistoista ja hoitolaitosten sosiaalityöntekijöiltä. Lääkäri kirjoittaa hakemuksen liitteeksi suosituksen. Seuranta Tavoitteet. Rintasyövän seurannassa pyritään syövän uusiutumisen ja toisen rinnan syövän varhaiseen toteamiseen, primaarihoitojen mahdollisesti aiheuttamien haittojen havaitsemiseen ja hoitamiseen sekä potilaan psykososiaalinen tukemiseen [D]. Ensimmäinen käynti. Ensimmäinen seurantakäynti järjestetään 1 3 kuukauden kuluttua primaarihoitojen päättymisestä hoidoista aiheutuvien mahdollisten haittojen havaitsemiseksi ja potilaan tukemiseksi. Siinä keskitytään anamneesiin ja kliiniseen tutkimukseen (mm. hoitoalue, yläraajan toiminta). Jos poikkeavaa ei todeta, diagnostisia tutkimuksia ei tehdä. Jatkoseurantakäyntejä järjestetään 3 6 kuukauden välein viiden ensimmäisen vuoden ajan. Tarvittaessa potilaan on päästävä joustavasti seurantapaikkaan rutiinikäyntien välilläkin. Anamneesissa kiinnitetään huomiota kipuun, hengenahdistukseen, yskään, yläraajan vaivoihin, vatsaoireisiin sekä neurologisiin oireisiin. Leikkausalue ja paikalliset imusolmukealueet ja toinen rinta tutkitaan, suoritetaan keuhkojen auskultaatio sekä maksan perkussio ja palpaatio sekä tutkitaan yläraajan liikeradat ja turvotus. Säästävästi leikatuille suositellaan tehtäväksi mammografia 1 2 vuoden välein ja rinnan poistolla hoidetuilla noin kahden vuoden välein. Laboratoriotutkimukset, keuhkokuvaus ja muut diagnostiset tutkimukset tehdään tarpeen mukaan oireiden tai kliinisen tutkimuksen löydösten selvittämiseksi. Viiden seurantavuoden jälkeen järjestetään seurantakäynti kerran vuodessa kymmeneen vuoteen saakka ja sen jälkeen tarvittaessa. Hoitotutkimuksissa olevia potilaita seurataan tutkimusprotokollan edellyttämällä tavalla. 2346

6 Kirjallisuutta 1. Mauriac I, Durand M, Avril, ym. Effects of primary chemotherapy in conservative treatment of breast cancer patients with operable tumors larger than 3 cm: results of a randomized trial. Ann Oncol 1991;2: Fisher B, Rockette H, Ribidoux A, ym. Effect of preoperative therapy for breast cancer (BC) on local regional disease: first report of NSABP B-18. Proc ASCO 1994;13:64 3. Early Breast Cancer Trialist s Collaborative Group. Effects of radiotherapy and surgery in early breast cancer. An overview of the randomized trials. N Engl J Med 1995;333: Fisher B, Costantino J, Redmond C, ym. Lumpectomy compared with lumpectomy and radiation therapy for the treatment of intraductal cancer. N Engl J Med 1993;328: Solin L J, Reet A, Forquet A, ym. Ten-year results of breast conserving surgery and definitive irradiation for intraductal carcinoma of the breast. Cancer 1991;68: Ottesen G L, Gravesen H P, Blichert-Toft M, ym. Lobular carcinoma in situ of the female breast: short-term results of a prospectice nationwide study. Am J Surg Pathol 1993;17: Hortobagyi G N, Singletary S E, McNeese M D. Treatment of locally advanced and inflammatory breast cancer. Kirjassa: Harris JR, Lippman ME, Morrow M, Hellman S (toim.). Diseases of the breast, Philadelphia: Lippincott-Raven, 1996; Perloff M, Lesnick G J, Korzun A, ym. Combination chemotherapy with mastectomy or radiation for stage III breast carcinoma: a cancer and leukemia group B study. J Clin Oncol 1988;6: Swein S, Sorace R, Bagley, ym. Neoadjuvant chemotherapy in the combined modality approach of locally advanced nonmetastatic breast cancer. Cancer Res 1987;49: Cuzick J, Stewart H, Rutqvist L, ym. Cause-specific mortality in long-term survivors of breast cancer who participated in trials of radiotherapy. J Clin Oncol 1994;12: Rutqvist L, Pettersson D, Johansson J. Adjuvant radiation therapy versus surgery alone in operable breast cancer: a long-term follow-up in a randomized clinical trial. Radiother Oncol 1993;26: Early Breast Cancer Trialist s Collaborative Group. Systemic treatment of early breast cancer by hormonal, cytotoxic or immune therapy. Lancet 1992;339: Harris J R, Morrow M, Bonadonna G. Cancer of the breast. Kirjassa: DeVita V, Hellman S, Rosenberg S A (toim). Cancer principles & practice of oncology, Philadelphia, Lippincott Co. 1993; Henderson I C, Gaber J E, Breitmeyer J B, ym. Comprehensive management of disseminated breast cancer. Cancer 1990;66: Wong K, Henderson C. Management of metastatic breast cancer. World J Surg 1994;18: Howell A, Downey S, Anderson E. New endocrine therapies for breast cancer. Eur J Cancer 1996;32: Howell A, Dowsett M. Recent advances in endocrine therapy of breast cancer. BMJ 1997;315: Bertheault-Cvitkovic F, Rouesse J, Hortobagyi G N. Metastatic breast cancer. Kirjassa: Cvitkovic E, Droz J P, Armand J P, Khoury S (toim.). Handbook of chemotherapy in clinical oncology, Jersey: Scientific Communication International 1993: Sledge G W, Antman K H. Progress in chemotherapy for metastatic breast cancer. Semin Oncol 1992;19: Mintz A H, Kestle J, Rathbone M P, ym. A randomized trial to assess the efficacy of surgery in addition to radiotherapy in patients with a single cerebral metastasis. Cancer 1996;78: SUOMEN RINTASYÖPÄRYHMÄ RY:N ASETTAMA HOITOSUOSITUSRYHMÄ Puheenjohtaja KAIJA HOLLI, dosentti, TAYS Sihteeri CARL BLOMQVIST, dosentti, Jäsenet GUILLERMO BLANCO, dosentti, OYKS PETER DEAN, apulaisprofessori, radiologian erikoislääkäri TYKS PÄIVI HIETANEN, LKT, HEIKKI JOENSUU, professori, EERO KUMPULAINEN, LL, KYS RAUNI SAARISTO, LKT, kirurgian erikoislääkäri TAYS KARL VON SMITTEN, dosentti, kirurgian erikoislääkäri SAKARI TOIKKANEN, dosentti, patologian erikoislääkäri TYKS RITVA VALAVAARA, LKT, TYKS 2347

Hoidetun rintasyöpäpotilaan seuranta

Hoidetun rintasyöpäpotilaan seuranta Hoidetun rintasyöpäpotilaan seuranta Tavoitteet Seurannassa pyritään rintasyövän mahdollisen paikallisen uusiutumisen ja vastakkaisen rinnan uuden syövän varhaiseen toteamiseen. Oireettomalle potilaalle

Lisätiedot

Tervekudosten huomiointi rinnan sädehoidossa

Tervekudosten huomiointi rinnan sädehoidossa Tervekudosten huomiointi rinnan sädehoidossa Onkologiapäivät 30.8.2013 Sairaalafyysikko Sami Suilamo Tyks, Syöpäklinikka Esityksen sisältöä Tervekudoshaittojen todennäköisyyksiä Tervekudosten annostoleransseja

Lisätiedot

Mitä uutta eturauhassyövän sädehoidosta? Mauri Kouri HUS Syöpätautien klinikka Onkologiapäivät 31.8.13 Turku

Mitä uutta eturauhassyövän sädehoidosta? Mauri Kouri HUS Syöpätautien klinikka Onkologiapäivät 31.8.13 Turku 1 Mitä uutta eturauhassyövän sädehoidosta? Mauri Kouri HUS Syöpätautien klinikka Onkologiapäivät 31.8.13 Turku 2 ASCO GU 2013 Radikaali prostatektomian jälkeinen sädehoito ARO 92-02 / AUO AP 09/95 10v

Lisätiedot

Käsitys rintasyövän patogeneesistä ja hoidosta

Käsitys rintasyövän patogeneesistä ja hoidosta Katsaus Marjut Leidenius Säästävä kirurgia on vakiinnuttanut asemansa rintasyövän hoitomuotona maassamme. Suurimpana ongelmana on syövän taipumus uusiutua leikatussa rinnassa. Säästävän leikkauksen jälkeiset

Lisätiedot

Sarkoomien onkologiset hoidot onko sarkoomatyypillä väliä? Paula Lindholm TYKS, syöpätautien klinikka

Sarkoomien onkologiset hoidot onko sarkoomatyypillä väliä? Paula Lindholm TYKS, syöpätautien klinikka Sarkoomien onkologiset hoidot onko sarkoomatyypillä väliä? Paula Lindholm TYKS, syöpätautien klinikka Pehmytkudos- ja luusarkoomissa eri hoito-ohjelmat pehmytkudossarkoomissa yleensä kirurgia ensin Onkologinen

Lisätiedot

Mitä pitäisi tietää rintasyövän hoidosta ja seurannasta?

Mitä pitäisi tietää rintasyövän hoidosta ja seurannasta? Mitä pitäisi tietää rintasyövän hoidosta ja seurannasta? Suomen yleislääkäriyhdistys 13.05.2016 Päivi Salminen-Peltola osastonylilääkäri HUS Hyvinkään sairaala Sisältö Lähettäminen ja tutkimukset perusterveydenhuollossa

Lisätiedot

Rintasyöpäpotilaan seuranta terveyskeskuksessa

Rintasyöpäpotilaan seuranta terveyskeskuksessa Katsaus Liisa Sailas syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri KYS, Syöpäkeskus liisa.sailas@kuh.fi Pirjo Leinonen Terveyskeskuslääkäri Nurmeksen terveysasema Rintasyöpäpotilaan seuranta terveyskeskuksessa

Lisätiedot

Kohti rintasyövän säästävämpää leikkaus- ja sädehoitoa

Kohti rintasyövän säästävämpää leikkaus- ja sädehoitoa RINTASYÖPÄ Marjut Leidenius ja Leila Vaalavirta Kohti rintasyövän säästävämpää leikkaus- ja sädehoitoa 1198 Rintasyövän leikkaus- ja sädehoidon tavoitteena on minimoida taudin uusiutumisen riski rinnassa,

Lisätiedot

Levinneen rintasyövän hoito

Levinneen rintasyövän hoito Johanna Mattson ja Riikka Huovinen KATSAUS Levinneen rintasyövän hoito Levinnyt rintasyöpä on edelleen parantumaton sairaus, vaikka sen hoitoon on viime vuosina tullut useita uusia tehokkaita lääkkeitä.

Lisätiedot

Rintasyövän liitännäislääkehoidot

Rintasyövän liitännäislääkehoidot Riikka Huovinen, Päivi Auvinen, Johanna Mattson ja Heikki Joensuu KATSAUS Rintasyövän liitännäislääkehoidot Suurin osa rintasyövistä on hormonireseptoripositiivisia ja kasvutavaltaan hitaita. Biologisten

Lisätiedot

TERVEYS ALKAA TIEDOSTA NAINEN PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI

TERVEYS ALKAA TIEDOSTA NAINEN PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI TERVEYS ALKAA TIEDOSTA NAINEN PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI 1 RINTAOIREET JA RINTOJEN SEURANTA Jokaisen naisen on syytä pitää huolta rintojensa terveydestä. Rintakuvauksiin tullaan yleensä joko oireettomille tehdyn

Lisätiedot

Levinneen suolistosyövän hoito

Levinneen suolistosyövän hoito Levinneen suolistosyövän hoito Yhteyshoitajakoulutus 29.9. LT ylilääkäri Pirkanmaan Syöpäyhdistys Uusien tapausten lukumäärät, yleisimpien syöpien mennyt ja ennustettu trendi, miehet Uusien tapausten lukumäärät,

Lisätiedot

TIETOA ETURAUHASSYÖPÄPOTILAAN SOLUNSALPAAJAHOIDOSTA

TIETOA ETURAUHASSYÖPÄPOTILAAN SOLUNSALPAAJAHOIDOSTA TIETOA ETURAUHASSYÖPÄPOTILAAN SOLUNSALPAAJAHOIDOSTA TOSIASIOITA USKOMUSTEN TAKANA HARVINAISET SAIRAUDET I MS-TAUTI I ONKOLOGIA I IMMUNOLOGIA 1 LUKIJALLE Eturauhassyöpä on Suomessa miesten yleisin syöpä.

Lisätiedot

Rintasyöpäpotilaan ohjaus

Rintasyöpäpotilaan ohjaus Rintasyöpäpotilaan ohjaus Lähete rintarauhaskirurgian yksikköön - mammografia,uä ja PNB oltava tehty - kuvat ja patologin vastaukset lähetteen mukaan! - potilaalle ilmoitettu diagnoosi - potilaalle rintasyöpähoitajan

Lisätiedot

NAINEN PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI TERVEYS ALKAA TIEDOSTA

NAINEN PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI TERVEYS ALKAA TIEDOSTA NAINEN PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI TERVEYS ALKAA TIEDOSTA 1 RINTAOIREET JA RINTOJEN SEURANTA Nainen huolehdi rintojesi terveydestä. Rintakuvauksiin tullaan yleensä joko oireettomille tehdyn seulontatutkimuksen

Lisätiedot

Miten geenitestin tulos muuttaa syövän hoitoa?

Miten geenitestin tulos muuttaa syövän hoitoa? ChemBio Helsingin Messukeskus 27.-29.05.2009 Miten geenitestin tulos muuttaa syövän hoitoa? Kristiina Aittomäki, dos. ylilääkäri HYKS Perinnöllisyyslääketieteen yksikkö Genomin tutkiminen FISH Sekvensointi

Lisätiedot

Rintojen kuvantaminen. 2016 LT, radiologi Katja Hukkinen

Rintojen kuvantaminen. 2016 LT, radiologi Katja Hukkinen Rintojen kuvantaminen 2016 LT, radiologi Katja Hukkinen Kuvantamistavat Mammografia (2D), tomosynteesi (3D) Ultraääni, ABUS Magneettikuvantaminen Rinta-TT TT Oireet Kyhmy Ihon, nännin uusi ja konstantti

Lisätiedot

Onko rinnan sädehoitotekniikka seurannut sädehoitolaitteiden kehitystä?

Onko rinnan sädehoitotekniikka seurannut sädehoitolaitteiden kehitystä? Onko rinnan sädehoitotekniikka seurannut sädehoitolaitteiden kehitystä? sairaalafyysikko Mikko Björkqvist sädehoitopoliklinikka, TYKS Onkologiapäivät 30.8.2013, Valtion virastotalo, Turku Esityksessä keskitytään

Lisätiedot

Primaarikasvaimen hallinta syövän hoidon avainongelma. Lars R. Holsti

Primaarikasvaimen hallinta syövän hoidon avainongelma. Lars R. Holsti Katsaus Primaarikasvaimen hallinta syövän hoidon avainongelma Lars R. Holsti Syövän hoidon kaksi keskeisintä ongelmaa ovat paikalliset uusiutumat ja etäpesäkkeet. Kiinteiden kasvainten epäonnistunut paikallishoito

Lisätiedot

Ihotuumorin biopsia vai leikkaushoito

Ihotuumorin biopsia vai leikkaushoito Ihotuumorin biopsia vai leikkaushoito Tiina Jahkola HYKS Plastiikkakirurgian klinikka Malignit ihokasvaimet - tavalliset insidenssi Suomessa v. 2004 Levyepiteelikarsinooma = okasolusyöpä = ca spinocellulare

Lisätiedot

KATSAUS. Paksu- ja peräsuolisyöpäleikkausten. Heikki Joensuu ja Ilmo Kellokumpu

KATSAUS. Paksu- ja peräsuolisyöpäleikkausten. Heikki Joensuu ja Ilmo Kellokumpu KATSAUS Paksu- ja peräsuolisyöpäleikkausten liitännäishoito Heikki Joensuu ja Ilmo Kellokumpu Paksu- tai peräsuolisyöpää sairastavista 75 80 %:lle voidaan tehdä radikaali, kaiken makroskooppisen syöpäkudoksen

Lisätiedot

Seminooman sädehoito. Paula Lindholm Tyks, syöpätaudit

Seminooman sädehoito. Paula Lindholm Tyks, syöpätaudit Seminooman sädehoito Paula Lindholm Tyks, syöpätaudit Miten seminooma leviää? 85% kliininen stage I ja 11% st II para-aortaali-imusolmukkeet Ipsilateraaliset parailiakaaliset Ipsilateraalinen munuaishilus

Lisätiedot

Uutta lääkkeistä: Palbosiklibi

Uutta lääkkeistä: Palbosiklibi Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 1/2017 UUTTA LÄÄKKEISTÄ Uutta lääkkeistä: Palbosiklibi Annikka Kalliokoski / Kirjoitettu 25.1.2017 / Julkaistu Ibrance 75 mg, 100 mg, 125 mg kovat kapselit, Pfizer Limited

Lisätiedot

Neuroendokriinisten syöpien lääkehoito

Neuroendokriinisten syöpien lääkehoito Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2015 TEEMAT Neuroendokriinisten syöpien lääkehoito Maija Tarkkanen / Kirjoitettu 16.6.2015 / Julkaistu 13.11.2015 Neuroendokriinisten (NE) syöpien ilmaantuvuus lisääntyy,

Lisätiedot

Sakari Hietanen TYKS/Gynekologinen syövänhoito

Sakari Hietanen TYKS/Gynekologinen syövänhoito Sakari Hietanen TYKS/Gynekologinen syövänhoito Ei sidonnaisuuksia 900 Kohdun runko- osan syövän insidenssi 800 700 600 500 400 300 200 100 0 1957-1961 1962-1966 1967-1971 1972-1976 1977-1981 1982-1986

Lisätiedot

Rintasyövän seulontalomake: ohje lomakkeen täyttämiseksi

Rintasyövän seulontalomake: ohje lomakkeen täyttämiseksi Rintasyövän seulontalomake: ohje lomakkeen täyttämiseksi Tähdellä merkitty tieto (*) rekisteröidään joukkotarkastusrekisteriin 1. Sukunimi ja etunimet - jos nimi on muuttunut, yliviivataan esipainettu

Lisätiedot

ALL2000_Amendment_2014

ALL2000_Amendment_2014 ALL2000_Amendment_2014 Hoito-ohjelmaa voidaan käyttää yli 15-vuotiaiden T- tai B-ALL-potilaiden hoidossa. ALL2000_amendement_2014 koostuu induktiohoidosta, viidestä konsolidaatiohoidosta ja ylläpitohoidosta.

Lisätiedot

Hodgkinin taudin hoidon myöhäiset sivuvaikutukset. Marjo Pajunen

Hodgkinin taudin hoidon myöhäiset sivuvaikutukset. Marjo Pajunen Tapausselostus Hodgkinin taudin hoidon myöhäiset sivuvaikutukset Marjo Pajunen Sädehoidon aiheuttamat myöhäiset, vakavat sivuvaikutukset ovat suhteellisen harvinaisia. Hodgkinin taudissa hoitotulokset

Lisätiedot

PYLL-seminaari 30.3.2011

PYLL-seminaari 30.3.2011 PYLL-seminaari 30.3.2011 Sairaalajohtaja Jari Välimäki syöpätautien osuus ennenaikaisten elinvuosien menetysten aiheuttajina etenkin ESshp:n naisten keskuudessa kiinnittää huomiota ne ovat PYLL-tilastossa

Lisätiedot

MIESTEN JA ALLE 35-VUOTIAIDEN NAISTEN RINTASYÖPÄ

MIESTEN JA ALLE 35-VUOTIAIDEN NAISTEN RINTASYÖPÄ MIESTEN JA ALLE 35-VUOTIAIDEN NAISTEN RINTASYÖPÄ Ari-Pekka Asikainen LK & Minna Tanner Dosentti/ Oyl, TAYS, Syövän hoidon vastuualue Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen

Lisätiedot

Syöpätautien hoidoista vaikuttavia tuloksia, lisää elinvuosia, odotuksia ja pettymyksiä

Syöpätautien hoidoista vaikuttavia tuloksia, lisää elinvuosia, odotuksia ja pettymyksiä Syöpätautien hoidoista vaikuttavia tuloksia, lisää elinvuosia, odotuksia ja pettymyksiä Pirkko-Liisa Kellokumpu-Lehtinen Säde- ja kasvainhoidon professori/ylilääkäri, Tay/Tays 20.11.2012 Sairaalapäivät,

Lisätiedot

Syöpäyhdistyksestä tukea rintasyöpäpotilaille

Syöpäyhdistyksestä tukea rintasyöpäpotilaille Syöpäyhdistyksestä tukea rintasyöpäpotilaille Pirkanmaan Syöpäyhdistys ry. V.1951 perustettu kansanterveysjärjestö ja Suomen Syöpäyhdistyksen jäsenjärjestö Toimialue Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Yhdistyksen

Lisätiedot

Molat ja istukkasyöpä. Mikko Loukovaara EGO-päivät 29.-30.10.2015 Helsinki

Molat ja istukkasyöpä. Mikko Loukovaara EGO-päivät 29.-30.10.2015 Helsinki Molat ja istukkasyöpä Mikko Loukovaara EGO-päivät 29.-30.10.2015 Helsinki Trofoblastitautien luokittelu 1. Rypäleraskaus (mola hydatidosa) täydellinen (mola hydatidosa completa) osittainen (mola hydatidosa

Lisätiedot

Kenelle täsmähoitoja ja millä hinnalla?

Kenelle täsmähoitoja ja millä hinnalla? Kenelle täsmähoitoja ja millä hinnalla? Heikki Joensuu ylilääkäri, Syöpätautien klinikka, HYKS, ja professori, Lääketieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto EUROCARE-4 tutkimus Syöpäpotilaiden eloonjääminen

Lisätiedot

Hanna Jämiä TYÖIKÄISEN RINTASYÖPÄPOTILAAN HOITOPOLKU SATA- KUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN ALUEELLA

Hanna Jämiä TYÖIKÄISEN RINTASYÖPÄPOTILAAN HOITOPOLKU SATA- KUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN ALUEELLA Hanna Jämiä TYÖIKÄISEN RINTASYÖPÄPOTILAAN HOITOPOLKU SATA- KUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN ALUEELLA Hoitotyön koulutusohjelma 2017 TYÖIKÄISEN RINTASYÖPÄPOTILAAN HOITOPOLKU SATAKUNNAN SAI- RAANHOITOPIIRIN ALUEELLA

Lisätiedot

Rintasyöpäpotilaan seurantaohjelma. POTILASOHJE HYKS Syöpäkeskus

Rintasyöpäpotilaan seurantaohjelma. POTILASOHJE HYKS Syöpäkeskus Rintasyöpäpotilaan seurantaohjelma POTILASOHJE HYKS Syöpäkeskus Hyvä rintasyöpäpotilas, SYÖPÄTAUTIEN KLINIKAN SEURANTAOHJELMA Rintasyövän sairastaneita seurataan yleensä 5 vuoden ajan leikkauksesta, mutta

Lisätiedot

Rintasyöpäpotilaiden kokemuksia sädehoidon hoitoketjun sujuvuudesta

Rintasyöpäpotilaiden kokemuksia sädehoidon hoitoketjun sujuvuudesta Satu Tanhua Emmi Saloranta Rintasyöpäpotilaiden kokemuksia sädehoidon hoitoketjun sujuvuudesta Metropolia Ammattikorkeakoulu Röntgenhoitaja Radiografia ja sädehoito Opinnäytetyö Päivämäärä 1.12.2014 Tiivistelmä

Lisätiedot

TUTKI 2-KOTITEHTÄVÄN PALAUTUS Tiina Immonen BLL lääketieteellinen biokemia ja kehitysbiologia

TUTKI 2-KOTITEHTÄVÄN PALAUTUS Tiina Immonen BLL lääketieteellinen biokemia ja kehitysbiologia TUTKI 2-KOTITEHTÄVÄN PALAUTUS 19.3.2014 Tiina Immonen BLL lääketieteellinen biokemia ja kehitysbiologia Tehtävän suoritus Palautuksia: 51 Tiivistelmien keskipituus 97 sanaa hyvä! OTSIKOT Otsikko tutkimuksen

Lisätiedot

Pienet annokset seminooman sädehoidossa ja seurannassa. Sädehoitopäivät 17.4.2015 Turku Antti Vanhanen

Pienet annokset seminooman sädehoidossa ja seurannassa. Sädehoitopäivät 17.4.2015 Turku Antti Vanhanen Pienet annokset seminooman sädehoidossa ja seurannassa Sädehoitopäivät 17.4.2015 Turku Antti Vanhanen Seminooman adjuvantti sädehoito: muutokset kohdealueessa ja sädeannoksessa Muinoin: Para-aortaali-

Lisätiedot

Rintasyövän nykyaikainen hoito ja seuranta

Rintasyövän nykyaikainen hoito ja seuranta Rintasyövän nykyaikainen hoito ja seuranta One fits all vai Räätälöity hoito Rintasyöpä Suomessa Rintasyöpään sairastui 2007 4142 suomalaista naista ja 16 miestä Hoitotulokset ovat kansainvälisestikin

Lisätiedot

Rintasyöpäpotilaan. Rintasyöpä ja sen hoito Sairauden vaikutukset elämään Seksuaalisuus ja parisuhde. Heikki Joensuu Leena Rosenberg-Ryhänen

Rintasyöpäpotilaan. Rintasyöpä ja sen hoito Sairauden vaikutukset elämään Seksuaalisuus ja parisuhde. Heikki Joensuu Leena Rosenberg-Ryhänen Rintasyöpäpotilaan opas Rintasyöpä ja sen hoito Sairauden vaikutukset elämään Seksuaalisuus ja parisuhde Heikki Joensuu Leena Rosenberg-Ryhänen Sisällys Johdanto... 4 Naisten yleisin syöpätyyppi.... 5

Lisätiedot

MITÄ UUTTA SARKOOMIEN HOIDOSSA?

MITÄ UUTTA SARKOOMIEN HOIDOSSA? MITÄ UUTTA SARKOOMIEN HOIDOSSA? O S A S T O N Y L I L Ä Ä K Ä R I M A I J A T A R K K A N E N H Y K S S Y Ö P Ä K E S K U S LUENNON SISÄLTÖ luu- ja pehmytkudossarkoomat ei pediatrisia tutkimuksia ei gynekologisia

Lisätiedot

Syövän lääkehoito. Salla Kalsi

Syövän lääkehoito. Salla Kalsi Syövän lääkehoito Salla Kalsi Syöpä Yleisnimitys maligneille (pahanlaatuisille) kasvaimille Karsinogeeninen = syöpää aiheuttava Syövän taustalla voi olla Ympäristötekijät, elintavat, perimä, eräät virus-

Lisätiedot

RINTASYÖPÄ JA SEN HOITO

RINTASYÖPÄ JA SEN HOITO RINTASYÖPÄ JA SEN HOITO Kirjallinen ohje rintasyöpäleikatulle ompeleiden poiston jälkeen Veera Huotari Linda Kaaresmaa Opinnäytetyö Maaliskuu 2013 Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

Rintasyövän diagnostiikka

Rintasyövän diagnostiikka HOITOSUOSITUS :n asettama hoitosuositusryhmä Rintasyövän diagnostiikka DUODECIM 1999; 115 (13): 1425 31 Käypä Hoito -suositusten taustalla oleva tieteellinen näyttö on esitetty kirjainkoodeilla oheisen

Lisätiedot

Miehen rintasyöpä. Riskitekijät. Oireet, diagnostiikka ja levinneisyys

Miehen rintasyöpä. Riskitekijät. Oireet, diagnostiikka ja levinneisyys Johanna Mattson ja Leena Vehmanen Rintasyöpä on miehillä harvinainen. Sairauden diagnoosi saattaa viivästyä, koska lääkäri tai potilas eivät osaa sitä epäillä. Käytettävissä oleva tieto perustuu taudin

Lisätiedot

TEHOKKAAN PAHOINVOINNIN ESTOLÄÄKITYKSEN YHTEYS PAHOINVOINNIN VÄHENEMISEEN RINTASYÖPÄPOTILAILLA

TEHOKKAAN PAHOINVOINNIN ESTOLÄÄKITYKSEN YHTEYS PAHOINVOINNIN VÄHENEMISEEN RINTASYÖPÄPOTILAILLA TEHOKKAAN PAHOINVOINNIN ESTOLÄÄKITYKSEN YHTEYS PAHOINVOINNIN VÄHENEMISEEN RINTASYÖPÄPOTILAILLA Laura Takala Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen yksikkö Helmikuu 2017

Lisätiedot

KEUHKOSYÖVÄN SEULONTA. Tiina Palva Dosentti, Syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri, Väestövastuulääkäri, Kuhmoisten terveysasema

KEUHKOSYÖVÄN SEULONTA. Tiina Palva Dosentti, Syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri, Väestövastuulääkäri, Kuhmoisten terveysasema KEUHKOSYÖVÄN SEULONTA Tiina Palva Dosentti, Syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri, Väestövastuulääkäri, Kuhmoisten terveysasema Seulonta on tiettyyn väestöryhmään kohdistuva tutkimus, jolla pyritään

Lisätiedot

RINTASYÖPÄPOTILAAN HOITOPOLKU

RINTASYÖPÄPOTILAAN HOITOPOLKU RINTASYÖPÄPOTILAAN HOITOPOLKU Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Forssa, syksy 2012 Hipp Jenny, Kuisma Janika & Okker Karoliina TIIVISTELMÄ FORSSA Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja

Lisätiedot

RINNAN NGS PANEELIEN KÄYTTÖ ONKOLOGIN NÄKÖKULMA

RINNAN NGS PANEELIEN KÄYTTÖ ONKOLOGIN NÄKÖKULMA RINNAN NGS PANEELIEN KÄYTTÖ ONKOLOGIN NÄKÖKULMA Johanna Mattson dosentti ylilääkäri, vs. toimialajohtaja HYKS Syöpäkeskus 28.11.2016 1 RINTASYÖPÄ SUOMESSA 5008 uutta tapausta vuonna 2014 Paikallinen rintasyöpä

Lisätiedot

Mitä uutta keuhkosyövän käyvässä hoidossa

Mitä uutta keuhkosyövän käyvässä hoidossa Mitä uutta keuhkosyövän käyvässä hoidossa Antti Jekunen Kliinisen lääketutkimuksen dosentti, kliininen farmakologia HY Soveltavan onkologian dosentti, syöpätautien klinikka, TY Kliinisen onkologian professori,

Lisätiedot

MUNASARJAN EI- EPITELIAALISTEN MALIGNIEN KASVAINTEN KIRURGINEN HOITO

MUNASARJAN EI- EPITELIAALISTEN MALIGNIEN KASVAINTEN KIRURGINEN HOITO MUNASARJAN EI- EPITELIAALISTEN MALIGNIEN KASVAINTEN KIRURGINEN HOITO Dosentti Johanna Mäenpää Naistenklinikka TAYS JM 05 KÄSITELTÄVÄT KASVAIMET Itusolukasvaimet Stroomaperäiset kasvaimet Kasvaimet epäspesifisestä

Lisätiedot

Rintasyöpä Suomessa. Mammografiapäivät Tampere 26.6.2009. Risto Sankila. Ylilääkäri, Suomen Syöpärekisteri, Helsinki

Rintasyöpä Suomessa. Mammografiapäivät Tampere 26.6.2009. Risto Sankila. Ylilääkäri, Suomen Syöpärekisteri, Helsinki Rintasyöpä Suomessa Mammografiapäivät Tampere 26.6.2009 Risto Sankila Ylilääkäri, Suomen Syöpärekisteri, Helsinki Suomen Syöpärekisteri Syöpätautien tilastollinen ja epidemiologinen tutkimuslaitos... syöpärekisteri

Lisätiedot

Rintasyövän valtakunnallinen diagnostiikka- ja hoitosuositus. Suomen Rintasyöpäryhmä ry Finnish Breast Cancer Group

Rintasyövän valtakunnallinen diagnostiikka- ja hoitosuositus. Suomen Rintasyöpäryhmä ry Finnish Breast Cancer Group Rintasyövän valtakunnallinen diagnostiikka- ja hoitosuositus Suomen Rintasyöpäryhmä ry Finnish Breast Cancer Group 2015 SISÄLLYSLUETTELO Työryhmä 5 Rintasyövän yleisyys, ennuste, riskitekijät ja ehkäisy

Lisätiedot

Jos olet sairastunut rintasyöpään. Syövän nimeäminen. Aluksi rintasyövästä saatu tieto tuntuu hämmentävältä. Rinnan osat

Jos olet sairastunut rintasyöpään. Syövän nimeäminen. Aluksi rintasyövästä saatu tieto tuntuu hämmentävältä. Rinnan osat SUOIMI Jos olet sairastunut rintasyöpään Jos olet sairastunut rintasyöpään, sinulla ja läheisilläsi on varmasti paljon kysymyksiä sairaudestasi. Olet saanut tämän potilasohjeen hoitavalta lääkäriltäsi.

Lisätiedot

MITÄ PATOLOGIN LAUSUNNON IHOKASVAIMISTA PITÄISI SISÄLTÄÄ?

MITÄ PATOLOGIN LAUSUNNON IHOKASVAIMISTA PITÄISI SISÄLTÄÄ? MITÄ PATOLOGIN LAUSUNNON IHOKASVAIMISTA PITÄISI SISÄLTÄÄ? Riitta Huotari-Orava Patologian erikoislääkäri Iho-ja sukupuolitautien erikoislääkäri 9.1.2007 Löydöksenä on basaliooma. Kasvain yltää reunaan.

Lisätiedot

Fer$litee$n säästävä munasarjasyöpäkirurgia. Erikoislääkäri, LT Annika Auranen TYKS Naistenklinikka GKS koulutuspäivät 27.9.2013

Fer$litee$n säästävä munasarjasyöpäkirurgia. Erikoislääkäri, LT Annika Auranen TYKS Naistenklinikka GKS koulutuspäivät 27.9.2013 Fer$litee$n säästävä munasarjasyöpäkirurgia Erikoislääkäri, LT Annika Auranen TYKS Naistenklinikka GKS koulutuspäivät 27.9.2013 Sidonnaisuudet kahden viimeisen vuoden ajalta LT, naistentau$en ja synnytysten

Lisätiedot

Potilasesite Robottitekniikkaan perustuvaa tarkkuussädehoitoa Kuopiossa

Potilasesite Robottitekniikkaan perustuvaa tarkkuussädehoitoa Kuopiossa Potilasesite Robottitekniikkaan perustuvaa tarkkuussädehoitoa Kuopiossa 2 Tarkkuussädehoitoa Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS) sädehoitoyksikössä sijaitsee Pohjoismaiden ensimmäinen robottitekniikkaan

Lisätiedot

Pelkkä tekninen piirto ei riitä! Erikoistuvien päivät 25.1.2013 Kuopio Liisa Sailas

Pelkkä tekninen piirto ei riitä! Erikoistuvien päivät 25.1.2013 Kuopio Liisa Sailas Pelkkä tekninen piirto ei riitä! Erikoistuvien päivät 25.1.2013 Kuopio Liisa Sailas Hoidamme potilasta, mieti siis: indikaatio standari- / mukautetun hoidon todennäköinen lopputulos syövän hoidon kannalta

Lisätiedot

Kasvainsairauksien kirurginen hoito

Kasvainsairauksien kirurginen hoito Kasvainsairauksien kirurginen hoito Sari Mölsä Diplomate of European College of Veterinary Surgeons Pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri Eläintenhoitajaseminaari 2013 Eläinlääketieteellinen tiedekunta

Lisätiedot

Tärkeä lääketurvatiedote terveydenhuollon ammattilaisille. RAS-villityyppistatuksen (KRAS- ja NRAS-statuksen

Tärkeä lääketurvatiedote terveydenhuollon ammattilaisille. RAS-villityyppistatuksen (KRAS- ja NRAS-statuksen Tärkeä lääketurvatiedote terveydenhuollon ammattilaisille. RAS-villityyppistatuksen (KRAS- ja NRAS-statuksen eksoneissa 2, 3 ja 4) varmistaminen on tärkeää ennen Erbitux (setuksimabi) -hoidon aloittamista

Lisätiedot

Syövän sädehoito. Raportin yhteenvedon suomentanut: Risto Roine, FinOHTA 28.11.1996

Syövän sädehoito. Raportin yhteenvedon suomentanut: Risto Roine, FinOHTA 28.11.1996 Syövän sädehoito SBU - Statens beredning for utvärdering av medicinsk metodik Rapport nr 129/1 + 129/2 (Litteraturgranskning): Strålbehandling av cancer Tukholma, syyskuu 1996 Raportin yhteenvedon suomentanut:

Lisätiedot

Ei- klassinen nodulaarinen lymfosyyttivaltainen Hodgkinin lymfooma (NLPHL):

Ei- klassinen nodulaarinen lymfosyyttivaltainen Hodgkinin lymfooma (NLPHL): HODGKININ LYMFOOMA Hoitosuositus 12/2013 Suomen Lymfoomaryhmä/ työryhmä: Aromaa- Häyhä Annikka (KYS), Auvinen Päivi (KYS), Böhm Jan (KSKS), Hernberg Micaela (HUS), Jantunen Esa (KYS), Jyrkkiö Sirkku (TYKS),

Lisätiedot

TIINA KANTOLA GYNEKOLOGISTEN SYÖPÄPOTILAIDEN JATKOHOITO

TIINA KANTOLA GYNEKOLOGISTEN SYÖPÄPOTILAIDEN JATKOHOITO 18.11.2016 TIINA KANTOLA GYNEKOLOGISTEN SYÖPÄPOTILAIDEN JATKOHOITO GYN.SYÖPÄPOTILAIDEN JATKOHOITO Naistenosasto (SYNNY) Naistentautien poliklinikka 1 (GYNPKL1) Päiväsairaala (Huone 4) Sädesairaala Kotisairaala

Lisätiedot

Syöpähoitojen kehitys haja- Pirkko Kellokumpu-Lehtinen Säde- ja kasvainhoidon professori, ylilääkäri, TaY/TAYS 19.02.2008

Syöpähoitojen kehitys haja- Pirkko Kellokumpu-Lehtinen Säde- ja kasvainhoidon professori, ylilääkäri, TaY/TAYS 19.02.2008 Syöpähoitojen kehitys haja- ammunnasta täsmäosumiin Pirkko Kellokumpu-Lehtinen Säde- ja kasvainhoidon professori, ylilääkäri, TaY/TAYS 19.02.2008 Haasteet Syöpämäärien lisäys/väestön vanheminen Ennaltaehkäisy/seulonnat

Lisätiedot

Seminoman hoito ja seuranta. S. Jyrkkiö

Seminoman hoito ja seuranta. S. Jyrkkiö Seminoman hoito ja seuranta S. Jyrkkiö 17.4.2015 Kivessyöpä yleistyy Pohjoismaissa Seminoman ja non-seminoomien yleisyys Pohjoismaissa Kuolleisuus kivessyöpään Pohjoismaissa Kivessyöpä 5 v OSS Kivestuumoreiden

Lisätiedot

Hoitotehoa ennustavat RAS-merkkiaineet Tärkeä apuväline kolorektaalisyövän lääkehoidon valinnassa Tämän esitteen tarkoitus Tämä esite auttaa ymmärtämään paremmin kolorektaalisyövän erilaisia lääkehoitovaihtoehtoja.

Lisätiedot

Mitä hormonihoidon käyttäjä toivoo ja pelkää? Anna-Mari Heikkinen LT naistent. ja gyn sädehoidon erl KYS

Mitä hormonihoidon käyttäjä toivoo ja pelkää? Anna-Mari Heikkinen LT naistent. ja gyn sädehoidon erl KYS Mitä hormonihoidon käyttäjä toivoo ja pelkää? Anna-Mari Heikkinen LT naistent. ja gyn sädehoidon erl KYS Sidonnaisuudet Osallistunut KYS edustajana kongresseihin, jossa sponsorina Pfizer ja Roche Osallistunut

Lisätiedot

Luuston SPECT ja PETCT

Luuston SPECT ja PETCT Luuston SPECT ja PETCT Marko Seppänen, dos, oyl Isotooppiosasto ja Valtakunnallinen PET-keskus TYKS http://www.turkupetcentre.fi Luuston kuvantaminen Gammakuvauksella vs. PET-menetelmällä SPET-CT vs. PET/CT

Lisätiedot

Rintasyöpäpotilaan osteoporoosi

Rintasyöpäpotilaan osteoporoosi Rintasyöpäpotilaan osteoporoosi Gynaecologi Practici ry 20.5.2011 Helsinki Riikka Huovinen Dosentti, erikoislääkäri TYKS Syöpätautien klinikka Dosentti, LT, syöpätautien erikoislääkäri Päätoimi Erikoislääkäri,

Lisätiedot

Rintasyöpä ja sen ehkäisy. Jaana Kolin

Rintasyöpä ja sen ehkäisy. Jaana Kolin Rintasyöpä ja sen ehkäisy Jaana Kolin Syöpä sairautena Uusia syöpiä todetaan maassamme vuosittain noin 29.000 Miehillä ja naisilla syöpiä todetaan suurin piirtein yhtä paljon Vuoteen 2020 mennessä uusien

Lisätiedot

PET-tutkimusten vaikuttavuus ja kustannukset. Esko Vanninen palvelualuejohtaja Kuopion yliopistollinen sairaala

PET-tutkimusten vaikuttavuus ja kustannukset. Esko Vanninen palvelualuejohtaja Kuopion yliopistollinen sairaala PET-tutkimusten vaikuttavuus ja kustannukset Esko Vanninen palvelualuejohtaja Kuopion yliopistollinen sairaala ISI Web of Science: hakusana PET/CT N = 4974, 27.4.2010 Mihin diagnostisia menetelmiä tarvitaan?

Lisätiedot

Raskaus sairastetun syövän jälkeen. Riikka Huovinen Gynecologi Practici Docrates Klinikka

Raskaus sairastetun syövän jälkeen. Riikka Huovinen Gynecologi Practici Docrates Klinikka Raskaus sairastetun syövän jälkeen Riikka Huovinen Gynecologi Practici Docrates Klinikka 23.10.2010 Voinko saada lapsen vaikka olen sairastanut syövän? Voiko raskaus aiheuttaa syövän uusiutumisen? Premenopausaalisten

Lisätiedot

Rintasyövän uudet täsmälääkehoidot

Rintasyövän uudet täsmälääkehoidot Petri Bono ja Heikki Joensuu RINTASYÖPÄ Ajatus rintasyövän hoidosta täsmälääkkeillä ei ole uusi. Täsmälääkkeenä voidaan jo pitää kohteeseensa (estrogeenireseptoriin) spesifisesti sitoutuvaa, tehokasta

Lisätiedot

1.Kirurginen antimikrobiprofylaksi Lapin keskussairaalassa

1.Kirurginen antimikrobiprofylaksi Lapin keskussairaalassa 1.Kirurginen antimikrobiprofylaksi Lapin keskussairaalassa Profylaksin yleiset periaatteet: Aina tarpeellinen, kun on kyseessä 2. ja 3. puhtausluokan leikkaus, vrt. alla 1. puhtausluokan leikkaus, jos

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus

Käypä hoito -suositus Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Keuhkolääkäriyhdistys ry:n ja Suomen onkologiayhdistys ry:n asettama työryhmä DUODECIM 2009 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti

Lisätiedot

TERVETULOA MAMMOGRAFIA- TUTKIMUKSEEN

TERVETULOA MAMMOGRAFIA- TUTKIMUKSEEN TERVETULOA MAMMOGRAFIA- TUTKIMUKSEEN ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Seinäjoen keskussairaala Radiologian toimintayksikkö 2 SISÄLLYS 1YLEISTÄ RINTATUTKIMUKSISTA... 3 2 MAMMOGRAFIATUTKIMUS... 4 2.1.

Lisätiedot

Gynekologisen karsinomakirurgian keskittämine. Eija Tomás, Tays LT, naistentautien ja gynekologisen sädehoidon el

Gynekologisen karsinomakirurgian keskittämine. Eija Tomás, Tays LT, naistentautien ja gynekologisen sädehoidon el Gynekologisen karsinomakirurgian keskittämine Eija Tomás, Tays LT, naistentautien ja gynekologisen sädehoidon el Suomessa 5.2 miljoonaa asukasta 5 yliopistosairaalaa 16 keskusairaalaa aluesairaalat ja

Lisätiedot

RÖNTGENHOITAJIEN KOKEMUKSET VUOROVAIKUTUKSESTA RINTASYÖPÄÄ SAIRASTAVAN POTILAAN KANSSA SÄDEHOIDON AIKANA

RÖNTGENHOITAJIEN KOKEMUKSET VUOROVAIKUTUKSESTA RINTASYÖPÄÄ SAIRASTAVAN POTILAAN KANSSA SÄDEHOIDON AIKANA RÖNTGENHOITAJIEN KOKEMUKSET VUOROVAIKUTUKSESTA RINTASYÖPÄÄ SAIRASTAVAN POTILAAN KANSSA SÄDEHOIDON AIKANA Opinnäytetyö Annina Lyytikäinen Sanna Tenhunen Radiografian ja sädehoidon koulutusohjelma SAVONIA-

Lisätiedot

Eturauhassyövän uudet lääkehoidot

Eturauhassyövän uudet lääkehoidot Eturauhassyövän uudet lääkehoidot 24.04.2015 Petteri Hervonen, LT, Syöpätautien erikoislääkäri Docrates Syöpäsairaala, TAYS Yleistä Eturauhassyöpä on miesten yleisin syöpätyyppi Lähes 5000 uutta diagnoosia/vuosi

Lisätiedot

GYNEKOLOGINEN SYÖPÄ 10.5.2016

GYNEKOLOGINEN SYÖPÄ 10.5.2016 GYNEKOLOGINEN SYÖPÄ 10.5.2016 kohtusyöpä munasarjasyöpä kohdunkaulasyöpä ulkosynnyttimien syöpä gynekologisten syöpien hoito on HUS-alueella keskitetty NKL:lle KOHTUSYÖPÄ naisten 3. yleisin syöpä; 800-900

Lisätiedot

Mammografiaseulonta. Mammografiaseulonta. Mammografiaseulonta. Mammografiaseulonta

Mammografiaseulonta. Mammografiaseulonta. Mammografiaseulonta. Mammografiaseulonta Miksi Suomessa mammografia on valittu rintasyövän seulontamenetelmäksi? rintasyövän ilmaantuvuus v. 2006 4069 naista ja 20 miestä rintasyövän vaaratekijät rintasyöpä ja ammatti? varhaismuutokset havaitaan

Lisätiedot

Myyntiluvan haltija Kauppanimi Vahvuus Lääkemuoto Antoreitti. Femara 2.5mg Tablets 2,5 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Myyntiluvan haltija Kauppanimi Vahvuus Lääkemuoto Antoreitti. Femara 2.5mg Tablets 2,5 mg tabletti, kalvopäällysteinen Jäsenvaltio EU/ETA Myyntiluvan haltija Kauppanimi Vahvuus Lääkemuoto Antoreitti Yhdistynyt kuningaskunta Novartis Pharmaceuticals UK Limited Trading as Ciba Laboratories Frimley Business Park, Frimley,

Lisätiedot

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU SYÖPÄPOTILAAN SOLUNSALPAAJAHOIDON ALOITUS

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU SYÖPÄPOTILAAN SOLUNSALPAAJAHOIDON ALOITUS KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU SOSIAALI- JA TERVEYSALA SYÖPÄPOTILAAN SOLUNSALPAAJAHOIDON ALOITUS Ohjausrunko Länsi-Pohjan keskussairaalan Syöpätautien poliklinikan hoitajille Opinnäytetyö Hanna Heikkilä

Lisätiedot

Läpimurto ms-taudin hoidossa?

Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Kansainvälisen tutkijaryhmän kliiniset kokeet uudella lääkkeellä antoivat lupaavia tuloksia sekä aaltoilevan- että ensisijaisesti etenevän ms-taudin

Lisätiedot

Mitä tiedetään Mirenasta ja rintasyöpäriskistä?

Mitä tiedetään Mirenasta ja rintasyöpäriskistä? Mitä tiedetään Mirenasta ja rintasyöpäriskistä? SGY-päivät 26.11.2015 Tuuli Soini LL HUS Hyvinkään sairaala Sidonnaisuudet Päätoimi LL, Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, HUS Hyvinkään sairaala

Lisätiedot

RINTASYÖPÄPOTILAAN FYSIOTERAPIA. Minna Syrjälä Fysioterapeutti, Lymfaterapeutti 27.9.2013

RINTASYÖPÄPOTILAAN FYSIOTERAPIA. Minna Syrjälä Fysioterapeutti, Lymfaterapeutti 27.9.2013 RINTASYÖPÄPOTILAAN FYSIOTERAPIA Minna Syrjälä Fysioterapeutti, Lymfaterapeutti 27.9.2013 Päiväkirurginen potilas n Potilaat ohjataan toimenpide aamuna n Saavat joko yksilö- ja tai ryhmäohjauksen n Tarkistetaan

Lisätiedot

RINTASYÖPÄPOTILAAN OSASTOHOIDON OHJEKANSION TUOTTAMINEN PÄIJÄT-HÄMEEN KESKUSSAIRAALAN NAISTENTAUTIEN VUODEOSASTOLLE

RINTASYÖPÄPOTILAAN OSASTOHOIDON OHJEKANSION TUOTTAMINEN PÄIJÄT-HÄMEEN KESKUSSAIRAALAN NAISTENTAUTIEN VUODEOSASTOLLE RINTASYÖPÄPOTILAAN OSASTOHOIDON OHJEKANSION TUOTTAMINEN PÄIJÄT-HÄMEEN KESKUSSAIRAALAN NAISTENTAUTIEN VUODEOSASTOLLE LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysala Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyön

Lisätiedot

Rintasyöpäpotilaan osastohoidon ohjekansio

Rintasyöpäpotilaan osastohoidon ohjekansio Rintasyöpäpotilaan osastohoidon ohjekansio naistentautien vuodeosasto Jaana Oiva Kukka-Maaria Tapio SISÄLLYS 1 RINTASYÖPÄ SAIRAUTENA 3 2 RINTASYÖVÄN OIREET JA DIAGNOSTIIKKA 5 3 RINTASYÖVÄN HOITO 6 4 RINTASYÖVÄN

Lisätiedot

MRI ja kohdunrunkosyövän leikkauksen suunnittelu 1 GKS. 26.09.2013 Helsinki. Arto Leminen

MRI ja kohdunrunkosyövän leikkauksen suunnittelu 1 GKS. 26.09.2013 Helsinki. Arto Leminen MRI ja kohdunrunkosyövän leikkauksen suunnittelu 1 GKS 26.09.2013 Helsinki Arto Leminen 2 Yleisimmät syövät Suomessa 2011 3 Naiset N Miehet N Rinta 4865 Eturauhanen 4719 Paksusuoli 874 Keuhko + ht 1570

Lisätiedot

Uutta lääkkeistä: Vemurafenibi

Uutta lääkkeistä: Vemurafenibi Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2012 UUTTA LÄÄKKEISTÄ Uutta lääkkeistä: Vemurafenibi Kristiina Airola / Julkaistu 28.9.2012. Zelboraf 240 mg kalvopäällysteinen tabletti, Roche Registration Ltd. Zelboraf-valmistetta

Lisätiedot

Femar 2,5 mg tabletti, kalvopäällysteinen , versio 5.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Femar 2,5 mg tabletti, kalvopäällysteinen , versio 5.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Femar 2,5 mg tabletti, kalvopäällysteinen 18.7.2016, versio 5.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Rintasyöpä on maailmanlaajuisesti

Lisätiedot

Miten tehostan sepelvaltimotaudin lääkehoitoa?

Miten tehostan sepelvaltimotaudin lääkehoitoa? Miten tehostan sepelvaltimotaudin lääkehoitoa? Dosentti, kardiologi Erkki Ilveskoski Yleislääkäripäivät 27.11.2015 1 Sidonnaisuudet Luennoitsija ja/tai muut asiantuntijatehtävät St. Jude Medical, Novartis,

Lisätiedot

SÄDEHOIDON KÄYTTÖ MAHASYÖVÄN HOIDOSSA. Sädehoitopäivät 18.4.2013 Miia Mokka TYKS

SÄDEHOIDON KÄYTTÖ MAHASYÖVÄN HOIDOSSA. Sädehoitopäivät 18.4.2013 Miia Mokka TYKS SÄDEHOIDON KÄYTTÖ MAHASYÖVÄN HOIDOSSA Sädehoitopäivät 18.4.2013 Miia Mokka TYKS MM 18.4.2013 2 Mahasyövän TNM-luokitus, UICC 7th edition T1 T2 T3 T4 N0 N1 N2 N3 Aste I Aste II Aste III Aste IV kasvain

Lisätiedot

Rintasyövän valtakunnallinen diagnostiikka- ja hoitosuositus. Suomen Rintasyöpäryhmä ry Finnish Breast Cancer Group

Rintasyövän valtakunnallinen diagnostiikka- ja hoitosuositus. Suomen Rintasyöpäryhmä ry Finnish Breast Cancer Group Rintasyövän valtakunnallinen diagnostiikka- ja hoitosuositus Suomen Rintasyöpäryhmä ry Finnish Breast Cancer Group 2013 2 Suomen Rintasyöpäryhmä ry Finnish Breast Cancer Group TYÖRYHMÄ Päivi Auvinen, LT,

Lisätiedot

Rintojen kuvantaminen. 2014 Sädekoulutus vs. oyl, LT Katja Hukkinen

Rintojen kuvantaminen. 2014 Sädekoulutus vs. oyl, LT Katja Hukkinen Rintojen kuvantaminen 2014 Sädekoulutus vs. oyl, LT Katja Hukkinen Rintasyöpä Yleisin naisten syöpä teollisuusmaissa, Suomessa n. 5000 uutta joka vuosi. Mammografiaseulonta 50-69 v. oireettomille naisille

Lisätiedot

Mitä uutta rintasyövästä

Mitä uutta rintasyövästä Mitä uutta rintasyövästä Onkologiapäivät 2013 31.8.2013 Käsiteltäviä aiheita Neoadjuvanttihoidot NOAH-studyn pitkäaikaistulokset Adjuvanttihoidot Tamoksifeeni 5v. vs. 10 v. HERA-tutkimuksen päivityksiä

Lisätiedot

Mitä uutta rintasyövästä. Onkologiapäivät

Mitä uutta rintasyövästä. Onkologiapäivät Mitä uutta rintasyövästä Onkologiapäivät 2013 31.8.2013 Käsiteltäviä aiheita Neoadjuvanttihoidot NOAH-studyn pitkäaikaistulokset Adjuvanttihoidot Tamoksifeeni 5v. vs. 10 v. HERA-tutkimuksen päivityksiä

Lisätiedot

Ruokatorvisyövän sädehoito

Ruokatorvisyövän sädehoito Ruokatorvisyövän sädehoito 18.4.2013 Sädehoitopäivät, Lahti EL, LT Kaisa Lehtiö, OYS Yleistä Tutkimustietoa Hoitosuosituksista Käytännön toteutuksesta Ruokatorvisyöpä Suomessa 2011 273 uutta tapausta 231

Lisätiedot