Ei- klassinen nodulaarinen lymfosyyttivaltainen Hodgkinin lymfooma (NLPHL):

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ei- klassinen nodulaarinen lymfosyyttivaltainen Hodgkinin lymfooma (NLPHL):"

Transkriptio

1 HODGKININ LYMFOOMA Hoitosuositus 12/2013 Suomen Lymfoomaryhmä/ työryhmä: Aromaa- Häyhä Annikka (KYS), Auvinen Päivi (KYS), Böhm Jan (KSKS), Hernberg Micaela (HUS), Jantunen Esa (KYS), Jyrkkiö Sirkku (TYKS), Karjalainen- Lindsberg Marja- Liisa (HUS), Kuittinen Outi (OYS), Kuittinen Taru (KYS), Kuitunen Hanne (OYS), Lehtinen Tuula (TAYS), Leppä Sirpa (HUS), Männistö Susanna (HUS), Vornanen Martine (TAYS)/ Vasala Kaija (KSKS) Tiivistelmä: Vuosittain Suomessa todetaan uutta Hodgkinin lymfoomaa. Hodgkinin lymfooman ennuste on hyvä. Yli 80 % kaikista paranee, nuorista yli 90 %. Hoito suunnitellaan ennusteellisten riskitekijöiden perusteella. Hodgkinin lymfooman alatyypit: Klassisen Hodgkinin lymfooman alatyypit: sidekudoskyhmyinen sekasoluinen runsaslymfosyyttinen vähälymfosyyttinen Ei- klassinen nodulaarinen lymfosyyttivaltainen Hodgkinin lymfooma (NLPHL): NLPHL Kattaa 5 % kaikista Hodgkinin lymfoomista. Näistä suurin osa on levinneisyydeltään STI II, potilailla harvoin yleisoireita. NLPHL todetaan jonkin verran useammin miehillä kuin naisilla. Levinneisyyttä arvioitaessa huomioitava reaktiivisten imusolmukkeiden osuus. Ennuste parempi kuin klassisessa Hodgkinin lymfoomassa. Hidas taudinkulku, mutta voi tranformoitua diffuusiksi suurisoluiseksi B- solu lymfoomaksi. Ennustetekijät: Paikallinen tauti (Stage I II): iso mediastinumin tuumori (> 1/3 rintakehän leveydestä) tautia imusolmukkeen ulkopuolisessa elimessä 3 affisoitunutta imusolmukealuetta La > 50 mm/t (ST IA, ST IIA), La 30 mm/t (ST IB, STIIB) Levinnyt tauti (Stage IIB IV): ikä 45 miessukupuoli anemia, Hb < 105g/dl hypoalbuminemia (alb < 40g/l) leukosytoosi (leuk /l, lymfopenia (lymf < /l taudin levinneisyys imusolmukealueiden ulkopuolelle

2 5- v elossaolo IPS- riskitekijöiden mukaan Pisteet 5v elossaolo % 2 81 % 3 75 % 4 61 % 5 56 % Diagnostiikka: Imusolmukebiopsia ja tuorenäyte, kokovartalo- TT, PET- TT täydentää TT- tutkimusta (PET- tutkimuksessa voidaan todeta tautipesäkkeitä % enemmän kuin TT:ssa), luuydinnäyte ei tarpeen paikallisessa taudissa, mutta suositellaan levinneessä taudissa. PET- tutkimus näyttää luuydinlevinneisyyden luotettavasti. Laboratorio: La, TVK, albumiini (riskitekijä), virustutkimukset (hepatiitit, HIV), anamneesi (yleisoireet!) Levinneisyys: Ann Arbor Aste I Aste II Aste III Aste IV E B- oireet Bulky Lymfooma yhdellä imusolmukealueella tai yhdessä lymfaattisessa elimessä Lymfooma kahdella tai useammalla imusolmukealueella samalla puolella palleaa Lymfooma imusolmukkeissa molemmilla puolilla palleaa Lymfooma disseminoituneena yhdessä tai useammassa ekstralymfaattisessa elimessä tai kudoksessa Yksittäinen ekstralymfaattisen elimen infiltraatio Selittämätön lämpöily >38C, merkittävä yöhikoilu, >10 % painonlasku 6 kk:ssa +/- Hoito: Klassinen Hodgkinin lymfooma: Paikallinen tauti (Stage I IIA): ST I- IIA ilman riskitekijöitä: ABVD x Gy ST I- II, riskitekijä on: ABVD x Gy Levinnyt tauti (Stage IIB IV): IPS 2 ABVD x 6, sädehoito selviin jätetuumoreihin, sädehoitoa syytä harkita isoihin jätetuumoreihin, vaikka ne PET negatiivisia, ad 36Gy. IPS 3 ABVD x 8 tai eskaloitu BEACOPP 6-8.

3 Hodgkinin lymfooman sädehoito: Sädehoito tekniikkana on perinteisesti käytetty ns. Involved field teknikkaa. Nykyisin suositellaan Involved site tekniikkaa. Involved node tekniikka on erityismenetelmä, joka vaatii optimaalisen sädehoitoasennossa tehdyn PET- TT- tutkimuksen sekä ennen solunsalpaajahoitoja että niiden jälkeen. Näistä konservatiivisempaa Involved site tekniikkaa suositellaan menetelmäksi, jonka avulla sädehoidon kohdealueita pyritään pienentämään ja mahdollisia haittavaikutuksia vähentämään. Jos sädehoito käytetään ainoana hoitomuotona paikallisessa taudissa, suositellaan vielä käytettäväksi Involved field teknikkaa. Iäkkäiden (> 60v) potilaiden hoito: Jos hyväkuntoisia, ABVD kuten nuoremmilla, vaihtoehtona CHOP x 6 8. Nodulaarinen lymfosyyttivaltainen Hodgkinin lymfooma: Paikallisessa taudissa ST IA riittää sädehoito ad 30 36Gy. Levinnyt tauti, ST IB IV, hoidetaan kuten klassinen Hodgkinin lymfooma, mutta hoitoon lisätään rituksimabi. Uusiutuneessa taudissa rituksimabi yksinään tai yhdessä sytostaattihoidon kanssa. Relapsin hoito: Nuorilla alle 65-70v korkea- annoshoito kantasolusiirron turvin, jos ei vaikeita liitännäissairauksia ja suorituskyky hyvä. Salvagehoitona DHAP, ICE, sisplatiini + gemsitabiini, MINE. Autologisen kantasolusiirron jälkeen uusiutuneessa taudissa voidaan nuorille, sytostaattihoidolle reagoivassa taudissa, harkita allogeenista kantasolusiirtoa. Kantasoluhoidon jälkeen uusiutuneen tai kahdelle solunsalpaajahoidolle refraktaarin taudin hoitona mahdollista käyttää brentuksimabivedotiinia (CD 30 vasta- aine- solunsalpaajakonjugaatti) Hoitovasteen arviointi: Hodgkinin lymfoomassa voidaan käyttää PET- tutkimusta varhaisen hoitovasteen arvioinnissa. PET soveltuu huonon ennusteen potilaiden varhaisen vaiheen arviointiin, kun hoito aloitetaan ABVD- hoidolla. Tutkimus, jossa selvitetään onko ABVD hoidon vaihdosta eskaloituun BEACOPP- hoitoon hyötyä potilailla, joilla varhaisella PET- tutkimuksella arvioitu hoitovaste ei ole riittävä (Deauville > 3), on meneillään. Vaihtoa ABVD hoidosta BEACOPP hoitoon PET- positiivisilla potilailla voidaan harkita. Koko hoitojakson lopuksi hoitovaste suositellaan arvioitavaksi PET- tutkimuksella. Jos hoidon jälkeen todetaan PET positiivisia, epäilyttäviä löydöksiä, suositellaan harkittavaksi muutosten biopsiointia. Sädehoidon jälkeen PET- TT- tutkimusta suositellaan tehtäväksi aikaisintaan n. kahden kuukauden kuluttua väärien positiivisten löydösten välttämiseksi.

4 Muutama erityisasia: Neutropeniset infektiot ovat harvinaisia nuorilla aikuisilla ABVD hoidon yhteydessä, joten neutropenia ei ole este toteuttaa hoitoa. Jos syvää neutropeniaa pelätään, niin valkosolujen kasvutekijäksi valitaan yleensä lyhytvaikutteinen filgrastiimi. Valkosolujen kasvutekijän epäillään lisäävän bleomysiinin keuhkohaittoja. Suora tutkimusnäyttö kuitenkin puuttuu. Seuranta: Kansallisia ohjeita ei vielä ole. Nuorilla, joilla kuratiivinen hoito vielä mahdollinen ad 2v tiheämpi seuranta (esim. 6kk, 1v, 1v 6kk, 2v, 3v, 4v, 5v). Suurin osa uusiutumisista jää kiinni oireiden perusteella. Rutiininomaisissa seurantakuvauksissa voidaan löytää vain pieni osa taudin uusiutumista. Huomioitava pitkäaikaissivuvaikutukset: sekundaarisyövät (rintasyöpä, keuhkosyöpä, melanooma, pehmytkudossarkoomat), sydäntoksisuus (sepelvaltimotauti, läppäviat, kardiitti, kardiomyopatia), hypotyreoosi, keuhkotoksisuus (bleomysiini/valkosolujenkasvitekijä), fertiliteetin häiriöt. Jos sädehoito on kohdistunut rintojen alueelle, suositellaan rintasyöpäseulontaa (mammografia/mri) aloitettavaksi 8 vuotta sädehoidon päättymisestä tai viimeistään 30 vuotiaana vuosittain 50 vuotiaaksi. Kirjallisuus: Castellino S, Geiger A, Mertens A, ym. Morbidity and mortality in long- term survivors of Hodgkin lymphoma: a report from childhood cancer survivor study. Blood 2011;117: De Claro RA, McGinn K, Kwitkowski V, ym. U.S. Food and Drug Administration approval summary: Brentuximab vedotin for the treatment of relapsed Hodgkin lymphoma or relapsed systemic anaplastic large- cell lymphoma. Clin Cancer Res 2012;18: Elkin E, Klen M, Gonzales A, ym. Characteristics and outcomes of breast cancer in wolmen with and without a history of radiation for Hodgkin s lymphoma: a multi- institutional, matched cohort study. J Clin Oncol 2011;29: Engert A, Diehl V, Franklin J, ym. Escalated- dose BEACOPP in the treatment of patients with advanced- stage Hodgkin s lymphoma: 10 years of follow- up of the GHSG HD9 study. J Clin Oncol 2009;27: Engert A, Plütschhow A, Eich H, ym. Reduced treatment intensity in patients with early- stage Hodgkin s lymphoma. N Engl J Med 2010;363: Engert A, Haverkamp H, Kobe C ym. Reduced- intensity chemotherapy and PET- guided radiotherapy in patients with advanced stage Hodgkin s lymphoma (HD15 trial): a randomized, open- label, phase 3 non- inferiority trial. Lancet 2012; 379: Friedberg J. Hodgkin lymphoma: answers take time! Blood 2011;117: Gallamini A, Patti C, Viviani S, ym. Early chemotherapy intensification with BEACOPP in advanced- stage Hodgkin lymphoma patients with a interim- PET positive after two ABVD courses. Br J Haematol 2011;152:

5 Hoskin P, Díez P, Williams H ym. Recommendations for the Use of Radiotherapy in Nodal Lymphoma. Clin Oncol 2013:25; Illidge T. Radiotherapy in early stage Hodgkin lymphoma. Hematol Oncol 2013;31(Suppl. 1): Kuruvilla J, Keating A, Crump M. How I treat relapsed and refractory Hodgkin lymphoma? Blood 2011;117: Ng A, Bemardo M, Weller E ym. Long- term survival and competing causes of death in patients with early- stage Hodgkin s disease treated at age 50 or younger. J Clin Oncol 2002:20: Ng A, Garber J, Diller L, ym. Prospective study of the efficacy of breast magnetic resonance imaging and mammographic screening in survivors of Hodgkin lymphoma. J Clin Oncol 2013;31: Picardi M, De Renzo A, Pane F ym. Randomized comparison of consolidation radiation versus observation in bulky Hodgkin s lymphoma with post- chemotherapy negative positron emission tomography scans. Leuk Lymph 2007;48: Specht L, Yahalom J, Illidge T ym. Modern Radiation Therapy for Hodgkin Lymphoma: Field and Dose Guidelines from the International Lymphoma Radiation Oncology Group (ILROG). IJROBP 2013, in press.

Diffuusin suurisoluisen B-solulymfooman (DLBCL) hoitosuositus Versio II

Diffuusin suurisoluisen B-solulymfooman (DLBCL) hoitosuositus Versio II Suomen lymfoomaryhmä Versio I 9.5.2007 Versio II 12.5.2014 Diffuusin suurisoluisen B-solulymfooman (DLBCL) hoitosuositus Versio II Sisältö sivu Diagnostiikka 2 Levinneisyysselvittely 2 Ennustetekijät 4

Lisätiedot

FOLLIKULAARISEN LYMFOOMAN HOITOSUOSITUS VERSIO III 2014

FOLLIKULAARISEN LYMFOOMAN HOITOSUOSITUS VERSIO III 2014 Suomen Lymfoomaryhmä versio I, 29.9.2006 Päivitys II 4.9.2010 /Ideariihen kokous, Varjola Päivitys III 14.9.2013/Ideariihen kokous, Långvik FOLLIKULAARISEN LYMFOOMAN HOITOSUOSITUS VERSIO III 2014 Työryhmä:

Lisätiedot

Focus Oncologiae. Syöpäsäätiön julkaisusarja No 13, 2012. Lymfoomat

Focus Oncologiae. Syöpäsäätiön julkaisusarja No 13, 2012. Lymfoomat Focus Oncologiae Syöpäsäätiön julkaisusarja No 13, 2012 Lymfoomat Syöpäsäätiön XXXIX Symposiumi 9. 10.2.2012 Focus Oncologiae -sarjan julkaisut: Lymfoomat 2012 Aivokasvaimet 2011 Eturauhasen syöpä 2010

Lisätiedot

Rintasyövän valtakunnallinen diagnostiikka- ja hoitosuositus. Suomen Rintasyöpäryhmä ry Finnish Breast Cancer Group

Rintasyövän valtakunnallinen diagnostiikka- ja hoitosuositus. Suomen Rintasyöpäryhmä ry Finnish Breast Cancer Group Rintasyövän valtakunnallinen diagnostiikka- ja hoitosuositus Suomen Rintasyöpäryhmä ry Finnish Breast Cancer Group 2013 2 Suomen Rintasyöpäryhmä ry Finnish Breast Cancer Group TYÖRYHMÄ Päivi Auvinen, LT,

Lisätiedot

HEMATOLOGISTA SYÖPÄÄ SAIRASTAVAN JA KANTASOLUSIIRTEEN SAANEEN POTILAAN KUNTOUTUMINEN

HEMATOLOGISTA SYÖPÄÄ SAIRASTAVAN JA KANTASOLUSIIRTEEN SAANEEN POTILAAN KUNTOUTUMINEN Opinnäytetyö (AMK) Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja 2012 Jenny Kultanen & Lilli Mustonen HEMATOLOGISTA SYÖPÄÄ SAIRASTAVAN JA KANTASOLUSIIRTEEN SAANEEN POTILAAN KUNTOUTUMINEN OPINNÄYTETYÖ (AMK)

Lisätiedot

Kivessyövän hoidossa tapahtuu

Kivessyövän hoidossa tapahtuu Kivessyövän hoidossa tapahtuu S. Jyrkkiö, Tyks Onkologiapäivät 30.8.2014 Kivessyöpä yleistyy Nordcan database/ylönen O. 1 ST I kivessyöpä: seuranta tai adj hoito? 2 Seminoma ST I SWENOTECA tulokset V 2007-2010

Lisätiedot

Ready for the mission!

Ready for the mission! 06/11/14 Ready for the mission! Nordic Lymphoma Group LYMFOOMAN SYNTY, UHO JA TUHO Sirpa Leppä HYKS, Syöpäkeskus & HY, Genomibiologian tutkimusohjelma ONKOLOGIPÄIVÄT 29-30.8.2014 SL 29.8.2014 1 06/11/14

Lisätiedot

RUOKATORVEN JA MAHALAUKUN YLÄOSAN ADENOKARSINOOMIEN EPIDEMIOLOGIA, DIAGNOSTIIKKA JA HOITO

RUOKATORVEN JA MAHALAUKUN YLÄOSAN ADENOKARSINOOMIEN EPIDEMIOLOGIA, DIAGNOSTIIKKA JA HOITO RUOKATORVEN JA MAHALAUKUN YLÄOSAN ADENOKARSINOOMIEN EPIDEMIOLOGIA, DIAGNOSTIIKKA JA HOITO Heidi Vanhala (ent. Yrjölä) Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen yksikkö Kirurgian

Lisätiedot

opas Gynekologisen syöpäpotilaan Ulla Puistola Arto Leminen Leena Rosenberg

opas Gynekologisen syöpäpotilaan Ulla Puistola Arto Leminen Leena Rosenberg Gynekologisen syöpäpotilaan Munasarjasyöpä Kohdunrunkosyöpä Kohdunkaulasyöpä Ulkosynnytinsyöpä Sairauden vaikutukset elämään Seksuaalisuus ja parisuhde Sanasto opas Ulla Puistola Arto Leminen Leena Rosenberg

Lisätiedot

Diagnostinen ongelmatapaus: ihomuutokset ja etenevät keskushermosto oireet lymfooman ilmentyminä

Diagnostinen ongelmatapaus: ihomuutokset ja etenevät keskushermosto oireet lymfooman ilmentyminä Tapausselostus Rita Janes, Päivi Vieira, Mika Saarela, Kirsi Aaltonen, Tuomo Alanko, Sanna Siitonen ja Marja-Liisa Karjalainen-Lindsberg Diagnostinen ongelmatapaus: ihomuutokset ja etenevät keskushermosto

Lisätiedot

Focus Oncologiae. Syöpäsäätiön julkaisusarja No 15, 2014. Pään ja kaulan alueen syövät

Focus Oncologiae. Syöpäsäätiön julkaisusarja No 15, 2014. Pään ja kaulan alueen syövät Focus Oncologiae Syöpäsäätiön julkaisusarja No 15, 2014 Pään ja kaulan alueen syövät Syöpäsäätiön XLI symposiumi 13. 14.2.2014 Focus Oncologiae -sarjan julkaisut: Pään ja kaulan alueen syövät 2014 Endokriiniset

Lisätiedot

Henoch Schönleinin purppura lasten yleisin vaskuliitti

Henoch Schönleinin purppura lasten yleisin vaskuliitti katsaus tieteessä Outi Jauhola LT, lastentautien erikoislääkäri HUS, Hyvinkään sairaala Matti Nuutinen dosentti, lastennefrologi OYS, Lasten ja nuorten klinikka matti.nuutinen@ppshp.fi Henoch Schönleinin

Lisätiedot

Focus Oncologiae. Syöpäsäätiön julkaisusarja No 11, 2010. Eturauhasen syöpä

Focus Oncologiae. Syöpäsäätiön julkaisusarja No 11, 2010. Eturauhasen syöpä Focus Oncologiae Syöpäsäätiön julkaisusarja No 11, 2010 Eturauhasen syöpä Syöpäsäätiön XXXVII Symposiumi 4. 5.2.2010 1 Focus Oncologiae -sarjan julkaisut: Eturauhasen syöpä 2010 Ruokatorven syöpä ja mahasyöpä

Lisätiedot

Papilloomavirukset limakalvoilla. Leena-Maija Aaltonen, Eija Hiltunen-Back ja Jorma Paavonen

Papilloomavirukset limakalvoilla. Leena-Maija Aaltonen, Eija Hiltunen-Back ja Jorma Paavonen Sukupuolitaudit Leena-Maija Aaltonen, Eija Hiltunen-Back ja Jorma Paavonen Ihmisen papilloomaviruksen (HPV) rakenne selvitettiin elektronimikroskopian avulla jo 1940-luvun lopulla. HPV:n tiedettiin aiheuttavan

Lisätiedot

Silmänpohjan ikärappeuma (degeneratio maculae

Silmänpohjan ikärappeuma (degeneratio maculae Katsaus TAPANI PALOSAARI Silmänpohjan ikärappeuma Silmänpohjan ikärappeuma on pysyvän näkövammaisuuden merkittävin aiheuttaja Suomessa. Koska sen tärkein riskitekijä on ikä, sairauden ilmaantuvuuden oletetaan

Lisätiedot

Lasten syöpähoitoon liittyvät neurologiset ongelmat

Lasten syöpähoitoon liittyvät neurologiset ongelmat Katsaus tieteessä Tuula Lönnqvist lastenneurologian dosentti, vs. osastonylilääkäri HYKS, lastenneurologian klinikkaryhmä tuula.lonnqvist@fimnet.fi Lasten syöpähoitoon liittyvät neurologiset ongelmat Lasten

Lisätiedot

Olkapään kiertäjäkalvosimen repeämän hoito

Olkapään kiertäjäkalvosimen repeämän hoito Katsaus tieteessä Ville Äärimaa LT ville.aarimaa@tyks.fi Juha Kukkonen LL Juho Rantakokko LT Keijo Mäkelä LT Kari Isotalo LL Petri Virolainen dosentti Olkapään kiertäjäkalvosimen repeämän hoito Kiertäjäkalvosimen

Lisätiedot

Miten tuoretta nivelreumaa hoidetaan Suomessa?

Miten tuoretta nivelreumaa hoidetaan Suomessa? tieteessä Heidi Mäkinen LT, apulaisylilääkäri Tampereen yliopistollinen sairaala heidi.m.makinen@pshp.fi Vappu Rantalaiho LT, erikoislääkäri Tampereen yliopistollinen sairaala Laura Pirilä LT, erikoislääkäri

Lisätiedot

Nivelreuman diagnostiikka ja hoito

Nivelreuman diagnostiikka ja hoito Käypä hoito -suositus Suomen Reumatologinen Yhdistys ry Tavoite Suosituksen tavoitteena on tehostaa ja yhdenmukaistaa nivelreuman varhaisdiagnostiikkaa ja hoitoa. Kohderyhmät Suositus on tarkoitettu perusterveydenhuollossa

Lisätiedot

Rasituskoe sepelvaltimotaudin diagnostiikassa ja ennusteen arvioinnissa

Rasituskoe sepelvaltimotaudin diagnostiikassa ja ennusteen arvioinnissa KASAUS IEEESSÄ RAIMO KEUNEN professori, ylilääkäri, sisätautien ja kardiologian erikoislääkäri Päijät-Hämeen keskussairaala, sisätautien klinikka raimo.kettunen@phsotey.fi JARI LAUKKANEN dosentti, osastonylilääkäri,

Lisätiedot

Nivelreuman lääkehoito ja hoidon työnjako

Nivelreuman lääkehoito ja hoidon työnjako S UOMEN L ÄÄKÄRILEHTI 11/2004 VSK 59 1149 Katsausartikkeli Nivelreuman lääkehoito ja hoidon työnjako HEIKKI JULKUNEN MATTI ROMU Tärkein tieto Nivelreuman lääkehoidon tavoite on täysi remissio. Varhaisessa

Lisätiedot

RINTASYÖVÄN SEULONTA MAMMOGRAFIALLA

RINTASYÖVÄN SEULONTA MAMMOGRAFIALLA RINTASYÖVÄN SEULONTA MAMMOGRAFIALLA Millaisia hyödyllisiä ja haitallisia seurauksia rintasyöpäseulontaan osallistumisella on? Miten moni hyötyy seulontaan osallistumisesta ja monelleko koituu haittaa?

Lisätiedot

Amyloidoosin diagnostiikka ja hoito. Tom Pettersson, Tom Törnroth ja Peter Maury

Amyloidoosin diagnostiikka ja hoito. Tom Pettersson, Tom Törnroth ja Peter Maury Katsaus Tom Pettersson, Tom Törnroth ja Peter Maury Amyloidoosit muodostavat heterogeenisen tautiryhmän, jota luonnehtii eri kudosten ja elinten solunulkoiseen tilaan kertynyt säikeinen, proteiinipitoinen,

Lisätiedot

Rintasyöpäpotilaan. Rintasyöpä ja sen hoito Sairauden vaikutukset elämään Seksuaalisuus ja parisuhde. Heikki Joensuu Leena Rosenberg-Ryhänen

Rintasyöpäpotilaan. Rintasyöpä ja sen hoito Sairauden vaikutukset elämään Seksuaalisuus ja parisuhde. Heikki Joensuu Leena Rosenberg-Ryhänen Rintasyöpäpotilaan opas Rintasyöpä ja sen hoito Sairauden vaikutukset elämään Seksuaalisuus ja parisuhde Heikki Joensuu Leena Rosenberg-Ryhänen Sisällys Johdanto... 4 Naisten yleisin syöpätyyppi.... 5

Lisätiedot

Ihosyöpäpotilaan opas IHOMELANOOMA TYVISOLUSYÖPÄ OKASOLUSYÖPÄ. Toteaminen Hoito Seuranta Selviytyminen ja tuki Ihon hoito Auringolta suojautuminen

Ihosyöpäpotilaan opas IHOMELANOOMA TYVISOLUSYÖPÄ OKASOLUSYÖPÄ. Toteaminen Hoito Seuranta Selviytyminen ja tuki Ihon hoito Auringolta suojautuminen Ihosyöpäpotilaan opas IHOMELANOOMA TYVISOLUSYÖPÄ OKASOLUSYÖPÄ Toteaminen Hoito Seuranta Selviytyminen ja tuki Ihon hoito Auringolta suojautuminen Toimittanut: Leena Rosenberg-Ryhänen, Suomen Syöpäpotilaat

Lisätiedot

Henoch Schönleinin purppura lapsilla

Henoch Schönleinin purppura lapsilla Näin hoidan Jaana Ronkainen, Olli Koskimies, Marja Ala-Houhala, Marjatta Antikainen, Pekka Arikoski, Timo Jahnukainen, Outi Jauhola, Jussi Merenmies, Jukka Rajantie, Timo Örmälä ja Matti Nuutinen Henoch

Lisätiedot

Metotreksaatin aiheuttamat maksamuutokset

Metotreksaatin aiheuttamat maksamuutokset Näin hoidan URPO NIEMINEN, JOHANNA HÖÖK-NIKANNE, PÄIVI KÄRKKÄINEN JA SEPPO NIEMELÄ Metotreksaatin aiheuttamat maksamuutokset Milloin maksabiopsia on aiheellinen hoidon seurannassa? Metotreksaatti on yleisesti

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus

Käypä hoito -suositus Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Lastenlääkäriyhdistyksen ja Suomen Yleislääketieteen Yhdistys ry:n asettama työryhmä 16.6.2014, kohdennettu päivitys 26.6.2015 (s. 7)

Lisätiedot

Allergisten silmäoireiden hoito

Allergisten silmäoireiden hoito Osmo Kari ja K. Matti Saari NÄIN HOIDAN Kausiluonteisen allergisen sidekalvotulehduksen hoito on yksinkertainen, ja se käsittää antihistamiineja, kromoglikaattia ja lyhytaikaisesti kortiko steroideja.

Lisätiedot