Primaarikasvaimen hallinta syövän hoidon avainongelma. Lars R. Holsti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Primaarikasvaimen hallinta syövän hoidon avainongelma. Lars R. Holsti"

Transkriptio

1 Katsaus Primaarikasvaimen hallinta syövän hoidon avainongelma Lars R. Holsti Syövän hoidon kaksi keskeisintä ongelmaa ovat paikalliset uusiutumat ja etäpesäkkeet. Kiinteiden kasvainten epäonnistunut paikallishoito leikkaus tai sädehoito tai niiden yhdistelmä johtaa uusiutumiseen ja lisää metastasointia. Metastasointiin ei ole tehokasta hoitoa. Nykyään voidaan parantaa noin 50 % syövistä, kaikki levinneisyysasteet mukaan luettuina. Parantumisen ehtona on, että syöpä voidaan tuhota lähtökohtaansa. Noin 70 %:lla syöpäpotilaista tauti on todettaessa paikallisesti rajoittunut, mutta paikallinen hoito epäonnistuu kuitenkin noin kolmasosassa tapauksista. Leikkaus ja sädehoito erikseen tai yhdistettynä muodostavat paikallisen hoidon ytimen. Systeemisen solunsalpaajalääkityksen merkitys paikallisen kiinteän syövän hoidossa on pienempi. Vähintään yhtä tärkeää kuin uusien hoitomenetelmien kehittäminen on tutkimustyö nykyisten hoitomenetelmien ja niiden yhdistelmien tehokkuuden lisäämiseksi ja paikallisen hallinnan saavuttamiseksi. Uusia tai korvaavia paikallista hallintaa lisääviä kuratiivisia laajakäyttöisiä hoitomenetelmiä ei ole tulossa käyttöön lähimpien vuoden aikana, mikä on huolestuttavaa. Syövän hoidon tulokset ovat hitaasti parantuneet. Aikavälillä viiden vuoden elossaolo-osuudet ovat suurentuneet noin 25 %:sta noin 50 %:iin. Paranemisluvut ovat edelleen noin 50 %. Viimeisten 15 vuoden aikana hoitotulokset ovat parantuneet kovin vähän. Syitä tähän olisi aihetta analysoida. Ei ole selvitetty, onko paikallinen hallinta myös pysähtynyt vuoden 1985 tasolle. Kansainvälinen tavoite on, että parantuneiden osuus olisi 60 % vuosina On syytä kysyä, mikseivät paranemisluvut ole suurentuneet, vaikka potilaat tulevat varhaisemmassa vaiheessa hoitoon. Tässä artikkelissa puututaan paikallisten uusiutumien merkitykseen. Paikalliset residiivit Paikallista uusiutumaa pidettiin ja luvuilla merkkinä syövän erittäin suuresta pahanlaatuisuudesta ja siitä, että näillä potilailla on ollut piileviä etäpesäkkeitä jo primaarihoidon aikana. Sen vuoksi hoidossa painon piti olla liitännäishoidossa, ei paikallisen hallinnan saavuttamisessa (Tubiana ja Eschwège 2000). Tämä näkemys perustui suureksi osaksi rintasyöpäpotilaiden hoitoon. Myöhemmin on esitetty, että hoitotulos on riippuvainen paikallisesta hallinnasta, joka lisää eloon jäämisen mahdollisuutta (Suit 1992, Koscielny ja Tubiana 1999). Noin 70 %:lla syöpäpotilaista tauti on todettaessa rajoittunut paikallisesti tai alueellisesti. Kuratiivinen paikallinen hoito (leikkaus, sädehoito) epäonnistuu kolmasosassa tapauksista (Suit ja Westgate 1986, Vijayakumar ja Hellman 1997). Paikallinen uusiutuma todetaan noin 30 %:lla kiinteiden kasvainten vuoksi sädehoitoa saaneista potilaista (Suit ja Westgate 1986, Tubiana 1992), ja tähän liittyy 50 % suurempi kuolemanriski. Erityisesti tämä koskee potilaita, joil- Duodecim 2002;118:

2 la on pään ja kaulan alueen syöpä, gynekologinen, urologinen tai ruoansulatuskanavan syöpä, luu- tai pehmytkudossarkooma taikka keskushermoston syöpä. Paikallinen uusiutuma lisää etäpesäkkeiden määrää mm. pään ja kaulan syövissä (Leibel ym. 1991, Kajanti ym. 1993), eturauhasen syövässä (Fuks ym. 1991, Kajanti ja Holsti 1993) ja rintasyövässä (Fisher ym. 1991, Koscielny ja Tubiana 1999, Leidenius 2001). Leikkaushoidon jälkeisiä paikallisia uusiutumia on onnistuttu vähentämään toimenpiteen jälkeisellä sädehoidolla. Sädehoitoon liitetty solunsalpaajalääkitys ei sen sijaan ole oleellisesti parantanut paikallista hallintaa (Tannock 1998). Paikallisten uusiutumien määrää pyritään vähentämään uusimmilla sädehoitotekniikoilla ja annosjakaumasuunnitelmilla (Tubiana ja Eschwége 2000), uusilla fraktiointimenetelmillä (Ang 1998) sekä leikkauksen, sädehoidon ja solunsalpaajalääkityksen optimaalisella yhdistämisellä. Paikallisen hallinnan saavuttaminen ja mikrometastaasien hoidon tehostaminen ovat avainasemassa. Paikallinen hallinta Hoidot, joilla saavutetaan suurempi paikallinen hallinta lisäävät eloonjäämistä etenkin syövissä, joissa etäpesäkkeiden muodostus on vähäistä. Taudin hallinta on saavutettu paikallisella hoidolla leikkauksella tai sädehoidolla tai niiden yhdistelmällä noin 70 %:lla potilaista, joiden tauti on ollut paikallinen tai vain alueellisesti levinnyt. Parantumisen ehdoton edellytys on, että primaarikasvain ja alueelliset imusolmukepesäkkeet tuhotaan. Ellei syöpä häviä täysin, on hoito epäonnistunut. Osittainen hoitovaste merkitsee, että syöpä on vain osittain hävinnyt, ja seurauksena on jäännöskasvain tai uusiutuma ja metastasointi (Suit ja Westgate 1986, Tubiana 1992). Useiden syöpien osalta on havaittu, että paikallinen hallinta vähentää etäpesäkkeiden määrää. Tämä koskee mm. pään ja kaulan syöpää (Leibel ym. 1991) sekä rintasyöpää (Tubiana 1992) ja eturauhassyöpää (Fuks ym. 1991, Tubiana 1992, Kajanti ym. 1993). H.D. Suit aloitti v Harvardin yliopistossa klassisen tutkimussarjansa paikallisten uusiutumien ennusteellisesta merkityksestä. Suit ja Westgate (1986) ovat tarkastelleet paikallisten uusiutumien taajuutta neljässä syöpäryhmässä: kohdunkaulan, suuontelon ja suunielun, paksuja peräsuolen sekä munasarjan syövässä. Jos oletetaan, että saavutettaisiin 100-prosenttinen paikallinen hallinta, seuraisi siitä tehtyjen laskelmien mukaan jopa 20 prosenttiyksikön lisäys viiden vuoden elossaolo-osuuksiin. Useissa tutkimuksissa on dokumentoitu, että paikallinen hallinta lisääntyy ja tauditon elinaika pitenee kokonaissädeannoksen suurentumisen myötä mm. medulloblastoomassa, ependymoomassa sekä suuontelon ja suunielun, virtsarakon, eturauhasen ja peräsuolen syövässä (Suit ja Westgate 1986, Tubiana ja Eschwège 2000). Rintasyövästä on tehty ristiriitaisia havaintoja ja tulkintoja viimeisten kahden vuosikymmenen ajan, etenkin säästävän hoidon osalta. Fisher ym. (1991) havaitsivat kuten muutkin tutkijat rintasyövässä yhteyden paikallisen uusiutuman ja etäpesäkkeiden välillä, mutta he katsoivat, että paikalliseen uusiutumaan liittyvä metastasointiriski on merkki syövän biologisesta aggressiivisuudesta ja että etäpesäkkeet ovat syntyneet jo ennen primaarihoitoa. Vasta-argumentteja tälle tulkinnalle on kertynyt runsaasti (Koscielny ja Tubiana 1999, Tubiana ja Eschwège 2000). Koscielny ja Tubiana (1999) päättelivät aineistostaan, että etäpesäkkeet ovat saaneet alkunsa primaarihoidon jälkeisestä jäännöskasvaimesta. Oslon ja Tukholman tutkimukset samoin kuin Tanskasta ja Brittiläisestä Kolumbiasta julkaistut tulokset tukevat tätä (Koscielny ja Tubiana 1999). Viimeaikaiset sädehoitotutkimukset ovat osittain kumonneet Fisherin tulkinnan ja osoittaneet, että parempi paikallinen hallinta johtaa parempaan ennusteeseen (Koscielny ja Tubiana 1999, Leidenius 2001). Primaarikasvaimen koon ja etäpesäkkeiden todennäköisyyden välillä vallitsee selvä korrelaatio, ja tuumoreilla on tietty kriittinen koko, jota pienemmillä syövillä esiintyy erittäin harvoin etäpesäkkeitä (Tubiana ja Eschwège 2000). Myös Fisher ym. (1991) ovat todenneet, että kasvaimen koko on merkitsevä ennustetekijä metastasoinnin kannalta. Rintasyövässä, eturauhassyövässä sekä pään ja kaulan syövissä on 780 L. Holsti

3 todettu, että jäännöskasvain muodostaa niduksen, joka lähettää etäpesäkkeitä (Fuks ym. 1991, Leibel ym. 1991, Tubiana 1992, Koscielny ja Tubiana 1999). Rintasyövässä ristiriita ei ole poistunut. Fisher ym. perustavat tulkintansa matemaattiseen malliin, Koscielny ja Tubiana sekä heitä tukevat tutkijat kliinisiin havaintoihin. Tutkimustyötä tarvitaan paikallishoidon tehostamiseksi nykyisestä (Salminen ja Holsti 1991, Suit 1992, Tubiana 1992). Leikkauksen, sädehoidon ja solunsalpaajalääkityksen yhdistämistä on tutkittu vähemmän kuin eri solunsalpaajien yhdistelmiä (Peters ja Withers 1997). Paikallishoidon epäonnistuminen on tiedostettava suureksi ongelmaksi. Kirurgialla on tärkeä osuus syövän hoidossa. Syöpäkirurgiaan tulisikin panostaa voimakkaasti, se on erikoisosaamisen alaa siinä missä syövän säde- ja lääkehoito. Leikkauksen jälkeisiä epäonnistumisia on vähennetty yhdistelemällä leikkaus ja sädehoito esimerkiksi peräsuolen, virtsarakon sekä pään ja kaulan syövissä. Sädehoidon ja solunsalpaajalääkityksen yhdistämisestä on hyötyä eräissä syövissä. Kuitenkin vain osa kiinteistä kasvaimista reagoi solunsalpaajiin (Pyrhönen 2000). Sädehoito Sädehoidon kehitys pohjautuu ennen kaikkea säteilybiologisten periaatteiden soveltamiseen (Peters ja Withers 1997, Ang 1998), ja osittain myös tekniseen kehitykseen. Tärkein syy sädehoidon jälkeisiin uusiutumiin on eloon jääneiden syöpäsolujen kiihtynyt proliferaatio, repopulaatio sädehoidon aikana. Kokonaishoitoajan pidentyessä paikallisten uusiutumien määrä lisääntyy mm. pään ja kaulan sekä kohdunkaulan syövissä. Tehokkain keino tämän torjumiseksi on lyhentää sädehoidon kokonaiskestoa antamalla useampia annoksia päivässä ja pitämällä kokonais- ja kerta-annos lähes ennallaan (kiihdytetty fraktiointi). Tämä on lisännyt paikallista hallintaa pään ja kaulan syövissä merkitsevästi, jopa 15 %:lla, ja haittavaikutukset ovat pysyneet kohtuullisina (Peters ja Withers 1997, Ang 1998). Sädehoidossa kehitys kulkee järjestelmällisesti kohti lyhyempiä hoitoaikoja. Toinen mahdollisuus on hyperfraktiointi, jossa annetaan tavanomaista pienempi kerta-annos 2 3 kertaa päivässä lyhentämättä kokonaishoitoaikaa. Kokonaishoitoannos on kuitenkin suurempi. Tällä menetelmällä on saavutettu 15 % parempi paikallinen hallinta pään ja kaulan syövissä tavanomaiseen fraktiointiin verrattuna (Horiot ym. 1992, Peters ja Withers 1997, Ang 1998). Haittavaikutukset ovat pysyneet hyväksyttävinä. Pelkällä sädehoidolla voidaan hoitaa kuratiivisesti huomattava osa levyepiteelisyövistä ja adenokarsinoomista. Pelkällä sädehoidolla voidaan hoitaa kuratiivisesti huomattava osa levyepiteelisyövistä ja adenokarsinoomista, kuten pään ja kaulan syövät, eturauhassyöpä sekä kohdunkaulan, kohdunrungon ja myös virtsarakon syöpä (Tubiana 1992, Kouri ja Ojala 1996). Eturauhassyövän, seminooman sekä kohdunkaulan ja kohdunrungon syöpien 5 10 vuoden elossaolo-osuudet ovat suuria, %. Vain täydellisellä vasteella eli kasvaimen täydellisellä häviämisellä siis paikallisella hallinnalla on merkitystä sädehoidossa; osittainen vaste merkitsee epäonnistumista. Statens Beredning för Medicinska Utvärdering (SBU) on suorittanut Ruotsissa laajan tutkimuksen sädehoidon asemasta syövän hoidossa (SBU 1997). Se perustui tieteellisen kirjallisuuden analysointiin vuosilta Aineistoon kuuluu noin potilasta ja noin prospektiivista tutkimusta pään ja kaulan syövän, rinta-, peräsuoli-, eturauhas-, kohtu-, munasarja- ja virtsarakkosyövän, lymfoomien sekä pehmytkudossarkoomien sädehoidosta. Näiden tutkimusten tulokset antavat hyvin dokumentoidun kuvan sädehoidon asemasta kuratiivisena hoitona. Analyysiin kuuluvien pään ja Primaarikasvaimen hallinta syövän hoidon avainongelma 781

4 Taulukko 1. Sädehoidon tulokset pään ja kaulan levyepiteelisyövissä aineistoissa, joihin kuului 424 tutkimusta ja potilasta (SBU 1997). Kasvaimen Levinneisyys- Paikallinen Viiden anatominen aste hallinta vuoden alue (%) elossaoloosuus (%) Suuontelo Kieli varhainen T T2 ja T laaja T Suunielu Kielen tyvi varhainen T n. 60 T n. 50 laaja T3 ja T n. 20 Tonsilla varhainen T T T laaja T Nenänielu varhainen T laaja T Suuri uusiutumaja etäpesäketaajuus Alanielu varhainen T kokonaisosuus T2 T Kurkunpää Supraglottinen T T T T Äänihuulet T T T3 T uusiutuma leikkauksen jälkeen T1 = paikallinen kasvain, läpimitta 2 cm T2 = paikallinen kasvain, läpimitta 2 4 cm T3 = paikallinen kasvain, läpimitta > 4 cm T4 = kasvain levinnyt ympäröiviin kudoksiin kaulan syöpien paikallinen hallinta ja viiden vuoden elossaolo-osuudet on esitetty taulukossa 1. Lantion alueen syövistä peräsuolen, eturauhasen, kohdunkaulan, kohdunrungon ja munasarjojen syövän uusiutumisosuudet vaihtelivat leviämisasteen ja hoidon mukaan välillä 4 50 %. Analysoidun tieteellisen kirjallisuuden perusteella sädehoito ei korvautune lähiaikoina muulla menetelmällä (SBU 1997). SBU (2001) on suorittanut vastaavanlaisen kirjallisuustutkimuksen myös solunsalpaajista. Se koskee kuitenkin vain syöpiä, joiden solunsalpaajahoito on lisääntynyt Ruotsissa viimeisten kymmenen vuoden aikana. Näihin eivät kuulu pään ja kaulan syövät eikä ruokatorven syöpä. Näyttöön perustuva sädehoito. Näyttöön perustuvaan lääketieteeseen on panostettu yhä enemmän. Radiotherapy and Oncology -lehden mukaan monet satunnaistetut tutkimukset niin sädehoidosta kuin muillakin lääketieteen alueilla ovat metodologisesti heikkoja ja tulosten raportointi on niin heterogeenista, että on mahdotonta päätellä tutkimusten laatua ja sitä kautta päätelmien luotettavuutta (Bentzen 1998). Sen vuoksi sädehoidon raportointia varten on laadittu uusi ohje, joka on hyväksytty useimmissa alan lehdissä. Uusi ohje helpottaa myös paikallisen hallinnan ja uusiutumien analysointia. Vain laadukkaat tutkimustiedot kelpaavat. Sädehoidon yhdistäminen muihin hoitoihin. Kirurgian ja sädehoidon edistyminen merkitsee mahdollisuutta parantaa paikallista hallintaa ja eloon jäämistä syövissä, joissa metastasointi on harvinaista tai myöhäistä kuten aivokasvaimissa, pään ja kaulan syövissä ja kohdunkaulan syövässä. Paikallisen hoidon ja solunsalpaajalääkityksen yhdistämisen on odotettu parantavan paikallista hallintaa (Tannock 1998), mutta on saatu viitteitä siitä, että vain samanaikainen säde- ja solunsalpaajahoito johtaisi paikalliseen hallintaan mm. pään ja kaulan syövissä (Munro 1995, El Sayed ja Nelson 1996, Tannock 1996, Brizel ym. 1998, Calais ym. 1999, Pignon ym. 2000) ja kohdunkaulan syövässä (Keys ym. 1999, Morris ym. 1999). Samanlaisia viitteitä on saatu anuskarsinoomassa ja ruokatorvisyövässä (Tannock 1998). Sitä vastoin induktiohoito solunsalpaajilla ennen leikkausta tai sädehoitoa ei ole parantanut paikallista hallintaa eikä eloon jäämistä (Browman 1994, Tannock 1996). Induktiohoidon ja sädehoidon välisenä aikana syöpäkudoksessa voi tapahtua kiihtynyttä proliferaatiota kokonaishoitoajan pidentyessä. Sädehoidon uudet tekniikat. Kolmiulotteinen annossuunittelu ja konformaalinen eli kohteen- 782 L. Holsti

5 muotoinen sekä intensiteettimoduloitu sädehoito mahdollistavat hoitokohteen ja annosten entistä tarkemman määrityksen ja siten paremman paikallisen hallinnan (Vijaykumar ja Hellman 1997, Tubiana ja Eschwége 2000, Joensuu ym. 2001). Kolmiulotteisella konformaalisella sädehoidolla oletettiin saavutettavan seuraavat edut: parempi paikallinen hallinta lisää eloon jäämistä, annoksen eskaloiminen lisää paikallista hallintaa ja mahdollisuus suuremman sädeannoksen antamiseen vähentää terveisiin kudoksiin kohdistuvia myöhäisvaikutuksia. Nämä toiveet ovat toteutuneet. Lääkehoito ja syövän paikallinen hallinta Solunsalpaajalääkitys on tärkein hoito leukemioissa ja lymfoomissa. Solunsalpaajia on käytetty myös paikallisten kiinteiden kasvainten hoitoon yli 30 vuotta, mutta menestys ei ole ollut toivottu. Kiinteisiin kasvaimiin solunsalpaajia on käytetty adjuvantti- eli liitännäishoitona, suuriannoksisena hoitona, induktiohoitona sekä samanaikaisesti sädehoidon kanssa. Induktiohoidosta on käytetty myös nimitystä neoadjuvanttihoito. Ei ole kuitenkaan uutta antaa solunsalpaajia ensimmäiseksi, eikä sellainen hoito ole adjuvanttia. Solunsalpaajalääkityksen tärkein käyttöalue kiinteissä kasvaimissa on liitännäishoito. Solunsalpaajien teho paikallisiin syöpiin on vähäinen, joten täydellisten hoitovasteiden osuus on varsin pieni. Suuretkaan annokset eivät ole satunnaistettujen tutkimusten mukaan parantaneet tuloksia (Savarase ym. 1997). Solunsalpaajahoidon kehittäminen on keskittynyt uusien lääkkeiden etsintään ja testaamiseen. Tunnettu solunsalpaajaspesialisti Cavalli (1999) haluaa hillitä kyseiseen hoitoon liittyvää euforiaa ja katsoo, että mitään dramaattista ei ole odotettavissa tällä alalla, vaan nykyinen tilanne jatkuu vuoteen Vallitseva käsitys sädehoidon ja solunsalpaajien yhdistelmän tehosta on, että ensin mainittu vaikuttaa paikalliseen kasvaimeen ja jälkimmäinen mikrometastaaseihin. Vaikka nykyiset solunsalpaajat eivät ole riittävän tehokkaita mikrometastaasien tuhoamiseen, niitä on ryhdytty käyttämään primaarikasvaimen massan pienentämiseen. Tulokset eivät ole vastanneet odotuksia. Solunsalpaajilla ei ole reseptoreita kuten hormoneilla. Mitkään nykyisten solunsalpaajien kohteista eivät ole syöpäspesifisisiä: Taulukko 2. Yhdistetyn säde- ja solunsalpaajahoidon merkitys pään ja kaulan syövissä uusimpien meta-analyysien mukaan. Vertailukohteena pelkkä sädehoito. Meta- Potilaita Tutki- Induktio Liitännäis- Saman- Tulos ja kommentit analyysi muksia hoito aikainen Browman Ei eroa Mediaanielossaolo 20,0 vs 20,9 kk 1994 Ei suositella Munro Yhteensä 54 Ei eroa Ei eroa Parempi Ero 13,7 % elossaolo (95 %:n luottamusväli 6,1 21,3 %) Paikallinen hallinta Etäpesäkkeitä El Sayed ja Ei eroa Parempi Elossaolo-osuus merkitsevästi Nelson elossaolo parempi 5 vuoden kuluttua 1996 Paikallinen hallinta merkitsevästi parempi 2 vuoden kuluttua Haittavaikutuksia merkitsevästi enemmän Kuolleisuus 0,7 % Suositellaan pidättyvää suhtautumista Pignon ym Ei eroa Ei eroa 8 % parempi Aineistot heterogeenisia 2000 viiden vuoden Ei suositella elossaolo Rutiinikäyttö kyseenalaistetaan Primaarikasvaimen hallinta syövän hoidon avainongelma 783

6 DNA, RNA-synteesi, mikrotubulukset ja topoisomeraasit ovat kaikki välttämättömiä normaaleille soluille. Pään ja kaulan syöpiä koskevissa aineistoissa, joissa hoitona on ollut yhdistetty säde- ja solunsalpaajahoito, ei adjuvantti- ja induktiosolunsalpaajahoito ole metaanalyysien mukaan lisännyt eloon jäämistä eikä paikallista hallintaa (taulukko 2). Sen sijaan samanaikaisen säde- ja solunsalpaajahoidon todettiin lisäävän eloon jäämistä. Tämä havainto viittaa vahvasti siihen, että solunsalpaajista saatu hyöty ei ollut mikrometastaasien hallinta vaan että tämä hoito paremminkin paransi paikallista hallintaa (Pignon 2000). Aineistot ovat kuitenkin heterogeenisia. Adjuvanttilääkehoito ja hormonihoito ovat parantaneet rintasyövän ennustetta (Vokes 1997, Tannock 1998). Tämä tärkeä edistysaskel on herättänyt optimistisia odotuksia myös muiden syöpien adjuvanttihoidon osalta. Perä- ja paksusuolisyövän hoidossa on edistytty, samoin sarkoomien hoidossa, mutta laajempaa läpimurtoa ei ole tapahtunut (Savarase ym. 1997, Vokes 1997, Tannock 1998, Pignon ym. 2000). Kiinteiden kasvainten alueelliset mikrometastaasit ja subkliiniset pesäkkeet eivät tuhoudu riittävästi solunsalpaajilla. Elektiivinen sädehoito tuhoaa mm. rintasyövässä sekä pään ja kaulan syövissä imusolmukkeiden subkliiniset pesäkkeet 90-prosenttisesti annoksella 50 Gy viidessä viikossa (Fletcher 1984). Samanaikainen säde- ja solunsalpaajahoito. Sädehoidon ja solunsalpaajien antaminen samanaikaisesti on teoreettisesti mielekästä ja voi lisätä paikallista hallintaa. Eniten kokemuksia on pään ja kaulan sekä kohdunkaulan syöpien hoidosta (taulukko 3). Päätelmät tutkimustuloksista ovat kuitenkin pään ja kaulan syöpien osalta ristiriitaisia. Kaksi meta-analyysia on johtanut hyvin pidättyväisiiin päätelmiin: eloonjäämisosuudet 2 3 vuoden kuluttua ovat parantuneet (Munro 1995, El Sayed ja Nelson 1996). Munro ei mainitse paikallista hallintaa, ja El Sayed ja Nelson toteavat, että samanaikainen hoito lisää eloonjäämistä ja haittavaikutuksia ja mahdollisesti paikallista hallintaa kahden vuoden kuluttua. Pignonin ym. (2000) kriittisessä meta-analyysissa raportoidaan merkitsevä hyöty, mutta etu on kuitenkin ollut pieni ja tulokset niin heterogeenisia, että tutkijat eivät suosittele menetelmää rutiinihoidoksi. Yksi merkitsevästi parempi kolmen vuoden eloonjäämisosuus ja paikallinen hallinta pelkkään sädehoitoon verrattuna on raportoitu (Calais ym. 1999). Taulukko 3. Uusimpien satunnaistettujen tutkimusten tulokset samanaikaisesta säde- ja solunsalpaajahoidosta pään ja kaulan sekä kohdunkaulan syövissä. Tutkimus Syöpä Potilaita Elossaolo-osuudet ja paikallinen hallinta (%) Samanaik. solunsalpaaja- hoito Pelkkä sädehoito Brizel ym Pää ja kaula vuoden kokonaiselossaolo vuoden tauditon elossaolo Paikallinen hallinta Al Sarraf ym Suu ja nielu vuoden kokonaiselossaolo p = 0,005 3 vuoden tauditon elossaolo p < 0,001 Calais ym Suu ja nielu vuoden kokonaiselossaolo p = 0,02 3 vuoden tauditon elossaolo p = 0,04 Paikallinen hallinta p = 0,03 Keys ym Kohdunkaula vuoden kokonaiselossaolo p = 0,008 St. I B Paikallinen hallinta Morris ym Kohdunkaula 403 Estimoitu kumulat. 5 vuoden p = 0,004 St. II B ja elossaolo I B IIA Tauditon 5 vuoden elossaolo p < 0,001 Paikallinen uusiutuma p < 0,001 1 Hyperfraktioitu sädehoito 2 Sisplatiini ja hysterektomia 784 L. Holsti

7 Monet tutkimukset tukevat samanaikaisen solunsalpaaja- ja sädehoidon paremmuutta pelkkään sädehoitoon verrattuna pään ja kaulan sekä kohdunkaulan syövissä, mutta lopullinen vastaus on vielä saamatta. Kyseistä hoitoa ei ole verrattu riittävän suuressa aineistossa esimerkiksi pelkkään hyperfraktioituun sädehoitoon. Samanaikaisessa säde- ja solunsalpaajahoidossa korostuvat haittavaikutukset (El Sayed ja Nelson 1996, Calais ym. 1999). Lopuksi Syövän hoidon suurimpana ongelmana on, että leikkaus ja sädehoito eivät aina tuhoa syöpiä. Seurauksena kehittyy paikallisia uusiutumia ja metastasointia. Paikallista hoitoa on johdonmukaisesti tehostettava. Sädehoidossa säteilybiologian tuntemus ja tekniikka ovat kehittyneet, ja syöpäkirurgiassa leikkaustekniikat ovat entistä parempia. Solunsalpaajahoito on myös kehittynyt, mutta kuratiiviset tulokset ovat vaatimattomia paikallisen syövän hoidossa. Sädehoidon vaikutus kohdistuu primaarikasvaimeen ja solunsalpaajien etupäässä subkliinisiin etäpesäkkeisiin. Samanaikainen käyttö näyttää olevan tehokkain tapa yhdistää sädehoito ja solunsalpaajalääkitys paikallisen hallinnan saavuttamiseksi. Kiihdytetty sädehoito voi yksinään johtaa samaan tulokseen pään ja kaulan syövissä. Vaikka syövän biologiasta on saatu valtavasti uutta tietoa, parantumistulokset eivät ole ratkaisevasti kohentuneet viimeisten 15 vuoden aikana. Kehittymässä olevista uusista hoitomenetelmistä ei ole toistaiseksi saatu toivottuja näyttöjä. Tehokkaita rokotteita ei ole kehitetty, immunoterapia ei ole parantavaa hoitoa, biologinen hoito ei ole kehittynyt yleisesti käytetyksi menetelmäksi, eikä geeniterapialla ole parannettu ainoatakaan potilasta. Syövän verisuonistoon kohdistuvat toimenpiteet eivät ole vielä kliinisesti kokeiltavina. Realistinen näkemys on, että nykyisin käytössä olevat menetelmät ovat edelleen syövän hoidon kulmakiviä. Tulossa ei ole laajaan käyttöön sopivia uusia kuratiivisia menetelmiä lähimpien vuoden kuluessa. Sen vuoksi nykyisiä hoitoja tulee kehittää aktiivisella tutkimustyöllä. Hoitostrategioiden kehittäminen on tärkeä tutkimusalue. Siihen kuuluu eri menetelmien yhdistäminen. Syövän hoitoon tarvitaan vaikutusmekanismiltaan nykyisestä lääkehoidosta poikkeavia vaihtoehtoja. Kehitteillä olevat täsmälääkkeet ovat näistä oivallinen esimerkki. Kirjallisuutta Al Sarraf M, LeBlanc M, Shanker Giri PG, ym. Chemotherapy versus radiotherapy in patients with advanced nesopheryngeal cancer: Phase III randomized intergroup study J Clin Oncol 1998; 16: Ang KK. Altered fractionation trials in head and neck cancer. Semin Radiat Oncol 1998;8: Bentzen S. Towards evidence based radiation oncology: improving the design, analysis, and reporting of clinical outcome studies in radiotherapy. Radiother Oncol 1998;46:5 18. Brizel DM, Albers ME, Fisher SR, ym. Hyperfractionated irradiation with or without concurrent chemotherapy for locally advanced head and neck cancer. N Engl J Med 1998:338: Browman GP. Evidence-based recommendations against neoadjuvant chemotherapy for routine management of patients with squamous cell head and neck cancer. Cancer Invest 1994;12: Calais G, Alfonsi M, Bardet E, ym. Randomized trial of radiation therapy versus concomitant chemotherapy and radiation therapy for advanced-stage oropharynx carcinoma. J Natl Cancer Inst 1999; 91: Cavalli F. The future of oncology: more of the same. Lancet Lancet 1999;354:42. El Sayed S, Nelson N. Adjuvant and adjunctive chemotherapy in the management of squamous cell carcinoma of the head and neck region. A meta-analysis of prospective and randomized trials. J Clin Oncol 1996;14: Fisher B, Anderson S, Fisher ER, ym. Significance of ipsilateral breast tumour recurrence after lumpectomy. Lancet 1991;338: Fletcher GH. Irradiation of subclinical disease in the draining lymphatics. Int J Radiat Oncol Biol Phys 1984;10: Fuks Z, Leibel SA, Wallner KE, ym. The effect of local control on metastatic dissemination in carcinoma of the prostate treated with I 125 implantation. Int J Radiat Oncol Biol Phys 1991;21: Horiot JC, LeFur RN, Guyen T, ym. Hyperfractionation versus coventional fractionation in oropharynegeal carcinoma. Final analysis of a randomised trial of the EORTC cooperative group of radiotherapy. Radiother Oncol 1992;25: Joensuu H, Kouri M, Tenhunen M. Intensiteettimuokattu sädehoito uusi tekniikka parantanee hoitotuloksia. Duodecim 2001;117: Kajanti MJ, Holsti LR. Radical surgery and postoperative split-course radiotherapy in squamous cell carcinoma of the head and neck factors influencing local control and Survival. Acta Oncol 1993;32: Kajanti M, Holsti LR, Holsti P, Möykkynen K. Effect of split-course radiotherapy on survival and local control in advanced localized prostatic carcinoma. Int J Radiat Oncol Biol Phys 1993;26: Keys HM, Bundy BN, Stehman FB, ym. Cisplatin, radiation, and adjuvant hysterectomy compared with radiation and adjuvant hysterectomy for bulky stage IB cervical carcinoma. N Engl J Med 1999;340: Koscielny S, Tubiana M. The link between local recurrence and distant metastases in human breast cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys 1999;43: Kouri M, Ojala A. Syövän parantava sädehoito. Duodecim 1996;112: Leibel SA, Scott CB, Mohinddin M, ym. The effect of local-regional control on distant metastatic dissemination in carcinoma of the head and neck results of an analysis from the RTOG database. Int J Radiat Oncol Biol Phys 1991;21: Primaarikasvaimen hallinta syövän hoidon avainongelma 785

8 Leidenius M. Säästävä rintasyöpäkirurgia. Duodecim 2001;117: Morris M, Eifel PJ, Jiandong L, ym. Pelvic irradiation with concurrent chemotherapy compared with pelvic and para-aortic radiation for high risk cervical cancer. N Engl J Med 1999;340: Munro AJ. An overview of randomised controlled trials of adjuvant chemotherapy in head and neck cancer. Br J Cancer 1995;71: Peters LJ, Withers HR. Applying radiobiological principles to combined modality treatment of head and neck cancer the time factor. Int J Radiat Oncol Biol Phys 1997;39: Pignon JP, Bourhis J, Domenge C, Designé L. Chemotherapy added to locoregional treatment for head and neck squamous-cell carcinoma: three meta-analyses of updated individual data. Lancet 2000; 355: Pyrhönen S. Uudet syöpälääkkeet. Duodecim 2000;116: Salminen E, Holsti LR. Syövän ulkoinen sädehoito tutkimustyötä tarvitaan jatkuvasti. Suom Lääkäril 1991;46: Savarase DMF, Hsieh C-C, Stewart FM. Clinical impact of chemotherapy dose escalation in patients with hematologic malignancies and solid tumors. J Clin Oncol 1997;15: SBU The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care. Radiotherapy for cancer Vol 2. A critical review of the literature- Acta Oncol 1997;Suppl 7: SBU The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care. Chemotherapy for cancer. Acta Oncol 2001;40: Suit HD. Local control and patient survival. Int J Radiat Oncol Biol Phys 1992;23: Suit HD, Westgate SJ. Impact of improving local control on survival. Int J Radiat Oncol Biol Phys 1986;12: Tannock JF. Treatment of cancer with radiation and drugs. J Clin Oncol 1996;14: Tannock JF. Conventional cancer therapy: promise and broken promise delayed? Lancet 1998;351 Suppl II:9 16. Tubiana M. The role of local treatment in the cure of cancer. Eur J Cancer 1992;28A: Tubiana M, Eschwège F. Conformal radiotherapy and intensity modulated radiotherapy clinical data. Acta Oncol 2000;39: Vijaykumar S, Hellman S. Advances in radiation oncology. Lancet 1997; 349 Suppl II:1 3. Vokes EE. Combined modality therapy of solid tumors. Lancet 1997;349 Suppl II:4 6. LARS R. HOLSTI, emeritusprofessori HYKS:n syöpätautien klinikka PL 180, HUS 786

Mitä uutta eturauhassyövän sädehoidosta? Mauri Kouri HUS Syöpätautien klinikka Onkologiapäivät 31.8.13 Turku

Mitä uutta eturauhassyövän sädehoidosta? Mauri Kouri HUS Syöpätautien klinikka Onkologiapäivät 31.8.13 Turku 1 Mitä uutta eturauhassyövän sädehoidosta? Mauri Kouri HUS Syöpätautien klinikka Onkologiapäivät 31.8.13 Turku 2 ASCO GU 2013 Radikaali prostatektomian jälkeinen sädehoito ARO 92-02 / AUO AP 09/95 10v

Lisätiedot

Syöpähoitojen kehitys haja- Pirkko Kellokumpu-Lehtinen Säde- ja kasvainhoidon professori, ylilääkäri, TaY/TAYS 19.02.2008

Syöpähoitojen kehitys haja- Pirkko Kellokumpu-Lehtinen Säde- ja kasvainhoidon professori, ylilääkäri, TaY/TAYS 19.02.2008 Syöpähoitojen kehitys haja- ammunnasta täsmäosumiin Pirkko Kellokumpu-Lehtinen Säde- ja kasvainhoidon professori, ylilääkäri, TaY/TAYS 19.02.2008 Haasteet Syöpämäärien lisäys/väestön vanheminen Ennaltaehkäisy/seulonnat

Lisätiedot

Miksi hypofraktiointi?

Miksi hypofraktiointi? Heikki Minn Eturauhassyövän hypofraktioitu sädehoito Syöpäklinikka/TO6E Turun yliopistollinen sairaala Miksi hypofraktiointi? Eturauhassyövän -arvo on tutkimusten mukaan matala, 1-3 Gy, eli alempi kuin

Lisätiedot

Pienet annokset seminooman sädehoidossa ja seurannassa. Sädehoitopäivät 17.4.2015 Turku Antti Vanhanen

Pienet annokset seminooman sädehoidossa ja seurannassa. Sädehoitopäivät 17.4.2015 Turku Antti Vanhanen Pienet annokset seminooman sädehoidossa ja seurannassa Sädehoitopäivät 17.4.2015 Turku Antti Vanhanen Seminooman adjuvantti sädehoito: muutokset kohdealueessa ja sädeannoksessa Muinoin: Para-aortaali-

Lisätiedot

Intensiteettimuokattu sädehoito uusi tekniikka parantanee hoitotuloksia. Heikki Joensuu, Mauri Kouri ja Mikko Tenhunen

Intensiteettimuokattu sädehoito uusi tekniikka parantanee hoitotuloksia. Heikki Joensuu, Mauri Kouri ja Mikko Tenhunen Katsaus Intensiteettimuokattu sädehoito uusi tekniikka parantanee hoitotuloksia Heikki Joensuu, Mauri Kouri ja Mikko Tenhunen Intensiteettimuokatulla sädehoidolla tarkoitetaan uutta tekniikkaa, jossa kutakin

Lisätiedot

VUODEN TÄRKEÄT SÄDEHOITOTUTKIMUKSET. Jan Seppälä. Sädehoitopäivät 2015

VUODEN TÄRKEÄT SÄDEHOITOTUTKIMUKSET. Jan Seppälä. Sädehoitopäivät 2015 VUODEN TÄRKEÄT SÄDEHOITOTUTKIMUKSET Jan Seppälä Sädehoitopäivät 2015 17/04/2015 1 Viime vuoden tärkeät tapahtumat Adrian Begg (1946 2014), kuului mm. ESTROn säteilybiologiatoimikuntaan, piti kursseja kliinisestä

Lisätiedot

Kliiniset lääketutkimukset yliopistosairaalan näkökulma. Lasse Viinikka 18.3.2014 Etiikan päivä 2014

Kliiniset lääketutkimukset yliopistosairaalan näkökulma. Lasse Viinikka 18.3.2014 Etiikan päivä 2014 Kliiniset lääketutkimukset yliopistosairaalan näkökulma Lasse Viinikka 18.3.2014 Etiikan päivä 2014 Tutkimustyön merkitys potilashoidon kannalta parantaa asiantuntijuutta korkeatasoinen tutkija on alansa

Lisätiedot

Tervekudosten huomiointi rinnan sädehoidossa

Tervekudosten huomiointi rinnan sädehoidossa Tervekudosten huomiointi rinnan sädehoidossa Onkologiapäivät 30.8.2013 Sairaalafyysikko Sami Suilamo Tyks, Syöpäklinikka Esityksen sisältöä Tervekudoshaittojen todennäköisyyksiä Tervekudosten annostoleransseja

Lisätiedot

Sarkoomien onkologiset hoidot onko sarkoomatyypillä väliä? Paula Lindholm TYKS, syöpätautien klinikka

Sarkoomien onkologiset hoidot onko sarkoomatyypillä väliä? Paula Lindholm TYKS, syöpätautien klinikka Sarkoomien onkologiset hoidot onko sarkoomatyypillä väliä? Paula Lindholm TYKS, syöpätautien klinikka Pehmytkudos- ja luusarkoomissa eri hoito-ohjelmat pehmytkudossarkoomissa yleensä kirurgia ensin Onkologinen

Lisätiedot

Kenelle täsmähoitoja ja millä hinnalla?

Kenelle täsmähoitoja ja millä hinnalla? Kenelle täsmähoitoja ja millä hinnalla? Heikki Joensuu ylilääkäri, Syöpätautien klinikka, HYKS, ja professori, Lääketieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto EUROCARE-4 tutkimus Syöpäpotilaiden eloonjääminen

Lisätiedot

Syövän sädehoito. Raportin yhteenvedon suomentanut: Risto Roine, FinOHTA 28.11.1996

Syövän sädehoito. Raportin yhteenvedon suomentanut: Risto Roine, FinOHTA 28.11.1996 Syövän sädehoito SBU - Statens beredning for utvärdering av medicinsk metodik Rapport nr 129/1 + 129/2 (Litteraturgranskning): Strålbehandling av cancer Tukholma, syyskuu 1996 Raportin yhteenvedon suomentanut:

Lisätiedot

Annoslaskennan tarkkuus ja metalliset implantit

Annoslaskennan tarkkuus ja metalliset implantit Annoslaskennan tarkkuus ja metalliset implantit Vertailu mittauksiin ja Monte Carlo laskentaan XX Onkologiapäivät, 29. 30.8.2014, Oulu Jarkko Ojala, TkT Sairaalafyysikko & Laatupäällikkö Tampereen yliopistollinen

Lisätiedot

Tärkeä lääketurvatiedote terveydenhuollon ammattilaisille. RAS-villityyppistatuksen (KRAS- ja NRAS-statuksen

Tärkeä lääketurvatiedote terveydenhuollon ammattilaisille. RAS-villityyppistatuksen (KRAS- ja NRAS-statuksen Tärkeä lääketurvatiedote terveydenhuollon ammattilaisille. RAS-villityyppistatuksen (KRAS- ja NRAS-statuksen eksoneissa 2, 3 ja 4) varmistaminen on tärkeää ennen Erbitux (setuksimabi) -hoidon aloittamista

Lisätiedot

Ulkoisen radikaalisädehoidon tuloksellisuus eturauhassyöpäpotilailla TAYS:ssa

Ulkoisen radikaalisädehoidon tuloksellisuus eturauhassyöpäpotilailla TAYS:ssa Ulkoisen radikaalisädehoidon tuloksellisuus eturauhassyöpäpotilailla TAYS:ssa Lauri Jokipalo ja Heikki Hakkarainen Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen yksikkö 02/2012

Lisätiedot

KATSAUS. Paksu- ja peräsuolisyöpäleikkausten. Heikki Joensuu ja Ilmo Kellokumpu

KATSAUS. Paksu- ja peräsuolisyöpäleikkausten. Heikki Joensuu ja Ilmo Kellokumpu KATSAUS Paksu- ja peräsuolisyöpäleikkausten liitännäishoito Heikki Joensuu ja Ilmo Kellokumpu Paksu- tai peräsuolisyöpää sairastavista 75 80 %:lle voidaan tehdä radikaali, kaiken makroskooppisen syöpäkudoksen

Lisätiedot

Seminooman sädehoito. Paula Lindholm Tyks, syöpätaudit

Seminooman sädehoito. Paula Lindholm Tyks, syöpätaudit Seminooman sädehoito Paula Lindholm Tyks, syöpätaudit Miten seminooma leviää? 85% kliininen stage I ja 11% st II para-aortaali-imusolmukkeet Ipsilateraaliset parailiakaaliset Ipsilateraalinen munuaishilus

Lisätiedot

rakko ja virtsatiet (C65 68, D09.0 1, D30.1 9, D41.1)

rakko ja virtsatiet (C65 68, D09.0 1, D30.1 9, D41.1) Syöpäpotilaiden eloonjäämisluvut alueittain Sivuilla 2 14 esitetään suhteelliset elossaololuvut yliopistollisten sairaaloiden vastuualueilla vuosina 2005 2012 todetuilla ja 2010 2012 seuratuilla potilailla

Lisätiedot

Sakari Hietanen TYKS/Gynekologinen syövänhoito

Sakari Hietanen TYKS/Gynekologinen syövänhoito Sakari Hietanen TYKS/Gynekologinen syövänhoito Ei sidonnaisuuksia 900 Kohdun runko- osan syövän insidenssi 800 700 600 500 400 300 200 100 0 1957-1961 1962-1966 1967-1971 1972-1976 1977-1981 1982-1986

Lisätiedot

Seminoman hoito ja seuranta. S. Jyrkkiö

Seminoman hoito ja seuranta. S. Jyrkkiö Seminoman hoito ja seuranta S. Jyrkkiö 17.4.2015 Kivessyöpä yleistyy Pohjoismaissa Seminoman ja non-seminoomien yleisyys Pohjoismaissa Kuolleisuus kivessyöpään Pohjoismaissa Kivessyöpä 5 v OSS Kivestuumoreiden

Lisätiedot

MRI ja kohdunrunkosyövän leikkauksen suunnittelu 1 GKS. 26.09.2013 Helsinki. Arto Leminen

MRI ja kohdunrunkosyövän leikkauksen suunnittelu 1 GKS. 26.09.2013 Helsinki. Arto Leminen MRI ja kohdunrunkosyövän leikkauksen suunnittelu 1 GKS 26.09.2013 Helsinki Arto Leminen 2 Yleisimmät syövät Suomessa 2011 3 Naiset N Miehet N Rinta 4865 Eturauhanen 4719 Paksusuoli 874 Keuhko + ht 1570

Lisätiedot

Käsitys rintasyövän patogeneesistä ja hoidosta

Käsitys rintasyövän patogeneesistä ja hoidosta Katsaus Marjut Leidenius Säästävä kirurgia on vakiinnuttanut asemansa rintasyövän hoitomuotona maassamme. Suurimpana ongelmana on syövän taipumus uusiutua leikatussa rinnassa. Säästävän leikkauksen jälkeiset

Lisätiedot

Suomen Syöpärekisteri Syöpätautien tilastollinen ja epidemiologinen tutkimuslaitos. Syöpäpotilaiden eloonjäämisluvut alueittain

Suomen Syöpärekisteri Syöpätautien tilastollinen ja epidemiologinen tutkimuslaitos. Syöpäpotilaiden eloonjäämisluvut alueittain Syöpäpotilaiden eloonjäämisluvut alueittain Sivuilla 2 15 esitetään ikävakioidut suhteelliset elossaololuvut yliopistollisten sairaaloiden vastuualueilla vuosina 2007 2014 todetuilla ja 2012 2014 seuratuilla

Lisätiedot

Syöpätautien hoidoista vaikuttavia tuloksia, lisää elinvuosia, odotuksia ja pettymyksiä

Syöpätautien hoidoista vaikuttavia tuloksia, lisää elinvuosia, odotuksia ja pettymyksiä Syöpätautien hoidoista vaikuttavia tuloksia, lisää elinvuosia, odotuksia ja pettymyksiä Pirkko-Liisa Kellokumpu-Lehtinen Säde- ja kasvainhoidon professori/ylilääkäri, Tay/Tays 20.11.2012 Sairaalapäivät,

Lisätiedot

Arviointien hyödyntäminen käytännön työssä Ayl Katariina Klintrup Syöpätautien ja hematologian vastuualue

Arviointien hyödyntäminen käytännön työssä Ayl Katariina Klintrup Syöpätautien ja hematologian vastuualue Arviointien hyödyntäminen käytännön työssä 19.9.2018 Ayl Katariina Klintrup Syöpätautien ja hematologian vastuualue 1 Uuden lääkkeen käyttöönotto Alle 35 000? Menettelytapa alle 35 000 kustannuksissa?

Lisätiedot

Pään ja kaulan alueen syöpien onkologiset hoidot

Pään ja kaulan alueen syöpien onkologiset hoidot Kauko Saarilahti ja Paula Lindholm TEEMA: PÄÄN JA KAULAN ALUEEN SYÖVÄT Pään ja kaulan alueen syöpien onkologiset hoidot Pään ja kaulan alueen syöpien onkologisissa hoidoissa on tapahtunut viime vuosina

Lisätiedot

MITÄ UUTTA SARKOOMIEN HOIDOSSA?

MITÄ UUTTA SARKOOMIEN HOIDOSSA? MITÄ UUTTA SARKOOMIEN HOIDOSSA? O S A S T O N Y L I L Ä Ä K Ä R I M A I J A T A R K K A N E N H Y K S S Y Ö P Ä K E S K U S LUENNON SISÄLTÖ luu- ja pehmytkudossarkoomat ei pediatrisia tutkimuksia ei gynekologisia

Lisätiedot

MUNASARJAN EI- EPITELIAALISTEN MALIGNIEN KASVAINTEN KIRURGINEN HOITO

MUNASARJAN EI- EPITELIAALISTEN MALIGNIEN KASVAINTEN KIRURGINEN HOITO MUNASARJAN EI- EPITELIAALISTEN MALIGNIEN KASVAINTEN KIRURGINEN HOITO Dosentti Johanna Mäenpää Naistenklinikka TAYS JM 05 KÄSITELTÄVÄT KASVAIMET Itusolukasvaimet Stroomaperäiset kasvaimet Kasvaimet epäspesifisestä

Lisätiedot

Boorineutronisädehoitoa (BNCT) syöpään

Boorineutronisädehoitoa (BNCT) syöpään Heikki Joensuu, Leena Kankaanranta, Mikko Tenhunen ja Kauko Saarilahti KATSAUS oorineutronisädehoito on sädehoitomenetelmä, joka perustuu boorin hajoamisreaktioon neutronisäteilyn vaikutuksesta. Sillä

Lisätiedot

GYNEKOLOGINEN SYÖPÄ 10.5.2016

GYNEKOLOGINEN SYÖPÄ 10.5.2016 GYNEKOLOGINEN SYÖPÄ 10.5.2016 kohtusyöpä munasarjasyöpä kohdunkaulasyöpä ulkosynnyttimien syöpä gynekologisten syöpien hoito on HUS-alueella keskitetty NKL:lle KOHTUSYÖPÄ naisten 3. yleisin syöpä; 800-900

Lisätiedot

Fer$litee$n säästävä munasarjasyöpäkirurgia. Erikoislääkäri, LT Annika Auranen TYKS Naistenklinikka GKS koulutuspäivät 27.9.2013

Fer$litee$n säästävä munasarjasyöpäkirurgia. Erikoislääkäri, LT Annika Auranen TYKS Naistenklinikka GKS koulutuspäivät 27.9.2013 Fer$litee$n säästävä munasarjasyöpäkirurgia Erikoislääkäri, LT Annika Auranen TYKS Naistenklinikka GKS koulutuspäivät 27.9.2013 Sidonnaisuudet kahden viimeisen vuoden ajalta LT, naistentau$en ja synnytysten

Lisätiedot

Kohti rintasyövän säästävämpää leikkaus- ja sädehoitoa

Kohti rintasyövän säästävämpää leikkaus- ja sädehoitoa RINTASYÖPÄ Marjut Leidenius ja Leila Vaalavirta Kohti rintasyövän säästävämpää leikkaus- ja sädehoitoa 1198 Rintasyövän leikkaus- ja sädehoidon tavoitteena on minimoida taudin uusiutumisen riski rinnassa,

Lisätiedot

HE4 LABQUALITY DAYS 2015 Helsinki 06.02.2015 Arto Leminen Dosentti, osastonylilääkäri Naistenklinikka

HE4 LABQUALITY DAYS 2015 Helsinki 06.02.2015 Arto Leminen Dosentti, osastonylilääkäri Naistenklinikka HE4 LABQUALITY DAYS 2015 Helsinki 06.02.2015 Arto Leminen Dosentti, osastonylilääkäri Naistenklinikka 1 HE4 Human epididyminis protein 4 Yksiketjuinen, WFDC (whey acidic four-disulfide)- ryhmän glukosyloitunut

Lisätiedot

Ei- klassinen nodulaarinen lymfosyyttivaltainen Hodgkinin lymfooma (NLPHL):

Ei- klassinen nodulaarinen lymfosyyttivaltainen Hodgkinin lymfooma (NLPHL): HODGKININ LYMFOOMA Hoitosuositus 12/2013 Suomen Lymfoomaryhmä/ työryhmä: Aromaa- Häyhä Annikka (KYS), Auvinen Päivi (KYS), Böhm Jan (KSKS), Hernberg Micaela (HUS), Jantunen Esa (KYS), Jyrkkiö Sirkku (TYKS),

Lisätiedot

ESTO Eturauhassyövältä Suojaavien lääkkeellisten Tekijöiden Osoittaminen

ESTO Eturauhassyövältä Suojaavien lääkkeellisten Tekijöiden Osoittaminen ESTO Eturauhassyövältä Suojaavien lääkkeellisten Tekijöiden Osoittaminen LT Teemu Murtola Tampereen yliopisto, lääketieteen yksikkö TAYS, urologian vastuualue Lääke-epidemiologia Suomessa-seminaari Huhtikuu

Lisätiedot

Paikallisen eturauhassyövän uudet hoitotutkimukset

Paikallisen eturauhassyövän uudet hoitotutkimukset Paikallisen eturauhassyövän uudet hoitotutkimukset Vesa Kataja Kliinisen onkologian dosentti Johtajaylilääkäri, KSSHP Valtakunnalliset Onkologiapäivät 29.-30.8.2014, Oulu Paikallinen eturauhassyöpä Diagnostiikka:

Lisätiedot

Eturauhassyöpä Suomessa

Eturauhassyöpä Suomessa Eturauhassyöpä Suomessa Insidenssi 4596 uutta tapausta v. 2009 (Suomen yleisin syöpä ja miesten yleisin syöpä) -14774 uutta syöpätapausta vuonna 2009 Kuolleisuus 784 hlöä v. 2009 (miesten toiseksi yleisin

Lisätiedot

Levinneen suolistosyövän hoito

Levinneen suolistosyövän hoito Levinneen suolistosyövän hoito Yhteyshoitajakoulutus 29.9. LT ylilääkäri Pirkanmaan Syöpäyhdistys Uusien tapausten lukumäärät, yleisimpien syöpien mennyt ja ennustettu trendi, miehet Uusien tapausten lukumäärät,

Lisätiedot

Miten geenitestin tulos muuttaa syövän hoitoa?

Miten geenitestin tulos muuttaa syövän hoitoa? ChemBio Helsingin Messukeskus 27.-29.05.2009 Miten geenitestin tulos muuttaa syövän hoitoa? Kristiina Aittomäki, dos. ylilääkäri HYKS Perinnöllisyyslääketieteen yksikkö Genomin tutkiminen FISH Sekvensointi

Lisätiedot

PET-tutkimusten vaikuttavuus ja kustannukset. Esko Vanninen palvelualuejohtaja Kuopion yliopistollinen sairaala

PET-tutkimusten vaikuttavuus ja kustannukset. Esko Vanninen palvelualuejohtaja Kuopion yliopistollinen sairaala PET-tutkimusten vaikuttavuus ja kustannukset Esko Vanninen palvelualuejohtaja Kuopion yliopistollinen sairaala ISI Web of Science: hakusana PET/CT N = 4974, 27.4.2010 Mihin diagnostisia menetelmiä tarvitaan?

Lisätiedot

Rintasyövän hoitosuositus

Rintasyövän hoitosuositus KÄYPÄ HOITO Diagnostiikka Rintasyövän epidemiologiaa, seulontaa ja diagnostiikkaa koskeva suositus julkaistaan erikseen. Luokitus Rintasyövän hoitoratkaisut pohjautuvat pitkälti leikkauksen jälkeiseen

Lisätiedot

Miten syövän hoidon hyötyä mitataan? Olli Tenhunen LT FIMEA/PPSHP

Miten syövän hoidon hyötyä mitataan? Olli Tenhunen LT FIMEA/PPSHP Miten syövän hoidon hyötyä mitataan? Olli Tenhunen LT FIMEA/PPSHP Disclosures No interests in pharmaceutical industry Member of EMA Scientific Advice Working Party, Oncology Working Party, Committee for

Lisätiedot

RINNAN NGS PANEELIEN KÄYTTÖ ONKOLOGIN NÄKÖKULMA

RINNAN NGS PANEELIEN KÄYTTÖ ONKOLOGIN NÄKÖKULMA RINNAN NGS PANEELIEN KÄYTTÖ ONKOLOGIN NÄKÖKULMA Johanna Mattson dosentti ylilääkäri, vs. toimialajohtaja HYKS Syöpäkeskus 28.11.2016 1 RINTASYÖPÄ SUOMESSA 5008 uutta tapausta vuonna 2014 Paikallinen rintasyöpä

Lisätiedot

Neuroendokriinisten syöpien lääkehoito

Neuroendokriinisten syöpien lääkehoito Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2015 TEEMAT Neuroendokriinisten syöpien lääkehoito Maija Tarkkanen / Kirjoitettu 16.6.2015 / Julkaistu 13.11.2015 Neuroendokriinisten (NE) syöpien ilmaantuvuus lisääntyy,

Lisätiedot

TIETOA ETURAUHASSYÖPÄPOTILAAN SOLUNSALPAAJAHOIDOSTA

TIETOA ETURAUHASSYÖPÄPOTILAAN SOLUNSALPAAJAHOIDOSTA TIETOA ETURAUHASSYÖPÄPOTILAAN SOLUNSALPAAJAHOIDOSTA TOSIASIOITA USKOMUSTEN TAKANA HARVINAISET SAIRAUDET I MS-TAUTI I ONKOLOGIA I IMMUNOLOGIA 1 LUKIJALLE Eturauhassyöpä on Suomessa miesten yleisin syöpä.

Lisätiedot

Kivessyövän hoidossa tapahtuu

Kivessyövän hoidossa tapahtuu Kivessyövän hoidossa tapahtuu S. Jyrkkiö, Tyks Onkologiapäivät 30.8.2014 Kivessyöpä yleistyy Nordcan database/ylönen O. 1 ST I kivessyöpä: seuranta tai adj hoito? 2 Seminoma ST I SWENOTECA tulokset V 2007-2010

Lisätiedot

Gynekologisen karsinomakirurgian keskittämine. Eija Tomás, Tays LT, naistentautien ja gynekologisen sädehoidon el

Gynekologisen karsinomakirurgian keskittämine. Eija Tomás, Tays LT, naistentautien ja gynekologisen sädehoidon el Gynekologisen karsinomakirurgian keskittämine Eija Tomás, Tays LT, naistentautien ja gynekologisen sädehoidon el Suomessa 5.2 miljoonaa asukasta 5 yliopistosairaalaa 16 keskusairaalaa aluesairaalat ja

Lisätiedot

Oppimistavoitteet. Syöpien esiintyvyys, ennuste, hoito ja tutkimus. Syöpien esiintyvyys. Suomen syöpärekisteri. Lisäksi

Oppimistavoitteet. Syöpien esiintyvyys, ennuste, hoito ja tutkimus. Syöpien esiintyvyys. Suomen syöpärekisteri. Lisäksi Oppimistavoitteet Syöpien esiintyvyys, ennuste, hoito ja tutkimus Sirpa Leppä, professori Syöpätautien klinikka Hankkia yleiskäsitys syövän yleisyydestä, yleisimpien syöpien sairastavuudesta ja kuolleisuudesta

Lisätiedot

Katja Aktan-Collan Alkoholi ja syöpä

Katja Aktan-Collan Alkoholi ja syöpä Katja Aktan-Collan Alkoholi ja syöpä Alkoholi ja syöpä Maarit Rautio Matti Rautalahti Alkoholin kulutus 10 l/vuodessa Suomessa ja Tanskassa 9 l/vuodessa Ruotsissa 6,5 l/vuodessa Norjassa Alkoholi on Suomessa

Lisätiedot

Kuvantamisohjattu lyhytetäisyyksinen sädehoito Kuopion yliopistollisessa sairaalassa. Paikallisesti edenneen kohdunkaula - syövän hoito

Kuvantamisohjattu lyhytetäisyyksinen sädehoito Kuopion yliopistollisessa sairaalassa. Paikallisesti edenneen kohdunkaula - syövän hoito Ester Jääskeläinen, Jan-Erik Palmgren ja Maarit Anttila Kuvantamisohjattu lyhytetäisyyksinen sädehoito Kuopion yliopistollisessa sairaalassa Paikallisesti edenneen kohdunkaula - syövän hoito Kohdunkaulan

Lisätiedot

PYLL-seminaari 30.3.2011

PYLL-seminaari 30.3.2011 PYLL-seminaari 30.3.2011 Sairaalajohtaja Jari Välimäki syöpätautien osuus ennenaikaisten elinvuosien menetysten aiheuttajina etenkin ESshp:n naisten keskuudessa kiinnittää huomiota ne ovat PYLL-tilastossa

Lisätiedot

Juha Korhonen, DI Erikoistuva fyysikko, HYKS Syöpäkeskus Väitöskirja-projekti: MRI-based radiotherapy

Juha Korhonen, DI Erikoistuva fyysikko, HYKS Syöpäkeskus Väitöskirja-projekti: MRI-based radiotherapy Sädehoitopäivät, 16-17.4.2015, Turku MRI-pohjainen sädehoito Juha Korhonen, DI Erikoistuva fyysikko, HYKS Syöpäkeskus Väitöskirja-projekti: MRI-based radiotherapy Sädehoidon työvaiheet ja kuvien käyttö

Lisätiedot

Nielusyövän hoidon ajankohtaiset kysymykset

Nielusyövän hoidon ajankohtaiset kysymykset Jussi Laranne, Kauko Saarilahti, Ilmo Leivo, Leif Bäck, Reidar Grénman, Petri Koivunen, Matti Pukkila ja Antti Mäkitie TEEMA: PÄÄN JA KAULAN ALUEEN SYÖVÄT Nielusyövän hoidon ajankohtaiset kysymykset Viime

Lisätiedot

Rintasyöpä Suomessa. Mammografiapäivät Tampere 26.6.2009. Risto Sankila. Ylilääkäri, Suomen Syöpärekisteri, Helsinki

Rintasyöpä Suomessa. Mammografiapäivät Tampere 26.6.2009. Risto Sankila. Ylilääkäri, Suomen Syöpärekisteri, Helsinki Rintasyöpä Suomessa Mammografiapäivät Tampere 26.6.2009 Risto Sankila Ylilääkäri, Suomen Syöpärekisteri, Helsinki Suomen Syöpärekisteri Syöpätautien tilastollinen ja epidemiologinen tutkimuslaitos... syöpärekisteri

Lisätiedot

Ruokatorvisyövän sädehoito

Ruokatorvisyövän sädehoito Ruokatorvisyövän sädehoito 18.4.2013 Sädehoitopäivät, Lahti EL, LT Kaisa Lehtiö, OYS Yleistä Tutkimustietoa Hoitosuosituksista Käytännön toteutuksesta Ruokatorvisyöpä Suomessa 2011 273 uutta tapausta 231

Lisätiedot

Noona osana potilaan syövän hoitoa

Noona osana potilaan syövän hoitoa Noona osana potilaan syövän hoitoa Noona lyhyesti Noona on mobiilipalvelu osaksi potilaan syövän hoitoa Noonan avulla Potilas osallistuu aktiivisesti hoitoonsa raportoimalla hoidon aikaisia haittoja. Hän

Lisätiedot

Menetelmät ja tutkimusnäyttö

Menetelmät ja tutkimusnäyttö Menetelmät ja tutkimusnäyttö Päivi Santalahti Dosentti, Lastenpsykiatrian erikoislääkäri HUS ja THL Ihmeelliset vuodet juhlaseminaari 13.11.2018 12.12.2018 1 Lasten mielenterveyden kehitykseen voidaan

Lisätiedot

Kohdunkaulan syövän esiastehoitojen pitkäaikaisvaikutukset. Ilkka Kalliala, LT HYKS, Kätilöopiston sairaala Suomen Syöpärekisteri

Kohdunkaulan syövän esiastehoitojen pitkäaikaisvaikutukset. Ilkka Kalliala, LT HYKS, Kätilöopiston sairaala Suomen Syöpärekisteri Kohdunkaulan syövän esiastehoitojen pitkäaikaisvaikutukset Ilkka Kalliala, LT HYKS, Kätilöopiston sairaala Suomen Syöpärekisteri Uusimisriski Esiasteriippuvainen 6 v aikana uuden CIN 2/3:n ilmaantuvuus:

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus

Käypä hoito -suositus Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Keuhkolääkäriyhdistys ry:n ja Suomen onkologiayhdistys ry:n asettama työryhmä DUODECIM 2009 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti

Lisätiedot

Benchmarking Controlled Trial - a novel concept covering all observational effectiveness studies

Benchmarking Controlled Trial - a novel concept covering all observational effectiveness studies Benchmarking Controlled Trial - a novel concept covering all observational effectiveness studies Antti Malmivaara, MD, PhD, Chief Physician Centre for Health and Social Economics National Institute for

Lisätiedot

STUK. Sirpa Heinävaara TUTKIMUSHANKKEET - KÄYNNISSÄ OLEVAT KANSAINVÄLISET HANKKEET. tutkija/tilastotieteilijä

STUK. Sirpa Heinävaara TUTKIMUSHANKKEET - KÄYNNISSÄ OLEVAT KANSAINVÄLISET HANKKEET. tutkija/tilastotieteilijä KÄYNNISSÄ OLEVAT TUTKIMUSHANKKEET - KANSAINVÄLISET HANKKEET Sirpa Heinävaara tutkija/tilastotieteilijä STUK RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY Tutkimusten lähtökohtia Matkapuhelinsäteilyn ja aivokasvainten

Lisätiedot

ETURAUHASSYÖPÄ OSASTONYLILÄÄKÄRI PETTERI HERVONEN HUS SYÖPÄKESKUS, HELSINKI

ETURAUHASSYÖPÄ OSASTONYLILÄÄKÄRI PETTERI HERVONEN HUS SYÖPÄKESKUS, HELSINKI ETURAUHASSYÖPÄ OSASTONYLILÄÄKÄRI PETTERI HERVONEN HUS SYÖPÄKESKUS, HELSINKI ETURAUHANEN - ANATOMIA 21.11.2018 2 ETURAUHASEN TOIMINTA Maapähkinän kokoinen rauhanen, joka sijaitsee peniksen takana, peräsuolen

Lisätiedot

Syöpäpotilailla tavallisin anemia on normokrominen

Syöpäpotilailla tavallisin anemia on normokrominen Katsaus Anemia ja sädehoito Heikki Minn, Merja Korpela, Antti Ojala, Eero Kumpulainen ja Tapani Lahtinen Kudosten hapensaannilla on keskeinen vaikutus ulkoisen sädehoidon tehoon. Jo yli kolmekymmentä vuotta

Lisätiedot

Eturauhassyövän seulonta. Patrik Finne

Eturauhassyövän seulonta. Patrik Finne Eturauhassyövän seulonta Patrik Finne Ulf-Håkan Stenman-juhlasymposiumi, 21.4.2009 Seulonnan tavoite löytää syöpä aikaisemmin, ennen kuin se on levinnyt mahdollistaa radikaalinen hoito Vähentää kuolleisuutta

Lisätiedot

Hoitotehoa ennustavat RAS-merkkiaineet Tärkeä apuväline kolorektaalisyövän lääkehoidon valinnassa Tämän esitteen tarkoitus Tämä esite auttaa ymmärtämään paremmin kolorektaalisyövän erilaisia lääkehoitovaihtoehtoja.

Lisätiedot

Muuttuva diagnostiikka avain yksilöityyn hoitoon

Muuttuva diagnostiikka avain yksilöityyn hoitoon Muuttuva diagnostiikka avain yksilöityyn hoitoon Olli Carpén, Patologian professori, Turun yliopisto ja Patologian palvelualue, TYKS-SAPA liikelaitos ChemBio Finland 2013 EGENTLIGA HOSPITAL FINLANDS DISTRICT

Lisätiedot

Rintasyöpäpotilaan seuranta terveyskeskuksessa

Rintasyöpäpotilaan seuranta terveyskeskuksessa Katsaus Liisa Sailas syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri KYS, Syöpäkeskus liisa.sailas@kuh.fi Pirjo Leinonen Terveyskeskuslääkäri Nurmeksen terveysasema Rintasyöpäpotilaan seuranta terveyskeskuksessa

Lisätiedot

Kohti potilaskeskeistä hoitoa digitaalisten palveluiden avulla

Kohti potilaskeskeistä hoitoa digitaalisten palveluiden avulla Kohti potilaskeskeistä hoitoa digitaalisten palveluiden avulla Sosiaali- ja terveyspalvelut suurten murrosten kynnyksellä ja valtavien mahdollisuuksien äärellä 16.11.2017 Henri Virtanen Head of Product

Lisätiedot

Evidence based medicine näyttöön perustuva lääketiede ja sen periaatteet. Eeva Ketola, LT, Kh-päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

Evidence based medicine näyttöön perustuva lääketiede ja sen periaatteet. Eeva Ketola, LT, Kh-päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Evidence based medicine näyttöön perustuva lääketiede ja sen periaatteet Eeva Ketola, LT, Kh-päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Tiedon tulva, esimerkkinä pneumonia Googlesta keuhkokuume-sanalla

Lisätiedot

Iäkkään elektiivinen kirurgia - miten arvioidaan kuka hyötyy? Petri Virolainen TYKS-TULES

Iäkkään elektiivinen kirurgia - miten arvioidaan kuka hyötyy? Petri Virolainen TYKS-TULES Iäkkään elektiivinen kirurgia - miten arvioidaan kuka hyötyy? Petri Virolainen TYKS- Milloin potilas tulisi leikata? Potilas tulisi leikata silloin kun hänelle on leikkauksesta enemmän hyötyä kuin haittaa

Lisätiedot

SÄDEHOIDON KÄYTTÖ MAHASYÖVÄN HOIDOSSA. Sädehoitopäivät 18.4.2013 Miia Mokka TYKS

SÄDEHOIDON KÄYTTÖ MAHASYÖVÄN HOIDOSSA. Sädehoitopäivät 18.4.2013 Miia Mokka TYKS SÄDEHOIDON KÄYTTÖ MAHASYÖVÄN HOIDOSSA Sädehoitopäivät 18.4.2013 Miia Mokka TYKS MM 18.4.2013 2 Mahasyövän TNM-luokitus, UICC 7th edition T1 T2 T3 T4 N0 N1 N2 N3 Aste I Aste II Aste III Aste IV kasvain

Lisätiedot

Syöpäpotilaan luunhoito

Syöpäpotilaan luunhoito Syöpäpotilaan luunhoito Petteri Hervonen Syöpätautien el, LT Oyl, HYKS Syöpäkeskus 18.4.2018 ja 26.4.2018 Syöpäpotilaan luunhoito Eturauhassyöpäpotilaan luunhoito Hormonaalinen liitännäishoito Levinneen

Lisätiedot

SYÖPÄTAUDIT

SYÖPÄTAUDIT 2009-2011 SYÖPÄTAUDIT Vastuuhenkilö: Prof. Heikki Joensuu KLL/Syöpätautien osasto, Haartmaninkatu 4, PL 180, 00029 HUS Puh. (09) 471 73208, heikki.joensuu@hus.fi Tavoitteet Syöpätautien erikoislääkärin

Lisätiedot

KEUHKOSYÖVÄN SEULONTA. Tiina Palva Dosentti, Syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri, Väestövastuulääkäri, Kuhmoisten terveysasema

KEUHKOSYÖVÄN SEULONTA. Tiina Palva Dosentti, Syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri, Väestövastuulääkäri, Kuhmoisten terveysasema KEUHKOSYÖVÄN SEULONTA Tiina Palva Dosentti, Syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri, Väestövastuulääkäri, Kuhmoisten terveysasema Seulonta on tiettyyn väestöryhmään kohdistuva tutkimus, jolla pyritään

Lisätiedot

Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista - Sic!

Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista - Sic! Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 2/2016 TEEMAT Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista Hannu Koponen / Kirjoitettu 8.4.2016 / Julkaistu 3.6.2016 Psykoosipotilaiden

Lisätiedot

Miten ehkäistä suolisyöpää? Jukka- Pekka Mecklin Yleiskirurgian professori K- SKS ja Itä- Suomen yliopisto

Miten ehkäistä suolisyöpää? Jukka- Pekka Mecklin Yleiskirurgian professori K- SKS ja Itä- Suomen yliopisto Miten ehkäistä suolisyöpää? Jukka- Pekka Mecklin Yleiskirurgian professori K- SKS ja Itä- Suomen yliopisto Suolisyövän ehkäisy 1. Suolisyövän yleisyys väestössä 2. Suolisyövän riskiryhmät 3. Suolisyövän

Lisätiedot

Tutkimusasetelmat. - Oikea asetelma oikeaan paikkaan - Vaikeakin tutkimusongelma voi olla ratkaistavissa oikealla tutkimusasetelmalla

Tutkimusasetelmat. - Oikea asetelma oikeaan paikkaan - Vaikeakin tutkimusongelma voi olla ratkaistavissa oikealla tutkimusasetelmalla Tutkimusasetelmat - Oikea asetelma oikeaan paikkaan - Vaikeakin tutkimusongelma voi olla ratkaistavissa oikealla tutkimusasetelmalla Jotta kokonaisuus ei unohdu Tulisi osata Tutkimusasetelmat Otoskoko,

Lisätiedot

Potilasesite Robottitekniikkaan perustuvaa tarkkuussädehoitoa Kuopiossa

Potilasesite Robottitekniikkaan perustuvaa tarkkuussädehoitoa Kuopiossa Potilasesite Robottitekniikkaan perustuvaa tarkkuussädehoitoa Kuopiossa 2 Tarkkuussädehoitoa Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS) sädehoitoyksikössä sijaitsee Pohjoismaiden ensimmäinen robottitekniikkaan

Lisätiedot

Gliooman uusista hoitosuosituksista. Heikki Minn

Gliooman uusista hoitosuosituksista. Heikki Minn Gliooman uusista hoitosuosituksista Heikki Minn Onkologiapäivät, Turku 30.8.2013 Sidonnaisuudet Konsulttina ja/tai kliinisenä tutkijana seuraavissa lääketieteellistä toimintaa harjoittavissa yrityksissä

Lisätiedot

Hodgkinin taudin hoidon myöhäiset sivuvaikutukset. Marjo Pajunen

Hodgkinin taudin hoidon myöhäiset sivuvaikutukset. Marjo Pajunen Tapausselostus Hodgkinin taudin hoidon myöhäiset sivuvaikutukset Marjo Pajunen Sädehoidon aiheuttamat myöhäiset, vakavat sivuvaikutukset ovat suhteellisen harvinaisia. Hodgkinin taudissa hoitotulokset

Lisätiedot

Gynekologisten syöpien PET/CT. el Johanna Hynninen 9.4.2010

Gynekologisten syöpien PET/CT. el Johanna Hynninen 9.4.2010 Gynekologisten syöpien PET/CT el Johanna Hynninen 9.4.2010 Sisältö Kohdunkaulan syöpä Munasarjasyöpä Kohdunrungonsyöpä Kohdunkaulan syöpä Maailmanlaajuisesti naisten toiseksi yleisin syöpä Kehittyy esiasteiden

Lisätiedot

Näytön jäljillä CINAHL-tietokannassa

Näytön jäljillä CINAHL-tietokannassa BMF, Osaamisen ytimessä -kevätseminaari 13.4.2011 Maarit Putous, informaatikko Näytön jäljillä CINAHL-tietokannassa CINAHL Cumulative index to nursing and allied health literature 1981- viitteitä yli 3000

Lisätiedot

Espoossa ) Perjeta-liitännäishoidon hoidollinen arvo

Espoossa ) Perjeta-liitännäishoidon hoidollinen arvo Espoossa 19.10.2018 Roche Oy:n kommentteja Fimean 4.10.2018 julkaisemaan arviointiraporttiin pertutsumabin hoidollisesta ja taloudellisesta arvosta HER2-positiivisen varhaisvaiheen rintasyövän liitännäishoidossa

Lisätiedot

Gynekologisten syöpien leikkaushoito K-SKS:ssa

Gynekologisten syöpien leikkaushoito K-SKS:ssa Gynekologisten syöpien leikkaushoito K-SKS:ssa Naistentautien alueellinen koulutus 18.11.2016 Mika Helste Sisältö Taustaa Mitä? Kuka Miten ja miksi? Miten on mennyt? Mitä jatkossa? 1 Syövät Keski-Suomessa

Lisätiedot

TIINA KANTOLA GYNEKOLOGISTEN SYÖPÄPOTILAIDEN JATKOHOITO

TIINA KANTOLA GYNEKOLOGISTEN SYÖPÄPOTILAIDEN JATKOHOITO 18.11.2016 TIINA KANTOLA GYNEKOLOGISTEN SYÖPÄPOTILAIDEN JATKOHOITO GYN.SYÖPÄPOTILAIDEN JATKOHOITO Naistenosasto (SYNNY) Naistentautien poliklinikka 1 (GYNPKL1) Päiväsairaala (Huone 4) Sädesairaala Kotisairaala

Lisätiedot

Onko rinnan sädehoitotekniikka seurannut sädehoitolaitteiden kehitystä?

Onko rinnan sädehoitotekniikka seurannut sädehoitolaitteiden kehitystä? Onko rinnan sädehoitotekniikka seurannut sädehoitolaitteiden kehitystä? sairaalafyysikko Mikko Björkqvist sädehoitopoliklinikka, TYKS Onkologiapäivät 30.8.2013, Valtion virastotalo, Turku Esityksessä keskitytään

Lisätiedot

Rintasyövän nykyaikainen hoito ja seuranta

Rintasyövän nykyaikainen hoito ja seuranta Rintasyövän nykyaikainen hoito ja seuranta One fits all vai Räätälöity hoito Rintasyöpä Suomessa Rintasyöpään sairastui 2007 4142 suomalaista naista ja 16 miestä Hoitotulokset ovat kansainvälisestikin

Lisätiedot

Levinneen rintasyövän hoito

Levinneen rintasyövän hoito Johanna Mattson ja Riikka Huovinen KATSAUS Levinneen rintasyövän hoito Levinnyt rintasyöpä on edelleen parantumaton sairaus, vaikka sen hoitoon on viime vuosina tullut useita uusia tehokkaita lääkkeitä.

Lisätiedot

Syöpä ja eriarvoisuus

Syöpä ja eriarvoisuus Syöpä ja eriarvoisuus Väestöryhmien väliset erot syöpien ilmaantuvuudessa ja kuolleisuudessa Nea Malila, Suomen Syöpärekisteri 1 Syöpäpotilaiden ennuste (5-vuotiselossaolo) koulutustasoittain korkeakoulu

Lisätiedot

Pelkkä tekninen piirto ei riitä! Erikoistuvien päivät 25.1.2013 Kuopio Liisa Sailas

Pelkkä tekninen piirto ei riitä! Erikoistuvien päivät 25.1.2013 Kuopio Liisa Sailas Pelkkä tekninen piirto ei riitä! Erikoistuvien päivät 25.1.2013 Kuopio Liisa Sailas Hoidamme potilasta, mieti siis: indikaatio standari- / mukautetun hoidon todennäköinen lopputulos syövän hoidon kannalta

Lisätiedot

IAP syyskokous 2008 Lasiseminaari

IAP syyskokous 2008 Lasiseminaari IAP syyskokous 2008 Lasiseminaari Tapaus 1 45 vuotias mies, ei aiempia sairauksia. Oikean kiveksen 3,5 cm läpimittainen tuumori. 14.11.2008 CD99 Inhibin Ki67 AE1/AE3 14.11.2008 Muita immunovärjäyksiä

Lisätiedot

Eettisen toimikunnan ja TUKIJA:n vuorovaikutuksesta. Tapani Keränen Kuopion yliopisto

Eettisen toimikunnan ja TUKIJA:n vuorovaikutuksesta. Tapani Keränen Kuopion yliopisto Eettisen toimikunnan ja TUKIJA:n vuorovaikutuksesta Tapani Keränen Kuopion yliopisto Helsingin julistus Ennen kuin ihmiseen kohdistuvaan lääketieteelliseen tutkimustyöhön ryhdytään, on huolellisesti arvioitava

Lisätiedot

Sädehoidon syventävät auditoinnit

Sädehoidon syventävät auditoinnit Sädehoidon syventävät auditoinnit Sädehoitofyysikoiden neuvottelupäivä 5.6.2015 Hannu Järvinen Säteilyturvakeskus (STUK) Siht., Kliinisen auditoinnin asiantuntijaryhmä (KLIARY) Ritva Vanninen, Marko Seppänen,

Lisätiedot

Stereotaktinen sädehoito paikallisen ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoidossa

Stereotaktinen sädehoito paikallisen ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoidossa TAPAUSSELOSTUS TEEMA Liisa Sailas ja Heli Virsunen Stereotaktinen sädehoito paikallisen ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoidossa Paikallisen ei-pienisoluisen keuhkosyövän standardihoitona on leikkaus. Osa

Lisätiedot

Matalamman riskin AML. Ei uusia täsmälääkkeitä Onko hoitotuloksia siten mahdollista saada paremmaksi

Matalamman riskin AML. Ei uusia täsmälääkkeitä Onko hoitotuloksia siten mahdollista saada paremmaksi Matalamman riskin AML Ei uusia täsmälääkkeitä Onko hoitotuloksia siten mahdollista saada paremmaksi 1. AI-induktio Nykyinen hoito 2. Mito-HDAraC induktio Mitoksantoni 4 pv + HDAraC 16 g/m2 8 g/m2 4 g/m2

Lisätiedot

Drug targeting to tumors: Principles, pitfalls and (pre-) cilinical progress

Drug targeting to tumors: Principles, pitfalls and (pre-) cilinical progress Drug targeting to tumors: Principles, pitfalls and (pre-) cilinical progress Twan Lammers, Fabian Kiessling, Wim E. Hennik, Gert Storm Journal of Controlled Release 161: 175-187, 2012 Sampo Kurvonen 9.11.2017

Lisätiedot

Uutta lääkkeistä: Vemurafenibi

Uutta lääkkeistä: Vemurafenibi Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2012 UUTTA LÄÄKKEISTÄ Uutta lääkkeistä: Vemurafenibi Kristiina Airola / Julkaistu 28.9.2012. Zelboraf 240 mg kalvopäällysteinen tabletti, Roche Registration Ltd. Zelboraf-valmistetta

Lisätiedot

Fysioterapian vaiku0avauus

Fysioterapian vaiku0avauus Fysioterapian vaiku0avauus Tomi Mikkola! HYKS, NaiS!! Sidonnaisuudet Luento-/konsultaatiopalkkiot:!!Abbot, Astellas Pharma, Boston Scientific, Contura! Käypä Hoito työryhmän jäsen (2011)! Virtsankarkailu

Lisätiedot

Adaptiiviset lääkekokeet. Lääketieteellisen tutkimusetiikan seminaari Olli Tenhunen FIMEA, OYS/syöpätaudit ja hematologia

Adaptiiviset lääkekokeet. Lääketieteellisen tutkimusetiikan seminaari Olli Tenhunen FIMEA, OYS/syöpätaudit ja hematologia Adaptiiviset lääkekokeet Lääketieteellisen tutkimusetiikan seminaari 1.12.2017 Olli Tenhunen FIMEA, OYS/syöpätaudit ja hematologia 2 Sisältöä Määritelmät Adaptiivisten tutkimusten keskeiset adaptaatiot

Lisätiedot