Sähköisen liiketoiminnan valmiudet kuntoon Päijät-Hämeen pk-yrityksissä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sähköisen liiketoiminnan valmiudet kuntoon Päijät-Hämeen pk-yrityksissä"

Transkriptio

1 Sähköisen liiketoiminnan valmiudet kuntoon Päijät-Hämeen pk-yrityksissä Tietotekniikkavalmiudet kuntoon pk-yrityksissä

2 Sisältö 1 JOHDANTO TIIVISTELMÄ TUTKIMUKSEN TOTEUTUS TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET TUTKIMUKSEN SISÄLTÖ TUTKIMUKSEN TOTEUTUSTAPA TUTKIMUKSEN KOHDERYHMÄ YRITYSKOHTAISET HAASTATTELUT KYSELYTUTKIMUS KYSELYYN VASTANNEIDEN YRITYSTEN TAUSTATIEDOT Toimiala ja kokoluokka Vastaajien asema yrityksessä INTERNET JA SEN KÄYTTÖ INTERNET-YHTEYDET SÄHKÖPOSTI JA SEN KÄYTTÖ VERKKOPALVELUT JA WWW-SIVUSTOJEN SISÄLTÖ Www-sivustojen ylläpito Verkkopalveluiden sisältö Yritysten intranet ja ekstranet TIETOTURVA INTERNET-PALVELUT JA LIIKETOIMINTARUTIINIT VERKOSSA SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA SÄHKÖISEN LIIKETOIMINNAN TUOMAT MAHDOLLISUUDET ESTEET JA HIDASTEET SÄHKÖISESSÄ LIIKETOIMINNASSA INTERNET-MARKKINOINTI SÄHKÖISEN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN SÄHKÖINEN LASKUTUS ULKOISTAMINEN JA SOVELLUSVUOKRAUS SÄHKÖISET VIRANOMAISPALVELUT SÄHKÖISEN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISHANKKEET HENKILÖSTÖN OSAAMISTASO JA KOULUTUS YRITYSTEN HENKILÖSTÖN KOULUTUSTARPEET TOIVOMUKSIA TOIVEITA JULKISELTA SEKTORILTA TOIVEITA SOVELLUS- JA PALVELUNTARJOAJILTA TOIVEITA KOULUTUSORGANISAATIOILTA TOIMENPITEITÄ PÄIJÄT-HÄMEEN PK-YRITYSTEN SÄHKÖISEN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEKSI TIETOTEKNIIKKAVALMIUDET KUNTOON PK-YRITYKSISSÄ KOHTI VERKKOLIIKETOIMINTAA SÄHKÖISEN LIIKETOIMINNAN VALMIUDET KUNTOON EDISTYVÄ YRITYS LIITE 1: TUTKIMUSKYSYMYKSET LIITE 2: SÄHKÖISEN LIIKETOIMINNAN SANASTO...45

3 JOHDANTO Sähköinen liiketoiminta mielletään usein internetissä olevaksi verkkokaupaksi, josta kuluttaja voi ostaa tuotteita. Useimmiten www-sivuilla ja sähköisellä liiketoiminnalla ei ole paljoakaan tekemistä toistensa kanssa. Kyseessä on enemmänkin yritysten ja koko arvoketjun välisestä tiedonvaihdosta internetiä hyödyntäen sekä tietotekniikan hyväksikäytöstä koko liiketoiminnassa. Mitä sähköinen liiketoiminta merkitsee tänään suomalaisille pk-yrityksille? Näyttävä alan uutisointi antaa olettaa, että internet on kovassa käytössä pohjoismaisissa yrityksissä, sähköinen laskutus yleistyy vauhdilla, Suomen valtio siirtymässä sähköiseen laskutukseen ja sähköisestä liiketoiminnasta on kehittymässä yksi keskeinen yritysstrategian osa-alue. Tällaiset otsikot antavat ymmärtää, että suomalaiset yritykset ovat rynnistämässä mukaan sähköiseen liiketoimintaan. Viimeaikaisten tutkimusten valossa tilanne ei, varsinkaan pk-yrityksissä, ole näin. Suomi on kyllä internetin käytön kärkimaita ja 80 % yritysten työntekijöistä käyttää tietokonetta päivittäin, mutta pkyritykset eivät osaa hyödyntää internetiä eikä teknisiä ratkaisuja omassa liiketoiminnassaan. Pkyritysten sähköisen liiketoiminnan valmiudet vaihtelevat melkoisesti eri toimialoilla ja alueittain. Pääkaupunkiseudulla kehitys on nopeinta, mutta Pirkanmaalla pienyritykset ovat tuskin lähtökuopissaan. Mikä on tilanne päijäthämäläisissä yrityksissä? Kykenevätkö ne tulevaisuudessa kilpailemaan pääkaupunkiseudun yritysten kanssa, vai olemmeko katsomassa kun kehitys kiitää alueen ohi? Tätä taustaa vasten lähdimme selvittämään Päijät-Hämeen pk-yritysten sähköisen liiketoiminnan valmiuksia ja kehittämään alueen yrityksille heidän tarpeita vastaavaa toimintaa. Kiitämme kaikkia kyselyyn vastanneita, haastatteluihin ja tutkimukseen osallistuneita. Eri osapuolten yhteistyöllä mahdollistettiin selvityksen toteuttaminen. Lahdessa Harri Koskinen & Ari Saloranta

4 TIIVISTELMÄ Lahden IT-keskus ja Koulutuskeskus Salpaus toteuttivat yhteistyökumppaneiden kanssa Päijät- Hämeen pk-yritysten sähköisen liiketoiminnan valmiustutkimuksen alkuvuodesta Valmiuskyselyyn osallistui 159 päijäthämäläistä yritystä. Suurin osa vastanneista yrityksistä edusti teollisuutta ja kauppaa, kooltaan ne olivat pääosin alle 50 henkilön yrityksiä. Yli puolet vastanneista edusti alle kymmenen henkilön yrityksiä. Päijät-Hämäläisten pk-yritysten valmiustutkimuksen vertailukohtina olivat sekä pääkaupunkiseudun tilanne että valtakunnallinen kehitys. Näin saatiin selvät vertailukohdat valtakunnalliseen tilaan ja alueellisena vertailuna pääkaupunkiseutuun. Tulosten perusteella vastanneiden yritysten sähköiset valmiudet vastaavat vähintään pääkaupunkiseudun yrityksiä. Tulokset kuvaavat niitä Päijät-Hämeen yrityksiä, joilla on jo melko hyvät valmiudet hyödyntää tietotekniikkaa ja internetiä. Todellisuudessa alueen ja valtakunnan pk-yrityksissä ollaan suuressa osassa vasta valmiusasemissa. Internetiä käytetään yrityksissä päivittäin ja viikoittain pankkiyhteyksiin ja tiedonhankintaan, myös alan seuraaminen internetiä hyödyntäenon melko yleistä. Lähes puolet yrityksistä käyttää jo internetiä ostosten tekoon ja tilausten vastaanottamiseen, mutta sähköiseen laskuttamiseen aletaan vasta panostaa. Viranomaispalveluiden käyttö on Päijät-Hämeessä merkittävää ja yltää huomattavasti korkeammalle kuin muissa selvityksissä. Päijäthämäläiset yritykset kokevat sähköisen liiketoiminnan tehostavan yrityksen toimintaa, parantavan merkittävästi asiakaspalvelua ja lähes puolet vastanneista yrityksistä mieltää sähköisen liiketoiminnan osaksi normaalia liiketoimintaa. Suurimpina esteinä ja hidasteina sähköisen liiketoiminnan kehittämiseen yrityksissä nähdään aika- ja henkilöstöresurssit. Tietoturvakysymykset ja osaamisen puute ovat kaikkialla vähintään hidastavia tekijöitä. Tietotekniikan ja internetin tuomat mahdollisuudet ovat myös vielä selkeytymättömiä. Vaikka sähköinen laskutus on vielä lähtökuopissaan, niin kiinnostus osoittaa, että tämä saattaa olla yksi sähköisen liiketoiminnan läpimurto lähitulevaisuudessa. Sähköiseen laskutukseen siirtymistä kiihdyttävät Suomessa merkittävät ponnistelut yhteisten standardien aikaansaamiseksi, pankkien voimakas panostus verkkolaskuun ja suurten yritysten sähköiseen laskutukseen siirtyminen. Verkkolaskusta ollaankin Päijät-Hämeen yrityksissä yhtä kiinnostuneita kuin pääkaupunkiseudulla. Yhteenvetona voidaan todeta, että päijäthämäläiset pk-yritykset kamppailevat samassa sarjassa ja samojen ongelmien kanssa kuin pääkaupunkiseutu. Valtakunnallisesti näytämme olevan jopa hieman edellä keskitasoa. Olennaisena piirteenä näyttää olevan oikeanlaisen tiedon puute ja konkreettisten hyötyjen näkymättömyys sekä pk-yrityksiin suunnattujen aitojen toimenpiteiden puuttuminen. Huoli siitä, että pieniä yrityksiä ei saada kehittämään tietoteknisiä ja internetin hyödyntämisvalmiuksiaan vastaamaan nykyistä ja tulevaisuuden liiketoimintaa, ne jäävät kehityksen jalkoihin. Tämä ongelma on hyvin aiheellinen niin Päijät-Hämeessä, Suomessa kuin EU:ssakin.

5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tutkimus toteutettiin osana Hämeen TE-keskuksen ESR-projektia (Tietotekniikkavalmiuksien kehittäminen pk-yrityksissä) ja työhön osallistuneita yhteistyökumppaneita ja asiantuntijoita olivat: Sisällön suunnittelu: Lahden nuorkauppakamari, Janne Kyllönen Hämeen TE-keskus, Marko Ylikorpi Helsingin kauppakamari, Markku Lahtinen Teknillinen korkeakoulu, Lahden keskus, Kari Kempas Lahden ammattikorkeakoulu, Tekniikan laitos, Juha-Pekka Liljander Lahden IT-keskus, Harri Koskinen Koulutuskeskus Salpaus, Lahden kauppaoppilaitos, Ari Saloranta Valmiuskyselyn tekninen toteutus: Jolla Oy Markkinointitukea antoivat: Etelä-Suomen Sanomat Nordea Oyj Lahden kauppakamari Päijät-Hämeen yrittäjät 3.1 Tutkimuksen tausta ja tavoitteet Päijät-Hämeen alueella ei ole aikaisemmin selvitetty pk-yritysten sähköisen liiketoiminnan valmiutta. Erilaiset selvitykset ovat kohdistuneet enemmänkin tietotekniikan omaamiseen eli laitteistojen, verkkojen ja internet-yhteyksien määrään sekä perusohjelmistojen käyttöön. Lähtökohtana tutkimuksessa oli selvittää alueen pk-yritysten sähköisen liiketoiminnan valmiusastetta ja halukkuutta lähteä kehittämään omaa liiketoimintaansa. Näin Päijät-Hämeen yrityksien tarpeista pystytään suunnittelemaan eri lähtökohdissa oleville yrityksille soveltuvia kehitystoimenpiteitä, koulutusta ja tukipalveluja. Tavoitteena on luoda verkosto, jolla on valmiudet ja tarvittavat resurssit kehittää ja tarjota eri lähtötilanteissa oleville yrityksille näitä palveluita. Vaikka lähtökohtana oli selvittää alueen tilaa ja sähköisen liiketoiminnan kehitystarpeita, huomioitiin tutkimuksen suunnittelussa myös valtakunnalliset ja alueelliset selvitykset. Tärkeänä tutkimuksen vertailualueena oli pääkaupunkiseudun pk-yritykset, joiden tilaa on selvitetty mm. Helsingin kauppakamarin Tietoyhteiskunta projektin tutkimuksissa (Selvitys pk-yritysten tietotekniikan ja sähköisen liiketoiminnan tarpeista 2001). Vertailupohjaa haettiin myös valtakunnalliseen Verkkokaveri-hankkeeseen ja Tilastokeskuksen Internet ja sähköinen kauppa yrityksissä tutkimuksiin.

6 Tutkimuksen sisältö Tutkimuksessa selvitettiin vastanneiden yritysten taustoja, tietotekniikan käytön nykytilaa ja sähköisen liiketoiminnan merkitystä yrityksessä, esteitä ja mahdollisuuksia sekä kehittämiseen ja tulevaisuuteen liittyviä näkemyksiä ja tarpeita. Kysymyssarjasta tuli melkoisen laaja (71 kysymystä useine alakohtineen 1 ), mutta lähes kaikki vastanneista jaksoi vastata tunnollisesti kaikkiin kysymyksiin. 3.3 Tutkimuksen toteutustapa Tutkimus toteutettiin lähettämällä yritykseen kutsukirje, jossa oli selvitys tutkimuksen tarkoituksesta ja kyselylomakkeen www-osoite. Kyselyyn vastaaminen tapahtui verkkopalvelussa wwwlomakkeilla, joihin pääsi kirjautumalla yrityksen Y-tunnuksella ja kutsussa ilmoitetulla salasanalla. lomakekuva Syvällisempää tietoa haettiin haastattelemalla vastanneiden yritysten johtoa. 3.4 Tutkimuksen kohderyhmä Tavoitteena oli valita Päijät-Hämeen alueen pk-sektorin yrityksiä mahdollisimman monelta toimialalta ja tietotekniikkavalmiuksiltaan eri tasoilta. Myös mikroyrityksiä (alle 5 henkilöä) haluttiin mukaan, koska niistä ei ole käytettävissä paljonkaan tutkittua tietoa. Valintakriteereinä oli myös, että tietotekniikan perusvalmiudet eli mm. internet-yhteydet olivat kunnossa, koska kysely suoritettiin web-kyselynä. Alkuperäisenä tavoitteena oli rajata kysely niihin yrityksiin, joilla on www-sivustot ja sähköposti. Kerättävän otoksen pohjalta oli tarkoitus lähettää kysely 500 yritykseen sähköpostilla. Sopivan sähköpostiosoitteet sisältävän rekisterin löytäminen osoittautui kuitenkin ongelmaksi, jolloin päädyttiin lähettämään perinteinen kirje. Samalla vastaanottajien määrää kasvatettiin ja rajauskriteereiksi valittiin: Päijät-Häme on yrityksen ensisijainen sijaintipaikkakunta, yritysmuoto osakeyhtiö, avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö ja liikevaihto on yli Valmiuskyselyyn osallistui 159 päijäthämäläistä yritystä ja vastaajista yli 75% edusti johtaja- tai päällikkötasoa. Suurin osa vastanneista yrityksistä edusti teollisuutta ja kauppaa, kooltaan ne edustivat alle 50 henkilön yrityksiä ja yli puolet alle kymmenen henkilön yrityksiä. 1 liite 1 Tutkimuskysymykset

7 Yrityskohtaiset haastattelut Niistä vastanneista, jotka ilmoittivat kyselyssä olevansa valmiita syvällisempään haastatteluun, valittiin viisitoista yritystä. Haastatteluissa paneuduttiin tarkemmin yrityksen toimintaan ja johdon näkemyksiin sähköisestä liiketoiminnasta ja mitä se merkitsee yritykselle. Haastatellut yritykset ja henkilöt olivat: CNC-Muotoco Oy, Toimitusjohtaja Pertti Käki Finnsampo Engineering Oy, Toimitusjohtaja Esa Turunen Heinolan Työkeskus Oy, Toimitusjohtaja Pekka Järvinen Hermetel Oy, Toimitusjohtaja Pertti Pirhonen HS-Yrityspalvelu Oy, Toimitusjohtaja Heimo Seppälä Lahden Konepaja Oy, Tuotantopäällikkö Paavo Kosonen Lahden Messut Oy, Viestintäpäällikkö Petra Mäkiranta Nastolan Yrityspalvelu Oy, Toimitusjohtaja Esa Lahtinen Vääksyn Metalli Oy, Toimitusjohtaja Keijo Lindroos Syvällisemmissä haastatteluissa tarkennettiin eri kysymysten taustoja ja yritysten omakohtaisia näkemyksiä. Haastatteluissa nousi esiin myös tietoturva-asiat ja yritysten onnistumiset ja ongelmat. Haastattelujen kommentteja on esitetty raporttitekstissä reunustetuissa kehyksissä.

8 KYSELYTUTKIMUS 4.1 Kyselyyn vastanneiden yritysten taustatiedot Kyselyyn vastasi 159 yritystä, joka edustaa 8,5 % kirjeen saaneista, mutta 31,8 % alkuperäisestä tavoitteesta (500). Yli puolet vastanneista yrityksistä harjoittaa liiketoimintaa vain Suomessa (59,9 %) ja 40,1 % harjoittaa suoraa kansainvälistä kauppaa. Kaupankäynti on etupäässä yrityksille suunnattua kauppaa (55,7 %), sekä yrityksille ja kuluttajille suunnattua kauppaa harjoittaa 37,9 %. Vain kuluttajille suunnattua kauppaa harjoittaa 6,4 % Toimiala ja kokoluokka Vastanneiden yritysten toimiala oli teollisuus (38 %), kauppa (29 %), yrityspalvelut (22 %), rakentaminen (8 %) ja liikenne (3 %). Toimialatieto puuttui 10 % vastanneilta. 1 Vastanneiden yritysten toimialajakauma

9 Yrityskoon mukaan suurinta vastaajaryhmää edusti alle viiden hengen yritykset (29 %), seuraava ryhmä oli 5 9 hengen yrityksiä (22 %) eli alle 10 henkilön yritykset edustivat vastaajista yli puolta. Kokoluokkaa henkilön yrityksiä oli kolmasosa vastaajista (34 %) ja kokoluokaltaan yli 250 henkilöä oli 9 %. Yritysten jakautuminen henkilömäärittäin yli 250 tieto puuttuu 2 Vastanneiden yritysten jakautuminen henkilömäärän mukaan Lähes puolen vastanneiden yritysten liikevaihto oli euron välillä (46 %), myös alle euron yrityksiä oli 7 %. Yli 20 miljoonan euron liikevaihto oli 10 % yrityksistä. Kaksikymmentä prosenttia vastanneista ei ilmoittanut liikevaihtoaan. Yritysten jakautuminen liikevaihdon mukaan euroa tieto puuttuu prosenttia 3 Vastanneiden yritysten jakautuminen liikevaihdon mukaan

10 Vastaajien asema yrityksessä Suurin osa (52 %) vastaajista toimii johtotehtävissä, päällikkötason vastaajia oli 22 % ja asiantuntijatehtävissä 12 %. Vastaajan asema 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Johtotehtävissä Päällikkötehtävissä Asiantuntijatehtävissä Muissa tehtävissä 4 Vastaajan asema yrityksessä

11 INTERNET JA SEN KÄYTTÖ Kaikilla vastaajista on internet-yhteydet, jota toisaalta kyselyyn vastaaminenkin jo edellytti. Päijät- Hämeessäkin laajakaista yhteysmuotona on hyvin nousussa. Pääkaupunkiseudun tasolle ei vielä ylletä (82 %), mutta suuntaus on sama. Yritysten verkkopalveluissa (www-sivustoilla) osataan esitellä tuotteita, palveluita ja yritystä, mutta tilaamismahdollisuutta www-sivuiltaan tarjoaa vielä hyvin harva. 5.1 Internet-yhteydet Laajakaistayhteydet omaavat jo yli 60 % vastaajista, ISDN- ja modeemiyhteyksiä oli vielä hieman yli kolmellakymmenellä prosentilla. Internet-yhteyden tarjoajana paikallinen PHNet Oy oli ylivoimainen (52 %), Sonera on vahvana kakkosena (26 %), sitä vastoin Elisa ja muut tarjoajat ovat osuudeltaan vähäisiä. 5.2 Sähköposti ja sen käyttö Vaikka kaikilla vastaajilla oli internet-yhteydet, niin sähköpostin olivat ottaneet käyttöön 85 %. Noin puolet käyttää sähköpostia yrityksen sisäiseen viestintään, 84 % viestii sähköpostilla organisaation ulkopuolisten henkilöiden kanssa, asiakaspalautetta keräävät 45 % yrityksistä. Tilausten vastaanottamiseen käytetään sähköpostia 64 % yrityksissä, mutta laskuttamiseen vain 6 %. Pienille yrityksille sähköposti alkaa olla merkittävä väline sekä asiakas- että sisäisessä viestinnässä. Huolestuttavana piirteenä on, että mikroyrityksissäkin on jo internet-yhteydet ja www-sivuja osataan selata ja tietoa hakea internetistä, mutta monessa tapauksessa sähköpostia ei ole otettu käyttöön. Haastattelukommentteja: Asiakkaiden ja kumppanien (alihankkijoiden) kanssa sähköposti on jo normaali viestintäkanava ja mm. piirrostiedostot välitetään niiden kautta. Sisäinen tiedotus on merkittävä osa jokapäiväistä tiedotustoimintaa. Tiedotus hoidetaan sähköpostitse, jolla on päästy paperien kuljettamisesta. Tarvetta intranetiin ei ole, sähköposti riittää. Kuvien siirtäminen asiakkaalta meille. Lisäksi suuri osa tilauksista tulee sähköpostin välityksellä.

12 5.3 Verkkopalvelut ja www-sivustojen sisältö Tilastokeskuksen 2 tutkimuksen mukaan omat internet-kotisivut oli vuonna prosentilla yli viisi henkilöä työllistävistä yrityksistä. Päijät-Hämeessä yli 60 prosentilla vastanneista on omat www-sivustot eli verkkopalvelut. Yrityksillä on myös pääsääntöisesti oma verkkotunnus eli domainnimi Www-sivustojen ylläpito Yritysten verkkopalvelut sijaitsevat pääsääntöisesti internet-palvelun tarjoajan palvelimella tai webhotellissa, vain joka kymmenennellä oli verkkopalvelut omilla palvelinlaitteilla. Www-sivuja ylläpidetään enimmäkseen itse (60 %), mutta edelleen tarvitaan monesti ulkopuolisen apua (40 %). Wwwsivujen päivitys hoidetaan joka kolmannessa yrityksessä kuukausitasolla ja joka neljäs päivittää sivujaan tarvittaessa. Yksi kymmenestä hoitaa päivitystyön päivittäin ja yhtä moni päivittelee kerran vuodessa, mutta vain muutamalla on sivujen päivitys verkkaisempaa eli niiden päivitykseen ei ole uhrattu aikaa yli vuoteen. Joka kolmannella vastaajalla on mielestään sivustot ajan tasalla. Www-sivuston kehitystyöhön käytetään usein ulkopuolista apua (55 %), mutta lähes yhtä paljon luotetaan omaan osaamiseen (43 %). Puolella vastanneista kehitystarve kohdistuu ylläpitoon liittyviin toimenpiteisiin ja joka neljännellä teknisiin ratkaisuihin Verkkopalveluiden sisältö Vastaajat ovat mieltäneet www-sivustot tuotteiden ja palveluiden sekä yrityksen esittelykanavaksi. Asiakaskontaktien luonti onnistuu myös päijäthämäläisten sivustojen kautta eli asiakaspalautteen anto- ja yhteydenottomahdollisuus oli yli puolella. Tuotteiden esittely on Verkkokaverissa tehtyjen selvityksien ennusteen mukainen, Asiakaspalaute ja tuotteiden ja palveluiden tilausmahdollisuus on jo ennustetta korkeampi. Tilausmahdollisuus näyttää yltävän huomattavasti korkeammalle kuin Tilastokeskuksen selvityksessä eli lähes 60%. 2 Tilastokeskus; Internet ja sähköinen kauppa yrityksissä 2002

13 Mitä yritykset tarjoaa www-sivujen välityksellä tuotteiden esittely Yhteydenotto- tai tarjouspyyntömahdollisuus Asiakaspalautteen antomahdollisuus asiakkailla mahdollisuus selata tuote- tai palvelutietoja tuotteiden ja palvelujen hintoja Tuotteiden tai palveluiden tilausmahdollisuus Asiakaspalvelu Oheispalveluiden tilausmahdollisuus Tuotteiden, Palveluiden, Tilausten maksumahdollisuus yrityksen esittely 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Tieto puuttuu 5 Yritysten verkkopalveluiden sisällöt liikevaihdon mukaan Haastattelukommentteja: Asiakkaille www-sivut ovat ensimmäinen esite; kun mennään syvällisempään asiakassuhteeseen, saa sivuilta ensimmäiset tekniset tiedot. Nykyisin yrityksellä tulee olla www-sivut (edellytys osoittaa olevansa ajan tasalla). Sivuilta näkee mitä yrityksessä tehdään ja osataan tehdä. Tämä herättää kiinnostusta. Toisaalta yleensäkään asiakkaat ei ota yhteyttä yritykseen vaan yrityksen on itse oltava aktiivinen ja tarjottava palveluita. Näin ollen ei yhteydenottoja tule myöskään www-sivujen kautta. Sivuston kautta saadaan asiakas- ja selaajakontakteja, joihin vastataan aina.

14 Yritysten intranet ja ekstranet Vain % vastanneilla yrityksillä oli käytössään intra- ja/tai ekstranet-palveluita. Vain muutama vastaaja selvitti mitä palveluita heidän ekstranettinsä piti sisällään. Haastatteluissa kävi myös ilmi, että termit intranet ja ekstranet eivät ole monellekaan tuttuja ja pienissä yrityksissä sähköposti toimi usein sisäisen tiedottamisen välineenä. Ekstranet-toteutukset olivat usein onnistuneita ja muuttaneet merkittävästi yrityksen, kumppaneiden ja asiakkaiden toimintatapoja. Haastattelukommentteja: Ekstranet on otettu käyttöön vuoden projektilla, puolen vuoden jälkeen näytteilleasettajat ovat päässeet syöttämään messujärjestelyihin liittyvät tiedot itse. Toinen vuosi käytettiin kehitystyöhön, joka ei näkynyt enää käyttäjille. Järjestelmän helppous on ollut yksi avaintekijä. Ekstranet on kytketty omaan toiminnanohjaus- ja asiakashallintajärjestelmään. Tällä hetkellä meidän työntekijät joutuvat olemaan töissä asiakkaiden tiloissa. Jos olisi mahdollista kytkeytyä asiakkaiden verkkoon suoraan omasta verkosta niin monessa tapauksessa työt voitaisiin tehdä omissa tiloissa. Ongelma on se, että tämä edellyttää asiakkaiden verkkojen virittämistä ja asiakasyritykset eivät ole valmiita avaamaan verkkojaan. On ollut esillä ideoita kehittää yhteistyötä siten että yritys pääsisi asiakkaan sivuille katsomaan varastosaldoja. Toimittaminen tapahtuisi tässä mallissa automaattisesti aina saldojen pudotessa tietylle tasolle.

15 Tietoturva Tietoturva on yksi merkittävimmistä sähköisen liiketoiminnan hidasteista tai esteistäkin. Pkyrityksissä ei ole tarpeeksi tietoa ja osaamista hoitaa ja osin edes ymmärtää mitä turvalliseen tietotekniikan ja internetin käyttöön liittyy. Haastatteluissa selvisi, että viruksiin ja niiden torjuntaan liittyvät asiat ja toimet alkaa olla jo hallinnassa, mutta jo palomuuri-asiat ovat hyvinkin hämäriä. Tietoturvaan liittyvät suunnitelmat ja ohjeistukset ovat lähinnä olleet suusanallisia keskusteluja, joissakin on asiat ja toimenpiteet kirjattu paperille. Internetin ja sähköpostin käyttöön on harvoissa yrityksissä tehty rajoituksia, eikä niiden käyttöön liittyviä ohjeistuksiakaan ole yleisesti tehty. Yrityksissä nousee esiin luottamus henkilökuntaan ja heidän vastuuntuntoon. Pk-yritykset kaipaavat selkeitä ohjeita ja konkreettisia toimenpiteitä, mitä yrityksen tietoturvaan kuuluu, mitä toimia tarvitsee tehdä sekä keneltä voi kysyä ja saa apua. Haastattelukommentteja: Tietoturvaan on kiinnitetty hieman huomiota, mutta tietoa ei ole tarpeeksi. Ei ole varsinaista ohjeistusta eikä rajoituksia. Yrityksessä luotetaan työntekijöiden vastuuntuntoon. On olemassa suusanallinen tietoturvaohjeistus. Asioista on keskusteltu ja niistä on annettu ohjeita. Internet-käyttö on juuri alkanut ja tämä asia on siinä mielessä juuri nyt kehittymässä. Virusongelmat ovat suurin. Sitten toinen uhka on se, että tietokone hajoaa. Miten tietoturva hoidetaan yrityksessänne: ei oikeastaan millään tavalla järjestelmä on suljettu, koneille ei pääse kuin henkilökunta. Ohjeistusta ei ole. Ei ole myöskään tarvetta, koska internetiin pääsee vain yhdeltä koneelta, joka on pääasiassa minun käytössä. Yrityskulttuuri, henkilöstökuviot: suurimmat tietoturvariskit ovat yritysten sisällä Tietokoneilla ei ole mitään niin salaista, että tietoturva olisi ongelma. Tietoturva-asioista päättää toimitusjohtaja. Ulkopuolisella ammattiyrityksellä on teetetty tietoturvaselvitys asioiden tilasta ja tasosta.

16 INTERNET-PALVELUT JA LIIKETOIMINTARUTIINIT VERKOSSA Internet-palveluiden hyödyntäminen painottuu internetin perustoimintoihin, tiedonhankintaan, tietojen siirtoon ja alan seuraamiseen. Pankkipalveluita käytetään lähes kaikissa yrityksissä. Myös asiakaspalvelu ja markkinointi sekä viranomaisasiointi ovat jo yli puolella arkipäivää. Viranomaispalveluiden käyttö on vastanneiden keskuudessa merkittävää ja yltää harvemmin käytettynä lähes pankkipalveluiden käyttöön. Internet-palveluiden hyödyntäminen pankkiyhteydet tiedonhankinta tiedostojen siirto alan seuraaminen markkinoilla uutispalvelut kilpailijoiden seuraaminen viranomaispalvelut tuotteiden ja palvelujen tilaaminen intranet etätyö kuljetusten seuranta sähköpostiviestintä ekstranet maksullisten palveluiden käyttö e-kirje maksulliset palvelut:yritysluettelot 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 6 Mitä internet-palveluita yrityksissä hyödynnetään % päivittäin viikottain harvemmin ei käytetä Alan ja kilpailijoiden seuraaminen internetin välityksellä on lisääntymässä, johtuen myös siitä, että yritykset ovat alkaneet panostamaan enemmän internet-markkinointiin ja verkkopalveluiden kautta alaa on vaivaton seurata. Haastattelujen pohjalta kuitenkin alan seuraamisen painopiste ei ole siirtynyt vielä internetiin. Intranet ja ekstranet palvelut eivät vielä näyttele yritysten ja kumppaneiden liiketoiminnassa ja tiedottamisessa suurta osaa. Tämä johtunee osin myös siksi, että termit ovat jo käsitteinä vieraampia. Vastanneista joka neljännellä on käytössään intranet-palvelut ja joka kymmenennellä ekstranet.

17 Vaikka ennusteet ovat näissä asioissa yleensä liian optimistisia, niin Päijät-Hämeen nykytilanne vastanneiden osalta vastaa kutakuinkin Verkkokaveriselvitysten ennustetta. Lähes puolet yrityksistä käyttää jo internetiä ostosten tekoon ja tilausten vastaanottamiseen, mutta laskuttamiseen aletaan vasta panostaa. Tietoverkkojen välityksellä suoritetut liiketoimintarutiinit maksaminen dokumenttien siirto viranomaisasiointi ostojen teko asiakaspalvelu markkinointi tilausten vastaanottaminen sisäinen tiedotus laskutus rekrytointi tullaus 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Kyllä Tulevaisuudessa (1-2 v) Ei 7 Mitä liiketoimintarutiineja vastanneissa yrityksissä suoritetaan tietoverkoissa Helsingin kauppakamarin tutkimuksessa suuntaus on samankaltainen, sisäinen tiedotus hoidetaan vielä perinteisemmin kuin pääkaupunkiseudulla ja sähköisessä laskutuksessa ollaan jäljessä, mutta kiinnostus verkkolaskua kohtaan on samantasoista. Tietoverkkoja käytetään markkinoinnissa vastanneiden keskuudessa huomattavasti enemmän kuin pääkaupunkiseudulla (PH 63 % HKK 38 %). Asiakaspalvelun merkitys myös korostuu Päijät-Hämeessä. Haastattelukommentteja: Keskittyminen omaan ydinosaamiseen jää myös käänteisesti vähemmälle, koska järjestelmien ja laitteistojen käyttö ja ylläpito vie resursseja. Osaaminen ei ole kaikilla sillä tasolla, että aina voitaisiin puhua hyödyistä.

18 SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA Sähköisen liiketoiminnan valmiudet ovat vajaalla puolella (40%) vastaajayrityksistä. Noin kolmannes (35%) on panostamassa tietotekniikan ja internetin hyödyntämiseen yrityksen liiketoiminnassa. Yli 20% tiedostaa, että olisi tarve kehittää sähköisiä valmiuksia, mutta loput, tosin pieni osa ( 12%), ei näe edes olevan tarvetta kehittää. Yritysten strategioissa sähköinen liiketoiminta on vain joka viidennellä. Helsingin kauppakamarin tutkimuksen mukaan pääkaupunkiseutu on sähköisen liiketoiminnan valmiuksissa hieman edellä ja siellä sen rooli yrityksen liiketoiminnassa tiedostetaan selkeämmin. 7.1 Sähköisen liiketoiminnan tuomat mahdollisuudet Vastaajia pyydettiin arvioimaan miten merkittäviä mahdollisuuksia internet ja sähköinen liiketoiminta tarjoaa lähivuosina yritykselle. Suuri tai vähintään kohtalainen merkitys on asiakaspalvelun paranemisella (74 %), uusien asiakkaiden sekä kumppaneiden löytymisellä (69 %) ja toiminnan tehostumisella (68 %). Myös pääsy laajemmille markkina-alueille ja kilpailukyvyn paranemisella näyttää olevan merkitystä. Sähköisen liiketoiminnan tarjoamien mahdollisuuksien merkitys liiketoiminnalle asiakaspalvelun paraneminen uusien asiakkaiden löytäminen toiminnan tehostuminen uusien yhteistyökumppaneiden löytäminen kustannusten väheneminen asiakkaiden vaatimus pääsy laajemmille markkinoille uusien liiketoimintamahdollisuuksien luominen uusine tuotteiden lanseeraus markkinoille kilpailukyvyn parantuminen kokemukset sähköisestä liiketoiminnasta uusien markkina-alueiden saavuttaminen partnereiden vaatimus keskittyminen omaan ydinosaamiseen toimintavarmuuden lisääminen kustannusten ennakointi 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % suuri merkitys kohtalainen merkitys vähäinen merkitys ei merkitystä 8 Sähköisen liiketoiminnan mahdollisuudet vastanneissa yrityksissä

19 Toimintavarmuuden lisääntyminen ja keskittyminen omaan ydinosaamiseen ei vastaajien mielestä ole merkityksellistä sähköisen liiketoiminnan mahdollisuuksia punnittaessa. Pääkaupunkiseudun yrityksissä suunta on edelleen sama. 7.2 Esteet ja hidasteet sähköisessä liiketoiminnassa Esteissä ja hidasteissa korostuu selkeytymätön käsitys sähköisestä liiketoiminnasta ja tiedon puutteesta. Suurimpina esteinä ja hidasteina vastaajat näkivät, että yrityksen tuotteet, palvelut, liikeidea ei sovellu internetiin sekä suuret käyttöönottokustannukset. Seuraavana tulee resurssien ja tiedon puute. Tietoturva ja virusongelmat ovat merkittäviä hidasteita, joskin niiden merkitys on näyttävän uutisoinnin myötä ehkä korostunut turhankin voimakkaasti. Tiedon puute estää myös näkemästä oikeita hyötyjä ja mahdollisuuksia. Verkkokaverin selvityksissä myös tiedon puute on noussut voimakkaasti esiin. Helsingin kauppakamarin tutkimuksessa teknisten ratkaisujen epävarmuus ja yhteentoimimattomuus nousevat merkittäväksi hidasteiksi. Pääkaupunkiseudulla sähköisestä liiketoiminnasta on jaettu ja uutisoitu huomattavasti kauemmin ja laajemmin. Päijät-Hämeessä sähköisen liiketoiminnan uutisointi on lähes olematonta ja tiedottamiseen on panostettu vasta lyhyt aika. Sähköisen liiketoiminnan esteet ja hidasteet aika yrityksen tuotteet, palvelut, liikeidea ei sovellu internettiin suuret käyttöönottokustannukset henkilöstökapasiteetti osaamisen puute tietoturva ja virusongelmat taloudelliset resurssit sopivien palveluratkaisujen puute sopivien teknisten ratkaisujen puute asiakaskunta liian pieni standardien puute kuluttajasuojaan liittyvät asiat maksuliikenteen epävarmuus logistiikkaan liittyvät ongelmat tekijänoikeusasiat pelko markkinaosuuksien menettämisestä 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 9 Sähköisen liiketoiminnan esteet ja hidasteet suuri merkitys kohtalainen merkitys vähäinen merkitys ei merkitystä

20 Haastattelukommentit: Pienten yritysten aloituskynnys liian suuri, jolloin ei tehdä mitään asian hyväksi. Markkinointi ja tiedottaminen eri valmiudessa oleville kohderyhmille. Painotuote on edelleen tehokkaampi. Joskus asiat hoituu nopeammin manuaalisesti. Ongelma on yhteensopivuusongelmat ja standardoinnin puute. Suurin este on taloudelliset resurssit. Satsaukset oltava liiketoiminnan kannalta perusteltuja. 7.3 Internet-markkinointi Lähes puolet vastanneista ilmoitti käyttävänsä internetiä yrityksen markkinoinnissa ja joka kolmas on huomioinut sen markkinointistrategiassa. Markkinointikanavina toimivat lähinnä www-sivut ja sähköposti. Näkyminen hakupalveluissa, portaaleissa tai kauppakeskuksissa oli lähinnä linkkitasolla, bannereiden käyttö oli lähes olematonta. 10 Miten internetiä käytetään markkoninnissa vastanneissa yrityksissä

Sähköinen liiketoiminta Päijät- Hämeessä ja muualla

Sähköinen liiketoiminta Päijät- Hämeessä ja muualla Sähköinen liiketoiminta Päijät- Hämeessä ja muualla kohdennettua kehitystoimintaa alueen pk-yrityksille Ari Saloranta 1 Uutisointia sähköisestä liiketoiminnasta Internet-käyttäjiä kohta miljardi Internet

Lisätiedot

Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen Päijät-Hämeen pk-yrityksissä. Ari Saloranta 09.09.2004

Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen Päijät-Hämeen pk-yrityksissä. Ari Saloranta 09.09.2004 Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen Päijät-Hämeen pk-yrityksissä Ari Saloranta 09.09.2004 datatiimi - Tietojenkäsittely Päijät-Hämeen suurin tietotekniikan yrityskouluttaja Yrityksen henkilöstökoulutus

Lisätiedot

Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen Päijät-Hämeen pk-yrityksissä. Ari Saloranta 09.09.2004

Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen Päijät-Hämeen pk-yrityksissä. Ari Saloranta 09.09.2004 Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen Päijät-Hämeen pk-yrityksissä Ari Saloranta 09.09.2004 Sähköinen liiketoiminta Mistä on kysymys? Termiviidakko ja standardointi ebxml Semantic Web UDDI UNCEFACT Finvoice

Lisätiedot

Tutkimus: Verkkolasku, automaatio ja liikekumppanien kanssakäynti avoimessa verkossa. Ajankohta helmikuu 2012

Tutkimus: Verkkolasku, automaatio ja liikekumppanien kanssakäynti avoimessa verkossa. Ajankohta helmikuu 2012 Tutkimus: Verkkolasku, automaatio ja liikekumppanien kanssakäynti avoimessa verkossa Ajankohta helmikuu 2012 Taustatiedot Yli 1000 500-999 50-499 10-49 Alle 10 Neljäs kysely helmikuussa 2012 Toteutettiin

Lisätiedot

Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain

Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain Data liikkuu ja asiakas käy pyydykseen lisää liiketoimintaa verkosta 02.11.2015 Maija Korhonen Digipuntari yhteistyössä Etelä-Savon yrittäjien

Lisätiedot

Tutkimus verkkolaskutuksesta, automaatiosta ja tietojen välityksestä toimittajaverkostossa. Ajankohta helmikuu 2010

Tutkimus verkkolaskutuksesta, automaatiosta ja tietojen välityksestä toimittajaverkostossa. Ajankohta helmikuu 2010 Tutkimus verkkolaskutuksesta, automaatiosta ja tietojen välityksestä toimittajaverkostossa Ajankohta helmikuu 2010 Seurantakysely verkkolaskutuksesta ja tietojen välityksestä toimittajaverkostossa 41 Yli

Lisätiedot

Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely. Helmikuu 2010

Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely. Helmikuu 2010 Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely Helmikuu 2010 Kyselyn taustaa ELY-keskus tukee yrityksiä tarjoamalla neuvonta-, kehittämis- ja rahoituspalveluja. ELYkeskuksen tavoitteena on jatkuvasti kehittää

Lisätiedot

Tietotekniikka liiketoiminnan tueksi -kehitysohjelma

Tietotekniikka liiketoiminnan tueksi -kehitysohjelma Päijät-Hämeen Yrityksille Tietotekniikka liiketoiminnan tueksi -kehitysohjelma Jari Turunen ICT -liiketoiminnankehittäjä Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Omistus Lahden kaupunki 74 % Lähikunnat 10 % Yksityiset

Lisätiedot

verkkolasku.fi 2.1.2011

verkkolasku.fi 2.1.2011 palveluna Notebeat Entrepreneur -ohjelmalla hoidat kaikki yrityksesi myynti- ja ostolaskut sähköisesti selainkäyttöliittymässä, sekä siirrät ne kätevästi tilitoimistoon. Säästät heti käyttöönotosta alkaen

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi.

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi. TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Sähköisen liiketoiminnan mahdollisuudet: Sisäiset ja ulkoiset prosessit Toiminnan tehostaminen, reaaliaikaisuus Toiminnan raportointi ja seuranta,

Lisätiedot

Erikoiskauppaan ja taloushallintoon liittyvien yritysten puhelinhaastattelut 2012

Erikoiskauppaan ja taloushallintoon liittyvien yritysten puhelinhaastattelut 2012 Erikoiskauppaan ja taloushallintoon liittyvien yritysten puhelinhaastattelut 2012 Puhelinhaastatteluissa esiin nousseet osaamisen kehittämisen tarpeet Projektiassistentti Paula Sovelius TäsmäProto-hanke

Lisätiedot

E-laskun asiakasarvo pk-sektorilla

E-laskun asiakasarvo pk-sektorilla 1 E-laskun asiakasarvo pk-sektorilla 2 Esityksen sisältö Miksi tutkimus tehtiin? Mitä haluttiin selvittää? Tutkimuksen suoritus Tulokset Koetut hyödyt ja haitat Miksi pk-yritys siirtyi käyttämään e-laskua

Lisätiedot

Euroopan pk-yritysviikko tilaisuudet Pirkanmaalla 24.5-2.6.2010

Euroopan pk-yritysviikko tilaisuudet Pirkanmaalla 24.5-2.6.2010 Euroopan pk-yritysviikko tilaisuudet Pirkanmaalla 24.5-2.6.2010 Pirkanmaan Buusti kehitystoimintaa pk-yrityksille Perusajatus Ei kilpaile olemassa olevien palveluiden kanssa, vaan täydentää ja ohjaa muidenkin

Lisätiedot

Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014. Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke

Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014. Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014 Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke Kartoituksen tausta ja tavoitteet TäsmäProto-projektin uusiutuvan energian toimialan osaamis-

Lisätiedot

Taloushallinnon käytänteitä PKsektorin. Tieke ebusiness Forum, 23.-24.5.2012 Harri Kanerva ValueFrame Oy. Suuntaa menestykseen

Taloushallinnon käytänteitä PKsektorin. Tieke ebusiness Forum, 23.-24.5.2012 Harri Kanerva ValueFrame Oy. Suuntaa menestykseen Taloushallinnon käytänteitä PKsektorin B-to-B -yrityksissä Tieke ebusiness Forum, 23.-24.5.2012 Harri Kanerva ValueFrame Oy Sisältö 1 2 3 4 5 ValueFrame Oy Kysely Kyselyn vastaukset Avoimet kysymykset

Lisätiedot

Pirkanmaan ebuusti pienyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen

Pirkanmaan ebuusti pienyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen Pirkanmaan ebuusti pienyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen Hankeaika 2013 2014 Kohderyhmänä ovat pienet kehityskykyiset, kasvuhaluiset, pirkanmaalaiset

Lisätiedot

Tikli-projektin avausseminaari

Tikli-projektin avausseminaari Tikli-projektin avausseminaari Toiminnanohjaus 16.9.2008 Salla Brunou, Severa Luennon sisältö 1. Annetut aiheet 2. Omia kokemuksia Severa Oyj Severa -Kasvanut vuodesta 2003 yli 20 hengen yritykseksi -Asiakaskunta:

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

AV-Group Russia. Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille

AV-Group Russia. Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille AV-Group Russia Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille AV-Group Russia tausta Asiantuntemus sekä tieto-taito Venäjän kaupasta ja markkinoista Halu auttaa ja tukea suomalaista liiketoimintaa

Lisätiedot

MARKKINOINTIKANAVAT JA LOGISTISET VAIHTOEHDOT - SELVITYS

MARKKINOINTIKANAVAT JA LOGISTISET VAIHTOEHDOT - SELVITYS sivu 1 hankevastaava Pirjo Korjonen p. +358 40 301 2417 pirjo.korjonen@proagria.fi ProAgria Pohjois-Karjala PL 5, Koskikatu 11 C 80101 JOENSUU www.proagriapohjois-karjala.fi www.kareliaalacarete.fi MARKKINOINTIKANAVAT

Lisätiedot

HYVÄSTÄ PARHAAKSI PK-YRITYSTEN ODOTUKSET IT:LLE

HYVÄSTÄ PARHAAKSI PK-YRITYSTEN ODOTUKSET IT:LLE HYVÄSTÄ PARHAAKSI PK-YRITYSTEN ODOTUKSET IT:LLE 14.12.2006 JUKKA SUUNIITTY HELSINGIN SEUDUN KAUPPAKAMARI jukka.suuniitty@chamber.fi ESITYKSEN AIHEET 1. Helsingin seudun kauppakamarin selvitys pk-yritysten

Lisätiedot

Kehittämiskysely 2012. Tulokset

Kehittämiskysely 2012. Tulokset Kehittämiskysely 2012 Tulokset Tausta Kehittämiskysely toteutettiin eteläpohjalaisissa kaluste- ja asumisteollisuuden yrityksissä loka-marraskuussa 2012 Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kohderyhmään

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

ERP-KYSELYN TULOKSET

ERP-KYSELYN TULOKSET ERP-KYSELYN TULOKSET Toiminnanohjausjärjestelmät tuotannollisissa yrityksissä 1 Työvoima- ja elinkeinokeskus Arbetskrafts- och näringscentralen Puhuja: André Österholm, Pohjanmaan Te-keskus Alustus Tuotannollisille

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy 7 Alueraportti, Pk-yritysbarometri, syksy 7 alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut 7 9 7 9 Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Pk-yritysbarometri, syksy alueraportti, Keski-Pohjanmaan.9. : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut Keski-Pohjanmaa

Lisätiedot

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry 1 Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry Rauman Yrittäjät Yrittäjän asialla, paikallisesti 2 Rauman

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy 7 Alueraportti, Pk-yritysbarometri, syksy 7 alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut 4 7 Uusimaa Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Tietotekniikka ja sähköinen kauppa yrityksissä 2009 -kysely

Tietotekniikka ja sähköinen kauppa yrityksissä 2009 -kysely Yritysten rakenteet Tiede, teknologia ja tietoyhtskunta 00022 TILASTOKESKUS Puh. (09) 17341, Faksi (09) 1734 2465 tiede.teknologia@tilastokeskus.fi Tällä lomakkeella kerätyt tiedot ovat tilastolain (280/2004)

Lisätiedot

Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus

Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus Selvitys Keski-Suomen alueella Nina Pimiä Projektipäällikkö 21.5.2015 Mitä tutkittiin? Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarvetta

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy 017 Alueraportti, 1 Pk-yritysbarometri, syksy 017 alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut 1 7 7 61 61 Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 1 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? Kuudes iareena ja neljäs julkistettu tutkimus Tutkimuksen teemana

Lisätiedot

Suoraveloitusmuutos suurlaskuttajan näkökulmasta. Elisa Oyj Kati Mikkonen

Suoraveloitusmuutos suurlaskuttajan näkökulmasta. Elisa Oyj Kati Mikkonen Suoraveloitusmuutos suurlaskuttajan näkökulmasta Elisa Oyj Kati Mikkonen Elisa Oyj Elisa on tietoliikenne- ja ICT-palveluyritys. Tuomme elämyksiä suomalaisten elämään ja tuottavuutta liiketoimintaan online-

Lisätiedot

PÄIHTEET TYÖELÄMÄSSÄ -TUTKIMUS. HENRY ry sekä Ehkäisevän Päihdetyön EHYT ry:n HUUGO-työ Syksy 2013

PÄIHTEET TYÖELÄMÄSSÄ -TUTKIMUS. HENRY ry sekä Ehkäisevän Päihdetyön EHYT ry:n HUUGO-työ Syksy 2013 PÄIHTEET TYÖELÄMÄSSÄ -TUTKIMUS HENRY ry sekä Ehkäisevän Päihdetyön EHYT ry:n HUUGO-työ Syksy 2013 TAUSTATIEDOT TUTKIMUKSEN TOTEUTUS & TIETOA VASTAAJISTA! Sähköpostikutsu Päihteet työelämässä - tutkimukseen

Lisätiedot

TIKLI Tietojärjestelmien monialaisen oppimisympäristön kehittäminen ja pilotointi. Päivi Ovaska Projektipäällikkö, yliopettaja, TkT

TIKLI Tietojärjestelmien monialaisen oppimisympäristön kehittäminen ja pilotointi. Päivi Ovaska Projektipäällikkö, yliopettaja, TkT TIKLI Tietojärjestelmien monialaisen oppimisympäristön kehittäminen ja pilotointi Päivi Ovaska Projektipäällikkö, yliopettaja, TkT TIKLI Taustaa Tietojärjestelmien käyttöönotto ja hyödyntäminen nähdään

Lisätiedot

Sosiaalinen intranet Kitinästä ja hypestä kohti hyödyllisiä ja positiivisia törmäyksiä

Sosiaalinen intranet Kitinästä ja hypestä kohti hyödyllisiä ja positiivisia törmäyksiä Sosiaalinen intranet Kitinästä ja hypestä kohti hyödyllisiä ja positiivisia törmäyksiä Törmäys Työyhteisöviestinnän päivä 19.3.2015 Hanna P. Korhonen, Sosiaalinen intranet Kitinästä ja hypestä kohti hyödyllisiä

Lisätiedot

KYSELYTUTKIMUS: Yritysten verkkopalvelut sekä hankaluudet niiden hankinnassa ja määrittelyssä

KYSELYTUTKIMUS: Yritysten verkkopalvelut sekä hankaluudet niiden hankinnassa ja määrittelyssä KYSELYTUTKIMUS: Yritysten verkkopalvelut sekä hankaluudet niiden hankinnassa ja määrittelyssä TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Aihe: Yritysten verkkopalvelut ja hankaluudet niiden hankinnassa ja määrittelyssä Ajankohta:

Lisätiedot

Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin

Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin Maankäyttötieteiden laitos Geoinformatiikan tutkimusyhmä Julkisen tiedon avaaminen - tutkimustietoa avaamispäätöksen tueksi Tarve Paikkatietojen

Lisätiedot

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta 1 : Yksityiset toimijat yrittäjien tärkein voimavara Kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Yrittäjien

Lisätiedot

Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä

Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä Lemonsoft on toiminnanohjausjärjestelmä, joka on tehty liiketoiminnan hallintaan ja kehittämiseen. Lemonsoftin ominaisuudet ovat muokattavissa vastaamaan eri toimialojen

Lisätiedot

Risto Suominen/16.4.2008 SÄHKÖISEN LASKUN KÄYTTÖ PK-YRITYKSISSÄ. Tiivistelmä

Risto Suominen/16.4.2008 SÄHKÖISEN LASKUN KÄYTTÖ PK-YRITYKSISSÄ. Tiivistelmä SÄHKÖISEN LASKUN KÄYTTÖ PK-YRITYKSISSÄ 2008 Risto Suominen/16.4.2008 SÄHKÖISEN LASKUN KÄYTTÖ PK-YRITYKSISSÄ Tiivistelmä Suomen Yrittäjät tiedusteli jäseniltään sähköisen laskun käyttöä ja näkymiä suomalaisissa

Lisätiedot

SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA

SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA Verkkokauppa ja sähköinen markkinointi Nethit Oy Jani Lehtimäki 28.10.2013 SKJ Business Tämä materiaali ja kaikki siihen liittyvät oikeudet kuuluvat Nethit Oy:lle. Miksi verkkokauppa

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

Tietoverkkotekniikan tutkimusjohtaja

Tietoverkkotekniikan tutkimusjohtaja Logistiikka-alan yritysten tietotekniset valmiudet Etelä-Kymenlaaksossa Tietoverkkotekniikan tutkimusjohtaja Havaintoja toimialasta Logistiikka-alan yritykset Kymenlaaksossa Yli 50 hlön yrityksiä: etelässä

Lisätiedot

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy + Toimiala: Rakentaminen ja remontointi Yritys: Tampereen Rakennustiimi Oy Olemme saaneet Fonectalta selkeää näyttöä

Lisätiedot

Pienestä kiinni yrittäjän haasteet virtuaalimaailmassa

Pienestä kiinni yrittäjän haasteet virtuaalimaailmassa Pienestä kiinni yrittäjän haasteet virtuaalimaailmassa Etelä-Savon noin 6700 yrityksestä valtaosa on pieniä, muutaman henkilön yrityksiä. < 10 henkilön yrityksiä 95% Yksinyrittäjiä 44% (Etelä-Savon Yrittäjien

Lisätiedot

TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN

TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN Kainuun Etu Oy - yritysten kehittämistä vuodesta 2001 - Palvelualojen (B-to-B) esiselvitys 2009 Lehdistötilaisuus 30.12.2009 klo 10.00 Harri Mähönen, Suomen Osaamistalo

Lisätiedot

Mahdollisten Green Care - toimijoiden lähtökohdat ja kiinnostus toimialan kehittämiseen Etelä- Pohjanmaalla

Mahdollisten Green Care - toimijoiden lähtökohdat ja kiinnostus toimialan kehittämiseen Etelä- Pohjanmaalla Mahdollisten Green Care - toimijoiden lähtökohdat ja kiinnostus toimialan kehittämiseen Etelä- Pohjanmaalla MMM Maria Suomela, Seinäjoen ammattikorkeakoulu Green Care-toiminnasta terveyttä, hyvinvointia

Lisätiedot

- Jarjestelmaasiantuntija Markku Jaatinen

- Jarjestelmaasiantuntija Markku Jaatinen SUOMEN KUNTALIITTO Sairaalapalvelut Terveydenhuollon ATK-päivät 26. - 27.5.1 997 Lahti, Kauppahotelli Grand - Jarjestelmaasiantuntija Markku Jaatinen Telecom Finland Tietojenhallinta Intranetin ja Internetin

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Sirpa Huuskonen ja Harri Nikander ISS Palvelut ISS Palvelut Oy 12 000 työtekijää Suomessa Siivous Kiinteistön ylläpito Turvallisuuspalvelut

Lisätiedot

Pääotsikko tähän. Alaotsikko. Etunimi Sukunimi XX.XX.XXXX

Pääotsikko tähän. Alaotsikko. Etunimi Sukunimi XX.XX.XXXX Pääotsikko tähän Alaotsikko Etunimi Sukunimi XX.XX.XXXX Tietopalvelualan trendit mihin ala on menossa? Janne Järvinen Toimitusjohtaja LM Tietopalvelut LM toimipisteet 2011: Helsinki, Suomi Tukholma, Ruotsi

Lisätiedot

KYLÄPALVELUT.FI WEB-PORTAALI. [Aidosti Kainuulainen Web-portaali]

KYLÄPALVELUT.FI WEB-PORTAALI. [Aidosti Kainuulainen Web-portaali] KYLÄPALVELUT.FI WEB-PORTAALI [Aidosti Kainuulainen Web-portaali] TAUSTA Kainuu harvaanasuttuna maakuntana on suurten haasteiden edessä: palvelujen järjestämisessä yritysten toimintaedellytysten parantamisessa

Lisätiedot

Verkko ostolaskujen vastaanotto Tampereen kaupungilla

Verkko ostolaskujen vastaanotto Tampereen kaupungilla Verkko ostolaskujen vastaanotto Tampereen kaupungilla Verkko ostolaskut Tampereen kaupunki siirtyi 1.1.2011 alkaen kokonaan verkkolaskujen vastaanottoon ja paperilaskujen käsittelystä luovutaan kaupungin

Lisätiedot

Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011

Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011 Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011 Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media -kyselyn tausta Kyselyssä selvitettiin, miten suomalaiset

Lisätiedot

Taloushallinnon kehitystrendit ja ulkoistamistarpeet

Taloushallinnon kehitystrendit ja ulkoistamistarpeet Taloushallinnon kehitystrendit ja ulkoistamistarpeet Kvantitatiivinen tutkimus - Tiivistelmäraportti Kari Elkelä, Itella Oyj Pekka Törrönen, AddValue Oy Research series - Tutkimussarja 37/009.10.009 1

Lisätiedot

Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4.

Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4. Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4.2014 Kurt Torsell Kartoituksen toteutus Suomen Kuntaliitto toteutti syksyllä

Lisätiedot

PERUSTA VERKKOKAUPPA. info@cimacuu.net 044 0122 296 www.cimacuu.net

PERUSTA VERKKOKAUPPA. info@cimacuu.net 044 0122 296 www.cimacuu.net info@cimacuu.net 044 0122 296 www.cimacuu.net Valitse sopivin verkkokauppa. Postin ja Matkahuollon toimitusintegraatiot* *Postin ja Matkahuollon toimitusintegraatiot tekevät osoitekorttien ja seurantatunnusten

Lisätiedot

Miten asiakas tekee valintansa?

Miten asiakas tekee valintansa? Miten asiakas tekee valintansa? ja miten me voimme vaikuttaa siihen? TkT Asiantuntija Harri Karkkila Strategia Asiakkaan kokema arvo Asiakastyytyväisyys ja asiakaskokemus Kilpailuedut Yrittäjä Kouluttaja

Lisätiedot

Suomalainen pilvimaisema Yhteenveto Liikenne- ja viestintäministeriön selvityksestä 2013

Suomalainen pilvimaisema Yhteenveto Liikenne- ja viestintäministeriön selvityksestä 2013 Suomalainen pilvimaisema Yhteenveto Liikenne- ja viestintäministeriön selvityksestä 2013 Seppo Kalli Digital Media Finland Selvitys Suomalainen pilvimaisema Liikenne- ja viestintäministeriö Julkaisuja

Lisätiedot

HYVINVOINTIALAN YKSITYINEN PALVELUJÄRJESTELMÄ SATAKUNNASSA

HYVINVOINTIALAN YKSITYINEN PALVELUJÄRJESTELMÄ SATAKUNNASSA HYVINVOINTIALAN YKSITYINEN PALVELUJÄRJESTELMÄ SATAKUNNASSA Sosiaali- ja terveyspalvelualan toimijoiden liiketoimintaosaamisen tutkimus- ja kehittämistarpeita kartoittava selvitys Tutkija Eevaleena Mattila

Lisätiedot

Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management

Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management 2008 IBM Corporation IBM Cognos: suorituskyvyn johtamisen asiantuntija IBM osti

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien huhtikuussa 2008 tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä

Lisätiedot

Suoraveloituksesta verkkolaskuun, e-laskuun tai suoramaksuun. Viestinnän linjaukset ja toimenpiteet vuonna 2012 /Luonnos/Kristiina Siikala

Suoraveloituksesta verkkolaskuun, e-laskuun tai suoramaksuun. Viestinnän linjaukset ja toimenpiteet vuonna 2012 /Luonnos/Kristiina Siikala Suoraveloituksesta verkkolaskuun, e-laskuun tai suoramaksuun Viestinnän linjaukset ja toimenpiteet vuonna 2012 /Luonnos/Kristiina Siikala Laskuttajan viestintäaineisto > Kirje laskuttajalta kuluttajalle

Lisätiedot

InFAcTo: Projektin tavoitteet ja tulokset. InFAcTo. Tavoitteet ja tulokset. Hämeenlinna, Marraskuu 2010

InFAcTo: Projektin tavoitteet ja tulokset. InFAcTo. Tavoitteet ja tulokset. Hämeenlinna, Marraskuu 2010 InFAcTo: Projektin tavoitteet ja tulokset InFAcTo Tavoitteet ja tulokset Hämeenlinna, Marraskuu 2010 1 Kehitys tarvitsee Matkailun strategiat Hämeessä ja Virossa painottavat uusien kestävien matkailutuotteiden

Lisätiedot

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa 3.11.2016 1 Kokenut ja osaava toimittaja & Toimituksia vuodesta 1991 liikevaihto 5,3 M 2015, tulos 1 MEUR

Lisätiedot

Case: Nuori hyvinvointipalveluyritys

Case: Nuori hyvinvointipalveluyritys Case: Nuori hyvinvointipalveluyritys Yritys erikoistunut yritysten työhyvinvointipalveluihin. Tavoitteena kirkastaa oma liikeidea ja erottua muista palveluntarjoajista. Analyysin (1pv 220 + alv) mukaiset

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

24.11 Verkkokonsulttien työpaja. Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Kaisa Kostamo-Pääkkö

24.11 Verkkokonsulttien työpaja. Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Kaisa Kostamo-Pääkkö 24.11 Verkkokonsulttien työpaja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Kaisa Kostamo-Pääkkö TAVOITTEENA Lisätä virtu.fi palveluiden tunnettavuutta ja käyttöä TOTEUTUS 1. ssa tuettiin tietoa ensin esteistä/haasteista,

Lisätiedot

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila -kyselytutkimus Tavoitteena laaja yleiskuva suomalaisen markkinoinnin tilasta ja kehityksestä

Lisätiedot

Suomalaisten organisaatioiden kehittämistoiminnassa on paljon parannettavaa

Suomalaisten organisaatioiden kehittämistoiminnassa on paljon parannettavaa Suomalaisten organisaatioiden kehittämistoiminnassa on paljon parannettavaa CxO Mentor Oy tutki hankesalkun hallintaa, projektitoimiston toimintaa ja kokonaisarkkitehtuurityötä maalis-huhtikuussa 2012

Lisätiedot

Mitä Visma Severan toimintoja haluaisit käyttää puhelimella?

Mitä Visma Severan toimintoja haluaisit käyttää puhelimella? Mitä Visma Severan toimintoja haluaisit käyttää puhelimella? Severa Mobile -kyselyn tulokset Alkusanat Iso kiitos kaikille kyselyyn vastanneille! Saimme 389 vastausta, joka on kattava otos asiantuntija-

Lisätiedot

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Matkailutoimialan aamu 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Asiakaskäyttäytyminen internetissä asiakkaan tietotarpeet ja ostopäätökseen vaikuttavat tekijät Internet on noussut vallitsevaksi viestintävälineeksi.

Lisätiedot

Kuluttajat mukaan verkkolaskujen vastaanottajiksi

Kuluttajat mukaan verkkolaskujen vastaanottajiksi A Basware Presentation Kuluttajat mukaan verkkolaskujen vastaanottajiksi Basware Käyttäjäpäivät 20.-21.9.2011 Rohkeus liiketoiminnan kehittämiseen Lahti Baswaren verkkolaskupalvelut Kuluttajat mukaan verkkolaskujen

Lisätiedot

www.hankintatoimi.fi 21.06.2010 Juha-Pekka Anttila VTT

www.hankintatoimi.fi 21.06.2010 Juha-Pekka Anttila VTT www.hankintatoimi.fi 21.06.2010 Juha-Pekka Anttila VTT Hankintatoimen kehittäminen teknologiateollisuudessa - VTT mukana kehitystyössä VTT:n Liiketoiminta ja teknologian johtaminen -osaamiskeskuksen toteuttamissa

Lisätiedot

Välipalautejärjestelmän suunnittelu ja toteutus Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisalalla

Välipalautejärjestelmän suunnittelu ja toteutus Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisalalla Lumen 1/2017 ARTIKKELI Välipalautejärjestelmän suunnittelu ja toteutus Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisalalla Päivi Honka, FM, tuntiopettaja, Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisala, Lapin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

rakennetaan strategisesti kohdistetuilla ITC-ratkaisuilla?

rakennetaan strategisesti kohdistetuilla ITC-ratkaisuilla? Miten ylivoimaa i rakennetaan strategisesti i kohdistetuilla ITC-ratkaisuilla? Toimitusjohtaja it j Sami Ensio, Innofactor Oy Miten ylivoimaa rakennetaan strategisesti kohdistetuilla ICT- ratkaisuilla

Lisätiedot

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio 27.9.2012 Oskari Uotinen Intosome Oy on yhteisöllisen bisneskehityksen asiantuntijayritys. Autamme asiakkaitamme ymmärtämään ja hyödyntämään yhteisöllisiä

Lisätiedot

Palvelukonsepti suurasiakkaille

Palvelukonsepti suurasiakkaille Palvelukonsepti suurasiakkaille Merplast Oy on vuonna 2005 perustettu työpaikkojen työturvallisuuteen ja siihen liittyvään konsultointiin keskittyvä yhtiö. Asiakkaitamme ovat pienet ja keskisuuret yritykset,

Lisätiedot

ESR-FUTUREX Osaamisen arviointi yritysten näkökulmasta 6.6.2012 koulutusasioiden päällikkö Veli-Matti Lamppu

ESR-FUTUREX Osaamisen arviointi yritysten näkökulmasta 6.6.2012 koulutusasioiden päällikkö Veli-Matti Lamppu ESR-FUTUREX Osaamisen arviointi yritysten näkökulmasta 6.6.2012 koulutusasioiden päällikkö Veli-Matti Lamppu 14.6.2012 1 Yrittäjät ja työvoima Suomessa Työlliset 2 474 000 Työttömät 209 000 Työvoima 2

Lisätiedot

Kävijäkysely 6.-7.9.2007. Helsingin Messukeskus

Kävijäkysely 6.-7.9.2007. Helsingin Messukeskus Kävijäkysely 6.-7.9.2007 Liikelahjat-messut t Helsingin Messukeskus Business to Business Mediat Oy Kävijäkysely Liikelahjat-messut 6.-7.9.2007, Helsingin Messukeskus Vastaajia 242 Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

Onnistuneeseen omistajanvaihdokseen Mika Haavisto. Hyrrät-Metropolia 23.5.2014

Onnistuneeseen omistajanvaihdokseen Mika Haavisto. Hyrrät-Metropolia 23.5.2014 Onnistuneeseen omistajanvaihdokseen Mika Haavisto Hyrrät-Metropolia 23.5.2014 Omistajanvaihdosnäkymät 2010-2020 Yrittäjät ikääntyvät, 50 % yrittäjistä iältään 50+ Myyntiin (ulkop.) 28 000 yritystä Sukupolvenvaihdos

Lisätiedot

Rakentajat. PELOTON energiaremontti

Rakentajat. PELOTON energiaremontti Rakentajat PELOTON energiaremontti FAKTA Asuminen 30 % henkilökohtaisesta hiilijalanjäljestä ONGELMA Asiakas ei osaa Systeemit monimutkaistuvat Kokonaisuudet pitää sovittaa yhteen Kauppa ei osaa HUOLTO

Lisätiedot

VISMA ECONET PRO ASP SOVELLUSVUOKRAUS. Page 1

VISMA ECONET PRO ASP SOVELLUSVUOKRAUS. Page 1 VISMA ECONET PRO ASP SOVELLUSVUOKRAUS Page 1 Mitä ASP tarkoittaa? Application Service Providing, eli sovellusvuokraus ASP-ratkaisussa käytetään valittuja ohjelmistoja mistä tahansa Internetin kautta työpaikalta,

Lisätiedot

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen Canon Essential Business Builder Program Avain yrityksesi menestykseen Essential Business Builder Program: esittely Painotoimintaan liittyy monenlaisia haasteita, ja toiminnan kasvattaminen on usein vaikeaa.

Lisätiedot

Avoimen julkisen tiedon hyödyntämisen potentiaalista suomalaisissa yrityksissä. Jaana Mäkelä Maankäyttötieteiden laitos Geoinformatiikan tutkimusyhmä

Avoimen julkisen tiedon hyödyntämisen potentiaalista suomalaisissa yrityksissä. Jaana Mäkelä Maankäyttötieteiden laitos Geoinformatiikan tutkimusyhmä Avoimen julkisen tiedon hyödyntämisen potentiaalista suomalaisissa yrityksissä Maankäyttötieteiden laitos Geoinformatiikan tutkimusyhmä Inspire-verkosto Hyödyntäminen-työryhmä 23.5.2012 Julkisen tiedon

Lisätiedot

Varmista asiakastyytyväisyytesi. ValueFramelta tilitoimistojen oma toiminnanohjaus- ja asiakaspalvelujärjestelmä pilvipalveluna. Suuntaa menestykseen

Varmista asiakastyytyväisyytesi. ValueFramelta tilitoimistojen oma toiminnanohjaus- ja asiakaspalvelujärjestelmä pilvipalveluna. Suuntaa menestykseen Varmista asiakastyytyväisyytesi ValueFramelta tilitoimistojen oma toiminnanohjaus- ja asiakaspalvelujärjestelmä pilvipalveluna. Suuntaa menestykseen Haluatko kehittää toimintaasi? Me pystymme auttamaan.

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen Pk-yritysbarometri, syksy 2015 Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen 1 Liikevaihto nyt verrattuna edelliseen 12 kk takaiseen tilanteeseen, kaikki toimialat 60 50 40 30 20 10

Lisätiedot

Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiiriin kuuluvien asioiden osalta

Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiiriin kuuluvien asioiden osalta Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiiriin kuuluvien asioiden osalta Tehtävät 1. Asiakaspalvelun ja asiakkaiden vaatimukset jakelulle => haastateltavat organisaatiot/henkilöt => lukijaraatien

Lisätiedot

Intro sähköiseen liiketoimintaan www.liiketoiminta.info/lumo

Intro sähköiseen liiketoimintaan www.liiketoiminta.info/lumo SIVU 1 Intro sähköiseen liiketoimintaan www.liiketoiminta.info/lumo Sähköisen liiketoiminnan koulutuskokonaisuus 1. Päivä / Kirsi Mikkola SIVU 2 Koulutuspäivän tavoite Koulutuspäivän tavoitteena on luoda

Lisätiedot

Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014

Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014 Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014 Kurt Torsell Kartoituksen toteutus Suomen Kuntaliitto toteutti syksyllä 2013 ensimmäistä kertaa kouluille suunnatun

Lisätiedot

5 Menestyminen kansallisilla markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista. 6 Menestyminen kv-markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista

5 Menestyminen kansallisilla markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista. 6 Menestyminen kv-markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista Tavoitetaso Nykytaso Haastateltavan kommentit 1 Tuotteiden nykyinen kilpailukyky oman maakunnan alueella 4 4 4 2 Tuotteiden nykyinen kilpailukyky valtakunnallisilla markkinoilla 4 5 3 Lisää markkinointia

Lisätiedot

Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset

Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset Työryhmä: Paikallista ruokaa läheltä 18.-19.8., Maaseutututkijatapaaminen Päivi Töyli Aitoja makuja -hanke, projektipäällikkö Koulutus-

Lisätiedot

Viestinvälityksellä tehokkuutta terveydenhuollon yhteistoimintaan Timo Airaksinen, Business Manager, Itella Suomi Oy

Viestinvälityksellä tehokkuutta terveydenhuollon yhteistoimintaan Timo Airaksinen, Business Manager, Itella Suomi Oy Viestinvälityksellä tehokkuutta terveydenhuollon yhteistoimintaan Timo Airaksinen, Business Manager, Itella Suomi Oy 24.03.2013 /ecare/ Timo Airaksinen / Itella Copyright Itella Suomi Oy Suomen Posti =

Lisätiedot

Uusiutuvan energian toimialan kysely 2014. Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke

Uusiutuvan energian toimialan kysely 2014. Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke Uusiutuvan energian toimialan kysely 2014 Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke Yrityksen toimiala Yrityksen liikevaihto Uusiutuvan energian osuus liikevaihdosta Henkilöstömäärän kehitys uusiutuvan

Lisätiedot

ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008

ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008 Sivu 1(8) ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008 ProCountor tutki syyskuun alussa asiakkaittensa tyytyväisyyttä ProCountor-ohjelmistoon sekä Helpdesk-palveluun. Asiakaskyselyyn vastasi 179 käyttäjää.

Lisätiedot

Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012

Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012 Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012 Raportin kohderyhmä: Yrityspalvelu Pirjo Lundeqvist Oy Vastaajia yhteensä: 19 1 Raportin lukuohjeet - Raportin alussa näytetään tää indeksit: it Indeksi tarkoittaa

Lisätiedot