Mitä Visma Severan toimintoja haluaisit käyttää puhelimella?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mitä Visma Severan toimintoja haluaisit käyttää puhelimella?"

Transkriptio

1 Mitä Visma Severan toimintoja haluaisit käyttää puhelimella? Severa Mobile -kyselyn tulokset Alkusanat Iso kiitos kaikille kyselyyn vastanneille! Saimme 389 vastausta, joka on kattava otos asiantuntija- ja projektityöntekijöiden mobiilitarpeista. Asiasta on hyvin vähän julkisia tutkimuksia, joten päätimme julkistaa tulokset kaikkien nähtäviksi. Visma Severan pilvipalvelu tuli markkinoille vajaa 10 vuotta sitten, jolloin pilvipalvelu- tai SaaS-nimityksiä ei ollut vielä keksitty. Nykyisin on lähes itsestäänselvyys, että yritysohjelmistoja voi käyttää ilman ohjelmistoasennuksia paikasta ja ajasta riippumatta. Viimevuosien kehityssuunta on ollut yritysohjelmistojen siirtyminen matkapuhelimiin. Liikkuvuuden lisäksi mobiilisovellukset ovat myös käyttäjäystävällisempiä kuin raskaat toiminnanohjausjärjestelmät. Visma Severan ensimmäinen matkapuhelinsovellus julkaistiin yli 5 vuotta sitten. Se oli WAP-selaimella toimiva yksinkertainen sovellus, jolla pystyi kirjaamaan tunteja, hakemaan asiakkaita ja näkemään omat työtehtävät. Ongelmana oli, että sen aikaiset puhelimet soveltuivat lähinnä soittamiseen. Nyt tilanne on täysin toisenlainen: Techcrunchin artikkelin mukaan amerikkalaiskuluttajat käyttävät puhelimen sovellusten käyttöön 94 minuuttia päivässä ja iphone/android sovelluksia on ladattu jo yhteensä 40 miljardia kappaletta. Visma Severa tulee panostamaan merkittävästi mobiilikäyttöön hyödyntäen tämän kyselyn tuloksia. Tavoitteenamme on, että suurin osa loppukäyttäjistämme ei tarvitse tuotteidemme käyttöön perinteistä tietokonetta lainkaan. Tehokäyttäjille kuten taloushallinnolle ja projektipäälliköille perinteinen tietokone tulee yhä olemaan ensisijainen työkalu. Tulemme julkaisemaan tietoja mobiiliprojektin etenemisestä kotisivuillamme. Ari-Pekka Salovaara Toimitusjohtaja Visma Severa Oy

2 Kyselyn taustaa Kysely toteutettiin välisenä aikana sähköisellä kyselylomakkeella. Tärkeimpinä tavoitteina kyselyssä oli selvittää, mitkä mobiilitoiminnallisuudet olisivat tärkeimpiä eri osa-alueittain. Kyselyn osa-alueet olivat CRM, projektinhallinta, työaikakirjaukset, matkakirjaukset, laskutus ja raportointi. Vastanneilla oli mahdollisuus pisteyttää alueeseen liittyviä toiminnallisuuksia seuraavalla arviointiasteikolla: Erittäin tärkeä, hyvä tai ei tarvetta. Lisäksi kyselyssä oli mahdollista antaa palautetta tai esittää toiveita muihin, ei esiteltyihin toiminnallisuuksiin liittyen. Kaikkiaan kyselyyn vastasi 389 henkilöä. Suomessa vastaajia oli yhteensä 209, Ruotsissa 106 ja englanninkieliseen kyselyyn vastasi 74 henkilöä. Englanninkieliseen kyselyyn vastanneet olivat useasta eri maasta. Tutkimus oli suunnattu asiantuntija- ja projektiyrityksille. Noin 75 % kaikista vastaajista käyttää tällä hetkellä Visma Severan toiminnanohjaustyökalua työssään Käytän järjestelmää omassa työssäni Olen kokeillut järjestelmää Olen kuullut järjestelmästä En ole aikaisemmin kuullut Visma Severasta Kuva 1: Visma Severan tunnettuus vastaajien keskuudessa

3 CRM CRM toiminnallisuudet koettiin kyselyssä toiseksi tärkeimmiksi osioksi kokonaisuutena. Kaikkein tärkeimpinä ominaisuuksina pidettiin asiakastietojen hakemista ja päivittämistä, yhteydenottojen kirjaamista, puheluiden soittamista suoraan asiakaskortilta sekä myyntitapahtumien lisäämistä ja päivittämistä. Ruotsissa kiinnostus CRM toiminnallisuuksia kohtaan oli erittäin suurta ja ruotsalaisista vastaajista jopa 6 piti asiakastietojen hakemista ja päivittämistä sekä asiakasyhteydenottojen kirjaamista erittäin tärkeänä. 6 4 Asiakastietojen hakeminen ja päivittäminen Asiakasyrityksen sijainnin tarkastaminen kartalta Asiakasyhteydenottojen Puheluiden soittaminen kirjaaminen suoraan asiakaskortilta Myyntitapahtumien lisääminen ja päivittäminen Asiakkaan myynti ja laskutushistorian tarkastelu Myynnin ennusteiden ja tulosten tarkastelu Kuva 2: CRM-toiminnallisuuksien merkitys vastaajille Projektinhallinta Vastaajat pitivät tärkeimpinä toiminnallisuuksina tehtävälistojen hallintaa sekä mahdollisuutta projektin aikataulujen ja statuksen tarkasteluun. Ruotsin- ja englanninkielisten vastanneiden osalta myös projektien aikatauluttaminen sekä projektiraportointi olivat tärkeitä toiminnallisuuksia. Suomessa noiden toiminnallisuuksien tärkeys oli huomattavasti alemmalla tasolla. 6 4 Tehtävälistojen hakeminen ja merkkaaminen valmiiksi Projektien aikatauluttaminen Projektin aikataulujen ja statuksen tarkastelu Projektiraportit (kannattavuus, edistyminen, budjetti) Kommunikointi projektiryhmän ja asiakkaan kanssa Resurssitilanteen näkeminen (todellinen / arvioitu) Kuva 3: Projektinhallinta -toiminnallisuuksien merkitys vastaajille

4 Työaikakirjaukset Työajan kirjaaminen projekteille oli ylivoimaisesti tärkein ominaisuus kyselyyn vastanneille. Yli 8 kaikista vastaajista koki toiminnallisuuden erittäin tärkeäksi ja vain 4 %:lle toiminnallisuudella ei ollut tarvetta. Englanninkieliseen kyselyyn vastanneilla myös työtuntien hyväksyntä sekä tuntien tuottavuuden seuranta olivat erittäin tärkeitä yli vastanneista Työajan kirjaaminen projekteille Työajan kirjaaminen kellotustoiminnolla Työtuntien hyväksyminen projektipäällikön tai esimiehen toimesta Tuntien tuottavuus ja laskutusasteen seuranta Omien työtuntien liukumaseuranta Kuva 4: Työaikakirjaus -toiminnallisuuksien merkitys vastaajille Matkakulukirjaukset Tässä osiossa kyselyssä ei ollut suuria eroja tuloksissa eri maiden välillä. Matkakulujen raportointi projekteille sekä kuittien liittäminen kuvana matkalaskulle nähtiin tärkeimpinä toiminnallisuuksina. 6 4 Kilometrien kirjaaminen GPSseurannasta Matkakulujen raportointi projekteille Kuittien liittäminen kuvana matkalaskulle Matkalaskujen hyväksyminen Kuva 5: Matkakulukirjaus -toiminnallisuuksien merkitys vastaajille

5 Laskutus Laskutustoiminnallisuudet koettiin vähiten tärkeimpinä toiminnallisuuksina koko kyselyssä. Tärkeimpänä toiminnallisuutena pidettiin mahdollisuutta hyväksyä laskutus ja Ruotsissa ominaisuuden arvostus oli korkein. Siellä vastaajista 29 % piti ominaisuutta erittäin tärkeänä. 6 4 Asiakkaan laskutushistorian tarkastelu Laskun muodostaminen Laskutuksen hyväksyminen Laskun lähettäminen Kuva 6: Laskutus -toiminnallisuuksien merkitys vastaajille Raportointi Raportointiosiossa tiimin keskeneräisten aktiviteettien tarkastelua sekä hälytyksiä ongelmaprojekteista pidettiin tärkeimpinä ominaisuuksina. Ruotsissa melkein kaikista vastaajista piti tiimien keskeneräisten aktiviteettien tarkastelua erittäin tärkeänä toiminnallisuutena. Verrattuna muiden maiden vastaajiin arvo oli erittäin korkea. 45 % 4 35 % 25 % 15 % 5 % Liikevaihto, laskutus ja kannattavuusraportit Tiimien keskeneräisten aktiviteettien tarkastelu Hälytykset ongelmaprojekteista Myynnin pipeline Kuva 7: Raportointi -toiminnallisuuksien merkitys vastaajille

6 Toiminnallisuuksien tärkeysjärjestys Alla olevassa taulukossa on listattuna kaikki mobiilitoiminnallisuudet tärkeysjärjestyksessä joka pohjautuu kyselyn vastauksiin. Tärkeysjärjestys on muodostettu seuraavalla laskutoimituksella: Erittäin tärkeä vastausmäärä vähennettynä Ei tarvetta -vastausmäärällä. Ranking Sija Toiminnallisuudet Feature 1 1 Työajan kirjaaminen projekteille 2 2 Asiakastietojen hakeminen ja päivittäminen 3 3 Tehtävälistojen hakeminen ja merkkaaminen valmiiksi 4 4 Asiakasyhteydenottojen kirjaaminen 5 5 Matkakulujen raportointi projekteille 6 6 Projektin aikataulujen ja statuksen tarkastelu 7 7 Puheluiden soittaminen suoraan asiakaskortilta 8 8 Myyntitapahtumien lisääminen ja päivittäminen 9 9 Omien työtuntien liukumaseuranta Kuittien liittäminen kuvana matkalaskulle Hälytykset ongelmaprojekteista Tiimien keskeneräisten aktiviteettien tarkastelu Kommunikointi projektiryhmän ja asiakkaan kanssa Työajan kirjaaminen kellotustoiminnolla Työtuntien hyväksyminen projektipäällikön tai esimiehen toimesta Asiakkaan laskutushistorian tarkastelu Resurssitilanteen näkeminen (todellinen / arvioitu) Laskutuksen hyväksyminen Kilometrien kirjaaminen GPS-seurannasta Asiakkaan myynti- ja laskutushistorian tarkastelu Projektien aikatauluttaminen Matkalaskujen hyväksyminen Liikevaihto-, laskutus- ja kannattavuusraportit Asiakasyrityksen sijainnin tarkastaminen kartalta Laskun lähettäminen Projektiraportit (kannattavuus, edistyminen, budjetti) Laskun muodostaminen Tuntien tuottavuus- ja laskutusasteen seuranta Myynnin ennusteiden ja tulosten tarkastelu Myynnin pipeline Kuva 8: Mobiilitoiminnallisuuksien tärkeysjärjestys

Asiantuntijayritysten työnohjaus. Miten pystyt johtamaan yritystä kokonaisuutena? VISMA Severa

Asiantuntijayritysten työnohjaus. Miten pystyt johtamaan yritystä kokonaisuutena? VISMA Severa Asiantuntijayritysten työnohjaus Miten pystyt johtamaan yritystä kokonaisuutena? VISMA Severa Hallitse projektit myynnistä laskutukseen - samalla työkalulla Visma Severan kantavana ideana on, että asiantuntijayritys

Lisätiedot

Asiantuntijayrityksille Opas kannattavuuden parantamiseen

Asiantuntijayrityksille Opas kannattavuuden parantamiseen Love your work Asiantuntijayrityksille Opas kannattavuuden parantamiseen Visma Severa Sisältö Kannattavuus asiantunti jayrityksissä 3 Mitkä teki jät syövät kannattavuutta? 4 Tuloksen muodostuminen 5 Käyttöasteen

Lisätiedot

Taloushallintojärjestelmien. Suomessa

Taloushallintojärjestelmien. Suomessa Taloushallintojärjestelmien käyttö Suomessa Suurimmat haasteet ja etulinjan järjestelmät kpmg.fi Taloushallintojärjestelmien käyttö Suomessa Sisällys Johdanto 4 Yhteenveto 5 Vastaajien profiili 6 Taloushallintojärjestelmiin

Lisätiedot

Taloushallintojärjestelmien. Suomessa

Taloushallintojärjestelmien. Suomessa Taloushallintojärjestelmien käyttö Suomessa Suurimmat haasteet ja etulinjan järjestelmät kpmg.fi Taloushallintojärjestelmä on oleellinen osa tehokkaasti toimivia talousprosesseja ja talousorganisaation

Lisätiedot

CRM/ERP RAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI. Liiketalous / Kotka

CRM/ERP RAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI. Liiketalous / Kotka Liiketalous / Kotka TUTKIMUSRAPORTTI CRM/ERP RAPORTTI SELVITYS KYMENLAAKSOLAISTEN YRITYSTEN ASIAKASHALLINTA- JA TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN TILANTEESTA Heidi Hölttä Leena Piispanen Kati Raikunen Laura

Lisätiedot

Kansainvälinen yritys, jolla on toimintaa useissa maissa. Tyytyväiset asiakkaat ovat menestyksemme avain SIVU 12. Fakta.

Kansainvälinen yritys, jolla on toimintaa useissa maissa. Tyytyväiset asiakkaat ovat menestyksemme avain SIVU 12. Fakta. Åke Persson Fakta Tyytyväiset asiakkaat ovat menestyksemme avain Kansainvälinen yritys, jolla on toimintaa useissa maissa Emme ole kuin muut. Yli 40 vuotta olemme pitäneet kiinni liikeideastamme toimitamme

Lisätiedot

TILITOIMISTON TYÖNOHJAUS. Miksi kannattaa valita yksi kokonaisjärjestelmä? VISMA Severa

TILITOIMISTON TYÖNOHJAUS. Miksi kannattaa valita yksi kokonaisjärjestelmä? VISMA Severa TILITOIMISTON TYÖNOHJAUS Miksi kannattaa valita yksi kokonaisjärjestelmä? VISMA Severa Hallitse palvelutuotanto myynnistä laskutukseen - samalla työkalulla Visma Severan kantavana ideana on, että tilitoimisto

Lisätiedot

Risto Suominen/16.4.2008 SÄHKÖISEN LASKUN KÄYTTÖ PK-YRITYKSISSÄ. Tiivistelmä

Risto Suominen/16.4.2008 SÄHKÖISEN LASKUN KÄYTTÖ PK-YRITYKSISSÄ. Tiivistelmä SÄHKÖISEN LASKUN KÄYTTÖ PK-YRITYKSISSÄ 2008 Risto Suominen/16.4.2008 SÄHKÖISEN LASKUN KÄYTTÖ PK-YRITYKSISSÄ Tiivistelmä Suomen Yrittäjät tiedusteli jäseniltään sähköisen laskun käyttöä ja näkymiä suomalaisissa

Lisätiedot

VISMAgazine LAITA PÄÄ PILVEEN JA KOE TULEVAISUUS TALOUSTIETEEN PROFESSORI:

VISMAgazine LAITA PÄÄ PILVEEN JA KOE TULEVAISUUS TALOUSTIETEEN PROFESSORI: VISMAgazine Visman asiakaslehti 2013 UUTUUS! Visma.net Expense kustannustehokasta ja helppoa matkalaskujen hallintaa Visma Navitalla katsot tulevaisuuteen NPS on osa asiakassuhteen hoitamista Visma Passelin

Lisätiedot

SISÄLTÖMARKKINOINTI. Hypestä hallintaan? Mari Maunu. Johanna Lammassaari. KTM, FM, Marketing Coordinator. KTM, Marketing Manager

SISÄLTÖMARKKINOINTI. Hypestä hallintaan? Mari Maunu. Johanna Lammassaari. KTM, FM, Marketing Coordinator. KTM, Marketing Manager SISÄLTÖMARKKINOINTI Hypestä hallintaan? Mari Maunu KTM, FM, Marketing Coordinator Johanna Lammassaari KTM, Marketing Manager SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Tutkimus... 3 3. Sisältökanavat ja -taktiikat...4

Lisätiedot

ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008

ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008 Sivu 1(8) ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008 ProCountor tutki syyskuun alussa asiakkaittensa tyytyväisyyttä ProCountor-ohjelmistoon sekä Helpdesk-palveluun. Asiakaskyselyyn vastasi 179 käyttäjää.

Lisätiedot

esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta

esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta elive.fi - Verkottuvan liiketoiminnan sähköiset palvelut -kehittämishanke esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta Antti Tuomisto, Pasi Ojala, Esko Pesonen, Nina

Lisätiedot

YRITYSTEN JA JULKISTEN ORGANISAATIOIDEN TIETOISUUS SEPA:STA JA SIIHEN VALMISTAUTUMINEN

YRITYSTEN JA JULKISTEN ORGANISAATIOIDEN TIETOISUUS SEPA:STA JA SIIHEN VALMISTAUTUMINEN i ANNE-MARI NIEMELÄ YRITYSTEN JA JULKISTEN ORGANISAATIOIDEN TIETOISUUS SEPA:STA JA SIIHEN VALMISTAUTUMINEN Tietojohtamisen erikoistyö TITA-6400 Tietojohtamisen erikoistyö i SISÄLLYS SISÄLLYS...i 1. JOHDANTO...1

Lisätiedot

VISMAgazine PILVESSA VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU. Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen. Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana

VISMAgazine PILVESSA VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU. Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen. Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana VISMAgazine Visman asiakaslehti Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana SaaS-tuotteen suunnittelu on tiedettä ja taidetta VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU PILVESSA

Lisätiedot

Digiroad. Hyödyntäjä- ja ylläpitäjäkysely 2012

Digiroad. Hyödyntäjä- ja ylläpitäjäkysely 2012 Digiroad Hyödyntäjä- ja ylläpitäjäkysely 2012 2 Sisältö 1 JOHDANTO 4 2 TAUSTA 6 3 HYÖDYNTÄJÄKYSELYN TULOKSET 8 3.1 TOIMITUSMUOTO JA ALUEELLINEN KÄYTTÖ 8 3.2 KÄYTTÖTARKOITUS 9 Muu käyttötarkoitus 14 3.3

Lisätiedot

Web CRM -järjestelmän toteuttaminen Lemonsoft-rajapintaan

Web CRM -järjestelmän toteuttaminen Lemonsoft-rajapintaan Web CRM -järjestelmän toteuttaminen Lemonsoft-rajapintaan Laatu, Ville 2013 Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Kerava Web CRM -järjestelmän toteuttaminen Lemonsoftrajapintaan Ville Laatu Tietojenkäsittelyn

Lisätiedot

Suomen Asianajajaliitto Simonkatu 12 B 20 00100 HELSINKI Puh: (09) 686 6120 www.asianajajaliitto.fi

Suomen Asianajajaliitto Simonkatu 12 B 20 00100 HELSINKI Puh: (09) 686 6120 www.asianajajaliitto.fi Finlands Advokatförbund Simonsgatan 12 B 20 00100 HELSINGFORS Tel: (09) 686 6120 KANNET: TÄHTIKUVIOT OY, KUVA: KARI LIKONEN Suomen Asianajajaliitto Simonkatu 12 B 20 00100 HELSINKI Puh: (09) 686 6120 www.asianajajaliitto.fi

Lisätiedot

Kahden kerroksen kännykkäkansaa

Kahden kerroksen kännykkäkansaa Päivi Kurikka Kahden kerroksen kännykkäkansaa Nuorten tietotekniikan käyttö ja asenteet tietoyhteiskuntaa kohtaan Nuorten Suomi 2001 tutkimuksessa 2002 Sitra Sitra OSKU Helsinki 2002 ISBN 951-563-424-5

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Heini Lipiäinen & Heikki Karjaluoto

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Heini Lipiäinen & Heikki Karjaluoto Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Heini Lipiäinen & Heikki Karjaluoto Digitaalinen markkinointi keskisuomalaisissa yrityksissä tutkimusraportti N:o 189/2012 Jyväskylän yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

Sähköisen liiketoiminnan valmiudet kuntoon Päijät-Hämeen pk-yrityksissä

Sähköisen liiketoiminnan valmiudet kuntoon Päijät-Hämeen pk-yrityksissä Sähköisen liiketoiminnan valmiudet kuntoon Päijät-Hämeen pk-yrityksissä Tietotekniikkavalmiudet kuntoon pk-yrityksissä Sisältö 1 JOHDANTO...2 2 TIIVISTELMÄ...3 3 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS...4 3.1 TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Timo Harju Jarkko Antintupa. Open Source -pohjaisten verkkokauppasovellusten vertailu

Timo Harju Jarkko Antintupa. Open Source -pohjaisten verkkokauppasovellusten vertailu Timo Harju Jarkko Antintupa Open Source -pohjaisten verkkokauppasovellusten vertailu Liiketalous ja matkailu 2010 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietojenkäsittely TIIVISTELMÄ Tekijä Timo Harju, Jarkko Antintupa

Lisätiedot

TILANKÄYTTÄJIEN PREFERENSSIT JA TARPEET PREFERENSSI KYSELYJEN MUUTTUVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ YLEISRAPORTTI

TILANKÄYTTÄJIEN PREFERENSSIT JA TARPEET PREFERENSSI KYSELYJEN MUUTTUVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ YLEISRAPORTTI TILANKÄYTTÄJIEN PREFERENSSIT JA TARPEET MUUTTUVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ PREFERENSSI KYSELYJEN YLEISRAPORTTI Rothe Peggie, Niemi Jessica, Lindholm Anna Liisa ja Luoma Tuuli SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto...3

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

E-laskun asiakasarvo pk-sektorilla

E-laskun asiakasarvo pk-sektorilla 1 E-laskun asiakasarvo pk-sektorilla 2 Esityksen sisältö Miksi tutkimus tehtiin? Mitä haluttiin selvittää? Tutkimuksen suoritus Tulokset Koetut hyödyt ja haitat Miksi pk-yritys siirtyi käyttämään e-laskua

Lisätiedot

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus 1 (1) PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus Business Databases Oy Seppo Lavikka Business DataBases Oy, Tekniikantie 12, 02150 Espoo, puh: (09) 251 731 47, seppo.lavikka@bdb.fi, www.bdb.fi

Lisätiedot

Projektinhallinta Hermes

Projektinhallinta Hermes Projektinhallinta Hermes Ohjelmistotuotantovälineet seminaari Tommi Kaituri Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos 30.10.2000 HERMES Hermes on Nokia Networksin Switching Platform yksikössä

Lisätiedot

Sosiaalinen media teollisuudessa

Sosiaalinen media teollisuudessa Esiselvitysraportti Harri Lakkala Sisällysluettelo 1 Raportin tiivistelmä 1 Tärkeimmät löydökset 3 -selvitys Selvityksen tausta ja tavoitteet 3 Tarve selvitykselle 3 Selvityksen toteuttaminen 4 6 Verkkokyselyn

Lisätiedot

Toimiston asiakirjastandardit opetuskäytössä Selvityksen tulokset

Toimiston asiakirjastandardit opetuskäytössä Selvityksen tulokset Toimiston asiakirjastandardit opetuskäytössä Hanna Vuohelainen Asiakirjastandardien käyttö opetuksessa 2 (26) Sisältö 1 Taustaksi ja johdannoksi... 3 2 Asiakirjastandardit osana SFS ry:n standardisointityötä

Lisätiedot

Sähköisten maksuvälineiden käyttö pk-yritysten maksuliikenteessä TUTKIMUKSET

Sähköisten maksuvälineiden käyttö pk-yritysten maksuliikenteessä TUTKIMUKSET Sähköisten maksuvälineiden käyttö pk-yritysten maksuliikenteessä TUTKIMUKSET SISÄLLYSLYETTELO Tiivistelmä tuloksista... 3 Sähköisten maksuvälineiden käyttö pk-yritysten maksuliikenteessä...4 1. Maksuliikenteen

Lisätiedot

Yhteentoimivuus taloushallinnon tehostajana

Yhteentoimivuus taloushallinnon tehostajana TIEKE Julkaisusarja 39/2014 Johannes Siponen Yhteentoimivuus taloushallinnon tehostajana Johannes Siponen Yhteentoimivuus taloushallinnon tehostajana Julkaisusarja osa 39/2014 Julkaisija: TIEKE Tietoyhteiskunnan

Lisätiedot