OKO. Tammi-kesäkuu 2005

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OKO. Tammi-kesäkuu 2005"

Transkriptio

1 Tammi-kesäkuu 2005

2 OSA I STRATEGIA JA MARKKINA-ASEMA Strategia

3 Visio Asiakkaat Henkilöstö Sijoittajat Suomen vetovoimaisin ja menestyvin pankki. Kasvu Kannattavuus Osakkeen tuotto

4 Missio Taloudellisen lisäarvon tuottaminen asiakkaille ja osakkeenomistajille.

5 Strategia OKOn liiketoiminta-alueet ovat Yrityspankkitoiminta Investointipankkitoiminta Vähittäispankkitoiminta Keskuspankkitoiminta ja varainhallinta OKO keskittyy kotimaisten asiakkaiden palveluun ja tarjoaa näille monipuoliset rahoitus-, sijoitus- ja maksuliikeratkaisut myös kansainvälisesti. Ulkomaisille asiakkaille OKO tarjoaa pankkipalvelut näiden Suomeen liittyvän liiketoiminnan tarpeisiin. OKO toimii OP-ryhmän keskuspankkina sekä vastaa ryhmän maksuvalmiudesta ja kansainvälisestä palvelukyvystä.

6 Strategia OKOn tavoitteena on kasvaa lähivuosina markkinoita nopeammin seuraavilla alueilla: yritysten pankkina kotitalouksien pankkina pääkaupunkiseudulla instituutio- ja henkilöasiakkaiden varallisuudenhoitajana rahoituksen järjestäjänä pääomamarkkinoilla Toimijat Yrityspankki Vähittäispankki Vähittäispankki Investointipankki Vähittäispankki Yrityspankki Investointipankki

7 Markkina-asematavoitteet 2001 Nyt 2007 suuryritysten pankkina pk-yritysten pankkina *) yritysten maksuliikkeen hoitajana *) kotitalouksien pankkina pääkaupunkiseudulla *) omaisuudenhoitajana *) mitataan OP-ryhmätasoisena

8 Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitearvot Pitkän aikavälin 1-6/ tavoitetaso IFRS IFRS FAS IFRS Kulujen suhde tuottoihin, % *) Ensisijaisten omien varojen osuus riskipainotetuista sitoumuksista, % 7,0 7,8 7,5 7,0 Oman pääoman tuotto, % p.a. *) 14,0 14,9 **) 13,9 13,0 Osinkosuhde, % FAS FAS FAS FAS Kulujen suhde tuottoihin, % *) Ensisijaisten omien varojen osuus riskipainotetuista sitoumuksista, % 7,0 7,4 7,0 7,3 Oman pääoman tuotto, % p.a. *) 12,0 14,3 16,9 13,2 Osinkosuhde, % *) Kertaluonteisista eristä puhdistettu **) Vuositasoinen

9 Markkina-asema OKO

10 Kasvu - luottokanta mrd % 17 % 10 % 14 % 7 % 6 % 7 % 13 % 19 % 6 % 19 % 14 % 17 % 17 % 5 % 12/ / / / /2004 6/ OKO yhteensä Yrityspankkitoiminta Vähittäispankkitoiminta Keskuspankkitoiminta Kasvuprosentit on ilmoitettu kasvuna edellisen kauden lopusta.

11 Markkinaosuus yritysluotoista /99 6/99 9/99 12/99 3/00 6/00 9/00 12/00 3/01 6/01 9/01 12/01 3/02 6/02 9/02 12/02 *) **) 3/03 6/03 9/03 12/03 3/04 6/04 9/04 12/04 3/05 6/05 % 14,9 % ,7 % *) 12/2002 asti talletuspankkien yritysluottokanta. '*) Suomen Pankin uuden tilastointiperusteen mukainen osuus 1/2003 lähtien. OPK / Tutkimus OKO

12 Yrityspankkitoiminta Luottokannan keskimarginaalin kehitys % 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 Yritysluotot Yhteisöluotot OKO 3/99 6/99 9/99 12/99 3/00 6/00 9/00 12/00 3/01 6/01 9/01 12/01 3/02 6/02 9/02 12/02 3/03 6/03 9/03 12/03 3/04 6/04 9/04 12/04 3/05 6/05

13 Vähittäispankkitoiminta Korkoero % 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 6/99 12/99 6/00 12/00 6/01 12/01 6/02 12/02 6/03 12/03 6/04 12/04 6/05 Luotot ja talletukset Luotot ja kokonaisvelkarahoitus

14 Vähittäispankkitoiminta Asuntoluottojen keskimarginaalit *) Marginaali, % 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 Uudet asuntoluotot 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 Asuntoluottokanta OKO 3/00 6/00 9/00 12/00 3/01 6/01 9/01 12/01 3/02 6/02 9/02 12/02 3/03 6/03 9/03 12/03 3/04 6/04 9/04 12/04 3/05 6/05 *) Asiakasmarginaali

15 Kasvu - yleisötalletukset Mrd. 3,0 2,5 2,0 1,5 18 % -1 % -2 % 20 % 6 % 3 % -2 % 13 % 23 % 4 % 12/ / / /2003 1,0 0,5 38 % 15 % -14 % 10 % -1 % 12/2004 6/2005 0,0 Konserni yhteensä Vähittäispankki Muut talletukset Kasvuprosentit on ilmoitettu kasvuna edellisen kauden lopusta.

16 Investointipankkitoiminta Kasvu - Opstockin hallinnoimat asiakasvarat mrd % 14 % 14 % 33 % 15 % 14 % 1 % 58 % 47 % 26 % 21 % 19 % 8 % 27 % 24 % 9 % 17 % 44 % 0 % 12/ / / / /2004 6/ Yhteensä OP-rahastot Välitetyt kvrahastot Henkivakuutus Kasvuprosentit on ilmoitettu kasvuna edellisen kauden lopusta. Muut

17 Investointipankkitoiminta Kasvu - Opstockin hallinnoimat asiakasvarat mrd % 14 % 40 % 33 % 15 % 11 % 2 % 47 % 38 % 14 % 11 % 23 % 16 % 21 % 24 % 12/ / / / /2004 6/ Yhteensä Täysihoito Puolihoito Välitetyt kvrahastot Kasvuprosentit on ilmoitettu kasvuna edellisen kauden lopusta.

18 OP-ryhmän osuus vapaaehtoisten henki- ja eläkevakuutusten maksutulosta sekä sijoitusrahastoista % Henki- ja eläkevakuutusten maksutulo *) Sijoitusrahastojen pääomat **) 5 0 Sijoitusrahastojen omistajat **) 12/ / / / / /2004 6/2005 *) Toukokuu 2005 **) Suomeen rekisteröidyt sijoitusrahastot

19 Vähittäispankkitoiminta Uudet asiakkaat OKO 6/05 3/05 12/04 9/04 6/04 3/04 Kpl 9/02 12/02 3/03 6/03 9/03 12/03

20 Yrityspankkitoiminta Kasvu - välitetyt maksuliiketapahtumat Milj. kpl % 19 % % 7 % 1 % 11 % Tammi-joulukuu Tammi-kesäkuu Kasvuprosentit on ilmoitettu kasvuna edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta.

21 OSA II TALOUS- JA LIIKETOIMINTA- ALUEINFORMAATIO Taloudellinen informaatio

22 Toiminta lyhyesti Tammi-kesäkuu 2005 Konsernin tulos ennen veroja oli 75 M (70). Tulokseen sisältyi 4,7 M :n myyntivoitto käyttöomaisuusosakkeista. Vertailukauden tulokseen sisältyi vastaavan suuruinen myyntivoitto OMX:n osakkeista. Oman pääoman tuotto oli 14,9 % (14,9). Osakekohtainen tulos oli 0,58 (0,58). Vakavaraisuussuhde oli 11,0 % (11,0) ja ensisijaisten omien varojen vakavaraisuussuhde 7,8 % (7,6). Luottokanta kasvoi katsauskaudella 5 % 9,1 mrd. :oon (8,7). Vuodessa luottokanta kasvoi 15 %. Yleisön talletukset säilyivät vuodenvaihteen tasolla ja olivat 2,4 mrd. (2,4). Vuodessa talletukset sen sijaan kasvoivat 15 %. Omaisuudenhoidon hallinnoimat asiakasvarat olivat 12,7 mrd. (10,9). Ne kasvoivat vuodenvaihteesta 17 % ja vuodessa 41 %. OKOn riskiaseman arvioidaan säilyvän hyvänä. Koko vuoden tulos muodostunee samantasoiseksi tai jonkin verran suuremmaksi kuin viime vuoden tulos ennen kertaluonteisia myyntivoittoja.

23 Avainluvut 1-6/ /2004 Muutos Tulos ennen veroja, M M Kulujen osuus tuotoista, % %- yks. Saamisten arvonalentumiset, M M Muutos Vakavaraisuus, % 11,0 11,0 0 %- yks. Ongelmasaamiset, M M Henkilöstö (keskimäärin) Taseen loppusumma, mrd. 17,6 15,1 2,5 mrd.

24 Tunnusluvut 1-6/ /2004 Muutos Oman pääoman tuotto (ROE), % 14,9 14,9 0 %-yks. Koko pääoman tuotto (ROA), % 0,7 0,8-0,1 %-yks. Tulos / osake, 0,58 0,58 0,00 Tulos / osake laimennettu, 0,57 0,56 0,01 Oma pääoma / osake, 7,93 7,73 0,20

25 Tuloslaskelma M 1-6/ /2004 Muutos Muutos, % Korkokate Saamisten arvonalentumiset Korkokate arvonalentumisten jälkeen Palkkiotuotot ja -kulut, netto Kaupankäynnin nettotuotot Sijoitustoiminnan nettotuotot Liiketoiminnan muut tuotot Tuotot yhteensä Henkilöstökulut Muut hallintokulut Liiketoiminnan muut kulut Kulut yhteensä Osuus osakkuusyritysten tuloksesta Tulos ennen veroja

26 Tulos neljännesvuosittain I/2004-II/2005 M I/04 II/04 III/04 IV/04 I-IV/04 I/05 II/05 Korkokate Saamisten arvonalentumiset Korkokate arvonalentumisten jälkeen Palkkiotuotot ja -kulut, netto Kaupankäynnin nettotuotot Sijoitustoiminnan nettotuotot Liiketoiminnan muut tuotot Nettotuotot yhteensä Henkilöstökulut Muut hallintokulut Liiketoiminnan muut kulut Kulut yhteensä Osuus osakkuusyritysten tuloksesta Tulos ennen veroja

27 Korkokate sekä palkkiotuotot ja - kulut (netto) M Korkokate Palkkiotuotot ja - kulut, netto /04 4-6/04 7-9/ /04 1-3/05 4-6/05

28 Korkokate liiketoiminta-alueittain Konserni Yrityspankkitoiminta Investointipankkitoiminta Vähittäispankkitoiminta Keskuspankkitoiminta 1-6/ /2004 Varainhallinta Konsernihallinto M

29 Palkkiotuotot ja -kulut liiketoiminta-alueittain Yrityspankkitoiminta Investointipankkitoiminta Vähittäispankkitoiminta M 1-6/ /2004 Muutos 1-6/ /2004 Muutos 1-6/ /2004 Muutos Luotonannosta 9,0 6,7 2,3 1,8 1,7 0,1 Talletuksista 0,0 0,0 0,0 0,2 0,3 0,0 Maksuliikkeestä 4,6 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 4,1 4,0 0,2 Arvopapereiden välityksestä 0,0 0,0 0,0 8,0 5,4 2,6 1,9 1,4 0,5 Arvopapereiden liikkeeseenlaskusta 1,0 2,5-1,5 1,3 0,3 1,0 0,0 0,0 0,0 Omaisuudenhoidosta ja lainopillisista tehtävistä 0,8 0,5 0,4 3,8 3,7 0,1 0,8 0,7 0,1 Vakuutusten välityksestä 2,6 2,0 0,6 Takauksista 2,3 2,2 0,1 0,2 0,2 0,0 Asunnonvälityksestä 4,6 3,2 1,3 Asiakasbonusvarauksista -1,9-1,7-0,3 Muut 1,1 0,8 0,3 0,0 1,5-1,5 1,1 0,6 0,5 Yhteensä 18,8 17,2 1,5 13,1 10,9 2,2 15,4 12,4 2,9

30 Kaupankäynnin nettotuotot M Saamistodistukset Osakkeet Valuuttatoiminta Johdannaiset /04 4-6/04 7-9/ /04 1-3/05 4-6/05-16

31 Sijoitustoiminnan nettotuotot M Saamistodistukset Osakkeet Sijoituskiinteistöt /04 4-6/04 7-9/ /04 1-3/05 4-6/05

32 Kulurakenne Henkilöstökulut 4-6/05 1-3/05 IT-kulut 10-12/04 Muut hallintokulut 7-9/04 4-6/04 Poistot 1-3/ M Liiketoiminnan muut kulut

33 Tase - Luotot ja sijoitukset mrd ,5 mrd. 16 % 19 % 17,6 mrd. 17 % 17 % Saamiset osuuspankeilta Saamiset muilta luottolaitoksilta Kaupankäynnin rahoitusvarat Saamiset asiakkailta 6 53 % 52 % 4 Sijoitusomaisuus Muut erät

34 Tase - Rahoitus Velat osuuspankeille mrd ,6 mrd. 16,5 mrd. 17 % 19 % 8 % 7 % 20 % 25 % 41 % 37 % % % % Velat muille luottolaitoksille Velat asiakkaille Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat Velat, joilla on huonompi etuoikeus Pääomalainat Oma pääoma ja vähemmistöosuus Muut erät

35 Luottokanta sektoreittain mrd ,1 0,1 Muut ,2 1,1 0,8 2,7 0,3 0,3 1,3 1,5 0,7 0,8 3,1 3,4 0,2 1,8 0,7 4,1 0,1 2,2 0,7 4,3 2,5 2,7 0,8 0,8 5,2 5,5 Kotitaloudet Julkisyhteisöt, voittoa tavoittelemattomat yhteisöt ja asuntoyhteisöt Yritykset 0 12/99 12/00 12/01 12/02 12/03 12/04 6/05

36 Yrityssaamiset ja -sitoumukset toimialoittain % (6,4 mrd. ) (6,6 mrd. ) (7,9 mrd. ) (8,9 mrd. ) OKO Metalliteollisuus Rakentaminen Kauppa Metsäteollisuus Kuljetus ja liikenne Muiden kiinteistöjen hallinta Viestintä ja kustantaminen Muu teollisuus Elintarviketeollisuus Energian tuotanto Palvelut Tietoliikenne ja elektroniikka Muut toimialat

37 Yrityssaamiset ja -sitoumukset ratingluokittain *) % Luokittelematon 1-2 (AAA-A-) 3-4 (BBB+ - BBB-) 5-6 (BB+ - BB) 7-8 (BB- - B+) 9-10 (B - C) (D) *) Vakuuksia ja takauksia ei ole huomioitu.

38 Luotto- ja takauskanta mrd. 12 % 11 Luotto- ja takauskanta *) Saamisten arvonalentumiset / luotto- ja takauskanta, % 2 0 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,0-0,2-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 12/99 12/00 12/01 12/02 12/03 12/04 6/ Ongelmasaamiset / luotto- ja takauskanta, % *) Sisältää luottokannan, repo-ostot, leasing-vastuut, takaukset ja takuuvastuut

39 Luottojen arvonalentumiset ja luottotappiot M 10 Uudet arvonalentumiset Arvonalentumisten peruutukset ja palautukset luottotappioista Arvonalentumiset, netto /2005

40 Vastuusalkun laatu ja riskipitoisuus M Ongelmasaamiset (netto) Arvonalentumisvaraukset ongelmasaamisista Ongelmasaamiset (brutto) Arvonalentumisvaraukset muista luotoista Luotot ja takaukset, yhteensä *) Ongelmasaamiset (netto) / luotot ja takaukset, % 0,23 0,25 Arvonalentumisvaraukset ongelmasaamisista / ongelmasaamiset (brutto), % Arvonalentumisvaraukset yhteensä / luotot ja takaukset, % 0,25 0,26 *) Sisältää luottokannan, repo-ostot, leasing-vastuut, takaukset ja takuuvastuut

41 Omat varat ja vakavaraisuus M % Toissijaiset omat varat ,5 11,4 12,8 11,1 11,0 11,0 7,3 7,0 7,4 7,0 7,0 7, ,0 7, /99 12/00 12/01 12/02 12/03 12/04 6/05 Omien varojen vähennyseriä ei ole esitetty kuvassa Ensisijaiset omat varat Ensisijaisten omien varojen suhde, % Vakavaraisuus, %

42 Katsaus liiketoiminta-alueittain OKO

43 Liiketoiminta-alueiden tulokset 1-6/2005 Yritys- Investointi- Vähittäis- Keskuspankki- Varainhallinta Konsernihallinto Konserni pankki- pankki- pankki- toiminta (sis.eliminoinnit) yhteensä toiminta toiminta toiminta Tuotot, M Tulos ennen veroja, M (Vertailutieto 1-6/2004) (35) (3) (11) (6) (19) (-4) (70) Oman pääoman tuotto (12 kuukauden liukuva), % 10,4 53,9 13,3 14,2 75,0-14,1 Riskipainotetut sitoumukset, M Allokoitu oma pääoma, M *) Henkilöstön määrä **) Tulokset on laskettu siten, että kuhunkin liiketoiminta-alueeseen on kohdistettu sen aiheuttamat tuotot ja kulut. Liiketoiminta-alueille on kohdistettu omaa pääomaa 7 prosenttia riskipainotetuista sitoumuksista. Liiketoiminta-alueille kohdistamaton osuus on kohdennettu Konsernihallintoon. Investointipankkitoiminnan omana pääomana on kuitenkin käytetty Opstock Oy:n taseen mukaista omaa pääomaa. *) Kauden keskiarvo **) Kauden lopussa

44 Yrityspankkitoiminta Tuottojen pääerät Korkokate luotonannon marginaaleista ja trading-toiminnasta. Luotonannon korkokate ei ole herkkä korkotason muutoksille, koska luotonanto rahoitetaan markkinaehtoisesti. Palkkiotuotot rahoituksen järjestämisestä maksuliikkeen hoitamisesta Maksuliikepalkkiot 7 % Muut palkkiotuotot 8 % Muut tuotot 4 % Palkkiot luotonannosta 14 % Korkokate 64 % Kaupankäynnin nettotuotot 2 %

45 Yrityspankkitoiminta Tammi-kesäkuu 2005 Tulos ennen veroja oli 33,8 M (34,7). Tuotot ennen arvonalentumisia kasvoivat 6,2 M ja kulut 4,9 M. Luottokanta kasvoi viime vuoden lopusta 5,5 %, vuodessa 17 %, ja oli 6,3 mrd.. Markkinaosuus yritysluottokannasta pysyi noin 15 %:ssa. Riskiasema säilyi hyvänä. Lähteviä ja saapuvia maksuliiketapahtumia välitettiin 68 miljoonaa kappaletta eli 11 % enemmän kuin vuotta aiemmin. OKO voitti kolmannen kerran peräkkäin Euroopan komission tarjouskilpailun ja jatkaa komission tilipankkina (Primary Bank) Suomessa vuosina OKO toimi pääjärjestäjänä 4 joukkolainaemissiossa, joilla asiakkaille kerättiin varoja 300 M. Toimintaympäristön ennakoidaan pysyvän alkuvuoden kaltaisena. Vuoden 2005 tuloksen arvioidaan muodostuvan suuremmaksi kuin viime vuonna. OKO

46 Yrityspankkitoiminta Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitearvot Pitkän aikavälin 1-6/ tavoitetaso IFRS IFRS FAS Kulujen suhde tuottoihin, % Oman pääoman tuotto, % (12 kuukauden liukuva) 12,0 10,4 10,9 10, FAS FAS FAS FAS Kulujen suhde tuottoihin, % Oman pääoman tuotto, % (12 kuukauden liukuva) 10,7 11,4 13,6 8,5

47 Yrityspankkitoiminta Taloudellinen kehitys M Korkokate Saamisten arvonalentumiset Korkokate arvonalentumisten jälkeen Palkkiotuotot ja -kulut, netto Kaupankäynnin nettotuotot Liiketoiminnan muut tuotot Tuotot yhteensä Henkilöstökulut IT-kulut Poistot Muut kulut Kulut yhteensä Tulos ennen veroja

48 Yrityspankkitoiminta Taloudellinen kehitys Oman pääoman tuotto (12 kuukauden liukuva), % 10,9 11,6 10,4 Oman pääoman tuotto (vuositasoinen), % 10,2 14,0 10,9 10,7 10,7 10,3 Kulujen osuus tuotoista, % (kvartaaleittain) Henkilömäärä Saamiset asiakkailta, milj Saamistodistukset, milj Velat asiakkaille, milj Käyttämättömät luottojärjestelyt, milj Takaukset, milj Riskipainotetut sitoumukset, milj Ongelmasaamiset, milj Ongelmasaamisten osuus saamisista asiakkailta ja takauksista, % 0,30 0,20 0,24 0,19 0,21 0,26 Yritysluottokannan keskimarginaali, % 0,79 0,78 0,79 0,90 0,87 0,85 Yhteisöluottokannan keskimarginaali, % 0,35 0,34 0,34 0,33 0,31 0,30

49 Investointipankkitoiminta Tuottojen pääerät Palkkiotuotot Instituutio- ja henkilöasiakkaiden sijoitussalkkujen hoidosta ja rahastojen välityksestä Corporate Finance -palveluista arvopapereiden välittämisestä instituutioasiakkaille sekä osuuspankkien ja Okopankin asiakkaille Muut tuotot 4 % Varallisuudenhoito 42 % 47 % Transaktiotoiminta 54 %

50 Investointipankkitoiminta Tammi-kesäkuu 2005 OKO Tulos ennen veroja oli 4,8 M (3,3). Välitystoiminnan ja Corporate Finance toiminnan tulos parani selvästi. Opstockin hallinnoima varallisuus kasvoi 17 % ja vuodessa 41 %. Voimakkainta kasvu oli OP-sijoitusrahastojen pääomissa, jotka kasvoivat vuodessa 72 %. Suomessa toimivien rahastoyhtiöiden yhteenlasketut pääomat kasvoivat vuodessa 45 %. Välitettyjen kauppojen määrä kasvoi 10 % vertailukaudesta, mutta euromääräinen vaihto laski hieman. Opstockin markkinaosuus Helsingin Pörssissä välitettyjen kauppojen lukumäärästä oli 5,0 % (5,1) ja euromääräisestä vaihdosta 1,9 % (2,1). Katsauskaudella Opstock Corporate Finance toimi muun muassa Technopolis Oyj:n osakeannin/-myynnin pääjärjestäjänä ja AffectoGenimap Oyj:n listautumisannin pääjärjestäjänä/järjestäjänä. Tuotot kasvoivat vertailukaudesta. Investointipankkitoiminnan tuloksen arvioidaan muodostuvan edellisvuotista suuremmaksi, mikäli toimintaympäristö säilyy loppuvuonna keskimäärin alkuvuoden kaltaisena.

51 Investointipankkitoiminta Taloudellinen kehitys M Korkokate Saamisten arvonalentumiset Korkokate arvonalentumisten jälkeen Palkkiotuotot ja -kulut, netto Kaupankäynnin nettotuotot Sijoitustoiminnan nettotuotot Liiketoiminnan muut tuotot Nettotuotot yhteensä Henkilöstökulut IT-kulut Poistot Muut kulut Kulut yhteensä Tulos ennen veroja

52 Investointipankkitoiminta Taloudellinen kehitys Oman pääoman tuotto (12 kuukauden liukuva), % 40,3 49,8 53,9 Oman pääoman tuotto (vuositasoinen), % 49,5 27,2 30,1 74,8 47,4 58,4 Kulujen osuus tuotoista, % (kvartaaleittain) Henkilömäärä Arvopaperikaupan myyntisaamiset, milj Arvopaperikaupan ostovelat, milj Hallinnoitavat asiakasvarat, milj. *) Riskipainotetut sitoumukset, milj Välitetyt kv-rahastot, milj Välitetyt kaupat Helsingin Pörssissä, milj Täysihoitovarojen marginaali (vuositasoinen), % 0,14 0,16 0,13 *) Välitetyt kv-rahastot eivät ole mukana luvuissa

53 Investointipankkitoiminta Hallinnoitavien asiakasvarojen omaisuusluokkajakauma % 24 % 24 % Rahamarkkinat Joukkovelkakirjat Osakkeet 51 % Vaihtoehtoiset sijoitukset

54 Rahastojen tuottovertailu Rahastot (kpl), jotka sijoittuvat tuotolla mitattuna (3 vuotta p.a.) luokkiensa parhaaseen neljännekseen. Yhtiö Rahastoja kpl Sampo OP 4 4 Nordea 4 2 FIM 3 6 Gyllenberg 3 3 Evli 2 2 Lähde: SRY:n Rahastoraportti ja Mukana luokat: osakerahastot Suomi, Eurooppa ja koko maailma, suomalaiset ja kansainväliset yhdistelmärahastot, pitkän ja lyhyen koron rahastot Euroalueella

55 Investointipankkitoiminta OP-rahastokanta rahastoluokittain mrd. 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 1/02 4/02 7/0210/02 1/03 4/03 7/0310/03 1/04 4/04 7/0410/04 1/05 4/05 6/05 Lyhyen koron rahastot Pitkän korkon rahastot Yhdistelmärahastot Osakerahastot Hedge-rahastot

56 Investointipankkitoiminta Täysihoitovarat ja keskimarginaali Mrd /2005 % 0,30 0,27 0,24 0,21 0,18 0,15 0,12 0,09 0,06 0,03 0,00 Täysihoitovarat Keskimarginaali

57 Investointipankkitoiminta Välitetyt kaupat (double counted) Kpl % Kaupat Markkinaosuus / /2005 0

58 Vähittäispankkitoiminta Tuottojen pääerät Korkokate luotonannon ja talletusten korkoerosta, volyymeista sekä korkotasosta Palkkiotuotot luottojen järjestelyistä maksuliikepalveluista sijoitus- ja vakuutustuotteiden välityksestä asuntovälitystoiminnasta Maksut pitkäaikaissäästämisestä ja vakuutuksista 7 % Palkkiot asuntovälitystoiminnasta 11 % Palkkiot maksuliikkeestä 10 % Korkokate 60 % Palkkiot luotonannosta 12 %

59 Vähittäispankkitoiminta Tammi-kesäkuu 2005 Tulos ennen veroja oli 12,0 M (10,5). Tuottoja paransi palkkiotuottojen ja korkokatteen kasvu. Kulujen kasvua lisäsi eniten henkilöstökulujen nousu. Saamisten arvonalentumiset pysyivät vähäisinä, vaikka luottokanta kasvoi. Luottokanta kasvoi vuodessa 10 %. Asuntoluottokanta kasvoi 12 % ja oli 1,8 mrd.. Talletusten, vakuutussäästöjen ja rahastosijoitusten määrä kasvoi vuodessa 19 % ja oli 2,7 mrd.. Uusia asiakkaita pankki sai tammi-kesäkuussa Toimintaympäristön ennakoidaan pysyvän alkuvuoden kaltaisena. Vähittäispankkitoiminnan tuloksen arvioidaan muodostuvan vähintään samantasoiseksi kuin vuonna 2004.

60 Vähittäispankkitoiminta Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitearvot Pitkän aikavälin 1-6/ tavoitetaso IFRS IFRS FAS IFRS Kulujen suhde tuottoihin, % alle Oman pääoman tuotto, % (12 kuukauden liukuva) yli 15,0 13,3 13,1 15, FAS FAS FAS FAS Kulujen suhde tuottoihin, % Oman pääoman tuotto, % (12 kuukauden liukuva) 20,9 27,6 32,3 22,5

61 Vähittäispankkitoiminta Taloudellinen kehitys M Korkokate Saamisten arvonalentumiset Korkokate arvonalentumisten jälkeen Palkkiotuotot ja -kulut, netto Kaupankäynnin nettotuotot Sijoitustoiminnan nettotuotot Liiketoiminnan muut tuotot Tuotot yhteensä Henkilöstökulut IT-kulut Poistot Muut kulut Kulut yhteensä Tulos ennen veroja

62 Vähittäispankkitoiminta Taloudellinen kehitys Oman pääoman tuotto (12 kuukauden liukuva), % 13,1 12,6 13,3 Oman pääoman tuotto (vuositasoinen), % 15,7 10,7 10,3 15,5 14,6 13,1 Kulujen osuus tuotoista, % (kvartaaleittain) Henkilömäärä Saamiset asiakkailta, milj Talletusvelat asiakkaille, milj Asiakasvarat, milj Riskipainotetut sitoumukset, milj Ongelmasaamiset, milj Ongelmasaamisten osuus saamisista asiakkailta ja takauksista, % 0,31 0,32 0,36 0,40 0,30 0,24 Asiakkaiden määrä, tuhatta Yritysluottokannan keskimarginaali, % 0,88 0,85 0,83 0,81 0,79 0,77 Henkilöasiakkaiden luottojen kannan keskimarginaali, % 0,95 0,92 0,90 0,88 0,86 0,82 Asuntoluottokannan keskimarginaali, % 0,84 0,82 0,80 0,78 0,77 0,73

63 Vähittäispankkitoiminta Kasvu - luottokanta M % 15 % 22 % 20 % 20 % Asuntoluotot 6 % 3 % 25 % 18 % 4 % 9 % 8 % Muut kotitalouksien luotot 15 % 8 % 1 % Yritysluotot 12/ / / / /2004 6/2005 Kasvuprosentit on ilmoitettu kasvuna edellisen kauden lopusta.

64 Vähittäispankkitoiminta Kasvu - asiakasvarat M % 10 % % 4 % 13 % Rahastot Henkija eläkevakuutukset Talletukset 0 12/ / / / /2004 6/2005 Kasvuprosentit on ilmoitettu kasvuna edellisen kauden lopusta.

65 Keskuspankkitoiminta Tuottojen pääerät Keskuspankkitoiminnan tuotot osuuspankkien rahoittamisesta OP-ryhmän maksuvalmiuden hoitamisesta Valuutanvaihdon nettotuotot 7 % Liiketoiminnan muut tuotot 7 % Nettopalkkiotuotot 8 % Korkokate 78 %

66 Keskuspankkitoiminta Tammi-kesäkuu 2005 Keskuspankkitoiminnan tulos ennen veroja oli 7,1 M (6,3). Liukuva 12 kuukauden oman pääoman tuotto oli pitkän aikavälin tavoitetasolla eli 14,2 %:ssa. Osuuspankkien rahoitustarve OKOsta kasvoi edelleen. Saamiset osuuspankeilta lisääntyivät 0,4 mrd. ja olivat kesäkuun lopussa 3 mrd.. Osuuspankkien OKOon tekemien talletusten määrä, 3,1 mrd., pieneni 0,1 mrd.. OKOn nettovelka osuuspankeille väheni siten 30 M :oon.

67 Keskuspankkitoiminta Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitearvot Pitkän aikavälin 1-6/ tavoitetaso IFRS IFRS FAS Oman pääoman tuotto, % (12 kuukauden liukuva) 14,0 14,2 14,0 15, FAS FAS FAS FAS Oman pääoman tuotto, % (12 kuukauden liukuva) 21,9 23,3 13,7 12,4

68 Keskuspankkitoiminta Taloudellinen kehitys M Korkokate Saamisten arvonalentumiset Korkokate arvonalentumisten jälkeen Palkkiotuotot ja -kulut, netto Kaupankäynnin nettotuotot Sijoitustoiminnan nettotuotot Liiketoiminnan muut tuotot Tuotot yhteensä Henkilöstökulut IT-kulut Poistot Muut kulut Kulut yhteensä Tulos ennen veroja

69 Keskuspankkitoiminta Taloudellinen kehitys Oman pääoman tuotto (12 kuukauden liukuva), % 14,0 12,9 14,2 Oman pääoman tuotto (vuositasoinen), % 12,8 12,6 14,2 16,1 11,0 15,3 Kulujen osuus tuotoista, % (kvartaaleittain) Henkilömäärä Saamiset osuuspankeilta, milj Saamiset muilta, milj Saamistodistukset, milj Velat osuuspankeille, milj Velat muille, milj Riskipainotetut sitoumukset, milj Luottokannan keskimarginaali, % *) 0,13 0,14 0,13 0,14 0,13 0,13 Talletuskannan keskimarginaali, % *) 0,31 0,31 0,31 0,32 0,33 0,35 *) Luottojen ja talletusten keskimarginaalit on laskettu osuuspankeille annettujen luottojen ja osuuspankkien OKOon tekemien talletusten marginaaleista.

70 Keskuspankkitoiminta Saamiset ja velat OKOn ja osuuspankkien välillä M Pääomasijoitukset ja perpetuaalilainat Muut luotot Varantotalletukset Kassavarantotalletukset 12/99 3/00 6/00 9/00 12/00 3/01 6/01 9/01 12/01 3/02 6/02 9/02 12/02 3/03 6/03 9/03 12/03 3/04 6/04 9/ /04 3/05 6/05 Muut talletukset Nettoasema

71 Varainhallinta Tuottojen pääerät Varainhallinnan tuotot osakesijoituksista korkosijoituksista kiinteistösijoituksista Tuotot sijoituskiinteistöistä 8 % Liiketoiminnan muut tuotot 7 % Korkokate 21 % Kaupankäynnin nettotuotot 4 % Myyntivoitot jvksijoituksista 1 % Myyntivoitot sijoitusosakkeista ja osingot 59 %

72 Varainhallinta Tammi-kesäkuu 2005 Varainhallinnan tulos ennen veroja oli 21,7 M (19,3) Kaupankäynnin nettotuotot pienenivät 0,7 M vertailukaudesta ja olivat 0,8 M. Sijoitustoiminnan nettotuotot olivat 16,2 M (16,1). Osakkeiden myyntivoitot olivat 11,6 M (7,3), johon sisältyi helmikuussa Osuuspankkikeskukselle myytyjen osakkeiden 4,5 M :n myyntivoitto. Kiinteistöomaisuuteen sitoutunut pääoma pieneni 98 M :oon (134). Vuokrattavissa olevien kiinteistöjen nettotuotto nousi 7,3 %:iin (6,1) ja vajaakäyttöaste 8 %:iin (7). Keskuspankkitoiminnan ja varainhallinnan koko vuoden tuloksen odotetaan muodostuvan suuremmaksi kuin OMX:n osakkeiden 10 M :n myyntivoitosta puhdistettu vuoden 2004 tulos.

73 Varainhallinta Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitearvot Pitkän aikavälin 1-6/ tavoitetaso IFRS IFRS FAS Oman pääoman tuotto (12 kuukauden liukuva), % 30,0 75,0 66,1 45, FAS FAS FAS FAS Oman pääoman tuotto (12 kuukauden liukuva), % 22,9 29,9 59,0 133,1

74 Varainhallinta Taloudellinen kehitys M Korkokate Saamisten arvonalentumiset Korkokate arvonalentumisten jälkeen Palkkiotuotot ja -kulut, netto Kaupankäynnin nettotuotot Sijoitustoiminnan nettotuotot Liiketoiminnan muut tuotot Tuotot yhteensä Henkilöstökulut IT-kulut Poistot Muut kulut Kulut yhteensä Tulos ennen veroja

75 Varainhallinta Taloudellinen kehitys Oman pääoman tuotto (12 kuukauden liukuva), % 66,1 73,5 75,0 Oman pääoman tuotto (vuositasoinen), % 53,8 93,4 53,9 59,7 93,5 81,6 Kulujen osuus tuotoista, % (kvartaaleittain) Vuokrattavissa olevien kiinteistöomistusten nettotuotto, % 8,1 5,8 5,9 6,1 6,5 7,3 Henkilömäärä Saamiset luottolaitoksilta ja keskuspankeilta, milj Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoitusvarat, milj Sijoitusomaisuus, milj Velat luottolaitoksille ja keskuspankeille, milj Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat, milj Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla, milj josta pääomalainat, milj Riskipainotetut sitoumukset, milj

76 Konsernihallinto Tammi-kesäkuu 2005 Tulos muodostui sijoitustoiminnasta saaduista osingoista, konsernihallinnon kuluista ja osakkuusyhtiöiden tulososuuksista. Tulos ennen veroja oli -4,4 M (-4,2). Tulokseen sisältyi OP- Henkivakuutuksen maksama 1,5 M osinko. Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista oli 1,0 M (2,0). Konsernihallinnon kulut yhteensä olivat lähes vertailukauden tasolla. Konsernihallinnon tuloksen arvioidaan muodostuvan jonkin verran pienemmäksi kuin vuonna 2004, koska kulut kasvavat ja osakkuusyhtiöiden tulososuudet pienenevät.

77 Konsernihallinto Taloudellinen kehitys M Korkokate Saamisten arvonalentumiset Korkokate arvonalentumisten jälkeen Palkkiotuotot ja -kulut, netto Kaupankäynnin nettotuotot Sijoitustoiminnan nettotuotot Liiketoiminnan muut tuotot Tuotot yhteensä Henkilöstökulut IT-kulut Poistot Muut kulut Kulut yhteensä Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista Tulos ennen veroja Henkilömäärä

78 OSA III TIETOA OSAKKEESTA JA OSAKKEENOMISTAJISTA

79 n suurimmat osakkeenomistajat Suurimmat osakkeenomistajat OKO

80 OKOn osakkeenomistajat A-sarjan suurimmat omistajat Osuus A-sarjan osakkeista, % Osuus A-sarjan osakkeista, % Osuuspankkikeskus Osk 28,1 29,5 OP-Eläkesäätiö 2,3 2,4 Turun Seudun Osuuspankki 1,5 1,6 Etelä-Karjalan Osuuspankki 1,1 1,2 Oulun Osuuspankki 1,0 0,9 Pohjola Finland Value Sijoitusrahasto 0,9 0,9 Savonlinnan Osuuspankki 0,7 0,8 Rauman Seudun Osuuspankki 0,7 0,7 Thominvest Oy 0,6 0,8 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 0,6 2,7 Hallintarekisteröidyt osakkaat 25,0 16,6 Jäsenosuuspankit yhteensä 20,8 21, Tietoa OKOn osakkeista A-sarja K-sarja A-sarja K-sarja Osakkeita, kpl Osuus osakkeista, % 78,0 22,0 77,2 22,8 Osuus äänistä, % 41,5 58,5 40,3 59,7

81 OKOn A-osakkeen viikoittainen vaihto ja kurssikehitys 15 kpl Vaihto Kurssi 0 3/99 6/99 9/99 12/99 3/00 6/00 9/00 12/00 3/01 6/01 9/01 12/01 3/02 6/02 9/02 12/02 3/03 6/03 9/03 12/03 3/04 6/04 9/04 12/04 3/05 7/05 0 Huhtikuun 2004 lopussa toteutettu osakkeen jakautuminen on huomioitu osakkeen kurssissa takautuvasti. OKO / Talouden ohjaus /

82 Osakekannan (OKO A ja K) markkina-arvo M /98 12/99 12/00 12/01 12/02 12/03 12/04 6/05 K-osakkeiden kurssina on käytetty A-osakkeiden kurssia.

83 Tuottovertailu (sis. osingot) OKO vs. osakemarkkinat Indeksi OKO A Pankit ja rahoitus Hex-portfolioindeksi 0 12/98 12/99 12/00 12/01 12/02 12/03 12/04 7/05 Lähde: OMX

84 Arvon lisäys 12/98 12/99 12/00 12/01 12/02 12/03 12/04 7/05 Markkina-arvo (OKO A ja K), M Jaetut osingot, M M Markkina-arvon muutos 12/1998-7/ Jaetut osingot / Arvonlisäys OKO / Talouden ohjaus /

85 Eurooppalaisten pankkien kurssikehityksiä - 10 vuotta Price Base 100 for Okobank (FI) in EUR as of 02/08/ Okobank Eur Banks Mcap > 40 bn Eur Banks Mcap bn Eur Banks Mcap 5-20 bn Eur Banks Mcap 0,5-5 bn Lähde: JCFQuant /

86 OSA V TAUSTA - AINEISTOA OKO OP-ryhmän rakenne

87 OP-ryhmä OP- Henkivakuutus 239 jäsenosuuspankkia Jäseniä 1,1 miljoonaa OKO OP-Rahastoyhtiö Osuuspankkikeskus Osk OP- Kotipankki OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Muut Opstock Asiakkaita 3,1 miljoonaa Okopankki Muut Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin OP-ryhmään kuuluvat luottolaitokset vastaavat toistensa veloista ja sitoumuksista.

88 Luottokelpoisuusluokitukset OKO

89 Luottokelpoisuusluokitukset, pitkäaikainen varainhankinta AAA AA+ AA AA- A+ A A- BBB+ BBB BBB- BB+...B- CCC...C D Standard & Poor s Aaa Aa1 Aa2 Aa3 A1 A2 A3 Baa1 Baa2 Baa3 Ba1...Ba3 B1...B3 Caa...Ca C Moody s Investors Service AAA AA+ AA AA- A+ A A- BBB+ BBB BBB- BB+...BB- B+...B- CCC...C D Fitch Ratings Prime High grade Upper medium grade Lower medium grade Speculative Default OKO

90 OKOn luottokelpoisuusluokitukset Fitch Ratings Pitkäaikainen varainhankinta Voimaantulo Lyhytaikainen varainhankinta Voimaantulo A F A F AA Moody's Investors Service Pitkäaikainen Voimaantulo Lyhytaikainen Voimaantulo varainhankinta varainhankinta Aa P Aa A A Aa Aa Standard & Poor's Pitkäaikainen varainhankinta Voimaantulo Lyhytaikainen varainhankinta Voimaantulo A A A AA A

91 Luottokelpoisuusluokitukset *) Heinäkuu 2005 Moody's Investors Standard Fitch Service & Poor s Ratings Danske Bank Aa1 AA- AA- Handelsbanken Aa1 AA- AA- OKO Aa2 AA- AA- Nordea Aa3 A+ AA- Swedbank Aa3 A A+ DnB NOR Aa3 A+ A+ SEB Aa3 A A+ Sampo, Pankki A1 A- - Sampo Oyj Baa1 - - Suomen valtio Aaa AAA AAA *) Pitkäaikainen varainhankinta Lähde:Yritysten Internet sivut /

92 osana OP-ryhmää OKO

93 Tuloslaskelma OP-ryhmä OKO M 1-6/ / / /2004 Korkokate Saamisten arvonalentumiset Korkokate arvonalentumisten jälkeen Palkkiotuotot ja -kulut, netto Kaupankäynnin nettotuotot Sijoitustoiminnan nettotuotot Henkivakuutustoiminnan nettotuotot Liiketoiminnan muut tuotot Tuotot yhteensä Henkilöstökulut Muut hallintokulut Liiketoiminnan muut kulut Kulut yhteensä Palautukset omistajajäsenille Osuus osakkuusyritysten tuloksesta Tulos ennen veroja

94 Tase OP-ryhmä OKO M VASTAAVAA Saamiset luottolaitoksilta Saamiset asiakkailta Kaupankäynnin rahoitusvarat Sijoitusomaisuus Muut erät VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA Velat luottolaitoksille Velat asiakkaille Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat Pääomalainat Muu vieras pääoma Oma pääoma VASTATTAVAA YHTEENSÄ

95 Avainluvut OP-ryhmän pitkän OP-ryhmä OKO aikavälin tavoite 1-6/ / / /2004 Tulos ennen veroja, M Kulujen osuus tuotoista, % Henkilöstö keskimäärin ROE, % 10 12,6 13,6 14,9 14,9 ROA, % 1,0 1,1 0,69 0, Ensisijaisten omien varojen suhde, % 14,0 13,8 7,8 8,0 Saamisten arvonalentumiset luotto- ja takauskannasta, % Ongelmasaamiset OP-ryhmä mrd. ja OKO M 0,25 0,01 0,00 0,01-0,01 0,2 0, Taseen loppusumma, mrd. 44,1 39,1 17,6 15,1 Riskipainotetut sitoumukset, mrd. 28,0 24,5 10,7 9,3

96 OK Markkinaosuudet pankkimarkkinoista Euro- Euro- Vakuutus- Rahasto- Yhteensä luotot talletukset säästöt pääomat OP-ryhmä 30,2 % 32,7 % 11,6 % 16,2 % 26,8 % OKO 8,3 % 3,9 % 1,1 % 6,0 % 5,9 % Markkinat, mrd OPK / Tutkimus

97 OP-ryhmän markkinaosuus rahalaitosten euromääräisistä yritysluotoista 30 % Muu OP-ryhmä OKO /99 12/00 12/01 *) 12/02 **) 12/03 12/04 6/05 *) 12/2001 asti luvut eivät sisällä asuntoyhteisöille myönnettyjä luottoja. **) Suomen Pankin uuden tilastointiperusteen mukainen osuus 12/2002 lähtien.

98 Rahalaitosten euromääräisen yritysluottokannan keskikorko % OP-ryhmä *) Rahalaitokset **) ***) 6/05 OPK / Tutkimus *) OKO, osuuspankit ja Okopankki **) 12/2002 asti talletuspankkien yritysluottokanta. ***) Suomen Pankin uuden tilastointiperusteen mukainen osuus 1/2003 lähtien.

99 OP-ryhmän markkinaosuus rahalaitosten eurotalletuksista % Muu OP-ryhmä OKO /99 12/00 12/01 *) 12/02 **) 12/03 12/04 6/05 *) 12/2001 asti talletuspankkien eurotalletukset. **) Suomen Pankin uuden tilastointiperusteen mukainen osuus 12/2002 lähtien.

100 OP-ryhmän markkinaosuus rahalaitosten asuntoluotoista % Muu OP-ryhmä OKO /99 12/00 12/01 *) 12/02 **) 12/03 12/04 6/05 Luvut eivät sisällä vapaa-ajan asuntojen luototusta. *) 12/2001 asti talletuspankkien asuntoluottokanta. **) Suomen Pankin uuden tilastointiperusteen mukainen osuus 12/ 2002 lähtien.

101 OKO-konsernin pitkän aikavälin taloudellinen kehitys

102 Avainluvut OKO

103 Avainluvut OKO

104 Avainluvut OKO

OKO osavuosikatsaus TAMMI-MAALISKUU 2005

OKO osavuosikatsaus TAMMI-MAALISKUU 2005 osavuosikatsaus TAMMI-MAALISKUU 2005 OSA I STRATEGIA JA MARKKINA-ASEMA Strategia Visio Asiakkaat Henkilöstö Sijoittajat Suomen vetovoimaisin ja menestyvin pankki. Kasvu Kannattavuus Osakkeen tuotto Missio

Lisätiedot

OKO OKO. Tammi-syyskuu 2005

OKO OKO. Tammi-syyskuu 2005 OKO Tammi-syyskuu 2005 OSA I STRATEGIA JA MARKKINA-ASEMA Strategia Visio Asiakkaat Henkilöstö Sijoittajat Suomen vetovoimaisin ja menestyvin pankki. Kasvu Kannattavuus Osakkeen tuotto Missio Taloudellisen

Lisätiedot

OKO. I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät

OKO. I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät Yhtiökokous 31.3.2004 I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät Visio Asiakkaat Henkilöstö Sijoittajat Suomen vetovoimaisin

Lisätiedot

OKO osavuosikatsaus TAMMI-KESÄKUU 2004

OKO osavuosikatsaus TAMMI-KESÄKUU 2004 osavuosikatsaus TAMMI-KESÄKUU 2004 OSA I STRATEGIA JA MARKKINA-ASEMA Strategia Visio Asiakkaat Henkilöstö Sijoittajat Suomen vetovoimaisin ja menestyvin pankki. Kasvu Kannattavuus Osakkeen tuotto Missio

Lisätiedot

OSA I STRATEGIA JA MARKKINA-ASEMA. Strategia

OSA I STRATEGIA JA MARKKINA-ASEMA. Strategia OKO Vuosi 2005 OSA I STRATEGIA JA MARKKINA-ASEMA Strategia Visio Asiakkaat Henkilöstö Sijoittajat Suomen vetovoimaisin ja menestyvin pankki. Kasvu Kannattavuus Osakkeen tuotto Missio Taloudellisen lisäarvon

Lisätiedot

OKO osavuosikatsaus SYYSKUU 2003

OKO osavuosikatsaus SYYSKUU 2003 osavuosikatsaus SYYSKUU 2003 OSA I STRATEGIA JA MARKKINA-ASEMA Strategia perustettiin kanavoimaan lainoja osuuskassoille maaseutuväen elinolojen parantamiseksi. OKOn historia 1920 OKO otti ensimmäisen

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2005

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2005 OP-ryhmä Tammi-maaliskuu 2005 OP-ryhmä 31.3.2005 239 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2005

OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2005 OP-ryhmä Tammi-joulukuu 2005 OP-ryhmä 31.12.2005 238 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 29 700 Asiakkaita 3,9

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2006

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2006 Tammi-maaliskuu 2006 31.3.2006 236 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 30 800 Asiakkaita 4,0 miljoonaa Jäseniä

Lisätiedot

OKO osavuosikatsaus TAMMI-MAALISKUU 2004

OKO osavuosikatsaus TAMMI-MAALISKUU 2004 osavuosikatsaus TAMMI-MAALISKUU 2004 OSA I STRATEGIA JA MARKKINA-ASEMA Strategia Visio Asiakkaat Henkilöstö Sijoittajat Suomen vetovoimaisin ja menestyvin pankki. Kasvu Kannattavuus Osakkeen tuotto Missio

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2004 OP-ryhmä Tammi-kesäkuu 2004 OP-ryhmä 30.6.2004 241 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1 miljoonaa

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2004 OP-ryhmä Tammi-joulukuu 2004 OP-ryhmä 31.12.2004 239 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-syyskuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-syyskuu 2004 OP-ryhmä Tammi-syyskuu 2004 OP-ryhmä 30.9.2004 240 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1 miljoonaa

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2003

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2003 OP-ryhmä Tammi-kesäkuu 2003 OP-ryhmä 30.6.2003 242 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 25 000 Asiakkaita yli 3,0

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2004 OP-ryhmä Tammi-maaliskuu 2004 OP-ryhmä 31.3.2004 241 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 25 800 Asiakkaita 3,1

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2008

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2008 Tammi-kesäkuu 2008 Avainlukuja 1-6/2008 1-6/2007 Muutos * 2007 Tulos ennen veroja, milj. e 359 523-31 1 005 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 320 345-7 706 Vahinkovakuutus 40 83-52 181 Henkivakuutus 34

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2008

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2008 Tammi-maaliskuu 2008 Avainlukuja 1-3/2008 1-3/2007 Muutos * 2007 Tulos ennen veroja, milj. e 196 246-20 1 005, josta pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 134 184-27 706, josta vahinkovakuutus 22 31-27 181,

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2007

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2007 Tammi-maaliskuu 2007 Avainlukuja 1-3/2007 1-3/2006 Muutos * 2006 Tulos ennen veroja, m ilj. e 246 211 16 800, josta pankki- ja sijoituspalvelutoim inta 184 166 11 643, josta vahinkovakuutus 31 23 33 78,

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2009

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2009 Tammi-kesäkuu 2009 Avainlukuja 1-6/2009 1-6/2008 Muutos * 2008 Tulos ennen veroja, milj. e 281 283-1 372 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 270 316-14 532 Vahinkovakuutus 46 40 16 55 Henkivakuutus -41-12

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2008

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2008 Tammi-joulukuu 2008 Avainlukuja 1-12/2008 1-12/2007 Muutos * Tulos ennen veroja, milj. e 372 1005-63 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 532 722-26 Vahinkovakuutus 55 181-70 Henkivakuutus -162 129 Asiakkaille

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-syyskuu 2006

OP-ryhmä. Tammi-syyskuu 2006 Tammi-syyskuu 2006 Avainlukuja 1-9/2006 1-9/2005 Muutos 1-12/2005 Tulos ennen veroja, m ilj. 598 452 32,4 * 579 Kulujen suhde tuottoihin, % 55 52 3,4 55 Arvonalentum iset luotto-ja takauskannasta, % 0,01

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-syyskuu 2010

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-syyskuu 2010 Tammi-syyskuu 2010 OP-Pohjola-ryhmän rakenne Avainlukuja Tulos Neljännesvuositarkastelu Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym Sisällysluettelo Tuote- ja palvelukehitys Tukitoiminnot

Lisätiedot

OSA I STRATEGIA JA MARKKINA-ASEMA. Strategia

OSA I STRATEGIA JA MARKKINA-ASEMA. Strategia OSA I STRATEGIA JA MARKKINA-ASEMA Strategia Visio Asiakkaat Henkilöstö Sijoittajat Suomen vetovoimaisin ja menestyvin pankki. Kasvu Kannattavuus Osakkeen tuotto Missio Taloudellisen lisäarvon tuottaminen

Lisätiedot

OKO Pankki Oyj. ( lähtien Pohjola Pankki Oyj) Loka Joulukuu Aamiaistilaisuus Evli Pankissa Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen

OKO Pankki Oyj. ( lähtien Pohjola Pankki Oyj) Loka Joulukuu Aamiaistilaisuus Evli Pankissa Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen 1 OKO Pankki Oyj (1.3.28 lähtien Pohjola Pankki Oyj) Loka Joulukuu 27 Aamiaistilaisuus Evli Pankissa15.2.28 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Asiakasliiketoiminnan kasvu jatkui vahvana ja konsernin tulos

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2009

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2009 Tammi-maaliskuu 2009 Avainlukuja 1-3/2009 1-3/2008 Muutos * 2008 Tulos ennen veroja, milj. e 124 125 0 372 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 164 160 3 532 Vahinkovakuutus -1 22-107 55 Henkivakuutus -26

Lisätiedot

Yhtiökokous 30.3.2006

Yhtiökokous 30.3.2006 Yhtiökokous 30.3.2006 I Pohjola-kauppa II Markkina-asema III Taloudellinen analyysi IV Osinko V Näkymät Pohjola-kauppa: Yhdentyminen Pohjola-Yhtymä Oyj OKOlle Varainhoito Vahinkovakuutus Henkivakuutus

Lisätiedot

OKO PANKKI OYJ Heinä- syyskuu 2006

OKO PANKKI OYJ Heinä- syyskuu 2006 OKO PANKKI OYJ Heinä- syyskuu 2006 OSA I STRATEGIA, YHDENTYMINEN JA MARKKINA-ASEMA Strategia Visio Asiakkaat Henkilöstö Sijoittajat Suomen vetovoimaisin ja menestyvin finanssipalveluyritys. Kasvu Kannattavuus

Lisätiedot

OKO PANKKI OYJ Huhti-Kesäkuu 2006

OKO PANKKI OYJ Huhti-Kesäkuu 2006 OKO PANKKI OYJ Huhti-Kesäkuu 2006 17.8.2006 OSA I STRATEGIA JA MARKKINA-ASEMA Strategia Visio Asiakkaat Henkilöstö Sijoittajat Suomen vetovoimaisin ja menestyvin finanssipalveluyritys. Kasvu Kannattavuus

Lisätiedot

I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2004 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät

I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2004 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät Yhtiökokous 31.3.2005 I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2004 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät Visio Asiakkaat Henkilöstö Sijoittajat Suomen vetovoimaisin

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankki Oyj 11.8.2009 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2009 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2009 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto nousi 10,1 miljoonaan euroon (4,7).

Lisätiedot

Pohjola-konserni. Analyytikkotilaisuus Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen

Pohjola-konserni. Analyytikkotilaisuus Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Pohjola-konserni Analyytikkotilaisuus 8.5.28 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen 2 Pohjola-konserni Kasvu jatkui vahvana Kannattavuus parani asiakasliiketoiminnoissa Maksuvalmiusreservin markkina-arvon

Lisätiedot

Pohjola-konserni. Aamiaistilaisuus 9.5.2008 Enskilda. Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny, Pohjola Vakuutus Oy

Pohjola-konserni. Aamiaistilaisuus 9.5.2008 Enskilda. Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny, Pohjola Vakuutus Oy Pohjola-konserni Aamiaistilaisuus 9.5.28 Enskilda Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny, Pohjola Vakuutus Oy 2 Pohjola-konserni Kasvu jatkui vahvana Kannattavuus parani asiakasliiketoiminnoissa Maksuvalmiusreservin

Lisätiedot

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Pohjola-konserni Osavuosikatsaus 1.1. - 3.9.28 Lehdistötilaisuus 6.11.28 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen 2 Pohjola-konserni Olennaista Asiakasliiketoiminnoissa tuottojen kasvu jatkui vahvana ja kannattavuus

Lisätiedot

OP Pohjola ryhmän Q taustamateriaali

OP Pohjola ryhmän Q taustamateriaali OP Pohjola ryhmän Q1 2011 taustamateriaali OP-Pohjola-ryhmä Tulos Vuosineljännes Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym 5-vuotistarkastelu Sisällysluettelo OP Pohjola ryhmä n

Lisätiedot

OKO OSUUSPANKKIEN KESKUSPANKKI OYJ

OKO OSUUSPANKKIEN KESKUSPANKKI OYJ OKO OSUUSPANKKIEN KESKUSPANKKI OYJ Pörssitiedote 11.8.2005, klo 8.00 OKON OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 JA TOIMITUSJOHTAJAN KOMMENTIT Toimitusjohtajan kommentit: "OKO-konsernin tuloskehitys jatkui toisella

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Julkaisuvapaa 29.2.2008 klo 14.30 Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi Liikevoitto 9,5 miljoonaa euroa (4,8 milj. ), lainakanta 486,7 miljoonaa

Lisätiedot

OKO OSA I STRATEGIA JA MARKKINA-ASEMA

OKO OSA I STRATEGIA JA MARKKINA-ASEMA 2003 OSA I STRATEGIA JA MARKKINA-ASEMA Strategia Visio Asiakkaat Henkilöstö Sijoittajat Suomen vetovoimaisin ja menestyvin pankki. Kasvu Kannattavuus Osakkeen tuotto Missio Taloudellisen lisäarvon tuottaminen

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2009 Tilikauden voitto oli 19,0 miljoonaa euroa. Tilikaudella yhtiö osti Sampo Pankilta 0,5 miljardin euron antolainakannan Tilikauden aikana

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1). Sampo Asuntoluottopankki Oyj 7.8.2007 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2008 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

Lisätiedot

Pohjola-konserni Tammi - maaliskuu Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen

Pohjola-konserni Tammi - maaliskuu Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen 1 Pohjola-konserni Tammi - maaliskuu 28 Lehdistötilaisuus 8.5.28 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen 2 Pohjola-konserni Kasvu jatkui vahvana Kannattavuus parani asiakasliiketoiminnoissa Maksuvalmiusreservin

Lisätiedot

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti:

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti: TÄYDENNYS 1/12.5.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 3/2016, 2,00% 20.8.2021

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT 524 N:o 151 Liite I RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT TULOSLASKELMA Palkkiotuotot Hallinnointipalkkiot - Hallinnointipalkkioiden palautukset Merkintäpalkkiot Lunastuspalkkiot palkkiot Tuotot

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa :

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa : TÄYDENNYS 4/18.11.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 5/2016, 2,00%

Lisätiedot

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE 14 698/2014 Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

FINANSSIALAN VUOSITILASTO 2013

FINANSSIALAN VUOSITILASTO 2013 FINANSSIALAN VUOSITILASTO 2013 Pankit 31.12.2013 muutos kpl kpl Pankkien toimipaikat 1 448-97 kotimaiset pankkikonsernit 1 376-99 ulkomaisten pankkien sivukonttorit Suomessa 72 2 Pankkikonsernien henkilöstö

Lisätiedot

OP Pohjola ryhmän osavuosikatsaus

OP Pohjola ryhmän osavuosikatsaus OP Pohjola ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 OP-Pohjola-ryhmä Tulos Vuosineljännes Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym 5-vuotistarkastelu Sisällysluettelo OP Pohjola ryhmä

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

AKTIAN PUOLIVUOSIKATSAUS 1-6/2017. Toimitusjohtaja Martin Backman

AKTIAN PUOLIVUOSIKATSAUS 1-6/2017. Toimitusjohtaja Martin Backman AKTIAN PUOLIVUOSIKATSAUS 1-6/2017 Toimitusjohtaja Martin Backman 8.8.2017 ENSIMMÄINEN VUOSIPUOLISKO Liiketoiminnan tuotot yhteensä olivat 107,3 (109,8) milj. euroa. Palkkiotuottojen netto nousi 16 % 45,7

Lisätiedot

OP-Pohjola. OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus

OP-Pohjola. OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2013 Sisällysluettelo OP-Pohjola-ryhmä Tulos Vuosineljännes Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym 5-vuotistarkastelu OP-Pohjola-ryhmä

Lisätiedot

FINANSSIALAN VUOSITILASTO 2012

FINANSSIALAN VUOSITILASTO 2012 FINANSSIALAN VUOSITILASTO 2012 Pankit 31.12.2012 muutos kpl kpl Pankkien toimipaikat 1 546-29 kotimaiset pankkikonsernit 1 477-29 ulkomaisten pankkien sivukonttorit Suomessa 69 0 Pankkikonsernien henkilöstö

Lisätiedot

OP Ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015

OP Ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 OP Ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 Sisällysluettelo 1. OP Ryhmä 2. Tulos 3. Vuosineljännes 4. Vakavaraisuus 5. Tase 6. Luotot ja asiakasvarat 7. Asiakkaat, omistaja-asiakkaat ym 8. 5-vuotistarkastelu

Lisätiedot

OKO OSUUSPANKKIEN KESKUSPANKKI OYJ

OKO OSUUSPANKKIEN KESKUSPANKKI OYJ OKO OSUUSPANKKIEN KESKUSPANKKI OYJ Pörssitiedote 12.5.2005, klo 8.00 OKON OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 JA TOIMITUSJOHTAJAN KOMMENTIT Toimitusjohtajan kommentit: "OKOn tuloskehitys ensimmäisellä vuosineljänneksellä

Lisätiedot

4-6/2014: Vakaa kehitys

4-6/2014: Vakaa kehitys OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2015 4-6/2014: Vakaa kehitys Liikevoitto oli 19,7 (22,0) miljoonaa euroa. Palkkiotuotot netto kasvoivat 11 %; korkokate pysyi vakaana 24,3 (25,9) miljoonassa eurossa. Liiketoiminnan

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

OP Ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015

OP Ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 OP Ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Sisällysluettelo 1. OP Ryhmä 2. Tulos 3. Vuosineljännes 4. Vakavaraisuus 5. Tase 6. Luotot ja asiakasvarat 7. Asiakkaat ja jäsenet ym 8. 5-vuotistarkastelu OP Ryhmä

Lisätiedot

OKO Pankki Oyj. Yhtiökokous Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen

OKO Pankki Oyj. Yhtiökokous Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen OKO Pankki Oyj Yhtiökokous 27.3.2007 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen 1 OKO-konsernin strategia 2006-2009 Visio Suomen vetovoimaisin ja menestyvin finanssipalveluyritys Taloudellisen lisäarvon luominen

Lisätiedot

Jatkuvien toimintojen voitto ennen veroja tammi kesäkuulta oli 121,4 miljoonaa euroa (162,0).

Jatkuvien toimintojen voitto ennen veroja tammi kesäkuulta oli 121,4 miljoonaa euroa (162,0). 1 SAMPO PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 9.8.2007 SAMPO PANKKI -KONSERNI TAMMI KESÄKUUSSA 2007 Konsernirakenteen muutokset Danske Bank A/S osti 1.2.2007 Sampo Pankin koko osakekannan. Tässä

Lisätiedot

Kotimaisten sijoituspalveluyritysten konsernit, konsolidointiryhmät. Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää; Frekvenssi 365 > 1.3.

Kotimaisten sijoituspalveluyritysten konsernit, konsolidointiryhmät. Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää; Frekvenssi 365 > 1.3. VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (vrt. Liite 6) Annettu Tunniste Systeemitunnus 19.7.2007 1.9.2007 2.1.2., 2.2.2. A_L3b_s.XLS A 1 = Suomi 2 = English 3 = Svenska 243, 244 Kotimaisten sijoituspalveluyritysten

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-syyskuu 2007

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-syyskuu 2007 Tammi-syyskuu 2007 Avainlukuja 1-9/2007 1-9/2006 Muutos * 2006 Tulos ennen veroja, milj. e 757 598 27 800, josta pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 545 474 15 643, josta vahinkovakuutus 125 58 114 78,

Lisätiedot

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8 Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8 KONSERNIN AVAAVA TASE 1.1.2006 FAS-tase IAS 39 IAS 19 IAS 16 IFRS- Korkojoh- Eläke- IAS 40 avaava tase 01.01.2006 dannaiset säätiö

Lisätiedot

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti:

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti: OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 1, 29.4.2014 TÄYDENNYS 1, 29.4.2014 HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2014 (200.000.000 EUROA) SEKÄ HELSINGIN OP TUOTTODEBENTUURI 1/2014 LAINAKOHTAISIIN EHTOIHIN

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS kaudelta tammikuu - syyskuu 2004

OSAVUOSIKATSAUS kaudelta tammikuu - syyskuu 2004 OSAVUOSIKATSAUS kaudelta tammikuu - syyskuu 2004 : 19.10.2004 Ålandsbanken Abp Pörssitiedote 19.10.2004 klo 09.00 OSAVUOSIKATSAUS kaudelta tammikuu - syyskuu 2004 Tarkastelukausi lyhyesti Konsernin liikevoitto

Lisätiedot

SUUPOHJAN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2012. Liiketoiminta. Tulos ja taloudellinen asema

SUUPOHJAN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2012. Liiketoiminta. Tulos ja taloudellinen asema SUUPOHJAN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2012 Asiakkaita: 45 902 (46 344), asiakasmäärä sisältää pankin omia palveluja käyttävät asiakkaat Vakavaraisuussuhde, %: 16,88 % (18,04 %) Liikevoitto

Lisätiedot

Pohjolan osakeanti 2009. Vankka perusta luo mahdollisuuksia

Pohjolan osakeanti 2009. Vankka perusta luo mahdollisuuksia Pohjolan osakeanti 2009 Vankka perusta luo mahdollisuuksia Tässä materiaalissa esitetyt tiedot perustuvat listalleottoesitteeseen, johon sijoitusta harkitsevien tulee tutustua ennen sijoituspäätöksen tekemistä.

Lisätiedot

OP Pohjola ryhmän osavuosikatsaus

OP Pohjola ryhmän osavuosikatsaus OP Pohjola ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012 OP-Pohjola-ryhmä Tulos Vuosineljännes Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym 5-vuotistarkastelu Sisällysluettelo OP Pohjola ryhmä

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-syyskuu 2008

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-syyskuu 2008 Tammi-syyskuu 2008 Avainlukuja 1-9/2008 1-9/2007 Muutos * 2007 Tulos ennen veroja, milj. e 466 757-38 1 005 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 473 536-12 706 Vahinkovakuutus 73 125-42 181 Henkivakuutus

Lisätiedot

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0 Kamux Oyj Liite pörssitiedotteeseen klo 12:00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2016 Tässä liitteessä esitetyt Kamux Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset taloudelliset tiedot osavuosijaksoilta

Lisätiedot

OP-Pohjola. OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014

OP-Pohjola. OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 Sisällysluettelo OP-Pohjola-ryhmä Tulos Vuosineljännes Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym 5-vuotistarkastelu OP-Pohjola-ryhmä

Lisätiedot

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Sijoitusmessut Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Sijoitusmessut Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Pohjola-konserni Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2008 Sijoitusmessut 12.11.2008 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Pohjolan liiketoimintarakenne 2 Pohjola-konserni Pankkitoiminta Varainhoito Vahinkovakuutustoiminta

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2006

OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2006 Tammi-joulukuu 2006 Avainlukuja 2006 2005 Muutos * Tulos ennen veroja, m ilj. e 800 579 38 Kulujen suhde tuottoihin, % 55,4 55,3 0,1 Arvonalentum iset luotto-ja takauskannasta, % 0,02 0,02 0,0 Om an pääom

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS H TAALERI OYJ

PUOLIVUOSIKATSAUS H TAALERI OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS H1 2017 TAALERI OYJ TO I M I T U S J O H TA J A J U H A N I E L O M A A 2 2. 8. 2 0 1 7 TAALERI OYJ - INTOHIMO TAALERI OYJ TAALERI-KONSERNI Taaleri on Helsingin pörssiin listattu kasvava

Lisätiedot

Tuloskatsaus 1 (8) Julkaisupäivä HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N TULOSKATSAUS Liikevoitto 4,5 miljoonaa euroa

Tuloskatsaus 1 (8) Julkaisupäivä HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N TULOSKATSAUS Liikevoitto 4,5 miljoonaa euroa Tuloskatsaus 1 (8) Julkaisupäivä 24.8.2011 HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N TULOSKATSAUS 1.1. 30.6.2011 Liikevoitto 4,5 miljoonaa euroa Helsingin OP Pankki Oyj:n (Helsingin OP) liikevoitto oli tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

OKO OSUUSPANKKIEN KESKUSPANKKI OYJ

OKO OSUUSPANKKIEN KESKUSPANKKI OYJ OKO OSUUSPANKKIEN KESKUSPANKKI OYJ Pörssitiedote 6.5.2004, klo 8.00 OKON TULOSKEHITYS VAKAATA TAMMI MAALISKUUSSA 2004 OKO-konsernin tammi-maaliskuun liikevoitto 30 milj. (76). Vertailukelpoinen tulos parani.

Lisätiedot

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti:

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti: OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2014 (200.000.000 EUROA) SEKÄ HELSINGIN OP TUOTTODEBENTUURI 5/2014 LAINAKOHTAISIIN EHTOIHIN

Lisätiedot

OP-RYHMÄ. Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2005

OP-RYHMÄ. Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2005 OP-RYHMÄ Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2005 OP-ryhmän liiketoiminnan kasvu jatkui voimakkaana. Vakuutussäästöt kasvoivat viime vuoden syyskuusta 25 prosenttia ja sijoitusrahastojen pääomat 78 prosenttia. Luottokanta

Lisätiedot

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2013 LähiTapiola-ryhmä LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö LähiTapiola Pankki Oyj LähiTapiola Varainhoito Oy LähiTapiola Kiinteistövarainhoito

Lisätiedot

OKO OSUUSPANKKIEN KESKUSPANKKI OYJ

OKO OSUUSPANKKIEN KESKUSPANKKI OYJ OKO OSUUSPANKKIEN KESKUSPANKKI OYJ Pörssitiedote 2.11.2005, klo 8.00 OKON OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2005 JA TOIMITUSJOHTAJAN KOMMENTIT Toimitusjohtajan kommentit: "OKO-konsernin tuloskehitys oli kolmannella

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2015 17.11.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2015 17.11.2015 OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2015 17.11.2015 4-6/2015: Vakaa kehitys Liikevoitto oli 16,4 (17,3) miljoonaa euroa. Palkkiotuotot netto kasvoivat 12 %, mutta korkokate laski 9 % 23,8 (26,1) miljoonaan euroon. Liiketoiminnan

Lisätiedot

AKTIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2012 Toimitusjohtajan katsaus

AKTIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2012 Toimitusjohtajan katsaus AKTIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2012 Toimitusjohtajan katsaus 2011 vaiheikas vuosi Aktialle Liikevoitto (milj. euroa) Osakekohtainen tulos laski 0,53 (0,83) euroon 77,9 Muuttumaton osinko 0,30 euroa/osake

Lisätiedot

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Pohjola/IR

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Pohjola/IR Pohjola-konserni Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2009 2 Sisällys Pohjola lyhyesti 3 Visio, missio ja strategia 6 Osavuositulos 1.1.-30.6.2009 11 Liiketoimintojen katsaukset Pankkitoiminta 23 Varainhoito 33

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS

PÄIJÄT-HÄMEEN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS PÄIJÄT-HÄMEEN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2006 Päijät-Hämeen Osuuspankin liikevoitto kasvoi 1,1 miljoonaa euroa Päijät-Hämeen Osuuspankin liikevoitto oli tammi-kesäkuussa 4,0 miljoonaa euroa

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

OP-RYHMÄ. Osavuosikatsaus

OP-RYHMÄ. Osavuosikatsaus OP-RYHMÄ Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2005 OP-ryhmän liiketoiminnan kasvu jatkui voimakkaana. Luottokanta kasvoi viime vuoden kesäkuusta 13 prosenttia ja talletuskanta 8 prosenttia. Vakuutussäästöt kasvoivat

Lisätiedot

TAMPEREEN SEUDUN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS

TAMPEREEN SEUDUN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS OSAVUOSIKATSAUS Julkaisupäivä: 17.8.2005 TAMPEREEN SEUDUN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2005 Liikevoitto 8,3 miljoonaa euroa Tampereen Seudun Osuuspankin liikevoitto oli tammi-kesäkuussa 8,3

Lisätiedot

OKO OSUUSPANKKIEN KESKUSPANKKI OYJ

OKO OSUUSPANKKIEN KESKUSPANKKI OYJ OKO OSUUSPANKKIEN KESKUSPANKKI OYJ Pörssitiedote 5.8.2004, klo 8.00 OKON TULOSKEHITYS VAKAATA TAMMI KESÄKUUSSA 2004 OKO-konsernin tammi-kesäkuun liikevoitto oli 69 milj. euroa (104). Vertailukelpoinen

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

SAMPO PANKKI OYJ PÖRSSITIEDOTE SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2006

SAMPO PANKKI OYJ PÖRSSITIEDOTE SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2006 SAMPO PANKKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.2.2007 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2006 Tilikauden voitto oli 8,8 miljoonaa euroa Tilikaudella yhtiö osti Sampo Pankilta 1,4 miljardin euron

Lisätiedot

OKO IFRS-RAPORTOINNIN VAIKUTUKSIA OKO-KONSERNIIN

OKO IFRS-RAPORTOINNIN VAIKUTUKSIA OKO-KONSERNIIN OKO IFRS-RAPORTOINNIN VAIKUTUKSIA OKO-KONSERNIIN OKO-konserni siirtyi IFRS-tilinpäätöskäytäntöön (International Financial Reporting Standards) vuoden 2005 alussa. Vuoden 2005 osavuosikatsaukset laaditaan

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2012 PÖRSSITIEDOTE 2.11.2012 KLO 9:15 - Liikevaihto 31,7 miljoonaa euroa (28,6 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoona euroa (1,2 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus OKO OSUUSPANKKIEN KESKUSPANKKI OYJ Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2003 Aurumin osakkeiden myynti paransi tulosta Konsernin tammi-maaliskuun liikevoitto oli 76 miljoonaa euroa (38) 1. Helmikuussa OKO alensi

Lisätiedot