OKO osavuosikatsaus TAMMI-KESÄKUU 2004

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OKO osavuosikatsaus TAMMI-KESÄKUU 2004"

Transkriptio

1 osavuosikatsaus TAMMI-KESÄKUU 2004

2 OSA I STRATEGIA JA MARKKINA-ASEMA Strategia

3 Visio Asiakkaat Henkilöstö Sijoittajat Suomen vetovoimaisin ja menestyvin pankki. Kasvu Kannattavuus Osakkeen tuotto

4 Missio Taloudellisen lisäarvon tuottaminen asiakkaille ja osakkeenomistajille.

5 Strategia OKOn liiketoiminta-alueet ovat Yrityspankkitoiminta Investointipankkitoiminta Vähittäispankkitoiminta Keskuspankkitoiminta ja varainhallinta OKO keskittyy kotimaisten asiakkaiden palveluun ja tarjoaa näille monipuoliset rahoitus-, sijoitus- ja maksuliikeratkaisut Suomessa, lähialueilla ja kansainvälisesti. Ulkomaisille asiakkaille OKO tarjoaa pankkipalvelut näiden Suomeen liittyvän liiketoiminnan tarpeisiin. OKO toimii OP-ryhmän keskuspankkina sekä vastaa ryhmän maksuvalmiudesta ja kansainvälisestä palvelukyvystä.

6 Strategia OKOn tavoitteena on kasvaa lähivuosina markkinoita nopeammin seuraavilla alueilla: vähittäispankkitoiminnassa pääkaupunkiseudulla instituutio- ja henkilöasiakkaiden varallisuudenhoitajana liikevaihdoltaan alle kahden miljardin euron yritysten pankkina yritysten ja yhteisöjen rahoituksen järjestäjänä pääomamarkkinoilla

7 Strategia Markkina-asematavoitteet Strateginen tavoite osuus pääkaupunkiseudun pankkiasiakkaista *) yli 20 % osuus sijoitusrahastojen pääomista *) yli 20 % osuus yritysten luotoista 20 % maksuliike **) jatkuva kasvu 35 % 1 % 7 % 7 % 7 % velka- ja osakerahoituksen järjestäjä vahva toimija *) OP-ryhmätasoinen tavoite **) Välitettyjen maksuliiketapahtumien kasvu

8 Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitearvot OKO

9 Markkina-asema OKO

10 Kasvu - luottokanta mrd % 10 % 14 % 7 % 17 % OKO yhteensä 6 % 13 % 8% 7 % 13 % 19 % 17 % 18 % 17 % 8 % -57 % - 18 % 221 % -28 % -13 % Yrityspankkitoiminta Vähittäispankkitoiminta Keskuspankkitoiminta ja varainhallinta 12/ / / / /2003 6/2004 Kasvuprosentit on ilmoitettu kasvuna edellisen kauden lopusta.

11 Yrityspankkitoiminta Markkinaosuus rahalaitosten yritysluottokannasta % ,7 % ,0 % /99 6/99 9/99 OPK / Tutkimus / /99 3/00 6/00 9/00 12/00 3/01 6/01 9/01 12/01 3/02 *) 12/2002 asti talletuspankkien yritysluottokanta. **) Suomen Pankin uuden tilastointiperusteen mukainen osuus 1/2003 lähtien. 6/02 9/02 12/02 *) **) 3/03 6/03 9/03 12/03 3/04 6/04

12 Yrityspankkitoiminta Luottokannan keskimarginaalin kehitys, yritysasiakkaat Indeksi OKO 3/99 6/99 9/99 12/99 3/00 6/00 9/00 12/00 3/01 6/01 9/01 12/01 3/02 6/02 9/02 12/02 3/03 6/03 9/03 12/03 3/04 6/04

13 Vähittäispankkitoiminta Anto- ja ottolainauksen korkoero Indeksi OKO 6/99 12/99 6/00 12/00 6/01 12/01 6/02 12/02 6/03 12/03 6/04

14 Vähittäispankkitoiminta Uusien asuntoluottojen keskimarginaalit Marginaali, % 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 OKO 3/00 6/00 9/00 12/00 3/01 6/01 9/01 12/01 3/02 6/02 9/02 12/02 3/03 6/03 9/03 12/03 3/04 6/04

15 Kasvu - yleisötalletukset mrd. 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 2 % 6 % -2 % 20 % 11 % 12 % 23 % -2 % 4 % 3 % 15 % 10 % -2 % 6 % -1 % 12/ / / / /2003 6/2004 0,0 Konserni yhteensä Vähittäispankki Muut talletukset Kasvuprosentit on ilmoitettu kasvuna edellisen kauden lopusta.

16 Kasvu - Opstockin hallinnoimat asiakasvarat mrd % 37 % 11 % 7 % 45 % 16 % 47 % 14 % 11 % 30 % 1 % 19 % 27 % 24 % 21 % 41 % 5 % 5 % 75 % 0 % 12/ / / / /2003 6/ Yhteensä Rahastot Henkivakuutus Muut Kasvuprosentit on ilmoitettu kasvuna edellisen kauden lopusta.

17 OP-ryhmän osuus vapaaehtoisten henki- ja eläkevakuutusten maksutulosta sekä sijoitusrahastoista % Henki- ja eläkevakuutusten maksutulo Sijoitusrahastojen pääomat *) 0 12/ / / / /2003 6/2004 Sijoitusrahastojen omistajat *) *) Suomeen rekisteröidyt sijoitusrahastot

18 Vähittäispankkitoiminta Uudet asiakkaat Kpl Kaikki uudet asiakkaat Lin. (Kaikki uudet asiakkaat) 0 9/02 12/02 3/03 6/03 9/03 12/03 3/04 6/04

19 Yrityspankkitoiminta Kasvu - välitetyt maksuliiketapahtumat Milj. kpl % % 7 % 1 % 20 % Tammi-joulukuu Tammi-kesäkuu Kasvuprosentit on ilmoitettu kasvuna edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta.

20 OSA II TALOUS- JA LIIKETOIMINTA-ALUEINFORMAATIO Taloudellinen informaatio

21 Toiminta lyhyesti Tammi-kesäkuu 2004 Konsernin liikevoitto oli 69 M (104). Tulokseen sisältyi 5 M myyntivoitto OM HEX AB:n osakkeista. Vuoden 2003 alkupuoliskolla kertaluonteiset erät paransivat liikevoittoa nettomääräisesti 50 M. Oman pääoman tuotto oli 15,0 % (23,6). Osakekohtainen tulos oli 0,56 (0,81). Luottokanta kasvoi vuodenvaihteesta 8 % ja vuodessa 13 % ja oli kesäkuun lopussa 8,0 mrd. (7,4). Omaisuudenhoidon hallinnoimat asiakasvarat olivat 9,3 mrd. (8,4). Ne kasvoivat viime vuoden lopusta 11 % ja vuodessa 26 %. Vakavaraisuussuhde oli kesäkuun lopussa 10,9 % ja ensisijaisten omien varojen vakavaraisuussuhde oli 7,6 %. Kesäkuussa OKO laski liikkeeseen 10 mrd. Japanin jenin pääomalainan. Pankkien toimintaympäristön arvioidaan pysyvän ennallaan ja kilpailun jatkuvan kireänä. Konsernin liikevoitto muodostunee hieman suuremmaksi kuin viime vuoden vastaava tulos ilman OP- Henkivakuutuksen osakkeiden ja Kiinteistö Oy Aleksi-Hermeksen osakekannan myynnin tulosvaikutuksia. OKO

22 Avainluvut 1-6/ /2003 Muutos Liikevoitto, M Kulujen osuus tuotoista, % Luotto- ja takaustappiot, M Arvonalentumiset, M Muutos Vakavaraisuus, % 10,9 11,4-0,5 Järjestämättömät ja 0-korkoiset saamiset, M Henkilöstö *) Taseen loppusumma, mrd. 15,1 13,3 1,7 *) Helsingin Seudun OP-Kiinteistökeskuksessa työskenteli 82 henkilöä.

23 Tunnusluvut 6/2004 6/2003 Muutos Oman pääoman tuotto (ROE), % 15,0 23,6-8,6 Koko pääoman tuotto (ROA), % 0,7 1,2-0,5 Tulos / osake, 0,56 0,81-0,25 Tulos / osake laimennettu, 0,53 0,79-0,26 Oma pääoma / osake, 7,35 7,17 0,18

24 Tuloslaskelma M 1-6/ /2003 Muutos Muutos, % Rahoituskate Osinkotuotot Palkkiotuotot, netto Arvopaperikaupan nettotuotot Valuuttatoiminnan nettotuotot Muut tuotot Tuotot yhteensä Henkilöstökulut Muut kulut Kulut yhteensä Voitto ennen luottotappioita ja arvonalentumisia Luotto- ja takaustappiot Arvonalentumiset Osuus pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltyjen yritysten tuloksista LIIKEVOITTO

25 Vertailukelpoinen liikevoitto M 1-6/ /2003 Liikevoitto Sijoitukset OP-Henkivakuutukseen Arvonalennukset Realinvestin osakkeista - 4 Myyntivoitto Omhexin osakkeista -5 - VERTAILUKELPOINEN LIIKEVOITTO 64 54

26 Tulos neljännesvuosittain I/ II/2004 M I/02 II/02 III/02 IV/02 I-IV/02 I/03 II/03 III/03 IV/03 I-IV/03 I/04 II/04 Rahoituskate Osinkotuotot Palkkiotuotot, netto Arvopaperikaupan nettotuotot Valuuttatoiminnan nettotuotot Muut tuotot Tuotot yhteensä Henkilöstökulut Muut kulut Kulut yhteensä Voitto ennen luottotappioita ja arvonalentumisia Luotto- ja takaustappiot Arvonalentumiset Osuus pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltyjen yritysten tuloksista LIIKEVOITTO Liikevoitto ilman Pohjolan ja OP-Henkivakuutuksen välitöntä vaikutusta

27 Rahoituskate ja palkkiotuotot (netto) M Rahoituskate Palkkiotuotot, netto /03 4-6/03 7-9/ /03 1-3/04 4-6/04

28 Rahoituskate liiketoiminta-alueittain Konserni Yrityspankkitoiminta Investointipankkitoiminta Vähittäispankkitoiminta 1-6/ /2003 Keskuspankkitoiminta ja varainhallinta Konsernihallinto M M

29 Nettopalkkiotuotot liiketoiminta-alueittain OKO

30 Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot M Saamistodistukset Osakkeet Valuuttatoiminta /03 4-6/03 7-9/ /03 1-3/04 4-6/04-7

31 Kulurakenne Henkilöstökulut 4-6/04 Atk-kulut 1-3/ /03 Muut hallintokulut 7-9/03 4-6/03 Poistot ja arvonalentumiset hyödykkeistä 1-3/ M Liiketoiminnan muut kulut, ilman palkkiokuluja

32 Tase - Luotot ja sijoitukset mrd ,8 mrd. 15,1 mrd. 51 % 53 % 18 % 18 % 2526 % % Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä sis. leasing Saamiset luottolaitoksilta Saamistodistukset ja käteiset varat Osakkeet ja osuudet Muut erät

33 Tase - Rahoitus Velat osuuspankeille mrd ,8 mrd. 15,1 mrd. 22 % 11 % 22 % 32 % 20 % 9 % 19 % 39 % Velat muille luottolaitoksille Velat yleisölle Joukkovelkakirjalainat, sijoitustodistukset ja muut velkakirjat Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla Pääomalainat Oma pääoma ja vähemmistöosuus Muut erät

34 Luottokanta sektoreittain mrd ,1 Muut ,2 1,1 0,8 2,7 0,3 0,3 1,5 1,3 0,8 0,7 3,1 3,4 0,2 1,8 0,7 4,1 0,1 2,4 2,2 0,8 0,7 4,3 4,7 Kotitaloudet Julkisyhteisöt, voittoa tavoittelemattomat yhteisöt ja asuntoyhteisöt Yritykset 0 12/99 12/00 12/01 12/02 12/03 6/04

35 Yrityssaamiset ja -sitoumukset toimialoittain % (6,4 mrd. ) (6,6 mrd. ) (7,3 mrd. ) OKO Metalliteollisuus Kauppa Metsäteollisuus Rakentaminen Muu teollisuus Elintarviketeollisuus Kuljetus ja liikenne Muiden kiinteistöjen hallinta Energian tuotanto Palvelut Viestintä ja kustantaminen Tietoliikenne ja elektroniikka Muut toimialat

36 Yrityssaamiset ja -sitoumukset ratingluokittain *) % *) Vakuuksia ja takauksia ei ole huomioitu Luokittelematon 1-2 (AAA-A-) 3-4 (BBB+ - BBB-) 5-6 (BB+ - BB) 7-8 (BB- - B+) 9-10 (B - C) (D)

37 Luotto- ja takauskanta mrd % Luotto- ja takauskanta *) Nettoluottotappiot / luotto- ja takauskanta, % 2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0, ,0-0,2-0,1 0,0 0,0 0, / / / / /2003 6/2004 *) Sisältää luottokannan, repo-ostot, leasing-vastuut, takaukset ja takuuvastuut Järjestämättömät ja nollakorkoiset saamiset / luotto- ja takauskanta, %

38 Luottotappiot M Uudet luottotappiot ja luottotappiovaraukset /2004 Luottotappiopalautukset ja perutut luottotappiovaraukset Luotto- ja takaustappiot, netto

39 Vastuusalkun laatu ja riskipitoisuus OKO

40 Omat varat ja vakavaraisuus M % Toissijaiset omat varat Ensisijaiset omat varat ,5 11,4 12,8 11,1 11,0 10,9 7,3 7,0 7,4 7,0 7,0 7, Ensisijaisten omien varojen suhde, % Vakavaraisuus, % 12/99 12/00 12/01 12/02 12/03 6/04 Omien varojen vähennyseriä ei ole esitetty kuvassa.

41 Katsaus liiketoiminta-alueittain OKO

42 Liiketoiminta-alueiden tulokset 1-6/2004 Yritys- Investointi- Vähittäis- Keskuspankki- Konsernihallinto Konserni pankki- pankki- pankki- toiminta ja (sis.eliminoinnit) yhteensä toiminta toiminta toiminta varainhallinta Tuotot, M Liikevoitto, M Oman pääoman tuotto (12 kuukauden liukuva), % 11,1 64,5 12,9 39,0-15,0 Riskipainotetut sitoumukset, M Allokoitu oma pääoma, M *) Henkilöstön määrä Liiketoiminta-alueiden tulokset on laskettu kohdistamalla palkkiokuluilla oikaistut tuotot ja kulut kyseiselle liiketoiminnalle. Liiketoiminta-alueille on kohdistettu omaa pääomaa 7 prosenttia riskipainotetuista sitoumuksista. Liiketoiminta-alueille kohdistamaton osuus on kohdennettu Konsernihallintoon. Investointipankkitoiminnan omana pääomana on kuitenkin käytetty Opstock Oy:n taseen mukaista omaa pääomaa. *) Kauden keskiarvo

43 Yrityspankkitoiminta Tuottojen pääerät Rahoituskate määräytyy antolainauksen marginaaleista, volyymeista ja tradingtoiminnasta. Rahoituskate ei ole herkkä korkotason muutoksille, koska luotonanto rahoitetaan markkinaehtoisesti. Palkkiotuotot rahoituksen järjestämisestä maksuliikkeen hoitamisesta

44 Yrityspankkitoiminta Tammi-kesäkuu 2004 Liikevoitto oli 34,8 M (28,4). Tuotot kasvoivat 5,1 M ja kulut vähenivät 0,6 M. Luottotappioiden tulosvaikutus oli 0,2 M positiivinen (0,5 M negatiivinen). Luottokanta kasvoi vuodenvaihteesta 8 % ja vuodessa vajaat 12 %. Riskiasema pysyi hyvänä. OKO laski liikkeeseen 11 strukturoitua lainaa ja oli pääjärjestäjänä kolmessa joukkolainaemissiossa. Lainojen yhteenlaskettu pääoma oli 456 M (85). Lähteviä ja saapuvia maksuliiketapahtumia välitettiin 61 miljoonaa kappaletta eli viidennes enemmän kuin vertailukaudella. Maksuliikkeen palkkiotuotot kasvoivat 13 %. Koko vuoden liikevoiton arvioidaan muodostuvan suuremmaksi kuin viime vuonna, mikäli toimintaympäristössä ei tapahdu merkittäviä ennakoimattomia muutoksia.

45 Yrityspankkitoiminta Taloudellinen kehitys OKO

46 Yrityspankkitoiminta Taloudellinen kehitys /2004 Liikevoitto, M Oman pääoman tuotto (12 kuukauden liukuva), % 10,2 11,1 Kulujen osuus tuotoista, % Riskipainotetut sitoumukset, M Luottokanta, M Luotot ja takaukset, M Järjestämättömät ja 0-korkoiset saamiset, M Järjestämättömien ja 0-korkoisten saamisten osuus luotoista ja takauksista, % 0,22 0,21 0,19 0,30 0,20 Henkilömäärä

47 Investointipankkitoiminta Tuottojen pääerät Palkkiotuotot Instituutio- ja henkilöasiakkaiden sijoitussalkkujen hoidosta ja rahastojen välityksestä Corporate Finance -palveluista arvopapereiden välittämisestä instituutioasiakkaille sekä osuuspankkien ja Okopankin asiakkaille

48 Investointipankkitoiminta Tammi-kesäkuu 2004 Investointipankkitoiminnan liikevoitto oli 3,1 M (1,9). Osakemarkkinoiden vilkastuminen kasvatti selvästi välitystoiminnan ja hoidettavan varallisuuden lisääntyminen varallisuudenhoidon tuottoja. Opstockin hallinnoima varallisuus kasvoi 11 %. Hallinnoitujen OPrahastojen pääomien kasvu oli 14 %, kun kaikkien Suomeen rekisteröityjen rahastojen yhteenlaskettu kasvu oli 25 %. Välitettyjen osakekauppojen määrä kasvoi 63 % ja euromääräinen vaihto 110 % vertailukaudesta. Opstockin markkinaosuus Helsingin Pörssissä välitettyjen kauppojen lukumäärästä oli 5 % (4) ja arvosta 2,0 % (1,5). Toimintaympäristö Corporate Finance toiminnassa oli edelleen haastava. Opstock Corporate Financen palkkiotuotot laskivat vertailukaudesta. Investointipankkitoiminnan liikevoiton odotetaan olevan samalla tasolla kuin viime vuoden kertaluonteisilla erillä oikaistu liikevoitto.

49 Investointipankkitoiminta Taloudellinen kehitys M Tuotot Henkilöstökulut Muut kulut Kulut yhteensä Liikevoitto /2004 Liikevoitto, M 7 3 Oman pääoman tuotto (12 kuukauden liukuva), % 40,2 64,5 Kulujen osuus tuotoista, % Välitettyjen osakekauppojen arvo, M Hallinnoitavien asiakasvarojen määrä, M Henkilömäärä

50 Investointipankkitoiminta Hallinnoitavien asiakasvarojen jakauma % 7 % 5 % Opstockrahastot OP-rahastot 34 % 33 % Eläkekassat ja -säätiöt Vakuutusyhtiöt Yritykset 18 % Muut

51 Rahastojen tuottovertailu Rahastot (kpl), jotka sijoittuvat tuotolla mitattuna (3 vuotta p.a.) luokkiensa parhaaseen neljännekseen. Yhtiö Rahastoja kpl OP 5 FIM Sampo 5 5 Gyllenberg 3 Nordea 2 Evli 2 Lähde: HEX Rahastoraportti Mukana luokat: osakerahastot Suomi, Eurooppa ja koko maailma, suomalaiset ja kansainväliset yhdistelmärahastot, pitkän ja lyhyen koron rahastot Euroalueella OKO / Wealth Management /

52 Investointipankkitoiminta OP-rahastokanta rahastoluokittain mrd. 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 1/02 4/02 7/02 10/02 1/03 4/03 7/03 10/03 1/04 4/04 6/04 Lyhyen koron rahastot Pitkän korkon rahastot Yhdistelmärahastot Osakerahastot Hedge rahastot

53 Investointipankkitoiminta OP-rahastokanta myyntikanavittain Mrd. 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 Osuuspankit Okopankki Opstock 1,0 0,5 0,0 12/ / / / /2003 6/2004

54 Investointipankkitoiminta Välitetyt rahastot *) Mrd. 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 12/99 12/00 12/01 12/02 12/03 6/04 Ulkomaiset välitetyt rahastot Välitetyt OPrahastot *) Rahastokanta kauden lopussa.

55 Vähittäispankkitoiminta Tuottojen pääerät Rahoituskate anto- ja ottolainauksen korkoero, volyymi sekä korkotaso Palkkiotuotot luottojen järjestelyt maksuliikepalvelut sijoitus- ja vakuutustuotteiden välitys

56 Vähittäispankkitoiminta Tammi-kesäkuu 2004 Liikevoitto oli 9,7 M (11,7). Rahoituskatetta kertyi 3 M vertailukautta vähemmän matalan korkotason ja kaventuneiden marginaalien vuoksi. Nettopalkkiotuotot sen sijaan kasvoivat yli 1 M. Vähittäispankkitoimintaan on yhdistelty vuoden 2004 alusta Helsingin Seudun OP-Kiinteistökeskus, jonka tuotot olivat 3,2 M ja kulut 2,9 M. Luottokanta kasvoi vuodessa 18 % ja asuntoluottokanta 21 %. Järjestämättömien ja nollakorkoisten saamisten määrä kasvoi vuodenvaihteesta 1 M, mutta niiden osuus luotoista ja takauksista pysyi edelleen vähäisenä. Okopankin asiakasvarat kasvoivat vuodessa 13 %. Talletuskanta kasvoi 8 % ja välitettyjen henkivakuutusten ja rahastosijoitusten markkina-arvo yhteensä 31 %. Asiakasmäärä oli katsauskauden lopussa Vähittäispankkitoiminnan liikevoitto jää pienemmäksi kuin viime vuonna.

57 Vähittäispankkitoiminta Taloudellinen kehitys OKO

58 Vähittäispankkitoiminta Taloudellinen kehitys /2004 Liikevoitto, M Oman pääoman tuotto (12 kuukauden liukuva), % 15,1 12,9 Kulujen osuus tuotoista, % Riskipainotetut sitoumukset, M Luottokanta, M Talletuskanta, M Järjestämättömät ja 0-korkoiset saamiset, M Järjestämättömien ja 0-korkoisten saamisten osuus luotoista ja takauksista, % 0,43 0,42 0,28 0,31 0,32 Asiakkaiden määrä Henkilömäärä *) 613 *) *) Sisältää Helsingin Seudun OP-Kiinteistökeskuksessa työskentelevät henkilöt. (75 ja 82)

59 Vähittäispankkitoiminta Kasvu - luottokanta M % 22 % 20 % 20 % 18 % 4 % 3 % 23 % 25 % 13 % 6 % 9 % 8 % 10 % 18 % 12/ / / / / Asuntoluotot Muut kotitalouksien luotot Yritysluotot 6/2004 Kasvuprosentit on ilmoitettu kasvuna edellisen kauden lopusta.

60 Vähittäispankkitoiminta Kasvu - asiakasvarat M ,5 % 4,2 % 12,9 % 6,9 % Rahastot ,8 % Henkija eläkevakuutukset Talletukset 0 12/ / / / /2003 6/2004 Kasvuprosentit on ilmoitettu kasvuna edellisen kauden lopusta.

61 Keskuspankkitoiminta ja varainhallinta Tuottojen pääerät Keskuspankkitoiminnan tuotot osuuspankkien rahoittamisesta OP-ryhmän likviditeetin hoitamisesta Varainhallinnan tuotot osakesijoituksista korkosijoituksista kiinteistösijoituksista

62 Keskuspankkitoiminta ja varainhallinta Tammi - kesäkuu 2004 Liikevoitto oli 25,5 M (12,7). OKO myi toisella vuosineljänneksellä Omhexin osakkeita ja sai niistä myyntivoittoa 4,7 M. Vertailukauden tulosta sen sijaan heikensi 3,9 M :n arvonalentuminen, joka koski kiinteistösijoitusyhtiö Realinvestin osakkeita. Liikevoiton vertailukelpoinen kasvu oli näin ollen 4,3 M, mikä oli onnistuneen osakesijoitustoiminnan ansiota. Osakesijoitusten nettotuotot olivat 9 M (3). Noteerattujen osakkeiden kirjaamattomat arvonnousut olivat kesäkuun lopussa 23 M (26). Korkosijoitustoiminnan nettotuotot olivat yhtä suuret kuin vertailukaudella eli 8 M. Kiinteistöomaisuuden määrä ja rakenne säilyivät vuodenvaihteen tasolla. Vuokrattavissa olevien kiinteistöjen nettotuotto laski 5,8 %:iin (7,9) ja vajaakäyttöaste nousi 16 %:iin (6). Osuuspankkien luotonanto kasvoi talletuksia nopeammin, joten niiden rahoitustarve OKOsta lisääntyi. OKOn nettovelka osuuspankeille pieneni 0,8 mrd. :oon (1,3) Koko vuoden liikevoitto muodostunee suuremmaksi kuin Aleksi- Hermeksen myynnin tulosvaikutuksella oikaistu viime vuoden liikevoitto.

63 Keskuspankkitoiminta ja varainhallinta Taloudellinen kehitys OKO

64 Keskuspankkitoiminta ja varainhallinta Taloudellinen kehitys /2004 Liikevoitto, M Oman pääoman tuotto (12 kuukauden liukuva), % 33,0 39,0 Kulujen osuus tuotoista, % Riskipainotetut sitoumukset, M Saamiset osuuspankeilta, M Osuuspankkien vähimmäis- ja kassavarantotalletukset, M Osuuspankkien muut talletukset, M Kiinteistöomistuksiin sitoutunut pääoma, M Vuokrattavissa oleviin kiinteistöomistuksiin sitoutunut pääomaa, M Vuokrattavissa olevien kiinteistöomistusten nettotuotto, % 7,2 7,6 7,9 8,1 5,8 Vuokrattavissa olevien tilojen vajaakäyttöaste, % Henkilömäärä

65 Keskuspankkitoiminta ja varainhallinta Saamiset ja velat OKOn ja osuuspankkien välillä M Pääomasijoitukset ja perpetuaalilainat Muut luotot Varantotalletukset Kassavarantotalletukset 12/99 3/00 6/00 9/00 12/00 3/01 6/01 9/01 12/01 3/02 6/02 9/02 12/02 3/03 6/03 9/03 12/ /04 6/04 Muut talletukset Nettoasema

66 Konsernihallinto Tammi-kesäkuu 2004 Konsernihallinnon tulos pieneni merkittävästi vuotta aikaisemmasta, koska vertailukauden tulokseen sisältyi OP- Henkivakuutuksen osakkeiden myynnin tulosvaikutus 53 M. Konsernihallinnon kulut olivat vakaat. OP-Kotipankista konserniin yhdistelty tulososuus oli 1,0 M (0,9). Konsernihallinnon vuoden 2004 tuloksen arvioidaan muodostuvan samantasoiseksi kuin OP-Henkivakuutuksen osakkeiden myynnin tulosvaikutuksella oikaistu viime vuoden liikevoitto.

67 Konsernihallinto Taloudellinen kehitys Henkilömäärä

68 OP- Henkivakuutus Tulosanalyysi Vakuutusmaksutulo Sijoitustoiminnan nettotuotto Maksetut korvaukset 1-6/ /2003 Vastuuvelan muutos ennen lisäetuja ja tasoitusmäärän muutosta Liikekulut Liikevoitto M

69 OP-Henkivakuutus Sijoitusomaisuus Korkosijoitukset Osakkeet ja osuudet Vaihtoehtoiset sijoitukset Markkina-arvo Kirjanpitoarvo Kiinteistöt M

70 OP-Henkivakuutus Toimintapääoma ja vakavaraisuus Toimintapääoma, M 300 Vakavaraisuus, % Toimintapääoma Toimintapääoman vähimmäismäärä Vakavaraisuusaste 0 12/99 12/00 12/01 12/02 12/03 6/04 0

71 OSA III TIETOA OSAKKEESTA JA OSAKKEENOMISTAJISTA

72 OKOn osakkeenomistajat Suurimmat osakkeenomistajat Osuus osakkeista, % Osuus äänistä, % Osuuspankkikeskus Osk 39,9 56,7 Hallintarekisteröidyt osakkaat 12,8 6,7 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 2,1 1,1 Osuuspankkien Eläkesäätiö 1,9 1,0 Oulun Osuuspankki 1,8 3,1 Turun Seudun Osuuspankki 1,2 0,6 Etelä-Karjalan Osuuspankki 0,9 0,5 Pohjola Finland Value Sijoitusrahasto 0,7 0,4 Thominvest Oy 0,6 0,3 Savonlinnan Osuuspankki 0,6 0,3 Jäsenosuuspankit yhteensä 22,5 23,6

73 OKOn osakkeenomistajat A-sarjan suurimmat omistajat Osuus A-sarjan osakkeista, % Osuuspankkikeskus Osk 29,5 Hallintarekisteröidyt osakkaat 16,6 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 2,7 Osuuspankkien Eläkesäätiö 2,4 Turun Seudun Osuuspankki 1,6 Etelä-Karjalan Osuuspankki 1,2 Oulun Osuuspankki 0,9 Pohjola Finland Value Sijoitusrahasto 0,9 Thominvest Oy 0,8 Savonlinnan Osuuspankki 0,8 Jäsenosuuspankit yhteensä 21,8 Tietoa OKOn osakkeista A-sarja K-sarja Osakkeita, kpl Osuus osakkeista, % 77,2 22,8 Osuus äänistä, % 40,3 59,7

74 OKOn A-osakkeen viikoittainen vaihto ja kurssikehitys 12 kpl Vaihto Kurssi 0 3/99 6/99 9/99 12/99 3/00 6/00 9/00 12/00 3/01 6/01 9/01 12/01 3/02 6/02 9/02 12/02 3/03 6/03 9/03 12/03 3/04 6/04 0 Huhtikuun lopussa toteutettu osakkeen jakautuminen on huomioitu osakkeen kurssissa takautuvasti

75 Osakekannan (OKO A ja K) markkina-arvo M /99 12/00 12/01 12/02 12/03 6/04 K-osakkeiden kurssina on käytetty A-osakkeiden kurssia.

76 Tuottovertailu (sis. osingot) OKO vs. osakemarkkinat Indeksi /98 12/99 12/00 12/01 12/02 12/03 7/ OKO A Pankit ja rahoitus Hex-portfolioindeksi Lähde: HEX /

77 Eurooppalaisten pankkien kurssikehityksiä - 10 vuotta OKO Index 100 = /04 OKO Eur Banks Mcap > 40 bn Eur Banks Mcap bn Eur Banks MCap 5-20 bn Eur Banks Mcap 0,5-5 bn Lähde: JCFQuant /

78 OSA IV TAUSTA - AINEISTOA OP-ryhmän rakenne

79 OP-ryhmä jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin Asiakkaita 3,1 miljoonaa Jäseniä 1,1 miljoonaa

80 Luottokelpoisuusluokitukset OKO

81 n luottokelpoisuusluokitukset OKO Fitch Ratings Pitkäaikainen varainhankinta Voimaantulo Lyhytaikainen varainhankinta Voimaantulo A F A F AA Moody's Investors Service Pitkäaikainen Voimaantulo Lyhytaikainen Voimaantulo varainhankinta varainhankinta Aa P Aa A A Aa Aa Standard & Poor's Pitkäaikainen varainhankinta Voimaantulo Lyhytaikainen varainhankinta Voimaantulo A A A

82 Pitkäaikaisen varainhankinnan luottokelpoisuusluokitukset heinäkuu 2004 Moody's Investors Standard Fitch Service & Poor s Ratings Danske Bank Aa1 AA- AA- Handelsbanken Aa1 A+ AA- OKO Aa2 A+ AA- Nordea Aa3 A+ AA- Swedbank Aa3 A A+ DnB NOR Aa3 A A+ SEB Aa3 A A+ Sampo, Pankki A1 A- - Sampo Oyj Baa1 - - Suomen valtio Aaa AAA AAA Yritysten Internet sivut /

83 osana OP-ryhmää OKO

84 Tuloslaskelma OP-ryhmä OKO M 1-6/ / / /2003 Rahoituskate Osinkotuotot Palkkiotuotot, netto Arvopaperikaupan nettotuotot Valuuttatoiminnan nettotuotot Muut tuotot Tuotot yhteensä Henkilöstökulut Muut kulut Kulut yhteensä Voitto ennen luotto- ja takaustappioita Luotto- ja takaustappiot Arvonalentumiset Osuus pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltyjen yritysten tuloksista LIIKEVOITTO

85 Tase OP-ryhmä OKO M VASTAAVAA Saamiset luottolaitoksilta Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä Saamistodistukset Muut erät VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA Velat luottolaitoksille ja keskuspankeille Velat yleisölle ja julkisyhteisöille Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat Muu vieras pääoma Oma pääoma VASTATTAVAA YHTEENSÄ

86 Avainluvut OKO

87 Markkinaosuudet pankkimarkkinoista OKO Euro- Euro- Vakuutus- Rahasto- Yhteensä Markkinat luotot talletukset säästöt *) pääomat *) mrd. Kotitaloudet OP-ryhmä 36,0 % 36,1 % 14,8 % 18,7 % 32,4 % 130,7 OKO 4,6 % 2,7 % Yritykset OP-ryhmä 23,4 % 23,7 % 1,4 % 10,5 % 19,9 % 61,1 OKO 14,0 % 5,0 % Muut OP-ryhmä 6,8 % 21,3 % 11,4 % 13,2 % 26,1 OKO 5,9 % 5,2 % Yhteensä OP-ryhmä 30,1 % 32,3 % 10,5 % 13,8 % 26,6 % 217,3 OKO 8,1 % 3,4 % 0,9 % 5,6 % 5,5 % Markkinat, mrd. 96,2 70,4 23,1 27,6 217,3 *) OKOn lukuja ei ole luokiteltu sektoreittain.

88 OP-ryhmän markkinaosuus rahalaitosten euromääräisistä yritysluotoista % Muu OP-ryhmä OKO /99 12/00 12/01 *) 12/02 **) 12/03 6/04 *) 12/2001 asti luvut eivät sisällä asuntoyhteisöille myönnettyjä luottoja. **) Suomen Pankin uuden tilastointiperusteen mukainen osuus 12/2002 lähtien.

89 Rahalaitosten euromääräisen yritysluottokannan keskikorko % OP-ryhmä *) Rahalaitokset 5 3 OPK / Tutkimus / **) 03 6/04 ***) *) OKO, osuuspankit ja Okopankki **) 12/2002 asti talletuspankkien yritysluottokanta. ***) Suomen Pankin uuden tilastointiperusteen mukainen osuus 1/2003 lähtien.

90 OP-ryhmän markkinaosuus rahalaitosten eurotalletuksista % Muu OP-ryhmä OKO /99 12/00 12/01 *) 12/02 **) 12/03 6/04 *) 12/2001 asti talletuspankkien eurotalletukset. **) Suomen Pankin uuden tilastointiperusteen mukainen osuus 12/2002 lähtien.

91 OP-ryhmän markkinaosuus rahalaitosten asuntoluotoista % Muu OP-ryhmä OKO /99 12/00 12/01 *) 12/02 **) 12/03 6/04 Luvut eivät sisällä vapaa-ajan asuntojen luototusta. *) 12/2001 asti talletuspankkien asuntoluottokanta. **) Suomen Pankin uuden tilastointiperusteen mukainen osuus 12/ 2002 lähtien.

92 OKO-konsernin pitkän aikavälin taloudellinen kehitys

93 Avainluvut Pitkän aikavälin tavoitetaso 1-6/ Liikevoitto, M Oman pääoman tuotto (ROE), % 14,0 15,0 18,5 10,0 13,0 21,5 16,1 Oman pääoman tuotto (ROA), % 0,73 0,92 0,50 0,67 1,10 0,82 Tuotot yhteensä, M Kulujen osuus tuotoista, %

94 Avainluvut OKO

95 Avainluvut OKO

Pohjola-konserni. Aamiaistilaisuus 9.5.2008 Enskilda. Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny, Pohjola Vakuutus Oy

Pohjola-konserni. Aamiaistilaisuus 9.5.2008 Enskilda. Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny, Pohjola Vakuutus Oy Pohjola-konserni Aamiaistilaisuus 9.5.28 Enskilda Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny, Pohjola Vakuutus Oy 2 Pohjola-konserni Kasvu jatkui vahvana Kannattavuus parani asiakasliiketoiminnoissa Maksuvalmiusreservin

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2009 Tilikauden voitto oli 19,0 miljoonaa euroa. Tilikaudella yhtiö osti Sampo Pankilta 0,5 miljardin euron antolainakannan Tilikauden aikana

Lisätiedot

Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu. OKO Vuosikertomus

Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu. OKO Vuosikertomus Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu OKO Vuosikertomus 2003 Sisällysluettelo 2 OKOn esittely 3 Vuoden 2003 tulos 5 Avainluvut 6 Vuoden

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS kaudelta tammikuu - syyskuu 2004

OSAVUOSIKATSAUS kaudelta tammikuu - syyskuu 2004 OSAVUOSIKATSAUS kaudelta tammikuu - syyskuu 2004 : 19.10.2004 Ålandsbanken Abp Pörssitiedote 19.10.2004 klo 09.00 OSAVUOSIKATSAUS kaudelta tammikuu - syyskuu 2004 Tarkastelukausi lyhyesti Konsernin liikevoitto

Lisätiedot

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Julkaisuvapaa 29.2.2008 klo 14.30 Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi Liikevoitto 9,5 miljoonaa euroa (4,8 milj. ), lainakanta 486,7 miljoonaa

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

4-6/2014: Vakaa kehitys

4-6/2014: Vakaa kehitys OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2015 4-6/2014: Vakaa kehitys Liikevoitto oli 19,7 (22,0) miljoonaa euroa. Palkkiotuotot netto kasvoivat 11 %; korkokate pysyi vakaana 24,3 (25,9) miljoonassa eurossa. Liiketoiminnan

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2013 LähiTapiola-ryhmä LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö LähiTapiola Pankki Oyj LähiTapiola Varainhoito Oy LähiTapiola Kiinteistövarainhoito

Lisätiedot

OKO VUOSIKERTOMUS 2004

OKO VUOSIKERTOMUS 2004 OKO VUOSIKERTOMUS 2004 OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj on suomalainen liikepankki, jonka A-osake noteerataan Helsingin Pörssissä. Osakkeenomistajia on noin 26 000. OKOn neljä liiketoiminta-aluetta

Lisätiedot

FINANSSIALAN VUOSITILASTO 2013

FINANSSIALAN VUOSITILASTO 2013 FINANSSIALAN VUOSITILASTO 2013 Pankit 31.12.2013 muutos kpl kpl Pankkien toimipaikat 1 448-97 kotimaiset pankkikonsernit 1 376-99 ulkomaisten pankkien sivukonttorit Suomessa 72 2 Pankkikonsernien henkilöstö

Lisätiedot

FINANSSIALAN VUOSITILASTO 2012

FINANSSIALAN VUOSITILASTO 2012 FINANSSIALAN VUOSITILASTO 2012 Pankit 31.12.2012 muutos kpl kpl Pankkien toimipaikat 1 546-29 kotimaiset pankkikonsernit 1 477-29 ulkomaisten pankkien sivukonttorit Suomessa 69 0 Pankkikonsernien henkilöstö

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2004. Nordea Pankki Suomi Oyj

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2004. Nordea Pankki Suomi Oyj Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2004 Nordea Pankki Suomi Oyj Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2004 Yhteenveto Suomen talous piristyi vuoden 2004 alkupuoliskolla. Yksityisen kulutuksen kasvu jatkui vahvana hyvän

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus 2011. Tapiola-ryhmä. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton

Puolivuosikatsaus 2011. Tapiola-ryhmä. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton Puolivuosikatsaus 2011 Tapiola-ryhmä Puolivuosikatsaus 2011 Tilintarkastamaton Vahinko-Tapiola Puolivuosikatsaus 2011 Liikevoitto nousi 22,5 milj. euroa 37,9 milj. euroon (15,4 milj. e) Kokonaistulos oli

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2015 17.11.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2015 17.11.2015 OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2015 17.11.2015 4-6/2015: Vakaa kehitys Liikevoitto oli 16,4 (17,3) miljoonaa euroa. Palkkiotuotot netto kasvoivat 12 %, mutta korkokate laski 9 % 23,8 (26,1) miljoonaan euroon. Liiketoiminnan

Lisätiedot

OSUUSPANKKIRYHMÄ TULOSTIEDOTE 1.1.-31.12.2002

OSUUSPANKKIRYHMÄ TULOSTIEDOTE 1.1.-31.12.2002 OSUUSPANKKIRYHMÄ TULOSTIEDOTE 1.1.-31.12.2002 Vuonna 2002 Osuuspankkiryhmän markkina-asema vahvistui, liikevoitto supistui ja vakavaraisuus parani. Asiakasvarat eli talletukset, vakuutussäästöt ja sijoitusrahastojen

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012 Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas KESKEISIÄ HAVAINTOJA ALKUVUODESTA 2012 Sijoitustuotto kohtuullinen, 3,3 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

Aktia Pankki TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2015

Aktia Pankki TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2015 Aktia Pankki TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2015 10-12/2015: Kertaluonteiset kulut rasittivat tulosta Liikevoitto oli 11,1 (12,6) miljoonaa euroa. Palkkiotuotot netto olivat muuttumattomat 18,9 (18,9) miljoonaa euroa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2002. Hyvä kasvu ja vakaa kehitys

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2002. Hyvä kasvu ja vakaa kehitys Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2002 Hyvä kasvu ja vakaa kehitys Kausi lyhyesti Luotonanto kotitalouksille lisääntyi 15,7 % 1 672,9 M¼RRQÃYHUUDWWXQDÃYDVWDDYDDQÃDMDQNRKWDDQÃYXRWWD aiemmin Kotitalouksien säästäminen

Lisätiedot

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2012 LähiTapiola-ryhmä LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola Pankki Oy Tapiola Varainhoito Oy LähiTapiola Kiinteistövarainhoito,

Lisätiedot

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT 524 N:o 151 Liite I RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT TULOSLASKELMA Palkkiotuotot Hallinnointipalkkiot - Hallinnointipalkkioiden palautukset Merkintäpalkkiot Lunastuspalkkiot palkkiot Tuotot

Lisätiedot

SÄÄSTÖPANKKIRYHMÄN TULOS VUODELTA 2015

SÄÄSTÖPANKKIRYHMÄN TULOS VUODELTA 2015 SÄÄSTÖPANKKIRYHMÄN TULOS VUODELTA 2015 SÄÄSTÖPANKKIRYHMÄ TIIVISTETTYNÄ Suomen vanhimmassa pankkiryhmässä on 23 itsenäistä Säästöpankkia, Säästöpankkien Keskuspankki, Säästöpankkiliitto, Sp-Rahastoyhtiö,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2009 Sampo Pankki Oyj

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2009 Sampo Pankki Oyj Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2009 Sampo Pankki Oyj ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015. Liiketoiminta

SIILINJÄRVEN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015. Liiketoiminta SIILINJÄRVEN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015 Asiakkaita: 17 904 (17 984), asiakasmäärä sisältää pankin omia palveluja käyttävät asiakkaat Vakavaraisuussuhde, %: konserni 18,2 % (19,1 % ),

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS kaudelta tammikuu kesäkuu 2006

OSAVUOSIKATSAUS kaudelta tammikuu kesäkuu 2006 OSAVUOSIKATSAUS kaudelta tammikuu kesäkuu 2006 Kausi lyhyesti Konsernin liikevoitto nousi 18,1 % 11,0 milj. euroon (tammi-kesäkuu 2005: 9,3) Korkokate kasvoi 1,5 % 15,9 milj. euroon (15,6) Palkkiotuotot

Lisätiedot

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA 3402 N:o 1259 Liite 1 TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut RAHOITUSKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

Finanssialan vuositilasto 2009

Finanssialan vuositilasto 2009 Finanssialan vuositilasto 2009 23.4.2010 Pankit 31.12.09 Pankkien toimipaikat, kpl 1 606 kotimaiset pankit 1 538 ulkomaiset pankit 68 Pankkikonsernien henkilöstö talletuspankit 24 879 konsernit 31 731

Lisätiedot

VIRANOMAISTULOSLASKELMA ja tuloslaskelman liitetaulukot

VIRANOMAISTULOSLASKELMA ja tuloslaskelman liitetaulukot VIRTI VIRNOMISYHTEISTYÖRYHMÄ Tiedonantajatasot: (vrt. Liite 6) Liite 3a, 3d _L3aL3d_s.XLS 1 = Suomi 2 = English 3 = Svenska 204/205, 213/214 236 260 Luottolaitoksen konserni/konsolidointiryhmä Omistusyhteisöt

Lisätiedot

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE 14 698/2014 Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA N:o 89 257 Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA I Luottolaitos- ja sijoituspalvelutoiminnan laskelma 1 Korkotuotot Korkokulut Rahoituskate Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Palkkiotuotot Palkkiokulut

Lisätiedot

Aktia Osavuosikatsaus 1/2000

Aktia Osavuosikatsaus 1/2000 Aktia Osavuosikatsaus 1/2 Aktia Säästöpankki Oyj Osavuosikatsaus ajalta 1.1. 31.3.2 Aktia sai ensimmäisen vuosineljänneksen aikana yli 8 uutta rahastoasiakasta Ottolainaus lisääntyi,5 % 1,4 mrd. mk:aan

Lisätiedot

OP-RYHMÄ. Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2005

OP-RYHMÄ. Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2005 OP-RYHMÄ Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2005 OP-ryhmän liiketoiminnan kasvu jatkui voimakkaana. Vakuutussäästöt kasvoivat viime vuoden syyskuusta 25 prosenttia ja sijoitusrahastojen pääomat 78 prosenttia. Luottokanta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2002. +\YlÃNDVYXÃMDWNXL

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2002. +\YlÃNDVYXÃMDWNXL Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2002 +\YlÃNDVYXÃMDWNXL.DXVLÃO\K\HVWL Kotitalouksien luottokanta kasvoi 17,2 % 1 813,5 M¼RRQÃYHUUDWWXQDÃYDVWDDYDDQÃDMDQNRKWDDQÃYXRWWDÃDLHPPLQ Uusien asuntolainojen, hypoteekkilainojen,

Lisätiedot

CapMan Oyj osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2006. 5.5.2006 Heikki Westerlund

CapMan Oyj osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2006. 5.5.2006 Heikki Westerlund CapMan Oyj osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2006 5.5.2006 Heikki Westerlund 05 May 2006 1 CapMan johtava pääomasijoittaja Pohjoismaissa Pohjoismainen läsnäolo ja markkinaasema perustettu 1989 toimistot Helsingissä,

Lisätiedot

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN 1 (5) LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN Liitetietoina on esitettävä: Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Liitetietoihin on sisällytettävä yhteenliittymän tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden kuvaus,

Lisätiedot

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Q2/11 ja H1/11

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Q2/11 ja H1/11 Pohjola-konserni Osavuosikatsaus Q2/11 ja H1/11 2 Sisällysluettelo Osavuosikatsaus ja näkymät 3 Taustamateriaali 30 Tulosanalyysit 72 OP-Pohjolan ja Pohjolan 83 tulos ja tunnuslukuja Suomen kansantalous

Lisätiedot

Mitä tulisi elämästä, ellei meillä olisi rohkeutta. - Vincent van Gogh

Mitä tulisi elämästä, ellei meillä olisi rohkeutta. - Vincent van Gogh Mitä tulisi elämästä, ellei meillä olisi rohkeutta. - Vincent van Gogh Taaleritehdas Oyj Taaleritehdas on finanssiryhmä, joka tarjoaa varainhoito- ja rahoituspalveluita institutionaalisille sijoittajille,

Lisätiedot

SUUPOHJAN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015. Liiketoiminta. Tulos ja taloudellinen asema

SUUPOHJAN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015. Liiketoiminta. Tulos ja taloudellinen asema SUUPOHJAN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015 Asiakkaita: 44 724 (45 051), asiakasmäärä sisältää pankin omia palveluja käyttävät asiakkaat Vakavaraisuussuhde, %: 18,5 % (18,1%), katsauskauden

Lisätiedot

Pohjola Pankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011

Pohjola Pankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Pohjola Pankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.6. Q2 Pohjola Pankki Oyj Yhtiötiedote 3.8., klo 8.00 Tiedoteluokka: Osavuosikatsaus Pohjola-konsernin tammi kesäkuu Konsernin tulos ennen veroja parani 197

Lisätiedot

Ilmarinen 1.1. - 30.6.2007

Ilmarinen 1.1. - 30.6.2007 Ilmarinen 1.1. - 30.6.2007 1 1.1. - 30.6.2007 1.1. - 30.6.2006 1.1. - 31.12.2006 Vakuutusmaksutulo, milj. euroa 1 365,0 1 360,0 2 652,6 Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin, milj. euroa 1 245,1

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2013. Lehdistötilaisuus 23.10.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2013. Lehdistötilaisuus 23.10.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2013 Lehdistötilaisuus 23.10.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 KESKEISIÄ HAVAINTOJA TAMMI- SYYSKUU 2013 Sijoitustuotto 6,5 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE kaudelta tammikuu joulukuu 2005

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE kaudelta tammikuu joulukuu 2005 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE kaudelta tammikuu joulukuu 2005 Vuosi lyhyesti Konsernin liikevoitto nousi 34,5 % 18,7 miljoonaan euroon (2004: 13,9) Korkokate kasvoi 4,5 % 31,4 miljoonaan euroon (30,0) Palkkiotuotot

Lisätiedot

AKTIA OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2013

AKTIA OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2013 AKTIA OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2013 Vahva vuosineljännes 1 3/2013 Jatkuvien toimintojen liikevoitto parani 19,5 (14,3) miljoonaan euroon. Jatkuvien toimintojen voitto oli 14,8 (10,2) miljoonaa euroa. Osakekohtainen

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus 2011. Eläke-Tapiola. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton

Puolivuosikatsaus 2011. Eläke-Tapiola. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton Eläke-Tapiola Tilintarkastamaton Tunnusluvut Tiivistelmä tunnusluvuista 1-6/2011 1-6/2010 1-12/2010 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo Milj. euroa 758,5 717,5 1 425,7 Maksutulon muutos % 5,7 0,3 2,7 Vastuuvelka

Lisätiedot

OMA SÄÄSTÖPANKKI OY OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014. Liiketoiminta

OMA SÄÄSTÖPANKKI OY OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014. Liiketoiminta OMA SÄÄSTÖPANKKI OY OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 Asiakkaita: 64 185 (44 667) Vakavaraisuussuhde, %: 16,54 % (17,03 %) Liikevoitto (milj. eur): 5,5 (1,7) Varainhankinta (milj. eur): 892,4 (619,9) Koko

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2009

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2009 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2009 Ajattelemme eteenpäin Kausi 1.1.-30.9.2009 lyhyesti Yhtiön maksutulo kasvoi lähes 9 % verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon Sijoitusten tuotto oli

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2008

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2008 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Sisällys sijoitustoimintaympäristö... 3 sijoitukset 31.12.2008 (käyvin arvoin)... 4 uudet sijoitukset 2008... 6 Sijoitustoiminnan tuottojen

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 2.10.2015 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Katsauskauden liikevaihto 10,1 M ylitti (+ 7,8 %) edellisvuoden liikevaihdon (9,4

Lisätiedot

Osuuspankkien Keskuspankki Oyj. vuosikertomus

Osuuspankkien Keskuspankki Oyj. vuosikertomus Osuuspankkien Keskuspankki Oyj vuosikertomus 2000 SISÄLTÖ Tietoa osakkeenomistajille Osuuspankkien Keskuspankki Oyj:n (OKO) varsinainen yhtiökokous pidetään Helsingin Messukeskuksessa 4.4.2001 klo 13.30.

Lisätiedot

Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu. OKO Vuosikertomus

Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu. OKO Vuosikertomus Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu OKO Vuosikertomus 2003 Sisällysluettelo 2 OKOn esittely 3 Vuoden 2003 tulos 5 Avainluvut 6 Vuoden

Lisätiedot

OKO Vuosikertomus 2002

OKO Vuosikertomus 2002 OKO Vuosikertomus 2002 Sisältö 2 Tietoa osakkeenomistajille 3 OKO osana Osuuspankkiryhmää 4 Eettiset periaatteet 5 Avainluvut ja luottokelpoisuusluokitukset 6 Vuoden 2002 tärkeimpiä tapahtumia 8 Pääjohtajan

Lisätiedot

SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2013 Erkka Valkila. 30.1.2013 Tilinpäätösinfo

SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2013 Erkka Valkila. 30.1.2013 Tilinpäätösinfo 1 SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2013 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Asuntomarkkinat 3. Strategia 4. SATOn vuosi 2012 5. Toimintaympäristö 3 SATO lyhyesti SATO lyhyesti 4 35 kaupunkia 750 kohdetta

Lisätiedot

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Q1/2011

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Q1/2011 Pohjola-konserni Osavuosikatsaus Q1/2011 Pohjola-konserni Osavuosikatsaus Q1/11 2 3 Sisällysluettelo Osavuosikatsaus 4-26 Näkymät 27 Taustamateriaali 28-59 Tulosanalyysit 60-73 Suomen kansantalous 74-80

Lisätiedot

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004 Liikevaihto kasvoi 14% edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 42,8 miljoonaa euroa Liiketulos parani 93% ja nousi 2,4

Lisätiedot

tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

tilinpäätöksen laadintaperiaatteet O S U U S P A N K K I R Y H M Ä TILINPÄÄTÖS 2000 Osuuspankkikeskus Postiosoite: PL 308, 00101 Helsinki Käyntiosoite: Teollisuuskatu 1b, 00510 Helsinki Puhelinvaihde: (09) 4041, telekopio: (09) 404 3703

Lisätiedot

Finanssialan vuositilasto 2011

Finanssialan vuositilasto 2011 Finanssialan vuositilasto 2011 5.7.2012 Pankit 31.12.11 12 kk:n muutos kpl % Pankkien toimipaikat 1 576-1,8 kotimaiset pankit 1 506-2,0 ulkomaiset pankit 70 +2,9 Pankkikonsernien henkilöstö kotimaiset

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2016 oli 69,9 M (63,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,3 v. (3,9 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2016 oli 69,9 M (63,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,3 v. (3,9 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 15.6.2016 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2016 Katsauskauden liikevaihto 5,35 M oli 8,0 % suurempi kuin v. 2015 vastaavan ajanjakson

Lisätiedot

Millainen on suomalaisen finanssialan taloudellinen tila? Finanssisektori tuoreen tiedon valossa

Millainen on suomalaisen finanssialan taloudellinen tila? Finanssisektori tuoreen tiedon valossa Millainen on suomalaisen finanssialan taloudellinen tila? Finanssisektori tuoreen tiedon valossa Studia Monetaria luentosarja 13.4.2010, Suomen Pankin rahamuseo pääanalyytikko Sampo Alhonsuo 13.4.2010

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005. Veritas-ryhmä

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005. Veritas-ryhmä Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005 Veritas-ryhmä Veritas-ryhmä Osavuosikatsaus 2005 AVAINLUVUT 1-6/2005 1-6/2004 2004 Vakuutusmaksutulo, milj. 196,9 184,2 388,9 Sijoitustoiminnan nettotuotto, käyvin arvoin,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2012. Nordea Pankki Suomi Oyj

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2012. Nordea Pankki Suomi Oyj Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2012 Nordea Pankki Suomi Oyj Nordean visiona on olla vahva eurooppalainen pankki, joka luo merkittävää arvoa asiakkailleen ja omistajilleen ja joka on tunnettu osaavasta henkilöstöstään.

Lisätiedot

Luottolaitosten tilinpäätökset

Luottolaitosten tilinpäätökset Rahoitus ja vakuutus 2014 Luottolaitosten tilinpäätökset 2013, 4. vuosineljännes Kotimaisten pankkien rahoituskate kasvoi 13 prosenttia vuonna 2013 Kotimaisten pankkien rahoituskate oli vuoden 2013 viimeisellä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2004

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2004 Helsinki, Kööpenhamina, Oslo, Tukholma, 18. elokuuta 2004 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2004 Vahva tulos vuoden 2004 alkupuoliskolla Liikevoitto nousi 15 prosenttia 1 100 miljoonaan euroon (959 miljoonaa

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015 Ahlstrom Tammi-syyskuu 215 Marco Levi toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.1.215 Sisältö Heinä-syyskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Sivu 2 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

Aktia Pankki Toimitusjohtaja Jussi Laitinen

Aktia Pankki Toimitusjohtaja Jussi Laitinen Aktia Pankki Toimitusjohtaja Jussi Laitinen Aktia lyhyesti Vakavarainen kotimainen pankki Banking, Vakuutus ja varainhoito palveluja 900 työntekijää, 50 konttoria 42 000 osakkeenomistajaa 300 000 asiakasta

Lisätiedot

$VLDNNDDPPHÃRYDWÃW\\W\YlLVLPSLl

$VLDNNDDPPHÃRYDWÃW\\W\YlLVLPSLl +\YlÃNHKLW\VÃMDWNXX $NWLDQÃDVLDNNDDWÃW\\W\YlLVLPSLl.ROPHÃXXWWDÃNRQWWRULDÃWlQlÃYXRQQD )RNXVÃHGHOOHHQÃDVLDNDVSDOYHOXVVD 9HUNNRNRQWWRULÃDORLWWDDÃV\\VNXXVVD Säästäminen* 13 590 Mmk, +3 % Rahoituskate 121 Mmk,

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Luottolaitosten tilinpäätökset

Luottolaitosten tilinpäätökset Rahoitus ja vakuutus 2013 Luottolaitosten tilinpäätökset 2013, 3. vuosineljännes Kotimaisten pankkien rahoituskate kasvoi 10 prosenttia vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä Kotimaisten pankkien rahoituskate

Lisätiedot

Pohjola Pankki Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2012

Pohjola Pankki Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2012 Pohjola Pankki Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2012 Pohjola Pankki Oyj Pörssitiedote 6.2.2013, klo 8.00 Tilinpäätöstiedote Pohjola-konsernin vuosi 2012 Konsernin tulos ennen veroja oli 374 miljoonaa

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

2003-05-09 14:00 Pörssitiedote FISKARS KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS, TAMMI - MAALISKUU 2003 (Tietoja ei ole tilintarkastettu)

2003-05-09 14:00 Pörssitiedote FISKARS KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS, TAMMI - MAALISKUU 2003 (Tietoja ei ole tilintarkastettu) 2003-05-09 14:00 Pörssitiedote FISKARS KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS, TAMMI - MAALISKUU 2003 (Tietoja ei ole tilintarkastettu) FISKARSIN LIIKEVAIHTO LASKI JA LIIKEVOITTO PARANI - konsernin liikevaihto 173,6

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013

VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013 06.06.2013 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 1 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 2 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005. Veritas-ryhmä. Ennakkotiedot

TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005. Veritas-ryhmä. Ennakkotiedot TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005 Veritas-ryhmä Ennakkotiedot Veritas-ryhmä AVAINLUVUT 2005 2004 % Vakuutusmaksutulo, milj. 427,8 397,2 7,7 Sijoitustoiminnan nettotuotot, käyvin arvoin, milj. 219,2 155,8 40,7

Lisätiedot

Talentum. Osavuosikatsaus Q4/2013 12.2.2014

Talentum. Osavuosikatsaus Q4/2013 12.2.2014 Talentum Osavuosikatsaus Q4/2013 12.2.2014 Sisältö 1. Talentumin Q4/2013 2. Taloudellinen katsaus 3. Näkymät 1. Talentumin Q4/2013 Talentumin Q4/2013 Talentumin liikevaihto laski hieman neljännellä kvartaalilla

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2011

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2011 Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2011 Vakuutusliike Ajattelemme eteenpäin Vakuutusliike - avainluvut 1 6/2011 1 6/2010 2010 Vakuutusmaksutulo, milj. 207,4 187,5 380,4 TyEL-palkkasumma, milj.

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

EVLI PANKIN OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2010. Tammi-syyskuu

EVLI PANKIN OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2010. Tammi-syyskuu 1 (17) EVLI PANKIN OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2010 Tammi-syyskuu Konsernin palkkiotuotot lähes kaksinkertaistuivat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ollen 42,9 miljoonaa euroa (1-9/2009: 24,9

Lisätiedot

Aktia Säästöpankki Oyj. Osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2006. Aktia

Aktia Säästöpankki Oyj. Osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2006. Aktia Aktia Säästöpankki Oyj Osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2006 Aktia 1 2 Sisällys Osavuosikatsaus...... 4 Tuloslaskelma... 8 Tase.... 9 Tunnuslukujen laskentaperusteet... 11 Vuoden 2006 taseen liitetiedot...

Lisätiedot

OKO VUOSIKERTOMUS 2005

OKO VUOSIKERTOMUS 2005 OKO VUOSIKERTOMUS 2005 05 OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj on suomalainen finanssipalveluyritys, joka tarjoaa pankki-, sijoitus- ja vahinkovakuutuspalveluja. Vahinkovakuutukset tarjotaan Pohjola-liikemerkillä.

Lisätiedot

OP Ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015

OP Ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 OP Ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Sisällysluettelo 1. OP Ryhmä 2. Tulos 3. Vuosineljännes 4. Vakavaraisuus 5. Tase 6. Luotot ja asiakasvarat 7. Asiakkaat ja jäsenet ym 8. 5-vuotistarkastelu OP Ryhmä

Lisätiedot

- Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa (liikevoitto 813 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tappio 0,16 euroa

- Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa (liikevoitto 813 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tappio 0,16 euroa YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Osavuosikatsaus 06.11.2009 klo 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2009 - Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa

Lisätiedot

Front Capital Parkki -sijoitusrahasto

Front Capital Parkki -sijoitusrahasto Front Capital Parkki -sijoitusrahaston säännöt vahvistettiin Finanssivalvonnan toimesta 14.9.2009 ja rahasto aloitti sijoitustoiminnan 26.10.2009. Rahaston tavoitteena on matalalla riskillä sekä alhaisilla

Lisätiedot

OP Ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015

OP Ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 OP Ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 Sisällysluettelo 1. OP Ryhmä 2. Tulos 3. Vuosineljännes 4. Vakavaraisuus 5. Tase 6. Luotot ja asiakasvarat 7. Asiakkaat, omistaja-asiakkaat ym 8. 5-vuotistarkastelu

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi kesäkuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja

Ahlstrom. Tammi kesäkuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Ahlstrom Tammi kesäkuu 215 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja 6.8.215 Sisältö Huhti kesäkuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Page 2 Huhti kesäkuu

Lisätiedot

OP-RYHMÄ. Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004

OP-RYHMÄ. Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004 OP-RYHMÄ Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004 Tammi-elokuussa ryhmän markkinaosuus kasvoi talletuksissa ja luotoissa, mutta supistui rahastoissa sekä henki- ja eläkevakuutuksen maksutulossa. Markkinaosuudet

Lisätiedot

Tunnusluvut ja analyysit

Tunnusluvut ja analyysit Tiivistelmä tunnusluvuista Vakuutusmaksutulo 470,2 452,8 458,2 423,6 380,4 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset 1) 454,8 432,0 402,8 370,5 336,0 Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin 159,4 169,2

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Elektrobit Group Oyj Tilinpäätös 1 12/2005 15. helmikuuta 2006. 15.2.2006 Copyright Elektrobit Group Oyj 1

Elektrobit Group Oyj Tilinpäätös 1 12/2005 15. helmikuuta 2006. 15.2.2006 Copyright Elektrobit Group Oyj 1 Elektrobit Group Oyj Tilinpäätös 1 12/2005 15. helmikuuta 2006 15.2.2006 Copyright Elektrobit Group Oyj 1 Tulevaisuutta arvioivat lausunnot Jotkut tähän aineistoon sisältyvät lausumat ovat luonteeltaan

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5)

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.2004-31.3.2004 (3 kk) - Liikevaihto: 38,3 miljoonaa euroa (1-3/2003: 40,2) - Liikevoitto: 1,9 (-0,1) miljoonaa euroa - Saatujen tilausten

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.11.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.11.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.11.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2003 (9 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,3 % 86,09 (87,24) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,65 (8,27) milj. euroa

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo. Osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo. Osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015 Elolle vahva alkuvuosi 1.1. 30.6.2015 Sijoitustoiminnan kokonaistuotto oli 4,9 %. Sijoitusten markkina-arvo kasvoi 21 miljardiin euroon.

Lisätiedot

OP-Pohjola. OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014

OP-Pohjola. OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 Sisällysluettelo OP-Pohjola-ryhmä Tulos Vuosineljännes Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym 5-vuotistarkastelu OP-Pohjola-ryhmä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 3.6.2 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Toisen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 6.7% edellisvuodesta ja oli EUR 31.3m (EUR 19.5m /2) Toisen vuosineljänneksen liiketoiminnan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2003. Nordea Pankki Suomi Oyj

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2003. Nordea Pankki Suomi Oyj Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2003 Nordea Pankki Suomi Oyj Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2003 Yhteenveto (Suluissa olevat tuloslaskelman vertailuluvut viittaavat vuoden 2002 kuuden ensimmäisen kuukauden

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto

Lisätiedot