OKO osavuosikatsaus TAMMI-MAALISKUU 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OKO osavuosikatsaus TAMMI-MAALISKUU 2004"

Transkriptio

1 osavuosikatsaus TAMMI-MAALISKUU 2004

2 OSA I STRATEGIA JA MARKKINA-ASEMA Strategia

3 Visio Asiakkaat Henkilöstö Sijoittajat Suomen vetovoimaisin ja menestyvin pankki. Kasvu Kannattavuus Osakkeen tuotto

4 Missio Taloudellisen lisäarvon tuottaminen asiakkaille ja osakkeenomistajille.

5 Strategia OKOn liiketoiminta-alueet ovat Yrityspankkitoiminta Investointipankkitoiminta Vähittäispankkitoiminta Keskuspankkitoiminta ja varainhallinta OKO keskittyy kotimaisten asiakkaiden palveluun ja tarjoaa näille monipuoliset rahoitus-, sijoitus- ja maksuliikeratkaisut Suomessa, lähialueilla ja kansainvälisesti. Ulkomaisille asiakkaille OKO tarjoaa pankkipalvelut näiden Suomeen liittyvän liiketoiminnan tarpeisiin. OKO toimii OP-ryhmän keskuspankkina sekä vastaa ryhmän maksuvalmiudesta ja kansainvälisestä palvelukyvystä.

6 Strategia OKOn tavoitteena on kasvaa lähivuosina markkinoita nopeammin seuraavilla alueilla: vähittäispankkitoiminnassa pääkaupunkiseudulla instituutio- ja henkilöasiakkaiden varallisuudenhoitajana liikevaihdoltaan alle kahden miljardin euron yritysten pankkina yritysten ja yhteisöjen rahoituksen järjestäjänä pääomamarkkinoilla

7 Strategia Markkina-asematavoitteet Strateginen tavoite osuus pääkaupunkiseudun pankkiasiakkaista *) yli 20 % osuus sijoitusrahastojen pääomista *) yli 20 % osuus yritysten luotoista 20 % maksuliike **) jatkuva kasvu 35 % 1 % 7 % 7 % 7 % velka- ja osakerahoituksen järjestäjä vahva toimija *) OP-ryhmätasoinen tavoite **) Välitettyjen maksuliiketapahtumien kasvu

8 Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitearvot tavoite 1-3/ Kulujen suhde tuottoihin, % Ensisijaisten omien varojen osuus riskipainotetuista sitoumuksista, % 7,0 7,0 7,0 7,0 7,4 7,0 7,3 Oman pääoman tuotto, % 14,0 11,7 *) 18,5 10,0 13,0 21,5 16,1 Osinkosuhde, % *) Vuositasoinen

9 Markkina-asema OKO

10 Kasvu - luottokanta mrd % 10 % 14 % 7 % 17 % OKO yhteensä 7 % 13 % 3 % 6 % 13 % 17 % 19 % 17 % 4 % 18 % -57 % - 18 % 221 % -28 % -2 % Yrityspankkitoiminta Vähittäispankkitoiminta Keskuspankkitoiminta ja varainhallinta 12/ / / / /2003 3/2004 Kasvuprosentit on ilmoitettu kasvuna edellisen kauden lopusta.

11 Yrityspankkitoiminta Markkinaosuus rahalaitosten yritysluottokannasta % ,7 % ,8 % /99 6/99 9/99 OPK / Tutkimus / /99 3/00 6/00 9/00 12/00 3/01 6/01 9/01 12/01 3/02 6/02 9/02 12/02 *) **) 3/03 6/03 9/03 12/03 3/04 *) 12/2002 asti talletuspankkien yritysluottokanta. **) Suomen Pankin uuden tilastointiperusteen mukainen osuus 1/2003 lähtien.

12 Yrityspankkitoiminta Luottokannan keskimarginaalin kehitys, yritysasiakkaat Indeksi OKO 3/99 6/99 9/99 12/99 3/00 6/00 9/00 12/00 3/01 6/01 9/01 12/01 3/02 6/02 9/02 12/02 3/03 6/03 9/03 12/03 3/04

13 Vähittäispankkitoiminta Anto- ja ottolainauksen korkoero Indeksi OKO 3/99 9/99 3/00 9/00 3/01 9/01 3/02 9/02 3/03 9/03 3/04

14 Vähittäispankkitoiminta Uusien asuntoluottojen keskimarginaalit Marginaali, % 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 OKO 3/00 6/00 9/00 12/00 3/01 6/01 9/01 12/01 3/02 6/02 9/02 12/02 3/03 6/03 9/03 12/03 3/04

15 Kasvu - yleisötalletukset mrd. 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 6 % -2 % 20 % -4 % 11 % 23 % 4 % -2 % -1 % 12 % 10 % 15 % 6 % -1 % -15 % 12/ / / / /2003 3/2004 0,0 Konserni yhteensä Vähittäispankki Muut talletukset Kasvuprosentit on ilmoitettu kasvuna edellisen kauden lopusta.

16 Kasvu - Opstockin hallinnoimat asiakasvarat mrd % 11 % 7 % 45 % 6 % 47 % 5 % 14 % 11 % 30 % 1 % 19 % 27 % 24 % 21 % 41 % 5 % 5 % 75 % 0 % 12/ / / / /2003 3/ Yhteensä Rahastot Henkivakuutus Muut Kasvuprosentit on ilmoitettu kasvuna edellisen kauden lopusta.

17 OP-ryhmän osuus vapaaehtoisten henki- ja eläkevakuutusten maksutulosta sekä sijoitusrahastoista % Henki- ja eläkevakuutusten maksutulo Sijoitusrahastojen pääomat *) Sijoitusrahastojen omistajat *) 12/ / / / /2003 3/2004 *) Suomeen rekisteröidyt sijoitusrahastot

18 Vähittäispankkitoiminta Kasvu - asiakkaiden määrä kpl ,8 % 3,3 % 1,8 % -0,5 % ,6 % / / / / /2003 3/2004 Kasvuprosentit on ilmoitettu kasvuna edellisen kauden lopusta.

19 Yrityspankkitoiminta Kasvu - välitetyt maksuliiketapahtumat Milj. kpl % % 7 % 1 % % Tammi-joulukuu Tammi-maaliskuu Kasvuprosentit on ilmoitettu kasvuna edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta.

20 OKOn markkinaosuus kotimaisista velkaemissioista ,2 % 17 OKO Muut 40 86,8 % Markkinaosuus (%) euromääräisestä volyymista Järjestetyt emissiot, kpl Lähde: Bloomberg

21 OSA II TALOUS- JA LIIKETOIMINTA-ALUEINFORMAATIO Taloudellinen informaatio

22 Toiminta lyhyesti Tammi-maaliskuu 2004 Konsernin liikevoitto oli 30 M (76). Vertailukauden tulosta paransivat 50 M :n kertaluonteiset erät. Vertailukelpoinen liikevoitto tammimaaliskuulta 2003 oli 26 M. Oman pääoman tuotto oli 11,7 % (34,8). Osakekohtainen tulos oli 0,42 (1,21). Luottokanta kasvoi alkuvuonna 3 % ja vuodessa 11 % 7,6 mrd. :oon. Omaisuudenhoidon hallinnoimat asiakasvarat olivat 8,9 mrd.. Ne kasvoivat viime vuoden lopusta 6 % ja vuodessa 32 %. Vakavaraisuussuhde oli 11,0 %. Ensisijaisten omien varojen vakavaraisuussuhde oli 7,0 %. Pankkien toimintaympäristön arvioidaan pysyvän ennallaan ja kilpailun jatkuvan kireänä. Konsernin liikevoitto muodostunee samantasoiseksi kuin viime vuoden vastaava tulos ilman OP- Henkivakuutuksen osakkeiden ja Kiinteistö Oy Aleksi-Hermeksen osakekannan myynnin tulosvaikutuksia.

23 Avainluvut 1-3/ /2003 Muutos Liikevoitto, M Kulujen osuus tuotoista, % Luotto- ja takaustappiot, M Arvonalentumiset, M Muutos Vakavaraisuus, % 11,0 11,6-0,6 Järjestämättömät ja 0-korkoiset saamiset, M Henkilöstö *) Taseen loppusumma, mrd. 15,0 13,3 1,7 *) Helsingin Seudun OP-Kiinteistökeskuksessa työskenteli 75 henkilöä.

24 Tunnusluvut 3/2004 3/2003 Muutos Oman pääoman tuotto (ROE), % 11,7 34,8-23,1 Koko pääoman tuotto (ROA), % 0,6 1,8-1,2 Tulos / osake, 0,42 1,21-0,79 Tulos / osake laimennettu, 0,41 1,17-0,76 Oma pääoma / osake, 14,01 14,64-0,63

25 Tuloslaskelma M 1-3/ /2003 Muutos Muutos, % Rahoituskate Osinkotuotot Palkkiotuotot, netto Arvopaperikaupan nettotuotot Valuuttatoiminnan nettotuotot Muut tuotot Tuotot yhteensä Henkilöstökulut Muut kulut Kulut yhteensä Voitto ennen luottotappioita ja arvonalentumisia Luotto- ja takaustappiot Arvonalentumiset Osuus pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltyjen yritysten tuloksista LIIKEVOITTO

26 Vertailukelpoinen liikevoitto M 1-3/ /2003 Liikevoitto Sijoitukset OP-Henkivakuutukseen Arvonalennukset Realinvestin osakkeista - 4 VERTAILUKELPOINEN LIIKEVOITTO 30 26

27 Tulos neljännesvuosittain I/ I/2004 M I/02 II/02 III/02 IV/02 I-IV/02 I/03 II/03 III/03 IV/03 I-IV/03 I/04 Rahoituskate Osinkotuotot Palkkiotuotot, netto Arvopaperikaupan nettotuotot Valuuttatoiminnan nettotuotot Muut tuotot Tuotot yhteensä Henkilöstökulut Muut kulut Kulut yhteensä Voitto ennen luottotappioita ja arvonalentumisia Luotto- ja takaustappiot Arvonalentumiset Osuus pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltyjen yritysten tuloksista LIIKEVOITTO Liikevoitto ilman Pohjolan ja OP-Henkivakuutuksen välitöntä vaikutusta

28 Rahoituskate ja palkkiotuotot (netto) M Rahoituskate Palkkiotuotot, netto /03 4-6/03 7-9/ /03 1-3/04

29 Rahoituskate liiketoiminta-alueittain Konserni Yrityspankkitoiminta Investointipankkitoiminta Vähittäispankkitoiminta 1-3/ /2003 Keskuspankkitoiminta ja varainhallinta Konsernihallinto M

30 Nettopalkkiotuotot liiketoiminta-alueittain OKO

31 Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot M Saamistodistukset Osakkeet 0 Valuuttatoiminta /03 4-6/03 7-9/ /03 1-3/04-7

32 Kulurakenne Henkilöstökulut 1-3/04 Atk-kulut 10-12/03 Muut hallintokulut 7-9/03 4-6/03 Poistot ja arvonalentumiset hyödykkeistä 1-3/ M Liiketoiminnan muut kulut, ilman palkkiokuluja

33 Tase - Luotot ja sijoitukset mrd ,8 mrd. 15,0 mrd. 51 % 51 % 18 % 19 % 2526 % % Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä sis. leasing Saamiset luottolaitoksilta Saamistodistukset ja käteiset varat Osakkeet ja osuudet Muut erät

34 Tase - Rahoitus mrd ,8 mrd. 15,0 mrd. 22 % 20 % 7 % 11 % 19 % 22 % 40 % 32 % Velat osuuspankeille Velat muille luottolaitoksille Velat yleisölle Joukkovelkakirjalainat, sijoitustodistukset ja muut velkakirjat Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla Oma pääoma ja vähemmistöosuus Muut erät

35 Luottokanta sektoreittain mrd ,2 1,1 0,8 2,7 0,3 0,3 1,5 1,3 0,8 0,7 3,1 3,4 0,2 1,8 0,7 4,1 0,1 0,1 2,2 2,3 0,7 0,8 4,3 4,5 Muut Kotitaloudet Julkisyhteisöt, voittoa tavoittelemattomat yhteisöt ja asuntoyhteisöt Yritykset 0 12/99 12/00 12/01 12/02 12/03 3/04

36 Yrityssaamiset ja -sitoumukset toimialoittain ,7 mrd. Metalliteollisuus 16 % Kauppa Metsäteollisuus 6 % 6 % 13 % Rakentaminen Elintarviketeollisuus Muu teollisuus Kuljetus ja liikenne Muiden kiinteistöjen hallinta Palvelut 7 % 12 % Energian tuotanto Tietoliikenne ja elektroniikka 7 % 12 % Viestintä ja kustantaminen Muut toimialat

37 Yrityssaamiset ja -sitoumukset ratingluokittain *) % 30 % 6 % 0 % 12 % 3 % 35 % Luokittelematon 1-2 (AAA - A-) 3-4 (BBB+ - BBB-) 5-6 (BB+ - BB) 7-8 (BB- - B+) 9-10 (B - C) (D) *) Vakuuksia ja takauksia ei ole huomioitu.

38 Luotto- ja takauskanta mrd % Luotto- ja takauskanta *) Nettoluottotappiot / luotto- ja takauskanta, % ,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,0-0,2-0,1 0,0 0,0 0,0 12/ / / / /2003 3/ Järjestämättömät ja nollakorkoiset saamiset / luotto- ja takauskanta, % *) Sisältää luottokannan, repo-ostot, leasing-vastuut, takaukset ja takuuvastuut

39 Luottotappiot M Uudet luottotappiot ja luottotappiovaraukset /2004 Luottotappiopalautukset ja perutut luottotappiovaraukset Luotto- ja takaustappiot, netto

40 Vastuusalkun laatu ja riskipitoisuus OKO

41 Omat varat ja vakavaraisuus M % Toissijaiset omat varat Ensisijaiset omat varat ,5 11,4 12,8 11,1 11,0 7,3 7,0 7,4 7,0 7, ,0 7, /99 12/00 12/01 12/02 12/03 3/ Ensisijaisten omien varojen suhde, % Vakavaraisuus, % Omien varojen vähennyseriä ei ole esitetty kuvassa.

42 Katsaus liiketoiminta-alueittain OKO

43 Liiketoiminta-alueiden tulokset 1-3/2004 Yritys- Investointi- Vähittäis- Keskuspankki- Konsernihallinto Konserni pankki- pankki- pankki- toiminta ja (sis.eliminoinnit) yhteensä toiminta toiminta toiminta varainhallinta Tuotot, M Liikevoitto, M Oman pääoman tuotto (12 kuukauden liukuva), % 10,4 66,7 14,3 34,6-13,2 Riskipainotetut sitoumukset, M Allokoitu oma pääoma, M Henkilöstön määrä Liiketoiminta-alueiden tulokset on laskettu kohdistamalla palkkiokuluilla oikaistut tuotot ja kulut kyseiselle liiketoiminnalle. Liiketoiminta-alueille on kohdistettu omaa pääomaa 7 prosenttia riskipainotetuista sitoumuksista. Liiketoiminta-alueille kohdistamaton osuus on kohdennettu Konsernihallintoon. Investointipankkitoiminnan omana pääomana on kuitenkin käytetty Opstock Oy:n taseen mukaista omaa pääomaa.

44 Yrityspankkitoiminta Tuottojen pääerät Rahoituskate määräytyy antolainauksen marginaaleista, volyymeista ja tradingtoiminnasta. Rahoituskate ei ole herkkä korkotason muutoksille, koska luotonanto rahoitetaan markkinaehtoisesti. Palkkiotuotot rahoituksen järjestämisestä maksuliikkeen hoitamisesta

45 Yrityspankkitoiminta Tammi-maaliskuu 2004 Liikevoitto oli 14,1 M (13,5). Tuotot vähenivät 0,2 M ja kulut 0,3 M. Luottotappioiden tulosvaikutus oli 0,4 M positiivinen (0,1 M negatiivinen). Luottokanta kasvoi vuodenvaihteesta 3 % ja vuodessa 9 %. Riskiasema pysyi hyvänä. OKO laski liikkeeseen viisi erityyppistä strukturoitua lainaa, joiden yhteenlaskettu pääoma oli 82 M. Lähteviä ja saapuvia maksuliiketapahtumia välitettiin 30 miljoonaa kappaletta eli neljännes enemmän kuin vertailukaudella. Maksuliikkeen palkkiotuotot kasvoivat 15 %. Koko vuoden liikevoitto muodostunee vähintään samantasoiseksi kuin viime vuonna, mikäli toimintaympäristössä ei tapahdu merkittäviä ennakoimattomia muutoksia.

46 Yrityspankkitoiminta Taloudellinen kehitys M Rahoituskate Palkkiotuotot (netto) Arvopaperikaupan nettotuotot Valuuttatoiminnan nettotuotot Muut tuotot Tuotot yhteensä Henkilöstökulut Muut kulut Kulut yhteensä Luottotappiot ja arvonalentumiset Liikevoitto

47 Yrityspankkitoiminta Taloudellinen kehitys /2004 Liikevoitto, M Oman pääoman tuotto (12 kuukauden liukuva), % 10,2 10,4 Kulujen osuus tuotoista, % Riskipainotetut sitoumukset, M Luottokanta, M Luotot ja takaukset, M Järjestämättömät ja 0-korkoiset saamiset, M Järjestämättömien ja 0-korkoisten saamisten osuus luotoista ja takauksista, % 0,16 0,22 0,21 0,19 0,30 Henkilömäärä

48 Investointipankkitoiminta Tuottojen pääerät Palkkiotuotot Instituutio- ja henkilöasiakkaiden sijoitussalkkujen hoidosta ja rahastojen välityksestä Corporate Finance -palveluista arvopapereiden välittämisestä instituutioasiakkaille sekä osuuspankkien ja Okopankin asiakkaille

49 Investointipankkitoiminta Tammi-maaliskuu 2004 OKO Investointipankkitoiminnan liikevoitto oli 1,9 M (1,1). Osakemarkkinoiden vilkastuminen kasvatti selvästi välitystoiminnan ja hoidettavan varallisuuden lisääntyminen varallisuudenhoidon tuottoja. Opstockin hallinnoima varallisuus kasvoi 6 %. Hallinnoitujen OPrahastojen pääomien kasvu tasaantui ja oli 5 %, kun kaikkien Suomeen rekisteröityjen rahastojen yhteenlaskettu kasvu oli 17 %. Välitettyjen osakekauppojen määrä oli 80 % ja euromääräinen vaihto 79 % suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Opstockin markkinaosuus Helsingin Pörssissä välitettyjen kauppojen lukumäärästä oli 5,4 % ja arvosta 1,8 %. Corporate Finance toimintaympäristö oli haastava. Opstock Corporate Financen palkkiotuotot laskivat vertailukaudesta. Osakemarkkinoiden elpymisen odotetaan jatkuvan ja Investointipankkitoiminnan liikevoiton kasvavan viime vuoden kertaluonteisilla erillä oikaistusta liikevoitosta.

50 Investointipankkitoiminta Taloudellinen kehitys M Tuotot Henkilöstökulut Muut kulut Kulut yhteensä Liikevoitto /2004 Liikevoitto, M 7 2 Oman pääoman tuotto (12 kuukauden liukuva), % 40,2 66,7 Kulujen osuus tuotoista, % Välitettyjen osakekauppojen arvo, M Hallinnoitavien asiakasvarojen määrä, M Henkilömäärä

51 Investointipankkitoiminta Hallinnoitavien asiakasvarojen jakauma % 6 % 4 % Opstockrahastot OP-rahastot 34 % 33 % Eläkekassat ja -säätiöt Vakuutusyhtiöt Yritykset 19 % Muut

52 Rahastojen tuottovertailu Rahastot (kpl), jotka sijoittuvat tuotolla mitattuna (3 vuotta p.a.) luokkiensa parhaaseen neljännekseen. Yhtiö Rahastoja kpl Gyllenberg 6 FIM 5 OP 4 Sampo 4 Nordea 2 Evli 1 Lähde: HEX Rahastoraportti Mukana luokat: osakerahastot Suomi, Eurooppa ja koko maailma, suomalaiset ja kansainväliset yhdistelmärahastot, pitkän ja lyhyen koron rahastot Euroalueella Opstock Oy PRIVATE

53 Investointipankkitoiminta OP-rahastokanta rahastoluokittain mrd. 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 1/02 4/02 7/02 10/02 1/03 4/03 7/03 10/03 1/04 3/04 Lyhyen koron rahastot Pitkän korkon rahastot Yhdistelmärahastot Osakerahastot Hedge rahastot

54 Investointipankkitoiminta OP-rahastokanta myyntikanavittain Mrd. 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 Osuuspankit Okopankki Opstock 0,5 0,0 12/ / / / /2003 3/2004

55 Investointipankkitoiminta Välitetyt rahastot *) Mrd. 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 12/99 12/00 12/01 12/02 12/03 3/04 Ulkomaiset välitetyt rahastot Välitetyt OPrahastot *) Rahastokanta kauden lopussa.

56 Vähittäispankkitoiminta Tuottojen pääerät Rahoituskate määräytyy anto- ja ottolainauksen korkoerosta, volyymeista sekä korkotasosta Palkkiotuotot luottojen järjestelyistä maksuliikepalveluista sijoitustuotteiden välittämisestä

57 Vähittäispankkitoiminta Tammi-maaliskuu 2004 Liikevoitto oli 5,8 M (6,5). Palkkiotuotot kasvoivat, mutta matala korkotaso ja luotonannon kaventuneet marginaalit heikensivät rahoituskatetta. Vähittäispankkitoimintaan on ensimmäistä kertaa yhdistelty Helsingin Seudun OP-Kiinteistökeskus, jonka tuotot olivat 1,6 M ja kulut 1,4 M. Luottokanta kasvoi vuodessa 17 % ja asuntoluottokanta 22 %. Okopankin asiakasvarat kasvoivat vuodessa lähes 14 % 2,2 mrd. :oon. Talletuskanta kasvoi 6 % ja välitettyjen henkivakuutusten ja rahastosijoitusten markkina-arvo 43 %. Tammi-maaliskuussa Okopankki sai uutta asiakasta. Asiakasmäärä oli katsauskauden lopussa Vähittäispankkitoiminnan liikevoiton arvioidaan jäävän hieman pienemmäksi kuin viime vuonna.

58 Vähittäispankkitoiminta Taloudellinen kehitys M Rahoituskate Palkkiotuotot (netto) Muut tuotot Tuotot yhteensä Henkilöstökulut Muut kulut Kulut yhteensä Luottotappiot ja arvonalentumiset Liikevoitto

59 Vähittäispankkitoiminta Taloudellinen kehitys /2004 Liikevoitto, M 22 6 Oman pääoman tuotto (12 kuukauden liukuva), % 15,1 14,3 Kulujen osuus tuotoista, % Riskipainotetut sitoumukset, M Luottokanta, M Talletuskanta, M Järjestämättömät ja 0-korkoiset saamiset, M Järjestämättömien ja 0-korkoisten saamisten osuus luotoista ja takauksista, % 0,44 0,43 0,42 0,28 0,31 Asiakkaiden määrä Henkilömäärä *) *) Helsingin Seudun OP-Kiinteistökeskuksessa työskenteli 75 henkilöä.

60 Vähittäispankkitoiminta Kasvu - luottokanta M % 22 % 20 % 20 % 18 % Asuntoluotot 4 % 6 % 1 % 13 % 9 % Muut kotitalouksien luotot 8 % 18 % 5 % 25 % 23 % Yritysluotot 12/ / / / /2003 3/2004 Kasvuprosentit on ilmoitettu kasvuna edellisen kauden lopusta.

61 Vähittäispankkitoiminta Kasvu - asiakasvarat M ,5 % 4,2 % 12,9 % 2,5 % 15,8 % Rahastot Henkija eläkevakuutukset 500 Talletukset 0 12/ / / / /2003 3/2004 Kasvuprosentit on ilmoitettu kasvuna edellisen kauden lopusta.

62 Vähittäispankkitoiminta Uudet asiakkaat Kpl Kaikki uudet asiakkaat Lin. (Kaikki uudet asiakkaat) 0 9/02 12/02 3/03 6/03 9/03 12/03 3/04

63 Keskuspankkitoiminta ja varainhallinta Tuottojen pääerät Keskuspankkitoiminnan tuotot osuuspankkien rahoittamisesta OP-ryhmän likviditeetin hoitamisesta Varainhallinnan tuotot osakesijoituksista korkosijoituksista kiinteistösijoituksista

64 Keskuspankkitoiminta ja varainhallinta Tammi - maaliskuu 2004 OKO Liikevoitto oli 10,2 M (4,1). Vertailukaudella alennettiin kiinteistösijoitusyhtiö Realinvestin osakkeiden arvoa 3,9 M. Liikevoiton vertailukelpoinen kasvu oli siten 2,2 M, mikä johtui osakesijoitustoiminnan paremmasta menestymisestä. Osakesijoitusten nettotuotot olivat 3 M (1). Korkosijoitustoiminnan nettotuotot olivat yhtä suuret kuin vertailukaudella eli 3 M. Kiinteistöomaisuuden määrä ja rakenne säilyivät vuodenvaihteen tasolla. Vuokrattavissa olevien kiinteistöjen nettotuotto nousi 8,1 %:iin (7,9) ja vajaakäyttöaste säilyi vuodenvaihteen tasolla. Osuuspankkien luotonanto kasvoi talletuksia nopeammin, joten niiden rahoitustarve OKOsta lisääntyi. OKOn nettovelka osuuspankeille pieneni 0,9 mrd. :oon (1,3). Koko vuoden liikevoitto muodostunee suuremmaksi kuin Aleksi- Hermeksen myynnin tulosvaikutuksella oikaistu viime vuoden liikevoitto.

65 Keskuspankkitoiminta ja varainhallinta Taloudellinen kehitys M Rahoituskate Osinkotuotot Palkkiotuotot (netto) Arvopaperikaupan nettotuotot Valuuttatoiminnan nettotuotot Muut tuotot Tuotot yhteensä Henkilöstökulut Muut kulut Kulut yhteensä Luottotappiot ja arvonalentumiset Liikevoitto

66 Keskuspankkitoiminta ja varainhallinta Taloudellinen kehitys /2004 Liikevoitto, M Oman pääoman tuotto (12 kuukauden liukuva), % 33,0 34,6 Kulujen osuus tuotoista, % Riskipainotetut sitoumukset, M Saamiset osuuspankeilta, M Osuuspankkien vähimmäis- ja kassavarantotalletukset, M Osuuspankkien muut talletukset, M Kiinteistöomistuksiin sitoutunut pääoma, M Vuokrattavissa oleviin kiinteistöomistuksiin sitoutunut pääomaa, M Vuokrattavissa olevien kiinteistöomistusten nettotuotto, % 7,0 7,2 7,6 7,9 8,1 Vuokrattavissa olevien tilojen vajaakäyttöaste, % Henkilömäärä

67 Keskuspankkitoiminta ja varainhallinta Saamiset ja velat OKOn ja osuuspankkien välillä M Pääomasijoitukset ja perpetuaalilainat Muut luotot Varantotalletukset Kassavarantotalletukset 12/99 3/00 6/00 9/00 12/00 3/01 6/01 9/01 12/01 3/02 6/02 9/02 12/02 3/03 6/03 9/ /03 3/04 Muut talletukset Nettoasema

68 Konsernihallinto Tammi-maaliskuu 2004 Konsernihallinnon tulos pieneni merkittävästi vuotta aikaisemmasta, koska vertailukauden tulokseen sisältyi OP- Henkivakuutuksen osakkeiden myynnin tulosvaikutus 53 M. Konsernihallinnon kulut olivat vakaat. OP-Kotipankista konserniin yhdistelty tulososuus oli 0,5 M (0,4). Konsernihallinnon vuoden 2004 tuloksen arvioidaan muodostuvan samantasoiseksi kuin OP-Henkivakuutuksen osakkeiden myynnin tulosvaikutuksella oikaistu viime vuoden liikevoitto.

69 Konsernihallinto Taloudellinen kehitys M Rahoituskate Muut tuotot Tuotot yhteensä Kulut Luottotappiot ja arvonalentumiset Liikevoitto Henkilömäärä

70 OP- Henkivakuutus Tulosanalyysi Vakuutusmaksutulo Sijoitustoiminnan nettotuotto Maksetut korvaukset Vastuuvelan muutos ennen lisäetuja ja tasoitusmäärän muutosta 1-3/ /2003 Liikekulut Liikevoitto M

71 OP-Henkivakuutus Sijoitusomaisuus Rahoitusmarkkinavälineet Osakkeet ja osuudet Vaihtoehtoiset sijoitukset Markkina-arvo Kirjanpitoarvo Kiinteistöt M

72 OP-Henkivakuutus Toimintapääoma ja vakavaraisuus Toimintapääoma, M 300 Vakavaraisuus, % Toimintapääoma Toimintapääoman vähimmäismäärä Vakavaraisuusaste 0 12/99 12/00 12/01 12/02 12/03 3/04 0

73 OSA III TIETOA OSAKKEESTA JA OSAKKEENOMISTAJISTA

74 OKOn osakkeenomistajat Suurimmat osakkeenomistajat Osuus osakkeista, % Osuus äänistä, % Osuuspankkikeskus Osk 39,9 56,7 Hallintarekisteröidyt osakkaat 12,6 6,6 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 1,9 1,0 Osuuspankkien Eläkesäätiö 1,9 1,0 Oulun Osuuspankki 1,8 3,1 Turun Seudun Osuuspankki 1,2 0,6 Etelä-Karjalan Osuuspankki 0,9 0,5 Thominvest Oy 0,6 0,3 Savonlinnan Osuuspankki 0,6 0,3 Pohjola Finland Value Sijoitusrahasto 0,6 0,3 Jäsenosuuspankit yhteensä 22,6 23,7

75 OKOn osakkeenomistajat A-sarjan suurimmat omistajat Osuus A-sarjan osakkeista, % Osuuspankkikeskus Osk 29,5 Hallintarekisteröidyt osakkaat 16,3 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 2,4 Osuuspankkien Eläkesäätiö 2,4 Turun Seudun Osuuspankki 1,6 Etelä-Karjalan Osuuspankki 1,2 Oulun Osuuspankki 0,9 Thominvest Oy 0,8 Savonlinnan Osuuspankki 0,8 Pohjola Finland Value Sijoitusrahasto 0,8 Jäsenosuuspankit yhteensä 21,9 Tietoa OKOn osakkeista A-sarja K-sarja Osakkeita, kpl Osuus osakkeista, % 77,2 22,8 Osuus äänistä, % 40,3 59,7

76 n A-osakkeen viikoittainen vaihto ja kurssikehitys kpl OKO / Talouden ohjaus / OKO Vaihto Kurssi 3/98 6/98 9/98 12/98 3/99 6/99 9/99 12/99 3/00 6/00 9/00 12/00 3/01 6/01 9/01 12/01 3/02 6/02 9/02 12/02 3/03 6/03 9/03 12/03 4/04

77 Osakekannan (OKO A ja K) markkina-arvo M /99 12/00 12/01 12/02 12/03 4/04 K-osakkeiden kurssina on käytetty A-osakkeiden kurssia. OKO / Talouden ohjaus /

78 Tuottovertailu (sis. osingot) OKO vs. osakemarkkinat Indeksi /98 12/99 12/00 12/01 12/02 12/03 4/ OKO A Pankit ja rahoitus Hex-portfolioindeksi Lähde: HEX /

79 Eurooppalaisten pankkien kurssikehityksiä 10 vuotta OKO Indeksi 100 = /94 03/95 03/96 03/97 03/98 03/99 03/00 03/01 03/02 03/03 03/04 Eur Banks Mcap 0,5-5 bn Eur Banks Mcap 5-20 bn Eur Banks Mcap bn Eur Banks Mcap > 50 bn OKO Lähde: JCFQuant /

80 OSA IV TAUSTA - AINEISTOA OP-ryhmän rakenne

81 OP-ryhmä jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin Asiakkaita 3,1 miljoonaa Jäseniä 1,1 miljoonaa

82 Luottokelpoisuusluokitukset OKO

83 n luottokelpoisuusluokitukset OKO Fitch Ratings Pitkäaikainen varainhankinta Voimaantulo Lyhytaikainen varainhankinta Voimaantulo A F A F AA Moody's Investors Service Pitkäaikainen Voimaantulo Lyhytaikainen Voimaantulo varainhankinta varainhankinta Aa P Aa A A Aa Aa Standard & Poor's Pitkäaikainen varainhankinta Voimaantulo Lyhytaikainen varainhankinta Voimaantulo A A A

84 Pitkäaikaisen varainhankinnan luottokelpoisuusluokitukset toukokuu 2004 Moody's Investors Standard Fitch Service & Poor s Ratings Danske Bank Aa1 AA- AA- Handelsbanken Aa1 A+ AA- OKO Aa2 A+ AA- Nordea Aa3 A+ AA- Swedbank Aa3 A A+ DnB NOR Aa3 A - SEB Aa3 A A+ Sampo, Pankki A1 A- - Sampo Oyj Baa1 - - Suomen valtio Aaa AAA AAA Yritysten Internet sivut /

85 osana OP-ryhmää OKO

86 Tuloslaskelma OP-ryhmä OKO M 1-3/ / / /2003 Rahoituskate Osinkotuotot Palkkiotuotot, netto Arvopaperikaupan nettotuotot Valuuttatoiminnan nettotuotot Muut tuotot Tuotot yhteensä Henkilöstökulut Muut kulut Kulut yhteensä Voitto ennen luotto- ja takaustappioita Luotto- ja takaustappiot Arvonalentumiset Osuus pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltyjen yritysten tuloksista LIIKEVOITTO

87 Tase OP-ryhmä OKO M VASTAAVAA Saamiset luottolaitoksilta Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä Saamistodistukset Muut erät VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA Velat luottolaitoksille ja keskuspankeille Velat yleisölle ja julkisyhteisöille Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat Muu vieras pääoma Oma pääoma VASTATTAVAA YHTEENSÄ

88 Avainluvut OP-ryhmä OKO 1-3/ / / /2003 Liikevoitto, M Kulujen osuus tuotoista, % Luotto- ja takaustappiot, M Arvonalentumiset, M Ensisijaisten omien varojen suhde, % 13,8 13,5 7,0 7,2 Järjestämättömät ja 0-korkoiset saamiset, OP-ryhmä mrd. ja OKO M 0,2 0, Henkilöstö (pl. kausiapulaiset) *) Taseen loppusumma, mrd. 35,5 32,3 15,0 13,3 Riskipainotetut sitoumukset, mrd. 23,6 21,6 9,0 8,2 ROA, % 1,1 0,9 0,6 1,8 *) Helsingin Seudun OP-Kiinteistökeskuksessa työskenteli 75 henkilöä.

89 Markkinaosuudet pankkimarkkinoista OKO Euro- Euro- Vakuutus- Rahasto- Yhteensä Markkinat luotot talletukset säästöt *) pääomat *) mrd. Kotitaloudet OP-ryhmä 36,1 % 36,0 % 14,7 % 18,6 % 32,3 % 126,7 OKO 4,5 % 2,6 % Yritykset OP-ryhmä 23,3 % 24,6 % 1,4 % 10,3 % 20,0 % 59,5 OKO 13,8 % 6,3 % Muut OP-ryhmä 7,3 % 20,8 % 11,1 % 13,1 % 25,1 OKO 6,2 % 5,0 % Yhteensä OP-ryhmä 30,1 % 32,3 % 10,3 % 13,5 % 26,6 % 210,9 OKO 8,0 % 3,6 % 0,9 % 5,3 % 5,5 % Markkinat, mrd. 93,0 69,2 22,8 25,9 210,9 OPK / Tutkimus / *) OKOn lukuja ei ole luokiteltu sektoreittain.

90 OP-ryhmän markkinaosuus rahalaitosten euromääräisistä yritysluotoista % Muu OP-ryhmä OKO /99 12/00 12/01 *) 12/02 **) 12/03 3/04 *) 12/2001 asti luvut eivät sisällä asuntoyhteisöille myönnettyjä luottoja. **) Suomen Pankin uuden tilastointiperusteen mukainen osuus 12/2002 lähtien.

91 Rahalaitosten euromääräisen yritysluottokannan keskikorko OKO % OP-ryhmä *) Rahalaitokset **) 03 3/04 ***) *) OKO, osuuspankit ja Okopankki **) 12/2002 asti talletuspankkien yritysluottokanta. ***) Suomen Pankin uuden tilastointiperusteen mukainen osuus 1/2003 lähtien. OPK / Tutkimus /

92 OP-ryhmän markkinaosuus rahalaitosten eurotalletuksista % Muu OP-ryhmä OKO /99 12/00 12/01 *) 12/02 **) 12/03 3/04 *) 12/2001 asti talletuspankkien eurotalletukset. **) Suomen Pankin uuden tilastointiperusteen mukainen osuus 12/2002 lähtien.

93 OP-ryhmän markkinaosuus rahalaitosten asuntoluotoista % Muu OP-ryhmä OKO /99 12/00 12/01 *) 12/02 **) 12/03 3/04 Luvut eivät sisällä vapaa-ajan asuntojen luototusta. *) 12/2001 asti talletuspankkien asuntoluottokanta. **) Suomen Pankin uuden tilastointiperusteen mukainen osuus 12/ 2002 lähtien.

94 Suhdannenäkymät OKO

95 Suhdannenäkymät mrd. Muutos, % ennuste 2005 ennuste BKT 143,4 1,9 2,5 3,0 Tuonti 43,0 0,9 2,5 3,0 Vienti 53,1 1,3 3,5 4,5 Kulutus 106,6 2,7 2,5 2,5 - Yksityinen 74,9 3,6 3,0 2,5 - Julkinen 31,7 0,7 2,0 2,5 Investoinnit 25,8-2,3 1,5 4,0 - Yksityiset 21,6-3,8 1,0 4,0 - Julkiset 4,3 6,5 5,0 5,0 Kuluttajahinnat, % *) 0,9 0,0 1,8 Ansiotaso, % *) 3,9 3,5 4,0 Työttömyysaste, % 9,0 8,9 8,5 Vaihtotase, % BKT:sta 5,5 5,0 5,3 Julkinen talous (Emu-krit.) - Ylijäämä, % BKT:sta 2,3 2,1 2,3 - Velka, % BKT:sta 45,3 44,8 44,0 *) keskimääräinen vuosimuutos OPK / Tutkimus / Suhdannenäkymät / OKO

96 Pitkän aikavälin taloudellinen kehitys OKO

97 Avainluvut Pitkän aikavälin tavoitetaso 1-3/ Liikevoitto, M Oman pääoman tuotto (ROE), % 14,0 11,7 18,5 10,0 13,0 21,5 16,1 Oman pääoman tuotto (ROA), % 0,55 0,92 0,50 0,67 1,10 0,82 Tuotot yhteensä, M Kulujen osuus tuotoista, %

98 Avainluvut OKO

99 Avainluvut OKO

100 Sijoittajasuhteiden yhteystiedot Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen puh Talousjohtaja Marja Huhta puh Talouspäällikkö Olli Kankkunen puh

OKO osavuosikatsaus TAMMI-KESÄKUU 2004

OKO osavuosikatsaus TAMMI-KESÄKUU 2004 osavuosikatsaus TAMMI-KESÄKUU 2004 OSA I STRATEGIA JA MARKKINA-ASEMA Strategia Visio Asiakkaat Henkilöstö Sijoittajat Suomen vetovoimaisin ja menestyvin pankki. Kasvu Kannattavuus Osakkeen tuotto Missio

Lisätiedot

OKO. I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät

OKO. I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät Yhtiökokous 31.3.2004 I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät Visio Asiakkaat Henkilöstö Sijoittajat Suomen vetovoimaisin

Lisätiedot

OKO osavuosikatsaus SYYSKUU 2003

OKO osavuosikatsaus SYYSKUU 2003 osavuosikatsaus SYYSKUU 2003 OSA I STRATEGIA JA MARKKINA-ASEMA Strategia perustettiin kanavoimaan lainoja osuuskassoille maaseutuväen elinolojen parantamiseksi. OKOn historia 1920 OKO otti ensimmäisen

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2004 OP-ryhmä Tammi-joulukuu 2004 OP-ryhmä 31.12.2004 239 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1

Lisätiedot

Tammi-joulukuu Op-ryhmä

Tammi-joulukuu Op-ryhmä Tammi-joulukuu 22 Op-ryhmä Osuuspankkiryhmä 31.12.22 243 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus- OPK Osuuskunta OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 24 9 Asiakkaita

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2003

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2003 OP-ryhmä Tammi-kesäkuu 2003 OP-ryhmä 30.6.2003 242 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 25 000 Asiakkaita yli 3,0

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2004 OP-ryhmä Tammi-maaliskuu 2004 OP-ryhmä 31.3.2004 241 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 25 800 Asiakkaita 3,1

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-syyskuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-syyskuu 2004 OP-ryhmä Tammi-syyskuu 2004 OP-ryhmä 30.9.2004 240 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1 miljoonaa

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2004 OP-ryhmä Tammi-kesäkuu 2004 OP-ryhmä 30.6.2004 241 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1 miljoonaa

Lisätiedot

OKO osavuosikatsaus TAMMI-MAALISKUU 2005

OKO osavuosikatsaus TAMMI-MAALISKUU 2005 osavuosikatsaus TAMMI-MAALISKUU 2005 OSA I STRATEGIA JA MARKKINA-ASEMA Strategia Visio Asiakkaat Henkilöstö Sijoittajat Suomen vetovoimaisin ja menestyvin pankki. Kasvu Kannattavuus Osakkeen tuotto Missio

Lisätiedot

OKO. Tammi-kesäkuu 2005

OKO. Tammi-kesäkuu 2005 Tammi-kesäkuu 2005 OSA I STRATEGIA JA MARKKINA-ASEMA Strategia Visio Asiakkaat Henkilöstö Sijoittajat Suomen vetovoimaisin ja menestyvin pankki. Kasvu Kannattavuus Osakkeen tuotto Missio Taloudellisen

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2005

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2005 OP-ryhmä Tammi-maaliskuu 2005 OP-ryhmä 31.3.2005 239 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2005

OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2005 OP-ryhmä Tammi-joulukuu 2005 OP-ryhmä 31.12.2005 238 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 29 700 Asiakkaita 3,9

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2006

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2006 Tammi-maaliskuu 2006 31.3.2006 236 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 30 800 Asiakkaita 4,0 miljoonaa Jäseniä

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2005

OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2005 Tammi-kesäkuu 2005 OP-ryhmä 30.6.2005 239 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1 miljoonaa Jäseniä

Lisätiedot

OKO OKO. Tammi-syyskuu 2005

OKO OKO. Tammi-syyskuu 2005 OKO Tammi-syyskuu 2005 OSA I STRATEGIA JA MARKKINA-ASEMA Strategia Visio Asiakkaat Henkilöstö Sijoittajat Suomen vetovoimaisin ja menestyvin pankki. Kasvu Kannattavuus Osakkeen tuotto Missio Taloudellisen

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2010

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2010 Tammi-joulukuu 2010 OP-Pohjola-ryhmän rakenne Avainlukuja Tulos Neljännesvuositarkastelu Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym 5-vuotisaikasarjat Sisällysluettelo Avainlukuja

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2009

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2009 Tammi-joulukuu 2009 OP-Pohjola-ryhmän rakenne Avainlukuja Tulos Neljännesvuositarkastelu Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym 5-vuotisaikasarjat Sisällysluettelo Avainlukuja

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2006

OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2006 Tammi-kesäkuu 2006 Avainlukuja 1-6/2006 1-6/2005 Muutos 1-12/2005 Tulos ennen veroja, m ilj. 389 293 32,6 * 579 Kulujen suhde tuottoihin, % 57 53 3,6 55 Arvonalentum iset luotto-ja takauskannasta, % 0,01

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2008

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2008 Tammi-maaliskuu 2008 Avainlukuja 1-3/2008 1-3/2007 Muutos * 2007 Tulos ennen veroja, milj. e 196 246-20 1 005, josta pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 134 184-27 706, josta vahinkovakuutus 22 31-27 181,

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2007

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2007 Tammi-joulukuu 2007 Avainlukuja 1-12/2007 1-12/2006 Muutos * Tulos ennen veroja, milj. e 1 005 800 26, josta pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 706 643 10, josta vahinkovakuutus 181 78 130, josta henkivakuutus

Lisätiedot

OKO OSA I STRATEGIA JA MARKKINA-ASEMA

OKO OSA I STRATEGIA JA MARKKINA-ASEMA 2003 OSA I STRATEGIA JA MARKKINA-ASEMA Strategia Visio Asiakkaat Henkilöstö Sijoittajat Suomen vetovoimaisin ja menestyvin pankki. Kasvu Kannattavuus Osakkeen tuotto Missio Taloudellisen lisäarvon tuottaminen

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-syyskuu 2006

OP-ryhmä. Tammi-syyskuu 2006 Tammi-syyskuu 2006 Avainlukuja 1-9/2006 1-9/2005 Muutos 1-12/2005 Tulos ennen veroja, m ilj. 598 452 32,4 * 579 Kulujen suhde tuottoihin, % 55 52 3,4 55 Arvonalentum iset luotto-ja takauskannasta, % 0,01

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2007

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2007 Tammi-maaliskuu 2007 Avainlukuja 1-3/2007 1-3/2006 Muutos * 2006 Tulos ennen veroja, m ilj. e 246 211 16 800, josta pankki- ja sijoituspalvelutoim inta 184 166 11 643, josta vahinkovakuutus 31 23 33 78,

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2008

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2008 Tammi-kesäkuu 2008 Avainlukuja 1-6/2008 1-6/2007 Muutos * 2007 Tulos ennen veroja, milj. e 359 523-31 1 005 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 320 345-7 706 Vahinkovakuutus 40 83-52 181 Henkivakuutus 34

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2010

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2010 Tammi-maaliskuu 2010 OP-Pohjola-ryhmän rakenne Avainlukuja Tulos Neljännesvuositarkastelu Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym Sisällysluettelo Tuote- ja palvelukehitys Tukitoiminnot

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2008

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2008 Tammi-joulukuu 2008 Avainlukuja 1-12/2008 1-12/2007 Muutos * Tulos ennen veroja, milj. e 372 1005-63 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 532 722-26 Vahinkovakuutus 55 181-70 Henkivakuutus -162 129 Asiakkaille

Lisätiedot

I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2004 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät

I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2004 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät Yhtiökokous 31.3.2005 I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2004 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät Visio Asiakkaat Henkilöstö Sijoittajat Suomen vetovoimaisin

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2009

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2009 Tammi-kesäkuu 2009 Avainlukuja 1-6/2009 1-6/2008 Muutos * 2008 Tulos ennen veroja, milj. e 281 283-1 372 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 270 316-14 532 Vahinkovakuutus 46 40 16 55 Henkivakuutus -41-12

Lisätiedot

OSA I STRATEGIA JA MARKKINA-ASEMA. Strategia

OSA I STRATEGIA JA MARKKINA-ASEMA. Strategia OKO Vuosi 2005 OSA I STRATEGIA JA MARKKINA-ASEMA Strategia Visio Asiakkaat Henkilöstö Sijoittajat Suomen vetovoimaisin ja menestyvin pankki. Kasvu Kannattavuus Osakkeen tuotto Missio Taloudellisen lisäarvon

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2009

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2009 Tammi-maaliskuu 2009 Avainlukuja 1-3/2009 1-3/2008 Muutos * 2008 Tulos ennen veroja, milj. e 124 125 0 372 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 164 160 3 532 Vahinkovakuutus -1 22-107 55 Henkivakuutus -26

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-syyskuu 2010

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-syyskuu 2010 Tammi-syyskuu 2010 OP-Pohjola-ryhmän rakenne Avainlukuja Tulos Neljännesvuositarkastelu Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym Sisällysluettelo Tuote- ja palvelukehitys Tukitoiminnot

Lisätiedot

OKO Pankki Oyj. ( lähtien Pohjola Pankki Oyj) Loka Joulukuu Aamiaistilaisuus Evli Pankissa Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen

OKO Pankki Oyj. ( lähtien Pohjola Pankki Oyj) Loka Joulukuu Aamiaistilaisuus Evli Pankissa Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen 1 OKO Pankki Oyj (1.3.28 lähtien Pohjola Pankki Oyj) Loka Joulukuu 27 Aamiaistilaisuus Evli Pankissa15.2.28 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Asiakasliiketoiminnan kasvu jatkui vahvana ja konsernin tulos

Lisätiedot

Pohjola-konserni. Aamiaistilaisuus 9.5.2008 Enskilda. Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny, Pohjola Vakuutus Oy

Pohjola-konserni. Aamiaistilaisuus 9.5.2008 Enskilda. Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny, Pohjola Vakuutus Oy Pohjola-konserni Aamiaistilaisuus 9.5.28 Enskilda Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny, Pohjola Vakuutus Oy 2 Pohjola-konserni Kasvu jatkui vahvana Kannattavuus parani asiakasliiketoiminnoissa Maksuvalmiusreservin

Lisätiedot

Yhtiökokous 30.3.2006

Yhtiökokous 30.3.2006 Yhtiökokous 30.3.2006 I Pohjola-kauppa II Markkina-asema III Taloudellinen analyysi IV Osinko V Näkymät Pohjola-kauppa: Yhdentyminen Pohjola-Yhtymä Oyj OKOlle Varainhoito Vahinkovakuutus Henkivakuutus

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankki Oyj 11.8.2009 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2009 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2009 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto nousi 10,1 miljoonaan euroon (4,7).

Lisätiedot

OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ

OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2003 Tuloskehitys OP-Asuntoluottopankin liikevoitto oli tammi-kesäkuussa 304 000 euroa. Keskeiset tuloslaskelman erät (tuhatta euroa) 1-6/2003 1-6/2002

Lisätiedot

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Julkaisuvapaa 29.2.2008 klo 14.30 Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi Liikevoitto 9,5 miljoonaa euroa (4,8 milj. ), lainakanta 486,7 miljoonaa

Lisätiedot

Pohjola-konserni. Analyytikkotilaisuus Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen

Pohjola-konserni. Analyytikkotilaisuus Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Pohjola-konserni Analyytikkotilaisuus 8.5.28 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen 2 Pohjola-konserni Kasvu jatkui vahvana Kannattavuus parani asiakasliiketoiminnoissa Maksuvalmiusreservin markkina-arvon

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

OKO OSUUSPANKKIEN KESKUSPANKKI OYJ

OKO OSUUSPANKKIEN KESKUSPANKKI OYJ OKO OSUUSPANKKIEN KESKUSPANKKI OYJ Pörssitiedote 6.5.2004, klo 8.00 OKON TULOSKEHITYS VAKAATA TAMMI MAALISKUUSSA 2004 OKO-konsernin tammi-maaliskuun liikevoitto 30 milj. (76). Vertailukelpoinen tulos parani.

Lisätiedot

OKO Pankki Oyj. Loka Joulukuu 2007

OKO Pankki Oyj. Loka Joulukuu 2007 1 OKO Pankki Oyj (1.3.28 lähtien Pohjola Pankki Oyj) Loka Joulukuu 27 Lehdistötilaisuus 14.2.28 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Asiakasliiketoiminnan kasvu jatkui vahvana ja konsernin tulos oli hyvä

Lisätiedot

OSA I STRATEGIA JA MARKKINA-ASEMA. Strategia

OSA I STRATEGIA JA MARKKINA-ASEMA. Strategia OSA I STRATEGIA JA MARKKINA-ASEMA Strategia Visio Asiakkaat Henkilöstö Sijoittajat Suomen vetovoimaisin ja menestyvin pankki. Kasvu Kannattavuus Osakkeen tuotto Missio Taloudellisen lisäarvon tuottaminen

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus 2011. Tapiola-ryhmä. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton

Puolivuosikatsaus 2011. Tapiola-ryhmä. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton Puolivuosikatsaus 2011 Tapiola-ryhmä Puolivuosikatsaus 2011 Tilintarkastamaton Vahinko-Tapiola Puolivuosikatsaus 2011 Liikevoitto nousi 22,5 milj. euroa 37,9 milj. euroon (15,4 milj. e) Kokonaistulos oli

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS kaudelta tammikuu - syyskuu 2004

OSAVUOSIKATSAUS kaudelta tammikuu - syyskuu 2004 OSAVUOSIKATSAUS kaudelta tammikuu - syyskuu 2004 : 19.10.2004 Ålandsbanken Abp Pörssitiedote 19.10.2004 klo 09.00 OSAVUOSIKATSAUS kaudelta tammikuu - syyskuu 2004 Tarkastelukausi lyhyesti Konsernin liikevoitto

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2013 LähiTapiola-ryhmä LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö LähiTapiola Pankki Oyj LähiTapiola Varainhoito Oy LähiTapiola Kiinteistövarainhoito

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2009 Tilikauden voitto oli 19,0 miljoonaa euroa. Tilikaudella yhtiö osti Sampo Pankilta 0,5 miljardin euron antolainakannan Tilikauden aikana

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1). Sampo Asuntoluottopankki Oyj 7.8.2007 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2008 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

Lisätiedot

OKO PANKKI OYJ Heinä- syyskuu 2006

OKO PANKKI OYJ Heinä- syyskuu 2006 OKO PANKKI OYJ Heinä- syyskuu 2006 OSA I STRATEGIA, YHDENTYMINEN JA MARKKINA-ASEMA Strategia Visio Asiakkaat Henkilöstö Sijoittajat Suomen vetovoimaisin ja menestyvin finanssipalveluyritys. Kasvu Kannattavuus

Lisätiedot

OP Pohjola ryhmän Q taustamateriaali

OP Pohjola ryhmän Q taustamateriaali OP Pohjola ryhmän Q1 2011 taustamateriaali OP-Pohjola-ryhmä Tulos Vuosineljännes Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym 5-vuotistarkastelu Sisällysluettelo OP Pohjola ryhmä n

Lisätiedot

OKO OSUUSPANKKIEN KESKUSPANKKI OYJ

OKO OSUUSPANKKIEN KESKUSPANKKI OYJ OKO OSUUSPANKKIEN KESKUSPANKKI OYJ Pörssitiedote 5.8.2004, klo 8.00 OKON TULOSKEHITYS VAKAATA TAMMI KESÄKUUSSA 2004 OKO-konsernin tammi-kesäkuun liikevoitto oli 69 milj. euroa (104). Vertailukelpoinen

Lisätiedot

FINANSSIALAN VUOSITILASTO 2013

FINANSSIALAN VUOSITILASTO 2013 FINANSSIALAN VUOSITILASTO 2013 Pankit 31.12.2013 muutos kpl kpl Pankkien toimipaikat 1 448-97 kotimaiset pankkikonsernit 1 376-99 ulkomaisten pankkien sivukonttorit Suomessa 72 2 Pankkikonsernien henkilöstö

Lisätiedot

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Pohjola-konserni Osavuosikatsaus 1.1. - 3.9.28 Lehdistötilaisuus 6.11.28 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen 2 Pohjola-konserni Olennaista Asiakasliiketoiminnoissa tuottojen kasvu jatkui vahvana ja kannattavuus

Lisätiedot

OKO PANKKI OYJ Huhti-Kesäkuu 2006

OKO PANKKI OYJ Huhti-Kesäkuu 2006 OKO PANKKI OYJ Huhti-Kesäkuu 2006 17.8.2006 OSA I STRATEGIA JA MARKKINA-ASEMA Strategia Visio Asiakkaat Henkilöstö Sijoittajat Suomen vetovoimaisin ja menestyvin finanssipalveluyritys. Kasvu Kannattavuus

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus OKO OSUUSPANKKIEN KESKUSPANKKI OYJ Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2003 Aurumin osakkeiden myynti paransi tulosta Konsernin tammi-maaliskuun liikevoitto oli 76 miljoonaa euroa (38) 1. Helmikuussa OKO alensi

Lisätiedot

OKO OSUUSPANKKIEN KESKUSPANKKI OYJ

OKO OSUUSPANKKIEN KESKUSPANKKI OYJ OKO OSUUSPANKKIEN KESKUSPANKKI OYJ Pörssitiedote 7.8.2003, klo 8.15 AURUM-KAUPPA PARANSI OKON TULOSTA OKO-konsernin tammi-kesäkuun liikevoitto 104 Me (47 Me). Tulosparannus selittyy Aurumin osakkeiden

Lisätiedot

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti:

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti: TÄYDENNYS 1/12.5.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 3/2016, 2,00% 20.8.2021

Lisätiedot

FINANSSIALAN VUOSITILASTO 2012

FINANSSIALAN VUOSITILASTO 2012 FINANSSIALAN VUOSITILASTO 2012 Pankit 31.12.2012 muutos kpl kpl Pankkien toimipaikat 1 546-29 kotimaiset pankkikonsernit 1 477-29 ulkomaisten pankkien sivukonttorit Suomessa 69 0 Pankkikonsernien henkilöstö

Lisätiedot

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2011 Tapiola-ryhmä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola Tapiola Pankki Oy Tapiola Varainhoito Oy Kiinteistö-Tapiola Oy, konserni ENNAKKOTIETOJA

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

OKO OSUUSPANKKIEN KESKUSPANKKI OYJ

OKO OSUUSPANKKIEN KESKUSPANKKI OYJ OKO OSUUSPANKKIEN KESKUSPANKKI OYJ Pörssitiedote 12.2.2004, klo 8.00 OKON TULOS PARANI SELVÄSTI VUONNA 2003 OKO-konsernin vuoden 2003 liikevoitto oli 174 milj. (96). Tulosta kasvattivat myyntivoitot. Perusliiketoiminta

Lisätiedot

AKTIAN PUOLIVUOSIKATSAUS 1-6/2017. Toimitusjohtaja Martin Backman

AKTIAN PUOLIVUOSIKATSAUS 1-6/2017. Toimitusjohtaja Martin Backman AKTIAN PUOLIVUOSIKATSAUS 1-6/2017 Toimitusjohtaja Martin Backman 8.8.2017 ENSIMMÄINEN VUOSIPUOLISKO Liiketoiminnan tuotot yhteensä olivat 107,3 (109,8) milj. euroa. Palkkiotuottojen netto nousi 16 % 45,7

Lisätiedot

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2012 LähiTapiola-ryhmä LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola Pankki Oy Tapiola Varainhoito Oy LähiTapiola Kiinteistövarainhoito,

Lisätiedot

Pohjola-konserni Tammi - maaliskuu Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen

Pohjola-konserni Tammi - maaliskuu Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen 1 Pohjola-konserni Tammi - maaliskuu 28 Lehdistötilaisuus 8.5.28 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen 2 Pohjola-konserni Kasvu jatkui vahvana Kannattavuus parani asiakasliiketoiminnoissa Maksuvalmiusreservin

Lisätiedot

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA 3402 N:o 1259 Liite 1 TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut RAHOITUSKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA N:o 89 257 Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA I Luottolaitos- ja sijoituspalvelutoiminnan laskelma 1 Korkotuotot Korkokulut Rahoituskate Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Palkkiotuotot Palkkiokulut

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

OP Pohjola ryhmän osavuosikatsaus

OP Pohjola ryhmän osavuosikatsaus OP Pohjola ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 OP-Pohjola-ryhmä Tulos Vuosineljännes Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym 5-vuotistarkastelu Sisällysluettelo OP Pohjola ryhmä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Hyvä kasvu jatkuu

Osavuosikatsaus Hyvä kasvu jatkuu Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2002 Hyvä kasvu jatkuu Kausi lyhyesti Kotitalouksien luottokanta kasvoi 16,7 % 1 746,1 M¼RRQÃYHUUDWWXQDÃYDVWDDYDDQÃDMDQNRKWDDQÃYXRWWDÃDLHPPLQ Asuntolainojen myynti jatkui voimakkaana

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT 524 N:o 151 Liite I RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT TULOSLASKELMA Palkkiotuotot Hallinnointipalkkiot - Hallinnointipalkkioiden palautukset Merkintäpalkkiot Lunastuspalkkiot palkkiot Tuotot

Lisätiedot

Aktia Osavuosikatsaus 1/2000

Aktia Osavuosikatsaus 1/2000 Aktia Osavuosikatsaus 1/2 Aktia Säästöpankki Oyj Osavuosikatsaus ajalta 1.1. 31.3.2 Aktia sai ensimmäisen vuosineljänneksen aikana yli 8 uutta rahastoasiakasta Ottolainaus lisääntyi,5 % 1,4 mrd. mk:aan

Lisätiedot

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE 14 698/2014 Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa :

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa : TÄYDENNYS 4/18.11.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 5/2016, 2,00%

Lisätiedot

Tapiola-ryhmä. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola Tapiola Pankki Oy Tapiola Varainhoito Oy Kiinteistö-Tapiola Oy

Tapiola-ryhmä. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola Tapiola Pankki Oy Tapiola Varainhoito Oy Kiinteistö-Tapiola Oy ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2009 Tapiola-ryhmä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola Tapiola Pankki Oy Tapiola Varainhoito Oy Kiinteistö-Tapiola Oy ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

4-6/2014: Vakaa kehitys

4-6/2014: Vakaa kehitys OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2015 4-6/2014: Vakaa kehitys Liikevoitto oli 19,7 (22,0) miljoonaa euroa. Palkkiotuotot netto kasvoivat 11 %; korkokate pysyi vakaana 24,3 (25,9) miljoonassa eurossa. Liiketoiminnan

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS H TAALERI OYJ

PUOLIVUOSIKATSAUS H TAALERI OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS H1 2017 TAALERI OYJ TO I M I T U S J O H TA J A J U H A N I E L O M A A 2 2. 8. 2 0 1 7 TAALERI OYJ - INTOHIMO TAALERI OYJ TAALERI-KONSERNI Taaleri on Helsingin pörssiin listattu kasvava

Lisätiedot

OP-RYHMÄ. Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2005

OP-RYHMÄ. Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2005 OP-RYHMÄ Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2005 OP-ryhmän liiketoiminnan kasvu jatkui voimakkaana. Vakuutussäästöt kasvoivat viime vuoden syyskuusta 25 prosenttia ja sijoitusrahastojen pääomat 78 prosenttia. Luottokanta

Lisätiedot

Pohjolan osakeanti 2009. Vankka perusta luo mahdollisuuksia

Pohjolan osakeanti 2009. Vankka perusta luo mahdollisuuksia Pohjolan osakeanti 2009 Vankka perusta luo mahdollisuuksia Tässä materiaalissa esitetyt tiedot perustuvat listalleottoesitteeseen, johon sijoitusta harkitsevien tulee tutustua ennen sijoituspäätöksen tekemistä.

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2009

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2009 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2009 Ajattelemme eteenpäin Kausi 1.1.-30.9.2009 lyhyesti Yhtiön maksutulo kasvoi lähes 9 % verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon Sijoitusten tuotto oli

Lisätiedot

Mitä tulisi elämästä, ellei meillä olisi rohkeutta. - Vincent van Gogh

Mitä tulisi elämästä, ellei meillä olisi rohkeutta. - Vincent van Gogh Mitä tulisi elämästä, ellei meillä olisi rohkeutta. - Vincent van Gogh Taaleritehdas Oyj Taaleritehdas on finanssiryhmä, joka tarjoaa varainhoito- ja rahoituspalveluita institutionaalisille sijoittajille,

Lisätiedot

Kotimaisten sijoituspalveluyritysten konsernit, konsolidointiryhmät. Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää; Frekvenssi 365 > 1.3.

Kotimaisten sijoituspalveluyritysten konsernit, konsolidointiryhmät. Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää; Frekvenssi 365 > 1.3. VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (vrt. Liite 6) Annettu Tunniste Systeemitunnus 19.7.2007 1.9.2007 2.1.2., 2.2.2. A_L3b_s.XLS A 1 = Suomi 2 = English 3 = Svenska 243, 244 Kotimaisten sijoituspalveluyritysten

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2002. +\YlÃNDVYXÃMDWNXL

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2002. +\YlÃNDVYXÃMDWNXL Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2002 +\YlÃNDVYXÃMDWNXL.DXVLÃO\K\HVWL Kotitalouksien luottokanta kasvoi 17,2 % 1 813,5 M¼RRQÃYHUUDWWXQDÃYDVWDDYDDQÃDMDQNRKWDDQÃYXRWWDÃDLHPPLQ Uusien asuntolainojen, hypoteekkilainojen,

Lisätiedot

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Sijoitusmessut Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Sijoitusmessut Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Pohjola-konserni Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2008 Sijoitusmessut 12.11.2008 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Pohjolan liiketoimintarakenne 2 Pohjola-konserni Pankkitoiminta Varainhoito Vahinkovakuutustoiminta

Lisätiedot

OP-RYHMÄ. Osavuosikatsaus

OP-RYHMÄ. Osavuosikatsaus OP-RYHMÄ Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2004 Ryhmän markkinaosuus kasvoi talletuksissa ja luotoissa, mutta supistui rahastoissa sekä henki- ja eläkevakuutuksissa. - Markkinaosuus euromääräisistä talletuksista

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-syyskuu 2007

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-syyskuu 2007 Tammi-syyskuu 2007 Avainlukuja 1-9/2007 1-9/2006 Muutos * 2006 Tulos ennen veroja, milj. e 757 598 27 800, josta pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 545 474 15 643, josta vahinkovakuutus 125 58 114 78,

Lisätiedot

Liiketoimintavolyymin kasvu jatkui. Niin antolainauksen kuin säästämisen ja ottolainauksenkin kasvu oli edellisen vuoden vastaavaa jaksoa nopeampaa.

Liiketoimintavolyymin kasvu jatkui. Niin antolainauksen kuin säästämisen ja ottolainauksenkin kasvu oli edellisen vuoden vastaavaa jaksoa nopeampaa. Aktia Säästöpankki Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2004 29.10.2004 07:00 CEST Aktia Säästöpankki Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2004 Suotuisa kehitys jatkuu Kausi lyhyesti Julkaistavissa 29.10.2004 klo. 09.00

Lisätiedot

OKO Pankki Oyj. Yhtiökokous Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen

OKO Pankki Oyj. Yhtiökokous Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen OKO Pankki Oyj Yhtiökokous 27.3.2007 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen 1 OKO-konsernin strategia 2006-2009 Visio Suomen vetovoimaisin ja menestyvin finanssipalveluyritys Taloudellisen lisäarvon luominen

Lisätiedot

Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu. OKO Vuosikertomus

Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu. OKO Vuosikertomus Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu OKO Vuosikertomus 2003 Sisällysluettelo 2 OKOn esittely 3 Vuoden 2003 tulos 5 Avainluvut 6 Vuoden

Lisätiedot

Finanssialan vuositilasto 2009

Finanssialan vuositilasto 2009 Finanssialan vuositilasto 2009 23.4.2010 Pankit 31.12.09 Pankkien toimipaikat, kpl 1 606 kotimaiset pankit 1 538 ulkomaiset pankit 68 Pankkikonsernien henkilöstö talletuspankit 24 879 konsernit 31 731

Lisätiedot

OP-RYHMÄ. Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004

OP-RYHMÄ. Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004 OP-RYHMÄ Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004 Tammi-elokuussa ryhmän markkinaosuus kasvoi talletuksissa ja luotoissa, mutta supistui rahastoissa sekä henki- ja eläkevakuutuksen maksutulossa. Markkinaosuudet

Lisätiedot

OKO OSUUSPANKKIEN KESKUSPANKKI OYJ

OKO OSUUSPANKKIEN KESKUSPANKKI OYJ OKO OSUUSPANKKIEN KESKUSPANKKI OYJ Pörssitiedote 10.2.2005, klo 8.00 OKOn liiketoiminta kasvoi vahvasti vuonna 2004 OKO-konsernin vuoden 2004 liikevoitto oli 134 milj. euroa (174). Vertailukelpoinen liikevoitto

Lisätiedot

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla hyvin vilkas vuosi

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla hyvin vilkas vuosi TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 18.2.2005 Julkaisuvapaa klo 13.00 Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla hyvin vilkas vuosi Asuntolainojen kysyntä säilyi korkealla tasolla. Uusia luottoja nostettiin ennätysmäärä,

Lisätiedot