OSA I STRATEGIA JA MARKKINA-ASEMA. Strategia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSA I STRATEGIA JA MARKKINA-ASEMA. Strategia"

Transkriptio

1 OKO Vuosi 2005

2 OSA I STRATEGIA JA MARKKINA-ASEMA Strategia

3 Visio Asiakkaat Henkilöstö Sijoittajat Suomen vetovoimaisin ja menestyvin pankki. Kasvu Kannattavuus Osakkeen tuotto

4 Missio Taloudellisen lisäarvon tuottaminen asiakkaille ja osakkeenomistajille.

5 Johtava markkina-asema keskeisillä tuotealueilla Suomessa OKO Pohjola OKO/Pohjola Tavoite Yrityspankkitoiminta Vahinkovakuutus Varallisuudenhoito Lähde: yritysten julkistamat tiedot, Rahoitustarkastus, Vakuutusyhtiöiden keskusliitto

6 Avainluvut 2005 IFRS 2004 IFRS 2004 FAS 2003 FAS 2002 FAS 2001 FAS OKO-konserni Oman pääoman tuotto (ROE), % 19,8 13,9 13,9 18,5 10,0 13,0 Vakavaraisuussuhde ensisijaisilla omilla varoilla, % 9,6 7,6 7,1 7,0 7,0 7,4 Tulos / osake (EPS), *) 1,96 0,86 0,81 1,03 0,52 0,65 Osinkosuhde, % *) 30 **) Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta Kulujen osuus tuotoista, % Vahinkovakuutustoiminta ***) Yhdistetty kulusuhde (CR), % Sijoitustoiminnan tuotto, % 8,5 8,7 8,2 9,9 1,6 0,2 *) Osakekohtaiset tunnusluvut osakeantioikaistu. **) Johtokunnan ehdotus A-sarjan osakkeelle 0,60 ja K-sarjan osakkeelle 0,57. ***) Pohjolan Vahinkovakuutustoiminta tuli osaksi OKO-konsernia

7 Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet OKO-konserni* ROE 12 % RaVa-lain mukainen vakavaraisuussuhde 1,4 Osingonjakosuhde noin 50% Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta ROE 14% Kulu-tuotto-suhde < 40% Vahinkovakuutus * ROE 12% (ml. liikearvo) Yhdistetty kulusuhde < 99% kaikissa suhdannesyklin vaiheissa * Tavoitteet on määritelty julkisten tietojen perusteella.

8 Markkina-asema

9 Kasvu - luottokanta *) mrd % % 13 % 7 % 19 % 12/ / / / / / *) Poislukien Vähittäispankkitoiminta.

10 Markkinaosuus yritysluotoista % ,7 % ,7 % /99 6/99 9/99 12/99 3/00 6/00 9/00 12/00 3/01 6/01 9/01 12/01 3/02 6/02 9/02 12/02 *) **) 3/03 6/03 9/03 12/03 3/04 6/04 9/04 12/04 3/05 6/05 9/05 12/05 *) 12/2002 asti talletuspankkien yritysluottokanta. '*) Suomen Pankin uuden tilastointiperusteen mukainen osuus 1/2003 lähtien. OPK / Tutkimus

11 Yrityspankkitoiminta Luottokannan keskimarginaalin kehitys % 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 Yritysluotot Yhteisöluotot 3/99 6/99 9/99 12/99 3/00 6/00 9/00 12/00 3/01 6/01 9/01 12/01 3/02 6/02 9/02 12/02 3/03 6/03 9/03 12/03 3/04 6/04 9/04 12/04 3/05 6/05 9/05 11/05 12/05

12 Kasvu - yleisötalletukset Mrd. 3,0 2,5 2,0 1,5 18 % -2 % 20 % 6 % -2 % 13 % 23 % 4 % 12/ / / /2003 1,0 0,5-79 % 15 % -1 % 10 % 38 % -16 % 12/ /2005 0,0 Konserni yhteensä Vähittäispankkitoiminta*) -100 % Muut talletukset *) Okopankki myytiin osana Pohjola-kaupan rahoitusta. Yhdistely OKO-konserniin päättyi

13 Investointipankkitoiminta Kasvu - Opstockin hallinnoimat asiakasvarat mrd % 33 % 40 % 14 % 14 % 48 % 58 % 47 % 1 % 14 % 11 % 21 % 27 % 19 % 24 % 3 % 0 % % 0 % 17 % 44 % 12/ / / / / / Yhteensä Rahastot Välitetyt kvrahastot Henkivakuutus Muut

14 Investointipankkitoiminta Kasvu - Opstockin hallinnoimat asiakasvarat mrd % 14 % 40 % 33 % 23 % 11 % 2 % 47 % 38 % 22 % 16 % 23 % 21 % 11 % 32 % 52 % 46 % Yhteensä Täysihoito Puolihoito Välitetyt kvrahastot 21 % 11 % 12/ / / / / /2005

15 OP-ryhmän osuus vapaaehtoisten henki- ja eläkevakuutusten maksutulosta sekä sijoitusrahastoista % Henki- ja eläkevakuutusten maksutulo *) Sijoitusrahastojen pääomat **) Sijoitusrahastojen omistajat **) 12/ / / / / / /2005 *) Marraskuu 2005 **) Suomeen rekisteröidyt sijoitusrahastot

16 Yrityspankkitoiminta Kasvu - välitetyt maksuliiketapahtumat Milj. kpl % 19 % 10 % % 7 % 1 %

17 OSA II TALOUS- JA LIIKETOIMINTA- ALUEINFORMAATIO Taloudellinen informaatio

18 Toiminta lyhyesti Vuosi 2005 OKO hankki syyskuussa enemmistöomistuksen Pohjola-Yhtymä Oyj:stä, josta tuli lokakuussa OKOn tytäryhtiö. OKOn toiminta laajeni vahinkovakuutukseen ja asema varallisuudenhoitajana vahvistui. Osana kaupan rahoitusta OKO myi Vähittäispankkitoiminnan. Konsernin tulos ennen veroja Okopankin myyntivoitto mukaan lukien oli 304 M (138). Okopankki Oyj:n osakkeiden myyntivoitto oli 153 M. Pohjolasta marras-joulukuussa yhdistelty tulos oli 15 miljoonaa euroa. Tilikauden voitto oli 271 M (108). Vertailukelpoinen tulos ennen veroja kasvoi 13 %. Oman pääoman tuotto oli 19,8 % (13,9). Osakekohtainen tulos oli 1,96 (0,86). Vakavaraisuussuhde oli 12,8 % (11,0) ja ensisijaisten omien varojen vakavaraisuussuhde 9,6 % (7,6). Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain mukainen vakavaraisuussuhde oli 1,23. Johtokunnan osinkoehdotus on 0,60 euroa A-sarjan ja 0,57 euroa K-sarjan osakkeille.

19 Toiminta lyhyesti Vuosi 2005 Luottokanta oli vuoden lopussa 6,8 Mrd. (8,7). Vähittäispankkitoiminnan myynti pienensi luottokantaa 2,9 miljardia euroa. Yrityspankkitoiminnassa luottokanta kasvoi 13 % ja asema yritysten pankkina vahvistui. Vahinkovakuutuksen vastuuvelka oli bruttomääräisesti 1,9 Mrd., josta pitkäkestoisten eläkemuotoisten vastuiden osuus oli 1,2 Mrd.. Konsernin hallinnoimien asiakasvarojen määrä oli vuoden lopussa 27,5 Mrd.. Opstockin Omaisuudenhoidon hallinnoimat asiakasvarat kasvoivat 24 % ja olivat 13,6 Mrd.. Pohjolan Varainhoidon hallinnoimat asiakasvarat olivat 14,0 Mrd..

20 Toiminta lyhyesti Näkymät Pankki- ja sijoituspalvelutoiminnan toimintaympäristön arvioidaan säilyvän edellisen vuoden kaltaisena. Korkotaso pysynee alhaisena. Osakkeiden hintojen nousun arvioidaan hidastuvan. Rahastosijoittamisen odotetaan jatkuvan vahvana. OKOn yritysluottokannan arvioidaan kasvavan edelleen markkinoita nopeammin ja tavoitteena on myös kasvattaa tuntuvasti palkkiotuottoja. Riskitilanteen nähdään säilyvän hyvänä. OKOn ja Pohjolan varainhoitotoiminnat yhdistetään, mikä vahvistaa OKOn asemaa varainhoitajana. Pankki- ja sijoituspalvelutoiminnan tuloksen odotetaan muodostuvan vähintään samantasoiseksi kuin vuonna 2005, jolloin se oli 137 miljoonaa euroa.

21 Toiminta lyhyesti Näkymät Vahinkovakuutusten kysynnän odotetaan lisääntyvän ja vakuutusten hintakilpailutilanteen pysyvän vuoden 2005 kaltaisena. Vertailukelpoisen maksutuottojen kasvun arvioidaan jatkuvan bkt:n kasvua nopeampana. Yhdistetyn kulusuhteen ennen aineettomien oikeuksien poistoa ennakoidaan olevan prosenttia. Diskonttauksen purun tulosvaikutuksen arvioidaan olevan samaa suuruusluokkaa kuin vuonna Vahinkovakuutustoiminnan osakeallokaatio vuodelle 2006 on noin 14 prosenttia. Sijoitussalkun kokonaistuoton arvioidaan jäävän alhaisemmaksi kuin vuonna Konsernin vuoden 2006 tulosta rasittavat Pohjolan osakkeiden hankinnan rahoituskulut ja aineettomien hyödykkeiden poistot yhteensä noin 50 miljoonalla eurolla.

22 Avainluvut Muutos Tilikauden voitto, M M Kulujen osuus tuotoista Pankkija sijoituspalvelutoiminnassa, % %- yks. Saamisten arvonalentumiset, M M Muutos Vakavaraisuussuhde, % 12,8 11,0 1,8 %- yks. Ongelmasaamisten osuus luotoista ja takauksista, % 0,3 0,2 0,1 %-yks. Henkilöstö (vuoden lopussa) Taseen loppusumma, mrd. 22,3 16,5 5,8 mrd.

23 Tunnusluvut Muutos Oman pääoman tuotto (ROE), % 19,8 13,9 5,9 %-yks. Koko pääoman tuotto (ROA), % 1,40 0,69 0,71 %-yks. Tulos / osake, *) 1,96 0,86 1,10 Tulos / osake laimennettu, *) 1,94 0,84 1,10 Oma pääoma / osake, *) 8,76 6,15 2,61 *) Osakekohtaiset tunnusluvut osakeantioikaistu.

24 Tuloslaskelma Milj muutos-% Korkokate Saamisten arvonalentumiset Korkokate arvonalentumisten jälkeen Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot Henkivakuutustoiminnan nettotuotot Palkkiotuotot ja -kulut, netto Kaupankäynnin nettotuotot Sijoitustoiminnan nettotuotot Liiketoiminnan muut tuotot Tuotot yhteensä Henkilöstökulut Muut hallintokulut Liiketoiminnan muut kulut Kulut yhteensä Osuus osakkuusyritysten tuloksesta Tulos ennen veroja Tuloverot Myyntivoitto lopetetuista toiminnoista verojen jälkeen Tilikauden voitto Emoyhtiön omistajien osuus kauden tuloksesta Vähemmistön osuus kauden tuloksesta 4 1 Yhteensä

25 Pro forma tuloslaskelma *) Milj Muutos-% Korkokate Saamisten arvonalentumiset Korkokate arvonalentumisten jälkeen Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot Henkivakuutustoiminnan nettotuotot Palkkiotuotot ja -kulut, netto Kaupankäynnin nettotuotot Sijoitustoiminnan nettotuotot Liiketoiminnan muut tuotot Tuotot yhteensä Henkilöstökulut IT-kulut Poistot Muut kulut Kulut yhteensä Tulos ennen veroja *) Pohjola-kaupan aiheuttamat tulosvaikutukset on eliminoitu ja molempiin vuosiin on sisällytetty Vähittäispankkitoiminnan tulos vain tammi-lokakuulta. Lisäksi molemmilta kausilta on vähennetty merkittävimmät osakkeiden myyntivoitot ja myytyjen osakkuusyhtiöiden tulososuudet.

26 Tulos neljännesvuosittain I/ IV/2005 M I/04 II/04 III/04 IV/04 I-IV/04 I/05 II/05 III/05 IV/05 I-IV/05 Korkokate Saamisten arvonalentumiset Korkokate arvonalentumisten jälkeen Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot Henkivakuutustoiminnan nettotuotot Palkkiotuotot ja -kulut, netto Kaupankäynnin nettotuotot Sijoitustoiminnan nettotuotot Liiketoiminnan muut tuotot Nettotuotot yhteensä Henkilöstökulut Muut hallintokulut Liiketoiminnan muut kulut Kulut yhteensä Osuus osakkuusyritysten tuloksista Tulos ennen veroja Tuloverot Myyntivoitto lopetetuista toiminnoista verojen jälkeen Tilikauden voitto

27 Pro forma tulos IV/ IV/2004 *) Milj. IV/2005 IV/2004 Muutos-% Korkokate Saamisten arvonalentumiset Korkokate arvonalentumisten jälkeen Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot Henkivakuutustoiminnan nettotuotot Palkkiotuotot ja -kulut, netto Kaupankäynnin nettotuotot Sijoitustoiminnan nettotuotot Liiketoiminnan muut tuotot Tuotot yhteensä Henkilöstökulut IT-kulut Poistot Muut kulut Kulut yhteensä Tulos ennen veroja *) Pohjola-kaupan aiheuttamat tulosvaikutukset on eliminoitu ja molempiin vuosiin on sisällytetty Vähittäispankkitoiminnan tulos vain tammi-lokakuulta. Lisäksi molemmilta kausilta on vähennetty merkittävimmät osakkeiden myyntivoitot ja myytyjen osakkuusyhtiöiden tulososuudet.

28 Korkokate liiketoiminta-alueittain Milj. Yrityspankkitoiminta 45 Investointipankkitoiminta Vähittäispankkitoiminta Keskuspankkitoiminta Varainhallinta Pohjolasta yhdistelty osuus Konsernihallinto 1-3/ / / / / / / /2005 Konserni *) Okopankki myytiin osana Pohjola-kaupan rahoitusta. Yhdistely OKO-konserniin päättyi

29 Palkkiotuotot ja -kulut liiketoiminta-alueittain mrd Yrityspankkitoiminta Investointipankkitoiminta Vähittäispankkitoiminta Keskuspankkitoiminta 10 Varainhallinta / / / / / / / /2005 Pohjolasta yhdistelty osuus Konsernihallinto Konserni *) Okopankki myytiin osana Pohjola-kaupan rahoitusta. Yhdistely OKO-konserniin päättyi

30 Palkkiotuotot ja -kulut liiketoiminta-alueittain Yrityspankkitoiminta Investointipankkitoiminta Vähittäispankkitoiminta*) M Muutos Muutos 1-10/ Muutos Luotonannosta 19,2 14,9 4,3 3,0 3,5 Talletuksista 0,0 0,0 0,0 0,4 0,5 Maksuliikkeestä 9,2 9,3-0,1-0,1-0,1 0,0 6,9 8,0 Arvopapereiden välityksestä 0,0 0,0 0,0 16,6 13,8 2,9 3,5 3,2 Arvopapereiden liikkeeseenlaskusta 2,5 3,6-1,1 6,8 1,3 5,5 0,0 0,0 Omaisuudenhoidosta ja lainopillisista tehtävistä 1,9 1,3 0,6 9,6 8,2 1,4 1,2 1,5 Vakuutusten välityksestä 4,0 3,8 Takauksista 4,5 4,6-0,1 0,4 0,4 Asunnonvälityksestä 7,2 6,5 Asiakasbonusvaraus -3,3-3,6 Muut 2,1 1,9 0,2-0,1 0,2-0,4 2,1 1,5 Yhteensä 39,3 35,6 3,7 32,8 23,4 9,4 25,5 25,3 *) Okopankki myytiin osana Pohjola-kaupan rahoitusta. Yhdistely OKO-konserniin päättyi

31 Kaupankäynnin nettotuotot M Saamistodistukset Osakkeet Valuuttatoiminta Johdannaiset /04 4-6/04 7-9/ /04 1-3/05 4-6/05 7-9/ /05-16

32 Sijoitustoiminnan nettotuotot M Saamistodistukset Osakkeet Sijoituskiinteistöt /04 4-6/04 7-9/ /04 1-3/05 4-6/05 7-9/ /05

33 Kulurakenne Henkilöstökulut 10-12/05 *) 7-9/05 IT-kulut 4-6/05 1-3/05 Muut hallintokulut 10-12/04 7-9/04 4-6/04 Poistot 1-3/ M Liiketoiminnan muut kulut *) Sisältää Pohjola-yhtiöiden kuluja 67,3 M. Ei sisällä Vähittäispankkitoiminnan kuluja marras- joulukuulta.

34 Tase - Luotot ja sijoitukset mrd ,3 mrd. 19,7 mrd. 12 % 16,5 mrd. 18 % 16 % 17 % 17 % 19 % 30 % 47 % 53 % 13 % Saamiset osuuspankeilta Saamiset muilta luottolaitoksilta Kaupankäynnin rahoitusvarat Saamiset asiakkailta Vahinkovakuutustoiminnan varat Henkivakuutustoiminnan varat Sijoitusomaisuus Muut erät

35 Tase - Rahoitus Velat osuuspankeille mrd ,3 mrd. 19,7 mrd. 7 % 9 % 16 % 16,5 mrd. 9 % 19 % 10 % 9 % 7 % 7 % 17 % 25 % 41 % 25 % 44 % % 37 % Velat muille luottolaitoksille Velat asiakkaille Vahinkovakuutustoiminnan velat Henkivakuutustoiminnan velat Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat Velat, joilla on huonompi etuoikeus Pääomalainat Oma pääoma ja vähemmistöosuus Muut erät

36 Luottokanta sektoreittain *) mrd ,2 1,1 0,8 2,7 0,3 0,3 1,3 1,5 0,7 0,8 3,1 3,4 0,2 1,8 0,7 4,1 0,1 2,2 0,7 4,3 0,1 2,5 0,8 0,2 0,6 0,7 5,2 5,3 Muut Kotitaloudet Julkisyhteisöt, voittoa tavoittelemattomat yhteisöt ja asuntoyhteisöt Yritykset 0 12/99 12/00 12/01 12/02 12/03 12/04 12/05 *) Okopankki myytiin osana Pohjola-kaupan rahoitusta. Yhdistely OKO-konserniin päättyi

37 Yrityssaamiset ja -sitoumukset toimialoittain % (6,4 mrd. ) (6,6 mrd. ) (7,9 mrd. ) (8,6 mrd. ) Metalliteollisuus Kauppa Metsäteollisuus Rakentaminen Kuljetus ja liikenne Energian tuotanto Muu teollisuus Elintarviketeollisuus Muiden kiinteistöjen hallinta Palvelut Tietoliikenne ja elektroniikka Viestintä ja kustantaminen Muut toimialat

38 Yrityssaamiset ja -sitoumukset ratingluokittain *) % *) Vakuuksia ja takauksia ei ole huomioitu Luokittelematon 1-2 (AAA-A-) 3-4 (BBB+ - BBB-) 5-6 (BB+ - BB) 7-8 (BB- - B+) 9-10 (B - C) (D)

39 Luotto- ja takauskanta mrd % 11 9 Luotto- ja takauskanta *) Saamisten arvonalentumiset / luotto- ja takauskanta, % 2 0 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,0-0,2-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 12/99 12/00 12/01 12/02 12/03 12/04 12/05 **) 1-1 Ongelmasaamiset / luotto- ja takauskanta, % *) Sisältää luottokannan, repo-ostot, leasing-vastuut, takaukset ja takuuvastuut **) Okopankki myytiin osana Pohjola-kaupan rahoitusta. Yhdistely OKO-konserniin päättyi

40 Luottojen arvonalentumiset ja luottotappiot M 15 Uudet arvonalentumiset Arvonalentumisten peruutukset ja palautukset luottotappioista Arvonalentumiset, netto

41 Omat varat ja vakavaraisuus M % Toissijaiset omat varat ,5 12,8 11,4 11,1 11,0 11,0 7,3 7,0 7,4 7,0 7,0 7,6 12,8 9, Ensisijaiset omat varat Ensisijaisten omien varojen suhde, % Vakavaraisuus, % 12/99 12/00 12/01 12/02 12/03 12/04 12/05 Omien varojen vähennyseriä ei ole esitetty kuvassa.

42 Katsaus liiketoiminta-alueittain

43 Tulos ennen veroja liiketoiminta-alueittain M Yrityspankkitoiminta Investointipankkitoiminta Vähittäispankkitoiminta*) Keskuspankkitoiminta Varainhallinta Pohjolasta yhdistelty osuus Konsernihallinto Konserni *) Okopankki myytiin osana Pohjola-kaupan rahoitusta. Yhdistely OKO-konserniin päättyi

44 Yrityspankkitoiminta Tuottojen pääerät Korkokate luotonannon marginaaleista ja trading-toiminnasta. Luotonannon korkokate ei ole herkkä korkotason muutoksille, koska luotonanto rahoitetaan markkinaehtoisesti. Palkkiotuotot rahoituksen järjestämisestä maksuliikkeen hoitamisesta Maksuliikepalkkiot 7 % Muut palkkiotuotot 8 % Muut tuotot 5 % Palkkiot luotonannosta 13 % Korkokate 60 % Kaupankäynnin nettotuotot 8 %

45 Yrityspankkitoiminta Vuosi 2005 Tulos ennen veroja oli 80,6 M (67,7). Tuotot ennen saamisten arvonalentumisia kasvoivat 24,9 M ja kulut 9,2 M. ROE oli 11,8 % ja kulujen suhde tuottoihin 40 %. Luottokanta kasvoi vajaat 13 %, ja oli 6,7 mrd.. Markkinaosuus yritysluottokannasta vahvistui hieman 13,7 %:iin. Riskiaseman arvioidaan pysyneen hyvänä. OKO toimi pääjärjestäjänä 7 syndikoidussa luotossa ja osallistui useiden merkittävien yritysjärjestelyjen rahoittamiseen. OKO voitti kolmannen kerran peräkkäin Euroopan komission tarjouskilpailun ja jatkaa komission tilipankkina (Primary Bank) Suomessa vuosina Maksuliiketapahtumia välitettiin 142 miljoonaa kappaletta (+10 %). OKO toimi pääjärjestäjänä 6 joukkolainaemissiossa, joilla asiakkaille kerättiin varoja 375 M.

46 Yrityspankkitoiminta Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitearvot Pitkän aikavälin tavoitetaso IFRS IFRS FAS Kulujen suhde tuottoihin, % Oman pääoman tuotto, % p.a. 12,0 11,8 10,9 10,2

47 Yrityspankkitoiminta Taloudellinen kehitys M Korkokate Saamisten arvonalentumiset Korkokate arvonalentumisten jälkeen Palkkiotuotot ja -kulut, netto Kaupankäynnin nettotuotot Liiketoiminnan muut tuotot Tuotot yhteensä Henkilöstökulut IT-kulut Poistot Muut kulut Kulut yhteensä Tulos ennen veroja

48 Yrityspankkitoiminta Taloudellinen kehitys Oman pääoman tuotto (12 kuukauden liukuva), % 10,9 11,6 10,4 11,6 11,8 Oman pääoman tuotto (vuositasoinen), % 10,3 10,7 9,8 14,8 11,6 Kulujen osuus tuotoista, % (kvartaaleittain) Henkilömäärä Saamiset asiakkailta, milj Saamistodistukset, milj Velat asiakkaille, milj Käyttämättömät luottojärjestelyt, milj Takaukset, milj Riskipainotetut sitoumukset, milj Ongelmasaamiset, milj Ongelmasaamisten osuus saamisista asiakkailta ja takauksista, % 0,19 0,21 0,26 0,37 0,21 Yritysluottokannan keskimarginaali, % 0,90 0,87 0,85 0,87 0,91 Yhteisöluottokannan keskimarginaali, % 0,33 0,31 0,30 0,30 0,28

49 Investointipankkitoiminta Tuottojen pääerät Palkkiotuotot Instituutio- ja henkilöasiakkaiden sijoitussalkkujen hoidosta ja rahastojen välityksestä Corporate Finance -palveluista arvopapereiden välittämisestä instituutioasiakkaille sekä osuuspankkien ja Okopankin asiakkaille Muut tuotot 1 % Varallisuudenhoito 39 % Transaktiotoiminta 60 % 47 %

50 Investointipankkitoiminta Vuosi 2005 Tulos ennen veroja oli 15,1 M (8,2). Tuotot kasvoivat 9,6 M ja kulut 2,7 M. Välitystoiminnan ja Corporate Finance-toiminnan tulokset parantuivat selvästi edellisvuodesta. Opstockin hallinnoimat asiakasvarat kasvoivat 13,6 mrd. :oon eli 24 %. Täydellä valtakirjalla hoidettiin 10 mrd. :n varoja. Valtaosa näistä oli OPsijoitusrahastojen pääomia. Opstockin markkinaosuus Helsingin Pörssin euromääräisestä vaihdosta oli katsauskaudella 2,6 % (2,1) ja kauppojen lukumäärästä 4,8 % (5,1). Kotitalouksien osakekauppoja välitettiin kappaletta (+44 %). Sijoittajien toimeksiannoista 72 % (68) annettiin verkkopalvelun kautta.

51 Investointipankkitoiminta Taloudellinen kehitys M Korkokate Saamisten arvonalentumiset Korkokate arvonalentumisten jälkeen Palkkiotuotot ja -kulut, netto Kaupankäynnin nettotuotot Sijoitustoiminnan nettotuotot Liiketoiminnan muut tuotot Tuotot yhteensä Henkilöstökulut IT-kulut Poistot Muut kulut Kulut yhteensä Tulos ennen veroja

52 Investointipankkitoiminta Taloudellinen kehitys Oman pääoman tuotto (12 kuukauden liukuva), % 40,3 49,8 53,9 55,8 60,2 Oman pääoman tuotto (vuositasoinen), % 74,8 47,4 58,4 46,8 116,9 Kulujen osuus tuotoista (kvartaaleittain), % Henkilömäärä Arvopaperikaupan myyntisaamiset, milj Arvopaperikaupan ostovelat, milj Hallinnoitavat asiakasvarat, milj. *) Riskipainotetut sitoumukset, milj Välitetyt kv-rahastot, milj Välitetyt kaupat Helsingin Pörssissä (kvartaaleittain), milj Täysihoitovarojen marginaali (vuositasoinen), % 0,14 0,16 0,13 0,13 0,14 *) Välitetyt kv-rahastot eivät ole mukana luvuissa

53 Investointipankkitoiminta Hallinnoitavien asiakasvarojen omaisuusluokkajakauma % 2 % 23 % Rahamarkkinat Joukkovelkakirjat Osakkeet 49 % Vaihtoehtoiset sijoitukset

54 Rahastojen tuottovertailu Rahastot (kpl), jotka sijoittuvat tuotolla mitattuna (3 vuotta p.a.) luokkiensa parhaaseen neljännekseen. Yhtiö Rahastoja kpl FIM 7 6 OP 6 4 Pohjola 6 6 Sampo 5 4 Gyllenberg 5 3 Nordea 4 2 Evli 3 2 Lähde: SRY:n Rahastoraportti ja Mukana luokat: osakerahastot Suomi, Eurooppa ja koko maailma, suomalaiset ja kansainväliset yhdistelmärahastot, pitkän ja lyhyen koron rahastot Euroalueella

55 Investointipankkitoiminta OP-rahastokanta rahastoluokittain mrd. 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 3/02 6/02 9/02 12/02 3/03 6/03 9/03 12/03 3/04 6/04 9/04 12/04 3/05 6/05 9/05 12/05 Lyhyen koron rahastot Pitkän korkon rahastot Yhdistelmärahastot Osakerahastot Hedge-rahastot

56 Investointipankkitoiminta Täysihoitovarat ja keskimarginaali Mrd. % ,36 0,33 0,30 0,27 0,24 0,21 0,18 0,15 0,12 0,09 0,06 0,03 0,00 Täysihoitovarat Keskimarginaali

57 Investointipankkitoiminta Välitetyt osakekaupat (double counted) Kpl % Osakekaupat Markkinaosuus

58 Vähittäispankkitoiminta Tuottojen pääerät Korkokate luotonannon ja talletusten korkoerosta, volyymeista sekä korkotasosta Palkkiotuotot luottojen järjestelyistä maksuliikepalveluista sijoitus- ja vakuutustuotteiden välityksestä asunnonvälitystoiminnasta Maksut pitkäaikaissäästämisestä ja vakuutuksista 8 % Palkkiot asunnonvälitystoiminnasta 11 % Palkkiot maksuliikkeestä 10 % Korkokate 60 % Palkkiot luotonannosta 11 %

59 Vähittäispankkitoiminta*) Tammi-lokakuu 2005 OKO-konserniin yhdistelty tulos ennen veroja tammi-lokakuulta oli 20 M (16). Tuotot lisääntyivät vertailukaudesta 6 M ja kulut 2,4 M. Tuottoja paransi tuntuvimmin palkkiotuottojen kasvu ja kuluja lisäsi henkilöstökulujen nousu. Luottokanta kasvoi tammi-lokakuussa 9 %. Luottokanta oli lokakuun lopussa 2,9 miljardia euroa. Asuntoluottokanta kasvoi 11 % ja oli 1,9 miljardia euroa. Yritys- ja henkilöasiakkaiden luottojen keskimarginaalit kaventuivat vertailukaudesta. Luottoriskitilanne pysyi edelleen varsin hyvänä. Talletusten, vakuutussäästöjen ja rahastosijoitusten yhteismäärä kasvoi tammi-lokakuussa 0,3 miljardia euroa 2,7 miljardiin euroon. *) Okopankki myytiin osana Pohjola-kaupan rahoitusta. Yhdistely OKO-konserniin päättyi

60 Vähittäispankkitoiminta*) Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitearvot Pitkän aikavälin 1-10/ tavoitetaso IFRS IFRS FAS IFRS Kulujen suhde tuottoihin, % alle Oman pääoman tuotto, % yli 15,0 14,3 13,1 15,1 *) Okopankki myytiin osana Pohjola-kaupan rahoitusta. Yhdistely OKO-konserniin päättyi

61 Vähittäispankkitoiminta*) Taloudellinen kehitys M Korkokate Saamisten arvonalentumiset Korkokate arvonalentumisten jälkeen Palkkiotuotot ja -kulut, netto Kaupankäynnin nettotuotot Sijoitustoiminnan nettotuotot Liiketoiminnan muut tuotot Tuotot yhteensä Henkilöstökulut IT-kulut Poistot Muut kulut Kulut yhteensä Tulos ennen veroja *) Okopankki myytiin osana Pohjola-kaupan rahoitusta. Yhdistely OKO-konserniin päättyi

62 Vähittäispankkitoiminta*) Taloudellinen kehitys Oman pääoman tuotto (12 kuukauden liukuva), % 13,1 12,6 13,3 14,0 14,3 Oman pääoman tuotto (vuositasoinen), % 15,5 14,6 13,1 12,9 13,0 Kulujen osuus tuotoista, % (kvartaaleittain) Henkilömäärä Saamiset asiakkailta, milj Talletusvelat asiakkaille, milj Asiakasvarat, milj Riskipainotetut sitoumukset, milj Ongelmasaamiset, milj Ongelmasaamisten osuus saamisista asiakkailta ja takauksista, % 0,40 0,30 0,24 0,32 0,29 Asiakkaiden määrä, tuhatta Yritysluottokannan keskimarginaali, % 0,81 0,79 0,77 0,75 0,75 Henkilöasiakkaiden luottojen kannan keskimarginaali, % 0,88 0,86 0,82 0,79 0,78 Asuntoluottokannan keskimarginaali, % 0,78 0,77 0,73 0,70 0,69 *) Okopankki myytiin osana Pohjola-kaupan rahoitusta. Yhdistely OKO-konserniin päättyi

63 Vähittäispankkitoiminta*) Korkoero % 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 3/99 9/99 3/00 9/00 3/01 9/01 3/02 9/02 3/03 9/03 3/04 9/04 3/05 9/05 Luotot ja talletukset Luotot ja kokonaisvelkarahoitus *) Okopankki myytiin osana Pohjola-kaupan rahoitusta. Yhdistely OKO-konserniin päättyi

64 Vähittäispankkitoiminta*) Kasvu - luottokanta M % 15 % 22 % 20 % 20 % Asuntoluotot 6 % 24 % 25 % 18 % 4 % 9 % 8 % Muut kotitalouksien luotot 15 % 8 % 4 % Yritysluotot 12/ / / / / /2005 *) Okopankki myytiin osana Pohjola-kaupan rahoitusta. Yhdistely OKO-konserniin päättyi

65 Vähittäispankkitoiminta**) Asuntoluottojen keskimarginaalit *) Marginaali, % 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 3/00 6/00 9/00 12/00 3/01 6/01 9/01 12/01 *) Asiakasmarginaali 3/02 6/02 9/02 12/02 3/03 6/03 9/03 12/03 3/04 6/04 9/04 12/04 3/05 6/05 9/05 12/05 Uudet asuntoluotot Asuntoluottokanta **) Okopankki myytiin osana Pohjola-kaupan rahoitusta. Yhdistely OKO-konserniin päättyi **) Okopankki myytiin osana Pohjola-kaupan rahoitusta. Yhdistely OKO-konserniin päättyi

66 Vähittäispankkitoiminta*) Kasvu - asiakasvarat M % 4 % 13 % 16 % 11 % Rahastot Henkija eläkevakuutukset Talletukset 0 12/ / / / / /2005 Kasvuprosentit on ilmoitettu kasvuna edellisen kauden lopusta. *) Okopankki myytiin osana Pohjola-kaupan rahoitusta. Yhdistely OKO-konserniin päättyi

67 Keskuspankkitoiminta Tuottojen pääerät Keskuspankkitoiminnan tuotot osuuspankkien rahoittamisesta OP-ryhmän maksuvalmiuden hoitamisesta Valuutanvaihdon nettotuotot 7 % Liiketoiminnan muut tuotot 10 % Nettopalkkiotuotot 8 % Korkokate 75 %

68 Keskuspankkitoiminta Vuosi 2005 Tulos ennen veroja oli 17,0 M (14,5). Oman pääoman tuotto oli tavoitteen mukainen 14,5 %. OKOn ja osuuspankkien välinen katetalletusjärjestelmä lakkautettiin marraskuussa, mikä pienensi tuntuvasti OKOn saamisia ja velkoja osuuspankeilta. OKOlle katetalletusten purulla ei ole juurikaan tulosvaikutusta, koska keskuspankkipalvelumaksu korvaa menetetyn katetalletusmarginaalin. Osuuspankkien rahoitustarve OKOsta kasvoi edelleen. OKOlla oli nettosaamisia osuuspankeilta vuoden lopussa 2,0 mrd.. Vuotta aiemmin tiliasema oli päinvastainen eli OKOn nettovelka osuuspankeille oli 0,5 mrd..

69 Keskuspankkitoiminta Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitearvot Pitkän aikavälin tavoitetaso IFRS IFRS FAS Oman pääoman tuotto, % p.a. 14,0 14,5 14,0 15,6

70 Keskuspankkitoiminta Taloudellinen kehitys M Korkokate Saamisten arvonalentumiset Korkokate arvonalentumisten jälkeen Palkkiotuotot ja -kulut, netto Kaupankäynnin nettotuotot Sijoitustoiminnan nettotuotot Liiketoiminnan muut tuotot Tuotot yhteensä Henkilöstökulut IT-kulut Poistot Muut kulut Kulut yhteensä Tulos ennen veroja

71 Keskuspankkitoiminta Taloudellinen kehitys Oman pääoman tuotto (12 kuukauden liukuva), % 14,0 12,9 14,2 13,8 14,5 Oman pääoman tuotto (vuositasoinen), % 16,1 11,0 15,3 14,4 14,5 Kulujen osuus tuotoista, % (kvartaaleittain) Henkilömäärä Saamiset osuuspankeilta, milj Saamiset muilta, milj Saamistodistukset, milj Velat osuuspankeille, milj Velat muille, milj Riskipainotetut sitoumukset, milj Luottokannan keskimarginaali, % *) 0,14 0,13 0,13 0,13 0,15 Talletuskannan keskimarginaali, % *) 0,32 0,33 0,35 0,36 0,19 *) Luottojen ja talletusten keskimarginaalit on laskettu osuuspankeille annettujen luottojen ja osuuspankkien OKOon tekemien talletusten marginaaleista.

72 Keskuspankkitoiminta Saamiset ja velat OKOn ja osuuspankkien välillä *) M Pääomasijoitukset ja perpetuaalilainat Muut luotot Varantotalletukset Kassavarantotalletukset 12/99 3/00 6/00 9/00 12/00 3/01 6/01 9/01 12/01 3/02 6/02 9/02 12/02 3/03 6/03 9/03 12/03 3/04 6/04 9/04 12/ *) Okopankki mukana luvuissa alkaen 3/05 6/05 9/05 12/05 Muut talletukset Nettoasema

73 Varainhallinta Tuottojen pääerät Varainhallinnan tuotot osakesijoituksista korkosijoituksista kiinteistösijoituksista Liiketoiminnan muut tuotot 5 % Korkokate 30 % Tuotot sijoituskiinteistöistä 15 % Myyntivoitot sijoitusosakkeista ja osingot 41 % Kaupankäynnin nettotuotot 9 % Myyntivoitot jvksijoituksista 0 %

74 Varainhallinta Vuosi 2005 Tulos ennen veroja oli 25,9 M (34,2) ja ROE oli 69,8 %. Kaupankäynnin nettotuotot olivat 2,7 M. Ne kasvoivat 6,5 M pääosin saamistodistusten ja johdannaisten arvonnousujen johdosta. Sijoitustoiminnan nettotuotot olivat 16,5 M (31,1). Osakkeiden myyntivoitot olivat 11,9 M (15,0), johon sisältyi helmikuussa Osuuspankkikeskukselle myytyjen osakkeiden 4,5 M :n myyntivoitto. Vertailukauden tulokseen sisältyi 10,4 M :n myyntivoitto OMX AB:n osakkeista. Osinkotuotot jäivät 1 M edellisvuotta pienemmiksi. Vertailukaudelle sisältyi 1,6 M yhtiöveronhyvityksiä. Joulukuussa Realinvestin osakkeista kirjattiin 3,2 M arvonalentuminen yhtiön tarkentuneiden kiinteistökohtaisten arvojen perusteella. Korkosijoitusten tuotot olivat yhteensä 0,1 M (6,4). Vertailukauden tulokseen sisältyi 3,1 M saamistodistusten arvonmuutoksia, joita ei IFRS-tilinpäätösperiaatteiden mukaisesti enää vuonna 2005 kirjattu tuloslaskelmaan vaan oman pääoman käyvän arvon rahastoon. Kiinteistöomaisuuteen sitoutunut pääoma pieneni 48 M :oon (134).

75 Varainhallinta Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitearvot Pitkän aikavälin tavoitetaso IFRS IFRS FAS Oman pääoman tuotto, % p.a. 30,0 69,8 66,1 45,9

76 Varainhallinta Taloudellinen kehitys M Korkokate Saamisten arvonalentumiset Korkokate arvonalentumisten jälkeen Palkkiotuotot ja -kulut, netto Kaupankäynnin nettotuotot Sijoitustoiminnan nettotuotot Liiketoiminnan muut tuotot Tuotot yhteensä Henkilöstökulut IT-kulut Poistot Muut kulut Kulut yhteensä Tulos ennen veroja

77 Varainhallinta Taloudellinen kehitys Oman pääoman tuotto (12 kuukauden liukuva), % 66,1 73,5 75,0 71,1 69,8 Oman pääoman tuotto (vuositasoinen), % 59,7 93,5 81,6 48,4 68,4 Kulujen osuus tuotoista, % (kvartaaleittain) Vuokrattavissa olevien kiinteistöomistusten nettotuotto, % 6,1 6,5 7,3 7,6 6,6 Henkilömäärä Saamiset luottolaitoksilta ja keskuspankeilta, milj Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoitusvarat, milj Sijoitusomaisuus, milj Velat luottolaitoksille ja keskuspankeille, milj Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat, milj Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla, milj josta pääomalainat, milj Riskipainotetut sitoumukset, milj

78 Konsernihallinto Vuosi 2005 Tulos muodostui sijoitustoiminnasta saaduista osingoista, konsernihallinnon kuluista ja osakkuusyhtiöiden tulososuuksista. Tulos ennen veroja oli 23 M tappiollinen (8 M tappiollinen). Tuottoihin sisältyi OP-Henkivakuutuksen maksama 1,5 M osinko. Korkokatetta rasittivat syys-joulukuussa Pohjola-kaupan rahoituskulut. Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista oli 1,3 M (6,1). Konsernihallintoon kohdistuneet kulut yhteensä olivat pienemmät kuin vuonna 2004.

79 OSA III TIETOA OSAKKEESTA JA OSAKKEENOMISTAJISTA

80 OKOn suurimmat osakkeenomistajat Osuus osakkeista ja äänistä osakkeista, % äänistä, % osakkeista, % äänistä, % Osuuspankkikeskus Osk 30,2 57,0 39,4 56,3 Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi 10,4 5,5 0,0 0,0 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 10,0 5,4 0,4 0,2 Oulun Osuuspankki 1,0 1,6 1,7 3,1 OP-Eläkekassa 0,9 0,5 0,0 0,0 OP-Eläkesäätiö 0,9 0,5 1,8 1,0 Pohjola Finland Value Sijoitusrahasto 0,7 0,4 0,7 0,4 Turun Seudun Osuuspankki 0,7 0,4 1,2 0,7 Valtion Eläkerahasto 0,6 0,3 0,3 0,1 Etelä-Karjalan Osuuspankki 0,4 0,2 0,9 0,5 Hallintarekisteröidyt osakkaat 15,3 8,1 16,8 8,8 Jäsenosuuspankit yhteensä 11,8 12,0 22,2 23,5

81 OKOn osakkeenomistajat A-sarjan suurimmat omistajat Osuus osakkeista, % Osuus osakkeista, % Osuuspankkikeskus Osk 14,1 29,0 Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi 13,3 0,0 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 12,8 0,5 OP-Eläkekassa 1,2 0,0 Op-Eläkesäätiö 1,1 2,4 Pohjola Finland Value Sijoitusrahasto 0,9 0,9 Turun Seudun Osuuspankki 0,8 1,5 Valtion Eläkerahasto 0,7 0,3 Oulun Osuuspankki 0,6 0,9 Etelä-Karjalan Osuuspankki 0,5 1,1 Hallintarekisteröidyt osakkaat 19,5 21,7 Jäsenosuuspankit yhteensä 11,6 21, Tietoa OKOn osakkeista A-sarja K-sarja A-sarja K-sarja Osakkeita, kpl Osuus osakkeista, % 78,1 21,9 77,5 22,5 Osuus äänistä, % 41,7 58,3 40,7 59,3

82 OKOn A-osakkeen viikoittainen vaihto ja kurssikehitys *) 15,00 kpl , ,00 6,00 3,00 0,00 3/02 6/02 9/02 12/02 3/03 6/03 9/03 12/03 3/04 6/04 9/04 12/04 3/05 6/05 9/05 12/ *) OKOn rekisteröity osakeanti on huomioitu osakkeen kurssissa takautuvasti. 0 Vaihto Kurssi

83 Osakekannan (OKO A ja K) markkina-arvo M /98 12/99 12/00 12/01 12/02 12/03 12/04 12/05 K-osakkeiden kurssina on on käytetty A-osakkeiden kurssia.

84 Tuottovertailu (sis. osingot) OKO vs. osakemarkkinat Indeksi OKO A *) OMX Helsinki Financials OMX Helsinki portfolioindeksi 0 12/00 12/01 12/02 12/03 12/04 10/05 *) OKOn rekisteröity osakeanti on huomioitu osakkeen kurssissa takautuvasti. Lähde: OMX /

85 Arvon lisäys 12/98 12/99 12/00 12/01 12/02 12/03 12/04 1/06 Markkina-arvo (OKO A ja K), M Jaetut osingot, M M Markkina-arvon muutos 12/1998-1/ Jaetut osingot 12/1998-1/ Arvonlisäys 2 545

86 Eurooppalaisten pankkien kurssikehityksiä - 10 vuotta Price Base 100 for Okobank (FI) in EUR as of 10/02/ H H H H H H H H H H H H Okobank Eur Banks Mcap > 40 bn Eur Banks Mcap bn Eur Banks Mcap 5-20 bn Eur Banks Mcap 0,5-5 bn Lähde: JCFQuant /

87 OSA V TAUSTA - AINEISTOA OP-ryhmän rakenne

88 OP-ryhmä OP-Rahastoyhtiö Pohjola Rahastoyhtiö OP- Henkivakuutus Osuuspankkikeskus Osk 238 jäsenosuuspankkia Jäseniä 1,1 miljoonaa Okopankki OP-Kotipankki OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Muut Pohjola- Yhtymä Asiakkaita 3,9 miljoonaa Opstock Muut Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin OP-ryhmään kuuluvat luottolaitokset vastaavat toistensa veloista ja sitoumuksista.

89 Luottokelpoisuusluokitukset

90 Luottokelpoisuusluokitukset, pitkäaikainen varainhankinta AAA AA+ AA AA- A+ A A- BBB+ BBB BBB- BB+...B- CCC...C D Standard & Poor s Aaa Aa1 Aa2 Aa3 A1 A2 A3 Baa1 Baa2 Baa3 Ba1...Ba3 B1...B3 Caa...Ca C Moody s Investors Service AAA AA+ AA AA- A+ A A- BBB+ BBB BBB- BB+...BB- B+...B- CCC...C D Fitch Ratings Prime High grade Upper medium grade Lower medium grade Speculative Default

91 OKOn luottokelpoisuusluokitukset Fitch Ratings Pitkäaikainen varainhankinta Voimaantulo Lyhytaikainen varainhankinta Voimaantulo A F A F AA Moody's Investors Service Pitkäaikainen Voimaantulo Lyhytaikainen Voimaantulo varainhankinta varainhankinta Aa P Aa A A Aa Aa Standard & Poor's Pitkäaikainen varainhankinta Voimaantulo Lyhytaikainen varainhankinta Voimaantulo A A A AA A

92 Luottokelpoisuusluokitukset *) Joulukuu 2005 Moody's Investors Standard Fitch Service **) & Poor s **) Ratings Danske Bank Aa1 AA- AA- Handelsbanken Aa1 AA- AA- OKO Aa2 AA- AA- Nordea Aa3 AA- AA- Swedbank Aa3 A A+ DnB NOR Aa3 A+ - SEB Aa3 A A+ Sampo Pankki A1 A - Sampo Oyj Baa1 - - If ***) A2 A - Pohjola ***) A3 A+ - Suomen valtio Aaa AAA AAA *) Pitkäaikainen varainhankinta **) Standard & Poor s ja Moody s asettivat OKOn luottokelpoisuuden tarkkailuun ja muuttivat näkymät vakaasta negatiiviseksi. ***) Insurer financial strenght Lähde: Yritysten Internet sivut

93 OKO osana OP-ryhmää

94 Tuloslaskelma OP-ryhmä OKO M Korkokate Saamisten arvonalentumiset Korkokate arvonalentumisten jälkeen Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot Henkivakuutustoiminnan nettotuotot Palkkiotuotot ja -kulut, netto Kaupankäynnin nettotuotot Sijoitustoiminnan nettotuotot Liiketoiminnan muut tuotot Tuotot yhteensä Henkilöstökulut Muut hallintokulut Liiketoiminnan muut kulut Kulut yhteensä Palautukset omistajajäsenille Osuus osakkuusyritysten tuloksesta Tulos ennen veroja Tuloverot Myyntivoitto lopetetuista toiminnoista verojen jälkeen Tilikauden voitto

95 Tase OP-ryhmä OKO M VASTAAVAA Saamiset luottolaitoksilta Kaupankäynnin rahoitusvarat Saamiset asiakkailta Vahinkovakuutustoiminnan varat Henkivakuutustoiminnan varat *) - Sijoitusomaisuus Muut erät VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA Velat luottolaitoksille Velat asiakkaille Vahinkovakuutustoiminnan velat Henkivakuutustoiminnan velat *) - Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat Pääomalainat Muu vieras pääoma Oma pääoma VASTATTAVAA YHTEENSÄ *) Myytäväksi olevaksi luokitellun henkivakuutustoiminnan varat ja velat.

96 Avainluvut OP-ryhmän pitkän OP-ryhmä OKO aikavälin tavoite Tilikauden voitto, M Kulujen osuus tuotoista, % *) 47 *) Henkilöstö keskimäärin ROE, % 10 11,2 12,0 19,8 13,9 ROA, % 0,96 0,96 1,40 0, Ensisijaisten omien varojen suhde, % 13,1 14,1 9,6 7,6 Saamisten arvonalentumiset luotto- ja takauskannasta, % Ongelmasaamiset OP-ryhmä mrd. ja OKO M 0,25 0,02 0,02 0,04 0,02 0,1 0, Taseen loppusumma, mrd. 52,8 41,5 22,3 16,5 Riskipainotetut sitoumukset, mrd. 30,2 25,7 10,5 10,0 *) Kulujen osuus tuotoista Pankki- ja sijoituspalvelutoiminnassa, %

97 Markkinaosuudet pankkimarkkinoista Euro- Euro- Vakuutus- Rahasto- Yhteensä luotot talletukset säästöt pääomat OP-ryhmä 30,5 % 31,9 % 12,2 % 17,2 % 26,8 % OKO pl. Okopankki 5,8 % 1,8 % 0,0 % 4,7 % 3,8 % Markkinat, mrd OPK / Tutkimus

98 OP-ryhmän markkinaosuus rahalaitosten euromääräisistä yritysluotoista % 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 Muu OP-ryhmä OKO 5,0 0,0 12/99 12/00 12/01 *) 12/02 **) 12/03 12/04 12/05 *) 12/2001 asti luvut eivät sisällä asuntoyhteisöille myönnettyjä luottoja. **) Suomen Pankin uuden tilastointiperusteen mukainen osuus 12/2002 lähtien.

99 Rahalaitosten euromääräisen yritysluottokannan keskikorko % OP-ryhmä *) Rahalaitokset **) ***) *) OKO, osuuspankit ja Okopankki **) 12/2002 asti talletuspankkien yritysluottokanta. ***) Suomen Pankin uuden tilastointiperusteen mukainen osuus 1/2003 lähtien. OPK / Tutkimus

100 OP-ryhmän markkinaosuus rahalaitosten eurotalletuksista ja asuntoluotoista % Eurotalletukset Asuntoluotot /99 12/00 12/01 *) 12/02 **) 12/03 12/04 12/05 Luvut eivät sisällä vapaa-ajan asuntojen luototusta. *) 12/2001 asti talletuspankkien eurotalletukset ja asuntoluottokanta. **) Suomen Pankin uuden tilastointipeusteen mukainen osuus 12/2002 lähtien.

101 OKO-konsernin pitkän aikavälin taloudellinen kehitys

102 Avainluvut *) 2005 IFRS 2004 IFRS 2004 FAS 2003 FAS 2002 FAS 2001 FAS Tilikauden voitto, M Oman pääoman tuotto (ROE), % 19,8 13,9 13,9 18,5 10,0 13,0 Koko pääoman tuotto (ROA), % 1,40 0,69 0,66 0,92 0,50 0,67 Tuotot yhteensä, M Kulujen osuus tuotoista Pankki- ja sijoituspalvelutoiminnassa, % *) Pohjola-kaupan jälkeen julkistettiin OKO-konsernin uudet taloudelliset tavoitteet: - Konsernin oman pääoman tuotto 12 %. - Pankki- ja sijoituspalvelutoiminnan oman pääoman tuotto 14 % ja kulujen osuus tuotoista < 40 %. - Vahinkovakuutustoiminnan oman pääoman tuotto 12 % ja yhdistetty kulusuhde < 99 % suhdannesyklin kaikissa vaiheissa.

103 Avainluvut 2005 IFRS 2004 IFRS 2004 FAS 2003 FAS 2002 FAS 2001 FAS Taseen loppusumma, mrd. 22,3 16,5 16,4 14,8 12,7 12,6 Riskipainotetut sitoumukset, mrd. 10,5 10,0 9,9 8,8 8,0 7,2 Luottokanta, mrd. 6,8 8,7 8,7 7,4 6,7 5,9 Ongelmasaamisten osuus luotoista ja takauksista, % 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 Arvonalentumisten osuus luotoista ja takauksista, % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,1 Asiakasvarat, mrd. *) 28,0 13,3 13,3 10,4 8,0 7,4 Vakavaraisuussuhde, % 12,8 11,0 10,8 11,0 11,1 12,8 Vakavaraisuussuhde ensisijaisilla omilla varoilla, % 9,6 7,6 7,1 7,0 7,0 7,4 *) Asiakasvarat = Talletukset ja varainhoidon hallinnoimat asiakasvarat

104 Avainluvut 2005 IFRS 2004 IFRS 2004 FAS 2003 FAS 2002 FAS 2001 FAS Tulos / osake (EPS), *) 1,96 0,86 0,81 1,03 0,52 0,65 Oma pääoma / osake, *) 8,76 6,15 5,84 5,93 5,27 5,15 Osingot (A ja K), M 120 **) Osinko / osake, *) 0,59 **) 0,41 0,41 0,85 0,29 0,43 Osinko / tulos (osinkosuhde), % *) 30 **) Efektiivinen osinkotuotto, % (OKO A) *) 5,1 **) 5,1 5,1 12,2 5,2 7,8 Osakekannan markkina-arvo (A ja K), M *) Osakekohtaiset tunnusluvut osakeantioikaistu. **) Johtokunnan ehdotus A-sarjan osakkeelle 0,60 ja K-sarjan osakkeelle 0,57.

105 Suhdannenäkymät OPK / Tutkimus / Suhdannenäkymät / mrd ennuste 2006 ennuste BKT 149,7 3,6 2,0 3,5 Tuonti 48,5 6,0 4,0 4,0 Vienti 56,6 5,6 5,5 6,0 Kulutus 111,4 2,8 3,0 2,5 - Yksityinen 77,7 3,2 3,0 2,5 - Julkinen 33,7 1,6 2,5 2,0 Investoinnit 28,2 5,0 5,0 4,5 - Yksityiset 23,7 5,6 6,0 5,0 - Julkiset 4,5 2,1 1,0 2,0 Kuluttajahinnat, % *) 0,2 0,8 1,3 Ansiotaso, % *) 3,4 3,5 2,8 Työttömyysaste, % 8,8 8,5 7,9 Vaihtotase, % BKT:sta 4,0 3,4 3,7 Julkinen talous (Emu-krit.) - Ylijäämä, % BKT:sta 2,1 2,0 1,8 - Velka, % BKT:sta 45,1 44,6 44,1 *) keskimääräinen vuosimuutos Muutos, %

106 Disclaimer Tämä ei ole arvopapereiden myyntitarjous Yhdysvalloissa. Osakkeita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai rekisteröintiä koskevaa poikkeuslupaa Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain (the U.S Securities Act of 1933) mukaisesti. Osakkeiden liikkeeseenlaskija ei ole rekisteröinyt, eikä sen tarkoituksena ole rekisteröidä, mitään osaa tarjouksesta Yhdysvalloissa, eikä sen tarkoituksena ole tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa. Tätä tiedotetta ei saa julkaista tai muutoin levittää, kokonaan tai osittain, Australiaan, Hong Kongiin, Japaniin, Etelä-Afrikkaan, Kanadaan tai Yhdysvaltoihin. Tämä tiedote ei ole esite, eikä se siten ole tarjous tai kehotus myyntitarjouksen tekemiseen. Sijoittajien tulee merkitä osakkeita tai oikeuksia, joihin on viitattu tässä asiakirjassa tai hyväksyä ostotarjous osakkeista vain esitteessä tai tarjousasiakirjassa esitetyn tiedon perusteella. Tarjousta ei tehdä missään sellaisessa maassa, missä joko tarjous tai siihen osallistuminen olisi kiellettyä tai edellyttäisi Suomen lainsäädännön mukaisten toimenpiteiden lisäksi tarjousasiakirjan laatimista, rekisteröintiä tai muita toimenpiteitä.

OKO. Tammi-kesäkuu 2005

OKO. Tammi-kesäkuu 2005 Tammi-kesäkuu 2005 OSA I STRATEGIA JA MARKKINA-ASEMA Strategia Visio Asiakkaat Henkilöstö Sijoittajat Suomen vetovoimaisin ja menestyvin pankki. Kasvu Kannattavuus Osakkeen tuotto Missio Taloudellisen

Lisätiedot

OKO osavuosikatsaus TAMMI-MAALISKUU 2005

OKO osavuosikatsaus TAMMI-MAALISKUU 2005 osavuosikatsaus TAMMI-MAALISKUU 2005 OSA I STRATEGIA JA MARKKINA-ASEMA Strategia Visio Asiakkaat Henkilöstö Sijoittajat Suomen vetovoimaisin ja menestyvin pankki. Kasvu Kannattavuus Osakkeen tuotto Missio

Lisätiedot

OKO OKO. Tammi-syyskuu 2005

OKO OKO. Tammi-syyskuu 2005 OKO Tammi-syyskuu 2005 OSA I STRATEGIA JA MARKKINA-ASEMA Strategia Visio Asiakkaat Henkilöstö Sijoittajat Suomen vetovoimaisin ja menestyvin pankki. Kasvu Kannattavuus Osakkeen tuotto Missio Taloudellisen

Lisätiedot

OKO. I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät

OKO. I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät Yhtiökokous 31.3.2004 I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät Visio Asiakkaat Henkilöstö Sijoittajat Suomen vetovoimaisin

Lisätiedot

Yhtiökokous 30.3.2006

Yhtiökokous 30.3.2006 Yhtiökokous 30.3.2006 I Pohjola-kauppa II Markkina-asema III Taloudellinen analyysi IV Osinko V Näkymät Pohjola-kauppa: Yhdentyminen Pohjola-Yhtymä Oyj OKOlle Varainhoito Vahinkovakuutus Henkivakuutus

Lisätiedot

OKO osavuosikatsaus TAMMI-KESÄKUU 2004

OKO osavuosikatsaus TAMMI-KESÄKUU 2004 osavuosikatsaus TAMMI-KESÄKUU 2004 OSA I STRATEGIA JA MARKKINA-ASEMA Strategia Visio Asiakkaat Henkilöstö Sijoittajat Suomen vetovoimaisin ja menestyvin pankki. Kasvu Kannattavuus Osakkeen tuotto Missio

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2005

OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2005 OP-ryhmä Tammi-joulukuu 2005 OP-ryhmä 31.12.2005 238 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 29 700 Asiakkaita 3,9

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2006

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2006 Tammi-maaliskuu 2006 31.3.2006 236 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 30 800 Asiakkaita 4,0 miljoonaa Jäseniä

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2005

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2005 OP-ryhmä Tammi-maaliskuu 2005 OP-ryhmä 31.3.2005 239 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1

Lisätiedot

Tammi-joulukuu Op-ryhmä

Tammi-joulukuu Op-ryhmä Tammi-joulukuu 22 Op-ryhmä Osuuspankkiryhmä 31.12.22 243 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus- OPK Osuuskunta OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 24 9 Asiakkaita

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2005

OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2005 Tammi-kesäkuu 2005 OP-ryhmä 30.6.2005 239 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1 miljoonaa Jäseniä

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2007

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2007 Tammi-joulukuu 2007 Avainlukuja 1-12/2007 1-12/2006 Muutos * Tulos ennen veroja, milj. e 1 005 800 26, josta pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 706 643 10, josta vahinkovakuutus 181 78 130, josta henkivakuutus

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2006

OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2006 Tammi-kesäkuu 2006 Avainlukuja 1-6/2006 1-6/2005 Muutos 1-12/2005 Tulos ennen veroja, m ilj. 389 293 32,6 * 579 Kulujen suhde tuottoihin, % 57 53 3,6 55 Arvonalentum iset luotto-ja takauskannasta, % 0,01

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2004 OP-ryhmä Tammi-joulukuu 2004 OP-ryhmä 31.12.2004 239 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2008

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2008 Tammi-kesäkuu 2008 Avainlukuja 1-6/2008 1-6/2007 Muutos * 2007 Tulos ennen veroja, milj. e 359 523-31 1 005 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 320 345-7 706 Vahinkovakuutus 40 83-52 181 Henkivakuutus 34

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2008

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2008 Tammi-maaliskuu 2008 Avainlukuja 1-3/2008 1-3/2007 Muutos * 2007 Tulos ennen veroja, milj. e 196 246-20 1 005, josta pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 134 184-27 706, josta vahinkovakuutus 22 31-27 181,

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2007

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2007 Tammi-maaliskuu 2007 Avainlukuja 1-3/2007 1-3/2006 Muutos * 2006 Tulos ennen veroja, m ilj. e 246 211 16 800, josta pankki- ja sijoituspalvelutoim inta 184 166 11 643, josta vahinkovakuutus 31 23 33 78,

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-syyskuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-syyskuu 2004 OP-ryhmä Tammi-syyskuu 2004 OP-ryhmä 30.9.2004 240 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1 miljoonaa

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2004 OP-ryhmä Tammi-kesäkuu 2004 OP-ryhmä 30.6.2004 241 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1 miljoonaa

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2009

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2009 Tammi-kesäkuu 2009 Avainlukuja 1-6/2009 1-6/2008 Muutos * 2008 Tulos ennen veroja, milj. e 281 283-1 372 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 270 316-14 532 Vahinkovakuutus 46 40 16 55 Henkivakuutus -41-12

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-syyskuu 2006

OP-ryhmä. Tammi-syyskuu 2006 Tammi-syyskuu 2006 Avainlukuja 1-9/2006 1-9/2005 Muutos 1-12/2005 Tulos ennen veroja, m ilj. 598 452 32,4 * 579 Kulujen suhde tuottoihin, % 55 52 3,4 55 Arvonalentum iset luotto-ja takauskannasta, % 0,01

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2010

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2010 Tammi-joulukuu 2010 OP-Pohjola-ryhmän rakenne Avainlukuja Tulos Neljännesvuositarkastelu Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym 5-vuotisaikasarjat Sisällysluettelo Avainlukuja

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2009

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2009 Tammi-joulukuu 2009 OP-Pohjola-ryhmän rakenne Avainlukuja Tulos Neljännesvuositarkastelu Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym 5-vuotisaikasarjat Sisällysluettelo Avainlukuja

Lisätiedot

OKO osavuosikatsaus SYYSKUU 2003

OKO osavuosikatsaus SYYSKUU 2003 osavuosikatsaus SYYSKUU 2003 OSA I STRATEGIA JA MARKKINA-ASEMA Strategia perustettiin kanavoimaan lainoja osuuskassoille maaseutuväen elinolojen parantamiseksi. OKOn historia 1920 OKO otti ensimmäisen

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2008

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2008 Tammi-joulukuu 2008 Avainlukuja 1-12/2008 1-12/2007 Muutos * Tulos ennen veroja, milj. e 372 1005-63 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 532 722-26 Vahinkovakuutus 55 181-70 Henkivakuutus -162 129 Asiakkaille

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2004 OP-ryhmä Tammi-maaliskuu 2004 OP-ryhmä 31.3.2004 241 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 25 800 Asiakkaita 3,1

Lisätiedot

OSA I STRATEGIA JA MARKKINA-ASEMA. Strategia

OSA I STRATEGIA JA MARKKINA-ASEMA. Strategia OSA I STRATEGIA JA MARKKINA-ASEMA Strategia Visio Asiakkaat Henkilöstö Sijoittajat Suomen vetovoimaisin ja menestyvin pankki. Kasvu Kannattavuus Osakkeen tuotto Missio Taloudellisen lisäarvon tuottaminen

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2003

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2003 OP-ryhmä Tammi-kesäkuu 2003 OP-ryhmä 30.6.2003 242 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 25 000 Asiakkaita yli 3,0

Lisätiedot

OKO osavuosikatsaus TAMMI-MAALISKUU 2004

OKO osavuosikatsaus TAMMI-MAALISKUU 2004 osavuosikatsaus TAMMI-MAALISKUU 2004 OSA I STRATEGIA JA MARKKINA-ASEMA Strategia Visio Asiakkaat Henkilöstö Sijoittajat Suomen vetovoimaisin ja menestyvin pankki. Kasvu Kannattavuus Osakkeen tuotto Missio

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2010

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2010 Tammi-maaliskuu 2010 OP-Pohjola-ryhmän rakenne Avainlukuja Tulos Neljännesvuositarkastelu Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym Sisällysluettelo Tuote- ja palvelukehitys Tukitoiminnot

Lisätiedot

OKO Pankki Oyj. ( lähtien Pohjola Pankki Oyj) Loka Joulukuu Aamiaistilaisuus Evli Pankissa Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen

OKO Pankki Oyj. ( lähtien Pohjola Pankki Oyj) Loka Joulukuu Aamiaistilaisuus Evli Pankissa Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen 1 OKO Pankki Oyj (1.3.28 lähtien Pohjola Pankki Oyj) Loka Joulukuu 27 Aamiaistilaisuus Evli Pankissa15.2.28 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Asiakasliiketoiminnan kasvu jatkui vahvana ja konsernin tulos

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-syyskuu 2010

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-syyskuu 2010 Tammi-syyskuu 2010 OP-Pohjola-ryhmän rakenne Avainlukuja Tulos Neljännesvuositarkastelu Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym Sisällysluettelo Tuote- ja palvelukehitys Tukitoiminnot

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2009

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2009 Tammi-maaliskuu 2009 Avainlukuja 1-3/2009 1-3/2008 Muutos * 2008 Tulos ennen veroja, milj. e 124 125 0 372 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 164 160 3 532 Vahinkovakuutus -1 22-107 55 Henkivakuutus -26

Lisätiedot

OKO PANKKI OYJ Huhti-Kesäkuu 2006

OKO PANKKI OYJ Huhti-Kesäkuu 2006 OKO PANKKI OYJ Huhti-Kesäkuu 2006 17.8.2006 OSA I STRATEGIA JA MARKKINA-ASEMA Strategia Visio Asiakkaat Henkilöstö Sijoittajat Suomen vetovoimaisin ja menestyvin finanssipalveluyritys. Kasvu Kannattavuus

Lisätiedot

OKO PANKKI OYJ Heinä- syyskuu 2006

OKO PANKKI OYJ Heinä- syyskuu 2006 OKO PANKKI OYJ Heinä- syyskuu 2006 OSA I STRATEGIA, YHDENTYMINEN JA MARKKINA-ASEMA Strategia Visio Asiakkaat Henkilöstö Sijoittajat Suomen vetovoimaisin ja menestyvin finanssipalveluyritys. Kasvu Kannattavuus

Lisätiedot

Pohjola-konserni. Aamiaistilaisuus 9.5.2008 Enskilda. Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny, Pohjola Vakuutus Oy

Pohjola-konserni. Aamiaistilaisuus 9.5.2008 Enskilda. Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny, Pohjola Vakuutus Oy Pohjola-konserni Aamiaistilaisuus 9.5.28 Enskilda Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny, Pohjola Vakuutus Oy 2 Pohjola-konserni Kasvu jatkui vahvana Kannattavuus parani asiakasliiketoiminnoissa Maksuvalmiusreservin

Lisätiedot

Pohjola-konserni. Analyytikkotilaisuus Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen

Pohjola-konserni. Analyytikkotilaisuus Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Pohjola-konserni Analyytikkotilaisuus 8.5.28 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen 2 Pohjola-konserni Kasvu jatkui vahvana Kannattavuus parani asiakasliiketoiminnoissa Maksuvalmiusreservin markkina-arvon

Lisätiedot

OKO Pankki Oyj. Loka Joulukuu 2007

OKO Pankki Oyj. Loka Joulukuu 2007 1 OKO Pankki Oyj (1.3.28 lähtien Pohjola Pankki Oyj) Loka Joulukuu 27 Lehdistötilaisuus 14.2.28 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Asiakasliiketoiminnan kasvu jatkui vahvana ja konsernin tulos oli hyvä

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Pohjola-konserni Tammi - maaliskuu Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen

Pohjola-konserni Tammi - maaliskuu Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen 1 Pohjola-konserni Tammi - maaliskuu 28 Lehdistötilaisuus 8.5.28 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen 2 Pohjola-konserni Kasvu jatkui vahvana Kannattavuus parani asiakasliiketoiminnoissa Maksuvalmiusreservin

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Pohjola-konserni Osavuosikatsaus 1.1. - 3.9.28 Lehdistötilaisuus 6.11.28 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen 2 Pohjola-konserni Olennaista Asiakasliiketoiminnoissa tuottojen kasvu jatkui vahvana ja kannattavuus

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankki Oyj 11.8.2009 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2009 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2009 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto nousi 10,1 miljoonaan euroon (4,7).

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

OP Pohjola ryhmän Q taustamateriaali

OP Pohjola ryhmän Q taustamateriaali OP Pohjola ryhmän Q1 2011 taustamateriaali OP-Pohjola-ryhmä Tulos Vuosineljännes Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym 5-vuotistarkastelu Sisällysluettelo OP Pohjola ryhmä n

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Julkaisuvapaa 29.2.2008 klo 14.30 Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi Liikevoitto 9,5 miljoonaa euroa (4,8 milj. ), lainakanta 486,7 miljoonaa

Lisätiedot

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT 524 N:o 151 Liite I RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT TULOSLASKELMA Palkkiotuotot Hallinnointipalkkiot - Hallinnointipalkkioiden palautukset Merkintäpalkkiot Lunastuspalkkiot palkkiot Tuotot

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2004 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät

I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2004 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät Yhtiökokous 31.3.2005 I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2004 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät Visio Asiakkaat Henkilöstö Sijoittajat Suomen vetovoimaisin

Lisätiedot

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE 14 698/2014 Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa :

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa : TÄYDENNYS 4/18.11.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 5/2016, 2,00%

Lisätiedot

OKO Pankki Oyj. Yhtiökokous Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen

OKO Pankki Oyj. Yhtiökokous Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen OKO Pankki Oyj Yhtiökokous 27.3.2007 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen 1 OKO-konsernin strategia 2006-2009 Visio Suomen vetovoimaisin ja menestyvin finanssipalveluyritys Taloudellisen lisäarvon luominen

Lisätiedot

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti:

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti: TÄYDENNYS 1/12.5.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 3/2016, 2,00% 20.8.2021

Lisätiedot

OKO IFRS-RAPORTOINNIN VAIKUTUKSIA OKO-KONSERNIIN

OKO IFRS-RAPORTOINNIN VAIKUTUKSIA OKO-KONSERNIIN OKO IFRS-RAPORTOINNIN VAIKUTUKSIA OKO-KONSERNIIN OKO-konserni siirtyi IFRS-tilinpäätöskäytäntöön (International Financial Reporting Standards) vuoden 2005 alussa. Vuoden 2005 osavuosikatsaukset laaditaan

Lisätiedot

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2013 LähiTapiola-ryhmä LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö LähiTapiola Pankki Oyj LähiTapiola Varainhoito Oy LähiTapiola Kiinteistövarainhoito

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Pohjolan osakeanti 2009. Vankka perusta luo mahdollisuuksia

Pohjolan osakeanti 2009. Vankka perusta luo mahdollisuuksia Pohjolan osakeanti 2009 Vankka perusta luo mahdollisuuksia Tässä materiaalissa esitetyt tiedot perustuvat listalleottoesitteeseen, johon sijoitusta harkitsevien tulee tutustua ennen sijoituspäätöksen tekemistä.

Lisätiedot

OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ

OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2003 Tuloskehitys OP-Asuntoluottopankin liikevoitto oli tammi-kesäkuussa 304 000 euroa. Keskeiset tuloslaskelman erät (tuhatta euroa) 1-6/2003 1-6/2002

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1). Sampo Asuntoluottopankki Oyj 7.8.2007 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2008 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

Lisätiedot

OP Ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015

OP Ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 OP Ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Sisällysluettelo 1. OP Ryhmä 2. Tulos 3. Vuosineljännes 4. Vakavaraisuus 5. Tase 6. Luotot ja asiakasvarat 7. Asiakkaat ja jäsenet ym 8. 5-vuotistarkastelu OP Ryhmä

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2009 Tilikauden voitto oli 19,0 miljoonaa euroa. Tilikaudella yhtiö osti Sampo Pankilta 0,5 miljardin euron antolainakannan Tilikauden aikana

Lisätiedot

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Sijoitusmessut Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Sijoitusmessut Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Pohjola-konserni Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2008 Sijoitusmessut 12.11.2008 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Pohjolan liiketoimintarakenne 2 Pohjola-konserni Pankkitoiminta Varainhoito Vahinkovakuutustoiminta

Lisätiedot

AKTIAN PUOLIVUOSIKATSAUS 1-6/2017. Toimitusjohtaja Martin Backman

AKTIAN PUOLIVUOSIKATSAUS 1-6/2017. Toimitusjohtaja Martin Backman AKTIAN PUOLIVUOSIKATSAUS 1-6/2017 Toimitusjohtaja Martin Backman 8.8.2017 ENSIMMÄINEN VUOSIPUOLISKO Liiketoiminnan tuotot yhteensä olivat 107,3 (109,8) milj. euroa. Palkkiotuottojen netto nousi 16 % 45,7

Lisätiedot

OP-Pohjola. OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus

OP-Pohjola. OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2013 Sisällysluettelo OP-Pohjola-ryhmä Tulos Vuosineljännes Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym 5-vuotistarkastelu OP-Pohjola-ryhmä

Lisätiedot

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti:

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti: OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 1, 29.4.2014 TÄYDENNYS 1, 29.4.2014 HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2014 (200.000.000 EUROA) SEKÄ HELSINGIN OP TUOTTODEBENTUURI 1/2014 LAINAKOHTAISIIN EHTOIHIN

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

OP Ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015

OP Ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 OP Ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 Sisällysluettelo 1. OP Ryhmä 2. Tulos 3. Vuosineljännes 4. Vakavaraisuus 5. Tase 6. Luotot ja asiakasvarat 7. Asiakkaat, omistaja-asiakkaat ym 8. 5-vuotistarkastelu

Lisätiedot

Kotimaisten sijoituspalveluyritysten konsernit, konsolidointiryhmät. Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää; Frekvenssi 365 > 1.3.

Kotimaisten sijoituspalveluyritysten konsernit, konsolidointiryhmät. Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää; Frekvenssi 365 > 1.3. VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (vrt. Liite 6) Annettu Tunniste Systeemitunnus 19.7.2007 1.9.2007 2.1.2., 2.2.2. A_L3b_s.XLS A 1 = Suomi 2 = English 3 = Svenska 243, 244 Kotimaisten sijoituspalveluyritysten

Lisätiedot

OKO OSUUSPANKKIEN KESKUSPANKKI OYJ

OKO OSUUSPANKKIEN KESKUSPANKKI OYJ OKO OSUUSPANKKIEN KESKUSPANKKI OYJ Pörssitiedote 11.8.2005, klo 8.00 OKON OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 JA TOIMITUSJOHTAJAN KOMMENTIT Toimitusjohtajan kommentit: "OKO-konsernin tuloskehitys jatkui toisella

Lisätiedot

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti:

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti: OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2014 (200.000.000 EUROA) SEKÄ HELSINGIN OP TUOTTODEBENTUURI 5/2014 LAINAKOHTAISIIN EHTOIHIN

Lisätiedot

OP Pohjola ryhmän osavuosikatsaus

OP Pohjola ryhmän osavuosikatsaus OP Pohjola ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 OP-Pohjola-ryhmä Tulos Vuosineljännes Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym 5-vuotistarkastelu Sisällysluettelo OP Pohjola ryhmä

Lisätiedot

Jatkuvien toimintojen voitto ennen veroja tammi kesäkuulta oli 121,4 miljoonaa euroa (162,0).

Jatkuvien toimintojen voitto ennen veroja tammi kesäkuulta oli 121,4 miljoonaa euroa (162,0). 1 SAMPO PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 9.8.2007 SAMPO PANKKI -KONSERNI TAMMI KESÄKUUSSA 2007 Konsernirakenteen muutokset Danske Bank A/S osti 1.2.2007 Sampo Pankin koko osakekannan. Tässä

Lisätiedot

VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Korvaa Voimassa

VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Korvaa Voimassa VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Annettu Korvaa Voimassa 29.2.2008 31.12.2007 alkaen AS SEGMENTTIKOHTAINEN TATU (IFRS) Neljännesvuosittain Palautuspäivä:

Lisätiedot

AKTIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2012 Toimitusjohtajan katsaus

AKTIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2012 Toimitusjohtajan katsaus AKTIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2012 Toimitusjohtajan katsaus 2011 vaiheikas vuosi Aktialle Liikevoitto (milj. euroa) Osakekohtainen tulos laski 0,53 (0,83) euroon 77,9 Muuttumaton osinko 0,30 euroa/osake

Lisätiedot

OP Pohjola ryhmän osavuosikatsaus

OP Pohjola ryhmän osavuosikatsaus OP Pohjola ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2011 OP-Pohjola-ryhmä Tulos Vuosineljännes Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym 5-vuotistarkastelu Sisällysluettelo OP Pohjola ryhmä

Lisätiedot

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8 Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8 KONSERNIN AVAAVA TASE 1.1.2006 FAS-tase IAS 39 IAS 19 IAS 16 IFRS- Korkojoh- Eläke- IAS 40 avaava tase 01.01.2006 dannaiset säätiö

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-syyskuu 2007

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-syyskuu 2007 Tammi-syyskuu 2007 Avainlukuja 1-9/2007 1-9/2006 Muutos * 2006 Tulos ennen veroja, milj. e 757 598 27 800, josta pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 545 474 15 643, josta vahinkovakuutus 125 58 114 78,

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-9/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. - Liiketulos

Lisätiedot

OKO OSA I STRATEGIA JA MARKKINA-ASEMA

OKO OSA I STRATEGIA JA MARKKINA-ASEMA 2003 OSA I STRATEGIA JA MARKKINA-ASEMA Strategia Visio Asiakkaat Henkilöstö Sijoittajat Suomen vetovoimaisin ja menestyvin pankki. Kasvu Kannattavuus Osakkeen tuotto Missio Taloudellisen lisäarvon tuottaminen

Lisätiedot

Pohjola. Suunniteltu merkintäoikeusanti

Pohjola. Suunniteltu merkintäoikeusanti Pohjola Suunniteltu merkintäoikeusanti 2009 Rajoitusteksti: Tätä asiakirjaa ei saa levittää tai lähettää Yhdysvaltoihin, Australiaan, Kanadaan tai Japaniin. Tässä asiakirjassa esitetyt tiedot eivät ole

Lisätiedot

OKO VUOSIKERTOMUS 2005

OKO VUOSIKERTOMUS 2005 OKO VUOSIKERTOMUS 2005 05 OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj on suomalainen finanssipalveluyritys, joka tarjoaa pankki-, sijoitus- ja vahinkovakuutuspalveluja. Vahinkovakuutukset tarjotaan Pohjola-liikemerkillä.

Lisätiedot

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0 Kamux Oyj Liite pörssitiedotteeseen klo 12:00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2016 Tässä liitteessä esitetyt Kamux Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset taloudelliset tiedot osavuosijaksoilta

Lisätiedot

FINANSSIALAN VUOSITILASTO 2013

FINANSSIALAN VUOSITILASTO 2013 FINANSSIALAN VUOSITILASTO 2013 Pankit 31.12.2013 muutos kpl kpl Pankkien toimipaikat 1 448-97 kotimaiset pankkikonsernit 1 376-99 ulkomaisten pankkien sivukonttorit Suomessa 72 2 Pankkikonsernien henkilöstö

Lisätiedot

OP Pohjola ryhmän osavuosikatsaus

OP Pohjola ryhmän osavuosikatsaus OP Pohjola ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012 OP-Pohjola-ryhmä Tulos Vuosineljännes Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym 5-vuotistarkastelu Sisällysluettelo OP Pohjola ryhmä

Lisätiedot

Aktia OSAVUOSIKATSAUS 1 3/2011. Jussi Laitinen

Aktia OSAVUOSIKATSAUS 1 3/2011. Jussi Laitinen Aktia OSAVUOSIKATSAUS 1 3/2011 Jussi Laitinen 9.5.2011 1 3/2011 lyhyesti Liikevoitto oli 18,8 (17,5) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos (EPS) nousi 0,20 (0,18) euroon. Liiketoiminnan tuotot olivat 62,6

Lisätiedot

OP-Pohjola. OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014

OP-Pohjola. OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 Sisällysluettelo OP-Pohjola-ryhmä Tulos Vuosineljännes Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym 5-vuotistarkastelu OP-Pohjola-ryhmä

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2006

OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2006 Tammi-joulukuu 2006 Avainlukuja 2006 2005 Muutos * Tulos ennen veroja, m ilj. e 800 579 38 Kulujen suhde tuottoihin, % 55,4 55,3 0,1 Arvonalentum iset luotto-ja takauskannasta, % 0,02 0,02 0,0 Om an pääom

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 PÖRSSITIEDOTE 6.5.2014 KLO 8:45 - Liikevaihto 9,9 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa) - Liikevoitto 223 tuhatta euroa (76 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

TÄYDENNYS 5, POHJOLA PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2013 ( EUROA)

TÄYDENNYS 5, POHJOLA PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2013 ( EUROA) OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 5, 6.2.2014 TÄYDENNYS 5, 6.2.2014 POHJOLA PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2013 (2.000.000.000 EUROA) Tämä asiakirja ("Täydennysasiakirja") on täydennys 28.5.2013 päivättyyn

Lisätiedot

SUUPOHJAN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2012. Liiketoiminta. Tulos ja taloudellinen asema

SUUPOHJAN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2012. Liiketoiminta. Tulos ja taloudellinen asema SUUPOHJAN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2012 Asiakkaita: 45 902 (46 344), asiakasmäärä sisältää pankin omia palveluja käyttävät asiakkaat Vakavaraisuussuhde, %: 16,88 % (18,04 %) Liikevoitto

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2012 PÖRSSITIEDOTE 2.11.2012 KLO 9:15 - Liikevaihto 31,7 miljoonaa euroa (28,6 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoona euroa (1,2 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot