OKO PANKKI OYJ Huhti-Kesäkuu 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OKO PANKKI OYJ Huhti-Kesäkuu 2006"

Transkriptio

1 OKO PANKKI OYJ Huhti-Kesäkuu

2 OSA I STRATEGIA JA MARKKINA-ASEMA Strategia

3 Visio Asiakkaat Henkilöstö Sijoittajat Suomen vetovoimaisin ja menestyvin finanssipalveluyritys. Kasvu Kannattavuus Osakkeen tuotto

4 Missio Luomme taloudellista lisäarvoa asiakkaille ja osakkeenomistajillemme.

5 Konsernin liiketoimintarakenne OKO Vahinkovakuutustoiminta Yksityisasiakkaat Yritysasiakkaat Baltia Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta Yrityspankki Pääomamarkkinat Keskuspankkitoiminta ja Varainhallinta Varainhoito

6 OKO-konserni Visio Suomen vetovoimaisin ja menestyvin finanssipalveluyritys Taloudellisen lisäarvon luominen osakkeenomistajille Päätavoitteet Markkinajohtajuus Hyvä kannattavuus Strategiset teemat Pääomien tehokas käyttö Yhdentyminen ja synergiat Kasvun ja arvon johtaminen Osaaminen ja ihmiset Ennakoiva riskienhallinta

7 Strategiset tavoitteet Markkinajohtajuus ROE käyvin arvoin 13% Pankki- ja sijoituspalveluissa operatiivinen kulu - tuottosuhde 40% Vahinkovakuuttamisen operatiivinen yhdistetty kulusuhde < 94 % Kasvu ja arvon johtaminen Keinot Lähtökohta: Suomen tunnetuimmat pankkija vakuutusbrändit Laaja asiakaskunta Markkina-aseman vahvistaminen: Orgaaninen kasvu Yritys- ja investointipankkina 2. Vahinkovakuuttajana 1. Varainhoitajana 1. Osaava ja työssään viihtyvä henkilökunta Hyvä sisäinen yhteistyö Laadukas, ennakoiva riskienhallinta Pitkäjänteinen toiminta Informaatioedun hyödyntäminen OP-ryhmän monipuolinen ja kattava palveluverkosto

8 Johtava markkina-asema keskeisillä tuotealueilla Suomessa OKO Pohjola OKO/Pohjola Tavoite Yrityspankki Vahinkovakuutus Varallisuudenhoito Lähde: yritysten julkistamat tiedot, Rahoitustarkastus, Vakuutusyhtiöiden keskusliitto

9 OKOn taloudelliset tavoitteet Konserni Tier 1 ROE käyvin arvoin Rating Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta Operatiinen kulu/tuottosuhde Operatiivinen ROE Vahinkovakuutustoiminta Operatiivinen yhdistetty kulusuhde Operatiivinen ROE Rating Tavoite > 8 % 13 % min AA- kahdelta luokittajalta 40 % > 18 % < 94 % > 20 % min A-A

10 Pääomitus... Vakavaraisuustavoite asetetaan vain konsernitasolle ja se ilmaistaan LLL:n mukaisella Tier 1-tavoitteella seuraavasti: OKO-konsernin tavoitteena on pitää ensisijaisilla omilla varoilla laskettu vakavaraisuus vähintään 8 prosentissa.

11 Pääomitus Konsernin liiketoiminnoille pääomaa allokoidaan segmenttikohtaisessa raportoinnissa seuraavasti: Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 7 % riskipainotetuista sitoumuksista lisättynä Pohjola Omaisuudenhoidon hankinnassa syntyneiden aineettomien hyödykkeiden ja liikearvon määrällä Vahinkovakuutustoiminta 70 % solvenssisuhde lisättynä vahinkovakuutustoiminnan hankinnassa syntyneiden aineettomien hyödykkeiden ja liikearvon määrällä Konsernissa olevat pääomalainat on allokoitu liiketoiminnoille niiden sitoman pääoman suhteessa

12 Osinkopolitiikka Vuosittaiseen osingon määrään vaikuttavat kannattavuus, kasvu ja pääomitustarpeet Tavoitteena on, että OKO jakaa omistajilleen osinkona vähintään puolet tilikauden tuloksesta, edellyttäen että: Tier 1 tavoitetaso (vähintään 8%) ylläpidetään Seuraavan kahden vuoden aikana vakavaraisuus Tier 1 ajetaan tavoitetasolle osingonjakoa säätelemällä

13 Strategisten tavoitteiden toteutuminen 1-6/2006 / Tavoite Konserni Oman pääoman tuotto käyvin arvoin,% Ensisijaisten omien varojen vakavaraisuussuhde,% Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta Operatiivinen oman pääoman tuotto,% 17.5 >18 Operatiivinen kulujen suhde tuottoihin,% Vahinkovakuutustoiminta Operatiivinen oman pääoman tuotto,% 4.5 > 20 Operatiivinen yhdistetty kulusuhde,% 94.8 < 94

14 OSA II Yhdentyminen

15 Yhdentymistoimet huhti-kesäkuussa 2006 Välimiesoikeus vahvisti OKOn oikeuden Pohjolan 100 prosentin omistukseen OKO asetti vaaditun vakuuden ja Pohjolan osakkeen noteeraus päättyi Riidaton osuus osakkeiden lunastushinnasta maksettiin Pohjolan ja OP-ryhmän vähittäispankkien konttoreiden yhdistäminen 55 Pohjolan konttoria oli kesäkuun lopussa yhdistetty OP-ryhmän vähittäispankkien konttoreihin. Toisella neljänneksellä yhdistymisiä tapahtui 24. Vuoden loppuun mennessä tavoitellaan 70 yhdistymistä. Pohjolan on perustanut lisäksi 47 uutta asiamiespistettä OPryhmän vähittäispankkien konttoreihin. Toisella neljänneksellä asiamiespisteitä perustettiin 10. Integraatiokustannuksia syntyi katsauskaudella 1 M. Vuoden alusta niitä on syntynyt 2 M.

16 Vahinkovakuutus Etuasiakastalouksien kasvu /05 3/06 6/06 9/06 12/06 3/07 6/07 9/07 12/07 3/08 6/08 9/08 12/08 3/09 6/09 9/09 12/09 3/10 6/10 9/10 12/10 kpl Etuasiakkaiden kasvu/vuosineljännes Tavoite Etuasiakkaiden kasvu yhteensä Kasvu, kpl

17 Kulusynergiat toteutetuista toimenpiteistä Milj Konsernirakenne Varainhoito Vahinkovakuutus Tavoite

18 OSA I STRATEGIA JA MARKKINA-ASEMA Markkina-asema

19 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta

20 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta Kasvu - luottokanta mrd % 13 % 7 % 19 % 13 % 10 % 12/ / / / / /2005 6/ Kasvuprosentit on ilmoitettu kasvuna edellisen kauden lopusta.

21 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta Markkinaosuus yritysluotoista % ,9 % ,7 % /99 6/99 9/99 12/99 3/00 6/00 9/00 12/00 3/01 6/01 9/01 12/01 3/02 6/02 9/02 12/02 *) **) 3/03 6/03 9/03 12/03 3/04 6/04 9/04 12/04 3/05 6/05 9/05 12/05 3/06 6/06 *) 12/2002 asti talletuspankkien yritysluottokanta. '*) Suomen Pankin uuden tilastointiperusteen mukainen osuus 1/2003 lähtien. OPK / Tutkimus

22 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta Yritysluottokannan keskimarginaalin kehitys % /99 6/99 9/99 12/99 3/00 6/00 9/00 12/00 3/01 6/01 9/01 12/01 3/02 6/02 9/02 12/02 3/03 6/03 9/03 12/03 3/04 6/04 9/04 12/04 3/05 6/05 9/05 11/05 12/05 3/06 6/06

23 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta Kasvu - välitetyt maksuliiketapahtumat Milj. kpl % 19 % 10 % % 7 % 1 % 9 % Tammi-joulukuu Tammi-kesäkuu Kasvuprosentit on ilmoitettu kasvuna edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta.

24 OP-ryhmän osuus vapaaehtoisten henki- ja eläkevakuutusten maksutulosta sekä sijoitusrahastoista % Henki- ja eläkevakuutusten maksutulo Sijoitusrahastojen pääomat *) 5 0 Sijoitusrahastojen omistajat *) 12/ / / / / /2004 3/2005 3/2006 6/2006 *) Suomeen rekisteröidyt sijoitusrahastot

25 Pankki-ja sijoituspalvelutoiminta Hallinnoitavat asiakasvarat Mrd Pohjolasta yhdistelty osuus Varainhoito /2006

26 Vahinkovakuutustoiminta

27 Vahinkovakuutustoiminta Kasvu - Vakuutusmaksutuotot M % % 4% 1-6/2005 *) 1-6/ % Yksityisasiakkaat Yritysasiakkaat Baltia Yhteensä *) Vahinkovakuutustoimintaa koskevat vertailutiedot vuodelta 2005 ovat Pohjolan vahinkovakuutussegmentin tietoja ennen OKOn omistusaikaa.

28 Vahinkovakuutusyhtiöiden markkinaosuudet maksutulosta * ) % If Pohjola Tapiola Fennia Lähivakuutus Muut *) Markkinaosuudet kotimaisesta ensivakuutuksesta Lähde: Vakuutusyhtiöiden keskusliitto

29 Vahinkovakuutusyhtiöiden markkinaosuudet maksutulosta 1-12/2005 *) % ,6 26, , ,8 8,5 8,9 0 If Pohjola Tapiola Fennia Lähivakuutus *) Markkinaosuudet kotimaisesta ensivakuutuksesta Muut Lähde: Vakuutusyhtiöiden keskusliitto

30 OSA II TALOUDELLINEN INFORMAATIO Konserni

31 Huhti- kesäkuu 2006 Tulos ennen veroja oli 57 M (24). Pankki- ja sijoituspalvelutoiminnan tulos oli 37 M (33) ja Vahinkovakuutustoiminnan 24 M (0). Oman pääoman tuotto käyvin arvoin oli 2,1 % (12,6). Osakekohtainen tulos oli 0,21 (0,13). Vakavaraisuussuhde oli 10,5 % (11,7) ja ensisijaisten omienvarojenvakavaraisuussuhde 8,2 % (8,8). Yrityspankin luottokanta kasvoi katsauskaudella 6 % ja oli 7,4 mrd. Vuodessa kasvu oli 16 %. OKOn asema yritysten pankkina vahvistui. Hallinnoitujen asiakasvarojen määrä oli kesäkuun lopussa 28,5 mrd. (28,9). Määrä aleni markkinaliikkeiden johdosta prosentin. Vakuutusmaksutuotot olivat 200 M (185). Velat vakuutussopimuksista olivat bruttomääräisesti 2,1 mrd. (2,1), joista pitkäkestoisten eläkemuotoisten velkojen osuus oli 1,2 mrd. (1,2). Tuloslukujen vertailuluvut ovat vuoden 2005 vastaavan kauden lukuja. Tase- ja muiden poikkileikkauserien vertailuluvut ovat lukuja.

32 Avainluvut 1-6/2006 IFRS OKO-konserni Oman pääoman tuotto käyvin arvoin, % *) 5,2 19,8 13,9 13,9 18,5 10,0 13,0 Tulos / osake (EPS), **) 0,47 1,96 0,86 0,81 1,03 0,52 0,65 Osinkosuhde, % **) Vakavaraisuussuhde ensisijaisilla omilla varoilla, % 8,2 9,6 7,6 7,1 7,0 7,0 7,4 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta Operatiivinen oman pääoman tuotto, % 17,5 Operatiivinen kulujen osuus tuotoista, % Vahinkovakuutustoiminta ***) Operatiivinen oman pääoman tuotto, % 4,5 Operatiivinen yhdistetty kulusuhde (CR), % Sijoitustoiminnan tuotto, % 1,0 8,5 8,7 8,2 9,9 1,6 0, IFRS 2004 IFRS 2004 FAS 2003 FAS 2002 FAS 2001 FAS *) Oman pääoman tuoton laskennassa tulos ja käyvän arvon rahaston muutos on muutettu vuositasoiseksi kertomalla huhti-kesäkuun luvut neljällä ja tammi-kesäkuun luvut kahdella **) Osakekohtaiset tunnusluvut osakeantioikaistu. ***) Pohjolan Vahinkovakuutustoiminta tuli osaksi OKO-konsernia Vahinkovakuutusta koskevat vertailutiedot ennen OKOn omistusta ovat Pohjolan vahinkovakuutussegmentin tietoja.

33 Avainluvut 4-6/ / / /2005 Tulos ennen veroja, M Oman pääoman tuotto käyvin arvoin, % 2,1 12, Tulos / osake *) 0,21 0, Tulos / osake laimennettu *) 0,21 0,2 0 0 Vakavaraisuussuhde, % 10,5 11,0 Tier 1 vakavaraisuussuhde, % 8,2 7,8 Oma pääoma / osake, % *) 8,37 6,17 *) Osakekohtaiset tunnusluvut osakeantioikaistu

34 Jatkuvat toiminnot Avainluvut 4-6/ / / /2005 Tulos ennen veroja, M Tulos / osake, *) 0,21 0,13 0,47 0,28 Tulos / osake laimennettu, *) 0,21 0,12 0,47 0,28 *) Osakekohtaiset tunnusluvut osakeantioikaistu.

35 Jatkuvat toiminnot Tuloslaskelma Milj. 4-6/ / / /2005 Korkokate Saamisten arvonalentumiset Korkokate arvonalentumisten jälkeen Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot Palkkiotuotot ja -kulut, netto Kaupankäynnin nettotuotot Sijoitustoiminnan nettotuotot Liiketoiminnan muut tuotot Tuotot yhteensä Henkilöstökulut IT-kulut Poistot yrityskaupan yhteydessä syntyneistä aineettomista hyödykkeistä Muut poistot Muut kulut Kulut yhteensä Osuus osakkuusyritysten tuloksesta Tulos ennen veroja Katsauskauden voitto

36 Tulos neljännesvuosittain I/ II/2006 M I/05 II/05 III/05 IV/05 I/06 II/06 Korkokate Saamisten arvonalentumiset Korkokate arvonalentumisten jälkeen Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot Henkivakuutustoiminnan nettotuotot Palkkiotuotot ja -kulut, netto Kaupankäynnin nettotuotot Sijoitustoiminnan nettotuotot Liiketoiminnan muut tuotot Tuotot yhteensä Henkilöstökulut IT-kulut Poistot yrityskaupan yhteydessä syntyneistä aineettomista hyödykkeistä Muut poistot Muut kulut Kulut yhteensä Osuus osakkuusyritysten tuloksista Tulos ennen veroja Tuloverot Myyntivoitto lopetetuista toiminnoista verojen jälkeen Katsauskauden voitto

37 Tase - Luotot ja sijoitukset mrd ,0 mrd ,1 mrd. 22,3 mrd % 13 % 13 % ,5 mrd % 16 % 17 % 21 % % 30 % 31 % 31 % % 13 % 4 13 % 13 % Saamiset OP-ryhmän vähittäispankeilta Saamiset muilta luottolaitoksilta Kaupankäynnin rahoitusvarat Saamiset asiakkailta Vahinkovakuutustoiminnan varat Henkivakuutustoiminnan varat Sijoitusomaisuus Muut erät

38 Tase - Rahoitus Velat osuuspankeille mrd ,5 mrd. 19 % 7 % 25 % 37 % 22,3 mrd. 7 % 9 % 9 % 9 % 7 % 41 % 23,1 mrd. 24,0 mrd. 6 % 9% 8% 10% 49 % 5 % 13 % 7 % 9 % 49 % % % % Velat muille luottolaitoksille Velat asiakkaille Vahinkovakuutustoiminnan velat Henkivakuutustoiminnan velat Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat Velat, joilla on huonompi etuoikeus Pääomalainat Oma pääoma ja vähemmistöosuus Muut erät

39 Omat varat ja vakavaraisuus M % Toissijaiset omat varat , , /99 12/00 12/01 12/02 12/03 12/04 12/05 3/06 6/ Ensisijaiset omat varat Ensisijaisten omien varojen suhde, % Vakavaraisuus, % Omien varojen vähennyseriä ei ole esitetty kuvassa.

40 Tulos ennen veroja liiketoiminnoittain M , ,4 84,2 47,0 75,0 1-6/ / , ,0 0, ,4-4,9 Pankki- ja Vahinkovakuutus Muu toiminta Lopetetut sijoituspalvelut toiminnot Konserni

41 Näkymät Pankki- ja sijoituspalvelutoiminnan toimintaympäristön arvioidaan säilyvän edellisen vuoden kaltaisena. Korkotaso pysynee alhaisena. Rahastosijoittamisen odotetaan jatkuvan vahvana. OKOn yritysluottokannan arvioidaan kasvavan edelleen markkinoita nopeammin ja tavoitteena on myös kasvattaa tuntuvasti palkkiotuottoja. Riskitilanteen nähdään säilyvän hyvänä. OKOn ja Pohjolan varainhoitotoiminnat on yhdistetty, mikä vahvistaa OKOn asemaa varainhoitajana. Pankki- ja sijoituspalvelutoiminnan tuloksen odotetaan muodostuvan suuremmaksi kuin vuonna 2005, jolloin se oli 137 miljoonaa euroa.

42 Näkymät Vahinkovakuutuksen hintakilpailutilanteen odotetaan pysyvän vuoden 2005 kaltaisena. Vertailukelpoisen maksutuottojen kasvun arvioidaan jatkuvan bkt:n kasvua nopeampana. Yhdistetyn kulusuhteen ennen aineettomien oikeuksien poistoa ennakoidaan olevan prosenttia. Vahinkovakuutustoiminnan osakeallokaatio tavoite vuodelle 2006 on noin 14 prosenttia. Sijoitussalkun kokonaistuoton arvioidaan jäävän alhaisemmaksi kuin vuonna 2005.

43 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta

44 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta Tuottojen pääerät M ,4 51,7 44, ,7 11,9 16,2 21,3 13,4 1-6/ / ,9 5,5 0 Korkokate Palkkiotuotot ja arvonalentumisten -kulut, netto jälkeen Kaupankäynnin nettotuotot Sijoitustoiminnan nettotuotot Liiketoiminnan muut tuotot

45 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta Huhti-kesäkuu 2006 Tulos ennen veroja kasvoi vertailukaudesta 37 M :oon (33). Tulos parani Keskuspankkitoimintaa lukuun ottamatta kaikilla liiketoimintaalueilla. Luottokanta kasvoi vuodenvaihteesta 6 % ja ylitti 7,4 mrd.. Vuosikasvu oli 18%. OKOn markkina-asema yritysten rahoittajana vahvistui katsauskaudella. Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan tuotot yli kaksinkertaistuivat 14 M :oon. OKO myi OMX:n osakkeita, joiden myyntivoitto oli 4,3 M. Valuutta- ja korkokaupankäynnin liikevaihto oli 18 % suurempi kuin vertailukaudella Osakevälityksen volyymi kasvoi vertailukaudesta 74 %. Hallinnoitavat asiakasvarat olivat kesäkuun lopussa 28,5 mrd.. Vuotta aikaisemmin niiden määrä oli 12,8 mrd.

46 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta Avainluvut 4-6/06 1-3/06 4-6/05 1-3/05 Operatiivinen oman pääoman tuotto (ROE), % *) Operatiivinen kulujen osuus tuotoista, % 14,0 18,8 14,2 16, Saamisten arvonalentumiset, M Ongelmasaamisten osuus luotoista ja takauksista, % 0,24 0,25 0,26 0,21 *) Vuositasoinen (kvartaaleittain).

47 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta Tuloslaskelma Milj. 4-6/ / / /2005 Korkokate Saamisten arvonalentumiset Korkokate arvonalentumisten jälkeen Palkkiotuotot ja -kulut, netto Kaupankäynnin nettotuotot Sijoitustoiminnan nettotuotot Liiketoiminnan muut tuotot Tuotot yhteensä Liikekulut yhteensä Poistot yrityskaupan yhteydessä syntyneistä aineettomista hyödykkeistä Tulos ennen veroja

48 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta Tulos neljännesvuosittain I/ II/2006 M I/05 II/05 III/05 IV/05 I/06 II/06 Korkokate Saamisten arvonalentumiset Korkokate arvonalentumisten jälkeen Palkkiotuotot ja -kulut, netto Kaupankäynnin nettotuotot Sijoitustoiminnan nettotuotot Liiketoiminnan muut tuotot Tuotot yhteensä Liikekulut yhteensä Poistot yrityskaupan yhteydessä syntyneistä aineettomista hyödykkeistä Tulos ennen veroja

49 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta Tulos ennen veroja liiketoiminta-alueittain M / / Yrityspankki Pääomamarkkinat Keskuspankkitoiminta Varainhallinta Varainhoito Pankki- ja sijoituspalvelut

50 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta Korkokate liiketoiminta-alueittain Milj. 35 Varainhoito Varainhallinta 20 Keskuspankkitoiminta 15 Pääomamarkkinat 10 5 Yrityspankki 0 1-3/ / / / / /2006 Pankki- ja sijoituspalvelut

51 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta Palkkiotuotot ja -kulut, netto M /05 4-6/05 7-9/ /05 1-3/06 4-6/06 Luotonannosta Maksuliikkeestä Arvopapereiden välityksestä Arvopapereiden liikkeeseenlaskusta Omaisuudenhoidosta ja lainopillisista tehtävistä Muut

52 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta Kaupankäynnin nettotuotot M /05 4-6/05 7-9/ /05 1-3/06 4-6/06 Saamistodistukset Osakkeet Valuuttatoiminta Johdannaiset

53 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta Sijoitustoiminnan nettotuotot M /05 4-6/05 7-9/ /05 1-3/06 4-6/06 Saamistodistukset Osakkeet Sijoituskiinteistöt

54 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta Yrityssaamiset ja -sitoumukset toimialoittain % (6,6 mrd. ) (7,9 mrd. ) (8,6 mrd. ) (9,3 mrd. ) Metalliteollisuus Kauppa Metsäteollisuus Rakentaminen Energian tuotanto Kuljetus ja liikenne Muu teollisuus Elintarviketeollisuus Muiden kiinteistöjen hallinta Palvelut Tietoliikenne ja elektroniikka Viestintä ja kustantaminen Muut toimialat

55 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta Yrityssaamiset ja -sitoumukset ratingluokittain *) % Luokittelematon (AAA-A-) 3-4 (BBB+ - BBB-) 5-6 (BB+ - BB) 7-8 (BB- - B+) 9-10 (B - C) (D) *) Vakuuksia ja takauksia ei ole huomioitu.

56 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta Luotto- ja takauskanta mrd % 11 9 Luotto- ja takauskanta *) Saamisten arvonalentumiset / luotto- ja takauskanta, % ,3 0,2 0,3 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2-0,1-0,2-0,1-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 12/99 12/00 12/01 12/02 12/03 12/04 12/05 6/ Ongelmasaamiset / luotto- ja takauskanta, % *) Sisältää luottokannan, repo-ostot, leasing-vastuut, takaukset ja takuuvastuut.

57 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta Luottojen arvonalentumiset ja luottotappiot M 15 Uudet arvonalentumiset Arvonalentumisten peruutukset ja palautukset luottotappioista Arvonalentumiset, netto /2006

58 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta Saamiset ja velat OKOn ja OP-ryhmän vähittäispankkien välillä *) M Pääomasijoitukset ja perpetuaalilainat Muut luotot Varantotalletukset Kassavarantotalletukset Muut talletukset Nettoasema /04 2/04 3/04 4/04 5/04 6/04 7/04 8/04 9/04 10/04 11/04 12/04 1/05 2/05 3/05 4/05 5/05 6/05 7/05 8/05 9/05 10/05 11/05 12/05 1/06 2/06 3/06 4/06 5/06 6/06 *) Kuukauden keskisaldoina

59 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta Hallinnoitavien asiakasvarojen omaisuusluokkajakauma % 15 % 23 % 39 % Rahamarkkinat Joukkovelkakirjat Osakkeet Muut sijoitukset

60 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta Rahastojen tuottovertailu Rahastot (kpl), jotka sijoittuvat tuotolla mitattuna (3 vuotta p.a.) luokkiensa parhaaseen neljännekseen. Yhtiö Rahastoja kpl OP 9 6 FIM 6 7 Sampo 5 5 Gyllenberg 3 5 Nordea 1 4 Evli 3 3 Lähde: SRY:n Rahastoraportti ja Mukana luokat: osakerahastot Suomi, Eurooppa ja koko maailma, suomalaiset ja kansainväliset yhdistelmärahastot, pitkän ja lyhyen koron rahastot Euroalueella

61 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta Välitetyt osakekaupat (double counted) Kpl % Osakekaupat Markkinaosuus / /2006

62 Vahinkovakuutustoiminta

63 Vahinkovakuutustoiminta Huhti-kesäkuu 2006 Pohjolan asema markkinoilla vahvistui edelleen Etuasiakastalouksien määrä kasvoi taloudella (edellisellä neljänneksellä kasvu oli yli 7 000). Yksityisasiakkaiden liikenne- ja autovakuuttamisessa maksutuottojen kasvu ylitti selkeästi markkinakasvun. Kannattavuus parani kasvun ja suotuisan suurvahinkokehityksen ansiosta. Vakuutustekninen kate oli ennen yrityskaupassa syntyneiden aineettomien hyödykkeiden poistoja 17 M (10 M ). Yrityskaupassa syntyneiden aineettomien hyödykkeiden poistot olivat 8 M. Operatiivinen yhdistetty kulusuhde 92 % (95 %). Markkinamuutokset heikensivät sijoitustoiminnan tuottoa, joka käyvin arvoin oli 0,5 prosenttia negatiivinen.

64 Vahinkovakuutustoiminta Avainluvut 4-6/ / / / kk 1-12/2005 Vakuutusmaksutuotot 200,5 185,1 387,6 360,1 771,7 744,2 Vahinkosuhde, % 70,0 74,1 72,1 78,9 68,3 71,5 Liikekulusuhde, % *) 21,6 20,5 22,7 20,9 21,7 20,8 Operatiivinen yhdistetty kulusuhde, % 91,6 94,6 94,8 99,8 90,0 92,3 Riskisuhde, % 63,6 67,3 65,6 72,0 62,2 65,1 Toimintakulusuhde, % *) 28,0 27,3 29,1 27,7 27,9 27,2 Operatiivinen yhdistetty kulusuhde, % 91,6 94,6 94,8 99,8 90,0 92,3 Sijoitustoiminnan tuotto, % -0,5 1,5 1,0 5,6 Operatiivinen oman pääoman tuotto, % p.a. -14,4 39,5 4,5 26,14 *) Ilman yrityskaupassa syntyneiden aineettomien hyödykkeiden poistoja Vuoden 2005 vertailuluvut ovat Pohjolan vahinkovakuutussegmentin lukuja ennen OKOn omistusta.

65 Vahinkovakuutustoiminta Tuloslaskelma Milj. 4-6/ / / /2005 Rullaava 1-12/ kk Vakuutusmaksutuotot 200,5 185,1 387,6 360,1 771,7 744,2 Korvauskulut -140,3-137,2-279,4-284,0-527,2-531,8 Aineettomien hyödykkeiden poistot/oikaisut -5,8-13,1-13,1 Liikekulut -43,2-38,1-88,0-75,3-167,8-155,1 Vakuutustekninen kate yhteensä 11,2 9,8 7,1 0,8 63,5 57,3 Sijoitustuotot ja kulut 28,0 32,8 64,4 67,4 147,2 150,2 Palkkiotuotot ja kulut -3,7-1,8-2,9-2,8-1,0-0,9 Muut tuotot ja kulut -0,4 0,0-0,4 20,1-4,6 15,9 Liikevoitto 35,1 40,7 68,2 85,4 205,1 222,5 Diskonttauksen purku -9,2-9,2-18,3-18,8-36,8-37,3 Rahoituskulut -1,9-0,5-2,9-1,0-4,0-2,1 Osuus osakkuusyritysten tuloksesta voitosta (tappiosta) 0,0-0,1 0,0-0,1 0,1 0,0 Tulos ennen veroja 24,0 30,9 47,0 65,7 164,4 183,2 Operatiivinen yhdistetty kulusuhde 91,6 94,6 94,8 99,8 90,0 92,3 Vuoden 2005 vertailutiedot Pohjolan vahinkovakuutussegmentin tietoja ennen OKO:n omistusta

66 Vahinkovakuutustoiminta Yksityisasiakkaat Vakuutustekninen kate Milj. 4-6/ / / /2005 Rullaava 1-12/ kk Vakuutusmaksutuotot 81,8 72,7 154,3 143,6 303,8 293,1 Korvauskulut -51,7-50,6-103,1-95,5-200,2-192,6 Aineettomien hyödykkeiden poistot/oikaisut -2,5-5,4-5,4 Liikekulut -20,9-18,9-41,2-37,0-82,4-78,2 Vakuutustekninen kate yhteensä 6,7 3,3 4,6 11,1 15,8 22,3 Operatiivinen yhdistetty kulusuhde 88,7 95,5 93,5 92,3 93,0 92,4 Vuoden 2005 vertailuluvut ovat Pohjolan vahinkovakuutussegmentin vertailulukuja ennen OKOn omistusta.

67 Vahinkovakuutustoiminta Yritysasiakkaat Vakuutustekninen kate Milj. 4-6/ / / /2005 Rullaava 1-12/ kk Vakuutusmaksutuotot 107,5 105,5 212,1 203,6 428,9 420,4 Korvauskulut -82,1-86,1-163,6-184,0-305,9-326,3 Aineettomien hyödykkeiden poistot/oikaisut -3,0-6,6-6,6 Liikekulut -19,3-17,4-40,8-34,9-74,8-68,9 Vakuutustekninen kate yhteensä 3,2 1,9 1,1-15,3 41,7 25,3 Operatiivinen yhdistetty kulusuhde 94,2 98,0 96,4 107,5 88,7 94,0 Vuoden 2005 vertailuluvut ovat Pohjolan vahinkovakuutussegmentin lukuja ennen OKOn omistusta.

68 Vahinkovakuutustoiminta Baltia Vakuutustekninen kate Milj. 4-6/ / / /2005 Rullaava 1-12/ kk Vakuutusmaksutuotot 11,2 7,0 21,2 13,0 38,8 30,6 Korvauskulut -6,7-3,2-12,8-7,2-22,0-16,4 Aineettomien hyödykkeiden poistot/oikaisut -0,3-0,6-0,6 Liikekulut -3,2-1,8-5,9-3,2-10,3-7,6 Vakuutustekninen kate yhteensä 1,0 2,1 2,0 2,6 5,8 6,5 Operatiivinen yhdistetty kulusuhde 88,1 70,7 87,9 80,3 83,2 78,6 Vuoden 2005 vertailuluvut ovat Pohjolan vahinkovakuutussegmentin lukuja ennen OKOn omistusta.

69 Vahinkovakuutustoiminta Yhdistetyt kulusuhteet liiketoimintaalueittain *) % ,3 % Yksityisasiakkaat Yritysasiakkaat Baltia Yhteensä 107,5 % 93,5 % 96,4 % 80,3 % 87,9 % 99,8 % 94,8 % Liikekulut / vakuutusmaksutuotot Korvaustenkäsittelykulut / vakuutusmaksutuotot / / / / / / / /2006 Korvauskulut / vakuutusmaksutuotot *) Vahinkovakuutustoimintaa koskevat vertailutiedot vuodelta 2005 ovat Pohjolan vahinkovakuutussegmentin tietoja ennen OKOn omistusaikaa. Yhdistetyt kulusuhteet 1-6/2006 sisältäen yrityskaupan yhteydessä syntyneet aineettomien hyödykkeiden poistot: Yksityisasiakkaat (97,1 %), Yritysasiakkaat (99,5 %), Baltia (90,7 %) sekä yhteensä (98,2 %).

70 Vahinkovakuutustoiminta Yhdistetty kulusuhde / / / / / /2006 Yhdistetty kulusuhde Kumulatiivinen yhdistetty kulusuhde

71 Vahinkovakuutuksen sijoituskannan allokaatiojakauma M M 8 % M 14 % M 10 % Rahamarkkinat *) Joukkolainat ja korkorahastot *) % 66 % 71 % Osakkeet Vaihtoehtoiset sijoitukset % 15 % 15 % Kiinteistöt Käypä arvo Käypä arvo Käypä arvo *) Luvut sisältävät korkoinstrumenttien siirtyvät korot.

72 Vahinkovakuutustoiminta Sijoitustoiminnan nettotuotot Milj Nettotuotot tuloslaskelmassa Käyvän arvon rahaston muutos Nettotuotot käyvin arvoin /06 4-6/06 1-6/06

73 Vahinkovakuutustoiminta Herkkyystarkastelua Riskimuuttuja Kokonaismäärä Muutos riski- Vaikutus Vaikutus rullaava 12 kk muuttujassa M 1) yhdistettyyn Q2/2006 kulusuhteeseen Vakuutuskanta 772 M kasvaa 1% + 8 M paranee 1%- tai maksutulo yksikköä Korvauskulujen 527 M kasvaa 1% - 5 M heikkenee 1%- kasvaminen 1% yksikköä Suurvahinko 1 kappale - 5 M heikkenee 1%- yksikköä Henkilöstökulut 98 M kasvaa 8% - 8 M heikkenee 1%- yksikköä Toimintokohtaiset 216 M kasvaa 4% - 9 M heikkenee 1%- kulut 2) yksikköä 1) Vaikutus vakuutustekniseen tulokseen ja vakavaraisuuteen 2) Vahinkovakuutuksen toimintokohtaiset kulut ilman sijoitusten hoitokuluja ja muiden palveluiden tuottamiseen liittyviä kuluja

74 Muu toiminta

75 Muu toiminta Tulos neljännesvuosittain I/2005 II/2006 M I/05 II/05 III/05 IV/05 I-IV/05 I/06 II/06 Korkokate Saamisten arvonalentumiset Korkokate arvonalentumisten jälkeen Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot Henkivakuutustoiminnan nettotuotot Palkkiotuotot ja -kulut, netto Kaupankäynnin nettotuotot Sijoitustoiminnan nettotuotot Liiketoiminnan muut tuotot Tuotot yhteensä Henkilöstökulut IT-kulut Poistot yrityskaupan yhteydessä syntyneistä aineettomista hyödykkeistä Muut poistot Muut kulut Kulut yhteensä Osuus osakkuusyritysten tuloksista Tulos ennen veroja

76 OSA III TIETOA OSAKKEESTA JA OSAKKEENOMISTAJISTA

77 OKOn suurimmat osakkeenomistajat Osuus osakkeista ja äänistä osakkeista, % äänistä, % osakkeista, % äänistä, % Osuuspankkikeskus Osk 30,1 57,0 38,4 55,6 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 10,5 5,6 0,5 0,3 Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi 10,3 5,5 - - Oulun Osuuspankki 1,1 1,7 1,8 3,1 OP-Eläkekassa 0,9 0,5 - - OP-Eläkesäätiö 0,9 0,5 1,8 1,0 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma 0,5 0,3-0,7-0,4 Sijoitusrahasto OP-Suomi Arvo 0,4 0,2-0,8-0,5 Etelä-Karjalan Osuuspankki 0,4 0,2 0,9 0,5 Turun Seudun Osuuspankki 0,4 0,2 1,2 0,7 Hallintarekisteröidyt osakkaat 16,0 8,5 19,5 10,3 Jäsenosuuspankit yhteensä 12,1 12,2 21,7 23,1

78 OKOn osakkeenomistajat A-sarjan suurimmat omistajat Osuus osakkeista, % Osuus osakkeista, % Osuuspankkikeskus Osk 14,1 28,1 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 13,4 0,6 Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi 13,2 - OP-Eläkekassa 1,2 - OP-Eläkesäätiö 1,1 2,3 Oulun Osuuspankki 0,8 1,0 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma 0,7 0,9 Sijoitusrahasto OP-Suomi Arvo 0,5 1,1 Etelä- Karjalan Osuuspankki 0,5 1,1 Turun Seudun Osuuspankki 0,4 1,5 Hallintarekisteröidyt osakkaat 20,5 25,0 Jäsenosuuspankit yhteensä 12,1 20, Tietoa OKOn osakkeista A-sarja K-sarja A-sarja K-sarja Osakkeita, kpl Osuus osakkeista, % 78,2 21,8 78,0 22,0 Osuus äänistä, % 41,8 58,2 41,5 58,5

79 OKOn A-osakkeen viikoittainen vaihto ja kurssikehitys *) kpl 15, , ,00 6, Vaihto Kurssi 3, ,00 0 3/02 6/02 9/02 12/02 3/03 6/03 9/03 12/03 3/04 6/04 9/04 12/04 3/05 6/05 9/05 12/05 3/06 6/06 *) OKOn rekisteröity osakeanti on huomioitu osakkeen kurssissa takautuvasti.

80 Osakekannan (OKO A ja K) markkina-arvo M /98 12/99 12/00 12/01 12/02 12/03 12/04 12/05 6/06 K-osakkeiden kurssina on käytetty A-osakkeiden kurssia.

81 Tuottovertailu (sis. osingot) OKO vs. osakemarkkinat Indeksi OKO A *) OMX Helsinki Financials OMX Helsinki portfolioindeksi 0 12/00 12/01 12/02 12/03 12/04 12/05 8/06 *) OKOn rekisteröity osakeanti on huomioitu osakkeen kurssissa takautuvasti. Lähde: OMX /

82 Arvon lisäys 12/00 12/01 12/02 12/03 12/04 12/05 8/06 Markkina-arvo (OKO A ja K), M Jaetut osingot, M M Markkina-arvon muutos 12/2000-8/ Osakeanti 10/ / Markkina-arvon muutos pl. osakeanti 953 Jaetut osingot 12/2000-4/ Arvonlisäys 1 376

83 Eurooppalaisten pankkien kurssikehityksiä - 10 vuotta Price Base 100 for OKO Bank Plc (FI) in EUR as of 27/07/ H H H H H H H H H H H H H OKO Bank Plc Eur Banks Mcap > 40 bn Eur Banks Mcap bn Eur Banks Mcap 5-20 bn Eur Banks Mcap 0,5-5 bn Lähde: JCFQuant /

84 OSA V TAUSTA - AINEISTOA OP-ryhmän rakenne

85 OP-ryhmän ja OKOn rakenne Rahastot Pk-seudun vähittäispankki Henkivakuutus Muut OPK OKO 236 jäsenosuuspankkia Vahinkovakuutustoiminta Pankki- ja jasijoitus- palvelutoiminta Yritysasiakkaat Yksityisasiakkaat Pääomamarkkinat Baltia Yrityspankki Keskuspankki ja javarainhallinta Varainhoito OP-ryhmään kuuluvat luottolaitokset vastaavat toistensa veloista ja sitoumuksista.

86 Luottokelpoisuusluokitukset

87 Luottokelpoisuusluokitukset, pitkäaikainen varainhankinta AAA AA+ AA AA- A+ A A- BBB+ BBB BBB- BB+...B- CCC...C D Standard & Poor s Aaa Aa1 Aa2 Aa3 A1 A2 A3 Baa1 Baa2 Baa3 Ba1...Ba3 B1...B3 Caa...Ca C Moody s Investors Service AAA AA+ AA AA- A+ A A- BBB+ BBB BBB- BB+...BB- B+...B- CCC...C D Fitch Ratings Prime High grade Upper medium grade Lower medium grade Speculative Default

88 OKOn luottokelpoisuusluokitukset Fitch Ratings Pitkäaikainen varainhankinta Voimaantulo Lyhytaikainen varainhankinta Voimaantulo A F A F AA Moody's Investors Service Pitkäaikainen Voimaantulo Lyhytaikainen Voimaantulo varainhankinta varainhankinta Aa P Aa A A Aa Aa Standard & Poor's Pitkäaikainen Voimaantulo Lyhytaikainen Voimaantulo varainhankinta varainhankinta A A A AA A

89 Luottokelpoisuusluokitukset *) Kesäkuu 2006 Moody's Investors Standard Fitch Service & Poor s Ratings Danske Bank Aa1 AA- AA- Handelsbanken Aa1 AA- AA- OKO **) Aa2 AA- AA- Nordea Aa3 AA- AA- Swedbank Aa3 A A+ DnB NOR Aa3 A+ - SEB Aa3 A A+ Sampo Pankki A1 A - Sampo Oyj Baa1 - - If ***) A2 A - Pohjola ***) A3 A+ - Suomen valtio Aaa AAA AAA *) Pitkäaikainen varainhankinta **) Standard & Poor s ja Moody s asettivat OKOn luottokelpoisuuden tarkkailuun ja muuttivat näkymät vakaasta negatiiviseksi syyskuussa ***) Insurer financial strenght Lähde: Yritysten Internet sivut /

90 OKO osana OP-ryhmää

91 Tuloslaskelma OP-ryhmä OKO M 1-6/ / / /2005 Korkokate Saamisten arvonalentumiset Korkokate arvonalentumisten jälkeen Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot Henkivakuutustoiminnan nettotuotot Palkkiotuotot ja -kulut, netto Kaupankäynnin nettotuotot Sijoitustoiminnan nettotuotot Liiketoiminnan muut tuotot Tuotot yhteensä Henkilöstökulut IT-kulut Poistot yrityskaupan yhteydessä syntyneistä aineettomista hyödykkeistä Muut poistot Muut kulut Kulut yhteensä Palautukset omistajajäsenille Osuus osakkuusyritysten tuloksesta Tulos ennen veroja

92 Tase OP-ryhmä OKO M VASTAAVAA Saamiset luottolaitoksilta Kaupankäynnin rahoitusvarat Saamiset asiakkailta Vahinkovakuutustoiminnan varat Henkivakuutustoiminnan varat Sijoitusomaisuus Muut erät VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA Velat luottolaitoksille Velat asiakkaille Vahinkovakuutustoiminnan velat Henkivakuutustoiminnan velat Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat Pääomalainat Muu vieras pääoma Oma pääoma VASTATTAVAA YHTEENSÄ

93 Avainluvut OP-ryhmä OKO 1-6/ / / /2005 Katsauskauden voitto, M Henkilöstö keskimäärin ROE käyvin arvoin, % 11,9 12,6 5,2 14, Ensisijaisten omien varojen suhde, % 12,2 14,0 8,2 7,8 Ongelmasaamiset OP-ryhmä mrd. ja OKO M 0,2 0, Taseen loppusumma, mrd. 57,8 44,1 24,0 17,6 Riskipainotetut sitoumukset, mrd. 32,6 28,0 11,8 10,7

94 Markkinaosuudet pankkimarkkinoista Euro- Euro- Vakuutus- Rahasto- Yhteensä luotot talletukset säästöt pääomat OP-ryhmä 31,0 % 32,5 % 18,4 % 21,2 % 28,4 % OKO 6,0 % 1,6 % 0,0 % 8,2 % 4,5 % Markkinat, mrd Euroluotot ja -talletukset , vakuutussäästöt ja rahastopääomat OPK / Tutkimus

95 OP-ryhmän markkinaosuus rahalaitosten euromääräisistä yritysluotoista % 30,0 25,0 20,0 15,0 Muu OP-ryhmä OKO 10,0 5,0 0,0 12/00 12/01 *) 12/02 **) 12/03 12/04 12/05 6/06 *) 12/2001 asti luvut eivät sisällä asuntoyhteisöille myönnettyjä luottoja. **) Suomen Pankin uuden tilastointiperusteen mukainen osuus 12/2002 lähtien.

96 Rahalaitosten euromääräisen yritysluottokannan keskikorko % OP-ryhmä Rahalaitokset *) **) *) 12/2002 asti talletuspankkien yritysluottokanta. **) Suomen Pankin uuden tilastointiperusteen mukainen osuus 1/2003 lähtien. 6/06 OPK / Tutkimus

97 OP-ryhmän markkinaosuus rahalaitosten eurotalletuksista ja asuntoluotoista % Eurotalletukset Asuntoluotot /00 12/01 *) 12/02 **) 12/03 12/04 12/05 6/06 Luvut eivät sisällä vapaa-ajan asuntojen luototusta. *) 12/2001 asti talletuspankkien eurotalletukset ja asuntoluottokanta. **) Suomen Pankin uuden tilastointiperusteen mukainen osuus 12/2002 lähtien.

98 Disclaimer Tämä ei ole arvopapereiden myyntitarjous Yhdysvalloissa. Osakkeita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai rekisteröintiä koskevaa poikkeuslupaa Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain (the U.S Securities Act of 1933) mukaisesti. Osakkeiden liikkeeseenlaskija ei ole rekisteröinyt, eikä sen tarkoituksena ole rekisteröidä, mitään osaa tarjouksesta Yhdysvalloissa, eikä sen tarkoituksena ole tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa. Tätä tiedotetta ei saa julkaista tai muutoin levittää, kokonaan tai osittain, Australiaan, Hong Kongiin, Japaniin, Etelä-Afrikkaan, Kanadaan tai Yhdysvaltoihin. Tämä tiedote ei ole esite, eikä se siten ole tarjous tai kehotus myyntitarjouksen tekemiseen. Sijoittajien tulee merkitä osakkeita tai oikeuksia, joihin on viitattu tässä asiakirjassa tai hyväksyä ostotarjous osakkeista vain esitteessä tai tarjousasiakirjassa esitetyn tiedon perusteella. Tarjousta ei tehdä missään sellaisessa maassa, missä joko tarjous tai siihen osallistuminen olisi kiellettyä tai edellyttäisi Suomen lainsäädännön mukaisten toimenpiteiden lisäksi tarjousasiakirjan laatimista, rekisteröintiä tai muita toimenpiteitä.

OKO PANKKI OYJ Heinä- syyskuu 2006

OKO PANKKI OYJ Heinä- syyskuu 2006 OKO PANKKI OYJ Heinä- syyskuu 2006 OSA I STRATEGIA, YHDENTYMINEN JA MARKKINA-ASEMA Strategia Visio Asiakkaat Henkilöstö Sijoittajat Suomen vetovoimaisin ja menestyvin finanssipalveluyritys. Kasvu Kannattavuus

Lisätiedot

OKO Pankki Oyj. ( lähtien Pohjola Pankki Oyj) Loka Joulukuu Aamiaistilaisuus Evli Pankissa Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen

OKO Pankki Oyj. ( lähtien Pohjola Pankki Oyj) Loka Joulukuu Aamiaistilaisuus Evli Pankissa Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen 1 OKO Pankki Oyj (1.3.28 lähtien Pohjola Pankki Oyj) Loka Joulukuu 27 Aamiaistilaisuus Evli Pankissa15.2.28 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Asiakasliiketoiminnan kasvu jatkui vahvana ja konsernin tulos

Lisätiedot

Pohjola-konserni. Analyytikkotilaisuus Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen

Pohjola-konserni. Analyytikkotilaisuus Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Pohjola-konserni Analyytikkotilaisuus 8.5.28 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen 2 Pohjola-konserni Kasvu jatkui vahvana Kannattavuus parani asiakasliiketoiminnoissa Maksuvalmiusreservin markkina-arvon

Lisätiedot

OSA I STRATEGIA JA MARKKINA-ASEMA. Strategia

OSA I STRATEGIA JA MARKKINA-ASEMA. Strategia OSA I STRATEGIA JA MARKKINA-ASEMA Strategia Visio Asiakkaat Henkilöstö Sijoittajat Suomen vetovoimaisin ja menestyvin pankki. Kasvu Kannattavuus Osakkeen tuotto Missio Taloudellisen lisäarvon tuottaminen

Lisätiedot

Pohjola-konserni. Aamiaistilaisuus 9.5.2008 Enskilda. Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny, Pohjola Vakuutus Oy

Pohjola-konserni. Aamiaistilaisuus 9.5.2008 Enskilda. Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny, Pohjola Vakuutus Oy Pohjola-konserni Aamiaistilaisuus 9.5.28 Enskilda Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny, Pohjola Vakuutus Oy 2 Pohjola-konserni Kasvu jatkui vahvana Kannattavuus parani asiakasliiketoiminnoissa Maksuvalmiusreservin

Lisätiedot

OKO Pankki Oyj. Yhtiökokous Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen

OKO Pankki Oyj. Yhtiökokous Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen OKO Pankki Oyj Yhtiökokous 27.3.2007 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen 1 OKO-konsernin strategia 2006-2009 Visio Suomen vetovoimaisin ja menestyvin finanssipalveluyritys Taloudellisen lisäarvon luominen

Lisätiedot

OKO. I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät

OKO. I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät Yhtiökokous 31.3.2004 I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät Visio Asiakkaat Henkilöstö Sijoittajat Suomen vetovoimaisin

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2006

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2006 Tammi-maaliskuu 2006 31.3.2006 236 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 30 800 Asiakkaita 4,0 miljoonaa Jäseniä

Lisätiedot

Yhtiökokous 30.3.2006

Yhtiökokous 30.3.2006 Yhtiökokous 30.3.2006 I Pohjola-kauppa II Markkina-asema III Taloudellinen analyysi IV Osinko V Näkymät Pohjola-kauppa: Yhdentyminen Pohjola-Yhtymä Oyj OKOlle Varainhoito Vahinkovakuutus Henkivakuutus

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2005

OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2005 OP-ryhmä Tammi-joulukuu 2005 OP-ryhmä 31.12.2005 238 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 29 700 Asiakkaita 3,9

Lisätiedot

OKO Pankki Oyj. Loka Joulukuu 2007

OKO Pankki Oyj. Loka Joulukuu 2007 1 OKO Pankki Oyj (1.3.28 lähtien Pohjola Pankki Oyj) Loka Joulukuu 27 Lehdistötilaisuus 14.2.28 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Asiakasliiketoiminnan kasvu jatkui vahvana ja konsernin tulos oli hyvä

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2008

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2008 Tammi-kesäkuu 2008 Avainlukuja 1-6/2008 1-6/2007 Muutos * 2007 Tulos ennen veroja, milj. e 359 523-31 1 005 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 320 345-7 706 Vahinkovakuutus 40 83-52 181 Henkivakuutus 34

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2005

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2005 OP-ryhmä Tammi-maaliskuu 2005 OP-ryhmä 31.3.2005 239 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2010

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2010 Tammi-joulukuu 2010 OP-Pohjola-ryhmän rakenne Avainlukuja Tulos Neljännesvuositarkastelu Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym 5-vuotisaikasarjat Sisällysluettelo Avainlukuja

Lisätiedot

OKO osavuosikatsaus TAMMI-MAALISKUU 2005

OKO osavuosikatsaus TAMMI-MAALISKUU 2005 osavuosikatsaus TAMMI-MAALISKUU 2005 OSA I STRATEGIA JA MARKKINA-ASEMA Strategia Visio Asiakkaat Henkilöstö Sijoittajat Suomen vetovoimaisin ja menestyvin pankki. Kasvu Kannattavuus Osakkeen tuotto Missio

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2009

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2009 Tammi-kesäkuu 2009 Avainlukuja 1-6/2009 1-6/2008 Muutos * 2008 Tulos ennen veroja, milj. e 281 283-1 372 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 270 316-14 532 Vahinkovakuutus 46 40 16 55 Henkivakuutus -41-12

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2007

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2007 Tammi-joulukuu 2007 Avainlukuja 1-12/2007 1-12/2006 Muutos * Tulos ennen veroja, milj. e 1 005 800 26, josta pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 706 643 10, josta vahinkovakuutus 181 78 130, josta henkivakuutus

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2009

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2009 Tammi-joulukuu 2009 OP-Pohjola-ryhmän rakenne Avainlukuja Tulos Neljännesvuositarkastelu Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym 5-vuotisaikasarjat Sisällysluettelo Avainlukuja

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2008

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2008 Tammi-maaliskuu 2008 Avainlukuja 1-3/2008 1-3/2007 Muutos * 2007 Tulos ennen veroja, milj. e 196 246-20 1 005, josta pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 134 184-27 706, josta vahinkovakuutus 22 31-27 181,

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2005

OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2005 Tammi-kesäkuu 2005 OP-ryhmä 30.6.2005 239 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1 miljoonaa Jäseniä

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2007

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2007 Tammi-maaliskuu 2007 Avainlukuja 1-3/2007 1-3/2006 Muutos * 2006 Tulos ennen veroja, m ilj. e 246 211 16 800, josta pankki- ja sijoituspalvelutoim inta 184 166 11 643, josta vahinkovakuutus 31 23 33 78,

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2010

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2010 Tammi-maaliskuu 2010 OP-Pohjola-ryhmän rakenne Avainlukuja Tulos Neljännesvuositarkastelu Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym Sisällysluettelo Tuote- ja palvelukehitys Tukitoiminnot

Lisätiedot

OKO. Tammi-kesäkuu 2005

OKO. Tammi-kesäkuu 2005 Tammi-kesäkuu 2005 OSA I STRATEGIA JA MARKKINA-ASEMA Strategia Visio Asiakkaat Henkilöstö Sijoittajat Suomen vetovoimaisin ja menestyvin pankki. Kasvu Kannattavuus Osakkeen tuotto Missio Taloudellisen

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2004 OP-ryhmä Tammi-joulukuu 2004 OP-ryhmä 31.12.2004 239 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1

Lisätiedot

OKO OKO. Tammi-syyskuu 2005

OKO OKO. Tammi-syyskuu 2005 OKO Tammi-syyskuu 2005 OSA I STRATEGIA JA MARKKINA-ASEMA Strategia Visio Asiakkaat Henkilöstö Sijoittajat Suomen vetovoimaisin ja menestyvin pankki. Kasvu Kannattavuus Osakkeen tuotto Missio Taloudellisen

Lisätiedot

Pohjola-konserni Tammi - maaliskuu Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen

Pohjola-konserni Tammi - maaliskuu Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen 1 Pohjola-konserni Tammi - maaliskuu 28 Lehdistötilaisuus 8.5.28 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen 2 Pohjola-konserni Kasvu jatkui vahvana Kannattavuus parani asiakasliiketoiminnoissa Maksuvalmiusreservin

Lisätiedot

Tammi-joulukuu Op-ryhmä

Tammi-joulukuu Op-ryhmä Tammi-joulukuu 22 Op-ryhmä Osuuspankkiryhmä 31.12.22 243 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus- OPK Osuuskunta OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 24 9 Asiakkaita

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2008

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2008 Tammi-joulukuu 2008 Avainlukuja 1-12/2008 1-12/2007 Muutos * Tulos ennen veroja, milj. e 372 1005-63 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 532 722-26 Vahinkovakuutus 55 181-70 Henkivakuutus -162 129 Asiakkaille

Lisätiedot

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Pohjola-konserni Osavuosikatsaus 1.1. - 3.9.28 Lehdistötilaisuus 6.11.28 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen 2 Pohjola-konserni Olennaista Asiakasliiketoiminnoissa tuottojen kasvu jatkui vahvana ja kannattavuus

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2004 OP-ryhmä Tammi-kesäkuu 2004 OP-ryhmä 30.6.2004 241 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1 miljoonaa

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-syyskuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-syyskuu 2004 OP-ryhmä Tammi-syyskuu 2004 OP-ryhmä 30.9.2004 240 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1 miljoonaa

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2006

OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2006 Tammi-kesäkuu 2006 Avainlukuja 1-6/2006 1-6/2005 Muutos 1-12/2005 Tulos ennen veroja, m ilj. 389 293 32,6 * 579 Kulujen suhde tuottoihin, % 57 53 3,6 55 Arvonalentum iset luotto-ja takauskannasta, % 0,01

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-syyskuu 2010

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-syyskuu 2010 Tammi-syyskuu 2010 OP-Pohjola-ryhmän rakenne Avainlukuja Tulos Neljännesvuositarkastelu Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym Sisällysluettelo Tuote- ja palvelukehitys Tukitoiminnot

Lisätiedot

OSA I STRATEGIA JA MARKKINA-ASEMA. Strategia

OSA I STRATEGIA JA MARKKINA-ASEMA. Strategia OKO Vuosi 2005 OSA I STRATEGIA JA MARKKINA-ASEMA Strategia Visio Asiakkaat Henkilöstö Sijoittajat Suomen vetovoimaisin ja menestyvin pankki. Kasvu Kannattavuus Osakkeen tuotto Missio Taloudellisen lisäarvon

Lisätiedot

OKO osavuosikatsaus TAMMI-KESÄKUU 2004

OKO osavuosikatsaus TAMMI-KESÄKUU 2004 osavuosikatsaus TAMMI-KESÄKUU 2004 OSA I STRATEGIA JA MARKKINA-ASEMA Strategia Visio Asiakkaat Henkilöstö Sijoittajat Suomen vetovoimaisin ja menestyvin pankki. Kasvu Kannattavuus Osakkeen tuotto Missio

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2003

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2003 OP-ryhmä Tammi-kesäkuu 2003 OP-ryhmä 30.6.2003 242 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 25 000 Asiakkaita yli 3,0

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2004 OP-ryhmä Tammi-maaliskuu 2004 OP-ryhmä 31.3.2004 241 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 25 800 Asiakkaita 3,1

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-syyskuu 2006

OP-ryhmä. Tammi-syyskuu 2006 Tammi-syyskuu 2006 Avainlukuja 1-9/2006 1-9/2005 Muutos 1-12/2005 Tulos ennen veroja, m ilj. 598 452 32,4 * 579 Kulujen suhde tuottoihin, % 55 52 3,4 55 Arvonalentum iset luotto-ja takauskannasta, % 0,01

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2009

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2009 Tammi-maaliskuu 2009 Avainlukuja 1-3/2009 1-3/2008 Muutos * 2008 Tulos ennen veroja, milj. e 124 125 0 372 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 164 160 3 532 Vahinkovakuutus -1 22-107 55 Henkivakuutus -26

Lisätiedot

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Sijoitusmessut Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Sijoitusmessut Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Pohjola-konserni Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2008 Sijoitusmessut 12.11.2008 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Pohjolan liiketoimintarakenne 2 Pohjola-konserni Pankkitoiminta Varainhoito Vahinkovakuutustoiminta

Lisätiedot

Pohjola-konserni

Pohjola-konserni 1 Pohjola-konserni 31.3.2008 2 Konsernin liiketoimintarakenne Strategia Osavuosikatsaus 31.3.2008 Konserni Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta Vahinkovakuutustoiminta Yrityskaupan synergiat Vuoden 2008

Lisätiedot

OKO Pankki Oyj ( lähtien Pohjola Pankki Oyj)

OKO Pankki Oyj ( lähtien Pohjola Pankki Oyj) 1 OKO Pankki Oyj (1.3.2008 lähtien Pohjola Pankki Oyj) 30.9.2007 2 OKO lyhyesti OKO tarjoaa pankki-, sijoitus- ja vahinkovakuutuspalveluja, joissa se on yksi Suomen johtavista toimijoista. Yritysasiakkaille

Lisätiedot

OKO osavuosikatsaus SYYSKUU 2003

OKO osavuosikatsaus SYYSKUU 2003 osavuosikatsaus SYYSKUU 2003 OSA I STRATEGIA JA MARKKINA-ASEMA Strategia perustettiin kanavoimaan lainoja osuuskassoille maaseutuväen elinolojen parantamiseksi. OKOn historia 1920 OKO otti ensimmäisen

Lisätiedot

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Pohjola/IR

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Pohjola/IR Pohjola-konserni Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2009 2 Sisällys Pohjola lyhyesti 3 Visio, missio ja strategia 6 Osavuositulos 1.1.-30.6.2009 11 Liiketoimintojen katsaukset Pankkitoiminta 23 Varainhoito 33

Lisätiedot

Pohjolan osakeanti 2009. Vankka perusta luo mahdollisuuksia

Pohjolan osakeanti 2009. Vankka perusta luo mahdollisuuksia Pohjolan osakeanti 2009 Vankka perusta luo mahdollisuuksia Tässä materiaalissa esitetyt tiedot perustuvat listalleottoesitteeseen, johon sijoitusta harkitsevien tulee tutustua ennen sijoituspäätöksen tekemistä.

Lisätiedot

Strategia ja yhdentyminen

Strategia ja yhdentyminen OKO Pankki Oyj 2006 Strategia ja yhdentyminen Visio Asiakkaat Henkilöstö Sijoittajat Suomen vetovoimaisin ja menestyvin finanssipalveluyritys. Kasvu Kannattavuus Osakkeen tuotto Missio Luomme taloudellista

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankki Oyj 11.8.2009 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2009 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2009 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto nousi 10,1 miljoonaan euroon (4,7).

Lisätiedot

OKO osavuosikatsaus TAMMI-MAALISKUU 2004

OKO osavuosikatsaus TAMMI-MAALISKUU 2004 osavuosikatsaus TAMMI-MAALISKUU 2004 OSA I STRATEGIA JA MARKKINA-ASEMA Strategia Visio Asiakkaat Henkilöstö Sijoittajat Suomen vetovoimaisin ja menestyvin pankki. Kasvu Kannattavuus Osakkeen tuotto Missio

Lisätiedot

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2013 LähiTapiola-ryhmä LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö LähiTapiola Pankki Oyj LähiTapiola Varainhoito Oy LähiTapiola Kiinteistövarainhoito

Lisätiedot

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Pohjola-konserni Osavuosikatsaus 1.1. - 3.6.28 2 Sisällys Pohjola lyhyesti 3 Visio, missio ja strategia 6 Osavuosikatsaus 1.1. - 3.6.28 11 Liiketoimintojen katsaukset Pankkitoiminta 22 Varainhoito 33 Vahinkovakuutustoiminta

Lisätiedot

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Q2/11 ja H1/11

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Q2/11 ja H1/11 Pohjola-konserni Osavuosikatsaus Q2/11 ja H1/11 2 Sisällysluettelo Osavuosikatsaus ja näkymät 3 Taustamateriaali 30 Tulosanalyysit 72 OP-Pohjolan ja Pohjolan 83 tulos ja tunnuslukuja Suomen kansantalous

Lisätiedot

OKO Pankki Oyj (1.3.2008 lähtien Pohjola Pankki Oyj) Capital Market Meeting. Helsinki 30.11.2007 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio

OKO Pankki Oyj (1.3.2008 lähtien Pohjola Pankki Oyj) Capital Market Meeting. Helsinki 30.11.2007 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 OKO Pankki Oyj (1.3.2008 lähtien Pohjola Pankki Oyj) Capital Market Meeting Helsinki 30.11.2007 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 2 Sisältö Strategian tarkistuksen perusteet 3 Konsernin liiketoimintarakenne

Lisätiedot

Pohjola-konserni. Vuosikatsaus ja Q408

Pohjola-konserni. Vuosikatsaus ja Q408 Pohjola-konserni Vuosikatsaus 1.1. - 31.12.28 ja Q48 2 Sisällys Pohjola lyhyesti 3 Visio, missio ja strategia 6 Vuositulos 28 ja Q48 1 Liiketoimintojen katsaukset Pankkitoiminta 23 Varainhoito 34 Vahinkovakuutustoiminta

Lisätiedot

Pohjola/IR. Pohjola Pankki Oyj Yhtiökokous

Pohjola/IR. Pohjola Pankki Oyj Yhtiökokous Pohjola Pankki Oyj Yhtiökokous 27.3.2009 Hallituksen puheenjohtaja Reijo Karhinen Pohjola haluaa turvata asiakasyritystensä rahoitustarpeet... Vahva pääomitus varmistaa Pohjolan kyvyn turvata asiakasyritysten

Lisätiedot

Pohjola-konserni Factbook Q3/13

Pohjola-konserni Factbook Q3/13 1 (44) Pohjola-konserni Factbook Q3/13 2 (44) Factbook Q3/2013 Sisällysluettelo Pohjola-konserni 3 Konsernitoiminnot 34 Tulos ennen veroja ja tulosanalyysi Tulos ennen veroja ja avainluvut Tuloslaskelmaerät

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2011 Tapiola-ryhmä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola Tapiola Pankki Oy Tapiola Varainhoito Oy Kiinteistö-Tapiola Oy, konserni ENNAKKOTIETOJA

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS H TAALERI OYJ

PUOLIVUOSIKATSAUS H TAALERI OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS H1 2017 TAALERI OYJ TO I M I T U S J O H TA J A J U H A N I E L O M A A 2 2. 8. 2 0 1 7 TAALERI OYJ - INTOHIMO TAALERI OYJ TAALERI-KONSERNI Taaleri on Helsingin pörssiin listattu kasvava

Lisätiedot

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Pohjola/IR

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Pohjola/IR Pohjola-konserni Osavuosikatsaus 1.1. - 3.9.29 2 Sisällys Pohjola lyhyesti 3 Strategia ja taloudelliset tavoitteet 7 Osavuositulos 1.1.-3.9.29 14 Liiketoimintojen katsaukset Pankkitoiminta 26 Varainhoito

Lisätiedot

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti:

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti: TÄYDENNYS 1/12.5.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 3/2016, 2,00% 20.8.2021

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus 2011. Tapiola-ryhmä. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton

Puolivuosikatsaus 2011. Tapiola-ryhmä. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton Puolivuosikatsaus 2011 Tapiola-ryhmä Puolivuosikatsaus 2011 Tilintarkastamaton Vahinko-Tapiola Puolivuosikatsaus 2011 Liikevoitto nousi 22,5 milj. euroa 37,9 milj. euroon (15,4 milj. e) Kokonaistulos oli

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1). Sampo Asuntoluottopankki Oyj 7.8.2007 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2008 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

OP Pohjola ryhmän Q taustamateriaali

OP Pohjola ryhmän Q taustamateriaali OP Pohjola ryhmän Q1 2011 taustamateriaali OP-Pohjola-ryhmä Tulos Vuosineljännes Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym 5-vuotistarkastelu Sisällysluettelo OP Pohjola ryhmä n

Lisätiedot

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Pohjola/IR

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Pohjola/IR Pohjola-konserni Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2009 2 Sisällys Pohjola lyhyesti 3 Visio, missio ja strategia 6 Osavuositulos 1.1.-31.3.2009 10 Liiketoimintojen katsaukset Pankkitoiminta 21 Varainhoito 31

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2012 LähiTapiola-ryhmä LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola Pankki Oy Tapiola Varainhoito Oy LähiTapiola Kiinteistövarainhoito,

Lisätiedot

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Pohjola-konserni Osavuosikatsaus 1.1. - 3.9.28 2 Sisällys Pohjola lyhyesti 3 Visio, missio ja strategia 6 Osavuosikatsaus 1.1. - 3.9.28 1 Liiketoimintojen katsaukset Pankkitoiminta 23 Varainhoito 34 Vahinkovakuutustoiminta

Lisätiedot

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Analyytikkotilaisuus Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Analyytikkotilaisuus Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Pohjola-konserni Osavuosikatsaus 1.1. - 3.9.28 Analyytikkotilaisuus 6.11.28 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen 2 Sisällys Pohjola lyhyesti 3 Visio, missio ja strategia 6 Osavuosikatsaus 1.1. - 3.9.28

Lisätiedot

Pohjola Pankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013

Pohjola Pankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Pohjola Pankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Pohjola Pankki Oyj Pörssitiedote 31.7.2013, klo 8.00 Osavuosikatsaus Pohjola-konsernin tammi kesäkuu 1) Konsernin tulos ennen veroja oli 252 miljoonaa

Lisätiedot

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Q1/2011

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Q1/2011 Pohjola-konserni Osavuosikatsaus Q1/2011 Pohjola-konserni Osavuosikatsaus Q1/11 2 3 Sisällysluettelo Osavuosikatsaus 4-26 Näkymät 27 Taustamateriaali 28-59 Tulosanalyysit 60-73 Suomen kansantalous 74-80

Lisätiedot

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti:

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti: OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 1, 29.4.2014 TÄYDENNYS 1, 29.4.2014 HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2014 (200.000.000 EUROA) SEKÄ HELSINGIN OP TUOTTODEBENTUURI 1/2014 LAINAKOHTAISIIN EHTOIHIN

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa :

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa : TÄYDENNYS 4/18.11.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 5/2016, 2,00%

Lisätiedot

OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ

OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2003 Tuloskehitys OP-Asuntoluottopankin liikevoitto oli tammi-kesäkuussa 304 000 euroa. Keskeiset tuloslaskelman erät (tuhatta euroa) 1-6/2003 1-6/2002

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2004 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät

I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2004 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät Yhtiökokous 31.3.2005 I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2004 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät Visio Asiakkaat Henkilöstö Sijoittajat Suomen vetovoimaisin

Lisätiedot

Pohjola. Suunniteltu merkintäoikeusanti

Pohjola. Suunniteltu merkintäoikeusanti Pohjola Suunniteltu merkintäoikeusanti 2009 Rajoitusteksti: Tätä asiakirjaa ei saa levittää tai lähettää Yhdysvaltoihin, Australiaan, Kanadaan tai Japaniin. Tässä asiakirjassa esitetyt tiedot eivät ole

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2009 Tilikauden voitto oli 19,0 miljoonaa euroa. Tilikaudella yhtiö osti Sampo Pankilta 0,5 miljardin euron antolainakannan Tilikauden aikana

Lisätiedot

OP Ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015

OP Ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 OP Ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Sisällysluettelo 1. OP Ryhmä 2. Tulos 3. Vuosineljännes 4. Vakavaraisuus 5. Tase 6. Luotot ja asiakasvarat 7. Asiakkaat ja jäsenet ym 8. 5-vuotistarkastelu OP Ryhmä

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

AKTIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2012 Toimitusjohtajan katsaus

AKTIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2012 Toimitusjohtajan katsaus AKTIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2012 Toimitusjohtajan katsaus 2011 vaiheikas vuosi Aktialle Liikevoitto (milj. euroa) Osakekohtainen tulos laski 0,53 (0,83) euroon 77,9 Muuttumaton osinko 0,30 euroa/osake

Lisätiedot

AKTIAN PUOLIVUOSIKATSAUS 1-6/2017. Toimitusjohtaja Martin Backman

AKTIAN PUOLIVUOSIKATSAUS 1-6/2017. Toimitusjohtaja Martin Backman AKTIAN PUOLIVUOSIKATSAUS 1-6/2017 Toimitusjohtaja Martin Backman 8.8.2017 ENSIMMÄINEN VUOSIPUOLISKO Liiketoiminnan tuotot yhteensä olivat 107,3 (109,8) milj. euroa. Palkkiotuottojen netto nousi 16 % 45,7

Lisätiedot

OP Ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015

OP Ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 OP Ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 Sisällysluettelo 1. OP Ryhmä 2. Tulos 3. Vuosineljännes 4. Vakavaraisuus 5. Tase 6. Luotot ja asiakasvarat 7. Asiakkaat, omistaja-asiakkaat ym 8. 5-vuotistarkastelu

Lisätiedot

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE 14 698/2014 Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

OKO Pankki Oyj. Tammi - maaliskuu

OKO Pankki Oyj. Tammi - maaliskuu OKO Pankki Oyj Tammi - maaliskuu 2007 OKO lyhyesti OKO tarjoaa pankki-, sijoitus- ja vahinkovakuutuspalveluja, joissa se on yksi Suomen johtavista toimijoista. Yritysasiakkaille monipuoliset rahoitus-,

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

OKON OSAVUOSIKATSAUS JA TOIMITUSJOHTAJAN KOMMENTIT

OKON OSAVUOSIKATSAUS JA TOIMITUSJOHTAJAN KOMMENTIT OKO PANKKI OYJ Pörssitiedote 17.8.2006, klo 8.00 OKON OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 30.6.2006 JA TOIMITUSJOHTAJAN KOMMENTIT Toimitusjohtajan kommentit: "Toisella vuosineljänneksellä OKO-konsernin toiminnalle oli

Lisätiedot

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Julkaisuvapaa 29.2.2008 klo 14.30 Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi Liikevoitto 9,5 miljoonaa euroa (4,8 milj. ), lainakanta 486,7 miljoonaa

Lisätiedot

YHTIÖTIEDOTE , klo 8.00 OKO PANKKI OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS JA TOIMITUSJOHTAJAN KOMMENTIT

YHTIÖTIEDOTE , klo 8.00 OKO PANKKI OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS JA TOIMITUSJOHTAJAN KOMMENTIT OKO PANKKI OYJ YHTIÖTIEDOTE 9.8., klo 8.00 OKO PANKKI OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 30.6. JA TOIMITUSJOHTAJAN KOMMENTIT Toimitusjohtajan kommentit: "OKO-konsernin toisen vuosineljänneksen tulos ennen veroja

Lisätiedot

VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Korvaa Voimassa

VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Korvaa Voimassa VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Annettu Korvaa Voimassa 29.2.2008 31.12.2007 alkaen AS SEGMENTTIKOHTAINEN TATU (IFRS) Neljännesvuosittain Palautuspäivä:

Lisätiedot

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT 524 N:o 151 Liite I RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT TULOSLASKELMA Palkkiotuotot Hallinnointipalkkiot - Hallinnointipalkkioiden palautukset Merkintäpalkkiot Lunastuspalkkiot palkkiot Tuotot

Lisätiedot

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti:

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti: OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2014 (200.000.000 EUROA) SEKÄ HELSINGIN OP TUOTTODEBENTUURI 5/2014 LAINAKOHTAISIIN EHTOIHIN

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-syyskuu 2007

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-syyskuu 2007 Tammi-syyskuu 2007 Avainlukuja 1-9/2007 1-9/2006 Muutos * 2006 Tulos ennen veroja, milj. e 757 598 27 800, josta pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 545 474 15 643, josta vahinkovakuutus 125 58 114 78,

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus 2012. Tapiola-ryhmä. Puolivuosikatsaus 2012. Tilintarkastamaton

Puolivuosikatsaus 2012. Tapiola-ryhmä. Puolivuosikatsaus 2012. Tilintarkastamaton Puolivuosikatsaus 2012 Tapiola-ryhmä Puolivuosikatsaus 2012 Tilintarkastamaton Vahinko-Tapiola Puolivuosikatsaus 2012 Liikevoitto nousi 48,6 milj. euroa 86,5 milj. euroon (37,9 milj. e) Kokonaistulos oli

Lisätiedot