OSAVUOSIKATSAUS kaudelta tammikuu - syyskuu 2004

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSAVUOSIKATSAUS kaudelta tammikuu - syyskuu 2004"

Transkriptio

1 OSAVUOSIKATSAUS kaudelta tammikuu - syyskuu 2004 : Ålandsbanken Abp Pörssitiedote klo OSAVUOSIKATSAUS kaudelta tammikuu - syyskuu 2004 Tarkastelukausi lyhyesti Konsernin liikevoitto nousi 3,5 % 12,5 miljoonaan euroon (12,1 tammi-syyskuu 2003) Rahoituskate laski 1,3 % 21,9 miljoonaan euroon(22,2) Muut tuotot lisääntyivät 9,8 % 15,1 miljoonaan euroon (13,7) Kulut nousivat 5,5 % 25,5 miljoonaan euroon (24,2) Odotettavissa olevia luottotappioita varten on tehty 0,6 miljoonan euron varaus Antolainaus kasvoi 15,3 % miljoonaan euroon (1 309 syyskuu 2003) Talletukset kasvoivat 2,3 % miljoonaan euroon (1 067 syyskuu 2003) Oman pääoman tuotto (ROE) oli 11,8 % (12,3) Vakavaraisuussuhde oli 11,8 % (11,5) Vuoden aikana on laskettu liikkeeseen debentuurilainoja yhteismäärältään 20,0 miljoonaa euroa Osakekohtainen voitto oli 0,81 euroa (0,82) Ålandsbankenin rahastot saavat edelleen hyviä arvosanoja Ålandsbankenin sijoitusrahastot ovat tänä vuonna useaan kertaan saaneet osakseen myönteistä huomiota tiedotusvälineissä sekä eri rahastoluokitusyritysten taholta, mikä on mainittu aikaisemmissa osavuosikatsauksissa. Tämä trendi jatkui myös kolmannella neljänneksellä. Arvopaperi-lehden syyskuussa ilmestyneessä Sijoitusrahasto-oppaassa esiteltiin suuri vertailu kaikkien suomalaisten rahastoyhtiöiden välillä. Vertailu perustui luokitusyritys Eufexin luokitukseen yhtiöiden rahastoista. Ålandsbanken Rahastoyhtiö sijoittautui vertailussa toiseksi ja oli paras laajempaa rahastovalikoimaa tarjoavista rahastoyhtiöistä (vertailun voittaja hallinnoi ainoastaan yhtä rahastoa). Ålandsbanken Rahastoyhtiö tarjoaa kilpailukykyisen perusvalikoiman rahastoja Ålandsbankenin asiakkaille. Tämä strategia on osoittautunut oikeaksi. Menestyminen on tuloksena yhteistyöstä rahastojen hyvien salkunhoitajien kanssa. Myös Ålandsbankenin osake- ja korkosijoituksiin käyttämä hallinnointimalli on ollut menestyksekäs. KONSERNI Tulos Konsernin liikevoitto oli 12,5 miljoonaa euroa (12,1). Lisäystä oli siten 0,4 miljoonaa euroa eli 3,5 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan kauteen verrattuna. Rahoituskate Kovan kilpailun seurauksena asiakasmarginaalit alenivat, minkä johdosta rahoituskate, kokonaisvolyymien kasvusta huolimatta, laski hieman 21,9 miljoonaan euroon (22,2). Muut tuotot Sivu 1 / 6

2 Muut tuotot 8,8 miljoonan euron (7,3) määräiset palkkiotuotot kasvoivat 1,5 miljoonaa euroa eli 21,3 prosenttia. Tämä lisäys juontui lähinnä arvopapereiden ja muiden pääomatuotteiden välityksestä. Liiketoiminnan muut tuotot olivat 4,5 miljoonaa euroa (3,5). Järjestelmänmyyntiliiketoiminta-alueen tuottojen osuus on 3,2 miljoonaa euroa (2,7), joista kertaluonteisia tuottoja 1,0 miljoonaa euroa. Muut tuotot yhteensä kasvoivat 1,3 miljoonaa euroa eli 9,8 prosenttia 15,1 miljoonaan euroon (13,7). Tuotot yhteensä, toisin sanoen rahoituskate ja muut tuotot yhteenlaskettuina, olivat 37,0 miljoonaa euroa (35,9). Kulut Uuden henkilöstön palkkaaminen ja sopimuksenmukaiset palkantarkistukset nostattivat henkilöstökuluja 0,7 miljoonalla eurolla 13,9 miljoonaan euroon (13,2). Henkilökuluihin sisältyy lisäksi vähentävänä eränä Ålandsbanken Abps pensionsstiftelse - eläkesäätiössä olleen ylikatteen takaisinmaksu, joka verohyvityksineen on 1,6 miljoonaa euroa. Muut hallintokulut (konttori-, markkinointi-, tele- ja tietoliikenne- ja atk-kulut) kasvoivat 0,7 miljoonaa euroa 6,3 miljoonaan euroon (5,6). Poistot olivat 0,2 miljoonaa euroa alhaisemmat kuin edellisenä vuonna eli 1,5 miljoonaa euroa (1,7), kun taas liiketoiminnan muut kulut nousivat hieman 2,8 miljoonaan euroon (2,7). Kulut yhteensä, mukaan lukien suunnitelmanmukaiset poistot, alenivat 0,3 miljoonaa euroa eli 1,1 prosenttia 23,9 miljoonaan euroon (24,2). Kulut, pois lukien kertaluonteiset erät, kasvoivat 1,3 miljoonaa euroa eli 5,5 prosenttia 25,5 miljoonaan euroon (24,2). Luottotappiot Nettomääräiset luottotappiot olivat 0,4 miljoonaa euroa (-0,01 miljoonaa euroa palautusta). Ottolainaus Ottolainaus yleisöltä, mukaan lukien joukkolainat ja sijoitustodistukset, on 12 viime kuukauden aikana kasvanut 5,0 prosenttia miljoonaan euroon (1 333). Talletukset kasvoivat 2,3 prosenttia miljoonaan euroon (1 067). Kuluvan vuoden aikana pankki on laskenut liikkeeseen joukkolainoja nimellismäärältään 48,0 miljoonaa euroa. Antolainaus Luotonanto yleisölle on 12 viime kuukauden aikana kasvanut 15,3 prosenttia miljoonaan euroon (1 309). Valtaosa lisäyksestä kohdistui asuntojen rahoitukseen. Kotitalouksien osuus pankin koko antolainauksesta oli 68,8 prosenttia (68,6). Järjestämättömät saamiset Järjestämättömät saamiset ja muut nollakorkoiset saamiset olivat yhteensä 2,8 miljoonaa euroa (2,1), mikä on 0,2 prosenttia luotto- ja takauskannasta. Henkilöstö Konsernin henkilöstön määrä kokopäivätoimiksi muunnettuna oli syyskuun 2004 lopussa 390 henkeä, mikä on 15 tointa enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Vakavaraisuussuhde Vakavaraisuutta koskevat määräykset edellyttävät, että omien varojen ja varausten on oltava vähintään 8 prosenttia riskipainotettujen saamisten ja vastuusitoumusten yhteismäärästä. Konsernin luottolaitostoiminnasta annetun lain mukainen vakavaraisuussuhde oli syyskuun lopussa 11,8 prosenttia (11,5). Ensisijaisten omien varojen suhde riskipainotettuihin saamisiin ja sitoumuksiin oli 8,6 prosenttia (9,3). Omien varojen vahvistamiseksi toissijaisten omien varojen muodossa on tänä vuonna laskettu liikkeeseen Sivu 2 / 6

3 omien varojen muodossa on tänä vuonna laskettu liikkeeseen riskidebentuurilainoja yhteismäärältään 20,0 miljoonaa euroa. Omat varat olivat 120,9 miljoonaa euroa (107,2). Tarkastelukauden tulos ei sisälly omiin varoihin. Laskennallinen verovelka Laskennallinen verovelka on laskettu 26 prosentin verokannan mukaan aikaisemman 29 prosentin asemesta. Tämä on alentanut verojen määrää 0,7 miljoonalla eurolla. Corporate Governance Pankin hallitus päätti 2. tammikuuta 2004, että pankki soveltaa suositusta listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä. Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy on Ålandsbanken Abp:n kokonaan omistama tytäryhtiö. Yhtiön hallinnoimat sijoitusrahastot ovat Suomessa rekisteröityjä ja noudattavat sijoitusrahastolakia. Syyskuun 2004 lopussa rahasto-osuudenomistajia oli yhteensä (5 337 osuudenomistajaa ), eli lisäystä 15 prosenttia. Yhtiön hallinnoimien rahastojen yhteenlaskettu pääoma oli 156,5 miljoonaa euroa (117,4 miljoonaa euroa ), lisäystä 33 prosenttia. Ålandsbanken Asset Management Ab Ålandsbanken Asset Management Ab on Ålandsbanken Abp:n tytäryhtiö. Vuoden aikana yhtiö on saanut useita varainhoitotoimeksiantoja instituutioilta, mikä on konkreettinen merkki siitä, että Ålandsbanken Asset Management Ab koetaan uskottavaksi varainhoitajaksi myös instituutiosijoittajien keskuudessa. Perusvarainhoitotoiminta ylittää odotukset myös tuloksen suhteen, kun taas satunnaisten tuottojen osuus on suunnilleen odotetulla tasolla. Vuosiennuste Vuosiennusteemme on muuttumaton. Koko vuoden 2004 tulos saattaa olla hieman alhaisempi kuin vuonna Maarianhamina 19. lokakuuta 2004 Hallitus Lausunto Olemme suorittaneet Ålandsbanken Abp:n ajalta laaditun osavuosikatsauksen yleisluontoisen tarkastuksen. Tarkastus on sisältänyt mm. osavuosikatsauksen tase- ja tuloslaskelmaerien analyysin. Kyseinen tarkastus on olennaisesti suppeampi kuin lakisääteinen tilintarkastus. Tarkastuksessa ei ole ilmennyt seikkoja, joiden perusteella voitaisiin todeta, ettei osavuosikatsausta olisi laadittu voimassa olevien säännösten mukaisesti. Maarianhamina 19. lokakuuta 2004 Leif Hermans, KHT Rabbe Nevalainen, KHT Marja Tikka, KHT TUNNUSLUKUJA Konserni Osakekohtainen liikevoitto, euroa 0,81 0,82 1,02 1) Osakekurssi kauden lopussa, euroa A-osake 17,90 18,70 18,65 B-osake 17,62 18,30 19,10 Osakekohtainen oma pääoma, euroa 9,08 9,04 9,22 2) Sivu 3 / 6

4 2) Oman pääoman tuotto, % (ROE) 3) 11,8 12,3 11,4 Antolainaus, miljoonaa euroa Ottolainaus yleisöltä, miljoonaa euroa Oma pääoma, miljoonaa euroa Taseen loppusumma, miljoonaa euroa Tuotto/kulu-suhde - luottotappioiden jälkeen 1,5 1,5 1,4 - ennen luottotappioita 1,5 1,5 1,4 Vakavaraisuussuhde, % 11,8 11,5 11,4 1) Liikevoitto - laskennallinen vero / Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin 2) Oma pääoma + varaukset - laskennallinen verovelka / Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä 3) Liikevoitto - laskennallinen vero / Oma pääoma keskimäärin VAKAVARAISUUSSUHDE Konserni Omat varat, miljoonaa euroa Ensisijaiset omat varat 87,4 86,9 86,5 Toissijaiset omat varat 33,4 20,3 20,3 Omat varat yhteensä 120,9 107,2 106,8 Riskipainotetut saamiset ja 1 020,9 931,4 932,7 sitoumukset, miljoonaa euroa Vakavaraisuussuhde, % 11,8 11,5 11,4 Ensisijaiset omat varat suhteessa 8,6 9,3 9,3 riskipainotettuihin saamisiin ja sitoumuksiin, % Tarkastelukauden voitto ei sisälly omiin varoihin. TULOSKEHITYS VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN III II I IV III nelj. nelj. nelj. nelj. nelj. miljoonaa euroa Rahoituskate 7,4 7,1 7,4 7,4 7,4 Tuotot oman pääoman ehtoisista 0,0 0,4 0,1 0,2 0,3 sijoituksista Palkkiotuotot 2,6 3,1 3,1 3,0 2,5 Arvopaperikaupan ja 0,4 0,6 0,2 0,7 1,0 valuuttatoiminnan nettotuotot Liiketoiminnan muut tuotot 1,3 1,0 2,2 2,1 1,0 Tuotot yhteensä 11,7 12,2 13,0 13,5 12,2 Palkkiokulut -0,3-0,4-0,3-0,3-0,3 Henkilöstökulut -4,8-3,2-4,3-5,7-4,5 Muut hallintokulut -1,8-2,5-2,0-2,6-1,7 Poistot -0,5-0,5-0,5-0,6-0,5 Liiketoiminnan muut kulut -0,9-1,0-1,0-1,1-0,9 Kulut yhteensä -8,2-7,6-8,1-10,3-7,9 Luotto- ja takaustappiot 0,1-0,6 0,0 0,1 0,0 Osuus pääomaosuusmenetelmällä 0,1-0,3 0,1-0,2 0,1 yhdisteltyjen yritysten tuloksesta Liikevoitto 3,7 3,8 5,0 3,1 4,4 YHTEENVETO TULOSLASKELMASTA ÅAB-konserni Ålandsbanken Abp Sivu 4 / 6

5 miljoonaa euroa Rahoituskate 21,9 22,2 29,6 21,7 22,0 29,4 Tuotot oman pääoman 0,5 1,0 1,2 1,5 2,4 2,5 ehtoisista sijoituksista Palkkiotuotot 8,8 7,3 10,3 7,0 6,1 8,5 Arvopaperikaupan ja 1,3 2,0 2,7 1,3 1,9 2,6 valuuttatoiminnan nettotuotot Liiketoiminnan muut tuotot 4,5 3,5 5,6 4,5 3,5 5,6 Tuotot yhteensä 37,0 35,9 49,4 35,9 35,9 48,6 Palkkiokulut -1,0-0,9-1,3-0,8-0,8-1,1 Henkilöstökulut -13,2-18,9-11,7-12,7-18,2-12,3 Muut hallintokulut -6,3-5,6-8,2-6,0-5,4-7,9 Poistot -1,5-1,7-2,3-1,5-1,7-2,3 Liiketoiminnan muut kulut -2,8-2,7-3,9-2,7-2,7-3,8 Kulut yhteensä -23,9-24,2-34,4-22,8-23,3-33,3 Luotto- ja takaustappiot -0,4 0,0 0,1-0,4 0,0 0,1 Osuus -0,1 0,3 0,1 pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltyjen yritysten tuloksesta Liikevoitto 12,5 12,1 15,2 12,6 12,6 15,5 Tilinpäätössiirrot Tuloverot -3,1-3,5-4,4-3,7-3,6-4,5 Vähemmistön osuus tilikauden -0,1-0,1-0,1 voitosta Tarkastelukauden voitto 9,3 8,6 10,6 9,0 8,9 11,0 YHTEENVETO TASEESTA miljoonaa euroa ÅAB-konserni Ålandsbanken Abp VASTAAVAA Käteiset varat Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat saamistodistukset Saamiset luottolaitoksilta Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä Leasingkohteet Saamistodistukset Osakkeet ja osuudet Osakkeet ja osuudet osakkuus- ja konserniyrityksissä Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Muut varat Siirtosaamiset ja maksetut ennakot VASTATTAVAA Vieras pääoma Velat luottolaitoksille ja keskuspankeille Velat yleisölle ja julkisyhteisöille Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat Muut velat Siirtovelat ja saadut ennakot Sivu 5 / 6

6 ennakot Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla Laskennallinen verovelka Vähemmistön osuus pääomasta Tilinpäätössiirtojen kertymä Varaukset Oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Vararahasto Pääomalainat Edellisten tilikausien voitto Tarkastelukauden voitto Taseen ulkopuoliset sitoumukset Takaukset ja pantit Muut sitoumukset Sivu 6 / 6

Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu-syyskuu 2005

Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu-syyskuu 2005 Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu-syyskuu 2005 : 25.10.2005 ÅLANDSBANKEN ABP PÖRSSITIEDOTE 25.10.2005 KLO 09.00 Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu-syyskuu 2005 Kausi lyhyesti. Konsernin liikevoitto kasvoi

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS kaudelta tammikuu syyskuu 2006

OSAVUOSIKATSAUS kaudelta tammikuu syyskuu 2006 OSAVUOSIKATSAUS kaudelta tammikuu syyskuu 2006 Kausi lyhyesti Konsernin liikevoitto nousi 20,8 % 16,6 milj. euroon (tammi-syyskuu 2005: 13,8) Korkokate kasvoi 2,6 % 24,1 milj. euroon (23,5) Palkkiotuotot

Lisätiedot

Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu - kesäkuu 2006

Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu - kesäkuu 2006 Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu - kesäkuu 2006 : 24.07.2006 ÅLANDSBANKEN ABP PÖRSSITIEDOTE 24.07.2006 KLO 09.00 Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu - kesäkuu 2006 Kausi lyhyesti. Konsernin liikevoitto

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote kaudelta tammikuu - joulukuu 2005

Tilinpäätöstiedote kaudelta tammikuu - joulukuu 2005 Tilinpäätöstiedote kaudelta tammikuu - joulukuu 2005 : 13.02.2006 ÅLANDSBANKEN ABP PÖRSSITIEDOTE 13.02.2006 KLO 09.00 Tilinpäätöstiedote kaudelta tammikuu - joulukuu 2005 Vuosi lyhyesti. Konsernin liikevoitto

Lisätiedot

Ålandsbanken Tilinpäätöstiedote Tilinpäätöstiedote kaudelta tammikuu joulukuu 2006

Ålandsbanken Tilinpäätöstiedote Tilinpäätöstiedote kaudelta tammikuu joulukuu 2006 Ålandsbanken Tilinpäätöstiedote Tilinpäätöstiedote kaudelta tammikuu joulukuu 2006 : 27.02.2007 ÅLANDSBANKEN ABP PÖRSSITIEDOTE 27.02.2007 KLO 09.00 Tilinpäätöstiedote kaudelta tammikuu joulukuu 2006 Vuosi

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS kaudelta tammikuu kesäkuu 2007

OSAVUOSIKATSAUS kaudelta tammikuu kesäkuu 2007 OSAVUOSIKATSAUS kaudelta tammikuu kesäkuu 2007 Kausi lyhyesti Konsernin liikevoitto nousi 42 % 15,6 miljoonaan euroon (tammi kesäkuu 2006: 11,0) Korkokate kasvoi 19 % 18,9 miljoonaan euroon (15,9) Palkkiotuotot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE kaudelta tammikuu - joulukuu 2004

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE kaudelta tammikuu - joulukuu 2004 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE kaudelta tammikuu - joulukuu 2004 : 15.02.2005 Ålandsbanken Apb PÖRSSITIEDOTE 15.2.2005 klo. 09.00 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE kaudelta tammikuu - joulukuu 2004 Tarkastelukausi lyhyesti. Konsernin

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2002. +\YlÃNDVYXÃMDWNXL

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2002. +\YlÃNDVYXÃMDWNXL Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2002 +\YlÃNDVYXÃMDWNXL.DXVLÃO\K\HVWL Kotitalouksien luottokanta kasvoi 17,2 % 1 813,5 M¼RRQÃYHUUDWWXQDÃYDVWDDYDDQÃDMDQNRKWDDQÃYXRWWDÃDLHPPLQ Uusien asuntolainojen, hypoteekkilainojen,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE kaudelta tammikuu - joulukuu 2007

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE kaudelta tammikuu - joulukuu 2007 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE kaudelta tammikuu - joulukuu 2007 3.3.2008 Kausi lyhyesti Konsernin liikevoitto kasvoi 36 % 28,6 miljoonaan euroon (tammikuu-joulukuu 2006: 21,1) Korkokate kasvoi 20 % 39,3 miljoonaan

Lisätiedot

Aktia Osavuosikatsaus 1/2000

Aktia Osavuosikatsaus 1/2000 Aktia Osavuosikatsaus 1/2 Aktia Säästöpankki Oyj Osavuosikatsaus ajalta 1.1. 31.3.2 Aktia sai ensimmäisen vuosineljänneksen aikana yli 8 uutta rahastoasiakasta Ottolainaus lisääntyi,5 % 1,4 mrd. mk:aan

Lisätiedot

Aktia Säästöpankki Oyj. Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2004

Aktia Säästöpankki Oyj. Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2004 Aktia Säästöpankki Oyj Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2004 Sisältö Lehdistötiedote: Vahvaa kasvua kannattavuus säilyttäen...... 3 Osavuosikatsaus... 4 Tuloslaskelma... 6 Tase...... 7 Tulos neljännesvuosittain...

Lisätiedot

Ålandsbanken Tilinpäätöstiedote Tilinpäätöstiedote kaudelta tammikuu - joulukuu 2009

Ålandsbanken Tilinpäätöstiedote Tilinpäätöstiedote kaudelta tammikuu - joulukuu 2009 Ålandsbanken Tilinpäätöstiedote Tilinpäätöstiedote kaudelta tammikuu - joulukuu 2009 : 22.02.2010 ÅLANDSBANKEN ABP PÖRSSITIEDOTE 22.02.2010 KLO 09.00 Tilinpäätöstiedote kaudelta tammikuu - joulukuu 2009

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote kaudelta tammikuu joulukuu 2009 22.02.2010

Tilinpäätöstiedote kaudelta tammikuu joulukuu 2009 22.02.2010 Tilinpäätöstiedote kaudelta tammikuu joulukuu 2009 22.02.2010 Kausi lyhyesti Konsernin liikevoitto kasvoi 52 % 30,5 miljoonaan euroon (tammikuu joulukuu 2008: 20,0) Ålandsbanken Sverige AB:n ostosta johtuvan

Lisätiedot

Aktia Osavuosikatsaus 3/2000

Aktia Osavuosikatsaus 3/2000 Aktia Osavuosikatsaus 3/2000 Aktia Säästöpankki Oyj Osavuosikatsaus ajalta 1.1. - 30.9.2000 Säästäminen lisääntyi 7,5 % 13 494,6 Mmk:aan (14,5 % p.a.)* Antolainaus nousi 9,9 % 11 009,4 Mmk:aan (14,5 %

Lisätiedot

Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu maaliskuu 2012 30.4.2012 klo 09.00

Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu maaliskuu 2012 30.4.2012 klo 09.00 Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu maaliskuu 2012 30.4.2012 klo 09.00 Tammikuu maaliskuu 2012 verrattuna tammikuu-maaliskuuhun 2011 Liiketulos oli -1,1 (2,1). Osakkeenomistajien osuus kauden tuloksesta

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2002. www.alandsbanken.fi

VUOSIKERTOMUS 2002. www.alandsbanken.fi VUOSIKERTOMUS 2002 www.alandsbanken.fi 1 SISÄLTÖ Pääjohtajan katsaus 3 Johtokunnan toimintakertomus Tulos ja kannattavuus... 6 Konsernin taloudellinen kehitys 1998 2002... 8 Ottolainaus... 9 Antolainaus...10

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2002. Nordea Pankki Suomi Oyj

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2002. Nordea Pankki Suomi Oyj Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2002 Nordea Pankki Suomi Oyj Osavuosikatsaus, tammi-kesäkuu 2002 Nordea Pankki Suomi Oyj ( NPS ) on Nordea AB:n (publ) kokonaan omistama tytäryhtiö. Nordea AB (publ) on koko

Lisätiedot

Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu kesäkuu 2012 30.7.2012 klo 14.00

Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu kesäkuu 2012 30.7.2012 klo 14.00 Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu kesäkuu 30.7. klo 14.00 Tammikuu kesäkuu verrattuna tammikuu-kesäkuuhun 2011 Liiketulos oli -4,0 (1,4). Osakkeenomistajien osuus kauden tuloksesta oli -3,0 (-1,2). Korkokate

Lisätiedot

Volyymi kasvaa edelleen - kannattavuus p

Volyymi kasvaa edelleen - kannattavuus p www.aktia.com Volyymi kasvaa edelleen - kannattavuus p Released : 29.4.2003 Aktia Säästöpankki Oyj Pörssitiedote 29.4.2003 klo 10.00 Volyymi kasvaa edelleen - kannattavuus pysynyt vakaana Aktia-konsernin

Lisätiedot

Aktia Säästöpankki Oyj. Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2006

Aktia Säästöpankki Oyj. Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2006 Aktia Säästöpankki Oyj Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2006 Sisällys Osavuosikatsaus...... 4 Tuloslaskelma... 8 Tase.... 9 Tunnulukujen laskentaperiaatteet... 11 Vuoden 2006 taseen liitetiedot... 12 Tilintarkastuskertomus...

Lisätiedot

Aktia paransi liikevoittoaan yli 50 pros

Aktia paransi liikevoittoaan yli 50 pros www.aktia.com Aktia paransi liikevoittoaan yli 50 pros Released : 12.2.2004 Aktia Säästöpankki Oyj pörssitiedote 12.2.2004 klo 10.00 Aktia paransi liikevoittoaan yli 50 prosentilla Aktia-konsernin liiketoiminnan

Lisätiedot

Liikevoitto kasvoi lähes 30 prosenttia

Liikevoitto kasvoi lähes 30 prosenttia Liikevoitto kasvoi lähes 30 prosenttia Released : 24.10.2003 www.aktia.com Aktia Säästöpankki Oyj Pörssitiedote 24.10.2003 klo 10.00 Liikevoitto kasvoi lähes 30 prosenttia Aktia Säästöpankin kannattavuus

Lisätiedot

Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu syyskuu 2011 31.10.2011 klo 09.00

Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu syyskuu 2011 31.10.2011 klo 09.00 Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu syyskuu 2011 31.10.2011 klo 09.00 Tammikuu syyskuu 2011 verrattuna tammikuu-syyskuuhun 2010 Liiketulos, lukuun ottamatta uudelleenjärjestelykuluja ja puhdistettuna valuuttakurssivaikutuksista,

Lisätiedot

Kannattava kasvu jatkuu - panostukset säästämiseen ja sijoittamiseen kantoivat hedelmää

Kannattava kasvu jatkuu - panostukset säästämiseen ja sijoittamiseen kantoivat hedelmää Tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. - 31.12.2004 Kannattava kasvu jatkuu - panostukset säästämiseen ja sijoittamiseen kantoivat hedelmää Vuosi lyhyesti Konsernin liikevoitto parani 18,7 prosenttia 35,8 milj.

Lisätiedot

Aktia Säästöpankki Oyj. Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005

Aktia Säästöpankki Oyj. Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Aktia Säästöpankki Oyj Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Sisältö Osavuosikatsaus...... 3 Tuloslaskelma... 7 Tase.... 8 Tulos neljännesvuosittain... 9 n tunnusluvut... 10 Vakavaraisuus........ 10 Vuoden

Lisätiedot

V U O S I K E R TO M U S

V U O S I K E R TO M U S V UOSIKERTOMUS 2000 Kansikuvan on valokuvannut Tommi Heinonen ÅLANDSBANKEN ABP V UOSIKERTOMUS 2000 Å LANDSBANKEN ABP LYHYESTI (KONSERNI) Miljoonaa euroa TULOS Rahoituskate 32,1 23,4 Muut tuotot 17,5 16,3

Lisätiedot

1(10) Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2001

1(10) Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2001 1(10) Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2001 Aktia-konserni Kehitys jatkui vakaana Luotonanto kotitalouksille lisääntyi 12,8 % 9 196,7 Mmk:aan Kotitalouksien säästäminen kasvoi 2,6 % 10 570,2 Mmk:aan* Vertailukelpoinen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu maaliskuu 2013 29.4.2013

Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu maaliskuu 2013 29.4.2013 Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu maaliskuu 2013 29.4.2013 Tammikuu maaliskuu 2013 verrattuna tammikuu-maaliskuuhun 2012 Liiketulos parani 2,6 miljoonaan euroon (-1,2). Osakkeenomistajille kuuluva kauden

Lisätiedot

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE 14 698/2014 Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote kaudelta tammikuu joulukuu 2011 16.2.2012

Tilinpäätöstiedote kaudelta tammikuu joulukuu 2011 16.2.2012 Tilinpäätöstiedote kaudelta tammikuu joulukuu 2011 16.2.2012 Tammikuu joulukuu 2011 verrattuna tammikuu-joulukuuhun 2010 Liiketulos, lukuun ottamatta 5,7 miljoonan euron uudelleenjärjestelykuluja ja 1,1

Lisätiedot