ishares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF -rahaston osuudenomistajille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ishares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF -rahaston osuudenomistajille"

Transkriptio

1 TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, sijoittajaa kehotetaan ottamaan yhteyttä pörssivälittäjään, pankkiin, asiakassuhdejohtajaan, asianajajaan, kirjanpitäjään tai muuhun ammattimaiseen neuvonantajaan. Tämä ilmoitus on saatavilla useilla eri kielillä osoitteesta tai numerosta (Yhdistynyt kuningaskunta) (kansainväliset numerot on ilmoitettu yllä mainitulla sivustolla). 4. syyskuuta 2014 ishares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF -rahaston osuudenomistajille Hyvä osuudenomistaja ishares plc:n ( Yhtiö ) hallitus ( Hallitus ) tiedottaa tällä ilmoituksella ehdotuksesta sulauttaa ishares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Lux) -rahasto (Luxemburgissa rekisteröidyn sijoitusrahaston isharesin (Lux) alarahasto, Sulautuva Rahasto ) ishares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF -rahastoon (Yhtiön alarahasto, Vastaanottava Rahasto ) ( Sulautuminen ). Kaikkien tässä ilmoituksessa ehdotettujen muutosten arvioidaan tulevan voimaan ( Voimaantulopäivä ), ellei nimenomaisesti muuta ilmoiteta, ja tämä asiakirja muodostaa asiaa koskevan ilmoituksen osuudenomistajille. Sulautumisen syyt Taustaa BlackRockin hankittua Credit Suissen pörssilistattujen rahastojen liiketoiminnan katsottiin tarkoituksenmukaiseksi harkita näiden rahastojen järkeistämistä siten, että ne yhdistetään osaksi ishares-rahastojen valikoimaa. Sulautuvan Rahaston ja Vastaanottavan Rahaston salkunhoitaja BlackRock Advisors (UK) Limited ( Salkunhoitaja ) on arvioinut laajentuneen ishares-rahastovalikoiman ominaisuuksia, kuten rahastojen kokoa, mahdollisia päällekkäisiä strategioita ja operatiivista tehokkuutta. Tämän arvion ja Salkunhoitajan suositusten perusteella isharesin (Lux) rahastoyhtiön BlackRock (Luxembourg) S.A:n hallitus ja Yhtiön Hallitus ovat ehdottaneet Sulautumista osana ishares-rahastovalikoiman järkeistämistä. Vaikka Sulautuvan Rahaston ja Vastaanottavan Rahaston jäljittelemät vertailuindeksit eivät ole identtiset (lisätiedot on esitetty liitteessä A), rahastojen riskipositiot ovat samankaltaiset, ja hallitusten näkemyksen mukaan rahastojen yhdistäminen lisää operatiivista tehokkuutta. Tämän lisäksi Vastaanottavan Rahaston koko kasvaa Sulautumisen seurauksena, minkä odotetaan lisäävän rahaston likviditeettiä jälkimarkkinoilla. Vastaanottavan Rahaston kokonaiskulusuhde (TER-luku) ei kasva. Hallitus katsoo, että Sulautuvan Rahaston sulauttaminen Vastaanottavaan Rahastoon Voimaantulopäivänä on osuudenomistajien etujen mukaista. Sulautuvan Rahaston ja Vastaanottavan Rahaston pääpiirteet Tämän ilmoituksen liitteessä vertaillaan tarkemmin Sulautuvan Rahaston ja Vastaanottavan Rahaston tärkeimpiä ominaisuuksia. Sekä Sulautuva Rahasto että Vastaanottava Rahasto ovat pörssilistattuja rahastoja, jotka on perustettu Euroopan parlamentin ja neuvoston 13. heinäkuuta 2009 antaman direktiivin

2 2009/65/EY (muutoksineen) ( UCITS-direktiivi ) mukaisesti. Sulautuvan Rahaston ja Vastaanottavan Rahaston sijoitusstrategiat ovat samankaltaiset, koska molemmat rahastot ovat fyysisiä, ei-replikoivia rahastoja, jotka sijoittavat optimointitekniikoita käyttämällä eri yrityksiin 21:ssä kehittyvien markkinoiden maassa. Sulautuva Rahasto jäljittelee kuitenkin MSCI Emerging Markets Index -indeksiä, johon kuuluu ainoastaan suuria ja keskisuuria yrityksiä, kun taas Vastaanottava Rahasto jäljittelee laajempaa MSCI Emerging Markets Investable Market Index (IMI) -indeksiä, johon kuuluu sekä pieniä, keskisuuria että suuria yrityksiä ja jonka osatekijöiden määrä on siten suurempi. Sulautuvan Rahaston ja Vastaanottavan Rahaston riskiprofiilit ovat samankaltaiset, ja rahastoihin liittyy samankaltaisia riskejä, kuten niiden rahastoesitteissä on kuvattu. Vastaanottavaan Rahastoon sijoittamiseen sisältyy kuitenkin myös pienten yritysten arvopapereihin liittyvä riski. Elokuun 2014 lopusta lähtien kummankin rahaston ilmoitettu synteettinen riski tuottoindikaattori ( SRRI ; yleistä riskitasoa osoittava indikaattori, jonka arvo vaihtelee välillä 1 7) oli 6 rahastojen avaintietoesitteiden mukaisesti. Sulautuvassa Rahastossa ja Vastaanottavassa Rahastossa ei kummassakaan käytetä vivutusta. Kokonaiskulusuhde (total expense ratio,ter-luku) Sulautuvan Rahaston kokonaiskulusuhde vaihtelee, ja se oli (viimeisimmän tilintarkastetun tilinpäätöksen perusteella ) 0,63 %. Vastaanottavan Rahaston kokonaiskulusuhde on kiinteä ja suuruudeltaan 0,25 %. Vastaanottavan Rahaston operatiiviset kulut ovat näin ollen pienemmät. Vastaanottavan Rahaston TER-luku pysyy ennallaan Sulautumisen jälkeen. Vaikutukset Vastaanottavan Rahaston osuudenomistajiin Lukuun ottamatta hallinnoitavien varojen määrän kasvua, joka voi laskea sijoitussalkun kaupankäyntikustannuksia marginaalisesti, vähentää poikkeamaa vertailuindeksin kehityksestä ja lisätä likviditeettiä ja vähentää kaupankäyntikustannuksia jälkimarkkinoilla, Sulautumisen ei odoteta vaikuttavan muutoin Vastaanottavan Rahaston osuudenomistajiin. Voimaantulopäivänä Sulautuvan Rahaston nettovarat yhdistetään Vastaanottavan Rahaston varoihin ja Sulautuvan Rahaston osuudenomistajat saavat Vastaanottavan Rahaston osuuksia (ja mahdollisen rahavastikkeen). Näiden Vastaanottavan Rahaston osuuksien kokonaisarvo vastaa osuudenomistajien Sulautuvan Rahaston osuuksien arvoa, joka määritetään kertomalla Sulautuvan Rahaston osuuksien lukumäärä vaihtosuhteella. Vaihtosuhde lasketaan jakamalla Sulautuvan Rahaston osuuskohtainen nettoarvo Vastaanottavan Rahaston osuuskohtaisella nettoarvolla Sulautuvan Rahaston ja Vastaanottavan Rahaston (liitteessä A mainitulla) arvostushetkellä Kulut Sulautumisen valmistelusta ja toteuttamisesta Vastaanottavalle Rahastolle aiheutuvia kuluja ei veloiteta Vastaanottavasta Rahastosta eikä sen osuudenomistajilta. Sulautumisen ei odoteta kasvattavan Vastaanottavan Rahaston tai sen osuudenomistajien maksettaviksi tulevia palkkioita ja kuluja. BlackRock vastaa Sulautumisen Vastaanottavalle Rahastolle aiheuttamista kuluista, mukaan lukien oikeudelliset kulut, hallintokulut ja neuvonantajien kulut sekä varainsiirtoverot. Jos lisäksi Sulautuvan Rahaston tai Vastaanottavan Rahaston sijoitussalkkua on tarpeen järjestellä uudelleen, jotta sen rakenne olisi Sulautumisen kannalta edullinen, BlackRock vastaa Sulautuvalle Rahastolle tai Vastaanottavalle Rahastolle tästä aiheutuvista sijoituksiin liittyvistä transaktiokustannuksista (kuten välityspalkkioista) ja varainsiirtoverosta. Osuudenomistajien oikeudet

3 Osuuksien lunastaminen Mikäli osuudenomistaja ei halua jatkaa Vastaanottavan Rahaston osuudenomistajana Sulautumisen Voimaantulopäivän jälkeen, osuudenomistajalla on oikeus vaatia osuuksiensa lunastamista koska tahansa kaupankäynnin päiväkatkoon saakka (Yhtiön rahastoesitteessä kuvatulla tavalla) ja hankkia lunastustuotoilla muita ishares-osuuksia tai toisen BlackRock-rahaston osuuksia (asianomaisen rahastoesitteen ehtojen mukaisesti). Lunastustoimeksianto toteutetaan Yhtiön rahastoesitteen ehtojen mukaisesti. Lunastuksesta ei peritä palkkiota (lukuun ottamatta maksuja, joita Vastaanottava Rahasto saattaa pidättää sijoitusten myynnistä syntyvien kulujen kattamiseksi). Lunastukseen on käytettävä sitä arvopaperinvälittäjää, arvopaperikeskusta tai muuta välittäjää, joka säilyttää osuuksia osuudenomistajan lukuun (välittäjä saattaa periä toimeksiannosta välitysmaksun tai muita lisämaksuja suoraan sijoittajalta). Lisätietoja saa tarvittaessa BlackRockilta (yhteystiedot on esitetty jäljempänä). Osuudenomistajien on itse selvitettävä mahdollisten vaihtoehtoisten sijoituskohteiden soveltuvuus. Jos osuudenomistaja päättää lunastaa osuutensa, lunastustuotot maksetaan osuudenomistajalle Yhtiön rahastoesitteen määräysten sekä osuudenomistajan välittäjän tai säilyttäjän kanssa sovittujen järjestelyjen mukaisesti. Jos osuudenomistaja päättää hankkia toisen BlackRock-rahaston osuuksia, lunastustuotot käytetään sijoittajan valitseman rahaston osuuksien hankintaan kyseisen rahaston osuushintaan kyseisen rahaston rahastoesitteen määräysten mukaisesti. Sijoittajien, jotka ovat hankkineet osuuksia sellaisesta tunnustetusta pörssistä, jossa osuudet ovat kaupankäynnin kohteena, on annettava toimeksianto välittäjälleen, jos he haluavat myydä osuutensa. Oikeus saada lisätietoja Lähetämme oheisena Sulautumisen yleiset ehdot, ja ne ovat saatavilla eri kielillä myös Vastaanottavan Rahaston tuotesivulla osoitteessa Myös Sulautumista koskeva tilintarkastajan lausunto on saatavissa maksutta pyynnöstä. Lausunto on saatavilla Yhtiön rekisteröidystä toimipaikasta tai paikalliselta edustajalta tai sitä voi pyytää osoitteesta taikka numerosta (Yhdistynyt kuningaskunta) (kansainväliset numerot on ilmoitettu edellä mainitulla sivustolla). Lisätietoja Sulautumisesta on esitetty Vastaanottavan Rahaston tuotesivulla osoitteessa Verotus Osuuksien vaihto tai lunastus voi vaikuttaa sijoittajan verotukselliseen asemaan. Sijoittajan tulisi näin ollen kääntyä ammattimaisen neuvonantajan puoleen ja pyytää neuvoa verolainsäädännöstä siinä maassa, jonka kansalainen hän on, jossa hänellä on kotipaikka tai jossa hän oleskelee. Suositus Hallitus katsoo, että Sulautuminen on Vastaanottavan Rahaston osuudenomistajien etujen mukaista. Hallituksen jäsenet vastaavat tämän ilmoituksen sisällöstä ja ilmoitukseen sisältyvistä tiedoista. Hallituksen jäsenten parhaan tiedon ja käsityksen mukaan tässä ilmoituksessa olevat tiedot vastaavat tosiseikkoja eikä niistä ole jätetty pois mitään asiaan vaikuttavaa, ja Hallituksen jäsenet ovat varmistuneet tästä kohtuullista huolellisuutta noudattaen. Ystävällisin terveisin

4 Hallituksen jäsen ishares plc

5 Liite Sulautuvan Rahaston ja Vastaanottavan Rahaston pääpiirteiden vertailu ishares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Lux) (isharesin (Lux) alarahasto; Sulautuva Rahasto) ishares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (ishares plc:n alarahasto; Vastaanottava Rahasto) Rahastolaji UCITS ETF UCITS ETF Rahaston Sijoitusrahasto Julkinen osakeyhtiö muoto Kotipaikka Luxemburg Irlanti Valvova viranomainen Sijoitusstrategia Sijoituspolitiikka ja -strategia / Sijoitustoiminnan tavoite ja sijoituspolitiikka Commission de Surveillance du Secteur Financier Fyysinen, ei replikoiva Sulautuva Rahasto sijoittaa isharesin (Lux) rahastoesitteessä kuvattujen sijoitusperiaatteiden mukaisesti osakkeisiin ja oman pääoman ehtoisiin arvopapereihin (mukaan lukien amerikkalaiset talletustodistukset (American Depository Receipts), eurooppalaiset talletustodistukset (European Depository Receipts) ja maailmanlaajuiset talletustodistukset (Global Depository Receipts)) ja jäljittelee siten MSCI Emerging Markets -indeksiä. Rahastoyhtiö voi sijoitusrajoitusten puitteissa käyttää myös johdannaisinstrumentteja jäljitelläkseen vertailuindeksin kehitystä Sulautuvan Rahaston sijoitussalkussa mahdollisesti olevien likvidien varojen ja lyhytaikaisten velkainstrumenttien tapauksessa. Optimointi Sulautuva Rahasto pyrkii käyttämään optimointitekniikoita saavuttaakseen vertailuindeksiä vastaavan tuoton, eikä siksi ole odotettavissa, että Sulautuvassa Rahastossa olisi aina vertailuindeksin kaikkia osatekijöitä tai niitä olisi samassa suhteessa kuin niitä painotetaan vertailuindeksissä. Sulautuvassa Rahastossa voi olla myös arvopapereita, jotka eivät kuulu vertailuindeksiin, jos nämä arvopaperit tarjoavat tiettyjä vertailuindeksiin kuuluvia arvopapereita vastaavan Irlannin keskuspankki Fyysinen, ei replikoiva Vastaanottavan Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on tarjota sijoittajille MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI) -indeksin tuottoa heijastava kokonaistuotto, kun otetaan huomioon sekä pääoman kasvu että tuotto. Tämän sijoitustavoitteen saavuttamiseksi Vastaanottavan Rahaston sijoituspolitiikkana on sijoittaa oman pääoman ehtoisista arvopapereista koostuvaan salkkuun, joka muodostuu mahdollisimman suurelta osin Vastaanottavan Rahaston vertailuindeksiin eli MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI) -indeksiin kuuluvista arvopapereista. Vastaanottava Rahasto pyrkii käyttämään optimointitekniikoita saavuttaakseen vertailuindeksiä vastaavan tuoton, eikä siksi ole odotettavissa, että rahastossa olisi aina vertailuindeksin kaikkia osatekijöitä tai että niitä olisi samassa suhteessa kuin niitä painotetaan vertailuindeksissä. Vastaanottavassa Rahastossa voi myös olla arvopapereita, jotka eivät ole vertailuindeksin osatekijöitä, jos nämä arvopaperit tarjoavat tiettyjä vertailuindeksiin kuuluvia arvopapereita vastaavan tuoton (vastaavalla riskiprofiililla). Vastaanottavassa Rahastossa voi kuitenkin aika ajoin olla kaikkia vertailuindeksin osatekijöitä.

6 ishares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Lux) (isharesin (Lux) alarahasto; Sulautuva Rahasto) tuoton (vastaavalla riskiprofiililla). Sulautuvassa Rahastossa voi kuitenkin ajoittain olla kaikkia vertailuindeksin osatekijöitä. ishares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (ishares plc:n alarahasto; Vastaanottava Rahasto) Vertailuindeksi MSCI Emerging Markets Index MSCI Emerging Markets Investable Market Index (IMI) Vertailuindeksin kuvaus (asianomaisen rahastoesitteen julkaisupäivänä) Vertailuindeksiin (MSCI Emerging Markets Index) kuuluu keskisuuria ja suuria yrityksiä 21:stä kehittyvien markkinoiden maasta. Indeksi käsittää osakkeita, jotka täyttävät MSCI:n koko-, likviditeetti- ja free float -kriteerit. Indeksi sisältää noin 825 osatekijää, ja se kattaa noin 84 prosenttia kunkin maan free float -korjatusta markkinaarvosta. Kehittyvien markkinoiden maihin kuuluvat Brasilia, Chile, Kiina, Kolumbia, Tšekin tasavalta, Egypti, Unkari, Intia, Indonesia, Korea, Malesia, Meksiko, Marokko, Peru, Filippiinit, Puola, Venäjä, Etelä-Afrikka, Taiwan, Thaimaa ja Turkki. Sulautuva Rahasto voi sijoittaa suoraan arvopapereihin, jotka on noteerattu tai jotka ovat kaupankäynnin kohteena Venäjän säännellyillä markkinoilla, samassa suhteessa kuin niitä on painotettu MSCI Emerging Markets Index -indeksissä. Kyseisten arvopapereiden osuus MSCI Emerging Markets Index -indeksistä oli 6,10 prosenttia Sijoitukset Venäjällä noteerattuihin tai kaupankäynnin kohteena oleviin arvopapereihin rajataan Moskovan pörssissä (MICEX-RTS) noteerattuihin tai kaupankäynnin kohteena oleviin arvopapereihin. Vertailuindeksi painotetaan uudelleen neljännesvuosittain. Lisätietoja vertailuindeksistä (ja sen osatekijöistä) on indeksinhoitajan verkkosivustolla osoitteessa censing/constituents.html. Vertailuindeksi (MSCI Emerging Markets Investable Market Index (IMI)) sisältää otoksen 21 kehittyvien markkinoiden maan suurista, keskisuurista ja pienistä yrityksistä. Indeksi on sisältänyt tammikuusta 2014 lähtien noin osatekijää, ja se kattaa noin 99 prosenttia kunkin maan free float -korjatusta markkina-arvosta. Tammikuusta 2014 lähtien näihin maihin ovat kuuluneet Brasilia, Chile, Kiina, Kolumbia, Tšekin tasavalta, Egypti, Kreikka, Unkari, Intia, Indonesia, Korea, Malesia, Meksiko, Peru, Filippiinit, Puola, Venäjä, Etelä- Afrikka, Taiwan, Thaimaa ja Turkki. Maiden luettelo voi muuttua. Vastaanottava Rahasto voi sijoittaa suoraan arvopapereihin, jotka on noteerattu tai jotka ovat kaupankäynnin kohteena Venäjän säännellyillä markkinoilla, samassa suhteessa kuin niitä on painotettu vertailuindeksissä. Tammikuusta 2014 lähtien näiden arvopaperien osuus vertailuindeksistä on ollut 5,41 prosenttia. Sijoitukset Venäjällä noteerattuihin tai kaupankäynnin kohteena oleviin arvopapereihin rajataan Moskovan pörssissä (MICEX-RTS) noteerattuihin tai kaupankäynnin kohteena oleviin arvopapereihin. Vertailuindeksi painotetaan uudelleen neljännesvuosittain. Lisätietoja vertailuindeksistä (ja sen osatekijöistä) on indeksinhoitajan verkkosivustolla osoitteessa censing/constituents.html. Viitevaluutta / USD USD Perusvaluutta Johdannaisten Vain tehokkaaseen salkunhoitoon Vain tehokkaaseen salkunhoitoon

7 käyttö Johdannaisriskien hallintamenetelmä Arvioitu indeksipoikkeama Riski-tuottoprofiili (SRRI) ishares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Lux) (isharesin (Lux) alarahasto; Sulautuva Rahasto) Sijoitusasteen mittaus ishares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (ishares plc:n alarahasto; Vastaanottava Rahasto) Value-at-Risk-menetelmä Enintään 2,00 % Enintään 1,50 % 6 6 Tuotonjako Kasvu Kasvu TER-luku 0,63 % (viimeisimmän tilintarkastetun 0,25 % tilinpäätöksen mukaan) Hinnoittelu Viimeisin kauppahinta Viimeisin kauppahinta Arvostushetki Listaukset Toinen asianomaista kaupankäyntipäivää (merkintä- tai lunastuspäivä) seuraava kokonainen pankkipäivä Luxemburgissa Saksa - Frankfurtin pörssi Italia - Borsa Italiana Sveitsi - SIX Swiss Exchange Yhdistynyt kuningaskunta - Ei listattu mutta otettu kaupankäynnin kohteeksi Lontoon pörssissä Klo (Dublinin aikaa) kaupankäyntipäivänä + 1 Saksa - Frankfurtin pörssi Italia - Borsa Italiana Sveitsi - SIX Swiss Exchange Yhdistynyt kuningaskunta - Lontoon pörssin päämarkkinat Tilikauden päätös Rahaston arvioitu koko elokuun 2014 lopussa kunakin vuonna Helmikuun viimeinen päivä kunakin vuonna 707 miljoonaa USD 42 miljoonaa USD

Siinä tapauksessa, että Sulautuvan Rahaston Kokous siirretään myöhempään ajankohtaan, Sulautumisen Voimaantulopäivä on edelleen 3.11.2014.

Siinä tapauksessa, että Sulautuvan Rahaston Kokous siirretään myöhempään ajankohtaan, Sulautumisen Voimaantulopäivä on edelleen 3.11.2014. TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, sijoittajaa kehotetaan ottamaan yhteyttä pörssivälittäjään, pankkiin, asiakassuhdejohtajaan,

Lisätiedot

ishares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF -rahaston osuudenomistajille

ishares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF -rahaston osuudenomistajille TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, sijoittajaa kehotetaan ottamaan yhteyttä pörssivälittäjään, pankkiin, asiakassuhdejohtajaan,

Lisätiedot

JPMorgan Funds JF India Fund ( alarahasto )

JPMorgan Funds JF India Fund ( alarahasto ) JPMorgan s JF India ( alarahasto ) Yksinkertaistettu rahastoesite maaliskuu 2011 JPMorgan sin ( JPM-rahasto ) alarahasto, joka toimii Luxemburgin suurherttuakunnan lakien mukaisena SICAV-rahastoyhtiönä.

Lisätiedot

JPMorgan Funds JF Japan Alpha Plus Fund ( alarahasto )

JPMorgan Funds JF Japan Alpha Plus Fund ( alarahasto ) JPMorgan s JF Japan Alpha Plus ( alarahasto ) Yksinkertaistettu rahastoesite maaliskuu 2011 JPMorgan sin ( JPM-rahasto ) alarahasto, joka toimii Luxemburgin suurherttuakunnan lakien mukaisena SICAV-rahastoyhtiönä.

Lisätiedot

BLACKROCK GLOBAL FUNDS ( Yhtiö )

BLACKROCK GLOBAL FUNDS ( Yhtiö ) TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ JA VAATII VÄLITÖNTÄ HUOMIOTA. Ellet ole varma, mihin toimiin sinun tulee ryhtyä, ota välittömästi yhteys osakevälittäjään, pankinjohtajaan, asianajajaan, kirjanpitäjään, asiakassuhdepäällikköön

Lisätiedot

RUSSELL INVESTMENT COMPANY P.L.C. sateenvarjorahasto, jonka alarahastoilla on eriytetyt vastuut Yksinkertaistettu rahastoesite 31.

RUSSELL INVESTMENT COMPANY P.L.C. sateenvarjorahasto, jonka alarahastoilla on eriytetyt vastuut Yksinkertaistettu rahastoesite 31. RUSSELL INVESTMENT COMPANY P.L.C. sateenvarjorahasto, jonka alarahastoilla on eriytetyt vastuut Yksinkertaistettu rahastoesite 31. toukokuuta 2012 Tämä Yksinkertaistettu rahastoesite sisältää avaintiedot

Lisätiedot

Standard Life Investments Global SICAV

Standard Life Investments Global SICAV Standard Life Investments Global SICAV Vaihtuvapääomainen sijoitusyhtiö (Société d investissement à capital variable) Yksinkertaistettu esite Kesäkuu 2011 Yksinkertaistettu esite Standard Life Investments

Lisätiedot

JPMorgan Funds EU Government Bond Fund ( alarahasto )

JPMorgan Funds EU Government Bond Fund ( alarahasto ) JPMorgan s EU Government Bond ( alarahasto ) Yksinkertaistettu rahastoesite maaliskuu 2011 JPMorgan sin ( JPM-rahasto ) alarahasto, joka toimii Luxemburgin suurherttuakunnan lakien mukaisena SICAV-rahastoyhtiönä.

Lisätiedot

JPMorgan Investment Funds - Global Financials Fund ( Alarahasto )

JPMorgan Investment Funds - Global Financials Fund ( Alarahasto ) JPMorgan Investment Funds - Global Financials Fund ( Alarahasto ) Yksinkertaistettu rahastoesite huhtikuu 2010 JPMorgan Investment Fundsin ( Rahasto ) alarahasto, joka toimii Luxemburgin suurherttuakunnan

Lisätiedot

JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund ( Alarahasto )

JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund ( Alarahasto ) JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund ( Alarahasto ) Yksinkertaistettu rahastoesite huhtikuu 2010 JPMorgan Investment Fundsin ( Rahasto ) alarahasto, joka toimii Luxemburgin suurherttuakunnan

Lisätiedot

Yksinkertaistettu rahastoesite

Yksinkertaistettu rahastoesite Nomura Funds Ireland plc Yksinkertaistettu rahastoesite 14. joulukuuta 211 Tämä yksinkertaistettu rahastoesite sisältää Nomura Funds Ireland plc -rahastoon (yhtiö) liittyvät keskeiset tiedot. Yhtiö on

Lisätiedot

Yksinkertaistettu rahastoesite. Goldman Sachs Funds SICAV. Osake- ja korkorahastot. Luxemburgin lakien mukainen yhteissijoitusyritys (SICAV)

Yksinkertaistettu rahastoesite. Goldman Sachs Funds SICAV. Osake- ja korkorahastot. Luxemburgin lakien mukainen yhteissijoitusyritys (SICAV) Yksinkertaistettu rahastoesite Goldman Sachs Funds SICAV Luxemburgin lakien mukainen yhteissijoitusyritys (SICAV) Goldman Sachs Asset Management International ja sen sivuliikkeet Osake- ja korkorahastot

Lisätiedot

Investeringsforeningen Danske Invest sijoitusrahasto Global StockPicking Akkumulerende KL

Investeringsforeningen Danske Invest sijoitusrahasto Global StockPicking Akkumulerende KL RAHASTOESITE Investeringsforeningen Danske Invest sijoitusrahasto Global StockPicking Akkumulerende KL Sijoitusrahasto jakautuu seuraaviin osuuslajeihin: Global StockPicking, osuuslaji EUR Global StockPicking

Lisätiedot

LHV Persian Gulf Fund -rahaston sulautuminen SEF - LHV Persian Gulf Fund rahastoon

LHV Persian Gulf Fund -rahaston sulautuminen SEF - LHV Persian Gulf Fund rahastoon LHV Persian Gulf Fund -rahaston sulautuminen SEF - LHV Persian Gulf Fund Viron rahoitustarkastus (Finantsinspektsioon, Estonian Financial Supervision Authority "EFSA") on 18.2.2015 myöntänyt luvan sulauttaa

Lisätiedot

Investeringsforeningen Danske Invest sijoitusrahasto Afrika Akkumulerende KL

Investeringsforeningen Danske Invest sijoitusrahasto Afrika Akkumulerende KL RAHASTOESITE Investeringsforeningen Danske Invest sijoitusrahasto Afrika Akkumulerende KL Sijoitusrahasto jakautuu seuraaviin osuuslajeihin: Afrika, klass SEK Afrika Akkumulerende, klasse DKK Afrikka,

Lisätiedot

RAHASTOESITE. Investeringsforeningen Danske Invest, Sijoitusrahasto Globale Indeksobligationer Akkumulerende KL

RAHASTOESITE. Investeringsforeningen Danske Invest, Sijoitusrahasto Globale Indeksobligationer Akkumulerende KL RAHASTOESITE Investeringsforeningen Danske Invest, Sijoitusrahasto Globale Indeksobligationer Akkumulerende KL Sijoitusrahasto jakautuu seuraaviin osuuslajeihin: Globala Realräntor, klass SEK h Globale

Lisätiedot

ALFRED BERG. Luxemburgissa rekisteröity avoin sijoitusrahasto. Varsinainen rahastoesite

ALFRED BERG. Luxemburgissa rekisteröity avoin sijoitusrahasto. Varsinainen rahastoesite ALFRED BERG Luxemburgissa rekisteröity avoin sijoitusrahasto Varsinainen rahastoesite HELMIKUU 2010 LISÄTIETOJA: ALFRED BERG 46, avenue J.F. Kennedy L-1855 LUXEMBOURG HUOMAUTUS Varsinaista rahastoesitettä

Lisätiedot

TT INTERNATIONAL FUNDS PLC. Tietoja rahastoyhtiön sijoittajille Suomessa. Tammikuu 2012

TT INTERNATIONAL FUNDS PLC. Tietoja rahastoyhtiön sijoittajille Suomessa. Tammikuu 2012 TT INTERNATIONAL FUNDS PLC Tietoja rahastoyhtiön sijoittajille Suomessa Tammikuu 2012 Tämä asiakirja on yleiskuvaus markkinointijärjestelyistä sekä pääasiallisista ehdoista, jotka koskevat sijoittamista

Lisätiedot

Franklin Templeton Investment Funds

Franklin Templeton Investment Funds Rahastoesite Tammikuu 2015 Franklin Templeton Investment Funds LUXEMBURGIIN REKISTERÖITY SICAV-RAHASTO FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS SICAV-rahasto Rekisteröity toimipaikka: 8A, rue Albert Borschette,

Lisätiedot

Sijoitusneuvojan ETF -opas VAIN AMMATTISIJOITTAJILLE

Sijoitusneuvojan ETF -opas VAIN AMMATTISIJOITTAJILLE Sijoitusneuvojan ETF -opas VAIN AMMATTISIJOITTAJILLE 2 Sijoitusneuvojan ETF -opas Pörssinoteeratut rahastot (ETF:t) mullistavat sijoittajien ja heidän sijoitusneuvojiensa tavan hallita sijoitussalkkujaan.

Lisätiedot

Goldman Sachs Funds, plc

Goldman Sachs Funds, plc Yksinkertaistettu rahastoesite Goldman Sachs Funds, plc Preferred-tuotto-osuudet ja Preferred-kasvuosuudet 0408 Sisällys Sisällys Sivu Johdanto...1 1 US$ Liquid Reserves Fund ( alarahasto )...2 2 Euro

Lisätiedot

RAHASTOESITE. Nordea Funds Oy

RAHASTOESITE. Nordea Funds Oy RAHASTOESITE Sijoitusrahasto... 3... 3 :n perustiedot... 3 :n ja Suomeen rekisteröityjen Nordea-rahastojen tilintarkastajat... 3 Rahastoyhtiön käyttämät asiamiehet... 3 Rahaston markkinointi muissa maissa...

Lisätiedot

Goldman Sachs Funds, plc

Goldman Sachs Funds, plc Yksinkertaistettu rahastoesite Goldman Sachs Funds, plc X-tuotto-osuudet ja X-kasvuosuudet 0408 Sisällys Sisällys Sivu Johdanto...1 1 US$ Liquid Reserves Fund ( alarahasto )...2 2 Euro Liquid Reserves

Lisätiedot

Alfred Berg Omaisuudenhoito Suomi Oy. Rahastoesite

Alfred Berg Omaisuudenhoito Suomi Oy. Rahastoesite Alfred Berg Omaisuudenhoito Suomi Oy Rahastoesite Suomeen rekisteröidyt rahastot Päivitetty 6.5.2015 Yhteystiedot Vastuunrajoitus Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy Pohjoisesplanadi 37 A, 3. kerros 00100 HELSINKI

Lisätiedot

Sijoittajan UCITS ETF -opas

Sijoittajan UCITS ETF -opas Sijoittajan UCITS ETF -opas Liity sijoitusvallankumoukseen Pörssinoteeratut rahastot (UCITS ETF:t) voivat muuttaa tavan, jolla hallitset sijoituksiasi. UCITS ETF -rahastot yhdistävät sijoitusrahastojen

Lisätiedot

Goldman Sachs Funds, plc

Goldman Sachs Funds, plc Yksinkertaistettu rahastoesite Goldman Sachs Funds, plc Value-tuotto-osuudet ja Value-kasvuosuudet 0408 Sisällys Sisällys Sivu Johdanto...1 1 US$ Liquid Reserves Fund ( alarahasto )...2 2 Euro Liquid Reserves

Lisätiedot

Istuta unelmasi. Me kasvatamme sen. Rahastoesite

Istuta unelmasi. Me kasvatamme sen. Rahastoesite Istuta unelmasi. Me kasvatamme sen. Rahastoesite Sisällysluettelo SIJOITUSRAHASTO... 4 SP-RAHASTOYHTIÖ OY:N HALLINNOIMAT SIJOITUSRAHASTOT... 4 SIJOITUSRAHASTOTYYPIT JA NIIHIN LIITTYVÄT RISKIT... 5 Korkorahastot...5

Lisätiedot

Älykkäät ETF-sijoitusstrategiat VAIN AMMATTILAISSIJOITTAJILLE

Älykkäät ETF-sijoitusstrategiat VAIN AMMATTILAISSIJOITTAJILLE Älykkäät ETF-sijoitusstrategiat VAIN AMMATTILAISSIJOITTAJILLE 2 Älykkäät ETF-sijoitusstrategiat Ydinsalkun rakentaminen: hajautuksen merkitys Pörssinoteerattujen rahastojen (ETF) kasvua tukee sijoittajien

Lisätiedot

RAHASTOESITE. Nordea Funds Oy

RAHASTOESITE. Nordea Funds Oy RAHASTOESITE Sijoitusrahasto... 3... 3 :n perustiedot... 3 :n ja Suomeen rekisteröityjen Nordea-rahastojen tilintarkastajat... 3 Rahastoyhtiön käyttämät asiamiehet... 3 Kaupankäynti rahasto-osuuksilla...

Lisätiedot

(MIKÄLI KIELIVERSIOT POIKKEAVAT TOISISTAAN, SOVELLETAAN TULKINTATILANTEISSA ENSISIJAISESTI ALKUPERÄISTÄ VIRONKIELISTÄ VERSIOTA)

(MIKÄLI KIELIVERSIOT POIKKEAVAT TOISISTAAN, SOVELLETAAN TULKINTATILANTEISSA ENSISIJAISESTI ALKUPERÄISTÄ VIRONKIELISTÄ VERSIOTA) KÄÄNNÖS VIRONKIELISISTÄ SÄÄNNÖISTÄ (MIKÄLI KIELIVERSIOT POIKKEAVAT TOISISTAAN, SOVELLETAAN TULKINTATILANTEISSA ENSISIJAISESTI ALKUPERÄISTÄ VIRONKIELISTÄ VERSIOTA) Nämä Säännöt on rekisteröity Viron rahoitustarkastuksen

Lisätiedot