Elina Pankkiiriliike Oy. Varainhoito - hajautettu sijoittaminen Rahastot - Elina Varovainen - Elina Omaisuuslajit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Elina Pankkiiriliike Oy. Varainhoito - hajautettu sijoittaminen Rahastot - Elina Varovainen - Elina Omaisuuslajit"

Transkriptio

1 Elina Pankkiiriliike Oy Varainhoito - hajautettu sijoittaminen Rahastot - Elina Varovainen - Elina Omaisuuslajit

2 Aktiivinen ja turvallinen Elina Pankkiiriliike Elina Pankkiiriliike Oy aloitti toimintansa Olemme toimivan johdon ja hallituksen jäsenten omistama yksityinen sijoituspalveluyhtiö. Elina on henkilökohtaista palvelua korostava yksityisasiakkaiden, yritysten ja yhteisöjen varainhoitaja. Tarjoamme asiakkaillemme täydenvaltakirjan varainhoitoa, laajan kirjon rahastoja ja välitämme yksittäisiä sijoitustuotteita kulloinkin kiinnostavimmilta sijoitusalueilta. Varainhoitajana ja sijoitustoiminnassa olemme keskittyneet kaikkien omaisuuslajien hyödyntämiseen. Omaisuuslajihajautuksen lisäksi hyödynnämme salkunhoidossa sitoutumattoman varainhoidon etuja lähtien Elina Pankkiiriliike on toiminut Elina Omaisuuslajit ja Elina Varovainen -rahastojen varainhoitajana. Toiminnan ensimmäiset kuusi vuotta ovat olleet Elinalle menestyksekkäitä kasvun vuosia. Myös vaikeana finanssikriisin vuonna 2008 pystyimme kasvattamaan liikevaihtoa ja pääsimme positiiviseen tulokseen. Finanssikriisin jälkeen olemme vuosi vuodelta pystyneet parantamaan tulosta ja vahvistamaan tasetta. Panostamme jatkuvasti toiminnan edelleen kehittämiseen, ja pankkiriliikkeemme on vahvassa asemassa kohtaamaan tulevaisuuden haasteet. Elinan kautta sijoitettaessa asiakkaidemme varat ovat aina erillään Elinan varoista. Elinan vahvuus ja jatkuva kehitys varmistavat tulevaisuudessakin mahdollisuutemme palvella asiakkaitamme yhä paremmin. Toimimme Finanssivalvonnan myöntämällä toimiluvalla täydenvaltakirjan varainhoitajana ja sijoitustuotteiden välittäjänä. Olemme Finanssialan Keskusliiton ja Sijoittajien Korvausrahaston jäsen. Sijoituspalvelutoiminnan tuotot (1000 euroa) Liikevoitto (1000 euroa) Tase (1000 euroa)

3 Riskien hallintaa omaisuuslajien hajauttamisella Elina on varainhoitajana keskittynyt omai suuslajihajautukseen. Sijoitusten hajaut tamisella mahdollisimman monentyyppisiin sijoituskohteisiin tavoitellaan erityisesti sijoitussalkun kokonaisriskitason laskua. Esikuvinamme omaisuuslajihajautuksen osalta ovat Yalen ja Harvardin yliopistojen tukisäätiöt. Erityisesti Yalen yliopistoa pidetään yhtenä maailman menestyksekkäimmistä instituutiosijoittajista. Menestyksen taustalla on ollut erityisesti laajaan omaisuuslajihajautukseen perustuva riskien hallinta. Tuotto-odotusten ja riskin suhde Omaisuuslajihajautuksessa on kyse sijoitusten kohdentamisesta perinteisten osake- ja korkomarkkinoiden lisäksi raaka-aineisiin, valuuttoihin, kiinteään omaisuuteen ja pääomarahastoihin. Sijoitusten hajauttamisella mahdollisimman monentyyppisiin sijoituskohteisiin tavoitellaan sijoitussalkun kokonaisriskitason laskua. Hyödynnettäessä korkean tuottoodotuksen sijoitusalueita tavoitellaan samalla kuitenkin pitkällä aikavälillä korkeaa tuottoa. Systemaattisella salkunhoidolla lisätuottoa Sijoitustoiminnan tuottoa voidaan entisestään parantaa kurinalaisella salkunhoidolla. Suhdannesyklien vaikutukset eri omaisuuslajeihin ovat erilaiset, jolloin myös eri omaisuuslajien tuotot poikkeavat toisistaan. Tällöin omaisuuslajien toisistaan poikkeava kehitys mahdollistaa sijoitussalkkujen painotusten muutokset eri omaisuuslajien kesken, ja parhaimmillaan systemaattisella sijoitussalkkujen tasapainottamisella voidaan realisoida sijoituksia hyvin tuottaneista sijoituksista ja ostaa edullisesti heikosti tuottaneita omaisuuslajeja. Näin salkun kokonaisriskitaso jää yksittäisiä omaisuuslajeja alhaisemmaksi, mutta samalla tuottoodotus pitkällä aikavälillä kasvaa. Tuotto-odotus kasvaa Kaikkia omaisuuslajeja hyödyntävä hajautus Osake - korko hajautus Yhdistelmäsalkun riski/ tuotto -suhdetta voidaan parantaa hyödyntämällä kaikkia omaisuuslajeja Omaisuuslajihajautuksella pyritään parantamaan sijoitussalkun riski/ tuotto-suhdetta. Riski kasvaa

4 Omaisuuslajihajautus suositeltavaa kaikille sijoittajille Omaisuuslajihajautus eli sijoitusten kohdentaminen perinteisten osake- ja korkosijoitusten lisäksi muihin omaisuuslajeihin, kuten raaka-aineisiin, kiinteään omaisuuteen ja pääomarahastoihin on suositeltavaa kaikille sijoittajille. Olipa sijoittaja riskiprofiililtaan varovainen tai tuottohakuinen, laajasta omaisuuslajihajautuksesta on hyötyä kaikille perinteiseen osake/korko-hajautukseen nähden. Esimerkiksi myös varovaisen sijoittajan kannattaa pitkällä aikavälillä kohdistaa pieni osa sijoituksista korkosijoitusten lisäksi muihin omaisuuslajeihin. Tällöin suuri korkosijoitusten osuus pitää kokonaisriskitason lyhyemmällä aikavälillä alhaisena sijoitusmarkkinoiden epävarmuutta vastaan. Samalla laajasti hajautetut korkeamman tuotto-odotuksen sijoitukset pitkällä aikavälillä turvaavat korkosijoituksia paremmin salkun reaaliarvon säilymisen esimerkiksi inflaatiota vastaan. Vastaavasti tuottohakuiselle sijoittajalle omaisuuslajihajautus tuo pitkällä aikavälillä etua esimerkiksi pelkkään osakesijoittamiseen verrattuna. Suhdannesyklien ja sijoitusmarkkinoiden muutokset vaikuttavat eri omaisuuslajeihin eri tavalla. Toisistaan poikkeava kehitys mahdollistaa systemaattisessa salkunhoidossa varojen siirron hyvin tuottaneista omaisuuslajeista heikommin tuottaneisiin, ja siten sijoituksia tulee automaattisesti myydä korkeilla kursseilla ja ostaa alhaisilla. Näin sekä riskitaso laskee että pitkän aikavälin tuotto-odotus kasvaa. Varovainen Tuottohakuinen Hakiessaan korkosijoituksia korkeampaa tuottoa tuottohakuisista omaisuuslajeista rationaalinen sijoittaja hyödyntää suhteellisen tasaisesti kaikkia korkean tuotto-odotuksen sijoitusalueita.

5 Elinan varainhoidon strategiat Elinan varainhoidon kulmakivi on asiakasräätälöidyt, henkilökohtaiset sijoitusratkaisut. Varainhoidossa sijoitusstrategiat määritellään muun muassa asiakkaan riski- ja tuottoprofiilin, sijoitushorisontin sekä likviditeettitarpeiden pohjalta. Elinan varainhoito perustuu omaisuuslajihajautukseen Elina toteuttaa varainhoidossa omaisuuslajihajautusta. Omaisuuslajien hajautus kannattaa kaikille sijoittajille, olipa sijoittajan riskiprofiili mikä tahansa. Palvelumme kattaa omaisuuslajihajautukseen perustuvia mallistrategioita usealla riskitasolla varovaisesta tuottohakuiseen ja likviditeetiltään päivittäisestä neljännesvuosittaiseen. Sitoutumatonta varainhoitoa Hyödynnämme salkunhoidossa sitoutumattoman varainhoidon etuja. Valitessamme kuhunkin omaisuuslajiin sijoituskohteita pyrimme hyödyntämään niihin erikoistuneita rahastoyhtiöitä. Sijoituksiksi etsimme keskimääräistä paremmin menestyneitä rahastoja, joiden uskomme yltävän keskimääräistä parempaan tuottoon myös tulevaisuudessa. Aktiivista varainhoitoa Elina on aktiivinen varainhoitaja, joka ottaa kantaa eri omaisuuslajien painotuksiin. Talouskehityksen mukaan pyrimme tunnistamaan kulloinkin houkuttelevimmat sijoitusalueet, ja muutamme tarvittaessa painotuksia niin omaisuuslajien välillä kuin myös niiden sisällä. Elinan varainhoito menestynyt erinomaisesti Olemme menestyneet erinomaisesti omaisuuslajihajautukseen perustuvassa varainhoidossa, myös vaikeina sijoitusvuosina 2008 ja 2009 sekä niiden jälkeen. Finanssikriisin vuonna 2008 varainhoitomme tuotto asiakkaillemme oli vastaavaa tasoa kuin esikuvillamme Yalen ja Harvardin yliopistojen tukisäätiöillä. Laman jäätyä taka-alalle, olemme päässeet vauhdikkaasti takaisin kiinni kasvuun ja päihittäneet selvästi yliopistojen tuotot. Yksityiskohtaiset tiedot varainhoidon riskeistä, likviditeetistä, kuluista ja soveltuvuudesta erityyppisille sijoittajille on saatavilla varainhoidon kuukausikatsauksista. 6/2008-6/2009 6/ / 2010 Yalen säätiö -24,6% +8,9% Harvardin säätiö -27,3% +11,0% Elina -26,0% +25,9% Elinan omaisuuslajihajautukseen perustuvan varainhoidon Tuottohakuisen ja Varovaisen likvidin mallistrategioiden kehitys Varainhoidon kaikkien asiakkaiden sijoitussalkut ovat yksilöllisiä ja saattavat poiketa toisistaan. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. 30 % 20 % 10 % 0 % -10 % -20 % -30 % -40 % -50 % -60 % Omaisuuslajit Tuottohakuinen Varovainen likvidi 03/04/ /10/ /04/ /10/ /04/ /10/ /04/ /10/ /04/ /10/ /04/2011 #(+*#+)##.$ MSCI World net euro #(+#'+)#*#$ #(+*#+)#*#$ #(+#'+)#**$

6 Elina Varovainen -rahasto Elina Pankkiiriliike on toiminut Elina Varovainen -rahaston varainhoitajana lähtien. Tavoitteet ja riskipolitiikka Elina Varovainen -rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on aktiivisen varainhoidon keinoin tuottaa osuudenomistajilleen vertailutuoton (Euribor 3 kk) ylittävä pitkän aikavälin tuotto. Rahaston varat sijoitetaan pääasiassa korkomarkkinoille. Rahaston korkomarkkinasijoitusten ja talletusten yhteenlaskettu osuus Rahaston varoista on vähintään 70 %. Rahaston varoja voidaan sijoittaa myös muihin omaisuuslajeihin, kuten osakkeisiin, raaka-aineisiin, kiinteään omaisuuteen ja pääomarahastoihin, edellä mainittu rajoitus huomioiden. Rahaston varat sijoitetaan pääasiassa sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin. Lisäksi Rahasto voi tehdä suoria sijoituksia muun muassa joukkovelkakirjoihin, rahamarkkinavälineisiin ja osakkeisiin. Rahasto sopii kokonaisvaltaiseksi sijoitusratkaisuksi varovaiselle sijoittajalle. Suosittelemme rahastoa vähintään kolmen vuoden sijoitukseksi. Yksityiskohtaiset tiedot Elina Varovainen -rahaston riskeistä, likviditeetistä, kuluista ja soveltuvuudesta erityyppisille sijoittajille on saatavilla rahaston Avaintieto-esitteestä ja Rahasto-esitteestä. Sijoitusten viitteellinen jakauma omaisuuslajeittain Yllä esitetyt osuudet omaisuuslajien välillä ovat viitteellisiä ja ne voivat vaihdella voimakkaasti, kuitenkin siten että vähintään 70 prosenttia sijoituksista kohdistuu korkomarkkinoille. Elinan varainhoitajat tekevät päätökset kunkin omaisuuslajin painosta sijoitusmarkkinoiden vallitsevan tilanteen mukaisesti.

7 Elina Omaisuuslajit -rahasto Elina Pankkiiriliike on toiminut Elina Omaisuuslajit -rahaston varainhoitajana lähtien. Rahastoa hallinnoi Eufex Rahastohallinto Oy. Tavoitteet ja sijoituspolitiikka Elina Omaisuuslajit -rahastossa sijoitustoiminnan tavoitteena on aktiivisen varainhoidon keinoin tuottaa osuudenomistajilleen vertailutuoton (75 % MSCI World, 25 % Euribor 3 kk) ylittävä pitkän aikavälin tuotto. Rahaston varat hajautetaan aktiivisesti eri omaisuuslajien ja markkinoiden kesken. Rahaston korkomarkkinoiden ulkopuolisten korkeamman tuotto-tavoitteen ja korkeamman riskin sijoitusten osuus rahaston varoista on keskimäärin 75 %. Eri omaisuuslajeihin sijoitettujen varojen osuus rahaston kokonaisvaroista voi kuitenkin vaihdella voimakkaasti markkinatilanteesta ja salkunhoitajan näkemyksestä riippuen. Rahaston varat sijoitetaan pääasiassa sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin. Lisäksi Rahasto voi tehdä suoria sijoituksia muun muassa osakkeisiin ja joukkovelkakirjoihin. Rahasto sopii kokonaisvaltaiseksi sijoitusratkaisuksi varovaiselle sijoittajalle. Suosittelemme rahastoa vähintään viiden vuoden sijoitukseksi. Yksityiskohtaiset tiedot Elina Omaisuuslajit -rahaston riskeistä, likviditeetistä, kuluista ja soveltuvuudesta erityyppisille sijoittajille on saatavilla rahaston Avaintieto esitteestä ja Rahasto esitteestä. Sijoitusten viitteellinen jakauma omaisuuslajeittain Yllä esitetyt osuudet omaisuuslajien välillä ovat viitteellisiä ja ne voivat vaihdella voimakkaasti. Elinan varainhoitajat tekevät päätökset kunkin omaisuuslajin painosta sijoitusmarkkinoiden vallitsevan tilanteen mukaisesti.

8 Tämä yritysesite ei ole minkään sijoitustuotteen tai palvelun myynti- tai tarjousesite eikä sitä pidä pitää sijoitussuosituksena. Yritysesitteessä esitetyt tiedot on tarkoitettu informatiiviseksi, yleisluontoiseksi tiedoksi. Esitetyt tiedot on hankittu luotettavina pidetyistä lähteistä, mutta Elina Pankkiiriliike ei voi taata niiden paikkansapitävyyttä. Sijoittajan tulee ennen sijoituspäätöstä varmistaa kunkin sijoituspalvelun tai yksittäisen sijoituksen soveltuvuus sijoittajalle. Sijoituspalveluiden ja -tuotteiden riskitasot, likviditeetti ja suositeltavat sijoitusajat poikkeavat toisistaan. Tyypillisesti kaikkia sijoituksia suositellaan pitkäaikaisiksi sijoituksiksi. Suositeltava sijoitusajanjakso on vähintään 3 5 vuotta. Kaikkien sijoitusten arvot voivat nousta tai laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoituksen arvon kokonaan tai osittain myös suositeltavan sijoitusajan umpeuduttua. Sijoittajan tulee kiinnittää huomiota siihen, että rahoitusvälineiden ostamiseen, omistukseen ja myymiseen liittyy veroseuraamuksia. Sijoittajan tulee huolehtia riittävien verotusta koskevien tietojen hankkimisesta jo ennen sijoituspäätösten tekoa. Jokainen varainhoidon yksittäinen myynti ja osto sekä yksittäiset rahastosijoitukset sekä vaihdot rahastoista toiseen ovat verotuksessa huomioitavia kauppoja. Sijoituspalveluihin ja sijoitustuotteisiin sisältyvistä riskeistä, likviditeetistä, kuluista, sijoituspolitiikasta ja tavoitteista sekä niiden soveltuvuudesta sijoittajalle on tarkemmin kuvattu kunkin palvelun tai tuotteen kuukausikatsauksissa, varainhoitosopimuksissa, avaintieto- ja rahastoesitteissä. Sijoittajan tulee tutustua huolellisesti näihin dokumentteihin ennen sijoituspäätöstä. Lisätietoja Elina Pankkiiriliike Oy:stä palveluntarjoajana on saatavilla yhtiön Internet-sivuilta sekä Tietoa Elina Pankkiiriliike Oy:stä palveluntarjoajana esitteestä. Elina Pankkiiriliike Oy, Uudenmaankatu 7, Helsinki, Puh , Y-tunnus ,

Sijoitus rahasto-opas

Sijoitus rahasto-opas Sijoitus rahasto-opas Sisällys Lukijalle...3 Sijoitusrahasto lyhyesti...4 Mikä sijoitusrahasto on?...5 Millaisia sijoitusrahastoja on?...8 Millaisia riskejä sijoitusrahastoissa on?...12 Mitä kuluja sijoitusrahastoissa

Lisätiedot

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille Sisällys Sijoitusrahasto lyhyesti 4 Säästö- ja sijoituskohteet 5 Mikä sijoitusrahasto on? 7 Mihin rahaston valinnassa

Lisätiedot

Istuta unelmasi. Me kasvatamme sen. Rahastoesite

Istuta unelmasi. Me kasvatamme sen. Rahastoesite Istuta unelmasi. Me kasvatamme sen. Rahastoesite Sisällysluettelo SIJOITUSRAHASTO... 4 SP-RAHASTOYHTIÖ OY:N HALLINNOIMAT SIJOITUSRAHASTOT... 4 SIJOITUSRAHASTOTYYPIT JA NIIHIN LIITTYVÄT RISKIT... 5 Korkorahastot...5

Lisätiedot

Rahastot. 1 Osakkeet OPAS

Rahastot. 1 Osakkeet OPAS SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #2 OPAS BON VOYAGE SÄÄSTÄMINEN ON MATKA Rahastot # 1 Osakkeet 9 22 2 Osta halvalla, myy kalliilla katso kuinka Miksi sijoittaisin rahastoon katso hyödyt 8 Hajauttamalla riskit

Lisätiedot

TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ

TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ Sijoituspalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoituspalvelua koskevan sopimuksen tekemistä

Lisätiedot

Pankkitilit SEB 330100-01133701 FI8633010001133701

Pankkitilit SEB 330100-01133701 FI8633010001133701 RAHASTOESITE YLEINEN OSA RAHASTOESITTEEN RAKENNE Tämä Alexandria Rahastoyhtiö Oy:n (jäljempänä Rahastoyhtiö ) rahastoesite koostuu itse rahastoesitteestä, kaikkia Rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen

Lisätiedot

SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3. Joukkolainat. Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan

SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3. Joukkolainat. Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3 Joukkolainat 8 27 Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan Säästäminen on matka. Ensin on tiedettävä, miten pitkälle haluaa mennä. Sitten on valittava

Lisätiedot

RVM Investium Oy:n asiakaspalvelua tarjotaan yhtiön toimipaikoissa sekä asiakkaan halutessa myös muualla, kuten esimerkiksi asiakkaan omissa tiloissa.

RVM Investium Oy:n asiakaspalvelua tarjotaan yhtiön toimipaikoissa sekä asiakkaan halutessa myös muualla, kuten esimerkiksi asiakkaan omissa tiloissa. TIETOJA PALVELUTARJOAJASTA JA TARJOT- TAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain

Lisätiedot

[markkinointiesite, maaliskuu 2015]

[markkinointiesite, maaliskuu 2015] SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ RAHASTOSIJOITTAJAN OPAS [markkinointiesite, maaliskuu 2015] Yksinkertainen on tehokasta! www.seligson.fi 1 SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ SISÄLLYS OPPAAN ESITTELY 2 MIKSI SIJOITAMME?

Lisätiedot

NÄIN ONNISTUT RAHASTOSÄÄSTÄJÄNÄ. Lue kuinka saat varasi kasvamaan.

NÄIN ONNISTUT RAHASTOSÄÄSTÄJÄNÄ. Lue kuinka saat varasi kasvamaan. NÄIN ONNISTUT RAHASTOSÄÄSTÄJÄNÄ. Lue kuinka saat varasi kasvamaan. Mitä rahastosijoittaminen on? Rahastosijoittaminen on helppoa ja vaivatonta ja voit itse valita oman säästötapasi. Sopiiko sinulle kertasijoitus

Lisätiedot

Aakkoset. M aailman vahvin armeija. - Hämäläinen -

Aakkoset. M aailman vahvin armeija. - Hämäläinen - Aakkoset. M aailman vahvin armeija. - Hämäläinen - Tämä Sijoittajan Tietopaketti ja sen kulloinkin voimassaoleva versio julkaistaan Taaleritehtaan verkkopalvelussa osoitteessa www.taaleritehdas.fi. Etsikää

Lisätiedot

2. Tiedot WIP:stä ja sen valvojasta

2. Tiedot WIP:stä ja sen valvojasta TIETOJA WIP:STÄ JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ SEKÄ RAHOITUSPALVELUIDEN ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT 1. Yleistä Tähän tiedotteeseen

Lisätiedot

RAHASTOESITE. Nordea Funds Oy

RAHASTOESITE. Nordea Funds Oy RAHASTOESITE Sijoitusrahasto... 3... 3 :n perustiedot... 3 :n ja Suomeen rekisteröityjen Nordea-rahastojen tilintarkastajat... 3 Rahastoyhtiön käyttämät asiamiehet... 3 Rahaston markkinointi muissa maissa...

Lisätiedot

Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalveluista

Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalveluista Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalveluista 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain mukaiset tiedot Finlandia Group Oyj:stä, tarjottavista sijoituspalveluista

Lisätiedot

TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN VALVOJASTA

TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN VALVOJASTA SIJOITUSPALVELULAIN MUKAISET TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA, RAHOITUSPALVELUIDEN ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA

Lisätiedot

TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ YLEISTÄ RAHOITUSVÄLINEISIIN MAHDOLLISESTI LIIT- TYVISTÄ RISKEISTÄ Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. Tuotto voi jäädä saamatta

Lisätiedot

S I J O I T T A J A T I E D O T E

S I J O I T T A J A T I E D O T E 1.1.2013 1 Yleisiä tietoja :stä 1.1 Tiedotteen tarkoitus Sijoitus- ja oheispalveluiden tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä

Lisätiedot

sidonnaisasiamiehet Finanssivalvonnalle. Sidonnaisasiamiesten rekisteröintivaltion on Suomi.

sidonnaisasiamiehet Finanssivalvonnalle. Sidonnaisasiamiesten rekisteröintivaltion on Suomi. TIETOJA PALVELUNTARJOAJASTA JA TARJOTTAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ YLEISIMMISTÄ RAHOITUSVÄLINETYYPEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ TYYPILLISISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu

Lisätiedot

Sijoitusneuvojan ETF -opas VAIN AMMATTISIJOITTAJILLE

Sijoitusneuvojan ETF -opas VAIN AMMATTISIJOITTAJILLE Sijoitusneuvojan ETF -opas VAIN AMMATTISIJOITTAJILLE 2 Sijoitusneuvojan ETF -opas Pörssinoteeratut rahastot (ETF:t) mullistavat sijoittajien ja heidän sijoitusneuvojiensa tavan hallita sijoitussalkkujaan.

Lisätiedot

TIETOJA ZENITOSTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ

TIETOJA ZENITOSTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ TIETOJA ZENITOSTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain ja

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO FENNICA TOIMITILAT I VUOSIKERTOMUS 31.12.2014

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO FENNICA TOIMITILAT I VUOSIKERTOMUS 31.12.2014 ERIKOISSIJOITUSRAHASTO FENNICA TOIMITILAT I VUOSIKERTOMUS 31.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 2-10 Rahaston perustiedot 11 Tuloslaskelma 12 Tuloslaskelman liitetiedot 13 Tase 14 Taseen liitetiedot

Lisätiedot

Sijoittajan korko-opas

Sijoittajan korko-opas Sijoittajan korko-opas Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22 Korkojohdannaiset...24

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013 Nordea-sijoitusrahastot

Vuosikertomus 2013 Nordea-sijoitusrahastot Vuosikertomus 2013 Nordea-sijoitusrahastot Rahastojen osuuden arvon kehitys, avaintiedot, tunnusluvut, sijoitusten jakaumat, rahastokohtaiset sijoitukset, tuloslaskelmat ja taseet Vuosikertomus 2013 Nordea-sijoitusrahastot

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri Sijoittajan korko-opas 2013 Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22

Lisätiedot

ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE

ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Hyvää sijoitusaikaa Käytä notkahdus hyödyksesi Pitkän aikavälin investointi Hyvin hajautetun osakesalkun omistajana voit suhtautua

Lisätiedot

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä?

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä? www.porssisaatio.fi M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä? Opettajan opas Sisällys ARVOPAPERIMARKKINOIDEN KEHITYS... 4 Pörssitoiminnan historia... 4 Arvopaperimarkkinoiden merkitys

Lisätiedot

UB KORKOSALKKU. Aktiivinen korkorahasto. Mitä joukkovelkakirjalainat ovat? UB Korkosalkku -rahaston sijoituspolitiikka

UB KORKOSALKKU. Aktiivinen korkorahasto. Mitä joukkovelkakirjalainat ovat? UB Korkosalkku -rahaston sijoituspolitiikka UB KORKOSALKKU UB Korkosalkku on aktiivisesti hoidettu rahasto, jonka varat sijoitetaan pääasiassa eurooppalaisten yritysten liikkeeseen laskemiin euromääräisiin joukkovelkakirjoihin. Tavoitteena on kasvattaa

Lisätiedot

Taaleritehdas Oyj. Konsernitilinpäätös 31.12.2013

Taaleritehdas Oyj. Konsernitilinpäätös 31.12.2013 Taaleritehdas Oyj Konsernitilinpäätös 31.12.2013 SISÄLTÖ Taaleritehdas lyhyesti 3 Toimitusjohtaja Juhani Elomaan katsaus 4 Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus 5-13 Vakavaraisuus 14 Taloudellista kehitystä

Lisätiedot

MiFID Tietoja Ålandsbankenista ja sen arvopaperipalveluista

MiFID Tietoja Ålandsbankenista ja sen arvopaperipalveluista MiFID Tietoja Ålandsbankenista ja sen arvopaperipalveluista Tietoja Ålandsbanken Abp:stä Pankilla on toimilupa harjoittaa talletuspankkina luottolaitostoimintaa luottolaitostoiminnasta annetun lain mukaisesti

Lisätiedot

TIETOA ESTLANDER & PARTNERS -KONSERNISTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT SISÄLLYSLUETTELO

TIETOA ESTLANDER & PARTNERS -KONSERNISTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT SISÄLLYSLUETTELO TIETOA ESTLANDER & PARTNERS -KONSERNISTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT SISÄLLYSLUETTELO 1. Estlander & Partners Oy... 1 2. Estlander & Partners Rahastoyhtiö Oy...

Lisätiedot