Vanhankaupungin, Kumpulan, Toukolan ja Koskelan luonnonhoitosuunnitelma. Vuosille

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vanhankaupungin, Kumpulan, Toukolan ja Koskelan luonnonhoitosuunnitelma. Vuosille"

Transkriptio

1 Vanhankaupungin, Kupulan, Toukolan ja Koskelan luonnonhoitosuunnitela Vuosille Helsingin kaupungin rakennusirasto

2 2/91 Sisällysluettelo JOHDANTO LUONNONHOITOTÖIDEN TOTEUTUS... 4 LIITE 2 Kuiokohtainen luettelo... 6 LIITE 3 Helsingin kaupungin etsien hakkuutaat Ylispuustoisen taiikon hoito Ensiharennus Harennus Yksittäisten puiden poisto Uudistainen iljeleällä Luontaisen uudistainen alistelu Suojuspuuhakkuu Luontainen uudistainen Maiseanhoito Säästöpuista LIITE 4. Kartta alueen hakkuutöistä LIITE 5. Kartta liito-oraan ydinalueesta LIITE 6. Kartta alueen pienpuuston hoidosta Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

3 3/91 JOHDANTO Vanhankaupungin, Kupulan, Toukolan ja Koskelan aluesuunnitela hyäksyttiin yleisten töiden lautakunnassa ohjeellisena noudatettaaksi. Suunnitelassa on esitetty luonnonypäristön eli etsien ja aointen alueiden tila, sekä kuaukset alueen aiseasta, ulkoilu- ja irkistyskäytöstä, kaaoituksesta, etsien kasupaikoista, puustosta, niityistä ja Helsingin ypäristökeskuksen selittäistä luonnon arokohteista. Tähän suunnitelaan on yös päiitetty liito-oraan ydinalue Kupulan aauialan ja Intiankadun älissä. Luonnon oniuotoisuuden huoioon ottainen on yös kuattuna aluesuunnitelassa. Vanhankaupungin, Kupulan, Toukolan ja Koskelan aluesuunnitelassa esitetään alueittaiset taoitteet luonnonhoitoon. Ne ohjaaat luonnonhoitosuunnitelan kuiokohtaisia toienpiteitä. Tästä syystä tätä luonnonhoidon toteutussuunnitelaa tulee tarkastella yhdessä kyseisen aluesuunnitelan kanssa. Suunnitela on nähtäillä rakennusiraston Internet siulla. Luonnonhoitosuunnitela on toteutustason suunnitela. Siinä kuataan kuioittain toteutettaat luonnonhoitotoienpiteet kuten hakkuut ja uut hoitotoienpiteet aikatauluineen. Luonnonhoidon toienpiteet tehdään luonnonhoidon työohjeiden ukaisesti. Pääosa toienpiteistä ajoitetaan suunnitelakauden alkuun uosille Taoitteiden saauttaiseksi tarittaat toiskertaiset toienpiteet tullaan tekeään suunnitelakauden loppupuoliskolla Aluesuunnitela ja luonnonhoidon toteutussuunnitela oat nähtäillä rakennusiraston Internet-siuilla. Suunnittelusta on astannut etsäsuunnittelija Antti Siuruainen. Työn tilaaisesta, toteutuksesta ja työn alonnasta astaa etsäastaaa Vesa Koskikallio. Helsingissä Antti Siuruainen Vesa Koskikallio Metsäsuunnittelija Metsäastaaa Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

4 4/91 1 LUONNONHOITOTÖIDEN TOTEUTUS Hoitotoienpiteitä on esitetty 37 hehtaarille hoidon piirissä oleien etsien pintaalasta, joka on noin yhteensä 82 hehtaaria. Loput etsäalueet jääät hoitotoienpiteiden ulkopuolelle suunnitelakauden aikana. Työt toteutetaan pääosin suunnitelan alussa, uosina Osa hoitotöistä toteutetaan suunnitelakauden loppupuoliskolla uosina , jonka lisäksi tänä ajankohtana suoritetaan toiskertaiset hoitotyöt. Taulukot Vanhankaupungin, Kupulan, Toukolan ja Koskelan hakkuu- ja hoitotöistä: Hakkuuala HAKKUUT ha Ensiharennus 0.9 Harennus 4.2 Yksittäisten puiden poisto 26.2 Uudistainen pienaukolla 0.2 Maiseanhoito 1.55 Suojuspuuhakkuu Yhteensä 33.1 Hoitoala METSÄNHOITOTYÖT ha Männyn istutus 1.2 Lehuksen istutus 0.1 Taiikonhoito 0.16 Pienpuuston hoito 37 Vajaa iidennes hoitotoienpiteistä on eriasteisia harennuksia. Yli 70 prosenttia esitetyistä toienpiteistä on yksittäisten puiden poistoa, jota tehdään suuriaksi osaksi tonttien, teiden ja reittien arsilta. Loput esitetyt hakkuutyöt oat aiseanhoitoa, sekä alueelle tulea pienaukko. Pienpuuston hoitoa (37 ha) kohdistuu suunnilleen saalle pinta-alalle kuin hakkuutkin. Lisäksi uutaille kuioille on erkitty pelkästään pienpuuston hoitoa. Pienpuuston hoidolla pyritään aaaaan lähi- ja kaukonäkyiä etsän sisään. Lisäksi pienpuuston hoidolla pyritään poiiaan esakon seasta kasatuskelpoisia tulean puusukupolen yksilöitä sekä näyttäiä pensaita esiin. Pienpuuston hoitosektori reitistä etsään päin soitetaan kunkin kuion aaston, puuston, topografian ys. seikkojen ukaan. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

5 5/91 Hoitotöiden pinta-aloista on syytä uistaa, että suuriaksi osaksi toienpiteet eiät koske koko kuiota, aan osa kuiosta jää aihteleasti toienpiteiden ulkopuolella ja lopulla kuiolla hoidon intensiteetti aihtelee kuion puuston luonteen ukaan. Lisäksi pienpuuston hoito on aina aihteleaa, eli osa pensaskerroksesta jää koskeattoaksi, osasta poistetaan osa ja osaan kuiota tehdään aukkoja. Näin pensaskerroksesta saadaan aihtelea ja siellä on näkyiä sekä lintujen ja uiden pensaskerroksen lajien elinypäristöt eiät aarannu. Lisäksi pienpuuston hoidolla poiitaan lehtipuuesakon seasta näyttäiät ja arokkaiat puuyksilöt sekä näyttäiät pensasryhät. Luonnon oniuotoisuuden ja erityisesti linnuston kannalta arokkaiat reheäkasuiset lehtokohteet jätetään hoitotoienpiteiden ulkopuolelle. Metsänhoitotoienpiteet tehdään ulkoilijoiden turallisuus ja iihtyisyys huoioiden. Niistä tiedotetaan Internetissä, paikallislehdissä ja aastossa aastokyltein ennen toienpiteiden toteutusta. Puunkaato tehdään etsurityönä ja puunkorjuu koneellisesti. Hakkuutähteet korjataan haketettaaksi keskeisiiltä alueilta, kuten asutuksen lähistöltä, ulkoilureittien arsilta ja uilta ilkkaan ulkoilukäytön alueilta. Osa hakkuutähteistä jätetään etsiin aatuaan siellä issä niistä ei ole haittaa alueiden käytölle. Hakkuutyöt tehdään aaperä, aasto ja puulajisto huoioiden ajankohtana, jolloin riski juuristo- tai aastoaurioiden syntyiselle on pienin. Jos aurioita kuitenkin syntyy, ne pyritään korjaaaan ahdollisian nopeasti, tai ainakin iieistään työaan alistuttua. Rakennusiraston katu- ja puisto-osasto tilaa luonnonhoitotyöt Helsingin kaupungin rakennuspalelu STARA:n luonnonhoitoyksiköltä. Työn toteuttaista aloa rakennus- palelu STARA:n astaaa luontoestari tarkistaa Helsingin ypäristökeskuksen luontotietojärjestelästä aluetta koskeat luontotiedot ja ottaa huoioon ahdolliset suunnitteluajankohdan jälkeen tapahtuneet uutokset ennen toteutusta. Luonnonhoitotöiden toteutusaiheissa asukkailla on ahdollisuus saada lisätietoja ja esittää palautetta STARA:n astaaalle työnjohtajalle sekä luonnonhoidon asiantuntijoille rakennusirastoon. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

6 6/91 LIITE 2 Kuiokohtainen luettelo Metsikkökuiot: 1 Pinta-ala: 0.60 Kasupaikka: Muu etsätalousaa Pääpuulaji: E Erityisalue. Kalliota ja kallioista aoaluetta sähkölinjan alla. Taoite: Alue pysyy aoiena. Toienpiteet: Säännöllinen esakon alasniitto Fingridin tilaaana. 1.1 Pinta-ala: 0.07 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: B3 Maiseaniitty ja laidunalue. 1.2 Pinta-ala: 0.19 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: B3 Maiseaniitty ja laidunalue. 1.3 Pinta-ala: 0.13 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: B3 Maiseaniitty ja laidunalue. 1.4 Pinta-ala: 0.20 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: B3 Maiseaniitty ja laidunalue. 1.5 Pinta-ala: 0.05 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: B3 Maiseaniitty ja laidunalue. 1.6 Pinta-ala: 0.30 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: B3 Maiseaniitty ja laidunalue. 1.7 Pinta-ala: 0.02 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: B3 Maiseaniitty ja laidunalue. 1.8 Pinta-ala: 0.01 Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

7 7/91 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: B3 Maiseaniitty ja laidunalue. 1.9 Pinta-ala: 0.08 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: B3 Maiseaniitty ja laidunalue. 2 Pinta-ala: 0.04 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: B3 Maiseaniitty ja laidunalue. 2 Pinta-ala: 0.54 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Haapa 2/ha Lp Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Haapa Muu lehtipuu Muu lehtipuu Haapa Muu lehtipuu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Vaahteroita. Pihojen reunaa ja ulkoilutien artta kallioalueeksi aihettuen. Väljennettyä sekapuustoa, jonka loassa tiheä esakko. Kookkaaat puut paikoin huonokuntoisia ja ajan ittaan aarallisia. Taoite: Turallinen ja iihtyisä reunaetsä. Toienpiteet: Poistetaan aarallisia puita ja kehitetään lehtipuustoa esakon loasta. 2.1 Pinta-ala: 0.35 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: B3 Maiseaniitty ja laidunalue. 2.2 Pinta-ala: 0.11 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: B3 Maiseaniitty ja laidunalue. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

8 8/ Pinta-ala: 0.08 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: B3 Maiseaniitty ja laidunalue. 2.4 Pinta-ala: 0.00 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: B3 Maiseaniitty ja laidunalue. 2.5 Pinta-ala: 0.00 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: B3 Maiseaniitty ja laidunalue. 2.6 Pinta-ala: 0.06 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: B3 Maiseaniitty ja laidunalue. 2.8 Pinta-ala: 0.72 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: B3 Maiseaniitty ja laidunalue. 3 Pinta-ala: 0.66 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp Mänty Mänty Mänty Mänty Rauduskoiu Muu lehtipuu Pihlaja Muu lehtipuu Pihlaja /ha C5 Aroetsä. Linnoitusrakennelia. Kallioharjanne, jonka laella anhaa linnoitusallia. Vallialueella anhaa ikiännikköä, uualla aarapaa tai noraalia kallioännikköä. Katajia ja elko paljon lahopuuta. Polkuja, kuluaa ja aastopyöräilyn jälkiä arsinkin linnoitusalueella. Taoite: Luontainen kalliokasilisuus ja puusto. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

9 9/91 4 Pinta-ala: 1.50 Kasupaikka: Muu etsätalousaa Pääpuulaji: E Erityisalue. Aoaluetta sähkölinjan alla, tien olein puolin. Reunoilla paikoin hiean esakkoa ja pensaikkoa. Taoite: Alue pidetään aoiena. Toienpiteet: Säännöllinen esakonniitto Fingridin tilaaana. 5 Pinta-ala: 0.02 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Haapa 2/ha Lp Rauduskoiu Haapa Haapa Pihlaja Vaahtera Muu lehtipuu Pihlaja Mänty Kuusi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Maiseanhoito /ha C1.1 Puistoetsä. Vaahteroita. Kapea kallionaluskaistale kadunarressa. Kallioäntyjä, ryhä kuusia ja tiheää haapaaltaista lehtipuustoa ja esakkoa. Puusto on hankalassa paikassa, osittain huonokuntoista ja alkaa olla aaraksi kadulle. Taoite: Turallinen ja iihtyisä reunaetsä. Toienpiteet: Maiseanhoito-harennusta, aarallisten poistoa ja pienpuuston hoitoa. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

10 10/91 6 Pinta-ala: 0.03 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Vaahtera 2/ha Lp Muu lehtipuu Pihlaja Vaahtera Muu lehtipuu Pihlaja Vaahtera /ha C1.1 Puistoetsä. Vaahteroita. Ulkoilupolun halkoa pieni, pihalle jatkua kallio, jolla aahterapihlajaesakkoa. Taoite: Luontainen kalliokasillisuus ja puusto. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 7 Pinta-ala: 0.18 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp Rauduskoiu Hieskoiu Pihlaja Vaahtera Muu lehtipuu Pihlaja Vaahtera Muu lehtipuu Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Metsälehuksen täydennysistutus /ha C1.1 Puistoetsä. Vaahteroita. Pihojen ja ulkoilureitin älinen, puoliaoin kaistale, jolla järeiden koiujen loassa eri-ikäistä nuorepaa lehtipuustoa ja esakkoryhiä sekä runsaasti aahteraa. Taoite: Turallinen ja iihtyisä reunaetsä. Toienpiteet: Pienpuuston hoito ja lehuksen ts. jalopuun täydennysistutus. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

11 11/91 8 Pinta-ala: 0.21 Kasupaikka: Kuia kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp Mänty Kuusi Kuusi Rauduskoiu Mänty Kuusi Haapa Muu lehtipuu Muu lehtipuu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Kiikkoinen kallionalusrinne, jolla sekalaista, paljolti huonokuntoista ja kuollutta puustoa. Alikasoksena hoitaatonta esakkoa. Alue on kulunutta ja toiii lasten leikkipaikkana, joten aarallisia puita on aika-ajoin syytä poistaa tai ainakin kaataa aahan. Taoite: Turallinen leikkietsä. Toienpiteet: Yksittäisten puiden poisto. 9 Pinta-ala: 0.57 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp 3/ha Mänty Kuusi Rauduskoiu Hieskoiu Hieskoiu Kuusi Pihlaja Muu lehtipuu Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Kunnostusojitus C1.2 Lähiirkistysetsä. Tulaesituho. Väljentynyt, anha kuusikko ajoittain ettyässä notkossa. Vanhojen kuusten lisäksi äntyjä, hieskoiuja, nuorepia kuusia, eri-ikäisiä pihlajia ja esakkoryhiä. Kuuset heikentyät anhuuttaan ja toisaalta runsaan tulaeden aiheuttaaan esitalouden aihteluun. Keäisin seisoaa että Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

12 12/91 on koko kuiolla lähes puoli etriä. Taoite: Kuion puuston aiheittainen luontainen uudistuinen. Tulaeden poisohjaus. Toienpiteet: Huonokuntoisten puiden poisto reittirajoista. Tulaeden poisohjaus. 10 Pinta-ala: 1.31 Kasupaikka: Joutoaa Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp Mänty Mänty Mänty Hieskoiu Rauduskoiu Haapa Muu lehtipuu Pihlaja /ha C5 Aroetsä. Näköalapaikka. Katajia. Pajuja. Eteläpuoliskoltaan laajalti aokalliota, pohjoispuoliskolla kuluneita harjanteita ja niiden älisiä puustoisia painanteita. Kallioännikköä, yksittäisiä lehtipuita ja esakkoryhiä. Keloja ja aapuita painanteissa. Polkuja, kallion eteläosa kauttaaltaan kulunut. Rajautuu idässä uuhun aanoistukseen. Taoite: Luontainen kalliokasillisuus ja puusto. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 11 Pinta-ala: 0.28 Kasupaikka: Karukkokangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp 3/ha Mänty Mänty Mänty Hieskoiu Haapa Muu lehtipuu Hieskoiu Haapa Muu lehtipuu C5 Aroetsä. Pajuja. Pihlajia. Puustoisepi tasanne kallioalueen keskellä, osittain hiean soistunut. Kallioännikköä, haapoja, hieskoiuja, esakkoa ja soistuneella alueella pajukkoa. Polkuja. Rajautuu eteläreunaltaan uuhun aanoistukseen, joka on osittain aidattu. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

13 13/91 Taoite: Luontainen kalliokasillisuus ja puusto. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 12 Pinta-ala: 0.71 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp Mänty Mänty Rauduskoiu Rauduskoiu Haapa Kuusi Pihlaja Muu lehtipuu Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Vaahteroita. Muu oniuotoisuudelle erkittää kohde. Ulkoilutien halkoa, sähkölinjalta kallioalueelle nousea rinne. Yläosa arttunutta/anhaa ännikköä ja alaosassa lisäksi koiua, nuoria kuusia, haapoja ja pihlajia. Koko kuiolla pihlajaaltaista esakkoa. Taoite: Kerroksellinen ja sekapuustoinen etsikkö. Toienpiteet: Harennus ja pienpuuston hoito. 13 Pinta-ala: 0.36 Kasupaikka: Kuia kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp Mänty Mänty Rauduskoiu Haapa Mänty Hieskoiu Haapa Muu lehtipuu Mänty /ha C5 Aroetsä. Puustoista kallioaluetta, kupareita ja äliköitä. Eri-ikäistä ännikköä, yksittäisiä haapoja ja koiuja sekä nuorepia lehtipuita ja esakkoa. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

14 14/91 Runsaasti lahopuuta. Taoite: Luontainen kalliokasillisuus ja puusto. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 14 Pinta-ala: 1.75 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp Mänty Mänty Mänty Rauduskoiu Haapa Muu lehtipuu Rauduskoiu Haapa Muu lehtipuu /ha C5 Aroetsä. Näköalapaikka. Pajuja. Aara aiseakallio, jolla puustoisia tasanteita ja painanteita, joista uutaa on soistunutkin. Kallioännikköä, yksittäisiä lehtipuita ja esakkoryhiä. Melko runsaasti eriasteista lahopuuta. Polkuja ja uutaia kallionsisäisiin tiloihin liittyiä rakenteita. Taoite: Luontainen kalliokasillisuus ja puusto. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 15 Pinta-ala: 0.21 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp Mänty Mänty Kuusi Haapa Kuusi Hieskoiu Haapa Muu lehtipuu Mänty /ha C5 Aroetsä. Pajuja. Taia. Vaahteroita. Puustoinen tasanne kallioalueen rinteellä. Pohjoispäässä pieni soistua. Eri-ikäistä ännikköä, yksittäisiä haapoja, nuoria kuusia sekä soistuassa hieskoiua, esakkoa ja pajukkoa Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

15 15/91 Taoite: Luontainen kalliokasillisuus ja puusto. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 16 Pinta-ala: 0.20 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Haapa 2/ha Lp Mänty Rauduskoiu Rauduskoiu Haapa Mänty Haapa Muu lehtipuu Haapa Muu lehtipuu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Maiseanhoito /ha C1.1 Puistoetsä. Vaahteroita. Kapea kallionaluskaistale puhdistaolle ieän tien arressa. Vesakkoa, esakosta kehittyneitä koiuja ja haapoja, yksittäisiä äntyjä sekä kuion eteläosassa äntyryhä. Taoite: Elinoiainen, sekapuustoinen ja iihtyisä reunusetsä. Toienpiteet: Maiseanhoitoharennus ja pienpuuston hoito. 17 Pinta-ala: 0.14 Kasupaikka: Muu etsätalousaa Pääpuulaji: Pihlaja 2/ha Lp Rauduskoiu Haapa Muu lehtipuu Pihlaja Muu lehtipuu /ha E Erityisalue. Pähkinäpensas. Aoaluetta sähkölinjan alla, edenpuhdistaolle ieän tien olein puolin. Reunoilla ja kallion kupeessa nuorta lehtipuustoa ja esakkoa. Linjan alla uutaan pähkinäpensaan ryhä. Taoite; Puoliaoin hoidettu alue. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

16 16/91 18 Pinta-ala: 0.12 Kasupaikka: Muu etsätalousaa Pääpuulaji: Tai 2/ha Lp Tai Haapa Muu lehtipuu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha B3 Maiseaniitty ja laidunalue. Taia. Aoin niitty edenpuhdistaon aidan ja ulkoilutien älissä, sähkölinjan alla. Saa niitty jatkuu yös pohjoispuoliselle suunnittelualueelle. Aidan kupeessa kole aikanaan istutettua taea. Taoite: Hoidettu rantaniitty. Toienpiteet: Vesakon poisto ja säännöllinen niitto. 19 Pinta-ala: 0.14 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Teraleppä 2/ha Lp Teraleppä Haraaleppä Teraleppä Muu lehtipuu Tuoi Teraleppä Muu lehtipuu Tuoi Rauduskoiu /ha Tuore lehto (Muu arokas elinypäristö). C5 Aroetsä. Kostea lehto (Muu arokas elinypäristö). Tuoia. Vaahteroita. Jokirannan teraleppä-tuoilehtoa seassa raitoja ja pajukkoa. Luonnonukainen, runsaslahopuustoinen arokas elinypäristö. Taoite: Suojaaa rantayöhyke. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

17 17/91 20 Pinta-ala: 0.11 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Vaahtera 2/ha Lp Raita Vaahtera Pihlaja Raita Vaahtera Muu lehtipuu Vaahtera Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C1.1 Puistoetsä. Vaahteroita. Aaraa aluetta puistokäytään arressa katuun ja pihoihin rajautuen. Harakseltaan anhepia koiuja ja ryhittäin uutaia aahteroita, nuorepia lehtipuita ja esakkoa. Puistoa/puistoetsää. Taoite: Siisti ja hoidettu puistoetsä. Toienpiteet: Pienpuuston hoitoa aahteraa ja taiiryhiä säästäen. 21 Pinta-ala: 0.10 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Vaahtera 2/ha Lp Mänty Rauduskoiu Hieskoiu Hieskoiu Haapa Vaahtera Vaahtera Muu lehtipuu Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Suojuspuuhakkuu /ha C1.1 Puistoetsä. Vaahteroita. Notko pihojen ja ylepänä kulkean puistokäytään sekä pienen kallion älissä. Vanhepia koiuja, joiden loassa haapoja ja aahteroita sekä alla pihlaja-aahteraaltaista esakkoa. Kuion halki kulkee anha oja. Taoite: Elinoiainen ja kerroksellinen reunaetsä. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

18 18/91 Toienpiteet: Väljennetään koiikkoa ja kehitetään aahteraaltaista nuorepaa puustoa. 22 Pinta-ala: 0.08 Kasupaikka: Joutoaa Pääpuulaji: Pihlaja 2/ha Lp Pihlaja Raita Vaahtera Muu lehtipuu Pihlaja Mänty /ha C1.1 Puistoetsä. Aokallio, jonka reunalla anha änty, uutaa kookkaapi pihlaja ja aahtera sekä ähän pensasaista pihlajaa. Taoite: Luontainen kalliokasillisuus ja puusto. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 23 Pinta-ala: 0.13 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Haapa 2/ha Lp Rauduskoiu Haapa Vaahtera Haapa Muu lehtipuu Vaahtera Kuusi Rauduskoiu Haapa Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Maiseanhoito /ha C1.1 Puistoetsä. Vaahteroita. Kadunarresta pihojen reunaan putoaa, kapeahko notko, jossa äljähkösti aihteleia puustoryhiä. Ryhä kookkaita kuusia, anhoja koiuja, haapoja sekä nuorepia lehtipuusto- ja esakkoryhiä. Myös uutaia aahteroita. Taoite: Sekapuustoinen, kerroksellinen ja hoidettu reunaetsä. Toienpiteet: Puistoetsän aiseanhoitoa, aarallisia puita poistaen ja nuorepaa lehtipuustoa kehittäen. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

19 19/91 24 Pinta-ala: 0.06 Kasupaikka: Muu etsätalousaa Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp Mänty Haapa Raita Vaahtera Haapa Muu lehtipuu Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C1.1 Puistoetsä. Vaahteroita. Kalliota reunustaa tasanne kadun ja pihan älissä. Harakseltaan anhoja äntyjä sekä niiden loassa nuorepaa lehtipuustoa ja esakkoa, pääasiassa aahteraa ja haapaa. Taoite: Aara puistoetsä. Toienpiteet: Vesakkoryhien pienpuuston hoito aahteraa suosien. 25 Pinta-ala: 0.15 Kasupaikka: Joutoaa Pääpuulaji: Pihlaja 2/ha Lp Haapa Pihlaja Vaahtera Vuorijalaa Mänty /ha C1.1 Puistoetsä. Vaahteroita. Vuorijalaia. Ulkoilupolkujen halkoa aokallio, jonka reunoilla nuoria lehtipuu- ja esakkoryhiä, yös aahteraa ja yksi jalaa. Taoite: Luontainen kalliokasillisuus ja puusto. Ei toienpiteitä. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

20 20/91 26 Pinta-ala: 0.06 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp Mänty Rauduskoiu Haapa Vaahtera Muu lehtipuu Vaahtera Mänty Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Maiseanhoito /ha C1.1 Puistoetsä. Vaahteroita. Huoattaa lehtipuu. Tonttien älinen, polun halkoa puistokaistale, jolla aihteleasti puustoryhiä, äntyjä, uutaia koiuja, huonokuntoisia haapoja ja jokunen aahtera. Kuion länsiosassa, polun ieressä kultasadepensas. Taoite: Siisti ja hoidettu reunaetsä. Toienpiteet: Maiseanhoitoa, puustoryhien harennusta ja huonokuntoisten puiden poistoa. 27 Pinta-ala: 0.15 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Pihlaja 2/ha Lp Rauduskoiu Muu lehtipuu Pihlaja Muu lehtipuu Pihlaja Mänty Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C1.1 Puistoetsä. Tuoia. Vaahteroita. Kallionaluskaistale ulkoilutien ja kadun arrella. Muutaa ikiänty, koiu-pihlajaaltaisia puustoryhiä, pensaikkoa ja esakkoa. Hoitaaton ja huonokuntoinen. Viihtyisä ja turallinen reunaetsä. Toienpiteet: Pienpuuston hoito. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

21 21/91 28 Pinta-ala: 0.15 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp Mänty Mänty Rauduskoiu Haapa Haapa Muu lehtipuu Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Taia. Tuoia. Vaahteroita. Kalliopainanteen anha ännikkö pihojen reunassa. Mäntyjen loassa uutaa haapa ja koiu sekä alla tiheä pihlajaaltainen esakko, jossa jonkin erran tuoea, aahteraa ja uutaa taentaii. Taoite: Elinoiainen ja sekapuustoinen reunaetsä. Toienpiteet: Pienpuuston hoito. 29 Pinta-ala: 0.95 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp Mänty Mänty Haapa Rauduskoiu Haapa Muu lehtipuu Haapa Muu lehtipuu Pihlaja /ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Näköalapaikka. Tuoia. Vaahteroita. Laaja, kulunut aiseakalliotasanne. Monilta osin aoin, puustoa notkoissa. Reittejä ja polkuja risteilee alueella. Taoite: Luontainen kalliokasillisuus ja puusto. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

22 22/91 30 Pinta-ala: 0.23 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp Rauduskoiu Haapa Rauduskoiu Haapa Muu lehtipuu Pihlaja Muu lehtipuu Muu lehtipuu Mänty /ha C5 Aroetsä. Tuore lehto. Tuoia. Vaahteroita. Rinnelehdon yläosakallioalueen kupeessa. Tässä lehtoa enää laikuittain. Järeän, anhan koiikko ja ikiäntyjen loassa haaikkoa, sekalehtipuustoa, esakkoa ja pensaikkoa,. tuoea ja aahteraa. Taoite: Luonnontilainen etsikkö. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 31 Pinta-ala: 0.24 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp Mänty Rauduskoiu Haapa Haapa Muu lehtipuu Haapa Pihlaja Vaahtera Mänty Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C5 Aroetsä. Tuoia. Vaahteroita. Runsaslahopuustoinen kangasetsä (II-luokan kriteerit täyttyät). Kallionreunaetsä, jossa ikiäntyjen loaan on noussut haaikkoa sekä tiheä esakko. Tuodaan äntyjä esiin ja kehitetään nuoren puuston ryhiä, jalopuuntaiia ja pensaita äntyjen loassa. Taoite: Luontainen kallionreunakasillisuus. Toienpiteet: Pihlajaan kohdistua pienpuuston hoito. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

23 23/91 32 Pinta-ala: 0.16 Kasupaikka: Muu etsätalousaa Pääpuulaji: Haapa 2/ha Lp Hieskoiu Haapa Muu lehtipuu Tai Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Taiikonhoito /ha E Erityisalue. Taia. Tien ja aidatun alueen älinen kaistale, jolla aakasoja, harakseltaan haapaaltaista esakkoa sekä koillisnurkalla ryhä (11 kpl) aikanaan istutettuja taia. Taoite: Elinoiainen etsäkaista. Toienpiteet: Taiien hoito. 33 Pinta-ala: 0.51 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Haapa 2/ha Lp 3/ha Rauduskoiu Hieskoiu Haapa Raita Vaahtera Haapa Muu lehtipuu Muu lehtipuu Haapa Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Tuore lehto (Muu arokas elinypäristö). C5 Aroetsä. Taia. Tuoia. Vaahteroita. Rinnelehtoa ja etelässä kosteikon reunaa. Keyen liikenteen äylä halkaisee kuion. Haapaaltaisen puuston loassa runsaasti aahteraesakkoa ja tuoipensaikkoa, yös uutaia kookkaapia aahteroita. Lahopuutakin alkaa olla jonkin erran. Taoite: Turallisuus reitin arrella. Toienpiteet: Jatkossa lähinnä reitin turallisuuden ylläpitoa. Muu kuio saa kehittyä luontaisesti. Pienpuuston hoito ja yksittäisten puiden poisto reitin arressa. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

24 24/91 34 Pinta-ala: 0.22 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Haraaleppä 2/ha Lp Hieskoiu Haapa Haraaleppä Raita Hieskoiu Haraaleppä Raita Muu lehtipuu Tuoi /ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Tuoia. Vaahteroita. Reheäpohjainen, aikanaan reunasta ojitettu haraalepikko. Sekapuustona joitakin koiuja, haapoja, raitoja ja alikasoksena tuoensekaista esakkoa. Taoite: Elinpuustoinen, kerroksellinen ja sekapuustoinen kuio. Toienpiteet: Reittien lähiyöhykkeen hoito. 35 Pinta-ala: 0.38 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Hieskoiu 2/ha Lp Rauduskoiu Hieskoiu Hieskoiu Haapa Haraaleppä Muu lehtipuu Muu lehtipuu Rauduskoiu Haapa /ha Kosteikko (Muu arokas elinypäristö). C5 Aroetsä. Tuore lehto (Muu arokas elinypäristö). Kostea lehto (Muu arokas elinypäristö). Puro (Muu arokas elinypäristö). Tuoia. Vaahteroita. Aikanaan ojaksi perattu puro, joka on sittein jäänyt luonnontilaistuaan ja on tuliessaan uodostanut leeän luhtapainanteen. Vaihtelean kokoista, hoitaatonta lehtipuustoa ja pensaikkoa. Koiua, haapaa, haraaleppää, raitaa ja tuoia. Arokas kosteikko- ja luhta- ja lehtonotko. Runsaasti eriasteista lahopuuta. Taoite: Luontainen puronarsikasillisuus. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

25 25/91 Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 36 Pinta-ala: 0.65 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Hieskoiu 2/ha Lp 3/ha Kuusi Rauduskoiu Hieskoiu Haapa Hieskoiu Haraaleppä Raita Muu lehtipuu Muu lehtipuu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus C3 Suojaetsä. Taia. Tuoia. Vaahteroita. Hoidettu harennuskoiikko reheällä pohjalla. Vesilaitoksen aidan kupeessa kuusikko, josta pääosa on pihan puolella. Kuusien ieressä ryhä haapoja. Sekapuustona raitaa ja uutaia haraaleppiä. Alikasoksena koiu- ja sekalehtipuuesakkoa, paikoin tuoea ja uutaa jalopuuntaii. Taoite: Kerroksellinen, sekapuustoinen ja elinoiainen sekapuuetsä. Toienpiteet: Harennus ja pienpuuston hoito. Toienpiteessä jätetään uutaia kaadettuja runkoja lahopuuksi. 37 Pinta-ala: 0.04 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp Mänty Pihta Muu lehtipuu Pihlaja Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus /ha C3 Suojaetsä. Vaahteroita. Ryhä aikanaan istutettuja äntyjä iherkaistan itäpäässä, Lahdentien arressa. Lisäksi yksi pihta ja alikasoksen uutaa pihlaja, selja ja aahtera. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

26 26/91 Taoite: Elinoiainen reunaetsä. Toienpiteet: Harennus ja pienpuuston hoito. 38 Pinta-ala: 0.29 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Haapa 2/ha Lp 3/ha Haapa Rauduskoiu Haapa Pihlaja Raita Tuoi Vaahtera Muu lehtipuu Mänty Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus C3 Suojaetsä. Tuoia. Vaahteroita. Haaikkoa ja alikasosaahterikkoa, seassa anhoja äntyjä, kiikkoisella rinteellä pihojen ja Lahdenäylän liittyän älissä. Taoite: Turallinen ja iihtyisä reitinarsikuio. Toienpiteet: Harennus ja pienpuuston hoito. Kehitetään aahterikkoa haapojen loassa Pinta-ala: 0.34 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Haapa 2/ha Lp 3/ha Haapa Rauduskoiu Haapa Pihlaja Raita Tuoi Vaahtera Muu lehtipuu Mänty Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus C3 Suojaetsä. Tuoia. Vaahteroita. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

27 27/91 Haaikkoa ja alikasosaahterikkoa, seassa anhoja äntyjä, kiikkoisella rinteellä pihojen ja Lahdenäylän liittyän älissä. Taoite: Turallinen ja iihtyisä reitinarsikuio. Toienpiteet: Harennus ja pienpuuston hoito. Kehitetään aahterikkoa haapojen loassa Pinta-ala: 0.09 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Haapa 2/ha Lp 3/ha Haapa Rauduskoiu Haapa Pihlaja Raita Tuoi Vaahtera Muu lehtipuu Mänty Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus C3 Suojaetsä. Tuoia. Vaahteroita. Haaikkoa ja alikasosaahterikkoa, seassa anhoja äntyjä, kiikkoisella rinteellä pihojen ja Lahdenäylän liittyän älissä. Taoite: Turallinen ja iihtyisä reitinarsikuio. Toienpiteet: Harennus ja pienpuuston hoito. Kehitetään aahterikkoa haapojen loassa. 39 Pinta-ala: 0.33 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Haapa 2/ha Lp Haapa Muu lehtipuu Pihlaja Vaahtera Haapa Muu lehtipuu Rauduskoiu Haapa Vaahtera /ha Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

28 28/91 Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi C3 Suojaetsä. Tuoia. Vaahteroita. Nuori haaikko-aahterikko/esakko-pensaikko kiikkoisessa rinteessä. Muutaia kookkaapia puita siellä täällä. Taoite: Elinoiainen ja sekapuustoinen lehtietsä. Toienpiteet: Yksittäisten puiden poisto ja pienpuuston hoito aahteraa suoien ja pensaat säästäen. 40 Pinta-ala: 0.60 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Lehtikuusi 2/ha Lp 3/ha Rauduskoiu Lehtikuusi Hieskoiu Lehtikuusi Muu lehtipuu Vaahtera Hieskoiu Muu lehtipuu Tuoi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus C3 Suojaetsä. Tuoia. Vaahteroita. Aikanaan istutettu lehtikuusikko liittyän keskellä. sekapuustona ja reunoilla koiuja. Ylitiheyden ja yrskyn aiheuttaia tuhoja. Alikasoksena istutuspensaikkoa, koiu-aahtera-sekalehtipuuesakkoa ja tuoea. Hoitoluokan rajaus irheellinen. Taoite: Elinoiainen suojaetsä. Toienpiteet: Harennus ja pienpuustonhoito. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

29 29/91 41 Pinta-ala: 0.23 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Lehtikuusi 2/ha Lp 3/ha Hieskoiu Lehtikuusi Hieskoiu Lehtikuusi Hieskoiu Muu lehtipuu Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus C3 Suojaetsä. Vaahteroita. Aikanaan istutettu lehtikuusikko liittyän keskellä. sekapuustona joitakin koiuja. Alikasos nouseassa pikkuhiljaa. Kuion länsireunalla istutettu pensasriistö. Hoitoluokan rajaus irheellinen. Taoite: Elinoiainen ja kerroksellinen suojaetsä. Toienpiteet: Harennus ja pienpuuston hoito. 42 Pinta-ala: 0.23 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Vaahtera 2/ha Lp Kuusi Saarni Vaahtera Metsälehus Mänty Muu lehtipuu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha B3 Maiseaniitty ja laidunalue. Metsälehuksia. Saarnia. Vaahteroita. Puustoltaan ja luonteeltaan aihtelea osin puistoainen pihan ja puistonreunuskuio, jossa järeää aahteraa, jonka seassa lehusta ja saarnea. Taoite: Hoitoluokan uutos C1.1 puistoetsäksi. Toienpiteet: Hoitoluokan uutos. Yksittäisten huonokuntoisten puiden poisto ja pienpuuston hoito. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

30 30/91 43 Pinta-ala: 0.10 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty Lp 2/ha 3/ha Mänty C1.2 Lähiirkistysetsä. Pieni saareke jokirannassa. Taoite: Luontainen rantapuusto ja kasillisuus. Toienpiteet: Ei toienpiteitä Pinta-ala: 0.06 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty Lp 2/ha 3/ha Mänty C1.2 Lähiirkistysetsä. Pieni saareke jokirannassa. Taoite: Luontainen rantapuusto ja kasillisuus. Toienpiteet: Ei toienpiteitä Pinta-ala: 0.03 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: C1.2 Lähiirkistysetsä. Pieni rantayöhyke jokirannassa. Taoite: Luontainen rantapuusto ja kasillisuus. Toienpiteet: Ei toienpiteitä Pinta-ala: 0.02 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: C1.2 Lähiirkistysetsä. Pieni rantayöhyke jokirannassa. Taoite: Luontainen rantapuusto ja kasillisuus. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

31 31/ Pinta-ala: 0.01 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: C1.2 Lähiirkistysetsä. Pieni rantayöhyke jokirannassa. Taoite: Luontainen rantapuusto ja kasillisuus. Toienpiteet: Ei toienpiteitä Pinta-ala: 0.05 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: C1.2 Lähiirkistysetsä. Pieni rantayöhyke jokirannassa. Taoite: Luontainen rantapuusto ja kasillisuus. Toienpiteet: Ei toienpiteitä Pinta-ala: 0.07 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: C1.2 Lähiirkistysetsä. Pieni rantayöhyke jokirannassa. Taoite: Luontainen rantapuusto ja kasillisuus. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 44 Pinta-ala: 0.74 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Haraaleppä 2/ha Lp Haraaleppä Teraleppä Haapa Raita Muu lehtipuu Muu lehtipuu Vaahtera /ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Vaahteroita. Reheä, onilajinen, tiheä ja eri-ikäinen puronarsietsä, jossa arsinaista pääpuulajia aikea ääritellä. Isoipana puustona olepia leppiä, koiua, haapaa ja aahteraa. Välijaksolla saoja lajeja jonka lisäksi tuoea ja pihlajaa. Pensaskerroksessa kaikki puulajit toistuat. Taoite: Kuion reunojen turallisuus. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

32 32/91 Toienpiteet: Poistetaan aaralliset puut reittien läheltä. 45 Pinta-ala: 0.46 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: B4 Aoin alue ja näkyä. Hoidettua puistoaluetta penkkeineen ja älitöntä puronartta. Taoite: Hoitoluokan uutos. Toienpiteet: Hoitoluokan uutos Pinta-ala: 0.05 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: B3 Maiseaniitty ja laidunalue. Talon takapihaa. Taoite: Hoitoluokan uutos? Toienpiteet: Hoitoluokan uutos? 45.2 Pinta-ala: 0.08 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: B3 Maiseaniitty ja laidunalue. Nurialuetta. Taoite: Hoitoluokan uutos A-luokkaan. Toienpiteet: Hoitoluokan uutos A-luokkaan Pinta-ala: 0.08 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: B3 Maiseaniitty ja laidunalue. Puoliaointa niittyaluetta. Koiuja äljästi. Taoite:? Toienpiteet:? 45.4 Pinta-ala: 0.27 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: B3 Maiseaniitty ja laidunalue. Puoliaointa rantayöhykettä. Taoite:? Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

33 33/91 Toienpiteet:? 46 Pinta-ala: 0.59 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Vaahtera 2/ha Lp 3/ha Rauduskoiu Vaahtera Haapa Muu lehtipuu Teraleppä C1.2 Lähiirkistysetsä. Vaahteroita. Reheä, onilajinen, tiheä ja eri-ikäinen etsä, jossa arsinaista pääpuulajia aikea ääritellä. Isoipana puustona aahteraa, koiua, haapaa ja olepia leppiä. Välijaksolla saoja lajeja jonka lisäksi tuoea ja pihlajaa. Pensaskerroksessa kaikki puulajit toistuat. Taoite: Kuion reunojen turallisuus. Toienpiteet: Poistetaan aaralliset puut reittien läheltä. 47 Pinta-ala: 0.12 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp Rauduskoiu Vaahtera Haapa Tuoi Teraleppä Tuoi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Vaahteroita. Pieni kuio puiston ja niittyalueen älissä, kuiota halkoo yös ulkoilureitti. Isoipana puustona koiua ja haapaa. Välijaksolla aahteraa ja tuoea. Pensaskerroksessa pääosin tuoea. Taoite: Viihtyisä puistoetsä. Toienpiteet: Yksittäisten heikentyneiden puiden poisto ja pienpuuston hoito. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

34 34/91 50 Pinta-ala: 0.79 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: B3 Maiseaniitty ja laidunalue. 51 Pinta-ala: 0.35 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: B3 Maiseaniitty ja laidunalue. Aoin niittykuio, jonka reunoilla järeää aahteraa. Taoite: Luontainen niittykasillisuus. Toienpiteet: Niitto kerran uodessa. 53 Pinta-ala: 0.30 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Vaahtera 2/ha Lp Rauduskoiu Vaahtera Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha B3 Maiseaniitty ja laidunalue. Vieraslajit (Tatar). Vaahteroita. Paikoin aoin kuio, jossa aoin niittykohtia, erikokoista aahteraa. Ylispuukoiua. Kuiolla japanintatarta. Polkuja ja rappuset. Taoite: Hoidettu siisti etsikkö. Toienpiteet: Yksittäisten heikentyneiden puiden poisto ja pienpuuston hoito. 55 Pinta-ala: 0.14 Kasupaikka: Joutoaa Pääpuulaji: B3 Maiseaniitty ja laidunalue. Lähes puuton aokallioalue. Taoite; Luontainen kalliokasillisuus ja puusto. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

35 35/ Pinta-ala: 0.38 Kasupaikka: Joutoaa Pääpuulaji: B3 Maiseaniitty ja laidunalue. Lähes puuton aokallioalue. Taoite; Luontainen kalliokasillisuus ja puusto. Toienpiteet: Ei toienpiteitä Pinta-ala: 0.04 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: B3 Maiseaniitty ja laidunalue. Muistoerkki. Taoite: Toienpiteet: 56 Pinta-ala: 0.68 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Haapa 2/ha Lp Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Mänty Pihlaja Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Vaahteroita. Osin tontteihin rajautua kuio, jossa isoipana puustona haapaa, koiua ja äntyä. Pensaskerros tiheä, siellä pihlajaa, aahteraa ja ännyntaiia. Taoite: Turallinen ja iihtyisä tontinarsikuio. Toienpiteet: Pienpuuston hoito ännyn, aahteran ja taen hyäksi. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

36 36/91 57 Pinta-ala: 0.36 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp Rauduskoiu Raita Haapa Paju Vaahtera Tuoi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Taia. Vaahteroita. Koiualtainen kuio infran älissä. Kuion läpi enee keyenliikenteenäylä. Taoite: Elinoiainen, kerroksellinen ja sekapuustoinen reunaetsä. Toienpiteet: Yksittäisten puiden poisto ja pienpuuston hoito. 58 Pinta-ala: 0.93 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp Mänty Rauduskoiu Raita Haapa Pihlaja Rauduskoiu Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Taia. Vaahteroita. Tontinreunakuio, jossa harahkossa äntyä, jonka lisäksi koiua, haapaa ja kuusta. Pensaskerroksessa erittäin tiheästi pihlajaa, jonka seassa koiua ja aahteraa. Taoite: Turallinen, iihtyisä ja oniuotoinen reunaetsä. Toienpiteet: Jos kuiolta kaadetaan keloja tai anhoja äntyjä, niin nää jätetään aalahopuuksi. Kuiolle kannattaa jättää pienpuustotiheikköjä ja kohdentaa pienpuuston hoito ain reittien, tonttirajojen ja polkujen arsille. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

37 37/91 59 Pinta-ala: 0.45 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp Mänty Rauduskoiu Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Kalliopohjainen ajaapuustoinen kuio, jossa isoipana puustona uutaia erikokoisia kituliaita äntyjä. Pensaskerros aukkoinen, ryhissä tiheästi pihlajaa ja koiua. Kuiolla risteilee polkuja. Taoite: Viihtyisä reunaetsä. Toienpiteet: Pienpuuston hoito tonttireunoihin. Vaarallisten puiden poisto tonttireunoista. 60 Pinta-ala: 0.17 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Tai 2/ha Lp Mänty Tai Tai Pihlaja Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha Jalopuuetsä (Luonnonsuojelulain luontotyyppi). C5 Aroetsä. Taia. Vaahteroita. Taietsikkö. Taien lisäksi uutaa äntyä, koiu ja haapa. Pensaskerros hoidettu pari uotta sitten, siellä nyt nuorta pihlajaa. Taoite:? Toienpiteet: Pensaskerroksen raiaus. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

38 38/91 61 Pinta-ala: 0.43 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: B3 Maiseaniitty ja laidunalue. Meluaidan ja etsän äliin jäää osin niitetty aoin alue. Joitain puistopuolen istutuksia. Taoite: Hoitoluokan uutos. Toienpiteet: Hoitoluokan uutos. 62 Pinta-ala: 0.42 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp Rauduskoiu Vaahtera Haapa Haraaleppä Muu lehtipuu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Vaahteroita. Reheä, onilajinen, tiheä ja eri-ikäinen etsä heoshakojen ja reittien älissä, jossa arsinaista pääpuulajia aikea ääritellä. Isoipana puustona koiua, haapaa ja olepia leppiä. Välijaksolla saoja lajeja jonka lisäksi tuoea ja pihlajaa. Pensaskerroksessa kaikki puulajit toistuat. Taoite: Kuion reunojen turallisuus. Toienpiteet: Poistetaan aaralliset puut reittien läheltä. Pienpuuston hoito. 63 Pinta-ala: 0.65 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Tai 2/ha Lp Tai Vaahtera Vaahtera Mänty Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

39 39/91 Jalopuuetsä (Luonnonsuojelulain luontotyyppi). C5 Aroetsä. Taia. Vaahteroita. Taietsikkö. Taien lisäksi aahteraa äntyä, koiua ja haapaa. Pensaskerroksessa aahteraa, pihlajaa ja tuoea. Taoite:? Toienpiteet: Pienpuuston hoito. 64 Pinta-ala: 0.23 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: B4 Aoin alue ja näkyä. Heoshaka. 65 Pinta-ala: 0.11 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: B3 Maiseaniitty ja laidunalue. 66 Pinta-ala: 0.17 Kasupaikka: Joutoaa Pääpuulaji: C1.2 Lähiirkistysetsä. Pieni puuton aokalliokuio. Taoite: Luontainen kalliokasillisuus ja puusto. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 67 Pinta-ala: 0.56 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Tai 2/ha Lp Tai Vaahtera Muu lehtipuu Mänty Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Taia. Vaahteroita. Taietsikkö. Taien lisäksi aahteraa äntyä, koiua ja haapaa. Pensaskerroksessa aahteraa, pihlajaa ja tuoea. Taoite:? Toienpiteet: Pienpuuston hoito. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

40 40/91 68 Pinta-ala: 0.41 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: C1.2 Lähiirkistysetsä. Aoin kallioketo. Taoite: Luontainen ketokasillisuus. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 69 Pinta-ala: 0.23 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp Rauduskoiu Teraleppä Haapa Vaahtera Raita Muu lehtipuu Muu lehtipuu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Vaahteroita. Reheä, onilajinen, paikoin tiheä ja eri-ikäinen puronarsietsä, jossa arsinaista pääpuulajia aikea ääritellä. Isoipana puustona koiua, haapaa ja olepia leppiä. Välijaksolla saoja lajeja jonka lisäksi tuoea, aahteraa ja pihlajaa. Pensaskerroksessa kaikki puulajit toistuat. Taoite: Kuion reunojen turallisuus. Toienpiteet: Poistetaan aaralliset puut reittien läheltä Pinta-ala: 0.11 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp Rauduskoiu Teraleppä Haapa Vaahtera Raita Muu lehtipuu Muu lehtipuu /ha Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

41 41/91 Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi C1.2 Lähiirkistysetsä. Vaahteroita. Pieni kuio ulkoilureitin ja tien älissä. Isoipana puustona äljästi koiua. Taoite: Siisti ja hoidettu reunaetsä. Toienpiteet: Yksittäisten puiden poisto ja pienpuuston hoito. 70 Pinta-ala: 0.19 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp Mänty Kuusi Rauduskoiu Raita Pihlaja Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Vaahteroita. Vuorijalaia. Pieni koiualtainen kuio suurean etsäalueen nurkassa. Lisäksi uutaa änty. Pensaskerroksessa pihlajaa ja aahteraa sekä uutaa jalaa. Taoite: Turallinen ja sekapuustoinen reunaetsä. Toienpiteet: Yksittäisten puiden poisto ja pienpuuston hoito. 71 Pinta-ala: 0.25 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp Mänty Kuusi Rauduskoiu Raita Haapa Pihlaja Vaahtera /ha Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

42 42/91 Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi C1.2 Lähiirkistysetsä. Vaahteroita. Pähkinäpensas. Pienehkö koiualtainen kuio tien ja kallioalueen älissä. Koiun lisäksi äntyä, kuusta ja haapaa. Pensaskerroksessa pääosin pihlajaa ja kuusta. Taoite: Turallinen reunakuio. Toienpiteet: Yksittäisten huonokuntoisten puiden poisto. 72 Pinta-ala: 0.68 Kasupaikka: Joutoaa Pääpuulaji: C1.2 Lähiirkistysetsä. Pieni kallioalue. Muutaa änty. Pensaskerroksessa koiua ja pihlajaa. Taoite: Luontainen kalliokasillisuus ja puusto. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 73 Pinta-ala: 0.11 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Haapa 2/ha Lp Haapa Tai Pihlaja Pihlaja /ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Taia. Pieni haaikko kallioalueen ja kuusikon älissä. Kuiolla yös näyttää tai. Pensaskerroksessa pääasiassa pihlajaa. Taoite: Elinoiainen haaikko. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 74 Pinta-ala: 0.08 Kasupaikka: Joutoaa Pääpuulaji: C1.2 Lähiirkistysetsä. Pieni kallioalue. Muutaa änty. Pensaskerroksessa koiua ja pihlajaa. Taoite: Luontainen kalliokasillisuus ja puusto. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

43 43/91 75 Pinta-ala: 0.35 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp 3/ha Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi C1.2 Lähiirkistysetsä. Kuion eteläosa liito-oraan ydinaluetta. Järeä kuusikko rinteessä puiston ieressä. Kuusen lisäksi koiua ja haapaa. Pensaskerroksessa pihlajaa ja koiua. Taoite: Elinoiainen liito-oraan ydinalue. Turallinen reunaetsä. Toienpiteet: Yksittäisten huonokuntoisipien ja anhipien puiden poisto ja pienpuuston hoito. Pienpuuston hoidossa poistetaan korkeintaan n. 50 prosenttia pensaskerroksesta ja poisto kohdistuu pääosin pihlajanesakkoon. Pienpuuston hoidossa poiitaan tulean puusukupolen puuyksilöitä esiin ja jos niitä ei ole, säästetään näyttäiät pihlajanesat. Toienpiteissä otetaan huoioon liito-oraan ydinalueelle asetetut aatiukset: järeiden kuusten ja haapojen tarjonta, riittää nuori lehtipuusto sekä oniuotoinen ikärakenne ja latuston onikerroksisuus. 76 Pinta-ala: 0.16 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp Rauduskoiu Mänty Haapa Kuusi Kuusi Muu lehtipuu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Koiualtainen kuio kallioalueen ja tien älissä. Lisäksi haapaa ja ähän kuusta. Pensaskerroksessa pihlajaa, pajua ja aahteraa. Taoite: Turallinen reunakuio. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

44 44/91 Toienpiteet: Yksittäisten puiden poisto ja pienpuuston hoito tonttien ja tien reunayöhykkeille. 77 Pinta-ala: 0.20 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp 3/ha Mänty Mänty Pihlaja Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Ensiharennus C1.2 Lähiirkistysetsä. Pienehkö kuio kallioalueen kainalossa. Kuiolla nuorta äntyä ja uutaia iäkkäitä ylispuuäntyjä. Pensaskerroksessa koiua ja pihlajaa. Taoite: Elinoiainen arttunut etsä. Toienpiteet: Harennus ja pienpuuston hoito. 78 Pinta-ala: 0.44 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp 3/ha Mänty Kuusi Rauduskoiu Pihlaja Haapa Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi C1.2 Lähiirkistysetsä. Kallioalueen ja tien älissä olea kuio. Isoipana puustona koiua, kuusta, haapaa ja äntyä. Välijaksolla nuorta kuusta yksittäin. Pensaskerroksessa kaikki puulajit toistuat, jonka lisäksi pihlajaa. Taoite: Turallinen, sekapuustoinen ja kerroksellinen reunaetsä. Toienpiteet: Huonokuntoisten puiden poisto. Lisäksi yksittäisiä isopia puita oi poistaa kerroksellisuuden edistäiseksi. Pienpuuston hoito. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

45 45/ Pinta-ala: 0.29 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp Kuusi Rauduskoiu Haapa Pihlaja Mänty Kuusi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus /ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Sekapuustoinen ja eri-ikäinen kuio. Isoipana puustona koiua, haapaa, kuusta ja äntyä. Välijaksolla tiheästi nuorta kuusta. Pensaskerroksessa kaikki puulajit toistuat, jonka lisäksi pihlajaa ja aahteraa. Taoite: Turallinen, sekapuustoinen ja kerroksellinen reunaetsä. Toienpiteet: Välijakson kuusikkoryhien harennus. Lisäksi yksittäisiä isopia puita oi poistaa kerroksellisuuden edistäiseksi. Pienpuuston hoito. 79 Pinta-ala: 1.40 Kasupaikka: Joutoaa Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp Mänty Rauduskoiu Pihlaja /ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Katajia. Kallioylänköalue, jossa uutaia isopia äntyjä. Pensaskerroksessa koiua ja äheän pihlajaa. Muutaia keloja. Taoite: Luontainen kalliokasillisuus ja puusto. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

46 46/91 80 Pinta-ala: 0.23 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp Mänty Rauduskoiu Raita Haapa Mänty Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Ensiharennus /ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Nuoren ja arttuneen etsän rajaailla olea ännikkö. Männyn lisäksi koiua. Pensaskerroksessa pihlajaa, raitaa ja koiua. Taoite: Elinoiainen aloisa etsä. Toienpiteet: Harennus ja pienpuuston hoito Pinta-ala: 0.06 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp Mänty Rauduskoiu Raita Haapa Mänty Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus /ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Varttunut ännikkö ulkoiluteiden risteäien älissä. Taoite: Elinoiainen aloisa etsä. Toienpiteet: Harennus ja pienpuuston hoito. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

47 47/91 81 Pinta-ala: 0.62 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp Mänty Rauduskoiu Haapa Mänty Pihlaja Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus /ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Nuoren ja arttuneen etsän rajaailla olea ännikkö. Männyn seassa koiua ja ylispuuna uutaa anhepi änty. Pensaskerroksessa pihlajaa ja koiua. Taoite: Elinoiainen, sekapuustoinen ja kerroksellinen etsä. Toienpiteet: Harennus ja pienpuuston hoito. 82 Pinta-ala: 0.27 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Haapa 2/ha Lp Mänty Kuusi Rauduskoiu Raita Haapa Pihlaja Vaahtera Muu lehtipuu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Vaahteroita. Sekapuustoinen ja eri-ikäinen etsikkö. Isoipana ylispuustona järeää kuusta ja äntyä. Vallitsealla jaksolla haapaa. Moleilla jaksoilla yös uutaia koiuja. Taoite: Sekapuustoinen, kerroksellinen ja iihtyisä reitinarsietsä. Toienpiteet: Yksittäisten puiden poisto ja pienpuuston hoito reittien ja tonttien lähiyöhykkeelle. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

48 48/ Pinta-ala: 0.21 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Haapa Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi C1.2 Lähiirkistysetsä. Vaahteroita. Sekapuustoinen ja eri-ikäinen etsikkö. Isoipana ylispuustona järeää kuusta ja haapaa. Taoite: Sekapuustoinen, kerroksellinen ja iihtyisä reitinarsietsä. Toienpiteet: Yksittäisten puiden poisto ja pienpuuston hoito reitin (ei polun) lähiyöhykkeelle Pinta-ala: 0.30 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp Mänty Kuusi Rauduskoiu Muu lehtipuu Haapa Pihlaja Vaahtera Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Taia. Vaahteroita. Iäkäs ännikkö. Välijaksolla ähän haapaa ja aahteraa. Pensaskerroksessa kaikki puulajit toistuat, jonka lisäksi pihlajaa. Taoite: Elinoiainen, sekapuustoinen ja kerroksellinen reunaetsä. Toienpiteet: Pienpuuston hoito reittirajaan. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

49 49/91 83 Pinta-ala: 0.82 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp Mänty Pihlaja Vaahtera /ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Lähes puuton kallioalue, jossa aokalliopinnat ja ketokasillisuuslaikut aihteleat osaiikkiaisesti. Muutaa änty kuion reunoilla. Kohtuullisen paljon pystykeloja. Taoite: Luontainen kalliokasillisuus ja puusto. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 84 Pinta-ala: 0.29 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp Mänty Kuusi Rauduskoiu Raita Haapa Mänty Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus /ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Vaahteroita. Kuusialtainen etsikkö, kuusen lisäksi yös haapaa, koiua, äntyä ja raitaa. Pensaskerroksessa saat puulajit toistuat, jonka lisäksi pihlajaa ja aahteraa. Taoite: Elinoiainen, kerroksellinen ja sekapuustoinen etsä. Toienpiteet: Harennus ja pienpuuston hoito. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

50 50/91 85 Pinta-ala: 0.41 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Haapa 2/ha Lp Mänty Kuusi Rauduskoiu Muu lehtipuu Haapa Pihlaja Vaahtera Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Taia. Vaahteroita. Sekapuustoinen ja eri-ikäinen etsikkö. Ylispuuna ähän järeitä äntyjä ja koiuja. Vallitsealla jaksolla haapaa ja koiua. Välijaksolla kuusta, haapaa ja aahteraa. Pensaskerroksessa kaikki puulajit toistuat, jonka lisäksi pihlajaa. Taoite: Elinoiainen, sekapuustoinen ja kerroksellinen reunaetsä. Toienpiteet: Yksittäisten puiden poisto ja pienpuuston hoito reittien ja tonttien lähiyöhykkeelle Pinta-ala: 0.29 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp Mänty Kuusi Rauduskoiu Muu lehtipuu Haapa Pihlaja Vaahtera Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Taia. Vaahteroita. Iäkäs ännikkö. Välijaksolla ähän haapaa ja aahteraa. Pensaskerroksessa kaikki puulajit toistuat, jonka lisäksi pihlajaa. Taoite: Elinoiainen, sekapuustoinen ja kerroksellinen reunaetsä. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

51 51/91 Toienpiteet: Yksittäisten puiden poisto ja pienpuuston hoito tonttirajaan Pinta-ala: 0.21 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Haapa 2/ha Lp Mänty Kuusi Rauduskoiu Muu lehtipuu Haapa Pihlaja Vaahtera Vaahtera /ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Taia. Vaahteroita. Sekapuustoinen ja eri-ikäinen etsikkö. Ylispuuna ähän järeitä äntyjä ja koiuja. Vallitsealla jaksolla haapaa ja koiua. Välijaksolla kuusta, haapaa ja aahteraa. Pensaskerroksessa kaikki puulajit toistuat, jonka lisäksi pihlajaa. Taoite: Elinoiainen, sekapuustoinen ja kerroksellinen reunaetsä. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 86 Pinta-ala: 0.16 Kasupaikka: Joutoaa Pääpuulaji: C1.2 Lähiirkistysetsä. Pieni lähes puuton aokalliokuio. Puutarhakalusteita ja kukkapenkkejä. Taoite: Oleilualue. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 87 Pinta-ala: 0.16 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Vaahtera 2/ha Lp Mänty Rauduskoiu Muu lehtipuu Tai Raita Muu lehtipuu Vaahtera /ha Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

52 52/91 Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi C1.2 Lähiirkistysetsä. Taia. Vaahteroita. Kapea tonttien älissä olea puustorii. Isoipana puustona aahteraa, taea, haapaa ja koiua. Pensaskerroksessa saat puulajit toistuat. Taoite: Turallinen ja iihtyisä reunaetsä. Toienpiteet: Yksittäisten puiden poisto ja pienpuuston hoito. 88 Pinta-ala: 0.35 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: B3 Maiseaniitty ja laidunalue. Hoidettua nurea/niittyä. Reunoilla arttunutta koiua. Taoite: Hoitoluokan uutos. Toienpiteet: Hoitoluokan uutos A-alueeksi Pinta-ala: 0.21 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Mänty Lp 2/ha 3/ha Mänty Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus C3 Suojaetsä. Vaahteroita. Pähkinäpensas. Kustaa Vaasan tien ja keyenliikenteentien äliin jäää suojaetsäkuio. Isoipana puustona nuorta/arttunutta äntyä.. Taoite: Elinoiainen elulta ja pölyltä suojaaa kerroksellinen suojaetsäkuio. Toienpiteet: Harennus tiheipiin puustoryhiin ja pienpuuston hoito. 89 Pinta-ala: 0.17 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: B3 Maiseaniitty ja laidunalue. Aoin niittyalue. Istutettuja taia ja uutaia lehuksia. Koiuja, haapoja ja esakkoa tien ja reitin reunoilla. Taoite: Niitetty pohja. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

53 53/91 Toienpiteet: Niitto Pinta-ala: 0.02 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: B3 Maiseaniitty ja laidunalue. Aoin niittyalue. Koiuja, haapoja ja esakkoa tien ja reitin reunoilla. Taoite: Niitetty pohja. Toienpiteet: Niitto Pinta-ala: 0.17 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: B3 Maiseaniitty ja laidunalue. Aoin niittyalue. Koiuja, haapoja ja esakkoa tien ja reitin reunoilla. Taoite: Niitetty pohja. Toienpiteet: Niitto. 90 Pinta-ala: 0.15 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Vaahtera 2/ha Lp Tai Vaahtera Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Maiseanhoito /ha C3 Suojaetsä. Taia. Vaahteroita. Pieni etsäkaistale Lahdentien ja ulkoilureitin älissä. Isoipana puustona aahteraa ja kuion eteläosassa taea. Pensaskerroksessa aahteraa ja tuoea. Taoite: Puukujanne. Toienpiteet: Otetaan esiin parhaiat puuyksilöt ja kehitetään kuiolle puukujanne. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

54 54/91 91 Pinta-ala: 0.17 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: B3 Maiseaniitty ja laidunalue. Aoin niittyalue. Istutettuja taia ja uutaia lehuksia. Koiuja, haapoja ja esakkoa tien ja reitin reunoilla. Taoite: Niitetty pohja. Toienpiteet: Niitto. 92 Pinta-ala: 0.65 Kasupaikka: Joutoaa Pääpuulaji: C1.2 Lähiirkistysetsä. Lähes puuton aokallioalue, jossa yksi tai ja yksi änty. Vähän esakkoa. Taoite: Luontainen kalliokasillisuus ja puusto. Toienpiteet: Ei toienpiteitä Pinta-ala: 0.31 Kasupaikka: Joutoaa Pääpuulaji: R Maankäytön uutosalue. Maankäytön uutosaluetta, tulean Annalantunnelin suuta. Lähes puuton aokallioalue, jossa yksi tai ja yksi änty. Vähän esakkoa. Taoite: Maankäytön uutosalue. Toienpiteet: Maankäytön uutosalue. 93 Pinta-ala: 0.69 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Tai 2/ha Lp Tai Mänty Rauduskoiu Vaahtera Haapa Muu lehtipuu Muu lehtipuu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha Jalopuuetsä (Luonnonsuojelulain luontotyyppi). C5 Aroetsä. Taia. Vaahteroita. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

55 55/91 Tai-aahteraaltainen etsikkö. Taen seassa äntyä ja haapaa. Pensaskerroksessa saat puulajit toistuat: Taoite: Elinoiainen jalopuuetsä. Toienpiteet: Pienpuuston hoito. 94 Pinta-ala: 0.07 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Tai 2/ha Lp Mänty Tai /ha Jalopuuetsä (Luonnonsuojelulain luontotyyppi). C5 Aroetsä. Vaahteroita. 95 Pinta-ala: 0.54 Kasupaikka: Joutoaa Pääpuulaji: C1.2 Lähiirkistysetsä. Lähes puuton aokallioalue. Pari keloa. Taoite: Luontainen kalliokasillisuus ja puusto. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 97 Pinta-ala: 0.58 Kasupaikka: Joutoaa Pääpuulaji: C1.2 Lähiirkistysetsä. Lähes puuton aokallioalue. Pari keloa. Taoite: Luontainen kalliokasillisuus ja puusto. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 98 Pinta-ala: 1.34 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Tai 2/ha Lp Mänty Tai Vaahtera Tai Muu lehtipuu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

56 56/91 Jalopuuetsä (Luonnonsuojelulain luontotyyppi). C5 Aroetsä. Taia. Vaahteroita. Eri-ikäinen taietsikkö. Taien lisäksi aahteraa äntyä, koiua ja haapaa. Pensaskerroksessa aahteraa, pihlajaa ja tuoea. Taoite: Elinoiainen jalopuuetsikkö. Toienpiteet: Pienpuuston hoito. 99 Pinta-ala: 0.46 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Tai 2/ha Lp Tai Tai Rauduskoiu Haapa Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Taia. Vaahteroita. Kallioalueen ja tonttien äliin jäää kuio. Yksi järeä ikiänty. Muuten kuiolla eri-ikäistä taea, jonka lisäksi haapaa koiua ja pihlajia. Pensaskerros asta hoidettua. Taoite: Viihtyisä ja elinoiainen taietsä. Toienpiteet: Pienpuuston hoito. 100 Pinta-ala: 0.57 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Teraleppä 2/ha Lp 3/ha Rauduskoiu Teraleppä Teraleppä Muu lehtipuu C5 Aroetsä. Vieraslajit (Palsai). Vaahteroita. Järeä teralepikkö. Alla tuoea. Taoite: Elinoiainen teraleppälehto. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

57 57/ Pinta-ala: 0.45 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Teraleppä 2/ha Lp Rauduskoiu Raita Teraleppä Paju Raita Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Maiseanhoito /ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Vieraslajit (Palsai). Teraleppiä. Nuori teralepikkö rannalla, kuiota halkoat polut. Lepän seassa ähän koiua, tuoea ja raitaa. Taoite: näkyät erelle. Toienpiteet: Maiseanhoito, niin, poluilta näkee erelle Pinta-ala: 0.56 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Teraleppä 2/ha Lp Rauduskoiu Raita Teraleppä Paju Raita /ha 0 Hoidon ulkopuolella olea alue. Ruoikko Pinta-ala: 0.14 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Teraleppä Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi C1.2 Lähiirkistysetsä. Vieraslajit (Palsai). Teraleppiä. Teralepikkö reittien älissä. Lepän seassa ähän koiua, tuoea ja raitaa. Taoite: Turallisuus. Toienpiteet: Yksittäisten puiden poisto ja pienpuuston hoito. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

58 58/ Pinta-ala: 0.98 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp 3/ha Kuusi Rauduskoiu Haapa Pihlaja Mänty Vaahtera Tai Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi C1.2 Lähiirkistysetsä. Taia. Kuion eteläosa liito-oraan ydinaluetta. Laajahko järeä ännikkö rinteessä. Männyn lisäksi ähän koiua, haapaa ja kuusta. Pensaskerroksessa tiheästi pihlajaa, jonka lisäksi taea ja koiua. Taoite: Elinoiainen liito-oraan ydinalue. Kerroksellinen ja sekapuustoinen etsikkö. Toienpiteet: Reittien (ei etsäpolkujen) reunojen huonokuntoisten puiden poisto. Kaadetut puut jätetään aapuiksi. Pienpuuston hoito koko kuiolle. Pienpuuston hoidossa poistetaan korkeintaan n. 50 prosenttia pensaskerroksesta ja poisto kohdistuu pääosin pihlajanesakkoon. Pienpuuston hoidossa poiitaan tulean puusukupolen puuyksilöitä esiin ja jos niitä ei ole, säästetään näyttäiät pihlajanesat. Toienpiteissä otetaan huoioon liito-oraan ydinalueelle asetetut aatiukset: järeiden kuusten ja haapojen tarjonta, riittää nuori lehtipuusto sekä oniuotoinen ikärakenne ja latuston onikerroksisuus. 103 Pinta-ala: 0.50 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Haapa 2/ha Lp 3/ha Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Pihlaja Vaahtera Haapa Raita C1.2 Lähiirkistysetsä. Vaahteroita. Kuio on liito-oraan ydinaluetta. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

59 59/91 Entistä sarkaojitettua pellonpohjaa. Haapaaltainen kuio alangossa, lisäksi koiua, kuusta ja raitaa. Kuiolla aukkoisepia kohtia. Pensaskerroksessa yös pihlajaa ja aahteraa. Taoite: Elinoiainen liito-oraan ydinalue. Turallinen ja iihtyisä reunaetsä. Toienpiteet: Ei toienpiteitä Pinta-ala: 0.19 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Haapa 2/ha Lp Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Pihlaja Vaahtera Haapa Raita Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Vaahteroita. Kuio on liito-oraan ydinaluetta. Sekapuustoinen kuio, jossa haapaa, koiua, kuusta ja raitaa. Pensaskerroksessa. haapaa pihlajaa ja aahteraa. Taoite: Elinoiainen liito-oraan ydinalue. Turallinen ja iihtyisä reunaetsä. Toienpiteet: Yksittäisten puiden poisto ja pienpuuston hoito. Pienpuuston hoidossa poistetaan korkeintaan n. 50 prosenttia pensaskerroksesta ja poisto kohdistuu pääosin pihlajanesakkoon. Pienpuuston hoidossa poiitaan tulean puusukupolen puuyksilöitä esiin ja jos niitä ei ole, säästetään näyttäiät pihlajanesat. Toienpiteissä otetaan huoioon liito- oraan ydinalueelle asetetut aatiukset: järeiden kuusten ja haapojen tarjonta, riittää nuori lehtipuusto sekä oniuotoinen ikärakenne ja latuston onikerroksisuus Pinta-ala: 0.10 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Haapa 2/ha Lp Mänty Kuusi Rauduskoiu /ha Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

60 60/91 Haapa Pihlaja Vaahtera Haapa Raita Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi C1.2 Lähiirkistysetsä. Vaahteroita. Kuio on liito-oraan ydinaluetta. Sekapuustoinen kallionieruskuio, jossa haapaa, koiua, kuusta ja raitaa. Pensaskerroksessa. haapaa, pihlajaa ja aahteraa. Taoite: Elinoiainen liito-oraan ydinalue. Turallinen ja iihtyisä reitinarsietsä. Toienpiteet: Yksittäisten puiden poisto ja pienpuuston hoito. Pienpuuston hoidossa poistetaan korkeintaan n. 50 prosenttia pensaskerroksesta ja poisto kohdistuu pääosin pihlajanesakkoon. Pienpuuston hoidossa poiitaan tulean puusukupolen puuyksilöitä esiin ja jos niitä ei ole, säästetään näyttäiät pihlajanesat. Toienpiteissä otetaan huoioon liito- oraan ydinalueelle asetetut aatiukset: järeiden kuusten ja haapojen tarjonta, riittää nuori lehtipuusto sekä oniuotoinen ikärakenne ja latuston onikerroksisuus. 104 Pinta-ala: 0.64 Kasupaikka: Joutoaa Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp Mänty Pihlaja Rauduskoiu Haapa Mänty /ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Aoin kallioylänkö, jossa puuttoat aokalliopinnat ja etsäiset älilaikut aihteleat osaiikkiaisesti. Isoipana puustona kituliasta äntyä. Pensaskerroksessa koiua, haapaa, äntyä ja pihlajaa. Muutaia keloja. Taoite: Luontainen kalliokasillisuus ja puusto. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

61 61/ Pinta-ala: 0.65 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Pihlaja Vaahtera Rauduskoiu Pihlaja Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Vaahteroita. Rinteessä olea sekapuustoinen kuio, jossa isoipana puustona järeää äntyä, jonka lisäksi kuusta, koiua ja haapaa. Välijaksolla pääosin järeää huonokuntoista pihlajaa, jonka lisäksi aahteraa ja koiua. Pensaskerroksessa tiheästi pihlajaa, jonka lisäksi koiua, taea ja aahteraa. Taoite: Turallinen ja kerroksellinen sekapuuetsikkö. Toienpiteet: Kaikkien kuusten ja lisäksi uiden huonokuntoisten puiden poiinta. Pienpuuston hoito. 106 Pinta-ala: 0.23 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp 3/ha Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi C1.2 Lähiirkistysetsä. Koiualtainen kuio etsäalueen nurkassa. Pensaskerroksessa pääosin pihlajaa. Taoite: Turallinen ja iihtyisä reunaetsä. Toienpiteet: Yksittäisten puiden poisto ja pienpuuston hoito. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

62 62/ Pinta-ala: 0.29 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Männyn istutus C1.2 Lähiirkistysetsä. Taia. Vaahteroita. Pääosin kallion ja Intiankadun äliin jäää kuio, jossa isoipana puustona järeää äntyä, huonokuntoista kuusta, niiden lisäksi koiua ja haapaa. Pensaskerroksessa istutettua kuusta, pihlajaa, haapaa, koiua, aahteraa ja uutaia taia. Taoite: Turallinen ja uudistua reunaetsä. Toienpiteet: Lähes kaikkien kuusten poisto. Myös huonokuntoisia uita puita oidaan poistaa. Pienpuuston hoito. Männyn istutus yleäs kuiolle. Voidaan lisäksi täydentää taen taiilla Pinta-ala: 0.23 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp 3/ha Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Pihlaja Haapa Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Kuusikon uudistainen Männyn istutus Maan uokkaus C1.2 Lähiirkistysetsä. Kuion eteläosa on liito-oraan ydinaluetta. Järeä suurelta osin kuusialtainen kuio, kuusen lisäksi äntyä, haapaa ja koiua. Pensaskerros laikuttainen aaston kuluisen uoksi. Taoite: Kuusikko: Uusi puusukupoli. Lehtipuualtainen osa: Jätetään toienpiteiden ulkopuolelle. Toienpiteet: Toienpiteet kohdistuat kuion yläosaan kuusialtaiselle osalle. Reitin läheinen lehtipuualtainen osa, joka kuuluu saalla liitooraan ydinalueeseen, jätetään toienpiteiden ulkopuolelle. Toienpiteet kuusialtaiselle osalle: Ennakkoraiaus. Poistetaan kaikki kuuset. Männyt ja hyäkuntoiset lehtipuut jätetään. Maanuokkaus. Männyn istutus. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

63 63/ Pinta-ala: 0.21 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Pihlaja Haapa Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Vaahteroita. Kallionreunaa yötäileä kuio, jossa isoipana puustona järeää äntyä, jonka lisäksi ähän huonokuntoista kuusta, sekä koiua ja haapaa. Pensaskerroksessa pihlajaa, haapaa, koiua, aahteraa ja uutaia taia. Taoite: Näyttää äntyetsä. Toienpiteet: Pienpuuston hoito Pinta-ala: 0.37 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Pihlaja Haapa Vaahtera Vuorijalaa Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Vaahteroita. Vuorijalaia. Kuio on liito-oraan ydinaluetta. Ulkoilureittien risteysalueella olea sekapuustoinen kuio, jossa pääpuulajia hankala ääritellä. Isoipana puustona tasaisesti kuusta, koiua ja haapaa, jonka lisäksi äntyä. Välijaksolla nuorepaa haapaa, Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

64 64/91 kuusta, aahteraa ja koiua. Pensaskerroksessa tiheästi pihlajaa, jonka seassa aahteraa, haapaa ja istutettuja paikoin kookkaita jalaantaiia. Taoite: Elinoiainen liito-oraan ydinalue. Turallinen ja iihtyisä reitinarsikuio. Toienpiteet: Kaikkien huonokuntoisten puiden poisto. Pienpuuston hoito jalaien, aahteroiden ja uun kasatettaaksi kelpaaan hyäksi. Pienpuuston hoidossa poistetaan korkeintaan n. 50 prosenttia pensaskerroksesta ja poisto kohdistuu pääosin pihlajanesakkoon. Pienpuuston hoidossa poiitaan tulean puusukupolen puuyksilöitä esiin ja jos niitä ei ole, säästetään näyttäiät pihlajanesat. Toienpiteissä otetaan huoioon liito-oraan ydinalueelle asetetut aatiukset: järeiden kuusten ja haapojen tarjonta, riittää nuori lehtipuusto sekä oniuotoinen ikärakenne ja latuston onikerroksisuus. 108 Pinta-ala: 0.65 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Haapa 2/ha Lp 3/ha Kuusi Rauduskoiu Haapa Pihlaja Mänty Kuusi Haapa Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi C1.2 Lähiirkistysetsä. Sekapuustoinen ja eri-ikäinen kuio. Isoipana puustona koiua, haapaa, kuusta ja äntyä. Välijaksolla paikoin nuorta kuusta. Pensaskerroksessa kaikki puulajit toistuat, jonka lisäksi pihlajaa ja aahteraa. Taoite: Turallinen, sekapuustoinen ja kerroksellinen reunaetsä. Toienpiteet: Yksittäisten puiden poisto ja pienpuuston hoito tien, reittien ja tonttien lähiyöhykkeelle. 109 Pinta-ala: 0.11 Kasupaikka: Joutoaa Pääpuulaji: C1.2 Lähiirkistysetsä. 110 Pinta-ala: 0.14 Kasupaikka: Joutoaa Pääpuulaji: Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

65 65/91 C1.2 Lähiirkistysetsä. Kallioketo, jossa nuorta paikoin nuorta koiua. Taoite: Luontainen kallioketokasillisuus. Toienpiteet: Pienpuuston hoito. 111 Pinta-ala: 0.24 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Lehtikuusi 2/ha Lp Lehtikuusi Kuusi Pihlaja Vaahtera Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Lehtikuusia. Vaahteroita. Muuta ypäristöä hienen korkeaalla olea kuio, jossa järeää lehtikuusta. Pensaskerroksessa pääosin pihlajaa, jonka lisäksi aahteraa ja koiua. Taoite: Turallinen reunakuio. Toienpiteet: Yksittäisten puiden poisto ja pienpuuston hoito. 112 Pinta-ala: 0.08 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: C1.2 Lähiirkistysetsä. Pieni aoin hoitaaton niittyalue. Taoite: Alue niitetään. Toienpiteet: Niitto kaksi kertaa uodessa. 113 Pinta-ala: 0.03 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Raita 2/ha Lp Raita Rauduskoiu Pihlaja /ha Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

66 66/91 Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi C1.2 Lähiirkistysetsä. Pieni etsäkaistale keyenliikenteetien ja tontin älissä. Isoipana puustona raitaa ja koiua. Pensaskerroksessa pihlajaa ja aahteraa. Taoite: Turallinen reunakuio. Toienpiteet: Yksittäisten puiden poisto ja pienpuuston hoito. 114 Pinta-ala: 0.32 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Haapa 2/ha Lp Rauduskoiu Raita Haapa Pihlaja Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Tonttien ja keyenliikenteentien äliin jäää suojaetsäkuio. Isoipana puustona haapaa, koiua ja raitaa. Pensaskerroksessa pihlajaa, pajua, aahteraa, joiden lisäksi ja oenapuita. Taoite: Elinoiainen elulta ja pölyltä suojaaa suojaetsäkuio. Toienpiteet: Yksittäisten puiden poisto ja pienpuuston hoito Pinta-ala: 0.09 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Haapa Lp 2/ha 3/ha Haapa Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi C1.2 Lähiirkistysetsä. Tonttien ja keyenliikenteentien äliin jäää suojaetsäkuio. Isoipana Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

67 67/91 puustona haapaa. Taoite: Elinoiainen elulta ja pölyltä suojaaa suojaetsäkuio. Toienpiteet: Yksittäisten puiden poisto ja pienpuuston hoito. 115 Pinta-ala: 0.31 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp 3/ha Raita Haapa Pihlaja Rauduskoiu Raita Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus C3 Suojaetsä. Vaahteroita. Pähkinäpensas. Kustaa Vaasan tien ja keyenliikenteentien äliin jäää suojaetsäkuio. Isoipana puustona koiua, jonka lisäksi haapaa ja raitaa. Pensaskerroksessa pihlajaa, pajua, aahteraa, joiden lisäksi pähkinäpensasta ja kurtturuusua. Taoite: Elinoiainen elulta ja pölyltä suojaaa kerroksellinen suojaetsäkuio. Toienpiteet: Harennus tiheipiin puustoryhiin ja pienpuuston hoito. 116 Pinta-ala: 0.34 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Haapa 2/ha Lp Raita Rauduskoiu Vaahtera Haapa Muu lehtipuu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C3 Suojaetsä. Vaahteroita. Sekapuustoinen ja aukkoinen etsä, jossa isoipana puustona haapaa, koiua ja hopeapajua. Pensaskerroksessa aahteraa ja raitaa. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

68 68/91 Taoite: Viihtyisä ja turallinen reunaetsä. Toienpiteet: Yksittäisten puiden poisto ja pienpuuston hoito. 117 Pinta-ala: 0.82 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp Kuusi Rauduskoiu Kuusi Mänty Pihlaja Tai Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Taiikonhoito /ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Taia. Kuio on liito-oraan ydinaluetta. Aidan ulkopuolelle jäää osuus. Väljähkö, lähinnä suojuspuuasennossa olea kuio, jossa ylispuustona järeää äntyä, jonka uutaia isopia kuusia ja koiua. Pensaskerroksessa kasatettaina lajeina istutettua kuusta, lisäksi taea ja koiua. Muuna puustona tiheästi pihlajaa. Taoite: Elinoiainen liito-oraan ydinalue. Turallinen, iihtyisä ja kerroksellinen etsä. Toienpiteet.: Taiikonhoito. Toienpiteissä otetaan huoioon liitooraan ydinalueelle asetetut aatiukset: järeiden kuusten ja haapojen tarjonta, riittää nuori lehtipuusto sekä oniuotoinen ikärakenne ja latuston onikerroksisuus Pinta-ala: 0.33 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi C1.2 Lähiirkistysetsä. Kuio on liito-oraan ydinaluetta. Yli-ikäinen kuusikko, jonka pohja paikoin kulunut. Kuusen lisäksi koiua ja äntyä. Välijaksolla hiean nuorta kuusta ja koiua ja pensaskerroksessa koiua, pihlajaa ja paikoin kuusta. Kuusilahopuuta aassa ja pystyssä. Taoite: Elinoiainen liito-oraan ydinalue. Lahopuustoinen, aiheittain uudistua kuio. Toienpiteet: Vaarallisten puiden poisto. Toienpiteissä otetaan huoioon liito-oraan ydinalueelle asetetut aatiukset: järeiden kuu sten ja haapojen tarjonta, riittää nuori lehtipuusto sekä oniuotoinen ikärakenne ja latuston onikerroksisuus. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

69 69/ Pinta-ala: 0.32 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp Kuusi Rauduskoiu Pihlaja Mänty /ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Kuio on liito-oraan ydinaluetta. Yli-ikäinen kuusikko, jonka pohja täysin kulunut ja ailla uutta puusukupolea. Taoite: Elinoiainen liito-oraan ydinalue. Toienpiteet: Ei toienpiteitä Pinta-ala: 0.13 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp Kuusi Rauduskoiu Pihlaja Mänty Vaahtera Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Taia. Vuorijalaia. Kuio on liito-oraan ydinaluetta. Järeä kuusikko, jonka alla paikoin kuusentaiikkoa. Välijaksolla paikoin järeää aahteraa. Pensaskerroksessa kuusen ohella aahteraa, taea, jalaaa, tuoea ja pihlajaa. Taoite: Turallisuus ja alla olean uuden puusukupolen kehittäinen. Elinoiainen liito-oraan ydinalue. Toienpiteet: Huonokuntoisten puiden poisto ja taiikonhoito kuusen ja löytyneiden jalopuiden hyäksi. Otetaan lisäksi kuusentaiikon kohdalta pois isoja kuusia. Pienpuuston hoidossa poistetaan korkeintaan n. 50 prosenttia pensaskerroksesta ja poisto kohdistuu pääosin pihlajanesakkoon. Pienpuuston hoidossa poiitaan tulean puusukupolen puuyksilöitä esiin ja jos niitä ei ole, säästetään näyttäiät pihlajanesat. Toienpiteissä otetaan huoioon liito-oraan ydinalueelle asetetut aatiukset: järeiden kuusten ja haapojen tarjonta, riittää nuori Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

70 70/91 lehtipuusto sekä oniuotoinen ikärakenne ja latuston onikerroksisuus Pinta-ala: 0.03 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp Kuusi Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Kuusten poisto Taen istutus /ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Kuio on liito-oraan ydinaluetta. Pieni yli-ikäinen kuusikko reittien risteysalueella, jonka pohja täysin kulunut ja ailla uutta puusukupolea. Taoite: Uusi puusukupoli. Toienpiteet: Poistetaan kuuset. Taen istutus. 119 Pinta-ala: 0.27 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Vaahtera 2/ha Lp Rauduskoiu Kuusi Pihlaja Vaahtera Haapa Raita Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Vaahteroita. Kuio on liito-oraan ydinaluetta. Pieni reunakuio reittien älissä. Isoipana ylispuustona järeitä kuusia. Pääjaksolla koiua, haapaa, pihlajaa, raitaa ja aahteraa. Taoite: Turallisuus, kerroksellisuus ja iihtyisyys. Elinoiainen liitooraan ydinalue. Toienpiteet: Ylispuukuusien ja huonokuntoisten puiden poisto. L isäksi pienpuuston hoito jaloa lehtipuustoa suosien. Pienpuuston hoidossa poistetaan korkeintaan n. 50 prosenttia pensaskerroksesta ja poisto kohdistuu pääosin pihlajanesakkoon. Pienpuuston hoidossa poiitaan tulean puusukupolen puuyksilöitä esiin ja jos niitä ei ole, säästetään näyttäiät pihlajanesat. Toienpiteissä otetaan huoioon liito- oraan Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

71 71/91 ydinalueelle asetetut aatiukset: järeiden kuusten ja haapojen tarjonta, riittää nuori lehtipuusto sekä oniuotoinen ikärakenne ja latuston onikerroksisuus. 120 Pinta-ala: 0.35 Kasupaikka: Joutoaa Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp Mänty Pihlaja Vaahtera /ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Kuio on liito-oraan ydinaluetta. Pieni kalliokuio. Taoite: Luontainen kalliokasillisuus ja puusto. Elinoiainen liitooraan ydinalue. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 121 Pinta-ala: 0.23 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Haapa 2/ha Lp Mänty Kuusi Rauduskoiu Vaahtera Haapa Tuoi Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C3 Suojaetsä. Vaahteroita. Reheä haapaaltainen kuio. Haaan seassa koiua ja aahteraa. Pensaskerroksessa tiheästi tuoea, jonka seassa aahteraa, pihlajaa ja uutaia lehuksia. Taoite: Turallinen ja kerroksellinen suojaetsä. Toienpiteet: Yksittäisten puiden poisto ja pienpuuston hoito kuion reunoille. Pienpuuston hoidossa otetaan esiin yös lehukset. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

72 72/ Pinta-ala: 0.09 Kasupaikka: Joutoaa Pääpuulaji: C3 Suojaetsä. Pieni kallioalue. Taoite: Luontainen kalliokasillisuus ja puusto. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 123 Pinta-ala: 0.19 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Vaahtera 2/ha Lp Rauduskoiu Vaahtera Haapa Tuoi Raita Vaahtera Metsälehus Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Metsälehuksia. Vaahteroita. Vaahteraaltainen kuio, aahteran lisäksi haapaa, koiua, raitaa ja lehus(ta). Pensaskerroksessa aahteraa, tuoea ja uutaia lehuksia. Taoite: Turallinen ja iihtyisä jalopuinen reunaetsä. Toienpiteet: Yksittäisten puiden poisto ja pienpuuston hoito Pinta-ala: 0.16 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Haapa 2/ha Lp Mänty Rauduskoiu Vaahtera Haapa Pihlaja Raita Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

73 73/91 C1.2 Lähiirkistysetsä. Vaahteroita. Haapaaltainen kuio, haaan seassa koiua ja aahteraa. Pensaskerroksessa saat pääosin pihlajaa, jonka seassa aahteraa. Taoite: Turallinen ja iihtyisä reunaetsä. Toienpiteet: Yksittäisten puiden poisto ja pienpuuston hoito. 124 Pinta-ala: 0.37 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Vaahtera 2/ha Lp Kuusi Rauduskoiu Haapa Vaahtera Vaahtera Pihlaja Raita Tuoi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha Jalopuuetsä (Muu arokas elinypäristö). C5 Aroetsä. Metsälehuksia. Vaahteroita. Jalo-ja sekapuustoinen kuio, jossa eri-ikäistä aahteraa, järeää haapaa ja uutaia isopia koiuja ja kuusia. Välijaksolla ja pensaskerroksessa aahteraa, tuoea, pihlajaa, haapaa ja istutettua lehusta. Taoite: Luonnontilaisen kaltainen lahopuustoinen jalopuuetsikkö. Toienpiteet: Yksittäisten puiden poisto ja pienpuuston jaloa lehtipuustoa suosien Pinta-ala: 0.21 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Vaahtera 2/ha Lp Vaahtera Vaahtera Pihlaja Raita Vaahtera Kuusi Rauduskoiu Mänty /ha Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

74 74/91 Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi C1.2 Lähiirkistysetsä. Vaahteroita. Jalo-ja sekapuustoinen reitinarsikuio, jossa eri-ikäistä aahteraa ja uutaia isopia koiuja, äntyjä ja kuusia ylispuina. Välijaksolla ja pensaskerroksessa aahteraa, pihlajaa ja haapaa. Taoite: Turallinen ja iihtyisä reunaetsä. Toienpiteet: Yksittäisten puiden poisto ja pienpuuston hoito jaloa lehtipuustoa suosien. 126 Pinta-ala: 0.74 Kasupaikka: Joutoaa Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp Mänty Pihlaja Rauduskoiu /ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Aara, kulunut, lähes puuton kallionlakikuio. Taoite: Luontainen kalliopuusto ja kasillisuus. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 127 Pinta-ala: 0.38 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Vaahtera Jalopuuetsä (Muu arokas elinypäristö). C5 Aroetsä. Taia. Vaahteroita. Kallioalueen ja tontin äliin jäää reunakuio, jossa isoipana ylispuustona harahkossa risautunutta koiua ja uutaia järeitä äntyjä. Välijaksolla arttunutta aahteraa, pihlajaa, raitaa, koiua ja uutaa tai. Pensaskerroksessa kaikki puulajit toistuat, utta pääasiallisesti kuitenkin aahteraa ja pihlajaa. Taoite: Luonnontilaisen kaltainen lahopuustoinen jalopuuetsikkö. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 128 Pinta-ala: 0.26 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

75 75/91 C1.2 Lähiirkistysetsä. Taia. Vaahteroita. Lehto (II-luokan kriteerit täyttyät). Eri-ikäinen ja sekapuustoinen kuio, jossa isoipana puustona äljästi haapaa ja äheän äntyä. Välijaksolla aahteraa, pihlajaa, haapaa ja koiua. Pensaskerroksessa kaikki puulajit toistuat. Taoite: Reitin- ja tontinarsiltaan turallinen ja hoidettu luonnontilaisen kaltainen jalopuustoinen kuio. Toienpiteet: Lähinnä pihlajaan kohdistua pienpuuston hoito, jolla otetaan esiin aahteraa. Yksittäisten aarallisten puiden poisto reitti- ja tonttirajoista, osa kaadetuista puista jätetään aapuiksi. 129 Pinta-ala: 0.28 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp Mänty Haapa Pihlaja Vaahtera Tai /ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Taia. Vaahteroita. Puustoinen kalliokuio, jossa ränsistynyt etsikkö. Isoipana puustona harassa äntyä. Pensaskerroksessa pihlajaa, aahteraa, haapaa ja taea. Taoite: iihtyisä reunaetsä. Toienpiteet: Ei toienpiteitä Pinta-ala: 0.24 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Haapa 2/ha Lp Mänty Haapa Pihlaja Vaahtera Tai Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Taia. Vaahteroita. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

76 76/91 Kallioalueen ja ulkoilureittien äliin jäää reitinarsikuio. Isoipana puustona haapaa ja äntyä. Pensaskerroksessa taea, koiua, haapaa ja pihlajaa. Taoite: Turallinen ja iihtyisä retinarsikuio. Toienpiteet: Yksittäisten puiden poisto ja pienpuuston hoito Pinta-ala: 0.18 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp Rauduskoiu Haapa Pihlaja Vaahtera Tai Rauduskoiu Kuusi Mänty Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Taia. Vaahteroita. Koiualtainen kuio aauialan ja reittien älissä. Koiun lisäksi kuusta, äntyä ja haapaa. Pensaskerroksessa koiua, pihlajaa, aahteraa, haapaa ja taea. Taoite: iihtyisä ja turallinen reunaetsä. Toienpiteet: Yksittäisten puiden poisto ja pienpuuston hoito. 130 Pinta-ala: 0.28 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp Mänty Kuusi Rauduskoiu Pihlaja Raita Vaahtera Vaahtera Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

77 77/91 C1.2 Lähiirkistysetsä. Vaahteroita. Kuio aauialan ja kadun älissä. Isoipana puustona järeää äntyä, jonka lisäksi koiua, haapaa ja uutaia kuusia. Välijaksolla nuorta aahteraa, iäkästä pihlajaa, koiua ja haapaa. Pensaskerroksessa aahteraa, pihlajaa ja tuoea. Taoite: Turallinen ja iihtyisä reunaetsä. Toienpiteet: Yksittäisten puiden poisto ja pienpuuston hoito. 131 Pinta-ala: 2.65 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Haapa 2/ha Lp 3/ha Rauduskoiu Vaahtera Haapa Pihlaja Raita Kuusi Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi C1.2 Lähiirkistysetsä. Metsälehuksia. Vaahteroita. Pitkä ja kapeahko reheä kuio iljelypalstan ja tonttien älissä. Kuion keskellä pitkittäin erittäin käytetty keyenliikenteenäylä. Isoipana pääosin puustona haapaa ja koiua, lisäksi uutaia isopia kuusia, raitoja, aahteroita ja lehuksia. Pensaskerroksessa saat puulajit toistua, jonka lisäksi tuoea. Taoite: Turallinen ja iihtyisä reitin- ja tontinarsietsä. Toienpiteet: Yksittäisten puiden poisto ja pienpuuston hoito ja tonttien arsille. 132 Pinta-ala: 0.15 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: C1.2 Lähiirkistysetsä. Pieni kallioalue. Muutaia pieniä äntyjä ja pihlajaa. Taoite: Luontainen kalliokasillisuus ja puusto. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

78 78/ Pinta-ala: 0.31 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Haapa 2/ha Lp Mänty Kuusi Haapa Vaahtera Pihlaja Haapa Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Vaahteroita. Pieni etsäsuikale käytään ja tontin älissä. Ylispuuna pari järeää äntyä ja kuusta. Vallitseassa jaksossa pääosin haapaa, alla aahteraa, jonka lisäksi pihlajaa, haapaa ja koiua. Pensaskerroksessa paikon haapaa ja pihlajaa. Taoite: Turallinen reunaetsä. Toienpiteet: Yksittäisten puiden poisto ja pienpuuston hoito Pinta-ala: 0.12 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Haapa 2/ha Lp Mänty Kuusi Haapa Vaahtera Pihlaja Haapa Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Taen istutus /ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Vaahteroita. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

79 79/91 Pieni etsäsuikale kallioalueen, tontin ja teiden älissä. Ylispuuna pari järeää äntyä ja kuusta. Vallitseassa jaksossa pääosin haapaa, alla aahteraa, jonka lisäksi pihlajaa, haapaa ja koiua. Pensaskerroksessa paikon haapaa ja pihlajaa. Taoite: Turallinen reunaetsä. Toienpiteet: Yksittäisten puiden poisto ja pienpuuston hoito. Korjataan edelliseltä hoitokierrokselta jääneet kaadetut puut pois. Taien istutus. 134 Pinta-ala: 0.12 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp Rauduskoiu Haapa Raita Vaahtera Kuusi Raita Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C3 Suojaetsä. Metsälehuksia. Vaahteroita. Koiikko Lahdentien arrella. Koiun lisäksi haapaa. Alla ähän raitaa ja aahteraa. Pensaskerroksessa kuusta, raitaa ja tuoea. Taoite: Turallinen ja kerroksellinen suojaetsä. Toienpiteet: Yksittäisten puiden poisto ja pienpuuston hoito. 135 Pinta-ala: 0.06 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: C1.1 Puistoetsä. Hoidettu nurialue käytään ja tontin älissä. Taoite: Hoitoluokan uutos. Toienpiteet: Hoitoluokan uutos Pinta-ala: 0.14 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Yksittäisten puiden poisto C1.1 Puistoetsä. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

80 80/91 Kulinenkentän ja Kustaa Vaasan tien äliin jäää C-alue. Taoite: Hoitoluokan uutos. Toienpiteet: Metsikön siistiinen. 136 Pinta-ala: 0.02 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: C1.1 Puistoetsä. Puisto. Vahteraa, äntyjä, tai, pihlajaa ja puskia. LTJ:120/ Pinta-ala: 0.05 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: C1.1 Puistoetsä. Niitty. Muutaia aahteroita ja kuusi. Taoite: Hoitoluokan uutos A- alueeksi. 138 Pinta-ala: 0.02 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: C1.1 Puistoetsä. Puisto. Iso tai. Koiu, aahtera. LTJ:120/99. Taoite: Hoitoluokan uutos. 139 Pinta-ala: 0.09 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Vaahtera 2/ha Lp Vaahtera Mänty Rauduskoiu /ha C1.1 Puistoetsä. Jalopuuetsä. Vaahteroita. Puoliaoin niittyäinen pieni kuio, issä aahteraa, lisäksi ähän äntyä ja koiua. Taoite: Hoitoluokan uutos A-alueeksi. Toienpiteet: Hoitoluokan uutos A-alueeksi. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

81 81/ Pinta-ala: 0.07 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: Vaahtera 2/ha Lp Vaahtera Rauduskoiu Mänty /ha C1.1 Puistoetsä. Pieni aahteraaltainen C-alue puiston ja tontin älissä. Vaahteran lisäksi änty ja sebraänty. Taoite: Hoitoluokan uutos A-alueeksi. Toienpiteet: Hoitoluokan uutos A-alueeksi. 141 Pinta-ala: 0.59 Kasupaikka: Joutoaa Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp Mänty Pihlaja Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C3 Suojaetsä. Kallioalue Mäkelänkadun ja tonttien älissä. Vähän sekalaista lehtipuuta. Taoite: Turallisuus. Toienpiteet: Vaarallisten puiden poisto. 143 Pinta-ala: 0.14 Kasupaikka: Joutoaa Pääpuulaji: C1.2 Lähiirkistysetsä. Pieni kallioalue. Taoite: Luontainen kalliokasillisuus ja puusto. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

82 82/ Pinta-ala: 0.37 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Vaahtera 2/ha Lp Mänty Vaahtera Pihlaja Vaahtera Tai /ha Jalopuuetsä (Muu arokas elinypäristö). C5 Aroetsä. Taia. Vaahteroita. Kallioalueen ja tonttien/aidan äliin jäää reunakuio, jossa ylispuuna harahkossa iäkästä kituliasta äntyä. Vallitseassa jaksossa järeää ja järeähköä aahteraa ja järeää pihlajaa. Pensaskerroksessa pääosin aahteraa ja pihlajaa, joiden seassa ähän taea. Taoite: Turallinen ja iihtyisä reunaetsä. Toienpiteet: Ei toienpiteitä Pinta-ala: 0.50 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Vaahtera 2/ha Lp Mänty Vaahtera Pihlaja Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Vaahteroita. Kallioalueen ja aidan äliin jäää reunakuio, jossa ylispuuna kuolleita/kuoleassa oleia koiuja. Vallitseassa jaksossa tiheästi aahteraa ja järeää pihlajaa. Taoite: Turallinen ja iihtyisä reunaetsä. Toienpiteet: Pienpuuston hoito. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

83 83/ Pinta-ala: 0.06 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Vaahtera 2/ha Lp Mänty Vaahtera Pihlaja Vaahtera Tai Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha Jalopuuetsä (Muu arokas elinypäristö). C5 Aroetsä. Taia. Vaahteroita. Kallioalueen ja tonttien/aidan äliin jäää reunakuio, nuorta ja nuorehkoa aahteraa ja pihlajaa. Pensaskerroksessa pääosin aahteraa ja pihlajaa, joiden seassa ähän taea. Taoite: Turallinen ja iihtyisä reunaetsä. Toienpiteet: Pienpuuston hoito. 146 Pinta-ala: 1.35 Kasupaikka: Joutoaa Pääpuulaji: C1.2 Lähiirkistysetsä. Kallioylänköalue, jossa siellä täällä kituliaita äntyjä. Pensaskerros laikuttainen, laikuissa pihlajaa ja koiua. Taoite: Luontainen kalliokasillisuus ja puusto. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 147 Pinta-ala: 0.88 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Vaahtera 2/ha Lp Vaahtera Rauduskoiu Haapa Pihlaja Vaahtera Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

84 84/91 Jalopuuetsä (Muu arokas elinypäristö). C5 Aroetsä. Vaahteroita. Järeähkö aahterikko rinteessä. Vaahteran lisäksi ähän äntyä ja haapaa. Pensaskerroksessa pääosin pihlajaa ja aahteraa. Taoite: Viihtyisä ja kerroksellinen jalopuuetsikkö. Toienpiteet: Yksittäisten puiden poisto reitti- ja tonttireunoista. Pienpuuston hoito koko kuiolle. 148 Pinta-ala: 0.75 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Vaahtera 2/ha Lp Vaahtera Haapa Raita Haraaleppä Tuoi Rauduskoiu Vaahtera Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Jalopuuetsä. Vaahteroita. Vaahteraaltainen reheä kuio, jossa risteilee ulkoilureittejä. Vaahteran lisäksi koiua, haapaa ja haraaleppää. Pensaskerroksessa pääosin tuoea, aahteraa ja pihlajaa. Taoite: Turallinen jalopuuetsä. Toienpiteet: Yksittäisten puiden poisto ja pienpuuston hoito reitin arteen. 149 Pinta-ala: 1.22 Kasupaikka: Joutoaa Pääpuulaji: Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi C1.2 Lähiirkistysetsä. Taia. Suuriaksi osaksi aoin kallioalue. Pihlajaa ja aahteraa eneän reunoilla. Muutaia taia jyrkänteellä. Taoite: Turallisuus tontin reunoilla, uuten luontainen kalliokasillisuus ja puusto. Toienpiteet: Tonttirajan siistiinen. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

85 85/ Pinta-ala: 0.49 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Vaahtera 2/ha Lp Mänty Rauduskoiu Vaahtera Haapa Tuoi Vaahtera Vaahtera /ha Jalopuuetsä (Muu arokas elinypäristö). C5 Aroetsä. Vaahteroita. Vaahteraetsikkö reheässä rinteessä. Vaahteran lisäksi uutaia äntyjä, koiuja ja haapoja. Pensaskerroksessa pääosin tuoea ja aahteraa. Taoite: Moniuotoinen jalopuuetsä. Kuion keskiosassa uutaia äntykeloja. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 152 Pinta-ala: 0.16 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: 2/ha Lp Mänty Rauduskoiu Vaahtera Pihlaja /ha C3 Suojaetsä. Vaahteroita. Kallioketoainen puoliaoin alue, jossa isoipana puustona uutaia äntyjä ja koiuja. Välijaksolla järeää pihlajaa ja arttunutta aahteraa. Lisäksi puutarhan pensaskaseja. Taoite: Elinoiainen kallioketokasillisuus. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 153 Pinta-ala: 0.03 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: 2/ha Lp Haapa Rauduskoiu Vaahtera Tuoi /ha Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

86 86/91 Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi C1.2 Lähiirkistysetsä. Vaahteroita. Pieni kapea kuio. Taoite: Turallinen reunakuio. Toienpiteet: Yksittäisten puiden poisto ja pienpuuston hoito. 153 Pinta-ala: 0.08 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Haapa 2/ha Lp Haapa Rauduskoiu Vaahtera Tuoi Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Vaahteroita. Pieni haapaaltainen kuio, haaan lisäksi järeää aahteraa. Pensaskerroksessa tuoea ja aahteraa. Taoite: Turallinen reunakuio. Toienpiteet: Yksittäisten puiden poisto ja pienpuuston hoito. 154 Pinta-ala: 1.42 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Vaahtera 2/ha Lp Mänty Rauduskoiu Vaahtera Raita Tuoi Vaahtera Vaahtera Vaahtera /ha Jalopuuetsä (Muu arokas elinypäristö). C5 Aroetsä. Vaahteroita. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

87 87/91 Reheä aahteraetsikkö. Vaahteran lisäksi ähän äntyä, koiua, teraleppää ja raitaa. Pensaskerroksessa tuoea ja aahteraa. Taoite: Luonnonaroiltaan oniuotoinen jalopuuetsä. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 155 Pinta-ala: 0.75 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: B3 Maiseaniitty ja laidunalue. Hoidettu niittyalue. 156 Pinta-ala: 0.16 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp Rauduskoiu Raita Pihlaja Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus /ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Pieni koiikko tonttiin ja niittyyn rajautuen. Taoite: Elinoiainen ja iihtyisä reunaetsä. Toienpiteet: Harennus ja pienpuuston hoito. 157 Pinta-ala: 0.28 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi C1.2 Lähiirkistysetsä. Pieni kaistalle parkkipaikan ja käytään älissä. Muutaa arttunut haapa ja koiu. Pensaskerroksessa pääosin haapaa ja pajua. Elinoiainen älietsä. Toienpiteet: Pienpuuston hoito. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

88 88/ Pinta-ala: 1.42 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Vaahtera 2/ha Lp Rauduskoiu Vaahtera Haapa Vaahtera Muu lehtipuu Muu lehtipuu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha Jalopuuetsä (Muu arokas elinypäristö). C5 Aroetsä. Vaahteroita. Reheä aahteraetsikkö. Vaahteran lisäksi ähän äntyä, koiua ja raitaa. Pensaskerroksessa pääosin tuoea ja aahteraa, lisäksi jalaaa ja pähkinäpensasta. Taoite: Luonnonaroiltaan oniuotoinen jalopuuetsä. Toienpiteet: Yksittäisten puiden poisto ja pienpuuston hoito reitinarsilta 159 Pinta-ala: 0.28 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Vaahtera 2/ha Lp Raita Rauduskoiu Vaahtera Haapa Tuoi /ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Metsälehuksia. Vaahteroita. Järeää aahteraa pääosin kasaa pieni irrallinen C -alue uiahallin takana. Taoite: Hoitoluokan uutos. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

89 89/91 LIITE 3 Helsingin kaupungin etsien hakkuutaat 3.1 Ylispuustoisen taiikon hoito Taoitteena on turata luontaisesti aikaansaatujen taiikoiden jatkokehitys ähentäällä taiikon kehitystä haittaaaa ylispuustoa. Toienpide oidaan tehdä useaassa aiheessa ottaen huoioon ylispuiden ja kasatettaan nuoren puuston puulaji sekä taiikon kehitysasteesta riippua latusten tilan- ja alontare. Valoa aatiien nuorten koiikoiden, haaikoiden ja änniköiden päällä kasaaa ylispuustoa poistetaan taiikon kehityksen turaaiseksi, kuitenkin ain ikäli niitä on eneän kuin kpl/ha. Taoiteltua aiseallista aihtelua saadaan jättäällä aiseallisesti näyttäiä, hahokkaita säästöpuita erityisesti reittien arsille ja näkyiin kohteisiin. Vanhan lehtiylispuuston (koiu ja haapa) kuoleinen ja pökkelöityinen antaa tilaa arjostusta kestään kuusitaiikon kehittyiselle. 3.2 Ensiharennus Nuoren etsän ensiäinen harennus 3.3 Harennus Tehdään tilaa kehitettäälle puustolle ja kehitetään puulajisuhteita toiottuun suuntaan. 3.4 Yksittäisten puiden poisto Poiitaan yksittäisiä huonokuntoisia ja aarallisia puita. Lähinnä reittien ja teiden arsilta sekä yleensäkin alueilta, jotka oat ilkkaassa ulkoilukäytössä. 3.5 Uudistainen iljeleällä Metsän uudistetaan istuttaalla tai kyläällä. Käytetään silloin kun luontaista taiikkoa ei ole ahdollista aikaansaada kohtuullisessa ajassa. Uudistusalalle jätetään kuitenkin aina useita puuyksilöitä / puuryhiä säästö- ja aiseapuustoksi. Lisäksi uudistusalalle jätetään huonokuntoisia puita kehittyään pökkelöiksi ja keloiksi taiikon keskelle. Uudistusalalta poistetaan yös taiien kehitystä haittaaa pienpuusto. Koneellista aanuokkausta ei käytetä laajassa ittakaaassa. 3.6 Luontaisen uudistainen alistelu Luontaiseen uudistaiseen alistautuinen alkaa jo puuston iieisen harennuksen yhteydessä. Tällöin luodaan puustoa riittäästi harentaalla sieenten tuottaiselle, sieenten itäiselle ja taiien kasulle sopiat olosuhteet: aan pinnalle saadaan lisää aloa ja läpöä ja juuristokilpailu ähenee. Uudistaiseen alistaassa hakkuussa etsästä poistetaan yös tereitä ja elinoiaisia puita uuden taiiaineksen tieltä. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

90 90/91 Uudistaisen alistelun sijaan oi joissain tapauksissa olla syytä iettiä onko kyse ielä harentaisesta tai äljentäisestä. Tää oi olla aiheellista sellaisissa etsiköissä, joissa korostetaan luonnontilaisen etsän kaltaisuutta ja kehitetään puustoa onijaksoisena. Tällöinhän ei issään aiheessa tehdä arsinaista uudistaista aan puustoa kehitetään jatkuasti ja kaikki toienpiteet oat ns. kasatushakkuita. Rajaneto näissä tapauksissa on usein aikeaa. 3.7 Suojuspuuhakkuu Sisältyy kaupungin ulkoiluetsissä luontaiseen uudistaiseen tai sen alisteluun, koska niissäkin säästettäät ylispuuäärät usein lähenteleät jopa suojuspuuston runkoääriä. Toienpidettä periaatteessa kuitenkin käytetään aikkakin eri niikkeellä. Ulkoiluetsissä yös osa suojuspuustosta säästetään jatkossa kehittyän nuoren etsän sekaan. 3.8 Luontainen uudistainen Uuden puusukupolen aikaansaainen luontaista sieenainesta hyäksi käyttäen. Edellyttää useiiten kasaan puuston aiheittaista tai oiakasta harentaista. Muutailla uudistusaloilla osa uudistushakkuun yhteydessä säästettäästä sieen- tai suojapuustosta poistetaan yöhein kehittyän nuoren etsän tieltä, osa säästetään aiseapuiksi, puuryhiksi ja ne saaat jatkossa kehittyä luontaisesti uuden puusukupolen seassa. Luontaisessa uudistaisessa oidaan aihtoehtoisesti käyttää ns. reikäenetelää, jossa anhasta etsästä poistetaan suuria puita taiiryhien ypäriltä. Menetelää käytetään erityisesti aiseallisesti herkiillä alueilla. Uudistainen tällä taoin kestää uotta ja aatii usein toistuaa hoitoa. Reikiä suurennetaan taiettuisen edetessä. 3.9 Maiseanhoito Maiseien ja näkyien aaaista. Hakkuukertyä on yleensä hyin pieni. Voi lisäksi olla esi. reitinarsien hoitoa, pienpiirteisiä harennuksia, huonokuntoisten puiden poistoa, yksittäisten puiden poistoa ääränlaiselta kasualustalta, jalopuuston ehdoilla tehtäiä toienpiteitä jne Säästöpuista Ulkoiluetsissä on aikea arioida keskiääräistä runkoäärää uudistaisen yhteydessä säästettäälle puustolle. Jopa raja uudistushakkuun kasatushakkuun älillä oi ajoittain häärtyä. Usein kehitetään talousetsän kannalta selkeästi uudistuskypsää etsikköä onijaksoisena kasatusetsänä tai uudistetaan aiseasyistä luontaisesti yös sellaisia alueita, jotka talousetsissä selkeästi päätehakattaisiin. Ulkoiluetsissä uudistaisen yhteydessä säästettäästä puustosta osaa ei poisteta taiikon kehityttyä aan sitä jätetään kehittyän nuoren etsän sekaan. Karuiilla kasupaikoilla säästetään pääasiassa äntyjä ja reheäillä alueilla koiuja, uita lehtipuita ja ahdollisesti kuusia. Erityisesti järeitä haapoja ja uitakin oniuotoisuuden kannalta arokkaita järeitä lehtipuita pyritään aina säästäään. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

91 91/91 Säästöpuiksi jätetään aiseaa hallitseien järeiden puiden lisäksi yös ns. toisaroista puustoa kehittyään lahopuuksi sekä yös nuorta puustoa, esi. lehtipuutiheiköitä LIITE 4. Kartta alueen hakkuutöistä LIITE 5. Kartta liito-oraan ydinalueesta LIITE 6. Kartta alueen pienpuuston hoidosta Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

92 ± ± ± ± ƒ ±

93 ± ± ± ± ƒ ±

94 Punainen rajaus= Liito-oraan ydinalue

Myllypuron, Roihupellon ja Puotinharjun luonnonhoitosuunnitelma. Vuosille

Myllypuron, Roihupellon ja Puotinharjun luonnonhoitosuunnitelma. Vuosille Myllypuron, Roihupellon ja Puotinharjun luonnonhoitosuunnitela Vuosille 2016 2025 Helsingin kaupungin rakennusirasto 20.5.2016 2/137 Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 1 LUONNONHOITOTÖIDEN TOTEUTUS... 4 LIITE

Lisätiedot

Mustavuoren luonnonhoitosuunnitelma

Mustavuoren luonnonhoitosuunnitelma Mustauoren luonnonhoitosuunnitela Hyäksytty 26.1.2016 Helsingin kaupungin rakennusirasto 20.1.2016 Kua aseoidaan asiakirjan oikeaan reunaan tekstin tasossa. Jos kua ulottuu koko asiakirjan asen arginaali

Lisätiedot

Mustikkamaan luonnonhoitosuunnitelma

Mustikkamaan luonnonhoitosuunnitelma Mustikkaaan luonnonhoitosuunnitela Hyäksytty 8.12.2015 Helsingin kaupungin rakennusirasto 4.1.2016 Kua aseoidaan asiakirjan oikeaan reunaan tekstin tasossa. Jos kua ulottuu koko asiakirjan asen arginaali

Lisätiedot

Kulosaaren luonnonhoitosuunnitelma

Kulosaaren luonnonhoitosuunnitelma Kulosaaren luonnonhoitosuunnitela Hyäksytty 8.12.2015 Helsingin kaupungin rakennusirasto 4.1.2016 Kua aseoidaan asiakirjan oikeaan reunaan tekstin tasossa. Jos kua ulottuu koko asiakirjan asen arginaali

Lisätiedot

Jakomäen, Tattarisuon ja Tattariharjun luonnonhoitosuunnitelma

Jakomäen, Tattarisuon ja Tattariharjun luonnonhoitosuunnitelma Jakoäen, Tattarisuon ja Tattariharjun luonnonhoitosuunnitela Hyäksytty 17.11.2015 Helsingin kaupungin rakennusirasto 4.1.2016 2/148 Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 1 LUONNONHOITOTÖIDEN TOTEUTUS... 4 LIITE

Lisätiedot

P U O T I L A N V A R T I O H A R J U N - F A L L P A K A N L U O N N O N H O I D O N T O T E U T U S S U U N N I T E L M A

P U O T I L A N V A R T I O H A R J U N - F A L L P A K A N L U O N N O N H O I D O N T O T E U T U S S U U N N I T E L M A P U O T I L A N V A R T I O H A R J U N - F A L L P A K A N L U O N N O N H O I D O N T O T E U T U S S U U N N I T E L M A V U O S I L L E 2 0 1 3 2022 H e l s i n g i n k a u p u n k i R a k e n n u

Lisätiedot

MAUNULAN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2021

MAUNULAN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2021 MAUNULAN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2021 Helsingin kaupunki Rakennusirasto 2012 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Maunulan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille 2012-2021 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Liite 1. Mustavuoren maastokatselmuksen muistio

Liite 1. Mustavuoren maastokatselmuksen muistio Liite. Mustauoren aastokatseluksen uistio Aika Paikka Läsnä.. klo 9.. Siuruainen Antti Mikkola Jyri Metsäsuunnittelija Järjestöedustaja Koollekutsuja Mustauoren aastokäynnin uistio Luontojärjestöt ehdottiat

Lisätiedot

KALLAHDENNIEMEN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE

KALLAHDENNIEMEN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE KALLAHDENNIEMEN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2023 Helsingin kaupunki Rakennusirasto 2014 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Kallahdennieen luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille 2014-2023

Lisätiedot

HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA

HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 I - VAIHE Eliel Saarisen tien ja Näyttelijän tien rajaaa Pohjois-Haagan koillisnurkka (toienpiteet pääosin toteutettu syksyllä 2008) Helsingin kaupungin

Lisätiedot

LEHTISAAREN, KUUSISAAREN JA KASKISAAREN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE

LEHTISAAREN, KUUSISAAREN JA KASKISAAREN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE LEHTISAAREN, KUUSISAAREN JA KASKISAAREN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013 2022 Helsingin kaupunki Rakennusirasto 2012 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Lehtisaaren, Kuusisaaren ja Kaskisaaren

Lisätiedot

LUONNONHOIDON KUVIOTULOSTE

LUONNONHOIDON KUVIOTULOSTE Tforest.. LUONNONHOIDON KUVIOTULOSTE Alue: --- Meilahden HKS Kuiot:. Lehto Rauduskoiu Teraleppä Tai Rauduskoiu Raita /ha Tai Lp /ha Jalopuuetsä (Arokas elinypäristö). C Aroetsä. Taia. Vaahteroita. Meilahden

Lisätiedot

ALA- MALMIN LUONNONHOITOSUUNNITELMA

ALA- MALMIN LUONNONHOITOSUUNNITELMA ALA- MALMIN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2019 He l s i ngi n ka upungi n r a k e nnus i r a s to Ka tu- ja pui s to- os a s to 2 00 9 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto

Lisätiedot

HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE II VAIHE: LASSILA & POHJOIS-HAAGA

HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE II VAIHE: LASSILA & POHJOIS-HAAGA HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 II VAIHE: LASSILA & POHJOIS-HAAGA Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2009 Haagan luonnonhoitosuunnitela uosille 2008 2017 1. SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Lillhemt Luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma Liite 13: Kuvioluettelo

Lillhemt Luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma Liite 13: Kuvioluettelo Lillhemt Luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma 2014 2024 Liite 13: Kuioluettelo 05.12.2014 Siu 1 ESPOO / Alue 1 / Metsäsuunnitelma 34 / Lillhemt / Palsta 1 / Lohko 34 Kuio Kuioluettelo Kasupaikka ja kehitysluokka

Lisätiedot

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille Teisko Aitolahden etsäsuunnitela uosille 2012-2021 Lohko 57 Kaanaa Metsikkökuioittainen seloste Kaupunkikehitysryhä Kiinteistötoii PL 487 33101 Tapere kiinteistotoii@tapere.fi Kannen kua: Joanna Aalto

Lisätiedot

VUOSAAREN ETELÄOSAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE

VUOSAAREN ETELÄOSAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE VUOSAAREN ETELÄOSAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2021 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2011 Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Vuosaaren eteläosan aluesuunnitelan luontoalueet...

Lisätiedot

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille Teisko Aitolahden etsäsuunnitela uosille 2012-2021 Lohko 43 Hiriniei Metsikkökuioittainen seloste Kaupunkikehitysryhä Kiinteistötoii PL 487 33101 Tapere kiinteistotoii@tapere.fi Kannen kua: Joanna Aalto

Lisätiedot

ROIHUVUOREN JA HERTTONIEMENRANNAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE

ROIHUVUOREN JA HERTTONIEMENRANNAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE ROIHUVUOREN JA HERTTONIEMENRANNAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2006 2015 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2008 Roihuuoren luonnonhoitosuunnitela uosille 2006 2015 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

LAUTTASAAREN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE

LAUTTASAAREN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE LAUTTASAAREN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2021 HKR 2012 Lauttasaaren luonnonhoitosuunnitela uosille 2012 2021 1. SISÄLLYSLUETTELO 1. SISÄLLYSLUETTELO... 3 2. JOHDANTO... 4 3. LAUTTASAAREN LUONTOALUEET...

Lisätiedot

TAMMISALON LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TAMMISALON LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE TAMMISALON LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2025 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2011 Sisältö 1. Johdanto... 2 2. nykytila... 3 2.1. Kasupaikat... 4 2.2. Puusto...

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) 30.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 544 0,6 MIELAKKA I 286-404-4-67 Lehtoainen kangas, astaaa suo

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) Tyhjä kiinteistö 1000-1000- 8.11.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 7001 1,2 Tyhjä kiinteistö 1000-1000-

Lisätiedot

HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE III VAIHE:ETELÄ-HAAGA JA KIVIHAKA

HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE III VAIHE:ETELÄ-HAAGA JA KIVIHAKA HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 III VAIHE:ETELÄ-HAAGA JA KIVIHAKA Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2010 Haagan luonnonhoitosuunnitela uosille 2008 2017 1. SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KÄPYLÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2019

KÄPYLÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2019 KÄPYLÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2019 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2009 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Käpylän luonnonhoitosuunnitela

Lisätiedot

SUUTARILA LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE

SUUTARILA LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2008 LUONNONHOITOSUUNNITELMA uosille 2008 2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. SUUNNITTELUALUE 4 3.

Lisätiedot

KESKI-VUOSAAREN JA RASTILAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE

KESKI-VUOSAAREN JA RASTILAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE KESKI-VUOSAAREN JA RASTILAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2008 Keski-Vuosaaren ja Rastilan luonnonhoitosuunnitela uosille 2008 2017

Lisätiedot

PUKINMÄKI, TAPANILA, TAPANINVAINIO, YLÄ-MALMI LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017

PUKINMÄKI, TAPANILA, TAPANINVAINIO, YLÄ-MALMI LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 PUKINMÄKI, TAPANILA, TAPANINVAINIO, YLÄ-MALMI LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2008 LUONNONHOITOSUUNNITELMA uosille 2008 2017 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille 2012-2021

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille 2012-2021 Teisko Aitolahden etsäsuunnitela uosille 2012-2021 Lohko 55 Terälahti Metsikkökuioittainen seloste Kaupunkikehitysryhä Kiinteistötoii PL 487 33101 Tapere kiinteistotoii@tapere.fi Kannen kua: Joanna Aalto

Lisätiedot

Kaunissaaren, Hanskisen ja Eestiluodon luonnonhoitosuunnitelma

Kaunissaaren, Hanskisen ja Eestiluodon luonnonhoitosuunnitelma Kaunissaaren, Hanskisen ja Eestiluodon luonnonhoitosuunnitela Helsingin kaupungin rakennusirasto 2016 Kua aseoidaan asiakirjan oikeaan reunaan tekstin tasossa. Jos kua ulottuu koko asiakirjan asen arginaali

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) KAPERVUORI 283-417-7-53 14.9.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 1.1 0,8 KAPERVUORI 283-417-7-53 Kuiahko kangas, astaaa

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) Barkolli 434-479-2-20 26.9.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 25 3,4 Barkolli 434-479-2-20 Kiinen keskikarkea tai karkea

Lisätiedot

MUNKKINIEMEN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2020

MUNKKINIEMEN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2020 MUNKKINIEMEN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2020 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2011 Munkkinieen luonnonhoitosuunnitela uosille 2011 2020 1. SISÄLLYSLUETTELO 1. SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

MUSTAVUOREN HOITO-JA KEHITTÄMISSUUNNITELMAN VUOROVAIKUTUSRAPORTTI ASUKKAAT

MUSTAVUOREN HOITO-JA KEHITTÄMISSUUNNITELMAN VUOROVAIKUTUSRAPORTTI ASUKKAAT MUSTAVUOREN HOITO-JA KEHITTÄMISSUUNNITELMAN VUOROVAIKUTUSRAPORTTI ASUKKAAT 7. Joulukuuta 5 Helsingin kaupungin rakennusirasto SISÄLLYSLUETTELO ASUKAS JA SIDOSRYHMÄYHTESITYÖ... LIITE MAASTOKYSELY... 6 TULOKSET...

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) SUORANTA 623-425-2-14 10.5.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 1 1,1 SUORANTA 623-425-2-14 ja ustikkaturekangas T2 -

Lisätiedot

ARVOMETSÄ METSÄSUUNNITELMA SISÄLTÖ MAA JA PUUSTO METSÄSUUNNITELMA KUVIOKIRJA KUVIOITTAISET TOIMENPITEET KUVIOKARTAT. Suunnitelmanro: 001

ARVOMETSÄ METSÄSUUNNITELMA SISÄLTÖ MAA JA PUUSTO METSÄSUUNNITELMA KUVIOKIRJA KUVIOITTAISET TOIMENPITEET KUVIOKARTAT. Suunnitelmanro: 001 SISÄLTÖ MAA JA PUUSTO METSÄSUUNNITELMA KUVIOKIRJA KUVIOITTAISET TOIMENPITEET KUVIOKARTAT ARVOMETSÄ METSÄSUUNNITELMA..6 KUNTA TILA REK.NRO -46-89- Suunnitelanro: LAATIJA: Aleksi Vihonen, Metsäasiantuntija

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) PUOLAMÄKI 291-413-9-30 3.5.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 1 5,5 PUOLAMÄKI 291-413-9-30 Lehtoainen kangas, astaaa

Lisätiedot

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille 2012-2021

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille 2012-2021 Teisko Aitolahden etsäsuunnitela uosille 2012-2021 Lohko 51 Taulasalo Metsikkökuioittainen seloste Kaupunkikehitysryhä Kiinteistötoii PL 487 33101 Tapere kiinteistotoii@tapere.fi Kannen kua: Anne Tuoinen

Lisätiedot

Peruskuvioluettelo. Pituus m. Määrä/ha m 3 tai kpl. Kuusi 64 5,7 27 kpl 0. Mänty 64 6,0 220 kpl 0 0,1. keskiarvo 64 5,9 242 kpl 0

Peruskuvioluettelo. Pituus m. Määrä/ha m 3 tai kpl. Kuusi 64 5,7 27 kpl 0. Mänty 64 6,0 220 kpl 0 0,1. keskiarvo 64 5,9 242 kpl 0 Peruskuioluettelo Kuio 71 1,9 ha Inentoitu Joutoaa, äntyaltainen räe Kuusi 64 5,7 27 kpl 0 3 /ha Mänty 64 6,0 220 kpl 0 0,1 Yhteensä 6 3 keskiaro 64 5,9 242 kpl 0 ja /ha Kuio 72 2,3 ha kuiahko kangas,

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) AALTOLA 434-482-4-30 17.9.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 7 1,3 AALTOLA 434-482-4-30 8 2,2 AALTOLA 434-482-4-30 Kuiahko

Lisätiedot

Vesirattaanmäen hoito- ja käyttösuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/26

Vesirattaanmäen hoito- ja käyttösuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/26 Vesirattaanmäen hoito- ja käyttösuunnitelma 2015-2025 LIITE 13: Kuvioluettelo 23.3.2015 Sivu 1/26 101 0,70 Kuivahko kangas Taimikko yli 1,3 m Kataja Avoin alue ja näkymä (B4) Myös kelirikon aikana Rauduskoivu

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) Halkoiita 263-410-10-47 24.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 1 3,5 Halkoiita 263-410-10-47 Kuia kangas,

Lisätiedot

VARIKONNIEMEN PUUSTOINVENTOINTI 2011

VARIKONNIEMEN PUUSTOINVENTOINTI 2011 VARIKONNIEMEN PUUSTOINVENTOINTI 2011 Varikonnieen hoitotalkoot uonna 2006/ Häeenlinnan kaupunki Tforest 04.12.2013 METSIKKÖTULOSTE Kunta: 109 HÄMEENLINNA Suunnittelualue: 28 Aulanko Lohko: 5 a: Oistaja:

Lisätiedot

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) 26.3.2015

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) 26.3.2015 Siu 20 (1) 26.3.2015 luettelo Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu lla 89 0,4 Metsämaa Tuore kangas,

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) 18.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 1 5,7 LÖYTÄNÄNAHO 921-403-7- Kuiahko kangas, astaaa puolukkaturekangas

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) 31.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 1 1,8 Heinäsuo I 174-420-7-1 Tuore kangas, astaaa suo Paikoin

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha. Yhteensä Mänty

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha. Yhteensä Mänty Siu 20 (1) 18.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 23 0,3 PEHKU-HUOVILA 182-414- 17-58 Kuia kangas, astaaa suo

Lisätiedot

MIELAKAN METSÄNHOITOSUUNNITELMA

MIELAKAN METSÄNHOITOSUUNNITELMA 2.1.2018 MIELAKAN METSÄNHOITOSUUNNITELMA Kouolan kaupunki Tekniikka- ja ypäristöpalelut Maaoaisuus ja paikkatieto Päiitetty 22.12.2017 Kouolan kaupunki PL 32 (Valtakatu 33) Puhelin 020 615 11 www.kouola.fi

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) Väliäki 316-401-2-47 3.5.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 1 1,4 Väliäki 316-401-2-47 Hienojakoinen Lisätiedot Kuusten

Lisätiedot

Kuvioluettelo. LAPPEENRANTA / Alue 358 / Metsäsuunnitelma 1 / MÄNNISTÖ / Lohko 2. 31 1,1 Kuivahko kangas. 2 2 1800 1 1,9 kangasmaa Rauduskoivu 6 2 4

Kuvioluettelo. LAPPEENRANTA / Alue 358 / Metsäsuunnitelma 1 / MÄNNISTÖ / Lohko 2. 31 1,1 Kuivahko kangas. 2 2 1800 1 1,9 kangasmaa Rauduskoivu 6 2 4 LAPPEENRANTA / Alue 358 / Metsäsuunnitelma 1 / MÄNNISTÖ / Lohko 2 Kuio Kuioluettelo Kasupaikka ja kehitysluokka Puustotiedot Toimenpiteet ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa,

Lisätiedot

Sivu 1 (1) 5 km. 400 m. Kartat MML, kunnat (kopiointilupa 255/KP/10) Nimi: Kiinteistötunnus: Kunta: Palstojen lukumäärä:

Sivu 1 (1) 5 km. 400 m. Kartat MML, kunnat (kopiointilupa 255/KP/10) Nimi: Kiinteistötunnus: Kunta: Palstojen lukumäärä: 0 0 5 k 601-402-4-55 601-402-4-55 METSÄMAA Tila Pihtipudas (601) 1 Siu 1 (1) Mittakaaa 1:10 000 Kiinteistörekisterin tiedoissa oi olla puutteita ja epätarkkuuksia. Rekisteriyksikön tarkka alueellinen ulottuuus

Lisätiedot

Miilukorven luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/18

Miilukorven luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/18 Miilukorven luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma 2015-2025 LIITE 13: Kuvioluettelo 23.3.2015 Sivu 1/18 126 0,69 Tuore kangas Uudistuskypsä metsikkö Mänty Ulkoilu- ja virkistysmetsä (C2) Vain kun maa on

Lisätiedot

OIVALAN METSÄNHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2023

OIVALAN METSÄNHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2023 OIVALAN METSÄNHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2023 Markus Holstein 2013 Oialan etsänhoitosuunnitela 2014 2023 1. SISÄLLYSLUETTELO 1. SISÄLLYSLUETTELO... 3 2. SUUNNITTELUMENETELMÄ... 4 3. OIVALAN LUONTOALUEET...

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) AITTOKANGAS 588-410-4-.9.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 327 3,0 AITTOKANGAS 588-410-4- T1 - Taiikko alle 1,3 328

Lisätiedot

Liite 9 kohtaiset suunnitelmataulukot 1/3 kuvioiden perustiedot 1/10 1 0,0563 2 04 1 32 20 29 91 Omakotitalotonttien välinen lähimetsä. Komea vanha männikkö, alla kuusikko 2 0,0356 3 04 1 26 20 25 114

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) 17.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 76 0,4 RAIMOLA 595-427-2-87 Kuiahko kangas, astaaa puolukkaturekangas

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) 17.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 63 1,3 KEKKOLA 595-427-3-40 Kuiahko kangas, astaaa puolukkaturekangas

Lisätiedot

Hakkuumäärä hakkuutavoittain

Hakkuumäärä hakkuutavoittain Hakkuumäärä kkuutaoittain 2015-2024 Tässä suunnitelmassa ehdotettujen kkuiden mukainen kantoratulo on uosina 2015-2019: 142234 ja uosina 2020-2024: 0 Liite PatuL 1 / 24.9.2015 Siu 11a 28.8.2015 Hakkuutapa

Lisätiedot

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) 13.3.2015

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) 13.3.2015 Siu 20 (1) 13.3.2015 luettelo Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla 20 0,7 Metsämaa Lehtomainen

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha. Yhteensä Mänty

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha. Yhteensä Mänty Siu 20 (1) LÄNSIPOHJOLA 623-402-1-8.6.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 1 0,5 LÄNSIPOHJOLA 623-402-1- Lehtoainen kangas, astaaa

Lisätiedot

KONGINKANGAS. Lohko Kuvio Ala Kasvupaikka maalaji Kehitysluokka. 21 1 0,2 kangas, lehtomainen kangas hienoainesmoreeni 3

KONGINKANGAS. Lohko Kuvio Ala Kasvupaikka maalaji Kehitysluokka. 21 1 0,2 kangas, lehtomainen kangas hienoainesmoreeni 3 KONGINKANGAS Konginkankaan taajama koostuu kuvioista 1-3 ja 5-19. Alueen kaavamerkinnät ovat VL, VU, VP ja VK. Alueen kaikki kuviot ovat asutuksen välittömässä läheisyydessä. Hoitoluokitukseltaan kuviot

Lisätiedot

SOMERON KOKKAPÄÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA

SOMERON KOKKAPÄÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA SOMERON KOKKAPÄÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA LUONNONHOITO-LIFE Tammikuu 2015 Helena Lunden Metsähallitus Etelä-Suomen luontopalvelut Someron Kokkapään luonnonhoitotyöt ja toimenpidesuunnitelma ovat osa luonnonhoito-life

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) LEVIKKO 576-415-6-202 14.9.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 53 1,6 LEVIKKO 576-415-6-202 Tuore kangas, astaaa suo

Lisätiedot

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) VAARANPÄÄ

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) VAARANPÄÄ Siu 20 (1) VAARANPÄÄ 620-405-62-17 4.5.2015 luettelo Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla

Lisätiedot

Kuvioluettelo. ESPOO / Alue 1 / Metsäsuunnitelma 30 / Matinkylä - Olari LM / Lohko 30

Kuvioluettelo. ESPOO / Alue 1 / Metsäsuunnitelma 30 / Matinkylä - Olari LM / Lohko 30 05.12.2008 Siu 21/1 100 3,9 Tuore kangas, Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kuusi luettelo m3/ m3/kuio mä ku mä ku m3// 95 25 242 952 361 356 22 45 129 15 7,5 Harennus Pohjaesialue. C1 Lähimetsä. Maaston

Lisätiedot

,95 ha ,26 ha

,95 ha ,26 ha 402-416-3-74 24,95 402-416-3-90 9,26 402-416-3-74 24,95 402-416-3-90 9,26 Teirimäki kt. 402-416-3-74 Teerisuo kt. 402-416-3-90 Peruskartta Mittakaaa 1:5000 Koordinaatisto Keskipiste Tulostettu ETRS-TM35FIN

Lisätiedot

Kuvioluettelo ,0 Nuoren metsän hoito ,6 Ensiharvennus

Kuvioluettelo ,0 Nuoren metsän hoito ,6 Ensiharvennus Kuio m3/ m3/ cm m kpl/ m2/ m3// m3/kuio m3/ 19.11.2012 Siu 20/1 84 3,8 Kuiahko kangas 50 135 36 27 10 7 1880 9 3,0 Nuoren metsän hoito Kiinen keskikarkea tai karkea Mänty 55 123 33 27 11 7 1110 8 2,6 Mänty

Lisätiedot

,14 ha

,14 ha 593-429- 63,14 593-429- 63,14 Letenselänne kt. 593-429- Peruskartta Mittakaaa 1:10000 1 Copyright Maanmittauslaitos /Copyright Lantmäterierket Koordinaatisto ETRS-TM35FIN Keskipiste (492574, 6890138) Tulostettu

Lisätiedot

Kauniaisten luonnonhoitosuunnitelma 2012-2021

Kauniaisten luonnonhoitosuunnitelma 2012-2021 Kauniaisten luonnonhoitosuunnitela 2012-2021 Sisällys 1 Suunnitela-alue 1.1 Suunnitelan periaatteet 2 Suunnitelan toteutus 2.1 Tiedottainen keväällä 2010 ja koenttipyyntö asukkaille 2.2 Maastoinventointi

Lisätiedot

Hoidon periaatteet ja yksityiskohdat

Hoidon periaatteet ja yksityiskohdat TOISPUOLISENPUISTON JA SILAPUISTON HOITOSUUNNITELMA Yleistä Suunnitelma käsittää Raudikonkujan ja Raudikonkadun välisen sekä Silakadun ja Hussankadun väliset puistoalueet. Yleisellä tasolla suunnitelman

Lisätiedot

Puustotiedot. kuitua, m³/ha. tukkia, m³/ha

Puustotiedot. kuitua, m³/ha. tukkia, m³/ha Siu (1) 18.10.17 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu tilauus ³/kuio ³/ ³/ ³/ läpiitta, c kpl/ kasu ³// Toienpiteet kuiolla

Lisätiedot

Kuviotiedot Kunta Alue Ms pääpuulaji. Monimuotoisuus ja erityispiirteet C1 Lähimetsä Osin aukkoinen. Monimuotoisuus ja erityispiirteet

Kuviotiedot Kunta Alue Ms pääpuulaji. Monimuotoisuus ja erityispiirteet C1 Lähimetsä Osin aukkoinen. Monimuotoisuus ja erityispiirteet Kunta Alue Ms 169 1 3 Kuvio Pa, ha Kasvupaikka ja Kuviotiedot 2016 Sivu 1 / 15 Kunta 169 Alue 1 Ms 3?? jne. Lohko 1 123 0,7 Kuiva kangas ja vastaava suo Nuori kasvatusmetsikkö 40 59 41 8 0 0 0 19 7 2 2

Lisätiedot

Määräalapalsta n.35,6 ha Tila 14,4 ha

Määräalapalsta n.35,6 ha Tila 14,4 ha 167-415- Määräalapalsta n.35,6 167-415-17-54 Tila 14,4 Koikkalansalo kt. 167-415- Markkasuo kt.167-415-17-54 Markkasuo Mittakaaa 1:7500 Koordinaatisto Keskipiste Tulostettu ETRS-TM35FIN (673240, 6936787)

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) TEURAVUOMA 273-401-37-18.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 6 5,0 TEURAVUOMA 273-401-37- kasatusetsikkö

Lisätiedot

3934/ /2014. Metsätyöohjelma

3934/ /2014. Metsätyöohjelma 3934/14.03.02/2014 Metsätyöohjelma 2015 Espoon kaupunki 2014 Metsätyöohjelma 2015 1 (15) Yhteenveto Metsätyöohjelma 2015 on C-hoitoluokkien vuosityöohjelma, jonka ovat koonneet Espoon kaupunkitekniikka

Lisätiedot

TERVALAMMEN LUONNONHOITOSUUNNITELMA

TERVALAMMEN LUONNONHOITOSUUNNITELMA TERVALAMMEN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2007-2016 Helsingin kaupungin oistaat tilat Vihdin kunnassa: Hiiska 1:322 Teirlä 2:52 Eriksberg 3:403 Rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto 2007 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Metsäohjelma 2016 16.11.2015

Metsäohjelma 2016 16.11.2015 Metsäohjelma 2016 16.11.2015 Espoon kaupunki 2015 Metsäohjelma 2016 1 Yhteenveto Tähän metsäohjelmaan on koottu Espoon kaupungin metsissä vuoden 2016 aikana tehtävät hakkuu- ja hoitotyöt. Vuosityöohjelman

Lisätiedot

Ulkoilumetsien hoidossa käytettävien toimenpiteiden kuvaukset Keskuspuiston luonnonhoidon yleissuunnitelma

Ulkoilumetsien hoidossa käytettävien toimenpiteiden kuvaukset Keskuspuiston luonnonhoidon yleissuunnitelma Ulkoilumetsien hoidossa käytettävien toimenpiteiden kuvaukset Keskuspuiston luonnonhoidon yleissuunnitelma 1.10.2015 Helsingin kaupunki Rakennusvirasto Keskuspuiston ulkoilumetsiä hoidetaan luonnonmukaisesti

Lisätiedot

OTSO Metsäsuunnitelma PLUS

OTSO Metsäsuunnitelma PLUS OTSO Metsäsuunnitela PLUS 2016-2025 Oistaja LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Pl 18 Lappeenranta FI-53101 puh. OTSO Yhteyshenkilö Keppainen Jussi jussi.keppainen@otso.fi Metsäsuunnitelan nuero 41160984 Seuraaien

Lisätiedot

257 449 2 623 / 0 257 449 2 671 / 7 119 257 449 2 538 / 8 174 257 449 2 152 / 1

257 449 2 623 / 0 257 449 2 671 / 7 119 257 449 2 538 / 8 174 257 449 2 152 / 1 TAPIO ForestKIT 6.11.2015 257 449 2 538 / 9 99 500 m 88 87 100 85 80 76 77 78 79 138 257 449 2 118 / 0 141142 257 449 2 152 / 0 140 143 145 146 147 149 139144 150 148 257 449 2 671 / 8 153 151 257 449

Lisätiedot

VAAKONPUISTON PUISTOMETSÄSUUNNITELMA

VAAKONPUISTON PUISTOMETSÄSUUNNITELMA VAAKONPUISTON PUISTOMETSÄSUUNNITELMA Suunnitelma käsittää Vaakkolammin pohjois- ja länsipuolella olevat puiston metsäiset osat. Alue on vilkkaassa virkistyskäytössä ja kuuluu VHT 14:n mukaisessa luokituksessa

Lisätiedot

Kantakaupungin yleiskaava. Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa. Tammikuu 2010 Mattias Kanckos

Kantakaupungin yleiskaava. Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa. Tammikuu 2010 Mattias Kanckos Kantakaupungin yleiskaava Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa Tammikuu 2010 Mattias Kanckos Skolbackavägen 70 GSM: 050-5939536 68830 Bäckby info@essnature.com Finland 9. Biskop- Fattigryti

Lisätiedot

TAPION. Yhteenveto metsänhoitotöistä. Liite PatuL 2/25.3.2015. Kiireelliset metsänhoityöt. Metsänhoitotyöt vuosina 2016-2019

TAPION. Yhteenveto metsänhoitotöistä. Liite PatuL 2/25.3.2015. Kiireelliset metsänhoityöt. Metsänhoitotyöt vuosina 2016-2019 TAPION Liite PatuL 2/25.3.2015 Yhteeneto metsänhoitotöistä Kiireelliset metsänhoityöt Työlaji Ennakkoraiaus Laikutus Nuoren metsän kunnostus Pienpuuston hoito Rauduskoiun istutus Taimikonrennus Pinta-ala,

Lisätiedot

Träskendan kartanopuiston (luonnonsuojelualueen) hoito- ja käyttösuunnitelma

Träskendan kartanopuiston (luonnonsuojelualueen) hoito- ja käyttösuunnitelma Luonnos 14.12.2009 / Virpi Sahi Träskendan kartanopuiston (luonnonsuojelualueen) hoito- ja käyttösuunnitelma Suunnitelman ja toteutuksen vertailua kuvioittain joulukuu 2009 Yleistä hoito- ja käyttösuunnitelmasta

Lisätiedot

Kuvioluettelo. Kasvupaikka ja kehitysluokka Puustotiedot Toimenpiteet puulaji v m3/kuvio m3/ha 12 1,0 Tuore kangas Hienojakoinen kangasmaa.

Kuvioluettelo. Kasvupaikka ja kehitysluokka Puustotiedot Toimenpiteet puulaji v m3/kuvio m3/ha 12 1,0 Tuore kangas Hienojakoinen kangasmaa. ROVANIEMI / Alue 26 / Metsäsuunnitelma 999 / ALAPEHKONEN / Lohko 8 Kuio Kuioluettelo ikä, tilauus tukkia, kuitua, pituus, runkoluku, ppa, kasu, kuiolla 12 1,0 Tuore kangas 100 68 69 8 58 16 12 720 11 1,8

Lisätiedot

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) LEVÄLÄ

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) LEVÄLÄ Siu 20 (1) LEVÄLÄ 620-406-9-38 16.6.2015 luettelo Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu lla 1 1,0

Lisätiedot

Toppelundinpuiston lähiympäristösuunnitelma

Toppelundinpuiston lähiympäristösuunnitelma 13.5.2015 Toppelundinpuiston lähiympäristösuunnitelma Tarkastelualue Tarkastelualue sijaitsee Espoon Haukilahdessa. Alue on pääosaltaan asemakaavan Toppelundinpuistoa, ranta-alueen nimi on Toppelundinranta.

Lisätiedot

Pituus: % havupuita 50 % lehtipuita. Koivukuitua 0,0 Lehtikuitua 0,0 Sellupuuta 0,0 0,0

Pituus: % havupuita 50 % lehtipuita. Koivukuitua 0,0 Lehtikuitua 0,0 Sellupuuta 0,0 0,0 1262 Hoitoluokka Lähimetsä Ravinteisuus Rehevä Kaavamerkintä Sijainti Hoitotavoite Kohteelle suoritetaan istutustaimien kasvuunlähdön turvaamiseksi mekaaninen heinäntorjunta. Alue on erittäin voimakkaasti

Lisätiedot

metriä LIITE 5 PÄÄPUULAJI Pääpuulajit (kpl) Mittakaava 1:15 000 MANKKAA - NIITTYKUMPU LUONNON- JA MAISEMANHOITOSUUNNITELMA

metriä LIITE 5 PÄÄPUULAJI Pääpuulajit (kpl) Mittakaava 1:15 000 MANKKAA - NIITTYKUMPU LUONNON- JA MAISEMANHOITOSUUNNITELMA LIITE 5 PÄÄPUULAJI 122 122 121 121 118 118 120 120 117 117 116 113 113 116 103 103 105 104 104 105 110 110 116 116 112 112 102 102 100 100 114 114 111 111 TURUNVÄYLÄ 119 119 109 109 115 115 124 124 101

Lisätiedot

Kuviokirja Kuitua. Kasvu. Hakkuu. Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, tyydyttävä (aukkoinen,harva) Kasvu. Hakkuu. Kasvu.

Kuviokirja Kuitua. Kasvu. Hakkuu. Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, tyydyttävä (aukkoinen,harva) Kasvu. Hakkuu. Kasvu. Kunta Alue Ms 49 1 32 Lohko Kuviokirja 2012 Sivu 1 / 83 Kuvio Ala paikka Kehitysluokka Pääpuulaji Osa 8 Kunta 49 Alue 1 Ms 32 1 100 0,2 ha Muu maa B3 Maisemaniitty ja laidunalue Kevyenliikenteenreitti.

Lisätiedot

Kuviokirja 2012. Kasvu tua. Hakkuu. Kui- tua 7,5. --------- Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuu. Kui- Kasvu. tua.

Kuviokirja 2012. Kasvu tua. Hakkuu. Kui- tua 7,5. --------- Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuu. Kui- Kasvu. tua. Kunta Alue Ms 694 1 10 kirja 2012 Osa 8 Sivu 1 / 62 paikka Kunta 694 Alue 1 Ms 10 MÄNTYNIEMI II jne. 10 1 0,8 ha Metsämaa Kangas Lehtomainen kangas ja vastaava suo 04 Uudistuskypsä metsikkö Vallitseva

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET. Lehdot ja korvet. 26. Päivölän lehtometsäalue (Linturi-Laurilan lehto) Luonnonsuojelualue LSL, Arvokas luontokohde,

LEMPÄÄLÄN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET. Lehdot ja korvet. 26. Päivölän lehtometsäalue (Linturi-Laurilan lehto) Luonnonsuojelualue LSL, Arvokas luontokohde, Lehdot ja korvet 26. Päivölän lehtometsäalue (Linturi-Laurilan lehto) Pinta-ala: Kylä: Omistaja: Status: Metso soveltuvuus: 3,5 ha Perälä Yksityinen Luonnonsuojelualue LSL, Arvokas luontokohde, Kyllä Vanha

Lisätiedot

Heinijärvien elinympäristöselvitys

Heinijärvien elinympäristöselvitys Heinijärvien elinympäristöselvitys Kuvioselosteet Kuvio 1. Lehto Kuviolla kahta on lehtotyyppiä. Ylempänä tuoretta runsasravinteista sinivuokko-käenkaalityyppiä (HeOT) ja alempana kosteaa keskiravinteista

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET. Jalopuumetsät (LSL 29 ) 17. Helininlahden jalopuumetsikkö

LEMPÄÄLÄN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET. Jalopuumetsät (LSL 29 ) 17. Helininlahden jalopuumetsikkö Jalopuumetsät (LSL 29 ) 17. Helininlahden jalopuumetsikkö Pinta-ala: 4,7 ha Kylä: Kuokkala Omistaja: Yksityinen, Lempäälän kunta Status: Luonnonsuojelualue LSL, Arvokas luontokohde Metso soveltuvuus: -

Lisätiedot

Kuvioluettelo. tilavuus m3/ha. m3/kuvio. Rauduskoivu 25 107 124 117 15 16 1090 17 8,8. Hakkuutapa ja lisätiedot Kiireellisyys Korjuuaika kantorahatulo

Kuvioluettelo. tilavuus m3/ha. m3/kuvio. Rauduskoivu 25 107 124 117 15 16 1090 17 8,8. Hakkuutapa ja lisätiedot Kiireellisyys Korjuuaika kantorahatulo Kuio Kasupaikka ja kehitysluokka 1 0,9 Lehtomainen kangas Nuori kasatusmetsikkö Kuioluettelo / 11.11.2013 Siu 19/1 a, / a, / läpimitta, cm pituus, m runkoluku, kpl/ m2/ // Yhteensä 25 107 124 117 15 16

Lisätiedot

LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA LUONNONHOITOSUUNNITELMA 10-VUOTISKAUDEKSI 2007-2016

LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA LUONNONHOITOSUUNNITELMA 10-VUOTISKAUDEKSI 2007-2016 LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA LUONNONHOITOSUUNNITELMA 10-VUOTISKAUDEKSI 2007-2016 Suunnittelualueen pinta-ala on noin 43,4, josta kansanpuistoalueen osuus on noin 32 ja ulkomuseon osuus noin 11,4.

Lisätiedot

OHJE PUIDEN ISTUTTAMISEEN LIITO-ORAVIEN KULKUREITEILLE JA ELINALUEILLE ESPOON YMPÄRISTÖKESKUS Kuva: Heimo Rajaniemi, Kuvaliiteri

OHJE PUIDEN ISTUTTAMISEEN LIITO-ORAVIEN KULKUREITEILLE JA ELINALUEILLE ESPOON YMPÄRISTÖKESKUS Kuva: Heimo Rajaniemi, Kuvaliiteri OHJE PUIDEN ISTUTTAMISEEN LIITO-ORAVIEN KULKUREITEILLE JA ELINALUEILLE ESPOON YMPÄRISTÖKESKUS 2016 Kuva: Heimo Rajaniemi, Kuvaliiteri 2 OHJE PUIDEN ISTUTTAMISEEN LIITO-ORAVIEN KULKUREITEILLE JA ELINALUEILLE

Lisätiedot

METSOKOHTEET LIEKSAN SEURAKUNTA

METSOKOHTEET LIEKSAN SEURAKUNTA METSOKOHTEET LIEKSAN SEURAKUNTA Lieksan seurakunta on suojellut Metsien suojeluohjelman (METSO) mukaisesti Ympäristöministeriön päätöksellä yksityiseksi luonnonsuojelualueiksi tässä oppaassa lyhyesti esitellyt

Lisätiedot

Kasvatettavan puuston määritys koneellisessa harvennuksessa

Kasvatettavan puuston määritys koneellisessa harvennuksessa Kasvatettavan puuston määritys koneellisessa harvennuksessa Etelä-Suomi Ohje hakkuukoneen kuljettajalle HARVENNUKSEN TAVOITTEET Harvennuksen tavoitteena on keskittää metsikön puuntuotoskyky terveisiin,

Lisätiedot

METSO KOHTEEN LIITTEET

METSO KOHTEEN LIITTEET METSO KOHTEEN LIITTEET xxxxxx, xxx-xxx-x-xx 1 Tilan xxxx omistus 2 2 Suojeluun esitettävän metsän kasvupaikka- 2-7 ja puustotiedot kuvioittain 3 Karttarajaus 7 4 Suojelualueen lyhyt kuvaus 8 5 Kohteen

Lisätiedot