Mustavuoren luonnonhoitosuunnitelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mustavuoren luonnonhoitosuunnitelma"

Transkriptio

1 Mustauoren luonnonhoitosuunnitela Hyäksytty Helsingin kaupungin rakennusirasto Kua aseoidaan asiakirjan oikeaan reunaan tekstin tasossa. Jos kua ulottuu koko asiakirjan asen arginaali on 2 c.

2 2/86 Sisällysluettelo JOHDANTO LUONNONHOITOTÖIDEN TOTEUTUS... 4 LIITE 1. Kuioseloste... 6 LIITE 2. Helsingin kaupungin etsien hakkuutaat Ylispuustoisen taiikon hoito Ensiharennus Harennus Yksittäisten puiden poisto Uudistainen iljeleällä Luontaisen uudistainen alistelu Suojuspuuhakkuu Luontainen uudistainen Maiseanhoito Säästöpuista LIITE 3. Kartta koko alueen hakkuutöistä LIITE 4. Kartta koko alueen pienpuuston hoidosta LIITE 5. Lähepi kartta hakkuutöistä LIITE 6. Lähepi kartta pienpuuston hoidosta LIITE 7. Kartta koko alueen kuioista (ikäteeoituksella) Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

3 3/86 JOHDANTO Mustauoren hoito ja kehittäissuunnitela hyäksyttiin yleisten töiden lautakunnassa ohjeellisena noudatettaaksi. Mustauoren hoito ja kehittäissuunnitelassa on esitetty luonnonypäristön eli etsien ja aointen alueiden tila. Kuaukset alueen aiseasta, ulkoilu- ja irkistyskäytöstä, kaaoituksesta, etsien kasupaikoista, puustosta, niityistä ja Helsingin ypäristökeskuksen selittäistä luonnon arokohteista löytyät hoito ja kehittäissuunnitelasta. Luonnon oniuotoisuuden huoioon ottainen on yös kuattuna hoito ja kehittäissuunnitelassa. Mustauoren hoito ja kehittäissuunnitelassa esitetään alueittaiset taoitteet luonnonhoitoon. Ne ohjaaat luonnonhoitosuunnitelan kuiokohtaisia toienpiteitä. Tästä syystä tätä luonnonhoidon toteutussuunnitelaa tulee tarkastella yhdessä Mustauoren hoito ja kehittäissuunnitelan kanssa. Hoito ja kehittäissuunnitela on nähtäillä rakennusiraston Internet siulla. Luonnonhoitosuunnitela on toteutustason suunnitela. Siinä kuataan kuioittain toteutettaat luonnonhoitotoienpiteet kuten hakkuut ja uut hoitotoienpiteet aikatauluineen. Luonnonhoidon toienpiteet tehdään luonnonhoidon työohjeiden ukaisesti. Hoitotoienpiteet ajoitetaan suunnitelakauden alkuun uosille Taoitteiden saauttaiseksi tarittaat toiskertaiset toienpiteet tullaan tekeään suunnitelakauden puolessa älissä noin uosina Hoito- ja kehittäissuunnitela ja luonnonhoidon toteutussuunnitela oat nähtäillä rakennusiraston Internet-siuilla. Suunnittelusta on astannut etsäsuunnittelija Antti Siuruainen. Työn tilaaisesta, toteutuksesta ja työn alonnasta astaa etsäastaaa Vesa Koskikallio. Helsingissä Antti Siuruainen Vesa Koskikallio Metsäsuunnittelija Metsäastaaa Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

4 4/86 1 LUONNONHOITOTÖIDEN TOTEUTUS Hoitotoienpiteitä on esitetty 21 hehtaarille hoidon piirissä oleien etsien pintaalasta, joka on noin 180 ha. Muut etsäalueet jääät hoitotoienpiteiden ulkopuolelle suunnitelakauden aikana. Työt toteutetaan suunnitelan alussa, uosina Pääosa toiskertaisista hoitotöistä toteutetaan suunnitelakauden puoliälissä uosina Taulukko Mustauoren hoitotöistä: Noin puolet esitetyistä hoitotoienpiteistä on eriasteisia harennuksia. Kolasosa esitetyistä toienpiteistä on yksittäisten puiden poistoa. Loput esitetyt hoitotyöt oat aiseanhoitoa. Pienpuuston hoitoa (26 ha) kohdistuu suunnilleen saalle pinta-alalle kuin hakkuutkin. Lisäksi uutaille kuioille on erkitty pelkästään pienpuuston hoitoa. Pienpuuston hoidolla pyritään aaaaan lähi- ja kaukonäkyiä etsän sisään. Lisäksi pienpuuston hoidolla pyritään poiiaan esakon seasta kasatuskelpoisia tulean puusukupolen yksilöitä sekä näyttäiä pensaita esiin. Pienpuuston hoitosektori reitistä etsään päin soitetaan kunkin kuion aaston, puuston, topografian ys. seikkojen ukaan. Hoitotöiden pinta-aloista on syytä uistaa, että suuriaksi osaksi toienpiteet eiät koske koko kuiota, aan osa kuiosta jää aihteleasti toienpiteiden ulkopuolella ja lopulla kuiolla hoidon intensiteetti aihtelee kuion puuston luonteen ukaan. Lisäksi pienpuuston hoito on aina aihteleaa, eli osa pensaskerroksesta jää koskeattoaksi, osasta poistetaan osa ja osaan kuiota tehdään aukkoja. Näin pensaskerroksesta saadaan aihtelea ja siellä on näkyiä sekä lintujen ja uiden pensaskerroksen lajien elinypäristöt eiät aarannu. Lisäksi pienpuuston hoidolla poiitaan lehtipuuesakon seasta näyttäiät ja arokkaiat puuyksilöt sekä näyttäiät pensasryhät. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

5 5/86 Luonnon oniuotoisuuden ja erityisesti linnuston kannalta arokkaiat reheäkasuiset lehtokohteet jätetään hoitotoienpiteiden ulkopuolelle. Metsänhoitotoienpiteet tehdään ulkoilijoiden turallisuus ja iihtyisyys huoioiden. Niistä tiedotetaan Internetissä, paikallislehdissä ja aastossa aastokyltein ennen toienpiteiden toteutusta. Puunkaato tehdään etsurityönä ja puunkorjuu koneellisesti. Hakkuutähteet korjataan haketettaaksi keskeisiiltä alueilta, kuten asutuksen lähistöltä, ulkoilureittien arsilta ja uilta ilkkaan ulkoilukäytön alueilta. Osa hakkuutähteistä jätetään etsiin aatuaan siellä issä niistä ei ole haittaa alueiden käytölle. Hakkuutyöt tehdään aaperä, aasto ja puulajisto huoioiden ajankohtana, jolloin riski juuristo- tai aastoaurioiden syntyiselle on pienin. Jos aurioita kuitenkin syntyy, ne pyritään korjaaaan ahdollisian nopeasti, tai ainakin iieistään työaan alistuttua. Rakennusiraston katu- ja puisto-osasto tilaa luonnonhoitotyöt Helsingin kaupungin rakennuspalelu STARA:n luonnonhoitoyksiköltä. Työn toteuttaista aloa rakennus- palelu STARA:n astaaa luontoestari tarkistaa Helsingin ypäristökeskuksen luontotietojärjestelästä aluetta koskeat luontotiedot ja ottaa huoioon ahdolliset suunnitteluajankohdan jälkeen tapahtuneet uutokset ennen toteutusta. Luonnonhoitotöiden toteutusaiheissa asukkailla on ahdollisuus saada lisätietoja ja esittää palautetta STARA:n astaaalle työnjohtajalle sekä luonnonhoidon asiantuntijoille rakennusirastoon. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

6 6/86 LIITE 1. Kuioseloste 1 Pinta-ala: 0.23 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha c 3/ha Pihlaja Raita Haapa Rauduskoiu Mänty Kuusi Pihlaja Haapa Kuusi Teraleppä Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Yksittäisten puiden poisto Pienpuuston hoito Kuaus: C3 Suojaetsä. Teraleppiä. Itääylän ja rapin äliin jäää etsäkuio, jossa isoipana puustona eniäkseen järeää kuusta, jonka lisäksi äntyä, koiua, haapaa ja teraleppää. Pensaskerroksessa saat puulajit toistuat, jonka lisäksi pihlajaa. Taoite: Elinoiainen, sekapuustoinen ja kerroksellinen suojaetsä. Toienpiteet: Huonokuntoisten ja kuolleiden puiden poisto ja pienpuuston hoito. 2 Pinta-ala: Kasupaikka: Tontti Pääpuulaji: Kuaus: NATURA-suojeluohjela-alue. YKSITYISEN MAATA! Yksityisen aata. Mustauoren kallioselänne. Tää kuio suuriaksi osaksi NATURA-aluetta. Tässä suunnitelassa ainoastaan tarkastelualueena. 3 Pinta-ala: 0.71 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Hieskoiu 2/ha c 3/ha Teraleppä Hieskoiu Haapa Hieskoiu Teraleppä Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus Pienpuuston hoito Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

7 7/86 Kuaus: C2.1 Ulkoiluetsä. Teraleppiä. LTJ-kohde:279/99. Linnustollisesti arokas kohde Mellunäen niitty. Aroluokka I. Niittyalueiden äliin jäää etsäinen kuio. Isoipana puustona hieskoiua ja teraleppää, joiden seassa ähän haapaa. Kuion kaakkoispää luonnonsuojelualuetta asten NATURA-rajauksen sisällä. Taoite: Elinoiainen ja aloisa älietsä. Toienpiteet: Harennus ja pienpuuston hoito. Kuion kaakkoispää luonnonsuojelualuetta asten NATURA-rajauksen sisällä, joka jää hoidon ulkopuolelle. 4 Pinta-ala: 1.56 Kasupaikka: Maatalousaa Pääpuulaji: Kuaus: B3 Maiseaniitty ja laidunalue. Niitty/Lehdesniitty. Pajuja. Kuion eteläosassa: LTJ-kohde:279/99. Linnustollisesti arokas kohde Mellunäen niitty. Aroluokka I. Aoin hoidettu niittyalue. Niityn sisällä pienehköjä pajusaarekkeita ja reunoilla arttunutta haapaa, koiua ja raitaa. Taoite: Alue pysyy aoiena. Toienpiteet: Niitto. 5 Pinta-ala: 0.59 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha c Rauduskoiu Teraleppä Raita /ha S Suojelualue. 6 Pinta-ala: 0.72 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha c Kuusi Mänty Rauduskoiu /ha S Suojelualue. 7 Pinta-ala: 0.15 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Teraleppä 2/ha c 3/ha Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

8 8/86 Teraleppä Kuusi Rauduskoiu Raita S Suojelualue. 8 Pinta-ala: 0.99 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Teraleppä 2/ha c Teraleppä Hieskoiu Haapa Raita Kuusi Pihlaja Tuoi Haraaleppä /ha S Suojelualue. 9 Pinta-ala: 2.81 Kasupaikka: Maatalousaa Pääpuulaji: Kuaus: B3 Maiseaniitty ja laidunalue. Niitty/Lehdesniitty. Pajuja. LTJ-kohde:279/99. Linnustollisesti arokas kohde Mellunäen niitty. Aroluokka I. Aoin hoidettu niittyalue. Niityn sisällä pienehköjä pajusaarekkeita ja reunoilla arttunutta haapaa, koiua ja raitaa. Kuion itäosa luonnonsuojelualuetta asten NATURA:a. Taoite: Alue pysyy aoiena. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 10 Pinta-ala: 2.35 Kasupaikka: Korpi Pääpuulaji: Paju 2/ha c Hieskoiu Paju /ha S Suojelualue. 11 Pinta-ala: 0.68 Kasupaikka: Korpi Pääpuulaji: Hieskoiu 2/ha c 3/ha Hieskoiu Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

9 9/86 Raita Teraleppä S Suojelualue. Pajuja. 12 Pinta-ala: 0.30 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty 2/ha c 3/ha Mänty S Suojelualue. Katajia. 13 Pinta-ala: 2.98 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha c Kuusi Mänty Rauduskoiu Haapa /ha S Suojelualue. 14 Pinta-ala: 1.18 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha c Mänty Kuusi Rauduskoiu Kuusi Mänty Rauduskoiu Raita /ha S Suojelualue. 15 Pinta-ala: 0.48 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty 2/ha c Mänty Rauduskoiu /ha S Suojelualue. 16 Pinta-ala: 1.01 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

10 10/86 2/ha c Rauduskoiu Kuusi Mänty Haapa Raita Haraaleppä /ha S Suojelualue. 17 Pinta-ala: 0.38 Kasupaikka: Kuia kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha c Mänty Rauduskoiu /ha S Suojelualue. 18 Pinta-ala: 0.28 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty 2/ha c 3/ha Mänty S Suojelualue. 19 Pinta-ala: 1.83 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Kuusi 2/ha c Kuusi Rauduskoiu Teraleppä Haapa Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Pihlaja /ha S Suojelualue. 20 Pinta-ala: 1.76 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha c Kuusi Rauduskoiu Haapa Teraleppä Muu haupuu Pihlaja /ha Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

11 11/86 S Suojelualue. Linnoitusrakennelia. 21 Pinta-ala: 7.48 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: S Suojelualue. 22 Pinta-ala: 0.77 Kasupaikka: Maatalousaa Pääpuulaji: S Suojelualue. Niitty/Lehdesniitty. 23 Pinta-ala: 1.50 Kasupaikka: Maatalousaa Pääpuulaji: S Suojelualue. Niitty/Lehdesniitty. 24 Pinta-ala: 4.80 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Paju 2/ha c Paju Hieskoiu /ha Kuaus: E Erityisalue. LTJ-kohde: 38/98. Arokkaat kasillisuus- ja kasistokohteet Mellunäen luhta. Aroluokka II. LTJ-kohde:279/99. Linnustollisesti arokas kohde Mellunäen niitty. Aroluokka I. Luhtaa ja entistä puutonta niittyaluetta, joka on etsittyässä. Pensaskerroksessa pääosin pajua ja isopana puustona koiua. Taoite: Kuio luonnonsuojeluohjelassa. Toienpiteet: Kuio luonnonsuojeluohjelassa. 25 Pinta-ala: 0.71 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Teraleppä 2/ha c 3/ha Paju Hieskoiu Teraleppä Raita Hieskoiu Kuaus: C2.1 Ulkoiluetsä. Teraleppiä. Pajuja. LTJ-kohde: 38/98. Arokkaat kasillisuus- ja kasistokohteet Mellunäen luhta. Aroluokka II. LTJ-kohde: 280/99. Linnustollisesti arokas kohde. Mustauoren etsäalue. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

12 12/86 Aroluokka I. LTJ-kohde:279/99. Linnustollisesti arokas kohde Mellunäen niitty. Aroluokka I. Ulkoilureitin ja puoliaoien alueen äliin jäää kuio, jossa isoipana puustona arttunutta teraleppää, jonka alla raitaa, pihlajaa ja koiua. Pensaskerroksessa koiua, kuusta, pihlajaa ja raitaa. Taoite: Elinoiainen ja iihtyisä ulkoilunreitinarsikuio. Näkyät aoielle niittyalueelle. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 26 Pinta-ala: 0.07 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha c Kuusi Mänty Mänty Kuusi Kuusi Pihlaja /ha Kuaus: E Erityisalue. LTJ-kohde: 38/98. Arokkaat kasillisuus- ja kasistokohteet Mellunäen luhta. Aroluokka II. Pieni kuusialtainen kuio luonnonsuojelualueen, aoien niittyalueen ja ulkoilureitin älissä. Taoite: Luonnonsuojelualueen tukialue. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 27 Pinta-ala: 1.00 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha c Kuusi Mänty Hieskoiu Teraleppä /ha S Suojelualue. 28 Pinta-ala: 0.18 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha c Rauduskoiu Kuusi Mänty Mänty /ha Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

13 13/86 Kuaus: E Erityisalue. Teraleppiä. LTJ-kohde: 280/99. Linnustollisesti arokas kohde. Mustauoren etsäalue. Aroluokka I. 29 Pinta-ala: 0.25 Voialinjan ja ulkoilureitin älissä olea pienehkö kuio, jossa onijaksoinen ja sekalajinen puusto. Isoipana puustona järeitä ylispuuäntyjä. Niiden alla nuorta koiua ja äntyä. Pensaskerroksessa saat puulajit toistuat, jonka lisäksi pihlajaa. Taoite: Elinoiainen ja aloisa reunaetsä. Toienpiteet: Pienpuuston hoito. 2/ha c Hieskoiu Kuusi Kuusi Hieskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus Pienpuuston hoito /ha C2.1 Ulkoiluetsä. Pieni hoitokuio oialinjan ieressä, jossa tiheästi nuorta kuusta ja koiua. Pensaskerroksessa koiua, pihlajaa, kuusta ja koiua. Taoite: Elinoiainen, kerroksellinen ja sekapuustoinen oialinjan ierietsä. Toienpiteet: Harennus ja pienpuuston hoito. 30 Pinta-ala: 0.23 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha c Kuusi Rauduskoiu /ha S Suojelualue. 31 Pinta-ala: 0.19 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha c Kuusi Rauduskoiu Mänty Teraleppä Kuusi /ha E Erityisalue. Teraleppiä. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

14 14/86 Kuaus: LTJ-kohde: 280/99. Linnustollisesti arokas kohde. Mustauoren etsäalue. Aroluokka I. Pieni kuusialtainen kuio kallioalueen reunassa. Isoipana puustona arttunutta kuusta, jonka seassa teraleppää, haapaa ja koiua. Pensaskerroksessa saat puulajit toistuat. Taoite: Elinoiainen reitin- ja linjanarsietsä. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 32 Pinta-ala: 0.83 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha c 3/ha Rauduskoiu Kuusi Haapa Kuusi Kuusi Kuusi Kuaus: E Erityisalue. LTJ-kohde: 280/99. Linnustollisesti arokas kohde. Mustauoren etsäalue. Aroluokka I. Luonnonsuojelualueen ieressä olea eri-ikäinen kuusikko, jonka seassa koiua ja haapaa. Pensaskerroksessa saat puulajit toistuat. Taoite: Luonnonsuojelualueen tukialue. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 33 Pinta-ala: 0.97 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty 2/ha c Rauduskoiu Mänty Kuusi Mänty /ha Kuaus: E Erityisalue. LTJ-kohde: 280/99. Linnustollisesti arokas kohde. Mustauoren etsäalue. Aroluokka I. Suuriaksi osaksi kallioinen ja kiinen kuio, jossa pääosin eri-ikäistä äntyä, jonka lisäksi ähän koiua ja kuusta. Taoite: Luontainen kalliokasillisuus ja puusto. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

15 15/86 34 Pinta-ala: 0.23 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha c 3/ha Rauduskoiu Kuusi Mänty Kuusi Kuaus: E Erityisalue. LTJ-kohde: 280/99. Linnustollisesti arokas kohde. Mustauoren etsäalue. Aroluokka I. Pieni kuusialtainen kuio ulkoilureittien risteysalueella. Kuusen seassa ähän äntyä, koiua ja haapaa. Pensaskerroksessa harahkossa kuusta ja äntyä. Taoite: Elinoiainen ulkoiluetsä. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 35 Pinta-ala: 0.70 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty 2/ha c Rauduskoiu Mänty Kuusi Mänty /ha Kuaus: E Erityisalue. Kuion kaakkoisosassa: LTJ-kohde: 61/91. Arokkaat kasillisuus- ja kasistokohteet. Mustauoren etelälaidan kallio. Aroluokka II. LTJ-kohde: 280/99. Linnustollisesti arokas kohde. Mustauoren etsäalue. Aroluokka I. Suuriaksi osaksi kallioinen ja kiinen kuio, jossa pääosin eri-ikäistä äntyä, jonka lisäksi ähän koiua ja kuusta. Taoite: Luontainen kalliokasillisuus ja puusto. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 36 Pinta-ala: 0.33 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha c Raita Haapa Mänty Rauduskoiu Kuusi Mänty Kuusi /ha Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

16 16/86 Kuaus: E Erityisalue. Muu oniuotoisuudelle erkittää kohde. LTJ-kohde: 280/99. Linnustollisesti arokas kohde. Mustauoren etsäalue. Aroluokka I. Sekapuustoinen ja onijaksoinen etsikkö kallioalueen ja luonnonsuojelualueen älissä. Ylispuia uutaajäreä änty, niiden alla arttunutta äntyä, kuusta, koiua ja haapaa. Alajaksolla ja pensaskerroksessa nuorta kuusta. Taoite: Luonnonsuojelualueen tukialue. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 37 Pinta-ala: 1.26 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty 2/ha c Mänty Mänty Mänty Kuusi Rauduskoiu Mänty Kataja /ha Kuaus: E Erityisalue. Katajia. Kuion länsiosassa: LTJ-kohde: 61/91. Arokkaat kasillisuus- ja kasistokohteet. Mustauoren etelälaidan kallio. Aroluokka II. LTJ-kohde: 280/99. Linnustollisesti arokas kohde. Mustauoren etsäalue. Aroluokka I. Puustoinen kallioalue, joka rajautuu pohjoispäästään luonnonsuojelualueeseen. Ylispuina uutaa järeä änty, joiden alla nuorepaa äntyä. Lisäksi kuusta ja koiua. Kohtuullisesti kelopuuta ja pystykuollutta kuusta. Pensaskerroksessa paikoin runsaasti katajaa. Taoite: Luontainen kalliopuusto ja kasillisuus. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 38 Pinta-ala: 0.25 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha c Kuusi Rauduskoiu Mänty Haapa Raita /ha S Suojelualue. 39 Pinta-ala: 0.48 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

17 17/86 2/ha c 3/ha Haapa Mänty Rauduskoiu Kuusi Kuusi Kuaus: E Erityisalue. LTJ-kohde: 280/99. Linnustollisesti arokas kohde. Mustauoren etsäalue. Aroluokka I. Mäntyaltainen kuio luonnonsuojelualueen ieressä. Männyn alla ähän kuusta ja koiua. Pensaskerroksessa ähän kuusta ja koiua. Taoite: Luonnonsuojelualueen tukialue. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 40 Pinta-ala: 1.24 Kasupaikka: Korpi Pääpuulaji: Kuusi 2/ha c 3/ha Kuusi Teraleppä Hieskoiu Hieskoiu Teraleppä S Suojelualue. 41 Pinta-ala: 0.89 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha c 3/ha Kuusi Haapa Rauduskoiu Mänty Kuusi Kuusi Kuusi Kuaus: E Erityisalue. LTJ-kohde: 280/99. Linnustollisesti arokas kohde. Mustauoren etsäalue. Aroluokka I. 42 Pinta-ala: 0.40 Reheähköllä paikalla kasaa tiheä eri-ikäinen sekaetsä. Isoipana puustona erikokoista kuusta, jonka seassa arttunutta koiua ja äheän haapaa. Pensaskerros harahko etsän tiheyden uoksi. Taoite: Luonnonsuojelualueen tukialue. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

18 18/86 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha c Kuusi Rauduskoiu /ha S Suojelualue. 43 Pinta-ala: 0.87 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha c Rauduskoiu Mänty Kuusi /ha S Suojelualue. 44 Pinta-ala: 0.60 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha c 3/ha Rauduskoiu Mänty Kuusi Rauduskoiu Mänty Pihlaja Mänty Kuaus: E Erityisalue. LTJ-kohde: 280/99. Linnustollisesti arokas kohde. Mustauoren etsäalue. Aroluokka I. Kallioalueen ieruskuio, jossa isoipana puustona järeää äntyä, jonka seassa ähän koiua ja haapaa. Alajaksolla nuorta ja arttunutta kuusta ja ähän koiua. Pensaskerroksessa saat puulajit toistuat, jonka lisäksi pihlajaa. Taoite: - Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 45 Pinta-ala: 0.44 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Haapa 2/ha c 3/ha Rauduskoiu Mänty Kuusi Rauduskoiu Mänty Haapa Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

19 19/86 Kuaus: E Erityisalue. Haapoja. LTJ-kohde: 280/99. Linnustollisesti arokas kohde. Mustauoren etsäalue. Aroluokka I. Haapa-kuusialtainen kuio luonnonsuojelualueen reunassa. Lisäksi äntyä ja koiua. Pensaskerroksessa saat puulajit toistuat. Kohtuullisen paljon lahopuuta. Taoite: - Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 46 Pinta-ala: 2.12 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Hieskoiu 2/ha c Hieskoiu Rauduskoiu Haapa Haraaleppä Raita /ha S Suojelualue. Kostea lehto. 47 Pinta-ala: 0.24 Kasupaikka: Maatalousaa Pääpuulaji: S Suojelualue. Niitty/Lehdesniitty. 48 Pinta-ala: 0.96 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha c Kuusi Rauduskoiu Haapa Teraleppä Raita /ha S Suojelualue. Saarnia. 49 Pinta-ala: 0.71 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha c 3/ha Rauduskoiu Kuusi Mänty Pihlaja Raita Haapa S Suojelualue. 50 Pinta-ala: 2.05 Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

20 20/86 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha c 3/ha Rauduskoiu Mänty Kuusi Kuusi Rauduskoiu Kuaus: E Erityisalue. LTJ-kohde: 45/03. Lepakkokohteet. Porarinlahden perukka. Aroluokka II. Laajahko reheähkö ja osin reheä kuio, jossa järeää kuusta, äntyä ja koiua. Pensaskerroksessa saat puulajit toistuat. Kuiolla paljon sekä pysty-että aalahopuuta. Taoite: - Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 51 Pinta-ala: 0.89 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha c 3/ha Kuusi Rauduskoiu Mänty S Suojelualue. Katajia. Saarnia. 52 Pinta-ala: 0.84 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha c 3/ha Kuusi Mänty Kuusi Pihlaja Mänty Rauduskoiu Kuaus: E Erityisalue. Kohteen pohjoisosassa: LTJ-kohde: 45/03. Lepakkokohteet. Porarinlahden perukka. Aroluokka II. Laajahko äntyaltainen tuoreen kankaan kuio, jossa isoipana puustona lähes pelkästään järeää äntyä, jonka seassa uutaa järeäpi koiu ja kuusi. Ison puuston alla nuorta äntyä, jonka seassa paikoin kuusta ja koiua. Jonkin erran änty- ja kuusikeloja. Taoite: - Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

21 21/86 53 Pinta-ala: 1.00 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha c 3/ha Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Haraaleppä Rauduskoiu Pihlaja Kuaus: S Suojelualue. Kääpä. Sekapuustoinen rinnekuio, jossa isoipana puustona järeää äntyä, kuusta, koiua, haapaa ja äheän leppää. Pensaskerroksessa saat puulajit toistuat. Taoite: - Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 56 Pinta-ala: 0.84 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Kuusi 2/ha c 3/ha Tuoi Raita Haapa Kuusi Rauduskoiu Teraleppä Kuusi Kuaus: S Suojelualue. Teraleppiä. Reheä NATURA-alueeseen rajautua ruoikon reunuskuio, jossa yliällä jaksolla järeää kuusta ja koiua. Välijaksolla ruoikon laidalla teraleppää, ylepänä raitaa ja nuorepaa kuusta. Pensaskerroksessa saat puulajit toistuat. Kohtuullisen paljon sekä aa- että pystylahopuuta. Taoite: - Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 57 Pinta-ala: 2.29 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha c Raita Rauduskoiu Paju Rauduskoiu /ha Kuaus: E Erityisalue. LTJ-kohde: 38/98. Arokkaat kasillisuus- ja kasistokohteet Mellunäen luhta. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

22 22/86 Aroluokka II. LTJ-kohde:279/99. Linnustollisesti arokas kohde Mellunäen niitty. Aroluokka I. Entistä peltoa/niittyä, joka on etsittynyt ja esittynyt puustoiseksi kosteaksi luhdaksi. Puustona nuorta ja arttunutta koiua, jonka lisäksi raitaa ja pajua. Taoite: Alue on luonnonsuojeluohjelassa. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 58 Pinta-ala: 0.51 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha c 3/ha Raita Rauduskoiu Teraleppä Pihlaja Vaahtera Kuusi Kuaus: C2.1 Ulkoiluetsä. Teraleppiä. LTJ-kohde: 38/98. Arokkaat kasillisuus- ja kasistokohteet Mellunäen luhta. Aroluokka II. LTJ-kohde: 280/99. Linnustollisesti arokas kohde. Mustauoren etsäalue. Aroluokka I. LTJ-kohde:279/99. Linnustollisesti arokas kohde Mellunäen niitty. Aroluokka I. 59 Pinta-ala: 0.61 Ulkoilureitin ja puoliaoien alueen äliin jäää kuio, jossa isoipana puustona arttunutta koiua, jonka seassa leppää ja raitaa. Pensaskerroksessa kuusta, pihlajaa ja raitaa. Taoite: Elinoiainen ja iihtyisä ulkoilunreitinarsikuio. Näkyät aoielle niittyalueelle. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 2/ha c Tai Pihlaja Rauduskoiu Kuusi Mänty Lehtikuusi Rauduskoiu Mänty Kuusi Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Ylispuustoisen taiikon hoito Taiikonhoito /ha Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

23 23/86 Kuaus: C2.1 Ulkoiluetsä. LTJ-kohde: 280/99. Linnustollisesti arokas kohde. Mustauoren etsäalue. Aroluokka I. 60 Pinta-ala: 1.21 Varttuneen taiikon ja nuoren etsän älillä aihtelea ylispuustoinen kuio, jossa paikoin äntyä, eneän kuusta, jonka lisäksi koiua, aahteraa, lehtikuusta ja taea. Ylispuuna uutaa iso rauduskoiu, änty ja kuusi. Taoite: Elinoiainen, kerroksellinen ja sekapuustoinen nuori etsä. Toienpiteet: Taiikonhoito ja paikoittainen älijakson koiikon harennus, issä älijakson puusto on tiheäpää. 2/ha c Kuusi Mänty Hieskoiu Haapa Mänty Kuusi Hieskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Yksittäisten puiden poisto tarittaessa suunnitelakaudella Pienpuuston hoito /ha Kuaus: C2.1 Ulkoiluetsä. LTJ-kohde: 280/99. Aroluokka I. Linnustollisesti arokas kohde. Mustauoren etsäalue. Osa kuiosta aikanaan ojitettua. Isoipana puustona äljähkösti järeää kuusta, jonka seassa äntyä, hieskoiua ja haapaa. Pensaskerroksessa paikoin tiheästi kuusia, äntyä ja koiua. Taoite: Kerroksellinen sekaetsä. Alla olean taiiaineksen kehittäinen nuoreksi puustoksi. Toienpiteet: Pienpuuston hoito, jolla autetaan kehityskelpoisipia taiiyksilöitä. Poistetaan tarittaessa heikentyneitä puita reitinarresta suunnitelakaudella. 61 Pinta-ala: 0.90 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha c 3/ha Rauduskoiu Kuusi Mänty Kuusi Kuusi Rauduskoiu Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

24 24/86 Kuaus: C2.1 Ulkoiluetsä. Kääpä. LTJ-kohde: 280/99. Linnustollisesti arokas kohde. Mustauoren etsäalue. Aroluokka I. Kuusialtainen ja kiinen tuoreen kankaan arttunut kasatusetsä. Kuusen seassa paikoin koiua ja yllä uutaia anhepia äntyjä ja kuusia ylispuuna. Pensaskerroksessa paikoin kuusta ja koiua. Taoite: Elinoiainen ja kerroksellinen ulkoiluetsä. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 62 Pinta-ala: 0.79 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha c Kuusi Mänty Mänty Kuusi Kuusi Kataja Pihlaja /ha Kuaus: C2.1 Ulkoiluetsä. LTJ-kohde: 280/99. Linnustollisesti arokas kohde. Mustauoren etsäalue. Aroluokka I. Kuusialtainen arttunut pääosin lehtoaisen kankaan ja yläosaltaan tuoreen kankaan etsikkö. Muutaia järeitä äntyjä ja kuusia ylispuina. Pensaskerros harahko lukuun ottaatta uutaia tiheikköjä. Taoite: Elinoiainen ulkoiluetsä. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 63 Pinta-ala: 1.09 Kasupaikka: Korpi Pääpuulaji: Hieskoiu 2/ha c 3/ha Kuusi Hieskoiu Kuusi Kuusi Mänty Hieskoiu Teraleppä Kuaus: C5 Aroetsä. Teraleppiä. LTJ-kohde: 280/99. Linnustollisesti arokas kohde. Mustauoren etsäalue. Aroluokka I. Entistä korpea, joka on uuttunut aikanaan tehdyn ojituksen uoksi lähinnä Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

25 25/86 reheäksi ustikkaturekankaaksi. Kuiolla arttunut sekapuustoinen eriikäisrakenteinen etsä, jossa yliällä jaksolla järeähköä koiua, kuusta ja ähän teraleppää. Välijaksolla pääosin arttunutta kuusta. Pensaskerroksessa paikoin tiheästi kuusta, jonka lisäksi pajua ja uuta lehtipuuta. Taoite: Koren ennallistus ojat tukkialla. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 64 Pinta-ala: /ha c 3/ha Rauduskoiu Kuusi Mänty Hieskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus Pienpuuston hoito Kuaus: C2.1 Ulkoiluetsä. LTJ-kohde: 280/99. Linnustollisesti arokas kohde. Mustauoren etsäalue. Aroluokka I. Pieni ulkoilureittiä ukailea kuio, jossa lähes pelkästään arttunutta kuusta. Kuusen joukossa uutaa änty ja koiu ja ylispuuänty. Taoite: Elinoiainen, kerroksellinen ja iihtyisä reunaetsä. Toienpiteet: Muutaan kuusen poisto kuion pohjoisosasta järeiden äntyjen lähettyiltä. 65 Pinta-ala: 1.12 Kasupaikka: Korpi Pääpuulaji: Kuusi 2/ha c 3/ha Mänty Kuusi Hieskoiu Kuusi Kuusi Mänty Hieskoiu Teraleppä Kuaus: Vanha hau- tai sekaetsä (Muu arokas elinypäristö). C5 Aroetsä. Mustikkaturekangas (I). Teraleppiä. LTJ-kohde: 280/99. Linnustollisesti arokas kohde. Mustauoren etsäalue. Aroluokka I. Entistä korpea, joka on uuttunut aikanaan tehdyn ojituksen uoksi lähinnä reheäksi ustikkaturekankaaksi. Kuiolla arttunut sekapuustoinen eri- Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

26 26/86 ikäisrakenteinen etsä, jossa yliällä jaksolla järeää äntyä. Mäntyjen alapuolella koiua, kuusta ja ähän teraleppää. Välijaksolla nuorepaa kuusta. Pensaskerroksessa paikoin tiheästi kuusta, jonka lisäksi pajua ja uuta lehtipuuta. Taoite: Koren ennallistus ojat tukkialla. Toienpiteet: Koren ennallistus ojat tukkialla. 66 Pinta-ala: /ha c 3/ha Rauduskoiu Mänty Kuusi Mänty Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Maiseanhoito Pienpuuston hoito Kuaus: C2.1 Ulkoiluetsä. LTJ-kohde: 280/99. Linnustollisesti arokas kohde. Mustauoren etsäalue. Aroluokka I. 67 Pinta-ala: 0.25 Pieni kuio ulkoilureitin ja oialinjan älissä. Isoipana puuston järeitä äntyjä. Alajaksolla nuorta ja arttunutta kuusta ja ähän äntyä. Pensaskerros hara. Taoite: Viihtyisä aiseallinen reunaetsä. Toienpiteet: Otetaan näyttäät ännyt esille poistaalla niiden ypäriltä kuusialikasosta. 2/ha c 3/ha Hieskoiu Mänty Kuusi Hieskoiu Pihlaja Kuusi Mänty Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Ensiharennus Pienpuuston hoito Kuaus: C2.1 Ulkoiluetsä. LTJ-kohde: 280/99. Linnustollisesti arokas kohde. Mustauoren etsäalue. Aroluokka I. Pieni kuio oialinjan ja reitin ieressä, jossa pääosin nuorta äntyä, jonka lisäksi Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

27 27/86 äheän nuorta kuusta ja koiua. Pensaskerroksessa koiua, pihlajaa, kuusta ja koiua. Taoite: Elinoiainen, kerroksellinen ja sekapuustoinen oialinjan ierietsä. Toienpiteet: Harennus ja pienpuuston hoito. 68 Pinta-ala: /ha c Hieskoiu Mänty Kuusi Haraaleppä Kuusi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Ensiharennus Pienpuuston hoito /ha Kuaus: C2.1 Ulkoiluetsä. LTJ-kohde: 280/99. Linnustollisesti arokas kohde. Mustauoren etsäalue. Aroluokka I. 69 Pinta-ala: 0.28 Aikoinaan korpea ollut nuori hieskoiualtainen kuio reheällä kasupaikalla. Hieskoiikon seassa äntyä, leppää ja kuusta. Pensaskerroksessa saat puulajit toistuat, jonka lisäsi pajua. Länsiosa kuiosta ojitettu. Taoite: Elinoiainen, kerroksellinen ja sekapuustoinen oialinjan ierietsä. Toienpiteet: Harennus ja pienpuuston hoito. 2/ha c 3/ha Hieskoiu Mänty Kuusi Hieskoiu Paju Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Ensiharennus Pienpuuston hoito Kuaus: C2.1 Ulkoiluetsä. LTJ-kohde: 280/99. Linnustollisesti arokas kohde. Mustauoren etsäalue. Aroluokka I. Osin soistunut kuio, jossa nuori äntyaltainen etsä. Männyn seassa koiua ja uutaa kuusiryhä. Pensaskerroksessa pääosin koiua ja pajua. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

28 28/86 Taoite: Elinoiainen, kerroksellinen ja sekapuustoinen oialinjan ierietsä. Toienpiteet: Harennus ja pienpuuston hoito. 70 Pinta-ala: 0.80 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha c 3/ha Hieskoiu Kuusi Rauduskoiu Haapa Kuusi Hieskoiu Mänty Kuusi Kuaus: E Erityisalue. LTJ-kohde: 280/99. Linnustollisesti arokas kohde. Mustauoren etsäalue. Aroluokka I. 71 Pinta-ala: 0.40 Kuio ulkoilureitin ja oialinjan älissä. Isoipana puustona arttunutta kuusta, jonka seassa koiua ja ähän haapaa ja leppää. Muutaa järeä ylispuuänty. Pensaskerros hara etsikön tiheydestä johtuen, siellä täällä kuusta, koiua ja leppää. Taoite: Kuio luonnonsuojeluohjelassa. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 2/ha c 3/ha Hieskoiu Kuusi Hieskoiu Paju Mänty Kuusi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Ensiharennus Pienpuuston hoito C2.1 Ulkoiluetsä. Nuori tiheä kuusikko oialinjan ieressä. Kuusen seassa ähän äntyä ja koiua. Muutaia järeitä äntyjä ja kuusia ylispuita. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

29 29/86 Taoite: Elinoiainen, kerroksellinen ja sekapuustoinen oialinjan ierietsä. Toienpiteet: Harennus ja pienpuuston hoito. 72 Pinta-ala: 1.25 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha c 3/ha Rauduskoiu Kuusi Pihlaja Hieskoiu Kuusi Haapa Mänty Kuusi Kuaus: E Erityisalue. LTJ-kohde: 280/99. Linnustollisesti arokas kohde. Mustauoren etsäalue. Aroluokka I. Järeähkö kuusikko ulkoilureitin ja kallioalueen älisellä alueella. Kuusen seassa koiua, äntyä ja haapaa. Alajaksolla ähän nuorepaa kuusta. Pensaskerros harahko, paikoin kuusta ryhinä. Taoite: Elinoiainen ulkoiluetsä. Toienpiteet: Yksittäisten heikentyneiden ja kuolleiden puiden poisto ulkoilureitinarresta ja uun kuion osan tiheipien puustoryhien äljennys luontaisen uudistuisen edellytyksien parantaiseksi. Pienpuuston hoito. 73 Pinta-ala: 0.95 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha c 3/ha Rauduskoiu Mänty Kuusi Mänty Hieskoiu Kuaus: E Erityisalue. LTJ-kohde: 280/99. Linnustollisesti arokas kohde. Mustauoren etsäalue. Aroluokka I. Nuori, paikoin tiheä kuusi-äntyaltainen etsikkö. Kuusen ja ännyn seassa nuorta koiua. Ylispuuna siellä täällä järeää äntyä ja uutaia koiuja. Pensaskerroksessa saat puulajit toistuat. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

30 30/86 Taoite: - Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 74 Pinta-ala: 0.26 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty 2/ha c Kuusi Mänty Mänty /ha Kuaus: E Erityisalue. LTJ-kohde: 280/99. Linnustollisesti arokas kohde. Mustauoren etsäalue. Aroluokka I. Pieni kapea kallioalue, jossa eniäkseen kituliasta äntyä. Kuion keskiosan alaassa painanteessa kuusta. Taoite: - Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 75 Pinta-ala: 0.67 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha c 3/ha Rauduskoiu Mänty Kuusi Kuusi Kuaus: E Erityisalue. LTJ-kohde: 280/99. Linnustollisesti arokas kohde. Mustauoren etsäalue. Aroluokka I. Varttunut kuusikko kallioalueiden älissä. Kuusen seassa ähän äntyä ja koiua. Pensaskerros hara etsän tiheyden uoksi. Taoite: - Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 76 Pinta-ala: 1.27 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty 2/ha c 3/ha Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

31 31/86 Rauduskoiu Kuusi Mänty Mänty Kuaus: E Erityisalue. LTJ-kohde: 280/99. Linnustollisesti arokas kohde. Mustauoren etsäalue. Aroluokka I. Kallioinen äki, jossa pääosin kituliaasti kasanutta, osin näyttäää äntyä. Lisäksi jonkin erran kuusta ja koiua. Taoite: - Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 77 Pinta-ala: 0.25 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha c 3/ha Haapa Rauduskoiu Mänty Kuusi Pihlaja Kuaus: E Erityisalue. LTJ-kohde: 280/99. Linnustollisesti arokas kohde. Mustauoren etsäalue. Aroluokka I. Ulkoilureitin ja kallioalueen äliin jäää kuio, jossa isoipana puustona järeähköä kuusta ja äntyä. Lisäksi hiean koiua ja haapaa. Pensaskerros hara. Taoite: - Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 78 Pinta-ala: 0.29 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Hieskoiu 2/ha c 3/ha Rauduskoiu Haapa Kuusi Hieskoiu Haraaleppä Tuoi Vaahtera Kuaus: E Erityisalue. Haapoja. LTJ-kohde: 43/2010. Linnustollisesti arokas kohde. Niinisaarentien pohjoispuolen etsä. Aroluokka III. Reheä kuio, jossa isoipana puustona eniäkseen järeää haapaa, jonka seassa Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

32 32/86 ähän haraaleppää, koiua ja kuusta. Pensaskerroksessa eniäkseen tuoea, aahteraa, terttuseljaa ja leppää. Taoite: - Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 79 Pinta-ala: 0.94 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Hieskoiu 2/ha c 3/ha Haapa Hieskoiu Hieskoiu Haapa Kuusi Mänty Tuoi Vaahtera Haraaleppä Raita Kuaus: E Erityisalue. Haapoja. Voialinjan ja ruoikkoalueen älissä olea reheä ja lehtipuustoinen kuio. Isoipana puustona järeää koiua ja haapaa, joiden alapuolella ähän kuusta, raitaa, leppää ja äntyä. Kuion itäpuoliskolla ruoikkoa asten nuorepaa puustoa. Pensaskerroksessa saat puulajit toistuat, jonka lisäksi pihlajaa ja tuoea. Taoite: - Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 80 Pinta-ala: 1.31 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Hieskoiu 2/ha c Haapa Hieskoiu Hieskoiu Haapa Kuusi Mänty Tuoi Vaahtera Haraaleppä Raita /ha Kuaus: E Erityisalue. Haapoja. Reheä sekapuustoinen kuio. Valtapuuna koiu, jonka seassa ja allla haapaa, kuusta, haraaleppää ja raitaa. Pensaskerroksessa saat puulajit toistuat, jonka Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

33 33/86 lisäksi tuoea. Taoite: - Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 81 Pinta-ala: 0.74 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: Kuaus: E Erityisalue. Ruoikkoalue, jossa pieniä etsäsaarekkeita, joissa kasaa nuorta koiua. Taoite: - Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 82 Pinta-ala: 2.54 Kasupaikka: Korpi Pääpuulaji: Hieskoiu 2/ha c Hieskoiu Paju Hieskoiu /ha Kuaus: E Erityisalue. Aikoinaan ojitettua peltoa, joka on etsittynyt hieskoiulle. Koiikko nyt nuoren ja arttuneen etsän rajoilla. Pensaskerros hara, paikoin pajua ja koiua. Taoite: - Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 83 Pinta-ala: 1.69 Kasupaikka: Joutoaa Pääpuulaji: Hieskoiu 2/ha c 3/ha Hieskoiu Kuaus: E Erityisalue. Vanhaa erenpohjaa, nykyisellään kostea ruoikkoalue, jossa siellä täällä pieniä etsäsaarekkeita. Taoite: - Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 84 Pinta-ala: 0.59 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Mänty Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

34 34/86 2/ha c Mänty Teraleppä Paju /ha Kuaus: E Erityisalue. Puoliaoin alue ulkoilureittien älissä. Isoipana puustona harassa äntyä, teraleppää. kuusta ja koiua. Pensaskerroksessa pajua. Taoite: - Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 85 Pinta-ala: 1.04 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Mänty 2/ha c 3/ha Mänty Rauduskoiu Kuusi Kuusi Kuaus: E Erityisalue. Kääpä. Mäntyaltainen kuio reheällä kasupaikalla. Männyn seassa kuusta ja ähän koiua. Pensaskerroksessa pääosin kuusta. Taoite: - Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 87 Pinta-ala: 0.48 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha c 3/ha Kuusi Mänty Kuusi Pihlaja Mänty Rauduskoiu Kuaus: C2.1 Ulkoiluetsä. Kohteen pohjoisosassa: LTJ-kohde: 45/03. Lepakkokohteet. Porarinlahden perukka. Aroluokka II. Laajahko äntyaltainen tuoreen kankaan kuio, jossa isoipana puustona lähes pelkästään järeää äntyä, jonka seassa uutaa järeäpi koiu ja kuusi. Ison puuston alla nuorta äntyä, jonka seassa paikoin kuusta ja koiua. Jonkin erran änty- ja kuusikeloja. Taoite: Kerroksellinen ja lahopuustoinen kangasetsä. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

35 35/86 88 Pinta-ala: 0.71 Kasupaikka: Kuia kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha c Mänty Mänty Mänty Rauduskoiu /ha Kuaus: C2.1 Ulkoiluetsä. Kallioinen ja kiinen kuio, jossa isoipana puustona harahkossa järeää ja hiukan kituliasta äntyä. Järeän puuston alla erikokoista ja -ikäistä nuorepaa äntyä. Taoite: Kerroksellisuus ja elinoiaisuus. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 89 Pinta-ala: 0.13 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha c Mänty Rauduskoiu Raita /ha Kuaus: C3 Suojaetsä. Junaradan kuilun ieressä olea taiikko, jossa sekaista lehtipuuta, jonka seassa äntyä. Taoite: Elinoiainen radanreunaetsä. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 90 Pinta-ala: 0.74 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha c Mänty Kuusi Rauduskoiu Pihlaja Mänty Kuusi /ha Kuaus: S Suojelualue. Ylispuustoinen taiikko, jossa ylispuuna harahkossa järeitä äntyjä, koiuja ja kuolleita kuusia. Pensaskerroksessa tiheästi pihlajaa, koiua, äntyä ja kuusta. Taoite: - Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

36 36/86 91 Pinta-ala: 0.52 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha c Mänty Kuusi Rauduskoiu Pihlaja Mänty Kuusi /ha Kuaus: C3 Suojaetsä. Ylispuustoinen taiikko, jossa ylispuuna harahkossa järeitä äntyjä, koiuja ja kuolleita kuusia. Pensaskerroksessa tiheästi pihlajaa, koiua, äntyä ja kuusta. Taoite: Elinoiainen ja sekapuustoinen radanarsietsikkö. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 92 Pinta-ala: 3.95 Kasupaikka: Maatalousaa Pääpuulaji: S Suojelualue. 93 Pinta-ala: 1.22 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha c 3/ha Rauduskoiu S Suojelualue. Piha-alue. 94 Pinta-ala: 0.47 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha c 3/ha Mänty Rauduskoiu Kuusi Haapa Pihlaja S Suojelualue. Kääpä. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

37 37/86 Kuaus: Mäenpäällyskuio, jossa ylispuustona järeää äntyä, jonka lisäksi ähän koiua. Alajaksolla tiheästi nuorta kuusta. Linnoituslaitteita. Taoite: - Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 95 Pinta-ala: 0.58 Kasupaikka: Maatalousaa Pääpuulaji: S Suojelualue. 96 Pinta-ala: 0.52 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha c 3/ha Pihlaja Teraleppä Raita Rauduskoiu Kuusi Kuusi Kuaus: S Suojelualue. Kääpä. Niitynarsikuio, jossa järeähkö kuusikko. Kuusen alla nuorepaa koiua, kuusta ja raitaa. Pensaskerroksessa saat puulajit toistuat. Taoite: - Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 97 Pinta-ala: 1.29 Kasupaikka: Maatalousaa Pääpuulaji: S Suojelualue. 98 Pinta-ala: 0.43 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: Kuaus: B3 Maiseaniitty ja laidunalue. Niitty/Lehdesniitty. LTJ-kohde: 280/99. Linnustollisesti arokas kohde. Mustauoren etsäalue. Aroluokka I. Aoin niittyalue. Taoite: Alue pysyy aoiena. Toienpiteet: Niitto. 99 Pinta-ala: /ha c 3/ha Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

38 38/86 Pihlaja Haapa Rauduskoiu Mänty Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus Pienpuuston hoito Kuaus: C2.1 Ulkoiluetsä. LTJ-kohde: 280/99. Linnustollisesti arokas kohde. Mustauoren etsäalue. Aroluokka I. 100 Pinta-ala: 0.28 Pieni reunakuio aoien alueen laidalla. Isoipana puustona järeähköä koiua ja äntyä. Välijaksolla haapaa ja ähän raitaa ja aahteraa. Pensaskerroksessa sekalaista lehtipuuta. Taoite: Elinoiainen, sekapuustoinen ja kerroksellinen reunaetsä. Toienpiteet: Välijakson tiheipien puustoryhien harennus ja pienpuuston hoito. 2/ha c 3/ha Raita Rauduskoiu Vaahtera Pihlaja Tuoi Kuusi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus Pienpuuston hoito Kuaus: C2.1 Ulkoiluetsä. Vaahteroita. LTJ-kohde: 280/99. Linnustollisesti arokas kohde. Mustauoren etsäalue. Aroluokka I. 101 Pinta-ala: 0.23 Ulkoilureitin ja aoien niittyalueen äliin jäää kuio, jossa isoipana puustona arttunutta koiua, jonka seassa ähän raitaa, äntyä, kuusta ja haraaleppää. Pensaskerroksessa raitaa, tuoea, aahteraa ja pihlajaa. Taoite: Elinoiainen, sekapuustoinen ja kerroksellinen reunaetsä. Toienpiteet: Harennus tiheipiin puustoryhiin. Pienpuuston hoito aahteran hyäksi, tuoiryhät säästetään. 2/ha c Haraaleppä Hieskoiu /ha Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

39 39/86 Rauduskoiu Pihlaja Vaahtera Haraaleppä Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Yksittäisten puiden poisto Pienpuuston hoito Kuaus: C2.1 Ulkoiluetsä. LTJ-kohde: 280/99. Linnustollisesti arokas kohde. Mustauoren etsäalue. Aroluokka I. Ulkoilureitinarsikuio, jossa isoipana puustona järeähköä koiua, jonka seassa haraaleppää ja raitaa. Pensaskerroksessa aahteraa, pihlajaa, tuoea ja raitaa. Taoite: Turallinen ja iihtyisä reitinarsikuio. Toienpiteet: Yksittäisten puiden poisto ja pienpuuston hoito. Tuoiryhät säästetään. 102 Pinta-ala: 1.31 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha c Kuusi Rauduskoiu Mänty Mänty Mänty Kuusi /ha Kuaus: C2.1 Ulkoiluetsä. Kääpä. LTJ-kohde: 280/99. Linnustollisesti arokas kohde. Mustauoren etsäalue. Aroluokka I. Kallioinen ja kiinen kuio, jossa eri-ikäisrakenteinen ja sekapuustoinen etsä. Ylispuuna järeää äntyä, älijaksolla arttunutta kuusta ja alajaksolla paikoin nuorta äntyä. Pensaskerroksessa saat puulajit toistuat. Taoite: Eri-ikäisyyden kehittäinen. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 103 Pinta-ala: /ha c Kuusi Mänty Rauduskoiu Mänty Kuusi Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Puiden kuntoa tarkkaillaan Pienpuuston hoito tarittaessa /ha Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

40 40/86 Kuaus: C2.1 Ulkoiluetsä. LTJ-kohde: 280/99. Linnustollisesti arokas kohde. Mustauoren etsäalue. Aroluokka I. Ulkoilureitin reunayöhykettä, jossa isoipana puustona eniäkseen järeää kuusta, jonka seassa järeää äntyä ja koiua. Pensaskerroksessa äntyä, kuusta, koiua ja pihlajaa. Taoite: Elinoiainen ja iihtyisä reitinarsietsä. Toienpiteet: Isoan puuston kuntoa tarkkaillaan ja kaadetaan tarittaessa huonokuntoiset puut. Pienpuuston hoito tarittaessa esakoituisen edetessä. Räeen laitayöhykkeelle ei hoitoa. 104 Pinta-ala: 1.40 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha c 3/ha Kuusi Hieskoiu Mänty Kuusi Pihlaja Haapa Haapa Kuaus: C2.1 Ulkoiluetsä. Kääpä. LTJ-kohde: 280/99. Linnustollisesti arokas kohde. Mustauoren etsäalue. Aroluokka I. Kallioinen ja kiinen äntyaltainen kuio kallioalueeseen ja ulkoilureittiin rajautuen. Männyn seassa ähän koiua, kuusta ja haapaa. Pensaskerroksessa äntyä, koiua, pihlajaa ja haapaa. Taoite: Elinoiainen ja iihtyisä ulkoiluetsä. Toienpiteet: Ulkoilureitin arren heikentyneiden puiden poisto ja pienpuuston hoito. 105 Pinta-ala: 0.26 Kasupaikka: Räe Pääpuulaji: Mänty 2/ha c Kuusi Hieskoiu Mänty Paju Hieskoiu /ha Kuaus: Räe (Muu arokas elinypäristö). C5 Aroetsä. Pajuja. LTJ-kohde: 280/99. Linnustollisesti arokas kohde. Mustauoren etsäalue. Aroluokka I. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

41 41/86 Kostea soistunut (räe)painanne kallioalueen sisällä. Isoipana puustona järeähköä, utta kituliasta äntyä, jonka alla ähän pienepää ja huonokuntoista ja kuollutta koiua ja kuusta. Kenttäkerroksessa suopursua ja rahkasaalta, jotka kieliät soistuneisuudesta. Jonkin erran pystylahopuuta. Taoite: Luontainen suokasillisuus ja puusto. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 106 Pinta-ala: 1.88 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty 2/ha c Kuusi Rauduskoiu Mänty Mänty /ha Kuaus: C5 Aroetsä. Katajia. Kääpä. LTJ-kohde: 280/99. Linnustollisesti arokas kohde. Mustauoren etsäalue. Aroluokka I. Laajahko kallioalue, jossa näyttäää ja kituliasta eri-ikäistä kallioännikköä. Lisäksi jonkin erran kuusta ja koiua. Pensaskerroksessa paikoin näyttäää katajaa. Taoite: Luontainen kalliokasillisuus ja puusto. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 107 Pinta-ala: 0.57 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty 2/ha c Kuusi Rauduskoiu Mänty /ha Kuaus: C2.1 Ulkoiluetsä. Katajia. LTJ-kohde: 280/99. Linnustollisesti arokas kohde. Mustauoren etsäalue. Aroluokka I. 108 Pinta-ala: 0.80 Pieni kallioalue, jossa kituliasta äntyä. Taoite: Luontainen kalliokasillisuus ja puusto. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 2/ha c 3/ha Hieskoiu Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

42 42/86 Mänty Hieskoiu Kuusi Kuusi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Ensiharennus Pienpuuston hoito Kuaus: C2.1 Ulkoiluetsä. LTJ-kohde: 280/99. Linnustollisesti arokas kohde. Mustauoren etsäalue. Aroluokka I. Nuori, tiheä ja sekapuustoinen etsä reheällä ja aikanaan ojitetulla paikalla. Puusto eniäkseen nuorta istutettua äntyä, jonka seassa hiean pienepää koiua ja kuusta. Pensaskerroksessa koiua ja kuusta. Taoite: Elinoiainen ja sekapuustoinen arttunut änty-koiuetsä. Toienpiteet: Harennus ja pienpuuston hoito ännyn ja koiun hyäksi. 109 Pinta-ala: /ha c Kuusi Kuusi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus Pienpuuston hoito /ha Kuaus: C2.1 Ulkoiluetsä. LTJ-kohde: 280/99. Linnustollisesti arokas kohde. Mustauoren etsäalue. Aroluokka I. 110 Pinta-ala: 1.08 Aikanaan korpea ollut, nykyään lähinnä turekangasta olea reheä kuio, jossa erittäin tiheästi järeähköä ja nuorepaa eri-ikäistä kuusta. Kuiolta puuttuu pensas-, kenttä ja pohjakerros puuston tiheyden takia. Kuiolla laidalla anha ojitus. Taoite: Elinoiainen ja kerroksellinen ulkoiluetsä. Toienpiteet: Väljennys ja latusaukkojen teko kerroksellisuuden edistäiseksi. Pienpuusto hoito siellä issä alikasosta. 2/ha c 3/ha Kuusi Hieskoiu Kuusi Kuusi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Yksittäisten puiden poisto Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

43 43/86 Pienpuuston hoito Kuaus: C2.1 Ulkoiluetsä. Kääpiä. Hieskoiualtainen reheä ja aikanaan ojitettu kuio. Koiun lisäksi kuusta, ähän haapaa, raitaa ja leppää. Kuion aarailla osilla pensaskerroksessa tiheää kuusialikasosta, jonka lisäksi paikoin lehtipuuta. 111 Pinta-ala: 0.46 Taoite: Kerroksellisuus ja sekapuustoisuus. Toienpiteet: Tiheipien puustoryhiin kohdistua paikoittainen puiden poiinta kerroksellisuuden ja sekapuustoisuuden edistäiseksi. Alikasoksen pienpuuston hoito. 2/ha c 3/ha Mänty Kuusi Haapa Hieskoiu Kuusi Kuusi Hieskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Yksittäisten puiden poisto Pienpuuston hoito Kuaus: C2.1 Ulkoiluetsä. Aikanaan ojitettu kuio, jossa eri-ikäinen kuusikko. Kuusen lisäksi koiua ja ähän uuta lehtipuuta. Välijaksolla ja pensaskerroksessa nuorepaa kuusta. 112 Pinta-ala: 0.35 Taoite: Turallinen, hoidettu, kerroksellinen ja sekapuustoinen reitinarsikuio. Toienpiteet: Yksittäisten puiden poisto ja pienpuuston hoito. 2/ha c 3/ha Rauduskoiu Hieskoiu Kuusi Mänty Kuusi Hieskoiu Mänty Kuusi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus Pienpuuston hoito Kuaus: C2.1 Ulkoiluetsä. LTJ-kohde: 280/99. Linnustollisesti arokas kohde. Mustauoren etsäalue. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

44 44/86 Aroluokka I. Pienehkö, puustoltaan tiheä ja eri-ikäinen etsä, jossa yliällä jaksolla uutaia järeitä äntyjä ja kuusia. Vallitsealla jaksolla ryhissä paikoin tiheästi arttunutta kuusta, jonka seassa ähän äntyä ja koiua. Pensaskerroksessa saat puulajit toistuat. Taoite: Elinoiainen ulkoiluetsä. Toienpiteet: Kuusiryhien harennus ja pienpuuston hoito. 113 Pinta-ala: 0.27 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha c 3/ha Rauduskoiu Hieskoiu Kuusi Mänty Kuusi Hieskoiu Mänty Kuusi Kuaus: C2.1 Ulkoiluetsä. LTJ-kohde: 280/99. Linnustollisesti arokas kohde. Mustauoren etsäalue. Aroluokka I. Pienehkö, puustoltaan tiheä ja eri-ikäinen etsä, jossa yliällä jaksolla uutaia järeitä äntyjä ja kuusia. Vallitsealla jaksolla tiheästi arttunutta kuusta, jonka seassa äntyä ja koiua. Pensaskerroksessa saat puulajit toistuat. Taoite: Eri-ikäinen ja lajinen luonnontilassaan kehittyä kuio. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 114 Pinta-ala: 0.25 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha c Mänty Kuusi Rauduskoiu Pihlaja Mänty Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Pienpuuston hoito /ha Kuaus: C2.1 Ulkoiluetsä. LTJ-kohde: 280/99. Linnustollisesti arokas kohde. Mustauoren etsäalue. Aroluokka I. Pieni uuta ypäristö korkeaalla olea aara ja aloisa kuio, jossa isoipana puustona harahkossa yksinoaan järeähköä äntyä. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

45 45/86 Pensaskerroksessa harahkossa kuusta, koiua, äntyä ja pihlajaa. Taoite: Uusi puusukupoli. Toienpiteet: Pienpuuston hoito. 115 Pinta-ala: /ha c Hieskoiu Mänty Hieskoiu Haapa Kuusi Kuusi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Yksittäisten puiden poisto Pienpuuston hoito /ha Kuaus: C2.1 Ulkoiluetsä. Teraleppiä. Vaahteroita. Kuion eteläosassa: LTJ-kohde: 62/91. Aroluokka I. Arokkaat kasillisuus- ja kasistokohteet. Niinisaarentien kalliojakson pohjoisosa. LTJ-kohde: 280/99. Linnustollisesti arokas kohde. Mustauoren etsäalue. Aroluokka I Pinta-ala: 0.32 Ulkoilureittien älissä olea reheä etsikkö, jossa onijaksoinen ja -lajinen puusto. Yliällä jaksolla eniäkseen järeähköä hieskoiua, jonka lisäksi kuusta. Lisäksi hiean haraaleppää ja haapaa. Välijaksolla paikoin tiheästi nuorta kuusta, jonka lisäksi äntyä ja koiua. Pensaskerroksessa runsaasti kuusta, jonka lisäksi sekalaista lehtipuuta. Taoite: Elinoiainen, aloisa ja onijaksoinen reitinarsikuio, jota kehitetään aloisana ja äljä-asentoisena. Kuusettuista estetään. Toienpiteet: Poiitaan kuion reunoilta huonokuntoisipia yläjakson puita pois. Väli- ja alajakson nuoreen kuusikkoon kohdistua hoito, keskiosaan hoitaaton yöhyke näköesteeksi. 2/ha c Hieskoiu Mänty Hieskoiu Teraleppä Kuusi Teraleppä Kuusi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

46 46/86 Pienpuuston hoito Kuaus: C2.1 Ulkoiluetsä. Teraleppiä. Vaahteroita. Vesitaloudeltaan uuntunut lehtokorpi. Kuion eteläosassa: LTJ-kohde: 62/91. Aroluokka I. Arokkaat kasillisuus- ja kasistokohteet. Niinisaarentien kalliojakson pohjoisosa. LTJ-kohde: 280/99. Linnustollisesti arokas kohde. Mustauoren etsäalue. Aroluokka I. Ulkoilureittien älissä olea reheä ja kosteahko korpipainenne, jonka esitalous uuntunut reitistön takia. Yliällä jaksolla eniäkseen järeähköä hieskoiua, jonka lisäksi kuion eteläosissa järeähköä kuusta. Lisäksi hiean haraa- ja teraleppää. Pensaskerroksessa runsaasti kuusta, jonka lisäksi sekalaista lehtipuuta. Taoite: Moniuotoinen luonnonarokuio, jossa huolehditaan yös puuston elinoiaisuudesta ja turallisuudesta. Kehitetään äljänä ja lehtipuualtaisena. Toienpiteet: Kuuseen kohdistua pienpuuston hoito. 116 Pinta-ala: 0.14 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha c Kuusi Rauduskoiu Haraaleppä Mänty Kuusi Haapa Teraleppä /ha Kuaus: C2.1 Ulkoiluetsä. LTJ-kohde: 62/91. Aroluokka I. Arokkaat kasillisuus- ja kasistokohteet. Niinisaarentien kalliojakson pohjoisosa. LTJ-kohde: 43/2010. Linnustollisesti arokas kohde. Niinisaarentien pohjoispuolen etsä. Aroluokka III. 117 Pinta-ala: 0.08 Kapea reitinarsikuio. Isoipana puustona järeähköä haapaa, leppää, äntyä ja kuusta. Välijaksolla ähän nuorepaa kuusta. Pensaskerroksessa saat puulajit toistuat, jonka lisäksi pihlajaa. Taoite: Elinoiainen reitinarsietsä. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 2/ha c 3/ha Kuusi Kuusi Haraaleppä Mänty Hieskoiu Kuusi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

47 47/86 Harennus Pienpuuston hoito Kuaus: C2.1 Ulkoiluetsä. LTJ-kohde: 280/99. Linnustollisesti arokas kohde. Mustauoren etsäalue. Aroluokka I. Pieni kuio ulkoilureittien ja oialinjan älissä. Isoipana puustona arttunutta kuusta, jonka seassa koiua ja ähän haraaleppää. Muutaa järeä ylispuuänty. Pensaskerros hara etsikön tiheydestä johtuen, siellä täällä kuusta, koiua ja leppää. Taoite: Elinoiainen, sekapuustoinen, aloisa ja kerroksellinen reunaetsä. Toienpiteet: Kuusikon harennus ja pienpuuston hoito. 118 Pinta-ala: 0.71 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha c Haapa Mänty Kuusi Rauduskoiu /ha Kuaus: C2.1 Ulkoiluetsä. LTJ-kohde: 62/91. Aroluokka I. Arokkaat kasillisuus- ja kasistokohteet. Niinisaarentien kalliojakson pohjoisosa. LTJ-kohde: 43/2010. Linnustollisesti arokas kohde. Niinisaarentien pohjoispuolen etsä. Aroluokka III. Kallionlakikuio, jossa isoipana puustona arttunutta kuusta, jonka lisäksi äntyä ja äheän koiua ja haapaa. Pensaskerroksessa saat puulajit toistuat. Jonkin erran kuusilahopuuta pystyssä ja aassa. Taoite: Lahopuun lisäys. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 119 Pinta-ala: 0.13 Kasupaikka: Korpi Pääpuulaji: Hieskoiu 2/ha c 3/ha Mänty Paju Hieskoiu Kuaus: E Erityisalue. LTJ-kohde: 280/99. Linnustollisesti arokas kohde. Mustauoren etsäalue. Aroluokka I. Pieni hieskoiualtainen soistua. Nuoren hieskoiun alla pajua ja pienepää koiua. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

48 48/86 Taoite: Luontainen suokasillisuus ja puusto. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 120 Pinta-ala: 0.87 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha c 3/ha Mänty Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Kuaus: C2.1 Ulkoiluetsä. LTJ-kohde: 62/91. Aroluokka I. Arokkaat kasillisuus- ja kasistokohteet. Niinisaarentien kalliojakson pohjoisosa. LTJ-kohde: 43/2010. Linnustollisesti arokas kohde. Niinisaarentien pohjoispuolen etsä. Aroluokka III. Sekapuustoinen ja eri-ikäisrakenteinen etsä, jossa eniäkseen arttunutta kuusta, jonka lisäksi koiua ja äntyä. Ylispuuna järeää äntyä. Pensaskerroksessa saat puulajit toistuat. Taoite: Sekapuustoinen ja eri-ikäinen etsä. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 121 Pinta-ala: 0.41 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha c 3/ha Mänty Haapa Rauduskoiu Kuusi Kuusi Kuusi Pihlaja Kuaus: E Erityisalue. Haapoja. LTJ-kohde: 43/2010. Linnustollisesti arokas kohde. Niinisaarentien pohjoispuolen etsä. Aroluokka III. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

49 49/86 Voialinjojen ja ulkoilureitin äliin jäää sekapuustoinen ja eri-ikäinen etsä. Ylispuina todella järeitä äntyjä harahkossa. Vallitseassa jaksossa erikokoista kuusta, jonka seassa haapaa ja koiua. Kuion itäosassa lisäksi erillisiä haaparyhiä. Pensaskerroksessa pääosin kuusta. Taoite: Sekapuustoinen ja kerroksellinen ulkoiluetsä. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 122 Pinta-ala: 0.35 Kasupaikka: Joutoaa Pääpuulaji: Mänty 2/ha c 3/ha Mänty Kuaus: C2.1 Ulkoiluetsä. LTJ-kohde: 62/91. Aroluokka I. Arokkaat kasillisuus- ja kasistokohteet. Niinisaarentien kalliojakson pohjoisosa. LTJ-kohde: 43/2010. Linnustollisesti arokas kohde. Niinisaarentien pohjoispuolen etsä. Aroluokka III. Yläosiltaan lähes puuton kallioalue, Kuion reunoilla uutaia järeitä kilpikaarnaisia äntyjä. Taoite: Luontainen kalliokasillisuus ja puusto. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 123 Pinta-ala: 0.23 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty 2/ha c Kuusi Haapa Mänty Pihlaja /ha Kuaus: E Erityisalue. LTJ-kohde: 62/91. Aroluokka I. Arokkaat kasillisuus- ja kasistokohteet. Niinisaarentien kalliojakson pohjoisosa. LTJ-kohde: 43/2010. Linnustollisesti arokas kohde. Niinisaarentien pohjoispuolen etsä. Aroluokka III. Pieni kalliokuio oialinjojen risteäisalueella. Pari järeäpää äntyä, uuten harassa nuorta äntyä, haapaa ja koiua. Pensaskerroksessa saat puulajit toistuat, jonka lisäksi pihlajaa. Taoite: Luontainen kalliokasillisuus ja puusto. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 124 Pinta-ala: 0.26 Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

50 50/86 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha c 3/ha Mänty Haraaleppä Rauduskoiu Raita Haapa Kuaus: E Erityisalue. LTJ-kohde: 43/2010. Linnustollisesti arokas kohde. Niinisaarentien pohjoispuolen etsä. Aroluokka III. Nuori koiikko täyttöäen laidalla. Koiun seassa nuorta haraaleppää, ja äheän äntyä, haapaa ja raitaa. Taoite: Elinoiainen, sekapuustoinen ja kerroksellinen arttunut etsä. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 125 Pinta-ala: 0.25 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha c 3/ha Mänty Haapa Rauduskoiu Kuusi Kuusi Pihlaja Kuaus: E Erityisalue. LTJ-kohde: 43/2010. Linnustollisesti arokas kohde. Niinisaarentien pohjoispuolen etsä. Aroluokka III. Pieni kuio oialinjan ja ulkoilureitin älissä. Isoipana puustona arttunutta kuusta, jonka lisäksi haapaa ja koiua. Pensaskerroksessa saat puulajit toistuat, jonka lisäksi pihlajaa. Taoite: Elinoiainen reitinarsietsä. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 126 Pinta-ala: 0.15 Kasupaikka: Vesistö Pääpuulaji: Kuaus: 0 Hoidon ulkopuolella olea alue. Entiseen kaioskuiluun syntynyt lapi. Taoite: - Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 128 Pinta-ala: 0.75 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Raita Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

51 51/86 2/ha c Mänty Raita Rauduskoiu Haraaleppä Haapa /ha Kuaus: E Erityisalue. LTJ-kohde: 62/91. Aroluokka I. Arokkaat kasillisuus- ja kasistokohteet. Niinisaarentien kalliojakson pohjoisosa. LTJ-kohde: 43/2010. Linnustollisesti arokas kohde. Niinisaarentien pohjoispuolen etsä. Aroluokka III. Vanhaa pihapiiriä. Isoipana puustona järeää raitaa, arttunutta koiua, leppää ja äheän järeää haapaa. Lisäksi pari järeää äntyä. Pensaskerroksessa tuoea, raitaa ja taikinaarjaa. Taoite:- Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 129 Pinta-ala: 0.31 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha c Rauduskoiu Haapa Raita Paju Rauduskoiu Pihlaja Haapa /ha Kuaus: C2.1 Ulkoiluetsä. Ulkoilureitin ja ruoikkoalueen äliin jäää pitkä ja kapea kuio. Isoipana puustona nuorta/arttunutta koiua, jonka seassa haapaa ja raitaa. Pensaskerroksessa pääosin pajua ja äheän haapaa ja koiua. Taoite: Elinoiainen reitinarsietsä, josta näkyiä ruoikkoalueelle. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 130 Pinta-ala: 0.91 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha c Rauduskoiu Raita /ha Kuaus: C2.1 Ulkoiluetsä. Puoliaoin reittien ja niiden leentyien halkoa kuio, jossa nuorta koiunesaa ja raitaa. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

52 52/86 Taoite: Elinoiainen nuori reitinarsietsä. Toienpiteet: Pienpuusto hoito, jolla alitaan kehityskelpoisiat yksilöt pensaskerroksesta. 131 Pinta-ala: 0.79 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha c 3/ha Rauduskoiu Mänty Rauduskoiu Kuusi Mänty Kuusi Kuaus: C2.1 Ulkoiluetsä. Tuoreen kankaan osin soistunut etsikkö, jossa isoipana puustona järeää äntyä ja osin huonokuntoista ja kuollutta kuusta ja ähän koiua. Pensaskerroksessa saat puulajit toistuat, jonka lisäksi pihlajaa ja pajua. Kohtuulisen paljon aalahopuuta. Taoite: Kerroksellinen, sekapuustoinen ja lahopuustoinen ulkoiluetsä. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 132 Pinta-ala: 0.56 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha c 3/ha Kuusi Mänty Mänty Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Ensiharennus Pienpuuston hoito Kuaus: C2.1 Ulkoiluetsä. Ylispuustoinen nuori etsä, jossa uutaia järeitä äntyjä ylispuuna. Vallitseassa jaksossa tiheästi nuorta koiua, jonka seassa äntyä ja kuusta. Taoite: Elinoiainen ja sekapuustoinen nuori etsä. Toienpiteet: Nuoren etsän hoito ännyn ja koiun hyäksi. 133 Pinta-ala: 0.26 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

53 53/86 2/ha c Mänty Rauduskoiu Raita Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Taiikonhoito /ha Kuaus: C3 Suojaetsä. Junaradan kuilun ieressä olea taiikko, jossa sekaista lehtipuuta, jonka seassa äntyä. Taoite: Elinoiainen radanreunaetsä. Toienpiteet: Taiikonhoito, jossa otetaan esiin äntyä sen puuttuessa koiua. 134 Pinta-ala: 1.62 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha c 3/ha Kuusi Rauduskoiu Mänty Kataja Mänty Pihlaja Kuusi Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Maiseanhoito Pienpuuston hoito Kuaus: C2.1 Ulkoiluetsä. Katajia. Monin paikoin kallioinen ja kiinen kuio, jossa arttunutta ja anhaa äntyä, huonokuntoista ja kuollutta kuusta ja koiua. Pensaskerroksessa saat puulajit toistuat, jonka lisäksi pihlajaa ja katajaa. Kohtuullisen paljon kuollutta puuta. Taoite: Siisti ja hoidettu kuio. Myös kuitenkin sekapuustoinen, kerroksellinen ja osin lahopuustoinen etsikkö. Toienpiteet: Maiseanhoito, jossa otetaan hienoja äntyjä esiin poistaalla kuolleita ja huonokuntoisia kuusia ja kuusiryhiä. Pienpuuston hoidolla otetaan esiin näyttäät katajat ja uu näyttää ja kasatettaaksi aiottu puusto. 135 Pinta-ala: 0.16 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: 2/ha c Mänty Rauduskoiu Raita /ha Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

54 54/86 Kuaus: C3 Suojaetsä. Rautatien ja pellon äliin jäää älialue. Männyntaiia. Taoite: Suojaetsä. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 136 Pinta-ala: 0.11 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha c Mänty Rauduskoiu Pihlaja Raita /ha S Suojelualue. 137 Pinta-ala: 1.04 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha c 3/ha Mänty Kuaus: C3 Suojaetsä. Kääpä. Kallioinen kuio, jossa pieni puuton kohta. Isoipana puustona arttunutta äntyä, jonka seassa paikoin koiua ja kuusta. Pensaskerroksessa pääosin äntyä, jonka lisäksi pihlajaa, koiua ja katajaa. Taoite: Elinoiainen ulkoiluetsä. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 138 Pinta-ala: 0.91 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha c 3/ha Raita Pihlaja Rauduskoiu Mänty Kuusi Kuaus: S Suojelualue. Ylitiheä istutettu nuori ännikkö. Männyn seassa koiua ja alla kuusta ja pihlajaa. Taoite: - Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

55 55/ Pinta-ala: 0.57 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha c 3/ha Haraaleppä Pihlaja Kuusi Rauduskoiu Kuusi Mänty Kuaus: S Suojelualue. Ylitiheä nuori kuusikko, kuusen seassa ja alla koiua ja ähän pihlajaa ja leppää. Taoite: - Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 140 Pinta-ala: 0.77 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha c 3/ha Rauduskoiu Pihlaja Raita Kuusi Rauduskoiu Kuaus: S Suojelualue. Kääpä. Ylitiheä nuori/arttunut kuusikko, jonka seassa koiua. Ylispuuna uutaa järeä koiu ja pensaskerroksessa kuusta, koiuaja pihlajaa. Taoite: - Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 141 Pinta-ala: 0.20 Kasupaikka: Korpi Pääpuulaji: Teraleppä 2/ha c 3/ha Hieskoiu Teraleppä Teraleppä Kuusi Kuusi Kuaus: S Suojelualue. Teraleppiä. Teraleppäaltainen ylitiheä nuori etsä. Lepän seassa hieskoiua ja pensaskerroksessa kuusta. Taoite:- Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

56 56/ Pinta-ala: 0.54 Kasupaikka: Korpi Pääpuulaji: Hieskoiu 2/ha c Hieskoiu Teraleppä Teraleppä Kuusi Kuusi /ha Kuaus: S Suojelualue. Teraleppiä. Kääpä. Nuori ylitiheä hieskoiikko. Koiun seassa teraleppää ja kuusta. Lisäksi pari järeää leppää ylispuuna. Taoite: - Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 143 Pinta-ala: 0.27 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha c Kuusi Rauduskoiu /ha S Suojelualue. 144 Pinta-ala: 0.86 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Teraleppä 2/ha c 3/ha Teraleppä Teraleppä Hieskoiu S Suojelualue. 145 Pinta-ala: 0.45 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha c 3/ha Haapa Mänty Kuusi Rauduskoiu Mänty Kuaus: S Suojelualue. Kääpä. Kuion keskellä anha aanottopaikka. Isoipana puustona järeitä ylispuuäntyjä, joiden alla arttunutta ja nuorta kuusta, joiden seassa koiua ja äntyä. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

57 57/86 Taoite: - Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 146 Pinta-ala: 3.52 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha c 3/ha Rauduskoiu Kuusi Mänty Haapa S Suojelualue. Kääpä. 147 Pinta-ala: 1.29 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty 2/ha c 3/ha Mänty Kuaus: S Suojelualue. Katajia. Kääpä. Kallioalue, jossa kituliasta äntyä ja katajaa. Lisäksi louhittuja linnoituslaitteita ja luola. Taoite: - Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 148 Pinta-ala: 0.40 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty 2/ha c 3/ha Mänty Kuaus: S Suojelualue. Katajia. Pieni kallioalue. Isoipana puustona harassa järeää kituliasta äntyä. Pensaskerroksessa nuorepaa äntyä ja katajaa. Taoite: - Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 149 Pinta-ala: 0.56 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

58 58/86 2/ha c 3/ha Mänty Mänty Rauduskoiu E Erityisalue. 150 Pinta-ala: 0.29 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha c Kuusi Mänty Haapa Rauduskoiu Pihlaja /ha Kuaus: C2.1 Ulkoiluetsä. LTJ-kohde: 280/99. Linnustollisesti arokas kohde. Mustauoren etsäalue. Aroluokka I. 151 Pinta-ala: 0.16 Pieni kuio kallioalueen ja tien älissä. Isoipana puustona järeää äntyä, jonka alla nuorta ja arttunutta kuusta, joka onin paikoin kuollutta ja kuoleassa. Kuusen lisäksi haapaa ja koiua ja pensaskerroksessa yös pihlajaa. Taoite: Lahopuujatkuon ylläpito. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 2/ha c Kuusi Rauduskoiu Mänty Mänty Mänty Kuusi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Ensiharennus Pienpuuston hoito /ha Kuaus: C2.1 Ulkoiluetsä. LTJ-kohde: 280/99. Linnustollisesti arokas kohde. Mustauoren etsäalue. Aroluokka I. Kallioinen ja kiinen kuio, jossa tiheästi nuorta äntyä. Männyn seassa kuusta ja koiua. Pensaskerroksessa saat puulajit toistuat. Lisäksi uutaia anhoja änty-ylispuita. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

59 59/86 Taoite: Elinoiainen, arttunut änty-lehtipuualtainen etsä. Kehitetään änty- ja lehtipuualtaisena etsänä. Toienpiteet: Nuoren puuston harennus, jossa suositaan äntyä ja koiua. Pienpuuston hoito, jossa suositaan saoja puulajeja. 152 Pinta-ala: 1.27 Kasupaikka: Räe Pääpuulaji: Mänty 2/ha c 3/ha Kuusi Hieskoiu Mänty Kuaus: Räe (Muu arokas elinypäristö). C5 Aroetsä. LTJ-kohde: 280/99. Linnustollisesti arokas kohde. Mustauoren etsäalue. Aroluokka I. 153 Pinta-ala: 0.57 Räe, jossa yläjaksolla järeähköä äntyä ja alajaksolla nuorta hieskoiua, kuion reunoilla ähän kuusta. Pensaskerroksessa saat puulajit toistuat, jonka lisäksi pajua. Taoite: Luontainen suokasillisuus ja puusto. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 2/ha c Mänty Rauduskoiu Mänty Kuusi Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Taiikonhoito /ha Kuaus: C2.1 Ulkoiluetsä. LTJ-kohde: 280/99. Linnustollisesti arokas kohde. Mustauoren etsäalue. Aroluokka I. Aara ja aloisa ylispuustoinen taiikko. Ylispuuna järeää äntyä ja koiua. Pensaskerroksessa äntyä, koiua ja kuusta. Taoite: Elinoiainen, aloisa ja sekapuustoinen nuori etsä ylispuuston alle. Toienpiteet: Taiikonhoito, jossa suositaan äntyä ja koiua. Nuorta puustoa kehitettäisiin alusta asti äljä-asentoisena. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

60 60/ Pinta-ala: 1.63 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha c 3/ha Rauduskoiu Kuusi Mänty Kuusi Kuaus: C2.1 Ulkoiluetsä. Kääpä. LTJ-kohde: 280/99. Linnustollisesti arokas kohde. Mustauoren etsäalue. Aroluokka I. Osin kallioinen ja kiinen kuio, jossa yliässä jaksossa järeää äntyä ja alajaksolla nuorta ja arttunutta kuusta, jonka seassa äntyä ja haapaa. Pensaskerroksessa kuusta, pihlajaa, koiua ja äntyä. Taoite: Elinoiainen ulkoiluetsä. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 155 Pinta-ala: 0.31 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty 2/ha c Kuusi Rauduskoiu Mänty /ha Kuaus: C2.1 Ulkoiluetsä. Katajia. LTJ-kohde: 280/99. Linnustollisesti arokas kohde. Mustauoren etsäalue. Aroluokka I. 156 Pinta-ala: 0.20 Pieni kallioalue, jossa uutaia iäkkäitä ja näyttäiä kilpikaarnaista äntyä. Muutaa puuton aokalliokohta. Taoite: Luontainen kalliokasillisuus ja puusto. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 2/ha c 3/ha Hieskoiu Mänty Kuusi Hieskoiu Kuusi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Yksittäisten puiden poisto Pienpuuston hoito Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

61 61/86 C2.1 Ulkoiluetsä. Itäistä laajepaa naapurikuiota äljepipuustoisepi alue. Isoipana puustona järeähköä kuusta, jonka seassa uutaa koiu ja änty. Ylispuuna uutaa järeäpi änty. Pensaskerros hara. Taoite: Kerroksellinen, sekapuustoinen ja elinoiainen reitinarsietsä. Toienpiteet: Suunnitelakaudella ahdollisesti syntyneiden aarallisten puiden poisto. Lisäksi uutaia puita poistetaan kerroksellisuuden edistäiseksi. Pienpuuston hoito sinne, issä aluspuustoa. 157 Pinta-ala: 1.89 Kasupaikka: Korpi Pääpuulaji: Kuusi 2/ha c 3/ha Hieskoiu Kuusi Mänty Kuusi Hieskoiu Kuusi Haapa Kuusi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus Pienpuuston hoito Kuaus: C2.1 Ulkoiluetsä. Mustikkaturekangas (I). LTJ-kohde: 280/99. Linnustollisesti arokas kohde. Mustauoren etsäalue. Aroluokka I. 158 Pinta-ala: 0.36 Aikanaan korpea ollut, nykyään lähinnä ustikkaturekangas I:stä astaaa reheä reitinarsikuio, jossa paikoin tiheästi eri-ikäistä kuusta, jonka seassa paikoin koiua. Koiua eneän arsinkin kuion eteläosassa. Pensaskerroksessa paikoin kuusta aloisilla kohdilla. Kuion pohjoispäässä anha ojitus. Taoite: Elinoiainen, kerroksellinen ja sekapuustoinen ulkoiluetsä. Toienpiteet: Kuuseen kohdistua harennuksen ja poiintahakkuun yhdistelä kuion puuston luonteen ukaan. Väljiät ja soisiat puuston osat jätetään harentaisen ulkopuolelle. Pienpuuston hoito sinne, issä kuusialikasosta. Moleilla toienpiteillä tähdätään kerroksellisuuden ja sekapuustoisuuden edistäiseen ja reitinarren lähinäkyiin etsän sisään. 2/ha c Hieskoiu Kuusi Kuusi Hieskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Yksittäisten puiden poisto /ha Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

62 62/86 Pienpuuston hoito Kuaus: C2.1 Ulkoiluetsä. Hieskoiualtainen äljäpuustoinen kuio, jossa paikoin tiheä kuusialikasos. 159 Pinta-ala: 0.38 Taoite: Kerroksellisuus, sekapuustoisuus ja elinoiaisuus. Toienpiteet: Muutaasta tiheäästä koiuryhästä poistetaan yksittäisiä koiuja alikasoksen kuusten kasun hyäksi. Alikasoskuusikon pienpuuston hoito. 2/ha c Hieskoiu Kuusi Kuusi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Ensiharennus Pienpuuston hoito /ha Kuaus: C2.1 Ulkoiluetsä. LTJ-kohde: 280/99. Linnustollisesti arokas kohde. Mustauoren etsäalue. Aroluokka I. Entistä korpea, joka on uuttunut ojituksen yötä turekankaaksi. Nuori etsä, jossa kaksijaksoinen puusto. Yleässä jaksossa nuorta hieskoiua ja arttunutta kuusta. Alealla taiijaksolla kuusta ja äheän äntyä. Taoite: Elinoiainen nuori reitinarsietsä. Toienpiteet: Hieskoiun ja kuusiryhien harennus ja kuusikon taiikonhoito. 160 Pinta-ala: 1.33 Kasupaikka: Räe Pääpuulaji: Mänty 2/ha c Mänty Hieskoiu Kuusi Mänty Hieskoiu /ha Kuaus: C2.1 Ulkoiluetsä. LTJ-kohde: 280/99. Linnustollisesti arokas kohde. Mustauoren etsäalue. Aroluokka I. Entistä räettä, joka on uuttunut ojituksen yötä turekankaaksi. Isoipana puustona lähes pelkästään järeätä äntyä, kuion reunoilla uutaa isopi koiu ja kuusi. Pensaskerroksessa pääasiassa hieskoiua ja jonkin erran kuusta. Taoite: Elinoiainen ja kerroksellinen reitinarsietsä.. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

63 63/86 Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 161 Pinta-ala: 0.03 Kasupaikka: Joutoaa Pääpuulaji: Kuaus: C5 Aroetsä. Nea. LTJ-kohde: 280/99. Linnustollisesti arokas kohde. Mustauoren etsäalue. Aroluokka I. Pieni puuton nea. Taoite: Luontainen suokasillisuus ja puusto. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 162 Pinta-ala: 0.44 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Kuusi 2/ha c 3/ha Mänty Kuusi Hieskoiu Kuusi Kuusi Hieskoiu Haapa Kuaus: C2.1 Ulkoiluetsä. LTJ-kohde: 62/91. Aroluokka I. Arokkaat kasillisuus- ja kasistokohteet. Niinisaarentien kalliojakson pohjoisosa. LTJ-kohde: 280/99. Linnustollisesti arokas kohde. Mustauoren etsäalue. Aroluokka I Pinta-ala: 0.35 Aikoinaan ojitettu kosteahko, reheä ja järeä etsikkö ulkoilureittien älissä. Yliällä jaksolla järeää ja iäkästä kuusta, jonka seassa koiua ja äntyä ja äheän haapaa. Välijaksolla paikoin nuorepaa kuusta. Pensaskerroksessa paikoin tiheitä kuusiryhiä. Eri-asteista lahopuuta. Taoite: Luonnonaroiltaan oniuotoinen reitinarsikuio. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 2/ha c 3/ha Mänty Kuusi Hieskoiu Kuusi Kuusi Hieskoiu Haapa Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

64 64/86 Pienpuuston hoito Kuaus: C2.1 Ulkoiluetsä. LTJ-kohde: 62/91. Aroluokka I. Arokkaat kasillisuus- ja kasistokohteet. Niinisaarentien kalliojakson pohjoisosa. LTJ-kohde: 280/99. Linnustollisesti arokas kohde. Mustauoren etsäalue. Aroluokka I. 163 Pinta-ala: 0.49 Aikoinaan ojitettu kosteahko, reheä ja eri-ikäinen etsikkö ulkoilureittien älissä. Yliällä jaksolla järeää ja iäkästä kuusta, jonka seassa koiua ja äntyä ja äheän haapaa. Välijaksolla paikoin nuorepaa kuusta. Pensaskerroksessa paikoin tiheitä kuusiryhiä. Taoite: Elinoiainen, sekapuustoinen, aloisa ja kerroksellinen reitinarsikuio. Toienpiteet: Tiheipien etsänosien harennus ja pensaskerroksen pienpuuston hoito. Moleilla toienpiteillä tähdätään kerroksellisuuden ja sekapuustoisuuden edistäiseen. 2/ha c Mänty Kuusi Rauduskoiu Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus Pienpuuston hoito /ha Kuaus: C2.1 Ulkoiluetsä. LTJ-kohde: 43/2010. Linnustollisesti arokas kohde. Niinisaarentien pohjoispuolen etsä. Aroluokka III. Kallioinen ja kiinen äntyaltainen kuio. Männyn seassa ähän koiua ja kuusta. Pensaskerroksessa sekalaista lehtipuuta. Taoite: Elinoiainen, sekapuustoinen ja kerroksellinen reitinarsietsä. Toienpiteet: Tiheipien äntyryhien harennus. Pienpuuston hoito tiheipiin alikasoksiin. 164 Pinta-ala: 0.29 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha c Pihlaja Kuusi Haapa Kuusi Mänty Hieskoiu /ha Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

65 65/86 Kuaus: C2.1 Ulkoiluetsä. LTJ-kohde: 62/91. Aroluokka I. Arokkaat kasillisuus- ja kasistokohteet. Niinisaarentien kalliojakson pohjoisosa. LTJ-kohde: 43/2010. Linnustollisesti arokas kohde. Niinisaarentien pohjoispuolen etsä. Aroluokka III. Eteläpäästään soistunut ja hieskoiualtainen reitinarsikuio, jossa isoipana puustona kuion eteläosassa järeähköä hieskoiua ja pohjoispäässä arttunutta kuusta. Lisäksi haapaa ja äntyä. Pensaskerroksessa kuusta ja sekalaista lehtipuuta. Kohtuullisen paljon aalahopuuta. Taoite: Elinoiainen ja iihtyisä reitinarsietsä. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 165 Pinta-ala: 0.03 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha c Kuusi Hieskoiu Kuusi Kuusi Hieskoiu Haapa Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Taiikonhoito /ha Kuaus: C2.1 Ulkoiluetsä. LTJ-kohde: 62/91. Aroluokka I. Arokkaat kasillisuus- ja kasistokohteet. Niinisaarentien kalliojakson pohjoisosa. LTJ-kohde: 280/99. Linnustollisesti arokas kohde. Mustauoren etsäalue. Aroluokka I. Pieni taiikko ulkoilureitin ieressä. Taoite: Elinoiainen reunaetsä. Toienpiteet: Taiikonhoito. 167 Pinta-ala: 0.54 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha c Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Pihlaja Rauduskoiu Kuusi /ha C2.1 Ulkoiluetsä. Linnoitusrakennelia. Katajia. Kääpä. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

66 66/86 Kuaus: LTJ-kohde: 62/91. Aroluokka I. Arokkaat kasillisuus- ja kasistokohteet. Niinisaarentien kalliojakson pohjoisosa. Kallioinen ja kiinen PIMA-alueen reunaetsä, jossa isoipana puustona arttunutta äntyä, jonka seassa huonokuntoista kuusta ja koiua, sekä haapaa. Pensaskerroksessa pääosin haapaa, kuusta, pihlajaa, koiua ja katajaa. Jonkin erran pystykuollutta puuta ja aapuuta. Kuiolla linnoituslaitteita. Taoite: Kulttuurihistorialliset arojen aaliinen. Toienpiteet: Ks. useoiraston ohjeet. 168 Pinta-ala: 0.13 Kasupaikka: Joutoaa Kuaus: C2.1 Ulkoiluetsä. Kääpä. LTJ-kohde: 62/91. Aroluokka I. Arokkaat kasillisuus- ja kasistokohteet. Niinisaarentien kalliojakson pohjoisosa. LTJ-kohde: 43/2010. Linnustollisesti arokas kohde. Niinisaarentien pohjoispuolen etsä. Aroluokka III. Pieni puuton kallioalue. Taoite: Luontainen kalliopuusto ja kasillisuus. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 169 Pinta-ala: 0.90 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha c Mänty Rauduskoiu Raita /ha Kuaus: C3 Suojaetsä. Junaradan kuilun ieressä olea taiikko, jossa sekaista lehtipuuta, jonka seassa äntyä. Taoite: Elinoiainen radanreunaetsä. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 170 Pinta-ala: 0.63 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha c 3/ha Mänty Kuusi Rauduskoiu C3 Suojaetsä. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

67 67/86 Kuaus: Pääosin kallioinen ja kiinen kuio, jossa kuion keskiosissa äntyä ja laidoilla kuusta. Taoite: Luonnonsuojelualueen tukialue. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 171 Pinta-ala: 0.71 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha c Kuusi Rauduskoiu Mänty Kuusi Rauduskoiu Mänty /ha Kuaus: C3 Suojaetsä. Kääpä. Pääosin kallioinen ja kiinen kuio, jossa arttunutta kuusta, jonka seassa äntyä ja koiua. Taoite: Luonnonsuojelualueen tukialue. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 172 Pinta-ala: 0.36 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha c 3/ha Raita Pihlaja Rauduskoiu Mänty Kuusi Kuaus: S Suojelualue. Kääpä. Ylitiheä istutettu nuori ännikkö. Männyn seassa koiua ja alla kuusta ja pihlajaa. Taoite: Elinoiainen, sekapuustoinen ja kerroksellinen arttunut etsä. Toienpiteet: Harennus ja pienpuuston hoito. 173 Pinta-ala: 0.55 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha c Mänty Kuusi /ha Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

68 68/86 Rauduskoiu Kuaus: C3 Suojaetsä. Kääpä. Sekapuustoinen kuio, joka rajautuu luonnonsuojelualueeseen. Taoite: Luonnonsuojelualueen tukialue. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 174 Pinta-ala: 0.41 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Haapa 2/ha c Haapa Mänty /ha S Suojelualue. 175 Pinta-ala: 0.43 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha c 3/ha Kuusi Rauduskoiu Haapa S Suojelualue. Niitty/Lehdesniitty. Kääpä. 176 Pinta-ala: 0.89 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Haapa 2/ha c 3/ha Haapa S Suojelualue. Niitty/Lehdesniitty. 177 Pinta-ala: 0.24 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha c Mänty Rauduskoiu Kuusi /ha S Suojelualue. 178 Pinta-ala: 0.72 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha c 3/ha Kuusi Rauduskoiu Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

69 69/86 Mänty Teraleppä E Erityisalue. Kääpä. 179 Pinta-ala: 0.19 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty 2/ha c Mänty Rauduskoiu Mänty /ha E Erityisalue. 180 Pinta-ala: 0.33 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty 2/ha c Mänty Rauduskoiu Haapa Pihlaja /ha E Erityisalue. Kääpä. 181 Pinta-ala: 0.86 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha c 3/ha Rauduskoiu Kuusi Mänty E Erityisalue. Kääpä. 182 Pinta-ala: 0.67 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty 2/ha c Mänty Rauduskoiu Haapa Pihlaja /ha E Erityisalue. Sääksi (Pesä/pesiäalue). Kääpä. 183 Pinta-ala: 1.45 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

70 70/86 2/ha c 3/ha Pihlaja Mänty Teraleppä Kuusi Rauduskoiu E Erityisalue. Rantaetsä. Kääpä. 184 Pinta-ala: 0.90 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty 2/ha c Mänty Rauduskoiu Pihlaja Mänty /ha E Erityisalue. 185 Pinta-ala: 1.02 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha c 3/ha Mänty Haapa Teraleppä Rauduskoiu Kuusi E Erityisalue. 186 Pinta-ala: 3.99 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty 2/ha c Mänty Mänty Rauduskoiu Mänty /ha Kuaus: C2.1 Ulkoiluetsä. Katajia. Kääpä. LTJ-kohde: 280/99. Linnustollisesti arokas kohde. Mustauoren etsäalue. Aroluokka I. 187 Pinta-ala: 0.28 Laajahko kallioylänkö, jossa paikoin eri-ikäistä kituliasta äntyä. Pensaskerroksessa paikoin äntyä, koiua, pajua ja näyttäää katajaa. Taoite: Luontainen kalliokasillisuus ja puusto. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

71 71/86 2/ha c Raita Haapa Kuusi Rauduskoiu Mänty Kuusi Rauduskoiu Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Yksittäisten puiden poisto Pienpuuston hoito /ha Kuaus: C3 Suojaetsä. LTJ-kohde: 280/99. Linnustollisesti arokas kohde. Mustauoren etsäalue. Aroluokka I. Suojaetsäkuio puuarastopaikan ja tien älissä. Isoipana puustona järeää koiua ja uutaia kuusia ja äntyjä. Alajaksolla nuorta, kuusta, koiua, äntyä, raitaa ja pihlajaa. Pensaskerroksessa kuusta ja pihlajaa. Taoite: Kerroksellinen suojaetsä. Toienpiteet: Huonokuntoisten ja kuolleiden puiden poisto ja pienpuuston hoito. Huolehditaan, ettei näkyä aaannu tieltä arastopaikalle. 188 Pinta-ala: 1.05 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha c 3/ha Raita Haapa Kuusi Rauduskoiu Mänty Kuusi Rauduskoiu Kuusi Kuaus: C2.1 Ulkoiluetsä. Muu oniuotoisuudelle erkittää kohde. Kääpä. LTJ-kohde: 280/99. Linnustollisesti arokas kohde. Mustauoren etsäalue. Aroluokka I. Kallioiden ja puuarastopakan älissä olea tuoreen kankaan etsikkö. Isoipana puustona järeähköä kuusta ja äntyä, joiden seassa koiua ja ähän haapaa ja raitaa. Pensaskerros paikoin harahko, siellä täällä kuusta ja pihlajaa ja uuta lehtipuuta. Kenttä- ja pohjakerros paikoin kulunutta. Taoite: Kuluisen esto. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

72 72/ Pinta-ala: /ha c Mänty Kuusi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Puiden kuntoa tarkkaillaan suunnitelakaudella 3/ha Kuaus: C2.1 Ulkoiluetsä. LTJ-kohde: 280/99. Linnustollisesti arokas kohde. Mustauoren etsäalue. Aroluokka I. Kapea ja pitkä ulkoilureitinartta ja kallioalueen reunaa ukailea kuio. Isoipana puustona pääosin arttunutta kuusta, jonka seassa äntyä ja koiua. Pensaskerroksessa saat puulajit toistuat. Taoite: Elinoiainen reitinarsietsä. Toienpiteet: Kuion puuston kuntoa tarkkaillaan suunnitelakaudella. Jos aarallisia puita ilenee suunnitelakaudella, osa kaadetaan aapuuksi 190 Pinta-ala: 1.08 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty 2/ha c Mänty Kuusi Rauduskoiu Rauduskoiu /ha Kuaus: C2.1 Ulkoiluetsä. LTJ-kohde: 280/99. Linnustollisesti arokas kohde. Mustauoren etsäalue. Aroluokka I. 191 Pinta-ala: 0.17 Kallioylänkö, jossa puuttoat aokalliopinnat ja etsäiset osat aihteleat. Isoipana puustona äntyä, jonka seassa ähän koiua ja kuusta. Pensaskerroksessa äntyä, koiua, pajua ja näyttäää katajaa. Taoite: Luontainen kalliokasillisuus ja puusto. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 2/ha c Kuusi Mänty Mänty Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Maiseanhoito /ha Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

73 73/86 Pienpuuston hoito Kuaus: C2.1 Ulkoiluetsä. LTJ-kohde: 280/99. Linnustollisesti arokas kohde. Mustauoren etsäalue. Aroluokka I. Pieni kuio parkkipaikan ja kallioalueen älissä. Yliällä jaksolla järeää äntyä. Välijaksolla ja pensaskerroksessa kuusta ryhittäin, jonka lisäksi ähän uuta lehtipuuta. Taoite: Elinoiainen reunaetsä, josta näkyiä kallioalueelle. Toienpiteet: Kuusiryhien poisto kallionäkyien edistäiseksi. 192 Pinta-ala: /ha c 3/ha Rauduskoiu Mänty Kuusi Kuusi Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Kuusiryhien poisto Taiien istutus Pienpuuston hoito Kuaus: C2.1 Ulkoiluetsä. LTJ-kohde: 280/99. Linnustollisesti arokas kohde. Mustauoren etsäalue. Aroluokka I. 193 Pinta-ala: 0.48 Pieni kuio ulkoilureittien, tien ja parkkipaikan älissä. Isoipana puustona järeää kuusta, jonka seassa ähän äntyä ja koiua. Taoite: Uusi puusukupoli. Elinoiainen ja iihtyisä reunaetsä. Toienpiteet: Vaiheittainen uudistainen "yöryttäällä". Poistetaan kuusia (etenkin lisäaltapuita), ännyt säästetään. Aloitus pohjoisreunasta tällä suunnitelakaudella, jatketaan seuraaalla. Tarittaessa tuetaan uudistuista istutuksilla. 2/ha c Mänty Pihlaja Kuusi Raita Kuusi Kuusi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Yksittäisten puiden poisto Pienpuuston hoito /ha Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

74 74/86 Kuaus: C2.1 Ulkoiluetsä. Pienehkö reunakuio, jossa ylispuuna järeää äntyä, jonka lisäksi uutaia järeitä kuusia ja koiuja. Välijaksolla ja pensaskerroksessa eri-ikäistä kuusta. Taoite: Turallinen ja iihtyisä reitinarsietsä. Toienpiteet: Otetaan esiin järeät ännyt, kuuset ja koiut poistaalla nuorepia kuusia. 194 Pinta-ala: /ha c 3/ha Hieskoiu Mänty Kuusi Pihlaja Kuusi Raita Haapa Kuusi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Pienpuuston hoito Kuaus: C2.1 Ulkoiluetsä. LTJ-kohde: 43/2010. Linnustollisesti arokas kohde. Niinisaarentien pohjoispuolen etsä. Aroluokka III. 195 Pinta-ala: 0.83 Laajahko, onin paikoin onijaksoinen kuusialtainen kuio, joka on aikoinaan ojitettu. Kuusen seassa koiua, äntyä ja haapaa. Alajaksolla paikoin nuorepaa kuusta ja raitaa. Ylispuuna harahkossa järeää äntyä. Kuion pensas-, kenttä- ja pohjakerros onin paikoin ähäinen alon puutteen ja kulutuksen uoksi. Valoisaissa latusaukoissa paikoin tiheästi kuusialikasosta. Taoite: Elinoiainen, sekapuustoinen ja kerroksellinen ulkoiluetsä. Toienpiteet: Alikasoksen pienpuuston hoito. 2/ha c 3/ha Hieskoiu Kuusi Haapa Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus Pienpuuston hoito Kuaus: C2.1 Ulkoiluetsä. Kuusialtainen kuio, jonka pohja-, kenttä- ja pensaskerros ähäinen puuston tiheyden ja kulutuksen uoksi. Taoite: Kerroksellinen, sekapuustoinen ja uudistua reunaetsä. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

75 75/86 Toienpiteet: Kuusikon äljennys ja latusaukot luontaisen uudistuisen edellytysten parantaiseksi. 196 Pinta-ala: 0.30 Kasupaikka: Korpi Pääpuulaji: Hieskoiu 2/ha c Hieskoiu Mänty Hieskoiu Kuusi Raita Kuusi /ha Kuaus: C2.1 Ulkoiluetsä. Ojitettu korpilaikku. 197 Pinta-ala: 1.00 Taoite: Luonnontilainen suokasillisuus ja puusto. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 2/ha c 3/ha Hieskoiu Kuusi Haapa Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Yksittäisten puiden poisto Pienpuuston hoito Kuaus: C2.1 Ulkoiluetsä. Ulkoilureitin ja kallioalueen älistä reitinreunaetsää. Isoipana puustona kuusta ja koiua. Pienpuustona kuusta, koiua ja pihlajaa. Taoite: Turallinen, iihtyisä, sekapuustoinen ja kerroksellinen reitinarsietsä. Toienpiteet: Yksittäisten puiden poisto ja pienpuuston hoito. 198 Pinta-ala: 1.34 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha c 3/ha Haapa Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

76 76/86 Kuusi Rauduskoiu Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Kuaus: C2.1 Ulkoiluetsä. LTJ-kohde: 22/91. Aroluokka I. Arokkaat kasillisuus- ja kasistokohteet. Niinisaarentien kalliojakson keskiosa. Laajahko kuio oialinjan ja PIMA-alueen älissä. Kuio pääosin kuusialtainen etsä, joka pitää sisällään yös pieniä kallioalueita. Isoipana puustona arttunutta kuusta, jonka lisäksi äntyä, koiua ja haapaa. Pensaskerroksessa saat puulajit toistuat. Kohtuullisen paljon pystylahopuuta. Taoite: Luonnontilainen etsä. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 199 Pinta-ala: 0.59 Kasupaikka: Korpi Pääpuulaji: Kuusi 2/ha c 3/ha Haraaleppä Haapa Mänty Hieskoiu Kuusi Kuusi Hieskoiu Kuaus: C2.1 Ulkoiluetsä. Korpi. LTJ-kohde: 22/91. Aroluokka I. Arokkaat kasillisuus- ja kasistokohteet. Niinisaarentien kalliojakson keskiosa. Aikoinaan osin korpea ollut kuio, joka ojituksen yötä kuiahtanut. Isoipana puustona arttunutta kuusta, jonka seassa äntyä, koiua ja haapaa. Pensaskerros harahko kuluisen uoksi. Taoite: Kuluisen esto. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 200 Pinta-ala: 0.82 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha c Mänty Rauduskoiu Raita Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

77 77/86 Taiikonhoito Kuaus: C2.1 Ulkoiluetsä. LTJ-kohde: 44/2010. Linnustollisesti arokas kohde. Vuosaaren täyttöäki. Taiikko/nuori etsä, jossa kasatettaana puulajeina koiu ja änty. Taoite: Elinoiainen nuori etsä. Toienpiteet: Taiikonhoito koiun ja ännyn hyäksi. 201 Pinta-ala: 0.22 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha c 3/ha Kuusi Teraleppä Rauduskoiu Haapa E Erityisalue. 202 Pinta-ala: 0.75 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha c Mänty Rauduskoiu Kuusi /ha E Erityisalue. 203 Pinta-ala: 0.20 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty 2/ha c Mänty Rauduskoiu Pihlaja /ha E Erityisalue. 204 Pinta-ala: 0.28 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha c Mänty Rauduskoiu Kuusi /ha E Erityisalue. 205 Pinta-ala: 0.45 Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

78 78/86 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha c Kuusi Rauduskoiu Teraleppä Haapa Mänty /ha E Erityisalue. 206 Pinta-ala: 1.87 Kasupaikka: Maatalousaa Pääpuulaji: 0 Hoidon ulkopuolella olea alue. 207 Pinta-ala: 2.06 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha c Kuusi Rauduskoiu Teraleppä Haapa Mänty /ha C2.1 Ulkoiluetsä. Varissaari. 208 Pinta-ala: 0.26 Kasupaikka: Maatalousaa Pääpuulaji: 0 Hoidon ulkopuolella olea alue. 209 Pinta-ala: 0.82 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha c Kuusi Rauduskoiu Teraleppä Haapa Mänty /ha C2.1 Ulkoiluetsä. Kalkkisaari. 210 Pinta-ala: 0.42 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha c 3/ha Raita Rauduskoiu Haapa Kuusi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

79 79/86 Pienpuuston hoito Kuaus: C3 Suojaetsä. Kapea harennettu koiu-haapaaltainen kuio Niinisaarentien arrella. Koiun ja haaan seassa raitaa, Pensaskerroksessa saat puulajit toistuat, jonka lisäksi kuusta. 211 Pinta-ala: 0.28 Taoite: Elinoiainen, sekapuustoinen ja kerroksellinen sekaetsä. Toienpiteet: Pienpuuston hoito. 2/ha c 3/ha Hieskoiu Kuusi Haapa Kuusi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus Pienpuuston hoito Kuaus: C2.1 Ulkoiluetsä. Kuusialtainen kuio, jossa yös hiean koiua ja äntyä. Väli- ja alajaksolla nuorepaa kuusta. Taoite: Eri-ikäisrakenteinen, sekapuustoinen ja elinoiainen reunakuio. Toienpiteet: Tiheipien puustoryhien harennus kerroksellisuuden ja sekapuustoisuuden edistäiseksi. Pienpuuston hoito. 212 Pinta-ala: 2.55 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty 2/ha c Haapa Pihlaja Rauduskoiu Mänty Kuusi Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Pihlaja /ha Kuaus: C2.1 Ulkoiluetsä. Kuion luoteisosassa: LTJ-kohde: 22/91. Aroluokka I. Arokkaat kasillisuus- ja kasistokohteet. Niinisaarentien kalliojakson keskiosa. Kuion luoteisosassa: LTJ-kohde: 43/2010. Linnustollisesti arokas kohde. Niinisaarentien pohjoispuolen etsä. Aroluokka III. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

80 80/86 Kallioinen ja kiinen oialinjan ieruskuio, jossa isoipana puustona eniäkseen kituliasta äntyä. Männyn seassa osin huonokuntoista ja kuollutta kuusta, koiua ja haapaa. Pensaskerroksessa saat puulajit toistuat, jonka lisäksi pihlajaa ja katajaa. Taoite: Luonnontilainen kalliopuusto ja kasillisuus. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 213 Pinta-ala: 0.84 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha c 3/ha Haapa Hieskoiu Raita Rauduskoiu Kuusi Kuusi Hieskoiu Vaahtera Raita Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Pienpuuston hoito Kuaus: C3 Suojaetsä. Kuion luoteisosassa: LTJ-kohde: 43/2010. Linnustollisesti arokas kohde. Niinisaarentien pohjoispuolen etsä. Aroluokka III. Varttunut koiikko Porslahdentien arressa. Koiun seassa haapaa, raitaa ja kuusta. Pensaskerroksessa saat puulajit toistuat. Taoite: Elinoiainen, kerroksellinen ja sekapuustoinen suojaetsä. Toienpiteet: Pienpuuston hoito. 214 Pinta-ala: 0.89 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty 2/ha c Haapa Kuusi Rauduskoiu Mänty Kataja /ha Kuaus: C2.1 Ulkoiluetsä. Katajia. LTJ-kohde: 22/91. Aroluokka I. Arokkaat kasillisuus- ja kasistokohteet. Niinisaarentien kalliojakson keskiosa. Kallioalue, jossa harahkossa kitulaista äntyä. Metsäisillä laikuilla lisäksi ähän kuusta, koiua ja haapaa. Pensaskerroksessa näyttäää katajaa. Kuio osin Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

81 81/86 roskainen ja kulunut Splatter-toiinnan uoksi. Taoite: Luontainen kalliopuusto ja kasillisuus. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 215 Pinta-ala: 0.74 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha c Raita Mänty Rauduskoiu Haapa Kuusi Kuusi Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus Pienpuuston hoito /ha Kuaus: C2.1 Ulkoiluetsä. Kuion pohjoisosassa: LTJ-kohde: 44/2010. Linnustollisesti arokas kohde. Vuosaaren täyttöäki. Varttunut koiikko entisellä pellolla. Koiun lisäksi kuusta, äntyä, raitaa ja haapaa. Pensaskerroksessa paikoin kuusta, joka lisäksi sekalaista lehtipuuta. Kuiolla epäirallinen Splatter-rata. Taoite: Kerroksellinen ja elinoiainen etsä. Toienpiteet: Harennus ja pienpuuston hoito. 216 Pinta-ala: 0.40 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Haapa 2/ha c 3/ha Kuusi Hieskoiu Haapa Haapa Mänty Pihlaja Vaahtera Kuaus: C2.1 Ulkoiluetsä. Haapoja. Pienehkö kuio, jossa järeitä haapoja ja lisäksi koiua, äntyä ja kuusta. Pensaskerroksessa saat puulajit toistuat, jonka lisäksi pihlajaa ja aahteraa. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

82 82/86 Taoite: Luonnontilainen etsikkö. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 217 Pinta-ala: 1.28 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha c Mänty Rauduskoiu Rauduskoiu Mänty Kuusi Haapa Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Pienpuuston hoito /ha Kuaus: C2.1 Ulkoiluetsä. Kaksijaksoinen etsä, jossa allitsealla jaksolla nuorta äntyä, koiua ja haapaa. Ylispuustona harahkossa äntyä, koiua ja kuusta. Pensaskerroksessa saat puulajit toistuat, jonka lisäksi pihlajaa. Taoite: Elinoiainen arttunut etsä. Toienpiteet: Pienpuuston hoito. 218 Pinta-ala: 0.22 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Hieskoiu 2/ha c 3/ha Raita Kuusi Hieskoiu Hieskoiu Raita Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Ensiharennus Pienpuuston hoito Kuaus: C2.1 Ulkoiluetsä. Tiheä nuoren ja arttuneen koiikon rajoilla olea etsikkö. Isoipana puustona hieskoiua, jonka seassa raitaa ja ähän kuusta. Pensaskerroksessa pääosin koiua ja raitaa. Taoite: Elinoiainen ja aloisa reunaetsä. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

83 83/86 Toienpiteet: Harennus ja pienpuuston hoito. 219 Pinta-ala: 0.26 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha c Raita Mänty Rauduskoiu Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Ensiharennus Pienpuuston hoito /ha Kuaus: C2.1 Ulkoiluetsä. Pieni kuio jättöaan keskellä. Isoipana puustona nuorta ja arttunutta koiua, jonka lisäksi ähän äntyä, raitaa ja haapaa. Pensaskerroksessa erittäin tiheästi koiua ja uuta lehtipuuta. Taoite: Elinoiainen reunaetsä. Toienpiteet: Isoan puustoriin harennus ja pensaskerroksen pienpuuston hoito. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

84 84/86 LIITE 2. Helsingin kaupungin etsien hakkuutaat 2.1 Ylispuustoisen taiikon hoito Taoitteena on turata luontaisesti aikaansaatujen taiikoiden jatkokehitys ähentäällä taiikon kehitystä haittaaaa ylispuustoa. Toienpide oidaan tehdä useaassa aiheessa ottaen huoioon ylispuiden ja kasatettaan nuoren puuston puulaji sekä taiikon kehitysasteesta riippua latusten tilan- ja alontare. Valoa aatiien nuorten koiikoiden, haaikoiden ja änniköiden päällä kasaaa ylispuustoa poistetaan taiikon kehityksen turaaiseksi, kuitenkin ain ikäli niitä on eneän kuin kpl/ha. Taoiteltua aiseallista aihtelua saadaan jättäällä aiseallisesti näyttäiä, hahokkaita säästöpuita erityisesti reittien arsille ja näkyiin kohteisiin. Vanhan lehtiylispuuston (koiu ja haapa) kuoleinen ja pökkelöityinen antaa tilaa arjostusta kestään kuusitaiikon kehittyiselle. 2.2 Ensiharennus Nuoren etsän ensiäinen harennus 2.3 Harennus Tehdään tilaa kehitettäälle puustolle ja kehitetään puulajisuhteita toiottuun suuntaan. 2.4 Yksittäisten puiden poisto Poiitaan yksittäisiä huonokuntoisia ja aarallisia puita. Lähinnä reittien ja teiden arsilta sekä yleensäkin alueilta, jotka oat ilkkaassa ulkoilukäytössä. 2.5 Uudistainen iljeleällä Metsän uudistetaan istuttaalla tai kyläällä. Käytetään silloin kun luontaista taiikkoa ei ole ahdollista aikaansaada kohtuullisessa ajassa. Uudistusalalle jätetään kuitenkin aina useita puuyksilöitä / puuryhiä säästö- ja aiseapuustoksi. Lisäksi uudistusalalle jätetään huonokuntoisia puita kehittyään pökkelöiksi ja keloiksi taiikon keskelle. Uudistusalalta poistetaan yös taiien kehitystä haittaaa pienpuusto. Koneellista aanuokkausta ei käytetä laajassa ittakaaassa. 2.6 Luontaisen uudistainen alistelu Luontaiseen uudistaiseen alistautuinen alkaa jo puuston iieisen harennuksen yhteydessä. Tällöin luodaan puustoa riittäästi harentaalla sieenten tuottaiselle, sieenten itäiselle ja taiien kasulle sopiat olosuhteet: aan pinnalle saadaan lisää aloa ja läpöä ja juuristokilpailu ähenee. Uudistaiseen alistaassa hakkuussa etsästä poistetaan yös tereitä ja elinoiaisia puita uuden taiiaineksen tieltä. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

85 85/86 Uudistaisen alistelun sijaan oi joissain tapauksissa olla syytä iettiä onko kyse ielä harentaisesta tai äljentäisestä. Tää oi olla aiheellista sellaisissa etsiköissä, joissa korostetaan luonnontilaisen etsän kaltaisuutta ja kehitetään puustoa onijaksoisena. Tällöinhän ei issään aiheessa tehdä arsinaista uudistaista aan puustoa kehitetään jatkuasti ja kaikki toienpiteet oat ns. kasatushakkuita. Rajaneto näissä tapauksissa on usein aikeaa. 2.7 Suojuspuuhakkuu Sisältyy kaupungin ulkoiluetsissä luontaiseen uudistaiseen tai sen alisteluun, koska niissäkin säästettäät ylispuuäärät usein lähenteleät jopa suojuspuuston runkoääriä. Toienpidettä periaatteessa kuitenkin käytetään aikkakin eri niikkeellä. Ulkoiluetsissä yös osa suojuspuustosta säästetään jatkossa kehittyän nuoren etsän sekaan. 2.8 Luontainen uudistainen Uuden puusukupolen aikaansaainen luontaista sieenainesta hyäksi käyttäen. Edellyttää useiiten kasaan puuston aiheittaista tai oiakasta harentaista. Muutailla uudistusaloilla osa uudistushakkuun yhteydessä säästettäästä sieen- tai suojapuustosta poistetaan yöhein kehittyän nuoren etsän tieltä, osa säästetään aiseapuiksi, puuryhiksi ja ne saaat jatkossa kehittyä luontaisesti uuden puusukupolen seassa. Luontaisessa uudistaisessa oidaan aihtoehtoisesti käyttää ns. reikäenetelää, jossa anhasta etsästä poistetaan suuria puita taiiryhien ypäriltä. Menetelää käytetään erityisesti aiseallisesti herkiillä alueilla. Uudistainen tällä taoin kestää uotta ja aatii usein toistuaa hoitoa. Reikiä suurennetaan taiettuisen edetessä. 2.9 Maiseanhoito Maiseien ja näkyien aaaista. Hakkuukertyä on yleensä hyin pieni. Voi lisäksi olla esi. reitinarsien hoitoa, pienpiirteisiä harennuksia, huonokuntoisten puiden poistoa, yksittäisten puiden poistoa ääränlaiselta kasualustalta, jalopuuston ehdoilla tehtäiä toienpiteitä jne Säästöpuista Ulkoiluetsissä on aikea arioida keskiääräistä runkoäärää uudistaisen yhteydessä säästettäälle puustolle. Jopa raja uudistushakkuun kasatushakkuun älillä oi ajoittain häärtyä. Usein kehitetään talousetsän kannalta selkeästi uudistuskypsää etsikköä onijaksoisena kasatusetsänä tai uudistetaan aiseasyistä luontaisesti yös sellaisia alueita, jotka talousetsissä selkeästi päätehakattaisiin. Ulkoiluetsissä uudistaisen yhteydessä säästettäästä puustosta osaa ei poisteta taiikon kehityttyä aan sitä jätetään kehittyän nuoren etsän sekaan. Karuiilla kasupaikoilla säästetään pääasiassa äntyjä ja reheäillä alueilla koiuja, uita lehtipuita ja ahdollisesti kuusia. Erityisesti järeitä haapoja ja uitakin oniuotoisuuden kannalta arokkaita järeitä lehtipuita pyritään aina säästäään. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

86 86/86 Säästöpuiksi jätetään aiseaa hallitseien järeiden puiden lisäksi yös ns. toisaroista puustoa kehittyään lahopuuksi sekä yös nuorta puustoa, esi. lehtipuutiheiköitä LIITE 3. Kartta koko alueen hakkuutöistä LIITE 4. Kartta koko alueen pienpuuston hoidosta LIITE 5. Lähepi kartta hakkuutöistä LIITE 6. Lähepi kartta pienpuuston hoidosta LIITE 7. Kartta koko alueen kuioista (ikäteeoituksella) Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

87

88

89

90

91 Liite 7.

Myllypuron, Roihupellon ja Puotinharjun luonnonhoitosuunnitelma. Vuosille

Myllypuron, Roihupellon ja Puotinharjun luonnonhoitosuunnitelma. Vuosille Myllypuron, Roihupellon ja Puotinharjun luonnonhoitosuunnitela Vuosille 2016 2025 Helsingin kaupungin rakennusirasto 20.5.2016 2/137 Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 1 LUONNONHOITOTÖIDEN TOTEUTUS... 4 LIITE

Lisätiedot

Mustikkamaan luonnonhoitosuunnitelma

Mustikkamaan luonnonhoitosuunnitelma Mustikkaaan luonnonhoitosuunnitela Hyäksytty 8.12.2015 Helsingin kaupungin rakennusirasto 4.1.2016 Kua aseoidaan asiakirjan oikeaan reunaan tekstin tasossa. Jos kua ulottuu koko asiakirjan asen arginaali

Lisätiedot

Liite 1. Mustavuoren maastokatselmuksen muistio

Liite 1. Mustavuoren maastokatselmuksen muistio Liite. Mustauoren aastokatseluksen uistio Aika Paikka Läsnä.. klo 9.. Siuruainen Antti Mikkola Jyri Metsäsuunnittelija Järjestöedustaja Koollekutsuja Mustauoren aastokäynnin uistio Luontojärjestöt ehdottiat

Lisätiedot

P U O T I L A N V A R T I O H A R J U N - F A L L P A K A N L U O N N O N H O I D O N T O T E U T U S S U U N N I T E L M A

P U O T I L A N V A R T I O H A R J U N - F A L L P A K A N L U O N N O N H O I D O N T O T E U T U S S U U N N I T E L M A P U O T I L A N V A R T I O H A R J U N - F A L L P A K A N L U O N N O N H O I D O N T O T E U T U S S U U N N I T E L M A V U O S I L L E 2 0 1 3 2022 H e l s i n g i n k a u p u n k i R a k e n n u

Lisätiedot

Kulosaaren luonnonhoitosuunnitelma

Kulosaaren luonnonhoitosuunnitelma Kulosaaren luonnonhoitosuunnitela Hyäksytty 8.12.2015 Helsingin kaupungin rakennusirasto 4.1.2016 Kua aseoidaan asiakirjan oikeaan reunaan tekstin tasossa. Jos kua ulottuu koko asiakirjan asen arginaali

Lisätiedot

Jakomäen, Tattarisuon ja Tattariharjun luonnonhoitosuunnitelma

Jakomäen, Tattarisuon ja Tattariharjun luonnonhoitosuunnitelma Jakoäen, Tattarisuon ja Tattariharjun luonnonhoitosuunnitela Hyäksytty 17.11.2015 Helsingin kaupungin rakennusirasto 4.1.2016 2/148 Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 1 LUONNONHOITOTÖIDEN TOTEUTUS... 4 LIITE

Lisätiedot

Vanhankaupungin, Kumpulan, Toukolan ja Koskelan luonnonhoitosuunnitelma. Vuosille

Vanhankaupungin, Kumpulan, Toukolan ja Koskelan luonnonhoitosuunnitelma. Vuosille Vanhankaupungin, Kupulan, Toukolan ja Koskelan luonnonhoitosuunnitela Vuosille 2017 2026 Helsingin kaupungin rakennusirasto 3.4.2017 2/91 Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 1 LUONNONHOITOTÖIDEN TOTEUTUS...

Lisätiedot

KALLAHDENNIEMEN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE

KALLAHDENNIEMEN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE KALLAHDENNIEMEN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2023 Helsingin kaupunki Rakennusirasto 2014 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Kallahdennieen luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille 2014-2023

Lisätiedot

VUOSAAREN ETELÄOSAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE

VUOSAAREN ETELÄOSAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE VUOSAAREN ETELÄOSAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2021 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2011 Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Vuosaaren eteläosan aluesuunnitelan luontoalueet...

Lisätiedot

MAUNULAN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2021

MAUNULAN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2021 MAUNULAN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2021 Helsingin kaupunki Rakennusirasto 2012 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Maunulan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille 2012-2021 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) 30.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 544 0,6 MIELAKKA I 286-404-4-67 Lehtoainen kangas, astaaa suo

Lisätiedot

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille Teisko Aitolahden etsäsuunnitela uosille 2012-2021 Lohko 57 Kaanaa Metsikkökuioittainen seloste Kaupunkikehitysryhä Kiinteistötoii PL 487 33101 Tapere kiinteistotoii@tapere.fi Kannen kua: Joanna Aalto

Lisätiedot

Lillhemt Luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma Liite 13: Kuvioluettelo

Lillhemt Luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma Liite 13: Kuvioluettelo Lillhemt Luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma 2014 2024 Liite 13: Kuioluettelo 05.12.2014 Siu 1 ESPOO / Alue 1 / Metsäsuunnitelma 34 / Lillhemt / Palsta 1 / Lohko 34 Kuio Kuioluettelo Kasupaikka ja kehitysluokka

Lisätiedot

MUSTAVUOREN HOITO-JA KEHITTÄMISSUUNNITELMAN VUOROVAIKUTUSRAPORTTI ASUKKAAT

MUSTAVUOREN HOITO-JA KEHITTÄMISSUUNNITELMAN VUOROVAIKUTUSRAPORTTI ASUKKAAT MUSTAVUOREN HOITO-JA KEHITTÄMISSUUNNITELMAN VUOROVAIKUTUSRAPORTTI ASUKKAAT 7. Joulukuuta 5 Helsingin kaupungin rakennusirasto SISÄLLYSLUETTELO ASUKAS JA SIDOSRYHMÄYHTESITYÖ... LIITE MAASTOKYSELY... 6 TULOKSET...

Lisätiedot

ROIHUVUOREN JA HERTTONIEMENRANNAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE

ROIHUVUOREN JA HERTTONIEMENRANNAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE ROIHUVUOREN JA HERTTONIEMENRANNAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2006 2015 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2008 Roihuuoren luonnonhoitosuunnitela uosille 2006 2015 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille 2012-2021

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille 2012-2021 Teisko Aitolahden etsäsuunnitela uosille 2012-2021 Lohko 55 Terälahti Metsikkökuioittainen seloste Kaupunkikehitysryhä Kiinteistötoii PL 487 33101 Tapere kiinteistotoii@tapere.fi Kannen kua: Joanna Aalto

Lisätiedot

TAMMISALON LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TAMMISALON LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE TAMMISALON LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2025 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2011 Sisältö 1. Johdanto... 2 2. nykytila... 3 2.1. Kasupaikat... 4 2.2. Puusto...

Lisätiedot

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille Teisko Aitolahden etsäsuunnitela uosille 2012-2021 Lohko 43 Hiriniei Metsikkökuioittainen seloste Kaupunkikehitysryhä Kiinteistötoii PL 487 33101 Tapere kiinteistotoii@tapere.fi Kannen kua: Joanna Aalto

Lisätiedot

Kaunissaaren, Hanskisen ja Eestiluodon luonnonhoitosuunnitelma

Kaunissaaren, Hanskisen ja Eestiluodon luonnonhoitosuunnitelma Kaunissaaren, Hanskisen ja Eestiluodon luonnonhoitosuunnitela Helsingin kaupungin rakennusirasto 2016 Kua aseoidaan asiakirjan oikeaan reunaan tekstin tasossa. Jos kua ulottuu koko asiakirjan asen arginaali

Lisätiedot

SUUTARILA LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE

SUUTARILA LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2008 LUONNONHOITOSUUNNITELMA uosille 2008 2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. SUUNNITTELUALUE 4 3.

Lisätiedot

ALA- MALMIN LUONNONHOITOSUUNNITELMA

ALA- MALMIN LUONNONHOITOSUUNNITELMA ALA- MALMIN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2019 He l s i ngi n ka upungi n r a k e nnus i r a s to Ka tu- ja pui s to- os a s to 2 00 9 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) Barkolli 434-479-2-20 26.9.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 25 3,4 Barkolli 434-479-2-20 Kiinen keskikarkea tai karkea

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) Tyhjä kiinteistö 1000-1000- 8.11.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 7001 1,2 Tyhjä kiinteistö 1000-1000-

Lisätiedot

LEHTISAAREN, KUUSISAAREN JA KASKISAAREN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE

LEHTISAAREN, KUUSISAAREN JA KASKISAAREN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE LEHTISAAREN, KUUSISAAREN JA KASKISAAREN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013 2022 Helsingin kaupunki Rakennusirasto 2012 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Lehtisaaren, Kuusisaaren ja Kaskisaaren

Lisätiedot

HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA

HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 I - VAIHE Eliel Saarisen tien ja Näyttelijän tien rajaaa Pohjois-Haagan koillisnurkka (toienpiteet pääosin toteutettu syksyllä 2008) Helsingin kaupungin

Lisätiedot

KESKI-VUOSAAREN JA RASTILAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE

KESKI-VUOSAAREN JA RASTILAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE KESKI-VUOSAAREN JA RASTILAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2008 Keski-Vuosaaren ja Rastilan luonnonhoitosuunnitela uosille 2008 2017

Lisätiedot

KÄPYLÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2019

KÄPYLÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2019 KÄPYLÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2019 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2009 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Käpylän luonnonhoitosuunnitela

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) PUOLAMÄKI 291-413-9-30 3.5.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 1 5,5 PUOLAMÄKI 291-413-9-30 Lehtoainen kangas, astaaa

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) KAPERVUORI 283-417-7-53 14.9.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 1.1 0,8 KAPERVUORI 283-417-7-53 Kuiahko kangas, astaaa

Lisätiedot

HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE II VAIHE: LASSILA & POHJOIS-HAAGA

HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE II VAIHE: LASSILA & POHJOIS-HAAGA HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 II VAIHE: LASSILA & POHJOIS-HAAGA Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2009 Haagan luonnonhoitosuunnitela uosille 2008 2017 1. SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

PUKINMÄKI, TAPANILA, TAPANINVAINIO, YLÄ-MALMI LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017

PUKINMÄKI, TAPANILA, TAPANINVAINIO, YLÄ-MALMI LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 PUKINMÄKI, TAPANILA, TAPANINVAINIO, YLÄ-MALMI LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2008 LUONNONHOITOSUUNNITELMA uosille 2008 2017 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) SUORANTA 623-425-2-14 10.5.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 1 1,1 SUORANTA 623-425-2-14 ja ustikkaturekangas T2 -

Lisätiedot

ARVOMETSÄ METSÄSUUNNITELMA SISÄLTÖ MAA JA PUUSTO METSÄSUUNNITELMA KUVIOKIRJA KUVIOITTAISET TOIMENPITEET KUVIOKARTAT. Suunnitelmanro: 001

ARVOMETSÄ METSÄSUUNNITELMA SISÄLTÖ MAA JA PUUSTO METSÄSUUNNITELMA KUVIOKIRJA KUVIOITTAISET TOIMENPITEET KUVIOKARTAT. Suunnitelmanro: 001 SISÄLTÖ MAA JA PUUSTO METSÄSUUNNITELMA KUVIOKIRJA KUVIOITTAISET TOIMENPITEET KUVIOKARTAT ARVOMETSÄ METSÄSUUNNITELMA..6 KUNTA TILA REK.NRO -46-89- Suunnitelanro: LAATIJA: Aleksi Vihonen, Metsäasiantuntija

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) AALTOLA 434-482-4-30 17.9.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 7 1,3 AALTOLA 434-482-4-30 8 2,2 AALTOLA 434-482-4-30 Kuiahko

Lisätiedot

LAUTTASAAREN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE

LAUTTASAAREN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE LAUTTASAAREN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2021 HKR 2012 Lauttasaaren luonnonhoitosuunnitela uosille 2012 2021 1. SISÄLLYSLUETTELO 1. SISÄLLYSLUETTELO... 3 2. JOHDANTO... 4 3. LAUTTASAAREN LUONTOALUEET...

Lisätiedot

Peruskuvioluettelo. Pituus m. Määrä/ha m 3 tai kpl. Kuusi 64 5,7 27 kpl 0. Mänty 64 6,0 220 kpl 0 0,1. keskiarvo 64 5,9 242 kpl 0

Peruskuvioluettelo. Pituus m. Määrä/ha m 3 tai kpl. Kuusi 64 5,7 27 kpl 0. Mänty 64 6,0 220 kpl 0 0,1. keskiarvo 64 5,9 242 kpl 0 Peruskuioluettelo Kuio 71 1,9 ha Inentoitu Joutoaa, äntyaltainen räe Kuusi 64 5,7 27 kpl 0 3 /ha Mänty 64 6,0 220 kpl 0 0,1 Yhteensä 6 3 keskiaro 64 5,9 242 kpl 0 ja /ha Kuio 72 2,3 ha kuiahko kangas,

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) Halkoiita 263-410-10-47 24.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 1 3,5 Halkoiita 263-410-10-47 Kuia kangas,

Lisätiedot

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille 2012-2021

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille 2012-2021 Teisko Aitolahden etsäsuunnitela uosille 2012-2021 Lohko 51 Taulasalo Metsikkökuioittainen seloste Kaupunkikehitysryhä Kiinteistötoii PL 487 33101 Tapere kiinteistotoii@tapere.fi Kannen kua: Anne Tuoinen

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) Väliäki 316-401-2-47 3.5.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 1 1,4 Väliäki 316-401-2-47 Hienojakoinen Lisätiedot Kuusten

Lisätiedot

Vesirattaanmäen hoito- ja käyttösuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/26

Vesirattaanmäen hoito- ja käyttösuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/26 Vesirattaanmäen hoito- ja käyttösuunnitelma 2015-2025 LIITE 13: Kuvioluettelo 23.3.2015 Sivu 1/26 101 0,70 Kuivahko kangas Taimikko yli 1,3 m Kataja Avoin alue ja näkymä (B4) Myös kelirikon aikana Rauduskoivu

Lisätiedot

HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE III VAIHE:ETELÄ-HAAGA JA KIVIHAKA

HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE III VAIHE:ETELÄ-HAAGA JA KIVIHAKA HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 III VAIHE:ETELÄ-HAAGA JA KIVIHAKA Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2010 Haagan luonnonhoitosuunnitela uosille 2008 2017 1. SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) 31.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 1 1,8 Heinäsuo I 174-420-7-1 Tuore kangas, astaaa suo Paikoin

Lisätiedot

MIELAKAN METSÄNHOITOSUUNNITELMA

MIELAKAN METSÄNHOITOSUUNNITELMA 2.1.2018 MIELAKAN METSÄNHOITOSUUNNITELMA Kouolan kaupunki Tekniikka- ja ypäristöpalelut Maaoaisuus ja paikkatieto Päiitetty 22.12.2017 Kouolan kaupunki PL 32 (Valtakatu 33) Puhelin 020 615 11 www.kouola.fi

Lisätiedot

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) 26.3.2015

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) 26.3.2015 Siu 20 (1) 26.3.2015 luettelo Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu lla 89 0,4 Metsämaa Tuore kangas,

Lisätiedot

LUONNONHOIDON KUVIOTULOSTE

LUONNONHOIDON KUVIOTULOSTE Tforest.. LUONNONHOIDON KUVIOTULOSTE Alue: --- Meilahden HKS Kuiot:. Lehto Rauduskoiu Teraleppä Tai Rauduskoiu Raita /ha Tai Lp /ha Jalopuuetsä (Arokas elinypäristö). C Aroetsä. Taia. Vaahteroita. Meilahden

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha. Yhteensä Mänty

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha. Yhteensä Mänty Siu 20 (1) 18.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 23 0,3 PEHKU-HUOVILA 182-414- 17-58 Kuia kangas, astaaa suo

Lisätiedot

MUNKKINIEMEN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2020

MUNKKINIEMEN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2020 MUNKKINIEMEN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2020 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2011 Munkkinieen luonnonhoitosuunnitela uosille 2011 2020 1. SISÄLLYSLUETTELO 1. SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) 18.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 1 5,7 LÖYTÄNÄNAHO 921-403-7- Kuiahko kangas, astaaa puolukkaturekangas

Lisätiedot

Sivu 1 (1) 5 km. 400 m. Kartat MML, kunnat (kopiointilupa 255/KP/10) Nimi: Kiinteistötunnus: Kunta: Palstojen lukumäärä:

Sivu 1 (1) 5 km. 400 m. Kartat MML, kunnat (kopiointilupa 255/KP/10) Nimi: Kiinteistötunnus: Kunta: Palstojen lukumäärä: 0 0 5 k 601-402-4-55 601-402-4-55 METSÄMAA Tila Pihtipudas (601) 1 Siu 1 (1) Mittakaaa 1:10 000 Kiinteistörekisterin tiedoissa oi olla puutteita ja epätarkkuuksia. Rekisteriyksikön tarkka alueellinen ulottuuus

Lisätiedot

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) VAARANPÄÄ

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) VAARANPÄÄ Siu 20 (1) VAARANPÄÄ 620-405-62-17 4.5.2015 luettelo Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla

Lisätiedot

Kuvioluettelo. LAPPEENRANTA / Alue 358 / Metsäsuunnitelma 1 / MÄNNISTÖ / Lohko 2. 31 1,1 Kuivahko kangas. 2 2 1800 1 1,9 kangasmaa Rauduskoivu 6 2 4

Kuvioluettelo. LAPPEENRANTA / Alue 358 / Metsäsuunnitelma 1 / MÄNNISTÖ / Lohko 2. 31 1,1 Kuivahko kangas. 2 2 1800 1 1,9 kangasmaa Rauduskoivu 6 2 4 LAPPEENRANTA / Alue 358 / Metsäsuunnitelma 1 / MÄNNISTÖ / Lohko 2 Kuio Kuioluettelo Kasupaikka ja kehitysluokka Puustotiedot Toimenpiteet ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa,

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) 17.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 76 0,4 RAIMOLA 595-427-2-87 Kuiahko kangas, astaaa puolukkaturekangas

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) AITTOKANGAS 588-410-4-.9.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 327 3,0 AITTOKANGAS 588-410-4- T1 - Taiikko alle 1,3 328

Lisätiedot

Miilukorven luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/18

Miilukorven luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/18 Miilukorven luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma 2015-2025 LIITE 13: Kuvioluettelo 23.3.2015 Sivu 1/18 126 0,69 Tuore kangas Uudistuskypsä metsikkö Mänty Ulkoilu- ja virkistysmetsä (C2) Vain kun maa on

Lisätiedot

Määräalapalsta n.35,6 ha Tila 14,4 ha

Määräalapalsta n.35,6 ha Tila 14,4 ha 167-415- Määräalapalsta n.35,6 167-415-17-54 Tila 14,4 Koikkalansalo kt. 167-415- Markkasuo kt.167-415-17-54 Markkasuo Mittakaaa 1:7500 Koordinaatisto Keskipiste Tulostettu ETRS-TM35FIN (673240, 6936787)

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) 17.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 63 1,3 KEKKOLA 595-427-3-40 Kuiahko kangas, astaaa puolukkaturekangas

Lisätiedot

Kuvioluettelo ,0 Nuoren metsän hoito ,6 Ensiharvennus

Kuvioluettelo ,0 Nuoren metsän hoito ,6 Ensiharvennus Kuio m3/ m3/ cm m kpl/ m2/ m3// m3/kuio m3/ 19.11.2012 Siu 20/1 84 3,8 Kuiahko kangas 50 135 36 27 10 7 1880 9 3,0 Nuoren metsän hoito Kiinen keskikarkea tai karkea Mänty 55 123 33 27 11 7 1110 8 2,6 Mänty

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha. Yhteensä Mänty

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha. Yhteensä Mänty Siu 20 (1) LÄNSIPOHJOLA 623-402-1-8.6.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 1 0,5 LÄNSIPOHJOLA 623-402-1- Lehtoainen kangas, astaaa

Lisätiedot

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) 13.3.2015

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) 13.3.2015 Siu 20 (1) 13.3.2015 luettelo Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla 20 0,7 Metsämaa Lehtomainen

Lisätiedot

,95 ha ,26 ha

,95 ha ,26 ha 402-416-3-74 24,95 402-416-3-90 9,26 402-416-3-74 24,95 402-416-3-90 9,26 Teirimäki kt. 402-416-3-74 Teerisuo kt. 402-416-3-90 Peruskartta Mittakaaa 1:5000 Koordinaatisto Keskipiste Tulostettu ETRS-TM35FIN

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) LEVIKKO 576-415-6-202 14.9.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 53 1,6 LEVIKKO 576-415-6-202 Tuore kangas, astaaa suo

Lisätiedot

,14 ha

,14 ha 593-429- 63,14 593-429- 63,14 Letenselänne kt. 593-429- Peruskartta Mittakaaa 1:10000 1 Copyright Maanmittauslaitos /Copyright Lantmäterierket Koordinaatisto ETRS-TM35FIN Keskipiste (492574, 6890138) Tulostettu

Lisätiedot

SOMERON KOKKAPÄÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA

SOMERON KOKKAPÄÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA SOMERON KOKKAPÄÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA LUONNONHOITO-LIFE Tammikuu 2015 Helena Lunden Metsähallitus Etelä-Suomen luontopalvelut Someron Kokkapään luonnonhoitotyöt ja toimenpidesuunnitelma ovat osa luonnonhoito-life

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) TEURAVUOMA 273-401-37-18.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 6 5,0 TEURAVUOMA 273-401-37- kasatusetsikkö

Lisätiedot

Hakkuumäärä hakkuutavoittain

Hakkuumäärä hakkuutavoittain Hakkuumäärä kkuutaoittain 2015-2024 Tässä suunnitelmassa ehdotettujen kkuiden mukainen kantoratulo on uosina 2015-2019: 142234 ja uosina 2020-2024: 0 Liite PatuL 1 / 24.9.2015 Siu 11a 28.8.2015 Hakkuutapa

Lisätiedot

Puustotiedot. kuitua, m³/ha. tukkia, m³/ha

Puustotiedot. kuitua, m³/ha. tukkia, m³/ha Siu (1) 18.10.17 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu tilauus ³/kuio ³/ ³/ ³/ läpiitta, c kpl/ kasu ³// Toienpiteet kuiolla

Lisätiedot

OTSO Metsäsuunnitelma PLUS

OTSO Metsäsuunnitelma PLUS OTSO Metsäsuunnitela PLUS 2016-2025 Oistaja LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Pl 18 Lappeenranta FI-53101 puh. OTSO Yhteyshenkilö Keppainen Jussi jussi.keppainen@otso.fi Metsäsuunnitelan nuero 41160984 Seuraaien

Lisätiedot

VARIKONNIEMEN PUUSTOINVENTOINTI 2011

VARIKONNIEMEN PUUSTOINVENTOINTI 2011 VARIKONNIEMEN PUUSTOINVENTOINTI 2011 Varikonnieen hoitotalkoot uonna 2006/ Häeenlinnan kaupunki Tforest 04.12.2013 METSIKKÖTULOSTE Kunta: 109 HÄMEENLINNA Suunnittelualue: 28 Aulanko Lohko: 5 a: Oistaja:

Lisätiedot

257 449 2 623 / 0 257 449 2 671 / 7 119 257 449 2 538 / 8 174 257 449 2 152 / 1

257 449 2 623 / 0 257 449 2 671 / 7 119 257 449 2 538 / 8 174 257 449 2 152 / 1 TAPIO ForestKIT 6.11.2015 257 449 2 538 / 9 99 500 m 88 87 100 85 80 76 77 78 79 138 257 449 2 118 / 0 141142 257 449 2 152 / 0 140 143 145 146 147 149 139144 150 148 257 449 2 671 / 8 153 151 257 449

Lisätiedot

Kuvioluettelo. ESPOO / Alue 1 / Metsäsuunnitelma 30 / Matinkylä - Olari LM / Lohko 30

Kuvioluettelo. ESPOO / Alue 1 / Metsäsuunnitelma 30 / Matinkylä - Olari LM / Lohko 30 05.12.2008 Siu 21/1 100 3,9 Tuore kangas, Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kuusi luettelo m3/ m3/kuio mä ku mä ku m3// 95 25 242 952 361 356 22 45 129 15 7,5 Harennus Pohjaesialue. C1 Lähimetsä. Maaston

Lisätiedot

Liite 9 kohtaiset suunnitelmataulukot 1/3 kuvioiden perustiedot 1/10 1 0,0563 2 04 1 32 20 29 91 Omakotitalotonttien välinen lähimetsä. Komea vanha männikkö, alla kuusikko 2 0,0356 3 04 1 26 20 25 114

Lisätiedot

TERVALAMMEN LUONNONHOITOSUUNNITELMA

TERVALAMMEN LUONNONHOITOSUUNNITELMA TERVALAMMEN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2007-2016 Helsingin kaupungin oistaat tilat Vihdin kunnassa: Hiiska 1:322 Teirlä 2:52 Eriksberg 3:403 Rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto 2007 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) LEVÄLÄ

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) LEVÄLÄ Siu 20 (1) LEVÄLÄ 620-406-9-38 16.6.2015 luettelo Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu lla 1 1,0

Lisätiedot

KONGINKANGAS. Lohko Kuvio Ala Kasvupaikka maalaji Kehitysluokka. 21 1 0,2 kangas, lehtomainen kangas hienoainesmoreeni 3

KONGINKANGAS. Lohko Kuvio Ala Kasvupaikka maalaji Kehitysluokka. 21 1 0,2 kangas, lehtomainen kangas hienoainesmoreeni 3 KONGINKANGAS Konginkankaan taajama koostuu kuvioista 1-3 ja 5-19. Alueen kaavamerkinnät ovat VL, VU, VP ja VK. Alueen kaikki kuviot ovat asutuksen välittömässä läheisyydessä. Hoitoluokitukseltaan kuviot

Lisätiedot

Kantakaupungin yleiskaava. Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa. Tammikuu 2010 Mattias Kanckos

Kantakaupungin yleiskaava. Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa. Tammikuu 2010 Mattias Kanckos Kantakaupungin yleiskaava Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa Tammikuu 2010 Mattias Kanckos Skolbackavägen 70 GSM: 050-5939536 68830 Bäckby info@essnature.com Finland 9. Biskop- Fattigryti

Lisätiedot

OIVALAN METSÄNHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2023

OIVALAN METSÄNHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2023 OIVALAN METSÄNHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2023 Markus Holstein 2013 Oialan etsänhoitosuunnitela 2014 2023 1. SISÄLLYSLUETTELO 1. SISÄLLYSLUETTELO... 3 2. SUUNNITTELUMENETELMÄ... 4 3. OIVALAN LUONTOALUEET...

Lisätiedot

Kuviotiedot Kunta Alue Ms pääpuulaji. Monimuotoisuus ja erityispiirteet C1 Lähimetsä Osin aukkoinen. Monimuotoisuus ja erityispiirteet

Kuviotiedot Kunta Alue Ms pääpuulaji. Monimuotoisuus ja erityispiirteet C1 Lähimetsä Osin aukkoinen. Monimuotoisuus ja erityispiirteet Kunta Alue Ms 169 1 3 Kuvio Pa, ha Kasvupaikka ja Kuviotiedot 2016 Sivu 1 / 15 Kunta 169 Alue 1 Ms 3?? jne. Lohko 1 123 0,7 Kuiva kangas ja vastaava suo Nuori kasvatusmetsikkö 40 59 41 8 0 0 0 19 7 2 2

Lisätiedot

Kuvioluettelo. Kasvupaikka ja kehitysluokka Puustotiedot Toimenpiteet puulaji v m3/kuvio m3/ha 12 1,0 Tuore kangas Hienojakoinen kangasmaa.

Kuvioluettelo. Kasvupaikka ja kehitysluokka Puustotiedot Toimenpiteet puulaji v m3/kuvio m3/ha 12 1,0 Tuore kangas Hienojakoinen kangasmaa. ROVANIEMI / Alue 26 / Metsäsuunnitelma 999 / ALAPEHKONEN / Lohko 8 Kuio Kuioluettelo ikä, tilauus tukkia, kuitua, pituus, runkoluku, ppa, kasu, kuiolla 12 1,0 Tuore kangas 100 68 69 8 58 16 12 720 11 1,8

Lisätiedot

Kauniaisten luonnonhoitosuunnitelma 2012-2021

Kauniaisten luonnonhoitosuunnitelma 2012-2021 Kauniaisten luonnonhoitosuunnitela 2012-2021 Sisällys 1 Suunnitela-alue 1.1 Suunnitelan periaatteet 2 Suunnitelan toteutus 2.1 Tiedottainen keväällä 2010 ja koenttipyyntö asukkaille 2.2 Maastoinventointi

Lisätiedot

TAPION. Yhteenveto metsänhoitotöistä. Liite PatuL 2/25.3.2015. Kiireelliset metsänhoityöt. Metsänhoitotyöt vuosina 2016-2019

TAPION. Yhteenveto metsänhoitotöistä. Liite PatuL 2/25.3.2015. Kiireelliset metsänhoityöt. Metsänhoitotyöt vuosina 2016-2019 TAPION Liite PatuL 2/25.3.2015 Yhteeneto metsänhoitotöistä Kiireelliset metsänhoityöt Työlaji Ennakkoraiaus Laikutus Nuoren metsän kunnostus Pienpuuston hoito Rauduskoiun istutus Taimikonrennus Pinta-ala,

Lisätiedot

Ulkoilumetsien hoidossa käytettävien toimenpiteiden kuvaukset Keskuspuiston luonnonhoidon yleissuunnitelma

Ulkoilumetsien hoidossa käytettävien toimenpiteiden kuvaukset Keskuspuiston luonnonhoidon yleissuunnitelma Ulkoilumetsien hoidossa käytettävien toimenpiteiden kuvaukset Keskuspuiston luonnonhoidon yleissuunnitelma 1.10.2015 Helsingin kaupunki Rakennusvirasto Keskuspuiston ulkoilumetsiä hoidetaan luonnonmukaisesti

Lisätiedot

Pituus: % havupuita 50 % lehtipuita. Koivukuitua 0,0 Lehtikuitua 0,0 Sellupuuta 0,0 0,0

Pituus: % havupuita 50 % lehtipuita. Koivukuitua 0,0 Lehtikuitua 0,0 Sellupuuta 0,0 0,0 1262 Hoitoluokka Lähimetsä Ravinteisuus Rehevä Kaavamerkintä Sijainti Hoitotavoite Kohteelle suoritetaan istutustaimien kasvuunlähdön turvaamiseksi mekaaninen heinäntorjunta. Alue on erittäin voimakkaasti

Lisätiedot

METSO -KOHTEEN KUVAUS, PUUSTOTIEDOT JA VALOKUVAT. Joenmäki, 700 474-1-4

METSO -KOHTEEN KUVAUS, PUUSTOTIEDOT JA VALOKUVAT. Joenmäki, 700 474-1-4 METSO -KOHTEEN KUVAUS, PUUSTOTIEDOT JA VALOKUVAT Joenmäki, 700 474-1-4 Sivu 2/21 METSO -kohteen kasvupaikka- ja puustotiedot Suojelurajauksen metsäalue voidaan jakaa kolmeen pääkuvioon 63, 57 ja 55. Kuvio

Lisätiedot

Kuvioluettelo ROVANIEMI / Alue 15 / Metsäsuunnitelma 1 / AAVASAKSANNELONEN / Lohko 3

Kuvioluettelo ROVANIEMI / Alue 15 / Metsäsuunnitelma 1 / AAVASAKSANNELONEN / Lohko 3 Kuioluettelo ROVANIEMI / Alue 15 / Metsäsuunnitelma 1 / AAVASAKSANNELONEN / Lohko 3 Kuio Kasupaikka ja kehitysluokka Puustotiedot Toimenpiteet ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku,

Lisätiedot

metriä LIITE 5 PÄÄPUULAJI Pääpuulajit (kpl) Mittakaava 1:15 000 MANKKAA - NIITTYKUMPU LUONNON- JA MAISEMANHOITOSUUNNITELMA

metriä LIITE 5 PÄÄPUULAJI Pääpuulajit (kpl) Mittakaava 1:15 000 MANKKAA - NIITTYKUMPU LUONNON- JA MAISEMANHOITOSUUNNITELMA LIITE 5 PÄÄPUULAJI 122 122 121 121 118 118 120 120 117 117 116 113 113 116 103 103 105 104 104 105 110 110 116 116 112 112 102 102 100 100 114 114 111 111 TURUNVÄYLÄ 119 119 109 109 115 115 124 124 101

Lisätiedot

Heinijärvien elinympäristöselvitys

Heinijärvien elinympäristöselvitys Heinijärvien elinympäristöselvitys Kuvioselosteet Kuvio 1. Lehto Kuviolla kahta on lehtotyyppiä. Ylempänä tuoretta runsasravinteista sinivuokko-käenkaalityyppiä (HeOT) ja alempana kosteaa keskiravinteista

Lisätiedot

Yhteensä 35 71 129 8 117 15.9 14.4 994 18.0 5.5 Mänty 35 63 115 8 104 16.0 14.5 869 16.0 4.8 Kuusi 35 8 14 1 13 15.0 14.0 125 2.0 0.

Yhteensä 35 71 129 8 117 15.9 14.4 994 18.0 5.5 Mänty 35 63 115 8 104 16.0 14.5 869 16.0 4.8 Kuusi 35 8 14 1 13 15.0 14.0 125 2.0 0. Siu 20 (1) Kannasto 743-425-5-221 3.6.2015 luettelo Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla

Lisätiedot

Hoidon periaatteet ja yksityiskohdat

Hoidon periaatteet ja yksityiskohdat TOISPUOLISENPUISTON JA SILAPUISTON HOITOSUUNNITELMA Yleistä Suunnitelma käsittää Raudikonkujan ja Raudikonkadun välisen sekä Silakadun ja Hussankadun väliset puistoalueet. Yleisellä tasolla suunnitelman

Lisätiedot

METSO KOHTEEN LIITTEET

METSO KOHTEEN LIITTEET METSO KOHTEEN LIITTEET xxxxxx, xxx-xxx-x-xx 1 Tilan xxxx omistus 2 2 Suojeluun esitettävän metsän kasvupaikka- 2-7 ja puustotiedot kuvioittain 3 Karttarajaus 7 4 Suojelualueen lyhyt kuvaus 8 5 Kohteen

Lisätiedot

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) LEVÄLÄ

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) LEVÄLÄ Siu 20 (1) LEVÄLÄ 620-406-9-38 16.6.2015 luettelo Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu lla 34 0,8

Lisätiedot

Träskendan kartanopuiston (luonnonsuojelualueen) hoito- ja käyttösuunnitelma

Träskendan kartanopuiston (luonnonsuojelualueen) hoito- ja käyttösuunnitelma Luonnos 14.12.2009 / Virpi Sahi Träskendan kartanopuiston (luonnonsuojelualueen) hoito- ja käyttösuunnitelma Suunnitelman ja toteutuksen vertailua kuvioittain joulukuu 2009 Yleistä hoito- ja käyttösuunnitelmasta

Lisätiedot

Kuvioluettelo. tilavuus m3/ha. m3/kuvio. Rauduskoivu 25 107 124 117 15 16 1090 17 8,8. Hakkuutapa ja lisätiedot Kiireellisyys Korjuuaika kantorahatulo

Kuvioluettelo. tilavuus m3/ha. m3/kuvio. Rauduskoivu 25 107 124 117 15 16 1090 17 8,8. Hakkuutapa ja lisätiedot Kiireellisyys Korjuuaika kantorahatulo Kuio Kasupaikka ja kehitysluokka 1 0,9 Lehtomainen kangas Nuori kasatusmetsikkö Kuioluettelo / 11.11.2013 Siu 19/1 a, / a, / läpimitta, cm pituus, m runkoluku, kpl/ m2/ // Yhteensä 25 107 124 117 15 16

Lisätiedot

Yhteensä 70 185 204 114 88 25.0 21.0 485 21.0 5.2 Mänty 70 160 176 105 70 25.0 21.0 414 18.0 4.6 Hieskoivu 70 25 28 9 18 25.0 21.0 71 3.0 0.

Yhteensä 70 185 204 114 88 25.0 21.0 485 21.0 5.2 Mänty 70 160 176 105 70 25.0 21.0 414 18.0 4.6 Hieskoivu 70 25 28 9 18 25.0 21.0 71 3.0 0. Siu 20 (1) Nimetön 623-423-5-127 24.9.2014 luettelo Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla

Lisätiedot

Kuviokirja 2012. Kasvu tua. Hakkuu. Kui- tua 7,5. --------- Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuu. Kui- Kasvu. tua.

Kuviokirja 2012. Kasvu tua. Hakkuu. Kui- tua 7,5. --------- Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuu. Kui- Kasvu. tua. Kunta Alue Ms 694 1 10 kirja 2012 Osa 8 Sivu 1 / 62 paikka Kunta 694 Alue 1 Ms 10 MÄNTYNIEMI II jne. 10 1 0,8 ha Metsämaa Kangas Lehtomainen kangas ja vastaava suo 04 Uudistuskypsä metsikkö Vallitseva

Lisätiedot

Kolin kansallispuiston luontopolut ENNALLISTAJAN POLKU OPETTAJAN JA OPPILAAN AINEISTOT. Toimittaneet Eevi Nieminen, Kalle Eerikäinen ja Lasse Lovén

Kolin kansallispuiston luontopolut ENNALLISTAJAN POLKU OPETTAJAN JA OPPILAAN AINEISTOT. Toimittaneet Eevi Nieminen, Kalle Eerikäinen ja Lasse Lovén Kolin kansallispuiston luontopolut ENNALLISTAJAN POLKU OPETTAJAN JA OPPILAAN AINEISTOT Toimittaneet Eevi Nieminen, Kalle Eerikäinen ja Lasse Lovén ENNALLISTAJAN POLKU KARTTA Pohjakartta Maanmittauslaitos,

Lisätiedot

Nostavan logistiikkakeskuksen asemakaava Luontoselvitys

Nostavan logistiikkakeskuksen asemakaava Luontoselvitys Hollolan kunta Nostavan logistiikkakeskuksen asemakaava Luontoselvitys 6.8.2007 Viite 82116099-02 Tarkistanut Tarja Ojala Kirjoittanut Kaisa Torri Ramboll Terveystie 2 FI-15870 Hollola Finland Puhelin:

Lisätiedot

KOLMENKULMAN ALUEEN LUONTOSELVITYS

KOLMENKULMAN ALUEEN LUONTOSELVITYS Liite 5 KOLMENKULMAN ALUEEN LUONTOSELVITYS Kolmenkulman alueen ympäristö on melko tasaista moreenimaastoa. Kaavoitettava alue on metsäistä ja alue on ollut talousmetsäkäytössä lähes kokonaisuudessaan.

Lisätiedot

Kuviokirja Kuitua. Kasvu. Hakkuu. Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, tyydyttävä (aukkoinen,harva) Kasvu. Hakkuu. Kasvu.

Kuviokirja Kuitua. Kasvu. Hakkuu. Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, tyydyttävä (aukkoinen,harva) Kasvu. Hakkuu. Kasvu. Kunta Alue Ms 49 1 32 Lohko Kuviokirja 2012 Sivu 1 / 83 Kuvio Ala paikka Kehitysluokka Pääpuulaji Osa 8 Kunta 49 Alue 1 Ms 32 1 100 0,2 ha Muu maa B3 Maisemaniitty ja laidunalue Kevyenliikenteenreitti.

Lisätiedot

Kuviokirja Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuu. Kasvu m³/ha/v. Kui- tua. tua 9,8. Hakkuu. Kasvu. Kui- tua.

Kuviokirja Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuu. Kasvu m³/ha/v. Kui- tua. tua 9,8. Hakkuu. Kasvu. Kui- tua. Kunta Alue Ms 420 599 517 kirja 2015 Osa 8 Sivu 1 / 5 paikka Kunta 420 Alue 599 Ms 517 HEIKKIMÄKI Vallitseva jakso 44 17 600 20 17 136 43 90 9,8 35 0 14 19 15 3 1 2 0,3 45 7 232 20 15 54 29 24 3,7 45 7

Lisätiedot

LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA LUONNONHOITOSUUNNITELMA 10-VUOTISKAUDEKSI 2007-2016

LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA LUONNONHOITOSUUNNITELMA 10-VUOTISKAUDEKSI 2007-2016 LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA LUONNONHOITOSUUNNITELMA 10-VUOTISKAUDEKSI 2007-2016 Suunnittelualueen pinta-ala on noin 43,4, josta kansanpuistoalueen osuus on noin 32 ja ulkomuseon osuus noin 11,4.

Lisätiedot