Jakomäen, Tattarisuon ja Tattariharjun luonnonhoitosuunnitelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jakomäen, Tattarisuon ja Tattariharjun luonnonhoitosuunnitelma"

Transkriptio

1 Jakoäen, Tattarisuon ja Tattariharjun luonnonhoitosuunnitela Hyäksytty Helsingin kaupungin rakennusirasto

2 2/148 Sisällysluettelo JOHDANTO LUONNONHOITOTÖIDEN TOTEUTUS... 4 LIITE 1. Jakoäen kuioseloste... 7 LIITE 2. Tattarisuon-Tattariharjun kuioseloste LIITE 3 Yleisten töiden lautakunnan päätös LIITE 4. Helsingin kaupungin etsien hakkuutaat Ylispuustoisen taiikon hoito Ensiharennus Harennus Yksittäisten puiden poisto Uudistainen iljeleällä Luontaisen uudistainen alistelu Suojuspuuhakkuu Luontainen uudistainen Maiseanhoito Säästöpuista LIITE 5 Kartta hakkuutöistä Jakoäki LIITE 6 Kartta pienpuuston hoidosta Jakoäki LIITE 7 Kartta hakkuutöistä Tattarisuo-Tattariharju LIITE 8 Kartta pienpuuston hoidosta - Tattarisuo-Tattariharju Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

3 3/148 JOHDANTO Jakoäen, Tattarisuon ja Tattariharjun aluesuunnitela hyäksyttiin yleisten töiden lautakunnassa ohjeellisena noudatettaaksi. Luonnonhoidon osalta lautakunnassa päätettiin, että luontojärjestöjen esittäät kuiot (ks. liite 3) jätetään toienpiteiden ulkopuolelle. Jakoäen, Tattarisuon ja Tattariharjun aluesuunnitelassa on esitetty luonnonypäristön eli etsien ja aointen alueiden kuten niittyjen tila. Kuaukset alueen aiseasta, ulkoilu- ja irkistyskäytöstä, kaaoituksesta, etsien kasupaikoista, puustosta, niityistä ja Helsingin ypäristökeskuksen selittäistä luonnon arokohteista löytyät aluesuunnitelasta. Luonnon oniuotoisuuden huoioon ottainen on yös kuattuna aluesuunnitelassa. Jakoäen, Tattarisuon ja Tattariharjun aluesuunnitelassa esitetään alueittaiset taoitteet luonnonhoitoon. Ne ohjaaat luonnonhoitosuunnitelan kuiokohtaisia toienpiteitä. Tästä syystä tätä luonnonhoidon toteutussuunnitelaa tulee tarkastella yhdessä Jakoäen, Tattarisuon ja Tattariharjun aluesuunnitelan kanssa. Aluesuunnitela on nähtäillä rakennusiraston Internet siulla. Luonnonhoitosuunnitela on toteutustason suunnitela. Siinä kuataan kuioittain toteutettaat luonnonhoitotoienpiteet kuten hakkuut ja uut hoitotoienpiteet aikatauluineen. Luonnonhoitotoienpiteet tehdään luonnonhoidon työohjeiden ukaisesti. Hoitotoienpiteiden toteutus aloitetaan uoden 2016 aikana. Taoitteiden saauttaiseksi tarittaat toiskertaiset toienpiteet tullaan päiittäään rakennusiraston etsätietojärjestelässä oleaan luonnonhoitosuunnitelaan ennen alueen toista hoitokierrosta. Aluesuunnitela ja luonnonhoidon toteutussuunnitela oat nähtäillä rakennusiraston asiakaspalelussa ja Internet-siuilla. Suunnittelusta on astannut etsäsuunnittelija Antti Siuruainen, jolta oi tarittaessa kysyä lisätietoja. Helsingissä Antti Siuruainen Metsäsuunnittelija Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

4 4/148 1 LUONNONHOITOTÖIDEN TOTEUTUS Luonnonhoitotoienpiteitä on esitetty noin 63 hehtaarille hoidon piirissä oleien etsien pinta-alasta, joka on 138 ha. Muut etsäalueet jääät hoitotoienpiteiden ulkopuolelle suunnitelakauden aikana. Toiskertaiset hoitotoienpiteet, joiden pinta-ala ei ielä sisälly alla oleaan taulukoihin, tehdään suunnitelakauden jälkiäisellä puoliskolla. Jakoäki: Tattariharju-Tattarisuo: Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

5 5/148 Suunnittelualueella tehdään uutaa pienaukkohakkuu. Joillain kohteilla uudistuista ja kerroksellisuutta edistetään tekeällä uutaan puun latusaukkoja, jotta luontaisen taiettuisen edellytyksiä parannettaisiin. Suuri osa suunnittelualueen hoitotöistä on eriasteisia harennushakkuita. Harennuksia tehdään, jotta puuston latuskerros säilyisi elinoiaisena ja yhteyttäänä. Lisäksi harentaisella parannetaan etsien kerroksellisuutta, sillä allitsean jakson harentainen luo pareat edellytykset pensaskerroksen elinoiaisuudelle lisääntyneen alon ja rainteisuuden takia. Yksittäisten puiden poistoa osoitetaan lähinnä ulkoilureittien, teiden ja rakennusten arsille.. Pienpuuston hoitoa on esitetty noin 67 hehtaarille. Tästä osuudesta taiikonhoito on noin 4 hehtaaria. Pienpuuston hoito keskittyy pääosin ulkoilureittien ja teiden läheisyyteen. Pienpuuston hoidolla pyritään aaaaan lähi- ja kaukonäkyiä etsän sisään ja/tai näkyiä rantapoluilta erelle. Lisäksi pienpuuston hoidolla pyritään poiiaan esakon seasta kasatuskelpoisia tulean puusukupolen yksilöitä sekä näyttäiä pensaita esiin. Pienpuuston hoitosektori reitistä etsään päin soitetaan kunkin kuion aaston, puuston, topografian ys. seikkojen ukaan. Hoitotöiden pinta-aloista on syytä uistaa, että suuriaksi osaksi toienpiteet eiät koske koko kuiota, aan osa kuiosta jää aihteleasti toienpiteiden ulkopuolella ja lopulla kuiolla hoidon intensiteetti aihtelee kuion puuston luonteen ukaan. Lisäksi pienpuuston hoito on aina aihteleaa, eli osa pensaskerroksesta jää koskeattoaksi, osasta poistetaan osa ja osaan kuiota tehdään aukkoja. Näin pensaskerroksesta saadaan aihtelea ja siellä on näkyiä sekä lintujen ja uiden pensaskerroksen lajien elinypäristöt eiät aarannu. Lisäksi pienpuuston hoidolla poiitaan lehtipuuesakon seasta näyttäiät ja arokkaiat puuyksilöt sekä näyttäiät pensasryhät. Uusien taiien istutusta on noin 12 hehtaarille. Suurin osa taiista istutetaan alueelle luotaiin pienaukkoihin (0,3 ha). Taiia istutetaan yös latusaukkoihin ison puuston loaan. Harennus- ja uudistushakkuita ei tehdä älisenä lintujen pesintäaikana. Yksittäisiä aarallisia puita oidaan poistaa reittien arsilta ja tonttien reunoilta yös kesäaikana. Myös pienpuuston- ja taiikon hoitoa oidaan tehdä taiikoissa ja ulkoilureittien arsilla kesäaikaan. Luonnon oniuotoisuuden ja erityisesti linnuston kannalta arokkaiat reheäkasuiset lehtokohteet jätetään hoitotoienpiteiden ulkopuolelle. Hakkuut ja uut etsänhoitotoienpiteet tehdään ulkoilijoiden turallisuus ja iihtyisyys huoioiden. Niistä tiedotetaan Internetissä, paikallislehdissä, aastossa aastokyltein sekä asukkaille kotiin jaettaien tiedotteiden aulla ennen toienpiteiden toteutusta. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

6 6/148 Puunkaato tehdään pääasiassa etsurityönä ja puunkorjuu koneellisesti. Hakkuutähteet korjataan haketettaaksi keskeisiiltä alueilta, kuten asutuksen lähistöltä, ulkoilureittien arsilta ja uilta ilkkaan ulkoilukäytön alueilta. Osa hakkuutähteistä jätetään etsiin aatuaan siellä issä niistä ei ole haittaa alueiden käytölle. Hakkuutyöt tehdään aaperä, aasto ja puulajisto huoioiden ajankohtana, jolloin riski juuristo- tai aastoaurioiden syntyiselle on pienin. Jos aurioita kuitenkin syntyy, ne pyritään korjaaaan ahdollisian nopeasti, tai ainakin iieistään työaan alistuttua. Rakennusiraston katu- ja puisto-osasto tilaa luonnonhoitotyöt Helsingin kaupungin rakennuspalelu STARA:n luonnonhoitoyksiköltä. Työn toteuttaista aloa rakennus- palelu STARA:n astaaa luontoestari tarkistaa Helsingin ypäristökeskuksen luontotietojärjestelästä aluetta koskeat luontotiedot ja ottaa huoioon ahdolliset suunnitteluajankohdan jälkeen tapahtuneet uutokset ennen toteutusta. Luonnonhoitotöiden toteutusaiheissa asukkailla on ahdollisuus saada lisätietoja ja esittää palautetta STARA:n astaaalle työnjohtajalle sekä luonnonhoidon asiantuntijoille rakennusirastoon. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

7 7/148 LIITE 1. Jakoäen kuioseloste 1 Pinta-ala: 1.34 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu Lehtikuusi Mänty Rauduskoiu Mänty Kuusi Rauduskoiu Mänty Rauduskoiu Kuusi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Ensiharennus Kuaus C3 Suojaetsä. Lehtikuusia. Nuoren ja arttuneen etsän rajaailla olea koiikko. Koiun lisäksi äntyä, haapaa, lehtikuusta ja pihlajaa. Ylispuuna ähän äntyä ja koiua. Pensaskerroksessa saat puulajit toistuat. Taoite: Elinoiainen, sekapuustoinen ja kerroksellinen suojaetsä. Toienpiteet: Harennus ja pienpuuston hoito. 2 Pinta-ala: 0.23 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty Mänty Mänty Kuaus C1.2 Lähiirkistysetsä. Pieni kallioalue kaupungin rajan ja ylispuustoisen nuoren etsän älissä. Aokallio- ja etsäiset älipinnat aihteleat. Metsäisillä kohdilla kituliaista äntyä, jonka lisäksi huonokuntoista ja kuollutta kuusta. Taoite: Runsaslahopuustoinen kallioalue. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

8 8/148 3 Pinta-ala: 0.13 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty Pihlaja Haapa Rauduskoiu Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Kuaus C1.2 Lähiirkistysetsä. Pieni kuio kaupungin rajan ja kallioalueen älissä. Isoipana puustona järeää äntyä, jonka lisäksi pienepää koiua ja haapaa. Lisäksi runsaasti kuoleaa ja kuollutta erikokoista kuusta. Taoite: Kuion lahopuuston ylläpito ja kehittäinen. Toienpiteet: Pidetään polku auki. 4 Pinta-ala: 0.23 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty Rauduskoiu Mänty Kuusi Rauduskoiu Pihlaja Muu lehtipuu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Yksittäisten puiden poisto Kuaus C3 Suojaetsä. Moottorien penkkakuio, jossa 2006 harennettu arttunut ännikkö. Männyn seassa ähän koiua, haapaa ja kuusta. Pensaskerroksessa koiua, pihlajaa ja tuoipihlajaa. Taoite: Elinoiainen ja kerroksellinen suojaetsä. Toienpiteet: Yksittäisten huonokuntoisten ja kuolleiden puiden poisto. Tiheipiä puustoryhiä oi yös harentaa. Pienpuuston hoito, jossa poistetaan tuoipihlajaa ja otetaan esiin kasatettaaksi aiotut puulajit. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

9 9/148 5 Pinta-ala: 0.25 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty Mänty Haapa Rauduskoiu Mänty Rauduskoiu Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Taiikonhoito Kuaus C1.2 Lähiirkistysetsä. Varttunut ylispuustoinen ännyntaiikko. Männyn lisäksi kasatettaana puuna yös koiuntainta. Ylispuuna äntyä, koiua ja haapaa. Taoite: Elinoiainen ja sekapuustoinen nuori etsä. Toienpiteet: Taiikonhoito pääasiassa ännyn hyäksi. 6 Pinta-ala: 0.32 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi Kuusi Teraleppä Mänty Rauduskoiu Kuusi Rauduskoiu Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Kuaus C1.2 Lähiirkistysetsä. Kuusikko ulkoilureitin laidalla. Kuusen seassa koiua, äntyä ja haapaa. Pensaskerroksessa pääosin pihlajaa, jonka seassa kuusta, haapaa ja koiua. Kohtalaisesti kuollutta puustoa aassa ja pystyssä. Taoite: Elinoiainen, aloisa ja iihtyisä reitinarsietsä. Toienpiteet: Pienpuuston hoito. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

10 10/148 7 Pinta-ala: 0.12 Kasupaikka: Joutoaa Pääpuulaji: Mänty Mänty Kuaus C1.2 Lähiirkistysetsä. Pieni lähes puuton aokallioalue. Taoite: Luontainen kalliokasillisuus ja puusto. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 8 Pinta-ala: 1.00 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty Rauduskoiu Mänty Rauduskoiu Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Ensiharennus Kuaus C3 Suojaetsä. Nuoren ja arttuneen etsän älillä aihtelea ännikkö oottoritien laidalla. Männyn seassa koiua ja alla koiua ja pihlajaa. Taoite: Elinoiainen ja kerroksellinen suojaetsä. Toienpiteet: Harennus ja pienpuuston hoito. 9 Pinta-ala: 0.41 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty Pihlaja Kuusi Mänty Mänty Rauduskoiu Haapa Kuusi Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

11 11/148 Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus Kuaus C1.2 Lähiirkistysetsä. Järeä ännikkö, ännyn seassa koiua ja kuusta. Pensaskerroksessa pääosin pihlajaa. Taoite: Elinoiainen ja kerroksellinen suojaetsä. Toienpiteet: Harennus ja pienpuuston hoito. 10 Pinta-ala: 0.23 Kasupaikka: Korpi Pääpuulaji: Hieskoiu Mänty Hieskoiu Teraleppä Mänty Kuusi Rauduskoiu Hieskoiu Kuusi Kuusi Kuaus Korpi (Muu arokas elinypäristö). C5 Aroetsä. Pieni kostea korpilaikku. Isoipana puustona hieskoiua, kuusta ja teraleppää. Välijaksolla nuorepaa kuusta ryhinä. Pensaskerroksessa pihlajaa, kuusta, paatsaaa, koiua ja leppää. Taoite: Luontainen korpikasillisuus ja puusto. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 11 Pinta-ala: 0.30 Kasupaikka: Korpi Pääpuulaji: Hieskoiu Kuusi Kuusi Hieskoiu Rauduskoiu Kuusi Mänty Teraleppä Hieskoiu Mänty Kuusi Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

12 12/148 Kuaus Korpi (Muu arokas elinypäristö). C5 Aroetsä. Kostea korpiainen painanne. jossa uusta ypäristöstä erottua puusto ja kasillisuus. Isoipana puustona pääosin hieskoiua, jonka lisäksi äntyä ja kuusta. Välijaksolla nuorepaa kuusta ryhinä. Pensaskerroksessa kuusta, pihlajaa, koiua ja paatsaaa. Taoite: Luontainen korpikasillisuus ja puusto. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 12 Pinta-ala: 1.26 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi Mänty Rauduskoiu Teraleppä Mänty Kuusi Rauduskoiu Hieskoiu Kuusi Kuusi Kuaus C1.2 Lähiirkistysetsä. Eri-ikäinen ja sekapuustoinen alaa ja suurelta osin soistunut kuio, jonka kehitysluokka ja pääpuulaji hankala ääritellä. Vallitsealla jaksolla nuorta ja arttunutta kuusta, jonka seassa koiua. Pensaskerroksessa äntyä, kuusta, koiua ja pihlajaa. Ylispuuna äntyä ja koiua. Taoite: Eri-ikäisyyden kehittäinen. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 13 Pinta-ala: 0.59 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty Mänty Mänty Kuusi Rauduskoiu Pihlaja Kuaus C1.2 Lähiirkistysetsä. Valoisa ännikkö kallioalueiden älissä. Männyn seassa ähän haapaa, koiua ja kuusta. Pensaskerroksessa pääosin pihlajaa ja haapaa. Kuion läpi enee käytetty polku. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

13 13/148 Taoite: Kerroksellinen ja sekapuustoinen ulkoiluetsä. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 14 Pinta-ala: 0.41 Kasupaikka: Joutoaa Pääpuulaji: Mänty Pihlaja Mänty Mänty Rauduskoiu Muu lehtipuu Kuaus C1.2 Lähiirkistysetsä. Katajia. Kallioylänkö, jossa puuttoat aokalliokohdat ja etsäiset älipinnat aihteleat osaiikkiaisesti. Metsäisillä älipinnoilla iäkästä ja eriikäistä kituliasta äntyä. Pensaskerroksessa äntyä, kuusta, koiua, pajua ja pihlajaa. Jonkin erran kelopuuta pystyssä ja aassa. Taoite: Luontainen kalliokasillisuus ja puusto. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 15 Pinta-ala: 0.30 Kasupaikka: Joutoaa Pääpuulaji: Mänty Mänty Mänty Mänty Pihlaja Rauduskoiu Kuaus C1.2 Lähiirkistysetsä. Kallioylänkö, jossa harahkossa näyttäää kituliasta äntyä. Vanhan ännikön alla nuorepaa äntyä ja pihlajaa ja koiua. Kelopuuta kohtalaisesti. Taoite: Luontainen kalliokasillisuus ja puusto. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

14 14/ Pinta-ala: 0.37 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty Mänty Haapa Kuusi Rauduskoiu Kuaus C1.2 Lähiirkistysetsä. Metsälehuksia. Ulkoilutien arressa olea rinteinen kuio, jossa järeähköä äntyä. Männyn seassa koiua ja kuusta. Pensaskerroksessa pääosin pihlajaa ja ähän aahteraa. Kuiolla risteilee polkuja. Reunassa kole lehusta Läpiitat 22, 22 ja 28, pituudet keskiäärin n. 20 etriä. Muutaia lahopuita. Taoite: Turallinen, iihtyisä ja aloisa reitinarsikuio. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. (ks. liite 3) 17 Pinta-ala: 2.33 Kasupaikka: Joutoaa Pääpuulaji: Mänty Mänty Mänty Rauduskoiu Kuaus C5 Aroetsä. Katajia. Laaja kalliokuio, jossa puuttoat aokalliopinnat ja etsäiset älipinnat aihteleat osaiikkiaisesti. Metsäisten älipintojen isopi puusto pääosin eri-ikäistä kituliasta äntyä. Pensaskerroksessa äntyä, koiua, pajua, pihlajaa ja katajaa. Suhteellisen paljon kelopuuta pystyssä ja aassa. Taoite: Luontainen kalliokasillisuus ja puusto. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

15 15/ Pinta-ala: 0.77 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty Mänty Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Pihlaja Kuaus C1.2 Lähiirkistysetsä. Eri-ikäinen kallioännikkö, ännyn seassa uutaia haapoja, kuusia ja koiuja. Pensaskerroksessa saat puulajit toistuat, lisäksi pihlajaa. Taoite: Luonnontilainen etsä. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 19 Pinta-ala: 0.23 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi Pihlaja Mänty Rauduskoiu Kuusi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Uudistainen iljeleällä Männyn istutus Metsälehuksen istutus Kaiurilaikutus Kuaus C1.2 Lähiirkistysetsä. Järeä, iäkäs ja onelta osin yli-ikäinen ja huonokuntoinen kuusikko. Kuusen seassa uutaia koiuja ja äntyjä. Pensaskerros ähäinen. Kuion aanpinta erittäin kulunutta. Taoite: Kuion puuston uudistainen ja uusi koiu ja/tai lehusetsä. Toienpiteet: Uudistetaan koko kuion puusto. Kaiurilaikutetaan ja istutetaan koiua ja/tai lehusta. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

16 16/ Pinta-ala: 0.22 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi Kuusi Mänty Rauduskoiu Haapa Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Uudistainen iljeleällä Männyn istutus Rauduskoiun istutus Kaiurilaikutus Kuaus C1.2 Lähiirkistysetsä. Ulkoilureitin arressa olea järeähkö kuusikko, jonka seassa ähän äntyä, koiua ja haapaa. Pensaskerroksessa pääosin pihlajaa. Taoite: Uusi puusukupoli. Toienpiteet: Kuion puuston uudistainen. Poistetaan lähes kaikki kuuset, jätetään ännyt ja haaat. Säästetään kuion länsiosan suuret puut. Maanuokkaus kaiurilaikutuksella, laikkuihin istutetaan koiua tai äntyä. 21 Pinta-ala: 0.57 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi Pihlaja Mänty Rauduskoiu Kuusi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Yksittäisten puiden poisto Männyn istutus Metsälehuksen istutus Kaiurilaikutus C1.2 Lähiirkistysetsä. Pähkinäpensas. Kanahaukka (Pesä/pesiäalue). Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

17 17/ Pinta-ala: 0.26 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi Kuusi Teraleppä Mänty Rauduskoiu Kuusi Rauduskoiu Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus Kuaus C1.2 Lähiirkistysetsä. Kuusikko ulkoilureitin laidalla. Kuusen seassa koiua, äntyä ja haapaa. Pensaskerroksessa pääosin pihlajaa, jonka seassa kuusta, haapaa ja koiua. Kohtalaisesti kuollutta puustoa aassa ja pystyssä. Taoite: Elinoiainen, aloisa ja iihtyisä reitinarsietsä. Toienpiteet: Harennus ja pienpuuston hoito. 23 Pinta-ala: 0.71 Kasupaikka: Tontti Pääpuulaji: S Suojelualue. 24 Pinta-ala: 0.15 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi Mänty Kuusi Rauduskoiu Kuusi Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Yksittäisten puiden poisto Kuaus C1.2 Lähiirkistysetsä. Pähkinäpensas. Kanahaukka (Pesä/pesiäalue). Pieni järeä kuusikko ulkoilureittiin, korpeen ja pähkinäpensaslehtoon rajautuen. Kuusen seassa pari äntyä uutaa koiu. Pensaskerroksessa kuusta, pihlajaa ja uutaa pähkinäpensas. Taoite: Elinoiainen reunaetsä. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

18 18/148 Toienpiteet: Huonokuntoisten kuusten poisto ja pienpuuston hoito. 25 Pinta-ala: 0.79 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi Kuusi Pihlaja Kuusi Mänty Rauduskoiu Haapa Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Yksittäisten puiden poisto Kuusen istutus Metsälehuksen istutus Kuaus C1.2 Lähiirkistysetsä. Metsälehuksia. Metsälehuksia. Järeä ja iäkäs kuusikko suurilta osin ulkoilureitteihin rajautuen. Kuusen seassa koiua ja äntyä. Lisäksi uutaa näyttää lehus. Pensaskerroksessa pääosin pihlajaa, jonka seassa kuusta, koiua ja lehusta. Kohtuullisen paljon pystykuiaa kuusilahopuuta ja jonkin erran kuusiaalahopuuta. Taoite hiljalleen uudistua reitinarsietsä. Toienpiteet: Huonokuntoisten ja kuolleiden puiden poisto. Luodaan lisäksi latusaukkoja. Aukkoihin istutetaan koiua tai lehusta. Pienpuuston hoito. 26 Pinta-ala: 0.75 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Kuusi Kuusi Mänty Kuusi Rauduskoiu Pihlaja Kuaus C5 Aroetsä. Vanha hau- tai sekaetsä. Järeä anhahko kuusikko. Kuusen seassa ähän koiua ja uutaa änty. Välijaksolla ähän nuorta kuusta. Pensaskerroksessa pääosin pihlajaa, ähän kuusta ja ähän aahteraa. Runsaasti eriasteista ja kokoista lahopuuta. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

19 19/148 Taoite: Runsaslahopuustoinen kangasetsä. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 27 Pinta-ala: 0.13 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty Mänty Kuusi Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Yksittäisten puiden poisto Kuaus C1.2 Lähiirkistysetsä. Mäntyaltainen uuta ypäristöä aarapi kupare. Taoite: Näkyä kupareelle. Toienpiteet: Aataan näkyä reitiltä kupareelle. 28 Pinta-ala: 0.25 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi Kuusi Mänty Kuusi Rauduskoiu Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Yksittäisten puiden poisto C1.2 Lähiirkistysetsä. Vanha kuusikko, joka rajautuu pohjois- ja koillisrajoiltaan ulkoilureittiin ja tontteihin. Taoite: Hiljalleen uudistua tontti- ja tierajoiltaan turallinen kuio. Toienpiteet: Huonokuntoiset puut pois reitti- ja tonttirajoista. Pienpuuston hoito reitti- ja tonttirajoihin. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

20 20/ Pinta-ala: 0.08 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi Kuusi Muu lehtipuu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Taiikonhoito Kuaus C1.2 Lähiirkistysetsä. Luontaisesti syntynyt kuusentaiikko. Kuusentaiien lisäksi erilaista lehtipuuesaa ja -puuta. Taoite: Elinoiainen nuori etsä. Toienpiteet: Taiikonhoito kuusen hyäksi. 30 Pinta-ala: 0.33 Kasupaikka: Räe Pääpuulaji: Mänty Pihlaja Hieskoiu Kuusi Kuusi Mänty Hieskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Yksittäisten puiden poisto Kuusen istutus Kuaus C3 Suojaetsä. Tienarsikuio tien ja kuusikon älissä. Rajattu osin yös toienpidetarpeen perusteella. Entistä räettä, joka on kuianut turekankaaksi. Valtapuustona ännyn lisäksi koiua ja uutaia isopia kuusia. Pensaskerroksessa saat puulajit toistuat, jonka lisäksi pihlajaa, raitaa ja pajua. Taoite: Elinoiainen, sekapuustoinen ja kerroksellinen suojaetsä. Toienpiteet: Yksittäisten puiden poisto ja pienpuuston hoito. Kuusten istutus suojaetsäaikutuksen lisääiseksi. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

21 21/ Pinta-ala: 0.55 Kasupaikka: Räe Pääpuulaji: Kuusi Pihlaja Hieskoiu Kuusi Kuusi Mänty Hieskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Ensiharennus Kuaus C3 Suojaetsä. Entistä räettä, joka on kuianut turekankaaksi. Mäntyaltainen kuio Lahdenäylän ja parkkialueen älissä. Valtapuustona ännyn lisäksi koiua ja uutaia isopia kuusia. Välijaksolla paikoin tiheästi istutettua nuorta kuusta, jonka lisäksi koiua. Pensaskerroksessa saat puulajit toistuat, jonka lisäksi pihlajaa, raitaa ja pajua. Taoite: Elinoiainen, sekapuustoinen ja kerroksellinen suojaetsä. Toienpiteet: Suojaetsän kehittäinen: harennetaan paikoin tiheipiä yläjakson ännikön kohtia. Harennetaan älijakson kuusi-koiikkoa ja tehdään lisäksi pienpuuston hoito. 32 Pinta-ala: 0.46 Kasupaikka: Räe Pääpuulaji: Hieskoiu Pihlaja Hieskoiu Kuusi Kuusi Mänty Hieskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus Kuaus C3 Suojaetsä. Lahdenäylän reunaa seurailea kapea ja pitkä koiualtainen reunakuio. Pensaskerroksessa sekalainen lehtipuusto. Taoite: Elinoiainen, kerroksellinen ja sekapuustoinen suojaetsä. Toienpiteet: Tiheipien puustoryhien harennus ja pienpuuston hoito. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

22 22/ Pinta-ala: 0.68 Kasupaikka: Räe Pääpuulaji: Mänty Pihlaja Hieskoiu Kuusi Kuusi Mänty Hieskoiu Kuaus C3 Suojaetsä. Entistä räettä, joka on kuianut turekankaaksi. Mäntyaltainen kuio Lahdenäylän ja parkkialueen älissä. Valtapuustona ännyn lisäksi koiua ja uutaia isopia kuusia. Pensaskerroksessa saat puulajit toistuat, jonka lisäksi pihlajaa, raitaa ja pajua. Taoite: Elinoiainen, sekapuustoinen ja kerroksellinen suojaetsä. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 34 Pinta-ala: 0.32 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty Mänty Mänty Haapa Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Maiseanhoito Kuaus C1.2 Lähiirkistysetsä. Kuio tontin ja kallioalueen älissä. Isoipana puustona eri-ikäistä äntyä, jonka lisäksi koiua ja ähän kuusta. Pensaskerroksessa pajua, koiua, pihlajaa ja kuusta. Taoite: Siisti, hoidettu ja turallinen tontinarsikuio. Toienpiteet: Maiseanhoito, tehdään kuiosta siisti ja hoidetun näköinen. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

23 23/ Pinta-ala: 0.16 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty Mänty Mänty Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Yksittäisten puiden poisto Kuaus C1.2 Lähiirkistysetsä. Männikkö, joka rajautuu kerrostalon tonttiin. Taoite: Viihtyisä reunaetsä. Toienpiteet: Yksittäisten puiden poisto ja pienpuuston hoito. 36 Pinta-ala: 0.10 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu Pihlaja Rauduskoiu Tai Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Rauduskoiun istutus Taiikonhoito Kuaus C1.2 Lähiirkistysetsä. Taia. Pähkinäpensas. Pieni aukko, kuusikon keskellä, jossa pihlajikon seassa uutaia koiuja, taia ja pähkinäpensaita. Taoite: Elinoiainen nuori koiikko ja jalopuusto. Toienpiteet: Taiikonhoito koiun, taien ja pähkinäpensaiden hyäksi. Koiun ja/tai taen täydennys. 37 Pinta-ala: 0.98 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi Kuusi Hieskoiu Pihlaja Mänty Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

24 24/148 Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Yksittäisten puiden poisto Kuusen istutus Metsälehuksen istutus Kuaus C1.2 Lähiirkistysetsä. Metsälehuksia. Taia. Pähkinäpensas. Järeä ja reheähkö osin yli-ikäinen kuusikko rinteessä, joka rajautuu suurelta osin ulkoilureittiin ja tonttiin. Kuiolla risteilee leeitä paljon käytettyjä polkuja ja kuion aaperä uutenkin laajalti kulunutta. Kuusikossa nähtäissä jo kuolleita ja huonokuntoisia kuusia. Kuusen seassa jonkin erran koiua ja äheän äntyä. Pensaskerroksessa pääosin pihlajaa. Lisäksi ähän lehusta, taea, jalaaa ja pähkinäpensaita. Taoite: Turallinen, iihtyisä ja hiljalleen uudistua reunaetsä. Toienpiteet: Kuolleiden ja heikentyneiden puiden poisto reitti- ja tonttirajoista. Pienpuuston hoito jalojen lehtipuiden ja uiden kasatettaaksi aiotun puuston hyäksi. Aukkoisiin paikkoihin istutetaan lehusta ja kuusta. 38 Pinta-ala: 0.21 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi Muu lehtipuu Kuusi Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Luontaisen uudistaisen alistelu Rauduskoiun istutus Metsälehuksen istutus Kaiurilaikutus Kuaus C1.2 Lähiirkistysetsä. Järeä ja reheähkö osin yli-ikäinen kuusikko, joka rajautuu toienpidetarpeen perusteella yhdessä luontojärjestön edustajan kanssa aastossa.. Kuio on aapohjaltaan erittäin kulunut ja siellä risteilee leeitä paljon käytettyjä polkuja. Kuion läpi kulkee oja/puro, jonka reunat oat syöpyneet. Kuusikossa nähtäissä jo kuolleita ja huonokuntoisia kuusia. Kuusen seassa uutaia koiuja ja äntyjä. Pensaskerroksessa pääosin pihlajaa. Taoite: Uusi elinoiainen ulkoilu- ja reunaetsä. Toienpiteet: Aloitetaan etsikön uudistaistoienpiteet. Tehdään latusaukkoja etsikön heikentyneipiin osiin. Lisäksi kuolleiden ja heikentyneiden puiden poisto reitti- ja tonttirajoista. Pienpuuston hoito, Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

25 25/148 puron/ojan älitön lähiyöhyke jätetään pienpuuston hoidon ulkopuolelle. Pienaukkoihin istutetaan koiua ja/tai jaloa lehtipuuta. 39 Pinta-ala: 0.61 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Rauduskoiu Rauduskoiu Kuusi Pihlaja Pihlaja Raita Rauduskoiu Teraleppä Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Kuaus C1.2 Lähiirkistysetsä. Taia. Pähkinäpensas. Järeä koiikko reheällä kasupaikalla. Koiun seassa uutaa kuusi. Alajaksolla nuorta pihlajaa ja äheän kuusta. Pensaskerroksessa pihlajaa, raitaa, koiua ja kuusta. Lisäksi uutaa pähkinäpensas ja tai. Taoite: Sekapuustoinen ja kerroksellinen etsikkö. Toienpiteet: Nuoren puuston hoito runkoaista pihlajaa, koiua ja jaloa puustoa suosien. Nuoria kuusia poistetaan kuusettuisen estäiseksi. 40 Pinta-ala: 1.00 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Kuusi Muu lehtipuu Kuusi Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Yksittäisten puiden poisto Kuaus C1.2 Lähiirkistysetsä. Järeä ja reheähkö osin yli-ikäinen kuusikko, joka rajautuu osin ulkoilureittiin ja parkkipaikkaan. Kuio on aapohjaltaan erittäin kulunut ja siellä risteilee leeitä paljon käytettyjä polkuja. Kuion läpi kulkee oja/puro, jonka reunat oat syöpyneet. Kuusikossa kuolleita ja huonokuntoisia kuusia. Kuusen seassa uutaia koiuja ja äntyjä. Pensaskerroksessa pääosin pihlajaa. Taoite: Luontainen puronarsikasillisuus. Turallisuus tonttirajassa. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

26 26/148 Toienpiteet: Tontin, reitin- ja parkkipaikan arsien puiden aarallisten puiden kaato. Mahdollisesti puron läheisyydessä kaadetut puut jätetään aapuiksi. 41 Pinta-ala: 0.09 Kasupaikka: Joutoaa Pääpuulaji: Kuaus C1.2 Lähiirkistysetsä. Pieni lähes puuton kallioketokuio. Taoite: Luontainen kallioketokasillisuus ja puusto. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 42 Pinta-ala: 0.54 Kasupaikka: Korpi Pääpuulaji: Hieskoiu Hieskoiu Kuusi Kuusi Kuusi Teraleppä Teraleppä Pihlaja Raita Kuaus Korpi (Muu arokas elinypäristö). C5 Aroetsä. Lehtokorpi. Teraleppiä. Kostea ja reheä korpipainanne, jossa uusta ypäristöstä erottua puusto ja kasillisuus. Isoipana puustona hieskoiua, jonka seassa ähän teraleppää ja pari isopaa kuusta. Välijaksolla ähän nuorta kuusta. Pensaskerroksessa teraleppää, koiua, pihlajaa, pajuaja kuusta. Taoite: Luonnontilainen korpipuusto ja -kasillisuus. Tonttien reunassa turallisuus. Toienpiteet. Huonokuntoisten ja kuolleiden puiden poisto tonttirajasta. Myös pienpuuston hoito tonttirajaan. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

27 27/ Pinta-ala: 0.30 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty Mänty Rauduskoiu Mänty Kuusi Pihlaja Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Yksittäisten puiden poisto Kuaus C3 Suojaetsä. Lahdenäylän ja kadun älissä olea aara ja aloisa äntyaltainen etsikkö. Männyn lisäksi ähän kuusta ja koiua. Pensaskerroksessa äntyä, kuusta, koiua ja pihlajaa. Taoite: Kerroksellinen, sekapuustoinen ja uudistua suojaetsä. Toienpiteet: Huonokuntoisten ja kuolleiden puiden poisto kuion reunoille. Pienpuuston hoito koko kuiolle. 44 Pinta-ala: 0.11 Kasupaikka: Joutoaa Pääpuulaji: Mänty Mänty Rauduskoiu Pihlaja Kuaus C1.2 Lähiirkistysetsä. Muuta ypäristöä korkeaalla olea kallioinen ja kiinen kuio, jonka sisällä pieniä puustoisia laikkuja. Laikuissa kituliasta äntyä, joiden alla koiua, pajua ja pihlajaa. Taoite: Luontainen kalliokasillisuus ja puusto. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

28 28/ Pinta-ala: 0.62 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty Mänty Rauduskoiu Mänty Kuusi Pihlaja Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Yksittäisten puiden poisto Kuaus C3 Suojaetsä. Lahdenäylän ja kadun älissä olea aara ja aloisa äntyaltainen etsikkö. Männyn lisäksi eteläistä naapurikuiota eneän kuusta ja koiua. Pensaskerroksessa äntyä, kuusta, koiua ja pihlajaa. Taoite: Kerroksellinen, sekapuustoinen ja uudistua suojaetsä. Toienpiteet: Huonokuntoisten ja kuolleiden puiden poisto kuion reunoille. Pienpuuston hoito koko kuiolle. 46 Pinta-ala: 0.10 Kasupaikka: Räe Pääpuulaji: Hieskoiu Mänty Kuusi Hieskoiu Kuusi Hieskoiu Pihlaja Kuusi Hieskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Yksittäisten puiden poisto Kuaus C3 Suojaetsä. Pieni kuiahtanut suopainanne Lahdenäylän kupeessa. Isoipana puustona äntyä, hieskoiua ja kuusta. Välijaksolla nuorta kuusta. Pensaskerroksessa saat puulajit toistuat, jonka lisäksi pihlajaa. Taoite: Luontainen korpikasillisuus ja puusto. Toienpiteet: Vaarallisten puiden poisto. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

29 29/ Pinta-ala: 0.56 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi Pihlaja Hieskoiu Kuusi Mänty Rauduskoiu Kuusi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Yksittäisten puiden poisto Kuusen istutus Kuaus C3 Suojaetsä. Kadun ja Lahdenäylän älissä olea kuusialtainen kuio, jonka aapohja on laajalti kulunut. Taoite: Suojaetsäoinaisuuksien kehittäinen. Toienpiteet: Latusaukkojen luonti ja tai äljennys kuion eteläosiin. Aukkoihin istutetaan kuusta. Pienpuuston hoito kerroksellisuuden edistäiseksi, issä pensaskerrosta. 48 Pinta-ala: 0.36 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi Mänty Kuusi Rauduskoiu Kuusi Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Yksittäisten puiden poisto Kuaus C1.2 Lähiirkistysetsä. Eri-ikäinen kuusialtainen kuio Mätästien ja kallioalueen älissä. Kuusen seassa äntyä ja koiua. Välijaksolla nuorepaa kuusta ja lisäksi koiua ja raitaa. Pensaskerroksessa pääosin pihlajaa, jonka lisäksi ähän kuusta ja koiua. Lahopuuta aassa ja pystyssä. Taoite: Elinoiainen, kerroksellinen ja sekapuustoinen reunaetsä. Toienpiteet: Yksittäisten puiden poisto ja pienpuuston hoito. Lahopuuta oi jättää kuion reunoille kallion laidoille. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

30 30/ Pinta-ala: 0.57 Kasupaikka: Joutoaa Pääpuulaji: Mänty Mänty Rauduskoiu Pihlaja Kuaus C1.2 Lähiirkistysetsä. Muuta ypäristöä korkeaalla olea aokalliokuio, jonka sisällä pieniä puustoisia laikkuja. Laikuissa kituliasta äntyä, joiden alla koiua, pajua ja pihlajaa. Muutaa kelo. Taoite: Luontainen kalliokasillisuus ja puusto. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 50 Pinta-ala: 0.18 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi Mänty Kuusi Rauduskoiu Kuusi Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Yksittäisten puiden poisto Kuaus C1.2 Lähiirkistysetsä. Eri-ikäinen kuusialtainen kuio Mätästien ja kallioalueen älissä. Kuusen seassa äntyä ja koiua. Välijaksolla nuorepaa kuusta ja lisäksi koiua ja raitaa. Pensaskerroksessa pääosin pihlajaa, jonka lisäksi ähän kuusta ja koiua. Lahopuuta aassa ja pystyssä. Taoite: Elinoiainen, kerroksellinen ja sekapuustoinen reunaetsä. Toienpiteet: Harennus ja pienpuuston hoito. Lahopuuta oi jättää kallion laidoille. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

31 31/ Pinta-ala: 0.16 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty Mänty Pihlaja Rauduskoiu Haapa Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi C1.2 Lähiirkistysetsä. Katajia. 52 Pinta-ala: 0.74 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty Mänty Pihlaja Raita Vaahtera Hieskoiu Hieskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Yksittäisten puiden poisto Kuaus C1.2 Lähiirkistysetsä. Vaahteroita. Järeä ännikkö rinteessä. Männyn lisäksi uutaia isopia kuusia ja koiuja. Mätästien arrella uutaia nuorepia älijakson koiuja ja kuusia. Pensaskerroksessa tiheästi pihlajaa, jonka seassa koiua, aahteraa, terttuseljaa ja haapaa. Taoite: Valoisa, iihtyisä ja kerroksellinen reunaetsä. Toienpiteet: Yksittäisten huonokuntoisten puiden poisto ja pienpuuston hoito. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

32 32/ Pinta-ala: 0.08 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty Mänty Pihlaja Rauduskoiu Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Maiseanhoito Kuaus C1.2 Lähiirkistysetsä. Tontin ja kallioalueen älissä olea kapea kuio. Isoipana puustona eriikäistä äntyä, jonka seassa koiua ja haapaa. Pensaskerroksessa pihlajaa, koiua, haapaa ja katajaa. Taoite: Siisti, iihtyisä ja turallinen reunaetsä. Toienpiteet: Maiseanhoito, tehdään kuiosta siisti ja hoidetun näköinen. 54 Pinta-ala: 0.12 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty Raita Pihlaja Mänty Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Yksittäisten puiden poisto Kuaus C1.2 Lähiirkistysetsä. Katajia. Kalliokuio, jossa osa kuiosta etsäistä ja osa aokalliota. Metsäisellä osalla kituliasta äntyä, jonka lisäksi nuorepaa koiua ja haapaa. Pensaskerroksessa tiheästi pihlajaa, jonka seassa aahteraa, haapaa ja koiua. Lisäksi uutaia näyttäiä katajia. Taoite: Viihtyisä reunaetsä. Toienpiteet: Yksittäisten puiden poisto ja pienpuuston hoito. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

33 33/ Pinta-ala: 0.41 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Haapa Haapa Rauduskoiu Kuusi Kuusi Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus Kuaus C1.2 Lähiirkistysetsä. Tienarsietsikkö, jossa pääpuusto osalla kuiota koiu ja suurialla osalla kuota haapa. Muutaia nuoria kuusia älijaksolla. Pensaskerroksessa haapaa, pihlajaa, koiua ja kuusta. Taoite: Viihtyisä, turallinen ja aloisa tienarsikuio. Toienpiteet: Harennus ja pienpuuston hoito. 56 Pinta-ala: 0.37 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Haapa Haapa Mänty Rauduskoiu Kuusi Pihlaja Kuusi Kuusi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus Kuaus C1.2 Lähiirkistysetsä. Varttunut haaikko tien ja Vantaan rajan älissä. Haaan lisäksi äntyä, koiua, raitaa ja kuusta. Pensaskerroksessa saat puulajit toistuat. Taoite: Kerroksellinen, aloisa, iihtyisä ja elinoiainen reunaetsä. Toienpiteet: Harennus ja pienpuuston hoito. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

34 34/ Pinta-ala: 0.47 Kasupaikka: Joutoaa Pääpuulaji: Mänty Mänty Haapa Rauduskoiu Haapa Pihlaja Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Maiseanhoito Kuaus C1.2 Lähiirkistysetsä. Kalliokuio, jossa on puustoiset reunat ja puuton ylä-ja keskiosa. Puuttoilla osilla niittyäisiä osia ja aokalliopintoja. Kuion ile erittäin epäsiisti jätteen, risautuneen ja kuolleen puuston takia. Kuiolla lisäksi palaneita puuntynkiä. Taoite: Siisti tontinreunakuio. Toienpiteet: Maiseanhoito, siistitään kuio kaikesta risautuneesta ja kuolleesta puusta. Tehdään pienpuuston hoito. Toienpiteillä tähdätään siihen, että kuio on siisti ja hoidettu ja siellä on helppo ja iellyttää kulkea. Lisäksi hoidolla estetään kuion roskausta. 58 Pinta-ala: 0.41 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu Rauduskoiu Haapa Mänty Rauduskoiu Haapa Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Ensiharennus Kuaus C1.2 Lähiirkistysetsä. Nuori sekapuustoinen etsikkö, jossa nuorta koiua, äntyä, haapaa ja pihlajaa. Pensaskerroksessa saat puulajit toistuat, jonka lisäksi yös kuusta. Ylispuuna haapaa ja koiua. Taoite: Elinoiainen, sekapuustoinen ja kerroksellinen arttunut etsä. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

35 35/148 Toienpiteet: Harennus ja pienpuuston hoito. 59 Pinta-ala: 0.09 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Haapa Haapa Raita Pihlaja Kuusi Haapa Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Maiseanhoito Kuaus C1.2 Lähiirkistysetsä. Eri-ikäinen haaikko tontin laidalla. Haaan lisäksi koiua, pihlajaa ja kuusta. Taoite: Turallinen ja siisti tontinarsikuio. Toienpiteet: Maiseanhoito, jolla tehdään kuiosta siisti, hoidettu ja aloisa. 60 Pinta-ala: 0.18 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu Rauduskoiu Mänty Kuusi Rauduskoiu Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus Kuaus C3 Suojaetsä. Jakoäentien ja Lahdentien älissä olea etsäkaistale, jossa isoipana puustona arttunutta koiua, jonka lisäksi haapaa, raitaa ja äntyä. Pensaskerroksessa saat puulajit toistuat, jonka lisäksi pihlajaa. Taoite: Melulta ja pölyltä suojaaa etsä. Toienpiteet: Harennus ja pienpuuston hoito. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

36 36/ Pinta-ala: 0.22 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu Mänty Rauduskoiu Pihlaja Pihlaja Raita Rauduskoiu Haapa Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus Kuaus C3 Suojaetsä. Kaupan ja oottoritien äliin jäää etsäalue, jossa isoipana puustona koiua, jonka lisäksi äntyä. Välijaksolla järeää pihlajaa, nuorepaa haapaa ja uutaia kuusia. Pensaskerroksessa saat puulajit toistuat. Taoite: Melulta ja pölyltä suojaaa etsä. Toienpiteet: Varoainen harennus tiheipiin puustoryhiin ja pienpuuston hoito. 62 Pinta-ala: 0.24 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu Rauduskoiu Pihlaja Pihlaja Kuusi Haapa Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Yksittäisten puiden poisto Kuaus C3 Suojaetsä. Pienehkö kuio, joka rajautuu suurelta osin teihin. Isoipana puustona koiua, jonka lisäksi ähän haapaa ja yksi änty. Pensaskerroksessa koiua, haapaa, pihlajaa ja ähän tuoea. Taoite: Kerroksellinen ja elinoiainen suojaetsä. Toienpiteet: Yksittäisten puiden poistoja pienpuuston hoito. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

Myllypuron, Roihupellon ja Puotinharjun luonnonhoitosuunnitelma. Vuosille

Myllypuron, Roihupellon ja Puotinharjun luonnonhoitosuunnitelma. Vuosille Myllypuron, Roihupellon ja Puotinharjun luonnonhoitosuunnitela Vuosille 2016 2025 Helsingin kaupungin rakennusirasto 20.5.2016 2/137 Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 1 LUONNONHOITOTÖIDEN TOTEUTUS... 4 LIITE

Lisätiedot

Mustavuoren luonnonhoitosuunnitelma

Mustavuoren luonnonhoitosuunnitelma Mustauoren luonnonhoitosuunnitela Hyäksytty 26.1.2016 Helsingin kaupungin rakennusirasto 20.1.2016 Kua aseoidaan asiakirjan oikeaan reunaan tekstin tasossa. Jos kua ulottuu koko asiakirjan asen arginaali

Lisätiedot

Kulosaaren luonnonhoitosuunnitelma

Kulosaaren luonnonhoitosuunnitelma Kulosaaren luonnonhoitosuunnitela Hyäksytty 8.12.2015 Helsingin kaupungin rakennusirasto 4.1.2016 Kua aseoidaan asiakirjan oikeaan reunaan tekstin tasossa. Jos kua ulottuu koko asiakirjan asen arginaali

Lisätiedot

Mustikkamaan luonnonhoitosuunnitelma

Mustikkamaan luonnonhoitosuunnitelma Mustikkaaan luonnonhoitosuunnitela Hyäksytty 8.12.2015 Helsingin kaupungin rakennusirasto 4.1.2016 Kua aseoidaan asiakirjan oikeaan reunaan tekstin tasossa. Jos kua ulottuu koko asiakirjan asen arginaali

Lisätiedot

P U O T I L A N V A R T I O H A R J U N - F A L L P A K A N L U O N N O N H O I D O N T O T E U T U S S U U N N I T E L M A

P U O T I L A N V A R T I O H A R J U N - F A L L P A K A N L U O N N O N H O I D O N T O T E U T U S S U U N N I T E L M A P U O T I L A N V A R T I O H A R J U N - F A L L P A K A N L U O N N O N H O I D O N T O T E U T U S S U U N N I T E L M A V U O S I L L E 2 0 1 3 2022 H e l s i n g i n k a u p u n k i R a k e n n u

Lisätiedot

Vanhankaupungin, Kumpulan, Toukolan ja Koskelan luonnonhoitosuunnitelma. Vuosille

Vanhankaupungin, Kumpulan, Toukolan ja Koskelan luonnonhoitosuunnitelma. Vuosille Vanhankaupungin, Kupulan, Toukolan ja Koskelan luonnonhoitosuunnitela Vuosille 2017 2026 Helsingin kaupungin rakennusirasto 3.4.2017 2/91 Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 1 LUONNONHOITOTÖIDEN TOTEUTUS...

Lisätiedot

Liite 1. Mustavuoren maastokatselmuksen muistio

Liite 1. Mustavuoren maastokatselmuksen muistio Liite. Mustauoren aastokatseluksen uistio Aika Paikka Läsnä.. klo 9.. Siuruainen Antti Mikkola Jyri Metsäsuunnittelija Järjestöedustaja Koollekutsuja Mustauoren aastokäynnin uistio Luontojärjestöt ehdottiat

Lisätiedot

KALLAHDENNIEMEN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE

KALLAHDENNIEMEN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE KALLAHDENNIEMEN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2023 Helsingin kaupunki Rakennusirasto 2014 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Kallahdennieen luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille 2014-2023

Lisätiedot

MAUNULAN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2021

MAUNULAN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2021 MAUNULAN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2021 Helsingin kaupunki Rakennusirasto 2012 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Maunulan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille 2012-2021 SISÄLTÖ

Lisätiedot

VUOSAAREN ETELÄOSAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE

VUOSAAREN ETELÄOSAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE VUOSAAREN ETELÄOSAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2021 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2011 Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Vuosaaren eteläosan aluesuunnitelan luontoalueet...

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) 30.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 544 0,6 MIELAKKA I 286-404-4-67 Lehtoainen kangas, astaaa suo

Lisätiedot

Lillhemt Luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma Liite 13: Kuvioluettelo

Lillhemt Luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma Liite 13: Kuvioluettelo Lillhemt Luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma 2014 2024 Liite 13: Kuioluettelo 05.12.2014 Siu 1 ESPOO / Alue 1 / Metsäsuunnitelma 34 / Lillhemt / Palsta 1 / Lohko 34 Kuio Kuioluettelo Kasupaikka ja kehitysluokka

Lisätiedot

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille Teisko Aitolahden etsäsuunnitela uosille 2012-2021 Lohko 57 Kaanaa Metsikkökuioittainen seloste Kaupunkikehitysryhä Kiinteistötoii PL 487 33101 Tapere kiinteistotoii@tapere.fi Kannen kua: Joanna Aalto

Lisätiedot

KÄPYLÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2019

KÄPYLÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2019 KÄPYLÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2019 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2009 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Käpylän luonnonhoitosuunnitela

Lisätiedot

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille Teisko Aitolahden etsäsuunnitela uosille 2012-2021 Lohko 43 Hiriniei Metsikkökuioittainen seloste Kaupunkikehitysryhä Kiinteistötoii PL 487 33101 Tapere kiinteistotoii@tapere.fi Kannen kua: Joanna Aalto

Lisätiedot

TAMMISALON LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TAMMISALON LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE TAMMISALON LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2025 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2011 Sisältö 1. Johdanto... 2 2. nykytila... 3 2.1. Kasupaikat... 4 2.2. Puusto...

Lisätiedot

ROIHUVUOREN JA HERTTONIEMENRANNAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE

ROIHUVUOREN JA HERTTONIEMENRANNAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE ROIHUVUOREN JA HERTTONIEMENRANNAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2006 2015 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2008 Roihuuoren luonnonhoitosuunnitela uosille 2006 2015 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA

HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 I - VAIHE Eliel Saarisen tien ja Näyttelijän tien rajaaa Pohjois-Haagan koillisnurkka (toienpiteet pääosin toteutettu syksyllä 2008) Helsingin kaupungin

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) Barkolli 434-479-2-20 26.9.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 25 3,4 Barkolli 434-479-2-20 Kiinen keskikarkea tai karkea

Lisätiedot

ALA- MALMIN LUONNONHOITOSUUNNITELMA

ALA- MALMIN LUONNONHOITOSUUNNITELMA ALA- MALMIN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2019 He l s i ngi n ka upungi n r a k e nnus i r a s to Ka tu- ja pui s to- os a s to 2 00 9 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto

Lisätiedot

MUSTAVUOREN HOITO-JA KEHITTÄMISSUUNNITELMAN VUOROVAIKUTUSRAPORTTI ASUKKAAT

MUSTAVUOREN HOITO-JA KEHITTÄMISSUUNNITELMAN VUOROVAIKUTUSRAPORTTI ASUKKAAT MUSTAVUOREN HOITO-JA KEHITTÄMISSUUNNITELMAN VUOROVAIKUTUSRAPORTTI ASUKKAAT 7. Joulukuuta 5 Helsingin kaupungin rakennusirasto SISÄLLYSLUETTELO ASUKAS JA SIDOSRYHMÄYHTESITYÖ... LIITE MAASTOKYSELY... 6 TULOKSET...

Lisätiedot

LEHTISAAREN, KUUSISAAREN JA KASKISAAREN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE

LEHTISAAREN, KUUSISAAREN JA KASKISAAREN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE LEHTISAAREN, KUUSISAAREN JA KASKISAAREN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013 2022 Helsingin kaupunki Rakennusirasto 2012 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Lehtisaaren, Kuusisaaren ja Kaskisaaren

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) Tyhjä kiinteistö 1000-1000- 8.11.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 7001 1,2 Tyhjä kiinteistö 1000-1000-

Lisätiedot

Kaunissaaren, Hanskisen ja Eestiluodon luonnonhoitosuunnitelma

Kaunissaaren, Hanskisen ja Eestiluodon luonnonhoitosuunnitelma Kaunissaaren, Hanskisen ja Eestiluodon luonnonhoitosuunnitela Helsingin kaupungin rakennusirasto 2016 Kua aseoidaan asiakirjan oikeaan reunaan tekstin tasossa. Jos kua ulottuu koko asiakirjan asen arginaali

Lisätiedot

SUUTARILA LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE

SUUTARILA LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2008 LUONNONHOITOSUUNNITELMA uosille 2008 2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. SUUNNITTELUALUE 4 3.

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) PUOLAMÄKI 291-413-9-30 3.5.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 1 5,5 PUOLAMÄKI 291-413-9-30 Lehtoainen kangas, astaaa

Lisätiedot

KESKI-VUOSAAREN JA RASTILAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE

KESKI-VUOSAAREN JA RASTILAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE KESKI-VUOSAAREN JA RASTILAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2008 Keski-Vuosaaren ja Rastilan luonnonhoitosuunnitela uosille 2008 2017

Lisätiedot

HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE II VAIHE: LASSILA & POHJOIS-HAAGA

HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE II VAIHE: LASSILA & POHJOIS-HAAGA HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 II VAIHE: LASSILA & POHJOIS-HAAGA Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2009 Haagan luonnonhoitosuunnitela uosille 2008 2017 1. SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) KAPERVUORI 283-417-7-53 14.9.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 1.1 0,8 KAPERVUORI 283-417-7-53 Kuiahko kangas, astaaa

Lisätiedot

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille 2012-2021

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille 2012-2021 Teisko Aitolahden etsäsuunnitela uosille 2012-2021 Lohko 55 Terälahti Metsikkökuioittainen seloste Kaupunkikehitysryhä Kiinteistötoii PL 487 33101 Tapere kiinteistotoii@tapere.fi Kannen kua: Joanna Aalto

Lisätiedot

LAUTTASAAREN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE

LAUTTASAAREN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE LAUTTASAAREN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2021 HKR 2012 Lauttasaaren luonnonhoitosuunnitela uosille 2012 2021 1. SISÄLLYSLUETTELO 1. SISÄLLYSLUETTELO... 3 2. JOHDANTO... 4 3. LAUTTASAAREN LUONTOALUEET...

Lisätiedot

PUKINMÄKI, TAPANILA, TAPANINVAINIO, YLÄ-MALMI LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017

PUKINMÄKI, TAPANILA, TAPANINVAINIO, YLÄ-MALMI LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 PUKINMÄKI, TAPANILA, TAPANINVAINIO, YLÄ-MALMI LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2008 LUONNONHOITOSUUNNITELMA uosille 2008 2017 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) SUORANTA 623-425-2-14 10.5.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 1 1,1 SUORANTA 623-425-2-14 ja ustikkaturekangas T2 -

Lisätiedot

ARVOMETSÄ METSÄSUUNNITELMA SISÄLTÖ MAA JA PUUSTO METSÄSUUNNITELMA KUVIOKIRJA KUVIOITTAISET TOIMENPITEET KUVIOKARTAT. Suunnitelmanro: 001

ARVOMETSÄ METSÄSUUNNITELMA SISÄLTÖ MAA JA PUUSTO METSÄSUUNNITELMA KUVIOKIRJA KUVIOITTAISET TOIMENPITEET KUVIOKARTAT. Suunnitelmanro: 001 SISÄLTÖ MAA JA PUUSTO METSÄSUUNNITELMA KUVIOKIRJA KUVIOITTAISET TOIMENPITEET KUVIOKARTAT ARVOMETSÄ METSÄSUUNNITELMA..6 KUNTA TILA REK.NRO -46-89- Suunnitelanro: LAATIJA: Aleksi Vihonen, Metsäasiantuntija

Lisätiedot

HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE III VAIHE:ETELÄ-HAAGA JA KIVIHAKA

HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE III VAIHE:ETELÄ-HAAGA JA KIVIHAKA HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 III VAIHE:ETELÄ-HAAGA JA KIVIHAKA Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2010 Haagan luonnonhoitosuunnitela uosille 2008 2017 1. SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) AALTOLA 434-482-4-30 17.9.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 7 1,3 AALTOLA 434-482-4-30 8 2,2 AALTOLA 434-482-4-30 Kuiahko

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) Väliäki 316-401-2-47 3.5.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 1 1,4 Väliäki 316-401-2-47 Hienojakoinen Lisätiedot Kuusten

Lisätiedot

Peruskuvioluettelo. Pituus m. Määrä/ha m 3 tai kpl. Kuusi 64 5,7 27 kpl 0. Mänty 64 6,0 220 kpl 0 0,1. keskiarvo 64 5,9 242 kpl 0

Peruskuvioluettelo. Pituus m. Määrä/ha m 3 tai kpl. Kuusi 64 5,7 27 kpl 0. Mänty 64 6,0 220 kpl 0 0,1. keskiarvo 64 5,9 242 kpl 0 Peruskuioluettelo Kuio 71 1,9 ha Inentoitu Joutoaa, äntyaltainen räe Kuusi 64 5,7 27 kpl 0 3 /ha Mänty 64 6,0 220 kpl 0 0,1 Yhteensä 6 3 keskiaro 64 5,9 242 kpl 0 ja /ha Kuio 72 2,3 ha kuiahko kangas,

Lisätiedot

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) 26.3.2015

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) 26.3.2015 Siu 20 (1) 26.3.2015 luettelo Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu lla 89 0,4 Metsämaa Tuore kangas,

Lisätiedot

MIELAKAN METSÄNHOITOSUUNNITELMA

MIELAKAN METSÄNHOITOSUUNNITELMA 2.1.2018 MIELAKAN METSÄNHOITOSUUNNITELMA Kouolan kaupunki Tekniikka- ja ypäristöpalelut Maaoaisuus ja paikkatieto Päiitetty 22.12.2017 Kouolan kaupunki PL 32 (Valtakatu 33) Puhelin 020 615 11 www.kouola.fi

Lisätiedot

Vesirattaanmäen hoito- ja käyttösuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/26

Vesirattaanmäen hoito- ja käyttösuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/26 Vesirattaanmäen hoito- ja käyttösuunnitelma 2015-2025 LIITE 13: Kuvioluettelo 23.3.2015 Sivu 1/26 101 0,70 Kuivahko kangas Taimikko yli 1,3 m Kataja Avoin alue ja näkymä (B4) Myös kelirikon aikana Rauduskoivu

Lisätiedot

Kuvioluettelo. LAPPEENRANTA / Alue 358 / Metsäsuunnitelma 1 / MÄNNISTÖ / Lohko 2. 31 1,1 Kuivahko kangas. 2 2 1800 1 1,9 kangasmaa Rauduskoivu 6 2 4

Kuvioluettelo. LAPPEENRANTA / Alue 358 / Metsäsuunnitelma 1 / MÄNNISTÖ / Lohko 2. 31 1,1 Kuivahko kangas. 2 2 1800 1 1,9 kangasmaa Rauduskoivu 6 2 4 LAPPEENRANTA / Alue 358 / Metsäsuunnitelma 1 / MÄNNISTÖ / Lohko 2 Kuio Kuioluettelo Kasupaikka ja kehitysluokka Puustotiedot Toimenpiteet ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa,

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) 18.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 1 5,7 LÖYTÄNÄNAHO 921-403-7- Kuiahko kangas, astaaa puolukkaturekangas

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) 31.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 1 1,8 Heinäsuo I 174-420-7-1 Tuore kangas, astaaa suo Paikoin

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) Halkoiita 263-410-10-47 24.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 1 3,5 Halkoiita 263-410-10-47 Kuia kangas,

Lisätiedot

LUONNONHOIDON KUVIOTULOSTE

LUONNONHOIDON KUVIOTULOSTE Tforest.. LUONNONHOIDON KUVIOTULOSTE Alue: --- Meilahden HKS Kuiot:. Lehto Rauduskoiu Teraleppä Tai Rauduskoiu Raita /ha Tai Lp /ha Jalopuuetsä (Arokas elinypäristö). C Aroetsä. Taia. Vaahteroita. Meilahden

Lisätiedot

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille 2012-2021

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille 2012-2021 Teisko Aitolahden etsäsuunnitela uosille 2012-2021 Lohko 51 Taulasalo Metsikkökuioittainen seloste Kaupunkikehitysryhä Kiinteistötoii PL 487 33101 Tapere kiinteistotoii@tapere.fi Kannen kua: Anne Tuoinen

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha. Yhteensä Mänty

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha. Yhteensä Mänty Siu 20 (1) LÄNSIPOHJOLA 623-402-1-8.6.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 1 0,5 LÄNSIPOHJOLA 623-402-1- Lehtoainen kangas, astaaa

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) AITTOKANGAS 588-410-4-.9.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 327 3,0 AITTOKANGAS 588-410-4- T1 - Taiikko alle 1,3 328

Lisätiedot

MUNKKINIEMEN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2020

MUNKKINIEMEN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2020 MUNKKINIEMEN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2020 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2011 Munkkinieen luonnonhoitosuunnitela uosille 2011 2020 1. SISÄLLYSLUETTELO 1. SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Miilukorven luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/18

Miilukorven luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/18 Miilukorven luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma 2015-2025 LIITE 13: Kuvioluettelo 23.3.2015 Sivu 1/18 126 0,69 Tuore kangas Uudistuskypsä metsikkö Mänty Ulkoilu- ja virkistysmetsä (C2) Vain kun maa on

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha. Yhteensä Mänty

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha. Yhteensä Mänty Siu 20 (1) 18.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 23 0,3 PEHKU-HUOVILA 182-414- 17-58 Kuia kangas, astaaa suo

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) 17.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 63 1,3 KEKKOLA 595-427-3-40 Kuiahko kangas, astaaa puolukkaturekangas

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) 17.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 76 0,4 RAIMOLA 595-427-2-87 Kuiahko kangas, astaaa puolukkaturekangas

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) LEVIKKO 576-415-6-202 14.9.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 53 1,6 LEVIKKO 576-415-6-202 Tuore kangas, astaaa suo

Lisätiedot

Sivu 1 (1) 5 km. 400 m. Kartat MML, kunnat (kopiointilupa 255/KP/10) Nimi: Kiinteistötunnus: Kunta: Palstojen lukumäärä:

Sivu 1 (1) 5 km. 400 m. Kartat MML, kunnat (kopiointilupa 255/KP/10) Nimi: Kiinteistötunnus: Kunta: Palstojen lukumäärä: 0 0 5 k 601-402-4-55 601-402-4-55 METSÄMAA Tila Pihtipudas (601) 1 Siu 1 (1) Mittakaaa 1:10 000 Kiinteistörekisterin tiedoissa oi olla puutteita ja epätarkkuuksia. Rekisteriyksikön tarkka alueellinen ulottuuus

Lisätiedot

Kuviotiedot Kunta Alue Ms pääpuulaji. Monimuotoisuus ja erityispiirteet C1 Lähimetsä Osin aukkoinen. Monimuotoisuus ja erityispiirteet

Kuviotiedot Kunta Alue Ms pääpuulaji. Monimuotoisuus ja erityispiirteet C1 Lähimetsä Osin aukkoinen. Monimuotoisuus ja erityispiirteet Kunta Alue Ms 169 1 3 Kuvio Pa, ha Kasvupaikka ja Kuviotiedot 2016 Sivu 1 / 15 Kunta 169 Alue 1 Ms 3?? jne. Lohko 1 123 0,7 Kuiva kangas ja vastaava suo Nuori kasvatusmetsikkö 40 59 41 8 0 0 0 19 7 2 2

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) TEURAVUOMA 273-401-37-18.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 6 5,0 TEURAVUOMA 273-401-37- kasatusetsikkö

Lisätiedot

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) 13.3.2015

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) 13.3.2015 Siu 20 (1) 13.3.2015 luettelo Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla 20 0,7 Metsämaa Lehtomainen

Lisätiedot

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) VAARANPÄÄ

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) VAARANPÄÄ Siu 20 (1) VAARANPÄÄ 620-405-62-17 4.5.2015 luettelo Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla

Lisätiedot

SOMERON KOKKAPÄÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA

SOMERON KOKKAPÄÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA SOMERON KOKKAPÄÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA LUONNONHOITO-LIFE Tammikuu 2015 Helena Lunden Metsähallitus Etelä-Suomen luontopalvelut Someron Kokkapään luonnonhoitotyöt ja toimenpidesuunnitelma ovat osa luonnonhoito-life

Lisätiedot

Liite 9 kohtaiset suunnitelmataulukot 1/3 kuvioiden perustiedot 1/10 1 0,0563 2 04 1 32 20 29 91 Omakotitalotonttien välinen lähimetsä. Komea vanha männikkö, alla kuusikko 2 0,0356 3 04 1 26 20 25 114

Lisätiedot

Kauniaisten luonnonhoitosuunnitelma 2012-2021

Kauniaisten luonnonhoitosuunnitelma 2012-2021 Kauniaisten luonnonhoitosuunnitela 2012-2021 Sisällys 1 Suunnitela-alue 1.1 Suunnitelan periaatteet 2 Suunnitelan toteutus 2.1 Tiedottainen keväällä 2010 ja koenttipyyntö asukkaille 2.2 Maastoinventointi

Lisätiedot

Puustotiedot. kuitua, m³/ha. tukkia, m³/ha

Puustotiedot. kuitua, m³/ha. tukkia, m³/ha Siu (1) 18.10.17 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu tilauus ³/kuio ³/ ³/ ³/ läpiitta, c kpl/ kasu ³// Toienpiteet kuiolla

Lisätiedot

VARIKONNIEMEN PUUSTOINVENTOINTI 2011

VARIKONNIEMEN PUUSTOINVENTOINTI 2011 VARIKONNIEMEN PUUSTOINVENTOINTI 2011 Varikonnieen hoitotalkoot uonna 2006/ Häeenlinnan kaupunki Tforest 04.12.2013 METSIKKÖTULOSTE Kunta: 109 HÄMEENLINNA Suunnittelualue: 28 Aulanko Lohko: 5 a: Oistaja:

Lisätiedot

,14 ha

,14 ha 593-429- 63,14 593-429- 63,14 Letenselänne kt. 593-429- Peruskartta Mittakaaa 1:10000 1 Copyright Maanmittauslaitos /Copyright Lantmäterierket Koordinaatisto ETRS-TM35FIN Keskipiste (492574, 6890138) Tulostettu

Lisätiedot

,95 ha ,26 ha

,95 ha ,26 ha 402-416-3-74 24,95 402-416-3-90 9,26 402-416-3-74 24,95 402-416-3-90 9,26 Teirimäki kt. 402-416-3-74 Teerisuo kt. 402-416-3-90 Peruskartta Mittakaaa 1:5000 Koordinaatisto Keskipiste Tulostettu ETRS-TM35FIN

Lisätiedot

OTSO Metsäsuunnitelma PLUS

OTSO Metsäsuunnitelma PLUS OTSO Metsäsuunnitela PLUS 2016-2025 Oistaja LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Pl 18 Lappeenranta FI-53101 puh. OTSO Yhteyshenkilö Keppainen Jussi jussi.keppainen@otso.fi Metsäsuunnitelan nuero 41160984 Seuraaien

Lisätiedot

Määräalapalsta n.35,6 ha Tila 14,4 ha

Määräalapalsta n.35,6 ha Tila 14,4 ha 167-415- Määräalapalsta n.35,6 167-415-17-54 Tila 14,4 Koikkalansalo kt. 167-415- Markkasuo kt.167-415-17-54 Markkasuo Mittakaaa 1:7500 Koordinaatisto Keskipiste Tulostettu ETRS-TM35FIN (673240, 6936787)

Lisätiedot

Hakkuumäärä hakkuutavoittain

Hakkuumäärä hakkuutavoittain Hakkuumäärä kkuutaoittain 2015-2024 Tässä suunnitelmassa ehdotettujen kkuiden mukainen kantoratulo on uosina 2015-2019: 142234 ja uosina 2020-2024: 0 Liite PatuL 1 / 24.9.2015 Siu 11a 28.8.2015 Hakkuutapa

Lisätiedot

257 449 2 623 / 0 257 449 2 671 / 7 119 257 449 2 538 / 8 174 257 449 2 152 / 1

257 449 2 623 / 0 257 449 2 671 / 7 119 257 449 2 538 / 8 174 257 449 2 152 / 1 TAPIO ForestKIT 6.11.2015 257 449 2 538 / 9 99 500 m 88 87 100 85 80 76 77 78 79 138 257 449 2 118 / 0 141142 257 449 2 152 / 0 140 143 145 146 147 149 139144 150 148 257 449 2 671 / 8 153 151 257 449

Lisätiedot

OIVALAN METSÄNHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2023

OIVALAN METSÄNHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2023 OIVALAN METSÄNHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2023 Markus Holstein 2013 Oialan etsänhoitosuunnitela 2014 2023 1. SISÄLLYSLUETTELO 1. SISÄLLYSLUETTELO... 3 2. SUUNNITTELUMENETELMÄ... 4 3. OIVALAN LUONTOALUEET...

Lisätiedot

Kuvioluettelo. ESPOO / Alue 1 / Metsäsuunnitelma 30 / Matinkylä - Olari LM / Lohko 30

Kuvioluettelo. ESPOO / Alue 1 / Metsäsuunnitelma 30 / Matinkylä - Olari LM / Lohko 30 05.12.2008 Siu 21/1 100 3,9 Tuore kangas, Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kuusi luettelo m3/ m3/kuio mä ku mä ku m3// 95 25 242 952 361 356 22 45 129 15 7,5 Harennus Pohjaesialue. C1 Lähimetsä. Maaston

Lisätiedot

KONGINKANGAS. Lohko Kuvio Ala Kasvupaikka maalaji Kehitysluokka. 21 1 0,2 kangas, lehtomainen kangas hienoainesmoreeni 3

KONGINKANGAS. Lohko Kuvio Ala Kasvupaikka maalaji Kehitysluokka. 21 1 0,2 kangas, lehtomainen kangas hienoainesmoreeni 3 KONGINKANGAS Konginkankaan taajama koostuu kuvioista 1-3 ja 5-19. Alueen kaavamerkinnät ovat VL, VU, VP ja VK. Alueen kaikki kuviot ovat asutuksen välittömässä läheisyydessä. Hoitoluokitukseltaan kuviot

Lisätiedot

TERVALAMMEN LUONNONHOITOSUUNNITELMA

TERVALAMMEN LUONNONHOITOSUUNNITELMA TERVALAMMEN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2007-2016 Helsingin kaupungin oistaat tilat Vihdin kunnassa: Hiiska 1:322 Teirlä 2:52 Eriksberg 3:403 Rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto 2007 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kuvioluettelo ,0 Nuoren metsän hoito ,6 Ensiharvennus

Kuvioluettelo ,0 Nuoren metsän hoito ,6 Ensiharvennus Kuio m3/ m3/ cm m kpl/ m2/ m3// m3/kuio m3/ 19.11.2012 Siu 20/1 84 3,8 Kuiahko kangas 50 135 36 27 10 7 1880 9 3,0 Nuoren metsän hoito Kiinen keskikarkea tai karkea Mänty 55 123 33 27 11 7 1110 8 2,6 Mänty

Lisätiedot

Ulkoilumetsien hoidossa käytettävien toimenpiteiden kuvaukset Keskuspuiston luonnonhoidon yleissuunnitelma

Ulkoilumetsien hoidossa käytettävien toimenpiteiden kuvaukset Keskuspuiston luonnonhoidon yleissuunnitelma Ulkoilumetsien hoidossa käytettävien toimenpiteiden kuvaukset Keskuspuiston luonnonhoidon yleissuunnitelma 1.10.2015 Helsingin kaupunki Rakennusvirasto Keskuspuiston ulkoilumetsiä hoidetaan luonnonmukaisesti

Lisätiedot

Kantakaupungin yleiskaava. Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa. Tammikuu 2010 Mattias Kanckos

Kantakaupungin yleiskaava. Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa. Tammikuu 2010 Mattias Kanckos Kantakaupungin yleiskaava Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa Tammikuu 2010 Mattias Kanckos Skolbackavägen 70 GSM: 050-5939536 68830 Bäckby info@essnature.com Finland 9. Biskop- Fattigryti

Lisätiedot

TAPION. Yhteenveto metsänhoitotöistä. Liite PatuL 2/25.3.2015. Kiireelliset metsänhoityöt. Metsänhoitotyöt vuosina 2016-2019

TAPION. Yhteenveto metsänhoitotöistä. Liite PatuL 2/25.3.2015. Kiireelliset metsänhoityöt. Metsänhoitotyöt vuosina 2016-2019 TAPION Liite PatuL 2/25.3.2015 Yhteeneto metsänhoitotöistä Kiireelliset metsänhoityöt Työlaji Ennakkoraiaus Laikutus Nuoren metsän kunnostus Pienpuuston hoito Rauduskoiun istutus Taimikonrennus Pinta-ala,

Lisätiedot

Metsäohjelma 2016 16.11.2015

Metsäohjelma 2016 16.11.2015 Metsäohjelma 2016 16.11.2015 Espoon kaupunki 2015 Metsäohjelma 2016 1 Yhteenveto Tähän metsäohjelmaan on koottu Espoon kaupungin metsissä vuoden 2016 aikana tehtävät hakkuu- ja hoitotyöt. Vuosityöohjelman

Lisätiedot

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) LEVÄLÄ

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) LEVÄLÄ Siu 20 (1) LEVÄLÄ 620-406-9-38 16.6.2015 luettelo Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu lla 1 1,0

Lisätiedot

Kuvioluettelo. Kasvupaikka ja kehitysluokka Puustotiedot Toimenpiteet puulaji v m3/kuvio m3/ha 12 1,0 Tuore kangas Hienojakoinen kangasmaa.

Kuvioluettelo. Kasvupaikka ja kehitysluokka Puustotiedot Toimenpiteet puulaji v m3/kuvio m3/ha 12 1,0 Tuore kangas Hienojakoinen kangasmaa. ROVANIEMI / Alue 26 / Metsäsuunnitelma 999 / ALAPEHKONEN / Lohko 8 Kuio Kuioluettelo ikä, tilauus tukkia, kuitua, pituus, runkoluku, ppa, kasu, kuiolla 12 1,0 Tuore kangas 100 68 69 8 58 16 12 720 11 1,8

Lisätiedot

Kuviokirja 2012. Kasvu tua. Hakkuu. Kui- tua 7,5. --------- Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuu. Kui- Kasvu. tua.

Kuviokirja 2012. Kasvu tua. Hakkuu. Kui- tua 7,5. --------- Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuu. Kui- Kasvu. tua. Kunta Alue Ms 694 1 10 kirja 2012 Osa 8 Sivu 1 / 62 paikka Kunta 694 Alue 1 Ms 10 MÄNTYNIEMI II jne. 10 1 0,8 ha Metsämaa Kangas Lehtomainen kangas ja vastaava suo 04 Uudistuskypsä metsikkö Vallitseva

Lisätiedot

Pituus: % havupuita 50 % lehtipuita. Koivukuitua 0,0 Lehtikuitua 0,0 Sellupuuta 0,0 0,0

Pituus: % havupuita 50 % lehtipuita. Koivukuitua 0,0 Lehtikuitua 0,0 Sellupuuta 0,0 0,0 1262 Hoitoluokka Lähimetsä Ravinteisuus Rehevä Kaavamerkintä Sijainti Hoitotavoite Kohteelle suoritetaan istutustaimien kasvuunlähdön turvaamiseksi mekaaninen heinäntorjunta. Alue on erittäin voimakkaasti

Lisätiedot

Toimenpiteet kuvioittain

Toimenpiteet kuvioittain Toimenpiteet kuvioittain Alaharvennus 24.0 (1 ha, mänty, ppa 26m 2 ) Toimenpide: Männikön alaharvennus - Minimi pohjapinta-ala 10m 2 - Poistetaan pienempiä puita alaharvennuksella, monimuotoisuuden kannalta

Lisätiedot

Yhteensä 70 185 204 114 88 25.0 21.0 485 21.0 5.2 Mänty 70 160 176 105 70 25.0 21.0 414 18.0 4.6 Hieskoivu 70 25 28 9 18 25.0 21.0 71 3.0 0.

Yhteensä 70 185 204 114 88 25.0 21.0 485 21.0 5.2 Mänty 70 160 176 105 70 25.0 21.0 414 18.0 4.6 Hieskoivu 70 25 28 9 18 25.0 21.0 71 3.0 0. Siu 20 (1) Nimetön 623-423-5-127 24.9.2014 luettelo Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla

Lisätiedot

PALOMÄEN METSÄSUUNNITELMA SEKÄ PUUNTUOTANNON JA VIRKIS- TYSARVON TALOUDELLINEN VERTAILU

PALOMÄEN METSÄSUUNNITELMA SEKÄ PUUNTUOTANNON JA VIRKIS- TYSARVON TALOUDELLINEN VERTAILU KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Metsätalouden koulutusohjela Tio Laherto PALOMÄEN METSÄSUUNNITELMA SEKÄ PUUNTUOTANNON JA VIRKIS- TYSARVON TALOUDELLINEN VERTAILU Opinnäytetyö 2012 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON

Lisätiedot

Yhteensä 35 71 129 8 117 15.9 14.4 994 18.0 5.5 Mänty 35 63 115 8 104 16.0 14.5 869 16.0 4.8 Kuusi 35 8 14 1 13 15.0 14.0 125 2.0 0.

Yhteensä 35 71 129 8 117 15.9 14.4 994 18.0 5.5 Mänty 35 63 115 8 104 16.0 14.5 869 16.0 4.8 Kuusi 35 8 14 1 13 15.0 14.0 125 2.0 0. Siu 20 (1) Kannasto 743-425-5-221 3.6.2015 luettelo Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla

Lisätiedot

Kolin kansallispuiston luontopolut ENNALLISTAJAN POLKU OPETTAJAN JA OPPILAAN AINEISTOT. Toimittaneet Eevi Nieminen, Kalle Eerikäinen ja Lasse Lovén

Kolin kansallispuiston luontopolut ENNALLISTAJAN POLKU OPETTAJAN JA OPPILAAN AINEISTOT. Toimittaneet Eevi Nieminen, Kalle Eerikäinen ja Lasse Lovén Kolin kansallispuiston luontopolut ENNALLISTAJAN POLKU OPETTAJAN JA OPPILAAN AINEISTOT Toimittaneet Eevi Nieminen, Kalle Eerikäinen ja Lasse Lovén ENNALLISTAJAN POLKU KARTTA Pohjakartta Maanmittauslaitos,

Lisätiedot

Träskendan kartanopuiston (luonnonsuojelualueen) hoito- ja käyttösuunnitelma

Träskendan kartanopuiston (luonnonsuojelualueen) hoito- ja käyttösuunnitelma Luonnos 14.12.2009 / Virpi Sahi Träskendan kartanopuiston (luonnonsuojelualueen) hoito- ja käyttösuunnitelma Suunnitelman ja toteutuksen vertailua kuvioittain joulukuu 2009 Yleistä hoito- ja käyttösuunnitelmasta

Lisätiedot

METSO -KOHTEEN KUVAUS, PUUSTOTIEDOT JA VALOKUVAT. Joenmäki, 700 474-1-4

METSO -KOHTEEN KUVAUS, PUUSTOTIEDOT JA VALOKUVAT. Joenmäki, 700 474-1-4 METSO -KOHTEEN KUVAUS, PUUSTOTIEDOT JA VALOKUVAT Joenmäki, 700 474-1-4 Sivu 2/21 METSO -kohteen kasvupaikka- ja puustotiedot Suojelurajauksen metsäalue voidaan jakaa kolmeen pääkuvioon 63, 57 ja 55. Kuvio

Lisätiedot

Metsänhoitoa kanalintuja suosien

Metsänhoitoa kanalintuja suosien RIISTAMETSÄNHOITO Metsänhoitoa kanalintuja suosien Riistametsänhoito on helppoa, ja sen menetelmät sopivat tavallisen talousmetsän hoitoon. Metsänhoitotöissä voidaan ottaa riista huomioon läpi metsikön

Lisätiedot

Kuvioluettelo. tilavuus m3/ha. m3/kuvio. Rauduskoivu 25 107 124 117 15 16 1090 17 8,8. Hakkuutapa ja lisätiedot Kiireellisyys Korjuuaika kantorahatulo

Kuvioluettelo. tilavuus m3/ha. m3/kuvio. Rauduskoivu 25 107 124 117 15 16 1090 17 8,8. Hakkuutapa ja lisätiedot Kiireellisyys Korjuuaika kantorahatulo Kuio Kasupaikka ja kehitysluokka 1 0,9 Lehtomainen kangas Nuori kasatusmetsikkö Kuioluettelo / 11.11.2013 Siu 19/1 a, / a, / läpimitta, cm pituus, m runkoluku, kpl/ m2/ // Yhteensä 25 107 124 117 15 16

Lisätiedot

Hoidon periaatteet ja yksityiskohdat

Hoidon periaatteet ja yksityiskohdat TOISPUOLISENPUISTON JA SILAPUISTON HOITOSUUNNITELMA Yleistä Suunnitelma käsittää Raudikonkujan ja Raudikonkadun välisen sekä Silakadun ja Hussankadun väliset puistoalueet. Yleisellä tasolla suunnitelman

Lisätiedot

metriä LIITE 5 PÄÄPUULAJI Pääpuulajit (kpl) Mittakaava 1:15 000 MANKKAA - NIITTYKUMPU LUONNON- JA MAISEMANHOITOSUUNNITELMA

metriä LIITE 5 PÄÄPUULAJI Pääpuulajit (kpl) Mittakaava 1:15 000 MANKKAA - NIITTYKUMPU LUONNON- JA MAISEMANHOITOSUUNNITELMA LIITE 5 PÄÄPUULAJI 122 122 121 121 118 118 120 120 117 117 116 113 113 116 103 103 105 104 104 105 110 110 116 116 112 112 102 102 100 100 114 114 111 111 TURUNVÄYLÄ 119 119 109 109 115 115 124 124 101

Lisätiedot

METSOKOHTEET LIEKSAN SEURAKUNTA

METSOKOHTEET LIEKSAN SEURAKUNTA METSOKOHTEET LIEKSAN SEURAKUNTA Lieksan seurakunta on suojellut Metsien suojeluohjelman (METSO) mukaisesti Ympäristöministeriön päätöksellä yksityiseksi luonnonsuojelualueiksi tässä oppaassa lyhyesti esitellyt

Lisätiedot

Muistio Vitträskin ja Jorvaksen välisistä arvometsistä 9.9.2008 Mauno Särkkä

Muistio Vitträskin ja Jorvaksen välisistä arvometsistä 9.9.2008 Mauno Särkkä Muistio Vitträskin ja Jorvaksen välisistä arvometsistä 9.9.2008 Mauno Särkkä Peruskarttalehdet 2032 08, 2032 09 Kirkkonummen kunnan alueella, Vitträsk-järven ja Jorvaksen välillä on säilynyt hämmästyttävän

Lisätiedot

Kuvioluettelo ROVANIEMI / Alue 15 / Metsäsuunnitelma 1 / AAVASAKSANNELONEN / Lohko 3

Kuvioluettelo ROVANIEMI / Alue 15 / Metsäsuunnitelma 1 / AAVASAKSANNELONEN / Lohko 3 Kuioluettelo ROVANIEMI / Alue 15 / Metsäsuunnitelma 1 / AAVASAKSANNELONEN / Lohko 3 Kuio Kasupaikka ja kehitysluokka Puustotiedot Toimenpiteet ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku,

Lisätiedot

Kasvatettavan puuston määritys koneellisessa harvennuksessa

Kasvatettavan puuston määritys koneellisessa harvennuksessa Kasvatettavan puuston määritys koneellisessa harvennuksessa Etelä-Suomi Ohje hakkuukoneen kuljettajalle HARVENNUKSEN TAVOITTEET Harvennuksen tavoitteena on keskittää metsikön puuntuotoskyky terveisiin,

Lisätiedot

VAAKONPUISTON PUISTOMETSÄSUUNNITELMA

VAAKONPUISTON PUISTOMETSÄSUUNNITELMA VAAKONPUISTON PUISTOMETSÄSUUNNITELMA Suunnitelma käsittää Vaakkolammin pohjois- ja länsipuolella olevat puiston metsäiset osat. Alue on vilkkaassa virkistyskäytössä ja kuuluu VHT 14:n mukaisessa luokituksessa

Lisätiedot