Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha"

Transkriptio

1 Siu 20 (1) Tyhjä kiinteistö Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu ,2 Tyhjä kiinteistö Tuore kangas, astaaa suo ja ustikkaturekangas Tureaa etsikkö Tali Korpipaatsaa, Vaahteroita C3 Suojaetsä tilauus ³/kuio kpl/ kasu / kuiolla Yhteensä Erikoiskkuu 2021 Mänty Kuusi Hieskoiu Riapuisto. Järeää kuusta, jonka seassa koiua ja yksittäisiä äntyjä. Aukkoisipiin kohtiin kehittynyt alikasustoa, etenkin kuion pohjoisosaan. Kuion pohjoisosasta rennetaan koiuja, jotta saadaa alikasuksen kuusille kasutilaa. Saalla raiataan lehtipuustoa kuusien ypäriltä pois.

2 Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu ,9 Tyhjä kiinteistö Kituaa Kallioaa ja hietikko Kallio tai kiikko Tali Linnoitusrakennelia C5 Aroetsä tilauus ³/kuio kpl/ kasu / Yhteensä Mänty Kuusi Hieskoiu Haapa Starttiäki. Kallionen kuio, jossa altapuustossa äntyä, kuusta, koiua ja apaa. Alikasustossa, piljaa, aahteraa, taea, katajia, apaa ja äntyjä. Kuiolla linnoitusrakennelia.tonttien taustalle pienpuuston hoito. Toistetaan pienpuuston hoito suunnittelukauden lopussa ,0 Tyhjä kiinteistö Tuore kangas, astaaa suo ja ustikkaturekangas Tureaa etsikkö Tali Korpipaatsaa, Vaahteroita C3 Suojaetsä kuiolla Pienpuuston hoito 2019 Yhteensä Erikoiskkuu 2021 Mänty Kuusi Hieskoiu Paitsio. Järeää kuusta, jonka seassa koiua ja yksittäisiä äntyjä. Aukkoisipiin kohtiin kehittynyt alikasustoa, etenkin kuion pohjoisosaan. Kuion pohjoisosasta rennetaan koiuja, jotta saadaa alikasuksen kuusille kasutilaa. Saalla raiataan lehtipuustoa kuusien ypäriltä pois. Siu 20 (2)

3 Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu ,5 Tyhjä kiinteistö Tuore kangas, astaaa suo ja ustikkaturekangas kangasaa etsikkö Tali C3 Suojaetsä tilauus ³/kuio kpl/ kasu / Yhteensä Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Sekapuustoinen tienarsi kuio. Puusto äntyaltainen, kuusta, koiua ja apaa seassa. Ei hoitotoienpiteitä suunnittelukaudella ,1 Tyhjä kiinteistö Lehtoainen kangas, astaaa suo ja ruohoturekangas Hienojakoinen kangasaa 02 - Nuori kasatusetsikkö Tali C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä Yhteensä Mänty Kuusi Rauduskoiu Haraaleppä Teraleppä Laen ypärys etsää, rennettua puustoa. Laenrannalla teraleppää. Säilytetään irkistysalueen kaltaisena hoidettuna ypäristönä. Pienpuuston hoidossa raiataan lehtipuuesakkoa. Suunnittelukauden lopussa erikoiskkuu, jossa poiintakkuuna poistetaan yksittäisiä puita. Jätetään hoitotoienpiteissä tiheikköjä. Pienpuuston hoito toistetaan kuiolla Siu 20 (3) Harennus 2026, Pienpuuston hoito 2020

4 Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu ,4 Tyhjä kiinteistö Kuiahko kangas, astaaa suo ja puolukkaturekangas kangasaa 02 - Nuori kasatusetsikkö Tali C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä tilauus ³/kuio kpl/ kasu / Yhteensä Mänty Nuorta ännikköä. Harennettu, alikasustoon kehittyässä lehtipuustoa, säilytetään irkistyskäytön ukaisesti aoiena. Pienpuuston hoidossa raiataan lehtipuustoa. Harennuskkuu ännikköön suunnittelukauden lopussa. Pienpuuston hoito toistetaan ,3 Tyhjä kiinteistö Tuore kangas, astaaa suo ja ustikkaturekangas kangasaa etsikkö Tali C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä kuiolla Ensirennus 2026, Pienpuuston hoito 2020 Yhteensä Erikoiskkuu 2026 Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Laen ypärys etsää. Harennettua puustoa, alikasustossa kehittyässä lehtipuusto. Pidetään irkistyskäytön ukaisesti aoiena, erikoiskkuussa poistetaan tarittaessa yksittäisiä puita. Siu 20 (4)

5 Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu ,3 Tyhjä kiinteistö Tuore kangas, astaaa suo ja ustikkaturekangas kangasaa etsikkö Tali C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä tilauus ³/kuio kpl/ kasu / Yhteensä Mänty Kuusi Hieskoiu Haapa Sekapuustoinen kuio, osittain kallioinen. Kuiuneita kuusia, joista osa on jo kaatunut aapuiksi. Vähäisesti alikasustoa. Polkuerkosto kuion läpi. Rajakallion lohkare ,5 Tyhjä kiinteistö Tuore kangas, astaaa suo ja ustikkaturekangas kangasaa 03 - Varttunut kasatusetsikkö Tali C3 Suojaetsä kuiolla Yhteensä Harennus 2018 Mänty Kuusi Hieskoiu Haapa Sekapuustoinen osittain kallioinen kuio. Kuiuneita kuusia pystyssä, osa kaatunut aan. Keyt rennus, jotta kuusille saataisiin kasutilaa, parantaisi suojaaikutusa. Siu 20 (5)

6 Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu ,8 Tyhjä kiinteistö Kituaa Kallioaa ja hietikko Kallio tai kiikko tilauus ³/kuio kpl/ kasu / Yhteensä Mänty Hieskoiu kuiolla Siu 20 (6) Tali Katajia C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä Kallioinen kuio, aihtelean ikäistä äntyä, paikoin lehtipuustoa, koiua ja pihlajaa. Ei hoitotoienpiteitä suunnittelukaudella ,5 Tyhjä kiinteistö Lehto, letto ja lehtoainen suo ja ruohoturekangas Hienojakoinen kangasaa etsikkö Tali C5 Aroetsä Yhteensä Kuusi Rauduskoiu Metsälehus Rinnelehtoa, pääosin rauduskoiua, puustossa yös kuusta ja uutaa etsälehus. Alikasustossa lehtipuustoa. Ei hoitotoienpiteitä suunnittelukaudella.

7 Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu ,3 Tyhjä kiinteistö Tuore kangas, astaaa suo ja ustikkaturekangas Tureaa etsikkö Tali C3 Suojaetsä tilauus ³/kuio kpl/ kasu / Yhteensä Hieskoiu Haapa Riapuisto. Kapea koiualtainen kaistale, rennettu. Vana peltoa. Ei hoitotoienpiteitä suunnittelukaudella ,1 Tyhjä kiinteistö Tuore kangas, astaaa suo ja ustikkaturekangas Tureaa 02 - Nuori kasatusetsikkö Tali Tienarsietsä C3 Suojaetsä Yhteensä Kuusi Rauduskoiu Haapa Raita Tiheä lehtipuustoinen kuio. Länsipuolella kuusia. Alikasustossa yksittäisiä kuusia. Suojayöhyke asutuksen ja autotien älissä. kuiolla Siu 20 (7)

8 Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu ,4 Tyhjä kiinteistö Lehtoainen kangas, astaaa suo ja ruohoturekangas kangasaa etsikkö Tali C1.2 Lähiirkistysetsä tilauus ³/kuio kpl/ kasu / Yhteensä Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Pyöräpuisto. Vana lehtipuusekaetsää, koiujen ja apojen seassa kuusia ja äntyjä. Alikasustossa pihlajaa ja apaa. Polkuerkosto kuion läpi. Ei hoitotoienpiteitä suunnittelukaudella. kuiolla Siu 20 (8)

9 Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu ,0 Tyhjä kiinteistö Tuore kangas, astaaa suo ja ustikkaturekangas Kiinen keskikarkea tai karkea kangasaa etsikkö Tali Kehityskelpoinen: tyydyttää: aukkoinen, ra, ähäpuustoinen Kallio, Katajia, Lohkare, lohkareita, Vaahteroita C5 Aroetsä tilauus ³/kuio kpl/ kasu / Yhteensä Mänty Kuusi Rauduskoiu Vaaralanäki, Vaaralanäen lohkare. Monen ikäistä äntyä, uutaa yli 200 uotias änty. Itälaidallla kuian lehdon kasillisuutta: keätlinnunherne, keto-orokki, tuoksusiake. Länsiosassa pieniala kuusikkoa talon taustalla ,4 Tyhjä kiinteistö Lehtoainen kangas, astaaa suo ja ruohoturekangas Kiinen keskikarkea tai karkea kangasaa 02 - Nuori kasatusetsikkö Tali Kehityskelpoinen: tyydyttää: aukkoinen, ra, ähäpuustoinen Yhteensä Kuusi Rauduskoiu Haapa Pihlaja Raita kuiolla Siu 20 (9)

10 Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu Raitoja C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä tilauus ³/kuio kpl/ Vaaralanäki. Kangasaakaistale kallio rinteiden älissä. Lehtipuualtainen nuoripuusto, apaa, koiua, raitaa ja pihlajaa. Yksittäisiä kuusia. Pienpuuston hoito tehty ,1 Tyhjä kiinteistö Kituaa Kallioaa ja hietikko Kallio tai kiikko Tali Lohkare, lohkareita C5 Aroetsä kasu / Yhteensä Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Vaaralanäki. Vaaralanäen louhikko ja lohkare. Mäntykeloja. Aonaista kalliota sekä puustoisia kohtia. Ei hoitotoienpiteitä suunnittelukaudella. kuiolla Siu 20 (10)

11 Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu ,5 Tyhjä kiinteistö Tuore kangas, astaaa suo ja ustikkaturekangas Tureaa Y1 - Ylispuustoinen taiikko Tali C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä tilauus ³/kuio kpl/ kasu / Yhteensä Mänty Kuusi Kuusi Hieskoiu Haapa Haapa Teraleppä Pihlaja Ylispuustoinen taiikko, altaosa ylispuista koiuja. Alla tiheä lehtipuustoinen taiikko, pääosin ain pihlajaa. Myös kuusia, apoja ja koiuja. Jätetään kehittyään luonnontilaisena ,6 Tyhjä kiinteistö Lehto, letto ja lehtoainen suo ja ruohoturekangas Hienojakoinen kangasaa 02 - Nuori kasatusetsikkö Tali Kehityskelpoinen: tyydyttää: aukkoinen, ra, ähäpuustoinen C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä Yhteensä Mänty Hieskoiu Haraaleppä Raita Osittain etsittynyt peltoalue. Nuorta lehtipuustoa, pieni kaistale istutettu ännylle. Lehtipuustoinen kaistale jätetään kehittyään luonnontilaisena. Männikkökaistaleelle nuoren etsän kunnostus ja suunnittelukauden lopussa rennus. kuiolla Siu 20 (11) Ensirennus 2026, Nuoren etsän kunnostus 2018

12 Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu ,2 Tyhjä kiinteistö Kituaa Karukkokangas, astaaa suo ja jäkäläturekangas Kiinen keskikarkea tai karkea kangasaa tilauus ³/kuio kpl/ kasu / Yhteensä Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa kuiolla Siu 20 (12) Tali Lohkare, lohkareita C5 Aroetsä Vaaralanäki. Kallion reunaa, ähäpuustoinen. Ei hoitotoienpiteitä suunnittelukaudella ,2 Tyhjä kiinteistö Tuore kangas, astaaa suo ja ustikkaturekangas kangasaa etsikkö Tali C3 Suojaetsä Yhteensä Kuusi Rauduskoiu Vaahtera Tiheä suojapuusto, rauduskoiua, joiden alla kasaa aahteraa ja kuusta. Alikasustoa raiattu. Keyt rennus koiuille. Erikoiskkuu 2020

13 Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu ,5 Tyhjä kiinteistö Lehto, letto ja lehtoainen suo ja ruohoturekangas Hienojakoinen lajittunut aalaji etsikkö Tali C5 Aroetsä tilauus ³/kuio kpl/ kasu / Yhteensä Kuusi Kuusi Haapa Pihlaja Vaahtera Keihäspuisto. Järeää puustoa, kuusta, koiua ja apaa. Alikasustossa runkoaisia aahteroita ja pihlajia, yksittäinen erittäin kookas pihlaja. Erikoiskkuussa poistetaan huonokuntoisia puita pois tonttien taustalta sekä ulkoilureitin arrelta. Saalla raiataan alikasuston pihlajaesakkoa, pääosin ulkoilureitin arrelta ,9 Tyhjä kiinteistö Tuore kangas, astaaa suo ja ustikkaturekangas kangasaa etsikkö Tali C1.2 Lähiirkistysetsä Yhteensä Mänty Mänty Kuusi Hieskoiu Haapa Haapa Pihlaja Tai Ratsupuisto. Koiualtainen kaksijaksoinen puusto, Valtapuustossa koiujen lisäksi kuusta ja äntyä sekä apoja. Alikasustossa tiheä pihlajaapa taiikko, jonka sessa ähäisesti taea, aahteraa, koiua ja äntyä. Pienpuuston hoidossa käydään tekeässä aahteran, taien ja äntyjen ypärille kasutilaa, uutoin jätetään kehittyään tiheikönä. kuiolla Siu 20 (13) Erikoiskkuu 2022, Pienpuuston hoito 2020 Pienpuuston hoito 2020

14 Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu ,2 Tyhjä kiinteistö Lehtoainen kangas, astaaa suo ja ruohoturekangas Hienojakoinen kangasaa 03 - Varttunut kasatusetsikkö Tali C1 Lähietsä tilauus ³/kuio kpl/ kasu / kuiolla Yhteensä Erikoiskkuu 2024 Kuusi Rauduskoiu Haapa Raita Vaahtera Kiripuisto. Kapea lehtipuustoinen kaistale, suunnittelukauden puolessä älissä poistetaan yksittäisiä puita, tehdään kasutilaa altapuille ,4 Tyhjä kiinteistö Tuore kangas, astaaa suo ja ustikkaturekangas kangasaa etsikkö Tali C1 Lähietsä Yhteensä Kuusi Rauduskoiu Viestipuisto. Asutuksen älissä olea pieni puustoinen saarake, koiualtainen puusto, kuusia yös seassa. Alikasustossa aahteraa ja pihlajaa. Ei hoitotoienpiteitä suunnittelukaudella. Siu 20 (14)

15 Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu ,8 Tyhjä kiinteistö Tuore kangas, astaaa suo ja ustikkaturekangas Hienojakoinen kangasaa etsikkö Tali C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä tilauus ³/kuio kpl/ kasu / Yhteensä Kuusi Rauduskoiu Keihäspuisto. Pääosin koiua, paikoin yös kuusta. Tiheä pihlaja-alikasusto.pieni kallioinen alue. Pienpuuston hoidossa raiataan ulkoilureitin arrelta pihlajaa. Pienpuuston hoito toistetaan ,3 Tyhjä kiinteistö Lehtoainen kangas, astaaa suo ja ruohoturekangas Kiinen hienojakoinen kangasaa etsikkö Kesä Kehityskelpoinen: tyydyttää: aukkoinen, ra, ähäpuustoinen Lohkare, lohkareita, Pihlajia, Taikinaarja, Vaahteroita C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä Yhteensä Mänty Kuusi Rauduskoiu Rinnekuio, järeää koiua, kuusta ja äntyä. Tiheä lehtipuustoinen alikasusto. Koiuäen lohkareet. kuiolla Siu 20 (15) Pienpuuston hoito 2019

16 Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu ,3 Tyhjä kiinteistö Lehtoainen kangas, astaaa suo ja ruohoturekangas kangasaa etsikkö Kesä C3 Suojaetsä tilauus ³/kuio kpl/ kasu / kuiolla Yhteensä Erikoiskkuu 2018 Mänty Kuusi Rauduskoiu Hieskoiu Haapa Kuussillanpuisto. Eri-ikäisrakenteinen puusto, ylispuukoiuja ja -äntyjä. Ylispuiden alla kasaa onilajinen puusto. Erikoiskkuun taoitteena on poistaa huonokuntoista puustoa, pääosin kuusta säilyttäën suojaaikutuksen. Erikoiskkuu tehdään suunnitellukauden alussa ja lopussa. Poistetaan yksittäisiä puita. Jätetään aalahopuuta sopiaan paikkaan. Harennetaan Metsätien reuna ensiäisellä kkuu kerralla ,5 Tyhjä kiinteistö Kituaa Kallioaa ja hietikko Kallio tai kiikko Aina C5 Aroetsä Yhteensä Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Kallionpäällyskuio, aihetelea puustoltaan paikoin kiennäisaakohtia. Pääosin äntyä, yös kuusta, koiua ja apaa. Alikasustossa apaa ja pihlajaa. Vana lahopuustoa. Kuion etelä/kaakkoisosa. Koiuäen itärinteen lehuslehto. Merkittää elinypäristö; lehto, jyrkänne. Kalliorinteen juurella olea tuore ja kuia lehto. Siu 20 (16)

17 Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu ,7 Tyhjä kiinteistö Lehto, letto ja lehtoainen suo ja ruohoturekangas Kiinen hienojakoinen kangasaa etsikkö Tali tilauus ³/kuio kpl/ kasu / Yhteensä Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Metsälehus Kalliojyrkänne-Muu arokas elinypäristö, Kuia lehto-muu arokas elinypäristö, Metsälehuksia, Pihlajia, Taikinaarja, Tuore lehto-muu arokas elinypäristö, Vaahteroita C5 Aroetsä Kuion eteläosa Koiuäen itärinteen lehuslehto. Merkittää elinypäristö; lehto, jyrkänne. Kalliorinteen juurella olea tuore ja kuia lehto. Puustoltaan pääosin, kuusta, koiua, apaa ja äntyä. Runsaasti etsälehusta ja pihlajaa. Runsaasti aalahopuustoa. Koiuäen lohkareet ,4 Tyhjä kiinteistö Tuore kangas, astaaa suo ja ustikkaturekangas kangasaa 03 - Varttunut kasatusetsikkö Aina C3 Suojaetsä Yhteensä Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Latupuisto. Sekapuustoinen, kuuset jääneet lehtipuiden alle. Pihlaja alikasustoa kehittyässä altapuuston alle. kuiolla Siu 20 (17)

18 Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu ,7 Tyhjä kiinteistö Joutoaa Kallioaa ja hietikko Kallio tai kiikko tilauus ³/kuio kpl/ kasu / Yhteensä Mänty Kuusi kuiolla Siu 20 (18) Aina C3 Suojaetsä Latupuisto. Kallioinen kuio, jossa pääosin äntyä. Ei hoitotoienpiteitä suunnittelukaudella ,5 Tyhjä kiinteistö Tuore kangas, astaaa suo ja ustikkaturekangas kangasaa etsikkö Aina Katajia C3 Suojaetsä Yhteensä Mänty Kuusi Rauduskoiu Latupuisto. Mänty/kuusialtainen puusto, ulkoilureitti kuion läpi. Vähäisesti alikasustoa. Suunnittelukauden lopussa yksittäisten riskipuiden poistoa tonttien taustalta. Erikoiskkuu 2025

19 Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu ,4 Tyhjä kiinteistö Lehtoainen kangas, astaaa suo ja ruohoturekangas kangasaa etsikkö Tali C1.1 Puistoetsä tilauus ³/kuio kpl/ kasu / Yhteensä Kuusi Rauduskoiu Haapa Jousipuisto. Tiheä koiu/apa puustoinen kuio.yksittäisiä isopia kuusia seassa. Alikasustossa pääosin lehtipuustoa, aahteraa, pihlajaa, raitaa, apaa. Myös kuusta sekä yksittäisiä äntyjä. Harennetaan altapuusto ja pienpuuston hoidolla tehdään kasutilaa alikasuston puille. Kehitetään puustoa kaksijaksoisena. kuiolla Siu 20 (19) Harennus 2018, Pienpuuston hoito 2019

20 Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu ,9 Tyhjä kiinteistö Tuore kangas, astaaa suo ja ustikkaturekangas kangasaa 03 - Varttunut kasatusetsikkö Tali Linnoitusrakennelia C1 Lähietsä tilauus ³/kuio kpl/ kasu / Yhteensä Mänty Kuusi Hieskoiu Haapa Kallioinen alue, jossa kasaa pääosin äntyä. Kuion eteläosassa kuusta, apaa ja hieskoiua. Kuiolla aokallioisia kohtia sekä linnoitusrakennelia. Muutaia pystylahoja koiuja. Alikasustossa apaa, katajaa, pihlajaa raitaa ja ähäisesti äntyä. Suunnittelukauden puolessa älissä pienpuuston hoidossa raiataan ännyn taiille kasutilaa sekä käsitellään keyen liikenteen äylän reuna-alue. Saalla talojen taustalta ja katualueiden reunalta yksittäisten puiden poistoa ,6 Tyhjä kiinteistö Lehto, letto ja lehtoainen suo ja ruohoturekangas Tureaa etsikkö Tali Kehityskelpoinen: tyydyttää: aukkoinen, ra, ähäpuustoinen Yhteensä Mänty Kuusi Hieskoiu Haapa Haraaleppä Teraleppä Kostea lehto-muu arokas elinypäristö, Lähde, Noro, Teraleppiä, Tulaniitty, luhta-muu arokas elinypäristö, Tuoia, Vaahteroita C5 Aroetsä kuiolla Siu 20 (20) Erikoiskkuu 2022, Pienpuuston hoito 2022

21 Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu tilauus ³/kuio kpl/ Lähdepuisto. Moniuotoisuuden kannalta arokasta ruoho- ja lehtokorpea sekä kosteaa lehtoa. Noro. Lähteisyyttä sekä luhtaisuutta. Kasillisuudessa. lehtopalsai, suo-orokki, korpikaisla, rentukka,ojakellukka, soreahiirenporras, uohenputki ja esiangero. Jätetään lepoon, huonokuntoiset puut oidaan kaataa ja jättää aastoon ,7 Tyhjä kiinteistö Lehto, letto ja lehtoainen suo ja ruohoturekangas Kiinen hienojakoinen kangasaa 03 - Varttunut kasatusetsikkö Tali kasu / Yhteensä Kuusi Rauduskoiu Haapa Metsälehus Raita Jalopuuetsä-Luonnonsuojelulain luontotyyppi, Pihlajia, Tuore lehto-metsälain tärkeä elinypäristö C5 Aroetsä Arokas luonnonsuojelualue (SL): Koiuäen lehuslehto (LSL:n luontotyyppi jalopuuetsikkö). Reheää lehtoa, jossa aluskasillisuudessa. iikkää, sudenarjaa ja uohenputkea. Muutaa erittäin järeä lehus. kuiolla Siu 20 (21)

22 Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu ,4 Tyhjä kiinteistö Tuore kangas, astaaa suo ja ustikkaturekangas Liejuaa 03 - Varttunut kasatusetsikkö Tali Kehityskeloton: aukkoinen, ra ähäpuustoinen tilauus ³/kuio kpl/ kasu / kuiolla Yhteensä Erikoiskkuu 2020 Mänty Kuusi Hieskoiu Kosteikko, Lähteikkö-Muu arokas elinypäristö, Pajuja, Tulaniitty, luhta, Tuoia C5 Aroetsä Lähdepuisto. Moniuotoisuuden kannalta arokasta kosteikkoa. Luhtaisuutta sekä lähteisyyttä. Korpikaislaa, esiarjaa, pajuja sekä tuoia. Yksittäisiä puita oidaan poistaa tarittaessa tonttien taustalta (erikoiskkuu) ,8 Tyhjä kiinteistö Tuore kangas, astaaa suo ja ustikkaturekangas Kiinen keskikarkea tai karkea kangasaa 03 - Varttunut kasatusetsikkö Tali Kehityskelpoinen: tyydyttää: aukkoinen, ra, ähäpuustoinen C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä Yhteensä Mänty Mänty Kuusi Rauduskoiu Siu 20 (22) Erikoiskkuu 2019, Pienpuuston hoito 2024

23 Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu tilauus ³/kuio kpl/ kasu / Lähdepuisto. Harahko puustoinen äenpäällys kuio. Ylispuuäntyjä, nuorepaa kuusta ja äntyä. Erikoiskkuu tonttientaustalle. 5 uoden päästä pienpuuston hoito tonttien taustalle ,8 Tyhjä kiinteistö Lehtoainen kangas, astaaa suo ja ruohoturekangas kangasaa etsikkö Tali Kallioalueita C5 Aroetsä kuiolla Yhteensä Erikoiskkuu 2020 Kuusi Rauduskoiu Haapa Haraaleppä Lähdepuisto. Rinteellä järeää kuusta ja rauduskoiua. Vähän lahopuuta. Ulkoilutie kuion pohjoislaidassa, huonokuntoisia puita oidaan poistaa tarittaessa ulkoilutien arrelta (erikoiskkuu). Jätetään aalahopuita sopiaan kohtiin ,0 Tyhjä kiinteistö Tuore kangas, astaaa suo ja ustikkaturekangas kangasaa etsikkö Aina Kehityskelpoinen: tyydyttää: ylitiheä, hoitaaton Yhteensä Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Siu 20 (23) Erikoiskkuu 2019, Pienpuuston hoito 2024

24 Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu Pihlajia C2 Ulkoilu- ja irkistysetsä tilauus ³/kuio kpl/ Lähdepuisto. Luonnontilaisena kehittynyt upuusto, järeitä äntyjä tiheän kuusikon keskellä. Kuiolla runsaasti pienläpiittaista pysty- ja aalahopuuta. Alikasustoa ei ole kehittynyt, yksittäisiä koiuja ja pihlajia. Metsätien reunan rennus(erikoiskkuu). 5 uoden päästä pienpuuston hoito kkuualalle. Hakkuuala puuston itta tien reunasta ,9 Tyhjä kiinteistö Lehtoainen kangas, astaaa suo ja ruohoturekangas Hienojakoinen kangasaa etsikkö Tali kasu / kuiolla Yhteensä Erikoiskkuu 2020 Mänty Kuusi Hieskoiu Haapa Teraleppä Haraaleppiä, Kosteikko-Muu arokas elinypäristö, Noro-Muu arokas elinypäristö, Raitoja, Teraleppiä, Tuoia, Vaahteroita C5 Aroetsä Lähdepuisto. Moniuotoisuuden kannalta arokasta kosteikkoa ja kosteaa lehtoa. Esi. korpikaisla, aatelias lehtopalsai, esiangero kenttäkerroksessa. Kuion laidalla uutaia erittäin kookkaita teraleppiä, yös iäkästä rauduskoiua. Laajahkoja etsäkortekasustoja. Paikoin norosta uodostuu pieniä lapia. Jätetään lepoon, huonokuntoisia puita oidaan kaataa aapuiksi ulkoilureitin arrelta. Siu 20 (24)

25 Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu ,0 Tyhjä kiinteistö Kuiahko kangas, astaaa suo ja puolukkaturekangas kangasaa etsikkö Aina C3 Suojaetsä tilauus ³/kuio kpl/ kasu / Yhteensä Mänty Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Latupuisto. Ulkoilureitti kulkee kuion läpi. Pienpuuston hoidossa tehdään kasutilaa nuorille upuille. Edistetään kuion kaksijaksoisuutta. Suunnittelukauden lopussa poistaan yksittäisiä puita kuiolta (erikoiskkuu) taoitellaan elinoiaista eri-ikäisrakenteista puustoa ,3 Tyhjä kiinteistö Tuore kangas, astaaa suo ja ustikkaturekangas kangasaa etsikkö Tali C1.1 Puistoetsä Yhteensä Mänty Kuusi Rauduskoiu Säiläpuisto. Kapea talojen älinen puustoinen kaistale, äntyä, koiua ja kuusta. Alikasustoa ähäisesti. Ei hoitotoienpiteitä suunnittelukaudella. kuiolla Siu 20 (25) Erikoiskkuu 2026, Pienpuuston hoito 2018

26 Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu ,8 Tyhjä kiinteistö Kituaa Kallioaa ja hietikko Kallio tai kiikko Tali C1.2 Lähiirkistysetsä tilauus ³/kuio kpl/ kasu / Yhteensä Mänty Kuusi Hieskoiu Haapa Estepuisto. Kallioinen alue, paikoin aokalliota ja etsäaata. Mäntyaltainen puusto, jonka seassa kuusta ja koiua. Yksittäisiä nuorepia apoja. Alikasustossa pihlajaa, katajaa, raitaa ja äntyä. Kerrostalon ja keyen liikenteen äylän reunoille pienpusuton hoito, jossa raiataan lehtipuuesakkoa. Pieni lehtoalue eteläkulassa, jossa kasaa uorijalaia ,1 Tyhjä kiinteistö Kituaa Tuore kangas, astaaa suo ja ustikkaturekangas Kallio tai kiikko Kesä C1 Lähietsä Yhteensä Mänty Sopapuisto. Kallioinen kuio, jossa paikoin kangasaa alueita. Kuiolla yksittäisiä pystylahoja puita, osa koiuja. Kuiolla uutaa yksittäinen koiu. Alikasustossa pihlajaa ja apaa. Pienpuuston hoidossa raiataan lehtipuuesakkoa ja rennuskkuussa rennetaan tiheipiä äntyryhiä. kuiolla Siu 20 (26) Pienpuuston hoito 2024 Ensirennus 2027, Pienpuuston hoito 2022

27 Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu ,5 Tyhjä kiinteistö Lehto, letto ja lehtoainen suo ja ruohoturekangas Hienojakoinen kangasaa etsikkö Tali tilauus ³/kuio kpl/ kasu / Yhteensä Mänty Kuusi Rauduskoiu Haraaleppä Teraleppä Kostea lehto-metsälain tärkeä elinypäristö, Noro-Muu arokas elinypäristö, Osittain soistunut, Teraleppiä, Tuoia, Vaahteroita C5 Aroetsä Lähdepuisto. Kosteaa saniaislehtoa ja lehtokorpea: soreahiirenporras, esiangero, punaherukka, lehtopalsai, keätlinnunsilä. Järeää ylispuustoa, joiden alle kehittynyt nuorepaa kuusta. Runsas lahopuustoinen kuio, ana aalahopuuta, yös lehtilahopuuta. Metsätien reunan rennus(erikoiskkuu). 5 uoden päästä pienpuuston hoito kkuualalle. Hakkuuala puuston itta tien reunasta. Jätetään uutoin käsittelyn ulkopuolelle ,8 Tyhjä kiinteistö Muu aa Lehtoainen kangas, astaaa suo ja ruohoturekangas Hienojakoinen kangasaa Tali Puro C5 Aroetsä Yhteensä Rauduskoiu Hieskoiu Haraaleppä Pihlaja Raita Vuorijalaa Lähdepuisto. Puustottunut peltoalue, ylispuu koiuja. Alikasustossa koiua, tuoea, pihlajaa, raitaa, aahteraa. Pellon reunassa istutettuja uorijalaia. Puro/ojalinja kuion reunustalla. Pienpuuston hoito ulkoilureitin arteen. kuiolla Siu 20 (27) Erikoiskkuu 2019, Pienpuuston hoito 2024 Pienpuuston hoito 2018

28 Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu ,7 Tyhjä kiinteistö Tuore kangas, astaaa suo ja ustikkaturekangas kangasaa etsikkö Kesä C3 Suojaetsä tilauus ³/kuio kpl/ kasu / kuiolla Yhteensä Erikoiskkuu 2023 Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Käärekallio. Vanpuustoinen kuio, pääosin kuusta. Maalahopuuta. Erikoiskkuussa ain tonttien reunaetsästä kaadetaan tarittaessa riskipuut, uuten jätetään hoidon ulkopuolelle ,7 Tyhjä kiinteistö Kituaa Kallioaa ja hietikko Kallio tai kiikko Suojapuusto C5 Aroetsä Yhteensä Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Pihlaja Kallionreunaa, jonka alla kapea puustoinen kaistale. Kallion yläreuna aokallioaista. Ei hoitotoienpiteitä suunnittelukaudella. Siu 20 (28)

29 Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu ,5 Tyhjä kiinteistö Kituaa Kallioaa ja hietikko Kallio tai kiikko Aina Katajia C5 Aroetsä tilauus ³/kuio kpl/ kasu / Yhteensä Mänty Mänty Kuusi Rauduskoiu Käärekallio, Käärekallion siirtolohkareet ja luola. Valtaosa anhoista ännyistä on kuiunut. Kalliolle kehittynyt änty-koiutaiikko, yös katajaa.. Jätetään hoidon ulkopuolelle ,3 Tyhjä kiinteistö Tuore kangas, astaaa suo ja ustikkaturekangas kangasaa etsikkö Tali Jyrkänne, Metsälehuksia C5 Aroetsä Yhteensä Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Van sekapuustoinen kuio, arokas lahopuu kohde. Runsaasti ana lahopuustoa, pääosin aalahopuuta. Ei hoitotoienoiteitä suunnittelukaudella. Käärekallio. kuiolla Siu 20 (29)

30 Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu ,8 Tyhjä kiinteistö Tuore kangas, astaaa suo ja ustikkaturekangas Kiinen keskikarkea tai karkea kangasaa etsikkö Tali C5 Aroetsä tilauus ³/kuio kpl/ kasu / kuiolla Yhteensä Erikoiskkuu 2023 Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Käärekallio. Iäkästä upuualtaista puustoa, koiua ja apaa altapuuston seassa. Alikasustossa katajaa, taea, pihlajaa, kuusta ja apaa. Moniasteista lahopuustoa, pääosin ana aalahopuuta. Erikoiskkuussa poistetaan ain tonttien taustalta riskipuita. Muutoin kuio hoitotoienpiteiden ulkopuolle ,6 Tyhjä kiinteistö Tuore kangas, astaaa suo ja ustikkaturekangas Kiinen keskikarkea tai karkea kangasaa 03 - Varttunut kasatusetsikkö Tali Kehityskelpoinen: tyydyttää: ylitiheä, hoitaaton C3 Suojaetsä Yhteensä Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Käärekallio. Harahko anpuustoinen kuio. Alikasustoon kehittynyt lehtipuualtainen puusto. Valtapuusto elinoiaista. Pienpuuston hoidossa siistitään bussiarikon puoleista reunaa, uutoin kuiolle ei hoitotoienpiteitä. Siu 20 (30) Pienpuuston hoito 2022

31 Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu ,4 Tyhjä kiinteistö Lehtoainen kangas, astaaa suo ja ruohoturekangas kangasaa 03 - Varttunut kasatusetsikkö Tali C3 Suojaetsä tilauus ³/kuio kpl/ kasu / Yhteensä Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Pihlaja Raita Käärekallio. Sekapuustoinen kuio, rakennusyrityksen ja oottoritien älinen kapea alue. Jätetään kehittyään luonnontilaisena ,5 Tyhjä kiinteistö Tuore kangas, astaaa suo ja ustikkaturekangas kangasaa etsikkö Aina Tienarsietsä C3 Suojaetsä Yhteensä Mänty Kuusi Rauduskoiu Kuion pohjoisosa koiualtainen, eteläosassa uutaa aiseallisesti arokas änty. Alikasustossa onilajinen lehtipuusto, pääosin aahteraa ja pihlajaa. Pienpuuston hoidossa siistitään oakotitaloasutuksen puoleista reunaa, suositaan äntyä ja taea. kuiolla Siu 20 (31) Pienpuuston hoito 2020

32 Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu ,0 Tyhjä kiinteistö Lehtoainen kangas, astaaa suo ja ruohoturekangas Hienojakoinen kangasaa etsikkö Tali C3 Suojaetsä tilauus ³/kuio kpl/ kasu / Yhteensä Kuusi Rauduskoiu Haapa Raita Tiheä lehtipuualtanen puusto, jonka alikasustossa on aahteraa, kuusta, tuoea, pihlajaa ja lehusta. Erikoiskkuun ja pienpuuston hoidon taoitteena on edistää puuston suojaaikutusta. Valtapuustosta poistetaan yksittäisiä puita, suositaan nuorepia puita. Pienpuuston hoidossa suositaan kuusta, yös lehtipuustoa tulee jättää sekapuuksi. Erikoiskkuu urheilukentän taustalle ,6 Tyhjä kiinteistö Kuiahko kangas, astaaa suo ja puolukkaturekangas kangasaa etsikkö Tali C3 Suojaetsä Yhteensä Mänty Kuusi Rauduskoiu Vanpuustoinen kuio. Puusto elinoiaista, ei hoitotoienpiteitä suunnittelukaudella. Kasistollisesti arokasalue, Kirjonielirnaesiintyä sekä Nuriajuruohoesiintyä. kuiolla Siu 20 (32) Erikoiskkuu 2022, Pienpuuston hoito 2022

33 Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu ,2 Tyhjä kiinteistö Kituaa Kallioaa ja hietikko Kallio tai kiikko tilauus ³/kuio kpl/ kasu / Yhteensä Mänty kuiolla Siu 20 (33) Kesä C3 Suojaetsä Kuia kalliokohde. Kasaa rassa kituia äntyjä ja katajaa ,3 Tyhjä kiinteistö Tuore kangas, astaaa suo ja ustikkaturekangas kangasaa etsikkö Kesä C3 Suojaetsä Yhteensä Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Kapea lehtipuustoinen kuio, alikasutossa kehittyässä nuorepia kuusia. Säästetään pienialaisuuden takia tiheikkönä. EI hoitotoienpiteitä.

34 Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu ,4 Tyhjä kiinteistö Kituaa Kallioaa ja hietikko Kallio tai kiikko tilauus ³/kuio kpl/ kasu / Yhteensä Mänty Kuusi kuiolla Siu 20 (34) Aina Tienarsietsä C3 Suojaetsä Rukinpyörä. Kallionen kuio, anhoja äntyjä, yös yksittäisiä nuorepia puita. Ei hoitotoienpiteitä suunnittelukaudella. Lahopuuna äntykeloja ,5 Tyhjä kiinteistö Lehtoainen kangas, astaaa suo ja ruohoturekangas kangasaa etsikkö Tali C3 Suojaetsä Yhteensä Kuusi Rauduskoiu Haapa Lehtipuualtainen suojaetsä. Haapojen ja koiujen seassa kasaa kuusia, eniäkseen kuion eteläpäädyssä. Alikasustossa onilajinen lehtipuusto. Eteläpäädyssä pähkinäpensasta. Kuion eteläosaa rennettu. Erikoiskkuussa poistetaan pohjoisosasta keyenliikenteen äylän arrelta puustoa ja istutetaan uutta. Erikoiskkuu 2025

35 Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu ,9 Tyhjä kiinteistö Tuore kangas, astaaa suo ja ustikkaturekangas kangasaa etsikkö Tali C1 Lähietsä tilauus ³/kuio kpl/ kasu / Yhteensä Kuusi Rauduskoiu Järeää kuusta ja koiua. Alikasustossa lehtipuustoa, pääosin pihlajaa ja aahteraa. Pienpuuston hoidossa siistitään alikasustoa ja jätetään yksittäisiä puita kasaaan ,5 Tyhjä kiinteistö Lehtoainen kangas, astaaa suo ja ruohoturekangas kangasaa 03 - Varttunut kasatusetsikkö Tali C3 Suojaetsä Yhteensä Rauduskoiu Haapa Raita Lehtipuualtainen tienarsietsä/suojayöhyke. Haapaa ja koiua pääosin, yksittäisiä raitoja, raaleppiä ja kuusia seassa. Alikasusto onilajista lehtipuustoa. Pienpuuston hoito suunnittelukauden puolessa älissä, jossa siistitään alikasustoa ja jätetään yksittäisiä puita kasaaan. kuiolla Siu 20 (35) Pienpuuston hoito 2021 Pienpuuston hoito 2025

36 Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu ,0 Tyhjä kiinteistö Lehtoainen kangas, astaaa suo ja ruohoturekangas kangasaa 03 - Varttunut kasatusetsikkö Tali C3 Suojaetsä tilauus ³/kuio kpl/ kasu / Yhteensä Rauduskoiu Haapa Raita Lehtipuualtainen tienarsietsä/suojayöhyke. Haapaa ja koiua pääosin, yksittäisiä raitoja, raaleppiä ja kuusia seassa. Alikasusto onilajista lehtipuustoa. Pienpuuston hoito suunnittelukauden puolessa älissä, jossa siistitään alikasustoa ja jätetään yksittäisiä puita kasaaan ,1 Tyhjä kiinteistö Lehtoainen kangas, astaaa suo ja ruohoturekangas kangasaa 03 - Varttunut kasatusetsikkö Tali Puro C3 Suojaetsä Yhteensä Rauduskoiu Haapa Raita Lehtipuustoinen suojayöhyke, jonka laidalla irtaa puro. Kuion läpi kulkee yös sähkölinja. Koiualtainen puusto. Puron ypärillä suojakaistale, jossa apaa, aahteraa ja raitaa. Ei hoitotoienpiteitä. kuiolla Siu 20 (36) Pienpuuston hoito 2025

37 Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu ,1 Tyhjä kiinteistö Lehtoainen kangas, astaaa suo ja ruohoturekangas kangasaa 03 - Varttunut kasatusetsikkö Tali C3 Suojaetsä tilauus ³/kuio kpl/ kasu / kuiolla Yhteensä Erikoiskkuu 2022 Kuusi Hieskoiu Haapa Haraaleppä Paju Kapea suojakaistale, jossa nuorta koiua, apaa ja raaleppää. Alikasustossa istutettua kuusta (kuusiaita). Erikoiskkuussa poistetaan yksittäisiä puita, jotta jäljelle jääien puuston elinoiaisuus säilyy ,9 Tyhjä kiinteistö Tuore kangas, astaaa suo ja ustikkaturekangas Kiinen keskikarkea tai karkea kangasaa 03 - Varttunut kasatusetsikkö Kesä C3 Suojaetsä Yhteensä Harennus 2025 Mänty Kuusi Rauduskoiu Haupuualtainen sekapuusto, seassa koiua ja yksittäisiä apoja. Alikasustossa paikoin katajia, kuusta sekä lehtipuustoa. Suunnitelukauden lopussa rennus, Säästetään sekapuustoisuus. Siu 20 (37)

38 Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu ,2 Tyhjä kiinteistö Tuore kangas, astaaa suo ja ustikkaturekangas kangasaa etsikkö Aina Pihlajia, Tienarsietsä C3 Suojaetsä tilauus ³/kuio kpl/ kasu / kuiolla Yhteensä Erikoiskkuu 2019 Mänty Kuusi Rauduskoiu Rukinpyörä. Tiheä puustoinen kuio, rennuskkuussa poistettaan yksittäisiä puita, säilytetään tiheä puustoisena suojayöhykkeenä ,0 Tyhjä kiinteistö Tuore kangas, astaaa suo ja ustikkaturekangas Karkea lajittunut aalaji etsikkö Tali Taia, Tienarsietsä, Vaahteroita C3 Suojaetsä Yhteensä Harennus 2022 Mänty Kuusi Hieskoiu Pohjanpuisto. Mänty ja kuusialtainen puusto. Keyt rennus ännyille sekä yksittäisten kuusien poisto. Hakkuun taoitteena on säilyttää puiden elinoiaisuus ja kaksijaksoisuus. Siu 20 (38)

39 Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu ,6 Tyhjä kiinteistö Kuiahko kangas, astaaa suo ja puolukkaturekangas kangasaa 02 - Nuori kasatusetsikkö Tali Kehityskelpoinen: tyydyttää: aukkoinen, ra, ähäpuustoinen Katajia, Tienarsietsä C3 Suojaetsä tilauus ³/kuio kpl/ kasu / kuiolla Yhteensä Erikoiskkuu 2025 Mänty Kuusi Rauduskoiu Rukinpyörä. Nuorta puustoa, kehittyässä eri-ikäisrakenteiseksi. Muutaia anhepia ylispuu äntyjä ja koiuja. Suunnittelukauden loppupuolella erikoiskkuussa säilytetään eri-ikäisrakenne. Poistetaan yksittäisiä puita tiheiistä kohdista. Siu 20 (39)

40 Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu ,1 Tyhjä kiinteistö Tuore kangas, astaaa suo ja ustikkaturekangas kangasaa etsikkö Aina Tienarsietsä C3 Suojaetsä tilauus ³/kuio kpl/ kasu / Yhteensä Mänty Kuusi Kuusi Rauduskoiu Pihlaja Rukinpyörä. Valtapuusto sekapuustoinen, äntyä, kuusta ja koiua. Paikoin tiheäkasuinen alikasusto, jossa pääosin pihlajaa, koiua ja kuusta. Pienpuustonhoidon taoitteena on kehittää kuion eri-ikäisrakennetta ja saada kuusille kasutilaa ,6 Tyhjä kiinteistö Tuore kangas, astaaa suo ja ustikkaturekangas kangasaa etsikkö Aina Tienarsietsä C3 Suojaetsä Yhteensä Mänty Kuusi Hieskoiu Rukinpyörä. Iäkäs upuukuio. Valtapuusto elinoiaista. Tonttien taustalla nuorepaa puustoa, johon pienpuuston hoito. Saalla yös keyenliikenteen äylän reunan siistiinen. Säästetään onipuolinen puusto, säästetään puusto tiheänä. Suunnittelukauden loppussa tonttien taustojen keyt rennus. kuiolla Siu 20 (40) Pienpuuston hoito 2018 Erikoiskkuu 2027, Pienpuuston hoito 2018

41 Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu ,9 Tyhjä kiinteistö Tuore kangas, astaaa suo ja ustikkaturekangas Karkea lajittunut aalaji etsikkö Aina Tienarsietsä C3 Suojaetsä tilauus ³/kuio kpl/ kasu / Yhteensä Mänty Kuusi Rauduskoiu Rukinpyörä. Iäkästä puustoa, altapuusto elinoiaista. Alikasustossa pihlajaa ja kuusta. Pienpuuston hoito keyen liikenteen äylän reunaan ,9 Tyhjä kiinteistö Lehtoainen kangas, astaaa suo ja ruohoturekangas Hienoainesoreeni etsikkö Tali C3 Suojaetsä Yhteensä Kuusi Rauduskoiu Haapa Haraaleppä Tuoi Lehtipuustoinen suojayöhyke. Haapaa, koiua, raitaa, raaleppää, kuusta, yksittäisiä aahteroita ja pihlajia. Ei hoitotoienpiteitä suunnittelukaudella. Osa kuiosta aointa niittyä. kuiolla Siu 20 (41) Pienpuuston hoito 2020

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) 30.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 544 0,6 MIELAKKA I 286-404-4-67 Lehtoainen kangas, astaaa suo

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) KAPERVUORI 283-417-7-53 14.9.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 1.1 0,8 KAPERVUORI 283-417-7-53 Kuiahko kangas, astaaa

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) SUORANTA 623-425-2-14 10.5.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 1 1,1 SUORANTA 623-425-2-14 ja ustikkaturekangas T2 -

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) PUOLAMÄKI 291-413-9-30 3.5.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 1 5,5 PUOLAMÄKI 291-413-9-30 Lehtoainen kangas, astaaa

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) Barkolli 434-479-2-20 26.9.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 25 3,4 Barkolli 434-479-2-20 Kiinen keskikarkea tai karkea

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) Halkoiita 263-410-10-47 24.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 1 3,5 Halkoiita 263-410-10-47 Kuia kangas,

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) AALTOLA 434-482-4-30 17.9.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 7 1,3 AALTOLA 434-482-4-30 8 2,2 AALTOLA 434-482-4-30 Kuiahko

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha. Yhteensä Mänty

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha. Yhteensä Mänty Siu 20 (1) LÄNSIPOHJOLA 623-402-1-8.6.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 1 0,5 LÄNSIPOHJOLA 623-402-1- Lehtoainen kangas, astaaa

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) 17.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 76 0,4 RAIMOLA 595-427-2-87 Kuiahko kangas, astaaa puolukkaturekangas

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) LEVIKKO 576-415-6-202 14.9.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 53 1,6 LEVIKKO 576-415-6-202 Tuore kangas, astaaa suo

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) 18.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 1 5,7 LÖYTÄNÄNAHO 921-403-7- Kuiahko kangas, astaaa puolukkaturekangas

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) 31.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 1 1,8 Heinäsuo I 174-420-7-1 Tuore kangas, astaaa suo Paikoin

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) AITTOKANGAS 588-410-4-.9.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 327 3,0 AITTOKANGAS 588-410-4- T1 - Taiikko alle 1,3 328

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) Väliäki 316-401-2-47 3.5.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 1 1,4 Väliäki 316-401-2-47 Hienojakoinen Lisätiedot Kuusten

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) 17.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 63 1,3 KEKKOLA 595-427-3-40 Kuiahko kangas, astaaa puolukkaturekangas

Lisätiedot

Puustotiedot. kuitua, m³/ha. tukkia, m³/ha

Puustotiedot. kuitua, m³/ha. tukkia, m³/ha Siu (1) 18.10.17 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu tilauus ³/kuio ³/ ³/ ³/ läpiitta, c kpl/ kasu ³// Toienpiteet kuiolla

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) TEURAVUOMA 273-401-37-18.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 6 5,0 TEURAVUOMA 273-401-37- kasatusetsikkö

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha. Yhteensä Mänty

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha. Yhteensä Mänty Siu 20 (1) 18.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 23 0,3 PEHKU-HUOVILA 182-414- 17-58 Kuia kangas, astaaa suo

Lisätiedot

Lillhemt Luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma Liite 13: Kuvioluettelo

Lillhemt Luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma Liite 13: Kuvioluettelo Lillhemt Luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma 2014 2024 Liite 13: Kuioluettelo 05.12.2014 Siu 1 ESPOO / Alue 1 / Metsäsuunnitelma 34 / Lillhemt / Palsta 1 / Lohko 34 Kuio Kuioluettelo Kasupaikka ja kehitysluokka

Lisätiedot

Sivu 1 (1) 5 km. 400 m. Kartat MML, kunnat (kopiointilupa 255/KP/10) Nimi: Kiinteistötunnus: Kunta: Palstojen lukumäärä:

Sivu 1 (1) 5 km. 400 m. Kartat MML, kunnat (kopiointilupa 255/KP/10) Nimi: Kiinteistötunnus: Kunta: Palstojen lukumäärä: 0 0 5 k 601-402-4-55 601-402-4-55 METSÄMAA Tila Pihtipudas (601) 1 Siu 1 (1) Mittakaaa 1:10 000 Kiinteistörekisterin tiedoissa oi olla puutteita ja epätarkkuuksia. Rekisteriyksikön tarkka alueellinen ulottuuus

Lisätiedot

,95 ha ,26 ha

,95 ha ,26 ha 402-416-3-74 24,95 402-416-3-90 9,26 402-416-3-74 24,95 402-416-3-90 9,26 Teirimäki kt. 402-416-3-74 Teerisuo kt. 402-416-3-90 Peruskartta Mittakaaa 1:5000 Koordinaatisto Keskipiste Tulostettu ETRS-TM35FIN

Lisätiedot

,14 ha

,14 ha 593-429- 63,14 593-429- 63,14 Letenselänne kt. 593-429- Peruskartta Mittakaaa 1:10000 1 Copyright Maanmittauslaitos /Copyright Lantmäterierket Koordinaatisto ETRS-TM35FIN Keskipiste (492574, 6890138) Tulostettu

Lisätiedot

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) VAARANPÄÄ

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) VAARANPÄÄ Siu 20 (1) VAARANPÄÄ 620-405-62-17 4.5.2015 luettelo Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla

Lisätiedot

Määräalapalsta n.35,6 ha Tila 14,4 ha

Määräalapalsta n.35,6 ha Tila 14,4 ha 167-415- Määräalapalsta n.35,6 167-415-17-54 Tila 14,4 Koikkalansalo kt. 167-415- Markkasuo kt.167-415-17-54 Markkasuo Mittakaaa 1:7500 Koordinaatisto Keskipiste Tulostettu ETRS-TM35FIN (673240, 6936787)

Lisätiedot

Liite 1. Mustavuoren maastokatselmuksen muistio

Liite 1. Mustavuoren maastokatselmuksen muistio Liite. Mustauoren aastokatseluksen uistio Aika Paikka Läsnä.. klo 9.. Siuruainen Antti Mikkola Jyri Metsäsuunnittelija Järjestöedustaja Koollekutsuja Mustauoren aastokäynnin uistio Luontojärjestöt ehdottiat

Lisätiedot

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille Teisko Aitolahden etsäsuunnitela uosille 2012-2021 Lohko 43 Hiriniei Metsikkökuioittainen seloste Kaupunkikehitysryhä Kiinteistötoii PL 487 33101 Tapere kiinteistotoii@tapere.fi Kannen kua: Joanna Aalto

Lisätiedot

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille Teisko Aitolahden etsäsuunnitela uosille 2012-2021 Lohko 57 Kaanaa Metsikkökuioittainen seloste Kaupunkikehitysryhä Kiinteistötoii PL 487 33101 Tapere kiinteistotoii@tapere.fi Kannen kua: Joanna Aalto

Lisätiedot

Mustavuoren luonnonhoitosuunnitelma

Mustavuoren luonnonhoitosuunnitelma Mustauoren luonnonhoitosuunnitela Hyäksytty 26.1.2016 Helsingin kaupungin rakennusirasto 20.1.2016 Kua aseoidaan asiakirjan oikeaan reunaan tekstin tasossa. Jos kua ulottuu koko asiakirjan asen arginaali

Lisätiedot

Myllypuron, Roihupellon ja Puotinharjun luonnonhoitosuunnitelma. Vuosille

Myllypuron, Roihupellon ja Puotinharjun luonnonhoitosuunnitelma. Vuosille Myllypuron, Roihupellon ja Puotinharjun luonnonhoitosuunnitela Vuosille 2016 2025 Helsingin kaupungin rakennusirasto 20.5.2016 2/137 Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 1 LUONNONHOITOTÖIDEN TOTEUTUS... 4 LIITE

Lisätiedot

MIELAKAN METSÄNHOITOSUUNNITELMA

MIELAKAN METSÄNHOITOSUUNNITELMA 2.1.2018 MIELAKAN METSÄNHOITOSUUNNITELMA Kouolan kaupunki Tekniikka- ja ypäristöpalelut Maaoaisuus ja paikkatieto Päiitetty 22.12.2017 Kouolan kaupunki PL 32 (Valtakatu 33) Puhelin 020 615 11 www.kouola.fi

Lisätiedot

P U O T I L A N V A R T I O H A R J U N - F A L L P A K A N L U O N N O N H O I D O N T O T E U T U S S U U N N I T E L M A

P U O T I L A N V A R T I O H A R J U N - F A L L P A K A N L U O N N O N H O I D O N T O T E U T U S S U U N N I T E L M A P U O T I L A N V A R T I O H A R J U N - F A L L P A K A N L U O N N O N H O I D O N T O T E U T U S S U U N N I T E L M A V U O S I L L E 2 0 1 3 2022 H e l s i n g i n k a u p u n k i R a k e n n u

Lisätiedot

Hakkuumäärä hakkuutavoittain

Hakkuumäärä hakkuutavoittain Hakkuumäärä kkuutaoittain 2015-2024 Tässä suunnitelmassa ehdotettujen kkuiden mukainen kantoratulo on uosina 2015-2019: 142234 ja uosina 2020-2024: 0 Liite PatuL 1 / 24.9.2015 Siu 11a 28.8.2015 Hakkuutapa

Lisätiedot

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) 26.3.2015

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) 26.3.2015 Siu 20 (1) 26.3.2015 luettelo Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu lla 89 0,4 Metsämaa Tuore kangas,

Lisätiedot

Kuvioluettelo. LAPPEENRANTA / Alue 358 / Metsäsuunnitelma 1 / MÄNNISTÖ / Lohko 2. 31 1,1 Kuivahko kangas. 2 2 1800 1 1,9 kangasmaa Rauduskoivu 6 2 4

Kuvioluettelo. LAPPEENRANTA / Alue 358 / Metsäsuunnitelma 1 / MÄNNISTÖ / Lohko 2. 31 1,1 Kuivahko kangas. 2 2 1800 1 1,9 kangasmaa Rauduskoivu 6 2 4 LAPPEENRANTA / Alue 358 / Metsäsuunnitelma 1 / MÄNNISTÖ / Lohko 2 Kuio Kuioluettelo Kasupaikka ja kehitysluokka Puustotiedot Toimenpiteet ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa,

Lisätiedot

Mustikkamaan luonnonhoitosuunnitelma

Mustikkamaan luonnonhoitosuunnitelma Mustikkaaan luonnonhoitosuunnitela Hyäksytty 8.12.2015 Helsingin kaupungin rakennusirasto 4.1.2016 Kua aseoidaan asiakirjan oikeaan reunaan tekstin tasossa. Jos kua ulottuu koko asiakirjan asen arginaali

Lisätiedot

HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA

HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 I - VAIHE Eliel Saarisen tien ja Näyttelijän tien rajaaa Pohjois-Haagan koillisnurkka (toienpiteet pääosin toteutettu syksyllä 2008) Helsingin kaupungin

Lisätiedot

Kuvioluettelo. Kasvupaikka ja kehitysluokka Puustotiedot Toimenpiteet puulaji v m3/kuvio m3/ha 12 1,0 Tuore kangas Hienojakoinen kangasmaa.

Kuvioluettelo. Kasvupaikka ja kehitysluokka Puustotiedot Toimenpiteet puulaji v m3/kuvio m3/ha 12 1,0 Tuore kangas Hienojakoinen kangasmaa. ROVANIEMI / Alue 26 / Metsäsuunnitelma 999 / ALAPEHKONEN / Lohko 8 Kuio Kuioluettelo ikä, tilauus tukkia, kuitua, pituus, runkoluku, ppa, kasu, kuiolla 12 1,0 Tuore kangas 100 68 69 8 58 16 12 720 11 1,8

Lisätiedot

MAUNULAN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2021

MAUNULAN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2021 MAUNULAN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2021 Helsingin kaupunki Rakennusirasto 2012 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Maunulan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille 2012-2021 SISÄLTÖ

Lisätiedot

ARVOMETSÄ METSÄSUUNNITELMA SISÄLTÖ MAA JA PUUSTO METSÄSUUNNITELMA KUVIOKIRJA KUVIOITTAISET TOIMENPITEET KUVIOKARTAT. Suunnitelmanro: 001

ARVOMETSÄ METSÄSUUNNITELMA SISÄLTÖ MAA JA PUUSTO METSÄSUUNNITELMA KUVIOKIRJA KUVIOITTAISET TOIMENPITEET KUVIOKARTAT. Suunnitelmanro: 001 SISÄLTÖ MAA JA PUUSTO METSÄSUUNNITELMA KUVIOKIRJA KUVIOITTAISET TOIMENPITEET KUVIOKARTAT ARVOMETSÄ METSÄSUUNNITELMA..6 KUNTA TILA REK.NRO -46-89- Suunnitelanro: LAATIJA: Aleksi Vihonen, Metsäasiantuntija

Lisätiedot

ROIHUVUOREN JA HERTTONIEMENRANNAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE

ROIHUVUOREN JA HERTTONIEMENRANNAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE ROIHUVUOREN JA HERTTONIEMENRANNAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2006 2015 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2008 Roihuuoren luonnonhoitosuunnitela uosille 2006 2015 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Jakomäen, Tattarisuon ja Tattariharjun luonnonhoitosuunnitelma

Jakomäen, Tattarisuon ja Tattariharjun luonnonhoitosuunnitelma Jakoäen, Tattarisuon ja Tattariharjun luonnonhoitosuunnitela Hyäksytty 17.11.2015 Helsingin kaupungin rakennusirasto 4.1.2016 2/148 Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 1 LUONNONHOITOTÖIDEN TOTEUTUS... 4 LIITE

Lisätiedot

Vanhankaupungin, Kumpulan, Toukolan ja Koskelan luonnonhoitosuunnitelma. Vuosille

Vanhankaupungin, Kumpulan, Toukolan ja Koskelan luonnonhoitosuunnitelma. Vuosille Vanhankaupungin, Kupulan, Toukolan ja Koskelan luonnonhoitosuunnitela Vuosille 2017 2026 Helsingin kaupungin rakennusirasto 3.4.2017 2/91 Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 1 LUONNONHOITOTÖIDEN TOTEUTUS...

Lisätiedot

KALLAHDENNIEMEN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE

KALLAHDENNIEMEN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE KALLAHDENNIEMEN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2023 Helsingin kaupunki Rakennusirasto 2014 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Kallahdennieen luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille 2014-2023

Lisätiedot

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) 13.3.2015

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) 13.3.2015 Siu 20 (1) 13.3.2015 luettelo Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla 20 0,7 Metsämaa Lehtomainen

Lisätiedot

Peruskuvioluettelo. Pituus m. Määrä/ha m 3 tai kpl. Kuusi 64 5,7 27 kpl 0. Mänty 64 6,0 220 kpl 0 0,1. keskiarvo 64 5,9 242 kpl 0

Peruskuvioluettelo. Pituus m. Määrä/ha m 3 tai kpl. Kuusi 64 5,7 27 kpl 0. Mänty 64 6,0 220 kpl 0 0,1. keskiarvo 64 5,9 242 kpl 0 Peruskuioluettelo Kuio 71 1,9 ha Inentoitu Joutoaa, äntyaltainen räe Kuusi 64 5,7 27 kpl 0 3 /ha Mänty 64 6,0 220 kpl 0 0,1 Yhteensä 6 3 keskiaro 64 5,9 242 kpl 0 ja /ha Kuio 72 2,3 ha kuiahko kangas,

Lisätiedot

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille 2012-2021

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille 2012-2021 Teisko Aitolahden etsäsuunnitela uosille 2012-2021 Lohko 55 Terälahti Metsikkökuioittainen seloste Kaupunkikehitysryhä Kiinteistötoii PL 487 33101 Tapere kiinteistotoii@tapere.fi Kannen kua: Joanna Aalto

Lisätiedot

Kuvioluettelo. ESPOO / Alue 1 / Metsäsuunnitelma 30 / Matinkylä - Olari LM / Lohko 30

Kuvioluettelo. ESPOO / Alue 1 / Metsäsuunnitelma 30 / Matinkylä - Olari LM / Lohko 30 05.12.2008 Siu 21/1 100 3,9 Tuore kangas, Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kuusi luettelo m3/ m3/kuio mä ku mä ku m3// 95 25 242 952 361 356 22 45 129 15 7,5 Harennus Pohjaesialue. C1 Lähimetsä. Maaston

Lisätiedot

ALA- MALMIN LUONNONHOITOSUUNNITELMA

ALA- MALMIN LUONNONHOITOSUUNNITELMA ALA- MALMIN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2019 He l s i ngi n ka upungi n r a k e nnus i r a s to Ka tu- ja pui s to- os a s to 2 00 9 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto

Lisätiedot

KESKI-VUOSAAREN JA RASTILAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE

KESKI-VUOSAAREN JA RASTILAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE KESKI-VUOSAAREN JA RASTILAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2008 Keski-Vuosaaren ja Rastilan luonnonhoitosuunnitela uosille 2008 2017

Lisätiedot

Kulosaaren luonnonhoitosuunnitelma

Kulosaaren luonnonhoitosuunnitelma Kulosaaren luonnonhoitosuunnitela Hyäksytty 8.12.2015 Helsingin kaupungin rakennusirasto 4.1.2016 Kua aseoidaan asiakirjan oikeaan reunaan tekstin tasossa. Jos kua ulottuu koko asiakirjan asen arginaali

Lisätiedot

VUOSAAREN ETELÄOSAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE

VUOSAAREN ETELÄOSAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE VUOSAAREN ETELÄOSAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2021 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2011 Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Vuosaaren eteläosan aluesuunnitelan luontoalueet...

Lisätiedot

Kuvioluettelo ,0 Nuoren metsän hoito ,6 Ensiharvennus

Kuvioluettelo ,0 Nuoren metsän hoito ,6 Ensiharvennus Kuio m3/ m3/ cm m kpl/ m2/ m3// m3/kuio m3/ 19.11.2012 Siu 20/1 84 3,8 Kuiahko kangas 50 135 36 27 10 7 1880 9 3,0 Nuoren metsän hoito Kiinen keskikarkea tai karkea Mänty 55 123 33 27 11 7 1110 8 2,6 Mänty

Lisätiedot

257 449 2 623 / 0 257 449 2 671 / 7 119 257 449 2 538 / 8 174 257 449 2 152 / 1

257 449 2 623 / 0 257 449 2 671 / 7 119 257 449 2 538 / 8 174 257 449 2 152 / 1 TAPIO ForestKIT 6.11.2015 257 449 2 538 / 9 99 500 m 88 87 100 85 80 76 77 78 79 138 257 449 2 118 / 0 141142 257 449 2 152 / 0 140 143 145 146 147 149 139144 150 148 257 449 2 671 / 8 153 151 257 449

Lisätiedot

LEHTISAAREN, KUUSISAAREN JA KASKISAAREN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE

LEHTISAAREN, KUUSISAAREN JA KASKISAAREN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE LEHTISAAREN, KUUSISAAREN JA KASKISAAREN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013 2022 Helsingin kaupunki Rakennusirasto 2012 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Lehtisaaren, Kuusisaaren ja Kaskisaaren

Lisätiedot

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) LEVÄLÄ

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) LEVÄLÄ Siu 20 (1) LEVÄLÄ 620-406-9-38 16.6.2015 luettelo Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu lla 34 0,8

Lisätiedot

Vesirattaanmäen hoito- ja käyttösuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/26

Vesirattaanmäen hoito- ja käyttösuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/26 Vesirattaanmäen hoito- ja käyttösuunnitelma 2015-2025 LIITE 13: Kuvioluettelo 23.3.2015 Sivu 1/26 101 0,70 Kuivahko kangas Taimikko yli 1,3 m Kataja Avoin alue ja näkymä (B4) Myös kelirikon aikana Rauduskoivu

Lisätiedot

Yhteensä 70 185 204 114 88 25.0 21.0 485 21.0 5.2 Mänty 70 160 176 105 70 25.0 21.0 414 18.0 4.6 Hieskoivu 70 25 28 9 18 25.0 21.0 71 3.0 0.

Yhteensä 70 185 204 114 88 25.0 21.0 485 21.0 5.2 Mänty 70 160 176 105 70 25.0 21.0 414 18.0 4.6 Hieskoivu 70 25 28 9 18 25.0 21.0 71 3.0 0. Siu 20 (1) Nimetön 623-423-5-127 24.9.2014 luettelo Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla

Lisätiedot

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) LEVÄLÄ

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) LEVÄLÄ Siu 20 (1) LEVÄLÄ 620-406-9-38 16.6.2015 luettelo Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu lla 1 1,0

Lisätiedot

SUUTARILA LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE

SUUTARILA LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2008 LUONNONHOITOSUUNNITELMA uosille 2008 2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. SUUNNITTELUALUE 4 3.

Lisätiedot

HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE II VAIHE: LASSILA & POHJOIS-HAAGA

HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE II VAIHE: LASSILA & POHJOIS-HAAGA HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 II VAIHE: LASSILA & POHJOIS-HAAGA Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2009 Haagan luonnonhoitosuunnitela uosille 2008 2017 1. SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TAMMISALON LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TAMMISALON LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE TAMMISALON LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2025 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2011 Sisältö 1. Johdanto... 2 2. nykytila... 3 2.1. Kasupaikat... 4 2.2. Puusto...

Lisätiedot

PUKINMÄKI, TAPANILA, TAPANINVAINIO, YLÄ-MALMI LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017

PUKINMÄKI, TAPANILA, TAPANINVAINIO, YLÄ-MALMI LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 PUKINMÄKI, TAPANILA, TAPANINVAINIO, YLÄ-MALMI LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2008 LUONNONHOITOSUUNNITELMA uosille 2008 2017 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kuvioluettelo ROVANIEMI / Alue 15 / Metsäsuunnitelma 1 / AAVASAKSANNELONEN / Lohko 3

Kuvioluettelo ROVANIEMI / Alue 15 / Metsäsuunnitelma 1 / AAVASAKSANNELONEN / Lohko 3 Kuioluettelo ROVANIEMI / Alue 15 / Metsäsuunnitelma 1 / AAVASAKSANNELONEN / Lohko 3 Kuio Kasupaikka ja kehitysluokka Puustotiedot Toimenpiteet ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku,

Lisätiedot

KÄPYLÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2019

KÄPYLÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2019 KÄPYLÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2019 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2009 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Käpylän luonnonhoitosuunnitela

Lisätiedot

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) VAARANPÄÄ

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) VAARANPÄÄ Siu 20 (1) VAARANPÄÄ 620-405-62-17 4.5.2015 luettelo Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu lla 1 1,2

Lisätiedot

LUONNONHOIDON KUVIOTULOSTE

LUONNONHOIDON KUVIOTULOSTE Tforest.. LUONNONHOIDON KUVIOTULOSTE Alue: --- Meilahden HKS Kuiot:. Lehto Rauduskoiu Teraleppä Tai Rauduskoiu Raita /ha Tai Lp /ha Jalopuuetsä (Arokas elinypäristö). C Aroetsä. Taia. Vaahteroita. Meilahden

Lisätiedot

Miilukorven luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/18

Miilukorven luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/18 Miilukorven luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma 2015-2025 LIITE 13: Kuvioluettelo 23.3.2015 Sivu 1/18 126 0,69 Tuore kangas Uudistuskypsä metsikkö Mänty Ulkoilu- ja virkistysmetsä (C2) Vain kun maa on

Lisätiedot

Yhteensä 35 71 129 8 117 15.9 14.4 994 18.0 5.5 Mänty 35 63 115 8 104 16.0 14.5 869 16.0 4.8 Kuusi 35 8 14 1 13 15.0 14.0 125 2.0 0.

Yhteensä 35 71 129 8 117 15.9 14.4 994 18.0 5.5 Mänty 35 63 115 8 104 16.0 14.5 869 16.0 4.8 Kuusi 35 8 14 1 13 15.0 14.0 125 2.0 0. Siu 20 (1) Kannasto 743-425-5-221 3.6.2015 luettelo Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla

Lisätiedot

LAUTTASAAREN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE

LAUTTASAAREN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE LAUTTASAAREN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2021 HKR 2012 Lauttasaaren luonnonhoitosuunnitela uosille 2012 2021 1. SISÄLLYSLUETTELO 1. SISÄLLYSLUETTELO... 3 2. JOHDANTO... 4 3. LAUTTASAAREN LUONTOALUEET...

Lisätiedot

Kaunissaaren, Hanskisen ja Eestiluodon luonnonhoitosuunnitelma

Kaunissaaren, Hanskisen ja Eestiluodon luonnonhoitosuunnitelma Kaunissaaren, Hanskisen ja Eestiluodon luonnonhoitosuunnitela Helsingin kaupungin rakennusirasto 2016 Kua aseoidaan asiakirjan oikeaan reunaan tekstin tasossa. Jos kua ulottuu koko asiakirjan asen arginaali

Lisätiedot

TAPION. Yhteenveto metsänhoitotöistä. Liite PatuL 2/25.3.2015. Kiireelliset metsänhoityöt. Metsänhoitotyöt vuosina 2016-2019

TAPION. Yhteenveto metsänhoitotöistä. Liite PatuL 2/25.3.2015. Kiireelliset metsänhoityöt. Metsänhoitotyöt vuosina 2016-2019 TAPION Liite PatuL 2/25.3.2015 Yhteeneto metsänhoitotöistä Kiireelliset metsänhoityöt Työlaji Ennakkoraiaus Laikutus Nuoren metsän kunnostus Pienpuuston hoito Rauduskoiun istutus Taimikonrennus Pinta-ala,

Lisätiedot

HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE III VAIHE:ETELÄ-HAAGA JA KIVIHAKA

HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE III VAIHE:ETELÄ-HAAGA JA KIVIHAKA HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 III VAIHE:ETELÄ-HAAGA JA KIVIHAKA Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2010 Haagan luonnonhoitosuunnitela uosille 2008 2017 1. SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kuviotiedot Kunta Alue Ms pääpuulaji. Monimuotoisuus ja erityispiirteet C1 Lähimetsä Osin aukkoinen. Monimuotoisuus ja erityispiirteet

Kuviotiedot Kunta Alue Ms pääpuulaji. Monimuotoisuus ja erityispiirteet C1 Lähimetsä Osin aukkoinen. Monimuotoisuus ja erityispiirteet Kunta Alue Ms 169 1 3 Kuvio Pa, ha Kasvupaikka ja Kuviotiedot 2016 Sivu 1 / 15 Kunta 169 Alue 1 Ms 3?? jne. Lohko 1 123 0,7 Kuiva kangas ja vastaava suo Nuori kasvatusmetsikkö 40 59 41 8 0 0 0 19 7 2 2

Lisätiedot

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille 2012-2021

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille 2012-2021 Teisko Aitolahden etsäsuunnitela uosille 2012-2021 Lohko 51 Taulasalo Metsikkökuioittainen seloste Kaupunkikehitysryhä Kiinteistötoii PL 487 33101 Tapere kiinteistotoii@tapere.fi Kannen kua: Anne Tuoinen

Lisätiedot

KONGINKANGAS. Lohko Kuvio Ala Kasvupaikka maalaji Kehitysluokka. 21 1 0,2 kangas, lehtomainen kangas hienoainesmoreeni 3

KONGINKANGAS. Lohko Kuvio Ala Kasvupaikka maalaji Kehitysluokka. 21 1 0,2 kangas, lehtomainen kangas hienoainesmoreeni 3 KONGINKANGAS Konginkankaan taajama koostuu kuvioista 1-3 ja 5-19. Alueen kaavamerkinnät ovat VL, VU, VP ja VK. Alueen kaikki kuviot ovat asutuksen välittömässä läheisyydessä. Hoitoluokitukseltaan kuviot

Lisätiedot

VARIKONNIEMEN PUUSTOINVENTOINTI 2011

VARIKONNIEMEN PUUSTOINVENTOINTI 2011 VARIKONNIEMEN PUUSTOINVENTOINTI 2011 Varikonnieen hoitotalkoot uonna 2006/ Häeenlinnan kaupunki Tforest 04.12.2013 METSIKKÖTULOSTE Kunta: 109 HÄMEENLINNA Suunnittelualue: 28 Aulanko Lohko: 5 a: Oistaja:

Lisätiedot

Kauniaisten luonnonhoitosuunnitelma 2012-2021

Kauniaisten luonnonhoitosuunnitelma 2012-2021 Kauniaisten luonnonhoitosuunnitela 2012-2021 Sisällys 1 Suunnitela-alue 1.1 Suunnitelan periaatteet 2 Suunnitelan toteutus 2.1 Tiedottainen keväällä 2010 ja koenttipyyntö asukkaille 2.2 Maastoinventointi

Lisätiedot

SOMERON KOKKAPÄÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA

SOMERON KOKKAPÄÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA SOMERON KOKKAPÄÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA LUONNONHOITO-LIFE Tammikuu 2015 Helena Lunden Metsähallitus Etelä-Suomen luontopalvelut Someron Kokkapään luonnonhoitotyöt ja toimenpidesuunnitelma ovat osa luonnonhoito-life

Lisätiedot

Kuviokirja 2012. Kasvu tua. Hakkuu. Kui- tua 7,5. --------- Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuu. Kui- Kasvu. tua.

Kuviokirja 2012. Kasvu tua. Hakkuu. Kui- tua 7,5. --------- Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuu. Kui- Kasvu. tua. Kunta Alue Ms 694 1 10 kirja 2012 Osa 8 Sivu 1 / 62 paikka Kunta 694 Alue 1 Ms 10 MÄNTYNIEMI II jne. 10 1 0,8 ha Metsämaa Kangas Lehtomainen kangas ja vastaava suo 04 Uudistuskypsä metsikkö Vallitseva

Lisätiedot

Liite 9 kohtaiset suunnitelmataulukot 1/3 kuvioiden perustiedot 1/10 1 0,0563 2 04 1 32 20 29 91 Omakotitalotonttien välinen lähimetsä. Komea vanha männikkö, alla kuusikko 2 0,0356 3 04 1 26 20 25 114

Lisätiedot

metriä LIITE 5 PÄÄPUULAJI Pääpuulajit (kpl) Mittakaava 1:15 000 MANKKAA - NIITTYKUMPU LUONNON- JA MAISEMANHOITOSUUNNITELMA

metriä LIITE 5 PÄÄPUULAJI Pääpuulajit (kpl) Mittakaava 1:15 000 MANKKAA - NIITTYKUMPU LUONNON- JA MAISEMANHOITOSUUNNITELMA LIITE 5 PÄÄPUULAJI 122 122 121 121 118 118 120 120 117 117 116 113 113 116 103 103 105 104 104 105 110 110 116 116 112 112 102 102 100 100 114 114 111 111 TURUNVÄYLÄ 119 119 109 109 115 115 124 124 101

Lisätiedot

Kuviokirja 2014. Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Kasvu m³/ha/v. Kui- tua. Hakkuu. tua 4,0. Kasvu. Kui- Hakkuu. tua.

Kuviokirja 2014. Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Kasvu m³/ha/v. Kui- tua. Hakkuu. tua 4,0. Kasvu. Kui- Hakkuu. tua. Kunta Alue Ms 90 828 70 kirja 2014 Osa 8 Sivu 1 / 8 paikka Kunta 90 Alue 828 Ms 70 SIRKKALA Vallitseva jakso 16 5 1800 6 5 19 4,0 16 4 1600 6 5 16 3,4 Rauduskoivu 14 1 200 6 7 2 0,5 Nuoren metsän kunnostus

Lisätiedot

OTSO Metsäsuunnitelma PLUS

OTSO Metsäsuunnitelma PLUS OTSO Metsäsuunnitela PLUS 2016-2025 Oistaja LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Pl 18 Lappeenranta FI-53101 puh. OTSO Yhteyshenkilö Keppainen Jussi jussi.keppainen@otso.fi Metsäsuunnitelan nuero 41160984 Seuraaien

Lisätiedot

Kuviokirja Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuuv. Kui- tua. Kasvu m³/ha/v. tua 1,4. Hakkuu. Kasvu. Kui- tua.

Kuviokirja Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuuv. Kui- tua. Kasvu m³/ha/v. tua 1,4. Hakkuu. Kasvu. Kui- tua. Kunta Alue Ms 593 463 42 kirja 2017 Osa 8 Sivu 1 / 9 paikka Kunta 593 Alue 463 Ms 42 MYLLYRINNE Vallitseva jakso 10 1 3 2 4 0 0 1,4 8 0 200 3 3 1 0 0 0,2 10 1 1400 3 3 3 0 0 1,2 Taimikon hoito 2020-2022

Lisätiedot

Kuviokirja Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuu. Kasvu m³/ha/v. Kui- tua. tua 9,8. Hakkuu. Kasvu. Kui- tua.

Kuviokirja Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuu. Kasvu m³/ha/v. Kui- tua. tua 9,8. Hakkuu. Kasvu. Kui- tua. Kunta Alue Ms 420 599 517 kirja 2015 Osa 8 Sivu 1 / 5 paikka Kunta 420 Alue 599 Ms 517 HEIKKIMÄKI Vallitseva jakso 44 17 600 20 17 136 43 90 9,8 35 0 14 19 15 3 1 2 0,3 45 7 232 20 15 54 29 24 3,7 45 7

Lisätiedot

MUNKKINIEMEN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2020

MUNKKINIEMEN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2020 MUNKKINIEMEN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2020 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2011 Munkkinieen luonnonhoitosuunnitela uosille 2011 2020 1. SISÄLLYSLUETTELO 1. SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Kuviokirja Kuitua. Kasvu. Hakkuu. Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, tyydyttävä (aukkoinen,harva) Kasvu. Hakkuu. Kasvu.

Kuviokirja Kuitua. Kasvu. Hakkuu. Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, tyydyttävä (aukkoinen,harva) Kasvu. Hakkuu. Kasvu. Kunta Alue Ms 49 1 32 Lohko Kuviokirja 2012 Sivu 1 / 83 Kuvio Ala paikka Kehitysluokka Pääpuulaji Osa 8 Kunta 49 Alue 1 Ms 32 1 100 0,2 ha Muu maa B3 Maisemaniitty ja laidunalue Kevyenliikenteenreitti.

Lisätiedot

OIVALAN METSÄNHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2023

OIVALAN METSÄNHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2023 OIVALAN METSÄNHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2023 Markus Holstein 2013 Oialan etsänhoitosuunnitela 2014 2023 1. SISÄLLYSLUETTELO 1. SISÄLLYSLUETTELO... 3 2. SUUNNITTELUMENETELMÄ... 4 3. OIVALAN LUONTOALUEET...

Lisätiedot

METSO KOHTEEN LIITTEET

METSO KOHTEEN LIITTEET METSO KOHTEEN LIITTEET xxxxxx, xxx-xxx-x-xx 1 Tilan xxxx omistus 2 2 Suojeluun esitettävän metsän kasvupaikka- 2-7 ja puustotiedot kuvioittain 3 Karttarajaus 7 4 Suojelualueen lyhyt kuvaus 8 5 Kohteen

Lisätiedot

LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA LUONNONHOITOSUUNNITELMA 10-VUOTISKAUDEKSI 2007-2016

LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA LUONNONHOITOSUUNNITELMA 10-VUOTISKAUDEKSI 2007-2016 LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA LUONNONHOITOSUUNNITELMA 10-VUOTISKAUDEKSI 2007-2016 Suunnittelualueen pinta-ala on noin 43,4, josta kansanpuistoalueen osuus on noin 32 ja ulkomuseon osuus noin 11,4.

Lisätiedot

Monimuotoisuus- ja erityispiirteet 2016

Monimuotoisuus- ja erityispiirteet 2016 MS-Yhdistelmätuloste Monimuotoisuus- ja erityispiirteet 2016 Kuvio Pa,ha Kasvupaikka Kehitysluokka Pääpuulaji Tilavuus, m³/ha Lohko 115 Alue 210 Ms 115 KANTOLA 23,0 0,9 Kuivahko kangas ja vastaava suo

Lisätiedot

n.20,5 ha

n.20,5 ha 476-406-0- n.20,5 476-406-0- n.20,5 Maununsuo kt. 476-406-0- Peruskartta Mittakaava :5000 Koordinaatisto Keskipiste Tulostettu ETRS-TM35FIN (508095, 6988752) Copyright Maanmittauslaitos 206/Copyright Lantmäteriverket

Lisätiedot

Heinijärvien elinympäristöselvitys

Heinijärvien elinympäristöselvitys Heinijärvien elinympäristöselvitys Kuvioselosteet Kuvio 1. Lehto Kuviolla kahta on lehtotyyppiä. Ylempänä tuoretta runsasravinteista sinivuokko-käenkaalityyppiä (HeOT) ja alempana kosteaa keskiravinteista

Lisätiedot

Kantakaupungin yleiskaava. Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa. Tammikuu 2010 Mattias Kanckos

Kantakaupungin yleiskaava. Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa. Tammikuu 2010 Mattias Kanckos Kantakaupungin yleiskaava Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa Tammikuu 2010 Mattias Kanckos Skolbackavägen 70 GSM: 050-5939536 68830 Bäckby info@essnature.com Finland 9. Biskop- Fattigryti

Lisätiedot

MUSTAVUOREN HOITO-JA KEHITTÄMISSUUNNITELMAN VUOROVAIKUTUSRAPORTTI ASUKKAAT

MUSTAVUOREN HOITO-JA KEHITTÄMISSUUNNITELMAN VUOROVAIKUTUSRAPORTTI ASUKKAAT MUSTAVUOREN HOITO-JA KEHITTÄMISSUUNNITELMAN VUOROVAIKUTUSRAPORTTI ASUKKAAT 7. Joulukuuta 5 Helsingin kaupungin rakennusirasto SISÄLLYSLUETTELO ASUKAS JA SIDOSRYHMÄYHTESITYÖ... LIITE MAASTOKYSELY... 6 TULOKSET...

Lisätiedot

Hoidon periaatteet ja yksityiskohdat

Hoidon periaatteet ja yksityiskohdat TOISPUOLISENPUISTON JA SILAPUISTON HOITOSUUNNITELMA Yleistä Suunnitelma käsittää Raudikonkujan ja Raudikonkadun välisen sekä Silakadun ja Hussankadun väliset puistoalueet. Yleisellä tasolla suunnitelman

Lisätiedot

Kuvioluettelo. tilavuus m3/ha. m3/kuvio. Rauduskoivu 25 107 124 117 15 16 1090 17 8,8. Hakkuutapa ja lisätiedot Kiireellisyys Korjuuaika kantorahatulo

Kuvioluettelo. tilavuus m3/ha. m3/kuvio. Rauduskoivu 25 107 124 117 15 16 1090 17 8,8. Hakkuutapa ja lisätiedot Kiireellisyys Korjuuaika kantorahatulo Kuio Kasupaikka ja kehitysluokka 1 0,9 Lehtomainen kangas Nuori kasatusmetsikkö Kuioluettelo / 11.11.2013 Siu 19/1 a, / a, / läpimitta, cm pituus, m runkoluku, kpl/ m2/ // Yhteensä 25 107 124 117 15 16

Lisätiedot

Kuviokirja Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuuv. Kui- tua. Kasvu m³/ha/v. tua 18,9. Kasvu. Kui- Hakkuu. tua.

Kuviokirja Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuuv. Kui- tua. Kasvu m³/ha/v. tua 18,9. Kasvu. Kui- Hakkuu. tua. Kunta Alue Ms 420 558 502 kirja 2015 Osa 8 Sivu 1 / 9 paikka Kunta 420 Alue 558 Ms 502 TYRYNLAHTI Vallitseva jakso 31 40 2151 15 13 275 11 243 31 40 2151 15 13 275 11 243 18,9 18,9 Ensiharvennus 2015 2017

Lisätiedot

Pituus: % havupuita 50 % lehtipuita. Koivukuitua 0,0 Lehtikuitua 0,0 Sellupuuta 0,0 0,0

Pituus: % havupuita 50 % lehtipuita. Koivukuitua 0,0 Lehtikuitua 0,0 Sellupuuta 0,0 0,0 1262 Hoitoluokka Lähimetsä Ravinteisuus Rehevä Kaavamerkintä Sijainti Hoitotavoite Kohteelle suoritetaan istutustaimien kasvuunlähdön turvaamiseksi mekaaninen heinäntorjunta. Alue on erittäin voimakkaasti

Lisätiedot

Muistio Vitträskin ja Jorvaksen välisistä arvometsistä 9.9.2008 Mauno Särkkä

Muistio Vitträskin ja Jorvaksen välisistä arvometsistä 9.9.2008 Mauno Särkkä Muistio Vitträskin ja Jorvaksen välisistä arvometsistä 9.9.2008 Mauno Särkkä Peruskarttalehdet 2032 08, 2032 09 Kirkkonummen kunnan alueella, Vitträsk-järven ja Jorvaksen välillä on säilynyt hämmästyttävän

Lisätiedot