Kuvioluettelo. Sivu 20 (1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) 13.3.2015"

Transkriptio

1 Siu 20 (1) luettelo Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla 20 0,7 Metsämaa Lehtomainen kangas, astaaa suo ja ruohoturekangas 04 - Uudistuskypsä metsikkö Tali kuio cm m kpl/ m²/ / Yhteensä Harennus 2015 Mänty Kuusi Rauduskoiu Pihlaja Rauduskoiu Haapa Kuusi Haapa Mänty Asemakaaa P, eteläreuna YL-tonttia. Alikasoksessa nuorta pihlajaa ja kuusta. Kasatuskeloton alikasos raiataan. Kasatuskelpoista alika sosta pyritään säästämään. Taoitteena lisätä aloa kenttäkerrokseen, edistää uudistumista ja säilyttää puuston kunto. Alikasoksessa pihla jaa noin 2000 kpl, dbh 3 cm, pituus 5 m. Kuusia 2000 kpl/, dbh 3 cm, pituus 2 m.

2 Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla 44 0,7 Metsämaa Lehtomainen kangas, astaaa suo ja ruohoturekangas 02 - Nuori kasatusmetsikkö Pähkinäpensas-, Vaahteroita- kuio Vant koiut oisi poistaa ennen nuoren metsän kunnostusta. 53 0,6 Metsämaa (ja ruohoturekangas) Hienojakoinen 04 - Uudistuskypsä metsikkö Tali Kallio-, Pähkinäpensas- cm m kpl/ m²/ / Yhteensä Rauduskoiu Rauduskoiu Pihlaja Mänty Kuusi Raita Pihlaja Rauduskoiu Nuoren metsän kunnostus 2015 Yhteensä Harennus 2015 Rauduskoiu Haapa Kuusi Asemakaaa VL, Kisakumpu. Erityisesti kuusi lahoikaista, tonttien reu noilta poistetaan myös osa koiuista. Edistetään luontaista uudistumis ta. Alikasoksessa pähkinää, aan taimia, aahtera. lla myös rmaaleppää ja korkeita raitoja. Pohjoisosasta poistettu puita aiemmin, pähkinä kasanut hyin. Kuollut kuusi tontin reunassa. Siu 20 (2)

3 Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla 54 1,9 Metsämaa Tuore kangas, astaaa suo ja mustikkaturekangas 03 - Varttunut kasatusmetsikkö Tali Pieniä kallioalueita- kuio cm m kpl/ m²/ / Yhteensä Harennus 2015 Kuusi Rauduskoiu Rauduskoiu Kuusi Kuusi Mänty Mänty Asemakaaa VL, Kisakumpu. Pihlaja: rl 2200, 3 cm, 5 m. Ku: 10, 200 kp l, 1 cm. Muutamia ylisuuria koiuja ja mäntyjä (yhteensä noin 10 kpl), dbh noin 50 cm. Hyäkuntoiset ant puut säästetään. Runkomaisia pih lajia säästetään sekä kuusialikasosta. n keskiosassa reheämpi a lue jossa mm. teraleppä. Pienipiirteisesti aihtelea. Koko kuion al ueella rennustaretta kallioalueita lukuunottamatta. Puutarjätett ä. Siu 20 (3)

4 Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla 57 0,7 Metsämaa (ja ruohoturekangas) Kiinen hienojakoinen 04 - Uudistuskypsä metsikkö Tali ja kuia kesä Kallio- kuio cm m kpl/ m²/ / Yhteensä Harennus 2015 Haapa Mänty Haapa Rauduskoiu Rauduskoiu Raita Kuusi Kuusi Asemakaaa YK-tontti, itäreunassa VL-kaistale. Itäpuoli hyin tiheä, l änsipuolella yksittäisten huonokuntoisten puiden poistoa (mm. suuria k uoleia koiuja). Harennus kannattaa tehdä rakentamisesta riippumatta. Jos tontti rakennetaan, kkuu almentaa samalla jääää puustoa erit yisesti kapealla VL-kaistaleella. 58 0,3 Metsämaa (ja ruohoturekangas) Kiinen keskikarkea tai karkea 04 - Uudistuskypsä metsikkö Tali ja kuia kesä Pähkinäpensas- Yhteensä Pienpuuston hoito 2015 Rauduskoiu Haapa Rauduskoiu Raita Raita Asemakaaa VL. Alikasos: pihlajaa 1000kpl/, 3cm, 5m. Harmaaleppää. Vaahtera, dbh 13 cm. Pienpuustonhoito erityisesti tienreunaan. Alikas oskuusia säästetään. Siu 20 (4)

5 Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla 59 1,0 Kitumaa Kalliomaa ja hietikko Kallio tai kiikko Tali ja kuia kesä kuio cm m kpl/ m²/ Yhteensä Rauduskoiu Mänty Mänty Kuusi Kuusi Mänty Rauduskoiu Asemakaaa VL. Koko kuiolla kuolleita/kuoleia kuusia ja koiuja sekä elossa oleia lahoikaisia kuusia, myös tonttien reunoilla. Huonokunt oiset puut puut poistetaan (asukkaille polttopuiksi). Kangasmetsäpaina nne länsireunalla. Katajia, puumaisiapihlajia. 60 2,5 Metsämaa Tuore kangas, astaaa suo ja mustikkaturekangas 03 - Varttunut kasatusmetsikkö Tali ja kuia kesä Pieniä kallioalueita- / Yhteensä Kuusi Rauduskoiu Kuusi Mänty Mänty Kuusi Rauduskoiu Asemakaaa VL. Eteläosassa kuollut kuusi tontin reunassa. Alikasos: k u, 20, rl 300 kpl/, lpm 1 cm. Myös nuorta pihlajaa ja apaa rak seltaan. Harennetaan kuusta eniten (osa lahoikaista), myös osa koiu ista huonokuntoista. Erikoiskkuu 2015 Siu 20 (5) Harennus 2015, Pienpuuston hoito 2015

6 Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla 61 0,9 Metsämaa Lehtomainen kangas, astaaa suo ja ruohoturekangas 03 - Varttunut kasatusmetsikkö Tali Pieniä kallioalueita-, Pähkinäpensas- kuio cm m kpl/ m²/ / Yhteensä Harennus 2015 Rauduskoiu Rauduskoiu Kuusi Kuusi Mänty Mänty Raita Pihlaja Asemakaaa VL. Länsiosa tasaikäinen, ylitiheä. n itäosa lehtoa jo ssa poimintaluonteisesti poimitaan yksittäisiä huonokuntoisia puita po lun arrelta. Polku kuion lki, kuollut kuusi polun arrella. n itäreunassa myös rmaaleppää. Siu 20 (6)

7 Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla 62 0,7 Metsämaa (ja ruohoturekangas) 03 - Varttunut kasatusmetsikkö Tali kuio cm m kpl/ m²/ / Yhteensä Rauduskoiu Rauduskoiu Kuusi Kuusi Kuusi Raita Harmaaleppä Mänty Pieniä kallioalueita-, Pähkinäpensas-, Noro-Metsälain tärkeä elinympäristö Asemakaaa VL. Ulkoilutien arrella muutamia huonokuntoisia koiuja se kä raitoja, oksia roikkuu tien päällä. Puistokäytään reunojen raiaus, letipuuesakkoa. 63 0,4 Metsämaa (ja ruohoturekangas) 02 - Nuori kasatusmetsikkö Yhteensä Raita Raita Rauduskoiu Harmaaleppä Rauduskoiu Siu 20 (7) Erikoiskkuu 2015, Pienpuuston hoito 2015 Erikoiskkuu 2015, Pienpuuston hoito 2015 Tiet ja sähkölinja lkoat kuiota. Tienarsien puuston hoito. Huonok untoiset puut pois, alikasosta raiataan. Kuoleia ja kuolleita koiu ja. Leppää, tuomea, pajua.

8 Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla 64 0,8 Metsämaa (ja ruohoturekangas) Hienojakoinen 02 - Nuori kasatusmetsikkö Tali ja kuia kesä Entinen maatalousmaa- kuio cm m kpl/ m²/ / Yhteensä Ensirennus 2015 Harmaaleppä Harmaaleppä Rauduskoiu Rauduskoiu Asemakaaa VL. Harennetaan etupäässä koiua. n leppäaltainen os a (keski-lounaisosa) jätetään rennuksen ulkopuolelle tien reunamets ää lukuunottamatta. Tieltä aataan näkymiä niitylle kapeasta kohdasta. Voi rentaa kahdella kerralla koskaylitiheä (suunnitelmakauden alu ssa ja lopussa). Lounaiskärjessä tien reunassa muutama arttunut koiu ja mänty. 66 0,7 Metsämaa Tuore kangas, astaaa suo ja mustikkaturekangas 03 - Varttunut kasatusmetsikkö Tali Yhteensä Harennus 2015 Kuusi Kuusi Rauduskoiu Rauduskoiu Siu 20 (8)

9 Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla 67 1,5 Metsämaa Tuore kangas, astaaa suo ja mustikkaturekangas 02 - Nuori kasatusmetsikkö Korpipaatsama- kuio cm m kpl/ m²/ / Yhteensä Mänty Kuusi Rauduskoiu Raita Rauduskoiu Kuusi Rauduskoiu Alikasos: ku 15, 200 kpl/, 3cm, 2m. Pihlaja 1200kpl/, 1cm. Koiu 600 kpl/, 1cm, 2cm. Ylispuut säilytetään. Kasatetaan sekapuustoise na. 68 3,6 Metsämaa Tuore kangas, astaaa suo ja mustikkaturekangas 03 - Varttunut kasatusmetsikkö Tali Pieniä kallioalueita- Nuoren metsän kunnostus 2015 Yhteensä Harennus 2015 Kuusi Mänty Kuusi Mänty Rauduskoiu Haapa Koillisosa lähimetsää. Mänty kuion itäpuolella sekä länsinurkassa, mu uten kuusialtainen. Lehtipuita suositaan, tiheitä koiuryhmiä renn etaan. Siu 20 (9)

10 Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla 71 0,3 Metsämaa (ja ruohoturekangas) 03 - Varttunut kasatusmetsikkö Tali Korpipaatsama- kuio cm m kpl/ m²/ / Yhteensä Erikoiskkuu 2015 Harmaaleppä Rauduskoiu Rauduskoiu Kuusi Kuusi Harmaaleppä Alikasoksessa rmaaleppää, tuomea, pihlajaa. Tien reunasta kuollut puu sekä lahot puut poistetaan, jätetään kuiolle maapuiksi. 72 0,7 Metsämaa Tuore kangas, astaaa suo ja mustikkaturekangas Turemaa 04 - Uudistuskypsä metsikkö Tali Yhteensä Pienpuuston hoito 2015 Harmaaleppä Kuusi Rauduskoiu Rauduskoiu Haapa Mänty Raita Haapa Alikasos kuusia 800 kpl/, 1cm, 2 m. Nuorta lehtipuustoa. Järein a pa läpimitaltaan noin 70 cm. Tien arrelta poistetaan muutama laho koi u ja kuollut mänty. Reittien reunojen raiaus. Siu 20 (10)

11 Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla 74 1,6 Metsämaa Kuiahko kangas, astaaa suo ja puolukkaturekangas Kiinen keskikarkea tai karkea 03 - Varttunut kasatusmetsikkö Pieniä kallioalueita- kuio cm m kpl/ m²/ / Yhteensä Mänty Kuusi Rauduskoiu Rauduskoiu Mänty Pihlaja Raita Rauduskoiu Harennetaan kuion länsiosan tiheää mäntyaltaista osaa, rajoittuu o imalinjaan. Harennus kuion 68 kkuun yhteydessä. Ulkoilutiehen ulot tua anpuustoinen männikköalue (jatkuu kalliomäeltä, kuio 73) jäte tään rentamatta. Kalliokuion pohjoispuolinen kiinen rinne jätetää n rentamatta. Ulkoilureitin arren raiaus, samalla poistetaan huon okuntoiset puut reitin arrelta. 76 2,7 Metsämaa Tuore kangas, astaaa suo ja mustikkaturekangas 03 - Varttunut kasatusmetsikkö Pieniä kallioalueita- Harennus 2015, Pienpuuston hoito 2015 Yhteensä Harennus 2015 Mänty Mänty Kuusi Rauduskoiu Rauduskoiu Haapa lla muutama nuori tammi. Tien arrella ilmajohtoja johtoihin osu at puut poistetaan. Haaat säästetään. Siu 20 (11)

12 Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla 78 0,8 Metsämaa (ja ruohoturekangas) 03 - Varttunut kasatusmetsikkö Tali Tammia-, Pieniä kallioalueita- kuio cm m kpl/ m²/ / Yhteensä Pienpuuston hoito 2015 Rauduskoiu Kuusi Kuusi Rauduskoiu Raita Haapa Mänty Raita Teraleppä Alikasoksessa aahteraa, pihlajaa, tuomea, apaa, raitaa, muutama ta mmi. Muutama kookkaampi aahtera, teraleppä ja tammi (tammen dbh 28 c m). Ulkoilutien arresta kaadetaan ant lahot raidat ja koiut. Laho t raidat ja muutama koiu jätetään kuiolle maapuiksi. Kasupaikka osi n ohutturpeinen korpi, ojitettu. n itäosassa oi ähentää koiun osuutta ja kehittää aluetta alikasoksesta jalopuumetsiköksi. Teiden r eunoilla myös ilmajohtoja, johtokäytäien arsilta huonot puut pois. P ienpuuston raiaus tien arteen, lisäksi pienille tammille oi raiata tilaa. 79 0,2 Metsämaa (ja ruohoturekangas) 02 - Nuori kasatusmetsikkö Tali Yhteensä Harennus 2015 Mänty Rauduskoiu Kuusi Siu 20 (12)

13 Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla 81 1,5 Metsämaa Lehtomainen kangas, astaaa suo ja ruohoturekangas 04 - Uudistuskypsä metsikkö Tali kuio cm m kpl/ m²/ / Yhteensä Pienpuuston hoito 2015 Rauduskoiu Kuusi Mänty Rauduskoiu Raita Kuusi Pihlaja Raita Pieniä kallioalueita-, Rantametsä-, Teraleppiä-, Tuomia-, Tuore lehto- Ulkoilureitin reunojen raiaus, maiseman aausta. Reitin arrella pois tettaa kuusi. Ei muita toimenpiteitä. Eeläosa lehtoa. Rantametsä, ran nassa teraleppiä. Alikasoksessa paikoin aahteraa. lla suuri mä nty, dbh 55 cm. Muutamia järeitä pystylahopuita. 82 0,5 Metsämaa (ja ruohoturekangas) 03 - Varttunut kasatusmetsikkö Tali Yhteensä Harennus 2015 Mänty Mänty Rauduskoiu Kuusi Siu 20 (13) Muutama an kookas koiu sekä raita. n eteläosan anhempi koiu ryhmä säästetään. Mänty oksikasta reheän kasupaikan takia. Ylitiheä, samanlaista metsää kuin itäpuolella sijaitseat kuiot.

14 Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla 83 0,8 Metsämaa (ja ruohoturekangas) Hienojakoinen 03 - Varttunut kasatusmetsikkö Tali ja kuia kesä kuio cm m kpl/ m²/ / Yhteensä Harennus 2015 Rauduskoiu Harmaaleppä Mänty Rauduskoiu Mänty Yleiskaaa A. Harennus heti jos rakentamisesta ei tietoa. Van talon paikka. Haaat tienarrella säästetään. 84 1,2 Metsämaa (ja ruohoturekangas) Hienojakoinen 03 - Varttunut kasatusmetsikkö Tali Yhteensä Vaahtera Teraleppä Tuomi Teraleppä Kuusi Rauduskoiu Rauduskoiu Puro-Metsälain tärkeä elinympäristö, Kostea lehto-metsälain tärkeä elinympäristö, Rantametsä-, Haapoja- Yleiskaaa VL. Luonnonaro- ja suojelumetsä. Puro kuion rajalla, puronarsilehtoa. Osin puutonta kosteaa lehtoa. Runsaasrti mesiangeroa. Polun päällä roikkuat puut poistetaan, ei muita toimenpiteitä. Siu 20 (14)

15 Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla 88 0,5 Metsämaa (ja ruohoturekangas) Hienojakoinen 03 - Varttunut kasatusmetsikkö Tali ja kuia kesä kuio cm m kpl/ m²/ / Yhteensä Pienpuuston hoito 2015 Harmaaleppä Rauduskoiu Vaahtera Rauduskoiu Raita Mänty Mänty Harmaaleppä Siu 20 (15) Yleiskaaa A, asuntoalue. Alikasoksessa raitaa, aahteraa, tuomea. Ti en arrelta postetaan muutama an laho puu (mm. rmaaleppä), ei mui ta toimenpiteitä. 89 1,6 Metsämaa Tuore kangas, astaaa suo ja mustikkaturekangas 03 - Varttunut kasatusmetsikkö Tali ja kuia kesä Yhteensä Kuusi Rauduskoiu Rauduskoiu Mänty Kuusi Mänty Harennus 2015 Yleiskaaa A, asuntoalue. Alikasoksessa pihlajaa, koiua, muutama tam mi. Länsiosassa an soranottokuoppa tms, kasaa samanikäistä puustoa. Kasupaikka osin omt.

16 Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla 94 1,1 Metsämaa Tuore kangas, astaaa suo ja mustikkaturekangas 03 - Varttunut kasatusmetsikkö Tali kuio cm m kpl/ m²/ / Yhteensä Harennus 2015 Haapa Haapa Rauduskoiu Kuusi Mänty Mänty Kuusi Siu 20 (16) Yleiskaaa A, asuntoalue. n pohjoisosan tiheää alikasosesakkoa raiataan. 96 2,7 Metsämaa Tuore kangas, astaaa suo ja mustikkaturekangas 04 - Uudistuskypsä metsikkö Tali Yhteensä Mänty Rauduskoiu Kuusi Erikoiskkuu 2015 Yleiskaaa VL, itäosa AP (pientaloaltainen alue). Länsiosassa polun arrella muutama poistettaa kuusi. Alikasoksessa nuorta pihlajaa, ähän apaa, kuusia, tammi.

17 Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla 98 1,9 Metsämaa Kuiahko kangas, astaaa suo ja puolukkaturekangas 04 - Uudistuskypsä metsikkö Tali ja kuia kesä Pieniä kallioalueita- kuio cm m kpl/ m²/ / Yhteensä Pienpuuston hoito 2015 Kuusi Rauduskoiu Haapa Mänty Mänty Mänty Kuusi Yleiskaaa VL. Ulkoilureitin reunojen raiaus. Raiaus aaa näkymää me tsään. Poistetaan muutamia huonokuntoisia puita, lähinnä koiuja, polu n arrelta. Samoin ilmajohtoihin osuat puut poistetaan ,3 Metsämaa Tuore kangas, astaaa suo ja mustikkaturekangas 04 - Uudistuskypsä metsikkö Tali Yhteensä Haapa Haapa Raita Mänty Rauduskoiu Hieskoiu Kuusi VL. Tiheä alikasos. Haapa rl 400 kpl/, 2cm, 4m. Pihlaja 1600 kpl, 2 cm, 4 m. Hko 1000 kpl, 1cm. Ku 1000 kpl/, 1cm, 2m. Hyin järeää puu stoa, aikuttaa tyilaholle. Kaikki kuuset poistetaan. Osin turekanga s. Mäntyjä ja lehtipuita maisemapuiksi. Siu 20 (17) Aokkuu 2015, Rauduskoiun istutus 2015, Laikutus 2015

18 Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla 102 0,8 Metsämaa Tuore kangas, astaaa suo ja mustikkaturekangas 03 - Varttunut kasatusmetsikkö Tali ja kuia kesä kuio cm m kpl/ m²/ / Yhteensä Harennus 2015 Rauduskoiu Rauduskoiu Mänty Kuusi Mänty Kuusi Siu 20 (18) Asemakaaa VL, Rånäsinpuisto. Alikasos: ku 15, rl 600, 2cm, 2m. Myös pihlajaa, raitaa, tammi. lla muutamia anhempia mäntyjä, dbh yli 40 cm. Vant männyt säästetään. Pit leinneet metsän puolelle. Ku ion pohjoisosa tiheämpi ,6 Metsämaa Tuore kangas, astaaa suo ja mustikkaturekangas Y1 - Ylispuustoinen taimikko Tali ja kuia kesä Yhteensä Rauduskoiu Rauduskoiu Mänty Mänty Mänty Pienpuuston hoito 2015 Alikasos: pihlaja 1200 kpl/, 3cm, 5m. Ku 600 kpl/, 3cm, 3m. Myös raitaa ja nuorta koiua, muutama tammen taimi.

19 Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla 105 1,4 Metsämaa Tuore kangas, astaaa suo ja mustikkaturekangas 04 - Uudistuskypsä metsikkö Tali Osittain soistunut- kuio cm m kpl/ m²/ / Yhteensä Erikoiskkuu 2015 Haapa Haapa Hieskoiu Kuusi Mänty Yleiskaaa AP (pientaloaltainen alue). Osin soistunut, kuion eteläos assa rahkasammelpeitteinen suojuotti: pajua, muutama koiu ja mänty. A likasoksessa pihlajaa, apaa, kuusta. Pienpuustonhoito tontin reunam etsään kuion 106 käsittelyn yhteydessä ,4 Metsämaa Tuore kangas, astaaa suo ja mustikkaturekangas Turemaa 04 - Uudistuskypsä metsikkö Tali Yhteensä Pienpuuston hoito 2015 Kuusi Mänty Hieskoiu Siu 20 (19) Kuoleat koiut ja kuusi poistetaan tontin reunasta, keskelle kuiota saa jäädä lahojakin puita. Tiheän alikasoksen rennus tonttien reun ametsään. Ku rl 800 kpl/, 1cm. Hle 1600 kpl, 2cm, 4m. Ko 1000 kpl, 2 cm, 3m. Myös teraleppää. Pienpuustohoito samalla iereisen kuion (nr o 105) tontin reunametsään. Teralepät säästetään. Kasatetaan sekapuu stoisena. lla konkelo.

20 Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla 108 1,5 Metsämaa Tuore kangas, astaaa suo ja mustikkaturekangas 04 - Uudistuskypsä metsikkö Tali kuio cm m kpl/ m²/ / Yhteensä Harennus 2015 Rauduskoiu Mänty Kuusi Kuusi Mänty Siu 20 (20) Yleiskaaa AP. Pohjoisosassa sähkölinja kuion läpi. Osa männyistä an hempia. Ku 15, 500 kpl/, 2cm, 2m. Ko 400 kpl/, 4cm, 6m. Lahopuuta rakseltaan. Etelänurkassa tontin ieressä kuollut noin 10 kpl kuus ia, poistetaan. Samalla poistetaan kuuset ja kuolleet koiut sähkölinj an ierestä ,7 Metsämaa (ja ruohoturekangas) Hienojakoinen 02 - Nuori kasatusmetsikkö Nuoren metsän kunnostus 2008 Itäreunasta tienarrelta ylispuukuuset poistetaan. Kasupaikka rinteen yläosassa omt. Oja/puro kuion lki, luonnontilaisuus ei tiedossa.

21 Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla 123 0,7 Metsämaa Lehtomainen kangas, astaaa suo ja ruohoturekangas 04 - Uudistuskypsä metsikkö Tali Tuore lehto-metsälain tärkeä elinympäristö kuio cm m kpl/ m²/ / Yhteensä Kuusi Kuusi Haapa Rauduskoiu Rauduskoiu Mänty Raita kallistunut ladun suuntaan, oi kaatua samalla ilmajohdon päälle. Alikasoksessa muutamia aahteroita, dbh noin 14 cm., Asemakaaa VL, liito-oraan kulkureittinä toimian alueen osa. Alueen metsän käsittelyssä tulee turata liito-oraan liikkumismahdollisuus. Liiito-oraayhdistys Norkko ry:n kartoituksessa löytynyt liito-oraan papanoita 2004 (merkitty pallolla). Merkittäästi lehtilahopuuta maassa, keskijäreää/järeää, kaikkia lahoasteita. Alikasosessa tuomea. Kasupaikka osin mt (rinne). Siu 20 (21)

22 Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla 124 0,9 Metsämaa Kuiahko kangas, astaaa suo ja puolukkaturekangas Y1 - Ylispuustoinen taimikko Tali ja kuia kesä Pieniä kallioalueita- kuio cm m kpl/ m²/ / Yhteensä Taimikonrennus 2015 Rauduskoiu Raita Rauduskoiu Mänty Rauduskoiu Mänty Asemakaaa VL, liito-oraan kulkureittinä toimia alueen osa. Alueen m etsän käsittelyssä tulee turata liito-oraan liikkumismahdollisuus. L änsi- ja keskiosassa myös tontteja. Nuorempia koiuja 2000 kpl/, 3cm, 5m. Taimikon muodostaa lähinnä raudus-ja hieskoiu. Epätasainen, pai koin hyin tiheä. Ylispuut säästetään. Männyntaimia suositaan koska ni itä on ähän ja mänty sopii kasupaikalle pariten. Sähkölinja kuion lki. Osin mt ,4 Metsämaa (ja ruohoturekangas) Hienojakoinen 03 - Varttunut kasatusmetsikkö Tali ja kuia kesä Yhteensä Harennus 2015 Rauduskoiu Mänty Raita Asemakaaassa pääosin AR, VL kaistale. Koko alue kannattaa rentaa jos puustoa lutaan säilyttää pipuiksi tms. Siu 20 (22)

23 Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla 135 1,7 Metsämaa Tuore kangas, astaaa suo ja mustikkaturekangas 03 - Varttunut kasatusmetsikkö Tali ja kuia kesä Pieniä kallioalueita- kuio cm m kpl/ m²/ / Yhteensä Harennus 2015 Rauduskoiu Mänty Mänty Kuusi Rauduskoiu Kuusi VL, liito-oraan kulkureittinä toimia alueen osa. Alueen metsän käsit telyssä tulee turata liito-oraan liikkumismahdollisuus. Osin tonttej a. Kasupaikka pikoin kuiahko kangas ,7 Metsämaa Tuore kangas, astaaa suo ja mustikkaturekangas 04 - Uudistuskypsä metsikkö Yhteensä Harennus 2015 Kuusi Kuusi Rauduskoiu Mänty Mänty Raita Kuusi Rauduskoiu Rauduskoiu Siu 20 (23) Alikasosryhmien apauttamista rennuksen yhteydessä. Yksittäin ohue hkoa lahopuuta.

24 Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla 145 1,5 Metsämaa Lehtomainen kangas, astaaa suo ja ruohoturekangas 04 - Uudistuskypsä metsikkö kuio cm m kpl/ m²/ / Yhteensä Haapa Raita Harmaaleppä Rauduskoiu Kuusi Rauduskoiu Kuusi Mänty Siu 20 (24) Harennus 2015, Pienpuuston hoito 2015 Alikasoksessa mm. pihlajaa, raitaa, aahteraa ja tuomea. n lki kulkee polku ja puhelin- tms. linja. Muutama pystyynkuollut kuusi. Os a puista huonokuntoisia, lähinnä kuusia. Osa rungoista oidaan jättää lahopuiksi kuiolle, kuusen rungot pitää kuitenkin karsia oksista. Eri tyisesti pohjoisosassa puusto huonokuntoista ja kuusia poistetaan tält ä osaa runsaammin, rennuksessa syntyiin aukkoihin oisi istuttaa e sim. arjostusta kestäää lehmusta.

25 Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla 146 1,9 Metsämaa (ja ruohoturekangas) Hienojakoinen 03 - Varttunut kasatusmetsikkö Kesä Tuomia- kuio cm m kpl/ m²/ / Yhteensä Harennus 2015 Mänty Kuusi Mänty Rauduskoiu Kuusi Rauduskoiu Vaahtera Tuomi Rauduskoiu Kuusi pohjoisreunalla, mänty eteläpuolella. Männyn alla alikasos tihe ä, erityisesti tuomea runsaasti. Jalot lehtipuut säästetään ,6 Metsämaa (ja ruohoturekangas) 03 - Varttunut kasatusmetsikkö Yhteensä Harennus 2011 Mänty Kuusi Kuusi Mänty Rauduskoiu Rauduskoiu Siu 20 (25) Yleiskaaa AP. Entinen niitty tms.

26 Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla 151 2,2 Metsämaa Tuore kangas, astaaa suo ja mustikkaturekangas 03 - Varttunut kasatusmetsikkö kuio cm m kpl/ m²/ / Yhteensä Pienpuuston hoito 2015 Mänty Mänty Rauduskoiu Rauduskoiu Kuusi Kuusi Siu 20 (26) Paikoin kiinen ,8 Metsämaa Tuore kangas, astaaa suo ja mustikkaturekangas 03 - Varttunut kasatusmetsikkö Yhteensä Rauduskoiu Rauduskoiu Kuusi Kuusi Mänty Mänty Harennus 2015 Paikoin kiinen.

27 Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla 153 0,8 Metsämaa Tuore kangas, astaaa suo ja mustikkaturekangas 03 - Varttunut kasatusmetsikkö kuio cm m kpl/ m²/ / Yhteensä Harennus 2015 Kuusi Kuusi Mänty Rauduskoiu Rauduskoiu Siu 20 (27) Yleiskaaa A. Sähkölinja kuion lki. Alarinne omt. Harakseltaan kuo lleita pystykuusia ,2 Metsämaa Lehtomainen kangas, astaaa suo ja ruohoturekangas 03 - Varttunut kasatusmetsikkö Tali Yhteensä Kuusi Kuusi Mänty Rauduskoiu Rauduskoiu Vaahtera Vaahtera Haapa Harennus 2015 Lehtolaikkuja (piste ja rajaus). Tammi, läpimitta 24 cm. Kenttäkerros ähentynyt arjostuksen takia. Liito-oraalle jokseenkin soeltua met sikkö (Luontotieto Keiron Oy kartoitus 2004). Lehtipuut säästetään ja kolopuiden ympärille jätetään tiheämminpuustoa.

28 Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla 155 1,0 Metsämaa (ja ruohoturekangas) Hienojakoinen 02 - Nuori kasatusmetsikkö kuio cm m kpl/ m²/ / Yhteensä Mänty Teraleppä Rauduskoiu Raita Teraleppä Nuoren metsän kunnostus 2015 Siu 20 (28) Eteläosa metsittynyt niitty. Pohjoisosan tiheä, lähinnä arttunutta tu omea, myös raitaa ja aahteraa, kasaa osa käsittelyn ulkopuolelle. K uiolla muutama anhempi teraleppä ja kookas mänty. Ylispuut säilytet ään ,2 Metsämaa (ja ruohoturekangas) Hienojakoinen 03 - Varttunut kasatusmetsikkö Tali Yhteensä Kuusi Kuusi Rauduskoiu Haapa Rauduskoiu Harennus ,6 Metsämaa Tuore kangas, astaaa suo ja mustikkaturekangas 03 - Varttunut kasatusmetsikkö Yhteensä Mänty Mänty Rauduskoiu Harennus 2015

29 Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla kuio cm m kpl/ m²/ / Siu 20 (29) lla pieni umpeen kasanut lampi, an sorakuoppa tms?? Ulkoilure ittejä, ilmajohtoja. Harennus kahteen kertaan koska puusto kasanut p itkään tiheässä ja latukset supistuneet, suuri lumi- ja tuulituhorisk i jos rennetaan kerralla oimakkaasti. Ensimmäinen rennus heti, toinen suunnitelmakauden lopussa ,5 Metsämaa (ja ruohoturekangas) Hienojakoinen 02 - Nuori kasatusmetsikkö Tali Haapoja-, Raitoja-, Entinen maatalousmaa- Yhteensä Harmaaleppä Hieskoiu Hieskoiu Kuusi Teraleppä Hieskoiu Aikanaan pelloksi ojitettu korpi. Lounaiskärki rempipuustoinen: muuta kuiota arttuneempaa rauduskoiua, myös tuomipensas, apoja. Leppiä ojan arrella. Harennetaan koiua, rennus tekee tilaa kuusialikasokselle. Myöhemmin kuusia apautetaan lisää. Haaat, lepät, raidatja lahopuut säästetään. Osa alueesta kaaoitettu suojaiheralueeksi; kuusta kasatetaan koiun seassa talisen suojaaikutuksen uoksi, tie lähellä. Harennus 2015

30 Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla 160 0,3 Metsämaa Tuore kangas, astaaa suo ja mustikkaturekangas 04 - Uudistuskypsä metsikkö kuio cm m kpl/ m²/ / Yhteensä Pienpuuston hoito 2009 Mänty Rauduskoiu Kuusi Rauduskoiu Raita Pihlaja Kuusi Pihlaja Siu 20 (30) Pienpuustonhoidon yhteydessä poistetaan puita ilmajohtojen ympäriltä ,2 Metsämaa Tuore kangas, astaaa suo ja mustikkaturekangas Y1 - Ylispuustoinen taimikko Pieniä kallioalueita-, Vaahteroita- Yhteensä Haapa Haapa Mänty Mänty Kuusi Rauduskoiu Rauduskoiu Kasupaikka osin omt. Länsinurkassa lehtolaikku jossa, mm. aahteraa j a apaa. Lakiosat kuiahkoa kangasta. Taimikko paikoin tiheämpi, paik oin rempi. Taimikonrennus 2015

31 Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla 164 0,4 Metsämaa Tuore kangas, astaaa suo ja mustikkaturekangas Kiinen keskikarkea tai karkea 02 - Nuori kasatusmetsikkö kuio cm m kpl/ m²/ / Yhteensä Harennus 2015 Mänty Mänty Kuusi Rauduskoiu Mänty Haapa Siu 20 (31) Reitin arrelta poistetaan rennuksen yhteydessä an rauduskoiu ,6 Kitumaa Kalliomaa ja hietikko Kallio tai kiikko lla leikkipaikka. Muutama pienehkö kuollut mänty.

32 Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla 166 0,6 Metsämaa Tuore kangas, astaaa suo ja mustikkaturekangas 03 - Varttunut kasatusmetsikkö Kesä kuio cm m kpl/ m²/ / Yhteensä Harennus 2015 Mänty Mänty Rauduskoiu Kuusi Kuusi Haapa Siu 20 (32) 166 0,7 Metsämaa (ja ruohoturekangas) 03 - Varttunut kasatusmetsikkö Tali Yhteensä Harmaaleppä Kuusi Rauduskoiu Harmaaleppä Teraleppä Hieskoiu Raita Erikoiskkuu 2015 lla an rakennuksen kiijalka. Alikasoksessa aahteraa, rmaa leppää. Lehtipuustoisuuden säilyttämiseksi nuoria kuusia oi raiata, ei muita toimenpiteitä.

33 Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla 168 0,6 Metsämaa Tuore kangas, astaaa suo ja mustikkaturekangas 02 - Nuori kasatusmetsikkö Tali kuio cm m kpl/ m²/ / Yhteensä Ensirennus 2015 Kuusi Rauduskoiu Raita Rauduskoiu Haapa Rauduskoiu Kuusi Kuusi Mänty Siu 20 (33) Osin turekangasta. Kasatuskelpoista alikasosta säästetään ,6 Metsämaa Tuore kangas, astaaa suo ja mustikkaturekangas T2 - Taimikko yli 1,3 m Yhteensä Rauduskoiu Rauduskoiu Mänty Kuusi Taimikonrennus 2009

34 Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla 171 4,4 Metsämaa (ja ruohoturekangas) Hienojakoinen 03 - Varttunut kasatusmetsikkö Tali Entinen maatalousmaa- kuio cm m kpl/ m²/ / Yhteensä Harennus 2015 Raita Rauduskoiu Mänty Mänty Teraleppä Harmaaleppä Kuusi Harmaaleppä Rauduskoiu Kuusi Teralepät ojan arrella. Pohjoisosa kuusialtainen. Suositaan lehtipuita ja kuusta ,0 Metsämaa (ja ruohoturekangas) 03 - Varttunut kasatusmetsikkö Lampi- Yhteensä Mänty Mänty Rauduskoiu Rauduskoiu Kuusi Haapa Raita Lammen ympärillä rmaaleppää. Kuusi pohjoisosassa. Tienreunaesakoiden raiaus, paikoin tienreunoilla tiheästi mm. raitaa., Näkymää aataan 20 m teiden arsilta metsään. Jalot lehtipuut, sekä hyäkuntoinen alikasos säästetään. Nuoren metsän kunnostus 2015 Siu 20 (34)

35 Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla 183 0,8 Metsämaa (ja ruohoturekangas) 03 - Varttunut kasatusmetsikkö Tienarsimetsä- kuio cm m kpl/ m²/ / Yhteensä Harennus 2009 Rauduskoiu Rauduskoiu Raita Kuusi Kuusi Harmaaleppä Siu 20 (35) 184 0,6 Metsämaa (ja ruohoturekangas) Hienojakoinen 03 - Varttunut kasatusmetsikkö Tienarsimetsä- Yhteensä Mänty Rauduskoiu Rauduskoiu Mänty Raita Raita Pienpuuston hoito 2015

36 Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla 185 0,5 Metsämaa (ja ruohoturekangas) 03 - Varttunut kasatusmetsikkö Tali kuio cm m kpl/ m²/ / Yhteensä Harennus 2015 Kuusi Rauduskoiu Haapa Kuusi Siu 20 (36) 186 0,5 Metsämaa (ja ruohoturekangas) Hienojakoinen 04 - Uudistuskypsä metsikkö Tali ja kuia kesä Entinen maatalousmaa- Yhteensä Rauduskoiu Haapa Haapa Kuusi Rauduskoiu Kuusi Harennus 2015

37 Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla 194 1,0 Metsämaa Kuiahko kangas, astaaa suo ja puolukkaturekangas Y1 - Ylispuustoinen taimikko Tali ja kuia kesä kuio cm m kpl/ m²/ / Yhteensä Taimikonrennus 2015 Mänty Rauduskoiu Kuusi Kuusi Hieskoiu Hieskoiu Mänty Mänty Siu 20 (37) Myös pienempiä kuusia. Taimikonhoidossa suositaan mäntyä kasupaikan t akia ,9 Metsämaa Kuiahko kangas, astaaa suo ja puolukkaturekangas Y1 - Ylispuustoinen taimikko Tali ja kuia kesä Pieniä kallioalueita, Soistuneita painanteita Yhteensä Kuusi Mänty Hieskoiu Mänty Kuusi Hieskoiu Mänty Kuusi Rauduskoiu Kallioalueiden ja kangasmetsän mosaiikki. Taimikko epätasainen. Suositaan mäntyä. Taimikonrennus 2015

38 Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla 206 0,2 Metsämaa Kuiahko kangas, astaaa suo ja puolukkaturekangas Y1 - Ylispuustoinen taimikko kuio cm m kpl/ m²/ / Yhteensä Taimikonrennus 2015 Mänty Mänty Rauduskoiu Rauduskoiu Mänty Rauduskoiu Kuusi Taimikko muuten melko ra mutta paikoin tiheitä kohtia, erityisesti pohjoisosassa tiheä taimikko. Pohjoisosassa myös sähkölinja, linjanalu s raiataan samalla. n pohjoisosa reheämpi. Myös eteläreunassa t ienreunan raiaus, tienreunassa tiheästi nuorta lehtipuustoa ja kuusia. Samalla raiataan kuion 207 tienreunapuustoa. Siu 20 (38)

39 Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla 207 1,3 Metsämaa Kuiahko kangas, astaaa suo ja puolukkaturekangas 03 - Varttunut kasatusmetsikkö Tali Pieniä kallioalueita- kuio cm m kpl/ m²/ / Yhteensä Harennus 2015 Rauduskoiu Rauduskoiu Mänty Mänty Kuusi Kuusi Raita Kuusi Rauduskoiu Harakseltaan ohuehkoa ja keskijäreää kuusilahopuuta, osa alunperin ra iattuja kuusia. Tienarren raiaus kuion 206 raiauksen yhteydessä. Muutamia järeitä anhemman sukupolen mäntyjä ,8 Metsämaa Tuore kangas, astaaa suo ja mustikkaturekangas 03 - Varttunut kasatusmetsikkö Yhteensä Kuusi Rauduskoiu Rauduskoiu Kuusi Mänty Mänty Rauduskoiu Siu 20 (39) Harennus 2015, Pienpuuston hoito 2015

257 449 2 623 / 0 257 449 2 671 / 7 119 257 449 2 538 / 8 174 257 449 2 152 / 1

257 449 2 623 / 0 257 449 2 671 / 7 119 257 449 2 538 / 8 174 257 449 2 152 / 1 TAPIO ForestKIT 6.11.2015 257 449 2 538 / 9 99 500 m 88 87 100 85 80 76 77 78 79 138 257 449 2 118 / 0 141142 257 449 2 152 / 0 140 143 145 146 147 149 139144 150 148 257 449 2 671 / 8 153 151 257 449

Lisätiedot

TAPION. Yhteenveto metsänhoitotöistä. Liite PatuL 2/25.3.2015. Kiireelliset metsänhoityöt. Metsänhoitotyöt vuosina 2016-2019

TAPION. Yhteenveto metsänhoitotöistä. Liite PatuL 2/25.3.2015. Kiireelliset metsänhoityöt. Metsänhoitotyöt vuosina 2016-2019 TAPION Liite PatuL 2/25.3.2015 Yhteeneto metsänhoitotöistä Kiireelliset metsänhoityöt Työlaji Ennakkoraiaus Laikutus Nuoren metsän kunnostus Pienpuuston hoito Rauduskoiun istutus Taimikonrennus Pinta-ala,

Lisätiedot

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) 26.3.2015

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) 26.3.2015 Siu 20 (1) 26.3.2015 luettelo Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu lla 89 0,4 Metsämaa Tuore kangas,

Lisätiedot

Yhteensä 35 71 129 8 117 15.9 14.4 994 18.0 5.5 Mänty 35 63 115 8 104 16.0 14.5 869 16.0 4.8 Kuusi 35 8 14 1 13 15.0 14.0 125 2.0 0.

Yhteensä 35 71 129 8 117 15.9 14.4 994 18.0 5.5 Mänty 35 63 115 8 104 16.0 14.5 869 16.0 4.8 Kuusi 35 8 14 1 13 15.0 14.0 125 2.0 0. Siu 20 (1) Kannasto 743-425-5-221 3.6.2015 luettelo Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla

Lisätiedot

Yhteensä 70 185 204 114 88 25.0 21.0 485 21.0 5.2 Mänty 70 160 176 105 70 25.0 21.0 414 18.0 4.6 Hieskoivu 70 25 28 9 18 25.0 21.0 71 3.0 0.

Yhteensä 70 185 204 114 88 25.0 21.0 485 21.0 5.2 Mänty 70 160 176 105 70 25.0 21.0 414 18.0 4.6 Hieskoivu 70 25 28 9 18 25.0 21.0 71 3.0 0. Siu 20 (1) Nimetön 623-423-5-127 24.9.2014 luettelo Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla

Lisätiedot

Hakkuumäärä hakkuutavoittain

Hakkuumäärä hakkuutavoittain Hakkuumäärä kkuutaoittain 2015-2024 Tässä suunnitelmassa ehdotettujen kkuiden mukainen kantoratulo on uosina 2015-2019: 142234 ja uosina 2020-2024: 0 Liite PatuL 1 / 24.9.2015 Siu 11a 28.8.2015 Hakkuutapa

Lisätiedot

Kuvioluettelo. LAPPEENRANTA / Alue 358 / Metsäsuunnitelma 1 / MÄNNISTÖ / Lohko 2. 31 1,1 Kuivahko kangas. 2 2 1800 1 1,9 kangasmaa Rauduskoivu 6 2 4

Kuvioluettelo. LAPPEENRANTA / Alue 358 / Metsäsuunnitelma 1 / MÄNNISTÖ / Lohko 2. 31 1,1 Kuivahko kangas. 2 2 1800 1 1,9 kangasmaa Rauduskoivu 6 2 4 LAPPEENRANTA / Alue 358 / Metsäsuunnitelma 1 / MÄNNISTÖ / Lohko 2 Kuio Kuioluettelo Kasupaikka ja kehitysluokka Puustotiedot Toimenpiteet ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa,

Lisätiedot

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) VAARANPÄÄ

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) VAARANPÄÄ Siu 20 (1) VAARANPÄÄ 620-405-62-17 4.5.2015 luettelo Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla

Lisätiedot

Kuvioluettelo ROVANIEMI / Alue 15 / Metsäsuunnitelma 1 / AAVASAKSANNELONEN / Lohko 3

Kuvioluettelo ROVANIEMI / Alue 15 / Metsäsuunnitelma 1 / AAVASAKSANNELONEN / Lohko 3 Kuioluettelo ROVANIEMI / Alue 15 / Metsäsuunnitelma 1 / AAVASAKSANNELONEN / Lohko 3 Kuio Kasupaikka ja kehitysluokka Puustotiedot Toimenpiteet ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku,

Lisätiedot

Lillhemt Luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma Liite 13: Kuvioluettelo

Lillhemt Luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma Liite 13: Kuvioluettelo Lillhemt Luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma 2014 2024 Liite 13: Kuioluettelo 05.12.2014 Siu 1 ESPOO / Alue 1 / Metsäsuunnitelma 34 / Lillhemt / Palsta 1 / Lohko 34 Kuio Kuioluettelo Kasupaikka ja kehitysluokka

Lisätiedot

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) LEVÄLÄ

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) LEVÄLÄ Siu 20 (1) LEVÄLÄ 620-406-9-38 16.6.2015 luettelo Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu lla 1 1,0

Lisätiedot

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) LEVÄLÄ

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) LEVÄLÄ Siu 20 (1) LEVÄLÄ 620-406-9-38 16.6.2015 luettelo Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu lla 34 0,8

Lisätiedot

Vesirattaanmäen hoito- ja käyttösuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/26

Vesirattaanmäen hoito- ja käyttösuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/26 Vesirattaanmäen hoito- ja käyttösuunnitelma 2015-2025 LIITE 13: Kuvioluettelo 23.3.2015 Sivu 1/26 101 0,70 Kuivahko kangas Taimikko yli 1,3 m Kataja Avoin alue ja näkymä (B4) Myös kelirikon aikana Rauduskoivu

Lisätiedot

,14 ha

,14 ha 593-429- 63,14 593-429- 63,14 Letenselänne kt. 593-429- Peruskartta Mittakaaa 1:10000 1 Copyright Maanmittauslaitos /Copyright Lantmäterierket Koordinaatisto ETRS-TM35FIN Keskipiste (492574, 6890138) Tulostettu

Lisätiedot

Määräalapalsta n.35,6 ha Tila 14,4 ha

Määräalapalsta n.35,6 ha Tila 14,4 ha 167-415- Määräalapalsta n.35,6 167-415-17-54 Tila 14,4 Koikkalansalo kt. 167-415- Markkasuo kt.167-415-17-54 Markkasuo Mittakaaa 1:7500 Koordinaatisto Keskipiste Tulostettu ETRS-TM35FIN (673240, 6936787)

Lisätiedot

,95 ha ,26 ha

,95 ha ,26 ha 402-416-3-74 24,95 402-416-3-90 9,26 402-416-3-74 24,95 402-416-3-90 9,26 Teirimäki kt. 402-416-3-74 Teerisuo kt. 402-416-3-90 Peruskartta Mittakaaa 1:5000 Koordinaatisto Keskipiste Tulostettu ETRS-TM35FIN

Lisätiedot

Liite 1. Mustavuoren maastokatselmuksen muistio

Liite 1. Mustavuoren maastokatselmuksen muistio Liite. Mustauoren aastokatseluksen uistio Aika Paikka Läsnä.. klo 9.. Siuruainen Antti Mikkola Jyri Metsäsuunnittelija Järjestöedustaja Koollekutsuja Mustauoren aastokäynnin uistio Luontojärjestöt ehdottiat

Lisätiedot

Miilukorven luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/18

Miilukorven luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/18 Miilukorven luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma 2015-2025 LIITE 13: Kuvioluettelo 23.3.2015 Sivu 1/18 126 0,69 Tuore kangas Uudistuskypsä metsikkö Mänty Ulkoilu- ja virkistysmetsä (C2) Vain kun maa on

Lisätiedot

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) VAARANPÄÄ

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) VAARANPÄÄ Siu 20 (1) VAARANPÄÄ 620-405-62-17 4.5.2015 luettelo Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu lla 1 1,2

Lisätiedot

Kuvioluettelo. Kasvupaikka ja kehitysluokka Puustotiedot Toimenpiteet puulaji v m3/kuvio m3/ha 12 1,0 Tuore kangas Hienojakoinen kangasmaa.

Kuvioluettelo. Kasvupaikka ja kehitysluokka Puustotiedot Toimenpiteet puulaji v m3/kuvio m3/ha 12 1,0 Tuore kangas Hienojakoinen kangasmaa. ROVANIEMI / Alue 26 / Metsäsuunnitelma 999 / ALAPEHKONEN / Lohko 8 Kuio Kuioluettelo ikä, tilauus tukkia, kuitua, pituus, runkoluku, ppa, kasu, kuiolla 12 1,0 Tuore kangas 100 68 69 8 58 16 12 720 11 1,8

Lisätiedot

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille 2012-2021

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille 2012-2021 Teisko Aitolahden etsäsuunnitela uosille 2012-2021 Lohko 55 Terälahti Metsikkökuioittainen seloste Kaupunkikehitysryhä Kiinteistötoii PL 487 33101 Tapere kiinteistotoii@tapere.fi Kannen kua: Joanna Aalto

Lisätiedot

Kuviokirja 2014. Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Kasvu m³/ha/v. Kui- tua. Hakkuu. tua 4,0. Kasvu. Kui- Hakkuu. tua.

Kuviokirja 2014. Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Kasvu m³/ha/v. Kui- tua. Hakkuu. tua 4,0. Kasvu. Kui- Hakkuu. tua. Kunta Alue Ms 90 828 70 kirja 2014 Osa 8 Sivu 1 / 8 paikka Kunta 90 Alue 828 Ms 70 SIRKKALA Vallitseva jakso 16 5 1800 6 5 19 4,0 16 4 1600 6 5 16 3,4 Rauduskoivu 14 1 200 6 7 2 0,5 Nuoren metsän kunnostus

Lisätiedot

Kuviokirja Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuuv. Kui- tua. Kasvu m³/ha/v. tua 1,4. Hakkuu. Kasvu. Kui- tua.

Kuviokirja Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuuv. Kui- tua. Kasvu m³/ha/v. tua 1,4. Hakkuu. Kasvu. Kui- tua. Kunta Alue Ms 593 463 42 kirja 2017 Osa 8 Sivu 1 / 9 paikka Kunta 593 Alue 463 Ms 42 MYLLYRINNE Vallitseva jakso 10 1 3 2 4 0 0 1,4 8 0 200 3 3 1 0 0 0,2 10 1 1400 3 3 3 0 0 1,2 Taimikon hoito 2020-2022

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) Halkoiita 263-410-10-47 24.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 1 3,5 Halkoiita 263-410-10-47 Kuia kangas,

Lisätiedot

Kuviotiedot Kunta Alue Ms pääpuulaji. Monimuotoisuus ja erityispiirteet C1 Lähimetsä Osin aukkoinen. Monimuotoisuus ja erityispiirteet

Kuviotiedot Kunta Alue Ms pääpuulaji. Monimuotoisuus ja erityispiirteet C1 Lähimetsä Osin aukkoinen. Monimuotoisuus ja erityispiirteet Kunta Alue Ms 169 1 3 Kuvio Pa, ha Kasvupaikka ja Kuviotiedot 2016 Sivu 1 / 15 Kunta 169 Alue 1 Ms 3?? jne. Lohko 1 123 0,7 Kuiva kangas ja vastaava suo Nuori kasvatusmetsikkö 40 59 41 8 0 0 0 19 7 2 2

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) PUOLAMÄKI 291-413-9-30 3.5.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 1 5,5 PUOLAMÄKI 291-413-9-30 Lehtoainen kangas, astaaa

Lisätiedot

Kuvioluettelo. tilavuus m3/ha. m3/kuvio. Rauduskoivu 25 107 124 117 15 16 1090 17 8,8. Hakkuutapa ja lisätiedot Kiireellisyys Korjuuaika kantorahatulo

Kuvioluettelo. tilavuus m3/ha. m3/kuvio. Rauduskoivu 25 107 124 117 15 16 1090 17 8,8. Hakkuutapa ja lisätiedot Kiireellisyys Korjuuaika kantorahatulo Kuio Kasupaikka ja kehitysluokka 1 0,9 Lehtomainen kangas Nuori kasatusmetsikkö Kuioluettelo / 11.11.2013 Siu 19/1 a, / a, / läpimitta, cm pituus, m runkoluku, kpl/ m2/ // Yhteensä 25 107 124 117 15 16

Lisätiedot

n.20,5 ha

n.20,5 ha 476-406-0- n.20,5 476-406-0- n.20,5 Maununsuo kt. 476-406-0- Peruskartta Mittakaava :5000 Koordinaatisto Keskipiste Tulostettu ETRS-TM35FIN (508095, 6988752) Copyright Maanmittauslaitos 206/Copyright Lantmäteriverket

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) KAPERVUORI 283-417-7-53 14.9.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 1.1 0,8 KAPERVUORI 283-417-7-53 Kuiahko kangas, astaaa

Lisätiedot

Peruskuvioluettelo. Pituus m. Määrä/ha m 3 tai kpl. Kuusi 64 5,7 27 kpl 0. Mänty 64 6,0 220 kpl 0 0,1. keskiarvo 64 5,9 242 kpl 0

Peruskuvioluettelo. Pituus m. Määrä/ha m 3 tai kpl. Kuusi 64 5,7 27 kpl 0. Mänty 64 6,0 220 kpl 0 0,1. keskiarvo 64 5,9 242 kpl 0 Peruskuioluettelo Kuio 71 1,9 ha Inentoitu Joutoaa, äntyaltainen räe Kuusi 64 5,7 27 kpl 0 3 /ha Mänty 64 6,0 220 kpl 0 0,1 Yhteensä 6 3 keskiaro 64 5,9 242 kpl 0 ja /ha Kuio 72 2,3 ha kuiahko kangas,

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) Barkolli 434-479-2-20 26.9.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 25 3,4 Barkolli 434-479-2-20 Kiinen keskikarkea tai karkea

Lisätiedot

MAUNULAN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2021

MAUNULAN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2021 MAUNULAN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2021 Helsingin kaupunki Rakennusirasto 2012 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Maunulan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille 2012-2021 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Kuviokirja Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuu. Kasvu m³/ha/v. Kui- tua. tua 9,8. Hakkuu. Kasvu. Kui- tua.

Kuviokirja Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuu. Kasvu m³/ha/v. Kui- tua. tua 9,8. Hakkuu. Kasvu. Kui- tua. Kunta Alue Ms 420 599 517 kirja 2015 Osa 8 Sivu 1 / 5 paikka Kunta 420 Alue 599 Ms 517 HEIKKIMÄKI Vallitseva jakso 44 17 600 20 17 136 43 90 9,8 35 0 14 19 15 3 1 2 0,3 45 7 232 20 15 54 29 24 3,7 45 7

Lisätiedot

Kuviokirja Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuuv. Kui- tua. Kasvu m³/ha/v. tua 18,9. Kasvu. Kui- Hakkuu. tua.

Kuviokirja Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuuv. Kui- tua. Kasvu m³/ha/v. tua 18,9. Kasvu. Kui- Hakkuu. tua. Kunta Alue Ms 420 558 502 kirja 2015 Osa 8 Sivu 1 / 9 paikka Kunta 420 Alue 558 Ms 502 TYRYNLAHTI Vallitseva jakso 31 40 2151 15 13 275 11 243 31 40 2151 15 13 275 11 243 18,9 18,9 Ensiharvennus 2015 2017

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) 30.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 544 0,6 MIELAKKA I 286-404-4-67 Lehtoainen kangas, astaaa suo

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) SUORANTA 623-425-2-14 10.5.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 1 1,1 SUORANTA 623-425-2-14 ja ustikkaturekangas T2 -

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) Väliäki 316-401-2-47 3.5.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 1 1,4 Väliäki 316-401-2-47 Hienojakoinen Lisätiedot Kuusten

Lisätiedot

Maanmittauslaitos 2015 Lupanumero 3069/MML/14 Karttakeskus 2015

Maanmittauslaitos 2015 Lupanumero 3069/MML/14 Karttakeskus 2015 RN:o 15:1/1 n. 2,5 ha RN:o 2:131 18,5 ha RN:o 2:87/0 37,1 ha Maanmittauslaitos 2015 Lupanumero 3069/MML/14 Karttakeskus 2015 n. 2,5 ha RN:o 15:1/1 RN:o 2:87/0 37,1 ha RN:o 2:131 18,5 ha Raimola 595-427-2-87/0

Lisätiedot

KONGINKANGAS. Lohko Kuvio Ala Kasvupaikka maalaji Kehitysluokka. 21 1 0,2 kangas, lehtomainen kangas hienoainesmoreeni 3

KONGINKANGAS. Lohko Kuvio Ala Kasvupaikka maalaji Kehitysluokka. 21 1 0,2 kangas, lehtomainen kangas hienoainesmoreeni 3 KONGINKANGAS Konginkankaan taajama koostuu kuvioista 1-3 ja 5-19. Alueen kaavamerkinnät ovat VL, VU, VP ja VK. Alueen kaikki kuviot ovat asutuksen välittömässä läheisyydessä. Hoitoluokitukseltaan kuviot

Lisätiedot

Hoidon periaatteet ja yksityiskohdat

Hoidon periaatteet ja yksityiskohdat TOISPUOLISENPUISTON JA SILAPUISTON HOITOSUUNNITELMA Yleistä Suunnitelma käsittää Raudikonkujan ja Raudikonkadun välisen sekä Silakadun ja Hussankadun väliset puistoalueet. Yleisellä tasolla suunnitelman

Lisätiedot

Kuviokirja Kuitua. Kasvu. Hakkuu. Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, tyydyttävä (aukkoinen,harva) Kasvu. Hakkuu. Kasvu.

Kuviokirja Kuitua. Kasvu. Hakkuu. Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, tyydyttävä (aukkoinen,harva) Kasvu. Hakkuu. Kasvu. Kunta Alue Ms 49 1 32 Lohko Kuviokirja 2012 Sivu 1 / 83 Kuvio Ala paikka Kehitysluokka Pääpuulaji Osa 8 Kunta 49 Alue 1 Ms 32 1 100 0,2 ha Muu maa B3 Maisemaniitty ja laidunalue Kevyenliikenteenreitti.

Lisätiedot

Kuviokirja 2012. Kasvu tua. Hakkuu. Kui- tua 7,5. --------- Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuu. Kui- Kasvu. tua.

Kuviokirja 2012. Kasvu tua. Hakkuu. Kui- tua 7,5. --------- Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuu. Kui- Kasvu. tua. Kunta Alue Ms 694 1 10 kirja 2012 Osa 8 Sivu 1 / 62 paikka Kunta 694 Alue 1 Ms 10 MÄNTYNIEMI II jne. 10 1 0,8 ha Metsämaa Kangas Lehtomainen kangas ja vastaava suo 04 Uudistuskypsä metsikkö Vallitseva

Lisätiedot

SOMERON KOKKAPÄÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA

SOMERON KOKKAPÄÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA SOMERON KOKKAPÄÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA LUONNONHOITO-LIFE Tammikuu 2015 Helena Lunden Metsähallitus Etelä-Suomen luontopalvelut Someron Kokkapään luonnonhoitotyöt ja toimenpidesuunnitelma ovat osa luonnonhoito-life

Lisätiedot

KÄPYLÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2019

KÄPYLÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2019 KÄPYLÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2019 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2009 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Käpylän luonnonhoitosuunnitela

Lisätiedot

Liite 9 kohtaiset suunnitelmataulukot 1/3 kuvioiden perustiedot 1/10 1 0,0563 2 04 1 32 20 29 91 Omakotitalotonttien välinen lähimetsä. Komea vanha männikkö, alla kuusikko 2 0,0356 3 04 1 26 20 25 114

Lisätiedot

Kantakaupungin yleiskaava. Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa. Tammikuu 2010 Mattias Kanckos

Kantakaupungin yleiskaava. Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa. Tammikuu 2010 Mattias Kanckos Kantakaupungin yleiskaava Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa Tammikuu 2010 Mattias Kanckos Skolbackavägen 70 GSM: 050-5939536 68830 Bäckby info@essnature.com Finland 9. Biskop- Fattigryti

Lisätiedot

Kuvioluettelo ,0 Nuoren metsän hoito ,6 Ensiharvennus

Kuvioluettelo ,0 Nuoren metsän hoito ,6 Ensiharvennus Kuio m3/ m3/ cm m kpl/ m2/ m3// m3/kuio m3/ 19.11.2012 Siu 20/1 84 3,8 Kuiahko kangas 50 135 36 27 10 7 1880 9 3,0 Nuoren metsän hoito Kiinen keskikarkea tai karkea Mänty 55 123 33 27 11 7 1110 8 2,6 Mänty

Lisätiedot

ALA- MALMIN LUONNONHOITOSUUNNITELMA

ALA- MALMIN LUONNONHOITOSUUNNITELMA ALA- MALMIN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2019 He l s i ngi n ka upungi n r a k e nnus i r a s to Ka tu- ja pui s to- os a s to 2 00 9 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) 31.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 1 1,8 Heinäsuo I 174-420-7-1 Tuore kangas, astaaa suo Paikoin

Lisätiedot

metriä LIITE 5 PÄÄPUULAJI Pääpuulajit (kpl) Mittakaava 1:15 000 MANKKAA - NIITTYKUMPU LUONNON- JA MAISEMANHOITOSUUNNITELMA

metriä LIITE 5 PÄÄPUULAJI Pääpuulajit (kpl) Mittakaava 1:15 000 MANKKAA - NIITTYKUMPU LUONNON- JA MAISEMANHOITOSUUNNITELMA LIITE 5 PÄÄPUULAJI 122 122 121 121 118 118 120 120 117 117 116 113 113 116 103 103 105 104 104 105 110 110 116 116 112 112 102 102 100 100 114 114 111 111 TURUNVÄYLÄ 119 119 109 109 115 115 124 124 101

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) 17.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 76 0,4 RAIMOLA 595-427-2-87 Kuiahko kangas, astaaa puolukkaturekangas

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) AALTOLA 434-482-4-30 17.9.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 7 1,3 AALTOLA 434-482-4-30 8 2,2 AALTOLA 434-482-4-30 Kuiahko

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) 18.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 1 5,7 LÖYTÄNÄNAHO 921-403-7- Kuiahko kangas, astaaa puolukkaturekangas

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) LEVIKKO 576-415-6-202 14.9.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 53 1,6 LEVIKKO 576-415-6-202 Tuore kangas, astaaa suo

Lisätiedot

Toimitus nro (12) Dnro MMLm/16390/33/2012

Toimitus nro (12) Dnro MMLm/16390/33/2012 Toimitus nro 2012-425396 1 (12) HALTUUNOTTOKATSELMUKSEN PÖYTÄKIRJA Kohde: Kantatien nro 68 liikenneturvallisuuden parantaminen, liittymäjärjestelyt välillä Vieresjoki - Kivipuro, Lappajärvi Lyhennykset:

Lisätiedot

Kiertoaika. Uudistaminen. Taimikonhoito. Ensiharvennus. Harvennushakkuu

Kiertoaika. Uudistaminen. Taimikonhoito. Ensiharvennus. Harvennushakkuu Metsäomaisuuden hyvä hoito Kiertoaika Uudistaminen Taimikonhoito Ensiharvennus 1 Harvennushakkuu Metsän kiertoaika Tarkoittaa aikaa uudistamisesta päätehakkuuseen. Vaihtelee alueittain 60 120 vuotta Kierron

Lisätiedot

VARIKONNIEMEN PUUSTOINVENTOINTI 2011

VARIKONNIEMEN PUUSTOINVENTOINTI 2011 VARIKONNIEMEN PUUSTOINVENTOINTI 2011 Varikonnieen hoitotalkoot uonna 2006/ Häeenlinnan kaupunki Tforest 04.12.2013 METSIKKÖTULOSTE Kunta: 109 HÄMEENLINNA Suunnittelualue: 28 Aulanko Lohko: 5 a: Oistaja:

Lisätiedot

Metsäsuunnitelma vuosille 2013-2022

Metsäsuunnitelma vuosille 2013-2022 Sivu 1 Metsäsuunnitelma vuosille 2013-2022 Omistaja Metsänomistaja Malli Osoite Metsätie 1, 00100 HELSINKI Puhelin 050-1234567 Sähköposti matti.metsanomistaja@metsa.fi Metsäsuunnitelman pinta-alat: Metsämaa

Lisätiedot

Pituus: % havupuita 50 % lehtipuita. Koivukuitua 0,0 Lehtikuitua 0,0 Sellupuuta 0,0 0,0

Pituus: % havupuita 50 % lehtipuita. Koivukuitua 0,0 Lehtikuitua 0,0 Sellupuuta 0,0 0,0 1262 Hoitoluokka Lähimetsä Ravinteisuus Rehevä Kaavamerkintä Sijainti Hoitotavoite Kohteelle suoritetaan istutustaimien kasvuunlähdön turvaamiseksi mekaaninen heinäntorjunta. Alue on erittäin voimakkaasti

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) AITTOKANGAS 588-410-4-.9.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 327 3,0 AITTOKANGAS 588-410-4- T1 - Taiikko alle 1,3 328

Lisätiedot

VAAKONPUISTON PUISTOMETSÄSUUNNITELMA

VAAKONPUISTON PUISTOMETSÄSUUNNITELMA VAAKONPUISTON PUISTOMETSÄSUUNNITELMA Suunnitelma käsittää Vaakkolammin pohjois- ja länsipuolella olevat puiston metsäiset osat. Alue on vilkkaassa virkistyskäytössä ja kuuluu VHT 14:n mukaisessa luokituksessa

Lisätiedot

Metsäohjelma 2016 16.11.2015

Metsäohjelma 2016 16.11.2015 Metsäohjelma 2016 16.11.2015 Espoon kaupunki 2015 Metsäohjelma 2016 1 Yhteenveto Tähän metsäohjelmaan on koottu Espoon kaupungin metsissä vuoden 2016 aikana tehtävät hakkuu- ja hoitotyöt. Vuosityöohjelman

Lisätiedot

Luontokohteiden tarkistus

Luontokohteiden tarkistus LAUKAAN KUNTA Luontokohteiden tarkistus Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P29017 Raportti 1 (11) Pihlaja Tuomo Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Menetelmät... 1 3 Selvitysalueiden sijainti... 1

Lisätiedot

Sivu 1 (1) 5 km. 400 m. Kartat MML, kunnat (kopiointilupa 255/KP/10) Nimi: Kiinteistötunnus: Kunta: Palstojen lukumäärä:

Sivu 1 (1) 5 km. 400 m. Kartat MML, kunnat (kopiointilupa 255/KP/10) Nimi: Kiinteistötunnus: Kunta: Palstojen lukumäärä: 0 0 5 k 601-402-4-55 601-402-4-55 METSÄMAA Tila Pihtipudas (601) 1 Siu 1 (1) Mittakaaa 1:10 000 Kiinteistörekisterin tiedoissa oi olla puutteita ja epätarkkuuksia. Rekisteriyksikön tarkka alueellinen ulottuuus

Lisätiedot

- jl,, ' ',, I - '' I ----=-=--=--~ '.:i -

- jl,, ' ',, I - '' I ----=-=--=--~ '.:i - -~ "' ' ',, I - '' I ----=-=--=--~ - jl,, '.:i - Vedenpää Mittakaava 1 :10000 TAPIO. Koordinaatista ETRS-TM35FIN ~ Keskipiste (490822, 7065779) Tulostettu 23.6.2016?()6 26;3.:.i 10-71 1 / 0 A - TAPIO.

Lisätiedot

ARVOMETSÄ METSÄSUUNNITELMA SISÄLTÖ MAA JA PUUSTO METSÄSUUNNITELMA KUVIOKIRJA KUVIOITTAISET TOIMENPITEET KUVIOKARTAT. Suunnitelmanro: 001

ARVOMETSÄ METSÄSUUNNITELMA SISÄLTÖ MAA JA PUUSTO METSÄSUUNNITELMA KUVIOKIRJA KUVIOITTAISET TOIMENPITEET KUVIOKARTAT. Suunnitelmanro: 001 SISÄLTÖ MAA JA PUUSTO METSÄSUUNNITELMA KUVIOKIRJA KUVIOITTAISET TOIMENPITEET KUVIOKARTAT ARVOMETSÄ METSÄSUUNNITELMA..6 KUNTA TILA REK.NRO -46-89- Suunnitelanro: LAATIJA: Aleksi Vihonen, Metsäasiantuntija

Lisätiedot

Monimuotoisuus- ja erityispiirteet 2016

Monimuotoisuus- ja erityispiirteet 2016 MS-Yhdistelmätuloste Monimuotoisuus- ja erityispiirteet 2016 Kuvio Pa,ha Kasvupaikka Kehitysluokka Pääpuulaji Tilavuus, m³/ha Lohko 115 Alue 210 Ms 115 KANTOLA 23,0 0,9 Kuivahko kangas ja vastaava suo

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) Tyhjä kiinteistö 1000-1000- 8.11.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 7001 1,2 Tyhjä kiinteistö 1000-1000-

Lisätiedot

PUKINMÄKI, TAPANILA, TAPANINVAINIO, YLÄ-MALMI LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017

PUKINMÄKI, TAPANILA, TAPANINVAINIO, YLÄ-MALMI LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 PUKINMÄKI, TAPANILA, TAPANINVAINIO, YLÄ-MALMI LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2008 LUONNONHOITOSUUNNITELMA uosille 2008 2017 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Luontoselvitys, Kalliomäki , Sappee, Mira Ranta 2015 Liito-oravaselvitys,Kalliomäki , Sappee, Mira Ranta 2016 Sappee

Luontoselvitys, Kalliomäki , Sappee, Mira Ranta 2015 Liito-oravaselvitys,Kalliomäki , Sappee, Mira Ranta 2016 Sappee 25.05.2016 Luontoselvitys, Kalliomäki 635-432-3-108, Sappee, Mira Ranta 2015 Liito-oravaselvitys,Kalliomäki 635-432-3-108, Sappee, Mira Ranta 2016 Sappee kiinteistön 635 432-3-108 Kalliomäki muinaisjäännösinventointi

Lisätiedot

Riihimäen kaupungin metsäsuunnitelma 2015-2022

Riihimäen kaupungin metsäsuunnitelma 2015-2022 Riihimäen kaupungin metsäsuunnitelma 2015-2022 Tiivistelmä Metsäsuunnitelma antaa vankan pohjan metsäomaisuuden hoitoon ja sen arvonmääritykseen. Suunnitelma tehdään metsänomistajan tavoitteiden mukaisesti

Lisätiedot

RN:o 23:36. n.58,8 ha

RN:o 23:36. n.58,8 ha ?? RN:o 23:36 n.58,8 ha 0 metri Mittakaava: 1:10 000 400,0? Maanmittauslaitos 2014 Lupanumero 3069/MML/14 Karttakeskus 2014? Tammasuo 687-414-23-36 0 3 000 metri Mittakaava: 1:75 000 Maanmittauslaitos

Lisätiedot

Ulkoilumetsien hoidossa käytettävien toimenpiteiden kuvaukset Keskuspuiston luonnonhoidon yleissuunnitelma

Ulkoilumetsien hoidossa käytettävien toimenpiteiden kuvaukset Keskuspuiston luonnonhoidon yleissuunnitelma Ulkoilumetsien hoidossa käytettävien toimenpiteiden kuvaukset Keskuspuiston luonnonhoidon yleissuunnitelma 1.10.2015 Helsingin kaupunki Rakennusvirasto Keskuspuiston ulkoilumetsiä hoidetaan luonnonmukaisesti

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha. Yhteensä Mänty

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha. Yhteensä Mänty Siu 20 (1) 18.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 23 0,3 PEHKU-HUOVILA 182-414- 17-58 Kuia kangas, astaaa suo

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin metsäomaisuus. Katariina Pylsy 30.9.2015

Sastamalan kaupungin metsäomaisuus. Katariina Pylsy 30.9.2015 Sastamalan kaupungin metsäomaisuus Katariina Pylsy 30.9.2015 Metsäomaisuuden laajuus 2013 Vammala Mouhijärvi Suodenniemi Kiikoinen Äetsä Ritajärvi Yhteensä Metsämaa 823 568 289 108 203 192 Kitumaa 81 54

Lisätiedot

Håkansbölen kartanon työväenmäki Matti Liski ja Niina Alapeteri Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy PUUT 29.1.2008 LIITE 2 nro alue nro laji Suomalainen nimi halkaisija (cm) kuntoluokk a ikäluokka Muut

Lisätiedot

RN:o 2:95 2,5 ha. RN:o 2:87 n.19,3 ha

RN:o 2:95 2,5 ha. RN:o 2:87 n.19,3 ha RN:o 2:95 2,5 ha RN:o 2:87 n.19,3 ha Maanmittauslaitos 2014 Lupanumero 3069/MML/14 Karttakeskus 2014 2,5 ha Palonen 595-427-2-95 Raimola 595-427-2-87 Maanmittauslaitos 2014 Lupanumero 3069/MML/14 Karttakeskus

Lisätiedot

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille 2012-2021

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille 2012-2021 Teisko Aitolahden etsäsuunnitela uosille 2012-2021 Lohko 51 Taulasalo Metsikkökuioittainen seloste Kaupunkikehitysryhä Kiinteistötoii PL 487 33101 Tapere kiinteistotoii@tapere.fi Kannen kua: Anne Tuoinen

Lisätiedot

Toimitus nro (7) Dnro MMLm/16389/33/2012

Toimitus nro (7) Dnro MMLm/16389/33/2012 Toimitus nro 2012-425394 1 (7) HALTUUNOTTOKATSELMUKSEN PÖYTÄKIRJA Kohde: Kantatien nro 68 liikenneturvallisuuden parantaminen, liittymäjärjestelyt välillä Alajärvi/Vimpeli kuntaraja - Vieresjoki, Vimpelin

Lisätiedot

Kasvatettavan puuston määritys koneellisessa harvennuksessa

Kasvatettavan puuston määritys koneellisessa harvennuksessa Kasvatettavan puuston määritys koneellisessa harvennuksessa Etelä-Suomi Ohje hakkuukoneen kuljettajalle HARVENNUKSEN TAVOITTEET Harvennuksen tavoitteena on keskittää metsikön puuntuotoskyky terveisiin,

Lisätiedot

6 km 1750 m 6 km 1250 m 1750 m K K K 1250 m P K P 250 m 8 9 10 11 12 13 14 250 m 7 6 5 4 3 2 1 Metsikön valtapituus, m 12 10 8 6 4 2 0 30 50 70 90 110 130 150 Metsikön ikä, v MORFOLOGIA

Lisätiedot

Toppelundinpuiston lähiympäristösuunnitelma

Toppelundinpuiston lähiympäristösuunnitelma 13.5.2015 Toppelundinpuiston lähiympäristösuunnitelma Tarkastelualue Tarkastelualue sijaitsee Espoon Haukilahdessa. Alue on pääosaltaan asemakaavan Toppelundinpuistoa, ranta-alueen nimi on Toppelundinranta.

Lisätiedot

ARVOMETSÄ METSÄN ARVO 15.3.2016

ARVOMETSÄ METSÄN ARVO 15.3.2016 SISÄLTÖ MAA JA PUUSTO NETTONYKYARVO NETTOTULOT JA HAKKUUKERTYMÄT ARVOMETSÄ METSÄN ARVO 15.3.2016 KUNTA TILA REK.NRO 1234567892 LAATIJA: Antti Ahokas, Metsäasiantuntija 2 KASVUPAIKKOJEN PINTAALA JA PUUSTO

Lisätiedot

Kauniaisten luonnonhoitosuunnitelma 2012-2021

Kauniaisten luonnonhoitosuunnitelma 2012-2021 Kauniaisten luonnonhoitosuunnitela 2012-2021 Sisällys 1 Suunnitela-alue 1.1 Suunnitelan periaatteet 2 Suunnitelan toteutus 2.1 Tiedottainen keväällä 2010 ja koenttipyyntö asukkaille 2.2 Maastoinventointi

Lisätiedot

Heinijärvien elinympäristöselvitys

Heinijärvien elinympäristöselvitys Heinijärvien elinympäristöselvitys Kuvioselosteet Kuvio 1. Lehto Kuviolla kahta on lehtotyyppiä. Ylempänä tuoretta runsasravinteista sinivuokko-käenkaalityyppiä (HeOT) ja alempana kosteaa keskiravinteista

Lisätiedot

METSO KOHTEEN LIITTEET

METSO KOHTEEN LIITTEET METSO KOHTEEN LIITTEET xxxxxx, xxx-xxx-x-xx 1 Tilan xxxx omistus 2 2 Suojeluun esitettävän metsän kasvupaikka- 2-7 ja puustotiedot kuvioittain 3 Karttarajaus 7 4 Suojelualueen lyhyt kuvaus 8 5 Kohteen

Lisätiedot

Toimitus nro 2012-425376 1 (7) Dnro MMLm/16387/33/2012

Toimitus nro 2012-425376 1 (7) Dnro MMLm/16387/33/2012 Toimitus nro 2012-425376 1 (7) HALTUUNOTTOKATSELMUKSEN PÖYTÄKIRJA Kohde: Kantatien nro 68 liikenneturvallisuuden parantaminen, liittymäjärjestelyt välillä Alajärvi, Hoisko - Alajärvi/Vimpeli kuntaraja,

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Luontoselvitys. Työ: 26016. Turku, 02.05.2013

EURAJOEN KUNTA. Luontoselvitys. Työ: 26016. Turku, 02.05.2013 EURAJOEN KUNTA Hirveläntien Peräpellontien alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Luontoselvitys Työ: 26016 Turku, 02.05.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.fmcgroup.fi

Lisätiedot

METSO-kriteereihin liittyviä lisätietoja inventoiduista metsäkuvioista. Kuvioiden numerointi on sama kuin metsäsuunnitelmassa.

METSO-kriteereihin liittyviä lisätietoja inventoiduista metsäkuvioista. Kuvioiden numerointi on sama kuin metsäsuunnitelmassa. Liite 2. METSO-kriteereihin liittyviä lisätietoja inventoiduista metsäkuvioista. Sikosaari Kuvioiden numerointi on sama kuin metsäsuunnitelmassa. Kuvio 3 Kuvio on pääosin täyttömaa-alueelle syntynyttä

Lisätiedot

METSÄ SUUNNITELMÄ 2013 2027

METSÄ SUUNNITELMÄ 2013 2027 METSÄ SUUNNITELMÄ 2013 2027 Omistaja: Itä-Suomen yliopisto Osoite: Yliopistokatu 2, 80101 Joensuu Tila: Suotalo 30:14 Kunta: Ilomantsi 2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 METSÄN NYKYTILA... 4 2.1 Kasvupaikkojen

Lisätiedot

Hakkuut kuvioittain vuosina 2015-2024

Hakkuut kuvioittain vuosina 2015-2024 Sivu 13 12.5.2015 Hakkuut kuvioittain vuna 2015-2024 Kuvio Hakkuutapa Korjuu- Ehdotettu Pinta- Hakkuumäärä yhteensä ja puutavaralajeittain Lisäksi energiapuuta, m³ Tulot ja menot, 20 Harvennus Talvi 2015

Lisätiedot

Kuvioluettelo. ESPOO / Alue 1 / Metsäsuunnitelma 30 / Matinkylä - Olari LM / Lohko 30

Kuvioluettelo. ESPOO / Alue 1 / Metsäsuunnitelma 30 / Matinkylä - Olari LM / Lohko 30 05.12.2008 Siu 21/1 100 3,9 Tuore kangas, Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kuusi luettelo m3/ m3/kuio mä ku mä ku m3// 95 25 242 952 361 356 22 45 129 15 7,5 Harennus Pohjaesialue. C1 Lähimetsä. Maaston

Lisätiedot

Kuinka aloitan jatkuvan kasvatuksen?

Kuinka aloitan jatkuvan kasvatuksen? Kuinka aloitan jatkuvan kasvatuksen? Jatkuva kasvatus tarkoittaa metsätaloutta, jossa maa on jatkuvasti puuston peittämä. Avohakkuu ja viljely eivät kuulu jatkuvaan kasvatukseen, mutta kaikki muut hakkuutavat

Lisätiedot

Espoon Miilukorven liito-oravaselvitys Espoon kaupunki

Espoon Miilukorven liito-oravaselvitys Espoon kaupunki Espoon Miilukorven liito-oravaselvitys 2015 Espoon kaupunki Ympäristötutkimus Yrjölä Oy 10.11.2015 Rauno Yrjölä Ympäristötutkimus Yrjölä Oy Miljöforskning Yrjölä Ab Alv. rek. PL 62 Postbox 62 Kaupparekisteri

Lisätiedot

Kohdekortti 9. (Hervantajärven vanha metsä) ja kohdekortti 49. (Hervantajärvi, Viitastenperä)

Kohdekortti 9. (Hervantajärven vanha metsä) ja kohdekortti 49. (Hervantajärvi, Viitastenperä) Tampereen ympäristönsuojeluyhdistys ry. 18.5.2012 Varastokatu 3 33100 Tampere Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry. Varastokatu 3 33100 Tampere PALAUTE Tampereen kaupungin luonnonsuojeluohjelma 2012 2020

Lisätiedot

METSÄ SUUNNITELMÄ 2013 2027

METSÄ SUUNNITELMÄ 2013 2027 METSÄ SUUNNITELMÄ 2013 2027 Omistaja: Itä-Suomen yliopisto Osoite: Yliopistokatu 2, 80100 Joensuu Tila: Ahola 1:6 Kunta: Ilomantsi 2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 METSÄN NYKYTILA... 4 2.1 Kasvupaikkojen kokonaispuusto...

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) TEURAVUOMA 273-401-37-18.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 6 5,0 TEURAVUOMA 273-401-37- kasatusetsikkö

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha. Yhteensä Mänty

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha. Yhteensä Mänty Siu 20 (1) LÄNSIPOHJOLA 623-402-1-8.6.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 1 0,5 LÄNSIPOHJOLA 623-402-1- Lehtoainen kangas, astaaa

Lisätiedot

Tilahinnoittelu. Puh. 0,8 0,0 0,0. ha ha ha. EUR EUR EUR Yhteensä 0,8. m3 m3 m3 m3 0,0 0,0 0,0. ha ha ha

Tilahinnoittelu. Puh. 0,8 0,0 0,0. ha ha ha. EUR EUR EUR Yhteensä 0,8. m3 m3 m3 m3 0,0 0,0 0,0. ha ha ha Metsällitus, Laatumaa, PL 94, 131 Vantaa, p. 25 64 1, etunimi.sukunimi@metsa.fi, http://www.laatumaa.com 9.6.215 1/ 5 Asiakas Puh. Kiinteistö Vastuuhenkilö Silomäki Pasi Hinnoittelupäivä Toimeksiantonumero

Lisätiedot

Riihimäen kaupungin puistometsäsuunnitelma

Riihimäen kaupungin puistometsäsuunnitelma Riihimäen kaupungin puistometsäsuunnitelma 2015-2022 Tiivistelmä Puistometsäsuunnitelmassa korostuu luonnon monimuotoisuus. Näillä lähivirkistysalueilla pyritään säilyttämään puusto elinvoimaisena harvennuksilla

Lisätiedot