HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE I - VAIHE Eliel Saarisen tien ja Näyttelijän tien rajaaa Pohjois-Haagan koillisnurkka (toienpiteet pääosin toteutettu syksyllä 2008) Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2008 (3/2009)

2 Haagan luonnonhoitosuunnitela uosille Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Kuioittaiset kuaukset, taoitteet ja toienpiteet 4 Liitteet (suunnitelan lopussa) Hakkuutyökartta Hoitotyökartta 2

3 Haagan luonnonhoitosuunnitela uosille Johdanto Helsingin etsien hoito toteutetaan luonnonhoitosuunnitelien ukaan. Luonnonhoitosuunnitela on yksityiskohtainen toteutussuunnitela, jossa kuiokohtaiset ohjeet noudattaat niitä taoitteita, jotka alue- tai iheraluesuunnitelassa on puistokohtaisesti ääritelty. Tää suunnitela perustuu yleisten töiden lautakunnan hyäksyään Haagan aluesuunnitelaan Aluesuunnittelu on tehty uoroaikutuksessa alueen asukkaiden ja uiden yhteistyötahojen kanssa. Saatua palautetta on käytetty hyäksi yös tätä luonnonhoitosuunnitelaa laadittaessa. Luonnonhoitosuunnitela laaditaan rakennusiraston katu- ja puisto-osaston suunnittelutoiistossa. Projektista astaa etsäsuunnittelija Markus Holstein. Metsäalueiden inentointi tehtiin uoden 2006 aikana ja tekeillä olea toienpidesuunnittelu käynnistyi syksyllä Lopullinen suunnitela alistuu uoden 2008 aikana. Ajantasaiset suunnitelatiedot tallennetaan katu- ja puisto-osaston etsätietojärjestelään. Haagan koillisosassa kaadettiin iie syksynä runsaasti kuiuuden tuhoaaa puustoa lähinnä pihojen ja kallioalueiden reunoilta sekä ulkoilureittien arsilta. Muut luonnonhoidon toienpiteet on järkeä tehdä nyt saalla kerralla, jotta alueelle ei olisi taretta palata heti uudelleen. Luonnonhoitosuunnitelan ensiaihe saatettiin tään uoksi aliiksi uita alueita aiein. Se kattaa Kehä1:n, Häeenlinnanäylän, Eliel Saarisen tien ja Näyttelijäntien rajaaan koillisnurkan etsäiset puistoalueet. Kuiuustuhohakkuut eiät noudata luonnonhoitosuunnitelan ukaisia rajauksia, joten niiden jäljiltä aisea oi näyttää hyinkin sekaalta ja keskeneräiseltä. Osa puutaarastakin odottaa yhä poiskuljettaista aastossa. Metsäaisea on nyt tarkoitus hoitaa kuntoon. Saalla tehdään etsien jatkokehityksen aatiat puuston harennukset ja etsänhoitotoienpiteet. Tässä suunnitelaluonnoksessa on tulostushetken kuiolistaus ja toienpiteet suunnitelakauden alkupuolelle. Aluesuunnitela uodostaa oleellisen osan tästä suunnitelasta. Hoitotaoitteiden asettelu on tehty aluesuunnittelun yhteydessä ja tätä suunnitelaa on luettaa rinnan aluesuunnitelan kanssa kokonaisuuden yärtäiseksi. Suunnitelan hoitotoienpiteet on pääosin toteutettu alueella syksyn 2008 aikana (tieto lisätty ). 3

4 Haagan luonnonhoitosuunnitela uosille Kuioittaiset kuaukset, taoitteet ja toienpiteet Kuioluettelo: 1 Pinta-ala: 0.22 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi c Kuusi Rauduskoiu Kuusi Rauduskoiu Kuusi Hieskoiu Haapa Muu lehtipuu Muu lehtipuu Moniuotoisuus: Kuaus: Näyttelijäntien etsäpuisto (iheralue 26150). LTJ-kohde: 20, Luonnonuistoerkki: Käärekuusi (kuion luoteisnurkassa). Ulkoilutien erottaa nurkkaus Näyttelijäntien ja Kaupintien kulassa. Järeitä, anhoja kuusia, joiden sekaan kehittynyt nuorepaa kuusikkoa ja lehtipuita. Nuorepi puustokin jo pitkälti keski-ikäistä. Alikasoksena tiheä, pihlajaaltainen esakko, jonka seassa uutaa aahtera. Taoite: Turallinen, aiheittain uudistua kuusialtainen sekaetsä. Muusta puustosta erottua luonnonuistoerkki. Toienpiteet: Järeiden puiden äljennys + harennus + pienpuuston hoito. Käärekuusta lähinnä olea kookas kuusi ja huonokuntoinen lehtipuu poistetaan, jotta käärekuusi erottuu parein uusta puustosta. 2 Pinta-ala: 0.07 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu c Rauduskoiu Muu lehtipuu Kuaus: Alue tullut kaupungille 2006 (Ei iherrekisterissä). Hyäkuntoinen, keski-ikäinen koiikkoryhä Kehä 1: n arressa pysäkille ieän äylän kupeessa. Alikasosesakkoa eneän 4

5 Haagan luonnonhoitosuunnitela uosille lähinnä sillan kupeessa ja lisäksi uutaana erillisenä ryhänä. Taoite: Elinoiainen koiikko. Toienpiteet: Harennus + pienpuuston hoito. 3 Pinta-ala: 0.32 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty c Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Kuusi Muu lehtipuu Muu lehtipuu Mänty Rauduskoiu Kuaus: Näyttelijäntien etsäpuisto (iheralue 26150). Kiikkoinen jyrkkä rinne pihojen jatkeena. Varttunut ännikkö, jonka sekaan karuhkolle pohjalle leinnyt aihtelean kokoista huonokuntoista kuusikkoa. Osa kuusista jo kuollut pystyyn. Lisäksi uutaia yksittäisiä lehtipuita. Puusto on paikoin hyin tiheää, kuion itäosassa selkeästi ylitiheää. Alikasoksena pihlajaaltaista esakkoa, jonka seassa uutaia aahteroita. Kuion länsiosassa anhoja linnoitusrakenteita, joissa roskia ja roua. Pihan reunassa äljepi, hyäkuntoinen ännikkö, joka ei tällä erää aadi toienpiteitä. Taoite: Maiseallinen rinneännikkö. Toienpiteet: Maiseanhoitoharennus kuusen osuutta ähentäen + pienpuuston hoito. Järeiden koiujen kunto tarkastettaa, huonokuntoiset poistetaan. Linnoitusrakenteet siiotaan. 4 Pinta-ala: 2.06 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu c Kuusi Rauduskoiu Haapa Kuusi Rauduskoiu Haapa Kuusi Muu lehtipuu Muu lehtipuu Moniuotoisuus: 5

6 Haagan luonnonhoitosuunnitela uosille Kuaus: Näyttelijäntien etsäpuisto (iheralue 26150). Reheähkö, osittain kiikkoinen rinne ja rinteen alunen Aku Korhosen tien ja eteläpuolisen äellä sijaitsean kerrostaloalueen älissä. Järeästä kuusi-lehtipuu sekaetsästä aiheittain äljentäällä uudistuaan lähtenyt, kuusialtainen sekaetsä, joka on paikoin sekin jo keski-ikäistä. Sekapuustona ja alikasoksena nuorta lehtipuustoa ja pihlajaaltaista esakkoa, paikoin aahteroita. Kuiolla on ielä järeiden, anhojen koiujen uodostaa tiheähkö suojapuusto, joka nyt on jo selkeästi nuorean puuston tiellä. Kuusten latat aurioituat osuessaan koiujen oksiin. Metsä on toiinut aiein tärkeänä suojayöhykkeenä Kehä 1: n suuntaan. Suojaerkitys on kuitenkin nykyään Aku Korhosen tienarren rakentaisen yötä jonkin erran aiepaa ähäisepi. Taoite: Kehittyä elinoiainen sekaetsä, jonka seassa yksittäisiä ylispuukoiuja. Toienpiteet: Ylispuuston äljennys + nuorean puuston harennus + pienpuuston hoito. 5 Pinta-ala: 0.10 Kasupaikka: Joutoaa Pääpuulaji: Pihlaja c Rauduskoiu Pihlaja Muu lehtipuu Pihlaja Moniuotoisuus: Katajia. Kuaus: Näyttelijäntien etsäpuisto (iheralue 26150). Pieni aokallio, jonka reunoilla paikoin nuorta lehtipuustoa. Taoite: Luonnonukainen kallio. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 6 Pinta-ala: 0.14 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty c Mänty Muu lehtipuu Pihlaja Kuaus: Näyttelijäntien etsäpuisto (iheralue 26150). Laakea, pitkänoainen kallio. Muutaia äntyjä ja paikoin pihlajaesakkoa. Taoite: Luonnonukainen kallio. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 6

7 Haagan luonnonhoitosuunnitela uosille Pinta-ala: 0.18 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Pihlaja c Muu lehtipuu Pihlaja Rauduskoiu Kuusi Rauduskoiu Haapa Kuaus: Näyttelijäntien etsäpuisto (iheralue 26150). Muu oistaja (pieni osa kuion pohjoisosasta). Entinen sähkölinja ja pienen kallioalueen reuna. Pääasiassa puuton alue, joka esottuassa pihlajalle. Muutaa yksittäinen lehtipuu ja kuion pohjoisosassa ryhä pystyyn kuolleita kuusia. Taoite: Metsittäinen. Toienpiteet: Kuolleiden puiden ja esakon poistainen + ännyn (koiun) istutus. 8 Pinta-ala: 1.03 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu c Kuusi Rauduskoiu Kuusi Rauduskoiu Haapa Kuusi Muu lehtipuu Muu lehtipuu Pihlaja Kuaus: Näyttelijäntien etsäpuisto (iheralue 26150). Laajahko kiikkoinen, paikoin kallioinen alue, jolla uutaia aaalleja, ahdollisesti anhoja tienpohjia ts. Täystiheä, kaksijaksoinen puusto. Järeä, arttunut/anha koiikko, jonka sekaan kehittynyt nuorepaa kuusikkoa, joka paikoin jo keski-ikäistä. Alikasoksena tiheähkö, pihlajaaltainen esakko. Kuusikko karuiilla alueilla huonokuntoista, paikoin pystyyn kuiuaa. Taoite: Elinoiainen, kerroksellinen, aiheittain uudistua sekaetsä. Toienpiteet: Ylispuuston äljennys + nuorean puuston harennus + pienpuuston hoito. 7

8 Haagan luonnonhoitosuunnitela uosille Järeitä koiuja poistetaan eneän kuion keskiosista. 9 Pinta-ala: 0.06 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu c Hieskoiu Haapa Muu lehtipuu Mänty Rauduskoiu Kuaus: Näyttelijäntien etsäpuisto (iheralue 26150). Muu oistaja. Keyen liikenteen äylän erottaa painanne Kehä 1:n rapin arressa. Vesitalouden uutoksen aiheuttaa puuston tuhoalue. Entinen arttunut sekaetsä, jossa kaikki kuuset ja osa uustakin puustosta kuollut pystyyn. Osa lehtipuustosta sinnittelee hengissä. Kuollut puusto on keskeisellä, näkyällä paikalla ja saattaa olla aaraksi sekä rapille että pyörätielle. Taoite: Elinoiainen, turallinen lehtietsä. Toienpiteet: Kuolleiden puiden poisto + lehtipuuston harennus + pienpuuston hoito. Eteläpuolisen kuion esitalouden kunnostus aikuttaa yös tähän kuioon. (...ahdollisesti ruun uusiinen tai siirtäinen ja pohjoispuolisen kuion taaepaan reunaan yltään ojan jatkainen ruulle asti.) 10 Pinta-ala: 0.27 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Hieskoiu c Rauduskoiu Hieskoiu Haapa Hieskoiu Haapa Muu lehtipuu Muu lehtipuu Kuusi Hieskoiu Kuaus: Näyttelijäntien etsäpuisto (iheralue 26150). Muu oistaja (pääosa kuiosta). Keyen liikenteen äylän katkaisea notko, jossa esi seisoo. Seisoan eden aiheuttaa puuston tuhoalue. Varttunut/keski-ikäinen koiualtainen lehtipuuetsä, reunoilla entinen kuusialtainen etsikkö, jossa kaikki kuuset kuolleet pystyyn. Myös osa lehtipuustosta kuollutta tai huonokuntoista. 8

9 Haagan luonnonhoitosuunnitela uosille Taoite: Vesitalouden saattainen kuntoon, jatkossa elinoiainen, turallinen lehtietsä. Toienpiteet: Kuolleiden puiden poisto + lehtipuuston harennus + pienpuuston hoito. Vesitalous hoidettaa ensin! (...ahdollisesti ruun uusiinen tai siirtäinen ja pohjoispuolisen kuion taaepaan reunaan yltään ojan jatkainen ruulle asti.) 11 Pinta-ala: 0.95 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Hieskoiu c Rauduskoiu Hieskoiu Haapa Kuusi Hieskoiu Muu lehtipuu Kuusi Muu lehtipuu Hieskoiu Kuaus: Näyttelijäntien etsäpuisto (iheralue 26150). Osittain soistunut, aikanaan ojitettu notkela. Tiheä keski-ikäinen hieskoiikko, jossa sekapuustona haapaa ja kuusia. Alikasoksena nuorepia kuusia ja lehtipuuesakkoa. Kuiolla yös anhoja ylispuukoiuja, jotka alkaat olla huonokuntoisia. Kuion pohjoispää osittain ettynyt. Vanha oja päättyy ja esi altaa laajean alueen. Taoite: Elinoiainen, lehtipuualtainen sekaetsä. Toienpiteet: Huonokuntoisten ylispuiden poisto + harennus + pienpuuston hoito. Pienpuustonhoidossa säästetään parhaat taiiryhät, kuusentaiet ja näyttäiät pihlajat. 12 Pinta-ala: 1.17 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty c Mänty Rauduskoiu Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Muu lehtipuu Kuusi Muu lehtipuu

10 Haagan luonnonhoitosuunnitela uosille Kuaus: Näyttelijäntien etsäpuisto (iheralue 26150). Muu oistaja (kuion itäpuolisko). Kallion reuna-alue Aku Korhosen tieltä Häeenlinnanäylän arteen tuoan keyen liikenteen äylän reunassa ja iereisen kallion ypärillä. Väljähkö, arttunut ännikkö, jonka sekaan kasanut lehtipuustoa sekä paikoin nuoria kuusia ja esakkoa. Puusto hyin aihteleaa, osittain aukkoista ja erityisesti keyen liikenteen äylän reunassa lehtipuuston osalta ylitiheää ja hoitaatonta. Osa puustosta kuiunut pystyyn ja kuion länsiosasta kallion kupeesta kuolleita puita onkin jo poistettu. Puustolla on suojaaa erkitys Häeenlinnanäylän suuntaan, utta sitä tulisi kuitenkin hoitaa, jotta se säilyy elinoiaisena, turallisena ja aiseaan istuana. Kuio jatkuu astaaanlaisena keyen liikenteen ja Häeenlinnanäylän älissä, utta tällä osalla on äheän äntyjä ja. runsaasti nuorta haapaa. Taoite: Elinoiainen, aiseallinen suojaetsä. Toienpiteet: Mäntyryhien harennus + lehtipuuston ensiharennus + pienpuuston hoito. Osa kuolleista ännyistä poistetaan osa jätetään kelottuaan. 13 Pinta-ala: 0.79 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty c Mänty Mänty Mänty Rauduskoiu Haapa Muu lehtipuu Muu lehtipuu Kuaus: Näyttelijäntien etsäpuisto (iheralue 26150). Muu oistaja (kuion itäpuolisko). Kallioalue, jonka pohjoispuoliskon keskellä kulkee leeähköksi kulunut polku ja eteläosan poikki kaksi ulkoilutietä. Osittain aokalliota, reunoilla puustoiseaksi aihettuaa kallioaluetta. Rajaus ypäröiään kuioon paikoin epäselä. Pystykuiia puita poistettu osalta kuiota. Taoite: Luonnonukainen kallioalue. Toienpiteet: Ei arsinaisia toienpiteitä. Vesakkoa oisi kuitenkin paikoin poistaa ypäröiän kuion hoidon yhteydessä. 14 Pinta-ala: 0.15 Kasupaikka: Joutoaa Pääpuulaji: Pihlaja c Muu lehtipuu Pihlaja

11 Haagan luonnonhoitosuunnitela uosille Mänty Moniuotoisuus: Katajia. Kuaus: Näyttelijäntien etsäpuisto (iheralue 26150). Kallioinen, osittain ketoainen aoalue. Pääosin aokalliota, reunoilla ja äliköissä niittyäistä aluetta. Muutaa järeä änty, uutaa kataja, pihlajia ja pihlajaesakkoa. Osa pihlajista ja katajista kuiuneet pystyyn. Taoite: Ketoainen kallioalue. Toienpiteet: Vesakko sekä kuolleet pihlajat ja katajat poistetaan. 15 Pinta-ala: 0.27 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu c Mänty Rauduskoiu Rauduskoiu Haapa Kuusi Muu lehtipuu Muu lehtipuu Pihlaja Moniuotoisuus: Kuaus: Näyttelijäntien etsäpuisto (iheralue 26150). Kiikkoinen rinteen alaosa kallioäellä sijaitsean asuntoalueen ja Näyttelijäntien älissä. Järeä, arttunut koiikko, jonka seassa uutaa järeä änty ja kuusi sekä pieni haaparyhä. Järeän puuston alle kehittynyt nuorepi kuusikko. Osa kuusista heikkokuntoisia, pystyyn kuoleia. Kuiolla lisäksi osittain tiheä pihlajaaltainen esakko, jonka seassa aahteroita. Taoite: Elinoiainen, kerroksellinen kadunarsietsä. Toienpiteet: Harennus puulajisuhteet säästäen + pienpuuston hoito aahteraa säästäen. 16 Pinta-ala: 0.12 Kasupaikka: Tontti Pääpuulaji: Kuaus: Näyttelijänpuisto (iheralue 36044). Pihaaista aluetta tonttien jatkeena. Pieni kallio, pihatie, keinu,... Muutaa haapa, jotka liittyät naapurikuioon. Taoite: Piha-alue Toienpiteet: - 11

12 Haagan luonnonhoitosuunnitela uosille Pinta-ala: 0.47 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty c Mänty Kuusi Haapa Hieskoiu Muu lehtipuu Muu lehtipuu Kuusi Rauduskoiu Haapa Moniuotoisuus: Kuaus: Näyttelijänpuisto (iheralue 36044). Kaistale piha-alueen jatkeena, ulkoilutien arressa. Kuion keskellä uutaa ettynyt painanne. Sekalaista, pääasiassa arttunutta puustoa, äntyjä, koiuja ja haapoja sekä järeä kuusiryhä kuion itäosassa. Lisäksi sekalaista nuorepaa lehtipuustoa,. hieskoiua ja raitaa sekä esakkoa, jonka seassa aahteraa. Kuiolta poistettu pystykuiia kuusia, inkä yötä puuston harennus on jo tullut tehdyksi. Taoite: Aara, turallinen sekaetsä ulkoilutien arressa. Toienpiteet: Pienpuuston hoito, jonka yhteydessä parhaat taiet ja aahterat säästetään. 18 Pinta-ala: 0.27 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Haapa c Kuusi Rauduskoiu Haapa Kuusi Rauduskoiu Haapa Muu lehtipuu Muu lehtipuu Vaahtera Moniuotoisuus: Kuaus: Näyttelijänpuisto (iheralue 36044). Reheähkö, kiikkoinen notko ulkoilutien arressa kerrostaloalueen älikössä. Järeä anhahko, utta ielä hyäkuntoinen haaikko, 12

13 Haagan luonnonhoitosuunnitela uosille eteläosassa anha koiikko. Sekapuustona uutaa haupuu ja nuorepia lehtipuita. Alikasoksena esakkoa, jonka seassa yksittäisiä pensaita, runsaasti aahteraa sekä uutaa kookkaapi pihlaja. Kuiolta aiein poistettu huonokuntoisia kuusia. Taoite: Maiseallinen lehtipuuetsikkö. Toienpiteet: Pienpuuston hoito, parhaat taiet, aahterat ja pensaat säästäen. 19 Pinta-ala: 0.29 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Haapa c Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Muu lehtipuu Kuusi Muu lehtipuu Kuusi Rauduskoiu Moniuotoisuus: Kuaus: Näyttelijäntien etsäpuisto (iheralue 26150). Kiikkoisella, osittain kallioisella alueella ulkoilutien ja polun arressa. Sekaa, äljähkö etsikkö, josta poistettu kuiuustuhopuita. Jäljellä uutaia järeitä kuusia ja koiuja, nuorepia haupuita, runsaasti haapaa sekä jonkin erran koiua ja uuta lehtipuustoa. Rajaus naapurikuioihin paikoin epäselä. Alikasoksena aihteleankokoista nuorta lehtipuustoa, esakkoa ja paikoin aahteraa. Taoite: Maiseallinen, haapaaltainen sekaetsä, joka hiljalleen tihenee. Toienpiteet: Pienpuuston hoito, parhaat taiet ja aahterat säästäen. 20 Pinta-ala: 0.06 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: Kuaus: Näyttelijäntien etsäpuisto (iheralue 26150). Aoin alue, hiekkakenttä, ileisesti anha leikkipaikka. Taoite: - Toienpiteet: - 21 Pinta-ala: 0.04 Kasupaikka: Tontti Pääpuulaji: Kuaus: Näyttelijänpuisto (iheralue 36044). 13

14 Haagan luonnonhoitosuunnitela uosille Piha-aluetta. Taoite: Piha-alue Toienpiteet: - 22 Pinta-ala: 0.70 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty c Mänty Rauduskoiu Haapa Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Kuusi Muu lehtipuu Kuaus: Näyttelijäntien etsäpuisto (iheralue 26150). Loia, kiikkoinen, kallioalueen reunasta etelään iettää rinne. Vaihtelea, arttunut/osittain anha ja järeä äntyaltainen sekä länsiosassa koiu- ja haapaaltainen sekaetsä. Järeän puuston seassa yös keski-ikäisiä äntyjä ja lehtipuita. Kuuset pääasiassa keski-ikäisiä tai nuorepia alikasospuita, jotka osittain hyin karulla kasupaikalla. Osa kuusista on jo kuiunut pystyyn. Muun puuston alla kuusentaiia sekä tiheä lehtipuuesakko. Taoite: Vaihtelea, kerroksellinen sekaetsä. Toienpiteet: Harennus puulajisuhteet pääosin säilyttäen + pienpuuston hoito. Karuiilta alueilta, lähinnä kuion koillisosasta poistetaan lähes kaikki kuuset. Kuion länsi- ja eteläosissa säästetään parhaat yksilöt. 23 Pinta-ala: 0.03 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Hieskoiu c Mänty Kuusi Hieskoiu Muu lehtipuu Mänty Rauduskoiu Kuaus: Näyttelijäntien etsäpuisto (iheralue 26150). Ulkoilutien katkaiseaan notkoon uodostunut pieni soistua, jossa esi seisoo. Keski-ikäinen hieskoiikko, jonka seassa uutaa änty. Reunoilla uutaa järeäpi ylispuuänty ja -koiu. Alikasoksena pajukkoa ja esakkoa. 14

15 Haagan luonnonhoitosuunnitela uosille Taoite: Säästetään oniuotoisuuskohteena. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 24 Pinta-ala: 0.86 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi c Mänty Kuusi Rauduskoiu Mänty Kuusi Hieskoiu Haapa Kuusi Muu lehtipuu Kuaus: Näyttelijänpuisto (iheralue 36044). Varttunut kuusikko keskiosistaan soistuneessa notkelassa. Kuion reunoilta korjattu kuollutta puustoa ja tällä alueella nyt lähinnä kuusi- ja äntyaltainen sekaetsä. Kuiolla sekapuustona uutaia järeitä rauduskoiuja sekä paikoin nuorepia haapoja ja hieskoiuja. Alikasoksena harakseltaan kuusentaiia ja lehtipuuesakkoa. Taoite: Elinoiainen, kuusialtainen sekaetsä. Toienpiteet: Harennus + pienpuuston hoito. 25 Pinta-ala: 1.03 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty c Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Mänty Kuusi Muu lehtipuu Muu lehtipuu Mänty Moniuotoisuus: Katajia. Kuaus: Näyttelijänpuisto (iheralue 36044). Kiinen, osittain kallioinen pihoihin rajoittua rinteen yläosa. Kuiuustuhohakkuun jäljiltä äljähkö, arttunut äntyaltainen sekaetsä. Sekapuustona yksittäisiä kuusia, koiuja ja haapoja sekä paikoin hiean nuorepaa puustoa. Alikasoksena aihteleasti esakkoa sekä kallioisella alueella uutaia katajia. Taoite: Maiseallinen, äntyaltainen rinneetsikkö. 15

16 Haagan luonnonhoitosuunnitela uosille Toienpiteet: Pienpuuston hoito. 26 Pinta-ala: 0.27 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Hieskoiu c Mänty Kuusi Hieskoiu Haapa Kuusi Muu lehtipuu Muu lehtipuu Kuaus: Näyttelijänpuisto (iheralue 36044). Soistunut notko ulkoilutien olein puolin, ajoittain seisoaa että osalla kuiota. Varttunut, hyäkuntoinen hieskoiikko, jonka seassa äntyjä, kuusia sekä alueen reunoilla haapoja. Järeään puuston seassa ja alla hiean nuorepia kuusia ja lehtipuita sekä lehtipuuesakkoa. Taoite: Koiualtainen sekaetsä. Toienpiteet: Ei arsinaisia toienpiteitä suunnitelakaudella. Ulkoilutien arresta oisi kuitenkin poistaa esakkoa sekä lähiät nuoret kuuset. 27 Pinta-ala: 0.03 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Haapa c Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Kuusi Haapa Muu lehtipuu Muu lehtipuu Vaahtera Moniuotoisuus: Kuaus: Ida Albergintien puistikko (iheralue 36244). Pihoihin ieän tien itäpuolisesta kuiosta erottaa kaistale. Vastaaat tiedot, taoitteet ja toienpiteet kuin naapurikuiolla. Taoite: Puistoainen, lehtipuualtainen etsikkö. Toienpiteet: Maiseanhoitoharennus + pienpuustonhoito erityisesti aahteraa suosien. Pääosa kuusista poistetaan. Roskat siiotaan. 16

17 Haagan luonnonhoitosuunnitela uosille Pinta-ala: 0.15 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi c Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Kuusi Haapa Muu lehtipuu Muu lehtipuu Vaahtera Moniuotoisuus: Kuaus: Näyttelijänpuisto (iheralue 36044). Kiikkoinen, reheähkö notko Ida Albergin tien pohjoisreunalla pysäköintialueen ja pihojen älissä. Kuion pohjoisreunalla anha uuntaorakennus. Järeä, huonokuntoinen kuusikko, jonka seassa järeiden haapojen ryhiä. Järeän puuston alla sekalaista lehtipuustoa ja esakkoa, runsaasti aahteraa. Kuio epäsiisti, roskainen ja hoitaattoan oloinen. Taoite: Puistoainen, lehtipuualtainen etsikkö. Toienpiteet: Maiseanhoitoharennus + pienpuustonhoito erityisesti aahteraa suosien. Pääosa kuusista poistetaan. Roskat siiotaan. 29 Pinta-ala: 0.36 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty c Mänty Rauduskoiu Haapa Haapa Muu lehtipuu Haapa Muu lehtipuu Mänty Kuaus: Näyttelijänpuisto (iheralue 36044). Hara kallioalueen ännikkö kerrostaloalueiden älissä, ulkoilutien arressa. Paikoin uutaa koiuryhä ja kuion keskiosassa pienialainen haaikko. Vesakkoa siellä täällä yksittäin ja ryhinä, pääasiassa haapaa ja pihlajaa, lisäksi uutaa ännyntaii. 17

18 Haagan luonnonhoitosuunnitela uosille Taoite: Pihaainen, puoliaoin alue. Toienpiteet: Pienpuuston hoito esottuneilla alueilla. Parhaat taiet säästetään. 30 Pinta-ala: 0.41 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty c Mänty Mänty Kuusi Mänty Muu lehtipuu Muu lehtipuu Mänty Moniuotoisuus: Kuaus: Näyttelijänpuisto (iheralue 36044). Kallioalue äen päällä, puiston reunalla. Länsiosa aokalliota, keskiaiheilla kallioista ännikköä sekä kuion itäreunassa aointa ulkoilutien artta. Männikön seassa uutaa kuusi ja nuorepaa lehtipuustoa sekä pohjoisreunalla tiheää esakkoa, jonka seassa aahteraa. Aokalliolla ja sen reunassa uutaa näyttää, kookkaapi aahtera. Taoite: Luonnonukainen kallioalue. Toienpiteet: Pienpuuston hoito aahteraa säästäen kuion keskiosan pohjoisreunalla. 31 Pinta-ala: 1.07 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty c Mänty Rauduskoiu Mänty Kuusi Haapa Rauduskoiu Kuusi Muu lehtipuu Muu lehtipuu Moniuotoisuus: Kuaus: Näyttelijänpuisto (iheralue 36044). Keskeinen, laajahko ulkoiluteiden ja polkujen halkoa alue notkelassa ja sitä ypäröiillä kiikkoisilla rinteillä. Järeä anha ännikkö ja koiikko. Huonokuntoisia järeitä kuusia on ajan ittaan poistettu, joten niitä on jäljellä ain uutaia. Myös koiut alkaat pai- 18

19 Haagan luonnonhoitosuunnitela uosille koin olla huonokuntoisia. Varsinkin kuion eteläosassa yös hiean nuorepia äntyjä ja lehtipuita sekä puiston keskellä notkelassa järeähköjä haapoja. Järeään puuston seassa nuorepia osittain huonokuntoisia kuusia ja aihteleaa lehtipuustoa. Alikasoksena pihlajaaltaista esakkoa, jonka seassa aahteraa. Kuion luoteisnurkassa, leikkipuiston pohjoispuolella, pienellä alueella uusta kuiosta poikkeaa puusto,...koiuja ja kuusia nurikkopohjalla. Taoite: Osittain puistoainen, aihtelea sekaetsä sekä järeä aiseaännikkö rinteessä. Toienpiteet: Maiseanhoitoharennus + pienpuustonhoito. Harennetaan puustoryhät, poistetaan kuolleita ja huonokuntoisia puita. Poistetaan esakkoa aahterat ja parhaat lehtipuuntaiet säästäen. 32 Pinta-ala: 0.59 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu c Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Kuusi Haapa Muu lehtipuu Muu lehtipuu Vaahtera Moniuotoisuus: Kuaus: Näyttelijänpuisto (iheralue 36044). Väljähkö, arttunut/anha, koiualtainen sekaetsä kiikkoisessa/kallioisessa rinteessä. Kuiolla anha kallioon louhitun araston sisäänkäynti. Kuio on entisen apuaradan aalialuetta ja sen aaperä tullaan puhdistaaan, jolloin yös pääosa puustosta joudutaan poistaaan. Toienpiteet: Maaperän puhdistaisen yhteydessä. 33 Pinta-ala: 0.16 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty c Mänty Mänty Rauduskoiu Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Muu lehtipuu

20 Haagan luonnonhoitosuunnitela uosille Muu lehtipuu Kuaus: Näyttelijänpuisto (iheralue 36044). Kallio rinteen yläosassa, pihojen jatkeena. Kuion halkaisee pihoihin ieä polku. Osittain yös kallioiden älistä aoaluetta, ei arsinaista kalliota. Rajaus alapuoliseen puustoisepaan kuioon paikoin epäselä. Kallioäntyjä, uutaa koiu, nuorepia kuusia ja lehtipuita sekä paikoin tiheää esakkoa. Paikoin pystyyn kuiuneita äntyjä, joista pääosa on jo korjattu pois naapurikuion kuiuustuhohakkuun yhteydessä. Nuoret kuuset naapurikuion reunassa oat karulla alustalla ja kuiuneat pystyyn ajan ittaan, jos niitä ei poisteta. Taoite: Kallioalue. Toienpiteet: Pienpuuston hoito osalla kuiota. Saalla poistetaan nuoret kuuset karulta paikalta. 34 Pinta-ala: 0.37 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty c Mänty Kuusi Mänty Kuusi Rauduskoiu Kuusi Muu lehtipuu Mänty Rauduskoiu Kuaus: Näyttelijänpuisto (iheralue 36044). Kiikkoinen, osittain kallioinen rinne ulkoilutien olein puolin, kerrostalon pihaan rajautuen. Varttunut ännikkö, jonka seassa uutaia kuusia, ylispuina yksittäisiä ikiäntyjä ja anhoja, järeitä koiuja. Alla tiheää esakkoa. Kuiuustuhohakkuuna äskettäin poistettu pääasiassa kuusia. Jäljelle jäänyt puusto on tällä hetkellä sopian tiheää Taoite: Mäntyaltainen etsikkö. Toienpiteet: Pienpuuston hoito 35 Pinta-ala: 0.76 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi c Kuusi Rauduskoiu Kuusi Hieskoiu Haapa Kuusi

21 Haagan luonnonhoitosuunnitela uosille Muu lehtipuu Muu lehtipuu Mänty Kuaus: Näyttelijänpuisto (iheralue 36044). Ulkoilutien halkoa, osittain kiikkoinen, utta reheähkö rinne ja sen alunen. Kuion itäosassa, ulkoilutien ja Häeenlinnanäylän älissä anhoja kaiantoja, joissa ajoittain seisoaa että. Järeä, anha, osittain jo huonokuntoinen ja ajan ittaan aaralliseksikin käyä kuusialtainen sekaetsä. Puusto on äljentynyt kuiuustuhohakkuun yötä. Järeän puuston alla hiean nuorepaa kuusikkoa ja lehtipuustoa, joka kuitenkin on liian äljää, pitkälle kehittynyttä ja heikkokuntoista uuden puusukupolen aikaansaaista ajatellen. Alikasoksena jonkin erran lehtipuuesakkoa, joka tihenee Häeenlinnanäylää lähestyttäessä. Taoite: Vaiheittain uudistua sekaetsä. Toienpiteet: Luontaisen uudistaisen alistelu + pienpuuston hoito Tehdään etsikön pohjalle tilaa uudelle luontaiselle taiiainekselle. Väljennetään järeää puustoa, lähinnä kuusia ja koiuja poistaen. Poistetaan yös pääosa älikerroksen puustosta. Säästetään taiiryhiä suojayöhykkeeksi Häeenlinnanäylän läheisyydessä. 36 Pinta-ala: 0.54 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi c Kuusi Kuusi Haapa Muu lehtipuu Muu lehtipuu Mänty Kuusi Rauduskoiu Kuaus: Näyttelijänpuisto (iheralue 36044). Ulkoiluteiden halkoa, keski-ikäinen/arttunut kuusikko rinteen alaosassa ja sen alla, Häeenlinnanäylän arressa. Ylispuina järeitä, anhoja äntyjä, koiuja sekä uutaa anha kuusi. Muutaia nuoria lehtipuita kuusikon sekapuustona. Alikasoksena jonkin erran lehtipuuesakkoa, joka tihenee Häeenlinnanäylää lähestyttäessä. Taoite: Kerroksellinen, kuusialtainen sekaetsä. Toienpiteet: Harennus + pienpuuston hoito. Kuusi- ja koiuylispuista osa poistetaan harennuksen yhteydessä. 21

22 Haagan luonnonhoitosuunnitela uosille Pinta-ala: 0.05 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Haapa c Rauduskoiu Haapa Vuorijalaa Rauduskoiu Haapa Muu lehtipuu Haapa Pihlaja Vaahtera Moniuotoisuus: Vuorijalaia. Kuaus: LP Pohjois-Haaga Ida Alberginpuisto (iheralue 36046). Puiston reunassa osittain nurikolla/osittain kallionrinteessä, Näyttelijäntien ja leikkipuiston älissä. Varttunut haaikko, uutaia koiuja sekä 3 kpl puistoon istutettuja jalaia. Alikasoksena aihtelean ikäistä ja kokoista lehtipuustoa, haapaa, pihlajaa ja aahteraa. Taoite: Puistoetsä. Toienpiteet: Maiseanhoitoharennus + pienpuuston hoito aahteroita säästäen. Jalaien latoille tehdään tilaa poistaalla lähiät haaat, lisäksi poistetaan huonokuntoisia koiuja ja harennetaan tiheiät puustoryhät. 38 Pinta-ala: 0.47 Kasupaikka: Joutoaa Pääpuulaji: Mänty c Mänty Rauduskoiu Haapa Pihlaja Rauduskoiu Haapa Pihlaja Kuaus: Näyttelijänpuisto (iheralue 36044). Laajahko aokallio puiston keskellä. Keski-ikäisten kallioäntyjen ryhiä kallion reunoilla. Nuorepaa lehtipuustoa, haapoja, uutaia koiuja ja pihlajaaltaista esakkoa kallion etelärinteellä sekä ulkoilutien arressa. Paikoin pystyyn kuiuneita puita. Taoite: Luonnonukainen kallioalue. 22

23 Haagan luonnonhoitosuunnitela uosille Toienpiteet: Ei arsinaisia toienpiteitä. Reitin arresta oisi kuitenkin poistaa pystyyn kuolleet puut ja raiata esakkoa ypäröiän alueen toienpiteiden yhteydessä. 39 Pinta-ala: 0.37 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu c Kuusi Rauduskoiu Haapa Rauduskoiu Haapa Muu lehtipuu Pihlaja Muu lehtipuu Mänty Moniuotoisuus: Kuaus: Näyttelijänpuisto (iheralue 36044). Ulkoiluteiden ja polkujen halkoa kaistale pihojen, kallion ja koulupihan älissä. Tasaaata notkelassa sekä kallioalueelle nousea kiikkoinen rinne. Notkelassa harahko, anha ja huonokuntoinen koiikko sekä järeitä haapoja ryhänä koulupihan tuntuassa. Tasaaalla alikasoksena nuorta haapaa ja aahteraa. Rinteellä nuorehkon huonokuntoisen lehtipuuston ja pihlajaesakon seassa ylispuina koiuja ja uutaia järeitä ikiäntyjä. Kuion itäreunalla kerrostalon pihan ieressä kaksi järeää kuusta, joita pohditaan erikseen. Taoite: Vaiheittain uudistua lehtipuuetsä. Toienpiteet: Suojuspuuhakkuu + pienpuustonhoito + koiun täydennysistutus aukkoihin. Väljennetään järeä lehtipuusto suoja- /erhopuustoksi huonokuntoisia puita poistaalla ja tiheiät puustoryhät harentaen. Pienpuustonhoidossa poistetaan heikkokuntoinen, kuia ja kuolea pihlajikko, utta säästetään kehityskelpoisia haapoja ja aahteroita. 40 Pinta-ala: 0.06 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty c Mänty Mänty Muu lehtipuu Muu lehtipuu Kuaus: Näyttelijänpuisto (iheralue 36044). Pieni ulkoiluteiden ypäröiä kallio puiston keskellä. Pääosin aokalliota reunoilla kallioännikköä, nuorta lehtipuustoa ja esakkoa. 23

24 Haagan luonnonhoitosuunnitela uosille Taoite: Luonnonukainen kallio. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 41 Pinta-ala: 0.23 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi c Mänty Kuusi Hieskoiu Teraleppä Kuusi Hieskoiu Teraleppä Muu lehtipuu Hieskoiu Kuaus: Maiju Lassilan tien suojaiheralue (iheralue 36102). Pysäköintialueen ja Häeenlinnanäylän suuntaisen keyen liikenteen äylän älissä. Aikanaan ojitettu, utta uudelleen soistunut korpiainen notko. Nuorehko/keski-ikäinen tiheä kuusikko, kuion eteläosassa hiean äljepi teralepikko/hieskoiikko. Kuusikon seassa anhepia ylispuukoiuja. Alikasoksena aihteleasti esakkoa. Taoite: Elinoiainen suojaetsä. Toienpiteet: Harennus + pienpuuston hoito parhaat taiiryhät säästäen. 42 Pinta-ala: 0.05 Kasupaikka: Muu etsätalousaa Pääpuulaji: Kuaus: Pietari Hannikaisen puisto (iheralue 35003). Tonttien älisen ulkoilutien eteläpuolinen aoin, nittyäinen rinne ja pieni kallionnyppylä. Taoite: Nittyäinen aoalue. Toienpiteet: Säännöllinen niitto. 43 Pinta-ala: 0.70 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Hieskoiu c Kuusi Rauduskoiu Mänty Kuusi Hieskoiu

25 Haagan luonnonhoitosuunnitela uosille Haapa Teraleppä Muu lehtipuu Muu lehtipuu Moniuotoisuus: Kuaus: Pietari Hannikaisen puisto (iheralue 35003). Ulkoiluteiden halkaisea, koulupihaan rajautua, reheähkö notkela kerrostaloalueiden älissä. Keskellä anha oja, jonka atalin kohta lienee puiston keskiaiheilla, joten esi ei irtaa kupaankaan suuntaan. Järeä, anha hieskoiualtainen lehtipuuetsikkö. Ojanarressa hyäkuntoisia teraleppiä. Kuion reunoilla haapoja, uutaia äntyjä sekä anhoja jo osittain huonokuntoisiakin kuusia erityisesti länsireunalla pihan ieressä. Yksi kuusista kuollut pystyyn. Järeän puuston sekaan kehittynyt jo useapi jakso aihteleaa nuorta lehtipuustoa,. haapaa, pihlajaa ja aahteraa sekä lisäksi uutaia kuusentaiia. Vanhoista puista osa on huonokuntoisia ja ne alkaat ajan ittaan käyään aarallisiksi ilkkaasti käytetyille ulkoiluteille. Länsipuolisesta taloyhtiöstä pyydetty uutaien puiden poistoa pihan reunasta. Taoite: Lehtipuuetsäksi aiheittain uudistua alue. Toienpiteet: Järeän puuston äljentäinen lehtipuualtaiseksi suojapuustoksi + pienpuuston hoito kehittynyttä nuorta puustoa säästäen. Pääosa kuusista poistetaan. Haapoja, teraleppiä sekä osa koiuista säästetään. Toienpiteet aatiat talikelin ja jäätyneen aan! 44 Pinta-ala: 0.25 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Pihlaja c Rauduskoiu Haapa Pihlaja Muu lehtipuu Pihlaja Mänty Kuaus: Pietari Hannikaisen puisto (iheralue 35003). Pieni, pääosin aoin kallio Eliel Saarisen tien ja Maria Jotunin tien älissä. Keskellä entiseen apuarataan kuuluneen rakenteen kiijalka. Kalliolla uutaa änty, pihlaja ja pihlajaesakkoa, reunoilla koiuja ja haapoja. Osa nuorista lehtipuista ja esakosta kuiunut pystyyn. Taoite: Luonnonukainen kallio. Toienpiteet: Ei arsinaisia toienpiteitä. Kuolleet puut ja esakkoa oisi kuitenkin poistaa ypäröiän kuion hoidon yhteydessä. 25

26 Haagan luonnonhoitosuunnitela uosille Pinta-ala: 0.14 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu c Mänty Rauduskoiu Haapa Muu lehtipuu Haapa Pihlaja Vaahtera Rauduskoiu Moniuotoisuus: Kuaus: Maiju Lassilantien puistikko (iheralue 35007). Varttunut koiikko Eliel Saarisen tien ja Maiju Lassilan tien älissä. Sekapuustona haapoja, haraaleppiä ja yksi kuusi. Alikasoksena haapa- ja pihlajaaltainen esakko, jonka seassa aahteraa. Puustolla ja alikasoksellakin suojaaa erkitys asuntoalueen ja tien älissä. Taoite: Elinoiainen, kerroksellinen lehtipuuetsikkö. Toienpiteet: Harennus + pienpuuston hoito taiiryhiä ja aahteraa säästäen. 46 Pinta-ala: 0.14 Kasupaikka: Muu etsätalousaa Pääpuulaji: Rauduskoiu c Rauduskoiu Rauduskoiu Haapa Haapa Pihlaja Vaahtera Moniuotoisuus: Kuaus: Pietari Hannikaisen puisto (iheralue 35003). Kapea aihtelea kaistale keyen liikenteen äylän ja tonttien älissä. Osittain aointa/puoliaointa aluetta, länsipää nurikkoa, keskiaiheilla pieni kallioinen rinne. Pääosalla aluetta sekalainen riistö aihtelean kokoisia koiuja, seassa uutaa haapa. Puustosta osa ahdollisesti piha-alueen puolella. Alikasoksena pihlaja- ja aahteraesakkoa sekä paikoin pensaikkoa. Taoite: Puistoainen alue. Toienpiteet: Pienpuuston hoito aahteroita säästäen. 26

27

28

HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE II VAIHE: LASSILA & POHJOIS-HAAGA

HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE II VAIHE: LASSILA & POHJOIS-HAAGA HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 II VAIHE: LASSILA & POHJOIS-HAAGA Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2009 Haagan luonnonhoitosuunnitela uosille 2008 2017 1. SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE III VAIHE:ETELÄ-HAAGA JA KIVIHAKA

HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE III VAIHE:ETELÄ-HAAGA JA KIVIHAKA HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 III VAIHE:ETELÄ-HAAGA JA KIVIHAKA Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2010 Haagan luonnonhoitosuunnitela uosille 2008 2017 1. SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Liite 1. Mustavuoren maastokatselmuksen muistio

Liite 1. Mustavuoren maastokatselmuksen muistio Liite. Mustauoren aastokatseluksen uistio Aika Paikka Läsnä.. klo 9.. Siuruainen Antti Mikkola Jyri Metsäsuunnittelija Järjestöedustaja Koollekutsuja Mustauoren aastokäynnin uistio Luontojärjestöt ehdottiat

Lisätiedot

Lillhemt Luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma Liite 13: Kuvioluettelo

Lillhemt Luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma Liite 13: Kuvioluettelo Lillhemt Luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma 2014 2024 Liite 13: Kuioluettelo 05.12.2014 Siu 1 ESPOO / Alue 1 / Metsäsuunnitelma 34 / Lillhemt / Palsta 1 / Lohko 34 Kuio Kuioluettelo Kasupaikka ja kehitysluokka

Lisätiedot

Vanhankaupungin, Kumpulan, Toukolan ja Koskelan luonnonhoitosuunnitelma. Vuosille

Vanhankaupungin, Kumpulan, Toukolan ja Koskelan luonnonhoitosuunnitelma. Vuosille Vanhankaupungin, Kupulan, Toukolan ja Koskelan luonnonhoitosuunnitela Vuosille 2017 2026 Helsingin kaupungin rakennusirasto 3.4.2017 2/91 Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 1 LUONNONHOITOTÖIDEN TOTEUTUS...

Lisätiedot

Mustavuoren luonnonhoitosuunnitelma

Mustavuoren luonnonhoitosuunnitelma Mustauoren luonnonhoitosuunnitela Hyäksytty 26.1.2016 Helsingin kaupungin rakennusirasto 20.1.2016 Kua aseoidaan asiakirjan oikeaan reunaan tekstin tasossa. Jos kua ulottuu koko asiakirjan asen arginaali

Lisätiedot

LAUTTASAAREN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE

LAUTTASAAREN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE LAUTTASAAREN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2021 HKR 2012 Lauttasaaren luonnonhoitosuunnitela uosille 2012 2021 1. SISÄLLYSLUETTELO 1. SISÄLLYSLUETTELO... 3 2. JOHDANTO... 4 3. LAUTTASAAREN LUONTOALUEET...

Lisätiedot

LEHTISAAREN, KUUSISAAREN JA KASKISAAREN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE

LEHTISAAREN, KUUSISAAREN JA KASKISAAREN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE LEHTISAAREN, KUUSISAAREN JA KASKISAAREN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013 2022 Helsingin kaupunki Rakennusirasto 2012 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Lehtisaaren, Kuusisaaren ja Kaskisaaren

Lisätiedot

Myllypuron, Roihupellon ja Puotinharjun luonnonhoitosuunnitelma. Vuosille

Myllypuron, Roihupellon ja Puotinharjun luonnonhoitosuunnitelma. Vuosille Myllypuron, Roihupellon ja Puotinharjun luonnonhoitosuunnitela Vuosille 2016 2025 Helsingin kaupungin rakennusirasto 20.5.2016 2/137 Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 1 LUONNONHOITOTÖIDEN TOTEUTUS... 4 LIITE

Lisätiedot

LUONNONHOIDON KUVIOTULOSTE

LUONNONHOIDON KUVIOTULOSTE Tforest.. LUONNONHOIDON KUVIOTULOSTE Alue: --- Meilahden HKS Kuiot:. Lehto Rauduskoiu Teraleppä Tai Rauduskoiu Raita /ha Tai Lp /ha Jalopuuetsä (Arokas elinypäristö). C Aroetsä. Taia. Vaahteroita. Meilahden

Lisätiedot

Mustikkamaan luonnonhoitosuunnitelma

Mustikkamaan luonnonhoitosuunnitelma Mustikkaaan luonnonhoitosuunnitela Hyäksytty 8.12.2015 Helsingin kaupungin rakennusirasto 4.1.2016 Kua aseoidaan asiakirjan oikeaan reunaan tekstin tasossa. Jos kua ulottuu koko asiakirjan asen arginaali

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) 30.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 544 0,6 MIELAKKA I 286-404-4-67 Lehtoainen kangas, astaaa suo

Lisätiedot

MAUNULAN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2021

MAUNULAN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2021 MAUNULAN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2021 Helsingin kaupunki Rakennusirasto 2012 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Maunulan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille 2012-2021 SISÄLTÖ

Lisätiedot

KESKI-VUOSAAREN JA RASTILAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE

KESKI-VUOSAAREN JA RASTILAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE KESKI-VUOSAAREN JA RASTILAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2008 Keski-Vuosaaren ja Rastilan luonnonhoitosuunnitela uosille 2008 2017

Lisätiedot

ROIHUVUOREN JA HERTTONIEMENRANNAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE

ROIHUVUOREN JA HERTTONIEMENRANNAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE ROIHUVUOREN JA HERTTONIEMENRANNAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2006 2015 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2008 Roihuuoren luonnonhoitosuunnitela uosille 2006 2015 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Jakomäen, Tattarisuon ja Tattariharjun luonnonhoitosuunnitelma

Jakomäen, Tattarisuon ja Tattariharjun luonnonhoitosuunnitelma Jakoäen, Tattarisuon ja Tattariharjun luonnonhoitosuunnitela Hyäksytty 17.11.2015 Helsingin kaupungin rakennusirasto 4.1.2016 2/148 Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 1 LUONNONHOITOTÖIDEN TOTEUTUS... 4 LIITE

Lisätiedot

Kulosaaren luonnonhoitosuunnitelma

Kulosaaren luonnonhoitosuunnitelma Kulosaaren luonnonhoitosuunnitela Hyäksytty 8.12.2015 Helsingin kaupungin rakennusirasto 4.1.2016 Kua aseoidaan asiakirjan oikeaan reunaan tekstin tasossa. Jos kua ulottuu koko asiakirjan asen arginaali

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) Tyhjä kiinteistö 1000-1000- 8.11.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 7001 1,2 Tyhjä kiinteistö 1000-1000-

Lisätiedot

P U O T I L A N V A R T I O H A R J U N - F A L L P A K A N L U O N N O N H O I D O N T O T E U T U S S U U N N I T E L M A

P U O T I L A N V A R T I O H A R J U N - F A L L P A K A N L U O N N O N H O I D O N T O T E U T U S S U U N N I T E L M A P U O T I L A N V A R T I O H A R J U N - F A L L P A K A N L U O N N O N H O I D O N T O T E U T U S S U U N N I T E L M A V U O S I L L E 2 0 1 3 2022 H e l s i n g i n k a u p u n k i R a k e n n u

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) Barkolli 434-479-2-20 26.9.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 25 3,4 Barkolli 434-479-2-20 Kiinen keskikarkea tai karkea

Lisätiedot

TAMMISALON LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TAMMISALON LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE TAMMISALON LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2025 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2011 Sisältö 1. Johdanto... 2 2. nykytila... 3 2.1. Kasupaikat... 4 2.2. Puusto...

Lisätiedot

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille Teisko Aitolahden etsäsuunnitela uosille 2012-2021 Lohko 57 Kaanaa Metsikkökuioittainen seloste Kaupunkikehitysryhä Kiinteistötoii PL 487 33101 Tapere kiinteistotoii@tapere.fi Kannen kua: Joanna Aalto

Lisätiedot

KALLAHDENNIEMEN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE

KALLAHDENNIEMEN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE KALLAHDENNIEMEN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2023 Helsingin kaupunki Rakennusirasto 2014 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Kallahdennieen luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille 2014-2023

Lisätiedot

PUKINMÄKI, TAPANILA, TAPANINVAINIO, YLÄ-MALMI LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017

PUKINMÄKI, TAPANILA, TAPANINVAINIO, YLÄ-MALMI LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 PUKINMÄKI, TAPANILA, TAPANINVAINIO, YLÄ-MALMI LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2008 LUONNONHOITOSUUNNITELMA uosille 2008 2017 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KÄPYLÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2019

KÄPYLÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2019 KÄPYLÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2019 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2009 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Käpylän luonnonhoitosuunnitela

Lisätiedot

ALA- MALMIN LUONNONHOITOSUUNNITELMA

ALA- MALMIN LUONNONHOITOSUUNNITELMA ALA- MALMIN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2019 He l s i ngi n ka upungi n r a k e nnus i r a s to Ka tu- ja pui s to- os a s to 2 00 9 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto

Lisätiedot

VUOSAAREN ETELÄOSAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE

VUOSAAREN ETELÄOSAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE VUOSAAREN ETELÄOSAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2021 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2011 Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Vuosaaren eteläosan aluesuunnitelan luontoalueet...

Lisätiedot

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille Teisko Aitolahden etsäsuunnitela uosille 2012-2021 Lohko 43 Hiriniei Metsikkökuioittainen seloste Kaupunkikehitysryhä Kiinteistötoii PL 487 33101 Tapere kiinteistotoii@tapere.fi Kannen kua: Joanna Aalto

Lisätiedot

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille 2012-2021

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille 2012-2021 Teisko Aitolahden etsäsuunnitela uosille 2012-2021 Lohko 55 Terälahti Metsikkökuioittainen seloste Kaupunkikehitysryhä Kiinteistötoii PL 487 33101 Tapere kiinteistotoii@tapere.fi Kannen kua: Joanna Aalto

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) KAPERVUORI 283-417-7-53 14.9.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 1.1 0,8 KAPERVUORI 283-417-7-53 Kuiahko kangas, astaaa

Lisätiedot

MUNKKINIEMEN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2020

MUNKKINIEMEN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2020 MUNKKINIEMEN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2020 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2011 Munkkinieen luonnonhoitosuunnitela uosille 2011 2020 1. SISÄLLYSLUETTELO 1. SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

SUUTARILA LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE

SUUTARILA LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2008 LUONNONHOITOSUUNNITELMA uosille 2008 2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. SUUNNITTELUALUE 4 3.

Lisätiedot

Kaunissaaren, Hanskisen ja Eestiluodon luonnonhoitosuunnitelma

Kaunissaaren, Hanskisen ja Eestiluodon luonnonhoitosuunnitelma Kaunissaaren, Hanskisen ja Eestiluodon luonnonhoitosuunnitela Helsingin kaupungin rakennusirasto 2016 Kua aseoidaan asiakirjan oikeaan reunaan tekstin tasossa. Jos kua ulottuu koko asiakirjan asen arginaali

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) PUOLAMÄKI 291-413-9-30 3.5.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 1 5,5 PUOLAMÄKI 291-413-9-30 Lehtoainen kangas, astaaa

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) 18.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 1 5,7 LÖYTÄNÄNAHO 921-403-7- Kuiahko kangas, astaaa puolukkaturekangas

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) Halkoiita 263-410-10-47 24.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 1 3,5 Halkoiita 263-410-10-47 Kuia kangas,

Lisätiedot

Hakkuumäärä hakkuutavoittain

Hakkuumäärä hakkuutavoittain Hakkuumäärä kkuutaoittain 2015-2024 Tässä suunnitelmassa ehdotettujen kkuiden mukainen kantoratulo on uosina 2015-2019: 142234 ja uosina 2020-2024: 0 Liite PatuL 1 / 24.9.2015 Siu 11a 28.8.2015 Hakkuutapa

Lisätiedot

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) 13.3.2015

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) 13.3.2015 Siu 20 (1) 13.3.2015 luettelo Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla 20 0,7 Metsämaa Lehtomainen

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) SUORANTA 623-425-2-14 10.5.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 1 1,1 SUORANTA 623-425-2-14 ja ustikkaturekangas T2 -

Lisätiedot

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) 26.3.2015

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) 26.3.2015 Siu 20 (1) 26.3.2015 luettelo Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu lla 89 0,4 Metsämaa Tuore kangas,

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) Väliäki 316-401-2-47 3.5.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 1 1,4 Väliäki 316-401-2-47 Hienojakoinen Lisätiedot Kuusten

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) AALTOLA 434-482-4-30 17.9.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 7 1,3 AALTOLA 434-482-4-30 8 2,2 AALTOLA 434-482-4-30 Kuiahko

Lisätiedot

OIVALAN METSÄNHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2023

OIVALAN METSÄNHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2023 OIVALAN METSÄNHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2023 Markus Holstein 2013 Oialan etsänhoitosuunnitela 2014 2023 1. SISÄLLYSLUETTELO 1. SISÄLLYSLUETTELO... 3 2. SUUNNITTELUMENETELMÄ... 4 3. OIVALAN LUONTOALUEET...

Lisätiedot

Vesirattaanmäen hoito- ja käyttösuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/26

Vesirattaanmäen hoito- ja käyttösuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/26 Vesirattaanmäen hoito- ja käyttösuunnitelma 2015-2025 LIITE 13: Kuvioluettelo 23.3.2015 Sivu 1/26 101 0,70 Kuivahko kangas Taimikko yli 1,3 m Kataja Avoin alue ja näkymä (B4) Myös kelirikon aikana Rauduskoivu

Lisätiedot

MUSTAVUOREN HOITO-JA KEHITTÄMISSUUNNITELMAN VUOROVAIKUTUSRAPORTTI ASUKKAAT

MUSTAVUOREN HOITO-JA KEHITTÄMISSUUNNITELMAN VUOROVAIKUTUSRAPORTTI ASUKKAAT MUSTAVUOREN HOITO-JA KEHITTÄMISSUUNNITELMAN VUOROVAIKUTUSRAPORTTI ASUKKAAT 7. Joulukuuta 5 Helsingin kaupungin rakennusirasto SISÄLLYSLUETTELO ASUKAS JA SIDOSRYHMÄYHTESITYÖ... LIITE MAASTOKYSELY... 6 TULOKSET...

Lisätiedot

Kuvioluettelo. ESPOO / Alue 1 / Metsäsuunnitelma 30 / Matinkylä - Olari LM / Lohko 30

Kuvioluettelo. ESPOO / Alue 1 / Metsäsuunnitelma 30 / Matinkylä - Olari LM / Lohko 30 05.12.2008 Siu 21/1 100 3,9 Tuore kangas, Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kuusi luettelo m3/ m3/kuio mä ku mä ku m3// 95 25 242 952 361 356 22 45 129 15 7,5 Harennus Pohjaesialue. C1 Lähimetsä. Maaston

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) 17.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 76 0,4 RAIMOLA 595-427-2-87 Kuiahko kangas, astaaa puolukkaturekangas

Lisätiedot

Liite 9 kohtaiset suunnitelmataulukot 1/3 kuvioiden perustiedot 1/10 1 0,0563 2 04 1 32 20 29 91 Omakotitalotonttien välinen lähimetsä. Komea vanha männikkö, alla kuusikko 2 0,0356 3 04 1 26 20 25 114

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) 31.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 1 1,8 Heinäsuo I 174-420-7-1 Tuore kangas, astaaa suo Paikoin

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) TEURAVUOMA 273-401-37-18.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 6 5,0 TEURAVUOMA 273-401-37- kasatusetsikkö

Lisätiedot

257 449 2 623 / 0 257 449 2 671 / 7 119 257 449 2 538 / 8 174 257 449 2 152 / 1

257 449 2 623 / 0 257 449 2 671 / 7 119 257 449 2 538 / 8 174 257 449 2 152 / 1 TAPIO ForestKIT 6.11.2015 257 449 2 538 / 9 99 500 m 88 87 100 85 80 76 77 78 79 138 257 449 2 118 / 0 141142 257 449 2 152 / 0 140 143 145 146 147 149 139144 150 148 257 449 2 671 / 8 153 151 257 449

Lisätiedot

ARVOMETSÄ METSÄSUUNNITELMA SISÄLTÖ MAA JA PUUSTO METSÄSUUNNITELMA KUVIOKIRJA KUVIOITTAISET TOIMENPITEET KUVIOKARTAT. Suunnitelmanro: 001

ARVOMETSÄ METSÄSUUNNITELMA SISÄLTÖ MAA JA PUUSTO METSÄSUUNNITELMA KUVIOKIRJA KUVIOITTAISET TOIMENPITEET KUVIOKARTAT. Suunnitelmanro: 001 SISÄLTÖ MAA JA PUUSTO METSÄSUUNNITELMA KUVIOKIRJA KUVIOITTAISET TOIMENPITEET KUVIOKARTAT ARVOMETSÄ METSÄSUUNNITELMA..6 KUNTA TILA REK.NRO -46-89- Suunnitelanro: LAATIJA: Aleksi Vihonen, Metsäasiantuntija

Lisätiedot

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille 2012-2021

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille 2012-2021 Teisko Aitolahden etsäsuunnitela uosille 2012-2021 Lohko 51 Taulasalo Metsikkökuioittainen seloste Kaupunkikehitysryhä Kiinteistötoii PL 487 33101 Tapere kiinteistotoii@tapere.fi Kannen kua: Anne Tuoinen

Lisätiedot

MIELAKAN METSÄNHOITOSUUNNITELMA

MIELAKAN METSÄNHOITOSUUNNITELMA 2.1.2018 MIELAKAN METSÄNHOITOSUUNNITELMA Kouolan kaupunki Tekniikka- ja ypäristöpalelut Maaoaisuus ja paikkatieto Päiitetty 22.12.2017 Kouolan kaupunki PL 32 (Valtakatu 33) Puhelin 020 615 11 www.kouola.fi

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) AITTOKANGAS 588-410-4-.9.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 327 3,0 AITTOKANGAS 588-410-4- T1 - Taiikko alle 1,3 328

Lisätiedot

Peruskuvioluettelo. Pituus m. Määrä/ha m 3 tai kpl. Kuusi 64 5,7 27 kpl 0. Mänty 64 6,0 220 kpl 0 0,1. keskiarvo 64 5,9 242 kpl 0

Peruskuvioluettelo. Pituus m. Määrä/ha m 3 tai kpl. Kuusi 64 5,7 27 kpl 0. Mänty 64 6,0 220 kpl 0 0,1. keskiarvo 64 5,9 242 kpl 0 Peruskuioluettelo Kuio 71 1,9 ha Inentoitu Joutoaa, äntyaltainen räe Kuusi 64 5,7 27 kpl 0 3 /ha Mänty 64 6,0 220 kpl 0 0,1 Yhteensä 6 3 keskiaro 64 5,9 242 kpl 0 ja /ha Kuio 72 2,3 ha kuiahko kangas,

Lisätiedot

Kuviotiedot Kunta Alue Ms pääpuulaji. Monimuotoisuus ja erityispiirteet C1 Lähimetsä Osin aukkoinen. Monimuotoisuus ja erityispiirteet

Kuviotiedot Kunta Alue Ms pääpuulaji. Monimuotoisuus ja erityispiirteet C1 Lähimetsä Osin aukkoinen. Monimuotoisuus ja erityispiirteet Kunta Alue Ms 169 1 3 Kuvio Pa, ha Kasvupaikka ja Kuviotiedot 2016 Sivu 1 / 15 Kunta 169 Alue 1 Ms 3?? jne. Lohko 1 123 0,7 Kuiva kangas ja vastaava suo Nuori kasvatusmetsikkö 40 59 41 8 0 0 0 19 7 2 2

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha. Yhteensä Mänty

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha. Yhteensä Mänty Siu 20 (1) 18.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 23 0,3 PEHKU-HUOVILA 182-414- 17-58 Kuia kangas, astaaa suo

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) 17.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 63 1,3 KEKKOLA 595-427-3-40 Kuiahko kangas, astaaa puolukkaturekangas

Lisätiedot

Kuvioluettelo. LAPPEENRANTA / Alue 358 / Metsäsuunnitelma 1 / MÄNNISTÖ / Lohko 2. 31 1,1 Kuivahko kangas. 2 2 1800 1 1,9 kangasmaa Rauduskoivu 6 2 4

Kuvioluettelo. LAPPEENRANTA / Alue 358 / Metsäsuunnitelma 1 / MÄNNISTÖ / Lohko 2. 31 1,1 Kuivahko kangas. 2 2 1800 1 1,9 kangasmaa Rauduskoivu 6 2 4 LAPPEENRANTA / Alue 358 / Metsäsuunnitelma 1 / MÄNNISTÖ / Lohko 2 Kuio Kuioluettelo Kasupaikka ja kehitysluokka Puustotiedot Toimenpiteet ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa,

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) LEVIKKO 576-415-6-202 14.9.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 53 1,6 LEVIKKO 576-415-6-202 Tuore kangas, astaaa suo

Lisätiedot

Sivu 1 (1) 5 km. 400 m. Kartat MML, kunnat (kopiointilupa 255/KP/10) Nimi: Kiinteistötunnus: Kunta: Palstojen lukumäärä:

Sivu 1 (1) 5 km. 400 m. Kartat MML, kunnat (kopiointilupa 255/KP/10) Nimi: Kiinteistötunnus: Kunta: Palstojen lukumäärä: 0 0 5 k 601-402-4-55 601-402-4-55 METSÄMAA Tila Pihtipudas (601) 1 Siu 1 (1) Mittakaaa 1:10 000 Kiinteistörekisterin tiedoissa oi olla puutteita ja epätarkkuuksia. Rekisteriyksikön tarkka alueellinen ulottuuus

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha. Yhteensä Mänty

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha. Yhteensä Mänty Siu 20 (1) LÄNSIPOHJOLA 623-402-1-8.6.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 1 0,5 LÄNSIPOHJOLA 623-402-1- Lehtoainen kangas, astaaa

Lisätiedot

Hoidon periaatteet ja yksityiskohdat

Hoidon periaatteet ja yksityiskohdat TOISPUOLISENPUISTON JA SILAPUISTON HOITOSUUNNITELMA Yleistä Suunnitelma käsittää Raudikonkujan ja Raudikonkadun välisen sekä Silakadun ja Hussankadun väliset puistoalueet. Yleisellä tasolla suunnitelman

Lisätiedot

VARIKONNIEMEN PUUSTOINVENTOINTI 2011

VARIKONNIEMEN PUUSTOINVENTOINTI 2011 VARIKONNIEMEN PUUSTOINVENTOINTI 2011 Varikonnieen hoitotalkoot uonna 2006/ Häeenlinnan kaupunki Tforest 04.12.2013 METSIKKÖTULOSTE Kunta: 109 HÄMEENLINNA Suunnittelualue: 28 Aulanko Lohko: 5 a: Oistaja:

Lisätiedot

Miilukorven luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/18

Miilukorven luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/18 Miilukorven luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma 2015-2025 LIITE 13: Kuvioluettelo 23.3.2015 Sivu 1/18 126 0,69 Tuore kangas Uudistuskypsä metsikkö Mänty Ulkoilu- ja virkistysmetsä (C2) Vain kun maa on

Lisätiedot

Puustotiedot. kuitua, m³/ha. tukkia, m³/ha

Puustotiedot. kuitua, m³/ha. tukkia, m³/ha Siu (1) 18.10.17 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu tilauus ³/kuio ³/ ³/ ³/ läpiitta, c kpl/ kasu ³// Toienpiteet kuiolla

Lisätiedot

TERVALAMMEN LUONNONHOITOSUUNNITELMA

TERVALAMMEN LUONNONHOITOSUUNNITELMA TERVALAMMEN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2007-2016 Helsingin kaupungin oistaat tilat Vihdin kunnassa: Hiiska 1:322 Teirlä 2:52 Eriksberg 3:403 Rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto 2007 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Määräalapalsta n.35,6 ha Tila 14,4 ha

Määräalapalsta n.35,6 ha Tila 14,4 ha 167-415- Määräalapalsta n.35,6 167-415-17-54 Tila 14,4 Koikkalansalo kt. 167-415- Markkasuo kt.167-415-17-54 Markkasuo Mittakaaa 1:7500 Koordinaatisto Keskipiste Tulostettu ETRS-TM35FIN (673240, 6936787)

Lisätiedot

Kuvioluettelo. Kasvupaikka ja kehitysluokka Puustotiedot Toimenpiteet puulaji v m3/kuvio m3/ha 12 1,0 Tuore kangas Hienojakoinen kangasmaa.

Kuvioluettelo. Kasvupaikka ja kehitysluokka Puustotiedot Toimenpiteet puulaji v m3/kuvio m3/ha 12 1,0 Tuore kangas Hienojakoinen kangasmaa. ROVANIEMI / Alue 26 / Metsäsuunnitelma 999 / ALAPEHKONEN / Lohko 8 Kuio Kuioluettelo ikä, tilauus tukkia, kuitua, pituus, runkoluku, ppa, kasu, kuiolla 12 1,0 Tuore kangas 100 68 69 8 58 16 12 720 11 1,8

Lisätiedot

KONGINKANGAS. Lohko Kuvio Ala Kasvupaikka maalaji Kehitysluokka. 21 1 0,2 kangas, lehtomainen kangas hienoainesmoreeni 3

KONGINKANGAS. Lohko Kuvio Ala Kasvupaikka maalaji Kehitysluokka. 21 1 0,2 kangas, lehtomainen kangas hienoainesmoreeni 3 KONGINKANGAS Konginkankaan taajama koostuu kuvioista 1-3 ja 5-19. Alueen kaavamerkinnät ovat VL, VU, VP ja VK. Alueen kaikki kuviot ovat asutuksen välittömässä läheisyydessä. Hoitoluokitukseltaan kuviot

Lisätiedot

Toppelundinpuiston lähiympäristösuunnitelma

Toppelundinpuiston lähiympäristösuunnitelma 13.5.2015 Toppelundinpuiston lähiympäristösuunnitelma Tarkastelualue Tarkastelualue sijaitsee Espoon Haukilahdessa. Alue on pääosaltaan asemakaavan Toppelundinpuistoa, ranta-alueen nimi on Toppelundinranta.

Lisätiedot

TAPION. Yhteenveto metsänhoitotöistä. Liite PatuL 2/25.3.2015. Kiireelliset metsänhoityöt. Metsänhoitotyöt vuosina 2016-2019

TAPION. Yhteenveto metsänhoitotöistä. Liite PatuL 2/25.3.2015. Kiireelliset metsänhoityöt. Metsänhoitotyöt vuosina 2016-2019 TAPION Liite PatuL 2/25.3.2015 Yhteeneto metsänhoitotöistä Kiireelliset metsänhoityöt Työlaji Ennakkoraiaus Laikutus Nuoren metsän kunnostus Pienpuuston hoito Rauduskoiun istutus Taimikonrennus Pinta-ala,

Lisätiedot

Kauniaisten luonnonhoitosuunnitelma 2012-2021

Kauniaisten luonnonhoitosuunnitelma 2012-2021 Kauniaisten luonnonhoitosuunnitela 2012-2021 Sisällys 1 Suunnitela-alue 1.1 Suunnitelan periaatteet 2 Suunnitelan toteutus 2.1 Tiedottainen keväällä 2010 ja koenttipyyntö asukkaille 2.2 Maastoinventointi

Lisätiedot

,95 ha ,26 ha

,95 ha ,26 ha 402-416-3-74 24,95 402-416-3-90 9,26 402-416-3-74 24,95 402-416-3-90 9,26 Teirimäki kt. 402-416-3-74 Teerisuo kt. 402-416-3-90 Peruskartta Mittakaaa 1:5000 Koordinaatisto Keskipiste Tulostettu ETRS-TM35FIN

Lisätiedot

Kuvioluettelo ,0 Nuoren metsän hoito ,6 Ensiharvennus

Kuvioluettelo ,0 Nuoren metsän hoito ,6 Ensiharvennus Kuio m3/ m3/ cm m kpl/ m2/ m3// m3/kuio m3/ 19.11.2012 Siu 20/1 84 3,8 Kuiahko kangas 50 135 36 27 10 7 1880 9 3,0 Nuoren metsän hoito Kiinen keskikarkea tai karkea Mänty 55 123 33 27 11 7 1110 8 2,6 Mänty

Lisätiedot

metriä LIITE 5 PÄÄPUULAJI Pääpuulajit (kpl) Mittakaava 1:15 000 MANKKAA - NIITTYKUMPU LUONNON- JA MAISEMANHOITOSUUNNITELMA

metriä LIITE 5 PÄÄPUULAJI Pääpuulajit (kpl) Mittakaava 1:15 000 MANKKAA - NIITTYKUMPU LUONNON- JA MAISEMANHOITOSUUNNITELMA LIITE 5 PÄÄPUULAJI 122 122 121 121 118 118 120 120 117 117 116 113 113 116 103 103 105 104 104 105 110 110 116 116 112 112 102 102 100 100 114 114 111 111 TURUNVÄYLÄ 119 119 109 109 115 115 124 124 101

Lisätiedot

,14 ha

,14 ha 593-429- 63,14 593-429- 63,14 Letenselänne kt. 593-429- Peruskartta Mittakaaa 1:10000 1 Copyright Maanmittauslaitos /Copyright Lantmäterierket Koordinaatisto ETRS-TM35FIN Keskipiste (492574, 6890138) Tulostettu

Lisätiedot

OTSO Metsäsuunnitelma PLUS

OTSO Metsäsuunnitelma PLUS OTSO Metsäsuunnitela PLUS 2016-2025 Oistaja LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Pl 18 Lappeenranta FI-53101 puh. OTSO Yhteyshenkilö Keppainen Jussi jussi.keppainen@otso.fi Metsäsuunnitelan nuero 41160984 Seuraaien

Lisätiedot

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) VAARANPÄÄ

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) VAARANPÄÄ Siu 20 (1) VAARANPÄÄ 620-405-62-17 4.5.2015 luettelo Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla

Lisätiedot

SOMERON KOKKAPÄÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA

SOMERON KOKKAPÄÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA SOMERON KOKKAPÄÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA LUONNONHOITO-LIFE Tammikuu 2015 Helena Lunden Metsähallitus Etelä-Suomen luontopalvelut Someron Kokkapään luonnonhoitotyöt ja toimenpidesuunnitelma ovat osa luonnonhoito-life

Lisätiedot

Kuviokirja Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuuv. Kui- tua. Kasvu m³/ha/v. tua 1,4. Hakkuu. Kasvu. Kui- tua.

Kuviokirja Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuuv. Kui- tua. Kasvu m³/ha/v. tua 1,4. Hakkuu. Kasvu. Kui- tua. Kunta Alue Ms 593 463 42 kirja 2017 Osa 8 Sivu 1 / 9 paikka Kunta 593 Alue 463 Ms 42 MYLLYRINNE Vallitseva jakso 10 1 3 2 4 0 0 1,4 8 0 200 3 3 1 0 0 0,2 10 1 1400 3 3 3 0 0 1,2 Taimikon hoito 2020-2022

Lisätiedot

SALMENKYLÄN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN LIITO- ORAVASELVITYS 2016

SALMENKYLÄN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN LIITO- ORAVASELVITYS 2016 SALMENKYLÄN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN LIITO- ORAVASELVITYS 2016 Markku Nironen 19.04.2016 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 2 3 ASEMAKAAVA-ALUEEN LIITO-ORAVAT... 2 3.1 LIITO-ORAVAT 2009...

Lisätiedot

Kantakaupungin yleiskaava. Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa. Tammikuu 2010 Mattias Kanckos

Kantakaupungin yleiskaava. Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa. Tammikuu 2010 Mattias Kanckos Kantakaupungin yleiskaava Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa Tammikuu 2010 Mattias Kanckos Skolbackavägen 70 GSM: 050-5939536 68830 Bäckby info@essnature.com Finland 9. Biskop- Fattigryti

Lisätiedot

Metsäohjelma 2016 16.11.2015

Metsäohjelma 2016 16.11.2015 Metsäohjelma 2016 16.11.2015 Espoon kaupunki 2015 Metsäohjelma 2016 1 Yhteenveto Tähän metsäohjelmaan on koottu Espoon kaupungin metsissä vuoden 2016 aikana tehtävät hakkuu- ja hoitotyöt. Vuosityöohjelman

Lisätiedot

3934/ /2014. Metsätyöohjelma

3934/ /2014. Metsätyöohjelma 3934/14.03.02/2014 Metsätyöohjelma 2015 Espoon kaupunki 2014 Metsätyöohjelma 2015 1 (15) Yhteenveto Metsätyöohjelma 2015 on C-hoitoluokkien vuosityöohjelma, jonka ovat koonneet Espoon kaupunkitekniikka

Lisätiedot

Kuviokirja 2012. Kasvu tua. Hakkuu. Kui- tua 7,5. --------- Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuu. Kui- Kasvu. tua.

Kuviokirja 2012. Kasvu tua. Hakkuu. Kui- tua 7,5. --------- Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuu. Kui- Kasvu. tua. Kunta Alue Ms 694 1 10 kirja 2012 Osa 8 Sivu 1 / 62 paikka Kunta 694 Alue 1 Ms 10 MÄNTYNIEMI II jne. 10 1 0,8 ha Metsämaa Kangas Lehtomainen kangas ja vastaava suo 04 Uudistuskypsä metsikkö Vallitseva

Lisätiedot

Ulkoilumetsien hoidossa käytettävien toimenpiteiden kuvaukset Keskuspuiston luonnonhoidon yleissuunnitelma

Ulkoilumetsien hoidossa käytettävien toimenpiteiden kuvaukset Keskuspuiston luonnonhoidon yleissuunnitelma Ulkoilumetsien hoidossa käytettävien toimenpiteiden kuvaukset Keskuspuiston luonnonhoidon yleissuunnitelma 1.10.2015 Helsingin kaupunki Rakennusvirasto Keskuspuiston ulkoilumetsiä hoidetaan luonnonmukaisesti

Lisätiedot

LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA LUONNONHOITOSUUNNITELMA 10-VUOTISKAUDEKSI 2007-2016

LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA LUONNONHOITOSUUNNITELMA 10-VUOTISKAUDEKSI 2007-2016 LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA LUONNONHOITOSUUNNITELMA 10-VUOTISKAUDEKSI 2007-2016 Suunnittelualueen pinta-ala on noin 43,4, josta kansanpuistoalueen osuus on noin 32 ja ulkomuseon osuus noin 11,4.

Lisätiedot

LIITE. Louhunkankaan suunnittelualueen tuulivoimaloiden alueiden ja huoltotieyhteyksien rakentamisaluekuvaukset.

LIITE. Louhunkankaan suunnittelualueen tuulivoimaloiden alueiden ja huoltotieyhteyksien rakentamisaluekuvaukset. LIITE. Louhunkankaan suunnittelualueen tuulivoimaloiden alueiden ja huoltotieyhteyksien rakentamisaluekuvaukset. Voimala 1 Alueella kasvaa nuorta ja varttuvaa kalliomännikköä. Sekapuuna kasvaa hieman kuusta

Lisätiedot

Kuviokirja Kuitua. Kasvu. Hakkuu. Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, tyydyttävä (aukkoinen,harva) Kasvu. Hakkuu. Kasvu.

Kuviokirja Kuitua. Kasvu. Hakkuu. Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, tyydyttävä (aukkoinen,harva) Kasvu. Hakkuu. Kasvu. Kunta Alue Ms 49 1 32 Lohko Kuviokirja 2012 Sivu 1 / 83 Kuvio Ala paikka Kehitysluokka Pääpuulaji Osa 8 Kunta 49 Alue 1 Ms 32 1 100 0,2 ha Muu maa B3 Maisemaniitty ja laidunalue Kevyenliikenteenreitti.

Lisätiedot

VAAKONPUISTON PUISTOMETSÄSUUNNITELMA

VAAKONPUISTON PUISTOMETSÄSUUNNITELMA VAAKONPUISTON PUISTOMETSÄSUUNNITELMA Suunnitelma käsittää Vaakkolammin pohjois- ja länsipuolella olevat puiston metsäiset osat. Alue on vilkkaassa virkistyskäytössä ja kuuluu VHT 14:n mukaisessa luokituksessa

Lisätiedot

Kuviokirja Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuu. Kasvu m³/ha/v. Kui- tua. tua 9,8. Hakkuu. Kasvu. Kui- tua.

Kuviokirja Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuu. Kasvu m³/ha/v. Kui- tua. tua 9,8. Hakkuu. Kasvu. Kui- tua. Kunta Alue Ms 420 599 517 kirja 2015 Osa 8 Sivu 1 / 5 paikka Kunta 420 Alue 599 Ms 517 HEIKKIMÄKI Vallitseva jakso 44 17 600 20 17 136 43 90 9,8 35 0 14 19 15 3 1 2 0,3 45 7 232 20 15 54 29 24 3,7 45 7

Lisätiedot

METSO KOHTEEN LIITTEET

METSO KOHTEEN LIITTEET METSO KOHTEEN LIITTEET xxxxxx, xxx-xxx-x-xx 1 Tilan xxxx omistus 2 2 Suojeluun esitettävän metsän kasvupaikka- 2-7 ja puustotiedot kuvioittain 3 Karttarajaus 7 4 Suojelualueen lyhyt kuvaus 8 5 Kohteen

Lisätiedot

OHJE PUIDEN ISTUTTAMISEEN LIITO-ORAVIEN KULKUREITEILLE JA ELINALUEILLE ESPOON YMPÄRISTÖKESKUS Kuva: Heimo Rajaniemi, Kuvaliiteri

OHJE PUIDEN ISTUTTAMISEEN LIITO-ORAVIEN KULKUREITEILLE JA ELINALUEILLE ESPOON YMPÄRISTÖKESKUS Kuva: Heimo Rajaniemi, Kuvaliiteri OHJE PUIDEN ISTUTTAMISEEN LIITO-ORAVIEN KULKUREITEILLE JA ELINALUEILLE ESPOON YMPÄRISTÖKESKUS 2016 Kuva: Heimo Rajaniemi, Kuvaliiteri 2 OHJE PUIDEN ISTUTTAMISEEN LIITO-ORAVIEN KULKUREITEILLE JA ELINALUEILLE

Lisätiedot

Pituus: % havupuita 50 % lehtipuita. Koivukuitua 0,0 Lehtikuitua 0,0 Sellupuuta 0,0 0,0

Pituus: % havupuita 50 % lehtipuita. Koivukuitua 0,0 Lehtikuitua 0,0 Sellupuuta 0,0 0,0 1262 Hoitoluokka Lähimetsä Ravinteisuus Rehevä Kaavamerkintä Sijainti Hoitotavoite Kohteelle suoritetaan istutustaimien kasvuunlähdön turvaamiseksi mekaaninen heinäntorjunta. Alue on erittäin voimakkaasti

Lisätiedot

Kuviokirja 2014. Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Kasvu m³/ha/v. Kui- tua. Hakkuu. tua 4,0. Kasvu. Kui- Hakkuu. tua.

Kuviokirja 2014. Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Kasvu m³/ha/v. Kui- tua. Hakkuu. tua 4,0. Kasvu. Kui- Hakkuu. tua. Kunta Alue Ms 90 828 70 kirja 2014 Osa 8 Sivu 1 / 8 paikka Kunta 90 Alue 828 Ms 70 SIRKKALA Vallitseva jakso 16 5 1800 6 5 19 4,0 16 4 1600 6 5 16 3,4 Rauduskoivu 14 1 200 6 7 2 0,5 Nuoren metsän kunnostus

Lisätiedot

METSOKOHTEET LIEKSAN SEURAKUNTA

METSOKOHTEET LIEKSAN SEURAKUNTA METSOKOHTEET LIEKSAN SEURAKUNTA Lieksan seurakunta on suojellut Metsien suojeluohjelman (METSO) mukaisesti Ympäristöministeriön päätöksellä yksityiseksi luonnonsuojelualueiksi tässä oppaassa lyhyesti esitellyt

Lisätiedot

Luontoselvitys, Kalliomäki , Sappee, Mira Ranta 2015 Liito-oravaselvitys,Kalliomäki , Sappee, Mira Ranta 2016 Sappee

Luontoselvitys, Kalliomäki , Sappee, Mira Ranta 2015 Liito-oravaselvitys,Kalliomäki , Sappee, Mira Ranta 2016 Sappee 25.05.2016 Luontoselvitys, Kalliomäki 635-432-3-108, Sappee, Mira Ranta 2015 Liito-oravaselvitys,Kalliomäki 635-432-3-108, Sappee, Mira Ranta 2016 Sappee kiinteistön 635 432-3-108 Kalliomäki muinaisjäännösinventointi

Lisätiedot

SIPOON BOXIN SUUNNITELLUN MAA- AINEISTEN OTTOALUEEN LUONTOSELVITYS 2009

SIPOON BOXIN SUUNNITELLUN MAA- AINEISTEN OTTOALUEEN LUONTOSELVITYS 2009 SIPOON BOXIN SUUNNITELLUN MAA- AINEISTEN OTTOALUEEN LUONTOSELVITYS 2009 Pekka Routasuo 17.9.2009 Sipoon Boxin suunnitellun maa-aineisten ottoalueen luontoselvitys 2009 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 AINEISTO

Lisätiedot