ALA- MALMIN LUONNONHOITOSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ALA- MALMIN LUONNONHOITOSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 ALA- MALMIN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE He l s i ngi n ka upungi n r a k e nnus i r a s to Ka tu- ja pui s to- os a s to

2 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Ala-Malin luonnonhoitosuunnitela uosille JOHDANTO Ala-Malin aluesuunnitela hyäksyttiin yleisten töiden lautakunnassa ohjeellisena noudatettaaksi. Ala-Malin luonnonhoitosuunnitela on aluesuunnitelan ukainen. Aluesuunnitelan laadinnan aikana käytiin laaja uoroaikutus alueen asukkaiden ja uiden yhteistyötahojen kanssa. Saatua palautetta on käytetty hyäksi luonnonhoitosuunnitelaa laadittaessa. Aluesuunnitelassa on esitetty luonnonypäristön eli etsien ja aointen alueiden kuten aatalousalueiden ja niittyjen tila. M. kuaukset alueen aiseasta, ulkoilu- ja irkistyskäytöstä, kaaoituksesta, etsien kasupaikoista, puustosta, aatalousalueista, niityistä ja Helsingin ypäristökeskuksen selittäistä luonnon arokohteista löytyät aluesuunnitelasta. Luonnon oniuotoisuuden huoioon ottainen on yös kuattuna aluesuunnitelassa. Ala-Malin aluesuunnitelassa esitetään alueittaiset taoitteet luonnonhoitoon. Ne ohjaaat luonnonhoitosuunnitelan kuiokohtaisia toienpiteitä. Tästä syystä luonnonhoitosuunnitelaa tulee tarkastella yhdessä aluesuunnitelan kanssa. Aluesuunnitelan lisäksi luonnonhoidon toienpiteitä ohjaaat uonna 2007 alistuneet rakennusiraston laatiat Helsingin kaupungin luonnonhoidon linjaukset. Luonnonhoitosuunnitela on toteutustason suunnitela. Siinä kuataan kuioittain toteutettaat luonnonhoitotoienpiteet kuten hakkuut, hoitotoienpiteet ja niitot aikatauluineen. Luonnonhoitotoienpiteet tehdään katu- ja puisto-osaston laatian luonnonhoidon työohjeen ukaisesti. Hoitotoienpiteiden toteutus aloitetaan uoden 2010 aikana. Taoitteiden saauttaiseksi tarittaat toiskertaiset toienpiteet tullaan päiittäään rakennusiraston etsätietojärjestelässä oleaan luonnonhoitosuunnitelaan ennen alueen toista hoitokierrosta. Luonnonhoitosuunnitela on laadittu rakennusiraston katu- ja puisto-osaston suunnittelutoiistossa. Ala-Malin aluesuunnitela ja luonnonhoitosuunnitela on nähtäillä rakennusiraston asiakaspalelussa ja internetsiuilla osoitteessa Moleat suunnitelat on tehnyt luonnonhoidon suunnitteluastaaa, etsänhoitaja Tiina Saukkonen, jolta oi tarittaessa kysyä lisätietoja (eail: tai p ). Helsingissä

3 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Ala-Malin luonnonhoitosuunnitela uosille SUUNNITTELUALUE Suunnittelualueeseen kuuluat Ala-Mali, Malin lentokentän länsiosa sekä pääradan itäpuolinen Tapanila. Suunnittelualueena olean kaupunkialueen koko on ajaa neljä neliökiloetriä ja se käsittää 175 ha iheralueita. Luonnonhoidon alueita on 147 ha, josta 72 ha on etsiä ja 75 ha aatalousalueita tai niittyjä. Luonnonhoidon alueita käytetään pääasiassa ulkoiluun. Metsillä on yös erkitystä suojayöhykkeinä liikenneäyliltä, kuten Kehä I:ltä, tuleien päästöjen torjunnassa. Maiseallisesti erkittää ja ulkoilijoiden eniten suosia Longinojan alue on yös luononarioiltaan arokas pienesikohde. 3

4 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Ala-Malin luonnonhoitosuunnitela uosille KUVIOLUETTELO Metsätietojärjestelä: Tforest Kunta 91 Helsinki, Alue 154, Lohko 206, Metsäsuunnitela 206, ALA-MALMI Suunnittelija 2008 Tiina Saukkonen, Inentoija 2007 Antti Kurkaa Tforest -puuston laskenta tehty Pinta-ala: 0.08 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Raita 2/ha Lp c Haapa Raita /ha C3 Suojaetsä. Tontteihin rajautua reunapuusto on haapaa ja raitaa. Taoite: Elinoiainen suojaetsä Toienpide: Ei hoitotoienpiteitä tällä suunnitelakaudella. 2 Pinta-ala: 0.14 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Haapa 2/ha Lp c Rauduskoiu Haapa Haraaleppä Pihlaja Pihlaja Tuoi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus Mekaaninen raiaus 3/ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Tuoia. Niittyä reunustaa puusto on haapaaltaista lehtisekaetsää. Taoite: Elinoiainen suojaetsä. 4

5 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Ala-Malin luonnonhoitosuunnitela uosille Toienpide: Puusto harennetaan ja kuiolla tehdään pienpuuston hoito aahteraa suosien. 3 Pinta-ala: 0.42 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Rauduskoiun istutus Taen istutus Vaahteran istutus Mekaaninen raiaus Laikkuätästys Mekaanis-keiallinen perkaus Taiikonhoito C3 Suojaetsä. Niittyalue on kasanut upeen adelaa ja uuta reheää kasillisuutta. Pusikon seassa on uutaia yksittäisiä haaan ja rauduskoiun taiia. Taoite: Upeen kasanut niitty uutetaan suojaetsäksi jalopuuistutuksin. Toienpide: Vadelat ja uu rikkakasillisuus raiataan. Yksittäiset haaan ja rauduskoiun taiet säästetään. Maanpinta laikutetaan ja se istutetaan. Taea ja aahteraa istutetaan ryhittäin 5 tainta/ryhä. Tairyhiä 10 kpl, aahteraryhiä 5 kpl, ryhien älit istutetaan rauduskoiulle tyoaan riittäää tiheyttä jalopuutaiikkoon. Taiikon istutustiheys on 2000 tainta/ha.taen ja aahteran taiet suojataan jyrsijöiltä. Taiikon perkaus tehdään 2 istutuksen jälkeen ja edelleen seuraaalla hoitojaksolla, koska kasupaikka on erittäin reheä. 4 Pinta-ala: 0.09 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Rauduskoiu Haapa /ha 5

6 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Ala-Malin luonnonhoitosuunnitela uosille Raita Rauduskoiu Haapa Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus C3 Suojaetsä. Vaahteroita. Rauduskoiualtainen lehtisekaetsä on tiheäkasuinen. Taoite: Elinoiainen suojaetsä. Toienpide: Kuiolla tehdään harennushakkuu. 5 Pinta-ala: 0.30 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu Lp 2/ha c 3/ha Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus C3 Suojaetsä. Tonttien ja tien älissä kasaa tiheä rauduskoiikko. Taoite: Elinoiainen suojaetsä. Toienpide: Rauduskoiikko harennetaan 25 % puuston pohjapinta-alasta. 6 Pinta-ala: 0.23 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Vaahtera 2/ha Lp c 3/ha Haapa Vaahtera Muu lehtipuu Vaahtera Rauduskoiu

7 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Ala-Malin luonnonhoitosuunnitela uosille Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus Pienpuuston hoito C3 Suojaetsä. Vaahteroita. Kadun reunassa on kaksi erittäin kookasta uosijalaaa, jotka oat hyäkuntoisia. Kuiolla kasaa tiheässä aahteraa ja rauduskoiua. Taoite: Elinoiainen suojaetsä, jolla on yös aiseallista aroa. Toienpide: Vuorijalaien alla, niiden latuksiin kasaat aahterat poistetaan. Tiheää aahteraa ja rauduskoiua harennetaan. Ulkoilutien reunassa tehdään pienpuuston hoito. 7 Pinta-ala: 0.12 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Muu haupuu Lp 2/ha c 3/ha Muu haupuu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Ensiharennus C3 Suojaetsä. Tuoia. Meluallin päälle on istutettu Serbiankuusta. Puusto on erittäin tiheää ja se on alkanut jo kärsiä alon puutteesta. Taoite: Elinoiainen suojaetsä. Toienpide: Serbiankuusikossa tehdään ensiharennus. 8 Pinta-ala: 0.04 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Mekaaninen raiaus B4 Aoin alue ja näkyä. Kadun utkassa olea näkeäalue on aointa. 7

8 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Ala-Malin luonnonhoitosuunnitela uosille Taoite: Liikenteen turallisuutta ylläpitää aoin näkeäalue. Toienpide: Alue raiataan aoieksi hoitojakson 2015 alussa. Yksittäin kasaat kookas raita ja pajupensas jätetään kasaaan. 9 Pinta-ala: 0.04 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: B3 Maiseaniitty ja laidunalue. Maiseaniitty sijaitsee ulkoilutien luiskassa. Taoite: Maiseaniitty Toienpide: Niitty niitetään kerran kasukaudessa. Niittojäte jätetään kerääättä. 10 Pinta-ala: 0.29 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Vaahtera 2/ha Lp c 3/ha Rauduskoiu Muu lehtipuu Vaahtera Muu lehtipuu Vaahtera Muu lehtipuu Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus Pienpuuston hoito Jalopuuetsä (Muu arokas elinypäristö). C5 Aroetsä. Tuore lehto (Muu arokas elinypäristö). Tuoia. Vaahteroita. Lehdossa kasaa luontaisesti syntynyt aahteraetsä. Puusto on paikoin aukkoista, paikoin hyin tiheää. Metsiköllä on luontoaroa etsälain uuna arokkaana elinypäristönä. Se on tuoretta lehtoa ja jalopuuetsää. Osa etsiköstä rakennetaan pysäköintialueeksi, osa on tarkoitus säästää puustoisena osana tonttia. 8

9 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Ala-Malin luonnonhoitosuunnitela uosille Taoite: Elinoiainen puistoainen jalopuuetsikkö, joka pyritään säilyttäään rakennettaan korttelin osana. Toienpide: Ennen toienpiteen aloittaista tarkistetaan aseakaaassa rajatun puustoltaan säilytettään tontin osan laajuus. Jääässä aahteraetsikössä tehdään tiheiden puustokohtien harennus (25 % pois puuston pohjapinta-alasta) aahteraa suosien. Saalla tehdään pienpuuston hoito, jossa poistetaan. kaikki tuoipihlajat. 11 Pinta-ala: 0.06 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Rauduskoiu Hieskoiu Haapa Muu lehtipuu Hieskoiu Muu lehtipuu Haapa Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Ensiharennus Pienpuuston hoito 3/ha C3 Suojaetsä. Kadun arressa olea tiheä nuori koiikko rajautuu uuden rakennettaan tontin ja kadun äliselle yöhykkeelle. Puustosta on tarkoitus kaaan ukaan säilyttää kadun reunassa kapea puustoyöhyke. Taoite: Elinoiainen suoja- ja kadunarsipuusto. Toienpide: Tuleaa tontinreunapuustoa alennetaan rakentaista arten tekeällä kuiolla ensiharennus ja pienpuuston hoito. 12 Pinta-ala: 0.09 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu Lp 2/ha c 3/ha Rauduskoiu

10 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Ala-Malin luonnonhoitosuunnitela uosille Hieskoiu Raita Muu lehtipuu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus Pienpuuston hoito C3 Suojaetsä. Pysäköintialueen ja pihojen älissä olealla kapealla iherkaistaleella kasaa ryhittäin koiuja ja raitoja ojan reunassa. Taoite: Elinoiainen suoja- ja reunapuusto. Toienpide: Puustoryhien harennus rauduskoiuja suosien ja pienpuuston hoito. 13 Pinta-ala: 0.03 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: B2 Käyttöniitty. Pienialainen niitty. Taoite: Hoidettu käyttöniitty. Toienpide: Niittyalue niitetään kerran kasukaudessa. Niittojätettä ei kerätä. 14 Pinta-ala: 0.06 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Raita 2/ha Lp c 3/ha Rauduskoiu Raita Vaahtera C1.2 Lähiirkistysetsä. Vaahteroita. Lehtipuusekaetsässä on eri-ikäisiä raitoja, rauduskoiuja ja aahteroita. Taoite: Elinoiainen lähiirkistysetsä. 10

11 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Ala-Malin luonnonhoitosuunnitela uosille Toienpide: Ei hoitotoienpiteitä tällä suunnitelakaudella. 15 Pinta-ala: 0.02 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Tuoi 2/ha Lp c Tuoi Muu lehtipuu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Pienpuuston hoito 3/ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Pähkinäpensas. Ulkoilureittiä reunustaa puustossa on tuoea ja pähkinää. Taoite: Elinoiainen lähiirkistysetsä. Toienpide: Kuiolla tehdään pienpuuston hoito pähkinää suosien. 16 Pinta-ala: 0.15 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu Lp 2/ha c 3/ha Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus C1.2 Lähiirkistysetsä. Varttunut rauduskoiikko. Taoite: Elinoiainen lähiirkistysetsä. Toienpide: Ei hoitotoienpiteitä tällä suunnitelakaudella. 17 Pinta-ala: 0.04 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Raita 2/ha Lp c 3/ha 11

12 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Ala-Malin luonnonhoitosuunnitela uosille Raita Metsälehus Pihlaja Tuoi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Maiseanhoito Muun lehtipuun luontainen uudistainen C1.2 Lähiirkistysetsä. Tuoia. Lehtipuusekaetsä on ei-ikäistä ja siinä on ylispuina anhoja ja huonokuntoisia raitoja. Pensaskerroksessa on uorijalaan ja aahteran taiia. Taoite: Elinoiainen lehtisekaetsä, joka uudistuu aiheittain jalopuille. Toienpide: Huonokuntoiset raidat kaadetaan ja niiden rungot jätetään kuion keskelle lahopuuksi. Oksat korjataan pois ja heketetaan. Toienpiteen yhteydessä arotaan jalaan ja aahteran taiia, joista annetaan kasaa seuraaaa puusukupolea. 18 Pinta-ala: 0.07 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Metsälehus 2/ha Lp c Metsälehus Teraleppä Tuoi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus 3/ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Metsälehuksia. Taia. Tuoia. Pähkinäpensas. Varttunut istutettu etsälehusetsikkö on tiheäkasuinen. Ulkoilutien reunassa on pähkinäpensaita ja teraleppiä. Taoite: Elinoiainen lähiirkistysalueen jalopuuetsä. Toienpide: Lehusetsikkö harennetaan aroasti poistaalla 25 % sen pohjapinta-alasta. Poistettaat puut oat 12

13 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Ala-Malin luonnonhoitosuunnitela uosille altapuuston alle jääneitä ja selästi sen latuksia painaia puita. 19 Pinta-ala: 0.25 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Tai 2/ha Lp c Tai Metsälehus Tuoi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus 3/ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Taia. Tuoia. Pähkinäpensas. Istutettu taietsikkö on kasanut nopeasti, nuorena liian harassa, istä syystä se on elko oksaista. Muutaa taista on jäänyt selästi altapuuston alle ja painaa altapuiden latuksia siusta. Pensaskerroksessa kasaa uorijalaaa. Taoite: Elinoiainen lähiirkistysalueen jalopuuetsä. Toienpide: Valtapuina oleien taien alle jääneet yksittäiset, näitä latustoa siusta painaat taet poistetaan. Eli harennus on hyin lieä. Alepaan latuskerrokseen annetaan kasaa runkoja ja taien alaoksia arjostaia jalaia ja uita lehtipuita. 20 Pinta-ala: 0.01 Kasupaikka: Muu etsätalousaa Pääpuulaji: Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Taen istutus Taiikonhoito C1.2 Lähiirkistysetsä. Aoin niittyäinen alue. Taoite: Edustaa puistoetsä, taietsikkö. Toienpide: Kuiolle istutetaan taitaiikko etsitystaiin ja -tiheydellä. Taiet suojataan jyrsijöiltä. Taiikonhoitoon 13

14 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Ala-Malin luonnonhoitosuunnitela uosille kuulua heinäntorjunta tehdään säännöllisesti. 21 Pinta-ala: 0.07 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Raita 2/ha Lp c Rauduskoiu Pihlaja Raita Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus 3/ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Tiheässä raitaetsikössä on yksittäisiä rauduskoiuja, uutaa aahtera ja pihlaja. Taoite: Elinoiainen lähiirkistysetsä. Toienpide: Kuiolla tehdään harennushakkuu, jossa poistetaan lähes kaikki raidat, sillä ne oat huonossa kunnossa. 22 Pinta-ala: 0.05 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Haapa 2/ha Lp c Haapa Pihlaja Raita Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Ensiharennus 3/ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Vaahteroita. Pienialainen haapaetsikkö on kallion juurella. Taoite: Elinoiainen lähiirkistysetsä. Toienpide: Haaikossa tehdään ensiharennus, jossa poistetaan 33 % puuston pohjapinta-alasta. Myös nuori aahteraryhä harennetaan. 14

15 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Ala-Malin luonnonhoitosuunnitela uosille Pinta-ala: 0.18 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: B2 Käyttöniitty. Kallioalueella on niittyä. Alueen ulkoilukäyttö on runsasta ja sillä on roskia. Niityllä on syreenipensaita. Taoite: Hoidettu käyttöniitty. Toienpide: Niitty niitetään kerran kasukaudessa, että se pysyy aoiena. 24 Pinta-ala: 0.14 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Haapa Lp 2/ha c 3/ha Haapa Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus C1.2 Lähiirkistysetsä. Varttunut haaikko rajautuu kallioon ja tontteihin. Puuston tiheys aihtelee. Taoite: Elinoiainen lähiirkistysalueen etsä. Toienpide: Haaikossa tehdään harennushakkuu tiheakasuisissa puustoryhissä. 25 Pinta-ala: 0.11 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: B2 Käyttöniitty. Kallioalueen reunassa on niittyäinen alue, jolla kasaa uutaa syreeni ja ruusupensas sekä yksi iso aahtera. 15

16 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Ala-Malin luonnonhoitosuunnitela uosille Taoite: Hoidettu käyttöniitty. Toienpide: Niittyalue niitetään kaksi kertaa kesässä siialeikkurilla. Niittojätettä ei kerätä. 26 Pinta-ala: 0.16 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Mekaanis-keiallinen raiaus B2 Käyttöniitty. Kartanopuiston pihapiirin puistoetsässä on anha kuusiaita ja uutaa aahtera sekä Terijoen salaia. Suurin osa alueesta on upeen kasaaa pihaniittyä. Taoite: Hoidettu kartanopuiston pihaniitty. Toienpide: Upeen kasanut niitty perataan ja raiataan. Tään jälkeen aluetta aletaan hoitaa säännöllisesti niittäen koko niittyalalta. 27 Pinta-ala: 0.10 Kasupaikka: Muu etsätalousaa Pääpuulaji: B3 Maiseaniitty ja laidunalue. Aoielle niittyalueelle rakennetaan uusi keyen liikenteen äylä. Taoite: Hoidettu aiseaniitty. Toienpide: Uuden ulkoilureitin rakentaisen jälkeen aluetta hoidetaan kerran kesässä niittäen. Niittojätettä ei kerätä. 28 Pinta-ala: 0.13 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Haapa 2/ha Lp c Haapa Vaahtera Metsälehus Rauduskoiu /ha 16

17 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Ala-Malin luonnonhoitosuunnitela uosille C5 Aroetsä. Metsälehuksia. Hienon lehtipuuetsikön keskelle rakennetaan uusi keyen liikenteen äylä. Taoite: Säilyttää ahdollisian onta jalopuuta kuiolla. Toienpide: Kookkaita aahteroita ja etsälehuksia pyritään säilyttäään keyen liikenteen rakentaisen yhteydessä. 29 Pinta-ala: 0.19 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Saarnen istutus Mekaaninen raiaus Mekaaninen heinäntorjunta C5 Aroetsä. Upeen kasaa pelto on reheä ja tiheä. Taoite: Jalopuuetsikkö. Toienpide: Reheän kasupaikan suurruohot raiataan pois ekaanisesti ja sille istutetaan saarnietsikkö. Taiikon ekaaninen heinäntorjunta tehdään alkuuosina. 30 Pinta-ala: 0.56 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Rauduskoiu Haapa Muu lehtipuu Haapa /ha Puro (Muu arokas elinypäristö). C5 Aroetsä. Rantaetsä (Muu arokas elinypäristö). Longinojan arsi on lehtisekaetsää, jossa on. rauduskoiua ja haapaa. Ojan etelärannalle rakennetaan uusi keyen liikenteen äylä. 17

18 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Ala-Malin luonnonhoitosuunnitela uosille Taoite: Ojanarsipuusto säilytetään ahdollisian luonnonukaisena. Toienpide: Puustoa suojataan uuden keyen liikenteen reitin rakentaisen yhteydessä. Keyen liikenteen äylän reunapuuston hoito tehdään reitin turallisuuden ja näkyien ylläpitäiseksi. 31 Pinta-ala: 0.22 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Rauduskoiu Haapa Raita /ha C3 Suojaetsä. Vaahteroita. Aukkoiseen rauduskoiualtaiseen lehtipuusekaetsään rakennetaan uusi keyen liikenteen äylä. Taoite: Elinoiainen suojaetsä. Toienpide: Parhaipia puita säästetään ryhittäin uuden keyen liikenteen reitin reunapuustoksi. 32 Pinta-ala: 0.16 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: C3 Suojaetsä. Peltoalueen reuna ja entinen pihapiiri on etsittyässä luontaisesti. Sillä on uutaia lehtipuita. yksi tiheäkasuinen rauduskoiuryhä, yksittäisiä tuoia ja seljoja. Taoite: Luontaisesti kasaa pellonreunapuusto. Toienpide: Kuiolla ei ole hoitotoienpidetaretta tällä suunnitelajaksolla. 33 Pinta-ala: 0.08 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Tai 2/ha Lp c 3/ha 18

19 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Ala-Malin luonnonhoitosuunnitela uosille Rauduskoiu Tai Visakoiu C5 Aroetsä. Taia. Pihapiirin ja ojan äliselle alueelle rakennetaan uusi keyen liikenteen äylä. Kuiolla on uutaa nuori tai ja. rauduskoiuja. Taoite: Osa puustosta pyritään säilyttäään. Toienpide: Mahdollisian oni puista pyritään säilyttäään uuden keyen liikenteen äylän reunapuustona. 34 Pinta-ala: 0.13 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Teraleppä 2/ha Lp c Teraleppä Muu lehtipuu Muu lehtipuu Hieskoiu Haapa Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus 3/ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Tuoia. Vaahteroita. Vuorijalaia. Pähkinäpensas. Puistoaisessa lehtipuusekaetsässä on teraleppää, uorijalaaa, rauduskoiua, tuoea ja pähkinää. Taoite: Elinoiainen lähiirkistysetsä, jossa kasaa jalopuita. Toienpide: Kuiolla tehdään harennus, jossa tehdään kasutilaa teralepille ja jalaille. 35 Pinta-ala: 0.17 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: B2 Käyttöniitty. 19

20 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Ala-Malin luonnonhoitosuunnitela uosille Niittyalueen reunaan rakennetaan uusikeyen liikenteen äylä. Taoite: Hoidettu käyttöniitty. Toienpide: Niityn hoitoa jatketaan saalla taalla, kuin tähänkin asti eli säännöllinen niitto kaksi kertaa kasukaudessa ja niittojätteen poisto. 36 Pinta-ala: 0.09 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Vuorijalaa Lp 2/ha c 3/ha Vuorijalaa Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus C1.2 Lähiirkistysetsä. Vuorijalaia. Pienialainen jalaaetsikkö on tiheäkasuinen. Taoite: Elinoiainen lähiirkistysetsä. Toienpide: Jalaaetsikkö harennetaan poistaalla puustosta kaikki heikkokasuiset altapuuston alle jääneet puut. 37 Pinta-ala: 1.56 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: B3 Maiseaniitty ja laidunalue. Maiseaniityllä kasaa heinää. Taoite: Hoidettu aiseaniitty. Toienpide: Niittyalue niitetään kerran kasukaudessa. Niittojätettä ei kerätä.. 20

21 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Ala-Malin luonnonhoitosuunnitela uosille Pinta-ala: 0.17 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Vaahtera 2/ha Lp c Vaahtera Rauduskoiu Tuoi Raita Rauduskoiu Pihlaja Vaahtera /ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Pellon ja ulkoilureitin reunayöhykkeellä olean lehhtolaikun puuston on anhaa lehtipuustoa, joka on osa anhaa kulttuuriaiseaa. Vaahterat ja rauduskoiut oat paikoin jo heikentyneet. Reitin reunassa on yös yksi anha oenapuu Kuiolla on yös nuorepaa lehtipuustoa. Taoite: Monikerroksinen ja elinoiainen lehtipuuetsikkö. Toienpide: Huonokuntoiset anhat lehtipuut poistetaan tarittaessa. Osan kaadetuista puista oi jättää lahopuuksi kuiolle. 39 Pinta-ala: 0.17 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Haraaleppä 2/ha Lp c Haraaleppä Vaahtera Paju /ha C3 Suojaetsä. Vaahteroita. Pienialaisessa pellonreunan lehtisekaetsässä on haraaleppää aahteraa ja pajua. Taoite: Elinoiainen suojaetsä. Toienpide: Ei hoitotoienpiteitä tällä suunnitelajaksolla. 40 Pinta-ala: 0.30 Kasupaikka: Muu etsätalousaa Pääpuulaji: 21

22 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Ala-Malin luonnonhoitosuunnitela uosille Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Taen istutus Laikkuätästys Reikäperkaus C3 Suojaetsä. Entinen pelto on reheäkasuinen. Taoite: Elinoiainen taietsä, joka toiii suojaetsänä. Toienpide: Taea istutetaan ryhittäin 5 tainta/ryhä, istutustiheys on 1,5 älein tairyhän sisällä. Tairyhät istutetaan 10 älein. Ryhien älit istutetaan rauduskoiulle tuoaan riittäää tiheyttä jalopuutaiikkoon. Rauduskoiun istutustiheys on 2000 tainta/ha. Istutuskohdat laikkuätästetään. Taen taiet suojataan jyrsijöiltä. Tairyhistä alitaa 6 ryhää, joissa taen taiet jätetään ilan suojaputkia taoitteena kokeilla taiien kasuolosuhteita ja seliytyistä putkilla ja ilan. 41 Pinta-ala: 0.15 Kasupaikka: Muu etsätalousaa Pääpuulaji: B4 Aoin alue ja näkyä. Niittyäinen alue on aointa ulkoilutiesillan ja risteyksen näkeäaluetta. Taoite: Aoin ja turallinen risteysalue. Toienpide: Aoiet niittyäiset alueet niitetään kerran kasukaudessa. Niittojätettä ei kerätä pois. 42 Pinta-ala: 0.26 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Rauduskoiu Raita Paju Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus 3/ha 22

23 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Ala-Malin luonnonhoitosuunnitela uosille C3 Suojaetsä. Rauduskoiualtainen nuori lehtipuusekaetsä on tiheäkasuista. Taoite: Elinoiainen suojaetsä. Toienpide: Kuiolla tehdään harennushakku rauduskoiua suosien. Hakkuupoistua on 33 % puuston pohjapinta-alasta. 43 Pinta-ala: 0.07 Kasupaikka: Muu etsätalousaa Pääpuulaji: C3 Suojaetsä. Pieni aoin alue on niittyä. Taoite: Luontaisesti etsittyä suojaetsä. Toienpide: Ei hoitotoienpiteitä tällä suunnitelakaudella. 44 Pinta-ala: 1.70 Kasupaikka: Maatalousaa Pääpuulaji: B1 Maiseapelto. Maiseapellolla on kasatettu heinää kesällä Taoite: Maiseapelto. Toienpide: Maiseapeltoa hoidetaan uosittain kaupungin iljelyohjelan ukaisesti. 45 Pinta-ala: 1.18 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu Lp 2/ha c 3/ha Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus C1.2 Lähiirkistysetsä. 23

24 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Ala-Malin luonnonhoitosuunnitela uosille Varttunut ja tiheäkasuinen rauduskoiikko rajautuu ulkoilureittiin ja Longinojaan. Taoite: Elinoiainen lähiirkistysetsä. Toienpide: Rauduskoiikko harennetaan poistaalla reilu kolannes puustosta. 46 Pinta-ala: 0.03 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: C1.2 Lähiirkistysetsä. Pieni aoin alue. Taoite: Luontaisesti etsittyä lähiirkistysetsä. Toienpide: Ei hoitotoienpiteitä tällä suunnitelakaudella. 47 Pinta-ala: 0.06 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Rauduskoiu Raita Vaahtera Paju Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus 3/ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Vaahteroita. Pienialainen rauduskoiikko on tiheää. Taoite: Elinoiainen lähiirkistysetsä Toienpide: Rauduskoiikko harennetaan poistaalla 45 % puuston pohjapinta-alasta. 48 Pinta-ala: 0.24 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu Lp 24

25 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Ala-Malin luonnonhoitosuunnitela uosille /ha c 3/ha Rauduskoiu Haraaleppä Paju Puro (Muu arokas elinypäristö). C5 Aroetsä. Rantaetsä (Muu arokas elinypäristö). Longinoja on arokas pienesikohde ja sen reunapuusto on luonnonukaista lehtipuustoa, jossa on. rauduskoiuja ja haraaleppää. Taoite: Luonnon oniuotoisuuskohde, joka säilytetään ahdollisian luonnonukaisena. Toienpide: Ei hoitotoienpiteitä tällä suunnitelakaudella. 49 Pinta-ala: 0.26 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Mänty Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Ensiharennus 3/ha C3 Suojaetsä. Rauduskoiualtainen sekaetsä on tiheää. Taoite: Elinoiainen suojaetsä. Toienpide: Puusto harennetaan poistaalla 33 % puuston pohjapinta-alasta. 50 Pinta-ala: 0.30 Kasupaikka: Maatalousaa Pääpuulaji: B3 Maiseaniitty ja laidunalue. Maiseaniityllä kasaa heinää kesällä Taoite: Hoidettu aiseaniitty. 25

26 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Ala-Malin luonnonhoitosuunnitela uosille Toienpide: Niittyalue niitetään kerran kasukaudessa. Niittojätettä ei kerätä. 51 Pinta-ala: 0.19 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Rauduskoiu Rauduskoiu Haapa Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Ensiharennus 3/ha C3 Suojaetsä. Nuori äntyaltainen sekaetsä on tiheää. Taoite: Elinoiainen suojaetsä. Toienpide: Kuion puustossa tehdään ensiharennus, jossa poistetaan 33 % puuston pohjapinta-alasta. 52 Pinta-ala: 0.11 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Rauduskoiu Rauduskoiu Haapa Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Ensiharennus 3/ha C3 Suojaetsä. Ulkoilutien reunassa kasaa nuoria rauduskoiuja. Taoite: Elinoiainen suojaetsä. Toienpide: Puustossa tehdään ensiharennus, jossa poistetaan 33 % puuston pohjapinta-alasta. 26

27 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Ala-Malin luonnonhoitosuunnitela uosille Pinta-ala: 0.43 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: E Erityisalue. Viljelypalsta-alue on siisti ja hyin hoidettu. Taoite: Hoidettu iljelypalsta-alue. Toienpide: Ei erityishoitotaretta tällä suunnitelajaksolla. 54 Pinta-ala: 0.18 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Rauduskoiu Haapa Haraaleppä Haraaleppä /ha Puro (Muu arokas elinypäristö). C5 Aroetsä. Rantaetsä (Muu arokas elinypäristö). Pähkinäpensas. Longinoja on arokas pienesikohde ja sen reunapuusto on luonnonukaista lehtipuustoa, jossa on. rauduskoiuja ja pähkinää. Taoite: Luonnon oniuotoisuuskohde, joka säilytetään ahdollisian luonnonukaisena. Toienpide: Ei hoitotoienpiteitä tällä suunnitelakaudella. 55 Pinta-ala: 0.46 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: E Erityisalue. Viljelypalsta-alue on siisti ja hyin hoidettu. Taoite: Hoidettu iljelypalsta-alue. Toienpide: Ei erityishoitotaretta tällä suunnitelajaksolla. 27

28 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Ala-Malin luonnonhoitosuunnitela uosille Pinta-ala: 0.07 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: C1.2 Lähiirkistysetsä. Upeen kasaa niitty. Taoite: Luontaisesti etsittyä lähiirkistysetsä. Toienpide: Ei hoitotoienpiteitä. 57 Pinta-ala: 0.15 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Rauduskoiu Haraaleppä Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Pienpuuston hoito 3/ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Ulkoiluteiden risteystä ypäröi eri-ikäinen rauduskoiikko ja haraalepikko. Taoite: Hoidettu lähiirkistysetsä. Toienpide: Ulkoiluteiden reunayöhykkeillä tehdään pienpuuston hoito. 58 Pinta-ala: 0.05 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu Lp 2/ha c 3/ha Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Taiikonhoito C3 Suojaetsä. Ojan ja ulkoilureitin älisellä yöhykkeellä kasaa rauduskoiutaiikko. 28

29 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Ala-Malin luonnonhoitosuunnitela uosille Taoite: Elinoiainen suojaetsä. Toienpide: Rauduskoiutaiikossa tehdään taiikonhoito. 59 Pinta-ala: 0.06 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Lehtikuusi Lp 2/ha c 3/ha Lehtikuusi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus C3 Suojaetsä. Tontin ja ulkoilureitin älissä kasaa lehtikuusia. Taoite: Elinoiainen suojaetsä. Toienpide: Puusto harennetaan poistaalla 33 % pohjapinta-alasta alaharennuksena, koska lehtikuuset taritseat runsaasti kasutilaa. 60 Pinta-ala: 0.33 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Raita 2/ha Lp c 3/ha Haapa Muu lehtipuu Raita Rauduskoiu Paju Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus Pienpuuston hoito C1.2 Lähiirkistysetsä. Vaahteroita. Varttuneessa lehtipuusekaetsässä on pääpuulajina raita. 29

30 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Ala-Malin luonnonhoitosuunnitela uosille Metsässä on yös eri-ikäistä pajua, haapaa ja rauduskoiua. Puusto on ryhittäistä. Taoite: Elinoiainen lähiirkistysetsä. Toienpide: Tiheiät puustoryhät harennetaan rauduskoiua ja kuiolla oleia yksittäisiä jalopuita suosien. Saalla tehdään pienpuuston hoito, jossa suositaan aahteraa. 61 Pinta-ala: 0.04 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Rauduskoiu Haapa Haapa Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus 3/ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Vaahteroita. Rinteessä oleassa pienessä etsikössä on rauduskoiua, haapaa ja aahteraa. Taoite: Elinoiainen lähiirkistysetsä. Toienpide: Tiheät puustoryhät harennetaan. 62 Pinta-ala: 0.24 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: B5 Aroniitty. Rinteessä oleassa pienessä etsikössä on rauduskoiua, haapaa ja aahteraa. Taoite: Elinoiainen lähiirkistysetsä. Toienpide: Tiheät puustoryhät harennetaan. 63 Pinta-ala:

31 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Ala-Malin luonnonhoitosuunnitela uosille Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Rauduskoiu Douglaskuusi Tuoi Vaahtera /ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Tuoia. Vaahteroita. Niityn reunapuustossa on rauduskoiuja, aahteraa ja tuoia sekä douglaskuusi. Taoite: Elinoiainen lähiirkistysetsä. Toienpide: Ei hoitotaretta tällä suunnitelakaudella. 64 Pinta-ala: 0.21 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu Lp 2/ha c 3/ha Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Yksittäisten puiden poisto C1.2 Lähiirkistysetsä. Metsikkö rajautuu tonttiin ja se on eteläosastaan hoidettua nurikkoa. Puustossa on rauduskoiua ja aahteraa. Puuston ikä aihtelee. Osa rauduskoiuista on heikentynyt. Taoite: Elinoiainen lähiirkistysetsä. Toienpide: Huonokuntoisia rauduskoiuja poistetaan 5 uoden kuluttua alkaalla jaksolla. 65 Pinta-ala: 0.14 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu Lp 2/ha c 3/ha Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 31

32 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Ala-Malin luonnonhoitosuunnitela uosille Ensiharennus C3 Suojaetsä. Nuori rauduskoiikko on tiheäkasuinen. Taoite: Elinoiainen suojaetsä. Toienpide: Rauduskoiikossa tehdään ensiharennus, jossa poistetaan 25 % puuston pohjapinta-alasta. 66 Pinta-ala: 0.14 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty Lp 2/ha c 3/ha Mänty Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Ensiharennus C3 Suojaetsä. Tiheäkasuinen nuori ännikkö rajautuu Kehä I:een. Taoite: Elinoiainen suojaetsä. Toienpide: Männikössä tehdään ensiharennus, jossa poistetaan 33 % puuston pohjapinta-alasta. 67 Pinta-ala: 0.20 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu Lp 2/ha c 3/ha Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Ensiharennus C3 Suojaetsä. Nuori rauduskoiikko on tiheäkasuista. Kuiolla on uutaia aukkokohtia, joissa on ännyntaiia. Taoite: Elinoiainen suojaetsä. 32

33 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Ala-Malin luonnonhoitosuunnitela uosille Toienpide: Rauduskoiikossa tehdään ensiharennus, jossa poistetaan 33 % puuston pohjapinta-alasta. 68 Pinta-ala: 0.68 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu Lp 2/ha c 3/ha Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus C3 Suojaetsä. Varttunut rauduskoiikko on tiheää. Taoite: Elinoiainen suojaetsä. Toienpide: Rauduskoiikko harennetaan poistaalla 33 % puuston pohjapinta-alasta. 69 Pinta-ala: 0.04 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: C3 Suojaetsä. Pienellä aoiella alueella kasaa adelaa. Taoite: Luontaisesti etsittyä suojaetsä. Toienpide: Ei hoitotoienpiteitä tällä suunnitelakaudella. 70 Pinta-ala: 0.57 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi Lp 2/ha c 3/ha Kuusi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus C3 Suojaetsä. 33

34 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Ala-Malin luonnonhoitosuunnitela uosille Varttunut kuusikko on tiheää. Taoite: Elinoiainen suojaetsä. Toienpide: Kuusikko harennetaan poistaalla 25 % puuston pohjapinta-alasta. 71 Pinta-ala: 1.35 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi Lp 2/ha c 3/ha Kuusi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus C3 Suojaetsä. Varttunut ännikkö on tiheäkasuista. Taoite: Elinoiainen suojaetsä. Toienpide: Männikössä tehdään harennus, jossa poistetaan 33 % puuston pohjapinta-alasta. 72 Pinta-ala: 0.37 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu Lp 2/ha c 3/ha Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus C3 Suojaetsä. Kehä I:n reunassa kasaa rauduskoiikko, joka on tiheäkasuista. Kuiolla on yös uutaa kuusi ja pienpuustoa. Taoite: Elinoiainen suojaetsä. Toienpide: Rauduskoiikko harennetaan poistaalla 33 % 34

35 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Ala-Malin luonnonhoitosuunnitela uosille puuston pohjapinta-alasta. 73 Pinta-ala: 0.07 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c Kuusi Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Ensiharennus 3/ha C3 Suojaetsä. Pienialainen rauduskoiu-kuusietsikkö on tiheäkasuinen ja paikoin aukkoinen. Taoite: Elinoiainen suojaetsä. Toienpide: Puustossa tehdään ensiharennus, jossa poistetaan 33 % puuston pohjapinta-alasta. 74 Pinta-ala: 0.09 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Männyn istutus C3 Suojaetsä. Aoin alue rajautuu ulkoilutiehen. Taoite: Elinoiainen suojaetsä. Toienpide: Aoielle alueelle istutetaan äntytaiikko. 75 Pinta-ala: 0.20 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Tai 2/ha Lp c 3/ha 35

36 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Ala-Malin luonnonhoitosuunnitela uosille Tai Rauduskoiu C3 Suojaetsä. Taia. Pienialainen arttunut ja hyäkuntoinen taietsikkö sijaitsee ulkoilutien reunassa. Sekapuustona on yös uutaia rauduskoiuja. Taoite: Elinoiainen suojaetsä. Toienpide: Ei hoitotoienpiteitä tällä suunnitelajaksolla. 76 Pinta-ala: 0.55 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Vaahtera 2/ha Lp c Vaahtera Rauduskoiu Kuusi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Pienpuuston hoito /ha C3 Suojaetsä. Meluallin pohjoisreuna on taiikkoa, jossa on aahteraa. Osa taiista on kuollut. Seassa on yös hiean luontaisesti kasaneita rauduskoiuja ja kuusia. Vaahterataiien äleihin on istutettu koristepensaita. Taoite: Elinoiainen suojaetsä. Toienpide: Taiikon kunto tarkistetaan ja tiheiissä kohdissa tehdään pienpuuston hoito. 77 Pinta-ala: 0.11 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Rauduskoiun istutus Mekaaninen heinäntorjunta C3 Suojaetsä. 36

37 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Ala-Malin luonnonhoitosuunnitela uosille Heinäaltainen niitty. Taoite: Elinoiainen suojaetsä. Toienpide: Niitty etsitetään rauduskoiulle. Taiikossa tehdään ekaaninen heinäntorjunta ensiäisten uosien aikana kasuun lähdön turaaiseksi. 78 Pinta-ala: 0.20 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu Lp 2/ha c 3/ha Rauduskoiu C3 Suojaetsä. Varttunut rauduskoiikko on hyäkuntoinen ja riittään äljä. Taoite: Elinoiainen suojaetsä. Toienpide: Ei hoitotoienpiteitä tällä suunnitelajaksolla. 79 Pinta-ala: 0.68 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Lehtikuusi Lp 2/ha c 3/ha Lehtikuusi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus C3 Suojaetsä. Varttunut lehtikuusietsä on tiheäkasuista. Taoite: Elinoiainen suojaetsä. Toienpide: Lehtikuusikko harennetaan poistaalla kolasosa puuston pohjapinta-alasta. 80 Pinta-ala: 0.03 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: 37

38 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Ala-Malin luonnonhoitosuunnitela uosille C3 Suojaetsä. Pienialainen aoin kohta etsässä. Taoite: Elinoiainen suojaetsä. Toienpide: Ei hoitotoienpiteitä tällä suunnitelajaksolla. 81 Pinta-ala: 0.05 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Vaahtera Lp 2/ha c 3/ha Vaahtera C3 Suojaetsä. Vaahteroita. Vanhat aahterat uodostaat puuryhän Taoite: Elinoiainen suojaetsä. Toienpide: Ei hoitotoienpiteitä tällä suunnitelajaksolla. 82 Pinta-ala: 0.12 Kasupaikka: Joutoaa Pääpuulaji: C3 Suojaetsä. Osittain aoiella joutoaa-alueella on uutaa puustoryhä, joissa on raitaa ja aahteraa ja koiuja. Taoite: Elinoiainen suojaetsä. Toienpide: Ei hoitotoienpiteitä tällä suunnitelajaksolla. 83 Pinta-ala: 0.14 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Rauduskoiu Haapa Vaahtera Raita Vaahtera /ha 38

39 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Ala-Malin luonnonhoitosuunnitela uosille Raita Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus Pienpuuston hoito C3 Suojaetsä. Varttunut rauduskoiikko on tiheäkasuista. Sekapuustona on uutaia haapoja ja nuorta aahteraa ja raitaa. Taoite: Elinoiainen suojaetsä. Toienpide: Rauduskoiikko harennetaan ja kuiolla tehdään pienpuuston hoito. Taoitteena on onikerroksinen suojaetsä. Kuusentaiia jätetään. 84 Pinta-ala: 0.22 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Haapa 2/ha Lp c Haapa Rauduskoiu Vaahtera Vaahtera /ha C5 Aroetsä. Vaahteroita. Longinojan puronarsietsä on eri-ikäistä lehtipuustoa, rauduskoiua, aahteraa ja haapaa. Taoite: Mahdollisian luonnonukainen ojanarsipuusto. Toienpide: Puustoa suojataan uuden keyen liikenteen reitin rakentaisen yhteydessä. 85 Pinta-ala: 0.18 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Vaahtera 2/ha Lp c 3/ha Raita Vaahtera Vaahtera

40 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Ala-Malin luonnonhoitosuunnitela uosille C1.2 Lähiirkistysetsä. Vaahteroita. Vaahteraaltainen etsikkö on osin aointa. Taoite: Pihapiirin lähiirkistysetsä. Toienpide: Ei hoitotoienpiteitä tällä suunnitelakaudella. 86 Pinta-ala: 0.10 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Vaahtera 2/ha Lp c Vaahtera Tuoi Vaahtera Tuoi Vaahtera Vaahtera /ha Jalopuuetsä (Muu arokas elinypäristö). C5 Aroetsä. Tuoia. Vaahteroita. Luontaisesti syntynyt aahteraetsä kasaa osin linnoitusrakenteiden päällä. Kuiolla on eri-ikäisiä aahteroita ja uutaa tuoi. Taoite: Elinoiainen jalopuuetsä. Toienpide: Ei hoitotoienpiteitä tällä suunnitelajaksolla. 87 Pinta-ala: 0.12 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: B2 Käyttöniitty. Niittyalue. Taoite: Hoidettu käyttöniitty. Toienpide: Alue niitetään kaksi kertaa kasukaudessa. Niittojäte korjataan. 88 Pinta-ala: 0.05 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Vaahtera 40

41 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Ala-Malin luonnonhoitosuunnitela uosille /ha Lp c Vaahtera Kuusi Haapa /ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Vaahteroita. Pihapiirin reunassa on eri-ikäistä puustoa, aahteraa ja haapaa sekä niiden alla kuusen taiia. Taoite: Elinoiainen lähiirkistysetsä. Toienpide: Ei hoitotoienpiteitä tällä suunnitelajaksolla. 89 Pinta-ala: 0.24 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Haapa 2/ha Lp c Haapa Raita Vaahtera Haapa Raita Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus Pienpuuston hoito /ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Vaahteroita. Haapaaltainen lehtipuusekaetsä on eri-ikäistä. Taoite: Elinoiainen lähiirkistysetsä. Toienpide: Kuiolla tehdään harennushakkuu, jossa poistetaan 33 % puuston pohjapinta-alasta sekä pienpuuston hoito. 90 Pinta-ala: 0.02 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Rauduskoiun istutus

42 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Ala-Malin luonnonhoitosuunnitela uosille Mekaaninen heinäntorjunta C1 Lähietsä. Niitty. Taoite: Lähietsän rauduskoiikko. Toienpide: Niitylle istutetaan rauduskoiikko. Mekaaninen heinäntorjunta tehdään taiikon arhaisuosina. 91 Pinta-ala: 0.45 Kasupaikka: Maatalousaa Pääpuulaji: B1 Maiseapelto. Maiseapellolla on kasatettu herneitä kesällä Taoite: Maiseapelto. Toienpide: Maiseapellon iljely erillisen iljelyohjelan ukaisesti. 92 Pinta-ala: 0.12 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Haapa 2/ha Lp c Haapa Rauduskoiu Vaahtera Vaahtera Haapa Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus Pienpuuston hoito 3/ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Ulkoilureitin ja pellon reunapuustossa on haapaa rauduskoiua ja aahteraa. Puusto on paikoin tiheää. Taoite: Elinoiainen lähiirkistysetsä. Toienpide: Tiheipiä haaparyhiä harennetaan. Huo- 42

43 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Ala-Malin luonnonhoitosuunnitela uosille noiat anhat rauduskoiut poistetaan. Saalla tehdään pienpuuston hoito aahteraa suosien. Näkyiä aataan puuston loasta pelloille. 93 Pinta-ala: 3.42 Kasupaikka: Maatalousaa Pääpuulaji: B1 Maiseapelto. Maiseapellolla iljellään kauraa kesällä Taoite: Maiseapelto. Toienpide: Maiseapellon iljely erillisen iljelyohjelan ukaisesti. 94 Pinta-ala: 1.23 Kasupaikka: Maatalousaa Pääpuulaji: B1 Maiseapelto. Maiseapellolla iljellään kauraa kesällä Taoite: Maiseapelto. Toienpide: Maiseapellon iljely erillisen iljelyohjelan ukaisesti. 95 Pinta-ala: 0.11 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Rauduskoiu Raita /ha C5 Aroetsä. Rantaetsä. Longinojan arren puusto on rauduskoiua ja raitaa. Taoite: Luonnonukainen ojanarsipuusto. Toienpide: Ei hoitotoienpiteitä. 43

44 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Ala-Malin luonnonhoitosuunnitela uosille Pinta-ala: 0.09 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Rauduskoiu Raita /ha C5 Aroetsä. Rantaetsä. Longinojan arren puusto on rauduskoiua ja raitaa. Taoite: Luonnonukainen ojanarsipuusto. Toienpide: Ei hoitotoienpiteitä. 97 Pinta-ala: 0.25 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: A3 Käyttö- ja suojaiheralue. Pelikenttä on hoidettua nurikkoa ja sillä on kaksi jalkapalloaalia. Taoite: Hoidettu pelikenttä.. Toienpide: Hoitoluokitus tarkistetaan A3:ksi, koska kenttää hoidetaan ja tulee hoitaa jatkossakin säännöllisesti ruoho leikaten. 98 Pinta-ala: 0.58 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: B3 Maiseaniitty ja laidunalue. Maiseaniitty on alkanut esakoituaan hoidon puutteessa. Taoite: Säännöllisesti hoidettu aiseaniitty. Toienpide: Maiseaniitty otetaan niitto-ohjelaan ja sitä aletaan niittäään kerran kesässä. Niittojätettä ei kerätä. 99 Pinta-ala: 0.61 Kasupaikka: Maatalousaa Pääpuulaji: B1 Maiseapelto. 44

45 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Ala-Malin luonnonhoitosuunnitela uosille Maiseapellolla iljellään kesällä 2008 ohraa. Taoite: Maiseapelto. Toienpide: Maiseapellon iljely erillisen iljelyohjelan ukaisesti. 100 Pinta-ala: 1.16 Kasupaikka: Maatalousaa Pääpuulaji: B1 Maiseapelto. Maiseapellolla iljellään kesällä 2008 ohraa. Taoite: Maiseapelto. Toienpide: Maiseapellon iljely erillisen iljelyohjelan ukaisesti. 101 Pinta-ala: 0.70 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Rauduskoiu Haapa Raita Haapa Raita /ha C3 Suojaetsä. Varttunut rauduskoiusekaetsä on puustoltaan äljää. Puut kasaat pääosin entisten pelto-ojien arsilla. Taoite: Elinoiainen suojaetsä. Toienpide: Ei hoitotoienpiteitä tällä suunnitelajaksolla. 102 Pinta-ala: 0.33 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu Lp 2/ha c 3/ha Rauduskoiu

46 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Ala-Malin luonnonhoitosuunnitela uosille Haapa Raita Haapa Raita Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus Pienpuuston hoito Pienpuuston hoito C3 Suojaetsä. Varttunut rauduskoiualtainen sekaetsä on tiheäkasuista. Kuiolla on uutaa jalaa ja lehtikuusi. Pensaskerroksessa on tiheäkasuista aahteraa ja jalaaa. Taoite: Elinoiainen suojaetsä. Toienpide: Kuiolla tehdään harennus, jossa poistetaan 25 % puuston pohjapinta-alasta. Saalla tehdään pienpuuston hoito. Taoitteena on onikerroksinen suojaetsä. 103 Pinta-ala: 0.28 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Rauduskoiu Raita Rauduskoiu Raita Haapa Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus Pienpuuston hoito /ha C3 Suojaetsä. Lehtipuusekaetsässä on rauduskoiua, raitaa, haapaa ja aahteraa. Puusto on ryhittäistä. Taoite: Elinoiainen suojaetsä. Toienpide: Harennushakkuu rauduskoiua ja aahteraa suosien eli ränsistyneitä raitoja poistetaan. 46

47 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Ala-Malin luonnonhoitosuunnitela uosille Pinta-ala: 0.42 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Rauduskoiu Raita Rauduskoiu Raita Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Ensiharennus Pienpuuston hoito /ha C3 Suojaetsä. Nuori rauduskoiualtainen lehtipuusekaetsä on tiheää. Taoite: Elinoiainen suojaetsä. Toienpide: Kuiolla tehdään ensiharennus ja pienpuuston hoito. 105 Pinta-ala: 0.11 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Haapa 2/ha Lp c Haapa Rauduskoiu Raita Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Ensiharennus Pienpuuston hoito Pienpuuston hoito 3/ha C3 Suojaetsä. Nuori haapaaltainen sekaetsä on tiheäkasuinen. Taoite: Elinoiainen suojaetsä. Toienpide: Kuiolla tehdään ensiharennus ja pienpuuston hoito. 47

MAUNULAN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2021

MAUNULAN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2021 MAUNULAN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2021 Helsingin kaupunki Rakennusirasto 2012 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Maunulan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille 2012-2021 SISÄLTÖ

Lisätiedot

KÄPYLÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2019

KÄPYLÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2019 KÄPYLÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2019 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2009 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Käpylän luonnonhoitosuunnitela

Lisätiedot

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille 2012-2021

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille 2012-2021 Teisko Aitolahden etsäsuunnitela uosille 2012-2021 Lohko 55 Terälahti Metsikkökuioittainen seloste Kaupunkikehitysryhä Kiinteistötoii PL 487 33101 Tapere kiinteistotoii@tapere.fi Kannen kua: Joanna Aalto

Lisätiedot

Liite 1. Mustavuoren maastokatselmuksen muistio

Liite 1. Mustavuoren maastokatselmuksen muistio Liite. Mustauoren aastokatseluksen uistio Aika Paikka Läsnä.. klo 9.. Siuruainen Antti Mikkola Jyri Metsäsuunnittelija Järjestöedustaja Koollekutsuja Mustauoren aastokäynnin uistio Luontojärjestöt ehdottiat

Lisätiedot

PUKINMÄKI, TAPANILA, TAPANINVAINIO, YLÄ-MALMI LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017

PUKINMÄKI, TAPANILA, TAPANINVAINIO, YLÄ-MALMI LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 PUKINMÄKI, TAPANILA, TAPANINVAINIO, YLÄ-MALMI LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2008 LUONNONHOITOSUUNNITELMA uosille 2008 2017 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

VARIKONNIEMEN PUUSTOINVENTOINTI 2011

VARIKONNIEMEN PUUSTOINVENTOINTI 2011 VARIKONNIEMEN PUUSTOINVENTOINTI 2011 Varikonnieen hoitotalkoot uonna 2006/ Häeenlinnan kaupunki Tforest 04.12.2013 METSIKKÖTULOSTE Kunta: 109 HÄMEENLINNA Suunnittelualue: 28 Aulanko Lohko: 5 a: Oistaja:

Lisätiedot

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille 2012-2021

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille 2012-2021 Teisko Aitolahden etsäsuunnitela uosille 2012-2021 Lohko 51 Taulasalo Metsikkökuioittainen seloste Kaupunkikehitysryhä Kiinteistötoii PL 487 33101 Tapere kiinteistotoii@tapere.fi Kannen kua: Anne Tuoinen

Lisätiedot

MUNKKINIEMEN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2020

MUNKKINIEMEN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2020 MUNKKINIEMEN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2020 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2011 Munkkinieen luonnonhoitosuunnitela uosille 2011 2020 1. SISÄLLYSLUETTELO 1. SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

TERVALAMMEN LUONNONHOITOSUUNNITELMA

TERVALAMMEN LUONNONHOITOSUUNNITELMA TERVALAMMEN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2007-2016 Helsingin kaupungin oistaat tilat Vihdin kunnassa: Hiiska 1:322 Teirlä 2:52 Eriksberg 3:403 Rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto 2007 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Liite 9 kohtaiset suunnitelmataulukot 1/3 kuvioiden perustiedot 1/10 1 0,0563 2 04 1 32 20 29 91 Omakotitalotonttien välinen lähimetsä. Komea vanha männikkö, alla kuusikko 2 0,0356 3 04 1 26 20 25 114

Lisätiedot

257 449 2 623 / 0 257 449 2 671 / 7 119 257 449 2 538 / 8 174 257 449 2 152 / 1

257 449 2 623 / 0 257 449 2 671 / 7 119 257 449 2 538 / 8 174 257 449 2 152 / 1 TAPIO ForestKIT 6.11.2015 257 449 2 538 / 9 99 500 m 88 87 100 85 80 76 77 78 79 138 257 449 2 118 / 0 141142 257 449 2 152 / 0 140 143 145 146 147 149 139144 150 148 257 449 2 671 / 8 153 151 257 449

Lisätiedot

Kauniaisten luonnonhoitosuunnitelma 2012-2021

Kauniaisten luonnonhoitosuunnitelma 2012-2021 Kauniaisten luonnonhoitosuunnitela 2012-2021 Sisällys 1 Suunnitela-alue 1.1 Suunnitelan periaatteet 2 Suunnitelan toteutus 2.1 Tiedottainen keväällä 2010 ja koenttipyyntö asukkaille 2.2 Maastoinventointi

Lisätiedot

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) 26.3.2015

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) 26.3.2015 Siu 20 (1) 26.3.2015 luettelo Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu lla 89 0,4 Metsämaa Tuore kangas,

Lisätiedot

KONGINKANGAS. Lohko Kuvio Ala Kasvupaikka maalaji Kehitysluokka. 21 1 0,2 kangas, lehtomainen kangas hienoainesmoreeni 3

KONGINKANGAS. Lohko Kuvio Ala Kasvupaikka maalaji Kehitysluokka. 21 1 0,2 kangas, lehtomainen kangas hienoainesmoreeni 3 KONGINKANGAS Konginkankaan taajama koostuu kuvioista 1-3 ja 5-19. Alueen kaavamerkinnät ovat VL, VU, VP ja VK. Alueen kaikki kuviot ovat asutuksen välittömässä läheisyydessä. Hoitoluokitukseltaan kuviot

Lisätiedot

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) 13.3.2015

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) 13.3.2015 Siu 20 (1) 13.3.2015 luettelo Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla 20 0,7 Metsämaa Lehtomainen

Lisätiedot

Kuviokirja 2012. Kasvu tua. Hakkuu. Kui- tua 7,5. --------- Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuu. Kui- Kasvu. tua.

Kuviokirja 2012. Kasvu tua. Hakkuu. Kui- tua 7,5. --------- Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuu. Kui- Kasvu. tua. Kunta Alue Ms 694 1 10 kirja 2012 Osa 8 Sivu 1 / 62 paikka Kunta 694 Alue 1 Ms 10 MÄNTYNIEMI II jne. 10 1 0,8 ha Metsämaa Kangas Lehtomainen kangas ja vastaava suo 04 Uudistuskypsä metsikkö Vallitseva

Lisätiedot

Kantakaupungin yleiskaava. Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa. Tammikuu 2010 Mattias Kanckos

Kantakaupungin yleiskaava. Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa. Tammikuu 2010 Mattias Kanckos Kantakaupungin yleiskaava Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa Tammikuu 2010 Mattias Kanckos Skolbackavägen 70 GSM: 050-5939536 68830 Bäckby info@essnature.com Finland 9. Biskop- Fattigryti

Lisätiedot

Metsäohjelma 2016 16.11.2015

Metsäohjelma 2016 16.11.2015 Metsäohjelma 2016 16.11.2015 Espoon kaupunki 2015 Metsäohjelma 2016 1 Yhteenveto Tähän metsäohjelmaan on koottu Espoon kaupungin metsissä vuoden 2016 aikana tehtävät hakkuu- ja hoitotyöt. Vuosityöohjelman

Lisätiedot

Ulkoilumetsien hoidossa käytettävien toimenpiteiden kuvaukset Keskuspuiston luonnonhoidon yleissuunnitelma

Ulkoilumetsien hoidossa käytettävien toimenpiteiden kuvaukset Keskuspuiston luonnonhoidon yleissuunnitelma Ulkoilumetsien hoidossa käytettävien toimenpiteiden kuvaukset Keskuspuiston luonnonhoidon yleissuunnitelma 1.10.2015 Helsingin kaupunki Rakennusvirasto Keskuspuiston ulkoilumetsiä hoidetaan luonnonmukaisesti

Lisätiedot

Peruskuvioluettelo. Pituus m. Määrä/ha m 3 tai kpl. Kuusi 64 5,7 27 kpl 0. Mänty 64 6,0 220 kpl 0 0,1. keskiarvo 64 5,9 242 kpl 0

Peruskuvioluettelo. Pituus m. Määrä/ha m 3 tai kpl. Kuusi 64 5,7 27 kpl 0. Mänty 64 6,0 220 kpl 0 0,1. keskiarvo 64 5,9 242 kpl 0 Peruskuioluettelo Kuio 71 1,9 ha Inentoitu Joutoaa, äntyaltainen räe Kuusi 64 5,7 27 kpl 0 3 /ha Mänty 64 6,0 220 kpl 0 0,1 Yhteensä 6 3 keskiaro 64 5,9 242 kpl 0 ja /ha Kuio 72 2,3 ha kuiahko kangas,

Lisätiedot

Taustaa puustoisista perinneympäristöistä

Taustaa puustoisista perinneympäristöistä Taustaa puustoisista perinneympäristöistä Laitila 4.- 5.9.2012 Hannele Kekäläinen ylitarkastaja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Ympäristö- ja luonnonvarat vastuualue Maatalousympäristöt Suomen viidenneksi

Lisätiedot

Kasvatettavan puuston määritys koneellisessa harvennuksessa

Kasvatettavan puuston määritys koneellisessa harvennuksessa Kasvatettavan puuston määritys koneellisessa harvennuksessa Pohjois-Suomi Ohje hakkuukoneen kuljettajalle HARVENNUKSEN TAVOITTEET Harvennuksen tavoitteena on keskittää metsikön puuntuotoskyky terveisiin,

Lisätiedot

PÖLLYVAARAN-HETTEENMÄEN METSÄSUUNNITELMA, VERSIO II

PÖLLYVAARAN-HETTEENMÄEN METSÄSUUNNITELMA, VERSIO II SUUNNITELMA 1 (6) PÖLLYVAARAN-HETTEENMÄEN METSÄSUUNNITELMA, VERSIO II 1. Tehtävä Tehtävänä oli suunnitella Kajaanin kaupungin metsien hakkuut ja niihin liittyvät hoitotyöt Pöllyvaaran, Hetteenmäen ja Nakertajan

Lisätiedot

Kuviokirja 2014. Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Kasvu m³/ha/v. Kui- tua. Hakkuu. tua 4,0. Kasvu. Kui- Hakkuu. tua.

Kuviokirja 2014. Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Kasvu m³/ha/v. Kui- tua. Hakkuu. tua 4,0. Kasvu. Kui- Hakkuu. tua. Kunta Alue Ms 90 828 70 kirja 2014 Osa 8 Sivu 1 / 8 paikka Kunta 90 Alue 828 Ms 70 SIRKKALA Vallitseva jakso 16 5 1800 6 5 19 4,0 16 4 1600 6 5 16 3,4 Rauduskoivu 14 1 200 6 7 2 0,5 Nuoren metsän kunnostus

Lisätiedot

Toimitus nro 2012-425376 1 (7) Dnro MMLm/16387/33/2012

Toimitus nro 2012-425376 1 (7) Dnro MMLm/16387/33/2012 Toimitus nro 2012-425376 1 (7) HALTUUNOTTOKATSELMUKSEN PÖYTÄKIRJA Kohde: Kantatien nro 68 liikenneturvallisuuden parantaminen, liittymäjärjestelyt välillä Alajärvi, Hoisko - Alajärvi/Vimpeli kuntaraja,

Lisätiedot

Johdanto. 2) yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään; eikä

Johdanto. 2) yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään; eikä Metsäsanasto 2 (12) Johdanto Maisematyölupahakemuksia tehdessään eri tahojen suositellaan kutsuvan eri hakkuutapoja tässä sanastossa esitetyillä nimillä. Tekstin tarkoituksena on selventää ja yhtenäistää

Lisätiedot

Hakkuut kuvioittain vuosina 2015-2024

Hakkuut kuvioittain vuosina 2015-2024 Sivu 13 12.5.2015 Hakkuut kuvioittain vuna 2015-2024 Kuvio Hakkuutapa Korjuu- Ehdotettu Pinta- Hakkuumäärä yhteensä ja puutavaralajeittain Lisäksi energiapuuta, m³ Tulot ja menot, 20 Harvennus Talvi 2015

Lisätiedot

- METSÄNHOIDON JA HAKKUIDEN KÄSITTELY-YKSIKKÖ. - PUUSTOLTAAN JA MAAPOHJALTAAN YHTENÄINEN ALUE - JAKOPERUSTEENA MYÖS KEHITYSLUOKKA

- METSÄNHOIDON JA HAKKUIDEN KÄSITTELY-YKSIKKÖ. - PUUSTOLTAAN JA MAAPOHJALTAAN YHTENÄINEN ALUE - JAKOPERUSTEENA MYÖS KEHITYSLUOKKA METSIKKÖKUVIO - METSÄNHOIDON JA HAKKUIDEN KÄSITTELY-YKSIKKÖ. - PUUSTOLTAAN JA MAAPOHJALTAAN YHTENÄINEN ALUE - JAKOPERUSTEENA MYÖS KEHITYSLUOKKA TOIMENPITEET 1 2 Kuva: Tavoiteneuvontakansio,Uudistaminen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET. Jalopuumetsät (LSL 29 ) 17. Helininlahden jalopuumetsikkö

LEMPÄÄLÄN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET. Jalopuumetsät (LSL 29 ) 17. Helininlahden jalopuumetsikkö Jalopuumetsät (LSL 29 ) 17. Helininlahden jalopuumetsikkö Pinta-ala: 4,7 ha Kylä: Kuokkala Omistaja: Yksityinen, Lempäälän kunta Status: Luonnonsuojelualue LSL, Arvokas luontokohde Metso soveltuvuus: -

Lisätiedot

TAPION. Yhteenveto metsänhoitotöistä. Liite PatuL 2/25.3.2015. Kiireelliset metsänhoityöt. Metsänhoitotyöt vuosina 2016-2019

TAPION. Yhteenveto metsänhoitotöistä. Liite PatuL 2/25.3.2015. Kiireelliset metsänhoityöt. Metsänhoitotyöt vuosina 2016-2019 TAPION Liite PatuL 2/25.3.2015 Yhteeneto metsänhoitotöistä Kiireelliset metsänhoityöt Työlaji Ennakkoraiaus Laikutus Nuoren metsän kunnostus Pienpuuston hoito Rauduskoiun istutus Taimikonrennus Pinta-ala,

Lisätiedot

Riihimäen kaupungin metsäsuunnitelma 2015-2022

Riihimäen kaupungin metsäsuunnitelma 2015-2022 Riihimäen kaupungin metsäsuunnitelma 2015-2022 Tiivistelmä Metsäsuunnitelma antaa vankan pohjan metsäomaisuuden hoitoon ja sen arvonmääritykseen. Suunnitelma tehdään metsänomistajan tavoitteiden mukaisesti

Lisätiedot

UPM OYJ TAMMELAN PÄÄJÄRVI LUONTOSELVITYKSEN TARKISTUS

UPM OYJ TAMMELAN PÄÄJÄRVI LUONTOSELVITYKSEN TARKISTUS UPM OYJ TAMMELAN PÄÄJÄRVI LUONTOSELVITYKSEN TARKISTUS UPM OYJ TAMMELAN PÄÄJÄRVI LUONTOSELVITYKSEN TARKISTUS 29.4 2012 Eräitä tarkistuksia Maastotarkistukset Syksyllä 2011 (19.9) ja keväällä 2012 suoritettiin

Lisätiedot

Kuvioluettelo. tilavuus m3/ha. m3/kuvio. Rauduskoivu 25 107 124 117 15 16 1090 17 8,8. Hakkuutapa ja lisätiedot Kiireellisyys Korjuuaika kantorahatulo

Kuvioluettelo. tilavuus m3/ha. m3/kuvio. Rauduskoivu 25 107 124 117 15 16 1090 17 8,8. Hakkuutapa ja lisätiedot Kiireellisyys Korjuuaika kantorahatulo Kuio Kasupaikka ja kehitysluokka 1 0,9 Lehtomainen kangas Nuori kasatusmetsikkö Kuioluettelo / 11.11.2013 Siu 19/1 a, / a, / läpimitta, cm pituus, m runkoluku, kpl/ m2/ // Yhteensä 25 107 124 117 15 16

Lisätiedot

Kuopion moottoritien reuna-alueiden kasvillisuuden hoitosuunnitelma

Kuopion moottoritien reuna-alueiden kasvillisuuden hoitosuunnitelma Kohteen nimi: Karjalankadun eritasoliittymä Liittymäaluetyyppi Eritasoliittymä Kiertoliittymä Muu liittymä Laatija päiväys 14.8.2015 muutos Hyväksyjä päiväys muutos Hoitoluokat Hoitoluokkien kuvaus, keskeiset

Lisätiedot

Riretu ranta-asemakaavan muutos Salon kaupunki Förby

Riretu ranta-asemakaavan muutos Salon kaupunki Förby Riretu ranta-asemakaavan muutos Salon kaupunki Förby 10.12.2014 SELVITYS LUONTO-OLOISTA JA RAKENNETUSTA YMPÄRISTÖSTÄ Kuva 1. Luontokuviot 10.10.2014 Oy Wixplan Ab 1 Alueen eri luontotyypit Kaavamuutosalue

Lisätiedot

Kolin kansallispuiston luontopolut ENNALLISTAJAN POLKU OPETTAJAN JA OPPILAAN AINEISTOT. Toimittaneet Eevi Nieminen, Kalle Eerikäinen ja Lasse Lovén

Kolin kansallispuiston luontopolut ENNALLISTAJAN POLKU OPETTAJAN JA OPPILAAN AINEISTOT. Toimittaneet Eevi Nieminen, Kalle Eerikäinen ja Lasse Lovén Kolin kansallispuiston luontopolut ENNALLISTAJAN POLKU OPETTAJAN JA OPPILAAN AINEISTOT Toimittaneet Eevi Nieminen, Kalle Eerikäinen ja Lasse Lovén ENNALLISTAJAN POLKU KARTTA Pohjakartta Maanmittauslaitos,

Lisätiedot

EPAALAN-KUULIALAN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS 2009

EPAALAN-KUULIALAN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS 2009 Pälkäneen kunta Keskustie 1 36600 PÄLKÄNE EPAALAN-KUULIALAN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS 2009 Tmi Mira Ranta Rokantie 29 38140 SASTAMALA p. 050-5651584 mira.ranta@kopteri.net SISÄLLYS TYÖN TAUSTAA 2 ALUEEN

Lisätiedot

Nostavan logistiikkakeskuksen asemakaava Luontoselvitys

Nostavan logistiikkakeskuksen asemakaava Luontoselvitys Hollolan kunta Nostavan logistiikkakeskuksen asemakaava Luontoselvitys 6.8.2007 Viite 82116099-02 Tarkistanut Tarja Ojala Kirjoittanut Kaisa Torri Ramboll Terveystie 2 FI-15870 Hollola Finland Puhelin:

Lisätiedot

Kattiharjun tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys

Kattiharjun tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PROKON WIND ENERGY FINLAND OY Kattiharjun tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 20.8.2014 P21463P003 Liito-oravaselvitys 1 (23) Tuomo Pihlaja 20.8.2014

Lisätiedot

Riihimäen kaupungin puistometsäsuunnitelma

Riihimäen kaupungin puistometsäsuunnitelma Riihimäen kaupungin puistometsäsuunnitelma 2015-2022 Tiivistelmä Puistometsäsuunnitelmassa korostuu luonnon monimuotoisuus. Näillä lähivirkistysalueilla pyritään säilyttämään puusto elinvoimaisena harvennuksilla

Lisätiedot

Kasvatettavan puuston määritys koneellisessa harvennuksessa

Kasvatettavan puuston määritys koneellisessa harvennuksessa Kasvatettavan puuston määritys koneellisessa harvennuksessa Etelä-Suomi Ohje hakkuukoneen kuljettajalle HARVENNUKSEN TAVOITTEET Harvennuksen tavoitteena on keskittää metsikön puuntuotoskyky terveisiin,

Lisätiedot

ILMAJOEN TUULIVOIMA-ALUEIDEN LIITO-ORAVASELVITYS 2015

ILMAJOEN TUULIVOIMA-ALUEIDEN LIITO-ORAVASELVITYS 2015 ILMAJOEN TUULIVOIMA-ALUEIDEN LIITO-ORAVASELVITYS 2015 YLEISTÄ Tavoitteena oli selvittää lajin esiintymistä suunnitelluilla tuulivoima-alueilla. Selvitysalueiden laajuuden vuoksi valittiin niiltä kartta-

Lisätiedot

Metsänhoitoa kanalintuja suosien

Metsänhoitoa kanalintuja suosien RIISTAMETSÄNHOITO Metsänhoitoa kanalintuja suosien Riistametsänhoito on helppoa, ja sen menetelmät sopivat tavallisen talousmetsän hoitoon. Metsänhoitotöissä voidaan ottaa riista huomioon läpi metsikön

Lisätiedot

Kirjanpainajatuhojen torjuntaopas Onko metsässäsi kuolleita kuusia tai myrskytuhopuita?

Kirjanpainajatuhojen torjuntaopas Onko metsässäsi kuolleita kuusia tai myrskytuhopuita? Kirjanpainajatuhojen torjuntaopas Onko metsässäsi kuolleita kuusia tai myrskytuhopuita? Metsäkeskus 2014 { 2 } Mene metsään - tarkastele etenkin vanhoja kuusikoitasi! Löydätkö pystyyn kuolleita yksittäisiä

Lisätiedot

Heinijärvien elinympäristöselvitys

Heinijärvien elinympäristöselvitys Heinijärvien elinympäristöselvitys Kuvioselosteet Kuvio 1. Lehto Kuviolla kahta on lehtotyyppiä. Ylempänä tuoretta runsasravinteista sinivuokko-käenkaalityyppiä (HeOT) ja alempana kosteaa keskiravinteista

Lisätiedot

Lauttasaaren aluesuunnitelman luonnonhoito-osuuden vuorovaikutusselvitys

Lauttasaaren aluesuunnitelman luonnonhoito-osuuden vuorovaikutusselvitys Liite 4 Rakennusvirasto, katu- ja puisto-osasto 16.2.2011 Järjestökommentit (Jyri Mikkola, Keijo Savola) 20.2.2011 sinisellä. Lauttasaaren aluesuunnitelman luonnonhoito-osuuden vuorovaikutusselvitys Vuorovaikutusmenettely

Lisätiedot

MERIMIESELÄKELAIN (1290/2006) 202 :n MUKAISET VAKUUTUSTEKNISEN VASTUUVELAN LASKUPERUSTEET JA PERUSTEET 153 :n MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN

MERIMIESELÄKELAIN (1290/2006) 202 :n MUKAISET VAKUUTUSTEKNISEN VASTUUVELAN LASKUPERUSTEET JA PERUSTEET 153 :n MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN /4 MEIMIESELÄKELAIN (90/006) 0 :n MUKAISE AKUUUSEKNISEN ASUUELAN LASKUEUSEE JA EUSEE 53 :n MUKAISA ASUUNJAKOA AEN Kokooma 0..05 iimeisin kokoomaan sisällytetty perustemuutos on ahistettu 9..04 sosiaali-

Lisätiedot

Leppälahden liito-oravaselvitys 2012

Leppälahden liito-oravaselvitys 2012 Leppälahden liito-oravaselvitys 2012 Kaivoveden pohjoisrannan haapalehtoa Jätöskasa Kankaansuolla 1 1 Johdanto...2 2 Työmenetelmät...3 3 Tulokset...4 3.1 Leirikeskuksen itäpuoli....4 3.2 Kankaanhauta-tilan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Tekninen lautakunta 14.10.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Tekninen lautakunta 14.10.2015 Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 14.10.2015 Sivu 1 / 1 309/10.03.01/2015 94 Teknisen lautakunnan lausunto Pohjois-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmasta vuosille 2015-2025 Valmistelijat / lisätiedot: Sini Miettinen,

Lisätiedot

Keskijännitteisten ilmajohtojen vierimetsien hoidon kehittäminen

Keskijännitteisten ilmajohtojen vierimetsien hoidon kehittäminen Keskijännitteisten ilmajohtojen vierimetsien hoidon kehittäminen Risto Ranta, Hannu Niemelä 9.10.2013 08.10.13 1 Taustaa MTK:n/SLC:n ja Energiateollisuus ry:n yhteinen suositus Viime vuosien myrskyt Sähkömarkkinalain

Lisätiedot

Muistio Vitträskin ja Jorvaksen välisistä arvometsistä 9.9.2008 Mauno Särkkä

Muistio Vitträskin ja Jorvaksen välisistä arvometsistä 9.9.2008 Mauno Särkkä Muistio Vitträskin ja Jorvaksen välisistä arvometsistä 9.9.2008 Mauno Särkkä Peruskarttalehdet 2032 08, 2032 09 Kirkkonummen kunnan alueella, Vitträsk-järven ja Jorvaksen välillä on säilynyt hämmästyttävän

Lisätiedot

23.5.2012 Nuorallatanssia Nuorallatan kaupunkimetsis kaupunkim etsis

23.5.2012 Nuorallatanssia Nuorallatan kaupunkimetsis kaupunkim etsis Nuorallatanssia kaupunkimetsissä Tiina Saukkonen luonnonhoidon suunnitteluvastaava metsänhoitaja Metsä- ja viherpäivät Helsinki 2012 24. 25.5.2012 1 Nuorallatanssia kaupunkimetsissä 1. Luonnonhoidosta

Lisätiedot

Metsänhoidon vaikutus tuottavuuteen kiertoaikana. Metsäenergia osana metsäomaisuuden hoitoa 10.2.2015 Eljas Heikkinen, Suomen metsäkeskus

Metsänhoidon vaikutus tuottavuuteen kiertoaikana. Metsäenergia osana metsäomaisuuden hoitoa 10.2.2015 Eljas Heikkinen, Suomen metsäkeskus Metsänhoidon vaikutus tuottavuuteen kiertoaikana Metsäenergia osana metsäomaisuuden hoitoa 10.2.2015 Eljas Heikkinen, Suomen metsäkeskus Johdanto Metsänomistajan tavoitteet ja metsien luontaiset edellytykset

Lisätiedot

LEMI KUHASENSAARI. Ranta-asemakaavan muutos LUONTOINVENTOINTI. Jouko Sipari

LEMI KUHASENSAARI. Ranta-asemakaavan muutos LUONTOINVENTOINTI. Jouko Sipari LEMI KUHASENSAARI Ranta-asemakaavan muutos LUONTOINVENTOINTI Jouko Sipari 2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO.. 3 MENETELMÄT 3 TULOKSET... 3 1. Paikallistien itäpuoli.. 4 2. Paikallistien länsipuoli.. 6 YHTEENVETO.

Lisätiedot

Monimuotoisuudelle tärkeät suoelinympäristöt

Monimuotoisuudelle tärkeät suoelinympäristöt Monimuotoisuudelle tärkeät suoelinympäristöt Metsäkeskus 2014 Monimuotoisuudelle tärkeät suoelinympäristöt 2014 { 2 } Metsälaki Metsälaissa on lueteltu joukko suojeltuja elinympäristöjä, jotka ovat monimuotoisuuden

Lisätiedot

LIITO-ORAVASELVITYS VAMMALAN KUKKURISSA

LIITO-ORAVASELVITYS VAMMALAN KUKKURISSA LIITO-ORAVASELVITYS VAMMALAN KUKKURISSA 2013 LIITO-ORAVASELVITYS VAMMALAN KUKKURISSA 2013 Selvityksen tarkoitus Liito-oravaselvityksessä oli tarkoitus löytää selvitysalueella mahdollisesti olevat liito-oravan

Lisätiedot

ETELÄPUISTON JA YMPÄRISTÖN PUUSTOSELVITYS

ETELÄPUISTON JA YMPÄRISTÖN PUUSTOSELVITYS 1 ( 13) ETELÄPUISTON JA YMPÄRISTÖN PUUSTOSELVITYS ETELÄPUISTO Eteläpuiston puustossa merkittävimpiä ovat vanhat, isot koivut, Suomen paksuimmat mongolianvaahterat Acer subsp. ginnala, lehtikuuset Larix

Lisätiedot

Uusi metsälaki riistanhoidon kannalta

Uusi metsälaki riistanhoidon kannalta Uusi metsälaki riistanhoidon kannalta Lapua 26.11.2013 Antti Pajula Suomen metsäkeskus, julkiset palvelut Etelä- ja Keski-Pohjanmaa Tasaikäisrakenteinen metsätalous Tavoitteena tasarakenteisen ja -ikäisen

Lisätiedot

Kiertoaika. Uudistaminen. Taimikonhoito. Ensiharvennus. Harvennushakkuu

Kiertoaika. Uudistaminen. Taimikonhoito. Ensiharvennus. Harvennushakkuu Metsäomaisuuden hyvä hoito Kiertoaika Uudistaminen Taimikonhoito Ensiharvennus 1 Harvennushakkuu Metsän kiertoaika Tarkoittaa aikaa uudistamisesta päätehakkuuseen. Vaihtelee alueittain 60 120 vuotta Kierron

Lisätiedot

TYÖSELITYS TUUSULAN VIHERALUEIDEN KUNNOSSAPITOURAKKA ALUEELLA C TUUSULAN KESKUS JA NUMMENHARJU KAUDELLE 1.4.2016-31.3.2018

TYÖSELITYS TUUSULAN VIHERALUEIDEN KUNNOSSAPITOURAKKA ALUEELLA C TUUSULAN KESKUS JA NUMMENHARJU KAUDELLE 1.4.2016-31.3.2018 Sivu 1/6 Tilaaja: Tuusulan kunta, KETEK/ Kunnossapito ja viheralueet PL 60 04301 Tuusula TYÖSELITYS TUUSULAN VIHERALUEIDEN KUNNOSSAPITOURAKKA ALUEELLA C TUUSULAN KESKUS JA NUMMENHARJU KAUDELLE 1.4.2016-31.3.2018

Lisätiedot

N:o 219 739 LIITE 1 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET

N:o 219 739 LIITE 1 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET N:o 29 739 LT LÄKSÄÄTÖN TYÖNTKJÄN LÄKLN MUKSN LSÄLÄKVKUUTUKSN LSKUPUSTT 740 N:o 29 PUSTDN SOVLTMSLU Työntekijäin eläkelain (TL) mukaisella lisäakuutuksella tarkoitetaan tässä akuutusta, joka sisältää yhden

Lisätiedot

Metsälain mukaiset arvokkaat elinympäristöt

Metsälain mukaiset arvokkaat elinympäristöt Metsälain mukaiset arvokkaat elinympäristöt Laki elinympäristöistä ja samalla käyttörajoitukset voimaan 1.1.1997 Erityisen tärkeitä elinympäristöjä tulee hoitaa ja käyttää siten, että luonnon monimuotoisuudelle

Lisätiedot

Kohti riistarikkaita reunoja - vaihettumisvyöhykkeiden hoito

Kohti riistarikkaita reunoja - vaihettumisvyöhykkeiden hoito Kohti riistarikkaita reunoja - vaihettumisvyöhykkeiden hoito Piirroakuvat: Jari Kostet ja Tom Björklund. Valokuvat: Sami Tossavainen Vaihettumisvyöhykkeet Tarkoitetaan kahden erilaisen ekosysteemin reuna-

Lisätiedot

ORIMATTILA, PENNALAN ITÄOSAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS

ORIMATTILA, PENNALAN ITÄOSAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS ORIMATTILA, PENNALAN ITÄOSAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LAUSUNTO LIITO-ORAVAN ESIINTYMISESTÄ JA ELINYMPÄRISTÖISTÄ KUIVISTONMÄEN ALUEELLA Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 21.10.2015 1 JOHDANTO

Lisätiedot

Tyrnäväjoen itäpuolen metsänhoitotoimenpiteet Meijerialueen kohdalla

Tyrnäväjoen itäpuolen metsänhoitotoimenpiteet Meijerialueen kohdalla Tyrnäväjoen itäpuolen metsänhoitotoimenpiteet Meijerialueen kohdalla Metsäkuviot 1.-4. sijoittuvat Meijerialueen ja Tyrnäväjoen välimaastoon. Koko alue rajautuu pohjoisessa Vanhatiehen, idässä Meijerialueeseen,

Lisätiedot

Yhteensä 70 185 204 114 88 25.0 21.0 485 21.0 5.2 Mänty 70 160 176 105 70 25.0 21.0 414 18.0 4.6 Hieskoivu 70 25 28 9 18 25.0 21.0 71 3.0 0.

Yhteensä 70 185 204 114 88 25.0 21.0 485 21.0 5.2 Mänty 70 160 176 105 70 25.0 21.0 414 18.0 4.6 Hieskoivu 70 25 28 9 18 25.0 21.0 71 3.0 0. Siu 20 (1) Nimetön 623-423-5-127 24.9.2014 luettelo Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla

Lisätiedot

R a p o r t i t. Hakkuutapojen jakautuminen % Avohakkuu 83 Luontainen uudistaminen 13 Ylispuuhakkuu 4

R a p o r t i t. Hakkuutapojen jakautuminen % Avohakkuu 83 Luontainen uudistaminen 13 Ylispuuhakkuu 4 Sivu 1/10 Arviointi-pvm: 01.01.2013... 31.12.2013 R a p o r t i t Muut ehdot : arvioijan organisaatio = 'Kaikki metsäkeskukset' Talousmetsien luonnonhoidon laadunseuranta - RAPORTTI 13:15:45 Arviointiaineiston

Lisätiedot

KEVÄTLAAKSON ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS Osa-alueet 478-483

KEVÄTLAAKSON ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS Osa-alueet 478-483 KEVÄTLAAKSON ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS Osa-alueet 478-483 Porvoon kaupunki Kaupunkisuunnittelu Huhtikuu 2014 asemakaavan luontoselvitys Osa-alueet 478-483 Lotta Raunio Sisällys 1. Johdanto 1 2. Sijainti

Lisätiedot

Maisemaraivaus Maisemat Ruotuun -hanke Aili Jussila 23.9.2014

Maisemaraivaus Maisemat Ruotuun -hanke Aili Jussila 23.9.2014 Maisemaraivaus Maisemat Ruotuun -hanke Aili Jussila 23.9.2014 Maisemaraivaus on maisemallisesti tärkeille alueille tehtyä puiden harventamista. Puustoa ei harvenneta tasavälein eikä kaavamaisesti, vain

Lisätiedot

LAUSUNTO Hervanta-Vuoreksen metsäsuunnitelmaluonnokseen

LAUSUNTO Hervanta-Vuoreksen metsäsuunnitelmaluonnokseen Tampereen ympäristönsuojeluyhdistys ry 23.11.2011 Varastokatu 3 33100 Tampere Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry Varastokatu 3 33100 Tampere LAUSUNTO Hervanta-Vuoreksen metsäsuunnitelmaluonnokseen Tampereen

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Luontoselvitys. Työ: 26016. Turku, 02.05.2013

EURAJOEN KUNTA. Luontoselvitys. Työ: 26016. Turku, 02.05.2013 EURAJOEN KUNTA Hirveläntien Peräpellontien alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Luontoselvitys Työ: 26016 Turku, 02.05.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.fmcgroup.fi

Lisätiedot

Träskendan kartanopuiston (luonnonsuojelualueen) hoito- ja käyttösuunnitelma

Träskendan kartanopuiston (luonnonsuojelualueen) hoito- ja käyttösuunnitelma Luonnos 14.12.2009 / Virpi Sahi Träskendan kartanopuiston (luonnonsuojelualueen) hoito- ja käyttösuunnitelma Suunnitelman ja toteutuksen vertailua kuvioittain joulukuu 2009 Yleistä hoito- ja käyttösuunnitelmasta

Lisätiedot

Koivun laatukasvatusketjut. Pentti Niemistö 21.8.2012

Koivun laatukasvatusketjut. Pentti Niemistö 21.8.2012 Koivun laatukasvatusketjut Pentti Niemistö 21.8.2012 Raudus vai Hies Raudus- ja hieskoivun laatuerot Rauduskoivut kasvavat järeämmiksi ja suoremmiksi syynä puulaji sinänsä, mutta myös kasvupaikka, joka

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27852 SOMERO RUUNALAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS 25.6.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27852 SOMERO RUUNALAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS 25.6.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: E27852 SOMERO RUUNALAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista VALMIS LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 TUTKIMUSALUEEN

Lisätiedot

Metsähallituksen suojelualueiden ennallistamis- ja luonnonhoitotyöt. Päivi Virnes Metsähallitus Pohjanmaan luontopalvelut 27.11.

Metsähallituksen suojelualueiden ennallistamis- ja luonnonhoitotyöt. Päivi Virnes Metsähallitus Pohjanmaan luontopalvelut 27.11. Metsähallituksen suojelualueiden ennallistamis- ja luonnonhoitotyöt Päivi Virnes Metsähallitus Pohjanmaan luontopalvelut 27.11.2007 Suojelualueiden ennallistaminen Ihmistoiminnan kautta vahingoittuneiden

Lisätiedot

Monimuotoinen metsäluonto

Monimuotoinen metsäluonto Koulumetsät arvoonsa yhteistyöllä suojelua ja ympäristökasvatusta Monimuotoinen metsäluonto Virpi Sahi, joulukuu 2013 Koulumetsä on koulua/päiväkotia lähellä oleva pysyvä metsäluontokohde, joka sopii lasten

Lisätiedot

METSO -KOHTEEN KUVAUS, PUUSTOTIEDOT JA VALOKUVAT. Joenmäki, 700 474-1-4

METSO -KOHTEEN KUVAUS, PUUSTOTIEDOT JA VALOKUVAT. Joenmäki, 700 474-1-4 METSO -KOHTEEN KUVAUS, PUUSTOTIEDOT JA VALOKUVAT Joenmäki, 700 474-1-4 Sivu 2/21 METSO -kohteen kasvupaikka- ja puustotiedot Suojelurajauksen metsäalue voidaan jakaa kolmeen pääkuvioon 63, 57 ja 55. Kuvio

Lisätiedot

13:18 15:5 2:19 2:26 6:23 6:25 13:16 6:52 5:30 5:35. luo 5:33 5:34 5:27 1:15 1:22 1:16 7:6 5:55 9:1 11:2 5:62 12:0 11:1 5:41 5:42 5:43 VAHALAHTI 5:45

13:18 15:5 2:19 2:26 6:23 6:25 13:16 6:52 5:30 5:35. luo 5:33 5:34 5:27 1:15 1:22 1:16 7:6 5:55 9:1 11:2 5:62 12:0 11:1 5:41 5:42 5:43 VAHALAHTI 5:45 kt tr 6:45 6:49 6:52 6:53 6:55 6:56 6:57 6:60 7:5 7:6 7:8 7:3 7:7 7:2 7:23 7:32 7:35 9: 0: 0:2 : :2 2:0 3:4 3:7 3:8 3:8 3:9 3:20 5:5 9:46 9:48 9:48 9:49 9:52 9:54 9:60 0: :92 :94 :95 :00 :0 2:9 2:23 2:26

Lisätiedot

Liito-orava kartoitus Nouvanlahden ulkoilualueelle sekä eteläisen Kilpijärven länsirannalle.

Liito-orava kartoitus Nouvanlahden ulkoilualueelle sekä eteläisen Kilpijärven länsirannalle. Liito-orava kartoitus Nouvanlahden ulkoilualueelle sekä eteläisen Kilpijärven länsirannalle. Tarmo Saastamoinen 2010. Kuva.1 Kaatunut kuusenrunko Nouvanlahdesta. LIITO-ORAVA: Liito-orava (pteromys volans)on

Lisätiedot

VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS

VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 31.10.2012 VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 3 3 Kaava-alueen luonnonolot...

Lisätiedot

Kuvioluettelo ROVANIEMI / Alue 15 / Metsäsuunnitelma 1 / AAVASAKSANNELONEN / Lohko 3

Kuvioluettelo ROVANIEMI / Alue 15 / Metsäsuunnitelma 1 / AAVASAKSANNELONEN / Lohko 3 Kuioluettelo ROVANIEMI / Alue 15 / Metsäsuunnitelma 1 / AAVASAKSANNELONEN / Lohko 3 Kuio Kasupaikka ja kehitysluokka Puustotiedot Toimenpiteet ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku,

Lisätiedot

Kortesjärven tuulivoimapuiston luontotyyppiselvitys

Kortesjärven tuulivoimapuiston luontotyyppiselvitys Liite 5 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA KAUHAVAN KAUPUNKI FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 4.2.2015 P24345P002 1 (11) Tuomo Pihlaja 4.2.2015 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Selvitysalue... 1 3 Menetelmät...

Lisätiedot

KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA

KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA Vastaanottaja Joensuun kaupunki Asiakirjatyyppi Suunnitelmaselostus Päivämäärä 30.11.2015 KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 76. Ympäristölautakunta 24.09.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 76. Ympäristölautakunta 24.09.2015 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 24.09.2015 Sivu 1 / 1 309/10.03.01/2015 76 Ympäristölautakunnan lausunto Pohjois-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmasta vuosille 2015-2025 Valmistelijat / lisätiedot: Tia Lähteenmäki,

Lisätiedot

Muuttuko metsänhoito luonnonmukaisemmaksi metsälakimuutoksilla?

Muuttuko metsänhoito luonnonmukaisemmaksi metsälakimuutoksilla? Muuttuko metsänhoito luonnonmukaisemmaksi metsälakimuutoksilla? Sauli Valkonen Metsäntutkimuslaitos (METLA) 2.4.2013 1 Luonnonmukaisempi metsänhoito? Häiriödynamiikkamalli Metsien luontaista kehitystä

Lisätiedot

Kuinka aloitan jatkuvan kasvatuksen?

Kuinka aloitan jatkuvan kasvatuksen? Kuinka aloitan jatkuvan kasvatuksen? Jatkuva kasvatus tarkoittaa metsätaloutta, jossa maa on jatkuvasti puuston peittämä. Avohakkuu ja viljely eivät kuulu jatkuvaan kasvatukseen, mutta kaikki muut hakkuutavat

Lisätiedot

40VUOTISJUHLARETKEILY

40VUOTISJUHLARETKEILY METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN 40VUOTISJUHLARETKEILY PUNKAHARJUN HEINÄKUUN KOKEILUALUEESSA 1 PÄIVÄNÄ 1958 RETKEILY OHJELMA klo 8.30 10.00 Kahviaamiainen T ervehdyssanat 10.00 12.00 Retkeilyä 12.00 13.15 Kenttälounas

Lisätiedot

Håkansbölen kartanon työväenmäki Matti Liski ja Niina Alapeteri Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy PUUT 29.1.2008 LIITE 2 nro alue nro laji Suomalainen nimi halkaisija (cm) kuntoluokk a ikäluokka Muut

Lisätiedot

Kantakaupungin yleiskaava. Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa. Tammikuu 2010 Mattias Kanckos

Kantakaupungin yleiskaava. Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa. Tammikuu 2010 Mattias Kanckos Kantakaupungin yleiskaava Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa Tammikuu 2010 Mattias Kanckos Skolbackavägen 70 GSM: 050-5939536 68830 Bäckby info@essnature.com Finland Kantakaupungin

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 2013. 309/2013 Valtioneuvoston asetus. riistavahingoista. Annettu Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2013

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 2013. 309/2013 Valtioneuvoston asetus. riistavahingoista. Annettu Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2013 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 2013 309/2013 Valtioneuvoston asetus riistavahingoista Annettu Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2013 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Asia: Kommentit ja muutosesitykset eräisiin Espoon kaupungin metsätyöohjelman vuosien 2011-2013 kohteisiin

Asia: Kommentit ja muutosesitykset eräisiin Espoon kaupungin metsätyöohjelman vuosien 2011-2013 kohteisiin Espoon ympäristöyhdistys ry Pappilantie 5 02770 Espoo 31.8.2011 Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Kotkankatu 9 00510 Helsinki Espoon kaupunki/ Tekninen keskus/ Luonnonhoitoyksikkö/ Pekka Pakkala Asia:

Lisätiedot

Liito-oravaselvitys Kauniainen 2008

Liito-oravaselvitys Kauniainen 2008 Liito-oravaselvitys Kauniainen 2008 Sirkka-Liisa Helminen Ympäristötutkimus Yrjölä Oy SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...3 2 LIITO-ORAVAN BIOLOGIA JA SUOJELU...3 3 MENETELMÄT...3 4 TULOKSET...4 4.1 Kavallintien

Lisätiedot

Kylämaiseman ja kulttuuriympäristön hoito. Auli Hirvonen Maisemasuunnittelija ProAgria Häme/ Maa- ja kotitalousnaiset

Kylämaiseman ja kulttuuriympäristön hoito. Auli Hirvonen Maisemasuunnittelija ProAgria Häme/ Maa- ja kotitalousnaiset Kylämaiseman ja kulttuuriympäristön hoito Auli Hirvonen Maisemasuunnittelija ProAgria Häme/ Maa- ja kotitalousnaiset Kulttuuriympäristö on ihmisen muokkaamaa luonnonympäristöä ja ihmisten jokapäiväinen

Lisätiedot

Rauhanniemi-Matintuomio asemakaava 25.5.2009 1 (5) Seija Väre RAUHANNIEMI - MATINTUOMIO LIITO-ORAVA SELVITYS 1 ALUEEN YLEISKUVAUS

Rauhanniemi-Matintuomio asemakaava 25.5.2009 1 (5) Seija Väre RAUHANNIEMI - MATINTUOMIO LIITO-ORAVA SELVITYS 1 ALUEEN YLEISKUVAUS Seija Väre 25.5.2009 1 (5) RAUHANNIEMI - MATINTUOMIO LIITO-ORAVA SELVITYS 1 ALUEEN YLEISKUVAUS Asemakaava-alue sijaitsee Pyhäjärven pohjoisrannalla. Maantien eteläpuolella rannalla on omakotitalojen rivi.

Lisätiedot

Korpilahden kunta Lapinjärven ranta-asemakaava

Korpilahden kunta Lapinjärven ranta-asemakaava Raportti 67080546.ABT 5.11.2008 Korpilahden kunta Lapinjärven ranta-asemakaava Luontoselvitys 1 Yhteenveto Tämä ympäristöselvitys on tehty Korpilahden kunnassa sijaitsevalle Lapinjärven alueelle ranta-asemakaavaa

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI PELLINGIN RANTAOSAYLEISKAAVA

PORVOON KAUPUNKI PELLINGIN RANTAOSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Porvoon kaupunki Asiakirjatyyppi Maisemaselvitys Päivämäärä Joulukuu 2013 Työnumero 82119884 PORVOON KAUPUNKI PELLINGIN RANTAOSAYLEISKAAVA pellingin SISÄSAARISTON MAISEMAselvitys Tarkastus

Lisätiedot

Ensiharvennus vai uudistaminen aggressiivinen tervasroso mäntytaimikoiden ja nuorten metsien kimpussa

Ensiharvennus vai uudistaminen aggressiivinen tervasroso mäntytaimikoiden ja nuorten metsien kimpussa Ensiharvennus vai uudistaminen aggressiivinen tervasroso mäntytaimikoiden ja nuorten metsien kimpussa Risto Jalkanen Metla, Rovaniemi 11.12.2014 Tervasroson aiheuttama pienaukko Kuohunki, Rovaniemi 14.9.2010

Lisätiedot

Täyttöohje ja tietuekuvaus vuodelle 2014: YEL-MYEL-vakuutuskantatiedot

Täyttöohje ja tietuekuvaus vuodelle 2014: YEL-MYEL-vakuutuskantatiedot Eläketurakeskus 1.10.2014 1 (8) Täyttöohje ja tietuekuaus uodelle 2014: YEL-MYEL-akuutuskantatiedot Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 1 Täyttöohje... 2 1.1 Yleistä... 2 1.2 Muutokset uodelle 2014...

Lisätiedot

Jollaksen rämeen hoito- ja käyttösuunnitelma. Markku Koskinen ja Jyri Mikkola

Jollaksen rämeen hoito- ja käyttösuunnitelma. Markku Koskinen ja Jyri Mikkola Jollaksen rämeen hoito- ja käyttösuunnitelma Markku Koskinen ja Jyri Mikkola Sisältö 1 Johdanto 1 2 Maanomistus- ja suojelutilanne 1 3 Menetelmät 1 4 Alueen kuvaus 1 4.1 Hydrologinen tila.............................

Lisätiedot

ARVOMETSÄ METSÄN ARVO 15.3.2016

ARVOMETSÄ METSÄN ARVO 15.3.2016 SISÄLTÖ MAA JA PUUSTO NETTONYKYARVO NETTOTULOT JA HAKKUUKERTYMÄT ARVOMETSÄ METSÄN ARVO 15.3.2016 KUNTA TILA REK.NRO 1234567892 LAATIJA: Antti Ahokas, Metsäasiantuntija 2 KASVUPAIKKOJEN PINTAALA JA PUUSTO

Lisätiedot