ALA- MALMIN LUONNONHOITOSUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ALA- MALMIN LUONNONHOITOSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 ALA- MALMIN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE He l s i ngi n ka upungi n r a k e nnus i r a s to Ka tu- ja pui s to- os a s to

2 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Ala-Malin luonnonhoitosuunnitela uosille JOHDANTO Ala-Malin aluesuunnitela hyäksyttiin yleisten töiden lautakunnassa ohjeellisena noudatettaaksi. Ala-Malin luonnonhoitosuunnitela on aluesuunnitelan ukainen. Aluesuunnitelan laadinnan aikana käytiin laaja uoroaikutus alueen asukkaiden ja uiden yhteistyötahojen kanssa. Saatua palautetta on käytetty hyäksi luonnonhoitosuunnitelaa laadittaessa. Aluesuunnitelassa on esitetty luonnonypäristön eli etsien ja aointen alueiden kuten aatalousalueiden ja niittyjen tila. M. kuaukset alueen aiseasta, ulkoilu- ja irkistyskäytöstä, kaaoituksesta, etsien kasupaikoista, puustosta, aatalousalueista, niityistä ja Helsingin ypäristökeskuksen selittäistä luonnon arokohteista löytyät aluesuunnitelasta. Luonnon oniuotoisuuden huoioon ottainen on yös kuattuna aluesuunnitelassa. Ala-Malin aluesuunnitelassa esitetään alueittaiset taoitteet luonnonhoitoon. Ne ohjaaat luonnonhoitosuunnitelan kuiokohtaisia toienpiteitä. Tästä syystä luonnonhoitosuunnitelaa tulee tarkastella yhdessä aluesuunnitelan kanssa. Aluesuunnitelan lisäksi luonnonhoidon toienpiteitä ohjaaat uonna 2007 alistuneet rakennusiraston laatiat Helsingin kaupungin luonnonhoidon linjaukset. Luonnonhoitosuunnitela on toteutustason suunnitela. Siinä kuataan kuioittain toteutettaat luonnonhoitotoienpiteet kuten hakkuut, hoitotoienpiteet ja niitot aikatauluineen. Luonnonhoitotoienpiteet tehdään katu- ja puisto-osaston laatian luonnonhoidon työohjeen ukaisesti. Hoitotoienpiteiden toteutus aloitetaan uoden 2010 aikana. Taoitteiden saauttaiseksi tarittaat toiskertaiset toienpiteet tullaan päiittäään rakennusiraston etsätietojärjestelässä oleaan luonnonhoitosuunnitelaan ennen alueen toista hoitokierrosta. Luonnonhoitosuunnitela on laadittu rakennusiraston katu- ja puisto-osaston suunnittelutoiistossa. Ala-Malin aluesuunnitela ja luonnonhoitosuunnitela on nähtäillä rakennusiraston asiakaspalelussa ja internetsiuilla osoitteessa Moleat suunnitelat on tehnyt luonnonhoidon suunnitteluastaaa, etsänhoitaja Tiina Saukkonen, jolta oi tarittaessa kysyä lisätietoja (eail: tai p ). Helsingissä

3 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Ala-Malin luonnonhoitosuunnitela uosille SUUNNITTELUALUE Suunnittelualueeseen kuuluat Ala-Mali, Malin lentokentän länsiosa sekä pääradan itäpuolinen Tapanila. Suunnittelualueena olean kaupunkialueen koko on ajaa neljä neliökiloetriä ja se käsittää 175 ha iheralueita. Luonnonhoidon alueita on 147 ha, josta 72 ha on etsiä ja 75 ha aatalousalueita tai niittyjä. Luonnonhoidon alueita käytetään pääasiassa ulkoiluun. Metsillä on yös erkitystä suojayöhykkeinä liikenneäyliltä, kuten Kehä I:ltä, tuleien päästöjen torjunnassa. Maiseallisesti erkittää ja ulkoilijoiden eniten suosia Longinojan alue on yös luononarioiltaan arokas pienesikohde. 3

4 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Ala-Malin luonnonhoitosuunnitela uosille KUVIOLUETTELO Metsätietojärjestelä: Tforest Kunta 91 Helsinki, Alue 154, Lohko 206, Metsäsuunnitela 206, ALA-MALMI Suunnittelija 2008 Tiina Saukkonen, Inentoija 2007 Antti Kurkaa Tforest -puuston laskenta tehty Pinta-ala: 0.08 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Raita 2/ha Lp c Haapa Raita /ha C3 Suojaetsä. Tontteihin rajautua reunapuusto on haapaa ja raitaa. Taoite: Elinoiainen suojaetsä Toienpide: Ei hoitotoienpiteitä tällä suunnitelakaudella. 2 Pinta-ala: 0.14 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Haapa 2/ha Lp c Rauduskoiu Haapa Haraaleppä Pihlaja Pihlaja Tuoi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus Mekaaninen raiaus 3/ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Tuoia. Niittyä reunustaa puusto on haapaaltaista lehtisekaetsää. Taoite: Elinoiainen suojaetsä. 4

5 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Ala-Malin luonnonhoitosuunnitela uosille Toienpide: Puusto harennetaan ja kuiolla tehdään pienpuuston hoito aahteraa suosien. 3 Pinta-ala: 0.42 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Rauduskoiun istutus Taen istutus Vaahteran istutus Mekaaninen raiaus Laikkuätästys Mekaanis-keiallinen perkaus Taiikonhoito C3 Suojaetsä. Niittyalue on kasanut upeen adelaa ja uuta reheää kasillisuutta. Pusikon seassa on uutaia yksittäisiä haaan ja rauduskoiun taiia. Taoite: Upeen kasanut niitty uutetaan suojaetsäksi jalopuuistutuksin. Toienpide: Vadelat ja uu rikkakasillisuus raiataan. Yksittäiset haaan ja rauduskoiun taiet säästetään. Maanpinta laikutetaan ja se istutetaan. Taea ja aahteraa istutetaan ryhittäin 5 tainta/ryhä. Tairyhiä 10 kpl, aahteraryhiä 5 kpl, ryhien älit istutetaan rauduskoiulle tyoaan riittäää tiheyttä jalopuutaiikkoon. Taiikon istutustiheys on 2000 tainta/ha.taen ja aahteran taiet suojataan jyrsijöiltä. Taiikon perkaus tehdään 2 istutuksen jälkeen ja edelleen seuraaalla hoitojaksolla, koska kasupaikka on erittäin reheä. 4 Pinta-ala: 0.09 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Rauduskoiu Haapa /ha 5

6 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Ala-Malin luonnonhoitosuunnitela uosille Raita Rauduskoiu Haapa Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus C3 Suojaetsä. Vaahteroita. Rauduskoiualtainen lehtisekaetsä on tiheäkasuinen. Taoite: Elinoiainen suojaetsä. Toienpide: Kuiolla tehdään harennushakkuu. 5 Pinta-ala: 0.30 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu Lp 2/ha c 3/ha Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus C3 Suojaetsä. Tonttien ja tien älissä kasaa tiheä rauduskoiikko. Taoite: Elinoiainen suojaetsä. Toienpide: Rauduskoiikko harennetaan 25 % puuston pohjapinta-alasta. 6 Pinta-ala: 0.23 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Vaahtera 2/ha Lp c 3/ha Haapa Vaahtera Muu lehtipuu Vaahtera Rauduskoiu

7 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Ala-Malin luonnonhoitosuunnitela uosille Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus Pienpuuston hoito C3 Suojaetsä. Vaahteroita. Kadun reunassa on kaksi erittäin kookasta uosijalaaa, jotka oat hyäkuntoisia. Kuiolla kasaa tiheässä aahteraa ja rauduskoiua. Taoite: Elinoiainen suojaetsä, jolla on yös aiseallista aroa. Toienpide: Vuorijalaien alla, niiden latuksiin kasaat aahterat poistetaan. Tiheää aahteraa ja rauduskoiua harennetaan. Ulkoilutien reunassa tehdään pienpuuston hoito. 7 Pinta-ala: 0.12 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Muu haupuu Lp 2/ha c 3/ha Muu haupuu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Ensiharennus C3 Suojaetsä. Tuoia. Meluallin päälle on istutettu Serbiankuusta. Puusto on erittäin tiheää ja se on alkanut jo kärsiä alon puutteesta. Taoite: Elinoiainen suojaetsä. Toienpide: Serbiankuusikossa tehdään ensiharennus. 8 Pinta-ala: 0.04 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Mekaaninen raiaus B4 Aoin alue ja näkyä. Kadun utkassa olea näkeäalue on aointa. 7

8 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Ala-Malin luonnonhoitosuunnitela uosille Taoite: Liikenteen turallisuutta ylläpitää aoin näkeäalue. Toienpide: Alue raiataan aoieksi hoitojakson 2015 alussa. Yksittäin kasaat kookas raita ja pajupensas jätetään kasaaan. 9 Pinta-ala: 0.04 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: B3 Maiseaniitty ja laidunalue. Maiseaniitty sijaitsee ulkoilutien luiskassa. Taoite: Maiseaniitty Toienpide: Niitty niitetään kerran kasukaudessa. Niittojäte jätetään kerääättä. 10 Pinta-ala: 0.29 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Vaahtera 2/ha Lp c 3/ha Rauduskoiu Muu lehtipuu Vaahtera Muu lehtipuu Vaahtera Muu lehtipuu Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus Pienpuuston hoito Jalopuuetsä (Muu arokas elinypäristö). C5 Aroetsä. Tuore lehto (Muu arokas elinypäristö). Tuoia. Vaahteroita. Lehdossa kasaa luontaisesti syntynyt aahteraetsä. Puusto on paikoin aukkoista, paikoin hyin tiheää. Metsiköllä on luontoaroa etsälain uuna arokkaana elinypäristönä. Se on tuoretta lehtoa ja jalopuuetsää. Osa etsiköstä rakennetaan pysäköintialueeksi, osa on tarkoitus säästää puustoisena osana tonttia. 8

9 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Ala-Malin luonnonhoitosuunnitela uosille Taoite: Elinoiainen puistoainen jalopuuetsikkö, joka pyritään säilyttäään rakennettaan korttelin osana. Toienpide: Ennen toienpiteen aloittaista tarkistetaan aseakaaassa rajatun puustoltaan säilytettään tontin osan laajuus. Jääässä aahteraetsikössä tehdään tiheiden puustokohtien harennus (25 % pois puuston pohjapinta-alasta) aahteraa suosien. Saalla tehdään pienpuuston hoito, jossa poistetaan. kaikki tuoipihlajat. 11 Pinta-ala: 0.06 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Rauduskoiu Hieskoiu Haapa Muu lehtipuu Hieskoiu Muu lehtipuu Haapa Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Ensiharennus Pienpuuston hoito 3/ha C3 Suojaetsä. Kadun arressa olea tiheä nuori koiikko rajautuu uuden rakennettaan tontin ja kadun äliselle yöhykkeelle. Puustosta on tarkoitus kaaan ukaan säilyttää kadun reunassa kapea puustoyöhyke. Taoite: Elinoiainen suoja- ja kadunarsipuusto. Toienpide: Tuleaa tontinreunapuustoa alennetaan rakentaista arten tekeällä kuiolla ensiharennus ja pienpuuston hoito. 12 Pinta-ala: 0.09 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu Lp 2/ha c 3/ha Rauduskoiu

10 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Ala-Malin luonnonhoitosuunnitela uosille Hieskoiu Raita Muu lehtipuu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus Pienpuuston hoito C3 Suojaetsä. Pysäköintialueen ja pihojen älissä olealla kapealla iherkaistaleella kasaa ryhittäin koiuja ja raitoja ojan reunassa. Taoite: Elinoiainen suoja- ja reunapuusto. Toienpide: Puustoryhien harennus rauduskoiuja suosien ja pienpuuston hoito. 13 Pinta-ala: 0.03 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: B2 Käyttöniitty. Pienialainen niitty. Taoite: Hoidettu käyttöniitty. Toienpide: Niittyalue niitetään kerran kasukaudessa. Niittojätettä ei kerätä. 14 Pinta-ala: 0.06 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Raita 2/ha Lp c 3/ha Rauduskoiu Raita Vaahtera C1.2 Lähiirkistysetsä. Vaahteroita. Lehtipuusekaetsässä on eri-ikäisiä raitoja, rauduskoiuja ja aahteroita. Taoite: Elinoiainen lähiirkistysetsä. 10

11 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Ala-Malin luonnonhoitosuunnitela uosille Toienpide: Ei hoitotoienpiteitä tällä suunnitelakaudella. 15 Pinta-ala: 0.02 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Tuoi 2/ha Lp c Tuoi Muu lehtipuu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Pienpuuston hoito 3/ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Pähkinäpensas. Ulkoilureittiä reunustaa puustossa on tuoea ja pähkinää. Taoite: Elinoiainen lähiirkistysetsä. Toienpide: Kuiolla tehdään pienpuuston hoito pähkinää suosien. 16 Pinta-ala: 0.15 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu Lp 2/ha c 3/ha Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus C1.2 Lähiirkistysetsä. Varttunut rauduskoiikko. Taoite: Elinoiainen lähiirkistysetsä. Toienpide: Ei hoitotoienpiteitä tällä suunnitelakaudella. 17 Pinta-ala: 0.04 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Raita 2/ha Lp c 3/ha 11

12 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Ala-Malin luonnonhoitosuunnitela uosille Raita Metsälehus Pihlaja Tuoi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Maiseanhoito Muun lehtipuun luontainen uudistainen C1.2 Lähiirkistysetsä. Tuoia. Lehtipuusekaetsä on ei-ikäistä ja siinä on ylispuina anhoja ja huonokuntoisia raitoja. Pensaskerroksessa on uorijalaan ja aahteran taiia. Taoite: Elinoiainen lehtisekaetsä, joka uudistuu aiheittain jalopuille. Toienpide: Huonokuntoiset raidat kaadetaan ja niiden rungot jätetään kuion keskelle lahopuuksi. Oksat korjataan pois ja heketetaan. Toienpiteen yhteydessä arotaan jalaan ja aahteran taiia, joista annetaan kasaa seuraaaa puusukupolea. 18 Pinta-ala: 0.07 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Metsälehus 2/ha Lp c Metsälehus Teraleppä Tuoi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus 3/ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Metsälehuksia. Taia. Tuoia. Pähkinäpensas. Varttunut istutettu etsälehusetsikkö on tiheäkasuinen. Ulkoilutien reunassa on pähkinäpensaita ja teraleppiä. Taoite: Elinoiainen lähiirkistysalueen jalopuuetsä. Toienpide: Lehusetsikkö harennetaan aroasti poistaalla 25 % sen pohjapinta-alasta. Poistettaat puut oat 12

13 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Ala-Malin luonnonhoitosuunnitela uosille altapuuston alle jääneitä ja selästi sen latuksia painaia puita. 19 Pinta-ala: 0.25 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Tai 2/ha Lp c Tai Metsälehus Tuoi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus 3/ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Taia. Tuoia. Pähkinäpensas. Istutettu taietsikkö on kasanut nopeasti, nuorena liian harassa, istä syystä se on elko oksaista. Muutaa taista on jäänyt selästi altapuuston alle ja painaa altapuiden latuksia siusta. Pensaskerroksessa kasaa uorijalaaa. Taoite: Elinoiainen lähiirkistysalueen jalopuuetsä. Toienpide: Valtapuina oleien taien alle jääneet yksittäiset, näitä latustoa siusta painaat taet poistetaan. Eli harennus on hyin lieä. Alepaan latuskerrokseen annetaan kasaa runkoja ja taien alaoksia arjostaia jalaia ja uita lehtipuita. 20 Pinta-ala: 0.01 Kasupaikka: Muu etsätalousaa Pääpuulaji: Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Taen istutus Taiikonhoito C1.2 Lähiirkistysetsä. Aoin niittyäinen alue. Taoite: Edustaa puistoetsä, taietsikkö. Toienpide: Kuiolle istutetaan taitaiikko etsitystaiin ja -tiheydellä. Taiet suojataan jyrsijöiltä. Taiikonhoitoon 13

14 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Ala-Malin luonnonhoitosuunnitela uosille kuulua heinäntorjunta tehdään säännöllisesti. 21 Pinta-ala: 0.07 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Raita 2/ha Lp c Rauduskoiu Pihlaja Raita Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus 3/ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Tiheässä raitaetsikössä on yksittäisiä rauduskoiuja, uutaa aahtera ja pihlaja. Taoite: Elinoiainen lähiirkistysetsä. Toienpide: Kuiolla tehdään harennushakkuu, jossa poistetaan lähes kaikki raidat, sillä ne oat huonossa kunnossa. 22 Pinta-ala: 0.05 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Haapa 2/ha Lp c Haapa Pihlaja Raita Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Ensiharennus 3/ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Vaahteroita. Pienialainen haapaetsikkö on kallion juurella. Taoite: Elinoiainen lähiirkistysetsä. Toienpide: Haaikossa tehdään ensiharennus, jossa poistetaan 33 % puuston pohjapinta-alasta. Myös nuori aahteraryhä harennetaan. 14

15 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Ala-Malin luonnonhoitosuunnitela uosille Pinta-ala: 0.18 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: B2 Käyttöniitty. Kallioalueella on niittyä. Alueen ulkoilukäyttö on runsasta ja sillä on roskia. Niityllä on syreenipensaita. Taoite: Hoidettu käyttöniitty. Toienpide: Niitty niitetään kerran kasukaudessa, että se pysyy aoiena. 24 Pinta-ala: 0.14 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Haapa Lp 2/ha c 3/ha Haapa Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus C1.2 Lähiirkistysetsä. Varttunut haaikko rajautuu kallioon ja tontteihin. Puuston tiheys aihtelee. Taoite: Elinoiainen lähiirkistysalueen etsä. Toienpide: Haaikossa tehdään harennushakkuu tiheakasuisissa puustoryhissä. 25 Pinta-ala: 0.11 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: B2 Käyttöniitty. Kallioalueen reunassa on niittyäinen alue, jolla kasaa uutaa syreeni ja ruusupensas sekä yksi iso aahtera. 15

16 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Ala-Malin luonnonhoitosuunnitela uosille Taoite: Hoidettu käyttöniitty. Toienpide: Niittyalue niitetään kaksi kertaa kesässä siialeikkurilla. Niittojätettä ei kerätä. 26 Pinta-ala: 0.16 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Mekaanis-keiallinen raiaus B2 Käyttöniitty. Kartanopuiston pihapiirin puistoetsässä on anha kuusiaita ja uutaa aahtera sekä Terijoen salaia. Suurin osa alueesta on upeen kasaaa pihaniittyä. Taoite: Hoidettu kartanopuiston pihaniitty. Toienpide: Upeen kasanut niitty perataan ja raiataan. Tään jälkeen aluetta aletaan hoitaa säännöllisesti niittäen koko niittyalalta. 27 Pinta-ala: 0.10 Kasupaikka: Muu etsätalousaa Pääpuulaji: B3 Maiseaniitty ja laidunalue. Aoielle niittyalueelle rakennetaan uusi keyen liikenteen äylä. Taoite: Hoidettu aiseaniitty. Toienpide: Uuden ulkoilureitin rakentaisen jälkeen aluetta hoidetaan kerran kesässä niittäen. Niittojätettä ei kerätä. 28 Pinta-ala: 0.13 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Haapa 2/ha Lp c Haapa Vaahtera Metsälehus Rauduskoiu /ha 16

17 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Ala-Malin luonnonhoitosuunnitela uosille C5 Aroetsä. Metsälehuksia. Hienon lehtipuuetsikön keskelle rakennetaan uusi keyen liikenteen äylä. Taoite: Säilyttää ahdollisian onta jalopuuta kuiolla. Toienpide: Kookkaita aahteroita ja etsälehuksia pyritään säilyttäään keyen liikenteen rakentaisen yhteydessä. 29 Pinta-ala: 0.19 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Saarnen istutus Mekaaninen raiaus Mekaaninen heinäntorjunta C5 Aroetsä. Upeen kasaa pelto on reheä ja tiheä. Taoite: Jalopuuetsikkö. Toienpide: Reheän kasupaikan suurruohot raiataan pois ekaanisesti ja sille istutetaan saarnietsikkö. Taiikon ekaaninen heinäntorjunta tehdään alkuuosina. 30 Pinta-ala: 0.56 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Rauduskoiu Haapa Muu lehtipuu Haapa /ha Puro (Muu arokas elinypäristö). C5 Aroetsä. Rantaetsä (Muu arokas elinypäristö). Longinojan arsi on lehtisekaetsää, jossa on. rauduskoiua ja haapaa. Ojan etelärannalle rakennetaan uusi keyen liikenteen äylä. 17

18 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Ala-Malin luonnonhoitosuunnitela uosille Taoite: Ojanarsipuusto säilytetään ahdollisian luonnonukaisena. Toienpide: Puustoa suojataan uuden keyen liikenteen reitin rakentaisen yhteydessä. Keyen liikenteen äylän reunapuuston hoito tehdään reitin turallisuuden ja näkyien ylläpitäiseksi. 31 Pinta-ala: 0.22 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Rauduskoiu Haapa Raita /ha C3 Suojaetsä. Vaahteroita. Aukkoiseen rauduskoiualtaiseen lehtipuusekaetsään rakennetaan uusi keyen liikenteen äylä. Taoite: Elinoiainen suojaetsä. Toienpide: Parhaipia puita säästetään ryhittäin uuden keyen liikenteen reitin reunapuustoksi. 32 Pinta-ala: 0.16 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: C3 Suojaetsä. Peltoalueen reuna ja entinen pihapiiri on etsittyässä luontaisesti. Sillä on uutaia lehtipuita. yksi tiheäkasuinen rauduskoiuryhä, yksittäisiä tuoia ja seljoja. Taoite: Luontaisesti kasaa pellonreunapuusto. Toienpide: Kuiolla ei ole hoitotoienpidetaretta tällä suunnitelajaksolla. 33 Pinta-ala: 0.08 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Tai 2/ha Lp c 3/ha 18

19 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Ala-Malin luonnonhoitosuunnitela uosille Rauduskoiu Tai Visakoiu C5 Aroetsä. Taia. Pihapiirin ja ojan äliselle alueelle rakennetaan uusi keyen liikenteen äylä. Kuiolla on uutaa nuori tai ja. rauduskoiuja. Taoite: Osa puustosta pyritään säilyttäään. Toienpide: Mahdollisian oni puista pyritään säilyttäään uuden keyen liikenteen äylän reunapuustona. 34 Pinta-ala: 0.13 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Teraleppä 2/ha Lp c Teraleppä Muu lehtipuu Muu lehtipuu Hieskoiu Haapa Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus 3/ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Tuoia. Vaahteroita. Vuorijalaia. Pähkinäpensas. Puistoaisessa lehtipuusekaetsässä on teraleppää, uorijalaaa, rauduskoiua, tuoea ja pähkinää. Taoite: Elinoiainen lähiirkistysetsä, jossa kasaa jalopuita. Toienpide: Kuiolla tehdään harennus, jossa tehdään kasutilaa teralepille ja jalaille. 35 Pinta-ala: 0.17 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: B2 Käyttöniitty. 19

20 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Ala-Malin luonnonhoitosuunnitela uosille Niittyalueen reunaan rakennetaan uusikeyen liikenteen äylä. Taoite: Hoidettu käyttöniitty. Toienpide: Niityn hoitoa jatketaan saalla taalla, kuin tähänkin asti eli säännöllinen niitto kaksi kertaa kasukaudessa ja niittojätteen poisto. 36 Pinta-ala: 0.09 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Vuorijalaa Lp 2/ha c 3/ha Vuorijalaa Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus C1.2 Lähiirkistysetsä. Vuorijalaia. Pienialainen jalaaetsikkö on tiheäkasuinen. Taoite: Elinoiainen lähiirkistysetsä. Toienpide: Jalaaetsikkö harennetaan poistaalla puustosta kaikki heikkokasuiset altapuuston alle jääneet puut. 37 Pinta-ala: 1.56 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: B3 Maiseaniitty ja laidunalue. Maiseaniityllä kasaa heinää. Taoite: Hoidettu aiseaniitty. Toienpide: Niittyalue niitetään kerran kasukaudessa. Niittojätettä ei kerätä.. 20

21 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Ala-Malin luonnonhoitosuunnitela uosille Pinta-ala: 0.17 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Vaahtera 2/ha Lp c Vaahtera Rauduskoiu Tuoi Raita Rauduskoiu Pihlaja Vaahtera /ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Pellon ja ulkoilureitin reunayöhykkeellä olean lehhtolaikun puuston on anhaa lehtipuustoa, joka on osa anhaa kulttuuriaiseaa. Vaahterat ja rauduskoiut oat paikoin jo heikentyneet. Reitin reunassa on yös yksi anha oenapuu Kuiolla on yös nuorepaa lehtipuustoa. Taoite: Monikerroksinen ja elinoiainen lehtipuuetsikkö. Toienpide: Huonokuntoiset anhat lehtipuut poistetaan tarittaessa. Osan kaadetuista puista oi jättää lahopuuksi kuiolle. 39 Pinta-ala: 0.17 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Haraaleppä 2/ha Lp c Haraaleppä Vaahtera Paju /ha C3 Suojaetsä. Vaahteroita. Pienialaisessa pellonreunan lehtisekaetsässä on haraaleppää aahteraa ja pajua. Taoite: Elinoiainen suojaetsä. Toienpide: Ei hoitotoienpiteitä tällä suunnitelajaksolla. 40 Pinta-ala: 0.30 Kasupaikka: Muu etsätalousaa Pääpuulaji: 21

22 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Ala-Malin luonnonhoitosuunnitela uosille Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Taen istutus Laikkuätästys Reikäperkaus C3 Suojaetsä. Entinen pelto on reheäkasuinen. Taoite: Elinoiainen taietsä, joka toiii suojaetsänä. Toienpide: Taea istutetaan ryhittäin 5 tainta/ryhä, istutustiheys on 1,5 älein tairyhän sisällä. Tairyhät istutetaan 10 älein. Ryhien älit istutetaan rauduskoiulle tuoaan riittäää tiheyttä jalopuutaiikkoon. Rauduskoiun istutustiheys on 2000 tainta/ha. Istutuskohdat laikkuätästetään. Taen taiet suojataan jyrsijöiltä. Tairyhistä alitaa 6 ryhää, joissa taen taiet jätetään ilan suojaputkia taoitteena kokeilla taiien kasuolosuhteita ja seliytyistä putkilla ja ilan. 41 Pinta-ala: 0.15 Kasupaikka: Muu etsätalousaa Pääpuulaji: B4 Aoin alue ja näkyä. Niittyäinen alue on aointa ulkoilutiesillan ja risteyksen näkeäaluetta. Taoite: Aoin ja turallinen risteysalue. Toienpide: Aoiet niittyäiset alueet niitetään kerran kasukaudessa. Niittojätettä ei kerätä pois. 42 Pinta-ala: 0.26 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Rauduskoiu Raita Paju Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus 3/ha 22

23 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Ala-Malin luonnonhoitosuunnitela uosille C3 Suojaetsä. Rauduskoiualtainen nuori lehtipuusekaetsä on tiheäkasuista. Taoite: Elinoiainen suojaetsä. Toienpide: Kuiolla tehdään harennushakku rauduskoiua suosien. Hakkuupoistua on 33 % puuston pohjapinta-alasta. 43 Pinta-ala: 0.07 Kasupaikka: Muu etsätalousaa Pääpuulaji: C3 Suojaetsä. Pieni aoin alue on niittyä. Taoite: Luontaisesti etsittyä suojaetsä. Toienpide: Ei hoitotoienpiteitä tällä suunnitelakaudella. 44 Pinta-ala: 1.70 Kasupaikka: Maatalousaa Pääpuulaji: B1 Maiseapelto. Maiseapellolla on kasatettu heinää kesällä Taoite: Maiseapelto. Toienpide: Maiseapeltoa hoidetaan uosittain kaupungin iljelyohjelan ukaisesti. 45 Pinta-ala: 1.18 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu Lp 2/ha c 3/ha Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus C1.2 Lähiirkistysetsä. 23

24 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Ala-Malin luonnonhoitosuunnitela uosille Varttunut ja tiheäkasuinen rauduskoiikko rajautuu ulkoilureittiin ja Longinojaan. Taoite: Elinoiainen lähiirkistysetsä. Toienpide: Rauduskoiikko harennetaan poistaalla reilu kolannes puustosta. 46 Pinta-ala: 0.03 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: C1.2 Lähiirkistysetsä. Pieni aoin alue. Taoite: Luontaisesti etsittyä lähiirkistysetsä. Toienpide: Ei hoitotoienpiteitä tällä suunnitelakaudella. 47 Pinta-ala: 0.06 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Rauduskoiu Raita Vaahtera Paju Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus 3/ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Vaahteroita. Pienialainen rauduskoiikko on tiheää. Taoite: Elinoiainen lähiirkistysetsä Toienpide: Rauduskoiikko harennetaan poistaalla 45 % puuston pohjapinta-alasta. 48 Pinta-ala: 0.24 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu Lp 24

25 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Ala-Malin luonnonhoitosuunnitela uosille /ha c 3/ha Rauduskoiu Haraaleppä Paju Puro (Muu arokas elinypäristö). C5 Aroetsä. Rantaetsä (Muu arokas elinypäristö). Longinoja on arokas pienesikohde ja sen reunapuusto on luonnonukaista lehtipuustoa, jossa on. rauduskoiuja ja haraaleppää. Taoite: Luonnon oniuotoisuuskohde, joka säilytetään ahdollisian luonnonukaisena. Toienpide: Ei hoitotoienpiteitä tällä suunnitelakaudella. 49 Pinta-ala: 0.26 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Mänty Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Ensiharennus 3/ha C3 Suojaetsä. Rauduskoiualtainen sekaetsä on tiheää. Taoite: Elinoiainen suojaetsä. Toienpide: Puusto harennetaan poistaalla 33 % puuston pohjapinta-alasta. 50 Pinta-ala: 0.30 Kasupaikka: Maatalousaa Pääpuulaji: B3 Maiseaniitty ja laidunalue. Maiseaniityllä kasaa heinää kesällä Taoite: Hoidettu aiseaniitty. 25

26 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Ala-Malin luonnonhoitosuunnitela uosille Toienpide: Niittyalue niitetään kerran kasukaudessa. Niittojätettä ei kerätä. 51 Pinta-ala: 0.19 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Rauduskoiu Rauduskoiu Haapa Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Ensiharennus 3/ha C3 Suojaetsä. Nuori äntyaltainen sekaetsä on tiheää. Taoite: Elinoiainen suojaetsä. Toienpide: Kuion puustossa tehdään ensiharennus, jossa poistetaan 33 % puuston pohjapinta-alasta. 52 Pinta-ala: 0.11 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Rauduskoiu Rauduskoiu Haapa Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Ensiharennus 3/ha C3 Suojaetsä. Ulkoilutien reunassa kasaa nuoria rauduskoiuja. Taoite: Elinoiainen suojaetsä. Toienpide: Puustossa tehdään ensiharennus, jossa poistetaan 33 % puuston pohjapinta-alasta. 26

27 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Ala-Malin luonnonhoitosuunnitela uosille Pinta-ala: 0.43 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: E Erityisalue. Viljelypalsta-alue on siisti ja hyin hoidettu. Taoite: Hoidettu iljelypalsta-alue. Toienpide: Ei erityishoitotaretta tällä suunnitelajaksolla. 54 Pinta-ala: 0.18 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Rauduskoiu Haapa Haraaleppä Haraaleppä /ha Puro (Muu arokas elinypäristö). C5 Aroetsä. Rantaetsä (Muu arokas elinypäristö). Pähkinäpensas. Longinoja on arokas pienesikohde ja sen reunapuusto on luonnonukaista lehtipuustoa, jossa on. rauduskoiuja ja pähkinää. Taoite: Luonnon oniuotoisuuskohde, joka säilytetään ahdollisian luonnonukaisena. Toienpide: Ei hoitotoienpiteitä tällä suunnitelakaudella. 55 Pinta-ala: 0.46 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: E Erityisalue. Viljelypalsta-alue on siisti ja hyin hoidettu. Taoite: Hoidettu iljelypalsta-alue. Toienpide: Ei erityishoitotaretta tällä suunnitelajaksolla. 27

28 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Ala-Malin luonnonhoitosuunnitela uosille Pinta-ala: 0.07 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: C1.2 Lähiirkistysetsä. Upeen kasaa niitty. Taoite: Luontaisesti etsittyä lähiirkistysetsä. Toienpide: Ei hoitotoienpiteitä. 57 Pinta-ala: 0.15 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Rauduskoiu Haraaleppä Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Pienpuuston hoito 3/ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Ulkoiluteiden risteystä ypäröi eri-ikäinen rauduskoiikko ja haraalepikko. Taoite: Hoidettu lähiirkistysetsä. Toienpide: Ulkoiluteiden reunayöhykkeillä tehdään pienpuuston hoito. 58 Pinta-ala: 0.05 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu Lp 2/ha c 3/ha Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Taiikonhoito C3 Suojaetsä. Ojan ja ulkoilureitin älisellä yöhykkeellä kasaa rauduskoiutaiikko. 28

29 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Ala-Malin luonnonhoitosuunnitela uosille Taoite: Elinoiainen suojaetsä. Toienpide: Rauduskoiutaiikossa tehdään taiikonhoito. 59 Pinta-ala: 0.06 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Lehtikuusi Lp 2/ha c 3/ha Lehtikuusi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus C3 Suojaetsä. Tontin ja ulkoilureitin älissä kasaa lehtikuusia. Taoite: Elinoiainen suojaetsä. Toienpide: Puusto harennetaan poistaalla 33 % pohjapinta-alasta alaharennuksena, koska lehtikuuset taritseat runsaasti kasutilaa. 60 Pinta-ala: 0.33 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Raita 2/ha Lp c 3/ha Haapa Muu lehtipuu Raita Rauduskoiu Paju Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus Pienpuuston hoito C1.2 Lähiirkistysetsä. Vaahteroita. Varttuneessa lehtipuusekaetsässä on pääpuulajina raita. 29

30 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Ala-Malin luonnonhoitosuunnitela uosille Metsässä on yös eri-ikäistä pajua, haapaa ja rauduskoiua. Puusto on ryhittäistä. Taoite: Elinoiainen lähiirkistysetsä. Toienpide: Tiheiät puustoryhät harennetaan rauduskoiua ja kuiolla oleia yksittäisiä jalopuita suosien. Saalla tehdään pienpuuston hoito, jossa suositaan aahteraa. 61 Pinta-ala: 0.04 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Rauduskoiu Haapa Haapa Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus 3/ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Vaahteroita. Rinteessä oleassa pienessä etsikössä on rauduskoiua, haapaa ja aahteraa. Taoite: Elinoiainen lähiirkistysetsä. Toienpide: Tiheät puustoryhät harennetaan. 62 Pinta-ala: 0.24 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: B5 Aroniitty. Rinteessä oleassa pienessä etsikössä on rauduskoiua, haapaa ja aahteraa. Taoite: Elinoiainen lähiirkistysetsä. Toienpide: Tiheät puustoryhät harennetaan. 63 Pinta-ala:

31 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Ala-Malin luonnonhoitosuunnitela uosille Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Rauduskoiu Douglaskuusi Tuoi Vaahtera /ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Tuoia. Vaahteroita. Niityn reunapuustossa on rauduskoiuja, aahteraa ja tuoia sekä douglaskuusi. Taoite: Elinoiainen lähiirkistysetsä. Toienpide: Ei hoitotaretta tällä suunnitelakaudella. 64 Pinta-ala: 0.21 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu Lp 2/ha c 3/ha Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Yksittäisten puiden poisto C1.2 Lähiirkistysetsä. Metsikkö rajautuu tonttiin ja se on eteläosastaan hoidettua nurikkoa. Puustossa on rauduskoiua ja aahteraa. Puuston ikä aihtelee. Osa rauduskoiuista on heikentynyt. Taoite: Elinoiainen lähiirkistysetsä. Toienpide: Huonokuntoisia rauduskoiuja poistetaan 5 uoden kuluttua alkaalla jaksolla. 65 Pinta-ala: 0.14 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu Lp 2/ha c 3/ha Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 31

32 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Ala-Malin luonnonhoitosuunnitela uosille Ensiharennus C3 Suojaetsä. Nuori rauduskoiikko on tiheäkasuinen. Taoite: Elinoiainen suojaetsä. Toienpide: Rauduskoiikossa tehdään ensiharennus, jossa poistetaan 25 % puuston pohjapinta-alasta. 66 Pinta-ala: 0.14 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty Lp 2/ha c 3/ha Mänty Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Ensiharennus C3 Suojaetsä. Tiheäkasuinen nuori ännikkö rajautuu Kehä I:een. Taoite: Elinoiainen suojaetsä. Toienpide: Männikössä tehdään ensiharennus, jossa poistetaan 33 % puuston pohjapinta-alasta. 67 Pinta-ala: 0.20 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu Lp 2/ha c 3/ha Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Ensiharennus C3 Suojaetsä. Nuori rauduskoiikko on tiheäkasuista. Kuiolla on uutaia aukkokohtia, joissa on ännyntaiia. Taoite: Elinoiainen suojaetsä. 32

33 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Ala-Malin luonnonhoitosuunnitela uosille Toienpide: Rauduskoiikossa tehdään ensiharennus, jossa poistetaan 33 % puuston pohjapinta-alasta. 68 Pinta-ala: 0.68 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu Lp 2/ha c 3/ha Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus C3 Suojaetsä. Varttunut rauduskoiikko on tiheää. Taoite: Elinoiainen suojaetsä. Toienpide: Rauduskoiikko harennetaan poistaalla 33 % puuston pohjapinta-alasta. 69 Pinta-ala: 0.04 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: C3 Suojaetsä. Pienellä aoiella alueella kasaa adelaa. Taoite: Luontaisesti etsittyä suojaetsä. Toienpide: Ei hoitotoienpiteitä tällä suunnitelakaudella. 70 Pinta-ala: 0.57 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi Lp 2/ha c 3/ha Kuusi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus C3 Suojaetsä. 33

34 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Ala-Malin luonnonhoitosuunnitela uosille Varttunut kuusikko on tiheää. Taoite: Elinoiainen suojaetsä. Toienpide: Kuusikko harennetaan poistaalla 25 % puuston pohjapinta-alasta. 71 Pinta-ala: 1.35 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi Lp 2/ha c 3/ha Kuusi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus C3 Suojaetsä. Varttunut ännikkö on tiheäkasuista. Taoite: Elinoiainen suojaetsä. Toienpide: Männikössä tehdään harennus, jossa poistetaan 33 % puuston pohjapinta-alasta. 72 Pinta-ala: 0.37 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu Lp 2/ha c 3/ha Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus C3 Suojaetsä. Kehä I:n reunassa kasaa rauduskoiikko, joka on tiheäkasuista. Kuiolla on yös uutaa kuusi ja pienpuustoa. Taoite: Elinoiainen suojaetsä. Toienpide: Rauduskoiikko harennetaan poistaalla 33 % 34

35 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Ala-Malin luonnonhoitosuunnitela uosille puuston pohjapinta-alasta. 73 Pinta-ala: 0.07 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c Kuusi Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Ensiharennus 3/ha C3 Suojaetsä. Pienialainen rauduskoiu-kuusietsikkö on tiheäkasuinen ja paikoin aukkoinen. Taoite: Elinoiainen suojaetsä. Toienpide: Puustossa tehdään ensiharennus, jossa poistetaan 33 % puuston pohjapinta-alasta. 74 Pinta-ala: 0.09 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Männyn istutus C3 Suojaetsä. Aoin alue rajautuu ulkoilutiehen. Taoite: Elinoiainen suojaetsä. Toienpide: Aoielle alueelle istutetaan äntytaiikko. 75 Pinta-ala: 0.20 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Tai 2/ha Lp c 3/ha 35

36 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Ala-Malin luonnonhoitosuunnitela uosille Tai Rauduskoiu C3 Suojaetsä. Taia. Pienialainen arttunut ja hyäkuntoinen taietsikkö sijaitsee ulkoilutien reunassa. Sekapuustona on yös uutaia rauduskoiuja. Taoite: Elinoiainen suojaetsä. Toienpide: Ei hoitotoienpiteitä tällä suunnitelajaksolla. 76 Pinta-ala: 0.55 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Vaahtera 2/ha Lp c Vaahtera Rauduskoiu Kuusi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Pienpuuston hoito /ha C3 Suojaetsä. Meluallin pohjoisreuna on taiikkoa, jossa on aahteraa. Osa taiista on kuollut. Seassa on yös hiean luontaisesti kasaneita rauduskoiuja ja kuusia. Vaahterataiien äleihin on istutettu koristepensaita. Taoite: Elinoiainen suojaetsä. Toienpide: Taiikon kunto tarkistetaan ja tiheiissä kohdissa tehdään pienpuuston hoito. 77 Pinta-ala: 0.11 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Rauduskoiun istutus Mekaaninen heinäntorjunta C3 Suojaetsä. 36

37 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Ala-Malin luonnonhoitosuunnitela uosille Heinäaltainen niitty. Taoite: Elinoiainen suojaetsä. Toienpide: Niitty etsitetään rauduskoiulle. Taiikossa tehdään ekaaninen heinäntorjunta ensiäisten uosien aikana kasuun lähdön turaaiseksi. 78 Pinta-ala: 0.20 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu Lp 2/ha c 3/ha Rauduskoiu C3 Suojaetsä. Varttunut rauduskoiikko on hyäkuntoinen ja riittään äljä. Taoite: Elinoiainen suojaetsä. Toienpide: Ei hoitotoienpiteitä tällä suunnitelajaksolla. 79 Pinta-ala: 0.68 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Lehtikuusi Lp 2/ha c 3/ha Lehtikuusi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus C3 Suojaetsä. Varttunut lehtikuusietsä on tiheäkasuista. Taoite: Elinoiainen suojaetsä. Toienpide: Lehtikuusikko harennetaan poistaalla kolasosa puuston pohjapinta-alasta. 80 Pinta-ala: 0.03 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: 37

38 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Ala-Malin luonnonhoitosuunnitela uosille C3 Suojaetsä. Pienialainen aoin kohta etsässä. Taoite: Elinoiainen suojaetsä. Toienpide: Ei hoitotoienpiteitä tällä suunnitelajaksolla. 81 Pinta-ala: 0.05 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Vaahtera Lp 2/ha c 3/ha Vaahtera C3 Suojaetsä. Vaahteroita. Vanhat aahterat uodostaat puuryhän Taoite: Elinoiainen suojaetsä. Toienpide: Ei hoitotoienpiteitä tällä suunnitelajaksolla. 82 Pinta-ala: 0.12 Kasupaikka: Joutoaa Pääpuulaji: C3 Suojaetsä. Osittain aoiella joutoaa-alueella on uutaa puustoryhä, joissa on raitaa ja aahteraa ja koiuja. Taoite: Elinoiainen suojaetsä. Toienpide: Ei hoitotoienpiteitä tällä suunnitelajaksolla. 83 Pinta-ala: 0.14 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Rauduskoiu Haapa Vaahtera Raita Vaahtera /ha 38

39 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Ala-Malin luonnonhoitosuunnitela uosille Raita Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus Pienpuuston hoito C3 Suojaetsä. Varttunut rauduskoiikko on tiheäkasuista. Sekapuustona on uutaia haapoja ja nuorta aahteraa ja raitaa. Taoite: Elinoiainen suojaetsä. Toienpide: Rauduskoiikko harennetaan ja kuiolla tehdään pienpuuston hoito. Taoitteena on onikerroksinen suojaetsä. Kuusentaiia jätetään. 84 Pinta-ala: 0.22 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Haapa 2/ha Lp c Haapa Rauduskoiu Vaahtera Vaahtera /ha C5 Aroetsä. Vaahteroita. Longinojan puronarsietsä on eri-ikäistä lehtipuustoa, rauduskoiua, aahteraa ja haapaa. Taoite: Mahdollisian luonnonukainen ojanarsipuusto. Toienpide: Puustoa suojataan uuden keyen liikenteen reitin rakentaisen yhteydessä. 85 Pinta-ala: 0.18 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Vaahtera 2/ha Lp c 3/ha Raita Vaahtera Vaahtera

40 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Ala-Malin luonnonhoitosuunnitela uosille C1.2 Lähiirkistysetsä. Vaahteroita. Vaahteraaltainen etsikkö on osin aointa. Taoite: Pihapiirin lähiirkistysetsä. Toienpide: Ei hoitotoienpiteitä tällä suunnitelakaudella. 86 Pinta-ala: 0.10 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Vaahtera 2/ha Lp c Vaahtera Tuoi Vaahtera Tuoi Vaahtera Vaahtera /ha Jalopuuetsä (Muu arokas elinypäristö). C5 Aroetsä. Tuoia. Vaahteroita. Luontaisesti syntynyt aahteraetsä kasaa osin linnoitusrakenteiden päällä. Kuiolla on eri-ikäisiä aahteroita ja uutaa tuoi. Taoite: Elinoiainen jalopuuetsä. Toienpide: Ei hoitotoienpiteitä tällä suunnitelajaksolla. 87 Pinta-ala: 0.12 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: B2 Käyttöniitty. Niittyalue. Taoite: Hoidettu käyttöniitty. Toienpide: Alue niitetään kaksi kertaa kasukaudessa. Niittojäte korjataan. 88 Pinta-ala: 0.05 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Vaahtera 40

41 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Ala-Malin luonnonhoitosuunnitela uosille /ha Lp c Vaahtera Kuusi Haapa /ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Vaahteroita. Pihapiirin reunassa on eri-ikäistä puustoa, aahteraa ja haapaa sekä niiden alla kuusen taiia. Taoite: Elinoiainen lähiirkistysetsä. Toienpide: Ei hoitotoienpiteitä tällä suunnitelajaksolla. 89 Pinta-ala: 0.24 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Haapa 2/ha Lp c Haapa Raita Vaahtera Haapa Raita Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus Pienpuuston hoito /ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Vaahteroita. Haapaaltainen lehtipuusekaetsä on eri-ikäistä. Taoite: Elinoiainen lähiirkistysetsä. Toienpide: Kuiolla tehdään harennushakkuu, jossa poistetaan 33 % puuston pohjapinta-alasta sekä pienpuuston hoito. 90 Pinta-ala: 0.02 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Rauduskoiun istutus

42 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Ala-Malin luonnonhoitosuunnitela uosille Mekaaninen heinäntorjunta C1 Lähietsä. Niitty. Taoite: Lähietsän rauduskoiikko. Toienpide: Niitylle istutetaan rauduskoiikko. Mekaaninen heinäntorjunta tehdään taiikon arhaisuosina. 91 Pinta-ala: 0.45 Kasupaikka: Maatalousaa Pääpuulaji: B1 Maiseapelto. Maiseapellolla on kasatettu herneitä kesällä Taoite: Maiseapelto. Toienpide: Maiseapellon iljely erillisen iljelyohjelan ukaisesti. 92 Pinta-ala: 0.12 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Haapa 2/ha Lp c Haapa Rauduskoiu Vaahtera Vaahtera Haapa Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus Pienpuuston hoito 3/ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Ulkoilureitin ja pellon reunapuustossa on haapaa rauduskoiua ja aahteraa. Puusto on paikoin tiheää. Taoite: Elinoiainen lähiirkistysetsä. Toienpide: Tiheipiä haaparyhiä harennetaan. Huo- 42

43 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Ala-Malin luonnonhoitosuunnitela uosille noiat anhat rauduskoiut poistetaan. Saalla tehdään pienpuuston hoito aahteraa suosien. Näkyiä aataan puuston loasta pelloille. 93 Pinta-ala: 3.42 Kasupaikka: Maatalousaa Pääpuulaji: B1 Maiseapelto. Maiseapellolla iljellään kauraa kesällä Taoite: Maiseapelto. Toienpide: Maiseapellon iljely erillisen iljelyohjelan ukaisesti. 94 Pinta-ala: 1.23 Kasupaikka: Maatalousaa Pääpuulaji: B1 Maiseapelto. Maiseapellolla iljellään kauraa kesällä Taoite: Maiseapelto. Toienpide: Maiseapellon iljely erillisen iljelyohjelan ukaisesti. 95 Pinta-ala: 0.11 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Rauduskoiu Raita /ha C5 Aroetsä. Rantaetsä. Longinojan arren puusto on rauduskoiua ja raitaa. Taoite: Luonnonukainen ojanarsipuusto. Toienpide: Ei hoitotoienpiteitä. 43

44 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Ala-Malin luonnonhoitosuunnitela uosille Pinta-ala: 0.09 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Rauduskoiu Raita /ha C5 Aroetsä. Rantaetsä. Longinojan arren puusto on rauduskoiua ja raitaa. Taoite: Luonnonukainen ojanarsipuusto. Toienpide: Ei hoitotoienpiteitä. 97 Pinta-ala: 0.25 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: A3 Käyttö- ja suojaiheralue. Pelikenttä on hoidettua nurikkoa ja sillä on kaksi jalkapalloaalia. Taoite: Hoidettu pelikenttä.. Toienpide: Hoitoluokitus tarkistetaan A3:ksi, koska kenttää hoidetaan ja tulee hoitaa jatkossakin säännöllisesti ruoho leikaten. 98 Pinta-ala: 0.58 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: B3 Maiseaniitty ja laidunalue. Maiseaniitty on alkanut esakoituaan hoidon puutteessa. Taoite: Säännöllisesti hoidettu aiseaniitty. Toienpide: Maiseaniitty otetaan niitto-ohjelaan ja sitä aletaan niittäään kerran kesässä. Niittojätettä ei kerätä. 99 Pinta-ala: 0.61 Kasupaikka: Maatalousaa Pääpuulaji: B1 Maiseapelto. 44

45 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Ala-Malin luonnonhoitosuunnitela uosille Maiseapellolla iljellään kesällä 2008 ohraa. Taoite: Maiseapelto. Toienpide: Maiseapellon iljely erillisen iljelyohjelan ukaisesti. 100 Pinta-ala: 1.16 Kasupaikka: Maatalousaa Pääpuulaji: B1 Maiseapelto. Maiseapellolla iljellään kesällä 2008 ohraa. Taoite: Maiseapelto. Toienpide: Maiseapellon iljely erillisen iljelyohjelan ukaisesti. 101 Pinta-ala: 0.70 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Rauduskoiu Haapa Raita Haapa Raita /ha C3 Suojaetsä. Varttunut rauduskoiusekaetsä on puustoltaan äljää. Puut kasaat pääosin entisten pelto-ojien arsilla. Taoite: Elinoiainen suojaetsä. Toienpide: Ei hoitotoienpiteitä tällä suunnitelajaksolla. 102 Pinta-ala: 0.33 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu Lp 2/ha c 3/ha Rauduskoiu

46 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Ala-Malin luonnonhoitosuunnitela uosille Haapa Raita Haapa Raita Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus Pienpuuston hoito Pienpuuston hoito C3 Suojaetsä. Varttunut rauduskoiualtainen sekaetsä on tiheäkasuista. Kuiolla on uutaa jalaa ja lehtikuusi. Pensaskerroksessa on tiheäkasuista aahteraa ja jalaaa. Taoite: Elinoiainen suojaetsä. Toienpide: Kuiolla tehdään harennus, jossa poistetaan 25 % puuston pohjapinta-alasta. Saalla tehdään pienpuuston hoito. Taoitteena on onikerroksinen suojaetsä. 103 Pinta-ala: 0.28 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Rauduskoiu Raita Rauduskoiu Raita Haapa Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus Pienpuuston hoito /ha C3 Suojaetsä. Lehtipuusekaetsässä on rauduskoiua, raitaa, haapaa ja aahteraa. Puusto on ryhittäistä. Taoite: Elinoiainen suojaetsä. Toienpide: Harennushakkuu rauduskoiua ja aahteraa suosien eli ränsistyneitä raitoja poistetaan. 46

47 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Ala-Malin luonnonhoitosuunnitela uosille Pinta-ala: 0.42 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Rauduskoiu Raita Rauduskoiu Raita Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Ensiharennus Pienpuuston hoito /ha C3 Suojaetsä. Nuori rauduskoiualtainen lehtipuusekaetsä on tiheää. Taoite: Elinoiainen suojaetsä. Toienpide: Kuiolla tehdään ensiharennus ja pienpuuston hoito. 105 Pinta-ala: 0.11 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Haapa 2/ha Lp c Haapa Rauduskoiu Raita Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Ensiharennus Pienpuuston hoito Pienpuuston hoito 3/ha C3 Suojaetsä. Nuori haapaaltainen sekaetsä on tiheäkasuinen. Taoite: Elinoiainen suojaetsä. Toienpide: Kuiolla tehdään ensiharennus ja pienpuuston hoito. 47

MAUNULAN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2021

MAUNULAN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2021 MAUNULAN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2021 Helsingin kaupunki Rakennusirasto 2012 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Maunulan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille 2012-2021 SISÄLTÖ

Lisätiedot

KÄPYLÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2019

KÄPYLÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2019 KÄPYLÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2019 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2009 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Käpylän luonnonhoitosuunnitela

Lisätiedot

Liite 1. Mustavuoren maastokatselmuksen muistio

Liite 1. Mustavuoren maastokatselmuksen muistio Liite. Mustauoren aastokatseluksen uistio Aika Paikka Läsnä.. klo 9.. Siuruainen Antti Mikkola Jyri Metsäsuunnittelija Järjestöedustaja Koollekutsuja Mustauoren aastokäynnin uistio Luontojärjestöt ehdottiat

Lisätiedot

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille 2012-2021

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille 2012-2021 Teisko Aitolahden etsäsuunnitela uosille 2012-2021 Lohko 55 Terälahti Metsikkökuioittainen seloste Kaupunkikehitysryhä Kiinteistötoii PL 487 33101 Tapere kiinteistotoii@tapere.fi Kannen kua: Joanna Aalto

Lisätiedot

PUKINMÄKI, TAPANILA, TAPANINVAINIO, YLÄ-MALMI LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017

PUKINMÄKI, TAPANILA, TAPANINVAINIO, YLÄ-MALMI LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 PUKINMÄKI, TAPANILA, TAPANINVAINIO, YLÄ-MALMI LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2008 LUONNONHOITOSUUNNITELMA uosille 2008 2017 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

VARIKONNIEMEN PUUSTOINVENTOINTI 2011

VARIKONNIEMEN PUUSTOINVENTOINTI 2011 VARIKONNIEMEN PUUSTOINVENTOINTI 2011 Varikonnieen hoitotalkoot uonna 2006/ Häeenlinnan kaupunki Tforest 04.12.2013 METSIKKÖTULOSTE Kunta: 109 HÄMEENLINNA Suunnittelualue: 28 Aulanko Lohko: 5 a: Oistaja:

Lisätiedot

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille 2012-2021

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille 2012-2021 Teisko Aitolahden etsäsuunnitela uosille 2012-2021 Lohko 51 Taulasalo Metsikkökuioittainen seloste Kaupunkikehitysryhä Kiinteistötoii PL 487 33101 Tapere kiinteistotoii@tapere.fi Kannen kua: Anne Tuoinen

Lisätiedot

MUNKKINIEMEN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2020

MUNKKINIEMEN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2020 MUNKKINIEMEN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2020 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2011 Munkkinieen luonnonhoitosuunnitela uosille 2011 2020 1. SISÄLLYSLUETTELO 1. SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Lillhemt Luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma Liite 13: Kuvioluettelo

Lillhemt Luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma Liite 13: Kuvioluettelo Lillhemt Luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma 2014 2024 Liite 13: Kuioluettelo 05.12.2014 Siu 1 ESPOO / Alue 1 / Metsäsuunnitelma 34 / Lillhemt / Palsta 1 / Lohko 34 Kuio Kuioluettelo Kasupaikka ja kehitysluokka

Lisätiedot

Kuvioluettelo. LAPPEENRANTA / Alue 358 / Metsäsuunnitelma 1 / MÄNNISTÖ / Lohko 2. 31 1,1 Kuivahko kangas. 2 2 1800 1 1,9 kangasmaa Rauduskoivu 6 2 4

Kuvioluettelo. LAPPEENRANTA / Alue 358 / Metsäsuunnitelma 1 / MÄNNISTÖ / Lohko 2. 31 1,1 Kuivahko kangas. 2 2 1800 1 1,9 kangasmaa Rauduskoivu 6 2 4 LAPPEENRANTA / Alue 358 / Metsäsuunnitelma 1 / MÄNNISTÖ / Lohko 2 Kuio Kuioluettelo Kasupaikka ja kehitysluokka Puustotiedot Toimenpiteet ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa,

Lisätiedot

Vesirattaanmäen hoito- ja käyttösuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/26

Vesirattaanmäen hoito- ja käyttösuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/26 Vesirattaanmäen hoito- ja käyttösuunnitelma 2015-2025 LIITE 13: Kuvioluettelo 23.3.2015 Sivu 1/26 101 0,70 Kuivahko kangas Taimikko yli 1,3 m Kataja Avoin alue ja näkymä (B4) Myös kelirikon aikana Rauduskoivu

Lisätiedot

TERVALAMMEN LUONNONHOITOSUUNNITELMA

TERVALAMMEN LUONNONHOITOSUUNNITELMA TERVALAMMEN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2007-2016 Helsingin kaupungin oistaat tilat Vihdin kunnassa: Hiiska 1:322 Teirlä 2:52 Eriksberg 3:403 Rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto 2007 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Liite 9 kohtaiset suunnitelmataulukot 1/3 kuvioiden perustiedot 1/10 1 0,0563 2 04 1 32 20 29 91 Omakotitalotonttien välinen lähimetsä. Komea vanha männikkö, alla kuusikko 2 0,0356 3 04 1 26 20 25 114

Lisätiedot

257 449 2 623 / 0 257 449 2 671 / 7 119 257 449 2 538 / 8 174 257 449 2 152 / 1

257 449 2 623 / 0 257 449 2 671 / 7 119 257 449 2 538 / 8 174 257 449 2 152 / 1 TAPIO ForestKIT 6.11.2015 257 449 2 538 / 9 99 500 m 88 87 100 85 80 76 77 78 79 138 257 449 2 118 / 0 141142 257 449 2 152 / 0 140 143 145 146 147 149 139144 150 148 257 449 2 671 / 8 153 151 257 449

Lisätiedot

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) 26.3.2015

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) 26.3.2015 Siu 20 (1) 26.3.2015 luettelo Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu lla 89 0,4 Metsämaa Tuore kangas,

Lisätiedot

OIVALAN METSÄNHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2023

OIVALAN METSÄNHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2023 OIVALAN METSÄNHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2023 Markus Holstein 2013 Oialan etsänhoitosuunnitela 2014 2023 1. SISÄLLYSLUETTELO 1. SISÄLLYSLUETTELO... 3 2. SUUNNITTELUMENETELMÄ... 4 3. OIVALAN LUONTOALUEET...

Lisätiedot

Kauniaisten luonnonhoitosuunnitelma 2012-2021

Kauniaisten luonnonhoitosuunnitelma 2012-2021 Kauniaisten luonnonhoitosuunnitela 2012-2021 Sisällys 1 Suunnitela-alue 1.1 Suunnitelan periaatteet 2 Suunnitelan toteutus 2.1 Tiedottainen keväällä 2010 ja koenttipyyntö asukkaille 2.2 Maastoinventointi

Lisätiedot

KONGINKANGAS. Lohko Kuvio Ala Kasvupaikka maalaji Kehitysluokka. 21 1 0,2 kangas, lehtomainen kangas hienoainesmoreeni 3

KONGINKANGAS. Lohko Kuvio Ala Kasvupaikka maalaji Kehitysluokka. 21 1 0,2 kangas, lehtomainen kangas hienoainesmoreeni 3 KONGINKANGAS Konginkankaan taajama koostuu kuvioista 1-3 ja 5-19. Alueen kaavamerkinnät ovat VL, VU, VP ja VK. Alueen kaikki kuviot ovat asutuksen välittömässä läheisyydessä. Hoitoluokitukseltaan kuviot

Lisätiedot

Kuviotiedot Kunta Alue Ms pääpuulaji. Monimuotoisuus ja erityispiirteet C1 Lähimetsä Osin aukkoinen. Monimuotoisuus ja erityispiirteet

Kuviotiedot Kunta Alue Ms pääpuulaji. Monimuotoisuus ja erityispiirteet C1 Lähimetsä Osin aukkoinen. Monimuotoisuus ja erityispiirteet Kunta Alue Ms 169 1 3 Kuvio Pa, ha Kasvupaikka ja Kuviotiedot 2016 Sivu 1 / 15 Kunta 169 Alue 1 Ms 3?? jne. Lohko 1 123 0,7 Kuiva kangas ja vastaava suo Nuori kasvatusmetsikkö 40 59 41 8 0 0 0 19 7 2 2

Lisätiedot

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) 13.3.2015

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) 13.3.2015 Siu 20 (1) 13.3.2015 luettelo Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla 20 0,7 Metsämaa Lehtomainen

Lisätiedot

Miilukorven luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/18

Miilukorven luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/18 Miilukorven luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma 2015-2025 LIITE 13: Kuvioluettelo 23.3.2015 Sivu 1/18 126 0,69 Tuore kangas Uudistuskypsä metsikkö Mänty Ulkoilu- ja virkistysmetsä (C2) Vain kun maa on

Lisätiedot

Kuviokirja 2012. Kasvu tua. Hakkuu. Kui- tua 7,5. --------- Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuu. Kui- Kasvu. tua.

Kuviokirja 2012. Kasvu tua. Hakkuu. Kui- tua 7,5. --------- Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuu. Kui- Kasvu. tua. Kunta Alue Ms 694 1 10 kirja 2012 Osa 8 Sivu 1 / 62 paikka Kunta 694 Alue 1 Ms 10 MÄNTYNIEMI II jne. 10 1 0,8 ha Metsämaa Kangas Lehtomainen kangas ja vastaava suo 04 Uudistuskypsä metsikkö Vallitseva

Lisätiedot

ROIHUVUOREN JA HERTTONIEMENRANNAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE

ROIHUVUOREN JA HERTTONIEMENRANNAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE ROIHUVUOREN JA HERTTONIEMENRANNAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2006 2015 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2008 Roihuuoren luonnonhoitosuunnitela uosille 2006 2015 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

SOMERON KOKKAPÄÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA

SOMERON KOKKAPÄÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA SOMERON KOKKAPÄÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA LUONNONHOITO-LIFE Tammikuu 2015 Helena Lunden Metsähallitus Etelä-Suomen luontopalvelut Someron Kokkapään luonnonhoitotyöt ja toimenpidesuunnitelma ovat osa luonnonhoito-life

Lisätiedot

metriä LIITE 5 PÄÄPUULAJI Pääpuulajit (kpl) Mittakaava 1:15 000 MANKKAA - NIITTYKUMPU LUONNON- JA MAISEMANHOITOSUUNNITELMA

metriä LIITE 5 PÄÄPUULAJI Pääpuulajit (kpl) Mittakaava 1:15 000 MANKKAA - NIITTYKUMPU LUONNON- JA MAISEMANHOITOSUUNNITELMA LIITE 5 PÄÄPUULAJI 122 122 121 121 118 118 120 120 117 117 116 113 113 116 103 103 105 104 104 105 110 110 116 116 112 112 102 102 100 100 114 114 111 111 TURUNVÄYLÄ 119 119 109 109 115 115 124 124 101

Lisätiedot

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille Teisko Aitolahden etsäsuunnitela uosille 2012-2021 Lohko 57 Kaanaa Metsikkökuioittainen seloste Kaupunkikehitysryhä Kiinteistötoii PL 487 33101 Tapere kiinteistotoii@tapere.fi Kannen kua: Joanna Aalto

Lisätiedot

P U O T I L A N V A R T I O H A R J U N - F A L L P A K A N L U O N N O N H O I D O N T O T E U T U S S U U N N I T E L M A

P U O T I L A N V A R T I O H A R J U N - F A L L P A K A N L U O N N O N H O I D O N T O T E U T U S S U U N N I T E L M A P U O T I L A N V A R T I O H A R J U N - F A L L P A K A N L U O N N O N H O I D O N T O T E U T U S S U U N N I T E L M A V U O S I L L E 2 0 1 3 2022 H e l s i n g i n k a u p u n k i R a k e n n u

Lisätiedot

Kantakaupungin yleiskaava. Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa. Tammikuu 2010 Mattias Kanckos

Kantakaupungin yleiskaava. Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa. Tammikuu 2010 Mattias Kanckos Kantakaupungin yleiskaava Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa Tammikuu 2010 Mattias Kanckos Skolbackavägen 70 GSM: 050-5939536 68830 Bäckby info@essnature.com Finland 9. Biskop- Fattigryti

Lisätiedot

SUUTARILA LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE

SUUTARILA LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2008 LUONNONHOITOSUUNNITELMA uosille 2008 2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. SUUNNITTELUALUE 4 3.

Lisätiedot

Metsäohjelma 2016 16.11.2015

Metsäohjelma 2016 16.11.2015 Metsäohjelma 2016 16.11.2015 Espoon kaupunki 2015 Metsäohjelma 2016 1 Yhteenveto Tähän metsäohjelmaan on koottu Espoon kaupungin metsissä vuoden 2016 aikana tehtävät hakkuu- ja hoitotyöt. Vuosityöohjelman

Lisätiedot

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille Teisko Aitolahden etsäsuunnitela uosille 2012-2021 Lohko 43 Hiriniei Metsikkökuioittainen seloste Kaupunkikehitysryhä Kiinteistötoii PL 487 33101 Tapere kiinteistotoii@tapere.fi Kannen kua: Joanna Aalto

Lisätiedot

Peruskuvioluettelo. Pituus m. Määrä/ha m 3 tai kpl. Kuusi 64 5,7 27 kpl 0. Mänty 64 6,0 220 kpl 0 0,1. keskiarvo 64 5,9 242 kpl 0

Peruskuvioluettelo. Pituus m. Määrä/ha m 3 tai kpl. Kuusi 64 5,7 27 kpl 0. Mänty 64 6,0 220 kpl 0 0,1. keskiarvo 64 5,9 242 kpl 0 Peruskuioluettelo Kuio 71 1,9 ha Inentoitu Joutoaa, äntyaltainen räe Kuusi 64 5,7 27 kpl 0 3 /ha Mänty 64 6,0 220 kpl 0 0,1 Yhteensä 6 3 keskiaro 64 5,9 242 kpl 0 ja /ha Kuio 72 2,3 ha kuiahko kangas,

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) 30.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 544 0,6 MIELAKKA I 286-404-4-67 Lehtoainen kangas, astaaa suo

Lisätiedot

Vanhankaupungin, Kumpulan, Toukolan ja Koskelan luonnonhoitosuunnitelma. Vuosille

Vanhankaupungin, Kumpulan, Toukolan ja Koskelan luonnonhoitosuunnitelma. Vuosille Vanhankaupungin, Kupulan, Toukolan ja Koskelan luonnonhoitosuunnitela Vuosille 2017 2026 Helsingin kaupungin rakennusirasto 3.4.2017 2/91 Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 1 LUONNONHOITOTÖIDEN TOTEUTUS...

Lisätiedot

Ulkoilumetsien hoidossa käytettävien toimenpiteiden kuvaukset Keskuspuiston luonnonhoidon yleissuunnitelma

Ulkoilumetsien hoidossa käytettävien toimenpiteiden kuvaukset Keskuspuiston luonnonhoidon yleissuunnitelma Ulkoilumetsien hoidossa käytettävien toimenpiteiden kuvaukset Keskuspuiston luonnonhoidon yleissuunnitelma 1.10.2015 Helsingin kaupunki Rakennusvirasto Keskuspuiston ulkoilumetsiä hoidetaan luonnonmukaisesti

Lisätiedot

KESKI-VUOSAAREN JA RASTILAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE

KESKI-VUOSAAREN JA RASTILAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE KESKI-VUOSAAREN JA RASTILAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2008 Keski-Vuosaaren ja Rastilan luonnonhoitosuunnitela uosille 2008 2017

Lisätiedot

Mustavuoren luonnonhoitosuunnitelma

Mustavuoren luonnonhoitosuunnitelma Mustauoren luonnonhoitosuunnitela Hyäksytty 26.1.2016 Helsingin kaupungin rakennusirasto 20.1.2016 Kua aseoidaan asiakirjan oikeaan reunaan tekstin tasossa. Jos kua ulottuu koko asiakirjan asen arginaali

Lisätiedot

Pituus: % havupuita 50 % lehtipuita. Koivukuitua 0,0 Lehtikuitua 0,0 Sellupuuta 0,0 0,0

Pituus: % havupuita 50 % lehtipuita. Koivukuitua 0,0 Lehtikuitua 0,0 Sellupuuta 0,0 0,0 1262 Hoitoluokka Lähimetsä Ravinteisuus Rehevä Kaavamerkintä Sijainti Hoitotavoite Kohteelle suoritetaan istutustaimien kasvuunlähdön turvaamiseksi mekaaninen heinäntorjunta. Alue on erittäin voimakkaasti

Lisätiedot

Kasvatettavan puuston määritys koneellisessa harvennuksessa

Kasvatettavan puuston määritys koneellisessa harvennuksessa Kasvatettavan puuston määritys koneellisessa harvennuksessa Pohjois-Suomi Ohje hakkuukoneen kuljettajalle HARVENNUKSEN TAVOITTEET Harvennuksen tavoitteena on keskittää metsikön puuntuotoskyky terveisiin,

Lisätiedot

Kuviokirja 2014. Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Kasvu m³/ha/v. Kui- tua. Hakkuu. tua 4,0. Kasvu. Kui- Hakkuu. tua.

Kuviokirja 2014. Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Kasvu m³/ha/v. Kui- tua. Hakkuu. tua 4,0. Kasvu. Kui- Hakkuu. tua. Kunta Alue Ms 90 828 70 kirja 2014 Osa 8 Sivu 1 / 8 paikka Kunta 90 Alue 828 Ms 70 SIRKKALA Vallitseva jakso 16 5 1800 6 5 19 4,0 16 4 1600 6 5 16 3,4 Rauduskoivu 14 1 200 6 7 2 0,5 Nuoren metsän kunnostus

Lisätiedot

Toimitus nro 2012-425376 1 (7) Dnro MMLm/16387/33/2012

Toimitus nro 2012-425376 1 (7) Dnro MMLm/16387/33/2012 Toimitus nro 2012-425376 1 (7) HALTUUNOTTOKATSELMUKSEN PÖYTÄKIRJA Kohde: Kantatien nro 68 liikenneturvallisuuden parantaminen, liittymäjärjestelyt välillä Alajärvi, Hoisko - Alajärvi/Vimpeli kuntaraja,

Lisätiedot

Taustaa puustoisista perinneympäristöistä

Taustaa puustoisista perinneympäristöistä Taustaa puustoisista perinneympäristöistä Laitila 4.- 5.9.2012 Hannele Kekäläinen ylitarkastaja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Ympäristö- ja luonnonvarat vastuualue Maatalousympäristöt Suomen viidenneksi

Lisätiedot

Myllypuron, Roihupellon ja Puotinharjun luonnonhoitosuunnitelma. Vuosille

Myllypuron, Roihupellon ja Puotinharjun luonnonhoitosuunnitelma. Vuosille Myllypuron, Roihupellon ja Puotinharjun luonnonhoitosuunnitela Vuosille 2016 2025 Helsingin kaupungin rakennusirasto 20.5.2016 2/137 Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 1 LUONNONHOITOTÖIDEN TOTEUTUS... 4 LIITE

Lisätiedot

OHJE PUIDEN ISTUTTAMISEEN LIITO-ORAVIEN KULKUREITEILLE JA ELINALUEILLE ESPOON YMPÄRISTÖKESKUS Kuva: Heimo Rajaniemi, Kuvaliiteri

OHJE PUIDEN ISTUTTAMISEEN LIITO-ORAVIEN KULKUREITEILLE JA ELINALUEILLE ESPOON YMPÄRISTÖKESKUS Kuva: Heimo Rajaniemi, Kuvaliiteri OHJE PUIDEN ISTUTTAMISEEN LIITO-ORAVIEN KULKUREITEILLE JA ELINALUEILLE ESPOON YMPÄRISTÖKESKUS 2016 Kuva: Heimo Rajaniemi, Kuvaliiteri 2 OHJE PUIDEN ISTUTTAMISEEN LIITO-ORAVIEN KULKUREITEILLE JA ELINALUEILLE

Lisätiedot

HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA

HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 I - VAIHE Eliel Saarisen tien ja Näyttelijän tien rajaaa Pohjois-Haagan koillisnurkka (toienpiteet pääosin toteutettu syksyllä 2008) Helsingin kaupungin

Lisätiedot

PÖLLYVAARAN-HETTEENMÄEN METSÄSUUNNITELMA, VERSIO II

PÖLLYVAARAN-HETTEENMÄEN METSÄSUUNNITELMA, VERSIO II SUUNNITELMA 1 (6) PÖLLYVAARAN-HETTEENMÄEN METSÄSUUNNITELMA, VERSIO II 1. Tehtävä Tehtävänä oli suunnitella Kajaanin kaupungin metsien hakkuut ja niihin liittyvät hoitotyöt Pöllyvaaran, Hetteenmäen ja Nakertajan

Lisätiedot

- METSÄNHOIDON JA HAKKUIDEN KÄSITTELY-YKSIKKÖ. - PUUSTOLTAAN JA MAAPOHJALTAAN YHTENÄINEN ALUE - JAKOPERUSTEENA MYÖS KEHITYSLUOKKA

- METSÄNHOIDON JA HAKKUIDEN KÄSITTELY-YKSIKKÖ. - PUUSTOLTAAN JA MAAPOHJALTAAN YHTENÄINEN ALUE - JAKOPERUSTEENA MYÖS KEHITYSLUOKKA METSIKKÖKUVIO - METSÄNHOIDON JA HAKKUIDEN KÄSITTELY-YKSIKKÖ. - PUUSTOLTAAN JA MAAPOHJALTAAN YHTENÄINEN ALUE - JAKOPERUSTEENA MYÖS KEHITYSLUOKKA TOIMENPITEET 1 2 Kuva: Tavoiteneuvontakansio,Uudistaminen

Lisätiedot

Johdanto. 2) yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään; eikä

Johdanto. 2) yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään; eikä Metsäsanasto 2 (12) Johdanto Maisematyölupahakemuksia tehdessään eri tahojen suositellaan kutsuvan eri hakkuutapoja tässä sanastossa esitetyillä nimillä. Tekstin tarkoituksena on selventää ja yhtenäistää

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET. Jalopuumetsät (LSL 29 ) 17. Helininlahden jalopuumetsikkö

LEMPÄÄLÄN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET. Jalopuumetsät (LSL 29 ) 17. Helininlahden jalopuumetsikkö Jalopuumetsät (LSL 29 ) 17. Helininlahden jalopuumetsikkö Pinta-ala: 4,7 ha Kylä: Kuokkala Omistaja: Yksityinen, Lempäälän kunta Status: Luonnonsuojelualue LSL, Arvokas luontokohde Metso soveltuvuus: -

Lisätiedot

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 18.6.2013 1 JOHDANTO TL-Suunnittelu Oy laatii tiesuunnitelmaa maanteiden 362 ja 3622 kevyen

Lisätiedot

TAPION. Yhteenveto metsänhoitotöistä. Liite PatuL 2/25.3.2015. Kiireelliset metsänhoityöt. Metsänhoitotyöt vuosina 2016-2019

TAPION. Yhteenveto metsänhoitotöistä. Liite PatuL 2/25.3.2015. Kiireelliset metsänhoityöt. Metsänhoitotyöt vuosina 2016-2019 TAPION Liite PatuL 2/25.3.2015 Yhteeneto metsänhoitotöistä Kiireelliset metsänhoityöt Työlaji Ennakkoraiaus Laikutus Nuoren metsän kunnostus Pienpuuston hoito Rauduskoiun istutus Taimikonrennus Pinta-ala,

Lisätiedot

Riihimäen kaupungin metsäsuunnitelma 2015-2022

Riihimäen kaupungin metsäsuunnitelma 2015-2022 Riihimäen kaupungin metsäsuunnitelma 2015-2022 Tiivistelmä Metsäsuunnitelma antaa vankan pohjan metsäomaisuuden hoitoon ja sen arvonmääritykseen. Suunnitelma tehdään metsänomistajan tavoitteiden mukaisesti

Lisätiedot

Hakkuut kuvioittain vuosina 2015-2024

Hakkuut kuvioittain vuosina 2015-2024 Sivu 13 12.5.2015 Hakkuut kuvioittain vuna 2015-2024 Kuvio Hakkuutapa Korjuu- Ehdotettu Pinta- Hakkuumäärä yhteensä ja puutavaralajeittain Lisäksi energiapuuta, m³ Tulot ja menot, 20 Harvennus Talvi 2015

Lisätiedot

Kuvioluettelo. tilavuus m3/ha. m3/kuvio. Rauduskoivu 25 107 124 117 15 16 1090 17 8,8. Hakkuutapa ja lisätiedot Kiireellisyys Korjuuaika kantorahatulo

Kuvioluettelo. tilavuus m3/ha. m3/kuvio. Rauduskoivu 25 107 124 117 15 16 1090 17 8,8. Hakkuutapa ja lisätiedot Kiireellisyys Korjuuaika kantorahatulo Kuio Kasupaikka ja kehitysluokka 1 0,9 Lehtomainen kangas Nuori kasatusmetsikkö Kuioluettelo / 11.11.2013 Siu 19/1 a, / a, / läpimitta, cm pituus, m runkoluku, kpl/ m2/ // Yhteensä 25 107 124 117 15 16

Lisätiedot

Kuviokirja Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuu. Kasvu m³/ha/v. Kui- tua. tua 9,8. Hakkuu. Kasvu. Kui- tua.

Kuviokirja Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuu. Kasvu m³/ha/v. Kui- tua. tua 9,8. Hakkuu. Kasvu. Kui- tua. Kunta Alue Ms 420 599 517 kirja 2015 Osa 8 Sivu 1 / 5 paikka Kunta 420 Alue 599 Ms 517 HEIKKIMÄKI Vallitseva jakso 44 17 600 20 17 136 43 90 9,8 35 0 14 19 15 3 1 2 0,3 45 7 232 20 15 54 29 24 3,7 45 7

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) PUOLAMÄKI 291-413-9-30 3.5.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 1 5,5 PUOLAMÄKI 291-413-9-30 Lehtoainen kangas, astaaa

Lisätiedot

VAAKONPUISTON PUISTOMETSÄSUUNNITELMA

VAAKONPUISTON PUISTOMETSÄSUUNNITELMA VAAKONPUISTON PUISTOMETSÄSUUNNITELMA Suunnitelma käsittää Vaakkolammin pohjois- ja länsipuolella olevat puiston metsäiset osat. Alue on vilkkaassa virkistyskäytössä ja kuuluu VHT 14:n mukaisessa luokituksessa

Lisätiedot

UPM OYJ TAMMELAN PÄÄJÄRVI LUONTOSELVITYKSEN TARKISTUS

UPM OYJ TAMMELAN PÄÄJÄRVI LUONTOSELVITYKSEN TARKISTUS UPM OYJ TAMMELAN PÄÄJÄRVI LUONTOSELVITYKSEN TARKISTUS UPM OYJ TAMMELAN PÄÄJÄRVI LUONTOSELVITYKSEN TARKISTUS 29.4 2012 Eräitä tarkistuksia Maastotarkistukset Syksyllä 2011 (19.9) ja keväällä 2012 suoritettiin

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) Barkolli 434-479-2-20 26.9.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 25 3,4 Barkolli 434-479-2-20 Kiinen keskikarkea tai karkea

Lisätiedot

Kolin kansallispuiston luontopolut ENNALLISTAJAN POLKU OPETTAJAN JA OPPILAAN AINEISTOT. Toimittaneet Eevi Nieminen, Kalle Eerikäinen ja Lasse Lovén

Kolin kansallispuiston luontopolut ENNALLISTAJAN POLKU OPETTAJAN JA OPPILAAN AINEISTOT. Toimittaneet Eevi Nieminen, Kalle Eerikäinen ja Lasse Lovén Kolin kansallispuiston luontopolut ENNALLISTAJAN POLKU OPETTAJAN JA OPPILAAN AINEISTOT Toimittaneet Eevi Nieminen, Kalle Eerikäinen ja Lasse Lovén ENNALLISTAJAN POLKU KARTTA Pohjakartta Maanmittauslaitos,

Lisätiedot

Kuopion moottoritien reuna-alueiden kasvillisuuden hoitosuunnitelma

Kuopion moottoritien reuna-alueiden kasvillisuuden hoitosuunnitelma Kohteen nimi: Karjalankadun eritasoliittymä Liittymäaluetyyppi Eritasoliittymä Kiertoliittymä Muu liittymä Laatija päiväys 14.8.2015 muutos Hyväksyjä päiväys muutos Hoitoluokat Hoitoluokkien kuvaus, keskeiset

Lisätiedot

LUONNONHOIDON KUVIOTULOSTE

LUONNONHOIDON KUVIOTULOSTE Tforest.. LUONNONHOIDON KUVIOTULOSTE Alue: --- Meilahden HKS Kuiot:. Lehto Rauduskoiu Teraleppä Tai Rauduskoiu Raita /ha Tai Lp /ha Jalopuuetsä (Arokas elinypäristö). C Aroetsä. Taia. Vaahteroita. Meilahden

Lisätiedot

Kuviokirja Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuuv. Kui- tua. Kasvu m³/ha/v. tua 1,4. Hakkuu. Kasvu. Kui- tua.

Kuviokirja Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuuv. Kui- tua. Kasvu m³/ha/v. tua 1,4. Hakkuu. Kasvu. Kui- tua. Kunta Alue Ms 593 463 42 kirja 2017 Osa 8 Sivu 1 / 9 paikka Kunta 593 Alue 463 Ms 42 MYLLYRINNE Vallitseva jakso 10 1 3 2 4 0 0 1,4 8 0 200 3 3 1 0 0 0,2 10 1 1400 3 3 3 0 0 1,2 Taimikon hoito 2020-2022

Lisätiedot

LAUTTASAAREN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE

LAUTTASAAREN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE LAUTTASAAREN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2021 HKR 2012 Lauttasaaren luonnonhoitosuunnitela uosille 2012 2021 1. SISÄLLYSLUETTELO 1. SISÄLLYSLUETTELO... 3 2. JOHDANTO... 4 3. LAUTTASAAREN LUONTOALUEET...

Lisätiedot

Kuviokirja Kuitua. Kasvu. Hakkuu. Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, tyydyttävä (aukkoinen,harva) Kasvu. Hakkuu. Kasvu.

Kuviokirja Kuitua. Kasvu. Hakkuu. Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, tyydyttävä (aukkoinen,harva) Kasvu. Hakkuu. Kasvu. Kunta Alue Ms 49 1 32 Lohko Kuviokirja 2012 Sivu 1 / 83 Kuvio Ala paikka Kehitysluokka Pääpuulaji Osa 8 Kunta 49 Alue 1 Ms 32 1 100 0,2 ha Muu maa B3 Maisemaniitty ja laidunalue Kevyenliikenteenreitti.

Lisätiedot

HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE III VAIHE:ETELÄ-HAAGA JA KIVIHAKA

HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE III VAIHE:ETELÄ-HAAGA JA KIVIHAKA HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 III VAIHE:ETELÄ-HAAGA JA KIVIHAKA Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2010 Haagan luonnonhoitosuunnitela uosille 2008 2017 1. SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kasvatettavan puuston määritys koneellisessa harvennuksessa

Kasvatettavan puuston määritys koneellisessa harvennuksessa Kasvatettavan puuston määritys koneellisessa harvennuksessa Etelä-Suomi Ohje hakkuukoneen kuljettajalle HARVENNUKSEN TAVOITTEET Harvennuksen tavoitteena on keskittää metsikön puuntuotoskyky terveisiin,

Lisätiedot

Mustikkamaan luonnonhoitosuunnitelma

Mustikkamaan luonnonhoitosuunnitelma Mustikkaaan luonnonhoitosuunnitela Hyäksytty 8.12.2015 Helsingin kaupungin rakennusirasto 4.1.2016 Kua aseoidaan asiakirjan oikeaan reunaan tekstin tasossa. Jos kua ulottuu koko asiakirjan asen arginaali

Lisätiedot

ILMAJOEN TUULIVOIMA-ALUEIDEN LIITO-ORAVASELVITYS 2015

ILMAJOEN TUULIVOIMA-ALUEIDEN LIITO-ORAVASELVITYS 2015 ILMAJOEN TUULIVOIMA-ALUEIDEN LIITO-ORAVASELVITYS 2015 YLEISTÄ Tavoitteena oli selvittää lajin esiintymistä suunnitelluilla tuulivoima-alueilla. Selvitysalueiden laajuuden vuoksi valittiin niiltä kartta-

Lisätiedot

HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE II VAIHE: LASSILA & POHJOIS-HAAGA

HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE II VAIHE: LASSILA & POHJOIS-HAAGA HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 II VAIHE: LASSILA & POHJOIS-HAAGA Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2009 Haagan luonnonhoitosuunnitela uosille 2008 2017 1. SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Riretu ranta-asemakaavan muutos Salon kaupunki Förby

Riretu ranta-asemakaavan muutos Salon kaupunki Förby Riretu ranta-asemakaavan muutos Salon kaupunki Förby 10.12.2014 SELVITYS LUONTO-OLOISTA JA RAKENNETUSTA YMPÄRISTÖSTÄ Kuva 1. Luontokuviot 10.10.2014 Oy Wixplan Ab 1 Alueen eri luontotyypit Kaavamuutosalue

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) Tyhjä kiinteistö 1000-1000- 8.11.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 7001 1,2 Tyhjä kiinteistö 1000-1000-

Lisätiedot

Riihimäen kaupungin puistometsäsuunnitelma

Riihimäen kaupungin puistometsäsuunnitelma Riihimäen kaupungin puistometsäsuunnitelma 2015-2022 Tiivistelmä Puistometsäsuunnitelmassa korostuu luonnon monimuotoisuus. Näillä lähivirkistysalueilla pyritään säilyttämään puusto elinvoimaisena harvennuksilla

Lisätiedot

Toppelundinpuiston lähiympäristösuunnitelma

Toppelundinpuiston lähiympäristösuunnitelma 13.5.2015 Toppelundinpuiston lähiympäristösuunnitelma Tarkastelualue Tarkastelualue sijaitsee Espoon Haukilahdessa. Alue on pääosaltaan asemakaavan Toppelundinpuistoa, ranta-alueen nimi on Toppelundinranta.

Lisätiedot

Metsänhoitoa kanalintuja suosien

Metsänhoitoa kanalintuja suosien RIISTAMETSÄNHOITO Metsänhoitoa kanalintuja suosien Riistametsänhoito on helppoa, ja sen menetelmät sopivat tavallisen talousmetsän hoitoon. Metsänhoitotöissä voidaan ottaa riista huomioon läpi metsikön

Lisätiedot

EPAALAN-KUULIALAN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS 2009

EPAALAN-KUULIALAN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS 2009 Pälkäneen kunta Keskustie 1 36600 PÄLKÄNE EPAALAN-KUULIALAN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS 2009 Tmi Mira Ranta Rokantie 29 38140 SASTAMALA p. 050-5651584 mira.ranta@kopteri.net SISÄLLYS TYÖN TAUSTAA 2 ALUEEN

Lisätiedot

Nostavan logistiikkakeskuksen asemakaava Luontoselvitys

Nostavan logistiikkakeskuksen asemakaava Luontoselvitys Hollolan kunta Nostavan logistiikkakeskuksen asemakaava Luontoselvitys 6.8.2007 Viite 82116099-02 Tarkistanut Tarja Ojala Kirjoittanut Kaisa Torri Ramboll Terveystie 2 FI-15870 Hollola Finland Puhelin:

Lisätiedot

Kattiharjun tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys

Kattiharjun tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PROKON WIND ENERGY FINLAND OY Kattiharjun tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 20.8.2014 P21463P003 Liito-oravaselvitys 1 (23) Tuomo Pihlaja 20.8.2014

Lisätiedot

ARVOMETSÄ METSÄSUUNNITELMA SISÄLTÖ MAA JA PUUSTO METSÄSUUNNITELMA KUVIOKIRJA KUVIOITTAISET TOIMENPITEET KUVIOKARTAT. Suunnitelmanro: 001

ARVOMETSÄ METSÄSUUNNITELMA SISÄLTÖ MAA JA PUUSTO METSÄSUUNNITELMA KUVIOKIRJA KUVIOITTAISET TOIMENPITEET KUVIOKARTAT. Suunnitelmanro: 001 SISÄLTÖ MAA JA PUUSTO METSÄSUUNNITELMA KUVIOKIRJA KUVIOITTAISET TOIMENPITEET KUVIOKARTAT ARVOMETSÄ METSÄSUUNNITELMA..6 KUNTA TILA REK.NRO -46-89- Suunnitelanro: LAATIJA: Aleksi Vihonen, Metsäasiantuntija

Lisätiedot

Heinijärvien elinympäristöselvitys

Heinijärvien elinympäristöselvitys Heinijärvien elinympäristöselvitys Kuvioselosteet Kuvio 1. Lehto Kuviolla kahta on lehtotyyppiä. Ylempänä tuoretta runsasravinteista sinivuokko-käenkaalityyppiä (HeOT) ja alempana kosteaa keskiravinteista

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) Väliäki 316-401-2-47 3.5.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 1 1,4 Väliäki 316-401-2-47 Hienojakoinen Lisätiedot Kuusten

Lisätiedot

Metsätyöohjelma 2015, LIITE 1

Metsätyöohjelma 2015, LIITE 1 3934/14.03.02/2014 Metsätyöohjelma 2015, Espoon kaupunki 2014 1 Yhteenveto Metsätyöohjelma 2015, Liite 1 sisältää toimenpidekartat kohteille, joilla ei ole luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmaa. Lisätietoja:

Lisätiedot

Toimitus nro (12) Dnro MMLm/16390/33/2012

Toimitus nro (12) Dnro MMLm/16390/33/2012 Toimitus nro 2012-425396 1 (12) HALTUUNOTTOKATSELMUKSEN PÖYTÄKIRJA Kohde: Kantatien nro 68 liikenneturvallisuuden parantaminen, liittymäjärjestelyt välillä Vieresjoki - Kivipuro, Lappajärvi Lyhennykset:

Lisätiedot

LIITO-ORAVASELVITYS VAMMALAN KUKKURISSA

LIITO-ORAVASELVITYS VAMMALAN KUKKURISSA LIITO-ORAVASELVITYS VAMMALAN KUKKURISSA 2013 LIITO-ORAVASELVITYS VAMMALAN KUKKURISSA 2013 Selvityksen tarkoitus Liito-oravaselvityksessä oli tarkoitus löytää selvitysalueella mahdollisesti olevat liito-oravan

Lisätiedot

Keskijännitteisten ilmajohtojen vierimetsien hoidon kehittäminen

Keskijännitteisten ilmajohtojen vierimetsien hoidon kehittäminen Keskijännitteisten ilmajohtojen vierimetsien hoidon kehittäminen Risto Ranta, Hannu Niemelä 9.10.2013 08.10.13 1 Taustaa MTK:n/SLC:n ja Energiateollisuus ry:n yhteinen suositus Viime vuosien myrskyt Sähkömarkkinalain

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Tekninen lautakunta 14.10.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Tekninen lautakunta 14.10.2015 Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 14.10.2015 Sivu 1 / 1 309/10.03.01/2015 94 Teknisen lautakunnan lausunto Pohjois-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmasta vuosille 2015-2025 Valmistelijat / lisätiedot: Sini Miettinen,

Lisätiedot

Yhteensä 70 185 204 114 88 25.0 21.0 485 21.0 5.2 Mänty 70 160 176 105 70 25.0 21.0 414 18.0 4.6 Hieskoivu 70 25 28 9 18 25.0 21.0 71 3.0 0.

Yhteensä 70 185 204 114 88 25.0 21.0 485 21.0 5.2 Mänty 70 160 176 105 70 25.0 21.0 414 18.0 4.6 Hieskoivu 70 25 28 9 18 25.0 21.0 71 3.0 0. Siu 20 (1) Nimetön 623-423-5-127 24.9.2014 luettelo Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla

Lisätiedot

Kuvioluettelo ROVANIEMI / Alue 15 / Metsäsuunnitelma 1 / AAVASAKSANNELONEN / Lohko 3

Kuvioluettelo ROVANIEMI / Alue 15 / Metsäsuunnitelma 1 / AAVASAKSANNELONEN / Lohko 3 Kuioluettelo ROVANIEMI / Alue 15 / Metsäsuunnitelma 1 / AAVASAKSANNELONEN / Lohko 3 Kuio Kasupaikka ja kehitysluokka Puustotiedot Toimenpiteet ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku,

Lisätiedot

Hoidon periaatteet ja yksityiskohdat

Hoidon periaatteet ja yksityiskohdat TOISPUOLISENPUISTON JA SILAPUISTON HOITOSUUNNITELMA Yleistä Suunnitelma käsittää Raudikonkujan ja Raudikonkadun välisen sekä Silakadun ja Hussankadun väliset puistoalueet. Yleisellä tasolla suunnitelman

Lisätiedot

Kirjanpainajatuhojen torjuntaopas Onko metsässäsi kuolleita kuusia tai myrskytuhopuita?

Kirjanpainajatuhojen torjuntaopas Onko metsässäsi kuolleita kuusia tai myrskytuhopuita? Kirjanpainajatuhojen torjuntaopas Onko metsässäsi kuolleita kuusia tai myrskytuhopuita? Metsäkeskus 2014 { 2 } Mene metsään - tarkastele etenkin vanhoja kuusikoitasi! Löydätkö pystyyn kuolleita yksittäisiä

Lisätiedot

TAMMISALON LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TAMMISALON LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE TAMMISALON LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2025 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2011 Sisältö 1. Johdanto... 2 2. nykytila... 3 2.1. Kasupaikat... 4 2.2. Puusto...

Lisätiedot

Muistio Vitträskin ja Jorvaksen välisistä arvometsistä 9.9.2008 Mauno Särkkä

Muistio Vitträskin ja Jorvaksen välisistä arvometsistä 9.9.2008 Mauno Särkkä Muistio Vitträskin ja Jorvaksen välisistä arvometsistä 9.9.2008 Mauno Särkkä Peruskarttalehdet 2032 08, 2032 09 Kirkkonummen kunnan alueella, Vitträsk-järven ja Jorvaksen välillä on säilynyt hämmästyttävän

Lisätiedot

LEHTISAAREN, KUUSISAAREN JA KASKISAAREN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE

LEHTISAAREN, KUUSISAAREN JA KASKISAAREN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE LEHTISAAREN, KUUSISAAREN JA KASKISAAREN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013 2022 Helsingin kaupunki Rakennusirasto 2012 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Lehtisaaren, Kuusisaaren ja Kaskisaaren

Lisätiedot

Leppälahden liito-oravaselvitys 2012

Leppälahden liito-oravaselvitys 2012 Leppälahden liito-oravaselvitys 2012 Kaivoveden pohjoisrannan haapalehtoa Jätöskasa Kankaansuolla 1 1 Johdanto...2 2 Työmenetelmät...3 3 Tulokset...4 3.1 Leirikeskuksen itäpuoli....4 3.2 Kankaanhauta-tilan

Lisätiedot

MERIMIESELÄKELAIN (1290/2006) 202 :n MUKAISET VAKUUTUSTEKNISEN VASTUUVELAN LASKUPERUSTEET JA PERUSTEET 153 :n MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN

MERIMIESELÄKELAIN (1290/2006) 202 :n MUKAISET VAKUUTUSTEKNISEN VASTUUVELAN LASKUPERUSTEET JA PERUSTEET 153 :n MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN /4 MEIMIESELÄKELAIN (90/006) 0 :n MUKAISE AKUUUSEKNISEN ASUUELAN LASKUEUSEE JA EUSEE 53 :n MUKAISA ASUUNJAKOA AEN Kokooma 0..05 iimeisin kokoomaan sisällytetty perustemuutos on ahistettu 9..04 sosiaali-

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) KAPERVUORI 283-417-7-53 14.9.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 1.1 0,8 KAPERVUORI 283-417-7-53 Kuiahko kangas, astaaa

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) Halkoiita 263-410-10-47 24.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 1 3,5 Halkoiita 263-410-10-47 Kuia kangas,

Lisätiedot

Lauttasaaren aluesuunnitelman luonnonhoito-osuuden vuorovaikutusselvitys

Lauttasaaren aluesuunnitelman luonnonhoito-osuuden vuorovaikutusselvitys Liite 4 Rakennusvirasto, katu- ja puisto-osasto 16.2.2011 Järjestökommentit (Jyri Mikkola, Keijo Savola) 20.2.2011 sinisellä. Lauttasaaren aluesuunnitelman luonnonhoito-osuuden vuorovaikutusselvitys Vuorovaikutusmenettely

Lisätiedot

Kiertoaika. Uudistaminen. Taimikonhoito. Ensiharvennus. Harvennushakkuu

Kiertoaika. Uudistaminen. Taimikonhoito. Ensiharvennus. Harvennushakkuu Metsäomaisuuden hyvä hoito Kiertoaika Uudistaminen Taimikonhoito Ensiharvennus 1 Harvennushakkuu Metsän kiertoaika Tarkoittaa aikaa uudistamisesta päätehakkuuseen. Vaihtelee alueittain 60 120 vuotta Kierron

Lisätiedot

Koivun laatukasvatusketjut. Pentti Niemistö 21.8.2012

Koivun laatukasvatusketjut. Pentti Niemistö 21.8.2012 Koivun laatukasvatusketjut Pentti Niemistö 21.8.2012 Raudus vai Hies Raudus- ja hieskoivun laatuerot Rauduskoivut kasvavat järeämmiksi ja suoremmiksi syynä puulaji sinänsä, mutta myös kasvupaikka, joka

Lisätiedot