PUKINMÄKI, TAPANILA, TAPANINVAINIO, YLÄ-MALMI LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUKINMÄKI, TAPANILA, TAPANINVAINIO, YLÄ-MALMI LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017"

Transkriptio

1 PUKINMÄKI, TAPANILA, TAPANINVAINIO, YLÄ-MALMI LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2008

2 LUONNONHOITOSUUNNITELMA uosille SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. SUUNNITTELUALUE 4 3. SUUNNITELMAN LAATIMINEN JA VUOROVAIKUTUS 6 4. LUONNONSUOJELU JA LUONNON MONIMUOTOISUUS 6 5. NIITTYJEN JA PELTOJEN HOITO 7 6. METSIEN HOITO 8 7. SUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN TOIMENPITEET KUVIOITTAIN LIITEKARTAT 63 2

3 LUONNONHOITOSUUNNITELMA uosille JOHDANTO Pukinäen, Tapanilan, Tapaninainion ja Ylä-Malin luonnonhoitosuunnitela on saalle alueelle laaditun iheraluesuunnitelan ukainen. Viheraluesuunnitela hyäksyttiin yleisten töiden lautakunnassa ohjeellisena noudatettaaksi. Viheraluesuunnitelan laadinnan aikana käytiin laaja uoroaikutus alueen asukkaiden ja uiden yhteistyötahojen kanssa. Saatua palautetta on käytetty hyäksi yös tätä luonnonhoitosuunnitelaa laadittaessa. Viheraluesuunnitelassa on esitetty iheralueiden aankäyttö, topografia, aa- ja kallioperä ja esistöt sekä aisean piirteet. Siinä kuataan lisäksi iheralueerkosto ja reitit, alueiden käyttö, palelut ja ylläpito. Viheraluesuunnitelassa esitetään alueittaiset taoitteet luonnonypäristön eli etsien, niittyjen ja peltoalueiden hoitoon. Ne ohjaaat luonnonhoitosuunnitelan kuiokohtaisia toienpiteitä. Luonnonhoitosuunnitelassa ei toisteta iheraluesuunnitelassa esitettyjä asioita, joten luonnonhoitosuunnitelaa on hyä tarkastella yhdessä iheraluesuunnitelan kanssa. Lisaksi luonnonhoidon toienpiteitä ohjaaat yleisten töiden lautakunnan syksyllä 2007 hyäksyät Helsingin kaupungin luonnonhoidon linjaukset. Luonnonhoitosuunnitela on toteutustason suunnitela. Siinä kuataan kuioittain toteutettaat luonnonhoitotoienpiteet kuten hakkuut, raiaukset ja niitot aikatauluineen. Hoitotoienpiteet tehdään katu- ja puisto-osastolla laaditun luonnonhoidon työohjeen ukaisesti. Hoitotoienpiteiden toteutus aloitetaan uoden 2008 aikana. Taoitteiden saauttaiseksi tarittaat toiskertaiset toienpiteet tullaan päiittäään etsätietojärjestelään ennen alueen toista hoitokierrosta. Luonnonhoitosuunnitela on laadittu rakennusiraston katu- ja puisto-osaston suunnittelutoiistossa. Suunnitelan on tehnyt etsäsuunnittelija, etsänhoitaja Tiina Saukkonen, jolta oi tarittaessa kysyä lisätietoja (eail: tai p ). 3

4 LUONNONHOITOSUUNNITELMA uosille SUUNNITTELUALUE Suunnittelualueeseen kuuluat Pukinäen, Tapanilan, Tapaninainion ja Ylä-Malin kaupunginosat. Alueen koko on yli 600 hehtaaria, josta iheralueita on noin 125 hehtaaria. Niittyjä ja peltoja on yhteensä noin 40 hehtaaria (34%) ja etsiä 35 hehtaaria (31%). 4

5 LUONNONHOITOSUUNNITELMA uosille Suunnittelualueen etsät, niityt ja pellot oat suuriaksi osin pienialaisia ja hajallaan kaupunkirakenteen sisällä. Laajiat pelto- ja niittyalueet sijaitseat Pukinäen rantapuistossa. Maastonuodot oat hyin tasaisia. Alueen ainoat äet sijaitseat Sinietsän (22), Malin kirkkopuiston (47) ja Hiidenkienpuiston (62) alueella. 5

6 LUONNONHOITOSUUNNITELMA uosille SUUNNITELMAN LAATIMINENJA VUOROVAIKUTUS Luonnonhoitosuunnitela perustuu yleisten töiden lautakunnan hyäksyään ohjeellisena noudatettaaan iheraluesuunnitelaan. Aluesuunnitelassa on esitetty luonnonhoidon alueelliset taoitteet. Luonnonhoidon suunnitelan kuiokohtaiset toienpiteet suunniteltiin aluesuunnitelan taoitteiden ukaisesti. Luonnonhoitosuunnitela perustuu Helsingin kaupungin luonnonhoidon linjaukseen. Se äärittelee luonnonhoidon taoitteet seuraaasti: 1. Asuinypäristöt oat iihtyisiä, kestäiä ja turallisia, ja ne lisääät asukkaiden tereyttä ja hyinointia 2. Ulkoiluypäristö on toiia ja eläyksellinen 3. Luonnonypäristön aiseakua on korkealaatuinen ja oaleiainen. 4. Luonnon oniuotoisuus on otettu huoioon ja luonnonsuojelualueiden arot säilytetty. 5. Metsäiset iheralueet oat elinoiaisia ja kestäiä ja niiden oleassaolo turataan yös tuleaisuudessa. 6. Niityt ja pellot oat oniuotoisia. 7. Liikenneäylien ypäristöä hoidetaan huoioiden sekä suoja- että aiseaaikutukset. Maastotyöt toienpiteiden äärittäiseksi tehtiin kesällä 2006 ja arsinainen suunnittelutyö aastossa kesällä Inentointi- ja suunnitelatiedot on tallennettuna katu- ja puisto-osaston etsätietojärjestelään. Luonnonhoitosuunnitelaan oi tutustua rakennusiraston asiakaspalelussa ja internetsiuilla osoitteessa Viheraluesuunnitelassa käytiin laaja uoroaikutus. Saadun palautteen ukaan yli 80 prosenttia astaajista piti iheralueita turallisina. Joidenkin iheralueiden ongeliksi ainittiin roskaisuus, hoitaattouus ja elu. Pukinäen rantapuisto ja Hiidenkienpuisto ainittiin eniten käytetyiksi, kauneiiksi ja aiseallisesti parhaiiksi puistoiksi. Asukaspalaute aikuttaa luonnonhoidon suunnitelaratkaisuihin siten, että toieiden ukaan lähietsien ja niittyjen hoitotasoa nostetaan. Tiheikköjä harennetaan ja huonokuntoisipia etsiä aletaan uudistaa. 4. LUONNONSUOJELU JA LUONNON MONIMUOTOISUUS Vantaanjoki rantoineen on alueen erkittäin ekologinen käytää. Siinä iihtyät. uhanalainen uollejokisipukka, harinainen irtalude ja saukko. Suunnittelualueella on tehty Helsingin ypäristökeskuksen luontotietojärjestelän ukaan haaintoja useista eläiistä:. siili, hiri, kettu, oraa, jänis, rusakko, supikoira, luikko, etsähiiri, lepakko, saakko, inkki ja piisai. Suunnittelualue on kaupunkirakenteeltaan niin tiiis, että sillä ei Vantaanjoen ekologisen käytään lisäksi ole kaupunkiekologisesti toiiia iheryhteyksiä. Metsäalueet oat pirstoutuneet rakentuneen kaupungin sisään. Tästä johtuen etsäkasillisuus on suurelta 6

7 LUONNONHOITOSUUNNITELMA uosille osin uuntunutta ja se on alttiina oiakkaalle reunaaikutukselle ja kulutukselle. Luonnontilaisia alueita ei löydy. Suunnittelualueella ei ole luonnonsuojelualueita. Sen sijaan paikallisesti arokkaita, luonnon oniuotoisuuden kannalta arokkaita kohteita on uutaa. Arokkaita kasillisuuskohteita oat ojatädykkeen kasupaikat Pukinäen urheilupuiston ojassa ja Tapaninainiontien suojaiheralueella kulkeassa ojassa. Linnustollisesti arokkaita kohteita oat Närepuisto, Tapanilantie -Tapaninkyläntien niitty ja Vantaanjokiarren reheän aihteleat niittyalueet Pukinäen rantapuistossa sekä Tapaninainion uiarannan tuntuassa. Luonnon oniuotoisuus otetaan huoioon luonnonhoidon linjauksen ukaan jättäällä 2,7 hehtaaria luonnonsuojelullisesti paikallista luontoa edustaia etsäalueita hoitotoienpiteiden ulkopuolelle. Kohteet on erkitty teeakarttoihin aaleanpunaisella rajauksella. Tää on 7,7% etsäalueiden pinta-alasta. Lisäksi linnustollisesti arokkaille alueille jätetään sopiiin kohtiin pensastiheikköjä linnuston suoja- ja pesiispaikoiksi. Lahopuita jätetään hoidettaiin etsiin sopiiin kohtiin, issä niistä ei ole aaraa ulkoilulle tai haittaa aisealle. 5. NIITTYJEN JA PELTOJEN HOITO Suunnittelualueella on niittyjä 21,4 hehtaaria ja peltoja 9,7 hehtaaria. Niittyjä hoidetaan kerran tai kaksi kesässä eikä niittojätettä kerätä. Niitto tehdään koneellisesti niittäen. Ainoastaan Hiidenkien puiston niittyä hoidetaan siialeikkurilla tai iikatteella ja niittojäte korjataan. Niittyjen hoidon taoitteena on luonnonhoidon linjauksen ukaan parantaa alueen luonnon oniuotoisuutta, aiseallista kauneutta ja irkistyskäyttöaroa. Niittyjen uosittaiset hoitoäärät: Niittyjen hoitotapa hehtaaria Maiseaniitty B, niitto 1 kerta, jäte kerätään 0,29 Maiseaniitty C, niitto 2 kerta, jätettä ei kerätä 6,98 Maiseaniitty D, niitto 1 kerta, jätettä ei kerätä 11,49 Maiseaniitty E, käsityöaltaiset kohteet 0,19 Maiseaniitty hoidon ulkopuolella 2,45 Peltoalueilla iljellään iljaa tai aiseakaseja. Ojien arsille on jätetty riittäät iljeleättöät kasillisuusyöhykkeet suojaaaan esistöjä pintaesialunnoilta. Osa pelloista on älillä kesantona. 7

8 LUONNONHOITOSUUNNITELMA uosille METSIEN HOITO Metsien tila uonna 2008 Suunnittelualueen etsäaan yleisin kasupaikkaluokka on lehtoainen kangasetsä. Toiseksi eniten alueella on tuoretta kangasetsää. Lehtoja ja kuiahkoja kangasetsiä on yhtä runsaasti. Suunnittelualueen etsien ikärakenne painottuu sekä nuoriin että anhoihin ikäluokkiin. 38% puuston äärästä on ikäluokassa Myös aian nuoriassa ikäluokassa 1 20 on 15% puustosta. Lehtipuuetsien osuus näissä ikäluokissa on allitsea. Puulajeina näissä etsissä oat raudus- ja hieskoiu sekä yleisesti haapa, aahtera, raita ja pihlaja. Vanhiissa ikäluokissa, arsinkin ikäluokassa on äntyetsien osuus suuri. 8

9 LUONNONHOITOSUUNNITELMA uosille Metsien hoitotaoitteet Metsien hoitotoienpiteet keskitetään huonokuntoisipien ja tiheäkasuisipien etsäalueiden kunnostukseen. Metsäalueiden hoitotasoa nostetaan. Upeenkasaneita näkyiä aataan ja ulkoiluypäristön pusikkoisuutta aarretaan harennuksin ja raiauksin. Taoitteena on elinoiainen, kestää ja nykyistä puistoaisepi lähiirkistysetsä. Luonnon oniuotoisuus otetaan huoioon. Ylitiheitä etsäalueita hoidetaan harennushakkuin, jolloin niiden elinoiaisuus säilyy pidepään. Hakkuutoienpiteet tehdään ulkoilijoiden turallisuus ja iihtyisyys huoioiden. Ulkoilureittien lähiypäristöjä aarretaan näkyien parantaiseksi pienpuuston hoidolla. Toienpiteistä tiedotetaan ajoissa ennen niiden toteutusta. Hakkuut Vuosina toteutettaat hakkuupinta-alat oat yhteensä 15,9 ha. Tää on 45% suunnittelualueen etsäalueiden pinta-alasta (35 ha). Hakkuupinta-alasta on harennushakkuita 9,86 ha (62%), ensiharennuksia 1,59 ha (10%), uudistushakkuita iljellen eli pienialaisia aukkohakkuita 0,6 ha (4%) ja aiseahakkuita (poiintahakkuu, erikoishakkuu) 3,96 ha (25%). Hakkuuäärä etsäaalla on suunnittelujakson aikana Tää on 30% etsien kasusta ( ). 9

10 LUONNONHOITOSUUNNITELMA uosille Metsien kehitysluokkajakaua eli etsien ikäluokkaa kuaaa jakaua uoden 2008 alussa painottuu jonkin erran arttuneisiin ja uudistuskypsiin eli ikääntyneisiin etsiin. Varttuneita taiikoita on yös kohtalaisen runsaasti. Jakaua on ulkoilu- ja irkistysetsille lähes taoitteellinen arttuneiden ja uudistuskypsien etsien osalta. Nuorien etsien osuus on hiean liian alhainen. Metsien hoidon taoitteena on, että alueella on tuleaisuudessa elinoiaisia ja kestäiä arttuneita ja ikääntyneitä (uudistuskypsiä) etsiä sopiassa suhteessa nuoriin etsiin ja taiikoihin nähden. Tää tarkoittaa anhipien ja huonokuntoisipien etsien uudistaista tään suunnittelujakson ja tuleien suunnittelujaksojen aikana. Tällä suunnitelakaudella tehtäien hakkuiden jälkeen toteutua kehitysluokkaennuste osoittaa, että etsien ikärakenne tulee tasapainottuaan aiheittain taiikoiden äärän lisääntyessä. Nuorien etsien luokan ähäisyys ennusteessa johtuu siitä, että uudistushakkuiden äärä on ollut iie uosikyenien aikana pieni. Tää ei kuitenkaan aaranna etsien tuleaa kehitystä, koska etsiä tullaan uudistaaan luonnonhoidon linjauksen taoitteiden ukaisesti yös seuraailla suunnitelajaksoilla. 10

11 LUONNONHOITOSUUNNITELMA uosille Muut etsien hoitotoienpiteet Uusia etsiä istutetaan yhteensä 1,5 hehtaarin alueelle. Täydennysistutusta tehdään 0,6 hehtaarin alueelle, taiikoiden heinäntorjuntaa tehdään 1,2 hehtaarilla ja taiikonhoitoa 1,4 hehtaarilla. Pienpuuston hoitoa eli etsien alikasoksena olean esakon raiausta ulkoilureittien arsilta ja keskeisiltä oleskelualueilta tehdään yhteensä 28,59 hehtaarin alueella. Metsäalueiden keskiosiin jätetään tiheäpi pensaskerros ja pienpuusto luonnon oniuotoisuutta turaaaan. Metsäalueilla on paikoin tiheä aastoon kulunut polkuerkosto. Näillä alueilla kuluneisuutta korjataan leittäällä käytetyiille aastopoluille etsänhoitotöissä syntynyttä hakkuutähdehaketta. Myös uihin kuluneipiin kohtiin leitetään haketta. Kallio- tai suoalueille ei haketta kuitenkaan leitetä. Toienpiteet suunnitelakaudella hehtaaria Ensiharennushakkuu 1,61 Harennushakkuu 10 Uudistainen iljeleällä 0,47 Maiseanhoito (poiinta- ja erikoishakkuu) 3,84 Kuusen istutus 0,34 Rauduskoiun istutus 0,29 Taen istutus 0,4 Vaahteran istutus 0,49 Taiikon täydennysistutus 0,6 Taiikonhoito 1,36 Mekaaninen heinäntorjunta 1,18 Pienpuuston hoito 28,59 11

12 7. SUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN PUKINMÄKI, TAPANILA, TAPANINVAINIO, YLÄ-MALMI LUONNONHOITOSUUNNITELMA uosille Luonnonhoitosuunnitela on luonnonhoidon linjausten ukainen. Sen taoitteet on hyäksytty iheraluesuunnitelassa ohjeellisena noudatettaiksi ja se oidaan toteuttaa suunnitelakauden aikana toteutusohjelan ukaisesti. Hakkuut ja etsänhoitotyöt aloitetaan jo uoden 2008 aikana. Luonnonhoidon toteutus tehdään suunnitelan ja työohjeiden ukaisesti. Toteutuksessa käytetään kaikkia käytettäissä oleia tekniikoita luonnonhoidon linjausten ukaan. Puunkorjuu tehdään joko etsurityönä tai koneellisesti. Metsäkuljetus tehdään koneellisesti. Hakkuutähteet kerätään pois haketettaaksi keskeisiistä lähiirkistysalueen etsistä. Osa hakkuutähteistä oidaan jättää etsiin, ikäli niistä ei ole haittaa ulkoilulle. Hakkutyöt tehdään ajankohtana, jolloin ei synny aastoaurioita. Laajeat hakkuut soitetaan yös linnuston pesiäajan ulkopuolelle. Linnuston pesiinen otetaan huoioon yös aiseaniittyjen niitossa. Luonnonhoitotoienpiteet sekä hakkuut, raiaukset että niittotyöt tehdään siten, että niistä ei aiheudu kohtuutonta haittaa ulkoilulle. Luonnonhoitosuunnitelaan oi tutustua rakennusiraston asiakaspalelussa ja internetsiuilla Luonnonhoitotoienpiteistä tiedotetaan asukkaita työaiden toteutuksen yhteydessä aastotiedottein. Asukkailla on ahdollisuus kysyä lisätietoja toienpiteistä työnjohtajalta ja suunnittelijalta. 12

13 LUONNONHOITOSUUNNITELMA uosille KUVIOITTAISET TOIMENPITEET Kunta: 91 HELSINKI Suunnittelualue: 154 Helsingin kaup. Lohko: 12 a: Oistaja: Ylä-Malin AS HELSINGIN KAUPUNGINKANSLIA Metsikkökuiot: 1 Pinta-ala: 0.18 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: Moniuotoisuus: A3 Käyttö- ja suojaiheralue. A3 -hoitoluokassa hoidettaalla puistoalueella on niittyäisiä osia. Kuiolla on. angeroa, lehuksia ja aahteroita. 2 Pinta-ala: 0.26 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Rauduskoiu Haraaleppä Haapa Raita Rauduskoiu Pihlaja Haapa Rauduskoiu Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus Pienpuuston hoito Heti 3/ha C3 Suojaetsä. Siirtolohkare. Vaahteroita. Tienreunan suojaetsä on puustoltaan sekalainen ja harahko. Kuiolla on kasatuskelpoinen alikasos, jossa on runsaasti aahteraa. Tonttien rajalla on kuusiaita. Kuiolla on roua ja runsaasti puutarhajätettä. Itäosassa on suuri siirtolohkare, joka on piilossa katseilta. Itäpäässä on anha kiijalka. Kuiolla tehdään harennushakkuu, jossa poistetaan 33% puuston pohjapinta-alasta. Siirtolohkareen kohdalta näkyää oisi aata tielle päin, niin kulkijat pääsisiät ihasteleaan lohkaretta. Eli pienpuustoa raiataan tältä kohdin. 13

14 LUONNONHOITOSUUNNITELMA uosille Pinta-ala: 0.16 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: E Erityisalue. Kuio on aoin sorapintainen kenttä. 4 Pinta-ala: 0.72 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Haapa 2/ha Lp c Kuusi Rauduskoiu Haapa Raita Haraaleppä Rauduskoiu Pihlaja Vaahtera Tuoi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus Pienpuuston hoito /ha C3 Suojaetsä. Vaahteroita. Suojayöhykeetsän puusto on aihteleaa kooltaan ja tiheydeltään. Paikoin se on aukkoinen. Itäosassa on kuusiaita. Kuiolla on punaherukkaa, kasatuskelpoisia nuoria aahteroita ja puutarhajätettä, hiean roua. Kuio kuuluu alueeseen, jolle ollaan suunnitteleassa täydennysrakentaista. Tästä syystä sillä ei tehdä itään hoitotoienpiteitä. 5 Pinta-ala: 0.67 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: 2/ha Lp c Rauduskoiu Haraaleppä Rauduskoiu Haraaleppä Kuusi /ha Puoliaoin entinen peltoaa-alue on kasaassa upeen. Alueelle ollaan kaaoittaassa pientaloaltaista asuista. Tästä syystä kuiolla ei tehdä itään hoitotoienpiteitä. 14

15 LUONNONHOITOSUUNNITELMA uosille Pinta-ala: 0.64 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: B3 Maiseaniitty ja laidunalue. Maiseaniitty. Alueelle ollaan kaaoittaassa pientaloaltaista asuista. Niityn niittäistä ja ulkoilutien ja kadun älisten luiskien niittoa jatketaan siihen asti kunnes alue rakennetaan. 7 Pinta-ala: 0.29 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: B3 Maiseaniitty ja laidunalue. Maiseaniittyä niitetään kerran kesässä. Niittojäte poistetaan. 8 Pinta-ala: 0.51 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Hieskoiu 2/ha Lp c Rauduskoiu Hieskoiu Raita Hieskoiu Raita Rauduskoiu Raita Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Ensiharennus Heti 2008 Pienpuuston hoito Heti 3/ha C1 Lähietsä. Nuoressa lehtipuusekaetsässä on rauduskoiua, hieskoiua ja raitaa. Kuiolla tehdään kiireellinen ensiharennus koiua suosien (poistua on 33% puuston pohjapinta-alasta). 9 Pinta-ala: 0.04 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Rauduskoiu Raita Rauduskoiu Vaahtera /ha C1 Lähietsä. Vaahteroita. Pienialainen kuio on käelytien reunalla. Siinä on runsaasti nuoria aahterantaiia. Kuiolla on uuntaja. Kuiolla ei tehdä hoitotoienpiteitä suunnittelujaksolla. 15

16 LUONNONHOITOSUUNNITELMA uosille Pinta-ala: 0.14 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: C3 Suojaetsä. Niittyalueella on oenapuista ja uutaia haapoja sekä rauduskoiuja. Alueen annetaan kasaa upeen suojayöhykepuustoksi. Kuiolla ei tehdä itään hoitotoienpiteitä. Tapanilankaaren arrelle ollaan kaaoittaassa lisärakentaista. 11 Pinta-ala: 0.29 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty Lp 2/ha c 3/ha Mänty Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Ensiharennus C3 Suojaetsä. Nuori istutusännikkö on suojayöhykeetsää. Kuiolla tehdään ensiharennus, jossa poistetaan 33% puuston pohjapinta-alasta. 12 Pinta-ala: 0.73 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: C3 Suojaetsä. Maiseaniittyä niitetään kaksi kertaa kesässä. Niittojätettä ei korjata. 13 Pinta-ala: 0.30 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Haapa 2/ha Lp c Haapa Raita Haapa Rauduskoiu Pihlaja Haapa Tuoi Vaahtera Kuusi /ha Vaahteroita. Varttuneelle lehtisekaetsäkuiolle ollaan kaaoittaassa pientaloaltaista asuista. Tästä syystä kuiolla ei tehdä hoitotoienpiteitä. 16

17 LUONNONHOITOSUUNNITELMA uosille Pinta-ala: 0.56 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c Kuusi Hieskoiu Vaahtera Kuusi Vaahtera Tuoi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Maiseanhoito Heti 2008 Pienpuuston hoito Heti 3/ha C3 Suojaetsä. Tuore lehto. Vaahteroita. Terttuselja. Joen ja tonttien älissä olea rantapuusto on kuusialtaista sekaetsää. Osa kuiosta on anhaa kuusiaitaa, joka on huonossa kunnossa. Kuusiaita poistetaan yhdellä kertaa erikoishakkuulla. Vain kaikkein elinoiaisiat kuusiryhät jätetään aian kuion eteläosassa. Lehtipuut jätetään kuiolle. Ulkoilureitin ja rannan älisen yöhykkeen näkyät pidetään aoiena säännöllisin raiauksin 3 uoden älein. 15 Pinta-ala: 0.32 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Vaahtera 2/ha Lp c Vaahtera Raita Vaahtera Vaahtera Tuoi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Pienpuuston hoito /ha C3 Suojaetsä. Tuore lehto. Vaahteroita. Eri-ikäisrakenteinen aahterasekaetsä on suojayöhykeetsää. Puuston tiheys aihtelee. Tiheiissä kohdissa tehdään harennushakkuu, jossa poistetaan 25% puuston pohjapinta-alasta. Ulkoilureitin arressa tehdään pienpuuston hoito. 17

18 LUONNONHOITOSUUNNITELMA uosille Pinta-ala: 0.27 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Kuusen istutus Heti C3 Suojaetsä. Aoiesta niittyäisestä alueesta tehdään suojayöhykeetsä. Kuiolle istutetaan kuusentaiikko. 17 Pinta-ala: 0.24 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: 2/ha Lp c Kuusi Hieskoiu Vaahtera Kuusi Vaahtera Tuoi /ha B3 Maiseaniitty ja laidunalue. Johtokadun alla olea niittyäinen alue pidetään atalakasuisena 5 uoden älein tehtäillä raiauksilla. 18 Pinta-ala: 0.49 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: B3 Maiseaniitty ja laidunalue. Maiseaniitty on kasaassa upeen. Sillä on joitakin koiuja, haapoja, raitoja ja aahteroita. Niityn kautta irtaa arokas pienesikohde Tapaninkylän puro. Puronarsi on kasillisuudeltaan arokasta, koska sillä kasaa alueellisesti uhanalainen laji ojatädyke (LTJ 73/92). Alueella ei ole ulkoilukäyttöä. Aluetta pidetään aoiena raiaaalla kasaa esakko kuiolta iiden uoden älein hoitoluokassa B4. 18

19 LUONNONHOITOSUUNNITELMA uosille Pinta-ala: 0.25 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Rauduskoiu Haapa Rauduskoiu Raita Haapa Rauduskoiu Haapa Pihlaja Tuoi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus Pienpuuston hoito /ha C3 Suojaetsä. Suojayöhykeetsä on puustoltaan ja tiheydeltään aihtelea rauduskoiualtaista lehtisekaetsää. Alue on linnustollisesti arokas kohde (LTJ 202/99). Kuiolla tehdään harennushakkuu, jossa poistetaan 33% puuston pohjapinta-alasta. 20 Pinta-ala: 3.87 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Pienpuuston hoito Heti 2008 C3 Suojaetsä. Tapaninkyläntien reunassa olea niitty on entistä peltoa. Se on alkanut kasaa upeen pajua ja uuta lehtipuustoa. Niityn halki kulkee arokas pienesikohde Tapaninkylänpuro. Niittyalue pensaikkoineen on linnustollisesti arokas kohde (LTJ 202/99). Ulkoilureitin arrella on n. 5-etristä istutettua koiuntaiikkoa. Tätä istutettua taiikkoa hoidetaan ulkoilureitin lähiypäristönä harentaen. Muu osa kuiosta saa kasaa upeen suojayöhykeetsäksi. Kuiolla on useassa kohtaa puutarhajätettä. Alueelle ollaan kaaoittaassa pientaloaltaista asuista. 21 Pinta-ala: 0.19 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: B3 Maiseaniitty ja laidunalue. Hiidenkienpuistoon on perustettu aiseaniitty. Niitty niitetään kerran kesässä. Niitto tehdään siialeikkurilla. Niittojäte korjataan. 19

20 LUONNONHOITOSUUNNITELMA uosille Pinta-ala: 0.98 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: A3 Käyttö- ja suojaiheralue. Tonttien ja puiston älisellä yöhykkeellä on pensasistutuksia. Kuiota hoidetaan A3 -hoitoluokassa. 23 Pinta-ala: 0.25 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Muu haupuu Muu lehtipuu /ha A3 Käyttö- ja suojaiheralue. Pensasistutuksia hoidetaan hoitoluokassa A3. Tiheä istutettu äntyriistä tulee harentaa. 24 Pinta-ala: 0.28 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Rauduskoiu Pihlaja /ha C1 Lähietsä. Kallioalue sijaitsee äen keskellä. Kallio on aoin ja siinä on yksi kuollut änty, joka oidaan jättää keloksi. 20

21 LUONNONHOITOSUUNNITELMA uosille Pinta-ala: 2.73 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Rauduskoiu Haapa Mänty Pihlaja Raita Rauduskoiu Vaahtera Kuusi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Maiseanhoito Heti Pienpuuston hoito Heti /ha C1 Lähietsä. Vaahteroita. Hiidenkienpuiston itäreuna on etsäistä kallioäkeä. Kuiolla kasaa anhoja äntyjä ja pohjoisosassa yös tiheästi haapaa. Osa näistä puista on huonokuntoisia liiallisen tiheyden takia. Kuiolla on yös uutaia yksittäisiä kuusia. Kuioon pohjoisosan huonokuntoiset ja liian tiheässä kasaat ännyt ja haaat sekä kuuset poistetaan poiintahakkuulla (erikoishakkuu) kiireellisenä toienpiteenä. Muuten äkialueen ännikkö on hyäkuntoista, eikä siinä ole hakkuutaretta. Pihlaja on paikoin tiheäkasuisena aleassa latuskerroksessa. Ulkoilureittien reunoilla tehdään pienpuuston hoito, jossa aarretaan näkyiä etsän sisällä. Pintakasillisuus on selästi kulunutta. 26 Pinta-ala: 0.40 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Rauduskoiu Raita Vaahtera Pihlaja Pihlaja Rauduskoiu Mänty Kuusi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Pienpuuston hoito Heti /ha C1 Lähietsä. Vaahteroita. Terttuselja. Veljestenpuiston on ylispuutaiikko, jossa on uutaia äntyjä ja 21

22 LUONNONHOITOSUUNNITELMA uosille rauduskoiuja. Rauduskoiutaiikko on esakoitunut. Kuiolla tehdään kiireellinen pienpuustonhoito, jossa rauduskoiun taiet otetaan esiin ryhittäisellä raiauksella. Ulkoilureittien arsien tilaa aarretaan raiauksin. 27 Pinta-ala: 0.12 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Hieskoiu 2/ha Lp c Kuusi Hieskoiu Haapa Raita Pihlaja Tuoi Kuusi Pihlaja Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Maiseanhoito Heti Pienpuuston hoito /ha C1 Lähietsä. Vaahteroita. Pienialaisessa etsikössä on uutaa yksittäinen anha kuusi ja lehtipuustoa. Pienpuusto on tiheää. Yleästä latuskerroksesta poistetaan huonokuntoiset anhat kuuset. Saalla tehdään pienpuuston hoito. 28 Pinta-ala: 0.10 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c Mänty Kuusi Rauduskoiu Vaahtera Pihlaja /ha C1 Lähietsä. Leikkipaikalla olea puusto on anhoja kuusia ja rauduskoiuja sekä nuorepaa aahteraa. Kuuset oat huonossa kunnossa ja ne poistetaan. Pintakasillisuus ja aaperä puiden alla on erittäin kulunutta. annetta parantaisi esierkiksi hiekan leitys leikkipaikan alueelle. 22

23 LUONNONHOITOSUUNNITELMA uosille Pinta-ala: 0.20 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Rauduskoiu Raita Vaahtera Rauduskoiu Haapa Haapa Vaahtera Rauduskoiu Raita Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Pienpuuston hoito /ha C1 Lähietsä. Vaahteroita. Pienialainen etsikkö on puustoltaan haraa ja aukkoista. Paikoin pienpuuston on liian tiheäkasuista ja sitä hoidetaan ryhittäisin raiauksin suunnittelujakson jälkipuoliskolla. Kuiolla ei ole juurikaan ulkoilukäyttöä ja sen oisi uuttaa asuinrakentaistontiksi. 30 Pinta-ala: 0.17 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Haapa 2/ha Lp c Haapa Mänty Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus Heti 3/ha C1 Lähietsä. Hiidenkien puiston länsireunassa on tiheä arttunut haapaäntyetsikkö. Puustoryhä harennetaan (33% pois) kiireellisenä toienpiteenä. 31 Pinta-ala: 0.20 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Rauduskoiu Haapa Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Ensiharennus /ha 23

24 LUONNONHOITOSUUNNITELMA uosille C1 Lähietsä. Käytään reunassa on kapea nuori ännikkökaistale, jonka joukossa on koiuja ja haapoja sekä hiean aahteroita. Kuiolla tehdään ensiharennus, jossa poistua on 33% puuston pohjapinta-alasta. 32 Pinta-ala: 3.90 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: B3 Maiseaniitty ja laidunalue. Metsälehuksia. Vaahteroita. Maiseaniitty on aointa ja siinä on joitakin puita ja puuryhiä. Uiarannan parkkipaikan siussa on uutaa lehus. Joenrantaalue on linnustollisesti arokasta (LTJ200/99). Niittyaluetta hoidetaan kerta kesässä. Niittojäte jätetään korjaaatta. 33 Pinta-ala: 1.38 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: B3 Maiseaniitty ja laidunalue. Kenttää ypäröiää aiseaniittyä hoidetaan niittäen kerta kesässä. Niittojätettä ei korjata. 34 Pinta-ala: 0.51 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: C1 Lähietsä. Maiseaniityn annetaan kasaa upeen. Kuio uuttuu lähietsäksi. 35 Pinta-ala: 0.08 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Haapa 2/ha Lp c Haapa Haapa Pihlaja Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus Heti 2008 Pienpuuston hoito Heti 3/ha C1 Lähietsä. Vaahteroita. Varttunut haaikko hoidetaan lähietsänä. Kuion puusto harennetaan poistaalla 33% puuston pohjapinta-alasta. 24

25 LUONNONHOITOSUUNNITELMA uosille Pinta-ala: 0.26 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Haapa 2/ha Lp c Haapa Tuoi Pihlaja Haapa Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus Pienpuuston hoito /ha C1 Lähietsä. Tuore lehto. Niittyalueen keskellä on tiheä arttunut haapaetsikkö. Aleassa latuskerroksessa on tiheäkasuista pihlajaa ja haapaa. Kuiolla tehdään harennushakkuu, jossa poistetaan 33% puuston pohjapinta-alasta. 37 Pinta-ala: 1.41 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Vaahtera 2/ha Lp c Mänty Muu haupuu Vaahtera Haapa Vaahtera Metsälehus Vaahtera Tuoi Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus Heti /ha C1 Lähietsä. Tuore lehto. Metsälehuksia. Vaahteroita. Kapteenskanäki on aahteraaltainen sekaetsä. Kasupaikka on tuore lehto. Metsässä on kuollutta aa- ja pystylahopuuta. Osa isoista aahteroista on lahonnut ontoiksi. Kuiolla on erkkejä anhasta asutuksesta, useita kiijalkoja. Vanha lehtikuusikuja on äen itäosassa. Metsä on paikoin aonainen, paikoin hyin tiheä Kuiolla on kulttuurikasillisuutta ja puutarhajätettä. Maanpinta on kulunutta. Tiheipiä etsän kohtia harennetaan poistaalla 40% puuston pohjapinta-alasta. Myös anhipia ja huonokuntoisipia yleän latuskerroksen puita poistetaan. Huonokuntoiset douglaskuuset ja peuceänty poistetaan. Taoitteena on puistoainen, äljä lehtisekaetsä. Kuiolle ei jätetä lahopuuta. Pääulkoilureitit tulisi kun- 25

26 LUONNONHOITOSUUNNITELMA uosille nostaa kiituhkapintaisiksi käytäiksi. Metsäalueen reunaan oisi asentaa syäkeräysastian. 38 Pinta-ala: 0.12 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: B3 Maiseaniitty ja laidunalue. Kapteenskanäen reuna on aiseaniittyä, jota niitetään kerran kesässä. Niittojätettä ei korjata. 39 Pinta-ala: 0.17 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Vaahtera 2/ha Lp c Vaahtera Raita Vaahtera Tuoi Rauduskoiu Kuusi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus Heti /ha C1 Lähietsä. Vaahteroita. Vaahtera-raita sekaetsä on entistä pihapiiriä. Puusto on aukkoinen. Puustoryhiä harennetaan 33% puuston pohjapinta-alasta. 40 Pinta-ala: 0.41 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: C3 Suojaetsä. Maiseaniitty on kasaassa upeen. Suureksi osaksi se on ielä aoin ja niittyäinen. Puustossa kasaa koiuja, haapoja ja pajuja sekä pajupusikkoa. Kuio saa kasaa upeen eikä sillä tehdä puustonhoitotoienpiteitä suunnittelujakson aikana. Ulkoilureitin reunat niitetään. 41 Pinta-ala: 0.12 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: Vaahtera 2/ha Lp c Rauduskoiu Vaahtera Vaahtera Vaahtera /ha C1 Lähietsä. Vaahteroita. 26

27 LUONNONHOITOSUUNNITELMA uosille Pienialainen etsikkö on käytännössä talojen pihapiiriä. Puusto on eri-ikäisrakenteista, aahteraa ja kookkaita rauduskoiuja. Huonokuntoiset anhat puut tarkistetaan jaksolla ja huonot poistetaan. Alueen oisi uuttaa tonttiaaksi sen ähäisen ulkoilukäytön takia. 42 Pinta-ala: 0.11 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: B3 Maiseaniitty ja laidunalue. Aointa aiseaniittyä niitetään kerran kesässä. Niittojäte korjataan. 43 Pinta-ala: 0.60 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: B3 Maiseaniitty ja laidunalue. Uiarannan ja kanoottiuokraaon lähellä oleaa käyttöniittyä (hoitoluokka B2) niitetään kerta kesässä ja niittojäte kerätään. 44 Pinta-ala: 0.02 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: C1 Lähietsä. Kuiolla on uutaa tuoi. Ei toienpidetaretta suunnittelujaksolla. 45 Pinta-ala: 0.21 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: C5 Aroetsä. Tapaninainionpuro on arokas pienesikohde. Se on elko aonainen, utta kasaassa upeen pajupusikkoa, joitakin pihlajia, koiuja, äntyjä, aahteroita ja tuoia. Kuion annetaan kasaa upeen luonnon oniuotoisuuskohteena hoitoluokassa C5. Kuiolla ei tehdä hoitotoienpiteitä. 46 Pinta-ala: 0.09 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Pienpuuston hoito C5 Aroetsä. Vaahteroita. Tapaninainionpuro on arokas pienesikohde. Se on elko aonainen, utta kasaassa upeen pihlajia, koiuja ja aahteroita. Kuion annetaan kasaa upeen luonnon Moniuotoisuuskohteena hoitoluokassa C5. Kuiolla ei ole toienpidetaretta. 27

28 LUONNONHOITOSUUNNITELMA uosille Pinta-ala: 0.52 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Haapa 2/ha Lp c Haapa Vaahtera Pihlaja Vaahtera Vaahtera Haapa Kuusi Pihlaja Raita Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus Pienpuuston hoito /ha C1 Lähietsä. Tuore lehto. Vaahteroita. Jerupuisto on haapaaltaista sekaetsää. Seassa on yös paljon aahteraa. Puustossa tehdään kiireellinen harennushakkuu. Hakkuupoistua on 33% puuston pohjapinta-alasta. Saalla tehdään yös pienpuuston hoito koko kuion alueella. Taoitteena on nykyistä puistoaisepi ja äljepi lähiirkistysetsä. Kuion keskellä on betonista rakennettu istuskelupaikka, joka roskaantuu herkästi. Alueen siiousta tulee tehostaa. 48 Pinta-ala: 0.09 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Pienpuuston hoito Heti 2008 Piha-alueeseen rajautuu anha illiintynyt puutarha. Kuion puustona on erikokoisia aahteroita, tuoia, pajuja ja oenapuita. Pensaskasillisuus on runsasta. Kuiolla tehdään pienpuuston hoito. 49 Pinta-ala: 0.10 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: B3 Maiseaniitty ja laidunalue. Maiseaniitty on puoliaoin. Siinä on joitakin nuoria koiuja, haapoja ja raitoja sekä pajupusikkoa. Niittyalueen hoitoa tehostetaan ensin tekeällä esakoiden raiaus sitten niittäällä sitä säännöllisesti kaksi kertaa kesässä. Polku kunnostetaan kiituhkalla. 28

29 LUONNONHOITOSUUNNITELMA uosille Pinta-ala: 0.11 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Hieskoiu 2/ha Lp c Hieskoiu Haapa Haraaleppä Vaahtera Tuoi Pihlaja Raita Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Pienpuuston hoito Heti /ha C1 Lähietsä. Vaahteroita. Hieskoiualtainen lehtipuusekaetsä on alikasokseltaan tiheää. Kuiolla tehdään pienpuuston hoito aahteraa suosien. Pari huonokuntoista hieskoiua poistetaan yös yleästä latuskerroksesta. 51 Pinta-ala: 0.14 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: C3 Suojaetsä. Upeen kasaa puoliaoin joutoaakuio saa etsittyä. 52 Pinta-ala: 0.46 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Vaahtera 2/ha Lp c Rauduskoiu Haapa Vaahtera Raita Pihlaja Vaahtera Rauduskoiu Vaahtera Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus Pienpuuston hoito Heti /ha C1 Lähietsä. Vaahteroita. Lehtisekaetsä on arttunutta ja sen tiheys aihtelee. Metsäalue on runsaassa käytössä ja kulunutta. Kuiolla tehdään harennushakkuu aahteraa suosien. jossa poistetaan 33% puuston pohjapintaalasta. Taoitteena on nykyistä puistoaisepi alue. 29

30 LUONNONHOITOSUUNNITELMA uosille Pinta-ala: 0.41 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: B3 Maiseaniitty ja laidunalue. Pitkä ja kapea rantakaistale on paikoin puustoinen kasaen teraleppiä, koiuja, pajuja, aahteroita, haapoja ja tuoia. Kuiolla on paikoin puutarhajätettä. Näkyät puustoryhien loasta pidetään aoiena säännöllisesti raiaten kaupungin oistaalla rantaosuudella. Ulkoilureitin reunat niitetään säännöllisesti aiseaniittynä. 54 Pinta-ala: 0.78 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Vaahtera 2/ha Lp c Mänty Rauduskoiu Vaahtera Raita Vaahtera Vaahtera Pihlaja Raita Tuoi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Pienpuuston hoito Heti /ha C1 Lähietsä. Vaahteroita. Sekaetsä on eri-ikäisrakenteinen ja aukkoinen. Puustossa allitsee arttunut aahtera. Alikasos on paikoin tiheää esakkoa. Kuiolla tehdään pienpuuston hoito tiheiissä alikasosryhissä. Kuion kautta kulkeat polut kunnostetaan kiituhkapintaisiksi. Ulkoilureitin reunaan on tuotu hiekoitushiekkakasoja kuion pohjoisosassa. Nää tulee poistaa etsästä. 55 Pinta-ala: 0.14 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: A3 Käyttö- ja suojaiheralue. Ulkoilureitin reuna on niittyäistä kasillisuutta, jossa on uutaia kiisiä eistoksia istuiina. Alueen reunassa oleat aahteraryhät harennetaan. 30

31 LUONNONHOITOSUUNNITELMA uosille Pinta-ala: 0.30 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Rauduskoiu Pihlaja Tuoi Rauduskoiu Rauduskoiu Raita Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus Pienpuuston hoito /ha C1 Lähietsä. Vaahteroita. Ojan reunassa kasaa arttunut rauduskoiikko. Puuston on aukkoinen ja paikoin tiheä. Tiheitä kohtia harennetaan keyesti poistaalla 25% puuston pohjapinta-alasta. 57 Pinta-ala: 0.40 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c Mänty Kuusi Rauduskoiu Vaahtera Pihlaja Pihlaja Tuoi Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Uudistainen iljeleällä Heti 2008 Taen istutus Heti Vaahteran istutus Heti Pienpuuston hoito Heti 3/ha C1 Lähietsä. Vaahteroita. Vanha ja järeä kuusikko on huonokuntoista. Rinteessä kasaa yös uutaia anhoja äntyjä. Maanpinta on erittäin kulunutta. Kuiolla tehdään uudistushakkuu aukkohakkuuna, jossa poistetaan kaikki kuuset. Kuiolla kasaan ukurakuusen kunto tarkistetaan. Jos se on riittään hyä, se jätetään säästöpuuksi. Jos puulla on kaatuisriski, se poistetaan. Kaikki hyät anhat ännyt jätetään säästöpuiksi. Aukkoon istutetaan taea ja aahteraa. Noin kolasosassa kuiota on jo luontaista aahteran taiiainesta, josta kehitetään uutta puustoa. Taiikon kasuun lähdön aristainen 31

32 LUONNONHOITOSUUNNITELMA uosille on tärkeää, sillä aluetta käytetään runsaasti ulkoiluun ja taiikko on aarassa aurioitua. Taoitteena on äljä puistoetsä (hoitoluokka C1.1). 58 Pinta-ala: 0.40 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Haapa 2/ha Lp c Vaahtera Pihlaja Tuoi Haapa Haraaleppä Kuusi Raita Tuoi Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Pienpuuston hoito Heti /ha C1 Lähietsä. Tuore lehto. Vaahteroita. Pähkinäpensas. Haapaaltainen, äljäpuustoinen tuore lehto sijaitsee sairaalatontin reunassa. Metsässä on runsaasti eri puulajeja,. istutettuja kuusia. Alepi latuskerros on tiheää. Kuiolla tehdään pienpuuston hoito ja kuusiryhien harennus. 59 Pinta-ala: 0.09 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Vaahteran istutus Heti Aoin alue on entistä pihaaata. Se on alkanut kasaa reunoiltaan upeen raitaa. Kuiolla tehdään raiaus ja sille istutetaan aahteraetsikkö. Kuion halki kulkea polku kunnostetaan kiituhkapintaiseksi. 60 Pinta-ala: 0.18 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: E Erityisalue. Hiekoitussiilo ja hiekkakenttä. Ulkoilureitti kulkee kuion halki. Siilo tulisi siirtää pois puistosta ja aiseoida kenttäalue. 32

33 LUONNONHOITOSUUNNITELMA uosille Pinta-ala: 0.39 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Rauduskoiu Vaahtera Pihlaja Pihlaja Vaahtera Tuoi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Pienpuuston hoito Heti /ha C1 Lähietsä. Vaahteroita. Vanha ännikkö on harapuustoinen. Sekapuustona on yös uutaia kookkaita rauduskoiuja, joiden kunto on heikentynyt. Kuiolla tehdään pienpuuston hoito koko kuion alueella. Saalla poistetaan huonokuntoiset anhat rauduskoiut. Aleassa latuskerroksessa kasaasta aahterasta kasatetaan rauduskoiujen tilalle uusi lehtipuusto. Mäntyjen alla kasaat aahterat poistetaan. Polku kunnostetaan kiituhkapintaiseksi. 62 Pinta-ala: 0.13 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Vaahtera 2/ha Lp c Vaahtera Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus Heti Pienpuuston hoito Heti 3/ha C1 Lähietsä. Vanhassa illiintyneessä puutarhassa on oenapuita, uutaia koiuja, aahteroita ja raitoja sekä koristepensaita. Kuiolla tehdään harennushakkuu, jossa otetaan oenapuut, aahterat ja koiut esiin. saalla tehdään pienpuuston hoito. 33

34 LUONNONHOITOSUUNNITELMA uosille Pinta-ala: 0.25 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Vaahtera 2/ha Lp c Vaahtera Vaahtera Raita Vaahtera Tuoi Pihlaja Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Pienpuuston hoito /ha C1 Lähietsä. Tuore lehto. Vaahteroita. Terttuselja. Vaahterasekaetsä on eri-ikäisrakenteinen. Ylispuustona oleat anheat aahterat oat ielä hyäkuntoisia. Kuiolla tehdään pienpuuston hoito koko kuion alueella. Polku kunnostetaan kiituhkapintaiseksi. 64 Pinta-ala: 1.35 Kasupaikka: Maatalousaa Pääpuulaji: E Erityisalue. Viljelypalsta-alue on hyässä kunnossa. 65 Pinta-ala: 1.83 Kasupaikka: Maatalousaa Pääpuulaji: B1 Maiseapelto. Maiseapelto 66 Pinta-ala: 0.52 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Kuusi Rauduskoiu Pihlaja Pihlaja Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Pienpuuston hoito Heti /ha C1 Lähietsä. 34

35 LUONNONHOITOSUUNNITELMA uosille Väljäpuustoiseen anhaan ännikköön on kasanut aahteraa ja uuta lehtipuustoa alpaan latuskerrokseen. Kuiolla tehdään pienpuuston hoito. Kaikki äntyjen latuksiin kasaat lehtipuut poistetaan. Alue on linnustollisesti arokas (LTJ 199/99). 67 Pinta-ala: 0.18 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Rauduskoiu Haapa Vaahtera Lehtikuusi Kuusi Pihlaja Rauduskoiu Haapa Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Taiikonhoito /ha C1 Lähietsä. Vaahteroita. Varttuneessa taiikossa on ylispuita. Rauduskoiutaiikossa on yös kuusta ja lehtikuusta sekä uutaa taen ja jalaan taii. Taiikko on paikoin aukkoinen tiheän adelapusikon takia. Alue on linnustollisesti arokas (LTJ 199/99). Kuiolla tehdään taiikonhoito. 68 Pinta-ala: 0.08 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c Kuusi Mänty Pihlaja Vaahtera Pihlaja Vaahtera Haapa Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus Heti 2008 Pienpuuston hoito Heti /ha C1 Lähietsä. Vaahteroita. Pienen aokallion ypärillä on eri-ikäisrakenteinen etsikkö, jossa on äntyjä, kuusia ja pihlajaa. Kuiolla tehdään pienpuuston hoito. Kuollut kuusi poistetaan. 35

36 LUONNONHOITOSUUNNITELMA uosille Pinta-ala: 0.76 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: B3 Maiseaniitty ja laidunalue. Maiseaniittyä hoidetaan kaksi kertaa kesässä niittäen. Niittojätettä ei kerätä. Niityn hoito taritsee alkukunnostuksen, jossa niityn pohjaa tasataan. Tällöin alueen koneellinen niitto onnistuu jatkossa. 70 Pinta-ala: 0.11 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: B3 Maiseaniitty ja laidunalue. Maiseaniittyä hoidetaan kerran kesässä niittäen. Niittojätettä ei korjata. 71 Pinta-ala: 0.52 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Haapa 2/ha Lp c Kuusi Rauduskoiu Haraaleppä Vaahtera Raita Haapa Vaahtera Pihlaja Tuoi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus Pienpuuston hoito /ha C1 Lähietsä. Vaahteroita. Puistoetsänä kehitettää etsäalue on arttunutta lehtipuusekaetsää. Pääpuulajina on haapa ja sekapuustona on eri-ikäistä aahteraa. Kuiolla tehdään harennushakkuu, jossa poistetaan 33% puuston pohjapinta-alasta. Saalla tehdään pienpuuston hoito. Taoitteena on nykyistä äljepi ja puistoainen etsä (hoitoluokka C1.1). 72 Pinta-ala: 6.98 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: B3 Maiseaniitty ja laidunalue. Maiseaniittyä niitetään kaksi kertaa kesässä. Niittojätettä ei kerätä. 36

37 LUONNONHOITOSUUNNITELMA uosille Pinta-ala: 0.65 Kasupaikka: Maatalousaa Pääpuulaji: B1 Maiseapelto. Maiseapellolla kasatetaan aiseakukkaa. 74 Pinta-ala: 0.59 Kasupaikka: Maatalousaa Pääpuulaji: 75 Pinta-ala: 0.48 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c Kuusi Haapa Rauduskoiu Vaahtera Pihlaja Pihlaja Rauduskoiu Raita Tuoi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus Heti 2008 Pienpuuston hoito Heti /ha C1 Lähietsä. Tuore lehto. Vaahteroita. Pähkinäpensas. Nuoressa kuusikossa on arttuneepaa tiheäkasuista haapaa, rauduskoiua ja pihlajaa joukossa. Kuion länsireunassa on tuoretta lehtoa, ja se on yös lehtipuualtaisepi. Kuiolla on useita pähkinäpensaita ja uutaia jalaia sekä kasatuskelpoisia aahteroita. Pensaskerroksessa on punaherukkaa. Kuiolla tehdään harennushakkuu, jossa suositaan kuusta. Jalaia, pähkinää ja aahteroita jätetään kuusikon sekapuustoksi. Poistua on 33% puuston pohjapinta-alasta. Ulkoilutien reunassa tehdään pienpuuston hoito. 76 Pinta-ala: 0.39 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Rauduskoiu Pihlaja Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Ensiharennus Heti 2008 Pienpuuston hoito Heti /ha 37

38 LUONNONHOITOSUUNNITELMA uosille C1 Lähietsä. Erittäin tiheässä nuoressa ännikössä tehdään ensiharennus (33% pois puuston pohjapinta-alasta). Alue on linnustollisesti arokas (LTJ 199/99). 77 Pinta-ala: 0.30 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Pihlaja /ha C1 Lähietsä. Aoiella kallioalueella ei tehdä hoitotoienpiteitä. 78 Pinta-ala: 0.06 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: C1 Lähietsä. Kadunarsipuustossa ei ole toienpidetaretta. 79 Pinta-ala: 0.82 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Rauduskoiu Haapa Pihlaja Vaahtera Pihlaja Haapa Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Pienpuuston hoito Heti /ha C1 Lähietsä. Vaahteroita. Pähkinäpensas. Kallion rinne on puustoltaan hara ja eri-ikäisrakenteinen, äntyjä ja pihlajaryhiä. Kuiolla on kasatuskelpoisia aahteroita. Itäosassa on pähkinäpensas ja puutarhajätettä. Alue on linnustollisesti arokas (LTJ 199/99). Rinteessä on linnoituskaiantoja. Kuiolla tehdään pienpuuston hoito ulkoilutien reunassa. 38

39 LUONNONHOITOSUUNNITELMA uosille Pinta-ala: 0.52 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Kuusi Kuusi Vaahtera Rauduskoiu Pihlaja Raita Pihlaja Tai Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Pienpuuston hoito Heti /ha C1 Lähietsä. Taia. Vaahteroita. Närepuiston kallion päällä on harahko järeä ännikkö, jonka alla tiheä pienpuusto. Kuion itäkula on kuusialtainen. Puuston kunto on ielä hyä. Pienpuuston on tiheää pihlajapensaikkoa. Kuiolla on kasatuskelpoisia aahteroita ja taia. Alue on linnustollisesti arokas (LTJ 199/99). Kalliolla on linnoituskaiantoja. Kuiolla tehdään pienpuuston hoito. 81 Pinta-ala: 1.39 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c 3/ha Haapa Pihlaja Vaahtera Kuusi Rauduskoiu Pihlaja Tuoi Haapa Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus Heti 2008 Pienpuuston hoito Heti 2008 C1 Lähietsä. Vaahteroita. Puustoltaan sekalaisen ja erittäin tiheän etsikön pääpuulajina on istutettu kuusi. Kuion pohjois- ja länsiosa on lehtipuualtaisepaa. Kuion keskiosassa on useita kuolleita kuusia. Kuiolla on kasatuskelpoisia aahteroita. Alue on linnustollisesti arokas (LTJ 199/99). Kuiolla tehdään kiireellinen harennushakkuu kuusta suo- 39

40 LUONNONHOITOSUUNNITELMA uosille sien. Saalla tehdään pienpuuston hoito. 82 Pinta-ala: 0.07 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c Kuusi Mänty Kuusi Pihlaja Pihlaja Tuoi Raita Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Uudistainen iljeleällä Heti 2008 Pienpuuston hoito Heti 2008 Kuusen istutus Heti /ha C1 Lähietsä. Vaahteroita. Mäen alarinteessä on anha ja järeä kuusikko. Kuiolla on yös pari äntyä. Kuusikon kunto on heikentynyt ja se uudistetaan eli kuuset poistetaan. Kapealle kuiolle syntyy luontaisesti uusi taiikko. 83 Pinta-ala: 0.34 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Rauduskoiu Pihlaja Mänty Kuusi Vaahtera Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Pienpuuston hoito Heti /ha C1 Lähietsä. Vaahteroita. Mäkialueilla on nuori ännikkö, jonka päällä on äntyjä ylispuina. Paikoin lehtipuusto on allitseapaa. Kuiolla on kasatuskelpoisia aahteroita. Pieni tuore paloalue on kuion eteläosassa. Kuiolla on pähkinäpensaita ja tuoipihlajia. Alue on linnustollisesti arokas (LTJ 199/99). Nuorepia äntyryhiä harennetaan. Toiipihlajaa poistetaan saalla. 40

ALA- MALMIN LUONNONHOITOSUUNNITELMA

ALA- MALMIN LUONNONHOITOSUUNNITELMA ALA- MALMIN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2019 He l s i ngi n ka upungi n r a k e nnus i r a s to Ka tu- ja pui s to- os a s to 2 00 9 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto

Lisätiedot

KÄPYLÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2019

KÄPYLÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2019 KÄPYLÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2019 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2009 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Käpylän luonnonhoitosuunnitela

Lisätiedot

MAUNULAN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2021

MAUNULAN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2021 MAUNULAN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2021 Helsingin kaupunki Rakennusirasto 2012 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Maunulan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille 2012-2021 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Liite 1. Mustavuoren maastokatselmuksen muistio

Liite 1. Mustavuoren maastokatselmuksen muistio Liite. Mustauoren aastokatseluksen uistio Aika Paikka Läsnä.. klo 9.. Siuruainen Antti Mikkola Jyri Metsäsuunnittelija Järjestöedustaja Koollekutsuja Mustauoren aastokäynnin uistio Luontojärjestöt ehdottiat

Lisätiedot

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille 2012-2021

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille 2012-2021 Teisko Aitolahden etsäsuunnitela uosille 2012-2021 Lohko 55 Terälahti Metsikkökuioittainen seloste Kaupunkikehitysryhä Kiinteistötoii PL 487 33101 Tapere kiinteistotoii@tapere.fi Kannen kua: Joanna Aalto

Lisätiedot

VARIKONNIEMEN PUUSTOINVENTOINTI 2011

VARIKONNIEMEN PUUSTOINVENTOINTI 2011 VARIKONNIEMEN PUUSTOINVENTOINTI 2011 Varikonnieen hoitotalkoot uonna 2006/ Häeenlinnan kaupunki Tforest 04.12.2013 METSIKKÖTULOSTE Kunta: 109 HÄMEENLINNA Suunnittelualue: 28 Aulanko Lohko: 5 a: Oistaja:

Lisätiedot

MUNKKINIEMEN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2020

MUNKKINIEMEN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2020 MUNKKINIEMEN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2020 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2011 Munkkinieen luonnonhoitosuunnitela uosille 2011 2020 1. SISÄLLYSLUETTELO 1. SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Lillhemt Luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma Liite 13: Kuvioluettelo

Lillhemt Luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma Liite 13: Kuvioluettelo Lillhemt Luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma 2014 2024 Liite 13: Kuioluettelo 05.12.2014 Siu 1 ESPOO / Alue 1 / Metsäsuunnitelma 34 / Lillhemt / Palsta 1 / Lohko 34 Kuio Kuioluettelo Kasupaikka ja kehitysluokka

Lisätiedot

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille 2012-2021

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille 2012-2021 Teisko Aitolahden etsäsuunnitela uosille 2012-2021 Lohko 51 Taulasalo Metsikkökuioittainen seloste Kaupunkikehitysryhä Kiinteistötoii PL 487 33101 Tapere kiinteistotoii@tapere.fi Kannen kua: Anne Tuoinen

Lisätiedot

Vesirattaanmäen hoito- ja käyttösuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/26

Vesirattaanmäen hoito- ja käyttösuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/26 Vesirattaanmäen hoito- ja käyttösuunnitelma 2015-2025 LIITE 13: Kuvioluettelo 23.3.2015 Sivu 1/26 101 0,70 Kuivahko kangas Taimikko yli 1,3 m Kataja Avoin alue ja näkymä (B4) Myös kelirikon aikana Rauduskoivu

Lisätiedot

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) 13.3.2015

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) 13.3.2015 Siu 20 (1) 13.3.2015 luettelo Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla 20 0,7 Metsämaa Lehtomainen

Lisätiedot

Kuvioluettelo. LAPPEENRANTA / Alue 358 / Metsäsuunnitelma 1 / MÄNNISTÖ / Lohko 2. 31 1,1 Kuivahko kangas. 2 2 1800 1 1,9 kangasmaa Rauduskoivu 6 2 4

Kuvioluettelo. LAPPEENRANTA / Alue 358 / Metsäsuunnitelma 1 / MÄNNISTÖ / Lohko 2. 31 1,1 Kuivahko kangas. 2 2 1800 1 1,9 kangasmaa Rauduskoivu 6 2 4 LAPPEENRANTA / Alue 358 / Metsäsuunnitelma 1 / MÄNNISTÖ / Lohko 2 Kuio Kuioluettelo Kasupaikka ja kehitysluokka Puustotiedot Toimenpiteet ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa,

Lisätiedot

TERVALAMMEN LUONNONHOITOSUUNNITELMA

TERVALAMMEN LUONNONHOITOSUUNNITELMA TERVALAMMEN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2007-2016 Helsingin kaupungin oistaat tilat Vihdin kunnassa: Hiiska 1:322 Teirlä 2:52 Eriksberg 3:403 Rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto 2007 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Miilukorven luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/18

Miilukorven luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/18 Miilukorven luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma 2015-2025 LIITE 13: Kuvioluettelo 23.3.2015 Sivu 1/18 126 0,69 Tuore kangas Uudistuskypsä metsikkö Mänty Ulkoilu- ja virkistysmetsä (C2) Vain kun maa on

Lisätiedot

Peruskuvioluettelo. Pituus m. Määrä/ha m 3 tai kpl. Kuusi 64 5,7 27 kpl 0. Mänty 64 6,0 220 kpl 0 0,1. keskiarvo 64 5,9 242 kpl 0

Peruskuvioluettelo. Pituus m. Määrä/ha m 3 tai kpl. Kuusi 64 5,7 27 kpl 0. Mänty 64 6,0 220 kpl 0 0,1. keskiarvo 64 5,9 242 kpl 0 Peruskuioluettelo Kuio 71 1,9 ha Inentoitu Joutoaa, äntyaltainen räe Kuusi 64 5,7 27 kpl 0 3 /ha Mänty 64 6,0 220 kpl 0 0,1 Yhteensä 6 3 keskiaro 64 5,9 242 kpl 0 ja /ha Kuio 72 2,3 ha kuiahko kangas,

Lisätiedot

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) 26.3.2015

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) 26.3.2015 Siu 20 (1) 26.3.2015 luettelo Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu lla 89 0,4 Metsämaa Tuore kangas,

Lisätiedot

OIVALAN METSÄNHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2023

OIVALAN METSÄNHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2023 OIVALAN METSÄNHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2023 Markus Holstein 2013 Oialan etsänhoitosuunnitela 2014 2023 1. SISÄLLYSLUETTELO 1. SISÄLLYSLUETTELO... 3 2. SUUNNITTELUMENETELMÄ... 4 3. OIVALAN LUONTOALUEET...

Lisätiedot

257 449 2 623 / 0 257 449 2 671 / 7 119 257 449 2 538 / 8 174 257 449 2 152 / 1

257 449 2 623 / 0 257 449 2 671 / 7 119 257 449 2 538 / 8 174 257 449 2 152 / 1 TAPIO ForestKIT 6.11.2015 257 449 2 538 / 9 99 500 m 88 87 100 85 80 76 77 78 79 138 257 449 2 118 / 0 141142 257 449 2 152 / 0 140 143 145 146 147 149 139144 150 148 257 449 2 671 / 8 153 151 257 449

Lisätiedot

SUUTARILA LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE

SUUTARILA LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2008 LUONNONHOITOSUUNNITELMA uosille 2008 2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. SUUNNITTELUALUE 4 3.

Lisätiedot

Liite 9 kohtaiset suunnitelmataulukot 1/3 kuvioiden perustiedot 1/10 1 0,0563 2 04 1 32 20 29 91 Omakotitalotonttien välinen lähimetsä. Komea vanha männikkö, alla kuusikko 2 0,0356 3 04 1 26 20 25 114

Lisätiedot

Ulkoilumetsien hoidossa käytettävien toimenpiteiden kuvaukset Keskuspuiston luonnonhoidon yleissuunnitelma

Ulkoilumetsien hoidossa käytettävien toimenpiteiden kuvaukset Keskuspuiston luonnonhoidon yleissuunnitelma Ulkoilumetsien hoidossa käytettävien toimenpiteiden kuvaukset Keskuspuiston luonnonhoidon yleissuunnitelma 1.10.2015 Helsingin kaupunki Rakennusvirasto Keskuspuiston ulkoilumetsiä hoidetaan luonnonmukaisesti

Lisätiedot

KONGINKANGAS. Lohko Kuvio Ala Kasvupaikka maalaji Kehitysluokka. 21 1 0,2 kangas, lehtomainen kangas hienoainesmoreeni 3

KONGINKANGAS. Lohko Kuvio Ala Kasvupaikka maalaji Kehitysluokka. 21 1 0,2 kangas, lehtomainen kangas hienoainesmoreeni 3 KONGINKANGAS Konginkankaan taajama koostuu kuvioista 1-3 ja 5-19. Alueen kaavamerkinnät ovat VL, VU, VP ja VK. Alueen kaikki kuviot ovat asutuksen välittömässä läheisyydessä. Hoitoluokitukseltaan kuviot

Lisätiedot

ROIHUVUOREN JA HERTTONIEMENRANNAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE

ROIHUVUOREN JA HERTTONIEMENRANNAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE ROIHUVUOREN JA HERTTONIEMENRANNAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2006 2015 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2008 Roihuuoren luonnonhoitosuunnitela uosille 2006 2015 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kauniaisten luonnonhoitosuunnitelma 2012-2021

Kauniaisten luonnonhoitosuunnitelma 2012-2021 Kauniaisten luonnonhoitosuunnitela 2012-2021 Sisällys 1 Suunnitela-alue 1.1 Suunnitelan periaatteet 2 Suunnitelan toteutus 2.1 Tiedottainen keväällä 2010 ja koenttipyyntö asukkaille 2.2 Maastoinventointi

Lisätiedot

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille Teisko Aitolahden etsäsuunnitela uosille 2012-2021 Lohko 57 Kaanaa Metsikkökuioittainen seloste Kaupunkikehitysryhä Kiinteistötoii PL 487 33101 Tapere kiinteistotoii@tapere.fi Kannen kua: Joanna Aalto

Lisätiedot

P U O T I L A N V A R T I O H A R J U N - F A L L P A K A N L U O N N O N H O I D O N T O T E U T U S S U U N N I T E L M A

P U O T I L A N V A R T I O H A R J U N - F A L L P A K A N L U O N N O N H O I D O N T O T E U T U S S U U N N I T E L M A P U O T I L A N V A R T I O H A R J U N - F A L L P A K A N L U O N N O N H O I D O N T O T E U T U S S U U N N I T E L M A V U O S I L L E 2 0 1 3 2022 H e l s i n g i n k a u p u n k i R a k e n n u

Lisätiedot

Mustavuoren luonnonhoitosuunnitelma

Mustavuoren luonnonhoitosuunnitelma Mustauoren luonnonhoitosuunnitela Hyäksytty 26.1.2016 Helsingin kaupungin rakennusirasto 20.1.2016 Kua aseoidaan asiakirjan oikeaan reunaan tekstin tasossa. Jos kua ulottuu koko asiakirjan asen arginaali

Lisätiedot

TAPION. Yhteenveto metsänhoitotöistä. Liite PatuL 2/25.3.2015. Kiireelliset metsänhoityöt. Metsänhoitotyöt vuosina 2016-2019

TAPION. Yhteenveto metsänhoitotöistä. Liite PatuL 2/25.3.2015. Kiireelliset metsänhoityöt. Metsänhoitotyöt vuosina 2016-2019 TAPION Liite PatuL 2/25.3.2015 Yhteeneto metsänhoitotöistä Kiireelliset metsänhoityöt Työlaji Ennakkoraiaus Laikutus Nuoren metsän kunnostus Pienpuuston hoito Rauduskoiun istutus Taimikonrennus Pinta-ala,

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) 30.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 544 0,6 MIELAKKA I 286-404-4-67 Lehtoainen kangas, astaaa suo

Lisätiedot

Myllypuron, Roihupellon ja Puotinharjun luonnonhoitosuunnitelma. Vuosille

Myllypuron, Roihupellon ja Puotinharjun luonnonhoitosuunnitelma. Vuosille Myllypuron, Roihupellon ja Puotinharjun luonnonhoitosuunnitela Vuosille 2016 2025 Helsingin kaupungin rakennusirasto 20.5.2016 2/137 Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 1 LUONNONHOITOTÖIDEN TOTEUTUS... 4 LIITE

Lisätiedot

Kuviotiedot Kunta Alue Ms pääpuulaji. Monimuotoisuus ja erityispiirteet C1 Lähimetsä Osin aukkoinen. Monimuotoisuus ja erityispiirteet

Kuviotiedot Kunta Alue Ms pääpuulaji. Monimuotoisuus ja erityispiirteet C1 Lähimetsä Osin aukkoinen. Monimuotoisuus ja erityispiirteet Kunta Alue Ms 169 1 3 Kuvio Pa, ha Kasvupaikka ja Kuviotiedot 2016 Sivu 1 / 15 Kunta 169 Alue 1 Ms 3?? jne. Lohko 1 123 0,7 Kuiva kangas ja vastaava suo Nuori kasvatusmetsikkö 40 59 41 8 0 0 0 19 7 2 2

Lisätiedot

ARVOMETSÄ METSÄSUUNNITELMA SISÄLTÖ MAA JA PUUSTO METSÄSUUNNITELMA KUVIOKIRJA KUVIOITTAISET TOIMENPITEET KUVIOKARTAT. Suunnitelmanro: 001

ARVOMETSÄ METSÄSUUNNITELMA SISÄLTÖ MAA JA PUUSTO METSÄSUUNNITELMA KUVIOKIRJA KUVIOITTAISET TOIMENPITEET KUVIOKARTAT. Suunnitelmanro: 001 SISÄLTÖ MAA JA PUUSTO METSÄSUUNNITELMA KUVIOKIRJA KUVIOITTAISET TOIMENPITEET KUVIOKARTAT ARVOMETSÄ METSÄSUUNNITELMA..6 KUNTA TILA REK.NRO -46-89- Suunnitelanro: LAATIJA: Aleksi Vihonen, Metsäasiantuntija

Lisätiedot

Kantakaupungin yleiskaava. Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa. Tammikuu 2010 Mattias Kanckos

Kantakaupungin yleiskaava. Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa. Tammikuu 2010 Mattias Kanckos Kantakaupungin yleiskaava Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa Tammikuu 2010 Mattias Kanckos Skolbackavägen 70 GSM: 050-5939536 68830 Bäckby info@essnature.com Finland 9. Biskop- Fattigryti

Lisätiedot

Vanhankaupungin, Kumpulan, Toukolan ja Koskelan luonnonhoitosuunnitelma. Vuosille

Vanhankaupungin, Kumpulan, Toukolan ja Koskelan luonnonhoitosuunnitelma. Vuosille Vanhankaupungin, Kupulan, Toukolan ja Koskelan luonnonhoitosuunnitela Vuosille 2017 2026 Helsingin kaupungin rakennusirasto 3.4.2017 2/91 Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 1 LUONNONHOITOTÖIDEN TOTEUTUS...

Lisätiedot

Kuviokirja Kuitua. Kasvu. Hakkuu. Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, tyydyttävä (aukkoinen,harva) Kasvu. Hakkuu. Kasvu.

Kuviokirja Kuitua. Kasvu. Hakkuu. Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, tyydyttävä (aukkoinen,harva) Kasvu. Hakkuu. Kasvu. Kunta Alue Ms 49 1 32 Lohko Kuviokirja 2012 Sivu 1 / 83 Kuvio Ala paikka Kehitysluokka Pääpuulaji Osa 8 Kunta 49 Alue 1 Ms 32 1 100 0,2 ha Muu maa B3 Maisemaniitty ja laidunalue Kevyenliikenteenreitti.

Lisätiedot

23.5.2012 Nuorallatanssia Nuorallatan kaupunkimetsis kaupunkim etsis

23.5.2012 Nuorallatanssia Nuorallatan kaupunkimetsis kaupunkim etsis Nuorallatanssia kaupunkimetsissä Tiina Saukkonen luonnonhoidon suunnitteluvastaava metsänhoitaja Metsä- ja viherpäivät Helsinki 2012 24. 25.5.2012 1 Nuorallatanssia kaupunkimetsissä 1. Luonnonhoidosta

Lisätiedot

HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA

HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 I - VAIHE Eliel Saarisen tien ja Näyttelijän tien rajaaa Pohjois-Haagan koillisnurkka (toienpiteet pääosin toteutettu syksyllä 2008) Helsingin kaupungin

Lisätiedot

Mustikkamaan luonnonhoitosuunnitelma

Mustikkamaan luonnonhoitosuunnitelma Mustikkaaan luonnonhoitosuunnitela Hyäksytty 8.12.2015 Helsingin kaupungin rakennusirasto 4.1.2016 Kua aseoidaan asiakirjan oikeaan reunaan tekstin tasossa. Jos kua ulottuu koko asiakirjan asen arginaali

Lisätiedot

Kuviokirja 2012. Kasvu tua. Hakkuu. Kui- tua 7,5. --------- Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuu. Kui- Kasvu. tua.

Kuviokirja 2012. Kasvu tua. Hakkuu. Kui- tua 7,5. --------- Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuu. Kui- Kasvu. tua. Kunta Alue Ms 694 1 10 kirja 2012 Osa 8 Sivu 1 / 62 paikka Kunta 694 Alue 1 Ms 10 MÄNTYNIEMI II jne. 10 1 0,8 ha Metsämaa Kangas Lehtomainen kangas ja vastaava suo 04 Uudistuskypsä metsikkö Vallitseva

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) KAPERVUORI 283-417-7-53 14.9.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 1.1 0,8 KAPERVUORI 283-417-7-53 Kuiahko kangas, astaaa

Lisätiedot

SOMERON KOKKAPÄÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA

SOMERON KOKKAPÄÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA SOMERON KOKKAPÄÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA LUONNONHOITO-LIFE Tammikuu 2015 Helena Lunden Metsähallitus Etelä-Suomen luontopalvelut Someron Kokkapään luonnonhoitotyöt ja toimenpidesuunnitelma ovat osa luonnonhoito-life

Lisätiedot

Toppelundinpuiston lähiympäristösuunnitelma

Toppelundinpuiston lähiympäristösuunnitelma 13.5.2015 Toppelundinpuiston lähiympäristösuunnitelma Tarkastelualue Tarkastelualue sijaitsee Espoon Haukilahdessa. Alue on pääosaltaan asemakaavan Toppelundinpuistoa, ranta-alueen nimi on Toppelundinranta.

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) Halkoiita 263-410-10-47 24.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 1 3,5 Halkoiita 263-410-10-47 Kuia kangas,

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) Barkolli 434-479-2-20 26.9.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 25 3,4 Barkolli 434-479-2-20 Kiinen keskikarkea tai karkea

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) Tyhjä kiinteistö 1000-1000- 8.11.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 7001 1,2 Tyhjä kiinteistö 1000-1000-

Lisätiedot

KESKI-VUOSAAREN JA RASTILAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE

KESKI-VUOSAAREN JA RASTILAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE KESKI-VUOSAAREN JA RASTILAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2008 Keski-Vuosaaren ja Rastilan luonnonhoitosuunnitela uosille 2008 2017

Lisätiedot

Kuviokirja Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuuv. Kui- tua. Kasvu m³/ha/v. tua 1,4. Hakkuu. Kasvu. Kui- tua.

Kuviokirja Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuuv. Kui- tua. Kasvu m³/ha/v. tua 1,4. Hakkuu. Kasvu. Kui- tua. Kunta Alue Ms 593 463 42 kirja 2017 Osa 8 Sivu 1 / 9 paikka Kunta 593 Alue 463 Ms 42 MYLLYRINNE Vallitseva jakso 10 1 3 2 4 0 0 1,4 8 0 200 3 3 1 0 0 0,2 10 1 1400 3 3 3 0 0 1,2 Taimikon hoito 2020-2022

Lisätiedot

metriä LIITE 5 PÄÄPUULAJI Pääpuulajit (kpl) Mittakaava 1:15 000 MANKKAA - NIITTYKUMPU LUONNON- JA MAISEMANHOITOSUUNNITELMA

metriä LIITE 5 PÄÄPUULAJI Pääpuulajit (kpl) Mittakaava 1:15 000 MANKKAA - NIITTYKUMPU LUONNON- JA MAISEMANHOITOSUUNNITELMA LIITE 5 PÄÄPUULAJI 122 122 121 121 118 118 120 120 117 117 116 113 113 116 103 103 105 104 104 105 110 110 116 116 112 112 102 102 100 100 114 114 111 111 TURUNVÄYLÄ 119 119 109 109 115 115 124 124 101

Lisätiedot

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille Teisko Aitolahden etsäsuunnitela uosille 2012-2021 Lohko 43 Hiriniei Metsikkökuioittainen seloste Kaupunkikehitysryhä Kiinteistötoii PL 487 33101 Tapere kiinteistotoii@tapere.fi Kannen kua: Joanna Aalto

Lisätiedot

Metsäohjelma 2016 16.11.2015

Metsäohjelma 2016 16.11.2015 Metsäohjelma 2016 16.11.2015 Espoon kaupunki 2015 Metsäohjelma 2016 1 Yhteenveto Tähän metsäohjelmaan on koottu Espoon kaupungin metsissä vuoden 2016 aikana tehtävät hakkuu- ja hoitotyöt. Vuosityöohjelman

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) PUOLAMÄKI 291-413-9-30 3.5.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 1 5,5 PUOLAMÄKI 291-413-9-30 Lehtoainen kangas, astaaa

Lisätiedot

VUOSAAREN ETELÄOSAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE

VUOSAAREN ETELÄOSAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE VUOSAAREN ETELÄOSAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2021 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2011 Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Vuosaaren eteläosan aluesuunnitelan luontoalueet...

Lisätiedot

LAUTTASAAREN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE

LAUTTASAAREN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE LAUTTASAAREN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2021 HKR 2012 Lauttasaaren luonnonhoitosuunnitela uosille 2012 2021 1. SISÄLLYSLUETTELO 1. SISÄLLYSLUETTELO... 3 2. JOHDANTO... 4 3. LAUTTASAAREN LUONTOALUEET...

Lisätiedot

Träskendan kartanopuiston (luonnonsuojelualueen) hoito- ja käyttösuunnitelma

Träskendan kartanopuiston (luonnonsuojelualueen) hoito- ja käyttösuunnitelma Luonnos 14.12.2009 / Virpi Sahi Träskendan kartanopuiston (luonnonsuojelualueen) hoito- ja käyttösuunnitelma Suunnitelman ja toteutuksen vertailua kuvioittain joulukuu 2009 Yleistä hoito- ja käyttösuunnitelmasta

Lisätiedot

Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelman (LUMO) tavoitteiden toteutuminen luonnonhoidossa

Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelman (LUMO) tavoitteiden toteutuminen luonnonhoidossa Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelman (LUMO) 2008 2017 tavoitteiden toteutuminen luonnonhoidossa LUMO seminaari 3.6.2014 Helsingin ympäristökeskus Tiina Saukkonen, luonnonhoidon

Lisätiedot

KALLAHDENNIEMEN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE

KALLAHDENNIEMEN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE KALLAHDENNIEMEN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2023 Helsingin kaupunki Rakennusirasto 2014 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Kallahdennieen luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille 2014-2023

Lisätiedot

Puustotiedot. kuitua, m³/ha. tukkia, m³/ha

Puustotiedot. kuitua, m³/ha. tukkia, m³/ha Siu (1) 18.10.17 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu tilauus ³/kuio ³/ ³/ ³/ läpiitta, c kpl/ kasu ³// Toienpiteet kuiolla

Lisätiedot

VAAKONPUISTON PUISTOMETSÄSUUNNITELMA

VAAKONPUISTON PUISTOMETSÄSUUNNITELMA VAAKONPUISTON PUISTOMETSÄSUUNNITELMA Suunnitelma käsittää Vaakkolammin pohjois- ja länsipuolella olevat puiston metsäiset osat. Alue on vilkkaassa virkistyskäytössä ja kuuluu VHT 14:n mukaisessa luokituksessa

Lisätiedot

KEVÄTLAAKSON ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS Osa-alueet 478-483

KEVÄTLAAKSON ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS Osa-alueet 478-483 KEVÄTLAAKSON ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS Osa-alueet 478-483 Porvoon kaupunki Kaupunkisuunnittelu Huhtikuu 2014 asemakaavan luontoselvitys Osa-alueet 478-483 Lotta Raunio Sisällys 1. Johdanto 1 2. Sijainti

Lisätiedot

TAMMISALON LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TAMMISALON LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE TAMMISALON LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2025 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2011 Sisältö 1. Johdanto... 2 2. nykytila... 3 2.1. Kasupaikat... 4 2.2. Puusto...

Lisätiedot

LIITE. Louhunkankaan suunnittelualueen tuulivoimaloiden alueiden ja huoltotieyhteyksien rakentamisaluekuvaukset.

LIITE. Louhunkankaan suunnittelualueen tuulivoimaloiden alueiden ja huoltotieyhteyksien rakentamisaluekuvaukset. LIITE. Louhunkankaan suunnittelualueen tuulivoimaloiden alueiden ja huoltotieyhteyksien rakentamisaluekuvaukset. Voimala 1 Alueella kasvaa nuorta ja varttuvaa kalliomännikköä. Sekapuuna kasvaa hieman kuusta

Lisätiedot

HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE II VAIHE: LASSILA & POHJOIS-HAAGA

HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE II VAIHE: LASSILA & POHJOIS-HAAGA HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 II VAIHE: LASSILA & POHJOIS-HAAGA Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2009 Haagan luonnonhoitosuunnitela uosille 2008 2017 1. SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) 17.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 76 0,4 RAIMOLA 595-427-2-87 Kuiahko kangas, astaaa puolukkaturekangas

Lisätiedot

Jakomäen, Tattarisuon ja Tattariharjun luonnonhoitosuunnitelma

Jakomäen, Tattarisuon ja Tattariharjun luonnonhoitosuunnitelma Jakoäen, Tattarisuon ja Tattariharjun luonnonhoitosuunnitela Hyäksytty 17.11.2015 Helsingin kaupungin rakennusirasto 4.1.2016 2/148 Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 1 LUONNONHOITOTÖIDEN TOTEUTUS... 4 LIITE

Lisätiedot

Kulosaaren luonnonhoitosuunnitelma

Kulosaaren luonnonhoitosuunnitelma Kulosaaren luonnonhoitosuunnitela Hyäksytty 8.12.2015 Helsingin kaupungin rakennusirasto 4.1.2016 Kua aseoidaan asiakirjan oikeaan reunaan tekstin tasossa. Jos kua ulottuu koko asiakirjan asen arginaali

Lisätiedot

Kuvioluettelo. tilavuus m3/ha. m3/kuvio. Rauduskoivu 25 107 124 117 15 16 1090 17 8,8. Hakkuutapa ja lisätiedot Kiireellisyys Korjuuaika kantorahatulo

Kuvioluettelo. tilavuus m3/ha. m3/kuvio. Rauduskoivu 25 107 124 117 15 16 1090 17 8,8. Hakkuutapa ja lisätiedot Kiireellisyys Korjuuaika kantorahatulo Kuio Kasupaikka ja kehitysluokka 1 0,9 Lehtomainen kangas Nuori kasatusmetsikkö Kuioluettelo / 11.11.2013 Siu 19/1 a, / a, / läpimitta, cm pituus, m runkoluku, kpl/ m2/ // Yhteensä 25 107 124 117 15 16

Lisätiedot

Kasvatettavan puuston määritys koneellisessa harvennuksessa

Kasvatettavan puuston määritys koneellisessa harvennuksessa Kasvatettavan puuston määritys koneellisessa harvennuksessa Etelä-Suomi Ohje hakkuukoneen kuljettajalle HARVENNUKSEN TAVOITTEET Harvennuksen tavoitteena on keskittää metsikön puuntuotoskyky terveisiin,

Lisätiedot

Pituus: % havupuita 50 % lehtipuita. Koivukuitua 0,0 Lehtikuitua 0,0 Sellupuuta 0,0 0,0

Pituus: % havupuita 50 % lehtipuita. Koivukuitua 0,0 Lehtikuitua 0,0 Sellupuuta 0,0 0,0 1262 Hoitoluokka Lähimetsä Ravinteisuus Rehevä Kaavamerkintä Sijainti Hoitotavoite Kohteelle suoritetaan istutustaimien kasvuunlähdön turvaamiseksi mekaaninen heinäntorjunta. Alue on erittäin voimakkaasti

Lisätiedot

LEHTISAAREN, KUUSISAAREN JA KASKISAAREN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE

LEHTISAAREN, KUUSISAAREN JA KASKISAAREN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE LEHTISAAREN, KUUSISAAREN JA KASKISAAREN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013 2022 Helsingin kaupunki Rakennusirasto 2012 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Lehtisaaren, Kuusisaaren ja Kaskisaaren

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) 31.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 1 1,8 Heinäsuo I 174-420-7-1 Tuore kangas, astaaa suo Paikoin

Lisätiedot

Kasvatettavan puuston määritys koneellisessa harvennuksessa

Kasvatettavan puuston määritys koneellisessa harvennuksessa Kasvatettavan puuston määritys koneellisessa harvennuksessa Pohjois-Suomi Ohje hakkuukoneen kuljettajalle HARVENNUKSEN TAVOITTEET Harvennuksen tavoitteena on keskittää metsikön puuntuotoskyky terveisiin,

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) TEURAVUOMA 273-401-37-18.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 6 5,0 TEURAVUOMA 273-401-37- kasatusetsikkö

Lisätiedot

METSO -KOHTEEN KUVAUS, PUUSTOTIEDOT JA VALOKUVAT. Joenmäki, 700 474-1-4

METSO -KOHTEEN KUVAUS, PUUSTOTIEDOT JA VALOKUVAT. Joenmäki, 700 474-1-4 METSO -KOHTEEN KUVAUS, PUUSTOTIEDOT JA VALOKUVAT Joenmäki, 700 474-1-4 Sivu 2/21 METSO -kohteen kasvupaikka- ja puustotiedot Suojelurajauksen metsäalue voidaan jakaa kolmeen pääkuvioon 63, 57 ja 55. Kuvio

Lisätiedot

Heinijärvien elinympäristöselvitys

Heinijärvien elinympäristöselvitys Heinijärvien elinympäristöselvitys Kuvioselosteet Kuvio 1. Lehto Kuviolla kahta on lehtotyyppiä. Ylempänä tuoretta runsasravinteista sinivuokko-käenkaalityyppiä (HeOT) ja alempana kosteaa keskiravinteista

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN YLIPÄÄ-KUMISEVAN MAISEMASELVITYS

HAAPAJÄRVEN YLIPÄÄ-KUMISEVAN MAISEMASELVITYS HAAPAJÄRVEN YLIPÄÄ-KUISEVAN AISEASELVITYS KUISEVANTIE YLIPÄÄ AISEARAKENNE 1:20 000 LAAKSO VAIHETTUISVYÖHYKE SELÄNNE AISEALLISESTI ARVOKAS ALUE: - KALLIOT: PUUSTOINEN KALLIOALUE - KYLÄILJÖÖ: PUUSTOSAAREKKEISSA

Lisätiedot

Hoidon periaatteet ja yksityiskohdat

Hoidon periaatteet ja yksityiskohdat TOISPUOLISENPUISTON JA SILAPUISTON HOITOSUUNNITELMA Yleistä Suunnitelma käsittää Raudikonkujan ja Raudikonkadun välisen sekä Silakadun ja Hussankadun väliset puistoalueet. Yleisellä tasolla suunnitelman

Lisätiedot

PÖLLYVAARAN-HETTEENMÄEN METSÄSUUNNITELMA, VERSIO II

PÖLLYVAARAN-HETTEENMÄEN METSÄSUUNNITELMA, VERSIO II SUUNNITELMA 1 (6) PÖLLYVAARAN-HETTEENMÄEN METSÄSUUNNITELMA, VERSIO II 1. Tehtävä Tehtävänä oli suunnitella Kajaanin kaupungin metsien hakkuut ja niihin liittyvät hoitotyöt Pöllyvaaran, Hetteenmäen ja Nakertajan

Lisätiedot

Kaunissaaren, Hanskisen ja Eestiluodon luonnonhoitosuunnitelma

Kaunissaaren, Hanskisen ja Eestiluodon luonnonhoitosuunnitelma Kaunissaaren, Hanskisen ja Eestiluodon luonnonhoitosuunnitela Helsingin kaupungin rakennusirasto 2016 Kua aseoidaan asiakirjan oikeaan reunaan tekstin tasossa. Jos kua ulottuu koko asiakirjan asen arginaali

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) 18.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 1 5,7 LÖYTÄNÄNAHO 921-403-7- Kuiahko kangas, astaaa puolukkaturekangas

Lisätiedot

NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki

NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki RAPORTTI 16X267156_E722 13.4.2016 NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki 1 Niinimäen Tuulipuisto Oy Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki Sisältö 1

Lisätiedot

LUUNIEMI IISALMI Yleissuunnitelma. Kirkkokatu 8 A 8, Oulu puh (08) , fax (08)

LUUNIEMI IISALMI Yleissuunnitelma. Kirkkokatu 8 A 8, Oulu puh (08) , fax (08) LUUNIEMI IISALMI Yleissuunnitelma Johdanto Luuniemen alueelta on inventoitu luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokas kasvillisuus (kuva alla) ja alueelle on tehty ympäristösuunnitelma vuonna 2006 (Suunnittelukeskus

Lisätiedot

KOLMENKULMAN ALUEEN LUONTOSELVITYS

KOLMENKULMAN ALUEEN LUONTOSELVITYS Liite 5 KOLMENKULMAN ALUEEN LUONTOSELVITYS Kolmenkulman alueen ympäristö on melko tasaista moreenimaastoa. Kaavoitettava alue on metsäistä ja alue on ollut talousmetsäkäytössä lähes kokonaisuudessaan.

Lisätiedot

METSOKOHTEET LIEKSAN SEURAKUNTA

METSOKOHTEET LIEKSAN SEURAKUNTA METSOKOHTEET LIEKSAN SEURAKUNTA Lieksan seurakunta on suojellut Metsien suojeluohjelman (METSO) mukaisesti Ympäristöministeriön päätöksellä yksityiseksi luonnonsuojelualueiksi tässä oppaassa lyhyesti esitellyt

Lisätiedot

Taustaa puustoisista perinneympäristöistä

Taustaa puustoisista perinneympäristöistä Taustaa puustoisista perinneympäristöistä Laitila 4.- 5.9.2012 Hannele Kekäläinen ylitarkastaja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Ympäristö- ja luonnonvarat vastuualue Maatalousympäristöt Suomen viidenneksi

Lisätiedot

Hakkuut kuvioittain vuosina 2015-2024

Hakkuut kuvioittain vuosina 2015-2024 Sivu 13 12.5.2015 Hakkuut kuvioittain vuna 2015-2024 Kuvio Hakkuutapa Korjuu- Ehdotettu Pinta- Hakkuumäärä yhteensä ja puutavaralajeittain Lisäksi energiapuuta, m³ Tulot ja menot, 20 Harvennus Talvi 2015

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET. Jalopuumetsät (LSL 29 ) 17. Helininlahden jalopuumetsikkö

LEMPÄÄLÄN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET. Jalopuumetsät (LSL 29 ) 17. Helininlahden jalopuumetsikkö Jalopuumetsät (LSL 29 ) 17. Helininlahden jalopuumetsikkö Pinta-ala: 4,7 ha Kylä: Kuokkala Omistaja: Yksityinen, Lempäälän kunta Status: Luonnonsuojelualue LSL, Arvokas luontokohde Metso soveltuvuus: -

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET. Lehdot ja korvet. 26. Päivölän lehtometsäalue (Linturi-Laurilan lehto) Luonnonsuojelualue LSL, Arvokas luontokohde,

LEMPÄÄLÄN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET. Lehdot ja korvet. 26. Päivölän lehtometsäalue (Linturi-Laurilan lehto) Luonnonsuojelualue LSL, Arvokas luontokohde, Lehdot ja korvet 26. Päivölän lehtometsäalue (Linturi-Laurilan lehto) Pinta-ala: Kylä: Omistaja: Status: Metso soveltuvuus: 3,5 ha Perälä Yksityinen Luonnonsuojelualue LSL, Arvokas luontokohde, Kyllä Vanha

Lisätiedot

Johdanto. 2) yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään; eikä

Johdanto. 2) yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään; eikä Metsäsanasto 2 (12) Johdanto Maisematyölupahakemuksia tehdessään eri tahojen suositellaan kutsuvan eri hakkuutapoja tässä sanastossa esitetyillä nimillä. Tekstin tarkoituksena on selventää ja yhtenäistää

Lisätiedot

Kuviokirja 2014. Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Kasvu m³/ha/v. Kui- tua. Hakkuu. tua 4,0. Kasvu. Kui- Hakkuu. tua.

Kuviokirja 2014. Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Kasvu m³/ha/v. Kui- tua. Hakkuu. tua 4,0. Kasvu. Kui- Hakkuu. tua. Kunta Alue Ms 90 828 70 kirja 2014 Osa 8 Sivu 1 / 8 paikka Kunta 90 Alue 828 Ms 70 SIRKKALA Vallitseva jakso 16 5 1800 6 5 19 4,0 16 4 1600 6 5 16 3,4 Rauduskoivu 14 1 200 6 7 2 0,5 Nuoren metsän kunnostus

Lisätiedot

Hakkuumäärä hakkuutavoittain

Hakkuumäärä hakkuutavoittain Hakkuumäärä kkuutaoittain 2015-2024 Tässä suunnitelmassa ehdotettujen kkuiden mukainen kantoratulo on uosina 2015-2019: 142234 ja uosina 2020-2024: 0 Liite PatuL 1 / 24.9.2015 Siu 11a 28.8.2015 Hakkuutapa

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) SUORANTA 623-425-2-14 10.5.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 1 1,1 SUORANTA 623-425-2-14 ja ustikkaturekangas T2 -

Lisätiedot

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI KEVÄÄN 2008 LIITO-ORAVATARKISTUS

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI KEVÄÄN 2008 LIITO-ORAVATARKISTUS VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI KEVÄÄN 2008 LIITO-ORAVATARKISTUS 1 1. Selvityksen taustoja Destia Oy tilasi tämän selvityksen Luontoselvitys Kotkansiiveltä 29.2.2008. Selvitys

Lisätiedot

Metsätyöohjelma 2015, LIITE 1

Metsätyöohjelma 2015, LIITE 1 3934/14.03.02/2014 Metsätyöohjelma 2015, Espoon kaupunki 2014 1 Yhteenveto Metsätyöohjelma 2015, Liite 1 sisältää toimenpidekartat kohteille, joilla ei ole luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmaa. Lisätietoja:

Lisätiedot

KEMPELEEN TUOHINONOJAN VARREN LUONTO-SELVITYS

KEMPELEEN TUOHINONOJAN VARREN LUONTO-SELVITYS KEMPELEEN TUOHINONOJAN VARREN LUONTO-SELVITYS 2.7.2014 Outi Tuomivaara, hortonomi ylempi AMK Kempeleen kunta 2 JOHDANTO Kempeleen Riihivainiolle on käynnistynyt asemakaavan laajennus, jonka pohjaksi on

Lisätiedot

Yhteensä 70 185 204 114 88 25.0 21.0 485 21.0 5.2 Mänty 70 160 176 105 70 25.0 21.0 414 18.0 4.6 Hieskoivu 70 25 28 9 18 25.0 21.0 71 3.0 0.

Yhteensä 70 185 204 114 88 25.0 21.0 485 21.0 5.2 Mänty 70 160 176 105 70 25.0 21.0 414 18.0 4.6 Hieskoivu 70 25 28 9 18 25.0 21.0 71 3.0 0. Siu 20 (1) Nimetön 623-423-5-127 24.9.2014 luettelo Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla

Lisätiedot

Metsänhoitoa kanalintuja suosien

Metsänhoitoa kanalintuja suosien RIISTAMETSÄNHOITO Metsänhoitoa kanalintuja suosien Riistametsänhoito on helppoa, ja sen menetelmät sopivat tavallisen talousmetsän hoitoon. Metsänhoitotöissä voidaan ottaa riista huomioon läpi metsikön

Lisätiedot

Maastopyöräpolku Helsingin Keskuspuistoon

Maastopyöräpolku Helsingin Keskuspuistoon 23.10.2015 Tiina Saukkonen luonnonhoidon suunnitteluvastaava metsänhoitaja Helsingin kaupunki Rakennusvirasto Maastopyöräpolku Helsingin Keskuspuistoon Keskuspuisto on Helsingin tärkein ja suosituin ulkoilualue.

Lisätiedot

Yhteensä 35 71 129 8 117 15.9 14.4 994 18.0 5.5 Mänty 35 63 115 8 104 16.0 14.5 869 16.0 4.8 Kuusi 35 8 14 1 13 15.0 14.0 125 2.0 0.

Yhteensä 35 71 129 8 117 15.9 14.4 994 18.0 5.5 Mänty 35 63 115 8 104 16.0 14.5 869 16.0 4.8 Kuusi 35 8 14 1 13 15.0 14.0 125 2.0 0. Siu 20 (1) Kannasto 743-425-5-221 3.6.2015 luettelo Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla

Lisätiedot

SALMENKYLÄN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN LIITO- ORAVASELVITYS 2016

SALMENKYLÄN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN LIITO- ORAVASELVITYS 2016 SALMENKYLÄN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN LIITO- ORAVASELVITYS 2016 Markku Nironen 19.04.2016 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 2 3 ASEMAKAAVA-ALUEEN LIITO-ORAVAT... 2 3.1 LIITO-ORAVAT 2009...

Lisätiedot

Kuviokirja Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuu. Kasvu m³/ha/v. Kui- tua. tua 9,8. Hakkuu. Kasvu. Kui- tua.

Kuviokirja Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuu. Kasvu m³/ha/v. Kui- tua. tua 9,8. Hakkuu. Kasvu. Kui- tua. Kunta Alue Ms 420 599 517 kirja 2015 Osa 8 Sivu 1 / 5 paikka Kunta 420 Alue 599 Ms 517 HEIKKIMÄKI Vallitseva jakso 44 17 600 20 17 136 43 90 9,8 35 0 14 19 15 3 1 2 0,3 45 7 232 20 15 54 29 24 3,7 45 7

Lisätiedot