Myllypuron, Roihupellon ja Puotinharjun luonnonhoitosuunnitelma. Vuosille

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Myllypuron, Roihupellon ja Puotinharjun luonnonhoitosuunnitelma. Vuosille"

Transkriptio

1 Myllypuron, Roihupellon ja Puotinharjun luonnonhoitosuunnitela Vuosille Helsingin kaupungin rakennusirasto

2 2/137 Sisällysluettelo JOHDANTO LUONNONHOITOTÖIDEN TOTEUTUS... 4 LIITE 1. KUVIOTULOSTE... 6 LIITE 2. Helsingin kaupungin etsien hakkuutaat Ylispuustoisen taiikon hoito Ensiharennus Harennus Yksittäisten puiden poisto Uudistainen iljeleällä Luontaisen uudistainen alistelu Suojuspuuhakkuu Luontainen uudistainen Maiseanhoito Säästöpuista LIITE 3. Kartta alueen hakkuutöistä LIITE 4. Kartta alueen pienpuuston hoidosta LIITE 5. Kartta Istutuksista ja taiikonhoidosta Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

3 3/137 JOHDANTO Myllypuron, Roihupellon ja Puotinharjun aluesuunnitela hyäksyttiin yleisten töiden lautakunnassa ohjeellisena noudatettaaksi. Myllypuron, Roihupellon ja Puotinharjun aluesuunnitelassa on esitetty luonnonypäristön eli etsien ja aointen alueiden tila. Kuaukset alueen aiseasta, ulkoilu- ja irkistyskäytöstä, kaaoituksesta, etsien kasupaikoista, puustosta, niityistä ja Helsingin ypäristökeskuksen selittäistä luonnon arokohteista löytyät hoito ja kehittäissuunnitelasta. Luonnon oniuotoisuuden huoioon ottainen on yös kuattuna aluesuunnitelassa. Myllypuron, Roihupellon ja Puotinharjun aluesuunnitelassa esitetään alueittaiset taoitteet luonnonhoitoon. Ne ohjaaat luonnonhoitosuunnitelan kuiokohtaisia toienpiteitä. Tästä syystä tätä luonnonhoidon toteutussuunnitelaa tulee tarkastella yhdessä Myllypuron, Roihupellon ja Puotinharjun aluesuunnitelan kanssa. Aluesuunnitela on nähtäillä rakennusiraston Internet siulla. Luonnonhoitosuunnitela on toteutustason suunnitela. Siinä kuataan kuioittain toteutettaat luonnonhoitotoienpiteet kuten hakkuut ja uut hoitotoienpiteet aikatauluineen. Luonnonhoidon toienpiteet tehdään luonnonhoidon työohjeiden ukaisesti. Pääosa toienpiteistä ajoitetaan suunnitelakauden alkuun uosille Taoitteiden saauttaiseksi tarittaat toiskertaiset toienpiteet tullaan tekeään suunnitelakauden loppupuoliskolla Aluesuunnitela ja luonnonhoidon toteutussuunnitela oat nähtäillä rakennusiraston Internet-siuilla. Suunnittelusta on astannut etsäsuunnittelija Antti Siuruainen. Työn tilaaisesta, toteutuksesta ja työn alonnasta astaa etsäastaaa Vesa Koskikallio. Helsingissä Antti Siuruainen Vesa Koskikallio Metsäsuunnittelija Metsäastaaa Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

4 4/137 1 LUONNONHOITOTÖIDEN TOTEUTUS Hoitotoienpiteitä on esitetty 62 hehtaarille hoidon piirissä oleien etsien pintaalasta, joka on noin 140 ha. Muut etsäalueet jääät hoitotoienpiteiden ulkopuolelle suunnitelakauden aikana. Työt toteutetaan pääosin suunnitelan alussa, uosina Pääosa toiskertaisista hoitotöistä toteutetaan suunnitelakauden loppupuoliskolla uosina Taulukot Myllypuron, Roihupellon ja Puotinharjun hakkuu- ja hoitotöistä: Hakkuuala HAKKUUT ha Ylispuustoisen taiikon hoito 0.5 Ensiharennus 3.0 Harennus 7.6 Yksittäisten puiden poisto 49.6 Uudistainen pienukolla 1.1 Maiseanhoito Yhteensä 62.3 Hoitoala METSÄNHOITOTYÖT ha Männyn istutus 1.1 Kuusen istutus 2.1 Rauduskoiun istutus 2.1 Muun puulajin istutus Istutus yhteensä Taiikonhoito 1.1 Pienpuuston hoito 59.3 Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

5 5/137 Vajaa iidennes hoitotoienpiteistä on eriasteisia harennuksia. Peräti 80 prosenttia esitetyistä toienpiteistä on yksittäisten puiden poistoa, jota tehdään suuriaksi osaksi tonttien, teiden ja reittien arsilta. Loput esitetyt hakkuutyöt oat aiseanhoitoa, sekä alueelle tuleat kole pienaukkoa. Pienpuuston hoitoa (60 ha) kohdistuu suunnilleen saalle pinta-alalle kuin hakkuutkin. Lisäksi uutaille kuioille on erkitty pelkästään pienpuuston hoitoa. Pienpuuston hoidolla pyritään aaaaan lähi- ja kaukonäkyiä etsän sisään. Lisäksi pienpuuston hoidolla pyritään poiiaan esakon seasta kasatuskelpoisia tulean puusukupolen yksilöitä sekä näyttäiä pensaita esiin. Pienpuuston hoitosektori reitistä etsään päin soitetaan kunkin kuion aaston, puuston, topografian ys. seikkojen ukaan. Hoitotöiden pinta-aloista on syytä uistaa, että suuriaksi osaksi toienpiteet eiät koske koko kuiota, aan osa kuiosta jää aihteleasti toienpiteiden ulkopuolella ja lopulla kuiolla hoidon intensiteetti aihtelee kuion puuston luonteen ukaan. Lisäksi pienpuuston hoito on aina aihteleaa, eli osa pensaskerroksesta jää koskeattoaksi, osasta poistetaan osa ja osaan kuiota tehdään aukkoja. Näin pensaskerroksesta saadaan aihtelea ja siellä on näkyiä sekä lintujen ja uiden pensaskerroksen lajien elinypäristöt eiät aarannu. Lisäksi pienpuuston hoidolla poiitaan lehtipuuesakon seasta näyttäiät ja arokkaiat puuyksilöt sekä näyttäiät pensasryhät. Luonnon oniuotoisuuden ja erityisesti linnuston kannalta arokkaiat reheäkasuiset lehtokohteet jätetään hoitotoienpiteiden ulkopuolelle. Metsänhoitotoienpiteet tehdään ulkoilijoiden turallisuus ja iihtyisyys huoioiden. Niistä tiedotetaan Internetissä, paikallislehdissä ja aastossa aastokyltein ennen toienpiteiden toteutusta. Puunkaato tehdään etsurityönä ja puunkorjuu koneellisesti. Hakkuutähteet korjataan haketettaaksi keskeisiiltä alueilta, kuten asutuksen lähistöltä, ulkoilureittien arsilta ja uilta ilkkaan ulkoilukäytön alueilta. Osa hakkuutähteistä jätetään etsiin aatuaan siellä issä niistä ei ole haittaa alueiden käytölle. Hakkuutyöt tehdään aaperä, aasto ja puulajisto huoioiden ajankohtana, jolloin riski juuristo- tai aastoaurioiden syntyiselle on pienin. Jos aurioita kuitenkin syntyy, ne pyritään korjaaaan ahdollisian nopeasti, tai ainakin iieistään työaan alistuttua. Rakennusiraston katu- ja puisto-osasto tilaa luonnonhoitotyöt Helsingin kaupungin rakennuspalelu STARA:n luonnonhoitoyksiköltä. Työn toteuttaista aloa rakennus- palelu STARA:n astaaa luontoestari tarkistaa Helsingin ypäristökeskuksen luontotietojärjestelästä aluetta koskeat luontotiedot ja ottaa huoioon ahdolliset suunnitteluajankohdan jälkeen tapahtuneet uutokset ennen toteutusta. Luonnonhoitotöiden toteutusaiheissa asukkailla on ahdollisuus saada lisätietoja ja esittää palautetta STARA:n astaaalle työnjohtajalle sekä luonnonhoidon asiantuntijoille rakennusirastoon. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

6 6/137 LIITE 1. KUVIOTULOSTE 1 Pinta-ala: 0.72 Kasupaikka: Korpi Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c Kuusi Hieskoiu Haapa Mänty Kuusi Hieskoiu Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Kuusen istutus /ha C3 Suojaetsä. Kiikon liittyän ja Kehä 1:nen liikenneratkaisujen yötä reuna- ja suojaetsäksi uuttua etsikkö. Muutaa uosi sitten äljennetty kuusikko, jossa yös ähän äntyä, haapaa ja koiua. Taoite: Kerroksellinen suojaetsä. Toienpiteet: Yksittäisten puiden poisto. Pienpuuston hoito. Kuusen istutus. 2 Pinta-ala: 1.12 Kasupaikka: Korpi Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c Kuusi Kuusi Hieskoiu Mänty Teraleppä Kuusi Pihlaja Kuusi Hieskoiu Haapa /ha C2.1 Ulkoiluetsä. Teraleppiä. Harennettu reheähköllä ja korpiaisella paikalla kasaa kuusikko. Kuusen seassa ähän hieskoiua, teraleppää ja äntyä. Kuion etelä- ja kaakkoisosassa haaparyhiä ulkoilureitin arressa. Välijaksolla ähän nuorta kuusta ja pensaskerroksessa kuusta, hieskoiua ja pihlajaa. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

7 7/137 Taoite: Kerroksellinen ja sekapuustoinen etsikkö. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 3 Pinta-ala: 0.32 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c 3/ha Rauduskoiu Kuusi Mänty Haapa Kuusi Pihlaja C2.1 Ulkoiluetsä. Edellisellä hoitokierroksella harennettu reitinarsikuio, jossa eniäkseen arttunutta kuusta, jonka seassa ryhinä äntyä ja haapaa ja yksittäisiä koiuja. Pensaskerros harahko, siellä täällä pihlajaa ja kuusiryhiä. Kenttä- ja pohjakerros paikoin pahoin kuluneita. Taoite: Kerroksellinen ja sekapuustoinen reunaetsä. Kuluisen esto. Toienpiteet: Kaadetaan aapuita ohjaaaan kulku pääpolulle. 4 Pinta-ala: 0.86 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Kuusi Rauduskoiu Kuusi Rauduskoiu Kataja Pihlaja Mänty Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C2.1 Ulkoiluetsä. Katajia. Edellisellä luonnonhoito-kierroksella harennettu ännikkö. Männyn seassa jonkin erran kuusta ja koiua. Pensaskerroksessa pääosin pihlajaa, jonka seassa kuusta, koiua ja katajaa. Taoite: Elinoiainen, kerroksellinen ja sekapuustoinen etsikkö. Toienpiteet: Pienpuuston hoito, jossa otetaan esille kasatettaat puulajit eli änty, kuusi ja koiu. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

8 8/137 5 Pinta-ala: 0.27 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Pihlaja /ha C2.1 Ulkoiluetsä. Pieni heosenkengän uotoinen kallioalue. Vähän kituliasta äntyä ja pensaskerroksessa harassa pihlajaa ja äntyä. Taoite: Luontainen kalliokasillisuus. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 6 Pinta-ala: 0.40 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Kuusi Rauduskoiu Kuusi Pihlaja /ha C2.1 Ulkoiluetsä. Mäntyaltainen rinnekuio ulkoilureittien risteysalueella. Männyn seassa kuusta ja ähän koiua. Pensaskerros harahko, pihlajaa ja ähän kuusta. Taoite: Turallinen ja kerroksellinen reitinarsietsä. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 7 Pinta-ala: 0.71 Kasupaikka: Korpi Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c 3/ha Mänty Kuusi Hieskoiu Kuusi Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Männyn istutus C3 Suojaetsä. Kiikon liittyän ja Kehä 1:sen liikenneratkaisujen yötä reuna- ja suojaetsäksi uuttunut etsikkö. Kuiolla pääosin järeää kuusta, seassa hiean äntyä ja koiua. Pensaskerros Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

9 9/137 paikoin oleaton alon puutteen uoksi. Runsaasti pysty- ja aalahopuuta. Taoite: Elinoiainen, kerroksellinen, elulta ja pölyltä suojaaa etsikkö. Toienpiteet: Kuion reunoilta poistetaan kaikki huonokuntoiset puut. Pienpuuston hoito. Istutetaan äntyä. 11 Pinta-ala: 0.57 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Kuusi Hieskoiu Mänty Kuusi Hieskoiu Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C3 Suojaetsä. Kiikon liittyän ja Kehä 1:sen liikenneratkaisujen yötä reuna- ja suojaetsäksi uuttunut reunaetsikkö. Isoipana puustona pääosin äntyä, jonka lisäksi kuusta ja äheän koiua. Pensaskerroksessa saat puulajit toistuat, jonka lisäksi tiheästi pihlajaa. Taoite: Kerroksellinen, elulta ja pölyltä suojaaa etsikkö. Toienpiteet: Yksittäisten puiden poisto ja pienpuuston hoito. 13 Pinta-ala: 0.28 Kasupaikka: Kuia kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c 3/ha Kuusi Mänty Rauduskoiu Kuusi Rauduskoiu Pihlaja Mänty Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi C3 Suojaetsä. Pääosin ulkoilureittien rajaaa etsikkö, jossa isoipana puustona järeää äntyä, jonka seassa ähän kuusta ja koiua. Pensaskerroksessa pääosin pihlajaa, jonka seassa äntyä ja ähän haapaa ja kuusta. Taoite: Turallinen ja iihtyisä reitinarsietsikkö. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

10 10/137 Toienpiteet: Yksittäisten puiden poisto ja pienpuuston hoito. 14 Pinta-ala: 0.38 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Ensiharennus /ha C3 Suojaetsä. Meluallin töyräillä ja kehä 1:sen ja ulkoilureitin älillä olea suojaetsä. Ylispuuna järeitä äntyä, allitseassa jaksossa tiheästi nuorta koiua, jonka seassa haapaa, pihlajaa ja äntyä. Taoite: Melulta ja pölyltä suojaaa kerroksellinen ja sekapuustoinen suojaetsikkö. Toienpiteet: Harennus ja pienpuuston hoito. 15 Pinta-ala: 0.27 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Rauduskoiu Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C2.1 Ulkoiluetsä. Pellonierusetsä. Pitkä ja kapea kuio ulkoilureitin ja pellon älissä. Puustona koiuesakkoa. Taoite: Koiukujanne. Näkyät pellolle. Toienpiteet: Pienpuuston hoito niin, että esakosta kehitetään koiukujanne. 16 Pinta-ala: 2.95 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Rauduskoiu Pihlaja Kataja Mänty /ha E Erityisalue. Katajia. Muu kallio-, jyrkänne- tai louhikkoetsä (I-luokan kriteerit Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

11 11/137 täyttyät). Laaja kallioylänköalue, jossa etsäiset äli- ja aokalliopinnat aihteleat osaiikkiaisesti. Isoipana puustona kituliasta ja osin näyttäää kilpikaarnaista ajaa 100-uotiasta äntyä. Pensaskerroksessa koiua, äntyä, katajaa ja pajua. Kohtuullisen paljon keloa ja aapuuta. Taoite: Luontainen kalliopuusto ja kasillisuus. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 17 Pinta-ala: 0.78 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c Mänty Kuusi Hieskoiu Haapa Kuusi /ha E Erityisalue. Haapoja. Runsaslahopuustoinen kangasetsä (I-luokan kriteerit täyttyät). Tuoreen kankaan kuusialtainen etsikkö, kuusen seassa äntyä, koiua ja haapaa. Pensaskerroksessa saat puulajit toistuat. Kuiolla erittäin paljon eri läpiittaluokkiin kuuluaa pystykuiaa kuusta ja aapuuta. Taoite: Lahopuujatkuon ylläpito. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 18 Pinta-ala: 0.64 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c 3/ha Mänty Kuusi Rauduskoiu Mänty Kuusi Rauduskoiu Kuusi Haapa Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi C2.1 Ulkoiluetsä. Runsaslahopuustoinen kangasetsä (I-luokan kriteerit täyttyät). Kallioalueen ja ulkoilureitin älinen eri-ikäinen kuusialtainen rinnekuio. Kuusen lisäksi järeää äntyä, haapaa ja koiua. Välijaksolla saat puulait toistuat. Pensaskerroksessa pääosin pihlajaa, sekä ähän kuusta ja koiua. Kuion yläosissa suhteellisen paljon kuusiaalahoa ja kuion yläosissa kuusipystylahoa. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

12 12/137 Taoite: Nykyisen puustorakenteen ylläpito ja kehittäinen. Taoite: Turallinen, elinoiainen ja kerroksellinen reunaetsä. Toienpiteet: Yksittäisten puiden poisto ja pienpuuston hoito reitinarteen. Kuion yläosa jätetään toienpiteiden ulkopuolelle. 19 Pinta-ala: 0.28 Kasupaikka: Räe Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Mänty Kuusi Hieskoiu /ha Räe (Muu arokas elinypäristö). E Erityisalue. Isoarpuräe (Muu arokas elinypäristö). Korpi/Räe suon reunaetsä (I-luokan kriteerit täyttyät). Suopainanne, jossa uusta ypäristöstä erottua kostean paikan puusto. Isoipana puustona järeää äntyä, jonka alla hieskoiua, pensaskerroksessa pajua. Taoite: Luontainen suopuusto ja kasillisuus. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 20 Pinta-ala: 0.97 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Kuusi Hieskoiu Hieskoiu Paju /ha E Erityisalue. Runsaslahopuustoinen kangasetsä (I-luokan kriteerit täyttyät). Kääpä. Kallioalueiden äliin jäää kapea ja kieurtelea kuio. Isoipana puustona kohtuullisen järeää ja iäkästä äntyä, jonka alla huonokuntoista ja kuollutta nuorepaa kuusta. Pensaskerroksessa kuusta, koiua ja äntyä. Kohtuullisen paljon pääsoin pieniläpiittaista lahokuusta. Taoite: Luonnonaroiltaan oniuotoinen etsikkö. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

13 13/ Pinta-ala: 2.05 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Mänty Kuusi Rauduskoiu Kataja /ha E Erityisalue. Katajia. Muu kallio-, jyrkänne- tai louhikkoetsä (I-luokan kriteerit täyttyät). Laaja kallioylänköalue, jossa etsäiset äli- ja aokalliopinnat aihteleat osaiikkiaisesti. Isoipana puustona kituliasta ja osin näyttäää kilpikaarnaista äntyä. Pensaskerroksessa koiua, äntyä, katajaa, pajua ja kuusta. Kohtuulisen paljon keloja ja aalahopuuta. Taoite: Luontainen kalliopuusto ja kasillisuus. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 22 Pinta-ala: 0.09 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty Lp 2/ha c 3/ha Mänty C2.1 Ulkoiluetsä. Pieni lähes puuton kallioalue. Taoite: Luontainen kalliokasillisuus ja puusto. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 23 Pinta-ala: 0.69 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Kuusi Rauduskoiu Haapa Paju Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C2.1 Ulkoiluetsä. Pajuja. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

14 14/137 Ulkoilureittiä ja kallionreunoja ukailea kuio, jossa isoipana puustona järeähköä äntyä, jonka seassa ähän kuusta, koiua ja haapaa. Pensaskerroksessa kuusta, koiua, haapaa, pihlajaa ja pajua. Taoite: Turallinen ja iihtyisä reitinarsietsä. Toienpiteet: Yksittäisten heikentyneiden puiden poisto ja pienpuuston hoito, jossa, keskiosan piensuo korpipaatsaineen jätetään käsitteleättä. 24 Pinta-ala: 1.22 Kasupaikka: Kuia kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Kuusi Haapa Rauduskoiu Mänty Rauduskoiu Pihlaja Kataja /ha C2.1 Ulkoiluetsä. Katajia. Runsaslahopuustoinen kangasetsä (I-luokan kriteerit täyttyät). Kääpä. Puuntuotoskyyltään kuian kankaan kasupaikkaa astaaa kallioinen ja kiinen kuio. Isoipana puustona kituliaasti kasanutta näyttäää kilpikaarnaista äntyä, jonka seassa uutaia koiuja, haapoja ja kuusia. Pensaskerroksessa ähän äntyä, kuusta, koiua, pihlajaa ja pajua. Jonkin erran pääosin pieniläpiittaista kuusen pystylahoa ja ännyn keloa sekä kuusen ja ännyn aapuuta. Taoite: Lahopuujatkuon ylläpito. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 25 Pinta-ala: 0.18 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Kuusi Rauduskoiu Kuusi Pihlaja /ha C2.1 Ulkoiluetsä. Ulkoilureitinarsietsikkö, jossa isoipana puustona arttunutta äntyä, jonka seassa ähän koiua ja kuusta. Pensaskerroksessa pääosin pihlajaa. Taoite: Turallinen ja iihtyisä reitinarsietsikkö. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

15 15/ Pinta-ala: 0.09 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Mänty Haapa Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C2.1 Ulkoiluetsä. Pieni kuio kallioalueen ja tonttien älissä. Isoipana puustona äntyä, haapaa, koiua ja kuusta. Taoite: Turalisuus ja iihtyisyys. Toienpiteet: Pienpuuston hoito. 27 Pinta-ala: 0.48 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Kuusi Rauduskoiu Pihlaja Raita Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Pieni kuio tonttien ja kallioalueen älissä. Isoipana puustona eniäkseen arttunutta äntyä, jonka seassa kuusta ja koiua. Pensaskerroksessa pihlajaa, raitaa ja koiua. Taoite: Turallinen ja iihtyisä reitin- ja tontinreunaetsä. Toienpiteet: Pienpuuston hoito. 28 Pinta-ala: 0.24 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: C1.2 Lähiirkistysetsä. Pieni lähes puuton kallioalue. Taoite: Luontainen kalliokasilisuus ja puusto. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

16 16/137 Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 29 Pinta-ala: 1.25 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Rauduskoiu Mänty Rauduskoiu Mänty Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Kuiahkon kankaan kallioinen ja kiinen kuio. Isoipana puustona hienen kituliasta kilpikaarnaista äntyä, jonka seassa ähän koiua. Pensaskerroksessa pääosin pihlajaa, jonka seassa ähän koiua ja äntyä. Taoite: Viihtyisä, siisti ja turallinen tontin- reitinreunaetsä. Toienpiteet: Yksittäisten kuolleiden ja heikentyneiden puiden poisto. Pienpuuston hoito. 30 Pinta-ala: 0.76 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c 3/ha Kuusi Mänty Hieskoiu Pihlaja Hieskoiu Haapa Mänty Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Ensiharennus C3 Suojaetsä. Kaksijaksoinen etsikkö, jossa ylispuustona järeähköä äntyä, kuusta ja koiua. Alajaksolla nuorta koiua ja haapaa, jonka seassa kuusta ja äntyä ja runsaasti pihlajaa. Taoite: Elinoiainen, kerroksellinen ja sekapuustoinen reuna- ja suojaetsä. Toienpiteet: Nuoren etsän harennus ja pienpuuston hoito. Lisäksi ylispuujaksolta poistetaan huonokuntoiset puut ja harennetaan tiheipiä puustoryhiä. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

17 17/ Pinta-ala: 0.39 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Mänty Hieskoiu Mänty Hieskoiu Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus /ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Puuntuotoskyyltään lähinnä kuiahkoa kangasta astaaa kuio, jossa isoipana puustona lähes yksinoaan arttunutta äntyä jonka seassa uutaa koiu. Pensaskerroksessa pääosin koiua ja pihlajaa ja uutaa änty. Kuion luonne epäsiisti, koska kaatunutta ja huonokuntoista puuta on paljon. Taoite: Turallinen ja siisti tontinreunaetsä. Toienpiteet: Harennus ja pienpuuston hoito. Kerätään lisäksi kaatuneet aapuut pois. 32 Pinta-ala: 0.22 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Hieskoiu Pihlaja Haapa Raita Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C3 Suojaetsä. Pitkä ja kapea kuio tien ja tontin älissä. Isoipana puustona järeää äntyä, jonka seassa ryhinä koiua ja haapaa. Pensaskerroksessa pihlajaa, raitaa, aahteraa ja koiua. Taoite: Turallinen reunaetsä. Toienpiteet: Vaarallisten puiden poisto ja pienpuuston hoito. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

18 18/ Pinta-ala: 0.22 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Hieskoiu Haapa Kuusi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C3 Suojaetsä. Mäntyaltainen kuio Myllypurontien ja eluallin älissä. Männyn seassa koiua ja haapaa. Pensaskerroksessa sekalaista lehtipuuta. Taoite: Melun ja pölyn torjua suojaetsä. Toienpiteet: Heikentyneiden puiden poisto ja pienpuuston hoito kerroksellisuutta kehittäen. 34 Pinta-ala: 0.24 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Rauduskoiu Haapa /ha C3 Suojaetsä. Meluallia, jossa nuori koiu-haapaetsikkö. Taoite: Melun ja pölyn torjua etsikkö. Toienpiteet: Nuoren etsän harennus/pienpuuston hoito. 35 Pinta-ala: 0.15 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c 3/ha Kuusi Haapa Hieskoiu Mänty Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi C3 Suojaetsä. Vaahteroita. Pitkä ja kapea kuio tien ja tontin älissä. Isoipana puustona järeää äntyä, Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

19 19/137 jonka seassa järeää aahteraa, koiua ja haapaa. Pensaskerroksessa pihlajaa, raitaa, aahteraa ja koiua. Taoite: Turallinen reunaetsä. Toienpiteet: Vaarallisten puiden poisto ja pienpuuston hoito. 36 Pinta-ala: 0.05 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Raita Rauduskoiu Mänty Rauduskoiu Pihlaja Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Ensiharennus /ha C3 Suojaetsä. Pieni ja kapea kuio Myllytien arrella. Puustona lähinnä nuorta koiua sekä raitaa. Lisäksi uutaia isopia ylispuu-äntyjä ja -koiuja. Taoite: Turallisuus. Toienpiteet: Harennus ja pienpuuston hoito. 37 Pinta-ala: 0.75 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c 3/ha Mänty Kuusi Rauduskoiu Kuusi Rauduskoiu Haapa Pihlaja Raita Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi C2.1 Ulkoiluetsä. Kuusialtainen rinneetsä ulkoilureitin ieressä. Eri-ikäisen kuusen seassa järeää ylispuustoista koiua ja äntyä, lisäksi hiean arttunutta haapaa. Pensaskerros oleaton etsikön tiheyden uoksi. Taoite: Elinoiainen, kerroksellinen ja luontaisesti hiljalleen uudistua reunaetsä. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

20 20/137 Toienpiteet: Yksittäisten puiden poisto ja pienpuuston hoito reitinarteen. 38 Pinta-ala: 0.53 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Kuusi Pihlaja /ha E Erityisalue. Haapoja. Runsaslahopuustoinen kangasetsä (I-luokan kriteerit täyttyät). Kääpä. Kuusialtainen ja lahopuustoinen rinneetsä kallioalueen alla. Isoipana puustona eri-ikäistä kuusta ja ähän koiua ja äntyä. Pensaskerroksessa pääosin pihlajaa. Paljon pysty-ja aalahopuuta, Taoite: Lahopuujatkuon ylläpito. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 39 Pinta-ala: 2.42 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Rauduskoiu Pihlaja Kataja Mänty Raita /ha E Erityisalue. Katajia. Muu kallio-, jyrkänne- tai louhikkoetsä (I-luokan kriteerit täyttyät). Kääpä. Laajahko kallioylänköalue, jossa etsäiset äli- ja aokalliopinnat aihteleat osaiikkiaisesti. Isoipana puustona eri-ikäistä kituliasta ja osin näyttäää kilpikaarnaista äntyä. Pensaskerroksessa koiua, äntyä, katajaa ja pajua. Kohtuullisen paljonkeloa ja aapuuta. Taoite: Luontainen kalliopuusto ja kasillisuus. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 40 Pinta-ala: 0.57 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c 3/ha Kuusi Mänty Kuusi Rauduskoiu Mänty Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

21 21/137 E Erityisalue. Runsaslahopuustoinen kangasetsä (I-luokan kriteerit täyttyät). Kallioalueiden älissä olea kuusialtainen etsikkö. Kuion alepi länsilaita kuusialtaisepi ja siellä kuusta yös älijaksolla ja pensaskerroksessa. Korkeuskäyriä yleäs entäessä kuusi ähenee. Kohtuullisen paljon pysty- ja aalahopuuta. Taoite: Luonnontilainen ja luonnonaroiltaan oniuotoinen etsikkö. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 41 Pinta-ala: 0.64 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Rauduskoiu Kuusi Rauduskoiu Kuusi /ha E Erityisalue. Katajia. Runsaslahopuustoinen kangasetsä (I-luokan kriteerit täyttyät). Mäntyaltainen kuio kallioalueiden älissä. Männyn alla ähän huonokuntoista ja kuollutta kuusta sekä koiua. Pensaskerroksessa saat puulajit toistuat. Kohtuulisesti kelopuuta. Taoite: Luonnonaroiltaan oniuotoinen etsikkö. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 42 Pinta-ala: 0.22 Kasupaikka: Räe Pääpuulaji: Hieskoiu 2/ha Lp c Mänty Hieskoiu Paju Hieskoiu /ha Räe (Muu arokas elinypäristö). E Erityisalue. Pajuja. Korpi/Räe suon reunaetsä (I-luokan kriteerit täyttyät). Soistunut painanne, jossa uusta ypäristöstä erottua kostean paikan puusto. Isoipana puustona järeähköä äntyä ja sen alla hieskoiua, pensaskerroksessa pajua. Kosteikon reunoilla pelkästään äntyä. Taoite: Luontainen suopuusto ja kasillisuus. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

22 22/ Pinta-ala: 0.93 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Hieskoiu Kuusi Hieskoiu /ha C2.1 Ulkoiluetsä. Katajia. Runsaslahopuustoinen kangasetsä (I-luokan kriteerit täyttyät). Puuntuotoskyyltään lähinnä kuiahkoa kangasta astaaa kallioinen ja kiinen kuio, jossa pienet aokalliopinnat ja etsäiset älipinnat aihteleat osaiikkiaisesti. Isoipana puustona järeähköä äntyä. Välijaksolla ja pensaskerroksessa ähän koiua ja kuusta. Taoite: Luontainen uudistuinen. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 44 Pinta-ala: 0.78 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Mänty Rauduskoiu /ha E Erityisalue. Muu kallio-, jyrkänne- tai louhikkoetsä (I-luokan kriteerit täyttyät). Hienen kulunut kalliokuio, jossa harahkossa kituliasta äntyä. Pensaskerroksessa koiua. Jonkin erran keloa ja aapuuta. Taoite: Luontainen kalliokasillisuus ja puusto. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 45 Pinta-ala: 0.87 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Haapa Hieskoiu Mänty Kuusi /ha C2.1 Ulkoiluetsä. Varttuneen taiikon ja nuoren etsän rajaailla olea äntyaltainen ylispuustoinen etsikkö. Männyn seassa koiua ja alla ähän pientä kuusen tainta. Ylispuuna hiean järeää äntyä. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

23 23/137 Taoite: Elinoiainen ja sekapuustoinen arttunut etsä. Toienpiteet: Ensiharennus ja/tai taiikonhoito. 46 Pinta-ala: 0.42 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c 3/ha Mänty Kuusi Pihlaja Kuusi Kuusi Paju Hieskoiu E Erityisalue. Kääpä. Kuusialtainen tuoreen kankaan etsikkö. Kuusen seassa järeitä äntyjä. Pensaskerros harahko, siellä täällä kuusta ja pihlajaa. Kuiolla erittäin paljon kuusen aalahopuuta ja jonkin erran pystylahoa. Lisäksi pari ännynkeloa. Kuion pohjoislaidan pohja- ja kenttäkerros kulunutta. eteläpäässä yös kosteapi nurkkaus, jossa tiheästi pajua ja sen päällä hieskoiua. Taoite: Lahopuujatkuon ylläpito. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 47 Pinta-ala: 1.08 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Mänty Kuusi Rauduskoiu Kataja /ha C2.1 Ulkoiluetsä. Katajia. Muu kallio-, jyrkänne- tai louhikkoetsä (I-luokan kriteerit täyttyät). Kallioalue, jossa aokallioalueet ja etsäiset älipinnat aihteleat. Isoipana puustona näyttäää kilpikaarnaista äntyä, pensaskerroksessa koiua, pihlajaa, sekä ähän kuusta katajaa ja äntyä. Kohtuullisen paljon äntykeloa ja aapuuta. Taoite: Luontainen kalliokasillisuus ja puusto. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

24 24/ Pinta-ala: 0.27 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Kuusi Rauduskoiu Rauduskoiu Pihlaja Mänty Haapa Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C2.1 Ulkoiluetsä. Pieni kuio tonttialueisiin ja kallioihin rajautuen. Kuion läpi enee ulkoilureitti. Isoipana puustona äljästi järeää äntyä ja älijaksolla uutaa arttunut haapa ja yksi kuusi sekä ähän nuorta koiua. Pensaskerroksessa koiua, haapaa, pihlajaa ja pajua sekä hiean pientä ännyn tainta. Taoite: Turallisuus ja iihtyisyys. Toienpiteet: Pienpuuston hoito. 49 Pinta-ala: 0.45 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Hieskoiu 2/ha Lp c Mänty Hieskoiu Hieskoiu Pihlaja Pihlaja Hieskoiu Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Ensiharennus /ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Vaahteroita. Kapea etsäkaistale asutuksen älissä. Vallitseassa jaksossa pääosin erikokoista hieskoiua, ylispuuna uutaa änty ja järeäpi hieskoiu, Pensaskerroksessa erikokoista pihlajaa ja hieskoiua, joiden seassa ähän kuusta ja aahteraa. Taoite: Elinoiainen tontin- ja reitinarsietsä. Toienpiteet: Toinen harennus tiheipiin puustoryhiin, Asukastoieet otetaan huoioon. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

25 25/ Pinta-ala: 0.09 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Mänty Rauduskoiu Kuusi Hieskoiu Haapa Mänty /ha C3 Suojaetsä. Pitkä ja kapea kuio tien ja tontin älissä. Isoipana puustona järeää äntyä, jonka seassa ryhinä koiua ja haapaa. Pensaskerroksessa pihlajaa, raitaa, aahteraa ja koiua. Taoite: Turallinen reunaetsä. Toienpiteet: Vaarallisten puiden poisto ja pienpuuston hoito. 51 Pinta-ala: 0.07 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Rauduskoiu Mänty Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C1.1 Puistoetsä. Pieni kuio teiden älissä. Isoipana puustona järeähköä äntyä, lisäksi yksi iso rauduskoiu ja pari pienepää koiua alla. Alla hoidettu nurikko. Taoite: Hoitoluokan uutos A-luokkaan? Toienpiteet: Yksittäisten huonojen ja kuolleiden puiden poisto. 52 Pinta-ala: 0.36 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Rauduskoiu Pihlaja Rauduskoiu Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

26 26/137 C3 Suojaetsä. Kuio Myllytien arrella. Isoipana puustona järeähköä äntyä ja jonka seassa uuttaa järeä koiu. Välijaksolla ähän nuorepaa koiua. Pensaskerroksessa paikoin tiheästi pihlajaa, raitaa, koiua ja uutaa änty. Lisäksi pari ruotsinpihlajaa. Taoite: Turallinen ja iihtyisä tienarsikuio. Toienpiteet: Kuolleiden ja huonokuntoisten puiden poisto ja pienpuuston hoito. 53 Pinta-ala: 0.54 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Hieskoiu Haapa Rauduskoiu Pihlaja Vaahtera Kuusi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C3 Suojaetsä. Pitkä ja kapea kuio Myllytien arrella ja osin huoltoasean takana. Isoipana puustona järeähköä äntyä ja koiua, joiden seassa ähän haapaa ja kuusta. Pensaskerroksessa pääasiassa pihlajaa ja aahteraa. Taoite: Turallinen tienreunuskuio. Toienpiteet: Huonokuntoisten ja kuolleiden puiden poisto ja pienpuuston hoito. 54 Pinta-ala: 0.14 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Rauduskoiu Mänty Haapa Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus /ha C3 Suojaetsä. Metroradan ja rapin älissä olea kuio. Isoipana puustona arttunutta koiua, jonka seassa ähän äntyä. Pensaskerroksessa koiua, haapaa ja pihlajaa. Taoite: Elinoiainen suojaetsä. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

27 27/137 Toienpiteet: Harennus ja pienpuuston hoito. 55 Pinta-ala: 0.48 Kasupaikka: Korpi Pääpuulaji: Hieskoiu 2/ha Lp c 3/ha Kuusi Hieskoiu Teraleppä Korpi (Muu arokas elinypäristö). C5 Aroetsä. Korpi/Räe suon reunaetsä (I-luokan kriteerit täyttyät). Alaassa painanteessa olea hieskoiualtainen kostea ja reheä korpikuio. Isoipana puustona pääosin arttunutta hieskoiua, jonka seassa ähän kuusta ja leppää. Taoite: Luonnontilainen korpipuusto ja kasillisuus. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 56 Pinta-ala: 0.68 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Pihlaja Lehtikuusi Rauduskoiu Mänty Mänty Rauduskoiu Haapa /ha C2.1 Ulkoiluetsä. Metsälehuksia. Ylispuustoinen taiikko, jossa taiikerroksessa kasatettaana puulajeina äntyä, koiua ja lehtikuusta. Pari lehusryhää kuion länsilaidalla. Ylispuina äntyjä, koiuja ja haapoja. Taoite: Elinoiainen nuori sekaetsä. Toienpiteet: Taiikonhoito. Lisäksi lehusten taiisuojien huolto. 57 Pinta-ala: 0.68 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Mänty Rauduskoiu Lehtikuusi Pihlaja Kuusi Haapa Rauduskoiu Metsälehus /ha Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

28 28/137 C2.1 Ulkoiluetsä. Metsälehuksia. Ylispuustoinen taiikko, jossa kasatettaina puulajeina taiikerroksessa änty, koiu, lehtikuusi ja lehusrypäs. Välijaksolla ähän arttunutta kuusta, pihlajaa ja haapaa, ylispuuna koiua. Taoite: Elinoiainen nuori etsä. Toienpiteet: Taiikonhoito ännyn, koiun, lehtikuusen ja lehuksen hyäksi. Huonokuntoisten äli- ja ylispuujakson puiden poisto. Kuusiryhän harennus. 58 Pinta-ala: 0.28 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c 3/ha Kuusi Kuusi Rauduskoiu Kuusi Rauduskoiu Pihlaja E Erityisalue. Runsaslahopuustoinen kangasetsä (I-luokan kriteerit täyttyät). Kääpä. Kääpä. Pieni tuoreen kankaan kuio kallioalueiden älissä. Isoipana puustona järeähköä kuusta, jonka seassa ähän äntyä ja koiua. Pensaskerroksessa pihlajaa, koiua, kuusta ja äntyä. Kuiolla kohtuullisen paljon aalahopuuta ja pystylahopuuta. Taoite: Luonnontilainen ja luonnonaroiltaan oniuotoinen etsikkö. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 59 Pinta-ala: 0.44 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Rauduskoiu Kuusi Rauduskoiu Kuusi /ha E Erityisalue. Katajia. Kääpä. Kallioiden älissä poleilea kuio. Kuiahkon kankaan kallioinen ja kiinen etsikkö, jossa isoipana puustona kohtuullisen iäkästä ja järeähköä äntyä. Männyn seassa uutaa koiu ja älijaksolla kituliaista kuusta ryhissä. Pensaskerroksessa ähän äntyä, kuusta, koiua, katajaa ja pihlajaa. Jonkin erran keloa ja aapuuta. Taoite: Luontainen uudistuinen. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

29 29/ Pinta-ala: 0.73 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Rauduskoiu Rauduskoiu Mänty /ha E Erityisalue. Katajia. Kallioalue, jossa aokalliopinnat ja etsäiset älipinnat aihteleat osaiikkiaisesti. Puusto etsäisillä älipinnoilla, isoipana puustona iäkästä ja näyttäää äntyä ja ähän koiua. Pensaskerroksessa koiua, äntyä, pajua, pihlajaa ja katajaa. Taoite: Luontainen kalliokasillisuus ja puusto. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 61 Pinta-ala: 1.07 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Rauduskoiu Kuusi Rauduskoiu Kuusi /ha C2.1 Ulkoiluetsä. Katajia. Runsaslahopuustoinen kangasetsä (I-luokan kriteerit täyttyät). Kääpä. Kuiahkon kankaan kallioinen ja kiinen etsikkö, jossa isoipana puustona kohtuullisen iäkästä ja järeähköä äntyä. Männyn seassa uutaa koiu ja älijaksolla kituliasta kuusta ryhissä. Pensaskerroksessa ähän äntyä, kuusta, koiua, katajaa ja pihlajaa. Jonkin erran keloa ja aapuuta. Taoite: Luonnontilaisen kaltainen lahopuustoinen etsikkö. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 62 Pinta-ala: 0.26 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c 3/ha Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Kuusi Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

30 30/137 C2.1 Ulkoiluetsä. Kuusikko ulkoilureittien ja tonttien älissä. Kuusen seassa ähän äntyä, koiua ja haapaa. Pensaskerroksessa ähän pihlajaa ja kuusta. Taoite: Elinoiainen ja turallinen reunaetsä. Toienpiteet: Yksittäisten huonokuntoisten puiden poisto. Pienpuuston hoito. 63 Pinta-ala: 0.88 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Mänty Rauduskoiu /ha C2.1 Ulkoiluetsä. Muu kallio-, jyrkänne- tai louhikkoetsä (I-luokan kriteerit täyttyät). Kallioalue, kituliaista ja osin äntyä ja pensaskerroksessa koiua ja äntyä. Kohtuullisesti keloa ja aapuuta. Taoite: Luontainen kalliokasillisuus ja puusto. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 64 Pinta-ala: 0.19 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Hieskoiu Paju Hieskoiu Kuusi Haapa /ha C2.1 Ulkoiluetsä. Pajuja. Soistunut painanne kallioiden älissä. Kuiolla uusta ypäristöstä erottua kostean paikan kasillisuus. Kosteikossa isoipana puustona äntyä ja hieskoiua, pensaskerroksessa pajua. Kosteikon reunayöhykkeellä pelkästään äntyä. Taoite: Luontainen kosteikkokasillisuus ja puusto. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

31 31/ Pinta-ala: 0.34 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Rauduskoiu Mänty Rauduskoiu Haapa Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Taiikonhoito /ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Ylispuustoinen äntytaiikko. Ylispuuna äntyä, koiua ja haapaa. Taoite: Elinoiainen nuori etsä. Toienpiteet: Taiikonhoito. 66 Pinta-ala: 0.93 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Rauduskoiu Pihlaja Haapa Hieskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus ja /ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Harennettu nuori koiu-haapaaltainen etsikkö ulkoilureitin ja tonttien älissä. Taoite: Elinoiainen ja iihtyisä reunaetsä. Toienpiteet: Pienpuuston hoito. Lisäksi suunnitelakauden lopussa tehtää tiheipien puustoryhien harennus ja pienpuuston hoito. Toienpiteissä huoioidaan näkösuoja tonttien ja reitin älissä. 67 Pinta-ala: 0.50 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c Kuusi Mänty Hieskoiu Pihlaja Pihlaja Raita Hieskoiu /ha Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

32 32/137 Haapa Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi C1.2 Lähiirkistysetsä. Pieni reheä etsikkö, teiden ja tonttien älissä. Kuiolla järeitä kuusia, joiden seassa järeitä hieskoiuja ja uutaia järeitä äntyjä ja haapoja. Välijaksolla uutaa järeä pihlaja. Pensaskerroksessa pääosin pihlajaa, jonka seassa ähän tuoea ja aahteraa. Taoite: Elinoiainen, kerroksellinen ja sekapuustoinen reunaetsä. Toienpiteet: Huonokuntoisten ja aarallisten puiden poisto tonttirajoista. Asukastoieita huoioidaan tonttirajoissa. Pienpuuston hoito. 68 Pinta-ala: 0.16 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Pihlaja Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Pieni kuio teiden ja tontin älissä. Isoipana puustona eniäkseen äntyä, jonka seassa koiua, kuusta ja haapaa. Välijaksolla uutaa järeä pihlaja. Pensaskerroksessa pääosin pihlajaa. Kuion keskellä pieni puuton kallioalue. Taoite: Turallinen ja iihtyisä reunaetsä. Toienpiteet: Pienpuuston hoito. 69 Pinta-ala: 0.29 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Hieskoiu 2/ha Lp c Hieskoiu Haapa Mänty Kuusi Hieskoiu Haapa Kuusi Raita Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

33 33/137 Harennus C1.2 Lähiirkistysetsä. Kapea kuio tonttien ja keyenliikenteentien älissä. Isoipana puustona koiua, jonka seassa äntyä, haapaa, kuusta ja raitaa. Pensaskerroksessa pääosin pihlajaa. Taoite: Turallinen ja iihtyisä reunaetsä. Toienpiteet: Harennus ja pienpuuston hoito Pinta-ala: 0.22 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Hieskoiu 2/ha Lp c Hieskoiu Haapa Mänty Kuusi Hieskoiu Haapa Kuusi Raita Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus /ha C1.2 Lähiirkistysetsä. HUOM!!! Kuio on ielä A-hoitoluokkaa YLRE:ssä. Muutetaan C-hoitoluokkaan. Kapea kuio tonttien ja tien älissä. Isoipana puustona koiua, jonka seassa äntyä, haapaa, kuusta ja raitaa. Pensaskerroksessa pääosin pihlajaa. Taoite: Turallinen ja iihtyisä reunaetsä. Toienpiteet: Harennus ja pienpuuston hoito. 70 Pinta-ala: 0.46 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Rauduskoiu Pihlaja Rauduskoiu Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C3 Suojaetsä. Vaahteroita. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

34 34/137 Pitkä ja kapea kuio tien, kallion tonttien ja koirapuiston rajautuen. Isoipana puustona järeähköä äntyä, jonka seassa koiua. Pensaskerroksessa pääosin pihlajaa, jonka seassa koiua ja aahteraa. Taoite: Elinoiainen ja turallinen reunaetsä. Toienpiteet: Yksittäisten huonokuntoisten puiden poisto ja pienpuuston hoito. 71 Pinta-ala: 0.51 Kasupaikka: Joutoaa Pääpuulaji: C1.2 Lähiirkistysetsä. Lähes puuton kallioalue. Muutaalla etsäisellä älipinnalla pensaana hieskoiua. Muutaa kelo. Taoite: Luontainen kalliokasillisuus. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 72 Pinta-ala: 0.29 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Haapa Kuusi Rauduskoiu Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Pieni kuio kallion ja pihan/parkkipaikkojen älissä. Isoipana puustona järeähköä äntyä, jonka seassa ähän koiua ja haapaa. Pensaskerroksessa tiheästi pääosin pihlajaa, jonka seassa ähän koiua ja haapaa. Taoite: Turallinen ja elinoiainen reunaetsä. Toienpiteet: Heikentyneiden puiden poisto ja pienpuuston hoito. 73 Pinta-ala: 0.05 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Rauduskoiu Pihlaja Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

35 35/137 C1.2 Lähiirkistysetsä. Pieni kaistale keyenliikenteentien ja tontin älissä. Isoipana puustona järeää äntyä, jonka alla ähän koiua. Pensaskerroksessa pihlajaa ja ähän aahteraa. Taoite: Turallinen ja iihtyisä reunaetsä. Toienpiteet: Kuolleiden ja heikentyneiden puiden poisto ja pienpuuston hoito. 74 Pinta-ala: 0.21 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Haapa Kuusi Rauduskoiu Mänty Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Pitkähkö ja kapea etsäkaistale tonttien älissä. Isoipana puustona järeää äntyä, jonka alla ähän koiua ja kuusta. Pensaskerroksessa pihlajaa, haapaa, äntyä ja kuusta. Taoite: Turallinen ja iihtyisä reunaetsä. Toienpiteet: Kuolleiden ja heikentyneiden puiden poisto ja pienpuuston hoito. 77 Pinta-ala: 0.16 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Mänty Kuusi Rauduskoiu Pihlaja Haapa Rauduskoiu Mänty Raita Rauduskoiu Raita Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus /ha C3 Suojaetsä. KEHÄ 1:sen risteysalueella olea onijaksoinen etsikkö. Isoipana Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

36 36/137 ylispuustona uutaia järeähköjä koiuja ja äntyjä, jonka lisäksi ähän isopaa haapaa ja kuusta. Välijaksolla tiheästi raitaa, koiua, äntyä, haapaa ja pihlajaa. Pensaskerroksessa saat puulajit toistuat. Taoite: Elinoiainen ja aloisa risteysalueen reunaetsä. Toienpiteet: Välijakson puuston harennus. Lisäksi huonokuntoisten ylispuiden poisto ja pienpuuston hoito. 80 Pinta-ala: 0.58 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Haapa 2/ha Lp c Kuusi Rauduskoiu Haapa Mänty Mänty Kuusi Rauduskoiu Pihlaja Vaahtera /ha C2.1 Ulkoiluetsä. Pellonierusetsä. Vaahteroita. Pitkä ja kapea pellonreunaa ja ulkoilureittiä ukailea kuio. Isoipana puustona haapaa ja koiua. Pensaskerroksessa saat puulajit toistuat. Taoite: Valoisa ja elinoiainen reunaetsä. Toienpiteet: Harennus ja pienpuuston hoito. 81 Pinta-ala: 0.18 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: C2.1 Ulkoiluetsä. Kapea kallioalue. Aokalliopinnat ja etsäiset älipinnat aihteleat. Isoipana puustona kituliasta äntyä. Pensaskerroksessa etsäisillä älipinnoilla koiua ja äntyä. Jonkin erran keloa ja aapuuta. Taoite: Luontainen kalliokasillisuus ja puusto. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 82 Pinta-ala: 1.84 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c 3/ha Kuusi Rauduskoiu Haapa Mänty Mänty Kuusi Rauduskoiu Pihlaja Vaahtera Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

37 37/137 C2.1 Ulkoiluetsä. Vaahteroita. Laaja tuoreen kankaan kuio, jossa arttunutta äntyä, koiua, haapaa ja ähän kuusta. Pensaskerroksessa saat puulajit toistuat, lisäksi aahteraa ja pihlajaa. Taoite: Nykyisen etsikkörakenteen ylläpito ja kehittäinen ja kerroksellisuus. Toienpiteet. Pienpuuston hoito 83 Pinta-ala: 0.37 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Kuusi Rauduskoiu Mänty Rauduskoiu Kuusi Rauduskoiu /ha C2.1 Ulkoiluetsä. Katajia. Osin kallioinen äennyppylä, jossa isoipana puustona nuorta ja arttunutta äntyä, koiua ja kuusta. Pensaskerroksessa saat puulajit toistuat, lisäksi katajaa. Taoite: Sekapuustoinen, kerroksellinen ja elinoiainen arttunut etsikkö. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 84 Pinta-ala: 0.45 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty Lp 2/ha c 3/ha Mänty C2.1 Ulkoiluetsä. Kapea ja pitkä kalliokuio, jossa hiean kituliasta ja näyttäää äntyä. Taoite: Luontainen kalliokasillisuus ja puusto. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 85 Pinta-ala: 0.39 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Kuusi Rauduskoiu Mänty Pihlaja Metsälehus Lehtikuusi /ha Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

38 38/137 Mänty Rauduskoiu Tai Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Taiikonhoito C2.1 Ulkoiluetsä. Lehtikuusia. Metsälehuksia. Taia. Pähkinäpensas. Ylispuustoinen taiikko, jossa koiua, kuusta, äntyä, lehtikuusta, taea, lehusta ja ähän pähkinäpensasta. Ylispuuna uutaa järeä änty ja uutaa arttunut koiu. Taoite: Elinoiainen ja sekapuustoinen nuori etsä. Toienpiteet: Taiikonhoito, jossa raiataan lehtipuuesaa kasatettaien taiien ypäriltä. Lisäksi poistetaan yös kasatettaia taiia, jos ne kasaat liian lähellä toisiaan. 86 Pinta-ala: 0.85 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c 3/ha Kuusi Hieskoiu Haapa Kuusi Hieskoiu Pihlaja Mänty Teraleppä C2.1 Ulkoiluetsä. Teraleppiä. Kuio, joka on suurelta osin soistunut ja reheä, ainoastaan kuion ylepi kaakkoisosa ulkoilureittiä asten karupaa kuin kuion uu alaa painanne. Isoipana puustona arttunutta koiua ja kuusta, joiden seassa ähän haapaa, äntyä ja teraleppää. Kuion pohjoispää kuusialtainen ja eteläosa koiualtainen. Kuion yleässä kaakkoisosassa ulkoilureitin ieressä lehusryhä. Välijaksolla ja pensaskerroksessa nuorepaa kuusta ja koiua, joiden lisäksi pihlajaa. Taoite: Kerroksellinen, sekapuustoinen ja elinoiainen etsikkö. Toienpiteet: Harennus ja pienpuuston hoito. 87 Pinta-ala: 0.34 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Kuusi Haapa Pihlaja Hieskoiu /ha Metso-ohjelaan soeltua kohde (I-luokan kriteerit täyttyät). E Erityisalue. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

39 39/137 Haapoja. Metsälehuksia. Runsaslahopuustoinen kangasetsä (I-luokan kriteerit täyttyät). Kääpä. Kallioiden äliin jäää pieni etsikkö, jossa isoipana puustona kituliaasti kasanutta äntyä. Männyn alla kuollutta ja huonokuntoista kuusta sekä haapaa, koiua ja ähän pihlajaa. Paljon pääosin pieniläpiittaista lahokuusta aassa ja pystyssä sekä uutaia pääosin kookkaita äntykeloja. Lehusryhä kuion keskiosissa. Pensaskerroksessa pihlajaa, koiua, kuusta ja paikoin pajua. Taoite: Nykyisen etsikkörakenteen ylläpito ja kehittäinen. Lahopuujatkuon ylläpito. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 88 Pinta-ala: 3.68 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Mänty Mänty Rauduskoiu /ha E Erityisalue. Katajia. Muu kallio-, jyrkänne- tai louhikkoetsä (I-luokan kriteerit täyttyät). Metsälehuksia. Kääpä. Kääpä. Laajahko kallionlakikuio, jossa etsäiset älipinnat ja aokallio aihteleat osaiikkiaisesti. Tihein ja isoin puusto pääosin etsäisillä älipinnoilla, uualla kalliopinnoilla puusto pienepää ja kituliaapaa. Isoin puusto lähes yksinoaan eri-ikäistä äntyä järeistä pankkaoksaisista puista nuorepiin äntyihin. Pensaskerroksessa koiua, äntyä, pajua ja katajaa. Kohtuullisen paljon keloja ja aapuuta. Taoite: Luontainen kalliokasillisuus ja puusto. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 89 Pinta-ala: 1.01 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Hieskoiu Kataja Mänty /ha Metso-ohjelaan soeltua kohde (I-luokan kriteerit täyttyät). E Erityisalue. Katajia. Muu kallio-, jyrkänne- tai louhikkoetsä (I-luokan kriteerit täyttyät). Kalliokuio, jossa etsäiset älipinnat ja aokallio aihteleat. Metsäisillä älipinnoilla kituliaista ja lakkapäistä noin 100-uotiasta äntyä, pensaskerroksessa pääosin koiua ja pihlajaa ja ähän katajaa. Kohtuullisen paljon äntykeloa ja kaatuneita keloja. Taoite: Luontainen kalliokasillisuus ja puusto. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

40 40/137 Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 90 Pinta-ala: 0.62 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c 3/ha Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Kuusi Kuusi C2.1 Ulkoiluetsä. Runsaslahopuustoinen kangasetsä (I-luokan kriteerit täyttyät). Kääpä. Kääpä. Eri-ikäinen kuusikko, jonka seassa ähän koiua ja haapaa. Välijaksolla nuorepaa kuusta ja pensaskerroksessa hiean pientä kuusta. Kuion kenttä- ja pohjakerros osin kuluneita. Kuion eteläosissa paljon kuusilahopuuta aassa ja pystyssä. Taoite: Kuluisen esto. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 91 Pinta-ala: 0.08 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c Kuusi Rauduskoiu Kuusi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Männyn istutus /ha C2.1 Ulkoiluetsä. Kääpä. Kapea kuiokaistale taiikon yläpuolella. Isoipana puustona iäkästä ja huonokuntoista kuusta, jonka seassa ähän koiua ja äntyä. Taoite: Viereisen taiikon hyinointi. Toienpiteet: Kaadetaan yksittäisiä taiikon päälle ahdollisesti kaatuia puita aapuiksi. 92 Pinta-ala: 0.16 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c 3/ha Mänty Kuusi Rauduskoiu Pihlaja Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

41 41/137 Hieskoiu Kuusi Kuusi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Männyn istutus C1.2 Lähiirkistysetsä. Pieni järeä kuusikko kallioalueen ja ulkoilureitin älissä. Kuusen seassa pari äntyä ja koiua. Pensaskerros osin hara, tiheiissä osissa koiua, kuusta ja pihlajaa. Taoite: Uusi aiheittain kehittyä puusukupoli. Toienpiteet: Heikentyneipien yksittäisten kuusten poisto reitiltä päin. 93 Pinta-ala: 0.32 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Hieskoiu 2/ha Lp c Mänty Hieskoiu Kuusi Haapa /ha Pähkinäpensas. C2.1 Ulkoiluetsä. Nuori soistunut etsikkö, jossa yleällä jaksolla hieskoiua ja ähän haapaa ja alealla taiijaksolla kuusta. Kuion länsilaidalla kalliota asten pähkinäpensasta. Taoite: Elinoiainen sekaetsä. Toienpiteet: Koiikon äljennys ja kuusen taiikonhoito. 94 Pinta-ala: 0.45 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Rauduskoiu /ha C2.1 Ulkoiluetsä. Katajia. Muu kallio-, jyrkänne- tai louhikkoetsä (I-luokan kriteerit täyttyät). Kääpä. Kääpä. Kallionnyppylä, jossa kohtaisen runsaasti kituliaista äntyä ja pensaskerroksessa siellä täällä koiua ja katajaa. Runsaasti kuiuuden tappaia äntyjä. Taoite: Luontainen kalliokasillisuus ja puusto. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

42 42/ Pinta-ala: 0.15 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Mänty Rauduskoiu Pihlaja /ha C2.1 Ulkoiluetsä. Ylispuustoinen äntytaiikko. Männyn seassa ähän koiua ja pihlajaa. Ylispuuna pari järeää koiua ja äntyä. Taoite: Elinoiainen nuori etsä. Toienpiteet: Taiikonhoito. 96 Pinta-ala: 0.39 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c Kuusi Hieskoiu Haapa Pihlaja Raita Teraleppä Mänty Hieskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Yksittäisten puiden poisto Pienpuuston hoito /ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Haapoja. Teraleppiä. Vaahteroita. Tontin ja ojan äliin jäää reheä kuio. Isoipana puustona järeää kuusta, jonka seassa järeää haapaa, koiua, äntyä ja teraleppää. Pensaskerroksessa pääosin pihlajaa, jonka seassa kohtuulisesti aahteraa ja äheän tuoea ja kuusta. Kuiolla uutaia pystylahoja kuusia. Taoite: Hiljalleen uudistua elinoiainen tontin- ja reitinarsietsikkö. Toienpiteet: Poistetaan kerralla kaikki anhat, kuolleet ja huonokuntoiset kuuset (ännyt, haaat, koiut ja nuoreat kuuset+alikasospuut jääät) Pienpuuston hoito, jolla poiitaan aahterat, koiut ja kuuset esiin pihlajanesakosta. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

43 43/ Pinta-ala: 0.19 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c Kuusi Hieskoiu Haapa Pihlaja Raita Teraleppä Mänty Hieskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Haapoja. Teraleppiä. Vaahteroita. Ojan ja ulkoilureitin äliin jäää reheä kuio. Isoipana puustona järeää kuusta, jonka seassa järeää haapaa, koiua, äntyä ja teraleppää. Pensaskerroksessa pääosin pihlajaa, jonka seassa kohtuulisesti aahteraa ja äheän tuoea ja kuusta. Kuiolla uutaia pystylahoja kuusia. Taoite: Hiljalleen uudistua elinoiainen tontin- ja reitinarsietsikkö. Toienpiteet: Poistetaan kerralla kaikki anhat, kuolleet ja huonokuntoiset kuuset (ännyt, haaat, koiut ja nuoreat kuuset+alikasospuut jääät) Pienpuuston hoito, jolla poiitaan aahterat, koiut ja kuuset esiin pihlajanesakosta Pinta-ala: 0.08 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c Kuusi Rauduskoiu Pihlaja Pihlaja Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus /ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Pieni kuio talojen ja ulkoilureittien älissä. Kuiolla kuusia ja uutaa koiu. Pensaskerroksessa järeää pihlajaa ja nuorepaa pihlajaa ja hieskoiua. Taoite: Siisti ja hoidettu reunaetsä. Toienpiteet: Harennus ja pienpuuston hoito. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

44 44/ Pinta-ala: 0.34 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c Kuusi Rauduskoiu Kuusi Pihlaja Haapa Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Uudistainen iljeleällä Rauduskoiun istutus /ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Kuusikko ulkoiluteiden risteysalueella ja asuintalojen edessä. Kuusen seassa uutaa koiu ja haapa, pensaskerroksessa äljästi pihlajaa, koiua ja ähän kuusta. Taoite: Turallinen ja elinoiainen reunaetsä. Toienpiteet: Aohakkuu. Koiun istutus. 98 Pinta-ala: 0.14 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Hieskoiu 2/ha Lp c Hieskoiu Pihlaja Kuusi Hieskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Taiikonhoito /ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Taiikko ja nuori etsikkö, jossa eniäkseen hieskoiua ja pihlajaa. Taoite: Elinoiainen reunaetsä. Toienpiteet: Taiikonhoito. 99 Pinta-ala: 0.45 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c Kuusi Hieskoiu Pihlaja Pihlaja Hieskoiu /ha Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

45 45/137 Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Uudistainen iljeleällä Rauduskoiun istutus C1.2 Lähiirkistysetsä. Pieni kuio talojen ja ulkoilureittien risteysalueella. Kuiolla järeitä kuusia ja uutaa iso koiu. Pensaskerroksessa järeää pihlajaa ja nuorepaa pihlajaa ja hieskoiua. Taoite: Uusi puusukupoli. Toienpiteet: Metsikön uudishakkuu, poistetaan kaikki järeä puusto. Koiun istutus Pinta-ala: 0.18 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c Kuusi Hieskoiu Pihlaja Pihlaja Hieskoiu Haapa Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Rauduskoiun istutus /ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Pieni kuio talojen ja ulkoilureittien risteysalueella. Kuiolla järeitä kuusia ja haapaa ja uutaa iso koiu. Pensaskerroksessa järeää pihlajaa ja nuorepaa pihlajaa ja hieskoiua. Taoite: Uusi puusukupoli. Toienpiteet: Huonokuntoisten kuusten ja kuusiryhien poisto. Haaat ja hyäkuntoiset koiut jätetään. 100 Pinta-ala: 0.58 Kasupaikka: Joutoaa Pääpuulaji: Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi C1.2 Lähiirkistysetsä. Pieni lähes puuton kallioalue tontteihin rajautuen. Vähäisenä puustona kuion reunoilla nuorta haapaa ja koiua. Taoite: Turallisuus tonttirajoissa. Muuten luontainen kalliokasillisuus ja puusto. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

46 46/137 Toienpiteet: Kuolleiden ja heikentyneiden puiden poisto tonttirajoista. 101 Pinta-ala: 0.24 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Vaahtera Pihlaja Pihlaja Vaahtera Rauduskoiu Kuusi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha Vaahteroita. C1.2 Lähiirkistysetsä. Pieni kuio kallioalueen, tontin ja tien älissä. Kuion puusto epätasaista, osa kuiosta aukeapaa ja osa etsäisepää. Isoipana puustona järeähköä äntyä, jonka alla koiua ja kuion kaakkoisosassa kuusta. Alajaksossa nuorta aahteraa ja isopaa pihlajaa. Pensaskerroksessa pääosin pihlajaa ja ähän aahteraa. Taoite: Valoisa ja turallinen reunaetsä. Toienpiteet: Yksittäisten kuolleiden ja huonokuntoisten puiden poisto ja pienpuuston hoito. 102 Pinta-ala: 0.24 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Rauduskoiu Kuusi Pihlaja Rauduskoiu Kuusi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Kallioalueen ja keyenliikenteenäylän äliin jäää äntyaltainen kuio, jonka läpi kulkee pitkittäin ahennettu polku. Männyn seassa koiua ja kuusta. Pensaskerroksessa pääosin pihlajaa, jonka seassa koiua ja kuusta. Taoite: Turallinen reunaetsä. Toienpiteet: Kuolleiden ja heikentyneiden puiden poisto ja pienpuuston hoito. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

47 47/ Pinta-ala: 1.23 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Rauduskoiu Pihlaja Paju Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Kallioalue, jossa etsäiseät osat ja aokalliopinnat aihteleat. Kuiolla harahkossa kituliaita äntyjä ja pensaskerroksessa koiua, pajua ja pihlajaa. Muutaia näyttäiä keloja. Ulkoilureittejä ja päiäkodin leikkialuetta, kuiolla. teppurata köysisiltoineen. Taoite: Turallisuus ja iihtyisyys. Toienpiteet: Vaarallisten puiden poisto. 104 Pinta-ala: 0.71 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Kuusi Rauduskoiu Pihlaja Vaahtera Mänty Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Kuio kallioalueen ja tien ja tontin älissä. Isoipana puustona arttunutta äntyä, jonka seassa ähän koiua ja uutaia kuusia. Pensaskerroksessa pihlajaa, äntyä ja ähän aahteraa. Taoite: Turallinen ja iihtyisä reitinarsietsä. Toienpiteet: Kuolleiden ja heikentyneiden puiden poisto ja pienpuuston hoito. 105 Pinta-ala: 0.16 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c 3/ha Rauduskoiu Mänty Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

48 48/137 Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi C1.2 Lähiirkistysetsä. Pieni äntyaltainen kuio, jossa ei ole pensaskerrosta ja kulunut kenttäkerros. Taoite: Elinoiainen lähietsä. Toienpiteet: Kuolleiden ja huonokuntoisten puiden poisto. 106 Pinta-ala: 0.12 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c 3/ha Mänty Kuusi Rauduskoiu Raita C1.1 Puistoetsä. Pieni pihakuio parkkipaikan ja talon päädyn älissä. Isoipana puustona järeähköä koiua ja äntyä ja ähän kuusta. Taoite: Hoitoluokan uutos. Toienpiteet: Hoitoluokan uutos. 107 Pinta-ala: 0.97 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Rauduskoiu Pihlaja Mänty Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Muu kallio-, jyrkänne- tai louhikkoetsä (II-luokan kriteerit täyttyät). Kallioalue, jossa aokallioiset ja etsäiset älipinnat aihteleat. Isoipana puustona harahkossa kituliasta äntyä ja uutaissa paikoin nuoria haaparyhiä. Pensaskerroksessa paikoin tiheästi koiua ja pihlajaa, joiden seassa ähän äntyä. Taoite: Turallisuus kuion laidoilla, uilla osilla luontainen kalliokasillisuus ja puusto. Toienpiteet: Tonttirajojen huonokuntoisten ja kuolleiden puiden kaato. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

49 49/ Pinta-ala: 0.17 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi B3 Maiseaniitty ja laidunalue. Epäääräisesti hahotettaa kuio etroradan arrella. Suurin osa kuiosta aukeaa etroradan älitöntä lähiyöhykettä. Lisäksi kuion eteläpuolisessa päässä puustoisepi alue, jossa nuorta sekalaista lehtipuuta, lähinnä koiua ja raitaa. Taoite: Turallinen ja aukea radanarsikuio. Toienpiteet: Radalle päin roikkuien puiden poisto ja pienpuuston hoito. 112 Pinta-ala: 0.26 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Raita Pihlaja Rauduskoiu Mänty Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Taiikonhoito /ha C3 Suojaetsä. Taiikko, jossa kasatettaina lajeina koiu ja änty. Muuna puustona pihlajaa ja raitaa. Taoite: Elinoiainen änty-koiualtainen suojaetsä. Toienpiteet: Taiikonhoito. 113 Pinta-ala: 0.41 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c 3/ha Kuusi Rauduskoiu Raita Pihlaja Hieskoiu Mänty Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus C3 Suojaetsä. KEHÄ 1:sen ieressä olea tiheähkö arttunut koiu-kuusi-sekaetsä. Myös Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

50 50/137 uutaa isopi koiu, kuusi ja änty. Pensaskerroksessa raitaa ja pihlajaa. Taoite: Kerroksellinen ja sekapuustoinen suojaetsä. Toienpiteet: Harennus ja pienpuuston hoito. 114 Pinta-ala: 0.30 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Rauduskoiu Pihlaja Raita Haapa Haapa Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus /ha C3 Suojaetsä. Metsäkuio KEHÄ 1:sen risteysalueella teiden sisällä. Isoipana puustona lähes pelkästään arttunutta koiua, seassa yksi haapa. Pensaskerroksessa pihlajaa, haapaa ja raitaa. Taoite: Elinoiainen ja aara tienristeysetsikkö. Toienpiteet: Harennus ja pienpuuston hoito. 115 Pinta-ala: 0.48 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Haapa 2/ha Lp c 3/ha Mänty Rauduskoiu Haapa Teraleppä Pihlaja Tuoi Pihlaja E Erityisalue. Pellonierusetsä. Pähkinäpensas. Pellon ja taiikon äliin jäää kapea suojayöhyke. Isoipana puustona arttunutta haapaa, koiua ja ähän äntyä ja teraleppää. Välijaksolla ähän nuorta haapaa ja järeää pihlajaa. Pensaskerroksessa pihlajaa, tuoea, taikinanarjaa ja pähkinäpensasta. Taoite: Elinoiainen ja aloisa pellonreunaetsikkö. Toienpiteet. Ei toienpiteitä. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

51 51/ Pinta-ala: 0.14 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c Mänty Kuusi Rauduskoiu Rauduskoiu Haapa Haraaleppä Raita Pihlaja /ha Jyrkänne (Muu arokas elinypäristö). Metso-ohjelaan soeltua kohde (Iluokan kriteerit täyttyät). E Erityisalue. Pähkinäpensaslehto. Pähkinäpensas. Muu kallio-, jyrkänne- tai louhikkoetsä (I-luokan kriteerit täyttyät). Luonnonsuojelulain ukainen suojeltu luontotyyppi. Viikintien pähkinäpensaslehto. Länteen päin aautua kallionjyrkänteen alusetsä. Isoipana puustona järeitä kuusia, koiuja äntyjä ja haapaa. Välijaksolla haapaa, raitaa ja pihlajaa. Pensaskerroksessa kallionjyrkänteen alla runsaasti kookkaita pähkinäpensaita. Muu pensaskerros harahko. Kuiolla jonkin erran lahopuuta, pääosin pystykuiaa kuusta. Taoite: Kuion oniuotoisuusarojen ylläpito ja kehittäinen. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 117 Pinta-ala: 0.20 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Mänty Kuusi Rauduskoiu Rauduskoiu Haapa Haraaleppä Raita Pihlaja /ha E Erityisalue. Pähkinäpensas. LTJ-kohde: Luonnonsuojelulain ukainen suojeltu luontotyyppi. Viikintien pähkinäpensaslehto. Osin Viilarintiehen ja peltoon rajautua pieni kuio. Isoipana puustona järeitä kuusia, koiuja äntyjä ja haapaa. Välijaksolla haapaa, raitaa ja pihlajaa. Pensaskerroksessa saat puulajit toistuat. Taoite: Tien ja pellon reunan puuston elinoiaisuus ja aloisuus. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

52 52/ Pinta-ala: 0.58 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty Lp 2/ha c 3/ha Mänty E Erityisalue. Kallionlakikuio, jossa hiean kituliasta äntyä. Kuiolta hyät kaukoaiseat länteen. Taoite: Luontainen kalliokasillisuus ja puusto. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 119 Pinta-ala: 0.57 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c 3/ha Mänty Kuusi Rauduskoiu Kuusi Rauduskoiu Haapa Haraaleppä Raita Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi C2.1 Ulkoiluetsä. Rinnekuio, jossa osin kaksijaksoinen etsä. Yliällä jaksolla järeää koiua, äntyä, kuusta ja haapaa. Alealla jaksolla pääosin nuorta kuusta. Pensaskerroksessa kuusta ja pihlajaa. Kuion läpi enee ulkoilureitti. Taoite: Kerroksellinen ja eri-ikäisrakenteinen etsikkö Toienpiteet: Yksittäisten puiden poiintahakkuu, jolla tähdätään reitinarsien turallisuuden, sekä kerroksellisuuden parantaiseen. Pienpuuston hoito saoilla taoitteilla. 120 Pinta-ala: 1.01 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Kuusi Rauduskoiu Pihlaja Mänty Kuusi /ha Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

53 53/137 Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi C2.1 Ulkoiluetsä. Paikoin erittäin kiinen kuiahkon kankaan reitinarsietsikkö, jossa eniäkseen näyttäää lakkapäistä äntyä, jonka seassa ähän arttunutta kuusta ja koiua. Pensaskerroksessa pääosin pihlajaa, jonka seassa äntyä ja koiua. Taoite: Viihtyisä reitinarsietsä. Toienpiteet: Pienpuuston hoito. 121 Pinta-ala: 1.03 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c 3/ha Mänty Kuusi Hieskoiu Haapa Kuusi Hieskoiu Pihlaja C2.1 Ulkoiluetsä. Runsaslahopuustoinen kangasetsä (I-luokan kriteerit täyttyät). Kääpä. Kuusialtainen ja osin kerroksellinen sekaetsä kallioalueiden älissä. Isoipana puustona järeää ja arttunutta kuusta, äntyä, koiua ja haapaa. Välijaksolla nuorta kuusta. Pensaskerroksessa saat puulajit toistuat. Lisäksi ähän paatsaaa. Kuion länsipäässä kostea painanne. Paikoin kohtuullisen paljon pysty- ja aalahopuuta. Taoite: Lahopuustoinen etsikkö. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 122 Pinta-ala: 0.64 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c 3/ha Kuusi Mänty Rauduskoiu Kuusi Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi C2.1 Ulkoiluetsä. Metsälehuksia. Ulkoilureitin ja tontin äliin jäää etsikkö. Isoipana puustona arttunutta koiua, äntyä ja kuusta. Välijaksolla ähän nuorta kuusta. Pensaskerroksessa. kuusta, koiua ja pihlajaa. Kuion itäpäässä kole lehusta. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

54 54/137 Taoite: Turallinen ja iihtyisä tontin- ja reitinarsietsä. Toienpiteet: Pienpuuston hoito. 123 Pinta-ala: 0.71 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Mänty Rauduskoiu /ha C2.1 Ulkoiluetsä. Katajia. Muu kallio-, jyrkänne- tai louhikkoetsä (I-luokan kriteerit täyttyät). Kääpä. Pitkä ja kapea kallioalue. Aokalliopinnat ja etsäiset älipinnat aihteleat. Isoipana puustona kituliasta ja näyttäää äntyä. Pensaskerroksessa etsäisillä älipinnoilla koiua ja äntyä. Jonkin erran keloa ja aapuuta. Taoite: Luontainen kalliokasillisuus ja puusto. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 124 Pinta-ala: 0.57 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c 3/ha Kuusi Mänty Rauduskoiu Kuusi Pihlaja Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi C1.2 Lähiirkistysetsä. Ulkoilureittien halkoa ja tonttien rajaaa etsikkö. Isoipana puustona arttunutta kuusta, äntyä ja hiean koiua. Välijaksolla hiean nuorta kuusta ryhinä sekä uutaa järeä pihlaja. Pensaskerroksessa. pihlajaa, kuusta, äntyä ja koiua. Taoite: Turallinen ja iihtyisä tontin- ja reitinarsietsikkö. Toienpiteet: Yksittäisten puiden poisto ja pienpuuston hoito. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

55 55/ Pinta-ala: 1.14 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Rauduskoiu Haapa Pihlaja Haapa Hieskoiu /ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Muu kallio-, jyrkänne- tai louhikkoetsä (I-luokan kriteerit täyttyät). Osin puustoinen kallioalue jossa puustoiset älipinnat puuttoat aokalliokohdat aihteleat osaiikkiaisesti. Isoipana puustona kituliaasti kasanutta näyttäää äntyä. Lisäksi nuorta haapaa ja koiua. Pensaskerroksessa pääosin haapaa, pihlajaa ja koiua. Kohtuullisen paljon lahopuuta. Taoite: Luontainen kalliokasillisuus ja puusto. Turallisuus tonttirajoissa. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 126 Pinta-ala: 0.30 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Kuusi Rauduskoiu Pihlaja Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Kapea kuio kallioalueen ja tien ja tonttialueen älissä. Isoipana puustona järeähköä äntyä, jonka seassa nuorepaa koiua ja ähän kuusta. Pensaskerroksessa pääosin pihlajaa jonka seassa koiua, haapaa ja kuusta. Muutaia koiupökkelöitä. Taoite: Turallinen ja aloisa tienreunaetsä. Toienpiteet: Yksittäisten kuolleiden ja huonokuntoisten puiden poisto ja pienpuuston hoito. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

56 56/ Pinta-ala: 0.24 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Kuusi Rauduskoiu Pihlaja Vaahtera Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus /ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Tontin ja ulkoilureitin äliin jäää etsikkö, jossa isoipana puustona järeää äntyä, jonka seassa kuusta ja koiua. Pensaskerroksessa osin järeää pihlajaa ja aahteraa. Taoite: Turallinen ja aloisa reunaetsä. Toienpiteet: Kuusiin ja lehtipuustoon painottua harennus. Pienpuuston hoito. 128 Pinta-ala: 0.29 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c Mänty Kuusi Rauduskoiu Pihlaja Hieskoiu Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Vaahteroita. Kapea kuio tontin ja ulkoilureitin älissä. Isoipana puustona järeää äntyä, kuusta ja koiua. Pensaskerroksessa pihlajaa, koiua ja aahteraa. Taoite: Turallinen ja iihtyisä reunaetsä. Toienpiteet: Yksittäisten huonokuntoisten puiden poisto ja pienpuuston hoito. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

57 57/ Pinta-ala: 0.34 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Kuusi Haapa Pihlaja Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Kapea kuio koulun ja keyenliikenteentien älissä. Isoipana puustona järeää äntyä, jonka seassa ähän kuusta ja haapaa. Pensaskerroksessa pääosin pihlajaa ja koiua. Taoite: Turallinen reunaetsä. Toienpiteet: Yksittäisten puiden ja pienpuuston hoito. 130 Pinta-ala: 0.17 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Kuusi Mänty Rauduskoiu Pihlaja /ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Pieno kuio parkkipaikan ja ulkoilureitin älissä. Isoipana puustona järeitä äntyjä, joiden seassa uutaa kuusi ja koiu. Pensaskerroksessa erikokoista pihlajaa. Taoite: Turallisuus. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 131 Pinta-ala: 0.23 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Haapa Pihlaja Vaahtera Haapa /ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

58 58/137 Pieni kuio tien ja kallioalueen älissä. Isoipana puustona äntyä. Välijaksolla ähän nuorta haapaa. Pensaskerroksessa pääosin pihlajaa ja ähän aahteraa sekä haapaa. Taoite: Turallisuus ja iihtyisyys. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 132 Pinta-ala: 0.66 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Kuusi Mänty Rauduskoiu Haapa Pihlaja Rauduskoiu Raita Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Rauduskoiun istutus /ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Koulualueen reunaa ukailea kuio, jonka sisällä pieniä kallioalueita. Isoipana puustona osin huonokuntoista koiua ja haapaa sekä ähän kuusta ja äntyä. Pienpuustossa eniäkseen pihlajaa, koiua, haapaa ja äheän aahteraa. Taoite: Turallinen ja iihtyisä koulualueen reunakuio ja leikkietsä. Toienpiteet: Huonokuntoisten ja kuolleiden puiden poisto sekä pienpuuston hoito. Puuston poistolla tähdätään yös etsän uudistaiseen. Syntyneisiin pienaukkoihin koiun istutus. 133 Pinta-ala: 0.39 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Kuusi Rauduskoiu Pihlaja Raita Haapa Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Tuoreen kankaan kuio, jossa sisällä pieniä kallioalueita. Isoipana puustona harahkossa järeähköä äntyä, koiua ja äheän kuusta. Pensaskerroksessa Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

59 59/137 tiheästi pihlajaa, raitaa ja jonkin erran raitaa. Taoite: Turallinen ja iihtyisä pihanreunaetsä. Toienpiteet: Huonokuntoisten puiden poisto ja pienpuuston hoito. 134 Pinta-ala: 0.26 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Kuusi Rauduskoiu Pihlaja Vaahtera Pihlaja Haapa Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Mänty- ja osin koiualtainen kuio kallioalueen ja tonttien älissä, kuion läpi enee ulkoilureitti pitkittäin. Isoipana puustona kuion keski- ja länsiosissa järeää äntyä ja kuion itälaidalla koiua. Välijaksolla järeää pihlajaa ja nuorepaa koiua. Pensaskerroksessa lähinnä pihlajaa, jonka seassa. koiua, äntyä ja aahteraa. Taoite: Turallinen, siisti ja aloisa reunaetsä. Toienpiteet: Kuolleiden ja heikentyneiden puiden poisto ja pienpuuston hoito. 135 Pinta-ala: 0.24 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: B3 Maiseaniitty ja laidunalue. Puoliaoin niitty/tienpiennaralue KEHÄ 1:sen ieressä. Taoite: Kuio säilyy aoiena. Toienpiteet: Niitto. 136 Pinta-ala: 0.08 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c Kuusi Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus /ha C3 Suojaetsä. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

60 60/137 Pieni kuio, jossa istutettu kuusirii tiheässä, jonka seassa uutaa koiu. Taoite: Elinoiainen suojaetsä. Toienpiteet: Kuusiriin harennus ja pienpuuston hoito 137 Pinta-ala: 0.44 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi C2.1 Ulkoiluetsä. Pääosin puuton kalliokko, joka rajautuu osin Viilarintiehen ja soraonttuun. Taoite: Turallisuus ja iihtyisyys. Toienpiteet: Vaarallisten puiden poisto. 138 Pinta-ala: 0.24 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Rauduskoiu Mänty Haapa Kuusi Pihlaja Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha R Maankäytön uutosalue. Agilityrataan ja Viilarintiehen suurelta osin rajoittua kuio. Isoipana puustona järeää rauduskoiua, jonka seassa uutaa haaparyhä ja yksittäinen änty. Välijaksolla nuorta kuusta ryhissä, sekä uutaa järeä pihlaja. Pensaskerroksessa pihlajaa ja kuusta. Taoite: Turallinen, kerroksellinen ja sekapuustoinen tien- ja kentänarsietsä. Toienpiteet: Yksittäisten puiden poisto turallisuuden ja kerroksellisuuden hyäksi. Pienpuuston hoito kerroksellisuutta kehittäen. 139 Pinta-ala: 0.36 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: R Maankäytön uutosalue. Agilitykenttä. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

61 61/ Pinta-ala: 0.19 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Rauduskoiu Kataja Raita Kuusi Pihlaja Haapa Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha R Maankäytön uutosalue. Katajia. Pieni kapea kuio ontun ja tontin älissä. Isoipana puustona järeää äntyä, jonka alla pienepää koiua. Pensaskerroksessa katajaa, kuusta, haapaa, pihlajaa, raitaa, äntyä ja koiua. Taoite: Turallinen ja iihtyisä reunaetsä. Toienpiteet: Yksittäisten puiden poisto ja pienpuuston hoito. 141 Pinta-ala: 0.44 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Rauduskoiu Haapa Kuusi Pihlaja Pihlaja Mänty Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha R Maankäytön uutosalue. Pieni kuio tontin ja tien älissä. Isoipana puustona arttunutta koiua ja haapaa, joiden seassa uutaa kuusi. Pensaskerroksessa pääosin pihlajaa, jonka seassa koiua ja äntyä. Kuion itälaidalla kalliota asten pieni taiikko, jossa ähän äntyä ja koiua. Taoite: Turallinen, kerroksellinen ja uudistua reuna- ja suojaetsä. Toienpiteet: Yksittäisten puiden poisto ja pienpuuston hoito. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

62 62/ Pinta-ala: 0.53 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Rauduskoiu Mänty Haapa Kuusi Mänty Rauduskoiu Haapa Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha R Maankäytön uutosalue. Suurelta osin Viilarintiehen ja ulkoilureittiin rajoittua kuio. Kuiolla yös agilityradan parkkialuetta. Kuion keskellä, äennyppylän päällä pieni kallioinen kohta, joka on äntyaltaista. Isoipana puustona järeää, osin huonokuntoista rauduskoiua, jonka seassa uutaa isopi haapa ja änty. Välijaksolla jonkin erran nuorepaa koiua ja haapaa ryhinä, sekä äntyä siellä täällä. Pensaskerroksessa pääosin pihlajaa ja haapaa. Taoite: Turallinen, iihtyisä ja kerroksellinen reuna- ja suojaetsä. Toienpiteet: Huonokuntoisten ja aarallisten puiden poisto. 143 Pinta-ala: 0.62 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Kataja Mänty Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha R Maankäytön uutosalue. Katajia. Kalliokuio, jossa isoipana puustona ähän äntyä. Pensaskerroksessa huoattaan paljon katajaa, jonka lisäksi äntyä, pihlajaa ja haapaa. Kuion etelälaidalla jonkin erran keloja. Taoite: Luontainen kalliokasillisuus ja puusto sekä turallisuus tontti-, reitti- ja tierajoissa. Toienpiteet: Kuion laitojen heikentyneiden ja kuolleiden puiden poisto ja pienpuuston hoito. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

63 63/ Pinta-ala: 0.20 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c Kuusi Mänty Rauduskoiu Kuusi /ha R Maankäytön uutosalue. Kuusialtainen tuoreen kankaan kuio. Kuusen seassa arttuneita äntyjä ja anhoja koiuja. Pensaskerros harahko, siellä täällä pientä pihlajaa. Taoite: Elinoiainen ja kerroksellinen reunaetsä. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 145 Pinta-ala: 0.57 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c 3/ha Rauduskoiu Kuusi Mänty Haapa Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi R Maankäytön uutosalue. Katajia. Taia. Rinnekuio, jossa altapuuna arttunut änty. Männyn seassa arttunutta kuusta ja koiua sekä ähän nuorepaa haapaa. Pensaskerroksessa pääosin pihlajaa, jonka seassa ähän äntyä, kuusta ja koiua. Taoite: Turallinen reunaetsikkö. Toienpiteet: Heikentyneiden puiden poisto ja pienpuuston hoito. 146 Pinta-ala: 0.06 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Rauduskoiu Haapa Raita Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha R Maankäytön uutosalue. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

64 64/137 Pieni kapea kaistale päiäkodin ja palelutalon älissä. Osa kuiosta yös pihan puolella. Isoipana puustona järeitä koiuja. Koiun alla älijaksolla uutaia haapoja ja raitoja. Pensaskerroksessa saat puulajit toistuat. Taoite: Turallinen reunaetsä. Toienpiteet: Heikentyneiden puiden poisto. 147 Pinta-ala: 0.08 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: R Maankäytön uutosalue. Pieni tienpientareen niittyalue. Hoitoluokka. Taoite: Hoidettu niitty/ruohoalue. Toienpiteet: Ruohonleikkuu/Niitto. 148 Pinta-ala: 0.94 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Rauduskoiu Raita Haapa Pihlaja Kuusi Kuusi Vaahtera Mänty /ha R Maankäytön uutosalue. Metsälehuksia. Taia. Vaahteroita. Koiualtainen kuio, jossa yös istutettuja kuusentaiia isoan puuston alla. Kuion länsipäässä paikoin aukeita puuttoia kohtia. Isoipana puustona pääosin koiua, jonka seassa ja alla ähän kuusta, äntyä, haapaa, raitaa, aahteraa ja pihlajaa. Aian kuion itälaidalla kalliota asten isoja lehuksia ryhässä. Taoite: Turallisuus ja kerroksellisuus. Toienpiteet: Tiheipien puustoryhien harennus. Lisäksi huonokuntoisten ja kuolleiden puiden poisto tontti- ja tierajoista ja haittaaan ylispuuston poisto taiikon päältä. Otetaan asukastoieet huoioon. Taiikon/pienpuuston hoito kuusen, koiun, aahteran ja uiden jalojen lehtipuiden hyäksi. Moleilla toienpiteillä tähdätään yös puuston kerroksellisuuden kehittäiseen. 149 Pinta-ala: 0.57 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Haapa Rauduskoiu Raita Haapa Rauduskoiu Kuusi /ha Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

65 65/137 Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi C1.2 Lähiirkistysetsä. Varttunut haapa-koiualtainen etsäkaistale tonttien älissä. Välijaksolla uutaa nuori kuusi. Pensaskerroksessa saat puulajit toistuat. Taoite: Siisti ja iihtyisä puistoetsä. Toienpiteet: Yksittäisten heikentyneiden ja kuolleiden puiden poisto. Pienpuuston hoito. 150 Pinta-ala: 0.29 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c 3/ha Hieskoiu Kuusi Mänty Rauduskoiu Kuusi Rauduskoiu Rauduskoiu Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus C1.2 Lähiirkistysetsä. Pääosin arttuneesta koiikosta koostua äenlakietsikkö. Koiun seassa ja alla ähän äntyä ja kuusta ja yllä uutaia anhoja ylispuukoiuja. Pensaskerroksessa saat puulajit toistuat. Taoite: Turallinen ja iihtyisä puistoetsikkö. Toienpiteet: Harennus ja pienpuusto hoito. 151 Pinta-ala: 0.38 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Rauduskoiu Pihlaja Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Runsaslahopuustoinen kangasetsä (I-luokan kriteerit täyttyät). Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

66 66/137 Heikkokuntoinen äntyaltainen sekaetsä. Kuollutta puustoa ja keloja. Taoite: Siisti ja iihtyisä tontinreunaetsikkö. Toienpiteet: Yksittäisten puiden poisto, poistetaan kaikki kuollut ja heikkokuntoinen puuaines. Jäljellä jää ainoastaan hyäkuntoiset ännyt ja kehityskelpoinen taiiaines. Pienpuuston hoito saalla periaatteella. 152 Pinta-ala: 1.50 Kasupaikka: Joutoaa Pääpuulaji: Mänty Lp 2/ha c 3/ha Mänty Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi C5 Aroetsä. Muu kallio-, jyrkänne- tai louhikkoetsä (I-luokan kriteerit täyttyät). Kallioalue, jossa puuttoat aokalliopinnat ja puustoiseat alueet aihteleat. Puustoisilla osilla iäkästä ja näyttäää kilpikaarnaista äntyä sekä kelopuuta ja pensaskerroksessa risautunutta koiua. Taoite: Turallisuus kuion tontin- ja reitin laidoilla. Muuten luontainen kalliokasillisuus ja puusto. Toienpiteet: Tontti- ja reittirajojen aarallisten puiden poisto. 153 Pinta-ala: 0.83 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Hieskoiu 2/ha Lp c 3/ha Mänty Kuusi Hieskoiu Haapa Pihlaja Rauduskoiu Pihlaja Hieskoiu Kuusi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi C1.2 Lähiirkistysetsä. Sekapuustoinen ja iäkäs järeä koiikko-kuusikko, seassa järeää äntyä. Välijaksolla nuorepaa kuusta. Pensaskerroksessa saat puulajit toistuat. Taoite: Elinoiainen, sekapuustoinen, kerroksellinen ja uudistua etsikkö. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

67 67/137 Toienpiteet: Kehitetään kerroksellisena ja poistetaan yksittäisiä puita, lähinnä suuripia ylispuita, jolla tehdään tilaa nuorealle puustolle. Pienpuuston hoito yös kerroksellisuutta kehittäen Pinta-ala: 0.16 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Pihlaja Kuusi Pihlaja Hieskoiu Kuusi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus /ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Sekapuustoinen ja iäkäs järeä kuusikko, jonka seassa järeää koiua ja äheän järeää äntyä ja ähän haapaa. Välijaksolla nuorepaa kuusta. Pensaskerroksessa saat puulajit toistuat. Taoite: Elinoiainen, sekapuustoinen, kerroksellinen ja uudistua etsikkö. Toienpiteet: Harennus. Pienpuuston hoito kerroksellisuutta kehittäen Pinta-ala: 0.36 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Pihlaja Kuusi Pihlaja Hieskoiu Kuusi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Sekapuustoinen ja iäkäs järeä kuusikko, jonka seassa järeää koiua ja äheän järeää äntyä ja ähän haapaa. Välijaksolla nuorepaa kuusta. Pensaskerroksessa saat puulajit toistuat. Taoite: Elinoiainen, sekapuustoinen, kerroksellinen ja uudistua etsikkö. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

68 68/137 Toienpiteet: Yksittäisten puiden poisto ja pienpuuston hoito reitin arteen. 154 Pinta-ala: 0.04 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c 3/ha Kuusi Rauduskoiu Mänty Pihlaja Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi C1.2 Lähiirkistysetsä. Pieni kuio tien ja tontin älissä. Isoipana puustona arttunutta koiua, jonka seassa kuusta ja äntyä. Pensaskerroksessa pääosin pihlajaa ja koiua. Taoite: Turallinen ja iihtyisä tien ja tontin reunakuio. Toienpiteet: Huonokuntoisten ja kuolleiden puiden poisto. 155 Pinta-ala: 0.22 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Kuusi Rauduskoiu Mänty Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Tonttialueen ja ulkoilureitin älissä olea, suurelta osin kallioinen kuio. Isoipana puustona arttunutta äntyä, jonka seassa ähän kuusta ja koiua. Pensaskerroksessa pääosin pihlajaa, jonka seassa koiua. Taoite: Turallinen ja iihtyisä tonttien ja reitin reunaetsä. Toienpiteet: Huonokuntoisten ja kuolleiden puiden poisto ja pienpuuston hoito. 156 Pinta-ala: 0.41 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Kuusi Haapa Rauduskoiu /ha Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

69 69/137 Mänty Pihlaja Raita Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi C1.2 Lähiirkistysetsä. Mänty-kuusialtainen etsikkö tonttien älissä. Männyn ja kuusen seassa koiua ja haapaa, pensaskerroksessa pääosin pihlajaa. Taoite: Turallisuus ja iihtyisyys. Toienpiteet: Vaarallisten puiden poisto ja pienpuuston hoito. 157 Pinta-ala: 0.12 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c 3/ha Kuusi Rauduskoiu Mänty Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi C1.2 Lähiirkistysetsä. Pieni kallioinen alue tonttien älissä. Isoipana puustona arttunutta äntyä, jonka seassa ähän koiua ja kuusta. Pensaskerroksessa pääosin pihlajaa. Taoite: Turallisuus ja iihtyisyys. Toienpiteet: Huonokuntoisten ja kuolleiden puiden poisto. 158 Pinta-ala: 0.44 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c 3/ha Rauduskoiu Kuusi Mänty Pihlaja Pihlaja Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi C1.2 Lähiirkistysetsä. Vaahteroita. Kapea etsäkaistale tonttien älissä. Kuiota halkoo käytetty ulkoilureitti. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

70 70/137 Isoipana puustona järeää äntyä, jonka seassa kuusta ja koiua. Pensaskerros tiheä, siellä erikokoista pihlajaa, aahteraa, raitaa ja seljaa. Taoite: Turallinen ja iihtyisä tonttien ja ulkoilureitin reunakuio. Toienpiteet: Yksittäisten puiden poisto ja pienpuuston hoito. 159 Pinta-ala: 0.54 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c 3/ha Kuusi Haapa Rauduskoiu Mänty Pihlaja Raita C1.2 Lähiirkistysetsä. Tonttien ja teiden rajaaa kuio, jota ulkoilureitin halkoat. Isoipana puustona äntyä, jonka seassa hiean kuusta, koiua ja haapaa. Välijaksolla ja pensaskerroksessa pääosin pihlajaa ja haapaa. Taoite: Turallisuus, iihtyisyys ja puuston elinoiaisuus. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 160 Pinta-ala: 0.08 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Hieskoiu Mänty Kuusi Paju /ha Nea (Muu arokas elinypäristö). C5 Aroetsä. Pieni, uusta ypäristöstä erottua puuton ruohoinen soisea painanne. Keskiosa lähes puuton, reunoilla koiua ja äntyä ja pensaskerroksessa pajua. Taoite: Luontainen suokasillisuus ja puusto. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 161 Pinta-ala: 1.31 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Rauduskoiu Mänty Pihlaja Hieskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

71 71/137 C1.2 Lähiirkistysetsä. Muu kallio-, jyrkänne- tai louhikkoetsä (II-luokan kriteerit täyttyät). Kallioalue, jossa isoja aokalliopintoja, jota halkoat pienet etsäiset älipinnat. Isoipana puustona harahkossa äntyä, pensaskerroksessa. pihlajaa, koiua ja pajua. Muutaa pystykuollut änty. Taoite: Länsilaidaltaan turallinen ja iihtyisä. Muuten luonnontilainen kalliokasillisuus ja puusto. Toienpiteet: Kaadetaan aaralliset puut tonttirajoista. 162 Pinta-ala: 0.97 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c 3/ha Kuusi Rauduskoiu Mänty Haapa Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi C1.2 Lähiirkistysetsä. Muu oniuotoisuudelle erkittää kohde. Mäntyaltainen ulkoilureittien halkoa sekaetsä, jossa yksittäisiä kuolleita puita. Männyn lisäksi koiua, kuusta ja haapaa ja raitaa. Taoite: Turallisuus ja iihtyisyys. Toienpiteet: Reittien arsien aarallisten puiden poisto ja pienpuuston hoito. 163 Pinta-ala: 0.20 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty Lp 2/ha c 3/ha Mänty C1.2 Lähiirkistysetsä. Muu oniuotoisuudelle erkittää kohde. Lähes puuton kallioäki, jossa isoipana puustona uutaa anhahko kitulias änty. Taoite: Luontainen kalliokasillisuus ja puusto. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

72 72/ Pinta-ala: 0.19 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Pihlaja Kuusi Kuusi Rauduskoiu Mänty Rauduskoiu Pihlaja Hieskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus /ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Koialtainen lehtoaisen kankaan tontinreunaetsikkö. Järeän koiun seassa uutaia isopia kuusia. Välijaksolla nuorepaa kuusta ja pihlajaa. Pensaskerroksessa koiua ja nuorepaa pihlajaa ja ähän aahteraa. Taoite: Turallinen ja iihtyisä reunaetsä. Toienpiteet: Väljennys, jossa poistetaan isoipia puuyksilöitä ja luodaan näin luontaisen uudistuisen edellytyksiä. Saalla alennetaan tontinreunaetsää. Pienpuuston hoito. 165 Pinta-ala: 0.76 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Rauduskoiu Mänty Kuusi Pihlaja Paju /ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Muu oniuotoisuudelle erkittää kohde. LTJ-kohde: 66/90. Arokkaat kasillisuus- ja kasistokohteet. Myllypuron Korkeakallio. Suojeltu lajikohde: Myllypuron sääskenalkku. Kuio, jolla anhoja linnoituslaitteita ja ulkoilureitti siltoineen. Isoipana puustona arttunutta koiua ja ähän äntyä ja kuusta. Pensaskerroksessa harahkossa pihlajaa, pajua ja tuoea. "Helsingin aalinnoituksen edustaian tykkipatterin ydinosa, jolla on yös huoattaa kasistollinen aro. Kahden pohjoisian tykkiasean lettoaisiksi soistuneilla lattioilla kasaa erityisesti suojeltu kasi sääskenalkku. Toiseksi pohjoisian asean pohjalla on läsnä yös hentosara. Aseien länsipuolen korpiaiseksi soistuneen kaistan kasiston kuuluat tähtitalikki ja aariankäekkä." Suojelualue. Luonnonsuojelulain 47 :n perusteella suojeltu uhanalaisen kasilajin esiintyisalue. Sääskenalkun esiintyisalueen esitalouden luonnontilaisuuden säilyiseen tulee kiinnittää erityistä huoiota. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

73 73/137 Taoite: Sääskenalkun kasuedellytysten ylläpito. Historiallisten arojen säilytys. Toienpiteet: Ks. Ypäristökeskuksen ja useoiraston ohjeet. 166 Pinta-ala: 2.05 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Kuusi Pihlaja Paju Rauduskoiu Mänty /ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Muu kallio-, jyrkänne- tai louhikkoetsä (I-luokan kriteerit täyttyät). Laajahko kallioalue, jossa puuttoat aokalliopinnat ja puustoiset äliyöhykkeet aihteleat. Isoipana ylispuuna harahkossa yli 100-uotiasta iäkästä ja osin näyttäää pankkaoksaista ja kilpikaarnaista äntyä. Valtapuuna harahkossa noin 75-uotiasta pienepää äntyä. Pensaskerroksessa pääosin pihlajaa, koiua ja pajua. Jonkin erran kuollutta äntyä kuion kaakkoisosilla. Taoite: Luontainen kalliokasillisuus ja puusto. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 167 Pinta-ala: 0.42 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Rauduskoiu Kuusi Mänty Pihlaja /ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Runsaslahopuustoinen kangasetsä. Metsäinen kallioiden älialue, jossa etsäiset puustoiset ja pienet aokallion puuttoat älipinnat aihteleat. Isoipana puustona äntyä, jonka lisäksi ähän koiua ja kuusta. Pensaskerroksessa pääosin pihlajaa. Taoite: Turallisuus ja iihtyisyys ulkoilureitin arressa. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

74 74/ Pinta-ala: 0.28 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c Kuusi Mänty Rauduskoiu Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Kuusialtainen kuio, jossa anha oja keskellä. Kuusen seassa äntyä ja koiua. Pensaskerroksessa pihlajaa, kuusta ja koiua. Taoite: Turallisuus ja iihtyisyys. Toienpiteet: Huonokuntoisten ja kuolleiden puiden poisto ja pienpuuston hoito. 170 Pinta-ala: 0.14 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c Kuusi Rauduskoiu Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Ensiharennus /ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Kapea kuio tien ja parkkipaikan älissä. Puustona nuorta kuusta joiden yläpuolella uutaa ylispuukoiu. Taoite: Elinoiainen, kerroksellinen ja sekapuustoinen suojaetsä. Toienpiteet: Harennus ja pienpuuston hoito. 171 Pinta-ala: 0.41 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: B3 Maiseaniitty ja laidunalue. Vieraslajit (Palsai). Voialinjan puoliaointa alusaluetta ja Mustapuron artta. Jättipalsaia. Taoite: Puron arren älittöän lähiypäristön oniuotoisuus. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

75 75/ Pinta-ala: 1.16 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Rauduskoiu Kuusi Haapa Pihlaja Haraaleppä Vaahtera Tuoi Haraaleppä Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Vieraslajit (Palsai). Laajahko kuio ulkoilureittien, kentän ja oialinjan älissä. Isoipana puustona nuorta ja arttunutta koiua ja haapaa. Lisäksi ähän kuusta, haraaleppää ja äntyä. Pensaskerros paikoin tiheää. JÄTTIPALSAMIA. Taoite: Turallinen ja aoin reunaetsä. Toienpiteet: Yksittäisten huonokuntoisten puiden poisto kuion reittien ja kentän puoleisilta reunoilta ja pienpuuston hoito. 173 Pinta-ala: 0.10 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: B3 Maiseaniitty ja laidunalue. Hoidettua p-luokan aluetta. Niitetty ruoho aoiilla osilla, uuten salaia/halaia, yksi koiu ja haraaleppiä. Taoite: Hoitoluokan nosto. Toienpiteet: Hoitoluokan uutos A-tai B-luokkaan. 174 Pinta-ala: 0.19 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Rauduskoiu Kuusi Haapa Pihlaja Haraaleppä Vaahtera Tuoi Haraaleppä Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

76 76/137 C1.2 Lähiirkistysetsä. Vieraslajit (Palsai). Kuio ulkoilureittien ja kentän älissä. Isoipana puustona järeää koiua ja haapaa. Lisäksi ähän kuusta, haraaleppää ja äntyä. Pensaskerros äljää. JÄTTIPALSAMIA. Taoite: Turallinen ja aoin reunaetsä. Toienpiteet: Yksittäisten huonokuntoisten puiden poisto ja pienpuuston hoito. 175 Pinta-ala: 0.26 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: R Maankäytön uutosalue. Niitty/Lehdesniitty. Viikintien ja agilityradan äliin jäää niitettää niittyalue. Taoite:? Toienpiteet: Niitto X kertaa uodessa. 176 Pinta-ala: 0.95 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: R Maankäytön uutosalue. Niitty/Lehdesniitty. Niitettää puoliaoin niittyalue. Taoite:? Toienpiteet: Niitto X kertaa uodessa. 177 Pinta-ala: 0.43 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: R Maankäytön uutosalue. Agilitykenttä. 178 Pinta-ala: 0.04 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Haapa 2/ha Lp c Rauduskoiu Haapa Mänty Haapa Pihlaja Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha R Maankäytön uutosalue. Puukujanne, jossa järeää haapaa. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

77 77/137 Taoite: Turallisuus ja elinoiaisuus. Toienpiteet: Luodaan kasutilaa elinoiaisiille haaoille yksittäisten puiden poistoilla. 179 Pinta-ala: 1.22 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Rauduskoiu Haapa Hieskoiu Raita Pihlaja Haapa /ha R Maankäytön uutosalue. Laajahko koiualtainen kuio, koiun seassa haapaa ja raitaa. Pensaskerroksessa haapaa ja pihlajaa. Taoite: Valoisuus ja elinoiaisuus. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 180 Pinta-ala: 0.27 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Haapa 2/ha Lp c Rauduskoiu Haapa Mänty Haapa Pihlaja Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha R Maankäytön uutosalue. Viljelyspalstan reunaa ja osin Viilarintietä reunustaa kapea kuio. Isoipana puustona järeää haapaa ja pihlajaa, sekä uutaa änty. Välijaksolla jonkin erran nuorepaa haapaa ja koiua, sekä uutaa järeäpi pihlaja. Pensaskerroksessa pääosin pihlajaa ja haapaa. Taoite: Turallisuus ja aloisuus. Toienpiteet: Poistetaan aaralliset ja arjostaat puut. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

78 78/ Pinta-ala: 0.23 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c Kuusi Kuusi Mänty Rauduskoiu Haraaleppä Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus /ha R Maankäytön uutosalue. Kaksijaksoinen etsikkö, jossa alajaksolla nuori tiheä kuusikko ja ylispuuna kookasta äntyä, koiua ja haraaleppää. Pensaskerros ähäinen puuston tiheydestä johtuen. Taoite: Kerroksellinen, sekapuustoinen ja turallinen reitinarsisuojaetsä. Toienpiteet: Ylispuuston poisto ja kuusikon harennus. 182 Pinta-ala: 0.92 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: R Maankäytön uutosalue. Viljelyspalsta-aluetta. Taoite:? Toienpiteet? 183 Pinta-ala: 0.55 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Rauduskoiu Haapa Hieskoiu Raita Pihlaja Haapa Rauduskoiu Vaahtera Kuusi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha R Maankäytön uutosalue. Vaahteroita. Varttunut koiikko iljelyspalstan ieressä. Koiun seassa ähän haapaa. Pensaskerroksessa. kuusta, koiua, pihlajaa ja aahteraa. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

79 79/137 Taoite: Elinoiainen ja aloisa reunakoiikko. Toienpiteet: Yksittäisten puiden poisto ja pienpuuston hoito. 184 Pinta-ala: 0.23 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Kuusi Pihlaja /ha R Maankäytön uutosalue. Katajia. Muu kallio-, jyrkänne- tai louhikkoetsä (IIluokan kriteerit täyttyät). Lähes puuton aokallioalue. Isoipana puustona pari äntyä. Pensaskerroksessa koiua, pihlajaa, katajaa ja kuusta. Kohtuullisen paljon äntykeloja. Taoite: Luontainen kalliokasillisuus ja puusto. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 185 Pinta-ala: 0.45 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c 3/ha Kuusi Mänty Kuusi Rauduskoiu Pihlaja Kuusi R Maankäytön uutosalue. Rinnekuio, jossa eniäkseen järeää kuusta, jonka seassa järeää äntyä ja koiua. Välijaksolla ähän nuorta kuusta. Pensaskerroksessa pääosin pihlajaa ja kuusta. Taoite: Uudistua etsä. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 186 Pinta-ala: 0.26 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Kuusi Rauduskoiu Kuusi Mänty /ha R Maankäytön uutosalue. Muu kallio-, jyrkänne- tai louhikkoetsä (II-luokan kriteerit täyttyät). Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

80 80/137 Runsaslahopuustoinen kuio, jossa isoipana puustona koiua ja äntyä ja älijaksolla huonokuntoista ja kuollutta kuusta. Kuiolla kohtuullisen paljon pystyssä ja aassa eriasteista kuollutta puustoa. Pensaskerroksessa pihlajaa, koiua, äntyä ja katajaa. Taoite: Eri-ikäisyyden ja lahopuuston ylläpito ja kehittäinen. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 187 Pinta-ala: 0.51 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Rauduskoiu Kuusi Mänty Haapa Pihlaja Kuusi Rauduskoiu Mänty Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Ylispuustoisen taiikon hoito Rauduskoiun luontainen uudistainen /ha R Maankäytön uutosalue. Ylispuustoinen taiikko, jossa ylispuuna iäkästä koiua, kuusta, haapaa ja äntyä. Lisäksi kuion länsipäässä uutaa kookas pihlaja. Taiikossa kasatettaana pääpuulajina kuusi ja koiu. Taoite: Elinoiainen nuori kuusi-koiu sekaetsä. Toienpiteet: Huonokuntoisten ylispuiden poisto ja taiikonhoito kuusen ja koiun hyäksi. 188 Pinta-ala: 0.18 Kasupaikka: Joutoaa Pääpuulaji: R Maankäytön uutosalue. Katajia. Muu kallio-, jyrkänne- tai louhikkoetsä (IIluokan kriteerit täyttyät). Vähäpuustoinen kallioalue. Isoipana puustona harahkossa äntyä ja uutaa heikkokuntoinen koiu ja kuusi. Pensaskerroksessa koiua, pihlajaa, katajaa ja kuusta. Kohtuullisen paljon äntykeloja. Taoite: Luontainen kalliokasillisuus ja puusto. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

81 81/ Pinta-ala: 0.16 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Rauduskoiu Pihlaja Kataja Kuusi /ha R Maankäytön uutosalue. Katajia. Muu kallio-, jyrkänne- tai louhikkoetsä (IIluokan kriteerit täyttyät). Metsäinen kuio kallioiden älissä. Isoipana puustona eniäkseen eri-ikäistä äntyä sekä äheän nuorepaa kuusta ja koiua. Kuiolla jonkin erran pystyssä ja aassa eriasteista ja lajista kuollutta puustoa. Pensaskerroksessa ähän pihlajaa, koiua, äntyä ja katajaa. Taoite: Eri-ikäisyyden ja lahopuuston ylläpito ja kehittäinen. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 190 Pinta-ala: 0.25 Kasupaikka: Joutoaa Pääpuulaji: Mänty Lp 2/ha c 3/ha Mänty R Maankäytön uutosalue. Muu oniuotoisuudelle erkittää kohde. Lähes puuton aokallioalue. Muutaa lakkapäinen änty etsäisessä painanteessa. Lisäksi näyttään näköisiä pystykeloja. Taoite: Luontainen kalliokasillisuus ja puusto. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 191 Pinta-ala: 1.77 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Rauduskoiu Kuusi Mänty Mänty /ha R Maankäytön uutosalue. Runsaslahopuustoinen kangasetsä (II-luokan kriteerit täyttyät). Laaja kallioinen ja kiinen kuio, jossa pienet aokallio- ja etsäiset älipinnat aihteleat. Isoipana puustona lähes yksinoaan eri-ikäistä äntyä taiista iäkkäisiin kilpikaarnaäntyihin. Jonkin erran kelopuuta pystyssä ja aassa. Taoite: Eri-ikäisyyden ylläpito ja kehittäinen. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

82 82/137 Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 192 Pinta-ala: 0.28 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Rauduskoiu Mänty Kuusi /ha R Maankäytön uutosalue. Tienarsikuio, jossa isoipana puustona arttunutta koiua, kuusta ja äntyä. Pensaskerroksessa pääosin pihlajaa. Taoite: Elinoiainen tienarsietsä. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 193 Pinta-ala: 0.11 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Rauduskoiu Mänty Kuusi Rauduskoiu Mänty Haapa Kuusi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha R Maankäytön uutosalue. Kapea jyrkkärinteinen kuio ulkoilureitin ja Viilarintien älissä. Isoipana puustona arttunutta ja iäkästä äntyä, jonka seassa hiean huonokuntoista kuusta ja koiua. Pensaskerroksessa eniäkseen äntyä, jonka seassa lehtipuuta. Taoite: Turallinen ja kerroksellinen suojaetsä. Toienpiteet: Huonokuntoisten ja kuolleiden puiden poisto ja pienpuuston hoito. 194 Pinta-ala: 0.36 Kasupaikka: Joutoaa Pääpuulaji: Mänty Lp 2/ha c 3/ha Mänty R Maankäytön uutosalue. Muu oniuotoisuudelle erkittää kohde. Lähes puuton aokallioalue. Muutaa lakkapäinen änty reheäässä Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

83 83/137 painanteessa. Lisäksi näyttään näköisiä pystykeloja. Taoite: Luontainen kalliokasillisuus ja puusto. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 195 Pinta-ala: 0.35 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Rauduskoiu Mänty Kuusi Rauduskoiu Mänty Haapa Kuusi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha R Maankäytön uutosalue. Kapea jyrkkärinteinen kuio ulkoilureitin ja Viilarintien älissä. Isoipana puustona arttunutta ja iäkästä äntyä, jonka seassa huonokuntoista kuusta ja koiua. Pensaskerroksessa eniäkseen äntyä, jonka seassa sekalaista lehtipuuta. Kuion keskellä kaiettu puuton yöhyke. Taoite: Turallinen ja kerroksellinen suojaetsä. Toienpiteet: Huonokuntoisten ja kuolleiden puiden poisto ja pienpuuston hoito. 196 Pinta-ala: 0.36 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Rauduskoiu Mänty Kuusi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus /ha R Maankäytön uutosalue. Tienarsirinnekuio, jossa isoipana puustona arttunutta koiua, kuusta ja äntyä. Pensaskerroksessa pääosin pihlajaa, jonka seassa ähän koiua, kuusta ja äntyä. Taoite: Elinoiainen tienarsietsä. Toienpiteet: Harennus ja pienpuuston hoito. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

84 84/ Pinta-ala: 0.16 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Rauduskoiu Mänty Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha R Maankäytön uutosalue. Maanotosta tulleessa painanteessa olea lähes puhdas arttunut ännikkö. Männyn seassa pari koiua. Pensaskerroksessa äljästi pihlajaa, jonka seassa. äntyä ja koiua. Taoite: Turallinen ja iihtyisä tienarsietsä. Toienpiteet: Harennus ja pienpuuston hoito. 198 Pinta-ala: 0.14 Kasupaikka: Joutoaa Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Kuusi Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha R Maankäytön uutosalue. Katajia. Kalliokuio kallioleikkauksen ja tonttien älissä. Puuttoat aokalliopinnat ja etsäiset osat aihteleat. Metsäisillä laikuilla puustona erikokoista äntyä ja nuorepaa koiua. Laikkujen pensaskerroksessa pääosin koiua. Lisäksi kelopuuta aassa ja pystyssä. Kuio kulunut. Taoite: Turallinen reunaetsä. Toienpiteet: Heikentyneiden ja kuolleiden puiden poisto Pinta-ala: 0.21 Kasupaikka: Joutoaa Pääpuulaji: R Maankäytön uutosalue. Katajia. Lähes puuton kalliokuio Viilarintien ja tura-aidan älissä. Taoite: Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

85 85/ Pinta-ala: 0.17 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c 3/ha Mänty Kuusi Rauduskoiu Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi R Maankäytön uutosalue. Pieni arttunut kuusikkokuio tonttien, kallioalueiden ja Viilarintien älissä. Kuusen seassa ähän äntyä ja koiua. Kohtuullisen paljon pääosin pieniläpiittaista aakuusipuuta ja jonkin erran saan kokoista pystylahoa ja heikentynyttä kuusta. Maalahopuuta noin 20 runkoa, pienepien 10 rungon itat: 10 c ja 8 ( yht 0,3 3) ja järeäpien 10 rungon itat 19 c ja 12 (1,7 3). Maalahopuun äärä noin 2 3 ja pystylahopuuta suunnilleen saan erran eli kokonaisäärä noin 4 3/kuio eli noin 20 3/ha. Taoite: Siisti, hoidettu ja kerroksellinen tontin- ja tienreuna- ja suojaetsä. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 200 Pinta-ala: 0.09 Kasupaikka: Joutoaa Pääpuulaji: Mänty Lp 2/ha c 3/ha Mänty R Maankäytön uutosalue. Pieni kallioalue. Pari kilpikaarnaista anhepaa äntyä ja uutaia nuorepia äntyjä. Taoite: Turallisuus kuion laidoilla, uuten luontainen kalliokasillisuus ja puusto. Toienpiteet: Vaarallisten puiden poisto kuion tienpuoleiselta reunalta. 201 Pinta-ala: 0.10 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty Lp 2/ha c 3/ha Mänty C3 Suojaetsä. Pieni kallioalue. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

86 86/137 Taoite: Turallisuus Toienpiteet: Vaarallisten puiden poisto kuion laidoilta. 202 Pinta-ala: 0.14 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Mänty Hieskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C3 Suojaetsä. Ylispuustoinen taiikko, jossa ylispuina uutaia arttuneita äntyjä ja koiuja. Taiikossa pääosin äntyjä ja hieskoiuja. Taoite: Kerroksellinen ja sekapuustoinen suojaetsä. Toienpiteet: Taiikonhoito ännyn hyäksi. Poistetaan saalla ahdolliset aaralliset isoat puut. 203 Pinta-ala: 0.17 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Kuusi Rauduskoiu Pihlaja Mänty Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Kallioalueeseen ja tontteihin rajoittua kuio, jota ulkoilureitti halkoo pituussuunnassa. Isoipana puustona äntyä, kuusta ja koiua. Pensaskerroksessa pihlajaa, koiua ja äntyä. Taoite: Turallinen ja iihtyisä reitin- ja tontinarsikuio. Toienpiteet: Huonokuntoisten ja kuolleiden puiden poisto. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

87 87/ Pinta-ala: 0.33 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c 3/ha Mänty Rauduskoiu Kuusi Kuusi Pihlaja C1.2 Lähiirkistysetsä. Mänty-koiualtainen kuio kallioalueen, puiston ja ulkoilureitin älissä. Kuiolla lisäksi kuusta ja pensaskerroksessa pihlajaa. Taoite: Turallinen ja iihtyisä reunaetsä. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 205 Pinta-ala: 0.41 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: C1.2 Lähiirkistysetsä. Muu oniuotoisuudelle erkittää kohde. Lähes puuton kallioalue. Taoite: Luontainen kalliokasillisuus. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 206 Pinta-ala: 0.15 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c 3/ha Mänty Hieskoiu Kuusi Kuusi Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Rauduskoiun istutus C1.2 Lähiirkistysetsä. LTJ-kohde: 6/03. Linnustollisesti arokas kohde. Myllypuron eteläetsä. Järeä ja huonokuntoinen kuusikko tontin ja reitin älissä, kuionpohjoispäässä liikuntapaikka. Kuusen seassa ähän äntyä ja eneän koiua ja älijaksolla ähän nuorta kuusta. Pensaskerroksessa harahkossa pihlajaa ja kuusta. Taoite: Kerroksellinen, elinoiainen ja turallinen reunaetsä. Toienpiteet: Poistetaan kaikki huonokuntoiset kuuset. Männyt jääät. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

88 88/137 Pienpuuston hoito. Koiun istutus Pinta-ala: 0.20 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c 3/ha Pihlaja Kuusi Kuusi Hieskoiu Mänty Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi C1.2 Lähiirkistysetsä. LTJ-kohde: 6/03. Linnustollisesti arokas kohde. Myllypuron eteläetsä. Järeä sekaetsä reitin ja puistoalueen älissä. Kuusen seassa äntyä ja koiua ja älijaksolla ähän nuorta kuusta. Pensaskerroksessa pihlajaa ja arsinkin eteläosassa kuusta. Taoite: Kerroksellinen, elinoiainen ja turallinen reunaetsä. Toienpiteet: Kuusten poisto ja uiden huonokuntoisten puiden poisto. Pienpuuston hoito. 207 Pinta-ala: 0.37 Kasupaikka: Korpi Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c 3/ha Kuusi Hieskoiu Kuusi Pihlaja Kuusi Haapa Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi C1.2 Lähiirkistysetsä. Runsaslahopuustoinen kangasetsä (II-luokan kriteerit täyttyät). LTJ-kohde: 70/90. Arokkaat kasillisuus- ja kasistokohteet Matokallion pohjoispuoli. LTJ-kohde: 6/03. Linnustollisesti arokas kohde. Myllypuron eteläetsä. Järeä kuusikko reheällä kasupaikalla. Kuio on ollut ennen korpea ja ojituksen seurauksena nykyisellään lähinnä ruohotureturekangasta. Kuusen seassa hieskoiua ja älijaksolla ähän nuorepaa kuusta. Pensaskerroksessa ähän pihlajaa ja kuusta. Taoite: Luonnonaroiltaan oniuotoinen ja reittirajaltaan turallinen etsikkö. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

89 89/137 Toienpiteet: Kuolleiden ja huonokuntoisten puiden poisto keyenliikenteenäylän laidasta. 209 Pinta-ala: 0.60 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Hieskoiu 2/ha Lp c Hieskoiu Paju Hieskoiu Kuusi Mänty Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C1.2 Lähiirkistysetsä. LTJ-kohde: 6/03. Linnustollisesti arokas kohde. Myllypuron eteläetsä. Kuio ulkoilureitin ja puiston älissä. Isoipana puustona erikokoista koiua ja yksi änty. Välijaksolla hiean kuusta. Pensaskerroksessa pajua, koiua ja seljaa. Taoite: Turallinen ja iihtyisä reunaetsä. Toienpiteet: Pienpuuston hoito. 210 Pinta-ala: 0.58 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Haraaleppä 2/ha Lp c 3/ha Haraaleppä Raita Hieskoiu Haraaleppä Raita Hieskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus C1.2 Lähiirkistysetsä. Haraaleppiä. LIVin hallinnassa olea alue. Erittäin tiheä haraaleppä-hieskoiu-sekaetsä reheällä kasualustalla. Välijaksollla pääosin raitaa. Pensaskerroksessa saat puulajit toistuat. Taoite: Valoisa ja elinoiainen reunaetsä. Toienpiteet: Harennus ja pienpuuston hoito. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

90 90/ Pinta-ala: 0.69 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c Kuusi Haapa Rauduskoiu Pihlaja Pihlaja Hieskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Metsälehuksen istutus /ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Kuion länsikärjessä: LTJ-kohde: 6/03. Linnustollisesti arokas kohde. Myllypuron eteläetsä. Rinnekuio reheähköllä kasupaikalla. Isoipana puustona järeää kuusta, jonka seassa uutaia koiu ja haapaa kuion reunoilla. Välijaksolla uutaa hieskoiu ja kohtalaisen runsaasti järeää pihlajaa. Pensaskerroksessa pääosin nuorta pihlajaa. Kuiolla huueidenkäyttöä. Taoite: Puuston aiheittainen uudistainen. Toienpiteet: Kuolleiden ja huonokuntoisten puiden poisto. Lisäksi poiintatyyppinen hakkuu, jolla luodaan latusaukkoja uutaan puun poistolla la luodaan näin edellytyksiä luontaiselle uudistuiselle. Pienpuuston hoito. Syntyneisiin latusaukkoihin istutetaan jaloa lehtipuuta/koiua, jolla tuetaan uudistuista. 212 Pinta-ala: 0.70 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Rauduskoiu Raita Pihlaja Vaahtera Haapa Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Vieraslajit (Palsai). Metsäinen kuio oialinjan ja kentän älissä. Isoipana puustona arttunutta koiua, jonka seassa raitaa ja haapaa. Pensaskerroksessa pajua, pihlajaa ja aahteraa. Jättipalsaia. Taoite:? Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

91 91/137 Toienpiteet: Yksittäisten puiden poisto kentän ja ulkoilutien arresta. 213 Pinta-ala: 0.26 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Rauduskoiu Mänty Kuusi Rauduskoiu Kataja Raita Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha R Maankäytön uutosalue. Katajia. Kallion ja tien ja tonttien rajaaa suojaetsikkö. Isoipana puustona järeää äntyä ja koiua. Välijaksolla uutaa nuoren kuusen ryhä sekä uutaa raita ja pihlaja. Pensaskerroksessa pääosin pihlajaa, jonka seassa ähän koiua, raitaa ja kuusta. Taoite: Turallinen, kerroksellinen ja iihtyisä tienarsietsikkö. Toienpiteet: Yksittäisten huonokuntoisten ja kuolleiden puiden poisto sekä pienpuuston hoito. 214 Pinta-ala: 0.50 Kasupaikka: Joutoaa Pääpuulaji: Mänty Lp 2/ha c 3/ha Mänty R Maankäytön uutosalue. Muu kallio-, jyrkänne- tai louhikkoetsä (II-luokan kriteerit täyttyät). Lähes puuton aokalliokuio, kole puustoista laikkua. Kuiolla yhteensä seitseän eläää äntyä ja pari koiua. Kelopuuta aassa ja pystyssä, keloja 8 kpl ja aapuita 7 kpl. Kaksi katajaa. Taoite: Luontainen kalliokasillisuus ja puusto. Turallisuus tonttirajassa. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 215 Pinta-ala: 0.04 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Rauduskoiu Haapa Haapa Pihlaja /ha Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

92 92/137 Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus C3 Suojaetsä. Pieni etsäsaareke tien ja ulkoilureitin keskellä. Isoipana puustona äntyä, jonka seassa ähän koiua ja haapaa. Pensaskerroksessa eniäkseen haapaa ja pihlajaa. Taoite: Valoisa ja elinoiainen suojaetsä. Toienpiteet: Harennus ja pienpuuston hoito. 216 Pinta-ala: 0.34 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Kuusi Rauduskoiu Kuusi Mänty /ha R Maankäytön uutosalue. Järeähkö äntyetsikkö, joka rajoittuu osin tontteihin kalliokkoon. Männyn seassa uutaa isopi kuusi ja koiu. Välijaksolla ja pensaskerroksessa ähän kuusta. Taoite: Turallinen ja iihtyisä tontinarsietsä. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 217 Pinta-ala: 0.78 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c 3/ha Pihlaja Kuusi Haapa Rauduskoiu Kuusi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi R Maankäytön uutosalue. Kalliokkoon, tontteihin ja alaaan niittyalueeseen rajoittua, itäosastaan kallioinen rinnekuio, jossa isoipana puustona järeää koiua, jonka seassa ähän kuusta ja äntyä. Välijaksolla nuorta kuusta ryhissä. Pensaskerroksessa pihlajaa, haapaa ja koiua. Taoite: Tonttirajoiltaan ja reitin läheisyydeltään turallinen ja iihtyisä kuio. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

93 93/137 Toienpiteet: Heikentyneiden puiden poisto ja pienpuuston hoito tonttien ja reitin läheisyydestä. 218 Pinta-ala: 0.34 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c 3/ha Mänty Rauduskoiu Haapa Kuusi Pihlaja Kuusi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Uudistainen pienaukolla Rauduskoiun istutus R Maankäytön uutosalue. Suurelta osin jyrkkään kallionreunaan ja tonttiin rajoittua kuio, jossa isoipana puustona järeää koiua, jonka lisäksi ähän järeää kuusta, äntyä ja haapaa. Pensaskerroksessa pihlajaa, haapaa ja koiua. Taoite: Uusi puusukupoli. Toienpiteet: Metsikön uudistainen. Poistetaan kaikki anha puusto kuiolta hyäkuntoisia äntyjä lukuun ottaatta. Jätetään lisäksi kuion koillisosaan säästöpuuryhä. Istutetaan kuiolle 100 kpl koiuntaiia. 219 Pinta-ala: 0.99 Kasupaikka: Joutoaa Pääpuulaji: Mänty Lp 2/ha c 3/ha Mänty R Maankäytön uutosalue. Muu kallio-, jyrkänne- tai louhikkoetsä (II-luokan kriteerit täyttyät). Lähes puuton aokallioalue osin tontteihin ja tiehen rajautuen. Vähäinen puusto kuion reunoilla, keskiosassa pelkästään pystyyn kuolleita äntyjä. Kalliolla oiakas kulutus, koska lähiasukkaat käyttäät sitä. Edellisen luonnonhoitokierroksen jäljiltä risukasoja. Taoite: Turallisuus ja iihtyisyys. Toienpiteet: Ei toienpiteitä Pinta-ala: 0.05 Kasupaikka: Joutoaa Pääpuulaji: Mänty Lp 2/ha c 3/ha Mänty Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

94 94/137 Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi R Maankäytön uutosalue. Muu kallio-, jyrkänne- tai louhikkoetsä (II-luokan kriteerit täyttyät). Lähes puuton aokallioalue osin tontteihin ja tiehen rajautuen. Vähäinen puusto kuion reunoilla, keskiosassa pelkästään pystyyn kuolleita äntyjä. Kalliolla oiakas kulutus, koska lähiasukkaat käyttäät sitä. Edellisen luonnonhoitokierroksen jäljiltä risukasoja. Taoite: Turallisuus ja iihtyisyys. Toienpiteet: Tienarren heikentyneiden ja kuolleiden puiden poisto. 220 Pinta-ala: 0.13 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: C1.2 Lähiirkistysetsä. Pieni puuton kallioalue. Taoite: Luontainen kalliopuusto ja -kasillisuus. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 221 Pinta-ala: 0.86 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Kuusi Rauduskoiu Kuusi Pihlaja Mänty Rauduskoiu Kuusi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha R Maankäytön uutosalue. Muu oniuotoisuudelle erkittää kohde. Mäntyaltainen tuoreen kankaan kuio tonttirajan ja kallioalueen älissä. Isoipana puustona eniäkseen järeähköä äntyä, jonka lisäksi heikkokuntoista ja kuollutta kuusta ja koiua. Pensaskerroksessa eniäkseen pihlajaa, jonka seassa äntyä, koiua ja kuusta. Taoite: Turallinen ja iihtyisä tontinreunaetsikkö. Toienpiteet: Kuolleiden ja heikentyneiden puiden poisto ja pienpuuston hoito tonttirajaan. Kauepana tonttirajasta ei toienpiteitä. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

95 95/ Pinta-ala: 0.79 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Kuusi Rauduskoiu Kataja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha R Maankäytön uutosalue. Katajia. Muu kallio-, jyrkänne- tai louhikkoetsä (Iluokan kriteerit täyttyät). Laaja, osin tontteihin rajoittua kalliokuio, jossa etsäiset älipinnat ja aokallio aihteleat osaiikkiaisesti. Isoipana puustona pääosin näyttään näköisiä kilpikaarnaisia ja lakkapäisiä äntyä. Muu puusto ähäistä, siellä täällä kituliasta koiua, pihlajaa ja näyttäiä katajapuskia. Keloa ja aapuuta kohtuullisen paljon. Taoite: Luontainen kalliopuusto ja kasillisuus. Tontinrajassa turallisuus. Toienpiteet: Vaarallisten puiden poisto tonttirajoista. 223 Pinta-ala: 0.32 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Mänty Mänty Mänty Mänty Pihlaja Kuusi Rauduskoiu /ha R Maankäytön uutosalue. Runsaslahopuustoinen kangasetsä (II-luokan kriteerit täyttyät). Kallioalueiden älialueella sijaitsea kuiahkon kankaan etsikkö, jossa isoipana puustona eri-ikäistä, utta pääosin arttunutta ja anhaa äntyä. Männyn lisäksi ähän koiua. Välijaksolla ja pensaskerroksessa uutaia nuoren kuusen ryhiä. Pensaskerroksessa äljästi pihlajaa, äntyä ja koiua. Kuiolla lisäksi uutaa pystykelo. Kuion läpi kulkee pitkittäissuunnassa käytetty epäirallinen ulkoilupolku. Taoite: Eri-ikäisyyden ylläpito ja turallisuus ulkoilureitin arressa. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

96 96/ Pinta-ala: 0.31 Kasupaikka: Joutoaa Pääpuulaji: R Maankäytön uutosalue. Muu oniuotoisuudelle erkittää kohde. Hiidenkirnu. Lähes puuton aokallioäenlaki. Vähäinen puusto kuion laidoilla. Lisäksi uutaia äntykeloja pystyssä ja kaatuneena. Aian kuion luoteiskulassa Viilarintien ieressä hiidenkirnu-tyyppinen "liukuäki". Taoite: Luontainen kalliopuusto ja kasillisuus. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 225 Pinta-ala: 0.14 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Rauduskoiu Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha R Maankäytön uutosalue. Pieni, osin teiden ja kallioalueen rajaaa kuio. Isoipana puustona arttunutta äntyä, jonka seassa ähän koiua. Pensaskerroksessa ähän pihlajaa ja haapaa. Taoite: Siisti ja turallinen kadunarsietsä. Toienpiteet: Harennus ja pienpuuston hoito Pinta-ala: 0.17 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Mänty Mänty Mänty Mänty Pihlaja Kuusi Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha R Maankäytön uutosalue. Kallioalueen ja tontin älialueella sijaitsea kuiahkon kankaan pieni etsikkö, jossa isoipana puustona eri-ikäistä, utta pääosin arttunutta ja anhaa äntyä. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

97 97/137 Männyn lisäksi ähän koiua. Välijaksolla ja pensaskerroksessa uutaia nuoren kuusen ryhiä. Pensaskerroksessa äljästi pihlajaa, äntyä ja koiua. Kuiolla lisäksi uutaa pystykelo. Kuion läpi kulkee pitkittäissuunnassa käytetty epäirallinen ulkoilupolku. Taoite: Eri-ikäisyyden ylläpito ja turallisuus tontin arressa. Toienpiteet: Yksittäisten puiden poisto ja pienpuuston hoito. 226 Pinta-ala: 0.10 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Mänty Haapa Rauduskoiu Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Pieni teiden rajaaa kuio. Isoipana puustona arttunutta äntyä, koiua, ja ähän haapaa. Pensaskerroksessa pihlajaa ja haapaa. Taoite: Siisti ja turallinen kadunarsietsä. Toienpiteet: Yksittäisten puiden poisto ja pienpuuston hoito. 227 Pinta-ala: 0.30 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Rauduskoiu Kuusi Haapa Muu lehtipuu /ha R Maankäytön uutosalue. Runsaslahopuustoinen kangasetsä (II-luokan kriteerit täyttyät). Tiheä rinnekuio, jossa yliällä jaksolla järeää äntyä, koiua ja ähän haapaa. Alealla jaksolla paikoin tiheästi nuorta kuusta. Pensaskerros oleaton puuston tiheyden uoksi. Kuion keskiosissa paljon käytetty epäirallinen polku. Kuiolla kohtalaisesti pääasiassa ohutläpiittaista kuusilahopuuta aassa ja pystyssä. Lisäksi pari keloa. Taoite: Kerroksellinen, sekapuustoinen ja lahopuustoinen kuio. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

98 98/ Pinta-ala: 0.13 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Rauduskoiu Mänty Haapa Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Ensiharennus /ha R Maankäytön uutosalue. Pieni, osin teiden rajaaa kuio. Isoipana puustona nuorta äntyä, haapaa ja koiua. Pensaskerroksessa pihlajaa ja haapaa. Taoite: Siisti ja turallinen kadunarsietsä. Toienpiteet: Harennus ja pienpuuston hoito. 229 Pinta-ala: 0.10 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Rauduskoiu Kuusi Mänty Haapa Rauduskoiu Mänty Kuusi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha R Maankäytön uutosalue. Sekapuustoinen rinnekuio kallioiden älissä. Mäntyä, koiua, kuusta ja äheän nuorepaa haapaa. Pensaskerroksessa pääosin pihlajaa. Kohtuullisen paljon pääosin pieniläpiittaista kuollutta puuta. Kuiolla yös roskaa, tynnyreitä ys. Kuion ile epäsiisti. Taoite: Siisti iihtyisä tontinreunaetsä, joka toiii saalla suojayöhykkeenä Viilarintielle päin. Toienpiteet: Yksittäisten puiden poisto ja pienpuuston hoito. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

99 99/ Pinta-ala: 0.12 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Haraaleppä 2/ha Lp c Rauduskoiu Haraaleppä Hieskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Ensiharennus /ha R Maankäytön uutosalue. Nuori sekapuustoinen tienarsikuio. Isoipana puustona pääosin haraaleppää ja hies- ja rauduskoiua, sekä hiean haapaa. Pensaskerroksessa saat puulajit toistuat. Taoite: Elinoiainen ja turallinen tienarsietsä. Toienpiteet: Ensiharennus ja pienpuuston hoito. 231 Pinta-ala: 0.17 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Rauduskoiu Haapa Rauduskoiu Haapa Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Pieni, osin teiden rajaaa kuio. Isoipana puustona arttunutta koiua, jonka seassa haapaa ja raitaa. Pensaskerroksessa. pihlajaa, koiua ja haapaa. Taoite: Siisti ja turallinen kadunarsietsä. Toienpiteet: Yksittäisten puiden poisto ja pienpuuston hoito. 232 Pinta-ala: 0.40 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Rauduskoiu Kuusi Mänty Haapa Rauduskoiu Mänty Kuusi /ha Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

100 100/137 Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Ensiharennus C1.2 Lähiirkistysetsä. Pieni toienpidekuio kallioalueen ja tien älissä. Puustona nuorta sekalaista lehtipuuta. Taoite: Turallisuus. Toienpiteet: Huonokuntoisten puiden poisto ja pienpuuston hoito. 233 Pinta-ala: 1.46 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty Lp 2/ha c 3/ha Mänty C1.2 Lähiirkistysetsä. Muu kallio-, jyrkänne- tai louhikkoetsä (I-luokan kriteerit täyttyät). Hiidenkirnu. LTJ-kohde: Geologisesti tai geoorfologisesti arokas kohde. Arokas kallioalue, Kauppayllyntie. Laaja kallioalue, jossa etsäiset älipinnat ja aokallioalueet aihteleat osaiikkiaisesti. Metsäisillä älipinnoilla puustona iäkästä ja näyttäää äntyä. Kalliolla harrastetaan ileisesti taito/aastopyöräilyä. Taoite: Luontainen kalliokasillisuus ja puusto. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 234 Pinta-ala: 0.26 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Hieskoiu 2/ha Lp c 3/ha Haraaleppä Kuusi Haapa Hieskoiu Pihlaja Tuoi Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi C1.2 Lähiirkistysetsä. LTJ-kohde: 70/90. Arokkaat kasillisuus- ja kasistokohteet Matokallion pohjoispuoli. LTJ-kohde: 6/03. Linnustollisesti arokas kohde. Myllypuron eteläetsä. Tontinarsikuio, jonka rajaus tehty osittain yös toienpidetarpeen perusteella. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

101 101/137 Koiun ja kuusen seassa haapaa ja haraaleppää. Välijaksolla leppää ja raitaa. Pensaskerroksessa saat puulajit toistuat, jonka lisäksi yös paikoin runsaasti tuoea sekä äheän pihlajaa ja pajua. Taoite: Kerroksellinen, turallinen, iihtyisä ja elinoiainen reunakuio. Toienpiteet: Vaarallisen puiden poisto ja pienpuuston hoito tuoea ja aahteraa suosien. Kuion tuoialtaiseen itäosaan ei pienpuuston hoitoa. 235 Pinta-ala: 1.43 Kasupaikka: Korpi Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c 3/ha Haraaleppä Kuusi Haapa Hieskoiu Pihlaja Pihlaja Tuoi Mänty Kuusi C5 Aroetsä. Lehto (II-luokan kriteerit täyttyät). LTJ-kohde: 70/90. Arokkaat kasillisuus- ja kasistokohteet Matokallion pohjoispuoli. LTJ-kohde: 6/03. Linnustollisesti arokas kohde. Myllypuron eteläetsä. Kuusialtain reheä ja osin kostea kuio, jossa pääosin järeää kuusta, kuusen seassa hieskoiua, haraaleppää ja haapaa. Pensaskerroksessa. tuoea (kuion luoteisosassa), pihlajaa ja koiua. Kuiolla kohtuullisen paljon aalahopuuta ja pystylahoa. "Kosteiden lehtojen ja iljaien korpien luonnehtia alue loiasti iettäällä, pohjaesiaikutteisella rinteellä. Monipuoliseen puuartiskasistoon kuuluat tuoi (kohteen länsipäässä hyin tiheässä), kuusi, hieskoiu, haapa, pihlaja, aahtera, haraaleppä, irpapaju, kiiltopaju, ustuapaju, korpipaatsaa, koiranheisi, taikinaarja, ustaherukka ja pohjanpunaherukka sekä Matokallion pohjoispään kallionaluslehdon lehtokuusaa ja näsiä. Kosteiden lehtojen luonnehtijaruohoista läsnä oat. suokeltto, purolitukka, keätlinnunsilä ja lehtotähtiö, Taoite: Luonnonaroiltaan oniuotoinen lehtopuusto ja -kasillisuus. Toienpiteet: Ratasyllyntien lähiyöhykkeen aarallisten puiden poisto. 236 Pinta-ala: 0.17 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Haapa 2/ha Lp c Haapa Mänty Pihlaja Rauduskoiu Mänty /ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

102 102/137 Ylispuustoinen nuori etsä kallioalueen kainalossa. Vallitseassa jaksossa tiheä nuori etsä, jossa nuorta haapaa, äntyä ja pihlajaa. Ylispuuna uutaa järeä koiu ja änty. Taoite: Luonnonaroiltaan oniuotoinen etsä. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 237 Pinta-ala: 0.11 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Pihlaja /ha C1.2 Lähiirkistysetsä. LTJ-kohde: 6/03. Linnustollisesti arokas kohde. Myllypuron eteläetsä. Pieni äntyaltainen kuio kallioalueen laidalla. Taoite: Luonnonaroiltaan oniuotoinen etsikkö. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 238 Pinta-ala: 0.82 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: C1.2 Lähiirkistysetsä. Kuion pohjoiskärjessä: LTJ-kohde: 6/03. Linnustollisesti arokas kohde. Myllypuron eteläetsä. Lähes puuton aokalliokuio. Muutaia äntyjä ja keloja. Taoite: Luontainen kalliopuusto ja kasillisuus. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 239 Pinta-ala: 0.30 Kasupaikka: Korpi Pääpuulaji: Teraleppä 2/ha Lp c 3/ha Haapa Raita Hieskoiu Vaahtera Haraaleppä Kuusi Teraleppä Haapa Hieskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Ensiharennus Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

103 103/137 Korpi (Muu arokas elinypäristö). C5 Aroetsä. Vaahteroita. Lehto (II-luokan kriteerit täyttyät). Lähde (Muu arokas elinypäristö). LTJ-kohde: 70/90. Arokkaat kasillisuus- ja kasistokohteet Matokallion pohjoispuoli. LTJ-kohde: 6/03. Linnustollisesti arokas kohde. Myllypuron eteläetsä. Aikanaan ojitettu korpi, jossa onilajinen nuori sekaetsä. Vallitseassa jaksossa eniten teraleppää ja äheän haraaleppää, joiden seassa aahteraa, kuusta, koiua, raitaa ja sekä uutaa jalaa kaakkoislaidassa aukean alueen laidassa. Lisäksi uutaia järeitä haapoja ja koiuja ylispuina. Lounais-eteläosa kuusialtainen. Kuion länsiosassa lähde. Kuiolla yli 20 järeydeltään yli seitseän senttistä aahteraa, eli luonnonsuojelulain kriteeri jalosta lehtipuuetsiköstä täyttyy tältä osin. Taoite: Luonnonaroiltaan oniuotoinen sekalehti- jalopuupuulehto. Toienpiteet: Harennus, jossa suositaan aahteraa. Pienpuuston hoito saalla periaatteella. 240 Pinta-ala: 0.06 Kasupaikka: Kuiahko kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Pihlaja /ha R Maankäytön uutosalue. LTJ-kohde: 6/03. Linnustollisesti arokas kohde. Myllypuron eteläetsä. Pieni äntyaltainen kuio kallioalueen laidalla. Taoite: Luonnonaroiltaan oniuotoinen etsikkö. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 241 Pinta-ala: 0.35 Kasupaikka: Korpi Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c Kuusi Hieskoiu Kuusi Kuusi Pihlaja Kuusi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Teraleppiä. Vuorijalaia. Lehto (I-luokan kriteerit täyttyät). LTJ-kohde: 70/90. Arokkaat kasillisuus- ja kasistokohteet Matokallion pohjoispuoli. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

104 104/137 LTJ-kohde: 6/03. Linnustollisesti arokas kohde. Myllypuron eteläetsä. Järeä kuusikko reheällä kasupaikalla, pitkälti reittien ypäröiä. Kuio on ollut ennen korpea, ja ojituksen seurauksena nykyisellään lähinnä ruohotureturekangasta. Kuiolla erikokoista kuusta, järeistä ylispuukuusista nuorepiin ja yksilöihin. Kuusen seassa hieskoiua ja äheän haapaa, teraleppää ja äntyä. Pensaskerroksessa tuoea, pihlajaa ja kuusta. Lisäksi ainakin yksi jalaa. Kohtuullisen paljon pysty- ja aalahoa, eniäkseen kuusta ja jonkin erran koiua. Taoite: Kerroksellinen, elinoiainen ja turallinen reunaetsä. Toienpiteet: Kuolleiden ja huonokuntoisten puiden poisto ja pienpuuston hoito reittien laidasta. Kaadettaat puut jätetään aapuuksi Pinta-ala: 0.29 Kasupaikka: Korpi Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c Pihlaja Kuusi Kuusi Hieskoiu Kuusi Mänty Haapa Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Vuorijalaia. Lehto (I-luokan kriteerit täyttyät). LTJ-kohde: 70/90. Arokkaat kasillisuus- ja kasistokohteet Matokallion pohjoispuoli. LTJ-kohde: 6/03. Linnustollisesti arokas kohde. Myllypuron eteläetsä. Järeä kuusikko reheällä kasupaikalla reittien sisässä. Kuio on ollut ennen korpea ja ojituksen seurauksena nykyisellään lähinnä ruohotureturekangasta. Kuiolla erikokoista kuusta. Kuusen seassa hieskoiua ja äheän haapaa ja äntyä. Pensaskerroksessa tuoea, pihlajaa ja kuusta. Lisäksi ainakin yksi jalaa. Taoite: Kerroksellinen, elinoiainen ja turallinen reunaetsä. Toienpiteet: Yksittäisten puiden poisto ja pienpuuston hoito reittien läheisyyteen. Kaadettaat puut jätetään aapuuksi. 242 Pinta-ala: 0.31 Kasupaikka: Korpi Pääpuulaji: Teraleppä 2/ha Lp c Haapa Raita Hieskoiu Vaahtera Haraaleppä /ha Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

105 105/137 Kuusi Teraleppä Haapa Hieskoiu Korpi (Muu arokas elinypäristö). R Maankäytön uutosalue. Vaahteroita. Vuorijalaia. LTJ-kohde: 70/90. Arokkaat kasillisuus- ja kasistokohteet Matokallion pohjoispuoli. LTJ-kohde: 6/03. Linnustollisesti arokas kohde. Myllypuron eteläetsä. Aikanaan ojitettu korpi, jossa onilajinen nuori sekaetsä. Vallitseassa jaksossa eniten teraleppää ja äheän haraaleppää, joiden seassa aahteraa, kuusta, koiua, raitaa ja sekä uutaa jalaa kaakkoislaidassa aukean alueen laidassa. Lisäksi uutaia järeitä haapoja ja koiuja ylispuina. Kuion länsiosassa lähde. Kuiolla yli 20 järeydeltään yli seitseän senttistä aahteraa, eli luonnonsuojelulain kriteeri jalosta lehtipuuetsiköstä täyttyy tältä osin. Taoite: Luonnonaroiltaan oniuotoinen sekalehti- jalopuupuulehto. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 243 Pinta-ala: 0.78 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Haapa 2/ha Lp c Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Pihlaja Pihlaja Vaahtera Haapa Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Pienpuuston hoito /ha R Maankäytön uutosalue. Vaahteroita. Kuion pohjoisosassa: LTJ-kohde: 6/03. Linnustollisesti arokas kohde. Myllypuron eteläetsä. LIV:in uokra-alue, jossa araus pikaluisteluradalle. Eri-ikäinen sekaetsä, jossa isoipana puustona arttunutta haapaa, jonka seassa koiua, äntyä ja kuusta. Pensaskerroksessa eniäkseen pihlajaa, aahteraa, haapaa ja koiua. Taoite: Eri-ikäinen, sekapuustoinen ja kerroksellinen etsä. Toienpiteet: Pienpuuston hoito, jolla poiitaan esiin kasatuskelpoisia puuyksilöitä, kuten aahteroita ja lisäksi näyttäipiä pensaita. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

106 106/ Pinta-ala: 0.00 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c 3/ha Rauduskoiu Haapa Pihlaja Hieskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus C1.2 Lähiirkistysetsä. LIVin hallinnassa olea alue. Entistä peltoa. Puusto arttunutta koiikkoa joka syntynyt pääasiassa ojien arteen. Pienpuustona pihlajaa ja seljaa. Taoite: Elinoiainen ja iihtyisä reunaetsä. Toienpiteet: Harennetaan koiikkoa puuston elinoiaisuuden säilyttäiseksi. Pienpuuston hoito. 246 Pinta-ala: 0.60 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Rauduskoiu Haapa Haraaleppä Raita Vaahtera Haraaleppä Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus /ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Haraaleppiä. Vaahteroita. LIVin hallinnassa olea alue. Ulkoilureitin ja kenttien rajaaa reheä kuio. Isoipana puustona arttunutta koiua, jonka seassa haapaa, haraaleppää ja raitaa. Pensaskerroksessa aahteraa, haraaleppää ja pihlajaa. Taoite: Turallinen, iihtyisä ja elinoiainen reunaetsä. Toienpiteet: Harennus ja pienpuuston hoito aahteraa suosien. 247 Pinta-ala: 0.39 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: B3 Maiseaniitty ja laidunalue. Vieraslajit (Palsai). Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

107 107/137 Voialinjan alla olea aoin niittyalue. Jättipalsaia. Taoite: Alue pysyy aoiena. Vieraslajin poisto. Toienpiteet: Niitto. Jättipalsain kitkentä. 248 Pinta-ala: 0.42 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Rauduskoiu Raita Pihlaja Vaahtera Haapa Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Vieraslajit (Palsai). Kuio ojan ja uloan keyenliikenteentien älissä. Isoipana puustona arttunutta koiua ja ähän haapaa ja raitaa. Pensaskerroksessa pihlajaa, aahteraa ja pajua. Lisäksi oenapuu. Jättipalsaia. Taoite: Turallinen ja aoin kuio. Lisäksi ojan älittöältä lähiyöhykkeeltä oniuotoinen. Vieraslajin poisto. Toienpiteet: Yksittäisten puiden poisto ja pienpuuston hoito. Ojan älitön lähiyöhyke jätetään toienpiteiden ulkopuolelle. Jättipalsain kitkentä. 249 Pinta-ala: 0.93 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: B3 Maiseaniitty ja laidunalue. Vieraslajit (Palsai). Puoliaoin, osin sähkölinjan alla olea kuio. Jättipalsaia. Taoite: Kuio säilyy aoiena. Toienpiteet: Niitto? 250 Pinta-ala: 0.07 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Paju Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Vieraslajit (Palsai). Pieni kuio ulkoilureittien älissä. Isoipana puustona arttunutta koiua, pensaskerroksessa eniäkseen pajua ja jonkin erran raitaa. Jättipalsaia. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

108 108/137 Taoite: Turallinen reunakuio. Toienpiteet: Pienpuuston hoito. 251 Pinta-ala: 0.40 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Kuusi Mänty Rauduskoiu Haraaleppä Haapa Raita Paju Vaahtera Tuoi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Vieraslajit (Palsai). Ulkoilureittien ja tontin älissä olea reheä ja sekapuustoinen reunakuio. Isoipana puustona järeää koiua ja kuusta, älijaksolla nuorepaa haraaleppää, raitaa ja haapaa. Pensaskerroksessa saat puulajit toistuat, jonka lisäksi pajua, aahteraa ja tuoea. Jättipalsaia. Taoite: Turallinen ja iihtyisä reunakuio. Toienpiteet: Yksittäisten puiden poisto ja pienpuuston hoito. 252 Pinta-ala: 0.47 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Rauduskoiu Kuusi Haraaleppä Raita Tuoi Vaahtera Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Vieraslajit (Palsai). Vaahteroita. Reheä ja sekapuustoinen kuio tontti- ja pelikenttä-alueiden älissä. Ulkoilureitit halkoat kuiota. Isoipana puustona järeää koiua, jonka seassa hiean kuusta, haapaa haraaleppää. Pensaskerros tiheä, siellä pihlajaa, aahteraa, tuoea ja leppää. Jättipalsaia. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

109 109/137 Taoite: Turallinen ja iihtyisä reunaetsä. Toienpiteet: Yksittäisten puiden poisto ja pienpuuston hoito. 253 Pinta-ala: 0.65 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Hieskoiu Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C3 Suojaetsä. Katajia. Kallioalue, jossa etsäiset älipinnat ja aokalliokohdat aihteleat. Isoipana puustona harahkossa iäkästä ja osin näyttäää äntyä. Pensaskerroksessa koiua, pihlajaa ja haapaa. Taoite: Turallinen ja ahdollisian suojaaa kallioetsikkö. Toienpiteet: Huonokuntoisten puiden poisto tie ja tonttirajoista. Pienpuuston hoito etsäisten älipintojen pensaikolle kerroksellisuuden edistäiseksi. 254 Pinta-ala: 0.46 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Rauduskoiu Haraaleppä Raita Kuusi Haapa Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus Kuusen istutus /ha C3 Suojaetsä. Teollisuusalueen ja kadun älissä olea suojaetsikkö. Isoipana puustona arttunutta rauduskoiua, jonka seassa ähän haraaleppää, raitaa ja haapaa. Isoan puuston alla uutaa nuori kuusiryhä. Pensaskerroksessa koiua, kuusta, pihlajaa ja haapaa. Kuiolla on uutaia aoiia kohtia. Taoite: Turallinen, siisti, kerroksellinen ja sekapuustoinen suojaetsikkö. Toienpiteet: Harennus ja pienpuuston hoito kuion pohjois-koillisosaan. Kuusen istutus kuion aoiiin kohtiin. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

110 110/ Pinta-ala: 0.29 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c 3/ha Mänty Rauduskoiu Haapa Raita Mänty Pihlaja Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi C1.2 Lähiirkistysetsä. Teiden ja pelikentän rajaaa etsikkö, jossa isoipana puustona pääosin järeähköä koiua, haapaa ja uutaa änty. Pensaskerroksessa äntyä, pihlajaa, koiua ja uutaa kuusi. Taoite: Turallinen ja siisti kadunarsietsikkö. Toienpiteet: Tiheipien puustoryhien harennus yksittäisiä puita poiien ja pienpuuston hoito. 256 Pinta-ala: 0.47 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty Lp 2/ha c 3/ha Mänty Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi C1.2 Lähiirkistysetsä. Katajia. Kalliokuio, jossa uutaia hahokkaita äntyjä ja kelopuita. Taoite: Turallisuus ja iihtyisyys. Toienpiteet: Vaaraa aiheuttaien kelopuiden kaato 257 Pinta-ala: 0.14 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c 3/ha Mänty Kuusi Rauduskoiu Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

111 111/137 Männyn istutus C1.2 Lähiirkistysetsä. Kallioiden ja tontin ypäröiä pieni kuio, jossa lähes yksinoaan heikkokuntoista kuusta. Kuusen lisäksi uutaa änty ja koiu. Pensaskerroksessa pihlajaa, koiua ja kuusta. Taoite: Uudistunut äntyetsikkö. Toienpiteet. Poistetaan kaikki kuuset ja koiut ja istutetaan äntyä. Pienpuuston hoito. 258 Pinta-ala: 0.24 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Kuusi Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Maiseanhoito /ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Pieni etsikkö tonttien älissä. Isoipana puustona arttunutta äntyä, jonka seassa osin huonokuntoista ja kuollutta kuusta ja koiua. Taoite: Turallinen ja iihtyisä reunaetsä. Toienpiteet: Maiseahakkuu, jossa poistetaan kuolleet ja huonokuntoiset kuuset ja koiut uut aaralliset puut. Pienpuuston hoito. 259 Pinta-ala: 0.26 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Rauduskoiu Haapa Mänty Hieskoiu Kuusi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Kapea ja pitkä ulkoilureitin ja tien rajaaa kuio. Isoipana puustona järeähköä rauduskoiua. Pensaskerroksessa pääosin pihlajaa. Taoite: Turallinen ja siisti tien ja reitinarsietsikkö. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

112 112/137 Toienpiteet: Yksittäisten puiden poisto ja pienpuuston hoito. 260 Pinta-ala: 0.27 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c 3/ha Mänty Rauduskoiu Haapa Kuusi Raita Pihlaja Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus C1.2 Lähiirkistysetsä. Kerroksellinen etsä, jossa isoipana puustona järeähköä koiua, jonka seassa hiean äntyä ja haapaa. Alajaksolla onin paikoin erittäin tiheästi nuorta kuusta. Taoite: Elinoiainen, 3-kerroksellinen ja sekapuustoinen suojaetsikkö. Toienpiteet: Yleän jakson koiikon äljennys ja alean jakson kuusikon ensiharennus. Pienpuuston hoito Pinta-ala: 0.06 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Haapa 2/ha Lp c 3/ha Mänty Rauduskoiu Haapa Kuusi Raita Pihlaja Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus C1.2 Lähiirkistysetsä. Kerroksellinen etsä, jossa isoipana puustona järeähköä haapaa, jonka seassa hiean koiua. Alajaksolla erittäin tiheästi nuorta kuusta. Taoite: Elinoiainen, 3-kerroksellinen ja sekapuustoinen suojaetsikkö. Toienpiteet: Yleän jakson haaikon äljennys ja alean jakson kuusikon ensiharennus. Pienpuuston hoito. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

113 113/ Pinta-ala: 0.16 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c 3/ha Mänty Rauduskoiu Haapa Kuusi Raita Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus C1.2 Lähiirkistysetsä. Kerroksellinen etsä, jossa isoipana puustona järeähköä koiua, jonka seassa hiean äntyä ja haapaa. Alajaksolla erittäin tiheästi nuorta kuusta. Taoite: Elinoiainen, 3-kerroksellinen ja sekapuustoinen suojaetsikkö. Toienpiteet: Yleän jakson koiikon äljennys tiheiistä ryhistä ja alean jakson kuusikon ensiharennus. Pienpuuston hoito siellä issä sitä on Pinta-ala: 0.31 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c 3/ha Mänty Rauduskoiu Haapa Kuusi Raita Pihlaja Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus C1.2 Lähiirkistysetsä. Kerroksellinen etsä, jossa isoipana puustona järeähköä koiua, jonka seassa hiean äntyä ja haapaa. Alajaksolla erittäin tiheästi nuorta kuusta. Taoite: Elinoiainen, 3-kerroksellinen ja sekapuustoinen suojaetsikkö. Toienpiteet: Yleän jakson koiikon äljennys ja alean jakson kuusikon ensiharennus. Pienpuuston hoito. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

114 114/ Pinta-ala: 0.24 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Haapa 2/ha Lp c 3/ha Rauduskoiu Pihlaja Tuoi Raita Haapa Rauduskoiu Mänty C1.2 Lähiirkistysetsä. Tuoia. Haapaaltainen etsikkö, jossa isoipana puustona pääosin järeähköä haapaa,jonka lisäksi ähän koiua. Pensaskerroksessa pääosin tuoea, jonka lisäksi pihlajaa ja uuta lehtipuuta. Taoite: Kerroksellinen ja sekapuustoinen lehtietsä. Toienpiteet: Ei toienpiteitä Pinta-ala: 0.24 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Rauduskoiu Haraaleppä Raita Kuusi Haapa Pihlaja Mänty Tuoi Muu lehtipuu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus /ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Suojaetsikkö, jossa isoipana puustona järeähköä koiua, jonka seassa ähän haraaleppää, raitaa ja haapaa. Isoan puuston alla uutaa nuori kuusiryhä. Pensaskerroksessa koiua, kuusta, pihlajaa ja haapaa. Kuiolla on uutaia aoiia kohtia. Taoite: Turallinen, siisti, kerroksellinen ja sekapuustoinen suojaetsikkö. Toienpiteet: Harennus ja pienpuuston hoito. Kuusen istutus. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

115 115/ Pinta-ala: 0.21 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Pihlaja Haapa Haapa Rauduskoiu Mänty Muu lehtipuu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Tienarsikuio, jossa isoipana puustona arttunutta rauduskoiua jonka lisäksi haapaa ja äntyä. Pensaskerroksessa pääosin pihlajaa, kuusta, haapaa ja raitaa. Taoite: Turallinen ja siisti tienarsietsikkö. Toienpiteet: Yksittäisten puiden poisto ja pienpuuston hoito tontti- ja reittirajoihin Pinta-ala: 0.11 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c 3/ha Muu lehtipuu Tuoi Rauduskoiu Kuusi Raita Haraaleppä Pihlaja Haapa C1.2 Lähiirkistysetsä. Sekapuustoinen ja eri-ikäinen etsikkö, jossa isoipana puustona järeähköä koiua, jonka seassa ähän haraaleppää, raitaa ja haapaa. Pensaskerroksessa tuoea, jonka lisäksi koiua, kuusta, pihlajaa ja haapaa. Taoite: Kerroksellinen ja sekapuustoinen suojaetsikkö. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

116 116/ Pinta-ala: 0.09 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Haapa Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Tien, tonttien ja kallion äliin jäää pieni kuio. Isoipana puustona äntyä ja rauduskoiua. Välijaksolla hiean haapaa. Taoite: Turallisuus ja iihtyisyys. Toienpiteet: Yksittäisten puiden poisto ja pienpuuston hoito. 262 Pinta-ala: 0.38 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c 3/ha Mänty Rauduskoiu Haapa Haapa Pihlaja Kuusi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi C1.2 Lähiirkistysetsä. Taia. Tienarsikuio, jossa isoipana puustona järeähköä rauduskoiua ja haapaa. Kuiolla yös kaksi isohkoa taea ja pienepiä taia. Pensaskerroksessa pääosin pihlajaa, haapaa ja kuusta. Taoite: Turallinen ja siisti tienarsietsikkö. Toienpiteet: Pienpuuston hoito aahteran ja taen hyäksi. Yksittäisten puiden poisto tarpeen ukaan heti, jos akuutisti aarallisia puita, uuten suunnitelakauden loppupuolella. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

117 117/ Pinta-ala: 0.22 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c 3/ha Pihlaja Haapa Kuusi Rauduskoiu Pihlaja Haapa Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi C1.2 Lähiirkistysetsä. LIV:in uokra-alueen ja tien äliin jäää alue. Sekapuustoinen ja eri-ikäinen etsikkö, jossa ylispuina järeitä koiuja. Välijaksolla haapaa ja kuusta ja järeää pihlajaa. Pensaskerroksessa pääosin pihlajaa ja haapaa. Taoite: Turallisuus ja iihtyisyys tien reunassa. Toienpiteet: Tienreunan puuston kuolleiden ja heikentyneiden puiden poisto ja pienpuuston hoito. 264 Pinta-ala: 0.04 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: R Maankäytön uutosalue. Itäosa kuiosta LIV:in uokra-alue, jossa araus pikaluisteluradalle. Pieni lähes puuton kallioalue. Taoite: Luontainen kalliokasillisuus ja puusto. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 265 Pinta-ala: 0.42 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c 3/ha Pihlaja Haapa Kuusi Rauduskoiu Pihlaja Haapa Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi R Maankäytön uutosalue. LIV:in uokra-alue, jossa araus pikaluisteluradalle. Sekapuustoinen ja eri-ikäinen Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

118 118/137 etsikkö, jossa ylispuina järeitä koiuja. Välijaksolla haapaa ja kuusta ja järeää pihlajaa. Pensaskerroksessa pääosin pihlajaa ja haapaa. Taoite: Turallisuus ja iihtyisyys tien reunassa. Toienpiteet: Tienreunan puuston kuolleiden ja heikentyneiden puiden poisto ja pienpuuston hoito. 266 Pinta-ala: 0.15 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c 3/ha Pihlaja Haapa Kuusi Rauduskoiu Pihlaja Haapa C1.2 Lähiirkistysetsä. Kallioiden äliin jäää kuusialtainen kuio, jonka LIV:in uokra-alue halkaisee. Isoipana puustona kuusta, koiua ja haapaa. Pensaskerroksessa pääosin pihlajaa. Muutaia pystykuolleita kuusia. Taoite: Luonnonaroiltaan oniuotoinen etsikkö. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 267 Pinta-ala: 0.22 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c Kuusi Haapa Pihlaja Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Ensiharennus /ha R Maankäytön uutosalue. LIV:in uokra-alue, jossa araus pikaluisteluradalle. Reheähkö tienreunakuio, jossa nuori kuusikko. Kuusen lisäksi haapoja tuoia leppiä ja pihlajia. Taoite: Elinoiainen tienarsietsä. Toienpiteet: Harennus ja pienpuuston hoito. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

119 119/ Pinta-ala: 0.21 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c 3/ha Pihlaja Haapa Kuusi Rauduskoiu Pihlaja Haapa R Maankäytön uutosalue. Kuion itäinen puolikas LIV:in uokra-alue, jossa araus pikaluisteluradalle. Kalllioiden äliin jäää kuusialtainen kuio. Isoipana puustona kuusta, koiua ja haapaa. Pensaskerroksessa pääosin pihlajaa. Muutaia pystykuolleita kuusia. Taoite: Luonnonaroiltaan oniuotoinen etsikkö. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 269 Pinta-ala: 0.18 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Haapa 2/ha Lp c Haapa Rauduskoiu Haraaleppä Rauduskoiu Haapa Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Kapea kuio pysäköintialueiden älissä. Isoipana puustona erikokoista haapaa ja koiua. Välijaksolla saat puulajit toistuat. Pensaskerroksessa yös pajua. Taoite: Turallisuus ja iihtyisyys. Toienpiteet: Yksittäisten kuolleiden ja heikentyneiden puiden poisto. 270 Pinta-ala: 0.46 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Rauduskoiu /ha R Maankäytön uutosalue. LIV:in uokra-alue, jossa araus pikaluisteluradalle. Kalliokuio, jossa harahkossa kitulaista ja näyttäää äntyä. Pensaskerroksessa koiua ja Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

120 120/137 äheän pihlajaa. Jonkin erran äntykeloa. Taoite: Luontainen kalliokasillisuus ja puusto. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 271 Pinta-ala: 0.25 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Kuusi Rauduskoiu Haapa Pihlaja Pihlaja Haraaleppä Tuoi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha R Maankäytön uutosalue. LIV:in uokra-alue, jossa araus pikaluisteluradalle. Tienreunuksen ja kallioalueen äliin rajautua kuio, jossa isoipana puustona ähän järeää koiua ja kuusta. Välijaksolla haapaa, tuoea, koiua sekä ähän haraaleppää. Pensaskerroksessa tiheästi pihlajaa, tuoea ja haapaa. Taoite: Turallinen ja iihtyisä reunaetsä. Toienpiteet: Kuolleiden ja heikentyneiden puiden poisto. 272 Pinta-ala: 0.81 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Rauduskoiu Raita Paju /ha B3 Maiseaniitty ja laidunalue. Vieraslajit (Palsai). Puoliaoin alue, jossa uutaia puustoryhiä. Isoipana puustona koiua ja todella järeitä raitoja, pensaskerroksessa pääosin pajua ja raitaa. Kuiolla lisäksi jättipalsaia. Taoite: Hoidettu niittyalue. Vieraslajin poisto. Toienpiteet: Jättipalsain kitkentä. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

121 121/ Pinta-ala: 0.21 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Mänty Kuusi Rauduskoiu Haapa Haapa Haapa Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Haapoja. Pienehkö kuio parkkipaikan ja kallioalueen älissä. Isoipana puustona järeää koiua, arttunutta kuusta ja pari huoattaan järeää haapaa. Välijaksolla ja pensaskerroksessa haapaa, kuusta, äntyä, pihlajaa, tuoea ja kuusta. Kuion lounaisen puoleisessa päässä yös järeitä tuoia ja pihlajia. Kuiolla roskaisuutta. Taoite: Turallisuus. Toienpiteet: Yksittäisten puiden poisto ja pienpuuston hoito. 274 Pinta-ala: 0.32 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Rauduskoiu Mänty Kuusi Raita Rauduskoiu Pihlaja Tai Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Taia. Parkkipaikan ja kallioalueen äliin jäää kuio. Isoipana puustona arttunutta äntyä ja koiua. Välijaksolla paikoin tiheästi raitaa ja koiua. Pensaskerroksessa pihlajaa, seljaa, raitaa ja koiua. Kuiolla erkkejä huueiden käytöstä. Lisäksi roskaisuutta. Taoite: Turallinen ja iihtyisä reunaetsä. Toienpiteet: Yksittäisten kuolleiden puiden poisto ja pienpuuston hoito. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

122 122/ Pinta-ala: 0.21 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Rauduskoiu Raita Pihlaja Vaahtera Haapa Mänty Kuusi Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Vieraslajit (Palsai). Kuio keyenliikenteentien, tonttialueen ja A-luokan älissä. Isoipana puustona arttunutta koiua, jonka seassa äntyä, kuusta, haapaa ja raitaa. Pensaskerroksessa pääosin pihlajaa ja aahteraa. Jättipalsaia. Taoite: Turallinen ja iihtyisä reunaetsä. Toienpiteet: Yksittäisten puiden poisto ja pienpuuston hoito. 276 Pinta-ala: 0.48 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Rauduskoiu /ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Pienehkö, lähes puuton aokallioäenlaki. Muutaa kitulias änty ja pientä koiua siellä täällä. Taoite: Luontainen kalliokasillisuus ja puusto. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 277 Pinta-ala: 0.12 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c 3/ha Rauduskoiu Kuusi Mänty Pihlaja Rauduskoiu Raita Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

123 123/137 C1.2 Lähiirkistysetsä. Kapea ja utkittelea kuio A-luokan alueen ja tonttialueen älissä. Isoipana puustona äntyä, koiua ja ähän kuusta. Välijaksolla ähän raitaa kuion itäpäässä. Pensaskerroksessa pihlajaa, koiua ja ähän äntyä. Taoite: Turallinen ja aoin reunakuio. Toienpiteet: Yksittäisten puiden poisto ja pienpuuston hoito. 278 Pinta-ala: 0.53 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c 3/ha Rauduskoiu Mänty Kuusi Pihlaja Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Rauduskoiun luontainen uudistainen C1.2 Lähiirkistysetsä. Rinteessä olea kiinen kuio, jossa arttunutta äntyä ja koiua ja ähän kuusta. Pensaskerroksessa eniäkseen pihlajaa, jonka seassa ähän koiua. Taoite: Turallinen ja iihtyisä reunakuio. Toienpiteet: Huonokuntoisten puiden poisto, sekä tiheipien puustoryhien harennus. Pienpuuston hoito. 279 Pinta-ala: 0.08 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Haapa 2/ha Lp c Raita Haapa Rauduskoiu Vaahtera Pihlaja Haapa Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Pieni kuio tontin ja parkkipaikan älissä. Isoipana puustona koiua, haapaa ja raitaa. Pensaskerroksessa pihlajaa, aahteraa ja haapaa. Taoite: Turallinen ja aoin reunakuio. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

124 124/137 Toienpiteet: Pienpuuston hoito. 280 Pinta-ala: 0.03 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: B3 Maiseaniitty ja laidunalue. C1.2 Lähiirkistysetsä. Pieni puoliaoin niittyalue. Taoite: Kuio pysyy aoiena. Toienpiteet: Niitto. 281 Pinta-ala: 0.98 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Rauduskoiu Haapa Pihlaja Mänty Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C3 Suojaetsä. Viikintien ja tonttien äliin jäää sekapuustoinen suoja-ja reunaetsä. Isoipana puustona järeähköä äntyä, jonka seassa järeää koiua ja äheän haapaa. Välijaksolla nuorepaa äntyä, haapaa, järeää pihlajaa ja ähän kuusta. Pensaskerroksessa saat puulajit toistuat, jonka lisäksi ähän katajaa. Taoite: Elinoiainen, kerroksellinen ja turallinen suoja- ja reunaetsä. Toienpiteet: Yksittäisten puiden poisto tie- ja tonttirajoista tarpeen ja toieiden ukaan. Lisäksi tiheiistä puustoryhistä oidaan poistaa puita kerroksellisuuden edistäiseksi. Pienpuuston hoito. 282 Pinta-ala: 0.14 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi B3 Maiseaniitty ja laidunalue. Merkitty hoitoluokkakartassa B3-hoitoluokkaan. Aoin, niittyäinen alue, jossa uutaa koiu ja raita. Taoite: Turallinen ja siisti reuna-alue. Toienpiteet: Huonokuntoisten puiden poisto ja pienpuuston hoito. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

125 125/ Pinta-ala: 0.65 Kasupaikka: Lehto Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Rauduskoiu Kuusi Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Kuusen istutus /ha C3 Suojaetsä. Varttunut rauduskoiikko tien ja teollisuusalueen älissä. Rauduskoiun seassa uutaia haraaleppiä, haapoja ja raitoja. Pensaskerroksessa pääosin pihlajaa ja sekä uutaia kuusia. Taoite: Turallinen, siisti, kerroksellinen ja sekapuustoinen suojaetsikkö. Toienpiteet: Lieä poiintahakkuu puuston tiheipiin osiin. Pienpuuston hoito. Kuusen istutus. 284 Pinta-ala: 0.08 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Kuusi 2/ha Lp c Kuusi Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus /ha C3 Suojaetsä. Nuori kuusikko, joka harennettu alkutalesta Muutaia ylispuukoiuja. 285 Pinta-ala: 0.98 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: B3 Maiseaniitty ja laidunalue. Vieraslajit (Palsai). Voialinjan alustaa, suurilta osin niitettyä aointa aluetta. JÄTTIPALSAMIA. Taoite: Aoin niittyalue. Toienpiteet: Aoiien alueiden niitto. 286 Pinta-ala: 1.21 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Rauduskoiu Pihlaja /ha Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

126 126/137 C1.2 Lähiirkistysetsä. Muu kallio-, jyrkänne- tai louhikkoetsä (II-luokan kriteerit täyttyät). Kallioalue, jossa etsäiset älipinnat ja aokalliokohdat aihteleat. Kallion lakialueella ei juurikaan isopaa puustoa. Muualla harassa kituliasta äntyä ja pensaskerroksessa koiu-pihlajaryhiä. Roskaisuutta. Muutaia pystykuolleita äntyjä ja keloja. Taoite: Luontainen kalliokasillisuus ja puusto. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 287 Pinta-ala: 0.14 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Rauduskoiu Mänty Kuusi Pihlaja Pihlaja Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Pieni kuio kallio- ja tonttialueiden älissä. Vallitseassa jaksossa järeää koiua, jonka seassa uutaa kuusi ja änty. Pensaskerroksessa eri kokoista pihlajaa järeistä yksilöistä ja pieniin pensaisiin. Taoite: Turallinen ja iihtyisä reunaetsä, Toienpiteet: Yksittäisten puiden poisto ja pienpuuston hoito. 288 Pinta-ala: 0.38 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Rauduskoiu Mänty Mänty Kuusi Haapa Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C3 Suojaetsä. Pähkinäpensas. Tuoreen kankaan suojaetsikkö, jossa pääpuulajina arttunut rauduskoiikko. Koiikon alla älijaksolla jonkin erran arttunutta ja nuorta äntyä. Pensaskerroksessa äntyä, kuusta, pihlajaa ja pähkinäpensas. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

127 127/137 Taoite: Kerroksellinen, sekapuustoinen turallinen suojaetsä. Toienpiteet: Huonokuntoisten ja kuolleiden puiden poisto. Pienpuuston hoito kerroksellisuutta ja taliihreyttä silällä pitäen. 290 Pinta-ala: 0.10 Kasupaikka: Muu aa Pääpuulaji: B3 Maiseaniitty ja laidunalue. Pieni puuton aoin alue. Taoite:? Toienpiteet:? 291 Pinta-ala: 0.29 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Haapa 2/ha Lp c Rauduskoiu Mänty Haapa Mänty Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C3 Suojaetsä. Pieni haapaaltainen kuio kalliokon ja Viikintien laidalla. Ylispuuna uutaa kilpikaarnainen änty ja pari isoa koiua. Pensaskerroksessa eniäkseen haapaa, jonka seassa äheän pihlajaa. Taoite: Turallinen, siisti ja kerroksellinen suojaetsä. Toienpiteet; Yksittäisten kuolleiden ja huonokuntoisten puiden poisto ja pienpuuston hoito. 292 Pinta-ala: 0.04 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu Lp 2/ha c 3/ha Rauduskoiu B3 Maiseaniitty ja laidunalue. Pieni ja kapea kuio keyenliikenteentien ja tontin älissä. Taoite: Turallisuus. Toienpiteet: Huonokuntoisten puiden poisto ja pienpuuston hoito. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

128 128/ Pinta-ala: 0.34 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Kuusi Rauduskoiu Mänty Raita Rauduskoiu Pihlaja Haapa Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C3 Suojaetsä. Rinteessä olea reunakuio, joka rajoittuu parkkipaikkaan ja tiehen. Isoipana puustona harahkossa koiua, lisäksi uutaa isopi änty ja koiu. Välijaksolla ja pensaskerroksessa tiheä sekalainen lehtipuusto. Puusto paikoin huonokuntoista. Taoite: Turallinen reunaetsä. Toienpiteet: Yksittäisten puiden poisto ja pienpuuston hoito. 294 Pinta-ala: 0.74 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Kuusi Rauduskoiu Mänty Mänty Rauduskoiu Haapa Raita Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C3 Suojaetsä. Teollisuusalueen ja etroradan älissä olea rinteinen kuio, jossa isoipana puustona järeää rauduskoiua, äntyä ja kuion luoteislaidalla huonokuntoista kuusta. Pensaskerroksessa tiheä sekalainen lehtipuusto, jonka seassa ähän äntyä. Taoite: Turallinen reunakuio. Toienpiteet: Huonokuntoisten ja kuolleiden puiden poisto ja pienpuuston hoito. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

129 129/ Pinta-ala: 0.22 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Haapa 2/ha Lp c Rauduskoiu Haapa Pihlaja Haapa Raita Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Kapea kuio ulkoilureitin ja tonttien älissä. Isoipana puustona järeää haapaa ja koiua. Pensaskerroksessa raitaa, pihlajaa ja istutettuja puistopensaita. Taoite: Turallinen ja iihtyisä reunaetsikkö. Toienpiteet: Pienpuuston hoito. 298 Pinta-ala: 0.62 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Rauduskoiu Kuusi Mänty Haapa Pihlaja Haraaleppä Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Vieraslajit (Palsai). Pääosin tonttien ja oialinjan äliin jäää kuio, jossa isoipana puustona järeää rauduskoiua ja ähän äntyä, kuusta, haapaa ja haraaleppää. Kuion keskiosissa pieni kallioalue, jossa pelkästään pihlajaa. Pensaskerroksessa paikoin tiheästi pihlajaa, jonka lisäksi aahteraa, leppää ja koiua. Mustapuron arressa runsaasti jättipalsaia. Taoite: Turallinen ja iihtyisä reunaetsä. Moniuotoinen puronarsi. Vieraslajin poisto. Toienpiteet: Huonokuntoisten puiden poisto ja pienpuuston hoito ulkoilureitin itäpuolelta (tonttien puolelta). Kuion puron puoleinen reitti jätetään toienpiteiden ulkopuolelle aarallisten puiden kaatoa lukuun ottaatta. Jättipalsain kitkentä. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

130 130/ Pinta-ala: 0.37 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Kuusi Rauduskoiu Pihlaja Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Mäntyaltainen kuio. Varttuneen ännyn seassa uutaa koiu ja haapa. Pensaskerroksessa tiheästi pihlajaa, jonka seassa ähän aahteraa ja tuoipihlajaa. Kuiolla yös huueidenkäyttöä. Taoite: Turallinen ja iihtyisä reunaetsikkö. Toienpiteet: Yksittäisten aarallisten puiden poisto ja pienpuuston hoito, jossa suositaan aahteraa ja poistetaan tuoipihlajat. Lisäksi pienpuuston hoidolla luodaan kuiosta ahdollisian aoin, jotta huueiden käyttäjille ei jää näkösuojia. 300 Pinta-ala: 0.08 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Kuusi Rauduskoiu Pihlaja Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Sekapuustoinen pieni kuio. Varttuneen ännyn seassa uutaa koiu ja haapa. Pensaskerroksessa tiheästi pihlajaa, jonka seassa ähän aahteraa ja tuoipihlajaa. Kuiolla yös huueidenkäyttöä. Taoite: Turallinen ja iihtyisä reunaetsikkö. Toienpiteet: Yksittäisten aarallisten puiden poisto ja pienpuuston hoito. Lisäksi pienpuuston hoidolla luodaan kuiosta ahdollisian aoin, jotta huueiden käyttäjille ei jää näkösuojia. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

131 131/ Pinta-ala: 0.23 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi C1.2 Lähiirkistysetsä. Katajia. Piha-ja kallioalue, jossa pienpuustoa, lähinnä koiua, katajaa ja pihlajaa sekä uutaia kurtturuusuryhiä. Taoite: Viihtyisä piha-alue. Toienpiteet: Pienpuuston hoito, jossa poistetaan kurtturuusu ja harennetaan tiheipiä pensasryhiä. 302 Pinta-ala: 0.09 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Mänty Rauduskoiu Pihlaja Vaahtera Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C1.2 Lähiirkistysetsä. Kapea etsäkäytää ulkoilureitin arressa. Isoipana puustona harahkossa nuorta/arttunutta koiua. Lisäksi yksittäisenä ylispuuna järeä ikiänty. Pensaskerroksessa pihlajaa ja aahteraa. Taoite: Turallinen reitin- ja tontinarsietsä. Toienpiteet: Yksittäisten puiden poisto ja pienpuuston hoito. 303 Pinta-ala: 0.79 Kasupaikka: Kituaa Pääpuulaji: Mänty 2/ha Lp c Mänty Rauduskoiu Mänty /ha C3 Suojaetsä. Kallioalue, jossa linkkiasto ja sinne eneä huoltotie. Isoipana puustona harahkossa kituliasta äntyä. Pensaskerroksessa paikoin tiheästi koiua ja ähän äntyä. Kohtuullisen runsaasti pystyyn kuolleita äntyjä. Taoite: Turallisuus. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

132 132/ Pinta-ala: 0.38 Kasupaikka: Joutoaa Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Mänty Rauduskoiu Pihlaja /ha C3 Suojaetsä. Kalliota ja kallioniittyä. Isoipana puustona yksi arttunut änty. Muuten pelkkiä pensasryhiä, jossa koiua ja pihlajaa. Taoite: Luontainen kallioketokasillisuus. Toienpiteet: Ei toienpiteitä. 305 Pinta-ala: 0.25 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Raita 2/ha Lp c Rauduskoiu Haapa Raita Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Maiseanhoito /ha C3 Suojaetsä. Puoliaoin etsikkö/niitty, jossa eniäkseen raitaa ja pajua, sekä uutaia nuoria haapoja ja koiuja. Taoite: Kuio pidetään aoiena. Toienpiteet: Isoan ja pieneän puuston siistiinen 306 Pinta-ala: 0.95 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c 3/ha Mänty Kuusi Raita Rauduskoiu Rauduskoiu Pihlaja Paju Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi C3 Suojaetsä. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

133 133/137 Kuio etroradan, Viilarintien, Varikkotien ja urskeasean älissä. Kuion sisällä yös asuinrakennus pihoineen. Isoipana puustona arttunutta koiua, jonka seassa ähän äntyä, kuusta ja raitaa. Pensaskerroksessa pääasiassa koiua ja pajua. Taoite: Turallinen ja iihtyisä tien- ja tontinreunaetsä. Toienpiteet: Huonokuntoisten puiden poisto ja pienpuuston hoito. 307 Pinta-ala: 0.19 Kasupaikka: Tuore kangas Pääpuulaji: Raita 2/ha Lp c Raita Rauduskoiu Paju Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C3 Suojaetsä. Kapea etsäkaistale teollisuusalueen ja etroradan älissä. Isoipana puustona kookasta raitaa sekä hiean nuorta koiua. Pensaskerroksessa saat puulajit toistuat, jonka lisäksi pajua. Taoite: Turallisuus. Toienpiteet: Vaarallisten puiden poisto. 308 Pinta-ala: 0.23 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Hieskoiu Haapa Rauduskoiu Raita Paju Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi 3/ha C3 Suojaetsä. Varttunut pieni etsikkö Varikkotien ja etroradan älissä. Isoipana puustona koiua ja haapaa, sekä istutettuja jalokuusia. Pensaskerroksessa pääosin raitaa ja pajua. Taoite: Suojaaikutus ja iihtyisyys. Toienpiteet: Pienpuuston hoito. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

134 134/ Pinta-ala: 0.19 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu Lp 2/ha c 3/ha Rauduskoiu Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi C3 Suojaetsä. Pieni koiualtainen kuio etroradan ja tien älissä. Isoipana puustona arttunutta koiua. Pensaskerroksessa nuorta lehtipuuesaa. Taoite: Viihtyisä reunaetsä. Toienpiteet: Pienpuuston hoito. 310 Pinta-ala: 0.31 Kasupaikka: Lehtoainen kangas Pääpuulaji: Rauduskoiu 2/ha Lp c Rauduskoiu Haraaleppä Raita Raita Paju Toienpiteet: Toienpide Kiireellisyys Vuosi Harennus /ha C3 Suojaetsä. Vieraslajit (Palsai). Pieni koiualtainen kuio etroradan ja ulkoilutien älissä. Isoipana puustona arttunutta koiua, jonka seassa pari haraaleppää ja raitaa. Pensaskerroksessa lähinnä raitaa, pajua ja leppää. Runsaasti jättipalsaia. Taoite: Viihtyisä reunaetsä. Vieraslajin poisto. Toienpiteet: Harennus ja pienpuuston hoito. Jättipalsain torjunta. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

135 135/137 LIITE 2. Helsingin kaupungin etsien hakkuutaat 2.1 Ylispuustoisen taiikon hoito Taoitteena on turata luontaisesti aikaansaatujen taiikoiden jatkokehitys ähentäällä taiikon kehitystä haittaaaa ylispuustoa. Toienpide oidaan tehdä useaassa aiheessa ottaen huoioon ylispuiden ja kasatettaan nuoren puuston puulaji sekä taiikon kehitysasteesta riippua latusten tilan- ja alontare. Valoa aatiien nuorten koiikoiden, haaikoiden ja änniköiden päällä kasaaa ylispuustoa poistetaan taiikon kehityksen turaaiseksi, kuitenkin ain ikäli niitä on eneän kuin kpl/ha. Taoiteltua aiseallista aihtelua saadaan jättäällä aiseallisesti näyttäiä, hahokkaita säästöpuita erityisesti reittien arsille ja näkyiin kohteisiin. Vanhan lehtiylispuuston (koiu ja haapa) kuoleinen ja pökkelöityinen antaa tilaa arjostusta kestään kuusitaiikon kehittyiselle. 2.2 Ensiharennus Nuoren etsän ensiäinen harennus 2.3 Harennus Tehdään tilaa kehitettäälle puustolle ja kehitetään puulajisuhteita toiottuun suuntaan. 2.4 Yksittäisten puiden poisto Poiitaan yksittäisiä huonokuntoisia ja aarallisia puita. Lähinnä reittien ja teiden arsilta sekä yleensäkin alueilta, jotka oat ilkkaassa ulkoilukäytössä. 2.5 Uudistainen iljeleällä Metsän uudistetaan istuttaalla tai kyläällä. Käytetään silloin kun luontaista taiikkoa ei ole ahdollista aikaansaada kohtuullisessa ajassa. Uudistusalalle jätetään kuitenkin aina useita puuyksilöitä / puuryhiä säästö- ja aiseapuustoksi. Lisäksi uudistusalalle jätetään huonokuntoisia puita kehittyään pökkelöiksi ja keloiksi taiikon keskelle. Uudistusalalta poistetaan yös taiien kehitystä haittaaa pienpuusto. Koneellista aanuokkausta ei käytetä laajassa ittakaaassa. 2.6 Luontaisen uudistainen alistelu Luontaiseen uudistaiseen alistautuinen alkaa jo puuston iieisen harennuksen yhteydessä. Tällöin luodaan puustoa riittäästi harentaalla sieenten tuottaiselle, sieenten itäiselle ja taiien kasulle sopiat olosuhteet: aan pinnalle saadaan lisää aloa ja läpöä ja juuristokilpailu ähenee. Uudistaiseen alistaassa hakkuussa etsästä poistetaan yös tereitä ja elinoiaisia puita uuden taiiaineksen tieltä. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

136 136/137 Uudistaisen alistelun sijaan oi joissain tapauksissa olla syytä iettiä onko kyse ielä harentaisesta tai äljentäisestä. Tää oi olla aiheellista sellaisissa etsiköissä, joissa korostetaan luonnontilaisen etsän kaltaisuutta ja kehitetään puustoa onijaksoisena. Tällöinhän ei issään aiheessa tehdä arsinaista uudistaista aan puustoa kehitetään jatkuasti ja kaikki toienpiteet oat ns. kasatushakkuita. Rajaneto näissä tapauksissa on usein aikeaa. 2.7 Suojuspuuhakkuu Sisältyy kaupungin ulkoiluetsissä luontaiseen uudistaiseen tai sen alisteluun, koska niissäkin säästettäät ylispuuäärät usein lähenteleät jopa suojuspuuston runkoääriä. Toienpidettä periaatteessa kuitenkin käytetään aikkakin eri niikkeellä. Ulkoiluetsissä yös osa suojuspuustosta säästetään jatkossa kehittyän nuoren etsän sekaan. 2.8 Luontainen uudistainen Uuden puusukupolen aikaansaainen luontaista sieenainesta hyäksi käyttäen. Edellyttää useiiten kasaan puuston aiheittaista tai oiakasta harentaista. Muutailla uudistusaloilla osa uudistushakkuun yhteydessä säästettäästä sieen- tai suojapuustosta poistetaan yöhein kehittyän nuoren etsän tieltä, osa säästetään aiseapuiksi, puuryhiksi ja ne saaat jatkossa kehittyä luontaisesti uuden puusukupolen seassa. Luontaisessa uudistaisessa oidaan aihtoehtoisesti käyttää ns. reikäenetelää, jossa anhasta etsästä poistetaan suuria puita taiiryhien ypäriltä. Menetelää käytetään erityisesti aiseallisesti herkiillä alueilla. Uudistainen tällä taoin kestää uotta ja aatii usein toistuaa hoitoa. Reikiä suurennetaan taiettuisen edetessä. 2.9 Maiseanhoito Maiseien ja näkyien aaaista. Hakkuukertyä on yleensä hyin pieni. Voi lisäksi olla esi. reitinarsien hoitoa, pienpiirteisiä harennuksia, huonokuntoisten puiden poistoa, yksittäisten puiden poistoa ääränlaiselta kasualustalta, jalopuuston ehdoilla tehtäiä toienpiteitä jne Säästöpuista Ulkoiluetsissä on aikea arioida keskiääräistä runkoäärää uudistaisen yhteydessä säästettäälle puustolle. Jopa raja uudistushakkuun kasatushakkuun älillä oi ajoittain häärtyä. Usein kehitetään talousetsän kannalta selkeästi uudistuskypsää etsikköä onijaksoisena kasatusetsänä tai uudistetaan aiseasyistä luontaisesti yös sellaisia alueita, jotka talousetsissä selkeästi päätehakattaisiin. Ulkoiluetsissä uudistaisen yhteydessä säästettäästä puustosta osaa ei poisteta taiikon kehityttyä aan sitä jätetään kehittyän nuoren etsän sekaan. Karuiilla kasupaikoilla säästetään pääasiassa äntyjä ja reheäillä alueilla koiuja, uita lehtipuita ja ahdollisesti kuusia. Erityisesti järeitä haapoja ja uitakin oniuotoisuuden kannalta arokkaita järeitä lehtipuita pyritään aina säästäään. Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

137 137/137 Säästöpuiksi jätetään aiseaa hallitseien järeiden puiden lisäksi yös ns. toisaroista puustoa kehittyään lahopuuksi sekä yös nuorta puustoa, esi. lehtipuutiheiköitä LIITE 3. Kartta alueen hakkuutöistä LIITE 4. Kartta alueen pienpuuston hoidosta LIITE 5. Kartta Istutuksista ja taiikonhoidosta Rakennusirasto PL 1500 (Eliäenkatu 5) HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin Faksi Byggnadskontoret PB 1500 (Eliägatan 5) HELSINFORS STAD Tel Fax

138

139

140

Mustavuoren luonnonhoitosuunnitelma

Mustavuoren luonnonhoitosuunnitelma Mustauoren luonnonhoitosuunnitela Hyäksytty 26.1.2016 Helsingin kaupungin rakennusirasto 20.1.2016 Kua aseoidaan asiakirjan oikeaan reunaan tekstin tasossa. Jos kua ulottuu koko asiakirjan asen arginaali

Lisätiedot

Jakomäen, Tattarisuon ja Tattariharjun luonnonhoitosuunnitelma

Jakomäen, Tattarisuon ja Tattariharjun luonnonhoitosuunnitelma Jakoäen, Tattarisuon ja Tattariharjun luonnonhoitosuunnitela Hyäksytty 17.11.2015 Helsingin kaupungin rakennusirasto 4.1.2016 2/148 Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 1 LUONNONHOITOTÖIDEN TOTEUTUS... 4 LIITE

Lisätiedot

Mustikkamaan luonnonhoitosuunnitelma

Mustikkamaan luonnonhoitosuunnitelma Mustikkaaan luonnonhoitosuunnitela Hyäksytty 8.12.2015 Helsingin kaupungin rakennusirasto 4.1.2016 Kua aseoidaan asiakirjan oikeaan reunaan tekstin tasossa. Jos kua ulottuu koko asiakirjan asen arginaali

Lisätiedot

Kulosaaren luonnonhoitosuunnitelma

Kulosaaren luonnonhoitosuunnitelma Kulosaaren luonnonhoitosuunnitela Hyäksytty 8.12.2015 Helsingin kaupungin rakennusirasto 4.1.2016 Kua aseoidaan asiakirjan oikeaan reunaan tekstin tasossa. Jos kua ulottuu koko asiakirjan asen arginaali

Lisätiedot

KALLAHDENNIEMEN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE

KALLAHDENNIEMEN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE KALLAHDENNIEMEN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2023 Helsingin kaupunki Rakennusirasto 2014 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Kallahdennieen luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille 2014-2023

Lisätiedot

P U O T I L A N V A R T I O H A R J U N - F A L L P A K A N L U O N N O N H O I D O N T O T E U T U S S U U N N I T E L M A

P U O T I L A N V A R T I O H A R J U N - F A L L P A K A N L U O N N O N H O I D O N T O T E U T U S S U U N N I T E L M A P U O T I L A N V A R T I O H A R J U N - F A L L P A K A N L U O N N O N H O I D O N T O T E U T U S S U U N N I T E L M A V U O S I L L E 2 0 1 3 2022 H e l s i n g i n k a u p u n k i R a k e n n u

Lisätiedot

Vanhankaupungin, Kumpulan, Toukolan ja Koskelan luonnonhoitosuunnitelma. Vuosille

Vanhankaupungin, Kumpulan, Toukolan ja Koskelan luonnonhoitosuunnitelma. Vuosille Vanhankaupungin, Kupulan, Toukolan ja Koskelan luonnonhoitosuunnitela Vuosille 2017 2026 Helsingin kaupungin rakennusirasto 3.4.2017 2/91 Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 1 LUONNONHOITOTÖIDEN TOTEUTUS...

Lisätiedot

Liite 1. Mustavuoren maastokatselmuksen muistio

Liite 1. Mustavuoren maastokatselmuksen muistio Liite. Mustauoren aastokatseluksen uistio Aika Paikka Läsnä.. klo 9.. Siuruainen Antti Mikkola Jyri Metsäsuunnittelija Järjestöedustaja Koollekutsuja Mustauoren aastokäynnin uistio Luontojärjestöt ehdottiat

Lisätiedot

VUOSAAREN ETELÄOSAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE

VUOSAAREN ETELÄOSAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE VUOSAAREN ETELÄOSAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2021 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2011 Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Vuosaaren eteläosan aluesuunnitelan luontoalueet...

Lisätiedot

MAUNULAN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2021

MAUNULAN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2021 MAUNULAN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2021 Helsingin kaupunki Rakennusirasto 2012 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Maunulan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille 2012-2021 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille Teisko Aitolahden etsäsuunnitela uosille 2012-2021 Lohko 57 Kaanaa Metsikkökuioittainen seloste Kaupunkikehitysryhä Kiinteistötoii PL 487 33101 Tapere kiinteistotoii@tapere.fi Kannen kua: Joanna Aalto

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) 30.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 544 0,6 MIELAKKA I 286-404-4-67 Lehtoainen kangas, astaaa suo

Lisätiedot

Lillhemt Luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma Liite 13: Kuvioluettelo

Lillhemt Luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma Liite 13: Kuvioluettelo Lillhemt Luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma 2014 2024 Liite 13: Kuioluettelo 05.12.2014 Siu 1 ESPOO / Alue 1 / Metsäsuunnitelma 34 / Lillhemt / Palsta 1 / Lohko 34 Kuio Kuioluettelo Kasupaikka ja kehitysluokka

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) Barkolli 434-479-2-20 26.9.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 25 3,4 Barkolli 434-479-2-20 Kiinen keskikarkea tai karkea

Lisätiedot

ROIHUVUOREN JA HERTTONIEMENRANNAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE

ROIHUVUOREN JA HERTTONIEMENRANNAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE ROIHUVUOREN JA HERTTONIEMENRANNAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2006 2015 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2008 Roihuuoren luonnonhoitosuunnitela uosille 2006 2015 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille Teisko Aitolahden etsäsuunnitela uosille 2012-2021 Lohko 43 Hiriniei Metsikkökuioittainen seloste Kaupunkikehitysryhä Kiinteistötoii PL 487 33101 Tapere kiinteistotoii@tapere.fi Kannen kua: Joanna Aalto

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) KAPERVUORI 283-417-7-53 14.9.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 1.1 0,8 KAPERVUORI 283-417-7-53 Kuiahko kangas, astaaa

Lisätiedot

MUSTAVUOREN HOITO-JA KEHITTÄMISSUUNNITELMAN VUOROVAIKUTUSRAPORTTI ASUKKAAT

MUSTAVUOREN HOITO-JA KEHITTÄMISSUUNNITELMAN VUOROVAIKUTUSRAPORTTI ASUKKAAT MUSTAVUOREN HOITO-JA KEHITTÄMISSUUNNITELMAN VUOROVAIKUTUSRAPORTTI ASUKKAAT 7. Joulukuuta 5 Helsingin kaupungin rakennusirasto SISÄLLYSLUETTELO ASUKAS JA SIDOSRYHMÄYHTESITYÖ... LIITE MAASTOKYSELY... 6 TULOKSET...

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) Tyhjä kiinteistö 1000-1000- 8.11.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 7001 1,2 Tyhjä kiinteistö 1000-1000-

Lisätiedot

TAMMISALON LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TAMMISALON LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE TAMMISALON LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2025 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2011 Sisältö 1. Johdanto... 2 2. nykytila... 3 2.1. Kasupaikat... 4 2.2. Puusto...

Lisätiedot

LEHTISAAREN, KUUSISAAREN JA KASKISAAREN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE

LEHTISAAREN, KUUSISAAREN JA KASKISAAREN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE LEHTISAAREN, KUUSISAAREN JA KASKISAAREN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013 2022 Helsingin kaupunki Rakennusirasto 2012 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Lehtisaaren, Kuusisaaren ja Kaskisaaren

Lisätiedot

HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA

HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 I - VAIHE Eliel Saarisen tien ja Näyttelijän tien rajaaa Pohjois-Haagan koillisnurkka (toienpiteet pääosin toteutettu syksyllä 2008) Helsingin kaupungin

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) PUOLAMÄKI 291-413-9-30 3.5.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 1 5,5 PUOLAMÄKI 291-413-9-30 Lehtoainen kangas, astaaa

Lisätiedot

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille 2012-2021

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille 2012-2021 Teisko Aitolahden etsäsuunnitela uosille 2012-2021 Lohko 55 Terälahti Metsikkökuioittainen seloste Kaupunkikehitysryhä Kiinteistötoii PL 487 33101 Tapere kiinteistotoii@tapere.fi Kannen kua: Joanna Aalto

Lisätiedot

Kaunissaaren, Hanskisen ja Eestiluodon luonnonhoitosuunnitelma

Kaunissaaren, Hanskisen ja Eestiluodon luonnonhoitosuunnitelma Kaunissaaren, Hanskisen ja Eestiluodon luonnonhoitosuunnitela Helsingin kaupungin rakennusirasto 2016 Kua aseoidaan asiakirjan oikeaan reunaan tekstin tasossa. Jos kua ulottuu koko asiakirjan asen arginaali

Lisätiedot

KÄPYLÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2019

KÄPYLÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2019 KÄPYLÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2019 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2009 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Käpylän luonnonhoitosuunnitela

Lisätiedot

SUUTARILA LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE

SUUTARILA LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2008 LUONNONHOITOSUUNNITELMA uosille 2008 2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. SUUNNITTELUALUE 4 3.

Lisätiedot

KESKI-VUOSAAREN JA RASTILAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE

KESKI-VUOSAAREN JA RASTILAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE KESKI-VUOSAAREN JA RASTILAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2008 Keski-Vuosaaren ja Rastilan luonnonhoitosuunnitela uosille 2008 2017

Lisätiedot

ALA- MALMIN LUONNONHOITOSUUNNITELMA

ALA- MALMIN LUONNONHOITOSUUNNITELMA ALA- MALMIN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2019 He l s i ngi n ka upungi n r a k e nnus i r a s to Ka tu- ja pui s to- os a s to 2 00 9 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) AALTOLA 434-482-4-30 17.9.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 7 1,3 AALTOLA 434-482-4-30 8 2,2 AALTOLA 434-482-4-30 Kuiahko

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) SUORANTA 623-425-2-14 10.5.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 1 1,1 SUORANTA 623-425-2-14 ja ustikkaturekangas T2 -

Lisätiedot

HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE II VAIHE: LASSILA & POHJOIS-HAAGA

HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE II VAIHE: LASSILA & POHJOIS-HAAGA HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 II VAIHE: LASSILA & POHJOIS-HAAGA Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2009 Haagan luonnonhoitosuunnitela uosille 2008 2017 1. SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

LAUTTASAAREN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE

LAUTTASAAREN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE LAUTTASAAREN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2021 HKR 2012 Lauttasaaren luonnonhoitosuunnitela uosille 2012 2021 1. SISÄLLYSLUETTELO 1. SISÄLLYSLUETTELO... 3 2. JOHDANTO... 4 3. LAUTTASAAREN LUONTOALUEET...

Lisätiedot

Peruskuvioluettelo. Pituus m. Määrä/ha m 3 tai kpl. Kuusi 64 5,7 27 kpl 0. Mänty 64 6,0 220 kpl 0 0,1. keskiarvo 64 5,9 242 kpl 0

Peruskuvioluettelo. Pituus m. Määrä/ha m 3 tai kpl. Kuusi 64 5,7 27 kpl 0. Mänty 64 6,0 220 kpl 0 0,1. keskiarvo 64 5,9 242 kpl 0 Peruskuioluettelo Kuio 71 1,9 ha Inentoitu Joutoaa, äntyaltainen räe Kuusi 64 5,7 27 kpl 0 3 /ha Mänty 64 6,0 220 kpl 0 0,1 Yhteensä 6 3 keskiaro 64 5,9 242 kpl 0 ja /ha Kuio 72 2,3 ha kuiahko kangas,

Lisätiedot

ARVOMETSÄ METSÄSUUNNITELMA SISÄLTÖ MAA JA PUUSTO METSÄSUUNNITELMA KUVIOKIRJA KUVIOITTAISET TOIMENPITEET KUVIOKARTAT. Suunnitelmanro: 001

ARVOMETSÄ METSÄSUUNNITELMA SISÄLTÖ MAA JA PUUSTO METSÄSUUNNITELMA KUVIOKIRJA KUVIOITTAISET TOIMENPITEET KUVIOKARTAT. Suunnitelmanro: 001 SISÄLTÖ MAA JA PUUSTO METSÄSUUNNITELMA KUVIOKIRJA KUVIOITTAISET TOIMENPITEET KUVIOKARTAT ARVOMETSÄ METSÄSUUNNITELMA..6 KUNTA TILA REK.NRO -46-89- Suunnitelanro: LAATIJA: Aleksi Vihonen, Metsäasiantuntija

Lisätiedot

HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE III VAIHE:ETELÄ-HAAGA JA KIVIHAKA

HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE III VAIHE:ETELÄ-HAAGA JA KIVIHAKA HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 III VAIHE:ETELÄ-HAAGA JA KIVIHAKA Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2010 Haagan luonnonhoitosuunnitela uosille 2008 2017 1. SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) Väliäki 316-401-2-47 3.5.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 1 1,4 Väliäki 316-401-2-47 Hienojakoinen Lisätiedot Kuusten

Lisätiedot

PUKINMÄKI, TAPANILA, TAPANINVAINIO, YLÄ-MALMI LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017

PUKINMÄKI, TAPANILA, TAPANINVAINIO, YLÄ-MALMI LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 PUKINMÄKI, TAPANILA, TAPANINVAINIO, YLÄ-MALMI LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2008 LUONNONHOITOSUUNNITELMA uosille 2008 2017 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) 31.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 1 1,8 Heinäsuo I 174-420-7-1 Tuore kangas, astaaa suo Paikoin

Lisätiedot

Kuvioluettelo. LAPPEENRANTA / Alue 358 / Metsäsuunnitelma 1 / MÄNNISTÖ / Lohko 2. 31 1,1 Kuivahko kangas. 2 2 1800 1 1,9 kangasmaa Rauduskoivu 6 2 4

Kuvioluettelo. LAPPEENRANTA / Alue 358 / Metsäsuunnitelma 1 / MÄNNISTÖ / Lohko 2. 31 1,1 Kuivahko kangas. 2 2 1800 1 1,9 kangasmaa Rauduskoivu 6 2 4 LAPPEENRANTA / Alue 358 / Metsäsuunnitelma 1 / MÄNNISTÖ / Lohko 2 Kuio Kuioluettelo Kasupaikka ja kehitysluokka Puustotiedot Toimenpiteet ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa,

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) 18.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 1 5,7 LÖYTÄNÄNAHO 921-403-7- Kuiahko kangas, astaaa puolukkaturekangas

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) Halkoiita 263-410-10-47 24.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 1 3,5 Halkoiita 263-410-10-47 Kuia kangas,

Lisätiedot

LUONNONHOIDON KUVIOTULOSTE

LUONNONHOIDON KUVIOTULOSTE Tforest.. LUONNONHOIDON KUVIOTULOSTE Alue: --- Meilahden HKS Kuiot:. Lehto Rauduskoiu Teraleppä Tai Rauduskoiu Raita /ha Tai Lp /ha Jalopuuetsä (Arokas elinypäristö). C Aroetsä. Taia. Vaahteroita. Meilahden

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) 17.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 76 0,4 RAIMOLA 595-427-2-87 Kuiahko kangas, astaaa puolukkaturekangas

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha. Yhteensä Mänty

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha. Yhteensä Mänty Siu 20 (1) 18.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 23 0,3 PEHKU-HUOVILA 182-414- 17-58 Kuia kangas, astaaa suo

Lisätiedot

MIELAKAN METSÄNHOITOSUUNNITELMA

MIELAKAN METSÄNHOITOSUUNNITELMA 2.1.2018 MIELAKAN METSÄNHOITOSUUNNITELMA Kouolan kaupunki Tekniikka- ja ypäristöpalelut Maaoaisuus ja paikkatieto Päiitetty 22.12.2017 Kouolan kaupunki PL 32 (Valtakatu 33) Puhelin 020 615 11 www.kouola.fi

Lisätiedot

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille 2012-2021

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille 2012-2021 Teisko Aitolahden etsäsuunnitela uosille 2012-2021 Lohko 51 Taulasalo Metsikkökuioittainen seloste Kaupunkikehitysryhä Kiinteistötoii PL 487 33101 Tapere kiinteistotoii@tapere.fi Kannen kua: Anne Tuoinen

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) AITTOKANGAS 588-410-4-.9.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 327 3,0 AITTOKANGAS 588-410-4- T1 - Taiikko alle 1,3 328

Lisätiedot

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) 26.3.2015

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) 26.3.2015 Siu 20 (1) 26.3.2015 luettelo Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu lla 89 0,4 Metsämaa Tuore kangas,

Lisätiedot

MUNKKINIEMEN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2020

MUNKKINIEMEN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2020 MUNKKINIEMEN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2020 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2011 Munkkinieen luonnonhoitosuunnitela uosille 2011 2020 1. SISÄLLYSLUETTELO 1. SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Sivu 1 (1) 5 km. 400 m. Kartat MML, kunnat (kopiointilupa 255/KP/10) Nimi: Kiinteistötunnus: Kunta: Palstojen lukumäärä:

Sivu 1 (1) 5 km. 400 m. Kartat MML, kunnat (kopiointilupa 255/KP/10) Nimi: Kiinteistötunnus: Kunta: Palstojen lukumäärä: 0 0 5 k 601-402-4-55 601-402-4-55 METSÄMAA Tila Pihtipudas (601) 1 Siu 1 (1) Mittakaaa 1:10 000 Kiinteistörekisterin tiedoissa oi olla puutteita ja epätarkkuuksia. Rekisteriyksikön tarkka alueellinen ulottuuus

Lisätiedot

Määräalapalsta n.35,6 ha Tila 14,4 ha

Määräalapalsta n.35,6 ha Tila 14,4 ha 167-415- Määräalapalsta n.35,6 167-415-17-54 Tila 14,4 Koikkalansalo kt. 167-415- Markkasuo kt.167-415-17-54 Markkasuo Mittakaaa 1:7500 Koordinaatisto Keskipiste Tulostettu ETRS-TM35FIN (673240, 6936787)

Lisätiedot

,95 ha ,26 ha

,95 ha ,26 ha 402-416-3-74 24,95 402-416-3-90 9,26 402-416-3-74 24,95 402-416-3-90 9,26 Teirimäki kt. 402-416-3-74 Teerisuo kt. 402-416-3-90 Peruskartta Mittakaaa 1:5000 Koordinaatisto Keskipiste Tulostettu ETRS-TM35FIN

Lisätiedot

Vesirattaanmäen hoito- ja käyttösuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/26

Vesirattaanmäen hoito- ja käyttösuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/26 Vesirattaanmäen hoito- ja käyttösuunnitelma 2015-2025 LIITE 13: Kuvioluettelo 23.3.2015 Sivu 1/26 101 0,70 Kuivahko kangas Taimikko yli 1,3 m Kataja Avoin alue ja näkymä (B4) Myös kelirikon aikana Rauduskoivu

Lisätiedot

,14 ha

,14 ha 593-429- 63,14 593-429- 63,14 Letenselänne kt. 593-429- Peruskartta Mittakaaa 1:10000 1 Copyright Maanmittauslaitos /Copyright Lantmäterierket Koordinaatisto ETRS-TM35FIN Keskipiste (492574, 6890138) Tulostettu

Lisätiedot

Kuvioluettelo ,0 Nuoren metsän hoito ,6 Ensiharvennus

Kuvioluettelo ,0 Nuoren metsän hoito ,6 Ensiharvennus Kuio m3/ m3/ cm m kpl/ m2/ m3// m3/kuio m3/ 19.11.2012 Siu 20/1 84 3,8 Kuiahko kangas 50 135 36 27 10 7 1880 9 3,0 Nuoren metsän hoito Kiinen keskikarkea tai karkea Mänty 55 123 33 27 11 7 1110 8 2,6 Mänty

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha. Yhteensä Mänty

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha. Yhteensä Mänty Siu 20 (1) LÄNSIPOHJOLA 623-402-1-8.6.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 1 0,5 LÄNSIPOHJOLA 623-402-1- Lehtoainen kangas, astaaa

Lisätiedot

KONGINKANGAS. Lohko Kuvio Ala Kasvupaikka maalaji Kehitysluokka. 21 1 0,2 kangas, lehtomainen kangas hienoainesmoreeni 3

KONGINKANGAS. Lohko Kuvio Ala Kasvupaikka maalaji Kehitysluokka. 21 1 0,2 kangas, lehtomainen kangas hienoainesmoreeni 3 KONGINKANGAS Konginkankaan taajama koostuu kuvioista 1-3 ja 5-19. Alueen kaavamerkinnät ovat VL, VU, VP ja VK. Alueen kaikki kuviot ovat asutuksen välittömässä läheisyydessä. Hoitoluokitukseltaan kuviot

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) LEVIKKO 576-415-6-202 14.9.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 53 1,6 LEVIKKO 576-415-6-202 Tuore kangas, astaaa suo

Lisätiedot

Miilukorven luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/18

Miilukorven luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/18 Miilukorven luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma 2015-2025 LIITE 13: Kuvioluettelo 23.3.2015 Sivu 1/18 126 0,69 Tuore kangas Uudistuskypsä metsikkö Mänty Ulkoilu- ja virkistysmetsä (C2) Vain kun maa on

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) 17.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 63 1,3 KEKKOLA 595-427-3-40 Kuiahko kangas, astaaa puolukkaturekangas

Lisätiedot

Hakkuumäärä hakkuutavoittain

Hakkuumäärä hakkuutavoittain Hakkuumäärä kkuutaoittain 2015-2024 Tässä suunnitelmassa ehdotettujen kkuiden mukainen kantoratulo on uosina 2015-2019: 142234 ja uosina 2020-2024: 0 Liite PatuL 1 / 24.9.2015 Siu 11a 28.8.2015 Hakkuutapa

Lisätiedot

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) VAARANPÄÄ

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) VAARANPÄÄ Siu 20 (1) VAARANPÄÄ 620-405-62-17 4.5.2015 luettelo Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla

Lisätiedot

Puustotiedot. kuitua, m³/ha. tukkia, m³/ha

Puustotiedot. kuitua, m³/ha. tukkia, m³/ha Siu (1) 18.10.17 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu tilauus ³/kuio ³/ ³/ ³/ läpiitta, c kpl/ kasu ³// Toienpiteet kuiolla

Lisätiedot

VARIKONNIEMEN PUUSTOINVENTOINTI 2011

VARIKONNIEMEN PUUSTOINVENTOINTI 2011 VARIKONNIEMEN PUUSTOINVENTOINTI 2011 Varikonnieen hoitotalkoot uonna 2006/ Häeenlinnan kaupunki Tforest 04.12.2013 METSIKKÖTULOSTE Kunta: 109 HÄMEENLINNA Suunnittelualue: 28 Aulanko Lohko: 5 a: Oistaja:

Lisätiedot

Liite 9 kohtaiset suunnitelmataulukot 1/3 kuvioiden perustiedot 1/10 1 0,0563 2 04 1 32 20 29 91 Omakotitalotonttien välinen lähimetsä. Komea vanha männikkö, alla kuusikko 2 0,0356 3 04 1 26 20 25 114

Lisätiedot

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) 13.3.2015

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) 13.3.2015 Siu 20 (1) 13.3.2015 luettelo Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla 20 0,7 Metsämaa Lehtomainen

Lisätiedot

257 449 2 623 / 0 257 449 2 671 / 7 119 257 449 2 538 / 8 174 257 449 2 152 / 1

257 449 2 623 / 0 257 449 2 671 / 7 119 257 449 2 538 / 8 174 257 449 2 152 / 1 TAPIO ForestKIT 6.11.2015 257 449 2 538 / 9 99 500 m 88 87 100 85 80 76 77 78 79 138 257 449 2 118 / 0 141142 257 449 2 152 / 0 140 143 145 146 147 149 139144 150 148 257 449 2 671 / 8 153 151 257 449

Lisätiedot

SOMERON KOKKAPÄÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA

SOMERON KOKKAPÄÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA SOMERON KOKKAPÄÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA LUONNONHOITO-LIFE Tammikuu 2015 Helena Lunden Metsähallitus Etelä-Suomen luontopalvelut Someron Kokkapään luonnonhoitotyöt ja toimenpidesuunnitelma ovat osa luonnonhoito-life

Lisätiedot

Kuvioluettelo. ESPOO / Alue 1 / Metsäsuunnitelma 30 / Matinkylä - Olari LM / Lohko 30

Kuvioluettelo. ESPOO / Alue 1 / Metsäsuunnitelma 30 / Matinkylä - Olari LM / Lohko 30 05.12.2008 Siu 21/1 100 3,9 Tuore kangas, Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kuusi luettelo m3/ m3/kuio mä ku mä ku m3// 95 25 242 952 361 356 22 45 129 15 7,5 Harennus Pohjaesialue. C1 Lähimetsä. Maaston

Lisätiedot

Kuviotiedot Kunta Alue Ms pääpuulaji. Monimuotoisuus ja erityispiirteet C1 Lähimetsä Osin aukkoinen. Monimuotoisuus ja erityispiirteet

Kuviotiedot Kunta Alue Ms pääpuulaji. Monimuotoisuus ja erityispiirteet C1 Lähimetsä Osin aukkoinen. Monimuotoisuus ja erityispiirteet Kunta Alue Ms 169 1 3 Kuvio Pa, ha Kasvupaikka ja Kuviotiedot 2016 Sivu 1 / 15 Kunta 169 Alue 1 Ms 3?? jne. Lohko 1 123 0,7 Kuiva kangas ja vastaava suo Nuori kasvatusmetsikkö 40 59 41 8 0 0 0 19 7 2 2

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) TEURAVUOMA 273-401-37-18.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 6 5,0 TEURAVUOMA 273-401-37- kasatusetsikkö

Lisätiedot

OIVALAN METSÄNHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2023

OIVALAN METSÄNHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2023 OIVALAN METSÄNHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2023 Markus Holstein 2013 Oialan etsänhoitosuunnitela 2014 2023 1. SISÄLLYSLUETTELO 1. SISÄLLYSLUETTELO... 3 2. SUUNNITTELUMENETELMÄ... 4 3. OIVALAN LUONTOALUEET...

Lisätiedot

Kauniaisten luonnonhoitosuunnitelma 2012-2021

Kauniaisten luonnonhoitosuunnitelma 2012-2021 Kauniaisten luonnonhoitosuunnitela 2012-2021 Sisällys 1 Suunnitela-alue 1.1 Suunnitelan periaatteet 2 Suunnitelan toteutus 2.1 Tiedottainen keväällä 2010 ja koenttipyyntö asukkaille 2.2 Maastoinventointi

Lisätiedot

OTSO Metsäsuunnitelma PLUS

OTSO Metsäsuunnitelma PLUS OTSO Metsäsuunnitela PLUS 2016-2025 Oistaja LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Pl 18 Lappeenranta FI-53101 puh. OTSO Yhteyshenkilö Keppainen Jussi jussi.keppainen@otso.fi Metsäsuunnitelan nuero 41160984 Seuraaien

Lisätiedot

Kantakaupungin yleiskaava. Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa. Tammikuu 2010 Mattias Kanckos

Kantakaupungin yleiskaava. Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa. Tammikuu 2010 Mattias Kanckos Kantakaupungin yleiskaava Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa Tammikuu 2010 Mattias Kanckos Skolbackavägen 70 GSM: 050-5939536 68830 Bäckby info@essnature.com Finland 9. Biskop- Fattigryti

Lisätiedot

Kuvioluettelo. Kasvupaikka ja kehitysluokka Puustotiedot Toimenpiteet puulaji v m3/kuvio m3/ha 12 1,0 Tuore kangas Hienojakoinen kangasmaa.

Kuvioluettelo. Kasvupaikka ja kehitysluokka Puustotiedot Toimenpiteet puulaji v m3/kuvio m3/ha 12 1,0 Tuore kangas Hienojakoinen kangasmaa. ROVANIEMI / Alue 26 / Metsäsuunnitelma 999 / ALAPEHKONEN / Lohko 8 Kuio Kuioluettelo ikä, tilauus tukkia, kuitua, pituus, runkoluku, ppa, kasu, kuiolla 12 1,0 Tuore kangas 100 68 69 8 58 16 12 720 11 1,8

Lisätiedot

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) LEVÄLÄ

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) LEVÄLÄ Siu 20 (1) LEVÄLÄ 620-406-9-38 16.6.2015 luettelo Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu lla 1 1,0

Lisätiedot

Pituus: % havupuita 50 % lehtipuita. Koivukuitua 0,0 Lehtikuitua 0,0 Sellupuuta 0,0 0,0

Pituus: % havupuita 50 % lehtipuita. Koivukuitua 0,0 Lehtikuitua 0,0 Sellupuuta 0,0 0,0 1262 Hoitoluokka Lähimetsä Ravinteisuus Rehevä Kaavamerkintä Sijainti Hoitotavoite Kohteelle suoritetaan istutustaimien kasvuunlähdön turvaamiseksi mekaaninen heinäntorjunta. Alue on erittäin voimakkaasti

Lisätiedot

TERVALAMMEN LUONNONHOITOSUUNNITELMA

TERVALAMMEN LUONNONHOITOSUUNNITELMA TERVALAMMEN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2007-2016 Helsingin kaupungin oistaat tilat Vihdin kunnassa: Hiiska 1:322 Teirlä 2:52 Eriksberg 3:403 Rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto 2007 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kuviokirja 2012. Kasvu tua. Hakkuu. Kui- tua 7,5. --------- Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuu. Kui- Kasvu. tua.

Kuviokirja 2012. Kasvu tua. Hakkuu. Kui- tua 7,5. --------- Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuu. Kui- Kasvu. tua. Kunta Alue Ms 694 1 10 kirja 2012 Osa 8 Sivu 1 / 62 paikka Kunta 694 Alue 1 Ms 10 MÄNTYNIEMI II jne. 10 1 0,8 ha Metsämaa Kangas Lehtomainen kangas ja vastaava suo 04 Uudistuskypsä metsikkö Vallitseva

Lisätiedot

Ulkoilumetsien hoidossa käytettävien toimenpiteiden kuvaukset Keskuspuiston luonnonhoidon yleissuunnitelma

Ulkoilumetsien hoidossa käytettävien toimenpiteiden kuvaukset Keskuspuiston luonnonhoidon yleissuunnitelma Ulkoilumetsien hoidossa käytettävien toimenpiteiden kuvaukset Keskuspuiston luonnonhoidon yleissuunnitelma 1.10.2015 Helsingin kaupunki Rakennusvirasto Keskuspuiston ulkoilumetsiä hoidetaan luonnonmukaisesti

Lisätiedot

Yhteensä 70 185 204 114 88 25.0 21.0 485 21.0 5.2 Mänty 70 160 176 105 70 25.0 21.0 414 18.0 4.6 Hieskoivu 70 25 28 9 18 25.0 21.0 71 3.0 0.

Yhteensä 70 185 204 114 88 25.0 21.0 485 21.0 5.2 Mänty 70 160 176 105 70 25.0 21.0 414 18.0 4.6 Hieskoivu 70 25 28 9 18 25.0 21.0 71 3.0 0. Siu 20 (1) Nimetön 623-423-5-127 24.9.2014 luettelo Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla

Lisätiedot

TAPION. Yhteenveto metsänhoitotöistä. Liite PatuL 2/25.3.2015. Kiireelliset metsänhoityöt. Metsänhoitotyöt vuosina 2016-2019

TAPION. Yhteenveto metsänhoitotöistä. Liite PatuL 2/25.3.2015. Kiireelliset metsänhoityöt. Metsänhoitotyöt vuosina 2016-2019 TAPION Liite PatuL 2/25.3.2015 Yhteeneto metsänhoitotöistä Kiireelliset metsänhoityöt Työlaji Ennakkoraiaus Laikutus Nuoren metsän kunnostus Pienpuuston hoito Rauduskoiun istutus Taimikonrennus Pinta-ala,

Lisätiedot

metriä LIITE 5 PÄÄPUULAJI Pääpuulajit (kpl) Mittakaava 1:15 000 MANKKAA - NIITTYKUMPU LUONNON- JA MAISEMANHOITOSUUNNITELMA

metriä LIITE 5 PÄÄPUULAJI Pääpuulajit (kpl) Mittakaava 1:15 000 MANKKAA - NIITTYKUMPU LUONNON- JA MAISEMANHOITOSUUNNITELMA LIITE 5 PÄÄPUULAJI 122 122 121 121 118 118 120 120 117 117 116 113 113 116 103 103 105 104 104 105 110 110 116 116 112 112 102 102 100 100 114 114 111 111 TURUNVÄYLÄ 119 119 109 109 115 115 124 124 101

Lisätiedot

Hoidon periaatteet ja yksityiskohdat

Hoidon periaatteet ja yksityiskohdat TOISPUOLISENPUISTON JA SILAPUISTON HOITOSUUNNITELMA Yleistä Suunnitelma käsittää Raudikonkujan ja Raudikonkadun välisen sekä Silakadun ja Hussankadun väliset puistoalueet. Yleisellä tasolla suunnitelman

Lisätiedot

Yhteensä 35 71 129 8 117 15.9 14.4 994 18.0 5.5 Mänty 35 63 115 8 104 16.0 14.5 869 16.0 4.8 Kuusi 35 8 14 1 13 15.0 14.0 125 2.0 0.

Yhteensä 35 71 129 8 117 15.9 14.4 994 18.0 5.5 Mänty 35 63 115 8 104 16.0 14.5 869 16.0 4.8 Kuusi 35 8 14 1 13 15.0 14.0 125 2.0 0. Siu 20 (1) Kannasto 743-425-5-221 3.6.2015 luettelo Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla

Lisätiedot

LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA LUONNONHOITOSUUNNITELMA 10-VUOTISKAUDEKSI 2007-2016

LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA LUONNONHOITOSUUNNITELMA 10-VUOTISKAUDEKSI 2007-2016 LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA LUONNONHOITOSUUNNITELMA 10-VUOTISKAUDEKSI 2007-2016 Suunnittelualueen pinta-ala on noin 43,4, josta kansanpuistoalueen osuus on noin 32 ja ulkomuseon osuus noin 11,4.

Lisätiedot

Kuviokirja Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuu. Kasvu m³/ha/v. Kui- tua. tua 9,8. Hakkuu. Kasvu. Kui- tua.

Kuviokirja Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuu. Kasvu m³/ha/v. Kui- tua. tua 9,8. Hakkuu. Kasvu. Kui- tua. Kunta Alue Ms 420 599 517 kirja 2015 Osa 8 Sivu 1 / 5 paikka Kunta 420 Alue 599 Ms 517 HEIKKIMÄKI Vallitseva jakso 44 17 600 20 17 136 43 90 9,8 35 0 14 19 15 3 1 2 0,3 45 7 232 20 15 54 29 24 3,7 45 7

Lisätiedot

Kuvioluettelo. tilavuus m3/ha. m3/kuvio. Rauduskoivu 25 107 124 117 15 16 1090 17 8,8. Hakkuutapa ja lisätiedot Kiireellisyys Korjuuaika kantorahatulo

Kuvioluettelo. tilavuus m3/ha. m3/kuvio. Rauduskoivu 25 107 124 117 15 16 1090 17 8,8. Hakkuutapa ja lisätiedot Kiireellisyys Korjuuaika kantorahatulo Kuio Kasupaikka ja kehitysluokka 1 0,9 Lehtomainen kangas Nuori kasatusmetsikkö Kuioluettelo / 11.11.2013 Siu 19/1 a, / a, / läpimitta, cm pituus, m runkoluku, kpl/ m2/ // Yhteensä 25 107 124 117 15 16

Lisätiedot

Kuviokirja 2014. Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Kasvu m³/ha/v. Kui- tua. Hakkuu. tua 4,0. Kasvu. Kui- Hakkuu. tua.

Kuviokirja 2014. Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Kasvu m³/ha/v. Kui- tua. Hakkuu. tua 4,0. Kasvu. Kui- Hakkuu. tua. Kunta Alue Ms 90 828 70 kirja 2014 Osa 8 Sivu 1 / 8 paikka Kunta 90 Alue 828 Ms 70 SIRKKALA Vallitseva jakso 16 5 1800 6 5 19 4,0 16 4 1600 6 5 16 3,4 Rauduskoivu 14 1 200 6 7 2 0,5 Nuoren metsän kunnostus

Lisätiedot

Metsäohjelma 2016 16.11.2015

Metsäohjelma 2016 16.11.2015 Metsäohjelma 2016 16.11.2015 Espoon kaupunki 2015 Metsäohjelma 2016 1 Yhteenveto Tähän metsäohjelmaan on koottu Espoon kaupungin metsissä vuoden 2016 aikana tehtävät hakkuu- ja hoitotyöt. Vuosityöohjelman

Lisätiedot

Kuviokirja Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuuv. Kui- tua. Kasvu m³/ha/v. tua 1,4. Hakkuu. Kasvu. Kui- tua.

Kuviokirja Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuuv. Kui- tua. Kasvu m³/ha/v. tua 1,4. Hakkuu. Kasvu. Kui- tua. Kunta Alue Ms 593 463 42 kirja 2017 Osa 8 Sivu 1 / 9 paikka Kunta 593 Alue 463 Ms 42 MYLLYRINNE Vallitseva jakso 10 1 3 2 4 0 0 1,4 8 0 200 3 3 1 0 0 0,2 10 1 1400 3 3 3 0 0 1,2 Taimikon hoito 2020-2022

Lisätiedot

PALOMÄEN METSÄSUUNNITELMA SEKÄ PUUNTUOTANNON JA VIRKIS- TYSARVON TALOUDELLINEN VERTAILU

PALOMÄEN METSÄSUUNNITELMA SEKÄ PUUNTUOTANNON JA VIRKIS- TYSARVON TALOUDELLINEN VERTAILU KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Metsätalouden koulutusohjela Tio Laherto PALOMÄEN METSÄSUUNNITELMA SEKÄ PUUNTUOTANNON JA VIRKIS- TYSARVON TALOUDELLINEN VERTAILU Opinnäytetyö 2012 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON

Lisätiedot

Muistio Vitträskin ja Jorvaksen välisistä arvometsistä 9.9.2008 Mauno Särkkä

Muistio Vitträskin ja Jorvaksen välisistä arvometsistä 9.9.2008 Mauno Särkkä Muistio Vitträskin ja Jorvaksen välisistä arvometsistä 9.9.2008 Mauno Särkkä Peruskarttalehdet 2032 08, 2032 09 Kirkkonummen kunnan alueella, Vitträsk-järven ja Jorvaksen välillä on säilynyt hämmästyttävän

Lisätiedot

Metsätyöohjelma 2015, LIITE 1

Metsätyöohjelma 2015, LIITE 1 3934/14.03.02/2014 Metsätyöohjelma 2015, Espoon kaupunki 2014 1 Yhteenveto Metsätyöohjelma 2015, Liite 1 sisältää toimenpidekartat kohteille, joilla ei ole luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmaa. Lisätietoja:

Lisätiedot

METSO -KOHTEEN KUVAUS, PUUSTOTIEDOT JA VALOKUVAT. Joenmäki, 700 474-1-4

METSO -KOHTEEN KUVAUS, PUUSTOTIEDOT JA VALOKUVAT. Joenmäki, 700 474-1-4 METSO -KOHTEEN KUVAUS, PUUSTOTIEDOT JA VALOKUVAT Joenmäki, 700 474-1-4 Sivu 2/21 METSO -kohteen kasvupaikka- ja puustotiedot Suojelurajauksen metsäalue voidaan jakaa kolmeen pääkuvioon 63, 57 ja 55. Kuvio

Lisätiedot

Kuvioluettelo ROVANIEMI / Alue 15 / Metsäsuunnitelma 1 / AAVASAKSANNELONEN / Lohko 3

Kuvioluettelo ROVANIEMI / Alue 15 / Metsäsuunnitelma 1 / AAVASAKSANNELONEN / Lohko 3 Kuioluettelo ROVANIEMI / Alue 15 / Metsäsuunnitelma 1 / AAVASAKSANNELONEN / Lohko 3 Kuio Kasupaikka ja kehitysluokka Puustotiedot Toimenpiteet ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku,

Lisätiedot

METSO KOHTEEN LIITTEET

METSO KOHTEEN LIITTEET METSO KOHTEEN LIITTEET xxxxxx, xxx-xxx-x-xx 1 Tilan xxxx omistus 2 2 Suojeluun esitettävän metsän kasvupaikka- 2-7 ja puustotiedot kuvioittain 3 Karttarajaus 7 4 Suojelualueen lyhyt kuvaus 8 5 Kohteen

Lisätiedot

Metsänhoitoa kanalintuja suosien

Metsänhoitoa kanalintuja suosien RIISTAMETSÄNHOITO Metsänhoitoa kanalintuja suosien Riistametsänhoito on helppoa, ja sen menetelmät sopivat tavallisen talousmetsän hoitoon. Metsänhoitotöissä voidaan ottaa riista huomioon läpi metsikön

Lisätiedot