Kuntarakenneselvitys Hallintotyo ryhma n loppuraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntarakenneselvitys Hallintotyo ryhma n loppuraportti"

Transkriptio

1 Kuntarakenneselvitys Hallintotyo ryhma n loppuraportti Keskushallinto ja tukipalvelut (ateria-, puhtaus-, toimisto-, laskenta- ja palkkapalvelut)

2 Sisa llys 1. Hallintotyöryhmän toimeksianto ja tavoitteet Kuntien henkilöstön nykytila Henkilöstömäärät Eläköityvät Henkilöstökustannukset Työterveyshuollon kustannukset Eläköityminen ammattiryhmittäin Henkilöstöedut Forssan kaupunki Keskushallinto Keskushallinnon henkilöstö Eläköityminen keskushallinnossa Forssan keskushallinnon ostamat palvelut ja yhteistyö Loimijoen Kuntapalvelut Oy Nykytilan kuvaus Nykyinen yhteistyö lähikuntien kanssa Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Keskushallinto Keskushallinnon henkilöstö Eläköityminen keskushallinnossa Kuntayhtymän keskushallinnon ostamat palvelut ja yhteistyö Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä Forssan ammatti-instituutin hallinto Forssan ammatti-instituutin hallinnon ja tukipalveluiden henkilöstö Humppilan kunta Keskushallinto ja tukipalvelut Keskushallinnon ja tukipalveluiden henkilöstö Eläköityminen keskushallinnossa ja tukipalveluissa Jokioisten kunta Keskushallinto Keskushallinnon henkilöstö Eläköityminen keskushallinnossa... 22

3 8.4. Jokioisten kunnan hallinto- ja talousosaston ostamat palvelut ja yhteistyö Tammelan kunta Keskushallinto Keskushallinnon henkilöstö Eläköityminen keskushallinnossa Nykyinen konsernirakenne Kuntien nykyiset konsernirakenteet Kuntayhtymät, joissa kaikki kunnat ovat mukana Yhteenveto nykyisistä keskushallinnoista ja tukipalveluista Kuntien keskushallintojen vertailua Kuntien tukipalveluiden vertailua Yhteiset huomiot kuntien keskushallintojen ja tukipalvelujen (ateria-, ja puhtauspalvelut sekä talous- ja palkkahallinto) yhdistymisen vaikutuksista Edut Haitat Keskushallinnon organisointi ja järjestäminen yhdessä kunnassa Mitä mahdollisuuksia saatavuuden, saavutettavuuden, kustannustehokkuuden ja tuottavuuden parantamiseksi on keskushallinnoissa löydettävissä nykyisellä kuntarakenteella Tukipalvelujen (puhtauspalvelut, laskenta- ja palkkapalvelut) järjestäminen uudessa kunnassa Puhtauspalvelut yhtenä kuntana Taloushallinnon palvelut yhtenä kuntana Mitä mahdollisuuksia saatavuuden, saavutettavuuden, kustannustehokkuuden ja tuottavuuden parantamiseksi on tukipalveluissa (puhtauspalvelut, laskenta- ja palkkapalvelut) löydettävissä nykyisellä kuntarakenteella Puhtauspalvelut jatkossa nykyisellä kuntarakenteella Taloushallinto jatkossa nykyisellä kuntarakenteella Ateriapalveluiden järjestäminen jatkossa Keskushallinto ja tukipalvelut seudun elinvoiman lisäämisen näkökulmasta Liite 1.: Henkilöstöedut Liite 2.: Ehdotus uuden kunnan keskushallinnon organisoinniksi... 44

4 1. Hallintotyöryhmän toimeksianto ja tavoitteet Hallintotyöryhmän toimeksiantona oli tehdä selvitys keskushallinnon ja tukipalvelujen (ateria-, puhtaus-, toimisto-, laskenta- ja palkkapalvelut) osalta. Mukana selvityksessä ovat Forssa, Humppila, Tammela, Jokioinen, Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä (Fai), Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä (Fshky) ja Loimijoen Kuntapalvelut Oy (Loiku). Hallintotyöryhmän jäsenet: Leena Järvenpää Tuija Pihlajamäki Mika Rantala Jorma Vettenranta Esa Sinisalo Päivi Uusi-Rauva Timo Finning Katja Tommiska Tanja Paassilta Soile Haavisto Puheenjohtajana toimi Forssan talousjohtaja Leena Järvenpää. Sihteerinä toimi yliopistoharjoittelija Mirka Kuula. Työryhmä on kokoontunut seuraavasti: (aloituskokous), 21.9., 5.9. ja Hallintotyöryhmän tavoitteena oli tuottaa nykytilatiedot kunkin ryhmän omalta palvelulohkolta ja tuoda esiin henkilöstöasiat sekä näkemys vuosien 2020 ja 2030 tilanteesta. Tarkoituksena oli käyttää hyväksi valmiina olevia selvityksiä, ja ryhmien käyttöön oli tarkoitus toimittaa selvitystä varten tilatut talous- ja painelaskelmat sekä lisäkysymykset. Raportissa tuli käsitellä ainakin seuraavat asiat: nykytilan kuvaus, palvelujen yhtäläisyydet ja erot, keskeiset huomiot yhdistymisen vaikutuksista (edut ja haitat), mahdollisuudet saatavuuden, saavutettavuuden, kustannustehokkuuden ja tuottavuuden parantamiseksi, palvelujen organisointi ja järjestämistavat, palveluverkon ja lähipalveluiden järjestäminen rakenne suhteessa nykyiseen sekä kuntien nykyinen yhteistoiminta ja vaikutukset siihen. Lisäksi keskeisenä kaikkia ryhmiä yhdistävänä ja läpileikkaavana teemana oli alueen elinvoiman lisääminen ja kilpailukyvyn parantaminen suhteessa kilpaileviin seutuihin. Työ palautetaan mennessä. 1

5 2. Kuntien henkilöstön nykytila 2.1. Henkilöstömäärät FSHKY:n siirtyneet Henkilöstömäärä Yhteisö Vakituiset Määräaikaiset Yhteensä Forssa FSTKY Tammela Jokioinen Humppila Fai Loiku Yhteensä Vuoden 2013 lopussa Forssan, Tammelan, Jokioisten ja Humppilan kunnissa sekä Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymässä (nyk. Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä), Forssan ammatti-instituutissa ja Loimijoen kuntapalvelut Oy:ssä työskenteli yhteensä 2715 henkilöä, joista 2125 oli vakituisia ja 590 määräaikaisia työntekijöitä. Suurin henkilöstömäärä oli Forssan kaupungissa, jossa työskenteli yhteensä 930 henkilöä, joista 686 henkilöä oli vakituisia ja 244 määräaikaisia työntekijöitä. Toiseksi eniten henkilöstöä oli Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymässä, jossa työskenteli yhteensä 585 henkilöä. Tammelassa ja Jokioisilla henkilöstöä oli jonkin verran alle 400 henkeä. Humppilassa ja Loimijoen Kuntapalvelut Oy:ssä työskenteli kummassakin noin 160 henkilöä. Pienin henkilöstömäärä oli Forssan ammatti-instituutissa, jossa oli yhteensä 111 työntekijää. Vuoden 2014 alussa Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymään siirtyi henkilöstä Forssan, Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kunnista. Hyvinvointikuntayhtymän henkilöstömäärä oli yhteensä 1171 henkilöä, joista vakituisia oli 977 työntekijää ja määräaikaisia 194 työntekijää. FSHKY:ään siirtyi vuoden vaihteessa Forssasta 250 työntekijää, Jokioisilta 86 työtekijää, Tammelasta 130 työntekijää ja Humppilasta 39 työntekijää. Yhteensä kyseisistä kunnista siirtyi FSHKY:hyn 505 työntekijää Eläköityvät Kunnat Henkilöstö määrä 2014 Eläköityminen: Henkilöstöstä 63 vuotta täyttävät Yht. Vuosien 2015 ja 2029 välillä Forssan, Tammelan, Jokioisten ja Humppilan kunnista sekä Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymästä, Forssan ammatti-instituutista ja Loimijoen Kuntapalvelut Oy:stä eläköityy yh- % henkilöstös tä Forssa ,2 % FSHKY ,4 % Tammela ,7 % Jokioinen ,6 % Humppila ,4 % Fai ,0 % Loiku ,5 % Yht ,6 % 2

6 teensä 1299 henkilöä. Vuosittain eläkkeelle jää noin henkilöä. Eniten henkilöstöä eläköityy vuosina 2019 ja 2020, jolloin kumpanakin vuonna eläkkeelle jää 112 henkilöä. Tämän jälkeen koko 2020-luvun ajan eläkkeelle jää vuosittain noin henkeä. Vuosina 2015 ja 2016 eläköityminen on vähäisintä ja kumpanakin vuonna eläköityy noin 60 henkilöä. Eniten henkilöstöä eläköityy Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymästä, josta eläkkeelle jää yhteensä 567 henkilöä vuoteen 2029 mennessä. Toiseksi eniten eläköityy Forssan kaupungin henkilöstöä, kaikkiaan 334 henkilöä. Vähiten eläköitymistä tapahtuu Humppilan kunnassa ja Fai:ssa, joista kummastakin eläkkeelle jää yhteensä 44 henkilöä tarkasteltujen vuosien aikana. Loimijoen Kuntapalvelut Oy:ssä, Tammelan kunnassa ja Jokioisten kunnassa eläköityy hieman yli 100 henkeä tarkastelulla aikavälillä. Kokonaisuudessaan vuodesta 2014 vuoteen 2029 mennessä eläköityy (täyttää 63 vuotta) kaikkien kuntien, FSHKY:n, Fai:n ja Loiku:n henkilöstöstä yhteensä 46,6 % henkilöstön kokonaismäärästä. Mukaan on laskettu sekä vakituiset, että määräaikaiset työntekijät. Eniten eläköitymistä tapahtuu Loimijoen Kuntapalvelut Oy:ssä, josta eläkkeelle jää vuoteen 2029 mennessä yli 60 % koko henkilöstöstä. Toiseksi eniten eläköityy FSHKY:n henkilökuntaa, josta eläkkeelle jää 48 % koko henkilöstöstä vuoteen 2029 mennessä. Vähiten henkilöstöä jää eläkkeelle Tammelan kunnassa, jossa eläkkeelle jää noin 38 % koko henkilöstöstä. Fai:n henkilöstöstä eläköityy 40 % koko henkilöstöstä ja Humppilan kunnan henkilöstöstä jää eläkkeelle 44 % tarkastellulla ajanjaksolla. Forssan kaupungin henkilöstöstä eläköityy 46 % ja Jokioisten kunnan henkilöstöstä 43 % vuoteen 2029 mennessä Henkilöstökustannukset Kuntien henkilöstökustannukset Henkilöstökustannukset ( ) Forssa Humppila Jokioinen Tammela Henkilöstökulut , , , , 57 Palkat ja palkkiot , , , , 21 Henkilösivukulut , , , , 36 Eläkekulut , , , 25 Muut henkilösivukulut , , , 11 Henkilöstöä yhteensä Kustannukset / hlö , , , ,73 Vuonna 2013 suurimmat henkilöstökustannukset olivat Forssan kaupungilla, jossa kulut olivat yhteensä noin euroa vuodessa. Henkeä kohden lasketut kustannukset olivat Forssan kaupungilla euroa/henkilö. Toiseksi suurimmat henkilöstökustannukset olivat Tammelan kunnassa. Pienimmät kustannukset olivat Humppilassa, jossa henkilöstökulut olivat kokonaisuudessaan euroa. Henkeä kohden lasketut kustannukset olivat Humppilassa kuitenkin suunnilleen samansuuruiset kuin Jokioisillakin. Myös henkilöstösivukulut olivat suurimmat Forssassa, pienimmät Humppilassa ja lähes samansuuruiset Jokioisilla ja Tammelassa Työterveyshuollon kustannukset Työterveyshuollon kustannukset vuonna 2013 Forssa Humppila Jokioinen Tammela kust. yht. ( ) hlömäärä / hlö

7 Työterveyshuollon kustannukset ennen Kela-korvauksia olivat Forssassa vuonna 2013 yhteensä noin euroa ja henkeä kohden laskettuna 414 euroa vuodessa. Forssassa, Jokioisilla ja Tammelassa työterveyshuolto on lakisääteistä laajempi. Yleislääkäritasoinen sairaanhoito kuuluu laajempaan palveluun. Humppilassa, jossa työterveyshuolto on lakisääteinen, ja kustannukset olivat pienimmät eli yhteensä euroa vuodessa ja henkeä kohden laskettuna 131 euroa Eläköityminen ammattiryhmittäin Kuntien eläkevakuutuksen (KEVA), taulukko. Ammattiryhmä Kunta-alan eläkepoistuma Forssan seutu Suurimmat ammattiryhmät (Aml01), henkeä / % Vakituinen henkilöstö lkm (henk.) (%) (henk.) (%) (henk.) (%) (henk.) Osastonhoitajat , , , ,2 Siivoojat , , , ,2 Kirjasto-, ark.- ja museotyöntek , , , ,3 Sihteerit , , , ,5 Johdon sihteerit, osastosiht. Ym , , , ,4 Sairaala- ja hoitoapulaiset , , , ,0 Kokit, keittäjät ja kylmäköt , , , ,3 Hammashoitajat , , , ,1 Kiinteistöhuoltomiehet , , , ,7 Ravintola- ja suurtalousesimiehet , , , ,8 Keittiöapulaiset , , , ,4 Sos.- ja terv.huoltoalan joht , , , ,2 Muut , , , ,1 Palkanlaskijat, kassanhoitajat ym , , , ,5 Perhepäivähoitajat ym , , , ,1 Muut lääkärit ,0 5 22, , ,9 Pakkaajat, lajittelijat ym ,1 6 30, , ,1 Terveydenhoitajat , , , ,8 Perushoitajat ja lähihoitajat , , , ,3 Ammatil. oppilaitosten rehtorit , , , ,7 Maatalouslomittajat , , , ,2 Henkilökohtaiset avustajat ym , , , ,1 Sosiaalityöntekijät , , , ,0 Sos.alan ohjaajat ja kasvattajat ,8 7 17, , ,1 Aineen opettajat ja lehtorit , , , ,0 Sairaanhoitajat , , , ,1 Muut perusk. ja luk. leht. ja t.op , , , ,3 Lastentarhanopettajat , , , ,8 Lastenhoitajat ja päiväkotiapul , , , ,1 Opinto-ohjaajat ,4 6 18,0 9 29, ,7 Luokanopettajat ,5 8 9, , ,0 Opettajat ja opetusal. erit. as. t ,1 5 12,8 8 21, ,9 Yhteensä: Eläkepoistumaennusteet kuvaavat vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeille lähivuosina siirtyviä. Ennusteet on laskettu virka- ja työsuhteisista sekä vakinaisista, että määräaikaisista työntekijöistä, jotka ovat olleet KuELja VaEL-vakuutettuina Vuosittaiset prosenttiosuudet kuvaavat, kuinka monta prosenttia alkuperäisestä työntekijämäärästä siirtyy eläkkeelle ko. vuonna. Ammattiryhmät on muodostettu Tilastokeskuksen ammattiluokituksen (Ammattiluokitus 2001) mukaan (%) 4

8 Vuosien 2012 ja 2030 välillä Forssan seudun kunta-alan henkilöstöstä eläköityy yhteensä 1886 henkilöä. Eri ammattiryhmiä vertailtaessa havaitaan, että eläkepoistuma on suurinta osastonhoitajien ja siivoajien ammattiryhmissä, joissa kummassakin eläkkeelle jää tarkastellulla aikavälillä yhteensä yli 84 prosenttia koko henkilöstöstä. Myös eri sihteerien, kirjasto-, arkistointi- ja museotyöntekijöiden, sairaala- ja hoitoapulaisten, hammashoitajien, keittiöhenkilökunnan ja kiinteistöhuoltomiesten ammattiryhmissä eläkepoistuma on lähes 80 prosenttia koko henkilöstöstä. Suurimmassa osassa ammattiryhmiä eläkkeelle jää yli 50 prosenttia henkilöstöstä parin seuraavan vuosikymmenen aikana. Pienin eläkepoistuma on opettajien, opetusalan erityisasiantuntijoiden ja luokanopettajien ammattiryhmissä, joista eläkkeelle jää alle 40 prosenttia henkilöstöstä tarkastellulla aikavälillä. Monissa opetus-, kasvatus- ja sosiaalialan sekä sairaanhoitajien ammattiryhmissä eläkepoistuma on noin prosenttia henkilöstöstä Henkilöstöedut Forssan kaupungin, Humppilan, Jokioisten ja Tammelan kuntien sekä Loimijoen Kuntapalvelut Oy:n, Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän ja Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän henkilöstöedut on koottu yhteen taulukkoon, joka on liitteenä raportin lopussa (Liite 1.). Kaikkiaan työnantajat huomioivat henkilökuntaansa usein erilaisin huomionosoituksin, etuuksin ja virkistystoimintaa järjestämällä. Kaikki em. työnantajat huomioivat 50- ja 60-vuotissyntymäpäivät joko lahjalla, lahjakortilla tai palvelulla. Lahjan arvo määräytyy yleensä sen perusteella, kuinka monta vuotta työntekijä on ollut työpaikkansa palveluksessa. Forssa, Fshky, Fai, Loimijoen Kuntapalvelut Oy ja Tammela palkitsevat työntekijänsä 20v. palvelusta joko lahjalla tai lahjakortilla. Kuntaliiton ansiomerkki myönnetään 30v. ja 40v. pitkäaikaisesta palvelusta Forssassa, Fshky:ssä, Fai:ssa, Humppilassa (myös 20v. palvelusta), Jokioisilla (myös 10v. ja 20v. palvelusta, 40v. palvelusta Kauppakamarin ansiomerkki) ja Tammelassa (voi korvata lahjakortilla). Myös eläkkeelle jäämiset huomioidaan kaikissa työpaikoissa joko lahjalla, lahjakortilla tai palvelulla. Palvelusvuosien määrä vaikuttaa yleensä lahjan arvoon. Useimmat työnantajat järjestävät työntekijöilleen yleensä pienimuotoinen läksiäistilaisuuden tämän jäädessä pois tai siirtyessä eläkkeelle. Tämän lisäksi Forssan kaupunki ja Jokioisten kunta voivat järjestää uudelle työntekijälle pienimuotoisen tervetulotilaisuuden, jossa esitellään uusi työntekijä työyhteisölle. Työntekijän kuolemantapauksen sattuessa palveluksessa olon aikana useimmista työpaikoista osallistutaan työntekijän hautaustilaisuuteen ja lasketaan kukkalaitteen/seppeleen työpaikan puolesta, mikäli omaiset niin tahtovat. Vaihtoehtoisesti omaisille voidaan lähettää suruvalitteluadressi. FSKHY muistaa palveluksessa kuollutta työntekijäänsä julkaisemalla muistoilmoituksen paikallisessa lehdessä ja lähettämällä kukkalaitteen. Henkilökuntaetuihin kuuluvat myös erilaiset henkilökuntajuhlat sekä virkistystoiminnan ja liikunnan tukeminen. Henkilökuntajuhlia (esim. pikkujoulut) järjestetään kaikissa työpaikoissa yleensä noin kerran vuodessa. Myös työntekijöiden paikallisissa teattereissa, elokuvateattereissa ja kulttuuritapahtumissa käyntejä tuetaan, ja osa työpaikoista järjestää toisinaan teatteri- ja konserttimatkoja työntekijöilleen. Fai:n työntekijöillä on käytössään Smartum liikunta- ja kulttuuriseteleitä, joita voi käyttää myös paikallisessa teatterissa ja elokuvateatterissa. Yleensä työnantajat myös järjestävät työntekijöilleen vuosittain maksuttomia virkistyspäiviä. Liikuntaa tuetaan kaikissa työpaikoissa erilaisissa liikuntaseteleillä tai -lipuilla. Myös Viihdeuimala Vesihelmessä käyntejä tuetaan. Työpaikoilla on yleensä myös omia, maksuttomia liikuntavuorojaan yleensä kerran viikossa. Tämän lisäksi työntekijöiden on yleensä mahdollista osallistua erilaisiin ohjattuihin liikunta-, painonhallinta- tai muihin vastaaviin ryhmiin. Myös erilaisiin liikuntatapahtumiin (esim. Suvi-ilta, Nice Run) 5

9 osallistumista tuetaan useimmissa työpaikoissa ainakin osittain. Fai tarjoaa työntekijöilleen tuen kuntayhtymän jäsenkuntien alueella toimivaan fysikaaliseen hoitoon ja hierontaan, ja Jokioisten kunnan työntekijät voivat käyttää Tyky seteleitä erilaisiin fysikaalisiin hoitoihin ja hierontoihin. Erilaisiin kuntoutuksiin osallistuminen on myös mahdollista monissa työpaikoissa. Työterveydenhuolto on Forssassa, Tammelassa, Jokioisilla, Loimijoen Kuntapalvelut Oy:ssä ja FSHKY:ssä lakisääteistä laajempi. Monet työpaikat tarjoavat myös muita etuuksia työntekijöilleen, kuten erilaisia kuntotestauksia ja mittauksia, mahdollisuuden varata käyttöönsä virkistymisalue tai sauna, oma ilmaisjakelulehti jne., joita on eritelty taulukossa tarkemmin. 3. Forssan kaupunki 3.1. Keskushallinto Forssan kaupungin keskushallintoon sisältyvät kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, kaupungin ja kaupunkikonsernin johto, kehittäminen ja markkinointi, elinkeinoelämän edistäminen, koko kaupunkia koskevat hallinto- ja toimistopalvelut, puhelinvaihde, postitus-, atk- ja painatuspalvelut, talous- ja henkilöstöpalvelut, tarkastustoiminta ja vaalit. Lisäksi keskushallinto vastaa strategian mukaisesta kaupunkikonsernin johtamisesta ja kehittämisestä, kaupungin talouden ohjauksesta ja seurannasta, talousarvion ja -suunnitelman valmistelusta, tilinpäätöksen ja laskentatoimen kehittämisestä, rahoitus- ja sijoitustoiminnasta, henkilöstöasioista, paikallisista yhteistoimintajärjestelmistä, henkilöstön kehittämisestä ja koulutuksesta sekä joukkoliikenteestä. Kaupungin keskusjohto ja konsernihallinto Kaupunginjohtaja johtaa kaupungin hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Kaupunginjohtajan sihteerin tehtäviin kuuluu mm. johtoryhmän kokousten sihteerinä toimiminen, kaupunginjohtajan, kh:n ja kv:n puheenjohtajien kokousten järjestäminen sekä em. henkilöiden matkajärjestelyt sekä kaupungin järjestämien tilaisuuksien suunnittelu ja niissä edustaminen. Lisäksi tehtäviin kuuluu kaupunginjohtajan laskujen, markkinoinnin ja keskusjohdon kululaskujen tarkastus ja tiliöinti, kaupunginjohtajan kalenteritehtäviä, tilavaraukset ja merkkipäivien huomiointi. Markkinointisihteerin tehtäviin kuuluu mm. kaupunkimarkkinoinnin suunnittelu, toteutus ja aineistojen toimittaminen, kaupunkimarkkinoinnin talousarvion laadinta ja markkinointipalaverit eri toimijoiden kanssa. Lisäksi työhön kuuluu erilaisten tilaisuuksien, ilmoitusten, esitteiden ja kaupungin nettisivujen suunnittelu, toteutus ja valvonta sekä erilaisissa hankkeissa toimiminen. Työhön kuuluu myös erilaisten kaupungin tilaisuuksien (esim. henkilöstöjuhlat, kv:n ja kh:n tilaisuuksien) järjestäminen ja niistä tiedottaminen. Hallintopalvelut Hallintopalvelut vastaavat hallinnon ja elinkeinojen kehittämisestä, markkinoinnista, hallinnon toimistopalveluista, joukkoliikenteestä, kaupungin arkistotoimesta, kaupunginhallituksen ja valtuuston kokousten yleisestä valmistelusta sekä niiden sihteerintehtävistä ja päätösten toimeenpanon valvonnasta, keskushallinnon kirjaamotehtävistä ja toimialojen kirjaamotehtävien ohjauksesta, kunnallisen pysäköinninvalvojan tehtävistä, viestinnästä ja ulkoisista suhteista sekä muista keskushallinnon muille yksiköille kuulumattomista hallintoasioista. Kaupunginsihteerin tehtävänä on kaupunkia ja konsernia koskevien hallintopalvelujen toiminnan ja tehokkuuden ja sujuvuuden varmistaminen ja edistäminen. Siihen liittyy keskeisten hallinto- ja toimielinten pää- 6

10 tösten valmistelusta ja täytäntöönpanosta huolehtiminen sekä kaupungin hallinnollisen ja konserniohjauksen ja strategisten tavoitteiden edistäminen. Joukkoliikenne- ja hankintasuunnittelijan tehtäviin kuuluu kuntalaisten paikallis- ja palveluliikennekuljetuksien sekä sosiaalihuoltolaissa ja vammaispalvelulaissa tarkoitettujen kuljetuksien ja koululaisten kuljetuksien suunnitteluun ja järjestämiseen liittyvät tehtävät. Tehtäviin kuuluu myös painatuskeskuksessa suoritettavien tavarahankintojen kilpailuttaminen ja toteuttaminen. Kaupunginarkistonhoitaja johtaa ja valvoo kaupungin arkistotointa ja arkistonmuodostusta, huolehtii kaupungin pysyvästi säilytettävistä asiakirjoista ja osallistuu tietohallinnon ja tiedonhallinnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Henkilöstöpalvelut Henkilöstöpalvelut vastaavat henkilöstöasioista, paikallisista yhteistoimintajärjestelmistä, henkilöstön kehittämisestä ja koulutuksesta, luottamushenkilökoulutuksesta, palkkaus- ja palvelusuhdeasioista, työterveyshuollosta ja henkilöstön virkistystoiminnasta. Henkilöstöpäällikön tehtävänä on organisaation strateginen henkilöstöjohtaminen vision mukaiseen suuntaan. Tavoitteena on henkilöstöjohtamisen kehittäminen, toimintatapojen uudistamisen, osaamisen varmistaminen ja hyvinvoinnin edistäminen. Tavoitteena on organisaation tuloksellisuuden, kilpailukyvyn ja työelämän laadun optimaalinen toteuttaminen. Toimistosihteeri hoitaa henkilöstöhallinnon toimistotehtäviä ja keskitetyn henkilöstöpalvelualueen asiakokonaisuuteen liittyviä valmistelu-, selvitys- ja suunnittelutehtäviä. Talouspalvelut Talouspalvelut vastaavat kaupungin, myös sen liikelaitoksen, kirjanpidosta ja maksuliikenteestä, kaupunkikonsernin talouden ohjauksesta ja seurannasta, talousarvion ja suunnitelman valmistelusta, tilinpäätöksestä ja laskentatoimen kehittämisestä sekä rahoituksesta ja sijoitustoiminnasta. Lisäksi talouspalvelujen yhteyteen kuuluvat atk-palvelut, painatuspalvelut, postituspalvelut, puhelinvaihdepalvelut ja toimistopalvelut. Talousjohtajan tehtävänä on johtaa ja koordinoida kaupungin ja kaupunkikonsernin taloussuunnittelua ja raportointia siten, että kaupungin johdolla ja päätöksentekijöillä on oikeaa ja ajantasaista tietoa talouden toteumista, talouteen vaikuttavista asioista ja ennusteista päätöksenteon pohjaksi. Talousjohtaja johtaa ja koordinoi kaupunkikonsernin riskienhallintapolitiikkaa ja sisäistä valvontaa. Talousjohtajan tehtävänä on keskushallinnon toimialan strateginen, taloudellinen ja toiminnallinen johtaminen ja kehittäminen. Tietohallintopäällikkö vastaa viestintä- ja tietojärjestelmistä. Työhön kuuluu mm. tietohallinnon johtaminen ja tietotekniikasta, laitteistoista, ohjelmistoista ja tietoverkoista vastaaminen. Atk-tukihenkilön tehtäviin kuuluu mm. atk-tuki (ohjelmistot, laitteistot), hallintoverkon käyttäjätunnusten ylläpito, www-sivujen kokonaisuuden hallinta ja kaupunkia koskevien tilastojen ylläpito ja tiedonanto. Toimistopalvelut hoitavat Forssan palveluyksiköiden ja Loimijoen Kuntapalvelut Oy:n toimistopalveluita. Käytännössä toimistotehtäviä hoidetaan fyysisesti hajautettuna kaupungin eri yksiköissä. Toimistopalveluissa työskentelee tällä hetkellä yhteensä 28 henkilöä, joista 22 henkilöä toimii toimistosihteereinä, kolme 7

11 henkilöä palvelusihteereinä ja yksi henkilö toimistopäällikkönä. Yksi henkilö toimii Loimijoen Kuntapalveluiden työtehtävissä. Työtehtäviin voi kuulua esim. asianhallinta ja arkistointi (mm. esityslistojen ja pöytäkirjojen laadinta, julkaisu ja täytäntöönpano, postien kirjaus, arkistointi, lautakuntien sihteerin tehtävät, sopimusrekisterin ylläpito), henkilöstöasiat (mm. Populus-neuvonta lomakkeiden osalta, lomaketyönä poissaolot ja muutokset, erillislisät, tuntipalkat yms., luottamushenkilöpalkkiot, työsopimukset ja virkamääräykset), asiakaspalvelu (mm. puhelinkeskus-/neuvontapalvelut, tilanvarausjärjestelmän päivittäminen ja varausten vastaanotto), taloushallinto (mm. ostolaskujen asiatarkastus ja tiliöinti, myyntilaskutus, kirjanpidon seurantaraportit, talous- ja toimintatilasto, talousarvio, osavuosikatsaus, tilinpäätös), oppilashallinto (mm. oppilas- ja opettajarekisterin ylläpito, arviointikirjojen luominen, kuljetusjärjestelyt, tilastotiedonkeruut, koulutapaturmista ilmoittaminen) jne Keskushallinnon henkilöstö Keskushallinnon palvelutoiminta Keskushallinnon toimiala Kaupunginhallitus KAUPUNGIN JOHTO Kaupunginjohtajan sihteeri KAUPUNGIN JOHTO Kaupunginjohtaja Forssan kaupungin palvelupiste TOIMISTOPALVELUT Toimistosihteeri TOIMISTOPALVELUT Palvelusihteeri TOIMISTOPALVELUT Palvelusihteeri Hallintopalvelut JOUKKOLIIKENNE Joukkoliikennesuunnittelija TOIMISTOPALVELUT Toimistosihteeri TOIMISTOPALVELUT Toimistosihteeri TOIMISTOPALVELUT Toimistosihteeri HALLINTOPALVELUT Kaupunginsihteeri Kaupungin arkisto HALLINTOPALVELUT Kaupunginarkistonhoitaja Painatuskeskus TOIMISTOPALVELUT Palvelusihteeri ATK-keskus ATK-PALVELUT Tietohallintopäällikkö ATK-PALVELUT Atk-tukihenkilö Talouspalvelut TALOUSPALVELUT Talousjohtaja TOIMISTOPALVELUT Toimistosihteeri TOIMISTOPALVELUT Toimistopäällikkö TOIMISTOPALVELUT Toimistosihteeri Henkilöstöpalvelut TOIMISTOPALVELUT Toimistosihteeri HENKILÖSTÖPALVELUT Henkilöstöpäällikkö 20 8

12 Toimistopalvelun henkilöstöä sijoittuu kaupungin organisaatioon vielä seuraavasti: Sivistys- ja tulevaisuuspalvelujen toimiala Hallinto TOIMISTOPALVELUT Toimistosihteeri TOIMISTOPALVELUT Toimistosihteeri TOIMISTOPALVELUT Toimistosihteeri Päivähoidon palvelut TOIMISTOPALVELUT Toimistosihteeri Peruskoulut Kuhalan peruskoulu TOIMISTOPALVELUT Toimistosihteeri Keskuskoulu TOIMISTOPALVELUT Toimistosihteeri Tölön koulu TOIMISTOPALVELUT Toimistosihteeri Forssan yhteislyseo TOIMISTOPALVELUT Toimistosihteeri Wahren -keskus Wahren -opisto TOIMISTOPALVELUT Toimistosihteeri Kaupungin kirjasto TOIMISTOPALVELUT Toimistosihteeri Lounais-Hämeen musiikkiopisto TOIMISTOPALVELUT Toimistosihteeri Työllisyys- ja hyvinvointipalvelut TOIMISTOPALVELUT Toimistosihteeri 12 Tekninen ja ympäristötoimi Hallinto TOIMISTOPALVELUT Toimistosihteeri TOIMISTOPALVELUT Toimistosihteeri Yhteistoiminta-alueen jätehuolto TOIMISTOPALVELUT Toimistosihteeri 3 YHTEENSÄ 35 9

13 3.3. Eläköityminen keskushallinnossa Forssan keskushallinnon 63 v. täyttävät Täyttämisvuosi Nimike 2014 Toimistosihteeri Yhteensä 29 Pääluottamusmies, työsuojeluvaltuutettu, kirjastovirkailija (80 %) Toimistosihteeri 2016 Palvelusihteeri 2017 Tietohallintopäällikkö 2017 Toimistosihteeri 2017 Toimistotyöntekijä 2018 Toimistopäällikkö 2018 Toimistosihteeri 2019 Palvelusihteeri 2020 Talousjohtaja 2020 Toimistosihteeri 2020 Toimistosihteeri 2020 Toimistosihteeri 2021 Henkilöstöpäällikkö 2021 Kaupunginsihteeri 2021 Toimistosihteeri 2021 Toimistosihteeri 2021 Toimistosihteeri 2022 Toimistosihteeri 2022 Toimistosihteeri 2023 Toimistosihteeri 2023 Toimistosihteeri 2024 Palvelusihteeri 2025 Toimistosihteeri 2026 Atk-tukihenkilö 2026 Toimistosihteeri 2026 Toimistosihteeri 2027 Toimistosihteeri Alustavan ennusteen mukaan vuodesta 2014 vuoteen 2029 mennessä Forssan kaupungin keskushallinnosta eläköityy (täyttää 63 vuotta) yhteensä 29 henkilöä. Keskimäärin keskushallinnon henkilöstöstä jää eläkkeelle kaksi henkilöä vuodessa. Eniten eläköitymistä tapahtuu vuosina 2020 ja 2021, jolloin yhteensä yhdeksän henkilöä jää eläkkeelle. Muina vuosina eläkkeelle jää 1-3 henkeä vuodessa. Suurin osa eläkkeelle jäävistä työntekijöistä on toimisto- ja palvelusihteereitä (18 ja 3 henkeä), joista suurin osa eläköityy 2020-luvulla. Tarkasteluajankohdan aikana eläkkeelle jäävät myös pääluottamusmies/kirjastovirkailija, toimistotyöntekijä, tietohallintopäällikkö, toimistopäällikkö, talousjohtaja, henkilöstöpäällikkö, kaupunginsihteeri ja atktukihenkilö Forssan keskushallinnon ostamat palvelut ja yhteistyö Talous- ja palkkahallinnon palvelut sekä puhtaus- ja ateriapalvelut ostetaan Loimijoen Kuntapalvelut Oy:ltä. Toimistopalveluja myydään Loimijoen Kuntapalvelut Oy:lle yhden henkilötyövuoden verran. 10

14 Puhelinvaihdeyhteistyötä on Jokioisten kunnan, Loimijoen Kuntapalveluiden ja Fshky:n kanssa. Forssan kaupunki hoitaa puhelinvaihdepalvelut em. kuntien puolesta. Joukkoliikennepalveluyhteistyötä on Jokioisten ja Tammelan kuntien kanssa. Arkistoyhteistyötä on Fshky:n kanssa. 4. Loimijoen Kuntapalvelut Oy 4.1. Nykytilan kuvaus Yhtiö tuottaa ateria-, puhtauspalvelu- ja taloushallinnon palveluita Forssan kaupungille, Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymälle, Forssan kaupunkikonserniin kuuluville yhtiöille ja rajatulle joukolle ulkopuolisia asiakkaita. Palveluita tuottamassa on keskimäärin 62 ateriapalvelun, 77 puhtauspalvelun ja 16 taloushallinnon ammattilaista. Yhtiön johtoryhmään (hallinto) kuuluu 6 henkilöä, eri vastuualueiden palvelupäälliköt ja toimitusjohtaja. Ateriapalvelut Ateriat valmistetaan kahdessa keskuskeittiössä, Korkeavahan ja Tölön keskuskeittiöissä. Korkeavahan keskuskeittiöstä ruoka toimitetaan sairaalaan, henkilöstöravintoloihin, palvelukeskuksiin ja kehitysvammaisten asumisyksikköihin. Tölön keskuskeittiöstä ruoka toimitetaan kouluille, päiväkodeille, Työvalmennuskeskus Aktiiviin sekä myös vanhusten kotipalveluateriat. Aromi tuotannonohjausyhteistyötä tehdään KuntaPron muiden Aromikäyttäjien ja Tammelan kanssa. Olemme mukana Tammelan kanssa KuntaPro:n elintarvikekilpailutukseen perustuvassa sopimuksessa. Puhtauspalvelut Yhtiö huolehtii asiakkaiden tilojen puhtaudesta sairaalassa, kuntayhtymän terveyskeskuksissa, Forssan alueen kouluissa, päiväkodeissa, muissa kaupungin toimitiloissa sekä rajatussa joukossa muita kohteita. Taloushallinto Yhtiö hoitaa Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän ja Forssan kaupunkikonsernin juoksevan kirjanpidon, maksuliikenteen, ostolaskujen kierrätyksen, reskontrat, raportoinnin ja konsernitilinpäätöksen sekä vastaavien yksiköiden palkkahallinnon. Ohjelmistopalvelut ostetaan CGI:ltä Kuntamallin mukaisina pilvipalveluina Nykyinen yhteistyö lähikuntien kanssa Puhtauspalveluita ostetaan alihankintana Ypäjän kunnalta paikallisen terveysaseman siivouksessa. Ateriapalveluissa Tammela ja Loimijoen Kuntapalvelut tekee yhteistyötä tuotannonohjausjärjestelmä Aromin osalta. 11

15 Forssan kaupungilta Loimijoen Kuntapalvelut ostaa puhelinpalveluita ja toimistopalveluita. 5. Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä 5.1. Keskushallinto Yhtymäjohtaja johtaa kuntayhtymän toimintaa ja vastaa siitä, että yhtymäkokouksen ja yhtymähallituksen asettamat tavoitteet saavutetaan. Lisäksi hän johtaa ja koordinoi kuntayhtymän varsinaista palvelutuotantoa, seuraa yhtymän palvelualueiden toimintaa ja taloutta ja vastaa raportoinnista yhtymähallitukselle ja kunnille. Hallintojohtaja johtaa ja koordinoi kuntayhtymän yleishallintoa. Tehtäviin kuuluvat kuntayhtymän strategian valmistelusta vastaaminen ja strategian seurannan koordinointi, sopimusohjausjärjestelmän ja kuntaraportoinnin kehittämisestä vastaaminen ja tuotteistuksen johtaminen ja koordinointi. Riskien hallinta ja sisäisen valvonnan kehittäminen ovat hallintojohtajan vastuulla. Lisäksi tehtäviin kuuluu mm. yhtymähallituksen ja -kokouksen kokousvalmistelu ja pöytäkirjanpito. Hallintopäällikkö toimii yhtymäjohtajan sihteerinä ja lisäksi tehtäviin kuuluu mm. johtoryhmän valmisteluja sihteeritehtävät, yleishallinnon ja tukipalveluiden koordinaatioryhmän sekä tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät. Hallintopäällikkö vastaa yhtymähallituksen ja yhtymäkokouksen päätösten toimeenpanosta (jakelu) ja osallistuu tarvittaessa myös yhtymähallituksen ja yhtymäkokouksen valmisteluun. Hallintopäällikkö on toinen kuntayhtymän Dynasty-pääkäyttäjistä ja toimii hallintojohtajan varahenkilönä. Arkistosihteeri vastaa kuntayhtymän arkistotoimen johtamisesta. Virka on tällä hetkellä täytettynä määräaikaisesti 2/2015 loppuun sijaisella, minkä jälkeen se on tarkoitus lakkauttaa. Kuntayhtymä ostaa arkistotoimen johtavan viranhaltijan asiantuntijapalvelut jatkossa Forssan kaupungilta. Toimistosihteeri hoitaa kuntayhtymän diaaria ja hoitaa yhtymähallinnon postin, kuntayhtymän monistamon, vastaa henkilöstölehden kokoamisesta (lay aout) ym. suorittavia tehtäviä. Talousjohtaja vastaa kuntayhtymän taloussuunnittelusta ja raportoinnista. Talousjohtajan tehtäväkenttää ovat mm. talousarvion ja tilinpäätöksen valmistelu ja maksuvalmiussuunnittelu, kuntalaskutuksen ja raportoinnin kehittäminen. Talousjohtaja päättää vuokrasopimuksista ja vuokrankorotuksista ja vastaa vakuutuksien hallinnoinnista. Taloussihteeri työskentelee talousjohtajan rinnalla. Toimistosihteeri hoitaa taloushallinnon suorittavia tehtäviä. Toimistosihteeri hoitaa potilaslaskutuksen suorittavia tehtäviä. Henkilöstöpäällikön vastuulla on henkilöstöhallinnon koordinointi ja kehittäminen sekä henkilöstöpolitiikan koordinointi ja työn vaativuuden arvioinnin valmistelu. Henkilöstöpäällikön tehtäväaluetta ovat työ- ja virkaehtosopimuksien seuranta ja soveltaminen, työhyvinvoinnin ja työterveyshuollon kehittäminen ja seuranta sekä yhteistoiminnan seuranta ja kehittäminen. Henkilöstöpäällikkö päättää ei-harkinnanvaraisista lisistä ja hoitaa kuntatyönantajien edellyttämät KT-yhteyshenkilön ja eläkeasiamiehen tehtävät. Toimistosihteeri (80 %) hoitaa henkilöstöhallinnon suorittavia tehtäviä. 12

16 Tietohallintopäällikkö vastaa tietohallinnon johtamisesta, koordinoinnista ja suunnittelusta. Lisäksi hän vastaa tietohallinnon hankintojen koordinoinnista ja suunnittelusta. Tietopalveluasiantuntija ja atk-tukihenkilö hoitavat tietohallinnon suorittavia tehtäviä. Tekninen päällikkö vastaa teknisestä huollosta sekä kiinteistöhuollosta. Varastopäällikkö vastaa materiaalihallinnosta ja vetää hankintatiimiä. Hankintasihteeri ja 4 varastonhoitajaa vastaavat materiaalihallinnon suorittavista tehtävistä. Työsuojelupäällikön (hoitaa myös Forssan kaupungin ja Loikun vastaavat tehtävät) tehtäviin kuuluu työsuojelun seuranta, valvonta ja johtaminen; turvallisuuden seuranta, valmistelu ja johtaminen sekä valmiusasioiden suunnittelu. Kehittämispäällikköjen tehtäviin kuuluu terveydenhuollon ja sosiaalihuollon kehittäminen, terveydenhuollon ja sosiaalihuollon laatutyön johtaminen, sosiaali- ja terveydenhuollon integraation edistäminen ja hyvinvointi- ja turvallisuusstrategian valmistelu. Lisäksi heidän tehtäviinsä kuuluu asiakastyytyväisyys, sen mittaaminen ja seuranta sekä hankkeiden valmistelu, johtaminen ja hanketyöntekijöiden esimiehenä toimiminen. Sosiaalihuollon kehittämispäällikön vastuulla on sosiaalihuollon yksityisten palvelujen valvonta ja hän osallistuu myös tuotteistuksen ja sopimusohjauksen kehittämiseen ja valmisteluun sekä kuntalaskutuksen ja raportoinnin kehittämiseen. Hallintoylihoitajan vastuulla on hoitotyön strateginen ja sisällöllinen johtaminen, hoitohenkilöstön sijaistarpeen käytön suunnittelu ja kehittäminen, hoitohenkilöstön osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen, hoitohenkilöstön mitoituksen suunnittelu ja arviointi ja muut hoitohenkilöstön tehokkaaseen käyttöön liittyvät yhtymäjohtajan ja hallituksen määräämät tehtävät. Lisäksi tehtäviin kuuluu henkilöstöpolitiikan yhdenmukaisten perusteiden seuranta eri palvelualueilla, osastonhoitajien työnopastus (esim. osastonhoitajakokoukset). Hallintoylihoitaja osallistuu koordinaatioryhmiin. Sosiaali- ja potilasasiamies (50 %) hoitaa lakisääteiset sosiaaliasiamiehen tehtävät ja toimii myös kuntayhtymän potilasasiamiehenä. Toimistosihteerit: Vanhuspalvelut: 3 toimistosihteerin vakanssia. Työtehtävät: palvelualueen asiakaslaskutus, ostolaskujen tiliöinti ja tarkistus, arkistointi. Erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto: 20 % terveydenhuollon hallinnon hoitamiseen liittyviä tehtäviä (80 % henkilöstöhallinnon suorittavia tehtäviä) 13

17 Työtehtävät: terveydenhuollon hallinnon hoitamiseen liittyviä tehtäviä sekä erikoissairaanhoidon- että myös perusterveydenhuollon osalta. Perhepalvelut: 1,5 toimistosihteerin vakanssia lastensuojelussa. Työtehtävät: osto- ja myyntilaskutus, perhehoidon ja tukiperheiden palkkiot ja kulukorvaukset, itsenäistymisvarojen hoito, 1 toimistosihteerin vakanssi (60 %) perheneuvolassa. Työtehtävät: ajanvarauksien hoitaminen, puheluihin vastaaminen. 1 toimistosihteerin vakanssi neuvolassa (40 %). Työtehtävät: asiakastietojen skannaus, laskujen tiliöinti (tulossa), asiakastietojen ylläpito. Aikuissosiaalityö: 1 toimistosihteerin vakanssi vammaispalveluissa. Työtehtävät: laskujen tiliöinti, asiakas- ja yleislaskutus, henkilökohtaisten avustajien palkkojen maksuunpano. 2 toimistosihteerin vakanssia aikuissosiaalityössä (50 %). Työtehtävät: laskujen tiliöinti, asiakas- ja yleislaskutus, välitystilien hoitaminen, ProConsonan pääkäyttäjyys. Kummankin toimistosihteerin työajasta 50 % käytetään toimeentulotuen etuuskäsittelyyn. Mielenterveys- ja päihdepalvelut: 1 toimistosihteerin vakanssi psykiatrian poliklinikalla (avoin toimi) Keskushallinnon alle sijoittuvat toimistosihteerit: 1 toimistosihteerin vakanssi konekirjoituksessa 1 toimistosihteerin vakanssi laitehuollossa 14

18 5.2. Keskushallinnon henkilöstö FSHKY:n keskushallinnon henkilöstö: Yhtymäjohtaja Hallintojohtaja Hallintopäällikkö Arkistosihteeri Toimistosihteeri (yleishallinto) Talousjohtaja Taloussihteeri Toimistosihteeri (taloushallinto) Toimistosihteeri (80 %, henkilöstöhallinto) Tietohallintopäällikkö Tietopalveluasiantuntija Atk-tukihenkilö Tekninen päällikkö Varastopäällikkö Hankintasihteeri Varastonhoitaja 4 vakanssia Työsuojelupäällikkö Sosiaalihuollon kehittämispäällikkö Terveydenhuollon kehittämispäällikkö Hallintoylihoitaja Sosiaali- ja potilasasiamies (50 %) Yhteensä: 21 Kuntayhtymän hallinnossa talouspuolen henkilöstöratkaisut koskien talousjohtajan ja taloussihteerin vakansseja ovat mietinnän alla (tällä hetkellä vain toinen vakanssi täytettynä). Arkistosihteerin vakanssi tullaan päättämään v alkupuolella, koska palvelu muuttuu ostopalveluksi Forssan kaupungilta Eläköityminen keskushallinnossa FSHKY:n keskushallinnon 63 v. täyttävät : Täyttämisvuosi: Tehtävänimeke: 2015 Sosiaali- ja potilasasiamies 2018 Varastonhoitaja 2021 Varastonhoitaja 2018 Hallintoylihoitaja 2022 Tietopalveluasiantuntija 2022 Toimistosihteeri 2023 Toimistosihteeri 2027 Toimistosihteeri 2025 Toimistosihteeri 2022 Tekninen päällikkö 2024 Hallintopäällikkö 2024 Hankintasihteeri Terveydenhuollon kehittämispäällikkö Työsuojelupäällikkö 2027 Henkilöstöpäällikkö 2028 Yhtymäjohtaja 2028 Hallintojohtaja Yhteensä: 17 15

19 5.4. Kuntayhtymän keskushallinnon ostamat palvelut ja yhteistyö Talous- ja palkkahallinnon palvelut ostetaan Loimijoen Kuntapalvelut Oy:ltä. Ruokapalveluja ostetaan Loimijoen Kuntapalvelut Oy:ltä sekä Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kunnilta. Siivouspalveluja ostetaan Loimijoen Kuntapalvelut Oy:ltä sekä jossain määrin myös jäsenkunnilta osana vuokrasopimuksia. Puhelinvaihdeyhteistyötä on Forssan kaupungin, Jokioisten kunnan ja Loimijoen Kuntapalveluiden kanssa. Forssan kaupunki hoitaa puhelinvaihdepalvelut em. kuntien puolesta. Arkistotoimen palveluja tullaan ostamaan Forssan kaupungilta vuodesta 2014 alkaen (asiantuntijapalvelua ja konsultaatiota). Osa rekrytointiprosessia on ulkoistettu Seuturekrylle. Lyhytaikaisten (alle 3kk) sijaisten hankinta tapahtuu myös Seuturekryn kautta (sijaispalvelu). 6. Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä Forssan ammatti-instituutin ylläpitäjänä toimii Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä, jonka jäsenkuntia ovat Forssa, Humppila, Jokioinen, Somero, Tammela, Urjala ja Ypäjä. Jäsenkunnat ovat valtuustojensa yhtäpitävillä päätöksillä hyväksyneet perussopimuksen, jossa on määräykset kuntayhtymän hallinnon ja talouden perusteista Forssan ammatti-instituutin hallinto Tukipalvelutoimintoja ei ole miltään osin ulkoistettu, eikä palveluiden ulkoistamista ole suunnitteilla. Oppilaitoksessa on pedagogisen johtamisen ja kaikki kasvattaa -periaatteen vuoksi katsottu, että tukipalveluiden hoitaminen kuntayhtymän toimesta on tärkeä osa oppilaitoksen toimintaa. Tukipalveluhenkilökunnasta ei ole lähivuosina siirtymässä eläkkeelle kuin yksi henkilö. Kuntayhtymän laajentumisen myötä Faktian taloushallintopalvelut, jotka tällä hetkellä on ulkoistettu, on tarkoitus siirtää kuntayhtymän hoidettavaksi alkaen. Faktian siivouspalvelut, jotka myös ulkoistettu, on tarkoitus siirtää kuntayhtymän hoidettavaksi alkaen. Kiinteistönhoito säilyy edelleen ulkoistettuna. 16

20 6.2. Forssan ammatti-instituutin hallinnon ja tukipalveluiden henkilöstö FAI:n hallinnon henkilöstö: Kuntayhtymän johtaja Talousjohtaja Atk-suunnittelija Laskentasihteeri Reskontranhoitaja Palkkasihteeri Toimistosihteeri Toimistosihteeri Yhteensä: 8 Tukipalvelut: Ruokapalvelut: Ruokapalveluesimies 4 suurtalouskokkia Siivouspalvelut: Siivouspalveluesimies 5 kokoaikaista siivoojaa Osa-aikainen siivooja Ruoka- ja siivouspalveluiden yhteinen työntekijä Kiinteistöpalvelut: Kiinteistöesimies Kiinteistönhoitaja Kiinteistönhoitaja Yhteensä: 16 Kaikki yhteensä: Humppilan kunta 7.1. Keskushallinto ja tukipalvelut Keskushallinto: Kunnanjohtaja johtaa koko kunnan toimintaa. Hänellä on vastuu taloudesta, yleishallinnosta ja elinkeinojen kehittämisestä. Hallintojohtajan tehtäviin kuuluu talous-, henkilöstö- ja hallintoasioita. Hän toimii kunnanhallituksen ja valtuuston sihteerinä, valmistelee asioita ja toimeenpanee päätöksiä. Hän vastaa kunnan EU-projekteista, tiedottamisesta ja arkistosta. Lisäksi tehtäviin kuuluu asuntoasioita, kunnan ja kunnan organisaation kehittämistä, elinkeinojen kehittämistyötä, yleishallinnon, työpajan ja nuorisotyön esimiehen tehtävät, KTyhteyshenkilön ja YTR:n sihteerin tehtävät. Palkanlaskija hoitaa kaikki palkanlaskentaan ja siihen läheisesti liittyvät tehtävät. Hän on myös eläkeasiamies, hoitaa tilitykset ja raportoinnit Kevaan, verohallintoon ja muihin organisaatioihin. Kunnalla on 17

- Yhdenmukaistamista on vielä käsiteltävä valmistelutoimikunnassa/alatyöryhmien välillä.

- Yhdenmukaistamista on vielä käsiteltävä valmistelutoimikunnassa/alatyöryhmien välillä. 2.5.2012 Henkilöstökoonti; Pöytyä, Aura, Pöytyän kttky Vak. Ma Yht. Hallinto ja talous 79 5 84 Perusturva 242 4 246 Varhaiskasvatus 102 18 120 Sivistys 173 65 238 Tekninen 108 2 110 Yhteensä 703 94 797

Lisätiedot

Toivakan kunta Talousarvio 2017, taloussuunnitelma

Toivakan kunta Talousarvio 2017, taloussuunnitelma Tehtäväalue: Kunnanvaltuusto Toimielimet: Kunnanvaltuusto, keskusvaalilautakunta, tarkastuslautakunta Tehtäväalueen vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Pirkko-Liisa Vesterinen Toiminnan kuvaus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Lapin kuntien henkilöstönäkymät

Lapin kuntien henkilöstönäkymät LAPIN KUNTAPÄIVÄ - Tornio 20.9.2011 Lapin kuntien henkilöstönäkymät Marjo Säärelä kunta-asiantuntija Lapin liitto Työllisyystilanne Viimeisten 15 vuoden aikana työttömyys noin puolittunut 27 %:sta 12,7

Lisätiedot

Kuntarakennelain mukainen selvitys

Kuntarakennelain mukainen selvitys Kuntarakennelain mukainen selvitys Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta ja Tammelan kunta Esko Tonteri 6.8.2014 Eerikkilä Valtuutettujen seminaari 6.8.2014 klo 14.45 Eerikkilän Urheiluopistolla

Lisätiedot

Perusopetus / Pajuluoman koulu Luokanopettaja (2) virka 1.8.2012 40 600 - uudet virat, kustannuslisäys 97 500 /vuosi

Perusopetus / Pajuluoman koulu Luokanopettaja (2) virka 1.8.2012 40 600 - uudet virat, kustannuslisäys 97 500 /vuosi Henkilöstösuunnitelma 2012 2015 Hj 29.8.2011, 136 Seinäjoen kaupungin henkilöstösuunnitelman 2012 2015 valmistelu edellyttää henkilöstöresurssin kokonaisarviointia. Valmistelun lähtökohtana on, että henkilöstölisäykset

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut Kaupunginhallitus 16.5.2016 Liite 1 185 Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut 16.5. 2016 Mikkelin poliittis-hallinnollinen rakenneluonnos Konsernijaosto (5) Elinvoimajaosto (ryhmien & KH pj:t) Valtuusto

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 215 ÄHTÄRIN KAUPUNKI l-ienkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö

Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö VIRTAIN KAUPUNKI Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 Kaupunginkanslia VIRTAIN KAUPUNKI 1 Sisällysluettelo 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 Johtosäännön soveltaminen...

Lisätiedot

Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien taloussuunnitelman valmisteluperusteista

Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien taloussuunnitelman valmisteluperusteista Kunnanhallitus 127 15.06.2015 Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman valmisteluperusteista 201/00.04.01/2015 Kunnanhallitus 15.06.2015 127

Lisätiedot

10 VUOTTA PALKANLASKENNAN ULKOISTAMISESTA. - mitä hyötyä Hämeenlinnan kaupungille? Henkilöstöjohtaja Raija Hätinen

10 VUOTTA PALKANLASKENNAN ULKOISTAMISESTA. - mitä hyötyä Hämeenlinnan kaupungille? Henkilöstöjohtaja Raija Hätinen 10 VUOTTA PALKANLASKENNAN ULKOISTAMISESTA - mitä hyötyä Hämeenlinnan kaupungille? HÄMEENLINNA - Suomen vanhin sisämaakaupunki Hämeenlinna Suomen keskipiste (väestöllinen) HÄMEENLINNA pitkä historia lyhyesti

Lisätiedot

Someron kaupungin organisaatio

Someron kaupungin organisaatio Someron kaupungin organisaatio 2017 Organisaatio Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen Hallinto- ja talous Keskustoimisto Maataloustoimi Elinkeinotoimi Hanna Saarni Perusturva Sosiaalityö Vanhuspalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Joustavat henkilöstöratkaisut varmistavat palvelutuotannon ja kustannustehokkuuden

Joustavat henkilöstöratkaisut varmistavat palvelutuotannon ja kustannustehokkuuden Joustavat henkilöstöratkaisut varmistavat palvelutuotannon ja kustannustehokkuuden Palvelutarjooma Rekrytointipalvelut Hallinnollinen tukipalvelu, haastattelut, sijaisvinkkaus, seurantapalvelu Sijaispalvelu

Lisätiedot

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari Hallintopalveluiden talousarvio 2017 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari 3.10.2016 Hallinnon tukipalveluiden sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Tavoite

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 1 LUKU TUKIPALVELUIDEN TOIMINTA-AJATUS, RAKENNE JA TEHTÄVÄT 1 Toiminta-ajatus Jyväskylän seurakunnan tukipalveluiden

Lisätiedot

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena 1 STLTK 26.02.2015 Liite 3 A JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2017 kunnanvaltuuston 16.12.2014 päätöksen mukaisena SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN OSUUS 2 Toiminnan

Lisätiedot

Konsernipalvelun toimintasääntö

Konsernipalvelun toimintasääntö Kuopion kaupunki Sääntö 1 (9) Konsernipalvelun toimintasääntö 1 Toiminta-ajatus Konsernipalvelu tukee ja ohjaa palvelualueita ja muita toimintayksiköitä kaupungin tavoitteiden saavuttamisessa. Konsernipalvelun

Lisätiedot

Someron kaupungin organisaatio. Vuosi alkaen

Someron kaupungin organisaatio. Vuosi alkaen Someron kaupungin organisaatio Vuosi 2014 1.11.2014 alkaen Organisaatio Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen Hallinto- ja talous Keskustoimisto Maataloustoimi Elinkeinotoimi Hanna Saarni Sij. Anne Liimatainen

Lisätiedot

Strateginen johtaminen valtuuston poliittisena tehtävänä

Strateginen johtaminen valtuuston poliittisena tehtävänä Kuntaliitos 1.1.2013: Oulusta Suomen 5. suurin kaupunki Strateginen johtaminen valtuuston poliittisena tehtävänä Sisäinen tarkastus Johtamisjärjestelmä viranhaltijat, 25.5.2011 YH Kaupunginjohtaja Strategisen

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE 1 Kv 3.3.2008 Sääntö tulee voimaan heti Kumottu 20.12.2000 hyväksymä konserniohje HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE Tarkoitus ja tavoite Soveltamisala Sitovuus Hyvinkään kaupungin konserniohjeella tuetaan

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

1 (8) NUORISOASIAINKESKUS. Nuorisotoimenjohtaja/PS 1.2.2014. Ntj 27.1.2014 4 NUORISOASIAINKESKUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ

1 (8) NUORISOASIAINKESKUS. Nuorisotoimenjohtaja/PS 1.2.2014. Ntj 27.1.2014 4 NUORISOASIAINKESKUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 (8) Ntj 27.1.2014 4 NUORISOASIAINKESKUKSEN 1. Strategiaperusta Nuorisoasiainkeskuksen toimintasääntö perustuu kaupunginvaltuuston 27.11.2002 hyväksymään nuorisotoimen johtosääntöön. Siinä nuorisoasiainkeskuksen

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016 FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016 1 Sisällys TUOTTEISTUKSEN LÄHTÖKOHDAT... 3 HALLINNON KUSTANNUSTEN

Lisätiedot

TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA

TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA Perusturvalautakunta 28.4.2015 ( 39): Riihimäen seudun terveyskeskuksen yhtymähallitus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET

Sosiaali- ja terveystoimi/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Sosiaali- ja terveystoimi/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi

Lisätiedot

92 Tampereen Voimia Liikelaitoksen toimintasääntö alkaen. Tampereen Voimia Liikelaitoksen toimintasääntö

92 Tampereen Voimia Liikelaitoksen toimintasääntö alkaen. Tampereen Voimia Liikelaitoksen toimintasääntö 92 Tampereen Voimia Liikelaitoksen toimintasääntö 1.4.2016 alkaen 04.04.2016 Dno TRE: 1792 /00.02.00/2016 päätti Tampereen kaupunginvaltuusto on 26.11.2008 hyväksynyt Tampereen kaupungin liikelaitosten

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNTA SOTE PALVELUIDEN JÄRJESTÄJÄNÄ. Paavo Kaitokari Johanna Heikkilä Kari Jaatinen Asta Suomi Pirjo Tiikkainen

KESKI-SUOMEN MAAKUNTA SOTE PALVELUIDEN JÄRJESTÄJÄNÄ. Paavo Kaitokari Johanna Heikkilä Kari Jaatinen Asta Suomi Pirjo Tiikkainen KESKI-SUOMEN MAAKUNTA SOTE PALVELUIDEN JÄRJESTÄJÄNÄ Paavo Kaitokari Johanna Heikkilä Kari Jaatinen Asta Suomi Pirjo Tiikkainen 14.10.2016 KESKI-SUOMEN MAAKUNTA SOTE PALVELUIDEN JÄRJESTÄJÄNÄ Valtakunnalliset

Lisätiedot

Palveluverkko- ja organisaatiotyöryhmä 17.12.2015. Oheismateriaali nro 2 Pyöreän pöydän malli

Palveluverkko- ja organisaatiotyöryhmä 17.12.2015. Oheismateriaali nro 2 Pyöreän pöydän malli Palveluverkko- ja organisaatiotyöryhmä 17.12.2015 Oheismateriaali nro 2 Pyöreän pöydän malli Lohja, organisaatiokonsepti 10.11.2015 Valtuusto Kaupunginhallitus Kaupunginjohtaja Elinvoima Hyvinvointi Lakisääteiset

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TUOTANTOALUEEN TOIMINTA SÄÄNTÖ 1.9.2013 ALKAEN

VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TUOTANTOALUEEN TOIMINTA SÄÄNTÖ 1.9.2013 ALKAEN VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TUOTANTOALUEEN TOIMINTA SÄÄNTÖ 1.9.2013 ALKAEN 1 Toiminta alue Tuotantoalueen laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus rakentavat lapsen ja nuoren tulevaisuutta. Toimintaperiaatteina

Lisätiedot

Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Maakuntien talous ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 1 25.1.2017 Mikko Salmenoja Mitä on hyvä oivaltaa? Kunkin maakunnan oma taloushallinto ja HR on keskeinen toiminnallinen kokonaisuus, joille yhteinen

Lisätiedot

Henkilöstöprosessittyöryhmä

Henkilöstöprosessittyöryhmä Henkilöstöprosessittyöryhmä Puheenjohtajakokous 9.1.2014 Helena Metsälä 10.1.2014 Työryhmä kokoonpano Helena Metsälä Nina Merilahti Pori, pj Pomarkku Olli Luoma Harjavalta Inkeri Tiitinen Bella Ahto Luvia

Lisätiedot

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä UusiKunta-taloustoimikunnan esitys selvityshenkilö Osmo Soininvaaralle Uuden Kunnan henkilöstöjohtamisen periaatteiksi mukaan otettavaksi yhdistymissopimukseen tai sen liitteeseen UusiKunta-taloustoimikuntaa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 131. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1. Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston 16.3.

Espoon kaupunki Pöytäkirja 131. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1. Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston 16.3. Kaupunginhallitus 30.03.2015 Sivu 1 / 1 131 Lautakuntien ja jaostojen sekä viranhaltijoiden päätökset Päätösehdotus Kaupunginjohtaja: - Kaupunginhallituksen konsernijaoston 23.3.2015 pöytäkirja Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä ( 86)

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä ( 86) Kristiinankaupunki Perusturvakeskuksen johtosääntö 1 Toimikunta 3.3.2009 ( 24) Yhteistoimintaryhmä 30.3.2009 ( 9) Perusturvalautakunta 31.3.2009 ( 21) Kaupunginhallitus 4.5.2009 ( 196) PERUSTURVAKESKUKSEN

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen esikunnan 2.2.1 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 20.12.2012 Voimaan 1.1.2013 Perusturvajohtaja 24.2.2014 Voimaan

Lisätiedot

MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ

MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanhallituksessa x.x.2016 x SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 MUISTAMISTILAISUUDET... 3 2.1 Työmerkkipäivät... 3 2.2 Läksiäistilaisuus... 3 2.3 Eläkkeelle siirtyminen...

Lisätiedot

1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat. 1.2. Sopimuksen sitovuus ja voimaantulo. 1.3. Kuntajaon muutoksen toteutustapa

1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat. 1.2. Sopimuksen sitovuus ja voimaantulo. 1.3. Kuntajaon muutoksen toteutustapa 1 KAUHAJOEN KAUPUNKI TEUVAN KUNTA YHDISTYMISSOPIMUS 1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat 1.1. Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on liitteineen kuntajakolain (1698/2009) 8 :n tarkoittama yhdistymissopimus,

Lisätiedot

Siilinjärven kunta, Kasurilantie 1, Siilinjärvi

Siilinjärven kunta, Kasurilantie 1, Siilinjärvi SOPIMUS OSAKASKUNTIEN MAHDOLLISESTI JÄRJESTÄMIEN TUKIPALVELUIDEN KUSTANNUSTEN JAKO- JA LASKUTUSPERUSTEISTA MAANINGAN KUNNAN, NILSIÄN KAUPUNGIN JA SIILINJÄRVEN KUNNAN YHTEISTOIMINNASSA JÄRJESTÄMISSÄ SOSIAALI-

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSRVION KÄYTTÖSUUNNITELMA

VUODEN 2016 TALOUSRVION KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODEN TALOUSRVION KÄYTTÖSUUNNITELMA Yleishallinnon ja elinkeinotoimen tulosalueiden toteutuma tulosyksiköittäin ajalla 1.1. ja tilinpäätösennuste Tulosalue: Tilivelvollinen: Yleishallinto 18510 YLEISHALLINTO

Lisätiedot

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2009

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2009 Liite 2 Seutuhallitus 5.6.2008 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2009 Sivu 1 / 6 Sivu 2 / 6 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PALVELUSOPIMUS VUODELLE

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (9)

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (9) Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (9) 45 Täyttölupien myöntäminen HEL 2015-013426 T 01 01 01 00 Päätös Kaupunginjohtaja päätti johtajistokäsittelyssä, että seuraavat avoimeksi tulleet virat/toimet

Lisätiedot

Kuntien henkilöstön rekrytointitarve seutukunnittain Kuopion seutukunta

Kuntien henkilöstön rekrytointitarve seutukunnittain Kuopion seutukunta Kuntien henkilöstön rekrytointitarve 2005-2020 seutukunnittain Kuopion seutukunta Heikki Miettinen/30.12.2005 Kuntien henkilöstön rekrytointitarve 2005-2020 seutukunnittain Henkilöstötarpeen ennakointi

Lisätiedot

ELINVOIMAN JA KILPAILUKYVYN PALVELUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ

ELINVOIMAN JA KILPAILUKYVYN PALVELUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ TAMPEREEN KAUPUNKI TRE:52/00.01.01/2017 ELINVOIMAN JA KILPAILUKYVYN PALVELUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty 19.1.2017, palvelualueen johtaja Teppo Rantanen 6 Voimaan 19.1.2017 Palvelualueen tehtävät, organisaatio

Lisätiedot

Asialista. Aika 13.8.2014 klo 11:35-13:00. Paikka Jokioisten kunnantalo. 1. Pj. avasi kokouksen klo 11.35.

Asialista. Aika 13.8.2014 klo 11:35-13:00. Paikka Jokioisten kunnantalo. 1. Pj. avasi kokouksen klo 11.35. 1 2 Sivistyspalvelut- työryhmä Kokous 2/2014 Aika 13.8.2014 klo 11:35-13:00 Paikka Jokioisten kunnantalo Läsnä: Jokelainen Martti, Tammelan kunta, puheenjohtaja, martti.jokelainen@tammela.fi Keskitalo

Lisätiedot

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kaupunginhallitus 3.10.2016 Liite 2 363 Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kh 3.10.2016 Raportti lokakuussa 2016 Eläkkeelle jää vuonna 2016 (tammi-joulukuu) 81 työntekijää

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja. Vanhus- ja vammaispalvelujen vastuualue vastaa - seuraavien sosiaalihuoltolain 17. :ssä tarkoitettujen palvelujen järjestämisestä vanhuksille ja vammaisille: omaishoidon tuki, kotipalvelut, sosiaalityö,

Lisätiedot

Henkilöstöprosessittyöryhmä

Henkilöstöprosessittyöryhmä Henkilöstöprosessittyöryhmä Työvaliokunta 17.1.2014 Helena Metsälä Työryhmän kokoonpano Helena Metsälä Nina Merilahti Pori, pj Pomarkku Olli Luoma Harjavalta Inkeri Tiitinen Bella Ahto Luvia Kari Ojalahti

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne......

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(8)

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(8) johtosääntö 1(8) SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JA JAOSTON SEKÄ SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 103 ja tulee voimaan 1.1.2013 Muutos KV 10.12.2012

Lisätiedot

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys työryhmien toimeksianto

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys työryhmien toimeksianto 1 Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys työryhmien toimeksianto Valmistelutyöryhmät ja ryhmien puheenjohtajat KANSALAISVAIKUTTAMINEN JA DEMOKRATIA TOIMINTAKYKY JA SOSIAALINEN TURVALLISUUS VARHAISKASVATUS,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Taulukot kustannusten noususta vuonna 2016 verrattuna vuoden 2015 talousarvioon.

Taulukot kustannusten noususta vuonna 2016 verrattuna vuoden 2015 talousarvioon. 1 Jakelussa mainituille LAUSUNTOPYYNTÖ YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄN JÄSENKUNNILLE KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 JA TALOUSARVION VUOSIEN 2017 2018 TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELUPERUSTEISTA Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen valvonta ja riskienhallinta käsitteinä Kuntalain säännökset kuntayhtymän sisäisestä

Lisätiedot

Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset

Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset (Alustava) TYÖLLISTÄMISYKSIKKÖ Tehtävät Yksikön tehtävänä on kuntalaisten työllistymistä edistävien palvelujen järjestäminen sekä näiden palvelujen

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Toiminto: Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään tavoitteet palveluiden järjestämiseen, resurssien käyttämiseen ja henkilöstön hyvinvointiin

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET KOKKOLAN KAUPUNKI Syyskuu 2014 Keskushallinto SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TAVOITE JA TARKOITUS; KÄSITTEET 3. SISÄISEN

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä: MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN KH 30.062016 vs. 13.06.2016 6 Kaupunginhallituksen tehtävät ja ratkaisuvalta Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Lisätiedot

KELPOISUUSLUETTELO. Kaikilta esimiesasemassa olevilta edellytetään riittävää johtamistaitoa.

KELPOISUUSLUETTELO. Kaikilta esimiesasemassa olevilta edellytetään riittävää johtamistaitoa. 1 KELPOISUUSLUETTELO Hallintosäännön mukaan kunnanhallitus ja lautakunta päättävät henkilöstöltä vaadittavista kelpoisuusehdoista. Henkilöstöltä vaadittavasta kelpoisuudesta pidetään erillistä luetteloa.

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (8)

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (8) Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (8) 39 Täyttölupien myöntäminen HEL 2015-013426 T 01 01 01 00 Päätös Kaupunginjohtaja päätti johtajistokäsittelyssä, että seuraavat avoimeksi tulleet virat/toimet

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palvelut

Lasten ja nuorten palvelut Lasten ja nuorten palvelut 1.1.2014 Varhaiskasvatuksen johtamismallin muutos 1 Marja-Liisa Akselin 3.4.2014 Muutoksen tavoitteet (Kh 18.2.2013) Valmistelun keskeisenä tavoitteena on kehittää uudelle palvelualueelle

Lisätiedot

Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen?

Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen? Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen?, dos., lääkintöneuvos Työsuojeluosasto Sosiaali- ja terveysministeriö 1 20.1.2017 Keskusteluteemat 14.12.2016 Säätytalo Maakunnan oman henkilöstön työterveyshuollon

Lisätiedot

Tyks Vakka-Suomen sairaalan ja Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskuksen vuodeosastotoimintojen yhdistäminen

Tyks Vakka-Suomen sairaalan ja Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskuksen vuodeosastotoimintojen yhdistäminen Kaupunginhallitus 400 26.10.2015 Tyks Vakka-Suomen sairaalan ja Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskuksen vuodeosastotoimintojen yhdistäminen 1591/06.00.00/2015 KHALL 26.10.2015 400 Palvelusopimus Uudenkaupungin

Lisätiedot

Johtavassa ja itsenäisessä asemassa olevat viranhaltijat lähtien

Johtavassa ja itsenäisessä asemassa olevat viranhaltijat lähtien Johtavassa ja itsenäisessä asemassa olevat viranhaltijat 1.12.2016 lähtien Taustaa Henkilöstölautakunta kokouksessaan 18.6.1991 76 on päättänyt johtavassa, siihen rinnastettavassa tai itsenäisessä asemassa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysryhmä

Sosiaali- ja terveysryhmä Porin seudun kuntarakenneuudistus TOIMEKSIANTO: Sosiaali- ja terveysryhmä Johtopäätökset sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilan arvioinnista Sosiaalipalvelujen visio ja tavoitteet uudessa kunnassa Sosiaali-

Lisätiedot

Kulttuuri- ja kansalaistoimi

Kulttuuri- ja kansalaistoimi 1 (5) Kulttuuri- ja kansalaistoimen johtosääntö Kaupunginvaltuuston hyväksymä 9.6.2010/ Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan lautakunta 1 Toiminta-ajatus Toimiala Lautakunnan toiminta-ajatuksena on edistää,

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin terveyden ja toimintakyvyn edistämisen sekä ikäihmisten palveluiden toimintasääntö

Hämeenlinnan kaupungin terveyden ja toimintakyvyn edistämisen sekä ikäihmisten palveluiden toimintasääntö HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN SEKÄ IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ Tetola 12.2.2013 Säännön nimi Hämeenlinnan kaupungin

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Tulosalue 100 Vaalit Strategiset tavoitteet Operatiiviset tavoitteet Mittarit Vaalien toimittaminen ohjeiden mukaisesti määräajassa virheettömästi Hankitaan asianmukaiset välineet, koneet ja laitteet sekä

Lisätiedot

Taloustilanne Pj-kokous

Taloustilanne Pj-kokous Taloustilanne 30.4.2016 Pj-kokous 6.6.2016 Talous / huhtikuu 2016 Tuloslaskelma HUHTIKUU 2016 Ta 2016 Vuoden alusta Tot % Ed. vuoden tot. Tp 2015 Myyntituotot -131 256 713,00-46 243 569,83 35,2% -44 700

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Johtosäännön soveltaminen... 3 2 Toiminta-ajatus... 3

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Johtosäännön soveltaminen... 3 2 Toiminta-ajatus... 3 VIRTAIN KAUPUNKI PERUSTURVALAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 2 I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Johtosäännön soveltaminen... 3 2 Toiminta-ajatus... 3 II luku PERUSTURVALAUTAKUNTA 3 3 Tehtäväalueet... 3 4 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

Palveluverkkotyö Jyväskylässä

Palveluverkkotyö Jyväskylässä Palveluverkkotyö Jyväskylässä Erityinen kuntajakoselvitys Selvitystyöryhmä 29.10.2013 Risto Kortelainen muutosjohtaja risto.kortelainen@jkl.fi 30.10.2013 1 Palveluverkkosuunnittelun lähtökohdat Kokonaisvaltainen

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN VARHAISKASVATUKSEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN VARHAISKASVATUKSEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Suomenkielisen varhaiskasvatuksen 3.2.6 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN VARHAISKASVATUKSEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Sivistystoimen johtaja 17.12.2014 Voimaan 1.1.2015 Viimeksi muutettu 13.4.2015

Lisätiedot

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana Pirjo Pöyhiä Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Pirjo Pöyhiä 2.4.2014 1 Palkeet - Vaikuttava

Lisätiedot

Ajankohtaista maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden järjestämisestä

Ajankohtaista maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden järjestämisestä Ajankohtaista maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden järjestämisestä Osastopäällikkö Juha Sarkio Valtiovarainministeriö Sairaanhoitopiirien ja suurten kaupunkien informaatiotilaisuus 23.2.2016

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ ALKAEN

VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ ALKAEN 1 (5) VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1.8.2016 ALKAEN 1 Toiminta-alue 2 Organisaatio Tuotantoalueen laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus rakentavat lapsen ja nuoren tulevaisuutta.

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KONSERNIHALLINNON TULOSALUE KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017

LOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KONSERNIHALLINNON TULOSALUE KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 LOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KONSERNIHALLINNON TULOSALUE KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 Kaupunginhallitus 23.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 KONSERNIHALLINNON VUODEN 2017 TAVOITTEET... 1 1.1 Toiminnan sisältö

Lisätiedot

Uusi organisoituminen

Uusi organisoituminen Uusi organisoituminen 8.8.2016 Organisaatiomuutostarkastelun ohjausryhmä Päivitetty 17.8. kunnan johtoryhmän ja 22.8. kunnanhallituksen antaman palautteen pohjalta 1 Toimintaperiaate Osa kunnan keskeisistä

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet 2014-2016 Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa 4.11.2013 71 Alla olevassa taulukossa: TA2015 = talousarviokirj. sisältyvät toimenpiteet

Lisätiedot

Hallituksen itsearvointikysely 2016

Hallituksen itsearvointikysely 2016 Hallituksen itsearvointikysely 2016 Raportti tulostettu 8.8.2016 Vastausprosentti 71,4% (10/14) Ei sisällä avoimia vastauksia 1.1-1.3 Miten yhtymähallitus on onnistunut tehtävässään 1.1 Hallinto ja hallinnon

Lisätiedot

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä?

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Seija Friman 6.5.2015 Tilaisuus, Esittäjä Työajan kohdentaminen Kiekun myötä Kustannuslaskenta & tuottavuusnäkökulma Työajan kohdentaminen mahdollistaa kustannusten

Lisätiedot

Kuntayhtymän hallitus Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen,

Kuntayhtymän hallitus Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 9/2016 1 (1) 121 251/01.01.01.00/2016 Vakansseista luopuminen Kuntayhtymän hallitus 121 Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen, janne.niemelainen@kuh.fi,

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOS

KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOS KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOS Hyvinvointipalvelut Info 29.2.2008 Mitä muutos tarkoittaa Minulle? (Niskanen ja Murto 2000) Mitkä ovat muutoksen vaikutukset minuun? Miten muutos vaikuttaa työhöni? Miten

Lisätiedot

1. Perusturvan toimialan vakanssit

1. Perusturvan toimialan vakanssit Kunnanhallitus 380 21.11.2016 Vuoden 2017 talousarvioon sisältyvät vakanssi- ja nimikemuutokset 847/01.01.00/2016 Kunnanhallitus 21.11.2016 380 21.11.2016 Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 14.11.2016 hyväksynyt

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2016 KT Kuntatyönantajat 8000 7000 6000 Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2015 7 380 5000 4000 3000 2000 2 743 3

Lisätiedot

Valtuusto. Tarkastuslautakunta. Hallitus. Yksilöasiainjaosto. Henkilöstöjaosto. Toimitusjohtaja. Sisäinen tarkastus. Ikäihmisten palvelut

Valtuusto. Tarkastuslautakunta. Hallitus. Yksilöasiainjaosto. Henkilöstöjaosto. Toimitusjohtaja. Sisäinen tarkastus. Ikäihmisten palvelut Johdon tuki Valtuusto Henkilöstöjaosto Tarkastuslautakunta Hallitus Yksilöasiainjaosto Sisäinen tarkastus Toimitusjohtaja Hallinto Terveys- ja sairaanhoitopalvelut Ikäihmisten palvelut Perhe- ja sosiaalipalvelut

Lisätiedot

Jaoston esittelijästä ja tämän sijaisesta päättää lautakunta.

Jaoston esittelijästä ja tämän sijaisesta päättää lautakunta. Hyvinvoinnin toimiala kahden lautakunnan malli (muutokset luonnoksen pykäliin 12 16 ja 40). 5 Luku. Hyvinvoinnin toimiala 12 Kasvatus- ja opetuslautakunta ja sen jaosto Kasvatus- ja opetuslautakunnassa

Lisätiedot

Tässä johtosäännössä säädetään hallintokeskuksen organisaatiosta ja tehtävistä.

Tässä johtosäännössä säädetään hallintokeskuksen organisaatiosta ja tehtävistä. Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa 2.12.1993 Muutos hyväksytty kvsto:n kokouksessa 9.9.2004 Muutos hyväksytty kvsto:n kokouksessa 25.1.2007 Muutos hyväksytty kvsto:n kokouksessa 10.12.2012 HALLINTOKESKUKSEN

Lisätiedot

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala 19.5.2009 1 Julkisen palvelutuotannon tehostaminen Resurssit Tarpeet, Vaateet, Odotukset Julkista kehittämällä johtaminen,

Lisätiedot

Henkilöstöpolitiikka

Henkilöstöpolitiikka Henkilöstöpolitiikka Työ- ja virkasuhteet ovat pääsääntöisesti vakituisia lukuun ottamatta sijaisia Lukuisia työsuhteita on vakinaistettu Tulevaisuuteen on varauduttu rekrytoimalla mahdollisimman monikelpoisia

Lisätiedot

UUDEN KAUPUNGIN PERUSTAMISSELVITYS TALOUSTYÖRYHMÄ

UUDEN KAUPUNGIN PERUSTAMISSELVITYS TALOUSTYÖRYHMÄ UUDEN KAUPUNGIN PERUSTAMISSELVITYS TALOUSTYÖRYHMÄ LOPPURAPORTTI Uuden kaupungin perustamisselvitys Taloustyöryhmä Taloustyöryhmän kokoonpano: Alajoki Elina, Vammala (vpj.) Hietala Riitta, Äetsä Mölsä Oili,

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Jämsän kaupungin konserniohje. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto Voimaantulo:

Jämsän kaupungin konserniohje. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto Voimaantulo: Jämsän kaupungin konserniohje Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 18.2.2013 14 Voimaantulo: 25.2.2013 Jämsän kaupunki Kaupunginvaltuusto 18.2.2013 Sisällysluettelo 1 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite... 2

Lisätiedot

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet 2014-2016 Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa 4.11.2013 71 Alla olevassa taulukossa: TA2015 = talousarviokirj. sisältyvät toimenpiteet

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot