Kuntarakenneselvitys Hallintotyo ryhma n loppuraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntarakenneselvitys Hallintotyo ryhma n loppuraportti"

Transkriptio

1 Kuntarakenneselvitys Hallintotyo ryhma n loppuraportti Keskushallinto ja tukipalvelut (ateria-, puhtaus-, toimisto-, laskenta- ja palkkapalvelut)

2 Sisa llys 1. Hallintotyöryhmän toimeksianto ja tavoitteet Kuntien henkilöstön nykytila Henkilöstömäärät Eläköityvät Henkilöstökustannukset Työterveyshuollon kustannukset Eläköityminen ammattiryhmittäin Henkilöstöedut Forssan kaupunki Keskushallinto Keskushallinnon henkilöstö Eläköityminen keskushallinnossa Forssan keskushallinnon ostamat palvelut ja yhteistyö Loimijoen Kuntapalvelut Oy Nykytilan kuvaus Nykyinen yhteistyö lähikuntien kanssa Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Keskushallinto Keskushallinnon henkilöstö Eläköityminen keskushallinnossa Kuntayhtymän keskushallinnon ostamat palvelut ja yhteistyö Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä Forssan ammatti-instituutin hallinto Forssan ammatti-instituutin hallinnon ja tukipalveluiden henkilöstö Humppilan kunta Keskushallinto ja tukipalvelut Keskushallinnon ja tukipalveluiden henkilöstö Eläköityminen keskushallinnossa ja tukipalveluissa Jokioisten kunta Keskushallinto Keskushallinnon henkilöstö Eläköityminen keskushallinnossa... 22

3 8.4. Jokioisten kunnan hallinto- ja talousosaston ostamat palvelut ja yhteistyö Tammelan kunta Keskushallinto Keskushallinnon henkilöstö Eläköityminen keskushallinnossa Nykyinen konsernirakenne Kuntien nykyiset konsernirakenteet Kuntayhtymät, joissa kaikki kunnat ovat mukana Yhteenveto nykyisistä keskushallinnoista ja tukipalveluista Kuntien keskushallintojen vertailua Kuntien tukipalveluiden vertailua Yhteiset huomiot kuntien keskushallintojen ja tukipalvelujen (ateria-, ja puhtauspalvelut sekä talous- ja palkkahallinto) yhdistymisen vaikutuksista Edut Haitat Keskushallinnon organisointi ja järjestäminen yhdessä kunnassa Mitä mahdollisuuksia saatavuuden, saavutettavuuden, kustannustehokkuuden ja tuottavuuden parantamiseksi on keskushallinnoissa löydettävissä nykyisellä kuntarakenteella Tukipalvelujen (puhtauspalvelut, laskenta- ja palkkapalvelut) järjestäminen uudessa kunnassa Puhtauspalvelut yhtenä kuntana Taloushallinnon palvelut yhtenä kuntana Mitä mahdollisuuksia saatavuuden, saavutettavuuden, kustannustehokkuuden ja tuottavuuden parantamiseksi on tukipalveluissa (puhtauspalvelut, laskenta- ja palkkapalvelut) löydettävissä nykyisellä kuntarakenteella Puhtauspalvelut jatkossa nykyisellä kuntarakenteella Taloushallinto jatkossa nykyisellä kuntarakenteella Ateriapalveluiden järjestäminen jatkossa Keskushallinto ja tukipalvelut seudun elinvoiman lisäämisen näkökulmasta Liite 1.: Henkilöstöedut Liite 2.: Ehdotus uuden kunnan keskushallinnon organisoinniksi... 44

4 1. Hallintotyöryhmän toimeksianto ja tavoitteet Hallintotyöryhmän toimeksiantona oli tehdä selvitys keskushallinnon ja tukipalvelujen (ateria-, puhtaus-, toimisto-, laskenta- ja palkkapalvelut) osalta. Mukana selvityksessä ovat Forssa, Humppila, Tammela, Jokioinen, Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä (Fai), Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä (Fshky) ja Loimijoen Kuntapalvelut Oy (Loiku). Hallintotyöryhmän jäsenet: Leena Järvenpää Tuija Pihlajamäki Mika Rantala Jorma Vettenranta Esa Sinisalo Päivi Uusi-Rauva Timo Finning Katja Tommiska Tanja Paassilta Soile Haavisto Puheenjohtajana toimi Forssan talousjohtaja Leena Järvenpää. Sihteerinä toimi yliopistoharjoittelija Mirka Kuula. Työryhmä on kokoontunut seuraavasti: (aloituskokous), 21.9., 5.9. ja Hallintotyöryhmän tavoitteena oli tuottaa nykytilatiedot kunkin ryhmän omalta palvelulohkolta ja tuoda esiin henkilöstöasiat sekä näkemys vuosien 2020 ja 2030 tilanteesta. Tarkoituksena oli käyttää hyväksi valmiina olevia selvityksiä, ja ryhmien käyttöön oli tarkoitus toimittaa selvitystä varten tilatut talous- ja painelaskelmat sekä lisäkysymykset. Raportissa tuli käsitellä ainakin seuraavat asiat: nykytilan kuvaus, palvelujen yhtäläisyydet ja erot, keskeiset huomiot yhdistymisen vaikutuksista (edut ja haitat), mahdollisuudet saatavuuden, saavutettavuuden, kustannustehokkuuden ja tuottavuuden parantamiseksi, palvelujen organisointi ja järjestämistavat, palveluverkon ja lähipalveluiden järjestäminen rakenne suhteessa nykyiseen sekä kuntien nykyinen yhteistoiminta ja vaikutukset siihen. Lisäksi keskeisenä kaikkia ryhmiä yhdistävänä ja läpileikkaavana teemana oli alueen elinvoiman lisääminen ja kilpailukyvyn parantaminen suhteessa kilpaileviin seutuihin. Työ palautetaan mennessä. 1

5 2. Kuntien henkilöstön nykytila 2.1. Henkilöstömäärät FSHKY:n siirtyneet Henkilöstömäärä Yhteisö Vakituiset Määräaikaiset Yhteensä Forssa FSTKY Tammela Jokioinen Humppila Fai Loiku Yhteensä Vuoden 2013 lopussa Forssan, Tammelan, Jokioisten ja Humppilan kunnissa sekä Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymässä (nyk. Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä), Forssan ammatti-instituutissa ja Loimijoen kuntapalvelut Oy:ssä työskenteli yhteensä 2715 henkilöä, joista 2125 oli vakituisia ja 590 määräaikaisia työntekijöitä. Suurin henkilöstömäärä oli Forssan kaupungissa, jossa työskenteli yhteensä 930 henkilöä, joista 686 henkilöä oli vakituisia ja 244 määräaikaisia työntekijöitä. Toiseksi eniten henkilöstöä oli Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymässä, jossa työskenteli yhteensä 585 henkilöä. Tammelassa ja Jokioisilla henkilöstöä oli jonkin verran alle 400 henkeä. Humppilassa ja Loimijoen Kuntapalvelut Oy:ssä työskenteli kummassakin noin 160 henkilöä. Pienin henkilöstömäärä oli Forssan ammatti-instituutissa, jossa oli yhteensä 111 työntekijää. Vuoden 2014 alussa Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymään siirtyi henkilöstä Forssan, Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kunnista. Hyvinvointikuntayhtymän henkilöstömäärä oli yhteensä 1171 henkilöä, joista vakituisia oli 977 työntekijää ja määräaikaisia 194 työntekijää. FSHKY:ään siirtyi vuoden vaihteessa Forssasta 250 työntekijää, Jokioisilta 86 työtekijää, Tammelasta 130 työntekijää ja Humppilasta 39 työntekijää. Yhteensä kyseisistä kunnista siirtyi FSHKY:hyn 505 työntekijää Eläköityvät Kunnat Henkilöstö määrä 2014 Eläköityminen: Henkilöstöstä 63 vuotta täyttävät Yht. Vuosien 2015 ja 2029 välillä Forssan, Tammelan, Jokioisten ja Humppilan kunnista sekä Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymästä, Forssan ammatti-instituutista ja Loimijoen Kuntapalvelut Oy:stä eläköityy yh- % henkilöstös tä Forssa ,2 % FSHKY ,4 % Tammela ,7 % Jokioinen ,6 % Humppila ,4 % Fai ,0 % Loiku ,5 % Yht ,6 % 2

6 teensä 1299 henkilöä. Vuosittain eläkkeelle jää noin henkilöä. Eniten henkilöstöä eläköityy vuosina 2019 ja 2020, jolloin kumpanakin vuonna eläkkeelle jää 112 henkilöä. Tämän jälkeen koko 2020-luvun ajan eläkkeelle jää vuosittain noin henkeä. Vuosina 2015 ja 2016 eläköityminen on vähäisintä ja kumpanakin vuonna eläköityy noin 60 henkilöä. Eniten henkilöstöä eläköityy Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymästä, josta eläkkeelle jää yhteensä 567 henkilöä vuoteen 2029 mennessä. Toiseksi eniten eläköityy Forssan kaupungin henkilöstöä, kaikkiaan 334 henkilöä. Vähiten eläköitymistä tapahtuu Humppilan kunnassa ja Fai:ssa, joista kummastakin eläkkeelle jää yhteensä 44 henkilöä tarkasteltujen vuosien aikana. Loimijoen Kuntapalvelut Oy:ssä, Tammelan kunnassa ja Jokioisten kunnassa eläköityy hieman yli 100 henkeä tarkastelulla aikavälillä. Kokonaisuudessaan vuodesta 2014 vuoteen 2029 mennessä eläköityy (täyttää 63 vuotta) kaikkien kuntien, FSHKY:n, Fai:n ja Loiku:n henkilöstöstä yhteensä 46,6 % henkilöstön kokonaismäärästä. Mukaan on laskettu sekä vakituiset, että määräaikaiset työntekijät. Eniten eläköitymistä tapahtuu Loimijoen Kuntapalvelut Oy:ssä, josta eläkkeelle jää vuoteen 2029 mennessä yli 60 % koko henkilöstöstä. Toiseksi eniten eläköityy FSHKY:n henkilökuntaa, josta eläkkeelle jää 48 % koko henkilöstöstä vuoteen 2029 mennessä. Vähiten henkilöstöä jää eläkkeelle Tammelan kunnassa, jossa eläkkeelle jää noin 38 % koko henkilöstöstä. Fai:n henkilöstöstä eläköityy 40 % koko henkilöstöstä ja Humppilan kunnan henkilöstöstä jää eläkkeelle 44 % tarkastellulla ajanjaksolla. Forssan kaupungin henkilöstöstä eläköityy 46 % ja Jokioisten kunnan henkilöstöstä 43 % vuoteen 2029 mennessä Henkilöstökustannukset Kuntien henkilöstökustannukset Henkilöstökustannukset ( ) Forssa Humppila Jokioinen Tammela Henkilöstökulut , , , , 57 Palkat ja palkkiot , , , , 21 Henkilösivukulut , , , , 36 Eläkekulut , , , 25 Muut henkilösivukulut , , , 11 Henkilöstöä yhteensä Kustannukset / hlö , , , ,73 Vuonna 2013 suurimmat henkilöstökustannukset olivat Forssan kaupungilla, jossa kulut olivat yhteensä noin euroa vuodessa. Henkeä kohden lasketut kustannukset olivat Forssan kaupungilla euroa/henkilö. Toiseksi suurimmat henkilöstökustannukset olivat Tammelan kunnassa. Pienimmät kustannukset olivat Humppilassa, jossa henkilöstökulut olivat kokonaisuudessaan euroa. Henkeä kohden lasketut kustannukset olivat Humppilassa kuitenkin suunnilleen samansuuruiset kuin Jokioisillakin. Myös henkilöstösivukulut olivat suurimmat Forssassa, pienimmät Humppilassa ja lähes samansuuruiset Jokioisilla ja Tammelassa Työterveyshuollon kustannukset Työterveyshuollon kustannukset vuonna 2013 Forssa Humppila Jokioinen Tammela kust. yht. ( ) hlömäärä / hlö

7 Työterveyshuollon kustannukset ennen Kela-korvauksia olivat Forssassa vuonna 2013 yhteensä noin euroa ja henkeä kohden laskettuna 414 euroa vuodessa. Forssassa, Jokioisilla ja Tammelassa työterveyshuolto on lakisääteistä laajempi. Yleislääkäritasoinen sairaanhoito kuuluu laajempaan palveluun. Humppilassa, jossa työterveyshuolto on lakisääteinen, ja kustannukset olivat pienimmät eli yhteensä euroa vuodessa ja henkeä kohden laskettuna 131 euroa Eläköityminen ammattiryhmittäin Kuntien eläkevakuutuksen (KEVA), taulukko. Ammattiryhmä Kunta-alan eläkepoistuma Forssan seutu Suurimmat ammattiryhmät (Aml01), henkeä / % Vakituinen henkilöstö lkm (henk.) (%) (henk.) (%) (henk.) (%) (henk.) Osastonhoitajat , , , ,2 Siivoojat , , , ,2 Kirjasto-, ark.- ja museotyöntek , , , ,3 Sihteerit , , , ,5 Johdon sihteerit, osastosiht. Ym , , , ,4 Sairaala- ja hoitoapulaiset , , , ,0 Kokit, keittäjät ja kylmäköt , , , ,3 Hammashoitajat , , , ,1 Kiinteistöhuoltomiehet , , , ,7 Ravintola- ja suurtalousesimiehet , , , ,8 Keittiöapulaiset , , , ,4 Sos.- ja terv.huoltoalan joht , , , ,2 Muut , , , ,1 Palkanlaskijat, kassanhoitajat ym , , , ,5 Perhepäivähoitajat ym , , , ,1 Muut lääkärit ,0 5 22, , ,9 Pakkaajat, lajittelijat ym ,1 6 30, , ,1 Terveydenhoitajat , , , ,8 Perushoitajat ja lähihoitajat , , , ,3 Ammatil. oppilaitosten rehtorit , , , ,7 Maatalouslomittajat , , , ,2 Henkilökohtaiset avustajat ym , , , ,1 Sosiaalityöntekijät , , , ,0 Sos.alan ohjaajat ja kasvattajat ,8 7 17, , ,1 Aineen opettajat ja lehtorit , , , ,0 Sairaanhoitajat , , , ,1 Muut perusk. ja luk. leht. ja t.op , , , ,3 Lastentarhanopettajat , , , ,8 Lastenhoitajat ja päiväkotiapul , , , ,1 Opinto-ohjaajat ,4 6 18,0 9 29, ,7 Luokanopettajat ,5 8 9, , ,0 Opettajat ja opetusal. erit. as. t ,1 5 12,8 8 21, ,9 Yhteensä: Eläkepoistumaennusteet kuvaavat vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeille lähivuosina siirtyviä. Ennusteet on laskettu virka- ja työsuhteisista sekä vakinaisista, että määräaikaisista työntekijöistä, jotka ovat olleet KuELja VaEL-vakuutettuina Vuosittaiset prosenttiosuudet kuvaavat, kuinka monta prosenttia alkuperäisestä työntekijämäärästä siirtyy eläkkeelle ko. vuonna. Ammattiryhmät on muodostettu Tilastokeskuksen ammattiluokituksen (Ammattiluokitus 2001) mukaan (%) 4

8 Vuosien 2012 ja 2030 välillä Forssan seudun kunta-alan henkilöstöstä eläköityy yhteensä 1886 henkilöä. Eri ammattiryhmiä vertailtaessa havaitaan, että eläkepoistuma on suurinta osastonhoitajien ja siivoajien ammattiryhmissä, joissa kummassakin eläkkeelle jää tarkastellulla aikavälillä yhteensä yli 84 prosenttia koko henkilöstöstä. Myös eri sihteerien, kirjasto-, arkistointi- ja museotyöntekijöiden, sairaala- ja hoitoapulaisten, hammashoitajien, keittiöhenkilökunnan ja kiinteistöhuoltomiesten ammattiryhmissä eläkepoistuma on lähes 80 prosenttia koko henkilöstöstä. Suurimmassa osassa ammattiryhmiä eläkkeelle jää yli 50 prosenttia henkilöstöstä parin seuraavan vuosikymmenen aikana. Pienin eläkepoistuma on opettajien, opetusalan erityisasiantuntijoiden ja luokanopettajien ammattiryhmissä, joista eläkkeelle jää alle 40 prosenttia henkilöstöstä tarkastellulla aikavälillä. Monissa opetus-, kasvatus- ja sosiaalialan sekä sairaanhoitajien ammattiryhmissä eläkepoistuma on noin prosenttia henkilöstöstä Henkilöstöedut Forssan kaupungin, Humppilan, Jokioisten ja Tammelan kuntien sekä Loimijoen Kuntapalvelut Oy:n, Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän ja Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän henkilöstöedut on koottu yhteen taulukkoon, joka on liitteenä raportin lopussa (Liite 1.). Kaikkiaan työnantajat huomioivat henkilökuntaansa usein erilaisin huomionosoituksin, etuuksin ja virkistystoimintaa järjestämällä. Kaikki em. työnantajat huomioivat 50- ja 60-vuotissyntymäpäivät joko lahjalla, lahjakortilla tai palvelulla. Lahjan arvo määräytyy yleensä sen perusteella, kuinka monta vuotta työntekijä on ollut työpaikkansa palveluksessa. Forssa, Fshky, Fai, Loimijoen Kuntapalvelut Oy ja Tammela palkitsevat työntekijänsä 20v. palvelusta joko lahjalla tai lahjakortilla. Kuntaliiton ansiomerkki myönnetään 30v. ja 40v. pitkäaikaisesta palvelusta Forssassa, Fshky:ssä, Fai:ssa, Humppilassa (myös 20v. palvelusta), Jokioisilla (myös 10v. ja 20v. palvelusta, 40v. palvelusta Kauppakamarin ansiomerkki) ja Tammelassa (voi korvata lahjakortilla). Myös eläkkeelle jäämiset huomioidaan kaikissa työpaikoissa joko lahjalla, lahjakortilla tai palvelulla. Palvelusvuosien määrä vaikuttaa yleensä lahjan arvoon. Useimmat työnantajat järjestävät työntekijöilleen yleensä pienimuotoinen läksiäistilaisuuden tämän jäädessä pois tai siirtyessä eläkkeelle. Tämän lisäksi Forssan kaupunki ja Jokioisten kunta voivat järjestää uudelle työntekijälle pienimuotoisen tervetulotilaisuuden, jossa esitellään uusi työntekijä työyhteisölle. Työntekijän kuolemantapauksen sattuessa palveluksessa olon aikana useimmista työpaikoista osallistutaan työntekijän hautaustilaisuuteen ja lasketaan kukkalaitteen/seppeleen työpaikan puolesta, mikäli omaiset niin tahtovat. Vaihtoehtoisesti omaisille voidaan lähettää suruvalitteluadressi. FSKHY muistaa palveluksessa kuollutta työntekijäänsä julkaisemalla muistoilmoituksen paikallisessa lehdessä ja lähettämällä kukkalaitteen. Henkilökuntaetuihin kuuluvat myös erilaiset henkilökuntajuhlat sekä virkistystoiminnan ja liikunnan tukeminen. Henkilökuntajuhlia (esim. pikkujoulut) järjestetään kaikissa työpaikoissa yleensä noin kerran vuodessa. Myös työntekijöiden paikallisissa teattereissa, elokuvateattereissa ja kulttuuritapahtumissa käyntejä tuetaan, ja osa työpaikoista järjestää toisinaan teatteri- ja konserttimatkoja työntekijöilleen. Fai:n työntekijöillä on käytössään Smartum liikunta- ja kulttuuriseteleitä, joita voi käyttää myös paikallisessa teatterissa ja elokuvateatterissa. Yleensä työnantajat myös järjestävät työntekijöilleen vuosittain maksuttomia virkistyspäiviä. Liikuntaa tuetaan kaikissa työpaikoissa erilaisissa liikuntaseteleillä tai -lipuilla. Myös Viihdeuimala Vesihelmessä käyntejä tuetaan. Työpaikoilla on yleensä myös omia, maksuttomia liikuntavuorojaan yleensä kerran viikossa. Tämän lisäksi työntekijöiden on yleensä mahdollista osallistua erilaisiin ohjattuihin liikunta-, painonhallinta- tai muihin vastaaviin ryhmiin. Myös erilaisiin liikuntatapahtumiin (esim. Suvi-ilta, Nice Run) 5

9 osallistumista tuetaan useimmissa työpaikoissa ainakin osittain. Fai tarjoaa työntekijöilleen tuen kuntayhtymän jäsenkuntien alueella toimivaan fysikaaliseen hoitoon ja hierontaan, ja Jokioisten kunnan työntekijät voivat käyttää Tyky seteleitä erilaisiin fysikaalisiin hoitoihin ja hierontoihin. Erilaisiin kuntoutuksiin osallistuminen on myös mahdollista monissa työpaikoissa. Työterveydenhuolto on Forssassa, Tammelassa, Jokioisilla, Loimijoen Kuntapalvelut Oy:ssä ja FSHKY:ssä lakisääteistä laajempi. Monet työpaikat tarjoavat myös muita etuuksia työntekijöilleen, kuten erilaisia kuntotestauksia ja mittauksia, mahdollisuuden varata käyttöönsä virkistymisalue tai sauna, oma ilmaisjakelulehti jne., joita on eritelty taulukossa tarkemmin. 3. Forssan kaupunki 3.1. Keskushallinto Forssan kaupungin keskushallintoon sisältyvät kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, kaupungin ja kaupunkikonsernin johto, kehittäminen ja markkinointi, elinkeinoelämän edistäminen, koko kaupunkia koskevat hallinto- ja toimistopalvelut, puhelinvaihde, postitus-, atk- ja painatuspalvelut, talous- ja henkilöstöpalvelut, tarkastustoiminta ja vaalit. Lisäksi keskushallinto vastaa strategian mukaisesta kaupunkikonsernin johtamisesta ja kehittämisestä, kaupungin talouden ohjauksesta ja seurannasta, talousarvion ja -suunnitelman valmistelusta, tilinpäätöksen ja laskentatoimen kehittämisestä, rahoitus- ja sijoitustoiminnasta, henkilöstöasioista, paikallisista yhteistoimintajärjestelmistä, henkilöstön kehittämisestä ja koulutuksesta sekä joukkoliikenteestä. Kaupungin keskusjohto ja konsernihallinto Kaupunginjohtaja johtaa kaupungin hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Kaupunginjohtajan sihteerin tehtäviin kuuluu mm. johtoryhmän kokousten sihteerinä toimiminen, kaupunginjohtajan, kh:n ja kv:n puheenjohtajien kokousten järjestäminen sekä em. henkilöiden matkajärjestelyt sekä kaupungin järjestämien tilaisuuksien suunnittelu ja niissä edustaminen. Lisäksi tehtäviin kuuluu kaupunginjohtajan laskujen, markkinoinnin ja keskusjohdon kululaskujen tarkastus ja tiliöinti, kaupunginjohtajan kalenteritehtäviä, tilavaraukset ja merkkipäivien huomiointi. Markkinointisihteerin tehtäviin kuuluu mm. kaupunkimarkkinoinnin suunnittelu, toteutus ja aineistojen toimittaminen, kaupunkimarkkinoinnin talousarvion laadinta ja markkinointipalaverit eri toimijoiden kanssa. Lisäksi työhön kuuluu erilaisten tilaisuuksien, ilmoitusten, esitteiden ja kaupungin nettisivujen suunnittelu, toteutus ja valvonta sekä erilaisissa hankkeissa toimiminen. Työhön kuuluu myös erilaisten kaupungin tilaisuuksien (esim. henkilöstöjuhlat, kv:n ja kh:n tilaisuuksien) järjestäminen ja niistä tiedottaminen. Hallintopalvelut Hallintopalvelut vastaavat hallinnon ja elinkeinojen kehittämisestä, markkinoinnista, hallinnon toimistopalveluista, joukkoliikenteestä, kaupungin arkistotoimesta, kaupunginhallituksen ja valtuuston kokousten yleisestä valmistelusta sekä niiden sihteerintehtävistä ja päätösten toimeenpanon valvonnasta, keskushallinnon kirjaamotehtävistä ja toimialojen kirjaamotehtävien ohjauksesta, kunnallisen pysäköinninvalvojan tehtävistä, viestinnästä ja ulkoisista suhteista sekä muista keskushallinnon muille yksiköille kuulumattomista hallintoasioista. Kaupunginsihteerin tehtävänä on kaupunkia ja konsernia koskevien hallintopalvelujen toiminnan ja tehokkuuden ja sujuvuuden varmistaminen ja edistäminen. Siihen liittyy keskeisten hallinto- ja toimielinten pää- 6

10 tösten valmistelusta ja täytäntöönpanosta huolehtiminen sekä kaupungin hallinnollisen ja konserniohjauksen ja strategisten tavoitteiden edistäminen. Joukkoliikenne- ja hankintasuunnittelijan tehtäviin kuuluu kuntalaisten paikallis- ja palveluliikennekuljetuksien sekä sosiaalihuoltolaissa ja vammaispalvelulaissa tarkoitettujen kuljetuksien ja koululaisten kuljetuksien suunnitteluun ja järjestämiseen liittyvät tehtävät. Tehtäviin kuuluu myös painatuskeskuksessa suoritettavien tavarahankintojen kilpailuttaminen ja toteuttaminen. Kaupunginarkistonhoitaja johtaa ja valvoo kaupungin arkistotointa ja arkistonmuodostusta, huolehtii kaupungin pysyvästi säilytettävistä asiakirjoista ja osallistuu tietohallinnon ja tiedonhallinnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Henkilöstöpalvelut Henkilöstöpalvelut vastaavat henkilöstöasioista, paikallisista yhteistoimintajärjestelmistä, henkilöstön kehittämisestä ja koulutuksesta, luottamushenkilökoulutuksesta, palkkaus- ja palvelusuhdeasioista, työterveyshuollosta ja henkilöstön virkistystoiminnasta. Henkilöstöpäällikön tehtävänä on organisaation strateginen henkilöstöjohtaminen vision mukaiseen suuntaan. Tavoitteena on henkilöstöjohtamisen kehittäminen, toimintatapojen uudistamisen, osaamisen varmistaminen ja hyvinvoinnin edistäminen. Tavoitteena on organisaation tuloksellisuuden, kilpailukyvyn ja työelämän laadun optimaalinen toteuttaminen. Toimistosihteeri hoitaa henkilöstöhallinnon toimistotehtäviä ja keskitetyn henkilöstöpalvelualueen asiakokonaisuuteen liittyviä valmistelu-, selvitys- ja suunnittelutehtäviä. Talouspalvelut Talouspalvelut vastaavat kaupungin, myös sen liikelaitoksen, kirjanpidosta ja maksuliikenteestä, kaupunkikonsernin talouden ohjauksesta ja seurannasta, talousarvion ja suunnitelman valmistelusta, tilinpäätöksestä ja laskentatoimen kehittämisestä sekä rahoituksesta ja sijoitustoiminnasta. Lisäksi talouspalvelujen yhteyteen kuuluvat atk-palvelut, painatuspalvelut, postituspalvelut, puhelinvaihdepalvelut ja toimistopalvelut. Talousjohtajan tehtävänä on johtaa ja koordinoida kaupungin ja kaupunkikonsernin taloussuunnittelua ja raportointia siten, että kaupungin johdolla ja päätöksentekijöillä on oikeaa ja ajantasaista tietoa talouden toteumista, talouteen vaikuttavista asioista ja ennusteista päätöksenteon pohjaksi. Talousjohtaja johtaa ja koordinoi kaupunkikonsernin riskienhallintapolitiikkaa ja sisäistä valvontaa. Talousjohtajan tehtävänä on keskushallinnon toimialan strateginen, taloudellinen ja toiminnallinen johtaminen ja kehittäminen. Tietohallintopäällikkö vastaa viestintä- ja tietojärjestelmistä. Työhön kuuluu mm. tietohallinnon johtaminen ja tietotekniikasta, laitteistoista, ohjelmistoista ja tietoverkoista vastaaminen. Atk-tukihenkilön tehtäviin kuuluu mm. atk-tuki (ohjelmistot, laitteistot), hallintoverkon käyttäjätunnusten ylläpito, www-sivujen kokonaisuuden hallinta ja kaupunkia koskevien tilastojen ylläpito ja tiedonanto. Toimistopalvelut hoitavat Forssan palveluyksiköiden ja Loimijoen Kuntapalvelut Oy:n toimistopalveluita. Käytännössä toimistotehtäviä hoidetaan fyysisesti hajautettuna kaupungin eri yksiköissä. Toimistopalveluissa työskentelee tällä hetkellä yhteensä 28 henkilöä, joista 22 henkilöä toimii toimistosihteereinä, kolme 7

11 henkilöä palvelusihteereinä ja yksi henkilö toimistopäällikkönä. Yksi henkilö toimii Loimijoen Kuntapalveluiden työtehtävissä. Työtehtäviin voi kuulua esim. asianhallinta ja arkistointi (mm. esityslistojen ja pöytäkirjojen laadinta, julkaisu ja täytäntöönpano, postien kirjaus, arkistointi, lautakuntien sihteerin tehtävät, sopimusrekisterin ylläpito), henkilöstöasiat (mm. Populus-neuvonta lomakkeiden osalta, lomaketyönä poissaolot ja muutokset, erillislisät, tuntipalkat yms., luottamushenkilöpalkkiot, työsopimukset ja virkamääräykset), asiakaspalvelu (mm. puhelinkeskus-/neuvontapalvelut, tilanvarausjärjestelmän päivittäminen ja varausten vastaanotto), taloushallinto (mm. ostolaskujen asiatarkastus ja tiliöinti, myyntilaskutus, kirjanpidon seurantaraportit, talous- ja toimintatilasto, talousarvio, osavuosikatsaus, tilinpäätös), oppilashallinto (mm. oppilas- ja opettajarekisterin ylläpito, arviointikirjojen luominen, kuljetusjärjestelyt, tilastotiedonkeruut, koulutapaturmista ilmoittaminen) jne Keskushallinnon henkilöstö Keskushallinnon palvelutoiminta Keskushallinnon toimiala Kaupunginhallitus KAUPUNGIN JOHTO Kaupunginjohtajan sihteeri KAUPUNGIN JOHTO Kaupunginjohtaja Forssan kaupungin palvelupiste TOIMISTOPALVELUT Toimistosihteeri TOIMISTOPALVELUT Palvelusihteeri TOIMISTOPALVELUT Palvelusihteeri Hallintopalvelut JOUKKOLIIKENNE Joukkoliikennesuunnittelija TOIMISTOPALVELUT Toimistosihteeri TOIMISTOPALVELUT Toimistosihteeri TOIMISTOPALVELUT Toimistosihteeri HALLINTOPALVELUT Kaupunginsihteeri Kaupungin arkisto HALLINTOPALVELUT Kaupunginarkistonhoitaja Painatuskeskus TOIMISTOPALVELUT Palvelusihteeri ATK-keskus ATK-PALVELUT Tietohallintopäällikkö ATK-PALVELUT Atk-tukihenkilö Talouspalvelut TALOUSPALVELUT Talousjohtaja TOIMISTOPALVELUT Toimistosihteeri TOIMISTOPALVELUT Toimistopäällikkö TOIMISTOPALVELUT Toimistosihteeri Henkilöstöpalvelut TOIMISTOPALVELUT Toimistosihteeri HENKILÖSTÖPALVELUT Henkilöstöpäällikkö 20 8

12 Toimistopalvelun henkilöstöä sijoittuu kaupungin organisaatioon vielä seuraavasti: Sivistys- ja tulevaisuuspalvelujen toimiala Hallinto TOIMISTOPALVELUT Toimistosihteeri TOIMISTOPALVELUT Toimistosihteeri TOIMISTOPALVELUT Toimistosihteeri Päivähoidon palvelut TOIMISTOPALVELUT Toimistosihteeri Peruskoulut Kuhalan peruskoulu TOIMISTOPALVELUT Toimistosihteeri Keskuskoulu TOIMISTOPALVELUT Toimistosihteeri Tölön koulu TOIMISTOPALVELUT Toimistosihteeri Forssan yhteislyseo TOIMISTOPALVELUT Toimistosihteeri Wahren -keskus Wahren -opisto TOIMISTOPALVELUT Toimistosihteeri Kaupungin kirjasto TOIMISTOPALVELUT Toimistosihteeri Lounais-Hämeen musiikkiopisto TOIMISTOPALVELUT Toimistosihteeri Työllisyys- ja hyvinvointipalvelut TOIMISTOPALVELUT Toimistosihteeri 12 Tekninen ja ympäristötoimi Hallinto TOIMISTOPALVELUT Toimistosihteeri TOIMISTOPALVELUT Toimistosihteeri Yhteistoiminta-alueen jätehuolto TOIMISTOPALVELUT Toimistosihteeri 3 YHTEENSÄ 35 9

13 3.3. Eläköityminen keskushallinnossa Forssan keskushallinnon 63 v. täyttävät Täyttämisvuosi Nimike 2014 Toimistosihteeri Yhteensä 29 Pääluottamusmies, työsuojeluvaltuutettu, kirjastovirkailija (80 %) Toimistosihteeri 2016 Palvelusihteeri 2017 Tietohallintopäällikkö 2017 Toimistosihteeri 2017 Toimistotyöntekijä 2018 Toimistopäällikkö 2018 Toimistosihteeri 2019 Palvelusihteeri 2020 Talousjohtaja 2020 Toimistosihteeri 2020 Toimistosihteeri 2020 Toimistosihteeri 2021 Henkilöstöpäällikkö 2021 Kaupunginsihteeri 2021 Toimistosihteeri 2021 Toimistosihteeri 2021 Toimistosihteeri 2022 Toimistosihteeri 2022 Toimistosihteeri 2023 Toimistosihteeri 2023 Toimistosihteeri 2024 Palvelusihteeri 2025 Toimistosihteeri 2026 Atk-tukihenkilö 2026 Toimistosihteeri 2026 Toimistosihteeri 2027 Toimistosihteeri Alustavan ennusteen mukaan vuodesta 2014 vuoteen 2029 mennessä Forssan kaupungin keskushallinnosta eläköityy (täyttää 63 vuotta) yhteensä 29 henkilöä. Keskimäärin keskushallinnon henkilöstöstä jää eläkkeelle kaksi henkilöä vuodessa. Eniten eläköitymistä tapahtuu vuosina 2020 ja 2021, jolloin yhteensä yhdeksän henkilöä jää eläkkeelle. Muina vuosina eläkkeelle jää 1-3 henkeä vuodessa. Suurin osa eläkkeelle jäävistä työntekijöistä on toimisto- ja palvelusihteereitä (18 ja 3 henkeä), joista suurin osa eläköityy 2020-luvulla. Tarkasteluajankohdan aikana eläkkeelle jäävät myös pääluottamusmies/kirjastovirkailija, toimistotyöntekijä, tietohallintopäällikkö, toimistopäällikkö, talousjohtaja, henkilöstöpäällikkö, kaupunginsihteeri ja atktukihenkilö Forssan keskushallinnon ostamat palvelut ja yhteistyö Talous- ja palkkahallinnon palvelut sekä puhtaus- ja ateriapalvelut ostetaan Loimijoen Kuntapalvelut Oy:ltä. Toimistopalveluja myydään Loimijoen Kuntapalvelut Oy:lle yhden henkilötyövuoden verran. 10

14 Puhelinvaihdeyhteistyötä on Jokioisten kunnan, Loimijoen Kuntapalveluiden ja Fshky:n kanssa. Forssan kaupunki hoitaa puhelinvaihdepalvelut em. kuntien puolesta. Joukkoliikennepalveluyhteistyötä on Jokioisten ja Tammelan kuntien kanssa. Arkistoyhteistyötä on Fshky:n kanssa. 4. Loimijoen Kuntapalvelut Oy 4.1. Nykytilan kuvaus Yhtiö tuottaa ateria-, puhtauspalvelu- ja taloushallinnon palveluita Forssan kaupungille, Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymälle, Forssan kaupunkikonserniin kuuluville yhtiöille ja rajatulle joukolle ulkopuolisia asiakkaita. Palveluita tuottamassa on keskimäärin 62 ateriapalvelun, 77 puhtauspalvelun ja 16 taloushallinnon ammattilaista. Yhtiön johtoryhmään (hallinto) kuuluu 6 henkilöä, eri vastuualueiden palvelupäälliköt ja toimitusjohtaja. Ateriapalvelut Ateriat valmistetaan kahdessa keskuskeittiössä, Korkeavahan ja Tölön keskuskeittiöissä. Korkeavahan keskuskeittiöstä ruoka toimitetaan sairaalaan, henkilöstöravintoloihin, palvelukeskuksiin ja kehitysvammaisten asumisyksikköihin. Tölön keskuskeittiöstä ruoka toimitetaan kouluille, päiväkodeille, Työvalmennuskeskus Aktiiviin sekä myös vanhusten kotipalveluateriat. Aromi tuotannonohjausyhteistyötä tehdään KuntaPron muiden Aromikäyttäjien ja Tammelan kanssa. Olemme mukana Tammelan kanssa KuntaPro:n elintarvikekilpailutukseen perustuvassa sopimuksessa. Puhtauspalvelut Yhtiö huolehtii asiakkaiden tilojen puhtaudesta sairaalassa, kuntayhtymän terveyskeskuksissa, Forssan alueen kouluissa, päiväkodeissa, muissa kaupungin toimitiloissa sekä rajatussa joukossa muita kohteita. Taloushallinto Yhtiö hoitaa Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän ja Forssan kaupunkikonsernin juoksevan kirjanpidon, maksuliikenteen, ostolaskujen kierrätyksen, reskontrat, raportoinnin ja konsernitilinpäätöksen sekä vastaavien yksiköiden palkkahallinnon. Ohjelmistopalvelut ostetaan CGI:ltä Kuntamallin mukaisina pilvipalveluina Nykyinen yhteistyö lähikuntien kanssa Puhtauspalveluita ostetaan alihankintana Ypäjän kunnalta paikallisen terveysaseman siivouksessa. Ateriapalveluissa Tammela ja Loimijoen Kuntapalvelut tekee yhteistyötä tuotannonohjausjärjestelmä Aromin osalta. 11

15 Forssan kaupungilta Loimijoen Kuntapalvelut ostaa puhelinpalveluita ja toimistopalveluita. 5. Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä 5.1. Keskushallinto Yhtymäjohtaja johtaa kuntayhtymän toimintaa ja vastaa siitä, että yhtymäkokouksen ja yhtymähallituksen asettamat tavoitteet saavutetaan. Lisäksi hän johtaa ja koordinoi kuntayhtymän varsinaista palvelutuotantoa, seuraa yhtymän palvelualueiden toimintaa ja taloutta ja vastaa raportoinnista yhtymähallitukselle ja kunnille. Hallintojohtaja johtaa ja koordinoi kuntayhtymän yleishallintoa. Tehtäviin kuuluvat kuntayhtymän strategian valmistelusta vastaaminen ja strategian seurannan koordinointi, sopimusohjausjärjestelmän ja kuntaraportoinnin kehittämisestä vastaaminen ja tuotteistuksen johtaminen ja koordinointi. Riskien hallinta ja sisäisen valvonnan kehittäminen ovat hallintojohtajan vastuulla. Lisäksi tehtäviin kuuluu mm. yhtymähallituksen ja -kokouksen kokousvalmistelu ja pöytäkirjanpito. Hallintopäällikkö toimii yhtymäjohtajan sihteerinä ja lisäksi tehtäviin kuuluu mm. johtoryhmän valmisteluja sihteeritehtävät, yleishallinnon ja tukipalveluiden koordinaatioryhmän sekä tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät. Hallintopäällikkö vastaa yhtymähallituksen ja yhtymäkokouksen päätösten toimeenpanosta (jakelu) ja osallistuu tarvittaessa myös yhtymähallituksen ja yhtymäkokouksen valmisteluun. Hallintopäällikkö on toinen kuntayhtymän Dynasty-pääkäyttäjistä ja toimii hallintojohtajan varahenkilönä. Arkistosihteeri vastaa kuntayhtymän arkistotoimen johtamisesta. Virka on tällä hetkellä täytettynä määräaikaisesti 2/2015 loppuun sijaisella, minkä jälkeen se on tarkoitus lakkauttaa. Kuntayhtymä ostaa arkistotoimen johtavan viranhaltijan asiantuntijapalvelut jatkossa Forssan kaupungilta. Toimistosihteeri hoitaa kuntayhtymän diaaria ja hoitaa yhtymähallinnon postin, kuntayhtymän monistamon, vastaa henkilöstölehden kokoamisesta (lay aout) ym. suorittavia tehtäviä. Talousjohtaja vastaa kuntayhtymän taloussuunnittelusta ja raportoinnista. Talousjohtajan tehtäväkenttää ovat mm. talousarvion ja tilinpäätöksen valmistelu ja maksuvalmiussuunnittelu, kuntalaskutuksen ja raportoinnin kehittäminen. Talousjohtaja päättää vuokrasopimuksista ja vuokrankorotuksista ja vastaa vakuutuksien hallinnoinnista. Taloussihteeri työskentelee talousjohtajan rinnalla. Toimistosihteeri hoitaa taloushallinnon suorittavia tehtäviä. Toimistosihteeri hoitaa potilaslaskutuksen suorittavia tehtäviä. Henkilöstöpäällikön vastuulla on henkilöstöhallinnon koordinointi ja kehittäminen sekä henkilöstöpolitiikan koordinointi ja työn vaativuuden arvioinnin valmistelu. Henkilöstöpäällikön tehtäväaluetta ovat työ- ja virkaehtosopimuksien seuranta ja soveltaminen, työhyvinvoinnin ja työterveyshuollon kehittäminen ja seuranta sekä yhteistoiminnan seuranta ja kehittäminen. Henkilöstöpäällikkö päättää ei-harkinnanvaraisista lisistä ja hoitaa kuntatyönantajien edellyttämät KT-yhteyshenkilön ja eläkeasiamiehen tehtävät. Toimistosihteeri (80 %) hoitaa henkilöstöhallinnon suorittavia tehtäviä. 12

16 Tietohallintopäällikkö vastaa tietohallinnon johtamisesta, koordinoinnista ja suunnittelusta. Lisäksi hän vastaa tietohallinnon hankintojen koordinoinnista ja suunnittelusta. Tietopalveluasiantuntija ja atk-tukihenkilö hoitavat tietohallinnon suorittavia tehtäviä. Tekninen päällikkö vastaa teknisestä huollosta sekä kiinteistöhuollosta. Varastopäällikkö vastaa materiaalihallinnosta ja vetää hankintatiimiä. Hankintasihteeri ja 4 varastonhoitajaa vastaavat materiaalihallinnon suorittavista tehtävistä. Työsuojelupäällikön (hoitaa myös Forssan kaupungin ja Loikun vastaavat tehtävät) tehtäviin kuuluu työsuojelun seuranta, valvonta ja johtaminen; turvallisuuden seuranta, valmistelu ja johtaminen sekä valmiusasioiden suunnittelu. Kehittämispäällikköjen tehtäviin kuuluu terveydenhuollon ja sosiaalihuollon kehittäminen, terveydenhuollon ja sosiaalihuollon laatutyön johtaminen, sosiaali- ja terveydenhuollon integraation edistäminen ja hyvinvointi- ja turvallisuusstrategian valmistelu. Lisäksi heidän tehtäviinsä kuuluu asiakastyytyväisyys, sen mittaaminen ja seuranta sekä hankkeiden valmistelu, johtaminen ja hanketyöntekijöiden esimiehenä toimiminen. Sosiaalihuollon kehittämispäällikön vastuulla on sosiaalihuollon yksityisten palvelujen valvonta ja hän osallistuu myös tuotteistuksen ja sopimusohjauksen kehittämiseen ja valmisteluun sekä kuntalaskutuksen ja raportoinnin kehittämiseen. Hallintoylihoitajan vastuulla on hoitotyön strateginen ja sisällöllinen johtaminen, hoitohenkilöstön sijaistarpeen käytön suunnittelu ja kehittäminen, hoitohenkilöstön osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen, hoitohenkilöstön mitoituksen suunnittelu ja arviointi ja muut hoitohenkilöstön tehokkaaseen käyttöön liittyvät yhtymäjohtajan ja hallituksen määräämät tehtävät. Lisäksi tehtäviin kuuluu henkilöstöpolitiikan yhdenmukaisten perusteiden seuranta eri palvelualueilla, osastonhoitajien työnopastus (esim. osastonhoitajakokoukset). Hallintoylihoitaja osallistuu koordinaatioryhmiin. Sosiaali- ja potilasasiamies (50 %) hoitaa lakisääteiset sosiaaliasiamiehen tehtävät ja toimii myös kuntayhtymän potilasasiamiehenä. Toimistosihteerit: Vanhuspalvelut: 3 toimistosihteerin vakanssia. Työtehtävät: palvelualueen asiakaslaskutus, ostolaskujen tiliöinti ja tarkistus, arkistointi. Erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto: 20 % terveydenhuollon hallinnon hoitamiseen liittyviä tehtäviä (80 % henkilöstöhallinnon suorittavia tehtäviä) 13

17 Työtehtävät: terveydenhuollon hallinnon hoitamiseen liittyviä tehtäviä sekä erikoissairaanhoidon- että myös perusterveydenhuollon osalta. Perhepalvelut: 1,5 toimistosihteerin vakanssia lastensuojelussa. Työtehtävät: osto- ja myyntilaskutus, perhehoidon ja tukiperheiden palkkiot ja kulukorvaukset, itsenäistymisvarojen hoito, 1 toimistosihteerin vakanssi (60 %) perheneuvolassa. Työtehtävät: ajanvarauksien hoitaminen, puheluihin vastaaminen. 1 toimistosihteerin vakanssi neuvolassa (40 %). Työtehtävät: asiakastietojen skannaus, laskujen tiliöinti (tulossa), asiakastietojen ylläpito. Aikuissosiaalityö: 1 toimistosihteerin vakanssi vammaispalveluissa. Työtehtävät: laskujen tiliöinti, asiakas- ja yleislaskutus, henkilökohtaisten avustajien palkkojen maksuunpano. 2 toimistosihteerin vakanssia aikuissosiaalityössä (50 %). Työtehtävät: laskujen tiliöinti, asiakas- ja yleislaskutus, välitystilien hoitaminen, ProConsonan pääkäyttäjyys. Kummankin toimistosihteerin työajasta 50 % käytetään toimeentulotuen etuuskäsittelyyn. Mielenterveys- ja päihdepalvelut: 1 toimistosihteerin vakanssi psykiatrian poliklinikalla (avoin toimi) Keskushallinnon alle sijoittuvat toimistosihteerit: 1 toimistosihteerin vakanssi konekirjoituksessa 1 toimistosihteerin vakanssi laitehuollossa 14

18 5.2. Keskushallinnon henkilöstö FSHKY:n keskushallinnon henkilöstö: Yhtymäjohtaja Hallintojohtaja Hallintopäällikkö Arkistosihteeri Toimistosihteeri (yleishallinto) Talousjohtaja Taloussihteeri Toimistosihteeri (taloushallinto) Toimistosihteeri (80 %, henkilöstöhallinto) Tietohallintopäällikkö Tietopalveluasiantuntija Atk-tukihenkilö Tekninen päällikkö Varastopäällikkö Hankintasihteeri Varastonhoitaja 4 vakanssia Työsuojelupäällikkö Sosiaalihuollon kehittämispäällikkö Terveydenhuollon kehittämispäällikkö Hallintoylihoitaja Sosiaali- ja potilasasiamies (50 %) Yhteensä: 21 Kuntayhtymän hallinnossa talouspuolen henkilöstöratkaisut koskien talousjohtajan ja taloussihteerin vakansseja ovat mietinnän alla (tällä hetkellä vain toinen vakanssi täytettynä). Arkistosihteerin vakanssi tullaan päättämään v alkupuolella, koska palvelu muuttuu ostopalveluksi Forssan kaupungilta Eläköityminen keskushallinnossa FSHKY:n keskushallinnon 63 v. täyttävät : Täyttämisvuosi: Tehtävänimeke: 2015 Sosiaali- ja potilasasiamies 2018 Varastonhoitaja 2021 Varastonhoitaja 2018 Hallintoylihoitaja 2022 Tietopalveluasiantuntija 2022 Toimistosihteeri 2023 Toimistosihteeri 2027 Toimistosihteeri 2025 Toimistosihteeri 2022 Tekninen päällikkö 2024 Hallintopäällikkö 2024 Hankintasihteeri Terveydenhuollon kehittämispäällikkö Työsuojelupäällikkö 2027 Henkilöstöpäällikkö 2028 Yhtymäjohtaja 2028 Hallintojohtaja Yhteensä: 17 15

19 5.4. Kuntayhtymän keskushallinnon ostamat palvelut ja yhteistyö Talous- ja palkkahallinnon palvelut ostetaan Loimijoen Kuntapalvelut Oy:ltä. Ruokapalveluja ostetaan Loimijoen Kuntapalvelut Oy:ltä sekä Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kunnilta. Siivouspalveluja ostetaan Loimijoen Kuntapalvelut Oy:ltä sekä jossain määrin myös jäsenkunnilta osana vuokrasopimuksia. Puhelinvaihdeyhteistyötä on Forssan kaupungin, Jokioisten kunnan ja Loimijoen Kuntapalveluiden kanssa. Forssan kaupunki hoitaa puhelinvaihdepalvelut em. kuntien puolesta. Arkistotoimen palveluja tullaan ostamaan Forssan kaupungilta vuodesta 2014 alkaen (asiantuntijapalvelua ja konsultaatiota). Osa rekrytointiprosessia on ulkoistettu Seuturekrylle. Lyhytaikaisten (alle 3kk) sijaisten hankinta tapahtuu myös Seuturekryn kautta (sijaispalvelu). 6. Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä Forssan ammatti-instituutin ylläpitäjänä toimii Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä, jonka jäsenkuntia ovat Forssa, Humppila, Jokioinen, Somero, Tammela, Urjala ja Ypäjä. Jäsenkunnat ovat valtuustojensa yhtäpitävillä päätöksillä hyväksyneet perussopimuksen, jossa on määräykset kuntayhtymän hallinnon ja talouden perusteista Forssan ammatti-instituutin hallinto Tukipalvelutoimintoja ei ole miltään osin ulkoistettu, eikä palveluiden ulkoistamista ole suunnitteilla. Oppilaitoksessa on pedagogisen johtamisen ja kaikki kasvattaa -periaatteen vuoksi katsottu, että tukipalveluiden hoitaminen kuntayhtymän toimesta on tärkeä osa oppilaitoksen toimintaa. Tukipalveluhenkilökunnasta ei ole lähivuosina siirtymässä eläkkeelle kuin yksi henkilö. Kuntayhtymän laajentumisen myötä Faktian taloushallintopalvelut, jotka tällä hetkellä on ulkoistettu, on tarkoitus siirtää kuntayhtymän hoidettavaksi alkaen. Faktian siivouspalvelut, jotka myös ulkoistettu, on tarkoitus siirtää kuntayhtymän hoidettavaksi alkaen. Kiinteistönhoito säilyy edelleen ulkoistettuna. 16

20 6.2. Forssan ammatti-instituutin hallinnon ja tukipalveluiden henkilöstö FAI:n hallinnon henkilöstö: Kuntayhtymän johtaja Talousjohtaja Atk-suunnittelija Laskentasihteeri Reskontranhoitaja Palkkasihteeri Toimistosihteeri Toimistosihteeri Yhteensä: 8 Tukipalvelut: Ruokapalvelut: Ruokapalveluesimies 4 suurtalouskokkia Siivouspalvelut: Siivouspalveluesimies 5 kokoaikaista siivoojaa Osa-aikainen siivooja Ruoka- ja siivouspalveluiden yhteinen työntekijä Kiinteistöpalvelut: Kiinteistöesimies Kiinteistönhoitaja Kiinteistönhoitaja Yhteensä: 16 Kaikki yhteensä: Humppilan kunta 7.1. Keskushallinto ja tukipalvelut Keskushallinto: Kunnanjohtaja johtaa koko kunnan toimintaa. Hänellä on vastuu taloudesta, yleishallinnosta ja elinkeinojen kehittämisestä. Hallintojohtajan tehtäviin kuuluu talous-, henkilöstö- ja hallintoasioita. Hän toimii kunnanhallituksen ja valtuuston sihteerinä, valmistelee asioita ja toimeenpanee päätöksiä. Hän vastaa kunnan EU-projekteista, tiedottamisesta ja arkistosta. Lisäksi tehtäviin kuuluu asuntoasioita, kunnan ja kunnan organisaation kehittämistä, elinkeinojen kehittämistyötä, yleishallinnon, työpajan ja nuorisotyön esimiehen tehtävät, KTyhteyshenkilön ja YTR:n sihteerin tehtävät. Palkanlaskija hoitaa kaikki palkanlaskentaan ja siihen läheisesti liittyvät tehtävät. Hän on myös eläkeasiamies, hoitaa tilitykset ja raportoinnit Kevaan, verohallintoon ja muihin organisaatioihin. Kunnalla on 17

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2013-2015 / ammattiryhmäkohtainen yksilöinti. Liite 2 Hallinto- ja toimistohenkilöstön tehtävänkuvaukset 1.1.

Henkilöstösuunnitelma 2013-2015 / ammattiryhmäkohtainen yksilöinti. Liite 2 Hallinto- ja toimistohenkilöstön tehtävänkuvaukset 1.1. Kouvolan kaupunki Kaupunginhallitus 9.9.2013 Kouvolan kaupungin selvitys henkilöstöresursseista LIITTEET Liite 1 Henkilöstösuunnitelma 2013-2015 / ammattiryhmäkohtainen yksilöinti Liite 2 Hallinto- ja

Lisätiedot

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus sekä suunnitelma palvelurakenteiden yhteensovittamiseksi 1. KUNTIEN YHDISTYMISEN

Lisätiedot

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Kaupunginhallitus hyväksynyt XX.XX.2015 Voimaantulo XX.XX.2015 1. JOHDANTO Tämä ohje täydentää kaupunginvaltuuston 3.2.2014 hyväksymiä Ylöjärven

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2.

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014

HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 Ei siinä että tekee sitä mistä pitää, vaan siinä että pitää siitä mitä tekee, piilee onnen salaisuus. (James Barrie) Toimintaympäristömme ihmisen mittainen

Lisätiedot

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2011-2013

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2011-2013 V E S I L A H D E N K U N T A Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2011-2013 Valkohäntäpeuran nimi on muuttunut valkohäntäkauriiksi. Kunnan toiminta-ajatus: Vesilahden kunta on Tampereen seutukuntaan

Lisätiedot

Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti

Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti Nousiaisen kunta Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti Kunnan Taitoa Oy Sivu 1 / 33 Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti Sisällysluettelo Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti...

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KH 25.6.2007 2007/nro 1 SISÄINEN VALTONTA JA HYVÄ JOHTAMIS- JA HALLINTOTAPA SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Valvonnan rakenne Valkeakoskella 3 2.1 Ulkoinen valvonta 3 2.2

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS

KITEEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS KITEEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2010 KV 29.8.2011 43 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKIJALLE... 3 2. KITEEN KAUPUNKI TYÖNANTAJANA... 4 3. KEHITTÄMISTYÖ VUONNA 2010... 5 Tiedotus ja viestintä... 6 Koulutus ja

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Yhteistyötoimikunta 27.10. Omistajaohjausryhmä 29.10. Yhtymähallitus 29.10. Pyhäjoen kunnanvaltuusto 17.12. Raahen kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2007. Kuva Ilmari Mattila. Valometsä yöllä.

TILINPÄÄTÖS 2007. Kuva Ilmari Mattila. Valometsä yöllä. TILINPÄÄTÖS 2007 Kuva Ilmari Mattila Valometsä yöllä. Sisällyslyettelo 1 Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1. Kaupungin hallinto... 3 Yleistietoja Kankaanpään kaupungista... 3 Toimielinorganisaatio... 3 2.

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA KH 07.05.2008, liite nro 2 KH 03.06.2008, liite nro 2 KV 11.06.2008, liite nro 6 SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009 2012 2 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. JOHDANTO 3 2. AIEMMAT

Lisätiedot

PIETARSAAREN KAUPUNKI

PIETARSAAREN KAUPUNKI PIETARSAAREN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Kaupunginvaltuuston 10.12.2012 hyväksymä 0 SISÄLTÖ JOHDANTO... 1 MÄÄRÄRAHAT LAUTAKUNTATASOLLA... 10 TULOSLASKELMA... 11 RAHOITUSLASKELMA...

Lisätiedot

Liite 48. Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016. Kaupunginhallitus 03.12.2012. Valtuusto 14.12.

Liite 48. Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016. Kaupunginhallitus 03.12.2012. Valtuusto 14.12. Liite 48 Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016 Kaupunginhallitus 03.12.2012 Valtuusto 14.12.2012 Talousarvio- ja suunnitelma 2013 2016 Sisällysluettelo Talousarvion

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta. PYHÄNNÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012--2014 Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Lisätiedot

HETA-ESISELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI

HETA-ESISELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI KIRKKOHALLITUS HETA-ESISELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI Kirkon henkilöstö- ja taloushallinnon sekä niiden tietojärjestelmien kehittäminen 2010-luvulle Kohtaamme alinomaa monia mahdollisuuksia, jotka ovat taitavasti

Lisätiedot

Koko kunnan toteuma 1-7 2014.xlsx. Sivu 1 (1)

Koko kunnan toteuma 1-7 2014.xlsx. Sivu 1 (1) Koko kunnan toteuma 1-7 2014.xlsx null Tuloslaskelma Tammikuu-Heinäkuu 2014 922 Vesilahti 15.9.2014 TP 2013 TA 2014 TA-muutos TA yhteensä TOT 2014 Poikkeama Tot-% Toimintatuotot 6 314 590 6 416 447 441

Lisätiedot

Osavuosiraportti 2 1.1. - 31.8.2014. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Osavuosiraportti 2 1.1. - 31.8.2014. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Osavuosiraportti 2 1.1. - 31.8. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto OSAVUOSIRAPORTTI 2 SISÄLLYSLUETTELO TALOUDELLINEN TILANNE... 3 Verotulot... 3 Lomautukset... 4 muutokset... 12 Tuloslaskelma... 15 PALVELUKESKUSTEN

Lisätiedot

15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA

15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA Kv 15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 1 Sisällysluettelo 1 YLEISPERUSTELUT...5 1.2 Y1einen taloudellinen tilanne...5 1.2 Yleisperustelut Lappajärven kunnan osalta...9

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

TALOUSHALLINNON SÄHKÖISTÄMINEN - Taloushallinnon toimintojen kartoitus

TALOUSHALLINNON SÄHKÖISTÄMINEN - Taloushallinnon toimintojen kartoitus 28.6.2002 TAMPEREEN KAUPUNKI TALOUSHALLINNON SÄHKÖISTÄMINEN ISBN: 951-609-168-7 Toimittaja: Jonna Järvinen Julkaisija: Tampereen kaupunki, Suunnittelu- ja rahoitusryhmä Paino: Tampereen kaupungin painatuskeskus

Lisätiedot

Henkilöstö- ja talouspalveluiden toteutus Lahden seudulla -projekti. Loppuraportti

Henkilöstö- ja talouspalveluiden toteutus Lahden seudulla -projekti. Loppuraportti Henkilöstö- ja talouspalveluiden toteutus Lahden seudulla -projekti Loppuraportti Toimittanut Martti Tokola, Lena Siikaniemi, Marko Monni, Janita Markwort, Merja. Helminen, Ulla Iivonen 14.1.2010 Esipuhe

Lisätiedot

VAASANSEUDUN PALVELUSTRATEGIA 3.4.2006

VAASANSEUDUN PALVELUSTRATEGIA 3.4.2006 1 VAASANSEUDUN PALVELUSTRATEGIA 3.4.2006 2 1 Johdanto 4 2 Tavoitteet 5 2.1 Hankesuunnitelmassa asetetut tavoitteet 5 2.2 Täsmennetyt tavoitteet: 5 2.3 Lähtökohdat ja reunaehdot 7 3 Nykytilan analyysi 7

Lisätiedot

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan terveyden- ja sairaanhoidon, vanhustenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestäminen ja tilaaminen yhteistoimintaalueella

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 10.12.2007 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivut KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 2 TALOUSSUUNNITELMAKAUDEN 2008-2011 STRATEGIAT

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 TALOUSARVIO VUODEKSI 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2012 2014 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 KAUPUNGINVALTUUSTO 11.11.2013 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2014-2017 2 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017

Lisätiedot

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki Liite Kaupunginhallitus 5.04.203 202 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki HENKILÖSTÖRAPORTTI 202 Sisällysluettelo JOHDANTO 202... 2 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2. Henkilöstön

Lisätiedot

KUNNAT JA HENKILÖSTÖVUOKRAUS Kehityshanke kuntatyön joustavuuden ja tuottavuuden sekä työssä jaksamisen tukemiseksi

KUNNAT JA HENKILÖSTÖVUOKRAUS Kehityshanke kuntatyön joustavuuden ja tuottavuuden sekä työssä jaksamisen tukemiseksi KUNNAT JA HENKILÖSTÖVUOKRAUS Kehityshanke kuntatyön joustavuuden ja tuottavuuden sekä työssä jaksamisen tukemiseksi Projektisuunnitelma 15.8.2006 1 SISÄLLYS: 1. JOHDANTO...3 1.2 Hankkeen tavoitteet ja

Lisätiedot